Page 1

Verblijf in Verpleeghuis

De Eshoeve

versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 1

26-11-13 15:22


Inhoudsopgave Introductie Welkom in De Eshoeve Omgeving, gebouw en zorgvormen Uitgangspunten voor de zorg

Introductie 1 2 8

Wonen en leven Het reilen en zeilen in huis Faciliteiten in huis Informatie

10 12 19

Rechten en plichten Zorgovereenkomst en leveringsvoorwaarden Kosten Verzekeringen Huisregels Veiligheid

20 20 21 22 25

Zorg ontvangen Zorgzwaartepakket en zorgleefplan Vertegenwoordiging Privacy Klachten Zorg rondom het levenseinde Vertrek uit De Eshoeve Trefwoordenlijst

27 28 29 30 31 32 34

Welkom in De Eshoeve De medewerkers en vrijwilligers van verpleeghuis De Eshoeve heten u van harte welkom. Gezamenlijk willen wij van uw verblijf hier een goede tijd maken. De informatie in dit boekje helpt u snel wegwijs te worden in De Eshoeve. Bovendien is het een handig naslagwerk. Als u informatie mist of een toelichting wilt hebben op dit boekje, dan horen we dat graag. Wij wensen u een prettig verblijf hier. Leest u deze brochure omdat u zich wilt oriënteren op een verblijf in ons verpleeghuis? Of bent u als familielid van een potentiële cliënt of als wijkbewoner geïnteresseerd in de mogelijkheden van De Eshoeve? Ook dan hopen wij dat u de gewenste informatie vindt. Neem gerust contact op met vragen. De contactinformatie vindt u op de achterkant van dit boekje.

1 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 2-1

26-11-13 15:22


Omgeving, gebouw en zorgvormen De omgeving van De Eshoeve Verpleeghuis De Eshoeve ligt aan de rand van het Belgisch Park, een groene wijk op Scheveningen. Vanaf eind 19e eeuw werden de wijken Van Stolkpark, Belgisch Park en Duttendel aangelegd op de rand van het oude Scheveningen en Den Haag. Beroemde architecten als Liefland en Wesstra hebben hun sporen achtergelaten in het deftige Belgisch Park. Omdat de bouw van de huizen tijdens de Eerste Wereldoorlog even heeft stilgelegen, is er een grote diversiteit in bouwstijlen te zien. Een deel van de prachtige villa’s in Belgisch Park was aanvankelijk trouwens niet bedoeld voor permanente bewoning. Zij werden in de zomermaanden verhuurd aan welgestelde badgasten.

Het gebouw De Eshoeve is een vriendelijk, modern en ruim opgezet huis. Ruimte, daglicht en zachte kleuren bepalen de sfeer in dit architectonisch bijzondere verpleeghuis. Opvallend is het glazen dak waardoor bewoners contact met buiten houden. Bij de bouw in 1994 is veel rekening gehouden met de privacy van de cliënten. Er zijn één- en tweepersoons slaapkamers. Op de begane grond van De Eshoeve is de woonstraat, met het internetcafé en het Grand Café. Elke afdeling heeft meerdere serres. Deze ruimtes hebben glazen wanden waardoor het een soort tuinkamers zijn. Hierdoor kunnen bewoners zien wat er buiten gebeurt. Sommige cliënten verblijven op een afdeling op de begane grond. De andere vier afdelingen van De Eshoeve bevinden zich op de eerste en tweede etage.

Niet alleen vanwege de gebouwen is het Belgisch Park bijzonder. Vanuit verpleeghuis De Eshoeve kijkt u uit op het weelderige groen van de Nieuwe Scheveningse Bosjes. Hier kunt u genieten van rust en veel natuurschoon. Veel vogelsoorten bevolken deze groene enclave in Scheveningen. Ook het nabijgelegen Westbroekpark met zijn fraaie rozentuin is een bezoekje waard. Duinen en strand zijn natuurlijk evenmin ver weg als u op Scheveningen woont. Liefhebbers van winkelen kunnen terecht bij de verschillende speciaalzaken in de Stevinstraat en de Gentsestraat. Op donderdag is daar zelfs een markt.

