Dansk Bowling Forbund - Profil-avis (1998)

Page 1

s på vej mod nye mål

rrqfil-avis

• 11.000 aktive medlemmer • Nye sponsor-muligheder • DBwF - et forbund

i udvikling

• DBwF er nu på nettet - kig forbi på http://www.dbwf.dk


I

.

ogjtemtid

Dansk Bowling Forbund blevet selv·srændigt specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund i december 1967 og har i en årrække haft et nogenlunde stabilt medlemstal på cirka 5000 medlemmer - deue skete der ændringer i her i 90'erne og

forbundet har fordobler sit medlemstal siden 1992. saledes ar antaller af med'emmer her i forsommeren !998 er pa ca. 11.000.

2

- på

vd mod

Siden sin begyndelse har Dansk Bowling Forbunds spillere haft et holt Internartonalt niveau og det har gjort sig gældende ved alle de nordiske-o europa- og verdensmesterskaber som er blevet afholdt igennem de sidste ca. 30 år. Næsten intet mesterskab uden der er blevet medaljer ti! danske bowlingspillere og det både når der tales ungdoms- og seniorspillere.

nye mål

Alle disse mesterskaber afvikles med bestemte intervaller, idet de nordiske mesterskaber afholdes hvert andet år og med deltagelse af Island. Sverige. )lorge. Finland og Danmark og de fem lande er arranger på skift - Danmark er i ovrigt vært for de kommende xordiske inesterskaber som afholdes i jan uar måned 1999 i Kobenhavn. Europa- og verdensmes-

terskaber afholdes hvert fjerde år og med en forskydning på to år. hvilket vil sige. at de næste verdens mesterskaber a!holdes i 1999 i De forenede Emirater og de næste europamesterskaber afholdes i 200 l i Danmark. nærmere bestemt Aalborg. Disse forhold gør. at de danske landsholdsspillere hvert ander år har er stort mesterskab ar koncentrere sig om og spille sig i form til.

Store internationale mesterskaber er selvfølgelig ikke de eneste aktiviteter som danske topspillere deltager i. også en del individuelle mesterskaber afholdes årligt iden europæiske zones regi. Ame Hyldekrog. forbundsformand


ungdom Stemningen på billedet er karakrensask for ungdomsarrangementer under Dansk Bowling Forbund, Store og små, nybegyndere og elitespillere - alle er glade for at være sammen og dyrke vores sport. Bowling er en sport, hvor der at være med i ungdomsrækkerne altid er en opievelse for sig, Der sportslige er vigtigt. og der laves ofte virkelig gode resultater. men der sociale samvær er ogsa en meget vigtig del af vores arrangementer, \'i rnodes på tværs af landegrænser og sportslige evner, og alle er med i sammen holdet og har det skægt. Antallet af ungdomsspiliere i Danmark har varteret

som puslinge i 8-1 o-års alderen og bliver i sporten i mange år frem, Rundt omkring i landet

arrangeres der både regelmæssige kampe og en del stævner. hvor bøm og unge i alle aldre deltager.

Disse stævner er opbygget på mange forskellige mader, men vigtigst er det. at der tages hensyn til alle uanset

evner og at der ved nogle stævner gores noget for, at også de mindre dygtige kan vinde præmier

hen over årene. som det gor i alle andre sperisgrene.

del ungdomsspillere

En starter

Jydsk Emblem Fabrik A/S

SST 5.

• •

Ormslevvej 23-27 ' 8260 Viby J

Grundlagt i 1886 Danmarks største udvalg i sportspræmier • • • • • • • • •

Pins Pokaler Vimpler Medaljer Gravering Gaveartikler Emaljeemblemer Guldtrækkeriemblemer Broderede stofemblemer

86 11 41 11 Telefax 86 11 0082·

• \II

er autoriSeret eneIorhi1ndIer af Dexter boWIingsko j Danmark.

oeae bow/fn9SIIC overalt

Iff

leverer

Iff

erotficlel sponsor

11iJnde< Ira dag til dag,

ordet danske hetreliJndShoklllxJwling,

ALAN'5 PRO-SHOP TOTAL BOWUNG SERVICE

E-mail: jef@image.dk - på vtj mod Ilfe mål

3


l. Hammergaard

Hansen Sport NS

.er etableret i 1970 som AIS. Basis er forhandling af sportsartikler ril detailhandlen. især indenfor områderne badminton. squash. tennis 11\'0[ vi dækker alt fra ket-

chere, strenge, greb. beklædning og fodre] samt bolde. Har sidenhen optaget golf på programmet,

111 de seneste nyheder horer bowlingsko til private samt udle]ningssko til halleme, og det er via bowlingskoene og Kawasaki beklædningsserien der er lavet el samarbejde med DBwF gående ud

på levering direkte til forbundets medlemsklubber til aurakure priser.

og dækker via

Browning alt i jern, koller, puttere. bags, vogne, bolde. handsker samt diverse småtilbehor. End\'idere forhandler vi som agent det tyske fabrikat [eantex, som leverer en helt enestående kvalitet i bornebeklædning. cykelwi. outdoer & regntoj, sejlsportsto]

samt rearnwear.

