Bovatinfo 2015 3

Page 23

Tekst: Remus Aussen Foto’s: Ton Borrenbergs

U hebt in de laatste BOVATINfo’s het nodige kunnen lezen over anhydriet, over het feit dat een badkamer om meerdere redenen waterdicht afgeleverd moet worden, en over het feit dat de bus van de tegelzetter steeds meer ‘HI-TECH’ wordt. En nu bent u misschien geen computerspecialist, maar als hi-tech er nou voor zorgt dat het werk eenvoudiger wordt, dan kunnen we er geen bezwaar tegen hebben, toch…? Hieronder twee redenen uit de praktijk van BOVATIN’s technisch adviseur Ton Borrenbergs, om te investeren in meetapparatuur, en een paar ‘nieuwe’ tips om vochtproblemen te voorkomen. Borrenbergs: “Het vak wordt complexer door alle nieuwe materialen en methoden. Daarom zie je in de bus van de moderne tegelzetter ook steeds meer hi-tech apparatuur verschijnen. Ja, we blijven handwerkslieden, maar – in ons vak ben je ook een beetje onderzoeker!” Dus, nu de markt weer aantrekt: bezuinig iets op de bus en investeer in onderzoeksgereedschap… In dit artikel even een inleiding in dit stukje high-tech, op de eerstvolgende Jaardag laat Ton meer zien.

Vocht, je kunt er niet omheen! Uit de praktijk van ‘dokter’ Borrenbergs…

Vloer niet droog? Vreemd materiaal? Oppassen! Als ondergronden altijd perfect waren, en altijd zichtbaar en herkenbaar is op wat voor ondergrond tegelwerk aangebracht moet worden, dan waren er maar weinig schadezaken. Wat doet u in geval van twijfel? U voelt bijvoorbeeld dat de vloer niet 100% cementgebonden is… Dat voelt u, want u hebt daar ervaring mee, en bovendien, als u wat water op de vloer sprenkelt, dan lijkt het wel of er iets in het water ‘oplost’. Daar zit dus mogelijk een gipscomponent in de vloer, en op gips kun je niet met iedere lijm aan het werk. Of u vindt de vloer klam aanvoelen. Is de vloer wel voldoende droog om er op te werken? Twijfel? Onderzoeken! Schadezaken ontstaan negen van de tien keer doordat iemand besluit om, ook als er twijfel is, tóch te gaan tegelen. En er is één gouden regel: doorgaan bij twijfel kan je veel geld, en kan je zelfs je bedrijf kosten. Dus in geval van twijfel, zorg dat je je maatregelen neemt! 1. Vochtgehalte onderzoeken.

Twijfel over de vloer? Heeft hij de tijd gehad om voldoende te drogen? Ton Borrenbergs: “Eigenlijk moet je als tegelzetter kunnen beschikken over een vochtmeter. Daarmee voorkom je veel problemen! Ik laat mijn leerlingen op school vanzelfsprekend kennismaken met die apparatuur, en ik hoop echt dat deze, maar ook de volgende generatie tegelzetters inziet dat je gewoon als ambachtsman over de apparatuur beschikt om op een eenvoudige manier onderzoek te verrichten.” “Je hebt twee typen vochtmeters: de eenvoudige, die met electroden werken, die heb je al voor een paar tientjes. Die zijn niet goed bruikbaar voor anhydriet, maar op cementaire vloeren geven ze in ieder geval een eerste indruk. Dan weet je tenminste IETS. Als je echt wil weten hoeveel % vocht een willekeurige vloer bevat, ook dieper in de vloer, dan moet je met een carbidmeter aan het werk. Even kort samengevat: je hakt dan wat materiaal uit de vloer of wand, verpulvert dat, je weegt 100 gram af en je

doet het in zo’n meter, samen met een glazen buisje met cardid en een paar kogeltjes om het buisje tijdens het schudden te breken. Even schudden, dan gaat dat glazen buisje kapot door de kogels en je ziet op je meter precies het vochtpercentage. Zo’n carbidmeetset kost ongeveer € 1.000,-, maar reken maar dat je die terugverdient…!” (zoek op www.youtube.com op ‘carbid vochtmeting’, red.) 2. Warmte meten met een camera

Vaak zijn er leidingen verwerkt in een ondergrond of wand. Belangrijk is dat warmwaterleidingen niet te veel ➔

23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.