Page 1

De Bonjo verschijnt 6x per jaar. Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013. Abonnement 25 euro inclusief verzending.

Uitgave van Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam. Tel. 020 66 59 420. Info@bonjo.nl / www.bonjo.nl

Alleen hulpverlener met stok helpt bij Marokkaanse jongeren.

De welvaartsstaat maakt plaats voor nachtwakersstaat

GEVANGENISSEN: SPIEGEL VAN DE SAMENLEVING Van onze redactie

Brussel - De specifiek Europese manier van gevangenen behandelen en rechtspraak is aan het verdwijnen. Gezien de mondialisering is niet te verwachten dat ook de behandeling van gevangenen geen mondialisering ondergaat. Op een gegeven moment is er een bepaald model dat overal ingang vindt. Aangezien het dominant model, zowel economisch als politiek, het Amerikaans model is, zie je dat ook hun gevangenissysteem en de manier waarop zij met delinquentie, criminaliteit en politiek verzet omgaan, zijn weg baant op het Europees continent. Dat zegt Luk Vervaet in het blad MO*, een uitgave van het Wereldmediahuis in Brussel. Vervaet was vele jaren actief als leraar Nederlands in Belgische gevangenissen. Nu is hij actief in de sociale en politieke beweging, Egalité, rond het Belgische gevangeniswezen en politieke gevangenen. Hij doet een aantal ook voor Nederland belangrijke uitspraken. Vervaet wijst erop dat er bij het gevangeniswezen sprake is van mondialisering. Hij ziet dat de dominante cultuur overal ingang vindt. Dat is zowel economisch als politiek het Amerikaanse model. Je ziet dat ook in het gevangeniswezen en de manier waarop in Europa met delinquentie en met criminaliteit wordt omgegaan. Er is een steeds harder strafbeleid. Anders dan veel mensen denken, zijn de straffen strenger en langer dan eerder. Ook het aantal daden dat gecriminaliseerd wordt, neemt toe. In België ligt een masterplan op tafel,

BonjoBajesBulletin heet voortaan

deBONJO

waarin voor het eerst in de Belgische geschiedenis gevangenissen gebouwd gaan worden door privéondernemingen, zoals bij ons op Schiphol de Vreemdelingenbewaring bijvoorbeeld gebouwd is.

Nachtwakersstaat Vervaet constateert dat de sociale rol van de staat aan het verdwijnen is. De

Vallen is niet erg, blijven liggen wel. Je hebt erge dingen meegemaakt, je komt naar Nederland, je vraagt asiel aan en je wordt opgesloten. Het is absurd.

17 Politie en de crimineel in wezen tot elkaar veroordeeld.

23 Zelfredzaamheid in de gevangenis.

25 Contactadvertenties.

27 Toekomst: control orders, hierbij zit het hele gezin achter tralies.

welvaartstaat is bijna een achterhaald begrip. Daarvoor in de plaats komt de politiefunctie, in ouderwetse termen de nachtwakersstaat. Daar kan de staat mee scoren. Het stoort Vervaet dat - wat hij noemt - banksters, een samenvoeging van gangsters en bankiers, die miljoenen mensen en hele landen in de miserie stortten, weg komen met hun gedrag, terwijl arme mensen de gevangenissen bevolken. De rest ontsnapt er gewoon aan. Vervaet is geen abolitionist, zoals hij het zelf noemt, iemand die voor de afschaffing is van instituten, zoals gevangenissen. Hij erkent dat sommige mensen niet op de samenleving kunnen worden losgelaten. Dat is zijns inziens een extreme minderheid. Voor de rest is er de keuze tussen zorg en straf. Er zitten in gevangenissen heel veel mensen met heel veel problemen, zowel lichamelijke als psychische. Die kun je allemaal opsluiten, maar doordat er in gevange-

nissen alleen straf is en geen zorg, helpt dat weinig. De politiestaat zit steeds meer in de maatschappij. Vervaet ziet een uitbreiding van de gevangenis in de maatschappij. Hij ziet dat in Engeland ze, na het dragen van de enkelband, overgegaan zijn tot control orders. Dat zijn mensen die als het ware thuis in de gevangenis leven met een gevangenisregime. Een mooie bezuiniging ongetwijfeld. En niet alleen de gevangenen gaat het aan, maar ook de kinderen die bijvoorbeeld geen computer mogen gebruiken, omdat papa niet op internet mag. Zo ver zijn we in Nederland nog niet, maar het zit eraan te komen. De vraag is wat we willen: een sociale welvaartstaat of een repressiestaat. Een belangrijke vraag met consequenties voor ons gevangeniswezen. *http://www.mo.be/opinie/gevangenissen-spiegel-van-onze-samenleving

Alleen nog maar een advocaat als het nodig is.

30 De sociale advocatuur wordt opgebroken. Verder diverse artikelen, alles wat met de bajes samenhangt en natuurlijk de columns en advertenties van onze topadvocaten. Doe er je voordeel mee! En laat Bonjo je mening weten.

Wil je bezoek? Bel Bonjo

0800 3334446

Vrijwilligers komen bij je langs door heel Nederland om je verhaal te horen, voor een luisterend oor, een steuntje in de rug.

Beschermheer Oranjefonds stelt zich persoonlijk op de hoogte bij Forsa

Amsterdam – De titel BonjoBajesBulletin is een hele mond vol. Veel van onze lezers spreken dan ook liever van de Bonjo. Voor ons is dat aanleiding om de naam BojoBajesBulletin van onze krant voor strafrecht en detentie te veranderen in die mooie krachtige naam deBonjo. Wij wensen u veel leesplezier. De redactie.

07

10

Prison-industrial complex Het beheer ervan wordt niet geprivatiseerd. De overheid huurt of least de gevangenis. Het personeel blijft in dienst van de overheid. Luk Vervaet heeft het over het prison-industrial complex. Daar is in Nederland nog niet echt sprake van, maar dat neemt niet weg dat het geen kwaad kan te kijken wie er aan de nieuwe ontwikkelingen verdienen. In België lijken dat de Dexia Bank en Sodexo Belgium te zijn, waarbij Sodexo voorzieningen in de gevangenissen verzorgt. Wat je ook ziet, is de beweging dat gevangenissen goedkope arbeidskrachten aan bedrijven gaan leveren. Tot voor kort was het ondenkbaar dat gevangenen buiten de Penitentiaire Inrichtingen (PI) voor de vergoeding die ze voor hun arbeid binnen de PI kregen, moeten gaan werken. Dat zijn arbeidskrachten die nuttig ingezet worden, dat wel. Maar daarmee wordt de trend zichtbaar dat mensen voor hun uitkering werken op plaatsen waar ook echte werknemers aan het werk zijn, die echt serieus worden betaald. Vroeger noemden we dat het verdringen van arbeidsplaatsen. Ook die ontwikkeling met een sterk Amerikaans karakter spreidt zich over Europa en daarmee over Nederland en België uit.

02

Foto Oranje Fonds - Bart Homburg

Den Haag - Hoog bezoek voor Forsa op het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie in Den Haag. Niemand minder dan koning Willem-Alexander kwam zich persoonlijk als beschermheer van het Oranjefonds op de hoogte stellen over de voortgang van het project van Forsa, waarin afgestrafte jongeren al vanuit de gevangenis worden begeleid bij hun aanstaande terugkeer in de maatschappij. Het gaat om jongeren die vrijkomen zonder maatregel, dus geen

jeugdzorg, geen reclassering of wat ook, een groep waar niemand naar omkijkt. Fortsa doet dat wel, zowel in de bajes als tenminste zes maanden na de vrijlating met vrijwillige buddy’s. Bij zijn bezoek kreeg de koning een schilderij aangeboden met deurtjes die moeten symboliseren dat de koning deuren voor deze jongeren kan openen. Zie verder pagina 12

Een frisse blik op uw strafzaak? Als er iets in zit, halen wij het eruit! Onze gedetineerde cliënten kunnen ons gratis bereiken op 0800-933 64 64 (0800-WEENING) WIJ STREVEN ER NIET ALLEEN NAAR OM DE BESTE ADVOCAAT TE ZIJN BINNEN DE RECHTZAAL, WIJ BIEDEN OOK GRAAG SERVICE ERBUITEN.


02

Op deze plaats, verdeeld over de krant, treft u de lidorganisaties van Bonjo aan.

deBONJO augustus 2013

Tijdelijk naar Marokkko sturen om no nonsens gedrag te leren

Alleen hulpverlener met stok helpt bij Marokkaanse jongeren

Wat kun je er verder aan doen? Als preventie? Het is belangrijk dat er een brug wordt geslagen tussen de straatcultuur en de volwassenencultuur. Ik ben voorstander van bemoeienis achter de voordeur. Onder toezichtstelling kan prima helpen. Wat niet helpt is de feminisering van de hulpverlening. Vrouwen hebben in de hulpverlening de macht. Er wordt onvoldoende gekeken naar wat de werkmeesters uitstralen. Duidelijkheid. Geen onhandig gedoe, dat helpt niet. Maar voordat het zo ver is, moet er nog veel aan die kant gebeuren. De hulpverleners die nu achter de voordeur komen kijken, hebben daar te weinig impact. Dat gaat niet helpen.

Oplossing BonjoBajesPuzzel, op pagina 31.

K W A A D

. Egaal - 4. Landman - 5. Ter herinnering - 6. Italiaanse omroep - 7. . Afkomst - 10. Zoogdier - 11. Heroptreden - 13. Dood dier - 14. Zet - 16. ort landbouw - 20. Hiervan wordt biodiesel gemaakt - 21. Grote schop Majesteit - 27. Maand - 32. Koor - 33. Plus - 35. Visgerei - 36. Tanden rijssel - 38. Met dank - 39. Dierenverblijf - 41. Schouderbelegsel - 42. 45. Verenigde Staten - 46. Vogel - 49. Dwaas - 51. Leraar - 52. Wilde . Bovenste deel - 56. Loofboom - 57. Hert - 58. Bergweide - 59. m - 62. En dergelijke (afk.) - 63. Militaire Politie. iotheek - 6. Bengel - 12. Begroeting - 14. Thuisloze - 15. Oppervlaktemaat lotwoord - 19. Landbouw - 22. Stortplaats - 23. Noot - 24. Grondbezit - 25. soonlijk vnw. - 28. Van een - 29. Soort verlichting - 30. Motorschip - 31. ieren - 36. Roem - 40. Bolgewas - 41. Economische gemeenschap (afk.) p - 47. Lofdicht - 48. Zware bijl - 49. Hooistapel - 50. Oosterse naam - 51. t - 53. Vrije Universiteit - 54. Hemellichaam - 57. Vogel - 59. 61. Griekse godin - 62. Verharde huid - 63. Ellende - 64. Niet parkeren zzels

Wat in dit project van groot belang is, is de inbreng van de werkmeesters. Dat zijn oude vaklieden, die hun vak

Tijdelijk naar Marokko sturen.

R E N T R E E

Het project ‘De Herstelling’ wel succesvol is geweest. Of? Ja, dat is waar. De Herstelling is een project waarbij jonge mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. Ze knappen de forten van de Stelling van Amsterdam op, werken er in de horeca of doen lichte onderhoudswerkzaamheden. Het gaat concreet om jonge mensen tussen 16 en 18 jaar. Ze worden door de sociale dienst aangedragen. In het project leren ze vaardigheden. 80 tot 90 procent van de jonge mensen die worden aangedragen, hebben een crimineel verleden. Niet geslaagde criminelen kun je zeggen. Anders zaten ze er niet bij. Maar ze hebben allemaal een slecht arbeidsverleden.

T

Waar komt dat gedrag vandaan? We weten dat het gaat om jongemannen die in een machocultuur zijn opgegroeid. Je bent een slappeling als je een stap terug zet of Nederlands gezag accepteert. Het gedrag uit zich in uitdaging van de buitenwereld. Homo’s, vrouwen en joden zijn de voor de hand liggende groepen die je uitdaagt. Ook al

G R I E N E R

doordat er op een Nederlandse manier op gereageerd wordt, - ze vinden dat slap en trekken zich er dus weinig van aan - is succes verzekerd. Nederland is te tolerant en staat te veel toe. Dat staat veraf van de cultuur die ze in de buurt leren. Van hun vader, van hun broer of van hun familieoudste willen ze zich nog wel iets aantrekken. De rest van de samenleving accepteren ze niet of nauwelijks. Dus waarom zouden ze zich aan de regels houden. Waarbij komt dat oudere broers nogal eens een verkeerd voorbeeld zijn.

A K K E K L O Z A M E V A A L E R F E V T E L E N R E E E L O P E T A L V U D E L E I S E R E T T E

Marokkaanse lieverdjes.

Amsterdamse Top 600 is er een welsprekend voorbeeld van. Vergelijkbare topgroepen zijn er ook in andere steden. In eerdere publicaties heb ik me nogal optimistisch getoond over de toekomst van deze jongeren. Ik dacht dat het hier geboren worden en het hier opgroeien tot integratie zou leiden die marginalisering en criminaliteit zou doen afnemen. Dat is me niet meegevallen. Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat er geen grote groep is, waarmee het wel goed gaat. We moeten niet in de valkuil trappen van grove generalisaties.

B R D A T U I U W I N M B R E O E I U I W S M IJ A A S A F T M S P

In de justitiële jeugdinrichtingen zitten meer dan gemiddeld Marokkaanse jongeren. Wat is daar de oorzaak van? Het is een feit, dat weten we. Het aantal is mij onbekend. Maar Marokkaanse jongeren zijn een probleemgroep. Bovendien is de recidive zo’n 70%. Ze profileren zich behoorlijk. Dat doen ze vooral op straat. Geweld speelt daarbij een belangrijke rol. Het zijn vaak jonge gasten. Het begint veelal met hinderlijke overlast. Dat groeit te gemakkelijk uit tot het gebruik van geweld. De

Hans Werdmölder

B I E O M E E R B O A S T E M S K H B O U A K S S R A E E L D E M

Ik werd getriggerd door krantenkoppen als ‘Marokkaanse lieverdjes hebben de toekomst’ in een artikel in Trouw en ‘Marokkaanse macho’s accepteren geen autoriteit van vreemden’ in de Volkskrant. Het ging over de opvallende hoeveelheid Marokkaanse jongens en mannen die in de verschillende gevangenissen zitten. En – het valt niet te ontkennen – de toename van geweld onder jonge Marokkanen speelde een rol bij het aangaan van het gesprek.

Wat ook kan helpen - we horen daar te weinig over- is jongeren met problemen naar Marokko te sturen. Onze voorbeeld Marokkaan Ali B. is zo gered van een crimineel verleden. Rechters kunnen een straf opschorten door iemand onder toezicht van de reclassering een periode in Marokko te laten zijn. Daar in Marokko treffen ze no-nonsens gedrag, waarmee ze hier te weinig worden geconfronteerd. Het bewijst maar weer eens dat hulpverleners zonder stok- om het zo uit te drukken- niet nuttig zijn. Die helpen niet. Duidelijkheid in de hulpverlening draagt er ook toe bij dat de thuissituatie stabiliseert. En daarmee wordt een belangrijke voorwaarde voor herstel van normale verhoudingen gerealiseerd.

T V E L K A R K K E N O O O G L Z A A M A N D D E L T E R O S P A

Amstelveen - Hans Werdmölder ontmoette ik in het koffiegedeelte van een boekhandel in Amstelveen. De aanleiding was mijn nieuwsgierigheid naar de opvattingen van deze cultureel antropoloog die verbonden is aan de faculteit rechtsgeleerdheid in Utrecht. En naar zijn standpunten die nogal eens als prikkelend ervaren worden.

beheersen, maar die ook de houding uitstralen dat ze geen watjes zijn. Om te kunnen slagen in onze samenleving is werk belangrijk. Dat geldt voor iedereen en dus ook voor deze Marokkaanse jongeren. Te vaak komen ze uit een omgeving waarin iedereen of in ieder geval vele generaties werkloos zijn. Ook de jonge mensen die bij de Herstelling werken, hebben een slecht arbeidsverleden. Het is goed te weten dat de rechter een leer-/werkproject als De Herstelling als aanvullende voorwaarde kan opleggen. Dat is belangrijk, omdat de rechter zo kan voorkomen dat jonge mensen in een justitieel traject terecht komen waar ze niet beter van worden.

F L O S S E N

Door Jaap Brandligt


AHAG Administratieve Hulp Achterblijvers Gedetineerden, Eindhoven Bakboord, Den Haag Belangenvereniging Druggebruikers MDHG Amsterdam

deBONJO augustus 2013

Gedetineerde gaat slachtoffer-dadergesprek aan

Ik kan mijn delictverleden nu pas echt afsluiten

03

COLUMN Serge Weening Ken uw strafrecht

Moord en doodslag

De afgelopen jaren heb ik veel verdachten bijgestaan in moordzaken. Dat is een term die in het algemeen gebruikt wordt voor zaken waarbij iemand opzettelijk van het leven is beroofd. Ook zaken waarin de rechter veroordeelt voor “doodslag” worden in de media wel “moordzaken” genoemd.

Arnhem – ‘Momenteel zit ik gedetineerd in P.I. Arnhem-Zuid voor een gewapende overval op een snackbar. Na mijn delict kampte ik met enorme schuld- en schaamtegevoelens. Daarom heb ik mijn advocaat gevraagd of het mogelijk was om in contact te komen met het slachtoffer, de eigenaar van de snackbar die op dat moment aan het werk was. Ik wou namelijk persoonlijk aan het slachtoffer mijn spijt betuigen en hem om vergiffenis vragen. Slachtoffer in Beeld (S.I.B.) bleek

hiervoor dé geschikte instantie. Met de bemiddelaar van S.I.B. werd afgesproken dat ik eerst een brief aan het slachtoffer zou schrijven. Aan de hand daarvan kon het slachtoffer bepalen of hij met mij in gesprek zou willen. En dat wilde hij… Op 10 december 2012 vond in P.I. Arnhem-Zuid het zogeheten slachtoffer-dader gesprek plaats. Dit was een zeer prettig gesprek, waarin ik mijn spijt kon overbrengen en om vergiffenis kon vragen. Het slachtoffer heeft mijn excuses aanvaard en misschien nog wel belangrijker, mij vergeven.

Ik kreeg zelfs een klein presentje in de vorm van een boek. Ook ben ik gewoon weer welkom in zijn zaak voor een praatje of patatje. Ik kan dus terugkijken op een geslaagde bemiddeling tussen dader en slachtoffer en ben blij dat Slachtoffer in Beeld mij als dader deze mogelijkheid heeft geboden. Ik kan mijn delictverleden nu pas écht afsluiten en werken aan een mooie en delictvrije toekomst.’ T.M.

OPROEP Voor mijn scriptie strafrecht wil ik graag jullie mening over hoe er in Nederland gestraft wordt. Jullie reacties wil ik graag (al dan niet anoniem) in mijn scriptie verwerken. Ervaren jullie de straf over het algemeen als rechtvaardig? Zorgt de straf ervoor dat jullie resocialiseren en/ of niet meer recidiveren of werkt het juist averechts? Wat zijn jul-

Doodslag is het opzettelijk iemand van het leven beroven. Dat kan door iemand letterlijk dood te slaan, maar ook door iemand te steken of door op iemand te schieten waardoor deze komt te overlijden. Moord is eigenlijk hetzelfde als doodslag, maar dan met voorbedachte raad. Dat wil zeggen dat iemand vooraf de gelegenheid heeft gehad om na te denken over de gevolgen van zijn daad. Vaak vond de rechter dat iemand al voldoende gelegenheid had gehad als hij een paar seconden had kunnen nadenken en was dat op zichzelf reden om iemand te veroordelen voor moord. Ook als iemand niet echt had nagedacht. Wat maakt het nou uit voor iemand of hij veroordeeld wordt voor moord in plaats van doodslag? Het uitgangspunt dat rechters hanteren voor doodslag is doorgaans 8 jaar gevangenisstraf. Bij moord hanteren rechters over het algemeen als uitgangspunt een gevangenisstraf tussen de 12 en 15 jaar. Dat scheelt dus nogal wat jaren. Een verdachte heeft er dus alle belang bij om niet veroordeeld te worden voor “voorbedachte raad”. Natuurlijk heeft een verdachte er nog veel meer belang bij om helemaal vrijgesproken te worden.Dat moet als het even kan dan ook altijd de insteek zijn van de advocaat. Maar als een veroordeling voor de hand ligt, dan moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat het moord wordt. In veel moordzaken die ik in het verleden behandelde, voerde ik argumenten aan om de rechter ervan te overtuigen dat er geen sprake was van voorbedachte raad.Vaak met succes. Ik overtuigde de rechter er dan van dat mijn cliënt misschien wel tijd had gehad om na te denken, maar dat hij bijvoorbeeld te emotioneel was om dat ook daadwerkelijk te doen. Vorig jaar heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan waarin gezegd werd dat bijvoorbeeld plotselinge hevige drift ervoor kan zorgen dat er geen sprake is van moord. Het gevolg van die uitspraak is dat rechters nu veel mensen vrijspreken van moord. En dat geldt niet alleen voor een voltooide moord, maar natuurlijk ook voor poging moord. Een ander feit dat met voorbedachte raad gepleegd kan worden is zware mishandeling. Ook in die zaken is het dus van belang dat uw advocaat daar aandacht voor heeft en dat hij weet hoe hij de nieuwe jurisprudentie in uw voordeel kan gebruiken. Mr. Serge Weening, strafrechtspecialist

lie suggesties en/of verbeterpunten? Reactie kunnen naar Bonjo gestuurd worden t.a.v.

Nathalie Doran/scriptie Postbus10109 001 EC Amsterdam

Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht. U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze ‘piketadvocaat’ hoeft helaas geen deskundige te zijn op het gebied van strafrecht. Sommige advocaten doen maar een paar strafzaken per jaar. Natuurlijk volstrekt onvoldoende om deskundig te worden en te blijven op strafrechtelijk gebied. Zo kan het gebeuren dat de advocaat die u bijstaat in uw strafzaak zich voornamelijk bezighoudt met familierecht. Wij vinden dit een onwenselijke situatie. Regelmatig nemen wij zaken over van andere advocaten. Vaak zijn wij daarbij geconfronteerd met dossiers waarin men steken had laten vallen. Ons kantoor behandelt uitsluitend strafzaken. Uw dossier wordt bij ons niet door één advocaat, maar door een team van specialisten zorgvuldig onder de loep genomen. Wij verdiepen ons voortdurend in de laatste ontwikkelingen op strafrecht gebied. Wij beseffen dat onze gedetineerde cliënten regelmatig bezocht willen worden om de voortgang van hun zaak te bespreken. Wij voldoen aan die behoefte! Ons kantoor is betrokken bij grote strafzaken, maar of u nu verdacht wordt van fietsendiefstal of van moord; wij zien in elke zaak het belang van een goede verdediging.

Zit u helemaal vast, of komt u er even niet meer uit?

Wij treden op in het hele land en doen dat ook op basis van toevoeging (pro deo). Goede rechtsbijstand hoeft dus niet duur te zijn! Neem vrijblijvend contact met ons op: Weening strafrechtadvocaten, telefoon 043 - 3 500 262. Wilhelminasingel 97, Maastricht, Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

w w w. s t r a f re c h t a d v o c a t e n . n l


Bezoekersgroep PI de Dordtse Poorten, Dordrecht Bezoekersgroep Oosterhoek/Grave Nijmegen Bezoekersgroep Torentijd Vlissingen

04

deBONJO augustus 2013

Tien procent gedetineerden leert in gevangenis drugs gebruiken

COLUMN Geertjan van Oosten

‘Het zijn maar zeven dagen’

Als je vast komt te zitten stapelen de problemen zich al snel op. Inkomsten vallen droog en je aandacht wordt opgeslokt door de dreiging van een forse straf in de strafzaak. Als er op de achtergrond kleinere zaakjes om aandacht vragen richt je je daar niet op. Kleine boetes waarvoor je geld moet overmaken blijven onbetaald. Je zit tenslotte vast en hebt geen inkomsten, dat weet de overheid toch ook wel? Nou, nee. Dit kan tot gevolg hebben dat je uiteindelijk nog langer vast moet blijven zitten doordat je gegijzeld wordt. Hier moet je je uiteraard niet zonder meer bij neerleggen, want de overheid maakt af en toe grote fouten. Zo ook laatst. Een cliënt die al ruim acht maanden vast zat voor een strafzaak kreeg te horen dat hij over twee weken vrij zou komen. Tot zijn verbazing stond er echter opeens op zijn registratiekaart dat hij voor een CJIBboete gegijzeld zou worden. Hij moest voor de boete (van ooit 380 euro) zeven dagen zitten of deze boete betalen. Hoe dit kwam kon hij mij niet vertellen en ik kon het ook niet uitleggen. Ik was nota bene nog diezelfde week bij de kantonrechter geweest die de gijzeling voor andere boetes had geweigerd. Van de boete waar het nu om ging wist niemand iets af. De officier van justitie die de gijzeling had gevraagd was echter onverbiddelijk: de boete moest betaald worden en als cliënt dat niet kon moest hij maar ‘gewoon’ zitten. Dat cliënt niet kon betalen en dat gijzeling dus niets zou helpen maakte hem niets uit. Het waren tenslotte maar zeven dagen, aldus de officier van justitie. Hoger beroep tegen de tenuitvoerlegging van gijzeling is niet mogelijk. Dit betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zijn. In deze zaak hebben wij een kort geding aangespannen tegen de Staat. Met spoed is een dagvaarding opgesteld en is er geprobeerd om de zaak snel behandeld te krijgen. Een snelle behandeling bleek niet mogelijk met het naderende weekend, waarmee veel van het werk voor niets leek. Gelukkig had de advocaat die de Staat verdedigde aan de hand van onze dagvaarding wel goed naar de zaak gekeken. Cliënt bleek niet op de juiste wijze te zijn opgeroepen voor de behandeling van het verzoek tot gijzeling bij de rechter. Cliënt werd diezelfde vrijdagavond om zeven uur ’s avonds nog in vrijheid gesteld en belde mij in grote vreugde op. Voor niemand zijn het ‘maar’ zeven dagen. Elke dag onterecht vast zitten is er een teveel. mr. Geertjan van Oosten, advocaat

Amsterdam - Drugs zijn in gevangenissen alom tegenwoordig. Als gedetineerden al geen gebruiker waren voor ze werden opgesloten, dan leert 10 procent in de gevangenis om drugs te gebruiken. Downers, zoals heroïne en benzodiazepinen, blijven populair binnen het gevangenisleven. Er zijn indicaties dat ook uppers, zoals cocaïne en amfetamines aan een opmars bezig zijn in detentie. ‘Er wordt aangenomen dat ongeveer 10 procent van de gedetineerden gebruikers worden in de gevangenis,’ vertelt Willy De Maere, coördinator bij Freeclinic vzw. De organisatie ontwikkelde een hulpaanbod voor personen met een ernstige afhankelijkheidsproblematiek van illegale middelen.

Verveling en crises Volgens De Maere wordt binnen de gevangenismuren alles gebruikt wat

beschikbaar is. ‘We kunnen spreken van polytoxicomanie. Dat is van de ene verslaving naar de andere kunnen overstappen of evolueren naar een vorm van gemengde verslaving . Voor sommigen is druggebruik een levenswijze,’ legt De Maere uit. ‘Voor anderen is het een manier om de strijd aan te gaan met verveling. Of om te kunnen omgaan met het gevangenisleven.’ Crisissituaties leiden volgens De Maere tot een verhoogd verbruik. ‘Wanneer een gevangene slecht nieuws krijgt, geconfronteerd wordt met geweld door medegedetineerden of een rechtszaak moet ondergaan, worden er doorgaans meer drugs gebruikt.’

Overdosis Gevangenen wegen de pakkans af tegen de voordelen die het gebruik volgens hen biedt. Maar dat kan leiden tot een overdosis. ‘Gebruikers zullen een dosis drugs sneller consumeren

uit schrik betrapt te worden. Ook het besef dat er mogelijk een periode van onthouding aankomt, doet hen meer gebruiken,’ legt De Maere uit.

Een op drie Het gevangenisbeleid is een bevoegdheid van de gemeenschappen. ‘Elke gevangenis heeft bijgevolg een ander beleid,’ vertelt Laurent Sempot, woordvoerder gevangeniswezen van Federale Overheidsdienst Justitie. ‘Een derde van de gedetineerden gebruikt verdovende middelen. Toch kunnen we, in tegenstelling tot wat De Maere zegt, niet zeggen dat gebruikers verslaafd worden in de gevangenis. Veel gedetineerden kwamen voor hun internering al in aanraking met drugs. Ze proberen daar dan in de gevangenis mee verder te gaan.’ (Bron: MAP-NL)

Binnenkort gaat de nieuwe website van Bonjo on-line. Voor advocaten is het mogelijk om op deze site te adverteren.

