Briellenaer9 Apr2016

Page 1

3e jaargang - #09 - april 2016

Speciale uitgave van Briellenær

E XPOSITIE D E S JOEL

Brielle Bevrijd! Crisiskapsel

shermantank BRIELSE VERZAMELAAR meet and greet! Rondrit VOORNE-PUTTEN

re-enacment


Bolwerk van creatieve communicatie! Bent u op zoek naar heldere, creatieve communicatie en concepten? Zowel in print als in digitale media tegen een betaalbare prijs? Neem dan eens vrijblijvend contact op met ons. Wij adviseren u graag!

Nauwe Sloopje 1b 3231 BW Brielle DE

HANS

O P A VA N

DE

VETTE

EEUW

K WA M E N

VERKOCHT

DE

VERHUISDE

HIJ

GELEDEN,

BEGON MEER DAN EEN

IN DE TWEEDE WERELDOORLOG, MET EEN KRUIDENIERSWINKEL. ZIJN Z O O N , D E VA D E R VA N H A N S , W E R K T E VA N J O N G S A F AAN MEE. NADAT HIJ ZIJN DIENSTPLICHT BIJ DE MARINE HAD VERVULD, BEGON HIJ IN 1962 MET ZIJN E I G E N B E Z O R G S E R V I C E . A A N H E T E I N D VA N D E J A R E N ’ 6 0 WA S H I J M E T D R I E W I N K E L WA G E N S D E G R O O T S T E NEDERLAND. HALVERWEGE DE JAREN ’70 VA N HALVE

MIDDEN

SUPERMARKTEN ZIJN

NAAR

IN

OPKOMST

EN

ZONDER

EEN

B E Z O R G WA G E N S .

BRIELLE,

OM

DAAR

HET

+31 (0)181 417 111 +31 (0)181 414 185

GEZIN

ENKELE CENT OP ZAK EEN SUPERMARKT TE BEGINNEN.

EERST

BIJ

DE

NOBELSTRAAT, LATER ALS FRANCHISER EDAH AAN DE TURFKADE. NU IS ZIJN

IN DE

KLEINZOON

DE

TROTSE

EIGENAAR

VA N

EEN

GROTE

O N D E R G R O N D S E S U P E R M A R K T , WA A R U I E D E R E D A G TERECHT KUNT VOOR UW DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN!

T H O E L AV E R W E G 1 * 3231 K D B R I E L L E 0181 414338

info@bastionx.nl www.bastionx.nl


voorwoordvoorwoordvoorwoord woordvoorwoordvoorwoordvoor voorwoordvoorwoordvoorwoord woordvoorwoordvoorwoordvoor voorwoordvoorwoordvoorwoord voorwoordvoorwoordvoorwoord 3

BESTE LEZER, Toen mij gevraagd werd om het voorwoord voor de Briellenaer te schrijven was mijn eerste reactie; ‘Oh, hartstikke leuk, ‘tuurlijk doe ik dat’’. Daarna bekroop me het gevoel van... wat ga ik schrijven!?!

Als het ‘gezicht’ van Welzijn Ouderen Brielle (volgens Jan, red.) wil ik hier graag het een en ander over vertellen. Welzijn Ouderen is onderdeel van de Catharina Stichting. Zij ondersteunt zelfstandig

Colofon

Uitgave Dit is een uitgave van Bastion X in nauwe samenwerking met CMB en gemeente Brielle.

wonende oudere inwoners van de gemeente Brielle. Ouderen kunnen gebruik maken van diverse diensten, cursussen en heeft een zeer gevarieerd activiteitenprogramma. Van portretschilderen tot volksdansen en van bridge tot koersbal. Er zijn kaartmiddagen, er kunnen computercursussen gevolgd worden, kortom te veel om alles op te noemen. Dit alles wordt gerealiseerd door professionals en vele betrokken vrijwilligers. De ouderen ontmoeten elkaar bijna dagelijks in het ontmoetingspunt de Infirmerie; een prachtig pand in de binnenstad van Brielle (naast de bibliotheek). Welzijn Ouderen is volop in beweging; naast de reguliere activiteiten die aangeboden worden zijn er diverse nieuwe activiteiten in ontwikkeling; echter het beleid van Welzijn Ouderen zal naar de toekomst toe meer op preventie gericht zijn waardoor het aanbod van de activiteiten gaat veranderen en zich op een bredere doelgroep gaat richten. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de achtste scootmobieltocht, deze zal 11 juni plaatsvinden, en de zomertour; een activiteit die 10 jaar geleden kleinschalig is opgestart en inmiddels is uitgegroeid tot een grootse activiteit. Iedere woensdagmiddag worden kwetsbare ouderen uit de gemeente Brielle door vrijwilligers op de eilanden rondgereden, met natuurlijk een gezellige koffiestop. De ouderen willen deze middagen voor geen goud missen, zij kijken

Bladmanagement Belinda Hoff

Foto cover Edith Schoo. Styling door Annette Boekestijn, Kapsalon Cactus en Knappe Koppen.

er het hele jaar naar uit. Wilt u ons volgen? Dit kan via ons kwartaalblad Bonus, de media, de website en sinds kort ook via Facebook.

Tevens wil ik stil staan bij 5 mei, Nationale Bevrijdingsdag. Veel mensen vinden de Tweede Wereldoorlog iets uit een ver verleden. Ons dagelijks leven is zo vanzelfsprekend, iedereen heeft het druk. Het besef van leven in vrijheid realiseren we ons nauwelijks. Het is niet alleen de beleving van het gevoel van vrijheid maar het gaat ook om het gevoel van vrede. Op 5 mei viert Nederland de Nationale Bevrijdingsdag. Een nationale feestdag waarop jaarlijks de bevrijding in 1945 van de bezetters wordt herdacht en gevierd. Inmiddels wordt deze dag de ‘Dag van de Vrijheid’ genoemd. Door het gehele land worden activiteiten georganiseerd; ook Brielle staat bol van de activiteiten tijdens het Bevrijdingsfestival van 4 t/m 8 mei, met als thema ‘door oorlog vrede leren kennen’.

Geniet van uw vrijheid met anderen om u heen, uw kinderen, uw kleinkinderen. Zij nemen het mee voor de generaties na ons! Het gevoel van vrijheid is een kostbaar bezit.

Ik wens u veel leesplezier. M ARJA V.D .L UGT

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder vooraf gegeven toestemming van de uitgever. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Tevens is nadrukkelijk toestemming gevraagd aan de verstrekker van de foto’s voor het plaatsen. Het is nooit de intentie van de redactie geweest om bewust zonder toestemming van de maker, foto’s waarop copyright rust, (ongevraagd) te publiceren.

colofoncolofoncolofoncolofon foncolofoncolofoncolofoncolo colofoncolofoncolofoncolofon foncolofoncolofoncolofoncolo colofoncolofoncolofoncolofon Redactie Jan Wolters Bob Benschop Leen van der Reiden Marjolein van Unen Harry Swart Jerry de Jong Sanne Wolters

Verspreiding RVE Verspreidingen. Huis-aan-huis bezorgd in Brielle, Zwartewaal, Vierpolders, Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Heenvliet, Geervliet en Nieuwenhoorn.

Art Direction Jerry de Jong

Advertenties Dennis van der Zalm

Fotografie Edith Schoo Gemeente Brielle Bastion X Stockbureaus

Uitgever Bastion X Communicatie Partners

Nauwe Sloopje 1b 3231 BW Brielle T 0181 417111 info@bastionx.nl www.bastionx.nl

Disclaimer De geplaatste foto’s zijn afkomstig van vele bronnen. De redactie heeft getracht de exacte herkomst van de foto’s te achterhalen.


Wilt u ons helpen? Wordt donateur of vriend van de molen voor €15,-. Een eenmalige bijdrage mag natuurlijk ook! Brielse Molenstichting ’t Vliegend Hert Postbus 101 3230 AC Brielle - info@vliegendhert.org IBAN: NL10 RABO 0365 420 700

www.vliegendhert.org

B evrijdingsfestival B rielle bedankt haar s ponsors GEMEENTE BRIELLE JUMBO BRIELLE BRIELSE BELANGEN VERENIGING V A N R AV E N S M A K E L A A R D I J I N T E R LY N X W O 2 G O . N L KT R (K E E P T H E M R O L L I N G ) R E I T E N B A G H & VA N L E T H V F O N D S B A S T I O N X C O M M U N I C AT I E P A R T N E R S H O T E L D E Z A L M A L L E R E -E N A C T M E N T G R O E P E N O N Z E D A N K G A AT U I T N A A R D E D E B E W O N E R S VA N B R I E L L E I N H E T A L G E M E E N E N I N H E T B I J Z O N D E R N A A R D E B E W O N E R S VA N H E T S C H A R L O O V O O R H U N M E D E W E R K I N G !

HUIS VERKOPEN? BEL (0181) 487120 VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING Makelaardij Van Ravens B.V. • Turfkade 12 • 3231 AR Brielle www.vanravens.nl • info@vanravens.nl


5

06

Bevrijdingsfestival 4 mei: meer dan herdenken Boek VP in Oorlogstijd Propaganda Sfeer steeds grimmiger Bombardement Ooggetuige Jaap Stolk Herdenking Veteraan Eugene Gilbreath Programma Band of Liberation Army Band FAAACommand Sherman Tank rolt binnen! Oorlogsbrieven L. v.d. Knoop Expositie in de Sjoel Rondrit Voorne-Putten

19

column leen

20

gemeente Brielle

26

verzamelaar

30

ambacht

32

reisverslag

37

Brestheater

39

column marjolein

41

goodies

44

muziek

46

mode

52

jongeren

55

foodies

58

kunst

61

goed om te weten!

Waar de wereld volledig op zijn kop ligt, oorlogen dreigen, politici met elkaar rollebollen, terroristen aanslagen plegen, proefraketten worden afgevuurd, vieren wij gelukkig de bevrijding. Afgelopen maand, 1 april, zijn wij weer bevrijd... en nu de rest nog!

Zijn we echt vrij? Volop in beweging Als ‘t maar Brielle is De barbier van Brielle! Krakau & Auschwitz Nieuw seizoen Move the body... Writing Girl Karaoke in ‘t Poorthuys Cheap & Co.! Simone & Anne IJs van Chez Andre ...voor iedereen

Het bevrijdingsfestival belooft wederom een prachtig evenement te worden in het decor van toen... vestingstad Brielle. Wellicht is het mooi om, gelijk aan het 1-aprilfeest, in gepaste kledij uit die tijd het festival te bezoeken. n ieuw ? De oplettende lezer zal het zeker zijn opgevallen. Een andere uitstraling van het blad, ander lettertype, vreemde kleursetting van de coverfoto... Een nieuwe stijl? Nee, dit alles staat in het teken van het aanstaande bevrijdingsfestival, dat inmiddels haar vierde editie gaat beleven en uitgroeit tot één van de drie grote evenementen van Brielle; de evenementen die Brielle echt op de kaart zetten! Ook op de rol staat Brielle Blues. Voor de 25ste keer, een jubileum dus. Dit jaar met optredens van enkele ‘grote’ namen. Noteer zondag 31 juli alvast in je agenda, want dit mag je niet missen! Muziek bevrijdt je echt van alles!

h eld In de vorige editie schreef ik over mijn helaas overleden popheld David Bowie. Op 24 maart jl. bezocht ik de Bowie expositie in Groningen. Een fantastische tentoonstelling met foto’s, films, extravagante kostuums, elpees en vooral veel muziek en door Bowie zelf ingesproken commentaren en interviews via de meegekregen koptelefoon. Aan het eind van de tentoonstelling een ‘live’ optreden in een nagebouwde concertzaal. Genoten! t oeval Op de 24ste overleed een ander idool Johan Cruyff, de verlosser. Sommige momenten vallen toevallig samen...

Lees en bekijk verder alles over het festival, jongeren, foodies & goodies, welzijn, verzamelaar, crisiskapsels, theater, (vintage) mode, sport en meer. Veel lees- en kijkplezier en beleef de bevrijding met muziek! Groet, J


6

DE

OFFICIËLE DODENHERDENKING OP

DERS UIT DAN VOORGAANDE JAREN.

4

MEI ZIET ER IN

DE

BRIELLE

RONDGANG, DE KRANSLEGGING, DE

T W E E M I N U T E N S T I LT E Z I J N U I T E R A A R D N I E T G E W I J Z I G D . SLUITENDE CONCERT IN DE

S I N T- C AT H A R I J N E K E R K

RANDSTEDELIJK MANNENKOOR. HET

DIT JAAR AN-

NIEUW

IS HET AAN-

MET ONDER MEER HET

T H E M A VA N D E AV O N D I S :

BRIELLE

HER-

D E N K T S L A C H T O F F E R S E N Z I N G T VA N B E V R I J D I N G .

Het boek ‘Voorne-Putten in Oorlogstijd’ van Jeroen Rijpsma en Bob Benschop telt 208 pagina’s en kost 29,95. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel en het Streekarchief.

p ropaganda D E D UITSERS De stuurgroep 4 en 5 mei die elk jaar de officiële herdenking organiseert, heeft een vernieuwende invulling aan 4 mei willen geven. Handhaving van de traditionele dodenherdenking, aangevuld met een herdenkingsconcert in de Sint-Catharijnekerk dat tegelijkertijd in het teken staat van de bevrijding de volgende dag. De verandering is vooral bedoeld om de interesse van de jongere generatie, jonge gezinnen, te wekken. Er zijn tenslotte niet meer zo veel mensen die de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding hebben meegemaakt. De verschrikkingen van die tijd moeten in de herinnering blijven, opdat het nooit meer gebeurt. Voor deze opzet van herdenken is ook gekozen omdat er op twee plekken in de gemeente herdenkingen plaatsvinden.

De plechtige herdenking begint om zeven uur ’s avonds met de stille tocht. De route loopt vanaf het monument van de voormalige meisjesvakschool aan de Burgemeester Van Sleenstraat, langs de voormalige synagoge aan de Turfkade en eindigt bij het monument naast de Sint-Catharijnekerk. Iedereen mag meelopen. Libertatis Primitiae speelt enkele muziekstukken, het

Nieuwlandkoor en het rooms-katholieke koor Sint-Caecilia zingen, schoolkinderen lezen gedichten voor en loco-burgemeesterAndré Schoon houdt een toespraak. De plechtigheid wordt afgesloten met de last post, twee minuten stilte en het leggen van kransen en bloemen.

Om kwart voor negen begint het herdenkingsconcert. Het geeft mensen uit Zwartewaal, die in het dorp hun eigen herdenking hebben, de gelegenheid naar Brielle te komen. Het is meer dan alleen een concert van het Randstedelijk Mannenkoor. Burgemeester Gregor Rensen heet iedereen welkom. Middelbare scholieren dragen gedichten voor en de namen van de Joden van Voorne-Putten die zijn weggevoerd en in de kampen zijn vermoord, worden voorgelezen. Er is muziek van Libertatis Primitiae, een optreden van het projectkoor onder leiding van Willem Meijboom, sopraan Wendy Roobol treedt op en er is een vlaggenparade.

De Sint-Cathatijnekerk is deze avond, die tot een Brielse traditie moet uitgroeien, gratis toegankelijk. Na afloop is er wel een collecte.

DEMENT VAN PAGANDA .

GEBRUIKTEN HET BOMBAR -

B RIELLE

Z OWEL

DIRECT VOOR PRO -

IN KRANTEN ALS IN EEN

BIOSCOOPJOURNAAL VEROORDEELDEN DE BEZETTERS DE VIJANDELIJKE AANVALLEN OP ONSCHULDIGE BURGERS . DODEN VAN

B RIELLE

,,D E

JONGE

ZIJN EEN BIJZONDER

AFSCHRIKWEKKEND VOORBEELD VAN DE BRUTALE TERREURAANVALLEN WAARMEE DE

E NGELSEN

STELSELMATIG OOK DE VREDE -

LIEVENDE BEVOLKING VAN TREFFEN .’’

N EDERLAND


7

HET ONLANGS ‘VOORNE-PUTTEN

VERSCHENEN IN

G A AT U I T G E B R E I D I N O P NISSEN

OP

HET

M O B I L I S AT I E , BEVRIJDING.

EILAND

DE

TIJDENS

BEZETTING

VOOR

BOEK

OORLOGSTIJD’ DE GEBEURTEEN

DE DE

D E Z E U I T G AV E I S V E E L

ONDERZOEK VERRICHT IN ARCHIEVEN EN COLLECTIES UIT DE OORLOGSPERIODE.

ZO

IS ER UITGEBREID GEBRUIK GEMAAKT

VA N O O G G E T U I G E N V E R S L A G E N E N I N T E R VIEWS, GEMEENTELIJKE DOSSIERS UIT HET

STREEKARCHIEF EN DE DAGRAPPORTEN OP VOORNE-PUTTEN GELEGERDE EENHEDEN DIE IN HET BUNDESARCHIV M I L I TÄ R A R C H I V I N H E T D U I T S E F R E I B U R G WORDEN BEWAARD. AANGEVULD MET F O T O ’ S U I T C O L L E C T I E S VA N PA R T I C U L I E REN EN INSTELLINGEN IN BINNEN- EN VA N

BUITENLAND

IS

HET

EEN

BOEK

VOL

ONBEKENDE EN NIEUWE VERHALEN.

Het boek heeft zowel een chronologische als thematische opzet, waarbij begonnen wordt met de vooroorlogse jaren waarin ook op Voorne-Putten de inwoners te maken kregen met de gevolgen van de crisis: armoede en werkloosheid. De werkzaamheden om het eiland tijdens de mobilisatie in staat van paraatheid te brengen komen uitgebreid aan de orde, evenals de oorlogsdagen. Daarbij wordt vooral duidelijk dat de kustbewaking weinig kon uitrichten, omdat de strijd zich vooral afspeelde in de lucht en rond de Spijkenisserbrug.

Het eerste anderhalve jaar verliep de bezetting in de regio erg gemoedelijk. Om het respect en vertrouwen van de bevolking te winnen hadden de hier gelegerde Duitsers de uitdrukkelijke opdracht om een vriendelijke en onberispelijke houding aan te nemen. Ze gedroegen zich als toeristen en vermaakten zich op het strand. Voor de inwoners ging het dagelijks leven vrijwel ongestoord door.

Nadat bleek dat de strijd in Europa nog lang zou kunnen duren, nestelde de bezetter zich permanent langs de kuststrook. Vanaf 1942 kregen de Duitsers het zwaarder te verduren en begon de sfeer te verharden. Terwijl er in de duinen honderden bunkers werden gebouwd liet de bezetter grote delen van de polder onder water zetten om een vijandelijke landing te verhinderen. Het vergde de evacuatie van duizenden inwoners. De gevolgen voor de bewoners werden steeds in-

grijpender. Gedurende de oorlog nam de schaarste aan voedsel, brandstof en andere goederen verder toe, zodat de distributie uitgroeide tot een complex systeem. Het aantal maatregelen en verordeningen bleef toenemen: gebieden werden verboden verklaard, radio’s en metalen werden gevorderd, Joden werden buitengesloten en afgevoerd, en mannen werden in het kader van de Arbeitseinsatz naar Duitsland gebracht. Nadat in 1944 het oorlogsfront snel naderde, werd de situatie ronduit grimmig. De Duitsers roofden alles wat ze bruikbaar achtten: huisraad,

fietsen en voedsel. Elke vorm van verzet werd onverbiddelijk gestraft, wat in onder meer Zwartewaal, Oostvoorne en Rockanje tot tientallen slachtoffers leidde. De meidagen van 1945 waren een bijzondere periode. Nadat de overgave in de namiddag van 6 mei definitief werd ondertekend, heerste er nog dagenlang een complexe situatie. De geallieerde troepen waren nog niet gearriveerd, de Duitsers waren bewapend en collaborateurs zochten een uitweg uit hun benarde situatie. De meidagen waren verwarrend en vol vreugde en haat.

