Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)

Page 1

Dansk Bowling Forbund

, ADRESSEHÅNDBDO'


Indholdsfortegnelse DANSK BOW UNG Forretningsudvalg

FORBUND - Hovedbestyrelse

DANSK BOWUNG FORBUND Teknisk udvalg - Arnat</>r-og ordens DANSK KEGLE-

side udvalg

OG BOWLINGUNION

JYDSK BOWLING Forretningsudvalg

UNION - Aalborg-kredsen

1

side

2

side

2

side

3

JYDSK BOWLING UNION Aarhus-kredsen - Herning-kredsen

side

4

FYNS BOWLING Hovedledelse

side

5

side

5

side

6

side

7

side

8

BOW LINGHALLER

side

9

KLASSIFICERING

side

9

INTERNA TIONALE FORBUND F. L Q. - Nordisk Bowlingforbund

SJÆLLANDS Hovedledelse

BOWLING

K'PBENHAVNS Hovedledels e PRESSEN Bowleren

UNION UNION

BOWLING

UNION

- Bowling-Journalen

[Ke gl e s po r t - Bowlaren

- Keilaaja

side

10

KLUBBER UNDER D. B. F. KODENUMRE FOR LICENS K. B. U. - S. B. U.

side

11

F.B.U.

side

12

side

12

ANTAL

-J.B.U, KLUBBER

UNDER D. B. F.


Dansk Bowling Forbund Forretningsudvalg FORMAND

Kurt Christensen Enghavevej 25 - 1674 Kbhvn. V. Tlf. dag: (01) 21 14 10 aften: (01) 31 51 93

SEKRETÆR

Viggo Hansen Tornerosevej 83 - 2730 Tlf. aften (01) 94 52 56

Herlev

Egil Hol.rn Niels en Buddingevej 244 B stv. Tlf. dag (01) 15 68 98

- 2860 Sobo r g

KASSERER

SPORTSSEKRETÆR UNGDOMSLEDER SPILLEUDVALGSFORMAND

Ib Sparre Duevej 106. sal - 2000 Kbhvn. Tlf. aften (01) FA 507 Ejben Henriksen <1lsterbrogade 78 - 2100 Kbhvn. Tlf. aften (01) TR 4065

F

<1l

Hovedbestyrelse HOVEDBESTYRELSEN FORRETNINGSUDVALG, F.B.

U.

BESTÅR AF OVENNÆVNTE SAMT UNIONSFORMÆNDENE:

Sverre

J. B. U.

Per

K.B.U.

Helge

S. B. U.

Leif

Adresser:

Johannesen

Norgaard A.

Larsen

Nyqvis t Hans en

se de respektive

unioner.

1


Teknisk udvalg FORMAND FOR PRESSETJENESTEN

UDVALGSMEDLEM

E. Samuels en Aalborg Stifttidende - 9000 Aalborg Tlf. (08) 12 5800 - Prv. (08) 13 08 74 Kaj L-evy Mellemvangen 19 L sal 2700 Br1>nshøj Tlf. dag (01) AS 5623

Amatør- og ordensudvalg FORMAND ØVRIGE MEDLEMMER

Advokat Henning E. Jensen N. Farimagsgade 13 - 1364 Kbhv n, K Tlf. (01) 15 35 63 William Holger

Raben, K. B. U. Bisgaard,

Bent Kinnerup, Palle SUPPLEANTER

S. B. U. J. B. U.

Hebo, J. B. U.

Svend Pedersen,S.B. Solveig

U.

Øelund, K. B. U.

DANSK KEGLE - DG BOWLING UNION PRÆSIDENT

Henning E. Jensen N. Farimagsgade 13 - 1364 Kbhv n, K Tlf. (01)153563 Kurt Christensen, D. B. F. Enghavevej 25 - 1674 Kbhvn. V Tlf. dag (O 1) 21 14 10 aften (01) 31 51 93 Alfred Christensen, D. K. F. Godthåbsvej 26B st. - 2000 Kbhvn. F Tlf. (01) FA 5576

