Bouverne Magazine | Nummer 4 | 2019

Page 1

BOUVERNE MAGAZINE | ?????

MAGAZINE | NUMMER 4 | 2019

BOUVERNE EXCLUSIVE

O L I V I E R C H A S TA I N G , C H A N E L OLE LYNGGAARD COPENHAGEN

124

INTERVIEW CESAR CASIER, HUGUES DE BREYNE, NINA TONOLI EN HET CHIRURGENDUO TONNARD & VERPAELE | HET ESTUARIUM VAN WHITSTABLE | DE MOOISTE GENTSE B&B’S B BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ?????

B L ACK BADG E Where freedom meets desire. Dare to be different. Rolls-Royce Motor Cars Brussels +32 2 686 04 76

More information about the new Cullinan Black Badge via rolls-roycemotorcars-brussels.be or via info@rrmc-brussels.be

126

B

BOUVERNE MAGAZINE © Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2019. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks.


INHOUD

BOUVERNE Magazine Ӏ Verschijnt 2x per jaar Ӏ Nummer 4 Ӏ Najaar 2019

Regie, productie en contact: Patrick Van Loo – +32 (0)474 824 500 – patrick.vanloo@skynet.be Verantwoordelijke uitgever: Antony Bouverne, Kortedagsteeg 37-39, 9000 Gent Bouverne Magazine is een private productie die niet bestemd is voor de verkoop. De distributie geschiedt enkel op privéadres en via deelnemende partners en gelieerde merken. Bouverne Magazine wordt met zorg gedrukt door Graphius.


F I N E J E W E L L E RY B Y C H A R L O T T E LY N G G A A R D

www

.OLE

LY N G G A A R D

. c om


INTRO Dear Bouverne customer, We are pleased to offer you the 4th edition of our Bouverne magazine. We are proud to welcome for 2019 two new exquisite jewellery labels to our portfolio: in spring ‘Maîtres Chainistes’ IsabelleFa from Germany and since this autumn Ole Lynggaard, fine jewellery from Copenhagen, Denmark. Especially for you, we had a chat with plastic surgeons Patrick Tonnard and Alexis Verpaele, Armani-model Cesar Casier, restaurants owner Hugues de Breyne, ballet dancer Nina Tonoli and Olivier Chastaing, creative director of Chanel Horlogerie. We invite you to discover the latest trends for this winter as well as the Bouverne Exclusive selection as a perfect gift for X-Mas and Valentine’s Day. Furthermore, we present you the latest trends and newest timepieces and jewels from all our prestigious manufacturers and partners. For the 4th time, we sought to edit a publication that reflects our passion and dedication, and we hope you will enjoy reading every page of it! See you soon in our shop! Christine, Alain & Antony Bouverne And the whole Bouverne-team

KORTEDAGSTEEG 37-39, 9000 GENT


THE ART OF

CRAFTSMANSHIP

www.Is�belleF�.deBOUVERNE BOUVERNE MAGAZINE MAGAZINE | TONNARD | ????? & VERPAELE

12

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | TONNARD & VERPAELE

“MET NANOVET KUNNEN WE ÉCHT VERJONGEN”

D

E GENTSE DOKTERS PATRICK TONNARD (57) EN ALEXIS VERPAELE (56) BEHOREN TOT DE WERELDTOP IN ESTHETISCHE CHIRURGIE. ZE RUNNEN DE PRIVÉ-KLINIEK COUPURE CENTRUM EN HET ESTHETISCH MEDISCH

CENTRUM 2 IN SINT-MARTENS-LATEM. DE VOORBIJE TWINTIG JAAR GENEREERDEN ZE EEN OMWENTELING IN HOE EEN FACELIFT WORDT UITGEVOERD. DAARNA ZORGDEN ZE VOOR EEN REVOLUTIE MET NANOVET. “ER ZIT EEN ARTISTIEK KANTJE AAN ONS VAK”

tekst

Bert Voet

fotografie

Thomas De Boever

‘Oma, je hebt een kalkoennek.’ Het is een frase die Alexis

In 1997 startte hij het Coupure Centrum voor Plastische

Verpaele ooit opving. De waarheid komt uit een kindermond, en

Chirurgie op, twee jaar later sloot Verpaele zich aan als vennoot.

ze kan hard aankomen. “Zoiets kan soms de druppel zijn om er

Sindsdien is er wel een evolutie in de bespreekbaarheid van es-

iets aan te doen”, zegt Patrick Tonnard, terwijl hij een goede fles

thetische chirurgie. “De mens is maakbaar en je gaat door het

wijn opentrekt. Mensen moeten

leven zoals je wil”, zegt Tonnard.

duidelijk nog steeds een drempel

“Sommigen hebben geen behoefte

over alvorens zich aan esthetische

aan een ingreep. Dat is prima. Maar

chirurgie te wagen. Vaak wordt ze als ‘onnatuurlijk’ bestempeld. “Zeker in intellectuele kringen is het not done”, zegt Tonnard. “Je moet maar waardig ouder worden, klinkt het dan. Maar slechts een minderheid is fier op z’n rimpels. Sommige mensen vinden ze

“Wij streven naar een zo natuurlijk mogelijk resultaat, bereikt op een eenvoudige en veilige manier”

wie dat wel wil hoef je niet stigmatiseren. De ene laat zijn haar en baard groeien, een ander laat zich tatoeëren – wat veel definitiever is dan esthetische chirurgie.” “Wij streven naar een zo natuurlijk mogelijk resultaat, bereikt op een eenvoudige en veilige manier”, ver-

verschrikkelijk. Natuurlijk is het

volgt hij. “Zodat je niet de stigmata

allemaal maar uiterlijk. Maar een

hebt van chirurgie – alle zichtbare

afbladderende gevel of een bluts in

tekenen die haar kunnen verraden.”

een auto is dat evenzeer. Toch hebben we er geen probleem mee

Hun devies is: yourself, but better. Of nog: become who you are.

om die te herstellen. Het taboe om datzelfde te doen met je aan-

“De nadruk ligt op jezelf. Esthetische chirurgie is er voor mensen

gezicht of lichaam is christelijk geïnspireerd, denk ik. Ik mag niet

die in de spiegel kijken en denken: ben ik dat?”

aan mij laten prutsen.”

“Het gaat om een terug aanpassen van het uiterlijk aan hoe iemand zich voelt”, vervolgt Verpaele. “We blijven steeds fitter op oudere

Prutsers zijn Tonnard en Verpaele allerminst. Ze leerden el-

leeftijd. Dat loopt niet altijd parallel met wat mensen in de spiegel

kaar ruim dertig jaar geleden kennen aan de universiteit, waar

zien. Daar spelen wij op in.” Anders dan wat we soms lezen zien ze

Tonnard met de grootste onderscheiding afstudeerde als arts.

geen spectaculaire stijging van het aantal mannen dat een ingreep

BOUVERNE MAGAZINE B 13


BOUVERNE MAGAZINE | TONNARD & VERPAELE

laat uitvoeren. “Dat blijft al jaren stabiel op vijftien tot twintig pro-

Een fysieke ingreep kan een grote psychologische impact hebben,

cent”, zegt Verpaele. “Ook dat blijft wat taboe. Sommigen sluiten

betogen ze. “Een fronsrimpel blokkeren met Botox zorgt voor een

zich op na een ingreep en gaan dat zeker niet aan hun vrienden

vriendelijker uitstraling, wat een invloed heeft op de manier waar-

vertellen. Het is ook niet altijd een prioriteit. Ikzelf zou mijn oog-

op je gepercipieerd en behandeld wordt”, zegt Verpaele. En uiter-

leden moeten laten opereren. Ik heb mezelf al drie keer op de lijst

aard is er terugkoppeling van wat je zelf in de spiegel ziet. Maar er is

gezet, maar telkens kwam er iets belangrijker tussen. Zo redeneren

meer. Er is onderzoek van de Gentse neurochirurg Dirk De Ridder

mannen vaak.”

over omgekeerde feedback van het uiterlijke naar het mentale. Er

“Wij hebben geen tijd om onszelf te laten bijwerken”, zegt

is bewijs dat de gelaatsuitdrukking een rechtstreekse invloed heeft

Tonnard.

op de geestestoestand. Met andere woorden: iemand die continu

Verpaele: “Ik heb wel een Botoxbehandeling laten doen. En mijn

fronst omdat zijn spieren gespannen zitten zal zich ook meer be-

zwembandjes laten verwijderen door ons fat freezing-toestel.”

drukt voelen. Als je die spierspanning verlicht met Botox voelen

Waarop Tonnard: “Ik zowat hetzelfde, ja. Wat Botox, als je er mid-

ze zich lichter.”

denin zit: waarom niet?” BOERINNETJE

De eeuwige jeugd is een haast mythologisch gegeven. Is esthetische chirurgie soms niet ook een recept voor een illusie? Waardoor

“Een van de allereerste patiënten op wie ik een facelift uitvoer-

mensen er nog ongelukkiger van worden? “Een Botox-behandeling

de was een pas gepensioneerd boerinnetje”, vertelt Verpaele. “Ze

moet je af en toe herhalen, maar dat mensen eraan ‘verslaafd’ ge-

kwam op consult in een voorschoot. Toen ze na de facelift terug-

raken, klopt niet”, zegt Tonnard. “Het is zoals je haar en nagels

kwam droeg ze een kleedje en had zich wat opgemaakt. En ook haar

knippen. Natuurlijk, verouderingskenmerken kunnen we terug-

man was opgekleed. Het was een nieuwe fase in hun leven.”

schroeven maar we zullen ze nooit kunnen stopzetten. Je kunt er

“De meeste voldoening haal ik uit een gelukkige patiënt”, vervolgt

nooit voor de rest van je leven even goed uitzien, zoals sommige

Tonnard. “We zien hoe ze na een ingreep opfleuren en zelfzeker-

mensen dromen.”

heid uitstralen. Ze zien zichzelf anders en gaan anders met zichzelf

“Van de dood gaan we hen ook niet redden”, zegt hij. Waarmee hij

om. En ze worden ook behandeld als zijnde jonger. In essentie gaat

aanraakt waarom hij voor esthetische chirurgie koos. “Ik kon niet

het over de kwaliteit van het leven.”

om met mensen die doodgaan – iets waarmee je in de algemene chirurgie sowieso wordt geconfronteerd. Die chirurgie is zeer destructief. Amputaties, kankers uitsnijden: daar had ik het moeilijk mee. Plastische chirurgie is zeer opbouwend. Je maakt iets nieuws. Onze equipe bestaat uit blije, positieve mensen.” Dat het zowat de meest lucratieve tak van de geneeskunde is, lijkt bijzaak. “Ja, we verdienen onze boterham”, zegt Verpaele, “maar als dat de grootste motivator is, word je er nooit gelukkig van. Ik ben wel begonnen met het idee om algemeen chirurg te worden. Maar via Patrick belandde ik op congressen voor plastische chirurgie. Daar gingen mijn ogen open. De creativiteit, het herstellen: dat is zo mooi. Ik heb ook reconstructieve chirurgie, microchirurgie en handchirurgie gedaan. Ik deed dat ook zeer graag, maar uiteindelijk nam mijn gevoeligheid voor esthetiek de overhand.” GRENSGEBIED

Soms wordt het vak wel simplistisch bekeken, weet Tonnard. “Zogenaamde huidtherapeuten in Nederland zijn lang niet altijd dermatologen maar gaan ver met peelings en injecties. Ook in Duitsland bloeit het alternatieve circuit. In ons land blijft het beperkt, maar in de buurlanden swingt het de pan uit. Er is een circuit van kwakzalvers, soms met schadelijke gevolgen. Als je ze goed wil uitvoeren is een Botox-injectie best een moeilijke ingreep.

14

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | TONNARD & VERPAELE

Niets makkelijker dan een voorhoofd platspuiten en er alle mimiek

na zo’n ingreep totaal onnatuurlijk was gaan uitzien. Vaak hadden

uit te halen. We horen en zien wekelijks klachten over onzorgvuldig

patiënten zichtbare tekenen van chirurgie en waren ze elke gelaatsex-

uitgevoerde ingrepen. Een ingreep is niet altijd onomkeerbaar. En

pressie kwijt. Wij gingen op zoek naar een methode om die klassieke

het blijft geneeskunde.”

facelift eenvoudiger te maken, met een natuurlijker resultaat, minder

“We zien ook overdrijvingen – die geen reclame voor ons zijn”,

risico op verwikkelingen en een vlugger herstel. Inspiratie vonden we

benadrukt hij. “Ik ken de chirurg van Michael Jackson. Hij wílde

in een techniek die de S-lift werd genoemd maar niet echt goed gedo-

er zo uitzien. We moeten zoeken naar de balans tussen het recht

cumenteerd was. Wij maakten daar de MACS-lift van, wat staat voor

om eruit te zien zoals je wil en onze morele code. Soms weten we:

Minimal Access Cranial Suspension. Zeker voor mensen van 45 tot

dit wordt echt onnatuurlijk. Ik kan erin komen als een prostitu-

55 is het niet nodig om heel hun gezicht open te snijden. Je kan iets

ee er excessief wil uitzien. Maar een jong meisje dat haar lippen

minder ingrijpend doen, vooral in de hals en het onderste derde van

overmatig wil opblazen: ik heb daar problemen mee en doe dat

het gelaat, dat zeer verjongend is. Bij een klassieke facelift maak je een

niet.” Hij ziet ook een verjonging van het publiek, binnen de vi-

grote insnede en leg je alles open. Wij maken de wang beperkt los met

suele Instagram-cultuur. “Sommigen nemen een selfie en jagen

een zo kort mogelijke insnede en plaatsen daar draden in om doorge-

‘m door apps die hen veranderen. Die beelden plaatsen ze dan op

zakte weefsels op te naaien. We gaan niet in de diepte en komen niet

sociale media.”

in de buurt van zenuwen. We werken ook enkel verticaal, terwijl een

Soms weigeren ze een ingreep. “Het is ook een beetje onze taak om

klassieke facelift meer naar achteren werkt – vaak met een resultaat

mensen tegen zichzelf te beschermen. Maar dan riskeer je op on-

alsof je door een windtunnel bent gelopen.”

line fora terecht te komen. Hij luistert niet. Dringt z’n eigen wil

Toen ze hun techniek publiceerden, geloofde men aanvankelijk

op. Doet uit de hoogte. En je kan je niet verdedigen. Dat is echt

niet dat dat kon, even goede resultaten boeken met zulke beperkte

een pest. Onze ethiek gaat soms ten koste van onze online-repu-

ingrepen. Vandaag wordt de MACS-lift wereldwijd gebruikt. Het

tatie. Ook binnen het vak is er misbruik, en een gebrek aan ethiek.

werd een hype en ze schreven er samen een wetenschappelijke mo-

Wat esthetisch chirurgen soms zelf op Instagram en Facebook

nografie over, om collega’s de techniek aan te leren. Later volgde

plaatsen!”

een tweede boek, samen met andere chirurgen. In 2017 stelden ze hun derde wetenschappelijk boek voor:

De afweging is soms moeilijk. “Er is een grensgebied”, zegt

Centrofacial Rejuvenation. Het werk bundelt alle behandelingen

Verpaele. “We zien veel mensen die zich slecht in hun vel voelen. Een groot aantal kunnen we helpen, anderen niet. Soms kan je zeggen: er is geen echt probleem, probeer wat positiever naar jezelf te kijken. Er zijn mensen met anorexia die een liposuctie vragen. Of pathologieën zoals Body Dysmorphic Disorder. Mensen die daaraan lijden zien zichzelf totaal anders dan ze in werkelijkheid zijn. Als ze zichzelf tekenen, doen ze dat bijvoorbeeld met een compleet vervormde neus of mond. Dan botsen we op ethische dilemma’s en grenzen. Dat gebied is delicaat. Soms verwijzen we door naar de psychologische of psychiatrische hulpverlening. Maar dat laten ze niet altijd makkelijk gebeuren. Het risico is ook dat als jij ze niet behandelt een ander het wel doet.” “Je haalt er ook geen eer van om die mensen te opereren, en al zeker niet op lange termijn. Het is zeer makkelijk om iemand met vragen over zijn of haar uiterlijk te destabiliseren. Dat is een kortetermijnvisie die zich wreekt. Ik probeer sowieso altijd eerst een oprecht complimentje te geven. Dan ontspannen ze al en kan je verder praten.” BAANBREKEND

Twee derde van de ingrepen die ze uitvoeren speelt zich af in het gelaat. Het was in dat gebied dat ze twintig jaar geleden de basis legden voor hun wereldfaam. “Toen gruwden veel mensen van het woord facelift”, vertelt Tonnard. “Veelal omdat ze iemand kenden die er

BOUVERNE MAGAZINE B 15


BOUVERNE MAGAZINE | TONNARD & VERPAELE

die de lifting aanvullen. En dat zijn voornamelijk vettransplantaties.

regeneratieve chirurgie gaat veel verder dan gelaatsverbetering en

Daarbij zweren ze bij lichaamseigen vet, en andermaal schreven ze

andere esthetische ingrepen. Ze kan ook dienen om wonden snel-

een prachtig verhaal. “Om het volumeverlies in je gelaat te corrige-

ler en beter te genezen. Huid kweken bestaat al maar is traag en

ren zuigen we elders vet weg en injecteren het vooral rond de ogen

tijdrovend. Dit gaat sneller en is productiever. Ook andere organen

en de mond, waar lifting weinig impact heeft”, legt Tonnard uit.

kan je ermee regenereren in plaats van ze te repareren. Bij artrose

“Daarbij zagen we dat lichaamseigen vet niet enkel volume creëer-

kan je kraakbeen genereren: dat is relevant voor zowat iedereen.

de maar ook de kwaliteit van de huid verbeterde – de textuur en

Er zijn ook publicaties over stimulatie en herstel van de haargroei.

pigmentatie. Ons vetweefsel zit vol stamcellen, die weefsel kunnen

Regeneratiechirurgie, dat is álles. Het zet de geneeskunde op haar

regenereren – in plaats van het te repareren. Dat is écht verjongen.

kop en kondigt een nieuw tijdperk aan.”

Wij ontwierpen een nieuwe techniek om de vetcellen die echt ver-

Het is baanbrekend, maar hoe het precies werkt weten ze nog

antwoordelijk zijn voor die regeneratie uit dat vetweefsel te halen.

steeds niet. “Stamcellen vormen slechts een kleine fractie van alle

Klassiek is dat een zeer moeilijk en duur procedé. Je moet er enzy-

cellen die verantwoordelijk zijn voor de werking van nanovet. Het

men zoals collagenases aan toevoegen. Dat mag tegenwoordig ook

gaat over veel meer dan dat – onder andere over een mix van re-

haast nergens niet meer: als je iets uit een lichaam haalt, er andere

generatieve stoffen en communicatie tussen cellen. Intussen is er

stoffen aan toevoegt en het vervolgens weer inbrengt ontwikkel je

een doctoraatsstudent bezig dat te onderzoeken. We hebben goede

eigenlijk een biomedicijn, wat moet geregistreerd worden. Wij von-

contacten met onderzoeksgroepen, vooral in het UZ Gent.”

den een eenvoudige, puur mechanisch en goedkoop procedé om uit

16

B

dat vetweefsel een vloeistof te maken om de huid te regenereren.”

