Page 1

Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

LEDEREN – Gorms indlæg Efterårsfarverne breder sig! Utroligt så hurtigt skoleåret er kommet i gang, og vi allerede er henne ved ”kartoffel-ferien”.

Lige nu ser det ud til, at vi får et fantastisk smukt efterår. Flotte regnbuer har flere morgener prydet himlen, og ikke mindst ahorntræerne tager helt nye og flotte farver på. Der er nok ikke mange af børnene på Buskelundskolen, der skal ud og samle kartofler, men måske bliver det alligevel til at hjælpe til med at ordne haven til vinterens komme, plukke æblerne, sylte frugt og bær, rense tagrender, klippe græsplænen for sidste gang og bære havemøblerne ind. På trods af den moderne tid vi lever i, er det jo ”ikke så ringe” at følge årstidernes skiften ved at være sammen voksne og børn om de praktiske gøremål, som naturen påtvinger os gøre.

Budget 2009 – igen I skrivende stund er der skabt politisk forlig omkring budgettet for 2009 i Silkeborg kommune. Det gik heldigvis ikke så galt med besparelser på børneområdet som først udmeldt, men alligevel skal vi reducere betragteligt i børnehavens normering ude ved børnene, og vores SFO skal fortsat reducere: Silkeborgmodellen er blevet reduceret her fra august. Og lige pt. er implementeringen af den bebudede besparelse på rengøringen også sat i kraft. Dertil skal der findes yderligere besparelser på undervisningen, som endnu ikke er endelig øremærket. Jeg håber, at I fortsat gør jeres indflydelse gældende, og at I samtidig vil vise forståelse for, at det ikke er et ønske fra hverken skolens personale eller bestyrelse med disse forringelser. Det er naturligvis forståeligt, at I kan blive frustrerede over at skulle modtage en forringet kvalitet i forhold til f.eks. åbningstider, bespisning eller andet, men jeg vil gerne rose jer for, at det er det modsatte jeg hører – nemlig opbakning til og opmærksomhed om den vanskelige situation. Jeg vil opfordre alle til at gøre deres for at samarbejdet kan styrkes – herved vil vi kunne fastholde kvaliteten i de relationer, som børnene er afhængige af for at få en god tid og læring i børnehave og skole.


Lærer-nyt Vi har ansat tre nye lærere til skolen. Gertrud Bendtsen er ansat fra og med den 20. oktober i team C. Gertrud har været lærer på en efterskole i 2 år og var dernæst gået i gang med at læse videre i Århus. Men et lærerjob på Buskelundskolen blev for fristende, så hun sprang til her, nu hvor Marlene stopper. Marlene Hald vender ikke tilbage hertil efter sit sygefravær. Der er truffet beslutning om, at Marlene fortsætter sin lærergerning på en anden af Silkeborg kommunes skoler. Herfra vil jeg gerne sige Marlene en stor tak for indsatsen på skolen, og vi ønsker hende held og lykke i fremtiden. Mette Gisselbæk Petersen fra team E går fra på barselsorlov den 13. november. Som barselsvikar har vi ansat Hans Skovbjerg Nielsen. Hans er nyuddannet lærer, men med en god erfaring i rygsækken. Hans starter 1. november og hermed giver vi mulighed for en god overgang mellem de to matematiklærere i team E. Hanne Borup Fredberg i team D går også på barsel, men først fra begyndelsen af januar i det nye år. Her har vi ansat Rikke Ravn Weiergang som barselsvikar. Rikke er forholdsvis nyuddannet og kommer fra et barselsvikariat på Balleskolen. Vi glæder os til at samarbejde med de nye folk og siger samtidig held og lykke med omstændighederne til de to, der går på barsel. Jeg håber, at I forældre vil tage vel imod de nye lærere - de glæder sig til at blive en del af "huset" og gøre deres til, at børnene får en masse kompetencer i et trygt og udfordrende læringsmiljø.

Spørgeskemaundersøgelse Som mange af jer forældre nok allerede har set, inviterer vi alle forældre på skolen til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om skolen under overskriften: Gør en god skole bedre! - deltag i spørgeskemaundersøgelse. De af jer, som har haft børn på skolen siden 2003 kan måske huske, at vi gennemførte en lignende undersøgelse her. For at kunne sammenligne er flere af spørgsmålene fra dengang med, men vi har også tilføjet nye spørgsmål til undersøgelsen, for at få ”taget temperaturen” på de nyere områder, så som ”ude-hjemme” vores platform og den elektroniske Nyhedskilde. Vi glæder os til at studere resultatet af undersøgelsen, når deadline er passeret efter efterårsferien. Sidste gang var vores svarprocent omkring 80%. Jeg håber, at vi også denne gang kan komme op på samme niveau – og gerne højere. Allerede nu har over 90 været inde og besvare, så det tegner godt. Men jeg vil gerne kraftigt opfordre alle til at bruge de ca. 10 minutter det tager, fordi det vil give os på skolen og Fællesbestyrelsen en rigtig god dokumentation for, hvad der rører sig blandt jer forældre og hvordan I oplever, at skolens værktøjer fungerer. Jo flere af jer der besvarer undersøgelsen, jo bedre grundlag har vi for at udvikle skolen i en retning, som er afstemt med jeres tilkendegivelser. Spørgeskemaet ligger på ForældreIntra. Når man har logget sig på som man plejer, vil man kunne se undersøgelsen i menuen til højre under ”Dialog mellem skole og hjem”: ”Spørgeskema Forældreundersøgelse”. Deadline for besvarelserne søndag den 19. oktober 2008. Jeg vil senere på denne plads vende tilbage med resultatet af undersøgelsen og orientere om, hvilke eventuelle handlinger det har igangsat.

Faglighed eller trivsel? Er skolens opgave at få lært børnene faglige kompetencer og kvalifikationer – eller er det meget vigtigere, at de trives og har en god personlig og social udvikling? Striden mellem disse to poler i opfattelsen af skolens opgave har snart stået på i rigtig mange år herhjemme! Og striden fortsætter – både i politiske kredse, blandt fagpersoner, i aviser og blandt menigmand.


