Dansk Bowling Forbund - Bowling Håndbogen - 1978-79

Page 1Velkommen til sæson 1978/79 Velkommen til en ny og spændende sæson indenfor bowlingsporten. Der er al mulig grund til at se frem til en interessant og meget spændende sæson; specielt med tanke på de mange nyskabelser som ser dagens lys i denne nye sæson. I særlig grad ser vi frem til en fortsat udvikling på ungdomsområdet, med de nye vedtagne regler for ungdomsarbejdet. Der er en meget stor fleksibilitet i disse nye regler, som nu også giver de helt små, "puslingene" , langt bedre muligheder. I det hele taget er der med de nye regler åbnet mulighed for ekstra tilgang til vor sport af børn og unge. En naturlig udvikling i takt hermed er etableringen af old boys/ girls mesterskaber på landsbasis. Mange af de bowlere der kan deltage her, hører til blandt de der var med til at grundlægge bowlingen som sport i Danmark. Vi er hermed ved at nærme os en dækning af hele spektret. Omkring de mange tusinde turneringskampe der afvikles hver sæson, vil der i år givetvis opstå et ganske særligt spændingsmoment. Bevirket af det nye pointssystem, som er en total omlægning af det hidtidige system. Det nye system tror vi også vil give en bedre standard, at der vil blive mere fight i hver kamp, til gavn og glæde for såvel den enkelte, som for sporten som helhed. På den internationale arena er der flere interessante arrangementer at se frem til, både i nordisk og europæisk sammenhæng. Værd at bemærke er vel nok EU ROPA-CUP i Berlin, hvor hele den europæiske elite mødes. Det sker allerede her først på sæsonen, og Danmarks damer skal forsvare titlen som Cup-vinder fra 1976 i Amsterdam. Nordiske Mesterskaber står også for døren her i 1978, og der er ingen tvivl om, at det danske landshold er mere end opsatte på at gøre en bedre figur end tilfældet var det ved de seneste rnes-


terskaber. I flere situationer var det uheld 99 tilfældigheder der spillede ind. Vi trænger til at rehabilitere os i nordisk sammenhæng. Alt tegner således til at 1978/79 i særlig grad bliver en' interes. sant, spændende og fremgungsrig sæson. Rigtig god fornøjelse DANSK BOWLING FORBUND Jørgen Højager, formd.

DANSK BOWLING FORBUND Stiftet 10. december 1967 Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund (Dl F), Federation Internationale des Ouilleurs (FIO) og Nordisk Bowlingforbund (NB)

DBwF's KONTOR

Idrættens Hus 2600 Glostrup Tlf. (02) 45 55 55 - lok. 234 Giro 1468 12 Telex 33 111 - idraet DK

KONTORTID

Hver mandag kl. 19.00-22.00

Redaktionen ønster at sige tak til alle, som beredvilligt har stillet sig til rådighed med oplysninger m.m. i forbindelse med tilrettelæggelsen af Bowling-Håndbogen, samt til annoncerarne for velvillig interesse for sagen.

2


D.B.w.F.'s BESTYRELSE FORMAND

IDRÆTSLEDER

SEKRETÆR

KASSERER

UNGDOMSLEDER

BESTYRELSESMEDLEMMER

Jørgen Højager Høvedstensvej 34 - 2650 Hvidovre Tlf. (01) 78 1514 Karl Feldt Tårnbypark Alle 23 - 2770 Kastrup Tlf. (01) 51 4098 John Højager Oehlenschlægersgade 65, 1, mf. 1663 Kbh. V. - Tlf. (01) 240249 Midte Larsen Tårnvej 83 - 2610 RØdovre Tlf. (01) 7042 79 Bent Erichsen Kragenæsvej 9 - 2730 Herlev Tlf. (02) 947685 Ebbe Lindboe Tinghøjvej 27 - 2860 Søborg Tlf. (01) 67 3804 Kaj Hansen H ilversumsvej 47 - 2791 Dragør Tlf. (01) 536991 Helge A. Larsen Tværbommen 5 - 2820 Gentofte Tlf. (01) 655568 Johs. Rasmussen Carit Etlarsvej 14 -1814 Kbh. V. Tlf. (01) 222663 Mogens Hald Pedersen Vejlebrovej 120 - 2635 lshø] Tlf. (02) 7377 18 Birgit Hallgren Lundemosen 112 - 2670 Greve Strand Tlf. (02) 908716 Per N ørgaard Grandbakken 13 - 7060 Taulov Tlf. (05) 562624 Valter Lauridsen Ivar Huitfeldtsgade 72 - 8200 Arhus N. Tlf. (06) 165623

3


Johannes Hansen Skovsbyvej 19 - 5492 Vissenbjerg Tlf. (09) 967981 Niels Borup Junovænget 11 - 5000 Odense Tlf. (09) 130651

D.B.w.F.'s FORRETNINGSUDVALG FORMAND

IDRÆTSLEDER

SEKRETÆR

KASSERER

UNGDOMSLEDER

UDVALGSMEDL.

U DVALGSMEDL.

SUPPLEANT

SUPPLEANT

4

Jørgen Højager Høvedstensvej 34 - 2650 Hvidovre Tlf. (01) 781514 Karl Feldt Tårnbypark Alle 23 - 2770 Kastrup Tlf. (01) 51 4098 John Højager Oehlenschlægersgade 65, 1, mf. 1663 Kbh. V. - Tlf. (01) 240249 Midte Larsen Tårnvej 83 - 2610 Rødovre Tlf. (01) 7042 79 Bent Erichsen . Kragenæsvej 9 - 2730 Herlev Tlf. (02) 947685 Ebbe Lindboe Tinghøjvej 27 - 2860 SØborg Tlf. (01) 67 3804 Kaj Hansen H ilversumsvej 47 - 2791 Dragør Tlf. (01) 536991 Kate Nybro Christensen Valdemarsgade 64, st. tv. - 1665 Kbh. V. Tlf. (01) 21 1988 Gurli Pedersen Voldparken 10,2 - 2700 Brønshøj Tlf. (01) 602094


D.B.w.F.'s AMATØROG ORDENSUDVALG FORMAND

UDVALGSMEDLEMMER

Eiben henriksen Emdrupvænge 135 - 2100 København Tlf. (01) 2082 66 Poul Erik Petersen I. G. Smiths Alle 17 - 2650 Hvidovre Tlf. (01) 472341 Lisbeth Garnum Amicisvej 25 - 1852 KØbenhavn V. Tlf. (01) 2217 60 William Raben Rosenlunds Alle 9 A - 2720 Vanløse Tlf. (01) 60 17 33 John Jørgensen Muldager 23 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 17 1033 (dag) Tlf. (03) 31 1401 (aften) D.B.w.F.'s

TEKNISK KOMITE

INSTRUKTIONSOG KURSUSKOMITE TURNERINGSKOMITE

ø.

KOMITEER

Søren Claes Nielsen Løvvang Bowling Center 9400 Nørresundby - Tlf. (08) 17 68 22 Ebbe Lindboe Tinghøjvej 27 - 2860 Søborg Tlf. (01) 67 3804 Mogens Hansen RØdager Alle 56 - 2610 Rødovre Tlf. (01) 414747

PRESSEKOMITE Kontakt til: RADIO & TV

DAGSPRESSEN

RESUL TATFORMIDLING

Jørgen Højager Høvedstensvej 34 - 2650 Hvidovre Tlf. (01) 78 15 14 John Jørgensen Frydensbergvej 16 - 3660 Stenløse Tlf. (03) 17 10 33 (dag) Tlf. (03) 31 1401 Mogens Hansen Rødager Alle 56 - 2610 Rødovre Tlf. (01) 414747

5


BOWLING Officielt

medlemsblad

for bowlingsporten

i Danmark

REDAKTION

Jan Donde (ansv.) Skriverhusene 28 - 2620 Albertslund Tlf. (02) 4521 21

SENIORER JYLLAND

Steen TØrner Li ndegården 22 9400 Nørre Sundby Kurt Jensen Strubjerg 2 - 9400 Nørre Sundby Tlf. (08) 17 52 39 Palle Holst Klintevej 4 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 00 15 Eilif Mortensen Asgdervænget 14 - 5210 Odense NV Tlf. (09) 1211 17 (dag) Tlf. (09) 1601 14 (aften)

UNGDOM JYLLAND SENIORER OG UNGDOM SJÆLLAND SENIORER OG UNGDOM FYN

BOWLAREN Officielt medlemsblad for bowlingsporten i Sverige REDAKTION ANNONCER

OG

ANSV. REDAKTØR

6

Box 4033 S - 20311 Malme Gosta Zellen Nørrekær 92 - 15 E - 2610 RØdovre Tlf. (01) 759007


DANSKE BOWLINGHALLER

BY

HAL

BANER

AALBORG

Løwang Bowling Center Vangen 9400 Nørre Sundby Tlf. (08) 176822 Daglig leder: Poul E. Larsen

20 AMF

RHUS

Arhus Bowlinghal Echersbergsgade 13 A - 15 8000 Arhus C Tlf. (06) 12 52 00 Daglig leder: Bjarne Hedegård

16 AM F

HERNING

Herning Bowlinghal Fyrrevej 6 7400 Herning Tlf. (07) 122894

10 AMF

VIBORG

Viborg Bowlinghal 8 Brunswick Tinghallen - Elsenpladsen 8800 Viborg Tlf. (06) 6257 90 Daglig leder: Preben Carlsen

SILKEBORG

Arena Bowling Center Frichsvej 2 8600 Silkeborg Tlf. (06) 81 2828 Daglig leder: Martin Damgaard

KOLDING

Kolding Fritids Center/Bowlinghallen Ambolten 2 - 4 10 AMF 6000 Kolding Tlf. (05) 53 18 53 Daglig leder:

ODENSE

Odense Bowlinghal Møllemarksvej 80 5200 Odense V Tlf. (09) 1681 13 Daglig leder: Helge Andersen

10 AM F

16AMF

7


BY

HAL

BANER

KØBENHAVN

Bowlinghallen "Ved Kajen" Islands Brygge 83 2300 KØbenhavn S. Tlf. (01) 540050 Daglig leder: Lise Christensen

21 AMF

Globetrotter Hotel's Bowlinghal Engvej 171 2300 København S. Tlf. (01) 551433 Daglig leder: Aksel Broksø Rossini Bowling GI. Jernbanevej 27 - 35 2500 Valby Tlf. (01) 4677 38 Daglig leder: Rita Olesen

8 AMF

22 Brunswick

Scan-Bowl Rødovre Centrum 2610 RØdovre Tlf. (01) 41 1247 Daglig leder: Mogens Bahl

26 AMF

KØGE

Køge Bowling Center Ravnsborgvej 4600 Køge Tlf. (03) 659082 Daglig leder: Svend Andersen

12 AMF

F REDE R I KSSUN D

Frederikssund Bowlinghal Kocksvej 23 3600 Frederikssund Tlf. (03) 311919 Daglig leder: Georg Jensen

8

8 Brunswick


KØBENHAVNS

BOWLING UNION

BESTYRELSE FORMAND

NÆSTFORMAND

KASSE R E R

SPILLEUDVALGSFORMAND SEKRETÆR

LICENSKOMITE

UNGDOMSLEDER

BESTYRELSESMEDLEMMER

PRESSESEKRETÆR

KBU's KONTOR

UNIONENS GIRO

Helge A. Larsen Tværbommen 5,2820 Gentofte Tlf. (01) 65 55 56 - (01) 6555 68 Bent Holst Rasmussen Bjælkes Alle 37,1,2200 København N Tlf. (01) 850348 Johannes Rasmussen Carit Etlarsvej 14, 1814 København V Tlf. (01) 222663 Anker Haldbæk Terosevej 12,2770 Kastrup Tlf. (01) 505542 Vibeke Jarlstrørn B rØ nd byvester Stra ndvej 15 2660 Brønsby Strand Tlf.(02)731615 Erik Svensson Bremensgade 87, 2300 København S Tlf. (01) 599712 Bent Pedersen Voldparken 10,2,2700 Brønshøj Tlf. (01) 602094 Jonna Oder Skt. Ibs Alle 75, 2630 Tåstrup Tlf. (02) 99 71 80 Finn Jacobsen Grønagervej 19, 2300 København S Mogens Nymann Andersen Stadionsvej 29,2600 Glostrup Tlf. (02) 453312 Bowlinghallen Rossini GI. Jernbanevej 27,2500 Valby Tlf. (01) 4677 38 1082728 9


Klubber under Københavns BK TEMPO

FALKEN

STJERNEN 72

BK FOX

BKK 38

B 64

BK 65

BK CRAZY

BBK

BRØNSHØJ SP. 66

BK CENTER

C.K.C.

BK DINO

10

Bowling Union

Bernhard Nørrestrand Dybbølsgade 11,4 - 1721 København V. Tlf. (01) 223277 Birgit Andersen Amosevej 28 - 2700 Brønshøj Tlf. (01) 8441 45 Arne Knudsen Grønskiftevej 13 - 2650 Hvidovre Tlf. (01) 47 21 37 Egild Nielsen Gyldenløvsgade 10,4 -1369 Kbh. N. Tlf. (01) 151032 Kai Holm Brorsonsgade 4, 1 - 1821 København V. Tlf. (01) 126633 Lars Kjølhede Adalsvej 58 B - 2720 Vanløse Tlf. (01) 71 4656 Tommy Jensen M. Bechs Alle 40 - 2650 Hvidovre Tlf. (01) 750609 C. Kjeld Larsen Vigerslev Vænget 26 - 2500 Valby Tlf. (01) 469082 Hans Fauerholt Absalonsvej 9 - 2990 Nivå Tlf. (03) 245577 Winnie Kristensen Kanslergade l, st. - 2100 København ø. Tlf. (01) TR 7787 Bjarne Mortensen Viqlinvej 33 - 2730 Herlev Tlf. (02) 940073 Solveig Øelund Husumvej 35 - 2700 Brønshøj Tlf. (01) 283628 Kjeld C. Jensen Lundebjerggårdsvej 92, 2720 Skovlunde Tlf. (02) 91 4294


BK FLINTSTONE

GBK

BK DACE

HELLERUP BK

BK HERLEV

BK ALEA

BK HOOK

BKJOKER

VALBY

BK

KBK 1940

BK KVIK

LK NES

BK SKOVLUNDE

BK PARTNER

Mogens Nymann Andersen Stadionvej 29 - 2600 Glostrup Tlf. (01) 453312 Anders Christensen Lyngparken 65 - 2800 Lyngby Tlf. (02) 98 69 42 Erik Loua Bowlinghallen Ved Kajen, Islands Brygge 82, 2300 Kbh S. Herman Carlsen Krprs. Sofiesvej 8, 3 - 2000 KBH. F. Tlf. (01) 104187 Mogens Meldgård Smidstrupørevej 10 - 2690 Rungsted K Tlf. (02) 865001 Søren Skive NØrgårdsvej 18 C - 2800 Lyngby Tlf. (02) 87 1312 Ralf Donde Nyskiftevej 15 - 2610 Rødovre Tlf. (01) 707452 Bent Pedersen Voldparken 10,2 - 2700 Brønshøj Tlf. (01) 602094 Gert Johansen Vangedevej 234 A - 2860 SØborg Tlf. (01) 678310 Ole Sondberg Nakskowej 122 - 2500 Valby Tlf. (01) 175911 B. Buggild Lyshøj Alle 12 - 2500 Valby Tlf. (01) 164435 Ole Barfod Solbærengen 16 - 2670 Greve Strand Tlf. (02) 908252 Ase Jensen Lilletoften 103 - 2740 Skovlunde Tlf. (02) 91 4690 Jørgen S. Jensen Bregnerødvej 2 - 3450 Allered Tlf. (03) 27 47 48 11


RØDOVREBK BK SHOOT BK SISU

SAS

BK STARLET

D.L.G./MIELE

TEL STAR

BK SPORVEJENE

VIKING

BK V.S.K. 3PAR 2

BK KASTRUP SUNDBY BK D.V.L. BK ROSSINI BK PHILIPS

12

Røde Mellemvej 91 C10 - 2300 Kbh. S. Tlf. (01) 5859 59 Robert Falck Aldershvilevej 99 - 2880 Bagsværd Gert Nielsen . Holger Danskesvej 67, 3 - 2000 Kbh. F. Tlf. (01) 86 18 37 Kaj Hansen Hilversumvej 47 - 2791 Dragør Tlf. (01) 536991 Gurli Pedersen Voldparken 10 - 2700 Brønshøj Tlf. (01) 602094 Rudi Gam, D.L.G. Axelborg - 1503 København V. Tlf. (01) 15 11 13 Ejben Henriksen Emdrup Vænge 135 - 2100 Kbh. Tlf. (01) 208266

ø.

Bruno Jensen Svendebjergvej 51 - 2650 Hvidovre Tlf. (01) 491226 Age Meyer-Karlsen Almegård Alle 25 - 2770 Kastrup Tlf. (01) 51 1406 Arly Olsen Nørrekær 9,1 - 2610 Rødovre Martha M. Jensen Oliefabriksvej 130,2770 Kastrup Tlf. (01) 508007 Ingeborg Broksø Almegård Alle 35 - 2770 Kastrup Bo Carlsen Strandbovej 33 - 2650 Hvidovre John Møller . Sankt Annegade 32, 4 -1416 Kbh. K. Poul Erik Petersen I.G. Smiths Alle 17,3 - 2650 Hvidovre Tlf. (01) 47 3341 Bernhard Henriksen Laur. Sørensensvej 2 - 2000 Kbh. F. Tlf. (01) 8631 18


BK BP47 ICOPAL

V.K.B. BK ELLIPSEN

DØVANIA V.B.I.

