Page 1

Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009

Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat – så er det ferietid i Silkeborg!

Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr, og hele indskolingen holder afdelingsfest med udendørslege, grill og masser af fællesoplevelser. 9. klasserne ”sveder” med afgangsprøverne, og de små er ved at skulle sige farvel til børnehaven. Og de ved nu, hvem de skal gå i klasse med og hvem deres børnehaveklasseleder er!

”Din bil er godt nok lille, Gorm” råbte en kæk dreng fra indskolingen, da jeg kørte hjem i dag, hvor en masse børn og voksne til afdelingsfesten var i gang med at konkurrere om, hvem der kunne trække Teresas bil på hurtigste tid. ”Det er jo også det offentlige vi taler om”, som en far hurtigt replicerede. Herlige bemærkninger – ting der får én til at køre hjem med et smil på læben. Men drengens bemærkning er tankevækkende. Han siger jo ”sandheden” ligesom i Kejserens nye klæder: Din bil er lille Gorm. Der er mange der har en meget større og flottere bil end dig. Eller – Hvorfor har du kun sådan en lille konebil, Gorm? Det er forskellen, drengen får øje på. Og vi voksne kender årsagen: Der er stor forskel på den offentlige og den private sektor. Og forskellen er vokset i de senere år. Den offentlige sektor er under pres. Det ved I jo alle som forældre: Vi har igen i år måttet reducere og spare på antallet af pædagoger i børnehaven og i SFO. Vi har sparet på lærersiden pga. reduktion i specialundervisning, rengøringen er reduceret osv. Og dette er ikke nyt, men tværtimod gentaget år efter år. Jeg kan godt bekymre mig om den udvikling. Ikke fordi min bil er lille, men fordi vi som samfund prioriterer på den måde. Som skole og børnehave repræsenterer vi samfundsinstitutioner, der er betydningsfulde for kvaliteten af den produktivitet, den private kan præstere. Både her og nu i kraft af, at vi passer børnene – og på langt sigt i forhold til at bibringe børnene de kompetencer der gør, at de kan tage over og sikre os fortsat velfærd. Det er det fundament, vores samfund er opbygget over, og begge sektorer og deres samspil er utænkelige


at undvære. De to sektorer skal ikke være ens. Og der må godt være forskel. Det er OK, at vi som medarbejdere i den ene kan kendes på mindre biler. Men det er ikke fair, hvis den ”fælles bil”, som vi kører børnene rundt i, ikke er den allernyeste model! Heldigvis har vi en moderne skole og nogle gode og nutidige rammer. Og heldigvis er skolen fuld af engagerede medarbejdere, som ser det som deres fornemste opgave at skabe de bedst mulige rammer for børnenes dag. Buskelundskolens ”fælles bil” er en stor flot Volvo med masser af motorkraft, takket være en masse engagerede medarbejdere, der ser det som deres væsentligste opgave at lave en god dag for børnene. Ikke så meget fordi de så selv får en stor bil at køre rundt i, men fordi de har glæden ved at se børn trives, og fordi de glædes ved at løse en vigtig samfundsopgave. Men hvis vi skal fastholde det, og fortsat udvikle vores skole og den ”fælles bil”, så er der brug for, at samfundet anerkender den vigtige opgave, vi arbejder med. Også hvis børnene skal føle, at det er vigtigt at lære noget. For de ser forskellen.

Læseprøverne i 1. og 2. klasserne Vi har i maj taget den obligatoriske læseprøve i 1. årgang og 2. årgang. Læseprøven er en national læseprøve. De involverede lærere har gennemgået klassernes resultater sammen med læsekonsulenten og Tove og Nanna – vores skolepsykolog. På Buskelundskolen har vi igen i år klaret os rigtig flot. Vi har et gennemsnit, som ligger langt over landsgennemsnittet. Vi har nogle meget dygtige elever og lærere - og et godt samarbejde med jer forældre, som virkelig har hjulpet eleverne til det de kan. Så stor ros til alle!

De nye teams – og nye folk De nye teamsammensætninger er meldt ud på ForældreIntra. Jeg vil nedenfor kort præsentere de nye ansigter og samtidig knytte nogle ord til de gode mennesker, som af forskellige årsager forlader os.

Lilleskolen I Lilleskolen flytter lærer Anne Jespersen fra team B til team A og lærer Kristina Grindsted samt pædagog Teresa Eriksen flytter den modsatte vej og skal nu være i team B. Anne, Kristina afleverer gode 3. klasser til Storeskolen og byttet falder derfor naturligt, og er en god måde at få begge de to teams’ ideer og erfaringer viderebragt. Lærer Michael Bjerregaard følges med børnene fra 3. a op i Storeskolen og må derfor sige farvel til sine andre børn og samarbejdspartnere i team A. I stedet siger team A goddag til lærer Henrik Goldschmidt fra team B. Lærer Mette Gisselbæk Petersen kommer tilbage fra orlov lige i begyndelsen af det nye skoleår. Mette har inden sin orlov været i Projektskolen, men skal nu bruge sine musik- og matematikkompetencer i Lilleskolens team B. Samme vej er lærerThomas Binderup gået: Han kommer også fra Projektskolen til team B, med sine matematik- og historiefortællerkompetencer. I team B og SFO har vi sagt farvel til pædagog og souschef Johanne Frost Nielsen pr. 31. maj d.å. Johanne har været med lige fra skolens start, og hun har lagt sine kræfter og energi i at opbygge den Lilleskole vi kender, og er stolte af. Johanne skal nu prøve kræfter med unge mennesker, og som socialpædagog hjælpe unge med særlige udfordringer med at etablere sig udenfor hjemmet. Held og lykke med det Johanne! Vi ved, at de unge mennesker vil få støtte fra en kompetent pædagog med masser at byde på, og personlig pondus! Som ny souschef i vores SFO har vi lige ansat pædagog Mette Frausing. Mette er jo et kendt og respekteret ansigt i ”huset” og Mette vil fortsætte som primærvoksen i team A. Vi er sikre på, at du bliver en god ressource på den post og byder dig velkommen til dit nye job! I skrivende stund har vi endnu ikke ansat ny pædagog, men vedkommende skal være i 1. A. Vi har pt. mange gode ansøgere. Ansættelsesudvalget træder sammen 30. juli og her forventer jeg, at vi kan finde en rigtig god pædagog, som kan træde til 1. august som primærvoksen i 1.a. I team A siger vi ligeledes farvel til lærer David Garmark. David har været årsvikar i teamet, og vi har været glade for at kunne bruge hans mange gode lærerkompetencer her. David flytter til København, og måske kan vi se ham fortsat i ny og næ tone frem på skærmen som skuespiller!