Revision med sund fornuft... Professionel assistance i alle revisions- og regnskabsmæssige forhold samt økonomisk rådgivning. Dansk landsdækkende organisation med 9 afdelinger. Vi indbyder til et kvalificeret og tillidsfuldt samarbejde.

Nt revision

HygiejneserVice er en tillidssag

Statsautoriseret

revisionsaktiese!skab

. så kontakt

en virksomhed

~Y~.!ed!ema/A+.:xisoolmEma::ooal

der lægger vægt på at yde sine kunder en god service

____~~= =~_~_S __M_O_R_~_A_L_IN ~ 4

Bråbyvej 74-76 - 4690 Haslev Tlf. 56 311Q 69· Fax. 56 31 1969

- på vf!j mod nye mål

_

De finder rvt revision ais i: København tlf. 33 26 70 00 Tåstrup tlf. 43 52 08 00 Vordingborg tlf. 53 77 11 66 Odense tlf. 66 15 85 55

Skærbæk Vejen Århus Holstebro Aalborg

Homepage: www.rvt.dk

tlf. 74 751800 tlf. 75 36 02 11 tlf. 86 12 78 88 tlf. 97 41 22 11 t1f.98184122


- ••."flLING

TE FRA

med

bare en finger

eam Danmark· på lige fod med eliteidrætsudøvere i andre speetatforbund modtager Dansk Bowling Forbunds elite også tilskud fra Team Danmark. stenen.der er modtaget for sæson 1997/98. belober sig ril ca. 1 ,3 milt. kroner, uden baneleje.

Kari xenonen tager sig af rr.æningen af damelandsholdet og talenttræningen i talentcenter Gladsaxe, Leo Kliues hovedområde er herrelandsholdet. Begge landstrænere skal yderligere bistå ved uddannelsen af danske elitetrænere.

Landstrænere

Landsholdene

?engene er oremærkede til mange forskellige aktlvlteter. Der gives sroue til to landscrænere. Foruden Leo KUtte.

Begge landshold er trykket fra kandidatgruppen op i elitegruppen i 1997. storren til, landsholdene giYCStil foreget træning. bowlingudstyr samt delragelse i store internationale turneringer. Specielt del Sidste er af vital betydning for spillernes rutine i at deltage under pres i store mesterskaber. Team Danmark storter end, ide re med psykolog bistand. fysioterapeut bistand. ernæringsbistand, studie- og erhvervs-

Jer i mange år har været eneradende som landstræner. har forbundet fra den l. august 1997 ansat den

finske træner Kari Nenonen. Kari Nenonen har i 12 år været træner for det finske ungdoms- og damelandshold. samtidig med at han har uddannet trænere under finsk Bowling Forbund

bistand samt masser bistand under landsholdenes samhnger.

Individuel støtte Der gives individuel støtte til deltagelse i internationale turneringer, træning rn.rn. Antallet af individuelle ansogninger kan varierer i antal fra ar til år,

Talenttræning Talenttræning foregår i fire talentcentre med fire talenttrænere og ca. 50 unge talenter. som stræber efter en plads pI fremtidens landshold.

--

Idrætsfonden Danmark

Idrætsfonden Danmark har "æret en stor større for Dansk Ny Bowling Forbund revolutionerende °Pfmdgis~ ab i bestræbelserne oov;/ nOr landets lr.gcentre for b . fur al fa ro Vii>gelseshii> dOe beh mmede store euro_ cndlCdDDedQ Bo og stærkt pæiske fOr alle - 095; n W1mgSPOrfen er '·Ppede H/dM h or ældre og handI_ meterumulIgt fOT ~{kt .ar det været fysisk skaber ar SPIlle bow!'ng M bevægelseshæmmed til Dansavel lettere so'm s' en en ny opfindelse e mark.