68

BK OPUS

BK SEBO

BK ESSO BK THOR

SPARE-TIME

BK TROTTERNE BK MARS

TV RINGEN

BKSTORNO BK NOVO

B.P. Prøvestenen - 2300 Kbh. S. Poul Mortensen Heimdalsgade 2 B, 4 - 2200 Kbh. N. Tlf. (01) 834575 F inn Pedersen Jens Varmingsvej 44 - 2300 Kbh. S. Svend Anker Hollandsvej 54 - 2800 Lyngby Tlf. (02) 885298 Jytte Dalgaard Hansen Lilletoften 83 - 2740 Skovlunde Ole Borup Brøndbyvestervej 35 - 2600 Glostrup Tlf. (02) 457689 Arne Pugtvig Ourøqade 16 - 2100 København ø. Tlf. (01) 2981 04 Børge Holm Afløjen 2, 2, - 2700 Brønshøj Tlf. (02) 949804 Arne Larsen Tvedvangen 141 - 2730 Herlev John Zederkopff Karlslunde Strandvej 114 2690 Karlslunde - Tlf. (03) 15 23 93 Bent Erichsen Kragenæsvej 9 - 2730 Herlev Tlf. (02) 947685 Svend Erik Balieby Englandsvej 199 A - 2300 Kbh. S. Poul Carlslund Nissumvej 7 - 2730 Herlev Tlf. (02) 942281 Sigurd Olsen Forchhammersvej 24,2 - 1920 Kbh V. Jonna Kårup Valdemarsgade 68, 2 -1665 Kbh. V. Mogens Bjerre HØrhaven 25 - 2750 Ballerup Tlf. (02) 971471 13


BK TEXACO

BK NESA

BK QUARK BK KÆRNE

BK Ø44

BK IRMA

BK VANGE DE

BK SJOK

BP IDRÆTSKLUB

BK GIRO

B.B.K.73

14

R ita Nielsen Rosavej 52 - 2750 Ballerup Tlf. (02) 97 2685 Gunnar Frederiksen SØndervangsvej 74 - 2600 Glostrup Tlf. (02) 968892 Kay Larsen Collinsgade 6A - 2100 Kbh. Frank Dahlbæk Fyrrelunden 15 - 2635 I shØ) Strand Tlf. (02) 542424 Gert Knudsen Irlandsvej 130, 1 C - 2770 Kastrup Tlf. (01) 504290 Henning Nielsen Egevangshusene 301 - 2630 Tåstrup Tlf. (02) 52 4674 Hjalmar Christensen Lyrskovgade 22, 3 - 1758 Kbh. V. Tlf. (01) 21 7256 Bent Sander Sørensen Dalgas Boulevard 137 - 2000 Kbh. F. Tlf. (01) 864692 Allan Jensen Amaliegade 3 - 1294 København K. Tlf. (01) 155455 V ibeke Nielsen Korsdalsvej 44 - 2610 RØdovre Tlf. (01) 41 4347 Torben Petterson Hedeparken 141,3 - 2750 Ballerup Tlf. (02) 97 5557

ø


SJÆLLANDS

BOWLING UNION

BESTYRELSE FORMAND

Mogens Hald Pedersen Vejlebrovej 120,2 tv. - 2635 lshe] Tlf. (02) 7377 18

NÆSTFORMAND

Edouar Nielsen Højagervænget 2 - 2680 Solrød Str. Tlf. (03) 142287 Birgit Hallgren Lundemosen 112 - 2670 Greve Str. Tlf. (02) 908716 Gert Jørgensen Boholtevej 56, 2 tv. - 4600 Køge Tlf. (03) 657339 Peter Hallgren Lundemosen 112 - 2670 Greve Str. Tlf. (02) 9087 16 Lars Hornung Kocksvej 19 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 1550

KASSERER

SE K R ET Æ R

SPI LLEUDVALGS-

UNGDOMSLEDER

øv R I GE

Leif Pedersen Roskildevej 378, st. th. - 2630 Tåstrup Tlf. (02) 524484

Klubber under Sjællands Bowling Union LYNGBY BC

Frank Rasmussen Parcelvej 110 - 2830 Virum Tlf. (02) 859009

BK HUGIN

Bjarne Søqaard Hasselvej 8 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 1921 Walther Schliitter Ingridsvej 7 - 3550 Slangerup Tlf. (03) 333025 Palle Helst Klintevej 4 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 00 15 Johan Hansen Kong Skjoldsvej 12 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 0577 (Peter Christiansen)

LR64

BK MASCOT

BK FREJA

15


BK KEGLEN

BK STRIKE

BK VIKA

FBK 70

BK KØGE

BK 75

BK RAVNSBORG

BI< 76

BK COMET

KBC 77

HENKEL

BK ENA

BK LANDSBYEN

RINGSTED BK

16

Frode Rasmussen Bakkehældet 69 - 4671 VallØ Tlf. (03) 667521 Jørn Jacobsen Linderupvej 11 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 2671 Birthe Palm Violvej 11 - 3650 Ølstykke Tlf. (03) 1791 63 Carlo Hansen Thors Plads 28 - 3650 Ølstykke Tlf. (03) 333226 (Leif Larsen) Birgit Hallgren Lundemosen 112 - 2670 Greve Strand Tlf. (02) 9087 16 Jørgen Kjær Parkvej 84 - 4600 Køge Tlf. (03) 6572 46 John Frederiksen Pedersvej 21 - 4600 Køge Tlf. (03) 657986 (Harty Sørensen) Willum Jensen Frejasvej 10 - 4600 Køge Tlf. (03) 659830 (Thorben Møller) Poul Hoffmann Nyportstræde 7 - 4600 Køge Tlf. (03) 658258 Leif Vesth Astersvej 34, 1, th. - 4600 Køge Tlf. (03) 654398 Gunner Bense Nissehøjen 6 - 4700 Næstved Tlf. (03) 735886 Preben Jacobsen Sporemagervej 4, st. - 2400 Kbh. NV. Tlf. (01) 81 0931 Viggo Jensen Blåbærvej 11 - 4600 Køge Tlf. (03) 6527 75 Jette Christiansen Ringsted Flyveplads - 4100 Ringsted Tlf. (03) 61 2484


FYNS BOWLING UNION BESTYRELSE FORMAND

SEKRETÆR KASSERER UNGDOMSLEDER SPILLEUDVALGSFORMAND BESTYRELSESMEDLEMMER

Johannes Hansen Skovsbyvej 19 - 5492 Vissenbjerg Tlf. (09) 967981 Cornelis teen Veen Heklavej 10 - 5210 Odense NV. Tove Espensen Junovænget 12 - 5210 Odense NV. Helge Andersen Vesterløkken 3 - 5210 Odense NV. Niels Borup Junovænget 11 - 5210 Odense NV. Ib Hansen Abakken 67 - 5681 Bellinge Jørgen K. Larsen Paludan Miiltersve] 20 - 5230 Odense M. Johan Poulsen Den Danske Bank, Overgade 9 5000 Odense C. John Jensen Elmevej 22 - 5210 Odense NV. Tlf. (09) 94 1640

Klubber under Fyns Bowling Union BK BRASILlA BK H.H.H. H.P.I. DEN DANSKE BANK BK TOP 10 TARNETS BK

Ib Hansen Abakken 67 - 5681 Bellinge Sverre Johansen Aløkkevej 33 - 5000 Odense C. Robert Grønsø Kludevænget 8 - 5550 Langeskov Knud Erik Madsen Niels Juuls Alle 86 - 5250 Odense SV. Henning Esbensen . Junovænget 12 - 5210 Odense NV. Bent Madsen Bergthorasvej 19 - 5210 Odense NV.

17


OBwK B.C.M. BK FRAUGDE 1978 BK NUSER BK SMUT

Hans Jørgen Olesen Vollsmosealle 480 - 5240 Odense NØ. Svend Abild Birkum Bygade 20 - 5280 Fraugde Henning Laursen Stokrosevej 5 - 5000 Odense C. Jørn Egedal Thorvaldsvej 6 - 5471 Søndersø Jørgen Bondo Risvangen 28 - 5210 Odense NV.

JYDSK BOWLING UNION FORRETNINGSUDVALG FORMAND

KASSERER

SEKRETÆR SPI LLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

SEKRETARIAT

KONTOR

18

Per Nørgaard Grandbakken 13, Taulov 7000 Fredericia Tlf. (05) 562624 Finn Kjeldgård Kalenderparken 13 - 9270 Klarup Tlf. (08) 31 7035 Ella Nielsen Scheelsmindevej 33 - 9200 Aalborg SV. Valter Lauridsen Ivar Huitfeldtsgade 72, 2 - 8200 Arhus N Tlf. (06) 165623 John Hansen Jens Bakkesensvej 66, 1 - 8210 Arhus V Tlf. (06) 160379 Ella Nielsen Scheelsmindevej 33 - 9200 Aalborg SV Poul Erik Larsen Sønderbro 17, 3 th. - 9000 Aalborg Tlf. (08) 160656 Jydsk Bowling Union Willemoesgade 3, kld. tv., - 9000 Aalborg Tlf. (08) 130207


J.B.U.'s AALBORG FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

KREDS

E. Samuelsen Hasselvej 11 - 9260 Gistrup Tlf. (08) 31 47 61 Kim Jensen Samsøgade 34 - 9000 Aalborg Tlf. (08) 132474 Kurt Jensen Strubjerg 2 - 9400 Nørre Sundby Tlf. (08) 17 52 39

J.B.U.'s ARHUS KREDS FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND

UNGDOMSLEDER

Henning Andersen Kirkevænget 88 - 8310 Tranbjerg J. Tlf. (06) 290617 Freddie Bjerre Pedersen Lindøvænget 37, True 8381 Mundelstrup Tlf. (06) 24 18 03 John Emborg Haurumvej 29 . 8381 Mundelstrup

J.B.U.'s HERNING KREDS FORMAND

SPI LLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

Svend Bøtker Spattrupvej 6 - 7400 Herning Tlf. (07) 12 67 11 (dag) Tlf. (07) 268430 (aften) Henning Nielsen Rolighedsvej 9 - 7400 Herning Jan Jørgensen Brorsonsvej 27 - 7400 Herning Tlf. (07) 222804 (dag)

19


J.B.U.'s VIBORG KREDS FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

Villy Sloth Kvædevej 23 - 8800 Viborg Tlf. (06) 628662 Vagn Boe Nielsen Koldingvej 117 - 8800 Viborg Tlf. (06) 62 83 13 Ole Skals Syrenvej 29 - 8800 Viborg Tlf. (06) 623644

J.B.U.'s FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

SI LKEBORG KREDS

Preben Lausten Albert Damsvej 19 - 8600 Silkeborg Tlf. (06) 820395 Leif Bendtsen Lindevænget 27 - 8600 Silkeborg Tlf. (06) 81 3505 Martin Damgaard Frichsvej 2 - 8600 Silkeborg Tlf. (06) 81 2828

Klubber under Jydsk Bowling Union CIMBRER

SPLIT

STRIKE

THE GUNNERS FLYGGER

20

AALBORG Søren Claes Nielsen Holbergsgade 12 - 9000 Aalborg Tlf. (08) 17 68 22 (dag) Tlf. (08) 123581 (aften) Egon Christensen Vikingevej 23,1 th. - 9400 Nørre Sundby Tlf. (08) 174414 Ole Skør Pedersen Hadsundvej 112 - 9000 Aalborg Tlf. (08) 141502 Johs. Studstrup Filstedvej 8 - 9000 Aalborg Finn Clausen Markedsvej 3 - 9440 Aabybro Tlf. (08) 24 19 21


A.B.V. CHOCK

FIVE O'CLOCK

STENHUSET

M.B.C.

KVIK

H.B.K.

NUSER

JUN-AIR

L.B.C.

SUNDBY

EXODUS

TOP5

Arne SØrensen Morsøgade S - 9000 Aalborg Ove Jensen Dannebrogsgade 11,3 - 9000 Aalborg Tlf. (OS) 1631 14 Eivind Samuelsen Hasselvej 11 - 9260 Gistrup Tlf. (OS) 31 47 61 Poul Erik Larsen Sønderbro 17 - 9000 Aalborg Tlf. (OS) 160656 Meatout Bonnesonsgade S - 9000 Aalborg Tlf. (OS) 125522 Inga Samuelsen Hasselvej 11 - 9260 Gistrup Tlf. (OS) 31 4761 E Ise Christensen Gustav Thostrupvej 4 - 9210 Aalborg Sø Tlf. (OS) 1421 73 Jan Pedersen Bakkevej 26 - 9400 Nørre Sundby Tlf. (OS) 177126 Kurt Nielsen Skansevej 5S, 1 - 9400 Nørre Sundby Tlf. (OS) 17 72 ai Agnar Madsen Strubjerg 2 - 9400 Nørre Sundby Tlf. (OS) 1777 S2 Reno Jensen Mellemvangen 9 - 9400 Nørre Sundby Tlf. (OS) 17 1500 lok. 66

ARHUS Tonny Andersen Reginehøjvej 21 - S200 Arhus N. Tlf. (06) 1640 9S Ole Lauridsen Ormledsvej 119 - S260 Viby J. Tlf. (06) 144246

21


K.B.K.63

CENTRUM

KAMMERATERNE

VIKING

SAMSON

PUDS

SLIP

AMICI

A.B.K.

S.I.F.

PROVINSBANKEN

Jens Schrøder Nordborggade 41, st. - 8000 Arhus C. Tlf. (06) 144836 el. (06) 120888 Kaj R. Jensen Østermallevej 2 - 8200 Arhus N. Tlf. (06) 23 1407 Steen Malchow-Møller Hejrebakken 11 - 8220 Brabrand Tlf. (06) 263561 Lasse Loberg Lykkendalsvej 119 - 8220 Brabrand Tlf. (06) 263072 Lita Møller Nielsen Halmstadgade 11 - 8200 Arhus N. Tlf. (06) 1611 79 Rosenkrantzgade 8, kld. 8000 Arhus C. Tlf. (06) 1201 07 Freddie Bjerre Pedersen Lindøvænget 37, True 8381 Mundelstrup Tlf. (06) 24 1803 Teddy Schartau Kronborgvej 9, Tilst 8381 Mundelstrup Tlf. (06) 24 17 70 B.J.P. Skriver Nørregade 38 . 8000 Arhus C. Tlf. (06) 134446 Peter Svendsen Novembervej 5 - 8210 Arhus V. Tlf. (06) 104573 Pia Baltzer Wærumsgade 23 - 8000 Arhus C. Tlf. (06) 147944

HERNING FIGHT

H.B.C.

22

Thue G. Andersen Gasværkvej 13 A -7400 Herning Tlf. (07) 2202 74 Evald Pedersen Banetoften 36 - 7500 Holstebro


STJERNEN 67

H.U.K.

ULDJYDEN

M.B.K.

TWENTY FIVE

HOT SPOT

OP-NED

S.T.

PUB V.B.K.

JUM-JUM 76

Knud Erik Jensen Platanvej 4 - 7400 Herning Tlf. (07) 122598 Niels Knudsen Valdemarsvej 21 - 7400 Herning Tlf. (07) 12 67 48 Kristian Kjærskov Thujavej 10 - 7400 Herning Tlf. (07) 22 3006 Poul Erik Randeris Ribeåvej 6 - 7400 Herning Tlf. (07) 128808 VIBORG Viborg Bowling Center Tinghallen - 8800 Viborg Tlf. (06) 625790 Viborg Bowling Center Tinghallen - 8800 Viborg Tlf. (06) 62 57 90 Harald Christensen Mellemvej 14 - 8800 Viborg Tlf. (06) 620786 Specialtrykkeriet Gørtlervej 7 - 8800 Viborg Tlf. (06) 62 44 65 Audrey Williams Odshøjvej 42 - 8800 Viborg Svend Carstensen Teglbrændervej 24 - 8800 Viborg Tlf. (06) 62 79 99 Viborg Bowling Center Tinghallen - 8800 Viborg Tlf. (06) 6257 90

23


DANSK IDRÆTS-FORBUND

(Dl F)

(Federation Danoise de Sport). (Danish Sports Federation) Stiftet 14. februar 1896 PROTEKTOR

Hendes Majestæt

FORMAND

Svend O. Hansen DIF I drættens Hus 2600 Glostrup

SEKRETARIAT

Idrættens Hus - 2600 Glostrup Tlf. (02) 45 55 55· Giro 1001914 Telegramadr.: difsport. Telex 33111 Tilbagesvar: 331,11 idræt dk. Generalsekretær Emanuel Rose lok.210 Birthe Johansen lok.211 Kontorchef Leif Nielsen lok.212 Sonja Reitan, sekretær lok. 213

KONSULENT· TJENESTEN

Konsulent Bent Agerskov Konsulent Torben Bundgaard riksen Vibeke Hoe, sekretær

KURSUS· AFDELINGEN

Bente Nielsen, sekretær Else Jacobsen

lok.215 lok.216

REDAKTION "Idrætliv" og årbog

Redaktør Jørgen Schouboe Lilli Henriksen, sekretær fotograf/grafiker Preben SØborg

lok. 220 lok. 222 lok. 221

FILMAFDELINGEN

Vibeke Hoe· åben 12 . 14

lok. 219

24

Dronningen

lok. 218 Fredelok. 217 lok. 219


INTERNATIONALE

ORGANISATIONER

FIQ FEDERATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS Zone EuropElenne Bowling Division PRÆSIDENT Hub Haenen GENERALSEKRETÆR Mart Mulder Hastelweg11 - P. O. B. 8032 Eindhoven- Holland Tlf. 009 - 31 40 52 01 64 NB NORDISKA BOWLING FORBUNDET PRÆSIDENT JørgenHøjager Tomsgaardsvej 88 - 2400 KøbenhavnNV Tlf. (01) 3471 39 SEKRETÆR Karl Feldt TårnbyparkaIIe23 - 2770 Kastrup Tlf. (01) 51 4098

SVENSKA BOWLING FORBUNDET Knut Jonesen FORMAND Box 2067 - S-1 03 12 Stockholm 2 Sverige Tlf. 009 46 8 234365 NORGESBOWLING FORBUND FORMAND Øivind Ødegaard Løvsetdalen18 - Oslo 11 Norge Tlf. 009 47 2 28 6521 FINLANDS BOWLING FORBUND Eero Routamo FORMAND Rosavillagatan3 SF-00260 Helsingfors26 Finland Tlf. 009 358 O 49 11 33 25


I ~

III

!

~OWI/"t;: DET ER HER ~ MAN MØDES, HYGGER SIG OG ... III

1:4

BOWLER - på vore moderne matiske bowlingbaner. familiesport!

fuldautoEn rigtig

FAR EN BID GOD MAD i vort cafeteria. Her serveres vel-tillavet a la carte mad, grillspecia-

FAR EN POT BILLARD

~:~~e~~i~:~~:~e~.g - naturligvis -

- på et af vore velholdte billardborde af professional standard.

PRØVER LYKKEN - i en af vore underholdningsau-

FAR EN FORFRISKNING tomater, -I VOR NYE BILLARD-SALON GARISAUNA - og -vender et bæger. sammen med familien og vennerne.

- nyder det - og smider et par overflødige pund!

- på gensyn L_.

26

_


DANMARKSTURNERINGEN

1. og 2. division ARRANGEMENTSOVERSIGT

...

når du spiller z·

LØVVANG BOWLING CENTER, NØRRESUNDBY, benyt

NØRRESUNDBY SØMANDSHJEM OG MISSIONSHOTEL Strandgade 8 -Nørresundby - Tlf. 08-17 1294 Gode værelser til rimelige priser. 27


- 1- div. - HERRER · . . . . . . .......

DANMARKSTURNERINGEN

..........

SØNDAG Arh Rød Ros Ros

3.9. 11.30 09.30 09.30 09.30

SØNDAG Ros VK Aalb Aalb

17.9. 11.30 13.30 09.30 15.30

SØNDAG Ros Ros Rød Arh

1.10. 09.30 09.30 11.30 11.30

SØNDAG Ros Rød Aalb Aalb

15.10 13.30 13.30 15.30 15.30

SØNDAG Ros Ros Aalb Arh

29.10. 11.30 11.30 11.30 13.30

SØNDAG Ros VK Aalb Arh

12.11. 09.30 09.30 15.30 15.30

SØNDAG 26.11. Ros 11.30 Arh 13.30 Aalb 09.30 Aalb 15.30

28

Exodus Sisu Rossini KBK 1940

Stenhuset Hellerup Cimbrer Sundby

.......

· . ....

Hellerup Sundby Stenhuset Cimbrer

·

· ......

·

·

.....

Rossini KBK 1940 Sisu Exodus

....

. . .

KBK 1940 Sisu Cimbrer Stenhuset

......

· .....

KBK 1940 Sundby Stenhuset Exodus

· .

.

. . .

Rossini Exodus Cimbrer Stenhuset

· .......

·

·

KBK 1940 Hellerup Cimbrer Exodus

.....

· .....

.

·

. .

·

......

Stenhuset Hellerup Sundby Cimbrer

.....

. .

Exodus Rossini Hellerup Sundby

.....

Sisu Sundby Stenhuset Rossini

· .....

