European Team Cup Løvvang - (1992)

Page 1

-"'~~.~

EUROPEAN TEAM CUP

~_ .. 'Y~

~~~

~

DANSK BOWLING FORBUND og TEAM DANMARK

præsenterer

EUROPA CUP I BOWLING Aalborg den 2. - 7. juni 1992


EUROPEAN ~

CUP

EUROPA CUP 1992

~

Europa Cup 1992 finder sted i Løvvang Bowling Center i Nørresundby/Aalborg

~

Arrangementet indgår som en del af jubilæumsaktiviteterne i anledning af Aalborgs byjubilæum

~

Der er indgået Tv-kontrakt

~

Der forventes at deltage ca. 240 spillere fra 20 nationer i Europa

~

Bowling dyrkes af mere end 50.000 danskere i løbet af året.

med DR


BOWUNG SOM lY SPORT ~ Reklameskiltene er placeret på vigtige steder i forhold til såvel tilskuere som Tv-kameraer f. eks. er reklameskiltene placeret på keglebommen samt kuglereturen. ~ Reklameskiltene er ofte eksponeret i skærmbilledet.

Dokumentation: A) Videoklip af tidligere bowlingtransmissioner viser en eksponering af reklameskilte på 20-30°10 af sendetiden. B) Spilleareal forevist på forsiden. Reklamepladsen beskrevet under hoved- og arenasponsorater.


.~

EUROPEAN TEAM CUP "1'"

~~-.., ~~~

~

BOWUNGITAL ~ Bowling er i Danmark en familiesport med stor fremgang. ,

~·interessen for bowling fordeler sig jævnt i befolkningen m.h.t. alder og køn. ~ bowling dyrkes af mere end 50.000 danskere i løbet afåret. ~ Gallup: Sporisering påvirker flere end annoncer og TV. Gallup har eksperimenteret med forskellige formuleringer af spørgsmålene, men resultatet er det samme: Sponsering når ud til flere end øvrig reklame i næsten alle grupper af befolkningen.


DANSK BOWUNG FORBUND Dansk Bowling Forbund ~ Dansk Bowling Forbund er stiftet i 1967. ~

Der er 175 klubber i Danmark.

~

Klubberne har registreret over 18.000 medlemmer. ~ Indenfor de seneste tre ĂĽr er antallet af bowlingcentre udvidet fra 14 til 25 - og endnu 20 centre er under projektering.

Elitearbejde og profiler i Danmark ~ TEAM DANMARK-regionalcentre i Aalborg, Kolding og Gladsaxe. ~ Halvtids landstrĂŚner ansat i samarbejde med TEAM DANMARK. ~ Helle Andersen, all-event verdensmester 1991 ~

Danmark er flerdobbelt medaljetager for ungdom (1988 og 1990)

ved EM


EUROPEAN TEAM CUP

'~ -:V---~ .........-,~~

'T•••

~

~ (Ol

HOVEDSPONSORAT

~ Skilteplads på hveranden keglebom. ~ Navn/logo på spillernes ryg/mave-numre. ~ Reklame på alle dommere, officials m.v. ~

10 fribilletter til Europa Cup.

~

10 VIP-billetter til personale, kunder, m.v.

~

l/l

sides annonce i program.

~ Navn/logo på resultatliste,

entrebilletter,plakater.

~ VIP-rum til kunder og medarbejdere. ~ Navn/logo på akkrediteringskort. Der vises min. 60 - 90 minutters bowling i landsdækkende 1V. Placering. ( se forside). Pris kr. 30.000 excl. moms og produktionsomkostninger.


EUROPEAN ~ ~~~....-7'"

CUP •••.••••.• '~

~.".

~ -:v---..c---r------' ~

~~..,

ARENASPONSORAT

1+ 2

~ Skilteplads på hveranden kugleretur ~ 5 VIP-billetter til personale, kunder, m.m. ~ Adgang til VIP-rum Pris kr. 10.000 excl. moms og produktionsomkostninger

ARENASPONSORAT

3+ 4

~ Skilteplads på hverandet skilt for enden af banen ~ 5 VIP-billetter til personale, kunder, m.m. ~ Adgang til VIP-rum Pris kr. 10.000 excl. moms og produktionsomkostninger Der vises min. 60 - 90 minutters bowling i landsdækkende 1V. Placering (se forside)


ARENASPONSORAT ~ Skilteplads

på 9 søjler fordelt over banerne

~ Streamer-plads bag banerne ~

5

på EDB-skærm

5 VIP-billetter til personale,

og siddepladser

kunder, m.m.

~ Adgang til VIP-rum Pris kr. 10.000 excl, moms og produktionsomkostninger

Der vises min. 60 - 90 minutters bowling i landsdækkende lV. Placering (se forside)