DELEN

Toen ze in 2013 hun resultaten over het zogeheten ‘nanofat’ publi-

Waarom uitgerekend zij erop kwamen? “Dat heeft te maken met

ceerden, was het hek van de dam. “Aanvankelijk lachte men erom

creativiteit en nieuwsgierigheid”, zegt Verpaele. “En ook wel met

maar nu zijn er driedaagse congressen waar een volle dag wordt

het feit dat we met z’n tweeën werken en dingen uitproberen.

besteed aan mechanische dissociatie van vet”, zegt Tonnard. “En

Je kan natuurlijk niet op patiënten experimenteren. Je kan wel

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | TONNARD & VERPAELE

bestaande technieken modifiëren en kleine wijzigingen doen die minder invasief zijn, en dan kijken wat er gebeurt. Door vet mechanisch te emulsifiëren en in een huid te spuiten deden we niets verkeerd. Ik herinner me heel goed het moment waarop ik het voor het eerst in een ooglid spoot om de huid dikker te maken en donkere kringen te bestrijden.” Of hij die patiënt vooraf informeerde? “ We zegden dat het een potentiële oplossing was. Veel risico was er niet aan. In het slechtste geval verbeterde het niet en als het misliep konden we nog altijd ingrijpen. Dat is ook iets waar geen andere oplossing voor is. De huid is zodanig dun dat de donkerrode spier die eronder ligt erdoorheen schijnt. Er is van alles tegen geprobeerd, tevergeefs. Wij zagen na zes maanden die donkere kleur volledig verdwijnen. Dat was spectaculair.” “In theorie kan je wel experimenteren, maar daarmee breng je je patiënt in gevaar”, vult Tonnard aan. “Dat is ontoelaatbaar en krijg je nooit gepubliceerd. Wetenschappelijke publicaties worden onderworpen aan een ethisch comité en zijn peer reviewed: collega’s toetsen de wetenschap erin. Wij publiceren vooral in Plastic and Reconstructive Surgery, een Amerikaans toptijdschrift. De belichting van de foto’s, de tijd na de operatie: alles wordt minutieus gerapporteerd. Fraude bestaat natuurlijk in alle sectoren. Online krijgen we van alles te zien waar wij doorheen kijken. Fake.” Het is geen lucratief businessmodel, beweren de dokters. “Publiceren is delen met collega’s, ook al kost het veel tijd en energie”, zegt Tonnard. “Op het eenvoudige instrumentarium om nanovet te maken hebben we een royalty, maar daar worden we niet rijk van en het kan zo in China worden gekopieerd. De techniek kan je niet patenteren. Die kan iedereen toepassen. Het idee achter geneeskunde is dat patiënten er beter van worden.” Wat hen dan drijft? “Een beetje ons ego, wellicht”, lacht Verpaele. “Nooit content zijn”, zegt Tonnard. “Altijd iets willen verbeteren. Er zijn ook goede chirurgen die nooit publiceren. Maar een techniek komt tot wasdom door interactie met collega’s. Je praat, je onderwijst, je krijgt vragen,... Die return krijg je niet als je alleen in je kamertje zit. Op basis van ons werk hebben we allebei ook een doctoraatsthesis geschreven.” “Waarom schrijft een mens boeken?”, filosofeert hij. “Omdat je iets te zeggen hebt. Het is doorgeven. Aan je nageslacht, ook. Dat is de essentie van leven, denk ik. De eerste cel ooit deelde zichzelf en gaf haar genetisch materiaal door – alle informatie die erin zat. Doordat die genen verbeteren, is evolutie mogelijk. Dat is een wondermooi concept. En het is ook wat wij doen: we zijn haast ethisch verplicht om de kennis die we opbouwen door te geven. Dat is hoe de hele wereld door de geschiedenis heen vooruit kwam.” Slechter zijn ze er ook niet van geworden. Tonnard: “Het is door te geven dat je krijgt. Ik heb de indruk dat we in het buitenland bekender zijn dan hier. Nu ontmoeten we geregeld Amerikaanse chirurgen die we van haar nog pluimen kennen maar die onze

BOUVERNE MAGAZINE B 17


BOUVERNE MAGAZINE | TONNARD & VERPAELE

techniek gebruiken en er dankbaar voor zijn. Twee keer per jaar ge-

ultramoderne operatiekwartieren en de mogelijkheid tot over-

ven we ook intensieve cursussen aan dertig, veertig chirurgen uit

nachten. “Zo controleren we de kwaliteit van zodra de patiënt z’n

zeer uiteenlopende landen. Die lessen zijn natuurlijk niet gratis.

voet binnen zet tot de opvolging”, zegt Tonnard. “En dat voelt

En wekelijks worden we gevraagd om ergens te spreken of live chi-

hij of zij. Ziekenhuizen zijn onpersoonlijk en onderbestaft: daar

rurgie te doen voor een conferentiezaal vol chirurgen – soms 200,

lukt het niet om de dag na de operatie op te bellen om te vragen

soms 2000 – die vragen kunnen stellen over de techniek.”

hoe het gaat.”

“De publicaties, de boeken en de internationale congressen waar we maandelijks spreken: dat onderscheidt ons van veel collega’s. Weggaan

Esthetische chirurgie wordt ook in gewone ziekenhuizen bedreven.

is een deel van de praktijk geworden. Ik kan me niet meer voorstel-

“Dat is bijna enkel in België zo: een gevolg van politiek getouwtrek

len dat ik hier jaar in jaar uit binnen zit. We staan continu scherp en

om patiënten binnen te halen”, aldus Tonnard. “Het is een soort

komen naar huis met ideeën. Zo stuur je je praktijk naar een hoger

verdoken subsidiëring van esthetische chirurgie. Een ligdag van

niveau. Als ik een patiënt zie, zie ik direct wat beter had gekund.”

pakweg 400 euro reflecteert absoluut niet de reële kostprijs. Voor

CONCURRENTIEEL

18

B

een operatie onder algemene verdoving kost die bij ons een kleine 900 euro. Dat geeft een beter beeld.”

In 2008 richtten ze het Esthetisch Medisch Centrum 2 op in

Dat bedrag is zonder erelonen, die variëren volgens de ernst van

Sint-Martens-Latem: een volledig uitgeruste privé-kliniek met

de ingreep. “Voor een borstvergroting geldt een vast totaalbedrag

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | TONNARD & VERPAELE

van ongeveer 6000 euro. In een klassiek ziekenhuis kan dit voor

lelijke wonde kijken. Die patiënt zal zich nooit tegen ons keren.

4000 euro. Maar het is niet hetzelfde. Zo zijn onze prothesen

Terwijl een ander zal zeggen: doe er een vetverbandje op en kom

duurder – en ze gaan langer mee. Ingrepen in het aangezicht

over drie weken eens terug.”

kunnen fel variëren. Een facelift met alles erop en eraan kan 15.000 euro kosten. Daar zit ook ons ereloon en dat van de an-

KUNSTWERKJE

esthesist in, de kosten van het personeel, de operatiekwartier en

Twintig procent van hun klanten komt uit het buitenland. Vooral

de ontwaakkamer, een eventuele overnachting, de visites achter-

uit de EU, maar ook uit de VS en het Midden-Oosten. “Nu, Gent

af en de BTW. Wij werken niet à la tête du client. Als koningin

of Sint-Martens-Latem bekt nog niet zo goed als Londen”, lacht

Mathilde morgen komt, zal ze evenveel betalen.”

Tonnard. “En ook het omgekeerde gebeurt: er is medisch toerisme,

“We krijgen ook mensen uit de lagere sociale klasse over de vloer,

onder meer naar Turkije voor haarimplantaties. Sommigen zijn

die ervoor sparen zoals voor een veranda”, zegt Verpaele. “Dat

heel goed, andere minder. Ik ken een orthodontiste die haar facelift

zijn vaak zeer aangename patiënten. Ze zijn gemotiveerd en

liet doen in Tunesië, omdat het goedkoper was. Dat is des mensen.

groeien ernaartoe. En achteraf dragen ze zorg voor het behoud

Maar ze keerde terug met grote, onomkeerbare littekens. Ons vak

van het resultaat.”

is geen loodgieterij. Ga naar vijf chirurgen en je krijgt vijf keer een ander

Esthetische chirurgie is een concurrentieel commercieel circuit. “Als je de goedkoopste wil zijn, kan je besparen op veiligheid, kwaliteit en personeel. Wij hebben een verpleegster in de operatiezaal en in de ontwaakzaal – dat is niet dezelfde die heen en weer loopt. Voor de verdoving is er een anesthesist, geen verpleegkundige. We hebben negen mensen op de payrol, vijf die op zelfstandige basis werken, en een aantal

“Het is een vak van wetenschap, menselijkheid, psychologie en techniciteit, maar er zit ook een artistiek aspect aan”

resultaat.” Hij overhandigt me een tekstje dat hij recent schreef, over de principes die hij en Verpaele hanteren. Aesthetic Surgery: Manual Labor or Artisan Craftmanship, luidt de titel. “Het is een vak van wetenschap, menselijkheid, psychologie en techniciteit, maar er zit ook een artistiek aspect aan”, zegt hij. “Wij maken iets, creëren iets. Een kunstwerkje, zo je wil. Daarom zullen

fellows – afgestudeerde plastisch

wij nooit gerobotiseerd werken.

chirurgen die hier meewerken om

Artificiële intelligentie is tot op

de technieken van dichtbij aan te leren.”

zekere mate welkom, maar wij werken per definitie aan de buitenkant: we creëren vormen voor neuzen, borsten – van alles.

De MACS-lift leidt intussen een leven op zichzelf. “Sommigen la-

Een algemeen chirurg zal op termijn alles van aan zijn bureau

ten er nu een doen voor 3000 euro. Dat kunnen wij niet, want we

kunnen doen. Er zijn al computermodellen die beter in een oog

doen er altijd andere dingen bij. Gelaatsveroudering heeft drie as-

kunnen kijken dan een chirurg. Diagnostisch is dat fantatisch.

pecten: doorzakking, volumeverlies en een verlies aan kwaliteit van

Algoritmen toepassen kunnen computers beter dan mensen. Ik

de huid. Die moet je wat in harmonie houden. Je kan een nek strak

heb daar geen angst voor. We zullen dat in ons voordeel gebrui-

maken, maar soms klopt dat niet meer met de rest van je gelaat.

ken. Maar handelingen vervangen: I don’t think so.”

Je doet die dingen beter in één keer. Voor de patiënt ligt dat soms delicaat. Zoiets moeten we voorzichtig aanbrengen.”

“Een robot kan al een galblaas verwijderen, maar dat is niet echt een robot, veeleer een afstandsbediening die door een mens

“Wij zullen voor een ingreep soms het dubbele vragen maar la-

wordt aangestuurd”, zegt Verpaele. “Nu, autonome robots

ten niemand onze praktijk ontevreden verlaten. Ervaring speelt

komen er wel degelijk aan. Maar het succes van een esthetische

ook mee. Na 2000 ingrepen is het risico dat je een zenuw door-

operatie wordt voor de helft bepaald tijdens het intakegesprek.

snijdt of dat een stuk huid niet overleeft kleiner. Het is er nog,

Door af te toetsen wat iemand verwacht, wat zijn of haar ang-

maar je bewijst ook wat je waard bent wanneer er problemen op-

sten zijn en hoe we dat alles kunnen invullen. Als dat goed zit,

duiken. Dan de deur op je neus krijgen is het ergste wat een pa-

ben je bijna zeker dat het lukt. Maar een robot die tijdens zo’n

tiënt kan overkomen. Ook complicaties moeten we als chirurg

gesprek empathie vertoont met die mens, dat is pas voor over

op een ethische manier blijven opvolgen, en alle dagen naar die

vijftig jaar, denk ik.” B

BOUVERNE MAGAZINE B 19


BOUVERNE MAGAZINE | BOUVERNE EXCLUSIVE

Oorringen in wit goud gezet met peervormige diamanten en entourage in briljant €4.975.Ring in witgoud gezet met robijn, saffieren en briljanten €6.900.Oorringen in roze goud gezet met briljanten €2.550.-

BOUVERNE EXCLUSIVE 20

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE BOUVERNE MAGAZINE MAGAZINE | BOUVERNE | ????? EXCLUSIVE

Halssnoer in witgoud met hanger versierd met roze gouden pareltjes en afgewerkt met briljanten €8.750.BOUVERNE MAGAZINE B 21


BOUVERNE BOUVERNE MAGAZINE MAGAZINE | BOUVERNE | ????? EXCLUSIVE

Ring in wit en roze goud gezet met peervormige diamant en diamant in fancy yellow (p.o.a.) Ring in platina gezet met 2 peervormige diamanten in fancy orange €9.100.Ring in roze goud voor de helft gezet met briljanten totaal €5.300.Ring in roze goud met uitgesneden motief versierd met briljanten €4.190.22

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE BOUVERNE MAGAZINE MAGAZINE | BOUVERNE | ????? EXCLUSIVE

Ring in witgoud afgewerkt met roze toermalijn, tanzaniet en briljanten €4.750.Bijpassende oorringen €5.990.BOUVERNE MAGAZINE B 23


BOUVERNE BOUVERNE MAGAZINE MAGAZINE | BOUVERNE | ????? EXCLUSIVE

Halssnoer in witgoud met peervormige saffier en briljant €5.090.Oorringen in witgoud met peervormige saffier en briljant €5.200.Ring in wit goud met peervormige diamant en briljanten entourage (p.o.a.) 24

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE BOUVERNE MAGAZINE MAGAZINE | BOUVERNE | ????? EXCLUSIVE

Ring in wit en roze goud, versierd met klavertjes in briljant €3.700.BOUVERNE MAGAZINE B 25


BOUVERNE BOUVERNE MAGAZINE MAGAZINE | BOUVERNE | ????? EXCLUSIVE

Halssnoer collectie IsabelleFa in roze goud, versierd met briljanten €10.400.Bijpassende armband €6.390.26

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE BOUVERNE MAGAZINE MAGAZINE | BOUVERNE | ????? EXCLUSIVE

Ring in roze goud met pavage briljanten en afgewerkt met enamel. €13.800.Halssnoer in roze goud gezet met briljanten. €1.250.-

BOUVERNE MAGAZINE B 27


BOUVERNE MAGAZINE | BOUVERNE EXCLUSIVE

Halssnoer in roze goud met hanger afgewerkt met witte en grijze parelmoer en briljant €9.660.-

28

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | BOUVERNE EXCLUSIVE

Sautoir in roze goud met South Sea parels, smaragd en saffier €11.000.-

Ring in witgoud collectie IsabelleFa afwerkt met briljanten €13.300.BOUVERNE MAGAZINE B 29


Les bagues Brera séduisent par leur design et leur légèreté. En or rose ou blanc, elles sont mises en valeur par un pavage de dia-

BRERA

mants. Les bracelets de la collection Brera quant à eux sont d’un dessin aérien qui est aussi intemporel que celui de son chiffre huit, représentant l’infinité des courbes de la collection.

SABBIA Les nouvelles bagues Sabbia attestent du génie de Pomellato en matière de géométrie classique. Ces pièces aux formes rectangulaires inédites et pavées de pierres précieuses intentionnellement imparfaites peuvent ainsi être associées au cercle emblématique de la collection. De forme petite ou grande, les bagues Sabbia sont montées sur or rose et serties de diamants dans une palette monochrome de blancs, bruns et noirs.

30

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | POMELL ATO

ICONICA

Pomellato lance en cette fin d’année la collection Iconica, étincelant d’ors sculptés et enrichis d’un pavage a­rtisanal de diamants. Dotée de volume sensuel, elle propose des colliers et bagues serties de pierres fines multicolores, de diamants blancs, bruns ou noirs.

NUDO

Pomellato présente les irrésistibles créations Nudo ainsi qu’un tout nouveau sautoir, orné pour la première fois d’une pierre mystique, l’Obsidienne. La marque décline ainsi sa collection Nudo en trois versions avec des gemmes colorées – Nacre et Topaze Blanche, Topaze Bleu Ciel, ou Obsidienne, ainsi que des pièces avec pavé de diamants noirs et blancs.

BOUVERNE MAGAZINE B 31


“Ik ben iemand die moet ‘moven’. Hopelijk verandert dat in de toekomst, want écht gezond is dat niet.”

32

B

BOUVERNE MAGAZINE

BOUVERNE MAGAZINE | ?????


BOUVERNE MAGAZINE | CESAR CASIER

EN TOEN KWAMEN DE PULLS IN BEELD …

W

E ONTMOETEN DE ONDERNEMER CESAR CASIER IN ZIJN GENTSE APPARTEMENT EEN JAAR NA ONZE DEELNAME AAN DE ZOUTE GRAND PRIX AAN BOORD VAN EEN AUSTIN HEALEY. ENTHOUSIAST

ALS EEN JONGETJE DAT NAAR ZIJN EERSTE VOETBALLES MAG.

tekst

Pierre Darge

fotografie

Pierre Darge, Cesar Casier

“De Travel Guide Trippin was een logisch vervolg op de kook-

droeg – behalve om te sporten. Ik stond wel achter mijn merk maar

boeken. Ik ben verslaafd aan reizen, ben nooit geen twee weken

het was niet voor de volle honderd procent mezelf. Ik geef graag geld

na elkaar in ons land. Ik ben iemand die moet moven. Hopelijk

uit aan mooie, kwaliteitsvolle spullen en speelde daarom met de ge-

verandert dat in de toekomst, want écht gezond is het allemaal

dachte om een trapje hoger te mikken met iets waar ik 100 % achter

niet. Onderweg leg ik de uitzonderlijke momenten vast met mijn

sta en dat ik kan verkopen vanuit mijn eigen hart.

Leica en omdat ik steeds meer vragen van vrienden kreeg over toffe

En toen liep een jong meisje met haar mama de winkel van mijn

adressen van winkels, bars, restaurants en clubs, leek het me han-

moeder in Gent binnen. Ze was al fan van mijn T-shirts, had er en-

dig om die momenten te bundelen. In de uitgeverij Borgerhoff &

kele gekocht. Chloés ouders runnen een fabriekje van breiwerk in

Lamberigts vond ik een enthousiaste partner. Eigenlijk was het best

Sint-Niklaas en ze liet haar kaartje achter – “voor het geval hij ooit

plezierig om het boek samen te stellen en ik ben niet weinig fier op

een pulleke wilde maken”. Ik hoorde het verhaal van mijn moeder,

mijn eigen foto’s. Een echte gids is het niet omdat het leven dat ik

maar ben er aanvankelijk niet op ingegaan. Ook al bleef de idee wel

erin gestalte gaf soms erg vluchtig is. Een recept van stoverij, dat al

door mijn hoofd spoken. Tot ik besefte: everything in life happens

20.000 jaar bestaat blijft natuurlijk, maar een club in New York kan

for a reason. Dus trok ik naar Sint-Niklaas en het klikte meteen,

al na een jaar verdwijnen. Daarom is het ook nog een herinnering

we werden ogenblikkelijk goede vrienden. Ik leerde dat er vroeger

aan boeiende momenten die ik mocht beleven.”

in die streek wel honderd kleine fabriekskes waren met een weef­

EN TOEN KWAMEN DE PULLS IN BEELD …

“Het is begonnen met T-shirts en die waren een antwoord op de vele

getouw in de garage. Slechts twee overleefden en Saad & Besseleers was er een van, al liep hun personeelstoestand met de jaren van veertig naar pakweg twintig mensen.”

grappige quotes die door mijn hoofd flitsen. Die zette ik elk jaar op T-shirts en dat liep meteen vree goed. De productie ging vooral naar

“Hun verhaal boeide me, vooral omdat ik een fan van België ben

jongerenwinkels en ik was toch een beetje fier op dat label van Cesar.

en fier op mijn land. Daarom vind ik het jammer dat de meeste

Achteraf beschouw ik die stap als een bundeling van vingeroefenin-

Belgische merken in het buitenland produceren. Ook mijn goeie

gen. Ondanks het succes ervan merkte ik dat ik ze zelf nauwelijks

vriendin Inge van Essentiel, maar ook Dries Van Noten en Ann de

BOUVERNE MAGAZINE B 33


BOUVERNE MAGAZINE | CESAR CASIER

Meulemeester. Ik wilde beter doen en dus gingen we rond de tafel zitten, bespraken de kostprijs en zie, inmiddels ben ik al bezig het vijfde seizoen te tekenen en verkopen 28 winkels mijn pulls.” WAARAAN HERKENT DE KL ANT EEN PULL VAN CESAR?

“Ik ging voor een unisex product van hoge kwaliteit. In baby Alpaca of kameelhaar of lamswol. Het zijn schone, klassieke pulls met veel oog voor details. Voel toch hoe zacht dat Kasjmier wel is, en hoe persoonlijk die strepen op de mouwen die naar binnen lopen. Zie die in lamswol die ik super schoon vind en die in de winkel 270 of 320 euro kost – dat is niet goedkoop maar dat heeft alles te maken met de kwaliteit van het garen. Die keuze voor kwaliteit ben ik ook helemaal: ik koop liever één keer een topstuk dan tien keer brol. Ook toen ik nog bijna niets verdiende, spaarde ik voor een paar schone botten van Dries van Noten. En ik ben altijd al een fan van mooie pulls geweest, draag nu elke dag een pull van mezelf en ben daar superblij mee. TOCH BLIJFT HET EEN HELE STAP, VAN MODEL NAAR ONDERNEMER.

