Page 1

JUTUL FOTBALL

1


- Vi er Jutul Fotball

VISJON Flest mulig - lengst mulig - best mulig VERDIER / VERDIGRUNNLAG Trivsel, trygghet og utfordringer = mestring og utvikling VIRKSOMHETSIDE Jutul legger til rette for sosiale og sunne idrettsaktiviteter.


JUTUL FOTBALL Jutul Fotball er en lokal fotballklubb og en del av IL Jutul. Vi har forankring på Skui i Bærum, og området vårt strekker seg fra Hamangtunellen i Sandvika, via Vøyenenga, til «porten» på Sollihøgda. Nærmiljøet vårt er i stadig utvikling og vekst, og vi har i dag ca: • • •

450 aktive i fotballgruppen 40 lag i seriespill 80 trenere, lagledere og støtteapparat

Utover aktiviteten spiller også fotballklubben en viktig rolle i lokalsamfunnet, og har stor betydning for våre etterkommeres utvikling, identitet og oppvekstsvilkår. Vi må derfor være en sosial klubb som bidrar med gode holdninger og sunne verdier som ivaretar integrering og det helsemessige aspektet.

- reisen er målet!


Aktivitet med kvalitet Kvalitetsklubb inngår i handlingsplanen til NFF er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.

RødTråd I Jutul fotball har vi en rød tråd i alt vi gjør, og i tillegg til god spillerutvikling , bidrar dette til gode oppvekstsvilkår og sunne verdier. Mulighetene skal ligge til rette for alle..


Fotballaktivitet

• Seriespill,

- gutter og jenter - barn, ungdom, jr og sr ___________________________________________________

• Cupspill • Vinterliga • Futsal-lag ___________________________________________________

• Megaflis Akademi • TFS – fotballskole • TDG – fysisk trening

• JT- Jutultreffen

:akademi


Arrangement

• Sponsorcup • Sponsordugnad • Klubbdugnad

• Klubbkveld • Klubbshop • Klubbsamarbeid


Arrangement: Jutultreffen • • • •

Jutul-Treffen- siden 1984 2 helger 100 klubber 300 lag

• 900 kamper • 3000 dugnadstimer • 6000 besøkende


Bane og anlegg

• Kunstgress 11-er, «sletta»

• Gressbaner, 7/5-er «Hesteskoen» • Gressbane, 9-er «Isielva» _____________________________________________

• BIP-hallen, 9-er kunstgress • Vøyenenga Skole, gymsal • Skui Skole, gymsal

• Styrketreningsrom • Jutulstua • Klubblokale – «Grender`n»

• Kiosk


Kommunikasjon

• Hjemmeside • Facebook • Instagram

_____________ • Jutulen • Trenerforum

• Laglederforum _____________ • Adm.leder

• Sportslig leder


JUTUL F O T B A L L

Seriemester 2016

JR, G19


Jutul Fotball  
Jutul Fotball  
Advertisement