Rossini Cimbrer Hellerup Sisu

. .

. . . .

· .....

Rossini Exodus Sisu KBK 1940

·

. . . .

Sundby Hellerup Sisu KBK 1940

. .. .

.

. . .


DANMARKSTURNERINGEN

·

- 1- div. - HERRER

,

LØRDAG Ros VK SØNDAG Aalb Aalb

13.1. 15.00 15.00 14.1. 11.30 11.30

SØNDAG Ros Ros Rød Arh

.

Hellerup Sundby

Sisu KBK 1940

Cimbrer Stenhuset

Rossini Exodus

18.2. 13.30 13.30 09.30 13.30

Rossini KBK 1940 Sisu Exodus

Hellerup Cimbrer Stenhuset Sundby

SØN DAG Ros Aalb VK Aalb

11.3. 09.30 11.30 09.30 11.30

Hellerup Stenhuset Sundby Cimbrer

KBK 1940 Rossini Sisu Exodus

SØNDAG Ros Ros VK Arh

25.3. 09.30 09.30 09.30 13.30

Rossini Hellerup Sundby Exodus

Sisu Cimbrer Stenhuset KBK 1940

Sisu Sundby

KBK 1940 Hellerup

Rossini Stenhuset

Exodus Cimbrer

·

••

o

.

••••

LØRDAG Rød VK SØNDAG Ros Aalb

7.4. 15.00 15.00 8.4. 13.30 11.30

SØNDAG Ros Ros Rød Aalb

22.4. 11.30 09.30 13.30 15.30

Rossini Hellerup Sisu Cimbrer

KBK 1940 Stenhuset Exodus Sundby

SØNDAG VK Ros Ros Rød

6.6. 09.30 09.30 13.30 09.30

Sundby KBK 1940 Hellerup Sisu

Rossini Stenhuset Exodus Cimbrer

·

.

29


DANMARKSTURNERINGEN

..........

SØNDAG 3_9. Hern 13.00 Vib 09.30 Rød 13.30 Årh 13.30 SØNDAG Hern VK Aalb Årh

. . .

. .

. -. 1-· div. ......DAMER

Fight Hot Spot Hook Puds

17.9. 10.00 13.30 09.30 11.30

Fight SAS Stenhuset Exodus

SØNDAG Hern Rød Vib Årh

1.10 13.00 09.30 14.00 11.30

Fight Hook Hot Spot Puds

SØNDAG Rød Rød Aalb Årh

15.10 13.30 14.00 15.30 11.30

Sisu Hook Stenhuset Puds

SØNDAG Hern VK Vib Årh

29.10 13.00 11.30 09.30 11.30

Fight SAS Hot Spot Exodus

SØNDAG Hern Årh Årh Aalb

12.11. 13.00 13.30 13.30 09.30

Fight Puds Exodus Stenhuset

SØNDAG .RØd RØd VK "Aalb

26.11. 13.30 13.30 14.00 13.30

..

30

. ....

Hook Sisu SAS . Stenhuset . . . . .

.

Stenhuset Sisu SAS Exodus

· ... .

.

·

·

·

Sisu Puds Hook Hot Spot

... .

· . ...

Exodus Sisu SAS Stenhuset

...

· . . . . .

. ....

· .

.

.

Puds Sisu Hook Stenhuset

. . . . · .

......

· ......

Exodus Fight SAS Hot Spot

.

. . . .

Hot Spot Hook SAS Sisu Exodus Puds Fight Hot Spot

· ......

... ..

.


DANMARKSTURNERINGEN·

1. div.·

..........................

DAMER

SØNDAG Rød VK Arh Aalb

14.1. 13.30 13.30 11.30 13.30

Sisu SAS Exodus Stenhuset

Hot Spot Hook Puds Fight

SØNDAG Vib Arh RØd Rød

18.2. 11.00 13.30 09.30 14.00

Hot Spot Puds Hook Sisu

Exodus SAS Stenhuset Fight

SØNDAG VK RØd Aalb Arh

11.3. 13.30 13.30 13.30 13.30

SAS Sisu Stenhuset Exodus

SØNDAG Vib VK Hern Arh

25.3. 12.00 09.30 10.00 13.30

Hot Spot SAS Fight Exodus

SØNDAG RØd Rød Arh Aalb

8.4. 13.30 13.30 13.30 13.30

Sisu Hook Puds Stenhuset

SAS Hot Spot Fight Exodus

SØNDAG Vib RØd Rød VK

22.4. 13.00 13.30 09.30 13.30

Hot Spot Hook Sisu SAS

Fight Puds Stenhuset Exodus

SØNDAG 6.5. Hern 13.30 Arh 13.30 Arh 13.30 Vib 12.00

Fight Exodus Puds Hot Spot

.........

· ......

·

·

.

· ......

. ... .

. . . . . · ......

......

........

· ......

· ......

Hot Spot Hook Puds Fight Puds Stenhuset Hook Sisu

· ......

SAS Hook Sisu Stenhuset

· ......

31


- 2. div. HERRER ......................................

DANMARKSTURNERINGEN SØNDAG Rød Frss VK Rød

3.9. 11.30 12.00 11.30 11.30

......

Center LR64 B 64 GBK

Hook SAS FBK 70 BBK

LØRDAG Rød Ros SØNDAG VK Frss

16.9. 15.00 15.00 17.9. 09.30 12.00

Hook BBK

B 64 LR64

SAS FBK 70

Center GBK

SØNDAG Rød Frss VK Rød

1.10. 11.30 12.00 11.30 11.30

GBK LR64 B64 Center

Hook FBK 70 SAS BBK

LØRDAG Rød Rød VK VK

14.10. 15.00 15.00 15.00 15.00

Hook GBK B64 SAS

FBK 70 LR64 Center BBK

LØRDAG Frss SØNDAG Ros Rød Frss

28.10 15.00 29.10. 09.30 09.30 12.00

LR64

B 64

BBK Center FBK 70

Hook GBK SAS

LØRDAG Rød Rød Rød SØNDAG Ros

11.11. 15.00 15.00 15.00 12.11. 13.30

Hook Center GBK

SAS LR 64 B64

BBK

FBK 70

LØRDAG Frss SØNDAG Frss VK VK

25. 11. 15.00 26.11. 12.00 11.30 11.30

LR64

Hook

FBK 70 SAS B 64

Center GBK BBK

. . ....

32


DANMARKSTURNERINGEN - 2. div. - HERRER . . . . . . . .. . . 14.1. 11.30 Hook Center 11.30 SAS LR64 12.00 FBK 70 B 64 11.30 BBK GBK

.

. .

SØNDAG Rød VK Frss Ros

.

SØNDAG VK Frss RØd Rød

18.2. 13.30 12.00 13.30 13.30

B64 LR 64 Center GBK

Hook BBK SAS FBK 70

SØN DAG RØd Frss VK Ros

11.3. 09.30 12.00 11.30 09.30

Hook FBK 70 SAS BBK

GBK LR 64 B 64 Center

LØRDAG Ros Frss Rød SØNDAG Frss

24.3. 15.00 15.00 15.00 25.3. 12.00

BBK FBK 70 Center

SAS Hook B 64

LR 64

GBK

SØNDAG Rød VK Rød VK

8.4. 11.30 11.30 11.30 11.30

Hook B 64 GBK SAS

BBK LR 64 Center FBK 70

LØRDAG Frss SØNDAG VK VK Frss

21.4. 15.00 22.4. 09.30 09.30 12.00

LR 64

Center

SAS B 64 FBK 70

Hook GBK BBK

LØRDAG RØd RØd RØd Ros

5.5. 15.00 15.00 15.00 15.00

Hook Center GBK BBK

LR 64 FBK 70 SAS B 64

........

......

.

.

33


DANMARKSTURNERINGEN

. . . . . . . . . .

SØNDAG Ros VK RØd Ros

3.9. 11.30 13.30 11.30 11.30

LØRDAG Rød SØNDAG Ros Ros Køge

16.9. 15.00 17.9. 09.30 09.30 12.00

SØNDAG

1.10.

Ros VK Rød Ros

13.30 13.30 13.30 13.30

SØNDAG Ros Ros Rød Køge

15.10. 11.30 11;30 11.30 12.00

.

. . . . .

SØNDAG Ros VK Ros Rød

29.10 13.30 13.30 13.30 13.30

LØRDAG Ros Ros Ros Ros

11.11. 15.00 15.00 17.00 17.00

SØNDAG VK Rød Køge Rød

26.11. 09.30 09.30 12.00 09.30

34

· .....

·

- 2. div. - DAMER

........

BBK Sundby Spare-Time Hellerup

· . ...

· .....

.....

LK-Nes

Hellerup

CKC Dino BK KØge

Spare-Time Sundby BBK

.

· ......

Hellerup Sundby Spare Time BBK

· .....

·

CKC BK Køge LK-Nes Dino

. .

· .....

Sundby LK Nes BK Køge Spare Time

· .......

.

· .....

.....

CKC BBK Hellerup Dino

. . . . .

· . .

CKC Hellerup Spare Time BK KØge Dino Sundbu BBK LK-Nes

.

.

. . .

. . · .....

·

LK-Nes Sundby BBK Dino

...

CKC Spare Time Hellerup BK Køge

. . · ......

BK Køge Sundby Spare Time LK-Nes

.......

·

CKC LK-Nes BK Køge Dino

....

CKC BBK Hellerup Dino

· .....

. . . . .

.


DANMARKSTURNERINGEN -2_ div. - DAMER . . . . . . . . .. . . LØRDAG 13.1. LK-Nes Rød 15.00 Spare Time SØNDAG 14.1. CKC Ros 09.30 BBK Køge 12.00 Sundby BK Køge Ros 09.30 Dino Hellerup

· . . . . . .

SØNDAG RØd VK Ros Ros

18.2. 11.30 11.30 11.30 11.30

LØRDAG 10.3. Ros 15.00 15.00 RØd Ros 15.00 SØNDAG 11.3. 12.00 Køge SØN'DAG'2'5:3: . Rød 13.30 VK 13.30 Ros 13.30 Ros 13.30 SØNDAG Ros Rød Ros Køge

8.4. 09.30 09.30 09.30 12.00

LØRDAG VK RØd RØd SØNDAG Køge

21.4. 15.00 15.00 15.00 22.4. 12.00

SØNDAG Ros Ros Ros Ros

6.5. 13.30 11.30 11.30 11.30

........ .

· . . . . .

Spare Time Sundby BBK Hellerup

.

. .

. .

.

. . .

CKC LK Nes Dino

· BK.....Køge

·

·

....

. .

· .....

.....

CKC Spare Time Hellerup BK Køge

· ......

· .....

Sundby Spare Time LK-Nes

·

CKC BBK Hellerup Dino

· ......

Hellerup Sundby BBK

LK-Nes Sundby BBK Dino

BK Køge

CKC Dino BK Køge LK Nes

· Spare . . . Time . . CKC Hellerup Spare Time BK Køge

· .....

Dino Sundby BBK LK-Nes

· . . . .

.

BBK Hellerup Dino

·

......

. . . . . . · . . . . . .

CKC

. .....

Sundby LK-Nes BK Køge Spare Time · . . . . . . .

35


- HERRER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.. div. VEST· .....

DANMARKSTURNERINGEN· SØNDAG Arh Vib Vib Arh

3.9. 09.30 13.30 11.30 11.30

SØNDAG Arh Her Od Vib

17.9 11.30 12.00 14.00 11.00

. ..

Amici Twenty Five ST Puds

· .......

Viking Stjernen 67 BCM Hot Spot

·

Viking BCM Hot Spot Stjernen 67

......

ST Twenty Five Amici Puds

.....

· .......

· ......

SØNDAG Arh Vib Vib Arh

1.10. 09.30 12.00 16.00 13.30

Puds Twenty Five ST Amici

Viking Hot Spot BCM Stjernen 67

SØNDAG Arh Arh Vib Od

15.10. 11.30 13.30 11.00 14.00

Viking Puds ST BCM

Hot Spot Twenty Five Amici Stjernen 67

SØNDAG Her Vib Arh Vib

29.10 15.00 11.30 11.30 13.30

Stjernen 67 Twenty Five Amici Hot Spot

Viking ST Puds BCM

SØNDAG Arh Arh Arh Her

12.11. 15.30 11.30 11.30 15.00

Viking Amici Puds Stjernen 67

BCM Twenty Five ST Hot Spot

Twenty Five Hot Spot BCM ST

Viking Amici Puds Stjernen 67

SØNDAG26.11. Vib 11.00 Vib 13.00 Od 14.00 Vib 15.00

36

· .......

· . ....

.

· .......

. . . . . . · .......

. . . . . .


DANMARKSTURNERINGEN

.. .. . . .. ...

SØNDAG 14.1. Årh 11.30 Od 14.00 Vib 10.00 Her 13.00 SØNDAG Vib Vib Årh Årh

18.2. 15.00 13.00 15.30 11.30

.

- 2. div. VEST - HERRER

Viking Hot Spot Stjernen 67

Puds

Hot Spot

SØNDAG Vib Vib Årh Her

25.3. 16.00 10.00 11.30 14.00

Hot Spot Twenty Five Amici Stjernen 67

SØNDAG Årh Vib Årh

8.4. 13.30 11.00 11.30 14,99

SØNDAG Årh Årh Årh Her

6.5 11.30 11.30 15.30 11.30

Puds Viking Stjernen 67

Stjernen 67

SØNDAG 22.4 Od 14.00 Vib 11.00 Vib 15.00 Vib 17.00

Five

ST Twenty Five Amici

SØNDAG 11.3. Årh 11.30 Vib 10.00 Od 14.00 Her 13.00

Od

Amici Twenty ST

BCM

BCM

Puds

Viking Hot Spot

Twenty Five ST Amici

BCM

Viking

Puds ST

BCM

Viking ST

Stjernen 67 Twenty Five Amici Hot Spot

Puds BCM BCM

Viking Amici

Twenty Five ST Hot Spot

Puds ...Stjernen .....

Viking Amici

67

Twenty Five Hot Spot

Puds

. Stjernen . . . . . 67 . .

.

BCM

. . . .

. . . ST. . . . . .

.......

37


38


DAMER . . . . . . . . . 2.. div. . . . VEST· . . ....... . .....

DANMARKSTURNERINGEN·

..........

SØNDAG Alb Od Arh Vib

14.1. 13.30 14.00 13.30 12.00

SØNDAG Arh Arh Alb Alb

18.2. 15.20 11.30 13.30 13.30

SØNDAG Alb Arh Od Vib

11.3. 13.30 13.30 14.00 12.00

SØNDAG Arh Arh Alb Vib

25.3. 15.30 15.30 13.30 14.00

SØNDAG Alb Arh Alb Od

8.4. 13.30 11.30 11.30 14.00

Chock Slip Kvik Brasilia

ST Centrum Split Viking

SØNDAG Od Arh Arh Arh

22.4. 14.00 13.30 13.30 11.30

Brasilia Centrum Slip Viking

Chock Solit Kvik ST

SØNDAG Alb Alb Alb Vib

6.5. 13.30 13.30 13.30 10.00

Check Split Kvik ST

Centrum Viking Brasilia Slip

......

Check Brasilia Viking ST

Split Centrum Slip Kvik

Slip Centrum Split Kvik

Check ST Brasilia Viking

. . . . . . · .....

· ......

. . . . .

Chock Viking Brasilia ST

Kvik Centrum Slip Split

Viking Centrum Split ST

Check Kvik Slip Brasilia

. . . . . . · .....

· . ....

. .

. . . .

.

· . ..

..

· ....

. .

· .... .

· ......

..

39


Arrangementsoversigt

Dato

- 1978/79

Arrangement

Sted

World-Cup - Zonefinaler Danmarksturnering - 1.

KØge/Kolding Div.

World-Cup - Landsfinaler Danmarksturnering - 2. Danmarksturnering - 3.

Ved Kajen Div. Div.

Div.

20.-22 28. 28.-29.

Danmarksturnering - 4. I nd ledende face Anders And - Daniaden Europa-Cup Daniade - Halfinaler Danmarksturnering - 5.

NOVEMBER 3.-5. 6.-12. 11.-12. 25.-26.

Nordisk Mesterskab World·Cup Danmarksturnering - 6. Danmarksturnering - 7.

G6teborg Columbia Div. Div.

DECEMBER 2.-3.

Unionskampe

Køge

SEPTEMBER 2. 3. 9. 10. 16. 30. OKTOBER 14.-15. 16.-24.

40

Berlin Div. Div.


PRINCE

1~1~I'i~f1e;

LIKØRSTRÆDE 5 2800 LYNGBY TLF. 02-881991 - 02-87 B-U-K-S

LANDETS STØRSTE SPECIALFORRETNING FOR

HAM

Længde tilpasses medens De venter

Bukser fra 54 cm i liv til 136 cm. SkridttillOOcm

41


JANUAR 6.-7. 13.-14. 20.-21. 17.

TV - indledende Danmarksturnering - 8. TV -mesterskab Daniade - distriktsfinaler

FEBRUAR 3.-4. 10.-11 17.-18. 24.-25.

UNM Unionsmesterskaber - indl. Danmarksturnering - 9. Unionsmesterskab - finaler

Finland Div. Div. Div.

MARTS 3.-4. 3.-4. 10.

UDM juniorer - indl. Old boys/girls mesterskab Daniade Regionsfinaler

11. 17.-18. 24.-25.

Danmarksturnering - 10. UDM ynglinge finaler Danmarksturnering - 11.

RØdovre Arhus Arhus/Odense Køge/Rødovre Div. Rossini Div.

APRIL 7.-8. 7.-8. 21.-22. 28.-29.

Anders And - Danlade landsfinaler Danmarksturnering - 12. Danmarksturnering - 13. B-mesterskab

MAJ 5.-6. 11.-13. 19.-20. 26.-27.

Danmarksturnering - 14. DM A-spillere Repræsentantskabsmøde Landspokalfinaler

42

Div. AalborglVed Kajen/Silkeb. Rossini

Viborg Div. Div.

?? Div. Odense DBwF


DANSK BOWLING

FORBUNDS LOVE

KAPITEL

I

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

1. Forbundets navn er Dansk Bowling Forbund (DBF) overfor henvendelser til Dansk Idræts-Forbund (DIF) bruges forkortelsen DBwF. 2. Forbundets hjemsted er Dansk Idræts-Forbund's adresse. § 2. FORMAL

1. Dansk Bowling Forbund's formål er at fremme og højne bowlingsporten som amatør idræt i Danmark. 2. at samle landets bowlingorganisationer i Dansk Bowling Forbund for gennem indførelse af ensartede love og bestemmelser i overensstemmelse med det internationale forbunds (FIO) reqler at styrke sporten, 3. at foranledige afholdelse af de af Dl F godkendte dartmarksmesterskaber, 4. at medvirke til afholdelse af internationale arrangementer, herunder landskampe, 5. at varetage dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt. § 3. ORGANISATION

OG TILHØRSFORHOLD

1. Dansk Bowling Forbund er en organisation, bestående af danske og/eller herboende amatørbowlere, som gennem respektive klubber og unioner er medlemmer af forbundet. 2. Dansk Bowling Forbund's unioner og dissesområder: KØBENHAVNS BOWLING UNION (KBU) omfatter kommunerne BrØndbyerne, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre, St. Magleby og Tårnby. KBU kan endvidere optage klubber i følgende kommuner: Albertslund, Ballerup-Måløv, Ledøje-Smørum, Lyngby-Tårbæk, Søllerød og Vallensbæk.