Jeg har skrevet om dette tema før, men for dem, som er nye i forældrekredsen vil jeg her sige noget om dannelsesidealet fra vores Pædagogiske Platform. Sandheder skal man vare sig imod! Men alligevel vover vi at sige, at sandheden skal findes et nyt sted. Der er ikke tale om et ”enten eller” – men en ny tredje position: Et både-og. Buskelundskolens dannelsesideal kvalificeret selvbestemmelse er et sådant bud. Vi skal bidrage både til børnenes faglige og personlige udvikling. Vi skal både kvalificere fagligt og udvikle deres selvbestemmelse. Og disse to ting skal svinge sammen. Derfor må vi interessere os for forholdet mellem det faglige og det enkelte barn. Vi skal interessere os for, hvad der får børnene til at engagere sig i læringen og alle de aktiviteter hele skolen rummer. Alle mennesker har en særlig måde at være på og gøre tingene på – den horisont, hvor vi finder mening og sammenhæng med tingene. Derfor er Min Egen Bog vigtig. Her kan vi få øje på det enkelte barns særlige måde at opleve og være i verden. Derfor er samtalerne med barnet vigtigt. Her kan vi få viden om barnet og samtidig hjælpe barnet med at få øje på sin egen læring. Derfor er samarbejdet mellem jer forældre og os på skolen så vigtigt, for I er dem, der kender børnene bedst, og vi er dem, der ser og ved hvad der sker, når børnene møder fagligheden.

Gorm Skoleleder

Sidst ændret af PN den 02-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

Motionsdag 10. oktober Kære børn og forældre Motionsdagen fredag d. 10. oktober byder i år på spændende, sjove og svedige udfordringer. Buskelundhuset skal atter motionere og svede, men på forskellig vis. Huset, Gården, Børnehaveklasser, 1. og- 2. klasse skal på ”pindsvineløb”. Børnene skal løbe en kort rute på ca. 1 km, og hver gang de passerer mål, må de sætte en tændstik i holdets pindsvin (som er lavet af ler). Det hold, hvis pindsvin får flest pigge, vinder ”pindsvineløbet”. 3. – 6. klasse skal dyste i Walking Rally, hvor de er inddelt i hold på 3-4 børn. Walking Rally er en form for foto-orientering, hvor de via en lille bog med billeder skal finde vej på en forudbestemt rute, der er afbilledet i bogen. Når ruten er gennemført, kan holdet samle bonuskilometer på ”pindsvineruten”. Inden Walking Rally-ruten starter, løbes en runde på ”pindsvineruten”, så der bliver spredning på holdene. Projektskolen sendes af sted på et adventureløb. Dette er en kombination af cykling i terræn og et orienteringsløb på Odden samt løb på ”pindsvineruten”, hvor der også kan samles bonuskilometer. Alle børn skal huske cykel og cykelhjelm til adventureløbet. Tidsplan: 8.00-8.15 Morgensang for alle i Kilden 8.15-9.30 Hjemmetid 9.30-10.00 Pause 10.00 Opvarmning 10.20 Løbet skydes i gang 12.00 Sidste runde (børnene sendes ikke på flere runder; dvs. at løbet slutter for nogle børn, mens andre er på vej i mål. Indtil kl. 12.30 kan der spises osv.) 12.30 Fælles afslutning for alle i Kilden – uddeling af præmier 12.45 God efterårsferie til alle. Alle har fri, dog er der mulighed for pasning i Lilleskolen til kl. 13.45, hvor SFO’en starter. Børnene må gerne være omklædt hjemmefra, men der er selvfølgelig også mulighed for omklædning på skolen. Med venlig hilsen Motionsdagsudvalget v. Martin og Hanne Sidst ændret af ML den 03-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

Hvinningdal Sangforening Hvinningdal Sangforening har eksisteret i 16 år. I starten sang vi i Sanglokalet på Hvinningdalskolen, men i de senere år har vi sunget i Hvinningdal Kirke. I Hvinningdal Sangforening mødes vi hver anden torsdag aften i hele efterårs- og forårssæsonen - med det formål at synge sange, vi holder af. Vi har et bredt repertoire, der spænder fra gamle traditionelle danske sange til nye rytmiske sange, til engelske folksongs, musicalhits, lettere rocksatser og swingnumre. Vi betaler ikke kontingent, og der er ikke mødepligt. Men man betaler 25 kr. pr. aften, når man er der. Vi synger hver anden torsdag fra kl. 19.30 - 21.00 i Hvinningdal Kirke. Første sangaften i efteråret er torsdag den 11. september 2008. Nye medlemmer er altid velkomne, og man er også velkommen til at komme med forslag til repertoiret. For den musikalske ledelse står Bitten Malling Beck, der akkompagnerer på klaver. Har du lyst til at høre nærmere og evt. være med - for en kortere eller længere periode - er du velkommen til at kontakte korleder Bitten Malling Beck, tlf. 8681 6869, eller foreningens formand Jytte Andersen, tlf. 8682 7968. Med venlig hilsen Hvinningdal Sangforening Sidst ændret af ML den 19-08-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

Børnehaven Huset og Gården

Det er blevet efterår og vi tage et lille tilbageblik, på hvad vi har været optager af siden sommerferien. På børneniveau har der været mange aktiviteter. Vi har haft KRAM dage, udedag, projekter og ture samt fokus på nye børn og sociale kompetence. Vi har sagt farvel til mange af vore kolleger og sagt goddag og velkommen til nye. Vi har også modtage nye børn, men ikke så mange som vi har sagt farvel til og det kan vi selvfølgelig godt mærke i vores hverdag bl.a. fordi vi ikke er lige så mange voksne til at dække dagen, som når der er fuldt børnetal. Det betyder, at vi er færre voksne i ydertimerne. Vi har også afholdt forældremøde, hvor der var stor opbakning fra jer forældre og det både i forhold til fremmødet og debatten i løbet af aftenen. Tak for jeres bidrag til en god aften. Skal jeg konkludere på mit lille tilbageblikket bliver det, at vi i den forgangne periode har haft mange gode oplevelser i en travl og udviklende hverdag. Anne. Skovuge med de store børn fra Huset og Gården. Vi har i den forrige uge haft fornøjelsen af at være sammen med alle de store børn fra hele børnehaven. Vi har haft base i skoven bagved ”hundeskoven”, hvor der både er klatretræer, bålsted, gode gemmesteder, masser af pinde og gamle æbletræer. Derudover er det ene bålsted overdækket med masser af hyggelige spisepladser. Som I jo nok ved, så cyklede vi alle derhen og hjem hver dag – næsten. Alle børnene lærte rigtig meget om at cykle og blev kanon gode til det. Vi cyklede da også i alt 23 km i alt på hele ugen… I kan se diplomet i børnenes egen bog. Der var en rigtig god stemning hele ugen, hvor mange lærte nye venner at kende. Som afslutning hver dag mødtes vi i en rundkreds og ”sendte håndtryk”. Det var en anden ting, vi blev gode til. Den sidste dag i skoven skulle vi ud at finde Sørøverkongen Jonathans skat, som jo – desværre – ikke var rigtige guldmønter, men chokolademønter. Det vakte nu lykke alligevel. Hilsen Dorte K, Marlene, Elsemarie og Helle. Motions uge I uge 41 har vi motions uge. Da vi har haft gang i mange projekter på det sidste, vil vi holde det på et plan hvor vi selv kan følge med om jeg så må sige. Børnene vil hver dag blive tilbudt at komme ud at løbe. Sidste år var det meget populært at se hvor mange omgange man kunne komme rundt oppe ved fodboldbanerne – hvilket blev til rigtig mange! Derudover vil der blive tilbudt andet, men i skrivende stund kan vi endnu ikke sige hvad det bliver. Børnene skal have sko og bukser med som de kan bevæge sig i. Ugen kulminerer med det årlige motionsløb/ pindsvineløb om fredagen, hvor ruten går rundt om skolen på stisystemet og op ad Djævlebakken. I den forbindelse kan vi godt bruge hjælp til, at folk står vagt på ruten


