__MAIN_TEXT__

Page 1

JUTUL FOTBALL

Sponsorprogram 2015 - 2018


- Vil du være med på laget?

VISJON Flest mulig - lengst mulig - best mulig VERDIER / VERDIGRUNNLAG Trivsel, trygghet og utfordringer = mestring og utvikling VIRKSOMHETSIDE Jutul legger til rette for sosiale og sunne idrettsaktiviteter.


Jutul Fotball er en lokal fotballklubb og en del av IL Jutul. Vi har forankring på Skui i Bærum, og området vårt strekker seg fra Hamangtunellen i Sandvika, via Vøyenenga, til «porten» på Sollihøgda. Nærmiljøet vårt er i stadig utvikling og vekst, og vi har i dag rundt 500 aktive i fotballen med ca 40 lag i seriespill. Utover aktiviteten spiller også fotballklubben en viktig rolle i lokalsamfunnet, og har stor betydning for våre etterkommeres utvikling, identitet og oppvekstsvilkår. Vi må derfor være en sosial klubb som bidrar med gode holdninger og sunne verdier som ivaretar integrering og det helsemessige aspektet.

Flest mulig – lengst mulig – best mulig

3


Differensiering

Hospitering

Motiv

Samfunn

økten

Næringslivet

miljø Talent

Funksjonell Individ

Trenere

Familie

mennesket Venner Vaner

Intellekt

Lærere

Lag

Skole

Ansvar Samarbeid

Mentalitet

Holdninger

Medlemmer Kommunikasjon

Nærområdet

Plan

Struktur

Fasiliteter

klubben 4


Samfunnsansvar: Samarbeid, utvikling og langsiktighet I den kraft av å være en fotballklubb har vi ansvar for å tilby riktig spillerutvikling og gode mestringsopplevelser, og samtidig er vi i en unik posisjon i lokalsamfunnet og i forhold til våre barn og ungdommers oppvekstvilkår.

Vi skolerer ikke bare fremtidens fotballspillere, men gjennom våre møter med barn og unge jobber vi for å skape medmennesker med venner for livet, gode holdninger, sunne vaner og sosiale ferdigheter. Vi skaper gode relasjoner mellom barn, unge og eldre, og på den måten bidrar vi til at fremtidens arbeidskraft og ledere er lagspillere som jobber for felleskapets beste. Dette er en uvurderlig oppgave og vi må ha med næringslivet, lokalsamfunnet, skolene og kommunen på laget, kommunisere og tenke langsiktig. På den måten kan vi lykkes. Vi kan ikke selge TV-tid, mediedekning og gullmedaljer , men vi kan tilby idrettsglede og utvikle medmennesker med gode ferdigheter, på og utenfor banen.

Filosofi For å opprettholde og stimulere til god utvikling av spillere og mennesker må vi ta ansvar og ha en plan. I Jutul Fotball har vi en gjennomtenkt filosofi og plan for hvordan vi ønsker å utvikle gode trenere, spillere og dommere, i samsvar med NFF`s handlingsplan, klubbens og lokalsamfunnets beste. Vi skal ta vare på, inkludere og utvikle alle som har lyst til å spille fotball, og samtidig gi utfordringer og opplevelser som ivaretar motivasjonen og utviklingen til de som ønsker enda mer. Mestring og idrettsglede skal være grunnleggende elementer i en klubb hvor alle drar i samme retning, og kjenner seg igjen i spillet og identifiserer seg med hvordan klubben og lagene våre jobber og fremstår. Vi sier at reisen skal være målet, og som basis for virksomheten tar vi utgangspunkt i individet og fokuserer på tålmodighet, samhandling og god organisering, for å utvikle gode mennesker og bidra med gode fotballspillere til toppklubber og eget a-lag. Seniorfotballen vår skal være ett resultat av vårt arbeid i barne- og ungdomsfotballen. RødTråd Sponsorprogram

5


RødTråd - en rettferdig klubb med kvalitet For å utvikle fotballspillere må vi se hele mennesket og gjøre reisen til målet. Klubben må være sjef for at vi skal være en bærekraftig og transparent klubb som jobber for å beholde barn og ungdom i aktivitet og nærmiljø. I Jutul fotball har vi en rød tråd i alt vi gjør, og i tillegg til god spillerutvikling , bidrar dette til gode oppvekstsvilkår og sunne verdier. Mulighetene skal ligge til rette for alle.. Klubbhåndbøkene «RødTråd” er vår kvalitetssikring og våre sponsorer/ samarbeidspartneres garanti for at ressursene blir forvaltet på en måte som gagner felleskapet , etter avtalen.

