Issuu on Google+

Foto 5. Monumentul memorial evreiesc de la Dachau.

Foto 6-7. Dezvelirea Monumentului Deportaþilor în piaþa centralã din Dej (4 iunie 1947). În dreapta se remarcã prezenþa rabinului ºef Mikó Schönfeld.

694


Foto 8. ªef Rabinul Moses Rosen.

Foto 9. ªef Rabinul Moses Rosen în 1954, cu ocazia unei festivitãþi la Brãila.

695


15_ilustratii_f05-09