“Dat klopt, maar ik had één streepje voor – ik had al een naam gemaakt als model. Toch bleef het een kwestie van durven want ik stak al mijn centen in die zaak, zonder garantie op een goede afloop. Wat me geholpen heeft, is dat ik nooit wat gekregen heb van thuis en nu ben ik daar super blij mee. Ik was daardoor gewend om mezelf uit de slag te trekken, heb op mijn 25ste ook helemaal zelf mijn appartement betaald, inclusief de notariskosten. Het laatste seizoen tekende ik zeven modellen, in de toekomst worden dat er dertien of veertien. Dat betekent een verdubbeling van de investeringen, maar ik geloof erin. En een tag op Instagram van iemand met mijn pull aan schenkt me zoveel meer voldoening dan iemand die me in een magazine gezien heeft. Ik vind het gewoon heerlijk als de mensen me complimenteren met mijn creaties. Maar laten we met de voetjes op de grond blijven, ik noem mezelf helemaal geen designer. Ik maak eerst een mood-board, daarna een soort basisschets en trek daarmee naar Chloé, ze is geen ontwerpster maar helpt me wel met de creaties. Samen maken we van mijn idee een creatie die me op het lijf geschreven is. Het leuke is dat ik mijn eigen model ben, dus probeer ik het resultaat eerst bij mezelf even uit. En natuurlijk heb ik ook een voetje voor op vele anderen: ik zie de trends een jaar op voorhand, mijn stiefmoeder is modeontwerpster en docente op de modeacademie in Antwerpen en mijn eigen mamma runt al heel lang een winkel en geeft me feedback over welke modellen het beste verkopen in de shop. Mijn stiefmoeder Natalie helpt me met knopen en kleuren en met de kwaliteit want zij weet precies welke stof te veel gaat wollen. Kortom, het voelt fantastisch aan om zo goed omringd te zijn. Maar als het erop aan

34

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | CESAR CASIER

komt moet ik het allemaal zelf doen. Als de modellen klaar zijn, trek ik als een handelsreiziger naar de winkels waar ik persoonlijk de waar ga aanprijzen. Ik leg uit waar de inspiratie vandaan komt, waarom ik voor het materiaal heb, en trek het model zelf even aan. Ik neem vaak ook nog een vriendin mee, of laat gewoon iemand uit de winkel passen. Op een line-sheet met een overzicht van alle kleuren en maten laat ik de mogelijke combinaties zien en noteer de bestellingen. Om de risico’s te beperken laat ik alleen datgene produceren wat besteld werd, en hou op het einde van het seizoen nauwkeurig in het oog wat achteraf verkocht werd en wat niet. Nog vanmorgen ben ik met de auto gaan leveren bij Step by Step in Antwerpen. Ik neem daar de tijd voor een koffie en luister hoe de zaken lopen.” HET LIJKT ME TOCH NOG EEN HELE KLUS…

“Dat klopt en dat kan natuurlijk enkel omdat ik als model niet de hele tijd aan het werk ben, soms komt er zelfs een hele maand niets. Ik ben ook met de collectie begonnen omdat ik me zo nutteloos voelde in de periodes dat ik niet als model aan de slag kon. Vooral toen ik in New York woonde, knaagde dat. Vroeg ik me af wat ik daar in godsnaam uitspookte terwijl mijn leven eigenlijk in België was, waar mijn familie woonde en veel van mijn vrienden. Daarom wilde ik mijn put van nutteloosheid vullen met een uitdaging, een interessant project voor de toekomst. Ik was ook op zoek naar een houvast en een zekerheid die je als model moet missen, als de frustratie groeit omdat je niets anders kunt doen dan wachten op dat telefoontje.”

“Ik ben met de collectie begonnen omdat ik me nutteloos voelde in de periodes dat ik niet als model aan de slag kon.” IK VOEL DAT DE VOLDOENING DIE DE COLLECTIE JE BIEDT GROOT IS…

“Ik was onlangs nog bij Louis in Antwerpen waar ze Martin Margiela en Balenciaga verkopen, een winkel waar ik vroeger super graag ging shoppen. In België is dat dé winkel, de vrouw die de zaak runt is fantastisch, die heeft een visie en werkt met zeer degelijk personeel. Ze gaat alleen met topmerken in zee en nu kreeg ik daar toch wel een corner voor mijn creaties, die wat prijs betreft bij de meest toegankelijke zijn. Want je vindt daar kleedjes van 1500 of 2000 euro, en pulls van 700 euro.

BOUVERNE MAGAZINE B 35


BOUVERNE MAGAZINE | CESAR CASIER

niet leven, of toch niet op het niveau dat ik nu stilaan gewend ben. Al heb ik recent een campagne gedaan voor Tissot worldwide, die super goed betaald werd. Mijn modellenbureau zegt me dat ik stilaan een man aan het worden ben, rijper ben. Ik troost me met de gedachte dat een oude, schone, chique vent nog tot zijn vijftigste kan meedraaien. Maar intussen merk ik iets heel positiefs, dat dezelfde mensen blijven kopen en méér kopen. Kortom, het gaat niet langer enkel om Cesar Casier, maar over het product en dat vind ik natuurlijk fantastisch.” HEB JE DAT ZAKELIJKE INSTINCT VAN THUIS MEE GEKREGEN?

“Mijn moeder is altijd zelfstandige geweest, die runt al dertig jaar helemaal alleen haar eigen winkel en heeft ook niets van haar thuis meegekregen. ’t Is een vree mens, ze werkt ook op zaterdag en is daardoor een beetje de slaaf van haar eigen zaak maar dat wil ik niet. Mijn vader is uit ander hout gesneden, eerder een food obsessed bon vivant. Een Bourgondiër tot en met, maar wel een ras-verkoper van wie ik mijn passie voor het goed eten heb geërfd.” B

“Mijn modellenbureau zegt me dat ik stilaan een man aan het worden ben, rijper ben!” Ik gebruik dezelfde kwaliteit als Balenciaga van wie de pulls 300 euro duurder uitvallen. Dat kan alleen omdat ik alleen werk, geen mensen in dienst heb. En zoetjesaan ben ik de kaap van duizend pulls per seizoen gepasseerd. Natuurlijk droom ik soms van het buitenland, maar ik weet van Essentiel dat die stap zéér groot is, de investeringen navenant. Al zou ik natuurlijk wel echt mijn creaties bij Barneys in New York zien hangen, maar dat is nu echt wel dromen. Laten we zeggen dat een winkel in Parijs al heel erg fraai zou zijn.” WAT IS DE VOORNAAMSTE KWALITEIT VAN DE JONGE ONDERNEMER DIE JE GEWORDEN BENT?

“Doorzetten is heel erg belangrijk, nooit opgeven, in jezelf geloven – al is dat laatste niet altijd even gemakkelijk. En durven te springen natuurlijk. Maar het blijft riskant en als een winkel niet tijdig betaalt, lig ik daar echt wakker van. Als twee zaken met een groot order failliet zouden gaan, is mijn hele winst van een jaar weg. Anderzijds heb ik nog altijd mijn modellenwerk en da’s een niet te onderschatten luxe. Van elk van mijn bezigheden apart kan ik

36

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ?????

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 Plug-in Hybrid. 300 pk.

DSautomobiles.be

1,3 – 1,6 L / 100 KM

30– 36G CO2 / KM (WLTP)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.dsautomobiles.be/nl/inside-ds/verbruik-in-praktijkomstandigheden.html - Neem contact op met uw DS Store voor meer informatie aangaande de fiscale aspecten van uw voertuig - Afbeelding niet contractueel - Meer inlichtingen bij ons.

TRAXXION DS STORE LATEM

Emiel Clauslaan 100 9800 DEINZE | 09 335 10 78 | info@dsstorelatem.be

BOUVERNE MAGAZINE B 37


BOUVERNE MAGAZINE | ?????

BEDDING – BEDLINNEN – NACHTKLEDING – BEACHWEAR – LINGERIE

38

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ?????

W

at is zaliger dan ‘s avonds in je bed kruipen, wetende dat je metéén ondergedompeld wordt in een gevoel van totale ontspanning? Of tenminste... zo zou het moéten zijn?!

PRET-À-DORMIR Er zijn heel veel slaapwinkels, maar geloof ons als we zeggen dat Noppe Slaapcultuur er met kop en schouders bovenuit steekt.

geleden een volledig ‘pretverdiep’ bijgebouwd. Deze naam is een afleiding van hun online shop www.pret-a-dormir.be

Nathalie Noppe, haar man Danny en hun gedreven team begeleiden jullie op een uiterst persoonlijke en oprechte manier bij het vinden van uw ideale bed, matras of hoofdkussen.

Nieuwe bezoekers staan elke keer stomverbaasd over het fenomenaal aanbod aan nachtkleding, homewear, lingerie & beachwear.

Dit doen ze met een duidelijke visie over hoe ze uw slaap effectief kunnen verbeteren. Na meer dan 45 jaar krijgen zij daardoor nog dagelijks nieuwe klanten over de vloer, dikwijls gestimuleerd om langs te gaan door hun bijzonder trouw cliënteel. De uitmuntende service en warm onthaal dragen bij aan hun klantvriendelijkheid. Ze weten de ideale balans te vinden tussen traditie, ambacht en innovatie. Een vriendelijke, ongedwongen aanpak en een luisterend oor voor uw slaapwens, daar staan ze voor. Laat u dus meenemen in hun (h)eerlijk verhaal vol passie voor slapen. Want een bezoekje aan hun showroom kan 2 maand later zorgen voor een wereld van verschil! Het doel is om van je slaapkamer en je bed de beste plek ter wereld te maken, waar de stress van je afglijdt. Het ontbreekt Noppe Slaapcultuur ook niet aan dynamiek. Zo is er 3 jaar

Terwijl op de benedenverdieping alle aspecten van (technisch) slapen aan bod komen, is op de bovenverdieping de trendgevoeligheid van Nathalie zeer duidelijk. De enorme waaier aan merken en stijlen getuigen van excellente smaak en klasse. Van knusse slaapkleedjes tot ultra luxueuze pyjama’s of gezellige onepiece nachtkleding. Van basic beha tot de speciale lingeriecollecties. Tijdens de zomermaanden kan u kiezen uit de vele merken bikini’s en beachwear. Wandel ons pretverdiep binnen en voel je onmiddelijk thuis. Kijk op je gemak rond en beleef een onvergetelijke winkelervaring. Laat je inspireren door ons smaakvol gepresenteerde collecties, bedlinnen en accessoires. Volg alles over hun pretverdiep via Instagram@pretadormir Noppe Slaapcultuur is over al die jaren uitgegroeid tot een heus concept met focus op de slaapwereld, maar met een eigenzinnige twist.

Gentse Steenweg 9 9160 Lokeren Tel. 09 – 348 19 72 www.noppeslaapcultuur.be www.pret-a-dormir.be Instagram @pretadormir BOUVERNE MAGAZINE B

39


MEER WETEN?

Neem een kijkje ter plaatse bij Noppe Slaapcultuur, Gentse Steenweg 9 in 9160 Lokeren tel.: Tel 09 348 19 72 of surf naar de website www.noppeslaapcultuur.be. Wist je trouwens dat de winkel ook beschikt over een actieve Instagram account en een webshop? Je ontdekt hem hier: www.pret-a-dormir.be.


Model: SaltĂś | Bed leg: Classic Black | Fabric: Wool Black

|

carpediembedsofsweden | carpediembeds.com

Gentse Steenweg 9 - 9160 Lokeren, BelgiĂŤ | T. +32 9 348 19 72 | noppeslaapcultuur.be


BOUVERNE MAGAZINE | ROLEX

OYSTER PERPETUAL DEEPSEA SEA-DWELLER

- 44 mm Oyster case, waterproof to 3,900 metres (12,800 feet) - Patented Ringlock System case architecture - Helium escape valve - Unidirectional rotatable bezel with virtually scratchproof 60-minute graduated Cerachrom insert - Chromalight display (long-lasting luminescence) - Rolex-certified Superlative Chronometer - Manufacture Rolex self-winding mechanical movement, COSC certified - Paramagnetic blue Parachrom hairspring - Oysterlock safety clasp with Rolex Glidelock system for fine adjustment of the bracelet length - Fliplock extension link 42

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ROLEX

OYSTER PERPETUAL ROLEX DEEPSEA THE WATCH OF THE DEEP WATERPROOF TO AN EXTREME DEPTH OF 3,900 METRES (12,800 FEET), THE OYSTER PERPETUAL ROLEX DEEPSEA ILLUSTRATES THE SUPREMACY OF ROLEX IN MASTERING WATERPROOFNESS.

BOUVERNE MAGAZINE B 43


BOUVERNE MAGAZINE | ROLEX

DEEPSEA SEA DWELLER A LEGEND AMONG DIVERS’ WATCHES, THE OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER WAS CREATED TO ACCOMPANY THE PIONEERS OF DEEP-SEA DIVING

- 43 mm Oyster case, waterproof to a depth of 1,220 metres (4,000 feet) - Helium escape valve - Unidirectional rotatable bezel with 60-minute graduated Cerachrom insert - Chromalight display (long-lasting luminescence) - Rolex-certified Superlative Chronometer - Manufacture Rolex self-winding mechanical movement, COSC certified - Paramagnetic blue Parachrom hairspring - High-performance Paraflex shock absorbers - Oysterlock safety clasp with Rolex Glidelock extension system - Fliplock extension link on the Oystersteel version

44

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ROLEX

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36

For the first time, the Oyster Perpetual Day-date 36 is equipped with calibre 3255, a movement at the forefront of watchmaking technology. In 18 ct yellow, white or Everose gold, the new variants of this emblematic model are introduced with ombré dials or are entirely diamond-paved with a rainbow of sapphires for the hour markers.

BOUVERNE MAGAZINE B 45


BOUVERNE MAGAZINE | ROLEX

OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31

THE WATCH WITH ENDURING ELEGANCE

Rolex is introducing two new variants of the Oyster Perpetual Datejust 31 – one in a yellow Rolesor version (combining Oystersteel and 18 ct yellow gold), and the other in an Everose Rolesor version (combining Oystersteel and 18 ct Everose gold). The first watch pairs an olive green, sunray-finish dial with 18 ct yellow gold hands and Roman numerals – the VI set with 11 diamonds – while the second features a rosé-colour, sunrayfinish dial with hands and Roman numerals in 18 ct pink gold. The light reflections on the case sides and lugs highlight the elegant profile of the 31 mm Oyster case, which is fitted with a fluted bezel. Both combinations are equipped with calibre 2236, at the forefront of watchmaking technology, first introduced on the Oyster Perpetual Datejust 31 model in 2018.

46

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ROLEX

OYSTER PERPETUAL DATEJUST 36

THE WATCH WITH EVERL ASTING APPEAL

Rolex is also introducing two variants of the Oyster Perpetual Datejust 36 – both white Rolesor versions (combining Oystersteel and 18 ct white gold). The first version has a refined, black sunray-finish dial and fluted bezel, while the second combines a white mother-of-pearl dial with 10 diamond hour markers in 18 ct white gold settings and a bezel set with 52 brilliant-cut diamonds. The light reflections on the case sides and lugs highlight the elegant profile of the 36 mm Oyster case. Both watches are equipped with calibre 3235, at the forefront of watchmaking technology, first introduced on the Oyster Perpetual Datejust 36 model in 2018. Like all Rolex watches, the new Datejust 36 versions carry the Superlative Chronometer certification, which ensures excellent performance on the wrist.

BOUVERNE MAGAZINE B 47


BOUVERNE MAGAZINE | HUGHES DE BREYNE

48

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | HUGUES DE BREYNE

“HET GEHEIM? GEEN ZWART, EN NIET TE HOOG MIKKEN”

P

ATYNTJE, NENUPHAR, CAFE THEATRE, BRASSERIE KLOOSTER: IN GENT EN OMSTREKEN RUNNEN HUGUES DE BREYNE EN VERA POELMAN AL RUIM 20 JAAR EETHUIZEN MET TRADITIE. ZE DOORSTONDEN DE

CULINAIRE REVOLUTIE DIE DE STAD DOORMAAKTE MET GLANS. NIET DOOR HAUTE GASTRONOMIE TE BRENGEN, WEL MET DE EENVOUDIGE MAAR GOEDE KEUKEN.

“DAT IS NIET ZO MOEILIJK, HOOR.”

tekst

Bert Voet fotografie Thomas De Boever

Het zomert nog mooi na wanneer Hugues de Breyne ons ontvangt

Er hangt ook andere kunst, onder meer van Roger Raveel, naast

op wat wellicht het mooiste terras van Gent is, gelegen aan de

een werk van De Breyne’s moeder. En een collectie van 200 man-

Leieoever, onder het lommer van prachtige platanen. Al kan het

che à gigots. “Ken je dat?”, vraagt hij. “Veel mensen denken dat het

op zondag best druk zijn op het water. “Geregeld varen heelder

deurklinken zijn, of tapkranen – je kunt je niet inbeelden wat ik al

families in twee rijen voorbij”, vertelt hij. “Soms knalt er dan een

allemaal gehoord heb. Maar het zijn zilveren handvaten waarmee je

bootje tegen de oever. Om je ziek te lachen.”

een lamsbout die op het been gebraden kunt draaien en meenemen om aan tafel te versnijden.”

In 2012 nam hij Nenuphar over. “De zaak had vier jaar leeggestaan:

Nenuphar gaat terug tot 1795 en was volgens De Breyne onon-

niemand wilde dit. Ongelooflijk toch, met zo’n idyllische ligging?

derbroken open, aanvankelijk als herberg. “Dit was al een halte

De vorige eigenaars deden tien couverts per dag.” Hij kocht en

voor mensen die te paard vanuit Gent kwamen, onderweg naar

verbouwde het pand, waarin je ook ‘s winters bij schilderachtige

hun buitenverblijven.” Hij betreurt dat Afsnee niet bij Latem en

taferelen kunt tafelen. Binnen is een ruimte waarin de muren vol

Deurle hoort. Omwille van het dorp zelf, met z’n pittoreske kerk-

grote werken van de Latemse expressionist Gustave De Smet han-

je, maar ook omdat hij kreunt onder de parkeerproblemen, nu hij

gen. “Sommige klanten komen er speciaal voor naar hier”, zegt De

hier 150 couverts per dag serveert. “Niet alle buurtbewoners vin-

Breyne. “Toen wij hier arriveerden hingen ze in andere ruimtes

den dat fantastisch, en de stad Gent trekt er zich niks van aan. Ik

van het pand. De vorige eigenaars dachten dat het muurschilde-

wilde een stuk terrein kopen om een parking aan te leggen maar

ringen waren die je niet kon wegnemen. We brachten ze samen in

kreeg als antwoord dat dat niet aan mij is.” Het belet hem niet om

een aparte zaal. Gustave De Smet schilderde ze hier ter plaatse, in

verder te ondernemen. Momenteel richt hij vlakbij acht kamers in.

1895, om zijn huwelijk te betalen. Eigenlijk zouden ze moeten ge-

“Het wordt een autonoom hotel, apart van Nenuphar”, legt hij uit.

klasseerd worden bij het gebouw.”

“Je reserveert en betaalt online, waarna je een toegangscode krijgt.

BOUVERNE MAGAZINE B 49


BOUVERNE MAGAZINE | HUGUES DE BREYNE

Er is geen receptie, alles gebeurt online, en ontbijten doe je in de

In 1995 ging ik op eigen benen staan en begon in Deurle restau-

kamer. Eventueel breiden we het later uit naar andere gebouwen in

rant ‘t Keukentje. Dat liep erg goed en in 1999 volgde Patyntje

Gent. De inspiratie haal ik uit MiHotel in Lyon: zeer leuke kamers,

– dat teruggaat tot 1924 en zelfs verder, zij het honderd meter

verspreid over meerdere gebouwen in de stad.”

verderop. In 2000 kwam Kasteel van Wippelgem erbij. Maar

SUCCESVOL MAAR FAILLIET

feesten organiseren is een compleet andere stiel. Het was niet mijn ding. Ik was blij toen de gemeente Evergem dat overnam.”

“Ik ben oorspronkelijk van Deinze maar heb altijd in Gent rond-

Terwijl Nenuphar richting restaurant gaat, is Patyntje een brasserie

gehangen en voel me dus meer een Gentenaar”, vertelt De Breyne,

met de focus op echt Belgische gerechten zoals stoverij, handge-

terwijl kwekkende eenden langszwemmen en ganzen overvliegen.

pelde garnalen en tutjespap – grijze garnalen, aardappelen, een ge-

“Cafe Theatre nam ik over toen het mobiliteitsplan pas in voege

pocheerd eitje en karnemelk: een gerecht dat West-Vlaamse vissers

ging. Ik heb er geen last van en ben pro. Ik vind wel dat de stad meer

aten, na hun tocht op zee. Cafe Theatre is dan weer een kosmo-

bomen moet aanplanten. Onder meer de Korenmarkt is echt kaal.

politische brasserie die zich ook in Parijs zou kunnen bevinden.

Mensen hebben groen nodig.”

“Die zaak nam ik in 2016 over van Luc Van Oostende”, vertelt hij. “Ze draaide goed maar was failliet gegaan nadat een inval van de ar-

“Mijn vader was wisselagent en beursmakelaar. Niemand van de

beidsinspectie een zware boete had opgeleverd.” Dat herhaalde hij

kinderen is in zijn voetsporen getreden, al wilde hij dat graag. Toen

dit jaar met Brasserie Klooster, al had de faling daar andere oorza-

ik dertien, veertien jaar was deed ik al vakantiejobs in de horeca aan

ken. “Ik begreep echt niet dat dat failliet kon gaan. Ik vermoed dat

zee. Later begon ik bij Denis Bouckaert, de man achter onder meer

ze met het eten te hoog hadden gemikt. Aan het interieur hebben

de Brouwerszaal, het Druppelkot, het Waterhuis aan de Bierkant,

we een paar details gewijzigd, maar de keuken en de kaart verander-

de Karper, den Turk en sauna Aqua Azul. In 1994 verkocht Denis

den compleet.”

alles, trok naar Zuid-Afrika en begon er het restaurant Den Anker.