Maler, mål og muligheter må på plass for å lykkes i dag, og ha noe å jobbe for i morgen.

-alt henger sammen 6


Aktivitet og arrangement Aktivitetstilbud I Jutul Fotball tilbyr vi aktivitet hele året, og i sommersesong deltar alle lag i seriespill i regi av Oslo Fotballkrets. I tillegg til seriespill, deltar lagene i Jutul fotball i en rekke turneringer/cuper i inn- og utland, og i vintersesong har vi mer individuelle opplegg som vinterserier, cuper og futsal. Det meste koordineres i samarbeid med trenere, lagledere og sportslig leder. I barnefotball skal lagene primært delta i lokale og nasjonale cuper , mens vi ønsker at lagene har langsiktige planer og belønnes med utenlandsreise i ungdomsfotballen. Utover det sportslige har Jutul Fotball sosiale aktiviteter for henholdsvis trenere, lagledere og spillere, hele året. Arrangementer Klubben har både sportslige og sosiale arrangementer for lagene og på tvers av kull, idrettsgren og alder. Mye arrangeres sentralt, men lagene tar også egne initiativ etter behov og interesse. I tillegg til lagstreninger og seriespill har klubben egen turnering, fotballakademi og fotballskoler i samarbeid med naboklubbene. Klubben samarbeider også med skolene i nærmiljøet og legger til rette for samarbeid og riktig utvikling i forhold til interesse og ferdigheter. Dugnad Jutul Fotball har en ansatt sportslig leder som legger til rette og koordinerer klubbhverdagen. Utover dette er klubben dugnadsdrevet, og svært avhengige av både innsatsen og engasjementet til foreldre og foresatte. I tillegg til å være trenere og lagledere langt opp i ungdomsfotballen er foreldrene/ foresatte våre viktigste ressurser og kontinuitetsbærere . For å kunne tilby kvalitetsfylt aktivitet innenfor økonomisk fornuftige rammer har vi dugnader på alle nivåer i klubben og idrettslaget.

RødTråd Sponsorprogram

7


Kommunikasjon Kommunikasjon Vi har en sportslig leder ansatt i klubben, og vedkommende fungerer også som koordinator med flere ansvarsområder. Dette favner også informasjon og kommunikasjon med medlemmene, sponsorer og samarbeidspartnerne. Viktig informasjon går pr mail, og oppdateringer sendes ut i eget infoskriv hver 3. mnd. Sponsorer og samarbeidspartnere får også oppdateringer ca hver 3.mnd. Sponsorene profileres i generelle skriv til trener, lagleder, medlemmer og foresatte, samt på nett/ media.

Nett/hjemmeside Jutul Fotball bruker hjemmesiden Jutul.net til oppdateringer og informasjon til medlemmene. Her finner vi også klubbhåndbøkene RødTråd, og profilering/ linker til våre sponsorer og samarbeidspartnere. Vi ønsker at alle lag har egen side og bruker hjemmesiden aktivt i klubbhverdagen. Sosiale medier Vi er også synlige i sosiale medier og her finnes alt fra historie til informasjon og saker som angår oss til bilder, gode tilbud og annen profilering av sponsorer og samarbeidspartnere. Resultatservice og kamprapporter prioriteres ikke og alle lagene i klubben får plass. Jutulen Ved slutten av året kommer idrettslagets klubbavis ut. Denne distribueres til ca 3000 husstander, og er en gjenganger i lokalsamfunnet.

