Bouverne Magazine | Nummer 5 | 2020

Page 1

MAGAZINE | NUMMER 5 | 2020

UNEXPECTED ENCOUNTERS B Y C A RT I E R C H A N E L J 1 2.2 0 & J 1 2 P A R A D O X E N E W M AT T I O L I

INTERVIEW BERTRAND FL AMANG (JAZZ GENT) | EVA JANSSENS | PHILIPPE DE CRAENE GRAAF RENAUD DE KERCHOVE (BEERVELDE)


Elegant, extravagant en uniek De nieuwe Porsche 911 Targa Carrera Motors Porsche Centre East-Flanders Kortrijksesteenweg 11 9830 Sint-Martens-Latem +32 9 282 24 22 porsche@carreramotors.be www.carreramotors.be

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche 911 4S Targa. Afbeelding enkel ter illustratie en voertuig uitgerust met betalende opties.

10,4 - 11,1 L/100 KM | 236 - 253 G CO2/KM (WLTP). Adverteerder/V.U.: Carrera Motors, Kortrijksesteenweg 11, 9830 Sint-Martens-Latem - KBO BE 0478 492 189.


s 2020 edition, Cartier highlights these ters through its watchmaking novelties. uare inside a circle, the graphic ignature, an elegant and extroverted that has acquired cult status since its pearance celebrating the encounter n circle and square. and function, from a jewellery - the bracelet - Cartier creates illon watch. on and charm, centred around the Asymétrique which, by expanding the le of the original Tank and moving l’s numerals by 30 degrees to the right, se to an unusual watch, now in the ’s exclusive collection, Cartier Privé. ture in the past, as when Cartier created the Santos-Dumont n 1904, nobody could have imagined ential of this creation, ve watches released this year.

INHOUD

BOUVERNE Magazine Ӏ Verschijnt 2x per jaar Ӏ Nummer 5 Ӏ Voorjaar 2020

Regie, productie en contact: Patrick Van Loo – +32 (0)474 824 500 – patrick.vanloo@skynet.be Verantwoordelijke uitgever: Antony Bouverne, Kortedagsteeg 37-39, 9000 Gent Bouverne Magazine is een private productie die niet bestemd is voor de verkoop. De distributie geschiedt enkel op privéadres en via deelnemende partners en gelieerde merken. Bouverne Magazine wordt met zorg gedrukt door Graphius.

kortedagsteeg kortedagsteeg kortedagsteeg kortedagsteeg kortedagsteeg kortedagsteeg kortedagsteeg kortedagsteeg kortedagsteeg kortedagsteeg 37-39 37-39 37-39 37-39 37-39 37-39 37-39 - -B-9000 37-39 -B-9000 -37-39 B-9000 -B-9000 -37-39 B-9000 B-9000 - B-9000 - gent B-9000 -gent B-9000 gent - gent B-9000 gent gent gent - -tel. gent -tel. -gent tel. -tel. -gent tel. tel. -+32 +32 tel. -+32 +32 tel. -+32 (0)9 +32 tel. -(0)9 +32 tel. (0)9 (0)9 +32 (0)9 223 (0)9 +32 223 (0)9 223 +32 223 (0)9 223 95 223 (0)9 95 223 95 (0)9 72 95 223 95 72 95 72 223 95 -72 72 223 -www.Bouverne.Be 72 95 -www.Bouverne.Be 72 -www.Bouverne.Be 95 -www.Bouverne.Be -72 95 www.Bouverne.Be www.Bouverne.Be -72 www.Bouverne.Be -72 www.Bouverne.Be - www.Bouverne.Be - www.Bouverne.Be

B 3


Chers partenaires,

Cette semaine, OLE LYNGGAARD COPENHAGEN lance une campagne centrée sur les membres de la famille Lynggaard. La campagne montre cette famille danoise de joaillerie à l’un de leurs journées familiales les plus créatives. Pour nous, la famille en tant que sujet résonne plus que jamais auprès des clients et partenaires du monde entier. Il va de soi que notre famille est une partie profonde de nous tous - que nous soyons ensemble ou séparés. En ces temps troublés, nous sommes nombreux à nous retrouver isolés de nos proches. Nous espérons que la campagne de la famille Lynggaard inspirera et réjouira de nombreuses personnes pendant la grave crise mondiale du coronavirus. Les souvenirs du temps précieux passé avec nos familles nous maintiennent forts et nous donnent quelque chose à espérer. Dans l’espoir sincère que cette campagne contribuera à attirer davantage l’attention sur votre magasin et votre entreprise, nous avons mis à disposition des visuels pour les réseaux sociaux sur https://olcretailers.presscloud.com/nr/#/selection/321288907943380 Soyez prudents ! Avec nos salutations chaleureuses, OLE LYNGGAARD COPENHAGEN


INTRO Beste klant, Wij zitten allen in deze tijden van Corona middenin een historische gebeurtenis, iets wat ons allemaal raakt en bezighoudt. Bij juwelier Bouverne zijn wij ook even aan de zijlijn gebleven, net als onze merken trouwens. Wij hebben dan ook besloten tijdens de uitbraak van Covid-19 geen commerciële boodschappen naar onze klanten te willen uitsturen. Uzelf en uw naasten gezond houden, is waar het om draait. Vandaag is er weer hoop. We mogen weer ‘uit ons kot’. De nationale veiligheidsraad versoepelde onlangs de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Vanaf 11 mei zouden alle winkels weer open mogen, op voorwaarde dat ze de nodige voorzorgen nemen. Bij juwelier Bouverne iets dat natuurlijk niet anders. Op afspraak, en met inbegrip van alle voorzorgsmaatregelen, nodigen wij u graag uit om onze nieuwste collecties te ontdekken in alle veiligheid en privacy. Het Bouverne-team en de uitgever van het magazine zijn het eens geworden om gedoseerd en met gezond verstand te blijven werken en te blijven brengen wat u van ons verwacht: een stijlvolle publicatie met doelgerichte artikels en boeiende interviews. Het Bouverne Magazine niet uitgeven was geen optie. Wij gaan door, zo hoort het. Wij kijken ernaar uit om jullie opnieuw in de zaak te mogen verwelkomen. Stay safe! Christine, Alain & Antony Bouverne En het hele Bouverne-team

KORTEDAGSTEEG 37-39, 9000 GENT
BOUVERNE MAGAZINE | GENT JAZZ

8

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | GENT JAZZ

“ELITARISME HOEFT NIET NEGATIEF TE ZIJN”

B

ERTRAND FLAMANG (51) IS DE ORGANISATOR VAN GENT JAZZ EN JAZZ MIDDELHEIM IN ANTWERPEN. BIJ HET TER PERSE GAAN VAN BOUVERNE MAGAZINE WAS HET NOG KOFFIEDIK KIJKEN OF DE FESTIVALS KONDEN

DOORGAAN. ZOALS ZOVELEN BELEEFT OOK FLAMANG (51) BANGE DAGEN ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS. MAAR HIJ HOUDT ER DE MOED IN, TERWIJL HIJ VERTELT HOE HIJ HET VAN CAFÉBAAS TOT DE BELANGRIJKSTE JAZZ-ONDERNEMER SCHOPTE. “DE AMBITIE WAS VAN MEET AF AAN: EEN FESTIVAL MET AANZIEN IN EUROPA EN DE WERELD.”

Tekst: Bert Voet Fotografie: Thomas De Boever, archief Jazz & Muziek vzw

Zes jaar geleden werd Gent Jazz opgenomen bij de zeventien

Ook zeer verstandige mensen vallen uit op school, en iets zegt

‘leading jazz festivals worldwide’ die samen de International Jazz

ons dat Flamang er een voorbeeld van is. “Ik had nul komma nul

Festivals Organisation vormen. “Je kan er enkel uitgenodigd wor-

komma nul interesse. En ja, sommige dingen gingen ook wel te

den”, vertelt Flamang trots. We staan echt

gemakkelijk. Maar een jaar overslaan vond

tussen de groten. Fritz Thom, de directeur

mijn moeder vanuit sociaal oogpunt geen

van Jazz Fest Wien en voorzitter van die

goed idee – ik was al de jongste in de klas.

organisatie, leerde ik kennen op de mu-

Wat ook speelde: ik heb een gigantische

ziekbeurs in Cannes. Hij gaf ons het ver-

hekel aan blind uitgeoefende autoriteit. Nog

trouwen, samen met Jan Willem Luyken,

steeds. Elk uur een andere leraar die kwam

de huidige directeur van Noth Sea Jazz

zeggen wat ik moest doen: het was een con-

Rotterdam. Dat heeft heel veel betekend.

tinue aanvoer van voedsel voor verzet.”

Zijn liefde voor muziek werd thuis ont-

Hij nam een kortstondige poging om sax te

stoken. “Mijn ouders hielden van goede

spelen. “Ik had duidelijk geen talent, geen gevoel voor toon en ritme. Dat is geen pijn-

muziek. Van klassiek tot creatieve pop, en mijn stiefvader van musicals, opera en operette. Geen schlagers of

lijke herinnering, neen. Als je in het leven per se iets wil wat niet

country bij ons thuis.” Dat hij de belangrijkste jazzconcertorgani-

bij je past, ontdek je vroeg of laat dat het zinloos is. Of het nu een

sator van ons land zou worden, stond evenwel niet in de sterren

relatie is, een beroep, of whatever. En hoe meer je je engageert, hoe

geschreven. “Ik heb het derde middelbaar afgewerkt, en een rijbe-

harder de tik. Ik heb nooit muzikant wíllen worden. Het was: het

wijs”, lacht hij. “En toen ik elf was heb ik in Spanje een ezelrijders-

eens proberen. Als ik een talent had, dan was het niet dat.”

diploma behaald. Een zwembrevet heb ik niet. Soit, ik ben geen

Welk dan wel? “Ik denk: op een intuïtieve manier puzzelstukjes

gediplomeerd mens. In mijn jeugd heb ik stevig gefeest, met allerlei

laten samenvallen”, zegt hij.

escalaties. Door naar platen te luisteren en naar concerten en festivals te gaan, ontluikte toen de echte passie voor muziek. Zonder

LEO APOSTEL

diploma zocht ik m’n weg. Vanaf het einde van mijn tienerjaren

“Zonder diploma kan je je weg alleen zoeken in jobs die geen spe-

was ik gedurende een aantal jaren roadie: vrachtwagens laden en

cifieke opleiding vereisen. Als kind wilde ik voetballer worden. Nu

lossen, podia opbouwen, met instrumenten sleuren. Heavy. Maar

zou ik eerder zeggen: ontslagen coach. Dan moet je níks meer doen.

zo legde ik mijn eerste concrete contacten.”

Neen, ik heb nooit iets voor ogen gehad dat me de investering van

BOUVERNE MAGAZINE B 9


BOUVERNE MAGAZINE | GENT JAZZ

10

B

de studie waard was. Dokter, advocaat, of archeoloog, zoals mijn

Bouckaert was ik in Gent de eerste die mensen voltijds inschreef, in

vrouw: ik had niet die goesting, dus ik miste dat ook niet. Dan kom

plaats van enkele uren. Dat bestond nauwelijks. Netto hielden ze

je in hands-on jobs terecht. Eten en drinken is een grote passie. De

daardoor doorgaans minder over, maar het gaf hen stabiliteit. Ook

horeca lag dus voor de hand. Al in mijn tienerjaren werkte ik als als

van thuis uit werd ik gesteund. Dat hoeft niet altijd financieel te

commis, in Gent en aan de kust. En later leerde ik het klappen van

zijn. Mijn ouders waren gescheiden toen ik twee was. Mijn natuur-

de zweep in dancings, tea rooms, restaurants, nachtclubs. Zeker

lijke vader was een knappe bol, maar ook een echte vrijbuiter. Mijn

toen ik bij de in 2004 verongelukte Gentse horeca-ondernemer

stiefvader was schooldirecteur, mijn moeder had lesgegeven maar

Denis Bouckaert terechtkwam. Hij had Aqua Azul, het Waterhuis

werd later econoom in een scholengroep van het Rijksonderwijs.

aan de Bierkant, het Druppelkot en de Brouwzaele. Ik heb er in

Zij hielp me met de boekhouding.”

verschillende zaken gewerkt. We zaten niet altijd op dezelfde lijn.

“In het café had ik ook het geluk allerlei mensen te ontmoeten.

Ik ben meermaals weggegaan en teruggekeerd. Maar Denis was

Advocaten, beleidsmakers, mensen uit culturele middens, journa-

een visionair in de horeca. Een witte kassa bestond nog niet, maar

listen. Van mijn moeder kende ik I Tjing, het Chinese ‘Boek der

hij registreerde álles al in detail. Ik leerde er analytisch kijken naar

Veranderingen’ met wijsheden, waar Confucius commentaren bij

omzet en marges en kreeg inzicht in hoe hij als eigenaar omging

schreef. Ik had er al jaren in gelezen – daarin wel, ja. En ineens zat

met die verschillende zaken. Hij was absoluut een mentor.”

Leo Apostel, een van de grootste wijsgeren van ons land, alle dagen

Café De Turk werd zijn universiteit. “Denis had het geopend

in mijn café. Bleek dat ook hij daar al heel zijn leven mee bezig was.”

maar het slabakte, en hij vroeg me om het nieuw leven in te blazen.

“In heel mijn parcours heeft niemand me ooit een diploma ge-

Algauw bleek dat ik een andere visie had, en ik nam het over. Toen

vraagd”, zegt hij. “Een succesvol café wordt gezien als diploma. Het

kon je met beperkte middelen nog een lening krijgen: de zin voor

is een bron van vertrouwen. Hier ligt de nadruk wel op succesvol.

risico bij banken was groter. Je had ook nog geen diploma nodig

Ik ben geen fan van de Amerikaanse cultuur maar heb wel diep

om zelfstandig te worden. Een zogenaamd bewijs van goed gedrag

respect voor hun ondernemingszin. Als je er een zaak hebt die mis-

en zeden volstond, en om een of andere reden had ik dat nog. Plus:

lukte, wordt dat gezien als ervaring. Dát wekt vertrouwen. Men

de goesting om veel te leren.”

redeneert: hij is op z’n bek gegaan en zal nu wel scherp staan, lessen

“Dat moet 1993 zijn geweest”, zegt hij. “Ik was toen 24. Een café is

getrokken hebben. Hier lig je er.”

een ontmoetingsplaats. Het draait rond mensen, niet rond muziek.

“Mijn grootste probleem is: iets afmaken. Ik kan op zeer korte ter-

Maar in De Turk werd enkel jazz gedraaid, en er waren een of twee

mijn beter worden dan iemand anders pas na vele jaren. Maar dan

concertjes per week. Ik leerde er het leven als zelfstandige, in mijn

zakt m’n interesse snel in, waardoor ik weer slechter wordt. Daar

mini-economietje, mijn inkomstenbron. Na de hotels en Denis

ligt in mijn ervaring het grootste voordeel van niet gestudeerd te

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | GENT JAZZ

hebben: je bent verplicht om elke dag bij te leren. Ik ken veel men-

We programmeerden de opkomende Belgische scene, van singer

sen die echt gestudeerd hebben en dan gaan werken, waarna hun

songwriters tot hiphop. Plus elke dag een film met Patrick Deboes,

leerhonger en bereidheid om constant te veranderen, vermindert.

de uitbater van Sphinx Cinema. We hebben nog de Belgische pre-

De mentaliteit om snel en blijvend bij te leren: die heb ik me wel ei-

mière van The Virgin Suicides verzorgd, in de gutsende regen, bij

gen gemaakt. En dat maakt je sterk. Het DNA van het leven, noem

tien, elf graden – het was echt kutweer, dat jaar.”

ik het. Ik ben het ook gewend geworden om op te merken waar ik

“Maar de popwereld was mijn wereld niet. Mijn hele leven alleen

tekortschiet. Ik kan goed een helikopterbeeld vormen, maar ieder-

het café open houden, en ernaast wat kleine events organiseren: dat

een die hier werkt is in zijn of haar job beter dan ik. Ik leg de puzzel

zag ik me niet doen. Ik begon een platenlabeltje. Maar mijn eerste

bijeen, telkens opnieuw, ook in een veranderende omgeving.”

verdeler ging failliet, en de tweede ook. Twee keer zat mijn geld erin.

BLUE NOTE

Ik moest iets anders verzinnen. Jazz was mijn dada, zeker avontuurlijke jazz. Toen ik het café na vijf jaar overliet, stond ik voor een

Samen met studenten van het conservatorium organiseerde hij

tweesprong: een festival organiseren of een echte, grote club ope-

optredens, en hij ging samenwerken met andere café’s. “Er gebeur-

nen zoals je ze vindt in Amerika. Maar een betalende club is enkel

de toen heel veel in Gent. Elke dag was er wel ergens een gratis en

haalbaar in een grootstad. En in New York, Londen of Parijs had je

een betalend concert. Mijn vriend Zaf – Lucien De Vos, uitbater

een grote investeerder nodig. Hier in België speelt altijd de discussie

van Overpoort Bowl – en ik begonnen een bierbeurs met live

over subsidies. Ik vind: dat kan bijna nooit genoeg zijn in kunst en

concerten. Een bierdrinker ben ik nooit geweest, maar door in het

cultuur, want het brengt mensen samen. Anderzijds: als je hier een

Waterhuis aan de Bierkant te werken was het wel een specialiteit ge-

club opent en een Amerikaanse band op tour boekt voor 200 man,

worden, terwijl de biercultuur in Gent wat verloren ging.” Er kwam

kan je hen hooguit 1500 euro aanbieden, terwijl concertzalen het

ook een eerste festivalletje. “In 2000 sprak het stadsbestuur Zaf aan

dubbele of het driedubbele kunnen betalen omdat de overhead-

om tijdens de Gentse feesten in het Gravensteen iets te organiseren

kosten worden gesubsidieerd. Er was dus geen businessmodel om

voor jongeren. Marina Hoornaert was toen schepen. Samen bouw-

hier zoiets te beginnen.”

den we Knight Life uit, de voorganger van Boomtown.

Zo ontstond het jazz-festival, aanvankelijk tijdens de Gentse Feesten.

“De popwereld was mijn wereld niet. Jazz was mijn dada, zeker avontuurlijke jazz!”

BOUVERNE MAGAZINE B 11


BOUVERNE MAGAZINE | GENT JAZZ

“Maar ook daarvoor was veel geld nodig. Want het opzet was me-

niet de definitie van jazz te geven. Anderen mogen dat doen.”

teen: een festival met aanzien in Europa en de wereld. Vertrouwen

Als hij toch zelf een omschrijving naar voren moet schuiven, dan

vinden was moeilijk. Mijn goede vriend Beda Ntibanoboka had het

kiest hij die van wijlen Jules Deelder. “Jazz is, jazz is, jazz is – en hij

muziekcafé Het Magazijn en was ook ambitieus. Samen begonnen

somt honderd verschillende dingen op. Dat is een positieve pre-

we te brainstormen. Met foto’s van het Gravensteen, de Bijloke, en

misse, open van geest. Wat is een stoel? Wat is een zetel? Wat is een

de cijfers van de Gentse Feesten – een event met anderhalf miljoen

muzikaal genre? Gelukkig kunnen we erover discussiëren. Jazz is

bezoekers op een unieke historische locatie – trokken we naar het

meer dan honderd jaar oud en om de tien jaar zie je een compleet

Amerikaanse Blue Note Records. Als zij hun vertrouwen gaven,

andere scene, met nieuwe klanken en geluiden. De jaren vijftig, zes-

hadden we meteen enkele bruggen genomen. En jawel, ze vielen

tig, zeventig, tachtig: voortdurend is het anders en waren er men-

ervoor in zwijm en wilden er een kapstok van maken voor hun

sen die erop neerkeken en achternahinkten. En telkens was er een

label. Voor hen werd live-muziek steeds belangrijker – in die tijd

ander publiek.”

had de platenindustrie nog veel schrik van CD’s, meer dan van di-

Een gevoelig publiek ook. Tikje snobby, misschien? “Als je houdt

gital. In 2001 kregen we het financieel niet rond. Maar de toenmali-

van niches weet je goed wat je wel en niet wil”, zegt Flamang. “Je

ge schepen van feestelijkheden Daniël Termont wilde ervoor gaan,

staat open voor ontdekking maar vindt niet a priori alles goed. Veel

waardoor het er in 2002 effectief kwam. Zonder Beda, die terug in

mensen vinden dat dan elitair. Maar elitarisme hoeft niet per se ne-

Het Magazijn bezig was. Hij kwam er later weer bij, ging weer weg,

gatief te zijn. Het is muziek, een subjectief gegeven.” Toch lijken

en is in 2011 gestorven aan kanker.”

veel mensen de pretentie te hebben een objectief oordeel te vellen.