50

B

Ook dat werd een succes. In 2004 overleed hij in een auto-ongeval

SLAKKEN KWEKEN

tijdens een reis door Namibië. Zijn echtgenote Lies De Visscher

Daarmee belanden we bij een van zijn stokpaardjes. “Wij serve-

runt Den Anker nog steeds.”

ren een vrij simpele keuken”, legt De Breyne uit. “Geen crèmep-

“Hij was een brouwingenieur met een heldere visie. Ik deed aan-

jes en schuimpjes. Dat is goed voor een sterrenrestaurant, als je

vankelijk bureauwerk en heb er veel geleerd over het management

de techniek echt tot in de puntjes beheerst. Maar vandaag gaan

van dergelijke zaken. Later baatte ik voor hem in Sint-Martens-

mensen regelmatig uit eten. Ze willen ook iets ongecompliceerd

Latem Bistro Bachtenberghe uit – nu is dat Brasserie Vinois.

en lekker. Dat is niet zo moeilijk, hoor. Een goede steak, een

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | HUGUES DE BREYNE

frietje, een slaatje, een echte dame blanche zonder poespas er-

“Niks zwart, nul komma nul: alleen zo kan je investeren en groeien”,

rond. Zeker de keuken van Patyntje heb ik zelf zeer graag. Alleen

luidt zijn tweede stelregel. Waarom hij zo nodig vier zaken moet run-

goede producten van bij ons. Handgepelde grijze garnalen waar

nen? “Dat zal wel de aard van het beestje zijn. Ik heb geen hotel- of

niets overheen werd gestrooid: waar vind je dat nog? De appels

kokopleiding gevolgd maar had wel altijd een toffe equipe. Intussen

uit mijn tuin laat ik persen bij Lerouge in Zevergem. Ik heb ook

zijn dat ruim zeventig mensen, waarvan zes op kantoor. ‘s Zomers

mijn eigen kweeperengelei, voor

komen er nog heel wat bij. Behalve

bij de foie gras.”

Brasserie Klooster zijn alle zaken ze-

Hoewel elke zaak haar eigen karak-

ven op zeven open, en werken we met

ter heeft, keren nogal wat gerech-

twee ploegen. En neen, het wordt niet

ten terug. “Stoverij, vol-au-vent en paling in ‘t groen worden in ‘t Patyntje door één werknemer voor meerdere restaurants bereid”, legt De Breyne uit. “Voor de paling kregen Nenuphar en Patyntje in 2015 een vermelding in de Michelingids.

“Niks zwart, nul komma nul: alleen zo kan je investeren en groeien”

te veel. Ik heb zelfs goesting in meer. Zolang het voor mijn vrouw oké is, ga ik door. We werken al samen sinds het prille begin. In ‘t Keukentje deden we samen de zaal. Dat was helemaal mijn ding, tot in Patyntje een klant zeurde omdat ik zijn gezelschap niet aan tafel

Waarom zou je dan met verschillen-

kwam begroeten. Het was zeer druk,

de recepten werken?”

en eens zwaaien was niet genoeg. Sindsdien werk ik onzichtbaar achter

Dat de zogenaamd eenvoudige keuken zijn handelsmerk is, staat

de schermen. Het voordeel daarvan is ook: mits hetzelfde beleid is

experimenteren niet in de weg. “Volgend jaar ga ik thuis wijn-

zo’n zaak perfect overdraagbaar. In het Pakhuis zie je de patron ook

gaardslakken kweken”, lacht hij. “Vorig jaar probeerde ik dat al

nooit. Op café ligt dat misschien anders, maar ik vind niet dat je naar

eens. Alles liep goed, tot de hete zomer aanbrak. Ik woon in een

een eethuis moet gaan voor de uitbater.”

bosrijk gebied met beekjes en had geen rekening gehouden met ratten. Zij aten alles op. Deze winter zet ik alles klaar voor een

IEDEREEN RECENSENT

nieuwe poging. Ik volgde er een opleiding voor in Nederland

In een kwarteeuw is de culinaire scene in Gent fel veranderd.

en heb een vergunning. Veel andere restaurateurs willen mijn

Het grootste verschil met toen hij begon? “De televisiepro-

slakken nu al kopen.”

gramma’s”, luidt het zonder aarzelen. “Iedereen is recensent.

BOUVERNE MAGAZINE B 51


BOUVERNE MAGAZINE | HUGUES DE BREYNE

Veel meer mensen gaan op restaurant – ook zonder manieren: gere-

over het verloop van de service en als er een klacht komt, pluizen

geld springen kinderen hier in het rond. En sommigen dénken dat

we alles uit. Het beste en eerlijkste systeem is Resengo: mensen

ze weten wat ze eten. In Patyntje zijn mensen soms ontgoocheld

reserveren een tafel, komen eten, en de dag erna krijgen ze een

omdat ze veel goeds gehoord hebben en hoge verwachtingen koes-

mail waarin naar hun ervaring wordt gevraagd. Dat bekijk ik, de

teren. Maar het blijft een eenvoudige keuken. Vol-au-vent bereiden

rest niet. Op TripAdvisor en resto.be kan eender wie eender wat

we met Mechelse koekoek van bij ons, niet met een plofkip die

schrijven, ook als je er niet bent geweest. En dat gebeurt, al dan

geen licht heeft gezien. Niet iedereen schat dat naar waarde. Dat

niet door concurrenten. Ik hoorde onlangs dat iemand kritiek

kan frustrerend zijn. Maar goed, de meesten appreciëren het wel,

kreeg omdat de steak niet in orde was, terwijl er geen steak op

anders zouden we niet zoveel volk hebben. In de zomer doen we

de kaart stond. Op TripAdvisor kan je ook betalen voor een

met de vier restaurants 600 couverts per dag.”

hoge ranking of om kritiek weg te laten. Het resultaat is dat de punten er helemaal anders zijn. Daar doe ik niet aan mee. Het

52

B

“Er kán iets misgaan. En er gebeuren fouten. Maar mensen sturen

ontspoort.” Uiteraard gaat hij ook zelf vaak uit eten. “We wo-

de gekste klachten. Onze medewerkers brengen elke dag verslag uit

nen in Bachte-Maria-Leerne en eten vaak in Deurle en Latem.

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | HUGUES DE BREYNE

Ik kom nog altijd graag in ‘t Keukentje – dat nu gerund wordt door

maar mogelijk verhuist het restaurant naar een andere plaats in

de neef van mijn vrouw. In Gent eet ik graag in de Martino, bij

het gebouw. Eigenlijk zouden wij de foyer van de opera moeten

Pascaline. Het beste restaurant van Gent vind ik Oak. Marcelo en

zijn. Nu moeten mensen altijd naar buiten om in Cafe Theatre

zijn team zijn cracks voor wie ik enorm veel respect heb. Maar haute

te komen.”

gastronomie: ik kan dat niet. Om zoiets te doen zou ik een kok moe-

Vroeger kwamen in Cafe Theatre ook veel advocaten en rechters

ten vinden die het wel kan, en als die vertrekt moet ik weer een andere

hun zaken bespreken. Met de verhuizing van het Justitiepaleis

zoeken. Mijn keuken is haalbaar voor iedereen. Er zijn trouwens veel

moest hij dat opvangen. De verkoop van kazen van Van Tricht

restaurants die komen en gaan, vind ik. Te hoog mikken kan daar-

in de bar naast het restaurant was geen succes. Maar de Bloch-

mee te maken hebben. Upper, boven Taxi’s, is ook al gedaan.”

shop draait wel goed, verzekert De Breyne. Nadat de legendari-

Personeel vinden blijft het grote pijnpunt. “Ik hoor niets anders,

sche Bakkerij Bloch in de Veldstraat in 2008 de deuren sloot, nam

in elke sector. Daarom vind ik: laat zoveel mogelijk immigranten

voedingsbedrijf Culinor – bekend van gerechten van sterrenchefs

toe. Ik werk vaak met interims. Ook ongeschoolde mensen krijgen

voor Delhaize – de naam, de recepten en een aantal personeels-

een kans – sommigen kunnen het wel. Andersom hebben veel ge-

leden van Bloch over en installeerde in Destelbergen een nieuwe

schoolden in de horeca problemen met alcohol of drugs. Of fami-

bakkerij, waar de koeken en broden vandaan komen. De joodse

liale problemen. Mijn vrouw houdt zich bezig met het personeel.

familie Bloch is er niet langer mee verbonden. Momenteel loopt

Soms lijken we een sociale instelling. Elke dag is er wel iemand die

er wel een poppentheaterstuk van Luk De Bruyker alias Pierke

niet kan komen. Dan heb ik het over zaalpersoneel. In de keuken

Pierlala, en werd er een boek uitgegeven over het wedervaren van

is er zeer weinig verloop. Ritchie Pattyn werkt hier al vele jaren en

de familie tijdens WOII.

is nog nooit ziek geweest. Ook Frederik De Waele van Patyntje

“De Bloch-shop genereert een aangename va et vient”, aldus De

en Momo van Cafe Theatre werken al lang voor ons. Tom De

Breyne. “Mensen kunnen er afspreken en vergaderen.” En ‘s avonds

Maertelaere is nu de chef van Brasserie Klooster.”

is er de bar, die voor de Venuez Hospitality Awards 2019 op 2 decem-

MOUSTACHE

ber genomineerd werd als beste cocktailbar van België. Bartender Ruben ‘Moustache’ Patoor sleepte met zijn creaties ook al interna-

Voor Cafe Theatre is de opera belangrijk. Recent bevestigde de

tionale prijzen in de wacht, onder meer op de dance cruise The Ark.

Vlaamse Regering dat nog deze regeerperiode wordt gestart met

“Hij experimenteert onder meer met mijn kweeperengelei”, lacht

de hertekening en de broodnodige renovatie van het gebouw

De Breyne. “De cocktailbar heeft een aparte, gespecialiseerde equi-

– een project dat 60 tot 75 miljoen euro zal kosten. “De start

pe. Aan niemand van het andere personeel kan ik vragen om daar in

ervan kan voor volgend jaar zijn, maar ook voor over drie jaar”,

te springen. Ook voor mij is die cocktailterminologie Chinees. Nog

zegt De Breyne. “Op concrete plannen is het nog even wachten

Chinezer dan een sterrenkeuken.” B

BOUVERNE MAGAZINE B 53


BOUVERNE MAGAZINE | TUDOR

BLACK BAY BRONZE

The famous Black Bay Bronze model, winner of the “Petite Aiguille” prize at the 2016 Grand Prix d’Horlogerie de Genève and a symbol of TUDOR’s naval heritage, is now available in a new slate-grey model with shaded dial. Following the introduction of the first bronze model, a Black Bay with a chocolate brown dial, TUDOR continues to explore this rare bronze material with its characteristic patina. A new colour scheme based on slate grey now embellishes the dial and bezel of this imposing divers’ watch, whose aesthetics change over time and whose naval inspiration can be found in every detail. The impressive Black Bay Bronze also offers high technical performance thanks to its Tudor Manufacture Calibre MT5601.

BLACK BAY CHRONO DARK

To mark the Rugby World Cup 2019 and celebrate its partnership with New Zealand’s national rugby team, TUDOR presents a black version of its Black Bay chronograph in a limited edition with the same number of timepieces as All Blacks players since the team’s creation. An additional model will be added every time a new player is selected.

54

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | TUDOR

BLACK BAY CHRONO S&G

The first TUDOR chronograph, with a self-winding Manufacture Calibre, column wheel and vertical clutch is now available in an S&G version. Remaining faithful to the Black Bay aesthetic, the Black Bay Chrono S&G model makes the famous “snowflake” hands - the signature of TUDOR divers’ watches since 1969 - its own in a gold version refined for optimum readability against the domed matt-black dial. Its counters are hollowed and their champagne-colour creates optimum contrast. Following the TUDOR chronograph tradition, a date aperture is positioned at 6 o’clock. The main Black Bay characteristics are retained, in a slim 41-millimetre steel case and equipped with yellow-gold pushers inspired by the very first generation of TUDOR chronographs. A fixed bezel in yellow gold with a black anodised aluminium insert and tachymetric scale completes the face of this elegant, sporty chronograph.

BLACK BAY 32/36/41 S&G

TUDOR is expanding the offering of the Black Bay 32, 36 and 41 models, which are now all available in an S&G version with a new five-link yellow gold and steel bracelet, exclusive to these models. Just as sporty and even more elegant than ever, the Black Bay 32/36/41 S&G (Steel & Gold) models retain the aesthetic features of the Black Bay line, together with the reliability and historical connection to TUDOR divers’ watches. In the same spirit as the brand’s previous S&G models, this introduction adds a precious quality to the timepiece. Combining polished and satin-brushed steel together with satin-brushed yellow gold surfaces offers a subtle contrast and distinction as well as warmth to the case and bracelet. The choice between a lacquered black or sunray satin-brushed champagne-coloured dial allows the wearer to further refine the watch’s aesthetics, bringing distinction for the former and radiance for the latter.

BOUVERNE MAGAZINE B 55


BOUVERNE MAGAZINE | TUDOR

BLACK BAY P01

November 7th, 2019 – TUDOR’s Black Bay P01 wins the “Challenge” Prize at the 2019 Grand Prix d’Horlogerie de Genève, making it the 5th award TUDOR received in its seven years of participating! TUDOR introduces the Black Bay P01, a watch based on a legendary prototype developed in the late 1960s and proposed to the US Navy, and in so doing lifts the veil on a little-known aspect of its history. In 1967, TUDOR, who had been supplying the US Navy with divers’ watches since the late 1950s, began development of a technical model to replace the Oyster Prince Submariner 7928 reference, which was standard-issue at that time. This new watch needed to meet a set of specifications decreed by the American government and incorporated the results of the latest research into functionality and ergonomics carried out by the brand’s engineers. A development phase was launched which resulted in the production of prototypes, as well as a patent for a hitherto unseen function. This ambitious project, which carried the code name “Commando”, never came to fruition as the regular TUDOR divers’ watch, reference 7016, which replaced reference 7928 in the TUDOR catalogue, was eventually adopted by the US Navy. In 2019, the TUDOR Black Bay P01 model which stands for prototype 1 - is inspired by a prototype developed as part of this study and kept in the brand’s archives, only to have its unique aesthetic brought to life and mass-produced 50 years later.

Hinged end-link with rotating bezel blocking system

THE PROTOTYPE SPIRIT “Snowflake” hands, a signature of TUDOR divers’ watches, introduced in 1969

42 mm satin steel case with winding crown positioned at 4 o’clock Manufacture Calibre MT5612, COSC-certified with silicon balance spring and 70-hour power reserve

56

B

BOUVERNE MAGAZINE

Crafted in a contemporary sporty spirit, while at the same time adopting the principle of the winding crown at 4 o’clock and the prominent end-links of the 1960s model, the Black Bay P01 reflects the exploratory nature of the project, a cross between a divers’ watch and a navigator’s watch. The hinged end-link system on the period prototype was the subject of a patent in 1968, which covered a locking and disassembling system for the bezel to aid maintenance of the watch. The Black Bay P01 model does not literally reproduce this mechanism but borrows liberally from it, providing a stop system for the bidirectional rotating bezel via a mobile end-link at 12 o’clock. Black Bay P01 is waterproof to 200 metres and features hours, minutes, seconds and date functions. It is fitted with a domed matt-black dial with painted luminescent hour markers. Respecting the utilitarian aesthetic of the prototype that inspired it, the case is entirely satin-brushed for a matt finish.BOUVERNE MAGAZINE | BREQUET

CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT SQUELETTE 5395

B

REGUET HEEFT ERVOOR GEKOZEN OM DE NIEUWE CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT SQUELETTE 5395 TE VOORZIEN VAN EEN EXTRA DUN GANGWERK MET TOURBILLON, MET EEN DIKTE VAN 3 MM. EEN TECHNISCH EN ARTISTIEK HOOGSTANDJE DAT HET HANDWERK,

WAARVOOR DE HORLOGEMAKER GARANT STAAT, IN DE SCHIJNWERPERS ZET.

Er bestaan objecten die verwondering opwekken door hun intrinsie-

LICHTHEID EN TRANSPARANTIE

ke kwaliteiten. De nieuwe Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat

Dit kaliber 581 is zeer licht – de hele kooi weegt slechts 0,290 gram

Squelette 5395 is er ongetwijfeld één van. De extreme finesse van zijn

– en is uitgerust met een uitzonderlijke gangreserve van 80 uur,

Kaliber 581 had de Manufactuur reeds bij voorgaande creaties tot ge-

dankzij een “hoogenergetische” trommel die op 4 Hz slaat, wat een

durfde technische hoogstandjes gedreven. Met name het ontwerp van

bijzonder hoge frequentie is voor een tourbillon. Voor het eerst

de tourbillon moest volledig opnieuw worden bekeken, waardoor een

wordt hij volledig ontmanteld verwerkt en biedt zo een eigentijdse

unieke architectuur ontstond. Vandaag gaat het Maison nog een stap

interpretatie van deze voorouderlijke skelettechniek. De gouden

verder en vermindert het materiaal van dit reeds compromisloze uur-

platine en de bruggen zijn op zo’n manier uitgehold, dat de mecha-

werk met bijna 50 procent. Dit 18-karaats gouden kaliber flirt met de

nische anatomie van het uurwerk zichtbaar is. Breguet is een van de

grenzen van de natuurkunde en herinnert ons eraan dat de horloge-

laatste manufacturen die goud verwerken op dit prestatieniveau.

maker van Breguet een echte vakman is. De gravure, de guillochering en de afschuining zorgen samen voor een uitzonderlijk resultaat. EEN EXTRA PL AT UURWERK

58

B

HET KUNSTAMBACHT

Het is de buitengewone afwerking en decoratie die het uurwerk uniek maakt. Allereerst is er de guillochering van de resterende vrije

Het extra platte kaliber 581 is een meesterwerk van de horlogerie.

oppervlakken van de platine. Het ‘clou de Paris’-motief is gemaakt

Met zijn 3 mm dikte is het een van de dunste uurwerken met tour-

met diamanten, een methode die het werk een bijzondere glans

billon met automatisch opwindmechanisme ter wereld.

geeft, maar geen ruimte laat voor onnauwkeurigheden. Het is voor

BOUVERNE MAGAZINE


BREGUET CL ASSIQUE TOURBILLON EXTRA PL AT SKELET 5395

Kast van 18-karaats roségoud. Diameter 41 mm. Dikte 7,70 mm. Waterdicht tot 3 bar (30 m) Wijzerplaat in saffier, met Breguetsignatuur. Excentrische cijferring met Romeinse cijfers. Breguetwijzers ‘pomme évidée’ in blauwstaal. Skeletuurwerk: mechanisch met automatisch opwindmechanisme, gegraveerd en geguillocheerd. Gangreserve 80 uur. Tourbillonkooi in titanium. Kleine seconde op de tourbillonas. Armband van alligatorleer met gouden vouwsluiting.

het eerst dat Breguet zich waagt aan een dergelijke toepassing. De scherpe randen worden geduldig afgeschuind met een vijl tot een perfect gladde en regelmatige hoek van 45° is bereikt. Tot slot worden verschillende inscripties met de hand gegraveerd, en worden de draadjes die de gaten omringen met de hand aangebracht. EEN VERFIJND EN MINIMALISTISCH ONTWERP

Dit uitzonderlijke aanzicht wordt omhuld door een gecanneleerde kast, met daarbij een glazen box die ver uitsteekt boven het uurwerk. De wijzerplaat in saffier is voorzien van blauw-gouden indexen. De cijferring wordt verkregen door galvanisering en de minuten zijn met een laser gegraveerd en vervolgens gevuld met blauwe vernis. Dit verfijnde en minimalistische ontwerp wordt aangevuld met de traditionele blauwgemaakte “aiguilles pommes” en gelaste hoorns, geheel volgens de Breguet-stijl. De Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 is waterdicht tot 30 m en is verkrijgbaar met een grijs uurwerk in een roségouden kast, of met een roze uurwerk in een platina kast.

BOUVERNE MAGAZINE B 59


BOUVERNE MAGAZINE | BREGUET

BREGUET CLASSIQUE CHRONOMÉTRIE 7727

Kast van 18-karaats roségoud met fijn gecanneleerde flank.

Uurwerk: mechanisch met manueel opwindmechanisme met

Saffieren bodem. Diameter 41 mm. Gelaste kastaanzetten, ge-

secondestopfunctie. Genummerd en met BREGUET-signatuur.

schroefde staafjes. Waterdicht tot 3 bar (30 m).

Kal. 574DR. 14 lijnen. 45 robijnen. Gangreserve van 60 uur met aanduiding van gangreserve op 5 uur. Dubbele veerton. Zwitsers

Wijzerplaat van 18-karaats verzilverd goud met zes verschillende

echappement van silicium met ankergang in lijn. Dubbele spi-

met de hand geguillocheerde motieven. Afzonderlijk genummerd

raal op 180° van silicium. Frequentie 10 Hz. Magnetische assen.

en met BREGUET-signatuur. Cijferring met Romeinse cijfers.

Ingesteld op 6 standen.

Kleine seconde op 12 uur en 10e seconde op 1 uur. BREGUETwijzers van gepolijst staal met afwerking in “pomme évidée”.

60

B

BOUVERNE MAGAZINE

Armband in leder - vouwsluiting met 3 lamellen.


BOUVERNE MAGAZINE | BREGUET

BREGUET CLASSIQUE 9068 IN PAARLEMOER

HET NIEUWE HORLOGE CLASSIQUE 9068 BELICHAAMT DE BREGUET-STIJL, MET ZIJN ZUIVERE LIJNEN IN IRISEREND PAARLEMOER, IN EEN AAN VROUWEN GEWIJDE INTERPRETATIE.

