Bovatinfo 2017-3

Page 53

Tekst: mr. Teus Zanen Foto: Remus Aussen

RECHT zetten Eén van de kenmerken van juridisch advies is dat het vaak pas wordt ingewonnen als er eenmaal ‘iets aan de hand’ is. Veel juridische problemen kunt u echter voorkomen door vooraf – en niet zelden gaat het om schijnbaar onbelangrijke formaliteiten – even te checken of wat u doet, juridisch ‘klopt’. BOVATIN juridisch adviseur mr. Teus Zanen loopt een aantal edities van dit blad wat veelvoorkomende kwesties met u door – en zet een paar zaken met u recht: zaken waarvan u misschien niet eens wist dat u er niet van wist. In deze editie meer over de veranderingen in de SGAT-erkenningsregeling en de Wet Kwaliteitsborging.

visueel beoordelen ondergrond niet genoeg! Eén van de kenmerken van juridisch advies is dat het vaak pas wordt ingewonnen als er eenmaal ‘iets aan de hand’ is. Veel juridische problemen kunt u echter voorkomen door vooraf – en niet zelden gaat het om schijnbaar onbelangrijke formaliteiten – even te checken of wat u doet, juridisch ‘klopt’. BOVATIN juridisch adviseur mr. Teus Zanen loopt een aantal edities van dit blad wat kwesties met u door – en zet een paar zaken met u recht: zaken waarvan u misschien niet eens wist dat u er niet van wist. In deze editie de gevolgen van een gerechtelijke uitspraak die toch wel wat gevolgen heeft voor uw werk. Ofwel: u wordt geacht uzelf en de klant op de hoogte te stellen wat er zich onder de door u ‘visueel geïnspecteerde’ ondergrond afspeelt dan wel bevindt! Waarschuwingsplicht tegelzetter In een eerder artikel (zie BOVATINfo 2015-1) heb ik al geschreven over de waarschuwingsplicht. Recent heeft de rechter een uitspraak gedaan die een nader licht werpt op dit onderwerp. Waar ging het om? Een opdrachtgever/consument heeft een woning laten bouwen. De bouwer heeft aan de opdrachtgever onder andere meegedeeld dat de woning standaard is voorzien van een dekvloer. De keuze van de afwerking van de vloer is voor de bewoner.

De bouwer bemoeit zich daar niet mee en geeft het advies om door een leverancier te laten beoordelen of de door de opdrachtgever beoogde afwerking geschikt is voor de standaard aangebrachte vloer. De situatie De opdrachtgever heeft vervolgens aan een tegelzettersbedrijf opdracht gegeven een natuurstenen tegelvloer met vloerverwarming aan te brengen in de keuken van zijn nieuwbouwwoning. De opdrachtbevestiging vermeldt onder andere dat er vijf jaar garantie op de tegelvloer wordt geboden. Ook is vermeld dat schades veroorzaakt door eventuele zettingen in het beton dan wel door andere constructieve gebreken van de garantie zijn uitgesloten. Het aanbrengen van de vloerverwarming heeft het tegelzettersbedrijf uitbesteed. Ongeveer drie jaar na oplevering van de tegelvloer zijn geleidelijk aan scheuren in de tegelvloer zichtbaar geworden. De opdrachtgever heeft zich daarover beklaagd bij zowel de bouwer van de woning als bij het tegelzettersbedrijf. Geen van beiden acht zich aansprakelijk voor de scheurvorming. Onderzoek In opdracht van de consument heeft een deskundige onderzoek gedaan naar de oorzaak van de gebreken in de tegelvloer. De deskundige stelt vast dat er sprake is van een vloerconstructie die

53