Page 1

Artikel fra Nyhedskilden uge 17 2009

LEDEREN – Gorms indlæg

Man er, som man er. Sådan sang vi forleden til morgensang. En af Krummernes sange, som børnene altid synger godt med på – et tegn til pianisten om, at den melodi fanger børnene. Eller er det teksten? Mennesker er små, før de ka’ gå Og ligner hinanden med bleerne på Så vokser de op, med hver deres kroppe Og nogle er tykke og tynde En hest er hest, og en kat er en kat De er ligeså forskellige som dag og som nat Og tysker og svensker, er også en slags men’sker Og rødhårede piger er kønne Sangen handler om, hvor forskellige vi mennesker i grunden er – og at det må vi altså leve med: Godt nok kan man drømme om at være ”kineser i New York” – ”men man er som man er - og det er godt nok!” Jeg tror, sangen rammer noget centralt ved at være barn. Man vokser op, og en dag får man øje på, at man ikke er helt den samme som sin mor, far og søskende. Og senere i børnehave og skole får man for alvor øje på sig selv og forskellen mellem mig og de andre. Det er spændende og godt, men kan også indimellem være svært. ”Er jeg rigtig? Er jeg for tyk? For tynd? Er jeg pæn?” Og i forbindelse med puberteten er der for alvor gang i den problemstilling – det ved vi forældre, der har prøvet det! Vi mennesker er forskellige – heldigvis for det. Ellers var der jo ikke rigtig noget ved at møde andre mennesker! Men i dag måles vi meget. Vi skal se rigtige ud og have det rigtige tøj på. Børn er ekstremt gode til at ”spotte”, hvad der er rigtigt, og de må indimellem bruge meget energi på at være ”rigtig”, få den ”rigtige” mobiltelefon, det rigtige tøj. Faren ved at vi alle måles og bedømmes ens er, at nogle bliver ”dømt ude”. Enten af sig selv – man synes


ikke man er god nok, pæn nok, dygtig nok - eller man dømmes ude af gruppen: Du er ikke god nok til fodbold, til at lege med os, til at drikke øl. Man kan sige, at jo mere vi behandler hinanden som ens – jo mere dømmer vi hinanden ude. Derfor må vi lære børnene (og os selv) at se værdien ved, at vi er forskellige. Netop fordi vi er mennesker er vi unikke: der findes ikke andre som mig! Der findes kun én som dig – og hvor er jeg glad for, at netop du findes! Det vil give selvværd og mod til at synge med på Krummes omkvæd: Man er som man er, det ka’ ikke laves om Man går rundt og ser ud, som man gjorde da man kom Du ka’ drømme om at være en kineser i New York Men man er som man er og det er godt nok.

Børn (og andre mennesker)

lærer forskelligt Ja selvfølgelig, vil vi alle sige. ”Man er som man er”, ikke to mennesker er ens, og derfor lærer vi også forskelligt. Vi er unikke, er udstyret med forskellige kompetencer, talenter, tilbøjeligheder, drifter; og hele livet går ud på at lære sig selv at kende, med alt det man er og kan og skal blive, i samspillet med alle de andre mennesker her på kloden. Hvad betyder det så for skolen? Ja, i mange år har vi undervist børnene ens. Vi har puttet børn af samme alder i samme klasse. Givet dem den samme bog og samme forklaring til at forstå, hvad der står i bogen. Det har ikke helt slået til, og op igennem årene har skolen udviklet sig. I mange år skilte man børnene ad i de boglige og de andre. De kloge og de dumme – så var det ligesom på plads, og så kunne børnene vælge job herefter. Den måde at lave skole på havde sine store svagheder, og herhjemme i Danmark afskaffedes sortering og niveaudeling, og vi indførte enhedsskolen. Men for tiden er debatten om enhedsskolen på vej op igen: o I Esbjerg laves ”Da Vinci”-klasser for de særligt begavede og motiverede børn. o Rundt om i kommunerne bliver der flere og flere børn, der får diagnoser og må gå på specialskoler. o Etniske grupperinger klumper sig sammen og etniske danske børn søges sammen. o Privatskoler har stor søgning, især hvor sociale vanskeligheder præger folkeskolen De konservative taler om niveauopdeling igen – og dem på den modsatte fløj siger: ”Nej, nej, vi må ikke gøre forskel.” Nyhedsmedierne følger denne debat, og i fredags bragte Politiken en analyse skrevet af videnscenterleder ved VIA-univercity Collage Andreas Rasch-Christensen med titlen: ”Uens. Elever bør undervises på kryds og tværs”. Her har jeg hentet følgende citat: ”Hovedudfordringen består snarere i at tænke i hele skolens organisering. Niveaudelt undervisning er i virkeligheden en alt for snæver og intetsigende betegnelse. Det dækker alene over niveauet, men der er behov for at se på hele skolens organisering, grupperinger, evner og læringsstil med udgangspunkt i hvert enkelt elevs læreproces. Der er en kolossal udfordring, men i f.eks. Norge, er der lavet nogle vellykkede forsøg med fleksibel organisering og gruppestørrelser, der afspejler elevers mangfoldige læreprocesser. Samme tænkning er også baggrund for de danske udviklings- og forskningsprojekter, der p.t. er i støbeskeen. På Buskelundskolen i Silkeborg har man i mange år arbejdet med fleksible organiserings- og læringsformer, der varierer over tid. Organiseringen har bl.a. medført nye læringsrum kaldet ”ude” og ”hjemme”. ”Ude” er en mulighed for hold på tværs af klasser og årgange, og ”hjemme” er i klasserne. Det nye projekt går ud på at undersøge, hvordan disse nye læringsrum kan kvalificeres. Forsøget er perspektivrigt, fordi det tager elevers mangfoldige læreprocesser alvorligt. Skolen må indrettes til at udvikle læring og hjælpe mennesker til at nå mål, der svarer til deres særlige spektrum. Dette står i kontrast til en uniform skole." Det er da rart som skole at blive anerkendt for det arbejde, vi gør med at udvikle ”fremtidens skole for nutidens børn” – og især når vi bliver anerkendt for at søge væk fra modsætningen mellem ”elite-almen-skole” hen mod en ”både-og-skole”: At vi i hjemmetiden holder fast i, at her er vi sammen og lærer sammen, selv om – ja måske nogle gange netop fordi - vi er forskellige. Kombineret med, at vi sender alle børn af sted på ”uderum”, hvor de møder andre børn på kryds og tværs af alder, køn, begavelse, talenter og drømme – men børn som har behov for at lære det samme, eller lyst til at deltage i den samme aktivitet.


Anerkendelsen vil jeg fluks sende videre til jer forældre, som gør hvad I kan for at følge med i og forstå den skole, vi laver for jeres børn – en skole der stiller krav til jer, og som ikke er ligesom den I selv gik i! Og også anerkendelsen videre til alle jer lærere og pædagoger, som har sat jer for at virkeliggøre vores visioner om at udvikle og skabe god skole/børnehave for alle de unikke børn, som skal lære at blive dem de er, i fællesskabet med alle de andre sjove, forskellige og mærkelige medmennesker!

Gorm, Skoleleder

Sidst ændret af PN den 23-04-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden uge 17 2009

Årsberetning 2008 Kommunen Konsekvenser af nedskæringer på både skole, SFO og børnehaveområdet. Fællesbestyrelsen har brugt nogen tid på at diskutere og afgive høringssvar på bl.a. klubtilbud, kvalitetsrapport og budget. Efter nedskæringer på både børnehave-, SFO- og skoleområdet har vi brugt tid på at få et overblik over konsekvenserne af nedskæringerne. Deprimerende at det altid går den vej. Ingen tvivl om at der er skåret langt ind nu. Specielt bekymrende er det at vores udgifter til lønninger (lige som alle(?) andre skoler i kommunen) i virkeligheden er højere end de midler vi får via lønsumsstyringen. Det betyder at vi ikke har råd til at have så mange hænder, som vi egentlig bør have. I værste fald betyder det at vi ikke har råd til så mange hænder. Da der samtidigt skæres på midlerne til specialundervisning, er det gode spørgsmål: har vi ressourcer til at være så rummelige, som vi ideelt set mener vi bør være? I modsat fald, hvor meget ender kommunen så med at spare i den sidste ende? Nedenstående tabel illustrerer hvordan forholdet mellem elevtal og timer til specialundervisning har udviklet sig på Buskelundskolen: år Elevtal Sp.uv 20.2 ialt 2004-5 320 52 24 76 2005-6 372 51 12 63 2006-7 410 46 24 70 2007-8 438 47 12 59 2008-9 484 46 31 79 2009-10 496 53 ? ?