og guider børnene videre, så hvis der er forældre eller bedsteforældre som har lyst til denne tjans, hænger der opslag i børnehaven, hvor man kan skrive sig på. Nyt fra Huset Ny pædagog Når dette nyhedsbrev udkommer, er Claudia Karp startet som pædagog i Huset. Hun skal være i gruppe 2 sammen med Lene. Velkommen til Claudia Varmt tøj Da vejret er blevet koldere, vil vi gerne at børnene får en tyk trøje/fleecetrøje med til at have indenunder regntøjet. Det vil også være dejligt hvis I fortsat tjekker op på om børnene har skiftetøj med. Fotografering Lørdag den 11. okt. er der fotografering i børnehaven ved Keld. Her kan I få jeres barn og dets søskende fotograferet. På opslagstavlen ved siden af whiteboard tavlen hænger der en seddel med tider, hvor I kan skrive jer på. Det var alt for nu På Husets vegne Lene Tilbageblik fra gården Sensommeren har været præget af KRAM og høst, lange cykelture og masser af leg og aktivitet på vores dejlige legeplads. Den sidste uge i august, hvor vi havde KRAM uge, lavede vi på Gården ”Den Gode Stol”, hvor børnene fik nogle gode og anerkendende ord fra deres primærgruppe. Hver dag til samling skulle 2 – 3 børn i ”Den gode stol”, som var en dejlig slå-ud-stol, de skulle så prøve at være den vigtigste i verden og al opmærksomhed var rettet mod dem. Børnene var virkelig gode til at holde fokus mod hinanden og fortælle, hvad de så og syntes den anden var god til. Vi kunne se, hvordan børnene voksede. Det var dejligt for dem at tage imod så mange gode ord. Om morgenen kl. 8.30 kom de store børn fra skolen (2. Klasse og projektskolen) ned og lavede morgengymnastik/leg med os. Ugen sluttede med et flot stjerneløb, som projektskolen havde arrangeret og som I sikkert ved, var alle børn og voksne derefter på Gårdens legeplads for at spise madpakker og sunde lækkerier, der var blevet forberedt i løbet af ugen. Lærerne fik vist øjnene op for vores dejlige store legeplads med de mange muligheder, for den sidste måneds tid har lilleskolen været nede hos os en gang om ugen og lave bål og andre aktiviteter. Det er godt med noget fællesskab. I vores høstuge blev der flittigt høstet grøntsager fra vores samt Dortes have. I forældre var også gode til at bidrage med frugt og bær fra jeres haver, og uge blev sluttet af med en dejlig høstmiddag, hvor der blev lavet græskar og rødbedesuppe over bål, spist tærter og dejlige boller. Vi håber at det milde og dejlige sensommervejr fortsætter. Vi er rigtig meget udenfor for tiden – børnene leger med mudder og sand, vi har udendørs diskotek med de nye MGP-sange, og der danses og optrædes på terrassen. Ved vores forældremøde oplevede vi et rigtig flot fremmøde. Det er dejligt, der er så stort et engagement i forældregruppen og i så positivt bakker op omkring vores børnehave og aktiviteter. Det smitter af på jeres børn. På personalets vegne Charlotte

Sidst ændret af AS den 01-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

Team A 1. planperiode - Skolestart med masser af bevægelse Kære forældre i team A Første planperiode er næsten forbi, utroligt som tiden går hurtigt. Men når vi nu skuer tilbage, så har vi da også haft mange forskellige oplevelser både på skolen, men også ude af huset. Vi startede skoleåret op med en Kina/OL uge, hvor vi havde stor fornøjelse af at møde børnene fra parallelklasserne i team B og hele Lilleskolen til vores fælles OL dag. Vi regner med at arrangere lignende dage på tværs, så vi lærer hinanden bedre at kende i hele Lilleskolen. I 0. klasserne har de allerede tyvstartet hermed: Samarbejde mellem 0. klasserne I 0.a har vi i første planperiode fået etableret et samarbejde med 0.b. Vi ville gerne styrke nogle fællesskaber på tværs af klasserne og støtte op om nye som gamle venskaber. Og for at give børnene en fornemmelse af hvad det vil sige at være i uderum, har vi byttet klasser om mandagen, hvor børnene fra 0.b har haft talkendskab sammen med Susanne, og børnene fra 0.a har haft musik sammen med Bettina. Om torsdagen har vi haft udedag, hvor vi har holdt til ved huggehuset og lavet forskellige ting med relation til efterår. Vi har bl.a. lavet brombærmarmelade, grønsagssuppe og frugtbrød. Vejret har været med os, og der er ingen tvivl om, at børnene har hygget sig og nydt, at der var lidt højere til loftet. Hvad fællesskaber angår, har flere af børnene fortalt, at de har fået en ny ven i 0.b. KRAM ugen med nye fællesskaber med de noget større børn i Storeskolen var også en stor succes, noget både store og små havde stor glæde af. Flere af 5.-6. klasses børnene har besøgt deres nye skole ven i frikvartererne, så her ser vi voksne også nye muligheder for samarbejde på tværs; eks. kunne de store hjælpe de små med at skrive, og de små kunne være gode lyttere, hvis de store skal øve sig i at fortælle.

