__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Duben Ⅰ April

2016

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Le Valmont

9

CZK 95 € 4,50 CZK 95 €£ 3,50 4,50 £ 3,50

Club & Lounge

- malá Paříž v Praze

Speciál: Kuchyně | Golf Hostivař | Audience Grand Cru Classé Bordeaux


JEN JEDNO BYDLENÍ JE GRAND CRU


Ikonický tvar, design, prvotřídní materiály a nejmodernější technické vybavení v jedinečném balení ekologicky nejšetrnější budovy v Evropě. Služby na hotelové úrovni, vlastní wellness s bazénem a tělocvičnou, absolutní soukromí a bezpečnost, to vše jen těžko hledá konkurenci. V TOWER, Prague nabízí špičkové bydlení navržené a šité na míru těm nejnáročnějším. Těm, kteří si to opravdu zaslouží. Vítejte nahoře.

vtower.cz


LU X U RY A PA R T M E N T S

La Corte is a unique project of 25 luxury apartments in Petrská street in the center of Prague 1. It is full of classic Italian themes - style, design and architecture. All units are newly built,but incorporated into the complex of four historical buildings whose origins date back to the 18th century. They deliver exceptional charisma and evoke the charm of old Prague. They also form a modern atrium decorated by trees and bushes, which brings light into the apartments, and offers pleasant views. Original architectural elements like rafters have been retained and sensitively added to the interior of apartments, creating hallmark of an unusual romance. The project offers a high standard of finishing, including underfloor heating over the entire area of the apartments, air conditioning, and Italian marble in the bathrooms. The apartments are designed in the range of one bedroom to four bedrooms, with the floor area ranging from 68 sqm to 207 sqm.

La Corte je unikátní projekt 25 luxusních apartmánů v Petrské ulici v centru Prahy 1, který oplývá klasickou italskou tematikou – stylem, designem a architekturou. Všechny jednotky jsou nově vybudované, avšak začleněné do komplexu čtyř historických budov, jejichž počátky se datují do 2. poloviny 18. století. Ty celé rezidenci dodávají výjimečné charisma a evokují kouzlo staré Prahy. Zároveň vytvářejí půvabné moderní atrium se stromy a keři, které do bytů vnáší světlo a vzdušnost a poskytuje příjemný výhled. Původní architektonické prvky jako pavlače zůstaly zachovány a byly citlivě zasazeny do interiéru bytů, kterým tak dodávají punc nevšední romantiky. Projekt nabízí vysoký standard dokončení včetně podlahového topení po celé ploše bytu, klimatizaci a koupelny obložené italským mramorem. Apartmány jsou v navrženy rozsahu od 2+kk až po 5+kk s výměrami 68 m2 až 207 m2.

La Corte - это уникальный проект 25 роскошных апартаментов, расположенный на улице Petrská, Прага 1. La Corte полон классических итальянских элементов стиля, дизайна и архитектуры. Все объекты хоть и построены недавно, но уже включены в комплекс, состоящий из четырех исторических зданий, происхождение которых восходит во второй половине 18-го века. Они придают всей резиденции неповторимую харизма и шарм старой Праги и одновременно создают уютный атриум с деревьями и кустарниками, который приносит приятный свет в квартиры а также предлагает приятный вид. Оригинальные архитектурные элементы, такие как внутренняя открытая галерея дома, были сохранены и приятно сочетаются с интерьерами квартир, это придаёт особую нотку необычной романтики. Проект предлагает высокий стандарт отделки, в том числе полов с подогревом по всей площади квартиры, кондиционером и ванной комнатой, отделанной итальянским мрамором. Апартаменты располагают от 2+кк до 5+кк площадью от 68 м2 до 207 м2.


SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com


contents

Duben ⅼ April 10

Le Valmont Club & Lounge - Malá Paříž v Praze Le Valmont Club & Lounge - Little Paris in Prague

22

Developerské projekty: Rezidence Golf Hostivař Property Projects: Rezidence Golf Hostivař

30

Právní poradna: Jak nakupovat nemovitosti v oblíbených destinacích Legal Advice: How to Buy Real Estate in Popular Destinations

34

Speciál: Zařiďte si kuchyni v duchu nejnovějších trendů Special: Furnish Your Kitchen in the Spirit of the Latest Trends

44

Novinky News

60

Společnost: Audience Grand Cru Classé Bordeaux Society: Audience Grand Cru Classé Bordeaux

64

10 NEJluxusnějších hotelových apartmá na světě The Top 10 Most Luxurious Hotel Suites in the World

obsah

10 44

Nemovitosti ⅼ Properties

69

Nejlepší nemovitosti Best Properties

70

Prodej Sales

126

Pronájmy Rentals

152

Komerční nemovitosti Commercial Properties

161

Komerční nemovitosti na Moravě Commercial Properties in Moravia

162

Prodej na Moravě Sales in Moravia

34

Inspirace ⅼ Inspiration

164

Bydlení pro 21. století: Casa Nova Lima Housing for the 21st Century: Casa Nova Lima

166

Snídaně s… Miloradem Miškovičem Breakfast with … Milorad Miškovič

172

Auto & Moto: Očekávané a senzační. Koncepty vozů roku 2016 Auto & Moto: Long Awaited and Sensational. The Concept of 2016 Cars

180

Golf: Vybíráte nové golfové hole? Chtějte je vždy na míru! Golf: Are you choosing new golf clubs? Always have them custom fitted

184

Estate Tip: Hans Zimmer přijede koncertovat do Prahy Estate Tip: Hans Zimmer to Appear in Concert in Prague

186

Umění: Constructive Alps 2015 – alpská architektura v Praze Art: Constructive Alps 2015 – Alpine Architecture in Prague

172 ESTATE

|

7


Milé čtenářky, milí čtenáři, Dear Readers, Poprvé je hvězdou našeho hlavního rozhovoru nikoliv živá bytost, ale unikátní „projekt“ jménem Le Valmont Club & Lounge. Představujeme Vám bohémské místo, které má za sebou osobnosti světového působení na klubové scéně a otevírá se již za pár dní přímo v centru Prahy. Přečtěte si, jak se z kariéry na Wall Street můžete stát králem nočního života. S nočním životem jsou zajisté spojeny i exkluzivní nápoje, pokud jste znalci kvalitních vín, nebude pro Vás vinotéka Galerie vín neznámou. Její majitel Zlatko Míčka stojí za jednou z nejváženějších vinařských akcí na Pražském hradě – Audience Grand Cru Classé Bordeaux. My jsme se na Audienci zašli podívat a přinášíme Vám o ní reportáž v nové rubrice Společnost. Ve Snídani s... se Vám tentokrát představí Milorad Miškovič, který stojí za proměnou Karlína z periferie na luxusní živou městskou část s architekturou světové úrovně. I tentokrát se věnujeme golfu, sezóna je za dveřmi, a tak si můžete přečíst doporučení, jak vybrat správné hole a podrobně se seznámit s golfovým klubem Hostivař. V právní poradně otevíráme téma nakupování nemovitostí. Jak můžete z výběru témat vidět v naší redakci, už máme jarní náladu, a tak Vám přeji, aby Vás dubnové číslo stejně příjemně naladilo. For the first time, the star of our main interview is not a living being, but the unique “project” known as Le Valmont Club & Lounge. Let us introduce this Bohemian venue to you, backed by personalities from the international club scene, which opens within a few days in the heart of Prague. Read how one becomes the King of Nightlife after a career on Wall Street. Exclusive beverages and nightlife are complementary, so if you are connoisseurs of fine wines, Galerie Vín wine store is probably not unknown to you. Owner, Zlatko Míčka, is behind one of the most prestigious wine events at Prague Castle – the Audience Grand Cru Classé Bordeaux. We attended the Audience and present the coverage of it in the new section, Company. Breakfast with... this time introduces Milorad Miškovič who is behind the transformation of Karlín from a periphery into a luxurious buzzing city district with world-class architecture. Also this time we devote ourselves to golf. The season is knocking on the door, so you can read recommendations of how to choose the right golf clubs and familiarise yourself in detail about the Hostivař Golf Club. In the legal section, we launch the theme of property purchase in popular destinations. As you can see from the choice of topics, our editorial staff is already in the spring mood. It is my wish that this April issue will tune you in just as pleasantly.

Vaše | Yours

8

|

ESTATE


ˇ CENTRUM CHODOV, ROZTYLSKÁ 19, PRAHA 4 / NOVÝ SMÍCHOV, PLZENSKÁ 8, PRAHA 5 / PALLADIUM, NÁM. REPUBLIKY 1, PRAHA 1 / EUROVEA GALLERIA, 821, PRIBINOVA 8, BRATISLAVA


TEXT ROZ TE OZHO H VO HO ORU RU: U: Le Lenk n a Zb nk boř ořiilov ová vá FOTO FO T : Tomá TO Tomá áš Ma M lý OBLE OB LEČE LE ČENÍ ČE NÍ: Ima NÍ mage ge Hou ouse sse e for Men n Marco arrco c Miri el e lii

Le Valmont Club & Lounge Little Paris in Prague


LE VALMONT CLUB & LOUNGE

- malá Paříž v Praze


Valmont Club & Lounge je koncipovaný pro úspěšné, stylové a zábavné lidi, kteří přes den tvrdě pracují a večer se rádi baví v kruhu svých přátel a inspirativních lidí. Le Valmont se, stejně jako jeho majitel Viktor Fischer, řídí heslem „work hard, play hard“. Viktor staví klub společně s Američanem Michaelem Van Cleef Ault, světovým králem nočního života, který vybudoval již 93 klubů po celém světě – od New Yorku a Miami přes Mykonos až po Singapur a Manilu, a právě o nich se můžete dočíst v následujícím rozhovoru exkluzivně a pouze jen pro magazin Estate.

Michael Van Cleef Ault

Manila na Filipínách. Avšak tohle není to

Vystudoval jste Oxford a Londýnskou

nejobtížnější. Tato čest připadá sestavení

školu ekonomie a zahájil kariéru na Wall

„A teamu“. Klub světové třídy musí mít tým

Street. Kdy jste začal přemýšlet o tom, že

světové úrovně.

změníte směr a stanete se králem nejluxusnějších klubů? Když jsem studoval v Londýně, začal

Pracujete se známými architekty a interiérovými designery úplně od začátku, nebo

jsem pracovat v klubu a vedl si dobře.

jen předložíte své nápady a řeknete, aby

Po ukončení školy jsem se přestěhoval

dělali přesně to, co chcete?

do New Yorku. V New Yorku jsem v noci

Pracoval jsem s mnoha odborníky a ano,

pracoval v nejznámějších nočních klubech

v průběhu let jsem pracoval s nejznámějšími

ve městě a ve dne jako bankéř. Mé noční

architekty světa. Avšak u svých nejslavněj-

aktivity byly v té fázi převážně v oblasti

ších projektů jsem byl sám sobě designérem

reklamy a produkce, ale brzy jsem už vše

a projektovým manažerem. Designový

přestával stíhat. V té době jsem se rozhodl

aspekt značky, ať nové, která teprve hledá

plně věnovat nočním klubům a navždy dal

identitu, nebo již existující, která potřebu-

„sbohem“ Wall Street.

je vývoj, je mou oblíbenou částí každého projektu. V Le Valmont využíváme místní

Který klub jste otevřel jako první? První klub, ve kterém jsem měl význam-

architekty a designéry pod vedením zakladatele Viktora Fischera. Široké téma a design

ný vlastnický podíl a vedoucí roli, byl

Le Valmontu odpovídá několika mým minu-

slavný newyorský Surf Club a Surf Club

lým nejznámějším klubům, takže zůstáváme

Southampton. V roce 1991 jsem otevřel

do značné míry na stejné vlně.

a stále provozuji MercBar v Soho v New Yorku.

Vaše kluby jsou rozeseté po pěti kontinentech. Snažíte se spojit vizi nového klubu

Co je nejtěžší při rozhodování zda otevřít nový klub? Je to státní byrokracie, nebo snaha, aby byl nový klub odlišný? Mnoho míst kladlo klubům značné

s historií či budoucností země? Rozhodně, nemohli byste to popsat lépe. Ano, design a značka buď musí jít k sobě, nebo být kompatibilní s národními, kultur-

překážky, například New York, Brazílie, Los

ními a socioekonomickými podmínkami

Angeles, Španělsko, Indie, Singapur a nyní

na trhu, kde plánujete klub otevřít. Což

12

|

ESTATE

Michael Van Cleef Ault


může být ošemetná věc, ale vždy vzrušující, navíc je to výzva. Některý trh může chtít moderní styl vaší značky, zatímco jiný akceptuje skutečně surové formy, ale tato ladění je třeba pečlivě zvážit. Design Le Valmont a jeho atmosféra jsou pro Prahu ideální. Kdy jste začal přemýšlet o otevření klubu v srdci Evropy? Navštívil jste Prahu již dříve? Líbí se Vám naše město? Cestoval jsem po všech částech Evropy, včetně Evropy střední. Prahu jsem navštívil při čtyřech významných příležitostech a vždy jsem obdivoval krásu města, jeho historii i obyvatele. Myslím, že Praha je ideální místo pro Le Valmont a jednoho dne možná i pro Pangaeu. Myslíte, že si může hodně lidí v Praze koupit koktejl za 32 000 dolarů? Nebo budou některé levnější, ale stále nejlepší? Ne, to určitě ne. Cenovou politiku každého klubu nastavujeme tak, aby odpovídala realitě a demografii každého města a trhu. Ze všech měst na světě je jen málo trhů takových, jako Singapur, který dokáže akceptovat ceny jako náš diamanty vykládaný „klenot Pangaea“. Singapur je prostě mezi třemi nejbohatšími zeměmi světa, s největším počtem miliardářů na obyvatele. Praha jde rychle nahoru a úspěšně přitahuje zahraniční investiční kapitál. Růst Prahy je úctyhodný, a i když byla vždy známá jako jedno z nejkrásnějších měst světa, stále zatím není místem, kde by mělo úspěch 32  000 dolarů za koktejl. Naše ceny budou přiměřené a zcela v dosahu naší exkluzivní klientely. Jak Vás napadlo otevřít klub v Praze? Projekt Le Valmont mi představil jeho za-

Řekněte nám příběh Klubu Le Valmont. Valmont je francouzsko-americké drama,

ní. Není tedy překvapením, že klub bude ve stylu francouzského baroka se sklonem

kladatel Viktor Fischer, jeho investiční tým

které v roce 1989 režíroval Miloš Forman.

k výstřednosti. Značka a provozní étos jsou

a „členové“. Rád bych si připsal zásluhu, ale

Film je adaptací francouzského románu

pomyslným letem do svádění a jeho zkou-

má role je pomocná a poradní, s kapitálo-

z roku 1782, odehrávajícího se v barokní

mání. Co se týče ostatního, počkám si, až

vým podílem. Takže jsem vlastník, ne však

Francii. Tento nadšeně přijímaný snímek je

přijdete a užijete si jej sami.

„Vlastník“.

strhující odyseou atraktivity, úniku a svádě-

ESTATE | 13


Viktor Fischer Jak jste dostal nápad otevřít klub v Praze? Po 15 letech strávených v zahraničí, z toho 11 letech ve Francii, jsem se rozhodl vrátit do Prahy. Všiml jsem si, že Praha má 10–15 velmi dobrých koktejlových barů, ale noční scéna je zaměřena na mladé obecenstvo nebo oslavy loučení se svobodou, kde je tendence k nízkým cenám preferujícím kvantitu spíše než kvalitu. S mými přáteli jsme si uvědomili, že zde chybí ultraluxusní salon – malá exkluzivní enkláva nočního života, kam mohou lidé uniknout z každodenního života plného práce a hledat snové zážitky a poznání. Místo, které je krásně vyzdobené a které vám dává pocit, že jste v obývacím pokoji – s koberci Aubusson, křišťálovými lustry Preciosa, pohodlnými pohovkami a tlumeným osvětlením se svíčkami, které voní jako Place Vendôme v Paříži, kde je na Rue Saint-Honoré řada klenotnických obchodů… To je důvod, proč jsme vytvořili Le Valmont – malou Paříž v Praze. Kde jste se nechali inspirovat? Inspirovala mě tři města na třech různých kontinentech: francouzské „joie de vivre“ v Paříži, schopnost lidí v New Yorku bavit se i v průběhu všední noci a bling-bling v Singapuru. Jak jste dostali na palubu Michaela? Poprvé jsme se setkali v singapurském Klubu Pangaea, kde jsem byl pravidelným hostem. Seděli jsme u stolu majitele a bavili se o úspěchu Pangaea ve světě. Nezáleželo na městě, zda se jednalo o Nové Dillí, Manilu, New York nebo Miami, koncepce Pangaea dané město vždy převálcovala. Pro vytvoření tohoto zážitku je potřeba dokonalá kombinace specifického souboru prvků. Po návratu do Prahy jsem zavolal Michaelovi a popsal mu, jak neuvěřitelný potenciál Praha má. Naší vizí je udělat z Prahy, města na křižovatce mezi Východem a Západem, vrcholné jeviště, kde se lidé setkávají, vyměňují si informace, Michael Van Cleef Ault

14

|

ESTATE


obchodují a dobře se baví. Chceme Prahu

Proč myslíte, že bude klub úspěšný?

přiblížit Paříži – městu, které má nejen

Vím, že bude mít úspěch – mnoha mým přátelům takový klub v Praze chybí. Je to místo,

historické dědictví, ale také luxusní noční

které v Praze ještě nikdo neviděl:

život a zábavu.

• Unikátní interiér, který nazýváme „dekadentní chic“, je inspirován francouzským barokem. V patře klub připomíná Sen noci svatojánské s dekorem zlatých textilií obklopených

Komu je klub určen?

černými třpytivými zdmi. V přízemí se spíše blížíme Nebezpečným známostem z 18. sto-

V prvé řadě dobrým lidem. Lidem, kteří

letí, se závěsy z červeného sametu, starožitnými křesly, zlatými koberci a historickými

přes den tvrdě pracují a večer se chtějí pobavit v kruhu svých přátel a dalších

kamennými zdmi. • Fantastické služby poskytované prvotřídním týmem Le Valmont. Všechny hosty obslou-

inspirujících lidí. Naším cílem je přilákat

žíme s úsměvem během čtyř minut od jejich příchodu a děláme vše, co je v našich silách,

ty nejlepší, nejoptimističtější, nejveselejší

abychom s nimi jednali jako s rockovými hvězdami. Náš tým tento přístup označil jako

a nejstylovější hosty. A nabídnout jim únik, radost a uznání. V Le Valmont je každý host

„PUDR“: pozdravit, usmívat se, děkovat, rozloučit se. • Exkluzivní nápojové menu s čerstvými koktejly a jedinečnými alkoholovými mixy speci-

rockovou hvězdou.