Storeskolen I team C har vi ansat lærer Hanne Boelslund. Hanne kommer fra det sønderjyske og kommer med en


masse musik- og matematikfaglighed. Hanne har stor erfaring med musik i skolen, og det ser vi frem til at nyde godt af. Velkommen til dig. Lærer Birgit Kristensen, der har været på uddannelsesorlov i år, kommer tilbage til team C. Birgit har taget to liniefag i hhv. Natur-Teknik og Håndarbejde, og vi ser frem til at få hende på banen igen med det gode humør, alle hendes ideer og nye kompetencer. Lærer Tina Bundgaard Mortensen, der har været årsvikar for Birgit, siger vi farvel til her med udgangen af skoleåret. Du har været et stort aktiv i klassen og i teamet, og vi ønsker dig al mulig held og lykke fremover med lærergerningen. Det samme med lærer Gertrud Bendtsen, der startede hos os omkring efterårsferien som vikar for Marlene Hald. Gertrud skal nu starte en 1. klasse på Bjerregrav Skole. Det bliver en god udfordring for dig. Tak for din tid her – og held og lykke med de små hoveder der i Bjerregrav. Lærer Jens H. Baltzersen forlader også Storeskolen, men han skal bare nedenunder – til Projektskolen. Lærer Kasper Olsen har haft orlov i dette skoleår, men vender ikke tilbage til vores skole. Kasper er startet på Grauballe skole, og her vil de fremover nyde godt af alt det, Kasper kan og står for. Held og lykke med dine nye udfordringer derude! I år har vi også haft ansat lærer Heidi Søndergaard som årsvikar i team D. Heidi har været makker med Anette Sander, der gik på barsel her i foråret. Heidi fortsætter i klassen, indtil Anette kommer tilbage. Lærer Rikke Weiergang fortsætter også i det nye skoleår. Rikke er barselsvikar for Hanne Borup og bliver i teamet og klassen indtil jul, hvor Hanne kommer igen. Vi er rigtig glade for, at både Heidi og Rikke kan fortsætte – tak for det. I slutningen af året stod vi og manglede en barselsvikar for Anette Sander, og her fik vi ansat lærer Arne Tannebek i perioden frem til sommer. Selv om det var en kort tid, er du hurtigt faldet til Arne, og har ydet en rigtig god indsats. Jeg håber du finder et spændende job, der matcher alle de spændende ting du kan! Ligeledes stod vi og manglede en vikar for Anne Margrethe, der jo rejste til efterskolen efter påsken. Her fik vi ansat Anne Mette Høj Jensen, der på trods af sin unge alder og ikke færdige læreruddannelse har gjort en rigtig god indsats i team C. Tak for hjælpen også til dig, og held og lykke fremover. Godt du starter igen på læreruddannelsen – det vil mange børn i fremtiden nyde godt af!

Projektskolen Lærer Catharina Gjørup-Olesen kom til som barselsvikar for lærer Gitte Mortensen, da Gitte gik fra i vinter. Catharina har selv orlov fra fast job på Ans Skole, men det har været muligt at sikre, at hun fortsætter sin ansættelse her på Buskelundskolen hele næste skoleår. Det er vi rigtig glade for! Lærer Jens H. Baltzersen rykker som sagt op i Projektskolen og skal her undervise i både matematik, historie, biologi og geografi. Lærer Jacob I. Kristensen skal have barselsorlov fra 1. september indtil midt i november,og i dennetid dækker teamets andre lærere hans timer. I november kommer også Gitte tilbage fra barsel og så er alle på banen igen i Projektskolen. Til allersidst en stor tak til lærer Lena Thostrup Hansen, der slog til ved juletid som barselsvikar for Mette. Selv om du har arbejdet i den private sektor de seneste år, så har du en god lærererfaring og stil, som de unge mennesker har nydt godt af. Held og lykke fremover – hvad det så bliver, du kaster dig over!

Tak for samarbejdet i det forgangne år! Jeg vil gerne rose alle, der har ”været med” som medarbejdere og bestyrelsesfolk for kæmpestor og engageret indsats, og ligeledes hele forældrekredsen for konstruktivt samarbejde gennem året.

God ferie til alle!

Gorm Skoleleder

Sidst ændret af PN den 19-06-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-09


Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009

Team A Nyhedskilden Team A Så er skoleåret 08/09 ved at være forbi. Det har været et spændende år med megen faglighed gennem en masse c-moduler, udedage osv. Team A siger tak til alle forældre for samarbejdet, opbakningen til alle arrangementer, og ønsker en dejlig sommerferie til alle. C-modul spireforsøg: Vi fik lavet forsøg med pralbønner, karse og kartofler. I makkerpar lavede børnene drivhus og plantede kerner/frø fra forskellige frugter. Vi har lært om vandets kredsløb, og hvad planter har brug for, for at kunne vokse. Vi har målt, tegnet og registret væksten – både ude og inde. Børnene var generelt meget interesserede og spørgende. Måske nogen stadig har nogle kønne pralbønner eller ærteblomster at kigge på i haven? C-modul Danmark: Børnene har bl.a. lært navnene og placering på de 15 største byer i Danmark. De har hørt udvalgte ting og anekdoter om Danmark. Der er blevet arbejdet med skriftlige opgaver om Danmark, hvor børnene har skullet bruge et atlas. Vi har også lavet forskellige fysiske aktiviteter og lege med Danmark som omdrejningspunkt. Et energisk, videbegærligt og hyggeligt hold har bidraget til en dejligt forløb om Danmark synes undertegnede Michael og Birgitte. C-modul småkravl: Vi har flere gange været ved vandhullet, og fanget lige fra haletusser til skorpions tæger. De blev undersøgt med lup og artsbestemt ud fra bøger og planche. Mange af dyrene blev fragtet hjem i klassen hvor de kunne studeres i et akvarium. Børnene lavede power points om dyrene, og præsenterede dem for resten af klassen. Der blev skrevet og tegnet små fiktive historier om de små dyr. Teresa og David Store legedag: En 3. klasses elev iført bind for øjnene bliver kyndigt ført hen til rebet. Han tager fat i det og begynder at gå. Med tilråb fra andre elever i hans gruppe finder han vej gennem labyrinten til rebet stopper og den næste sættes i gang. På banerne dagens 4. fodboldkamp fløjtet i gang, og få meter derfra prøver nogle elever at teste hvor meget vand deres jakke kan holde ved at smide den i en spand og flytte vandet fra den over i en anden. Et andet sted kastes der med bold – et andet igen leges tagfat. Store legedag er i gang, 9. klasse har arrangeret og står for de forskellige stande hvor skolens mindre elever skiftes til at tage plads i de planlagte aktiviteter. Stor begejstring er at skue alle vegne. Grin, løb, kasten, skrålen og fnisen. En pige kommer forbi mig med håret gennemblødt. Det viste sig at hendes hår kunne bære temmelig meget vand.

2. og 3. a på tur til ”Paradiset”. Tirsdag d. 19. maj cyklede 48 børn og 5 voksne til Paradislejren i Virklund. Jeg (Kristina) cyklede som den sidste, og det var herligt at se fremad på alle de dygtige cyklister, vi havde med. Børnene klarede turen super flot. Da vi kom til lejren spiste vi vores medbragte mad. Vejret var skønt og vi kunne lege udenfor på det store grønne område omkring hytten.

