BGE Budapest LAB 2020. szeptember - 2021. szeptember

Page 1

TUDÁST ADUNK A VÁLLALKOZÁSHOZ

Éves jelentés

2020. szeptember – 2021. szeptemberTartalomjegyzék

Amire a legbüszkébbek vagyunk ........................................................

05

Kik vagyunk?.............................................................................................................

06

Köszöntő......................................................................................................................

07

Az elmúlt 1 évünk.................................................................................................

08

Kutatás...........................................................................................................................

10

Olvasnivaló................................................................................................................

13

Edukáció.......................................................................................................................

17

Olvasnivaló................................................................................................................

21

Inspiráció.....................................................................................................................

25

Olvasnivaló................................................................................................................

28

Ahogy mások látják a munkánkat.......................................................

34 35

Hibajelentés.............................................................................................................Amire a legbüszkébbek vagyunk • A LAB Üzleti terv egy hét alatt kurzusa elnyerte a magyar nemzeti díjat az European Enterprise Promotion Awardon. A szakmai elismeréssel egyenlő fontosságú, hogy a kurzust a hallgatók is szeretik: tavasszal a meghirdetés után 12 perccel már be is teltek a helyek. • Sikeresen abszolváltuk a világ legnagyobb vállalkozás kutatása, a Global Entrepreneurship Monitor első adatfelvételét új nemzeti partnerként. Az összetett módszertanú és nagy méretű kutatás a belőle származó értékes adatok mellett a BGE vállalkozásfejlesztési szakértőként való pozicionálásában is fontos szerepet tölt be. • A COVID miatt teljesen az online térbe kényszerülve is kompromisszumok nélkül, élvezetes és értékes módon tartottunk intenzív kurzust a projekthéten, amely így más, de nem kisebb élményt, és rengeteg tanulási lehetőséget jelentett. • Az első HSUP@BGE Demo Day-en valamennyi BGE-s startup csapat kiválóan teljesített, dagadt a keblünk a büszkeségtől. Plusz öröm, hogy a hibrid megoldás ellenére szuper hangulatú esemény lett. 05


Kik vagyunk? A Budapest LAB a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) vállalkozásbarát egyetem stratégiájának részeként jött létre. Feladataink és működésünk is átível a Karokon, kis létszámú szervezetként pedig törekszünk arra, hogy sikeres együttműködéseken keresztül érjünk el nagyobb eredményeket és hatást. A műhelyben a hazai kis- és középvállalkozások tudományos eszközökkel való megismerésén dolgozunk. Kiemelt célunk, hogy a kutatások eredményét és az azok révén feltárt hiányokra és problémákra adott válaszokat használható tudássá, információvá, képzéssé, oktatási anyagokká alakítva eljuttassuk a vállalkozásokhoz, ezzel közvetlenül segítve a szektor működését, fejlődését. A BGE egyik Kiválósági Központjaként a LAB különösen a potenciális fiatal vállalkozók inspirálására, az alapvető vállalkozói készségek fejlesztésére, az induló vállalkozások támogatására, valamint a tragikusan alacsony vállalkozási hajlandóság növelésére fókuszál. Emellett évek óta támogatjuk saját eszközeinkkel a hazai családi vállalkozásokat, startupokat és freelancereket is.

A CSAPAT

06

Timár Gigi

Csákné Dr. Filep Judit

Dr. Gosztonyi Márton

Borsodi Zsófia

Balázs Tibor

igazgató

tudományos vezető

kutató

projektmenedzser

vállalkozásfejlesztési mentor


Köszöntő Az elmúlt év remek lehetőséget jelentett az általunk sokat használt design thinking módszertan egyik alapvetésének, a bizonytalanság elfogadásának gyakorlására. Az időszak, amiről most beszámolunk, a járvány árnyékában telt el. Így le kellett mondanunk számos dologról, amit szeretünk. Nem tudtunk rendezvényeket tartani, alig-alig találkoztunk személyesen a hallgatóinkkal és egymással is sokkal kevesebbet. Az átrendeződő működés, a távoktatás és „távkutatás” ugyanakkor innovációkat is hozott, amikből úgy véljük, nem csak átmenetileg profitálunk. A fejlesztések, az újonnan kipróbált eszközök és módszerek az „új normalitás” részévé válnak. A LAB most négyéves, és ennyi idő után már az is látszik, hogy ha néha vágyunk is rá, nem az eseménytelen, megszokáson alapuló működés lesz az útja. Mindig történik valami, ami felborítja az életünket, ami miatt nem lehet hátradőlni. De, ahogy a vállalkozói gondolkodás részeként is tanítjuk, a változásképesség és a bizonytalanság elfogadása alap, a kihívások pedig lehetőséget jelentenek az erőnk megélésére és a kreativitás kibontakoztatására. Az alapvető irány nem változik, de a napi munkánk, szerencsére, ebben az évben sem volt pont olyan, mint az előzőben. Az idei jelentésben is beszámolunk tevékenységeinkről, eredményeinkről és arról is, mit lehetne másképp, még jobban csinálni. Amellett, hogy jelentésünket tudásmegosztó missziónk részeként kezeljük reméljük, hogy újabb értékes partnerségek, kapcsolódások kiindulópontja is lehet. Timár Gigi igazgató Budapest LAB

07


Amin dolgoztunk az elmúlt 1 évben Hallgatói vállalkozói klíma a BGE-n kutatás

Freelancerek Magyarországon kutatás

Családi vállalkozói identitás

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) kutatás

Longitudinális családi vállalkozás kutatás megalapozása

Magyarországi családi vállalkozások adatbázisa

Innováció és tudásátadás családi vállalkozásoknál

Mi a siker a startupoknál?