43


Såfremt en klub i et af sidstnævnte områder Ønsker optagelse i KBU (henhv. SBU), er KBU (henhv. SBU) pligtig at underrette SBU (henhv. KBU), som har ret til at optage forhandling med den pågældende klub om medlemsskabet. SJÆLLANDS BOWLING UNION (SBU) omfatter Øvrige Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. FYNS BOWLING UNION (FBU) omfatter Fyn med omliggende Øer. JYDSK BOWLING UNION (JBU) omfatter Jylland. 3. Under de enkelte unioners ledelse kan der oprettes lokalkredse. 4. Enhver henvendelse til DBF's ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d.v.s. ske gennem klub, kreds, union og forbund. 5. Dansk Bowling Forbund er tilsluttet Dansk Idræts-Forbund Nordisk Bowling Forbund og .. Federation Internationale des Ouilleurs (FIO). 6. Dansk Bowling Forbunds love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med Dansk Idræts-Forbunds love og bestemmelser. 7. En union må kun arrangere turneringer og stævner i bowlinghaller, beliggende indenfor pågældende unions område. Bowlinghalier, beliggende i de i stk. 2 nævnte grænsekommuner, kan anvendes af såvel KBU som SBU. §

4. MEDLEMMER

Som medlem af Dansk Bowling Forbund kan optages enhver, der gennem en klub, med mimimum 8 licenserede medlemmer, er tilsluttet en af forbundets unioner. Ved en klubs optagelse i en union kræves dog tilmelding af minimum 10 licenserede medlemmer. Klubber der ønsker optagelse skal skriftlig fremsende begæring herom til pågældende union (via lokal kreds). Begæringen skal være vedlagt klubbens love, medlemsfortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget. Medlemsfortegnelsen skal indeholde navn, adresse og fødselsdata med ~ilføjelse af sidste ciffer i CPRnummeret, endvidere klubbens bestyrelse, samt ansøgning om ønskede idrætsdragters farve med angivelse af klubnavn og evt. bomærke. Udover ens klubbluser, skal idrætsdragten også bestå af ens benklæder/nederdele, dog undtaget ungdomsspillere. 44


5. OPTAGELSE Ved optagelse som medlem af Dansk Bowling Forbund, skal spillerens klub samtidig med de i § 4 nævnte oplysninger, indbetale det til enhver tid gældende licensgebyr og unionskontingent, til unionens kasserer. Først når denne betingelse også er opfyldt kan medlemskab effektueres. §

§

6. LICENS

1. Kun Dansk Bowling Forbund kan udstede licens for medlerrisskab. 2. Licens løses gennem respektive unioner. Spilleren er spilleberettiget 8 dage herefter. 3. Når ansøgning om licens er godkendt udstedes et licenskort som bevis for medlemsskab af DBF. 4. Licensen giver ret til deltagelse i DBF's arrangementer, unionernes turneringer og stævner og udenlandske arrangementer, som respekteres af medlemslande under FIQ og som ikke strider imod DBF's Amatør- og ordensbestemmelser. 5. Licensen er gældende fra den 1. januar til den 31. december. Løses licens efter 1. juli betales kun halvt licensgebyr. Ved fornyelse af licens gælder samme regler som for optagelse, se § 5. 6. Licensgebyret som fastsættes hvert år på DBwF's ordinære repræsentantskabsmøde, (ungdomsspillere halvt licensgebyr) indbetales af unionerne til Dansk Bowling Forbund senest den 15. januar. 7. Ved misbrug af licenskortet, som er strengt personligt, eller hvis et medlem overtræder forbundets love og bestemmelser, kan I icenskortet helt eller delvis inddrages. 8. Enhver inddragelse af licens skal forelægges DBF's forretningsu~valg til endelig godkendelse. Forretningsudvalgets afgØrelse skal inden 8 dage meddeles forbundsbestyrelsens medlemmer. 9. Et medlem, der den 1. januar ikke har opfyldt betingelserne for opnåelse af'licens, slettes automatisk af DBF's medlernsliste.

45


§

7. REGNSKAB

1. DBF's regnskabsår er kalenderåret. 2. Forbundets kontante midler anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beløb kun kan hæves med formandens og kassererensunderskrifter. 3. Kassererens kontante beholdning, heri medregnet indestående på check- og girokonto, må ikke overstige kr. 5000.00. 4. Revision af regnskabet skal være afsluttet inden udgangen af februar, og revisorerne er pligtige at konstatere tilstædeværelse af beholdninger og andre formue. 5. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets reqnskabsbøqer. bilag og formue.

§

8. UNIONERNES ORGANISATION

1. Unionernes anliggender varetages af deres repræsentantskab og unionsledelse. 2. Repræsentantskabet vælger unionsledelse og fastsætter unionens love og bestemmelser, der skal være i overensstemmelse med Dansk Bowling Forbund's love og bestemmelser. 3. Unionernes love og bestemmelser samt vedtagne ændringer skal godkendes endeligt af Dansk Bowling Forbund's bestyrelse. 4. Unionernes ordinære repræsentantskabsmede afholdes en gang årligt i februar/marts. 5. Alle unionernes repræsentantskabsmøder, såvel ordinære som ekstraordinære, skal med normal indkaldelsesfrist, dagsorden og forslag tilsendes DB F's formand. 6. DBF's forretningsudvalg har på disse møder forhandlingsret, men ikke stemmeret. 7. På unionens ordinære repræsentantskabsmede vælges repræsentanter og suppleanter til DBF's repræsentantskabsmøde. 8. En liste over de valgte repræsentanter og suppleanter fremsendes til DBF's formand senest 8 dage efter mødets afholdelse.

46


§

9. DANSK BOWLING FORBUNDS LEDELSE

1. Dansk Bowling Forbund's opgaver varetages af: A. Repræsentantskabet B. Forbu ndsbestyrelsen C. Forretningsudvalget D. De faste udvalg Idrætsudvalget Ungdomsudvalget Amatør- og ordensudvalget

§ 10. REPRÆSENTANTSKABET

1. Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og består af: A. Forbundets bestyrelsesmedlemmer. B. Een repræsentant fra hver union for hvert påbegyndt 100 medlemmer, der pr. 1. januar har løst licens. 2. Dansk Bowling Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år medio maj måned. 4. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af unlonerne, forretningsudvalg, bestyrelsen og de faste udvalg. Forslagene skal være fremsendt til forbundsformanden senest 14 dage efter unionernes repræsentantskabsmøder. Forslag fra forretningsudvalget, bestyrelsen eller de faste udvalg, omhandlende lovændringer fremsendes til unionerne senest 3 uger f~r unionernes repræsentantskabsmøder. marts. Forslag fra forretningsudvalget, bestyrelsen eller de faste udvalg, omhandlende lovændringer fremsendes til unionerne senest 1. februar. 5. Dagsorden ved repræsentantskabsmødet skal indeholde fØlgende punkter: •

47


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Mandaternes prøvelse Valg af dirigent Forhandl ingsprotokol Beretninger: F orretn i ngsudva Iget Amatør- og ordensudvalget Idrætsudvalget Ungdomsudvalget Regnskab Forslag Fremtidige sportslige arrangementer Fastsættelse af licensgebyr Valg til forretningsudvalg samt 2 suppleanter, Valg til faste udvalg, jfr. §§ 14 og 15

Amatør- og ordensudvalg Evt. stående udvalg samt suppleanter 11. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant, jfr. 12. Fastsættelse af næste ordinære møde 13. Eventuelt

§

jfr. §12.3.

12.3

6. Mandaternes prøvelse sker ved at forbundsformanden ved navneopråb konstaterer repræsentanternes tilstedeværelse. Benyttes suppleant, skal der ligge en skriftlig fuldmagt. Mandater der kan komme til godkendelse er forbundsbestyrelsens medlemmer samt een repræsentant fra hver union for hvert påbegyndt 100 medlemmer som, jfr. § 8 stk. 8, ved navn er anmeldt DBF. 7. Hver godkendt mandat har een stemme som kun kan afgives personligt. I ngen repræsentanter kan således afgive mere end een stemme. 8. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelse af nyt punkt på dagsordenen. 9. Repræsentantskabet vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgører alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter forlanger dette. 10. For at repræsentantskabsmedet er beslutningsdygtigt skal de 48


fremmødte udgøre mindst 50 % af de stemmeberettigede mandater. 11. Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 12. Kun de i § 10 stk. 1 A og B, forbundsbestyrelsens medlemmer og godkendte repræsentanter samt medlemmer af de faste udvalg, har forhandlingsret. 13. Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære mødet: Medlemmer af de faste udvalg og komiteformænd, unionernes og evt. kredses bestyrelsesmedlemmer, bowlingpressen og Dansk Idræts-Forbund. Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre end de ovennævnte adgang. 14. Repræsentantskabet kan nedsætte stående udvalg.

§ 11. EKSTRAORDINÆRT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når DBF's forretningsudvalg eller bestyrelse finder det påkrævet, eller når 2 unioner skriftligt overfor forretningsudvalget begærer det afholdt med motiveret emne. 2. Forretningsudvalget indkalder til mødet senest 7 dage efter begæringens modtagelse med 14 dagesvarsel. 3. Indkaldelsen skal indholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Forslag 4. Eventuelt

49


4. Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet. 5. Den Øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde sker i henhold til § 10, men skulle der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke være frem mødt 50 % af de stemmeberettigede, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtig alene med de fremmødte mandater. 6. Forretningsudvalget fastsætter tid og sted for det ekstraordinære mødes afholdelse.

§12.FORBUNDSBESTYRELSEN 1. Forbundsbestyrelsen består af følgende 15 medlemmer: (1) Forbundsformand (1) Forbundssekretær (1) Forbundskasserer (1) Forbundsidrætsleder (1) Forbundsungdomsleder (2) Supplerende forbundsforretningsudvalgsmedlemmer (8) Forbundsbestyrelsesmedlemmer 2. Formanden for bestyrelsen er DBwF's formand, som sammen med de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, vælges på DBwF's repræsentantskabsmØde,for en periode af 2 år. Formand, ungdomsleder og et af de supplerende medlemmer vælgesde lige år. Sekretær, kasserer, idrætsleder og det andet supplerende medlem vælges de ulige år. 3. For en periode af et år vælges 2 revisorer, samt 3 suppleanter: 1 for formand, sekretær og kasserer, 1 for idræts- og ungdomsIeder, 1 for revisorerne. 4. Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke samtidig være medlem af en unions bestyrelse eller amatør- og ordensudvalg. 5. De 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer er fødte medlemmer, med to fra hver af de 4 unioner, som er: unionsformand samt et unionsbestyrelsesmedlem. 6. Bestyrelsens opgaver består bl.a. i: A. at påse, at DBF's love og bestemmelser overholdes, og og hvor overtrædelse af disse finder sted, gøre indsigelse og i særlige alvorlige tilfælde, indberette overtrædelsen til DBF's forretningsudvalg. B. at behandle sager som forretningsudvalget og/eller besty-

50


relsen, jfr. § 12 stk. 7, finder nødvendigt skal behandles af den samlede bestyrelse. C. at jfr. § 8, stk. 3 godkende unionernes love og bestemmelser. D. at jfr. § 14, stk. 1 og 3 vælge det nødvendige antal faste komiteer og disses formænd. E. at fastsætte regler og foretage tildeling af DBF's ærestegn. F. at foranledige udgivelse af landsblad. G. Til det sidste ordinære bestyrelsesmøde i året, forelægger kassereren budgetforslag for det kommende år, til bestyrelsens godkendelse. Budgettet forelægges herefter på næste ordinære repræsentantskabsmøde. 7. Forretningsudvalget indkalder til bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt med 14 dages varsel. Såfremt mindst 4 af bestyrelsens medlemmer fremsætter motiveret ønske herom, skal forretningsudvalget senest 7 dage efter begæringens modtagelse indkalde til møde med 14 dages varsel. 8. Betsyreisen afgØr selv sin forretningsorden. 9. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller dennes stedfortræder, afgØrende. Der kan kun afgives personlig stemme. Ved forfald i bestyrelsen skal suppleant møde med fuldmagt. 10. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves mindst 7 medlemmer tilstede og deriblandt mindst 1 medlem af forretningsudvalget. 11. Bestyrelsens rejseomkostninger og diæter betales efter aftale med forretningsudvalget.

13. FORRETNINGSUDVALGET. 1. FU består af: forbundsformand, sekretær, kasserer, idrætsleder, ungdomsleder og 2 supplerende medlemmer, som forestår forbundets daglige ledelse. 2. Forretningsudvalget fastsætter selv sin dagsorden. 3. Forretningsudvalget ledes af formanden der tegner DB F._ 4. Formanden foranlediger indkaldelse til FU-møder mindst gang om måneden. 5. Forretningsudvalget træffer alle afgørelser og bestemmelser i §

51


organisatoriske, økonomiske og repræsentative opgaver, i henhold til DBF's love og bestemmelser samt repræsentantskabsog bestyrelsesbeslutninger. 6. Forbundssekretæren er ansvarlig leder af forbundets sekretariat. 7. Det påhviler forbundssekretæren at varetage den daglige korrespondance, at der bliver ført en forhandlingsprotokol fra samtlige repræsentantskabs- bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Endvidere, at der til bestyrelsen bliver tilsendt referat af repræsentantskabsmøderne, men fra bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne, kun beslutningsreferater. 8. Til assistance i sekretariatet kan forretningsudvalget, i det omfang det skønnes nødvendigt, ansætte lønnet medhjælp. 9. Forbundskassereren varetager alle forbundets ind- og udbetalinger. §

14. DANSK BOWLING FORBUND'S IDRÆTSUDVALG

1. I drætsudvalget består af forbundets idrætsleder og: A. udtagelseskomiteen B. turnerings-komiteens formand C. kursus- og instruktørkomiteens formand. 2. Idrætslederen vælges, jfr. § 12, stk. 2, på DBF's repræsentantskabsmøde de ulige år for en periode af 2 år. 3. Komiteformændene vælges de lige år for en periode af 2 år, af forbundsbestyrelsen, jfr. § 12, stk. 6, afsnit D. 4. Idrætsudvalgets ledelse varertages af idrætslederen som er ansvarlig for gennemførelse af DBF's sportslige arrangementer samt for Øvrige aktiviteter som pålægges idrætsudvalget. 5. Idrætslederen fordeler opgaverne indenfor komiteerne og fastlægger i samråd med de enkelte komiteformænd det nØdvendige arbejdsprogram. 6. Idrætslederen og ungdomslederen danner sammen med unionernes spilleudvalgsformænd DBF's udtagelseskomite, i hvilken funktion udvalgets beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Såfremt stemmelighed skulle opstå, er idrætslederens stemme afgørende. I tilfælde af et medlems personlige deltagelse i udvælgelsen af repræsentative hold, viger denne pladsen og erstattes af sin suppleant. Eventuel suppleant for idrætsleder udpeges af forretningsudvalget, for spilleudvalgsformand af respektive union.

52


7. U.K. udpeger holdleder{el. 8. Idræt lederen og den enkelte komiteformand vælger selvet nødvendigt antal medlemmer til komiteen. 9. Udover de faste komiteer kan idrætslederen nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. 10. Det påhviler idrætsudvalget at fremsætte forslag til forbedringer af DBF's sportslige aktiviteter. § 15. DANSK BOWLlNGFORBUND'S

UNGDOMSUDVALG

1. Ungdomsudvalget består af forbundets ungdomsleder, der er formand for udvalget, og unionernes ungdomsledere. 2. Ungdomslederen vælges jfr. § 12, stk. 2, på DBF's repræsentantskabsmøde de lige år for en periode af 2 år. 3. Unionernes ungdomsledere vælges på disse repræsentantskabsmøder. 4. Udvalgets opgaver består i at gennemfØre DBF's ungdomsarrangementer, og sammen med forbundets idrætsleder at foretage udtagelse af repræsentative ungdomshold og ungdomsledere. 5. Gennemførelse af alle ungdomsaktiviteterne sker i samarbejde med idrætsudvalget. 6. Ungdomslederen har ansvaret for gennemfØrelse af DBF's ungdomsarrangementer samt de øvrige aktiviteter som pålægges udvalget. 7. Udvalgets Økonomiske dispositioner skal godkendes af forretningsudvalget. 8. Det påhviler ungdomsudvalget at fremsætte forslag til forbedringer af ungdomsbowlingens sportslige aktiviteter.

FASTE UDVALG § 16. DANSK BOWLING FORBUND's AMATØR-

OG

ORDENSUDVALG 1. Udvalget består af en formand og 4 andre medlemmer, der alle vælges "af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde, for en periode af 2 år. Formanden og de to medlemmer vælges de lige år. De øvrige medlemmer vælges de ulige år. Udvalgets formand bør have juridisk uddannelse. Desuden vælges hvert år een suppleant for en periode af to år.

53


2. Amatør- og ordensudvalgets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af DBE"s forbundsbestyrelse. 3. I ntet medlem af udvalget kan deltage i behandling af en sag, når han selv er part i sagen eller er interesseret i dens udfald. 4. Udvalget bestemmer selv, hvem der i tilfælde af formandens forfald skal fungere som formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal sager ekspederes gennem DBF's torretn i ngsudva Ig. 5. Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at mindst 3 af udvalgets medlemmer er tilstede og stemmer for beslutningen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 6. Amatør- og ordensudvalgets arbejde er: A. at afgøre alle sager vedrørende anvendelse af amatørordens- og udelukkelsesbestemmelserne, om overtrædelse af reglementet o.lign. eller om usportslig usømmelig adfærd. B. som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Bowling Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan af· gørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om, hvorledes dens omkostninger skal betales af parterne og kan kræve depositum indbetalt. C. En unions eller en forbundsafgørelse skal, for at kunne behandles af A & O udvalget, senest 14 dage efter afgØrelsen er meddelt parterne, indankes for A & O udvalget. Anke har ikke opsættende virkning, med mindre den instans, hvis afgørelse ankes, bestemmer andet. I karantæne- og udelukkelsessager har anke altid opsættende virkning fra dens indgivelse, som rekommanderet post til DBwF's kontor. A & O udvalget skal senest 3 uger efter ankens modtagelse træffe sin afgørelse. 7. Amatør- og ordensudvalget kan tildele organisationer under Dansk Bowling Forbund advarsler eller irettesættelser og træffe bestemmelser om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller organisationsarbejde. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter andragende hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil.

54


8. Amatør- og ordensudvalgets kendelser kan indankes for Dansk Idræts-Forbunds amatør- og ordensudvalg. Anken skal ske senest 14 dage efter domsafsigelse. Under ganske særlige omstændigheder kan udvalget undtagelsesvis genoptage en påkendt sag til fornyet behandling og afgØrelse, når nye oplysninger af betydning er fremkommet i sagen. 9. Amatør- og ordensudvalget skal ved DBF's ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 10. Udvalgets medlemmer og suppleanter har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne. Vedr. amatør- og ordensudvalgets reglement og voldgiftsregler se §

19.

§ 17. DANSK KEGLE- OG BOWLINGUNIONS

PRÆSIDIUM

§ 18. FORBUNDETS OPLØSNING

1. Dansk Bowling Forbund kan ikke opløses, sålænge mindst to tilsluttede unioner ønsker dets beståen. 2. Beslutning om opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde og med mindst 2/3 majorietet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets midler Dansk Idræts-Forbund.