Kijk ook op www.bev rijd ingsf es tiv albriell e. n l


8

ZOALS ELK JAAR OP 1 DECEMBER DE VLAG FIER WAPPERT O P D E T O R E N VA N D E S T . C AT H A R I J N E K E R K O M D E B E V R I J D I N G O P D E F R A N S E B E Z E T T E R I N 1813 T E V I E R E N , ZO ZOU EIGENLIJK ELKE VIERDE MAART DE VLAG H A L F S T O K M O E T E N H A N G E N O M S T I L T E S TA A N B I J D E Z W A R T S T E B L A D Z I J D E U I T D E H I S T O R I E VA N D E V E S T I N G S TA D . D I E D AT U M I S S I N D S 1 9 4 3 G E T E K E N D D O O R D E B O M M E N R E G E N D I E H E T L E V E N VA N 22 M E N S E N K O S T T E . Brielle was de eerste oorlogsjaren redelijk ongeschonden doorgekomen. De hier gelegerde Duitse infanteristen verbleven in barakken die op drie Bastions waren gebouwd en er waren hier en daar gebouwen gevorderd en officieren ingekwartierd. De inwoners kregen wel te maken met de vele ongemakken die de oorlog veroorzaakte: er was toenemende schaarste aan voedsel, kleding en brandstof, de huizen moesten worden verduisterd en fanatieke NSB’ers zorgden met provocerende acties voor spanning en ergernis.

Naarmate de oorlog vorderde kregen de Duitsers het tij steeds meer tegen. De strijd tegen de Sovjet-Unie verliep al snel minder voorspoedig dan gepland en de onverzettelijke Engelsen kregen steun van de Amerikanen. Bovendien bleek het Nederlandse ‘broedervolk’ zich niet zo eenvoudig te laten verleiden tot het nationaalsocialistische gedachtegoed. Dit werd vooral duidelijk tijdens de Februaristaking in 1941, toen in Amsterdam op grote schaal gestaakt werd uit protest tegen de Jodenvervolging. De bezetter verstevigde zijn grip op de bevolking en dat was ook in Brielle duidelijk te merken. In de zomer van 1942 werd burgemeester J.A. Collette als gijzelaar afgevoerd en de NSB-burgemeester J.G. van Houten nam zijn plaats in. Onder zijn schrikbewind werden enkele ambtenaren ontslagen en diverse inwoners die hem niet aanstonden liet hij voor de Arbeitseinsatz afvoeren naar Duitsland. Tussen augustus en oktober van dat jaar werden de Brielse Joden op transport gesteld naar Westerbork. De haat tegen de Duitsers met hun willekeurige bevelen en vorderingen van kerkklokken, radio’s en fietsen nam in de loop van 1942 en 1943 sterk toe.

Bommenwerpers De geallieerden voerden intussen steeds meer bombardementsvluchten uit op steden en het Ruhrgebied in Duitsland. Het vernietigen van de infrastructuur en oorlogsindustrie moest de macht van de Duitsers verzwakken en het moreel breken. De bommenwerpers vlogen vanaf 1943 de klok rond: ’s nachts van de Engelse Royal Air Force (RAF) en overdag van de Amerikaanse luchtmacht. De vliegers braken hun missie dikwijls af vanwege slecht weer, navigatiefouten of gevaar van Duitse jachtvliegtuigen. In dat geval zochten de piloten een alternatief doelwit of ze dumpten de zware bommenlast om tijdens hun ontsnapping snelheid te kunnen maken. Dat waren de momenten waarop het vaak fout ging omdat de bommenregen onbedoeld slachtoffers maakte en schade toebracht aan burgerdoelen. Zo dropte een Engels toestel in juni 1941 ter hoogte van Zuidland ongeveer vijftien bommen, die in het dorp een spoor van ravage aanrichtten. Drie slachtoffers, waaronder een zwangere vrouw, kwamen hierbij om. Tien woningen waren volledig verwoest, tweehonderd woningen liepen lichte tot zware schade op en geen enkele ruit was nog heel. Het moge duidelijk zijn dat een kleine misrekening door de bemanning van een bommenwerper desastreuze gevolgen kon hebben. Bommenlast ,,4 Maart een zeer zwarte dag voor Den Briel,’’ schreef Leendert van der Knoop in 1943 in zijn dagboek. ,,Ongeveer 10 uur vanmorgen gingen er bommenwerpers over’’. Het was een groep Amerikaanse B-17 ‘Flying Fortress’ bommenwerpers die vanaf een Engels vliegveld richting de rangeerterreinen van Hamm in het noordoosten van het Ruhrgebied vloog. De slechte weersomstandigheden deden de aanval voortijdig afbreken, waarna een deel van de groep terugkeerde. Een eskader van zo’n dertig toestellen zette echter koers naar Zuidwest-Nederland, waar de bewolking minder dik was. Het alternatieve doel was de scheepswerf Wilton-Feijenoord in Schiedam. Hoewel het droogdok niet werd geraakt en veel bommen doelloos in het water belandden, werd de aanval als geslaagd beschouwd.


9 De vliegtuigen vlogen vervolgens richting Engeland, maar werden al snel onderschept door de snelle Duitse Focke Wulf jachtvliegtuigen. Eén van de Duitse jagers wist een B17 te raken, waarna het vliegtuig de formatie niet meer kon bijhouden. In een poging het toestel en de bemanning te redden, ontdeed de piloot zich van de bommen om gewicht kwijt te raken. Tevergeefs, want ruim tien kilometer ten westen van Hoek van Holland stortte het Vliegende Fort in zee. explosies Het was een kwestie van seconden geweest: als de piloot de bommen iets eerder of later had afgeworpen, hadden ze in de polder amper schade berokkend. Nu kwamen echter vijf bommen precies in de vesting van Brielle terecht.

,,Ik zag zilveren dingen vallen en begreep niet dat het bommen waren,’’ herinnerde mevrouw Reinhoud zich tijdens de foto-expositie die vanwege de vijftigjarige herdenking in 1993 was georganiseerd. ,,Ja, ik heb ze zien vallen. Het is iets dat ingrijpt in je leven. Je vergeet het nooit meer’’. De Luchtbeschermingsdienst was de burgerorganisatie die belast was met het afspeuren van de hemel om naderende vliegtuigen te spotten. Bovendien waren de leden in ploegen ingedeeld en opgeleid om na een bombardement in actie te komen om slachtoffers te redden, puin te ruimen en branden te blussen. Het officiële rapport van de Brielse Luchtbeschermingsdienst gaf een uitgebreid verslag van de ramp die de stad trof: ,,Op donderdag 4 Maart 1943 des voormiddags circa 10:30 uur naderden uit Oostelijke richting ongeveer 28 vliegtuigen op een geschatte hoogte van 4000 meter. Deze werden hevig door afweergeschut beschoten zoodat kan worden aangenomen dat dit Engelsche, respectievelijk Amerikaansche vliegtuigen zijn geweest. Bij het overvliegen van Brielle werden 5 bommen afgeworpen welke allen explodeerden. Bij een nader door de politie ingesteld onderzoek werden geen blindgangers gevonden.’’ ravage De eerste bom kwam terecht in het talud van de haven langs het Slagveld. De zware explosie wierp een massa water, modder en basaltstenen uit de kademuur tientallen meters de lucht in. Een hoge berg zand die nabij de plaats van inslag lag, voorkwam de totale verwoesting van de aldaar staande huizen, maar de ravage was enorm. De kracht van de explosie zorgde ervoor dat tot in de verre omtrek woningen beschadigd raakten door het rondvliegende puin, terwijl de drukgolf geen ruit meer heel hield. Eén persoon raakte lichtgewond. Lees verder op bladzijde 10.

... E E N

PA A R G R O T E K L A P P E N E N E E N O O R V E R D O V E N D E S T I LT E . W AT E R A A N D E H A N D W A S W I S T J A A P S T O L K N I E T D I R E C T. T O E N D E S T O F W O L K E N W A R E N OPGETROKKEN EN DE KUST VEILIG WAS, WERD HET DUIDELIJK. BRIELLE WAS D O O R B O M M E N G E T R O F F E N . N I E T VA N D U I T S E M A K E L I J , M A A R D O O R AMERIKAANSE BOMMEN.

Normaal gesproken zou Jaap op 4 maart 1943 gewoon op school hebben gezeten. Door het lage water kon meester Gille de oversteek met de pont van Rozenburg naar Brielle echter niet maken. De klassen drie en vier hoefden dus niet naar school. De christelijk lagere school aan de Schoolstraat (de huidige Queenboroughstraat) was overigens al eerder door de Duitsers gevorderd. “Wij zaten in de Zeppelin, een klein lokaal boven de oude ambachtsschool achter de Doelen. Je moest met een trap naar boven; vandaar die naam”, vertelt Jaap.

De inmiddels 82-jarige Briellenaar was toen negen. Jaap kan zich niet alles meer exact herinneren. Wat hij nog wel weet is dat Gille een strenge meester was. “Hij liep altijd met zo’n rietje door de klas. Als ik eraan denk, voel ik het nog. Ik zat vaak achterstevoren in de bank en dat vond hij blijkbaar niet goed.” De klas was dus maar wat blij met die onverwachte vrije dag. Misschien heeft het ook nog levens gered. “De Zeppelin stond er na de bommen nog, maar er was wel een grote balk dwars door het dak gegaan.” Jaap was bij zijn neefje Peter gaan spelen.

Zijn tante Anna en oom Kees IJdo woonden aan de Langestraat. “Wij waren in de kamer en ome Kees stond in de tuin achter het huis. Hij zag dat Amerikaanse vliegtuigen hun bommen lieten vallen en bedacht zich geen moment. Hij sprong door het raam, pakte ons beet en gooide ons in de gang. Daar was het blijkbaar veiliger. Toen vielen de bommen; wat een kabaal. Eenmaal weer buiten zag ik dat het badhuis aan de overkant in puin lag en dat er nog veel meer weg was. Op straat kwam ik mijn moeder met m’n zusje tegen. We woonden om de hoek aan het Wellerondom. Ze was op zoek naar de kinderen. Mijn oudere broer en zus hadden les in de agrarische school. Daarvan waren alleen de ruiten gesneuveld. We hadden het allemaal overleefd.” Van de dagen erna kan Jaap zich niet veel meer herinneren. Ook niet of hij nog over de puinhopen heeft gelopen. De meisjes en leerkrachten die bij het bombardement waren omgekomen, kende hij niet. “Die zaten op de meisjesvakschool en waren dus vele jaren ouder. Ik denk dat we ongeveer een week thuis moesten blijven. Daarna konden we weer naar de Zeppelin, hoewel ik, om eerlijk te zijn, daar geen eed op durf te zweren.”

De bevrijding kan Jaap zich nog goed voor de geest halen. Een paar dagen ervoor reed ineens de Nederlandse luitenant Bootsma op een motor door Brielle. “De Duitsers hebben de motor vrij snel in beslag genomen en zijn er rondjes mee gaan rijden. In de Koopmanstraat ging het mis. Die soldaat deed veel te hard en ik zag hem met een rotgang tegen dat trapje aanrijden. Hij zag er niet best uit en de motor was helemaal aan gort. Wij vonden het wel leuk.” Op de dag van de bevrijding stond Jaap er met zijn neus bovenop. “Vader had achter een luikje op zolder een radio waar hij naar de Engelse zender luisterde. Hij wist dus dat het afgelopen was. Ik ben naar de Markt gegaan en heb het meegemaakt. Ik heb gezien dat de foute burgemeester ‘Snurkie’ werd opgebracht. Het was groot feest; iedereen was hartstikke blij.”


10 vrouw, kwamen direct om het leven, evenals een man van de WA. Van de drie zwaargewonden overleed later nog een medewerkster van de OT in het ziekenhuis. Veruit de meeste slachtoffers vielen door de bom op de vleugel van de Ambachtsschool, waar onder het puin van de Ambachtsschool veertien lichamen werden geborgen, evenals vier zwaaren negen lichtgewonden. Het maakte bij de vijftigjarige herdenking nog steeds diepe indruk op de toenmalige leerling J. van Kempe: ,,Dat vond ik het ergste: die kermende jongens. Je kon niets doen.’’

Na te zijn verbonden in het hulpziekenhuis Ellemeet kon die weer naar huis. De tweede bom kwam terecht in een schuur aan het einde van de Dijkstraat. De ontploffing verwoestte vier woningen, terwijl verschillende andere panden schade opliepen. Een ambtenaar van de distributiedienst kwam hierbij om het leven. De drie andere bommen belandden in de Langestraat: de eerste midden op de weg. ,,We hebben het geluk gehad dat ik naar buiten rende om de overvliegende vliegtuigen te zien,’’ herinnerde de destijds in de Langestraat wonende C. van Dijk zich in 1993 nog. ,,Dankzij de openstaande deuren kon de druk door het huis weg. Ik heb die klap niet eens gehoord. Het was net alsof er een muur om me heen werd gebouwd. Terwijl het toch een flinke dreun moet zijn geweest.’’ Een volgende bom kwam terecht op de Vakschool voor Meisjes, waardoor het gebouw in een grote puinhoop veranderde. Een deel van de Vakschool was gevorderd door de Organisation Todt (OT), die verantwoordelijk was voor de bunkerbouw in de Voornse Duinen. Drie leden van OT, twee chauffeurs en een werk-

herdenking In de Burg. H. van Sleenstraat bevindt zich op een laag muurtje een gedenksteen waarop de tekst ‘Ter herinnering aan onze administratrice en leerlingen die in 1943 door de oorlog om het leven kwamen’. Deze werd onthuld bij de opening van de nieuwe Lagere Technische School op dinsdag 27 september 1955. In 1994 is het monument dertig meter verplaatst.

De hulp kwam snel op gang, maar de oefeningen van de Luchtbeschermingsdienst ten spijt verliep deze niet zo ordelijk. De leden van de LBD haastten zich direct naar de rampplekken, waar arbeiders van de OT al bezig waren met puinruimen. Uit omringende plaatsen kwam al snel geneeskundige hulp en transport om de gewonden te vervoeren. Er heerste veel onduidelijkheid omtrent het aantal leerlingen dat op het moment van de inslag in de scholen aanwezig was. Aangezien veel kinderen uit de regio afkomstig waren, werden alle ouders opgeroepen zo snel mogelijk vermissingen op te geven. In de loop van de dag en avond waren er twintig doden geborgen en tien zwaargewonden naar ziekenhuizen overgebracht, waar een van de slachtoffers later alsnog overleed. De volgende ochtend werd duidelijk dat er nog één leerling werd vermist, waarvan het lichaam later die dag tussen het puin werd gevonden. De teller bleef daarna op 22 staan.

OVERZICHT SLACHTOFFERS Het overlijden van de slachtoffers werd op zes maart bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Briel aangegeven door opperwachtmeester van de marechaussee Michiel Bilstra: LEERLINGEN AMBACHTSSCHOOL • Jacomijntje Johanna [Mijni] Kruik (14 jr), NieuwHelvoet • Maaike van Rietschoten (14 jr), Rockanje • Maria Juliana [Marie] Stolk (14 jr), Rockanje • Jacoba Willemijntje [Coba] Boutkan (14 jr), Nieuwenhoorn • Hendrika [Rika] de Rave (15 jr), Nieuwenhoorn • Adriana Jacoba Oudenaarde (15 jr), Oostvoorne • Pieternella Annetje [Nelly] Wageveld (14 jr), Nieuw-Helvoet • Bastiaan Verhey (15 jr), Spijkenisse Wouter Hordijk (13 jr), Rotterdam • Anthonie Willem [Anton] van der Reest (16 jr) Hellevoetsluis • Pieter Oranje (13 jr), Nieuwenhoorn • Jan Teunis Luijten (13 jr), Poortugaal • Johannes Friedrich August Georg Hoek (14 jr), Hoogvliet • Meindert Langendoen (15 jr), Nieuw-Helvoet OMGEKOMEN BURGERS • Bernardina Cornelia Pijnacker (23 jr), secretaresse vakschool, Oostvoorne • Gobel Marinus van Stenis (40 jr), wachtman WA Rotterdam • Angenietje Roskam - van der Meer (26 jr), Brielle, omgekomen in een woning • Pieter de Raadt (22 jr), distributie-ambtenaar Zwartewaal, omgekomen in de Dijkstraat LEDEN VAN DE OT, OMGEKOMEN IN DE VAKSCHOOL • Johanna Maria van den Dool - Kohlmann (35 jr), werkvrouw uit Hellevoetsluis (OT) • Barbara Krabbe - Schmidt, (44jr) Rotterdam (OT) • Albertus Vink (44 jr), chauffeur Rotterdam (OT) • Paulus Visser (25 jr), chauffeur Zwijndrecht (OT)


11

Amerikaanse leger. Hij volgde zijn basisopleiding en -training en reisde vervolgens af naar Georgia om zich daar bij de paratroops (parachutisten) aan te sluiten. Zonder de zegen van zijn vader raakte Eugene Gilbreath betrokken bij de oorlogshandelingen. Met de geallieerden gingen de Amerikanen Europa van de Duitsers bevrijden. Voor Eugene varieerden de oorlogsdagen van ‘aangenaam’ tot ellendig, afhankelijk van de gevechts- en weersomstandigheden. Angstgevoelens zijn zeker niet aan hem voorbij gegaan. “Natuurlijk waren we soms bang dat we de volgende dag niet meer zouden zien. Het absolute dieptepunt van de oorlog voor mij was dan ook om te moeten toekijken hoe mijn vrienden om mij heen gedood werden of gewond raakten. Dat is echt verschrikkelijk om mee te moeten maken.”

