Page 1

Krant over detentie en strafrecht Jaargang 8 nr. 1 februari 2013 Verschijnt 6x per jaar

Uitgave van Bonjo, Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam. Tel. 020 6659420 e-mail info@bonjo.nl

Bejegening van bezoekers in Nieuwegein ronduit grof

Nederland kan mensenrechtentoets niet doorstaan

AMNESTY INTERNATIONAL: VREEMDELINGEN WORDEN GEMARGINALISEERD EN GECRIMINALISEERD detentie niet als criminelen zouden moeten worden behandeld. Nazarski: ‘Hoog tijd dat Timmermans eens gaat praten met de justitiebewindslieden Teeven en Opstelten, zodat die ietsjes meer begrip krijgen voor mensenrechten en dat ze ervoor zorgen dat dit hier ophoudt.’ Bij verschillende vreemdelingendetentiecentra worden maandelijks wakes gehouden. In de zes weken voor Pasen wordt op Schiphol elke week ook een bijeenkomst gehouden.

Door Paul Grijpma Schiphol – Directeur Eduard Nazarski van Amnesty International staat met de rug naar het splinternieuwe vreemdelingendetentiecentrum op Schiphol. Voor hem staan zo’n 300 demonstranten die uiterst verontwaardigd zijn over wat er in de vreemdelingendetentiecentra gebeurt. De demonstranten hebben spelletjes, woordenboeken en bloemen meegebracht voor de bewoners van het Justitieel Complex Schiphol, goed voor 767 bewoners. Dat zijn bolletjesslikker, asielzoekers in afwachting van een verblijfsvergunning en vreemdelingen die zullen worden uitgezet. Er zitten er ook op vliegveld Zestienhoven, Zeist en in Alphen aan de Rijn. Directeur Nazarski begint mild: ‘De nieuwe centra zijn beter geschikt. Allerlei noodvoorzieningen en het vele kunst- en vliegwerk in de oude onderkomens is voorbij. En er is hier binnen meer aandacht voor de bejegening van de mensen.’ En dat was volgens Nazarski ook noodzakelijk. De situatie die daar bestond met die bolletjesslikkers kon echt niet. Gewoon opsluiten en daarna zien we wel.’ Maar dan komt Nazarski met de kritiek: ‘Ons eerste punt van zorg is dat de regering wil dat illegaliteit strafbaar wordt. Dat betekent dat mensen zonder verblijfsvergunning gemarginaliseerd raken en gecriminaliseerd worden. En de mensen worden opgesloten. Vrijheidsbeneming, een ontzettend zwaar middel, dat wordt ingezet tegen mensen die géén strafbaar feit hebben gepleegd. We brengen ze onder een regime dat bijzonder zwaar is, bijzonder streng, bijzonder sober en afschrikwekkend.

03

05 Bezuinigen op ouder- en kinddagen niet handig

08 Ex-gedetineerde wetenschapsfilosoof demythologiseer het denken over gevangenissen

10 Schrijnend hoe er met veroordeelden wordt omgesprongen

15 Gedetineerden worden gepakt in eigen supermarkt

16 Opleidingsniveau van bewaarders onvoldoende

En dat gebeurt in ons eigen land met 6000 mensen per jaar, onder onze eigen ogen.’

Handboeien en broekstok De Amnesty Internationaldirecteur is van de feiten: 16 per dag worden mensen in tweepersoonscellen opgesloten. Er zijn geen educatieve activiteiten, er is geen recht op werk, geen internet, geen social media en geen eigen mobiele telefoon. Je krijgt hooguit twee keer per week bezoek, maar dat dan wel onder toezicht. Wie naar een ziekenhuis of naar de rechtbank moet, krijgt handboeien om en soms komt er ook een broekstok aan te pas. Wie terugkomt wordt weer gevisiteerd. Verlof voor het overlijden van een familielid of voor een bevalling wordt vaak niet gegeven.

19

mans zei meer. Hij nodigde de Franse mensenrechtenactivist Ed Thorpe uit en zei ‘dat als je kritiek hebt op andere landen, dat je dan ook open moet staan voor kritiek op de mensenrechten in eigen land.’ En kritiek is er. Van het Committee of prevention of torture, een international erg hoog gezelschap, dat al herhaalde malen heeft gezegd dat dat wat hier gebeurt, de toets van de mensenrechten niet kan doorstaan. De Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Nationale Ombudsman in Nederland hebben ook kritiek geleverd. En Europa zegt dat vreemdelingen in

Boekbesprekingen

21 De gevangenis een evenwichtsbalk

25 Contactadvertenties

28/29 Berichten uit de bajes

31 Puzzel

32

De penoze heeft gekozen:

SANDER JANSSEN ‘STRAFRECHTADVOCAAT VAN HET JAAR’

En dan zijn op deze protestdag de politici aan de beurt. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken stelde in een toespraak en ook bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken dat mensenrechten centraal staat in het beleid. Dat is een goede zaak, vindt Nazarski en vinden ook de demonstranten. En Timmer-

Chef-kok John Smeets schrijft kookboek tijdens detentie Verder diverse artikelen, alles wat met de bajes samenhangt en natuurlijk de columns en advertenties van onze topadvocaten. Doe er je voordeel mee! En laat Bonjo je mening weten.

De drie trotse winnaars, ( L > R) Mark Teurlings, Sander Janssen en Yehudi Moszkowicz.

Amsterdam - Sander Janssen, onder andere advocaat van Jesse Remmers, volgens justitie de hitman in het Liquidatieproces, is volgens de website Camilleri de beste strafrechtadvocaat van 2012. Dit keer geen lijstje van vakbroeders die uit hun midden kiezen, maar een lijst samengesteld door ‘mensen met een zekere naam en faam binnen het criminele milieu’, aldus de crimesite. De totstandkoming van deze top tien

roept natuurlijk vraagtekens oproept. Wie waren dan die mensen uit het milieu en hoeveel van hen hebben zich over de lijst gebogen? Het blijft geheimzinnig. De lijst werd in restaurant Momo in Amsterdam gepresenteerd. Winnaar Sander Janssen proostte daar op de overwinning met de nummers twee en drie, respectievelijk Mark Teurlings en Yehudi Moszkowicz. De heren merkten wel op dat wat hen betreft ook de collega’s Stijn Franken en de gebroeders Anker op de lijst hadden gemoeten. (zie verder pagina 24)

Wil je bezoek? Bel Bonjo

020 665 94 20

Vrijwilligers komen bij je langs door heel Nederland om je verhaal te horen, voor een luisterend oor, een steuntje in de rug.

Een frisse blik op uw strafzaak? Als er iets in zit, halen wij het eruit! Onze gedetineerde cliënten kunnen ons gratis bereiken op 0800-933 64 64 (0800-WEENING) WIJ STREVEN ER NIET ALLEEN NAAR OM DE BESTE ADVOCAAT TE ZIJN BINNEN DE RECHTZAAL, WIJ BIEDEN OOK GRAAG SERVICE ERBUITEN.


02

Op deze plaats, verdeeld over de krant, treft u de lidorganisaties van Bonjo aan.

BonjoBajesBulletin februari 2013

Een nieuwe generatie advocaten staat te trappelen

ADVOCAAT HENDRICKX HOUDT NIET VAN HUILIEHUILIES Door Paul Grijpma

Hoe zit dat met de verdragen, wat zijn de contacten van de recherche met de collega’s in andere landen?’

Utrecht – Een zelfverzekerde man komt zijn kantoor binnen, Wouter Hendrickx, 34 jaar en advocaat in Utrecht. Hij komt net van het Hof in Amsterdam waar hij een jongeman heeft bijgestaan die verdacht werd van een bedrijfsinbraak. Die had al elf dagen vastgezeten, maar mocht na een schorsing naar huis. De rechter vond het echter nodig nog eens 120 uur werkstraf te geven. Dus in hoger beroep.

s

Ik vind dat ik mijn bijdrage lever. Ik doe geen rare dingen, ik lieg niet, ik marchandeer niet, ik verdedig mijn cliënt. Kijk, als justitie zorgt voor een goede voorbereiding van zijn zaak, dan gaat het precies zoals het systeem moet werken. Maar als een officier van justitie of de politie staat te prutsen

4. Pias - 5. Opstootje - 7. Wat roert maart? - 8. Vast - 11. Neon - 12. 4. Vrucht - 16. Inwendig orgaan - 18. Wilde haver - 20. Engels bier - 22. laats in Gelderland - 24. Bouwland - 25. Kabelband brengt skiërs Uitroep om aandacht - 28. Van onderen - 29. Burgerlijke stand (afk.) alle sloep - 36. Biersoort - 37. Verlaagde toon - 39. Natuurlijke 41. Pel - 42. Kleintje - 43. Raamscherm - 44. Grootmoeder - 46. sche gemeenschap (afk.) - 48. Figuur uit kindersprookje - 51. fk.) - 52. Van een - 53. Greenwichtijd - 54. Fries riviertje - 55. nroerend goed - 58. Regiment infanterie - 59. Cable News Network (afk.)

Niet huiliehuilie doen

3. IJsbazen in Friesland - 4. Deel van de Bijbel - 5. Pook - 6. Bijbelse ige sneeuwbui - 9. Wordt gebruikt voor de neus van een sneeuwpop - 10. at in het ijs - 15. Hondengeluid - 17. Hetzelfde - 19. In orde - 21. Bajes luid van schaap - 30. Schuilplaats voor skiërs - 32. Mobiele telefoon 34. Warme wijn - 35. Deel van fuik - 38. En omstreken (afk.) - 45. Troep . Landbouwwerktuig - 50. Persoonlijk vnw. - 52. Bedrijfsvorm - 56. nt - 58. Noot - 59. Compagnon (afk.) - 60. Op onze rekening - 61.

Hendrickx was nog geen advocaat toen, maar kijkt graag even naar de jaren tachtig. ‘Er was een heel andere sfeer in de rechtspraak, veel meer aandacht voor resocialisatie. Je had toen ook minder advocaten, nu zijn het er echt veel meer. Oké, de bevolking groeit dus meer advocaten, maar er is meer aandacht voor strafrecht.

Oplossing BonjoBajesPuzzel, op pagina 31. R E P A L W K I W I E A N L I F T E B S R E K W I O H O R U T I T J E L C N N O C H T

Spierballen vertoon.

Wouter Hendrickx studeerde rechten in Utrecht, deed mee aan het televisieprogramma ‘de nieuwe Moszkowicz’, waarmee een stageplaats op het kantoor van Bram Moszcowicz in Amsterdam te verdienen viel. Hij werkte ruim 4 jaar bij het Utrechtse strafrechtkantoor Louwerse en Van der Velde en leidt nu met twee andere kompanen, Dennis Vlielander en Ronald van der Graaf, een kantoor aan de Muntkade in Utrecht. ‘We zitten hier in totaal met 12 man. Een verbouwing

en te sjoemelen, dan komt er wel eens iemand vrij die wellicht niet vrij had mogen komen. Maar als iemand gewoon een straf krijgt die hij verdient, dat zeg ik: Niet huiliehuilie doen, ‘if you can’t do the time, don’t do the crime’. Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Dan moet je een moedertype als advocaat zoeken. Bij mij in de praktijk durf ik te zeggen dat 80% van de cliënten een lagere straf krijgt dan dat de 0fficier van justitie eist ’ Hendrickx heeft een paar moordzaken lopen. ‘Daaraan werkt wel de crème de la crème van de recherche. Daar zitten de beste mensen van de politie op en die maken onderzoeken ook helemaal af. Die zoeken ook naar alternatieve scenario’s en proberen deze te elimineren. Ik heb nu een zaak in Zutphen waar een pracht onderzoek aanhangt. De zaak kan nog alle kanten op, maar het onderzoek van politie is gewoon van hoge kwaliteit. Dat betekent voor mij, dat ik alles uit de kast moet halen. De grotere landelijke zaken in verband met drugsdelicten , waarbij justitie allerlei structuren ziet, dat is interessant, los van de vraag of het klopt en los van de vraag hoe die structuren dan zijn en of ze juist worden uitgelegd. Internationale zaken zijn ook boeiend.

N A R R T P B W O T A L K S K I E I K P IJ G I E S L N O P U K R H E E U W W G T E E G R I E D E N T

Kwartje gevallen

binnenkort moet er toe leiden dat alles straks netjes in de kasten staat, gewoon een upgrade van het kantoor’ Op de middelbare school is bij Hendrickx het kwartje gevallen. Nee, hij wilde toch geen journalist worden, maar advocaat. Een advocaat die bescherming biedt tegen het grote overheidsapparaat. Tijdens de studie heeft dat rechtvaardigheidsgevoel vorm gekregen. ‘Ik kon nog kiezen tussen boeven vangen of ze verdedigen. Ik koos voor de verdediging. Het heeft iets romantisch, maar dat is in de praktijk, natuurlijk toch echt anders. Maar ik moet zeggen, ik geniet van mijn werk. Vooral van het omgaan met mensen die in de problemen zitten, ze helpen met een goed plan de verdediging te voeren. Op die manier heeft die persoon ook weer vertrouwen in de zaak en zijn toekomst

V R A A Y O E N H V O O F D A E S N E O S T

Wat vroeger bijvoorbeeld geregeld werd met ouders, komt nu voor de rechtbank. Op school kreeg je op je flikker van de directeur en de ouders waren daarbij. Nu krijg je aangifte van benadeelde partijen met advocaten aan alle kanten. Vroeger zei een agent, of veldwachter, dat je onbeschoft was en dat hij naar je ouders zou gaan. Dan kreeg je thuis een pak rammel en huisarrest. Maar dat mag niet meer hè? Hendrickx moet lachen. ‘Je hebt meteen de jeugdzorg er bovenop. Er is een klimaat waar de regeltjes op de voorgrond komen, in plaats van de normen en waarden waar iedereen zich aan zou moeten houden.’

S S T N E E R E U I W V G L S A M A G V N O L F

Wouter Hendrickx.

S N I E D E U W P I L O M E E G U T E

Aan de hand van deze op zich relatief kleine zaak slaat Hendrickx aan het filosoferen omtrent het strafrecht. ‘Er zijn telkens golfbewegingen, net als een conjunctuur. Die gaan van links naar rechts en dan bedoel ik met links meer rechten voor de verdachte en meer bescherming tegen de overheid. En rechts zie ik dan even in verband met de spierballentaal over ‘stevig aanpakken’. Dat laatste is nog steeds aan de orde, hoewel ik een lichte afname bespeur. Maar die harde taal is iets van de laatste jaren, zeker in de rechtspraak. Ook onder premier Balkenende, met als minister van justitie, Hirsch Ballin, die uit een soort christelijke gedachte echt voor het harde aanpakken was, oog om oog, tand om tand.’

Niveau zal hoger worden Hendrickx en zijn kantoorgenoten willen uitstralen dat zij zich opmaken om de gevestigde orde van advocaten, de grote jongens, op te volgen. ‘Ja, dat willen wij uitdragen en daarom adverteren wij onder meer ook in het BonjoBajesBulletin. We willen horen bij de generatie die het over tien jaar voor het zeggen heeft. Er gaat heel veel gebeuren. De oude jongens, Spong, Moszkowicz en de zijnen, zijn dan waarschijnlijk met pensioen. Ik denk dat het speelveld breder zal worden. Er zijn al wel veel goede jonge advocaten. Ik hoor vaak van gedetineerden dat ze een k..-advocaat hebben gehad. En als je dan vraagt wat ze daar dan mee hebben besproken , zeggen ze: ‘Niks, geen idee.’ Meestal heeft een gedetineerde geen idee van wat zijn advocaat gaat doen. Voor ons is het klip en klaar: je moet een plan hebben dat er voor zorgt dat de rechter jouw cliënt anders gaat zien dan dat hij in het dossier naar voren komt. Er zijn cliënten die hun advocaat nooit zien. Dat zal de komende jaren zeker veranderen door de concurrentie. Dat betekent dat de advocatuur een tandje bij moeten zetten en dat het niveau hoger zal worden. Ja, en dan zal justitie mee moeten groeien. We moeten er keihard tegenaan. Ten opzichte van de rechtbank hebben we een verantwoordelijkheid, maar ook ten opzichte van onze cliënten en natuurlijk van ons zelf.


Adviesbureau Criminologie, Eemnes AHAG Administratieve Hulp Achterblijvers Gedetineerden, Eindhoven Bakboord, Den Haag

BonjoBajesBulletin februari 2013

Voorzitter BONJO toegang geweigerd

BEJEGENING VAN BEZOEKERS IN NIEUWEGEIN RONDUIT GROF Nieuwegein - Soms wordt een mens verrast door wat hij tegenkomt. Dat geldt voor mij als relatieve outsider in het bezoeken van gedetineerden meer dan voor mensen die daar meer ervaring mee hebben . Zo waren we een tijdje geleden met zijn tweeën van het Bonjokantoor in de PI Nieuwegein. We hadden een afspraak met een medewerker maatschappelijke dienstverlening (mmd’er) daar en via haar met een gedetineerde, waar problemen mee waren rond huisbewaring. Die moesten we rondpraten. Nu ben ik het laatste jaar heel frequent in allerlei PI’s geweest. Nooit problemen gehad. Maar dan ging ik op een bepaalde manier altijd via de personeelskant. En natuurlijk! De hele veiligheidsprocedure geldt ook voor mij. Maar dat ging altijd goed.

Machtspelletjes Mijn beeld van bezoek in PI’s was daardoor heel positief. Tot het bezoek in Nieuwegein. Ik schets de situatie. Vijf mannen achter het glas. En nerveuze vrouwen en ouders aan de bezoekerskant. Met verbazing nam ik de machtspelletjes van de mannen achter het glas waar. Terwijl het toch eigenlijk heel simpel is. Er wordt gekeken of iemand aangemeld is, iemand identificeert zich en dan kan hij door. Tot mijn verbazing kwamen mensen een uur eerder, want zoveel tijd neemt het binnen laten in beslag. Anders gaat het van de bezoektijd af. Wij zelf kwamen – met enige vertraging en na enig duwen van mij – redelijk snel binnen. Tot zich een probleem voordeed. Ik heb na een ooit gebroken been een plaat in mijn bovenbeen. Dat weet ik en dat meld ik dus altijd. Dan komt men met zo’n staaf, houdt die langs mijn been en constateert dat het goed is. In Nieuwegein hebben ze zo’n staaf klaarblijkelijk niet. Men koos voor fouilleren. Braaf aan meegewerkt. En toen door. Een beetje lacherig. De

PI Nieuwegein.

voorzitter van Bonjo wordt gefouilleerd. Een mooi verhaal voor kantoor.

Klantvriendelijker Een paar weken later moest ik er voor dezelfde gedetineerde weer zijn. Weer grote drukte bij het meldloket. En veel verwarring. Ik legde mijn benieuwde oor te luisteren. Dan hoor je zaken als: ik heb me aangemeld. Hoe lang geleden, komt dan de vraag terug? Ik hoorde zowel twee als drie dagen. Dat is te kort. U moet minstens een week van tevoren zich aanmelden, anders komt het bij ons, vijf mannen achter het glas, niet terecht. Ik denk dan: bel even naar waar de aanmelding plaats vindt, check het en als er inderdaad aangemeld is, laat mensen binnen. Maar neen: u komt er niet in. Vrouwen met kinderen, een oudere man (een vader). Ik begrijp daar niets van. Kan het niet wat klantvriendelijker? Er is veel over bejegening van gedetineerden gesproken en geschreven de laatste tijd. Bejegening van relaties hoort daar blijkbaar niet bij.

Voorschrift is voorschrift Na dus heel lang wachten, was ik zelf aan de beurt. Identiteitsbewijs. Lang wachten (minuut of tien) om te kijken of ik was aangemeld. Dan weer checken bij de mmd’er die mij aangemeld heeft. Je bent er zo een kwartier mee

kwijt. In de Tweede Kamer moet je je ook melden of laten melden. Op ministeries ook. Dat staat dan in het systeem. Door dus. Waarom dat in PI’s niet kan, is mij een volslagen raadsel. Gelukkig mocht ik uiteindelijk door. Maar ja, die plaat in mijn been. De vijf heren achter het glas hadden maar één oplossing. U komt er niet in. Geen fouilleren deze keer. Men bleef achter het glas. Geen staaf om na te gaan of er een plaat zit. Neen: in de voorschriften staat dat u een bewijs van plaat bij u moet hebben. Dus geprobeerd de mmd’er naar boven te krijgen. Die deed het niet. Bovendien werd me duidelijk gemaakt dat dat niet zou helpen. Voorschrift is voorschrift. Ik heb veel geleerd van die twee bezoeken langs de bezoekersafdeling. Machtsgedrag, bureaucratie, makkelijk en soepel bezoekers terug sturen. Alles wat je niet zou moeten doen in een PI. Inmiddels heb ik het ziekenhuis in het archief zo’n tien jaar terug laten zoeken. En ja, zelfs zonder elektronisch patiëntendossier is mijn operatie achterhaalbaar. Kost moeite voor zo’n ziekenhuis, maar die hebben geleerd dat klanten klànten zijn en dat je je best voor hen doet. Dat moeten de mannen achter de ramen bij PI Nieuwegein nog leren.

03

COLUMN Serge Weening

Kent uw recht

Over het instellen van hoger beroep, ook wel appelleren genoemd, moet niet al te lichtvaardig gedacht worden. Voordat u het weet, valt uw straf hoger uit dan in eerste aanleg. Vandaar de uitspraak: appelleren is riskeren. Ik denk dan ook dat het van belang is dat u gebruik maakt van alle wettelijke mogelijkheden die er zijn, om de zaak zoveel mogelijk naar uw hand te zetten. Als de officier van justitie niet eveneens in hoger beroep gaat, heeft u tot op de dag van de zitting de mogelijkheid om het hoger beroep weer in te trekken. U heeft na uw uitspraak bij de rechtbank in beginsel 14 dagen de tijd om hoger beroep in te stellen. Het hoger beroep wordt behandeld door een gerechtshof. Binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep, kunt u een appelschriftuur indienen. Dat is een document waarin u kunt aangeven waarom u in hoger beroep wilt gaan, maar ook of u nog onderzoekswensen heeft. U kunt bijvoorbeeld nog getuigen opgeven die iets over uw zaak kunnen verklaren. U kunt daar ook mee wachten tot een later moment, of misschien zelfs tot de zitting, maar dan is de kans groter dat het hof zal zeggen dat het niet noodzakelijk is om de door u gewenste getuigen te horen. Indien u de getuigen echter binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep heeft opgegeven, moeten het wel heel onredelijke getuigen zijn, wil het hof uw verzoek afwijzen. Vervelend aan het hoger beroep is dat het vaak een maand of 6 duurt, voordat uw zaak behandeld wordt door het gerechtshof. Eigenlijk is het zonde om al die tijd niets te doen. Er bestaat immers een mogelijkheid om in die tussentijd alvast getuigen te horen via de rechter-commissaris. Op verzoek van de verdediging kan de rechter-commissaris nader onderzoek verrichten. Overigens houdt dit in dat naast een verzoek om getuigen te horen, ook verzoeken tot het verrichten van andersoortig onderzoek kunnen worden gedaan. U voorkomt met deze procedure dat er op de eerste zitting in hoger beroep discussie gaat ontstaan over de vraag of een getuige wel of niet gehoord moet worden. Als het hof het dan met uw verzoek eens is, zal dat vaak betekenen dat de zaak weer een maand of drie wordt uitgesteld. Een bijkomend voordeel van zo’n procedure is dat u het hoger beroep nog kunt intrekken als een getuige toch niet zo gaat verklaren als u gehoopt had. U ziet, er is veel waarmee uw advocaat rekening moet houden om het hoger beroep van uw strafzaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Mr. Serge Weening, strafrechtspecialist, Maastricht

Jaap Brandligt

Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht. U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze ‘piketadvocaat’ hoeft helaas geen deskundige te zijn op het gebied van strafrecht. Sommige advocaten doen maar een paar strafzaken per jaar. Natuurlijk volstrekt onvoldoende om deskundig te worden en te blijven op strafrechtelijk gebied. Zo kan het gebeuren dat de advocaat die u bijstaat in uw strafzaak zich voornamelijk bezighoudt met familierecht. Wij vinden dit een onwenselijke situatie. Regelmatig nemen wij zaken over van andere advocaten. Vaak zijn wij daarbij geconfronteerd met dossiers waarin men steken had laten vallen. Ons kantoor behandelt uitsluitend strafzaken. Uw dossier wordt bij ons niet door één advocaat, maar door een team van specialisten zorgvuldig onder de loep genomen. Wij verdiepen ons voortdurend in de laatste ontwikkelingen op strafrecht gebied. Wij beseffen dat onze gedetineerde cliënten regelmatig bezocht willen worden om de voortgang van hun zaak te bespreken. Wij voldoen aan die behoefte! Ons kantoor is betrokken bij grote strafzaken, maar of u nu verdacht wordt van fietsendiefstal of van moord; wij zien in elke zaak het belang van een goede verdediging.

Zit u helemaal vast, of komt u er even niet meer uit?

Wij treden op in het hele land en doen dat ook op basis van toevoeging (pro deo). Goede rechtsbijstand hoeft dus niet duur te zijn! Neem vrijblijvend contact met ons op: Weening strafrechtadvocaten, telefoon 043 - 3 500 262. Wilhelminasingel 97, Maastricht, Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

w w w. s t r a f re c h t a d v o c a t e n . n l


04

Belangenvereniging Druggebruikers MDHG Amsterdam Bezoekersgroep PI de Dordtse Poorten, Dordrecht Bezoekersgroep Oosterhoek/Grave Nijmegen

Wet herziening ten voordele De wet herziening ten voordele die per 1 oktober 2012 van kracht is geworden, verruimt de mogelijkheden tot herziening van een afgesloten strafzaak. De hoofdpunten van de verruiming zijn: een ruimere definitie van het ‘novum’; de mogelijkheid bij veroordelingen wegens zeer ernstige delicten ter voorbereiding van een herzieningsaanvrage aan de procureur-generaal te verzoeken naar bepaalde feiten nader onderzoek te doen. In de nieuwe wet wordt het novum niet langer beperkt tot een nieuwe feitelijke omstandigheid. Onder ‘novum’ kunnen nu ook nieuwe inzichten van deskundigen vallen. Met de huidige ontwikkeling van forensische technieken spelen de verklaringen van deskundigen met name in zware zaken vaak een grote rol. Dat betekent dat veranderingen van inzichten van de deskundigen onder invloed van de wetenschappelijke ontwikkeling van belang kunnen zijn voor de beantwoording van de vraag naar de mogelijke onjuistheid van een rechterlijke beslissing. Nieuwe deskundigeninzichten over feiten die al bekend waren kunnen onder de nieuwe herzieningsregeling onder omstandigheden grond voor herziening opleveren. Daarbij moet het wel nog steeds gaan om een nieuw gegeven dat het ernstige vermoeden doet ontstaan dat de rechter tot een ander oordeel zou zijn gekomen als hij daarvan had geweten. De regeling van de herziening tot 1 oktober hield in dat de veroordeelde die om herziening vroeg zelf het nieuwe bewijsmateriaal moest presenteren dat volgens hem tot herziening zou moeten leiden. Daarvoor was soms onderzoek nodig – bijv. DNA-onderzoek aan bepaalde voorwerpen – waarvoor de wetgeving op het gebied van de herziening geen regeling kende. Naar aanleiding

BonjoBajesBulletin februari 2013

OPROEP BONJO AAN PRINSES MAXIMA Amsterdam - Voorzitter Jaap Brandligt van Bonjo heeft een oproep aan prinses Maxima gedaan haar invloed aan te wenden om de contacten tussen gedetineerde moeders en hun kinderen niet te bemoeilijken.

Wellicht gaan er meer celdeuren open.

van de Schiedammerparkmoordzaak zijn er praktische regelingen getroffen om aan dit probleem tegemoet te komen door de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) In te stellen. Deze commissie heeft in enkele grote zaken onderzoek verricht hetgeen in de zaken Lucia de B. en Ina Post heeft geleid tot de indiening van een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. In de nieuwe regeling van de herzieningsprocedure bij de Hoge Raad is in deze leemte voorzien, waardoor de CEAS overbodig is geworden. In de nieuwe wet krijgt de procureurgeneraal bij de Hoge Raad de bevoegdheid om onderzoek te doen naar de vraag of er mogelijk gronden voor een herzieningsaanvraag zijn. Een veroordeelde kan bij de procureur-generaal ter voorbereiding van zijn herzieningsaanvraag een verzoek indienen tot een nader onderzoek naar bepaalde feiten. Het moet dan gaan om zaken waarin de verdachte is veroordeeld voor een feit waarop volgens de wet een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat. Bij toewijzing van het verzoek kan de procureur-generaal een onderzoeksteam samenstellen van politiemensen, eventueel aangevuld met externe deskundigen of leden van het openbaar ministerie. De procureur-generaal krijgt ook de bevoegdheid getuigen door een rechter-commissaris onder ede te laten horen. Voor het indienen van een herzieningsaanvraag of een verzoek tot het instellen van nader onderzoek geldt een verplichte procesvertegenwoordiging: de veroordeelde moet hiervoor een advocaat in de arm nemen.

Amsterdam, 6 december 2012

belangrijk, blijkt uit het onderzoek.

Voor H.K.H. Prinses Maxima,

Het kabinet, i.c. de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is voornemens een groot aantal penitentaire inrichtingen te sluiten. Recentelijk is dat al gebeurd met de P.I Amerswiel, een vrouwengevangenis met een setting die speciaal gericht is op vrouwen met kinderen. Vrouwen worden nu over het land verspreid waardoor de regionale afstand tussen moeders en kinderen vergroot wordt.Daardoor worden contacten tus-

Op 10 oktober 2011 woonde U, Prinses Maxima, in de penitentaire inrichting ter Peel het symposium “Vrouwen in detentie”bij. Tijdens dat symposium werden de positieve resultaten van het project ‘Beter Start’ gepresenteerd. Het project heeft als doel dat vrouwen in detentie worden geholpen met de opvoeding van hun kinderen. Investeren in kinderen is

sen moeders en kinderen minder. Deze maatregel komt bovenop het bemoeilijkte-duurder geworden telefoonverkeer uit de gevangenissen. Ook deze maatregel gaat ten koste van contacten tussen moeders en kinderen. Bonjo dringt er bij U op aan Uw invloed te gebruiken om deze voor moeders en kinderen – en dus voor de resocialisatie van moeders – belemmerende maatregelen niet door te laten gaan. Ik zie uw reactie graag tegemoet Hoogachtend Jaap Brandligt voorzitter Bonjo

ANTWOORD VAN HET HOF `s-Gravenhage, 4 januari 2013

Geachte heer Brandligt, Op verzoek van Hare Majesteit de Koningin bericht ik u, dat uw aan hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima der Nederlanden gerichte brief van 6 december 2012 ter behandeling in handen is gesteld van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De Directeur van het kabinet der Koningin voor deze, Mw. Mr. M.A. Looye

HET PROJECT GEREDE TWIJFEL Het komt vaker voor dan we denken. Iemand zit onschuldig vast want tijdens het politie-onderzoek of in het proces daarna zijn fouten gemaakt. Soms bewust, soms door nalatigheid. ‘Er bestaat geen absoluut bewijs,’ zegt Hoogleraar Peter van Koppen daarover. En daarom zette hij het Project ‘Gerede Twijfel’ op aan de Juridische Faculteit van de Universiteit van Maastricht. Hij was het ook die het initiatief nam voor een drama-serie gebaseerd op het werk van hem en zijn studenten, maar ook op enkele casussen die zij in het verleden succesvol bestudeerden.

En nu is er de dramaserie ‘Gerede Twijfel’. Vijf studenten onderzoeken dossiers, onder leiding van een norse Hoogleraar. Elk van hen staat op een wissel in het eigen leven; ze zijn jong en alles wat ze meemaken is nog zo nieuw. Door geconfronteerd te worden met moord, met moordenaars, met

achterblijvers van slachtoffers, met niet gehoorde getuigen verandert ook hun leven. De zaken in de serie ‘Gerede Twijfel’ zijn allemaal op ware gebeurtenissen gebaseerd, maar vaak hebben de schrijvers namen en plekken veranderd… omdat de feiten soms nog gevoelig liggen bij de betrokkenen.

Producent Bing Film & TV (Ingmar Menning) pakte de handschoen op om van het idee dat Van Koppen bij hem neerlegde een crimi te maken die de kijker straks door heel Nederland zal voeren. Immers, bij de zaken die Van Koppen met zijn groep heeft behandeld speelt de locatie vaak een belangrijke rol. Je hebt het immers over ‘De Puttense Moordzaak’ of ‘De Zaanse Paskamermoord’. Menning ging een samenwerking aan met vrijwel alle regionale omroepen die vervolgens ook intensief betrokken werden bij de ontwikkeling van het project. Lout Donders van Omroep Brabant werd daarin de vooruitgeschoven post, maar

binnen elke regionale omroep waren er ook redacteuren betrokken in het uiteindelijke schrijfproces.