55


HVOR BOWLERE MØDES ... .. OG KOMMER IGEN

• •

21 BANER SALG AF BOWLINGUDSTYR REST AURANT og SELSKABSLOKALER

Bowlinghallen VED KAJEN ISLANDS BRYGGE 83 • TLF. (01) 540050 ABNINGSTIDER: mandag til fredag 16 - 23 lørdag - søndag 10 - 18

56


DANSK BOWLINGFORBUNDS BESTEMMELSER

Kapitel II §

19. REGLEMENT FOR DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR· OG ORDENSUDVALG. VOLDGIFTSREGLER FOR DBF.

1. Enhver henvendelse til DBF's amatør- og ordensudvalg skal tilstilles gennem DBF's forretningsudvalg gennem hvilket også alle udvalgets afgørelser skal tilbagesendes. 2. Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplvsninger, det finder fornødent, og såvel forbund som unioner, klubber og enkelte medlemmer skal besvare udvalgets toresperosler i så henseende inden den frist, udvalget måtte sætte. 3. Hver af parterne kan forlange, at der gives parterne lejlighed til overfor udvalget mundtligt at fremsætte og begrunde deres påstande. 4. Hvis en person eller organisation under DBF på grund af overtrædelse af dettes love eller amatør- og ordensbestemmelser bliver udelukket af forbundet, og dette finder, at udelukkelsen bør udvides til at gælde samtlige organisationer under Dansk IdrætsForbund, sender DBF indstilling herom, med angivelse af forseeisens art, udelukkeisens varighed m.m., til Dl F, hvis amatør- og ordensudvalg derpå afgør sagen.Efter ansøgning,indgivet af DBF, kan udelukkelsen ophæves af amatør og ordensudvalget i D I F. 5. Amatør- og ordensudvalget kan ifølge DBF's love § 13, stk. 6, b, fungere som voldgiftsret under iagttagelse af følgende voldg iftsreg ler: a. Parterne gives lejlighed til at udtale sig om sagen. b. Udvalget kan selv hente oplysninger og anstille undersøgelser til brug for sagens afqørelse. c. Udvalget kan fordre at parterne giver personligt møde ved forhandlingerne. d. Når sagen er tilstrækkeligt belyst optages den til påkendelse.

57


e. Såfremt ke til

nogen af parterne

sagens oplysning,

res på grundlag valget. f. Udvalget forlig

af de oplysninger,

Kendelsen

påkendelse,

skal

er ubetinget

forbindende

at skaffe

afholder

indbetale

bagebetales kun, anken. I tilfælde valget, hvorvidt fald hvor meget.

for

kendelsen

af-

parterne,

så-

for

stol, undtagen gennemførelse.

res omkostninger. anken

til

og senest inden 4 uger. senere kan indbringes

Forbundet

ud-

af sagen at mægle

ledes at sagen ikke

ordensudvalgets

for

parterne.

g. Når sagen er optaget

6.

sig i, at sagen afgØ-

der foreligger

har ret til på et hvert punkt

mellem

gives snarest muligt, h.

ikke viser vilje til at medvir-

må den finde

samtlige

rejseudgifter

tvangsmidler

omkostninger

m.v .. Parterne

Den ankende et depositum

part

for nogen dom-

skal

på kr. 200,-

til

kendeisens

ved amatørmå selv afholde

senest samtidig til

DBF.

og demed

BelØbet til-

såfremt, den, pågældende får fuldt medhold i af delvis medhold afgør amatør- og ordensudder skal tilbagebetales

noget

og i bekræftende

§ 20. DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR- OG

ORDENSBESTEMMELSER 1. Amatør er den, der konkurrerer af interesse for idrætten, for fornøjelse og som fritidsbeskæftigelse uden tanke for økonomisk fordel. AMATØRSKABET KAN SALEDES FORTABES AF DEN DER: 2. udøver idræt for betaling eller for at opnå anden økonomisk fordel, som overstiger de faktisk medgåede udgifter for udførelsen af idrætten, eller som i særlig grad overtræder Dansk Bowling Forbunds love og bestemmelser. 3. i tilfælde, hvor tabt arbejdtid eventuelt ville kunne honoreres, modtager et beløb, der er større end den berettigede normale dagløn. Der medregnes ikke heri normale udgifter til rejse, hotel og diæter. 4. modtager betaling eller anden begunstigelse for at andre udnytter hans idrætslige anseelsei reklameøjemed. 5. i præmie modtager kontante midler eller præmier, som ikke er respekteret af DBF.

58


6. bærer en klubdragt, der ikke er respekteret af DBF. Angående reklamer på spilledragten, se reklamereglement. 7. fremmer eller medvirker til overtrædelse af amatør- og ordensbestemmelserne. § 21_

DANSK BOWLING FORBUNDS REGLEMENT FOR ANVENDELSE AF REKLAMER pA SPILLEDRAGTEN 1. Reklamen må kun bestå af firmanavn, varebetegnelse, firma eller bomærke. Reklamen må ikke omfatte varegrupper, serviceområder eller illustrationer som kan virke forstyrrende eller anstødelige i almindelighed eller som direkte strider mod idrættens ide og grundtanke. Opfordringsord eller slogans i teksten kan ikke godkendes. 2. Reklameaftaler kan alene træffes med en DBwF idrætsorganisation og ikke med DBwF's medlemmer individuelt. DBwF's kontraktformular er eneste lovlige aftaleform, og en reklameaftale er først gyldig når kontrakten er skriftlig godkendt, idet ingen overenskomst dog kan træde ikraft fØr datoen for DBwF's godkendeises påtegning. 3. Kontraktformularen, udfyldt og underskrevet af begge parter fremsendes i 3 eksemplarer til DBwF's forretningsudvalg ad den sædvanlige fremsendelsesvej. (DBwF's love § 3 stk. 4). Denne kontraktformular gælder som ansØgning om tilladelse til den pågældende reklamering og bilægges et ekspeditionsgebyr på kr. 200,00. AnsØgning om kontraktfornyelse finder sted på tilsvarende måde, idet der ved fornyelse ikke skal bilægges ekspeditionsgebyr. Såfremt en reklameaftale ikke fornyes ved kontraktens udløb er den pågældende idrætsorganisation forpligtet til at fjerne reklamen på den pågældende idrætsdragt, meddelelse herom skal tilgå DBwF's forretningsidvalg ved kontraktens udløb. 4. Reklamen på idrætsdragten må kun placeres på bluser, trøjer o.lign. (ikke på benklæder, nederdele eller nederste del af kjoler), og reklamens udførelse skal være sådan at den ikke ændrer helhedsindtrykket af pågældende idrætsorganisations godkendte idrætsdragt. Reklamen må pladsmæssigt ikke overstige det dobbelte areal af idrætsdragtens godkendte navn eller mærke, og placeres på bryst og/eller ryg, dog ikke ubrudt bryst/ryg. Idrætsdragtens godkendte navn eller mærke skal placeres på samme side (bryst elI. ryg) som reklamen og såfremt denne placeres 59


både på bryst og ryg skal det godkendte navn eller mærke lige· ledes placeres på beggesider. 5. Spilledragt med reklame må ikke anvendes eller i forbindelse . med arrangementer, hvor særlige reklameinteresser allerede er involveret, med mindre særlig tilladelse opnås hos arrangørerne. 6. DBwF påtager sig ikke, ved sin eventuelle godkendelse af en overenskomst, noget ansvar af økonomisk eller anden art, overfor overenskomstparterne eller overfor myndigheder m.fl., for parternes efterleven af almindelig dansk lovgivning, f.eks. med hensyn til overholdelse af afgiftpligter o. lign. 7. Den enkelte idrætsudøver skal være frit stillet m.h.t. at bære reklame på sin idrætsdragt. Modsat er den reklamerende virksomhed beskyttet mod at enkelte idrætsudøvere fra den kontraherende idrætsorganisation bærer anden reklame. 8. Reklame provenuet må ikke udbetales direkte til den enkelte idrætsudøver, og skal indgå i organisationens regnskab. DBwF har ret til når som helst at kontrollere at dette påbud overholdes. 9. Den, der uden DBwF's godkendelse påsætter idrætsdragten reklame, eller efter godkendelse foretager ændringer i reklamens indhold, udformning eller placering, kan af DBwF udelukkes fra al deltagelse i turneringer og stævner.

22. REGLEMENT FOR KLUBSKIFTE l. En spiller kan kun repræsentere den på licenskortet registrerede klub, hvorfor licenskortet ved ethvert klubskifte må indsendes til DBF gennem den stedlige union for ændring. 2. Ved klubskifte får spilleren 3 måneders karantæne, som regnes fra den dag licenskortet tilgår DBF for ændring. Karantænen indtræder uanset spilleren straks eller senere fortryder sin indmeldelse i ny klub, og også selvom spilleren går tilbage til sin hidtidige klub. Forlader spilleren sin klub uden at overgå til anden klub med det samme, skal spilleren underrette DBF. 3. Undtaget fra karantænebestemmelserneer spillernes deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klub, med mindre spilleren kan opnå sin tidligere klubs skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. 4. Såfremt en spiller skifter klub på grund af (dokumenteret) flytning til en anden kreds/union, bør der gives dispensation fra stk. 2, dog er spilleren tidligst spilleberettiget 8 dage efter licenskorters modtagelse i kreds/union. §

60


5. Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eller løser I icens for spillere, skal stk. 2 stadig respekteres, med mindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst, dog respekteres 8 dages reglen i stk. 4.

§

23. OFFICIELLE

OG GODKENDTE MESTERSKABER

OG

KAMPE

1. Officielle arrangementer er følgende: DBF's DM for individuel og 2-mandshold. DBF's DM for hold (Danmarksturneringen) DBF's ungdomsmesterskaber, individuelt og 2-mandshold. I nternationale kampe og mesterskaber, hvori der deltager medlemmer af FIO, og hvori DBF er repræsenteret af udvalgte hold eller enkeltpersoner (VM, EM, NM, landskampe m.m.) 2 Følgende stævner, turneringer og mesterskaber er godkendte: Unionskampe og udtagelse hertil Udtagelse til landshold Unionernes mesterskaber, individuelt og 2-mandshold Unionernes holdmesterskaber (turneringskampe) U n io nernes/ kredsens åbn i ngsstævner 3. Ved officielle arrangementer udpeger DBF's idrætsleder en repræsentant, som er ansvarlig for overholdelsen af F 10 reglement (kontrol af bane og rekvisitter, udpegning af regnskabsførere etc.) 4. Ved godkendte kampe m.m. påhviler det arrangørerne med ansvar overfor DBF's idrætsudvalg at FIO's regler overholdes. Kuglekontrol vil normalt ikke være påkrævet. 5. Herudover kan DBF godkende et stævne eller en turnering såfremt der, senest 4 uger inden udsendelsen af invitationer fremsendes en ansØgning om anerkendelse fra en union til DBF's forretningsudvalg. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1. Tid og sted for stævnets afholdelse. 2. Hvilke discipliner der spilles i. 3. Antallet af rækker og specifikationer af disse. 4. Eventuelle handicap. 5. Startafg ifternes størrelse. 6. Præmierries art og omtrentlige værdi. 61


Ønsker arrangøren udenlandsk deltagelse, gælder følgende regler: Spilleren skal fremvise licensbevis på forlangende. Spillere fra medlemslande af Nordisk Bowlingforbund starter i den klasse, hvori spilleren er licenseret i sit hjemland. Andre udenlandske spillere starter i højeste klasse. De pågældende landes respektive forbund, skal underrettes om udsendelse af invitationerne og om propositionerne for stævnet. Af plakater og invitationer i forbindelse med et godkendt stævne skal det fremgå, at der spilles efter FIQ's regler og at der foreligger godkendelse af DBF. Svaret på ansøqninqen skal være ansøgeren i hænde senest 2 uger efter modtagelsen i DBF og indeholde begrundelse for et evt. afslag. Efter ændringer i propositionerne i overensstemmelse med DBF's anvisninger kan stævnet godkendes. Når et stævne er godkendt af DBF betyder det, at deltagerne har garanti for, at der spilles efter F IQ's regler og at propositionerne for stævnet overholder DBF's love og bestemmelser. 6. I alle officielle og godkendte kampe må kun deltage DBF's licensserede medlemmer og udenlandske spillere, der er medlem af et nationalt forbund under FIQ, medmindre DBF har givet skriftlig tilladelse til at gennemfØre specielle rækker for ulicenserede spillere. Disse må i så fald kun omfatte ulicenserede spillere og ikke international deltagelse. §

24. INTERNATIONALE TURNERINGER

1. For at afholde en egentlig, åben international turnering, kræves en officiel tilladelse af FIQ. 2. Ansøgning herom skal udfærdiges på specielle blanketter, der kan rekvireres hos DBF, og sammen med indbetaling af gebyr, fastsat af FIQ, indsendes til FIQ gennem DBF senest 3 måneder inden stævnets eller turneringens afholdelse. 3. F IQ sørger for samtlige medlemslande gøres bekendt med turneringens afholdelse, når godkendelsen foreligger. 4. Turneringen må kun gennemføres som en international turnering, såfremt mindst 4 nationer er repræsenteret. §

25. ANDRE ARRANGEMENTER

1. Ved andre arrangementer, nationale såvel som internationale, må DBF's licenserede medlemmer deltage, 'under forudsætning af, at DBF's amatør- og ordensbestemmelser respekteres, og at

62


deltagelse heri ikke er i strid med DBF's, unioners eller klubbers interesser. Ved turneringer i Norden stiller de 4 landes spillere op i den klasse de har i deres forbund. Hvis en spiller ikke kan fremvise licenskort, bliver hun/han sat i højeste klasse. § 26. DANSK BOWLING FORBUNDS MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR INDIVIDUEL OG 2 M. HOLD 1. DBF skal een gang årligt afholde følgende, af Dansk IdrætsForbund godkendte Danmarksmesterskaber (DM): Herrer individuelt og 2 mands hold, damer individuelt og 2 mands hold. 2. Tidspunktet for DM fastsættes hvert år på DBF's ordinære repræsentantskabsmøde. 3. DBF's repræsentantskab vælger den union, der skal varetage gennemførelsen af DM-arrangementerne, blandt de unioner, der udtrykker Ønske om at være arrangør. Foreligger der ikke et sådant ønske, udpeger repræsentantskabet en union som arrangør. 4. Deltagelse i konkurrencerne om Danmarksmesterskabet står åben for: Danske statsborgere, der har løst licens under DBF. Statsløse personer, der i en periode af mindst 5 år har haft varig opholdstilladelse her i landet, for såvidt tilladelse' i hvert enkelt tilfælde er opnået fra Dansk Idræts-Forbund's fo rretn i ngsudvaIg. 5. Propositionerne for DM fastsættes af forbundsstyrrelsen. 6. Den arrangerende union udsender senest 6 uger før DM meddelelse om mesterskabernes afholdelse til samtlige klubber under DBF. Meddelelsen skal indeholde propositionerne for mesterskaberne. Anmeldelse om deltagelse skal ske skriftligt til den arrangerende union senest 14 dage før mesterskabernes start. Ved anmeldelsen kan klubberne fremsætte ønsker om foretrukne starttidspunkter. Der skal af arrangøren først tages hensyn til tilrejsende klubbers ønsker og i den rækkefØlge anmeldelserne indløber. 7. Vinderne modtager Dansk ldræts-Forbund's mesterskabsmedaljer. Yderligere uddeles der til nr. 1, 2 og 3 i hver disciplin DBF's mesterskabsmedaljer i henholdsvis guld, sølv og bronce. § 27. DANSK BOWLING FORBUND's REKORDREGLEMENT.

1. Dansk rekord kan kun sættes af en dansk statsborger, der er

63


medlem af Dansk Bowling Forbund, i en konkurrence, hvor der spilles efter spilleregler, som er godkendt af Dansk Bowling Forbund eller et andet nationalt forbund blandt FIQ's medlemslande, 2. Som dansk rekord kan kun godkendes et resultat, opnået i de under § 23, stk. 1 og 2 nævnte kampe og stævner. 3. Rekorder kan sættes i følgende discipliner, gældende for både damer, herrer og ungdomsspillere: Individuelt (europæisk) 2,3,4,5,6,7 og 8 serier. Hold (europæisk) 2 mands, 4, 6 og 8 serier 4 mands, 4, 6 og 8 serier 6 mands, 4, 6 og 8 serier 8 mands, 4, 6 og 8 serier Hold (amerikansk) 5 mands, 3 serier 4. Rekorder kan kun godkendes, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Der må kun spilles een serie på samme bane, og der skal ske normalt skift med en anden spiller mellem hver rude. 5. I alle konkurrencer med europæisk spil kan underliggende resultater godkendes som rekord. Resultatet skal altid regnes fra 1. serie. Kun resultater, i de for stævnet og/eller turneringen udskrevne discipliner, kan blive godkendt som rekord. 6. Opnås der i samme disciplin flere rekorder på en og samme dag, uanset spillested, kan kun dagens højeste resultat gOdkendes som dansk rekord. Opnår 2 spillere samme re kord resu Itat samme dag, bliver beggeat anse som rekordholdere. 7. Stævne eller turneringsledelse skal, ved anmeldelse af ny rekord, udfylde en særlig blanket, som findes i enhver af Dansk Bowling Forbund godkendt bowlinghal, og indsende denne blanket senest 14 dage efter spilledagen til Dansk Bowling Forbund. Overfor Dansk Bowling Forbund skal den ansvarlige for arrangementet ved sin påtegning af anmeldelsesblanketten indestå for, at det pågældende resultat er opnået under de betingelser, som foreskrives i dette rekordreglement. 8. Når et anmeldt resultat er godkendt som ny dansk rekord, vil spilleren modtage Dansk Bowling forbund's rekorddiplom. 9. En godkendt rekord kan eventuelt annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse af danske rekorder alligevel ikke har været opfyldt.

64


§ 28

TURNERINGSREGLER FOR DANMARKSTURNERINGEN

1.0 Danmarksturneringen, som omfatter damer og herrer, atgøres ved pointsystem således: Der gives 2 point for hver vunden serie, 1 point for uafgjort serie og O point for tabt serie. 1.1 Det hold der opnår flest point er no. 1 og de øvrige hold placeres som no. 1,2,3 o.s.v. i forhold til opnåede point. 1.2 Står to eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning er antallet af faldne kegler afgørende, såfremt en placering gælder medaljer, op- eller nedrykning, og 2 hold står lige i point og antal kegler, er holdenes indbyrdes kampe afgørende for placeringen. 2.0 Vindere af 1. division er Danmarksmestre og modtager DIF's mesterskabsmedaljer i guld og DBF's medaljer i guld. No. 2 og 3 i 1. division modtager DBF's mesterskabsmedaljer i henholdsvis sølv og bronze. 3.0 I divisionerne kan kun deltage eet hold fra hver klub. Har en klub i forvejen et hold i divisionerne, kan et nyt hold ikke rykke op, hvorfor næstplacerede hold rykker op. 4.0 Serierne og rækkerne, der administreres af Unionerne, benævnes ens i alle Unioner således: øverste Unionsrække benævnes serie 1 (Jyllandsserie 1 - KØbenhavnsserie 1 - Sjællandsserie 1) nærmeste rækker herefter benævnes serie 2 - serie 3 O.S.V., efter sidste serie benævnes rækkerne ved bogstav, A-række, B-række o.s.v. 5.0 Alle divisioner - serier og rækker spiller ens, nemlig 6 mands hold - 6 serier. 5.1. Spillerne stiller op og spiller holdvis. 6.0 E n klub, der deltager i turneringen, må ved holdets første kamp i samme sæson, ikke benytte spillere, der allerede har deltages i et af de andre holds første kamp. 6.1 En spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold, kan i samme sæson kun deltage på et lavere hold, hvis hans tidligere hold i mellemtiden eller samme dag spiller en turneringskamp uden hans deltagelse. 7.0 Mindst 50% af spillerne skal være tilstede ved kampens begyndelse. Spillere der møder forsent, kan indtræde i spillet i den rude modparten spiller, efter anmeldelse til turneringslede. ren eller jourhavende for kampen. 65


7.1 Der kan udskiftes een spiller i kampen. Før udskiftning foretages, skal turneringsleder eller jourhavende for kampen informeres herom. En spiller som allerede har deltaget i kampen og er udskiftet kan ikke træde ind og erstatte en anden spiller. 8.0 1.