Z IJN EERSTE BEZOEK AAN B RIELLE KAN E UGENE G ILBREATH ZICH NOG HEEL GOED HERINNEREN . D AT WAS VORIG JAAR TIJ DENS HET B EVRIJDINGSFESTIVAL , 60 JAAR NADAT DE T WEEDE W ERELDOORLOG WAS BEINDIGD . D IT JAAR KOMT DE A MERI KAANSE VETERAAN WEER NAAR DE GEU ZENSTAD . H IJ KIJKT ERNAAR UIT, LAAT HIJ DESGEVRAAGD WETEN . De bijna 91-jarige oorlogsveteraan bewaart vooral positieve herinneringen aan zijn eerste bezoek aan Brielle. Samen met Jim ‘Pee Wee’ Martin en Bill Knap, die ook voor de geallieerden Tweede Wereldoorlog Nederland en de rest van Europa hebben bevrijd, vormde Eugene Gilbreath het middelpunt van de 70-jarige herdenking van de bevrijding. Voor de organisatie van het Brielse Bevrijdingsfestival heeft Gilbreath alleen maar complimenten. “Het zat allemaal erg goed in elkaar. En ik heb echt genoten van de manier waarop de Nederlanders ons hebben ontvangen.” Van het hernieuwde bezoek verwacht hij minstens zoveel. Gilbreath wil er wel eerlijk aan toevoegen dat hij in de oorlog niet in Brielle of omgeving gevochten heeft. Hij was er tot voor vorig jaar ook niet eerder geweest. Nu vielen de oorlogshandelingen hierop het eiland erg mee. Bij de bevrijding is hier ook nauwelijks gevochten. Gilbreath is na de oorlog wel meer bij herdenkingen in Nederland geweest. Dat was dan rond Eindhoven.

tijdwaarnemer Eugene Gilbreath groeide op in het zuiden van Missouri. Hij woonde er samen met zijn ouders en broer op een boerderij. Als Eugene niet op school zat, werkte hij op de boerderij of op het land. In het weekend was er tijd voor ontspanning. Hij hield ervan om te gaan jagen en te vissen. Na de middelbare school kon Eugene aan de slag bij het Amerikaanse bedrijf Swift & Co als tijdwaarnemer. Het duurde echter niet lang voordat zijn baan bij dit bedrijf plaats moest maken voor een geheel andere functie... Toen in Europa de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Gilbreath 14 jaar. Hoewel hij nog jong was, kan hij zich nog goed herinneren dat Duitsland het buurland Polen binnenviel. Natuurlijk maakte het bericht in Amerika veel indruk, maar hij had op dat moment nooit kunnen bevroeden dat die oorlog in het verre Europa voor hem zó dichtbij zou komen. Want wat hadden de Verenigde Staten ermee te maken? De onverwachte aanval van de Japanners op Pearl Harbor in 1941 bracht daar snel verandering in. Vanaf dat moment waren de VS ook in oorlog. paratroops Gilbreath had zich na het behalen van het middelbare schooldiploma graag bij Marine aangesloten. Maar zijn vader, die in de Eerste Wereldoorlog ernstig gewond was geraakt, wilde niet voor hem tekenen. Twee jaar later meldde hij zich op zijn achttiende verjaardag aan als vrijwilliger bij het

snel volwassen Gilbreath ging de oorlog in als een jongen, een kind eigenlijk nog, maar kwam eruit als een man. “Je wordt heel snel volwassen in een oorlog. Je realiseert je ook hoe snel het leven voorbij kan zijn. Door die ervaringen word je écht dankbaar voor het leven, zowel voor dat van jezelf als dat van de mensen die je dierbaar zijn.” Door de oorlog is zijn geloof in God veel meer voor hem gaan betekenen. Ook is Eugene dankbaar voor de mensen die hij heeft leren kennen in dienst. Zijn kameraden, met wie hij zij aan zij heeft gestreden. “Veel militairen, van soldaat tot officier, zijn tot op de dag van vandaag goede vrienden gebleven.” na de oorlog Van de bevrijding in Europa heeft Gilbreath niet veel meegekregen. Hij lag op dat moment in het ziekenhuis, waar hij moest blijven tot 19 september 1945. Eenmaal thuis kon hij terug naar school voor zijn Bachelor of Science degree in marketing. Hij slaagde en werkte vervolgens nog 30 jaar voor GMAC, waarna hij met pensioen ging. Eugene Gilbreath juicht het toe dat in Brielle tegenwoordig elkaar met het Bevrijdingsfestival wordt stilgestaan bij de Tweede Wereledoorlog. “Vrijheid betekent alles. De vrijheid om naar de kerk van je keuze te gaan, om te mogen stemmen, de vrijheid om je eigen vrienden te kiezen, een baan te kiezen die je leuk vindt en de vrijheid om te kunnen reizen en van het ‘goede leven’te genieten, voor zover je je dit kunt veroorloven. Vrijheid is ook de beschikking hebben over uitstekende medische voorzieningen. Vrijheid is voor mij ook dat anderen je zien als een integer en betrouwbaar persoon.”


12

woensdag 4 mei

zaterdag 7 mei

09:00 uur opze;en kampement WO2 10:00 uur winkels open 18:00 uur vlag wisselen en halfstok hangen 18:30 - 22:00 uur officiële dodenherdenking gezamenlijk met de gemeente 21:00 - 22:30 uur concert Het Randstedelijk Mannenkoor, Catharijnekerk

vrijdag 6 mei

10:00 uur winkels open + expo in De sjoel 10:00 - 16:30 uur kampement publiek toegankelijk 11:00 - 16:30 uur Sherman tank op de Tur:ade 12:30 - 16:00 uur diverse Schietdemo’s 13:00 - 14:00 uur mockba;le, wederom op het Scharloo 14:00 - 15:30 uur diverse displays in de stad, ook Duits 16:00 - 22:00 uur Band of Liberation & pipes 17:00 - 01:30 uur gezelligheid in de Brielse Horeca 21:00 - ??:?? uur

donderdag 5 mei

10:00 uur winkels open + expositie over WO II in De sjoel 15:00 - 17:30 uur kampement publiek toegankelijk 15:00 uur ovf lopers bevrijdingsvuur binnen halen (ook Oostvoorne) 15:00 uur displays in stad, met name de Tur:ade 21:00 - 01:00 uur gezelligheid in de Binnenstad

10:00 uur winkels open + expo in De sjoel 10:00 - 16:30 uur bevrijdingsmarkt op de Tur:ade 10:00 - 16:00 uur kampement publiek toegankelijk 10:00 - 17:00 uur displays in de stad 11:00 - 16:30 uur Sherman tank op de Tur:ade 12:30 - 16:00 uur diverse Schietdemo’s 14:00 - 17:30 uur diverse displays in de stad, ook Duits 15:00 uur parade binnenstad met de veteranen 15:00 uur veteranen in Stadhuis, toespraak burgemeester Rensen 16:00 - 01:30 uur gezelligheid in stijl in de Brielse Horeca

d i s p l ay s

in het militaire kamp

zondag 8 mei

09:00 uur vertrek Tour over Voorne 09:00 uur kampement niet geopend 11:00 uur Hellevoetsluis aankomst ‘Tour’ bij het Historisch Droogdok! 15:00 uur aankomst terug in Brielle tevens einde formeel programma


13

T HE B AND LUISTERT

OF OOK

L IBERATION A RMY B AND DIT

JAAR

WEER

HET

B EVRIJDINGSFESTIVAL OP. D E BAND IS VRIJDAG 6 MEI OP DIVERSE PLEKKEN IN B RIELSE BINNENSTAD TE ZIEN EN HOREN .

OP DE TE

M ET

HET

B EVRIJDINGSFESTIVAL

ZIJN ER

WEER VEEL MILITAIREN EN LEGERVOER -

Bijzonder lang bestaat The Band of Liberation Army Band nog niet. Het bestuur van de Internationale Rijntaptoe wilde in 2000 voor de festiviteiten rond de 55-jarige herdenking voor het programmaonderdeel bevrijding een bijzondere band oprichten. Een band in geallieerde uniformen uit de Tweede Wereldoorlog met muziek uit die tijd. Veel van de 35 muzikanten die werden benaderd, waren oud-militair en hadden ervaring met traditionele militaire marsmuziek. Het was de bedoeling dat het bij een eenmalige optreden zou blijven van de Band of Liberation. Door het grote succes en de sfeer die menig oud-militair terug deed denken aan de eigen al dan niet muzikaal ingevulde diensttijd, gingen er stemmen op om door te gaan met de band. Het repertoire is inmiddels flink uitgebreid en bestaat niet alleen uit oude marsmuziek. De band speelt ook nummers van Glenn Miller, Vera Lynn, prachtige koralen, herdenkingsmuziek en volksliederen, uiteraard alles in de stijl van de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Het geheel staat onder leiding van majoor J.C. Dubbelaar en kapitein S. Dubbelaar. Vele veteranen uit binnen- en buitenland hebben de Band of Liberation in hun hart gesloten. Een opmerking van een veteraan die tijdens een defilé op 5 mei voor de band in de houding sprong, staat in het geheugen gegrift. “Alle bands hier zijn leuk, maar jullie dragen onze uniformen en spelen onze muziek. Jullie zijn ons.” Een groter compliment is niet denkbaar.

B RIELLE . Z E ZIJN ONDERDEEL F IRST A LLIED A IRBORNE A RMY C OMMAND . E EN RE - ENACTMENT GROEP

duidelijkheid: de vereniging distantieert zich volledig van het nationaal socialisme.

TUIGEN IN VAN HET

DIE OP DEZE MANIER DE BOODSCHAP VAN DE VERWORVEN VRIJHEID VAN TOEN OVER WIL BRENGEN EN HET PUBLIEK ERVAN BE WUST WIL MAKEN DAT VRIJHEID NIET AL TIJD VANZELFSPREKEND IS .

Het First Allied Airborne Army Command (FAAAC) wil de geschiedenis van het First Allied Airborne Army Command tijdens de Tweede Wereldoorlog op een historisch correcte manier herdenken en uitbeelden. Het FAAAC houdt zich hierbij verre van politiek en religie. En voor alle

Het doel is toekomstige generaties te informeren over de Tweede Wereldoorlog inclusief de offers die daar werden gebracht voor de vrijheid. De prijs voor de vrijheid was hoog en dit mag nooit worden vergeten. Helaas zijn er van de generaties van toen maar weinig meer onder ons. FAAAC ziet het als zijn taak de herinnering door te geven aan volgende generaties. FAAAC assisteert daarom ook oorlogsveteranen tijdens evenementen en is aanwezig bij herdenkingen. Het uitbeelden van historische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog gebeurt door een re-enactment. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleding, bewapening en voertuigen van toen. Lees verder op de volgende bladzijde...


14

DE M4 SHERMAN

V E R E N I G D E S TAT E N I S TWEEDE WERELDOORLOG INGEZET TE W O R D E N . T I J D E N S H E T B E V R I J D I N G S F E S T I VA L I N Z O ’ N L E G E N D A R I S C H E TA N K I N B R I E L L E T E B E W O N D E R E N . O P V R I J D A G 6 E N Z AT E R D A G 7 M E I O P D E T U R F K A D E . W A S D E B E L A N G R I J K S T E TA N K D I E I N D E

ONTWIKKELD EN GEBOUWD OM TIJDENS DE

De tank is genoemd naar de Amerikaanse generaal William T. Sherman die in de Amerikaanse burgeroorlog voor de noordelijken vocht. De M4 Sherman werd in oktober 1942 voor het eerst ingezet tijdens de slag om El Alamein. De tank is ook gebruikt door de legers van Frankrijk, het Verenigde Koninkrijk en Polen. In totaal zijn er ruim 49.000 Sherman-tanks geproduceerd. Dit is meer dan de helft van alle Amerikaanse tanks en meer dan alle tanks die voor het Duitse leger zijn geproduceerd. Er zijn twee fabrieken speciaal gebouwd voor de tankproductie. Er rolden gemiddeld zo'n 25 tanks per dag van de band.

De tank is een verdere ontwikkeling van de M3 Lee. De grootste nadelen van de M3 waren de grote hoogte van 3,12 meter en de plaatsing van het 75mm-kanon aan de zijkant. In januari 1941 werd met het ontwerp van de opvolger begonnen. Om tijd te sparen zijn de belangrijkste componenten van de M3, zoals het onderstel, de motoren en aandrijving, ook voor de Sherman gebruikt. De Sherman kreeg een 75mm-kanon in een geschutskoepel die een volledige cirkel kon draaien. De tank was daarmee bijna 50 centimeter minder hoog dan de M3. In september 1941 was een prototype gereed en begin 1942 rolden de eerste tanks uit de fabrieken. De Sherman was relatief snel, betrouwbaar, makkelijk te produceren en te onderhouden. De eerste tanks hadden een 75mm-kanon dat

projectielen afvuurde met een lage aanvangssnelheid en een geringe penetratiekracht. Later kreeg de Sherman een effectiever 76mm-kanon. De Britten bewapenden sommige van hun tanks met een nog krachtiger 17 ponder-kanon.

De Sherman is gebouwd om infanterie-eenheden te steunen en niet om de confrontatie aan te gaan met Duitse tanks zoals de Panther en de Tiger I en II, die superieur waren in bepantsering en vuurkracht. Het 75 mm-kanon was een effectief wapen tegen infanterie en antitankgeschut. De snelheid van de tank en de betrouwbaarheid stelden de Amerikanen in staat tot imitatie van de Duitse Blitzkrieg-tactiek. De meest gevreesde tegenstander voor de M4 Sherman-tank was het Duitse 88mm-luchtafweergeschut. Dit geschut had een verwoestende kracht op bepantserde voertuigen. Na een voltreffer was een Sherman-tank verleden tijd.

Na de oorlog is de Sherman nog lang gebruikt. Na afloop van de oorlog werd het leger van de VS sterk ingekrompen. De productie van tanks viel na 1946 helemaal stil. Hoewel veel Shermans werden weggegeven of naar de schroothandel verwezen (die ze vaak ombouwde tot bulldozer) bleef de Sherman de meest gebruikte tank naast de nieuwere M26 Pershing. Bij het uitbreken van de Koreaanse Oorlog waren er nog 3.102 in dienst. In 1951 kwam de tankproductie weer op gang. Twee jaar later werden ze in aantal voorbijgestreefd door nieuwere types. Daarna was het snel afgelopen met de Sherman.

FAAAC heeft gekozen voor de geallieerde luchtlandingstroepen in Nederland rond 1944-45. “Omdat de oorlog nu ruim achter ons ligt en nog steeds vele verhalen rond gaan in de Nederlandse families, ligt dit onderwerp ons na aan het hart. Droge geschiedenislessen op school en stoffige boeken van opa op zolder spreken kinderen niet aan. Wat is er dan mooier om een Willy Jeep in het echt te zien en te zien hoe een airborne soldaat was gekleed. Iets daadwerkelijk kunnen zien, horen en vaak zelfs nog aanraken, spreekt tot de verbeelding, zeker die van kinderen. Het brengt de boodschap makkelijker over en het maakt mensen er eerder van bewust.” Het First Allied Airborne Army Command is een groep vrienden met dezelfde interesse; de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de geallieerde troepen en Amerikaanse Airborne en Paratroopers van de 101st Airborne Division in het bijzonder. Dit leidde tot de Band of Brothers Belgium & the Netherlands VZW, waar later de Nederlandse vereniging First Allied Airborne Army Command uit voort is gekomen. Het First Allied Airborne Army commando-structuur werd op 2 augustus 1944 gevormd door een order van generaal Eisenhower, de hoogste geallieerde commandant. Dit FAAA omvatte alle geallieerde airborne éénheden onder één commando van Lt. Generaal Brereton. Inclusief de 101st Airborne Division, maar ook minder bekende éénheden als de 1ste Poolse Para Brigade en de vrije Franse parachutisten éénheden van de SAS. De Troop Carrier wings van de USAAF en RAF behoorden ook tot de FAAA. Zij zorgden voor het vervoer en de bevoorrading tijdens operaties van de paratroopers.


15

EEN

n o ve m b e r 1 9 5 2 a l s h e t b o e k ‘V oor n e en Pu t t e n i n Ti jd van Oor l o g ’ we r d u i t g e g e ve n . H i j h o o p t e d a t d e b e s c h r e ve n o o r l o g s t o e s t a n den nieuwe generaties jongeren het besef zouden bijbrengen dat een n i e uwe oor l og t e n a l le ti jden voork ome n moe st worde n. Tijdens de expositie in de Sjoel staat dit boek van Leendert van der K n o o p c e n t r a a l . A a n d e h a n d va n citaten uit ‘Voorne en Putten in Ti jd va n O orl og’ wordt h et verloop va n d e b e z e t t i n g s j a r e n e n d e b e vrijding in Brielle met afbeelding e n u i t d e c o l l e c t i e va n h e t St r ee k a r chi ef ge ïl l ust re e rd.

VA N D E I N D R U K W E K K E N D S T E D A G -

STREEKARCHIEF VOORNE-PUTTEN OVER DE TWEEDE WER E L D O O R L O G B E W A A R T , I S D AT VA N L E E N D E R T VA N D E R K N O O P. S A M E N M E T ZIJN TWEELINGBROER KRIJN VESTIGDE LEENDERT ZICH IN 1899 OP 25-JARIGE L E E F T I J D VA N U I T S C H I E D A M I N B R I E L L E , WAAR ZE DE LANGS HET SCHARLOO GEV E S T I G D E H A N D E L I N G R A A N E N K U N S TMEST OVERNAMEN. NADERHAND VERLIET KRIJN HET BLOEIENDE BEDRIJF OM ZICH O P D E B O L L E N T E E LT T E R I C H T E N . L E E N D E R T T R O U W D E M E T W I L L E M P J E S PA A N DER EN ZE KREGEN DRIE KINDEREN: K L A A S , L E E N D E R T ( D I E L AT E R M E T J A N N A G E B R A A D T R O U W D E E N D I R E C T E U R VA N DE NIEUWE BRIELSCHE COURANT WERD) EN MARTINA ALIDA. BOEKEN

DIE

HET

Bij het uitbreken van de oorlog verbleven zijn kinderen in Indië. Leend e r t o n d e r h i e l d e e n we k e l i j k s e briefwisseling met hen, maar de p o s t ve r b i n d i n g t u s s e n H o l l a n d e n Indië raakte al snel door het oorlogsge we ld o n t r e g e l d e n we r d t e n slot te verb r ok en . Deson da n ks z e t t e Leende r t h e t s ch r i j ve n va n d e b r i e ven voort, deels uit therapie ‘in die dage n va n d wa n g e n t e r r e u r’ , ma a r o o k o m l a t e r a a n d e h a n d va n d e b r i e ve n o ve r d e b e z e t t i n g s t i j d va n ge dach t en t e k u n n e n w is s e le n . De bri e ven b e g i n n e n op 4 a u g u s t u s 19 40 en g e d ur en de de b e z e t t i n g s j a r e n s c h r e e f L e e n d e r t o ve r d e o n t w i k k e l i n g e n va n d e o o r l o g i n

Europa en de gebeurtenissen op het e i l a n d . H et wordt afgew i ssel d met a n e k d o t e s o ve r B r i e l l e n a r e n d i e steeds meer moeite moeten doen o m a a n vol doe nde e t en en k ledi ng t e k o m e n , o ve r d e s l a c h t o f f e r s d i e va l l e n d o o r b o m b a r d e m e n t e n e n executies, en over inkwartieringen, vor d e ri n g en en eva cu a t i e s. A l s c h r i j ve n d h e e f t L e e n d e r t va n d e r K n o o p e e n u n i e k o ve r z i c h t s we r k m e t t r e f f e n d e o b s e r va t i e s s a m en g e st el d, dat e nkel e jaren na de o o r l o g a l s f e u i l l e t o n i n d e N i e u we B r i e l s c h e C o u r a n t ve r s c h e e n e n i n

Expositie in de Sjoel Tijdens het Bevrijdingsfestival is er in de Sjoel aan de Turfkade weer een expositie over de Tweede Wereldoorlog. Centraal staan de oorlogsbrieven van Briellenaar Leendert van der Knoop, die in de oorlog een dagboek heeft bijgehouden. Aan de hand van een aantal fragmenten uit het dagboek worden foto’s getoond die daar betrekking op hebben. Er zijn

ook films te zien van ooggetuigen van het ‘bombardement’ op 4 maart 1943 in Brielle dat 22 mensen het leven kostte. Wijntje van Strien en Jaap Stolk vertellen hun verhaal.

