Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, 2009 ISBN 978-82-02-29588-2 1. opplag 2009 Illustrasjoner: Gry Moursund Omslagsdesign: Gry Moursund t på 150g Lessebo Linné Satt i Baskerville Semibold og tryk Latvia 2009 t, Prin Trykk og innbinding: Livonia nd urfo kult k Nors fra e støtt Utgitt med er enhver Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS Kopinor, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


Det var en gange Bruse. tre

bukker som het bukken De skulle til seters for ü gjøre seg fete. Bukkene gikk pent etter hverandre, slik de pleide. i Den minste først, den mellomste midten og den største til

slutt.


Bukkene betalte og gikk inn. De ville til bassenget

med en gang, men da kom det en hare hoppende.

– Hei! ropte hun. – Dere må dusje først! – Du-usje? sa den største bukken. – Alle må dusje før de går uti, sa haren.


Endelig var bukkene Bruse klare for et bad.

De ville prøve sklia først. Den var enda større enn på bildet. Ei lang trapp førte opp til toppen. – Du-u-u først, lillebror, sa den mellomste bukken. – Du kan vel gå først, for en gangs skyld? sa den minste. – Ikke noe krangling, sa den største. –

Minst først.


t i køen. Bukkene Bruse stilte seg bakers er ute Da hørte de et voldsomt rabald fra resepsjonen.

Harene ropte og skrek. Du må dusje! – Du må betale! ropte de. – Au! Au! Au – Ikke uten badetøy! skrek de. – slengt opp. Døra inn til svømmehallen ble

!


DER STO TROLLET .


Rett som det var, kom

Tripp,

den største bukken Br

use trampende.

trapp, tripp, trapp, tripp, trapp

!

sa det.

– Hvem er det som tripper i mi trapp? buldret trollet. – Det er den største bukken Bru-u-use! sa bukken. – Endelig! skrek trollet. – Nå kommer jeg og

tar deg!

– Ja, bare kom du! svarte bukken.


a. er trapp v o p p o videre i-i-ngle! i n bykset i e k p k n u i b du, d men t. for! vel ikke te trolle le slåss, l r p i ø o v få igjen t r t t u ? e e d g d l e l l a d n o k e t s r k M t T en. du ten llet. – De a. o r rte bukk vor har t a H v s ? k ! e æ t r r H a p l – E! sk L et i trap kli, så k G k s a å N n I r k o P t f e – Opp MEG fora og fulgte etter så d u d r e l l bein – Ka t seg på e l b a t s t Trolle


Nå ble det jubel i Badeland. Dyra

danset og sang og var glade, for endelig var de kvitt trollet. De satte sklia på plass, badet og hadde det moro til langt på kveld. Harene serverte gratis mat og drikke.

– Bukkene Bruse reddet oss! skrøt

harene. – De får bade gratis resten av året!

Bukkene Bruse på badeland av Bjørn F. Rørvik  

Bukkene Bruse er som vanlig på vei til seters for å gjøre seg fete. Men på veien dit ser de et nytt skilt. "Badeland - 200 meter" står det...

Bukkene Bruse på badeland av Bjørn F. Rørvik  

Bukkene Bruse er som vanlig på vei til seters for å gjøre seg fete. Men på veien dit ser de et nytt skilt. "Badeland - 200 meter" står det...