Vi havde planlagt 4 små værksteder. Børnene skulle i deres ”stenalderfamilier” løse forskellige opgaver. De skulle sørge for aftenens underholdning, samarbejde om at transportere vand fra et sted til et andet med en ske på tid, kaste med små sten og ramme forskellige ringe med en bestemt værdi og det sidste værksted gik ud på at samarbejde og koordinere – her skulle de nemlig få en pind ned i en flaske eller bøtte – se billedet.

Karen lavede aftensmad på bål – dejlig suppe – som vi spiste inden vi skulle cykle til Them for at holde stilletid i Bent og Birgits kostald. Tanken var at børnene skulle have en ½ time, hvor de i fred og ro kunne sidde stille og opleve livet i en kostald gennem alle deres sanser. Køerne blev malket, fodret og svalerne fløj ind og ud af deres reder. En lille kalv fra dagen før fik sutteflaske, og udenfor var der 8 dejlige hundehvalpe. Vi købte 16 liter af den nymalkede mælk, cyklede tilbage til hytten og lavede en kæmpe portion risengrød,


som blev spist lige inden sengetid.

Børnene fik læst godnathistorie og der var forholdsvis hurtigt ro. (billederne er fra tirsdag eftermiddag)

Onsdag formiddag legede vi ”Stammeleg”, det gik ud på at finde ud af de andres bogstaver (skrevet på kinden) og samle bogstaverne til et bestemt ord. Holdene havde valgt en høvding som skulle skrive bogstaverne ned, efterhånden som holdet kom tilbage med dem. Børnene gik meget op i at gemme deres bogstaver. Der kom også rigtig mange gæt!

Vores hyttetur sluttede med cykelturen tilbage til skolen, det regnede lidt inden vi skulle af sted – men alt i alt havde vi skønt vejr på vores tur. Tak for lån af herlige børn – det var en dejlig oplevelse at være på tur med dem! Karen, Teresa, Birgitte, Michael og Kristina

Lokalhistorisk udedag d. 11/6 2009 Vi havde en dejlig dag med gode fortællinger fra fortiden. Børnene hørte om Gludbjerg Mølle, om at dyrke hør, hvordan det var at gå i skole for 100 år siden. Ved kirken fortalte præst Martin Ishøy om en ung mand fra Balle, der mistede livet i kampen for fædrelandet i krigen 1864. Sidst, men ikke mindst gjorde Sølle Karen stort indtryk på børnene. Flere gavmilde børn delte madpakken med hende. Stor tak til de forældre og den mormor, der deltog denne dag. Stenalder 4 torsdage (uge 17-20) har 2. og 3. klasse arbejdet med stenalderemne. Børnene opbyggede et Storyline-forløb i grupper - 2 grupper der er "flodfolk" og 2 grupper der er "skovfolk". Vi gav løbende børnene faktainformationer om tiden samt handlinger de skulle forholde sig til – som de i familierne skulle ”fortælle” på deres Story-lineplanche. De har bl.a. også hørt om ”Uroksen fra Vig” og lavet et kort drama om det. Den sidste torsdag var vi ude og lave små ”pilefletshuse” på bedste stenaldermanerer. I hjemmetiden blev der også læst om stenalderen i begge klasser. Hvis det har interesse, kan vi anbefale at se på www.historietimen.dk David, Martin og Birgitte. Et eventyrligt forløb 4 torsdage i uge 17-20 havde 1.a, 0.a og børnehavens storbørnsgruppe et eventyrligt forløb sammen. Børnene hørte hver gang et nyt eventyr, som de så efterfølgende bearbejdede gennem teater, dukketeater og tegninger. Herudover blev der læst og spillet og vist teater og fortællestrimmel for hinanden. Børnehavebørnene fik en oplevelse af at gå i skole, og de var rigtig gode til at markere og byde ind med, hvad de vidste om eventyr. 0. klasse oplevede ikke at være de yngste, og 1. klasses børnene fik pludselig en ny rolle som de store med det ansvar, det indebærer. Det var et positivt samarbejde på tværs af huset for både børn og voksne. Tak for det! Grethe Tak for i år, vi ses i august.

Sidst ændret af ML den 19-06-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-09


Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009

Team B Mange tak for i år !

Kære forældre i Team B Dette er årets sidste Nyhedskilde, og vi kan se tilbage på et dejligt skoleår. Mange dejlige oplevelser og tanker vender vi her den sidste uge før sommerferien. Vi vil gerne takke for de gode børn i sender i skole hver dag, og I forældre som er positive i jeres holdning til skolen og Team b generelt. Det er langt fra en selvfølgelighed ! Vi siger farvel til 3b, og ønsker jer alt godt i fremtiden. I har været gode rollemodeller i dette skoleår, hvor I har været de store. Tak for det. Byen har været emnet for denne planperiode, og erindringen om vores emneuge sidder endnu klar på nethinden. Børnene elsker emneugerne, hvor leg og læring går hånd i hånd. Noget vi vil tage med i næste års planlægning. Nedenstående er eftertanker fra de forskellige fagligheder Dansk og historie Alle hold har arbejdet med byen. De helt små har arbejdet meget konkret med opbygningen af en by, turistbrochure og små skriftlige opgaver. De lidt større børn har arbejdet med Silkeborgs historie, brevskrivning, fremstilling af papir - men også rigtig "rugbrøds" dansk, hvor der svedt over grammatikken, punktum og spørgsmålstegn. Hold 5 har arbejdet en lille smule med digte. Alt sammen har været en stor fornøjelse. Udedage Færdsel og cyklen har været sat i centrum i denne periode. Niels Betjent har besøgt os, og vi har brugt cyklen på alle mulige- og "umulige" måder. Matematik og Natur og teknik I matematik skulle børnene ikke mindre end bygge en by. Børnene har på forskellige måder haft om mønstre og symmetri, og det hele mundede ud i, at de på mindre hold skulle bygge en by ved hjælp af store træklodser (som terninger). Hvert holds lille bydel skulle bygges symmetrisk om en linje. Byen skulle så tegnes fra fugleperspektiv som en rigtig byplan, og desuden skulle børnene bygge deres bydel i et


mindre format og tegne deres huse i en tredimensionel udgave. Natur-Teknik Vi valgte at vores tilgang til ’byen’ skulle være strøm og vand. Børnene har lavet forskellige el-forsøg og vandforsøg og til dels kastet ud på dybt vand, når de skulle konstruere fx en vandpumpe. I el-lære handlede det meget om hvordan man laver et kredsløb. Vi arbejdede med batterier, pærer og ledninger. Yderligere snakkede vi om hvor vi som forbrugere får vores strøm fra. Eet af de mere alternative bud var at strømmen, på skolen,blev hældt i stikkontakterne af pedelen med en slags vandkande. Vi har snakket meget om sikkerhed når man arbejder med strøm, og at man kun må lege med strøm når man bruger små batterier og IKKE fra stikkontakten. Emnet om vand blev introduceret lidt forskelligt på de enkelte hold. På nogle hold skulle børnene fx også se på deres eget vandforbrug, når de tog brusebad – og hvad koster det egentligt far og mor, hvis man har en dryppende vandhane? Vi kan uforbeholdent sige, at børnene har været meget deltagende og interesserede, så det har været en fornøjelse at have dem på holdene. Goddag og farvel Der skal siges farvel til Henik og Anne som skal i Team A, næste år. Og et velkommen til Kristina, Mette og Teresa, som er nye voksne i Team B efter sommerferien.

