BOVATINfo 2021-1

Page 45

45

mei 2021

Caveat Tegulatoris, ofwel tegelzetter pas op! … dus niet ‘zomaar je best doen’ bij hoogteverschillen… Er zijn, naast de URL, best een aantal regels waar je als tegelzetter rekening moet houden, of beter, waarvan je moet weten of je opdrachtgever er rekening mee heeft gehouden. Neem bijvoorbeeld de toegankelijkheid van een appartementencomplex: wat als er een ‘opstapje’ naar de lift is, en jouw tegelwerk lost dat niet zonder meerwerk op? De URL – die ook niet iedere tegelzetter uit zijn hoofd kent – zegt daar niets over. Het gaat hier immers niet om tegelwerk. Maar het Bouwbesluit – dat zeer waarschijnlijk geen enkele tegelzetter in zijn bus heeft liggen - doet er wèl een uitspraak over: in onder andere artikel 4.6 staat dat de toegang tot een ‘toegankelijkheidssector’ (een ruimte in een gebouw die eenvoudig toegankelijk moet zijn voor rolstoelgebruikers, red.) niet mag worden bemoeilijkt door een drempel of iets dergelijks, tenzij het hoogteverschil niet meer is dan twee centimeter. Dat wordt een rolstoelgebruiker namelijk geacht te kunnen overbruggen. In een woonruimte ligt het nóg anders. Dus: Caveat Tegulatoris, ofwel tegelzetter pas op! Ga jij zonder schriftelijke afspraken aan het werk, dan kun je er zó tegenaanlopen dat de opdrachtgever jou die hoogteverschillen in de schoenen schuift als het werk klaar is. In onderstaande zaak wil de aannemer, op verzoek van de woningcorporatie, ‘achteraf toch even’ kijken of de tegelzetter iets te verwijten valt. Ton Borrenbergs is niet alleen tegelzetter, docent en technisch adviseur van BOVATIN en zijn leden, maar treedt ook regelmatig op als onafhankelijk expert namens Technisch Bureau Afbouw (TBA). Dat doet hij ook in dit geval.

Vloerdelen met drempels ertussen… Twee redelijk nieuwe, bewoonde appartementencomplexen, met een grote diversiteit aan vloeren en drempels. De woningcorporatie wil klachten vóór zijn, dus vraagt voor de zekerheid of hun complexen aan de geldende regelgeving voldoet; ook nieuwe gelijkvloerse woningen in de sociale huursector horen immers gebouwd te worden volgens de geldende regels van bereikbaarheid voor onder andere rolstoelgebruikers. Het bouwbedrijf wordt erbij gehaald, en die kijkt vervolgens of de onderaannemers één en ander wel volgens de regels gedaan hebben. Het betreffende tegelzetbedrijf is hier (nog) niet bij betrokken(!). Wat valt op: er zijn op de diverse verdiepingen vloerdelen met een verschillende hoogte, waar drempels tussen zitten. Niet alles ligt waterpas. Bij de liften is de vlakheid twijfelachtig, dus ook daar wordt een meting uitgevoerd.

Vlak? Strak? Het verschil tussen het ene en het andere ‘technisch adviesbureau’… In bestekken staat nog wel eens dat een vloer ‘strak’ of ‘glad’ moet zijn, zonder verdere verwijzingen. Maar ook al staan die hier niet bij, daar zijn gewoon regels en normen voor. Als tegelzetter hoef je die niet uit je hoofd te

kennen, maar zoek ze wel even op de BOVATIN-site op als je tegen twijfels aanloopt… En voer voor de zekerheid zelf even de simpele check uit; anders is er straks wellicht een technisch bureau dat die test wel doet,


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.