De Classique 9068 wordt voor het eerst voorgesteld met een natuurlijke paarlemoeren wijzerplaat en is een toonbeeld van de horlogekunst van Breguet. Abraham-Louis Breguet vestigde zich in Parijs in 1775. Hoewel de barokke stijl op dat moment in trek was, vielen zijn sobere en verrassende creaties in de smaak. De neoklassieke Breguet-stijl, gecombineerd met de mechanische betrouwbaarheid, trok prestigieuze klanten aan, waaronder koningin Marie-Antoinette en later ook de keizerinnen Josephine en Marie-Louise, evenals de hertogin van Wellington ... In lijn met de zoektocht naar eenvoud is de wijzerplaat van de nieuwe Classique getooid met wit paarlemoer op een dunne roségouden of witgouden kast. 88 briljant geslepen diamanten verlichten het goud van de bezel en de kastaanzetten voor een extra glanzend effect. Het model tikt op het ritme van een automatisch kaliber met de essentiële functies – een grote secondewijzer in het midden en een datumvenster op III uur.

BOUVERNE MAGAZINE B 61


BOUVERNE BOUVERNE MAGAZINE MAGAZINE | BREGUET | ?????

Het Maison Breguet herinterpreteert de Reine de Naples en voegt er een frisse toets aan toe. Deze nieuwe stalen creatie is versierd met een blauw gelakte wijzerplaat, met een bijpassende denim armband. De Reine de Naples 8967 heeft de langgerekte ovale vorm die kenmerkend is voor de collectie. Het model is geheel gemaakt volgens de horlogemakerstraditie van Breguet en tikt op het ritme van het mechanisch kaliber met automatisch opwindmechanisme. Breguet heeft de wijzerplaat van de Reine de Naples 8967 kracht bijgezet met een diepblauwe lak met daarop turquoise blauwe krullen. Het oppervlak doet denken aan een sterrenhemel. Om dit effect te bereiken, brengt de vakman een lichte lak aan op het donkere, nog vloeibare materiaal. Bij dit contact versmelten de kleuren spontaan tot een uniek schilderij. De Arabische Breguet-cijfers 6 en 12 zijn op de boven- en onderkant van de wijzerplaat geschilderd in wit reliëf. De cijferring – gedecentreerd op 6 u – neemt de ovale vorm van de kast aan. Vanuit het midden stralen gegraveerde lijnen naar buiten toe, met aan de uiteinden ruitvormige facetten, mat verzilverd. Op de wijzers – die blauw oplichten in het donker – is een lichtgevend materiaal aangebracht, wat de leesbaarheid ‘s nachts verhoogt. Tot slot wordt de Breguet-handtekening tussen 9 en 12 uur gegraveerd, gevolgd door het unieke nummer van het stuk. De Reine de Naples 8967 heeft een stalen kast met een fijn gecanneleerde rand. De zachte vorm, de kroon op 4 uur, evenals de specifieke bevestiging van de armband zijn allemaal kenmerken die het horloge tot een vrouwelijk en origineel stuk maken. Door de transparante saffieren bodem is het kaliber 591C en de oscillerende massa in massief geguillocheerd goud te zien. gedecoreerd door de vakmensen bij Breguet. De chronometrische precisie van de Reine de Naples is getest in 6 standen en het horloge is waterdicht tot op 30 meter.

REINE DE NAPLES 8967 FANTASIE IN BLAUW 62

B

BOUVERNE MAGAZINE


DE TALENTI OUTDOOR COLLECTIE 2020 IS IN BELGIË ENKEL VERKRIJGBAAR BIJ DE BETERE TUINMEUBELEN-SPECIALISTEN. DE LIJST MET VERKOOPPUNTEN VERKRIJGT U OP AANVRAAG BIJ TABASCO AGENCIES : 0474 824 500 OF OFFICE@TALENTISRL.COM


BOUVERNE MAGAZINE | BREGUET VERSAILLES

QUAND LES FEMMES FONT L’HISTOIRE Plusieurs membres de la cour de France, dont Louis XVI deviendront de fervents collectionneurs des montres Breguet. En 1782, l’horloger réalise notamment la montre perpétuelle à répétition et quantième N°2/10 pour Marie-Antoinette. UNE COMMANDE SPÉCIALE

Ce n’est pas un secret, la reine apprécie les œuvres du maître et le prouvera en acquérant plusieurs autres garde-temps. Pourtant, une commande spéciale marquera l’histoire de la Manufacture et demeure encore un mystère aujourd’hui. Nous sommes en 1783. En cette fin de 18ème siècle, Breguet reçoit une commande très spéciale transmise par l’un des officiers des gardes de la reine. On attend de lui qu’il fabrique une montre dotée de toutes les complications et de toutes les avancées maîtrisées à l’époque. On ne lui impose ni budget, ni délais de livraison Un portrait de Marie-Antoinette

B

pour cette pièce d’exception. Il devra seulement remplacer les composants en métaux non nobles par de l’or ou du platine. Abraham-Louis Breguet se lance dans cette incroyable aventure en réalisant un gar-

REGUET FABRIQUE DE MAGNIFIQUES GARDE-

de-temps astronomique avec les caractéristiques de remontage qui ne

TEMPS POUR LES MESSIEURS. MAIS L’HISTOIRE DE

seront présentes que dans les montres bracelets des années 30. Il n’aura

LA MANUFACTURE EST AUSSI INTIMEMENT LIÉE AUX

jamais l’occasion de la livrer à la reine, guillotinée en 1793. L’horloger

MONTRES FÉMININES AVEC DES MONTRES D’EXCEPTION

travaillera pour d’autres grands noms comme Napoléon Bonaparte

QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ L’UNIVERS HORLOGER.

ou l’impératrice Joséphine, mais il n’abandonnera cependant pas ce qui peut être considéré comme l’un des véritables chefs-d’œuvre de

L’impératrice Joséphine, Caroline Murat, reine de Naples, la reine

sa vie. Cette montre N° 160, la Marie-Antoinette, qualifiée dans les

Victoria d’Angleterre et, bien sûr, Marie-Antoinette, reine de France,

livres d’archives comme étant la « montre d’or », ne sera finalement

sont autant de nom qui résonnent dans notre imaginaire. Autant

achevée qu’en 1827, soit quatre ans après la mort d’A.-L. Breguet.

de noms qui symbolisent l’élégance, mais aussi le pouvoir, et ont

Lui et la reine auront emporté leurs secrets dans leur tombe. On ne

été source d’inspiration pour la Maison Breguet. Si de nombreuses

saura probablement jamais qui se cachait derrière l’officier qui a passé

Manufactures préfèrent se cantonner à la gente masculine, Breguet

la commande, ni à qui la montre était réellement destinée. Etait-ce le

a toujours apporté une attention particulière aux montres pour da-

cadeau d’un amant éperdument amoureux de la reine ? Etait-ce un

mes. C’était le cas hier et ça l’est encore aujourd’hui avec des pièces

cadeau que la reine destinait au roi ? S’agissait-il simplement d’une de-

uniques, parfois dotées de subtiles complications, mais toujours en-

mande du roi ? Le mystère reste entier.

voûtantes. En choisissant une montre Breguet, on pense bien sûr au

64

B

passé, au temps ou Abraham-Louis Breguet (1747-1823) s’est taillé la

UNE MONTRE, UN DESTIN

réputation d’être l’horloger le plus talentueux et réputé de la place de

Il est difficile d’imaginer le temps qu’A.-L. Breguet, puis son fils,

Paris. Tout au long de sa vie, il a su faire preuve d’une exceptionnelle

ont passé de la conception à la réalisation de la Marie-Antoinette.

capacité d’innovation. Bousculant les codes de l’horlogerie tradition-

D’autant que, pendant la Révolution, il fût contraint de fuir la

nelle et préférant toujours allier la tradition à la modernité, il a réussi

France, son pays d’adoption, pour la Suisse. La pièce est exceptionnel-

des prouesses qui sont encore les fer de lance de la Haute Horlogerie

le et pourtant, on perd sa trace pendant plusieurs années. Les archi-

actuelle. On lui doit notamment la mise au point de la montre au-

ves de la Manufacture n’en mentionnent pas la vente et pourtant elle

tomatique dite « perpétuelle », l’invention du ressort-timbre pour

a bel et bien quitté la Maison. On sait juste qu’en 1917, elle devient

les montres à répétition et celle du premier dispositif anti-choc.

la propriété du britannique, Sir David Lionel Salomons, réapparaît

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | BREGUET VERSAILLES

Montre perpétuelle à répétition minutes sonnant à volonté les heures, les quarts et les minutes, la nouvelle Marie-Antoinette a tout d’une oeuvre d’art. Un quantième perpétuel complet affiche la date, le jour et le mois respectivement à deux, six et huit heures. L’équation du temps à dix heures annonce la différence quotidienne entre le temps solaire et le temps civil. Au centre, les heures sautantes et les minutes accueillent une grande seconde indépendante, ancêtre du chronographe, tandis que la petite seconde s’affiche à six heures. L’indicateur de réserve de marche de 48 heures côtoie un thermomètre bimétallique. Le mouvement à remontage automatique, dit perpétuel, intègre 823 composants aux finitions exceptionnelles. Les platines, les ponts, le moindre mobile de rouage de la minuterie, du quantième et de la répétition sont façonnés en or rose poli au bois. Les vis sont en acier bleui et poli; les points de friction, trous et paliers sertis de saphirs. Le savant mécanisme se dote en outre d’un modèle particulier d’échappement à levées naturelles, d’un spiral cylindrique en or et d’un balancier bimétallique. Un dispositif antichoc à double “parechute” vient protéger l’axe du balancier et les arbres de la masse de remontage contre les coups et les secousses. Elle est présentée dans un écrin en chêne provenant du domaine de Versailles.

Nicolas G. Hayek devant l’écrin réalisé pour la nouvelle Marie-Antoinette dans le bois d’un chêne centenaire déraciné lors de la tempête de 1999. Entretemps, la montre originale a été retrouvée, sans-doute lors du décès de l’un des voleurs. Heureusement intacte, elle a repris sa place au Musée.

BOUVERNE MAGAZINE B 65


BOUVERNE MAGAZINE | BREGUET VERSAILLES

Salon de compagnie du Petit Trianon.

Chambre de la reine au Petit Trianon.

Une vue actuelle de la façade du Petit Trianon, côté jardin.

Vestibule et escalier d’honneur

en 1938 pour une révision et sera finalement exposée au musée L.A.

à son épouse. Il devient son lieu de vie lorsque le protocole l’autorise à

Mayer d’Art Islamique à Jérusalem. Parce que la sécurité des lieux

s’éloigner de la cour. Un lieu privé où elle peut s’adonner à ses passions

laisse à désirer, la Marie-Antoinette y sera dérobée parmi d’autres

telles que le théâtre, la danse ou le jeu. Elle s’offre même le luxe de s’y

précieuses pièces horlogères en 1983. Conscient que les chances de

promener vêtue de simples robes en coton. La bâtisse deviendra une

la retrouver sont quasi nulles, en 2004, Nicolas G. Hayek, PDG et

auberge sous la Révolution. Napoléon la fera ensuite restaurer pour

véritable passionné de la marque, lance un incroyable défi aux hor-

sa sœur Pauline puis pour sa seconde épouse, l’impératrice Marie-

logers de la Manufacture. Celui de reproduire la fameuse montre de

Louise. L’impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, transformera

poche à l’identique. Ils ne disposeront que de quelques informations

le Petit Trianon en musée consacré au souvenir de Marie-Antoinette.

historiques et quelques rares documents et seront obligés de penser

En octobre 2008, le Petit Trianon ouvrait à nouveau ses portes au

comme le faisait A.-L Breguet afin de calculer à l’ancienne les dimen-

public après d’importants travaux de restauration, rendus possibles

sions et l’épaisseur de chaque composant du mouvement.

grâce au mécénat de la Manufacture Breguet. Ils avaient notamment

UN MÉCÉNAT POUR UN ÉCRIN

pour but d’assurer la conservation et la restauration des aménagements et décors intérieurs et extérieurs, la création d’aménagement muséo-

La mort d’un vieux chêne est à l’origine d’un magnifique travail

graphiques, la remise à neuf de l’ensemble des installations techniques,

de restauration et de conservation du patrimoine architectural.

les menuiseries ainsi que les appartements et la rénovation des meubles

En effet, un chêne centenaire sous lequel la reine aimait se reposer

d’époque. Dans les appartements, on peut par exemple découvrir le

avait succombé à la tempête de 1999. Nicolas G. Hayek sollicita l’au-

mécanisme des glaces mouvantes qui permettaient à Marie-Antoinette

torisation d’utiliser une partie de l’arbre pour réaliser un écrin de rêve

de préserver son intimité, mais aussi la bibliothèque de la reine ou

pour sa montre d’exception. Les meilleurs ébénistes seront mandatés

l’appartement de la dame d’honneur.

pour le fabriquer. Pour remercier les responsables de ce don, il déci-

Entretemps, la montre originale a été retrouvée, sans-doute lors du

de de lier le nom de Breguet à celui de Versailles en finançant la res-

décès de l’un des voleurs. Heureusement intacte, elle a repris sa place

tauration du Petit Trianon, un lieu intimement lié à la vie de la reine

au Musée. B

Marie-Antoinette d’Autriche. Sa construction date du règne de Louis

66

B

XV qui s’y installera régulièrement. Lorsque Louis XVI et Marie-

Texte : Magali Eylenbosch

Antoinette montent sur le trône, le Petit Trianon sera offert par le roi

Photo : © Château de Versailles, Christian Milet.

BOUVERNE MAGAZINE


TUINEN GUY MOERKENS

TUINARCHITECTUUR / TUINAANLEG / KWEKERIJ

KLAPSTRAAT 33 - 9831 DEURLE // GSM 0475 38 96 64 T UINEN@MOERKENS.BE // WWW.MOERKENS.BE


BOUVERNE MAGAZINE | WHITSTABLE

WHITSTABLE THE PERFECT SEASIDE TRIP!

W

HILE ENGLAND IS FAR FROM BEING THE IDEAL SUNNY BEACHHOLIDAY, THE QUAINT SEASIDE TOWN OF WHITSTABLE IS ONE GOOD REASON TO HEAD TO THE PEBBLY SHORELINE ALONG THE NORTH

COAST OF KENT AND THE THAMES ESTUARY.

words

68

B

BOUVERNE MAGAZINE

&

photography :

Along Dusty Roads UK


BOUVERNE MAGAZINE | WHITSTABLE

THINGS TO DO IN WHITSTABLE

Eat oysters, cockles and mussels. Seafood dietary preferences aside, there aren’t many recipes we don’t enjoy, but oysters, well, they come straight in at the top of our list. So, if you do love freshly collected oysters – as well as a whole plethora of other seafood – then you’ll be in heaven in Whitstable. Unsurprisingly, it’s pretty easy to find oysters in town. If you’re looking for the best, we recommend (we had it on good authority) Wheelers Oyster Bar in the town centre, the Whitstable Oyster Company by the water and the excellency named Crab & Winkle by the harbour. Note that the oyster season runs from September until April. Hanging out on the pebble beach. Venturing to Whitstable on a sunny summer Bank Holiday Weekend, the waterfront is undeniably busy, full of visiting families, local groups of friends and many fleeing Londoners. Yet, the crowds are never obtrusive – this is not the French Riviera nor the Costa del Sol! And, any other day of the year, we imagine it may even feel pretty empty. Even if there are crowds of holiday-makers – do not despair! You can simply make an enjoyable walk heading towards the colourful huts on the other side of the Old Neptune pub. You’ll quickly find yourself in near blissful isolation, save for the odd seagull or curious mutt on your walk. The beach here is divided by wooden structures called ‘groins’. Tankerton, a suburb of Whitstable, has a great beach.

BOUVERNE MAGAZINE B 69


BOUVERNE MAGAZINE | WHITSTABLE

“If you do love freshly collected oysters then you’ll be in heaven in Whitstable.”

70

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | WHITSTABLE

Boat and boxes at the harbour. The harbour is obviously a bus-

visit just for its glorious signage and decor. The queues are testa-

tling part of Whitstable, and we found it to be incredibly photo-

ment to its still being a favourite.

genic. Painted black fisherman’s huts, colourful boxes for the next

Pick your favourite beach hut. Nothing really says British sea-

morning’s catch, ropes and knots and buoys, lobster pots and fish-

side to the British more than cute little beach huts – and visiting

ing boats – it’s a typical harbour scene where one can snap away

on a lovely sunny day, we came to understand exactly why these

for hours.

wooden shacks are so sought after. Couples enjoying tea and the

Aside from the Whitstable’s Fish Market on the South Quay, there

Sunday papers, families having a barbecue on the beach, kids play-

is a selection of restaurants and cafes with terraces serving fish fresh

ing games, groups of friends around with drinks, snacks and sun-

as you could hope for. Proper paper-wrapped fish (not a bleak and

shine for company – all of them with a great sea view.

soggy battered cod) and chips, should be enjoyed with views on

If you’re tempted to buy instead of renting, bear in mind that these

the ocean. We recommend V.C. Jones (25 Harbour Street), a tra-

don’t come cheap. In fact, some Whitstable beach huts were listed

ditional family-run Fish & Chips since 1962. The place is worth a

a few years ago for £ 100 to 150,000.

BOUVERNE MAGAZINE B 71


BOUVERNE MAGAZINE | WHITSTABLE

Find the pretty and go local. We didn’t really expect it from a

Forts), seal spotting, Herne Bay Pier, sunset trips and day cruises

little English coastal town. But, from the pastel hues of the rows

in the Thames Estuary.

of dream beachfront houses to the vivid tones of the fisherman paraphernalia and Instagram perfect Wheelers’ and shops along

Accommodations. Hotels: The Marine, set on the Tankerton

Harbour Street, Whitstable is extraordinarily colourful and very

Cliffs, is a large luxury hotel with sea view – The Hotel

pretty in parts. If you really want to go local, try a local beer at the

Continental, a little down the road, has a bit more of a homey vibe

Old Neptune – an old white clapboard pub on the beach serving

and is just one minute from the beach. The Duke of Cumberland

the excellent Whitstable Bay beers – or savour a chilled out sunset

is a big friendly pub as well as a hotel restaurant in the heart of

with a picnic dinner on the pebbles.

Whitstable; good food, good music and good company! Cottages & Vacation Rentals: 3 Harbour Mews and The Beacon House

72

B

Sailing, cruising and boating. Check with the local boat owners

come highly recommended. Fisherman Huts, located right on

or go to the Whitstable Yacht Club, one of the oldest and largest

the sea front, is our favourite. Booking.com is a perfect website to

sailing clubs in England. The Club is situated along the coast just

select your preferred accommodation. Good pubs: Pearson’s Arms

there where the Thames Estuary meets the North Sea. Boat hire

and The Peter Cushing. If you prefer tea and cake, you might pre-

and boat tours are available at Greta (19th century sailing barges),

fer The Orangery Tea Rooms at Whitstable Castle. Seafood: The

Whitstable Boat Trips and Whitstable Boat Tours (powerful

Royal Native Oysters Stores are right on the beach and serve the

Zodiac). Do not miss trips to the Red Sand Towers (Maunsell

freshest seafood. Information: www.canterbury.co.uk

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | WHITSTABLE

ALSO TO DO & TO SEE.

Cathedral and Cathedral Precincts, St Augustine’s Abbey and St

Maunsell Sea Forts & Red Sand Forts: there are 7 towers in the

Martins Church, the Old City, the Canterbury Tales, the Westgate

Red Sands, at the mouth of the Thames Estuary. They are part of

Towers Museum & Westpoint and the Norman Castle.

the Maunsell Forts, armed towers built during the Second World War to help to defend London and the UK. Once decommissioned

The White Cliffs of Dover: The White Cliffs of Dover are per-

in the late 1950s, they were used for pirate radio broadcasting.

haps most famous as an iconic landmark, the white chalk face as a symbol of home and war time defence, but they have much more

Canterbury: the town is a historic English cathedral city and

to offer; stunning views, a serene walk and a wealth of wildlife. Also

UNESCO World Heritage Site. Visitors must visit the Canterbury

visit Fan Bay Deep Shelter and the lighthouse. B

BOUVERNE MAGAZINE B 73


BOUVERNE MAGAZINE | CHANEL

QUAND CHANEL REVISITE LA J12

I

L FAUT DE L’AUDACE ET DU TALENT POUR TOUCHER À UNE ICÔNE. ARNAUD CHASTAINGT, DIRECTEUR DU STUDIO DE CRÉATION HORLOGERIE DE CHANEL,

A RELEVÉ LE DÉFI EN MISANT SUR UN TRAVAIL QUASI CHIRURGICAL. LA J12 S’OFFRE UNE NOUVELLE JEUNESSE !