Alle Børn Cykler Vi har haft mange cykeldage her i 1. planperiode, og børnene var vildt seje med turen til Fritidsgården, som den længste på i alt 17 km. Vi har cyklet rigtig mange dage ind, så det er spændende, om det er en af vores klasser, der løber med en præmie. Vi får svaret at vide i starten af oktober. Specielt 3.a har fået luftet cyklerne, idet de 3 uger i stræk cyklede i samlet flok. Først til biografen, herefter til Jysk Musik og Teaterhus (koncert med Jysk Symfonietta) og endelig turen til Fritidsgården. 2.a var dog også med på 2 af disse ture. Det bliver nogle dygtige, trafiksikre cyklister, vi får. Det er dejligt, at de efterhånden bliver mere og mere selvhjulpne på dette område også, så vi håber, at I derhjemme stadig vil hjælpe jeres barn hermed. En dag ude af huset – til Fritidsgården Dagen på Fritidsgården blev en fornøjelse for alle, der deltog. I næsten samlet trop dukkede Lilleskolen - efter 8 km’s tour de force iført selvlysende veste, vilde jernheste og farverige hjelme - op på Fritidsgårdens arealer, som de indtog på fornemste vis. Der var i forvejen ikke mange mennesker, endsige børn, på området, og derfor var der rig mulighed for at kaste sig ud i halsbrækkende stunts på bmx banen, livstruende farteksperimenter på crosserbanen (ja, det er den med motor) og ganske, ganske ufarlige samtaler med alle de fantastiske dyr der gemmer sig i stalde og på marker, bl.a. heste, kaniner og marsvin og alskens andre gnavere og næbede individer. Ikke så få fik spillet minigolf, og endnu flere brugte legepladsfaciliteterne. Alle børn var vist også lige forbi det buldrende bål for at få lavet halvbagt snobrød og nyde en kop varm hyldebærsaft med æble i. Hvis ikke var det godt, at alle havde deres hjemmelavede madpakker med, der kunne nydes i Fritidsgårdens dertil indrettede landlige etablissement. Efter nogle timer, hvor alle havde hygget sig fantastisk, sadlede de vilde cowboys og -girls op og forlod Slaraffenland igen for at vove sig ud på den lange hjemtur – godt trætte kunne man tilføje. Alt i alt en fornøjelig dag og et ganske tiltrængt pusterum for de små poder. C-modul Bevægelse Ugens valgfrie modul for 1.-3. klasse har denne gang haft overskriften Bevægelse med underværkstederne vand, vind/luft, fart. Til dette forløb har det været en god idé, at vi har samlet timerne på én dag. Der har været god tid til at bygge, eksperimentere og afprøve, og børnene har helt sikkert nydt dagen. Bevægelse – Vand På det vandvittige vandhold har vi være nysgerrig efter at undersøge vandets kredsløb på Jorden. Vi lavede vores egen lille jordklode i en lille lukket boks, hvor vi kunne se, hvordan


vandet fordampede, steg op og blev til store tunge vanddråber på husholdningsfilmen, der fungerede som himmel, hvorefter det regnede, så vandet kom tilbage til jorden igen. Vi har undersøgt vands egenskaber ved at lave forsøg, hvor vi erfarede, at vand kan opløse og fortynde. Vi fik et æg til at flyde i saltvand og ved nu også, at der findes ferskvand. Noget kan flyde, andet synker; hvorfor gør det det? Der blev lavet tømmerflåder, som blev søsat ved vandhullet, hvor de forskellige hold konkurrerede om hvis fartøj, der kunne bære mest. - Vi fandt også ud af, at vand har en overfladespænding ved at eksperimentere med at få små papirclips til at flyde på overfladen. Rekorden var 13 clips der lå og flød på overfladen på en gang – prøv lige at slå den. - Forurening, og hvad vi hver især kan gøre for at passe på vores grundvand, ved vi nu også noget om. Vi har talt om livets vand, ord hentet fra Bibelen. Det har inspireret os til at fortælle bibelhistorier, hvor vand indgår, Noahs ark, Moses der flyder i den lille kurv på Nilen og fortællingen om Jesus der går på vandet. Bevægelse – Luft og vind Det har været godt dragevejr til vores sjove drager, som kunne flyve med vilde loop. Vi har bygget vindmøller og små faldskærme, har eksperimenteret og nedskrevet vores observationer af tid og udformning. - Vi ved nu noget om, hvorfor det blæser, om varme og kolde luftstrømme, om forskellige vindstyrker og om hvordan vinden kan være både en ven og en fjende for dyr og mennesker. - Vi har haft besøg af Lærkes far, som arbejder ved Vestas, og han viste os lysbilleder af store vindmøller og fortalte meget spændende om, hvordan vi med vindmøllerne kan lave vedvarende energi. Vi har bevæget os selv, når vi har leget gode udelege som ”Her kommer vi” og ”Banke, banke bøf”, og alle har fået en lille bog, Aktivitetsbogen, hvorudfra vi har læst og samtalet om, hvorfor det er vigtigt, at vi bevæger os. Vi har sunget om blæsten og vands kredsløb, og sidst men ikke mindst har vi samarbejdet på tværs af klasserne om de mange praktiske opgaver. - I kan se vores lille udstilling på gangen med ting og fotos fra vores værksted. Bevægelse - Fart Der har været fart på i dette c-modul. 26 kvikke drenge og piger har arbejdet med at lave deres egen bil i grupper på 3-4. Bilerne blev lavet af flamingo, sugerør, træspyd, en ballon og masser af malertape. Der blev eksperimenteret og prøvet af, hvordan det nu kunne sættes sammen for at komme til at køre. Til slut fik alle bilerne nye hjul, og så kunne de køre. Vi var i hallen, hvor de kørte fra den ene ende til den anden (nogle biler fik flere puf end andre, for at det lykkedes). Vi fik målt, hvor langt den enkelte bil kunne køre, rekorden var 4,90 m. Vi har også haft fart på vores egen krop. Vi har taget tid på løb rundt om flisbanen og har målt tiden ved kørsel på banancykel og mooncar. Derudover har vi haft forskellige værksteder, som alle grupper kom igennem: spille fartspil på PC, lave og måle en lang dominobane, sjippe på tid, løbe rundt om skolen, måtteræs på gangen, kartoffelstafet og lege ”Sild i en tønde”. Rigtig god efterårsferie! Med venlig hilsen lærere og pædagoger i Team A Sidst ændret af PN den 02-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