\lært handl( ~p giver køb€/ ~ o !'ede glii>de af ' f".... en I1Md . andre OPffride7s:~et oevares Som ved e~ ss kon· stanede det hel Var det en F/tfæJdl h rnar:ge SPOrten kurr ,Oven

/

mUSkelSVInd

e To brødre, som'b9

encemom

Henrit:

scnartau

ed, Der

pa

Eliteseminarer Der er givet støtte til at fortsætte de to årlige eliteseminarer, hvor landets bedste trænere får input om det sidste nye inden for deres område.

centeret 8e~ChvarBfaste gæster ~~9ge har k O>.vlI BI vOWlrng, ørestole målt okhus Fra d l D e de nøje eres , u er tosset, det k s med at .kIkke plJ gøre..-, Sagde d an Ikke Jade Jørgen Hao~ene, to iiI ct?1trels Pede~Jg

om de Ikke ./r;J:a han sPurgte dem ' gik Jørgen ar sPIl/e. ~ •

Han~:;;:

fmdefsen er ende, at d

~

: gang. Op_ pakegør_

en er pacen[_

anmeldt

.1

a

Gennemtsstede ramper der stiller krav til brugerne ... Handy Bowl er testet j samartJejde mad svært handicappede og udviklet mad en høj grad af konkUrrencemomenl. Ramperne skal genindsOJles hver gang oowfingkuglen har forlaeJr rampen. Elektrisk bowling rampe' ~ Kan anvendes af selv megel svært handicappede via et joysiik. Bl.a, velegnet til muskelsvindspatienter med meget begrænset fysisk formåen. -Patenlanmeldt

w

%

> Z

~

Mekanisk bowllngrampe Velegnet til korestotsbrugere. ledegigtpatienter og andre med forskellige handicap eller manglende kræfter. Optimal for såvel siddende som slående bowlere. w

,

·Patentanmeldt.

Få en storre udnyttelse af bowlingbaneme - kontakt os for yderligere informationer eller rekvirer prospektmateriale.

-

ØWL

•••

Jens Bangs Gade 13 • 9000 Aalborg TIL 98 77 08 44 • Fax 98 77 08 34

- på

Vfj

mod 'rye mål

5


MARKS.

tumenngen

Dansk Bowling Forbund har en landsdækkende L og 2. division som gennem en sæson spilles et antal gange fordelt over hele landet. Disse turneringer har gennem tiderne været afviklet på mange forskellige måder, men i ejeblikket spilles forbundets 1. divisions runder på en måde. der gør, ar alle klubberne rncdes i samme weekend i den samme bowlinghal - det giver en spændende og intensiv afviklingsform og en mulighed for ar se næsten alle topspillere i aktion, rurnenngsrormen i 2. divisionerne er de rradiuonelle ude/hjemme kampe. Dansk Bowling forbund har gennem sin levetid været med til. at præge de internationale arrangernen-

S~niOl"d'lalgE! i DanSK Bowling Forbund nar valgt Morten Christoffersen

til Arets Bowler 1997198. Hws man tager sin bovvling karnerer

så e" man også derhenne, at man ikke vinder EM solv, men taber g"ldet. Fem sølie kegler handlede dN om. SAdan ~r Årets Bovder, men som den gode sportsmand han er, så bfiver s~uffen hurtigt l<rænge:t af, og han er klar til at kæmpe ~dere. Der er lOgen store bo,.~ • ingarrangememer med respekt for s'9 s-elv i Europa, uden at Årets Bo\-vler er oå p1ads og som ,egel med gode resultater !rl 101ge. landsho~det har f mange ~r haft glæde af Årets Bowler, og siden hans debut I 1994 har han haft sin andel i, at han selv og holdkammeraterne har fået hængt metal om hal"," ved flere leJligheder. Samtidig med at hanna; været en god sportsmand pa bowlmghanerre, har han også haft tid og lyst til at g;v~ et nap med i det oigamsatOf'si(e arbejde I klubbf'l1. I to år har han 'læ/et fnvilhg leder. I løbet øT en travl bC\\Iling-sæson blev det og~ tid tfl at fA underskrevet \'l€'S€sattesten. Ha~ deler nu hlem med t?1"\ lige~ ambitiøs ool,'wlingspWer Og 5:d~e Ar korn de øverst på sejrsskamlen ved DM seriøst,

ter. både pil den spillemæssige side men også på arrangernent-zledersiden og opfat-

tes derfor som en værdig repræsentant for bowlingspolten overalt i verden.

DM 1997/98 Kvinder.

Mænd,

Guld: stenhuser. Ålborg Solv: BK Viborg. Viborg Bronze: Rossim. Kobenhavn

Guld: falcon, Aarhus sølv. Cimbrer, Ålborg Bronze: Trekanten, Kolding

ennemsnit 5.800 kr... -når du sJdfter til "telefonbanJien"!