álně vytvořenými pro Le Valmont (např. náš gin nebude mít ve světě obdoby). Rezervace

Samozřejmě, právě správná směs hostů

stolu formou objednávky lahve, tzv. „bottle service“, aby si naši hosté mohli večer plně

dělá noc magickou. Provozovatelé Le Valmont ponesou odpovědnost za zajištění

vychutnat. • Skvělá atmosféra, kdy se všichni baví. Naši dýdžejové se budou snažit dostat každého

správného poměru. Naši hosté by měli vypa-

na taneční parket před jednou hodinou ranní. Od úterý do soboty musí mít naši hosté

dat a cítit se krásní a atraktivní. Plastové

pocit: „Páni! Tohle byla nejlepší noc, jakou jsem kdy zažil!“

dřeváky, mikiny s kapucí a zašpiněné tenisky se dovnitř nedostanou.

Kde se Le Valmont nachází?

Od mužů se očekávají kvalitní džíny, kno-

Přesná adresa Le Valmont je Uhelný trh 9. Tu polohu milujeme – klub se nachází v památ-

flíkové košile a sako Marco Mirelli. A od žen

kově chráněné budově ze 14. století, na náměstí, kde žil Wolfgang Amadeus Mozart během

pěkné šaty, například od Tatiany Kovaříkové.

premiéry své opery Don Giovanni. ▬

Viktor Fisher, zakladatel klubu Le Valmont Club & Lounge

Outfit z IMAGE HOUSE FOR MEN, Marco Mirelli

16

|

ESTATE


ESTATE | 17


18

|

ESTATE

Le Valmont Club & Lounge is designed for successful, stylish, fun-loving people who work hard during the daytime and like to enjoy themselves in the evening within their circle of friends and inspiring people. Le Valmont’s owner Viktor Fischer follows the motto: “work hard, play hard”. Viktor founded the Club with American Michael Van Cleef Ault, the world’s Nightlife King, who has already established 93 clubs around the world – from New York and Miami to Mykonos, Singapore and Manila. Read about them in the exclusive interview with ESTATE magazine.


Michael Van Cleef Ault

own designer and project manager. The

each city and marketplace. Of all the cities

You graduated from Oxford and The

design aspect of a brand, whether a new

throughout the world, there are very few

London School of Economics and began

brand in need of identity, or an existing

markets like Singapore which can support

your career on Wall Street. When did

brand that requires an evolution, is my

prices like our diamond laden “Jewel of

you start thinking about switching to

favourite part of any project. With reference

Pangaea”. Singapore just happens to be

becoming the King of ultra-luxury clubs?

to Le Valmont, we are using local architects

among the top three wealthiest nations in

and designers under the guidance of the

the world, with the highest demographic

studying in London. I was well on my way

founder, Viktor Fischer. The broad genre

of millionaires per capita. Prague is an up-

when I concluded my formal education and

and design of Le Valmont matches several

and-coming city and is rapidly becoming

moved to NYC. In NYC, I would work

of my past most renowned clubs, so we’re

successful in attracting vast foreign

at night in many of the city’s most famous

very much on the same page.

investment capital. Prague’s growth is

I began my club work when I was

nightclubs, while working as a banker by

very impressive and while it has always

day. My nightlife endeavours were largely in

Your clubs are scattered over five

been known as one of the world’s loveliest

promotion and production at that stage, but

continents. Do you try to connect the

cities, it is not yet a place where a $32 000

this soon became too taxing for me. At that

vision of a new club with the history (or the

cocktail would succeed. We will be priced

stage, I then switched to nightclubs and

future) of a country?

appropriately, and well within reach of our

said “goodbye” forever to Wall Street.

Absolutely, you could not have described

exclusive clientele.

it better. Yes, the designs and brands must Which was the first club you opened?

either suit each other or be compatible

How did you get the idea to open a club in Prague?

The first clubs that I had a significant

with the national, cultural, and socio-

equity position and leading role in were

economic conditions of the market in

New York’s famed Surf Club, NYC, and

which you intend to open. This can be

me by its main founder, Viktor Fischer, and

Surf Club Southampton. Then in 1991, I

a tricky business, but is always exciting

his investment team and “Members”. I wish

opened the still operating MercBar in Soho,

and a challenge. One market may want a

I could take the credit, but my role here is

New York.

modern take on your brand, while another

one of assistance and consultation, with an

is accepting of the true raw form, but these

equity component. So I will be an owner,

What is the most difficult thing you have

determinations must be carefully calculated.

but not “The Owner”.

to challenge when deciding to open a new

Le Valmont’s design and atmosphere is

club? Is it state bureaucracy or the idea of

perfect for Prague.

making the new club different? Many club locations posed seemingly

The Le Valmont project was introduced to

Tell us the story of “Le Valmont Club”. Valmont is a 1989 French-American

When did you start to think about opening

drama directed by Miloš Forman. The

insurmountable obstacles, like New

a club in the heart of Europe? Have you

film is based on a 1782 French novel set

York City, Brazil, Los Angeles, Spain,

visited Prague before? Do you like our

in Baroque France. The acclaimed film is

India, Singapore, and now Manila, the

city?

a startling odyssey of attraction, escape

Philippines. However, these were not the

I have travelled extensively through

and seduction. So it is no surprise that the

most challenging hurdles. That honour goes

all parts of Europe, including Central

club décor will be French Baroque, with a

instead to putting together an “A Team”.

Europe. And yes, I have been to Prague

twist. The brand and operating ethos are of

A world-class club must have a world-class

on four remarkable occasions, and have

an imaginary flight into seduction and its

team.

always been a fan of the city’s beauty,

exploration. As for the rest, I’ll wait for you

history and people. I think Prague is the

to savour and indulge in it.

Do you work with famous architects and

perfect location for Le Valmont, and maybe

interior designers from scratch, or do you

someday, a Pangaea.

Viktor Fischer

just present your ideas to them and get them to do exactly what you want? I’ve worked in many capacities, and yes, over the years, I’ve worked with some of the

Do you think there are a lot of people able

How did you get the idea of opening a club

to buy a $32 000 cocktail in Prague? Or will

in Prague?

some be cheaper, but still of the finest?

After living for 15 years abroad (11 years

world’s most famous architects. However,

No, certainly not. We price every club

of which were in France), I decided to

for my most famous projects, I acted as my

to match the realities and demographics of

return to Prague. I noticed that Prague ESTATE | 19


whether New Delhi, Manila, New York or Miami, the Pangaea concept always took cities by storm. There was a specific set of elements which had to be perfectly combined to create this experience. After moving back to Prague, I called Michael and told him about the incredible potential the city of Prague has. Our vision is to make Prague, a city on the crossroads between East and West, the ultimate platform for people to meet, exchange information, trade and have fun. Our vision is to bring Prague closer Paris – a city which not only has a historical heritage, but also upscale nightlife and entertainment. Who is the club intended for? First and foremost, it is for good people.

V Marco Mirelli, Image House For Men pro Viktora Fischera vytvořili garderobu přímo na míru tak, aby ladila s tématem Valmontu. At Marco Mirelli, Image House For Men has created a wardrobe for Viktor Fischer tailored to harmonise with the Valmont theme.

People who work hard during the day and in the evening like to have fun with their circle of friends and other inspirational people. Our goal is to attract the best, the brightest, the most fun-loving and stylish guests. And to offer them escape, pleasure and recognition. At Le Valmont, every guest is a rockstar. Of course, it is the right mixture of guests that makes the night magical. Le Valmont hosts will be responsible for ensuring the right mix. Our guests should look and feel beautiful and attractive. Crocs, hoodies or

had 10-15 very good cocktail bars, but

Vendôme in Paris, where the « Joailliers »

dirty sneakers won’t be admitted. For men,

its nightlife scene was geared to young

meet on Rue Saint-Honoré... That is why we

good jeans, a button-down shirt and jacket

audiences or stag parties, positioned

created Le Valmont – a little Paris in Prague.

by Marco Mirelli and for ladies, a pretty

towards low prices preferring quantity

Where did you find the inspiration?

dress, for example, from Tatiana Kovarikova

rather than quality. My friends and I realised that an ultra-

I was inspired by 3 cities on 3 different continents: in Paris, by the French “joie de

lounge was lacking – a small exclusive

vivre”, in New York by the ability to party

nightlife venue, to which people escape

even on a week night and in Singapore by

from everyday working life, in search of

the bling-bling.

dream experiences and recognition. A venue that is beautifully decorated and gives the impression of being a living room

would work. Why do you think it will be successful? I know it will be successful – many of my friends miss such a club in Prague. This is a venue as yet not seen in Prague:

How did you get Michael on board? We first met in Pangaea Singapore,

• Unique interior which we call “decadent chic” inspired by French

– with Aubusson carpets, Preciosa crystal

where I was a regular. Sitting at the owner’s

Baroque. Upstairs the club looks like

chandeliers, comfortable sofas and very low

table, we started talking about the Pangaea

“A Midsummer Night’s Dream” with a

candle lighting with an aroma like the Place

success worldwide. No matter in which city,

décor of golden textiles surrounded by

20

|

ESTATE


black-glitter walls. Downstairs we’re much

děkovat, rozloučit se – greet, smile, thank,

“Wow! That was the best night I’ve ever

closer to “Les Liaisons Dangereuses” of

farewell).

had!”

th

the 18 century where red velvet curtains

• Exclusive drinks menu with fine cocktails

meet antique easy chairs, gold carpets and

and unique alcoholic mixes especially

historical stone walls.

created for Le Valmont (e.g. our Gin will

The address of Le Valmont is Uhelny trh

be globally unique). Bottle service so that

9. We love the location – the club is located

our guests can enjoy the night to the full.

in a protected historical 14th-century

• Fantastic service provided by Le Valmont’s world class team. We’ll serve all guests with a smile within 4 minutes of

Where is Le Valmont situated?

• Great atmosphere with everyone having

building on the square where Wolfgang

their arrival and do everything possible

fun. Our DJs will try to get everyone

Amadeus Mozart lived during his Don

to treat them like rockstars (our staff call

on the dance floor before 1 am. From

Giovanni premiere. ▬

this “PUDR”: pozdravit, usmívat se,

Tuesday to Saturday, our guests will feel

ESTATE | 21


„Je krásné žít tam, kde se cítíte v bezpečí!“

REZIDENCE GOLF HOSTIVAŘ


N

a pozemcích přímo sousedících s golfovým areálem v Praze-Hostivaři vzniká ojedinělý projekt rodinných domů, nazvaný Rezidence Golf Hostivař. Pod jeho realizací je podepsána developerská společnost RODOP.

Po svém dokončení bude zahrnovat zhruba stovku komfortních rodinných domů, společenské a sportovní plochy, dětské hřiště, komunikace a kompletně vybudovanou infrastrukturu. Při západní a severní části areálu bude navíc vybudováno druhé devítijamkové hřiště, které dotvoří a zkultivuje celou lokalitu v této části pražských Horních Měcholup. Celý areál je budován jako uzavřená oblast s omezeným vstupem a vjezdem pouze pro obyvatele areálu a jejich návštěvy a hosty. Rodinné domy inspirované českým funkcionalismem jsou dvoupodlažní, s plochou střechou. Do prvního nadzemního podlaží domu je umístěna část určená pro celodenní užívání a také technické zázemí domu. Obytná plocha navazuje na venkovní prostornou terasu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází obytná, „klidová“ část domu. Rodinné domy jsou kompletně dokončené, každý z majitelů nového domu si v rámci tzv. klientského kreditu vybere vybavení domu dle svých představ – finální povrchy podlah, kompletně dokončené koupelny, vnitřní dveře, venkovní terasy… Noví majitelé mají také možnost změnit vnitřní dispozice domů. První a druhá etapa projektu (40 RD) je prakticky vyprodaná. Třetí etapa (39 RD) s datem kolaudace v průběhu roku 2016 je stavebně dokončena. Zbývá dodělat interiéry domů dle přání a výběru konkrétních majitelů. U této etapy se nyní hradí pouze 10 % ceny, zbylá částka až po kolaudaci a podpisu kupní smlouvy. Zveme vás na prohlídku.

PROPERTY PROJECTS

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 23


VÝHODY PROJEKTU: Příroda na dosah – Hostivařský lesopark přes ulici. Rodina v bezpečí – kontrolovaný vjezd do areálu. Domy připravené k nastěhování ihned. Sportovní vyžití – golf, tenis, plavání – 5 minut. Autobusem na metro Skalka, Háje - 12 minut. Kompletní občanská vybavenost – 5 minut.

LOKALITA

plochu v Praze o rozloze 43,8 ha, kolem níž

DOMY OBKLOPENÉ

se rozprostírá jedna z nejkrásnějších přírod-

ZELENÍ A SPORTEM

ních scenérií v hlavním městě. Hostivařský

Lokalita rodinných domů je obklopena

lesopark nabízí nepřeberné množství cest

golfovým hřištěm, sportovním areálem

a stezek, a to jak pro pěší, tak i pro cyklistiku.

Univerzity Karlovy a dalšími sportoviš-

V pěším dosahu je kompletní městská

ti. Rodinné domy jsou postaveny v ulici

infrastruktura; počínaje městským úřadem

U Golfu – poblíž ulice Hornoměcholupská.

přes nákupní možnosti (supermarkety a dal-

Při dokončení projektu se počítá i s výstav-

ší obchody v nejbližším okolí), restaurace

bou dětského hřiště a klidové hrací zóny

přímo v golfovém areálu nebo nedaleký mi-

pro nejmenší obyvatele areálu.

nipivovar Hostivar až po vybavení školkami

K nedalekému Hostivařskému lesoparku a přehradě je to pěšky pár minut. Hosti-

a školami. Velká nákupní centra, jako Obchodní cen-

vařská přehrada je položena v nádherném

trum Park Hostivař, Europark nebo Fashion

a klidném prostředí. Jde o největší vodní

Aréna, jsou pár minut cesty autem. ▬

24

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Více o projektu na: www.rgh.cz

|

PROPERTY PROJECTS

Developer: RODOP a.s., www.rodop.cz


GOLFPROFI NEJVĚTŠÍ ŘETĚZEC GOLFOVÝCH OBCHODŮ 21 obchodů po celé České republice 3 hlavní obchody Praha, Brno a Ostrava 4 fitting centra 2 500 m2 golfových novinek a profesionální péče

GOLFPROFI STORE PRAHA Michelská 1552/58 141 00 Praha 4 – Michle Mobil: 606 130 130 E-mail: praha@golfprofi.cz Otevřeno: PO-NE 9-20 hod.

GOLFPROFI STORE BRNO Bauerova 491/10 603 00 Brno Mobil: 724 293 293 E-mail: brno@golfprofi.cz Otevřeno: PO-NE 9-19 hod.

GOLFPROFI STORE OSTRAVA U Soudu 6199/25 708 00 Ostrava-Poruba Mobil: 724 149 999 E-mail: ostrava@golfprofi.cz Otevřeno: PO-PÁ 9-19 hod. SO-NE 9-17 hod. DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | ESTATE | 25


A unique project of family houses, called

A unique project of family houses, called Rezidence Golf Hostivař, is arising on the plots directly adjacent to the Hostivař golf complex in Prague. RODOP development company is signed for its implementation.

Rezidence Golf Hostivař, is arising on the plots directly adjacent to the Hostivař golf complex in Prague. RODOP development company is signed for its implementation. After completion, there will be approximately 100 comfortable family homes, social and sports areas, a playground,

26

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

PROPERTY PROJECTS


Life is Beautiful Where You Feel Safe!

REZIDENCE GOLF HOSTIVAŘ

communications and a completely developed

to residents, their visitors and guests.

floor contains the residential “quiet” part of

infrastructure. In addition, a second nine-

The double-storey family houses inspired

the house.

hole course will be built along the western

by Czech Functionalism have flat roofs.

The family houses are complete, each

and northern parts of the area, which will

The first above-ground floor comprises

owner of a new home chooses the fixtures

complement and develop the entire locality

premises designed for daily use, as well as

and fittings as well as appliances at his

in Prague’s Horní Měcholupy.

the technical equipment of the house. The

/ her own discretion within the “client’s

residential area is extended by a spacious

credit” – the final floor surfaces, fully

outdoor terrace. The second above-ground

finished bathrooms, interior doors, outdoor

The whole complex is built as an enclosed area with restricted entry and access only

PROPERTY PROJECTS

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 27


terraces... The new owner also has the possibility of changing the interior layout of the house. The first and second stages of the project (40 family houses) are practically sold out. The third stage (39 family houses), with approval scheduled for 2016, has been built, but the interiors are yet to be completed according to the wishes and requirements of their respective owners. Only 10 % of the price is payable at this stage, the remaining amount is payable after building approval and signing of the purchase contract. You are invited to visit the project. LOCATION More about the project: www.rgh.cz Developer: RODOP a.s., www.rodop.cz

HOUSES SURROUNDED BY GREENERY AND SPORTING FACILITIES The location of the family houses is

ADVANTAGES OF THE PROJECT: Nature within reach – Hostivař Forest Park is just across the street Safe family living – controlled entry to the premises Houses ready for immediate occupation Sporting facilities – golf, tennis, swimming – 5 minutes away Bus connection to Skalka and Háje Metro stations 12 minutes away Complete civic amenities – 5 minutes away

surrounded by a golf course, Charles University sporting facilities and other sports fields. The family houses are built in U Golfu Street – near Hornoměcholupská Street. In addition, the construction of a playground and a quiet play area for the youngest residents is planned after completion of the project. Nearby Hostivař Forest Park and Dam are a short walk away. Hostivař Dam is situated in a spectacular and tranquil setting. It is the largest water surface in Prague, with an area of 43.8 ha, surrounded by the most beautiful natural scenery in the capital city. Hostivař Forest Park boasts a network of paths and trails for hiking and cycling excursions. The complete urban infrastructure is within easy walking distance, beginning with the municipal offices, a kindergarten and schools, shops (supermarkets and other stores in the vicinity), restaurants, adjacent golf course, as well as the nearby Hostivar microbrewery. Large shopping centres, such as the Park Hostivař shopping centre, Europark and Fashion Aréna, are just minutes away by car. ▬

28

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

PROPERTY PROJECTS


JAK NAKUPOVAT NEMOVITOSTI V OBLÍBENÝCH DESTINACÍCH Stále častěji se v praxi setkáváme s požadavky na koupi nemovitostí v zahraničí, ať již z důvodu pravidelných pobytů klientů na oblíbeném místě, dlouhodobé investice nebo kombinace obou důvodů. Koupě nemovitosti mimo ČR je jistě snazší a přístupnější než dříve, i přesto je nutné se vždy předem seznámit s místní právní úpravou a procesem nabývání nemovitostí v dané lokalitě.

