Nordisk Mesterskab Ungdom København 1975

Page 1

.

.

~

-. \

KøBENHAVN

Dansk Bowling Forbund


,

.

ø Nordis~ Ungdoms Mesters aber 1975 DANMARK

I

•..

~

:~~""':~"'-~-"-"'.:" _FE'

rr~~~J'j,;:-J,..k:·~:_":·,'i':·~

~.' . ---------

FINLAND

NORGE

SVERIGE

Dansk BowlinfT

Forhllnrl


~rdiske

Dansk Bowling Forbund •

l

r

Urgdoms

.:

/V\estersKober

1975

6 ~ MANDSHbLD 6 smUTi:R ED

l.

SVERIGE

2.

FINLAND

3.

NORGE

5 -

}\1ANDSHOLD :5 :::rI~HIER Af'1

l.

SVERIGE

3

DANr-1AHK NORGE;

~. .

.

6695 6419 6;28

2665 2570 2538

-._,-----------~-----,.,.-----2. 3. 4.

SVEHIGE SVERIGI~ NOHGE

2331 2264

FINlAND

5.

]~INLAND

2197 2164

l.

2256

INDIVIDUELT l. 2.

M~\TS PEHSSON, 3V"E:I?IGE P:BIrJ'.,'H HJAlMAnSSON~ SVEIUGE

3.

LENE .TE,1'lSEN ~ DANMARK

4.

IrARS .•• OHJJ? ;JOI:IANNESSON, SVERIGE TOVECl ".ji.~ TI.\Ic'lr » 1IJC"': )G'fi'T._, JJ. A ILL, L'j Le

r::: ./e

DANIOJ-<l SOV'.'Llf'G

ASSOCIATI

-, ",

N

2961 2942 2865 2B26

2810


Dansk 'Bowling Forbund M~lem af Oiiii,ik Id'''h:l'orburid . Til.tutt~t Nordisk Bowli"" Forbund og Fc'dc'rotionInternationale des Quilleurs

Idrættens

Hus· DK 26110 Glostrup. Tlf. 01·455555 lok. 234 . Telex 16480 ditsport . Giro 14 68 12

1

NORDISk

MESTER:

r-1'~TS PSRSSON,

SVERIGE

2 3

PETER IiJ AlMARSSON,

4

Iars-Oluf JOhannesson, Sverige Tove \ialstad, Norge M~ts,Jo1ii3.nsson, Sverige Geppo M~~k~, Finland Jussi Histonmaa, Finland Asfåir Lund, Norge Kimmo Linden, Finland Claus Hein~ Danmark I'etri Karjala:i..nen, lPinland Ville Rintala, Finland Jette Hanaen , Danmark Anders Iarlsson, Sverige Oivind Christiansen, Norge Heikki 3iekki Siekkinen Preben Aasten, Danmark Morten Thoresen, Norge Thomas Næss, Norge Marian Jensen, Danmark, Bo Am1e, Sverige Perti Luokomaa, Finland MiO'hael Kloster, Danmark Ivar HOf:f, Norge Joan 3uchardt, Danmark Per Einar 1![alstad, Norge aonny Falck, Sverige

5 6

7

R

9 lo 11 12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

2l~

25

26

27 23

SVEHIGE

LENE JENSEN, DANMARK

-----'------8-

1224 1188 1122 1140 1137 1162 1112 1166 1083 1098 1039 1050 969 1095. 1104 994 1075 1069 1079 1033 100/.j.

989 1024 1009 1030 1003 1005 992

DANISH BOWLING ASSOCIATION

1203 1204 11,~4 1128 1115 1060 1107 1090 1141 1074 1070 1111 568 1086 511 1014 1+66 1042 453 '1152 4B9 1018 463 1005 948 506 491 1000 482 1014 991 507 480 968 479 974 l1-85 916 424 986 967 437 477 534 550 559 558 558 557 52R 487 498 532 558 493

2961 2942 2865 2826 2810 2779 2747 .2743 2722 2704 2667 2654 2623 2620 2612 2599 2582 2537 2533 2524 2500 24,37 2/.J.72

197 196 191 188 187 185 1:33 lE)2 181 1:=30 177 176 174174 174173 172 169 168 168 166