2.

3.

I kke-danskeres start i Danmarksturneringen pågældende skal af anden årsag forud have ønsket at tage ophold her i landet og ikke alene for at dyrke en speciel' idræt. pågældende skal have fast bopæl i Danmark og have haft det i mindst 6 måneder fØr første start i turneringen. M.h.t. antallet af ikke-danskeres deltagelse på det enkelte hold er hovedreglen, at der hejst må være 1 ikke-dansk på hold på 4 personer og 2 ikke-danskere på hold på 11 og derover.

9.0 I en turneringskamp skal spillerne afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes. Klubberne er pligtig til at være behjælpelig med eftertælling af samtlige slagsedier og scoringslister efter kampen. 9.1 Holdleder har tilladelse til at være bag sit eget hold ved banerne. Den i turneringsplanen førstnævnte klub stiller med holdleder der er listefører for begge klubber og samtidig jourhavende for kampen. 9.2 De af unionerne udpegede turneringsledere, er øverste myndighed hvis afgørelse må respekteres. Eventuelle tvivlspørgsmål kan indankes jævnfør stk. 11.0. Turneringslederne er ansvarlige overfor idrætsudvalget. 10.0 Udebliver et hold fra en turneringskamp uden gyldig grund, er denne tabt. Det hold som er mødt spiller mod hinanden indbyrdes, og får to point samt det antal kegler holdet opnår. 10.1 Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, spiller modparten på hjemmebane efter samme regler som nævnt i stk. 10.0. 10.2 Som gyldig grund for udeblivelse, eller for sen ankomst til en kamp, kan kun accepteres forsinkelser i offentlige trafikmidler (tog og færge).

66


10.3 Såfremt en turneringskamp i Danmarksturneringen strækker sig ud over 4 timer fra det annoncerede starttidspunkt. jvnf. dog stk. 10.2, skal kampen aflyses såfremt en af de implicerede holdledere ønsker det. Når en således afbrudt kamp genoptages, skal kampen spilles af de samme spillere som holdet stillede med i den afbrudte kamp, ligesom kampen skal genoptages med den score holdene havde i den sidst spillede rude inden kampens afbrydelse. D.B.F. afholder alle udgifter i forbindelse med en eventuel omkamp. 11.0 En klub der ønsker at nedlægge protest, skal omgående rette henvendelse til turneringslederen. Gælder en protest det sportslige resultat, skal jourhavende på scoringslisten tydeligt anføre "PROTEST". Klubben skal herefter inden 24 timer fra kampens ophør indgive skriftlig klage (protest) til idrætsudvalget via Unionens Spilleudvalgsformand. Afgørelsen træffes af Idrætslederen samt de 4 Unioners spilleudvalgsformænd. 12.0 Datoen for de berammede kampe kan kun undtagelsesvis ændres. Ansøgning herom skal i så tilfælde skriftlig tilstilles turneringsudvalget senest 2 uger fØr kampens afholdelse. Idrætsudvalget kan i særlige tilfælde i samråd med de implicerede klubber forlange en kamp flyttet til et andet tidspunkt. Også her gælder 2 ugers varsel. 12.1 I tilfælde hvor en kamp flyttes, kan kun de spillere benyttes som var spilleberettiget den dag kampen oprindeligt var fastsat til. 13.0 Klubberne hæfter for startgebyr, til alle kampe i hele turneringen, for de af klubben anmeldte hold. Startgebyr for ikke spillet turneringskamp skal være betalt før næste kamp kan spilles. 13.1 Til delvis dækning af transport - rejseudgifter for hold i 1. division, yder Dansk Bowling Forbund et tilskud pr. kamp der spilles i anden zone (henhv. Vest/Øst for Storebælt). 14.0 For at kunne deltage i en turneringskamp, skal en spiller [fr. § 6, være i besiddelse af licens. Licens skal være løst senest 8 dage fØr start i eh turneringskamp.

67


14.1 For at deltage i kampene i divisionsrækkerne. skal spillerne være fyldt 16 år. 15.0 En spiller skal bære en klubdragt, der gennem Unionerne er indregistreret og godkendt samt respekteret af DBF. Endvidere skal spilleren benytte en anerkendt bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen. 16.0 Det er enhver spiller forbudt at ryge ved banerne, samt at indtage alkoholiske drikke under kampene. 17.0 Det er enhver spiller, samt alle uvedkommende forbudt, selv at påføre talkum m.m. på tilløbsbanerne. 18.0 En spiller må ikke samme dag deltage i mere end een turneringskamp. Lørdag og påfølgende sendaq, samt tilsluttende helligdage betragtes som een og samme spilledag. Herfra er dog undtaget divisionerne, såfremt der spilles to kampe i samme week-end. 19.0 E n spiller der optræder usportsligt, kan bortvises fra banen. Der henvises iøvrigt til DBF's love og bestemmelser. 20.0 Ved "kampene skalovertrædelseslinien ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere og overtrædelse skal tydelig markeres på slagsedier med et "F". §

29. OP- OG NEDRYKNINGSREGLERFOR DANMARKSTURNERINGEN

1. Vinder af 1. division er danmarksmester. 2. Nedrykning fra 1. division, sker hvert år med 2 hold, således at sidst og næstsidst placerede hold rykker ned i 2. division. 3. Vindere af 2. division Vest og 2. division øst rykker op i 1. division. 4. Nedrykning fra 2. division foregår hvert år med 4 hold således: 2 lavest placerede hold i 2. div/Øst og 2 lavest placerede hold i 2. div/Vest rykker ned i unionsrækkerne. 5. Vinderne af Unionernes serie 1 rykker op i 2. division. Dog henvises til § 28, stk. 3. 6. I tilfælde hvor de to hold, der rykker ud af 1. division er fra samme union, vil dette forårsage ekstra nedrykning fra 2. division. 7. Op- og nedrykning koordineres af turneringsudvalget.

68


§

30. TURNERINGSREGLER FOR UNIONSTURNERINGERNE

Se de lokale unioners turneringsplaner. §

31. UAFGJORTE KAMPE

Såfremt man ved to eller flere ens opnåede points (keglepoints), skal finde en vinder, eller en placering, skal følgende fremgangsmåde anvendes: a) Den spiller eller det hold med flest str ikes, incl. evt. strikes i 10. rudes ekstraslaq, er den bedst placerede spiller, eller det bedst placerede hold. b) Den spiller eller det hold med flest spares, incl. 10. rudes ekstraslaq, er den bedst placerede spiller, eller det bedst placerede hold. c) Den spiller med mindst seriedifference, eller det hold med mindste holdseriedifference, er den bedst placerede spiller, eller det bedst placerede hold.

REGLER FOR UNGDOMSARBEJDE I DANSK BOWLING FORBUND. 1. Ungdomsbowlere opdeles i 3 grupper, gældende for såvel piger som drenge.

PUSLINGE: Omfatter unge til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 12 år.

JUNIORER: Omfatter unge til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 16 år.

YNGLINGE: Omfatter unge til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 18 år. Fortolkning af ovenstående: En puslingespiller kan deltage i puslinge-, junior- og ynglingerækkerne. En juniorspiller kan deltage i junior- og ynglingerækkerne. En ynglingespiller kan deltage i ynglinge- og seniorrækkerne. 2. Ved turneringer og stævner bør der arbejdes hen imod at lade de nævnte grupper spille adskilte, samt at have selvstændige pigeog drengerækker.

69


3. Fra det fyldte 16. år kan en ungdomsspiller deltage i stævner og holdturneringer i ynglingerækkerne eller som senior. En ungdomsspiller som een gang har været benyttet på et seniorhold, kan ikke rykke tilbage til ynglingeholdturneringen. 4. Ungdomsspilleren kan stille op til DM, ligesom kvalifikation til opstilling/udtagelse til landskampe, NM, EM og VM akn finde sted. 5. Ved udtagelse til ungdomslandshold til UEM og UNM fastsættes aldersgrænsen af FIQ og Nordisk Bowlingforbund. Alle ungdomsspillere kan, uanset i hvilke rækker de spiller i, indstilles til ungdomslandshold. 6. I ungdomsmesterskaberne, der afholdes i en juniordrenge-, ynglingedrenge-, juniorpige- og ynglingepigerække, kan ALLE ungdomsbowlere, der ikke er fyldt 18 år inden den pågældende sæsonstart, deltage. 7. Ungdomsspi_llereklassificeres i A-spiller, B-spiller, C-spiller og D-spiller udregnet efter gældende snit, i den række de spiller deres serier. 8. Ungdomsunionskampe søgesafvikles een gang pr. sæson med deltagelse af både junior- og ynglingehold. Såfremt der ikke kan afvikles ungdomsunionskampe for selvstændige pigehold, skal holdsammensætningen i såvel junior- som ynglingekampe, bestå af mindst een pige på hvert hold. Aldersgrænsen for unionsholdene er de i stk. 1 angivne. Der spilles 4-mandshold 6 serier EU og 5-mandshold 3 serier AM. DANSK BOWLING FORBUNDS UNGDOMSFOND

Fundats

§ 1. Fondets navn er Dansk Bowling Forbunds Ungdomsfond.

Dets formål er at yde støtte til ungdomsspillere under DBF. Fondet, hvis adresse er DBF's er en selvejende institution, hvis midler ingensinde kan anvendes til dækning af nogen DBF påhvilende forpligtelse. § 2. Fondets midler tilvejebringes ved frivillige bidrag eller ved overskud fra forskellige arrangementer, specielt arrangeret med dette formål for øje. § 3. Fondets bestyrelse består af DBF's ungdomsudvalg. Udgifter i forbindelse med fondets virke afholdes af fondet. § 4. Bortset fra dækning af fondets udgifter, kan bidragene kun anvendes på en sådan måde, som udtrykkeligt fastlagt af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

70


Bestyrelsen indkalder mindst een gang årligt gennem bowlingpressen ansøgninger, men også ansØgninger, der fremkommer i årets løb kan komme i betragtning, hvis der er midler hertil. Ansøgninger aksl stiles til fondet, men sendes til den pågældende union, som ved sin påtegning tager stilling til ansØgningensrimelighed. Opfyldes de af bestyrelsen stillede betingelser til ydelse ikke, kan denne kræves tilbagekaldt. § 5. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen vælger en sekretær, der skal tere protokol over bestyrelsens beslutninger. Fondets kasserer, som er DBF's, skal på en speciel bankkonto holde fondets midler adskilt fra DBF's midler, og føre regnskab for fondet. Fondets regnskab forelægges i revideret stand DBF's repræsentantskab ved det ordinære repræsentantskabsmøde. Regnskabsåret følger kalenderåret og revisorer er DBF's. § 6. Efter indstilling fra fondets bestyrelse kan DBF's hovedbestyrelse foreslå repræsentantskabet at foretage ænilringer i nærværende fundats.

REGLEMENT FOR DANSK BOWLINGFORBUNDS UNGDOMSREKORDER. DBF's ungdomsrekorder kan kun sættes af en dansk statsborger, der har ungdomslicens under Dansk Bowling Forbund, i en konkurrence, hvor der spilles efter spilleregler, som er godkendt af Dansk Bowling Forbund, eller et andet nationalt forbund blandt FIQ's medlemslande. Ungdomsrekorderne opdeles i juniorrekorder og ynglingerekorder. Juniorrekord kan kun sættes af en ungdomsspiller, der inden sæsonstart ikke er fyldt 16 år. Ynglingerekord kan kun sættes af ungdomsspilIlere der er fyldt 16 år, men ikke er fyldt 18 år inden sæsonstart. Ungdomsrekorder kan kun godkendes når de er opnået i henholdsvis junior- eller ynglingerækker ved følgende stævner, turneringer og mesterskaber. 71


U nionernes (kredsens) åbningsstævne, unionernes (kredsens) mesterskaber, uniornes turnerinqskarnpe, DBF's ungdomsturneringskampe, herunder turneringen for 5-mands hold. Ungdomsrekorder kan ligeledes godkendes når de er opnået i ungdomsunionskampe, ved DBF's ungdomsmesterskaber, ved ungdomslandskampe, UNM, UEM og UVM. Såfremt et ungdomslandshold består af både juniorer og ynglinge kan en evt. rekord kun noteres som ynglingerekord. Ungdomsrekordre kan desuden sættes af en ungdomsspiller ved DM, NM, EM og VM, samt ved deltagelse på landshold. Ungdomsrekorderne kan sættes i samme discipliner, som de for Dansk bowling Forbunds danske rekorder gældende jfr. § 27, stk 3, og efter de i § 27, stk. 4, 5, 6 og 7 nævnte betingelser. Når et anmeldt resultat er godkendt som ny juniorrekord eller som ny ynglingerekord, vil spilleren modtage Dansk Bowling Forbund's ungdomsrekorddiplom. En godkendt rekord kan evt. annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse af ungdomsrekorden alligevel har været opfyldt. Ansøgning om godkendelse af ungdomsrekorder indsendes tit Forbundets ungdomsleder via unionens ungdomsleder.

UDTAGELSE AF REPRÆSENTATIVE

HOLD

Udtagelse af landshold (herre og dame) samt eventuelle andre hold der skal repræsentere Dansk Bowling Forbund, foretages af pågældende spilleudvalg under udtagelseskomiteen. UK udtager, på basis af DBwF's/unioners statistik, 20 herrer og 20 damer. Disse spillere spiller 4 gange 8 serier europæisk spillemåde og 4 gange 3 serier amerikansk spillemåde, på baner, udpeget af UK. Med disse 44 serier som basismateriale pålæggesdet UK at udtage nettolandsholdene, min. 2 mdr. før tidspunktet for landsholdsudtageisen. U K er bemyndiget til, i den periode hvor testen afholdes, at nedskære bruttoholdet, men er samtidig bemyndiget til at foretage enkelte udskiftninger af nettolandsholdene, såfremt forhold som sygdom eller andre uforudsete hindringer taler herfor.

72


DBwF's LANDSPOKAL TURNERING Landspokalturneringen udskrives som en åben turnering for 5mands hold. 1. Turneringen afvikles som en landsomfattende cup-turnering, der er åben for samtlige klubber, tilsluttet DBF. 2. Turneringen spilles som en holdturnering efter cup-systemet, og omfatter en dame-, herre- og ungdomsrække med åben tilmelding. 3. Holdene skal være rene klubhold, hver på 5 spillere, som i hver kamp spiller 3 serier AM. Spilleren må ikke senere deltage på andre hold. 4. Anmeldelse om deltagelse i turneringen indsendes af klubberne til de respektive unioner senest den 1. september, og turneringens indledende runder spilles derefter i 2 sektioner, een øst og een vest for Storebælt. Øst-sektionen tilrettelægges og arrangeres af KBU og SBU i samarbejde og vestsektionen af JBU og FBU i samarbejde. 5. Indenfor hver sektion mødes holdene 2 og 2 principielt efter almindelig lodtrækning. 6. Ved landspokalturneringskampe virdet terst udtrukne hold få hjemmebane. Efter lodtrækningen, eller senest den 1. september, indsendes holdkort med 5 navne pr. hold til den arrangerende union, som derefter foretager lodtrækning om holdnummeret for de klubber, der har tilmeldt mere end eet hold. 7. De tilbageværende 2 hold i hver sektion såvel damer som herrer, mødes i landsfinalen. Samtlige kampe i hver sektion skal være spillet inden 1. april. 8. Landsfinalen foregår på en af DBF's repræsentskab fastlagt dag i en af bestyrelsen udpeget hal. De fire hold i hver række mødes to og to efter officiel lodtrækning, og derefter mødes de to tabende hold i en kamp om 3. og 4. pladsen og de to vindende hold i en kamp om 1. og 2. pladsen. 9. Tilmeldingsafgiften fastsættes af forretningsudvalget og skal være indbetalt til de respektive unioners kasserere senest den 1. september, samtidig med anmeldelsen. 10. Gennemførelsen af turneringen er betinget af mindst 8 hold anmeldt i hver række.

73


~

GLOBE BOWLING ... her er så hyggeligt, at nogle helt glemmer kom for at

De

bowle ... Vi ... . . . skaffer alt ti I bowleren ... tager millog borer kugler ... leverer bestil finger hurtigt ... er flinke!

~

GLOBE BOWLING

JJÆJJGLOBETROTIER HOTEL Engvej 171

. 2300 København

S . Tel.