2 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 2-3

26-11-13 15:22


Verschillende zorgvormen in huis De Eshoeve beschikt over vier psychogeriatrische verpleegafdelingen. Hun namen passen uitstekend bij de Scheveningse omgeving van het verpleeghuis: Zilvermeeuw, Strandloper, Zeezwaluw en Stormvogel. Op de verpleegafdelingen verblijven cliënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer of andere psychogeriatrische problemen. Cliënten zijn er veilig. Dankzij een uitgekiend loopcircuit, een terrastuin en een aantal serres ontstaat er geen opgesloten gevoel. Voor deze afdelingen is de wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van toepassing. De wet regelt de onvrijwillige opneming van cliënten en beschermt hun rechten na opname. De veiligheid van de bewoner staat hierbij centraal. Dit zijn dus gesloten afdelingen. Cliënten mogen de afdeling wel af, maar alleen met begeleiding. Deze zorgt voor veiligheid buiten de afdeling. Medewerkers en bezoekers kunnen met een code altijd de afdeling binnengaan en verlaten. De Eshoeve heeft ook een somatische afdeling: Albatros. Hier wonen cliënten die door een lichamelijke aandoening niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Op Albatros verblijven ook cliënten die tijdelijk bij ons wonen. Bijvoorbeeld om te revalideren na een ziekenhuisopname. De Eshoeve is de thuisbasis van een grote groep wijkzorgmedewerkers van Haagse Wijk- en WoonZorg. Zij helpen mensen in Scheveningen, Belgisch Park en Benoordenhout bij het aan- en uitkleden en douchen.

4 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 4-5

5 26-11-13 15:22


Voor het toedienen van injecties kunt u eveneens een beroep op hen doen. Een gratis zorgadvies behoort tot de mogelijkheden. Heeft u behoefte aan diabeteszorg of terminale zorg thuis? Ons specialistisch team helpt u vakkundig. Wijkbewoners kunnen bij De Eshoeve terecht voor eerstelijns fysiotherapie. Onze ergotherapeuten komen desgewenst zelfs bij u thuis langs! Zij kunnen u onder andere adviseren over handige aanpassingen in uw woning. Gaat het geheugen van uw partner of familielid sterk achteruit? Onze dagbehandeling combineert een plezierig samenzijn met leeftijdsgenoten met gerichte behandeling en begeleiding. Na afloop van de dagbehandeling gaan de deelnemers gewoon weer naar huis. Oudere wijkbewoners kunnen tegen betaling verder gebruikmaken van allerlei diensten in het verpleeghuis. De kapper is u bijvoorbeeld graag van dienst. Tegen een bescheiden vergoeding eet u à la carte in ons Grand Café. En voor een vergadering hebben wij altijd ruimte beschikbaar. Meer over de mogelijkheden leest u verderop in deze brochure.

zijn de levensboeken. Ze beschrijven in woord en beeld iemands levensverhaal. Naast de levensboeken zijn er ook verhalengroepen, themadagen, themadozen, foto-exposities en thema-exposities. Het verhalenmuseum in De Eshoeve is eveneens een uiting van ‘wonen en werken met een verhaal’. Bezoekers kunnen er zitten in grootvaders leunstoel. Maar ook een authentieke Pfaff-naaimachine bewonderen en neuzen in een klassiek dressoir. Al deze verschijningsvormen helpen om in gesprek te komen met mensen die zich steeds minder kunnen herinneren.

Wonen en werken met een verhaal De beleving, wensen, gevoelens en mening van ouderen. Daarom draait het in de methodiek ‘wonen en werken met een verhaal’. Want met behulp van deze (gespreks)methode kun je op de mens toegesneden zorg bieden. ‘Wonen en werken met een verhaal’ is het geesteskind van psychologe Marie-Elise van den Brandt van De Eshoeve. De methodiek kent vele verschijningsvormen. De bekendste toepassing

6 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 6-7

7 26-11-13 15:22


Uitgangspunten voor de zorg HWW Zorg Verpleeghuis De Eshoeve maakt deel uit van Haagse Wijk- en WoonZorg. HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij u in de buurt. Een team dat bekend is met u en uw omgeving, biedt u zorg op maat. Daarbij zijn uw wensen en verwachtingen het uitgangspunt. Want HWW Zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. HWW Zorg is een van de grotere zorgaanbieders in Den Haag. We verlenen zorg voor Hagenaren, door Hagenaren. Dichtbij en vertrouwd. Vandaar ons motto: HWW Zorg. Echt Haags! Missie HWW Zorg staat voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg en aanvullende dienstverlening aan inwoners van Den Haag. Ons uitgangspunt is dat cliënten zolang mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zorgvisie HWW Zorg biedt belevingsgerichte zorg. Wij leven ons in in onze cliënten en sluiten steeds aan bij wat u voelt, vindt en wilt. Want hoe iemand zijn situatie beleeft, kan van persoon tot persoon, van ziektebeeld tot ziektebeeld en van dag tot dag verschillen. Door uw beleving centraal te stellen, voelt u zich veilig en geborgen. En behoudt u uw gevoel van eigenwaarde en regie over uw leven.