165 164

2462

164-

2ll-31

162

2413 2409

16b

ll1-69

160 163


Nord<I'6 Un,..l:::;~'-'L::..? ..,.,1'"'m~ l •..•. t'l

l)ansk Bowling Forbllnd ~jedjem af Dansk Idræts- Forbund . Tilsluttet Nordisk Bowling Forbund og Federation

I

Mc.c:··~;-<:"d"....."..',1"o••' 19/)

o

,...., •••• 1 •••.••••••••.1...;:

Internationale des Quilleurs

.

Idrættens Hus . DK 2600 Glostrup " TIf. Ol " 45 55 55 lok. 234 - Telex 16480 difsport " Giro J.l 68 12

~

6-MANDS HOLD / 6-MIESJOUKKUE 6 s. ED .

".: ~

1

SVERIGE

6695

Bo Amle Ro'nny Falck Peter Hjalmarsson Lars-O. Johannesson Mats Johansson Mats Persson 2

FINLAND Petri Perti Kimmo Seppo Ville Jussi

3

NORGE

DANMARK

= = = = = ==

989 992 11813 1140 1162 1224

166 168 191 164 189 172 137 156 195 H.~8 171 177 189 169 170 202 167 201 201 227 200 159 166 159 171 141 175 145 179 158 210 188 158 156 212 242 1074 1049 1089 1014 1084 1109

= = = = = =

1050 102'+ 1098 1112 969 1166

6419 Karjalainen Luokomaa Linden M~kela Rintala Ristonmaa 6328

0ivind Christiansen Ivar Hoff Asgeir Lund Morten Thoresen Per Einar Walstad Tove ~"ralstad 4

150 194 160 160 147 178 166 180 193 147 157 149 184 180 192 202 189 241 165 190 232 187 189 177 175 196 213 200 164 214 215 187 268 182 191 181 1055 1127 1258 1078 1037 1140

161 1La· 202 141 165 211 177 192 203 176 181 193 140 180 165 191 256 166 986 1115 1140

169 180 178 175 177 172 168 190 135 2H3 142 217 969 1152

141 = 994 160 == 1030 162 == 1083 171 = 1079 .. 167 == 1005 165 = 1137 966

6272

Joan Buchardt Claus Hein Jette Hansen Tjene Jensen Marian Jensen fVlichae1 Kloster

133 141 161 194 148 168 945

160 140 189 183 == 1003 136 189 157 195 221 = 1039 168 195 219 174 1713 == 1095 148 226 197 209 148 == 1122 152 189 191 173 151 = 1004 172 176 149 157 187 = 1009 97'+ 1135 1053 1097 106[3 198

RESKRVER: Anders Heikki Preben Thomas

Karlsson, S 176 Siekkinen, ]' 201 Aasten, D 188 Næss, N 165

DAN ISH

BOWLING

199 179 173 185

170 150 192 179

ASSOCIATION

157 193 176 146

201 179 157 176

201 = 173 = 183 = 182 -

1104 1075 1069 1033

,'1

.


-------8-

DANISH BOWLING ASSOCIATION


: Dansk Bowling Forbund M"dlem af Danlk IdlZt •.. Forbund

• Til,luttet

Notdi.k

80",lil)l

Forbund

Ol Federation

Internationale

des Quilleur.

, Idrættens Hus . OK 2600 Glostrup . Tlf. O l - 45 0'5 55 lok. 234 . Telex 16 480 difsport . Giro 14 68 12

2 - MANDSHOLD

:L. 2. 3. .4.

5. 6. 7. R. 9. lo. ll.

12.

