Bovatinfo 2016-3

Page 44

44

& ’s st  a em om h   T oek   T Tekst & foto’s: Remus Aussen

Een buitenterras met een ‘bijzondere uitdaging’…! Aangezien er steeds meer vraag is naar betegelde buitenterrassen (“Kunt u ervoor zorgen dat mijn woonkamer doorloopt in mijn tuin?”, u herkent die wens vast wel…!), waren we op zoek naar een terras met een bijzondere uitdaging. Zodat we de systeemopbouw van dat terras eens onder de loep konden nemen, want Noordwest-Europa is nu eenmaal een aardige testomgeving voor buitentegelwerk: temperaturen tot zo’n 32 graden in de zomer (we schrijven 19 juli…), die onder de tegel temperaturen geeft waardoor je er gerust een eitje op kunt bakken. Heel soms een winter die zorgt voor een temperatuur van een graad of 50 minder. En het gáát natuurlijk om de uitersten, want dát zijn de temperaturen die ineens een schade opleveren. Ergens achter de oudste weg van Nederland - ‘de weg naar Kralingen’ - is toevallig (BOVATIN-penningmeester, en naamgever van het bedrijf Viktor van de Bilt Tegelzettersbedrijf) Viktor van de Bilt met zo’n terras bezig: een gerenoveerd pand, met in totaal 550(!) vierkante meter terras. Met hier en daar – en dat is de ‘bijzondere uitdaging’- een peilhoogte die, doordat de tuindeuren nu eenmaal naar buiten open gaan, een ‘normale’ systeemopbouw onmogelijk maakt: de onderheide betonnen basis is eigenlijk een tikkie te hoog. Zeker omdat de eigenaar van het pand, delen van het terras graag in hout uitgevoerd ziet, en hij bovendien ’s winters niet wil uitglijden: er wordt dan ook onder de oprijlaan en onder een deel van het terras, dat afgewerkt wordt met een Italiaanse Gres Fine Porsellanato-tegel, vloerverwarming aangebracht. Kortom – je zal het maar moeten maken... EN garanderen, want daar gaat het natuurlijk ook om. Vakkennis vereist!

Geen enkel risico! “Met zo’n terras ga je voor 100% zekerheid,” vindt Van de Bilt. “Dus kijken we in zo’n geval goed naar wat er mogelijk is. Er is vanwege die openslaande deuren geen hoogte om een waterdoorlatend systeem aan te brengen – je wilt immers ook nog anderhalve centimeter per meter afschot kunnen maken, en op 0 centimeter uit kunnen komen! - Dus hebben we uiteindelijk TWEE systemen voor het terras gekozen: een dicht systeem onder afschot, en een drainerend systeem verlegd op beton dat voorzien is van een afdichting. Dat dichte systeem dus vooral omdat je daar met een geringe dikte kan werken, wat nu eenmaal niet kan met een drainerend systeem.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.