De expositie biedt nog meer, zoals enkele voorwerpen uit de oorlogsjaren. Het boek ‘Voorne-Putten in Oorlogstijd’ van Jeroen

Rijpsma en Bob Benschop is eveneens te koop. Een deel van de opbrengst daarvan is voor het behoud van de Sjoel.

De expositie Brielle in Oorlogstijd is een initiatief van de Stichting Behoud Synagoge Brielle in samenwerking met het Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg. De expositie is te bezoeken op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 mei van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.


SUPERSTOERE ZONNEBRIL OP STERKTE!

Zonnen@ IBIZA BRIELLE!

NIEUW! @ IBIZA BRIELLE Tanden witten € 69,95 ACTIE! Multifocale zonnebril vanaf € 239,De Brillemaeker Opticien Bart Rienks Voorstraat 13 Brielle (naast Blokker) Telefoon 0181-473355

“Voor iedereen een Stralende lach!”

Turfkade 3 3231 AR Brielle 0181-356154 info@ibizabrielle.nl www.ibizabrielle.nl

De echte automobielhersteller ...in oorlog en vrede!

Door nieuwe technieken niet van het echt te onderscheiden!

>WTTMLQOM XZW\PM[M 1UUMLQII\ XZW\PM[M 1UXTIV\II\ XZW\PM[M STQSXZW\PM[M )TT̉WV̉NW]Z ^I[\M JZ]O WX QUXTIV\I\MV .ZIUM XZW\PM[M 8IZ\QxTM XZW\PM[M :MJI[QVO Ruggeplein 24 - 3232 AH Brielle - T 0181-851735 :MXIZI\QM[ XIZ\ XZW\PM[M M 06-55725705 - E info@bobkoets enruij ter.nl

’t Woud 55 • 3232 LN Brielle • T 0181 416 443


17

d e t i j d e n e n d e ro u t e v a n d e rondri t z i j n a l s v o l g t : Vi a Z wa r t e wa a l g a a t d e t o e r r i c h t i n g H e l l e v o e t s l u i s , a l wa a r we o m 1 1. 00 u u r aa n k o m e n op h e t Dro o g d o k . H i e r g e n i e t e n we va n d e lunch. We ve r v o l g e n d e r i t v i a R o c k a n j e (±13.45 uur ), Oostvoorne (±14.15 uur ) e n Ti n t e ( ± 1 4 . 4 5 u u r ) , wa a r n a we r o n d 1 5 . 0 0 u u r we e r t e r u g z i j n i n B r i e l l e . E r r i j d t va n a l l e s m e e , z o a l s e e n j e e p , G M C D o g d e , we a p o n c a r r i e r , e n z . ) . Te ve n s ve r g e z e l len enkele Duitse voertuigen ( m o t o r e n v r a c h t wa g e n t j e ) d e colonn e .


Fitter,strakkerénmeerzelfvertrouwen! GRATIS proefbehandeling! Ook voor pijnbestrijding.

15 april / 22.30 uur

BONK

Voor al uw creatieve teken- en kunstschilder artikelen, kantoormaterialen en cartridges!

17 april / 15.00 uur

Bier, blues en bitterballen: Low Down Mojo's 24 april / 15.00 uur

De Herman Brood tributeband van Nederland: YADA YADA 26 april / 22.30 uur

Koningsnacht met... Separate (rock covers) 13 mei / 22.00 uur

Quiznight

Voorstraat 60 3231 BJ Brielle T 0181-412874 F 0181-418322 E info@kantoor-creatief.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.30 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

20 mei / 22.30 uur

THE SMART ACOUSTIC 22 mei / 15.00 uur

A tribute to Johnny Cash: Boys Named Sue

Adverteren in Briellenaer?

29 mei / 13.00 uur

2e EDITIE BRIELSCH BIERFESTIVAL

T 0181 417 111 I info@bastionx.nl

Grieks Taveerne-Restaurant Petros ...voor de lekkerste Griekse gerechten uit eigen keuken!

Altijd Actueel!

Voorstraat 30 3231 BJ Brielle T 0181-412075

PostNL Postkantoor en ING servicepunt

Maandm enu’s € 3 gange1n9.50 naar keumenu’s € 21.00ze

Typisch Grieks in’t centrum van Brielle!

Open van 17.00 tot 22.00 uur Maandag gesloten

Voorstraat 126 I 3231 BK Brielle I T 0181-416684 I www.restaurantpetros.nl

Op Hoop Watersport/Zeilmakerij Maarland NZ 10 • Brielle • E ophoop@planet.nl • T 0181 412181


19

Toen ik een paar weken geleden de thema’s hoorde van Briellenaer no. 9 had ik gelijk het gevoel van daar moet ik zeker wat mee kunnen. WO II, het bombardement op Brielle, de bevrijding, en het Bevrijdingsfestival zijn de thema’s voor dit nummer.

Nu wil het toeval, als we nog over toeval kunnen spreken, dat ik nu voor de derde keer een column schrijf terwijl een paar dagen ervoor uit de naam van Allah verschrikkelijke aanslagen zijn gepleegd. Dit keer was Brussel aan de beurt. De Islamitische Staat had voor de zoveelste keer een oorlogsverklaring afgegeven, nu werden 30 mensen gedood en raakten rond de 250 mensen gewond.

Onschuldige mensen die op de verkeerde plaats waren op de verkeerde tijd. Wat me vooral bijblijft van die beelden is de ontreddering in de ogen van de mensen die het overleefden. De eerste keer dat ik dat zag, was het bij de mensen op straat in New York tijdens 9/11 in 2001. De verbazing, het ongeloof....de ANGST. Angst die de mensen in Brielle ook moeten hebben gekend op die 4 maart 1943 toen een groep van 28 Amerikaanse bommenwerpers, Brielle naderden en hevig werden beschoten door Duits afweergeschut. Een van de bommenwerpers werd daarbij geraakt en moest bij het overvliegen van Brielle vijf bommen afwerpen, die allen explodeerden. Twee bommen kwamen terecht op de Ambachtsschool en de Meisjesvakschool, één in de Dijkstraat, één in de Langestraat en de vijfde in de haven langs het Slagveld. Er vielen eenentwintig doden onder wie een aantal kinderen. Sommige gewonden overleden later in het ziekenhuis.

Om wat meer te weten te komen over dit bombardement, heb ik diverse oude Briellenaren geraadpleegd over dit onderwerp. Waaronder ook mijn vader. Wat hem het meest bij was gebleven als kleine jongen, was de paniek die er heerste en dat hij samen met mijn oma onder de eettafel aan het schuilen was. Een andere oude markante Briellenaar vertelde me dat hij niet zoveel details meer kende van het bombardement, maar één opmerkelijk detail kon hij me wel vertellen. Hij kon zich herinneren dat de Duitsers na het bombardement in de stoffige puinhopen, iets opmerkelijks deden. Ze liepen naar de naamsaanduiding van de meisjesvakschool die zich op een witte houten lijst boven de ingang bevond. Door het stof was niet meer goed te lezen wat er stond, dus gingen ze de letters met doeken schoon poetsen, en namen er foto’s van! Hij kon me niet precies vertellen waarom de Duitsers dat deden, maar het was hem altijd bij gebleven. Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik me dus af waarom ze dat gedaan hadden. Een avondje Googelen gaf me uitsluitsel op

deze vraag. In het Streekarchief vond ik bevestiging van het verhaal van deze bekende Briellenaar. Op de foto’s van de puinhopen kon men heel duidelijk de glimmende woorden ‘vakschool voor meisjes’ zien, terwijl de rest toch echt onder het stof zit. In mijn zoektocht naar de reden kwam ik steeds meer details tegen. Uiteindelijk vond ik een persbericht dat de Duitse propagandamachine had uitgegeven daags na het bombardement. Hierin werden de geallieerden beschuldigd van een lafhartige daad door bewust kinderen op scholen te bombarderen. Uiteraard werd het hele verhaal ondersteund door foto’s, waarop heel goed de tekst ‘vakschool voor meisjes’ te zien is!

Gelukkig is dat het enige bombardement dat Brielle ooit getroffen heeft. Uiteindelijk duurde het nog meer dan twee jaar vanaf het bombardement tot Brielle bevrijd was. Op 10 mei 1945 reden de Tommies Brielle binnen en hield Captain Cary een speech vanaf het balkon van het oude stadshuis. Op 12 mei 1945 tekende districtscommandant binnenlandse strijdkrachten de heer Bootsma de capitulatie van Voorne-Putten. Sinds een aantal jaar wordt in Brielle deze bevrijding gevierd met een festival. Ook dit jaar. Van 4 t/m 8 mei zullen er diverse groepen deelnemen aan re-enactments, mockbattles, schietdemo’s, parades en display’s. Het straatbeeld zal gevuld zijn met legervoertuigen, tanks en geallieerden en Duitse uniformen. Vier dagen lang zal Brielle omgetoverd worden naar de tijden van WOII. De vorige edities van dit overigens zwaar gesubsidieerde festival, waren een succes. Alleen sommige bejaarden in het Catharina Gasthuis hadden een kalmeringspilletje extra nodig, bij het aanschouwen van marcherende geüniformeerde Duitsers. Dit jaar zal het festival weer een stuk groter zijn, en zullen er ook meer festiviteiten zijn. Uiteraard wordt stil gestaan bij de offers die de geallieerden en het verzet hebben gebracht voor onze vrijheid. Op de website van het Bevrijdingsfestival Brielle staat een promofilmpje voor 2016 en dat begint met de toepasselijke slogan: Freedom isn’t free.

En dat is precies wat ik dacht toen ik weer hoorde over de aanslagen in Brussel. Door ANGST te zaaien onder de Europeanen d.m.v. alle aanslagen op openbare publieke drukbezochte plekken, voelen wij ons opgejaagd, opgesloten, bezorgd en zeker niet veilig. We worden beperkt om te reizen, onze vrijheid wordt ontnomen. In woord, schrift, gebaar en natuurlijk in bewegingsruimte. Alle waarden waar de oorlogsverteranen voor gevochten hebben lijken we nu langzaam maar zeker weer kwijt te raken. We herdenken onze bevrijding 71 jaar geleden maar... zijn we nu ECHT vrij??? Leen van der Reiden


20

den Briel volop in Beweging er gebeurt veel in onze mooie stad. als u binnen komt rijden vanaf de Brandweerkazerne ziet u het meteen al. het Bastion hotel wordt flink uitgebreid. er komen 55 kamers bij. er is vraag naar meer hotelkamers en dat betekent automatisch meer gasten in Brielle. rijdt u 150 meter verder en u ziet aan uw rechterhand een bouwplaats, waar vroeger garage luveto was gevestigd. daar zal de nieuwe albert heijn verrijzen. het duurt nog wel even, men is net begonnen met inmeten. de verwachting is dat de opening in het laatste kwartaal van dit jaar plaats zal vinden.

Tekst en foto ‘Bevrijdingsfestival’: Harry Swart Foto 1 April groep en elektronisch bord: Maarten Gielis


21 Maar we zijn er nog niet. Als u door de Kaaistraat rijdt en de brug overgaat ziet u de Vischstraat. Deze wordt op het moment dat u dit leest, samen met de markt voor het oude stadhuis volledig nieuw bestraat. Dat was hard nodig. Er zaten veel oneffenheden en kuilen in de straat, veroorzaakt door graafwerkzaamheden en de grote brand die in de bakkerij heeft gewoed. Alles wordt één kleur, met afwatering in het midden. De afwatering in het midden betekent dat u veel prettiger kunt lopen en vooral voor de mindervaliden onder ons, veel gemakkelijker met uw rolstoel of scootmobiel kunt rijden. Niet alleen een zichtbare verbetering, maar ook een flinke praktische verbetering. Een doorn in het oog van vele Briellenaren. De vervallen panden aan het Scharloo. Deze worden definitief opgeknapt. Er komen statige woonhuizen. En als laatste wil ik u graag melden dat de kademuren aan het Maarlant Zuidzijde ter hoogte van café Dixi worden hersteld.

Er is nog meer. Het zal u vast al opgevallen zijn. Als u Brielle binnenrijdt vanaf de Rijksstraatweg ziet u bij de Nieuwe Begraafplaats een elektronisch informatiebord. Zo ook bij de rotonde Seggelant. Wekelijks wordt de informatie vernieuwd. Alle belangrijke evenementen en informatie worden hierop weergegeven. Onze stadsomroeper had hier wel moeite mee. Hij schreef het volgende gedicht: Poorters en poorteressen van Den Briel Als stadsomroeper verloochen ik mijn ziel Sinds mensenheugenis kondig ik aan Maar dadelijk zal ik aan de kant gaan staan Wat wordt dit een "Suurland" om in te leven Mijn stem is toch standvastig en verheven? Andere tijden zijn niet te stoppen Vandaar dat ik dadelijk op kan rotten! Een nieuwigheid dient zich hier aan De vroedschap heeft mij dit aangedaan! Een digitale boodschap neemt het woord Mijn machtige stem wordt niet meer gehoord Een geluk is u toch gelukkig beschoren Nooit meer in kou en regen een bericht aan te moeten horen! Dus ophouden met al dat gehuil In naam van oranje OPEN DIE ZUIL!’


22

altijd feest in Brielle... Zoals u wellicht weet is het VVV-kantoor aan de Turfkade in Brielle gesloten. Natuurlijk moest daar een vervanging voor komen. Tegenwoordig oriënteert bijna iedereen zich op internet voordat ze een stad bezoeken. Daar heeft het VVV op ingespeeld. Het VVV-i punt is eind maart geopend in het oude stadhuis op de markt. Wij zijn heel blij met deze keuze. Het is immers voor de bezoeker van Brielle een hele logische plek. In het centrum, op de Markt. Kan niet beter! U kunt daar papieren en elektronische informatie over Brielle verkrijgen. De medewerkers van het museum zijn ondersteunend. En dan direct een bezoek brengen aan het historisch museum is toch een logische stap?

nieuwe website Eind april zal de vernieuwde website Beleef Brielle.nl operationeel worden. Een website die voldoet aan de laatste eisen van de techniek, zoals automatische aanpassing aan een beeldscherm, tablet of smartphone. Brielle staat klaar voor haar bezoekers, en natuurlijk ook voor haar inwoners, met een moderne en overzichtelijke digitale informatievoorziening. Op het moment van schrijven is de lente net begonnen. Iedereen krijgt weer kriebels als het weer wat warmer en mooier wordt. Ook de organisatoren van de evenementen die in Brielle plaatsvinden hebben hier ‘last’ van. Wat hebben zij deze maand in petto voor u? festiviteiten Op woensdag 27 april is het Koningsdag en die zal beginnen met het Koningsontbijt. Bijna traditioneel organiseert brasserie hotel De Nymph dit ontbijt. In de Voorstraat, tussen de

Nymph en boekhandel van Maerlant, worden lange tafels geplaatst met ruimte voor maximaal 200 personen. Voor een bedrag van vijf euro kunt u zich tegoed doen aan dit heerlijke ontbijt waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan een Briels goed doel. Voor het Koningsontbijt kunt u zich opgeven bij brasserie hotel de Nymph. Na dit ontbijt vindt om 11.00 uur de aubade plaats bij het oude stadhuis. Natuurlijk is er op Koningsdag een vrijmarkt.

Bevrijdingsfestival Van 4 tot en met 8 mei is er het Bevrijdingsfestival. Bevrijding kan pas worden gevierd als je herdenkt wat er allemaal is gebeurd. En wie er zijn of haar leven voor heeft gelaten. Op 4 mei vindt de landelijke Dodenherdenking plaats, uiteraard ook in Brielle. 5 mei kunnen de feestelijkheden beginnen. Ook dit jaar zal er zeker weer één veteraan aanwezig zijn. Een paar hoogtepunten: • 6 mei: Prachtige demonstratie van een gevecht op het Scharloo te Brielle. Compleet met bijzondere voertuigen. Zelfs een rupsvoertuig! • 7 mei: Het hele centrum van Brielle viert feest. Diverse plaatsen waar ‘displays’ uit de Tweede Wereldoorlog staan opgesteld. Op de Turfkade wordt zelfs een tank opgesteld. Bevrijdingsmarkt op de Turfkade. Grote parade door het centrum van Brielle. • 8 mei: Grote rondrit over Voorne. Voor meer gespecificeerde informatie verwijs ik u graag naar elders in deze bijzondere uitgave van de Briellenaer. Daar kunt u alle achtergrondgegevens lezen en ook de tijden wanneer een en ander plaatsvindt.


23

La Dolce Vita s” “Mediterraan

Ontvang eedon zomers ka op deze avond

Woensdag 11 mei 2016 17.00 uur - 22.00 uur

ladies night Op 11 mei is het Ladies Night in Brielle. Thema: La Dolce Vita. Brielle wordt Mediterraans. Of het nu Grieks, Italiaans, Frans of Spaans is, in Brielle gaat u dat op 11 mei allemaal ervaren. Een heerlijke avond vol verwennerijen binnen de stadswallen van Brielle. Een prachtig Italiaans Lounge Plein op de markt. We sluiten af met een kroegentocht. Een gezellig spektakel waar u bij zou moeten zijn. De toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij diverse winkels en online. Op de website www.ladiesnightbrielle.nl kunt u alle informatie vinden. Big saloons Op zaterdag 14 mei komen de Big Saloons naar Brielle. Als u van klassieke automobielen houdt en dan vooral van Jaguars, dan moet u tussen 12.00 en 14.00 even naar Brielle komen. De auto’s staan opgesteld in de Nobelstraat en Voorstraat.

Helaas worden wij allemaal opgeschrikt door berichten van faillissementen van grote winkelbedrijven. Je vraagt je wel eens af: hoe moet dit verder? Nederland heeft op Oostenrijk na het meeste aantal m2 winkelvloeroppervlak per inwoner. Dat staat nu heel erg onder druk. Het wordt moeilijk om dit aantal meters effectief te exploiteren. Er komen minder fysieke winkels. bouwmarkten, boekwinkels en speelgoedwinkels vallen de grote klappen. Een gemiddelde afname van 15% vanaf 2010.

De consument verandert. Aan de ene kant wil hij puur gemak, even iets bestellen op internet. Je hoeft je stoel niet meer uit.

Aan de andere kant verwacht hij in een winkel veel meer service, het moet een feest zijn om naar de winkels te gaan. Oprechte aandacht, belangstelling en advies. Kernwoorden die van essentieel belang zijn. Als een winkel niet heeft wat de consument graag wil, verwacht hij een advies waar hij het wel kan kopen. Winkels moeten onderscheidend zijn. Je moet je als consument welkom voelen. Als een warme deken om je heen. De combinatie van shoppen en horeca. Een lekkere kop koffie met appelgebak in een mooie (historische) omgeving. Dit alles maakt het winkelen aantrekkelijk. kleine winkels In de kleine steden zoals Brielle vindt u die kleine winkels. Daar heeft men aandacht voor u als consument. Met hart en ziel! Wij onderscheiden ons door een bijzonder hoge servicegraad.