2


UNIDNERNE Jydsk Bowling Union

FORRETNINGSUDVALGET FORMAND

Pe r No r ga a r d Svalevej 7 - 7060 Taulov TlL (055) 62 62 4

SE KRET ÆR

Svend Kopp Vilh. Becksvej (06) 14 50 55

KASSERER

C

Henning Munch Voerbjergvej 11 - 9400 Nø r r e s undby Tlf. (08) 17 29 55

SPILLEUDVALGSFORMAND

AALBORG

61 - 8000 Aarhus

Poul E. Larsen T,'glvænget 9 - 9000 Aalborg Tlf. dag (08) 1331 00 10k.94

- KREDSEN

FORMAND

E. Sa rn ue l s e n So ndo r va ngs vej 63 - 9000 Aalborg TlL (08) 13 08 74

NÆSTFORMAND

He Irnuth Schrrii dt Ho r hav cn 18 - 9000 Aalborg Tlf. (08) 12 28 72

KASSERER

Mogens Eskildsen Lektorvej 16 - 9000 Aalborg 1'1L (08) 13 66 26

SEKRETÆR

Margit Da hl Pedersen Toftevej 62 - 9400 Ne r r e s undby

SP~LLEUDVALGSFORMAND

Poul Erik Madsen Skolevej 4 - 9260 Gistrup TIL (08) 15 17 11 - 223 3


AARHUS-KREDSEN FUNG. FORMAND

N.l. Wahle Studstrup pr. Århus TlL (06) 19 31 11 - 572

NÆSTFORMAND

Hartrnann Kristensen Teglværksgade 16 - 8000 Aarhus

KASSERER

Henning Rundhøj

SEKRETÆR

Tonny Andersen, Nordborggade 19 - 8000 Aarhus TIL (06) 17 93 84

SPILLEUDVALGSFORMAND

HERNING

Mo Iga a r d Alle 103 - 8270

Højbje r g

J'e r ge n Hornbeck Havrehakken 17 - 8200 Aarhus

- KREDSEN

FORMAND

B</>rgeMadsen Gyvelvej 68F - 7400

Herning

NÆSTFORMAND

Bjarne Hedegaard Haslevgade LA - 7400

KASSERER

Kurt Hald Nygade 6 - 7400

SEKRETJER

Else Marie Be cke r Gyvelvej 68A - 7400 Herning

SPILLEUDVALGSFORMA ND

C

Herning

Herning

Ejvind Madsen,Porsevænget 42 - 7400 Herning

C

N


Fyns Bowling Union FORMAND

Sverre Johannesen Aalykke Alle 33 - 5000 Odense Tlf. dag (09) 12 00 76 aften (09) 12 72 56

SEKRETÆR

Leo Aalholrn Nielsen Violvej 17 - 5750 Ringe Tlf. (09) 62 21 24

KASSERER

Jørgen Larsen Palludan Mul.Ie r sv ej 10 - 5000 Odense

SPILLEUDVALGSFORMAND

Arthur Andersen Svanevej 16 - 5000 Odense Tlf: (09) 11 82 48 - dag (09) 13 62 79 - aften

Sjællands Bowling Union FORMAND

Leif Nyqvist Åbjergvej 8 - 3600 Frederikssund Tlf. : aften (03) 31 10 42

KASSERER

Martin Jensen Lyngvej 13 - 2800 Tlf. (01) 87 67 16

Lyngby

SEKRETÆR

Preben Nielsen Bygvæn~et 8 - 4000 Roskilde Tlf. (03) 36 09 25

SPILLEUDVALGSFORMAND

Bjørn Vigeholrn A. E. K. - Ri s e - 4000 Roskilde Tt5::s35 51 Of

UNGDOMSLEDER

-lok298

John Jørgensen Roarsvej 5 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 24 72 dag (03 321) 1033 5


DANSK KEGLE

FORBUND

"KEGLESPORT"

udkommer 10 gange årligt hver måned undt. maj og juli Stof indsendes inden den 15.

REDAKTØR

Alfred Christensen Godthåbsvej 26B st. Tlf. (01) FA 5576

2000 Kbhvn F

I REDAKTIONEN

Axel Pedersen Skodsborggade 15 - 2200 Kbhvn N Tlf. (01) TA 4656

OPLAG

1. 400

SVENSKA BOWLINGFORBUNDET "BOWLAREN"

REDAKTØR

FINLANDS

udkommer hver 14. dag i sæsonen og hver måned udenfor sæsonen. Stof indsendes senest ugen frpr udsendelsen. Ewert Ek s t r orri Upplandsgatan 7 - box 45 072 104 30 Stockholm 45 - Tlf. 08/ 11 68 10

BOWLING FORBUND

II KEILAA JA"

udkommer

REDAKTØR

Yr j o Halme Helsinki 26 Ruusulankatu 3 Suomi, Finland

8

12 gange årligt


PRESSEN JYDSK OG FYNS BOWLING

UNION

"BOWLEREN"

udkommer 12 gange årligt hver den 1. i måneden Stof indsendes senest den 15.

