BOVATINfo 2016-4

Page 24

24

& ’s st  a em om h   T oek   T Tekst & foto’s: Remus Aussen/ Dornbracht/Villeroy & Boch

De badkamer van de toekomst: kleurtjes en tegels… maar ook leeftijdsbestendigheid! Of u nu witte, achtkantige, groene of 3D-tegels bevestigt, de techniek blijft grotendeels hetzelfde. Wie naast het tegelwerk ook tegels en soms sanitair verkoopt, moet natuurlijk de modes kennen. Al blijft het tegelzettersvak het tegelzettersvak, met sommige trends kun en moet je rekening houden. Omdat je klant niet altijd kan weten waar hij/zij (op termijn) voordeel bij heeft. Leeftijdsbestendigheid – omdat steeds meer mensen langer thuis wonen – is zo’n trend. Belangrijk voor je klant om daar rekening mee te houden – ook als hij/zij pas 40 is – maar vooral: als jij weet waar je op kunt letten, kun je je klant beter adviseren. En voor de business is het ook niet verkeerd… De standaard douche is weer een ‘inloopdouche’ geworden, terwijl nog niet al te lang geleden er standaard met een douchebak gerekend werd. Hoe dat komt? Leeftijdbestendigheid en aanpasbaarheid van woningen is een bouw-eis geworden. En niet voor niets worden er momenteel kant-en-klaarpakketten aangeboden waarmee een ligbad ‘in één dag’ vervangen kan worden door een kunststof douchehoek met hulpstukken. Mooi? Nee, maar er worden er wel verkocht. De TV-reclames worden immers érgens van betaald… En lichamelijke ongemakken, je merkt er pas wat van als je ze hebt. En wie wil nu, op zijn 30e of 40e, bij het uitzoeken van zijn droombadkamer, al gaan nadenken over oud worden? Veel mensen die op hogere leeftijd ‘overvallen’ worden door lichamelijke ongemakken kiezen er dan ook al snel voor om niet de eigen woning aan te passen maar om – niet zelden tegen hun zin - naar een geschikte ‘nultredenwoning’ te verhuizen. Langer thuis blijven wonen is ‘in’. Maar In het Bouwbesluit van 1997 was ook al het nodige geregeld.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.