Met elkaar kunnen wij onze woon-, werk- en leefomgeving op een hoog niveau houden. Daar moeten wij dan wel wat voor doen. Ondersteun elkaar, denk aan elkaar en gun het elkaar!

Harry Swart Binnenstad Manager Brielle


Wij komen graag bij u langs met stalen en advies op maat. Al meer dan 35 jaar in de regio!

UW VLOER- OF TRAP STOFFEREN?

1,9% rente vanaf

10 jaar vast

www.trapstofferen.nl

...bespaar nu duizenden euro’s

PVC vloeren • Trapstofferen • Vinyl Laminaat • Tapijt • Raamdecoratie

bij het oversluiten van uw hypotheek

Magazijn:`t Woud 25, 3232 LN Brielle • T. 0181 - 414 452 www.trapstofferen.nl • Email info@trapstofferen.nl

Maarland NZ 22 - T 0181 415602 I www.krinsenassurantien.nl

WONEN W ONEN N OP HISTORISCHE HISTORIISCHE GROND GRON ND - BRIELLE BOUW GESTART

P! NOG 1 T€ E199.K00O0,O - v.o.n. APPARTEMENT

Q Q Q Q Q Q

woonopp woonoppervlakte pervlakte 88 m² balkon op p het noor noordwesten dwesten woonkamer woonkam mer met open keuken 1 of 2 sla slaapkamers apkamers badkamerr met douche en wastafe badkame wastafel el praktische, praktische e, inpandige berging met wasm machine aansluiting wasmachine Q separate fietsenstalling

Verkoopinformatie: V erkoopinformatie:

Tel: T e 0 el: 0181 181 487 1 120 20

Een Ee en ontwikkeling van:

DEHEERENVANMAERLANT.NL DE HEERENVA ANMAERLANTT.NL


lekker Italiaans! Lekkere pizza’s, lekkere pasta’s, lekkere plates...

Bestel nu of kom eten in ons restaurant & terras. Wij bezorgen vanaf 16.00 uur.

Tropen aan de

Brielse Maas bij De

Meiden!

Turfkade 15 I Brielle I T 0181-414 976

www.fanella.nl

The place to be.. voor al uw . bedrijfsfeest en en partijen!

Uitgebreide buffet & bbq mogelijkheden!

Online bestelactie

10%

GRATIS* * Deze actie is geldig met een minimale besteding van â‚Ź 10,00 bij Online bestellingen.

Luxe broodjes

Kaas/Old Amsterdam 2,85 Filet american 3,25 Kappertjes, ei en ui Pistolet gezond 3,75 Ham, kaas, komkommer, tomaat, huzarensalade en sla Kip-kerriesalade 3,75 Gebraden kip, ei, tomaat, komkommer en mesclunsla Eiersalade 3,50 Ei, bacon, komkommer en mesclunsla Huisgemaakte tonijnsalade 3,75 Komkommer, ei en mesclunsla Blt 3,95 Mayonaise, warme bacon, tomaat en sla Bltc 4,50 Gebraden kip, sla, tomaat, bacon en pestosaus Roombrie 3,75 Hobing, walnoten, bacon en mesclunsla Chicken 5,15 Truffelmayonaise, walnoten, Parmezaanse kaas, warme bacon en mesclunsla

Gerookte zalm 4,25 Roomkaas, dillecrème, kappertjes, ui, ei en mesclunsla Carpaccio 5,75 Truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, uitgebakken spekjes, kappertjes, mangochutney en mesclunsla. New York 5,75 Rosbief, rode uienchutney, mierikswortelcrème, pijnboompitten en mesclunsla. Coppa di parma 5,75 Tomatentapenade, basilicumoilie, cherrytomaatjes, pijnboompitten en mesclunsla Serranoham 5,75 Cherrytomaatjes, pijnboompitten, olijven, fetta kaas, balsamico azijn en mesclunsla Clubsandwich 4,95 Ham, kaas, kipďŹ let, bacon, tomaat, sla, komkommer, ei en mesclunsla Beenham 3,25 Mosterdsaus, walnoten en mexclunsla Gekookt ei, warme bacon 3,50 Mayonaise, peper en mesclunsla

Seggeland Zuid 1 - 3237 ME Vierpolders 06 - 29515282 - dcberkel@avourstogo.nl

Lunchtips:

- Broodje Babi Ketjap - Broodje Rendang - Broodje Masala Kip - Hamburger XXL

Dinertips:

- Krokant gebakken ÂŤoosterse buikspek - Schnitzel De Meiden ÂŤXXL 500 gram - Gebakken Zalm in romige ÂŤchampignon-dillesaus - Spareribs chili-knoflook ÂŤof ketjap honing

5RFKXV 0HHXZLV]RRQZHJ ‡ &0 %ULHOOH 7 ‡ ZZZ VWUDQGFDIHGHPHLGHQ QO


26

als het maar Brielle is! Alsof je een museum binnenwandelt. Met dit gevoel betreden we de woning van Cor Moll. Al direct bij binnenkomst

de Brielse maasmond Cor staat zeker niet alleen in zijn passie voor Briels historisch cultureel erfgoed. Samen met 330 anderen is hij lid van de De Historische Vereniging De Brielse Maasmond (voorheen Vereniging Vrienden van het Historisch Museum den Briel). De vereniging heeft onder andere als doel het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van de stad Brielle en het ondersteunen van het Historisch Museum Den Briel.

wordt duidelijk dat we hier met een verwoede verzamelaar te maken hebben. Historische tekeningen en landkaarten van Brielle tot aan theelepels met wapenschild versieren de hal. Ook de keuken, vol met memorabilia uit vervlogen tijden, bezorgt je meteen dat echte museum gevoel. “Sommige mensen gaan naar een museum, wij wonen er in één”, bevestigt Cor trots. Dat hier geen woord van gelogen is, blijkt wanneer we de woonkamer betreden. Grote kasten met vele historische boeken, schilderijen en bijzondere voorwerpen bepalen de inrichting. Gelukkig is de vrouw van Cor ook een fervent verzamelaarster. “Verzamelen is een gekte en laat je niet meer los.” Een ander zou misschien een probleem krijgen met de hobby van de echtgenoot maar wij niet. We vullen elkaar aan en ik denk dat ik stiekem nog fanatieker ben in het speuren dan Cor.” Bedevaartskerk Ondanks dat Cor verschillende voorwerpen verzamelt, is hij in één ding zeer duidelijk, “Als het maar Brielle is!” Cor was altijd al geïnteresseerd in de historie van Brielle, maar zijn echte liefde voor Briels cultureel erfgoed begon toen hij in 1984 gids werd bij de H.H. Martelaren van Gorcumkerk, ook wel bekend als de Brielse bedevaartkerk. Het was hier dat Cor in aanraking kwam, met wat uiteindelijk zijn grote verzamelpassie zou worden, de werken van Johan Been. Deze beroemde Brielse onderwijzer, geschiedschrijver en auteur van 50 kinderboeken, was een Briellenaar in hart en nieren en greep elke kans aan om over de

nen bemachtigen. “Dat maakt het verzamelen ook zo leuk, je weet nooit wanneer je er tegenaan loopt. ” Zijn grote collectie van Johan Been boeken heeft hij nu bijna compleet. Toch is hij voor deze verzameling nog op zoek naar de roman Levensmoed deel 1 en 2. “Omdat het vaak om unieke exemplaren gaat, duurt het soms heel lang voordat er een exemplaar op de markt komt. Zo ben ik voor een vriend al een tijdje op zoek naar de akkoorden van de tien Brielse liedjes die in 1929 ter ere van de verjaardag van Johan Been op schrift zijn gezet.” Er blijft dus altijd nog wel iets te verzamelen over.

Brielse historie te vertellen. Dit bleek een grote inspiratie voor Cor. De collectie die Cor in 14 jaar heeft opgebouwd, is indrukwekkend te noemen. Zo haalt hij een bijzonder boek tevoorschijn. “Kijk dit is een exemplaar van Het RECHTSBOEK van DEN BRIEL. Geschreven rond 1407 door Jan Matthijssen, toenmalig secretaris van Brielle. Het werd in 1901 gepubliceerd door Brielle ‘s eerste stadsarchivaris, Hendrik de Jager. Wist je dat dit het eerste echte gerechtsboek van Europa is?” Het boek is zo bijzonder omdat het gewoonterecht over het algemeen niet op schrift werd gesteld. Het boek biedt een buitengewoon zeldzaam inkijkje in het oude vaderlandse recht. Hierdoor verwierf het boek ook een grote landelijke belangstelling. porseleinen muiltje Als we hem vragen naar het meest bijzondere voorwerp in zijn collectie, toont Cor een porseleinen muiltje met daarop een afbeelding van de bedevaartkerk van Brielle in zijn nog oorspronkelijke houten variant. “Zo’n combinatie, dat verwacht je toch niet”, roept Cor. Hij weet te vertellen dat hier ook porseleinen koeien van bestaan, alleen heeft hij deze nog niet kun-

De verzameling van Cor is zonder meer van historische waarde voor Brielle. Sommige exemplaren in de collectie van Cor vind je ook terug in musea of zouden er in thuishoren. Hij heeft dan ook goed nagedacht over wat er uiteindelijk met zijn collectie zou moeten gebeuren. “Als ik het voor het zeggen had, dan zou ik graag zien dat er in samenwerking met andere Been-verzamelaars een Johan Beenhuis wordt opricht. Hier zou hij dan graag samen met andere verzamelaars een zo compleet mogelijke Been-collectie willen onderbrengen. ”Zo blijft alles bij elkaar en is het een mooi en verdiend eerbetoon aan een man die op literair en historisch vlak zoveel voor Brielle heeft betekend.” Tot het zover is kunnen we er zeker van zijn dat Cor blijft speuren naar die volgende bijzondere vondst. Of dit een boek, schilderij of iets anders wordt, dat weet Cor nog niet. Maar één ding weet hij zeker, als het maar Brielle is.


27


Neem je eigen aankoopmakelaar mee!

Liefde maakt blind. Een huis eenuflinke stap.dag. huis kopen kopen isdoet niet elke Een stap die weloverwogen eenje heleboel zaken maakt. op u af. Er komen Mevrouw Aankoopmakelaar begeVoor je hetde weet, ben je verliefd op een deskundig tijdensblind. het gehele leidt u Maar huis... liefde maakt Mevrouw aankoopproces. Zo wordt aankoop de Aankoopmakelaar opentde je ogen en droomhuis nachtmerrie. van uw denk aan alles wat jegeen zo zou vergeten.

Multifunctioneel ondernemen met een veilig gevoel ...

Financieel advies is meer dan ooit maatwerk! De medewerkers van WEA Deltaland zijn multifunctioneel inzetbaar en kennen hun klanten! Zij staan voor: Duidelijke taal, heldere cijfers en een goed advies.

mevrouwdeaankoopmakelaar.nl Bel: 06 - 492 876 97 of kijk op www.mevrouwdeaankoopmakelaar.nl

T 088 133 73 00

www.weadeltaland.nl


Sfeervol wonen in Brielle woneninnieuwlandoost.nl Type Tjotter

Type Landvoogdes

Vanaf € 209.950,- v.o.n.

Vanaf € 214.950,- v.o.n.

Woonoppervlakte 105 - 116 m2

Woonoppervlakte vanaf 110 m2

Inclusief sanitair en tegelwerk

Lichte tuingerichte woonkamer (24 m2)

Diepe tuin voorzien van berging

Drie (slaap)kamers op 1e verdieping

Nog enkele woningen beschikbaar

Type Tjotter

EEN ONTWIKKELING VAN

INFORMATIE EN VERKOOP

T. (088) 712 28 12

T. (0181) 487 120 * Bij oplevering van de woning


30

AMBAC H T E L IJ KWERK

AMBAC H T E L IJ KWERK

Wat doe je als je al jaren je naam gevestigd hebt als succesvolle kapper en je eigenlijk wel eens keer wat anders wil met je kapperszaak? Johan Roos besloot het ondernemersrisico te nemen en probeert beetje bij beetje aan zijn zaak een jaren '40-'50-stijl toe te voegen. Maar houdt hierbij wel rekening met zijn klantenkring: "Ik ben voorzichtig." Johan is er vorig jaar november mee begonnen. De authentieke barbierstoel uit de jaren '40 was hiervoor het startschot. Zonder stoel kon hij namelijk niet beginnen. "Om zo'n authentieke stoel te vinden, moet je wel echt geluk hebben, gerestaureerd zijn ze namelijk erg duur."

de BarBier van Brielle A C H T E R D E D E U R E N VA N K A P S A L O N KNAPPE KOPPEN IS EIGENAAR JOHAN R O O S A A N E E N S T I J LV E R A N D E R I N G B E Z I G . A C H T E R I N D E K A P P E R S Z A A K S TA AT S I N D S KORT NAMELIJK EEN ECHTE OUDERWETSE B A R B I E R S T O E L U I T D E J A R E N ' 40 .

Dan vraag je je natuurlijk af waarom Johan voor deze stijl heeft gekozen. "Het materiaal ligt zo dichtbij me!" Johan is zelf ontzettend fan van de jaren '40-'50-stijl. Bovendien spreekt een barbier echt tot de verbeelding bij mensen. "Het doet je denken aan Amerika, de tijd van Frank Sinatra." Johan is zelf ook muzikant, hij drumt in twee bands en speelt jazz. Muziek die terug te horen is via de platenspeler in de zaak. Om het helemaal af te maken is Johan gekleed en gekapt in de stijl waar hij zo fan van is; zijn verschijning maakt het plaatje compleet. Johan legt uit dat het geen makkelijke stap is een stijlverandering door te voeren in een zaak die mensen al sinds 2000 kennen. "Ik wil geen klanten kwijtraken door die verandering. Ook dames moeten zich er prettig bij voelen." Want ja, naar de barbier gaan is toch iets voor mannen. Bovendien gaan vrouwen niet zo makkelijk terug in de tijd als mannen, weet Johan. "Vrouwen willen graag iets nieuws." Ook past het tijdperk dat Johan gekozen heeft, niet bij vrouwen. "Dames doen geen permanentje of watergolven meer. Daar komt nog bij dat vrouwen niet altijd de makkelijkste zijn. Ze


31

hebben vaak commentaar. Mannen kun je makkelijker overtuigen." Daarom heeft Johan een speciale scheerhoek voor mannen en de vertrouwde kappersstoelen voor vrouwen. Dat is dé oplossing: "Zo heb je wel je omzet en houd je rekening met vrouwen."

Want, benadrukt Johan: je moet wel reëel blijven als ondernemer. Er zijn altijd klanten die het niet willen en dat moet niet ten koste gaan van je zaak. "Als ondernemer moet je zakelijk na blijven denken." Daarom twijfelde Johan of Brielle er wel klaar voor zou zijn. "Je probeert een hele lifestyle op te roepen. In de grote stad gaat dat vanzelf, maar in een kleine stad werkt dat niet. Het zegt mensen hier niet zo veel." Johan neemt elke keer kleine stapjes in zijn stijlaanpassing en probeert zijn klanten er goed bij te betrekken. "Ik blijf vooral met de klanten praten, ik luister naar ze en laat ze meebeslissen." Hij ziet nu vooral dat de jeugd het geweldig vindt. Ouderen zien het meer als nostalgie, van hen hoeft het niet elke dag.

"Eigenlijk is Brielle te klein voor een barbershop. Maar mensen vinden het wel leuk!" a nders scheren Niet alleen de verandering is een risico, ook het scheren zelf. "Scheren is echt een ambacht. Het is een slag die je moet hebben, een gevoel. Net als bij viool spelen, of golven. Anders gaat het niet lukken. En je moet het vooral vaak doen en durven." Johan vertelt dat hij voor het scheren eerst een analyse maakt. “Net zoals je dat als kapper doet bij het haar van vrouwen. Daarna pak je een hete handdoek en balsem. Daar worden de haren zacht van en dat is belangrijk voor een goed scheerresultaat. Je scheert vervolgens eerst met de haargroei mee, daarna er tegenin. Dat laatste is moeilijk en gevaarlijk, het mag geen zeer doen." Vooral het inzepen voor het scheren is erg belangrijk. Johan gebruikt een ouderwets scheermes, maar wel met aparte mesjes, voor de hygiëne. "Ik wil steeds beter worden, want als ondernemer ben je nooit klaar."

B ARBERSHOPS Vakkundig gestylede baarden zijn sinds een paar jaar ontzettend hip. Puntbaarden, volle baarden, lange baarden, korte baarden, je komt ze tegenwoordig overal tegen. En dan het liefst in old school-stijl. Echte barbershops zoals we ze van vroeger kennen, verschijnen weer in het stadsbeeld. De shops zijn precies in de stijl van toen, ook het personeel kleedt zich doorgaans in de jaren '40-'50-barbierstijl. En dat slaat enorm aan, vooral bij de moderne jongeman.


32

het

Bruist DAT HET KRAAKT in krakau! krakau, na hoofdstad warschau de tweede stad van polen, is een bruisende stad. en een echte toeristenstad. al zou je dat niet zeggen, krakau ontbreekt vaak in het lijstje met steden als Barcelona, londen en parijs. voor wie een keer wat anders wil en niet al te duur uit wil zijn, is deze poolse stad een aanrader. Je kunt Krakau het beste bereiken met het vliegtuig. Met low budget luchtvaartmaatschappij Wizz Airlines vlieg je bijvoorbeeld voor nog geen zeventig euro vanaf MaastrichtAachen Airport naar Katowice, en terug. Het vliegveld van Katowice ligt zo'n 100 kilometer van Kakrau vandaan. Met een shuttlebusje word je vervolgens in anderhalf uur naar het centrale busstation van de Krakau gebracht. Aan het centrale trein- en busstation in Krakau ligt een gigantisch modern overdekt winkelcentrum. De bordjes wijzen je de weg naar het oude centrum, hoewel je op dat moment nog niet gelooft dat de stad er eentje heeft. Vanaf een groot plein loop je vervolgens een ondergronds tunneltje in. Eenmaal boven lijkt het alsof je in een andere wereld terecht bent gekomen. De omgeving is groen en ademt een historische sfeer. Om het oude gedeelte van de stad ligt een enorm stadspark. Een park dat niet alleen koelte biedt op warme zomerdagen, maar ook een prachtige route vormt richting het oude centrum. De mooiste route door het park is die langs de overblijfselen van de eind vijftiende eeuwse

Gotische verdedigingswerken van de stad. Langs de buitenpost loop je zo onder de prachtige Florianpoort door, een middeleeuwse verdedigingstoren die toegang biedt tot de stad. Het pad dat onder de poort doorloopt komt net als bijna alle andere hoofdstraten van de stad op de Grote Markt uit. Op dit indruk-wekkende centrale plein - een van de grootste middeleeuwse pleinen van Europa staan verschillende eye catchers. De lakenhal in het midden van de markt, de imposante

Mariakerk waar vanaf een trompettist elk uur een melodie van vier noten laat horen, de Raadhuistoren en het 11e-eeuwse St. Wojcjechkerkje.