REDAKT<;DR:

Be r ge Andersen Herluf Trolles gade 5 - 9000 Aalbor Tlf. (08) 12 82 26

DISTRIBUTION ANNONCER

og

g

Poul Erik Larsen Teglvænget 9 - 9000 Aalborg

INDBETALINGER

Henning Munch Voerbjergvej 11 - 9400 Ne r r e s undby

OPLAG

775

K<;DBENHAVNS OG SJÆLLANDS

BOWLING

UNION

"BOWLING-JOURNALEN" udkornrrie r 12 gange årligt hver den 1. i måneden Stof indsendes inden den 20. REDAKT<;DR

I REDAKTIONEN

John J</>rgensen Roarsvej 5 - 3600 Frederikssund Tlf. dag (03 321}Stenl</>se 1033aften (03) 31 2472 Vibeke

Raben

Br</>ndbyvester Strandvej 15 2660 Br</>ndby Strand Tlf. (01) 411267

DISTRIBUTION ANNONCER

John Grauengaard Rosenvænget 2 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 18 90 Gennem postvæsenet se r eda k te r

OPLAG

1. 400 7


iNTERNATIONALE FORBUND FEDERA TrON INTl:R NATIONALE PRÆSIDENT

DES QUILLEURS

Adolf Oesch Hiirstringstrasse Schweiz

37 - 8046 Ziirich

BOWLINGSEKTION PRÆSIDENT

Kauko Ahl s tr-orn Fredriksgatan 25A - Helsingfors Finland

SEKRETÆR

Yrjo Sarahete Poutuntie 3A 14, - Helsingfors Finland Tlf. Helsingfors 57 77 29

NORDISK BOWLING FORBUND PRÆSIDENT

Forbundsformanden i det land, der skal afholde kommende Nordiske Mesterskaber (Skifter hvert 2. å r ],Til nov. 1968 forbundsformanden i Norge, herefter forbundsformanden i Finland.

NORGE

<,Djvind<,Ddegaard Postbox 93, Veitvedt, Tlf. (024) 68 23 09 el. (024) 2865 21

FINLAND

Kauko Ahl s tr om Helsinki 26 - Ruus ul anka tu 3 Suomi - Finland

SVERIGE

Gregor Aminoff Norrbackag. 30 - Stockholm Sverige

DANMARK

10

Oslo

Vo

Kurt Christensen Enghavevej 25 - 1674 Kbhvn V. Tlf. dag (01) 21 14 10 aften (01) 31 51 93


Bowlinghaller AALBORG

Ka r ol i ne Iund, Fynsgade 1 - 9000 Alborg Tlf. (08) 12 68 22 Daglig leder:Torben Hansen

AARHUS

AarhushaUen, 8000 Aarhus C TlL (06) 13 25 00 Daglig leder: Mogens Mathisen

HERNING

Fyrrevej 6 - 7400 Herning Tlf. (07) 122894 Daglig leder: A. E. Hå ni ng

VIBORG

Tinghallen, Elsenpladsen, 8800 Vib. Daglig leder: Niels Wahle

KØBENHA VN S

Islands Brygge 83 - 2300 Kbhvn. S Tlf. AM 51 20 Daglig leder:Inge Lise Christensen

RØDOVRE

Ro dov r e Centrum, - 2620 Rødo vr e Tlf. (01) 41 12 46 Daglig leder:E. Mac Lennan

VALBY

"Rossini"Gl. Jernbanevej, Tlf. (01) VA 2735 Daglig leder: E. Dalby

FREDERIKSSUND

Kocksvej 23 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 19 19 Daglig leder: Hans J'o r ge n Poulsen