Betrokken

Deskundig

Bereikbaar

Alle strafzaken en penitentiaire zaken, ook PRO DEO

• We speak Englisch

• Hablamos Español

Bel gratis 0800 - STRAFZAAK (787 239 225) of buiten kantooruren 06 53 56 24 78

• Wir sprechen Deutsch

• Nous parlons Français

Overtoom 296 | 1054 JC Amsterdam | www.vanoostenadvocaten.nl


deBONJO augustus 2013

Bezoekgroep De Geniepoort Rijnsaterwoude Bezoekgroep Gedetineerden PI Utrecht Bezoekgroep Vreemdelingengevangenis Schiphol-Oost, Amsterdam

05

COLUMN Arthur van der Biezen

Moord..... of speculatie?

Nadat gedurende een periode van 5 jaren alle telefoons van client waren afgetapt , peilbakens waren ingezet werd uiteindelijk op hem een miljoenen kostende ‘undercover-operatie’ gestart.

BONJO IS VERHUISD Amsterdam - Half juni is Bonjo verhuisd. Schrijven kan naar: Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam.

Telefoon onveranderd 020 665 94 20. E-mail info@bonjo.nl en de site www.bonjo.nl

OPROEP Buro Jansen & Janssen is een bureau dat onderzoek doet naar beleid en praktijk van politie, justitie, inlichtingendiensten in Nederland en de Europese Unie. Zo hebben we in het verleden het benaderen van vluchtelingen door de inlichtingendiensten aan de kaak gesteld. Zie Misleidende methoden http://www.burojansen.nl/paginas/pdf/ Misleidendemethode.pdf en De vluchteling achtervolgd http:// www.burojansen.nl/publicatie_item. php?id=43 Op dit moment doet buro Jansen & Janssen een onderzoek naar benaderingen, persoonlijke bezoeken aan, onderzoek naar, inlichtingen verzamelen over en andere activiteiten van politie en/of inlichtingendiensten bij: 1 Leden van bezoekgroepen van vluchtelingen in vreemdelingendetentie; 2 Vrijwilligers en medewerkers van de Centrale Opvang Asielzoekers (COA); 3 Mensen die uitgeprocedeerde vluchtelingen ondersteunen en helpen met huisvesting en overleven in Nederland.

Jansen & Janssen zoekt mensen die door leden van de politie en/of een andere dienst zijn benaderd of de toegang tot asielzoekerscentra en/of vreemdelingendetentie zijn ontzegd op grond van onderzoek naar hun politieke mening. Of vanwege betrokkenheid bij een protest of demonstratie of op een andere manier door de overheid zijn benaderd over hun werk voor vluchtelingen. Het buro wil graag de verhalen van deze mensen optekenen en gebruiken voor verder onderzoek. Als mensen hun verhaal anoniem willen vertellen kan dat ook. Zij kunnen hun verhaal sturen naar: Postbus 10591, 1001 EN in Amsterdam. Mochten mensen hun verhaal live willen vertellen dan kunnen ze contact opnemen met Buro Jansen & Janssen voor een afspraak: 020- 6123202. Ook voor meer informatie kan er contact met ons opgenomen worden.

Jansen & Janssen gaan verder op allerlei manieren de overheid bevragen via informatieverzoeken naar de activiteiten rond de bovengenoemde mensen. Zij zullen daartoe ministeries, inlichtingendiensten, politie, openbaar ministeries, gemeenten en anderen benaderen over de informatie die bij die bestuursorganen beschikbaar is. Al het onderzoek en de stukken die boven tafel komen, maken zij openbaar op de eigen websites. Mocht u uw verhaal vertellen, zullen zij u betrekken bij de wijze waarop zij, of u natuurlijk, dat verhaal naar buiten wil(len) brengen. Wilt u op de hoogte worden gehouden van het onderzoek laat dat dan weten.

Via een nep uitzendbureau kon hij in de haven van Londen beveiligingswerk gaan doen waarbij hij in de haven moest duiken en zoeken naar verborgen goederen onder schepen. Er werd door zijn ‘werkgever’ een vertrouwensband opgebouwd waarbij men bij hem thuis kwam en zoveel als mogelijk zich in zijn prive leven mengde. Na al deze moeite werd client opgepakt op verdenking van moord op zijn zwangere ex-vriendin. Zelfs tijdens zijn detentie.....al in de politiecel...werd een ‘undercover agent’, zogenaamd opgepakt op verdenking van gewapende overvallen, naast hem gezet....in het kader van de stelselmatige informatie inwinning. In mijn gehele carriere van inmiddels 25 jaren advocatuur heb ik nog nooit zo’n enorme justitie inzet gezien op 1 individu. Alles had men in deze zaak uit de kast gehaald....werkelijk alles. Op 3 miniscule bloedspatjes na en een verklaring van een ‘verwarde’ mede gedetineerde waartegen client iets gezegd zou hebben zat er niets belastends in het dossier. De Rechtbank was van mening dat ‘het van de officier van justitie ontoelaatbaar speculatief was om op basis van 3 relatief geringe bloedsporen , waarvan de ouderdom niet is komen vast te staan, en waaruit geen duidelijke toedracht van de gebeurtenissen was af te leiden, te concluderen tot enig handelen of nalaten van verdachte, met als gevolg het veroorzaken van pijn , letsel of overlijden en vervolgens verbergen van het lichaam en een ongeboren tweeling’. Omtrent de extreem zware en lange opsporingsmiddelen die jegens client waren ingezet oordeelde de rechtbank als volgt: ‘Geconstateerd kan worden dat nu de verklaringen van getuige X., na het aantreffen van de bloedsporen , geen nieuw bewijs-materiaal jegens verdachte opleverde , doorrechercheren toen niet meer gerechtvaardigd was. De rechtbank oordeelt dan ook dat het OM , na afweging van alle betrokken belangen , in redelijkheid niet - want disproportioneel - tot (verdere) toepassing jegens client had kunnen en mogen besluiten’. Resultaat van de gevoerde verweren en de voornoemde overwegingen van de rechtbank was dat mijn client , na jaren van onderzoek, werd vrijgesproken van meervoudige moord. Arthur van der Biezen, strafrechtadvocaat.

Alvast bedankt voor uw aandacht. Een vriendelijke groet, Rick van Amersfoort.

GA VOOR SPOED NAAR www.strafzaken.nl Tel. 073 610 2005, voor gedetineerden 0800-1001.

25 JAAR DESKUNDIGE JURIDISCHE BIJSTAND ervaren - geslepen - gedreven ‘ook pro-deo’

Bel gratis 0800 1001 of 073 610 20 05 Havensingel 3, 5211 TX Den Bosch. Telefoon 073 610 20 05, gsm 06 53 37 07 93, fax 073 850 81 06. mail info@vanderbiezen-advocaten.nl


Bijzonder Jeugdwerk Brabant Helmond Blumersadviesbureau&coaching, Eemnes Bond Belangenbehartiging Gedetineerden (BBG) Den Bosch

06

deBONJO augustus 2013

Veel nepmeldingen bij politie Amsterdam

COLUMN Richard van der Weide

Anonieme meldingen: verraad aan de rechtstaat Geachte Bonjo-lezer, Steeds vaker begint een strafrechtelijk onderzoek met een zogeheten M-melding of MMA-melding. Op basis van een dergelijke melding wordt, indien de recherche er brood in ziet, geacteerd, en gaat men op onderzoek uit. Soms blijkt er iets aan de hand te zijn, soms ook is er sprake van een valse melding, bedoeld om betrokkene zwart te maken, te beschadigen of benadelen. Dit laatste is zorgelijk en raakt direct de kern van mijn stelling: anonieme meldingen vormen een gevaar voor de rechtstaat. Waarom? Omdat iedereen zonder zijn identiteit prijs te geven van alles kan roeptoeteren, zonder dat daar een gedegen controle tegenover staat, en zonder dat de melder traceerbaar is en (later) als getuige kan worden bevraagd aangaande zijn redenen van wetenschap. De gedachte achter de anonieme melding is dat deze een bijdrage kan leveren aan de oplossing van misdrijven, maar verzuimd is de keerzijde te doordenken: lichtvaardig en ten onrechte in de gaten gehouden worden, criminalisering en stigmatisering, aanhouding en voorarrest, enzovoort. Kortom: ellende voor de cliënt. In de rechtspraak is bepaald dat een MMA-melding alleen niet voldoende is voor een redelijk vermoeden van schuld, er moet wel enige ondersteuning worden gevonden alvorens er een verdenking ontstaat. De praktijk wijst echter uit dat de politie hier wel raad mee weet: wanneer men een verdachte op het oog heeft, van wie “ambtshalve bekend is dat (..)”, dan is een en ander doorgaans voldoende reden om dwangmiddelen toe te passen, zoals binnentreden, aanhouding en inbeslagneming. Zo kunnen de “ervaringsregels” van de verbalisanten al snel een bijdrage leveren aan het ontstaan van een verdenking, met alle gevolgen van dien. Een oud strafblad met een Opiumwetfeit erop kan bijvoorbeeld in combinatie met een anonieme melding dat er “al maanden een XTC-lab in een woning gevestigd is” reeds aanleiding zijn de betreffende woning af te leggen en binnen te treden ter aanhouding en inbeslagneming. Als strafrechtadvocaat vind ik dat de anonieme melding een rechtstaat onwaardig is. Controle is immers niet mogelijk en het opent de deur voor sensatiezoekers, afgunstige idioten, verklikkers en NSB-achtige praktijken. Wanneer de politie serieus haar werk doet kan de misdaad ook op transparante wijze worden bestreden, en kan de raadsman eveneens zijn plicht doen door het stevig aan de tand voelen van de eerder “leeggelopen” getuige. Maar dan wel op naam verklaren graag, zodat ik weet wie je bent en kan controleren of hetgeen je zegt waar is. Bij een fatsoenlijke strafrechtspleging hoort geen stiekem gedrag. Richard van der Weide, strafpleiter te Amsterdam

Amsterdam - Valse en verzonnen meldingen van ontvoering komen regelmatig binnen bij de politie Amsterdam. De kosten van de onnodige politie-inzet die hieruit voortvloeien, zullen voortaan op de melder worden verhaald. Aldus de politie Amsterdam. Bij de politie Amsterdam houdt een team rechercheurs van bureau Zware Criminaliteit zich dagelijks bezig met liquidaties, gijzelingen en ontvoeringen. ‘Bij iedere melding zetten we ons voor de volle honderd procent in’, zegt een teamleider. ‘Helaas krijgen we ook vaak valse meldingen. En ook al vermoeden we soms vooraf dat een melding nep is; risico nemen we nooit. Het gaat tenslotte om levensbedreigen-

de situaties. Dergelijke onnodige inzet betekent echter wel dat ander - belangrijk - werk kan blijven liggen.’

Omsingeld Onlangs kwam op een politiebureau in Amsterdam West een man die belangrijke gsm-berichten liet lezen aan politieagenten achter de balie. De strekking van de berichten was dat de vriendin tegen haar wil werd vastgehouden in een woning en daar door meerdere mannen wordt verkracht. Bureau Zware Criminaliteit kwam direct in actie. Alles werd in het werk gesteld om het slachtoffer te lokaliseren: de woning waar de telefoon van het slachtoffer werd uitgepeild, is omsingeld en geobserveerd. Even later trapten politiemensen de deur in. Het ‘slachtoffer’ bleek samen met twee

mannen op de bank te zitten en er leek niks aan de hand te zijn.

Relatie

Aangezien de vrouw in eerste instantie aangaf door acht mannen te zijn verkracht, worden de twee aanwezige mannen aangehouden. Later blijkt dat de vrouw het hele verhaal aan elkaar verzon. Zij heeft sinds enkele maanden een relatie met een van de mannen uit de woning.

Nodeloos ‘De politie Amsterdam verhaalt vaker de kosten van de onnodige politieinzet’, aldus een jurist van de politieeenheid. Het gaat dan om zinloze en vaak arbeidsintensieve inzet. Denk aan misplaatste grappen, waarbij nepovervallers een beroving simuleren of om valse aangiften, waarbij verzonnen gebeurtenissen bij de politie worden gemeld. Uiteraard bepalen de omstandigheden het al dan niet verhalen van de kosten. ‘Mensen die met goede bedoelingen een voorval bij de politie melden waarvan later blijkt dat niets aan de hand is, hoeven zich absoluut geen zorgen te maken. Het gaat ons om degenen die de politie willens en wetens nodeloos aan het werk zetten. Zij krijgen de rekening op de mat.’ (bron: Crimesite)

mr. B. Klunder - 06 42 35 34 38

mr. R.B. Schmidt - 06 24 90 81 02

mr. J.G.D. Rutten - 06 41 28 70 93

‘Schmidt & Rutten advocaten’ is specialist in nationale- en internationale strafzaken bij alle instanties. Het kantoor is opgericht vanuit een jarenlang bestaand samenwerkingsverband tussen mr. R.B. Schmidt en mr. J.G.D. Rutten, beiden afkomstig van Spong advocaten. ‘Schmidt & Rutten advocaten’ is: • Kwaliteit: de oprichters zijn opgeleid door Spong advocaten en hebben 10 jaar ervaring in het strafrecht • Bekend: van bijvoorbeeld de Melchers ontvoeringszaak en diverse spraakmakende (moord- en drugs) zaken • Toegankelijk: ook PRO DEO zaken en 24 uur per dag bereikbaar • Inzetbaar: alle strafzaken, TBS zaken, overlevering en uitlevering, cassatie (Hoge Raad) • Flexibel: ook te bellen voor een geheel vrijblijvende second opinion Met betrekking tot de wijze waarop een strafzaak wordt behandeld en hetgeen wij mogelijk voor u kunnen betekenen kunt u te allen tijde met ons contact opnemen. Amstel 84, 1017 AC Amsterdam. T +31 (0)20 530 43 10 F +31 (0)20 530 43 19 E-mail kantoor@sr-advocaten.nl Website: www.sr-advocaten.nl


deBONJO augustus 2013

Buiten voor Binnen Den Haag Christian Prison Ministries Amstelveen Cliëntenbelangenbureau GGzE Eindhoven

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

VALLEN IS NIET ERG, BLIJVEN LIGGEN WEL

07 Problemen met politie en justitie? Laat u adviseren door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat Ons gerenommeerde kantoor heeft een landelijke strafrechtpraktijk. Wij zijn op tel. 070 3004720 te bereiken. Ons kantoor werkt op betaling en in voorkomend geval, tevens op basis van een toevoeging (pro deo). Van Dam: 0624676183 Jansen: 0610808610 http://www.ikwilgeenstraf.nl

OPROEP: wie willen mij helpen?

Na je detentie is het goed mogelijk dat er sprake is van een ‘problematische schuldsituatie’ met andere woorden, de hoogte van je schulden zijn in vergelijking tot de hoogte van je salaris/uitkering, niet meer op te lossen. Je komt er zonder hulp van derden niet meer uit. Weglopen voor de geldproblemen brengt de oplossing niet dichterbij. De wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) geeft jou de mogelijkheid, met een door de rechter aangestelde bewindvoerder al je schulden, op een enkele na, te saneren. Probeer eerst met bijstand van een sociaal raadsman, advocaat of juridisch adviseur, je schuldeisers te bewegen de hoogte van de vordering te beperken en met een acceptabele regeling akkoord te gaan. Ga na of je alle toeslagen (zorg-huurtoeslag en dergelijke) hebt aangevraagd en ontvangen. Betaal met voorrang, je huur en energiekosten.

‘Te kwade trouw’ Als je er desondanks niet uitkomt, kun je wellicht een beroep doen op de wet schuldsanering natuurlijke personen en aan de rechter vragen om jou een regeling tot schuldsanering toe te staan. Daarvoor is een aantal (wettelijke) voorwaarden van toepassing. Zo mogen de schulden niet ‘te kwader trouw’ zijn aangegaan (met opzet schulden maken) en moet je kunnen aantonen dat de schuldeisers echt niet aan een regeling meewerken. Voor een exgedetineerde is het van belang te weten dat vorderingen van het Centraal Justitieel Incassobureau, CBIJ, (boetes, bedragen ten behoeve van slachtoffers/ benadeelden) ingevolge art. 358 lid 4 Faillissementswet, buiten de sanering vallen. Het is daarom nodig, de aard van de vorderingen te (laten) onderzoeken voordat je moeite doet om een beroep op deze wet te doen. Ook voor zelfstandigen (ZZP’ers) kan deze sanering uitkomst bieden. Tijdens de duur van de sanering, doorgaans 3 jaar en maximaal 5 jaar, ontvang je van de bewindvoerder ‘leefgeld’. De

rest van je salaris valt in de boedel en zal later aan de schuldeisers worden uitgekeerd. Tijdens de sanering kunnen schuldeisers geen beslag leggen op je vermogen, inkomen, eigendommen en dergelijke.

‘Schone lei’ Mocht je niet meewerken aan de sanering dan kan de bewindvoerder aan de rechter verzoeken de sanering te beëindigen en zal een faillissement volgen. Als je na de periode van de schuldsanering je wel aan alle afspraken hebt gehouden, ontvang je een zgn ‘schone lei’ verklaring waardoor schuldeisers je in de toekomst niet meer voor de restant schulden kunnen aanspreken. Neem tijdig contact op met een gespecialiseerde rechtshulpverlener en onderneem actie. Weliswaar vergt de sanering veel discipline, maar het loont en geeft je weer perspectief, want niet alleen gevangenisstraf isoleert je van de maatschappij, maar ook te hoge schulden zijn daaraan vaak debet. F.J. Stoker, Juridisch & fiscaal adviseur

Kerkrade - Ik ben Ger Willems. Links ben ik totaal verlamd ten gevolge van een hersenbloeding. Ik wil mijn derde boek gaan schrijven en dat gaat over mijn gevangenis als invalide; hoe ik dit ervaar. Nu is mijn vraag aan jullie allemaal, omdat wij op verschillende manieren gevangen zitten, of jullie hieraan wil-

len meewerken. Zo ja, schrijf dan je ervaringen en emoties op papier, dan zullen deze ook in het boek komen. Met vriendelijke groet, Ger Willems, www.gerwillems.nl U kunt ook uw schrijven richten aan: Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam, t.a.v. Ger Willems.

Creatieve uitingen zoals tekeningen, objecten, gedichten, songteksten of wellicht een artikel in deBonjo. Wees niet te bescheiden en stuur in. Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam.

Zit u met vragen? Hoewel ik de toekomst niet kan voorspellen, heb ik door mijn jarenlange ervaring wel een aardige kijk ontwikkeld op de strafprocedure.

Goede raad hoeft niet duur te zijn, ik werk op basis van toevoeging.

Mr Regter is van mening dat verdachte en advocaat een goed samenwerkend team moeten vormen, dat samen een strategie opstelt om tot de best mogelijke verdediging te komen. Daarom krijgt u een copie van het dossier en wordt dat uitvoerig met u besproken. U weet dan waar u aan toe bent en komt goed voorbereid op de zitting. Als het goed is, zijn er dan nog weinig vragen over.

op 045-5602208 of 06-30622592. mr.regter.strafadvocaat@gmail.com. Akerstraat 106 te Heerlen. www.advocaatregter.nl.

Als u met vragen zit, neem contact op met mr Regter Strafadvocaat

mr Regter Strafadvocaat


CP Consultancy & Invest, Vries De Regenboog Amsterdam Door Ontmoeting en Opvang Resocialisatie (DOOR) Vlissingen

08

deBONJO augustus 2013

WAAROM DWAALT JUSTITIE BIJ DE EXECUTIE VAN BUITENLANDSE VONNISSEN OF ARRESTEN? Huissen - Als ‘ervaringsdeskundige’ van Justitie zit ik alweer bijna een jaar binnen. Het is mijn interne ‘ervaring’, maar even zo mijn ‘verbazing’, waarbij ik door veel gedetineerden om raad en advies word gevraagd. Binnen de inrichting heeft het mij verbaasd hoe het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dan wel de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) namens Justitie, omgaat met het executeren van Europese vonnissen en arresten opgelegd aan Nederlandse gedetineerden. Wie heeft nu werkelijk de leiding bij de executie van buitenlandse Europese vonnissen of arresten? Of is Justitie met recht de buitenlandse/Europese weg kwijt. Voor dit artikel zal ik mij beperken tot de Nederlanders die in het buitenland een vonnis of arrest hebben gekregen voor een strafrechtelijk vergrijp in dat buitenland. Qua landen onderscheid Justitie daarbij: a) Een vonnis/arrest uit een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie b) Een vonnis/arrest uit een land buiten Europa, waarmee Nederland een verdrag heeft. c) Een vonnis/arrest uit een land buiten

Europa, waarmee Nederland geen verdrag heeft. Wanneer iemand in het buitenland strafrechtelijk wordt veroordeeld en middels een vonnis of arrest wordt ingesloten, start de executie van zijn of haar vrijheidsbeneming. Wanneer dit proces zich afspeelt conform het eerste

item (a) in een Europees land dat deel uitmaakt van de Europese Unie, kan deze persoon met een Nederlands paspoort zijn executie één op één omzetten en op enig moment in Nederland ondergaan. Na accorderen van alle documenten dient de officier van Justitie van het Nederlandse Arrondissement

waar de veroordeelde woonachtig was, de zaak voor de Nederlandse rechter te brengen, waarbij de Nederlandse rechter officieel het vonnis of arrest bevestigd, naar Nederlands recht.

Vinkje verkeerd? Voor deze vonnissen of arresten zou

REYNAERDE advocaten

Een dynamisch team strafrechtadvocaten Mevr. mr C.A. Bouw Mevr. mr P. Figge Dhr. mr E.J. van Gils Dhr. mr C.T. Pittau Dhr. mr P.H.L.M. Souren Dhr. mr H.P. Vos Dhr. mr M.A.C. van Vuuren

De Lairessestraat 121, 1075 HH Amsterdam Postbus 75111, 1070 AC Amsterdam T: +31 20 305 9888, F: +31 20 305 9889 bouw@reynaerdeadvocaten.nl

Daamen, advocaat.

dit feitelijk niet nodig hoeven te zijn wanneer de uitspraak dwingend zou worden gevolgd. Hierin ligt nu echter het geconstateerde probleem. Wanneer iemand in België tot 8 jaar wordt veroordeeld en waarbij door de rechter is besloten dat de veroordeelde 28 maanden detentie en 8 maanden Elektronisch Toezicht wordt opgelegd (onderdeel van het schriftelijke vonnis), betekent dit dat de datum van Voorwaardelijke Invrijheidsstelling ,VI-datum, ingaat na 36 maanden en niet bijna 6 jaar. Foutje? Vinkje verkeerd? Eenmaal in Nederland wordt 8 jaar ingevoerd in alle systemen en recht op VI betekent dus dat de Voorwaardelijke Invrijheidsstelling (VI) start na 64 maanden. Het vinkje verkeerd in de computer betekent dus simpelweg 28 maanden langer detentie voor de VI. En dit alles zonder tussenkomst van een rechter. Om dit recht te zetten moet een gratie verzoek of beter een kort geding worden opgestart. Feitelijk pure waanzin. Het vonnis of arrest was 8 jaar, waarvan 28 maanden detentie en 8 maanden Elektronisch Toezicht en dan VI en dient één op één door het Nederlandse Openbaar Ministerie te worden overgenomen. Justitie dient met spoed de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) aan te passen en dient zorg te dragen dat haar eigen landgenoten door deze administratie blunders niet onterecht en onrechtmatig worden gevangen gehouden. Inmiddels zijn het M.S. Engelen van Heuvelmans Advocaten alsmede mr. Mak uit Maastricht, die momenteel veel van deze belangen behartigen en in overleg zijn met de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Met behulp van buitenaf moet het toch mogelijk zijn om Justitie te helpen deze Europese weg weer terug te vinden.

Justitie buitenlandse Europese weg kwijt?

Naam bij de redactie bekend.

NAAR DE HOGE RAAD IN UW STRAFZAAK? Ga voor kwaliteit in cassatie! Mr. Daamen heeft veel ervaring in procederen bij de Hoge Raad. Tijdens en na zijn dienstverband bij Moszkowicz (2007-2012) heeft hij in bijna 50 strafzaken een cassatieschriftuur opgesteld. Hierbij zijn aansprekende successen geboekt. Op verzoek wordt u een actuele lijst toegezonden van zaken waarin mr. Daamen de schriftuur heeft opgesteld. U kunt ook bij mr. Daamen terecht voor uw andere strafzaken. Hij staat cliënten bij in heel Nederland, ook op basis van toevoeging. Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht. T +31(0)43 767 62 13 | F +31(0)43 744 00 14 www.daamen-advocaat.nl | info@daamen-advocaat.nl | E N G L I S H | F R A N Ç A I S | D E U TS C H | I TA L I A N O |

BODDAERT VERWEEL

advocaten Mr. Robert Polderman al ruim 15 jaar uw specialist in: • Strafzaken • Beklag- en beroepszaken • TBS en longstay • VOG- en CBR-procedures T 072 574 44 09 E info@boddaertverweel.nl www.boddaertverweel.nl

colofon deBonjo Is een uitgave van Bonjo en verschijnt zes maal per jaar. Oplage: 11.000 exemplaren Abonnementen € 25,00 per jaar, losse nummers € 4,50 incl. porto Contactadres: Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam Tel. 020 665 94 20 info@bonjo.nl www.bonjo.nl Advertenties: Tien Königs 06 51 68 75 02 bonjobajesbulletin@ziggo.nl Bestuur Bonjo Jaap Brandligt, voorzitter Paul Grijpma Hendrik Kaptein, penningmeester Ruud Klein, secretaris

Roselyne Oudenampsen-Joyal Redactie Paul Grijpma, eindredacteur info@paulgrijpma.nl 06 51 49 63 09 Jaap Brandligt Melany Tevens werkten mee: Rick van Amersfoort Janneke van Beek Artur van der Biezen Tim Bodewes Dini Frans Douw Marielle van Essen Yehudi Moszkowicz Roy Jongeling Kitty Oomen Geerjan van Oosten John Peters Andre Seebregts Jacques Smeets Sidney Smeets

Fokke Stoker Mark Teurlings José Verheijen Dennis Vlielander Toon Walravens Sanne Weekers Serge Weening Richard van der Weide Vormgeving: Wim Wal grafisch ontwerper, wimwal@xs4all.nl Druk: Rodi Media, Langedijk Handling&verspreiding: Weinmann, Almere Volgende deBonjo krant verschijnt in oktober 2013


Drugspastoraat Amsterdam Amsterdam Een Nieuwe Start Amsterdam Exter-Art, Rotterdam

deBONJO augustus 2013

Oproep aan de Bonjoleden:

Doe mee aan de kabelkrant

BONJO BONJO

BelangenOverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties Bonjo

BONJO

Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam Op zoek Telefoon 020 665 94 20

Uit het bureau kunnen we niet overzien hoeveel PI’s op dat verzoek ingaan. Maar we zijn ervan overtuigd dat de meeste PI’s begrijpen dat het geven van informatie aan gedetineerden belangrijk is voor hun welbevinden als ze weer buiten staan, maar ook als ze binnen zijn. Want dan zijn er bijvoorbeeld bezoekmogelijkheden.

naar liefde of een schrijfmaatje? Schrijf naar Bonjo Contact Bureau! Meer informatie vind je in deBonjo.

Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam Telefoon 020 665 94 20 Nog lang niet al onze leden staan op de kabelkrant. Dat is jammer. Natuurlijk bereiken we veel gedetineerden via deBonjo, maar de kabelkrant is daarop een goede aanvulling. Daarom roepen

we onze leden op hun aanbod in een eenvoudige sheet aan ons door te geven, waarna wij deze inpassen in de kabelkrant en de PI’s vragen hem toe te voegen aan de kabelkrant.

Ballast Nedam en Imtech spekkopers bouw gevangenis Westzaan AMSTERDAM (Dow Jones) - Een consortium met onder meer Ballast Nedam nv (BALNE.AE) en Royal Imtech nv (IM.AE) is geselecteerd voor de bouw van een gevangenis in Westzaan. Het consortium Pi2 is geselecteerd na

een selectie procedure volgens Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten. De gevangenis krijgt plaats voor duizend gedetineerden en zal naar verwachting in 2016 openen. Het project heeft een totale waarde van 300 miljoen euro. Ballast Nedam is de enige aandeelhouder van het consortium Pi2. In de ont-

COLUMN Yehudi Moszkowicz

Schorsing voorlopige hechtenis: willekeur of wijsheid? Beste bewoners van de Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen. Mij is de eer ten deel gevallen u op enkele woorden te mogen trakteren om het lange wachten binnen de muren waar u verblijft iets dragelijker te maken. Ik zou het in deze eerste bijdrage van mijn hand willen hebben over de mogelijkheid een verzoek in te dienen om de voorlopige hechtenis te schorsen, maar ook en vooral de over in de in de ogen van de verdediging vaak onnavolgbare beslissingen die de raadkamer op een dergelijk verzoek neemt.

Achterblijvers van gedetiPostbus 10109 EC Amsterdam neerden1001 worden door Telefoon 020 665 94 20 Bonjo een handje vooruit geholpen. Hulp nodig? Bel of schrijf Bonjo!

Amsterdam - Bonjo heeft de gevangenissen gevraagd die activiteiten die Bonjo doet en die leden van Bonjo doen op de kabelkrant te plaatsen. Uiteraard voor zover de PI’s kabelkranten hebben.

09

Mogelijk verblijft u nog in het huis van bewaring of bent u in afwachting van de behandeling van uw zaak overgeplaatst naar de gevangenis. Het kan ook zo zijn dat u inmiddels uw vonnis in eerste aanleg heeft horen luiden en zich nu met uw advocaat voorbereid op het hoger beroep. In die gevallen is het uw goed recht om een onafhankelijke rechter te laten beoordelen of uw vrijheidsbeneming nog voldoende wordt gesteund door het dossier. Is dat niet het geval dan dient de voorlopige hechtenis opgeheven te worden. Een opheffingsverzoek berust dus op juridische gronden. Bij een verzoek om schorsing van uw voorlopige hechtenis gelden andere criteria. Daarbij wordt gekeken of uw persoonlijke belang groter is dan dat van de staat om u vast te houden. Een schorsingsverzoek heeft dus niets met uw verdenking te maken. Uitsluitend uw persoonlijk belang. U moet daarbij denken aan het mogelijke verlies van uw baan of huis, uw psychische of fysieke gezondheid. Maar ook de omstandigheden van uw gezin of familieleden. Helaas is mij gebleken dat raadkamers van verschillende rechtbanken maar ook binnen dezelfde rechtbanken in vergelijkbare zaken totaal andere beslissingen nemen. Het lijkt haast willekeur. Waarom wordt in de ene zaak geschorst en in de andere vergelijkbare zaak niet. Hoe zeer ik ook mijn best doe, ik kan u deze ogenschijnlijke willekeur van de Nederlandse rechters niet uitleggen. Binnen mijn praktijk heb ik zien gebeuren dat mijn cliënt die op heterdaad was aangehouden bij het uitladen van 2800 kg cocaïne, na een aantal pogingen werd geschorst omdat zijn vrouw ernstige reumatische klachten had en daardoor ook financiële problemen had. Wat ik dus wel kan zeggen is dat het, ongeacht wat u ook verweten wordt, haalbaar kan zijn om een schorsingsverzoek in te dienen. Één afwijzing betekend niet dat het de volgende keer ook niet lukt. Zolang u zorgt dat uw advocaat voldoende munitie krijgt om een goed onderbouwd verzoek in te dienen en u de rechter weet te overtuigen dat u zich aan de schorsingsvoorwaarden zal houden dan zou het zo maar eens kunnen gebeuren dat u uw proces in vrijheid kunt afwachten. Tot die tijd; houdt u sterk. Mr. Yehudi Moszkowicz, strafrechtadvocaat te Utrecht.

werp-, bouw-, onderhoud- en beheerfase van de gevangenis krijgt Ballast Nedam een aandeel van 65% en Imtech van 35%.

Doornbos Suringar Wiersema advocaten mediator

Ervaren strafrechtadvocaten, komen door het hele land langs in de PI. Strafrecht, Penitentiair recht, TBS zaken, Tuchtrecht Postbus 705, 9400 AS Assen Telefoon 0592 31 76 76 info@dswadvocaten.nl www.dswadvocaten.nl Mr. M.G. Doornbos

Mr. M.E.W.M. Rupert

mr. Joost Dionisius

www.dnastrafrecht.nl

mr. Wilko Anker

\\

tel.nr. 076 820 00 10


Fairwork, Amsterdam Haarlemse Vrijwillige Bezoekersgroep Haarlem Het 8ste wonder, Oosterwolde

10

deBONJO augustus 2013

Alkmaarse advocaten:

Je hebt erge dingen meegemaakt, je komt naar Nederland, je vraagt asiel aan en je wordt opgesloten. Het is absurd Door Janneke van Beek Alkmaar - In de etalage van Collet Advocaten in Alkmaar is de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens tentoongesteld. Met reden, want strijden tegen mensenrechtenschendingen staat bij Collet voorop. Wat is de motivatie van vreemdelingenadvocaten Frederike van Straelen en Frans-Willem Verbaas, werkzaam bij Collet Alkmaar? Frederike van Straelen: ‘Ik ben vreemdelingenadvocaat geworden doordat ik tijdens mijn studie vrijwilligerswerk deed bij VluchtelingenWerk in het Grenshospititium, het oude detentiecentrum op Schiphol-Oost. Toen dacht ik: Wat gebeurt hier met vreemdelingen? Die mensen wil ik helpen! Vreemdelingenadvocaten werken vanuit mensenrechten. Het belang van je cliënt staat voorop. Vreemdelingenadvocaten staan achter wat ze doen en willen indirect door jurisprudentie het beleid veranderen. Vreemdelingenbewaring is nog steeds strenger en soberder dan het regime in strafrechtelijke detentie. Veroordeelden mogen werken, maar mensen in vreemdelingenbewaring mogen dat niet en ook geen opleiding volgen. Je snapt niet waarom mensen in vreemdelingenbewaring al die beperkingen hebben, want het idee van vreemde-

Frederike van Straelen.

lingenbewaring is opsluiten met het oog op uitzetting. Waarom is het dan noodzakelijk dat mensen geen toegang kunnen hebben tot internet? Ze zouden zelfs nog aan hun uitzetting kunnen werken door contact te maken met mensen in hun land van herkomst. Vreemdelingen zitten er niet om gestraft te worden, want ze hebben niks verkeerd gedaan. Al die beperkingen zijn nergens voor nodig.

opsluiten. De vlucht is al geboekt. Ik vind het vreselijk als gezinnen worden opgesloten. In Justitieel Centrum Schiphol is een afdeling voor mensen die net Nederland binnen komen (artikel 6), voor vrouwen en gezinnen. Daar is weliswaar speelgoed, men probeert iets te doen om die afdeling op kinderen in te richten, maar kinderen, ook al spreken ze geen woord Nederlands, hebben het meteen door: dit klopt niet. Ze zien de bewakers in uniform, ze zien dat alle deuren op slot zitten - het ziet er gewoon uit als een gevangenis. Ik kan me niet voorstellen dat ze zich veilig voelen in zo’n omgeving. En ze krijgen ook heel erg de stress van hun ouders mee. Die zijn gewoon bang: je hebt erge dingen meegemaakt, je komt naar Nederland, je vraagt asiel aan en je wordt opgesloten. Het is absurd.

Op 10 december 1948 zijn de universele verklaring van de rechten van de mens aangenomen.

voor vreemdelingenadvocaten en voor strafrechtadvocaten, want basiskennis ontbreekt vaak. In 2009 was er een opstand op Schiphol-Oost. Daarbij is geweld gebruikt en handboeien en dergelijke. Ik ben daar toen mee aan de slag gegaan. Ik heb er veel van geleerd. Als je je beroept op artikel 3 van de Europese Rechten van de Mens, Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen, dan ontstaat het probleem dat de meeste mensen in het gevangeniswezen die termen te beladen vinden om te gebrui-

Absurd Zolang er zicht op uitzetting is, kan iemand worden vastgehouden. Maar dat zicht op uitzetting wordt heel ruim beoordeeld. Het is heel theoretisch. Wat mij betreft is er pas echt zicht op uitzetting als de benodigde papieren geregeld zijn. Dan snap ik dat je als vreemdelingenpolitie zegt: Laten we hem een paar dagen voor zijn vlucht

Van alles meegemaakt en dan te worden opgesloten!

Eenzame opsluiting Frans-Willem Verbaas: ‘Ik specialiseer me in beklagrecht, en dan met name de mensenrechtelijke kant daarvan. Dan gaat over geweldgebruik, visitaties, gebruik van handboeien, isolatiecellen en niet gerechtvaardigde inbreuk op de privacy. Ik ben nu bezig om cursussen over beklagrecht te ontwerpen

Zelfs jonge kinderen opgesloten achter hekwerk.

moszk owic z A D V O C A T E N

U T R E C H T

Voorstraat 2, 3512 AM Utrecht

ken. Fysieke foltering ben ik zelf niet tegengekomen, maar onmenselijke of vernederende behandeling wel, met visitaties bijvoorbeeld, maar ook door isoleercelgebruik. Eenzame opsluiting: als we het hebben over isoleercellen, dan heb je het over een kale cel met weliswaar een zitje, maar verder alleen een matras die overdag wordt

weggehaald, dan denk ik niet dat dat internationaal rechtelijk de norm is voor een strafcel.

23 uur op cel Frederike van Straelen: ‘Sinds kort heeft detentiecentrum Rotterdam een Beheersafdeling. Afdeling H. Die is opgericht als specifieke afdeling voor alle vreemdelingenbewaringsdetentiecentra, die dan allemaal hun ‘lastige klanten’ daarheen kunnen sturen. Maar mensen hebben soms psychische problemen en hebben juist extra zorg nodig. Geen eenzame opsluiting. In die Beheersafdeling worden contacten met medegedetineerden beperkt en zit men langer op cel, soms wel 23 uur per etmaal. Dat is gewoon isoleercelregime. Een cliënt van ons zat daar. Het was hem niet duidelijk wanneer hij weer terug mocht naar een gewoon regime, hem waren ook de criteria niet duidelijk gemaakt, als je je zo en zo gedraagt, mag je terug. We hebben daar een klacht over lopen, want dit is strookt niet met het regime van vreemdelingendetentie. Inmiddels zijn er na overleg met de directie verbeteringen in zijn situatie gekomen. Wij staan onze eigen cliënten bij als ze klachten willen indienen tegen hun behandeling, maar we willen dat ook doen voor iedereen in detentie. Dus: bel ons als je als gedetineerde wilt klagen.

Collet Advocaten Alkmaar Luttik Oudorp 80 1811 MZ Alkmaar telefoon: 072 515 46 20

Een nieuwe generatie, een nieuwe aanpak. Voor spoed, bel mr. Y. Moszkowicz op 06-39835056 ook pro deo

Tel: 030 - 212 04 66 / Fax: 030 - 214 59 14

www.moszkowicz-law.nl

Moszkowicz Advocaten Utrecht is niet verbonden aan de maatschap Moszkowicz Advocaten met filialen in Amsterdam en Maastricht.


deBONJO augustus 2013

InformatieSteunPunt (ISP)-1ste lijns ggz Haarlem Landelijke Gedetineerden Commissie (Landelijke GeDeCo), Capelle aan den IJssel Mainline Amsterdam

11

COLUMN Dennis Vlielander

Vrijspraak

Deze column is bedoeld voor iedereen die graag vrijsproken wil worden. Garanties kunt u nooit krijgen, goed voorbereid zijn is evenwel het halve werk.

Fraude ingegeven door accountant Willemstad - De beslissing van vastgoedmiljonair Hans van Veggel om in 2006 een groot deel van zijn vermogen onder te brengen in een stichting op Curaçao was ingegeven door een advies van belastingadviseurs van Ernst & Young. Van Veggel is nu verdacht witwassen, achterhouden van informatie en oplichting van de Belastingdienst. Dat schijft De Telegraaf op basis van bronnen bij het onderzoek. Twee weken geleden verichtte de FIOD invallen bij het woonhuis van Van Veggel in Wassenaar en kantoren in Gouda, Amsterdam en op Curaçao.

Hij zou de Belastingdienst voor ruim 25 miljoen hebben opgelicht. De opbrengst van de verkoop van vakantieparken aan een Frans concern zou hij hebben verborgen op Curaçao. Van Veggel is op vrije voeten. Hij spreekt zelf van een ’verschil van mening’ met de Belastingdienst. Zijn advocaat Daan Doorenbos zei tegen De Telegraaf dat Van Veggel iemand is die zijn belastingadviseur volledig vertrouwt. ‘Hij is niet iemand die zich verdiept in fiscaliteit’. Hans van Veggel heeft een geschat vermogen 300 miljoen euro. Hij woont in een exclusieve villa in Wassenaar

naast de Koninklijke Haagse Golf & Countryclub. Zijn bekendste bedrijf is Multi. Er is nu beslag gelegd op zijn bankrekeningen, een vrachtwagen vol kunstvoorwerpen en 200.000 euro aan contanten. In 2010 schikte Multi Vastgoed voor ruim een half miljoen schikken met het Openbaar Ministerie nadat zijn bedrijf werd verdacht van het betalen van steekpenningen aan de vrouw van Hubbert Möllenkamp, de ex-directeur van de Amsterdamse woningbouwcorporatie Rochdale. Van Veggel betaalde persoonlijk 25.000 euro betalen om vervolging af te kopen.

Hagenaar mishandelde katjes Den Haag - De dierenpolitie heeft onlangs een 44-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van het doden van twee kittens en het ernstig verwonden van een derde. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Den Haag zaterdag bekendgemaakt. De Hagenaar heeft bekend dat hij de dieren heeft geslagen en geschopt, waarna twee van de drie zijn overleden. De derde raakte zwaar gewond.

Marktplaats De dierenpolitie kwam de Hagenaar op het spoor na een telefoontje van een verontruste vrouw. Zij vertelde dat zij via Marktplaats twee kittens gratis

had aangeboden. De verdachte had de diertjes opgehaald en mailde de vrouw daarna dat het niet goed ging met de kittens en dat hij ze wel af zou maken. Hierop ging de politie naar de woning van de verdachte, waar inderdaad twee dode poezen werden aangetroffen en een zwaar gewond diertje. De verdachte is daarop voorgeleid voor de rechter-commissaris en voor 14 dagen aangehouden. Hij heeft bekend dat hij in totaal vijf katten met geweld heeft gedood. De Hagenaar verklaarde verder dat hij handelde uit frustratie en dat het hem een goed gevoel gaf. De Hagenaar staat inmiddels onder psychologische behandeling.

Een goede advocaat is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u goed wordt geinformeerd over wat u wel maar ook wat u vooral niet moet doen vanaf het moment van uw aanhouding. Helaas neem ik veel zaken over waarbij de verdachte niet voldoende is voorgelicht, hetgeen uiteindelijk tot een veroordeling kan leiden terwijl dit echt niet nodig was geweest. Om tot een vrijspraak te komen is het niet zo dat alles van de advocaat afhangt; u bent zelf uw grootste tegenstander. Hieronder vindt u een paar voorbeelden hoe het duidelijk niet moet. Het meest verstandige is om hoe dan ook gebruik te maken van uw zwijgrecht vanaf het moment van uw aanhouding. Laat u niet ompraten door een overijverige verbalisant om toch iets te zeggen zodat u naar huis mag. Daar gaat de verbalisant namelijk helemaal niet over. De officier bepaalt of u binnen 3 dagen wordt voorgeleid maar de rechter is de enige in Nederland die beslist of u vast moet blijven zitten. Trap ook niet in het verhaal dat u een verklaring aflegt waarbij u niet hoeft te tekenen van de verbalisanten; zij tekenen namelijk wel op ambsteed of belofte en het proces-verbaal kan zo voor het bewijs worden gebruikt. Bent u met meerdere mensen tegelijk opgepakt laat u dan niet gek maken door wat de verbalisanten zeggen over wat de medeverdachten over u gezegd zouden hebben. Wacht op uw advocaat die in ieder geval bij een eventuele voorgeleiding alle relevante stukken heeft. De Rechter-Commissaris is een uitstekende gelegenheid om alsnog met een verklaring te komen. Samen met medeverdachten in een busje van het arrestantencomplex naar de rechtbank vervoerd worden kan best gezellig zijn maar praat nooit over de zaak. Grote kans dat uw gesprekken worden opgenomen. Ook dit soort gesprekken kunnen voor het bewijs worden gebruikt. Let tenslotte ook op wat u op de luchtplaats zegt; u zal niet de eerste zijn die op basis van stoere verhalen door medegedetineerden erbij wordt gelapt. Voor een aantal van u is bovenstaande gesneden koek. Toch gaat het ook bij de ervaren gedetineerden soms op onverklaarbare wijze fout. Kiest u in ieder geval een advocaat waar u vertrouwen in heeft en laat u niet gek maken door anderen. Mr. Dennis Vlielander, strafrechtadvocaat bij Hendrickx Vlielander van der Graaf advocaten. 0302900899/0641558307.


12

Misplaatst Krommenie Motiva Amersfoort NilsValy, Amsterdam

deBONJO augustus 2013

Koning Willem-Alexander bij Forsa!: ‘Wij mogen niemand afschrijven’ Door Paul Grijpma Den Haag - Hoog bezoek daar aan de Steenwijklaan in Zuid West in Den Haag. Maar liefst 20 minuten te vroeg stapt op dinsdag 18 juni Zijne Majesteit Koning WillemAlexander het kantoor van Karima Daoudi en haar medewerkers van Forsa! binnen. De koning is beschermheer van het Oranjefonds en in die hoedanigheid wil hij eens horen hoe en waarom Forsa! is opgenomen in het groeiprogramma van het fonds. Het bezoek moest strikt geheim blijven, dit om te voorkomen dat er veel mensen op het bezoek af zouden komen. Dat past niet bij dit soort bezoeken. In een anderhalf uur durende bezoekprogramma, spreekt de koning alle betrokkenen van Forsa! In het eerste deel van het gesprek komen de directeur Daoudi, de directeur van woningbouwcorporatie Vestia Zuid West mevrouw Jenny Commendeur, burgemeester Jozias van Aartsen, Renee Baron, stadsdeel directeur Zuidwest Den Haag, Frits Langeraar projectleider vrijwilligerswerk bij de sanctie toepassing (DJI), Mary Tupan directeur ECHO/ lid raad van advies bureau MHR ,Ali El Hadoui, mediator en Ronald van der Gissen directeur Oranje Fonds. In het tweede deel van het gesprek ontmoet de koning de maatjes, ofwel de hardcore van Forsa!. Tot slot luistert de koning aandachtig naar het levensverhaal van drie exgedetineerde jongeren die door Forsa! worden begeleid. Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie, ontwikkelde in 2008 het initiatief Forsa! Forsa! zet zich in voor jongeren van niet -Westerse afkomst tussen de 17 en 27 jaar die in detentie zitten en binnenkort vrijkomen en voor jongeren die net zijn opgesloten. In samenwerking met de jongere en zijn familie wordt gezocht naar goede oplossingen bij de terugkeer in de maatschappij. Daar hoort bij het herstel van de familierelatie en als de jongere dat wil, ook het herstel met slachtoffers.

Frustraties en dilemma’s De koning vraagt stevig door bij het gesprek met de maatjes en wil weten tegen welke problemen ze aanlopen bij het helpen van een niet gemakkelijke doelgroep. ‘We zien de frustraties bij de jongeren die net zijn vrijgelaten, ze staan soms voor grote dilemma’s,’zegt Forsa!directeur Karima Dauodi. ‘Een grote groep jongeren komt vrij zonder

maatregel. Dat wil zeggen: geen jeugdzorg, geen reclassering, helemaal niks. Ze worden op straat gezet zonder identiteitbewijs, er is geen uitkering voor ze aangevraagd en ze hebben geen onderdak meer. Ze krijgen een treinkaartje en hun zak met kleding. Helaas is onze ervaring dat in veel gevallen bij ontslag uit detentie er niets voor de jongeren is geregeld. Maar op dat moment dat ze op straat staan, staat Forsa! klaar. Dauodi startte het project in 2008 in de regio Haaglanden. Vestia zorgde na verloop van tijd voor adequate de huisvesting. Forsa! schreef in 2011 een projectplan, een stappenplan, dat er toe leidde dat er nu al 75 vrijwillige maatjes zich gemeld hebben. Daoudi: ‘Een meerderheid van de gedetineerde jongeren melden zich bij ons aan via onze advertentie in deBonjo. Ze zeggen dan dat ze deBonjo gelezen hebben en graag hulp wil ontvangen. We krijgen jongeren uit Amsterdam, uit de PI Teylingereind bij Sassenheim , en uit Gouda en Rotterdam.’ Per gezin van een jongere hebben we twee vrijwilligers actief. Een maatje voor de jongere en een vertrouwens persoon voor de ouders/ moeders/partners. Directeur Daoudi beschrijft hoe we nog steeds het paard achter de wagen spannen in Nederland. Het zijn de ervaringen van de vrijwillige maatjes die laten zien hoe zo’n jongere probeert terug te keren in de maatschappij of beter gezegd in de wijk. Want daar moet hij toch naar toe in vrijwel alle gevallen. De maatjes vangen de jongere letterlijk op bij de poort. Ze kennen elkaar dan al enkele maanden. Het maatje helpt meteen bij de aanvraag van een uitkering, maar daar kom je pas voor in aanmerking als je vier weken hebt gesolliciteerd en je een identiteitsbewijs kunt overleggen. Solliciteren willen de jongeren wel, maar overal, ook bij de supermarkten en in de schoonmaakbranche, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Tja, en die krijgen ze niet. Gevolg, geen baan, geen geld, geen onderdak. Directeur Daoudi: ‘Dan ligt recidive op de loer. Dat werd in het gesprek met de koning heel nadrukkelijk naar voren gebracht. En de koning zei dat er in 20 jaar niks is veranderd. Toen werd het even stil. De maatjes keken verrast op van het feit dat de koning precies wist hoe het zit.’

Iedereen verdient een tweede kans Een derde gesprek voerde WillemAlexander met enkel ex-gedetineerden. ‘We hadden drie jongeren bereid gevonden om met de koning te praten.

Foto Oranje Fonds - Bart Homburg

Er was er eentje met een enkelband. Dat was nog een heel gedoe om dat voor elkaar te krijgen. Het was een van de jongeren die we al heel lang begeleiden. Een hele nette jongen die met behulp van zijn maatje zijn leven aardig op de rails heeft . En dan was er ook nog een jongen die al twee maanden in een auto slaapt. Eerst wilde deze jongen niet aan tafel bij de koning. De jongen die er erg verwaarloost uitzag vond het moeilijk om in zijn toestand bij de koning aan tafel te schuiven. Maar ik zei hem: juist wel laten zien in wat voor een ellende je leeft. Die jongen is uiteindelijk aangeschoven. Hij heeft zijn hele verhaal verteld. Dat was heel emotioneel. Hij zei: ik ben afgeschreven. Waarop koning Willem-Alexander zei dat we niemand mogen afschrijven. ‘Iedereen verdient een tweede kans,’ zei hij. ‘Jij ook. Ik begrijp dat je je al twee maanden staande houdt in een auto. Je bent niet teruggevallen. Dat zegt wel iets over jouw motivatie.’ Directeur Daoudi: ‘Maar die jongen is wel aan het eind van zijn Latijn. Hij kan niet meer. Helaas lopen wij tegen ambtenaren aan die sterker zijn dan de bestuurders. Onlangs heeft het maatje van deze jongen gebeld. Hij zei dat hij signalen heeft gekregen dat deze jongen mogelijk weer in de criminaliteit zal vervallen. Vreselijk natuurlijk en ik zie al weer een nieuwe slachtoffer voor me en de kop in de krant: ‘Marokkaanse jongen overvalt oma’. Maar wij kennen het dossier van de jongeren die uit detentie komen en bij ons in de begeleiding zitten. Het is te triest voor worden. Veel van deze jongeren hebben vaak al zoveel ellende in hun jonge jaren meegemaakt. Zo hebben wij een jongen in de begeleiding die werd al op 2-jarige leeftijd door zijn vader stelselmatig mishandeld. Die drukte onder meer peuken uit op het lichaampje. Het is een wonder dat die jongen niet veel meer schade aan de samenleving heeft aangericht dan tot nu toe.’

Veiligheidshuis werkt niet goed

Foto Oranje Fonds - Bart Homburg

De nazorg voor de ex-gedetineerde is een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Burgemeester Van Aartsen is erg geschrokken van de verhalen. ‘Hij zei dat we toch het Veiligheidshuis hebben. Het huis waar allerlei disciplines naar probleemgevallen kijken,

maar in de werkelijkheid van alle dag werkt het helemaal niet zo goed, zegt Karima Daoudi. Wij zien die jongeren eerder dan het Veiligheidshuis. Iedereen zit daar aan tafel, maar de vrijwilligers ontbreken. Juist met Forsa! hebben we laten zien dat maa tjes voor deze doelgroep het verschil kunnen maken. De burgemeester beloofde het op te pakken.’ Het meeste geschrokken is Karima Daoudi van een ambtenaar die haar zei dat ze in een droom leeft. Daoudi: ‘Hij zei letterlijk dat ze de criminaliteit helemaal niet willen oplossen. Weet u wel wat dat betekent als u dat probleem oplost? Heeft u wel eens nagedacht over al die agenten, juristen en justitie-instanties? Criminaliteit moet altijd bestaan, want dat houdt ons bestaan overeind. Triest dat zo iemand dat zegt.’

Met de complimenten van de koning

kreeg directeur Daoudi nog een telefoontje van de adviseur van de koning. Ze wilden de complimenten van de koning overbrengen en Forsa! succes wensen met uitbreiding naar andere steden. Ook gaf ze aan dat de koning Forsa! een geweldig initiatief vindt. Voor dat zware werk voor een groep die vergeten is heeft hij heel veel waardering. Daoudi: ‘Hijzelf heeft ook een hele goede indruk gemaakt. Hij heeft aangetoond dat hij ook de koning is van de allochtonen, want daar praten wij hier voornamelijk over.’ Forsa! in Den Haag voelt zich gesterkt op de weg naar uitbreiding en steun. Want als de koning hoogst persoonlijk is komen kijken en er 100 procent achter staat, wie zal dan nog de deur dichtgooien voor directeur Daoudi , haar medewerkers , de maatjes en de afgestrafte jongeren?

Een paar dagen na het hoge bezoek

Forsa! Pak je Kans! Kom je binnenkort vrij of zit je net in hechtenis en hebben jij en je familie veel vragen? Ben je tussen 17 en 27 jaar en van niet westerse afkomst? Meld je bij Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie, als je werk wil maken van je toekomst! In samenwerking met jou en je familie zoeken we naar oplossingen. Daar hoort ook het herstellen van familierelaties bij en, als je wilt, herstel met slachtoffers. Bureau MHR heeft veel ervaring in het werken met jongeren en families uit jouw cultuur en slaat bruggen naar de Nederlandse gemeenschap. Je vindt oprichtster Karima Daoudi en haar medewerkers op 070-3697531 of 06-28847014.

www.bureaumhr.nl info@bureaumhr.nl


deBONJO augustus 2013

Ontmoeting Kerk & Detentie (OKD) Mijdrecht Paard in Nood Brunssum Platform Kocon Katwijk

STUDENTEN ZIJN TROTS: WIJ KUNNEN VAN ENIGE BETEKENIS ZIJN

13 COLUMN Andre Seebregts

Zelfverdediging

Wie terugslaat terwijl hij in zijn recht staat, is tegenwoordig minder snel strafbaar dan vroeger. En dat is een goede zaak.

Amsterdam - De wekker gaat, het is zeven uur in de morgen. Het is vrijdagochtend en vandaag loop ik voor het eerst spreekuur bij de Stichting Juridisch Spreekuur Gedetineerden. De PI Alphen aan den Rijn staat vandaag op de planning. Om stipt half acht spreek ik met mijn collega af op het Centraal Station van Amsterdam. Anderhalf uur later is het zover, de eindhalte Maatschapslaan. Ik stap uit en voor mij zie ik de enorme vestiging. Al jaren vraag ik me af hoe het er binnen de muren van een gevangenis aan toe gaat. Eenmaal binnen krijgen wij allereerst een strenge controle. Vijf minuten later sta ik zonder riem, oorbellen, armband en schoenen uiteindelijk achter het controle poortje. We krijgen toestemming om ons spreekuur te beginnen. We worden opgehaald door het vriendelijke personeel, waarvan ik te horen krijg

dat we op de afdeling zelf spreekuur mogen lopen. In een flits schieten er beelden door mijn hoofd van een Amerikaanse actiefilm die zich afspeelt in een gevangenis. De heftige gebeurtenissen die zich in deze film afspelen, probeer ik enigszins te onderdrukken. Met klamme handjes meld ik mij bij de receptie waar we toegang krijgen tot de afdelingen. Ik heb geen idee wat mij te wachten staat en hoe ik zal reageren.

Beperkingen Veertien maanden later kijk ik met een grote glimlach terug op mijn eerste spreekuur. Geen van de doemscenario’s die door mijn hoofd spookten, is werkelijkheid geworden. Met plezier en vol overgave loop ik spreekuur in de PI Havenstraat, Tafelbergweg, Alphen aan den Rijn en Almere. Trots ben ik op het feit dat wij, als studenten, van enige betekenis kunnen zijn voor gedetineerden. Ik stond versteld van de

hedendaagse beperkingen waarmee gedetineerden te maken krijgen. De meest simpele dingen zoals het opzoeken van het telefoonnummer van je eigen bank op internet, blijkt moeilijker dan ik aanvankelijk dacht. Je kan niet even je laptop pakken en het nummer googlelen. En wat doe je als je een belastingteruggave wilt doorgeven en je geen flauw idee hebt wat je Digi Code is en je geen computer tot je beschikking hebt? Bij Stichting Juridisch Spreekuur gedetineerden kunt u op vrijdag altijd terecht op bovengenoemde locaties. Wij voorzien u graag van aanvullende rechtshulp. Voor allerlei juridische vragen buiten uw strafzaak kunt u bij ons terecht door simpelweg een verzoekbriefje in te vullen. Wij zien uw vragen graag tegemoet. Sanne Weekers, medewerkster Stichting Juridisch Spreekuur gedetineerden

ALMEERSE GOKTE MET PGB-GELD Een vrouw uit Almere zou honderdduizenden euro’s aan pgb-zorggelden (persoonsgebonden budget) hebben vergokt in casino’s en op internet. Yvonne B. (46) is door de rechtbank in Utrecht in voorlopige hechtenis gezet op verdenking van valsheid in geschrifte, belastingontduiking en witwassen. In totaal verdween er bijna een miljoen. Dat schrijft de papieren Telegraaf. Het geld was bedoeld om kinderen met gedragsproblemen te ondersteunen. B. haalde met haar stichting ’Vrienden van Tom’ de subsidies binnen. Voor de Utrechtse rechtbank maakte ze volgens De Telegraaf ‘een verwilderde indruk’. Ze verscheen met twee verschillende schoenen aan en deed een emotioneel

STEUN BONJO voor slechts 25 euro per jaar wordt u lid en ontvangt u ‘deBonjo’ gratis thuis bezorgd. Bovendien toegang tot leden-vergaderingen en thema bijeenkomsten van Bonjo. Schrijf, mail of bel nu! Bonjo, Postbus10109, 1001 EC Amsterdam. Tel. 020 665 94 20. E-mail info@bonjo.nl

Tot voor kort vonden de meeste rechters dat wie terugsloeg, straf verdiende. Ook wanneer de persoon die terugsloeg in zijn recht stond, bijvoorbeeld omdat de ander hem eerst had geslagen. Als je terugsloeg terwijl je kans had gehad om weg te komen, kreeg je straf. De enige manier om straf te ontlopen, was als je kon aantonen dat je geen andere keuze had gehad dan om terug te slaan. Bijvoorbeeld wanneer je in een hoek stond en niet anders weg kon komen dan door te slaan. Of bijvoorbeeld wanneer je iemand moest slaan om een ander te ontzetten. De Hoge Raad vindt de laatste jaren echter steeds vaker dat mensen die terecht terugslaan, geen straf verdienen. Ook wanneer ze weg had kunnen lopen. Er zijn in dat kader de laatste tijd aardig wat gunstige uitspraken gewezen. Bijvoorbeeld de eigenaar van een avondwinkel die wordt geschopt door een bezoeker. Die eigenaar neemt vervolgens een paar stappen naar achteren. En had op dat moment dus weg kunnen lopen. Wanneer de bezoeker echter weer op hem afkomt, besluit hij hem te slaan. Het hof veroordeelt de eigenaar van de avondwinkel. Hij had namelijk weg kunnen lopen. De Hoge Raad zegt echter dat het feit dat hij weg had kunnen lopen, niet betekent dat hij ook weg had moeten lopen. De Hoge Raad is dus niet akkoord met de uitspraak van het hof en vernietigt die. In dezelfde lijn een uitspraak over een man die naar de taxi standplaats in Hoog Catharijne (Utrecht) rijdt omdat hij heeft gehoord dat zijn broer daar problemen heeft met wat mensen. De man had zich wel kunnen onttrekken aan de situatie. Maar daarmee is volgens de Hoge Raad nog niet gezegd dat hij zich er ook aan had moeten onttrekken. En wat de Hoge Raad onlangs ook duidelijk heeft gemaakt, is dat je zodanig hard terug mag slaan dat de ander ook daadwerkelijk stopt met zijn aanval. Als je namelijk alleen precies even hard terug zou mogen slaan, zou het gevecht eindeloos door blijven gaan. Een logisch standpunt, lijkt me. Alleen zagen veel lagere rechters het tot voor kort niet zo. Kortom, de mogelijkheden om je met succes te beroepen op zelfverdediging zijn de laatste tijd verruimd. Of zoals ik laatst iemand hoorde zeggen: de brutalen hebben de halve wereld, maar gelukkig vindt de Hoge Raad niet dat we ze ook de andere helft hoeven te geven. Andre Seebregts, strafrechtadvocaat.

beroep op de rechter om haar direct vrij te laten.

Vluchtgevaar De rechtbank oordeelt dat het vluchtgevaar en kans op herhaling te groot is om haar hechtenis te schorsen. B. zou vanuit het huis van bewaring en tijdens een korte schorsing van haar hechtenis hebben geprobeerd getuigen te beïnvloeden. Medeverdachte Ramon B., met Yvonne

B. trouwplannen had, nam de benen nadat hij uit voorlopige hechtenis was ontslagen.

Isoleercel De Almeerse vrouw heeft in haar cel regelmatig last van ernstige paniekaanvallen. Ze is regelmatig in een isoleercel geplaatst. Ze brak tijdens een paniekaanval aanval een been. Dit najaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

KALBFLEISCH A D V O C A T E N Mr. B.K.M. Fritz is strafrechtspecialist en hij mag zich als zodanig routinier noemen. Ook overleverings- en uitleveringszaken behoren tot zijn specialisme. Hij staat in strafzaken zijn cliënten bij voorkeur op pro deo basis terzijde in de wetenschap dat gedetineerden het niet breed hebben.

Uw goed recht Haagweg 391, 4813 XD Breda Postbus 9236, 4801 LE Breda Telefoon 076-5200240 Fax 076-5214895 info@verpaalenadvocaten.nl www.verpaalenadvocaten.nl

Gedempte Oude Gracht 60 2011 GT Haarlem Telefoon 023 532 51 77 Fax 023 531 84 41

Mr. Nathalie Verpaalen

bkmfritz@kalbfleisch.nl


14

PrisonLAW Hoofddorp Relaties van Gedetineerden, afd. Katwijk Katwijk Z-H RESO Amsterdam

COLUMN Marielle van Essen

Wraken: de Do’s en Don’ts De afgelopen jaren is het aantal wrakingsverzoeken gestegen zo signaleert de Raad voor Rechtspraak. Het percentage geslaagde verzoeken blijft laag, zo’n 6 procent. Wraking wordt, zeker bij mega zaken, als zeer ontwrichtend beschouwd. Een wrakingskamer die de wraking direct kan behandelen staat niet altijd klaar en zo kan een proces maanden vertraging oplopen. Vooral bij gedetineerde verdachten kan dat onwenselijk zijn gezien de lage slagingskans. Met het risico dat je weer met diezelfde rechter(s) verder moet. De ene rechter gaat hier professioneler mee om dan de andere,ook rechters zijn maar gewoon mensen. Toch ben ik van mening dat je als advocaat en/of verdachte wraking als middel moet inzetten daar waar nodig. Immers vereist het Europees Hof van de Rechten van de Mens dat je als verdediging ook dit rechtsmiddel hebt gebruikt wil je later bij dit Hof kunnen klagen over de partijdigheid van de rechter. Belangrijk is echter te weten wanneer het zinvol is het middel in te zetten. Het overgrote deel van de wrakingsverzoeken wordt namelijk gedaan omdat de rechter een voor de verdediging onbegrijpelijke of onwenselijke beslissing neemt in het proces. Hiervoor is wraking niet bedoeld.Wraking kan en dient te worden ingezet als de rechter door zijn nevenfuncties, eventueel voormalige relatie tot de verdachte, door zijn uitlatingen of (motivering van) beslissingen op zijn minst de schijn van vooringenomenheid/partijdigheid heeft laten blijken.Die (schijn van) vooringenomenheid/partijdigheid dient de rechter te hebben ten aanzien van de beslissingen die hij in die strafzaak moet gaan nemen. Een van de meest belangrijke vraagstukken voor de verdachte is natuurlijk de bewezenverklaring: vindt de rechter dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde feit. De beslissing hierover mag de rechter pas nemen bij zijn uitspraak, dus als het onderzoek ter terechtzitting is gesloten. Als de rechter er in de aanloop naar die uitspraak toe al vroegtijdig blijk van geeft een idee te hebben wat die uitspraak gaat worden, is wraking op zijn plaats. Het beste is om je advocaat het wrakingsverzoek te laten doen op zitting. Dit verzoek dient namelijk direct te worden toegelicht en het beste zo snel mogelijk op kantoor nader te worden gemotiveerd middels een fax. Hierna zal een wrakingskamer een zitting plannen en kan je advocaat dit verzoek nog eens goed toelichten op die zitting middels een pleitnota. Zo zijn ook in hoger beroep de argumenten mbt die wraking goed vastgelegd in het dossier.Een wrakingsverzoek mits goed gedaan heeft op die manier een slagingskans dat in mijn optiek fors hoger ligt dan 6 procent. In de 12 jaar dat ik advocaat ben heb ik nl 5 keer gewraakt. Een maal is het verzoek afgewezen. Een maal heeft de rechter zichzelf na het verzoek verschoond. Dat wil zeggen, de rechter berust zich in het verzoek en laat zich vervangen. Een maal is de rechter gewoon doorgegaan met de zitting en heeft het Hof de gehele behandeling in eerste aanleg later nietig verklaard en de zaak terug gewezen naar de rechtbank. Vervolgens hebben we nooit meer over die zaak vernomen. De vierde wraking is gegrond verklaard, de rechter is vervangen. En bij mijn laatste wraking, vorige week, bleek ik de rechter-commissaris te hebben gewraakt op diens laatste werkdag als RC. Dit verzoek heb ik dus maar ingetrokken: de rechter werd immers reeds om andere redenen vervangen. Kortom: mits om de juiste redenen en goed gemotiveerd gedaan, kan een wraking nuttig en soms zelfs noodzakelijk zijn. Mr. Marielle van Essen, strafrechtadvocaat en directeur van Korver & Van Essen / Lawyers.

deBONJO augustus 2013

Aanklagers maakten na miskleun carrière

Zaandam - De Zaanse paskamermoord uit 1984: de 21-jarige kledingverkoopster Sandra van Raalte werd op klaarlichte dag in de winkel in Zaandam bijna onthoofd met een mes. In de NoordHollandse kranten staat woensdag een reconstructie over de vervolging van de onschuldige Rob van Zaane. Wat blijkt: alle functionarissen die blunderden zijn geëindigd in topposities. En de politieman die zei dat Van Zaane onschuldig was kreeg ontslag. De echte dader Kemal Erol werd een paar dagen na de moord aangehouden met een bebloed mes in zijn broeksband op de Amsterdamse Zeedijk. De Amsterdamse agenten slaan alarm als

ze de gelijkenis met de compositietekening zien die verspreid is na de Zaanse moord. Maar Erol komt vrij. De onderzoeksleiding en de officier van justitie draafden door in de verkeerde richting. In hoger beroep kreeg advocaat Piet Doedens Van Zaane vrij.

Geurproef Rob van Zaane had de schijn tegen. Een politiehond wees hem aan middels een geurproef , die later ondeugdelijk bleek. Zijn vrouw getuigde tegen hem: er zou een vleesmes zijn verdwenen uit de keuken. Veel later werd middels DNA-onderzoek vastgesteld dat de inmiddels overleden Erol de moordenaar was. Erol, een junk uit Krommenie, had door recherche direct al in beeld kunnen zijn, na de arrestatie in Amsterdam. Hij had bovendien tegen verschillende mensen bekend dat hij de dader was. Hij had geweldsmisdrijven op zijn naam en had ook al vaker kledingwinkels beroofd. Bovendien zagen getuigen een man met donker uiterlijk in de winkel. En op weg naar het station had iemand zijn handen staan wassen in een emmer zeepsop waar bloed in werd gevonden. De politieman die achter Erol aan wilde, Sjoerd Bos, kwam op een zijspoor terecht en werd uiteindelijk ontslagen. Hij ging in tegen de tunnelvisie en

VECHT DOOR WAAR ANDEREN STOPPEN! Mr. M.J. VAN ESSEN STRAFPLEITER

KORVER & VAN ESSEN ADVOCATEN LAWYERS Herengracht 462 1017 CA Amsterdam Telefoon +31 (0)20 535 75 65 Mobiel +31 (0)6 54 760 989 Mail vanessen@korver-vanessen.nl www.korver-vanessen.nl www.vanessen-strafrechtadvocaat.nl

Sandra van Raalte.

bekritiseerde het werk van de collega’s. Met andere betrokkenen ging het bergop. Hoofdinspecteur Henk Munting werd waarnemend korpschef en directeur Publiek Private Samenwerking van de Raad van Hoofdcommissarissen.

Koninklijke onderscheiding Officier van justitie Theo Bot eiste acht jaar tegen Van Zaane en weigerde de zaak te heropenen toen al duidelijk was dat Erol de dader was. Hij werd plaatsvervangend hoofd bij de AIVD en is nu Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Procureur-generaal A. Korvinus werd nationaal rapporteur mensenhandel en kreeg een koninklijke onderscheiding. Overigens was advocaat Gerard Spong één van de rechters die Van Zaane veroordeelden.


Straat Consulaat Den Haag Den Haag St. Bureau Maatschappelijk Herstel & Rehabilitatie, Den Haag Steunpunt Gevangenispastoraat, Amsterdam

deBONJO augustus 2013

Proces tegen Bende van Leerdam keerpunt in zijn carrière

ADVOCAAT FRANK VAN RIJTHOVEN: DE ‘STILLE KRACHT’ Door Paul Grijpma UIT OIRSCHOT Oirschot – Hij wordt nog wel eens geconfronteerd met een van zijn uitspraken tijdens zijn studententijd in Maastricht . Waarom hij rechten wilde studeren was toen de vraag en hij antwoordde: ‘Ik wil deze studie volgen, omdat ik de mazen van de wet wil leren kennen en daar dan gebruik van wil maken.’ Grote hilariteit daar in de stad aan de Maas waar toen gewerkt werd met een oefenrechtbank waar studenten zittingen opzetten en zaken aanbrachten die waren geënt op echte bestaande rechtszaken. Frank van Rijthoven kan mooi vertellen daar in zijn boerderij enkele kilometers buiten het Brabantse Oirschot. Een landelijk gebied waar je een advocatenkantoor niet zo snel zou verwachten. Sinds 1992 is hij bezig als advocaat. Na zijn studie ging hij, nadat hij als volontair in Valkenburg had gewerkt, aan de slag in Bladel, vlakbij het naburige Casteren waar hij in 1965 is geboren. We zitten in de Saartje-achtige keuken van zijn boerderij, een gemeentelijk monument, buiten lopen de paarden en staat de Jaguar, binnen pruttelt de koffie. Je vraagt je af waarom advocaten, vooral die in de Randstad, in die hele dure panden moeten zitten, terwijl het ook zo kan, hier in het Groene Woud. Gezellige huiselijkheid, je zou er bijna een delict voor plegen om daar terecht te komen. ‘We wilden onze paarden op ons eigen erf hebben. Zodoende is deze praktijk tot stand gekomen. Ik merk dat je met een strafrechtpraktijk meer op locatie bent. Ik zit veel in gevangenissen en politiebureaus. Maar ik ga toch een spreekkamer maken in het midden van de boerderij, hoewel de mensen deze keuken heel gezellig vinden, zegt Van Rijthoven. In zijn boerderij heb je niet het gevoel dat je bij binnenkomst al meteen 200 honderd euro kwijt bent. Voordeel van deze setting is ook dat de mensen er anoniem in en uit kunnen.

Bende van Leerdam Belangrijk moment in de carrière van Frank van Rijthoven was ‘de Molukse zaak’ in Leerdam in 1997. ‘Als je begint als advocaat komt je eerst in een soort opleiding in een kantoor terecht. Je mag dan als advocaat functioneren en de bedoeling is dan dat je zoveel mogelijk zaken op verschillende rechtsgebieden doet, zodat duidelijk wordt waar je voorkeur naar uitgaat. En toen kwam die Molukse zaak op mijn pad.’ Van Rijthoven ging er vol in. Hij werkte dag en nacht aan het pleidooi om te kijken wat er allemaal nog uit te halen viel. En dan telkens

vanuit Bladel naar de rechtbank in Dordrecht. ‘Ik neem graag dossiers mee naar de rechtbank, maar het waren er zoveel dat ik toen een bolderkar heb aangeschaft om ze mee naar de zitting te nemen. Dat leverde mij in het boek dat over deze zaak geschreven is de bijnaam ‘meester Bolderkar’ op. De zaak baarde groot opzien, met uiteindelijk een veroordeling van de rechtbank in Dordrecht voor de leden van de ‘Bende van Leerdam’. Voor moord, geweldpleging en gewapende overvallen op supermarkten, casino’s en een Rabobank werden zij veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van twintig tot drie jaar.

belt hij zelf het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op met vragen die in het belang zijn van zijn cliënten. Van Rijthoven: ‘Die wetenschappers van het NFI zijn goed te benaderen in een strafzaak. Zij denken niet vanuit het strafrechtelijke belang; zij kijken puur vanuit hun onderzoeksbelang. En als je dan vragen stelt over bepaalde zaken dan kom je een wereld aan dingen te weten, die je goed kunt gebruiken bij de verdediging. Een mooi voorbeeld gaat over het copieren van een vingerafdruk. Dat was met een zaak van een man uit Noord-Ierland die door Europa trok. Op het station van Eindhoven trof de politie zware wapens aan in zijn kluis. Die waren mogelijk bestemd voor de terroristische beweging IRA. De vingerafdrukken van mijn cliënt zaten daarop. De vraag hierbij was of een ander zijn vingerafdruk geplaatst kon hebben, door deze te copieren. Het NFI had er informatie over, Engelstalig weliswaar. Je kunt blijkbaar met latex een mal maken, waarin je dan zo’n vingerafdruk opneemt en dan ergens anders opzet. De officier van justitie probeerde het verhaal van tafel te krijgen door te beweren dat de vakinformatie van het NFI niet bruikbaar was,

15

ADVOCATENKANTOOR VAN RIJTHOVEN • Gespecialiseerd in Strafzaken: o.a. drugs, diefstal, mishandeling, zeden- en levensdelicten. • Lid Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. • Advocaat vanaf 1992 met een ruime ervaring in kleine en grote strafzaken. • Werkzaam tegen betaling of Pro Deo. • Direct en laagdrempelig contact. • Ik treed voor u op. Geen kantoorgenoot. Nieuwsgierig? Bel 0499 577 579 Of stuur een brief naar Pallande 3, 5688 NH Oirschot omdat het in het Engels was opgesteld. Gerechtelijke stukken mogen alleen in het Nederlands worden gesteld. Gelukkig stapte de rechter daarover heen; die kon Engels lezen.’

‘Stille kracht’ In een andere zaak kon Van Rijthoven met hulp van het NFI aantonen dat bepaalde frequenties van de mobiele telefoon toegeschreven aan zijn cliënt handmatig waren bewerkt. Vermoedelijk door iemand op het politiebureau die er voor wilde zorgen dat de vermeende route die cliënt volgens zijn GSM had afgelegd, klopte met die van de dader van het delict. We hebben het verder nooit uitgezocht, maar het heeft er wel toe geleid dat mijn cliënt werd vrijgelaten en ook nog een leuke schadevergoeding kreeg. Een bekende van Frank van Rijthoven noemde hem een ‘stille kracht’ en wie hem spreekt in zijn boerderij kan instemmen met die karakterisering. Je wenst je als verdachte zo’n advocaat

toe. Van Rijthoven gaat ook graag op locatie kijken: ‘Mijn cliënt zou geschoten hebben vanaf het tuinpad bij een huis. Hem was het zwaarste feit ten laste gelegd. Mijn stelling was dat hij onmogelijk voor dit feit kon worden veroordeeld. Ik ben toen naar de plek toegegaan waar geschoten zou zijn. Ik heb daar op de stoep gestaan en foto’s gemaakt richting die voordeur. Als je de foto’s ziet, dan vraag je je af hoe je iemand kan missen op zo’n afstand, twee meter max. Het opzet van de schutter kon daarmee nooit gericht zijn op de dood van die ander.’ De rechter volgde Van Rijthoven hierin en sprak hem daarvoor vrij. Als Frank van Rijthoven het in Nederland voor het zeggen zou krijgen op het gebied van het strafrecht, dan zou hij de rechten van de verdachte beter beschermen, want die worden volgens hem steeds verder uitgehold. ‘Ja, dat kun je wel zeggen. En de vraag daarbij is dan of we wel de goede kant opgaan met onze maatschappij.’

Alles wat God verboden heeft Frank van Rijthoven: ‘Deze zaak heeft er toe geleid dat ik mij geheel heb toegelegd op het strafrecht. Daarvoor deed ik ook andere rechtsgebieden. Het leidde wel tot een breuk met het kantoor in Bladel, want daar zeiden ze dat ik te veel andere zaken liet liggen. En dat was natuurlijk ook zo. Toen besloot ik te vertrekken en ben ik voor mijzelf begonnen. In eerste instantie in een monumentaal pand in Bladel zelf; een oude sigarenfabriek die ik in de loop van 7 jaren verbouwd heb tot een imposante neoclassicistische villa.’ Op de vraag in hoeverre zo’n plattelandspraktijk verschilt met bijvoorbeeld de dames en heren in de stadsvilla’s in de Randstad is Van Rijthoven kort. ‘Niet eigenlijk, want ik doe hier ook moord, doodslag, vrouwenhandel, drugszaken en mishandelingen.’ Alles wat God verboden heeft, komt ook in het zuiden van het land voor. En om te weten hoe de zaken precies in elkaar zitten, gaat Van Rijthoven graag op onderzoek uit. Hij verricht het nodige veldwerk. Zo



 

 

   

  

 

Wij zijn er voor je, wanneer je even helemaal vast zit!!! • strafrecht • familierecht zoals echtscheiding, omgang etc.

Bel ons! B&S Advocaten, Van Oldenbarneveltstraat 23, 6512 AS Nijmegen tel. 024 322 00 25 / 024 260 01 43 (24/7) / 024 260 01 81 (24/7)


Stichtig Tijdelijk Eigen Kamer (STEK) Amsterdam Support voor Justice Hoogeveen Sur-Ant bezoekersgroep Almere

16

BONJO JAARCIJFERS EN BONJO BEGROTING Amsterdam – Voor de organisaties die zich niet konden laten vertegenwoordigen, publiceren wij in deze aflevering van deBonjo de jaarcijfers over 2012 en de Bonjobegroting voor dit jaar 2013. Wij hopen volgend jaar deze documenten al in de februarie-editie van de Bonjo op te nemen. Het bestuur

BONJO

Jaarrekening Stichting BONJO 2012 BALANS Activa 1.500 100 1.050 6.003 1.514 207 –

Passiva

Bonjo Postbus 10109 1001 EC Amsterdam Telefoon 020 665 94 20

– – pm 10.374

Schulden Overlopende passiva Loonvorderingen etc. Voorziening

10.374

/ pm

Winst- en verliesrekening Inkomsten

BONJO

Vrijwilligers van onze lidorganisaties kunnen jou bezoeken! Wil je graag bezoek? Bel of schrijf Bonjo!

Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam Telefoon 020 665 94 20

Lucardie & De Visser Advocaten

96.690 7.050 1.250 15.520 83.235 1.212 135 4 233 435 205.764

Uitgaven

   

SUSSENBACH advocaat

Scherp in 2013! Bel vrijblijvend voor advies Van Woustraat 245 1074 AS Amsterdam T: 020 670 67 97 E: sussenbach@advocaat.demon.nl

Ondersteuning Justitie personeelskosten Subsidie MvJ Restant subsidie MvJ Abonnementen BBB Donaties Advertenties BTW-saldo (in verband met nabelasting ad nominaal 4000) pm BTW-verrekening 2012

191.000 / pm

 

 

198.162

17.500 75.000 7.500 2.000 100 87.000 2.000



Lonen etc. Loonheffingen etc. Reiskosten werknemers Nabetaling ex-directeur Pensioenkosten Ziekenverzekering Vrijwilligersvergoedingen Directievergoeding Huur Afschrijvingen Contributies Website Representaties Vergaderkosten Reiskosten Kantoorbenodigheden Druk BonjoBajesBulletin Porti Telefoon en internet Banktransacties Overige kantoorkosten Boekhouding Redactie BonjoBajesBulletin Vormgeving BonjoBajesBulletin Advertentieacquisitie bbb Trainingen Cursussen Vakliteratuur Huisbewaring Overige personeelskosten PR Externe publicatiekosten

Begroting BONJO 2013

mr C.A. Lucardie, lid van de NVSA mr drs J. de Visser mr I. Oolgaard Burg. Marijnenlaan 123 2585 DV Den Haag Telefoon 070 363 00 76 Fax 070 361 57 88 www.lucardie-advocaten.nl

Subsidies Afrekening Oranjefonds 2de jaar Vergoeding dsz DSZ Almere personeelskosten BonjoBajesBulletin Btw 2011 Inschrijfgelden Rente Donaties Abonnementen

40.113 13.194 8.607 7.697 5.793 211 5.798 20.000 6.644 300 136 203 277 119 3.274 1.473 16.439 10.256 1.606 502 1.711 2.412 12.105 9.181 24.481 500 500 78 165 527 1.135 3.025

Inkomsten

• strafzaken • vreemdelingenrecht • personen- en familierecht • arbeidsrecht/uitkeringszaken

Uitgaven Kantoorinventaris Handelsvoorraad Waarborgsom Banksaldo Vorderingen Te ontvangen btw Overlopende activa

10.374

BelangenOverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties

Twee stills uit de Bonjo interne kabelnet televisie in verschillende PI’s.

deBONJO augustus 2013

60.000 Loonkosten pm [Loonkosten directeur 3 dagen per week v/a 2de kwartaal] 6.000 Interimdirectie t/m 3-2013 [18.000 Interimdirectie t/m einde jaar] 1.000 Saldo ziektekosten 9.500 Kosten woon- / werkverkeer 5.000 Vrijwilligersvergoedingen 6.200 Huur & servicekosten 300 Contributies, abonnementen etc. 130 Website 500 Representatie 100 Vergaderkosten 3.000 Reis- & verblijfskosten 700 Km-vergoedingen 1.500 Kantoorbenodigdheden 12.000 Drukwerk, porti etc. 5.000 Telefoon (incl. 0800) 200 Bankkosten 300 Overige kantoorkosten 4.000 Boekhoud etc. kosten 17.000 Druk deBonjo 12.000 Redactiekosten deBonjo 9.500 Vormgeving deBonjo 24.500 Advertentie-acquisitie deBonjo 2.000 Trainingen 181.070 / [199.070] / pm


deBONJO augustus 2013

Themis Monchique (P) Total Training Service (TTS) Breda Tussenfasehuis Amsterdam

17

POLITIE EN DE CRIMINEEL IN WEZEN TOT ELKAAR VEROORDEELD Door Jacques Smeets Rotterdam - Op uitnodiging van Cora Frowijn, trajectbegeleider bij het Penitentiair Trajecten Centrum (PTC) te Rotterdam, ben ik naar het complex aan de Noordsingel gegaan om er te praten met een groep van tien gedetineerden. De groep bevindt zich in het eindtraject ter voorbereiding op resocialisatie. Ze zitten niet meer opgesloten, maar moeten zich op bepaalde uren melden in het PTC om zich te onderwerpen aan een verplicht programma. De rest van de week doen ze arbeidservaring op bij bedrijven die bekend zijn bij het PTC. Het was voor mij een uitdaging om de confrontatie aan te gaan met een groep mensen, die een oud-politieman in eerste instantie zonder enige uitzondering zien als hun persoonlijke vijand. Gezag en autoriteit zijn wel de laatste zaken waarmee deze mensen tijdens zo’n programma geconfronteerd willen worden. Echter, binnen de kaders van het programma moest deze groep getoond worden dat gezag en autoriteit zaken zijn die nu eenmaal binnen onze samenleving bestaan en waarmee iedereen vroeg of laat te maken krijgt in het leven. De wereld binnen de gevangenis is nu eenmaal een totaal andere dan die daar buiten. De groep bestond uit negen mannen en een vrouw, Antillianen, Surinamers, een Turk en een Kaapver-

Jacques Smeets, oud-politieman ging op bezoek in de bajes.

gen in verhoortechnieken en -tactieken aandacht wordt geschonken aan deze aspecten. Het is een illusie te veronderstellen dat het bestrijden van criminaliteit en de bejegening van de crimineel op een eenzijdige manier zal leiden tot het oplossen ervan. Het is ook ondenkbaar dat de politie en de crimineel niets met elkaar hebben te maken. In wezen zijn ze tot elkaar veroordeeld, alleen beseffen beide kanten dat niet altijd. Natuurlijk besef ik als geen ander dat criminaliteit altijd zal bestaan, zolang er mensen bestaan.

diaan. Mij was niet bekend waarvoor ze hadden gezeten.

Zeer negatief Bij binnenkomst trof ik de mensen aan in een lokaal waar ze gezamenlijk aan een tafel zaten te lunchen. Ik werd voorgesteld en schoof aan om een boterhammetje mee te eten. Ik kreeg het gevoel dat daarmee al een klein wakje in het ijs was geslagen. Ik werd in elk geval geaccepteerd aan tafel en dat was al een enorme meevaller. Na de lunch heb ik kort iets over mezelf verteld, waarom ik daar was, dat ik iedereen als mens gelijkwaardig zag en dat ik niet uitging van bepaalde verwachtingen. Het was bijzonder dat ik de aandacht had, dat men luisterde. Ze bleven mij met u aanspreken, ondanks mijn herhaaldelijk verzoek om me te tutoyeren. Dat geeft wel aan hoe de verhoudingen liggen. Politiemensen, ook een oudpolitieman, zouden nooit hun vrienden worden. Cora Frowijn had mij laten weten dat de groep soms helemaal geen aandacht heeft en geen interesse toont en alleen maar bezig is met mobieltjes. Er kwam echter een gesprek op gang en er werden vragen aan mij gesteld, die ertoe deden. Iemand stelde zelfs de vraag of ik gelovig was en of dit ertoe had bijgedragen dat ik in de loop der jaren de criminelen ook als mens ging zien. Er werd gesproken over de rollen van de good en de bad guy tijdens de verhoren. Hun beeld over de politie was zeer negatief. Politiemensen en vooral rechercheurs waren er alleen maar op uit om hun te grazen te nemen en af te zeiken. Ik merkte dat ik meestal werd aangesproken met jullie en dat zij heel goed waren in het plakken van etiketten op de voorhoofden van criminelen. De politie had maar één doel, ervoor te zorgen dat zij achter de tralies terechtkwamen, meestal onterecht, zo werd geopperd, want er was vaak helemaal geen bewijs. Dat werd zomaar in een proces-verbaal opgeschreven en naar justitie gestuurd.

Machtsmisbruikers Uit hun opmerkingen kon ik opmaken dat zij zich sterk lieten beïnvloeden

door de berichten over onterechte beschuldigingen of veroordelingen die via de (social) media aan de kaak zijn gesteld. Voor deze groep gedetineerden was het klip en klaar dat de politie machtsmisbruikers zijn en dat ze kregen waarom ze vroegen, omdat de politie de crimineel nu eenmaal minderwaardig en agressief bejegent. Toen ik zei dat dit andersom ook zo werkt en dat verantwoordelijkheid voor alle partijen geldt, werd op dezelfde manier gereageerd. In hun beleving bestond slechts die ene werkelijkheid. Ze waren wel unaniem van mening dat de politie normaal zou worden bejegend als zij (de criminelen) ook door de politie normaal zouden worden aangesproken. Toen ik vertelde over mijn kentering in de benadering van verdachten binnen het politiewerk, waren zij niet verbaasd. Integendeel, zij vroegen zich af waarom ik er pas na dertig jaar achter kwam dat ik met mensen te maken had en dat ik toen pas in staat bleek om criminelen menswaardig gezien op gelijk niveau kon stellen. Ik reageerde daarop door te zeggen dat dienders ook mensen zijn. Daar waren ze het duidelijk niet mee eens. Ik kwam tot de conclusie dat deze ontmoeting zinvol was omdat het gesprek niet stagneerde. De weerstand tussen beide werelden is nu eenmaal erg groot en dat is niet weg te praten door een uurtje met elkaar te kletsen. Daarbij komt dat ik tijdens de ontmoeting regelmatig dacht aan de slachtof-

fers van deze gedetineerden. Niemand van de aanwezigen heeft ook maar één woord over de slachtoffers gerept en ik heb het er bewust niet over gehad. Zij waren in hun ogen slachtoffers van het rechtssysteem en met name van politie en justitie.

Afzeiken Ik heb nu van dichtbij gezien hoe de begeleiding van veroordeelden bij de resocialisatie is georganiseerd en dit was slechts een fractie van maatregelen die op dit vlak zijn genomen en waarmee vele duizenden medewerkers elke dag in de weer zijn. Soms was er een lichte neiging om er iets over te zeggen, maar ik heb het bewust niet gedaan, daar was mijn bezoek niet op gericht. Wat ik er zeker van heb opgestoken, is dat het voor politiemensen van het grootste belang is dat men zich in de wereld van de notoire crimineel kan verplaatsen, dat men zich realiseert dat de politie meestal als vijand wordt gezien en dat zij zichzelf uitsluitend zien als slachtoffer van een machtswellustig systeem dat er slechts op uit is om de crimineel af te zeiken. Natuurlijk moet ik niet generaliseren, elke crimineel zal anders denken over en reageren op de politie. In deze groep was het echter een algemeen beeld. Als je twee uurtjes met zo’n groep aan tafel hebt gezeten, steekt wel een sterke neiging om te generaliseren, de kop op. Het is daarom van belang dat bij de opleiding van studenten en in opleidin-

Reacties: ‘Als gevangenisdirecteur ervaar ik steeds weer dat je maar aan een voorwaarde hoeft te voldoen om elkaar te ontmoeten, ondanks alles: dat ik iedereen als mens gelijkwaardig zag en dat ik niet uitging van bepaalde verwachtingen’ Frans Douw, directeur Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard ‘Graag wil u complimenteren dat u deze stap gezet hebt. Het heeft niet alleen met lef te maken, maar met menselijkheid en dat is wat u toont. Oprechte interesse tonen in wie zij zijn en hoe zij in het leven staan. Wantrouwen ligt bij deze doelgroep meer voor de hand dan vertrouwen en daar moet je eerst doorheen, meestal is dit zo gegroeid. Om daar in je eentje te gaan zitten stel je je erg kwetsbaar op; of moet ik menselijk zeggen. Mijn waardering voor de verbinding die u probeert te leggen. Dit is een goed en mooi initiatief wat een vervolg verdiend. Zelf doe ik deze gesprekken met een vestigingsdirecteur van DJI Gevangeniswezen . Samen hebben Wij een stichting opgericht ‘HERSTEL EN TERUGKEER’. Een stichting die de dialoog organiseert en verbindingen legt vanuit verschillende perspectieven. Toon Walravens, zorgadviseur

7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Altijd. Zo staan wij in ons vak. Bel 06 295 64 706. U krijgt dan 1 van onze 8 strafrechtadvocaten aan de lijn. • drugs • vermogensdelicten • geweld • ontnemingen • criminele organisaties se habla Español

tijdens kantooruren tel. 010 2 411 511

www.seebregts-saey.nl


Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden (bezoekgroep), Zuid-Scharwoude Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden (bezoekgroep), Alkmaar

18 COLUMN Mark Teurlings

Omgang met uw kind terwijl u vast zit

Openbaar Ministerie kan soms niet anders

Criminele burgerinfiltranten mogen weer worden bereikt. Ook moet de inzet zijn gericht op de opsporing van concrete strafbare feiten. Over de inzet worden vooraf schriftelijke afspraken gemaakt. Infiltranten mogen niet voor langere tijd worden ingezet om binnen een criminele organisatie te ‘groeien’. Over de rol en inzet van de criminele burgerinfiltrant wordt verantwoording afgelegd tijdens de rechtszitting. Voor de inzet van een infiltrant is toestemming vereist van het College van procureurs-generaal en het voorgenomen besluit moet worden voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Al eerder schreef ik dat wij naast strafzaken ook gezamenlijke verzoeken tot echtscheiding regelen en dat dit ook mogelijk is terwijl u vast zit. De voorwaarden waar u aan moet voldoen kunt u vinden op de site bereikbaar via scheiden.nl De kosten bedragen normaal 675 euro all in. Maar als u vast zit komt u voor uw helft van de kosten wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Of misschien komt u beiden sowieso daarvoor in aanmerking. Met een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, uw Burgerservicenummer en uw personalia kunnen wij de toevoeging aanvragen. Dan wordt waarschijnlijk subsidie verkregen voor de werkzaamheden en het griffierecht zodat u een deel retour ontvangt na afloop van de procedure. Maar hoe zit het nu met de omgang met kinderen als u vast zit? Uiteraard kan dat niet eenvoudig worden beantwoord. De ouders bepalen het in principe zelf en er moet rekening worden gehouden met de regels binnen de inrichting. Bovendien zijn natuurlijk de duur van de detentie en de leeftijd van een kind van belang. Onze wetgever vindt omgang met kinderen van groot belang en heeft het daarom het recht in de wet vastgelegd. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk als: • omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, • de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of • het kind dat twaalf jaar of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen blijken, of • omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind. In de meeste gevallen zien we dat er gedurende de detentieperiode geen omgang is. Het is voor kind niet makkelijk om een ouder in een inrichting te bezoeken. Het levert onrust en spanningen op die uiteraard niet goed zijn voor de geestelijke ontwikkeling van een kind. Als iemand gedetineerd zit, heeft die ouder wel het recht op informatie. En dat betekent dat van de ouder waar het kind verblijft, dus de ouder die niet gedetineerd zit, mag worden verlangd dat deze de gedetineerde informeert over het kind. Zo mogen er foto’s van een kind worden gevraagd en ook bijvoorbeeld een kopie van een schoolrapport. Als de andere ouder voortzetting van de omgang weigert en de gedetineerde dat toch wil, kan bij de rechtbank om omgang worden verzocht, bijvoorbeeld voor anderhalf uur per maand. De Rechtbank zal dan onderzoeken of de omgangsregeling de geestelijke ontwikkeling van het kind niet zal schaden. Meestal wordt de Raad voor de Kinderbescherming dan gevraagd een onderzoek te doen naar de eventuele haalbaarheid van een dergelijke omgangsregeling. Mark Teurlings, echtscheidings- en strafrechtadvocaat Teurlings & Ellens Advocaten

deBONJO augustus 2013

Meer dan de helft strafvermindering

Den Haag -De inzet van criminele burgerinfiltranten moet in uitzonderingsgevallen en onder strikte voorwaarden weer mogelijk worden in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Ook krijgt het Openbaar Ministerie ruimere mogelijkheden om afspraken te maken met criminele getuigen in ruil voor het afleggen van verklaringen. De maatregelen zijn noodzakelijk omdat sommige criminele groeperingen met de huidige opsporingsbevoegdheden onvoldoende kunnen worden aangepakt. Dat staat in een brief die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie na instemming van de ministerraad naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is prioriteit van dit kabinet. Binnen deze aanpak krijgen de meest bedreigende criminele groeperingen voorrang. Bij de aanpak van sommige criminele groeperingen lopen politie en OM echter tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan.

Het gaat vaak om zeer gesloten groeperingen die hun criminele activiteiten met geavanceerde tactieken afschermen. Dat gebeurt met de inzet van technische middelen, maar ook door het inzetten van stromannen en het intimideren en bedreigen van mogelijke getuigen of ambtenaren. Met traditionele opsporingsmethoden is het voor politie en justitie in deze gevallen soms onmogelijk om het benodigde bewijsmateriaal te verkrijgen. Door in zeer uitzonderlijke gevallen een criminele burgerinfiltrant in te zetten en vaker gebruik te maken van kroongetuigen zijn politie en OM beter in staat om ook deze criminele groeperingen aan te pakken.

Infiltranten mogen niet ‘groeien’ Het kabinet stelt strikte voorwaarden aan de inzet van criminele burgerinfiltranten. Inzet kan alleen plaatsvinden in uitzonderlijke gevallen en als met een minder ingrijpend middel, zoals infiltratie door een opsporingsambtenaar of een niet-criminele burgerinfiltrant, niet hetzelfde resultaat kan

Het kabinet wil dat het OM meer armslag krijgt om potentiële kroongetuigen te kunnen bewegen om te getuigen. Op dit moment kan het OM maximaal de helft aan strafvermindering toezeggen bij misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van 8 jaar of meer. Ook mag het OM geen financiële toezeggingen doen. In de praktijk blijkt deze ruimte vaak onvoldoende om tot overeenstemming te komen met een mogelijke kroongetuige. Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om in uitzonderingsgevallen meer dan de helft strafvermindering toe te zeggen. Ook kan een financiële tegemoetkoming worden gedaan als de getuige schade ondervindt als gevolg van zijn verklaring. Verder wil het kabinet een verruiming van de categorie delicten waarbij toezeggingen mogelijk zijn. Op die manier kunnen ook zaken zoals fraude en corruptie beter worden aangepakt. Het OM kan alleen toezeggingen doen over vermindering van de strafeis. Het besluit over de uiteindelijk op te leggen straf ligt altijd bij de onafhankelijke rechter. Voor het sluiten van een deal met een kroongetuige is toestemming vereist van het College van procureurs-generaal dat het besluit indien nodig ook voorlegt aan de minister van Veiligheid en Justitie. De voorgenomen deal wordt ook door de rechter-commissaris getoetst op rechtmatigheid.

Advocatenkantoor Groenendijk strafrechtadvocaten Een specialisme is een eis voor uw strafzaak, dat bieden wij u aan. • Wij houden ons alleen bezig met strafrecht! • Ruim 15 jaar ervaring in het strafrecht! • Alle strafzaken op TOPniveau en Pro deo! • Regelmatig bezoek van onze advocaat aan u! • Wij zijn door het hele land actief ! • Alle acties in overleg met u! Wij nemen graag uw Strafzaak over! Bel ons: 070 427 93 13 of 06 28 09 56 91 en vraag naar Mr. I.A. Groenendijk

Waar kent u ons van? • Haagse Metselmoorden: vrijspraak • Grootste cocaïnevangst ooit in Nederland: vrijspraak • Interpol valse bankbiljetten: vrijspraak • Verduistering geld bij Waardetransport: vrijspraak • 1 Overval + 2x voorbereiding in Westland: taakstraf • Coldcase, mensenhandel/smokkel, moord Rotterdam, • Cocaine in lattenbodem, • Enzovoorts.


deBONJO augustus 2013

Voorlichtingsproject Kriminaliteit en Strafrecht (K&S), Soest Vrijwillige Hulpverlening aan (ex-)gedetineerden Leeuwarden Vrijwilligerscentrale Almere, Buddyproject Flevoland Almere

19 ...Verlaat de gevangenis zonder betalen...

BOEKBESPREKING

Kellermann Advocatuur

De Blauwe Diender: Kroniek van een politieleven

strafrechtadvocatuur - fiscaal strafrecht - cassaties PC Hooftstraat 120 C Postbus 59616 1040 LC Amsterdam

Beëdigd januari 2004 - 24/7 bereikbaar

Elsloo - De Blauwe Diender, van Jacques Smeets (1951) uit het Nederlandse Elsloo is een boek waarin de auteur zijn persoonlijke ontwikkeling beschrijft en de beleving van het politieberoep dat hij vanaf oktober 1969 uitoefent.

a d v o c a t e n Bereikbaar zijn wanneer u belt? Goede kennis van uw dossier en de wet? Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van het strafrecht? Tot het uiterste gaan?

Dit vinden wij vanzelfsprekend.

Op17-jarige leeftijd wordt hij aangetrokken tot het politieberoep door een wervingscampagne voor jonge politiemensen. Er volgen een psychologisch gevecht met zijn vader die niet veel op had met gezag en autoriteit. De loopbaan van de auteur startte bij de gemeentepolitie in Maastricht. Als jonge politieman kreeg hij te maken met dood en ellende, agressie en geweld. Door de jaren heen moet hij veel indrukwekkende gebeurtenissen verwerken. Hij stelt zich kwetsbaar op als hij over de macho politiecultuur schrijft. Een geboorte op straat, een bindingsdag met een troep rechercheurs en de teksten bij foto’s die het boek illustreren laten de lezer glimlachen. Nadat de auteur drie decennia lang als vanzelfsprekend zijn werk deed, werd hij in 1998 plotseling ziek. Hij verloor zijn zin in het werk en raakte min of meer burned-out. Na een lange lichamelijke en psychische worsteling genas de schrijver en kreeg weer zin in het werk. Hij ging er over schrijven en in 2007 kwam zijn eerste boek uit: De bezieling van een politieman. Intussen veranderde hij, als mens en als politieman, net zoals de samenleving en het politievak continue veranderde.

T: +31 (0) 20 331 37 19 F: +31 (0) 20 203 11 19 W: www.kellermann-advocatuur.nl

Daarom adverteren wij er niet mee.

mr. A.M.G. Wolffs M 06 55756607

Oosteinde 13-1, 1017 WT Amsterdam Telefoon 020 7370172

mr. N.F. Hoogervorst M 06 83705186

ADVOCATENKANTOOR CREMERS Gespecialiseerd in: • Strafrecht en penitentiair recht • Personen- en familierecht • Arbeidsrecht, met name ontslagrecht Mr. H.M.S. Cremers Postbus 3037 5203 DA Den Bosch tel. 073 633 00 63 fax 073 633 00 64 info@advocatenkantoorcremers.nl www.advocatenkantoorcremers

De auteur kijkt in de kroniek uit naar het naderende pensioen en waagt het zelfs over die grens heen te kijken. Het boek is niet uitsluitend bestemd voor politiemensen, maar is net zo goed geschikt voor brandweerlui, ambulancepersoneel en artsen en geestelijken, maar mag ook zeker niet ontbreken inde bibliotheek van de Penitentiaire Inrichtingen De Blauwe Diender is een weerslag van ervaringen, geen thriller of politieroman. Het is honderd procent autobiografisch. Af

en toe lijkt het een soort spiegel die de mensen wordt voorgehouden, niet om te beleren, maar om een handreiking naar bewustwording te doen. Het boek is te bestellen bij: Shaker Verlag GmbH, Kaiserstraat 100 D-52134 Herzogenrath e-mail info@shaker.de telefoon 00 49 2407959636/38 vragen naar Leany Maassen of via de erkende boekhandel prijs 17,50 euro

BONJOBAJESRECEPT Mede auteur ‘Bajesboek’ BONJOBAJESRECEPT

Gepofte aardappelen met spekjes

Ingrediënten: • 4 aardappelen • 2 eetlepels olie • 80 gr. spekreepjes • 1 eetlepel crème fraiche

• 2 eetlepels bieslook • 1 theelepel mosterd • 50 gr. oude kaas • peper en zout

Bereidingswijze:

KANTOORMEDEWERKER(-STER) Op het kantoor van Bonjo is ruimte gekomen voor een vrijwilliger in de functie van kantoormedewerker(-ster). Hiervoor zijn we op zoek naar een ex-gedetineerde of een gedetineerde in de laatste fase van zijn/haar detentie.

Zoek je een dagbesteding en heb je interesse om als vrijwilliger het Bonjo team te komen versterken, neem dan contact met ons op. Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam of bel 020 665 94 20

Verwarm de oven tot 190 graden. Was de aardappelen en prik met een vork gaatjes in de schil. Smeer de aardappelen in met olie en verpak ze in aluminiumfolie. Pof de aardappelen gaar in de oven in ca. 60 min. Laat ze iets afkoelen en snijd ze in tweeën. Haal het kruim met een lepel uit de

aardappel. Bak de spekreepjes en meng dit met het aardappelkruim, de mosterd, bieslook, en crème fraiche. Breng het op smaak met peper en zout en lepel dit mengsel terug in de aardappel. Beleg de gevulde aardappel met de kaasplakjes en plaatst het nog 6 min. terug in de oven.


When the eagle learns to fly Den Haag Young in Prison (YiP) Amsterdam Zorgconcept Monnickendam

20 COLUMN Sidney Smeets

Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding

deBONJO augustus 2013

Belangen slachtoffer krijgt belangrijker plaats in strafrechtketen

De boel wordt gedigitaliseerd: sneller recht doen en daders effectiever straffen

Soms komt het voor dat u volstrekt ten onrechte gedagvaard wordt. Als het op voorhand hoogst onaannemelijk is dat de rechter later tot een veroordeling zal komen kan een bezwaarschrift tegen de dagvaarding uitkomst bieden. U kunt dan al van de zaak af zijn voor hij begonnen is. In een zaak die ik onlangs behandelde werd mijn cliënt ervan verdacht via internet een seksafspraak met een minderjarige gemaakt te hebben, dit wordt ook wel grooming genoemd. De minderjarige bleek in werkelijkheid echter een zedenrechercheur te zijn en de verdachte werd aangehouden. Ik diende een bezwaarschrift tegen de dagvaarding in omdat de wet duidelijk stelt dat alleen een persoon onder de zestien jaar gegroomd kan worden, terwijl een zedenrechercheur altijd ouder is dan zestien. Zowel de rechtbank als het gerechtshof gingen daarin mee en stelden de verdachte buiten vervolging. Cliënt was dus van de zaak af en hem werd een openbare terechtzitting met de nodige media-aandacht bespaard. Het betekende trouwens ook dat de aanhouding onrechtmatig was geweest, de zedenrecherche wist immers prima dat er helemaal geen minderjarigen bij de zaak betrokken waren. Dit had tot gevolg dat andere strafbare feiten die door die aanhouding waren ‘ontdekt’ verder niet vervolgd konden worden. In een andere zaak werd een minderjarige jongen vervolgd voor het bezit van een onduidelijk en heel kort kinderpornofilmpje. Het filmpje was hem door een vriendje ongevraagd toegestuurd en hij had het, bij wijze van grapje, aan wat klasgenoten laten zien. De jongen was dertien en ook nog eens zwakbegaafd. De zaak bleef lang op de plank liggen en ik verzocht de officier de zaak te seponeren. Het openbaar ministerie wilde daar niets van weten en de zaak zou koste wat kost doorgezet worden. De officier probeerde wel de rechter buiten beeld te houden door de jongen, in het kader van een transactie, een werkstraf op te dringen. Daarmee zou hij dan toch impliciet schuld erkennen en een straf aanvaarden.”. Ik raadde mijn cliënt aan daar niet aan mee te werken, de zaak voor de rechter te laten komen en diende een bezwaarschrift in. De rechter besloot uiteindelijk dat deze jongeman niet meer vervolgd mocht worden en hem bleef een strafblad voor een zedendelict bespaard. Een bezwaarschrift heeft ook weer niet altijd zin. In sommige zaken, vaak als een verdachte in voorlopige hechtenis zit, is zo’n procedure zinloos. Ook is de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift aan strakke regels gebonden. Vaak is het al te laat om nog een bezwaarschrift in te kunnen dienen. Toch kan het bezwaarschrift in juridisch complexe zaken een belangrijke eerste stap op weg naar een vrijspraak zijn. Het bezwaarschrift is een ondergeschoven kindje maar kan u een extra kans bieden en zelfs voorkomen dat uw zaak inhoudelijk door de rechter wordt beoordeeld. Het is zinvol een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat naar uw zaak te laten kijken en geen genoegen te nemen met half werk. Ook gespecialiseerde strafrechtkantoren, zoals dat van mij en mijn kantoorgenoten, staan vaker dan u denkt verdachten op basis van toevoeging bij. Het gaat om uw vrijheid, daarmee wilt u toch geen risico’s nemen? Mr. Sidney Smeets, Spong advocaten.

Topkwaliteit, ook pro deo Mr. Ilse van der Meer Mr. Sidney Smeets (06 81 10 78 51) Mr. Jan-Hein van Dijk Keizersgracht 278 | 1016 EW Amsterdam | T 020 33 05 409 | F 020 33 04 666 info@spongadvocaten.com | www.spong.nl

Den Haag - De gehele strafrechtketen wordt gedigitaliseerd om stafzaken sneller en beter te kunnen afwikkelen. Vanaf 2016 worden alle processtukken digitaal uitgewisseld tussen politie, OM, rechtspraak en de partners in de executiefase, zoals de reclassering. Ook de handhaving door de politie op straat wordt op korte termijn gedigitaliseerd, waardoor de papieren bon verdwijnt. Verder wordt het aangifteproces bij de politie verbeterd en gaan de doorlooptijden van strafzaken fors omlaag. Dat staat in een brief over de versterking van de prestaties in de strafrechtketen die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mede namens staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Met een reeks maatregelen wil het kabinet dat in 2016 meer strafzaken succesvol worden afgehandeld, personen die zijn veroordeeld hun straf daadwerkelijk ondergaan, verdachten sneller recht wordt gedaan en daders effectiever worden gestraft. Bovendien krijgen de belangen van het slachtoffer een belangrijker plaats in de strafrechtketen.

Politie op straat krijgt smartphone

‘Zsm-aanpak’

De digitale uitwisseling van processtukken in 2016 is de eerste stap naar het volledig digitaal werken in de strafrechtketen. Burgers en advocaten kunnen vanaf 2016 eveneens digitaal communiceren met het OM en de rechtspraak. Dit moet zorgen voor een betere en snellere afhandeling van strafzaken. Ook gaan de administratieve lasten omlaag en

Heb je iets meegemaakt in de bajes, leuk of minder leuk, laat het ons weten.

C

M

Y

CM

MY

CY

Bonjo Postbus 10109 1001 EC Amsterdam

komt er beter zicht op de prestaties in de strafrechtketen. Politiemensen op straat gaan ook meer digitaal werken. Door agenten uit te rusten met een smartphone kunnen zij bijvoorbeeld verdachten sneller identificeren en op straat verschillende informatiesystemen van de politie raadplegen. Om de ongewenste uitstroom van zaken in de strafrechtketen tegen te gaan, moet ook de kwaliteit van aangiften en processen-verbaal omhoog. Zo wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van hulpofficieren van justitie en komen er betere afspraken over de overdracht van zaken tussen politie en OM. Bij de tenuitvoerlegging van straffen moet de ongewenste uitstroom verder omlaag. Personen die zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf moeten die straf ook daadwerkelijk en snel ondergaan. Een deel van de personen maakt zich onvindbaar, waardoor de uitstroom niet tot nul kan worden gereduceerd. Het kabinet streeft naar een forse verbetering, onder andere door extra inzet op de opsporing van veroordeelden. In 2016 moet minimaal 92 procent van de opgelegde vrijheidsstraffen binnen 24 maanden worden uitgevoerd. Nu is dat nog 87 procent.

CMY

K

Het kabinet wil de doorlooptijden van strafzaken fors verkorten. In 2015 moet twee derde van de standaardzaken binnen een maand zijn afgedaan met een strafbeschikking of een uitspraak in eerste aanleg. Zo zal de ‘zsm-aanpak’, waarbij politie en OM zaken van veelvoorkomende criminaliteit snel en slim afhandelen, bijvoorbeeld met een strafbeschikking, dit naadvertentie.pdf 1 08-03-12 jaar over heel Nederland zijn uitgerold.

Hierdoor kunnen circa 140.000 van de 250.000 strafzaken op jaarbasis via de ‘zsm-aanpak’ worden afgehandeld. Daarnaast gaan rechtspraak en OM samenwerken om eenvoudige zaken die hiermee niet kunnen worden afgedaan zo snel mogelijk aan te brengen bij de politierechter. Ook de doorlooptijden bij rechtbanken en gerechtshoven moeten omlaag. OM en rechtspraak zijn in Rotterdam, Den Haag en Arnhem pilotprojecten gestart om de planning van strafzaken te verbeteren. Deze projecten moeten leiden tot een nieuwe, snellere werkwijze die bij alle gerechten kan worden ingevoerd.

‘High impact crimes’ In de strafrechtketen moet ook meer rekening worden gehouden met burgers en slachtoffers. Zo wordt het aangifteproces bij de politie verbeterd en krijgen burgers betere terugkoppeling over wat er met hun aangifte gebeurt. Sinds 1 januari 2013 worden aangevers van een woninginbraak binnen twee weken geïnformeerd over de voortgang van hun zaak. In 2014 krijgen alle aangevers van ‘high impact crimes’ (overvallen, straatroof en geweld) binnen twee weken een persoonlijke terugkoppeling van de politie. De verschillende organisaties in de strafrechtketen werken daarnaast gezamenlijk aan een eenduidige informatievoorziening voor slachtoffers in ernstige zaken. Vooruitlopend daarop is bij het OM het Slachtoffer Informatie Portaal voor hoger beroepzaken als pilot van start gegaan. Dit portaal biedt slachtoffers de mogelijkheid om online de status van hun zaak te volgen. 16:53


21

deBONJO augustus 2013

Speciale kok op bezoek in de bajes

‘De rapen zijn gaar Scheveningen, maar ik snap er geen biet van’ Door Roy Jongeling

Na een rondje kennismaken en handjes schudden met een stuk of 5 mannen, gaat de pieper van de stagiaire af. Hij verontschuldigt zich en zegt dat hij zo weer terug zal zijn en snelt van de afdeling af. ‘Zo,’zegt een van de mannen. Ze staan in een rondje om mij heen. ‘Enne, ben je nou niet bang, zo met ons alleen ?’ Ik sta verbaasd om mij heen te kijken. Vijf mannen allemaal verschillend van grootte en uiterlijk, snorren en baarden in de meerderheid. Geen kwaaie koppen eigenlijk. Ze kijken me licht geamuseerd aan. Het dringt even later tot me door waar

Eetkunst Op een paar tafels heb ik documentatie klaargelegd. De mannen verbazen zich over de foto’s van eetkunstige projecten, zoals een salade van twee en een halve meter hoog met een diameter van twee meter, titel ‘La Grande Salade’, drie grote transparante piramides gelatinepuddingen op een rijdende lichtbak, grote, eetbare schilderijen, enzovoorts. En ik laat ze een videofilmpje zien van het TV programma Klokhuis, dat een item over mijn eetkunst heeft gemaakt. ‘Het project vanmiddag,’ leg ik uit, ‘heeft de titel: ‘De rapen zijn gaar, maar

Roy Jongeling (in het midden).

soms snap ik er geen biet van, want als de rapen gaar zijn, dan is Leiden in last en is er vast trammelant en wat die biet betreft, ik snap niet dat die eruit ziet als een biet, maar smaakt naar een raap!’ Het is een nogal raadselachtige titel. ‘Kijk,ik probeer jullie een beetje op het verkeerde been te zetten door het eten te kleuren, allemaal met verantwoorde, voor eten geschikte kleurstof. Maar daardoor is het niet minder lekker. Als ik jullie zou blinderen en je dit eten laat proeven, dan loopt het water je in de mond, want dan heeft de kleur geen invloed op de smaak. Maar ik kan dit project alleen maar uitvoeren met jullie hulp.’ En dus geef ik iedereen een taak, maar laat ze eerst grondig hun handen wassen. En onder mijn regie en aanvoering laat ik ze de meirapen schillen, ook de aardappelen, kipfilet snijden, sla wassen, en dergelijke. En ze zijn er trots op me te mogen helpen.

Aanvallen

Detail uit het eetschilderij ‘The Wedding’.

Raadhuisplein 9A 5258 BJ Berlicum Telefoon 073 5034543 Telefax 073 5032520 www.giebels-advocaten.nl Vestigingen in Berlicum en Boxtel

Daarna stoof ik de rapen gaar in paarsrode kleurstof, zodat ze eruit zullen zien als bieten, kleur ik de kip knalrood en kook de aardappelen in groen water om er puree van te maken. Het geheel ziet er op de borden uit als kleine, kleurrijke schilderijtjes. Er schuiven nog een paar gasten en een paar bewakers aan. Ik verzoek iedereen vriendelijk om even te wachten met

eten, totdat ik het sein ‘aanvallen!’ heb gegeven, maar daarna storten ze zich als een stelletje uitgehongerde wolven op het eten. ‘Jee, wat is dit lekker, ook met de ogen open,’ zegt iemand. ‘Hou nog wat ruimte over voor het toetje,’ roep ik nog, maar al zou ik twee keer zoveel voor ze hebben op geschept, dan zouden ze dat ook aankunnen. Het lijken wel een stel beren vlak voor hun winterslaap. ‘Nee, het toetje heb ik niet gekleurd hoor !’ Alles gaat schoon op. Hierna mogen ze me helpen met opruimen en afwassen en dan begint ook het gebedel om de halve potjes, flessen olie en blikjes en andere etenswaren die er over zijn. Graag deel ik die uit, want dat scheelt me weer in ballast.Dan neemt iedereen dankbaar afscheid van me. Sommigen vragen mijn visitekaartje, maar die mag ik niet afgeven. Ze weten alleen mijn voornaam. Na een gezellig evaluatiegesprek met de bewakers bij een kopje koffie, helpen die mij weer om mij en mijn ‘entourage’ door de detectiepoorten heen te loodsen. Even is er een lichte verwarring bij de uitgang. Een van de bewakers daar dacht dat ik een gedetineerde was die tijdelijk op verlof mocht... Roy Jongeling werkt in verschillende disciplines: FOODSTYLING (voor commerciële

Kijk op www.emailaprisoner.nl

Scheveningen - Een mooie zaterdagmiddag in mei. Ik bevind mij in de PI Scheveningen, heb zojuist mijzelf, evenals mijn kookpannen en keukengereedschap door de detectiepoorten laten scannen – en we zijn allen goed bevonden – en nu ben ik door een jonge stagiair naar een ‘huiskamer’ van een afdeling begeleid om daar een workshop ‘Eetkunst’ met een aantal gedetineerden uit te voeren.

ze op doelen. Ineens gier ik het uit van het lachen en zeg: ‘Bang ? Zeg jongens, plannen om mij te kidnappen ? Nou, dan moet ik jullie helaas teleurstellen. Ik kom niet uit een rijke familie. Heb ook geen vrouw of kinderen en ben zelf ook niet vermogend. En ik kwam hier toch eigenlijk om met jullie een feestje te bouwen. Toch ?’ Dan barsten ze allemaal ook in lachen uit en iemand zegt: ‘Geintje!’ ‘Tuurlijk,’ zeg ik, ‘als ik hier bang zou zijn dan zou ik dit werk nooit kunnen doen. Kom,laten we aan de slag gaan, want jullie zullen wel trek hebben.’

E-mailen naar een gedetineerde in PI Amerswiel, Westlinge of Zuyder Bos? Dat kan!

producten) en EETKUNST (eetbare sculpturen en -schilderijen) INDUSTRIËLE ONTWERPEN (o.a. meubels, lampen en gebruiksvoorwerpen) RUIMTELIJKE SCULPTUREN Voor uitgebreide informatie over lezingen, workshops en opdrachten: T: +31(0) 20 - 625 9358 Mobiel: +31(0) 6-1474-7969 Email : Roy Jongeling Studio: Marnixstraat 150 1016 TE Amsterdam

• penitentiair recht • strafrecht • arbeidsrecht • (echt)scheidingen en alimentatie • jeugdrecht • overige personen- en familierecht • civiel recht • huurrecht • sociale zekerheid • psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ)


22

deBONJO augustus 2013

Voetbalschema eredivisie 2013-2014

dag Speelronde 1 Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag Speelronde 2 Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag Speelronde 3 Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag Speelronde 4 Vridag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag Speelronde 5 Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag Speelronde 6 Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag Speelronde 7 Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag Speelronde 8 Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag

datum 2 augustus 2013 3 augustus 2013 3 augustus 2013 3 augustus 2013 3 augustus 2013 4 augustus 2013 4 augustus 2013 4 augustus 2013 4 augustus 2013 9 augustus 2013 10 augustus 2013 10 augustus 2013 10 augustus 2013 10 augustus 2013 11 augustus 2013 11 augustus 2013 11 augustus 2013 11 augustus 2013 17 augustus 2013 17 augustus 2013 17 augustus 2013 17 augustus 2013 17 augustus 2013 18 augustus 2013 18 augustus 2013 18 augustus 2013 18 augustus 2013 23 augustus 2013 24 augustus 2013 24 augustus 2013 24 augustus 2013 24 augustus 2013 25 augustus 2013 25 augustus 2013 25 augustus 2013 25 augustus 2013 30 augustus 2013 31 augustus 2013 31 augustus 2013 31 augustus 2013 31 augustus 2013 1 september 2013 1 september 2013 1 september 2013 1 september 2013 14 september 2013 14 september 2013 14 september 2013 14 september 2013 14 september 2013 15 september 2013 15 september 2013 15 september 2013 15 september 2013 20 september 2013 21 september 2013 21 september 2013 21 september 2013 21 september 2013 22 september 2013 22 september 2013 22 september 2013 22 september 2013 28 september 2013 28 september 2013 28 september 2013 28 september 2013 28 september 2013 29 september 2013 29 september 2013 29 september 2013 29 september 2013

thuis

uit

Ajax ADO Den Haag NEC FC Twente SC Heerenveen SC Cambuur Leeuwarden FC Utrecht VItesse PEC Zwolle

Roda JC PSV FC Groningen RKC Waalwijk AZ NAC Breda Go Ahead Eagles Heracles Almelo Feyenoord

Roda JC Heracles Almelo NAC Breda Go Ahead Eagles PSV Feyenoord AZ FC Groningen RKC Waalwijk PSV RKC Waalwijk NEC Roda JC SC Cambuur Leeuwarden Ajax SC Heerenveen NAC Breda FC Twente SC Heerenveen NEC Heracles Almelo ADO Den Haag PEC Zwolle Go Ahead Eagles Feyenoord Vitesse FC Utrecht NAC Breda FC Twente Heracles Almelo PSV RKC Waalwijk FC Groningen AZ PEC Zwolle Feyenoord Ajax SC Cambuur Leeuwarden Roda JC ADO Den Haag FC Twente NEC FC Utrecht AZ SC Heerenveen Go Ahead Eagles Heracles Almelo FC Groningen ADO Den Haag Roda JC Vitesse Feyenoord NAC Breda PSV AZ FC Utrecht RKC Waalwijk PEC Zwolle Ajax SC Heerenveen NEC Feyenoord FC Twente

SC Cambuur Leeuwarden PEC Zwolle SC Heerenveen ADO Den Haag NEC FC Twente Ajax FC Utrecht Vitesse Go Ahead Eagles AZ PEC Zwolle Vitesse FC Groningen Feyenoord Heracles Almelo ADO Den Haag FC Utrecht Ajax RKC Waalwijk PSV Roda JC SC Cambuur Leeuwarden FC Groningen NAC Breda FC Twente AZ NEC SC Heerenveen ADO Den Haag SC Cambuur Leeuwarden Go Ahead Eagles Ajax Vitesse FC Utrecht Roda JC PEC Zwolle Heracles Almelo NAC Breda Vitesse PSV Feyenoord RKC Waalwijk Go Ahead Eagles FC Groningen SC Cambuur Leeuwarden FC Twente RKC Waalwijk NEC SC Heerenveen PEC Zwolle FC Utrecht AZ Ajax PSV Roda JC Heracles Almelo NAC Breda Go Ahead Eagles SC Cambuur Leeuwarden Vitesse ADO Den Haag FC Groningen

uitslag

dag Speelronde 9 Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag

datum

thuis

uit

4 oktober 2013 5 oktober 2013 5 oktober 2013 5 oktober 2013 5 oktober 2013 6 oktober 2013 6 oktober 2013 6 oktober 2013 6 oktober 2013

SC Cambuur Leeuwarden ADO Den Haag Roda JC Go Ahead Eagles NAC Breda Ajax Vitesse FC Groningen PSV

FC Twente SC Heerenveen PEC Zwolle NEC Heracles Almelo FC Utrecht Feyenoord AZ RKC Waalwijk

Speelronde 10 Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag

19 oktober 2013 19 oktober 2013 19 oktober 2013 19 oktober 2013 19 oktober 2013 20 oktober 2013 20 oktober 2013 20 oktober 2013 20 oktober 2013

Go Ahead Eagles RKC Waalwijk FC Utrecht FC Groningen FC Twente Heracles Almelo PEC Zwolle SC Heerenveen AZ

Feyenoord Roda JC NAC Breda PSV Ajax NEC ADO Den Haag Vitesse SC Cambuur Leeuwarden

Speelronde 11 Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag

25 oktober 2013 26 oktober 2013 26 oktober 2013 26 oktober 2013 26 oktober 2013 27 oktober 2013 27 oktober 2013 27 oktober 2013 27 oktober 2013

NEC ADO Den Haag SC Cambuur Leeuwarden NAC Breda Ajax Roda JC Feyenoord PEC Zwolle Vitesse

SC Heerenveen FC Twente FC Utrecht Go Ahead Eagles RKC Waalwijk PSV Heracles Almelo AZ FC Groningen

Speelronde 12 Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag

1 november 2013 2 november 2013 2 november 2013 2 november 2013 2 november 2013 3 november 2013 3 november 2013 3 november 2013 3 november 2013

RKC Waalwijk Ajax AZ FC Twente PSV FC Groningen SC Cambuur Leeuwarden Go Ahead Eagles FC Utrecht

NAC Breda Vitesse ADO Den Haag NEC PEC Zwolle Roda JC Feyenoord Heracles Almelo SC Heerenveen

Speelronde 13 Vrijdag 8 november 2013 Zaterdag 9 november 2013 Zaterdag 9 november 2013 Zaterdag 9 november 2013 Zaterdag 9 november 2013 Zondag 10 november 2013 Zondag 10 november 2013 Zondag 10 november 2013 Zondag 10 november 2013

SC Heerenveen Roda JC Heracles Almelo NAC Breda ADO Den Haag PEC Zwolle Vitesse NEC Feyenoord

RKC Waalwijk Go Ahead Eagles FC Groningen PSV SC Cambuur Leeuwarden FC Twente FC Utrecht Ajax AZ

Speelronde 14 Zaterdag 23 november 2013 Zaterdag 23 november 2013 Zaterdag 23 november 2013 Zaterdag 23 november 2013 Zaterdag 23 november 2013 Zondag 24 november 2013 Zondag 24 november 2013 Zondag 24 november 2013 Zondag 24 november 2013

PSV SC Cambuur Leeuwarden AZ Go Ahead Eagles Ajax RKC Waalwijk FC Utrecht FC Twente FC Groningen

SC Heerenveen NEC Roda JC Vitesse Heracles Almelo Feyenoord ADO Den Haag NAC Breda PEC Zwolle

Speelronde 15 Vrijdag 29 november 2013 Zaterdag 30 november 2013 Zaterdag 30 november 2013 Zaterdag 30 november 2013 Zaterdag 30 november 2013 Zondag 1 december 2013 Zondag 1 december 2013 Zondag 1 december 2013 Zondag 1 december 2013

Roda JC PEC Zwolle SC Heerenveen NAC Breda NEC ADO Den Haag Feyenoord Vitesse Heracles Almelo

FC Twente RKC Waalwijk Go Ahead Eagles FC Groningen AZ Ajax PSV SC Cambuur Leeuwarden FC Utrecht

Speelronde 16 Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag

FC Utrecht Ajax AZ RKC Waalwijk PSV SC Heerenveen Go Ahead Eagles FC Groningen Roda JC

NEC NAC Breda FC Twente SC Cambuur Leeuwarden Vitesse Feyenoord PEC Zwolle ADO Den Haag Heracles Almelo

Speelronde 17 Vrijdag 13 december 2013 Zaterdag 14 december 2013 Zaterdag 14 december 2013 Zaterdag 14 december 2013 Zaterdag 14 december 2013 Zondag 15 december 2013 Zondag 15 december 2013 Zondag 15 december 2013 Zondag 15 december 2013

PEC Zwolle NEC Vitesse ADO Den Haag FC Twente SC Cambuur Leeuwarden Feyenoord Heracles Almelo FC Utrecht

SC Heerenveen Roda JC NAC Breda RKC Waalwijk Go Ahead Eagles Ajax FC Groningen AZ PSV

Speelronde 18 Vrijdag 20 december 2013 Zaterdag 21 december 2013 Zaterdag 21 december 2013 Zaterdag 21 december 2013 Zaterdag 21 december 2013 Zondag 22 december 2013 Zondag 22 december 2013 Zondag 22 december 2013 Zondag 22 december 2013

RKC Waalwijk AZ FC Groningen Heracles Almelo Feyenoord Roda JC NAC Breda Go Ahead Eagles PSV

FC Twente SC Heerenveen NEC Vitesse PEC Zwolle Ajax SC Cambuur Leeuwarden FC Utrecht ADO Den Haag

6 december 2013 7 december 2013 7 december 2013 7 december 2013 7 december 2013 8 december 2013 8 december 2013 8 december 2013 8 december 2013

WINTERSTOP, in de volgende krant de rest van het voetbalschema eredivisie

uitslag


23

ZELFREDZAAMHEID IN DE GEVANGENIS

5 advocaten Strafrecht en Detentierecht met bijna alle andere rechtsgebieden in totaal 14 advocaten

Door Frans Douw en Toon Walravens

Crooswijksesingel 34 3034 CJ Rotterdam telefoon 010 465 09 66 www.advokatenkollektief.com info@advokatenkollektief.com

Advokatenkollektief Rotterdam

deBONJO augustus 2013

mr. Iwan Appel Meester in strafrecht De Koning Vergouwen Advocaten Sophialaan 33, 1075 BL Amsterdam telefoon: 020 676 25 00 mobiel: 06 216 79 148 mail: appel@dkva.nl www.dkva.nl

Studeren: alles wat je leert is meegenomen.

Heerhugowaard - In het Masterplan van het gevangeniswezen staat: ‘Zelfredzaamheid: door een gedetineerde zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren is DJI in staat effectiever te werken en hospitalisatie te verminderen. De gedetineerde wordt meer verantwoordelijk voor het verloop van zijn detentie door de introductie van het systeem van promoveren en degraderen, dat thans in de vorm van twee pilots wordt uitgeprobeerd. De zelfredzaamheid wordt ondersteund door gebruik van technische mogelijkheden.’ De gevangenis is een repressief systeem, bedoelt om te straffen en dus ‘leed toe te voegen’. Dat heeft nogal wat gevolgen voor degene die in detentie terecht komt. In de gevangenis bepaal je bijvoorbeeld niet zelf wanneer je gelegenheid krijgt om te eten, te werken, je beddengoed te vervangen en uit je cel te gaan. Verreweg de meeste gedetineerden zitten niet op problemen te wachten en willen rustig hun tijd uitzitten. Dus ‘hobbelen’ ze mee met het programma, doen een paar uurtjes per dag wat eenvoudige arbeid en brengen verder veel tijd door met kletsen, Tv-kijken, op bed liggen en lezen. Een heel ander leven dan buiten, waar je voor jezelf en anderen moet zorgen en moet wonen en geld verdienen.

Eigenwaarde behouden Een gevangenis is eigenlijk van natuur niet erg geschikt om mensen te stimuleren om tot andere keuzes in hun leven te komen. Eerder zullen gedetineerden geneigd zijn passief te worden. Want voor wie niet genoeg kracht heeft, biedt het beheersmatig klimaat en het eentonige instellingsritme binnen Justitiële Inrichtingen

de gelegenheid om op te gaan in het systeem en lijkt de gedetineerde na verloop van tijd op een modelgevangene. Op dat punt aangekomen ontstaat er gedachtearmoede en is er voor de gedetineerde geen mogelijkheid meer om de eigenwaarde te behouden. Eigenlijk creëer je op deze manier een beer in winterslaap die weer ontwaakt als hij met ontslag gaat, met alle gevolgen van dien. Jezelf kwetsbaar opstellen is er binnen de gevangenismuren helaas niet bij. Je went aan het gevangenisleven en past je zo goed mogelijk aan. Velen van ons weten precies hoe dat moet: we zijn vaak opgegroeid in een onveilige omgeving en gedragen ons zoals we gewend waren: stoer en sterk, want anders word je gepakt. In de bajes zitten vaak kwetsbare mensen. Die willen niet nog meer beschadigingen oplopen in het leven of oude beschadigingen voelen. Wanneer mensen in een vroeg stadium een zinvol traject aangeboden krijgen, kun je een positieve gedragsverandering tot stand brengen.

Diepere vertrouwensband Eerst zal echter de innerlijke mens bereikt moeten worden. Daar ligt meestal de oplossing van iemands problemen. Pas als er een verandering diep van binnen in de mens plaats vindt, gebeurt er ook iets met zijn blik naar buiten. Daarom moet er een iets diepere vertrouwensband opgebouwd kunnen worden van waaruit de gedetineerde uitgenodigd wordt om soms erg intieme gevoelens te delen. In een veilige omgeving kunnen mensen hun ‘belevingsgedrag’ enigszins loslaten. Menselijke waardigheid en respect voor jezelf en anderen is niet iets verhevens of ingewikkelds. In de gevangenis gaat het om het antwoord op de volgende vragen: Kom ik uit bed of niet? Kleed ik me fatsoen-

lijk aan? Let ik wel goed genoeg op mijn gezondheid? Probeer ik mijn omgeving menselijk te bejegenen? Ben ik wel zinvol bezig mijn gevangenschap in te vullen met bijvoorbeeld: behandeling en therapie, met sport en recreatie en met scholing en arbeid?

Gedetineerde ‘net een mens’ Zelfredzaamheid gaat over het oefenen van sociale en communicatieve vaardigheden. Dat moet in een vroeg stadium van de detentie beginnen en ter voorbereiding op de terugkeer richting maatschappij. DJI gaat hen daarbij ondersteunen en ervoor zorgen dat gedetineerden niet blijven roeien met de riemen die zij hebben, ‘niet vooruitkomen’ en het nog gewoon gaan vinden ook. In plaats van alleen maar straffen, kom je zo tot een helder en veilig kader waar binnen gedetineerde en medewerkers samen kunnen werken aan herstel. Binnen de regels en verhoudingen zoals die nu eenmaal binnen een gevangenis gelden. Een gedetineerde is ‘net een mens’ en wil respect en waardering krijgen van anderen. Vaak heeft hij dat geprobeerd te verwerven door het plegen van delicten of het imponeren met geld of macht. Hij kan in de gevangenis en daarbuiten ook respect krijgen door op een positieve manier anderen te helpen en een zinvolle bijdrage te leveren. Daarom is, naast de uitgangspunten veiligheid, re-integratie en menselijkheid nu ook het begrip “zelfredzaamheid” tot uitgangspunt verklaard. Een aantal gedetineerden zouden kunnen worden ingezet op taken op het gebied van coördinatie, uitvoering en begeleiding. Denkt aan de arbeid, facilitair, onderwijs, keuken en andere activiteiten. Denkt u ook dat het mogelijk is:

Strafrecht specialisten met kennis van het vreemdelingenrecht

mr. Madeleine R.F. Berte

013 53 53 885

www.berteadvocaten.nl

gedetineerden die solliciteren naar een functie bij de arbeid, onderwijs, facilitair of op de afdeling? Of mentor of begeleider zijn van andere gedetineerden? Hen bemoedigen en helpen om zich te ontwikkelen, hun kansen te verbeteren en de persoon te worden die ze zouden willen zijn? Zodat ze straks, als ze buiten zijn meer kunnen betekenen voor anderen, zoals familie, vrienden, collega ’s en kennissen? Hoeveel gedetineerden zouden volgens deze werkwijze kunnen promoveren? Zou het ook veel voorkomen dat ze de verantwoordelijkheid niet aan kunnen en zullen degraderen?

Vakmensen zijn altijd nodig.

mr. Pieter van de Kerkhof

Via Bonjo vernemen wij graag wat u denkt dat het antwoord op deze vragen zal zijn. Wij denken dat het bevorderen van zelfredzaamheid een positieve bijdrage kan zijn bij het omgaan met de gevolgen van een delict en het herstel daarna voor alle betrokkenen. En daarmee aan de veiligheid van de samenleving. Frans Douw (vestigingsdirecteur PI Heerhugowaard) Toon Walravens (Zorgconsulent Cliëntenservicepunt ‘De Woenselse Poort’ en ex-gedetineerde)


24

flyerandere talen.qxp

28-07-2010

12:06

deBONJO augustus 2013

Pagina 1

Are you detained in immigration detention or are you involved in immigration detention? And do you encounter/observe problems with (access to) medical health care, (isolation) cells, the treatment, nutrition, the complaints procedures or other aspects of the detention conditions?

Politie en justitie mogen snuffelen in onze computers

Please contact the Immigration detention Hotline We will help you with your complaint with the objective of improving the immigration detention conditions.

Een nieuwe toekomst zonder criminaliteit... ... begint bij Stichting DOOR

De DOORstart voor (ex-) gedetineerden

Stichting DOOR biedt al tien jaar deskundige opvang en nazorg aan (ex-)gedetineerden in vrijwillig en justitieel kader. Stichting DOOR trekt zich het lot aan van gedetineerden en exgedetineerden en investeert in de maatschappij. Wat doen wij Stichting DOOR verleent begeleiding op het gebied van wonen, werken, financiën, relaties, zingeving en zorg. Een mooie kans voor (ex-)gedetineerden op een toekomst zonder criminaliteit. Aanmelden Gedetineerden kunnen onder de volgende justitiële titels bij Stichting DOOR aanmelden: penitentiair Programma, schorsing Preventieve Hechtenis onder bijzondere voorwaarden, inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), artikel 43 lid 3 PBW, bijzondere Voorwaarde, plaatsing in een instelling voor . jeugdigen (PIJ-maatregel) Informatie Wilt u meer informatie over onze stichting? Kijk op onze website www.stichtingdoor.nl of neem tijdens kantooruren contact met onze administratie op, via telefoonnummer: 0118 63 56 27. Wij staan u graag te woord.

Den Haag - De plannen van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie die het voor de politie en justitie mogelijk maken computers vaan verdachten te hacken, zijn door de Raad voor de Rechtspraak positief beoordeeld. De Raad is wel kritisch over het ‘ontsleutelbevel’, waarmee wachtwoorden van bijvoorbeeld e-maildiensten kunnen worden ontcijferd. Voor rechters zou dat als een inbreuk op de mensenrechten kunnen worden opgevat. Het is het advies van de Raad voor de Rechtspraak aan het kabinet. De plannen van Opstelten maken het politie en justitie mogelijk om in te breken op computerservers. Dit alles om er achter te komen

IETS BIJZONDERS MEEGEMAAKT?

From detention, call: 0800-3388776 (for free) From outside detention, call: 030-2990222 Or take a look at: www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl

Bent u op de een of andere manier betrokken bij het gevangeniswezen en u hebt iets vermeldenswaardigs meegemaakt, schrijf of bel onze eindredacteur Paul Grijpma. 06 51 49 63 09 info@paulgrijpma.nl

wie er achter zogenoemde DDoS-aanvallen zit. De politie krijgt ook de bevoegdheid bestanden om computers en smartphones te ontsleutelen, zo staat in het voorstel. Op die manier kunnen gesprekken via Skype en e-maildiensten worden afgetapt en geobserveerd. Als ontsleutelen niet succesvol is, kunnen de verdachten worden verplicht beveiligde gegevens vrij te geven. Volgens de Raad kunnen de nieuwe opsporingsbevoegdheden een vergaande inbreuk op bepaalde grondrechten vormen. Maar omdat de inzet van de nieuwe opsporingsbevoegdheden eerst door de rechter moeten worden goedgekeurd, vindt de Raad dat de grondrechten voldoende worden beschermd.

Willemsparkweg 193 1071 HA Amsterdam Tel. 020 - 420 1475 info@teurlingsellens.nl www.teurlingsellens.nl


25

deBONJO augustus 2013

BONJOCONTACTBUREAU Stuur je gegevens naar: Bonjo, Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam. Wij zetten het op www.bonjo.nl/contactbureau. Een aantal advertenties wordt ook geplaatst in het BonjoBajesBulletin. Een eerlijk verhaal scoort het best. Dus componeer een mooie brief met daarin je interesses, hoe lang je nog moet, wat je graag wilt en wat weer niet. Ieder die de site bezoekt weet dat hij/zij met een gedetineerde te maken heeft. Transparanter kan niet! Advertentienr 1333 Hugo Ben een 51 jarige man en op zoek naar een vriendin om mee te schrijven. Ik ben niet op zoek naar een relatie maar je weet het nooit wat de toekomst brengt. Ik heb een normaal postuur heb geen baard of snor. Ik verblijf in een TBS kliniek in het mooie Drente waar ik erg mijn best doe om weer naar de maatschappij terug te keren. Ik hou van lezen, dieren, natuur en films. Ik zelf heb een tamme dwergpapegaai. Ik kijk nu al uit naar jullie brieven, heel veel liefs Hugo Advertentienr 1334 Jolanda Ik ben een 50 jarige vrouw en op zoek naar een penvriend om mee te pennen. Ik zoek niet gelijk een relatie. Ik kom uit Suriname en verblijf al vanaf mijn 13e jaar in Nederland. Ik ben 1.70m lang, volslank en ik mag er best wel wezen. Ik hou van lezen, schrijven, wandeling maken, loyaal, ijdel, passie, sympathie, creatief en koken. Ik verheug me al op je brief, veel liefs Jolanda. Advertentienr 1335 David Ik ben David en zit momenteel in de gevangenis van Brugge (België). Ik ben op zoek naar een vrouw tussen de 20-35 jaar, slank en intelligent, iemand die wat weet van het leven. Heb al zoveel tegenslagen gehad en altijd met mijn hoofd tegen dezelfde steen gelopen en ben nu op zoek naar de ware! Ik ben 1.83m lang, donkerbruine haren, blauwe ogen en een romantische jongen want als ik de ware heb gevonden heb ik er alles voor over. Ik wil een vrouw leren kennen en met de tijd zien we wel hoe het verder loopt of uitdraait. Advertentienr 1336 Edwin Edwin, gezocht leuke meid/vrouw. Italiaans/ Nederlandse man van 40 zoekt leuke topper om het nog ver te schoppen in het leven. Als ik vrij ben ga ik eerst naar Spanje kom je me gezellig opzoeken hier en schrijven? Je moet wel lekker zijn. Ik moet nog een paar maanden, binnenkort komt mijn autobiografie uit. Ben je tussen de 20-40 jaar en heb je tijd voor me, reageer dan snel. Je kan me hier ook in het weekend opzoeken. Hobby’s zijn zingen, reizen en het gezellig maken in mijn nieuwe huis dadelijk dicht bij zee. Ik ben 1.84m lang, atletisch, groene ogen en erg ambitieus, dus alle leuke vrouwen zijn welkom, Ciao! Advertentienr 1337 Gerald Hallo dames, ik ben Gerald, 45 jaar en van Surinaamse afkomst. Ik zit al 5 jaar gedetineerd en nog 1 jaar te gaan. Middels deze advertentie zou ik graag in contact willen komen met een oprechte en lieve dame die net als ik op zoek is naar een serieuze relatie. Ik ben een man met veel levenservaring, die ondanks alles positief in het leven staat. Dit is mijn eerste detentie en ook de laatste, ik hou van werken, sporten, koken en reizen. Ben jij die ene vrouw die op zoek is naar echte liefde en een serieuze liefhebbende, trouwe en een zorgzame man, zet dan de eerste stap en geef jezelf en mij de kans op geluk. Groetjes. Advertentienr 1338 Lilian (vrouw) Ik ben Lilian, zit gedetineerd in Nieuwersluis.

Mijn hobby’s zijn lezen en muziek. Ben niet gelijk op zoek naar een vriend, maar wat er niet is, kan nog komen. Ben jij een goed en verzorgde man en hou jij ook van gezelligheid? Pak nu je pen. Spijt zal je niet krijgen. En altijd antwoord terug. Heren ik wacht op jullie brieven, groetjes van Lilian Advertentienr 1339 Bart Hey, mijn naam is Bart, 26 jaar, 90kg, 1.90m lang, half lang zwart haar en bruine ogen. Ik kom uit Spakenburg. Mijn hobby’s zijn koken, fitness, muziek en natuur. Ik hou van grote feestjes, trance reggeaton en Nederlandstalig. Ik zoek een lieve Nederlandse vrouw met levenservaring, die beetje pittig is en waar je mee kunt lachen. Ben je niet snel jaloers en hou je ook wel van een feestje, dan hoor ik graag van jou. Ik ben zelf een levensgenieter ik moet tot 2016. Ik hou van vrouwen die hun mening en advies geven en over de toekomst denken. Misschien kunnen we van elkaar leren en elkaar leren begrijpen en gewoon maatjes worden voor het leven. Advertentienr 1340 Arjen Ik ben Arjen, 34 jaar, 1.88m lang en een normaal postuur. Ik hoef gelukkig niet te lang meer te zitten. Er elke dag weer wat van maken, vind ik erg belangrijk. Zou graag met een leuke, goeduitziende, lieve vrouw schrijven. Reacties met foto krijgen voorrang. Advertentienr 1341 Christine (vrouw) Hai, ik ben Cristine. Ben bijna 46 jaar. Op dit ogenblik gedetineerd in Nieuwersluis. Ik ben een lieve, gezellige oer-Nederlandse vrouw. In ieder geval nuchter en hou van het leven. In het dagelijkse leven pak ik af en toe een terrasje en ga gewoon op zijn tijd er even uit. Ik ben nog niet afgestraft dus weet ook niet mijn einddatum. Ik ben zeker niet op zoek naar een relatie, maar naar een eerlijke, lieve betrouwbare penvriend. Denk jij dat jij dat bent, klim heerlijk in je pen en schrijf me. Ik zal zeker mijn best doen om elke brief te beantwoorden. Voor alle duidelijkheid ik ben geen psycholoog, maar net als jij een gedetineerde die gewoon nuchter en vrolijk ben om jou te schrijven. Dikke knuffie en kussie Advertentienr 1342 Paul Hallo, ik ben Paul, een 52-jarige man van Hollandse afkomst en heb blond haar, blauwe ogen en ben 1.85m lang met een gewicht van 90kg. Mijn hobby’s zijn sporten, wandelen en muziek. Ik zing, verzamel muziek en ga graag naar concerten of festivals. Ik zoek een spontane meid met humor om te schrijven en elkaar te leren kennen. En als er echt een klik is misschien een relatie, ik ben single. Nou, ik zou zeggen, staat het je aan en ben je nieuwsgierig, klim dan in de pen, foto erbij mag maar moet niet. Ik schrijf sowieso terug en wie weet komt er iets moois uit voort. Groetjes Advertentienr 1343 J Ik ben J, een sociaal, open en lieve jongedame van 24 jaar. Ik ben van Nederlandse afkomst. Heb blond haar en blauwe ogen. Op dit moment zit ik gedetineerd en is het nog onzeker hoelang het gaat duren. Ik ben op

zoek naar een leuke lieve gezellige man om mee te schrijven. Het liefst tussen de 24 en 34 jaar en met een kleurtje. Spreekt dit je aan dan hoor ik graag van je. Een foto zou leuk zijn, ik schrijf altijd terug, veel liefs J Advertentienr 1344 Rachel Hallo, ik ben Rachel, ik ben een dame van 19 jaar en ben 1.67m lang. Ik ben al bijna heel mijn leven in NL. Ik zoek iemand tussen de 20-30 jaar om mee te schrijven. Voorkeur: lichtgetint, leuke uitstraling, leuk spontaan iemand met gevoel voor humor. Niet te lang. Foto is altijd antwoord. Heb je interesse? Hoor ik graag van je, liefs Rachel Advertentienr 1345 Robert Hello, my name is Robert. I’m good looking 29 year old guy from Poland. I like sports, good music and travelling. Unfortunately for travelling I have to wait a little bit, because I have to spend some time in prison. I would like to meet a normal and funny woman to spend the rest of our lives together in happiness. Advertentienr 1346 Martin Hoi, mijn naam is Martin, Ik ben 36 jaar, 1.76m, 75kg slank sportief, zwart haar en bruine ogen. Ik ben van Spaanse afkomst, maar woon al 35 jaar in Nederland. Ik ben een spontane, avontuurlijke, vrolijke en open jongeman. Ik wil via deze weg in contact wil komen met een lieve, mooie dame, met wie ik briefcontact kan hebben, zodat we onze ervaringen, gevoelens en emoties met elkaar kunnen delen. Ik hou van films, muziek, uitgaan, lekker eten, kortom gewoon een beetje van alles en ben op z’n tijd ook romantisch. Ik heb zat meegemaakt en wil dus ook een nieuwe start maken en misschien wel met jou. Groeten Martin Advertentienr 1347 Mohamed J Hallo dames, ik ben Mohamed, 29 jaar. Afkomst half Antilliaans en half Surinaams. Ik ben 1.81m lang en heb bruine ogen. Heb zwart kort geschoren haren. Ik hou van humor, leuke dingen doen en van sporten en muziek luisteren. Ik zit nu 2 jaar binnen en zat van die 2 jaar 17mnd in Zweden. Ik ben op zoek naar een leuke vrouw van tussen de 20-40 jaar om mee te schrijven en wie weet klikt het en kunnen we wat voor elkaar betekenen. Advertentienr 1348 Do Hallo allemaal! Aangezien we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, lijkt het me gezellig om met JOU te schrijven. Ik ben Do, jonge spontane dame met Indische roots. Ik hou onder andere van lezen, sporten, reizen, lekker eten, relaxen en natuurlijk van gezelligheid. Zelf ben ik een avontuurlijk persoon, die over het algemeen positief in het leven staat. Daarnaast ben ik recht door zee, lief maar kan ook zeker dominant uit de hoek komen. Heb niet specifiek een serieuze relatie als uitgangspunt, maar ben vooral op zoek naar gezelligheid. Ben jij gezellig? Je weet me te vinden, groetjes Do Advertentienr 1349 Sydney Hallo dames, met Sydney hier. Ik zoek een vrouw, open boek, grappig en lief met pit om mee te schrijven. Ik heb zelf geen tatoeages, maar wel kei leip als iemand die wel tattoos heeft. Ik hou van feesten, sporten, PS4 C.O.D., thuis met de laptop op de bank. Verder is het in de cel best eenzaam. Ik ben best een druk baasje. Ik heb de neus, ogen en oren

op de juiste plek zitten. Ik heb donkere ogen en haren en ben 100% NL. Ik heb een hoop meegemaakt, maar wil zeker genieten van alles. Ik hoop op een lieve grappige reacties te ontvangen. Liefst met een toffe foto. Groetjes Sydney Advertentienr 1350 S (vrouw) Mijn naam is S. Ik ben 24 jaar en 1.60m lang. Ik zoek leuke mannen om mee te schrijven tussen de 25-45 jaar. Mijn hobby’s zijn muziek luisteren, lol hebben, leuke dingen doen, zoals karten, poolen en dergelijke. Ben avontuurlijk, lief, straight to the point en eerlijk. Ik hou van lachen, dus humor is altijd welkom. Ben niet op zoek naar een vaste

relatie, maar je weet het maar nooit. Lijkt het je leuk om met mij te schrijven? Aarzel dan niet, pak een pen en papier en schrijf deze chick een brief. Foto’s zijn altijd welkom. Ciao xxx Bless Advertentienr 1351 Hannes Hallo, ik ben Hannes een jongen van 32 jaar. Ik ben 1.70m lang en weeg ong. 72kg. Ik heb kort stekelig donker haar en felblauwe ogen. Ik zit op dit moment een straf van 8 jaar uit, waarvan er nu al 2,5 van op zit. Ik wil graag met een leuke dame in contact komen om gezellig te schrijven en vriendschap mee op te bouwen en wie weet nog meer.

Strafrecht • Tbs-zaken • Penitentiair recht www.degoeijadvocaat.nl • www.tbsadvocaat.nl

Europaplein 42 (‘De Mare’) 1825 tl Alkmaar telefoon 072-56 25 251 – 06-55 30 56 36 fax 072-56 22 644; email info@degoeijadvocaat.nl + extra 06-14 33 95 33 (24 uurs lijn)

Roelse & Takens

S T R A F R E C H TA D V O C AT E N

strafrechtadvocaten die doorbijten

Prinsengracht 1087 Tweede Boerhaavestaat 46 1017 1091 JH AN Amsterdam Amsterdam telefoon 020 7910 telefoon 020689 30 32 840

www.roelsetakens.nl www.rtpadvocaten.nl info@roelsetakens.nl info@rtpadvocaten.nl


26

deBONJO augustus 2013

COLUMN John Peters

Politieke massage De ene seks-inrichting na de andere moet de laatste tijd gedwongen zijn deuren sluiten. Jarenlang werd de vergunning gewoon verlengd, maar de laatste tijd is er blijkbaar bij alle seks-inrichtingen van alles mis en zou er sprake zijn van mensenhandel (het nette juridische woord voor gedwongen prostitutie en uitbating van vrouwen). Als het zo door gaat verdwijnt de legale prostitutie in Nederland onder druk van de politiek de illegaliteit in. En volgens mij beginnen de problemen dan pas echt! Ook in het strafrecht is het door aangepaste wetgeving tegenwoordig veel gemakkelijker om iemand te veroordelen voor mensenhandel en lijkt het er soms op dat er geen ontkomen aan is. Maar in de zaak van mijn cliënt kon ik in hoger beroep het hof Arnhem overtuigen van het feit dat het toch vooral de gemeente was die de erotische massagesalon dicht wilde hebben en dat cliënt zijn zaakjes gewoon goed op orde had. De afgelopen 15 jaar dat cliënt zijn erotische massagesalon heeft gehad hebben er meer dan 4000 vrouwen bij hem gewerkt. Zonder enige druk of dwang. Ik heb het hof heel concreet en zonder ingewikkelde juridische ‘poespas’ gewoon de volgende vraag voorgelegd. “Stel, een vrouw besluit welbewust om in de prostitutie te gaan werken om zo van haar schulden af te komen. Zonder die schulden was ze nooit in de prostitutie gaan werken. Ze sluit een zakelijke overeenkomst met de uitbater van de seksclub en verdient met haar werkzaamheden wat zij vooraf zijn overeengekomen. En ook de uitbater krijgt zijn deel. Maakt de uitbater dan misbruik van de schuldenpositie van deze vrouw?” Het hof antwoordde stellig van niet en sprak cliënt vrij. Haar schuldenlast was de doorslaggevende reden om in de prostitutie te gaan werken. Het feit dat cliënt haar deze mogelijkheid en een (veilige) werkplek bood, maakt niet dat hij haar ook heeft uitgebuit, omdat zij in een financieel afhankelijk positie verkeerde, zo oordeelde het hof. Dat de politiek graag af wil van de prostitutie in Nederland lijkt wel duidelijk. En daar hebben ze ook het strafrecht voor ingeschakeld door vernieuwde en ingewikkelde wetgeving op te stellen. Hierdoor kunnen de rechters vaak nog maar 1 mogelijkheid zien: veroordelen. Maar soms moet je een rechter gewoon even met zijn neus uit de boeken trekken en hem uitleggen hoe het werkelijk zit en hoe de wereld in elkaar steekt. Mr. John Peters, strafrechtadvocaat bij Peters Advocaten

DIEREN ACHTER DE DEUR Door Dini Op televisie wordt een ex-tbs’er geïnterviewd. Hij vertelt dat hij vroeger nogal gewelddadig is geweest. Maar dat is voorbij, dankzij medicijnen en ‘kattentherapie’, zoals hij dat noemt. Hij heeft weinig op met mensen, maar houdt veel van zijn katten. ‘Zij accepteren me zoals ik ben,’ zegt hij . In de krant lees ik een artikel over een andere voormalige tbs’er. De man is al een poos geleden ontslagen uit de kliniek. En nu heeft hij het de hele dag druk met krantenwijken, folders vouwen en bezorgen. Ook hij heeft katten en ook hij is erg aan ze gehecht. Het gaat goed met hem. Uit deze verhalen blijkt weer eens dat dieren een goede invloed kunnen hebben op mensen. Want dat ex-tbs’ers mede door hun katten hun leven weer op de rit hebben, zegt toch wel iets. Maar ik heb ook het verhaal gehoord van iemand die juist door dierenliefde in de gevangenis terecht kwam. Hij was daartoe veroordeeld vanwege mishandeling. Mishandeling hakt er voor elke betrokkene altijd zwaar in. Voor het slachtoffer is het traumatisch, maar ook de dader komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. Hij levert niet zelden weken aan vrijheid in. Van zijn omgeving krijgt hij vaak het stempel van agressieveling, wat relaties, familie en werk kan kosten. Geweld kent alleen maar verliezers. Ook in het geval van de jongen die door zijn liefde voor dieren in de bajes terecht kwam. Normaal zou hij nooit een klap uitdelen, maar hij had nu iemand in elkaar geslagen, omdat diegene een hond mishandelde. Dat was reden voor die jongen om voor eigen rechter te spelen. Het gevolg, de bajes en daarna een onzekere toekomst was de tol die hij voor die dierenliefde moest betalen.’

Heilzaam Maar dierenleed raakt velen in het hart. Dieren zijn onschuldig en kwetsbaar.

PETERS ADVOCATEN specialisten in strafrecht telefoon 033 462 75 51

Al kan een dier door omstandigheden vervelend, lawaaiig, vernielzuchtig, onzindelijk, onopgevoed zijn, een dier zal bijna nooit met opzet iemand kwaad berokkenen of kwetsen. Dieren zijn heilzaam. Dieren geven niet alleen genegenheid, maar het schijnt dat de bloeddruk daalt tijdens het aaien van een hond of kat. In sommige verpleeghuizen erkent men de heilzaamheid van dieren. Daar zijn bezoekuren met konijnen en honden met een hoog knuffelgehalte waar de patiënten hun ‘aaibehoefte’ aan kwijt kunnen. En in Amerika zijn diverse gevangenissen met projecten waar gevangenen honden trainen en socialiseren. Ook in ons land is een gevangenis waar gedetineerden ervoor zorgen dat asielhonden dankzij training meer kans krijgen om te worden geadopteerd. Deze dieren hebben vaak een verleden van mishandeling en kunnen zich moeilijk aanpassen. Sommige honden zijn erg bang voor mannen, maar met veel geduld, genegenheid en beloning weten de gedetineerden hun vertrouwen te winnen en ze te leren de basis commando’s op te volgen. Het is een pracht project, het Dutch Cell Dogs project.

Pa eend is’m gesmeerd In de gevangenis waar ik als vrijwilligster regelmatig op bezoek ben, woont op een van de binnenplaatsen een moedereend met acht kleintjes. Pa eend is ‘m gesmeerd, hij was meer van de lusten dan van de lasten. Maar moeder wordt bij de opvoeding geholpen door gedetineerden die teiltjes water neerzetten voor de zwemlessen van haar kroost. Er is genoeg te eten, er is bescherming, ze had als alleenstaande moeder geen betere plek kunnen kiezen om haar kinderen groot te brengen. Zoiets ontroert me. Die sterke mannen die ervoor zorgen dat die pluizenbolletjes een goede start hebben en niets te kort komen.

Ooit hoorde ik het verhaal van een kat in een bajes, ergens in het land. Hij was de lieveling van bijna alle gedetineerden. En toen een gedetineerde die niet zo van katten hield na een ‘slecht nieuws’ gesprek de kat van tafel maaide, werd de man voor zijn eigen veiligheid achter slot en grendel gezet. Want zijn medegedetineerden konden niet voor zichzelf instaan nu hun lieveling met geweld te maken had gehad.

Bloeddruk verlagend Ik hou van dieren. En asieldieren vind ik zielig. Die stakkers zitten achter tralies, alleen omdat ze bestaan. En daarom pleit ik voor meer dieren in onze gevangenissen. Daar zijn ze ook achter tralies, maar krijgen én geven ze aandacht en genegenheid. En als íets goed en helend is, dan is het aandacht en genegenheid. Gezellige bloeddrukverlagende schootkatten in de bajes, en energieke honden waarmee gerend kan worden, getraind en geknuffeld. Goed voor lijf en leden, voor rust in het hoofd, en om meer geduld te ontwikkelen. Dieren helpen tegen eenzaamheid, bieden troost bij verdriet, zorgen voor ontspanning. Een bajes kan een paradijs voor zielige dieren worden. En voor gedetineerden kunnen huisdieren naast al het andere voor goede onderlinge contacten zorgen, en voor een betere verstandhouding met bewaarders. Dieren in de bajes: een win-win situatie. Maar leg dát maar eens uit aan de beleidsmakers…


27

deBONJO augustus 2013

Eigen verantwoordelijkheid staat voorop

Alleen nog maar advocaat als het echt nodig is Piket

Den Haag - Rechtzoekenden die een aanvraag doen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, krijgen te maken met verplichte selectie aan de poort. Straks moet iedereen die een toevoeging wil, zich eerst melden bij de eerstelijns rechtshulp. Daar beoordeelt een functionaris of rechtsbijstand noodzakelijk is. Nu kan een rechtzoekende zelf bepalen of hij voor een toevoeging naar een advocaat gaat, of eerst naar het Juridisch Loket. De nieuwe werkwijze bevordert een eenvoudige afdoening van zaken en beperkt het aantal toevoegingen. Dit blijkt onder meer uit een brief van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De brief bevat - op hoofdlijnen - een pakket aan maatregelen, om een kwalitatief hoogwaardig stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in stand te houden en de toegang tot het recht ook in de toekomst te garanderen. De maatregelen die nodig zijn om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te vernieuwen, leveren ook een besparing op van - in totaal - 85 miljoen euro in 2018. De kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand zijn de afgelopen jaren fors gestegen: van 330 miljoen euro in 2002 naar 495 miljoen euro in 2012. Deze ontwikkeling moet worden gekeerd om het stelsel te behouden. De aangekondigde maatregelen leiden naar verwachting tot ongeveer 17 procent minder toevoegingen.

Eigen verantwoordelijkheid Advocatenbijstand wordt voortaan pas vergoed als de rechtzoekende kan aantonen dat deze echt noodzakelijk is. Dat past bij de eigen verantwoordelijkheid die van de rechtzoekende mag worden verwacht. Dit moet onnodig procederen zoveel mogelijk voorkomen en de weg vrij maken voor effectief gebruik van alternatieve oplossingen, zoals rechtshulp via een rechtsbijstandverzekering. Ook kan zo de schuldhulpverlening effectiever worden ingezet. Veel geschillen komen immers voort uit

Op dit moment krijgt iedere verdachte die na inverzekeringstelling op last van de rechter-commissaris langer wordt vastgehouden, nog automatisch een advocaat toegevoegd - ongeacht zijn inkomen. Deze rechtsbijstand blijft dan volledig kosteloos voor de verdere duur van de strafvervolging. Dus ook als de verdachte een hoog inkomen heeft, of op een later moment uit de voorlopige hechtenis wordt ontslagen en zelf een advocaat zou kunnen inschakelen. Deze situatie is onwenselijk. Daarom wordt de zogeheten piketfase (de piketadvocaat die aan de verdacht wordt toegewezen, ontvangt een piketvergoeding) verlengd tot het eerste bevel van gevangenhouding. Een substantieel deel van de huidige ambtshalve toevoegingen, zonder draagkrachttoets, verloopt daardoor via de reguliere toevoeging, mét draagkrachttoets.

Beter verzekerbaar én betaalbaar

betalingsonmacht van de rechtzoekende. Omdat openstaande vorderingen meestal niet worden bestreden, leidt schuldhulpverlening in zulke gevallen eerder tot resultaat dan de gang naar de rechter. Hier staat tegenover dat rechtzoekenden in de eerste lijn uitgebreider dan nu worden geadviseerd door een rechtskundige professional. Bij de beoordeling van de noodzaak te procederen, behoort namelijk ook een beoordeling van de kansen en de kosten die met een eventuele zaak gepaard gaan. Daarmee krijgt de rechtzoekende een completer beeld van zijn situatie en wordt hij of zij, ook wanneer een toevoeging niet aan de orde is, beter op weg geholpen.

Filter Selectie aan de poort werkt als een filter. Straks wordt in iedere zaak eerst gekeken naar het inkomen van de rechtzoekenden, de aard en ernst van het juridisch probleem, de beschikbaar-

heid van alternatieven en de mogelijkheid om zelf tot een oplossing te komen. Daarna pas valt de beslissing over de aanvraag voor rechtsbijstand. Deze selectie voorkomt dat zaken voor de rechter worden gebracht, die ook op andere wijze naar tevredenheid kunnen worden opgelost.

Geschillen Omdat er voldoende alternatieven zijn, wil Teeven consumentengeschillen en huurgeschillen uitsluiten van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze zijn immers vaak goed verzekerbaar. Bovendien kunnen burgers zelf naar geschillencommissies stappen en online is advies vaak goedkoop en laagdrempelig beschikbaar. Dit maakt gesubsidieerde rechtshulp in die gevallen niet noodzakelijk - al kunnen bijzondere omstandigheden een beroep op betaalde advocatenbijstand toch rechtvaardigen. In consumentenzaken hanteert de bewindsman de aanname dat daarvan in

Bonjo zet zich in voor de belangen van (ex)gedetineerden Blijf niet vastzitten aan uw toegewezen advocaat! Wilt u worden bijgestaan door een strafrechtspecialist? Neem contact op met mr. Mathieu van Linde en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden: 050-3113001.

Blokzijl Advocaten Lopende Diep NZ 1 9712 NV Groningen

Volgens true crime magazine Koud Bloed één van de 10 beste jonge topadvocaten.

www.strafrechtadvocaatgroningen.nl

ongeveer 1 op de 10 zaken sprake van zal zijn. In huurrechtzaken gaat het om ongeveer 1 op de 5 zaken. Bijvoorbeeld in ernstige zaken, om slachtoffers van huisjesmelkers bij te staan.

Vergoeding advocaten Voor advocaten dalen de administratieve lasten. Zij hoeven geen tijd meer te besteden aan het indienen van een toevoegingsaanvraag, dat gebeurt straks immers in de eerste lijn. Daar staat tegenover dat zij straks een lager uurtarief krijgen in bewerkelijke zaken. Het bedrag gaat omlaag van 104 euro naar ongeveer 70 euro. De jaarlijkse indexering voor de hoogte van de vergoedingen aan advocaten en die van de eigen bijdragen komt tijdelijk te vervallen. Verder schrapt de staatssecretaris de financiële tegemoetkoming van 18,74 euro voor administratieve kosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken.

In overleg met de minister van Economische Zaken, laat de staatssecretaris onderzoeken of het wenselijk is om tot enige vorm van tariefregulering te komen. Hij betrekt hierbij ook alternatieve mogelijkheden, die de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het recht voor burgers vergemakkelijken. Door tariefregulering is rechtsbijstand makkelijker te verzekeren; de kosten zijn immers voorspelbaar. In veelvoorkomende procedures kunnen maximumtarieven de rechtshulp door advocaten betaalbaar houden, ook voor burgers die geen aanspraak kunnen maken op overheidssubsidie. Het pakket aan maatregelen is een eerste stap. Nadere uitwerking volgt in nauwe samenwerking met de partners in het veld. Hoe de eerstelijns rechtsbijstand eruit komt te zien hangt af van de resultaten van de nog in gang te zetten pilots bij drie Juridische loketten. Begin volgend jaar krijgt de Tweede Kamer hierover meer informatie, alsmede over de wijze waarop de selectie aan de poort gestalte krijgt. Lees ook het commentaar van Jaap Brandligt op pagina 30.

Lina Advocaten Specialisten in

strafzaken, overleverings-, uitleverings-, cassatiezaken Ve n l o

077-351 10 42

Adv_Bonjo_131x95.indd 1

info@lina-advocaten.nl

w w w. l i n a - a d v o c a t e n . n l

08-09-2010 15:01:00


28

deBONJO augustus 2013

COLUMN Kitty Oomen

BERICHTEN UIT DE BAJES Er mòet iets gebeuren, structureel!!

Ten onrechte ondergane voorarrest en schadevergoeding Zit u ten onrechte in voorarrest en is de verwachting dat u wordt vrijgesproken of wordt er geen straf of maatregel aan u opgelegd? Dan hebt u in bepaalde gevallen recht op schadevergoeding. Indien u enige tijd in voorarrest hebt doorgebracht en u wordt vrijgesproken en/of uw zaak is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel (bv. omdat uw zaak is geseponeerd), dan hebt u recht op schadevergoeding door de Nederlandse Staat. Immers, door toedoen van de Staat bent u van uw vrijheid beroofd. Indien dit achteraf ten onrechte blijkt te zijn, dan kunt u een verzoekschrift tot schadevergoeding indienen voor de dagen die u ten onrechte in voorarrest hebt doorgebracht. Dit verzoekschrift dient binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak te worden ingediend, dan wel binnen 3 maanden na de beslissing dat uw zaak is geëindigd zonder straf of maatregel. Het Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) hebben normbedragen vastgesteld voor de vergoeding. Voor het ten onrechte verblijven in een politiecel ontvangt u standaard een vergoeding van € 105,- per dag en in een huis van bewaring € 80,- per dag. Voor elke dag die u in beperkingen in een huis van bewaring of in een extra beveiligde inrichting hebt doorgebracht, ontvangt u een extra vergoeding van € 25,- per dag. Voor wat betreft de overige schade die voor vergoeding in aanmerking komt, wordt door rechtbanken en gerechtshoven wisselend geoordeeld. De rechter beoordeelt of er gronden van redelijkheid en billijkheid aanwezig zijn om een (extra) vergoeding aan u toe te kennen. Een goede onderbouwing van uw verzoek is derhalve van belang. Zo zijn er meerdere redenen denkbaar om extra vergoeding te vragen. Zo kunt u in bepaalde gevallen immateriële schade vergoed krijgen wegens de stigmatiserende werking van de vervolging en verdenking in uw zaak en de impact daarvan. Ditzelfde geldt indien er veel media-aandacht is geweest voor uw zaak. Door een onterechte verdenking en vervolging kunt u in uw eer en goede naam zijn aangetast. In uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk om voor de dagen die u onder bijzondere voorwaarden geschorst bent geweest een vergoeding te vragen. Deze dagen kunnen dusdanig belastend zijn geweest dat de rechter hiervoor een schadevergoeding toekent. Het is belangrijk om te weten dat de rechter een schadevergoeding kan opleggen, maar hierop bestaat geen recht. Uit onderzoek is gebleken dat de toekenning van schadevergoeding wisselt per gerecht. Onderzoek naar het beleid van het gerecht en een goede onderbouwing van uw schadevergoedingsverzoek is derhalve van belang. Uw advocaat is u hierbij graag van dienst.

Mr. Kitty Oomen, strafrechtadvocaat bij Haans Advocaten.

mr. H. van Asselt (Henk) strafrechtadvocaat

In de Bonjo van juni 2013 werden we weer eens, via het verhaal van Toine Bakermans, geconfronteerd met de grootste hindernis waar de ex-gedetineerde tegenaan loopt bij zijn pogingen om weer een gewone, goede baan te vinden. Een baan die past bij zijn opleiding en ambities. De ex-gedetineerde heeft een strafblad en dat nekt hem bij al zijn vele pogingen om aan de slag te komen. En het wordt steeds erger, zelfs voor eenvoudig werk wordt tegenwoordig al een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en die krijgt hij niet. Het is tijd dat dit probleem wordt aangekaart en dat er actie wordt ondernomen om hierin verandering te brengen. Exgedetineerden die, aantoonbaar en serieus, na het uitzitten van de straf weer een gewoon lid van de samenleving willen worden, zoals ze dat wellicht ook waren voor de straf, verdienen een tweede kans in het leven. Het kan niet zo zijn dat iemand na één misstap voor de rest van zijn leven wordt gemarginaliseerd en alleen maar in aanmerking kan komen voor ongeschoolde arbeid.

