Alle må bæsje

Page 1

Lena Lindahl

Illustrert av Jens A. Larsen Aas

Noen ganger må du småløpe for å rekke det. Rumpa kjennes tung. Noe kiler og trykker nederst. Å holde en bæsj inne er helt umulig. Den må ut! Bæsjen er matrester og vann som kroppen kvitter seg med. Den lukter ikke godt. Er alle bæsjer ekle?

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.