(01) 55 14 33

Bus nr. 9 kører lige til døren

74


BANER

KEGLER

KUGLER

Banens samlede længde fra overtrædelseslinien ved kegleopstillingen skal være 19,15 m. Banelegemet skal have en bredde af min. cm.

til banens kant

94,14 cm, max 96,68

Grøfterne må ikke være mindre end 22,86 cm og ikke mere end 24,13 cm brede. . Tillebsbanen skal være - målt fra forkant tilovertrædelseslinien - min. 4,57 m lang. . Keglemærkerne skal have en diameter på 5,71 cm, og være placeret med en indbyrdes afstand af 30,48 cm målt fra centrum til centrum. Keglerne må ikke veje mindre end 1304 g eller mere Højden skal være 38,10 cm, og keglens bundplade udvendig diameter på min. 5,08 cm. Kegler i samme re ens, men en vægtforskel på max. 113,4 g tillades letteste og tungeste kegle.

end 1644 g. skal have en sæt skal væmellem den

Bowlingkuglen må ikke have en større omkreds end 68,58 cm og den må ikke veje mere end 7,257 kg og ikke mindre end 4,300 kg. Vægtforskellen mellem den kuglehalvdel, som indeholder fingerhullerne og den massive halvdel må ikke være mere end 85,05 g. lØvrigt skal bowlingkugler være således konstrueret og boret, at mindst 6 sider er i korrekt ligevægt. KUGLEVÆGTE Forskellen mellem Ibs (pounds) - kilo

10 Ibs 11 Ibs 12 Ibs 13 Ibs 14 Ibs 15 Ibs 16 Ibs

= = = = = = =

ca ca ca ca ca ca ca

4,53 4,98 5,44 5,89 6,35

kg kg kg kg kg 6,80 kg 7,25 kg

75


KØGE

BOWLING CENTER 12 AMF - BANER og INGEN PILLER RESTAURATERIA -- der er bare skønt! ABNINGSTlDER: Mand. - fred. 17 - 23 t.erd., sen- og helligd. 13 - 19

Ravnsborgvej 1 - 4600 Køge Tlf. (03) 65 90 82 76


KLASSEINDDELING

Klassificering af licenserede bowlere foretages hver den 1. januar og 1. juli. Klassificering finder sted efter et seriesnit. som den pågældende bowler har opnået i et nærmere bestemt antal godkendte kampe. En bowler skal dog i et turneringshalvår have opnået mindst 12 serier i godkendte kampe eller stævner (stetistikterende serier), for at kunne sættes i ny klasse. For spillere i ungdomsrækkerne skal mindst 8 serier opnås. Spil i udlandet: se § 25, stk. 2. For tiden gælder følgende gennemsnit for udregningen af den enkeltes klasse:

DAMER, JUNIORER og YNGLINGE: A - spiller B - spiller C - spiller D - spiller

165 150 140 139

og derover - 164 - 149 og derunder

180 170 155 154

og derover - 179 - 169 og derunder

HERRER: A - spiller B - spiller C - spiller D - spiller

77


ODENSE BO'W"LJ:NGHAL ØNSKER FORTSAT SKUB I KUGLERNE

ÅBNINGSTIDER: Hverd.: 14 - 23 Lørd.: 10 - 18 Sønd.: 14 - 23

TELEFON 09 - 1681 13

Daglig leder: HELGE ANDERSEN 78


DANSK BOWLING FORBUNDS HÆDERSTEGN

GULD

1975 Kurt Christensen

Dansk Bowling Forbunds første formand og flerårig leder af organisationen på landsplan. Eiben Henriksen Flerårig leder i organisationen på landsplan. Spec. i forbindelse med udformning af love og bestemmelser. Helge A. Larsen Flerårig leder i KØbenhavns Bowling Union både som unionens formand og spilleudvalgsformand. I en 1 årig periode formand for Dansk Bowling Forbund. 1976 Per Nørgaard Flerårig formand for Jydsk Bowling Union. Ralf Donde Flerårig idrætsleder i Dansk Bowling Forbund. I nogle år ungdomsleder, først i KBU og senere i DBwF. John Jørgensen Flerårig redaktør af medlemsblad, først for KBU og SBU og senere for hele landet. 1977 Henning E. Jensen Flerårig formand for Dansk Kegle- og Bowling Union. (Organisationen nedlagt) .. Flerårig formand for Fyns Bowling Union. Villy Hansen Ove Jensen Flerårig kasserer for Jydsk Bowling Union. Karl Feldt Flerårig leder, først i Københavns Bowling Union som næstformand og senere i Dansk Bowling Forbund's forretningsudvalg. 1978 Flerårig leder i KBU og DBwF, bl.a. som G rete Larsen leder for damelandsholdene og leder i en årrække af instruktions- og kursuskomiteen. Kasserer i KBU siden unionens oprettelse. Johs. Rasmussen leder i KBU, i en periode som BØrge Christiansen Flerårig unionens spilleudvalgsformand. Dansk Bowling Forbunds 2. formand. TidliJørgen Højager gere pressesekretær i DBwF. Flerårig leder i JBU og DBwF. I en årrække Bruno Stokholm spilleudvalgsformand i JBU og senere ungSØLVNALE domsleder i DBwF.

1975 Birgitte Lund Jan Donde Lene Jensen

Vinder af World-Cup i Venezuela 6. plads i samme turnering. Mange placeringer internationalt og vinder af ungdomsmesterskabet samt TV -mesterskabet.

79


Danmarks 5 m. hold ved Nordiske Mesterskab 1974 Vandt det Nordiske Mesterskab (Jette Hansen, Birgitte Lund, Ilse Helst Rasmussen, Anni Theis og Lillian Christiansen). 1976 Ingen sølvnåle uddelt 1977 Danmarks 5 m. hold ved Europacupturneringen (Damer) Vandt Europacupturneringen i Amsterdam 1976. En af de hidtil bedste bowlingplaceringer i internationalt sammenhæng. Holdet bestod af: Tove Madsen, Lene Jensen, Bente Jensen, Else Andersen, Jette Hansen og Karin Mathisen. Bente Andreasen Ungdomsspiller med mange gode placeringer - i 1977 også i internationalt sammenhæng. Blev bedst individuelt ved 4-landes ungdoms kampene mellem Vesttyskland, Belgien, Holland og Danmark. Kampene blev spillet i Vesttyskland.

ARETS BOWLER 1973 Viggo Kjeldsen Exodus/JBU 1974 Jan Donde Hook/KBU 1975 Birgitte Lund Sisu/KBU 1976 Karin Mathiasen Fight/JBU 1977 Per Rasmussen Centrum/JBU 1978 Bent Pedersen Joker/KBU

80

ARETS BOWLERE OG LEDER ARETS ARETS LEDER UNGD.

BOWLER

Bruno Stokholm JBU

ingen uddeling

Helge A. Larsen KBU

Ole Skals Twenty Five/JBU

M idte Larsen DBF

Lene Jensen Hot Spot/JBU

Eivin Samuelsen Aalborg Kreds

Willy Zabinski Twenty Five/JBU

Børge Christiansen KBU

Per Hjorth LR64/SBU

Walther Lauritsen JBU

Susan Damstoft Sundby/KBU


DANSKE REKORDER -1.8.1978 Serier

Point

Navn

Hal

Slået den

DAMER Individuelt, europæisk 2 483 Jette Hansen/Chock 3 688 Birgitte Lund/Sisu 4 891 Bodil Christiansen/Exodus 5 1083 Lilly Schartau/Puds 6 1272 Birgitte Lund/Sisu 1447 Bente Jensen/Hot S-pot 7 8 1661 Bente Jensen/Hot Spot 2-mandshold, europæisk Inge Holm 4 1590 Birgitte Lund/Sisu 6 2360 Ilse Holst Rasmussen 'SAS Lillian Christiansen 8 3084 Ilse Holst Rasmussen SAS Lillian Christiansen 8

3101

Jette Hansen Lone Klitgård/Stenhuset

5-mandshold, amerikansk Lene Jensen Hanne Jensen 3 2849 Bente Jensen/Hot Spot Tove Nielsen Else Klitte

Rødovre Rødovre Arhus Viborg Hødovra Alborg Alborg

10.03.-74 31.10.-76 18.04.-70 05.09.-76 31.10.-76 16.05.-76 16.05.-76

Rødovre

19.05-73

Rossin

10.02-74

Rossini

10.02-74

Løvvang

11.02-78

Herning

24.04.-77

93


LØVVANGI. BOWLING

CENTER"l! LOVBAKKEN-VANGEN

o NORRESUNDBY

Løvbakken - 9400 Nørresundby DAGLIG LEDER Poul Erik Larsen ABNINGSTIDER: Mandag: kl. 15 - 23 Tirsdag: kl. 15 - 23 Onsdag: kl. 10 - 23 Torsdag: kl. 15 - 23 Fredag: kl. 15 - 23 Lørdag: kl. 10 - 18 Søndag: kl. 10 - 23

TLF. 08/17 68 22 94


Serier

Slået Point

Hal

Navn

den

6-mandshold, europæisk Lone Klitgård Jonna Gundersen 4

4561

~~::h~~~~~~gård

Stenhuset Herning

3.01.-76

Jette Ha nsen Elly Frederiksen

6

6

6731

6783

Lillian Christiansen Lizzie Reuss Bodil Christiansen SAS Ilse H. Rasmussen Ulla Rydendahl Connie Buchardt

V.Kajen

21.03.-76

Tove Madsen Jette Hansen Jonna Gundersen Henny Larsen Stenhuset Marian Jensen Lone Klitgård

LØVVq[lg

19.02-78

Odense

05.12.-76

8'mandshold, europæisk Bente Jensen Else Andersen Marianne Jensen 4 5847 Margit BangsØ Lilly Schartau Jette Hansen Tove Madsen

6

8715

Somovenst. (JBU's unionshold)

Odense

05.12.-76

8

11505

Som ovenst.

Odense

05.12.-76

95


Serier

Point

4

5980

6

9026

8

11877

Hal

Navn H en ny Larsen Margit Nielsen E Ise Andersen Maria Larsen JBU's Jette Hansen Unionshold Elsebeth Dreier Bente Jensen Annie Theis

Arhus

4.12-77

Som ovenst. (JBU's unionehold)

Arhus

4.12-77

Som ovenst. (JBU's Unionshold)

Arhus

4.12-77

Individuelt, europæisk 2 523 John E. Hansen,Mascot 3 735 Per Carlsen, SBK 4 963 Poul Tchou,Rossini 1155 Poul Tchou,Rossini 5 6 1381 Søren Jensen, Sisu 1550 Poul E. Larsen,Stenhuset 7 Poul E. Larsen, Stenhuset 8 1751

Fr.sund V. Kajen Rossini Rossini V. Kajen Aalborg Aalborg

20.10-73 16.2.-75 2.2.-74 2.2.-74 6.10-74 9.2.-75 9.2.-75

8

LR64

Køge

26.02-78

SBK

1783

Per Jørgensen,

2-mandshold, europæisk 4 1681 Bo Carlsen Gert Gjertsen

RØdovre

27.8.-72

6

2556

Poul E. Larsen John Sørensen, Stenhuset

Aalborg

9.2.-75

8

3403

Poul E. Larsen John Sørensen, Stenhuset

Aalborg

9.2.-75

EM-Helsingfors

21.06.-77

5-mandshold,amerikansk Tommy Klintskov Kim Jensen 3 3089 Jørgen Hornbek/DBwF/ Flemming Damstoft Henning Petersen

96

Slået den


Serier

Point

Navn

6-mandshold, europæisk Søren Jensen Georg Jensen Jan Donde 4 4998 Arne Jensen Sisu Helge A. Larsen Vagn Møller

6

7344

Søren Jensen Geoeg Jensen Jan Donde Arne Jensen Sisu Helge A. Larsen Vagn Møller

8-mandshold- europæisk Jens C. Jørgensen Leif Petersen Henning Petersen 4 6142 Helge A. Larsen Torben Wurtz Georg Jensen Karlo L i ndstrern Henning G. Petersen

6

8

9198

12346

Ole HAnsen Georg Jensen Tommy Klintskov Helge A. Larsen Henni9g G. Petersen Jørgen Toft Henn ing Petersen Torben Wurtz Georg Jensen John Thomassen Jan Donde Erik Svensson Henning Petersen Bo Carlsen Pou I E Petersen Flemming Holm

Slået Hal

den

V. Kajen 6.10-74

V. Kajen

6.10-75

Nordisk Mesterskab Tammerfors Finland 31.10-70

Landskamp Sverige/ Danmark, Lund 14.02-70

Unionskamp KBU-FBU Ved K. 11.-5-72

97


Se-

rier

Point

Navn

Hal

Slået den

JUNIORER Individuelt. europæisk 2 483 Jette Hansen. Chock 3 689 John Sørensen. Stenhuset 4 872 John Sørensen. Stenhuset 5 1054 Jette Hansen. Chock 6 1239 Michael Kloster Chock 7. 1434 Michael Kloster Chock 8 1620 Michael Kloster Chosk 5 6

1057 1255

Rene Gertsen. Puds Rene Gertsen. Puds

2-mandshold. europæisk 4 1562 Michael Kloster Maja Pagel Sisu 6 2295 samme 8

2961

Flemming Damstoft Per Carlsen SBK

4-mandshold. europæisk Benny Kristensen Peter Kaspersen 4 3047 Jesper Mikkelsen Peter Odorico

6

4341

Rossini

Peter Odorico Michael Kloster Jesper Mikkelsen Lone Donde

Rødovre Alborg Alborg RØdovre Ved K. RØdovre RØdovre

10.03-74 26.03-72 26.03-72 10.03-74 18.02-73 18.05-73 18.05-73

Løvvang LØvvang

11.02-78 11.02-78

Ved K Ved K

18.02-73 18.02-73

Rødovre

24.-4-70

Ved K

3.03-73

Unionskamp Fr.sund 3.12-72

S-mandshold. amerikansk

3

98

2593

Michael Kloster Britta Jacobsen Joan Buchard Unionshold Yvonne Steffensen

Rødovre

7.12.-74


Serier

Point

Navn

Hal

Slået den

Fr.sund Fr.sund Arhus Arhus Arhus Lund Rødovre

17.01.-71 17.01.-71 16.12.-73 16.12.-73 16.12.-73 9.11.-69 19.05.-73

YNGLINGE Individuelt, 2 3 4 5 6 7 8

europæisk

521 695 922 1132 1325 1382 1614

2-mandshold,

Carsten Andersen/LR64 Carsten Andersen/LR64 Ole Skals/twenty Five Ole Skals/Twenty Five Ole Skals/Twenty Five Kurt Bergmann/Sisu Birgitte Lund/Sisu europæisk

4

1648

Preben Aasten, Puds Marian W. Nielsen, Viking

Arhus

8.2.-75

6

2364

Preben Aasten, Puds Marian W. Nielsen,Viking

Arhus

8.2.-75

6

2447

Per Hjort Per Henriksen,

Globe

12.02-78

Arhus

16.12-73

Arhus

16.120"73

Sundby/KBU

4-mandshold, europæisk Ole Skals, Twenty Five Harris Jørgensen Flugger 4 3179 John Sørensen, Stenhuset Lene Jensen, Hot Spot

6

4652

5-mandshold,

3

3

2837

2864

Ole Skals Harris Jørgensen John Sørensen Lene Jensen amerikansk Ole Jacobsen Arne Jensen Ole Skals Jan Donde John SØrensen Herman Larsen Bente Andreasen Tim Mortensen JBU's Bo Larsen Unionshold Johnny Christiansen

Turku/Abo 3.02-73

Arhus

3.12-77

99


Serier

Point

6-mandshold,

4

6

4553

6814

8-mandshold,

4

6

100

5582

8487

Navn

europæisk John SØrensen Ole Jacobsen Arne Jensen Jan Donde Per SØndberg Rene Jensen

Slået Hal

den

Turku/Abo 3.02-73

John Sørensen Ole Jacobsen Arne Jensen Jan Donde Per Søndberg Rene Jensen

Turku/Abo

europæisk Henning Petersen Flemming Damstoft Anders Larsen Jan Donde Kaj Olsen Per Carlsen Kaj HAnsen Ole Bern Nielsen

Alborg

31.01-71

Henning Petersen Flemming Damstoft Anders Larsen Jan Donde Kaj Olsen Per Carlsen Kaj Hansen Ole Berg Nielsen

Alborg

31.01-71

3.02-73


Vi glæder os ti I den kommende sæson's mange kampe og stævner - og byder HJERTELIG VELKOMMEN Georg Jensen

Frederikssund

Bcnvlinghal '{ilSV'E)~l.

FRE_KSSUND

~

~~

I 01l3411VC1'

~

101


EUROPACUPTURNERINGEN (Emilio de Miguel's Cup) Turneringen spilles hvert andet år med deltagelse af de europæiske bowling-nationer. Der spilles for herrer og damer, 5 m. hold, Amerikansk spillemåde, og alle lande spiller 1 serie mod hinanden. Der gives for en vunden serie 2 point og 1 point for en uafgjort serie. Her resultatet af den sidst afholdte turnering: AMSTERDAM,OKTOBER1976

102

Land Placering

Vundne point

Samlet resu Itat

Snit pr. kamp

DAMER 1_ Danmark 2_ England 3_ Sverige 4. Vesttyskland 5. Holland 6. Finland 7. Italien 8. Frankrig 9. Norge 10. Schweitz 11. Belgien 12. Spanien

18- 4 16- 6 16- 6 16- 6 14- 8 12-10 12-10 10-12 8-14 6-16 4-18 0-22

9374 9841 9797 9689 9484 9465 9224 9233 8867 8941 8816 8457

852,18 894,63 890,63 880,81. 862,18 860,45 838,54 839,36 806,09 812,81 801,45 768,81

HERRER 1.ltalien 2. England 3. Holland 4. Sverige 5. Frankrig 6. Østrig 7. Danmark 8. Vesttyskland 9. Belgien 10_ Spanien 11. Finland 12. Norge 13. Schweitz 14. Guernsey

23- 3 20- 6 16-10 16-10 16-10 16-10 14-12 12-14 12-14 12-14 11-15 8-16 6-20 0-26

12132 12276 11994 11892 11790 11559 11422 11573 11502 11464 11844 11729 11220 10286

933,23 944,30 922,61 914,76 906,92 889,15 a78,61. 890,23 884,76 881,84 911,07 902,23 863,07 791,23


RESULTAT AF 8. NORDISKE MESTERSKAB FINLAND - NOVEMBER 1976

Damer,6 m. hold 6 serier, EU 1. Finland. 2. Norge ...... 3. Sverige 4. Danmark .... Damer - 2 m. hold 6 serier, AM

· ....

Damer - 2 m hold 6 serier, AM 1. Sverige · . 2. Finland .. 3. Norge ... 4. Danmark 2 5. Danmark 1 Damer - 5 m. hold 3 serier, AM 1. Sverige 2. Norge .. 3. Danmark 4. Finland ..

6658 6465 6464 6450

2353 2243 2231 2227 2187

2900 2708 2706 2650

Damer, individuelt 21 serier 1. Ingrid Sellgren, Sverige · .... 4074 2. Svea Ljungkvist, Sverige · .... 4039 3. Birgit Gregersen, Norge ....... 3986 3927 4. Bodil Hansen ... 8. Bente Jensen . . . 3885 13. Karin Mathiasen. 3787 17. Birgitte Lund. 3756 3720 22. Jette Hansen 24. Lene Jensen 3692 3587 27. Else Andersen

Herrer, 8 m hold 8 serier, EU 1. Finland. 2. Sverige 3. Norge .. 4. Danmark

12564 12319 12167 11809

Herrer, 2 m hold, 6 serier, AM 1. Sverige .. 2. Finland .. 3. Finland .. 4. Danmark 2

2437 2431 2428 2369

Herrer, 5 m hold 3 serier, AM 1. Finland. 2. Sverige 3. Norge ... 4. Danmark.

3029 2951 2917 2791

Herrer, individuelt 25 serier 1. Tapio Vuorinen Finland ...... 2. Leo Hilokoski, Finland ..... 3. Niilo Alatalo, Finland ..... 11 . Jørgen Hornbek 17. Georg Jensen . . 18. Jan Donde 20. Preben Andersen 22. Bent Pedersen 26. Torben Wyrtz 33. John Hansen 35. Jørgen Brasen 36. Kaj Hansen ..

5206 5159 5119 4835 4766 4761 4744 4716 4658 4570 4522 4433 103


RESUL TATET AF 4. NORDISKE UNGDOMS. MESTERSKAB· SVERIGE (Goteborg) FEBRUAR 1977 6 6 1. 2. 3. 4.

m. hold, serier, EU Finland. Sverige . Norge .. Danmark

5 m hold, 3 serier, AM 1. Finland. 2. Sverige . 3. Danmark 4. Norge .. 2 m hold, 6 serier AM 1. Sverige . 2. Sverige . 3. Norge .. 6. Danmark 7. Danmark 8. Danmark

7022 6795 6381 6157

2881 2803 2661 2546

2382 2382 2320 2205 2198 2140

Individuelt· 15 serier 1. Tony Rosenqvist, Sverige . . . . . . 2. Simo Våhåkorpela, Fi"land . . . .. 3. Timo Jonasson, Finland. . . .. 10. Jan Mortensen 13. Brian Hansen. 14. Per Hjorth .. 19. Herman Larsen. 20. Yvonne Steffensen . . . . . . 22. Søren Jørgensen. 26. Susan Damstoft

3023 2944 2886 2801 2771 2750 2635 2617 2536 2372

RESUL TAT AF 4. UNGDOMSEUROPAMESTERSKAB AALBORG 19 .. 25. MARTS 1978 5·m. hold PIGER 6 serier, AM 1 Sverige ...... 2 Vesttyskland .. 3 Danmark ....