Inkubátor riport Családi vállalkozás kutatás Közép-és Kelet-Európában workshop 08

Üzleti terv egy hét alatt kurzus offline és online


Demonstration Day «DANUBE ENERGY+»

Freelancers Week

Hungarian Startup University Program

Változás, újratervezés és fejlődés konferencia

1st International Applied Business Conference Kutatási projektek külső partnerek megrendelésére

I. Vállalkozáskutatási Konferencia HR Fest

Startup Maffia

Év Vállalkozásfejlesztési Szakdolgozata Díj

Startup Safari

Academy of Management Annual Meeting 09


Kutatás


Global Entrepreneurship Monitor

Freelancerek Magyarországon

A BGE 2020 júniusában csatlakozott az 1999 óta futó, nemzetközi hírű Global Entrepreneurship Monitor (GEM) kutatási programhoz, a világ legnagyobb vállalkozáskutatásának magyar nemzeti partnereként. 2021-től a Budapest LAB tudományos vezetőjének irányításával zajlik a magyar kutatás. Az első adatfelvételi kört sikeresen teljesítettük, a lakossági reprezentatív adatfelvétel mellett szakértői interjúk készültek, az adatok pedig a tudományos publikációk mellett szakpolitikai döntéseket és a hazai vállalkozói kultúra szélesebb körű megismerését is támogatják. A GEM nem csak kutatásban, de kiváló partnerségekben is örömteli újdonságokat hozott.

2019 óta foglalkozunk a hazai szabadúszó közösség tudományos igényű megismerésével. Az előző év eredményei kiváló fogadtatásra találtak mind a kutatói közösségben, mind a freelancerek körében. A terület vizsgálatát ebben az évben is folytattuk, és folytatjuk tovább is.

Családi Vállalkozás Kutatási Program 2017-ben indítottuk el hosszú távú, a magyar családi vállalkozásokat vizsgáló programunkat. Ezzel először állt neki egy kutatócsoport annak, hogy szisztematikusan feltárja ennek a csoportnak a jellegzetességeit, jellemző adatait. A 2020-21-es időszakban, az előző évben kialakított módszertan segítségével folytatódott a családi vállalkozásokat longitudinális megközelítésben vizsgáló kutatás pilotja és résztvevőinek toborzása, továbbá a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása. Emellett azon dolgoztunk, hogy eddigi eredményeinket megosszuk a téma közép-európai kutatóival, ezzel megteremtve a későbbi lehetséges együttműködések alapját. A családi vállalkozásokat longitudinális szemléletben vizsgáló kutatás tesztelése megtörtént, elkészült három esettanulmány, a munkában részt vevő kollégákkal értékelő workshopot tartottunk.

11


Startup inkubátorok, akcelerátorok A hazai startup ökoszisztéma leképezése után megerősödött az a gondolat, hogy mélyebben megértsük a hazai startupokat támogató, az ökoszisztéma szempontjából kiemelten fontos intézmények működését. Az elmúlt évben az inkubátorokra fókuszáltunk. A vonatkozó szakirodalom feldolgozása, valamint a területet érintő legfontosabb intézkedések áttekintése mellett esettanulmányokat készítettünk. Az eredményeket nyilvánosan elérhető kiadványban foglaltuk össze, amelyet a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége 30. jubileumi közgyűlésén is bemutat.

Startup siker A korábbi kutatások tapasztalatai alapján indokoltnak láttuk, hogy belekezdjünk annak megértésébe, hogy mit is jelent a siker a magyar startupperek számára. Bár egyszerű szónak hangzik, rengeteg megközelítés, érdek és vágy befolyásolhatja, hogy a szaksajtóban sokat emlegetett cégérték (az „unikornis” lét felé való törekvés), a személyes vágyak elérése, a nemzetközi terjeszkedés, vagy valami egészen más az, ami hajtja az alapítókat.