Nu venter ferien forude- om det er i sommerhus, hjemme eller i Frankrig er underordnet. Tiden er nu til langsomhed og stunder sammen med familien. Nyd det. God sommer - og vi ses til august med blomster og solstriber i håret. Sommerhilsen fra Team B

Sidst ændret af PN den 18-06-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-09


Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009

Team C Mandag morgen kørte to busser afsted fra Buskelundskolen med 91 forventningsfulde elever. Forud ventede fire dage på lejrskole i Ahl Hage. Her kan du høre eleverne fortælle om ugen.

Et samlet team foran hovedbygningen på Ahl Hage lejren.

Mandag På vej til Ahl Hage skulle vi ind til Kaløs slots ruin for at se hvordan en ruin ser ud og for at spise. Da vi ankom, skulle vi vente længe på at få frokost. Vi fik boller i karry. Der vi så var færdig med at spise skulle vi bære vores tasker ind i vores værelser undtagen 5c2, der har pigerne har 1 stort værelse og drengene har 1 mindre et som er meget småt. Man sover ikke særlig godt om natten. Ud over at vi ikke får noget søvn om natten, så spiste vi faktisk eftermiddagsmad og efter det havde vi en pause, efter alt ting er der pause, så løb vi orienteringsløb, efter det skulle vi bade. Vandet var vildt koldt! Vi kom hjem fra badning, så gik der lidt tid hvor vi bare legede og hyggede os indtil maden. Der var ’’nat mad’’ saft og rugbrød, men først skulle vi se billeder fra dagen. Så skulle vi til at gå op ’’i seng’’, vi snakkede længe og lærerne kom hele tiden og forstyrrede os og sagde at vi skulle være stille, øv!!

Lavet af Frederik J, Jakob T og Kjartan

Tirsdag I dag er vi blevet inddelt i vores hold, hvor vi skulle finde forskellige sten, som vi skulle sortere. Vi måtte selv bestemme hvordan de blev sorteret, man kunne fx sortere dem i farver eller i størrelser. Vejret har ikke været så godt, så det var ikke så sjovt at gå og samle sten. Da vi så var færdige med det, måtte vi lave et sandslot, som vi kunne pynte med sten som vi selv malede. Til middagsmad fik vi fiskefilet med kartofler, noget meget tyk sovs og gulerodssalat. I dag fik vi også dessert som var frugtsalat. Da vi havde spist skulle min gruppe vaske op. Det var enormt kedeligt for vi skulle vaske dobbelt så meget som de andre grupper. Matilde 6.c


Onsdag Interview med Martin og Emil 4.c

Turen til Ebeltoft Vi var henne på Fregatten Jylland og blev vist rundt. Den var 150 år gammel og det længste bevarede træskib i verden. Vi fik at vide, at 60 % af fregatten var restaureret. Der kunne være 400 mand om bord, og der skulle være 9 mand til hver kanon, og der var 44 kanoner om bord. De affyrede en kanon med 400 g. krudt, og nogle af pigerne blev lidt forskrækkede, for det gav et ordentligt brag. Bagefter gik vi op i byen. Der fik vi is i Paradis, det smagte super godt. Vi købte slik og slushice. Det var en hård hjemtur, vi fik ondt i fødderne, og vi blev stegte af solen. Men vi fik en god snak, da vi gik hjem. Turen hjem var bedre end turen ind, da vi gik en omvej på vejen ind til byen, fordi lærerne ikke kunne den korteste vej!

Festen onsdag aften Interview med Emma, Cecilie, Emilie og Karoline 5c2 Vi måtte ikke komme ind i dansesalen, inden vi skulle danse, så det var spændende at se, hvordan det så ud. Vi dansede rigtig meget, og det var helt vildt fedt. Det var sjovt at danse ballondans og appelsindans, det var godt, at det var en fest den sidste dag på lejren. Det var godt fundet på, at vi skulle danse dreng pige, og det var hyggeligt, men det var også ok at danse to piger. Lasse og Nana vandt ballondansen, Thomas 5c2 og Emilie 5c1 vandt første appelsindansekonkurrence, anden gang vandt både Kjartan og Karoline og Thomas og Emilie. Det var også godt, at der var snacks, og det var sjovt, at Nanna og Karen fyrede den af. Vi dansede også vinderdans foran Jens. I det andet rum var der et spillerum, hvor vi kunne køle af og hygge sig lidt og samle energi igen. Det var godt, at der var mørkt i dansesalen.

Torsdag Interview med Cecilie, Karoline, Maja S 6.c Vi fik lov til at sove længe, fordi vi kom sent i seng. De morgenfriske var i havet og det var virkeligt koldt, men det virkede ikke så koldt, fordi det blæste helt vildt. Så var vi på vores værksteder. Det var sjovt at gå i vaders, og når vi kom langt ud, sugede vores vaders sig ind til kroppen. Men vi fangede kun en lillebitte fladfisk, men mange krabber. Der var nogle der tog krabbekørekort, det lille kørekort er når, man holder en krappe i hånden. Det store er, når krappen er i munden. Da Niels tog en krappe ind i munden, begyndte krappens ben at kravle længere ind i munden. Det var mega ulækkert. Alle tabte krappen, når de skulle have fat i krappen. Vi malede også sten, vi fandt en sten og tegnede det mønster stenen har med en sprittusch. Til sidst skulle den males med maling. Der var også et fotohold, vi har taget 2500 billeder på turen. Det var sjovt, at tage billeder fra forskellige perspektiver, nemlig frø og fugleperspektiv, vi skulle også tage actionbilleder.

Afsluttende bemærkninger Nikolaj J: Jeg glæder mig til at komme hjem og give mine forældre gaverne, jeg har købt i Ebeltoft. Jeg har købt bolcher til hele familien og gulerødder til hunden. Zophia: Jeg glæder mig til at give min søster sin gave. Nikolaj J: Det sjoveste var at styre mit bordtennishold! Zophia: Det sjoveste var at tage det store krappekørekort Jacob T: Det sjoveste var at være i Ebeltoft Jacob 5c2: Det sjoveste var at går rundt og snakke med drengene og købe ting i Ebeltoft Poul: Det var sjovt at være i Ebeltoft og købe ting. Cecilie, Karoline, Maja S: Det var sjovest at være i Ebeltoft, det var sjovt at se showet ved fregatten. Og festen var også sjov, onsdag var helt klart den bedste dag. Melissa: Det var Ebeltoft, der var bedst. Mathias: Det var godt at gå rundt i byen.


