Page 3

ungdom Stemningen på billedet er karakrensask for ungdomsarrangementer under Dansk Bowling Forbund, Store og små, nybegyndere og elitespillere - alle er glade for at være sammen og dyrke vores sport. Bowling er en sport, hvor der at være med i ungdomsrækkerne altid er en opievelse for sig, Der sportslige er vigtigt. og der laves ofte virkelig gode resultater. men der sociale samvær er ogsa en meget vigtig del af vores arrangementer, \'i rnodes på tværs af landegrænser og sportslige evner, og alle er med i sammen holdet og har det skægt. Antallet af ungdomsspiliere i Danmark har varteret

som puslinge i 8-1 o-års alderen og bliver i sporten i mange år frem, Rundt omkring i landet

arrangeres der både regelmæssige kampe og en del stævner. hvor bøm og unge i alle aldre deltager.

Disse stævner er opbygget på mange forskellige mader, men vigtigst er det. at der tages hensyn til alle uanset

evner og at der ved nogle stævner gores noget for, at også de mindre dygtige kan vinde præmier

hen over årene. som det gor i alle andre sperisgrene.

del ungdomsspillere

En starter

Jydsk Emblem Fabrik A/S

SST 5.

• •

Ormslevvej 23-27 ' 8260 Viby J

Grundlagt i 1886 Danmarks største udvalg i sportspræmier • • • • • • • • •

Pins Pokaler Vimpler Medaljer Gravering Gaveartikler Emaljeemblemer Guldtrækkeriemblemer Broderede stofemblemer

86 11 41 11 Telefax 86 11 0082·

• \II

er autoriSeret eneIorhi1ndIer af Dexter boWIingsko j Danmark.

oeae bow/fn9SIIC overalt

Iff

leverer

Iff

erotficlel sponsor

11iJnde< Ira dag til dag,

ordet danske hetreliJndShoklllxJwling,

ALAN'5 PRO-SHOP TOTAL BOWUNG SERVICE

E-mail: jef@image.dk - på vtj mod Ilfe mål

3

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)  

Profile for bowleren
Advertisement