2024-04 Bohemian Voices program

Page 1

cameratanordica.com 23 24 SÄSONG facebook.com/cameratanordica instagram.com/cameratanordica #cameratanordica & @cameratanordica BOHEMIAN VOICES Camerata Nordica Chamber Ensemble

Camerata Nordica

Camerata Nordica är Kalmar läns egen kammarorkester och räknas som en av Sveriges främsta i sin genre. Camerata Nordica är en del av Länsmusiken – Kalmar Läns Musikstiftelse och har varit verksam sedan 1974. Orkestern spelar vanligtvis i camerataform, det vill säga stående och utan dirigent vilket bidrar till mer energi och ett tätare samspel.

Några av de många ledare och solister som orkestern spelat med genom åren är Kerson Leong, Malin Broman, Andrey Baranov, Christian Lindberg, Norbert Brainin, Levon Chilingirian, Frans Helmerson, Pekka Kuusisto, Terje Tønnesen, Ulf Wallin, Antje Weithaas, Gordan Nikolitch, Gilles Apap m.fl.

Camerata Nordica Chamber Ensemble

Camerata Nordica Chamber Ensemble skapades 2019 för att med ett antal handplockade internationella stråkmusiker kunna erbjuda kammarmusik till en bred publik i hela landet. Ensemblen turnerar numera flitigt i Sverige och internationellt med ett urval av de inte särskilt ofta framförda kammarmusikaliska mästerverken på repertoaren. Camerata Nordica

Chamber Ensemble framträder i många olika konstellationer från kvartett till oktett men plockar också vid behov in träblås. Såväl publik som kritik är eniga i sin entusiasm över ensemblens passion, virtuositet, intressanta repertoarval och gläds åt alla de lättillgängliga inspelningar som finns att tillgå framför allt via camerataplay.com.

Program

Dobrinka Tabakova Organum light för stråkkvintett

1980-

Antonin Dvořák Stråkkvintett i Ess-dur op. 97 / B. 180

1841-1904

I. Allegro non tanto

II. Allegro vivo

III. Larghetto

IV. Finale. Allegro giusto

- PAUS -

Johannes Brahms Stråkkvintett nr 2 i G-dur op. 111

1833-1897

Ensemble

Violin

I. Allegro non troppo, ma con brio

II. Adagio

III. Un poco allegretto

IV. Vivace, ma non troppo presto

Colin Scobie (3-9 april), Shuichi Okada (12-14 april), Cédric Robin

Viola

Vladimir Percevic, Kimi Makino

Cello

Zéphyrin Rey-Bellet

Dobrinka Tabakova Organum light för stråkkvintett 1980-

Dobrinka Tabakova föddes i den historiska staden Plovdiv i Bulgarinen. Tidigt flyttade hon till London och redan som 14-åring vann hon som kompositör den 4:e Internationella musiktävlingen Jean-Fredric Perrenoud i Wien. Hon har examen från Royal Academy of Music och Guildhall School of Music and Drama

I London samt en utbildning som kompositör vid King’s College.

Organum Light skrev hon 2014 och som titeln antyder är stycket tydligt inspirerad av den medeltida liturgiska sången. Organum är benämningen på äldre former av, från början improviserad, flerstämmighet i europeisk kyrkomusik där huvudstämman (vox principalis) vanligtvis kompletterades med ytterligare en stämma som förhöll sig till huvudstämman i kvinter eller kvarter men ibland kunde smälta samman med melodin och även förstärkas i oktaver.

I Organum Light får man en tydlig känsla av att musikerna är fysiskt sammanlänkade med varandra, så att om en förflyttar sig i tonhöjd följer alla andra efter vilket skapar en blandning av parallella rörelser och motrörelser som förstärks av stråkarnas fysiska rörelse i rummet. Tabakova låter småningom individuella röster utmana gruppen vilket långsamt färgar om stycket som transformeras och lämnar oss måhända i en något skirare och lite ljusare stämning än i inledningen.