Gør vi som vi siger vi gør? På Buskelundskolen har vi det mål at tage udgangspunkt i det enkelte barn og se det hele barn. Visionen var at dette bl.a. understøttes af elevernes egen bog, udviklingsplaner og elevsamtaler. Men gør vi som vi siger vi gør? Forældreundersøgelse gennemført i efteråret 2008 viser at forældrene i overvejende grad mener at vi gør som vi siger. • Alle børn har Min Egen Bog og en Udviklingsplan. • Eleverne føler sig trygge i skolen • Forældrenes svar viser at de ikke har spor imod at vi fortsat prøver at udvikle den måde vi driver skole/børnehave på – der er en forventning om at vi gør det (81 % af forældrene). Projektskolen fuldt udbygget Projektskolen er nu fuldt udbygget. For første gang har vi elever på samtlige trin fra 0. til 9. klasse. Eleverne i projektskolen er fortsat delt op i primærgrupper med omkring 14-15 elever på tværs af de tre årgange. Meget af undervisningen foregår på faghold på klassetrin, men man møder elever fra de andre årgange i primærgrupperne. Eleverne har rigtig meget ud af at de gamle klasser brydes op. De finder hurtigt sammen i nye venskaber på tværs af årgange og gamle klasser. Nye fællesskaber Bestyrelsen har gennem hele 2008 haft fokus på arbejde med ”Nye fællesskaber”, som gerne skulle munde ud i en vision for Buskelundskolen, som vi kan arbejde efter i perioden frem mod 2014. Vi vil bl.a. gerne prøve at få øje på nye fællesskaber, der kan lette skolestarten for de nye og minimere mobning blandt børnene. Ledelsen har været på besøg på skoler, der har erfaringer med fællesskaber på tværs af klasser/årgange og fællesbestyrelsen har haft besøg af forældre fra et par skoler, der har haft erfaringer med aldersintegreret undervisning og rullende indskoling. Børnehaven mangler børn Fra august til december har vi haft færre børn i børnehaven. Det betyder et underskud på 200.000kr. Dette underskud fortsætter. Der bliver færre og færre børn i området. Hvilke konsekvenser får det for børnehaven? Vi ved ikke noget endnu, men har allerede trådt på bremsen. Vi har holdt igen på nyansættelserne. Bedre kontakt til alle klasser Fællesbestyrelsen dækker som bekendt både børnehave og skole. Der er langt fra dagligdagen i børnehaven til projektskolen. Vi har derfor etableret afdelingsråd, som arbejder med skolens principper i dagligdagen… For at nå helt ud i de enkelte klasser, både for at kunne informere, men også for at gøre hvad vi kan får at få en fornemmelse af forældrenes holdninger i de enkelte klasser er, har vi indført en ny form på


afdeligsrådene. Hver klasse er nu repræsenteret i afdelingsrådene, hvor de gør et rigtig godt stykke arbejde. Sidst ændret af ML den 24-04-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden uge 17 2009

Team A Stenalder tema i historie. Gennem de næste 4 uger vil vi i 2. Og 3. Klasse kaste os 12000 år tilbage til stenalderen hvor ord som lommepenge, Ipod, computerspil og fodbold ikke eksisterede. Vi skal kigge på hvordan stenaldermennesket levede og hvordan han overlevede. Gennem et storylineforløb genskabes scenarier fra tiden og selvom kameraer ikke var opfundet, skal vi se film fra dengang, opleve hvordan jægerne gik på jagt, hvad de fangede og hvad de ellers spiste af bær og nødder. Vi skal læse bøger der lærer os om livet dengang og selv lave store plancher med genskabelser af mennesket i naturen. Vi skal også kigge på de mange redskaber de brugte til fangst, jagt og hjemlige sysler. Martin, Birgitte, Nanna, John og David C-moduler I 4. Planperiode har vi allerede taget hul på vores c-moduler med overskriften: natur og teknik. C-modulerne er på aldersblandede hold og ligger i 1. og 2. uderum om mandagen. Forløbet strækker sig fra uge 1719 og afsluttes i uge 22. Herunder kan I se, hvad børnene har valgt imellem: Småkravl i vandet Eleverne får viden om de mest almindelige dyr og insekter der lever i vore vandhuller og søer. Dette gøres delvist gennem opsøgende arbejde i felten med net, spand og lup, men også papir og blyant og også hjemme ved computeren. Vi laver et lille akvarium med vanddyr som eleverne har fanget således at de altid lige kan studere dem. David og Teresa Aaaaahhh forår. April betyder at åbne på latin - aperire - her åbner året sig. Træernes blade, anemonerne og sommerfuglens puppe og det kribler og krabler. Holdet skal ned i den lille skov og gå på opdagelse efter smådyr og lære dem at kende. Og er vi heldige kan vi smage på birkens saft. Karen Spireforsøg Vi skal undersøge, hvad en plante skal bruge for at gro og lære lidt om kredsløb. Vi skal ud og se om vi kan få øje på noget, der spirer i skoven, vi skal lave mini drivhuse og så skal vi lave nogle helt vilde spireforsøg!! Vi skal se om vi kan finde svar på følgende spørgsmål: Kan en kartoffelspire vokse rundt i en labyrint? Kan karsespire løfte en mursten? Kan et frø indkapslet i gips spire og komme ud selv? Mon en pralbønne kan vokse en meter på en uge? Kan man vende frøet forkert, så roden vokser opad? Hvad sker der, hvis man vander med saltvand? Mette og Bettina DANMARK I dette c-modul skal vi lære noget om byer i Danmark og kort over Danmark. Vi skal selv lave landet i en speciel størrelse. Vi skal se på Danmark på mange andre forskellige måder. Hvornår og hvordan fik vi Dannebrog, og hvad står der egentlig i nationalsangen, som vi står og skråler med på i forbindelse med landskampe. Birgitte og Michael Udedage: I 4. Planperiode har vi ikke mindre end 3 udedage. Den første er en udedag for hele skolen, mandag d. 11/5 i 1.uderum. Eleverne fra 7. og 8. årgang har planlagt STORE LEGEDAG, hvor vi på blandede hold skal rundt til forskellige legeposter. Næste udedag for team A har vi til gode fra sidste planperiode. Det bliver torsdag d. 11/6, hvor vi går i lokalhistoriens fodspor. Vi skal rundt i omegnen og stifte bekendtskab med gamle steder og høre spændende fortællinger fra fortiden. Måske støder vi på Sølle Karen. Hvis der er nogle forældre, der har lyst til at deltage denne dag, er I rigtig velkomne til at følges rundt med et af holdene. Henvendelse til Karen, Grethe eller Mette. Sidste udedag i team A bliver tirsdag d. 23/6. Her gentager vi succesen med at 3.kl. planlægger en dejlig dag for hele team A. Andre vigtige datoer: Fredag d. 29/5 er der Gøglermarked for alle sfoer i Silkeborg Kommune. (Se under SFO for yderligere information.) Denne dag slutter undervisningen kl. 11.30, men der vil være pasning for alle, der ønsker det til kl. 13.45. Hvis dit barn skal passes i dette tidsrum, skal det meddeles til klassepædagogen. Husk også at sætte kryds i kalenderen d. 17/6, hvor vi i Lilleskolen holder afdelingsfest. Hyttetur 19.-20. maj:


