Page 12

iNTERNATIONALE FORBUND FEDERA TION INTE:R NATIONALE PRÆSIDENT

DES QUILLEURS

Adolf Oesch Hlirstringstrasse Schweiz

37 - 8046 Zlirich

BOWLINGSEKTION PRÆSIDENT

Kauko Ahl s t r orn Fredriksgatan 25A - Helsingfors Finland

SEKRETÆR

Yrjo Sa r ah e te Poutuntie 3A 14, - Helsingfors Finland Tlf. Helsingfors 57 77 29

NORDISK BOWLING FORBUND PRÆSIDENT

ForbundsforInanden i det land, der skal afholde kornrn e ndø Nordiske Mesterskaber (Skifter hvert 2. å r ],Til nov. 1968 fo r-bund s fo r rna nd e n i Norge, herefter fo r bu nd s fo r rna nde n i Finland.

NORGE

Øjvind Ødegaard Postbox 93, Veitvedt, Tlf. (024) 68 23 09 el. (024) 28 65 21

FINLAND

10

Oslo

Kauko Ahl s tr orn Helsinki 26 - Ruusulankatu SUOIni - Finland

3

SVERIGE

Gregor Am.in off Norrbackag. 30 - Stoc kho lrn Vo Sverige

DANMARK

Kurt Christensen Enghavevej 25 - 1674 Kbhvn V. Tlf. dag (01) 21 14 10 aften (01) 31 51 93

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Profile for bowleren
Advertisement