12


Olvasnivaló


Mit sem ér a pénz kultúra nélkül Finanszírozás van a hazai startup ökoszisztémában, de ez önmagában nem ok az örömre. A vállalkozói kultúra és a teljes startup ökoszisztéma fejlődése nélkül ugyanis a források nagy része veszendőbe megy – derült ki a BGE Budapest LAB szakértői interjúkra épülő kutatásának eredményeiből. A vállalkozói kultúra fejlődésére a LAB korábbi kutatásainak eredményei szerint több szempontból is szükség van. A vállalkozói lét nem igazán vágyott karrierút – a szülők inkább miniszterelnöknek, mint a következő Steve Jobsnak álmodják a gyermeküket, az egyetemisták jelentős többsége pedig még a közszférában is előbb helyezkedne el, mint hogy vállalkozást indítson. De a hazai közegre jellemző bizalmatlanságnak is változnia kéne, az ötletek megosztásától való félelem ugyanis megnehezíti a startupok számára a korai validálás lehetőségét. A valódi startup ökoszisztéma kialakulásának feltétele a társadalom által egyértelműen érzékelhető, pozitív és sikerorientált vállalkozói kultúra megléte a szakértők egyértelmű többsége szerint. A kultúra nehezen és lassan változik, bizonyos elemeiben csak generációkon átívelően fejleszthető. Ugyanakkor a szakértők látnak pozitív jeleket és sikereket is, amelyekre alapozva – főként a fővárosban – akár ugrást is elképzelhetőnek tartanak.

14

Külső tényezőként a szakpolitika és szabályozás (policy) révén a mindenkori kormányzat stratégiai és operatív tevékenysége alapvetően befolyásolja azt, ahogyan egy startup ökoszisztéma létrejön és fejlődni képes. A Budapest LAB kutatásában nyilatkozó szakértők szerint ezen a téren – bár még az út elején járunk – megvannak az alapvető feltételei egy életképes ökoszisztéma kialakulásának. A további fejlődéshez a továbbra is létező operatív, jogszabályi szintű akadályok (elsősorban a csőd-, és felszámolással, vagyis az újrakezdéssel kapcsolatban) lebontása lenne a legfontosabb. Ez egyébként a kultúrafejlesztés szempontjából is fontos lenne, mert a fejlődő ökoszisztéma érdekében alapvetően kéne megváltoznia a hazai bukáskultúrának – jobban mondva annak hiányának.

Lukas vödör? A fenti kulturális és szabályozási nehézségek esetén hiába hatékonyabb a többi, dinamizáló jellegű elem a hazai ökoszisztémában, az nem lesz képes fenntartható növekedési pályára állni, és az erőforrások nagy része veszendőbe megy. Ennek fényében nem olyan meglepő, hogy a szakértők az ökoszisztéma legkevésbé fontos elemének tekintik a pénzügyi környezetet. Annak ellenére, hogy jelenleg itthon a finanszírozás van a legerősebben fókuszban. Természetesen a pénz fontos, de mint a Budapest LAB korábbi, a startupok növekedését vizsgáló kutatásából kiderült, a befektetők bevonásának sokkal inkább a cégek későbbi életszakaszában lenne jelentősége.


A kétségtelen forrásbőség a szakértők szerint nem jelent automatikusan hosszú távon pozitív hatást. A kutatásban megkérdezett szakértők elsősorban az „okos pénz” jelenlétét hiányolják, és a túlzott állami szerepvállalásból adódó esetleges problémákat vetik fel. A jelenlegi finanszírozási környezet lehetővé teszi, hogy számos startup későn, vagy akár egyáltalán ne mérettesse meg magát a piacon – holott valódi életképességüket ez bizonyítaná. Az egyéb fejlesztő funkciók hiányában pedig a kihelyezett pénz sem tud megfelelően hasznosulni, hiszen a cégek nincsenek felkészülve a befektetők fogadására, nem értik a kockázati tőke működését. Így történhet meg például – ahogy a fent említett kutatásban elhangzott –, hogy egy startup a harmadik befektetői ajánlatot is elutasítja, mert megijed, hogy konkurens cégek is vannak a portfólióban. Más oldalról viszont a könnyen elérhető forrás mégis különösen fontos a hazai közegben, mert a magyar startupperek háttere és korábbi megtakarításai általában nem teszik lehetővé a hosszabb, bevétel nélküli időszakok áthidalását. A befektetőknek tehát az alapítók megélhetését is finanszíroznia kell a vállalkozás fejlesztése mellett.

Sok mentor a jó mentor? Egyetértés van abban, hogy a támogató környezet erős, köszönhetően az elmúlt években indult számos mentorprogramnak, széles körben

rendelkezésre álló inkubátor és akcelerátor szervezeteknek. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire jó hír. Egyes szakértők szerint e kiterjedt, könnyen elérhető támogatási rendszer elértékteleníti a szakértői támogatást, valamint hatására a startupok hajlamosak elkényelmesedni, önállóan életképtelenné válnak. A támogató környezet fejlesztése ugyanakkor hosszú távon jól használható alapot jelenthet az ökoszisztéma számára, mivel a nemzetközi kutatások szerint a vállalkozások támogatásának két leginkább hatékony és eredményes formája a mentorálás és az inkubáció.