Traditionen tro drager 2. og 3. klasse på hyttetur sammen til en enkelt overnatning. I år går turen til Paradislejren, hvor vi vil cykle til. Temaet for turen er hygge, samvær og med en duft af stenalder... vi glæder os allerede... Eventyrforløb for 0. og 1.a samt børnehavens storbørnsgruppe De næste 4 torsdage vil børn fra børnehaven og 0.-1. klasse blive udfordret i samarbejdets kunst. Som et tiltag i at lette overgangen fra børnehaven til skoleverdenen har vi i år besluttet, at børnehaven deltager i et eventyrforløb sammen med 0. og 1. klasse. Målet for forløbet er: • Børnene kender flere forskellige folkeeventyr. • Børnene kender forskellen på et folkeeventyr og et kunsteventyr. • Alle børn kan nævne mindst 3 eventyrtræk. • Børnene kan dramatisere et eventyr. • Børnene kan indgå aktivt i et gruppearbejde. • Børnehavebørnene får kendskab til skolens hverdag, og børnene i 0.-1. klasse bliver forberedt til at tage imod de nye børn i 0. klasse. • Børnehavebørnene er trygge ved og glade for at være i skole. Børnene inddeles på 3 blandede storhold med en lærer og en pædagog tilknyttet. Indholdet på de 3 storhold er det samme og strukturen for de 4 torsdage er ens. Hver torsdag fortæller vi et nyt folkeeventyr for børnegruppen. Vi samtaler om dagens eventyr: handlingsforløbet og eventyrtræk. Herefter fordeles børnene på 4 grupper, som arbejder med eventyret i en børnevenlig udgave (læseteater). De 4 grupper bearbejder eventyret som dukketeater, almindelig teater, tegner og evt. skriver til eventyret til en fælles fortællestrimmel - og spiller eventyrspil. Alle børn når på de 4 torsdage rundt til alle 4 udtryksformer (tegne og spille endda to gange, da disse to grupper bytter undervejs i timerne). Dagen afsluttes med at fremvise og evaluere dagens produkter for hinanden i storgruppen. Børnene på de tre storhold spiser sammen, så børnehaven får en ”rigtig skoleoplevelse”, og vi vil opfordre børnene til at lege sammen i frikvarteret. Børnehavebørnene har allerede været i gang med at forberede sig på forløbet ved at fremstille dukker til dukkespillene på de 3 storhold, så de er vist også ved at glæde sig til vores eventyrlige møde ligesom vi andre. Med venlig hilsen Dorte, Else Marie, Claudia og Marlene Kristina, Susanne og Grethe

Sidst ændret af ML den 26-04-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden uge 17 2009

Team B Emneuge om byen -og 4 planperiode.. Kære forældre i Team B Så er vi alle klar igen efter en forhåbentlig dejlig påskeferie. Fjerde og sidste planperiode står for døren. Vi har skruet de kommende uger sammen næsten som vi plejer. I grove træk forløber ugerne derfor således: vi starter med en klasseuge, så har vi undervisning på tværs af klasserne, og endelig slutter vi af med en klasseuge igen, før vi går på sommerferie. Ja, det er noget vemodigt allerede nu at kunne se enden på mange gode stunder i dette skoleår. Børnene er igen i uderummene delt i 5 hold. Både i matematik og dansk. Børnene er også på disse hold i idræt, billedkunst og musik. Vi oplevede i sidste planperiode, at delingen fungerede godt, og har så valgt at gøre det samme i denne periode. Nedenstående er korte informationer fra de forskellige fag, som gerne skulle give et overblik over, hvad der skal ske i den kommende periode. Udedag Vi fortsætter med udedag om mandagen, hvor emnet er "Færdsel". Vi begynder dog først i uge 17 og har i alt seks udedage (der ind imellem afbrydes af andre begivenheder). Niels Betjent kommer og tjekker alle børnenes cykler. O- 1 klasse i uge 17 og 2 og 3 kasse i uge 18. Herom senere i klassernes ugeplan. Emneuge Uge 19 helliger vi os en emneuge om ´Byen´, hvor børnene forud for ugen skal søge om at arbejde i forskellige butikker/arbejdspladser. Der skal bl.a. produceres ting og sager til salg sidst på emneugen. Billedkunst og idræt Billedkunst i 4. planperiode. De børn der har billedkunst i 4. planperiode skal arbejde med simple trykformer. De bliver præsenteret for forskellige metoder som fx gnidetryk, kartoffeltryk, foto-tryk, stof-tryk og maleri med tryk-effekter. De skal både lave individuelle værker, men også fælles billeder til ophængning på skolen. I idræt skal vi arbejde med boldbasis: Gribe- kaste- sparke. Børnene skal indtroduceres til forskellige slags spil, hvor hele kroppen kommer i brug. Vi skal også arbejde med idræt i naturen. Sjerneløb, lege, balanceøvelser ol. Til sommerferien er idrætundervisningen ude uanset vejret. Dansk og historie I forbindelsen med emnet om byen skal vi arbejde helt konkret med hvad en by består af-hvilke hustyper, butikker og organer findes i en by? Børnene skal også arbejde med Silkeborgs historie, hvor vi bl.a vil komme ind på Drewsen og papirfabrikken. I denne periode er det skriftlige vort fokusområde. Der vil blive skrevet rigtig meget, og på forskellige vis, og alt efter fagligt niveau vil der også være hjemmearbejde, som skal laves færdig i løbet af ugen. Der skal produceres små bøger, plancher og præsentationer. Desuden skal vi arbejde med interview, og vi håber,at I vil være forsøgspersoner derhjemme. I både 1b og 2b er de obligatoriske kommunale læseprøver blevet taget, og det ser bare rigtig flot ud. Tak for opbakningen omkring den daglige læsning, som giver rigtig meget til jeres børns læseudvikling.

Matematik og Natur og Teknik


Vi vil i starten arbejde med spejling og symetri, hvor vi bla. ser på byvåben og logoer. Herefter laver vi et kort kursus i hvordan man konstruere figurer, bla ved hjælp af passer og vinkler. Slutteligt skal vi tegne og bygge en by. I Natur/teknik har vi to emner på programmet: Elektricitet og grundvand. I elektricitet arbejder vi med kredsløb og instalationer af lys i et hus. Grundvand beskæftiger sig med vand fra grundvand til spildevand.

Vi glæder os til den sidste planperiode for i år, og håber på mange gode oplevelser sammen med jeres børn. Den 17. juni har vi afdelingsfest. Her får klasserødderne nogle få opgaver, men mere om det, når tiden nærmer sig. 11/5 er der udedag for hele skolen 29/5 er der Gøglermarked. Læs SFO- nyt Med venlig hilsen Lærere og pædagoger i Team B

Sidst ændret af AJ den 26-04-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden uge 17 2009

Team C We love it, yeah yeah yeah We love it, yeah yeah yeah With at topic like that You know it can't be bad.....

Håndarbejdsholdets batikbluser ser dagens lys.

Skønt teksten er lidt ændret, så giver det alligevel mening, for rundt omkring i storeskolen kan man høre bidder af Beatles musik i højtalerne eller når eleverne synger eller nynner sangene. I de humanistiske og praktisk musiske uderum skal vi i hele Storeskolen i arbejde med Beatles. Eleverne har valgt sig ind på et af seks mulige praktisk musiske hold, der arbejder med forskellige udtryk omkring Beatles. Disse hold kører på tværs af både team c og d, så vi på den måde kan skabe en fællesskabsfølelse i hele Storeskolen. Udover det praktisk musiske udtryk, bliver der på holdene også arbejdet med både engelsk og historie i relation til emnet. Vi har nu været i gang i lidt over en uge, herunder kan du læse, hvad de enkelte hold laver.