Een ander - letterlijk - hoogtepunt van de stad is de 228 meter hoge Wavel-heuvel, gelegen aan de rivier de Wisla. Op deze heuvel staat de voormalige koninklijke residentie en een van de belangrijkste kathedralen van Krakau. De Gotische kathedraal bestaat uit verschillende


33 kapelletjes waardoor de kerk in eerste instantie wat bont en rommelig aandoet. Desalniettemin is de kathedraal van grote waarde: bijna alle koningen die Polen gekend heeft, liggen er begraven. Het koninklijke paleis met zijn imposante binnenplaats is ook zeker de moeite waard.

Onderin de stad bij de rivier, ligt de voormalige stad Kazimierz, een bezoekje dat zeker op het lijstje moet. Sinds de 13e eeuw huisvestte deze stad een grote Joodse populatie. Ook ten tijde van de Duitse invasie in Polen woonden het meerendeel van de 68 duizend Joden van Krakau in Kazimierz. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle Joden van Krakau verplaatst naar het getto aan de overkant van de rivier. De meeste van hen overleefden de oorlog niet. Net buiten dit getto staat nog steeds de emaillefabriek van Oskar Schindler (van de film Schindler’s List), waarin hij Joodse werknemers liet werken en zo 1.100 levens redde. Naast de fabriek van Schindler is de Oude Synagoge - de oudste nog bestaande synagoge van Polen - ook een echte must see.

eten en drinken Op de Grote Markt en in de straatjes rondom het plein vind je veel leuke eettentjes, koffiebarretjes en cafés. Naast hippe restaurants en de bekende fastfoodketens, probeert Krakau de originele keuken ook zo veel mogelijk te promoten. Op bijna elke hoek in de stad kun je wel een obwarzanek kopen, een typisch Krakaus ringvormig broodje dat doet denken aan een pretzel of een Turkse simit. Voor slechts een paar zloty cent (de Poolse munteenheid). In de traditionele restaurants staan er veel soepen op het menu, een typisch Pools gerecht. Vooral de zupa grzybowa, soep van eekhoorntjesbrood geserveerd in een uitgehold brood, moet je zeker eens een keer geprobeerd hebben. Net als een ander gerecht: de pierogi, een deegbakje gevuld met vlees. De Krakauer houdt sowieso van vlees en heeft het altijd hoog op het menu staan.

Uit eten gaan of een gezellige avondje stappen hoeft in Krakau niet veel te kosten. Een kopje koffie op het terras heb je al voor 4 tot 8 zloty (1 tot 2 euro) en voor een halve liter bier betaal je omgerekend slechts 2 euro. Uitgebreid lunchen doe je er met z’n drieën al voor iets meer dan 20 euro. En dineren – een driegangendiner in een traditioneel restaurant – kun je voor 50 euro doen. Als je de drukte een beetje wil ontvluchten, kun je ook heerlijk eten in de Joodse wijk Kazimierz. Daar bevinden zich veel hippe en kleine restaurantjes en cafeetjes waar je ook heerlijk kunt eten.


' =PPğIJďďď

PØ ç í ŕ Ø ßPÕ ç

Steengoed!

p =PPğIJ ç qíğPıà PğıÃÕ Ø ç p F ğĤ qĽĉqPÕ ĥ p )ðĤ ıÀ ĮÕí¢ p íædíæĥ \ qÀíqíØP p /Ľ íØØPæ ĥ Ĥæí ĉ p GíğÕĤÀíĉĥ p (Ãæ ğ ĤıÑ ĥ p =PPğIJ íĉ ßPPIJ p ğíí ßÇ ç ç ıí d Àíğ ç p (P íPğıÃÕ Ø ç p (í¢ qíğæ ğ Ē ôÁ ı Q íĉ ğ Ĥ ğʼn ğÃæµ

woningmakelaardij taxaties bedrijfsmakelaardij

Rijkstraatweg 41 | 3222 KA | Hellevoetsluis 06 30 755 843 | www.jetaartshop.nl | elma@jetaart.nl


35

H ET IS STIL IN a uschwitz ! W ANNEER

JE NAAR K RAKAU GAAT, IS EEN BEZOEK AAN HET VOORMALIGE CONCENTRATIEKAMP A USCHWITZ EIGEN LIJK EEN VANZELFSPREKEND GEVOLG . A USCHWITZ LIGT ONGEVEER 70 KILOME TER VAN DE STAD AF. VANAF HET CEN TRAAL STATION VERTREKKEN PER UUR ( SHUTTLE ) BUSSEN DIE JE VOOR DE DEUR VAN HET MUSEUM AFZETTEN . E EN BUS RITJE DUURT ONGEVEER 1 UUR EN 40 MINUTEN . O OK WIJ NAMEN EEN SHUTTLEBUS NAAR A USCHWITZ . O MDAT WE WAT LAAT ARRIVEERDEN BIJ HET BUSSTATION , ZAT DE BUS AL VOLGEPAKT EN MOEST EEN VAN ONS OP DE GROND ZITTEN . E EN SITUATIE DIE AL EEN VOORBODE WAS VAN HET GEVOEL DAT WE ZOUDEN KRIJGEN DIE DAG .

Bij aankomst stap je uit bij het museum van Auschwitz I. Wat veel mensen niet weten is dat Auschwitz een verzamelnaam is voor een aantal concentratie- en vernietigingskampen die de nazi’s vanaf 1940 lieten bouwen. Auschwitz I was bedoeld als concentratiekamp, daar vind je de boog met de woorden ‘Arbeit macht frei’. Het kamp bestaat uit een aantal hoofdgebouwen en stenen barakken waar tal van gevangenen ‘woonden’. De barakken zijn nu ingericht als expositieruimten die de gang van zaken in het kamp tonen. Indrukwekkend zijn de kilo’s afgeschoren vrouwenharen en de blikjes gas waardoor duizenden Joden in de gaskamers het leven lieten. Ook kun je een kijkje nemen in de cellen van één vierkante meter klein, waar gevangenen alleen rechtop in konden staan en zo de nacht door moesten brengen.

Wanneer je denkt dat het niet droeviger kan, word je met een bus naar Auschwitz II gebracht, ook wel bekend onder de naam Birkenau. In het vernietigingskamp krijg je pas echt een idee van hoe het was om Jood te zijn in de kampen. Je komt het kamp binnen door de poort waaronder de bekende spoorlijn ligt en dan zie je meteen hoe groot Birkenau eigenlijk was. Aan weerszijden van de spoorlijn, die tot aan het eind van het kamp doorloopt, staan barakken of de fundamenten daarvan. Een aantal houten barakken kun je nog van binnen bekijken. Eenmaal in zo’n barak bekruipt een misselijkmakend gevoel je, want wat een stank en wat een hitte (wij waren er hartje zomer).

Het wordt duidelijk dat niets enige bescherming bood tegen welke weersomstandigheden dan ook. Aan het eind van de spoorlijn vind je achter in Birkenau overblijfselen van de gaskamers. De treden die nog te zien zijn, zijn voor de Joden die daar naar binnen gingen de laatste van hun leven geweest. En daarna word

je volgepakt in een snikhete bus weer teruggevoerd naar Auschwitz I. Daar neem je het shuttlebusje weer terug naar de gewone wereld waar de gruwelijkheden die de Joden hebben moeten doorstaan, waarvan je nog maar een klein deel hebt gezien, ontzettend ver weg lijken maar in je geheugen gegrift staan.


Bezoek het Brandweermuseum en ervaar de brandbestrijding door de jaren heen!

Beleef ’t avontuur in het Brandweermuseum! www.nationaalbrandweermuseum.nl Openingstijden: Jaarlijks van begin april tot eind oktober Dinsdag t/m zaterdag 10:00 - 16:00 uur Zondag 11:00 - 16:00 uur Tijdens Nederlandse schoolvakanties ook op maandag geopend van 10:00 - 16:00 uur

Nationaal Brandweermuseum Lid van de Stichting Nationaal Veiligheid Instituut (NVI) Industriehaven 8 3221 AD Hellevoetsluis +31 (0)181 314479 E brandweermuseum@pitveiligheid.nl W www.nationaalbrandweermuseum.nl


37

Brestheater maakt zich op voor nieuw seizoen! Maar voor we zover zijn... gaan we nog genieten van de voorstellingen van Hofplein Rotterdam en Emilio (broertje van) Guzman. hofplein rotterdam Dit jaar komt Hofplein Rotterdam naar BREStheater met de bijzondere voorstelling Jurken voor jongens (8+). De voorstellingen zijn zaterdag 23 april om 19.30 uur en zondag 24 april om 15.00 uur. De voorstelling gaat over Dennis. Hij woont in een saai huis, in een saaie straat en in een saaie stad. Zo saai dat hij bijna in slaap valt. Maar dan ziet hij iets moois, iets kleurrijks. Hij krijgt een idee en durft het uit te voeren. Maar mag je je fantasie volgen als het de regels overtreedt? Jurken voor jongens gaat over raar doen in een saaie wereld. Over twijfelen, durven en doen. Eén voorstelling is eigenlijk niet genoeg… daarom beleef je met een kaartje zowel een dans- als een toneelvariant van het verhaal. Geïnspireerd op het populaire boek van David Walliams. emilio guzman Op woensdag 25 mei zal Emilio Guzman optreden om 20.30 uur met zijn voorstelling Alle Mensen Verzamelen. Emilio is het broertje van Javier Guzman en staat ook al jaren op de planken. Als kind werd hij al een dromer genoemd. Regelmatig stuurde de leraar hem de klas uit, omdat hij uit het raam zat te staren. Wat hij niet erg vond, want op de gang kon hij ongestoord verder gaan met dagdromen. En nu nog fantaseert hij graag. Hij wordt daarbij maar al te vaak onderbroken door mensen die hem om de oren slaan met woorden als ‘crisis, cijfers of financiële haalbaarheid’. Gelukkig is

op het podium alleen Emilio aan het woord. Daar kunnen saaie mensen hem niet onderbreken. De fantast gaat los! En met een beetje fantasie lost hij daarbij alle wereldproblemen in een keer op.

tipje van de sluier theaterseizoen ’16/‘17 De programmeur van BREStheater is er alweer een paar maanden zoet mee: het programma van het komende theaterseizoen. Het is nog geheim wie er allemaal zijn of haar opwachting komt maken in ons theater, maar dat het weer erg goed gelukt is een mooi programma te maken, dát is zeker! Een bonte mix aan bekende en aanstormende talenten en nationale en lokale artiesten zal het podium van BREStheater gaan bevolken. En ja, voor ieder wat wils: muziek, cabaret, toneel, dans en jeugd!

De seizoenspreview is op 11 mei, waar Vrienden van BREStheater een voorproefje krijgen van het nieuwe seizoen en als eerste hun kaarten kunnen bestellen. U wordt al vriend van BREStheater voor 15 euro.

De brochure met het programma zal op 25 mei verschijnen in de lokale krant met een bestelformulier achterin. Online bestellen voor de voorstellingen kan vanaf 27 mei op www.brestheater.nl

Openingstijden theaterkassa: wo/ do/ vrij 14.00 - 17.00 uur en 1 uur voor aanvang. (telefonisch reserveren en kopen kaarten): T. (0181-) 413 308 E. kaartverkoop@brestheater.nl. Of 24 uur E-tickets kopen altijd mogelijk op www.brestheater.nl en volg ons op facebook: facebook.com/BREStheater.Brielle

za. 25/06: Brielle achter de voordeur Deze middag bruist de Brielse binnenstad van de culturele activiteiten, een aaneenschakeling van ontroerende, grappige en swingende acts. Op tientallen bijzondere en verrassende locaties die normaal niet vrij toegankelijk zijn, zullen creatieve en getalenteerde inwoners van Voorne-Putten non-stop een gevarieerd scala aan voorstellingen presenteren. Dit varieert van zang, muziek, dans, toneel en straattheater tot korte sketches en poëzie. 12.00 - 16.30 uur. noteer alvast in de agenda... Zaterdag 6 augustus het Vertelfestival in de binnenstad en op vrijdag 19 augustus de Openluchtbioscoop op de Prikkevest.

cultuurladder Brielle Boek & filmmiddag in de infirmerie Deze middag wordt de verfilming van het boek De boekendief - M. Suzak vertoond. Bij reservering voor deze activiteit kan een exemplaar van het verfilmde boek worden geleend in de Bibliotheek in Brielle, zodat u boek en film met elkaar kunt vergelijken. www.leerenbeleef.nl museumweekend Op 23 en 24 april is er weer museumweekend. In De Tachtigjarige Oorlog Historisch Museum Den Briel is er daarom van alles te zien en te beleven. Alle activiteiten vindt u op de website: www.historischmuseumdenbrielle.nl voorne in stelling Op zaterdag 14 mei vindt voor de vijfde maal Voorne in Stelling plaats. In Hellevoetsluis, Rockanje, Oostvoorne en Brielle kunt u de militaire historie van Voorne bekijken. Centraal is de fietsroute over het eiland. In Brielle wordt de Batterij op de Penserdijk, het Kruithuis en de Stenen Baak opengesteld. Bekijk het programma op: www.voornewiki.nl optreden van de soundwaves in de sjoel Zondag 29 mei zal a capella ensemble Soundwaves optreden in de voormalige synagoge aan de Turfkade. Afgelopen jaar is het 10 jaar geleden dat de Sjoel gerestaureerd is en dienst is gaan doen als plek van ontmoeting en cultuur. De opbrengst van het optreden van de Soundwaves komt ten goede aan de Sjoel.

De gehele kunst- en cultuuragenda van Brielle bekijkt u op www.cultuurwebbrielle.nl


De nieuwe voorjaarscollectie is binnen!

Dameskleding & accessoires

Summum - Bandolera - Please - Tuzzi Aventures des Toiles - Cristina Cavioli Mariagrazia Panizzi - Eroke - Maryley Folli di Garbo - Caroline Biss

Markt 6 3231 AH Brielle Tel. 0181 47 35 14 www.zwartwitvaria.nl

www.pandorabrielle.nl

Nobelstraat 39 - 3231 BA Brielle T 0181 415 893

NIEUWE LOCATIE! Betaalbare dames- en kindermode

NOBELSTRAAT 28 TE BRIELLE

Moriaanseweg west 63 | 3222 AB Hellevoetsluis Turfkade 31 | 3231 AR Brielle Tel. 06-533 66 821 info@renr-fashion.nl | www.renr-fashion.nl

Wij heten u van harte welkom aan de Nobelstraat 28 te Brielle


39

move the body, the mind will follow! Ik kan zeggen dat sport mij veel heeft gebracht! Maar vooral het gevoel van vrijheid! Er zijn gelukkig velen met mij die dat kunnen beamen. Hoe fijn is het om te merken, dat je door te bewegen/sporten vrij in je hoofd wordt!! Hoe jammer is het, dat je dit gevoel niet kent, doordat je voor jezelf niet die tijd maakt. Maar probeer eens een tijdje de discipline te gaan creëren die nodig is om ook dat gevoel te krijgen. Gun jezelf dat!

Ja en nu hoor ik mensen zeggen ‘discipline is lastig’ en ‘ik heb geen tijd’! Een mooi voorbeeld is dat sporters in ons centrum elke week de afspraken bij onze instructeurs vastzetten. En dat werkt! Vaak is het lastig om het zelf te doen en heb je hulp nodig bij het vinden van de discipline die je uiteindelijk gaat brengen waar je voor wilt gaan.

En die discipline gaat ervoor zorgen, dat je meer vrijheid krijgt om momenten voor jezelf te maken. Alleen er maar voor zorgen dat in je agenda staat op welke momenten je gaat sporten. Geen overuren in je hoofd, wat prioriteit heeft. Of weer vooruit schuiven. Jouw moment. En je zult zien, dat je juist

het gevoel krijgt van vrijheid, omdat het overzichtelijk wordt. En dat de momenten van ontspanning echt van jou zijn. Heb je daar moeite mee, laat je daar dan in begeleiden.

Er is al veel geschreven over wat sport voor mensen betekent en wat het ons brengt. Het NOC/NSF heeft een onderzoek gedaan onder sporters en heeft daar een volgorde aan gegeven wat sporters aangeven. • Sport is een geweldig middel om mensen te verbinden. • Sport maakt je fit en draagt bij tot gewichtscontrole. • Sport draagt bij aan voordelen op psychisch en sociaal gebied. • Sporten geeft ook een prikkel aan je zelfvertrouwen. • Sporten geeft een gevoel van VRIJHEID en doorzettingsvermogen. En ga zo maar door!!

Soms moet je een besluit nemen om sporten/bewegen belangrijk te maken in je agenda! En dan ga jij dat gevoel van vrijheid ook ervaren. Marjolein van Unen

tipsTIPSTIPS TIPSTIPStips tipsTIPSTIPS

• Stel jezelf een doel, wat wil je op zowel korte als lange termijn bereiken? Als dit moeilijk voor je is, zou je de hulp van een deskundige kunnen inschakelen. • Hou je vooruitgang bij zodat je ziet dat je inzet resultaat oplevert. • Pak je agenda en rooster je trainingen op vaste dagen en tijden van de week in, probeer er een gewoonte van te maken. • Ga op zoek naar een volledig programma, een 10-weekse cursus waarin sport en voeding centraal staan, waardoor je verandering van eetpatroon en beweging ervaart. • Start samen met een buur, kennis, collega of vriendin. • Maak een lijst van de voordelen van sporten en hang deze ergens zichtbaar op. Vergeet niet toe te voegen dat sporten de nachtrust verbetert en meer positiviteit en energie oplevert. • Beloon jezelf als je een doel hebt bereikt!

j p s ortief met mar olein!


In april 2016

START DE BOUW

Landmarkappartementen en prachtige watervilla’s

van de appartementen en twee watervilla’s!

Nog 2 wate villa’ r te ko s op! • Ruime kavels van circa 247 en 260 m²; • Woonoppervlakte 160 m²;

Uw eigen Watervilla...

• Volledig ingerichte keuken van ruim 11 m²;

Met een ruime woonkamer aan de tuinzijde en een achtertuin die op het

• Inpandige garage voor één auto;

zuiden is gericht is het met recht luxe en comfortabel wonen aan het Brielse

• Complete badkamer voorzien van douche,

meer in het project Waterfront Brielle.

• Achtertuin op het zuiden;

ligbad en wastafel.

Nog 2 appa mentrtete ko en op! • Ruime appartementen van 100 tot 117 m²; • Aan woonkamer grenzend ruim balkon

Uw eigen appartement...

gelegen op het zuidwesten of westen; • Riante masterbedroom van bijna 18 m²;

Een prachtig en ruim appartement aan het Brielse Meer. Dit appartement

• Parkeergelegenheid voor één auto in

is voorzien van een lichte woonkamer met een open keuken die uitzicht

de ondergrondse parkeergarage d.m.v.

heeft op het water. Op het aan de woonkamer grenzende balkon

parkeerlift;

is het heerlijk genieten!