Daardoor ontstond er ook een unieke samenwerking tussen de regionale omroepen die straks samen zorgen voor een soort van landelijke ‘dekking’. Alle omroepen zenden ‘Gerede Twijfel’ op hetzelfde tijdstip uit. Op die manier laat de regionale omroep zien waartoe ze in staat is: het produceren van een kwalitatief hoogstaande drama-serie die sterk regio-gebonden is per aflevering en die dan toch een landelijke uitstraling heeft.Kijk in je programmagids, vanaf april wordt het ook uitgezonden door de publieke omroep. Onder de leiding van gelouterde regisseurs als Hans Scheepmaker, Adriënne Wurpel en Diede In ’t Veld een tour door Nederland maakten om daar schuld en onschuld te bewijzen in een groot aantal moordzaken. www.geredetwijfel.tv

Van Oosten

Overtoom 296, 1054 JC Amsterdam, tel 020 6060680

www.vanoostenadvocaten.nl

A D V O C A T E N

Specialisten in strafzaken!

Wij treden op in zowel betalende als door de overheid gefinancierde (toegevoegde) zaken.

Bel GRATIS 0800 - STRAFZAAK (787239225) voor directe bijstand in strafzaken. • Ben je aangehouden en zit je onterecht vast? • Wil je een strafrechtexpert die alleen jouw belangen behartigt? • Wil je gebruik maken van de kennis en ervaring van gespecialiseerde strafrechtadvocaten? • Wil je een deskundig advies over strategie in jouw strafzaak of een second opinion over de strategie die je huidige advocaat voert? Als je 1 of meerdere vragen met ja kunt beantwoorden, neem dan vandaag nog contact op. Zeker in strafzaken ‘kan iedere minuut tellen’! Bel GRATIS 0800 - STRAFZAAK (787239225).


BonjoBajesBulletin februari 2013

Bezoekersgroep Torentijd Vlissingen Bezoekgroep De Geniepoort Rijnsaterwoude Bezoekgroep Gedetineerden PI Utrecht

Treurige cijfers over probleemmeisjes

BEZUINIGEN OP OUDER- EN KINDDAGEN NIET HANDIG Amsterdam - Ik was op bezoek bij Catrien Bijleveld. Hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek bij de Vrije Universiteit en medewerker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ze heeft psychologie en strafrecht gedaan. Ze heeft – vaak samen met andere onderzoekers – een imposante lijst publicaties binnen haar vakgebied op haar naam staan. Het gesprek ging vooral over de conclusies die te trekken zijn uit het artikel ‘Van probleemmeisje naar delinquente vrouw?’.

was voordat ze geplaatst werden. Bijna 75% gaf aan dat ze een delict hadden gepleegd. Dat was behoorlijk hoog. Dat verhoogde risico kwam er ook uit. Ze waren allen ‘hoogneurotisch, hoogimpulsief en zeer spanningsbehoeftig’. Tachtig procent van de meisjes was depressief, zo’n negen procent had ooit een zelfmoordpoging gedaan. Zo’n tweederde van de meisjes gebruikte sofdrugs. Weinigen dronken alcohol. Zo’n dertig tot vijfenveertig procent was vermoedelijk het slachtoffer van seksueel misbruik. Niet meer dan drie meisjes had een gezonde relatie met hun ouders.

Het onderzoek dat zij samen met Thessa Wong en Anne-Marie Slotboom heeft gedaan, heeft betrekking op een steekproef bij meisjes die vanwege zorgen om hun ontwikkeling en/of vanwege delinquentie in een gesloten setting worden behandeld. De verwachting was dat de meisjes in de steekproef in meer of mindere mate risicofactoren vertonen en dus een verhoogde kans op recidive hebben. Er is aan de jongeren zelf gevraagd wat hun delictgeschiedenis

Werk helpt

Hoogleraar Catrien Bijleveld.

Dit is een inventarisatie die rechtstreeks uit het artikel komt. Zijn de gegevens een reden om met de handen in het haar te zitten? Dat weet Bijleveld nog niet zo precies, want vervolgonderzoek moet nog veel antwoorden geven. Het lijkt duidelijk dat het vinden van een partner een weg is naar het normale leven. Maar dat weet Bijleveld ook nog niet zo heel erg zeker. Ze is het wel stevig met de auteur Dalrymple oneens die poneert

dat het eigenlijk onmogelijk is uit het criminele leven weg te komen. Bijleveld ziet dat ongeveer een derde deel van de probleemmeisjes het heel goed gaat doen, dat een derde deel residentieel heel behoorlijk wordt opgevoed. Ook een derde deel krijgt het heel zwaar en gaat een criminele carrière maken. Wat in ieder geval helpt, is werk. Niet zo maar flexibel werk, maar werk dat een behoorlijke mate van zekerheid heeft en geeft. Hoe langer een baan vastgehouden wordt, des te meer wordt bevorderd dat het bereiken van een criminele carrière achterwege blijft. Een echte baas is beter dan een uitzendbureau. Dat eisen, zoals bijvoorbeeld een verklaring omtrent het gedrag, niet bevorderend zijn, dat is duidelijk. Bovendien werkt een gat in je Curriculum Vitae ook niet altijd bevorderend.

Allerlei studies onderweg Wat ook niet meewerkt, is dat deze vrouwen vaak al jong kinderen krijgen. De helft heeft al met het twintigste jaar een kind. Dat geeft extra zorgen en extra verantwoordelijkheden, die re-integratie niet altijd simpel maakt. Toch valt het allemaal wel mee met de weg van probleemmeisje naar een criminele carrière. Volgens Bijleveld is er maar een hele kleine groep waar het chronisch verkeerd mee gaat. Maar daar is dan ook een recidivepercentage van vijftig tot zestig procent. In een rapport waar ze nog niet veel over kwijt wil – het verschijnt in februari – wordt meer gezegd over hoe onder toezicht gestelde meisjes terugkijken op hun verleden. We zien ook uit naar studies over de kinderen van gedetineerde moeders en naar gedetineerde vrouwen, naar wat die aan belangwekkende gegevens opleveren. Ze zijn onderweg. Wat niet handig is - en daar besluiten we het gesprek mee - is dat er op de ouder-/kinddagen wordt bezuinigd. Er is bij de kinderen van gedetineerde moeders al veel verdriet. Het is van het grootste belang de contacten tussen de moeders en de kinderen te onderhouden.

05 COLUMN Arthur van der Biezen

DNA, menselijk afval of bewijs? Op 10 september 2011 kopt de Telegraaf ‘Honderden fouten bij dna-onderzoek’ Te lezen valt dat de afgelopen 14 jaar tijdens en na DNA-onderzoek vele honderden fouten zijn gemaakt van onbenullige tot zeer ernstige. ‘Een schrikwekkend hoog aantal: aldus rechtspsycholoog Peter van Koppen die dan ook pleit voor een diepgravend onderzoek naar forensische missers in ons land. Het zal U niet verbazen dat dat onderzoek er nooit gekomen is en dat het er wellicht ook nooit van zal komen. De onrust omtrent de ‘enorme hoeveelheid missers en afwijkingen’ is inmiddels weggeebt en het NFI haastte zich om te roepen dat alle fouten tijdig waren ontdekt en dat al die ‘honderden’ missers en afwijkingen geen enkele nadelige invloed op enige strafzaak hadden gehad. Daar moeten U en ik (en mijn clienten) het dan maar mee doen. Of niet ? Neen ! het NFI is inmiddels niet meer zaligmakend, langzaam en op kleine schaal komen er ‘onafhankelijke’ instituten die zelfstandig DNA onderzoek kunnen doen en (nog belangrijker) het gedane DNA onderzoek (ea technisch onderzoek) kunnen controleren. Inmiddels heeft de wetgever iets meer ruimte gecreeerd voor de verdediging om ook ‘tegenonderzoek’ te vragen. Een absoluut recht is het niet en financieel is er ook vrijwel niets geregeld. Toch moet de advocaat, in zaken waar het DNA de doorslag geeft (of andere technische onderzoeksresultaten) , in een vroeg stadium ‘tegenonderzoek’ vragen omdat, zoals blijkt, het NFI niet (meer) zaligmakend is en niet uitgesloten kan worden dat er (ernstige) fouten zijn gemaakt.....die cruciaal kunnen zijn in Uw strafzaak ! Twijfelt U aan de onderzoeksresultaten die justitie als hard bewijs presenteert eis een ‘tegenonderzoek’ en laat het tot de bodem uitzoeken ! De verdachte heeft in ons procesrecht al zo weinig mogelijkheden het dossier vorm te geven en fouten daarin te herstellen...laat dan niet de schaarse mogelijkheden die de wet biedt voor tegenonderzoek / contra-expertise liggen door ze niet te gebruiken !

Vragen over tegenonderzoeken ? Bel ons. Arthur van der Biezen, strafrechtadvocaat www.vanderbiezenadvocaten.nl

Jaap Brandligt

25 JAAR DESKUNDIGE JURIDISCHE BIJSTAND ervaren - geslepen - gedreven ‘ook pro-deo’

BEL GRATIS 0800-1001 Havensingel 3, 5211 TX Den Bosch. Telefoon 073 610 20 05, gsm 06 53 37 07 93, fax 073 850 81 06. mail info@vanderbiezen-advocaten.nl


Bezoekgroep Vreemdelingengevangenis Schiphol-Oost, Amsterdam Bijzonder Jeugdwerk Brabant Helmond Bond Belangenbehartiging Gedetineerden (BBG) Den Bosch

06

BonjoBajesBulletin februari 2013

‘L’illégal’: Schokkende film waar je niet alleen naar toe moet

COLUMN Richard van der Weide

Advocaat: belang cliënt dienen, niet uw eigen belang Geachte Bonjo-lezer, De aanhef van deze column lijkt zo vanzelfsprekend. Een advocaat is partijdig en moet uitsluitend het belang van zijn cliënt dienen. Dat gebeurt helaas soms niet, in die zin dat we in de media steeds vaker loslippige advocaten zien optreden uit eigenbelang en ijdelheid. Met een gezonde dosis eigenwaarde is natuurlijk niets mis, wel met overdreven zelfverheerlijking en borstklopperij ten koste van de cliënt.

Als leden van een bezoekersgroep voor Vreemdelingen Detentie vinden wij dat het van belang is om te scholen en om je op een goede manier te oriënteren op zaken die positief ondersteunend zijn in ons vrijwilligerswerk. Vandaar dat wij besloten om met twee mannen en 3 vrouwen naar de film ‘L’illégal’ te gaan.

Deze in België gemaakte film neemt ons mee in een waargebeurd verhaal, waarin een moeder samen met haar zoon een voormalig Oostblokland ontvlucht om in de moeilijke illegaliteit te proberen een bestaan op te bouwen in de vrije wereld. Als moeder en kind op straat lopen, komen twee mannen op haar af om haar papieren te vragen. En terwijl ze in gesprek is, vraagt ze haar zoon dringend om weg te lopen.

Sommige vakbroeders hebben, helaas, de neiging in de media dingen te roepen die weliswaar egostrelend zijn, doch funest voor de cliënt en de zaak. Zo was er kort geleden een advocaat die, terwijl de zaak nog door de rechtbank diende te worden beoordeeld, in het nieuws zijn mening verkondigde over zijn cliënt en de feiten. Rechters houden daar, uitzonderingen daargelaten, niet van, en uiteindelijk komt zo’n optreden dan voor rekening van de cliënt. In de praktijk zien we ook dat rechters de verdachte in bescherming nemen tegen hun eigen raadsman. De rechtbank rekent het de verdachte dan niet aan hetgeen zijn advocaat eerder als diens mening heeft geuit. De schoonheidsprijs verdient het allemaal niet, en als advocaat maak je dan bij de rechtbank een slechte beurt.

Omdat ze geen geldige papieren kan laten zien, wordt ze naar Vreemdelingen Detentie Centrum gebracht. De film is spannend en we herkennen veel uit de situatie van de mensen die wij bezoeken. Als de film is afgelopen kijken we elkaar ontredderd aan. Zo gaat het er bij ons ook aan toe. We hebben dat altijd onvoldoende beseft, maar de realiteit die wij nu zien, is zelfs schokkend. De film blijft ons nog lang bij. We raden anderen die er ook naar willen gaan kijken aan er niet alleen naar toe te gaan. Dat wordt gewoon te zwaar. Doe dat vooral met meer mensen, zodat je in staat ben om de ergste schrik met elkaar te delen.

Gelijke monniken, gelijke kappen In sommige gevallen kan het nodig zijn scheve beeldvorming (foutief persbericht OM bijvoorbeeld) in de media te corrigeren. Dan wordt een cliënt ten onrechte zodanig negatief afgeschilderd, dat gedoseerd tegengas geven via TV/radio/internet geboden is. In de meeste gevallen echter strekt ‘media exposure’ in een concrete strafzaak niet ten voordele van de cliënt. Mijn cliënten, van wie sommige van zeer ernstige en beroering wekkende feiten worden verdacht, willen vooral niet in chocoladeletters op de voorpagina van de krant. Terecht kiezen zij ervoor de verdediging in alle rust met hun advocaat voor te bereiden. Als je als advocaat er al voor kiest met een zaak naar buiten te treden, weeg dan alles eerst goed af en bespreek het vooraf grondig met je cliënt. Want voor je het weet wordt zijn partner met de nek aangekeken, zijn kinderen op school uitgejouwd en bankrekeningen spontaan opgeheven, om maar eens wat te noemen. Of erger: justitie gaat ermee aan de haal. Het behoeft geen betoog dat daarmee de belangen van de cliënt allerminst zijn gediend. Regel: raadsman, opereer in strafzaken in de luwte, in het belang van de cliënt. De cliënt en zijn zaak zijn er niet voor u, wel andersom! Richard van der Weide, Strafrechtadvocaat te Amsterdam

Assen - De Gedragsregels voor advocaten gelden voor alle advocaten, ook voor strafrechtadvocaten. Deze Gedragsregels geven aan hoe een advocaat zich heeft te gedragen, wat hij moet doen en wat hij moet laten. Als een advocaat zich niet aan de Gedragsregels houdt, kan de cliënt daarover klagen. De klacht moet schriftelijk bij de Deken worden ingediend. De Deken is de toezichthouder op de advocaten in zijn arrondissement, het werkgebied van een rechtbank. De Deken geeft u de gelegenheid de klacht toe te lichten. De advocaat tegen wie de klacht is ingediend mag zich schriftelijk verweren. De Deken kan proberen daarna de klacht te schikken. Lukt dat niet dan wordt de klacht door de Deken doorgestuurd naar de Raad van Discipline, de tuchtrechter. Deze

Raad behandelt de klacht op een zitting. De uitspraak is schriftelijk. Al met al duurt een klachtprocedure wel vele maanden. Tegen de uitspraak van de Raad van Discipline kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Discipline. Ook de procedure in beroep duurt vele maanden. Zeker wanneer de cliënt, die een klacht in wil dienen, gedetineerd zit. De cliënt kan rechtsbijstand van een advocaat

vragen. Daarvoor kan een toevoeging worden gegeven en hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald. Recente voorbeelden uit de praktijk geven aan dat het zinvol kan zijn in een klachtprocedure tegen een advocaat rechtsbijstand te vragen. Meindert Doornbos, strafrechtadvocaat m.g.doornbos@dswadvocaten.nl

mr. B. Klunder - 06 42 35 34 38

mr. R.B. Schmidt - 06 24 90 81 02

mr. J.G.D. Rutten - 06 41 28 70 93

‘Schmidt & Rutten advocaten’ is specialist in nationale- en internationale strafzaken bij alle instanties. Het kantoor is opgericht vanuit een jarenlang bestaand samenwerkingsverband tussen mr. R.B. Schmidt en mr. J.G.D. Rutten, beiden afkomstig van Spong advocaten. ‘Schmidt & Rutten advocaten’ is: • Kwaliteit: de oprichters zijn opgeleid door Spong advocaten en hebben 10 jaar ervaring in het strafrecht • Bekend: van bijvoorbeeld de Melchers ontvoeringszaak en diverse spraakmakende (moord- en drugs) zaken • Toegankelijk: ook PRO DEO zaken en 24 uur per dag bereikbaar • Inzetbaar: alle strafzaken, TBS zaken, overlevering en uitlevering, cassatie (Hoge Raad) • Flexibel: ook te bellen voor een geheel vrijblijvende second opinion Met betrekking tot de wijze waarop een strafzaak wordt behandeld en hetgeen wij mogelijk voor u kunnen betekenen kunt u te allen tijde met ons contact opnemen. Amstel 84, 1017 AC Amsterdam. T +31 (0)20 530 43 10 F +31 (0)20 530 43 19 E-mail kantoor@sr-advocaten.nl Website: www.sr-advocaten.nl


BonjoBajesBulletin februari 2013

Buiten voor Binnen Den Haag Christian Prison Ministries Amstelveen Cliëntenbelangenbureau GGzE Eindhoven

GEDETINEERDEN EN AOW

In 2010 zaten er 97 mannelijke en vrouwelijke gedetineerden die pensioengerechtigd waren in de gevangenis. Laten we het erop houden dat het er nu 110 zijn, gezien de oprukkende senioriteit, ook in de gevangenissen.

Daamen, advocaat. NAAR DE HOGE RAAD IN UW STRAFZAAK? We hebben naar de exacte cijfers gezocht, maar die zijn nergens te vinden. Dus we nemen die 110 als norm voor 1 januari 2013. Voor een alleenstaande is het netto aow-bedrag per 1 juli 2012 zonder heffingskorting 813,73 euroos per maand. Dan komen we op een bedrag van 89.510,30 op maandbasis dat aan de staat toevalt. Spannend wordt het nu in het regeer-

akkoord staat dat gedetineerden voor hun verblijf moeten gaan betalen. Betekent dit dat hun aow-rechten hersteld worden? We gaan ervan uit dat de staatssecretaris met het voorstel komt, de rechten te herstellen. En als dat niet het geval is, politieke partijen het voortouw nemen om in deze omissie te voorzien. jb

Moord of dood door schuld? Door Wim Wal

In de laatste week van november 2012 was er in het radioprogramma ‘met het oog op morgen’ een verhaal over een grote groep streng gereformeerden die geen zorgverzekering hebben. Zij betalen maandelijks de fiscus extra belasting overeenkomstig de premie van een zorgverzekering. Zij weigeren medische hulp en als zij ziek zijn en komen te overlijden, is dat de wil van God. Prima denk ik dan, het zijn volwassen mensen die zelf kunnen beslissen. Maar hoe staat het met minderjarige kinderen en zeker jonge kinderen? Die kunnen niet zelf beslissen. Als zo’n kind ziek is en door een medische behandeling hetzij door medicijnen of een operatie genezen kan worden en daarmee nog een lang leven voor zich heeft. De ouders weigeren iedere medische behandeling en het kind komt te overlijden. Voor mij is dat

Problemen met politie en justitie? Laat u adviseren door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat Ons gerenommeerde kantoor heeft een landelijke strafrechtpraktijk. Wij zijn op tel. 070 3004720 te bereiken. Ons kantoor werkt op betaling en in voorkomend geval, tevens op basis van een toevoeging (pro deo). Van Dam: 0624676183 Jansen: 0610808610 http://www.ikwilgeenstraf.nl

Sinds 1 juli 2009 ontvangen gedetineerden van 65 jaar en ouder geen AOW-uitkering als ze in detentie zijn. Het kamerlid van de SP Gesthuizen heeft daar aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in 2011 vragen over gesteld. De staatssecretaris bevestigt in een brief aan de Tweede Kamer van 28 juni 2011 dat dat inderdaad het geval is. Het argument daarvoor is dat ‘de kosten van levensonderhoud in detentie voor rekening -komen- van de staat’. Het blijft vreemd dat een voorziening waarvoor mensen zelf betaald hebben niet aan hen wordt toegekend. We schreven daar in dit bulletin eerder over en wel in juni 2011.

07

dood door schuld en zouden de ouders onmiddellijk achter de tralies moeten worden gezet. Of wordt het kind gekist en in alle stilte begraven? Naar mijn beste weten moet er altijd een overlijdensakte met de doodsoorzaak worden

Ga voor kwaliteit in cassatie! Mr. Daamen heeft veel ervaring in procederen bij de Hoge Raad. In dienst bij Moszkowicz Advocaten (2007-2012) heeft hij in ongeveer 40 strafzaken een cassatieschriftuur opgesteld. Hierbij zijn aansprekende successen geboekt. Ook voor u haalt hij uit de zaak wat erin zit! U kunt ook bij mr. Daamen terecht voor uw andere strafzaken. Hij staat cliënten bij in heel Nederland, ook op basis van toevoeging. Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht. T +31(0)43 767 62 13 | F +31(0)43 744 00 14 www.daamen-advocaat.nl | info@daamen-advocaat.nl

opgemaakt door een deskundige arts. Die mensen hebben geen arts dus wie maakt de overlijdensakte op? De predikant? De buurman? In gedachte ga ik terug naar 1971 toen een polio-epidemie uitbrak op de Veluwe en in Staphorst. Een aantal kinderen werden naar her kerkhof gebracht en andere voor hun leven in een

rolstoel. En dat om religieuze redenen. De laatste tijd zijn minister Opstelten en staatssecretaris Teeven in het nieuws met uitspraken als: ‘verdachten onmiddellijk opsluiten al moet dat voor twee jaar.’ Ook al heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan over schuldig of onschuldig. Bij mij rijzen dan ook veel vragen: ‘wat is de visie van Opstelten en Teeven ten aanzien van zo’n voorval van een moedwillige dood van een kind? Wat is de mening van de vaste Kamercommissie van justitie in zo’n zaak? Is de Overheid mede aansprakelijk aan de dood van zo’n kind?’ Zij gaan akkoord met de extra belasting die ze ontvangen. Mijn probleem is dat ik deze vragen niet kan beantwoorden, maar wellicht dat deskundige lezers van deze krant een antwoord weten. Maar ook van de vaste Kamercommissie, minister of staatsecretaris van Justitie zou ik wel een antwoord willen hebben, maar dat is het laatste wat ik verwacht.

De wil van God, geen zorgverzekering ook niet voor de kinderen.

Schrijf ons: info@bonjo.nl

Strafrechtspecialisten

030 230 60 50 / 06 531 43 519* www.vanboomadvocaten.nl Kromme Nieuwegracht 92, 3512 HM Utrecht

*24/7


CP Consultancy & Invest, Vries De Regenboog Amsterdam Door Ontmoeting en Opvang Resocialisatie (DOOR) Vlissingen

08

BonjoBajesBulletin februari 2013

De bizarre wereld van het strafrecht

EX-GEDETINEERDE WETENSCHAPSFILOSOOF: DEMYTHOLOGISEER HET DENKEN OVER GEVANGENISSEN door Jaap Brandligt AMSTERDAM - Ik had Rein Gerritsen eerder ontmoet. Tijdens een bijeenkomst in de Balie die over herstelrecht en tal van andere zaken ging. Ik had hem ook op de televisie gezien bij een reportage naar aanleiding van zijn eerste boek ‘Knock out’, een verhaal over hoe je als rijkeluiszoontje in de gevangenis belandt. Want Rein is een ervaringsdeskundige die werkelijk alles in en na de bajes heeft meegemaakt. Toen Rein me belde om eens te praten met hem en dat was kort na het verschijnen van zijn tweede boek ’13 ongelukken’, nam ik de uitnodiging met beide handen aan.

Wetenschapsfilosoof als betonvlechter? In ’13 ongelukken’ verhaalt Rein Gerritsen over zijn leven na de bajes. Een leven van twaalf ambachten en dertien ongelukken, of beter gezegd een leven waarin hij als afgestudeerd wetenschapsfilosoof gedwongen werd allerlei banen aan te grijpen, want een verklaring omtrent gedrag kreeg hij niet. Dus werd hij betonvlechter, werd hij asbestsaneerder, werd hij slagersgezel, werd hij beddenbroeder. Een mens moet toch wat doen om in leven te blijven en brood halen, zoals bisschop Muskens eens bepleitte zonder dat je ervoor betaalde. Daar werd hij met zijn geschiedenis ook al niet beter van. Dan lonkte de bajes weer en daar had hij geen zin in. Rein Gerritsen is ooit veroordeeld wegens vermogensdelicten, zoals daar zijn bankoverval, autodiefstal en heling. Dat leidde tot zo’n zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij is een tijdje buiten geweest, op de straat, in een periode waarin hij zich hard aan zijn studie wetenschapsfilosofie wijdde, maar na anderhalf jaar studie mocht hij weer naar binnen. We struinen in het gesprek een aantal wezenlijke thema’s af.

Hoe kijk je naar het strafrechtsysteem? Het huidige systeem heeft geen enkele zin; het kan zijn doelen niet rechtvaardigen. Ik ben fel op wat de wetgever bedenkt. Laten we eens kijken. Preventie. Is er sprake dat het huidige systeem preventief werkt? Neen, daar is geen sprake van. En resocialisatie? Toch al

Jaap Brandligt

helemaal niet. Kijk naar mezelf. Alles wat ik gedaan heb om terug te komen in deze wereld, heb ik ondanks ons strafrechtsysteem gedaan, niet dankzij. Waar het systeem wel in slaagt, is mensen vastzetten. Vergelding, genoegdoening aan de maatschappij, daar gaat het om.

Moeten we in deze genoegdoeningscontext de aandacht voor slachtoffers zien? Ja, natuurlijk is dat zo, maar niet zoals het nu gebeurt. Dat gedoe met slachtoffers in de rechtszaal is totale onzin. Het gaat in de rechtszaal tussen de dader en de staat. Met het introduceren van het slachtoffer in het strafproces wordt het rechtsstatelijke beginsel van onschuldig zijn totdat het tegendeel bewezen is, overtreden. Ik ben helemaal niet tegen herziening van het strafrecht op een manier dat het slachtoffer ook een gezicht krijgt. Maar niet in het vaststellen van het vonnis. Dat er geluisterd wordt naar het slachtoffer voor of na het strafproces, bijvoorbeeld via een mediator, kan ik me voorstellen. Voor zover het slachtoffer er behoefte aan heeft de dader tegen te komen en andersom. Maar doe dat dan via een mediator, die namens het slachtoffer kan spreken en die rapporteert aan de rechter. Wat bij de zaak Robert M. gebeurde dat de vertegenwoordigers van de slachtoffers via hun advocaat, via Korver, voluit deelnemen aan het strafproces zelf, dat is werkelijk een omkering van alle principes. Dat detentie er ook op gericht kan zijn dat er herstel van relaties plaats vind, prima. Maar nogmaals: niet in de rechtszaal.

Hoe kijk je naar de ontwikkeling in het denken over afstraffen, zoals die nu optreedt. Wat we zien is dat zelfs het denken over een strafbaar feit al strafbaar is.

BODDAERT VERWEEL

advocaten Mr. Robert Polderman al ruim 15 jaar uw specialist in: • Strafzaken • Beklag- en beroepszaken • TBS en longstay • VOG- en CBR-procedures T 072 574 44 09 E info@boddaertverweel.nl www.boddaertverweel.nl

Voorbereidende handelingen en zelfs de intentie om te komen tot voorbereidende handelingen. De staat wekt de indruk dat door te roepen dat alles strenger moet, de misdaad minder wordt. Dat, terwijl er een recidivepercentage van zestig tot zeventig procent is. Dat, terwijl tien procent van alle misdrijven wordt opgelost. Veertig procent recidiveert binnen achtenveertig uur, blijkt uit schattingen van het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie. Waar hebben we het over? Kijk hoe de zogenaamde ketenpartners samenwerken. Uit het Verenigd Koninkrijk komen er allerlei noties overwaaien onder de noemer ‘convict criminology’. De huidige stand van rechtspleging wordt door de groep aanhangers ernstig bekritiseerd, want het leidt tot niets. Er is een nieuwe benadering nodig, waarin de mening van de gedetineerden er ook toe doet. Daar is in de Nederlandse rechtspleging nog niks van te merken.

nog steeds niet, ondanks een mooi advies van de Raad voor Strafrecht en Jeugdbescherming daarover. Er is een absolute willekeur bij het toebrengen van detentieschade. Kijk alleen al eens naar al die psychisch gestoorden die binnen zitten. Dat zijn er zo’n 6000. Die horen niet in de gevangenis. Ze worden er absoluut niet beter van. De Penitentiair Psychiatrisch Centra, de PPC’s, die we hebben gekregen zijn een druppel op de gloeiende plaat.

Maar wat moeten we dan? Het strafrecht radicaal hervormen. Er moet veel meer richting herstelrecht gekoerst worden. Het strafrecht moet transparanter worden. Het moet zichtbaar worden hoe het strafrecht werkt, wat er voor, tijdens en na de-

tentie gebeurt. Ik beschouw dat als een opgave voor mezelf. Ik zet me daar met al mijn kracht voor in. Het denken over gevangenissen moet gedemythologiseerd worden. Nog steeds heeft de massa een romantisch beeld van wat er in de bajesen gebeurt. En nog steeds wordt het beeld dat wij wel deugen en zij niet, versterkt. Het gevangenisdenken bij de spraakmakende menigte hangt daarmee samen. Dat het vooral de kansloze armen zijn, die gepakt worden, dat dringt niet door. De maatschappij denkt in termen van winners en losers. Als je niet in staat bent zo voor jezelf op te komen dat je aan de succesrace succesvol kunt deelnemen, ben je kwetsbaar, ben je een loser en aan losers heeft onze samenleving geen behoefte. Die sluit je op.

Modernisering gevangeniswezen doet toch zijn best? Is dat zo? Het is allemaal theorie van mensen die nooit in de bajes hebben gezeten. De RISK als meetinstrument werkt van geen kanten. Gedetineerden zijn heel goed in staat die volgens het stramien van gewenst gedrag in te vullen. Terugdringing Recidive heeft een slagingspercentage van drie procent. Zolang er sprake is van beoogd leed toevoegen binnen vrijheidsbeneming, verandert er niets. Kijk naar het afnemen van burgerrechten, kijk naar het ontkennen van de integriteit van het lijf, kijk naar het moeizaam tot niet realiseren van stemrecht, kijk naar het ontzeggen van elke privacy. Recidivebestrijding begint bij een wetgever, die zichzelf aan de wet houdt. Het mag toch niet zo zijn dat er willekeurig geïsoleerd wordt. De bewaarderscultuur is geen wetcultuur. Er is onbalans tussen machtuitoefening en rechtmatigheid. De bejegening deugt

Rein Gerritsen

colofon Bonjo Bajes Bulletin Is een uitgave van Bonjo en verschijnt zes maal per jaar. Oplage: 11.000 exemplaren Abonnementen € 22,50 per jaar Losse nummers € 4,50 incl. porto ISSN 2210-4860 Contactadres: Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam Tel. 020 665 9420 info@bonjo.nl www.bonjo.nl Advertenties: Tien Königs 06 51 68 75 02 bonjobajesbulletin@ziggo.nl

Bestuur Bonjo Jaap Brandligt, voorzitter Hans Ferwerda Paul Grijpma Hendrik Kaptein, penningmeester Ruud Klein, secretaris Roselyne Oudenampsen-Joyal Redactie Paul Grijpma, eindredacteur info@paulgrijpma.nl 06 51 49 63 09 Jaap Brandligt Tevens werkten mee: Wilko Anker Ineke Baas Janneke van Beek Artur van der Biezen Tim Bodewes Ruud van Boom Dirk Daamen Patrick van Dielen Dini Fanny Donders

Meindert Doornbos Maarten Loonen Erik van der Maal Melany Monique Morshuis Kitty Oomen Kasper Regter Sidney Smeets Mark Teurlings Annet Vogelaar Wim Wal Serge Weening Richard van der Weide Vormgeving: Wim Wal grafisch ontwerper, wimwal@xs4all.nl Druk: Rodi Media, Langedijk Handling&verspreiding: Weinmann, Almere Het volgende BonjoBajesBulletin verschijnt 1 april 2013


Straat Consulaat Den Haag Den Haag Drugspastoraat Amsterdam Amsterdam Een Nieuwe Start Amsterdam

BonjoBajesBulletin februari 2013

Bonjo roept op: Debie verdient speciale behandeling

GEDETINEERDE PRODUCEERT ALCOHOL

09 COLUMN Wilko Anker

Twee berichten Het nieuwe jaar is begonnen, tijd om over de schouders terug te kijken naar het oude. Twee berichten vielen mij in het bijzonder op in 2012. Ten eerste de arrestatie van de vermeende moordenaar van Marianne Vaatstra wiens DNA bleek te ‘matchen’ met een profiel dat kwam bovendrijven in een grootschalig DNA-onderzoek onder 7.300 mannen uit de regio. Deze spectaculaire ontdekking ligt nog vers in het geheugen. Veel minder bekend is een tweede bericht, van februari, over de veroordeling van Nederland door het Europees mensenrechtenhof in Straatsburg in de wonderlijke zaak van ene meneer Romet uit Maastricht. Deze Romet was al in 1995 het slachtoffer geworden van een zeer omvangrijke identiteitsfraude nadat zijn rijbewijs door een onbekende was gestolen. Voordat Romet goed en wel over een nieuw rijbewijs beschikte, waren er maar liefst 1.737 auto’s op zijn naam gezet, inclusief bijbehorende verkeersboetes en aanslagen voor de motorrijtuigenbelasting. Ondanks meerdere pogingen om zich hieraan te ontworstelen, bleek geen rechter in Nederland naar hem te willen luisteren. Aangevochten boetes bleven in stand en werden natuurlijk verhoogd met incassokosten, rente, etcetera. Romet kwam terecht in een nachtmerrie die gepaard ging met dwangbevelen, intrekking van zijn uitkering en uiteindelijk zelfs gijzeling. Het zou tot 2012 duren voordat de Europese rechter de Nederlandse overheid op de vingers kon tikken: er was te weinig gedaan om Romet tegen het misbruik van zijn gestolen rijbewijs te beschermen. Daarmee was zijn recht op privéleven geschonden.

