Info og Resultater NM Malmø 1986

Page 1

SVENSKA BOWLINGFORBUNDET Johanneshov 1986-08-27 BF/FM

Danmarks Bowlingftirbtmd Finlands Bowlingftirbund Norges Bowlingftirbund

Nordiska Masterskapen, VM-Hallen, Malmo 1986-12-05/07. Svenska Bow1ingftirbundet har hMrmed ntijet officiellt inbjuda till de 13:e Nordiska Masterskapen, som skall spe1as i VM-Hallen, Malmti.

s

P E L P L A T S

VM-Hallen Ostra Ftirstadsgatan 32 212 12 MAJ..Mj Telefon: 040/93 26 00 HOTELL Hotell Scandinavia (samna fastighet som bowlingballen) Drottninggatan l F Box 3069 200 22 MAI..M:i Telefon: 040/93 67 00 Rumspriser:

350:- Enkelrum 450:- Dubbelrum

1

inklusive frukost

Best~llning av hotellrum kan gtiras till Svenska Bowlir.gftirbundet, ftirbundskansliet, senast 1986-11-01. TAVLINGSPROGRAM • /.

Varje nation ager rat t att deltaga med 6 st. dam- och 6 st. herrspelare • Tidsprogram - se bifogade detaljprogram. ..2/

POSTADRESS

G~TUADRESS

TELEFON

POSTGIRO

BANKGIRO

Box 444 171 04 .fr,t :·qnr

l.jusnevaqen

08·590265

4989-0

250-8802

d1(,V

3


-C~J ', ..•.

SVENSKA BOWUNGFORBUNDCT

'

RESOR Var och en svarar ftlr sina egna resekostnader. SvBF svarar ftlr transporter till och frAn bow1ingha11en i samband med ankomst respektive avresa frAn f1ygp1ats, jMrnvMgsstation alternativt båthamn• Medde1apå bifogade blanket t ankomst respektive avresetid samt fMrdsMtt. ~lan SvBF ti1lhanda senast 1986-11-15.

• /.

MÅLTIDER SvBF svarar ftlr kamratmA1tidens kostnader. Varje nation erhåller 17 st. måltidsbiljetter. talas av var och en.

Ovriga matkostnader

be-

ANMALAN AnmM1an om de1tagande motser vi tacksamt snarast mtlj1igt. Namnuppgifter på spe1are och 1edare motser vi tacksamt senast 1986-11-15. MOTEN Torsdag kvMll 4/12 1agledarmtlte i bow1ingha11en vid tidpunkt anl!int till Malmtl.

då samtliga

Nordiska Bow1ingftlrbundet skall m1ltas under tMv1ingsdsgarna. Återkoomer med nMrmare tidsangivelse. På dagordningen finns bl.a. spe1distanser vid JNM 1987, Lahti, Finland. Motser tacksamt till vid NM-mtltet.

1986-10-15 anmM1an om tlvriga arenden att

Svenska Bow1ingftlrbundet Mlsar Med vl1n1iga bow1arMlsningar •

SVENSKA IlOWLINGFORBUNDET

Er vMlkanna till

behandlas

'Mal.mtl och NM-tMv1ingarna!


__ •

SVENSKA BOWUNGFORBUNDET ',

....

TORSDAG

4/12:

Inofficie11 trMning A 7:- serien, 1ag1edartr!!ff.

FREDAG

5/12:

09.00 - 10.00

IbRDAG

6/12:

Officie11

klotkontro11

och

trMning

10.30

INVIGNINGSCEREMONI

11.00 - 13.30

Herrar individue11t, 6 serier Damer indi viduell t, 6 serier

15.00 - 17.30

Herrar 2-mannalag ,6 Damer 2-manna1ag ,6

09.00 - 09.45

Uppnjukning och trMning f~r Herrar och Damer

serier serier

B10ck 1 10.00 - 12.00

Herrer 3-manna1ag, 6 serier B10ck 2

SONDAG

7/12:

12.30 - 14.30

Damer 3-manna1ag, 6 serier

15.00 - 18.00

Herrer 5-manna1ag, 3 serier Damer 5-manna1ag, 3 serier

19.30

Kamratmå1tid med musik och dans

08.30 - 09.00

Uppnjukning Herrer och Damer

09.00 - 11.30

Kvertsfina1 individuellt 16 bMsta, 6 serier

Herrer,

Kvertsfina1 individuellt 16 bMsta, 6 serier

Damer,

12.00 - 13.30

Semifinal individuellt Herrer, 4 basta, 3 serier, matchspel Semifinal, individuellt Damer, 4 basta, 3 serier, matchspel Indi vid!,!e1la...L:inal~!

14.00 - 14.30

Damer2 bMsta, 2 serier

14.30 - 15.00

Herrer 2 basta,

2 serier

AVSLUTNINGSCEREMONI

*** Nordiska M!!stare Hr den dam respektive uppnått h~gst8 kMge1poMng.

herre

san efter

avverkade ,32 serier