La J12 fait partie de ces petits miracles de l’univers horloger. Dès son entrée dans le monde, elle fait parler d’elle, ne s’affichant pas seulement comme la montre des stars mais devenant très vite une star parmi les montres. Atypique, un brin nonchalante, elle a tout pour plaire, le jour comme la nuit. Sportive mais élégante, blanche ou noire, elle est tout et son contraire. C’est une montre plurielle comme il en existe peu. Fallait-il y toucher ? Il y a quelques mois, nous aurions répondu « non ! » Aujourd’hui après l’avoir découverte dans sa nouvelle robe, on ne peut qu’admirer la précision des petits coups de scalpel donnés par Arnaud Chastaingt. À seulement 39 ans, cet homme raffiné et discret, à la tête du Studio de création de Chanel depuis 2013, a réussi à moderniser la belle sans lui ôter son âme. Pour la première fois, il s’est exprimé au nom de la Grande Maison, nous l’avons rencontré Place Vendôme, à Paris. ÊTES-VOUS ARRIVÉ PAR HASARD DANS L’UNIVERS DE L’HORLOGERIE ?

Oui et non ! En 2000, j’ai 20 ans et je suis étudiant en design. J’éprouve déjà un grand intérêt pour la Maison Chanel et je découvre la nouvelle montre qu’elle vient de sortir sur la page d’un magazine. Le coup de foudre est immédiat. À l’époque, je suis d’avantage séduit par le design que par sa dimension horlogère. Je me souviens surtout de la campagne de communication de Jacques Helleu, le créateur de la J12. Cette silhouette absolument parfaite, cette robe noire inédite, cette allure androgyne et aussi la posture autoritaire. La montre qui vous regardait de manière assez frontale. Elle a changé mon regard sur l’objet « montre » et sur l’horlogerie au sens large. Ce fut une véritable révélation pour moi ! On peut dire que ça a bouleversé ma vie. C’ÉTAIT D’AVANTAGE LE MATÉRIAU DE L A J12 OU L A LIGNE QUI VOUS INTERPELL AIT ?

L’objet dans sa globalité. La matière, je l’ai découverte un peu plus tard. La céramique était encore assez inédite. C’était une idée géniale

74

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | CHANEL

dans un univers un peu plus masculin. Mais c’est un masculin qui révèle la féminité. Et puis j’ai aussi beaucoup travaillé sur les déclinaisons et les évolutions de chaque ligne. NOTAMMENT L A J12. C’ÉTAIT UN RÊVE QUI DEVENAIT RÉALITÉ ?

Exactement ! Je considère la J12 comme ma muse. Elle m’a toujours inspiré mais n’en demeure pas moins impressionnante. J’ai d’abord choisi de ne pas toucher à la création originale de Jacques Helleu. Certainement par respect. Peut-être un peu par peur de mal faire. Mais il était aussi hors de question de la mettre entre parenthèse. Je l’ai d’abord entraînée sur des territoires où on ne l’attendait pas, lui offrant des looks un peu inattendus, parfois baroques. C’est à cette occasion que sont nées par exemple les J12.XS, Mademoiselle J12, … . VOUS ÊTES MALGRÉ TOUT ARRIVÉ À L A CONCLUSION QU’ELLE DEVAIT ÉVOLUER ?

Je savais que le face à face était inévitable et que ma responsabilité était de faire en sorte qu’elle reste contemporaine. Ce projet est né il y a quatre ans. Deux options s’offraient à moi. La première était de tout changer. La seconde, de tout garder. Et pour un créateur, c’est l’exercice le plus complexe qui soit. Tout modifier sans rien qu’a eu Jacques Helleu de l’utiliser, d’autant qu’on connaît ses qua-

changer est un véritable paradoxe. C’est devenu une obsession !

lités aujourd’hui. En 2003, la version blanche sort. Au même mo-

J’ai adopté une posture presque chirurgicale. J’avais parfois l’im-

ment, je termine mes études et je commence ma carrière dans l’horlo-

pression d’être un couturier en train de découdre entièrement une

gerie en intégrant la Maison Cartier. Était-ce le fruit du hasard ou un

robe dans le but de découvrir les moindres détails et de chercher à

choix inconscient ? Je deviens spectateur de la révolution que la J12

l’améliorer.

crée dans l’univers horloger. J’ai relu récemment le texte d’une journaliste qui disait : « Une Maison de mode s’est invitée dans le cercle fermé de l’horlogerie traditionnelle et a fait tomber les barrières. » VOUS AVEZ COMMENCÉ VOTRE CARRIÈRE DE DESIGNER HORLOGER CHEZ CARTIER, C’EST UNE CHANCE INOUÏE…

Oui ! Avec la naïveté et l’insouciance d’un jeune créateur, je dessine des montres de joaillerie, puis de Haute Joaillerie. Je suis resté 10 ans chez Cartier. Les cinq premières années comme designer horlogerie, ensuite on m’a confié la responsabilité du studio de création parisien. J’y ai été très heureux. Il n’y avait qu’une seule Maison qui pouvait me faire quitter ce poste, et c’était Chanel. J’ai une approche assez atypique. La mesure du temps n’a jamais été mon obsession. Le style, le design, l’allure le sont bien d’avantage. C’est peut-être la raison pour laquelle Chanel est venue me chercher en mai 2013. C’est une Maison où le style prime et la technique s’adapte. VOUS AVEZ DÉJÀ SIGNÉ DE BELLES CRÉATIONS DEPUIS QUE VOUS ÊTES CHEZ CHANEL ?

Il y a eu Boy.Friend, Code Coco et Monsieur de Chanel. Avec Boy. Friend, j’ai, en quelque sorte, assouvi un caprice en m’aventurant

BOUVERNE MAGAZINE B 75


BOUVERNE MAGAZINE | CHANEL

C’EST UN TRAVAIL D’ÉQUILIBRISTE ?

Exactement ! Et ça prend beaucoup de temps. Parfois on va trop loin et il faut revenir en arrière. J’ai modifié 70 % des composants présents dans la J12. VOUS VOUS ÊTES AUSSI PENCHÉ SUR LE MOUVEMENT ?

Pour moi, c’était une nécessité. Je voulais que la montre soit aussi belle à l’endroit qu’à l’envers. Le calibre était un composant à part entière de la signature visuelle du style Chanel. Résultat, nous sommes partis sur un nouveau mouvement automatique « maison ». DE LOIN, L’ANCIENNE ET L A NOUVELLE J12 SE RESSEMBLENT COMME DEUX GOUTTES D’EAU…

Je n’ai pas créé une nouvelle J12. C’est la J12 d’aujourd’hui et de demain que je vous présente. FOCUS SUR L A NOUVELLE J12

L’épaisseur du boîtier monobloc en céramique de 38 mm de diamètre a été subtilement augmentée tandis que le profil a été adouci afin de conserver les mêmes proportions à l’œil. Il est serti d’une glace saphir permettant d’admirer le nouveau calibre automatique 12.1, certifié COSC, conçu et développé spécifiquement par la ma-

76

B

nufacture Kenissi pour Chanel. Afin d’augmenter l’ouverture du

LE NOUVEAU CALIBRE CHANEL 12.1

cadran, la lunette a été affinée, le nombre de ses gouges passe de 30 à

Equipées pour la première fois d’un fonds saphir, les nouvel-

40. La typographie des chiffres et index a été redessinée. La largeur

les J12 embarquent le calibre 12.1 – un mouvement automa-

de la couronne a été réduite d’un tiers et son cabochon de céra-

tique issu des ateliers Kenissi, la manufacture de mouvement

mique légèrement aplani. Des indicateurs au niveau des heures ont

genevoise au sein de laquelle Chanel indiquait en début

été ajoutés au chemin de fer intérieur qui a, lui aussi, été redessiné.

d‘année avoir pris une participation.

Pour ancrer totalement la J12 dans les codes de la Maison, les men-

Ce qu’il convient de retenir, c’est que ce tout nouveau calibre

tions AUTOMATIC et SWISS MADE sont désormais étampées

12.1 Chanel, doté d’une confortable réserve de marche de 70

en typographie CHANEL, le SWISS MADE était intégré sur le re-

heures, bénéficie de la certification chronomètre COSC pour

haut. La typographie originale des chiffres a également été repensée

une précision et fiabilité optimisées. Il permet – et c’est là

pour l’optimiser et l’affiner. Appliqués sur le cadran, ils sont désor-

son intérêt esthétique majeur – de se révéler derrière un fond

mais en céramique. Les aiguilles ont été revues et corrigées. Heures

muni d‘une glace saphir dévoilant une masse oscillante en

et minutes ont désormais des largeurs équivalentes avec un ajuste-

tungstène sur roulement à billes orné d’un satinage circulaire.

ment dimensionnel des zones luminescentes en Super-LumiNova.

Texte: Magali Eylenbosch

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE BOUVERNEMAGAZINE MAGAZINE| ????? | CHANEL

J12 H5697 – 38 MM

J12 H5700 – 38 MM

J12 H5702 – 38 MM

J12 H5705 – 38 MM

Céramique haute résistance noire et

Céramique haute résistance blanche et

Céramique haute résistance noire at

Céramique haute résistance blanche et

acier – Cadran laqué noir – Bracelet en

acier – Cadran laqué blanc – Bracelet

acier – Cadran laqué noir serti de 12

acier – Cadran laqué blanc serti de 12

céramique noire

en céramique blanche

index diamants

index diamants

BOUVERNE MAGAZINE B 77


J12 PHANTOM BL ACK H6346 38MM

Céramique haute résistance noire et acier – Cadran laqué noir – Lunette tournant unidirectionnelle – Calibre 12.1 : mouvement Manufacture à remontage automatique – Réserve de marche d’environ 70 heures – Etanchéité de 200 mètres – Fonctions : heures, minutes, secondes.

J12 PHANTOMWHITE H6186 38MM

Céramique haute résistance blanche et acier – Cadran laqué blanc – Lunette tournante unidirectionnelle – Calibre 12.1 : mouvement Manufacture à remontage automatique – Réserve de marche d’environ 70 heures – Etanchéité de 200 mètres – Fonctions : heures, minutes, secondes.

78

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | CHANEL

MONTRE PREMIERE VELOURS

LA MONTRE PREMIÈRE ÉVOQUE PAR SON BOÎTIER LE DESIGN OCTOGONAL DE LA PLACE VENDÔME. UN SYMBOLE DE PERFECTION ARCHITECTURALE ET D’INTEMPORALITÉ QUI RÉSONNE AVEC LA FÉMINITÉ DE CETTE MONTRE. A GLISSER AU POIGNET DE JOUR COMME DE NUIT.D DEPUIS CETTE ANNÉE, PREMIÈRE S’ENRICHIT D’UNE VERSION EN OR JAUNE 18 CARATS SUR BRACELET EFFET VELOURS.

H6125

H6126

Or jaune et titane, bracelet en caoutchouc noir

Or jaune et titane, bracelet en caoutchouc noir

toucher velours, cadran laqué noir, mouvement

toucher velours, cadran serti de diamants taille

quartz haute précision, fonctions heures et

brillant, mouvement quartz haute précision,

minutes

fonctions heures et minutes

BOUVERNE MAGAZINE B 79


TUINEN ZWEMBADEN POOLHOUSES WELLNESS

BECAUS VANTEGEMSTRAAT 33 9230 WETTEREN T +32 9 363 09 63


www.becaus.be


BOUVERNE MAGAZINE | LONGINES

THE LONGINES MASTER COLLECTION INVITE LA COULEUR SUR SES CADRANS Cette année, Longines lance deux éditions, l’une habillée de gris, l’autre de bleu. Des variations chromatiques dans l’air du temps qui s’inscrivent parfaitement dans l’esprit classique et sobre de cette collection. Ces modèles se déclinent en plusieurs diamètres, afin qu’hommes et femmes puissent chacun trouver la montre qui siéra à leur poignet. Le fond transparent de la boîte en acier permet d’admirer le mouvement scintillant des calibres automatiques qui équipent ces pièces. Ces élégants garde-temps sont complétés par un bracelet en acier ou en alligator gris ou bleu, tous munis d’une boucle déployante.

82

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | LONGINES

LA NOUVELLE CONQUEST CLASSIC AFFICHE UN DYNAMISME RAFFINÉ Longines allie la féminité des matières à des lignes dynamiques pour donner naissance à la nouvelle Conquest Classic. Parfaitement adaptée aux exigences des femmes contemporaines, elle reste fidèle à l’élégance emblématique de la marque et se décline avec de nouveaux cadrans mêlant la nacre, les diamants et des notes de rose.

BOUVERNE MAGAZINE B 83


BOUVERNE MAGAZINE | LONGINES

LONGINES RAVIVE À NOUVEAU UN MODÈLE ICONIQUE DE LA MARQUE DES ANNÉES 30

Les pièces Heritage Classic sont un hommage à l’esprit pionnier qui anime les horlogers de Longines depuis ses débuts. Les garde-temps Longines puisent leur essence dans cette expertise. Boitier acier et cadran argenté – chiffres arabes peints et index, aiguilles en acier bleu – mouvement automatique et calibre L893 à remontage automatique, réserve de marche de 64 heures – fonctions heures, minutes et petite seconde à 6h – bracelet cuir.

84

B

BOUVERNE MAGAZINE


Hightech with soul Loewe bild 5 - OLED State-of-the-art OLED technologie in combinatie met een vintage design geïnspireerd op de Sixties. Creative Director Bodo Sperlein gebruikte hout als contrast met het ultra dunne 4.9 mm beeldscherm. Loewe bild 5 OLED biedt talrijke combinatiemogelijkheden. De Loewe bild 5 Oled heeft een ingebouwde harde schijf om uw favoriete programma’s op te nemen. Alle Loewe tv’s genieten van 3 jaar garantie en zijn “Made in Germany”. Er is reeds een Loewe bild 5.55 OLED vanaf 3.499 €. Loewe Gallery Lievegem/Gent Electro Mouton Kruisstraat 59/1 - 9930 Lievegem - www.selexion.be/elektro-mouton-zomergem/nl/


Puzzle Safari earrings in 18 kt. rose gold, white

Puzzle Safari earrings in 18 kt. white gold, black enamel

diamonds, brown enamel and two pairs of

and two pairs of interchangeable mother of pearls.

interchangeable mother of pearls.

PUZZLE

PLAYING WITH COLORS Flashes of Abstract Art and echoes of the Seventies in this Mattioli iconic line: Puzzle that bestowed the ready-to-wear jewellery its top degree of freedom. Games and imagination clink together in courageous trapeze shapes and colours. Smoothed angles and attractive irregular shapes to wear and change as desired. Puzzle is also at the very top for innovation in materials – coloured mother of pearls and wood.

Puzzle open work earrings in 18 kt. rose gold, silver and bronze

86

B

BOUVERNE MAGAZINEBOUVERNE MAGAZINE | CARTIER

MONTRES SANTOSDUMONT À QUARTZ Conquérir le ciel, élever son esprit et lutter contre la gravité : l’empreinte audacieuse de l’aviateur Alberto Santos-Dumont plane sur les nouvelles collections Santos de Cartier. Elles perpétuent l’esprit, le style et la soif d’élévation de ces hommes qui changent le monde à l’image d’Alberto Santos-Dumont. Simplicité, praticité, innovation sont les trois grands principes d’Alberto Santos-Dumont, ce pionnier du ciel qui commande en 1904 la première montre-bracelet moderne à Louis Cartier. Elle se porte au poignet pour pouvoir lire l’heure en vol. Son design pur, cadran carré dont les vis sont laissées volontairement apparentes, et l’ergonomie de son bracelet qui libère le mouvement, l’inscrivent déjà dans le futur. Elle est la montre d’un homme qui voit plus haut, conçoit plus de 22 machines volantes, cumule les brevets d’invention, met sa vie en jeu lors de chaque vol expérimental, reverse une partie de ses gains à des associations, invente un vestiaire fonctionnel et élégant.

88

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | CARTIER

La montre Santos-Dumont, petit et grand modèle, se décline dans les versions : • Or rose, bracelet en alligator gris foncé • Or rose et acier, bracelet en alligator noir • Acier, bracelet en alligator bleu marine Mouvement à quartz à haute autonomie, environ 6 ans. La montre Santos-Dumont de Cartier existe également en version chronographe extra-large à bracelet interchangeable et mouvement automatique, ainsi qu’en version Squelette grand modèle à mouvement manuel.

BOUVERNE MAGAZINE B 89


MANCHETTE ET MINI-MONTRE OR JAUNE ET MOUVEMENT QUARTZ Montre manchette et mini-montre : l’essence de la montre Panthère de Cartier est là. Celle d’une icône festive, hédoniste et ultra féminine dont Cartier pousse à l’extrême les limites joaillières. Avec la montre manchette, Cartier amplifie le bracelet fluide et soyeux de la montre Panthère de Cartier. Le cadran de la montre originelle s’excentre, le bijou prend le dessus, démesuré. Un maillon ajouré par endroit qui laisse entrevoir la peau, allège la matière. La décontraction et l’allure sont au rendez-vous. Avec la mini-montre, l’exercice de style repose sur la notion de proportions. Réplique du modèle original, elle en maximise la finesse. Un bijou délicat et doué pour les associations, jeu d’accumulation d’un bracelet à l’autre. Deux visages de l’intemporelle montre Panthère de Cartier, symbole inaltérable d’une élégance toujours plus libre, audacieuse et triomphante.

90

B

BOUVERNE MAGAZINE


life can be perfect with a cocktail RESTAUR ANT MA-DO: 12:0 0-14:0 0 & 18:0 0-21:30, VRIJ-ZAT: 12:0 0-14:0 0 & 18:0 0-22:0 0, ZON: 12:0 0-14:30 & 18:0 0-21:0 0 BLOCH DI-ZA 8:0 0-18:0 0 | COCKTAILBAR DI-ZA VANAF 18:0 0 W W W.CAFETHEATRE .BE | SCHOUWBURGSTRA AT 7 | 90 0 0 GENT | RESERVATIES 09 265 05 50 | INFO@CAFETHEATRE.BE   KOUTER | SAVA ANSTRA AT | KORTE MEER

BOUVERNE MAGAZINE B 91


“Hanne Danst gaf wel een realistische blik op de balletwereld. Het is zwaar, je weet dat je blessures krijgt!”

92

B

BOUVERNE MAGAZINE

BOUVERNE MAGAZINE | NINA TONOLI


BOUVERNE MAGAZINE | NINA TONOLI

“OP STRAAT IN JAPAN IS HET ALSOF JE BEYONCE BENT. ZALIG.”

Z

E OOGT ZEVENTIEN, IS 25 EN KLINKT OP EN TOP MATUUR. DE GENTSE NINA TONOLI STUDEERDE ‘WITH HONORS’ AF AAN DE ROYAL BALLET SCHOOL IN LONDON. DE AFGELOPEN ZEVEN JAAR WAS ZE BALLERINA BIJ HET

WIENER STAATSBALLETT. DIT SEIZOEN TRAD ZE TOE TOT HET DANSERSTABLEAU VAN HET NATIONALE BALLET IN AMSTERDAM, WAAR WE HAAR OPZOCHTEN. “IK HOU VAN DANSERS DIE IETS GÉVEN.”

Toen ze in 2017 als Strafste Gentenaar in de lokale adelstand werd

moeder is leerkracht Frans, vader financieel manager. Voor hen zou

verheven, nam haar zus de honneurs waar. “Ikzelf was toen in

het nooit betaalbaar zijn geweest.” Drie jaar eerder had ze thuis-

Wenen”, zegt ze, in dat kenmerkende internationale Nederlands,

haven Sint-Denijs-Westrem al ingeruild voor Antwerpen, waar ze

het dialect van een wereldburger. “Mijn taal is een mix. Mijn

haar dansopleiding aan de Koninklijke Balletschool begon en op

Vlaams niet typisch Vlaams, mijn Engels geen zuiver Engels.”

internaat ging. Daar zou de grote droom om als ballerina de wereld

“Ik zou het wíllen zijn, een echte Gentenaar”, gaat ze verder. Maar

rond te reizen groeien. “Het was niet dat ik dat per se hóéfde te

Gents heb ik nooit gesproken. Als ik er rondloop ervaar ik wel een

worden. Ik rolde er vanzelf in. Geleidelijk. Als kind stond ik altijd

thuisgevoel. Gent is mooi en gezellig. Ik hou van de nonchalan-

voor televisie te dansen. Ik wilde dat als hobby doen en trok naar

ce van de Gentenaars. Hun zelfrelativering, ook. De minachting

een lokaal privé-schooltje in Sint-Denijs, waar ik goede commenta-

voor al wie uit de hoogte doet. Met vriendinnen ga ik graag naar de

ren kreeg. Op m’n twaalfde moest ik een middelbare school kiezen.