Heerhugowaard - Bonjo bereikte het fantastische bericht dat een gedetineerde zelfstandig alcohol produceert. Een spannend verhaal. Debie, gedetineerd in Heerhugowaard, kreeg straf omdat hij tien tot veertien promille alcohol per plas pist. Karin Nabbe, een klinisch chemicus, onderzocht zijn urine. Debie blijkt de enige in Europa die dat presteert. Misschien is hij zelfs de enige in deze wereld die met zijn eigen lichaam sterke alcohol produceert. Het ligt voor de hand dat meteen alle sancties opgeheven zijn. Zo’n uniek mens verdient het uniek te worden behandeld. Zelfs in de bajes. Een lichaam dat alcohol en biobrandstof produceert. Debie gaat een geweldige toekomst tegemoet.

Proef met particuliere bedrijven verlengd

CAPACITEIT FORENSISCH ONDERZOEK NIET IN GEVAAR Den Haag - Minister Opstelten van Justitie gaat opnieuw geld beschikbaar te stellen voor forensisch onderzoek door particuliere bedrijven. Dat betekent dat de politie weer budget heeft om buiten het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opdrachten voor onderzoek uit te zetten. Een proef waarbij particuliere bedrijven voor beperkt budget forensisch onderzoek kunnen doen, is met een jaar verlengd. Het NFI, een agentschap dat geld krijgt van de staat, kan de vraag naar wetenschappelijk onderzoek naar misdrijven niet meer aan, terwijl de vraag naar forensisch onderzoek groeit. Eigenlijk moet de nieuwe Nationale Politie dat particulier onderzoek vanaf nu helemaal zelf gaan betalen, maar door de oprichtingsperikelen van deze

nieuwe opzet van de politie, die dit jaar van start is gegaan, is daar nu nog geen ruimte voor gemaakt in de begroting. Daardoor dreigden veel forensische onderzoeken naar middelzware, maar ook zware misdrijven onmogelijk te worden en zouden bijvoorbeeld grootschalige inbraken, mishandelingen of zelfs verkrachtingszaken op de plank terecht kunnen komen.

De minister heeft met de Tweede Kamer over dit probleem gesproken. Afgelopen voorjaar is het werk van particuliere bedrijven in de markt voor forensisch onderzoek positief geëvalueerd. Vooral gecompliceerd dnaonderzoek doen die bedrijven goed en ook in de vraag naar snel onderzoek naar bijvoorbeeld de inhoud van een telefoongesprek, kunnen de bedrijven goed en sneller voorzien dan het NFI.

Wat hebben deze twee berichten met elkaar te maken? Op het eerste gezicht weinig. Aan de andere kant, in de begrijpelijke euforie over de ontknoping in de Vaatstra-zaak buitelden de commentatoren over elkaar heen. De teneur was zo’n beetje dat voortaan van elke Nederlander het DNA in de databank moet worden opgenomen. Het liefst vanaf de geboorte. Zo worden misdrijven opgelost. Wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets te verliezen. Enzovoort. De zaak Romet heeft echter pijnlijk duidelijk gemaakt dat er wel degelijk veel is te verliezen. Naarmate wij meer gegevens van onszelf prijsgeven, ligt misbruik meer op de loer. Dat is één van de keerzijden van de technologische vooruitgang. De kans dat met DNA wordt gesjoemeld is beslist niet denkbeeldig. Het vereist weinig fantasie om te bedenken hoe desastreus de gevolgen daarvan kunnen zijn. Of de rechter dan de helpende hand zal bieden, is zeer de vraag. Romet moest er maar liefst zeventien jaar op wachten. We zijn dus gewaarschuwd. mr. Wilko Anker, strafrechtadvocaat, DNA strafrechtadvocaten.

Doornbos Suringar Wiersema advocaten mediator

Ervaren strafrechtadvocaten, komen door het hele land langs in de PI. Strafrecht, Penitentiair recht, TBS zaken, Tuchtrecht Postbus 705, 9400 AS Assen Telefoon 0592 31 76 76 info@dswadvocaten.nl www.dswadvocaten.nl Mr. M.G. Doornbos

Mr. M.E.W.M. Rupert

mr. Joost Dionisius

www.dnastrafrecht.nl

mr. Wilko Anker

\\

tel.nr. 076 820 00 10


Fairwork, Amsterdam Haarlemse Vrijwillige Bezoekersgroep Haarlem Het 8ste wonder, Oosterwolde

10

advertentie.pdf

1

08-03-12

16:53

BonjoBajesBulletin februari 2013

SCHRIJNEND HOE ER MET VEROORDEELDEN WORDT OMGESPRONGEN C

M

Y

CM

MY

Door Dirk Daamen Maastricht - De Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) kent twee verschillende procedures om een buitenlandse straf in Nederland uit te zitten. In de exequaturprocedure of wel de omzettingsprocedure, zet de Nederlandse rechter de straf om. Dit leidt vaak tot strafverlaging, vooral in drugszaken. Bij de onmiddellijke tenuitvoerlegging, ook wel voortgezette tenuitvoerlegging of voortzetting procedure genoemd, wordt de buitenlandse straf in zijn geheel door Nederland overgenomen. Als deze procedure wordt toegepast, moet de veroordeelde met de overbrenging instemmen. Het kan voor de veroordeelde veel uitmaken welke procedure wordt toegepast. Voorheen gaf Nederland de voorkeur aan de omzettingsprocedure. Als het land van veroordeling het daar ook mee eens was, kon de gedetineerde erop rekenen dat zijn straf zou worden omgezet. Dat gold bijvoorbeeld voor de landen België, Denemarken, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Er is een nieuwe wet van kracht sinds 1 november 2012 voor de overname van straffen uit andere EU-landen: de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). Volgens deze wet wordt de onmiddellijke tenuitvoerlegging de hoofdprocedure: in principe vindt er dus geen omzetting meer plaats. Met deze wet in het vooruitzicht heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, in een brief aan de Tweede Kamer van 27 juni 2011 laten weten dat hij vanaf 1 oktober 2011 zoveel mogelijk de voortzetting procedure zal toepassen, ook in de gevallen waarin de WOTS nog van toepassing is. Dus waar voorheen iemand die in Spanje werd veroordeeld op een omzetting kon rekenen, wordt nu de voortgezette tenuitvoerlegging toegepast. Let op: als de betrokkene vóór zijn berechting door Nederland is uitgeleverd, is vaak door het land van veroordeling gegarandeerd dat de exequaturprocedure wordt gevolgd. Daarvoor geldt deze beleidswijziging (vooralsnog) niet.

Gebrek aan voorlichting De voorlichting over deze wijziging

CY

is erg mager. Het ministerie stuurt een vel met beknopte informatie over de voortzetting procedure naar de staat van veroordeling met het verzoek dit aan de veroordeelde te geven. Er wordt niet gecontroleerd of dit ook echt gebeurt. Een aantal cliënten zegt dit informatieblad nooit te hebben gezien. Een cliënte die dit stuk wel uitgereikt kreeg, wilde daarna haar verzoek tot overbrenging naar Nederland intrekken. Daarop kreeg ze echter de (onjuiste!) mededeling dat dit niet meer kon. Veroordeelden die worden overgebracht met de voortzettingprocedure krijgen geen Nederlandse advocaat toegewezen die hen over de gevolgen kan informeren. Overigens heb ik nog geen collega-advocaat gesproken die van de gewijzigde procedure wist. Er is vanuit het ministerie nauwelijks informatie naar buiten gebracht. CMY

K

Praktijkvoorbeeld Een cliënte kreeg in België een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd. Was zij in België gebleven, dan zou zij waarschijnlijk na 1/3 worden vrijgelaten, dus na 2 jaar. Zij deed een verzoek om haar straf in Nederland te mogen uitzitten. Voorheen werden de straffen uit België altijd omgezet. Nu dus niet meer. Maar daar kwam zij pas achter toen zij in Nederland aankwam: daar kreeg ze te horen dat de straf niet werd omgezet, maar dat ze de 6 jaar op de Nederlandse wijze moest uitzitten. Dat betekent VI na 2/3, dus 4 jaar netto zitten. Dat is een verdubbeling: als zij dat had geweten, dan had zij haar verzoek natuurlijk ingetrokken! Uit dit voorbeeld blijkt dat het om forse verschillen gaat. Mijn cliënten zijn dan ook behoorlijk gedupeerd. Via via horen zij in de PI dat er nog (veel) meer mensen zijn met soortgelijke ervaringen. Het lijkt een omvangrijk probleem, waaraan tot nu toe weinig aandacht is besteed. Het is schrijnend dat er op zo’n manier met veroordeelden is/wordt omgesprongen.

Mr. P. van Tour 010 411 66 26

Mr. J. Boetje 010 411 85 13

Onze rechtsgebieden: •strafrecht •detentierecht •jeugd(straf)recht

advocatenkantoorvantour.nl barnsadvocatuur.nl

Rotterdam Building, Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam

OPROEP! GEWOTST EN NU LANGER VAST? Maastricht - Heeft u soortgelijke ervaringen als beschreven in het artikel hiernaast? Meldt u dan bij mij of laat uw advocaat contact met mij opnemen. Samen staan we sterker. We kunnen bijvoorbeeld een procedure aanspannen tegen de Staat of de politiek benaderen en om een pardonregeling vragen. Beschrijf kort uw situatie. Waar bent u veroordeeld, voor welk delict en tot welke straf? Op welke manier bent u gedupeerd door de overbrenging naar Nederland? Vergeet ook niet uw volledige naam, geboortedatum en contactgegevens te vermelden. Daamen, advocaat. Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht. Telefoon 043 7676 213, Fax 043 744 00 14. www.daamen-advocaat.nl info@daamen-advocaat.nl

Zit u met vragen? Hoewel ik de toekomst niet kan voorspellen, heb ik door mijn jarenlange ervaring wel een aardige kijk ontwikkeld op de strafprocedure.

Goede raad hoeft niet duur te zijn, ik werk op basis van toevoeging.

Mr Regter is van mening dat verdachte en advocaat een goed samenwerkend team moeten vormen, dat samen een strategie opstelt om tot de best mogelijke verdediging te komen. Daarom krijgt u een copie van het dossier en wordt dat uitvoerig met u besproken. U weet dan waar u aan toe bent en komt goed voorbereid op de zitting. Als het goed is, zijn er dan nog weinig vragen over.

op 045-5602208 of 06-30622592. mr.regter.strafadvocaat@gmail.com. Akerstraat 106 te Heerlen. www.advocaatregter.nl.

Als u met vragen zit, neem contact op met mr Regter Strafadvocaat

mr Regter Strafadvocaat


BonjoBajesBulletin februari 2013

InformatieSteunPunt (ISP)-1ste lijns ggz Haarlem Landelijke Gedetineerden Commissie (Landelijke GeDeCo), Capelle aan den IJssel Mainline Amsterdam

11

Vijf kandidaten gestart in PI De Marwei

LEEUWARDEN ONDERNEEMT Op 19 december 2012 is IMK gestart in PI De Marwei met het voorbereiden van 5 kandidaten op een bestaan als zelfstandig ondernemer. Deze trajecten zijn mogelijk gemaakt door Bureau Zelfstandigen Fryslân, waarbij de PI alle praktische ondersteuning biedt. Evenals in onze pilot in PI Westlinge vorig jaar, is de motivatie ook in deze groep bijzonder groot. De wijze waarop de kandidaten omgaan met hun beperkte mogelijkheden om marktonderzoek te doen getuigt van echt ondernemerschap. Ze doen dat bijvoorbeeld door het maken van belafspraken voor een telefonische enquête, maar ook door het inschakelen van hun partner en familie voor het onderzoeken van geschikte locaties voor hun zaak. Daarmee laten de kandidaten zien dat ze over de creativiteit en flexibiliteit

beschikken die in de praktijk van een ondernemer worden verwacht. In de workshops wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het zelfstandig ondernemerschap, zoals promotie, concurrentie en marktonderzoek, maar ook administratie wet- en regelgeving en financiën. Bovendien wordt er gewerkt aan het verbeteren van vaardigheden die belangrijk zijn om goed voorbereid te kunnen starten. Een totaalpakket dus. ‘Pittig, maar het gaat wel ergens over. Je doet het bovendien voor je eigen toekomst.’, aldus een van de kandidaten. Ook nu lopen de ideeën van de deelnemers aan de leergang Ondernemerschap weer uiteen. Van carwash tot pizzabezorging, van stukadoorsbedrijf tot kringloopwinkel. Het is juist deze verscheidenheid die zorgt voor leven-

dige workshops met actieve deelnemers. De kandidaten vullen elkaar aan en versterken elkaar. Inmiddels is de eerste fase van de leergang, de oriëntatiefase, afgerond. Uiteindelijk zijn er 3 kandidaten doorgegaan naar de laatste fase, de planfase. Dit betekent dat IMK er voldoende vertrouwen in heeft dat deze kandidaten uiteindelijk een ondernemingsplan afronden met een goede kans van slagen. De planfase wordt in maart afgesloten met een presentatie waarin de kandidaten hun ondernemingsplan aan de rest van de groep presenteren, gevolgd door de uitreiking van het Ondernemerscertificaat.

Amsterdam Ook gemeente Amsterdam is partner in dit bijzondere project voor gedetineerden. Wij schreven daar al over in de

Bij hulp ‘ongedocumenteerden’

ONWETENDHEID TROEF Amsterdam - Dokters van de Wereld biedt sinds 2005 informatie en bemiddeling aan ongedocumenteerde migranten, ook wel ‘illegalen’ genoemd, die problemen ondervinden bij de toegang tot medische zorg. Deze mensen hebben, net als iedereen, het recht op medisch noodzakelijke zorg. Zonder verblijfspapieren kunnen ze echter geen zorgverzekering afsluiten en mogen ze geen legale arbeid verrichten. Hierdoor komen mensen in de problemen, wanneer ze voor de zorg moeten betalen. Om dit probleem te ondervangen kunnen artsen en andere zorgverleners een groot deel van de kosten terug krijgen via een financiële regeling van de overheid. Deze regeling wordt uitgevoerd door het College voor Zorgverzekeringen (CvZ).

Angst Toch zien we dat de toegang tot zorg in de praktijk niet altijd makkelijk verloopt. Ongedocumenteerde patiënten

zijn vaak niet op de hoogte van hun recht op zorg. Uit angst voor hoge rekeningen of dat hun naam bekend wordt gemaakt bij de vreemdelingenpolitie of de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), stellen ze het contact met de arts zo lang mogelijk uit. Ook zien we dat zorgverleners zich terughoudend opstellen. Sommigen zijn niet op de hoogte van de financiële compensatie door het CvZ en weigeren vervolgens om de patiënt te behandelen. Steunorganisaties zoals Dokters van de Wereld kunnen in die situaties bemiddelen tussen de patiënt en de zorgverlener. Ons doel is om de patiënt alsnog ‘in zorg’ te krijgen. Ook proberen we dit probleem op de kaart te zetten bij zorgverleners, beleidsmakers en politici. Daarnaast krijgen we signalen van mensen die problemen ervaren bij de toegang tot medische zorg in vreemdelingdetentie. De zorg in vreemdelingendetentie wordt niet gecompenseerd door het CvZ, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de Dienst

Justitiële Inrichtingen (DJI). Dokters van de Wereld probeert ook hierbij te bemiddelen. Waar nodig werken we samen met partnerorganisaties zoals het Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS. Helpdesk: 020 40 83 424, verder,. Amsterdam Zuidoost, Locatie Stap Verder, Hoogoord 187a, maandag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur

vorige Bonjo. IMK maakt het samen met deze gemeente mogelijk voor 30 kandidaten die ingeschreven staan in Amsterdam en een restduur detentie hebben tot 6 maanden om zich aan te melden voor een begeleidingstraject richting zelfstandig ondernemerschap. Wat daarbij ook bijzonder is, is dat IMK in detentie start met de oriëntatiefase en dat de afdeling Eigen Werk van gemeente Amsterdam het traject

Kom je binnen 3 tot 6 maanden vrij of zit je net in hechtenis en hebben jij en je familie veel vragen? Kom je bovendien uit de regio Haaglanden en ben je tussen 17 en 27 jaar en Marokkaans-Nederlands? Meld je bij Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie, als je werk wil maken van je toekomst!

Amsterdam Centrum, Locatie Het Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20/ woensdag van 10.00 tot 12.00 uur/ afspraak: 06 22 82 14 72

In samenwerking met jou en je familie zoeken we naar oplossingen. Daar hoort ook het herstellen van familierelaties bij en, als je wilt, herstel met slachtoffers.

Den Haag, Locatie De Paardenberg, Schalkburgerstraat 17/woensdag van 10.00 tot 12.00 uur/afspraak niet nodig.

Je vindt oprichtster Karima Daoudi en haar medewerkers op 070-3697531 of 06-28847014.

Bureau MHR heeft veel ervaring in het werken met jongeren en families uit jouw cultuur en slaat bruggen naar de Nederlandse gemeenschap.

Myrthe van Midde Dokters van de Wereld telefoon 020 46 52 866. www.doktersvandewereld.org

www.bureaumhr.nl info@bureaumhr.nl

Mr. Jan-Hein Kuijpers

De naamgevers van het kantoor werken al meer dan 7 jaar samen, aanvankelijk in ’s-Hertogenbosch en later tevens in Amsterdam. Kuijpers & Nillesen advocaten staat voor een onconventionele benadering, telkens op het scherpst van de snede. Wij drukken ons stempel op de grotere strafzaken, maar ook de kleinere zaken zijn ons een groot goed. Van Holleeder, de A73-moorden tot aan de Amsterdamse liquidatieprocessen.

De snelste weg naar buiten, ook pro deo!

‘s-Hertogenbosch

Patrick van Dielen, projectleider Nationale Markten

Forsa! Pak je Kans!

Kuijpers en Nillesen Advocaten is een kantoor van gedreven strafpleiters.

Amsterdam

na vrijlating afrondt in de planfase. IMK verzorgt de workshops in PI Lelystad. Inmiddels hebben meer dan 30 kandidaten voorlichting gehad over het traject en de mogelijkheden voor hen. In de volgende Bonjo komen we terug op de laatste ontwikkelingen

Prinsengracht 706hs 1017 LA Amsterdam telefoon +31 (0) 20 420 20 42 fax +31 (0) 20 623 68 36 info@knadvocaten.nl

Havensingel 8 5211 TX ’s-Hertogenbosch telefoon +31 (0) 73 614 86 64 fax +31 (0) 73 614 64 56 info@knadvocaten.nl

Mr. Mark Nillesen

www.kuijpersnillesen.nl


Misplaatst Krommenie Motiva Amersfoort NilsValy, Amsterdam

12

BonjoBajesBulletin februari 2013

WILSBEKWAME HONGERSTAKER NIET TEGENHOUDEN door Jaap Brandligt

maar zeker niet onbeduidend fenomeen.

Tilburg - Pauline Jacobs is vorig jaar september in Tilburg gepromoveerd op een onderzoek naar de (on)mogelijkheid dwangvoeding toe te passen bij gedetineerden als ze in hongerstaking gaan. Ze werd tot haar promotieonderzoek geïnspireerd door het gedoe rond Volkert van der G, de moordenaar van Pim Fortuyn, toen die in hongerstaking ging. Ik ging bij haar op bezoek om eens wat dieper door te praten en wat te filosoferen met Pauline Jacobs over wat er nu allemaal aan de hand is als gedetineerden in hongerstaking gaan. En hoe dat juridisch en qua zorg in elkaar zit. Op de vraag hoe vaak het voorkomt dat gedetineerden in hongerstaking gaan, zijn geen harde cijfers beschikbaar. Maar op basis van door haar nagetrokken informatie komt Jacobs tot de vaststelling dat penitentiaire inrichtingen zo’n twintig keer per jaar worden geconfronteerd met gedetineerden die als protest voedsel weigeren. In sommige vreemdelingencentra is het probleem nog veel groter. Er is sprake van een twintigtal hongerstakers per maand. Dat is een redelijk onbekend,

Wanneer is sprake van hongerstaking? Dat is duidelijk te definiëren, laat Jacobs weten. Een hongerstaker is iemand die wilsbekwaam is en die als protest weigert voedsel tot zich te nemen. Gedetineerden gebruiken de hongerstaking om hun eisen kracht bij te zetten, bijvoorbeeld om de omstandigheden van hun detentie te verbeteren, zoals in het geval van Volkert van der G. het geval was. Er zijn ook wilsonbekwame hongerstakers met bijvoorbeeld psychiatrische problemen. Bij hen ligt de afweging genuanceerder. Jacobs wijst erop dat een deel van de hongerstakers ophoudt met hun actie op het moment dat ze worden overgeplaatst naar het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen, in afwachting van beter. Het antwoord op de vraag of dwangvoeding mag, heeft juridische en medisch-ethische aspecten. Jacobs is juriste, dus heeft ze het binnen haar proefschrift vooral over de juridische aspecten, maar ze gaat ook in op de medisch-ethische aspecten.

Zelfbeschikking Veel draait om de notie zelfbeschik-

king. Hebben gedetineerden die bij hun volle verstand zijn het recht over hun eigen desnoods overlijden te gaan? In Groot Brittannië bijvoorbeeld is dat het geval. Zelfs als je besluit je dood te hongeren in detentie, mag je je eigen gang gaan, om het populair uit te drukken. In Nederland zijn we niet zo ver. In de penitentiaire beginselenwet wordt daar het een en ander over gezegd. De arts moet vaststellen of een medische ingreep noodzakelijk is. Dat zegt nog niets over de vraag of er ingegrepen wordt. Die bevoegdheid ligt bij de directeur. De uitvoering wordt dan weer overgelaten aan de arts. Of hij dat ook doet, ligt aan zijn of haar eigen professionele maatstaf en medische ethiek. De wet geeft de arts wel het recht om tegen de wil van de gedetineerde in te grijpen, maar niet de verplichting. Voor de arts is behalve de eigen maatstaven ook het medisch tuchtrecht van toepassing. In 1985 – het tijdsgewricht waarin zelfbeschikking een groot goed geacht werd – legde de toenmalige staatssecretaris Korte van Hemel de nadruk op de eigen wil van de gedetineerde en zijn zelfbeschikkingsrecht. Ze vond dat de wens tot non-interventie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht dient te worden.

De publieksfactor

Toedienen van dwangvoeding.

ADVOCATENKANTOOR VAN RIJTHOVEN • Gespecialiseerd in Strafzaken: o.a. drugs, diefstal, mishandeling, zeden- en levensdelicten. • Lid Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. • Advocaat vanaf 1992 met een ruime ervaring in kleine en grote strafzaken. • Werkzaam tegen betaling of Pro Deo. • Direct en laagdrempelig contact. • Ik treed voor u op. Geen kantoorgenoot.

Tot zover zijn de stellingen eigenlijk heel duidelijk. Tot Piet Hein Donner – toentertijd minister van justitie– een duit in het zakje deed bij de Volkert van der G-zaak. Hij voerde de overweging publiek belang in. Naast de belangen van de gedetineerde hongerstaker speelt in die opvatting ook het publiek belang een rol. Als het publiek vindt – de man in de straat dus –dat de rechtsorde geschaad wordt, doordat de hongerstaker kan komen te overlijden, dan mag de directeur alsnog ingrijpen. Daarmee greep Donner volgens Jacobs – en ik ben het daarmee eens – op onverantwoordelijke wijze in in de rechtspositie van gedetineerden zoals die in de penitentiaire beginselenwet en de circulaire van Korte van Hemel zijn vastgelegd. Afijn, het is er (nog) nooit van gekomen.

De basisregel Pauline Jacobs is heel helder in de basisregel die ze wil invoeren: er is geen sprake van gedwongen voeding

Nieuwsgierig? Bel 0499 577 579 Of stuur een brief naar Pallande 3, 5688 NH Oirschot

ADVOCATENKANTOOR CREMERS Gespecialiseerd in: • Strafrecht en penitentiair recht • Personen- en familierecht • Arbeidsrecht, met name ontslagrecht Mr. H.M.S. Cremers Postbus 3037 5203 DA Den Bosch tel. 073 633 00 63 fax 073 633 00 64 info@advocatenkantoorcremers.nl www.advocatenkantoorcremers Mede auteur ‘Bajesboek’

Een verzwakte hongerstaker.

Pauline Jacobs.

aan wilsbekwame hongerstakers. Gedetineerden die van hun vrijheid zijn beroofd hebben recht op dezelfde zelfbeschikking als personen die in vrijheid verkeren. Ze wijst elke poging om gedetineerden te imponeren door bijvoorbeeld isolatie of op een andere wijze verslechteren van de detentieomstandigheden af. Toch laat zij ook wel enige ruimte voor dwangvoeding aan een wilsbekwame hongerstaker. Dat geldt bij haar dan voor die gevallen, die uitzonderlijke gevallen, waarbij er echt sprake is van zwaarwegende belangen. Het recht om die interventies te laten plegen, haalt

ze weg bij de gevangenisdirecteuren en legt ze neer bij de onafhankelijke rechter. De gevangenisdirecteur is immers vaak partij in de situatie die heeft geleid tot de hongerstaking. Een rechter is dat niet en daarmee wordt de legitimiteit van dwangvoeding naar een niveau getild waar onafhankelijkheid gewaarborgd is. In Nederland kan dit nog niet, maar wel in bijvoorbeeld Duitsland, Engeland en Wales. Door de bevoegdheid bij de rechter te leggen, koppel je de discussie ook los van politieke overwegingen. Overigens – en Pauline Jacobs schrijft daar heel precies over – legitimeert de rechterlijke toestemming de arts tot ingrijpen tegen de wens van de gedetineerde, maar is hij daar in geen enkel opzicht toe verplicht. De arts kan de dwangvoeding weigeren op grond van zijn eigen professionele en ethische opvattingen. Als de arts meegaat met de wens van de rechter, kan hij niet meer tuchtrechtelijk of strafrechtelijk vervolgd worden. Zo heeft Pauline Jacobs een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van de gedetineerde door zijn zelfbeschikking te onderstrepen. Voor wie het hele proefschrift wil lezen: Pauline Jacobs, Force-feeding of prisoners and detainees on hunger strike. Right to self-determination versus right to intervention. Het is uitgegeven bij Intersentia in Mortsel (Antwerpen).


BonjoBajesBulletin februari 2013

Noordergrip, Groningen Ontmoeting Kerk & Detentie (OKD) Mijdrecht Paard in Nood Brunssum

Ook in 2013 nog nazorggelden Den Haag - In het bestuursakkoord tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk is in 2007 afgesproken dat er middelen beschikbaar komen om de nazorg voor ex-gedetineerden te intensiveren. De 43 regiogemeenten in Nederland kregen extra middelen om die nazorg te coördineren. Er zijn resultaten geboekt, veelal via de veiligheidshuizen. We zijn van Bonjo altijd tevreden geweest over dit initiatief. Maar zoals het met zoveel dingen is, wordt ook deze overheidstaak bedreigd door de bezuinigingen die op gemeenten en dus op gemeentelijke taken afkomen. Uit de nazorgmonitor van het WODC blijkt dat er resultaten geboekt worden. Daarom is het verheugend dat ook in 2013 geld wordt uitgetrokken voor de coördinatie van de regionale

Laurette Spoelman, programmamanager ‘Doorontwikkeling’.

nazorg. Zorgelijk is wel dat vergeleken met 2012 de middelen voor 2013 gehalveerd zijn. In 2012 ging het om 4.000.000,- euro. In 2013 nog maar om 2.000.000 van diezelfde euro. Als deze trend doorzet, zijn we de middelen in 2014 kwijt. Dat zou zorgelijk zijn, omdat daarmee de coördinatie die in de veiligheidshuizen vorm krijgt,

mogelijk verdwijnt. Dat moeten we niet willen. Waar wij ons ook zorgen over maken, is dat de middelen in het gemeentefonds terecht komen en wij nergens lezen dat ze geoormerkt zijn voor de nazorg van ex-gedetineerden.

Welke rol kan een vrijwilliger -via een vrijwilligersorganisatie- spelen

13 COLUMN Ruud van Boom

Waak u voor de DNA-databank! Ronald P. is in de Puttense Moordzaak veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Deze veroordeling is uitsluitend gebaseerd op de aanwezigheid van zijn celmateriaal op de plaats delict. Ronald P. heeft altijd ontkend. Tegen zijn veroordeling heb ik cassatie ingesteld, onder meer omdat niet kan worden vastgesteld dat zijn celmateriaal ten tijde van het delict moet zijn achtergelaten. Zijn celmateriaal bewijst dus niet dat hij de dader is. Grootschalig DNA-onderzoek in de zaak Marianne Vaatstra heeft een DNA-match opgeleverd. De donor van het celmateriaal heeft inmiddels, aldus zijn advocaat, een volledige bekentenis afgelegd. Daarmee lijkt deze geruchtmakende zaak na vele jaren eindelijk opgelost. Mede door de ontwikkelingen in de zaak Marianne Vaatstra zijn steeds meer mensen van mening dat iedereen in Nederland zou moeten worden verplicht om hun DNA-profiel te laten opnemen in de DNA-databank van justitie. Veel mensen denken dat onschuldigen niets te vrezen hebben van opname van hun DNA-profiel in de DNA-databank. Onschuldigen hebben immers niets misdaan. De ervaring uit mijn strafpraktijk leert echter dat niets minder waar is. Onschuldigen hebben alles te vrezen! Ik zal dit toelichten. Indien uw DNA-profiel identiek blijkt aan het DNA-profiel van een biologisch spoor dat ooit ergens in het land bij een onderzoek naar een misdrijf is veiliggesteld, dan bent u ineens verdachte, zelfs al heeft u niets misdaan! Het probleem is dat zich in de DNA-databank van justitie allerlei DNA-profielen van sporen bevinden waarvan niet vaststaat dat dit dadersporen zijn. Als u vandaag op een bepaalde plaats bent dan zult u hoogstwaarschijnlijk biologisch celmateriaal achterlaten, bijvoorbeeld doordat u enkele haren verliest, een deurklink aanraakt, een drinkbeker laat staan of een sigarettenpeuk achterlaat. Als vervolgens – bijvoorbeeld volgende week - op diezelfde plaats een misdrijf wordt gepleegd, terwijl uw celmateriaal nog steeds op diezelfde plaats aanwezig is, dan loopt u het risico dat uw celmateriaal - ten onrechte - als daderspoor wordt aangemerkt. Dit risico loopt u elke dag, waar u ook bent. Dit risico wordt bovendien alsmaar groter omdat de techniek steeds verder vooruit gaat, waardoor steeds minder celmateriaal nodig is om uit een spoor een volledig DNA-profiel te verkrijgen. Mocht u geconfronteerd worden met een DNA-match, dan adviseer ik u gebruik te maken van uw zwijgrecht totdat u alle relevante informatie goed met uw advocaat hebt kunnen doorspreken. U kunt echt niet voorzichtig genoeg zijn. U zult begrijpen dat ik NOOIT vrijwillig mijn DNA zal afgeven aan justitie. U zult misschien ook begrijpen dat ik zal doorvechten tot de laatste snik om ervoor te zorgen dat Ronald P. wordt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. RECHT IS RECHT

Van poort tot slaapplaats.

