Bovatinfo 2015 2

Page 11

Tekst: Arbouw/Vereniging Lijmen & Kitten

Bouwpersoneel dat regelmatig met epoxy’s werkt, moet beter worden voorgelicht over de gezondheidsrisico’s. Dat concluderen BG Bau en Arbouw op basis van gezamenlijk onderzoek naar de factoren die huidklachten veroorzaken.

Werken met epoxy: beter voorlichten, maar ook onderzoek naar oorzaken van klachten

Epoxyproducten worden in de bouwnijverheid op veel manieren toegepast, zoals bij zandcementdekvloeren, roestwerende verven, houtreparatiemiddelen, bevestigingen van spoorrails en waterdichte kabelmoffen. De producten bestaan meestal uit een hars en een harder die worden gemengd. Het eindresultaat is van technisch hoogstaande kwaliteit, maar het contact met de grondstoffen houdt ook risico’s in. Bij ongeveer één op de vijf verwerkers ontwikkelt zich een epoxyallergie. De reactie kan al na enkele maanden optreden en is vaak zo ernstig dat de werknemer voor zijn beroep ongeschikt wordt verklaard. Bovendien is de kans groot dat men voor epoxy’s een leven lang gevoelig blijft. In de bouwnijverheid in Duitsland, waar epoxyallergie een erkende beroepsziekte is, worden ruim honderd nieuwe gevallen per jaar geregistreerd. Epoxyallergie komt ook veel voor bij ingeleende (uitzend)krachten die doorgaans minder goed worden geïnstrueerd dan vast personeel. Om inzicht te krijgen in het effect van de beschermende maatregelen, hebben BG BAU en Arbouw samen met de Universiteit van Utrecht de precieze oorzaken van de klachten onderzocht. BG BAU is de Duitse organisatie voor het verzekeren tegen beroepsziekten. Arbouw werkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de Nederlandse bouwnijverheid. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de verschillen tussen 179 werknemers met een epoxyallergie en 228 werknemers zonder allergie. Hieruit blijkt dat het gebrek aan goede instructie over de risico’s, onvoldoende beschermende kleding, geen of de verkeerde persoonlijke bescherming en gebrekkig reinigen en verzorgen van de huid de belangrijkste veroorzakers zijn. BG BAU en Arbouw pleiten er voor dat werknemers die met epoxy’s gaan werken, eerst uitvoerig worden voorgelicht over het beheersen van de risico’s. Douchen na het werk, of in elk geval het wassen van de handen en onderarmen, draagt het sterkst bij aan het voorkomen van klachten. Ook het dragen van volledig gedipte handschoenen van neopreen of nitrilrubber in combinatie met lange mouwen en broekspijpen helpt om blootstelling te voorkomen. Het treffen van deze en andere maatregelen moet er in de toekomst toe leiden dat personeel minder in contact komt met schadelijke stoffen en het aantal gevallen van epoxyallergie vermindert. Om bedrijven bij het voorlichten van werknemers te ondersteunen, heeft Arbouw kant-en-klaar materiaal voor een toolboxmeeting over epoxy’s gemaakt. Deze is gratis beschikbaar via www.arbouw.nl bij ‘Producten’. Werkgevers vinden hier ook de kant-en-klare toolbox over handschoenen. Reactie Vereniging Lijmen & Kitten: De VLK heeft kennisgenomen van het persbericht van Arbouw. Epoxy’s in de tegelzetbranche worden doorgaans ingezet op projecten waar specifieke eisen worden gesteld aan mechanische en/of chemische belastingen (zuivelindustrie, zwembaden, slachthuizen). Op grootschalige projecten zijn het vaak gespecialiseerde bedrijven die het aanbrengen van epoxyproducten uitvoeren. De VLK beseft dat het werken met epoxy’s vervelende consequenties met zich mee kán brengen. Het feit dat deze allergie bij zo’n 20 procent van de medewerkers voorkomt, herkennen wij uit de praktijk. De veronderstelling dat vak-

lieden door te werken met epoxy arbeidsongeschikt zouden geraken, dient echter te worden genuanceerd. ■ Voor iedereen die een bepaalde allergie of gevoeligheid heeft (o.a. stof, pollen, zon, cement) is het raadzaam om blootstelling te voorkomen of reduceren. Als toeleverende branche, zijn we voortdurend bezig met innovaties. Zo zijn er in de afgelopen jaren veel alternatieven voor epoxyproducten ontwikkeld. Ook indien er specifieke mechanische en/of chemische belastingen optreden. Uw leverancier licht u graag voor over de huidige mogelijkheden; ■ Het is altijd belangrijk om goede voorzorgs- en beschermende maatregelen (o.a. PBM’s) te nemen; ■ In het werk kan organisatorisch vaak worden geregeld dat medewerkers met een gevoeligheid voor epoxy niet worden ingedeeld op projecten waar epoxy wordt verwerkt. Binnen de tegelzetbranche zijn er doorgaans voldoende alternatieve werkzaamheden te vinden om blootstelling, in dit geval aan epoxy’s, te voorkomen! Het is geen ‘gelukkige match’ indien een vakman met gevoeligheid voor epoxy, juist bij een gespecialiseerd bedrijf voor epoxy projecten komt te werken of binnen een regulier tegelzetbedrijf juist te werk wordt gesteld om epoxyprojecten uit te voeren. Omdat iedere allergie als vervelend en ongewenst kan worden beschouwd, is het positief nieuws dat Arbouw en BG Bau nader onderzoek gaan doen naar de oorzaken van de klachten rondom het gebruik van epoxy.De VLK kijkt uit naar de uitkomsten van het onderzoek en adviseert haar leden en alle tegelzettersbedrijven om hun medewerkers op een goede wijze voor te lichten.

Vereniging Lijmen & Kitten, namens deze: Cees Pille ■ www.vlk.nu

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.