Team B 1.planperiode - for fuld udblæsning.. Kære forældre Som billedet viser, havde vi en fantastisk Høstfest. Børnene var klædt ud, og havde medbragt alverdens ”dejligheder”. En rigtig god afslutning på denne planperiodes udedage. Udedagene er jo dette års særlige tiltag i teamet, og vi må sige, at vi har lagt godt fra land. Børnene er meget positive omkring mandagene, og vi oplever en større ro i løbet af ugen. Deres engagement er i top, og der bliver virkelig arbejdet med de ting, som nu er bestemt for dagen. Efterfølgende har børnene skrevet dagbog om udedagene, og I kan se og læse i dagbogen, hvad de har fået ud af dagene. Uddrag eller hele dagbogen er at finde i børnenes Min Egen Bog. Denne planperiode har båret præg af et højt aktivitetsniveau :OL dage, KRAM ugen og Skolens fælles udedag er bare en af de mange aktiviteter. Mange gode oplevelser er på nethinden, dog er vi opmærksom på, at der også skal være tid og ro til at starte et nyt skoleår op. Ikke alle børn trives i omskiftelighed, en læring vi må tage med næste år. Høstemnet. I dansk har der været særlig fokus på læsning - både den faglige og den skønlitterære. Vi har bl.a lært børnene om kornsorter, høst i gamle dage og forskellige høstmaskiner. Det sidste er altid populært hos drengene… På hold 1, 2 og 3 har børnene også læst om Emma og Johan i Marken. En bog som gennem børnenes øjne, fortæller om høsten og det som kan høstes. Desuden har hold 2 arbejdet med et lille kompendium om navneord. Det er gået rigtig fint. De blandede hold har fundet fint sammen med hinanden. Hold 4 har arbejdet med det samme, som hold 1, 2 og 3, men har også lavet en kartoffelhistorie via photostory. Børnene skulle skrive et manuskript, og gennem billeder fortælle en kartoffelhistorie. Teknikken drillede lidt, så projektet kom til at tage lidt længere tid, end godt var. I matematik og natur og teknik, er der både blevet indkøbt en mark og nogle bladlus. Forundringen var stor, da vi modtog bladlus med posten, men de lever efter bedste evne i et terrarium på skolen. Ved Gartnergården har vores to naturmænd "købt" et lille stykke jord, hvor der sammen med børnene er lavet forskellige forsøg og efterfølgende opgaver. Idræt, billedkunst og musik Som føromtalt, har børnene været delt i piger og drenge i ovenstående fag. Dette valg har været godt, og efter eksperterne det rigtige i Lilleskolen. Især i idræt kan vi mærke forskellen på energiniveauet mellem drenge og piger. Herved så, at kunne planlægge aktiviteterne derefter. Begge grupper har arbejdet med løb, spring og kast. Billedkunst for piger. De piger der har haft billedkunst i 1. planperiode har arbejdet med korn og æbler som overskrift. Først lavede de nogle flotte korn-collager, hvor de skulle zoome ind på en kornsort og kun måtte bruge farver i halvdelen af farvecirklen. Der efter lavede de iagttagelses-tegninger af æbler- både hele og overskårne. De arbejdede videre med deres æbletegninger ved at forstørre deres tegninger på kopimaskinen og dernæst farvelægge i ”unaturlige” farver. De har også lavet æble-billeder på computeren, hvor vi brugte tegneprogrammet Paint Shop Pro. Det har været et dejligt hold at have i billedkunstlokalet. De har taget godt imod opgaverne og har været interesserede og engagerede. Se de flotte udstillede værker på gangen. Samarbejde mellem 0. klasserne


I 0.b har vi i første planperiode fået etableret et samarbejde med 0.a. Vi ville gerne styrke nogle fællesskaber på tværs af klasserne og støtte op om nye som gamle venskaber. Og for at give børnene en fornemmelse af hvad det vil sige at være i uderum, har vi byttet klasser om mandagen, hvor børnene fra 0.b har haft talkendskab sammen med Susanne, og børnene fra 0.a har haft musik sammen med Bettina. Om torsdagen har vi haft udedag, hvor vi har holdt til ved huggehuset og lavet forskellige ting med relation til efterår. Vi har bl.a. lavet brombærmarmelade, grønsagssuppe og frugtbrød. Vejret har været med os, og der er ingen tvivl om, at børnene har hygget sig og nydt, at der var lidt højere til loftet. Hvad fællesskaber angår, har flere af børnene fortalt, at de har fået en ny ven i 0.a. KRAM ugen med nye fællesskaber med de noget større børn i Storeskolen var også en stor succes, noget både store og små havde stor glæde af. Flere af 5.-6. klasses børnene har besøgt deres nye skole ven i frikvartererne, så her ser vi voksne også nye muligheder for samarbejde på tværs; eks. kunne de store hjælpe de små med at skrive, og de små kunne være gode lyttere, hvis de store skal øve sig i at fortælle.

Denne planperiode afsluttes med en klasseuge. Her vil vi få evalueret og samlet op på evt. mangler. Børnene skal have billeder og dokumentation i deres Min Egen Bog. Ugens slutter med Skolernes Motionsløb. I er som forældre altid velkomne til at deltage. God efterårsferie Team B

Sidst ændret af PN den 02-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

Team C Opfindelser og opdagelser

Første Planperiode i team C - et tilbageblik Introugen Det var en stor fornøjelse, da vi startede året op med vores traditionelle mini-triatlon. Det var en god oplevelse for både lærere og elever at være sammen om det fysiske og sociale. Vi mødte meget gå-på-mod, gejst og ansvarlighed hos eleverne – og det er de ord der står tydeligst frem, når vi tænker tilbage på intro-ugen. Vi synes det er dejligt, at vi igen i år fornemmer at det er en succes at mødes på denne måde efter en lang sommerferie – En succes vi vil gentage!

KRAM dage I slutningen af august var der på alle byens skoler KRAMdage.; Kost, Motion, Alkohol, Rygning. I Storeskolen arbejdede vi især med kost, motion og trivsel. Hver morgen efter morgensang var der morgenmotion, hvor store og små var blandet. Der foregik forskellige lege og udendørs aktiviteter, og det var rigtig dejligt at se, hvordan vores store børn tog sig af de små børn i Lilleskolen og børnehaven. Dagene bød på oplæg om den sunde madpakke og udendørs lege på tværs i teamet. Den sidste dag sluttede af i skønt solskinsvejr med stjerneløb arrangeret af Projektskolen og fælles skovtur på Gården. Det var nogle gode dage, selvom om aktiviteterne mindede lidt om vores introuge og udedag. Men det er jo altid dejligt at komme ud og lege og være sammen med andre end dem man plejer.

Storskolen på tur til Tangeværket Tirsdag den 2.september lige efter morgensang trillede 4 busser ind på parkeringsarealerne ved skolen og hurtigt blev de fyldt med forventningsfulde børn og voksne. Hele Storeskolen skulle på ekskursion/udflugt til Elmuseet ved Tangeværket. Stemningen var høj – med fællessang og latter. Vel ankommet deltes vi i 2 teams og klasser og besøgte på skift de forskellige udstillinger på museet. Begge 6. klasser fik en guidet rundvisning af stedet museumspædagog, mens resten var på ”egen hånd”. Stedet bugner med tekniske opfindelser og apparatur og viser fint elkraftens betydning for samfundsudviklingen gennem tiden. Mange sjove interaktive knapper skulle der trykkes på og vi blev belønnet med arbejdende solceller, vindkraftanlæg og ikke mindst selve Tangeværkets store turbinehal var imponerende. Fisketrappen blev også beset og minsandten om ikke vi fik set at den virker. Nogle elever fik reddet en ilandhoppet fisk! I gennem dagen fik eleverne en fin fornemmelse af den tekniske udvikling indenfor el-sektoren og dagen blev sluttet af med et imponerende ”Lynshow” i ”Niels Bohr tårnet”. Her fik vi set hvad 1 million volt i ”fri” dressur kan gøre. Fantastisk flotte levende lyn vandrede kontrolleret gennem luften. Og de larmer faktisk så meget at alle blev i ført høreværn! Men også statisk elektricitets evne til at få hår til at stritte på Thea, Julie og Mads var et absolut hit. Jo, vi havde en rigtig spændende dag og en super introduktion til Storeskolens emne om ”Opfindelser og opdagelser”. Se i øvrigt billeder fra turen i ElevIntras fotoalbum.