Üzleti tudás nélkül nem megy Központi jelentősége van a startup ökoszisztéma esetében a vállalkozói, üzleti tudás és készségek fejlesztésének is. A LAB kutatásai szerint, ha az alapítói körből hiányzik az üzleti kompetencia, az akár teljesen megakaszthatja egy egyébként ígéretes startup fejlődését is. A kompetenciafejlesztésben dolgozó szakértők szerint látszik már előrelépés, a piaci bevezetésben dolgozó interjúalanyok viszont egyelőre meglehetősen negatívan látják az ökoszisztéma állapotát ebből a szempontból. A formálódó „nagyvárosi elit” startupper rétegben pedig van, aki húzóerőt, mások inkább egy szakadék megnyílásának első pillanatait látják.

15


A túl kicsi, túl nagy piac A korábbi kutatások egyértelműen mutatják, hogy a valódi növekedéshez – sőt, sok esetben a túléléshez – elengedhetetlen a nemzetközi piacra lépés. Ugyanakkor a hazai piac – mint az ökoszisztéma egyik alapvető eleme – elég nagy ahhoz, hogy egy induló cég számára magában is vonzónak tűnjön. Bár a kizárólag belföldi piacra célzó cégek hosszabb távon nem startupok, hanem becsülettel működő kkv-k lesznek, szerepük nem kevésbé fontos. Így a „gondoskodó” vállalkozásfejlesztési ökoszisztémát támogató, kormányzati hátterű szakértők nagyon fontosnak tartják a hatékony, átlátható és elérhető belső piacok létét és a hazai piac problémáinak megoldását is a nemzetközi orientáció erősítése mellett.

A legkisebb gyerek a kedvenc gyerek Fontos szem előtt tartani azt is, hogy más fókuszú és jellegű szakmai támogatás, pénzügyi környezet, képzés, vagy akár szabályozás támogatja leginkább egy ötlet fázisban lévő startup fejlődését, mint egy stabilizációs, vagy aktív növekedési fázisban lévőét. A szakértők szerint a hazai ökoszisztéma jelenleg „ontja magából” a kezdeti fázisú startupokat, amelyek számára rengeteg támogatási, finanszírozási lehetőség áll rendelkezésre. Ugyanakkor nem képes megfelelő környezetet biztosítani az érett fázis eléréséhez.

16

A növekedési, vagy az ún. „exit” fázisban lévő cégek csak nagyon korlátozott figyelmet és támogatást kapnak. Pedig például a mentori segítség a LAB kutatása szerint nem csak a kezdeti fázisban, hanem később, a piaci terjeszkedés során is fontos lenne.


Edukáció


Üzleti terv egy hét alatt kurzus A LAB által vezetett intenzív kurzus iránt folyamatosan nő a hallgatók érdeklődése, az elmúlt évben már percek alatt telnek be a meghirdetett helyek. 2020 őszén szerencsére személyesen zajlott a tréning, természetesen a biztonsági szabályok maradéktalan betartása mellett. A tavaszi félévben, a hatodik Üzleti terv egy hét alatt kurzus teljesen online formában, de nem kisebb lelkesedéssel valósult meg. Nem akartunk kompromisszumot kötni, így mi is rengeteget tanultunk például az innovatív, interaktív munkát lehetővé tévő online eszközökről, hogy sem a tudásátadás, sem az élmény ne csorbuljon. Az Üzleti terv egy hét alatt kurzus 2021 őszén elnyerte a European Entrepreneurship Promotion Awards (EEPA) nemzeti díját Vállalkozói kedv ösztönzése kategóriában.

18


Hungarian Startup University Program Több mint 300 hallgatóval indult el az NKFIH által fejlesztett egyetemi startup program pilot éve a BGE-n. Az első félév e-learning képzése után a második félévre többlépcsős kiválasztás után 8-an kaptak lehetőséget, hogy csapatot alakítsanak, és négy hónap alatt, a BGE szakmai, és a HSUP program anyagi támogatásával továbbfejlesszék az ötletüket. A LAB a munkát segítő szakmai anyagokkal, workshopokkal és mentorálással támogatta a csapatokat, valamint megszervezte az első HSUP@BGE Demo Day eseményt. A 2021-ben hibrid módon megtartott prezentációs eseményen külső szakemberek, befektető, inkubátor program vezető előtt pitcheltek a csapatok, a szakértők visszajelzése alapján remekül.

19


Tudásmegosztás, minden platformon Továbbra is elkötelezetten dolgozunk azért, hogy a nálunk keletkező tudást minél többféle platformon minél több érintetthez, érdeklődőhöz juttassuk el. Ennek érdekében nagy örömmel veszünk részt szakértőként közös gondolkodásban, adunk elő a legváltozatosabb rendezvényeken - az egyetemi teremtől az akadémiai konferencián át a Lupa Beachig bárhol. Emellett időt és energiát fektetünk abba, hogy a média számára is érdekesen és használhatóan prezentáljuk a nálunk lévő tudást, így terjeszthetjük azt számos helyen a Forbes-tól a Kossuth Rádióig.