RødTråd Sponsorprogram

8


Sponsorer, profilering og retningslinjer Som sponsorer og samarbeidspartner i Jutul fotball er det mange måter å samarbeide og profilere seg på : x

• • • •

Drakt-og tekstiler Utstyr og materiell Stadion & arena Arrangement

• • • •

Sponsortavle, roll-up og beach-flag RødTråd Hjemmeside, sosiale medier og klubbavis Klubbshop

Alle priser er eks mva, produksjon, trykk og arbeid. Alle avtaler skal godkjennes av IL Jutul, og kontrakt må signeres av begge parter. Klubben ønsker primært å inngå avtaler med 3 års varighet, for å ivareta kontinuitet og langsiktighet. IL Jutul koordinerer og er behjelpelige med produksjon av profileringsmateriell om ønskelig.

Klubbsponsor Stadion- og arenasponsor Samarbeidspartner Bendit Fotballcup Jutultreffen Arrangement og event RødTråd Sponsorprogram

9


Klubbsponsor En sponsor er en person eller organisasjon som økonomisk støtter fotballklubben og idrettslaget. Våre sponsorer forstår verdien av å ha et godt og trygt nærmiljø hvor fotballklubben og idrettslaget sørger for å holde våre etterkommere i idrett og aktivitet så lenge som mulig. Utover sporten og den daglige aktiviteten bidrar sponsorene til at klubben kan legge til rette og tilby sosiale og inkluderende arrangementer på tvers av alder og kjønn. Klubben inngår gjerne avtaler hvor sponsorene får tilbake i form av gjenytelser, dugnadsinnsats og annen fysisk innsats som fremmer sponsorens synlighet og omdømme.

Jutul Fotball sine sponsorer har prioritet til å profilere seg på hele klubbens utstyr og tekstiler, samt være representert / profilert på stadion, arena, nett, media og møter. Spillerdrakt: Bryst: Rygg: Skuldre: Shorts:

inkl 2 stk stadionskilt og nett/ media inkl 2 stk stadionskilt og nett/ media inkl 1 stk stadionskilt og nett/ media inkl 1 stk stadionskilt og nett/ media

100 000,- pr år 50 000,- pr år 25 000,- pr år 25 000,- pr år

Overtrekk: Bryst liten: Rygg:

inkl 1 stk stadionskilt og nett/ media inkl 1 stk stadionskilt og nett/ media

25 000,- pr år 30 000,- pr år

Trøye/ pique: Caps, lue og buff: Bag: 3 mix: (ovenstående)

inkl 1 stk stadionskilt og nett/ media inkl 1 stk stadionskilt og nett/ media inkl 1 stk stadionskilt og nett/ media inkl 1 stk stadionskilt og nett/ media

20 000,- pr år 20 000,- pr år 20 000,- pr år 50 000,- pr år

.

Alle priser er eks mva, produksjon, trykk og arbeid

RødTråd Sponsorprogram

10


Miniproff: felleskap og identitet I Jutul Fotball skal alle føle tilhørighet og identitet. Vi skal være stolt av klubben og fargene våre, og alle skal føle at de er en del av felleskapet og lokalsamfunnet. Alle som vil skal få være med, og utfordrende økonomi og ressurser skal ikke stå i veien for deltagelse og inkludering. Klubben støtter og bidrar økonomisk til de trengende, og derfor er drakter og utstyr inkludert i klubbens deltageravgifter. Klubbens sponsorer gjør det mulig å få til dette.

Selv om klubben gir ut utstyr vil det hele tiden være behov/ etterspørsel etter supplering og nye artikler, og dette kjøper vi igjennom vår klubbshop/ i butikk.

-alle skal være miniproffe RødTråd Sponsorprogram

11


Stadion- og arenasponsor Jutul Fotball holder til på Skuisletta og har klubbhus, kunstgressbane, grusbane og flere gressbaner i våre flotte omgivelser. Anlegget er besøkt av ca 15000 mennesker i året og i tillegg til fotballgruppen bruker ski/ friidrett, idrettskolen, mosjonsgruppene, SFO og skolene fasilitetene regelmessig, året rundt. Området vårt er også «bygdas» knutepunkt for aktive mennesker og utgangspunkt for lysløyper og turveier, mens Jutulstua er hyppig brukt til selskapeligheter. Klubben, anlegget og fasilitetene våre er utviklet og bygd på dugnad av våre medlemmer i gjennom årtier. For å ivareta vårt trygge nærmiljø og fortsatt være en naturlige møteplass for sosiale og sportsinteresserte sambygdinger, må vi hele tiden ta vare på, oppgradere og utvikle fasilitetene våre.