Ring 96141496 nu! . den kontante besparelse er lige "ed hånden ... Spar transporttiden.

Få ordner pent!esagerne

[:llIlgå 'C'ellce/U;)ell,:ed skmnken.

Q4 SpCI" snmtidig en masse dejlige penge! hjemme fra .•.• tf/ens bedste stol.

I den anden ende af re/ejlmell sæuter .frm/dene: Den 1u;ndJ"C banks lJersonl(~e betjening. der gk'er dig mulighed for ut,få mere uel (tf både lån Qg ops!lal"illg. p/Øl.' sek at ringe - vi gi'r et [\forpligrelllle tiibiu! på dine økonomiske behoc: O,g et

6

- på vd mod nye mål

S-;:({J'er

hele døgnet!

eSPARBANK VESf }:icrnscl'i.';ce - lige ,,'ed MIlden!


VÆLG DSB erhvervsrejservi kan det hele Når De er kunde hos DSB erhvervsrejser, bliver De betjent af personale, som har gennemgået, "Danmarks eneste egentlige rejsebureauuddannelse". • • • • • • • • • •

KK-DATA

Vi er specialister i ftytbare harddiske fra Syquestl

Stort udvalg i:

Billetbank - opbevarer overskud af kuponer Registrering af bonuskort-numre Udførlige rejseplaner Best buy - markedets bedste priser Stort og alsidigt hotel program i alle kategorier Administration af forsikringsaftaler Statistikker Rejsekonto med forlænget kredittid Fakturering via EDI Rådgivning om rejsepolitik og meget mere.

- Komplette multimedia PC'ere -Scannere - lydkort/højttalere/CD-rom drev - CO-rom brændere

Stor ekspertise i: - PC'ere til musikbranchen - Microsoft Windows NT - Novell Nelware

Ring og hør nærmere City (København) tlf 3337 7800

Randers tlf 8642 5811

Odense tlf 66135512

Arhus tlf 86136455

Kolding tlf 7553 5566

Aalborg tlf 9812 9511

Group & Conference Services tlf 33378900

ose r~:;ei)-,y,e.9VIn narmeocs næslst;)nlte-I ••n-servrce rejseeøeec Vi dækker hele lanoe! rnec 1)emval'\'$afde!:ng~f og te reneeoreacer- en samret omsæ!rung på over l mra kr ose emv e fVSr6jser

reverer

el proleS$JOj")&lIlli1fooServJCe

koncept

!'!P!'SE!:

dansk

erhvervslivs

cenev

DSB {anerels~r !llbycf.Y 6peaalprogremmer til eae verdensdele og er egefl! for bI a Tjæreborg PrO"llfajS9f. Th,,"gg9arc1. D"ncenlef og Hl.lrtlgruten. ose specJalrejser !iiilyder grupperejse! tit '""elGverden. 1'I6f S<dd$r21 speceustar klar til at be!I~S vores kund~r med gcåe tlbud

OSB erhvervsrejser Totillleverandøren

t;;1Bowlere og BowlIngcentre

Vores spec/iJ1e til' levering øf It'RIJæI:$pl'tJdu~r

b'llkJwlllle og

Bowlingcentre!

Dag t;;1dag levering overalt i landet !

VI er :

Vi

er :

Vi er:

AutrJriSeret eneforhancller ilfJCP reseræde/e iii maskiner ilf AMFtypen i Danmark.

,

~HiciilUH BOWliNG

KK-DATA

- PC'ere til ethvert behov

Nye muligheder Dansk Bowling Forbund søger samarbejde med nationale og internationale virksomheder som ønsker en stærk profilering.

Dansk Bowling Forbund tilbyder:

Autoriseret eneforhancl/er af LEGENDS baneolie og banevask IDanmark.

Sponsormuligheder:

t,;:

Forhancl/er af DBA baneolie og teneWlSk samt eneste autorISerede danske installatør af DBA vaske- og olie-

(:

Stævnesponsorater Annoncering

USA.

oe KEGLER

RING OG FA 11UJlJD pA HALKlJGLER BOWI.INGCENTRET

Landsholdsponsorater

<: Tejsponsorer

AulDriseret enefvrhancller af DEXTER bowlingsko i Danmark. Medlem af IBPS1A og Cerlffied Bowling lnc. Coach.

!

H.4md"j 59 • 9000 A.lb,,! - lir. 98 16 67 n - F•• 98 H 45 5&

!i nnHtI

maskiner. Vi er :

Hos KK-DATA finder du altid et bredt udvalg af printere fra verdens førende producenter.

Profilering og markedsforing via Landsbladet »Bowleren«

11L

!