Gentse Feesten, al kon ik dit jaar slechts één dag meepikken. Zoiets

De Koninklijke Balletschool Antwerpen is de enige school die klas-

zie je haast nergens. In Wenen is er het Donauinselfest, maar dat is

siek ballet combineert met algemene vakken. Ook daar moest ik

één weekend.”

wel eerst auditie doen. Dat ik werd aangenomen kwam vooral door mijn fysiek. Een lenig lichaam, mooie voetjes, goeie benen... En ze

“Ach, ik heb Gent verraden”, lacht ze. “Ik ben weinig thuis ge-

zagen dat ik dansen gééstig vond. Dat was voldoende. Technisch

weest.” Vijftien was ze, toen ze haar koffers pakte, de Eurostar

stond ik nog niet zo ver als veel andere meisjes.”

opstapte en naar Londen vertrok. Tijdens de zomerstage van de

Dat ze ‘al’ negen was toen ze met dansen begon, vindt ze zelf hele-

prestigieuze Royal Ballet School had ze goede commentaren ge-

maal niet laat, zoals sommige commentatoren. “Dat ligt voor ieder-

kregen. “Auditie doen was ik aanvankelijk niet van plan”, vertelt

een anders. ‘Hoe vroeger, hoe beter’, is niet per definitie correct.

ze. “Zo’n bekende school! Maar mijn toenmalige vriend had die

Als je te vroeg begint kan je slechte gewoontes en technieken aanle-

audities wel al gedaan. ‘Dán ik ook!’, dacht ik. Dat duwtje had ik

ren. Om professioneel danser te worden is het soms is beter niet te

nodig. En ik kreeg een scolarship om er mijn opleiding te vervolgen.

vroeg gekneed te worden. Met twaalf of zelfs veertien beginnen kan

Zonder die beurs had het nooit gekund. Het is heel duur. Mijn

volgens mij perfect. Het hangt af van je talent, je lichaam en je wil.”

BOUVERNE MAGAZINE B 93


BOUVERNE MAGAZINE | NINA TONOLI

METEEN RAAK

“In Londen had ik ‘house parents’, een soort opvoedsters. Maar ik moest wel voor mijn boodschappen zorgen en de was doen. Ik werd niet aan mijn lot overgelaten maar leerde wel zelfstandig zijn. Ik zat er samen met jaargenoten in een gebouw: mensen uit de Verenigde Staten, Japan, Brazilië, enzovoort. Zeer leuk! Mijn Engels ging er snel op vooruit. En zoiets opent je wereld, en jezelf. Het doet je groeien. Nu pas ik me overal snel aan. Toen ik zeventien was leefde ik zelfstandig en verdiende mijn eigen geld. Ik werd gedwongen om sneller volwassen te worden.” “Eens je er professioneel mee begint komt er wel veel meer bij kijken. Techniek, maar ook discipline. Terwijl je toch nog jong bent. Een stuk van het plezier wordt afgenomen. De leerkrachten zijn zeer belangrijk. De manier van lesgeven kan zeer verschillen, maar je krijgt geregeld te horen: dat trekt op niks. Dat is niet altijd gemeend, het is een manier om je beter te maken, maar toch: het was wel hard. Dat is een moeilijke balans. Zeer persoonlijk, ook. Sommige jonge dansers zijn zeer zelfzeker, anderen gevoelig. Voor mij was die harde aanpak goed. Ik was een nogal dromerig type. En die discipline en hardheid heb je nodig om snel vooruitgang te boeken. En om mentaal sterker te worden. Later krijg je na élke voorstelling correcties. Ook als het goed was, is er altijd een maar. Ik ben ook hard voor mezelf. Het echt voldane gevoel van een perfecte voorstelling te hebben gedanst, dat ken ik niet.” In 2011 kreeg ze de Britse Ballet Association Award en nadat ze in 2013 ‘with honors’ afstudeerde ontving ze een Award of Excellence. Niettemin volgde de klassieke waarschuwing: er zijn veel meer gegadigden dan jobs. Maar haar eerste auditie was meteen raak. Na een lange dag bij het Wiener Staatsballett kreeg ze als enige van tachtig meisjes meteen een contract aangeboden. “Technisch was het een goede auditie”, blikt ze terug. “De directeur zag iets in mij. Het is een vrij subjectieve, persoonlijke keuze. Eigenlijk is het een puur fysieke, stapsgewijze keuring. Je komt je presenteren, als een nummertje. De gesprekken volgen pas helemaal op het eind.” Ze gaat er te bescheiden over. Na andere audities kon ze ook aan de slag in het English National Ballet, het Birmingham Royal Ballet en het Bayerisches Staatsballett in München. “Maar Wenen was erg enthousiast over mij: daar ben ik voor gevallen.” Zoals iedereen begon ze onderaan de ladder in het corps de ballet – de groepsdansers. Maar al in 2014 werd ze gepromoveerd tot een van de demi-solistes, die ook in kleinere groepjes dansen, en twee jaar later tot tweede soliste, die soms alleen danst. Daarmee restte nog één trapje: aan de top staan de principles, ook wel de eerste solisten of prima ballerina’s genoemd. Zij dansen alleen, het hele ballet door; ze dragen het stuk. En altijd is er concurrentie – zeker onder de meisjes. Er lopen veel ontgoochelde dansers rond, erkent ze. “Ook hierbij speelde de directeur een sleutelrol”, zegt ze. “ Manuel Legris was destijds ook zelf snel gepromoveerd als danser. Hij pusht jonge dansers met talent en wilskracht.”

94

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | NINA TONOLI

Toch is er iets dat steekt. “Ballet wordt een beetje gezien als een oude kunst, is moeilijk te verkopen en komt vaak op het tweede plan”, zegt ze. “Mensen komen vooral voor de muziek. Dat was ontnuchterend: je hebt pas ‘Het Zwanenmeer’ gedanst en voor het orkest klinkt het applaus veel luider dan voor het ballet. Ook als ze slecht hebben gespeeld. Dat is soms erg. Dat wij er staan is mooi meegenomen: dat gevoel had ik soms. Naar mijn aanvoelen komt het publiek hier in Amsterdam wel meer voor het ballet op zich. De marketing ervan wordt ook beter verzorgd.” BUSINESS CL ASS

Na zeven jaar ruilde ze in september Wenen in voor het Nationale Ballet in Amsterdam. Ze is hier pas een week. Haar studio van 27 m² kost duizend euro per maand. “Als beginner verdien je zo’n 1800 euro, in de hoogste rang zowat 3000”, zegt ze. “Het blijft kunst, natuurlijk. Al is het vanuit fysiek oogpunt topsport. Ik denk dat we onszelf meer uitsloven dan een gemiddelde voetballer.” In het gezelschap zitten behalve nog drie Belgen ook dansers uit onder meer Korea, China, Japan, Brazilië, Argentinië, Italië, Spanje, Duitsland, Nederland en Engeland. “Ook sociaal is het herbeginnen. Maar de balletwereld is klein. Een paar mensen kende ik al van de summerschool. Ook op sociale media legde ik al wat contacten. Die nieuwe vriendenkring: dat komt wel.” “Nu kan ik nog makkelijk verhuizen”, zegt ze. “Al heeft het even geduurd om de stap te zetten.” Leonardo Basílio, de Portugese balLICHT APPL AUS

lerino met wie ze al vier jaar een relatie heeft, bleef achter in Wenen. “Mijn ambitie haalde de overhand”, klinkt het. Maar haar mimiek

Tonoli meet 1,65 meter, weegt vijftig kilogram en heeft schoen-

verraadt diepe emotie. “Nu vliegen we over en weer op vrije dagen.

maat 38. “Met die grote voeten groei ik meer dan een ander als ik

Misschien komt hij hier auditie doen. Ik moet hem nog overtuigen.

een pointe doe”, lacht ze. “Talent slaat in mijn ogen op het fysieke.

In Wenen komt er een nieuwe directeur, en er werden al 28 mensen

Dansen is lichamelijk belastend. Je moet soepel zijn, maar ook niet

ontslagen. Hij niet. Spijtig. Neen, dat meen ik niet. Hij zal hier wel

te slap – je moet sterke spieren hebben. Het ideale lichaam bestaat

snel staan.”

niet, maar sommige dansers hebben van nature een aantrekkingskracht. Je denkt: die heeft iets, naar hem of haar wil ik kijken. Het is

Er is wel vaker vuurwerk tussen dansers. “Er is veel fysiek contact,

moeilijk te vatten wat dat precies is. Dat speciale, dat vind ik talent.

je raakt elkaar voortdurend aan – ook gewoon als vrienden”, legt

Techniek kan je bijschaven. Een verhaaltje leren vertellen ook. Er

ze uit. “En in een balletstuk wordt ook gekust. Met de ene is dat

zijn zeer gespierde dansers met uitzonderlijke lichamelijke capaci-

al leuker dan met de ander. Ik doe het liever met iemand met wie

teiten. Ze draaien en springen dat je zegt: waw. Maar dat is niet

ik een goede connectie heb. Maar Leonardo en ik dansten weinig

altijd elegant of veelzeggend. De showpaardjes, noem ik hen. Ik val

samen. Ik vond dat beter: ik zou te direct zijn in mijn feedback.

meer voor dansers die emotie overbrengen. Simpel maar mooi af-

Maar ook dat is persoonlijk. Sommigen dansen wel graag met hun

gewerkt. Mensen bij wie je ziet dat er werk werd ingestopt, dat ze

eigen partner.”

iets geven.” Haar mooiste rol tot dusver? “Mijn eerste hoofdrol in ‘De noten-

Ze neemt ons mee naar de studio van Het Nationaal Ballet, waar

kraker’ tijdens mijn tweede jaar in Wenen was een cadeau, maar

ze voortaan zes dagen op zeven oefent. Ze danst zo’n zeven uur per

tegelijk een moeilijke, loodzware opdracht. Ook dat is een balans.

dag. “Elke dag start met balletles, waarna we voorstellingen repete-

Als het te moeilijk wordt moet je echt vechten om door het ballet

ren. Dat zijn altijd verschillende choreografieën tegelijk. Dat is ver-

te geraken. Het hoogtepunt vond ik de rol van Lise in ‘La fille mal

moeiend. En natuurlijk zijn er dagen waarop je niet graag repeteert.

gardée’. Daarvan kon ik meer genieten. Dat was niet té lastig, en de

Er zijn saaie en moeilijke, of voor dansers oninteressante stukken.

eigenwijze, verliefde dochter was leuk om te spelen.”

Het blijft een job.”

BOUVERNE MAGAZINE B 95


BOUVERNE MAGAZINE | NINA TONOLI

Hier in Amsterdam zal ze in een twaalftal voorstellingen per maand

eenvoudig.” Toch is ze geen onvoorwaardelijke fan van films als

verschijnen. “De grote kick is: na alle repetities eindelijk met je kos-

Black Swan. “Daarin wordt de danswereld wat te dramatisch

tuum op het podium staan en tonen waar je al die uren voor hebt

voorgesteld. Er zijn ook documentaires over Russische kindjes

getraind. Niet te veel meer nadenken, maar genieten van de show.”

die worden toegeschreeuwd, afgemept en uitgehongerd. Dat ge-

Ze werd opnieuw meteen soliste – wat niet evident is. “Zo zijn er

beurt. Maar in Londen was dat totaal anders. Het is niet zo dat

een zestal meisjes op tachtig dansers. Er zijn vijf principles. Dat is de

wij allemaal anorexiapatiënten zijn. Dan heb je geen energie om

ambitie. Me bewijzen zal tijd vergen. Nu wil ik vooral kansen krij-

te dansen. Russische scholen zijn overigens nog steeds steengoed.

gen om me te tonen. Ik hoop dus dat ik veel mag dansen. En dat ik

Er komen veel topdansers uit. Misschien zou dat voor mij té hard

mag dansen wat ik graag dans. Dat is niet altijd het geval. Daarvoor

zijn, maar ze stomen je wel klaar om eender wat aan te kunnen.”

moeten ze achter je staan. Maar het motiveert enorm.”

‘Hanne Danst’, de serie op Canvas waarin VRT-nieuwsanker

In Het Nationale Ballet zijn er meer tussenvormen in de hiërarchie.

Hanne Decoutere haar oude droom realiseerde om ooit als prima

Die speelt nog een grote rol in de danswereld en gaat verder dan het

ballerina op te treden met een gerenommeerd balletensemble, gaf

podium. Bij buitenlandse opdrachten is het niet ongebruikelijk dat

wel een realistische blik op de balletwereld, vindt ze. “Het ís zwaar.

de eerste solist als enige in business class mag vliegen. “Ik heb nog

En Hanne wilde pointes doen. Als dat jaren geleden is en je veertig

nooit in business gevlogen”, lacht ze. Feit is dat de competitie begon-

bent, dan wéét je dat ze blessures krijgt. Wij doen onnatuurlijke

nen is. “Als jonge danser wil je natuurlijk zelf de ster zijn. De direc-

dingen en overbelasten ons lichaam. We pushen tot het uiterste

teur en balletmeesters bepalen wie op het podium solo mag dansen.

en blijven gaan, blijven repeteren. Voor onze mentale sterkte is dat

Opnieuw is die keuze vrij subjectief. Je moet het wel kunnen, na-

goed, maar soms gaan we te veel dóór de pijnen, want we willen

tuurlijk. Niet iedereen heeft er de techniek en uithouding voor. Maar

graag deze of gene rol. Dat kan zich wreken.”

soms denk ik wel: die eerste soliste heeft dat toch niet echt verdiend.”

In Wenen was ze zelf een jaar out omwille van een blessure aan een

OUT

96

B

pees in haar voet. “In die periode ging ik niet werken. Het zou zielig zijn geweest, iedereen zien verder doen. Ik zonderde me af, deed

“Het dansen zelf is leuk gebleven, maar de vermoeidheid speelt

wat fitness en ging zwemmen. En behaalde mijn rijbewijs. Ik ging

me soms parten”, erkent ze. “Elke dag de moed vinden is niet

ook wat meer naar huis. Maar na afloop is het moeilijk om weer

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | NINA TONOLI

vertrouwen te krijgen. Niemand houdt je handje vast. De fysieke

ballet, maar zonder het klassieke te verliezen. Wenen was ook vrij

heropbouw duurde nog langer. Ik heb eruit geleerd zorg te dragen

klassiek georiënteerd. Hier in Amsterdam probeert men meer an-

voor mijn lichaam. Ik stop tijdig. De limieten opzoeken is voor elke

dere stukken te brengen. Dat is goed: het daagt me uit. Wenen was

danser een lastig leerproces.”

goed geweest. Het kabbelde wat voort. Soms heb je het wel gezien

JAPAN

als een gezelschap dezelfde stukken steeds herhaalt. Ik wilde eens met andere mensen werken, en eens een ander repertoire.”

Wat verwondert is dat er voor een opvoering doorgaans slechts twee weken wordt gerepeteerd. “Ook in ballet moet het steeds

Maar ze blikt met liefde terug. “Bijna elk jaar gingen we ook op

meer zijn en steeds sneller gaan”, zegt Tonoli. “Vroeger waren er

tournee met het hele gezelschap”, vertelt ze. “Zo kwam ik onder

minder stukken en minder stijlen. Je had meer tijd om ze in te

meer in Parijs, Oman en drie keer in Japan. Japan was de heftigste

studeren en de uitvoering artistiek te perfectioneren. Anderzijds

ervaring. Er arriveren is al indrukwekkend. De hele wereld is er an-

waren de dansers minder veelzijdig. Dezer dagen wordt er veel

ders. Van de taal begrijp je niets. In de supermarkt weet niet wat

meer van ons gevraagd. Je moet mooi zijn, én dat lichaam heb-

je meeneemt. Maar de mentaliteit is fijn: mensen zijn gereserveerd

ben, én zo vaak kunnen draaien, én je been tot hier brengen, én

maar altijd vriendelijk. En goed georganiseerd. We moesten er wel

iets kunnen vertellen. Moderne of neoklassieke stukken van cho-

hard werken en véél shows dansen, maar ze betaalden ons beter

reografen zoals William Forsythe, Edward Klug, Jiří Kylián of

dan hun eigen dansers. Zij kunnen er niet van leven, moeten er een

Mats Ek zijn experimenteler. Om daarin te dansen moet je open

andere job bij nemen. Japanners zien graag mensen van elders en

staan voor speciale creaties. Je moet je lichaam in allerlei vormen

willen hen kopiëren. Ze zijn nooit blij met zichzelf. Terwijl je als

plooien. Je gebruikt andere spieren en moet meer rekken en trek-

danser in Wenen op straat zelden herkend wordt, is het in Japan

ken. Het is wel evenwichtiger dan vroeger. Oude balletstukken

alsof je Beyonce bent. Zalig.” (Lacht)

zoals ‘Het Zwanenmeer’ zijn gemaakt voor vrouwen. Wij zwaantjes moeten afzien, de mannen niet. In de nieuwe stukken ligt

Haar droomrol? “Dat verandert vaak. Doe maar eens een drama-

dat anders.”

ballet. Een rol met een verhaal, waarin ik niet enkel moet lachen. Julia dansen, bijvoorbeeld. Klassiekers zoals ‘Het Zwanenmeer’

De grote traditie in klassieke dans is in ons land verloren gegaan,

en ‘Don Quichote ‘wil ik ook gedanst hebben – in de hoofdrol,

maar de Belgische moderne dans van bijvoorbeeld Anne Teresa de

bedoel ik: ik ben al veel zwaantjes geweest. En ook wat moderne

keersmaeker staat nog steeds hoog aangeschreven. “Daarvoor ben

en neoklassieke creaties. Er zijn veel genres die ik nog niet heb ge-

ik te klassiek opgeleid”, zegt ze. “En ik wil wel groeien in modern

probeerd.” B

BOUVERNE MAGAZINE B 97


BOUVERNE MAGAZINE | ISABELLEFA

TRUE CRAFTSMANSHIP

E

VERY PIECE OF JEWELLERY FROM ISABELLEFA IS ENTIRELY HANDCRAFTED IN A SERIES OF LABORIOUS STEPS. NOT ALL GOLD IS THE SAME. CENTURIES-OLD KNOWLEDGE IS THE SECRET FORMULA FOR OUR HOUSE’S OWN ALLOYS, E.G. OUR ‘ROUGEROYAL’, AN ELEGANT AND WARMLY RADIANT RED GOLD. CREATING A PIECE OF

JEWELLERY AT ISABELLEFA REQUIRES ‘MÉTIER’, ENORMOUS FORCE AND TREMENDOUS SENSITIVITY AND DEDICATION. OUR TRUE CRAFTSMANSHIP LIES IN OUR TECHNIQUES OF ROLLING PRECIOUS METALS, TRADITIONAL DRAWING, CUSTOM-TAILORING, ANNEALING, WINDING, SAWING, HOOKING, SOLDERING, STRAIGHTENING, ARMORING AND FINALLY POLISHING. ISABELLEFA’S JEWELLERY’S COMPONENTS ARE LIKEWISE INDIVIDUALLY HANDMADE. EACH CLASP IS SPECIALLY DEVELOPED AND CRAFTED TO SUIT ITS JEWEL. DIAMONDS SET INTO CLASPS DEMAND SPECIAL KNOW-HOW FROM OUR GEMSTONE SETTERS IN ORDER TO BE PERFECTLY SET INTO THE JEWEL AND HARMONIZE VISUALLY. FINALLY, EACH MILLIMETRE OF EVERY RING, BRACELET OR NECKLACE, AS WELL AS EVERY LINK IN OUR CHAINS, IS DRAWN AND FINELY POLISHED BY HAND BOTH INSIDE AND OUT. FOR YOUR PLEASURE!

98

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ISABELLEFA

Cha-Cha 45cm necklace RougeRoyal gold 63,59gr set with brilliants 0,52ct Cha-cha bracelets in pink and RougeRoyal gold

BOUVERNE MAGAZINE B 99


Ring in white gold 42,5gr set with brilliants 0,93ct

Creole earrings in yellow gold

Ring in RougeRoyal gold set with brilliants 0,26ct

100

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ISABELLEFA

Flix-Flex bangles and choker available in white, pink and RougeRoyal gold

BOUVERNE MAGAZINE B 101


BOUVERNE MAGAZINE | PANERAI

LUMINOR DUE, UN MATÉRIAU DIFFÉRENT, LE MÉCANISME DANS TOUTE SA GLOIRE.

V

S’ADAPTER

VÉRITABLE DÉFI TECHNIQUE RELEVÉ DANS LA PLUS PURE TRADITION

PANERAI

À

L’AUBE

DU

NOUVEAU

MILLÉNAIRE,

LA COLLECTION LUMINOR DUE NE CESSE D’ÉVOLUER POUR À

SON

ENVIRONNEMENT. UNE

RÉALISATION

TECHNIQUE,

FONCTIONNELLE ET ÉLÉGANTE. UNE MONTRE DÉJÀ CLASSIQUE.

Perpétuer une esthétique traditionnelle reconnue en lui insufflant un esprit contemporain. Préserver la créativité à travers une nouvelle approche. Conservant l’ADN de la gamme Luminor Due, Panerai ne change rien de son attitude et défie les conventions. Le mécanisme retravaillé de ces nouvelles montres permet d’en réduire encore les dimensions, toujours dans un esprit d’innovation. Naturellement enclin au changement, la Luminor Due n’est pas en reste pour ce qui est d’affirmer son identité. Ainsi, trois de ces nouveaux modèles adoptent un boîtier en titane satiné et un cadran bleu finition satiné soleil. Les trois autres montres s’éloignent un peu plus de l’originale, tout en préservant le style et la polyvalence qui ont fait son succès. Point commun à toutes : leurs mouvements Manufacture mécaniques et leurs bracelets interchangeables en un instant. Chaque montre est unique et donc écrit une nouvelle page de l’histoire moderne de la marque.