20


Olvasnivaló

21


Honnan szerezzek jó ötletet? A vállalkozásindításhoz szükség van egy ötletre. A legjobb persze, ha innen indul a dolog, és pontosan tudod, mi az, amiért életedet és véredet adnád. De ha nem így van, akkor sincs veszve semmi. Adunk néhány támpontot a gondolkodáshoz!

Egyre biztosabb vagy benne, hogy ki szeretnéd próbálni magad vállalkozóként, de egyelőre nincs meg a tuti biznisz ötlet? Ne aggódj, sokan küzdenek ezen a ponton. Az ötletelés (ideation) fázis fontos része egy üzlet megalapozásának.

Gond van? Sokaknak az adta meg a kezdő lökést ahhoz, hogy belevágjanak a vállalkozói létbe, hogy elégedetlenek voltak egy bizonyos termékkel vagy piaci szituációval. És támadt egy ötletük arról, hogyan lehetne egy jobb verzióval, megoldással előállni. Vagyis, mivel a saját problémájukat nem oldotta meg senki, megtették ők maguk – és ez másoknak is hasznosnak bizonyult. A sikeres vállalkozások mindig a fogyasztó úgynevezett fájdalompontjait kezelik: megoldják a problémáikat. Igaz, bizonyos esetben olyanokat, amelyekről a fogyasztók korábban nem is tudták, hogy probléma számukra, de ez egy másik történet. A felismert problémákra adott hatékony válasz elég biztos alap a sikerhez. A ma sikeres csomagszállító startup, a ViddL alapítói néhány éve egyszerűen elkezdték írogatni a velük szembejövő hétköznapi problémákat. Nem csak azokat, amelyekről akkor és ott úgy gondolták, hogy üzlet lehet belőle, hanem mindent, amiről úgy érezték, nem jól van úgy, ahogy van.

22


Ahhoz, ilyen fájdalompontokat találj, a legjobb módszer, ha beszélgetsz a potenciális fogyasztókkal. Úgy látod például, hogy a kismamák jó piacot jelentenének? Keress olyanokat, akik épp kisgyerekkel vannak otthon, és hallgasd türelmesen, hogy telik a napjuk, mivel küzdenek. Lépj be Facebook csoportokba, olvasd a sztorikat, és tegyél fel kérdéseket! A death metal rajongóknak készülsz valamivel? A módszer ugyanez.

Innováljak? Ha valódi újdonsággal akarsz előrukkolni, akkor egyes üzleti guruk úgy vélik, hogy érdemes olyan területet keresni, ahol viszonylag kevés nagy innováció történt az elmúlt években, mert ott kisebb újítások is jól sülhetnek el – a jelentősebbek meg pláne. Ha innovációban gondolkodsz, sok cég esetében az hozott komoly sikert, hogy az alapítók meglévő tudásukat valamilyen egészen új területen kezdték el használni, vagy egy meglévő rendszert alkalmaztak egy teljesen új piacon.

Vagyis a nagy márkák által nyújtott termékek olcsóbb konkurenciáját dobták piacra – köszönhetően az adott piacon újszerű értékesítési modelljüknek: neten kezdtek szemüveget árulni, amit addig mindenki lehetetlennek gondolt. Eléggé bejött, itt olvashatsz róluk részletesebben. De nem kell feltalálnod a spanyolviaszt ahhoz, hogy sikeres céget építs. Richard Branson mondta egyszer, hogy a legtöbb cég nem teremt új piacokat valamilyen forradalmian új termékkel, hanem a meglévő termékskálákon és fogyasztói igényeken belül talál olyan piaci rést, amit sikeresen tud kiaknázni.

A New York-i Warby Parkert például (ami egyébként B-corp, vagyis különösen felelősen működő cég) azért alapította négy osztálytárs, akik együtt jártak üzleti képzésre, mert képtelenségnek tartották, hogy a rosszul látók 300 dollárért vehetnek szemüvegeket az USA-ban, holott az előállítási költség kihozható 100 dollár alatti összegből is úgy, hogy nem kell a színvonalból engedni.

23


Egy szűk réteg problémájának megfelelő megoldása igazán nagy dobás is lehet – akár akkora, hogy egy erre építő cég idővel feje tetejére állítja a piacon addig kialakult, versenytársak közötti hierarchiát. Sőt, a másolással sincs alapvetően semmi gond. Rengeteg sikeres üzlet épül arra, hogy ha valami jól működött egy piacon, valaki bevezette egy másikon. a „copycat” teljesen oké, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség hozzá kreativitásra, tudásra és ügyességre. Hisz hiába vannak meg a termék vagy szolgáltatás ötletének alapjaiegy máshol sikeres cégtől, azt alkalmaznod kell a saját piacodon – például országodban – vagy egy másik vásárlói szegmensben. Igen, akkor működik jól – és jó lelkiismerettel – a dolog, ha nem direkt konkurenciát építesz valakinek azzal, hogy lenyúlod az ötletét, hanem inspirációként használva azt, kifejleszted a sajátodat. A mostanra több országban működő Rendi.hu például egy, a világ más tájin már korábban is működő modellt szabott a hazai piacra, ami előtte másnak még nem jutott eszébe.