De eerste editie, verspreid over twee weekends, was Blue Note

“Ik vind dat je een uitgesproken mening mag hebben. Ik vind het

Records Festival uitverkocht – er was een tent voor een kleine 1200

prefab-deejayverhaal van Tomorrowland georganiseerd lawaai. Ze

bezoekers op de Bijlokesite en dik 800 in het Gravensteen. “Maar

arriveren met een harddisc waar geluid en beeld uit komt. Hier

wel met wachtrijen die we niet konden bedienen”, zegt Flamang.

en daar voegt iemand er nog iemand iets aan toe. Het moet ook

“We draaiden min of meer break-even. De eerste jaren verdiende ik

allemaal gemaakt worden, het gaat niet vanzelf. Maar ik vind dat

er mijn boterham niet mee. Dat was een kwestie van er wat bij doen

geen muziek. Ik vind dat slecht. Ik ervaar er een leegte in. Armoe.

en het geld van mijn overname opsouperen. Het professioneel

Net als in schlagers. Als men me op restaurant vraagt of ik aller-

kader kwam stapsgewijs. Maar de ziel is gebleven. Ik wilde een festi-

gieën heb, dan antwoord ik: ‘Ja, aan oesters, country & western en

val zoals North Sea Jazz, Montreux Jazz Festival en Jazz in Marciac:

schlagers.’ Is dat een oordeel over de mensen die daar van houden?

een mix van creatieve pop, nieuwe stromingen in jazz en old school,

Hoegenaamd niet. Dat is een groot verschil. Ik wil die mensen niet

rootstrouwe jazz. Die hebben overlevingspotentieel. Ik wilde geen

in een vakje stoppen: dát vind ik pretentieus.”

beperking tot bepaalde niches in jazz, wat Jazz Middelheim in Antwerpen deels geworden was. Dat bestond sinds 1969 en werd

BOM

steeds conservatiever in z’n programmering. Op een bepaald mo-

Zijn hoogtepunten in de voorbije achttien jaar zijn uiteenlopend.

ment liep het spaak. De in 2013 overleden Gentse sp.a-politicus

“De eerste jaren waren we met vijftig tot tachtig vrijwilligers,

Dany Vandenbossche was een van mijn beste vrienden.

allemaal mensen die er voluit in investeerden. De dokter die congé

Dany kende veel mensen en zo kwamen we begin 2008 bij de CEO

nam, de leraar, de timmerman, de student,... Dat engagement en

van de VRT terecht. Na een paar maanden hadden we een overeen-

die energie vormen voor mij een hoogtepunt. Ook het vertrou-

komst om het over te nemen. Datzelfde jaar herdoopten we Blue

wen van bedrijven, trouwens. Duvel wilde meteen hoofdsponsor

Note Records Festival tot Gent Jazz.”

worden, terwijl alles nog moest gebeuren – ik moest nog naar Blue

JAZZ IS...

12

B

Note stappen. De annulatie van Sting vorig jaar legde flink wat financiële druk op de organisatie, maar er blijft heel veel pure good-

Flamang programmeert breed, maar nooit op dezelfde dag: dat is

will. Ook van de mensen die onbezoldigd in de raad van bestuur

verwarrend voor het publiek. Naast grote kleppers zoals Sting, Van

zetelen en van overheden. Zeker de steden Antwerpen en Gent

Morrison en de rapster en spoken-worddichteres Kate Tempest,

hebben altijd hun volle vertrouwen en steun gegeven.”

plande hij dit jaar drie dagen met klassieke hard core jazz, zoals van

“Een van mijn muzikale hoogtepunten was de Bagatelles Marathon

Wynton Marsalis. Op andere dagen komen nieuwe vibes aan bod,

van John Zorn, vorig jaar op de laatste dag. Doordat dat een dag

met Ibrahim Maaluf, Nordmann en TaxiWars – de new wave in

zonder vip-avond was, kon ik grote stukken echt beluisteren, en

jazzland. “Velen zullen zeggen: dat is geen jazz meer, het zijn te veel

wat er muzikaal gebeurde was niet normaal. Zorn is 65 maar een

songs. Maar Ella Fitzgerald maakte ook songs. Dat zijn semantische

van de nieuwe iconen, met een enorme invloed op de ontwikkeling

discussies. Punt is: we brengen publieken samen, muzikale werel-

van het genre. We hebben al veel samengewerkt en komen intussen

den. En dat versterkt ook de klassieke niche-jazz. Wij pretenderen

goed overeen.”

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | GENT JAZZ

Hij keert verder terug in de tijd. “De tweede editie was uitzonder-

Stone. Nadat hij ik-weet-niet-hoe-lang van de aardbol was verdwe-

lijk. Ik heb duizenden concerten meegemaakt, maar dat van Herbie

nen, was Sly het jaar voordien weer opgedoken. We hadden beelden

Hancock in 2003 was een van de beste. Ik had de luxe er voor een

van de Grammy Awards gezien, waar hij in goede vorm was. Maar

groot stuk vanop het podium naar te kunnen luisteren. In plaats

hier arriveerde hij als een wrak van een junk. Kwam anderhalf uur te

van hun playlist speelden ze twee hele lange impro’s. Ze gingen

laat op het podium, verdween na enkele nummers weer, kwam terug,

samen volledig uit de bol. Zijn geluk toen hij van het podium

enzovoort. The family bleef spelen, maar het publiek was ontgoo-

kwam, vergeet ik nooit. ‘Man, we played some shit we even never

cheld. Dan kan je als organisator niets meer doen. Maar je weet hoe

thought about’, was het eerste wat hij zij. Ze waren er compleet in

wisselvallig sommige van die gasten zijn. Dat is het risico.”

opgegaan. Datzelfde jaar bracht ook Cinematic Orchestra een bom

De programmatie is een belangrijk deel van zijn werk. “Daarvoor

van een concert, vanaf de eerste noot. Toen ze hier na een waanzin-

zijn we met z’n drieën. Kevin doet het al twaalf jaar. Eerder was

nige reisdag waarop ze een vliegtuig misten en geen tijd hadden om

hij nauw betrokken bij Feest in het Park in Oudenaarde: creatieve

te slapen arriveerden, was de zangeres compleet uitgeput en barstte

poprock waar ik minder voeling mee heb. Arne is nog tien jaar jon-

in tranen uit. Maar na een dikke joint stapten ze het podium op en

ger – tussen ons zit 25 jaar. Bruno Bollaert is een externe kracht.

brachten een magische set. Emoties, man!”

Hij gaat naar veel concerten in België, waar ik zelden de tijd voor

Hij toont een foto uit 2012. “Cijfermatig was dat de meest succes-

heb. Ikzelf bezoek vooral festivals in het buitenland, om een week

volle editie, hoewel het elke dag water goot. Op de laatste dag was

lang concerten te zien, soms zes per dag. Je moet al die dingen live

Gotan Project aan ‘t spelen – exotische tango, jazz en elektro-din-

meemaken. En intussen met managers, agents en muzikanten pra-

gen – toen de mensen het wekenlang aanhoudende rotweer zó beu

ten, en luisteren waarmee ze bezig zijn, voor het jaar erna. Al moet

waren dat er plots een feestelijke sfeer losbarstte en iedereen begon

ik het omwille van het vele werk en de enorme hoeveelheid goede

te dansen in de regen. Alsof het festival baadde in de zon. Zo’n mo-

bands dikwijls ook met opnames doen.”

ment, dat doet deugd als organisator.” “Of 2007, met Elvis Costello with the Allen Toussaint Band &

STAMPEN KRIJGEN

Horns featuring Steve Nieve. Ze speelden haast tweeënhalf uur in

Het budget voor Gent Jazz en Jazz Middelheim bedraagt zo’n

plaats van het voorziene anderhalf uur, met een grote bezetting uit

vijf miljoen euro en komt vooral van tickets, catering en spon-

New Orleans. De helft van de tent schreide. Een fenomenaal con-

sors. Subsidies zijn goed voor 15 tot 20 procent. We spraken met

cert. Datzelfde jaar was er ook een dieptepunt: Sly and the Family

Flamang nog voor de coronacrisis losbarstte. Op dat moment hing

BOUVERNE MAGAZINE B 13


BOUVERNE MAGAZINE | GENT JAZZ

de annulatie van Sting nog steeds als een molensteen om z’n nek.

fout gaat is reëel en een buffer opbouwen moeilijk. En hoe meer

“Het gaat om een fortuin, dat we volgens onze advocaten te goed

stampen je krijgt, hoe moeilijker het wordt. Telkens kan je tegen

hebben en volgens de verzekering niet.”

een stootje minder. We zijn op de goeie weg. Maar als ze het ons

“In de vroege namiddag kregen we telefoon dat hij zou annuleren.

nog eens lappen...”

We begonnen rond te bellen. Is hij met een spuitje of pilletje niet

Met de coronacrisis is het hoogst twijfelachtig of Gent Jazz dit

op de been te krijgen? Die mens bleek écht ziek – hij heeft in de

jaar überhaupt kan plaatsvinden. Al sluit Flamang nog niets uit,

weken die volgden álles geannuleerd. Hem vervangen was onmo-

maar slaakt een diepe zucht. “Het blijft mijn droom dat we op ons

gelijk. Toen Ornette Coleman in 2012 voor Middelheim minder

21ste volwassen zijn als festival. Dat we een echte, feestelijke editie

dan 48 uur vooraf afzegde, konden we John Zorn overtuigen om

kunnen organiseren, met wat minder zorgen, minder druk op de

op het vliegtuig te springen. Er is veel solidariteit in de sector. Ook

werking, geen processen, enzovoort. Dat we volwassen worden op

bij de grote spelers. Maar een paar dagen is iets anders dan een paar

een volwassen manier.”

uur. En Sting blijft Sting.”

14

B

De tickets werden terugbetaald. “In principe moesten we dat niet

“Behalve muziek heb ik nooit veel interesses gehad. Een lezer ben

doen. Maar dan zou het vertrouwen zoek zijn. We willen ook dit

ik niet. Beeldende kunst kon me wel boeien, maar dan zeer spe-

jaar nog een festival organiseren. Het is zoals je omnium verzekerd

cifieke dingen. Mijn madam heeft me geleerd om veel meer naar

bent, iemand tegen je wagen rijdt en zijn fout erkent, maar de ver-

musea te gaan. Vroeger pikte ik er enkel hedendaagse kunst en an-

zekering toch zegt: we gaan de schade slechts deels vergoeden want

tieke geschiedenis uit, de rest liet ik aan me voorbijgaan. Deels is

onze interpretatie van de polis is zus en zo. Dan moet je procede-

dat nog steeds zo. Het Uffizi Museum in Firenze: voor mij is dat

ren. De verzekering betaalde een voorschot. Wij hebben de rest

een marteling. Als iets me niet aanspreekt, spreekt het me niet aan.

voorlopig bijgelegd.”

Dat heeft overigens niets te maken met de kwaliteit van het werk.

“Tot vandaag blijft het vechten”, zei Flamang. “De kans dat iets

En het fluctueert wel met de leeftijd.” B

BOUVERNE MAGAZINE


Elegance is an attitude Simon Baker

The Longines Master Collection


Hightech with soul Loewe bild 5 - OLED State-of-the-art OLED technologie in combinatie met een vintage design geïnspireerd op de Sixties. Creative Director Bodo Sperlein gebruikte hout als contrast met het ultra dunne 4.9 mm beeldscherm. Loewe bild 5 OLED biedt talrijke combinatiemogelijkheden. De Loewe bild 5 Oled heeft een ingebouwde harde schijf om uw favoriete programma’s op te nemen. Alle Loewe tv’s genieten van 3 jaar garantie en zijn “Made in Germany”. Er is reeds een Loewe bild 5.55 OLED vanaf 3.499 €. Loewe Gallery Lievegem/Gent Electro Mouton Kruisstraat 59/1 - 9930 Lievegem - www.selexion.be/elektro-mouton-zomergem/nl/


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

W

HETHER DUE TO THEIR FINE CRAFTSMANSHIP, FASCINATING TECHNOLOGY OR PIONEERING HISTORY,

SOME

WATCHES

HAVE

HAD

A

SUBSTANTIAL IMPACT ON THE WATCHMAKING WORLD AND FASHION. IF YOU LOOK AT MANY OF THE MOST ELEGANT WATCH BRANDS, YOU’LL NOTICE THAT THEIR COLLECTIONS USUALLY CONTAIN MANY CLASSICS WHOSE NAMES HAVE BEEN AROUND FOR YEARS, SOME EVEN MORE THAN HALF A CENTURY. SOME MANUFACTURERS DON’T NECESSARILY RELEASE NEW MODELS, BUT RATHER CONTINUE TO IMPROVE ON THEIR CORE COLLECTIONS OVER TIME. REFERENCES LIKE FOR INSTANCE THE ROLEX SUBMARINER, ROLEX DATEJUST, PANERAI LUMINOR, LONGINES HERITAGE, BREGUET XX OR SANTOS DE CARTIER HAVE BEEN AROUND FOR GENERATIONS. MOST BRANDS KEEP TRADITION ALIVE BY CONTINUING TO OFFER MODERN INTERPRETATIONS OF DESIGNS THAT HAVE PROVED SUCCESSFUL FOR MANY YEARS. BUT TO BECOME A LIVING LEGEND, A WATCH MUST HAVE HISTORIC ROOTS AND STILL BE PRODUCED TODAY. THAT IS WHY WE DON’T FEAR THE APPLE WATCH, OR ANY OTHER SMARTWATCH, EVEN IF BEYONCÉ WEARS ONE OF GOLD! BOUVERNE CARRIES MANY LIVING LEGENDS IN ITS PORTFOLIO. LET’S DISCOVER THEM – VINTAGE OR NEW – IN RANDOM ORDER.

ICONIC TIMEPIECES – LIVING LEGEND WATCHES TO OWN

BOUVERNE MAGAZINE B 17


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

BREGUET TYPE XX

Breguet itself identifies three generations of ts Type 20s – or XXs as they prefer.The first watches (1950s-60s) were housed in brushed finish cases with curved lugs. For the 1970s-80s, the watches featured heavier, polished cases and squarer lugs. The 3rd generation (since 1995) have fluted cases, larger diameters, automatic movements and myriad functions. The Breguet Type XX and XXI watches are luxurious, automatic sports chronographs, named after and inspired by the design of the original post-World War II “Type 20” French military wristwatches to be used for aviation and for aerial navigation. They carried a most important feature called ‘retour-en-vol’ or flyback function, a very useful tool for aviators who are navigating by dead reckoning, which allows the legs of a plotted course to be timed with the greatest possible accuracy. The Type XX is the vintage enthusiast’s obvious choice. This is an elegant 39mm self-winding flyback chronograph equipped with the Breguet calibre 582. The mirror polished bezel, the curvilinear form of the hands and the serif Arabic numerals give this this watch and archaic flavour, which, in combination with the case size, make the Type XX feel as if it popped onto your wrist straight out of a time machine from the 1950s. Breguet Type XX (1967)

18

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ?????

Among military watch enthusiasts, there are numerous hero pieces, but among the most desirable are the French AÊronavale chronographs, best amplified by the Breguet XX. Only Breguet used Roman numerals to identify its watches among many Second World War chronographs and post-war designs. The Type XXI is slightly larger, at 42mm and the case is titanium. It is still a self-winding, flyback chronograph but has a central minute and a central seconds hand (the movement is the Breguet calibre 584Q) with a day/night indicator (24-hour hand) and date. The third generation of the Type 20s or XXs was launched un 1995 and has been a mainstay of the brand ever since with today fluted cases, large diameters, automatic movements and myriad functions. Still Breguet has a history of making aesthetically, irreproachable, often complicated, and very elegant watches from the end of the 18th century until the present day. Aviation is just as important of the Breguet family’s history as watchmaking, with the Type XX (20) and XXI (21) chronographs representing one of the most important aspects of the inventiveness that characterized Abraham Louis Breguet and his descendants. Breguet Type XXI 42mm Flyback

BOUVERNE MAGAZINE B 19


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

ROLEX SUBMARINER

Introduced in 1953, the Rolex Submariner was the first diver’s watch with waterproof capabilities up to 100 meters. Rolex created a lot of attention and awareness surrounding the model prior to its release, as numerous tests were conducted in order to ensure optimal functionality. When launched, the timepiece featured unmatched technology – a screw down crown system called Twinlock. Furthermore, the aesthetics of the timepiece left a great impression on the watch-loving community, and eventually adorned the wrist of Sean Connery, the first actor to portray James Bond. Today, the Rolex Submariner is considered to be the ultimate diving watch and is the first timepiece that comes

to mind when thinking about exploring the underwater world. Although the Submariner was never released as a luxury product, it attained a cult status and helped Rolex to become one of the world’s most desirable watchmaker. In 1926, Rolex had already introduced the Oyster, the first waterproof watch ever: with a hermetically sealed case, the Rolex Oyster cemented its reputation in 1927 when Mercedes Gleitze wore it during her 10-hour swim across the English Channel. The Rolex Oyster Perpetual Submariner, the reference among divers’ watches is available in 40mm Oystersteel and yellow gold, Oystersteel, white gold, yellow gold.