1 Tijdens detentie

2 Na detentie

a Bezoek b Hulp bij voorbereiding tot vrijlating c Controle op alle zaken die voorbereid kunnen worden, zoals ID-bewijs en inschrijvingen voor woning en dergelijke d Geen inhouse activiteiten in PI (die kunnen niet begeleid worden door een externe organisatie, dat moet de PI zelf begeleiden) e Verzorgen van verzoeken om kleding, pinnen van geld, in orde houden of brengen van huis, f Correspondentie

a b c d e f g h i j k

Begeleiding van de poort tot slaapplaats Begeleiding naar instanties Begeleiding naar bezoek familie en vrienden Begeleiding naar werk, sollicitaties Begeleiding bij zoeken naar woning Begeleiding bij wonen Begeleiding bij opzetten nieuw netwerk Begeleiding bij vrijetijdbesteding Begeleiding bij bezoek reclassering Begeleiding bij motivatie, re-integratie Begeleiding bij zelfredzaamheid

Na detentie gelden meer uitgebreide protocollen in verband met de veiligheid van de begeleider.

STEUN BONJO voor slechts 25 euro per jaar wordt u lid en ontvangt u het BonjoBajesBulletin gratis thuis bezorgd. Bovendien toegang tot ledenvergaderingen en themabijeenkomsten van Bonjo. Schrijf, mail of bel nu! Bonjo, Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam. Tel. 020 66 59 420. E-mail info@bonjo.nl

Mr. Ruud van Boom, strafrechtadvocaat www.vanboomadvocaten.nl

KALBFLEISCH A D V O C A T E N Mr. B.K.M. Fritz is strafrechtspecialist en hij mag zich als zodanig routinier noemen. Ook overleverings- en uitleveringszaken behoren tot zijn specialisme. Hij staat in strafzaken zijn cliënten bij voorkeur op pro deo basis terzijde in de wetenschap dat gedetineerden het niet breed hebben. Gedempte Oude Gracht 60 2011 GT Haarlem Telefoon 023 532 51 77 Fax 023 531 84 41

bkmfritz@kalbfleisch.nl

GA VOOR SPOED NAAR www.strafzaken.nl Tel. 073 614 86 64, voor gedetineerden 0800-1001.


Platform Kocon Katwijk PrisonLAW Hoofddorp Relaties van Gedetineerden, afd. Katwijk Katwijk Z-H

14

BonjoBajesBulletin februari 2013

Noodkreet uit de bajes

GENADELOOS OPTREDEN INCASSOBUREAU JUSTITIE EN DEURWAARDER Ik ben in februari 2009 opgepakt in verband met ‘vandalisme’. En ik ben in augustus 2010 in hoger beroep, naast een celstraf van 28 maanden (waarvan 7 voorwaardelijk), veroordeeld tot het betalen van een schadevergoedingsmaatregel van €149.252,23. Bij gebreke van betaling en verhaal te ‘vervangen’ door 365 dagen hechtenis, waarbij, zoals men dat zo mooi noemt: ‘Het ondergaan van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft’. Met andere woorden: Als je hebt gezeten moet je nog steeds betalen. En daar begon het.

5000 euro per maand aflossen Tijdens mijn detentie kreeg ik reeds de eerste brieven van het CJIB, het incassobureau van justitie, met een voorbedrukte acceptgiro van €149.252,23 met daarbij het verzoek om binnen 30 dagen te betalen. Hierop heb ik via mijn advocaat een betalingsvoorstel gedaan van €25,- per maand. Dat komt neer op meer dan 1/3 van mijn maandinkomen, maar hiermee kon men niet akkoord gaan. Een betalingsregeling kon wel, maar dan moest ik minimaal €5000,per maand aflossen. Het feit dat ik

Johnny Cash. Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter. Vanaf de jaren zestig trad hij veel op in gevangenissen. Er valt geen cent te halen.

gedetineerd zat en ongeveer €20,- per week aan inkomen had, deed hierbij niet ter zake. Daar ik niet betaalde, werd het bedrag verhoogd: eerst met €15,- daarna met ongeveer €30.000,-. Binnen een paar maanden, op 10 januari 2011, verlangde men dus €179.120,68 van mij. Wederom binnen 30 dagen te voldoen middels aangehechte acceptgirokaart. Daar ik ondertussen weer op vrije voeten was en een uitkering had van ongeveer €850,- per maand, heb ik wederom contact gezocht met het CJIB en een betalingsvoorstel gedaan van €100,- per maand. Ondertussen was ik dus weer op vrije voeten en had ik mijn leven weer enigszins op orde. Ik zat in een begeleid wonen project, had

Deurwaarder in actie, niemand thuis?



 

 

   

 

 

Wij zijn er voor je, wanneer je even helemaal vast zit!!! • strafrecht • familierecht zoals echtscheiding, omgang etc.

Bel ons! B&S Advocaten, Van Oldenbarneveltstraat 23, 6512 AS Nijmegen tel. 024 322 00 25 / 024 260 01 43 (24/7) / 024 260 01 81 (24/7)

dagbesteding, forensische psychiatrie en reclasseringscontact. Alle partijen incluis mijzelf waren tevreden over hoe het ging. En alles leek dus weer de goede kant op te gaan.

Vordering oninbaar Helaas bleek het CJIB een andere mening toegedaan. Daar ik nog steeds niet betaald had, werd mijn vordering doorgestuurd aan een deurwaarderskantoor, en aangezien die ook moesten eten was het bedrag opgelopen tot € 211.181,13. Aangezien ik ook dit niet kon betalen, besloot de deurwaarder net als het CJIB dat de vordering oninbaar was. Hiermee was de zaak voor het CJIB klaar en de zaak werd teruggestuurd naar het OM. Gevolg: Op 28 juni 2011 ontving ik een ‘waarschuwing arrestatiebevel’. Ik kreeg nog een keer de kans om binnen 14 dagen te betalen en anders werd de vervangende hechtenis ten uitvoer gelegd. Uiteraard betaalde ik wederom niet, want dat is nogal lastig als je het geld niet hebt. En dus was ik vogelvrij verklaard. Een telefoontje van de reclassering enkele maanden later leerde dat ik inderdaad gesignaleerd stond. Ik kon dus elk moment van straat geplukt worden maar dit kon ook nog ongeveer 15 jaar duren aangezien deze schadevergoedingsmaatregel pas in 2026 zou verjaren. Toen duidelijk werd dat geen van de partijen (reclassering, begeleid wonen, dagbesteding, forensische psychiatrie) de dreigende detentie kon tegenhouden, ondanks het feit dat geen van hen de nut of noodzaak van deze detentie inzag, heb ik na enkele maanden in overleg met mijn reclasseringswerker besloten om zelf maar contact op te nemen met de politie. Ik moest anders elke dag achterom kijken en zo kon ik niet verder met mijn leven. Zo gebeurde het dat ik me op 12 april met mijn weekendtas op het bureau meldde, met zicht op 365 dagen vervangende hechtenis.

Terug bij af Ondertussen zit ik dus alweer ruim 8 maanden vast. En als ik vrij kom, ben ik nagenoeg alles wat ik had kwijt. Voor het begeleid wonen project waar ik zat ben ik te oud, dus daar kan ik niet meer naar terug en bij het dagbestedingproject kom ik dan voor de derde keer en de kans is klein dat de gemeente het nog een keer wil betalen. Ik ben dus weer terug bij af. 17 maanden van volop inspanning van diverse partijen is voor niets geweest

en alleen het dagbestedingproject heeft al zo`n €15.000,- gekost. Tel daar nog het begeleid wonen, de reclassering en de forensische psychiatrie bij op en je zit al op een leuk bedrag. Tel daar vervolgens nog mijn vervangende hechtenis bij op (365x€ 200 of € 250,- = € 73.000,- / € 91.250) en je zit ongeveer aan het bedrag dat ik oorspronkelijk moest terugbetalen. Met het verschil dat ik dus nog niet betaald heb en dat soortgelijke kosten zo goed als zeker ook weer gaan ontstaan als ik vrijkom. Ik moet dan namelijk ook weer ergens wonen, re-integreren, behandeld worden en begeleid worden. Natuurlijk speelt geld geen enkele rol voor de Staat en iedereen die in die 17 maanden moeite voor mij heeft gedaan, krijgt gewoon betaald, dus waar hebben we het over. Maar toch snap ik het niet. Wat is hier het nut van? Wie heeft er iets aan dat ik wederom vastzit? Wat denkt men hiermee te bereiken?

Vijftien jaar beslag op uitkering Ik heb nog steeds geen cent betaald, terwijl ik ondertussen al ongeveer €3000,- had kunnen betalen. En natuurlijk is dat niets in vergelijking met het bedrag dat ik in totaal moet betalen maar het is € 3000,- meer dan de € 0,die ik tot nu toe betaald heb. En als ik straks in april weer vrijkom? Dan moet ik dus nog steeds betalen, hoe? Ik heb nog steeds geen flauw idee en als ik heel eerlijk ben, ben ik ook niet van plan om daar nog maar enige moeite voor te gaan doen. Ik heb er nu voor gezeten, dus ik ga ze vrijwillig geen cent meer geven. Wat dus vermoedelijk rest, is de komende 15 jaar een beslag op mijn uitkering, want een motivatie om een (goedbetaalde) baan te zoeken is er nou niet bepaald. Uiteraard kan ik me er in vinden dat daders de schade moeten vergoeden en ik snap dat ik daarin geen uitzondering ben. Ik was ook best bereid om bijvoorbeeld de rest van mijn leven elke maand €100,- of 10% van mijn loon te betalen. Maar het opleggen van een vervangende hechtenis bij een bedrag van deze hoogte, bij iemand die geen geld heeft. Die logica ontgaat me, en als iemand me die uit kan leggen, dan hoor ik dat heel graag . Jack (is bekend bij onze redactie)

Bajeslied van

Johnny Cash Folsom Prison Blues I hear the train a comin’ It’s rollin’ ‘round the bend, And I ain’t seen the sunshine, Since, I don’t know when, I’m stuck in Folsom Prison, And time keeps draggin’ on, But that train keeps a-rollin’, On down to San Antone. When I was just a baby, My Mama told me, “Son, Always be a good boy, Don’t ever play with guns,” But I shot a man in Reno, Just to watch him die, When I hear that whistle blowin’, I hang my head and cry. I bet there’s rich folks eatin’, In a fancy dining car, They’re probably drinkin’ coffee, And smokin’ big cigars, But I know I had it comin’, I know I can’t be free, But those people keep a-movin’, And that’s what tortures me. Well, if they freed me from this prison, If that railroad train was mine, I bet I’d move out over a little, Farther down the line, Far from Folsom Prison, That’s where I want to stay, And I’d let that lonesome whistle, Blow my blues away.

NIEUW MAGAZINE RECHTSPRAAK Den Haag - Rechtspraak is het nieuwe magazine dat de Raad voor de rechtspraak gaat uitgeven. Het blad is vorige maand gelanceerd en zal vier keer per jaar verschijnen. Het doel van de makers is een blad te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in rechtspraak en zaken die daarmee samen hangen, aldus hoofdredacteur Rob Edens. Een mooi voorbeeld noemt Edens het interview met Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf. Vanuit de rechtbank twittert zij veel over spraakmakende zaken.


RESO Amsterdam St. Bureau Maatschappelijk Herstel & Rehabilitatie, Den Haag Steunpunt Gevangenispastoraat, Amsterdam

BonjoBajesBulletin februari 2013

Prijsonderzoek Bonjo:

INGEZONDEN BRIEf

Brief uit Ter Peel over Telio:

HET WORDT STEEDS BONTER Ter Peel – ‘Alle gedetineerden kregen afgelopen dinsdag te horen dat de gesprekken met advocaten door Télio zijn opgenomen. Tot nader bericht mogen alle gesprekken met de advocaten op koste van justitie via een buitenlijn worden gevoerd. Door dit nieuws is het wantrouwen naar Télio alleen maar groter geworden. Als deze fout is verholpen, wie garandeert ons dan dat onze privacy daadwerkelijk wordt gewaarborgd? Rest ook nog de vraag hoe precies en wanneer dit opnemen aan het licht is gekomen. De directie kon die vraag niet beantwoorden. Dit alles is in strijd met de gemaakte afspraken. Is dit geen reden het contract met Télio op te zeggen? Of maakt het contract dit opnemen mogelijk? Helaas ben ik niet juridisch onderlegd. Wij vragen Bonjo of jullie een antwoord hebben en ons advies kunnen geven hoe wij het beste op deze situatie kunnen reageren.’

Gesprekken tussen gedetineerde en advocaat worden opgenomen.

Naschrijft redactie 1

Naschrift redactie 2

In het vorige bulletin staat een uitspraak van de RSJ. Daarin wordt gevraagd klachten over Télio naar Judith Serranens door te spelen. We hebben deze mail naar Serranens doorgespeeld. Zij is een deelnemer aan het BonjoBajesOverleg. Erik van der Maal die ook aan dat overleg deelneemt, onderzoekt het ook.

Inmiddels weten we dat als we gebeld worden uit een PI, dat gebeurt via een 070-nummer en wel 070 8509666. Daar moet een mooie voorraad gesprekken opgeslagen liggen. Als ze af zijn te luisteren, want de kwaliteit is zo vreselijk slecht, dat we al hebben moeten vragen ons te schrijven, omdat met deze slechte kwaliteit het gebruik maken van de dure telefoonkaart geldverspilling is.

JEUGDGEVANGENISSEN DICHT Den Haag - Staatssecretaris Fred Teeven gaat in de loop van 2013 twee justitiële jeugdinrichtingen sluiten. Dat zijn Horizon Kolkemate in Zutphen en de locatie van JJI De Hartelborgt in Rotterdam.

Gedetineerden worden gepakt in eigen supermarkt Door Melany Amsterdam.Wij krijgen bij Bonjo geregeld klachten binnen over de winkelprijzen van APS (Supermarkten binnen de penitentiaire inrichtingen). Zo nu en dan zijn er producten die iets goedkoper worden, maar dan schieten prijzen van zo`n vijf andere producten omhoog.

Naam briefschrijver bij redactie bekend.

De locatie De Vliet in Breda van JJI Den Hey-acker wordt aan de gemeente Breda verhuurd voor huisvesting van dakloze verslaafden. En tenslotte: een belangrijk deel van JJI Teylingereind in Sassenheim gaat gebruikt worden

als locatie voor Jeugdzorg Plus van de Horizon . Dat kan allemaal, doordat het aantal beoogde JJI-plaatsen afneemt van 800 in 2011 tot 635 in 2017. Teeven is ervan overtuigd dat de kwaliteit van de behandeling, van de interventies en van het onderwijs gehandhaafd kunnen blijven. Ook het principe van de regionale plaatsing wordt overeind gehouden. Mochten er meer plaatsen nodig zijn dan de 650 die gehandhaafd worden, dan is er een reservecapaciteit van 127 plaatsen.

Alles wordt duurder, terwijl het wekelijkse loon van de gedetineerden alsmaar op hetzelfde peil blijft. Op de redactie kwam ‘voor de zoveelste keer’ hierover een brief binnen met als bijlage een boodschappenlijst van in de PI. Deze briefschrijver is in beklag gegaan bij de beklagcommissie en wacht nog op een uitspraak ervan. Ondertussen waren wij bij Bonjo toch wel erg benieuwd en een collega ging het voor ons uitzoeken.

STRAFPLEITER

KORVER & VAN ESSEN ADVOCATEN LAWYERS Herengracht 462 1017 CA Amsterdam Telefoon +31 (0)20 535 75 65 Mobiel +31 (0)6 54 760 989 Mail vanessen@korver-vanessen.nl www.korver-vanessen.nl www.vanessen-strafrechtadvocaat.nl

familie nog geld gestort krijgen om zo toch een beetje boodschappen te kunnen doen, maar er zijn genoeg gedetineerden die minder geluk hebben en het dus met het magere weeksalaris moeten doen wat zij op de werkzaal verdienen. Buiten moeten we door de economische crisis ook al op onze uitgaven letten, waardoor we vaker producten kopen die in de aanbieding zijn of we kunnen ervoor kiezen om boodschappen te halen bij een andere supermarkt waar het goedkoper is, maar in de PI moeten de gedetineerden het doen met APS (de winkel binnen de PI).

Er moet ook nog gebeld en gerookt worden Op de lijst die wij van de gedetineerde hebben ontvangen, staan de prijzen van de zogenaamde DKW-artikelen (droge kruidenierswaren). Er zijn elf producten van de winkellijst uit de PI geselecteerd en de bedragen hiervan zijn opgeteld. Daarna is er een collega van kantoor met een lijstje waar die producten op stonden vermeld naar de Albert Heijn gegaan voor een prijzenvergelijking. Wat wij ons afvroegen was, of er nou echt een groot verschil zou zijn in het totaalbedrag als je binnen de inrichting je boodschappen zou doen en bij een plaatselijke supermarkt buiten, in dit geval dus de Albert Heijn. Zo gezegd, zo gedaan. Alles werd bij elkaar opgeteld en inderdaad, het verschil was € 9,18 voor dezelfde boodschappen. En dat is toch veel geld als je je bedenkt dat een gedetineerde per week €15,20 verdient. Daar gaat dan nog €3,00 van af voor gebruik van de televisie. Zo blijft er nog een bedrag over van €12,20 voor je boodschappen en aangezien er nog gebeld en gerookt moet worden, zou je met een snelle rekensom nog zo’n €2,00 overhouden om etenswaren te kopen in de winkel. Uiteraard zijn er gedetineerden die van vrienden en

VECHT DOOR WAAR ANDEREN STOPPEN! Mr. M.J. VAN ESSEN

15

APS Albert Heijn 1 pot Calve pindakaas 350gr € 2,26 € 1,75 1 fles Conimex Ketjap Manis 500ml € 2,17 € 1,40 1 pak Honig lasagne bladen 250gr € 1,95 € 1,55 1 zak Lays chips paprika 200gr € 1,39 € 1,25 1 pot Heinz sandwichspread naturel 300gr € 2,00 € 1,55 1 pak Brinta 500gr € 2,19 € 1,64 1 pak Havermout 500gr € 1,34 € 0,93 1 pot Candarel zoetjes 759gr € 3,93 € 2,01 1 fles chillisaus 1liter € 3,78 € 1,39 1 spuitbus Campina slagroom € 1,71 € 1,12 1 duopak Maggi aardappelpurree € 1,37 € 1,14 1 pot Nutella chocopasta 400gr € 3,28 € 2,46 € 27,37 € 18,19


Stichtig Tijdelijk Eigen Kamer (STEK) Amsterdam Support voor Justice Hoogeveen Sur-Ant bezoekersgroep Almere

16

WERK GEEN RECHT MAAR VOORRECHT

COLUMN Mark Teurlings

Door Erik van der Maal

Opheffing schorsing. Hoe werkt dat? Op het moment dat u dit leest zit u vermoedelijk helaas nog vast. Maar hoe zit het nou als uw voorlopige hechtenis wordt geschorst? U krijgt bepaalde voorwaarden waar u zich alsdan aan dient te houden. Dat zijn vaak de algemene voorwaarden dat u zich (uiteraard) niet schuldig maakt aan een nieuw strafbaar feit en dat u aan elke oproep van justitie zal voldoen. Daarnaast zijn er andere voorwaarden mogelijk zoals het inleveren van een paspoort om vluchtgevaar tegen te gaan, een meldingsplicht om dezelfde reden, een verbod om in een bepaalde buurt te komen of bijvoorbeeld een verbod om contact te zoeken met medeverdachten en/of getuigen. De laatste tijd zijn die voorwaarden in het nieuws gekomen door het verhaal van Badr Hari die een broodje at in een horecagelegenheid en contact had met bevriende getuigen en zich niet besefte dat hij daarmee de voorwaarden overtrad. Zelf kreeg ik er recent mee te maken toen een cliënt in een grote strafzaak ervan werd beschuldigd getuigen te hebben beïnvloed en had overgehaald te liegen tegen justitie. Dat kan ook een strafbaar feit zijn en daarom werd de opheffing gevraagd vanwege het begaan van een nieuw strafbaar feit. Maar veel mensen vragen zich af of er dan eerst een rechter aan te pas komt of dat justitie je zo maar mag oppakken. Helaas het laatste. Zonder enige toetsing van een rechter vooraf mag het Openbaar Ministerie bepalen dat iemand wordt aangehouden. En in mediazaken zoals die van Badr en mijn cliënt gebeurt dat dan ook met arrestatieteam op een tijdstip dat je niet uitkomt. Indien iemand niet vluchtgevaarlijk is vind ik dat iemand, al dan niet via zijn advocaat, gevraagd kan worden naar het bureau te komen. Maar dat risico wil het Openbaar Ministerie kennelijk niet lopen. De bedoeling is daarna dat iemand binnen 48 uur wordt geleid voor de rechter die de schorsingsbeslissing heeft genomen. Indien iemand is geschorst door de Rechter-commissaris dan is hij bevoegd en indien iemand is geschorst door de rechtbank komt men op de besloten zitting van de raadkamer van de rechtbank. Uiteraard is er de bijstand van de advocaat die van tevoren het dossier krijgt waaruit moet blijken dat sprake is van de overtreding van de schorsingsvoorwaarden. Nadat de advocaat en de Officier van Justitie de standpunten hebben medegedeeld, en de advocaat moet daar dan zeker de tijd voor nemen aangezien het zeer ingrijpend is, neemt de rechtbank, na het laatste woord van de cliënt een beslissing. Tegen een negatieve beslissing, waarbij de schorsing wordt opgeheven, staat geen hoger beroep open. De advocaat kan alleen een nieuw schorsingsverzoek indienen. Helaas staat er bij een afwijzing van de vordering tot opheffing (dus als de Officier van Justitie ongelijk krijgt) wel hoger beroep open. Dus als een Openbaar Ministerie gefrustreerd is dat iemand geschorst is, het beroep daartegen is afgewezen, kan men iemand zonder toetsing vooraf zomaar aanhouden en enige tijd vasthouden waarbij diens leven weer wordt ontwricht. Als de Officier van justitie ongelijk krijgt en men in beroep gaat dan mag de cliënt deze zaak in principe in vrijheid afwachten. Daar gaat een paar weken overheen. Ik pleit voor een minimale toetsing door een rechter vooraf, zonder dat de rechtbank daar later aan gehouden hoeft te zijn. Dat scheelt veel procedures maar ook veel leed voor mensen die om 6 uur van hun bed worden gelicht om redenen die later toch geen stand houden. Mark Teurlings, Strafrecht- en Echtscheidingsrechtadvocaat

  

   

Amsterdam - Dit onderwerp is weer actueel geworden naar aanleiding van plannen die Staatssecretaris Fred Teeven vorig jaar geopperd heeft. Het ziet er naar uit dat die plannen ook inderdaad binnenkort een wettelijke basis krijgen. De plannen van Teeven en vooral de wijze waarop hij die naar buiten brengt, zijn meestal direct gericht op de onderbuikgevoelens van de brave burgers. En dat was zeker het geval in de periode vóór de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Een meerderheid van het publiek denkt immers - niet gehinderd door enige kennis van zaken - dat de

gedetineerden in ons land te veel in de watten gelegd worden en dat daar hoognodig iets aan gedaan moet worden. En dit keer wordt de nadruk gelegd op ‘werk in de gevangenis.’ Zijn plannen komen er in het kort op neer dat werken voor gedetineerden niet langer een ‘recht,’ maar een ‘voorrecht’ moet zijn, dat verdiend moet worden met goed gedrag en waarbij de arbeid aansluit bij een promotie- en degradatiesysteem, zoals dat ook al eerder al was aangekondigd voor het verlofbeleid. Gedetineerden die hun best doen, komen in aanmerking voor ingewikkelder ‘vakwerk’ en kunnen daarbij scholing krijgen om na hun vrijlating hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Maar gedetineerden die zich niet genoeg

inzetten of zich misdragen (wie moet dit beoordelen? EvdM) worden teruggezet naar simpeler werk zonder scholing.

Directeur bepaalt Ook de werktijden worden aangepast: de gedetineerden moeten veertig uur in de week gaan werken in plaats van de huidige twintig uur. Wat het arbeidsloon betreft: ook dit wordt ingezet als een instrument om gedetineerden beter te disciplineren. Het huidige basisuurloon is ongeveer tachtig cent per uur, in de toekomst kunnen gedetineerden die ‘vakwerk’ doen meer verdienen dan hun lotgenoten die simpeler werk doen. En gedetineerden die er met de pet naar gooien of helemaal niet werken, krijgen minder of in het geheel geen loon. Daarbij komt dat de mogelijkheid om van buiten geld over te maken op de rekening-courant van gedetineerden (nog) verder beperkt wordt. Omdat arbeid geen ‘recht’ meer is, maar een ‘voorrecht’, maakt de directeur uit welke gedetineerde er wèl of niet recht op heeft. Auteur Erik van der Maal gaat in de volgende editie nader op deze materie in.

Vakwerk beter belonen.

OPLEIDINGSNIVEAU VAN BEWAARDERS ONVOLDOENDE Amsterdam - Het programma ‘Modernisering gevangeniswezen’ is een mooi programma. Het gaat ervan uit dat de mens veranderbaar is in het algemeen en het gedrag van gedetineerden/justitiabelen met behulp van sociaalwetenschappelijke gebaseerde interventies in het bijzonder. Belangrijk in modernisering is dat er sprake is van een persoonsgerichte benadering. Bij binnenkomst wordt de dan net gedetineerde gescreend. De RISK doet dat. Op basis van een analyse van wat de gedetineerde wel en niet kan, wordt een programma gemaakt. In termen van de zorgsector zou dat een behandelplan heten. De penitentiaire medewerkers moeten in staat zijn dat behandelplan met de cliënt – de gedetineerde – effectief te maken. In de zorg worden daartoe hbo’ers ingezet. Die hebben geleerd te coachen, die hebben geleerd helpende gesprekken te voeren, en die hebben geleerd te superviseren. Kortom: die zijn in ieder geval qua opleiding in staat hun werk naar behoren te doen. Natuurlijk mislukt dat

STUUR OP!

 



BonjoBajesBulletin februari 2013

Bonjo ontvangt graag jullie creatieve uitingen. Bijvoorbeeld een kort verhaal, gedichten, tekeningen, cartoons, songteksten. Wij plaatsen die dan in het BonjoBajesBulletin. Bonjo, Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam.

regelmatig. Dat horen we bijvoorbeeld uit de jeugdzorg nogal eens terug. En ja: ervaringsdeskundigheid kan ook bekwaamheid opleveren. Niet bevoegd kan ook bekwaam zijn.

Gemiste kans Maar de instroom in de penitentiaire inrichtingen is toch wel heel erg laag qua niveau. Je kunt in de opleiding tot penitentiair medewerker toetreden als je nog geen mbo-diploma hebt. Je hebt genoeg aan lbo of vmbo. Als werkervaring wordt werkervaring op vmbo-

niveau gewenst. En als kernwoorden worden dan genoemd: bewustzijn, beveiliging, bewaking, sociale vaardigheden. Allemaal niets mis mee. Maar onvoldoende om aan de hoge eisen die modernisering stelt, te voldoen. Nergens vinden we aanvullend dat er voor de medewerkers persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn, waarbij ze blijven leren en zich steeds beter kwalificeren. Een gemiste kans. Investeren in kwaliteit is dringend gewenst. Jaap Brandligt

SUSSENBACH advocaat

Scherp in 2013! Bel vrijblijvend voor advies Van Woustraat 245 1074 AS Amsterdam T: 020 670 67 97 E: sussenbach@advocaat.demon.nl


BonjoBajesBulletin februari 2013

Themis Monchique (P) Total Training Service (TTS) Breda Tussenfasehuis Amsterdam

17

Twee advocaten uit de school Moszkowicz

EEN GOUDEN DUO? Door Paul Grijpma

Amsterdam – Ze zitten op de eerste etage van een herenhuis aan het Oosteinde in Amsterdam. Ze hebben uitzicht op de Nederlandse Bank ,waar ons goud ligt opgeslagen. Het is nog te vroeg om te zeggen, dat we hier met een gouden duo te maken hebben, maar gaandeweg het gesprek wordt één ding duidelijk. Audrey Wolffs (32) en Nienke Hoogervorst (32) zijn fanatiek en dat heeft er onder meer mee te maken dat ze al in een heel vroeg stadium wisten welke kant het op moest: strafrecht. Nienke Hoogervorst: ‘Strafrecht is echt interessant. Je slaat de krant maar open en je leest er over. En wij staan dan cliënten bij die zich staande moeten houden tegenover een machtig opsporingsapparaat van de overheid’. Audrey Wolffs: ‘Er is altijd het onderzoek dat begint met het dossier van het Openbaar Ministerie (OM). Daar komt altijd een bepaald verhaal naar voren. Maar als wij dan in contact komen met die cliënt, kan het verhaal heel anders zijn. Wij kijken dan waar de goede en de slechte punten zitten en waar het Openbaar Ministerie de mist is ingegaan. We laten de boel kantelen.’ Nog bonter Goed verwoord eigenlijk, want precies daartoe zijn advocaten op aarde. Het Openbaar Ministerie is bij een strafbaar feit op zoek naar bewijsmiddelen, de

waarheid, zoals het zelf graag zegt, maar, zegt Wolffs, ‘wij kijken ook nog naar de andere kant om het goed beeld naar voren te brengen.’ Hoogervorst vult aan: ‘Het juiste beeld. Kijk, als er een schietpartij is, dan zegt het OM dat er sprake is van moord. Terwijl wij misschien kunnen zeggen: doodslag. Was er sprake van noodweer, een zelfverdedigingsituatie? Dat maakt hetzelfde feitencomplex compleet anders en de uitkomst daarvan dan ook. Wolffs zegt dat ze tijdens haar studie in Maastricht zorgvuldig is nagegaan waar haar interesses lagen. ‘Ik heb stages gedaan, bij onderzoek de boel van alle kanten bekeken, maar het was wel altijd strafrechtgericht.’ Tijdens haar studie deed ze op de Nederlandse ambassade in Canadese hoofdstad Ottawa onderzoek naar de situatie van de indianen. Maar ze zat ook in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. En om het nog bonter te maken, zat ze een half jaar in Hongkong voor onderzoek naar de situatie in de gevangenissen in Hongkong, Thailand en Maleisië. Ze bekeek daartoe de omstandigheden en bestudeerde de klachtprocedures. ‘Ja, het zijn hotels in Nederland, hoor ik dan. Nee hoor, daar gaat het niet om. De essentie is dat je vastzit. Dat krijg je bij elke gevangenis en bij elk gedetineerde te horen; het is erg zwaar om als gedetineerde te zitten. Dat is dan weer een extra drijfveer om de kant van de verdachte te kiezen.’

Leermeesters Spong en Moszkowicz In 2004 is Wolffs begonnen bij David

Nienke (L): Wij leveren dezelfde kwaliteit, maar niet op het briefpapier van Moszkowicz.

Moszkowicz , niet bepaald een BN’er, want deze Moszkowicz kiest ervoor low key te operen. Alleen als het moet in de publiciteit; het hangt van de zaak af.’ Wat wil een advocaat met die publiciteit bereiken? Beïnvloeding van de rechter en zijn oordeel? Hoogervorst: ‘Nee, dat hoeft niet perse. Het heet niet voor niets het geheim van de raadkamer. Dus daar ben je niet bij, dus je weet niet of het invloed heeft. Ik weet wel dat in bepaalde zaken waar de hele maatschappij uiteindelijk een mening over heeft, net als met voetbal, je dan niet de media opzoekt om het voor de rechter duidelijk temaken, want dat zijn professionals bij die zaken, maar dat je het voor de maatschappij helder probeert te maken.’En Hoogervorst kan het weten hoe het werkt, want die heeft in 2003 tijdens haar studie studentenstage gelopen bij Gerard Spong; Oscar Hammerstein zat daar toen ook nog. Het was haar eerste aanraking met het echte werk. Hoogervorst:’Spong is echt briljant. Geestig.’ Na haar studie in Utrecht heeft Hoogervorst vier maanden op een advocatenkantoor op Curacao gewerkt waar ze de advocatuur van een hele ander kant leerde kennen. Hoogervorst koos ook onvoorwaardelijk voor het strafrecht. Ze had grote twijfel in haar eerste studiejaar, maar toen het strafrecht op het rooster kwam, zat ze op het puntje van de stoel. Het vinden van een baan na de studie was nog niet zo eenvoudig. Maar de doorbraak kwam met het televisieprogramma van de AVRO, waarin ‘de nieuwe Moszkowicz’ werd gezocht. Ze won de contest van onder anderen haar jonge collega Jeroen Nijboer uit Utrecht. Ze werkte zes jaar aan de ‘Gouden Bocht’ bij Bram Moszkowicz. En? Hoogervorst: ‘Je leert daar onder hoge druk werken, omdat het om grote zaken gaat en de belangen groot zijn. Alle soorten zaken en alle soorten instanties komen voorbij. Dat is enorm leerzaam en dat is ook de reden dat ik er zo lang heb gezeten.’ Het werd haar in gehamerd: dossierkennis. Zeker weten dat alles er in zit, dat alles is langsgelopen en dat alles correct volgens de wet is gegaan. En dan het spel met de rechtbank. Hoogervorst:’Daarbij zeg ik gelijk dat wat Bram doet op zitting, wordt denk ik niet zo maar geaccepteerd als iemand

a d v o c a t e n Bereikbaar zijn wanneer u belt? Goede kennis van uw dossier en de wet? Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van het strafrecht? Tot het uiterste gaan?