Innováljak? A homályos elgondolás, hogy mit is kéne csinálni, még kevés. Ha megvan az alapötleted, jöhet egy első teszt – ami persze nem váltja ki a validálás szakaszát.

24

Albert Einsteinnek tulajdonítják azt a mondást, hogy ha a felfedezésed nem tudod elmagyarázni egy hatéves gyereknek, akkor valószínűleg magad sem érted igazán. Céged építése és terméked terjesztése során befektetőkkel, potenciális ügyfelekkel és alkalmazottakkal kell majd megértetned, hogy pontosan mi is az, amiben utazol. Sokan közülük laikusok, akik nem feltétlenül értik a szakterületed minden csínját-bínját, illetve nem tudják, miért jobb a te terméked a riválisaid portékáinál. Ha tömören és világosan el tudod magyarázni egy hozzá nem értőnek, hogy miért robbanhat nagyot a piacon az, amit te nyújtasz, akkor jó úton jársz.


Inspiráció

23


Év Vállalkozásfejlesztési Szakdolgozata Díj Idén másodszor ítélte oda a Budapest LAB az Év Vállalkozásfejlesztési Szakdolgozata Díjat, amelyet azért hoztunk létre, hogy elismerjük azokat a hallgatókat, akik a vállalkozáskutatás területén, az alkalmazott tudományok egyeteme profilhoz illeszkedő, a tudományos közösség tagjai mellett mások számára is hasznos, magas színvonalú kutatásokat végeznek szakdolgozatuk elkészítéséhez. A díjat minden évben az a BGE-s végzős kapja, aki a Budapest LAB szakmai zsűrijének döntése alapján a legkiválóbb dolgozatot adta be vállalkozásfejlesztés témában.

26


Budapestlab.hu Online magazinunk az egyik legfontosabb inspirációs és tudásmegosztó felületünk. A www.budapestlab.hu ad helyet cikkeinknek, amelyekben érdekes és közérthető formában számolunk be a saját kutatási eredményeink mellett a hozzánk kötődő témákban születő más érdekes kutatásokról. Segítünk naprakésznek maradni vállalkozási trendekben és a belső szakértelemre, valamint szakértő partnereinkre támaszkodva praktikus ön- és cégfejlesztő tudást osztunk meg az üzleti ötlet keresés rejtelmeitől az etikett nehézségeiig. A rendszeresen frissülő weboldal mellett hírlevélben juttatjuk el a legfrissebb anyagokat követőinknek, valamint Facebook oldalunkon saját anyagaink mellett érdekes külső hivatkozásokat és inspiráló idézeteket, tényeket osztunk meg.

27


Olvasnivaló

27


3+1 tipp bizonytalanság ellen

A bizonytalanság tűrése nagyon fontos vállalkozói készség. Nem baj, ha nem tudjuk a választ valamire. Az a fontos, hogy álljunk neki kideríteni! A Budapest LAB által is gyakran használt design thinking módszertan alapját jelentő emberközpontú tervezés hívei mindig úgy indulnak neki egy folyamatnak, hogy nem tudják a választ a megoldani kívánt problémára. Ez persze elsőre nem különösebben kényelmes érzés, más szempontból viszont lehetőséget ad a kreativitásra. Arra, hogy számos különböző ötletet vizsgáljunk meg, és akár kifejezetten váratlan megoldásokhoz jussunk el.

vA COVID óta kis túlzással mindennapossá vált, hogy holnap egészen más világban kell léteznünk, mint tegnap. Az iparágak jelentős többségében komoly a kavarodás, van, ahol a teljes bedőlés, máshol a hatalmas fellendülés miatt kellett alakítani a terveken. Megváltozott a munkahelyünk, az, ahogy a barátainkkal találkozunk, ahogy bevásárolunk és még sorolhatnánk. Ha valamit tanított az elmúlt időszak, akkor azt, hogy fogadjuk el a bizonytalanságot. És nem is tanulhattunk volna ennél hasznosabbat!

Tehát, ha túltesszük magunkat azon, amin valójában úgysem tudunk változtatni, hogy az elénk kerülő kihívások többségére nem lesz „csípőből” (jó) válaszunk (rossz lehet, hogy lenne, de ez egy másik történet), azt tulajdonképpen felszabadító felismerésként is felfoghatjuk. Itt az ideje a kreativitásnak és a kísérletezésnek! Szó nem érheti a ház elejét, hiszen ismeretlen és meglehetősen összetett problémák megoldására nem találtak ki még jobb módszert ennél. A bizonytalanság valójában rákényszerít, hogy olyan válaszokat és megoldásokat találj, amire korábban nem is gondoltál volna. Tulajdonképpen a rutinszerű innováció felé tett első lépés. Ez pedig csak jó lehet.