VOOR MEER INFO: WWW.WATERFRONTBRIELLE.NL T. 0181 484 000

T. 0181 487 120


41

goodiesWritingGirl* trust yvi draadloze € 12,99 mini muis

carrie Bag! ideale laptop tas

Hello lief muisje - jij maakt ons kantoor vrolijk! Deze compacte muis is draadloos (tot wel 8 meter!), heeft een comfortabele vorm en rubberen grip van de track control, in snelheid verstelbaar en met een usb ontvanger die je makkelijk opbergt. Met mooie afbeelding van de kolibrie - plug and play aansluiten en beginnen maar!

€ 49,95

Stijlvolle tas die overal bij past - afsluitbaar door rits, aparte vakjes en je kunt ‘m om je schouders dragen of gewoon los in de hand. Ideale tas voor werk of studie! hugs and kisses notitieboekje

€ 14,95

Leuk cadeau voor jezelf, je beste vriendin, je kind, je man of tante Marie. Altijd een feel good boekje bij de hand... stop in je tas!

molskine professional notebook large hard Black € 20,95 kabel organizers

Moleskine is voor de professional - het papier schrijft heerlijk soepel en organisatorisch bieden de tabs en het inschuifmapje extra voordelen. En daarnaast zorgt het design, de kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling dat je nooit meer anders wilt!

€ 12,50

Label your cable... Weg met die grote kluwen onoverzichtelijkheid aan snoeren achter je bureau of tv. Markie Mark Brothers zijn kleine acrobaatjes die duidelijkheid geven door het label. En jou het overzicht, organize in style!

trust universele 25w wandoplader met 5 usB-poorten € 34,99 Wat een uitvinding! Vijf devices tegelijk opladen - van iPhone, smartphone, iPads, tablets... all together! Voor de hele familie - er staat duidelijk aangegeven welke de snelladers zijn. Ideaal voor je kantoor, woonkamer of werkplek!

mappen met geweldige quotes... € 3,95

swiss spectrum victorinox pen € 39,95 Samen ontwikkeld met Victorinox, met geïntegreerde briefopener, nagelvijl en scherp mesje, een must have onder de pennen. Uitgevoerd in staal en verkrijgbaar in vier varianten met doorzichtige top: green, purple, pink en blue. Is ontwikkeld i.s.m. Nasa, schrijft ondersteboven, en 8 km onafgebroken. Dit is de pen die je graag cadeau geeft: goh, wat een uitvinding!

+849 popline fluo ballpoint pen met magnetisch doosje

€ 24,95

De Caran d’Ache Popline is cool, trendy en flashy. Optimaal comfort in je hand en veel schrijfplezier in die vrolijke, felle neon kleurtjes. Wij zijn fan en nemen de Fluo overal mee naar toe, handig in je tas en je raakt je pen nooit kwijt door het mooie doosje.

Om al jouw aantekeningen, leuke spulletjes, beeldmateriaal, artikelen, interieur styling of moodboard inspiratie te verzamelen verzamelmappen met inspirerende quotes van beroemde schrijvers.

*webshop writinggirl.nl


Groo

grotet,r,

grootst! Erv nu zealfadr ruimte e

€ 559.000 (V.O.N.)

Kaaiwoning Royal... Royaal wonen aan ’t water ‹ ALLY NYV[L SPJO[L ^VVURHTLY ‹ .YVV[ [LYYHZ HHU ]VVY LU aPQRHU[ ‹ ,PNLU SPNWSHH[Z ]VVY IVV[ HHU [LYYHZ ‹ ,_[YH IYLKL ^VUPUN T ‹ +YPL ]LYKPLWPUNLU ‹ 3PNNPUN VW KL RVW ]HU WYVQLJ[ 7VY[ )YPLSSL

‹ 9\PTL JVTWSL[L RL\RLU ‹ *VTWSLL[ PUNLYPJO[L IHKRHTLY ‹ RHTLYZ TVNLSPQROLPK [V[ TLLY ‹ 9\PT KHR[LYYHZ ‹ 6WWLY]SHR[L Tõ ‹ 0UOV\K Tö

www.portbrielle.nl

Laatste fase Port Brielle

Dokwoningen Wonen in Port Brielle nu voor iedereen bereikbaar vanaf

€ 210.500 De allerlaatste fase nu in verkoop

(v.o.n.)

www.portbrielle.nl telefoon 0181 487120


Onze merken: Noppies, Dirkje, Z8, Garcia, Petrol, Vingino

‘s Zomers bieden we een pakketprijs: 1ste stuk voor € 28; 2de stuk voor € 25; 3de stuk voor € 22. Volg ons op Facebook: www.facebook.com/dibellezzamode

Nobelstraat 38 • 3231 BC Brielle • Tel. 0181-769173 Maandag t/m zaterdag: 09.00 uur tot 17.00 uur Elke eerste zondag van de maand geopend geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur

Ook voor Moederdag... ...moet u bij Floweraction zijn! Stationsweg 3 I 3233 CR Oostvoorne T 0181 - 506215 Wij bezorgen aan huis.

Mo Voor a maaedreordagboleukwe en buiotk voor bintnten... bruideswnplanten,enrouwweerk & rk.


k araoke VOOR HEEL EVEN EEN ECHTE ARTIEST... BIJ CAFÉ 'T POORTHUYS

ORGANISEREN ZE HEEL

H E T J A A R D O O R E L K E Z O N D A G E E N K A R A O K E - AV O N D .

EEN

G E Z E L L I G E E N M U Z I K A L E AV O N D D I E S I N D S E E N

A A N TA L J A A R D R U K B E Z O C H T W O R D T.

Het idee voor een karaoke-avond kwam van Denise van Gelder, de vrouw van eigenaar Rick van Gelder. "Ik vond karaoke oubollig, het is dat mijn vrouw het doordrukte." Inmiddels worden de karaoke-avonden in ‘t Poorthuys druk bezocht en is het voor veel cafégangers elke zondagavond vaste prik. Niet alleen Briellenaren komen voor een avondje karaoke-zingen, ze komen uit Dordrecht, Ridderkerk en Vlaardingen en zelfs veel internationale gasten zingen een nootje mee. Rick: “‘t Poorthuys is een echt internationaal café, met Duitse, Franse en Poolse bezoekers. Vanuit het Deense zeemanshuis hiernaast komen veel Filippino's naar de karaokeavonden - die zitten namelijk veel op Deense schepen." 's Zomers komen er vooral veel campinggasten en toeristen op zondagavond naar het café.

Silvester Koster levert de karaoke-apparatuur aan ‘t Poorthuys en is zelf groot fan van kara-

oke. Op de vraag hoe lang hij al karaoke zingt, antwoordt Rick gekscherend “Veel te lang!” Silvester: “Ik zag als achtjarig jongetje mijn vader karaoke zingen, toen al dacht ik, dat wil ik ook.” Hij kwam met Rick in contact toen hij zijn winkeltje met mannenshirts opende naast ’t Poorthuys. Silvester weet veel van karaoke en zorgt ervoor dat de avonden voorzien zijn van goede kwaliteit muziek. Rick: “Het heeft wat geld gekost, dat mag je best weten.” Het lijkt de investering meer dan waard, want zo'n wekelijkse activiteit levert je toch meer naamsbekendheid op, legt Rick uit. Silvester valt hem bij: “Het is een echte publiekstrekker.”

Wat maakt karaoke dan zo populair? “Mensen willen graag hun stem laten horen,” zegt Silvester. Rick: “Ze willen graag in de schijnwerpers staan.” En dat geeft de mensen een goed gevoel volgens de mannen. Tijdens een karaoke-avond krijg je even de kans om artiest

te zijn. Silvester benadrukt dat er zangers tussen zitten die best aardig kunnen zingen. “Die komen echt om te performen. Ze studeren zelfs thuis liedjes in." Toch staat karaoke in het algemeen ook bekend om zangers die staan te popelen om een liedje te zingen en er eigenlijk niets van bakken. "Je heb inderdaad wel eens mensen die vals zingen. Maar het belangrijkste is: het maakt mensen vrolijk."

soort muziek bepaalt de sfeer Het is vooral de soort muziek die een uitgelaten sfeer creëert in het café. En voor iedere bezoeker is er wel een geschikt liedje, ook voor de internationale bezoekers. In het repertoire zitten onder meer Engelse, Duitse, Franse en zelfs Poolse nummers. "De mensen kunnen uit meer dan 40.000 liedjes kiezen, in verschillende talen en uit diverse soorten muziek", legt Silvester uit. Dit zorgt voor een gezellige mix aan liedjes. Welke liedjes het vooral goed doen? "Dat zijn de meezingers!" Zelfs wanneer er even geen karaoke wordt gezongen, wordt er flink gefeest in 't Poorthuys tijdens de karaoke-avonden. Silvester: "In de pauze draaien we bijvoorbeeld Sirtaki-muziek of de Macarena en dan danst iedereen mee." Als eigenaar is Rick de man die de boel in de gaten houdt. “In dronken toestand krijg je geen microfoon.” Ook geeft hij aan dat ‘t Poorthuys zich vooral richt op een wat ouder publiek. Silvester licht toe: “De sfeer is dan gezelliger, ouderen vieren toch anders feest. Er is dan echt sprake van oud-Hollandse gezelligheid.” De karaoke-avonden zijn dan ook iedere week hartstikke gezellig. Rick: “Na de karaoke blijven mensen hangen, dan knallen we de feestmuziek aan, bijna iedereen blijft tot sluitingstijd.”

karaoke

toppers silvester Heb je even voor mij Je denkt dat je alles mag van mij Bloed Zweet en Tranen rick Little green bag Paradise by the dashboard-light


45

k araoke erg populair in j apan

Het woord karaoke komt van de twee Japanse woorden kara, dat ‘leeg’ betekent, en oke, een afkorting van het woord okesutora, Japans voor ‘orkest’. Samen betekenen de woorden dus 'leeg orkest' en dat is ook precies wat karaoke is. Karaoke is erg populair in Japan, vooral onder zakenmannen. Na hun werk verblijven ze al zingend nog uren in karaokebars. Sommigen karaokezangers of -zangeressen huren een professionele coach in om hun kunsten te optimaliseren. Velen zijn namelijk bang om een slecht optreden te geven. Dat de machines aangeven hoe je zangkunsten beoordeeld zijn, helpt daar in ieder geval niet bij.

machine

De eerste karaoke-machine werd in 1971 uitgevonden door een Japanse muzikant, Daisuke Inoue. Hij speelde geregeld in cafés en barretjes, maar verdiende daar nooit zo veel aan. Op een dag vroeg een bareigenaar of hij een aantal zakenmannen wilde begeleiden die een liedje wilden zingen in de bar. En zo geschiedde. Inoue kreeg steeds meer verzoeken van zingende zakenmannen. Omdat hij ze niet altijd kon begeleiden, besloot hij zijn muziek op te nemen. Hij ontwikkelde een machine die de liedjes met de muzikale begeleiding af kon spelen. Uiteindelijk had Inoue elf machines in zijn beheer die hij aan cafés verhuurde. Omdat de Japanner geen patent op zijn uitvinding had aangevraagd, profiteerde hij niet van de booming business die zijn karaoke-machine veroorzaakte.


46

t e g ekke m ode

c heap &c o .

celine


nina & roos

Winkel cheap & co Voorstraat 77, Brielle T 06-11132237 (Annelies de Buck) Fotografie, styling visagie yppe photographic design

47


48


49

maud


50


51


jong 52

In elke editie van Briellenaer geven we het woord aan twee Brielse jongeren. Wie zijn ze? Wat zijn hun hobby’s? En wat vinden zij eigenlijk van onze vestingstad? Dit keer zijn dat Simone Bloothoofd (19) en Anne Eggink (17). Zij kennen elkaar via hun bijbaantje bij Albert Heijn, waar Simone sinds een maand teamleider is en Anne als vakkenvuller werkt. De meiden hebben een druk leven met werk, school, sport en natuurlijk uitgaan.

De meiden komen vooral erg serieus en gedreven over. Beiden zijn hard aan het studeren. Anne focust zich momenteel op haar eindexamen Havo dat er bijna aankomt en Simone is druk bezig met haar studie sportmarketing en management aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast verdienen ze hun geld bij de Albert Heijn. Anne kwam via een tip van haar moeder bij AH in Brielle terecht. "Mijn moeder doet altijd boodschappen in Brielle en zag een advertentie." Nu werkt ze er al weer twee jaar. Of de meiden naast werk en school ook nog tijd hebben voor leuke dingen? Beiden: “Natuurlijk!”. Anne: “Ik ga in het weekend uit of ik spreek met mijn vriend af.” Anne's vriend woont in Hellevoetsluis en ze heeft hem leren kennen op school, op het Jacob van Liesveldt. Als ze gaat stappen, doet ze dat vaak in Brielle. “Ik ga meestal naar de Mixx of naar de Hoofdwacht of Nobel.” Simone: “Ik ga het liefst in Rotterdam uit, naar feestjes in de Maassilo.”

Simone vindt het uitgaan in Brielle af en toe wel saai. “Er gebeurt hier niets. En eigenlijk kun je het ook niet echt stappen noemen, het is meer een avondje uit.” De spannende avonden zoekt ze op in Rotterdam. Ook Anne gaat wel eens naar de grote stad, eens per maand. “Als er echt wat te doen is.” Wat Anne vooral leuk vindt aan uitgaan in Brielle is dat je op een avond veel bekenden tegenkomt. “Dat is altijd heel gezellig.” In Brielle zijn af en toe ook wel leuke feestjes, vertelt Anne: “Laatst was er een hardstyle-feest in de Mixx, toen was het stampensvol.” Simone: “Als er iets bijzonders is, is er altijd meer publiek.”

drieling De meiden hebben in hun drukke leven ook nog tijd over om te sporten. Simone voetbalt in het vrouwenteam bij VV Brielle, in de tweede klasse en staat linksbuiten. “Ik voetbal al sinds mijn zesde.” Het voetballen zit bij Simone in de familie. Simone is een drieling met haar twee broertjes en vroeger zaten ze alle drie op voetbal. "Wouter zit ook nog op voetbal, in de selectie." Simone traint twee keer per week. Daarnaast traint ze ook nog de F1’tjes. Het voetbal betekent voor deze sportieve meid vooral gezelligheid. "De derde helft doe ik ook vaak mee, haha, of we spreken bij meiden thuis af of in de stad. We zijn met het team wel echt vriendinnen.” Anne danst al bijna tien jaar bij Brinio. “Ik zit in de selectiegroep en dat is een leuke groep meiden.” Buiten de trainingen om zien de dansmeiden elkaar dan ook veel om samen gezellige dingen te doen. Ze traint elke vrijdagavond, een training van twee uur. “Ik zou het niet meer willen missen.” Simone woont nog thuis, maar zou wel graag in Rotterdam willen gaan wonen. “Ik heb een vast contract bij Albert Heijn, dat speelt mee. Maar ik ben het reizen naar school zat.” Anne blijft tot ze haar studie heeft afgerond nog

thuis wonen. Ze wil na de Havo Office Management gaan studeren, ook aan de Hogeschool Rotterdam. Ook Simone blijft tot haar afstuderen nog bij haar ouders wonen. Beide meiden geven aan later wel terug te willen komen naar Brielle. Anne: “Ik denk dat ik hier later wel een starterswoning wil. Maar eerst wil ik nog graag in de stad hebben gewoond.” Simone: “Ik wil later ook wel terug komen naar Brielle. Inderdaad eerst in de stad, daar gebeurt gewoon meer.” gezelligheid Op de vraag wat de meiden zo leuk vinden aan Brielle, antwoordt Simone: “De gezelligheid.” En Anne: “1 april!” Simone: “Ja, 1 april is echt Brielle. Er wordt eigenlijk nog redelijk wat georganiseerd in Brielle, zoals het Bevrijdingsfestival. Dan ga ik altijd wel even kijken, als ik niets te doen heb.” Anne vindt ook vooral de veiligheid fijn aan Brielle: “Ik voel me hier veilig.” Simone: “Dat komt door het ons-kent-ons. En je kan je fiets hier gewoon laten staan zonder dat hij op slot staat. Het is een veilige omgeving.” Brielle is voor nu nog niet te klein voor de meiden. Ze hebben er een druk en vooral gezellig leven. Anne: “Ga je vrijdag naar Nobel?” Simone: “Nee, dan speelt het Nederlands elftal!”


g

53

Samen werken bij de Albert Heijn!

Als er iets bijzonders is, is er altijd meer publiek!

“

�

AH heeft al vele jaren een vestiging in Brielle. In de beginjaren te vinden aan de Voorstraat. Het was toen nog een bescheiden zelfbedieningswinkel. Dat veranderde met de verhuizing naar het Slagveld. In de oude gebouwen van de voormalige veiling werd een grote, moderne supermarkt gerealiseerd met een eigen parkeerterrein. Inmiddels is een begin gemaakt met weer een nieuw en groter filiaal aan de Thoelaverweg. Simone Bloothoofd en Anne Eggink werken als vakkenvullers bij Albert Heijn. En ze doen dat met heel veel plezier!


Je kijkt je ogen uit! Historyland in Hellevoetsluis... Een reis in de tijd voor jong en oud.

NIEUW

NIEUW

NIEUW NIEUW NIEUW

weekmarkt

Brielle De enige échte markt van Brielle. Gezellige marktkramen en winkelwagens met de lekkerste verse ingrediënten en complete gerechten voor het kerstdiner... maar ook voor de leukste kerstcadeaus, kerstkaarten en accessoires. En natuurlijk is de markt ook volledig in kerstsfeer gehuld!

‘like’ ons op facebook! De Brielse weekmarkt is ook te vinden op Facebook. Volg de pagina Markt Brielle en blijf op de hoogte van alle leuke acties en aanbiedingen.

‘Liken’ dus!

Officiële opening zaterdag 28 mei 2016 om 12.00 uur Introductietarief entree: volwassenen € 5,jeugd tm 12 jaar € 2,50 kinderen tm 3 jaar € 0,-

Van toen naar nu,van jong naar oud Ravenseweg 11c I 3223 LM Hellevoetsluis T (0181) 74 41 71 I E-mail: info@historyland.nl

www.historyland.nl


Chez Andre... Aan de Turfkade in Brielle vind je de lekkerste ijsjes en ijscoupes!

55


E 2

BRIELSE MEER SPE OP 25 JUNI 2016 SPONSORT U HIER!?

SPONSORT U HIER!?

SPONSORT U HIER!?

SPONSORT U HIER!?

Oók leuk voor personeelsverenigingen & bedrijfsuitjes!

SPONSORT U HIER!?

ni a.s. u j 4 2 d n o Vrijdagav Nautica n a v w u o otsch o l v e t h c i l erk als r w r ve u u v t e man m s j i e G r a a n ktakel! e p s p a r t f a

Op zater zaterdag dag 25 juni a.s. organiseertt de SOBM voor de twe tweede eede keer een maritiem m spektakel op en rrond ond het Brielse Me Meer. eerr. Mis het niet en kom m ook gezellig langs! Met het Brielse Meer M Spektakel wor wordt dt dit prac prachtige chtige gebied extra op de d kaart gezet als (water)spor (water)sport/fiets/ rt/fiets/ wandel/recreatie/gelegenheid wandel/r ecreatie//gelegenheid en laten de deeln deelnemers nemers de rregio egio graag ke kennis ennis maken met het Brielse Meer Meer.. Er is voor elk watt wils, van jong tot oud! Denk hierbij aan het rreuzenrad, euzenrad, de BLOB, de ECOmarkt en diverse zeil/duik/r zeil/duik/roei/golf-clinics. oei/golf-clinics.