Dit vinden wij vanzelfsprekend. Daarom adverteren wij er niet mee.

mr. A.M.G. Wolffs M 06 55756607

Oosteinde 13-1, 1017 WT Amsterdam Telefoon 020 7370172

anders dat zo zou doen. Daar moet je de goede balans in weten te vinden, wil je soms die opmerkingen maken die hij ter zitting maakt. Daar heb ik zeker van geleerd, het was leuk om daar bij aanwezig geweest te zijn.

Geen vragen meer aan de Herengracht Audrey Wolffs, overgekomen uit Maastricht, zat inmiddels ook al weer een tijd bij Bram Moszkowicz aan de Herengracht. Wolffs en Hoogervorst wisten wat ze aan elkaar hadden en besloten op een zeker moment een eigen kantoor te beginnen: Wolffs & Hoogervorst, een kantoor in (inter)nationale strafzaken in al haar facetten, waar ook het jeugd(straf)recht, ontnemingszaken en het overleverings- en uitleveringsrecht horen. Hoogervorst: ‘Ik merkte dat ik aan de Herengracht helemaal geen vragen meer stelde. Nu denk ik dat de kwaliteit die we daar leverden, wij nu ook hier leveren, maar niet meer met die naam op het briefpapier.’ We komen op het regeringsbeleid en stellen vast dat de bewindslieden Opstelten en Teeven geen sterke indruk maken. Beiden: ‘Strenger straffen heeft geen zin. Er gaat dan wel bij sommige mensen een afschrikwekkend effect vanuit, maar bij heel veel mensen niet.’ En Hoogervorst vertelt van een minderjarige die conform het volwassene strafrecht 18 jaar had opgelegd gekregen. Hij was 16 jaar ten tijde van de pleegperiode. ‘Ik denk niet dat als hij na 18 jaar, met wellicht 1/3 vermindering, vrijkomt, er een beter mens uit de gevangenis is gekomen. En we met z’n allen blij moeten zijn dat hij 18 jaar heeft gekregen. Absoluut niet. Ik weet één twee drie ook geen alternatief, maar de tijd in detentie kan wel beter benut worden. Onderwijs en zo, daar wordt wel over nagedacht.’ Enkelband? Audrey: ‘Goed alternatief. Er is een test

mr. N.F. Hoogervorst M 06 83705186

geweest met rechters en officieren van justitie die met enkelbanden hebben gelopen. Ze vonden het een geweldige impact hebben.’ Hoogervorst: ‘Zeer kostenbesparend. Met een enkelband zit je thuis, je houdt je relatie, je woning en je blijft bij de baas werken. Maar vastzitten?! Het is het volstrekt afgeven van elke controle over je eigen leven. Je moet luisteren naar wat bewaarders je opdragen. Wat ik het meest tegenkom, is de shock. Het niet weten waar je aan toe bent. Weer een proforma zitting en weer en weer. Wanneer kom ik vrij? En hoe lang moet ik mijn kleinkinderen nog vertellen dat ik voor zaken in Duitsland ben? En hoe lang kan ik mijn werkgever nog om de tuin leiden?’ We behandelen zo nog een paar thema’s. Ze gaan er vol in. Die nieuwe plannen om bij het aanvragen van Hoger Beroep een gedetineerde toch meteen op te sluiten, als het om een veroordeling gaat van meer dan 2 jaar. Hoogervorst: Hoe kan dat nou? Je bent nog steeds verdachte. Ik hoor ook uit de rechtelijke macht dat ze het er helemaal niet mee eens zijn. Als die politici zich nu eens zouden verdiepen in de mensen die hier daadwerkelijk mee te maken hebben, in plaats van te luisteren naar de roep van de samenleving.’Wolffs: ‘En dat geldt ook voor die minimumstraffen. Weg ermee. Wat rechters doen is maatwerk.’ Ook komt het beleid ten aanzien van het voorlopige voorarrest op tafel. ‘Heel gemeen. Het OM zet meteen in op het meeste ernstige feit in de vordering voor bewaring, zodat er extra grond is om iemand er voor vast houden. En in de Raadkamer kun je dat allemaal niet uitleggen, want dat vinden de rechters te inhoudelijk voor het moment.’ Voorarrest, Huis van Bewaring, we gaan daar later nog eens speciaal voor zitten.

7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Altijd. Zo staan wij in ons vak. Bel 06 295 64 706. U krijgt dan 1 van onze 8 strafrechtadvocaten aan de lijn. • drugs • vermogensdelicten • geweld • ontnemingen • criminele organisaties se habla Español

tijdens kantooruren tel. 010 2 411 511

www.seebregts-saey.nl


Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden (bezoekgroep), Zuid-Scharwoude Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden (bezoekgroep), Alkmaar

18 COLUMN Kasper Regter

Art. 80a Wet op de Rechterlijke Organisatie Per 1 juli 2012 is een nieuw wetsartikel ingevoerd, art. 80a van de Wet op de Rechterlijke Organisatie (RO), dat van grote invloed zal zijn op procedures bij de Hoge Raad (HR) en dus ook op procedures bij de feitelijke instanties. In deze column zal ik uitleggen wat voor gevolgen dat heeft voor strafprocedures in Nederland. Reden invoering Art. 80a RO is ingevoerd om de Hoge Raad een heleboel werk uit handen te nemen door aan de poort al te selecteren welke zaken wel en niet inhoudelijk behandeld zullen worden. Uitdrukkelijk is ook overwogen dat de kwaliteit van de middelen van cassatie die door een advocaat moeten worden ingediend, verbeteren. Er is nu een filter ingebouwd dat kansloze cassatieberoepen al aan het begin eruit moet halen. Zo’n beroep wordt dan niet-ontvankelijk verklaard, omdat de aangevoerde klachten tegen de uitspraak van de laatste feitenrechter geen behandeling in cassatie rechtvaardigen, degene die cassatie heeft ingesteld daarbij onvoldoende belang heeft of omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden. Cassatieprocedure nieuw Na indiening van de cassatieschriftuur wordt beoordeeld of de aangevoerde redenen om in cassatie te gaan, kans van slagen zullen hebben. Daartoe wordt de Procureur-Generaal (PG) bij de HR gehoord. Als de PG vindt dat er reden is het cassatieberoep niet-ontvankelijk te verklaren, kan de advocaat nog op dat standpunt reageren. De HR doet daarna uitspraak. Die uitspraak hoeft dan verder niet gemotiveerd te worden. Gevolgen voor de praktijk In veel gevallen zal de HR gebruik maken van de nieuwe mogelijkheid ingestelde beroepen niet-ontvankelijk te verklaren. Procedures worden daarmee veel sneller beëindigd en kansloze procedures houden de behandeling van wel kansrijke of inhoudelijk interessante zaken niet op. Op 11 september 2012 heeft de HR een overzichtsarrest gewezen, waaruit blijkt dat art. 80a RO inderdaad verstrekkende gevolgen heeft voor de strafpraktijk. De HR kondigt aan dat in veel gevallen, waar vroeger een uitspraak van de feitenrechter vernietigd zou worden, die uitspraak nu in stand zal blijven. Uit het arrest komt duidelijk naar voren dat het de HR niet meer zal gaan om de details, maar dat het vooral zal gaan om de grote lijnen. De rechtsbescherming tegen de overheid heeft door invoering van art. 80a RO een belangrijke stap teruggezet. Bij het voeren van verweer in feitelijke instantie zal met deze ontwikkeling terdege rekening moeten worden gehouden. Ik wens u veel succes in deze barre tijden.

BonjoBajesBulletin februari 2013

INGEZONDEN BRIEVEN

BRIEFBEZORGING NIET ALLEEN IN ZWOLLE EEN PROBLEEM Leeuwarden - Ik ben een fanatieke BonjoBajesBulletin-lezer en vind dat jullie een goed blad publiceren, elke keer weer. Na het lezen van het verhaal over de postbezorging PI Zwolle dat in jullie oktobereditie stond, wil ik ook mijn verhaal vertellen over wat mij is overkomen met betrekking tot de postbezorging. Na 2 maanden werd ik van Doetinchem naar Leeuwarden (de Marwei) overgeplaatst. Een paar gedetineerden vond het jammer dat ik wegging. We maakten de afspraak om contact te houden via het sturen van een briefje of kaartje. Na een paar dagen stuurde ik een briefje naar de mensen in Doetinchem met het verhaal hoe het me beviel in Leeuwarden. Ik hoorde echter nooit wat van hen. Dit was omstreeks augustus 2011. Na 4 maanden ging ik voor 7 weken naar het Pieter Baan Centrum om van daaruit naar PPC Zwolle te gaan. Hier ontmoet ik één van de mensen waarmee ik op de afdeling in Doetinchem zat.Na een kort praatje vroeg hij me waarom ik nooit terugschreef. Ik vertelde hem dat ik nooit post had ontvangen. Zij hadden destijds in Doetinchem het verzoek gehad om alle

post die aan mij was geadresseerd af te geven bij de afdelingsleiding in plaats van deze zoals gewoonlijk te deponeren in de brievenbus. Deze post ging namelijk rechtstreeks naar de directie in Leeuwarden. Dus zoals ik het heb beleefd, ligt het aan Leeuwarden en wel aan het Openbaar Ministerie. Ook ik zit voor zware delicten. In Zwolle heb ik wel aan het personeel een aantal malen gevraagd of ze voor me wilden vragen waar mijn post was gebleven. We zijn nu 13 maanden verder en ik heb nooit wat gezien. Mijn advocaat wist me te vertellen dat dit niet mocht. Ze mogen het wel kopiëren, maar men moet ten alle tijden zijn post ontvangen. Ook zijn ze verplicht om het mede

te delen waar je post is gebleven. In Zwolle heb ik 3 maanden moeten wachten op mijn spullen, die nagestuurd worden bij een overplaatsing. Het personeel heeft me meerdere malen beloofd in die tijd om hierachter aan te gaan. Maar als je het van hen moet hebben ben je de klos. Conclusie: Ze willen alles voor je doen als je binnenkomt. Maar in de praktijk zijn ze liever lui dan moe en heb je als gedetineerde dus geen mallemoer aan ze. Soms lees ik dat er ook wel eens een goede tussen zit. Nou, ik scheer ze over één kam inmiddels. En ik heb geleerd, dat als je iets gedaan wilt hebben, je toch zelf, of met behulp van je advocaat de dingen moet klaar spelen. (Naam bij redactie bekend)

Lastige jongens zijn nu zware criminelen Sinds de jaren negentig heeft de overheid een aantal programma’s opgezet waarmee Marokkaanse jongens buiten de criminaliteit moesten worden gehouden. Ondanks deze programma’s zijn lastige jongens uit de Diamantbuurt gewelddadige criminelen geworden zegt Willem Woelders, voormalig recherchechef in Amsterdam en nu plaatsvervangend korpschef bij de Nationale Politie.

Mr. Kasper Regter, strafadvocaat te Heerlen

Lucardie & De Visser Advocaten • strafzaken • vreemdelingenrecht • personen- en familierecht • arbeidsrecht/uitkeringszaken mr C.A. Lucardie, lid van de NVSA mr drs J. de Visser mr I. Oolgaard Burg. Marijnenlaan 123 2585 DV Den Haag Telefoon 070 363 00 76 Fax 070 361 57 88 www.lucardie-advocaten.nl

Volgende BonjoBajesBulletin verschijnt 1 april2013

De Diamantbuurt in Amsterdam ten tijde van de rellen.

Advocatenkantoor Groenendijk strafrechtadv ocaten

specialisme is een eis voor een strafzaak, dat bieden wij u aan •

• •

Wij houden ons alleen bezig met strafrecht! Ruim 15 jaar ervaring in het strafrecht! Alle strafzaken op TOPniveau en Pro deo! Regelmatig bezoek van onze advocaat aan u! Wij zijn door het hele land actief ! Alle acties in overleg met u! wij nemen graag uw Strafzaak over! bel ons: 070 - 427 93 13 en vraag naar Mr. I.A. Groenendijk

waar kent u ons van? •

• •

Haagse Metselmoorden: vrijspraak Grootste cocaïnevangst ooit in Nederland: vrijspraak Interpol valse bankbiljetten: vrijspraak Verduistering geld bij Waardetransport: vrijspraak 1 Overval + 2x voorbereiding in Westland: taakstraf Coldcase, mensenhandel/smokkel, moord Rotterdam, Cocaine in lattenbodem, Enzovoorts.


BonjoBajesBulletin februari 2013

Voorlichtingsproject Kriminaliteit en Strafrecht (K&S), Soest Vrijwillige Hulpverlening aan (ex-)gedetineerden Leeuwarden Vrijwilligerscentrale Almere, Buddyproject Flevoland Almere

...Verlaat de gevangenis zonder betalen...

BOEKBESPREKING

DE STAAT KEERDE ZICH TEGEN AIVD-ER HELEEN DE WAAL ‘Dit kan toch niet,’ snikt haar moeder, ‘dit kan toch niet in Nederland?’ Heleen de Waal probeert haar te troosten. ‘Het komt goed mamma.’ Het tafereel speelt zich af in het politiebureau van Breda, waar De Waal door rijksrechercheurs voor de zoveelste keer wordt verhoord. Heleen de Waal werd in 2009 op het kantoor bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aangehouden. Ze wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen naar dagblad De Telegraaf. Het bericht dat insloeg als een bom, temeer daar De Waal al twaalf jaar bij de AIVD werkte en bekend stond als deskundig en gedreven. Omdat de onderliggende stukken geheim waren, konden de door de AIVD gepresenteerde feiten nauwelijks worden getoetst.

Tijdens haar voorarrest in Tilburg en later in de Koepelgevangenis in Breda hield zij een dagboek bij, dat ondanks de regelmatig en onaangekondigde celcontroles niet in handen van rechercheurs of gevangenisbewaarders is gekomen. En daarin beschrijft De Waal, cultureel en politiek antropoloog, hoe het leven in een vrouwengevangenis eruit ziet. Naast de voortreffelijke wijze, waarop ze de Kafkaëske situatie waarin ze is terechtgekomen, beschrijft, doet ze ook een boekje open over de wijze waarop door het gevangenispersoneel met gedetineerden wordt omgesprongen. En dan komt opeens advocate Inez Weski in beeld en dan gaat het heel snel. Na bijna vijf maanden op 14 juli 2010 wordt ze door de rechter vrijgesproken. Ik vond het ronduit verschrikkelijk

19

om te lezen, maar ik heb het wel in een keer uitgelezen. Een aanbeveling! Halve lucht van Heleen de Waal, uitgeverij Balans, ISBN 9789460033278, Prijs: € 18,95

Kellermann Advocatuur strafrechtadvocatuur - fiscaal strafrecht - cassaties PC Hooftstraat 120 C Postbus 59616 1040 LC Amsterdam

T: +31 (0) 20 331 37 19 F: +31 (0) 20 203 11 19 W: www.kellermannadvocatuur.nl

24/7 - Geen tegoed? Bel 0800-0101 collect call! Beëdigd januari 2004

De pers over Halve lucht: ‘Fascinerend en aangrijpend – de AIVD als Staat in de Staat!’ - Tomas Ross. ‘Beklemmend. Scary (schrikaanjagend). Heel goed!’ - Journalist Vrij Nederland en misdaadauteur Marian Husken. ‘Wat een voortreffelijk boek! Goed geschreven, humorvol en soms schokkend. Iedereen die denkt dat huis van bewaring een soort Centerparcs is MOET dit boek lezen en iedereen uit het gevangeniswezen ook! Cijfer: 8,5!’ - Peter R. de Vries op Twitter Paul Grijpma

WERKSTRAFFEN IN WOORD EN BEELD Wat nou als ze wegrennen? Werkstraf in Nederland

RAFEL MEDIA 2012

Omdat Reclassering Nederland verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkstraf voor volwassenen in Nederland hebben Van der Weert en Lamers zich ruim een jaar geleden eerst gemeld bij de reclassering om te praten over de mogelijkheden. Reclassering Nederland heeft volledige medewerking verleend. Verspreid over tien maanden deden Van der Weert en Lamers acht plekken in Nederland aan om daar werkgestraften, werkmeesters en hun omgeving te spreken en te fotograferen. Want de wereld van de werkstraf ziet er overal anders uit: in Amsterdam hebben werkmeesters en werkgestraften te maken met de prikkels van de straat, in de duinen van Schoorl ervaren de werkmeesters de natuur om hen heen

Wat nou als ze wegrennen? Werkstraf in Nederland

Utrecht - Een werkstraf? Dat is toch iets met papier prikken? Of schoffelen? Daar kom je met een diefstal of een geweldsdelict op je geweten gemakkelijk vanaf. Toch? Fotograaf Jerry van der Weert en journalist Marianne Lamers legden het veelbesproken fenomeen werkstraf een jaar lang onder hun vergrootglas.

als een ‘machtig jongensboek’, in Kerkrade zijn het de bewoners van een verpleeghuis die mede de sfeer bepalen. ‘Wat nou als ze wegrennen? Werkstraf in Nederland’ is een verslag in beeld en tekst van de tien maanden durende reis die Lamers en Van der Weert samen maakten en laat zien hoe betrokkenen -werkgestraften, werkmeesters en omstanders- werkstraf ervaren.

Over de auteurs: Jerry van der Weert (1969) is fotograaf en werkt onder meer voor Trouw, Ode en NRC Handelsblad. Marianne Lamers (1980) studeerde culturele

antropologie en is als schrijvend journalist werkzaam voor Het Parool, NRC Handelsblad, Trouw en diverse andere kranten en tijdschriften. ‘Wat nou als ze wegrennen? Werkstraf in Nederland’. Utrecht, Rafel media 2012, 136 pp. ISBN 978-90-8181191-0. Informatie over de prijs op www. Rafel.nl. Oplage is beperkt. Voor aanvullende informatie over werkstraf in Nederland, bel of schrijf Hanneke de Korte, hoofd media & communicatie van Reclassering Nederland: 06-10011370 of h.de.korte@reclassering.nl.

ONDERZOEK NAAR ZELFMOORD IN DE BAJES Onderzoek naar zelfmoord in de bajes Ze zijn er met z’n vieren opgedoken, op Suïcide in detentie. W.Duijst, E.Thoonen, S. van der Gaauw en N. Korthals, auteurs die een medische, verpleegkundige, dan wel een juridische achtergrond hebben hielden zich bezig met de vragen die bij elk overlijden in de gevangenis opkomen. Het Hof voor de rechten van de mens (EHRM)

legt de lidstaten de verplichting op om onderzoek te doen naar elk overlijden in de gevangenis. Cijfers zijn belangrijk in het onderzoek: Tussen 1 januari 2005 en 31 december 2010 hebben in Nederland 92 personen suïcide in een penitentiaire inrichting gepleegd. Wie er zich verder in wil verdiepen moet de resultaten van het onderzoek, in opdracht van de Dienst

Justitiële Inrichtingen (DJI). De auteurs schrijven dat de bevindingen in het boek van groot belang zijn om zo veel mogelijk zelfmoorden te voorkomen en van elke zelfmoord te blijven leren. Suïcide in detentie & EVRM Apeldoorn-Antwerpen Maklu Uitgevers ISBN 978-90-4660554-7 Prijs: 29,95

Boek over de val van een beroemde advocaat:

HET GEHEIM VAN BRAM MOSZKOWICZ Amsterdam - Hij was de stem van Holleeder, Bouterse en Endstra. Hij verdedigde Geert Wilders, nam het op voor Robin van Persie en stond Estelle Cruijff bij. In de rechtszaal én daarbuiten. Maar hoe lang is Bram Moszkowicz nog ’s lands bekendste strafpleiter? Klanten klagen, de boekhouding hapert, de Belastingdienst zit achter hem aan. Volgens zijn eigen beroepsgroep is Moszkowicz ‘zijn vak onwaardig’ en mag hij geen advocaat meer zijn. Vrij Nederland-journalisten Marian Husken en Harry Lensink spraken met excliënten, voormalig vriendinnen, oudkantoorgenoten, juristen, criminelen

en confrères. In Het geheim van Bram Moszkowicz vertellen ze het verhaal achter de val van een topadvocaat. Lukt het ‘Teflon Bram’ om overeind krabbelen? Marian Husken heeft meerdere misdaad- en justitieboeken op haar naam staan, waaronder De criminele carrière van Mink K. Harry Lensink schreef eerder Stille Willem; De dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra. Samen publiceerden ze de bestsellers Handboek Holleeder en De Dodenlijst. Het geheim van Bram Moszkowicz, Marian Husken & HarryLensink, ISBN 978-94-6003-636-1, Paperback 13 december 2012

GEDECO’S GEEN RECHTSPERSOON

Amsterdam - Er bereiken Bonjo vrij veel vragen van Gedeco’s of ze rechtspersoon kunnen worden, waardoor ze kunnen procederen tegen de staat. Dit naar aanleiding onder meer van het verloren proces van de Gedeco Lelystad. Die kunnen we wel steeds afzonderlijk gaan beantwoorden, maar we achten het zinvoller dat in ons bulletin te doen. Er is een Landelijk Gedeco, dat overigens aangesloten is bij Bonjo. Het Landelijk Gedeco is wel een rechtspersoon die namens Gedeco’s processen kan voeren. Het Landelijk Gedeco is te bereiken per mail op info@juristenpraktijk.nl en per telefoon 010-7954075. Als een Gedeco zich toch tot Bonjo wendt, bijvoorbeeld omdat ze slechts per post kunnen communiceren doordat Télio telefoneren de facto te moeilijk heeft gemaakt, dan zal Bonjo de brieven doorsturen naar Landelijk Gedeco.


When the eagle learns to fly Den Haag Young in Prison (YiP) Amsterdam Zorgconcept Monnickendam

20

BonjoBajesBulletin februari 2013

COLUMN Sidney Smeets

Het horen van getuigen Het gebeurt met enige regelmaat dat ik in hoger beroep een strafzaak over neem. Vaak wil men dan dat er getuigen gehoord worden. Dat is echter minder eenvoudig dan het lijkt. Als het voor een strafzaak van belang is dat bepaalde getuigen worden gehoord moet je er snel bij zijn. De rechter die de zaak bij de rechtbank behandelt kan het verzoek tot aanhouding om getuigen in uw zaak te horen afwijzen. Als het verzoek te laat is gedaan kan hij oordelen dat het horen van getuigen niet ‘noodzakelijk’ is. Zittingsruimte is kostbaar en dus wil men aanhoudingen, om getuigen te horen, voorkomen. De meeste getuigen worden niet op zitting, maar bij de rechter-commissaris gehoord. Daar bent u als verdachte niet bij, uw advocaat neemt voor u waar. U kunt overigens ook verzoeken zelf door de RC als getuige te worden gehoord. Dat kan belangrijk zijn omdat uw mening over de feiten soms alleen via de verhoren van de politie in het dossier belandt. Een verhoor bij de RC geeft u de ruimte een verklaring af te leggen, zonder gehinderd te worden door het verhoorschema van de politie. Het is belangrijk getuigen tijdig met uw advocaat te bespreken en ook aan te geven wat deze getuigen dan precies kunnen verklaren. Getuigen mogen alleen verklaren over dingen die ze zelf hebben gehoord of waargenomen en die verklaring moet betrekking hebben op het tenlaste gelegde feit. Een verzoek om een getuige horen over de persoon van de verdachte, in het Engels een ‘character witness’, zal bij de Nederlandse rechter weinig gehoor vinden. Als getuigen nog niet gehoord zijn, is het van belang te weten wat de getuige gaat verklaren alvorens hem op te roepen. Daarbij is van belang dat de getuige niet beïnvloed wordt. De getuige moet namelijk naar waarheid verklaren. Doet hij of zij dat niet dan kan een proces-verbaal van meineed worden opgemaakt en kan de verdachte in wiens zaak de verklaring is afgelegd soms zelfs vervolgd worden voor het uitlokken van meineed. Het is niet altijd verstandig getuigen te horen. Als een getuige al gunstig heeft verklaard, of helemaal niets over de betrokkenheid van de verdachte heeft gezegd, brengt het horen van de getuige altijd het risico mee dat de verklaring ten nadele van de verdachte verandert. Voor belastende getuigen ligt dat iets eenvoudiger, vaak geldt dan het uitgangspunt dat het niet slechter kan worden. In zo’n geval kan het horen van de getuige twijfel zaaien over diens betrouwbaarheid. Belangrijk is dus dat u tijdig met uw advocaat overlegt welke getuigen er gehoord moeten worden en waarom, ook als u besluit dat uw strafzaak in hoger beroep bij een andere advocaat in betere handen is. Mr. Sidney Smeets, Spong advocaten

Panorama Nieuwersluis.

Uitnodiging!

BONJO JAARVERGADERING: PRATEN OVER BONJOBELEID Nieuwersluis - Bonjo houdt zijn jaarvergadering op 6 april 2013. Dat gebeurt in de PI Nieuwersluis, Zandpad 3, in Nieuwersluis. De jaarvergadering begint om 11.00 uur en eindigt uiterlijk om 15.00 uur. Er is een boeiend programma. We beginnen om 11.00 uur met het huishoudelijk gedeelte. Daarin passeren het jaarverslag 2012, de financiële verantwoording 2013, het beleidsplan 2013 en de begroting 2013.

Er is gelegenheid om met elkaar over het Bonjobeleid te praten. 12.15 uur lunchpauze Om 13.00 uur hebben we bezoek van ex-AIVD-er Heleen de Waal, auteur van het fascinerende boek ‘Halve lucht’, waarin ze uitvoerig beschrijft hoe ze tijdens haar voorarrest is behandeld. Met haar kan uiteraard discussie worden gevoerd. Om 14.00 uur komt Jannemieke

Ouwerkerk, universitair docent aan de Tilburg Law School. Zij heeft als thema het strafrecht, wat daar mis en goed aan is. Een ideale vrouw om te praten over de thema’s die Bonjo aan het hart gaan. Na 15.00 uur borrel. Het wordt een mooie bijeenkomst. Het ochtendgedeelte richt zich primair op de leden. In het middaggedeelte is iedereen welkom die Bonjo en de Bonjo-aangelegenheden ter harte gaan.

SPLIT SECOND. DE SECONDE DIE EEN LEVEN VERANDERDE In de ooit succesvolle reeks Twaalf Steden Dertien Ongelukken werden verkeersongelukken gereconstrueerd, met als doel de kijker inzicht te geven in de oorzaken ervan. IDTV Docs & Drama, producent van documentaires en dramaseries, werkt op dit moment samen met Slachtoffer in Beeld aan een televisieserie voor RTL 5 waarin gevallen van geweld en mishandeling worden gereconstrueerd. Dit wordt gedaan door middel van acteurs die het misdrijf en de oorzaak ervan zullen naspelen. Daarnaast zal de serie een documentair gedeelte bevatten waarin de dader en het slachtoffer (of een nabestaande ervan) zelf het verhaal van deze ingrijpende gebeurtenis door middel van een interview vertellen en ons uitleggen welke gevolgen dit delict voor hen heeft gehad. Deze getuigenissen worden geïllustreerd met de reconstructies van de acteurs, die de seconde die een leven veranderde,- Split Second - in beeld brengen.

In de serie onderzoeken we hoe een dader tot een delict is gekomen om op deze manier inzicht te krijgen in hoe geweld ontstaat. Daders kunnen gevoelens van spijt en schaamte hebben. Vragen zich wel eens af hoe het met het slachtoffer gaat, of willen vertellen hoe ze tot het delict zijn gekomen. Het kan daders en slachtoffers daarom helpen als ze met elkaar in contact komen. Een dader kan op deze manier iets goed maken en een andere kant van hemzelf laten zien. Het kan voor slachtoffers bijdragen aan de verwerking om de dader te ontmoeten en hem vragen te stellen. In de serie zullen we - indien mogelijk - in beeld brengen als dader en slachtoffer onder begeleiding van Slachtoffer in Beeld bij elkaar komen om over het misdrijf en de gevolgen daarvan te praten. Voor deze serie zijn wij op zoek naar daders en slachtoffers die mogelijk hier hun medewerking aan willen verlenen. De manier waarop (in beeld of niet) ligt

nog open, dit gaat in overleg met het slachtoffer en de dader. Mocht je geïnteresseerd zijn of nog vragen hebben, neem dan contact op met de redactie van IDTV Docs & Drama. De opnames duren een aantal dagen en vinden plaats in de maand februari en maart. Contactpersonen IDTV Docs & Drama: Morien Stigter morien.stigter@idtv.nl 06 20 04 14 68 of Anne Margot van der Baan annemargot.vd.baan@idtv.nl 06 20 04 14 68

Onterecht (nog steeds) vast?

Topkwaliteit, ook pro deo Mr. Ilse van der Meer Mr. Sidney Smeets (06 81 10 78 51) Mr. Jan-Hein van Dijk Keizersgracht 278 | 1016 EW Amsterdam | T 020 33 05 409 | F 020 33 04 666 info@spongadvocaten.com | www.spong.nl

Ons team van strafpleiters is ALTIJD bereikbaar! mr B.D.W. Martens 06-51417570

mr S.M. Diekstra 06-38067367

mr C.M.H. van Vliet 06-20092884

mr J. Verschuren 06-30580789

Delissen Martens advocaten belastingadviseurs & mediation. Sportlaan 40, 2566 LB Den Haag. t: 070 311 54 11


21

BonjoBajesBulletin februari 2013

Jaap Brandligt en justitiedeskundigen maken ‘excursie’ langs gevangeniswezen

DE GEVANGENIS EEN EVENWICHTSBALK

Ze hebben het over een vertaalslag van strafdoelen naar concrete uitvoeringstaken. Een belangwekkend artikel dat de nieuwsgierigheid van mij opriep. Wat willen ze nu precies en wat heeft het te maken met wat er echt in de gevangenissen gebeurt en vooral: welke opvattingen zitten er achter wat ze beweren, waar staan ze in essentie voor? Voor het hele artikel verwijs ik naar de uitgave van Delikt en Delinkwent van 20 december 2012. Het is ook te lezen op de Bonjo-site.

kunnen verbeteren. Dat is een positief mensbeeld. Het sluit aan bij de moderne notie dat je jezelf kunt verbeteren. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je van je leven maakt. Dat geldt ook voor gedetineerden. Dat is een wel heel neoliberaal mensbeeld, merk ik op. Je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat is een stap te groot, krijg ik terug. De stap naar het neoliberalisme als ideologie en daarmee het toch wel afdoen als ideologisch ingestoken opvattingen, dat is niet waar. Er is veel bewijs dat mensen kunnen verbeteren. Op die capaciteiten moet het gevangeniswezen insteken, op hun verbeterbaarheid. Gedetineerden moeten de kans hebben te resocialiseren. ‘Moeten?’, is mijn tegenwerping. Wat dan als hij of zij die kans niet grijpt? Mag iemand ‘zorgmijder’ of ‘hulpmijder’ zijn? Mag iemand zich onttrekken aan het grijpen van kansen? Wat als iemand die kansen niet kan grijpen? Dan komt de overheid in beeld. Dan moet de overheid de gedetineerde dwingen die kans te pakken. Dan moet de overheid mensen leren de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. En: als je je netjes gedraagt dan heb je allerlei privileges. Over belonen en straffen gesproken, merk ik op.

Vertrouwen

Maatschappelijk debat

Molleman en Van den Hurk hebben er veel vertrouwen in dat mensen zichzelf

Het brengt ons op de vraag in hoeverre dwang of drang mag worden toegepast.

Den Haag - Toon Molleman, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Arie van den Hurk, adviseur wetenschappelijk onderzoek bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben een artikel geplaatst in Delikt en Delinkwent over de doelen en taken van het gevangeniswezen. Zij noemen het ‘een kwestie van evenwichtskunst’. Ze proberen in het artikel een brug te slaan tussen de grondslagen van vrijheidsbeneming en de concrete uitvoeringstaken van de werkvloer in een penitentiaire inrichting.

De evenwichtskunstenaar, Francis Mean.

Molleman en Van den Hurk willen de resocialisatiedoelstelling een dwingend karakter geven. Resocialisatie is niet alleen een recht, het is ook een burgerplicht. Hoe dat precies moet, daar hebben Molleman en Van den Hurk geen pasklaar antwoord op. Dat begrijp ik. Ze vinden het nodig dat er een publiek debat komt over hoe ver die dwang mag gaan. Het is de spanning tussen het primaire proces van gevangen zitten en veiligheid. De maatschappij vraagt om steeds meer veiligheid. Strenger straffen is ‘in’. In dit verband wordt de invoering van enkelbanden als alternatief voor binnen zitten, een interessante casus. Je kunt verwachten dat er verzet tegen komt uit de hoek van de mensen die het heil verwachten van strenger straffen. Dan zijn ‘ze’ in ieder geval van de straat.