L, ALAN'S PRD-SHOP TOTAL BOWUNG SERVICE

Repræsentation

ved stævner,

-

••

Kontakt Pro Marketing 97 51 4959 og hor nærmere om et samarbejde med Dansk Bowling Forbund

- på

vd mod nye mål

7


Bowling-boom Ledelsen af Odense Bowlinghal overtog et fallitbo. men har oparbejdet en sund forretning, og nu rater man om

udvidelse. så det bliver landets storste, Både D,\! og EM skal foregå her,

Bowlingsporten blomstrer Odense har tre bowlinghaller. og der er rift om dem alle, Aldrig har så mange spillere flokkedes på banerne, Spillere fra børnehavealderen ti! pensionister dyster fra tidlig morgen til sen aften. Medlemmer ril de mange klubber, der bruger helterne valfarter til banerne, Der er så mange, at der simpelthen ikke er plads ril dem, Det er årsagen til ar den selvejende institution Odense Bowlingbane på ,\1"Uemarksvel tor forste gang kan melde om positivt regnskab. ,Jg det endda i en periode. hvor hallen har fået tildelt såvel DM som E:Vl og 1'I0rdisk Ungdomslejr til sommer. - !998 bliver sportsligt der største år for den gamle haj. konstaterer hallens formand Iohn Pedersen, Men det bliver også året. hvor vi vokser ud af rammerne, De 24 baner er ikke nok. Udviklingen og medlemstilgangen - der er over tusind faste brugere - betyder. at der er for få baner i boomperioden fra kl. 16 til kl. 22,

Derfor går ledelsen med planer om at udvide kapaciteten af hallen, der ligger midt i byens sportscentrum med stadion. skoirehal, minigolf idrætshal og cykelbane,

Redningen lykkedes for 10 et halvt ar siden gik I en håndfuld frivillige ledere sammen for ar redde stumperne, Hallen "ar endt som konkursbo, efter at en pnvar ejer "ar kuldseilet med den, Redningsplanen lykkedes, Den 1. juli 1995 ble,' den selvejende insntutlon stifter. og i tæt samarbejde med Odens Kommune blev bowlinghallen renoveret og moderniseret. - Det "ar som at starte fra bunden forklarer John Pedersen, - I begyndelsen dukkede, maske ikke så overraskende. en del uforudsete udgifter op, men lidt efter lidt fik vi heldigvis styr på tingene,

sagt, at vi har fået styr på

dagligdagen, og at der for alvor kom gang i de sportslige aktiviteter, Alt Kom ind i faste rammer. Det gælder både motionsdelen og de mere eliteprægede klubber og stævner, konstaterer John Pedersen - formand for bestyrelsen i den selvejende institution,

Flot regnskab

Landets største

Nu er regnskaber fornemt,

Bestyrelsen har investeret i nogle tekniske undersogelser, der skal afslore de arkitektoniske muligheder i en udvidelse, Det gælder bade den fysiske udvidelse og ændringerne indenfor: - Selvfolgelig skal vt fol, ge visse miljo- og byplanmæssige restriktioner. men vi mener alligevel, ,'i kan udvide uden ar gere vore

Odens Bowlinghal er forvandlet til en sund forretning, Der var budgetteret med et »blodr overskud« på 169,000 kr. for 1997. men det blev i stedet 275.000 kro - Vi havde budgetteret med en omsætning på 4, l milt. kr.. men det ble,' på 4,':; rnill. kr. De 200,000 kroner oveni skyldes kort

naboer. siger formanden, der er overbevist om. at hallen i laber af få år vil udvides ti! 32 baner. - Så bliver Ij landets storsre. og jeg kan love eventuelle investorer, at der bliver brug for samtlige baner, Der er jo tale om fremtidens familtesport. I forste omgang er det meningen, at de nuværende klubfacllirercr skal fjernes og omdannes ril cafeteria og tilskuerområde. Den sportslig udvtkling på eliteplan kræver plads til tilskuere,

Både DM og EM Odense Bowlinghal har fået en enorm udfordring. idet den skal huse Europamesterskabet f N elitespillere fra den 22, til 26. september. Dansk Bowling Union

ODENSE BOWLINGHAL Møllemarksvej vi cykelbanen

6616 8113 Hvor rigtige bowlere mødes ... 8

- på vf} mod nye mål

har i samarbejde med det internationale forbund placeret EM-stænlet i Odense, Det far deltagelse af de bedsre spillere fra 3L' nationer, Inden da skal hallen stå sin prove. nat kampene om danmarksmesterskaberne skal afgores i store bededagsferien, Her er tilmeldt så mange spillere. rundet regnet et parbundrede. at stævnet deles: Herrene dyster i bowlinghallen og damerne modes i City Bowling på Rugaardsvei. Desuden skal hallen i slutningen af juli, hvor den ellers står sommer torn. være centrum for en sommerlejr for nordiske talenter, Her deltager el halvt hundrede 13-15-årige fra xorge, Sverige, Finland, Island og Danmark,