PRÁVNÍ PORADNA ŠPANĚLSKO Pro občany Evropské unie nejsou v případě koupě nemovitosti ve  Španělsku stanovena žádná zvláštní omezení. Je však třeba si zajistit identifikační číslo cizince (tzv. NIE) a  do  budoucna bude nutné zřízení španělského bankovního účtu pro platbu příslušných daní. Než se stanete vlastníkem nemovitosti ve  Španělsku, musíte většinou uzavřít tři smlouvy – rezervační a kupní smlouvu a dále veřejnou listinu sepsanou notářem, kterého si jakožto kupující máte právo vybrat. Využití služeb notáře lze doporučit v  rámci procesu koupě co nejdříve, zvlášť pokud si přejete koupit pozemek u pobřeží či zemědělský pozemek, u kterých je nutné získat další povolení od příslušných správních úřadů.

FRANCIE

však musí dle francouzského práva sepsat vždy notář, který zároveň zajistí, že koupě nemovitosti proběhne v souladu s příslušnými

Obdobně jako ve Španělsku může občan Evropské unie bez zá-

právními předpisy. Pro cizince je proto velkou výhodou tohoto vý-

konných překážek nabýt nemovitost také ve Francii. Kupní smlouvu

hradního práva notářů sepisovat smlouvy o převodu nemovitosti to,

30

|

ESTATE

|

PRÁVNÍ PORADNA

|

LEGAL ADVICE


že existuje nízká pravděpodobnost zpochybnění platnosti převodu vlastnictví. Náklady na daně, notáře a ostatní poplatky spojené s nabytím nemovitosti činí zpravidla okolo 10 % kupní ceny nemovitosti.

DUBAJ Cizinci jsou při koupi nemovitosti v Dubaji omezeni už při výběru lokality, protože existují oblasti, ve kterých cizinec půdu vlastnit nesmí. Jisté věkové omezení se týká i koupě samotné; nemovitost může nabýt pouze člověk starší 21 let. Ve Spojených arabských emirátech cizinci nakupují nemovitosti především přímo od developerů, a  to zejména ve  fázi výstavby. V  takovém případě je nutné učinit formální nabídku a  zaplatit rezervační poplatek, který se pohybuje ve  výši cca 10 % ceny nemovitosti. Následně je připravena kupní smlouva a dle ujednání s příslušným developerem zaplacena první splátka kupní ceny a případně administrativní poplatky. V Dubaji nabytí nemovitostí nepodléhá zvláštní dani, nicméně s převodem ne-

How to Buy Real Estate in Popular Destinations

movitosti jsou spojené různé poplatky, například za registraci koupě u příslušného správního orgánu. Pro občany EU byla v  loňském roce zrušena vízová povinnost pro krátkodobé pobyty. Pokud ve Spojených arabských emirátech vlastníte nemovitost, může být vám a vašim blízkým rodinným příslušníkům uděleno zvláštní povolení k dlouhodobému pobytu.

FLORIDA Ani nabývání nemovitostí v USA nepřináší pro evropské občany žádné zvláštní těžkosti. Je ovšem třeba si založit bankovní účet vedený americkou bankou a  určitou překážkou může být také financování koupě americkou bankovní institucí, protože ty mají přísnější podmínky pro poskytování hypotéky cizímu státnímu příslušníkovi.

In practice we increasingly encounter requirements for buying real estate abroad, whether for reasons of regular visits by a client to a favourite destination, long-term investment, or a combination of both. Buying a property outside the Czech Republic is certainly easier and more accessible than ever before, but it is still always necessary to get to know the local legislation and the process of acquisition of property in the relevant location.

Postup koupě je nicméně obdobný jako v České republice. Prvním krokem k nabytí nemovitosti je obvykle uzavření rezervační smlouvy a následné složení zálohy do notářské úschovy. Před uzavřením

SPAIN

kupní smlouvy doporučujeme provést prověrku právního titulu k pozemku a vyloučit práva třetích osob, případně do kupní smlouvy za-

There are no specific restrictions for citizens of the European Un-

pracovat dostatečné pojištění vlastnického titulu prodávajícího k na-

ion for the purchase of property in Spain. However, it is necessary

bývané nemovitosti. Náklady na uzavření kupní smlouvy se pohybují

to get a “foreigner identification number” (i.e. NIE) and you will need

okolo 3-6 % ceny nemovitosti.

to open an account in a Spanish bank for the future payment of relevant taxes. Before becoming the owner of a property in Spain, you usually need to conclude three agreements – Reservation Agreement, Purchase Contract and a Deed prepared by a public Notary whom you, as the buyer, are entitled to choose. Using the services of a Notary is recommended as soon as possible during the purchase process, especially if you want to buy a plot near the coast or agri-

Martin Fučík, Partner Havel, Holásek & Partners

cultural land, for which it is necessary to obtain further permits from the relevant authorities.

Pavla Korcová, Advokátka Havel, Holásek & Partners

LEGAL ADVICE

|

PRÁVNÍ PORADNA

|

ESTATE | 31


legal advice FRANCE Like in Spain, an EU citizen has no legal obstacles to acquiring property in France. However, under French law, a Notary must always draw up the Purchase Contract. He will also ensure that the purchase of property is carried out in compliance with the relevant legislation. A great advantage therefore for foreigners of this exclusive right of a Notary to draw up contracts for transfer of properties is the minimal likelihood of a dispute over the validity of the transfer of ownership. Costs of taxes, notarial and other fees related to the acquisition of real estate usually amount to approximately 10 % of the property’s purchase price.

DUBAI When buying property in Dubai, foreigners are already limited in

Last year, the visa requirement was abolished for short stays by

the choice of location, because there are defined areas in which

EU citizens. If you own a property in the UAE, you and your close

a foreigner cannot own land. Certain age restrictions apply to the

family members can be granted a special permit for long-term res-

purchase itself; property can only be owned by a person of at least

idence.

21 years of age. Foreigners primarily buy real estate in the United Arab Emirates directly from developers, especially in the construc-

FLORIDA

tion phase. In such a case, it is necessary to make a formal offer and to pay a reservation fee, which is approx. 10 % of the property price.

The acquisition of real estate in the US also does not present any

Consequently, the Purchase Contract is prepared and the first instal-

particular difficulties for European citizens. However, it is necessary

ment of the purchase price is paid according to agreement with the

to open a bank account held by a US bank. In addition, financing the

relevant developer and, if applicable, the administrative fees. Real

purchase by an American banking institution can present aspecific

estate acquisition is not subject to any special tax in Dubai, but var-

obstacle, because they have stricter conditions for granting mort-

ious fees are connected with property transfer, such as registration

gages to foreign nationals. However, the purchase process is similar

of the purchase at the respective administrative authority.

to that in the Czech Republic. The first step towards the acquisition of property is usually the conclusion of the Reservation Agreement and subsequent deposit into notarial custody. Before concluding the Purchase Contract, conducting a review of the legal title to the land is recommended to eliminate the rights of third parties, and to incorporate into the Purchase Contract an adequate title insurance for the acquisition of the property by the seller. The cost of the conclusion of the Purchase Contract is approx. 3-6 % of the property price.

Martin Fučík, Partner, Havel, Holásek & Partners Pavla Korcová, Associate, Havel, Holásek & Partners

32

|

ESTATE

|

PRÁVNÍ PORADNA

|

LEGAL ADVICE


PURE BEAUTY

NEW SHOWROOM ELITE BATH, RIVER DIAMOND, ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ 7, PRAHA 8 - KARLÍN

www.elitebath.cz


TEXT: Viktor Veselý FOTO: Archiv magazínu ESTATE

ZAŘIĎTE SI KUCHYNI V DUCHU NEJNOVĚJŠÍCH TRENDŮ 34

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


T

rendy v kuchyních se neustále inovují a mění. Jedno však zůstává; kuchyně byla a bude středobodem Vašeho domova, původem kulinářských specialit a kouzelným místem pro vzácné chvíle s rodinou. Dostatek důvodů, proč nezvolit kompromis, ale vytvořit to nejpříjemnější prostředí pro vznik gastronomických zážitků. Přehled trendů a novinek, který přinášíme, inspiruje k nalezení kuchyně snů doslova každého.

ODSTÍN BÍLÉHO SATÉNU S METALICKÝMI PRVKY V KUCHYNI SJEDNOCUJÍ PRAKTIČNOST A ESTETIKU.

KUCHYNĚ V ÚTULNÉM PROSTORU Časy, kdy kuchyně byla pouhým pracovištěm pro přípravu pokrmů, jsou nenávratně pryč. Současnost se nese v duchu „bydlet a žít v kuchyni“, tzv. trend „living kitchen“. Prostor kolem sporáku a myčky se stává pohodlným a útulným místem, kde společně tráví čas celá rodina. Stále více dochází k propojení obývacího prostoru s prostorem kuchyňským. Vznikají nové koncepty a dispozice kuchyňských linek, které je možno zakomponovat do obytného základu bez optického narušení celkové bytové koncepce. Kompletní kuchyňská linka i se všemi spotřebiči může například zmizet

Kombinace barev s přírodním kamenem

ve vestavné skříni s luxusním dřevěným designem. A co takhle dát prostor otevřenosti? Probourat stěny a vychutnat si vaření s přáteli či rodinou. Zažít příjemné večery

PŘIZNAT BARVU A STYL Espresso hnědá či křiklavě zelená? Rok

Například odstín bílého saténu s metalickými prvky v kuchyni sjednocují praktičnost a este-

ve velkém kruhu! Moderní kuchyně nabízejí

2016 navrací do kuchyně barvy. V kombinaci

tiku. Také venkovský styl slaví svůj come-

dostatek místa pro prostorné stoly, elegantní

s přírodním kamenem, pískovou barvou

back. Moderní podoba z oceli, skla a dřeva

polstrované židle, a dokonce i velká pohovka

nebo dřevem přinášejí atraktivní obytné

přináší do kuchyně 21. století rustikální

vedle pracovní plochy příjemně osvěží celý

koncepty do kuchyňských koutů zvláštní at-

nádech. Dalším tipem je keramický povrch.

prostor. Útulná uspořádání přirozeně vyvo-

mosféru. Koneckonců nechceme lahodit jen

Přínosy keramických desek již umíme ocenit

lávají potřebu dlouhých večerů u sporáku,

chuťovým pohárkům, ale i oku. Nové barvy

dlouho; jejich hygienický a oděruvzdorný

probouzejí dávné rituály, kdy se celé rodiny

dekorací a dýh kombinované s rafinovaným

povrch se však letos stane nepostradatelnou

scházely u táboráku s pocitem bezpečí, všich-

řešením prostoru uvádějí na scénu dokona-

kuchyňskou součástí. Kuchyňské desky

ni společně jedli a vyprávěli si příběhy.

lou jednotu vaření, bydlení a životního stylu.

jsou vyrobeny z keramiky odolné proti UV záření a jsou velmi trvanlivé. Tím je zajištěno nerušené potěšení z vaření a zejména snadná údržba.

PROSTOR KOLEM SPORÁKU A MYČKY SE STÁVÁ POHODLNÝM A ÚTULNÝM MÍSTEM, KDE SPOLEČNĚ TRÁVÍ ČAS CELÁ RODINA. STÁLE VÍCE DOCHÁZÍ K PROPOJENÍ OBÝVACÍHO PROSTORU S PROSTOREM KUCHYŇSKÝM.

VAŘIT Z VODY JE VČEREJŠÍ… …dnes se vaří ve vodní páře. Už pětadvacet let víme, že nejlepších výsledků dosáhneme kombinací horka a vodní páry. Výhod přípravy pokrmů ve vodní páře využívají pro-

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 35


Moderní kuchyně ve venkovském stylu

fesionální kuchyně již celá léta v takzvaných

Tím ušetříte nejen čas, ale i cennou energii,

vat s digestoří, která se automaticky nastaví

kterou můžete investovat do nových kulinář-

podle aktuálního varného programu a zajistí

ských projektů. Budoucnost již začala a kráčí

tak optimální klima místnosti. Častěji než

rázným krokem. Než budou inteligentní

vařečku budete držet v ruce zadávací zaříze-

domácnosti každodenním standardem,

ní v podobě tabletu či mobilního telefonu,

sice ještě pár let potrvá, ovšem v kuchyních

na kterém bude spuštěná aplikace, pomocí

můžeme z těchto technologií profitovat již

které budete jednoduše a intuitivně zadávat

dnes a do inteligentní domácnosti je zapojit

příkazy jednotlivým spotřebičům. Mimo to

později. Dle prognózy společnosti RWE již

nabízí tato podoba ovládání další možnosti,

v roce 2018 bude více jak polovina spotřebičů

jako zprostředkování inspirativních receptů,

z kategorie „bílé zboží“ ovladatelných přes in-

automatických „push“ upozornění, uživatel-

ternet a vzájemně mezi sebou propojených.

ské příručky, nebo například přímou linku

Varná deska tak bude moci přímo komuniko-

na zákaznickou podporu. ▬

Horkovzdušná trouba s kamerou

konvektomatech. Nový trend přináší tyto technologie do domácího prostředí. Obohacuje tak horkovzdušné trouby o funkci páry pro šetrnější a efektivnější tepelnou úpravu surovin. Vestavěný tlakový parní hrnec přebírá žezlo od starého dobrého „papiňáku“, který již v našich kuchyních dosloužil. CHYTRÉ VAŘENÍ Technologie stále nabývá na významu i v kuchyni. Ať už je to kamera v troubě či lednici, flexibilní varná deska, která se přizpůsobí velikosti a umístění hrnce, nebo zásuvky zapuštěné v pultu. Letošní trendy dopřejí kuchyním technologický upgrade.

Účinný štěrbinový odsavač par

JIŽ V ROCE 2018 BUDE VÍCE JAK POLOVINA SPOTŘEBIČŮ Z KATEGORIE „BÍLÉ ZBOŽÍ“ OVLADATELNÝCH PŘES INTERNET A VZÁJEMNĚ MEZI SEBOU PROPOJENÝCH.

36

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 37


Furnish Your Kitchen in the Spirit of the Latest Trends

Kitchen trends are constantly innovated and altered. However, one thing remains: the kitchen has been and always will be the centrepiece of your home, the source of culinary delights and a magical place for precious moments with your family. These are plenty of reasons for not compromising, but for creating a pleasant environment for gastronomic experiences. The overview of the trends and innovations which we present, should inspire virtually everyone to realise their own dream kitchen. THE KITCHEN IN A COSY SPACE TRENDS The times are forever gone when the kitchen was a mere workplace for the preparation of meals. The spirit of a “living kitchen” has replaced it. The area around the stove and dishwasher becomes a comfortable and cosy space where the 38

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL

THE AREA AROUND THE STOVE AND DISHWASHER BECOMES A COMFORTABLE AND COSY SPACE WHERE THE WHOLE FAMILY CAN SPEND TIME TOGETHER.


Modern country style kitchen

REVEAL YOUR COLOUR AND STYLE Espresso brown, or striking green? 2016 returns colour to the kitchen. In

whole family can spend time together. The kitchen area is increasingly connected with

combination with natural stone, sand colour

living space. New kitchen concepts and layouts are designed to be incorporated into a

or wood, attractive living concepts create

living base without optically distorting the overall residential concept. For example, the

a special atmosphere in kitchens. After all,

complete kitchen line-up with all appliances can disappear into a built-in closet with a

we do not merely want to delight the taste

luxury wooden design. Why not give space to openness? Break through the wall and

buds, but also the eyes. New colours for

enjoy cooking with friends and family. Enjoy a pleasant evening within a large circle!

decorations and veneers combined with a

The modern kitchen provides ample space for big tables, elegant upholstered chairs, and

sophisticated spatial solution provide the

even a large sofa next to the desktop to pleasantly rejuvenate the entire area. The cosy

perfect harmony of cooking, living and

arrangement naturally evokes the need for long evenings at the stove and awakens ancient

lifestyle to the scene. For example, the

rituals, when the whole family gathered together around the campfire with a sense of

shade of white satin with metallic elements

security, ate together and told stories.

combines practicality and aesthetics in the kitchen. The rustic style is also celebrating

Ceramic surfaces

a comeback. Wood adds a rustic feel to the modern steel and glass appearance of the 21st-century kitchen. Another tip is the ceramic surface. The benefits of ceramic

NATURAL TONES. CHOOSE A SUBTLE PALETTE AND NATURAL MATERIALS THAT WILL SURELY LEAD YOU TO SUCCESS.

SPECIAL

|

SPECIĂ L

|

ESTATE | 39


BY 2018 MORE THAN HALF OF ALL APPLIANCES IN THE “WHITE GOODS” CATEGORY WILL BE CONTROLLABLE VIA THE INTERNET AND INTERCONNECTED WITH EACH OTHER. Efficient slotted hood

plates have already been appreciated for a

environment. Thus it is enriching kitchen

long time. However, this year their hygienic

ovens with the steam function for the more

and durable surfaces will become an

careful and more efficient heat treatment

indispensable part of the kitchen. Ceramic

of ingredients. The built-in steamer takes

kitchen countertops are resistant to UV

over the baton from the good old “pressure

light and are very durable. This ensures the

cooker” which has already stopped serving

undisturbed enjoyment of cooking and

in our kitchens.

especially easy maintenance. SMART COOKING BOILING IN WATER IS A THING OF THE PAST

Technology is becoming increasingly

and is entering at a brisk pace. Although it will still take a few more years before the

important in the kitchen. This may be a

intelligent home becomes the everyday

camera in the oven or refrigerator, a flexible

norm, we can benefit from this technology

the past 25 years, we have known that the

hob that adapts to the size and location

in the kitchen already today and connect

best results are achieved by a combination

of pots, or sockets embedded in the

it later to a Smart Home. According to the

of heat and water vapour. The benefits of

counter. This year’s trends give kitchens a

RWE forecast, by 2018 more than half of all

cooking in water vapour have been used in

technological upgrade. Technology not only

appliances in the “white goods” category

professional kitchens for years in what are

saves time but also valuable energy, which

will be controllable via the Internet and

known as convection ovens. The new trend

instead can be invested in new culinary

interconnected with each other. The hob

brings these technologies into the domestic

projects. The future has already begun

will be able to communicate directly with

The current trend is boiling in steam. For

the range hood, which is automatically set according to the current cooking program, thus ensuring the optimal room temperature. More often than a wooden spoon, you will hold in your hand an input device in the form of a tablet or mobile phone, with an application to allow you simply and intuitively to enter commands to individual appliances. Moreover, this form of control offers further options, for example, the mediation of inspiring recipes, automatic “push” notifications, user manuals and a direct line to customer support. ▬ 40

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


3URDPELFLy]QtNXFKD┼ОHQHH[LVWXMtKUDQLFH *DJJHQDX┼ОDGD

7KHGLтАля║йтАмHUHQFHLV*DJJHQDX ([NOX]LYQtNXOLQi┼ОVN├м]i├зLWHNDQHNRPSURPLVQt GRNRQDORVW6SRW┼ОHEL─АH*DJJHQDX┼ОDG\ MVRXV\QRQ\PHPQDG─АDVRYpNUiV\DIXQN─АQt HVWHWLN\DVSO─┐XMtWDNQHMY\├е├еtQiURN\YD├еt Yi├еQ─ЪSURYD┼ОHQtDSH─АHQt ZZZJDJJHQDXFRP

SPECIAL

|

SPECI├БL

|

ESTATE | 41


Dárkový set mlýnků na koření Elis Sense značky Peugeot Jedny z nejkvalitnějších mlýnků na koření. Jejich těla a mlecí mechanismy jsou vyráběny výhradně ve vlastních provozech Peugeot ve Francii. Tyto elektrické mlýnky na pepř a sůl mají elegantní design a jsou vyrobené z nerezové oceli, která jim dodává moderní vzhled. Zcela jistě budou nejen pomocníkem, ale i ozdobou každého stolu. 4 550 Kč, www.homeware.cz 6dílná sada nožů Classic Ikon v bloku značky Wüsthof Tato sada unikátních kuchyňských nožů obsahuje nůž na zeleninu, nůž na uzeniny, nůž na šunku, nůž Santoku, nůž na chleba a univerzální kuchařský nůž. Samozřejmostí je i blok z jasanového dřeva, který poskytuje ochranu ostří nožů. 15 899 Kč, www.wusthof.cz

Jídelní souprava New Wave značky Villeroy & Boch Tato sada nejoblíbenějšího moderního porcelánu značky Villeroy & Boch z kolekce New Wave je ideální jako základní startovní výbava domácnosti. Obsahuje kávový šálek 0,2 l, kávový podšálek, dezertní talíř, mělký talíř a hluboký talíř pro 6 osob. Celá sada je vhodná i k mytí v myčce nádobí. 15 148 Kč, www.luxurytable.cz

Jídelní stůl Prora od značky Bonaldo Designér Mauro Lipparini se nechal unést představami o širém oceánu, exotických dálkách a houpání vln a navrhl pro značku Bonaldo stůl Prora, jehož nohy připomínají příď lodi. Nechte se unášet na vlnách designu v interiéru Vaší kuchyně. 88 844 Kč, www.kulina.cz

Sada měděného nádobí na indukci Prima Matera značky de Buyer Tradiční francouzská značka de Buyer přivedla na trh světovou novinku - exkluzivní měděné nádobí vhodné i na indukci. Měděné nádobí je vládcem kuchyně. Jeho ušlechtilost netkví pouze v luxusním vzhledu, ale především ve výjimečné tepelné vodivosti. Tento materiál zajišťuje rychlé a stejnoměrné vaření po celé ploše hrnce nebo pánve. 51 972 Kč, www.kulina.cz

42

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


Nápojový soubor Splendid 10160 od značky Moser Broušený a zlacený soubor Splendid je nejproslulejším a nejznámějším nápojovým souborem sklárny Moser. Soubor je ručně zlacen 24K zlatem s květinovým motivem. Sklenice jsou ručně broušeny, spodní část na hrany, horní část na jeden z nejnáročnějších brusů, tzv. káro, a ručně leštěny do vysokého lesku. Informace o ceně v obchodě, www.moser-glass.com

Moderní designová kuchyně značky Gorenje z nejnovější kolekce Soraya Barvy bílá a antracit spolu dokonale ladí a dodávají kuchyni výjimečný vzhled. Doplnění o dřevěný dekor udělá z kuchyně naprostý zážitek. Máte na výběr z více než 20 pracovních desek. Informace o ceně v obchodě, www.gorenje.cz

Kuchyňská váha s minutkou kolekce Uma od značky Bugatti Praktické spojení elektrické kuchyňské minutky s maximem 99 minut a kuchyňské váhy do 3 kg ve spojení s elegantním italským designem je výsledkem práce designérů Innocenzo Rifino a Lorenzo Ruggieri. Tělo váhy je z pochromovaného zinku a miska z plastu. Průměr 22 cm, výška 24 cm. 3 924 Kč,

Sada příborů Neufaden Merlemont značky Villeroy & Boch Sada příborů značky Villeroy & Boch z kolekce Neufaden Merlemont obsahuje jídelní lžíci, jídelní vidličku, jídelní nůž, čajovou lžičku a koláčovou vidličku pro 6 osob. Sada je vyrobena z nerezové oceli 18/10. Celá sada je vhodná i k mytí v myčce nádobí. 12 870 Kč, www.luxurytable.cz

www.in-side.cz

Moderní designová kuchyně značky Gorenje z nejnovější kolekce Maxima Velmi pěkný systém úchytek a kombinace světlého dřeva s barvou kašmír činí kuchyň velmi půvabnou a čistou, avšak stále útulnou. Máte na výběr z více než 20 pracovních desek. Informace o ceně v obchodě, www.gorenje.cz

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 43


Big Wood Organic

PRAGUE DESIGN WEEK 2016 Počátkem příštího měsíce, od 2. do 8. května 2016, se v Kafkově domě poblíž Staroměstského náměstí uskuteční třetí ročník designérské přehlídky Prague Design Week.

44

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Jana Hejdová por HORMEN

C

ílem Prague Design Week je

Prague Design Week každoročně

kou výroby. Designérům se podařilo

ukázat design nikoliv pouze

doplňují také workshopy vystavovatelů,

individuální formou, fotografiemi,

v podobě finálního výrobku,

pravidelné přednášky a projekce v De-

videoprojekcemi, pomocí reálně použí-

ale jako kreativní disciplínu. Kurátory

sign Kině. Mezinárodní designérská

vaných nástrojů či ostatních materiálů,

vybraní účastníci mají možnost po sedm

přehlídka letos proběhne pod záštitou

vtáhnout diváky do vlastního tvořivého

dní prezentovat vlastní práce prostřed-

primátorky hlavního města Prahy

světa. Jedinečný koncept zhlédlo každý

nictvím připravených expozic. Jedním

a představí dílo devadesáti vystavova-

rok 6 500 návštěvníků. Přehlídka umož-

z úkolů zúčastněných designérů je

telů. V minulých letech se návštěvníci

ňuje vystavovatelům své produkty také

poodhalit proces vzniku jejich kolekce

setkali s ukázkou skic, materiálů,

prodávat. ▬

či výrobku.

prototypů či přímo názornou ukáz-

www.PragueDesignWeek.cz

MOOYYY

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 45


Jara design

The 2016 Prague Design Week is an exclusive event in which curators choose participants from among all registered people to present themselves at the 7-day exposition in Kafka’s House. In addition to the exhibition, the event also includes workshops by individual exhibitors, daily

Mimi Lan Nguyen Hoang

lectures and projected videos in the Design Cinema. . This year, the international designer show Prague Design Week will be held under the auspices of the Mayor of the capital city Prague from 2 to 8 May 2016 in Prague Kafka‘s house and present the work of 90 exhibitors.

The 3rd annual designers’ festival – Prague Design Week — will be held early next month, from 2 to 8 May 2016, in Kafka‘s House near the Old Town Square.

Each year the event consists of various spectra of exhibitors representing individual design disciplines. Prague Design Week is primarily a designer showcase, but exhibitors also have the opportunity of selling their products. The main idea of the exhibition is to showcase design as a creative discipline, not just as a final product. Exhibitors are therefore asked to unveil the process of the formation of their collection or product in their expositions. The unique concept was visited by 6 500 people every year. In recent years, we have seen the display of sketches, materials, prototypes and direct illustrative demonstrations of manufacture. Designers involve visitors in their creative worlds, always in an individual form, ranging from photos and videos to actual tools used in their workrooms. ▬

46

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

Stehlík design


TRUSSARDI.COM

CENTRUM CHODOV, PRAHA 4


SLAVNÉ TORONTSKÉ SÍDLO CONRADA BLACKA poprvé na prodej

FOTO FO FOTO O: C Co on nc cie erg r eA Au uct ctio ons ns

P

atnáct minut od centra Toronta, na adrese Park Lane Circle 26, je dům, který hostil již mnoho zná-

mých osobností, mimo jiné Richarda Nixona, Margaret Thatcherovou, vévodu z Edinburghu nebo sira Eltona Johna. Panství o rozloze 26 700 m², které bylo v majetku rodiny Blacků celých 65 let a jehož cena se odhaduje na 21,8 milionu dolarů, v současnosti vlastní bývalý novinový nakladatel lord Conrad Black. 8. března se toto sídlo prostřednictvím Concierge Auctions poprvé ocitne na trhu s nemovitostmi. Georgiánský dům o ploše 2 140 m2 se na-

Niarchose. Součástí domu jsou opravdu ne-

místností pro volný čas, třípatrovou vstupní

chází v luxusní čtvrti Bridle Path. Autorem

obvyklé prostory – kaple vysvěcená dvěma

halu s centrálním schodištěm, kuchyni šéfku-

jeho návrhu je architekt Thierry W. De-

kardinály či kruhová dvoupatrová knihovna,

chaře a terasy s výhledem do zahrad.

spont, který pracoval i pro Billa Gatese

šest ložnic, devět kompletních koupelen a tři

Bridle Path je známá jako „ulička milio-

a řeckého loďařského magnáta Stavrose

poloviční. Najdeme tu vysoké stropy, několik

nářů“. Zdejší domy za miliony dolarů patří

48

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


vlivným lidem. „Příležitost vlastnit tady dům je vzácná a kupující luxusních nemovitostí by ji měli pečlivě zvážit,“ prohlásil Mike Russo, viceprezident Concierge Auctions. Sídlo je nabízeno s nezveřejněnou minimální cenou a prohlídky jsou možné pouze po objednání. ▬

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 49


Conrad Black’s Famed Toronto Mansion on the Market for the First Time Located just 15 minutes outside of downtown Toronto, the mansion at 26 Park Lane Circle has entertained plenty of famous figures like Richard Nixon, Margaret Thatcher, The Duke of Edinburgh and Sir Elton John. Currently owned by Lord Conrad Black (a former newspaper publisher and author), the 6.6-acre property has been in the Black family for 65 years and is estimated to be worth $21.8 million. On March 8 it will be offered for sale through Concierge Auctions, marking the first time the house has hit the real estate market. The 23,000-square-foot Georgian home sits in the upscale Bridle Path neighborhood and was designed by architect Thierry W. Despont, who has worked with Bill Gates and Greek shipping tycoon Stavros Niarchos. It features some pretty unique details (like a chapel consecrated by two Cardinals and a circular, two-story library) and includes six bedrooms, nine full bathrooms and three half. It also has high ceilings, several entertaining rooms, a three-story foyer with a staircase at the center, a chef’s kitchen and many terraces that look out over the gardens. Bridle Path is known as “Millionaires’ Row” to locals and is full of million-dollar homes owned by influential people—even the musician Prince used to own a property there. “The chance to own here is rare and should be seriously considered by luxury buyers globally,” says Mike Russo, vice president of Concierge Auctions. The home is being offered with an undisclosed reserve price and previews are available by appointment only. ▬

50

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Původní živel a High-Tech, nespoutaná příroda a uspořádaný prostor: Inteligentní souhra mezi těmito aspekty ovlivňuje filozofii designu stejně jako koncepce jejího využívání. Jako ústřední prvek přitom funguje domněle se vznášející plocha z kovu a skla, která je současně ovládací úrovní i výstupem vody.

VZORKOVNY KREINER EXKLUSIV Praha 1 Klimentská 36 tel.: 224 811 136 e-mail: praha1@kreiner.cz

Brno Cimburkova 10 tel.: 549 210 429 e-mail: brno@kreiner.cz


HARRIS HOTEL od ILATAAJ

K

ota Bekasi, jedno z nejmodernějších a nejlidnatějších center v Indonésii poblíž východní hranice Jakarty, se stalo magnetem pro satelitní výstavbu. Zajímavý charakter mu přitom propůjčila řada

nadnárodních společností zaměstnávajících velké množství cizinců. Jedním z vybudovaných středisek je Summarecon Bekasi, satelitní město na ploše

52

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


V interiéru překvapí dva výrazné prvky; monumentální schodiště a lustr vytvořený na zakázku. Obojí se nachází bezprostředně u hlavního vchodu, v prostoru s dvojnásobnou výškou, pojícím vstupní halu s restaurací. Schodiště i osvětlení dokonale definují prostranství a současně zvyšují pocit ohromení při vstupu. Obdiv zaslouží i chytré využití stropu. V některých částech hotelu slouží lineární osvětlující pruhy jako navigační prvek, který vede hosty od výtahů do salonku, obchodního domu nebo do vstupní haly. Jednotlivé vrstvy tvořící strop – prostý bílý podklad, velká plocha pro akustickou absorpci a lineární rovina sloužící jako podklad pro stropní podhledová svítidla – jsou zavěšeny v rozdílných výškách. Tyto snížené povrchy se všechny opět vertikálně skládají směrem nahoru a maximálně tak otevírají prostor k proskleným fasádám. ▬

240 hektarů, navržené zavedenou developerskou společností PT Summarecon Agung Tbk. Harris Hotel & Conventions Bekasi nabízí 332 pokojů včetně šesti apartmánů, dále kongresové centrum, na jehož 3 000 m² se nachází dvanáct zasedacích místností a výstavních hal. Centrum je současně spojeno s obchodním komplexem Summarecon Mal Bekasi. Harris Hotel, který řídí vedení hotelu Tauzia, navrhla společnost Cadiz International Architects. Na vnitřních prostorách se podílela architektonická kancelář ILATAAJ.


Harris Hotel by ILATAAJ The presence of several multinational companies employing many foreign nationals have lent Kota Bekasi an interesting character. The city in the eastern border of Jakarta is among Indonesia’s most populous and progressive and has become a magnet for satellite cities. Among these is Summarecon Bekasi, a 240-hectare satellite city by well-established property developer PT Summarecon Agung Tbk. Harris Hotel & Conventions Bekasi has 332 guest rooms, including six suites, and a 3,000-sqm convention center with 12 meeting rooms and exhibition spaces; it is linked to the Summarecon Mall Bekasi. Managed by Tauzia Hotel Management, Harris Hotel was designed by Cadiz International Architect. Its interior spaces were designed by ILATAAJ. The interiors have two main highlights: a grand staircase and a custom-made chandelier (pictured top). Installed in the double-height space that connects the lobby and the restaurant, right beyond the main entrance, these two elements define the space while heightening the sense of arrival. Overhead, Tirta points out, one can see a clever manipulation of the ceiling. In some areas, linear cove lighting at ceiling height serves as navigational tool that

leads guests from the lifts to the lounge, the mall, or the lobby. The various layers comprising the ceiling – a plain white base, a large surface for acoustic absorption, and linear planes that serve as base for the downlights – are suspended from different heights. These dropped surfaces all fold back vertically for a strong upward sweep and maximum opening towards glazed facades. ▬

54

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NEJLEPŠÍ DESIGNOVÉ TRENDY z KBIS v Las Vegas pro rok 2016

FOTO FO TO: Kitche en and Bath h Ind n ustry Show w

P

o oficiálním ukončení výstavy kuchyňského a koupelnového vybavení (KBIS) v Las Vegas můžeme směle prohlásit, že nejžhavější trendy pro rok 2016 jsou zná-

mé. Na výstavě byly představeny doslova tuny výrobků a stejné množství designů, avšak největším hitem se staly koupelny a kuchyně průchozího stylu. Podle členů Národní asociace kuchyní a koupelen (NKBA) se tento moderní styl zaměřuje zejména na zabudované úložné prostory, neutrální barvy a vybavení pro usnadnění života. Otevřené police a přenosné toaletní stolky jsou v koupelnách čím dál víc žádoucí, stejně tak WC upevněné na zdi, dřezy přimontované zezdola, samostatně stojící vany a ruční

56

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


sprchy. Ačkoli bílá v koupelně zůstává populární, designéři NKBA věří, že velmi využívané se v roce 2016 stanou i odstíny šedé. Samozřejmým či očekávaným vybavením se stávají vyhřívané podlahy a ohřívače ručníků, ventilátory se senzory vlhkosti, parní sprchy, inteligentní toalety a bidety. Proč? Život s nimi je zkrátka jednodušší a pohodlnější. Je zajímavé, že samostatně postavené bezbariérové sprchy s přehledem zastínily tradičně používané vany. Namáčecí vany si oproti tomu stále zachovávají svoji oblibu. Majitelé domů dnes chtějí mít v kuchyních dřevěné podlahy, křemenné a žulové kuchyňské desky, vestavěné kávovary, zasouvací dveře a množství elektrických zásuvek. Také vyžadují možnost venkovního posezení. Venkovský i průmyslový styl se v tomto směru posunuly hodně dopředu. Příkladem mohou být barevné skříňky s kontrastními materiály, například dřevo kombinované s kamenem, a to pro kuchyňské desky i samostatně stojící pulty. Stále oblíbenější jsou speciálně navržené prostory pro domácí mazlíčky; skryté napájecí boxy nebo šuplata pro ukládání hraček. Bar s dřezem a tekoucí vodou je už nyní pro jakoukoli velikost kuchyně nezbytnou záležitostí.▬

Top 2016 Design Trends From Las Vegas’ KBIS Now that the Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) in Las Vegas has officially wrapped up, it’s easy to spot what the hottest design trends for 2016 will be. There may have been tons of products and designs on display, but transitional-style bathrooms and kitchens were the biggest hit. According to members of the National Kitchen & Bath Association (NKBA), this modern style heavily focuses on built-in storage areas, neutral colors and amenities to make one’s life easier. For bathrooms, open shelving and floating vanities are growing in popularity, as well as wall-hung toilets and undermount sinks, freestanding bathtubs and hand showers. Though white is still a great go-to color for your bathroom, NKBA designers think grays

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 57


will become far more popular in the coming year. Heated flooring and towel warmers, humidity-sensing fans, steam showers, smart toilets and bidets are all becoming expected amenities to make life easier and more comfortable. Interestingly enough, bathtubs are being overshadowed by no-threshold showers, though freestanding and soaker tubs still remain popular. Homeowners now want wood floors, quartz and granite countertops, outdoor options, built-in coffee stations, pocket doors and plenty of charging stations in their kitchens. Farmhouse and industrial kitchens are two styles that have really pulled ahead, along with mixed-color cabinets, and contrasting materials for the countertops and island counters (like wood mixed with stone). Specially-designed spaces for your pets are rising in popularity, like hidden feeding stations and pull-outs to store toys in, while wet bars are becoming a must-have for any kitchen size. ▏

58

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


AGL ALBANO DOUCAL'S FIORENTINI+BAKER LONGCHAMP STEVE MADDEN STOKTON STUDIO POLLINI PORSCHE DESIGN RACHEL ZOE LAUREN RALPH LAUREN TRUSSARDI JEANS ° OBECN¸ DUM

° SLOVANSKY´ DUM

NOVY´ SM¸CHOV

CENTRUM CHODOV www.beltissimo.cz

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 59


AUDIENCE GRAND CRU CLASSÉ BORDEAUX 11.–12. 2. 2016 Merlot d´Or s. r. o.

Zlatko Mička, majitel společnosti Merlot d’Or

rezentace nejprestižnějších vinařství z Bordeaux. Jejich ročník 2013 právě přichází na trh. Majitel společnosti Merlot d’Or Zlatko Míčka promluvil o jedinečné audienci vinařů na Pražském hradě.

P

60

|

ESTATE

|

SPOLEČNOST

|

SOCIETY

Jak vznikl nápad pořádat Audienci? Inspiroval jste se někde v zahraničí? To bylo takové náhodné vzplanutí, když jsme přemýšleli, jak lidem u nás lépe přiblížit oblast Bordeaux. My jezdíme na degustace, kde všechno ochutnáme, ale představa, že bychom naložili 100 lidí do autobusu, jeli s nimi do Bordeaux a objížděli s nimi châteaux, je málo pravděpodobná. Tak jsem si řekl: proč nepřivézt châteaux


sem? A udělat tu prezentaci ročníku, který jde právě na trh. Aby měli lidé možnost ochutnat vína, která jsou již nalahvována a přitom ještě nejsou v prodeji, případně aby si je mohli koupit za výhodnější cenu. Několik let samozřejmě trvala jednání, protože v momentě, kdy se tu měla odehrát akce s rozpočtem zhruba 10 milionů, na kterou mělo přiletět 40 majitelů châteaux, kteří sem měli poslat svá vína, potřebovali jsme nějaké záruky. Mezi prvními, kteří nás v této iniciativě podpořili a patří jim za to velký vděk, byla společnost Barrière Frères, Château Beychevelle a Château Beaumont. K nim se přidaly další, a tak vznikla první Audience, na níž se představoval ročník 2002. Všechny ročníky proběhly na Pražském hradě s výjimkou jediného, kdy byl Španělský sál rezervován pro volbu prezidenta ČR, tehdy se degustace uskutečnila v Míčovně a banket v Rudolfinu. Je akce mezi vinaři z Bordeaux oblíbená? Jaké si vysloužila za těch 12 ročníků renomé? Těší se velké oblibě. Po degustaci a banketu pro účastníky zajišťujeme i doprovodný víkendový program – byli jsme například v Českém Krumlově, Plzni, Karlových Varech, dvakrát na jižní Moravě, v Kroměříži. Jezdí sem už i rodinní příslušníci majitelů, dcery, sestřenice, a někdy se v rodinách dokonce soupeří o to, kdo pojede na prodloužený víkend do Prahy. Kromě toho, že účastníci poznávají Českou republiku, mají také čas poznávat sebe navzájem. V Bordeaux si prý, přestože bydlí třeba pět kilometrů od sebe, nikdy nesednou a nepopovídají tak hezky jako tady. I touto rodinnou atmosférou akci podporujeme a oni se sem pak rádi vrací. Letos se na Audienci prezentuje více než dvojnásobný počet vinařství ve srovnání s prvním ročníkem. Máte v úmyslu dále zvyšovat počet účastníků? Rozšiřovat už se příliš nedá. V současnosti to funguje tak, že vinařství, která se účastní, veškeré víno na degustaci a banket poskytují zdarma, my, jakožto organizátoři, pokrýváme produkční a propagační náklady, jako je pronájem Hradu či catering a doprovodný program. Díky tomuto dělení může vstupenka na degustaci stát 1 500 Kč. V případě, že bychom zvýšili počet vinařství, museli bychom vína nakoupit. Tím by stoupla i cena vstupného a už by to pro některé návštěvníky ztratilo atraktivitu. Držíme se tedy osvědčeného formátu. Ten jsme také schopni sami zajistit, nenajímáme si žádnou agenturu. Vše zajišťuje Merlot; máme své vlastní sommeliery a podobně. Akce většího rozsahu by to neumožňovala a vytratil by se tím ten rodinný ráz. ▬ SOCIETY

|

SPOLEČNOST

|

ESTATE | 61


AUDIENCE GRAND CRU CLASSÉ BORDEAUX 11 – 12 February 2016 Merlot d´Or s. r. o.

Presentation of the most prestigious Bordeaux wineries. Their 2013 vintage has just been launched on the market. Zlatko Míčka, owner of the Merlot d’Or talked about the unique audience of winemakers at the Prague Castle.

How did you get the idea to hold an Audience? Were you inspired from abroad? It was a kind of random notion, when we were wondering how to better promote the Bordeaux region to people in our country. We go to wine tastings to sample everything. However, the idea of loading a hundred people in a bus and touring the châteaux in Bordeaux with them is rather unfeasible. So it occurred to me: why not bring the châteaux here instead? Why not present the vintage just as it enters the market? So that people have the opportunity of tasting wines that are already bottled but not yet offered on the market, and even to buy them at more advantageous prices. Of course, it took a few more years to arrange everything, because at the moment of an event with a budget of approximately 10 million crowns being held, where 40 chateaux owners were to arrive and present their wines, we needed some guarantees. Among the first to support us in this initiative and who deserve our gratitude are Barrière Frères, Château Beychevelle and Château Beaumont. These pioneers were joined by others and so the first Audience, which presented the 2002 vintage, was established. All the annual events have been held in Prague Castle, with the only exception being when the Spanish Hall was reserved for the election of the President 62

|

ESTATE

|

SPOLEČNOST

|

SOCIETY

of the Czech Republic, so the tasting was held in Míčovna and the banquet in the Rudolfinum. Is the event fancied by Bordeaux winemakers? What reputation has it earned during the past 12 years? It enjoys great popularity. After the tasting and banquet for participants, we provide an accompanying weekend programme – for example, we have been to Český Krumlov, Plzeň, Karlovy Vary, twice to South Moravia, to Kroměříž. Also family members of owners come, daughters, cousins, and sometimes even families argue about who will come to Prague for the long weekend. In addition to participants getting to


know the Czech Republic, they also have

you intend to further increase the number

CZK 1500. In the event of us increasing

time to get to know each other. I was told

of participants?

the number of wineries, we would have to

that in Bordeaux, even though they live

It is not really possible to expand any

just five kilometres apart, they never sit

more. At present, it works in such a way

of admission, leading to reduced attraction

down together to talk as much as they do

that participating wineries provide all the

for some visitors. Therefore, we keep to the

here. We also support the event with this

wines for tasting and the banquet free of

time-tested format. We are able to manage

family atmosphere and they are happy

charge, while we, as organisers, cover the

this ourselves, we do not hire any agency.

to return.

production and promotional expenses,

Everything is taken care of by Merlot; we

such as renting the premises in Prague

have our own sommeliers, etc. A larger

In comparison with the first year, more

Castle, catering and the entertainment

event would not allow this and the family

than double the number of wineries now

programme. Thanks to this division, the

character would disappear. ▬

present their products at the Audience. Do

price of a ticket for the tasting is about

buy the wines. That would raise the price

SOCIETY

|

SPOLEČNOST

|

ESTATE | 63


10 NEJ Hotely se často předbíhají v tom, zda mají právě jejich ložnice či apartmány větší postele, lepší minibar nebo praktičtější druh psacího stolu než ty ostatní. Existují však místa ubytování s vzezřením luxusních výstavních domů, s koupelnami ozářenými LED diodami a obloženými egyptským mramorem nebo čalouněním vyšívaným zlatou nití. V ceně od 20 000 do 70 000 dolarů, podle města, můžete užívat soukromou pláž, balkón větší než dvorek na předměstí, neprůstřelná skla od podlahy ke stropu, osobní personál s nepřetržitou službou, hotelový Rolls Royce, parní místnosti, sauny, dešťové sprchy, toaletní potřeby značky Hermès, kinosály nebo dokonce 360° výhled. Chcete vědět, jak tráví dovolenou nejbohatší z nejbohatších? Vkročte do těchto hotelových apartmá!

luxusnějších hotelových apartmá na světě

1

Větší luxus než ve Four Seasons v Paříži zkrátka nenajdete. Dokonce i název hotelu zní jako vypůjčený z moderní pohádky. Kdo si kdy nepohrával s myšlenkou, že usne ve třímilionovém městě pod oblohou ozářenou světlem Eiffelovy věže? Za pouhých 24 550 dolarů za noc si hosté mohou užít nádhery v jednom z královských apartmá Hotelu George V ve čtvrti Zlatého trojúhelníku.

STŘEŠNÍ APARTMÁ, FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V, PAŘÍŽ

2

KRÁLOVSKÉ APARTMÁ, BURJ AL ARAB, DUBAJ

Od svého otevření v roce 1999 je Burj Al Arab ikonou Dubaje. Hotel, připomínající tvarem arabskou plachetnici, je synonymem nespoutané extravagance. Ostatní se jej snaží jen neúspěšně napodobit. Dvoupatrové apartmány, „pokoje“ tu totiž nenajdete, mají přidělené služebnictvo. V každém je několik místností, koupelny s vířivkou nebo bary. Královské apartmá je navíc vybaveno soukromým výtahem, kinem i moderní pracovnou.

64

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST


3

BRIDGE SUITE, ATLANTIS RESORT, BAHAMY

Z tohoto desetipokojového apartmá se zlatými pohovkami, polštáři, pozlacenými zrcadly a lustry by se minimalisté přinejmenším osypali. Je nestydatě zdobený. Slavnostní foyer oslňuje podlahou sestavenou ze čtyř druhů mramoru. V patnáct metrů dlouhém obývacím pokoji stojí malé koncertní křídlo, samozřejmou součástí velkého zábavního centra je obsluhovaný bar. Přimyslete si ještě strhující výhled z balkónů nebo komorníka a je jasné, že se tu nejedná jen tak o nějaký „byteček“.

5

VILLA LA CUPOLA, WESTIN EXCELSIOR, ŘÍM

Vrcholný zážitek ve stylu La Dolce Vita zažijete v ohromující suitě Villa La Cupola v římském hotelu Westin Excelsior. Jedna z největších suit v Evropě čerpá inspiraci ve starém Římě; zdobí ji mramor, barevná skla nebo fresky. Najdete tu prostornou terasu přímo stvořenou ke slunění, vlastní lázně se saunou, vířivku i soukromé kino.

4

RITZ-CARLTON SUITE, RITZ-CARLTON, TOKIO

Se svými 300 m² disponuje luxusní prostor v Ritz-Carltonu obvyklými výhodami apartmánů. Najdete tu froté povlečení, velkou mramorovou koupelnu, obrovské postele, televize s plochou obrazovkou i kouty s dešťovou sprchou. Přidanou hodnotou je vyvýšení i nad ty nejvytáhlejší tokijské mrakodrapy. Byt nabízí kouzelný výhled na Císařský palác, Roppongi Hills i na horu Fuji.

6

DVOUPOSCHOĎOVÁ SKY VILLA, PALMS CASINO RESORT, LAS VEGAS

Sky Villa Hugha Hefnera vysoko ve Fantasy Tower v Palms žije duchem Playboye. Najdete tu vzrušující umění, otáčecí postel se zrcadlovým stropem, krytý bazén s logem králíčka i omamnou lázeň. A samozřejmě nádherný výhled na celé Las Vegas. Toto apartmá o ploše 836 m² se dvěma ložnicemi také nabízí luxusní vířivku, bar, pokerový stůl a dokonce vodopád. Cena, která vhání slzy do očí, nezahrnuje snídani a dokonce ani dívky v růžovém kostýmku. 10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 65


7

TY WARNER PENTHOUSE, FOUR SEASONS HOTEL, NEW YORK

Střešní apartmá o ploše 400 m² uzavírá plochu horního patra nejvyššího manhattanského hotelu. Devítipokojový byt je výtvorem designéra Petera Marina, architekta IM Peie a majitele hotelu Ty Warnera. Chcete-li nocovat obklopeni tkaninami prošitými zlatem a platinou, v kryté či venkovní zenové zahradě, pod ohromujícími lustry a s nepřetržitou službou osobního komorníka, neváhejte. Osobního trenéra, terapeuta i řidiče dostanete návdavkem.

8

KRÁLOVSKÉ APARTMÁ, MANDARIN ORIENTAL, LONDÝN

Hedvábné stěny, pracovna obložená dřevem a sprcha pro dvě osoby čeká na hosty v Královském apartmá hotelu Mandarin Oriental. V ceně 18 000 dolarů za noc si zdejší návštěvníci užijí pobyt uprostřed Columbus Circle a zároveň se potěší

výhledem na Central Park při řece Hudson. Toto apartmá je tím nejexkluzivnějším místem v hotelu a pyšní se nejen perfektním výhledem a nádherným vybavením, ale je především oázou elegance a komfortu.


9

SULTÁNSKÉ APARTMÁ, ÇIRAGAN PALACE KEMPINSKI, ISTANBUL Původně dřevěný palác z 16. století, později sídlo posledních osmanských sultánů, byl v roce 1857 zrekonstruován pro Sultána Abdülazize. Nyní jako jeden z nejluxusnějších hotelů v Evropě hostí celebrity jako prince Charlese, Liz Hurley, Umu Thurman či Giorgia Armaniho. Co můžete očekávat? Nádherný bazén, loď, vrtulník a třeba i skvělé snídaně formou bufetu. Sultánské apartmá s výhledem na Bospor je zdobeno honosnými lustry, dobovým nábytkem i uměleckými objekty. Servis samozřejmě zahrnuje službu osobního komorníka. Co víc by mohl průměrný oligarcha potřebovat?

10 Byt známý jako nejlepší prezidentské apartmá nabízí pravý zážitek z Hong Kongu. Třeba výhled z 232 m² dlouhé terasy nebo z nekonečného bazénu a vířivky na střeše! Přístav Victoria a ostrov Hong Kong odtud budete mít jako na dlani. Také jídelna, hlavní ložnice, koupelna a soukromá tělocvična umožňují panoramatický výhled na přístav. V apartmá se nachází pracovna i kuchyňský kout. Hosté mají na výběr jízdu limuzínou značky Rolls Royce Phantom VI, Bentley nebo Mercedes.

68

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST

PREZIDENTSKÉ APARTMÁ, INTERCONTINENTAL, HONG KONG


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI 70

126

Prodej Sales

Pronájmy Rentals

152

Komerční nemovitosti

161

Komerční nemovitosti na Moravě

162

Commercial Properties

Commercial Properties in Moravia

Prodej na Moravě Sales in Moravia

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 69


Prodej | Praha 5 | Malvazinky | 298 m2 | pozemek 951 m2 | 55 000 000 Kè Novostavba designovÊ vily 6+kk se støeťní terasou a nådherným výhledem na Prahu se nachåzí na nåvrťí jen pår krokÚ od parkÚ Mråzovka DäDODPRXQND$UFKLWHNWRQLFN\YÏUD]QÏGģPQDEt]tQH]DPęQLWHOQÏRVRELWÏVW\OPRGHUQtWHFKQRORJLHDSUYRWĨtGQtNYDOLWXSRXçLWÏFKPDWHULiOģ2EÏYDFt SURVWRUVNXFK\QtDYVWXSHPQDWHUDVXORçQLFHNRXSHOQ\SUDFRYQDWRDOHWDNRPRUDWHFKQLFNiPtVWQRVWDWULXPVHYVWXSHPQDVWĨHüQtWHUDVX 3ĨtSUDYDNQiVWDYEęSURVNOHQpKRDWHOLpUXQDVWĨHüHPRçQRVWY\EXGRYDWYHQNRYQtED]pQY]DKUDGęäSLĀNRYpY\EDYHQt]DKUQXMHYHONRIRUPiWRYi hliníkovå okna Reynars, døevÏnÊ olejovanÊ podlahy v provedení kouøový dub, sklenÏnÊ interiÊrovÊ dveøe, plnÏ vybavenou italskou kuchyni se spotøebièi 0LHOHDODUPYĀQDSRMHQtQDPRELOQtWHOHIRQ\SĨtSUDYXSURVROiUQtSDQHO\JDUiçSURYR]\3ĨHGPęWHPSURGHMHMHURYQęçSRORYLQDVRXVHGQtKR dvojdomku po kompletní kvalitní rekonstrukci, vhodnÊho k ubytovåní hostÚ.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

70

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 5 | Malvazinky | 298 m2 | plot 951 m2 | 55 000 000 Kè Boasting a rooftop terrace with stunning views of the city, this newly built 5-bedroom designer villa is located on a hill in a quiet residential area, only a few steps from the Mrázovka and Šalamounka parks. This architecturally distinctive house offers a unique style, top technologies and excellent quality of equipment and materials. Living room with kitchen and terrace access, 4 bedrooms, 2 bathrooms, study, guest toilet, storage and technical room, atrium with access to the roof terrace. Preparation for a glazed extension on the roof, possibility to build an outdoor pool in the garden. Top quality equipment includes floor-to-ceiling aluminum windows, oiled smoked oak floors, glass interior doors, fully equipped Italian kitchen with Miele appliances, alarm incl. connection to mobile phones, preparation for solar heating system, and garage for 2 cars. There is also a half of a semidetached house after a complete reconstruction on the property, used as an attractive guest house.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 71


Prodej | Praha | Praha 1 | StarÊ MÏsto | 168 m2 |FHQDQDY\çiGiQt %\WNNNRXSHOQ\NOLPDWL]DFHPDVLYQtGĨHYęQpSRGODK\PUDPRURYpRENODG\üSDOHWRYiRNQDUHSOLN\SģYRGQtFKGYHĨtVR]GREQÏPNRYiQtP YHüNHUpY\EDYHQtY\REUD]HQpQDIRWRJUDILtFK'ģPQDEt]tUHFHSFLEH]SHĀQRVWQtNDPHURYÏV\VWpPD]DKUDGXYHGYRĨH6W\ORYę]DĨt]HQÏPRGHUQt E\WYH13NRPSOHWQę]UHQRYRYDQpUH]LGHQFHVSUYRWĨtGQtPFRQFLHUJHVHUYLVHPYKLVWRULFNpPFHQWUX3UDK\SiUNURNģRG6WDURPęVWVNpKR QiPęVWtD.DUORYDPRVWX 3-bedroom apartment, 2 bathrooms, air-conditioning, hardwood floors, marble tiles, new casement windows, replicas of original doors with decorative fittings, all furniture and equipment shown in photographs. The residence features a reception, CCTV with personnel and nicely decorated courtyard garden. Contemporary flat on the 1st floor of a completely renovated residence with first-class concierge service, situated in the historic center of Prague, just steps from Old Town Square and Charles Bridge.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

72

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Hluboèepy | 345 m2 | pozemek 1 067 m2 | 33 900 000 Kè 9LODNNNRXSHOQ\3(1%$GYRXYUVWYpOHSHQpGĨHYęQpSRGODK\YHONRIRUPiWRYpGODçE\DRENODG\0DUD]]LGĨHYęQiRNQDVL]RODĀQtPWURMVNOHP EH]IDOFRYpGYHĨHNRXSHOQRYp]DĨL]RYDFtSĨHGPęW\9LOOHUR\ %RFK+XSSHD+DQVD6WHODWHSHOQpĀHUSDGORY\WiSęQtDYęWUiQtWHSORY]GXåQìPL UHNXSHUDĀQtPLMHGQRWNDPLVSUDFKRYRXDS\ORYRXILOWUDFtJDUiçSURYR]\1t]NRHQHUJHWLFNiYLODYNRPRUQtPVRXERUXSęWLGHVLJQRYìFKGRPģ YSĨHNUiVQpSĨtURGę3URNRSVNpKR~GROt EHGURRPYLOODEDWKURRPV(3&$JOXHGGRZQWZROD\HUVROLGIORRUV0DUD]]LODUJHIRUPDWWLOHVZRRGHQZLQGRZVZLWKWULSOHJOD]LQJGRRUV ZLWKLQWHUQDOKLQJHV9LOOHUR\ %RFK+XSSHDQG+DQVD6WHODEDWKURRPIL[WXUHVKHDWSXPSKHDWLQJDQGYHQWLODWLRQYLDUHFXSHUDWLRQXQLW ZLWKGXVWDQGSROOHQILOWUDWLRQJDUDJHIRUFDUV/RZHQHUJ\YLOODLQWKHQHZO\HPHUJHGLQWLPDWHSURMHFWRIILYHGHVLJQKRXVHVLQWKHEHDXWLIXO QDWXUDODUHDRI3URNRSVNpYDOOH\

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 73


Prodej | Praha 5 | SmĂ­chov | 113 m2 | 16 172 000 Kè 1RYĂŹPH]RQHWRYĂŹE\WYD13QRYREDURNQtKRSDOiFH0DOiWRYDMHSURMHNWSUYRWĨtGQtKRPÄ™VWVNpKRE\GOHQtYÄ€LQçRYQtPGRPÄ™SURFKi]HMtFtP NRPSOHWQtUHNRQVWUXNFtVLWXRYDQpPQDSRPH]t6PtFKRYDD0DOp6WUDQ\MHQQÄ™NROLNNURNÄŁRG]DKUDG\.LQVNĂŹFKD-DQiÄ€NRYDQiEĨHçt6SRGQt~URYHÄž E\WXMHWYRĨHQDNXFK\QtORçQLFHPLVHQVXLWHNRXSHOQDPLVDPRVWDWQRXWRDOHWRXDSĨHGVtQtKRUQt~URYHÄžSDNREĂŹYDFtPSRNRMHP9ĂĽHFKE\WÄŁ v projektu se vyznaèuje promyĹĄlenou kombinacĂ­ modernĂ­ho designu s pĂšvodnĂ­mi architektonickĂ˝mi prvky a vysokĂ˝m standardem technologiĂ­: lepenĂŠ døevĂŹnĂŠ podlahy, koupelnovĂŠ zaøizovacĂ­ pøedmĂŹty italskĂ˝ch znaèek, repliky pĂšvodnĂ­ch ĹĄpaletovĂ˝ch oken a repase èi repliky dveøí. KupnĂ­ cena bytu ]DKUQXMHLQGLYLGXiOQtGRNRQÄ€HQtGHYHORSHUHPSĨLYĂŹEÄ™UX]QÄ™NROLNDYDULDQWEH]NXFK\QÄ™RVYÄ™WORYDFtFKWÄ™OHVDVNĨtQt6NOHSNHNDçGpPXE\WXPRçQRVW dokoupenĂ­ parkovacĂ­ho stĂĄnĂ­ v zakladaèi. PøedpoklĂĄdanĂŠ dokonèenĂ­ jaro 2017.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

74

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 5 | Smíchov | 113 m2 | 16 172 000 Kè Two-bedroom split-level attic flat on the 5th and 6th floors of a Neo-Baroque palace. Malátova 7 is a first class urban housing project set in an apartment building undergoing a complete reconstruction, situated just a few steps from the Kinských garden and Janáèkovo waterfront. The lower level has an eat-in kitchen, 2 bedrooms with bathrooms, guest toilet, and a hall; the upper floor features a living room. All 16 flats in the project are characterized by a combination of modern design with original features and high standard of technology: glued-down wooden floors, Italian bathroom fixtures, replicas of the original casement windows, refurbished doors or their replicas. The purchase price includes individual completion of the unit by the investor, choosing from several options, without kitchen, lighting fixtures and built-in wardrobes. Each unit has a cellar, possibility to buy a parking space in automatic parking system. Completion scheduled for Q1 2017.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 75


Prodej | Praha 1 | 3DĨtçVNi | 149 m2 |FHQDQDY\çiGiQt %\WNOLPDWL]DFHPDVLYQtSRGODK\]EęOHQpKRGXEXSRGODKRYpY\WiSęQtQRYiüSDOHWRYiRNQDSĨtSUDYDSURVPDUWKRPHV\VWpPNYDOLWQt NRXSHOQRYp]DĨL]RYDFtSĨHGPęW\-HGLQHĀQÏE\WSURFKi]HMtFtNRPSOHWQtQiNODGQRXUHNRQVWUXNFtVHQDFKi]tYH13NUiVQpKRĀLQçRYQtKR GRPXVYÏWDKHPQDQHMSUHVWLçQęMütDGUHVHY3UD]HSRXKRXPLQXWXFKģ]HRG6WDURPęVWVNpKRQiPęVWtĀLQiEĨHçt9OWDY\3OiQRYDQp dokonèení v bøeznu 2016. 2-bedroom apartment, eat-in kitchen, air-conditioning, solid bleached oak floors, underfloor heating throughout, new casement windows, preparation for smart home system, quality bathroom fixtures and fittings. Undergoing a complete meticulous renovation, this flat is set on the 1st floor of a lovely apartment building at a most prestigious address in the heart of Prague, just a minute on foot from Old Town 6TXDUHDQGWKH9OWDYDULYHUEDQN&RPSOHWLRQLVVFKHGXOHGIRU0DUFK

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

76

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 8 | Troja | 138 + 49 m2 | 11 500 000 Kè Byt 4+kk, terasa, 2 balkony, panoramatický výhled na mìsto, klimatizace, masivní døevìná podlaha z bìleného dubu, kuchynì s kamennou SUDFRYQtGHVNRXYLQRWpNRXDVSRWĨHELĀL0LHOHEH]IDOFRYpGYHĨHJDUiçRYiSDUNRYDFtVWiQtVNOHS%\WYH13GRPXVYìWDKHPVLWXRYDQpP QDMLçQtPVYDKXYSĨtMHPQpDNOLGQpORNDOLWę7URMD9HONi6NiODYGRFKi]NRYpY]GiOHQRVWLNDTXDSDUNXäXWNDÿLPLFNpPXKiMLDFKUiQęQpSĨtURGQt SDPiWFH9HONi6NiOD EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHEDOFRQLHVSDQRUDPLFFLW\YLHZVDLUFRQGLWLRQLQJVROLGEOHDFKHGRDNIORRUVNLWFKHQZLWKDVWRQHZRUNWRS ZLQHIULGJHDQG0LHOHDSSOLDQFHVLQWHULRUGRRUVZLWKLQWHUQDOKLQJHVJDUDJHSDUNLQJVSDFHVFHOODU6XQQ\IODWRQWKHrd floor of a house ZLWKHOHYDWRUVLWXDWHGRQWKHVRXWKHUQVORSHRIDTXLHWDUHDLQ7URMD²9HONi6NiODZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHWRWKHäXWNDZDWHUSDUNÿLPLFNì KiMJURYHDQG9HONi6NiODSURWHFWHGQDWXUDOPRQXPHQW

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 77


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 197 + 150 m2 | 27 872 000 Kè 'HVLJQRYì]DKUDGQtDSDUWPiQNNVNUEHPDJDUiçRYìPLSDUNRYDFtPLPtVW\MHVRXĀiVWtQRYpKRNRPRUQtKRSURMHNWXRSRXKìFKVHGPLE\WHFK YWęVQpPVRXVHGVWYtUR]OHKOp]DKUDG\.LQVNìFKDYSęåtGRVWXSQRVWLPHWUD-HGQRWtFtPSUYNHPWRKRWRMLçQęRULHQWRYDQpKRE\WXMHWHUDVDSĨtVWXSQi ]KODYQtORçQLFHDREìYDFtKRSRNRMHQDYD]XMtFtQDPtUQęVYDçLWRX]DKUDGXVH]DKUDGQtPGRPNHP,QWHULpUMHWYRĨHQREìYiNHPVNXFK\QtDMtGHOQRX NOLGRYRX]yQRXVHORçQLFHPLHQVXLWHåDWQRXVSROHĀQRXNRXSHOQRXD]LPQt]DKUDGRXYìFKRGQęRULHQWRYDQìPDSDUWPiSURKRVW\VHQVXLWH NRXSHOQRXDåDWQRXVDPRVWDWQRXWRDOHWRXNRPRURXDKDORX0DVLYQtGĨHYęQpSRGODK\GĨHYęQiRNQDDSRVXYQpGYHĨHVSRWĨHELĀH0LHOHYHVWDYQi YLQRWpNDGHVLJQRYpRVYęWOHQtYĀHWQę/('VYęWHOJDUiçRYiDYHQNRYQtSDUNRYDFtVWiQt~ORçQiNRPRUD$WUDNWLYQtUH]LGHQĀQtORNDOLWDVYHONìP PQRçVWYtP]HOHQęYU\FKOpPGRVDKXFHQWUD]iEDYQtKRFHQWUDQD$QGęOXĀL)UDQFRX]VNpKRO\FHD

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

78

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 5 | Smíchov | 197 + 150 m2 | 27 872 000 Kè Boasting a fireplace and 2 garage parking spaces, this designer 3-bedroom garden suite is a part of a new intimate project of only seven apartments, located next to the Kinských Garden and within walking distance of a metro station. The unifying element of this south-facing flat is a terrace accessible from the master bedroom and living room, connected to a garden with a garden house. The interior consists of the living room with kitchen and dining area, a resting zone with 2 bedrooms, en-suite closet, shared bathroom and indoor garden, east-facing guest room with private bathroom and walk-in wardrobe, a separate toilet, storage room, and a hall. Hardwood floors, wood windows and sliding doors, Miele appliances, built-in wine fridge, designer lighting including LED lights, 2 garage and 1 outdoor parking space, storage room. Attractive residential location with plenty of greenery, within easy reach of the center, malls and cinema in Andìl and the French lyceum.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 79


Prodej | Praha 1 | Staré Mìsto | 103 + 10 m2 |FHQDQDY\çiGiQt %\WWHUDVDNOLPDWL]DFHGXERYpSDUNHW\IUDQFRX]VNiRNQDDVWĨHåQtRNQDVHORYOiGDQìPLçDOX]LHPLYNRXSHOQęRENODG\DGODçED0RVD SRGODKRYpY\WiSęQtD]DĨL]RYDFtSĨHGPęW\$QWRQLR/XSSL=UHNRQVWUXRYDQìSģGQtE\WVYìKOHGHPQDYęç7ìQVNpKRFKUiPXDMLçQtRULHQWDFt YD13GREĨHXGUçRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPQDSUHVWLçQtDGUHVHYKLVWRULFNpĀiVWL3UDK\NRXVHNRG6WDURPęVWVNpKR QiPęVWtD3DĨtçVNpXOLFH 1-bedroom apartment, terrace, air-conditioning, white oak parquet floor, French windows and skylights with electric controlled blinds, Mosa WLOHVXQGHUIORRUKHDWLQJDQG$QWRQLR/XSSLIL[WXUHVLQWKHEDWKURRP8QLTXHVRXWKRULHQWHGORIWDSDUWPHQWZLWKYLHZVRI7ìQVNì7HPSOH tower, situated on the 5th and 6th floors of a well-kept apartment building with an elevator, at a prestigious address in a historical part of 3UDJXHFORVHWR6WDURPęVWVNp6TXDUHDQG3DĨtçVNi6WUHHW

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

80

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha-západ | Roztoky | 400 m2 | pozemek 2 817 m2 | 16 800 000 Kè Vila 8+2, 2 koupelny, krb, zachovalé pùvodní prvky, jako napøíklad døevìná okna, posuvné dvoukøídlé dveøe, obklady radiátorù a stìn a dýhové podlahy v èásti pøízemí. Velkorysá rodinná vila z meziváleèného období s výhledem na zalesnìné kopce a krásnou zahradou se nachází na vyvýšeném místì v pùvodní vilové zástavbì Roztok. Pøíjemná lokalita s dobrou dostupností do Prahy a s veškerou obèanskou vybaveností. 7-bedroom villa, 2 separate kitchens, 2 bathrooms, fireplace, preserved original features such as wooden windows, sliding double doors, radiators and wall paneling, veneer floors on the ground floor. Large family villa from the interwar period with beautiful garden and lovely views of the surrounding forested hills, situated in an elevated place in the original residential area of Roztoky. Pleasant location with good access to Prague and all amenities nearby.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 81


Prodej | Praha 6 | Bubeneè | 81 + 2 m2 | 7 800 000 Kè Byt 3+kk, balkon, podlahy z bÏlenÊho dubu, ťpaletovå okna, repasovanÊ originålní dveøe, plnÏ vybavenå moderní kuchynÏ se spotøebièi Miele, GHüĢRYiVSUFKDYHONpPQRçVWYt~ORçQÏFKSURVWRUSO\QRYÏNRWHO3URWKHUPVNOHS6YęWOÏE\WSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLVYÏKOHGHPGRXSUDYHQp (OLiüRY\XOLFHYH13GRPXVYÏWDKHPD]DEH]SHĀHQÏPYVWXSHP-HGQD]QHMSUHVWLçQęMütFKUH]LGHQĀQtFKSUDçVNÏFKORNDOLWSiUNURNģRGVWDQLFH metra a zaståvky tramvají Hradèanskå. 2-bedroom apartment, balcony, whitened oak floors, casement windows, refurbished original doors, modern kitchen fully equipped with Miele appliances, rain shower, plenty of storage space, 3URWKHUP gas boiler, cellar. Completely renovated bright flat with views of well-kept Eliåťova 6WUHHWRQWKHnd floor of an apartment building with lift and secured entrance. One of the most prestigious residential areas in Prague, just steps from Hradèanskå metro station and tram stop.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

82

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Hluboèepy | 345 m2 | pozemek 1 067 m2 | 33 900 000 Kè 9LODNNNRXSHOQ\3(1%$GYRXYUVWYpOHSHQpGĨHYęQpSRGODK\YHONRIRUPiWRYpGODçE\DRENODG\0DUD]]LGĨHYęQiRNQDVL]RODĀQtPWURMVNOHP EH]IDOFRYpGYHĨHNRXSHOQRYp]DĨL]RYDFtSĨHGPęW\9LOOHUR\ %RFK+XSSHD+DQVD6WHODWHSHOQpĀHUSDGORY\WiSęQtDYęWUiQtWHSORY]GXåQìPL UHNXSHUDĀQtPLMHGQRWNDPLVSUDFKRYRXDS\ORYRXILOWUDFtJDUiçSURYR]\1t]NRHQHUJHWLFNiYLODYNRPRUQtPVRXERUXSęWLGHVLJQRYìFKGRPģ YSĨHNUiVQpSĨtURGę3URNRSVNpKR~GROt EHGURRPYLOODEDWKURRPV(3&$JOXHGGRZQWZROD\HUVROLGIORRUV0DUD]]LODUJHIRUPDWWLOHVZRRGHQZLQGRZVZLWKWULSOHJOD]LQJGRRUV ZLWKLQWHUQDOKLQJHV9LOOHUR\ %RFK+XSSHDQG+DQVD6WHODEDWKURRPIL[WXUHVKHDWSXPSKHDWLQJDQGYHQWLODWLRQYLDUHFXSHUDWLRQXQLW ZLWKGXVWDQGSROOHQILOWUDWLRQJDUDJHIRUFDUV/RZHQHUJ\YLOODLQWKHQHZO\HPHUJHGLQWLPDWHSURMHFWRIILYHGHVLJQKRXVHVLQWKHEHDXWLIXO QDWXUDODUHDRI3URNRSVNpYDOOH\

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 83


Rekreační objekt, 60 m2, pozemek 3 898 m2, Praha-východ – Stříbrná Skalice | 3 900 000 Kč Kompletně nově zrekonstruovaná chata s krbem, krytou terasou a rozlehlým svažitým pozemkem se nachází na břehu rybníka Propast v Hradci u Stříbrné Skalice. Jihozápadní orientace, vysoké stropy s odkrytými trámy, klimatizace, kamenné obklady, francouzská okna, moderní kuchyňská linka, postel vyrobená na míru, garáž, vlastní studna na pozemku. Překrásná rekreační oblast středočeského Posázaví, 45 minut jízdy autem od Prahy po dálnici D1. Completely newly reconstructed cottage with a fireplace, covered terrace and a large sloping plot is set on the bank of the Propast Pond in Hradec near Stříbrná Skalice. South-west orientation, high ceilings with exposed beams, air-conditioning, stone tiles, French windows, modern kitchen, custom-made bed, garage, private well on the property. Beautiful recreational area of Posázaví, a 45-minute drive from Prague by D1 highway.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 84

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 108 + 15 m2, Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů | 9 600 000 Kč Klimatizovaný půdní mezonet se západně orientovanou terasou v 6. a 7.NP neoklasicistního činžovního domu s výtahem v atraktivní části Holešovic, mezi parky Stromovka a Letná. Dřevěné plovoucí podlahy, italské obklady, hliníková okna s dvojitými izolačními skly, kuchyňská linka Gorenje se spotřebiči Gorenje +, dřevěné interiérové dveře, plynový kotel. Památkově chráněná část Prahy 7 s výbornou občanskou vybaveností a rychlou dostupností do centra. Boasting a west-facing terrace and plenty of light, this air-conditioned split-level attic flat is situated on the 5th and 6th floors of a Neo-Classical building with an elevator in an attractive part of Holešovice, between Stromovka and Letná parks. Wood flooring, Italian wall tiles, aluminum windows with double insulated glass, Gorenje kitchen with quality Gorenje + appliances, wooden interior doors, individual gas boiler. Conservation area of Prague 7 with excellent amenities and easy access to the center.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 85


Investujte NA VACKOVĚ! Klidná rezidenční čtvrť obklopená lesoparkem a původní zástavbou, pouhých 15 minut od centra města. V blízkosti rozvojového území, kde vznikne nové moderní centrum Prahy 3. Projekt navržený s vyrovnanou skladbou malometrážních, investičních i rodinných bytů jež nabízí portfolio s optimálním poměrem mezi cenou a poskytnutým prostorovým a technickým standardem, navíc s investičním potenciálem.

86

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

800 266 060 reality@metrostavdevelopment.cz byty.navackove.cz


Žijte NA VACKOVĚ! Ať už pracujete z domova nebo dojíždíte, klidná lokalita s dobrou dopravní dostupností splní vaše očekávání. Rezidenční čtvrť navazující na starou zástavbu horního Žižkova i měnící se oblast Nákladového nádraží bude růst s vámi, přestože nikdy neztratí svůj komorní ráz. V okolí je dostatek míst pro sport, nákupy a trávení volného času - obchodní centrum Flora, stylové Kino Aero, vítkovská cyklostezka pro brusle i jízdu na kole nebo lesopark Židovské pece.

800 266 060 reality@metrostavdevelopment.cz byty.navackove.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 87


Bydlete NA VACKOVĚ! Bydlení v klidné rezidenční čvrti s charakterem, který ve vás od první chvíle vyvolá chuť stát se místním a najít právě zde svůj domov. Celý rezidenční soubor je řešen tak, aby byla maximálně zajištěna vzdušnost a přísun přirozeného denního světla. Byty s předzahrádkami, balkony nebo terasami nabízí dostatek soukromí i volnosti uprostřed zelené lokality, u které vám můžeme přesně říci, kde a jak se bude v následujících letech měnit.

88

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

800 266 060 reality@metrostavdevelopment.cz byty.navackove.cz


Prodej bytu | Flat for sale | Dejvice House Wuchterlova 16, Praha 6 – Dejvice Byt 3+kk, 88,1 m² | cena: 8 256 000,- KÏ Bydlet na námÝstí. Na jihovýchodní stranÝ námÝstí. Zažít volný prostor pod okny zalitý sluncem. Taková pěíležitost nepěichází každý den. Navíc, v samém srdci noblesní rezidenÏní Ïtvrti, v Dejvicích. Dejvice House vám takovou pěíležitost bydlení nabízí. Tento komfortní mÝstský funkcionalistický bytový dım byl postaven stavitelem Sukem roku 1932, v nejvyspÝlejším období historie Ïeské moderní architektury s dırazem na hodnotu použitých materiálı a umÝleckoěemeslné zpracování. Living on a square. On the southeast side of the square. Experiencing the space under the windows bathed in sunlight. Such an opportunity does not come around every day. Especially in the very heart of a noble residential neighbourhood like Dejvice. Dejvice House o΍ers you such an opportunity for living. This comfortable urban functionalist block of ȵats was built by constructor Suk in 1932, in the most advanced period in the history of modern Czech architecture, with an emphasis on the value of the materials used and the artistic workmanship.

725 753 753 92

|

PO - NE 8.00 - 22.00 | NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI | BEST PROPERTIES

ESTATE

www.psn.cz


Prodej bytu | Flat for sale | Club Ocean Praha 10, Hostivaě, HornomÝcholupská 2+kk/T/P, 216,8 m2 | cena: 5 590 000,- KÏ Dostupné bydlení v atraktivní lokalitÝ Hostivaěe. Zajímáte se o bydlení poskytující klidné útoÏištÝ a zároveĊ o bydlení, které podpoěí vaši aktivní Ïást života? O jednotky urÏené pro mladé a studenty s vysokými nároky? Zajímá vás možnost investice do trendového bydlení s výbornou návratností? Nebo hledáte místo k obÏasnému pěespání s maximálním komfortem. Rádi bychom vás provedli naším unikátním projektem Club Ocean, který je urÏený pro nejnároÏnÝjší klientelu. Are you interested in housing providing a quiet retreat while also supporting your active lifestyle? In units meant for students and young people with high demands? Are you interested in the opportunity of investing in trendy housing with an excellent rate of return? Or are you looking for a place where you can occasionally stay overnight in maximum comfort. We would like to introduce you to our unique Club Ocean project, which is meant for the most demanding clientele.

725 753 753 PO - NE 8.00 - 22.00

www.psn.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 93


1DE™]™PHSURGHMH[NOX]LYQ™KRE\WXY3D֙«VN—XOLFLQD3UD]H %\W P“ X«LWQRX SORFKX P D QDFK“]™ Y QHSÖHKO—GQXWHOQ—P VHFHVQ™P Q“UR«Q™P GRPÐ QDSURWL 6WDURQRY— V\QDJ›]H ¼OHQLWÙ ERKDWÐ ]GREHQÙG×PE\OSRVWDYHQÙYURFHSRGOHQ“YUKXDUFKLWHNW×5.OHQN\D):H\UD%\ONRPSOHWQÐ]UHNRQVWUXRY“QYÎHWQÐXPÐOHFN—KR UHVWDXURY“Q™XOLÎQ™IDV“G\NRYRYÙFKGÖHYÐQÙFKD]ODFHQÙFKSUYN×DYQLWÖQ™¨WXNRY—YÙ]GRE\YHVWLEXOX1RYÐE\OY\VWDYÐQYÙWDK%\WP“Y\VRN— VWURS\ D S×YRGQÐ SDWÖLO PDMLWHOL GRPX MDNR QHMH[NOX]LYQÐM¨™ E\W Y GRPÐ 9 VRXÎDVQ— GREÐ MH SÖLSUDYHQ QDEÙW VYRX QRYRX SRGREX 3URG“Y“ VHYHVWDYXSÖHGUHNRQVWUXNF™YÎHWQÐVWDYHEQ™KRSRYROHQ™DGHWDLOQ™KRLQWHUL—URY—KRQ“YUKXRGLVSR]LFLVNXFK\Q™DM™GHOQRXREÙYDF™P VDO›QHPVWXGRYQRX FHONHPP RULHQWRYDQRXGR3D֙«VN—XOLFHDOR«QLFHPLVYODVWQ™PLNRXSHOQDPLD¨DWQDPLVPÐÖXM™F™PLGRNOLGQ—KR YQLWUREORNX ([NOX]LYQ™ XOLFH L YÙMLPHÎQRVW D KLVWRULFN“ KRGQRWD GRPX MVRX YHONRX SÖHGQRVW™ W—WR QDE™GN\ YHGOH ¨LURN—KR SRWHQFL“OX E\WX VDPRWQ—KR'RSRUXÎXMHPHSURKO™GNX

:HRIIHUIRUVDOHDQH[FOXVLYHDSDUWPHQWLQ3D֙«VN“VWUHHWLQ3UDJXH 7KHDSDUWPHQWKDVDWRWDOIORRUDUHDRIVTPLWLVVLWXDWHGLQWKHUHPDUNDEOH$UW1RXYHDXFRUQHUEXLOGLQJRSSRVLWHWR6WDURQRY“6\QDJRJXH 5LFKO\GHFRUDWHGKRXVHZDVEXLOWLQDQGGHVLJQHGE\5.OHQNDDQG):H\UDDUFKLWHFWV,WKDVEHHQFRPSOHWHO\UHQRYDWHGLQFOXGLQJWKH DUWUHVWRUDWLRQRIVWUHHWIDFDGHPHWDOZRRGHQDQGJROGHQHOHPHQWVDQGVWXFFRHGOREE\7KHEXLOGLQJKDVDQHZHOHYDWRU7KHDSDUWPHQWKDV KLJKFHLOLQJVDQGRULJLQDOO\EHORQJHGWRWKHRZQHURIWKHKRXVHDVWKHPRVWH[FOXVLYHDSDUWPHQWLQWKHEXLOGLQJ7KHDSDUWPHQWLVEHLQJVROG EHIRUHUHFRQVWUXFWLRQDQGWKHRIIHULQFOXGHVEXLOGLQJSHUPLWVDQGGHWDLOHGLQWHULRUGHVLJQSODQIRUZLWKNLWFKHQDQGGLQLQJURRPOLYLQJVDORQ UHDGLQJURRP WRJHWKHUVTP IDFLQJWKH3D֙«VN“VWUHHWDQGEHGURRPVZLWKSULYDWHEDWKURRPVDQGGUHVVLQJURRPVIDFLQJWKHTXLHWFRXUW\DUG ([FOXVLYHVWUHHWORFDWLRQDQGXQLTXHQHVVDQGKLVWRULFDOYDOXHRIWKHKRXVHLVDJUHDWDGYDQWDJHRIWKLVRIIHULQDGGLWLRQWRWKHZLGHSRWHQWLDORIWKH DSDUWPHQWLWVHOI:HUHFRPPHQGDYLHZLQJ

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 94

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


3URGHMH[NOX]LYQ™KROX[XVQÐ]D֙]HQ—KRE\WX%3UDKDn9LQRKUDG\ 1DE™]™PH SURGHM Y\VRFH QDGVWDQGDUGQ™KR OX[XVQÐ Y\EDYHQ—KR E\WX  P V EDONRQHP P Y VHFHVQ™P GRPÐ ] NRQFH VWRO Y0“QHVRYÐXOLFL3UDKD9LQRKUDG\9GRPÐMHYÙWDK.YDOLWQ™YNXVQ“UHNRQVWUXNFHGRPXLE\WXSUREÐKODYU9E\WÐMVRXW\SLFN\Y\VRN— YLQRKUDGVN—VWURS\'YÐFKRGE\ YVWXSQ™DOR«QLFRY“ RGGÐOXM™VSROHÎHQVNRXΓVWRGVRXNURP—3OQÐ]D֙]HQRXNXFK\QL]LWDOVN—KRPUDPRUX ]GRE™ GHVLJQ M™GHOQ™ VW×O VH «LGOHPL VH VWDUR«LWQRX WRVN“QVNRX NHUDPLNRX = NXFK\QÐ YÙVWXS QD SURVWRUQÙ ]D֙]HQÙ EDONRQ GR YQLWUREORNX ,REÙYDF™SRNRMMHNRPSOHWQÐY\EDYHQnVWDUR«LWQÙVW×OWRVN“QVNÙQ“E\WHNOX[XVQ™VHGVRXSUDYDKHGY“EQ—]“YÐV\NREHUFHLQWHUL—URY—GRSOÔN\ 'YÐVDPOR«QLFHnY\EDYHQ—SRVWHOHPLOR«QLFRYÙPQ“E\WNHPDSURVWRUQÙPL¨DWQ™PLVN֙QÐPL3URND«GRX]OR«QLFNRXSHOQDVHVRF]“]HP™P =MHGQ—]OR«QLFRSÐWYVWXSQDEDONRQ9NRXSHOQ“FKOX[XVQ™VDQLWDLWDOVN“NHUGOD«EDYSRNRM™FKGXERY—SDUNHW\%\WMHRNDP«LWÐNQDVWÐKRY“Q™ EH]SRWÖHE\MDNÙFKNROLYGDO¨™FKLQYHVWLF6H]QDPY\EDYHQ™YQD¨™NDQFHO“ÖL'RSRUXÎXMHPHSURKO™GNX

6DOHVRIH[FOXVLYHOX[XULRXVO\IXUQLVKHGDSDUWPHQW%3UDJXHn9LQRKUDG\ :HRIIHUIRUVDOHYHU\KLJKVWDQGDUGOX[XULRXVO\IXUQLVKHGDSDUWPHQW VTP ZLWKEDOFRQ\ VTP LQWKH$UW1RXYHDXEXLOGLQJIURPWKH ODWHWKFHQWXU\LQ0“QHVRYDVWUHHW3UDJXH9LQRKUDG\7KHUHLVDQHOHYDWRU4XDOLW\WDVWHIXOUHFRQVWUXFWLRQRIWKHKRXVHDQGWKHDSDUWPHQW ZDVLQWKH\HDU7KHUHDUHW\SLFDOIRUWLILHGFHLOLQJV7ZRFRUULGRUVVHSDUDWHWKHFRPPRQDUHDIURPWKHSULYDWH7KHIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQLV GHFRUDWHGZLWK,WDOLDQPDUEOHGLQLQJWDEOHDQGFKDLUVZLWKDQWLTXH7XVFDQFHUDPLFV)URPWKHNLWFKHQWKHUHLVDQHQWUDQFHWRDVSDFLRXVIXUQLVKHG EDOFRQ\/LYLQJURRPLVDOVRIXOO\HTXLSSHGnDQWLTXHWDEOH7XVFDQVW\OHIXUQLWXUHOX[XU\VRIDVLONFXUWDLQVFDUSHWVLQWHULRUDFFHVVRULHV7ZR EHGURRPVZLWKEHGVEHGURRPIXUQLWXUHDQGVSDFLRXVZDUGUREHV)RUHDFKRIWKHEHGURRPVWKHUHLVDEDWKURRP2QHRIWKHPKDVDQHQWUDQFHWR WKHEDOFRQ\,QWKHEDWKURRP,WDOLDQFHUDPLFWLOHVRDNIORRUVLQWKHURRPV7KHDSDUWPHQWLVUHDG\WRPRYHLPPHGLDWHO\ZLWKRXWWKHQHHGIRUDQ\ DGGLWLRQDOLQYHVWPHQWV$OLVWRIHTXLSPHQWLQRXURIILFH:HUHFRPPHQGDWRXU

&HQD.Î3ULFH&=. /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 95


([NOX]LYQ™SURMHNWE\W×Y5H]LGHQFL9£(+5'29$3UDKDn0DO“6WUDQD 3ÖHGVWDYXMHPH9“PQRYÙSURMHNWE\W×Y5H]LGHQFL9¨HKUGRYDYQÐP«VHVQRXE™SUHFL]Q™SU“FHGHYHORSHUDFLWOLY“S—ÎHDUFKLWHNW× DQ“SDGLWRVWLQWHUL—URYÙFKGHVLJQHU×DGRNRQDOHVSRMXM™NU“VXKLVWRULFN—KRGRPXVOX[XVHPDSUDNWLÎQRVW™E\GOHQ™6NYÐO—GLVSR]LFH DQDGÎDVRYÙGHVLJQE\W×SÖL]DFKRY“Q™S×YRGQ™FKDUFKLWHNWRQLFNÙFKSUYN×XVSRNRM™LW\QHMQ“URÎQÐM¨™]“MHPFHRE\GOHQ™YW—WRORNDOLWÐ 7DWRQRYRUHQHVDQÎQ™UH]LGHQFHQD0DO—6WUDQÐQDE™]™YVHGPLQDG]HPQ™FKSRGOD«™FKOX[XVQ™FKE\W×RU×]QÙFKYHOLNRVWHFKRGNN D«SRNN.RUXQRXGRPXMHGYRXSRGOD«Q™SURVWRURYÐDGLVSR]LÎQÐYHONRU\VÙPH]RQHWRYHOLNRVWLPVWHUDVRX5H]LGHQFH9¨HKUGRYDMHH[NOX]LYQ™NRPRUQ™]HOHQ“SUDNWLFN“LNRX]HOQ“]“URYHÔDQDFK“]™VHYMHGQ—]QHMKH]ΙFKORNDOLWYVUGFL3UDK\SREO™«SDUNX .DPSDVSÖHNU“VQÙPYOWDYVNÙPQ“EÖH«™P3HW֙QVNÙFKVDG×QHER6WÖHOHFN—KRRVWURYD3O“QRYDQ—GRNRQÎHQ™nNRQHFURNX

([FOXVLYHSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKH5HVLGHQFH9£(+5'29$3UDJXHn0DO“6WUDQD :HLQWURGXFHDQHZSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKH5HVLGHQFH9¨HKUGRYDZKLFKFRPELQHVWKHSUHFLVLRQZRUNRIWKHGHYHORSHUVHQVLWLYH FDUHDQGFUHDWLYLW\RIDUFKLWHFWVDQGLQWHULRUGHVLJQHUVZKLFKFRPELQHVWKHEHDXW\RIDQKLVWRULFEXLOGLQJZLWKOX[XU\DQGSUDFWLFDOLW\ RIKRXVLQJ*UHDWGLVSRVLWLRQDQGWLPHOHVVGHVLJQRIIODWVZKLOHSUHVHUYLQJWKHRULJLQDODUFKLWHFWXUDOIHDWXUHVVDWLVI\KLJKVWDQGDUGVRI SHRSOHLQWHUHVWHGLQOLYLQJLQWKLVDUHD7KLVQHRUHQDLVVDQFHUHVLGHQFHLQ0DO“6WUDQDRIIHUVVHYHQIORRUVDQGOX[XU\DSDUWPHQWV RIYDULRXVVL]HVIURPNWWRNW7KHWRSRIDEXLOGLQJLVDWKUHHVWRUH\VSDFLRXVDQGJHQHURXVVL]HGGXSOH[DSDUWPHQWVTPZLWK DWHUUDFH5HVLGHQFH9¨HKUGRYDLVH[FOXVLYHLQWLPDWHJUHHQSUDFWLFDODQGPDJLFDODWWKHVDPHWLPHDQGORFDWHGLQRQHRIWKHPRVW EHDXWLIXOORFDWLRQVLQWKHKHDUWRI3UDJXHQHDU.DPSDSDUNZLWKDEHDXWLIXO9OWDYDHPEDQNPHQW3HWULQRUFKDUGVRULVODQG6WÖHOHFNÙ &RPSOHWLRQGDWHnWKHHQGRI