Opdagelser og opfindelser – Hummanistisk uderum I første planperiode har vi i de humanistiske uderum arbejdet tværfagligt mellem dansk og historie. Indholdet har handlet om at give eleverne en fornemmelse af tiderne helt tilbage fra stenalder til ny tid, som vi er i i dag. Vi har arbejdet med tidernes forskellige opfindelser og opdagelser og vi har placeret dem på en stor tidslinie i teamets fælles-areal. Samtidig har vi arbejdet med at give eleverne indblik i, hvad forskellige opfindelser og opdagelser har betydet for samfundet og den videre udvikling. Vi oplever at eleverne har arbejdet godt og interesseret, og vi oplever, at de bruger meget af deres viden som afsæt i


mange af denne uges projekt-opgaver.

Matematik I 1. planperiode har vi i matematik haft særlig fokus på Tankegangskompetence, hvor eleverne har øvet sig i at spørge og svare i og med matematik, samt Repræsentationskompetence, hvor eleverne har øvet sig i at præsentere data på forskellige måder. Vi har i uderummene arbejdet med opdagelser indenfor matematikken. Vi har i 4 uderum præsenteret eleverne for Arkimedes (der var den første der beregnede pi), primtal, Pascals trekant tal og Fibonaccitalrækken. Eleverne har efterfølgende løst opgaver indenfor disse emner. Eleverne har været delt så pigerne og drengene har været adskilt på hver deres hold.

Natur/ teknik I natur/ teknik har vi arbejdet med opfindelser. Vi har i uderummene arbejdet med undersøgelser af papiflyvere og elestikkanoner, hvor eleverne skulle finde ud af hvilke ting der havde betydning for hvor lang flyveren kunne flyve og elastikkanonen kunne skyde. Derudover har eleverne arbejdet eksperimenterende med at opfinde deres egne kædereaktioner. Som inspiration har vi brugt nogle korte filmklip om kædereationer, samt gamle Storm P. tegninger. Også i natur/ teknik har pigerne og drengene været adskilt på hvert deres hold.

Projektuge 40 i Storeskolen De sidste mange dage har Storeskolen summet af aktivitet. Børnene har under projektet om ”Opfindelser og opdagelser” haft travlt med at eksperimentere, opfinde og bruge deres kreative og innovative evner. Storeskolen er langsomt og i en hektisk slutspurt blevet omdannet til ”Buskelunds Teknisk museum og Eksperimentarium”. Børnene valgte at arbejde inden for bestemte emneområder ud fra nedenstående valgmuligheder Hvordan virker det? Du skal undersøge og forklare hvordan hverdagsprodukter fungerer: elpisker, dynamolygte, lommelygte, benzinmotor, køleskabet, højttaler, osv. Måske som et eksperimentarium, hvor publikum kan prøve diverse forsøg: magnetisme, morseapparater, elektrolyse – you name it! Store opfindere og videnskabsmænd: Du skal fremstille beretninger – posters, PowerPoints m.m. om de store opfindere/opdagere og opfindelser/opdagelser i historien: Benjamin Franklin, Niels Bohr, Graham Bell, Madame Curie, Newton, Leonardo da Vinci, Galilæi, osv. Besøget på Tange Elmuseum Du skal fortælle om dine oplevelser og om udstillingerne på Tange Elmuseum. Historien om en opfindelse: Eksempel 1: Hvordan gik det til at lynlåsen blev opfundet? Hvem opfandt – hvornår – hvordan? Eksempel 2: Køleskabet er et eksempel på hvordan mennesket løser problemet med at opbevare fødevarer. Hvordan er denne opgave blevet løst gennem historien? Hvad gjorde vi for 100 år siden – for 500 år siden – for 1000 år siden? Storm P: Det kan være alt fra fortællinger om manden og hans sære ”opfindelser” – til selv at lave en Storm P - opstilling. The Incredible Machine – et spil: Du skal forklare spillet, dets opbygning, opgaver, løsninger, m.m. i tekst og skærmbilleder og afslutte med at lave din egen bane/opstilling (som der er mulighed for i spillet). Jeg har selv en genial idé. Skriv hvilken

I skrivende stund glæder vi os og ikke mindst børnene sig til en inspirerende eftermiddag sammen med jer, hvor de ganske stolte vil fremlægge deres kreationer og formidle deres viden om opfindelser og opdagelser. Med venlig hilsen lærerne i team C

Sidst ændret af PN den 02-10-08


LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

Team D Årets første periode har været sprængfyldt med oplevelser for eleverne i team D.

Opdagelser og opfindelser For de voksne tør man nok sige at perioden har budt på mange udfordringer, men når vi ser tilbage så er det med tilfredshed. Afslutningen i denne uge vidnede om at børnene er blevet inspireret og optaget af de ting vi har arbejdet med. Det har været en uge hvor vi har oplevet stort engegament hos eleverne og mange velfungerende grupper. Når man en formiddag gik gennem Storeskolen var det svært at forstå at vi have 160 elever i gang med et utal af projekter på én gang. Der burde have været en larm som i en skolegård, men faktisk så var der god arbejdsro i afdelingen. Hektisk var det – men børnene arbejdede godt med deres projekter. Det håber vi også I oplevede ved gårsdagens forældrearrangemet. De voksnes udfordringer har bl.a. bestået i at vi har villet for meget. Vi har skullet både nå vores faglige mål med ”Opfindelser og opdagelser” og samtidigt nå at arbejde med KRAM-projektet, deltage i Naturvidenskabsfestival, Smagens Dag, skolens Udedag, m.m. Samtidigt har vi skullet modtage de nye 4. kl. – og deres nye lærere – og det har vi også måttet skaffe rum til. Set tilbage på perioden er det en erfaring vi skal lære af, men samlet set kan vi kun sige at vi ser tilbage på perioden med stor tilfredshed. Humanistiske fag Det overordnede emne har været opfindelser og opdagelser, hvor vi i de humanistiske uderum har haft fokus på det historiske. Her har eleverne fået lytteoplevelser ved at lytte til oplæst tekst fra historiebogen ”ind i historien”, hvor forskellige opfindelser og opdagelser indenfor transport og våben er blevet præsenteret. Eleverne har efterfølgende selv fundet yderligere oplysninger omkring enten et våben eller et transportmiddel, skrevet en tekst om det og afslutningsvis hængt det op på en fælles tidslinje for team D. Derudover har eleverne fået små historiske oplæg om opfindelser fra forskellige tidsperioder hvor bl.a. stenalderen, jernalderen, vikingetiden, middelalderen, enevælden og ny tid er blevet skitseret med henblik på at give eleverne ideer/inspiration til selv at undersøge nærmere om opfindelser/opdagelser fra de forskellige perioder. For at elever skulle få et endnu større kendskab til forskellige opfindelser og opdagelser, der har haft betydning for vores liv, har eleverne sideløbende med det øvrige læst i bogen ”opfindelser”, der er scannet ind på nettet, så elever har kunnet læse den i et arbejdsrum på elevintra. De har i den forbindelse også løst tilhørende opgaver omkring indholdet af bogen. Alt dette har ledt frem til at eleverne skulle have fået et godt indblik i mange af de opfindelser og opdagelser, der har været gennem tiderne og givet dem et godt afsæt til at arbejde videre med emnet i projektugen i uge 40. Her har eleverne arbejdet intensivt og koncentreret med et selvvalgt emne indenfor området.


Engelsk I denne periode har vi arbejdet med Topicbooks i 5. og 6. klasse, mens 4. har arbejdet med Wandas World. I tilknytning til emnearbejdet har der været forskellige opgaver til eleverne af både skriftlig, mundtlig og grammatisk karakter. Derudover har eleverne fået en grammatikbog og et skrivehæfte til opgaver og nye ord, som også er blevet taget i brug. Naturvidenskabelige fag I natur og teknik har vi i 4 uderum arbejdet med eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer. Det faglige indhold har været Mekanik, potentiel og kinetisk energi. Undersøgelser med variable. Udover lærernes fortælling har børnene bygget kædereaktioner og kuglebaner, arbejdet med elastikkanon, højdeskydning, undersøgt papirsfly og penduler, m.m. Uderummene fungerede i høj grad som inspiration for projektugen hvor mange valgte at arbejde med egne opfindelser eller med at fordybe sig i fortællingerne om store opfindere. I matematik har vi i uderummene arbejdet med opdagelser indenfor matematikken, hvilket har givet anledning til at give børnene et indblik i matematikkens historie og fortælle om de nysgerrige opdagere som har givet os matematikken gennem deres opdagelser. Vi har bla. præsenteret eleverne for Arkimedes og hørt historien om Pi og for svære emner som primtal, Pascals trekant tal og andre talmønstre.. Eleverne har efterfølgende løst opgaver indenfor disse emner. Orienteringsløb O-løb er et løb, hvor det gælder om at finde nogle poster, der er tegnet ind på et kort. Man starter et sted og kommer tilbage til det sted man startede. Man kan vælge 3 sværhedsgrader, en let, en mellem og en svær. Vi har løbet o-løb og det er rigtigt sjovt, men det kan også blive lidt svært at finde posterne. Vi løb en let bane, hvor vi skulle finde 6 poster. Vi løb o-løb nede på Odden. Skrevet af: Jonas og Frederik K. 5.D Triatlon Det er en kold dag. Til Triatlon svømmer vi. Vandet er rigtig koldt når vi svømmer. Efter vi har svømmet 200 meter, skal vi skynde os op, tørre os, tage tøj på og så cykle 8 kilometer. Efter at have cyklet 8 kilometer skal vi løbe Almindsø rundt (4 kilometer). Når vi kommer i mål efter at have løbet Almindsø rundt får vi tid på hvor hurtig vi har gjort det. Når vi er kommet i mål må vi slappe af indtil de andre er kommet i mål. Det var en kold, men god oplevelse. Frederik Phophon Gyldenløv 5D Sidst ændret af EB den 03-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

Projektskolen Det har været en travl & produktiv planperiode, og vi har været igennem både basisuger og projektuger. Der er nok mange elever, der snart trænger til efterårsferie - det er hårdt arbejde at lære noget!

PROJEKT Eleverne har i de sidste uger valgt enten det naturfaglige projekt ”Sundhed” eller det humanistiske projekt ”Misbrug”. Det syder og summer af liv i sådan et projekt, og vi glædes dagligt over, hvordan eleverne knokler og fordyber sig og gennemlever mange følelsesmæssige og intellektuelle udfordringer – der grines & grædes, når der læres! Projekt Misbrug Det humanistiske projekt har hovedemnet ”Misbrug”, og eleverne kommer vidt omkring – stofmisbrug, misbrug af dyr, seksuelt misbrug, magtmisbrug, misbrug af religion. Vi har denne gang lagt vægt på fordybelsen, så der er få fagkrav, men til gengæld meget at læse og skrive om. Produktet denne gang er et ”tableau”, som er et levende still-billede (spørg jeres børn om en nærmere definition!). Produktet fastholdes på et fotografi og kommer i Min Egen Bog – sørg endelig for at få set det – det bliver flot! Fremlæggelsen er onsdag d. 8.10. fra klokken 9.30 til 12.00. Har I en formiddag fri, er I velkomne til at komme forbi. Projekt Sundhed De elever, der har valgt det naturfaglige projekt, har arbejdet med overemnet sundhed. Inden for det område er der kommet rigtig mange spændende delemner med bud på, hvad sundhed er men også bud på, hvad der kan hindre sundheden. Vi tror, vi ved en masse om sundhed: hvad der er sundt og hvorfor og hvordan vi skal holde os sunde. Men flere af vores projektelever har fået øjnene op for, at der også er noget der hedder modefænomener og nye trends, som påvirker vores syn på Sundhed. Til dette projekt har lærerne valgt at hemmeligholde fremlæggelsen et stykke tid inde i projektet. Overraskelsen var nemlig at det hele skulle foregå nede på Torvet i Silkeborg by. Vi har fået lov til at indtage Torvet tirsdag den 7/10 fra klokken 11:00 - 13:00 UDDANNELSESAFTEN Vi havde jo i år valgt at adskille information om uddannelse fra Projektskolens almindelige forældremøde. Vi har før oplevet, at der ikke blev tid nok til hverken det ene eller det andet punkt på ét enkelt forældremøde, så derfor ville vi afprøve en ny model. Der er plads til forbedringer…


