Bovatinfo 2015 3

Page 26

26

& ’s st  a em om h   T oek   T Tekst & foto’s: Remus Aussen

Ziekenhuis Reinier de Graaf kiest voor… alles! Overwegingen bij materiaalkeuze: esthetiek, bouwkosten, exploitatie of ervaringen? We zijn met www.meerwaardevantegels.nl druk met het promoten van ons product: tegels en (omdat uiteindelijk de vakbekwame tegelzetter ook de beste verwerker van natuursteen blijkt te zijn) natuursteen. Goed om dan te weten hoe onze klanten de keuzes maken als het gaat om vloer- of wandbekleding! We kunnen namelijk reclame maken en acquisitiewerk doen tot we een ons wegen, maar – weet de zakelijke en particuliere markt wat er ‘te koop’ is? Immers, voor hetzelfde geld (OK, voor minder geld…) missen we een boot, informeren we onvoldoende, leggen we teveel nadruk op zaken die onze markt niet belangrijk vindt. Wat vindt de markt de ‘plussen’ van andere types vloer- en wandbekleding? Gaat het om prijs, kwaliteit, esthetiek, en heeft – bijvoorbeeld - de ziekenhuisbranche ooit van Microban® gehoord. (was u er zelf trouwens van op de hoogte dat bacteriën op tegels voorzien van Microban®-techniek niet overleven…?) Soms kom je een zakelijk beslisser tegen die zo ongeveer voor ALLE soorten vloerbedekking heeft gekozen… En dat lijkt te spelen in de nieuwbouw van ‘topklinisch opleidingsziekenhuis’ Reinier de Graaf. Wie dit complex bezoekt, ziet al ter hoogte van de receptie dat de architect (of was het het bestuur?) bepaald niet is teruggeschrokken voor diversiteit in materiaalkeuze. Ging het om bouwkosten, om esthetiek of om de exploitatiekosten? En wat waren eerdere ervaringen met tegels? We bezichtigen het ziekenhuis, terwijl Deborah Nieuwesteeg, projectleider bij het facilitair bedrijf van het ziekenhuis, en Bernard van der Laan, projectleider bouw, ons uitleggen hoe deze keuzes tot stand gekomen zijn.

Je kiest het één EN het ander “De keuzes zijn gemaakt op basis van ZOWEL esthetiek, exploitatie als bouwkosten. We hadden wel een bepaald idee over kleuren: we hebben de kleurschakeringen gebruikt uit ‘Het Melkmeisje’ van Johannes Vermeer, en wel op zo’n manier dat we de pixels van de digitale foto van het schilderij als kleurenkaart gebruikt hebben. Daar speelde ook architect Eric Wendel van EGM architecten een belangrijke rol” legt Bernard van der Laan uit. “Maar functionaliteit boven alles!” Volgens Deborah Nieuwesteeg hoort ze wel eens dat mensen de uitstraling ‘te luxueus’ vinden. “En de gezondheidszorg ligt natuurlijk onder een vergrootglas als het gaat om kostenbeheersing… Maar we zijn keurig binnen de begroting gebleven!” Zoals al tijdens gesprekken met ‘kopstukken uit de architectuur’ bleek, staat tegenwoordig niet de architect maar de professionele opdrachtgever aan het roer als het gaat om keuzes. Deborah Nieuwesteeg: “Omdat functionaliteit voorop stond, zijn we niet over één nacht ijs gegaan. In de oudbouw hebben we daarom een paar proefopstellingen gemaakt, en hebben we geprobeerd om de veeleisende omstandigheden van het ziekenhuis daarop te laten inwerken. Dus, rondrijden met bedden en karren, alle vloeistoffen en substanties op de grond die er


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.