Delicious English Food Hjemkundskabsholdet har i Beatles-perioden fokus på at lave engelsk mad. Vi skal lave ”Full English Breakfast”, typisk engelsk ”take away”, 5 o’clock Tea og pies. På denne måde kommer vi omkring, hvad man kunne spise igennem en hel dag i England. Udover madlavning bliver der arbejdet med at oversætte opskrifter, lave engelske instruktionsvideoer og skrive engelsk tekst til billeder taget i hjemkundskabstimerne. Vi arbejder desuden med tidsperioden i 60’erne i de humanistiske timer. Tina

Drama På dramaholdet har vi indtil videre arbejdet med at danne os et billede af den samtid, hvor The Beatles havde deres storhedstid, samt med det at udtrykke sig ekspressivt igennem oprørs- og protesttaler. Eleverne kommer nu i de kommende dage til at skulle arbejde med at spille store vigtige begivenheder fra 60erne, hvor de selv skal arbejde med at finde en vinkel at udtrykke begivenheden ud fra. Gertrud


Norwegian Wood I sløjd værkstedet arbejder vi med at lave en stor bog, som fortæller om historien fra tresserne. Desuden arbejder vi med forskellige begivenheder fra perioden. Niels

Free as a bird! På billedkunst-holdet fortolker vi ”Beatles” til ”Frie fugle”. Vi tager udgangspunkt i Carl Henning Pedersens fantasifugle og samtaler om betydningen af begrebet ”frie fugle”. Eleverne tegner deres egen fantasifugt i A3-størrelse og fuglen saves ud af en træplade. Fuglen dækkes derefter med mosaik i farver og mønstre, som kan symbolisere friheden, som opleves op gennem 60’erne. Som modstykke til de ”Frie fugle” laver vi små kompakte lerfugle, som skal symbolisere dem der ikke brød fri eller som måtte opgive ”flyveturen”. Her tænker vi på små og store personligheder, som holdt fast i det gamle og konservative, eller dem som ”fløj højt” og ”faldt dybt”. Fortolkningerne i formsproget giver anledning til debatter, afstemninger og arbejde med egne meninger om en frihed, lighed og ulighed. Vi arbejder sideløbende med 60’er tiden med udgangspunkt i det at bryde fri og at søge lighed i verden. Målet med forløbet er at give eleverne kendskab til og gøre dem bevidste om ånden i tiden og at nogle er gået foran for at skabe ændringer i verden. Sammen med den formsproglige fortolkning gennem billedkunst skal eleverne lave deres egen ”I have a dream-tale”, som de skal fremføre på engelsk til skolefesten. Karen

Flower Power tøj Hver dag ser vi en årsrevy fra et år i tresserne. Så samler vi op på klassen, hvad vi så. Det har givet en anledning til en samtale på klassen om Berlinmurens tilblivelse, franskbrød i håret, Præsident Kennedy og mordet på ham, The Beatles i Danmark, Asfaltbal, raw plugsens opfindelse i Danmark, Cubakrisen og Henry Froms tyggegummi på stolpen i Rom i 1960. På den baggrund arbejder vi med kendte personer fra 1960, og der i blandt de fire medlemmer af the Beatles. I håndarbejde har vi lavet batikbluser, og de er blevet meget flotte, og vi skal til at lave vores genbrugstøj om til hippitøj. Vi arbejder også med tekster fra the Beatles som cut up digte. Line

While my guitar gently weeps På musikholdet lytter vi til, spiller og synger Beatles' sange og musik. Når vi ikke er i øvelokalet arbejder vi primært inden for rammerne af fagene engelsk, dansk og historie. Dette gøres bl.a. ved, at eleverne i mindre grupper eller alene oversætter en af Beatles' tekster, hvorefter de illustrerer den ved hjælp programmet MovieMaker. Produktet bliver en art musikvideo / karaoke. Herudover opbygger vi løbende en tidslinje, som viser en række af periodens centrale skikkelser samt de vigtigste af alle de store såvel danske som internationale politiske - og musikalske begivenheder 1960'erne bød på. Vi har desuden fokus på, hvordan det var at vokse op i Danmark i 1960'erne, på opblomstringen af en decideret ungdomkultur henover perioden og på datidens skole. Nanna og Jens

Årgangsengelsk i Beatlesugerne Engelsk sætter et stort aftryk på Beatlesugerne. I de fire uger går vi i dybden med den kulturelle udvikling og historie i 60’erne både nationalt og globalt, herunder i særdeleshed USA. Desuden arbejder vi med Beatles sangtekster. Om onsdagen har eleverne 1,5 times årgangsengelsk, hvor vi bruger ”Let It Be”, ”Yesterday” og ”All you need is love” som udgangspunkt for kommunikationsøvelser, samt ordklassekendskab. Disse tre sange vil ligeledes blive repertoiret til afdelingsfesten store kor med alle Storeskolen børn. 6. Årgang er slået sammen, så der er to hold med blandede C og D børn. De skal fortsætte sammen i projektskolen efter ferien, så vi anede lige chancen for at bryde isen lidt allerede nu. I planperiodens resterende uger, bliver engelsk igen en del af de humanistiske uderum, der foregår klasssevis.


Hilsen Nanna

Matematikuge I uge 20 har vi fokus på de naturfaglige fag ovenpå Beatles perioden. Vi starter op om mandagen med udedag. Her står projektskolen for 1. uderum, hvor de arrangerer ”Store legedag” for hele skolen. Resten af mandag og onsdag er der fokus på natur-teknik, hvor vi arbejder med emnet geologi. Torsdag og fredag skal vi starte op på et individuelt matematikprojekt – ”Find matematikken i hverdagen”. Dette projekt startes op i fællesskab om torsdagen, hvor eleverne i grupper hjælper hinanden i gang med ideer. Fredag skal eleverne så begynde på deres individuelle arbejde i forhold deres egen ide og efterfølgende arbejde videre i de næste par uger. Det hele sluttes af med en fremlæggelse på klassen. Undervisningen foregår klassedelt i denne uge og fremefter. Men et mere detailleret program følger. Tina

Grammatik på avisen I dansk skal vi i 4. planperiode arbejde med grammatik. Det kommer primært til at foregå ved hjælp af emnerne i Dansk Direkte. Klasserne arbejder klassevis med emnet avis, og det er forskelligt, hvordan vi vil gøre i de enkelte klasser.

Temadage om seksualundervisning og traffik JA det er noget af en cocktail! I denne planperiode skal vi arbejde md både traffik og seksualundervsingen om fredagen i 1. Og 2. uderum. Det kommer til at foregå klassevis enten hele klassen eller delt i køn. Det vil være sammen med klassens lærere, da dette er seksualundervisning er et emne, som kan gøre eleverne blufærdige, hvilket vi naturligvis respektere i vores planlægning af undervisningen. Emnerne bliver forskellige i klasserne, men vii kommer omkring de gengse emner som at gå fra at være barn til voksen, om puberteten, usikkerhed, gruppepres, kropsidealer, forelskelsen og de følelser det bringer med sig af jalousi mv. I vil få yderligere information via ugeplanen. 6. klasse skal til cykellistprøve i Silkeborg by, men resten af teamet skal også have traffik på skemaet. Vi skal snakke om, hvordan man opfører sig i traffikken og så skal vi ud og cykle. Hold øje med ugeplanen for nærmere detaljer om de forskellige fredage.

Lejrskole i Team C I den næst sidste skoleuge (uge 25 ) skal team c på lejrskole til Ahl Hage ved Ebeltoft - og det glæder vi os alle helt vildt til. Det eksakte program følger tættere på selve turen, men vi kører mandag morgen den 15.juni i bus til Ahl Hage´, hvor vi indkvarteres og lærer nærområdet at kende. I løbet af ugen skal vi bl.a. til Ebeltoft og se fregattten Jylland og selvfølgelig også en tur på Det gamle Rådhus og også se Den siamesiske Samling. Udedørsaktiviteter omkring Ahl Hage kommer til at udgøre hovedingrediensen i ugens undervisning. Der skal undersøges, indfanges, lugtes m.m. til alskens flora og fauna og så er der fest den sidste aften. Vi vender sikkert godt brugte tilbage til Silkeborg torsdag den 18.juni ved aftenstide.