Rolex Oyster Perpetual Oystersteel black dial and black bezel

Rolex Submariner 620 - the very first Submariner (1953)

20

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

ROLEX DATEJUST

Simple, strong and precise, the Rolex DateJust was introduced in 1945 and was distinguished by its handy date indication on the dial of the watch. Initially, the date displayed on the very first models would begin to change hours before midnight. However, in 1955, thanks to intermediate gears and a spring mechanism, the date was easily able to jump at a stroke of midnight – a feature that was considered a revolution in the watchmaking industry. A long know trademark of the Rolex Oyster Perpetual DateJust, the Cyclops lens, was not actually introduced until 9 years after the presentation of the iconic watch. Adorned on the wrists of countless influential individuals, such as Sir Winston Churchill or Dwight Eisenhower, this Rolex timepiece remains a symbol of strong and elegant character. The Rolex Oyster Perpetual Datejust, the classic watch of reference for her and him, is available in 41mm, 36mm and 31mm. Rolex Datejust from 1945


ROLEX DAYTONA Introduced in 1963, the Oyster Perpetual Cosmograph Daytona was designed to meet the demands of professional racing drivers. It is an icon forever joined in name and function to the high-performance world of motor sport. The Daytona is a chronograph made for the race circuit: it allows the driver to measure elapsed time and read average speeds on its trademark tachymetric speed bezel. The watch pays tribute to the Daytona racing track and its name embodies the historic and privileged bonds between Rolex and motorsport, which were strengthened in 2013 by the brand’s entry into the world of Formula 1 racing as global partner of official timepiece. ‘Every Rolex tells a story’ claims Sir Jacky Stewart as he recalls his three wins at the Formula 1 GP of Monaco – the most glamorous, most colourful and most exciting of all Grand Prix – between 1966 and 1973. Nico Rosberg, Lindsey Vonn, Tiger Woods, Chris Evert, Mark Webber, Bjorn Borg, Alain Hubert, Paul Newman and Ana Ivanovic… all are or were passionate about this Rolex watch as a reminder to never give up and to be the best. More than 50 years after its creation, the Cosmograph Daytona remains a class of its own among sport chronographs and continues to transcend time. The Rolex Cosmograph Daytona is a watch born to race and is available in 40mm yellow gold, Oystersteel and yellow gold, white gold, Everose gold, Oystersteel and platinum. Cosmograph Daytona Paul Newman with black on white exotic dial

22

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

PREMIERE DE CHANEL Just like the rectangular cabochon stopper on the bottle of Chanel’s N°5 perfume, presented in 1921, the cleancut geometry of the case of the Première watch was inspired directly by Coco’s beloved, octagonal-shaped Place Vendôme. The bracelet was also taken from an iconic Chanel design of the 1920s and was modelled on the long double-chain straps of the 2.55 handbag, designed to be worn on the shoulder instead of clutched in the hand. Chanel’s first chapter in watchmaking was written some 30 years ago with the launch of the aptly named Première Collection. Designed for women, Première poached existing design codes of the Maison and was an instant hit. Inès de la Fressange was the first face of the Première watch, soon followed by Carole Bouquet, two elegant French women who captured the chic soul of Chanel to perfection. Three skeletonised dials with camellias, an in-house movement and bridges shaped as petals of the camellia featuring diamonds are rare accomplishments in watchmaking and were a fitting present for the 30th birthday of the brand in 2017. H6125

H6126

BOUVERNE MAGAZINE B 23


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

SANTOS DE CARTIER In 1904, at the request of the Franco-Brazilian aviator Alberto SantosDumont, Louis Cartier developed one of the first ever wristwatches known to mankind – the Cartier Santos. Prior to this point, Santos had difficulties checking the time mid-flight since it was difficult to pull out his pocket watch whilst keeping control of the plane. The Cartier Santos quickly solved this problem and ultimately revolutionized the world of watchmaking. However, it’s not only this history that captures the hearts of the watch lovers today, it is the classic and elegant design of the timepiece that makes it so alluring. While this watch has always been in the collection, Cartier rebooted the icon with new models which will charm with their elegant appeal and tell a true tale of pioneering history. The classic rounded square design with screw-set bezel looks good on men and women. It comes in two sizes: medium and large and in the same metal options: stainless steel, two-tone (steel and yellow gold), pink gold, and yellow gold.

24

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

1

TANK DE CARTIER 2

The Tank watch was created in 1917, born out of a simple concept involving four key features: two signature brancards in gold or platinum, a sapphire cabochon winding mechanism and a leather strap. Tank de Cartier – a discreet and timeless rectangle – is one of the most coveted unisex wristwatches ever, worn by Jackie Kennedy, Catherine Deneuve, Greta Garbo, Princess Diana, Cary Gant, Yves Saint-Laurent and Andy Warhol The iconic watch was first created by Louis Cartier as a token of gratitude for John Pershing, the American commander responsible for restoring peace in Europe with his fleet of tanks. Tank de Cartier also incorporates the clear and simple forms of French neoclassicism, a forerunner of Art Deco. Louis Cartier always enhanced functionoriented pragmatism with the typical avant-garde style of the House to create a captivating original design… in the shape of a tank!

3

Early versions are given the name Tank Normale, but since the 60s new models and styles have been introduced. Today, there are six different collections: Tank Anglaise with sapphire-set crown in the flank or Brancard, Tank Française with pointed brancard shoulders, Tank Américaine with an elongated case, Tank Louis Cartier after the original model, Tank MC and Tank Solo.

1. Cartier Tank Normale 1917 – 2. Cartier Tank Etanche à vis 1931– 3. Cartier Tank Classic XL 1922 4. Cartier Tank Anglaise 2012

4

BOUVERNE MAGAZINE B 25


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

PANERAI LUMINOR To meet military needs of the Royal Italian Navy, which it had already been supplying with high precision instruments for some years, Officine Panerai developed Radiomir, a radium-based powder that gives luminosity to the dials of instruments and devices. On the eve of W.W.2, in 1936, Panerai creates the first prototypes of the watch today known as “Radiomir” for the frogman commandos of the First Submarine Group Command of the Royal Italian Navy. Today’s Panerai Radiomir retains many of the prototype’s features: a large, cushion-shaped 47mm steel case, luminescent numerals and indices, wire lugs welded to the case, a hand-wound mechanical movement, and a water-resistant strap long enough to be worm over a diving suit.

Very rare Egyptian 1954 Navy Radiomir

26

B

BOUVERNE MAGAZINE

In 1949, Radiomir is replaced by Luminor as a new self-luminous substance supersedes the radium-based paste. The patent, filed in 1949 under the “Luminor” trademark, completed the final evolution from Radiomir to Luminor. Officine Panerai continued to supply watches and instruments to the Italian Navy for many years but decided to present in 1993 a collection of three series of limited edition watches to the public: Luminor, Luminor Marina and Mare Nostrum, which all immediately became highly popular among collectors and enthusiasts. It is said that the 1950 Panerai Luminor timepiece is the watch that changed fashion!


life can be perfect

RESTAURANT MA-DO: 12:0 0-14:0 0 & 18:0 0-21:30, VRIJ-ZAT: 12:0 0-14:0 0 & 18:0 0-22:0 0, ZON: 12:0 0-14:30 & 18:0 0-21:0 0 BLOCH DI-ZA 8:0 0-18:0 0 | COCKTAILBAR DI-ZA VANAF 18:0 0 WWW.CAFETHEATRE.BE | SCHOUWBURGSTRA AT 7 | 90 0 0 GENT | RESERVATIES 09 265 05 50 | INFO@CAFETHEATRE.BE KOUTER | SAVA ANSTRA AT | KORTE MEER


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

LONGINES HERITAGE CLASSIC

Lindbergh Hour Angle Watch 1927 and 2017

Today, Longines revisits a model typical of the 1930s – characterised by the aesthetic of its sector dials – to bring forth The Longines Heritage Classic. The Heritage models are a tribute to the pioneering spirit that has inspired the company since the early days, accompanying many pioneers in their adventures in the air, on land and under the sea.

Longines Weems Second-Setting Watch

28

B

BOUVERNE MAGAZINE

Among the exceptional pieces in the Heritage range, the most famous are without question the Lindbergh Hour Angle Watch, the Weems Second Setting Watch (a tribute to the navigation system devised by Captain Philip Van Horn Weems) and the Longines Twenty-Four Hours, designed for Swissair pilots in the 1950s. The long and rich history of Longines is written into each of the brand’s iconic design. The many Longines heritage lines – Heritage Classic, Heritage Military, Skin Diver Watch and Avigation Bigeye – are all part of the Swiss manufacturing identity and historical legacy that Longines has always strived to preserve and to highlight.


BOUVERNE MAGAZINE | ICONS

Longines Twenty-Four Hours Single Push-Piece Chronograph

Longines Heritage Classic Chronograph 1946

Longines Avigation Bigeye 2017

1940’s Longines Heritage Military

1959 Longines Skin Diver Watch


30

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | EVA JANSSENS

“BIJ NATAN WERD EVA GECONFRONTEERD MET HET VERSCHIJNSEL SAMENWERKEN”

M

ET HET EPITHETON ‘BRIDAL DESIGNER’ BREIDT EVA JANSSENS (34) EEN VERVOLG AAN DE ROEMRUCHTE FAMILIALE STOFFENHANDEL IN GENT. “MIJN LOGO IS BEWUST IN KLEINE LETTERS.”

tekst

Bert Voet fotografie Thomas de Boever

Vorig jaar vierde Stoffen Janssens z’n honderdste verjaardag.

vertelt ze. “Ik maakte pakjes en hielp met de etalage. Net zoals

Eva Janssens is de vierde generatie. “Eigenlijk de vijfde”, zegt

mijn vader bij zijn vader deed. Jarenlang maakte ik mijn huiswerk

ze, maar pas sinds mijn overgrootvader bestaat de stoffenhan-

in de winkel.”

del. Zijn ouders waren wevers.”

De zaak was zo’n evidentie dat

In 1973 vervoegde haar vader

ze er aanvankelijk niet eens aan

Geert de zaak, die zich toen nog

dacht om er ook te werken. “Ik

in Deinze bevond. Vijf jaar later nam hij de leiding over. In 1982 startte hij ook een winkel op de Kortrijksesteenweg. De stoffen verkocht hij aan particulieren, maar ook aan modehuizen zoals Valentino, Pierre Cardin en Armani. En hij had een heel le-

“In Gent wil ik de plek voor bruidskledij zijn. Met bijhorend advies over kapsel, lingerie en schoenen.”

speelde met het idee om rechten te gaan studeren – wat vooral een kwestie was van meedoen met vrienden, of om aan een zekere verwachting te voldoen. Maar op m’n zeventiende deed zich een aaneenschakeling van ongevallen voor. Ik werd aan-

ger naaisters in dienst. “Vroeger

gereden door een auto, kreeg

kochten mensen stoffen of ze

een ongeval met de scooter en

lieten ze hier verwerken. De ja-

viel van de trap. Echte ellendig.

ren zeventig, tachtig en negentig was een gouden periode voor

Daardoor moest ik het zesde middelbaar opnieuw doen. En ging

ons. Maar met de massaconfectie kreeg je afgewerkte producten

ik nadenken: ‘Eigenlijk...’

voor een fractie van de prijs van onze stoffen. Bovendien werden

Ze ging modetechnologie studeren. “Als ontwerper vond ik mezelf

gekwalificeerde naaisters steeds schaarser.”

toen niet creatief genoeg. In mijn richting draaide het om technisch

Geleidelijk ging het dus bergaf. In 1994 centraliseerde hij zijn

inzicht in weefsels, de chemie ervan, weven en breien, de machines,

commercie op één plaats. “In de grootstad!”, lacht hij. “Voor ons

het leiden van een atelier... Dat is wat ik nu doe.” Ze volgde ook sta-

is 14 februari niet Sint-Valentijn, maar de opening van de winkel,

ges. “Toen miste ik veel. Mijn familie, bijvoorbeeld. Gaan werken op

hier in dit mooie hoekhuis aan de Korenlei, waar ooit de lakens

een ander voelde niet juist. Ik had altijd hier geleefd.” Ze kan naar

aan wal kwamen – de ‘Drabstraat’ verwijst daar naar. Het pand

verluidt nogal chaotisch zijn. “Toen Eva stage deed bij Natan werd ze

huren we. Hier komt nooit iets te koop.” Eva groeide letterlijk op

geconfronteerd met het verschijnsel samenwerken”, zegt Geert. “En

tussen de stoffen. “Al op mijn zesde hielp ik spelenderwijs mee”,

als ik haar ging afhalen aan het station, liep ze er steeds bedrukt bij.”

BOUVERNE MAGAZINE B 31


BOUVERNE MAGAZINE | EVA JANSSENS

“De sfeer was er anders”, vult zij aan. “Ik zag veel mensen die niet

“Naaisters zijn creatieve mensen, binnen hun zeer kleine wereld”,

uit passie werkten, maar om hun brood te verdienen. Dat had ik

zegt Geert. “Je moet hen goed aanvoelen. Een naaister is de konin-

bij mijn ouders nooit gezien. Vader is nu zeventig, maar ‘s morgens

gin die bepaalt hoe ze de klant kleedt – de klant zelf is onderge-

is hij nog altijd als eerste hier. Niet omdat het moet, maar omdat

schikt. Een tailleur wordt gemaakt zoals zij het het beste acht.”

hij het graag doet.” “Met pensioen moeten, dat vind ik verschrik-

“Werken voor een vrouw die vandaag gaat trouwen, dat is een an-

kelijk”, zegt hij. “Maar er is wel veel van mijn schouders gevallen.

dere dynamiek”, zegt Eva. “Vroeger waren wij een middel om een

Ik begeleid de zaak nog, maar alle stress is weg. Mijn haar valt niet

doel te bereiken, nu zijn we het doel. Een jurk van Eva Janssens: dat

meer uit.”

geeft een exclusief gevoel.” Aanvankelijk deed ze algemeen maat-

DROOMPRINS

Intussen werken ze elf jaar samen. “Dat ging aanvankelijk gepaard

werk voor particulieren en bedrijven – zo kleedde ze de hostessen van Lexus voor het autosalon. “Maar toen ik in 2013 voor het eerst de vraag kreeg om een bruidskleed te ontwerpen, werd ik uit mijn

met nogal wat ruzietjes”, vertelt Eva. “Over kleine dingen, maar toch. Als jong veulen wilde ik in de familiezaak vanalles veranderen. Het ging toen ook niet al te best. Zwarte sneeuw is een lelijk woord, maar tien jaar geleden wisten we niet of we het eind van het jaar zouden halen. Vier generaties zonder hoogtes en laaagtes, dat zou ook vreemd zijn.” “Als ondernemer teken je iets uit voor jezelf”, zegt Geert. “Je stapt op een trein, die steeds sneller gaat. Wanneer iemand met andere ideeën erbij komt, moet je je aanpassen, maar de trein

“Stoffenverkoop aan particulieren is voorbij. Ik schakelde over op ontwerp en maatwerk.”

staat op de rails. Zelf denk je: weet je wel hoeveel ervaring ik heb? Ik was het gewend om mijn ding te doen. Maar we hebben din-

32

B

gen veranderd, en dat heeft geloond.” Na een drietal jaar gaf hij

comfort zone getrokken. En het was meteen met alles erop en er-

de stok door. De dochter van het huis nam de leiding, en ging al

aan – een sleep, een sluier, kant. Dat was heerlijk stressen. De stress

na een paar maanden een andere koers varen. “Stoffenverkoop

voor dat soort dingen heeft overigens lang geduurd. Ik ben een

aan particulieren, dat was voorbij”, zegt ze. “Ik schakelde over op

onderdeel van een van de belangrijkste dagen in het leven van een

ontwerp. Mijn ouders hebben me daar wel degelijk zeer snel in

vrouw. Voor haar ís de jurk het huwelijk. Ze kijkt er al naar uit van

gesteund. Maar we moesten elkaars grenzen aftasten, de commu-

toen ze kind was. Ze leefde in die droom: hoe zal ik eruitzien als ik

nicatie en de manier van samenwerken afstemmen.”

trouw met mijn droomprins?”

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | EVA JANSSENS

DUURZAAM TROUWEN

In 2016 werd het pand aangepast, in functie van maatwerk. Maar zo voelt het niet. De geschiedenis van het familiebedrijf is nog steeds present, zij het met het stempel van 2020. “Ik draag die eeuw aan historiek in elke vezel van mijn lijf”, zegt Eva. Vorig jaar werd Stoffen Janssens omgevormd tot ‘eva janssens bridal designer. “We hebben toen geen feest georganiseerd. Dat wás het feest. In Gent wil ze dé plek voor bruidskledij zijn, al maakt ze ook feestkledij in bredere zin, met bijbehorend advies over kapsels, lingerie en schoenen. Eén shop voor een groot feest, moet het zijn. “Ik bezoek internationale beurzen, op zoek naar dingen die vrouwen doen stralen”, zegt ze. In haar nieuwe collectie Allure komt een eeuw ervaring in stoffen, tien jaar maatwerk en zes jaar bruidskledij samen. “De collecties doen dienst als kapstokken. Sommige vrouwen worden verliefd op een kleed, maar zelden verkoop ik er zo één. Hier kunnen ze altijd terecht met eigen wensen en verlangens. Alles is aanpasbaar.” Een groot aanbod, gekoppeld aan creativiteit: daarmee wil ze zich onderscheiden. “Wat ik doe is vrij uniek, denk ik. We vertrekken nog steeds van een muur met stoffen. Ik leg de kwaliteit op tafel, tóón ze. En ik kan draperen op de persoon.” En als er geen tienduizend mogelijkheden zijn, is er niet één. Iemand niet kunnen bedienen bestaat niet.” Ze trekt een schuif vol kant open. “Ook daarin blijf ik investeren.” “Vandaag komt de meeste bruidskledij uit de confectie”, legt ze uit. “Dat pas je, and then you say yes to the dress. Maatwerk leek lange tijd vooral iets voor wie wat zwaar of klein is, of nergens iets passend vindt – het werd gezien als iets voor weirdo’s; het exclusieve karakter was wat verdwenen. Maar sinds een paar jaar komt dat terug. Je kan er weer je persoonlijkheid in kwijt.”

BOUVERNE MAGAZINE B 33


BOUVERNE MAGAZINE | EVA JANSSENS

Trouwen blijft idealiter eenmalig, voor de bruidskledij hoeft dat niet noodzakelijk het geval te zijn. “Kijk, vandaag draag ik mijn trouwbroek”, lacht ze. “Ik heb ze ontworpen om ze te kunnen combineren met iets anders. Dat is nu echt de trend. Tweeduizend tot drieduizendvijfhonderd euro spenderen aan een kleed-vooreen-dag is inderdaad wat vreemd. Ik zorg ervoor dat je onderdelen ervan kunt aanpassen of herwerken tot iets anders.” Ze toont een doorkijkbloesje. Kan je perfect met een ander rokje dragen. Ik ben helemaal mee met het duurzaamheidsverhaal.” Goedkoop zijn haar creaties niet. “Eigenlijk zijn ze niet duurder dan confectie zoals bij Love Sweet Etc. en Le Chapeau. Wij produceren rechtstreeks, aan een aanvaardbaar uurtarief. Er zit geen schakel tussen. Daar moeten meer mensen er geld aan verdienen. Maar goed, dit is België: het blijft prijzig.” Het atelier is in Izegem. Daar zitten vier vrouwen die voltijds in dienst zijn. Op dinsdag werkt ze er ook zelf. “Het is een mooie synergie”, zegt de fiere vader. “Ook al hebben de dames geen kaas gegeten van zakendoen: zonder hen en hun vakmanschap bestaat dit niet meer. Mijn moeder had een afdeling waar 42 vrouwen werkten en in 1958 de eerste bloezen werden gemaakt. Als kleine jongen was het heerlijk om daar tussen te lopen.” KLEINE LETTERS

De moeilijke tijden lijken achter de rug. “Het kantelpunt ligt nog niet zo lang achter ons, maar we zijn erdoor.” Ze zucht. “Ik heb veel slapeloze nachten achter de rug, maar de zaak draait en we kunnen alle rekeningen betalen. Daar ben ik blij om, nu mijn moeder en vader hier nog zijn.” Dit voorjaar zette ze nog een grote stap. De Brexit ten spijt stonden haar collecties op de Bridal Fashion Week in Londen en Barcelona, waar een internationale schare van professionele aankopers komen. Vanuit Izegem trekt haar bruidskledij straks de wijde wereld in. “Ik ambieer iets anders dan de bedrijfsleider die in Polen een fabriek bouwt. Opschalen naar buitenlandse verkoop in bestaande bruidswinkels kan een platform worden om de overheadkost te dragen.” Het hele gesprek door is haar moeder in stilte op de achtergrond gebleven. Nu komt ze voor het eerst tussen. “Zou je dat wel schrijven? Het is nog geen succes.” “Die bescheidenheid van mama zit ook in mij”, fluistert Eva. “En ik ben fier op mijn collectie maar zie mezelf nog steeds niet als ontwerper. Ook na honderden bruidsjurken eigen ik me die titel nog niet toe. Hij voelt nog zeer onwennig. Ontwerpers, dat zijn in mijn ogen mensen zoals Coco Chanel en Christian Dior. Mensen die dingen hebben veranderd. Die mode máken. Mijn logo is bewust met kleine letters. Zo voel ik me ook: een klein meisje dat in een grote wereld is begonnen te spelen met stof. Nu, dat voelt ook wel goed. Ik heb fun.” Ambieert ze grote letters, op een dag? “Die bescheidenheid zit er diep in. Het zal nooit in neon op onze gevel staan”, zegt Geert Janssens. B

34

B

BOUVERNE MAGAZINEPUZZLE Joyful, colourful, whimsical are all defining Puzzle, Mattioli’s iconic collection inspired by geometrical shapes, colour associations and abstract art from the seventies that saw the rise of feminism and a sense of freedom. Popularised by designers and artists such as Emilio Pucci, Piet Mondriaan, Claudia Cardinale and Alexander Calder, the Puzzle collection is synonymous of versatility, adapting to all situations and occasions. Rings and earrings change at a touch of fingers, and chains can be worn with pendants, or as sautoirs, bracelets and even belts.