2500 Valby

Klassificering HERRER A over 175 B 160 - 174 C 140 - 159 D under 140 U

DAMER A over 150 B 135 - 149 C under 134 U U-klassificeret

U-klassificeret

9


iNTERNATIONALE FORBUND FEDERA TION INTE:R NATIONALE PRÆSIDENT

DES QUILLEURS

Adolf Oesch Hlirstringstrasse Schweiz

37 - 8046 Zlirich

BOWLINGSEKTION PRÆSIDENT

Kauko Ahl s t r orn Fredriksgatan 25A - Helsingfors Finland

SEKRETÆR

Yrjo Sa r ah e te Poutuntie 3A 14, - Helsingfors Finland Tlf. Helsingfors 57 77 29

NORDISK BOWLING FORBUND PRÆSIDENT

ForbundsforInanden i det land, der skal afholde kornrn e ndø Nordiske Mesterskaber (Skifter hvert 2. å r ],Til nov. 1968 fo r-bund s fo r rna nd e n i Norge, herefter fo r bu nd s fo r rna nde n i Finland.

NORGE

Øjvind Ødegaard Postbox 93, Veitvedt, Tlf. (024) 68 23 09 el. (024) 28 65 21

FINLAND

10

Oslo

Kauko Ahl s tr orn Helsinki 26 - Ruusulankatu SUOIni - Finland

3

SVERIGE

Gregor Am.in off Norrbackag. 30 - Stoc kho lrn Vo Sverige

DANMARK

Kurt Christensen Enghavevej 25 - 1674 Kbhvn V. Tlf. dag (01) 21 14 10 aften (01) 31 51 93


KLUBBER UNDER D. B. F.

- KODENUMRE

FOR LICENS

K. B. U. : KODE 1 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035

A. B. C. BAM BAM BARNEY B. K. B. 36 B. K. K. 38 B. K. 61 B.64 B. K. 65 B. K. 66 BRYGGENS B. K. BRØNSHØJ SPORT 66 CENTER C.K. C. DINO FLINTSTONE GLADSAXE B. K. HAWK HELLERUP B. K. HERLEV KEGLEOG BOWLING KLUB ALEA HOOK HUSUM JUMBO FLIPPER K. B. K. 1940 KVIK L. B. K. L. K. BOWLING LUNDBECK PARTNER R. K. B. K. RØDOVRE SHOOT SISU S. A. S.

036 STARLET 037 TAXA 038 TEL-STAR 039 VALBY 040 VIKING 041 V. S. K. 042 ø. K. B. 043 9. JULI 0443-M 045 SUNDBY B. K. 046 D. v. L. 047 ROSSINI B. K. UNGDOMSKLUBBER 521 534 545 547 548

HOOK SISU SUNDBY B. K. ROSSINI B. K. FREM

S. B. U.: KODE 4 001 002 003 004 005 006 007 008 010 011 012

EGEN FORTUN GARDISETTE HUGIN L.R. 64 MASCOT RISØ ROVER STRIKE THOR VIKA

NNGDOMSKLUBBER 500 SINGLE 11


F.B.U.:KODE6001 BRASILIA 002 K. B. 44 003 TOP 10 J. B. U. : KODE 7-(Aalborg-kreds) 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

A. O. s. B. C. A. CHOCK CIMBRER CIMBRIA FIVE O'CLOCK GUN GIRLS HVALEN LADY STRIKE M. B. C. SPLIT STENHUSET STRIKE SUNDBY THE GUNNERS KVIK FLIPPER

J. B. U. :KODE 9-(Herningkreds) 001 002 003 004 005 006 007

B. K. 68 FIGHT H. B. C. J. L F. RADISERNE STJERNEN TIEREN

008 ULDJYDEN 009 H. B. K. 010 HANNIBAL ANTAL K.B.U. S. B. U.

001 002 003 004 005 006 007 009 011 012 013 014 015 016 017 12

A. B. C. CENTRUM EXODUS FLINT FLYDEDOKKEN KAMMERA TERNE K. B. K. 63 S. B. K. TOP 5 VIKING VINGEHJULET SAMSON JYDEN B. K. JAKA B. K. ÅRHUS OLIEFABRIK

(1 ) (4)

53 12

F.B.

U.

(6)

3

J.B.

U.

(7)

17

J.B.

U.

(8)

15

J.B.

U.

(9)

10

D. B. F. J. B. U. :KODE 8- (Aarhus-kreds)

KLUBBER:

IALT: 110B. S. tryk - Frederikssund