Vigtige datoer Afdelingsfest - Onsdag den 6. Maj Sidste skoledag for 9. Klasse Fredag den 28. Maj Ahl Hage lejrskole - Mandag den 15. Juni – 18. Juni Sidste skoledag - Fredag den 26. Juni Hilsen lærerne i team C Sidst ændret af KG den 24-04-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden uge 17 2009

Team D "BEATLES" i 4. planperiode I de humanistiske og praktisk musiske uderum skal vi i hele Storeskolen i uge 16-19 arbejde med Beatles. Eleverne har valgt sig ind på et af seks mulige praktisk musiske hold, der arbejder med forskellige udtryk omkring Beatles. Disse hold kører på tværs af både team c og d, så vi på den måde kan skabe en fællesskabsfølelse i hele Storeskolen. Udover det praktisk musiske udtryk, bliver der på holdene også arbejdet med både engelsk og historie i relation til emnet. Det hele skal munde ud i

Storeskolens afdelingsfest onsdag d. 6. maj kl. 1820.30.

Afdelingsfesten kommer til at foregå som en stor engelsk markedsfest, hvor de forskellige hold på engelsk præsenterer deres produkter. Nærmere information om festen kommer senere.

Beatles og De frie fugle På billedkunst-holdet fortolker vi ”Beatles” til ”Frie fugle”. Vi tager udgangspunkt i Carl Henning Pedersens fantasifugle og samtaler om betydningen af begrebet ”frie fugle”. Eleverne tegner deres egen fantasifugt i A3-størrelse og fuglen saves ud af en træplade. Fuglen dækkes derefter med mosaik i farver og mønstre, som kan symbolisere friheden, som opleves op gennem 60’erne. Som modstykke til de ”Frie fugle” laver vi små kompakte lerfugle, som skal symbolisere dem der ikke brød fri eller som måtte opgive ”flyveturen”. Her tænker vi på små og store personligheder, som holdt fast i det gamle og konservative, eller dem som ”fløj højt” og ”faldt dybt”. Fortolkningerne i formsproget giver anledning til debatter, afstemninger og arbejde med egne meninger om en frihed, lighed og ulighed. Vi arbejder sideløbende med 60’er tiden med udgangspunkt i det at bryde fri og at søge lighed i verden. Målet med forløbet er at give eleverne kendskab til og gøre dem bevidste om ånden i tiden og at nogle er gået foran for at skabe ændringer i verden. Sammen med den formsproglige fortolkning gennem billedkunst skal eleverne lave deres egen ”I have a dream-tale”, som de skal fremføre på engelsk til skolefesten.

Årgangsengelsk i Beatlesugerne: Engelsk sætter et stort aftryk på Beatlesugerne. I de fire uger går vi i dybden med den kulturelle udvikling og historie i 60’erne både nationalt og globalt, herunder i særdeleshed USA. Desuden arbejder vi med Beatles sangtekster. Om onsdagen har eleverne 1,5 times årgangsengelsk, hvor vi bruger ”Let It Be”, ”Yesterday” og ”All you need is love” som udgangspunkt for kommunikationsøvelser, samt ordklassekendskab. Disse tre sange vil ligeledes blive repertoiret til afdelingsfesten store kor med alle Storeskolen børn. 6. Årgang er slået sammen, så der er to hold med blandede C og D børn. De skal fortsætte sammen i projektskolen efter ferien, så vi anede lige chancen for at bryde isen lidt allerede nu. I planperiodens resterende uger, bliver engelsk igen en del af de humanistiske uderum, der foregår klasssevis.


Naturvidenskab 4.planperiode Vi har valgt at have koncentrerede perioder med hhv. matematik og natur/teknik. Vi starter op med matematik i uge 20, 21 og 22 og har derefter natur/teknik i uge 23, 24 og 25. Matematik: Vi vil i uge 20 (ugen efter afdelingsfesten) starte op på en omgang ”find matematikken i…” Vi vil starte med lærerstyrede opgaver for at spore eleverne ind på hvad dette arbejde kræver. Eleverne skal derefter formulere deres egen opgave omkring et emne eller en ting som de vil finde matematikken i. Eleverne skal i den efterfølgende periode arbejde i matematikuderummene med deres opgave, de er selvfølgelig også velkomne til at arbejde på den hjemme i samme periode. Når opgaven er færdig skal den fremlægges for klassen eller holdet. Alle opgaver er individuelle. Natur/teknik: I natur/teknik skal vi arbejde med jorden og livet i nærområdet. Eleverne skal arbejde med en biologisk og en geologisk vinkel på vores nærområde. Det kommer blandt andet til at betyde at vi skal indsamle dyr, artsbestemme dyr, se på hvorfor landskabet omkring Silkeborg ser ud som det gør, undersøge sten og jord. Vi skal bruge mikroskoper og sterolupper og være rigtigt meget ude.

De praktisk musiske fag I uge 21-25 bliver de praktisk musiske fag slået sammen til nogle forskellige temaer som vi vil arbejde med på tværs af teams. Hver tirsdag skal eleverne ud på forskellige storhold, hvor de på skift skal igennem de forskellige praktisk musiske temaer.

Svømmestævne Som sædvanligt inviterer Silkeborg Idrætslærerforening alle 4. og 5. klasserne til svømmestævne på Nordvestbadet den sidste tirsdag inden sommerferien. Der skal stilles op med 4 elever på hvert hold og der kan stilles op i følgende discipliner: fri rygsvømning, brystsvømning samt crawl. Vi deltager også fra team D og håber på en enkelt sejr eller to. Det plejer at være en hyggelig dag sammen med mange af de andre skoler her fra kommunen. Nærmere information kommer når vi nærmer os dagen.

Idrætsdag for 6.klasserne i kommunen Lige som sidste år arrangerer Silkeborg Idrætslærerforening en idrætsdag for kommunens 6.klasser. Det er en rigtig god og hyggelig dag hvor eleverne vil få lov til at prøve både traditionelle og utraditionelle idrætsgrene med instruktører fra de forskellige foreninger og fra seminariet. 6.klasserne fra Buskelund var sidste år med til dans, badminton, flag football samt atletik.

Cyklistprøve I uge 21 vil der være den årlige cyklistprøve for skolens 6.klasser. Eleverne vil i tiden op til cyklistprøven komme til at arbejde med færdselsreglerne set fra cyklistens synspunkt, blive bevidst om hvilket udstyr der skal være på cyklen, brugen af cykelhjelm samt indstilling af cyklen. Inden cyklistprøven vil der blive afsat en rute som eleverne opfordres til at øve sig på og meget gerne sammen med deres forældre. Erfaringerne siger at jo mere eleverne har øvet på at køre korrekt på ruten og i trafikken i al almindelighed, des bedre klares selve cyklistprøven hvor de er ude på egen hånd. På selve dagen for cyklistprøven vil eleverne, af en betjent, få tjekket deres cykler for det rigtige udstyr. De vil derefter med 2 minutters mellemrum blive sendt af sted på ruten (som de har cyklet igennem med klassen mindst en gang i forvejen). Ude på selv ruten er der placeret et antal kontrollanter som skal tjekke at alle cykler korrekt. Vi vil gerne bruge nogle forældre til at være kontrollanter på ruten på dagen for prøven. I vil få nærmere besked omkring ruten og datoen for afvikling af cyklistprøven. Sidst ændret af EB den 25-04-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden uge 17 2009

Projektskolen

Jeppe udfordrer skæbnen i primærdagene.

”Det forsømte forår” er i fuld gang, men jeg må indrømme, at 9. årgangs elever tager det med stoisk ro. Der ånder en fred og idyl over Projektskolen i disse dage, og det er lige før, man savner støjen fra 8. årgang, der jo soler sig i det sønderjyske i denne uge (0: Men deres tilbagekomst i dag varsler, at vi går i gang med en ny kursusperiode. Vi lægger projektuger samt tema- og primærdage bag os, for i de kommende 6 uger vil skemaet for 7. og 8. årgang være præget af de forskellige fag, og 9. årgang vil have fokus på den kommende eksamensperiode. Nedenstående giver et indblik i de skematiske forviklinger, samt overblik over hvad eleverne skal beskæftige sig med i fagene. Vi, Projektskolens lærere, ønsker alle et sol- og lærerigt forår!