På den måten holder vi tritt med utviklingen , tilfredsstiller kravene og når målene vi har satt oss.

Skilt:

langside tribune, 3m x 0,8m : (inkl trykk og skilt)

Utstyr og materiell:

Profilering på ballvegg, småmål ogl:

Flagg/ vimpler:

15 000,- pr år 5 000,- pr år 5 000,-pr år

.

Alle priser er eks mva, produksjon, trykk og arbeid

RødTråd Sponsorprogram

12


Samarbeidspartner For å drifte og utvikle klubben vår er vi avhengig av gode avtaler med leverandører og tjenesteytere for å kunne bruke ressursene våre på det vi er her for. Utvikling av mennesker!

En samarbeidsavtale, barteravtale, er kort beskrevet en avtale om byttehandel, og byttehandelen kan være fullstendig eller partiell. I så fall vil det evnt. avtales at vederlaget gjøres opp dels ved kontanter og dels ved varer/tjenester. Klubben inngår gjerne avtaler hvor gjenytelser, dugnader, service- og tjenester gir grunnlag for kick-back, provisjon og lignende belønningsmodeller. Jutul Fotball sine sponsorer har prioritet til å profilere seg på hele klubbens utstyr og tekstiler, samt være representert / profilert på stadion, arena, nett, media og møter.

Støttespiller og bidragsyter: Enkeltstående bidrag, støtte og hjelp til klubben, og evnt profilering etter avtale. Uavhengig av beløp vil bidragene gå til å gjennomføre fotballgruppens målsettinger. Lagsponsor: Lagene står fritt til å ha egne sponsorer og bidragsytere, men klubben skal ha sin del til fordeling i alle lag. Lagsponsing er ment å brukes til cuper, aktiviteter, klær ogl. som gagner laget i felleskap. Det tillates ikke profilering på klubbens spillerpakker. Egne utstyrspakker kan ikke benyttes i klubbhverdagen. Medlemspartner: Klubbens aktive har mulighet til å kunne markedsføre og profilere seg/ sitt foretak og prises etter avtale.

RødTråd Sponsorprogram

13


Jutultreffen Jutul-Treffen har vært arrangert hvert år siden 1984 og cupen går over to helger i månedskiftet aug/ sept. Arrangementet er en av landets største i sin kategori, og ca 300 lag fra 30 klubber, 3000 dugnadstimer og 8000 besøkende gjør dette til klubbens viktigste arrangement og årets begivenhet i Skuidalen. Jevnbyrdig motstand, premier til alle, kiosk, lotteri, stands og digitale kampoppsett gjør dette til en rettferdig, sosial og profesjonell happening.

Stand:

Stand/ telt/ utstilling:

1stk, ca 5 x 5m:

5 000,-

Bane:

Banenavn, skilt/ banner/ seil på bane/ mål

2stk, 3m x 0,8m :

7 500,-

Skilt & stand: Skilt/ banner/ seil + stand/ telt/ utstilling

10 000,-

Bane, skilt og stand: Komplett, alle alternativer Komplett med utvidelse x 2 stk av ett alternativ i tillegg:

12 500,15 000,-

.

Alle priser er eks mva, produksjon, trykk og arbeid

RødTråd Sponsorprogram

14


RødTråd Sponsorprogram


Arrangement og event For å kunne gi alle et godt tilbud og riktig utvikling har Jutul Fotball både sportslige og sosiale aktiviteter utover laget og kullet. Sosiale tiltak som fokuserer på lek og trivsel, og samtidig ivaretar inkludering og det holdningsskapende arbeidet er viktig for å utvikle trygge, sosiale og sunne mennesker.