Gitte opfordrede jer til at komme med tilbagemeldinger til os omkring mødet, og det vil vi meget gerne samle på Projektskolerådets møde 23. oktober, så skriv gerne jeres eventuelle kommentarer til Pia, Gitte eller Projektskolerådets forældrerepræsentanter. LÆRERSTUDERENDE I denne planperiode har vi haft to lærerstuderende fra 4. årgang: Kristina og Helene. De har været med i det naturfaglige team, og det har de klaret flot. Det har været en fornøjelse at have dem med i teamet, og både de og vi har lært af hinanden. De skal nu tilbage til skolebænken på seminariet, og vi ønsker dem god arbejdslyst – de bliver en gevinst for den skole, der ansætter dem til sommer. SKOLE-HJEM-SAMTALER Lige nu er det ”højsæson” for skole-hjem-samtalerne, og vi vil derfor kort fortælle, hvordan vi tænker om samtalerne – og som altid er der en særlig Buskelundmodel, og måske oven i købet en særlig Projektskolemodel! I Projektskolen har vi skole-hjem-samtaler fordelt over mange uger. Hver primærvoksen vælger, hvordan man vil lægge samtalerne, og de kan have forskellige længde, alt efter behov. Skole-hjem-samtalen handler ikke om de små, faglige mål: De faglige mål sættes af faglærerne sammen med eleverne i dagligdagen, og tiltagene aftales med eleven. I særlige tilfælde inddrages forældrene også, men oftest er det mellem faglærer og elev, der laves aftaler. Det er jo eleven, der skal udføre det faglige arbejde, i skolen, vejledt af læreren. Vi laver faglige tilbagemeldinger løbende – vi kalder det ”responser” – det vil sige, at eleverne efter et længevarende forløb får responser på det konkrete forløb. I disse responser kan I som forældre følge med i elevens faglige udvikling og aktuelle standpunkt. Elevens arbejdsindsats i faget er også ofte med i responserne. Responserne ligger i Min Egen Bog, og I kan enten bede eleven om at have responsen med hjem, inden de lægger den i MEB, eller I kan bede eleven tage MEB med hjem med jævne mellemrum. Det er jeres og elevens ansvar, at I holder jer orienteret om responserne og dermed det faglige. To gange om året får 8. og 9. årgangs elever standpunktskarakterer, og her kan man se ”konklusionen” på de mange faglige tilbagemeldinger, beskrevet i tallenes meget præcise sprog. Vi primærvoksne holder løbende samtaler med vores primærbørn, hvor vi bl.a. snakker om deres responser, og hvilke mønstre de viser omkring det faglige og omkring arbejdsindsatsen. I samtalerne kommer vi også omkring det sociale og det personlige. I disse samtaler får vi et utrolig godt indblik i elevens verden, og vi kommer tæt på hinanden. Som vi har organiseret skole-hjem-samtalerne, har vi derfor sagt farvel til den ”traditionelle” skole-hjemsamtale (da I gik i skole hed det måske oven i købet en ”konsultation”, som hos lægen …). Det er ikke længere ”fagenes parade”, og man kommer ikke som forældre til samtalen for at blive orienteret om fagligt standpunkt – det kan læses i responserne og ses i standpunktskarakteren. I har på forhånd meldt tilbage til primærlæreren, hvad I tænker at jeres barns udviklingsmål kan være. Primærlæreren har læst alle elevens responser, og har derfor et indblik i de mønstre, de viser. Til samtalen mødes alle og skal drøfte status og sætte et mål. Samtalen handler om elevens udvikling – og resultatet er Udviklingsplanen. I udviklingsplanen sætter vi mål, som der kan arbejdes på i mange sammenhænge og i mange forløb, og som både elev, forældre og primærlærer ser som afgørende for elevens samlede udbytte af skolen. Målet formuleres og skrives i Udviklingsplanen, så alle parter kan huske målet og kan holde det for øje hele tiden i det kommende halve år – og det drøftes løbende med eleven i Egen Tid og i elevsamtalerne. En god udviklingsplan er en plan, hvor eleven kan genkende sig selv og har lysten til at arbejde med målet. På det kommende Projektskolerådsmøde, 23.oktober, vil vi bl.a. diskutere vores model for skole-hjemsamtalerne, så hvis I har kommentarer eller spørgsmål er der mulighed for at kontakte forældrerepræsentanterne, eller at komme til mødet. Vi lytter meget gerne til jeres oplevelser af samtalerne.

Sidst ændret af GM den 03-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 40 2008

SFO Tilbageblik på tiden der er gået siden sommerferien i SFOén. Trods en tubulent tid hvor vi har været pålagt nedskæringer på normeringen og har, måtte sige farvel til flere kollegaer, synes vi selv at vi er godt i gang med at tænke nye tanker, så vi stadig kan tilbyde jer en SFO, som er spændene og som også fremover kan være et godt sted at være for jeres børn. Susanne Jensen har fået nyt arbejde i Ålborg, så hun har sagt farvel til os. (der kommer desværre ingen ny pædagog for Susanne p.g.a. besparelsen) Ronnie og Anne er også rejst. I stedet har vi indtil jul Jonas og Emil til at hjælpe os i SFOén om eftermiddagen. ( Efter jul har vi heller ikke råd til pæd. medhjælperne) Vi har i det år der gået været opsamlings SFO for alle byens SFOér, i de uger der er ferielukket. Det har betydet at vi har, måtte sætte folk på arbejde i uger hvor vi normalt ville have lukket. Desværre betød det også en lidt turbulent start for nogle af vores nye børnehaveklasse børn. Vi har evalueret starten og håber at opstarten for de nye børnehaveklassebørn, bliver lidt lettere i fremtiden. Ellers har vi den periode der er gået, haft drageemne. Vi har selv bygget drager, fløjet med drager, malet drager og jagtet drager i skoven til rollespil, samt spist dragesuppe, (af både blod og dragekød!!). Drageemnet afsluttes torsdag før efterårsferien med en kæmpe dragefestival, hvor vi skal flyve med dragerne og holde fest i salen. I August var der en del børn med i fodboldturneringen i Hvinningdal SFO. De klarede sig fint men vandt dog ingen pokaler denne gang! Vores 3 klassers børn er i år startet op med Klub 3, et tilbud for de ældste børn. De har lavet lerting sammen med Teresa og Jeanett, der står for disse særlige aktiviteter for de ældste børn i år. Hver onsdag starter vi SFO med at komme lidt ud på motion, vi løber kilometer ind, så vi kan komme i betragtning til en vandrepokal der kører mellem alle SFOèr i byen og bliver uddelt ved Gøglermarked. Bagefter går vi alle ned i Huggehusområdet hvor der laves bålmad, spilles rollespil og laves andre sjove ting og sager, så onsdag er det godt hvis I tænker på at børnene har tøj på der passer til vejret. Sidst ændret af SM den 02-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08

Nyhedskilden uge40_08  

Nyhedskilden uge 40 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you