Kjartan: Det var sjovt at shoppe i Ebeltoft. Anton: Det var sjovt at hygge på værelset om aftenen. Elias: Det var hyggeligt at snakke på værelset om aften. Nadia: Det var hyggeligt at være inde i byen og købe bolsjer. Sarah: Det var sjovt at have vaders på i vandet. Sofie 4.c: Jeg kunne godt lide at være i bolsjeforretningen, og så var det sjovt at fange rejer. Emilie 4.c: Det var hyggeligt at gå med veninderne i Ebeltoft Nana: Det var morgenbadning, der var det bedste, helt klart, og festen! Julie: Det var hyggeligt at være sammen på værelset om aften Maja H: Det var dejligt at være sammen med vennerne langt væk hjemmefra. Simone: Det bedste var helt klart festen. Emilie 6.c: Det var godt bare at være af sted og kunne hygge sig. Kasper: Aftenerne på værelserne var gode. Lasse: Det var sjovt at danse Emma: Der var god musik til festen Isabella: Byturen til Ebeltoft var hyggelig Mads: Festen var god Rune: Det var en god tur til Ebeltoft. Det var godt med varmt mad, men der måtte godt have været pomfritter, cola, pizza og ketchup, men ellers var det en god tur. Tobias 5c2: Det var godt at have fritid. Vi havde et godt fællesskab Frederik K: Det var sjovt at prøve noget nyt på en lejr væk hjemmefra. Man lærer de andre bedre at kende. Sofie 5c2: Det bedste ved turen var ens venner, som gjorde det til en fed tur. Lærerne: Det har været en rigtig god tur med godt sammenhold, sjove episoder og gode hjælpsomme børn på tjanseholdene. Tak for en meget god tur!

Beatlesforløb – afdelingsfest I de første fire uger af 4. planperiode arbejdede vi på tværs i hele afdelingen med Beatles og tresserne. Hele forløbet blev afsluttet med en dejlig afdelingsfest i tressernes tegn. Stor ros skal alle eleverne have for deres engagement i forløbet og til forældrene, der kom og medvirkede til at gøre det til en rigtig god fest. Vi har i afdelingen efter dette forløb oplevet en større fællesskabsfølelse team c og d imellem, og det er dejligt at se elever i fælles arbejde og leg uanset årgang og team.

font size=+2>Find matematikken i…< Efter vores Beatles periode har vi i matematik arbejdet med ”find matematikken i…”. Vi havde en rigtig god opstart hvor eleverne på tværs af klasserne lavede brainstorm på emner, fandt på gode matematikspørgsmål til emnerne og gav hinanden respons på de emner som de hver især havde valgt. Alle elever kom godt fra start og fandt emner hvor det var muligt at finde rigtig meget matematik. Vi har til sidst brugt en del tid i hver klasse på fremlæggelser af ”find matematikken i”. Der har været rigtig mange gode fremlæggelser, med megen god matematik. Set fra et lærersynspunkt har det været et meget vellykket projekt og både elever og lærere har fået meget ud af det.


Cykelprøven i 6.klasse 4. juni deltog hele 6.årgang i en cykelprøve. Fra morgenen fik vi besøg af en betjent, som havde medbragt en lastbil. Eleverne fik alle lov at komme op at sidde i lastbilens førerside, hvorfra de fik oplevelsen af lastbilens blinde vinkler. Flere elever udtrykte overraskelse over, hvor lidt man kan se som chauffør af et stort køretøj. Alle elever udviste senere samme dag stor respekt for netop de store køretøjer. Efter at have været oppe i lastbilen fik eleverne mulighed for at stille spørgsmål til Niels betjent om cykelruten. Derefter blev ruten kørt og alle bestod. Tak til de forældre, som hjalp til på dagen.

Sidst ændret af LB den 19-06-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-09


Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009

Team D Tilbageblik på 4.planperiode Beatlesforløb – afdelingsfest I de første fire uger af 4. planperiode arbejdede vi på tværs i hele afdelingen med Beatles og tresserne. Hele forløbet blev afsluttet med en dejlig afdelingsfest i tressernes tegn. Stor ros skal alle eleverne have for deres engagement i forløbet og til forældrene, der kom og medvirkede til at gøre det til en rigtig god fest. Vi har i afdelingen efter dette forløb oplevet en større fællesskabsfølelse team c og d imellem, og det er dejligt at se elever i fælles arbejde og leg uanset årgang og team. Find matematikken i… Efter vores Beatles periode har vi i matematik arbejdet med ”find matematikken i…”. Vi havde en rigtig god opstart hvor eleverne på tværs af klasserne lavede brainstorm på emner, fandt på gode matematikspørgsmål til emnerne og gav hinanden respons på de emner som de hver især havde valgt. Alle elever kom godt fra start og fandt emner hvor det var muligt at finde rigtig meget matematik. Vi har til sidst brugt en del tid i hver klasse på fremlæggelser af ”find matematikken i”. Der har været rigtig mange gode fremlæggelser, med megen god matematik. Set fra et lærersynspunkt har det været et meget vellykket projekt og både elever og lærere har fået meget ud af det. I natur/teknik har vi arbejdet med 3 forskellige emner 6. klasse har arbejdet med syrer og baser. Vi har målt pH-værdi af både rengøringsmidler samt mad-og drikkevarer og i den forbindelse arbejdet med begreberne syre, neutral og base. Eleverne har læst tekster der handlede om hvor der findes syrer og baser i hverdagen og hvad de bliver brugt til i det daglige. Der har været mange nye begreber og i elevernes Min Egen Bog sidder der en side hvor de har forklaret nogle af begreberne samt beskrevet et af de forsøg der har gjort indtryk på dem. 4. og 5. klasse har selv fået lov til at vælge hvilket af to hold de gerne ville være med på. Det ene hold har arbejdet med sten og geologi. Eleverne har lært at bestemme almindelige stenarter, om deres oprindelse og om jordens geologiske historie. Eleverne har lavet udstillinger og præsentationer om forskellige temaer indenfor emnet. Det andet hold har været i den biologiske afdeling og beskæftiget sig med insekter. Engelsk 4.pp. I engelsk har alle tre årgange arbejdet med samtalen. Tilgangen til det har været forskellig i de tre klasser. I 4.D har eleverne arbejdet med masker og roller. I 5.D har eleverne arbejdet med at lave deres egne spil og regler dertil. Spiltyperne har været brætspil, memory, og worksheets til klassekammeraterne. I 6. klasse har eleverne arbejdet med rollespil og ”read and react” opgaver. Alt dette for at få så meget snak/samtale som muligt fra flest mulige elever. Cykelprøven i 6.klasse 4. juni deltog hele 6.årgang i en cykelprøve. Fra morgenen fik vi besøg af en betjent, som havde medbragt en lastbil. Eleverne fik alle lov at komme op at sidde i lastbilens førerside, hvorfra de fik oplevelsen af lastbilens blinde vinkler. Flere elever udtrykte overraskelse over, hvor lidt man kan se som chauffør af et stort køretøj. Alle elever udviste senere samme dag stor respekt for netop de store køretøjer. Efter at have været oppe i lastbilen fik eleverne mulighed for at stille spørgsmål til Niels betjent om cykelruten. Derefter blev ruten kørt og alle bestod. Tak til de forældre, som hjalp til på dagen. Travlhed i redaktionen! Selvom avismediet for mange elever i Storeskolen er noget nyt at beskæftige sig med, har alle arbejdet seriøst og interesseret med emnet. I Team D har vi i dansk bl.a. arbejdet med avis den sidste måneds tid, hvilket vi som lærere har følt var en opgave, eleverne virkelig gik op i. I 4. og 6. klasse var udgangspunktet primært interviewbaserede artikler henholdsvis af klassekammerater og andre personer, der kunne være interessante at inddrage i den pågældende artikel, hvor imod 5. klasses avisprojekt skulle ende ud i en ’hel’ avis med forside, indlands-, IT-, kultur- og sportsstof samt selvfølgelig underholdende input som soduko, kryds og tværs, tegneserier, vitser og satirisk bagsidestof á la Politikens ’At Tænke Sig’. Derfor har layout-delen fyldt meget i 5. D, men det betyder skam ikke, at indholdet ikke er gennemarbejdet. Resultaterne fra de tre klasser er vidt forskellige, men vidner alle om elevernes dybe engagement og store dygtighed. Sidst ændret af EB den 18-06-09


LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-09


Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009

Projektskolen

Farvel til 9. årgang anno 2009 :)

Nu er der ikke længe til Gorm lader os synge ”feriesangen”, der jo som bekendt markerer feriens start, samt at et skoleår er forbi. Som lemminger er vi alle, elever som lærere, klar til at kaste os ud i feriebølgerne og lade os rulle rundt i afslappethed, sol, store ferieis, bøger (siger dansklæreren) og rejseoplevelser. Men inden vi når så langt, skal vi lige have fortalt, hvad vi har boltret os med i de sidste uger samt have taget afsked med en hel årgang og enkelte, der har valgt, at deres niende skoleår skal være en efterskoleoplevelse.

Afgangsprøverne for 9. årgang er (næsten) overstået I maj og juni måned har vi haft travlt med at holde afgangsprøver for 9. årgang. De har været oppe i de obligatoriske prøver: skriftlig dansk (stil), retskrivning og læsning, færdighedsregning, matematisk problemløsning, mundtlig dansk, mundtlig engelsk og praktisk/mundtlig fysik/kemi. Desuden har vi haft hver klasse oppe i udtræksfag: 9. E været oppe i mundtlig historie og skriftlig biologi, og 9. F i kristendom og skriftlig geografi. Det er spændende at se, hvordan eleverne nu sidder der som næsten ”udklækkede” voksne og tager situationen med alvor og seriøsitet. De fleste er godt forberedt og ved præcis hvad de vil, og det giver bonus ved de mundtlige prøver. Når prøverne er overstået skal vi i gang med at se på resultaterne og vurdere, om vi er tilfredse med arbejdet. Det er jo et spinkelt statistisk materiale, når vi kun har haft i alt tre 9. klasser igennem prøvesystemet, men vi kan alligevel lære en masse af at se, hvordan det er gået eleverne. Vi kigger både på resultaterne i de enkelte fag, og vi kigger på, hvilke ungdomsuddannelser eleverne har valgt. Det bliver spændende at følge med i deres fremtid. Vi holder tårevædet afsked med 9. årgang til dimission torsdag den 25.06.

Farvel til elever der skal på efterskole Hvert år siger vi farvel til en lille gruppe elever, der har valgt at tage deres 9. skoleår på efterskole. Mange har haft pladsen reserveret i årevis, og flere af eleverne har valgt efterskole som en del af en familietradition.


Det bliver en spændende oplevelse for dem, og vi ønsker dem held og lykke med alt det nye, de nu skal. Vi håber, at de har en god ”rygsæk” af gode erfaringer, tryghed og viden - og selvsikkerhed - med sig fra Buskelundskolen. De er alle inviteret til at komme tilbage og besøge os, og vi håber da, at vi holder kontakten til dem. Vi siger pænt farvel til dem ved den sidste morgensamling på den sidste skoledag, og vi siger selvfølgelig også farvel i primærgrupperne på torsdag. Vi siger i år farvel til: Lasse M, Birgitte, Nadia, Christina A, Fabian og Jacob V. Ha’ det godt! :) NAT projekt Fremtiden er kommet til Projektskolen. Hvordan laver man en evighedsmaskine? Hvordan finder man bedre brændselsformer end benzin til smarte biler? Hvordan forbedrer man trafiksikkerheden? Hvordan kan man skabe et bedre vandmiljø i søerne? Hvordan kan man skabe rammer for at venner mødes på andre måder end over nettet? Visionerne er mange og eleverne arbejder meget, meget engageret og fantasifuldt med deres visioner for fremtiden. Nogle har skilt en cykel ad og forsøger at få den til at levere ligeså meget energi som den forbruger, nogle laver forsøg med vandmiljø og forurening og andre skyder raketter op på græsset. Det oser af naturfag og kreativitet i Projektskolen. I det naturfaglige team har vi forsøgt at være ambitiøse m.h.t. at få skabt nogle nye rammer for naturfaglige projekter i Projektskolen. Derfor har eleverne der har arbejdet med ”Fremtiden” måske oplevet at organiseringen af projektforløbet har været anderledes. For at få det naturfaglige og de naturfaglige arbejdsmetoder mere i centrum holdt vi en inspirationsaften i Kilden som start, hvor 10 forældre meget inspirerende fortalte om deres arbejde. Det gav en rigtigt god start på projektet. Derefter har eleverne været igennem kurser i naturfaglige arbejdsmetoder inden at projektet for alvor gik i gang med at finde en vision som udgangspunkt for projektet. Alt det nye og gamle er samlet i en folder som eleverne flittigt hiver frem, når de bliver i tvivl om noget. Nu venter vi spændt på at se deres kortfilm om deres forsøg. Ulla