29


30

Az innováció alacsony szintje mögött gyakran két ok áll. Az egyik, hogy tulajdonképpen egész jól elketyeg minden úgy is, ahogy éppen van. A másik az ismeretlen jelentette kockázat elkerülésének vágya. Nos, a jelenlegi helyzetben kevés dolog van, ami működne éppen úgy, mint ahogy másfél évvel ezelőtt. Tehát az első visszatartó erőt szerencsésen elhagytuk. Emellett az is biztos, hogy az elmúlt időszakban talán minden korábbinál gyakrabban kellett teljesen ismeretlen új helyzettel megküzdeni mindenkinek. Ha már úgysem nagyon van választási lehetőség, és szinte kizárt, hogy változtatás nélkül folytasd az életed és a vállalkozásod, miért ne találnád meg benne a pozitívumot?

Tulajdonképpen abban segít, hogy épp úgy építhess vállalkozást (vagy bármi mást), ahogy a leginnovatívabb cégek csinálják.

A bizonytalanság elleni küzdelmet, a megjósolhatatlan elfogadását segíti, ha lehetőség szerint nem kockáztatsz túl sokat. Az üzleti tervezés esetében ez azt jelenti, hogy az újonnan felmerülő, jónak tűnő ötleteket igyekezz minél hamarabb, és minél kisebb befektetéssel letesztelni. És már el is jutottunk egy másik nagyra értékelt üzleti módszertan, a lean startup alapvetéséhez. Ennek lényege, a „sallangmentes” tesztelés, vagyis az, hogy a (termék)fejlesztési ciklusokat a lehető legrövidebbre kell vágni, az újdonságot pedig minél előbb tesztelni és mérni, hogy a megoldás érték-e a fogyasztó számára, működik-e. Amennyiben nem, azonnal változtatni kell. Tehát nézz másképp a bizonytalanságra!

A bizonytalanság elfogadásának készsége fejleszthető, és ha sikerül állítanod kicsit a gondolkodásodon, még termékeny hatása is lehet.

A bizonytalan környezetben való létezés könnyebbé tételére számos praktika létezik. Többek között segíthet, ha a sok kérdőjel helyett azokra a tényezőkre koncentrálsz, amik felett kontrollal bírsz. Szintén hasznos, ha a lehetséges nehézségek listázása helyett számba veszed a rendelkezésedre álló erőforrásokat. Ez nem jelenti azt, hogy úgy kéne tenned, mintha nem éreznéd rosszul magad. Az, hogy felismerd miben vagy – akkor is, ha az éppen szorongás – az első lépés ahhoz, hogy változtatni tudj rajta.

1. Készülj fel a nemtudásra! Egészen kicsi korunktól kezdve arra nevelnek minket, hogy a kérdésekre azonnal jó választ kell tudni adni. Így volt az iskolai felelésnél, és akkor is, amikor a főnök, vagy egy ügyfeled tudakozódik valamiről. Valahogy belénk vésődött, hogy annak a tudásában bízunk, aki azonnal vágja a választ. Ezért, ha nincs válaszunk, hajlamosak vagyunk lefagyni – mondják a design thinking módszertant kifejlesztő IDEO szakértői. Hiszen, ha nem tudunk valamit, tájékozatlannak, felkészületlennek, alkalmatlannak érezzük magunkat.


Valójában viszont a világ tele van – manapság pláne – olyan problémákkal, amikre nem lehet azonnal tudni a megoldást. Fontos tehát, hogy tudatosítsd magadban: a „még nem tudom” teljesen elfogadható válasz! Attól sem kell tartani, hogy a nemtudás beismerésével elvesztenéd a bizalmat. Az őszinte és bátor szembenézés azzal, hogy MÉG nincs kész a válasz a fejedben, valójában éppen, hogy növeli a hitelességedet. Hiszen amikor majd azt mondod, hogy már tudod a megoldást, az is hihetőbb lesz.

2. Válts „kellenéről” „lehetnére”!

Nem egyetlen helyes választ kell megtalálnod a sok helytelen között, hanem feltérképezni a lehetőségeket. Ez a lefagyásból az optimizmus és a kreativitás felé vezet.

3. Koncentrálj az alapvető értékeidre! A körülmények változnak, és ennek megfelelően alakítanod kell a terveidet és cselekvéseidet is. Az alapvető értékek viszont, amikért dolgozol, stabilak. Koncentrálj az alapértékekre, amik vezetnek! Ha ezeket ismét azonosítod, máris van egy biztos alapod, ami segít vezetni a gondolkodásod. Ha megvan a miért biztonsága, könnyebb kigondolni, hogy mit, és hogyan.

Hajlamosak vagyunk mindig abban gondolkodni, hogy miképp kell cselekedni, vagy hogyan kell lennie a dolgoknak. A „kell” azt sugallja, hogy egyetlen jó út van, és ha nem arra indulsz, hibázol. Ez pedig érthető módon megint sokszor vezet lefagyáshoz és pánikhoz. Itt az ideje, hogy inkább – akár párhuzamos – lehetőségekben gondolkozz! A bizonytalan helyzetek megoldásakor sokkal inkább a sokféle lehetőség feltérképezésére az eredményre vezető. Időt kell adnod és szánnod arra, hogy végig gondolj és kipróbálj különböző forgatókönyveket.

31


+1. Szerezz új inputokat! A bizonytalan helyzetekben sokszor olyan megoldásra van szükség, amit még soha nem használtál, eszedbe sem jutott. Ahhoz viszont, hogy képes légy új megoldásokat találni, ki kell lépned abból a körből, amiben eddig pörögtél. Változtass a környezeteden! Beszélgess új emberekkel! Fordíts időt olvasásra, filmnézésre, kiállításokra (akár online), vagy bármire, ami kimozdít abból, hogy ugyanabban az egyetlen Excel táblában próbálod megtalálni a jövő kulcsát. A megoldás megtalálását sokszor az is nehezíti, hogy hatalmas nyomás alatt vagy, aminek egy részét te magad okozod. A „most nem mehetek sétálni, előbb ezt ki kell találnom” a legrosszabb, amit a kreativitásoddal tehetsz. Nem mondjuk, hogy könnyű együtt élni a bizonytalansággal. De ha úgysincs más választásunk, koncentráljunk arra, hogy a COVID mindannyiunknak sokat segített egy fontos vállalkozói készség fejlesztésében.

32

There are no serets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.


50+

450+

KUTATÓ, KÜLSŐ SZAKÉRTŐ, AKIKKEL EGYÜTTMŰKÖDTÜNK

ÚJ FACEBOOK KÖVETŐ

Hatások

40+

SZAKÉRTŐI SAJTÓMEGJELENÉS

15+

PUBLIKÁCIÓ ÉS KONFERENCIA MEGJELENÉS 33


Ahogy mások látják a munkánkat „Tudja, van az a WÁÓÓ érzés időnként az emberben, mikor azt érzi, hogy rálép arra az útra, amit neki szántak. Engem ez az érzés kerített hatalmába az előadás alatt.”

Hallgatói visszajelzés egy Vállalkozástan kurzuson tartott LAB-es előadás után „Gratulálok a felkészítéshez, színvonalasabbak voltak a pitchek, mint sok más fundolt, inkubációs programokat megjárt csapaté.”

Egy zsűritag a HSUP@BGE Demo Day után „Rettentően meg vagyok illetődve, már ez hatalmas elismerés és megtiszteltetés! Belső konzulensemtől rengeteg dicséretet és támogatást kaptam, de ez most teljesen váratlanul ért!”

Év Vállalkozásfejlesztési díj shortlistese „A COVID alatt kezdtem az egyetemet, ez volt az első közösségi élményem, ezért külön hálás vagyok.”

Üzleti terv egy hét alatt kurzus résztvevői visszajelzései „Nagyon köszönöm a sok segítséget a Budapest Lab összes munkatársának, és remélem, hogy a jövőben lesz még lehetőségem Önöktől tanulni.”

A Hungarian Startup University Program egyik hallgatója

34


HIBAJELENTÉS Mi ez? A számunkra példaként szolgáló szervezetek a sikerek mellett egy ún. „failure report” keretében beszámolnak azokról a hibákról is, amelyekkel szembenézni a maguk további működése szempontjából, és mások számára is hasznos lehet. Ezt a számunkra nagyon szimpatikus gyakorlatot követve alább a mi elmúlt évünk tanulságai.

Nagyon szeretjük, amit csinálunk és nagyon érdekelnek minket a témák, amiket kutatunk. Ez örömteli volta mellett, ugyanakkor ahhoz is vezet, hogy rengeteg témába, irányba belekezdünk, számolatlan munkaórát tolunk kutatási projektekbe, majd sokszor pont akkor fogy el az idő, a kapacitás – és kell valami másba kezdeni – amikor ezek eredményei termőre fordulhatnának. Ezen a területen bizony ránk férne a kisebb lelkesedés és erősebb fókusz. Fontosnak tartanánk a hallgatói szervezetekkel való együttműködést, hiszen a hallgatók bevonása továbbra is kihívás. Azonban a hallgatói szervezetekkel való mélyebb kapcsolat kiépítésében még ott sem voltunk eredményesek, ahol még személyes találkozásra, egyeztetésre is sor került. Úgy érezzük, sokat tettünk ezért, de a csalódottság ellenére meg kell találnunk, mit kéne még mindig másképp csinálnunk, ezen kapcsolatok eredményes építéséhez. Bár a Global Entrepreneurship Monitor kutatásba és más projektekbe való bevonással nagy lépést tettünk az egyetemi kollégákkal való kapcsolatok bővítése felé, az egyetemi kultúrafejlesztési projekt során zajlott beszélgetésekben még mindig azzal kellett szembesülnünk, hogy az egyetemen belüli ismertségünkért is bőven van tennivaló.

Nem muszáj változtatni. A túlélés nem kötelező.

35Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.