BOVATINfo 2016-4

Page 11

Tekst & foto’s: Remus Aussen

KOPSTUKKEN IN DE BOUW Met de serie “Kopstukken in de bouw” laat BOVATINfo een aantal smaakmakers in de bouw aan het woord over de tegelbranche. Waar doen we het in hun ogen goed, waar liggen kansen? In vorige edities spraken we BNA-voorzitter Willem Hein Schenk, directeur BAM Utiliteitsbouw Henk Bol, Dura-Vermeer CEO Job Dura, BNI-voorzitter Peter Dautzenberg en anderen. Deze keer praten we met één van de absolute kopstukken uit de tegelbranche: Vittorio Borelli, historicus en politicoloog, CEO van Fincibec Spa (producent van de tegelmerken Monocibec, Century en Naxos), en vooral - sinds 2015 president van de Confindustria Ceramica, het samenwerkingsverband van Italiaanse tegelfabrikanten, dat met uitvoeringsorganisatie EDICER de grootste keramiekexpositie ter wereld organiseert: de CERSAIE in Bologna. En u bent uitgenodigd..

Tjeerd Hobma (Volandis): “Ook gezond & veilig werken maakt deel uit van je vakmanschap!” Wie nu een jaar of 20 is, gaat pas met 71 jaar en 6 maanden met pensioen. Want we leven langer. Los van wat we van die pensioenleeftijd vinden: uit een al wat ouder onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat tegelzetters gemiddeld na 25 jaar op zijn minst fysieke klachten kregen. En zo na 25 tot 30 jaar tegelwerk is het lichaam – als we het werk blijven doen zoals we het doen - eigenlijk wel ‘uitgewerkt’. “Nou, dan ga je toch in advieswerk of in de verkoop werken?” Maar zoveel adviesof verkoopwerk is er niet, en als je het roer omgooit, moet dat nieuwe werk je wel liggen. Kortom: hoe zorgen we in bouw en infra dat we zo lang als we willen, gezond en met plezier kunnen werken? Precies daarvoor is dit jaar Volandis opgericht, eigenlijk naar aanleiding van de opheffing van Fundeon en Arbouw. De onlangs gestarte directeur Tjeerd Hobma ziet de route voor zijn organisatie als vrij eenvoudig: naar buiten. Naar de ondernemers en werknemers in de bouw toe, om hen zo ongeveer persoonlijk uit te dagen om dat veelkoppig monster ‘duurzame inzetbaarheid’ aan te pakken. De business van overmorgen Tjeerd Hobma – van huis uit geo-wetenschapper, maar maakte in 2004 de overstap naar management – heeft er begrip voor dat een ondernemer vooral aan de business van morgen denkt. “En niet aan die van overmorgen. Maar, als je niet goed voor jezelf en je medewerkers zorgt, dan IS er geen business van overmorgen. Met pensioen is het net zo: iedereen denkt er wel eens aan, maar niet iedereen regelt het goed. Dat geldt trouwens

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.