FRAVÆRSSEDLER Der har været nogle spørgsmål omkring sedler, protokol og fravær, så derfor vil vi lige ridse op, hvordan det foregår i Projektskolen. Eleverne bliver registreret hver morgen, når de er til morgensamling. Elever der kommer mellem 8.00 og 8.15 registreres også, med en bemærkning i protokollen om, at de kommer for sent. Kommer eleven endnu senere, skal eleven selv sørge for at opsøge en lærer, der kan skrive dem ind, så man kan se, at de har været til stede den dag (og igen med en bemærkning om, at de kom for sent) Hvis jeres barn kommer for sent, skal man ikke have en seddel med, men bare fortælle den lærer, de skal have, hvorfor de kommer senere. Men hvis jeres barn har haft fravær hele dage, skal der en seddel med i skole, når de kommer igen. Vi har én lærer, der samler sedler ind og ordner protokol (i år er det Lena), og eleverne afleverer deres sedler til hende eller i hendes dueslag. Hun får mange sedler … Derfor er det vigtigt, at I på alle sedler husker at skrive: elevens navn, elevens klasse, fraværsdatoer, årsag til fraværet, og så en forældreunderskrift. Der har været lidt for mange ”herreløse” sedler på det sidste, hvor der bare står ”Han har været til farmors fødselsdag i fredags” – den kan være svær at få registreret, når den er afleveret i et dueslag og ses i slutningen af måneden … ;) Hver måned tæller Lena sedler og protokol op, og hvis der er fraværsdage, som der ikke har været afleveret en seddel for, skriver hun hjem til jer forældre. Vi skriver til jer for at sikre os, at I kender til alt fravær. Hvis I derfor får en mail om et fravær I godt kendte til, skriver I bare tilbage til Lena, at fraværet er kendt


af jer – så registrerer hun det i protokollen som ”lovligt fravær”, inden den sendes på kontoret. Det er oftest en forglemmelse eller en misforståelse – der er mange sedler at holde styr på, og mange teenagebukselommer en seddel kan forsvinde i (!), så vi appellerer til, at I bærer over med at få en overflødig mail nu og da – vi vil hellere sende én mail for meget end at risikere, at børnene pjækker, uden at vi og I er klar over det. Hvis I ikke kendte til fraværet, så er det jo det, man kan kalde ”pjæk”, og så er det op til jer at snakke med jeres barn om, hvor de har været, og hvorfor de har pjækket. I beslutter selv den sanktion, I synes er passende for jeres barn og jeres familie, men I må også meget gerne kontakte den primærvoksne og få snakket sammen om problemet. I dagligdagen har vi ikke meget ulovligt fravær. Eleverne er glade for at komme i skole og er ofte ærgerlige over at skulle ligge syge hjemme, mens de andre er i skole. Det er jo dejligt! Vi håber det både er kammeraterne og læringen, der trækker… Men omkring valgfag og tværsfag kan vi se en bekymrende tendens til større fravær. Vi har derfor en overgang valgt at skrive hjem til jer forældre, hvis eleven har været i skole den dag, men ikke er kommet til valgfag/tværsfag. Vi vil bede jer om at indskærpe overfor eleverne, at valgfag og tværsfag er ligeså obligatoriske som f.eks. fysik og engelsk – det er en del af den lovpligtige fagrække og det lovpligtige timetal at have tværsfag og valgfag. Timerne ligger fra 14-15 fordi det er det tidspunkt, vi kan få faglokalerne på – det er ikke fordi vi nedprioriterer faget eller det er valgfrit om man vil komme. I øvrigt er det jo her, nogle af de rigtig spændende fag og aktiviteter ligger, så der er meget at gå glip af!

7. ÅRGANG: SSP-ARRANGEMENT OM ALKOHOL FOR 7. ÅRGANG I har på ForældreIntra fået en invitation til SSP-arrangement om alkohol. Arrangementet er den 4. maj. Det er en rigtig god lejlighed til at få snakket sammen med de andre forældre om deres og jeres holdninger til alkohol og fester, så vi håber at se rigtig mange af jer den aften. Dansk Vi skal fordybe os i et forfatterskab,og eleverne har fået mulighed for at vælge mellem Tove Ditlevsen eller Dennis Jürgensen. To meget forskellige forfattere! Holdene er sat i gang på to gode, lange temadage, og vi fortsætter med at arbejde med de to forfatterskaber de næste uger. Det er herligt at se, hvordan eleverne tager fra og er engagerede og kan lide at læse og lære nyt. Det er en fornøjelse at være deres litteraturlærer lige nu! Idræt Vi har boldspil på programmet, hvilket foregår udendørs. Geografi og Fysik: Temadage i energi 7. årgang begynder året med et fælles projekt mellem fysik og geografi om Energi. I løbet af 3 temadage skal eleverne arbejde med energiformer, energikilder, Danmarks energiforsyning. De skal prøve at producere energi i form af strøm, arbejde med nyttevirkning og på besøg på Kejlstrupværket, hvor de vil blive vist rundt og opleve et af Danmarks mest miljøvenlige natugasværker. Så når eleverne spørger jer om, hvordan I oplevede oliekrisen i 1973, så er det en del af temaforløbet! Geografi Eleverne skal arbejde videre med energiforløbet fra temadagene og skal afslutte året med et kort forløb om kortlære og kortprojektioner.

8. ÅRGANG Dansk I de næste uger skal vi arbejde med ”den nye ungdomsnovelle”. Vi skal arbejde med temaet ”identitet”, men det primære formål med forløbet er at få tilegnet sig nogle fornuftige analysetilgange. Parallelt med novelleforløbet tester vi også deres stave- og læsefærdigheder via et digitalt testmedie. I uge 24 tager vi en årsprøve i skriftlig dansk. Matematik På 8. årgang vil vi i den kommende periode arbejde med eksamensproblemsæt. Vi vil begynde planperioden med at arbejde med gode idéer til opsætning og indskrivning. Derefter vil periodens tema være kombinatorik og sandsynlighed. Vi skal arbejde med spil, eleverne skal gøre deres egne erfaringer med spil og sandsynlighed og lære at opstille regler for udregning af dette. Idræt Vi har boldspil på programmet, hvilket foregår udendørs. Geografi Eleverne skal arbejde med en opsamlende individuel opgave, hvor de skal beskrive et selvvalgt land ud fra de temaer, som de har arbejdet med indtil nu i geografi.


9. ÅRGANG På ForældreIntras opslagstavle har vi i sidste uge skrevet om 9. årgangs sidste planperiode; i overblik. Tiden for årgangen er præget af prøveforberedelser og prøver - og afsked med det kendte og trygge. De er snart klar til at komme ud i den store verden! På mandag (27.04.) får eleverne at vide, hvilke udtræksfag, de skal op i, og hvilke dage, de skal til mundtlig prøve. Det er er spændende! Husk at reservere datoen torsdag den 25. juni, hvor vi holder dimission. Sidst ændret af ML den 26-04-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden uge 17 2009