HUM-projekt Ondskaben er ikke kommet til Projektskolen! Men alligevel er der elever, der er interesserede i, om man overhovedet kan tale om eksistensvilkår uden at medtænke ondskab. Er ondskab et nødvendigt onde, som man er nødt til at acceptere, men ikke mindst forholde sig til, hvis man vil undgå at ende i en postmoderne ligegyldighedsgyde? Og hvornår kan man tale om et ondt menneske, og kan man sætte lighedstegn mellem en ond handling og et ondt menneske? Disse spørgsmål og mange flere bliver gransket af de danskorienterede elever i humanisternes igangværende projekt: ”Ondskab”. En gruppe har sågar søgt viden og inspiration hos de gejstlige, og her er der ikke tale om ”Præsten fra Vejlby”, selvom han nok havde lidt at bekende, men i stedet vor egen sognepræst Helle Kampmann, der i et 45 minutters interview gav gruppen noget at gruble over. Andre elever angriber begrebet i et historisk lys, hvor modsatrettede magtanvendelser bliver sat overfor hinanden. Eleverne er fantastisk engagerede, og det virker til, at jo længere de kommer ned i materien af det onde, jo mere overbeviste bliver de om, at de selv vil være gode. Dette er ikke en del af vores hensigtserklæring med projektet, men dog en acceptabel bi-effekt af processen (0: Sidst ændret af PN den 19-06-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-09


Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009

SFO SFO – NYT Så er det igen tid til at kigge tilbage på en planperiode. En planperiode hvor der er sket en masse nyt. Vores souschef Johanne var jo så heldig at få et nyt arbejde ved Silkeborg kommune, med at støtte unge der har det svært, det er vi sikre på at de nye samarbejdspartnere og kommende målgruppe vil blive glade for. Vi ønsker Johanne held og lykke med det nye. Vores pædagogmedhjælper Jonas har også fundet ud af hvad han vil bruge sin fremtid til, og det betyder at han skal til Århus for at læse videre, og tænk han vil ikke arbejde med børn men med penge??? Men inden han skal starte til august på sin uddannelse, ville han lidt rundt og se verdenen og derfor er han også stoppet, ham kan vi også kun ønske held og lykke. Begge havde sidste dag 29.05.09, og vi er gået i gang med at finde erstatninger. Vi har allerede fået ansat en souschef og det er et kendt ansigt nemlig Mette Frausing, noget vi er sikre på bliver supert. Vores erstatning I Mettes pædagogstilling er slået op og vi forventer at afholde samtaler d. 28. juni, og håber at den nye kollega kan starte pr. 01. august. I tiden der er gået har vi jo fået et godt samarbejde op at stå med vores fritidsklub der ligger ved Ulvedalskolen. De har fået ny daglig leder, og de har i år lavet et flot program for vores 3. klassers børn, så de har haft mulighed for at være på besøg flere gange. En`enkelt gang har de måttet aflyse da de havde sygdom i personalegruppen, og derfor ikke haft ressourcer til besøg, men ellers har det været godt. Vi har på disse dage tilbudt alle at følges med os fra SFO, også de børn der ikke er tilmeldt SFO, så de også kan se om klubben er noget for dem. Vi har også lavet overgange den modsatte vej, nemlig haft de kommende børnehaveklassebørn på besøg til en mini skole og SFO dag. Dejligt at se så mange spændte små mennesker. Vi har i år valgt at sige at de først kan starte pr. 01. august og ikke som tidligere midt i Juli, da vi først er alle mand på banen i uge 32 og vil gerne at vi kan tage os særligt af de små ny i SFO. I denne planperiode har vi haft vores tilbagevendende Gøglermarked, og selv om det kan virke stort og lidt uoverskueligt når I kommer for at hente børnene så er børnene bare så glade for denne dag. Vi har været meget i tvivl om vi ville stille op med gladiatorkamp igen, for vi får så mange tæsk i løbet af sådan en dag, så gjorde vi det igen, og har fået megen ros fra de andre institutioner, men vi tror at vi næste år vil finde på noget nyt Næste år bliver igen noget særligt for der har Gøglermarked 25 års jubilæum, så der skal den have en ekstra skalle, det skal nok blive sjovt for alle. Vi har her for nylig haft en dejlig afdelingsfest, hvor det er skønt at se så mange forældre bakke op omkring aftenen, så en tak for det fra os. Jeres børn er bare så gode til at stille sig frem og optræde…….tænk engang overfor så mange mennesker, det er da flot. Vi har været på nogle andre arrangementer i vores Frittersamarbejde, nogle fodboldturneringer, hvor vi møder andre SFOèr fra byen, vores resultater slå ikke altid til, men det er godt at komme ud og møde andre børn fra byen. I den første uge af sommerferie vil vi lave papkassesjov, vi har gennem de sidste tid modtaget kasser fra jer forældre og har allerede nu så mange at vores teknikgange er helt fyldt, det skal nok blive sjovt. Tilbage har vi kun at ønske jer alle rigtig god ferie og tak for et godt skoleår. Hilsen Susanne, på vegne af SFO-personalet. Sidst ændret af PN den 18-06-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-09


Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009

Børnehaven Kære forældre Sommeren er kommet og vi skal snart ønske jer alle en rigtig god ferie og sige farvel til børn og voksne, som skal begynde på et nyt kapitel i deres liv. Vi har i den senere tid haft rigtig travlt med at få vores nye organisering på plads og er på nuværende tidspunkt kommet rigtig langt. Der er selvfølgelig stadig noget, vi ikke har været rundt om, både fordi tiden ikke har været til det og fordi der også er noget, vi må tilrette hen af vejen. Vi er klar med organiseringen af vores ny hverdag. Det vi i vores børnehave kalder ”Barnets hele dag” I kan læse mere om den nye hverdag på forældreintra inden for den nærmeste fremtid. Her vil I blandt andet også kunne få et overblik over ”Barnets hele dag” samt finde fordeling af børnene og voksne i hjemmegrupperne. Vi ønsker alle en rigtig god sommer og glæder os rigtig meget til at slå dørene op 1. August og byde alle børn og forældre velkommen til vores nye hverdag. Til børn og voksne som forlader vores børnehave ønsker vi jer held og lykke i fremtiden. Rigtig god sommer Anne 4 Planperiode i Storbørnsklubben Vi startede ud med at deltage i et eventyrprojekt sammen med 0 A og 1A. Børnene var inddelt i tre grupper på tværs af alder. I hver gruppe var børnene yderlig delt ind i 4 grupper som arbejdede med eventyrene på 4 forskellige måder. 1. Der blev spillet teater 2. Der blev spillet dukketeater 3. Lavet tegninger til fortællestrimlen 4. Spillet forskellige spil. Børnene fik et indblik i hvad det vil sige at gå i skole, være en del af en gruppe som skulle samarbejde om at fremstille et produkt, som sidst på dagen skulle vises for de andre børn. Børnene blev mere og mere dus med lokalerne, strukturen og hvad det var de skulle. I slutningen af projektet så vi børnene færdes hjemmevant på skolen, De kunne agere i strukturen for projektet, søge /modtage støtte og vejledning fra de større børn. Holdene roterede de fire gange, således at alle prøvede de 4 forskellige ting. Da vi evaluerede forløbet med børnene, vidste det sig at være meget bredt hvad børnene synes havde været bedst. Storbørnene fra gården har været på Region hospitalet i Silkeborg ,til rundvisning på skadestuen. Flere af børnene undrede sig over hvorfor vi skulle det, vi var jo ikke syge. En spurte er der forskel på hospital og sygehus…. Vi blev modtaget af Irene som skulle vise os børnestuen på skadestuen. Hun fangede børnene fantastisk, hun mødte deres undren og gav plads til deres spørgsmål. 1 time hvor de var fuldstændig opslugte af at se, høre, røre og prøve. De var portører der kørte senge op og ned, patienter der havde forstuvet arme m.m. Ja den dag kom vi hjem fra tur med 10 forstuvede arme. Gruppen fra huset har været på cykeltur til Balleskolen, der var flere af børnene der siden sidste cykeltur havde øvet sig rigtig flittig. De var meget stolte af at de nu kunne kører på to hjul. En tur omkring Alminsø, for at se naturen og hvad den gemmer på denne årstid. Vejret var ikke det allerbedste og en bybus der var 10 min forsinket var med til at turen blev anderledes end den var tænkt på forhånd. Børnene klarede det med godt humør og fik sig øvet i at tage regntøj på i naturen uden at få våde strømper. BLÅ BLINK 1.1.7. det er lyv 1.1.2 den er god Arrangeret af : Politiet, Falck, Brand og Redningskorpset i Silkeborg kommune for førskolebørn, Var en dag børnene havde set frem til. De havde jo hørt om det de forgående år når storbørnene skulle af sted. Vi GIK fra børnehaven kl. 8.15 og slangen snoede sig stille og roligt på stierne ned til Lunden og kl. 9.30 sad vi klar på trapperne i Lunden klar til start. Vi blev præsenteret for små skuespil som skulle hjælpe børnene til at huske hvad de skulle gøre, hvis der skete en ulykke. Derefter var der mulighed for at se de forskellige biler og andet materiel og hilse på politihunden, og hører de forskellige sirener. Til slut kom Jesper Grønkjær og viste trylleshow 12.45 satte vi kurs mod børnehaven igen, men ak vejret havde indtil nu været tørt, da vi nåede til Eidervej skete det igen vi måtte hurtig i regntøjet. Om storbørnsklubben kan vi sige: De kan gå …. De kan Cykle …. De er bare supper dygtige, Selvtransporterende på længere afstande. Vi har også været på besøg i 0 klasserne hvor de deltog i morgensang og morgenhjemme. Børnene i 0 A og


B fortalte om hvad de lavede i skolen, derefter var der mulighed for at prøve at lave opgaver og lege. Storbørnene synes at tiden gik alt for hurtig og ville gerne være blevet på skolen noget længere. En rigtig spændende p.p. hvor børnene har taget de udfordringer op som vi har givet dem. De er klar til at begynde et nyt kapitel i deres liv, som skolebørn. Traditionen tro holdes der afslutning i begge afdelinger Torsdag d. 18 juni. Storbørnene har planlagt en frokost for alle børnene i børnehaven. På denne dag får de overrakt en side til M.E.B. som er lavet af deres primærvoksen. Tak til Børn og forældre i storbørnsgruppen, for en rigtig dejlig tid. Claudia – Marlene – Elsemarie - Dorte Eventyrprojekt I uge 19 og 20 havde Lena og jeg projekt med 6 piger fra Gården og 6 piger fra Huset. Målet var, at pigerne skulle få øget kendskab til hinanden og skabe relationer på tværs med henblik på, at de skulle være sammen efter sommerferien. Derfor var vi også opmærksomme på at blande Hus – og Gårdbørn, så de skulle samarbejde med hinanden. Basen var omkring Huset så Gårdens piger lærte dets fysiske rammer bedre at kende. Vi tog udgangspunkt i eventyr og rollespil gennem forskellige aktiviteter. Vi ville lade pigerne afprøve forskellige roller såsom heks, prins og prinsesse så pigerne prøvede forskellige sider af sig selv af og måske så nye sider ved de andre piger. Vi startede ud med Eventyrbanko den første dag – bankospil med eventyrlige billeder, hvor de skulle finde brikkerne i området omkring Huggehuset – stor succes! Derefter brugte vi nogle dage på at lave rekvisitter til de forskellige eventyrfigurer og derefter spille disse roller. F.eks. lavede vi blodsuppe over bål med barnefingre i den dag vi var hekse og da vi var prinser skulle pigerne igennem 3 prøver – bl.a. guldgravning – stort hit! Vi byggede også sandslotte hvor vi brugte hjemmelavede papfigurer som statister. Disse uger sluttede af med et brag af en fest som var en konge værdig med leg i hallen og efterfølgende gallamiddag i børnehaven. Pigerne lærte hinandens navne at kende, og vi oplevede også at de legede på tværs - det var dejligt at se. Et projekt der lykkedes over al forventning - det var nogle skønne piger at være sammen med. Skrevet af Lene. Huset Sommeren er altid en dejlig tid i børnehaven, og vi forsøger at lave mange udendørs aktiviteter, bygge huler, cykle, lege med vand, gå på opdagelse, plukke blomster, lege med pinde og finde små dyr. Nogle af børnene har deltaget i projekter med Lizz/Rigmor og Lene/Marlene. Desuden har vi travlt med at få lavet de sidste udviklingersplaner og få lavet sider til ”Min egen bog”. Storbørnsklubben er ved at runde forløbet af, og de har været af sted til ”Blå blink” i Lunden. Det var en dejlig og lærerig dag. Alle storbørnene gik fra Børnehave til Lunden og hjem igen, og de er bare så seje. Meget snart skal de starte i skolen og vi vil komme til at savne dem,men vi glæder os over, at de er sådan nogle dygtige og dejlige unger, der er klar til at komme videre. Vi arbejder på højtryk med at få lavet den nye organisering, der skal fungere fra 1. august. Det er et spændende arbejde, og vi glæder os til at få det til at fungere godt for både børn og voksne. I huset kommer vi til at tage afsked med Sara fra gruppe 1 d. 26.juni, da hun flytter til Norge, Laura fra gruppe 1, som skal videre til et andet sted, vores studerende Lizzy fra gruppe 1, som skal tilbage på seminariet 1. august, og Dorte fra gruppe 1, der skal starte på uddannelsen 17. August som pædagogisk assistent og først vender tilbage til efteråret 2010. Der starter også en del nye børn omkring sommerferien, og de bliver fordelt ud i de nye grupper sammen med Huset og Gårdens børn. Vi ønsker Jer alle en god sommer og ser frem til, i samarbejde med Jer, at få den nye hverdag til at fungere rigtig godt efter ferien. Mange solskins-hilsner Dorte

Sidst ændret af AS den 18-06-09

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-09

NK uge 25 09  

Skoleblad for Buskelundskolen