102

B

BOUVERNE MAGAZINE

PAM01045


BOUVERNE MAGAZINE | PANERAI

PAM00755

PAM1043

Sur le plan des matériaux, la Luminor Due 38mm se pare pour la

boîtier en acier inoxydable ou en GoldtechTM.

première fois de titane. Pour ce qui est des associations, la Luminor

Toujours dans cette quête de perfection, la Luminor Due propose

Due 42mm est le premier modèle de cette taille à combiner un boî-

un mouvement encore amélioré.

tier en titane avec un mouvement mécanique à remontage automa-

C’est ce qui a donné lieu à l’introduction du nouveau calibre P.900

tique. Enfin, du côté des fonctionnalités, la Luminor Due GMT

de 4,2 mm, d’épaisseur, l’un des mouvements automatiques les

Power Reserve 45mm est le premier modèle « 45 mm » de Panerai,

plus fins produits à la Manufacture Panerai . Il s’agit de la première

doté d’un bracelet interchangeable adoptant le système de détache-

montre Panerai automatique de ce diamètre à proposer un guichet

ment rapide.

dateur et une réserve de marche de trois jours. Naturellement prédisposées au changement, ces nouvelles montres

Mais la clé pour comprendre les trois nouvelles montres Luminor

Luminor Due sont proposées avec des bracelets interchangeables

Due réside dans leur sens du raffinement plus informel, exprimé

dotés du système de détachement rapide. Elles sont étanches jus-

à la perfection dans les modèles 38 et 42 mm proposés avec un

qu’à 3 bar (environ 30 m).

PAM1046

PAM1042

BOUVERNE MAGAZINE B 103Luxecruises heruitgevonden Bij Crystal Cruises reis je niet ‘zomaar’ aan boord van een luxeschip. Hier is nagedacht over élk detail. Van de fijnste materialen en het meest luxueuze interieur in je suite, tot de uiterst persoonlijke service van de attente crew in een van de toprestaurants aan boord. Alles is tot in de puntjes verzorgd en de culinaire verwennerij krijg je er gratis bij: van Braziliaans gegrilde vleesspecialiteiten tot heerlijke Aziatische specialiteiten zoals dim-sums of verse Japanse sushi. Om nog maar te zwijgen van de heerlijk verse ontbijt- en lunchbuffetten…


Bij luxecruise-specialist Cruise Plus in Sint-Niklaas beaamt

In de specialiteitenrestaurants Umi Uma en Prego kan je

men: “De doelstelling van Crystal Cruises komt overduidelijk

proeven van culinaire hoogstandjes uit Azië en Italië en in het

naar voor in elk aspect. De aandacht voor details en het

restaurant ‘Waterside’ heb je de vrije keuze voor tafelzitting,

brede keuzespectrum blijven tot op heden ongeëvenaard.

of proef nog meer overheerlijke specialiteiten in ‘Churrascaria’

Ruimte, rust, materialen van de hoogste kwaliteit en een

of ‘Silk Kitchen & Bar’. Zowel ’s avonds als overdag kan je

warme gastvrijheid dragen bij tot het gevoel van perfectie.

kiezen uit talloze activiteiten, variërend van Pilates of spinning

Het luxegehalte van Crystal Cruises wordt vaak vergeleken

tot lezingen over kunst en muziek, of wervelende shows en

met dat van ‘s werelds beste hotels. Die luxe geeft u geen

entertainment van topniveau. Je zal versteld staan van de

beklemmend gevoel omdat de service ook nooit opdringerig

klasse waarmee de professionele acteurs, muzikanten en

is. De ervaren bemanningsleden staan letterlijk altijd en overal

acrobaten de voorstellingen telkens opnieuw omtoveren tot

met de glimlach tot uw dienst en kijken er oprecht naar uit u te

een waar spektakel.

verwelkomen aan boord.” De mooi ingerichte buiten- en balkonhutten zijn uitermate verzorgd en variëren van 19m² tot 25m² terwijl de hogere Heerlijk dineren, zorgeloos verblijven

suite-categorieën tot wel 125m² groot zijn en voorzien van een eigen jacuzzi en butlerservice. Overal aan boord heb je een zee

Zowel qua dinermogelijkheden als types kajuiten en suites, heb je bij Crystal Cruises een uitgebreide waaier aan keuzes.

van ruimte en word je met de glimlach bediend.


Wine & Food Festival cruise met Crystal Cruises Van 7 tot 24 mei 2020 / 18 dagen

CRYSTAL SYMPHONY ***** Nu reeds vanaf:

€ 4.950

pp* incl. vluchten & EXTRA voordelen

Civitavecchia Sorrento

Troeven & highlights: + Crystal All-inclusive service: fooien, onbeperkt internet, sterrengastronomie en dranken met ‘open bar’ service + Vluchten heen/terug vanuit Brussel + transfers ter plaatse eveneens inbegrepen + Overnachting in de havens en 2 dagen ter plaatse in Dubai en Muscat (Oman) + Het prachtige in rotsen gebouwde stedencomplex Petra (vanuit Aqaba, Jordanië + De Rode Zee en doorvaart van het Suezkanaal + 8 zeedagen om heerlijk te genieten van alle inbegrepen faciliteiten aan boord * Gepubliceerde vanafprijs geldig voor verblijf in een Stateroom Picture Window (cat.

E2) op basis van dubbele bezetting en steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Suezkanaal

Aqaba

Dubai

Muscat

Salalah

TOP DEAL, exclusief via Cruise Plus

Deluxe Stateroom Verandah vanaf € 7.110 pp, Penthouse Verandah vanaf € 11.205 pp

Cruisen, onze passie !

www.cruiseplus.be - info@cruiseplus.be - 03 780 76 60

Brasschaat - Deinze - Dilbeek - Keerbergen - Lanaken - Lochristi - Oostende - Oudenaarde - Sint-Niklaas - Tervuren - Vilvoorde


Bouverne proudly announces the launch of OLE LYNGGAARD COPENHAGEN in the store. OLE LYNGGAARD COPENHAGEN is a Danish fine jewellery heritage brand established by eponymous founder, Ole Lynggaard. Since 1963, the brand has handcrafted unique collections of exquisite craftsmanship. The brand remains deeply rooted in its Scandinavian values, with quality and intricate design as the pivotal point of the elaborate collections. All jewellery is created by lead designer Charlotte Lynggaard and her father, eponymous brand founder, Ole Lynggaard. The designer duo creates pieces poetically intertwining flora and fauna motifs. Playfulness is a recurring trait in many collections, including transformable pieces adapting to the versatile life of women. OLE LYNGGAARD COPENHAGEN is an independent, family-run company. Three generations work side by side along with 150 trusted employees. Firm believers in Scandinavian work-life balance, every family member is passionately invested in the promotion of Danish fine jewellery of artisanal excellence. As Purveyor to the Royal Danish Court, the brand is fortunate to count several members of the royal family among its most loyal ambassadors. The Copenhagen workshops are the largest in Scandinavia. Fine jewellery from OLE LYNGGAARD COPENHAGEN is available to quality-conscious women across the globe. At Bouverne, we look forward to introducing you to this remarkable brand.

108

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | OLE LYNGGAARD

SHOOTING STARS Shooting Stars are Charlotte Lyngaard’s creative reinterpretation of a fine jewellery classic. Dangling and crawling diamond stars of alternating sizes leaves an impression as unforgettable as a twinkling stellar stars. Crafted form 18K yellow gold, each little star gently grasps six glittering white brilliant-cut diamonds. Shooting Stars earrings, bracelets, open rings and chain colliers all convey an expression of cheerful, low-key luxury.

BOUVERNE MAGAZINE B 109


BOUVERNE MAGAZINE | OLE LYNGGAARD

THE SNAKES COLLECTION A hypnotic reminder that contrasts are a natural part of life, the alluring snake is a universal symbol of the eternal struggle between good & evil, sense & desire, faith & doubt. Masterfully crafted in 18K gold, the Snakes Collection is an immediate temptation. And never more desirable than when adorned with a precious gemstone.

110

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | OLE LYNGGAARD

THE FOREST COLLECTION Charlotte Lynggaar’s daily walks in the forest outside her home inspired this intricate, handcrafted collection. Saluting the mesmerising aesthetics of Art Nouveau and Art Deco, mixed colours of 18K gold and white diamonds depict sculptural leaves, intertwining twigs and branches and diamond-paved sprouts.

BOUVERNE MAGAZINE B 111


BOUVERNE MAGAZINE | OLE LYNGGAARD

THE NATURE COLLECTION The Nature Collection explores the beauty of nature. In nature, branches, twigs and bark are immanently decorated with finely structured lines, grooved in their surface. Nature styles are set in 10K yellow, white or rose gold. A satin surface, skilfully created by hand, gives each piece a perfectly natural expression. Mix your own sensational stack with golden and diamond-paved branches and twigs.

112

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | OLE LYNGGAARD

THE LOTUS COLLECTION Charlotte Lynggaard’s lifelong romance with precious stones of rare hues is poetically expressed in this Lotus Collection of divine flowers. Exuding femininity and natural grace, Lotus is designed to be worn in single splendour or in a bouquet of contrasting tones. Lusciously desirable, Lotus rings, pave rings, pendants and earrings are designed to overwhelm.

BOUVERNE MAGAZINE B 113


BOUVERNE MAGAZINE | BAUME & MERCIER

BAUME & MERCIER CLIFTON BAUMATIC

L

A MAISON BAUME & MERCIER PRÉSENTE LA COLLECTION CLIFTON BAUMATIC POURVUE DU CALIBRE AUTOMATIQUE BM13 ET AFFIRME UNE NOUVELLE FOIS L’EXPERTISE DE LA MARQUE DANS L’ALLIANCE ENTRE LE STYLE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE.

OUTRE UNE AUTONOMIE DE 120 HEURES (5 JOURS), LES MONTRES CLIFTON BAUMATIC BÉNÉFICIENT D’UNE GRANDE PRÉCISION CHRONOMÉTRIQUE (-4/+6 SECONDES PAR JOUR POUR LES MODÈLES CERTIFIÉS COSC). ELLES RÉSISTENT ÉGALEMENT AUX PRINCIPAUX CHAMPS MAGNÉTIQUES DU QUOTIDIEN. CES MODÈLES NE NÉCESSITERONT DE SERVICE D’ENTRETIEN QUE TOUS LES SEPT ANS. DES PERFORMANCES REMARQUABLES QUE TOUT PASSIONNÉ DE HAUTE HORLOGERIE SAURA APPRÉCIER.

De gauche à droite : 10467 montre automatique certifiée COCS – 10400 montre automatique à mouvement Baumatic – 10469 montre or rose automatique certifiée COSC – 10398 et 10399 montre automatique à mouvement Baumatic – 10470 montre automatique avec fonction calendrier perpétuel.

114

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | BAUME & MERCIER

BAUME & MERCIER LINEA C’EST DANS LES ANNÉES 80 QUE LA MANUFACTURE LANCE SA COLLECTION LINEA. DEPUIS, ELLE S’EST IMPOSÉE COMME L’UN DES PLUS GRANDS SUCCÈS DE BAUME & MERCIER. GRÂCE À UNE FINITION SOIGNÉE ET FÉMININE, TOUT EN GALBE ET EN RONDEUR, LINEA EST UN ‘MUST HAVE’ POUR CELLES QUI RECHERCHENT ÉLÉGANCE ET PERSONNALITÉ. LES MONTRES LINEA SONT VENDUES AVEC DEUX BRACELETS INTERCHANGEABLES : LE PREMIER EN ACIER POLI SATINÉ, LE SECOND EN VEAU (MARRON OU NOIR).

LINEA 10113 - 10114

Montre pour dames en acier de 27mm à mouvement automatique. La montre est livrée avec un bracelet acier et est accompagné d’un bracelet additionnel en satin noir. Existe également en version acier bicolore et bracelets acier bicolore et satin brun (Linea 10114). LINEA 10079

montre date pour dames bicolore de 27mm à mouvement quartz. Bracelet interchangeable. LINEA 10036

montre pour dames acier de 27mm à mouvement à quartz. Bracelet interchangeable. LINEA 10114

LINEA 10079

LINEA 10036

BOUVERNE MAGAZINE B 115


BOUVERNE MAGAZINE | B&B

LES B&B LES PLUS ÉTOILÉS DE LA VILLE DE GAND

S

I VOUS AVEZ DES VISITEURS QUI DÉSIRENT SÉJOURNER À GAND DANS LE CENTRE-VILLE, SACHEZ QU’ILS PEUVENT DORMIR SUR LEURS DEUX OREILLES. LA VILLE COMPTE BIEN SÛR TROIS MAGNIFIQUES HÔTELS DE GRAND LUXE,

QUE SONT LES ENSEIGNES 1898 THE POST HOTEL AU KOORNMARKT, LE GRAND HOTEL REYLOF DANS LA HOOGSTRAAT OU LE MARRIOT HOTEL AU KORENLEI, AINSI QUE DE NOMBREUSES ACCOMMODATIONS DE CARACTÈRE ET AUTRES PETITS HÔTELS DE CHARME, NOBLESSE OBLIGE, CHAQUE ÉTABLISSEMENT GANTOIS DOIT SATISFAIRE AUX NORMES DE QUALITÉ DU DÉCRET FLAMAND RELATIF À L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, LE NOMBRE D’ÉTOILES INDIQUANT AVEC OBJECTIVITÉ SON NIVEAU DE CONFORT.

texte et recherche photos :

116

B

BOUVERNE MAGAZINE

Patrick Van Loo


BOUVERNE MAGAZINE | B&B

Design B&B Logidenri***** Snooz Inn*****

Pour le Magazine Bouverne, nous avons opté pour une autre alter-

ses chambres et sa décoration de très bon goût. Selon les clients, ce

native très populaire en city-trips : les Bed & Breakfast à caractère

sont aussi certains petits détails importants qui font la différence

familial, la plupart du temps localisés dans des bâtiments d’époque

(en chambre supérieure) : feu ouvert en chambre, parking privatif,

en plein centre-ville. Ainsi, Gand compte plusieurs splendides

salles de bains coquettes, très bonne literie et un petit jardin co-

maisons d’hôtes et B&B cinq étoiles. Nous vous les présentons

quet. Pour la petite histoire, prononcez ‘logis d’Henri’ lors de votre

en toute objectivité d’après le feedback d’internautes sur les sites

réservation ! www.logidenri.be

de réservation en ligne. Sachez que tous les clients n’auront sans aucune exception que d’éloges pour la gentillesse et l’amabilité pro-

SNOOZ INN*****

priétaires des adresses citées. On aime recevoir à Gand !

Ce B&B est situé au Ham tout proche du port de plaisance

DESIGN B&B LOGIDENRI*****

Portus Ganda, dans un quartier gantois de caractère d’une authenticité et d’un charme qui plairont à tous, entre autres

Une demeure de caractère datant du 19ième siècle et située au

grâce à la proximité du centre-ville. Les clients apprécieront

Brabantdam au cœur de la ville, proche du centre commercial et

les chambres spacieuses, la propreté, le calme et la situation.

historique. Ce B&B est apprécié pour son confort, la beauté de

www.snoozinn.be

BOUVERNE MAGAZINE B 117


BOUVERNE MAGAZINE | B&B

Rooms With A View - Korenlei Een*****

L’Hôtel Verhaegen*****

ROOMS WITH A VIEW - KORENLEI EEN*****

L’HÔTEL VERHAEGEN*****

Ce magnifique établissement de style ancien plaira par la beauté

Cet établissement offre des chambres élégantes alliant un style

et le cadre de ses trois chambres et par la vue imprenable qu’offre

contemporain à des éléments traditionnels caractéristiques de cette

la terrasse surplombant le Grasbrug, le vieux pont en bois reliant

bâtisse du 18ème siècle. Ancienne grande maison de maître, l’hôtel

les quais du Korenlei et du Graslei le long de la Lys. Tout ce que

Verhaegen est situé Oude Houtlei, dans un quartier gantois pit-

le centre de Gand a de photogénique est à votre portée : les 3

toresque en bordure du centre-ville. Cette magnifique demeure

tours, l’ancienne criée au poisson et la vieille halle aux viandes. Le

plaira par sa décoration raffinée, la taille de ses chambres, leurs

petit-déjeuner semble être jugé comme incroyable, varié, copieux

immenses salles de bain, la lettre de bienvenue manuscrite et son

et délicieux ! Cet établissement a d’ailleurs son propre restaurant,

caractère d’hôtel particulier très stylé et hors normes aujourd’hui.

le ‘Korenlei Twee’ établi dans un bâtiment datant du 18ième

www.hotelverhaegen.com

siècle au cœur de la ‘Cuve de Gand’, à proximité de l’ancien port. www.korenleieen.be

118

B

BOUVERNE MAGAZINE


Elegance is an attitude Simon Baker

BOUVERNE MAGAZINE The Longines Master Collection

B 119


BOUVERNE MAGAZINE | B&B

120

B

DE WATERZOOI*****

à 5 minutes de marche. Les résidents apprécieront aussi la qualité

Ce très bel établissement datant de 1713 vous offrira un panorama

du petit-déjeuner buffet et la gentillesse de Christian et de Katy.

splendide sur la vieille ville et ses trois tours. Situé face au Château

Autres atouts : un magnifique salon commun, le caractère ancien

des Comtes de Flandres, vous oublierez les tracas de déplacements,

de l’établissement, un lieu sublime et une situation plus que par-

la voiture et même la bicyclette, car tout ce que Gand a de beau est

faite. www.dewaterzooi.be

BOUVERNE MAGAZINE


Architecturale Sfeerhaarden Inbouwhaarden Kachels Koopvaardijlaan 28, 9000 Gent www.kachelsenhaarden.be Van studie tot uitvoering


BOUVERNE MAGAZINE | B&B

L’Hôtel de Charme Hancelot

ET EN BANLIEUE …

à Mariakerke, à 5 kilomètres de la ville et proche de la réserve natu-

Si votre préférence va au calme de la banlieue et que les déplace-

relle de Bourgoyen Ossemeersen, un lieu idéal pour les promenades

ments en voiture, taxi ou transports en commun ne vous font

et balades en vélo. Marcel de Gand offre la possibilité de choisir

pas peur, deux beaux établissements en bordure de ville vous

entre trois catégories de flats : ‘le Bon’, ‘le Grand’ ou ‘le Surplus‘.

enchanteront.

www.marceldegand.be

AU GRENIER À ZWIJNAARDE*****

ET POUR TERMINER …

A seulement 8 kilomètres de la ville, Le B&B Au Grenier vous ac-

Nous vous proposons également l’Hôtel de Charme Hancelot à

cueille dans une demeure moderne mais élégante, et entourée de

Gent Zuid. Ici, ce ne seront pas les étoiles qui prévalent, mais l’in-

champs verdoyants. Ce B&B propose également des appartements

comparable charme du lieu et son décor. L’ambiance qui règne

équipés d’une cuisine entière. Les clients apprécieront bien sûr la

dans cette ancienne maison de maître d’un baron gantois vous pro-

piscine chauffée, le magnifique jardin et la tranquillité de la cam-

jettera plus de 150 années en arrière et vous charmera par son élé-

pagne. Ici aussi, la propreté, la décoration, le petit-déjeuner et la

gante décoration d’époque, ses grandes cheminées, sa cage d’esca-

gentillesse de la maîtresse de maison sont de la plus haute pointure.

lier, les hauts plafonds décorés, la grande salle de buffet et, à l’été, le

www.augrenier.be

jardin et la belle terrasse ombragée par de vieux arbres, un lieu idéal

MARCEL DE GAND À MARIAKERKE*****

122

B

pour le petit-déjeuner et la lecture. Située au Vijfwindgatenstraat proche du Zuidpark, cette belle et grande maison bourgeoise de

Un bon goût, l’accueil chaleureux, le confort, le cadre et une qua-

style flamand est l’une des plus belles adresses de Gand pour les

lité irréprochable (literie, petit-déjeuner, propreté, …) … tant de

amateurs de bâtiments anciens aux magnifiques parquets, boiseries

qualités qui pencheront la balance vers ce B&B de caractère localisé

et meubles Belle Epoque. www.hancelot.be B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ?????

life can be perfect

RESTAURANT MA-DO: 12:0 0-14:0 0 & 18:0 0-21:30, VRIJ-ZAT: 12:0 0-14:0 0 & 18:0 0-22:0 0, ZON: 12:0 0-14:30 & 18:0 0-21:0 0 BLOCH DI-ZA 8:0 0-18:0 0 | COCKTAILBAR DI-ZA VANAF 18:0 0 WWW.CAFETHEATRE.BE | SCHOUWBURGSTRA AT 7 | 90 0 0 GENT | RESERVATIES 09 265 05 50 | INFO@CAFETHEATRE.BE KOUTER | SAVA ANSTRA AT | KORTE MEER

BOUVERNE MAGAZINE B 127


BOUVERNE MAGAZINE | ?????

Breguet La Classique

Classique Extra-Thin Enamel Dial 7147

BOUVERNE MAGAZINE B 125


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.