Bowlingafdeling Historie

06.04.83-31.12.97 Bowlingafdelingen blev stifret den 6. april 1983 på et mode indkaldt på sranon s i København. l modet deltog 32 personer. og afdelingens tørste bestyrelse blev valgt således: fonnand Lars Jacobsen. næsttonnand Finn M. Jensen, kasserer Preben R. Kristensen. sekretær Ulla Lund og spilleudvalg Erik Kvisthelt. Træningen og tilmelding til turnering blev besluttet saledes at der i sæsonen 1983-84 blev tilmeldt to herre- og er damehold. 'Iræningssredet ble" Rossini. GI. [ernbaneve] i Valby. hvor afdelingen holdt ri! i fem år indtil hallen pa stedet blev lukket. og aktivitererne blev flytret til andre lokalire-

rer. Sjællandsbroen Bowlingcenter.

l, Garath

Pokalturnering

Turnering Herrerne vandt Danmarksserien 1990/9! og holdet rykkede i 2. division. hvor det er blevet til tre sæsoner. af hvilken 1992/93 blev den bedste. hvor holdet sluttede pli en ;;. plads. men i 1993/94 ble,' holdet sidst og spiller den kommende sæson i Danmarkserien. hvor holdet har været siden. Damerne rykkede igen i 2. division i 1992/93 og er fortsat at finde der. idet holdet i sidste sæson, ble" flot placerer på 3. pladsen. Igen i 1996/97 blev holdet placeret helt i top med en solvmedalie, og i skrivende SUlfid er holdet igen pa ;;;. pladsen i 2. division ost.

KBU-pokalrnrneIingen har i de seneste fem sæsoner været meget præget af P.l. Bowling. således har damerne været i finalen i årene 1989. 90, 92, 93 og 94, og tre af disse gange har P.L hjemført pokalen. Herrene har være r "inder af denne pokal en gang i 1992. hvor det altså "ar P.L der havde begge pokaler.

Individuelle Hos damerne har alle sæsoneme "æret præget af Ulla Lund Nielsen, der har "æret krumrap på damernes 1. hold, men med tilgang af stabile spillere. har holdet nu fået er solidt fundament. Hos herrerne har der været flere spillere der har vist flaget for P.l. Henrik

Wujff Holtegaard har været langt fremme, med udtagelse til brutto landsholdet. men Lejf Schmidt spillede flere kampe på landsholdet, ligesom han i 1991 deltog i world Cup finalerne i Thailand, efter at have vunder den danske finale.

Fremtiden P.l. Bowling er nu med et medlemstal på 60 ved at finde den størrelse. som har vist sig at "ære bærende i sig selv, og med en meget aktiv og engageret bestyrelse, er der ingen tvivl om. at Politiets Idrætsforening også er fremtidens klub.

Internationalt Ligeledes er afdelingen også igang med ar finde en "enskabsklub i udlandet således at tidligere tiders spillende rur-

Lars Jacobsen qfdellizgiformand

neringer i

udlandet, Berlin 1988. Wien 1989 og Haag 1990 kan genopleves.

BRYGGENS.

bowlIng center

Det er for Bryggens Bowling Center en stor ære og fornoielse at være udpeget til at være vært ved xordisk ~lesrerskab 1999. Bryggens Bowling Center har gennem sit .3S-årige Ih'. provet både de gode og dårlige tider

i dansk bcwlings historie. Efter den store brand i 1995 der lagde hallen i ruiner, har vi nu et moderne og flot bowling center. Bryggens Bowling Center. er via sin starus som selvejende lnsrltutlon. forst

og fremmest et bowling center med tryk på bowling. For os er sporten det vigtlgste og derfor er målsætningen, al banen og maskiner lever op dl de tekniske krav der stilles. saml lidt til. Del "ar derfor et godt signal DB'\'F sender da de valgte 0S til dette arrangement og derved belønnede vores »politik •. \'i vil gere vores dl. at N.\4 1999 bliver et sportsligt godt og forsvarligt arrangement. Vi håber ar mange vil lægge vejen forbi og gøre deres til, at de danske spillere kan mærke, at de spiller på hjemmebane og kan hente mange medaljer.