36

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | MATTIOLI

SIRIANA The magic oriental atmosphere reminiscent of the bygone era when East met West in Venice has inspired the Siriana collection. Arabesques in 18k white and rose gold, and mother of pearl in a large variety of colours, replicating the sheen of rich silk fabrics weaved in Venice, are the heart of the collection featuring pendants, earring hoops, rings and cuffs.

ARUBA Who has not heard of Aruba? An island sunken in sun shining on the most beautiful golden sand of the Caribbean. Its name is derived from ‘Oro Hubo’, meaning where the gold is. For Mattioli, it’s resulting in a collection of fine jewels including rose gold rings, cuffs, pendants and earrings combined with natural mother of pearl, white diamonds and onyx.

BOUVERNE MAGAZINE B 37


STATIONSSTRAAT 10 9070 DESTELBERGEN WWW.HUISONDERDENOTELAAR.BE LIJST MET VERKOOPPUNTEN OP AANVRAAG: 0474 824 500 OF OFFICE@TALENTISRL.COM


BAUME & MERCIER LE TEMPS DU CHANGEMENT L A COLLECTION CLIFTON BAUMATIC

Incarnation du savoir-faire et de l’élégance emblématiques de Baume & Mercier, la nouvelle Clifton s’érige en nouvel incontournable de l’esthète. En marge d’une réflexion sur la fonction, la Clifton Baumatic jour-date, phase de lune représente une quête d’équilibre dans les proportions et d’harmonie dans les choix de matières et de couleurs. Catalyseur de la volonté d’innovation depuis son lancement, la Clifton Baumatic reste l’un des piliers de la Maison. Cette année, la marque introduit de nouvelles complications qui propulsent cette collection vers de nouvelles sphères. Fidèles à l’expertise horlogère

BAUMATIC JOUR -DATE /PHASE DE LUNE 42 mm - Or Rose 18K / Alligator

propre à Baume & Mercier, elles sont en parfaite adéquation avec la nature du mouvement Baumatic.

BOUVERNE MAGAZINE B 39


BOUVERNE MAGAZINE | BAUME & MERCIER

HAMPTON AUTOMATIQUE GRANDE DATE / SECOND FUSEAU LARGE - ACIER/ALLIGATOR

HAMPTON AUTOMATIQUES PETITE SECONDE / DATE LARGE - ACIER/ALLIGATOR

L A COLLECTION HAMPTON

Hampton, la collection iconique de Baume & Mercier, rend hommage à l’Art Déco avec le lancement de nouvelles pièces contemporaines. Sur tous les modèles, féminins comme masculins, les nouvelles silhouettes et formes mettent en scène l’esprit de ce mouvement artistique emblématique des années 1920. La nouvelle gamme se veut une renaissance : alors que son design est épuré pour se rapprocher de ses origines et de son essence, tous les composants, notamment le cadran et la boîte, ont été revisité dans un souci d’attention au détail.

40

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | BAUME & MERCIER

HAMPTON AUTOMATIQUE MEDIUM - ACIER/ALLIGATOR HAMPTON QUARTZ SMALL ACIER/CUIR - ACIER/ACIER

BOUVERNE MAGAZINE B 41


BOUVERNE MAGAZINE | BREGUET

BREGUET CLASSIQUE 7137 EN 7337 BREGUET HEEFT DE KUNST VAN HET GUILLOCHEREN VOLLEDIG ONDER DE KNIE EN STEEKT ZO TWEE LEGENDARISCHE MODELLEN UIT DE CLASSIQUE-COLLECTIE, DE 7137 EN DE 7337, IN EEN NIEUW JASJE. HET HUIS BIEDT DIE NIEUWE UITVOERINGEN AAN IN ROZE GOUD MET EEN WIJZERPLAAT VAN VERZILVERD GOUD, MAAR OOK IN EEN MODERNERE VERSIE IN WITGOUD MET EEN GOUDEN WIJZERPLAAT IN ‘BREGUET-BLAUW’. EEN MAANTJE IN RELIËF AAN EEN STERRENHEMEL GEEFT EEN NIEUWE DIMENSIE AAN DE WEERGAVE VAN DE MAANFASEN.

BREGUET CL ASSIQUE 7137

BESCHRIJVING BREGUET CL ASSIQUE 7137

Het traditionele meesterschap van met de hand guillocheren

Ronde kast van 18-karaats witgoud met fijn geribde carrure.

komt volledig tot uiting in de Classique-lijn. Net als twee eeuwen

Diameter 39 mm.

geleden werkt de ambachtsman voor cirkelvormige versieringen

Blauwe wijzerplaat van 18-karaats goud, met de hand geguillocheerd.

met een guillocheermachine en voor lineaire motieven op een

Extra plat mechanisch uurwerk met automatisch opwind-

‘rechte lijn-machine’. De Classique 7137 heeft een ‘fijnmazig’

mechanisme versierd met ‘Côtes de Genève’, kaliber 502.3 DR1.

motief op het deel van de gangreserve, een ‘dambord’-motief

Armband van blauw alligator-leer met witgouden doorngesp.

voor de datum weergave en een ‘clous de Paris’-motief voor het

Ook verkrijgbaar in 18-karaats roos goud met een wijzerplaat van

grootste deel van de wijzerplaat. De wijzerplaat van de witgouden

verzilverd goud.

uitvoering krijgt een Breguet-blauwe kleur. Bij de uitvoering in

Waterdicht tot 3 bar (30 m).

roségoud ontstaat de tint van de wijzerplaat door het aanbrengen van zilverpoeder.

42

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | BREGUET

BREGUET CL ASSIQUE 7337

BESCHRIJVING BREGUET CL ASSIQUE 7337

De wijzerplaat van de Classique 7337 is versierd met uitzonderlijk

Ronde kast van 18-karaats witgoud met fijn gecanneleerde flank.

verfijnde motieven: een cirkelvormig ‘gerstekorrel’-motief aan de

Diameter 39 mm.

buitenkant van de cijferring, een ‘dambord’-motief voor de kleine

Blauwe wijzerplaat van 18-karaats goud, met de hand geguillocheerd.

secondewijzer en ‘clous de Paris’ in het midden.

Extra plat mechanisch uurwerk met automatisch opwind-

Gegraveerde wolkjes staan hoog aan de gelakte hemel van de

mechanisme versierd met ‘Côtes de Genève’, kaliber 502.3 QSE1.

maanfase, die met zijn fonkelende pailletten doet dromen van

Armband van blauw alligator-leer met witgouden doorngesp.

de Melkweg. Breguet herwerkt het gouden maantje in gepolijste

Ook verkrijgbaar in 18-karaats roos goud met een wijzerplaat van

reliëfs en matte holtes.

verzilverd goud.

Op X uur en II uur zitten twee openingen die de dag en de datum

Waterdicht tot 3 bar (30 m).

weergeven.

BOUVERNE MAGAZINE B 43


BOUVERNE MAGAZINE | BREGUET

MARINE TOURBILLON ÉQUATION MARCHANTE 5887 DE MARINE TOURBILLON ÉQUATION MARCHANTE 5887 VERENIGT DE SPORTIEVE EN GEDURFDE UITSTRALING DIE DE MARINE-COLLECTIE ALTIJD AL GEKENMERKT HEEFT, MET EEN GANGWERK MET VERFIJNDE COMPLICATIES EN VERSIERINGEN. VANDAAG BRENGT MONTRES BREGUET HET MODEL UIT IN ROSÉGOUD MET EEN LEIKLEURIGE WIJZERPLAAT VAN GOUD.

GEÏNSPIREERD OP DE ZEEVAART

Om de band tussen de Marine-lijn en de zee te benadrukken,

BESCHRIJVING MARINE TOURBILLON ÉQUATION MARCHANTE 5887

tekent de guillochage golven op het midden van de gouden

Kast van 18-karaats roségoud met gecanneleerde rand.

wijzerplaat. Zowel de Romeinse indexcijfers en de Breguet-wijzers

Saffieren bodem. Diameter 43,9 mm.

met “pomme évidée” (uitgehold appeltje) zijn van rosé-goud.

Mechanisch gangwerk met excentrisch geplaatst automatisch opwindmechanisme met tourbillon, lopende tijdsvereffening,

Op de achterkant versiert het admiraal-schip van de Franse marine,

eeuwige kalender en gangreserve van 80 uur.

de “Royal Louis”, de bruggen van het uurwerk. Het schip komt tot

Armband van bruin alligator-leer met drievoudige roségouden

leven dankzij de nauwkeurig geciseleerde details op elk van de vier

vouwsluiting.

bruggen. Het vergt uiterste precisie om de lijnen van het patroon

Waterdicht tot 10 bar (100 m).

perfect uit te lijnen na montage van het uurwerk. Op de veertrommel prijkt een windroos die ook met de hand werd gegraveerd. De excentrisch geplaatste slingermassa uit platina, geguillocheerd en gegraveerd met de naam Breguet, biedt een volledig onbelemmerd zicht op het gehele gangwerk en zijn versieringen. LOPENDE TIJDSVEREFFENING

De Marine Tourbillon Équation Marchante herbergt twee minutenwijzers: de ene geeft de kalendertijd aan, de andere de zonnetijd. EEUWIGDURENDE KALENDER

Bij de lopende tijdsvereffening van dit Marine-horloge hoort een eeuwigdurende kalender. Die houdt rekening met de vierjaarlijkse onregelmatigheden in de kalendercyclus, de 30 of 31 dagen durende maanden en de maanden februari van 28 of 29 dagen tijdens een schrikkeljaar. De weergave van deze kalender is uniek in de collecties van Breguet en is het resultaat van een mechanisme van ongeëvenaard ontwerp. De dag van de week en de maand worden eerder in kleine vakjes dan met wijzers aangegeven. Voor de datum is gekozen voor een retrograde aanduiding. Deze draait over een cirkelboog tot aan het einde van de maand en verspringt om middernacht onmiddellijk naar de eerste dag van de volgende maand. EXTRA PLAT GANGWERK MET TOURBILLON

Het uurwerk van dit Grande Complication-model is een versie van het extra platte kaliber 581 met automatisch opwindmechanisme en tourbillon. De complexiteit van dit spectaculaire gangwerk komt voort uit het kostbare vakmanschap van de horlogemakers en ambachtslieden van Breguet.

44

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | BREGUET

BOUVERNE MAGAZINE B 45


BOUVERNE MAGAZINE | ROLEX

OYSTER PERPETUAL ROLEX DEEPSEA THE WATCH OF THE DEEP

baselworld2018

WATERPROOF TO AN EXTREME DEPTH OF 3,900 METRES (12,800 FEET), THE OYSTER

PERPETUAL ROLEX DEEPSEA ILLUSTRATES THE SUPREMACY OF ROLEX IN MASTERING

WATERPROOFNESS.THE ROLEX DEEPSEA EXCEEDS THE MOST EXCITING DEMANDS OF PROFESSIONAL DIVERS IN TERMS OF ROBUSTNESS, PRECISION AND RELIABILITY, WHILE FEATURING THE AESTHETIC CODES CHARACTERISTIC OF THE OYSTER.

FEATURES

44 mm Oyster case, waterproof to 3,900 metres Patented Ringlock System case architecture - Helium escape valve - Rotatable bezel with virtually scratchproof 60-minute graduated Cerachrom insert - Chromalight display (long-lasting luminescence) - Rolex-certified Superlative Chronometer - Manufacture Rolex selfwinding mechanical movement, COSC certified - Paramagnetic blue Parachrom hairspring - Oysterlock safety clasp with Rolex Glidelock system for fine adjustment of the bracelet length - Fliplock extension link

46

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | ROLEX

OYSTER PERPETUAL ROLEX GMT-MASTER II THE COSMOPOLITAN WATCH THE OYSTER PERPETUAL ROLEX GMT-MASTER II WAS DESIGNED TO DISPLAY THE TIME IN TWO DIFFERENT TIME ZONES SIMULTANEOUSLY. ROBUST AND FUNCTIONAL, IT IS THE IDEAL WATCH FOR CRISS-CROSSING THE GLOBE. IN FUNCTION AS WELL IN NAME, THE GMT-MASTER II EVOKES LONG-DISTANCE TRAVEL ACROSS TIME ZONES. GREENWICH MEAN TIME (GMT) MARKS MEAN SOLAR TIME AT THE ROYAL OBSERVATORY IN GREENWICH, LONDON – HISTORICALLY THE LOCATION OF THE OFFICIAL PRIME MERIDIAN USED FOR CALCULATING LONGITUDE AND DETERMINING DIFFERENT TIME ZONES AROUND THE WORLD.

FEATURES

24-hour display and second time zone - Bidirectional rotatable bezel with 24-hour graduated two-colour Cerachrom insert - Chromalight display (long lasting luminescence) - Rolex-certified Superlative chronometer - Manufacture Rolex self-winding mechanical movement, COCS certified - Paramagnetic blue Parachrom hairspring - High-performance Paraflex shock absorbers - 40mm Oystercase, waterproof to a depth of 100 metres

Oyster 40 mm white gold 18ct


BOUVERNE MAGAZINE | ROLEX

OYSTER PERPETUAL ROLEX LADY-DATEJUST

PRESTIGE AND ELEGANCE

The Oyster Perpetual Lady-Datejust is Rolex’s classic feminine watch par excellence. It is one of the most varied lines in the Oyster Perpetual collection, distinguished by its elegance and refinement. The first women’s version of this date chronometer appeared in 1957, carrying its heritage of timeless elegance in a small 28 mm size, perfectly suited to a woman’s wrist. The Lady-Datejust comes in a wealth of versions to perfectly reflect the different personalities of its wearers. The range of materials is equalled only by the variety of bracelets and subtle dials that enhance its style. Depending on the version, the Rolex Lady-Datejust is available with a domed, fluted or diamond-set bezel. The 18 ct yellow gold, white and Everose gold shines with a special radiance. This is due to the high-purity alloys created by Rolex in its foundry and the meticulous care with which they are cast.

48

B

BOUVERNE MAGAZINE


STATIONSSTRAAT 10 9070 DESTELBERGEN WWW.HUISONDERDENOTELAAR.BE LIJST MET VERKOOPPUNTEN OP AANVRAAG: 0474 824 500 OF OFFICE@TALENTISRL.COM


BOUVERNE MAGAZINE | TUDOR

The famous Black Bay Bronze model is a true symbol of TUDOR’s naval heritage. It is available in a new slate-grey model with shaded dial. Following the introduction of the first bronze model, a Black Bay with a chocolate brown dial, TUDOR continues to explore this rare bronze material with its characteristic patina. A new colour scheme based on slate grey now embellishes the dial and bezel of this imposing divers’ watch, whose aesthetics change over time and whose naval inspiration can be found in every detail. The impressive Black Bay Bronze also offers high technical performance thanks to its Manufacture Calibre MT5601. A CASE THAT “CHANGES” The central feature of the Black Bay Bronze model is its 43-millimetre bronze case, an aesthetic reference to the brass used in old ships and other diving

equipment. This “living” metal, a high-performance aluminium-copper alloy used particularly in naval engineering for submerged parts that need to be highly resistant to corrosion, will produce a subtle, unique patina on every watch case, based on the wearer’s habits. THE ESSENCE OF BLACK BAY Like other models in the Black Bay line, the Black Bay Bronze model features a dial inspired by the TUDOR divers’ watches produced in the 1950’s. It also adopts the characteristic angular hands known to collectors as “snowflake” that appeared in the brand’s 1969 catalogue. Finally, the unprotected winding crown, like the holes drilled across the horns, are typical features of the first generations of TUDOR divers’ watches.

BLACK BAY BRONZE

REFERENCE 79250BA

50

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | TUDOR

The first TUDOR chronograph, with a self-winding Manufacture Calibre, column wheel and vertical clutch is now available in an S&G version. Since the presentation of TUDOR’s first chronograph in 1970, of the Oysterdate, the brand has always produced watches that are closely tied to the world of motorsports. In the same way, since 1954 TUDOR has been constantly imwwproving its professional divers’ watches. The daringly hybrid Black Bay Chrono S&G chronograph (S&G stands for Steel & Gold) combines this aquatic heritage, represented by the Black Bay family, with the queen of the racetrack, the chronograph, for a precious sporty-chic result with an undeniable touch of nostalgia. THE SPIRIT OF LAND AND SEA Remaining faithful to the Black Bay aesthetic, the Black Bay Chrono S&G model makes the famous “snowflake” hands its own in a gold version refined for optimum readability against the domed matt-black dial. Its counters are hollowed and their champagnecolour creates optimum contrast.

Following the TUDOR chronograph tradition, a date aperture is positioned at 6 o’clock. The main Black Bay characteristics are retained, in a slim 41-millimetre steel case and equipped with yellowgold pushers inspired by the very first generation of TUDOR chronographs. A fixed bezel in yellow gold with a black anodised aluminium insert and tachymetric scale completes the face of this elegant, sporty chronograph. BRACELET, JACQUARD OR BUND STRAP The fabric strap is one of the signatures of TUDOR, which remains one of the first watch brands to offer it. Woven on 19th-century Jacquard looms by a 150-year-old family owned firm from the region of St-Etienne, its manufacturing quality and comfort on the wrist are unique. The Black Bay Chrono model presents a black strap, chosen by TUDOR and woven by the firm. The model is also available with a steel and yellow gold bracelet inspired by the folding riveted bracelets of TUDOR watches produced in the 1950’s and 60’s.

BLACK BAY CHRONO S&G

REFERENCE 79363N

BOUVERNE MAGAZINE B 51


TUINEN ZWEMBADEN POOLHOUSES WELLNESS

BECAUS VANTEGEMSTRAAT 33 9230 WETTEREN T +32 9 363 09 63


www.becaus.be


54

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | PHILIPPE DE CRAENE

HET LOT VAN DE GEDREVEN DURVER

C

ARRERA MOTORS, DE OOSTVLAAMSE PORSCHE DEALER IN SINTMARTENS-LATEM, IS EEN BEGRIP. PHILIPPE DE CRAENE STAMPTE HET BEDRIJF 33 JAAR GELEDEN UIT DE GROND MET VEEL PASSIE EN BIJNA

GEEN CENTEN. EEN GEDREVEN DURVER OVER PASSIE, WIJSHEID EN DE OBSTAKELS ONDERWEG.

tekst

Pierre Darge fotografie Pierre Darge, archief Philippe De Craene

We treffen de self made ondernemer in zijn kantoor, omringd door

handen. Op de cover prijkte de nieuwe Ford Capri RS, binnenin

automobilia en trofeeën. Hier is duidelijk een gedreven fanaat aan

werd de geschiedenis van Porsche in Le Mans uit de doeken gedaan.

het werk…

De legendarische overwinning van Jacky Ickx die toen in de laatste ronden een kat-en-muis spelletje met Hans Hermann speelde om

“Als kind was ik in mijn hoofd vooral een vliegenier. Ik had vele

met dertien seconden voorsprong te winnen, volgde ik op ons klein

boeken over de “Battle of Britain” in de tweede wereldoorlog

zwart-wit tv-tje. Mijn passie voor Porsche is sindsdien een rode

gelezen, kende alle types vliegtuigen uit het hoofd. Ik bezat

draad in mijn leven. Ik heb vandaag nog de posters van toen.

maquettes van Spitfires, Messerschmitts en ander legendarische

Toen ik achttien was verkocht ik mijn motor, een Triumph

tuigen en peddelde met mijn fietsje naar het vliegveld van Sint-

Bonneville T 120, en kocht mijn eerste Porsche 356 A uit ’56 voor

Denijs-Westrem . Mij vader was een handige “petrolhead” die op

25.000 Bfr. Niet dat het geld voor het rapen lag. Mijn vader liet

mijn trottinetje een motortje en een kleine tank had gemonteerd

me doen, op voorwaarde dat ik mijn zottigheden zelf betaalde. Ik

en een omgekeerde fietsvork op de achteras gelast. Later haalde

begon op mijn veertiende als jobstudent pompist, eerst bij Shell

hij in de “Stock Americain” een draagberrie van het leger die hij

aan de Sterre, later in het Esso-station aan de oprit van de E40 te

omtoverde tot een go-car, aangedreven met een Sachs-motor. Ik

Zwijnaarde. Een meesterzet, omdat daar het grootste debiet van

was reeds zeer vroeg “gemotoriseerd”.

het land getankt werd. Ik draaide 2 shifts per weekend. Ik verdiende

PASSIE OP DERTIEN

veel “drinkgeld”, reed met de motor rond, was verzot op Porsches en Maserati’s en voelde me de gelukkigste man ter wereld.”

“Ik weet nog precies wanneer mijn passie voor Porsche is ontstaan.

Veel van mijn vrienden waren ook gedreven en selfsupporting. Dit

In juni ’69, ik was 13, kreeg ik het maandblad L’Automobile in

werkt aanstekelijk. Soort zoekt soort.

BOUVERNE MAGAZINE B 55


BOUVERNE MAGAZINE | PHILIPPE DE CRAENE

“Mijn vader zat in de Dental supplies, ik draaide zes jaren mee in het

en op 5 februari 1988 opende Carrera Motors de deuren. Een

bedrijf. Ik was niet een beste student, studeerde mechanica, verkoop

maand voor de opening van de garage had ik op het Autosalon

& distributie en marketing. Ik liep een stage bij de Gentse VW &

reeds 17 Porsches verkocht. Aan het einde van dat jaar waren

Porsche dealer en was sinds 1974 lid van de Porsche-club. Ik kende

dat er 37. In september was er een delegatie van 17 man uit

veel mensen in dit wereldje. Op mijn dertigste besliste ik een Porsche

Duitsland op bezoek geweest, want Carrera Motors bleek als

concessie op te richten. Ik contacteerde de directeur van Porsche-

enige “Porsche only”-verdeler ter wereld een beetje een curiosum.

import en diende bij de Duitse hoofdzetel mijn aanvraag in. Vier

Vanaf nu zou het Porsche distributienet een nieuwe vorm kennen.

maanden later mocht ik in Ludwigsburg mijn project verdedigen. Toen ik er aankwam bleek de portier mijn naam te kennen en toen

Philippe de Craene blikt met enige voldoening terug op

ik de vergaderzaal binnentrad, hingen de plannen van de garage er

de afgelegde weg. Toen hij begon waren er in ons land 21

aan de muur, terwijl de maquette van mijn project op tafel pronk.

verkoopspunten, allen VW-Audi dealers die in de achterkeuken

De twaalf aanwezige mannen stonden op en applaudisseerden.

ook Porsche vertegenwoordigden. Vandaag zijn er in België nog 9

Ze vonden het fantastisch dat een jonge enthousiaste en gedreven

officiële Porsche concessies. Wereldwijd zijn er een 890 dealers die

kerel zich voor Porsche wou inzetten. Twee dagen later begon

samen ongeveer 280.000 Porsches aan de man brengen.

ik aan een marathon : van de notaris naar de banken, op zoek

Een mooi verhaal, toch?

naar krediet. Dankzij subsidies aan jonge ondernemers van de

56

B

Vlaamse regering kon ik voordelig geld lenen, want centen had ik

VALLEN EN OPSTAAN

nauwelijks. Ik verkocht al mijn hebben en houden; mijn Porsche

“Ik ben niet ontevreden, maar weinigen beseffen hoeveel leergeld

930 Turbo, mijn Kawasaki 900 en de 356 die ik gerestaureerd had,

ik heb betaald. Begin de jaren ‘90, toen Porsche zelf aan de rand

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | PHILIPPE DE CRAENE

van de afgrond stond, hebben we zwarte sneeuw gezien. Er is

Met de hybride modellen hebben we een stormloop van nieuwe

reeds 27 keer ingebroken in de garage, er zijn diefstallen geweest

klanten (81%!) gezien, vooral gedreven door de fiscale voordelen.

en oplichting, maar al bij al is het een mooi verhaal – What doesn’t

Veel daarvan is dit jaar teruggedraaid, en niemand weet wat gebeuren

kill you makes you stronger. Die eer komt ook grotendeels aan

zal als de regering straks beseft dat ze door de komst van elektrische

Porsche toe en aan mijn trouwe medewerkers. Het jaar dat ik begon

auto’s de immense inkomsten via taksen op brandstoffen zal mislopen.”

met Carrera Motors produceerde Porsche ongeveer 12.500 auto’s wereldwijd, dit jaar zullen dat er meer dan 270.000 zijn. Die opwaartse trend is begonnen dankzij Wendelin Wiedeking, een man voor wie ik het grootste respect koester. Hij besefte dat Porsche, die over ’s werelds grootste “Research & Development” center in de autoindustrie beschikt, meer productie nodig had om dat instituut – dat know-how levert aan vrijwel alle automerken – draaiende te houden. De Boxster was de aanzet

“Een maand voor de opening van de garage had ik reeds op het Autosalon 17 Porsches verkocht. Aan het einde van dat jaar waren dat er 37”

ELEKTRISCH RIJDEN

“Ik geloof in elektrisch rijden in heel specifieke situaties, zoals het vervoer in grootsteden – op voorwaarde dat er snel een aangepaste infrastructuur komt. Natuurlijk is het leuk dat er minder CO2 komt, maar wat staat daar tegenover ? Iedereen lijkt te vergeten dat de thermische motoren nooit zo zuinig waren als vandaag, dat moderne diesels zo goed als geen CO2 uitstoten. Of wie beseft dat als

in 1996, de Cayenne volgde in 2003.

we enkel elektrisch zouden rijden alle

Zijn visie klopte, en bleek de logica

lithiumvoorraden na twee jaar zullen

zelf. Uit een onderzoek bij Porsche bezitters bleek dat > 65% van hen

opgebruikt zijn ? Ook is er in België niet genoeg stroom voorhanden.

naast hun sportwagen een SUV bezaten en die vaststelling leidde tot

Bij de lancering van de 2de generatie Panamera, drie jaar geleden,

het ontstaan van de Cayenne. Later zijn in 2010 de Panamera en in

kreeg ik bij Porsche een animatiefilm te zien over de toekomst van

2014 de Macan bijgekomen. De vol-elektrische Taycan werd dit jaar

de mobiliteit. De hoofd-topics waren connectivity, urbanisation,

gelanceerd.

electrification en carsharing. Ik kreeg het gevoel dat ze niet over auto’s

MET DE VERBREDING VAN HET GAMMA IS OOK HET KOPERSPUBLIEK VERANDERD?

“Vroeger, toen we enkel sportwagens (944, 911, 928) te koop hadden, kregen we voornamelijk “petrolheads”, gepassioneerden over de

maar over smartphones op wielen bezig waren. Over de beleving van het rijden werd niets gezegd…. TOCH BENT U EEN LIEFHEBBER VAN HET MERK GEBLEVEN…

vloer, net zoals dat het geval was bij Aston Martin, Lamborghini

“In hart en nieren. Het loopt in mijn bloed. En natuurlijk staat de

of bij Ferrari. Met het nieuw modellenpalet hebben we een nieuwe

Taycan helemaal op punt, maar het is een ander product. Met een

doelgroep bereikt, die van de uitstraling en het prestige van het merk

andere koopmotivatie. Ik merk het in de verkoopsgesprekken: de

houden, maar niet met een sportwagen willen of kunnen rijden. Met

koopmotivatie ligt totaal anders dan bij onze sportmodellen.

de Taycan verwachten we de “Electroheads”, bemiddelde groene

Wat in onze showroom staat heeft niemand nodig, maar willen

jongens die baskets kopen à 500 euro en versleten jeans à 700 euro.

sommigen graag hebben. De klanten hebben vooral goesting.

BOUVERNE MAGAZINE B 57


“Ik ben nu de 60 gepasseerd en toch steek ik nog boordevol plannen. De gedrevenheid door passie overtreft alles” Ik zeg dikwijls dat ik geen auto’s verkoop, de mensen komen dit

Weinigen weten dat ik ook een motard ben van sinds ik uit de wieg

kopen. Onze rol bestaat in het informeren en begeleiden– soms

gekropen ben. Sinds 1988 Harley-rijder. Harley-Davidson is een

met een heel klein duwtje in de rug. Ik forceer nooit. De klant

aparte belevenis. Ik weet dat er van alles over verteld wordt, maar

moet, ingelicht, met zijn volle overtuiging zelf beslissen. Beide

geloof me : in 33 jaar heeft die mij nog nooit in de steek gelaten. En

partijen moeten hierbij tevreden zijn. Vaak worden klanten

als ik met vrienden die Ducati’s en BMW’s rijden op stap ga, kan

vrienden, omdat het een emotioneel product betreft.

ik moeiteloos mee terwijl ik bij wijze van spreken op de motor nog

Bij de Taycan mis ik een beetje de ziel, al kan ik die ziel nauwelijks

een sigaretje kan roken. Bovendien is hij ongelooflijk comfortabel,

omschrijven : “if I had to explain, you wouldn’t understand”. Da’s

mijn vrouw valt achterop in slaap onder het rijden.

van Harley-Davidson, nog zo’n emotioneel geladen product.”

Het merk heeft ook een enorme uitbreiding gekend met een

RACEN EN SPELEN

In zijn beginjaren dook Philippe De Craene ook regelmatig op in de racerij en met succes – daar getuigt zijn trofeeënkast van. Tussen 1987 en 2015 reed hij liefst dertien keer de 24 uren van

58

B

gamma dat zo breed is als bij Porsche. De cataloog is een lijvig boek: You don’t need it, but you want it. Custom built. BESTAAT ER EEN RECEPT VOOR HET SUCCES VAN EEN ONDERNEMER ALS UZELF ?

Zolder en won er één keer, tien keer die van Francorchamps, drie

“Er zijn er veel maar ik ben nog altijd geneigd om de passie als

keer de 24 uur van Daytona, eenmaal die van Dubaï. Zijn mooiste

drijfveer voorop te stellen. Hierdoor ben ik mijn bedrijf gestart,

herinnering is een tweede plaats in Daytona in 1997. In 1996 won

ben ik gaan racen en heb ik een gedegen productkennis opgedaan,

hij het Europees kampioenschap GT. Maar hij verschijnt ook nog

een zekere kredibiliteit verworven. Maar niemand is perfect en het

regelmatig op “Track Days” met klanten. Tegenwoordig leeft

is belangrijk om je met goede mensen te omringen, mensen die je

hij zich uit in de 2 liter Cup van Peter-Auto waarbij 911’s uit de

eigen tekorten aanvullen en voor een perfecte opvolging kunnen

jaren 1965-1966 tegen elkaar uitkomen op verschillende Europese

zorgen.

circuits als Le Mans, Francorchamps, Monza, Dijon,…

Van groot belang is ook de communicatie, ik kan niet genoeg

“De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt rond de zestig en ik

onderstrepen hoe belangrijk het is om te luisteren. En met de jaren

amuseer me daar ongeloffelijk omwille van de toffe sfeer en de close

besef ik ook dat rustig blijven in alle omstandigheden doeltreffend

racing. Het gaat er echt hard aan toe.

en ontwapenend werkt.

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | PHILIPPE DE CRAENE

MENTORS?

sprak ik in Monza nog met Jürgen Barth ( Porsche AG ) en die

“Er zijn er velen, te beginnen met mijn vader – wegens zijn techniciteit,

vertelde dat we vandaag niet langer gerund worden door ervaren

zijn oneindige handigheid en zijn petrolhead-mentaliteit. Maar ook

lui met passie die met de voeten in de realiteit staan, maar door

Norbert Van Huffel, een Gentse topvoetballer die president was

marketeers. Het komt er als ondernemer op aan je voortdurend aan

van de renstal “Duindistel” en toenmalige voorzitter van de Porsche

te passen wil je overleven, want altijd weer draait het om de survival

Club. Ook een vriend-klant, Pol Baetselaer, een Nederlander die

of the fittest. En de fittest is noch de slimste noch de sterkste, maar hij

jaren in ons land woonde. Een ongelooflijk gedreven entrepreneur

die zich het best weet aan te passen aan verandering ( Darwin ). Het

en een zeer dynamische persoonlijkheid, die de jeugd graag hielp

is niet eenvoudig vandaag om de nabije toekomst met acuraatheid te

waar hij kon. Een voorbeeld. En ook Guido Dumarey van Punch,

voorspellen. Een verwittigd man is er twee waard. Een regelmatige

een selfmade man die ongelooflijk veel gerealiseerd heeft in zijn

introspectie garandeert een gezond evenwicht. Men moet zich ook

carrière. Of Bernard Tapie, zonder de negatieve connectiviteit. Zijn

permanent blijven heruitvinden. Niets is verworven !

boek “Gagner” ! dat in 1986 verscheen heb ik een eerste keer gelezen met een potlood in de hand. En een tweede keer, waarbij ik alleen het onderlijnde las.” Dit heeft me sterk geinspireerd en gemotiveerd. Veel toffe mensen hebben mij op hun manier onbewust geinspireerd. VAN EEN SELFMADE MAN GESPROKEN. ER ZIT ER ÉÉN VOOR MIJ…

HEEFT DE GEDREVEN ONDERNEMER NOG PLANNEN, NU HIJ DE ZESTIG VOORBIJ IS?

“Door de jaren heb ik een kleine verzameling Porsches vergaard, maar ook enkele Maserati’s, een Bentley en een Jaguar. Zelfs voor een autofreak als ik, wordt dit van het goede teveel. In mijn rugzak zit wat te veel speelgoed, Het is nu tijd om wat plaats te maken. Onlangs heb

“Dat klopt, maar dat is niet mijn verdienste. Je hebt het, of je hebt

ik genoten van twee leuke boeken over “clutter control”, het afgooien

het niet. Het zit in je dna. Dat is zoiets als balgevoel, of taalgevoel.

van het overbodige. Je moet jezelf dwingen, want je wordt danig

En ik had een boerenchance dat toen ik zonder geld begon, er een

misvormd. En als ik zie wat ik allemaal opgepot heb – mijn vrouw

ondersteuning bestond voor jonge ondernemers waarbij 3 procent

wordt er krekelig van. Je weet dat je veel ervan kan missen, maar je

van de rente op mijn lening terugbetaald werd…”

kan er moeilijk afstand van doen.

Ik had ook een ploeg fantastische mensen rond mij. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. De mensen maken het verschil. WELKE LESSEN HEEFT DE ONDERNEMER IN AL DIE JAREN GELEERD?

Ik wil graag meer gaan reizen, en nog een klein beetje commercie doen, maar niet als een doel op zich. We zijn in België erkend als enige “Porsche Exclusive Manufaktur Partner”, de Porsche afdeling gespecialiseerd in maatwerk. Voor klanten met individuele wensen –

Waar een wil is, is een weg en dat de aanhouder wint. Zeker als hij

dit ken ik door en door. “Made to measure “ Wir bauen Einzelstücke

door passie gedreven wordt. Zoiets heeft weinig met leeftijd te

in Serie ! Porsche doet het sinds de jaren tachtig. ( ik heb een paar

maken, leeftijd zit in je hoofd. Ik ben nu ruim de 60 gepasseerd en ik

voorbeelden in mijn collectie staan.) Ik onderhoud met die mensen in

heb nog boordevol plannen. Die gedrevenheid door passie overtreft

de fabriek, de ouwe garde, sinds jaren een bevoorrechte relatie. Daar

alles, maar de steeds toenemende beperkingen door reglementering,

wil ik nog wat met doen. Maar vandaag hangt veel af van de fiscaliteit,

wetgeving en nieuwe normen werken verlammend. Alles wat met

de administratieve beperkingen, wetten en normen. Kortom, alles

ecologie te maken heeft, wil ik nog aanvaarden omdat het om ons

wat de gedreven ondernemer fnuikt in zijn natuurlijke élan.”

aller toekomst gaat. Maar juiste informatie hieromtrent en een

Nu, de drive zit er nog in. We gaan ervoor.

zekere stabiliteit in de wetgeving, zouden het al een stuk aangenamer en efficiënter maken. Ook de industrie veranderd gestadig. Onlangs

De aanhouder wint ! B

BOUVERNE MAGAZINE B 59


FANTINA : LE POUVOIR DU DESIGN Élégamment audacieuse, la collection de bijoux en or Fantina

que leurs formes abstraites sont imprégnées du minimalisme de

emmène Pomellato vers de nouvelles frontières d’excellence en

l’architecture milanaise. La virtuosité fait de chaque création de la

matière de design. Avec une simplicité des plus raffinées, elle

collection un chef-d’oeuvre, que ce soient les bracelets, la bague, les

s’affiche pleine d’audace, de caractère et de détermination. Fantina

boucles d’oreilles et le pendentif en or rose, avec des déclinaisons

séduira les amazones d’aujourd’hui, ces femmes indépendantes que

plus luxueuses parées de diamants ainsi qu’une version diamantée

les conventions ne sauraient dompter, qui créent leur propre destin

en or blanc. Fidèles à l’esprit design sophistiqué de Fantina,les

et valorisent le style avec originalité.

diamants sont habilement sertis sur les courbes intérieures des bijoux pour mettre en valeur les formes plongeantes.

Explorant les origines du nom Pomellato, la collection s’inspire du fondateur Pino Rabolini, fils et petit-fils d’orfèvres ; lorsqu’il a

La pièce la plus imposante est le bracelet, sculpture à part entière

déclaré vouloir chevaucher vers son propre destin, sa famille lui a dit :

parfaitement ciselée. Délicatement effilé, avec en son centre une

« Assure-toi de choisir un cheval gagnant ». Après quelques

ellipse en or, il entoure le poignet, son ouverture articulée à peine

recherches, Pino Rabolini découvre que les chevaux à la robe

visible à l’oeil nu, donnant la sensation d’un flot d’or continu. La

pommelée sont les plus majestueux. Il décidé alors de baptiser

bague au style ouvert est réalisée à partir d’une bobine d’or lisse ; elle

sa nouvelle entreprise Pomellato, mot italien pour « pommelé

peut se mettre à n’importe quel doigt, notamment à l’auriculaire en

», et le tout premier logo de la Maison était une tête de cheval.

petit anneau ou traditionnelle chevalière. Le pendentif peut être

Reprenant le même thème, Fantina est le mot féminin pour jockey

porté de deux façons, avec les deux ellipses emboîtées l’une dans

en italien, l’incarnation d’une amazone moderne et farouchement

l’autre ou en les reliant par la chaîne pour former un pendentif

indépendante.

à double goutte. Les boucles d’oreilles en forme de cerceau s’enroulent pour capter la lumière, touche moderne pour un bijou

Les sinueux bijoux en or évoquent l’univers équestre, tandis

Collection Fantina en or rose ou blanc et diamants

60

B

BOUVERNE MAGAZINE

classique de tous les jours.


BOUVERNE MAGAZINE | POMELL ATO

Collection Nudo en or rose et calcédoine, quartz rose et diamants bruns

LA COLLECTION NUDO VOIT LA VIE EN ROSE Dévoilant la pure splendeur d’une pierre précieuse, les

de l’amour. Cette délicate nuance de quartz rose, couplée à la

couleurs de la collection NUDO célèbrent la singularité

calcédoine, scintille et reflète parfaitement l’audace milanaise.

d’une femme. Le design « pierre nue sertie sans griffe »

La collection NUDO Quartz Rose est disponible dans les trois

de NUDO unit le cercle au carré pour créer une forme à

tailles de bague NUDO - petite, classique et maxi.

l’irrégularité parfaite. Ludiques, superposables et atypiques, les

Les pierres de quartz rose et de calcédoine sont montées sur des anneaux

pierres précieuses de la collection NUDO peuvent être assorties

en or rose et chaton en or blanc et ornées de diamants bruns. Les

pour offrir d’infinies combinaisons de couleurs. Minimaliste et

boucles d’oreilles qui viennent compléter la collection sont composées

milanaise, la collection NUDO brille par sa singularité, ses couleurs

d’une pierre NUDO suspendue aux montures en or rose et or blanc

et son élégance.

pavées de diamants bruns. Pour sublimer le cou, le choix se fait entre un pendentif classique composé d’une pierre et d’une chaîne en or rose

Dans une teinte « bouton de rose », NUDO en quartz rose

et or blanc, un collier lasso avec deux pierres ou le sautoir paré de sept

s’épanouit grâce à une pierre précieuse souvent appelée l’aimant

pierres, tous les deux en or rose et or blanc et sertis de diamants bruns.

BOUVERNE MAGAZINE B 61


BOUVERNE MAGAZINE | BOUVERNE EXCLUSIVE

BOUVERNE EXCLUSIVE Ring gezet met een centrale Siam robijn van 3,03ct

62

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | BOUVERNE EXCLUSIVE

Ring gezet met een ovale diamant van 1,51ct en omringd door roze briljanten

BOUVERNE MAGAZINE B 63


BOUVERNE MAGAZINE | BOUVERNE EXCLUSIVE

Ring gezet met een ‘asscher cut’ diamant van 4,45ct

64

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | BOUVERNE EXCLUSIVE

Ring gezet met een Ceylon saffier, kwaliteit ‘non-heated’ van 2,66ct

BOUVERNE MAGAZINE B 65


BOUVERNE MAGAZINE | BOUVERNE EXCLUSIVE

Ring gezet met een centrale briljant van 2,34ct

66

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | BOUVERNE EXCLUSIVE

Ring gezet met een Ceylon saffier, kwaliteit ‘non-heated’ van 3,07ct

BOUVERNE MAGAZINE B 67


BOUVERNE MAGAZINE | PANERAI

PANERAI LUMINOR LUNA ROSSA GMT – 44 MM PANERAI DÉVOILE UN MODÈLE DOTÉ D’UN DOUBLE FUSEAU HORAIRE, RÉSOLUMENT INSPIRÉ PAR LE CHALLENGER DE LA 36ÈME COUPE DE L’AMERICA, UN AUTHENTIQUE MÉLANGE D’ÉLÉGANCE ITALIENNE ET D’INNOVATION. Dotée d’un design sans précédent, d’un mécanisme révolutionnaire et de matériaux uniques, la nouvelle Luminor Luna Rossa GMT – 44mm (PAM 01036) est un modèle hautement sophistiqué. Elle incarne parfaitement le lien qui unit Panerai et l’équipe opposée au défendeur de la 36e Coupe de l’America. Une compétition sportive qui livrera son dénouement à Auckland en 2021. Association parfaite entre créativité, excellence et innovation technique italienne, la Luminor Luna Rossa GMT – 44mm intègre des matériaux de pointe communs à Panerai et à l’équipe Luna Rossa, tel que le titane, Agrémenté d’un revêtement spécial en DLC à base de carbone, ce métal présente une forte résistance à l’usure.

LUMINOR MARINA PANERAI GOLDTECHTM – 44 MM PANERAI ÉLARGIT LA COLLECTION LUMINOR MARINA AVEC UN NOUVEAU GARDE-TEMPS CONÇU À PARTIR D’UN MÉTAL PRÉCIEUX EXCLUSIF ET DISTINCTIF. La nouvelle Luminor Marina Goldtech™ – 44mm (PAM01112) met à l’honneur un métal précieux performant aux propriétés uniques, fruit d’un alliage de pointe. Le précieux métal dans lequel elle est confectionnée lui confère une allure sophistiquée et une identité singulière. Caractérisé par un pourcentage élevé de cuivre (24 %) associé au platine (0,4 %), cet or rouge est le résultat d’une formule extraordinaire perfectionnée par le Laboratorio di Idee de Panerai. Ces deux matériaux offrent à cette montre un ton unique et intense, mais également un degré de mécanique extrême et une résistance à l’oxydation.

68

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | PANERAI

PANERAI LUMINOR MARINA FIBRATECHTM – 44 MM PANERAI INTERPRÈTE L’AVENIR DE L’HORLOGERIE AVEC UN MODÈLE LUMINOR MARINA INNOVANT, FAÇONNÉ DANS UN NOUVEAU COMPOSITE HAUTE TECHNOLOGIE CONSTITUÉ DE FIBRES DE BASALTE. Panerai repousse une fois encore les limites de la science des matériaux en dotant les modèles issus de la collection Panerai FibratechTM d’un élément exclusif, la fibre de basalte. Cette technologie inédite dans l’industrie horlogère est présentée aujourd’hui en avant-première avec la nouvelle Luminor Marina FibratechTM – 44mm (PAM01663). Constitué de fibres naturelles et éco-durables, le Fibratech est un composite aux propriétés physiques et mécaniques remarquables. Né de la haute expertise technique du Laboratorio di Idee de Panerai, il est 60 % plus léger que l’acier, robuste et extrêmement résistant à la corrosion.

PANERAI LUMINOR MARINA DMLS - 44 MM PANERAI RÉ-INTERPRÈTE L’EMBLÉMATIQUE LUMINOR MARINA EN RÉAFFIRMANT SON INTÉRÊT POUR LES MATÉRIAUX DE HAUTE TECHNOLOGIE. La Luminor Marina – 44mm (PAM01662) reflète le remarquable équilibre entre haute technologie et allure sportive. À la fois incroyablement léger et résistant, le boîtier en titane est réalisé grâce à la technique de frittage laser direct du métal (Direct Metal Laser Sintering ou DMLS), un procédé d’impression 3D futuriste par lequel la poudre de titane frittée à haute puissance se solidifie en couches successives de 30 microns (0,03 mm). Ce matériau, associé au CarbotechTM, un composite de carbone tout aussi performant développé par le Laboratorio di Idee de Panerai et utilisé pour la lunette, la couronne et le levier du pont protège-couronne Safety Lock, offre une dimension contemporaine et une esthétique résolument novatrice. Un cadran anthracite non poli agrémenté d’index et de chiffres ton sur ton en SuperLumiNovaTM souligne l’identité de la montre.

BOUVERNE MAGAZINE B 69


BOUVERNE MAGAZINE | ISABELLEFA

IsabelleFa staat voor 100% Duitse vakmanschap. Elk juweel is een uniek stuk, dat in de eigen smederij met de hand wordt gemaakt. Eeuwenoude kennis en traditie zijn de geheime formules voor de eigen legeringen van IsabelleFa zoals bijvoorbeeld ‘Rouge Royal’, een elegant en warm stralend rood goud. Door een zeldzaam ambacht te combineren met een tijdloos ontwerp creëert IsabelleFa telkens een uniek juweel met karakter voor zij die houden van mooi en speciaal.

70

B

BOUVERNE MAGAZINE


Halsketting ChaCha 04111-45 106,20 gr – € 18.250

Flix Flex Choker 7mm Rouge Royal 22031-07-02HLR € 25.550

Illustraties: ring in Rouge Royal goud en briljanten 0,26ct – Flix Flex armbanden en choker colliers in wit- rosé- en Rouge Royal-goud

BOUVERNE MAGAZINE B 71


BOUVERNE MAGAZINE | CHANEL

CHANEL J12.20 Pour son 20ème anniversaire, la J12 a envie de jouer. Elle s’empare ainsi de vingt symboles et références de la Maison CHANEL : un sac 2.55, un camélia, un flacon de parfum N°5 ou encore une veste en tweed. Elle devient la J12.20. Ponctués de 12 diamants, ces motifs polis rhodiés s’invitent sur sa lunette et son cadran. L’irrévérence sublimée pour signer son inaliénable liberté pour cette édition limitée à 2020 exemplaires, équipée du calibre 12.1, et déclinée en une version Haute Horlogerie en émail, numérotée et limitée à 5 pièces.

72

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | CHANEL

CHANEL J12 PARADOXE Le noir, le blanc, la céramique. En l’an 2000, dans sa robe de céramique noire, blanche en 2003, la montre J12 révolutionne le monde de l’horlogerie. Elle est sacrée première icône horlogère du 21ème siècle. Dès sa naissance, la J12 bouscule les codes. Vingt ans plus tard, elle n’a rien perdu de son impertinence. Le noir ? Le blanc ? En 2020 la J12 ne veut plus choisir. Pour la première fois le noir et le blanc se rencontrent et fusionnent. Sans se mélanger. Pour créer une ligne, un paradoxe. Son esthétique, unique, est un véritable défi technique qui repose sur la découpe et l’association de deux parties de carrures de céramique de dimension différente ; l’une de couleur blanche, l’autre de couleur noire, assemblées pour ne former qu’un seul et même boîtier. Inrayable, la céramique ne se laisse pourtant pas tailler sans effort. Inattendue, cette opération n’en n’est pas moins complexe. Assurer une découpe parfaite – sans casser la matière – requiert une expertise particulière, totalement maîtrisée par la Manufacture de CHANEL en Suisse. L’identité bicolore de la J12 Paradoxe se distingue complètement quand la montre est vue de face. Par anamorphose la démarcation entre le noir et le blanc est parfaite. Le noir contre le blanc. Le blanc tout contre le noir.

BOUVERNE MAGAZINE B 73


CHANEL J12 X-RAY EN TOUTE TRANSPARENCE La Maison Chanel fête les 20 ans de son

d’un fermoir à boucle serti de 24 diamants

icône la J12, née en 2000 et à ce titre la

taille baguette (1,96 carat). Eclatante, la

première icône horlogère du XXIème siècle.

couronne quant-à-elle est chapeautée d’un

A vingt ans, on a plus rien à cacher, l’on peut

cabochon de diamant. Nobles, les aiguilles

enfin aller à l’essentiel et assumer sa vraie

et la boucle sertie sont comme il se doit en

personnalité sans masque.

or blanc.

Du cadran, il ne reste que l’épure, un cercle graphique central frappé d’une

La J12 X-Ray est animée par le Calibre 3.1 à

fine minuterie en chemin de fer et un

remontage mécanique. La volonté du studio

tour d’heures dont les index sont des

de création Chanel étant de présenter le

diamants baguette qui semblent flotter

mouvement comme s’il était suspendu dans

autour du cœur de la montre. Le mouvement

le vide, la nouveauté de ce calibre est non

central apparaît ainsi comme suspendu dans

seulement dans sa forme circulaire, mais

le vide au sein d’un boîtier intégralement

aussi dans le matériau utilisé afin d’atteindre

transparent.

la transparence recherchée. Le pont de minuterie, la platine et le pont de rouage

74

B

Réalisé en saphir, le boîtier dont la lunette en

seront aussi réalisés en saphir, laissant ainsi

or blanc est sertie de 46 diamants (5,46 carats)

passer la lumière et révéler une dentelle brodée

est prolongé par un bracelet également taillé

de rouages.

dans du saphir translucide – une grande

En édition limitée de seulement 12 pièces,

première en horlogerie. Composé au total

la montre Chanel J12 X-Ray ouvre une

de 12 maillons de saphir, ce bracelet est doté

nouvelle ère dans l’histoire de la couleur.

BOUVERNE MAGAZINE


DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 Plug-in Hybrid. 300 pk.

DSautomobiles.be

1,3 – 1,6 L / 100 KM

30– 36G CO2 / KM (WLTP)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.dsautomobiles.be/nl/inside-ds/verbruik-in-praktijkomstandigheden.html - Neem contact op met uw DS Store voor meer informatie aangaande de fiscale aspecten van uw voertuig - Afbeelding niet contractueel - Meer inlichtingen bij ons.

TRAXXION DS STORE LATEM

Emiel Clauslaan 100 9800 DEINZE | 09 335 10 78 | info@dsstorelatem.be


Cartier 2020 watchmaki reunited by a global them the UNEXPECTED ENC 76

B

BOUVERNE MAGAZINE

The Maison has always e


atchmaking novelties obal theme: TED ENCOUNTERS always encouraged the

BOUVERNE MAGAZINE B 77


BOUVERNE MAGAZINE | CARTIER

78

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | CARTIER

Cartier 2020 watchmaking novelties reunited by a global theme: the UNEXPECTED ENCOUNTERS The Maison has always encouraged the unexpected by combining shapes and ideas that were never intended to meet. This is Cartier’s unique style, the source from which all forms of creation begin. Unexpected encounters, a question of perspective, CARTIER’S SIGNATURE.

BOUVERNE MAGAZINE B 79


BOUVERNE MAGAZINE | CARTIER

For this 2020 edition, Cartier highlights these encounters through its watchmaking novelties. The square inside a circle, the graphic Pasha signature, an elegant and extroverted watch that has acquired cult status since its first appearance celebrating the encounter between circle and square. Shape and function, from a jewellery classic - the bracelet - Cartier creates the Maillon watch. Precision and charm, centred around the Tank Asymétrique which, by expanding the rectangle of the original Tank and moving the dial’s numerals by 30 degrees to the right, gives rise to an unusual watch, now in the Maison’s exclusive collection, Cartier Privé. The future in the past, as when Louis Cartier created the Santos-Dumont watch in 1904, nobody could have imagined the potential of this creation, with five watches released this year.

80

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | CARTIER

BOUVERNE MAGAZINE B 81


“Wij zijn geen Tomorrowland. Het is hier niet op de koppen lopen. Ik probeer de rust te bewaren, geen drukte te verkopen.”

82

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | GRAAF DE KERCHOVE

“HET DOMEIN VULT MIJN LEVEN”

D

IT VOORJAAR MOET GRAAF RENAUD DE KERCHOVE (71) VOOR HET EERST IN 32 JAAR ZIJN TUINDAGEN ANNULEREN. MAAR IN HET NA JAAR IS DE GROOTSTE TUINBEURS VAN HET LAND TERUG, OP HET DOMEIN

IN BEERVELDE DAT AL 237 JAAR AAN ZIJN FAMILIE TOEBEHOORT. IN AFWACHTING GINGEN WE ER MET HEM PRATEN. “HET KASTEELPARK ONDERHOUDEN, ER IETS MEE DOEN EN MENSEN BLIJ MAKEN IS EEN MANIER OM RECHT IN DE SPIEGEL TE KUNNEN KIJKEN.”

tekst

Bert Voet fotografie Thomas De Boever, Park van Beervelde

Het doet hem niets, beweert hij, over de Charles de Kerchovelaan

aan. “En zal ik de sneeuwklokjes eens tonen?”, vraagt hij. Hij neemt

rijden. Dat deel van de Gentse binnenring werd vernoemd naar

ons mee naar een door azaleastruiken omgeven grasveldje in de

zijn betovergrootvader, die er van 1857 tot 188 burgemeester was.

eclectische kasteeltuin. “Er zijn zeer verschillende soorten – grote

“Ikzelf heb het nooit verder geschopt dan de gemeenteraad van

en kleine, dubbelbloemige en niet-dubbelbloemige”, onderwijst

Lochristi, maar daar heb ik geen probleem mee”, lacht de graaf.

hij, en plukt ter illustratie enkele bloempjes. “Deze hier hebben een

“De eerste veertig jaar van mijn leven woonde ik in Brussel. Daarna

beetje geel. En die daar ook, maar ze zijn weer wat groter. Zo zijn

had ik hier de handen vol. Gemeenteraadslid was ik dertig jaar lang,

er honderden variëteiten. En hetzelfde geldt voor rozen, pioenen,

om toch een beetje mijn wereld te leren kennen.”

enzovoort. En voor de rododendrons en andere vaste planten.”

Ook al gaat hij elke zondag aperitieven in de Blauwe Kiosk op de

Hier is hij in z’n element, zoveel is duidelijk. Hij studeerde econo-

Kouter, en vandaaruit naar Café des Arts, de kroeg tegenover de

mische wetenschappen. “Een leuke uitdaging, daar niet van. Onder

opera: zijn band met Lochristi en vooral Beervelde is veel hechter

meer de wiskunde. Maar voorts: een grote teleurstelling. Binnen

dan die met Gent. “Toen ik hier kwam wonen was Lochristi een

die richting was het toen de grote doelstelling om een wereld te ma-

belangrijk centrum van de sierteelt, met een grote concentratie aan

ken waar iedereen werk had, welvarend en gelukkig zou zijn. Maar

bloemisten”, vertelt hij. “Sindsdien kwamen er veel verkavelingen

dat recept werd nooit gevonden. Tot de jaren zeventig was groei de

en grootschalige kleinhandel langs de Antwerpsesteenweg, wat

heilige koe. Toen kwam het begin van het besef dat geluk moeilij-

de eigenheid van de gemeente toch heeft veranderd. In Beervelde

ker te meten is. En dat groei gepaard gaat met verborgen kosten die

kwam minder bouwgrond. Dat blijft een kleinschalige, aangename

niet worden doorgerekend, zoals de impact op de planeet.”

gemeente waar de mensen elkaar kennen en goeiedag zeggen.” Zopas zijn we een sprookjesachtige dreef opgereden, langs bomen

CRACK

die als kathedralen naar de hemel wijzen. Het vroegere koetshuis

Of hij optimistisch is omtrent de ecologische uitdagingen? “Ik wíl

kreeg glaspartijen en is nu een zaal voor huwelijksfeesten. De graaf

geen pessimist zijn. Maar de bevolkingsgroei op onze planeet blijft

toont het wijdse, machtige zicht vanuit de villa. Straks is het lente

een taboe. En iedereen wil vooruit. En kijkt op korte termijn. Op

en barst alles hier open. “Zeker als de bomen in blad staan is dit

veel plaatsen is veel kinderen krijgen nog steeds een soort verzeke-

hier een van de mooiste plekjes. Ginds, achter het paviljoen, zijn ze

ring. Of dat zal veranderen, mee met de zogenaamd stijgende wel-

helaas aan het sterven. We moeten herbeplanten met aandacht voor

vaart, daar ben ik niet zo zeker van.”

de bestaande massieve partijen en open ruimtes. Maar het duurt

Ook van die stijgende welvaart op zich is hij niet overtuigd.

honderd jaar alvorens je weer zulke monumenten hebt.”

“Vroeger kon een jong stel op twintig jaar een huis afbetalen, nu

Op de vijver in de verte wijst hij “mooie zwanen en domme ganzen”

lees ik dat het niet meer lukt zonder hulp van hun ouders. En

BOUVERNE MAGAZINE B 83


BOUVERNE MAGAZINE | GRAAF DE KERCHOVE

“Als jonge gast was ik graag buiten, terwijl anderen met hun neus in de boeken zaten of rondhingen in de stad”

84

B

vroeger stond een doorsnee huis op duizend vierkante meter, nu

zitten”, zegt de graaf. “Als jonge gast was ik graag buiten, terwijl

moet men zich met veel minder tevreden stellen. Dan kan je moei-

anderen met hun neus in de boeken zaten of rondhingen in de

lijk van vooruitgang spreken. Ik begrijp dat de ruimtelijke ordening

stad. Hier in het groen was ik gelukkig en kon ik me uitleven. Mijn

daar wel bij vaart, maar het brengt de mensen wel verder van de

legerdienst volgde ik bij de para’s: buiten zijn, te voet rondtrekken,

tuin. En van de natuur.” Achter compacter wonen gaan natuurlijk

ook ‘s nachts, in de natuur en de bossen.”

ook ecologische argumenten schuil. “En ja, er zijn groene longen

“Ik bewonder de sierteelt. Het is niet te geloven hoeveel uitdagin-

bij die nieuwe verkavelingen en appartementsblokken”, beaamt hij.

gen ermee gepaard gaan en hoeveel kennis de telers hebben. Over

“Maar die behoren niemand toe. Hebben ze dezelfde impact op je

de planten, maar ook over de regels en de bedrijfsvoering. Ze moe-

psychisch evenwicht als een eigen plek waarover je je kan ontfer-

ten automatiseren en industrialiseren, maar aan de basis staat haast

men? Dat weet ik niet.”

altijd een koppel van kleine zelfstandigen. Daar is enkel respect op

Hijzelf heeft niet te klagen. Zijn domein is 25 hectare groot, en ook

zijn plaats. Mijn bijdrage is marginaal in verhouding tot de afzet die

in coronatijden een verademing. Hier werd ook het zaadje van z’n

nodig is om die bedrijven in leven te houden.”

passie geplant. Lang voor het bouwvallige kasteel in 1948 plaats

Het was niet zozeer de passie voor de sierteelt of het tuinieren die

maakte voor de villa die hij in z’n jeugd als buitenverblijf kende,

hem er in 1989 toe bracht de Tuindagen te organiseren, corrigeert

werd het park aangelegd door Charles de Kerchove, die er toen al

hij. “Het was veeleer: een functie geven aan het domein. En het is

de prille Oost-Vlaamse sierteelt uitstalde. “Het moet in de genen

nog leuker als je het niet voor jezelf doet maar er anderen gelukkig

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | GRAAF DE KERCHOVE

kunt mee maken. De exposanten komen deels om hun boterham

dag onaangeroerd moeten blijven. Show gardening is een prach-

te verdienen, maar ook voor het plezier en de ambiance. Net als

tig vak, en een industrie. Iets waar wij geen benul van hebben. De

de bezoekers. Als ik hun blije gezichten zie, doet dat deugd. ‘Je

planten ervoor worden hier zelfs niet gekweekt. Dat heeft niets

bent een crack’, zei iemand me ooit. ‘Mensen betalen je om iets te

meer met uw en mijn tuin te maken. Het is haast theater. De plan-

kunnen kopen.’ Dat klopt niet. Ooit had ik het geluk uitgenodigd

tendecors in de film 1917 zijn op en top Engeland.”

te worden door de baas van het Keukenhof in Lisse, de grootste

“Ik ben ook in Singapore geweest”, vertelt hij. “Ook zij hebben de

tulpenshow ter wereld. Hij vertelde dat de mensen niet naar het

Engelsen bezig gezien en willen nu flower shows van wereldniveau

Keukenhof komen om naar tulpen te kijken, ze kopen een ticket

organiseren. En ze hebben er de middelen voor.” Hij verwijst naar

om een aangename dag door te brengen. Welnu, ook hier beloof ik

Gardens by the Bay, een park van 101 hectare dat bijdraagt aan de

een dagje uit. En ik wil niet enkel de plantenfanaten aanspreken. Er

strategie van de overheid om Singapore te transformeren van een

zijn ook terrasjes, een podium met animatie, enzovoort.”

‘tuinstad’ naar een ‘stad in een tuin’. “Met megaserres en -construc-

THEATER

Het concept haalde hij in Frankrijk. “Daar waren 35 jaar geleden amper tuincentra, maar wel veel privé-domeinen, beheerd door mensen

ties, even iconisch als de Eiffeltoren”, klinkt het. “Mama mia. En wat doet men hier? In Gent en Brussel haalt men een tegel uit de stoep om er één plant neer te zetten.”

met een passie voor planten. Patrice Fustier was onder de indruk

KLIMAATTUIN

van de Engelse flower shows en nodigde in 1982 op zijn domein in

In het buitenland vindt hij inspiratie. “Om aantrekkelijk te blij-

Courson een aantal boomkwekers uit. Hij was ook sterk in com-

ven moet elk terugkerend evenement rond thema’s werken”, weet

municatie. Hij installeerde een jury met specialisten uit Nederland,

hij. “Maar je moet thema’s vinden die standhouders aanspreken,

Duitsland, Engeland en Italië, gaf een cataloog uit en begon planten

zodat je hen meekrijgt. In het verleden werkten we bijvoorbeeld

te certifiëren. Dat kost allemaal geld, maar de Journées des Plantes

rond paddenstoelen, vlinders en la vie en rose. Daar kan iedereen

werden een instituut in Frankrijk. In 2015 stopte hij ermee omwille

mee spelen. Of we plaatsten landen zoals Japan, Canada, Vietnam

van gezondheidsredenen. In 2018 is hij overleden.”

en Italië centraal. Ook uit reizen die mijn vrouw en ik onderna-

Nog steeds organiseert de Engelse Royal Horticultural Society jaar-

men inspireerden. Oezbekistan leidde tot de Zijderoute als the-

lijks een tiental flower shows, onder meer in Chelsea. “Dat is de

ma, Kenia tot Out of Afrika. Nu werk ik rond ‘de klimaattuin’,

wereldtop”, zegt De Kerchove, met ogen vol bewondering. “Daar

naar het nieuwe boek van tuinjournalist Marc Verachtert. Het is

betalen mensen en kunnen ze níét kopen – dat is nog straffer!

actueel om bij de inrichting van de tuin bijvoorbeeld rekening te

Planten worden er tentoongesteld in installaties die tot de laatste

houden met warmere en drogere zomers. Dat is een uitdaging voor

BOUVERNE MAGAZINE B 85


BOUVERNE MAGAZINE | GRAAF DE KERCHOVE

86

B

tuinliefhebbers en -architecten. Of de exposanten er tevreden mee

Nederland. De Nederlanders zijn overigens zeer dynamisch en on-

zijn, weet ik niet. Voor pure fun is dat niet het makkelijkste thema.”

dernemend. Zij aarzelen niet om de kaas van tussen onze boterham

Hij ziet nog duidelijke verschillen met dertig jaar geleden. “De tui-

te halen.” (Lacht)

nen zijn kleiner geworden, net als de kennis erover en de wil om

“Neen, de Tuindagen zijn níét groot geworden”, zegt de graaf.

erin te werken. Een tuin mag nog amper onderhoud vergen. Liever

“Ze zijn juist op maat. In normale omstandigheden ontvangen

dan voor de tuin te zorgen gaan mensen op citytrip. Dat is een van

we bij goed weer in mei 22.000 en in oktober 20.000 bezoekers.

de redenen waarom wij mensen zonder tuin niet willen afschrik-

Per dag zijn dat er nog maar 7.000. Op 25 hectare. Dat is geen

ken. Een balkon kan ook plezier geven. Nu zie je zelfs moestuinen

Tomorrowland. Het is hier niet op de koppen lopen. Ik probeer de

van een vierkante meter. Moestuinieren is trendy, ja. Onder meer

rust te bewaren. Geen drukte te verkopen.”

door Angelo Dorny: een jonge, authentieke Antwerpenaar die zot

Dat de Tuindagen op hun beurt gekopieerd werden, onder meer

is van tomaten en zo. Ik vraag me wel af in welke mate de interesse

in Lasne, vindt hij niet erg. “Ik heb de mosterd ook elders gehaald.

van de jongere generatie wel klopt. Welke trend zou het zwaarst

We kunnen perfect samen bestaan. Pakweg tien jaar geleden waren

wegen: citytrips of moestuinieren?”

er overigens meer dergelijke evenementen. Onlangs schakelde de

“Ook gedeeld tuinieren is nu een trend. “Vroeger was het: mijn

provincie Oost-Vlaanderen een ervaren adviseur uit Nederland in

tuin, mijn planten”, zegt de graaf. Nu deelt men ze. Ook de

om het toeristisch potentieel van kastelen te bestuderen. Hij zei dat

Royal Horticultural Society is bezig met community gardening.

al wie in Nederland tuindagen was gaan organiseren, inmiddels is ge-

Gezamenlijk groen; één grote gemeenschapstuin in plaats van vele

stopt. Omdat er geen centen mee te verdienen zijn. Maar ik ben ermee

kleintjes. Zoals autodelen. Je hoeft een tuin niet zo nodig te héb-

begonnen omdat het een bestaansreden geeft aan het domein. Dat

ben. Maar opnieuw: hoe belangrijk is die beweging? Dat weet ik

is veel belangrijker dan de vraag of het de onderhoudsfactuur lichter

niet. In Singapore zijn er wijken waar de bewoners samen de groen-

maakt. Op lange termijn moet het natuurlijk leefbaar zijn, maar ik re-

zones verzorgen. Hier wacht men tot iemand van de gemeente het

ken de rentabiliteit niet uit. Het onderhoud van het domein is niet af-

komt onderhouden. Althans, dat is mijn indruk.”

hankelijk van de Tuindagen. Daar is voldoende patrimonium voor.”

GEKOPIEERD

ZINGEVING

Twee keer per jaar komen er 230 exposanten naar het park van

Op dat domein vond hij ook zijn eigen bestemming. Al duurde

Beervelde. Met planten, struiken en bomen, maar ook tuinge-

het tot z’n veertigste, toen hij na zeventien jaar en totaal uitgeblust

reedschap, vuurkorven en boomhutten. “Het is haast een lifesty-

het ministerie voor Volksgezondheid en Leefmilieu verliet.

lebeurs”, zegt hij. “Hier in Oost-Vlaanderen hebben we een grote

“Je bestemming vinden, dat is uiteindelijk het doel in het leven”,

concentratie aan kwekers. Zij vormen de basis. Maar er komen ook

zegt hij. Het was een lastig pad, erkent hij. En dat heeft ook met zijn

gerespecteerde specialisten uit Wallonië, Frankrijk, Engeland en

afkomst te maken. “Ik kom tot een nuchtere conclusie die mensen

BOUVERNE MAGAZINE


TUINEN GUY MOERKENS

TUINARCHITECTUUR / TUINAANLEG / KWEKERIJ

KLAPSTRAAT 33 - 9831 DEURLE // GSM 0475 38 96 64 T UINEN@MOERKENS.BE // WWW.MOERKENS.BE


BOUVERNE MAGAZINE | GRAAF DE KERCHOVE

88

B

van adel misschien niet graag horen. Aan de basis was er veelal geld,

aan kanker voor hij met de Tuindagen begon. De tweede vond het

en dat heeft een zeer grote impact gehad op wat die mensen zijn ge-

lastig dat het domein hem helemaal opslokte. “Ik schonk haar te

worden. Ook als ze nu met humanitaire zaken bezig zijn, komt dat

weinig aandacht. Ze wilde dat ik ermee zou stoppen. Dertien jaar

in zekere mate doordat dat ze nooit voor hun boterham moesten

geleden verliet ze me. Daarna werd ik verliefd op iemand anders.

vechten. Die mooie waarden zijn allemaal goed en wel, maar die

Zij verdeelt fantasiejuwelen die geïnspireerd zijn op orchideeën en

konden ze enkel koesteren doordat hun materiële noden ingevuld

reist voortdurend Europa af, naar congressen en tentoonstellin-

waren. Niet hoe morgen te overleven is dan het probleem, wel zin

gen. Ik blijf hier. Ik treur dan niet, neen. Ik kan me redden, en er

geven aan het leven. Dat laatste geldt voor iedereen, hé. Maar als je

is altijd iets te doen.”

uit een nest komt waar geld is, liggen de prioriteiten anders.”

“Ik heb hier mijn bestaansreden gevonden. Ik weet dat dat beperkt

Hijzelf was altijd al minder conventioneel dan z’n carrière-georiën-

is. Eng. Maar ik heb geen nood aan golf spelen of verre reizen

teerde broers. “Ik ben ontzettend blij dat dit domein bestaat. Als

maken. Misschien heb ik een vorm van autisme. Mensen met die

ik er niets mee had gedaan, was het wellicht verkocht om succes-

aandoening zijn ook pas op hun gemak als ze in een beperkte we-

sierechten te betalen of zo. Maar het is ook míjn redding geweest,

reld leven. Al komen er wel uiteenlopende aspecten kijken bij het

ja. Het domein vult mijn leven.” Zijn eerste echtgenote overleed

domein, zoals het onderhoud van het groen en de organisatie van

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | GRAAF DE KERCHOVE

de Tuindagen. Met dat laatste kan ik mijn aanwezigheid op sociale

Ik draag mijn steentje bij. Niemand hoeft kwaad of jaloers te zijn.

media rechtvaardigen. Daar kan ik héél veel tijd in steken, denkend:

Ik stel me best wel vragen hoor, als kinderen zeggen: ‘Waw, wat een

het is goed voor de Tuindagen.” (Lacht)

domein – maar hoe komt het eigenlijk dat u hier leeft en ik in zo’n

ILLUSIE

klein hokje?’ Het onderhouden, er iets mee doen en mensen tevreden maken is een manier om recht in de spiegel te kunnen kijken.

Het hele jaar door is het domein open voor wandelaars. Hij vraagt

De beperkingen die gepaard gaan met een monument maken me

enkel dat ze zich registreren. Maar ook wie dat nalaat, laat hij met

niet gelukkig. En het geld dat van Onroerend Erfgoed binnenkomt

rust. Het lijkt ingegeven door een adellijk plichtsbewustzijn. “Dat

is zeer beperkt. Maar doordat het geklasseerd is, kan ik de illusie

is niet het juiste woord”, zegt hij. “Ook dat zogenaamde plichts-

koesteren dat het allemaal voor de gemeenschap is. Dat brengt vol-

gevoel van de adel kwam er maar doordat de rest verzekerd was.

doening. Al is dat een groot woord. Laat me het rust noemen. Ik

Ik vind het gewoon fijn dat het domein een functie heeft. Dat het

voel me niet schuldig.”

park in 1995 geklasseerd werd als monument, betekent wel dat de

“Hoe kan ik mijn rug rechten met een kromme uitleg?”, lacht hij

maatschappij vindt dat het moet blijven bestaan. Dat ik er mijn

nog. “Dat zit allemaal maar in mijn hoofd, hoor. De rest van de

energie in stop en hier zeven mensen tewerkstel is dus niet slecht.

wereld kan nog steeds jaloers zijn.”

BOUVERNE MAGAZINE B 89


BOUVERNE MAGAZINE | GRAAF DE KERCHOVE

“Met de tuindagen heb ik mijn bestaansreden gevonden. Het is eng, maar ik heb geen nood aan golf spelen of verre reizen maken” Na zijn dood komt het domein in handen van een neef. “Hij is al betrokken bij de Tuindagen en moet dan beslissen of hij het verder doet. In Courson besloten de kinderen van Patrice Fustier om te stoppen. Als je het doet, moet je het met passie doen. Zij hebben voor het concept wel geld gekregen van Château de Chantilly. Maar daar is het minder succesvol. Het kasteel met z’n megatuinen is bekend voor z’n shows met paarden en het concours d’elegance voor klassieke auto’s. Maar de omgeving is blijkbaar minder plantengezind. Hoe het Beervelde zal vergaan, dat weet ik niet.” B

90

B

BOUVERNE MAGAZINE


Creaties in hout & staal Haal een boom in huis!

Gunter Resseler — 0475236312

de Houtsmederij

Instagram @dehoutsmederij


BOUVERNE MAGAZINE | ?????

Het Deens familiebedrijf Ole Lynggaard ontwerpt sedert 1963 prachtige juwelen die stuk voor stuk gebaseerd zijn op de natuur. Van omgevouwen blaadjes en slangenkopjes, olifanten tot kraanvogels, otusbloemen tot bamboetwijgen‌ de natuur komt in al haar facetten tot leven in de collecties van Ole Lynggaard. Deze juwelen ontworpen door goudsmid en juwelendesigner Charlotte Lynggaard en haar vader Ole zijn ontworpen voor verfijnde, vrouwelijke en moderne meisjes en 92

B

BOUVERNE MAGAZINE

dames die op zoek zijn naar een elegant en origineel juweel met een natuurlijk en sensueel randje.


BOUVERNE MAGAZINE | OLE LYNGGAARD

Naast een uniek design hebben de ontwerpers een grote passie voor vakmanschap. Het merk uit Copenhagen werkt met een selectie van toegewijde medewerkers en maakt bij de vervaardiging van de juwelen uitsluitend gebruik van de beste materialen. Het merk levert dan ook juwelen van uitstekeden kwaliteit die generaties lang kunnen worden doorgegeven.

Design collier blush 6 mm Design collier turkish mix 90 cm Design collier natural mix 90 cm

€ 585 € 910 € 910

De collectie van Ole Lynggaard bevat bijzondere en stijlvolle stukken met een perfecte afwerking en diverse materialen. Voor de zomer koos Juwelier Bouverne voor een aantal nieuwe sierraden met zachte organische vormen en edelstenen.

Ring Snakes in geelgoud gezet met 216 diamanten 24 ct. € 10.550,-

Hanger in geelgoud 18 ct. en tijgeroog edelsteen € 1.950,-

Hanger in geelgoud 18 ct. en malachiet edelsteen € 1.950,-

Hanger Circus Elephant in geelgoud gezet met briljanten € 7.100,-

BOUVERNE MAGAZINE B 93


Buiten Buitenkoken kokendoe doejejemet metstijl! stijl! Luxe Luxe buitenbuiten& tuinkamerkeukens & tuinkamerkeukens Pizza Pizza & Cucina & Cucina BBQ BBQ & Patiocookers & Patiocookers

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.indooroutdoorcooking.be www.indooroutdoorcooking.be Koopvaardijlaan Koopvaardijlaan 28,28, 9000 9000 Gent Gent info@indooroutdoorcooking.be info@indooroutdoorcooking.be 09 09 342342 88 88 93 93


Wij maken samen met Qbus gebouwen slimmer en energiezuiniger! Zo wordt communiceren met uw verlichting, verwarming, ventilatie, screens, audio, alarm, ‌ eenvoudiger en verlaag je niet enkel je energieverbruik maar verhoog je eveneens ook uw comfort.

WES

projects. Duurzame technieken, mooier leven

www.wesprojects.be Koopvaardijlaan 28, 9000 Gent info@wesprojects.be 09 342 88 93


BOUVERNE MAGAZINE | LONGINES

CONQUEST CLASSIC

UNE COLLECTION AFFICHANT UN DYNAMISME RAFFINÉ La Conquest Classic marie subtilement le raffinement caractéristique de la marque aux codes et aux lignes actuelles. A la fois élégantes et épurées, ces nouvelles créations se veulent résolument féminines et contemporaines. Imaginées pour rythmer le quotidien des femmes d’aujourd’hui, elles sauront ravir celles qui conjuguent invariablement les multiples facettes dee leur vie. MOUVEMENT Quartz FONCTIONS Heures, minutes, secondes et date à 3 heures BOITIERS Rond, Ø 29.50 mm, Ø 34 mm, Ø 36 mm - Acier inoxydable, traitement PVD rouge - Acier inoxydable et céramique CADRANS Argenté soleillé, Nacre blanche, Bleu, Noir laqué poli AIGUILLES Acier poli, roses ETANCHEITE Jusqu’à 5 bar (50 mètres) GLACE Saphir avec traitement anti-reflet multicouches

96

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | LONGINES

L’HYDROCONQUEST S’HABILLE DE VERT

Longines propose de nouvelles variations vertes au sein de sa collection HydroConquest. Dans la continuité des déclinaisons bleue, grise et noire, ces nouvelles versions puisent leur inspiration dans l’univers fascinant des sports aquatiques et arborent une lunette rehaussée d’un insert en céramique coloré qui accentue leur éclat. Garde-temps reprenant les codes de la plongée, les pièces HydroConquest s’inspirent des exigences de la discipline. Etanchéité à 300 mètres, lunette tournante unidirectionnelle, couronne et fond vissés, protection de la couronne, boucle déployante double sécurité avec rallonge de plongée intégrée sont autant d’outils qui affirment le caractère de cette collection. Dans sa volonté de s’accorder à tous les poignets, en complément à la version vert kaki, Longines propose également une version dans des tons verts plus francs. Affichant un cadran en céramique vert impérial satiné vertical, elle renferme un calibre développé exclusivement pour Longines doté d’un spiral en silicium, le L888.5. Son boîtier de 41 mm s’habille d’un bracelet acier et d’un bracelet en caoutchouc vert dans les mêmes tons que son cadran, facilement interchangeables sans outil, grâce à un système de changement rapide. Collection emblématique des montres sportives créées par Longines, la ligne HydroConquest répond aux attentes des amateurs de grand large.

BOUVERNE MAGAZINE B 97


BOUVERNE MAGAZINE | DE LEIE

DE LEIE, EEN ONGEKENDE PAREL VOOR VAARDERS EN WATERTOERISTEN

V

LAANDEREN IS MET HAAR MEER DAN 950KM AAN BEVAARBARE RIVIEREN EN KANALEN EEN VAN DE DICHTSTE NETWERKEN VAN EUROPA. JE ONTDEKT ER VELE AUTHENTIEKE STEDEN MET ELK HUN EIGEN CULTUREEL PATRIMONIUM, GESCHIEDENIS, BEZIENSWAARDIGHEDEN EN

STREEKPRODUCTEN. DENK HIERBIJ AAN CULTURELE TREKPLEISTERS ALS RIJSEL, BRUGGE, ANTWERPEN, MECHELEN EN GENT… STEDEN DIE BRUISEN VAN KUNST, ARCHITECTUUR, GASTRONOMIE EN ZO VEEL MEER. MAAR WILT U EVEN WEG VAN DE STADSDRUKTE, VAAR DAN LANGS VLAANDERENS PITTORESKE EN LANDELIJKE WATERLOPEN, MET ALS ABSOLUTE AANRADERS DE WESTHOEK RICHTING DE KUST, DE YZER EN FLANDERS FIELDS, DE MOERVAART, HET SPIEREKANAAL EN OF DE OUDE LEIE.

tekst

98

B

&

foto ’ s

Patrick Van Loo

De Leie meandert van Deinze naar Gent tussen het groen en de ele-

Gasthof Halifax. Hun buur Au Bain-Marie weet eveneens zijn

gante tuinen aan de oevers van poëtische en kunstminnende dor-

gasten culinair in te pakken met een prachtig zomerterras. En met

pen zoals Deurle, Sint-Martens-Latem, Drongen en Afsnee. In dit

Het Patyntje in Gent en de Nénuphar in Afsnee hebben Hughes

idyllische kader ontdek je naast de prachtige natuur en de rust een

en Vera De Breyne twee topadressen die mogen gekoesterd worden

aantal toprestaurants. Gault&Millau bekroonde al meermaals hun

omwille van hun locatie en gezelligheid. Verder, voorbij Deinze,

gastronomische keuken en hun terrassen aan het water als de mooi-

wel niet bereikbaar per boot, heb je nog het restaurant De Karper

ste van het land. Het prachtige uitzicht op de gouden rivier krijg je

in het pittoreske Machelen-aan-de-Leie van Roger Raveel. Heerlijk

er dus gratis bij. Verder in dit artikel beschrijven u deze toplocaties.

terrassen doe je ook in Astene bij Wim aan ’t Sashuis met een

De Brasserie Fou d’O in Gent kreeg van de gids de titel van mooiste

lekker Belgisch biertje en een bord ambachtelijke ‘pâté-maison’!

terras. In opmerkelijke Leiebochten liggen ter hoogte van de over-

Zwemmen doe je wat verder in Vosselare Put in het openlucht

zet van drongen het restaurant Baarle 90 en verder richting Astene

zwemdomein aan de oude 4,7km lange Leiemeander.

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | DE LEIE

BOUVERNE MAGAZINE B 99


BOUVERNE MAGAZINE | DE LEIE

VAREN MET EEN KL ASSIEKE BOOT

het toervaren, maar met de bakdekkers kreeg de pleziervaart alvast

Vijf of meer op een rij… In elke Hollandse jachthaven liggen sloe-

een bredere basis. Net als de bij Riva speedboten wisten de bak-

pen, bakdekkers, runabouts en andere klassieke plezierboten te

dekkers en de gelijkaardige Zweedse Petterssons een geheel eigen

wachten op het nieuwe vaarseizoen. Bij ons zijn deze klassieke

publiek te bekoren omwille van hun gestroomlijnde vormgeving

vaartuigen naast traditionele woonboten eveneens vrij populair

en fraai uiterlijk. Naast de mooie zeeglijn zijn voor de het aantal

geworden. Wat opvalt bij de bakdekker en meteen ook een deel

patrijspoorten (doorgaans drie aan weerszijde) voor de liefhebber

van hun charme uitmaakt, is de zeeglijn. Dit is de bovenlijn van

van deze jachtboten eveneens belangrijk.

het dek die naar voren zachtjes oploopt naar de voorsteven. Oude scheepsbouwers waren overtuigd dat het opzetten van die zeeglijn

Bij de kruisers is het voordek verhoogd tot een zogenaamd ‘bak-

van belang was voor de zeewaardigheid. Daarnaast is de waaierste-

dek’ waarin het woongedeelte zich bevindt, m.a.w. een vrij kleine

ven kenmerkend voor dit scheepstype. De scherpe V-vorm van de

leefruimte met zit- en slaapbanken, een kombuis en een sanitai-

boeg zorgt dat het jacht gemakkelijk door de golven snijdt. En om

re voorzining. Het achtergedeelte is een open cabrio-kuip (dus

voldoende opwaartse lift te bekomen, kozen de bouwers vaak voor

meestal met overkapping), doorgaans met een tweede zit- en

een uitwaaierende boegvorm.

slaapbank en een zwemplatform. Gewoonlijk ligt de motor dan ook centraal.

100

B

Deze luxe plezierjachtjes – doorgaans 9 à 12 meter lang en slank

Er bestaan meerdere varianten van deze schepen: zo zijn er bak-

gebouwd met een breedte van slechts 2 à 3 meter – waren zeer

dekkers met kofferdek, salonbakdek-kruisers en bakdek-kruisers

populair in de jaren 20 en 30 van vorige eeuw bij de welgestelde

met een achterkajuit. Het aantal patrijspoorten varieert maar een

burger. Er was lang nog geen sprake van een democratisering van

mooie zeeglijn is wel wat deze boten gemeen hebben.

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | DE LEIE

FIRST OF CL ASS, DE PETTERSSON

naar Friesland kwamen om deze jachten te kopen of te laten res-

Carl Gustaf Pettersson was een begenadigd en zeer productief

taureren. Een logisch vervolg hierop was de bouw en verkoop

Zweeds nautisch architect. Zijn ontwerpen waren zo herkenbaar dat

van nieuwe ‘retro-klassiekers’ onder de merknamen Rapsody en

je vandaag nog steeds ken zeggen: ‘dit is een Pettersson’! Het is op

Venegy, waarbij de bakdekker kruiser een ge-updatete look kreeg,

zich uitzonderlijk dat scheepstypes vernoemd worden naar de ont-

een polyesterromp, moderne aandrijving, een boegschroef en een

werper, meestal wordt naar de werf verwezen of is er een merknaam.

ietwat comfortabelere ‘natte ruimte’! Hier zijn de prijzen, afhan-

Alleen de grootste ontwerpers valt die eer te beurt. Pettersson was

kelijk van het uitrustingsniveau, zeker het tienvoudige van de prijs

vooral bekend om zijn motorboten in mahoniehout. Dit type schip

van een ‘opknapper’. Maar verdedigbaar als je geen doe-het-zelver

zou model staan voor vele andere houten boten, zelfs tot in de States

bent of geen vrije toegang hebt tot een loods.

bij de bouwers van Runabouts en de latere Chris-Crafts. Ook Britse scheepsbouwers zouden opteren voor de gestroomlijn-

TOEREN MET EEN KL ASSIEKE BOOT

de vormgeving van een bakdekker. Wie Londen bezoekt zal langs

Met een bakdekker varen heb je onmiddellijk een vakantiege-

de oevers van de Thames ter hoogte van o.m St.Katharine Docks,

voel, al is het maar voor een tochtje van een paar uur. De rust

de Limehouse Marina en ket kanaal van Camden Lock veel van

van het water, de traagheid van het varen en de natuurgebieden

deze klassieke boten spotten. En wie de film ‘Dunkirk’ onlangs

die je doorkruist zijn heilzaam en brengen je tot rust. En net als

heeft gezien, zal menige (zeewaardige) bakdekkers hebben gespot

bij een oldtimer geraak je met een klassieke boot aan de praat met

die bij de evacuatie van Britse soldaten werden ingezet.

passanten en voorbijgangers. Ook dat is de charme van een oude

DE RAPSODY 29, BAKDEKKER ANNO 2000

bakdekker, evenveel als bij het zien van een oude T1 Volkswagen of HY Citroën camionet. En net als bij een camper kan je echte

Een oude boot opknappen is een beetje zoals werken aan een old-

weekenduitstappen plannen of er zelfs verder mee wegtrekken tot

timer en ook hier is regelmatig onderhoud belangrijk. Al is de aan-

het zuiden van het land (de Maas), Noord-Frankrijk richting Rijsel

koop van een restauratieproject vaak betaalbaar, het opknappen en

(via de Leie) of de Somme en natuurlijk Nederland, het vaar- en

het bijbenen van achterstallig onderhoud en dito verwaarlozing is

zeilland bij uitstek. De leefruimte van een bakdekker, de keuken

vaak verrassend, in de onaangename zin welteverstaan. Vaak dient

en het sanitair comfort zijn weliswaar vrij beperkt, maar langs de

men ook zijn toevlucht te zoeken bij onze noorderburen in een van

mooiste Belgische vaarroutes kan je door ontelbare B&B’s, char-

de gespecialiseerde scheepswerven.

mehotels en restaurants worden verwend. Je ontdekt er de lokale

Zo importeerde de werf ‘Prins van oranje’ sedert begin de jaren 90

specialiteiten en proef je de streekbieren Vervolgend beschikt elke

fraai gelijnde replica’s van houten klassiekers uit Scandinavië. De

jachthaven onderweg over doucheruimtes en sanitaire faciliteiten.

werf werd gezien als expert op he gebied van houtwerk en restaura-

Op die manier blijft het avontuur toch steeds dichtbij maar is het

tie zodoende dat klanten uit heel Nederland en Noord-Duitsland

vakantiegevoel intact.

BOUVERNE MAGAZINE B 101


BOUVERNE MAGAZINE | DE LEIE

ONZE CULINAIRE TOPPERS MET TERRAS AAN DE LEIE

T

IJDENS EEN WANDELING LANGS DE LEIE KAN JE EVEN HALTHOUDEN EN ETEN OP EEN VAN DE PRACHTIGE TERRASSEN AAN DE WATERKANT. KIEZEN IS MOEILIJK EN DAAROM GEVEN WIJ JE ZES ADRESSEN DIE ER

UITSPRINGEN OMWILLE VAN DE LOCATIE, DE KEUKEN EN DE BEREIKBAARHEID. JE KAN ERNAAR TOE VAREN OF FIETSEN, TWEE ADRESSEN ZIJN ZELFS BEREIKBAAR MET HET VEER.

‘T PAT YNTJE

’t Patyntje huist in een villa in koloniale stijl, met een uniek terras en pergola, aan de oever van de Leie aan de rand van de stad richting Sint-Denijs-Westrem. Dit gebouw dateert van 1928 en werd in de loop der jaren na ingrijpende restauraties en faceliften uitgebouwd tot een riant eethuis. De brasserie is al jaren een favoriete plek van zakenlui, fijnproevers en hongerige Gentenaars. De Standaard bekroonde de zaak als beste adres voor haar vol-au-vent met Mechelse koekoek, zeetong en heerlijke steak tartaar. Ladychef Rita Boelens is al jaren de spil in de keuken van dit Gents monument. Het geheim van deze plek is de uitstraling van het gebouw, de ligging, het terras en… de olifantenkop die binnen over de eters waakt!

BRASSERIE FOU D’O

De gids Gault&Millau stelt dat Alex Maes meer te bieden heeft dan een oogstrelende locatie aan het water. Hij kiest voor bistronomie, nl. smaakvolle hapjes en tapa’s voor bij het aperitief naast een zeer ruime kaart met fijne bereidingen. Brasserie Fou d’O combineert de gezellige laid back ambiance van een trendy brasserie met een dagverse kwaliteitskeuken. De locatie aan de Snepkaai op een steenworp van de jachthaven en het stijlvolle pand met hedendaagse interieur nodigen meteen uit tot ongedwongen, gezellig tafelen. Men vindt er zowel klassiekers als Gentse stoverij naast kort geschroeide longhaas met gekonfijte tomaat, sucrin sla, mizuna en fregola Sarda als garnituur.

102

B

BOUVERNE MAGAZINE


BOUVERNE MAGAZINE | HEIRLOOM

LE CHOIX DE L’ELEGANCE IMPORT / EXPORT Courtage nv / sa Stichter Emile De Schepper fondateur

Représentation exclusive de différents châteaux Exclusieve verdeler van verschillende kastelen

VOGELENZANG 1 · B 9000 GENT · BELGIUM · TEL 09225 89 86 · FAX 09 224 05 73 E-MAIL: info@rabotvins.com · URL: www.rabotvins.com · BTW BE 400.051.754 TVA · HRG 86542 RCG


BOUVERNE MAGAZINE | DE LEIE

NENUPHAR

Restaurant De Nenuphar biedt met zijn riant zomerterras een uniek uitzicht op de Leie. Dat is de juryleden van diverse vakbladen niet ontgaan. De Michelin nomineerde trouwens De Nenuphar als ‘mooiste terras van Gent’. Het is eveneens een ideale aanlegsteiger voor hongerige Leievaarders. De inrichting is strak doch warm met respect voor authentieke elementen, getuigen hiervan zijn de prachtige schilderijen van Gustave De Smet en Roger Raveel, evenals de verrassende verzameling ‘manches à gigots’ aan de muur! De Nenuphar gaat terug tot 1795 en was aanvankelijk een herberg, een halte voor mensen die te paard van Gent kwamen. Vandaag biedt het restaurant een fijne keuken m.o. de beste paling in ‘t groen van Gent en tijdens het seizoen heerlijke mosselen met verse friet!

BAARLE 90

Aan het veer dat Sint-Martens-Latem verbindt met Baarle-Drongen kan je het hele jaar door genieten van culinaire hoogstandjes van chef Jérôme en zijn team. Het restaurant is fraai aan de oever genesteld en biedt met zijn terras een prachtig zicht op de Leie en tevens veel passage, want Chef Jérôme mag als enige het veer exploiteren om fietsers de rivier over te zetten. Baarle 90 verwent je graag met een verfijnde, seizoensgebonden brasseriekeuken met een eigen Belgische touch. De culinaire gids Gault&Millau raadt warme oesters met spinazie aan, alsook ravioli van kreeft, skrei met kokkels, zeebaars in zoutkorst en de côte à l’os van Limousin rund!

104

B

BOUVERNE MAGAZINE


Afsneedorp 28 | 9051 Afsnee | T: 09 221 22 32 | www.restaurant-nenuphar.be


BOUVERNE MAGAZINE | DE LEIE

GASTHOF HALIFAX

Het terras van Gasthof Halifax werd enkele jaren geleden verkozen als een van de mooiste terrassen van het land. Het restaurant geniet immers van een ongewoon mooie ligging aan de kronkelende Leie tussen Deurle en Astene. Logisch dat Gasthof Halifax er beschikt over een breed idyllisch terras met aanlegsteiger. Het is ‘the place to be’ voor iedereen die houdt van een smakelijke keuken, een prachtig zicht en een gezellige avond die eindeloos lijkt te duren. De Michelin was vol lof voor de garnaalkroketten, de côte à l’os, paling in ’t groen en voor het dessert de Brownie met karamelsaus!

AU BAIN MARIE

Idyllisch tafelen aan de oevers van de Leie kan ook in Au Bain Marie. Met een schilderachtige achtergrond geniet je hier op niveau van lekkere seizoensgerechten.

Achter de

stijlvolle gevel van villa ‘De landing’ van architect Henry Van de velde vindt je een prachtige tuin en zitterras met zicht op de Leie en in de verte de weiden van kasteeldomein Ooidonk. Je kan hier trouwens eveneens per boot aanleggen. Au Bain Marie is ideaal voor een vlotte zakenlunch of een heerlijk diner. In de keuken staat Chef Peter Declerq aan het roer van de kookpotten en in de zaal wordt je zoals steeds door Isabel Deboel en haar team in de watten gelegd. Het gerestaureerde jaren ‘30 gebouw van Au Bain Marie staat op de erfgoedlijst en is een perfect voorbeeld van Art Deco bouwstijl, een populaire stijlbeweging van 1920 tot 1939. B

106

B

BOUVERNE MAGAZINEBreguet La Classique

Classique Extra-Thin Enamel Dial 7147


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.