Sponsorcup Som takk til de som stiller opp for klubben og nærmiljøet vårt , inviterer vi til en kveld med fotball, aktivitet, sosialt samvær, mat og drikke på Skuisletta,. (Fredagen før siste helg av Jutultreffen). Agenda: Åpningssermoni m/ presentasjon av klubben og firmaene/ lagene. Cupspill: Bedriftslag eller blandinsgslag, 5-er fotball. Grillmat , drikke og premieutdeling !

Profilering, sosiale tiltak: Spill- og TV-kveld, foredrag, seminar og kurs Produktnavn, sportslige og sosiale tiltak: Sponsorcup: For eksisterende og fremtidige samarbeidspartnere Alle priser er eks mva, produksjon, trykk og arbeid

2 500,- - 10 000,- pr kveld 15 000,- - 50 000,- pr event Etter avtale

. RødTråd Sponsorprogram

16


:akademi

TrenDegGlad

Akademiet er ekstra skolerings- og treningstilbud, som har fokus på utvikling av hele mennesket. • • •

Teoriundervisning og multimedia med ulike temaer Mat og bespisning med fokus på helse og ernæring Praksisøkt med fokus på individuelle ferdigheter og koordinasjon

Deltagerene på :akademier går i 5.-7.-klasse, m ens ungdomsskoleelevene «går i lære» for å bli trenere instruktører. • • •

Fotballakademi Jenteakademi Keeperakademi

TrenDegGlad er et samarbeid med Vøyenenga Skole, og et ekstra treningstilbud til våre aktive som går på ungdomskolen. Her fokuseres det på å utvikle kjernemuskulatur, balanse koordinasjon og bevegelse ved hjelp av: • • • • • •

Kettlebells Tabata Crossfit Sirkeltrening Boksing og sparring Life Kinetik

Tine-fotballskole arrangeres i samarbeid med BVH, før og etter sommerferien hvert år. Her har vi fokus på individet, legger til rette for individuell læring og fremskaper mestringsfølelsen. Dagene er tettpakket med fotball og aktivitet, og vi bruker tid på de gode og sosiale spisepausene. Og vi har hele tiden fokus på holdninger, verdier og betydningen av lagspill, på og utenfor banen. Trenere og instruktører er skolerte og kvalitet er nøkkelord!

RødTråd Sponsorprogram

17


Maler, mål og muligheter Nett & media: • Merkevarebygging • Identitet og synlighet • Kommunikasjon og informasjon

Miniproff • Sportslig leder • Koordinator

Sponsorcup: Sosial og sportslig kveld for sponsorer og samarbeidspartnere. Klubbsamarbeid: • Samarbeid med naboklubbene

Arena & anlegg • • • • • • • •

Tribune Langbenk og sitteplasser Garderober Kontor Kjøkken Spillerbokser Stadionur og anlegg Ute og innemiljø

Utstyr & materiell • Draktlikhet • Utstyrspakker Marked & shop • Klubbshop • Supportershop

Bane og vintertrening: • 9-er bane, kunstgress • Vinteråpen treningsbane

Jentefotballens dag: Fotballspill og sosiale aktiviteter for jenter i nærmiljøet.

Klubbkveld: • Sosiale arrangementer og eventer for klubb og nærmiljø • Spill , quiz og sportsbegivneeeter på storskjerm • Foredrag, seminar og kurs

Fritids-klubbhus: Ett permanent sosialt tilbud til barn, ungdom og voksen i nærmiljøet.

-alt henger sammen RødTråd Sponsorprogram

18


JUTUL FOTBALL

takker

..sponsorer og samarbeidspartnere for samarbeidet vi har med dere, og ønsker flere velkommen på laget. I tillegg til den sportslige aktiviteten gjør støtten og bidraget det mulig å utvikle aktive og engasjerte mennesker med verdier samfunnet trenger. Sammen skaper vi et godt og trygt tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet.


elp

Profile for breddeball

RødTråd Sponsorprogram  

RødTråd Sponsorprogram  

Advertisement