BOVATINfo 2018-3

Page 49

november 2018

Renovatie van tegelwerk in badkamers Bij het vervangen van tegelwerk in badkamers komt heel wat kijken. De oude tegels moeten geheel of gedeeltelijk worden verwijderd en het is altijd maar de vraag wat er ónder die oude tegels tevoorschijn komt. Soms weet je bijna zeker wat je kunt verwachten, maar in veel gevallen moeten we ons noodgedwongen laten verrassen. Het maakt ook een groot verschil of het een badkamer in de sociale woningbouwsector betreft of bijvoorbeeld een badkamer uit het luxe segment. In het eerste geval zal de woningbouwvereniging de nodige eisen stelt aan de maximale renovatietijd, de toe te passen materialen en de kosten daarvan. Daar wordt doorgaans veel voor weinig geld gevraagd terwijl de mogelijkheden in het luxe segment beduidend groter zijn. Vooralsnog staan we altijd voor uitdagingen. Dat geeft niet, want we zijn eigenlijk niet anders gewend.

Start We starten in de kale, gesloopte badkamer waarvan het nieuwe leidingwerk en aansluitingen al zijn aangebracht. Op de vloer komt een nieuwe zand/cementdekvloer waarbij het soms zinvol is om deze in een ‘sneldrogende’ versie aan te brengen. Kost weliswaar wat meer geld, maar de droging schiet wel lekker op. De wand moeten opnieuw worden uitgevlakt want de resten van het oude zetwerk hebben in geen geval de gewenste vlakheid. In beide gevallen is extra aandacht gewenst voor het grondig verwijderen van scheidende lagen op vloer- en muurvlakken. Losse, oude delen vormen nu eenmaal geen stabiele ondergrond voor nieuwe lagen. Daarna volgt een geschikte voorstrijk- of gronderingslaag om de hechting te verbeteren en de zuigkracht van de oude ondergrond te verminderen. Hierna kan een cementaire mortel in de gewenste laagdikte worden aangebracht. Ook hier bieden sneldrogende en standvaste mortels een uitkomst en als we het ons nog makkelijker willen maken kunnen we ook nog lichtgewicht producten toepassen.

Smeert net zo makkelijk en spaart de armen of schouders! Voor de kosten hoef je het in ieder geval niet te laten. Als de vloer nu ook nog droog is kunnen we beginnen. De vraag is alleen: waarmee gaan we beginnen?

Afdichten, hoe? Gaan we nu wél of niet een kimband als hoekafdichting plaatsen of kiezen we voor een volledig afdichting onder het tegelwerk in de gehele ruimte? Of sluiten we een compromis met onszelf en besluiten we dat het afdichten van de douchehoek wel voldoende zal zijn? Het antwoord is eigenlijk simpel: dat hangt af van de wensen, eisen en financiële mogelijkheden van de opdrachtgever. Als hij/zij vooraf goed naar je heeft geluisterd zal deze begrijpen dat een goede afdichting onder het tegelwerk gewoon een “must” is. We kunnen dus in de offertefase al een heleboel adviseren en de klant mentaal voorbereiden op hetgeen dat komen gaat.

De wet… De noodzaak voor een afdichting onder tegelwerk is in Nederland echter (nog) vrijblijvend terwijl in bijvoorbeeld Duitsland de afdichtingsnorm gewoon ‘wet’ is. Het is daar niet de vraag óf er een afdichting moet worden toegepast, maar wélke. En die moet dan ook nog passen op de desbetreffende vlakken. Zo wordt voor een douchehoek een andere afdichting toegepast dan bij een wastafel. Het staat allemaal keurig beschreven in de kakelverse DIN 18534. In deze, dwingend voorgeschreven, Duitse norm staat exact beschreven waar en wat voor soort afdichtingen in een badkamer moeten worden toegepast. Op de ene muur of vloer is een afdichting op dispersiebasis voorgeschreven en op een ander vlak weer een materiaal op een cementaire basis. En soms is het aanbrengen van waterdichte banen nodig.

49


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.