SFO SFO – NYT. Så går vi ind i 4 planperiode, vores overskrift for perioden fra påske til sommerferien, står først og fremmest i gøglermarkeds tegn. Vi går jo også ind i den tid hvor det begynder at blive varmere, så på jeres skiftetøjshylde vil det være godt hvis de store overfrakker bliver erstattet af tørre strømper og T-shirts. Det vil også være godt at børnene medbringer solcream, hvis de ikke er blevet beskyttet mod solen hjemmefra. Ved siden af gøglermarked, så er der også i 4 planperiode andre arrangementer på tværs af kommunens SFO`er, vi deltager lige nu i en fodboldturnering ved Hvinningdal SFO, og senere (d.12.juni) i fodboldturnering ved Nordre SFO. Ved disse turneringer handler det mest om at have nogle gode fællesoplevelser, og ikke så meget de sportslige. Holdene er ofte blandet med drenge og piger, og i forskellige alder. Når vi har været på gøglermarked, begynder vi at varme op til vores Lilleskole Afdelingsfest, som jo er d. 17.06.09. Når så undervisningsdelen går på sommerferie, er vi i gang med at planlægge sommerferie i SFO. Her vil vi i uge 27 kører en temauge, vi har prøvet med middelalderuge, indianeruge, hvad det lige præcis bliver i år, får i information om senere. Det er lidt træls at skulle skrive det igen, men vi vil gerne at I vil respekterer at hvis I ikke er tilmeldt morgenpasning i SFO, så må I først komme her mellem 7.45 - 8.00. Personalet er i børnehaveafdelingen indtil denne tid, og der er ingen opsyn med de børn der møder for tidligt ind. Vi oplever at børn der ikke kommer ned til morgenpasning kan komme i konflikt eller at de falder og slår sig, og så er der ingen voksne til at være behjælpelig enten med at udrede konflikten, eller hjælpe de børn der har slået sig, eller på anden måde er ked af det. Det er vigtig at de børn der kommer, starter dagen i børnehaven, så de er i kontrolleret pasning, vi håber meget at I vil prøve at huske dette, hvis jeres behov har ændret sig, er det muligt fra dag til dag at købe sig til morgenpasning. Her en lille skrivelse over de aktiviteter der sker i SFO i 4 planperiode: Gøglermarked. Den 29/5 afvikles det årlige gøglermarked i Lunden. Dagen starter klokken 13.00 og slutter klokken 17.00. Gøglermarkedet afholdes af SFO'erne i Silkeborg kommune. Det er i år 24 gang det afvikles, og efter kommunesammenlægningen er der kommet flere SFO'er med. Hver SFO der deltager kommer med en aktivitet, og det hele skydes i gang fra en scenevogn ved trapperne. Det er et fantastisk skue at se omkring 3000 børn, sidde på trapperne og vente på det hele går i gang. Efter den sædvanlige gøglersang er sunget, slippes børnene løs, og børnene kan selv vælge hvor de vil starte, og hvad de vil prøve. Alle børn er udstyret med en billet, hvorpå de forskellige aktiviteter er påført. Af aktiviteter man kan prøve, kan nævnes det muntre køkken, dåsekast, gladiator, lave snobrød, cowboyland, kokassebingo, bowling og meget mere. På scenevognen kan man se nogle af børnene optræde i løbet af eftermiddagen. Det kan være dansenumre, gøgl, sang, tryllenumre eller meget andet. Det er en god dag for børnene, og for de voksne, og selvom det kan virke kaotisk, især for de mindste, er det en dag som de fleste husker med glæde. Praktiske oplysninger. Børnene får fri fra undervisningsdelen klokken 12.00. De børn der ikke går i SFO eller som ikke skal med til gøglermarked, kan blive passet til klokken 13.45. Lærerne følger børnene ned til Lunden, efter spisefrikvarteret.(mere herom senere). Når de kommer derned, vil de stille deres tasker, bag ved Buskelundskolens bod. God ide med en lille taske den dag, gerne med en drikkedunk. Vi har foruden noget spiselig med til børnene, samt noget at drikke. Når det hele starter, kan det være lidt svært at overskue, og for de yngste vil vi forsøge at gå lidt rundt med dem der har brug for det. Hvis man som forælder ikke har været til gøglermarked før, skal man ikke fortvivle når man kommer derned. Ved første øjekast kan det virke uoverskueligt at finde sin pode, så giv jer tid, eller kom i god tid, og nyd den gode stemning. Og nej, der er aldrig nogen der er blevet væk. Når I har fundet jeres barn/børn, så husk lige at krydse dem af henne ved Buskelunds bod. Det er meget vigtigt at I husker det. På pladsen er der infobod, samt et kaffetelt, hvor forældrene kan købe kaffe og kage til fornuftige priser. Søskende kan ikke købe billetter, da gøglermarkedet kun er for de børn der går i SFO.


Rygning på pladsen er ikke tilladt, og man må ikke parkere sin bil nede i Lunden. Der er opstillet en toiletvogn på pladsen, og der er også et toilet ved Lundens bygning. Skulle nogen komme til skade, eller blive dårlig, er der en samaritbod. Har I spørgsmål omkring gøglermarkedet, må I endelig henvende jer. Hilsen Buskelund SFO.

Torv a Også på torv a står 4.planperiode i Gøglermarkedets tegn. Vi vil snart begynde at tælle ned til den store dag, som vi spændte ser frem til. Vi vil udsmykke med tegninger om, hvad børnene kan huske, og hvad de glæder sig til på Gøglermarked, herigennem bliver der åbnet op for fortællinger til 0.kl.børnene om, hvad Gøglermarked er. Vi vil forsøge med et fælles projekt med at lave kapper/veste til vores rollespil. Vestene laves af små stykker læder, som sættes sammen med ringe. Skulle nogen af jer i den forbindelse ligge inde med rester af skind/læder modtages det med kyshånd. Efter Gøglermarked bliver der mulighed for at lave en side til MEB med billeder fra dagen. Ellers vil Torv A som altid være stedet, hvor der er rum til fri leg, hulebyg, konstuktionsleg, lego, gormitileg osv. Stedet, hvor der bliver tegnet, klippet/klistret, pakket gaver ind, lavet perler. Stedet, hvor den voksne forsøger at give sig tid til at gå med på børnenes ideer, og stedet hvor der bliver sagt farvel til alle team a børn. Mette. SFO-Onsdag: Her i 4. planperiode vil vi lave ting til gøglermarked, bl.a. veste og punge i læder. Vi fortsætter med rollespil, og skal have lavet våben til gøglermarked. Et nyt tiltag bliver at få taget billeder om onsdagen. De vil blive vist på computeren på torv B og hængt op på opslagstavlen, så i kan se hvad det er vi render og laver om onsdagen. Torv B: Vi vil lave plakater til Gøglermarked. Senere vil vi lave spilleturneringer i bl.a. Uno, Kalaha, stratego m.v. Jeanett Klub 3: I denne sidste planperiode vil vi tage på besøg i klubben med de børn der går i SFO. Vi starter i uge 17 med børn fra 3.B, og så skiftes vi med at tage i klubben hver 14. dag med henholdsvis A og B. De sidste 2 onsdage inden ferien har klubben inviteret hele 3.A og 3.B ned til bål og hygge. Det bliver igen klassevis vi tager derned. Jeanett og Teresa

Kreativ værksted I denne planperiode vil vi arbejde os op til gøglermarked og fremstille rekvisitter som kan bruges til markedet. Det være sig smykker med et middelalderligt look, læder arbejde f.eks. punge og andet. Der foruden vil vi arbejde med stof og fremstille tøj til bamser og evt. være behjælpeligt med kostumer til stjernefesten. I det kreative vil der altid være plads til impulsivitet både fra voksne og børns side, så der vil også blive plads til dekopage, blomstertryk, akvarel ekspedition, eller hvad vi nu bliver grebet af. Det kreative værksted er hvor vi finder ro, hygge, fordybelse og nærvær. Bettina Udedag Mandag.

En martsviol April betyder at åbne på latin - aperire - her åbner året sig. Det gælder blandt andet for træernes blade, anemonerne og sommerfuglens puppe, det kribler og krabler og vi vil gå på opdagelse i den lille skov hvor vi skal smage på bøge blade og Birkens saft. Sippe tov, elastik til elastik hop, bolde og hulahop ringe er indkøbt og taget i brug. På lege pladsen vil der blive inviteret til fælleslege og børnene egne ideer vi få høj priotet. Vi har gennem hele skole året kæmpet en brav kamp for at vinde pokalen til gøgler marked. Kampen står mellem alle kommunens SFOér om hvem der har tilbagelagt flest km. Vores mål var 6ooo km som vi nu næsten har nået, så vi håber pokalen i år bliver vores. Alle de mange km er blandt andet fra vores sfo onsdage som starter med at alle børn tager den lille motions runde på 1 km. Karen.