8 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 8-9

9 26-11-13 15:22


Wonen en leven Het reilen en zeilen in huis Met wie heeft u te maken? In De Eshoeve werken veel verschillende soorten medewerkers voor en achter de schermen. Met een aantal van hen heeft u direct contact. Tijdens uw verblijf hier is de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) het directe aanspreekpunt voor u en uw familie. Aarzel ook niet om zelf contact op te nemen bij vragen/wensen. In samenspraak met u maakt de EVV’er de afspraken rond uw verzorging en verpleging. Daarnaast coördineert de EVV’er de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen

De Eshoeve. De EVV’er wordt begeleid door de zorgmanager. Hij of zij is de eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. De zorgmanager begeleidt ook andere medewerkers binnen het zorgteam, die u directe hulp en zorg bieden. Hen zult u dagelijks zien en spreken. De specialist ouderengeneeskunde, voorheen verpleeghuisarts genoemd, is uw behandelend arts tijdens uw verblijf in De Eshoeve. Een divers team van behandelaars is u indien nodig van dienst. Hieronder fysio- en ergotherapeuten, een psycholoog, een logopedist en een diëtist. Activiteitenbegeleiders organiseren diverse groepsactiviteiten. Ze bieden u hiernaast ook individuele begeleiding. De geestelijk verzorger kan u desgewenst steun geven bij levensvragen. De maatschappelijk werker kan u helpen bij ondersteuningsvragen van sociaal maatschappelijke aard. Voor alle praktische vragen kunt u terecht bij de receptie. De receptie is ook het aanspreekpunt voor bezoekers. Achter de schermen werken eveneens verschillende medewerkers aan uw welzijn en aan een aangename woonomgeving. De medewerkers van de keuken zorgen voor de maaltijden. Daarbij krijgen ze assistentie van de voedingsassistenten. De Technische Dienst verzorgt onder andere het onderhoud van het gebouw. De medewerkers van de schoonmaak maken uw kamer en de gemeenschappelijke ruimten schoon. Verder spannen ook de medewerkers van de administratie en de linnenkamer zich in om uw verblijf in De Eshoeve zo aangenaam mogelijk te maken.

10 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 10-11

11 26-11-13 15:22


De stadsdeelmanager Scheveningen en Haagse Hout van HWW Zorg is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van De Eshoeve. In ons verpleeghuis werken niet alleen beroepskrachten, maar worden ook veel taken door vrijwilligers verricht. Zo helpen vrijwilligers bij activiteiten. Ook geven zij u zo nu en dan extra individuele aandacht. Bijvoorbeeld wanneer u een eindje wilt wandelen. Mocht u informatie willen over ondersteuning door een vrijwilliger, dan kunt u zich wenden tot uw EVV’er. Inspraak en medezeggenschap: de cliëntenraad In De Eshoeve is een cliëntenraad actief. De raad bestaat uit cliënten en familieleden van cliënten. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg in huis. De cliëntenraad is een ‘doorgeefluik’ van wensen, behoeften, suggesties en knelpunten van de cliënten over zorg- en dienstverlening. De raad overlegt regelmatig met de stadsdeelmanager. De cliëntenraad behartigt ook uw belangen! Als u contact wilt opnemen met de cliëntenraad kan de receptionist(e) u verder helpen. Eventueel kunt u zelf zitting nemen in de cliëntenraad.

Faciliteiten in huis Kamer In uw eigen één- of tweepersoonskamer kunt u verblijven wanneer u dat wilt. De kamer mag u – in overleg – inrichten met klein meubilair, kleine persoonlijke dingen, een klok, een

12 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 12-13

schilderij en/of planten. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw kamer knus en vertrouwd wordt. Telefoon en televisie In iedere kamer is er een telefoonaansluiting. Ook beschikt u over een kabelaansluiting voor uw radio, tv en telefoon. Belt u via de algemene telefooncentrale naar buiten, dan registreert de receptie de gesprekskosten. Maandelijks krijgt u hiervoor een rekening. Huurt u telefoon en/of televisie bij ons, dan brengen we daar eveneens maandelijks kosten voor in rekening. U kunt ook uw eigen televisie of radio meenemen. Oproep- en alarmeringssysteem In uw kamer en in de toiletten zijn trekschakelaars of drukknoppen aangebracht. Indien u deze inschakelt, wordt dit gemeld aan de medewerkers van de zorg. Zij reageren zo snel mogelijk. Somatische cliënten die niet mobiel zijn, kunnen voor noodgevallen een halsalarm krijgen. Huiskamers Op elke afdeling zijn er huiskamers. Hier kunt u samen met uw medebewoners eten en televisie kijken. Bovendien worden er dagelijks activiteiten georganiseerd. U bent vrij om van de huiskamer gebruik te maken wanneer u maar wilt. Activiteiten en ontspanning Geregeld worden er in De Eshoeve activiteiten georganiseerd. Van creatief tot sportief tot ontspannend: de variatie is groot. We vieren de jaargetijden en feestdagen bijvoorbeeld

