__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Afspraken Forum 2040 Rapport • Impactreductie proefdraaien


Ter herinnering: engagement van Brussels Airport tot besluit Forum 2040 • “De verdere studies die we zullen uitvoeren zullen in eerste instantie de huidige en toekomstige impact op de omgeving van de zone van het proefdraaien van de motoren in kaart brengen, met een evaluatie van de mogelijke maatregelen om de grondgeluidshinder te beperken. â€?

2


Evaluatie van de huidige locaties

Impactreductie proefdraaien

3


Huidige proefdraailocaties

Impactreductie proefdraaien

4


Geluidsmeetcampagne • Meetcampagne van 14 dagen voor beide locaties - F-W: 12 proefdraaibeurten - P7 : 9 proefdraaibeurten • 11 geluidsmeetpunten in de omgeving - Steenokkerzeel (MP1, MP2, MP8, MP9) - Kortenberg (MP3, MP4) - Zaventem (MP5, MP6, MP7) - Nabij proefdraailocatie (MP10/MP11)

5


Resultaten bij proefdraaien op locatie F-W (Alle meetpunten) MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Event

Vliegtuigtype

Windrichting

FW_1

C130

210 °

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FW_2

A330

220 °

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FW_3

C130

230 °

60

-

-

50

-

-

-

-

-

FW_6

A333

290 °

74

67

56

-

65

-

-

56

60

FW_7

A320

100 °

-

48

-

-

-

-

-

-

-

FW_8

B734

110 °

-

-

51

50

58

53

-

-

60

FW_10

B734

220 °

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FW_11

A343

40 °

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FW_12

C130

30 °

-

51

54

-

62

64

62

48

-

FW_14

C130

var

57

52

45

50

-

45

-

50

-

FW_15

C130

320 °

63

-

-

-

57

-

-

-

-

FW_16

A333

230 °

68

-

60

62

55

-

54

58

65

• Hoogste specifieke waarden werden vastgesteld in MP1 (Steenokkerzeel - Humelgem) en MP2 (Steenokkerzeel - Lo-Molen).

6


Resultaten bij proefdraaien op locatie P7 (Alle meetpunten) MP1

MP2

MP3

MP4

MP5

MP6

MP7

MP8

MP9

Event

Vliegtuig-type

Windrichting

P7_1

A330

225 °

64

-

53

62

67

74

54

-

-

P7_2

C130

200 °

-

-

-

-

60

66

-

61

-

P7_3

C130

45 °

-

52

-

-

54

87

72

-

61

P7_4

Citation XL

60 °

58

51

41

51

67

84

75

58

59

P7_5

C130

var

-

-

48

-

-

83

68

-

-

P7_6

B734

260 °

-

-

-

58

60

57

-

-

-

P7_7

C130

270 °

-

59

-

-

68

68

-

60

61

P7_8

C130

270 °

-

-

-

48

60

64

52

-

-

P7_9

C130

270 °

-

-

-

-

58

58

-

-

-

• Hoogste specifieke waarden worden vastgesteld in MP5 (Zaventem, Mechelsesteenweg), MP6 (Zaventem, Kerkhoflaan) en MP7 (Zaventem, Steenokkerzeelstraat)

7


Onderzoek naar nieuwe locatie

Impactreductie proefdraaien

8


Criteria voor zoektocht nieuwe locatie leidt tot twee mogelijke zones voor proefdraaien • Minder hinder voor omwonenden • Voldoende ruimte beschikbaar (proefdraaien van alle type toestellen moet mogelijk zijn) • Mogelijkheid voor het implementeren van geluidsbeperkende maatregelen (hoogtebeperkingen vermijden) • Geen impact op operaties

Zone Snecma / HRS

9


Geluidsbeperkende maatregelen • Onderzoek naar geluidsbeperkende maatregelen - In de locatie ZUID stijgt de terreinhoogte naar het zuiden. Bij de aanleg van een platform zal het afgegraven talud al een natuurlijk geluidsscherm kunnen vormen. - Aanvullende geluidsschermen kunnen worden voorzien (in functie van geldende hoogtebeperking)

• Voorbeelden andere luchthavens

10


Vervolgstappen • Project opgestart binnen BAC voor aanleg nieuwe proefdraailocatie • Vastleggen van nieuwe proefdraailocatie • Maken van gedetailleerd ontwerp en technische studie • Ingebruikname voorzien einde 2021

• Simultaan onderzoek naar het toepassen van een innoverende mitigerende maatregel voor proefdraaien op de bestaande locatie • Verdere reductie van geluid • Bij positieve test zal bekeken worden hoe dit in de nieuwe proefdraailocatie zou kunnen geïntegreerd worden

11


Samengevat 1. Impact van het proefdraaien op de twee bestaande proefdraailocaties is gedetailleerd in kaart gebracht. 2. Project opgestart voor aanleg nieuwe proefdraailocatie - Twee mogelijke zones gedefinieerd. - Infrastructuur operationeel eind 2021. - Simultaan onderzoek naar innoverende technologie voor verdere reductie geluid op bestaande proefdraailocatie.

12


Profile for Brussels Airport

Proefdraaien op Brussels Airport  

Proefdraaien op Brussels Airport  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded