BOVATINfo 2020-2

Page 15

augustus 2020

Vloerverwarming?

MeerwaardeVanTegels.nl!

Doet u mee?

Het was een tijdje de werktitel van de campagne, maar inmiddels is het, onder de vlag en naam van www.meerwaardevantegels.nl – onze succesvolle promotiecampagne van een paar jaar terug – ook het beeldmerk geworden: meer WARMTE van tegels. Omdat tegels de beste partner van vloerverwarming zijn, zeker wanneer er een warmtepomp in het spel is. Nee, we hebben de websitenaam niet veranderd, omdat er al flink wat volgers op ‘meerwaarde’ zijn… Onze vorige facebook-campagne had zo’n 600.000 kijkers getrokken die op de een of andere manier met verbouwen bezig waren. We zijn bij het ter perse gaan van dit blad nog aan het filmen (zie foto, ‘work in progress’ bij Kick Scholten – die een bed naast een bad heeft staan!), maar wanneer u dit blad leest staat alles klaar. Deze campagne legt de focus op de voordelen op de combinatie van vloerverwarming en tegels. Te behalen voordeel voor de gebruiker: tot 50%!

15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.