13 26-11-13 15:22


met alle cliënten van het huis. Ook zijn er muziekoptredens, uitstapjes en kunt u ons museum bewonderen. Wijkbewoners mogen altijd meedoen met deze algemene activiteiten. Soms zijn er activiteiten voor kleinere groepjes: per afdeling of in verenigingsverband. Gebruikt u tijdens de activiteiten drankjes en hapjes in het Grand Café of in de woonstraat? Dan komen die voor eigen rekening. Voor een aantal bijzondere activiteiten vragen we een bijdrage in de kosten. Aandacht voor levensbeschouwing en religie De geestelijk verzorger van De Eshoeve is beschikbaar voor vragen en een persoonlijk gesprek. Desgewenst wijst deze u door naar een andere geestelijk verzorger. Er zijn regelmatig religieuze vieringen in huis. Maaltijden De broodmaaltijden en de warme maaltijd zijn inbegrepen bij uw verblijf. U hoeft hier dus niet apart voor te betalen. Iedere dag hebt u de keuze uit twee menu’s. Zo bepaalt u zelf wat u wilt eten. ’s Avonds kunt u warm eten op uw eigen kamer, in de huiskamer of in het Grand Café op de begane grond. Thee, koffie en andere niet-alcoholische dranken worden verspreid over de dag geserveerd. Het Grand Café heeft een grote en een kleine menukaart. In een gezellige ambiance kunt u er thee of koffie drinken met wat lekkers erbij. Maar u kunt er ook borrelen of uit eten. Of nuttig een keer op zijn Haags koffie met een taartje op ons ruime terras. Natuurlijk mag u

14 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 14-15

15 26-11-13 15:22


Speciale gelegenheden Als u jarig bent of iets anders te vieren heeft, bieden wij u een speciaal menu aan. U mag natuurlijk gasten uitnodigen, die tegen betaling met u samen de maaltijd kunnen gebruiken. Heeft u meer gasten, dan kunt u gebruikmaken van onze ‘partyservice’: tegen betaling verzorgen wij dan voor u de catering. Op aanvraag geven we u graag informatie over de mogelijkheden en de kosten.

ook familieleden of andere bezoekers uitnodigen om – tegen betaling – mee te eten. Wijkbewoners zijn eveneens van harte welkom in het Grand Café. De was U krijgt van ons linnen- en beddengoed in bruikleen. Dit verschonen we uiteraard regelmatig. Voor het wassen van uw kleding moet u zelf zorgdragen. Desgewenst kunt u dit tegen betaling door ons laten verzorgen. Hiervoor wordt dan een overeenkomst extra diensten afgesloten. Alleen als uw kleding extra vaak gewassen dient te worden ten gevolge van uw aandoening, betaalt het huis de extra waskosten. Wordt uw was door ons verzorgd, dan moet al uw kleding worden gemerkt. Een medewerker van de linnenkamer kan dit voor u doen. We raden u aan om goed wasbare kleding mee te brengen naar De Eshoeve. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens het wassen van uw kleding ontstaat. Het is ook mogelijk om kleding te laten stomen. De kosten daarvan komen voor uw rekening.

16 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 16-17

Schoonmaken Medewerkers van de schoonmaakdienst zorgen er steeds voor dat uw kamer schoon is. Ook de badkamers, toiletten en de rest van het huis maken zij regelmatig schoon. Onderhoud en reparaties Het onderhoud van het hele gebouw, inclusief uw kamer, is de verantwoordelijkheid van de medewerkers van de Technische Dienst. U kunt hen ook om hulp vragen als u bijvoorbeeld een schilderij wilt laten ophangen of problemen hebt met uw telefoon of televisie. Diensten in huis Bibliotheekboeken De Eshoeve heeft een kleine collectie boeken in bezit. Die kunt u via de activiteitenbegeleider gratis lenen. Internet In de hal vindt u computers die u – eventueel met hulp – kosteloos kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om e-mails te versturen of om rond te kijken op internet. Een vrijwilliger kan u leren omgaan met de computer als u dit wenst. Kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste Er is een kapsalon in huis. De kapper is op vaste dagen open en werkt op afspraak. In De Eshoeve zijn daarnaast regelmatig een pedicure en een schoonheidsspecialiste aanwezig. Zij werken eveneens op afspraak. Uw bezoek aan de kapper en de behandeling door de pedicure en de schoonheidsspecialiste

17 26-11-13 15:22


zijn voor eigen rekening. Als de behandeling van de pedicure te maken heeft met uw ziekte, aandoening of handicap, hoeft u de kosten niet zelf te betalen. U kunt via uw EVV’er een afspraak maken. Deze faciliteiten staan ook open voor wijkbewoners. Als u een eigen pedicure heeft, kan deze natuurlijk ook naar De Eshoeve komen om u te behandelen. Tandarts In De Eshoeve is er een tandartsenkamer. Afspraken met de tandarts voor controle of behandeling lopen via de EVV’er.