Privatisering

Toon Molleman.

Arie van den Hurk.

Raadhuisplein 9A 5258 BJ Berlicum Telefoon 073 5034543 Telefax 073 5032520 www.giebels-advocaten.nl Vestigingen in Berlicum en Boxtel

Het blijft een beetje een gesprek waarin we verkennend met elkaar heen en weer springen. De enkelbanden brengen ons bij de voornemens van staatssecretaris Fred Teeven om grotere bajesen te maken. En op privatisering van bajesen. Over dat laatste is duidelijk dat Molleman niet verwacht dat in Nederland de penitentiaire inrichtingen worden geprivatiseerd. Bij mijn tegenwerping dat er bij Schiphol Oost (vreemdelingendetentie) sprake is van publiek/ private samenwerking, stelt hij terecht

dat het personeel onder verantwoordelijkheid blijft van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). En er is een recent onderzoek van het WODC, waaruit niet blijkt dat privatisering voordelen oplevert. Dat rapport heb ik een tijdje geleden in ons bulletin becommentarieerd. Mijn constatering toen was dat het advies vlees noch vis was, doordat er geen helder standpunt werd ingenomen. Molleman wijst er wel op dat in de Verenigde Staten geprivatiseerde bajesen goede relaties opbouwen met bedrijven die werkzaamheden in de bajesen laten doen. Dat doen ze beter dan publieke bajesen.

Belonen en straffen Ik kan het niet laten terug te komen op wat de opvatting is, waar het meest mijn haren bij overeind gaan staan: de belonen- en straffenopvatting. Eerder noemde ik al de opvatting dat je allerlei privileges kan krijgen als je jezelf netjes gedraagt. De balk in mijn oog van Glenn Mills kon ik niet nalaten te noemen. Het volstrekt mislukte project rond jeugddetentie, waarbij een uit de Verenigde Staten overgewaaide opvatting werd gepraktiseerd. Het was het idee dat je mensen kunt verbeteren als je ze straft als ze zich niet gedragen zoals de bewaarders dat willen. Daarna zouden ze eieren voor hun geld kiezen en hun gedrag gaan veranderen. Volledig mislukt, maar zo Amerikaans dat het interessant wordt voor het Angelsaksisch gerichte gedrag van Nederlandse beleidsmakers. En Angelsaksisch is zeer verbonden met neoliberaal. Ook Molleman en Van den Hurk geloven niet in die aanpak, want ook zij zien niet in hoe bewezen zou zijn dat dat gaat helpen. Daarover zijn we het dus eens. Niet over de koppeling aan neoliberaal.

Straf de armen In het boek van Loïs Wacquand ‘Straf de armen’ komen privatisering en een samenleving, waarin armen altijd de klos zijn, bij elkaar. Zo’n dertien

procent van de Nederlanders hoort tot de echte armen. In Amerika zijn ze altijd de klos, leert Wacquand ons. Ze zijn arm, werkloos, kwetsbaar en niet in staat te voldoen aan de eis dat je zelfredzaam moet zijn. Ze passen dus niet in het modelbeeld van de gedetineerde die voor zichzelf kan zorgen en die zichzelf aan de haren uit het zogeheten moeras kan trekken. Het programma ‘modernisering gevangeniswezen’ gaat uit van groeipotentie van de gedetineerde. Hoe gaat dat? De gedetineerde wordt bij binnenkomst via RISK in beeld gebracht op zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Dan volgt een maatwerkprogramma, gericht op re-integratie. De lovenswaardige bedoeling is dat de gedetineerde zelf een weg vindt, waarbij hij niet richting recidive gaat. Eigenlijk weten we nog te weinig van de effecten van de maatwerkprogramma’s om te kunnen zeggen dat modernisering ook voor de minder toegeruste gedetineerden gaat werken. Het laatste deel van het gesprek sluit toch eigenlijk ook weer aan op de mogelijkheden die gedetineerden hebben. In hoeverre is het mogelijk met een groot aantal vrijheidsgraden voor gedetineerden te werken of moet je centraal uit Den Haag regelen welke rechten en plichten gedetineerden hebben? Aan de ene kant vinden we de opvatting dat ongelijkheid in behandeling niet zou moeten. Tegelijk is er het besef dat je niet alles kunt dichtregelen. Zo hebben we een hele excursie gemaakt langs aspecten van gedetineerd zijn, van het gevangeniswezen, van wat ons de komende jaren te wachten zou kunnen staan als Opstelten en Teeven de dingen die ze lijken te willen doen, door gaan zetten. Maar we hebben het vooral gehad over de achtergronden van het denken over het gevangeniswezen. Een boeiend thema. Jaap Brandligt

• penitentiair recht • strafrecht • arbeidsrecht • (echt)scheidingen en alimentatie • jeugdrecht • overige personen- en familierecht • civiel recht • huurrecht • sociale zekerheid • psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ)


22

BonjoBajesBulletin februari 2013

Twee ervaringsdeskundigen spreken zich uit:

Strafrecht • Tbs-zaken • Penitentiair recht www.degoeijadvocaat.nl • www.tbsadvocaat.nl

Europaplein 42 (‘De Mare’) 1825 tl Alkmaar telefoon 072-56 25 251 – 06-55 30 56 36 fax 072-56 22 644; email info@degoeijadvocaat.nl + extra 06-14 33 95 33 (24 uurs lijn)

mr. Iwan Appel Meester in strafrecht De Koning Vergouwen Advocaten Sophialaan 33, 1075 BL Amsterdam telefoon: 020 676 25 00 mobiel: 06 216 79 148 mail: appel@dkva.nl www.dkva.nl

Tekeningen uit de bajes

WAT LEVERT DE INRICHTING STELSELMATIGE DADERS OP? Amsterdam - De Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) is een terugkerend onderwerp van gesprek op ons kantoor, tijdens lunches en bestuursvergaderingen. Want allemaal kennen we wel iemand die een ISD-traject doorloopt, heeft doorlopen of binnenkort een ISDmaatregel opgelegd kan krijgen. De ISD-maatregel heeft als doel om criminaliteit en overlast op straat te verminderen en de groep overlastgevers te helpen om brave burgers te worden, wat slechts bij 16 procent van de ISD-ers wil lukken. Toch stuurt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, onlangs een brief aan het ministerie met de vraag deze succesvolle maatregel vaker toe te passen en de doelgroep te verbreden met jongeren. De overlast op straat is dan wel afgenomen, maar hebben de ISD-ers zelf deze periode als succesvol ervaren? Hebben zij er iets aan gehad en heeft het hun leven positief veranderd? Daarom maar eens een gesprek met twee ISD ervaringsdeskundigen om hun (succes)verhalen te horen.

Onmogelijk voor straatjongen René De eerste is René. Hij heeft tussen 2008-2010 een ISD traject doorlopen en werd na zijn laatste ISD detentieperiode een vaste bezoeker van de Belangvereniging Drugsgebruikers (MDHG).

Hallo, ik ben Erik Hendriks, Na veel ups and downs ben ik weer back in jail. Ik heb mijn vrouw verloren, en daardoor ben ik weer gaan tekenen. Als ik straks weer buiten ben, ga ik proberen mijn eigen tattoo atelier te openen. Dit doe ik uiteraard in een andere woonplaats dan voorheen. Bloed, zweet en tranen 1% e.h. Deze tekeningen draag ik op aan mijn vrouw. De tekeningen heb ik gemaakt om haar verlies te kunnen verwerken. Erik Hendriks/10.35.446 PI Vught afdeling 3c-cel 2

In de beginperiode van zijn ISD besloot René dat hij mee wilde werken aan een vervolgtraject, omdat dit hem veel meer kansen bood . Als je zo’n traject namelijk positief doorloopt, krijg je kans op een eigen woning en worden je financiën op orde gebracht. René vertelt dat hij op dat moment niet echt een andere keus had: of twee jaar vast zitten zonder resultaat, of één jaar daarvan buiten detentie met toekomstperspectief. Meedoen aan het reïntegratietraject betekende voor René dat hij verschillende trainingen, zoals leefstijltraining, moest volgen, zodat hij na één jaar buiten detentie zijn ISD mocht afronden. Getraind en klaargestoomd voor de buitenwereld vertrok René na een jaar naar Vlissingen om zijn ISD traject via begeleid wonen voort te zetten. René: ‘De strenge regels die mij toen werden opgelegd zijn voor een straatjongen onmogelijk om na te leven. Je moet

René een straatjongen.

Bollie, lekker koken.

je voorstellen dat de begeleiding je continu in de gaten houdt en iedere misstap wordt gadegeslagen. Bij één keer druggebruik word je direct weggestuurd, bij blowen of drank krijg je een laatste waarschuwing.’ Alles wat René deed, moest hij aan de begeleiders verantwoorden en twee keer per week kreeg hij een urinecontrole. Hij voelde zich in dit strakke regime tegen de muur gedrukt en na vier maanden kon hij het niet laten een keer drugs te gebruiken. Omdat hij toen niet meer mocht blijven vertrok René met de trein terug naar Amsterdam. Zijn ISDperiode was echter nog niet afgerond en al vrij snel werd hij teruggebracht naar de gevangenis om de laatste maanden ISD uit te zitten.

meegewerkt aan een complete verandering van zijn leven. Toch heeft hij hele moeilijke periodes gehad, waarin hij angst voelde weer terug te vallen in oude gewoontes en druggebruik. Eén van de redenen hiervoor was dat je tijdens het ISD-traject bijna geen enkele misstap mag maken. Toen de buurman van Bollie zich misdroeg en Bollie daar onterecht medeverantwoordelijk voor werd gesteld, knapte er iets in Bollie. ‘Ook al mocht ik uiteindelijk in de Vaart blijven, ik kreeg het gevoel dat de begeleiders mij anders behandelden dan voorheen en daar werd ik heel gespannen van.’ Het voelde voor hem alsof de hele periode van hard werken ineens niet meer van waarde waren.

Als René terugkijkt naar zijn ISDperiode zegt hij dat het helemaal niets heeft toegevoegd aan zijn leven. René heeft momenteel geen onderdak, maar zorgt er wel voor dat hij minder overlast veroorzaakt dan voorheen.

Bollie: ‘Op zulke momenten krijg je dus ineens heel veel zin om weer drugs te gaan gebruiken.’ Gelukkig kreeg Bollie veel steun van zijn familie en heeft hij samen met hen en met de begeleiders van de Vaart gesproken over zijn gespannen situatie. Bollie is er nu veel sterker uitgekomen, omdat hij deze drang heeft overwonnen. Het gaat momenteel heel goed met Bollie. Hij heeft sinds kort een eigen huisje, waar hij eindelijk weer van zijn vrijheid kan genieten. Het druggebruik behoort nu tot het verleden en Bollie probeert zijn tijd voornamelijk in te vullen met leuke zinvolle dagbesteding en lekker koken. Binnenkort wil Bollie beginnen met de opleiding voor maatschappelijk werker en wil in de toekomst ondersteuning gaan bieden aan jongeren.

Bollie gaat lekker koken De tweede gesprekspartner is Bollie. In augustus 2009 kreeg Bollie de ISDmaatregel opgelegd en werd hij in de Bijlmerbajes ondergebracht. De eerste zeven maanden van zijn detentieperiode was Bollie vooral heel erg moe en wist niet meer goed wat hij met zijn leven wilde. Na negen maanden te hebben uitgerust in detentie besloot Bollie mee te werken aan het ISD-traject. Net als René volgde Bollie een aantal trainingen en mocht hij na drie maanden training verhuizen naar de Vaart, een woonvoorziening in Amsterdam , waar hij intensieve ISD-begeleiding kreeg. Bollie besloot alles er uit te halen wat mogelijk was en heeft vanaf toen hard

(Bron: Spuit 11, tijdschrift van de Belangenvereniging Druggebruikers, MDHG)


23

BonjoBajesBulletin februari 2013

De oplossing voor de aanpak van veelplegers volgens Spuit 11-redacteuren

‘LEGALISEER ALLE DRUGS’ Door Spuit 11- redacteuren Ineke Baas, Maarten Loonen en Annet Vogelaar.

Het bovenstaande lijkt wel een sprookje. En dat is het ook. Misschien is het ooit de droom geweest van een idealistische beleidsmaker die de Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) heeft bedacht.

ISD-maatregel goed middel? Sinds 1 oktober 2004 is de maatregel ter plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatig Daders, de ISD-maatregel, in werking getreden. De maatregel is bedoeld voor meerderjarige daders die veelvuldig met de politie in aanraking komen vanwege het plegen van criminaliteit en het frequent veroorzaken van overlast in het publieke domein. Deze Zeer Actieve VeelPlegers (ZAVP’s) kunnen door middel van deze maatregel gedurende een periode van maximaal twee jaar worden gedetineerd in een daartoe speciaal ingerichte instelling of afdeling van een penitentiaire inrichting (PI). Met de ISD-maatregel worden twee doelen nagestreefd: ten eerste criminaliteitsreductie door incapacitatie, wat betekent dat de dader tijdens het uitzitten van zijn straf geen nieuwe misdaden kan begaan. En ten tweede recidive reductie door behandeling en resocialisatie. Met recidive reductie door behandeling en resocialisatie streeft men na dat de ZAVP ook na zijn ISD-periode minder misdrijven pleegt en minder overlast veroorzaakt. Dat doel is een stuk lastiger te bereiken. Ongeveer de helft van de ZAVP’s zijn druggebruikers. Velen van hen kampen met psychische problemen en/of hebben een lichte verstandelijke beperking. Dat vereist een grote inzet van, en samenwerking tussen, de ZAVP en vele professionals

en instanties. Het is begrijpelijk dat justitie de maatschappij probeert te beschermen, dat is haar recht en haar plicht. De 5000-6000 ZAVP’s in Nederland zijn verantwoordelijk voor een, naar verhouding, groot deel van de kleine criminaliteit en overlast. Maar is de ISD-maatregel daarvoor een goed middel is?

Tachtig procent valt terug Alleen al als je kijkt naar het geringe effect van de ISD-maatregel, kun je bedenkingen hebben. Uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeksen Documentatie Centrum (WODC) blijkt dat meer dan tachtig procent van de ISD-ers binnen twee jaar weer in aanraking met justitie is gekomen. De ISD-ers doen het wel iets beter dan ZAVP’s die geen ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen. Vanuit juridische hoek is er ook kritiek op de ISD-maatregel, omdat het een vorm van risicojustitie is. Bij risicojustitie ligt de nadruk op het beschermen van de maatschappij en niet op het re-integreren van de ZAVP. Bij de veroordeling van de verdachte wordt niet alleen gekeken naar de ernst van het delict, de persoon en de omstandigheden, zoals bij een gewone strafzaak het geval is, maar ook naar zijn gehele dossier, naar zaken waarvoor hij zijn straf al heeft uitgezeten, en of hij deel uitmaakt van een risicogroep. Bij de inschatting

van het laatste worden grove fouten gemaakt. Maar nog belangrijker is, dat de nadruk moet liggen op het tweede doel: het verminderen van criminaliteit als de ZAVP weer vrij is. Dat is het niet het geval. De nadruk ligt bij de criminaliteitsreductie door het opsluiten van de ZAVP. Daardoor is er sprake van een onredelijk grote vrijheidsberoving: de ZAVP krijgt een gevangenisstraf die in geen verhouding staat tot het gepleegde delict. Met alleen een langdurige vrijheidsstraf maak je van een crimineel geen brave burger, dat is in het verleden allang gebleken.

Grote inzet nodig Om te bereiken dat iemand niet meer terugvalt in de draaideurcriminaliteit moet er veel gebeuren. Dagelijks kleine misdrijven plegen is vaak een levensstijl geworden en heeft vaak een zeer lange voorgeschiedenis. Als je dan ook nog eens kampt met meer of minder ernstige psychische problemen en/of je hebt een lichte verstandelijke beperking, zijn je kansen op het vinden van een ‘normale’ plek in de maatschappij gering. Om dat voor elkaar te krijgen is een grote inzet nodig van, en samenwerking tussen, de ZAVP en vele professionals en instanties. Waar veel mensen moeten samenwerken, gaat veel mis. Hierna volgt een onvolledige opsomming van problemen die inmiddels geconstateerd zijn, zoals blijkt uit rapporten, de pers en geluiden die op de burelen van Belangenbehartiger Druggebruikers, MDHG, worden gehoord. Ter illustratie worden bij dit artikel de verhalen van twee van onze bezoekers afgedrukt.

Van het kastje naar de muur Om te beginnen is er de medewerking van de ZAVP zelf. Vereist is dat hij instemt met de ISD-maatregel. In hoeverre dat vrijwillig gebeurt of dat ZAVP’s zich onder druk gezet voelen, is de vraag. Als de ZAVP niet echt meewerkt, is het plan gedoemd te mislukken. Wie zich geen andere toekomst kan voorstellen of niet van plan is te veranderen, zal niet veranderen. Verder is er de vraag wie verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren van de ISD-maatregel. Als de ISD-er nog in detentie zit is dat justitie. Zodra de

Redacteuren (L>R) Ineke Baads, Maarten Loonen en Annet Vogelaar.

ISD-er uit detentie is, is dat de GGD. Omdat er vanuit de detentie vaak al dingen geregeld moeten worden voor de tijd na de detentie, is er twee maanden voor het einde van de detentie afloopt overleg tussen de ISD-er, justitie en de GGD. Hoe het mis kan gaan met deze verantwoordelijkheden wordt fraai geïllustreerd in een rapport van de Gemeentelijke Ombudsman over een man die probeerde geld te regelen voor de inrichting van zijn huis. Het is een klassiek ‘van het kastje naar de muur’ verhaal. Een veel gehoorde klacht is, dat àls de begeleiding van de ISD-er al op gang komt, dit veel te laat gebeurt. Eén ISD-er moest een jaar wachten voor de begeleiding begon en heeft vervolgens vrijwillig zijn ISD-periode met een jaar verlengd om het programma af te kunnen maken.

Niet eens methadonverstrekking Op het gebied van de behandeling van verslavingen geldt dat er in veel PI’s niet eens een methadonverstrekking is. Bij veel van de therapieën, trainingen en cursussen werd onvoldoende rekening gehouden met de verstandelijke vermogens van de deelnemers. Inmiddels is daar wel van geleerd. Er zijn aparte groepen gestart, waarbij de mate van begeleiding en het tempo zijn aangepast. De ISD-maatregel is de opvolger van de Strafrechtelijke Opvang van Verslaafden (SOV). De SOV is niet goed geëvalueerd. Was dat wel gebeurd, dan had dat misschien een hoop kinderziektes van de ISD gescheeld.

Legaliseer alle drugs Je zult maar als ISD-er geknipt en

5 advocaten Strafrecht en Detentierecht met bijna alle andere rechtsgebieden in totaal 14 advocaten Crooswijksesingel 34 3034 CJ Rotterdam telefoon 010 465 09 66 www.advokatenkollektief.com info@advokatenkollektief.com

geschoren de gevangenis verlaten, solliciteren naar een baan en dan te horen krijgen dat daarvoor een Verklaring Omtrent Gedrag (terecht vaak ‘verklaring van goed gedrag’ genoemd) nodig is. Die kun je wel vergeten. Het is duidelijk: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. De wet wordt niet toegepast zoals de wet bedoeld is, of bedoeld zou moeten zijn. Aan de praktische uitvoering van de wet mankeert nog veel. Zelfs als alles zou werken zoals het zou moeten, is het nog de vraag of de ISD-maatregel een effectief middel is tegen draaideurcriminaliteit. Er is een andere oplossing. Stel eens een radicale daad en legaliseer alle drugs. De helft van de ZAVPS’s is gebruiker en pleegt naar alle waarschijnlijkheid misdrijven om hun druggebruik te kunnen bekostigen. Als zij hun drugs op recept kunnen krijgen of – nog beter – net als alcohol op de gereguleerde markt, scheelt dat ongetwijfeld meer misdrijven dan de ISD-maatregel. Dus: overheid, legaliseer alle drugs. Dan kunnen druggebruikers weer een huis betalen, plegen minder misdrijven en zorgen voor minder overlast. ISD-functionarissen hoeven geen salaris meer te hebben, maar kunnen in de bijstand. Grote drugshandelaren hoeven niet meer te moorden, maar kunnen gewoon een groothandel beginnen op één of ander saai industrieterrein. Politie en justitie kunnen zich meer bezig houden met andere vormen van criminaliteit, zoals seksueel geweld en grote vermogensdelicten. (Bron: Spuit 11, tijdschrift van de Belangenvereniging Druggebruikers, MDHG)

Advokatenkollektief Rotterdam

Amsterdam - Stel je eens voor: een 25-jarige druggebruiker grist op het Amsterdamse Rembrandtplein een mobieltje van een tafeltje. Hij wordt gesnapt, opgepakt en belandt op het politiebureau. Hij is een oude bekende, een draaideurcrimineel met het spreekwoordelijke strafblad zo dik als een telefoonboek. De officier van justitie heeft er, namens de maatschappij, genoeg van. Opnieuw voor een paar weken of maanden opsluiten heeft geen zin, dat blijkt wel uit het telefoonboek. Dit keer krijgt hij een langdurige straf, maar nu met alle mogelijke begeleiding die er maar voor nodig is om hem uit die draaideur te krijgen. Een bekwame maatschappelijk werker krijgt hem zelfs zo ver dat hij toegeeft, dat hij er zelf ook genoeg van heeft. Tijdens zijn dak- en thuisloze nachten droomt hij ook van een ander bestaan: een vriendin, huisje, boompje en geen base-je. Tijdens zijn behandeling krijgt hij therapie, assertiviteitstraining, resocialisatiecursussen en een vakopleiding. Zijn schulden worden gesaneerd en er wordt een woning voor hem geregeld. Vol goede moed verlaat hij de gevangenis, vindt een baan, een vrouw, trouwt en ze leefden nog lang en gelukkig.

mr. Linda Demmer S T R A F R E C H TA D V O C A AT • eerlijk en direct • 24/7 bereikbaar • voor alle soorten strafzaken zoals politierechter - meervoudige kamer - klachtrecht gedetineerden etc. • ook pro deo (toevoeging) Statensingel 8, 3404 ZT IJsselstein T 030 73 70 637, F 030 63 04 902 mail@advocaatdemmer.nl www.advocaatdemmer.nl Terras op het rembrandtsplein, weg mobieltje.


24

BonjoBajesBulletin februari 2013

TELIO VERDIENT AAN OVERPLAATSING GEDETINEERDEN

Vervolg van pagina 1, de penoze heeft gekozen

DE ‘TOPADVOCATEN’ VOLGENS DE PENOZE:

1. Sander Janssen: Gooit hoge ogen in het Liquidatieproces, waarin hij Jesse Remmers bijstaat. Daarvoor schreef hij een pleitnota van maar liefst 450 pagina’s (een kleine 600 incl. bijlagen) en momenteel werkt hij ook nog aan een proefschrift over de kroongetuigenregeling. 2. Mark Teurlings: Schuift regelmatig aan bij RTL Boulevard om uitleg te geven over het strafrecht, maar stond ook de geliquideerde topcrimineel Stanley Hillis bij. Zet zich al jaren in om de in de VS gedetineerde Henk Rommy, alias ‘de zwarte cobra’, naar Nederland te krijgen en staat momenteel de vrouw van Donald Groen bij in een omvangrijke afperszaak.

Amsterdam - Het aantal klachten van gedetineerden die worden overgeplaatst naar de PI in Lelystad en die hun saldo op de Télio-kaarten niet in Lelystad kunnen gebruiken, neemt toe. Waar gaat het om? Je zit vast in bijvoorbeeld Dordrecht en je wordt overgeplaatst naar Lelystad. Je hebt nog saldo op je belkaart. Je zou zeggen: dat saldo gaat mee naar je nieuwe huisvesting in Lelystad. Vergeet het maar! In Lelystad krijgt de gedetineerde te horen dat hij zijn kaart niet kan gebruiken. We hebben contact gezocht met Télio, nadat we van een gedetineerde gehoord hadden dat hij dat ook geprobeerd heeft, maar er niet door kwam. Niemand van Télio was bereid hem terug te bellen, klaarblijkelijk.

Dus zijn wij gaan bellen. Na enig getrek kregen we een woordvoerder van Télio Nederland aan de lijn. Maar die wilde niets zeggen. Als er vragen over Télio zijn, moeten we maar naar de persvoorlichter van het ministerie. Dat is toch wel een heel teleurstellende opstelling. Télio is de provider. Die is verantwoordelijk voor het functioneren van hun net. We hebben de persvoorlichter van het ministerie niet gebeld. Overigens is dit de tweede keer dat gedetineerden door het telefoongedoe worden benadeeld. Eerst betaalde Jailphone – nadat die buitenspel gezet was – de nog bestaande saldi niet terug. En nu is Télio de volgende die gedetineerden dupeert door geld te innen en dat niet aan het tegoed van de gedetineerde doet toekomen. jb

Een nieuwe toekomst zonder criminaliteit... ... begint bij Stichting DOOR

De DOORstart voor (ex-) gedetineerden

Stichting DOOR biedt al tien jaar deskundige opvang en nazorg aan (ex-)gedetineerden in vrijwillig en justitieel kader. Stichting DOOR trekt zich het lot aan van gedetineerden en exgedetineerden en investeert in de maatschappij. Wat doen wij Stichting DOOR verleent begeleiding op het gebied van wonen, werken, financiën, relaties, zingeving en zorg. Een mooie kans voor (ex-)gedetineerden op een toekomst zonder criminaliteit. Aanmelden Gedetineerden kunnen onder de volgende justitiële titels bij Stichting DOOR aanmelden: penitentiair Programma, schorsing Preventieve Hechtenis onder bijzondere voorwaarden, inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), artikel 43 lid 3 PBW, bijzondere Voorwaarde, plaatsing in een instelling voor . jeugdigen (PIJ-maatregel) Informatie Wilt u meer informatie over onze stichting? Kijk op onze website www.stichtingdoor.nl of neem tijdens kantooruren contact met onze administratie op, via telefoonnummer: 0118 63 56 27. Wij staan u graag te woord.

3. Yehudi Moszkowicz: Deze Moszkowicz is volgens sommige ingewijden een comeback kid. Door de scheiding van zijn ouders werd het contact met de beroemde advocatenfamilie nagenoeg verbroken en nu maakt hij op eigen kracht carrière. Hij stond al Geurt Roos, de voormalige lijfwacht van Klaas Bruinsma, bij en hielp het weggepeste Utrechtse homostel aan een schadevergoeding van de gemeente. In januari begint hij voor zichzelf: Moszkowicz Utrecht. 4. Nico Meijering: Heeft lange reeks beroemde en beruchte cliënten op zijn naam staan, van Estelle Gullit tot Dino Soerel. Wist in de zomer van 2007 in het hoger beroep een vrijspraak te behalen voor Mink Kok, die verdacht werd van de moord op drugshandelaar Jaap van der Heijden. En ook de van moord verdachte leden van het voormalige Limburgse Hells Angels-chapter Nomads zagen in 2008 hun straf in hoger beroep verdampen. 5. Geert Jan Knoops: Stond onder andere Machiel Kuijt (de voor heroïnesmokkel veroordeelde Nederlander in Thailand) bij en verdedigde Wilco Viets en Herman du Bois in de Puttense moordzaak. Ook doet hij veel internationale zaken,

IETS BIJZONDERS MEEGEMAAKT?

Telio: uitwringen van gedetineerden.

Bent u op de een of andere manier betrokken bij het gevangeniswezen en u hebt iets vermeldenswaardigs meegemaakt, schrijf of bel onze eindredacteur Paul Grijpma. 06 51 49 63 09 info@paulgrijpma.nl

zo behandelde hij al zaken voor het Joegoslaviëtribunaal en Rwanda-tribunaal. Schuift regelmatig aan bij Pauw & Witteman. 6. Adèle van der Plas: Maakt van de Baybasinzaak een levenswerk. Volgens haar is de voor moord veroordeelde Koerdische Hüseyin Baybaşin onschuldig en is er sprake van politieke complotten, corruptie en chantage vanwege vermeende pedofiele seksavonturen van een hoge Nederlandse justitieambtenaar. 7. Inez Weski: De Zwarte Magica van de advocatuur, verdedigde onder andere Desi Bouterse en staat de van wapenhandel verdachte Guus Kouwenhoven bij. Is ook een graag geziene gast in talkshows. 8. Jan-Hein Kuijpers: Kreeg landelijke bekendheid toen hij de Holleeder-zaak van Bram Moszkowicz overnam en staat momenteel één van de verdachten van de granaataanslag op de Amsterdamse rechtbank bij. Is één van de advocaten van het RTL-programma Pro Deo en had ook een piepklein rolletje in De Bende van Oss. 9. Serge Weening: De Maastrichtenaar handelt in vastgoed en is naar eigen zeggen vooral strafrechtadvocaat voor de ‘intellectuele uitdaging.’ Adverteert in het Bonj BajesBulletin met slogan: ‘Vindt u het ook zo vervelend als u uw advocaat niet kunt bereiken?’ en pretendeert dat iedere gedetineerde die naar zijn kantoor belt, wordt doorverbonden. Is daardoor erg populair. 10. Peter Hermens: De benjamin op het kantoor van Nico Meijering (nr.4). Zijn ster is rijzende. Verdedigt samen met Meijering momenteel Greg Remmers en wordt niet alleen geroemd om zijn mooie verschijning, maar ook om zijn pleitkunsten en juridische kennis. (Bron website Camilleri)

Willemsparkweg 193 1071 HA Amsterdam Tel. 020 - 420 1475 info@teurlingsellens.nl www.teurlingsellens.nl


25

BonjoBajesBulletin februari 2013

BONJOCONTACTBUREAU Stuur je gegevens naar: Bonjo, Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam. Wij zetten het op www.bonjo.nl/contactbureau. Een aantal advertenties wordt ook geplaatst in het BonjoBajesBulletin. Een eerlijk verhaal scoort het best. Dus componeer een mooie brief met daarin je interesses, hoe lang je nog moet, wat je graag wilt en wat weer niet. Ieder die de site bezoekt weet dat hij/zij met een gedetineerde te maken heeft. Transparanter kan niet! Advertentienr 1269 Eddie Ik ben Eddie H. Ik ben 34 jaar, 1.90 m lang, 95kg, blauwe ogen en blond haar. Ik zoek contact met een lieve vrouw, leeftijd is niet van belang. Ik ben sportief, hou van fitness. Ik kom omstreeks eind 2016 pas in aanmerking voor fasering. Zou jij contact met mij willen en misschien een relatie schrijf me dan. Je krijgt altijd een reactie terug. Liefst een brief met foto, die krijg je dan ook van mij. Ik hoor het snel. Advertentienr 1270 Fabio Hoi meiden van Vrouwenvleugel. Ik ben Fabio, 39 jaar, 1.76m lang, 75kilo. Van Surinaamse afkomst. Mijn hobby`s zijn sporten, koken, reizen, schaken, dammen en kaarten om mijn tijd door te komen. Ik moet nog tot eind 2014, tijd genoeg dus om elkaar beter te leren kennen. Ik zoek dus nog een trouwe penvriendin. Schrijven naar mij is altijd een reactie. Ik schrijf je sowieso meteen terug. Advertentienr 1271 Tim Mijn naam is Tim en ik zoek een leuke vrouw om mee te schrijven en wie weet meer! Ik zelf ben 1.89m lang en weeg 97kg. Ik ben niet klein van stuk en hou erg van sport, dus geen overtollig vet zeg maar. Ik ben vanaf het begin van het jaar vrijgezel. Ikzelf ben spontaan, welbespraakt, belezen, nieuwsgierig en ondernemend. Ik kan slecht tegen alleen zijn en misschien vind ik jouw wel via deze brief. Ik ben op zoek naar een eerlijke, open vrouw die zegt wat ze denkt of voelt en waar ik op kan bouwen en vertrouwen. Heb je zin om te schrijven met mij? Schrijven is altijd antwoord terug! Advertentienr 1272 Michael Dag dames, ik ben een jongen van 23 jaar. Ik ben een lange jongen van 1.93m. Heb kort donkerblond stekeltjes haar en blauwe ogen, normaal postuur en zoek een leuke spontane vrouw met slank of normaal postuur tussen de 20-30 jaar. Ik ben nog niet afgestraft, de verwachting is begin 2013. Ik wacht je brief af, kusjes Michael. Advertentie 1273 Corné Ik ben een Ned. man, 38 jaar, ik ben 1.80m lang, blauwe ogen. Mijn hobby`s zijn fitnessen, uitgaan en samen met jou zijn. Ben jij de vrouw voor mij en zie je het wel zitten om via deze weg mij te leren kennen? Dan hoor ik graag van je. Ik kom in 2015 vrij. Brief+foto is altijd reactie terug. En dan stuur ik natuurlijk ook een foto van mijzelf mee. Advertentie 1274 Henkie Ik, een gedetineerde man van 25 jaar, ben op zoek naar een lieve, zorgzame vrouw tussen de 20-38 jaar in de omgeving van PI Middelburg. Ik zou graag briefcontact hebben of bezoek van je. Ik wacht af. Advertentienr 1275 Darius Hi, ik ben Darius, een 18 jarige jongen. Ik zoek eigenlijk penvrienden, jongen of meisje. Dat maakt mij niet uit. Ik vind het fijn om post te ontvangen. Ik ben licht getint van Italiaanse afkomst, ben muzikant en politicus. Wees niet verlegen en schrijf me. Het maakt

niet uit wie je bent; onthoud dat. Ik wacht op je, Darius Advertentienr 1276 Ed Geachte lieve dames van Nederland, ik ben het alleen zijn door de jaren heen zat. Ik zoek een leuke dame van tussen de 25-40 jaar voor schriftelijk en misschien telefonisch of op bezoekcontact. Ik ben een 36 jarige Nederlandse man en heb een sportief gebouwd lichaam. Lichtblauwe ogen, gemillimeterd haar en zie er verzorgd uit. Mijn hobby`s zijn muziek luisteren, sporten, schrijven en TV kijken. Ik ben een rustig, aardige jongeman en ik moet nog een lange tijd zitten. Stuur mij een leuke brief en beschrijving van jezelf met foto. Je krijgt altijd een reactie terug. Advertentienr 1277 Maciek Poolse jongeman van 24 jaar. Ik ben een oprechte, serieuze, zelfverzekerde, trouwe, intelligente, ijdele, verzorgde en sportieve jongeman met een flinke dosis levenservaring en positieve energie die op zoek is naar een lieve spontane meid/vrouw, die met mij wil corresponderen. Ik sta sowieso open voor vriendschap, maar wie weet, als het echt klikt en we elkaar beter leren kennen, wel meer. Je verleden is niet belangrijk. Het gaat mij om wie jij NU bent en wilt zijn. Wie weet ontstaat er iets moois en blijvends? Foto is geen vereiste; een mooi innerlijk is voor mij het belangrijkste. Advertentienr 1278 Alex Hallo, ik ben Alex, een 26 jarige Nederlandse man uit Zaandam. Ik ben 1.68m lang, weeg 58kg, donkerblond kort haar en bruine ogen. Ik zit nu in Zuyderbos te Heerhugowaard en kom eind april 2013 vrij. Ben zelf lief, zorgzaam, spontaan, maar toch een tikkeltje verlegen. Ik zou graag willen schrijven en ook bezoek willen ontvangen. Spreekt dit je aan? Stuur me dan een brief (liefst met foto) en dan schrijf ik je zeker terug!