LARS. OLUF JOHANNESSON MATS PERSSON ·PETER HJAIMARSSON MA.TS JOHANSSON TOVE 1;1ALSTAD ASGEIR LUND Petri Karjalainen Ville Rintala Kimmo Linden Jussi Ristonmaa Lene Jensen Michael Kloster Thomas Næss (;ivind Christiansen Heikki Siekkinen Heppo MEikala Claus Hein Preben Aasten Bo Amle Anders Karlssori Jette Hansen f.1arin Jensen Ivar Hoff r10rten Thoresen

SVERIGE SVERIGE NORGE Finland Finland Danmark Norge Finland Danmark: Sverige Danmark Norge

1128 1203 1204 1060 1115 1141 1111 1086 10?4 1090 1184 9?4 1000 1;'52 1018 110? 10?0 1005 991 1042 1014

2331 2264 2256· 219? 2164 2158 2152 2125 2075 2033

1014

2028

916 948

1864

RESERVBR: Joan Buchardt Perti Luokomaa Per Einar ~1alstad

Danmark Finland Norge

986 968 967


Dansk Bowling forbund Medlem af Dansk Idræts-Forbund

- Tilsluttet Nordisk Bowling Forbund og Federation

Internationale

des Quitlcurs

Idrættens Hus . DK 2600 Glostrup . Tlf. 01 ·45 55 55 lok. 234 ' Telex 16480 difsport . Giro 14 68 l ~

.'

.

INDIVIDUELLE RESULTATER EF~LiEH 6 SERIER.

l.

2.

3. 1.j. •

5. 6. 7. 8. 9. lo. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28.

Mats Persson Peter Hjalmarsson Jussi Ristonmaa J.l.1ats Johansson Lars-O. Johannesson Tove 1tla1stad Lene Jensen Seppo fÆM,keU! Anders'Karlsson Kimmo Linden Jette Hansen Asgeir Lund J.l.10rten Thoresen Heikki Siekkinen Preben Aasten Petri Karjalainen Claus Hein Thomas Næss Ivar Hoff Perti Luokomaa Michael Kloster Per Einar VJalstad Marian Jensen Joan Buchardt 0ivind Christiansen Ronny Falck Bo Amle Ville Rintala

Sverige Sverige Finland Sverige Sverige Norge Danmark Finland Sverige Finland Danmark Norge Norge Finland Danmark Finland Danmark Norge Norge Finland Danmark Norge Danmark Danmark Norge Sverige Sverige Finland

1224 1188 1166 1162 11l~0 1137 1122 1112 1104 1098 1095 1083 1079 1075 1069 1050 1039 1033 1030 1024 1009 1005 1004 1003 994 992 989 969

.

----------------------------O-A-N-'-SH--B-O-W-L-I-N-G-A-S-S-O-C-'A-T-IO-N-------------------~----


Dansk Bowling Forbund Medlem af Dansk Idræt •. Forbund

. Tilsluttet Nordisk Bowling Forbund og Federation Internationale

des Quilleurs

Idrættens Hus, DK 2600 Glostrup, TIL Ol ,4555 55 lok. 234 ' Telex 16480 difsport ' Giro 1468 12

, ; INDIVIDUEL

l. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. lo. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

EFTER 9 SERIER.

l\li3.ts Per.sson Peter Hjalmarsson Mats Johansson Tars-O. Johannesson Tove Walstad Lene Jensen Jussi Ristonmaa Seppo M~kel§ Kimmo Linden Jette Hansen Claus Hein Morten Thoresen Asgeir Lund Anders Karlsson Heikki Siekkinen Petri Kar,jalainen Ville Rintala Preben Aasten Thotpas Næss Ivar Hoff Perti Luokomaa Bo Amle Michael Kloster Marian Jensen Ronny Falck 0ivind Christiansen Per Einar Walstad Joan Buchardt

Sverige Sverige Sverige Sverige Norge Danmark Finland Finland Finland Danmark Danmark Norge Norge Sverige Finland Finland Finland Danmark Norge Norge ]:!. .• in1and Sverige Danmark Danmark Sverige Norge Norge Danmark

1758 1738 1719 1698 1695 1681 1653 1640

1630 1606 1597 1585 1581 1570 1564 1543 1537 1532 1524 1515 1504 1496 1488 1486 1469 1447

.

,

14ll-2

1'+27

A -------------------------------------------------------------------~---DANISH

BOWLING

ASSOCIATION

/