Opticien en specialist in hoortoestellen Regelmatig komen onze vaste opticien en de specialist in hoortoestellen voor respectievelijk oog- en gehoormetingen in De Eshoeve. Voor een afspraak kunt u zich wenden tot uw EVV’er. Modezaak Een modezaak geeft af en toe een modeshow in De Eshoeve. U kunt dan ook kleding kopen. Desgewenst krijgt u daarbij deskundig advies.

Informatie Specifieke informatie over allerlei regelingen staat in diverse brochures en folders beschreven. Onze medewerkers zullen de folders graag mondeling toelichten. Al uw vragen kunt u stellen aan uw EVV’er. De receptie kan u helpen met algemene vragen. Wilt u een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers, dan kunt u dat rechtstreeks met hen afspreken. Vijf maal per jaar komt het huisblad van De Eshoeve uit. Hierin staan het laatste nieuws over het huis en wetenswaardigheden over cliënten en medewerkers.

18 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 18-19

19 26-11-13 15:22


Rechten en plichten Zorgovereenkomst en leveringsvoorwaarden Voordat u uw intrek neemt in De Eshoeve, sluit u een zorgovereenkomst af met HWW Zorg. Voor de zorg- en dienstverlening door De Eshoeve geldt een aantal leveringsvoorwaarden. De algemene leveringsvoorwaarden staan in een apart boekje dat u bij het afsluiten van de zorgovereenkomst heeft gekregen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze stellen aan uw EVV’er of aan de zorgmanager.

Kosten Eigen bijdrage voor AWBZ-zorg Uw verblijf in De Eshoeve en de zorg die u ontvangt, worden voor het grootste deel betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wettelijk is vastgesteld dat iedereen die zorg ontvangt, een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte daarvan hangt af van uw persoonlijke situatie en inkomen. Deze eigen bijdrage betaalt u maandelijks aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Extra diensten Voor de extra diensten in huis, zoals de kapper en de pedicure, moet u apart betalen.

Verzekeringen HWW Zorg heeft een gemeenschappelijke inboedelverzekering afgesloten voor inwonende cliënten. Uw bezittingen in het huis zijn onder meer verzekerd tegen brand, waterschade en diefstal. Na constatering van (een van) deze zaken dient dit per direct doorgegeven te worden aan de EVV’er. Op de inboedelverzekering geldt een eigen risico van 150 euro per gebeurtenis. Om in geval van diefstal voor uitkering in aanmerking te komen, moeten er braaksporen zijn. Voor kostbaarheden, verzamelingen en bijzondere inboedels adviseren wij u een aparte verzekering af te sluiten. Indien u beschikt over een kluisje, adviseren wij u uw kostbaarheden daarin te bewaren. Of u kunt ze in bewaring geven bij uw familie/zaakwaarnemer. Wij hebben ook een gemeenschappelijke verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid afgesloten voor inwonende cliënten. Voor deze WA-verzekering geldt ook een eigen risico van 150 euro per gebeurtenis. Tevens is schade meeverzekerd aan bezittingen van cliënten die is veroorzaakt door medewerkers van HWW Zorg of door medebewoners. De genoemde bedragen voor het eigen risico kunnen veranderen. Vraag de actuele bedragen eventueel na bij uw zorgmanager. Ziektekosten U moet zich blijven verzekeren tegen ziektekosten wanneer u bij ons verblijft. Dit is wettelijk verplicht.

20 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 20-21

21 26-11-13 15:22


Huisregels • Kantoorruimten, therapieruimten en dienstruimten zijn In een verpleeghuis leven en werken veel mensen met elkaar. In een dergelijke situatie is het nuttig afspraken te maken over wat men binnen het huis in de omgang met elkaar en van elkaar mag verwachten. In De Eshoeve gelden daarom de hierna volgende huisregels. In uw individuele zorgleefplan kan van deze huisregels worden afgeweken. • Van u en uw naasten verwachten we een respectvolle benadering van medewerkers, vrijwilligers, andere cliënten en hun naasten. Elke vorm van discriminatie, geweld en ongewenste intimiteiten wordt afgewezen. • Iedereen houdt rekening met het leefritme van (mede)cliënten en respecteert hun (nacht)rust. • Wij verwachten van u en uw naasten een actieve opstelling om uw leefgewoonten te handhaven. • Wij spreken Nederlands met elkaar. Als u de taal niet beheerst, proberen zowel medewerkers als u alles om zich verstaanbaar te maken. Zo nodig via een tolk. • Fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken is alleen toegestaan als de betrokken cliënten en medewerkers hiervoor toestemming geven. Indien u meewerkt aan een foto-, film- of televisieopname binnen De Eshoeve, bestemd voor publicatie of uitzending, wordt u verzocht hierover vooraf contact op te nemen met het hoofd van uw afdeling.