Advertentienr 1279 Sylvain Dag dames, ik zal me even voorstellen. Ik ben Sylvain, een Nederlandse jongeman van 32 jaar, 1.90m, slank postuur en blauwe ogen. Ik ben in het bezit van een prachtige dochter van 4, die ik helaas niet meer zie door mijn fijne ex. Ik zoek een leuke, lieve en jonge vrouw tussen de 18-35 jaar om brieven mee te schrijven. Ik hoop op een leuke reactie, het liefst met foto, zodat ik weet met wie ik schrijf. Groetjes Sylvain. Advertentienr 1280 Kenam Ik ben een spontane Turkse man van 53 jaar. Ik ben 1.70m lang, sportief en romantisch. Mijn hobby’s zijn wandelen, sporten, lezen, koken en brieven schrijven. Ik zit momenteel gedetineerd in Vught. Daar ik nog best een tijdje moet zitten, lijkt het me leuk om een leuke vrouw te ontmoeten om gezellig mee te schrijven. Ik zoek een lieve, spontane en eerlijke vrouw, liefst van tussen de 40-60 jaar. Ik vind innerlijk belangrijker dan uiterlijk. Ben je nieuwsgierig? Schrijf me dan snel! Veel groetjes

Advertentienr 1281 Jan Ik ben Jan, helaas 70 jaar. Zie er goed uit, levenslustig en romantisch. Zit momenteel in een diep dal. Reden: zit door leugens en valse beschuldigingen in de PI. Hoelang is nog onbekend voor mij, ben in cassatie, dus alles is ongewis. Zou graag een schrijfvriendin willen hebben om de tijd hier te doden. Voor mij is het zwaar zitten. Ben hier onderwijsassistent, leuke baan. Mocht er iemand willen reageren, dan graag met foto is altijd antwoord. Ik ben een alleenstaande man. Met vriendelijke groet, Jan. Advertentienr 1282 Chris Hey hey ik ben Chris, 19 jaar en zit in PI Zwolle. Ik zoek iemand van mijn leeftijd of ouder, leeftijd zegt me niks. Als je innerlijk leuk bent en van een stoute jongen houdt zit je bij mij goed. Ik ben eerlijk, betrouwbaar en beschermend. In eerste instantie leuk schrijven om elkaar beter te leren kennen. Het liefst zoek ik een leuke meid die vast heeft gezeten, nog vast zit of van boefjes houdt! Het lijkt me leuk om met iemand te schrijven! Advertentienr 1283 Jay Hallo beste lezeres, ik ben een 32jarige sur/ hindoestaanse jongen die tijd eind feb 2013 vastzit in PI Zwolle. Ik zit voor het eerst vast. Ben van slachtoffer (kinderprostitutie) dader geworden en zou graag in contact willen komen met een zachtaardige meid die ook zoiets/soortgelijk vreselijke ervaring heeft gehad. Maar dat hoeft niet perse, dit omdat ik denk dat we elkaar beter aanvoelen en elkaar beter kunnen begrijpen. Wie weet worden we elkaars steun, maatje en misschien meer? Ik ben een HBO-ondernemend-ambitieus en zachtaardig. Hobby’s zijn fietsen, wandelen, pool/snooker, fotografie en tekenen. Als jij schrijft, schrijf ik terug! Greeting, Jay. Advertentienr 1284 Nancy Hallo dames en heren, ik ben Nancy, 45 jaar en van Nederlandse afkomst. Heb halflang donkerrood haar, groene ogen, 1.64m en een slank postuur. Men zegt dat ik een leuk ondeugende smoeltje heb.Ik zoek m/v om mee te schrijven, het zou tof zijn als dit iemand is die zelf ook nog een tijd moet of al lang zit zodat je weet waar het over gaat. Wat je leeftijd, afkomst, geslacht, religie of seksuele voorkeur is maakt mij niet uit. Ik ben niet op zoek naar een relatie en wil alleen ‘normale’ post . Ander soort post beantwoord ik niet. Foto`s zijn leuk maar is geen must. Ik zou mezelf omschrijven als een vroljike flapuit, spontaan, meegaand, creatieve duizendpoot en ben positief ingesteld. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Goed zo, schrijf me dan en je krijgt altijd een reactie terug van mij! Tot schrijfs! Advertentienr 1285 Didek Hoi ik ben Didek en kom uit Den Haag. Ik zit al een paar jaar vast en moet er nog een paar. Ik zoek iemand voor een relatie, eerst via brieven en daarna misschien meer. Iemand die serieus en oprecht is. Leeftijd maakt me niet uit als je maar eerlijk bent. Het is mijn eerste keer dat ik op deze manier contact zoek dus ik hoop op een reactie. Ik ben zelf eerlijk, loyaal en oprecht en hou niet van liegen. Alleen vrouwen of meiden geen mannen aub Advertentienr 1286 Samir Hallo dames, ik heet Samir en ben 33 jaar oud. Zit gedetineerd in PI Roermond. Ben al een tijdje hier en voorlopig nog! Dus een leuke meid ontmoeten, leren kennen middels

een brief, lijkt me wel sweet in deze tijden. Ik heb een normale lengte, ben sportief en gespierd. Klinkt het je misschien naar meer? Dan wacht ik smachtend op een brief van jou! Veel liefs, Samir Advertentienr 1287 G Hallo, ik ben G. Ik ben een spontane bi gozer romantisch, sportief, zorgzaam en hou van dieren. Ik ben 1.86m lang en weeg 76kg, ben donkerblond en ben 33 jaar, heb het geluk dat iedereen me 25 jaar haha. Ik zou graag contact willen met leuke spontane gozers in de leeftijd van 20-35 jaar met dezelfde interesses. Ooit zou ik graag eens willen gaan wonen in een warm en zonnig land. Wil je meer weten? Schrijf me dan! Greetz G. Advertentienr 1288 Stefhan Ik ben Stefhan en zoek een leuke vrouw tussen de 35 en 40 jaar. Ik ben een leuke, spontane jonge man van 42 jaar en houd van voetbal (Ajax). Ik zoek een betrouwbare, lieve vrouw waarmee ik een relatie op kan bouwen, uiterlijk vind ik niet zo belangrijk. Ik val op donkere vrouwen en vind kinderen geen bezwaar. Ik zou het leuk vinden om een reactie te krijgen met een foto erbij. Advertentienr 1289 Richard Hallo dames, mijn naam is Richard. Ben een vrijgezelle Nederlandse man van 41 jaar en op zoek naar een leuke, lieve, zorgzame en eerlijke spontane vrouw tussen de 27-47 jaar om in eerste instantie mee te corresponderen en een fijne en warme vriendschap op te bouwen waarin wederzijds respect en vertrouwen voor elkaar belangrijk is. Ik zal een korte omschrijving van mezelf geven zodat je een indruk krijgt wie ik ben. Ik ben 1.78m lang en

heb kort donkerblond haar, blauw/grijze ogen en een normaal postuur en weeg 75kg. Mijn hobby`s zijn sporten, koken, film, muziek, lezen, computers, uitgaan, warme vakanties, tuinnieren, strandwandelingen etc. Daarnaast ben ik verzorgend en hou van romantiek. Durf de stap te nemen en klim in de pen zodat we een leuk contact kunnen gaan opbouwen en wie weet wat daar nog meer uit voortkomt in de toekomst als het goed klikt. Ik wacht op je brief en je krijgt natuurlijk altijd antwoord terug. Tot gauw! Advertentienr 1290 Mo Ik ben een prooi te vangen met liefde. Welke vrouw tussen de 30-50 jaar wil pennen met een sportieve, eerlijke, eigenwijze, speelse, impulsieve, zelfstandige, avontuurlijke jongeman van 36 jaar. Bruine ogen, kort zwart haar, 1.76m en een sportief lichaam. Ik hou van openheid en ben daarom recht door zee en ga ook bijna geen discussie uit de weg. Momenteel sta ik open voor nieuwe contacten en wie weet een nieuwe vlam. Spreek ik je aan? Schrijf me dan, ik reageer op elke positieve reactie, het liefst met een foto. Ik kijk uit naar jouw reactie. Advertentienr 1291 Raymond Hallo leuke dame! Mijn naam is Raymond en ik ben 32 jaar. Ik zit momenteel gedetineerd in Grave. Ik ben 1.80m en 80kg en heb donkerbruin haar en bruine haren en een atletisch lichaam. Ik hou van lekker eten en sport graag. Ik ben dan ook op zoek naar een lieve, leuke maar ook een spontane vrouw die van humor houdt. Die graag met mij wil schrijven. Ik wacht met smacht! Vriendelijke groeten Raymond

Roelse & Takens

S T R A F R E C H TA D V O C AT E N

strafrechtadvocaten die doorbijten

Prinsengracht 1087 Tweede Boerhaavestaat 46 1017 1091 JH AN Amsterdam Amsterdam telefoon 020 7910 telefoon 020689 30 32 840

www.roelsetakens.nl www.rtpadvocaten.nl info@roelsetakens.nl info@rtpadvocaten.nl


26

BonjoBajesBulletin februari 2013

COLUMN Fanny Donders

Voor het eerst in de gevangenis, en nu? Daar zit je dan. Voor de allereerste keer in de gevangenis. Wanneer mag je bezoek ontvangen en bellen en hoe zit het met disciplinaire maatregelen binnen de gevangenis? Ik ga je proberen daar door middel van deze column wat wegwijs in te maken. Binnen de gevangenis zijn huisregels van toepassing, welke per gevangenis kunnen verschillen. Als het goed is krijg je deze uitgereikt als je aankomt, of kun je deze vinden in je cel. In het geval dat niet zo is, vraag er dan om. Bellen Om een telefoonkaart te kunnen kopen, heb je geld nodig. Je kunt aan geld komen door je aan te melden voor de arbeid binnen de gevangenis of je kunt geld laten storten door familie of vrienden. Zij hebben dan het rekeningnummer van de gevangenis waarin je verblijft nodig, je registratienummer, je voorletters en achternaam en je geboortedatum. Je kunt eventueel via je advocaat deze gegevens doorgeven of je stuurt een briefje. Meestal mag je tijdens recreatie-uren bellen, mits de telefoons dan niet bezet zijn. Kleding Het is begrijpelijk dat je graag wat kleding wenst te ontvangen als je in de gevangenis zit. Bijvoorbeeld familie kan kleding voor je naar de gevangenis brengen. Let er dan wel op dat je van te voren zelf op een lijst moet aangeven welke kledingstukken je wenst te ontvangen. Dit moet overeenkomen met de spullen die voor je gebracht worden. Toiletartikelen mogen ze niet voor je invoeren. Bezoek Doorgaans kun je op een vaste dag en tijd in de week eenmaal een uur bezoek ontvangen. Let er op dat jij het bezoek dat je wilt ontvangen zelf moet aanmelden. Als jij iemand niet hebt aangemeld mag diegene niet binnen als die je wil komen opzoeken. Je advocaat mag jou altijd komen bezoeken. Het bezoek door je advocaat gaat ook niet van dat ene uurtje in de week af . Beklag Soms komt het voor dat je het ergens niet mee eens bent of dat je een disciplinaire maatregel opgelegd krijgt, omdat je je niet aan de regels zou hebben gehouden. Als je het daar niet mee eens bent, dan kun je doorgaans binnen zeven dagen in beklag. Deze termijn is kort en zeer strikt, dus let daar goed op! Als je wilt dat een advocaat je hierbij helpt, moet je zo snel mogelijk nadat je de beslissing hebt gekregen een advocaat raadplegen. Lukt dat niet binnen de zeven dagen, dien dan alvast zelf beklag is, want te laat is te laat! Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen waar je tegenaan kan lopen als je net in de gevangenis bent beland. Schroom niet om je advocaat of mij te bellen als je daarover vragen hebt. mr. Fanny Donders, Advocatencollectief Tilburg

mr. Theo ten Velde

mr. Fanny Donders

Strafadvocaten in Brabant en ver daar buiten! Ons kantoor bestaat uit 7 advocaten en kan u dus ook bijstaan op o.a. penitentiair recht, familie- en jeugdrecht, arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht.

AdvocatenCollectief Tilburg Korenbloemstraat 86 5025 PT Tilburg T 013 – 463 63 95

MOEILIJK, MEVROUW Er was een bezoekaanvraag van een jongeman die uit een ver land kwam. En hoewel hij al een poosje in Nederland woonde, kon hij onze taal niet goed onder de knie krijgen. De jongen, Joseph, (omwille van de privacy een gefingeerde naam) sprak ook geen Engels, ontdekte ik bij het eerste bezoek. Maar al verliep onze communicatie niet zo vloeiend, ik begreep al gauw dat hij een zware tijd had gehad. Hij was gevlucht uit een door oorlog verscheurd land, en was zijn familie kwijtgeraakt. In ons land kwam hij in een asielzoekerscentrum terecht en leerde dat hij nu in een land woonde met heel andere gewoontes en een heel andere cultuur dan in zijn eigen land. Hij deed zijn best zich aan te passen. Maar of het nu door de taalbarrière kwam, of door de regels die hij niet begreep, het ging mis. Hij belandde in de gevangenis.

Moeilijk, mevrouw ‘Moeilijk, mevrouw,’ zei hij vaak als ik aan zijn tafeltje zat en hij zijn verhaal trachtte te vertellen. Zijn leven was inderdaad moeilijk en zou er waarschijnlijk niet gemakkelijker op worden. Hij zou al snel naar een uitzetcentrum worden overgebracht, begreep ik. En dan? Hij wist het niet, maar hij bleef herhalen dat hij niet terug kon naar zijn eigen land. ‘Moeilijk, mevrouw.’

Verjaardagcadeautje Ondanks zijn treurige geschiedenis was hij toch vaak vrolijk. Was altijd blij met mijn bezoek, maar vond het geloof ik nog leuker om in de bezoekzaal jongens te zien die hij kende. Collega’s van de arbeid en jongens met wie hij voetbalde kregen altijd een allerhartelijkste begroeting. Het was nog vóór de tijd van de slangentafel. Bezoekers en gedetineerden konden gezamenlijk bij de koffie- en de snoepautomaat een praatje maken, wat de bezoeken gezelliger maakten. Hoewel hij altijd iets mocht kiezen uit de snoepautomaat weigerde hij dat meestal, hij was bescheiden. Slechts één keer had hij een verzoek. Dat was toen hij bijna jarig was en ik hem vroeg wat ik als verjaardagcadeautje voor hem mee kon nemen. Toen trok hij een van zijn schoenen uit en liet me een voet zien met een sok waar zijn grote teen doorheen stak. Het was duidelijk, hij kon wel nieuwe sokken gebruiken. ‘Nike’s,’ zei hij. Maar die vlieger ging niet op. Voor de prijs van één paar Nike sokken kon ik meerdere paren sportsokken voor hem kopen, van goede kwaliteit. Ik kon hem door de taalbarrière niet uitleggen dat een beroemd merk door veel jongeren weliswaar als een statussymbool wordt gezien, maar dat ik dat larie vind. Misschien dacht hij trouwens wel dat alle sportsokken ‘Nike’s’ waren. De taal was een probleem, per slot.

Zomaar geld uit de muur Ik had met Joseph doen. Met zoveel van die jongens uit verre landen, trouwens. Ik had een verhaal gehoord van iemand die in een asielzoekerscentrum

werkte waar verscheidene AMA’S (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) uit Afrika woonden. Hun verhaal was vaak schrijnend, al waren daar jongens bij die niet waren gevlucht om oorlog of geweld. Dat waren jongens voor wie de hele dorpsgemeenschap in hun thuisland botje bij botje had gelegd om hen naar het westen te krijgen. Want het dorp was arm. Niemand bezat iets, maar in het dorpshuis was wél een televisietoestel. Als dat ding het deed keek het hele dorp tv en zag hoe men hier in het westen in weelde en overvloed leefde. En het geld kwam zomaar uit de muur! Dus werd het slimste jongetje uit het dorp naar Europa gestuurd met de opdracht om rijk terug te keren. Soms stonden er jongens op ijskoude winterdagen in een sportbroekje en met teenslippers op Schiphol. Ze werden ondervraagd, moesten zich aan allerlei regels houden en er kwam helemaal niets van rijkdom vergaren voor hun dorpsgenoten in Afrika. Ze konden ook niet terug, want zouden ze met lege handen thuiskomen dan werd de familie-eer geschonden. Ze zaten vast in Nederland, en zwierven door de winkelcentra van steden en dorpen. Alles was zoals ze hadden gezien op de televisie in hun dorp. De weelde, de overvloed. Maar dat alles was niet voor hen bestemd. Dus kon het gebeuren dat er jongens de fout ingingen, in de gevangenis kwamen. En uitzetting was dan de volgende stap. Joseph’s verhaal was anders. Hij begreep eigenlijk niet waarom hij nu vastzat, want waarschijnlijk was zijn delict in zijn eigen land door

de vingers gezien. Of was de politie daar, en misschien zelfs de rechter, omkoopbaar. Maar nu zat hij vast in een vreemd land. En op de dag dat ik zijn nieuwe sokken zou brengen, belde zijn geestelijk verzorgerster dat hij was overgebracht naar een uitzetcentrum. Dat was sneller dan verwacht, we hadden niet eens afscheid kunnen nemen. Maar uiteindelijk kon hij worden getraceerd en kreeg ik in het uitzetcentrum zijn nieuwe geestelijk verzorger aan de telefoon. Hij vertelde dat het goed ging met Joseph, maar dat nog niet bekend was wanneer hij zou vertrekken. Dus stuurde ik de sokken en een kaart naar het uitzetcentrum en wenste hem het allerbeste. Een paar weken later kwam er een brief terug. Een bijna onleesbare brief, maar duidelijk was dat het niet goed ging met Joseph. Hij was treurig en boos, en alles was ‘moeilijk, mevrouw’. Om hem te bemoedigen stuurde ik nog een kaart. Maar of hij die heeft ontvangen weet ik niet, want ik heb nooit meer iets van hem gehoord. Dini

Trok schoen uit en toonde zijn gapende sok.

STERK IN STRAFRECHT! Vijf specialisten onder 1 dak

DIJKSTRA KRIKKE RUPERTI

advocaten

T 033 47 90 801 / www.dkramersfoort.nl


27

BonjoBajesBulletin februari 2013

emailaprisoner.nl van start in P.I. Amerswiel, Westlinge en Zuyder Bos

GEDETINEERDE SNELLER BEREIKEN VIA E-MAIL

Wat de meeste mensen in Nederland niet weten is dat gedetineerden geen toegang hebben tot e-mail of internet. Gedetineerden ontvangen uitsluitend gewone post en zijn daarom niet eenvoudig en snel te bereiken voor familie, vrienden en hulpverlening. Extra bezwaar: kinderen kunnen lezen en schrijven met WhatsApp en Twitter, maar weten nauwelijks nog wat een geschreven brief is, laat staan waar je een postzegel kunt kopen.

2.000 e-mails per dag Dankzij emailaprisoner.nl, een initiatief dat al sinds 2006 bestaat in Engeland, worden gedetineerden nu beter bereikbaar. Dagelijks worden er in het Verenigd Koninkrijk met deze service ruim 2.000 e-mailberichten verstuurd

naar gedetineerden in meer dan 140 inrichtingen, van detentiecentrum tot ‘supermax’. emailaprisoner.nl heeft als doel zoveel mogelijk service te bieden aan relaties van gedetineerden en het voor hen eenvoudiger te maken om te gaan met het feit dat hun dierbare niet thuis verblijft. Op dit moment is emailaprisoner.nl alleen nog beschikbaar voor de penitentiaire inrichtingen in Heerhugowaard. Maar als het aan emailaprisoner.nl ligt kunnen binnenkort gedetineerden in heel Nederland profiteren van deze nieuwe service.

Vanuit de hele wereld zijn contacten mogelijk via emailaprisoner.nl. Hoewel de mailservice in de eerste plaats bedoeld is voor familie en vrienden, maken in Engeland ook reclasseerders, advocaten, re-integratiebureaus en nazorgorganisaties steeds meer gebruik van deze vorm van dienstverlening. Zelfs de politie heeft er een account aangemaakt om gedetineerden beter te kunnen bereiken.

Volgende dag bezorgd De website van emailaprisoner.nl oogt eenvoudig. Inschrijven duurt maar een

OVEREENKOMST MET OOSTVAARDERSKLINIEK Amsterdam - Bonjo heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Oostvaarderskliniek in Almere. Dit houdt in dat bewoners van de Oostvaarderskliniek die op het punt staan buiten de kliniek te verblijven, ondergebracht gaan worden in huurwoningen van gedetineerden die hun woning voor huisbewaring hebben aangemeld bij Bonjo.

De invoering van de nationale politie op 1 januari 2013 betekent dat de huidige 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten opgaan in 1 landelijk korps dat zal bestaan uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunende dienst voor bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT en personeelszaken. De korpschef wordt belast met de leiding en het beheer van de nationale politie. Hij is ondergeschikt aan de minister van Veiligheid en Justitie en legt ook verantwoording aan hem af.

Herziening gerechtelijke kaart Met de herziening van de gerechtelijke kaart wordt het aantal arrondissementen terug gebracht tot 10 en het aantal ressorten tot 4. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in een lange geschiedenis. Sinds 1877 kent Nederland 5 gerechtshoven, de 19 rechtbanken dateren van 1934. Het oorspronkelijk voorgestelde arrondissement Oost-Nederland wordt met ingang van 1 april 2013 gesplitst in de arrondissementen

Postbus 576 2100 AN Heemstede T 023 751 35 76 info@emailaprisoner.nl www.emailaprisoner.nl

Uw doelgroep bereikt u met adverteren in het BonjoBajesBulletin

Blijf niet vastzitten aan uw toegewezen advocaat!

De eerste huisbewaringsovereenkomst is net voor de jaarwisseling getekend. Twee vliegen in één klap dus. De gedetineerde huurder behoud zijn woning na detentie en de resocialiserende tbs’er is zo voorzien van zelfstandige woonruimte. Wij streven naar een dergelijke samenwerking met de overige tbs- instellingen.

NIEUWE WETTEN PER 1JANUARI 2013 Nationale politie

Het ontvangen van e-mailberichten is voor de gedetineerden geheel kosteloos. Zonder de hulp en medewerking van de Dienst Justitiële Inrichtingen en de penitentiaire inrichtingswerkers (de p.i.w.’ers) zou emailaprisoner.nl niet kunnen bestaan. Voor penitentiaire inrichtingen hanteert de organisatie daarom een no-cost policy. Dit betekent dat alle extra kosten voor het faciliteren van de service door emailaprisoner.nl worden vergoed.

Overijssel en Gelderland. Er komen dan 11 arrondissementen, in plaats van 10. Dit is het gevolg van een motie die tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd ingediend en aanvaard.

Procesdossier Ook treedt de wet in werking waardoor verdachten, die voor de strafrechter moeten komen, meer invloed krijgen op de samenstelling van het procesdossier. Wettelijk wordt vastgelegd dat de verdachte of zijn advocaat het openbaar ministerie kan verzoeken informatie aan het procesdossier toe te voegen. De rechter-commissaris gaat daar toezicht op houden. Een zorgvuldig samengesteld en compleet strafdossier bevordert een efficiënte gang van zaken op de terechtzitting en biedt mogelijkheden het opsporingsonderzoek van politie en justitie te controleren. Voor een verdachte is de inhoud van het procesdossier van groot belang voor zijn verdediging en voor zijn invloed op het verloop van het onderzoek.

Dat kan!

Kijk op www.emailaprisoner.nl

paar minuten en is helemaal gratis. Het enige wat je nodig hebt is een e-mailadres. Pas als je berichten wilt versturen worden er kosten in rekening gebracht. Slechts € 0,35 per bericht, beduidend minder dan de eerdergenoemde postzegel. Voor dat bedrag wordt het bericht versleuteld (beveiligd) verzonden via een zeer geavanceerd systeem en uitgeprint op papier. De eerstvolgende werkdag wordt het bericht met de gewone post rondgebracht op elke gewenste afdeling of vleugel van de inrichting.

HEERHUGOWAARD - Met ingang van 1 februari kunnen gedetineerden in P.I. Amerswiel, Westlinge en P.I. Zuyder Bos e-mails ontvangen van het thuisfront. De nieuwe website emailaprisoner.nl biedt die mogelijkheid aan familie en relaties van gedetineerden gedurende een proefperiode van drie maanden in de P.I.’s van Heerhugowaard. Bij gebleken succes is het de bedoeling deze service landelijk aan te gaan bieden.

E-mailen naar een gedetineerde in P.I. Amerswiel, Westlinge of Zuyder Bos?

Wilt u worden bijgestaan door een strafrechtspecialist? Neem contact op met mr. Mathieu van Linde en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden: 050-3113001.

Blokzijl Advocaten Lopende Diep NZ 1 9712 NV Groningen

Volgens true crime magazine Koud Bloed één van de 10 beste jonge topadvocaten.

www.strafrechtadvocaatgroningen.nl

Lina Advocaten Specialisten in

strafzaken, overleverings-, uitleverings-, cassatiezaken Ve n l o

077-351 10 42

Adv_Bonjo_131x95.indd 1

info@lina-advocaten.nl

w w w. l i n a - a d v o c a t e n . n l

08-09-2010 15:01:00


28

BonjoBajesBulletin februari 2013

COLUMN Kitty Oomen

BERICHTEN UIT DE BAJES

Getuigenverhoor

PIW’er gechoqueerd over banaan Getuigen spelen een belangrijke rol in het strafproces en dus ook in uw zaak. Getuigenverklaringen zijn vaak doorslaggevend, zowel belastende als ontlastende verklaringen. Daarom is het van belang om tijdig met uw advocaat te bekijken of u (nieuwe) getuigen in uw zaak wenst te horen. Door het tijdig horen van een getuige kan het onderzoek in uw zaak worden versneld en onnodige verblijf in voorarrest worden voorkomen. Uw advocaat dient een verzoek in te dienen om getuigen te horen. Dit getuigenverhoor kan op ieder moment in het strafproces plaatsvinden. Zowel in het voorbereidend onderzoek door de politie of later door de rechter-commissaris of zelfs tijdens de inhoudelijke zitting bij de zittingsrechter. Door een nieuwe wet per 1 januari 2013 kan een getuigenverhoor sneller en effectiever plaatsvinden dan voorheen door tussenkomst van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft met ingang van deze wet een sturende en controlerende rol gekregen in het opsporingsonderzoek. Doel is het sneller afronden van strafzaken, zodat de inhoudelijke behandeling ter zitting niet onnodig lang hoeft te worden aangehouden. In vrijheid het proces afwachten behoort immers regel te zijn en voorarrest de uitzondering. Helaas is dit vaak niet het geval.

Nieuwegein – In het BonjoBajesBulletin stonden eind vorig jaar twee artikelen over het project ‘Doe ff gezond’. Een leuk idee, maar begin inderdaad eens bij het begin.

Een appel nauwelijks groter dan een golfbal Zoals de meeste gedetineerden wel zullen weten, is sinds ongeveer een half tot een jaar het eten veranderd. De warme maaltijden zijn van een veel goedkoper en slechter van kwaliteit en ook de overige zaken zijn nou niet echt om over naar huis te schrijven. Als broodbeleg voor een complete week krijgen we hier bijvoorbeeld met regelmaat een kilo basterdsuiker. Er is bijna elke dag dezelfde halalworst en het fruit is een appel of een sinaasappel. Ik had van de week een Penitentiair Inrichtingswerker (PIW’er) op de afdeling, die oprecht gechoqueerd was. We hadden namelijk bananen bij het eten. Volgens hem was dat voor het eerst in de ongeveer twaalf jaar dat hij hier werkte, dat hij een banaan binnen de inrichting zag. Iets wat mijns inziens typerend is voor de variatie en de kwaliteit van de aangeboden voeding. Ook met het advies van het Voedingscentrum tot het eten van twee stuks fruit, wordt blijkbaar niets gedaan. We moeten genoegen nemen met een appel, soms nauwelijks groter dan een

Een banaan, een geschenk uit de hemel.

ei of een golfbal.

Als sneeuw voor de zon Daarnaast valt het mij en andere gedetineerden op dat het fruit regelmatig van zeer slechte kwaliteit is: rot, beurs of beschadigd. Het doet me denken aan die gevangenis in Amerika, waar de gedetineerden voedsel kregen dat was bedorven, over de datum was of was afgekeurd. ‘Not for human consumption’, stond er op, maar ze kregen het toch te eten. Wij hebben in ieder geval regelmatig het idee dat het een afkeurpartij betreft. Uiteraard heb je de mogelijkheid om appels in de winkel te bestellen, maar met een prijs van ongeveer €3,50 voor een voordeelzak van 1,5kg verdwijnt die gedachte ook als sneeuw voor de zon.

Halal eten Ik heb geprobeerd dit middels een beklagzaak aan te kaarten bij de Commissie van Toezicht, maar die kwamen helaas niet verder dan dat ‘de directeur voldoet aan de verplichtingen die de zorgplicht met zich meebrengt’. Er wordt nergens gerept over wat dit inhoudt. Dit heb ik ook elders niet kunnen vinden. Daarnaast had hier in Nieuwegein tot enkele weken geleden de hele inrichting halal eten. Ook de niet-moslims moesten dus halal eten. Want het was natuurlijk goedkoper om alles halal in te kopen dan te moeten kijken wie er moslim was en wie niet. Gelukkig is dit sinds enkele weken (en wederom na een klacht bij de Commissie van Toezicht) veranderd.

Verhuur televisie een melkkoe Utrecht - In nummer 6 staat een artikeltje over de TV-bijdrage. Ik kan alleen maar beamen dat ik dit bedrag

ook absurd vind. Bij ons was het zelfs nog een stapje erger: in de PI Utrecht, locatie Wolvenplein, heb ik nooit een

Mr. Kitty Oomen, strafrechtadvocaat bij Haans Advocaten.

Gespecialiseerd in bescherming van burgers tegen de overheid.

Wil je bezoek? Bel Bonjo mr. H. van Asselt (Henk) strafrechtadvocaat

mr. K.C.A.M. Oomen (Kitty) strafrechtadvocaat

Voor al uw strafzaken kunt u bij ons terecht. Bel 0165 - 59 20 00 of kijk op www.haansadvocaten.nl

020 665 94 20

Vrijwilligers komen bij je langs door heel Nederland om je verhaal te horen, voor een luisterend oor, een steuntje in de rug.