22 veltrimmede Fuldautomatisk

baner

computerscore

Cafe med a la carte Bus 40lige

til døren

5 min fra rådhuspladsen

••••

'"

Islands Brygge 83E . 2300 København S

nf. 3254

0050

- på w/j mod nye mål

9


Nu kan alle være med Der er ekstra glæde at spore i Løvvang Bowling Center om fredagen, De handicappede i Aalborg har nemlig fået fejet bowlingsporten ri! oversigten over mulige idrætsaktiviteter og indti! videre benytter 30 handicappede sig af denne mulighed, Det er en ny elevator i bowlinghallen. der gor det muligt for korestolsbrugere at komme ned ti! bowlingbaneme i kælderetagen. Desuden er der anskaffet to ramper, hvorfra de handicappede kan skubbe kuglen ned på bowlingbanen, På den måde er bowling også blevet en populær sport blandt de sværest handicappede, som hidtil har været afskåret fra at deltage p.g.a. problemerne med at lofte kuglen,

»Vi har fået utrolig gode forhold i bowlinghallen. og bowling er da også på bare fire måneder blevet en af. vores største idrætsaktiviteter-, fortæller formanden i Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg. Gitta ~ielsen, »En af forcernc ved bowllngsportcn er jo netop, ar den udover ar henvende sig ril såvel unge som ældre kan samle mange forskellige handicaps på en gang, Hver fredag kommer der udviklingshæmmcdc og folk med både lettere og svære handlcaps, og alle har stor glæde af bowling«. Gitta ~ielsen er i ejeblikket med til at forbedre en stor Handicap Idrætsfesrival i pinsen, som kommer til al samle 800 deltagere fordelt over to forskellige aktiviteter,

Festivalen afholdes hvert andet ar, og i år har :\alborg faet ril opgave at afvikle arrangementet. »som noget nvr er bowling en af festlvalens aktiviter, og den er faktisk allerede gaet hen ug blevet den srorste ' lndti! videre er der tilmeldt 100 deltagere fra

--

hele landet til bowlingstævnet. og det er da fantastisk", fortæller Gitta Nielsen, Inden det store arrangement i pinsen installeres der i bowlinghallen en trappelift. 50111 skal erstatte den lidt for stejle trapperampe. som koresrolsbrugcrne i ojebhkket benytter for al kumme

det sidste stykke ned til bowlingbanerne. -ldrærsforeningen for Handicappede i Aalborg har lige fået bevilger 70,000 kr. af Kulturministeriets idrætspulje for handicappede ti! en sådan trappelift. og den sættet jo prikken over i'et. siger en glad Gitta Nielsen.

EN Lf/SNING DER .TA'R KEGLER! ID Lad reklame-spot på stor bille d projektor klarer investeringen Philips Storbilledprojektorer Fra

23.9~9~9mQ,

El :::I :::I

a

--~

B :::I

a.. GO

-

Vi

g

Luurcmann Scund & Silencc A/S Fredericia - Holstebro - Vallensbæk Tlf.:759..JJ717 -Fa,,·759 ... 1.01~9

10 - på vf!! mod nye mål

a

It"s

heavy_


VA

Center

Danmarks største bowlingcenter - vært ved EM år 2001 Godt gemt et sted i Nørresundby ligger Lønrang Bowling Center, som er Danmarks største bowlingcenter, Trods beliggenheden - er stykke uden for midtbyens hektiske aktivitet - er bowlingcentret med sine 30 baner et velkendt og ikke mindst anerkendt sted, Lovvang Bowling Center er nemlig udpeget til at være vært for EM i bowling i ar 200 i, og selvom bowlingcentret ikke er uvant med store arrangementer. bliver det en virkelig sror opgave for de lokale bowlingspillere.

Europamesterskabet er europæisk bowlings største turnering og afholdes hvert fjerde ar, EYl 2001 bliver ikke bare en stor begivenhed for Lovvang Bowling Center, men også for Aalborg By, idet der forvenres deltagelse fra ca. 30 lande,

Sport for publikum Forberedelserne til arrangementet har været i gang længe, og ledelsen i Levvang Bowling Center bruger kæmpearrangementer til at lotte en række opgaver,

som har været på ønskesedlen i længere tid, Det har bl.a. længe været et ønske at gøre bowlingsporren til en mere publikurasvenlig sportsgren, og dette forsøges opnået ved hjælp af er bedre scoresystem. Scoresystemet skallobende give publikum et billede af den aktuelle stilling i hallens bowlingkampe eller turneringer, Hidtil har publikum måttet tobc fra den ene ende af hallen til den anden for at fa overblik over resultaterne.