Antonin Dvořák Stråkkvintett i Ess-dur op. 97 / B. 180 1841-1904

Sommaren 1893 befann sig Dvořák i Spillville, Iowa där han under en dryg månad ägnade sig åt att komponera denna ”violakvintett” som det ibland kallas när man adderar en extra altfiol. Direkt efter följde komponerandet av hans berömda American String Quartet som på samma sätt som kvintetten uppvisar Dvořáks amerikanskinspir- erade Böhmiska idiom. Vid premiären 1894 spelades dessa två verk också efter varandra och en recensent skrev om kvintetten att den ”var av den sort som en skribent kan skriva en hel volym utan att för den skull få ur sig all sin beundran eller fullt ut beskriva dess skönhet”. Utförliga analyser av verket visar på att det flitiga användandet av pentatoniska skalor och den rytmiska öppningen av andra satsens scherzo tyder på en relation till den musik han hört urbefolkningen framföra i Spillville. Hans ambition att skapa en ny amerikansk hymn ska möjligen också kunna höras i tredje satsens tema.

Johannes Brahms Stråkkvintett nr 2 i G-dur op. 111 1833-1897

Brahms var en utpräglad sommartonsättare, och han sökte sig ofta bort från storstaden Wiens larm och hetta för att under ferierna finna ro i idylliska småorter vid någon sjö. Sommaren 1890 befann han sig i Bad Ischl, men till skillnad från de flesta besökarna där, lät inte Brahms bara dagarna gå i angenäm

slapphet. Nej, han arbetade koncentrerat och på skrivbordet låg de just påbörjade noterna till en ny stråkkvintett. Han visste i och för sig inte i början att det skulle bli ett sådant verk. Han trodde kanske att det skulle bli hans femte symfoni.

Det hade gått åtta år sedan han skrev den första stråkkvintetten (F-dur op 88), och sedan dess hade han börjat känna av ålderskrämpor. Mer än en gång uttalade han högt att det var dags för honom att dra sig tillbaka och låta ungdomen ta vid. Men varje gång kom han tillbaka med verkliga kraftprov som inte visar ett spår av konstnärlig avmattning. Hans sena kammarmusikverk, inte minst de verk med klarinett som skulle följa efter den andra kvintetten, hör till kammarmusiklitteraturens allra bästa kompositioner.

Stråkkvintettens Andante är en juvel med en sorgesam melodi som först presenteras av förstaviolan. Vivace är en spännande ritt genom den ungerska landsbygden. En vän till Brahms frågade honom senare om den ljusa tonen i kvintetten möjligen till dels inspirerats av Prater-parken i Wien. ”Du gissade rätt!” svarade tonsättaren och fortsatte med glimten i ögonvrån: ”Och dess vackra flickor!”

Bohemian Voices spelas:

5 april 19:00 I Landskrona teater

6 april 19:00 I Borgholms slott

9 april 19:00 I Hotell Munken, Mönsterås

12 april 18:00 I Hultsfreds kyrka

13 april 17:00 I Stora hotellet, Nybro

14 april 15:00 I Gränsö slott, Västervik

Konser ter Kommande

YOGAKONSERT MED YOGA LENE

och Camerata Nordica Chamber Ensemble

Andas in musiken - upplev en unik yogakonsert med Yoga Lene.

En yogakonsert är för alla på alla nivåer och humör. Ta med din egen yogamatta eller liknande. Du är också välkommen att bara ligga ned, andas och lyssna dig igenom hela konserten.

Lene Skomedal är en professionell hornist och har under åren ha spelat med många orkestrar och ensembler.

Yogakonsert spelas:

7 apr 2024 I 11:00 & 14:00 I Kalmar slott

Vårens övriga produktioner med Camerata Nordica.

9 juni 2024 Förklädd Gud i Kalmar Domkyrka

Håll utkik efter sommarens och höstens program på Camerata Nordicas hemsida.

Biljetter via cameratanordica.com

cameratanordica.com QR-kod till vårt NYHETSBREV facebook.com/cameratanordica instagram.com/cameratanordica #cameratanordica & @cameratanordica QR-kod till PROGRAMMET
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.