Of het nu om strafrecht gaat, problemen met de verhuurder, of problemen met uw uitkering: veertien vakkundige advocaten staan voor u klaar. Ieder met een eigen specialisme, allen hebben hart voor de zaak, uw zaak. Crooswijksesingel 34 3034 cj Rotterdam telefoon 010 465 09 66 www.advokatenkollektief.com info@advokatenkollektief.com

contract getekend, is door mij nooit een contract getekend, is mij nooit gevraagd of ik een TV wilde huren. In de huisregels stond enkel dat het ‘mogelijk’ was om een TV te huren. Er stond dus nergens bij dat deze al op cel stond en werd er na een paar weken toch geld van mijn rekening afgeschreven. Beklag bij de Commissie van Toezicht haalde niets uit. Ik had eerder moeten klagen en niet pas na een aantal weken. En daarbij had ik vast mondeling toegezegd dat ik een TV wilde. Het spreekt voor zich dat ik hiertegen in beroep ben bij de RSJ, dit beroep loopt nog. Maar de rekensom gaat hier inderdaad ook goed op: er zitten hier ongeveer 425 gedetineerden, goed voor ongeveer €66.000,- per jaar.

Advokatenkollektief Rotterdam

De rechter-commissaris kan toezicht houden op een snelle voortgang van het onderzoek. Als het onderzoek niet voortvarend verloopt en de officier van justitie de regels niet goed naleeft, dan kan de rechter-commissaris de officier van justitie opdracht geven en termijnen stellen. De rechtercommissaris kan zelfs de officier een termijn stellen tot beëindiging van het onderzoek of het verzoek tot beëindiging voorleggen aan de rechtbank. Hier is ook een belangrijke taak voor u en uw advocaat weggelegd. Via de rechter-commissaris kunt u invloed uitoefenen op het strafproces door aan te dringen op het stellen van termijnen bij de officier van justitie met als doel dat er sneller een (eind)beslissing wordt genomen door de rechtbank over uw zaak en dus over de duur van de voorlopige hechtenis. Zie er samen met uw advocaat op toe dat de rechter-commissaris gebruik maakt van zijn of haar nieuwe bevoegdheden. Een snelle behandeling van de zaak is in uw belang.


29

BonjoBajesBulletin februari 2013

Positieve ontwikkeling internet in bajes

Vervolg berichten uit de bajes

Nieuwegein - Is het dan echt alleen maar ellende en is er alleen maar wat te zeuren? Nee, ik was zowaar bijna in shock!

Kijk naar de punt van het potlood, ongebruikt!

Stemmen in de bajes onbesproken en onbespreekbaar Nieuwegein - Over het stemmen in of vanuit de bajes besteedde het BBB onlangs aandacht. Ik kan vertellen dat ik hier ook in negatieve zin mee te maken heb gehad. Allereerst wil ik opmerken dat er hier in de PI Nieuwegein op geen enkele wijze ruchtbaarheid is gegeven aan het stemmen en de wijze waarop gedetineerden al dan niet konden stemmen. Er is niet geadviseerd om iemand te machtigen; er is niet geadviseerd om andere acties te ondernemen; er is simpelweg op geen enkele wijze over gesproken. Daar ik toch gebruik wilde maken van mijn stemrecht en in mijn ver-

trouwenskring niemand bereid had gevonden om voor mij op de door mij gekozen partij te stemmen, besloot ik hiervoor incidenteel verlof aan te vragen. Hiervoor heb ik dus een uitgebreid verzoek ingediend, met daarbij de reden(en). Als antwoord hierop kreeg ik een standaardbrief dat deze reden niet vermeld stond in (artikelen) van de Regeling Tijdelijk Verlaten Inrichting en dat mijn aanvraag daarom (nog) niet in behandeling kon worden genomen. Iets wat onjuist is. Daar ik, ondanks nog meerdere briefjes richting het Bureau Selectie en Detentiefasering (BSD) niets meer hoorde, ben ik hiervoor in beklag

gegaan bij de Commissie van Toezicht (NM-2012-559). Ondertussen heeft de beklagrechter uitspraak gedaan in deze zaak. Deze uispraak verbaasde mij echter nogal. De beklagrechter heeft mijn klacht namelijk enkel gegrond verklaard op het punt, dat de directeur dus wel degelijk een beslissing had moeten nemen op mijn aanvraag. Wel wordt daarna overwogen dat een eventuele beoordeling had geleid tot een afwijzing en dat mij daarom geen vergoeding toekomt. Over het gebrek aan informatie en het feit dat ik überhaupt niet heb kunnen stemmen, wordt met geen woord gerept. ‘De beklagrechter verklaart het beklag voor het overige ongegrond’.

In het decembernummer van het BonjoBajesBulletin wordt gesproken over het internet in de bajes. In de PI Nieuwegein is dit reeds in zeer beperkt mate beschikbaar. Er staan computers in het re-integratiecentrum, maar ik moet zeggen dat mijn eerste ervaringen ondanks de kinderziektes zeer positief zijn. Ik ben als testpersoon elke week actief op het bajesinternet en ik kan enkel zeggen dat men er hier binnen de inrichting zeer serieus mee bezig is. Uiteraard kun je niet op facebook, hyves, twitter of je webmail. Maar als je het internet wilt gebruiken, waarvoor het voorlopig is bedoeld, moet ik zeggen dat men een mooie start heeft gemaakt. Sites met betrekking tot werk en inkomen, wonen, onderwijs en wet en regelgeving zijn namelijk goed bereikbaar. Ook zijn er meerdere nieuwssites toegankelijk en kun je informatie opzoeken op Wikipedia. In tegenstelling tot je computer thuis waarmee je in principe overal op kan, behalve indien je bijvoorbeeld een pornofilter hebt geïnstalleerd, werkt het hier precies andersom. Deze computers werken namelijk met een zogenaamde ‘Whitelist’. Alles is geblokkeerd, tenzij Justitie het heeft goedgekeurd. En waar men begon met ongeveer 800

sites zit men inmiddels al op ongeveer 1500. Het feit dat dit in slechts enkele weken tot enkele maanden is gerealiseerd en dat men er dus wel degelijk actief mee bezig is, heeft mij in positieve zin zeer verbaasd. Ook de fouten die ik doorgeef, worden daadwerkelijk opgepakt en doorgegeven. Wel zullen voorlopig waarschijnlijk de kinderziektes en foutjes nog blijven. Deze kunnen echter alleen maar gevonden worden door het te doen. En dus is het te hopen dat het snel wordt uitgerold. Voor een applicatieontwikkelaar is het namelijk onmogelijk om werkelijk alle sites en links te proberen. En zo kom je er bijvoorbeeld niet achter dat je wel op de site van Bonjo mag, maar de magazines niet online in kan zien. Die staan namelijk op een ander server c.q. een ander domein. Ik doe echter mijn best om dit soort dingen op te sporen en hoop dat men op dezelfde weg en met dezelfde effectiviteit doorgaat met het verder ontwikkelen en uitrollen van dit systeem.

Logo Wikipedia.

Bericht over de zorg in de P.I. Nieuwegein

‘Neem maar een paracetamolletje’ Nieuwegein - Er stond een artikel in de decemberuitgave van het BonjoBajesBulletin over de medische dienst hier in de PI Nieuwegein. Ik kan vertellen dat er ondertussen een en ander verander is. Oordeel zelf maar of je het een verbetering wilt noemen of niet. Waar je voorheen dagelijks een zogenaamd sprekersbriefje in kon vullen voor de medische dienst, hebben we sinds een maand of twee een speciale telefoon voor de medische dienst.

Paracetamol, goedkoper dan de arts

Handig zou je zeggen, dan kun je dus bellen als je ze nodig hebt en je bent niet meer afhankelijk van die briefjes en het eindeloze wachten. Maar helaas, slechts twee keer per week is er een telefonisch spreekuur. Dan mag je aan een verpleegkundige uitleggen wat het probleem is en die kijken dan of het nodig is om je al dan niet op te roepen. Waar je voorheen dus elke dag een sprekersbriefje in kon vullen, moet je nu in sommige gevallen dus drie dagen wachten voor je je klachten überhaupt kenbaar kan maken. En

aangezien ze je dan over het algemeen ook niet dezelfde dag nog oproepen, kan het dus zijn dat je vier dagen rondloopt, voordat je de mogelijkheid hebt om iemand van de medische dienst te zien. Aan het niveau van de medische dienst is naar mijn mening nog steeds weinig veranderd. Het is voornamelijk: ‘Daar kunnen we op medische gronden niets mee’, ‘doe maar oefeningetjes’ of ‘neem maar een paracetamol’. Maar misschien is het ook wel ietwat naïef om te hopen dat hierin daadwerkelijk wat veranderd.


30

BonjoBajesBulletin februari 2013

COLUMN Tim Bodewes

Kosten van strafzaken: ‘de vervuiler betaalt’ Aan procedures bij de rechtbanken en andere gerechtelijke instanties zijn kosten verbonden. Bij burgerlijke zaken en bestuursrechtzaken wordt een gedeelte van deze kosten betaald door de partijen zelf. Zo moet aan het begin van een procedure bijvoorbeeld zogeheten griffierecht betaald worden. Daarnaast moeten ook de kosten van getuigen en deskundigen door de partijen zelf betaald worden. De regering buigt zich op dit moment over de vraag of de kosten van een procedure ook in strafzaken bij de dader in rekening gebracht kunnen worden.

De achterliggende reden voor deze vraag is dat de regering wil bezuinigen. Dit betekent minder uitgaven, ook aan de kosten van rechtspraak. De rechtspraak moet kostendekkend zijn, zodat uiteindelijk de gebruiker (of zoals de staatssecretaris en minister van Justitie dat noemen: de “vervuiler”) de kosten betaalt. Om antwoord te geven op de vraag of het (juridisch) mogelijk is om ook de kosten van strafzaken bij een dader in rekening te brengen, hebben de minister en staatssecretaris van Justitie opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek. In dit onderzoek is gekeken naar hoe het in andere Europese landen geregeld is. Uit het onderzoek blijkt dat in enkele landen de kosten van een strafzaak (voor een gedeelte) door de dader moet worden betaald. Dit is ondermeer het geval in Oostenrijk, Duitsland en Engeland. Het gaat dan om kosten van onderzoek, getuigen, deskundigen, DNA-onderzoek en zelfs telefoontaps. Ook moet in sommige landen griffierecht betaald worden. In Oostenrijk bijvoorbeeld kan dit griffierecht oplopen tot een bedrag van € 5.000,--. Als je het mij vraagt, lijkt mij het in rekening brengen van kosten in strafzaken geen goed idee. Anders dan bij burgerlijke zaken en bestuursrechtzaken, bijvoorbeeld, kun je als verdachte een strafzaak vaak niet voorkomen. Zelfs niet als je bekent en weet dat je een (vrijheids)straf zal moeten ondergaan. Ook vraag ik me af of de kosten van een strafzaak je niet zullen beletten om je op het zwijgrecht te beroepen. Immers, indien je niet bekent, zal het Openbaar Ministerie door middel van (duur) onderzoek het bewijs boven water moeten krijgen. De kosten die dat onderzoek met zich meebrengen, kunnen echter door een (bekennende) verklaring worden voorkomen. De minister en staatssecretaris hebben inmiddels opdracht gegeven tot een aanvullend onderzoek. Naar aanleiding van dat onderzoek zal uiteindelijk door de politiek besloten worden of en op welke manier in Nederland de kosten van een strafzaak op de dader verhaald zullen worden. De resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer van 2013 verwacht. Wordt vervolgd dus… Mr. Tim Bodewes, BoutOveres Advocaten

NIEUWE REGERING MEEDOGENLOOS VOOR ‘ILLEGALEN’ Het nieuwe regeerakkoord belooft niet veel goeds voor mensen die illegaal in Nederland verblijven. Het kabinet heeft ‘immigratie en asiel’ ondergebracht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waarmee de toon gezet is. Migratie wordt gezien als een potentieel gevaar voor de veiligheid en elke migrant is een verdachte tot het tegendeel is bewezen is. Wie illegaal in Nederland wordt aangetroffen, is strafbaar, zo wil de regering. Eerst was er nog sprake van een mogelijke boete, maar inmiddels heeft staatssecretaris Fred Teeven, al gezegd dat hij de optie om mensen celstraf te geven, openhoudt. Als het aan hem ligt wordt illegaliteit dus een misdrijf. Op die manier draaien ‘illegalen’ eerst de gevangenis in, om daarna in een detentiecentrum te belanden. Bijzonder kwalijk is ook dat de regering druk gaat uitoefenen op landen om hun onderdanen terug te nemen. Weigeren die landen mee te werken, dan worden ze gechanteerd met geld voor ontwikkelingshulp en het verdwijnen van handelscontracten. Of zoals Gerd Leers deed door de Iraakse minister van immigratie vijf en een half miljoen euro te bieden om uitzettingen mogelijk te maken.

Wim Wal, grafisch ontwerper (ook de vormgever van deze krant) kan voor u voordelig een advertentie maken. wimwal@xs4all.nl

• ‘Vreemdelingen’ die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit worden eerder uitgezet Bij recidive wordt de norm van veelplegers toegepast. • De DNA-test wordt gebruikt als middel tegen identiteitsfraude. • Nationale beschermingsgronden, waaronder het categoriaal beschermingsbeleid, worden uit de Vreemdelingenwet geschrapt. • Werkgevers en malafide verhuurders die mensen zonder verblijfsvergunning te werk stellen of onderdak bieden worden hard aangepakt. • Een verblijfsvergunning wordt niet verstrekt als de aanvrager eerder illegaal in Nederland verbleef of fraude pleegde. Eens ‘illegaal’ is dus: altijd ‘illegaal’.

Zoals we het afgelopen jaar hebben kunnen zien, zijn veel ‘illegalen’ ten einde raad gaan kamperen in tentenkampen. Onder extreem zware omstandigheden. Het zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar ze vandaan komen. Ze zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Ze willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen die worden weggestopt in asielzoekerscentra, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat, zonder zorg, zonder huis en zonder uitzicht op een menswaardig bestaan. Janneke van Beek

UITSPRAAK VAN DE MAAND

60,5 uur activiteiten is wettelijk minimum Klager beklaagt zich erover dat hij niet op de tijdstippen, zoals vermeld in het dagprogramma, wordt uit- en ingesloten en ook de tijden tussen de verschillende activiteiten niet wordt uitgesloten, wanneer hij niet aan de activiteiten wenst deel te nemen. Ten aanzien van het in- en uitsluiten is de beklagcommissie van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden, dat deze tijden in werkelijkheid afwijken van de tijden, zoals vermeld in het dagprogramma. Zowel organisatorisch als bedrijfseconomisch acht de beklagcommissie het niet haalbaar de procedures zo in te vullen dat alle

gedetineerden exact op het tijdstip, zoals vermeld in het dagprogramma, worden uit- of ingesloten. Ten aanzien van de beperking van klagers bewegingsvrijheid is de beklagcommissie gebleken dat klager wekelijks 60,5 uur

aan activiteiten wordt aangeboden. Hiermee wordt voldaan aan het wettelijk minimum. De beklagcommissie verklaart het beklag ongegrond. (KC 2012/125, gedaan op 10 oktober 2012)

Mr Nunnikhoven staat voor uw zaak!

UW DOELGROEP in het gehele land LEEST BonjoBajesBulletin Informeer naar de mogelijkheden van adverteren. Daarnaast schrijf een wetenswaardige column richting uw doelgroep. Bel Tien Königs 06 51 68 75 02 of mail bonjobajesbulletin@ziggo.nl

Verdere punten uit het akkoord:

Advocatenkantoor Nunnikhoven Gasthuisring 1-09 5041 DP Tilburg

Wil je bezoek? Bel Bonjo

020 665 94 20

Vrijwilligers komen bij je langs door heel Nederland om je verhaal te horen, voor een luisterend oor, een steuntje in de rug.

T 013 535 10 98 F 013 762 00 97 M 06 27 01 33 02


31

BonjoBajesBulletin februari 2013

Marcel Heuvelmans (L), oud politieman en bijna 20 jaar strafrechtadvocaat. Stijn Engelen (R), beste jonge strafpleiter 2012 door de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.

JURIDISCHE BEGRIPPEN Executoriale titel – Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden ‘In naam der koningin’. Exploot (of exploit) - Verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

Forum – Gerecht, rechterlijk college.

Gerechtssecretaris – De gerechtssecretaris (of: juridisch medewerker) bereidt ten behoeve van de rechter de zitting voor en maakt aantekeningen van wat er tijdens de zitting wordt besproken. Bovendien assisteert de gerechtssecretaris de rechter bij het maken van de uitspraak.

Fourneren – Het overleggen van de procesdossiers aan de rechter met het doel om een vonnis te krijgen.

Gerekestreerde -Wederpartij van de verzoeker in een verzoekschriftprocedure.

Gedaagde - In civiel recht: degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van de eiser.

Getuige à charge – Getuige in een strafproces die wordt opgeroepen door de officier van justitie. Deze legt in de regel een verklaring af die belastend is voor de verdachte.

Formeel recht – Regels die aangeven op welke wijze een proces moet worden gevoerd.

Geïntimeerde - Partij die in de dagvaarding door de appellant opgeroepen wordt om voor een hoger gerecht te verschijnen.

HEUVELMANS

Gerechtsauditeur – 1. Opleidingsfunctie voor juristen die rechter willen worden. 2. Ondersteunende functie bij Hoge Raad en Centrale Raad van Beroep. Gerechtshof - Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Nederland kent vijf gerechtshoven. Zie ook: kaart gerechtelijke indeling.

Getuige à decharge – Getuige in een strafproces die is opgeroepen door de verdachte of zijn advocaat. Deze getuige zal in het algemeen ontlastende verklaringen afleggen.

ADVOCATEN

JAILHOUSE SHOP, PRODUCTEN UIT DE LIK! Vernieuwde webshop: www.jailhouseshop.nl Al vele justitiële inrichtingen hebben zich bij Jailhouse Shop aangesloten. Een uitgebreide keus aan producten zoals o.a.: tuinartikelen, klusartikelen, woondecoraties, kindermeubelen en speelgoed.

BONJOBAJESPUZZEL 1

Gemachtigde – Iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure. Geopposeerde – Tegenpartij in een civiele procedure.

Grief – Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd.

Gerecht - Rechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad.

Griffier - Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis.

Gerechtelijk vooronderzoek - Fase in het onderzoek van een strafrechtszaak, waarin een rechter, rechter-commissaris genoemd, het onderzoek leidt. Deze fase gaat aan de zitting vooraf.

Griffierecht – Bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald wanneer men een civiele of bestuursrechtszaak start.

Gelaedeerde - Iemand die nadeel heeft ondervonden door een onrechtmatige daad.

2

3

4

5

7 11

10 16

12 18

17

19

13 20

24

23

14

22

27 29

32

33

36

37 40

34

38

30

35

39

41

42

43

46

45

47

48

49

52

51 55

15

21

28

44

9

25

26

31

6

8

Gedetineerde - Gevangene. Gevangenhouding – Vorm van voorlopige hechtenis. Daaraan vooraf gaat de door de rechter-commissaris bevolen bewaring. De beslissing over gevangenhouding en de verlenging daarvan wordt door de raadkamer van de rechtbank gegeven. De gevangenhouding van maximaal dertig dagen kan twee maal worden verlengd.

Heuvelmans Advocaten Burg. van Rijnsingel 15 5913 AN Venlo Tel. 077 39 82 100 Fax 077 35 13 166 www.heuvelmansadvocaten.nl

50

53

56

54

57

58

59

60

61

62 BUZING Puzzels

Grosse – Een gewaarmerkt afschrift van een vonnis dat voor de partijen bestemd is

Horizontaal 1. Sociale Verzekeringsraad - 4. Pias - 5. Opstootje - 7. Wat roert maart? - 8. Vast Horizontaal - 11. Neon - 12. Burgerlijk Wetboek (afk.) - 14. Vrucht - 16. Inwendig orgaan - 18. Wilde haver 20. Engels bier - 22. Algemeen - 23.- Plaats in - 11. Neon 1. Sociale Verzekeringsraad - 4. -Pias - 5. Opstootje - 7. Wat Nederlands roert maart? 8. Vast Gelderland 24. Bouwland 25. Kabelband brengt skiërs omhoog 26. Bolgewas Burgerlijk Wetboek (afk.) - 14. Vrucht - 16. Inwendig orgaan - 18. Wilde haver - 20. Engels bi - 27. Uitroep om aandacht - 28. Van onderen - 29. Burgerlijke (afk.) - brengt skiërs Algemeen Nederlands - 23. Plaats in Gelderland - 24. Bouwland - 25.stand Kabelband 31. Vicaris-Generaal - 34. Smalle sloep - 36. Biersoort - 37. Verlaagde toon omhoog - 26. Bolgewas - 27. Uitroep om aandacht - 28. Van onderen - 29. Burgerlijke stand (a 39. Natuurlijke logaritme - 40. Voormiddag - 41. Pel - 42. Kleintje - 43. Raam31. Vicaris-Generaal - 34. Smalle sloep - 36. Biersoort - 37. Verlaagde toon - 39. Natuurlijke scherm - 44. Grootmoeder - 46. Aartsbisschop - 47. Economische gemeenschap logaritme - 40. Voormiddag - 41. Pel - 42. Kleintje - 43. Raamscherm - 44. Grootmoeder - 46. de schoorsteenvegers komen op straat te staan (afk.) - 48. Figuur uit kindersprookje - 51. Gemeentelijke Universiteit (afk.) Aartsbisschop - 47. Economische gemeenschap (afk.) - 48. Figuur uit kindersprookje - 51. en de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten 52. Van een - 53. Greenwichtijd - 54. Fries riviertje - 55. Onderzoeksinstelling Gemeentelijke Universiteit (afk.) - 52. Van een - 53. Greenwichtijd - 54. Fries riviertje - 55. 57. Onroerend goed - 58. Regiment infanterie - 59. Cable News Network (afk.) Onderzoeksinstelling - 57. Onroerend goed - 58. Regiment infanterie - 59. Cable News Networ de mijnbouw graaft zijn eigen graf en - 62. Grote schaatstocht. 62. Grote schaatstocht. Rijnmond gaat de pijp uit de N.S. is het spoor bijster Verticaal de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in en dat 1. Hemellichaam - 2. Vanaf - 3. IJsbazen in Friesland - 4. Deel van de Bijbel Verticaal terwijl 5. Pook - 6. Bijbelse priester - 7. Kortstondige hevige sneeuwbui - 9. Wordt 1. Hemellichaam gebruikt - 2. Vanaf 3. neus IJsbazen insneeuwpop Friesland- -10. 4. Groep Deel sneeuwruimers van de Bijbel- -13. 5. Gat Pook de metselaars in de put zitten en voor- de van een in - 6. Bijb de caféhouder het zat is het ijs - 15. Hondengeluid - 17. Hetzelfde - 19. In orde -voor 21. Bajes - 25. Terneerpriester - 7. Kortstondige hevige sneeuwbui - 9. Wordt gebruikt de neus van een sneeuwp geslagen - 29. Geluid vanijs schaap 30. Schuilplaats voor - 32. Mobiele te- orde - 21. Groep sneeuwruimers - 13. Gat in het - 15.-Hondengeluid - 17.skiërs Hetzelfde - 19. In de kapper zit met zijn handen in het haar 25. Terneergeslagen lefoon (afk.) - 33. Lol de winter - 34.Schuilplaats Warme wijn - 35. Deel van fuik - 38. En - 29. Geluid vaninschaap - 30. voor skiërs - 32. Mobiele telefo de boer is uit het veld geslagen en 45. Troepwijn honden - 46.Deel Noorse - 49. Landbouwwerktuig (afk.) - 33. Lol in omstreken de winter(afk.) - 34.- Warme - 35. vangod fuik - 38. En omstreken (afk.) - 45 - 50.god Persoonlijk vnw. - 52. Bedrijfsvorm - 56.Persoonlijk Namelijk - 57.vnw. Oude- Testament de helderziende schemert het voor de ogen.............. honden - 46. Noorse - 49. Landbouwwerktuig - 50. 52. Bedrijfsvorm -5 zou het helpen als de wapenindustrie inzagNamelijk dat er geen -schot 58. Noot - 59. Compagnon (afk.) - 60. Op onze rekening Geloof. 57. Oude Testament - 58. Noot - 59. Compagnon (afk.)- 61. - 60. Op onze rekening - 61 meer in zit??? Geloof.

HOE GAAT HET MET DE ECONOMIE DANKZIJ DE KREDIETCRISIS de bananenhandelaar is de pisang en de tabakshandelaar is de sigaar de bakker verdient geen brood meer en de herenmode is de das omgedaan de lampenwinkeliers zien de toekomst duister in en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen menig timmerman heeft er net het bijltje bij neergelegd terwijl de kousenfabrieken er geen gat meer in zien de horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten en de confectie-industrie moet er een mouw aan passen de tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt de chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat de wegen aan belasting bezweken zijn de wielrenners weten niet meer rond te komen en de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden de bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en voor de bioscopen valt het doek de kwekers zitten op zwart zaad

Oplossing puzzel, zie pagina 02.

STUUR IN! Iets bijzonders meegemaakt in de bajes? Schrijf je gedichten of songteksten? Maar ook tekeningen of cartoons en een echte bajesmop zijn van S N E E U W P L O E

I D

S N E E U W V L A A G

S V R T A A R E Y R O O E N K I H E V O G O S F E M D O A E S N E

N A T B T S I P IJ S P R E U

R

W A K

R P A K L E I L K B I E N K

E P L W I W I A N I F T E S R K W I O H O R U T W I T J E

harte welkom bij Bonjo. Wij plaatsen ze dan in de krant ‘BonjoBajesBulletin’. Bonjo, Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam.

I M E

G L U H W


32

BonjoBajesBulletin februari 2013

Gedetineerde schrijft kookboek tijdens detentie in Ter Apel:

CHEF-KOK JOHN SMEETS: ‘IK WILDE IETS DOEN MET MIJN RUIME KOOKERVARING’

Advocatenkantoor Van Stratum

‘SPECIALIST IN STRAFZAKEN’ tevens ‘CASSATIESPECIALIST’ mr. M. van Stratum Wassenaarseweg 4 2596 CH Den Haag telefoon 070 360 81 00 mobiel 06 109 149 44

e-mail mvanstratum@advocatenkantoorvanstratum.nl website www.advocatenkantoorvanstratum.nl

zijn.’ De vroegere chef-kok werkte er hard aan. ‘Ik ben er vier maanden lang, vaak zeven dagen in de week mee bezig geweest. Vaak tot twee, drie uur in de nacht. Medegedetineerden en ook bewaarders waren wel wat sceptisch, maar daar heb ik me niet door laten ontmoedigen. Het heeft me heel wat geld gekost aan postzegels en telefoonkaarten, maar dat heb ik er graag voor over gehad.’ Het schrijven deed hij op de ouderwetse wijze, dus met pen en papier. De A4’tjes werden vervolgens opgestuurd naar een vriendin die alles netjes over typte. Daarna ging het typewerk via de post voor een laatste check terug naar John Smeets op de afdeling. Ter Apel - In de afgelopen tien jaar heeft hij al heel wat gevangenissen in binnen- en buitenland van binnen gezien. En dan niet – zoals hij het zelf omschrijft – als bezoeker. Sinds februari dit jaar zit John Smeets vast in de PI Ter Apel. Hij heeft nog enkele jaren celstraf in het vooruitzicht, maar nam dit jaar een belangrijk besluit: deze detentie moet absoluut de laatste zijn. John wil zich nu toeleggen op zijn oude passie: koken. Hij zette zich zeer gedreven aan het schrijven van een kookboek voor gedetineerden en mensen met een smalle beurs. Het boek is inmiddels in de handel. De auteur is trots.

Bloemkool;curry.

De 42-jarige John Smeets belandde in 2009 in een Oostenrijkse gevangenis. Aanvankelijk had hij weinig te klagen, maar daarna ging het mis. ‘Toen ze erachter kwamen dat ik gewerkt had als chef-kok werd ik al snel gevraagd om te koken voor bewaarders en politieagenten. Die komen in Oostenrijk namelijk in de gevangenis eten. Maar nadat ik een keer ondeugend was geweest, was het einde verhaal…’

Koken voor gedetineerden Dankzij de zogenoemde procedure Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS), die het mogelijk maakt dat een gedetineerde die in het buitenland vastzit onder bepaalde voorwaarden zijn straf in zijn thuisland kan uitzitten, belandde hij begin dit jaar in de PI Ter Apel. ‘Omdat ik graag iets nuttigs wilde doen, heb ik me hier met succes aangemeld als reiniger.’ Toch bleef het knagen in de bovenkamer van de man die eerder als chef-kok werkzaam was in binnen- en buitenland. Het besef drong door dat tien jaar bajesleven toch niet datgene was wat hem voldoening gaf. ‘Ik wilde graag iets doen met mijn ruime kookervaring en zo kwam ik op het idee om een kookboek voor gedetineerden te schrijven. PIW’er Harm Hingstman

adviseerde me om het kookboek niet alleen te schrijven voor gedetineerden, maar me te richten op iedereen met een smalle beurs. Een prima idee!’

2,25 euro per persoon John Smeets weet als geen ander hoe het er qua eetmogelijkheden aan toe gaat binnen de gevangenis. ‘Je krijgt natuurlijk de dagelijkse magnetronmaaltijden, maar lekker eten is anders. Een gedetineerde krijgt 15 euro in de week, dus met dat in gedachten heb ik uiteindelijk een kookboek gemaakt, waarbij ik uitga van een maaltijd die wel lekker is, maar slechts 2,25 euro per persoon kost. En dan ook nog eens met ingrediënten die ook binnen de gevangenis, via de winkel, verkrijgbaar

Lasagne met broccoli.

Uitgever meteen enthousiast John Smeets had snel succes. ‘Al bij de eerste uitgever die ik aanschreef was het raak. Die was meteen enthousiast. Zo ook de medegedetineerden. ‘Ik werd er door heel wat mensen op aangesproken dat ik een uitgever gevonden had. Dat nieuws ging als een lopend vuurtje.’ Het boek wordt onder twee titels in de markt gezet: ‘Kookboek voor gedetineerden’ en ‘Kookboek voor de smalle beurs’. De uitgever heeft onder andere plannen om het kookboek onder de aandacht te brengen van voedselban-

Paella met eieren.

ken, kredietbanken en gevangenissen en ook Ahold, een grote speler in de detailhandel heeft al interesse getoond in het kookboek. De auteur heeft de smaak te pakken: ‘Ik ben al bezig met een tweede boek, gericht vooral op andere culturen, zoals Marokkanen, Antilianen en Surinamers.’ Het kookboek telt in totaal 123 recepten. Hoofdzakelijk gerechten uit de Nederlandse keuken, maar ook staat er in hoe je een loempia kunt bereiden of een Oostenrijkse knödel of kisch. Om de medegedetineerden in Ter Apel mee te laten profiteren van zijn kookkunsten heeft John al diverse malen gekookt op de afdeling. Bovendien verschijnen er regelmatig recepten uit zijn boek op de kabelkrant, zodat alle gedetineerden hier hun voordeel mee kunnen doen.

Opbrengst boek voor Support for Justice Ter Apel - Ook gedetineerden die na het uitzitten van hun straf in een andere land terugkeren naar Nederland, lopen tegen de nodige problemen aan. De stichting Support for Justice zet zich in voor deze groep (ex-)gedetineerden. Ook John Smeets heeft het nodige te danken aan Support for Justice. Hij hoopt nu iets terug te kunnen doen. ‘De opbrengst van het boek is bestemd voor deze stichting. Het kost Support for Justice veel geld om Nederlanders die in het buitenland vast zitten, te steunen. Dus zo hoop ik een steentje bij te dragen. Mijn doel is om op termijn, samen met Support for Justice, in ons land een opvanghuis te kunnen openen, waar we mensen die in het buitenland vast hebben gezeten en die hulp nodig hebben, onderdak kunnen bieden.’

DE TOP VAN DE NIEUWE GENERATIE STRAFRECHTADVOCATEN

ADVOCATENKANTOOR

VA N DER W EIDE Johannes Verhulststraat 113 1071 MZ Amsterdam telefoon 020 67 27 838 fax 020 67 27 839 mobiel 06 46 02 39 69 info@advocatenkantoorvanderweide.nl www.advocatenkantoorvanderweide.nl

mr Lidewij Wachters & mr Tim Bodewes

mr Richard van der Weide de pitbull onder de pleiters

BonjoBajesBulletin januari 2013  

Magazine voor gedetineerden, ex-gedetineerden en iedereen die hiermee te maken heeft

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you