In actie komen Allen die het goed voor hebben met de ex-gedetineerden en die vinden dat de recidive moet worden teruggedrongen, zouden daarom de handen in één moeten slaan en in actie moeten komen om deze hindernis weg te nemen. Met de mond belijden dat we iets moeten doen aan de hoge recidive, maar in de praktijk beletsels laten voortbestaan voor een succesvolle resocialisatie en reintegratie van de ex-gevangene, is niet consequent en frustreert de goedwillende ex-gedetineerde die wel werken wil maar niet aan de slag komt. Justitie vindt ook dat de recidive hoog is en wil daar iets aan doen, maar dat levert vooralsnog niets op. Want die VOG blijft gewoon in stand. Dat zou tot bezinning moeten leiden op de huidige aanpak. En ook dat gebeurt niet. De gedetineerde bewust maken van de nadelen van criminaliteit, zoals gebeurt via enkele praatsessies aan de hand van enkele stichtende verhalen in een mooie multomap ‘Kiezen voor verandering’, helpt niet. De opstellers van de map hebben waarschijnlijk nog nooit gesproken met gedetineerden, zo ver

staan de teksten af van de leefwereld van een gedetineerde. Een diploma voor schoonmaker en sociale hygiëne helpt je niet echt verder bij het vinden van een baan. Concrete en serieuze verzoeken, zoals het leren stukadoren of lassen of het halen van een vrachtwagen- of busrijbewijs, worden snel afgewimpeld: moeilijk te organiseren en er is geen geld voor. Maar ook het in stand houden van een PTC is beslist niet goedkoop en het levert niets op. De conclusie is dat het terugdringen van recidive geen echte prioriteit heeft, anders zouden er wel meer middelen worden geprobeerd en ingezet. Want binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft een ver doorgeschoten beveiliging de hoogste prioriteit. Het zal niet eenvoudig zijn en wellicht een zaak van lange adem, maar er moet iets gebeuren. Natuurlijk moeten uiteindelijk de besluitvormers, de politici, op andere gedachten worden gebracht. Allereerst moeten invloedrijke medestanders worden gevonden. Daarin moet flink geïnvesteerd worden, want dat zal niet eenvoudig zijn. Te denken valt hierbij aan vertegenwoordigers van de wetenschap, de advocatuur, de reclassering en maatschappelijke organisaties zoals de kerken en de media.

Levenslang in een Exoduskamer Er moet iets gebeuren met het strafblad en zijn funeste gevolgen, om mee te beginnen. Maar er moet meer gebeuren. Voor veel gedetineerden geldt dat ze niets (meer) hebben wanneer ze buiten de poort staan met hun blauwe zak. Alles wat ze hebben, past in die zak. Ze hebben waarschijnlijk wel een bankrekening maar er staat weinig of niets op. En sommigen hebben er bovendien een schuld bij gekregen sinds de veroordeling, omdat hij een schade moet

EEN L

vergoeden en/of smartengeld moet betalen. Je hebt dus geld nodig wanneer je opnieuw moet beginnen, zeker de eerste maanden na de detentie, wanneer je je weer moet inrichten. Want levenlang in een Exoduskamer is geen volwaardig perspectief om op voort te bouwen. Een uitkering is niet genoeg om alle kosten te dekken. Een klein startkapitaal zou erg welkom zijn. Dat zou kunnen wanneer we de gedetineerde tijdens de detentie een fatsoenlijk loon gaan betalen voor verrichte werkzaamheden. Dat geld –behoudens een klein deel voor uitgaven voor roken, bellen en wat boodschappen- wordt opzij gezet door de Penitentiaire Inrichting (PI) en aan hem verstrekt na afloop van de detentie. Critici zullen direct roepen dat dit veel geld kost. Maar is het uiteindelijk wel duurder wanneer het leidt tot minder recidive en dus tot minder benodigde celruimte, minder slachtoffers en minder maatschappelijke kosten?

Eigen schuld dikke bult In het pleidooi voor anders omgaan met het strafblad en het fatsoenlijk belonen van arbeid moet ook een duidelijke ethische component zitten. Wat wil de maatschappij met de(ex)-gedetineerde? Hem straffen, vergelding voor het misdrijf en hem daarna voor de rest van zijn leven stigmatiseren en op een zijspoor rangeren? Eigen schuld dikke bult toch?! Niet kunnen vinden van een goede baan wegens een strafblad? ‘Dat had jij je moeten realiseren toen je het delict pleegde.’ Of wil de samenleving hem oprecht weer opnemen in haar midden, nadat hij zijn straf heeft uitgezeten? Een verzoenende opstelling, enige mildheid dus jegens de ex-gedetineerde die aantoonbaar het goede pad op wil. Maar wil de maatschappij dit?

OZE K

mr. K.C.A.M. Oomen (Kitty) strafrechtadvocaat

Voor al uw strafzaken kunt u bij ons terecht. Bel 0165 - 59 20 00 of kijk op www.haansadvocaten.nl

Reactie van bewoners: sociaal???

De Haagse politiek: veel woorden, geen daden.

REET

!


29

Vervolg berichten uit de bajes

Gespecialiseerd in bescherming van burgers tegen de overheid. Of het nu om strafrecht gaat, problemen met de verhuurder, of problemen met uw uitkering: veertien vakkundige advocaten staan voor u klaar. Ieder met een eigen specialisme, allen hebben hart voor de zaak, uw zaak. Crooswijksesingel 34 3034 cj Rotterdam telefoon 010 465 09 66 www.advokatenkollektief.com info@advokatenkollektief.com

Advokatenkollektief Rotterdam

deBONJO augustus 2013

Wie is nu de crimineel?

Voedselbank: in de rij voor eten.

Directeur en afdelinghoofd gooien voedsel liever in de prullenbak Arnhem - Ik heb eerder in de Bonjo een verhaal geplaats gekregen over voedselbanken. Ik wil daar nog eens op terugkomen. Voordat ik dit schrijf heb ik contact gezocht met de voedselbank in Arnhem en de mensen daar gevraagd en voorgesteld dat het beleg dat wij hier in de Penitentiaire Inrichting, PI, Arnhem overhouden door hen gebruikt zou kunnen worden. Ik heb lang niet mensen zo blij en enthousiast gehoord als die van de voedselbank. Daar zijn we zeker blij mee, was de reactie. Ik ben daar werk van gaan maken. Ik heb eerst gekeken of het kon met de houdbaarheid van het beleg. Dat kon, want bepaald beleg blijft wel twee maanden goed als je het koel bewaard. Bij ons op de afdeling staat een grote koelkast. Daar zou ik het kunnen bewaren om het dan elke week aan de voedselbank te geven. Er zitten ongeveer 240 mensen in het hele gebouw. Ik ben eerst eens gaan kijken wat ik op onze unit op zou halen elke week. Op onze unit zitten 75 mensen. Als zij niet hun beleg opaten of niet lustten, vroeg ik, wil je het dan aan mij geven om het aan de voedselbank te schenken. Dat vonden de jongens van mijn unit goed en dus begon ik met het verzamelen van

het beleg dat overbleef. In een week haalde ik 200 pakjes beleg op. Dat maakte mij enthousiast. Voor de hele gevangenis zouden dat 350 of 400 pakken beleg kunnen zijn. Als dat op een school terecht zou komen, zouden ongeveer 150 tot 160 kinderen beleg hebben. Fijn toch.

Voedsel in de prullenbak Ik ben dan wel een crimineel die een straf uitzit van negen jaar waar ik niet trots op ben, maar ik wil graag iets goeds doen. Ik heb contact gezocht met het afdelingshoofd en de directeur en hen het hele verhaal verteld. Dat ik contact had gezocht met de voedselbank. Ik heb hen laten zien wat ik in een week heb opgehaald. Ze vonden het leuk wat ik gedaan heb, maar ze wilden er niet aan beginnen. Ik ging

daar ’s avonds in mijn cel over nadenken. What the fuck is hier aan de hand, dacht ik. Ik zit hier in een gevangenis van de overheid en het koninkrijk. Ik dacht dat ik in een omgekeerde wereld leefde. De directeur en het afdelingshoofd gooien voedsel liever in de prullenbak dan dat ze het aan arme mensen en kinderen geven, terwijl van de gewone burger wordt verwacht dat hij een steentje bijdraagt. Ik vroeg me af of iemand me kan uitleggen hoe dit mogelijk is in een land. Ik mag dan een crimineel zijn. Ik heb wel een hart dat liever ziet dat andere mensen te eten hebben. De voedselbank wil het graag hebben. Het zou toch mooi zijn als wij als criminelen iets terug doen voor de wereld. Inzender bij de redactie bekend.

50 100 150 1000

Hoe kan het zijn dat een gevangenis liever het voedsel weggooit dan het aan de voedselbank te geven? Hoe kan justitie van een crimineel geld opeisen of terugvorderen dat hij misschien met moorden of andere delicten heeft verdiend. Dat is toch bloedgeld. Een ander het vuile werk laten doen en er zelf met de prijs vandoor gaan die in de staatskas beland waar een ander mens voor gestorven is. Goed bezig . Hoe kan het zijn dat incassobureaus mensen nog meer in de problemen brengen dan ze al zaten. Als iemand een schuld heeft van 50 euro en hij het op dat moment echt niet kan betalen, dan ligt er na een paar weken een nieuwe boete van 150 euro, omdat hij niet op tijd heeft betaald. Kost dat papiertje opsturen 100 euro. Als hij die 50 al niet kon betalen, hoe moet hij

dan die 150 betalen? Aan het eind van de rit is die boete opgelopen tot 1000 euro. Dat is makkelijk geld verdienen. Wie is nu de crimineel? Hoe kan het dat de heer Teeven altijd mooie verhalen loopt te verkondigen over criminelen die weer terug moeten in de maatschappij, terwijl hij niets doet. Ik heb een straf uitgezeten van negen jaar. Ik heb tijdens mijn detentie nog nooit iemand bij mij gezien om over mijn terugkeer in de maatschappij te praten. Noem je mensen in een werkzaal zetten waar ze een schroefje en een moertje aan elkaar moeten zetten voor â‚Ź 2.40 per dag iemand verbeteren? En dat terwijl de prijzen van de winkel elke week wel iets omhoog gaan zonder dat het loon wordt verhoogd. (Naam bij de redactie bekend)

Heb je iets meegemaakt in de bajes, leuk of minder leuk, laat het ons weten. Ondanks de ellende blij om eten te krijgen.

Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam


30 COLUMN Tim Bodewes

De levenslange gevangenisstraf: Eens gedetineerd altijd gedetineerd? Tijdens mijn studie rechten heb ik geleerd dat een levenslange gevangenisstraf in Nederland levenslang duurt. Dat klinkt ook logisch, aangezien het een levenslange gevangenisstraf heet. Toch kan de vraag gesteld worden of een levenslange gevangenisstraf per definitie wel levenslang zou moeten duren. Want zo vanzelfsprekend is dat niet, zo blijkt ook uit een recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mensen heeft op 9 juli 2013 uitspraak gedaan over de levenslange gevangenisstraf. In deze zaak klaagden drie tot levenslang veroordeelde Engelsen dat zij geen mogelijkheid hadden om ooit nog vrij te komen. Dit had de Engelse rechter namelijk in zijn vonnis uitgesloten. De drie Engelse veroordeelden stelden zich bij het Europese Hof op het standpunt dat dat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Europese Hof stelde de drie Engelsen in het gelijk. Volgens het Europese Hof mogen landen een levenslange gevangenisstraf opleggen, maar moet er altijd een mogelijkheid bestaan om die straf in te korten of opnieuw te beoordelen. In Nederland bestaat de mogelijkheid om de straf in te korten of opnieuw te beoordelen niet. Wel kennen wij de mogelijkheid de Minister van Veiligheid en Justitie om gratie te verzoeken. De Minister, of formeel gezien de Koning, is uiteindelijk degene die over dat verzoek beslist. Wanneer de Minister het verzoek toestaat, hoeft een veroordeelde zijn straf niet (langer) te ondergaan. Volgens (Stichting) Forum Levenslang, die in 2008 is opgericht en zich bezig houdt met de levenslange gevangenisstraf, is sinds 1986 echter nog maar één keer gratie verleend aan een tot levenslang veroordeelde. De Minister vindt namelijk dat levenslang in principe levenslang behoort te zijn. Omdat de maatschappij en de politiek om steeds zwaardere straffen roepen, lijkt het niet waarschijnlijk dat de Minister (vaker) aan levenslang veroordeelden gratie zal verlenen. Hiermee staat de levenslange gevangenisstraf, zoals die nu in Nederland wordt toegepast, op gespannen voet met de uitspraak van het Europese Hof. Forum Levenslang is dan ook van mening dat de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland veranderd zou moeten worden. Het is op dit moment aan Minister Opstelten en Staatssecretaris Teeven om met een reactie op de uitspraak van het Europese Hof te komen. Indien deze reactie te lang op zich laat wachten, of deze reactie erop neerkomt dat zij niks aan de huidige levenslange gevangenisstraf zullen doen, zullen ook de levenslang veroordeelden in Nederland hun zaak aan de Nederlandse of de Europese rechter kunnen voorleggen. Met de recente uitspraak van het Europese Hof in de hand, lijkt dat zeker kans van slagen te hebben. Tim Bodewes, BoutOveres Advocaten

deBONJO augustus 2013

Commentaar door Jaap Brandligt

DE SOCIALE ADVOCATUUR WORDT OPGEBROKEN ‘Straf de armen’ is de naam van een boek dat de socioloog Loïc Wacqand geschreven heeft. Hij toont daarin aan welke mechanismen ertoe leiden dat de gevangenissen in de Verenigde Staten vol zitten met armen. Zijn conclusie is dat het systeem ertoe leidt dat de armen de klos zijn. Zij zitten in gevangenissen. Ik moest erg aan dit boek denken toen ik de laatste maatregel van de staatssecretaris Teeven las: de juridische ondersteuning wordt te duur. De sociale advocatuur is opgebroken door achtereenvolgende kabinetten, de tijd die beschikbaar is om gedetineerden of aanstaande gedetineerden te ondersteunen, wordt minder en wordt minder betaald. En nu als klap op de vuurpijl wordt het moeilijk gemaakt om een advocaat te hebben.

De armen zullen de gevangenissen bevolken Dat moeilijk maken geldt niet voor

iedereen die geld heeft, want die kan de advocaat uit eigen zak betalen. Wie dat niet kunnen, dat zijn arme mensen. Hun zaken komen niet meer bij rechters terecht. Althans: er is geen tijd en dus geen geld beschikbaar om de armen te ondersteunen. Gerieflijk voor de vervolgende instanties, die dus minder tegenwerking krijgen en dus zullen er vaker veroordelingen volgen. Met als gevolg dat het juist de armen zijn die de gevangenissen zullen bevolken. Ook in dit opzicht volgen we in Nederland de neoliberale trend die ooit over woei uit de Verenigde Staten: harder straffen en steeds minder begrip voor ‘losers’.

Geen reacties Het is opvallend hoe weinig verzet deze maatregel oproept uit de wereld van het gevangeniswezen. Toen de wereld op zijn kop stond omdat er enkelbandjes zouden komen en omdat gevangenissen gesloten zouden worden, kwam er een brede lobby op gang om dat te voorkomen. Nu het om de

(aanstaande) gedetineerden zelf gaat, laten alle belangenorganisaties het erbij zitten. Nu moet Bonjo de enige organisatie zijn die opkomt voor de gedetineerden en degenen die gedetineerd kunnen worden. Het zij zo.

Armoede volop om je heen waar te nemen en het wordt steeds erger.

Amerikaanse gevangenissen bomvol met o.a. veel armen en vaak met schulden. Alleen hoeven zij niet in de rij te staan bij de voedselbanken.

Mr Nunnikhoven staat voor uw zaak!

UW DOELGROEP in het gehele land LEEST deBonjo Informeer naar de mogelijkheden van adverteren. Daarnaast schrijf een wetenswaardige column richting uw doelgroep. Bel Tien Königs 06 51 68 75 02 of mail bonjobajesbulletin@ziggo.nl Wim Wal, grafisch ontwerper (ook de vormgever van deze krant) kan voor u voordelig een advertentie maken. wimwal@xs4all.nl

Advocatenkantoor Nunnikhoven Gasthuisring 1-09 5041 DP Tilburg

Wil je bezoek? Bel Bonjo

0800 3334446

Vrijwilligers komen bij je langs door heel Nederland om je verhaal te horen, voor een luisterend oor, een steuntje in de rug.

T 013 535 10 98 F 013 762 00 97 M 06 27 01 33 02


31

deBONJO augustus 2013

Marcel Heuvelmans (L), oud politieman en bijna 20 jaar strafrechtadvocaat. Stijn Engelen (R), beste jonge strafpleiter 2012 door de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.

JURIDISCHE BEGRIPPEN Landsadvocaat – Zelfstandig advocaat die het rijk adviseert of namens het rijk optreedt als raadsman. Leerstraf – Het verplicht volgen van een cursus of training als alternatieve straf voor jeugdigen, met de bedoeling er iets van op te steken. Lik-op-stuk – Snel afhandelen van zaken door politie en justitie. De wetsovertreder krijgt meteen een acceptgiro voor de boete of een dagvaarding om op de zitting te komen. Lijdelijk – In het civiele recht is ‘de rechter lijdelijk’. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd. Maatregel – Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn:terbeschikkingstelling, plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking van voorwerpen aan het verkeer. Magistratuur – Alle leden van de rechterlijke macht, dus rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (staande magistratuur). Materiële schade – Schade die direct in geld is uit te drukken. Mediation – Alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Ook: alternatieve geschilbeslechting of ADR. Meervoudige kamer - Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken. Zie ook: Enkelvoudige kamer.

HEUVELMANS

Meineed - Valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed. Minuut – Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier). Misdrijf - Zwaar strafrechtelijk vergrijp. De strafwetgeving onderscheidt overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden in de regel berecht door de sector kanton van de rechtbank, misdrijven door de strafsector van de rechtbank. Mondeling vonnis – Vonnis dat meteen na de behandeling wordt uitgesproken. Ne bis in idem (letterlijk: niet tweemaal voor hetzelfde) Latijnse term in het strafrecht voor het beginsel dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit kan terechtstaan en mag worden gestraft. Behandeling in hoger beroep betekent niet dat iemand voor de tweede keer terechtstaat, want die procedure maakt deel uit van dezelfde rechtsgang. Niet-ontvankelijk – Niet vatbaar voor berechting. De nietontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter, bijvoorbeeld omdat een zaak te lang heeft gelegen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn, is overschreden. In het strafrecht kan ook het Openbaar ministerie niet ontvankelijk zijn als bijvoorbeeld de opsporing en vervolging niet fatsoenlijk zijn verlopen. Nietigverklaring – Oordeel van de rechter dat een vorige uitspraak van een lagere rechter niet geldig is. In het strafrecht kan een dagvaarding ook nietig worden verklaard Noodweer – Het plegen van een strafbaar feit om jezelf of een ander te beschermen tegen een onmiddellijke bedreiging. De verdediging mag niet verder gaan dan noodzakelijk is. Wanneer noodweer is vastgesteld, is er geen sprake van een strafbaar feit.

Heuvelmans Advocaten Burg. van Rijnsingel 15 5913 AN Venlo Tel. 077 39 82 100 Fax 077 35 13 166 www.heuvelmansadvocaten.nl

ADVOCATEN

De talloze reacties tonen aan dat deBonjo goed wordt gelezen. Ook goed voor onze adverteerders!

BONJOBAJESPUZZEL 1

2

3

12

4

5

7

8

9

16

20

17

11

18 22

21

24

23 25

26

27

30

29

31

28

32

33

34 36

37

38

39

43

44

47

48

55

64

41

49

57

42

46

45

50

52

56

61

35 40

51 54

10

14

13 15

19

6

53

58

59

62 65

60

63 66

BUZING Puzzels

Horizontaal 1. Kleurentelevisie - 4. Bibliotheek - 6. Bengel - 12. Begroeting - 14. Thuisloze Sierverpakking - 18. Slotwoord - 19. Landbouw-- 15. Oppervlakt 1. Kleurentelevisie15. - 4.Oppervlaktemaat Bibliotheek --6.16.Bengel - 12. Begroeting - 14. Thuisloze 22.- Stortplaats - 23. Noot - 24. Grondbezit - 25. het land halen Persoon- 16. Sierverpakking 18. Slotwoord - 19. Landbouw 22.Van Stortplaats - 23.- 27. Noot - 24. Grondbez zojuist ingesloten gevangene. Hij legt hemVan de regels uit enhalen lijk vnw. - 28. Van eenvnw. - 29. Soort - 31. Draagband het land - 27. Persoonlijk - 28. verlichting Van een - 30. 29.Motorschip Soort verlichting - 30. Motorschip zegt tot besluit: ‘U kunt hier meedoen aanDraagband een aantal werk34. Boerderijdieren - 36.Roem Roem -- 40. - 41.- 41. Economische gemeenschap - 34. Boerderijdieren - 36. 40.Bolgewas Bolgewas Economische gemeenschap (a zaamheden, de meesten werken hier. ‘Wat43. zoudt u willen (afk.) - 43. Akkerbouw - 46. Beroep - 47. Lofdicht 48. Zware bijl - 49. Hooistapel Akkerbouw - 46. Beroep - 47. Lofdicht - 48. Zware bijl --49. Hooistapel - 50. Oosterse naam doen?’ ‘Nou meneer, als het u het zelfde blijft, ik heb altijd 50. Oosterse naam 51. Briefaanhef 52. Speelkaart 53. Vrije Universiteit - - 59. Briefaanhef - 52. Speelkaart - 53. Vrije Universiteit - 54. Hemellichaam - 57. Vogel zeeman willen worden! 54. Hemellichaam 57. Vogel 59. Rekenkundige bewerking 61. Griekse godin Rekenkundige bewerking - 61. Griekse godin - 62. Verharde huid - 63. Ellende - 64. Niet parker 62. Verharde huid 63. Ellende 64. Niet parkeren 65. Levenslucht 66. Spat. 65. Levenslucht - 66. Spat. ‘Ik heb zowel goed nieuws als slecht nieuws,’ zei de advocaat die een echtscheidingszaak behandelde. ‘Ik kan best wat goed Verticaal nieuws gebruiken,’ verzuchtte zijn cliënt. ‘Wat is het?’ ‘Uw 1. Boos - 2. Overdreven - 3. Egaal - 4. Landman - 5. Ter herinnering - 6. Italiaanse Verticaal vrouw heeft haar eis dat uw toekomstige erfenis onder de omroep - 7. Aankomend - 8. Gereed - 9. Afkomst - 10. Zoogdier - 11. Heroptreden Boosnieuws?’ - 2. Overdreven - 3. dier Egaal 4. Landman - 5. Ter(afk.) herinnering 6. Italiaanse omroep - 7. boedelscheiding valt ingetrokken.’ ‘En het1.slechte - 13. Dood - 14.- Zet - 16. En omstreken - 17. Soort-landbouw Aankomend 8. Gereed 9. Afkomst 10. Zoogdier 11. Heroptreden 13. Dood dier ‘Na de scheiding trouwt ze met uw vader.’ 20. Hiervan wordt biodiesel gemaakt - 21. Grote schop - 22. Veefokkerij - 26. Zijne- 14. Zet En omstreken (afk.)Majesteit - 17. Soort landbouw - 20.- Hiervan wordt biodiesel gemaakt - 21. - 27. Maand - 32. Koor 33. Plus - 35. Visgerei - 36. Tanden reinigen - Grote sch 22. Veefokkerij 26. Zijne Majesteit 27. Maand 32. Koor 33. Plus 35. Visgerei Verdachte tegen rechter: ‘Edelachtbare, als u mij de tijd geeft, 37. Plaats in Overijssel - 38. Met dank - 39. Dierenverblijf - 41. Schouderbelegsel- 36. Tand reinigenonschuldig - 37. Plaats- 42. in Overijssel - 38. Met dank - 39. Dierenverblijf - 41.- 49. Schouderbelegsel - 42 kan ik zonder problemen aantonen dat ik absoluut Huilebalk - 44. Zangstem - 45. Verenigde Staten - 46. Vogel Dwaas - 44. - 45. - 46. Vogel 49. Dwaas 51.Loofboom Leraar - 52. Wild ben!’ Rechter: ‘Goed, dan veroordeel ik u Huilebalk tot twintig jaar, datZangstem 51. Leraar - 52.Verenigde Wilde haver Staten - 53. Kledingstuk - 55. -Bovenste deel -- 56. haver - 53. Kledingstuk - 55. Bovenste 56. Loofboom 57.Roem Hert- 62. - 58. moet genoeg zijn.’ - 57. Hert - 58. Bergweidedeel - 59.- Aanwijzend vnw. --60. EnBergweide dergelijke - 59. Aanwijzend vnw. -(afk.) 60. Roem - 62. En dergelijke (afk.) - 63. Militaire Politie. - 63. Militaire Politie. Rechter: Meneer Jansen, na bestudering van alle omstandigOplossing puzzel, zie pagina 02. heden heb ik besloten om uw vrouw 300 euro alimentatie per week toe te kennen. Meneer Jansen: Heel fideel van u, edelachtbare. Ik zal zelf K T V B I E B R A K K E R in de ook proberen om haar af en toe wat geld te sturen. W E L K OIets M bijzonders D A K Lmeegemaakt O Z E

Horizontaal

Er rijdt een man over de snelweg. Hij rijdt zo’n 150 kilometer per uur. Hij wordt opgemerkt door een politieporsche die de achtervolging inzet. De man gaat steeds harder rijden: 170, 180, 190 kilometer per uur. Maar uiteindelijk wordt hij door de politie klem gereden. ‘Waarom rijdt u zo hard?’ vraagt de politie-agent. ‘Tja,’ zegt de man: ‘Vorige week is mijn vrouw er vandoor gegaan met een politie-agent. En nou was ik als de dood dat je haar terug kwam brengen.’ ‘Ik krijg de laatste tijd steeds dreigbrieven en ik weet niet wat ik daarmee aan moet.’ ‘Ga er eens mee naar de politie, daar weten ze er wel raad mee.’ ‘Nou...... dat weet ik niet, ze komen van de belasting.’ Twee Belgische politiemannen vinden in het park twee bommen. Die willen ze naar de commissaris brengen. Als ze in de auto zitten zegt de een tegen de ander: ’Wat doen we als er een ontploft?’ ‘Dan doen we net of we er, maar een hebben gevonden.’ De jeugdige vrouwenveroveraar zit lui onderuitgezakt in zijn sportwagen, met zijn rechterarm om de schouders van het meisje naast hem. Hij stuurt met zijn linkerhand. Een agent houdt hem aan. ‘Je moet allebei je handen gebruiken,’ zegt hij. ‘Dat kunt u nu wel zeggen, maar hoe moet ik dan sturen? De directeur van een gevangenis heeft een gesprek met een

STUUR IN!

‘Wat zijn de uitspraken van de rechtbank bij echtscheidingen toch onrechtvaardig,’ klaagt Marie. ‘De rechter heeft de kinderen aan mijn man toegewezen en ze zijn niet eens van hem.’

bajes? Schrijf jeAgedichten songteksten? A R E of E T U I A MMaar E N ook tekeningen of cartoons en een A K echte K E Rbajesmop B O U W zijn V van A A harte L T welkom bij D O ze N A deBonjo. I E R F R Bonjo. Wij plaatsen dan in O O G S T E N

M E

T L M S B R E T E L Bonjo, Postbus 10109, 1001 EC Amsterdam. Z K O E I F A A M H U I L A N D B O U W S O D E A K S M IJ S L S A A S

E N E E L O P T A V U

V E E R E G E R L I E


32

Betrokken

deBONJO augustus 2013

Deskundig

Bereikbaar • We speak English

Alle strafzaken en penitentiaire zaken, ook PRO DEO

• Wir sprechen Deutsch

Bel gratis 0800 - STRAFZAAK (787 239 225) of buiten kantooruren 06 53 56 24 78

• Hablamos Español • Nous parlons Français

Overtoom 296 | 1054 JC Amsterdam | www.vanoostenadvocaten.nl

Zware criminelen levenslang in de gaten houden Den Haag – Zware criminelen kunnen na hun vrijlating in het uiterste geval levenslang onder intensief toezicht komen te staan. Dat moet voorkomen dat ze weer op het slechte pad geraken en ervoor zorgen dat kan worden ingegrepen als dat toch dreigt te gebeuren.

bod of meldplicht inhouden, maar het kan ook inhouden dat mensen verplicht worden te verhuizen of dat hen ver-

boden wordt zich ergens te vestigen. Dat laatste kan bijvoorbeeld worden bepaald als een dader in de buurt van

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe van staatssecretaris Fred Teeven. Het gaat om mensen die zijn veroordeeld wegens zware geweld- en zedenmisdrijven en tbs-gestelden. De rechter kan een toezichthoudende maatregel opleggen voor een periode van twee tot vijf jaar. En die kan hij na afloop telkens weer verlengen. Het kan betekenen dat een gebiedsge-

zijn slachtoffer woont. Verder kan een verbod op het drinken van alcohol en het gebruiken van drugs worden opgelegd. Om te voorkomen

dat deze delinquenten aan de slag gaan bij kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen of daklozen, kan ook een verbod worden opgelegd om bepaald vrijwilligerswerk te doen.

Advocatenkantoor Van Stratum

‘SPECIALIST IN STRAFZAKEN’ tevens ‘CASSATIESPECIALIST’ mr. M. van Stratum Wassenaarseweg 4 2596 CH Den Haag telefoon 070 360 81 00 mobiel 06 109 149 44

e-mail mvanstratum@advocatenkantoorvanstratum.nl website www.advocatenkantoorvanstratum.nl

DE TOP VAN DE NIEUWE GENERATIE STRAFRECHTADVOCATEN

ADVOCATENKANTOOR

VA N DER W EIDE Johannes Verhulststraat 113 1071 MZ Amsterdam telefoon 020 67 27 838 fax 020 67 27 839 mobiel 06 46 02 39 69 info@advocatenkantoorvanderweide.nl www.advocatenkantoorvanderweide.nl

mr Lidewij Wachters & mr Tim Bodewes

mr Richard van der Weide de pitbull onder de pleiters

2013 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you