22 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 22-23

alleen toegankelijk voor de gebruikers van deze ruimten. Cliënten en familieleden mogen alleen op afspraak en onder begeleiding van een medewerker deze ruimten betreden. • We verzoeken u om eigendommen zoals uw bril, schoenen en hulpmiddelen zoals een stok of een rollator van een merkje met uw naam te voorzien. Dat helpt te voorkomen dat spullen zoekraken. En wanneer ze onverhoopt toch kwijtraken, kunnen wij ze zo weer snel bij u terugbezorgen.

23 26-11-13 15:22


• Huisdieren; Tijdens uw verblijf in De Eshoeve kunt u uw vogels en vissen in principe meenemen. Wel is het nodig dat u ze zelf kunt verzorgen of dat iemand anders dat voor u doet. Bezoekers mogen hun hond aangelijnd meebrengen. • Bezoekers zijn altijd welkom. Vaste bezoektijden hebben wij niet. Het is natuurlijk wel verstandig dat bezoekers rekening houden met uw afspraken en met uw medecliënten. • Voor gezondheidsinstellingen geldt een rookverbod. Ook De Eshoeve is een rookvrij huis. Op iedere afdeling is er wel een aparte rookruimte voor bewoners. • Alcolholgebruik is toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet verstoort en het niet in strijd is met de afspraken in uw zorgleefplan. Het in het bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.

• Het is niet toegestaan om onderling te handelen. • Alleen met instemming van de directie is het toegestaan loten te verkopen of te collecteren voor welk doel dan ook. Neem hiervoor dan ook tijdig contact op met de directie. • We verzoeken u om onze medewerkers en vrijwilligers geen geschenken of beloningen aan te bieden. Hoezeer u hun inzet ook waardeert. Een gift aan het huis is wel toegestaan.

Veiligheid De Eshoeve heeft een calamiteitenplan. In alle kamers, gangen en openbare ruimtes zijn er rookmelders. Deze staan in verbinding met de receptie. Als het brandalarm afgaat, voeren medewerkers het calamiteitenplan uit. De brandweer wordt bovendien automatisch gewaarschuwd. Al onze medewerkers worden jaarlijks getraind in het optreden bij brandmeldingen. Verschillende medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Bij calamiteiten nemen zij de leiding. Brandpreventie Van de cliënten verwachten we een bijdrage in het voorkomen van brand door het uitvoeren van de volgende instructies: • Roken is alleen toegestaan in de rookruimtes. • Leeg een asbak niet direct na het roken in de prullenbak. • Laat geen lucifers of aanstekers slingeren. • Zet uw televisietoestel uit als u niet kijkt (dus niet in de stand-by stand). • Het is door de brandweer verder verboden om kaarsen, waxinelichtjes of olielampen te branden.

24 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 24-25

25 25 26-11-13 15:22


Ten behoeve van de veiligheid vragen we u verder om de gangen vrij te houden. Maatregelen bij brand • Blijf kalm. • Ga niet naar de brand toe. • Sluit deuren en ramen. • Maak geen gebruik van de liften. • Wacht op nadere instructies en volg ze op. Bij het zelf ontdekken van de brand: • Meld de brand onmiddellijk door alarm te maken via het oproepsysteem.

Zorg ontvangen Zorgzwaartepakket en zorgleefplan De overheid heeft voor de financiering van de zorg de zorgzwaartepakketten ingevoerd (ZZP’en). De ZZP’en beschrijven de zorg waarop u recht heeft als u niet langer zelfstandig kunt wonen. Haagse Wijk- en WoonZorg kan u van dienst zijn met tien zorgzwaartepakketten. Deze zijn gericht op mensen die in een woonzorgcentrum of verpleeghuis (willen) verblijven. Hoe hoger het nummer van het zorgzwaartepakket, hoe meer zorg u nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt op welk ZZP u een beroep kunt doen. HWW Zorg helpt u graag bij het aanvragen van de indicatie. Neem gerust contact op met onze Klantenservice, via (070) 379 50 00. Als u in een van onze huizen woont, hoeft u meestal geen indicatie aan te vragen. U beschikt dan waarschijnlijk al over een zorgzwaartepakket. Op basis van uw ZZP gaat u met uw EVV’er en de specialist ouderengeneeskunde in gesprek over uw wensen en behoeften, waarbij ook eventueel noodzakelijke behandeling en medicatiebeleid met u besproken worden. Eventueel betrekken wij ook uw familie, een vriend of een andere wettelijk vertegenwoordiger hierbij. Alle afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Het zorgleefplan – ook wel zorgplan genoemd – is het belangrijkste onderdeel van uw cliëntdossier. Hierop kunt u zich altijd beroepen als u ergens niet tevreden over bent. In uw zorgleefplan staat in ieder