5590 5374 5263

5·m. hold DRENGE 6 serier AM 1 Finland ... 2 Sverige .... 3 Vesttyskland 5 Danmark .

5960 5905 5660 5470

104

2·m. hold PIGER 6 serier AM 1 Sverige .. 2 Sverige .. 3 England. 5 Danmark 7 Danmark 16 Danmark.

2268 2134 2088 2086 2083 1981

2·m. hold DRENGE 6 serier AM 1 Sverige .. 2 Sverige ... 3 Finland .. 8 Danmark 17 Danmark. 18 Danmark.

2458 2415 2404 2306 2158 2148


Individuelt PIGER 18 serier 1 Åsa Larssan, Sverige ...... 2 Marie L Schiin Sverige ...... 3 Anette Hedman, Sverige ...... 4 Susan Damstoft 7 Yvonne Steffensen 13 M ie Christensen. 16 G itte Lauge . 24 Mette Larsen 35 Connie Gertsen

3369 3350 3345 3297 . 3268 3158 3081 3014 1846

Individuelt DRENGE 18 serier 1 Tony Rosenquist Sverige ....... 2 Olli Kiuru Finland 3 Peter Bjørnlund Sverige ....... 12 Per Henriksen ... 21 Johnny Christiansen 26 31 41 42

Frank R iise ... Herman Larsen Henning Ochwat Bo Larsen

3714 3667 3654 3473 3344 2220 2188 2079 2078

RESULTAT AF VERDENSMESTERSKABET LONDON,ENGLAND,OKTOBER1975 Damer,5 m. hold, 6 serier, AM 1. Japan .... 2. Australien .. 3. V. Tyskland

5461 5455 5438

Damer, 4 m. hold, 6 serier, EU 1. Japan 2. USA ... s , 3. Australien.

4551 4485 4474

5007

14. Danmark

4198

Damer,2 m. hold, 6 serier, AM 1. Sverige .. 2. USA .... 3. Australien.

2334 2305 2304

14. Danmark 39. Danmark 71. Danmark

2162 2079 1928

Herrer, 5 m. hold, 6 serier, AM 1. Finland 2. USA ... 3. Norge ..

5769 5752 5720

23. Danmark

5363

Herrer,2 m. hold, 6 serier, AM 1. England. 2. Singapore 3. USA ...

2553 2500 2440

22. Danmark

.

Damer, individuelt, 24 serier 1. Annedore Hiifker, V. Tyskland ... 4616 2. E ija Krogerus, 4528 Finland ...... 3. Carol Jean Schemers, USA ... . 4523 16. Lene Jensen

...

4386

45. 67. 101. 106.

Danmark Danmark Danmark Danmark

2260 2216 2116 2097 105


Herrer,8 m. hold, 8 serier, EU 1. Vesttyskland 2. Canada . 3. England .

12406 12266 12265

23. Danmark

11690

Herrer, individuelt, 28 serier 1. Marvin Stoudt USA 2. Arne Svein srrø.m Norge. . . . .. 3. Matti N ieminen, Finland . .

5816 5742 5634

Danske WORLD-CUP deltagere World Cup er en af AMF arrangeret verdensturnering, hvor hvert deltagerland efter forskellige, nationalt fastsatte retningslinier, udpeger een kvindelig og een mandlig bowler til en verdensfinale. Finalerne finder sted forskellige steder på kloden. Følgende danske bowlere har i årenes leb kvalificeret sig:

Ar 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

1975 1976 1977 106

Navn og klub Viggo Kjeldsen, Exodus . Georg Jensen, Sisu .... John E. Hansen, Mascot . Kai Skarving, Sisu ..... Henning Petersen, SBK ... Joan Højer Andersen, CKC Thorkild Jensen, Stjernen 67 Joan Højer Andersen, CKC Kaj Olsen, Cimbrer ....... B irgitte Lund, Sisu (senere vinder af verdensfinalen) Jan Donde, Sisu ........... Lone Klitgaard, Stenhuset Torben Wurtz, Viking/JBU Bodil Hansen, Center Bent Pedersen, Joker ...... Karin Vallentin. Centrum Michael Peukert, Exodus

Spilleland Frankrig Mexico Japan Danmark Hong-Kong Vesttyskland Singapore

Venezuela Philippinerne Iran

..

England


DANSKE MESTRE 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

DAMER -INDIVIDUELT

Jette Kyhnau, Flintstone . Vibeke Raben, Flintstone . Lydia Johansen. R.K.B.K .. Jette B. Andersen, Fortun . Lillian Christiansen, SAS . Maria Petersen, Lady Strike . Joan Højer Andersen, C.K.C. Joan Højer Andersen, C.K.C. Ulla Frederiksen, BBK .... Joan Højer Andersen, C.K.C. Annie Theis, Exodus .. Ulla Kloster Hook ... Bente Jensen, Hot Spot Bodil Hansen, Center . Vibeke Jarlstrøm. Sisu.

2. M. HOLD - DAMER Henny Siwert, BK61 Addy Sparre, BK 61 ..... Vibeke Raben, Flintstone Alice Christensen, Flintstone Vibeke Raben, Flintstone Alice J. Jensen, Flintstone Gerda Raben, Sisu Vibeke Raben, Sisu .... Lillian Christiansen, SAS Johnni V. Hasse, SAS ... Bodil Christiansen, Exodus Annie Theis, Exodus .... Lillian Christiansen, SAS Ilse Kristensen, VKB .... Joan Højer Andersen, CKC Elsa Petersen, CKC .... Connie Buchardt, Starlet Jannie Nielsen, Starlet Maria Larsen, Sisu Lone Hansen, Sisu .... llse Rasmussen, SAS Lillian Christiansen, SAS Karin Mathiasen, Fight Margit Bangsøe, Fight . . . . . . . . . . Bente Jensen, Hot Spot Lene Jensen, Hot Spot

1274/ 8 2097/12 1369/ 8 1461/ 8 2935/16 2898/16 2982/16 2911/16 2967/16 3184/16 3024/16 2960/16 3193/16 3028/16 2999/16

1238/

8

2065/12 2065/12 2730/16 2851/16 2894/16 2961/16 2819/16 2890/16 3071/16 3028/16

.

2865/16 3077/16 107


1977 1978

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 108

Kate Nybro, SBK Anne Rath, SBK . Birgitte Lund, Sisu Pia Jørgensen, Sisu HERRER -INDIVIDUELT Per Christensen, 1940 . Per Christensen, Viking Poul Hansen, Tel-Star . Georg Jensen, Sisu ... Svend Jarlstrøm, Sisu . Bent Rasmussen, MBC . Henning G. Pedersen, BBK John Hansen, Viking .... John Thornassen. Center . Harry Jensen, B 64 ..... Torben WUrtz, Viking/JBU Jan Sørensen, Viking/KBU Tommy Klinskov, SBK . John Thomassen. Sisu . Per Jørgensen, LR64 . 2 M. HOLD - HERRER Per Christensen, 1940 Erling Nielsen, 1940 ... Bent Pedersen, 1940 Erling Nielsen, 1940 ... Ejben Henriksen, Viking Per Christensen, Viking Georg Jensen, Sisu Svend Jarlstrøm. Sisu Svend Jarlstrørn, Sisu Georg Jensen . . . . . Sisu. Henning Quie, Viking Torben Wurtz, Viking Viggo Kjeldsen, Exodus Tonny Lindgård, Exodus John Hansen, Viking Ole Nielsen, Viking .. Torben Wurtz, Viking Henning Quie, Viking Bo Carlsen, SBK Gert Gjertsen, SBK .. Kaj Olsen, Cimbrer Willy Jensen, Cimbrer Tommy Klintskov, SBK Per Carlsen, SBK ....

2972/16

2961/16 3110/16 2278/12 2362/12 3162/16 3155/16 3139/16 3221/16 3206/16 3202/16 3152/16 3179/16 3171/16 3276/16

2903/16 2978/16 3015/16 3036/16 3107/16 3148/16 3114/16 3038/16 3178/16 3131/16 3216/16 3224/16


1976 1977 1978

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1969 1970 1971 1972

1973 1974 1975 1976

Per Carlsen. SBK Tommy Klintskov, SBK Tommy Klintskov, SBK Per Carlsen. SBK .... Tommy Klintskov, Sundby Per Carlsen. Sundby .... UNGDOMSMESTRE-PIGER Lis Wendorf, Sisu . Birgitte Lund, Sisu . Birgitte Lund, Sisu . Birgitte Lund, Sisu . JUNIOR PIGER Lene Jensen, Hot Spot .. Jette Hansen, Chock . Joan Buchardt, Hook . Yvonne Steffensen, Hook . Mette Larsen, Køge 75 ... Anne Neven, Sundby/KBU YNGLINGE PIGER Birgitte Lund, Sisu . Marianne Jensen, Chock . Lene Jensen, Hot Spot . Bente Jensen, Hot Spot . . . . . . Susan Møller, Sisu . Helle Jensen, Hot Spot 2 M. HOLD· PIGER Birgitte Lund, Sisu Pernille Sparre, Rossini Birgitte Lund, Sisu Lis Wendorff, Sisu B irgitte Lund, Sisu Yvonne Pagel, Sisu Birgitte Lund, Sisu Yvonne Pagel, Sisu JUNIOR PIGER Bente Jensen, ST Lene Jensen, Hot Spot. Jette Hansen, Chock Bente Jensen, ST .... Joan Buchardt, Hook Britta Jacobsen, Hook. Helle Jensen, Hot Spot Bente Andreasen, Chock

3213/16 3126/16 3290/16

1176/ 6 2130/12 2054/12 2116/12 2104/12 2355/12 2122/12 2068/12 2063/12 1762/12 2261/12 2183/12 2233/12 2306/12 2213/12 2105/12

.

1909/12 1939/12 1946/12 2077/12

2022/12 2233/12 2175/12 .

1995/12 109


1977 1978

1973 1974 1975 1976 1977 1978

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

110

Mette Berith Hanne Bente

Larsen, Køge 75 Jensen, Køge 75 SØrensen, Op-Ned Borup, Op-Ned .. YNGLINGE PIGER Birgitte Lund, Sisu Yvonne Pagel, Sisu .... Marianne Jensen, Chock Lene Jensen, Hot Spot. Lene Jensen, Hot Spot Bente Jensen, Hot Spot Lone Donde, Hook Joan Buchardt, Hook .. Bente Andreasen, Chock Helle Jensen, Hot Spot Yvonne Steffensen, Hook Toni Krause, Hook .... JUNIOR DRENGE Anders Larsen, Strike .... Finn Poulsen, Stjernen 67 .. John SØrensen, Stenhuset .. Michael Kloster, Sisu ..... Poul Mandrup. Five o Clock Michael Kloster, Sisu ..... Willy Zabinskl, Twentv Five Per Kuhlmann, Keglen . Steen Rasmussen, Split . 2 M. HOLD - DRENGE Anders Larsen, Strike Carsten Andersen, LR64 .. John Sørensen, Stenhuset Kim Christensen, Stenhuset . Ole Nissen, Stenhuset Kim Christensen, Stenhuset . Flemming Sørensen, Stenhuset Leif Jensen, Stenhuset .... Michael Kloster, Sisu Preben Elleby, Sisu ..... '. Willy Zabinski, Twenty Five Jan Mortensen, Twenty Five Jan Møller, Stenhuset Kim Thorsen, Stenhuset . Per Juhlrnann, BK Køge Søren Sørensen, BK 75

2044/12 1920/12 2026/12 2174/12 2201/12 2031/12 2109/12 1981/12 2197/12 2123/12 2206/12 2248/12 2179/12 2261/12 2169/12 2165/12 2198/12

2146/12 2061/12 2109/12 2110/12 2211/12 2054/12 2029/12 2031/12


YNGLINGE DRENGE John Hansen, Viking/JBU . Henning Petersen, SBK .. Per Carlsen, SBK . Rene Jensen, ST . Benny Kristensen, Rossini . Jesper Mikkelsen, Rossini Michael Kloster, Sisu . Torben Hansen, Hot Spot . Hermann Larsen, Chock . 2 M. HOLD - YNGLINGE DRENGE 1970 John Hansen, Viking/JBU Torben Madsen, BC69 ... 1971 Lars Kinnerup, Cimbrer Finn Poulsen, Stjernen 67 . 1972 Per Carlsen, SBK Bjarne Uhrskov, Center 1973 Ole Skals, ST Rene Jensen, ST .... 1974 Benny Nielsen, Hook Jens Dahl, Hook .... 1975 Benny Kristensen, Rossini Peter Odorici, Rossini ... 1976 Per Christensen, LR64 Poul Schlytter, LR64 ... 1977 Jan Mortensen, Twenty Five Willy Zabinski, Twenty Five . 1978 Jan Johansen. Hellerup Jimmy Sonberq, Hellerup . . . . ..... DANMARKSMESTRE - 6 MANDS HOLD - 6 SERIER

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

2252/12 2287/12 2436/12 2188/12 2380/12 2273/12 2249/12 2262/12 2224/12

2097/12 2015/12 2201/12 2194/12 2281/12 2317/12 2084/12 2333/12 2213/12

( Danmarksturneringen) DAMER 1973 1974

1975

1.SAS 1. Sisu 2.SAS 3. BBK. 1. Sisu 2. SAS 3. Hot Spot

1976

1. Hot Spot 2.SAS 3. Sisu

1977

1. Sisu 2. Puds. : 3. Stenhuset .

HERRER KBU KBU KBU KBU KBU KBU .JBU .JBU KBU KBU KBU .JBU .JBU

1973 1974

1. 1. 2. 3.

1975

1. SBK 2. Sisu 3. Viking

1976

1. Sisu 2. SBK . 3. Stenhuset 1. SBK . 2.·Cimbrer. 3. Viking

1977

Sisu B 64. Cimbrer. Viking

.

.

.

KBU KBU · JBU · JBU KBU KBU · JBU KBU KBU · JBU KBU .JBU · JBU

111


1978

1. Stenhuset 2. Hot Spot 3.SAS.

.

· JBU .JBU KBU

1978

1. Sundby. 2. Rossini 3. KBK 1940

KBU KBU KBU

LANDSCUP-TURNERINGEN·5 MANDS HOLD - 3 SERIER -AM DAMER 1969

1. Lady Strike 2. Sisu

· JBU KBU

1972

1. Viking 2. KBK 1940

· JBU KBU

1970

1. CKC . 2. Exodus

1973

1971

1. CKC. 2. Exodus

1. 2. 1 . 2.

1972

1.CKC .. 2. Exodus

KBU · JBU KBU · JBU KBU · JBU

1973

1. CKC . 2. Hot Spot 3. BBK .

KBU · JBU KBU

KBU · JBU .JBU · JBU .JBU KBU KBU · JBU

1974

1. Sisu 2. Hot Spot 3. CKC. 4.Puds. 1. Hot Spot 2. SAS 3. Sisu 4.Puds.

·

1. 2. 3. 4.

SAS Sisu Hot Spot Fight

· ·

KBU JBU KBU JBU JBU KBU KBU JBU KBU KBU JBU JBU

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Stenhuset Hot Spot SAS Hellerup SAS Stenhuset Hot Spot Center

1975

1976

1977

1978

· · ·

.

.

· JBU · JBU KBU KBU KBU · JBU · JBU KBU

1970 1971

112

1. 2. 1, 2. 1. 2.

Mascot Exodus Exodus Sisu Center Exodus

1975

1976

1977

1978

.SBU · JBU .JBU KBU .KBU .JBU

F ive

1. Viking 2. KBK 1940 3. Rossini 4.KBK63. 1. Viking 2 2. Viking 1 3. Rossini 4. Hellerup 1. SBK . 2. Hook 3. Flygger 4. Stenhuset . 1. Viking I . 2. BBK. 3. Hellerup 4. Stenhuset .

· JBU · JBU KBU KBU KBU KBU · JBU · JBU .JBU KBU KBU · JBU

UNGDOM 1973 1974 1975

1976

1977

HERRER 1969

1974

Sisu Exodus Twenty Exodus

1978

1. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

Sisu Rossini Stenhuset Stenhuset Hook LR64 Chock .

KBU KBU · JBU

. .

· JBU KBU .SBU · JBU KBU .SBU · JBU · JBU KBU .SBU · JBU .JBU

1.ATI 2.LR64 3. Stenhuset . 4. Five o'Clock 1. Hook 2. LR64 3. Chock. 4. Hot Spot 1. 2. 3. 4.

Chock. Stenhuset Sundby Sisu

.

· JBU · JBU KBU KBU


hvad vi præsterer indenfor bowling

BfiJ

B61

Forhandler af markedets mest driftssikre maskiner og baner BRUNSWICK

Forhandler af Jubilee Bowl i ngkugler Tasker Sko samt tilbehør fra Pro-Grip

ffi1

Send dine mål

Måltagning og boring i Rossini Bowlinghal hver fredag kl.

16.30 - 18.30 Som sædvanlig den svenske specialist Josef Ghidini

BIi1

- og du har din nye kugle 3 dage efter (nyt avanceret boreudstyr)

DANSK BOWLING IMPORT. Børg!umvej 5 . 2720 Vanløse Telt. (01) 71 3516

BIi1 113


GOD

SÆSON ÅRHUS BOWLINGHAL TELEFON - 06 - 125200

ABNINGSTIDER: Hver dag kl. 12.00 - 24.00 Daglig leder: Bjarne Hedegaard

114


TIL EGNE NOTATER

115


INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Bowling Forbund - kontor .... Dansk Bowling Forbund - ledelse og komiteer Bowling / Bowlaren . Danske bowlinghaller . KØbenhavns Bowling Union - bestyrelse KØbenhavns Bowling Union - klubber. Sjællands Bowling Union - bestyrelse og klubber Fyns Bowling Union - bestyrelse og klubber Jydsk Bowling Union - bestyrelse og kredse. Jydsk Bowling Union - klubber Dansk Idræts Forbund .... I nternationale organisationer Danmarkstu rneringen Arrangementer i 1978/79 .. Dansk Bowling Forbunds love Dansk Bowling Forbunds bestemmelser: Reglement for amatør- og ordensudvalget VOldgiftsregler . Amatør- og ordensbestemmelser . Reglement for k lubsk ifte . Officielle og godkendte mesterskaber og kampe . Internationale turneringer . Andre arrangementer . Mesterskabsbestemmelser - ind ividuel og 2 mands hold . Rekordreglement . Turneringsregler for danmarksturneringen. Op- og nedrykningsregler for danmarksturneringen _ Uafgjorte kampe . Regler for ungdomsarbejdet Ungdomsfonden (Fu ndats) Ungdomsrekorder Udtagelse af repræsentative hold Landspokaltu rneri ngen Baner - kegler - kugler . Klasseinddeling . Dansk Bowling Forbunds hæderstegn Arets bowlere og årets ledere . Turneringsleder Håndbogen . Danske rekorder . Landskampe - internationale mesterskaber Danske World-Cup deltagere Danske mestre ....•............

116

2

3 6 7 9

10 15 17 18

20 24 25 28

40 43 57 58 60 61 62 62

63 63 65 68 69 69 70 71 72

73 75 77 79

80 81

93 102 106 107