Het evenement hee heeft eft een dagvullend pr programma ogramma a van 10.00 tot 18.00 0 uur op de diverse locaties rrondom ondom het Brielse Meer Meer.. Na 18.00 uur krijgt het h Brielse Meer Spektakel ee een en vervolg op de divers diverse se campings, verenigingen, verenigingen, ja jachtachthavens en hor horecagelegenheden. ecage elegenheden. Sommige locaties ties zullen op zondag hu hun un Open Dag voortzetten.

Het Brielse Mee Meer er Spektakel wor wordt dt weder wederom om gesponsor gesponsord d door o.a. o a hoofdsponsor: sponsor: ExxonMobil, beken bekend nd door de merken Esso en Mobil, he heeft eeft in Rotterdam Rotterdam een raf raffinaderij, ffinaderij, vier er chemische fabrieken en een smeer smeereroliemengfabriek. De Deze eze fabrieken pr produceren oduceren en lever leveren en n laagzwavelige petr petroleumproducten oleumproducten en gr grondstoffen ondstofffen voor de chemische e industrie. “W “We e inves investeren steren doorlopend in maatregelen maatregelen om m ons ef effect fect op het milieu te verbeter verbeteren eren door emissies en energiegebruikk te beperken. Dit alle alles es met de grootste grootste zorg voor veiligheid. veiligheid. Onze fabrieken bieden betaalbare, betaalbare, e betr betrouwbare ouwbare energie, goed betaalde e banen en belasting belastinginkomsten ginkomsten aan overheden. Hiermee doen we een positieve bijdrage aan n de economie in de regio. regio. Met onze donatie willen we o ook graag bijdragen aan een succesv succesvol vol evenement voor de inwoners van n Brielle, W Westvoorne estvoorne en omstreken.” omstreken.””

www.brielsemeerspektakel.nl www.brielsem meerspektakel.nl

Brielse-Meer-Spektakel Brielse-Meer-Spektake el

BMSpek BMSpektakel ktakel tak kel


KTAKEL

Sponsors gezocht!

SPONSORT U OOK!?

We zoeken bedrijven, instellingen en verenigingen die een rol willen spelen tijdens het Brielse Meer Spektakel d.m.v. financiën (in geld en in natura). Denk hierbij aan beveiliging, huur van materialen zoals aggregaten en tenten e.d. Ook ideeën zijn van harte welkom! Lokale bedrijven hebben hierbij een pré!

SPONSORT U HIER!?

Neem hiervoor contact op met het team van Move On communicatie via BMS@gelukkigeklant.nl of 0181 650 630. Wat kunt u verwachten: • • • •

Roei-, zeil- en duikdemons duikdemonstraties straties en golf-clinics Muziek op heel veel locaties es én op het water Een rreuzenrad euzenrad met zicht over ver het hele gebied groot Een BLOB om je van een gr g oot opblaaskussen te laten lancer lanceren en • Diverse waterspelen en ed educatieve ducatieve kinderspelen

• • • •

W aterski- en wakeboar d demo’s/clinics dem mo’s/clinics Waterskiwakeboard E ECO-markt op het Kruininger Een Kruiniinger Gors D Duurzaamheid en innovatie op o en rrond ond het water H Huurmogelijkheden van o.a. waterfietsen, sloepen, kano’s k kano’ s en ligfietsen enz. • Open O Huis op de diverse locat locaties ties en nog veel meer meer..

Noteer deze datum alvast in uw agenda en mis het spektakel niet!

(PERSONEELS)VERENIGINGEN (PERSONEEL LS)VERENIGINGEN EN N ONDERNEMERS, opgelet! op pgelet! Het Brielse Meer Spek Spektakel ktakel is ook zeer geschiktt voor personeelsuitjes en teambuilding! teambuil Schrijf je met een team t in voor bijv. bijv v. een van d de clinics op zater zaterdag, dag, kom m genieten van de vlootschouw w en het vuurwerk op vrijdagavond vrijda agavond en rreserveer eserveer alva alvast ast een tafel bij een van de horeca-gelegenheden horeca-gelegenheden e rrond ond he het et Brielse Meer voor 24 en 25 juni a.s.


58 advies. Hebben we het niet in huis wat de klant zoekt, dan gaan we ernaar op zoek. Is die bepaalde kleur nergens te vinden, dan laten we het in opdracht maken.” Jaco kan zich nog goed die klant herinneren die zo tevreden was over het kunstwerk dat hij had gekocht, dat hij van dezelfde kunstenaar een vergelijkbaar kunstwerk wilde hebben, maar dan in een ander formaat, met een vergelijkbare voorstelling. “De kunstenaar hebben we toen met die opdracht aan het werk gezet.” Het is altijd mogelijk om een kunstwerk zonder verplichting op zicht mee te krijgen.

Kunst bereikbaar maken voor iedereen. Dat is de doelstelling die Jaco Groeneveld met Van Bellen Art voor ogen heeft. Het pand op de Markt in het hartje van Brielle leent zich er uitstekend voor. “Het is een laagdrempelige galerie, waar het leuk is om van tijd tot tijd gewoon even rond te kijken. En voor elke portemonnee hebben we wel wat moois in huis.”

Voor veel mensen heeft kunst een wat elitair karakter. Jaco is het daar niet mee eens. “Kunst is er voor iedereen. Wie niet zo veel heeft te besteden, moet ook kunnen kopen wat hij mooi vindt.” Met de galerie wil hij zijn gelijk aantonen en die spreekwoordelijke drempel wegnemen. Betaalbare kunst Van Bellen Art is al veel langer in Willemstad gevestigd. In Brielle zag Jaco twee jaar nieuwe kansen. “De galerie ligt in een druk winkelgebied en dat merk je met de aanloop. Echter niet meteen. In het begin vond het publiek het mooi en prachtig, maar er werd niet erg veel gekocht. Als je aan het winkelen bent en je ziet wat moois hangen, is het ook leuk om betaalbare kunst te kunnen kopen. Dat begrijp ik en daarom ben ik op zoek gegaan naar andere, beter op het publiek afgestemde kunst.” Wat Van Bellen Art te bieden heeft, is voor een groot deel afgestemd op de vraag. De collectie bestaat vooral uit moderne kunst; naar klassieke werken is nauwelijks vraag. Er zijn ook niet zoveel kunstenaars meer die op de ‘ouderwetse’ manier schilderen. Afgezien van kleine kunstdrukjes van bekende kunstenaars, zijn er

geen papieren reproducties van kunstwerken te vinden. “We zijn geen Ikea. We verkopen geen posters, niet met en niet zonder lijst.” kunst of decoratie Wat is kunst en wat is decoratie? Voor velen is het lastig om dat onderscheid te maken. Voor Jaco is het duidelijk: “Kunst is eenmalig en uniek. De collectie bestaat dan ook voor het grootste deel uit unieke werken. Weliswaar in een aantal gevallen telkens met hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld een tafereel met een olifant, maar elke keer met de hand geschilderd en telkens net iets anders vormgegeven.”

Kunst kopen is voor velen spannend, is de ervaring van Jaco. Het is niet altijd een kwestie van even rond kijken, de keus bepalen en afrekenen. Kunst komt in huis op een prominente plek te hangen en vraagt ook enig ruimtelijk inzicht. Lang niet voor iedereen is het maken van de juiste keus eenvoudig. “We zoeken het daarom bewust op”, geeft Jaco aan. “Sommigen kunnen moeilijk uitleggen wat ze mooi vinden, waar ze aan denken of welke kunstenaar ze op het oog hebben. We denken graag mee en in een gesprek komen we dan tot een

Jaco heeft veel contacten in de kunstwereld. Bijna dagelijks spreekt hij de nodige kunstenaars en die kennis gebruikt hij in de zaak. Zelf schildert of tekent Jaco niet, maar dat wil niet zeggen dat hij er geen verstand van heeft. “Ik loop al heel wat jaren in deze wereld rond en weet heel goed wat er te koop is en hoe het werkt. Wie voor de eerste keer kunst wil kopen, doet er verstandig aan advies in te winnen bij een deskundige. Bij ons bijvoorbeeld, want wij hebben er verstand van.” Jaco zegt een naam hoog te hebben houden. Er worden dus geen zaken gedaan met vage tussenpersonen die zeggen als enige te mogen onderhandelen namens een overleden kunstenaar. “Ik heb alleen contact met levende kunstenaars die op dit moment actief met hun kunst bezig zijn.”

aangenaam verrast De galerie op de hoek van de Markt is nauwelijks te missen. Het is een opvallend pand en de grote etalages laten een groot deel van het assortiment zien. “Mensen zijn aangenaam verrast”, is de ervaring van Lisa Fuchs, die verantwoordelijk is voor de ondersteunende marketingactiviteiten. “Sommigen voelen zich zelfs overrompeld, zeker als ze in de gaten krijgen hoe groot het is. De locatie is gewoon top.” Medewerkster Miranda Straver biedt mensen graag wat te drinken aan. En wie even moet wachten, kan uiteraard alles even op zijn gemak bekijken.

Van Bellen Art heeft een breed kunstaanbod met een grote diversiteit aan stijlen en prijzen. Het zijn vooral kunstwerken voor aan de muur, maar er zijn ook glazen sculpturen, bronzen beeldjes en relatiegeschenken. Ook voor de degenen die wat meer te besteden hebben, is er een ruime keus. De collectie wordt van tijd tot tijd vernieuwd. “Mensen houden van nieuwe dingen”, weet Lisa. “Maar de verhouding tussen prijs en kwaliteit houden ze goed in de gaten. Aan ons de taak ervoor te zorgen dat dit klopt.”


5961

goed om te weten! drink Briels Bier...

Het Brielse bier, Den Thienden Penninck, is een koper/amber kleurig ongefilterd speciaalbier van 6,5% alcohol. Het bier is sinds 31 maart jl. verkrijgbaar in de horeca (van de tap en in fles) en bij diverse winkels. Dit speciaalbier is vernoemd naar een belastingmaatregel in 1569 ingevoerd door Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva en landvoogd over de Nederlanden namens koning Filips II van Spanje. De belasting leidde tot woede en verzet in de Nederlanden en kan als een belangrijk element gezien worden voor de Nederlandse Opstand, die later de Tachtigjarige Oorlog genoemd zou worden. In Den Briel, de eerste stad die bevrijd zou worden van het Spaanse juk, was er een bierbrouwer. Hij had met de Spaanse commandant een heel creatieve manier gevonden om de belasting te betalen. Hij brouwde een speciaal voor het Spaanse garnizoen een dorstlessend licht hoppig koperblond bier waarmee hij zijn belasting betaalde.

Honderden jaren later vond een herbergier van een speciaalbiercafé op een zolder een oud stoffig houten kistje met daarin het recept voor de enige echte “Tienden Penninck”. Samen met 2 brouwers en een biersommelier brachten ze dit stukje geschiedenis weer tot leven. Het bier heeft een licht bittertje met een klein zoetje en een fruitig, hoppig aroma. Het bier is gebrouwen door het Brielsch Brouwgilde en dat bestaat uit Ronald Driessen, Marco Zwaan, Maarten Zoetemeijer en John Schut.“Den Tienden Penninck” is nu de enige belasting die je voor je plezier betaalt.

ladies night Brielle

Op woensdag 11 mei vindt de Ladies Night in Brielle plaats. Vanaf 17 uur kunnen de Ladies naar hartenlust shoppen in Brielle. Thema dit jaar is ‘Dolce Vita’ en Brielle gaat Mediterraans: waan je in Italiaanse, Spaanse, Griekse en Franse sferen en voor slechts €10,- ontvangt iedere Lady een zomerse Goodybag ter waarde van €19,95. Dit entreebewijs is te koop bij Pandora, Zwartwit Varia, The Stone, Ibiza Brielle, Bont en de Hoofdwacht. Voor meer informatie: www.ladiesnightbrielle.nl

l o D a L

zoekplaatje #9

In elke editie van Briellenaer gaat onze fotograaf op zoek naar een bijzonder plekje in Brielle. Weet jij waar bovenstaande foto is genomen? Stuur je antwoord naar info@bastionx.nl en maak kans op een leuke prijs.

iter d e “M

reacties #8

• De oplossing zoekplaatje 8 is links af naar het woud en rechtdoor de Zuurlandsedijk. Groetjes Kees Steijl. • Het zoekplaatje 8 is niet gemakkelijk. Het is een oude foto die staat in Brielle leeft van november 2011, in die vijf jaar is de omgeving hard veranderd. Je moet wel goed bekend zijn, wil je deze weten. De volgende keer beter. Mvg, Schalk Stout • Volgens mij is dit het straatje langs de vest waar vroeger SC Voorne de schaatsclub had. Heel vaak gereden om naar Voorne te gaan waar ik jarenlang met veel plezier lid van ben geweest. Rechts had je een betonnen bruggetje wat jaren geleden is gesloopt. Groeten, Hans van der Torren • Het is de Zuurlandsedijk met links de ingang van bedrijventerrein 't Wout te Brielle. M. Pols, Brielle • Gezien van richting Vierpolders met aan de linkerkant de afslag naar het fietspad aan de Oude dijk (langs het Spui). Ook het parkeerplaatsje is te zien. Met vriendelijk groeten, Fam v. Endhoven te Vierpolders. • De plaats waar de foto van zoekplaatje 8 is genomen op de Zuurlandsedijk ter hoogte van de ingang van ‘t Woud. Met vriendelijke groet, Leen van Geest, Brielle

winnaar #8

Aan de redactie van de Briellenaer, De foto van zoekplaatje #8 is genomen net na het bruggetje op de Zuurlandsedijk. Links ga je 't Woud in, rechtdoor ga je naar Tinte en rechts heb je de achtertuinen van de huizen aan de Brigantijn. Met vriendelijke groet, Marja Leeman Met deze inzending is Marja winnares geworden van zoekplaat 8 en ontving ze een cadeaubon. Namens team Briellenaer “Gefeliciteerd!”.

winnaar #7

De winnaar van de oplossing van zoekplaatje 7 is Hans van Rutten uit Brielle. Daarmee won hij een cadeaubon. Gefeliciteerd namens het team van Briellenaer.


62

goed om te weten!

open atletiekdag

Op 7 mei vindt de Landelijke Open dag voor atletiekverenigingen plaats. In Brielle opent Voorne Atletiek haar banen en zijn er diverse activiteiten waarmee kennisgemaakt kan worden met de atletieksport. Informatie is te vinden via www.voorneatletiek.com Foto: Jos Uitenhagen

cyriel’s run 2016

eventskalender... 23 april tropical aquadisco sportcomplex dukdalf 26 april oranjenacht in de horeca van Brielle 27 april koningsdag... feest in Brielle en regio 4 t/m 8 mei Bevrijdingsfestival 11 mei ladies night in de st-catharijnekerk 23 mei t/m 26 mei avondvierdaagse 29 mei Brielsch Bierfestival kont van het paard

Op vrijdag 13 mei organiseert CBS Anker samen met CBS Geuzenschip te Brielle voor de 3e keer de Cyriel’s Run sponsorloop, voor stichting Semmy. Cyriel’s Run is een initiatief van CBS Anker welke is ontstaan na het overlijden van Cyriel Rijsdijk, een leerling van CBS Anker, die op 7-jarige leeftijd aan een hersenstamtumor is overleden. Cyriel’s Run wordt mogelijk gemaakt door vooral de leerlingen, enthousiaste vrijwilligers, leerkrachten, bedrijfssponsoren en vele anderen. De kinderen laten zich sponsoren per hardloopronde of er wordt door een sponsor een vast bedrag gedoneerd. Het geld dat de kinderen bij elkaar lopen tijdens Cyriel’s Run wordt direct overgemaakt aan stichting Semmy. Deze stichting stimuleert en financiert onderzoek om de overlevingskansen van kinderen die getroffen worden door hersenstamkanker te vergroten. Wij vragen uw hulp in de vorm van een financiële bijdrage om Cyriel’s Run net als in 2014 en 2015, een groot succes te maken. Om wederom zoveel mogelijk geld te kunnen inzamelen om het financieren van onderzoek naar deze ernstige vorm van hersenkanker te helpen bevorderen. Aanmelden als donateur van stichting Semmy kan via www.stichtingsemmy.nl en voor inlichtingen over Cyriel’s Run kun je mailen naar cyriel.s.run@gmail.com t.a.v. Cecilia of Judith. En ‘like’ ons op facebook van Cyriel’s Run... voor een leven met hoop na diagnose!

Onlangs heeft de Brielse Sharon Gelderland, lid van de vereniging Libertatis Primitae in Brielle, deelgenomen aan het NK Twirlen in Almere en heeft ze op het onderdeel 2-Baton de 3e plaats behaald! Daarmee heeft ze zich geplaatst voor het EK Twirlen in Italië. Namens Briellenaer van harte gefeliciteerd! Hoe het kampioenschap is verlopen en Sharon’s ervaringen over Twirlen, leest u uitgebreid in de volgende editie van Briellenaer.

Op 25 & 26 juni 2016 gaat het team TURBOdijen de ‘Homeride’ fietsen in estafettevorm van Maastricht naar Groningen in 24 uur. Zij willen met deze wielersponsortocht (500 km) zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Ronald Mc Donaldhuis Sofia in Rotterdam. Kijk voor meer info op www.homeride.nl Wilt u ook helpen? U kunt een donatie doen via www.homeride.nl/teams/turbodijen. Ook biedt team TURBOdijen diverse sponsorpakketten. Bekijk de website... En like ons op FB!

nieuw in Brielle... di Bellezza

Brielle is een fashionboutique rijker! Boven de ingang van Knuffel & Co aan de Lijnbaan is Di Ter ere van het 120 jarig jubileum, organiseert Bellezza gevestigd. Eigenaresse Nancy biedt Brinio een groot feest met veel dans- en turncomfortabele en betaalbare damesmode uit Itaspektakel. Iedereen die van gymnastiek en dans lië en Parijs aan en ook voor een maatje meer. houdt is van harte welkom op 4 juni 2016 in De unieke collectie bestaat uit katoenen, zijde Sportcomplex de Dukdalf te Brielle. en linnen blouses, t-shirt’s , broeken, gebreide Naast diverse optredens van eigen leden, zal het vesten, truien, poncho’s, sjaals en omslagdoeprogramma gevuld worden met twee spetteken. Voor € 75,- heb je al een complete outfit ! rende gastoptredens van onder andere Joey van Neem gerust eens een kijkje en laat je adviseder Slot (bekend van So You Think You Can ren voor een nieuwe look bij Di Bellezza. De Dance) en de enige echte “Lord of the Rings”, boutique is geopend van maandag t/m zaterYuri van Gelder! Voor meer informatie en het dag van 12:00 tot 17:00 uur (dinsdag gesloten) bestellen van kaarten: www.brinio.nl en je bent van harte welkom!

120 jaar Brinio

3e plaats nk twirlen

team turBodijen fietst ‘homeride’B ezoek

B rielle

en Beleef het

B evrijdingsfestival in al haar facetten !


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.