26 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 26-27

27 26-11-13 15:22


geval wat wij met onze hulp en zorg voor u willen bereiken. Bijvoorbeeld zorgen dat u zolang mogelijk zelfstandig dingen kunt blijven doen, zoals u zelf wassen, aankleden en deelnemen aan leuke activiteiten. Een belangrijk onderdeel is verder wat uw wensen en behoeften zijn. Er staat ook feitelijke informatie in het cliëntdossier. Onder andere wie wij moeten bellen als er iets met u aan de hand is. Met behulp van uw zorgzwaartepakket en zorgleefplan bieden wij u zorg op maat. We nemen uw zorgleefplan ten minste eens per halfjaar met u door om te zien of alles nog naar wens is. Blijkt dat u onverhoopt meer of minder zorg nodig heeft? Dan kunt u – eventueel via uw EVV’er – een indicatie aanvragen voor een ander ZZP. Indien uw zorgzwaarte (de ZZP) verandert naar een ander zorgzwaartepakket, kan het zijn dat HWW Zorg de zorg niet meer kan leveren vanuit deze afdeling/locatie.

meer voor uzelf kunt beslissen. Voor de behartiging van uw financiële zaken kunt u ook iemand machtigen. Deze zogenoemde zaakwaarnemer kan dezelfde persoon zijn als uw zorgvertegenwoordiger. U mag echter ook iemand anders aanwijzen als zaakwaarnemer.

Privacy Voor een goede zorg- en dienstverlening leggen wij een aantal persoonlijke gegevens schriftelijk vast in het cliëntdossier. Hier gaan we zorgvuldig mee om. In een privacyreglement

Vertegenwoordiging Wij verzoeken u om een zorgvertegenwoordiger aan te wijzen. Dat is iemand uit uw familie- of vriendenkring die uw belangen behartigt wanneer u dit niet meer (volledig) zelf kunt doen. Uw zorgvertegenwoordiger wordt in dat geval betrokken bij besluiten over de zorgverlening en medische behandeling. Uitgangspunt bij deze besluiten vormt ook de eventueel door u opgestelde schriftelijke wilsverklaring. Hierin kunt u aangeven hoe u wilt dat er wordt gehandeld, indien u in een situatie komt waarin u niet

28 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 28-29

29 26-11-13 15:22


Zorg rondom het levenseinde hebben we vastgelegd welke medewerkers toegang hebben tot uw dossier en wie er gegevens mogen wijzigen. Hierin staat ook hoe lang uw gegevens bewaard worden en wat de regels rond inzage zijn. Zelf kunt u altijd vragen om uw cliëntdossier in te zien. Meer informatie is te vinden in de folder over bescherming persoonsgegevens binnen Haagse Wijk- en WoonZorg.

Klachten Onze medewerkers en vrijwilligers staan open voor vragen en proberen zoveel mogelijk aan uw behoeften tegemoet te komen. We vinden het dan ook belangrijk dat u ons laat weten wanneer iets niet goed is of beter kan. Heeft u klachten of problemen? Ga zo mogelijk eerst in gesprek met de betrokken medewerker of vrijwilliger. Ook kunt u aankloppen bij uw eigen EVV’er. Een goed en rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Mocht dat niet lukken, wendt u zich dan tot de leidinggevende van de medewerker of vrijwilliger. U kunt ook altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris van Haagse Wijk- en WoonZorg. De klachtenfunctionaris kan de klacht met u bespreken en afspraken met u maken over hoe de klacht verder afgehandeld zal worden. Zo nodig kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen de partijen. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen bij het op schrift stellen van de klacht. Zie voor meer informatie de aparte klachtenfolder.

30 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 30-31

Als het levenseinde van een cliënt nadert, doen zorgmedewerkers van De Eshoeve er alles aan om deze laatste levensfase menswaardig te laten verlopen. Zo wordt in goed overleg tussen cliënt, familie, specialist ouderengeneeskunde en EVV’er bekeken welke (extra) zorg nodig is. Als de cliënt er zelf niet meer toe in staat is, wordt overleg gevoerd met de contactpersoon/zorgvertegenwoordiger uit familie of vriendenkring. Reanimatiebeleid Als u in voorkomende situaties gereanimeerd wilt worden en reanimatie is medisch zinvol dan leggen wij dit vast. Zo spoedig mogelijk na uw verhuizing naar het verpleeghuis bespreekt de specialist ouderengeneeskunde met u of uw zorgvertegenwoordiger de medische mogelijkheden van reanimatie. In dit gesprek worden ook uw wensen ten aanzien van het medisch beleid besproken. Het gaat dan niet alleen om reanimatie. Uw wensen met betrekking tot andere vormen van medische behandeling in acute situaties komen eveneens aan bod. De specialist ouderengeneeskunde maakt zelf een inschatting zolang er met u of uw zorgvertegenwoordiger geen afspraken zijn gemaakt over het medisch beleid. In dat geval neemt de specialist ouderengeneeskunde een voorlopig besluit over de medische behandeling in acute situaties (waaronder een besluit over wel of niet reanimeren).