Aktivitetscenter for alle Løvvang Bowling Center er også andet end organiseret klubbowling. Den sterste aktivitet i bowlingcentret er hallens firmaturnering. som har deltagelse af mere end 200 hold fra byens virksomheder og foreninger, Turneringen. som har 30 år på bagen, er indrettet med en række-inddeling,

som gor

andre bowlere på samme niveau.

l tilknytning til halturneringen har de mange hold også en fast ugentlig træningstid i bowlingcentret. Levvang Bowling Center fungerer således også som et aknvttetscenter for en lang række sociale organisationer, pensionistforeuinger, ældreorganisationer, handicaporganisationer samt bom og unge. Et stort arbejde omkring børne- og ungdomsbowling varetages særligt af klubberne i Lovvang Bowling Center, Bowlingklubberne stenhuset, LBC og Chok skaber trygge rammer omkring bowlingsporten og tilbyder en række muligheder for at udvikle sig som bowlingspiller, giver muligheder for at deltage i rumeringer mod andre ungdomshold samt giver en række fælles oplevelser hjemme i centret eller på udflugter med holdet.

LØVVANGI. BOWLING • CENTER' "~ ~ løvbakken ' 9400 Nø;resundby Fax 9817 68 99 Danmarks største bowlinghal med

30

velplejede

--

baner

ÅBNINGSTIDER kl. 14-22 , Manoag Tirsdag k!. 14-221 kl.,IO---23 Onsdag 1d,14-22 Iorsdan ked,gkl14-23 kl. 10---22 Lørdag k!. 10-22 Sondog BANERESERVATION

9817 68 22

det muligt for alle at mode

Seniorbowling: Bedsteforældre med slaw i 'v. lægger vægt på det sociale samvær, men vi er hovedsageligr konkurrence, mennesker!-. Sådan siger K, IV. Christensen. som er medlem af seniorbowlingklubben Veteranerne. som hver onsdag spiller i Lovvang Bowling Center. Klubben er med sine snart 15 ar på bagen den ældste seniorbowlingklub i Aalborg og tæller i dag 60 medlemmer, Bowling er inden for de senere ar blevet det helt store tillobssrykke for folk iden 3. alder. og vereranerne

er

bare en af flere seniorbowlingklubber. Til trods for. at Lovvang Bowling Center med sine 30 baner er landets srorste bowlinghal. er

det ikke altid helt nok for scruorklubberne, Interessen for at spille bowling i seniorklub er nemlig så stor, ar nogle af klubberne ligefrem har vcnrelisrcr, Konkurrencen er ofte i hejsæder. og flere af seniorklubberne spiller også mod hinanden, »Vi har turneringer med veteranerne og BK 92«, fortæller xtax Sørensen. som selv spiller i Guldnålene. en bowlingklub for pensionerede tjenere, 'Vi har spillet i mange år og er meget ivnge bowlere, og jeg vil nærmest sige. at den eneste undskyldning for ikke at komme til træning er er brækker ben eller vand i lungeme-, siger ,\1ax sorensen grinende,

"la, ældre mennesker er mere hårdfore end nutidens unge. Vi rager afsted trods

skavanker«, indskyder Erik xorgaard fra Aktivitetscentret Smedegården. Mange af de nye klubber har redder i netop byens mange aktivitetscentre for ældre mennesker, fra vejgaards ro akriviætscentre kommer hver mandag hele 100 seniorbowlere og bruger i en time næsten alle banerne i hallen, "Vores medlemmer er lige s,i rossede med at spille bowling, Mange af dem spiller endda udover vores ugentlige klubdage. fortæller Gitre Mortensen fra ve]gaards Aknve Klub, l de forholdsvis nye klub-

ber er konkurrencen ikke så højt prioriteret, Her er det primært der sociale samvær, der samler folk, "Det er lige meget, om vi "ælter 5, 7 eller 10 kegler i vores klub-, siger Poul Norregaard fra Annebergcentret. som hver uge stiller med 30 aktive pensionistbowlere, -Egentlig er det jo

ærgerligt, hvts man vælter alle ri kegler i forsre slag, for så bhver man snydt for er Slag", siger han smilende, Foruden at "ære landets største bowlinghal med god plads til der sociale samvær for og efter bowlingsptller, er Lovvang Bowling Center også landets billigste bowlinghaL

•••••• - på vrti mod '1Ye mål

11


Hvor fĂĽr klubben al den energi fra?

N~~~O~sorfor Dansk Med torde:e Forbund, 10rdlg d' og d't ' ,In klub I lorbund,

mp

NĂŚrmere information: Metax 99 33 33 00 eller Pro Marketing 9751 4959