Projekt Kamera


I planperiode 4, arbejder jeg hver tirsdag med, at udforske hvad man kan lave med en computer og et kamera. Her går mine tanker mest på, at lave kollager, sjove billeder ved at vride og strække i motiverne eller skrue op og ned for farverne osv. I den første del af perioden lyder opgaven: Hvad kan du bedst lide i sfo’en. Her får barnet til opgave at tage et billede og beskrive på computeren hvad billedet forstiller, og hvorfor det er barnets ynglings sted i sfo’en. Resultatet vil blive hængt op på torv B. Det er kun fantasien og computer teknologien som sætter grænser for hvad vi kan finde på. Aktiviteten vil være at finde i håndarbejde lokalet. Mange fotografiske hilsner fra Hanne

Bage værksted. Til vores gøglermarked skal der produceres noget til vores egen forplejning, og der skal produceres kage, der kan købes i forældreboden. Derfor har vi et bageværksted i SFO 3 eftermiddage. Dagene er: 11.05 – 18.05 vi bager mellem 14.00 – 16.00 i 2. B. Susanne. Sidst ændret af SM den 23-04-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden uge 17 2009

Børnehaven Huset og Gården Nyt fra børnehaven STORBØRNSKLUBBEN I PROJEKT Eventyrforløb for 0. og 1.a samt børnehavens storbørnsgruppe De næste 4 torsdage vil børn fra børnehaven og 0.-1. klasse blive udfordret i samarbejdets kunst. Som et tiltag i at lette overgangen fra børnehaven til skoleverdenen har vi i år besluttet, at børnehaven deltager i et eventyrforløb sammen med 0. og 1. klasse. Målet for forløbet er: • Børnene kender flere forskellige folkeeventyr. • Børnene kender forskellen på et folkeeventyr og et kunsteventyr. • Alle børn kan nævne mindst 3 eventyrtræk. • Børnene kan dramatisere et eventyr. • Børnene kan indgå aktivt i et gruppearbejde. • Børnehavebørnene får kendskab til skolens hverdag, og børnene i 0.-1. klasse bliver forberedt til at tage imod de nye børn i 0. klasse. • Børnehavebørnene er trygge ved og glade for at være i skole. Børnene inddeles på 3 blandede storhold med en lærer og en pædagog tilknyttet. Indholdet på de 3 storhold er det samme og strukturen for de 4 torsdage er ens. Hver torsdag fortæller vi et nyt folkeeventyr for børnegruppen. Vi samtaler om dagens eventyr: handlingsforløbet og eventyrtræk. Herefter fordeles børnene på 4 grupper, som arbejder med eventyret i en børnevenlig udgave (læseteater). De 4 grupper bearbejder eventyret som dukketeater, almindelig teater, tegner og evt. skriver til eventyret til en fælles fortællestrimmel - og spiller eventyrspil. Alle børn når på de 4 torsdage rundt til alle 4 udtryksformer (tegne og spille endda to gange, da disse to grupper bytter undervejs i timerne). Dagen afsluttes med at fremvise og evaluere dagens produkter for hinanden i storgruppen. Børnene på de tre storhold spiser sammen, så børnehaven får en ”rigtig skoleoplevelse”, og vi vil opfordre børnene til at lege sammen i frikvarteret. Børnehavebørnene har allerede været i gang med at forberede sig på forløbet ved at fremstille dukker til dukkespillene på de 3 storhold, så de er vist også ved at glæde sig til vores eventyrlige møde ligesom vi andre. Med venlig hilsen Dorte, Else Marie, Claudia og Marlene - Kristina, Susanne og Grethe Nyt fra Gården Så er det tid til at se fremad, frem til sommerferien. Foråret er pludselig kommet og både børn og voksne synes det er skønt. Børnene synes det er dejligt at slippe for flyverdragten og vinterstøvlerne. Vi tilbringer meget af tiden på legepladsen og der er kommet gang i cykelbanen igen og vi har fået mange nye cyklister på to hjul . ARBEJDSLØRDAG. Den kommende weekend løber vores arbejdslørdag af stablen. Børn, forældre og personale vil gøre vores Gård smukkere denne dag. Igen i år er der stor tilslutning til dagen og det sætter vi stor pris på. Der er mange gøremål på listen i år og det bliver spændene, for de der ikke deltager på dagen, at komme mandag morgen og se forandringerne. Det glæder vi os til . PROJEKT I maj måned starter der projekt op. Det er endnu ikke besluttet hvilke børn, der skal deltage og der er heller ikke tager stilling til emnet. Opslag på Gården følger, når der foreligger en afklaring. STORE LEGEDAG Mandag d 11. maj deltager storbørnsklubben i store lege dag sammen med lilleskolen, storskolen og projektskolen. Opslag om denne dag på Gården optil dagen. Denne dag vil der også være aktiviteter for de børn der ikke går i storbørnsklub. Opslag om dette på Gården optil dagen. Dette var alt for gården - Forårs hilsner fra personalet. Nyt fra Huset Så er foråret over os, og vi nyder det i fulde drag. Børnene leger med naturmaterialer, laver parfume af vand og blomster, de bruger pollen fra træerne til mad og pynt når de leger i sandet, nogle finder dyr, og andre klatrer bare højt i klatrestativet og nyder det hele. Mange børn har bemærket, at træerne er sprunget ud. Solcreme. Med det gode vejr kommer også rutinen med solcreme. Vi forventer, at I smører jeres børn hjemmefra. Derudover supplerer vi i børnehaven midt på dagen. Vi etablerer skyggesteder på legepladsen og vil forsøge at lære børnene det, og vi vurderer, hvor lang tid det er rimeligt, at være ude især midt på dagen. Overgangstøj. Det er svært for Jer at vide, hvor varmt, eller koldt det er på legepladsen. Den ene dag er det varmt, den næste blæser det og er koldt, det er koldt om morgenen og varmt midt på dagen. Derfor bedes I give Jeres barn både varmt og mere let tøj med, og både støvler og sko. Vi vurderer så godt vi kan. Spil. Nu da vejret er blevet så godt, har vi valgt at Nintendo PS og Game Boy spil ikke skal med i børnehaven. Børnene har svært ved at løsrive sig. Eftermiddagsboller. Det er rigtig dejligt at ordningen med eftermiddagsboller er kommet til at fungere.


Børnene nyder det, og tak til Jer fordi I bager derhjemme. Naturligvis vil der i sådan en ordning også være nogle svipsere. Som personale har vi et par gange stået og manglet boller og tænkt, skal vi tage op af fryseren eller hvad? Nogle forældre har spurgt, om vi ikke kunne strukturere det lidt mere, så alle kommer på listen, og det går efter tur. Som personale vil vi involveres mindst mulig, det skal ikke give ekstra arbejde. Vi holder ikke regnskab med, hvis tur der er, og om alle leverer boller. Skulle der være en enkel dag, hvor vi står og mangler boller, så er det bare sådan, vi går ikke ind og finder på noget. Men altså, dette skal ikke lyde negativt, vi synes, at det fungerer rigtig godt. Vinkeritual. Mange børen vil gerne vinke farvel til far eller mor sammen med en voksen om morgenen. Det er også en dejlig tryg måde at starte dagen på både for børn og forældre. Vi tænker, at især de ældste børn godt kan lære at vinke selv, måske kan man have en ven, der gerne vil hjælpe. Vi skal jo heller ikke signalere til barnet, det her er svært, det kan du vist ikke klare. Hvis de ældste børn kan klare det, vil kulturen efterhånden smitte af på de yngre. Vi vil snakke med børnene om dette til morgenhjemme. Vi gør opmærksom på, at tingene jo ikke ændre sig fra den ene dag til den anden, og vi vil naturligvis gerne hjælpe der, hvor der er særlige behov. Denne vinkeproblematik er især blevet synlig for os, her hvor vi er færre voksne, og vi oplever at have mere travlt. Nye børn. Vi har fået og får nye børn i alle grupperne. Nikolaj i grp.3. er startet. Til maj starter Jeppe i grp. 1 og Aksel og Sofie i grp.2 Vi glæder os over at modtage nye børn, og siger velkommen til dem og deres familier. Når I læser dette, er der et eventyrprojekt om Tornerose i gang, som Lizzy og Rigmor står for. Derudover vil der komme et par projekter her i foråret, der endnu ikke er planlagt. Storbørnsklubben arbejder også med spændende ting. Ud over det foregår der jo hele tiden spændende ting i hverdagen, leg på legepladsen, bål, ture, osv. Dejligt at foråret er kommet! På personalets vegne. Rigmor.

Sidst ændret af AS den 22-04-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08

Nyhedskilden Uge 17 2009  

Skoleblad for Buskelundskolen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you