31 26-11-13 15:22


Dit voorlopige besluit wordt vastgelegd in uw dossier. Het individuele reanimatiebeleid wordt periodiek met u of uw vertegenwoordiger getoetst en besproken. Om ervoor te zorgen dat uw eventuele reanimatiewens voor ons direct zichtbaar is, kunt u een SOS-medaillon dragen. Dit medaillon ontvangt u van het verpleeghuis. Gedenken Eenmaal per jaar organiseert De Eshoeve een herdenkingsbijeenkomst. Daarin herdenken nabestaanden, medewerkers en medebewoners de overleden cliënten. Voor overleden cliënten kunnen wij in overleg met de familie een herdenkingstafel inrichten. Hierdoor hebben anderen ook de gelegenheid om afscheid te nemen.

Naar het ziekenhuis Uw overeenkomst met De Eshoeve blijft ook bestaan als u korte tijd wordt opgenomen in een ziekenhuis. Gaat uw ziekenhuisopname langer duren, dan bekijken we in overleg of u terug kunt komen in De Eshoeve en zo ja, op welke plek. Bij overlijden Na het overlijden wordt de uitvaart verzorgd door de familie (of vriendenkring). We verwachten dat de kamer in principe binnen één dag na het overlijden wordt leeggemaakt. Dit uiteraard in overleg. Wij kunnen desgewenst voor kleine verhuisdozen zorgen.

Vertrek uit De Eshoeve Verhuizen Gaat u terug naar huis? Verhuist u naar een woonzorgcentrum, aanleunwoning of ander verpleeghuis? In dergelijke situaties moet u tijdig voorbereidingen treffen. Wij kunnen u helpen met het regelen van de nodige zorg- en andere voorzieningen op uw nieuwe adres. Op het moment dat u De Eshoeve verlaat, moet u – of uw familie – uw persoonlijke eigendommen meenemen. Vakantie Wilt u een aantal dagen op vakantie, dan kunt u dat zonder problemen doen. Uw plaats komt niet te vervallen als u maximaal zeven dagen wegblijft.

32 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 32-33

33 26-11-13 15:22


Trefwoorden

A

aansprakelijkheid activiteiten AWBZ bezoek bibliotheekboeken brand en brandpreventie cliëntdossier cliëntenraad diëtist

B

C D E

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) eigen bijdrage eigendommen ergotherapeut gebouw gedenken Grand Café

G

34 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 34-35

H I K

huisdieren huisregels

24 22

21 11-13, 15 20 16, 24 17 21, 25-26 27-30 12 11

internet

3, 17

kamer kapper klachten kosten leveringsvoorwaarden

L M O

maaltijden medezeggenschap

12-13, 33 17, 20 30 13, 15-16, 18, 20, 21 20

15 12

10-11 20 23 6, 11 2-3, 17 32 3, 6, 15-16

onderhoud opticien overlijden partyservice pedicure privacy psycholoog reanimatiebeleid receptie reparaties restaurant > Grand Café roken

P

R

17 19 33 16 17-18, 20 29 11 31-32 11, 19 17 3, 6, 15-16 24-25

35 26-11-13 15:22


S

schoonheidsspecialiste schoonmaken specialist hoortoestellen specialist ouderengeneeskunde

T

tandarts technische dienst telefoon televisie vakantie veiligheid verhuizen verzekeringen vrijwilligers was

V

W Z

17 17 19 11, 27, 31 18 11, 17 13 13, 25 32 25-26 32 21 12, 25, 30 16

zaakwaarnemer ziekenhuisopname ziektekosten zorgleefplan zorgmanager zorgovereenkomst zorg rondom het levenseinde zorgvertegenwoordiger zorgvisie zorgvormen in huis zorgzwaartepakket

36 versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 36-3

29 33 21 27-28 11 20 31 28-29 8 2-5 27-28

3 26-11-13 15:23


Verpleeghuis De Eshoeve Doorniksestraat 150 2587 AZ Den Haag Telefoon (070) 306 47 00

HWW 122

Meer informatie? Kijk op www.hwwzorg.nl of bel (070) 379 50 00

versie-aug-2010_De Eshoeve_kopie.indd 4

26-11-13 15:23

De Eshoeve  
De Eshoeve