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 96

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


3UYRW֙GQ™QRY—E\W\YNRPRUQ™PSURMHNWX3UDKDn/\VRODMH 1DE™]™PHNSURGHMLNU“VQ—QRY—E\W\YPRGHUQ™PE\WRY—PSURMHNWXY«“GDQ—ORNDOLWÐ3UDKD/\VRODMH1HRWÖHO“DUFKLWHNWXUDQ™]NRHQHUJHWLFN—KRÎW\ÖSRGOD«Q™KRGRPXVYÙWDKHPQDE™]™E\W×RGLVSR]LF™FKNND«NNDVWHMQÙSRÎHWVDPRVWDWQÙFKJDU“«™%\WRYÙ G×PMHSRVWDYHQ]NYDOLWQ™KRPDWHUL“OXVRXΓVW™MHSUYRW֙GQ™L]RODFHDNU“VQ“VHGORY“VWÖHFKD6SROXVWURMLWÐ]DVNOHQÙPLRNQ\MVRX VSOQÐQ\]“NODGQ™SÖHGSRNODG\SURŸVSRUQÙSURYR])DV“GXGRPXWYR֙]XOLÎQ™ΓVWLS֙URGQ™RSXND'ÖHYÐQ“HXURRNQDGRSOÔXM™RNHQLFH SÖHGRNHQQ™UROHW\QHER«DOX]LH9\W“SÐQ™MHÖH¨HQRSRPRF™WHSHOQ—KRÎHUSDGODFR«YÙUD]QÐVQL«XMHSURYR]Q™Q“NODG\0ÐVWVN“ΓVW /\VRODMHQDE™]™YH¨NHUÙNRPIRUWPRGHUQ™KRE\GOHQ™QHGDOHNRFHQWUDDY\WY“Ö™VNYÐO—SRGP™QN\LSURUHNUHDFLVSRUWDNXOWXUQ™Y\«LW™SUR Y¨HFKQ\JHQHUDFH1HY“KHMWHNSURGHMLDNWX“OQÐ]EÙYDM™SRVOHGQ™E\W\]WRKRWRYHOLFHSÐNQ—KRNRPRUQ™KRSURMHNWX

%HDXWLIXOQHZDSDUWPHQWVLQDVPDOOUHVLGHQWLDOSURMHFW3UDJXHn/\VRODMH :H RIIHU IRU VDOH EHDXWLIXO QHZ DSDUWPHQWV LQ D PRGHUQ SURMHFW LQ DQ DWWUDFWLYH ORFDWLRQ RI 3UDJXH /\VRODMH 7KH LQWHUHVWLQJ DUFKLWHFWXUHRIDIRXUVWRUH\EXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRURIIHUVDSDUWPHQWVIURPNWWRNWDQGWKHVDPHQXPEHURILQGLYLGXDO JDUDJHV 5HVLGHQWLDO KRXVH LV EXLOW RI TXDOLW\ PDWHULDOV ZKLFK LQFOXGHV ILUVWFODVV LVRODWLRQ DQG VDGGOH URRI 7RJHWKHU ZLWK WULSOH JOD]HGZLQGRZVDUHDEOHWRVDWLVI\WKHHVVHQWLDOSUHFRQGLWLRQVIRUHFRQRPLFRSHUDWLRQ:RRGHQHXURZLQGRZVDUHFRPSOHWHGZLWK ZLQGRZVKXWWHUV+HDWLQJE\DKHDWSXPSZKLFKVLJQLILFDQWO\UHGXFHVRSHUDWLQJFRVWV&LW\SDUW/\VRODMHRIIHUVDOOWKHFRPIRUWVRI PRGHUQOLYLQJQHDUE\WKHFLW\FHQWHUDQGFUHDWHVH[FHOOHQWFRQGLWLRQVIRUUHFUHDWLRQVSRUWDQGFXOWXUDODFWLYLWLHV'RQRWKHVLWDWH FXUUHQWO\RQO\IODWVUHPDLQ

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 97


3URGHMMHGLQHÎQ—YLO\NN%7PY«“GDQ—ORNDOLWÐ6WÖH¨RYLFH3UDKD 1DE™]™PHNSURGHMLH[NOX]LYQ™SURVWRUQÐÖH¨HQRXYLOXNNVEDONRQHP P DS֙]HPQ™WHUDVRX P RRE\WQ—SOR¨HPQDFK“]HM™F™VH QDSR]HPNXRUR]OR]HP.YLOHQ“OH«™JDU“«SURMHGHQY×]DNU\W—SDUNRYDF™VW“Q™9VWXSQ™KDODMHGRVWDWHÎQÐSURVWRUQ“RGVXGYHGHPDVLYQ™ VFKRGL¨WÐGRSDWUDQHERVH¨LURNÙPLGYHÖPLP׫HWHRFLWQRXWS֙PRYREÙYDF™PSRNRMLVNUEHPNWHUÙMHVSRMHQVM™GHOQRXDSO\QXMHQDQÐMQDYD]XMH RGSRÎLQNRYÙSURVWRUVNQLKRYQRX=REÙYDF™KRSRNRMHYHGRXGYHÖHWDN—GRNYDOLWQÐY\YHGHQ—VYÐWO—NXFK\QÐY\EDYHQ—YH¨NHUÙPLVSRWÖHELÎL+DOD YSDWÖHMHSO\QXMHSURSRMHQDVPHQ¨™P]SRNRM×G“OH]GHQDOH]QHWHSUDFRYQXOR«QLFLDYHONRXNRXSHOQRXVHVSUFKRYÙPNRXWHPDURKRYRXYDQRX 3RGNURY™MH]YÐW¨™ΓVWLÖH¨HQRRWHYÖHQÙPSURVWRUHPVREORXNRYÙPLSU×FKRG\DORPHQÙPLVWURS\YNRPELQDFLVGÖHYÐQÙPWU“PRY™PRGNXGMH LS֙VWXSQDEDONRQ1DFK“]™VH]GHWDN—GDO¨™]OR«QLFDLYWRPWRSDWÖHQDOH]QHWHNRXSHOQXVHVSUFKRYÙPNRXWHPDWRDOHWRX9S֙]HP™VH]DGQ™PL GYHÖPL]YFKRGRY—KDO\RFLWQHWHQDWHUDVHVSRVH]HQ™P/RNDOLWD6WÖH¨RYLFHQDE™]™YH¨NHURXREÎDQVNRXY\EDYHQRVWDYÙERUQ—VSRMHQ™GRFHQWUD3UDK\

6DOHXQLTXHYLOODNW%7VTPLQORFDWLRQ6WÖH¨RYLFH3UDJXH :HRIIHUIRUVDOHDQH[FOXVLYHVSDFLRXVYLOODNWZLWKEDOFRQ\ VTP DQGJURXQGIORRUWHUUDFH VTP ZLWKOLYLQJDUHDRIVTPORFDWHGRQ DSORWDUHDRIVTP7KHYLOODKDVDJDUDJHIRURQHFDUDQGDFRYHUHGSDUNLQJVSDFH7KHHQWUDQFHKDOOLVVSDFLRXV$PDVVLYHZRRGHQVWDLUFDVH OHDGVWRWKHIORRURUZLGHZRRGHQGRRUOHDGVWROLYLQJURRPZLWKDILUHSODFHZKLFKLVFRQQHFWHGWRWKHGLQLQJURRPDQGDUHFUHDWLRQDODUHDZLWK D OLEUDU\ )URP WKH OLYLQJ URRP GRRU OHDGV DOVR WR D EULJKW NLWFKHQ HTXLSSHG ZLWK DOO DSSOLDQFHV 7KH KDOO XSVWDLUV LV FRQQHFWHG WR D VPDOOHU URRPWKHUHLVDOVRDVWXG\URRPDEHGURRPDQGDODUJHEDWKURRPZLWKVKRZHUDQGEDWK7KHDWWLFLVODUJHO\VROYHGE\RSHQVSDFHZLWKDUFKHG SDVVDJHZD\VDQGSRLQWHGFHLOLQJVFRPELQHGZLWKH[SRVHGZRRGHQEHDPV7KHUHLVDOVRDQDFFHVVWRWKHEDOFRQ\EHGURRPDQGDEDWKURRPZLWK VKRZHU DQG WRLOHW )URP WKH JURXQG IORRU EDFN GRRU OHDGV WR D WHUUDFH ZLWK VHDWLQJ 6WÖH¨RYLFH ORFDWLRQ RIIHUV DOO WKH DPHQLWLHV DQG H[FHOOHQW FRQQHFWLRQWRWKHFLW\FHQWHU

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 98

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Lightway – křišťálová skleněná kopule sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – Blue Performance patent zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě se místnost sluncem nepřehřívá.

Lightway – světelné potrubí s výkonnými zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ, JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU. Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě. Lightway skleněná kopule sbírá ze střechy sluneční paprsky, odkud je posílá do světelného potrubí, a to i při zatažené obloze. Proč jsme použili křišťál a ne plast? Skleněná kopule je odolná proti stárnutí, i když na ni působí intenzivní UV záření. Plast také snadno podléhá opotřebení polétavým prachem a znečištěním smogem, čehož se u křišťálu bát nemusíte.

Víte o tmavé místnosti, ze které by přivedené slunce udělalo hezčí místo?

Napište na www.lightway.cz Volejte 235 300 694

Uvnitř světelného potrubí Lightway proudí sluneční světlo stejně jako voda. Uvnitř umístěná zrcadla jsou mimořádně výkonná se skvělou odrazivostí vnitřního povrchu díky užití pravého stříbra a oxidu křemíku. Zrcadla mohou být i z leštěného hliníku nebo zrcadlové fólie nalepené uvnitř potrubí, oba tyto materiály ale nemají dostatečnou svítivost ani životnost. Navíc je na Lightway potrubí záruka 25 let Blue Performance Technologie v zimě zabraňuje únikům tepla podél konstrukce, v létě naopak brání nadměrnému horku. Zvolíte-li řešení od Lightway, nebude vám vytékat sražená voda na podlahu při každé změně teplot, a kazit tak radost ze slunečních paprsků. Pro technické nadšence uvádíme změřenou hodnotu tepelného odporu U 0,4 W/m.K. Blue Performance technologie je patentována.

www.lightway.cz


PRODEJ | SALE

C

#115695 Info v RK | Info upon request

Pařížská, Praha 1 Výjimečný byt po kompletní rekonstrukci s mimořádným výhledem do parku na nejprestižnější adrese Prahy 1 – pár kroků od Staroměstského náměstí a Letenských sadů. Velkoryse řešený obytný prostor s arkýřem vznikl propojením tří místností orientovaných do Pařížské ulice. Ložnice s vlastní koupelnou, šatnou a balkonem, druhá ložnice, koupelna - orientováno do klidného vnitrobloku. Velmi precizní rekonstrukce s použitím kvalitních materiálů v nadčasovém designu. Předpokládané dokončení jaro 2016.

An exceptional, fully renovated apartment with outstanding views over a park, located at one of the most prestigious addresses in Prague 1 – just a few steps from the Old Town Square and Letná Park. The generous living space with a bay window was created by connecting three rooms facing Pařížská Street. The apartment features an ensuite master bedroom with a walk-in wardrobe and balcony, a second bedroom and bathroom facing the tranquil courtyard. Meticulously renovated using high quality materials in a timeless design. Estimated completion date - spring 2016.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Na Květnici, Praha 4 Prvorepubliková vila z konce 30tých let minulého století, obklopena vzrostlou, upravenou zahradou, se nachází v rezidenční části s panoramatickým výhledem na Prahu. Lokalita je velmi dobře dostupná jak vozem, tak MHD a v okolí je veškerá občanská infrastruktura. Prostorná vila s historickou atmosférou je rozdělena na dvě části - administrativní a obytnou. Interiéru dominuje schodiště s prosklenou stěnou a galerie v mezipatře.

#115672 Info v RK | Info upon request A First Republic villa from the late 1930‘s surrounded by a mature landscaped garden, located in a residential area with a panoramic view of Prague. The location is easily accessible by car, as well as public transport, and all civic amenities are located in the close vicinity. The spacious villa with a historic air is divided into two parts - an administrative and residential section. The interior is dominated by a wooden staircase with a glass wall and small mezzanine gallery.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

D

Janáčkovo nábřeží, Praha 5 Janáčkovo nábřeží (dříve Ferdinandovo nábřeží) je garantem prestižního bydlení v blízkosti parků Kampa a Petřín. Dům č. 39 palácového typu byl postaven dle návrhu Josefa Lipovského v roce 1877. Luxusně zrekonstruovaný „palác“ nabízí osm bytů s impozantním výhledem na Vltavu, Národní divadlo i Žofín. Byt 4+kk po kompletní precizní rekonstrukci se prodává dokončený včetně podlah, povrchů, zařizovacích předmětů, elektra, chlazení, vyjma kuchyně a nábytku. V bytě je vzdušný obývací pokoj s kuchyní, orientovaný na řeku, tři pokoje – průchozí, ale i s vlastními vstupy, dvě koupelny.

#115674 Info v RK | Info upon request Janackovo nabrezi (formerly Ferdinandovo nabrezi) is a guarantee of prestigious living, just moments from Kampa and Petrin parks. Residence No. 39 was designed in palazzo style by Josef Lipovský in 1877. This luxuriously renovated “palace” offers 8 apartments with impressive views over the Vltava River, the National Theatre and Zofin. The fully renovated three bedroom apartment is sold fully completed including floors, surfaces, fixtures and fittings, electrical wiring, and air-conditioning, excluding kitchen units and furniture. The apartment features an airy living room with kitchenette facing the river, three bedrooms, and two bathrooms.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

C

Pod Kesnerkou, Praha 5 Vilový dům se nachází v žádané lokalitě, v klidné části Smíchova. Pozemek je svažitý a nabízí panoramatický výhled na Prahu směrem k Vyšehradu, centru města a okolí. Velkoplošný nový byt 4+1 má velkorysý obývací pokoj s jídelnou a výstupem na terasu, oddělenou kuchyni, tři ložnice, tři koupelny a prádelnu. Z bytu je přístup na střešní terasu (93 m2) s koupelnou, saunou a whirpoolem. Byt se prodává ve stavu shell&core - hrubá stavba s rozvody, hliníková okna, příprava pro předokenní rolety. K bytu náleží tři parkovací stání v 1NP a tři sklepy v 1PP.

#115498 Info v RK | Info upon request The villa home is located in a popular part of Smíchov. The land is sloping and offers panoramic views of Prague towards Vysehrad, the city centre and its surroundings. The large three-bedroom apartment has a generous living room with dining area and entry to a terrace, a separate kitchen, three bedrooms, three bathrooms, and a laundry. There is also access to a roof terrace (93 sqm) with a bathroom, sauna and Jacuzzi from the apartment. The apartment is sold as shell & core – shell construction with distribution systems, aluminium windows, and preparation for outdoor blinds. The price includes three parking spaces and three cellars.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Pod Fialkou, Praha 5 Rodinná vila s bohatou historií se nachází na rozlehlé parcele (3 118 m2) na úpatí Hřebenek a Strahova. Vila nabízí cenné soukromí, prostor a ojedinělé výhledy na město. Hlavní obytné patro zaujme velkými okny, vysokými stropy a kontaktem s terasou, zahradou a venkovním patiem. Interiér má zachovalé prvky, mramorové obložení a vždy sloužil k reprezentativnímu bydlení. Na stejném patře je kuchyň, jídelna a zimní zahrada, v dalších patrech luxusní vily je dostatečný počet ložnic, koupelen a dalšího zázemí. Na pozemku je garáž - nemovitost má přístup samostatnou komunikací.

#113684 Info v RK | Info upon request A family villa with a remarkable history on a large plot (3,118 sqm) located at the foot of Hřebenky and Strahov. The villa offers valuable privacy, generous space and unique views of the city. The captivating main living area has large windows, high ceilings, and is connected to a terrace, garden and outdoor patio. The interior has retained some of its original features, marble tiling and was always used for luxury living. The kitchen, dining room and winter garden are on the same floor, with a sufficient number of bedrooms, bathrooms and other facilities on other floors.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Romaina Rollanda, Praha 6 Luxusní vila v nejprestižnější, diplomatické části Bubenče s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími je koncipována pro možnost využití dvou jednotek. V prvním podlaží se nachází reprezentativní obytná část propojená velkými okny do zahrady, kuchyň, pracovna a pokoj pro hosty. Druhé podlaží tvoří ložnicová část, všechny ložnice mají vlastní koupelny a terasy. Poslední patro doplňuje samostatný penthouse s velkou terasou a nádherným výhledem do okolních vil. Suterén disponuje 6ti parkovacími místy a zázemím pro wellness. Vila má dokončenou fasádu, založenou zahradu a interiér ve stavu shell & core.

#115336 Info v RK | Info upon request The luxury villa in the most prestigious area of Bubenec, home to a number of embassies, consists of a basement and three floors, designed for optional use as two independent units. The first floor is the reception and living space, linked by large windows to the garden, with a kitchen and guest room. The second floor comprises the sleeping area with all en-suite bedrooms and a terrace. The third floor is a separate penthouse with a large terrace and spectacular views of the surrounding villas. The basement offers 6 parking spaces and wellness facilities. The villa’s façade has been completed, the garden established and the interior is shell & core.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


3URGHM_%HURXQ/HYtQ_P_PSR]HPHN_.þ 0RGHUQtURGLQQêGĤPNNEDONyQ\NRXSHOQ\YSĜt]HPtSURVWRUQiRE\WQiþiVWVNXFK\QtSUDFRYQDSĜtSDGQČSRNRMSUR KRVW\SUiGHOQDVWHFKPtVWQRVWt9SDWĜHSRNRMHDãDWQ\1L]NRHQHUJHWLFNêIDViGDVLELĜVNêPRGĜtQDGHVN\&HWULV WHSHOQpþHUSDGORUHNXSHUDFHY]GXFKXSRGODKRYpY\WiSČQtGĜHYČQiRNQDVWURMVNO\.RXSHOQ\SRGODK\GYHĜHYêEČUGOH NOLHQWD&HQDYþHWQČGRNRQþHQt.UiVQiSĜtURGDGRVWXSQRVW3UDKDPLQXW 0RGHUQIDPLO\KRXVHEHGURRPVEDOFRQLHVEDWKURRPVRQWKHJURXQGIORRUDVSDFLRXVOLYLQJDUHDZLWKNLWFKHQ ZRUNURRPRUDJXHVWURRPDODXQGU\URRPZLWKWHFKURRP8SVWDLUVEHGURRPVDQGFORDNURRPV/RZHQHUJ\IDFDGH VLEHULDQODUFKDQG&HWULVKHDWSXPSDLUUHFRYHU\XQGHUIORRUKHDWLQJZRRGHQZLQGRZVZLWKWULSOHJOD]LQJ%DWKURRPV IORRUVGRRUVVHOHFWLRQE\WKHFOLHQW3ULFHLQFOXGHILQDOL]DWLRQ%HDXWLIXOQDWXUHWKHDYDLODELOLW\RI3UDJXHPLQXWHV

3"..45" TSP]JOGP!EVNCFSPVOD[] 106

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

EVNCFSPVOD[


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

5RGLQQ¿GęPNN7*P23UDKDȡ3LWNRYLFH 1RYRVWDYEDSURVWRUQ«KRURGLQQ«KRGRPXVWHUDVRXDVDPRVWDWQRXJDU£Ĥ¯VGLVSR]LF¯NNDXĤLWQRXSORFKRXP2YDWUDNWLYQ¯ORNDOLWÙ3UD]Hb3LWNRYLFH'YRMSRGODĤQ¯VROLW«UQ¯GęP]URNXVWRM¯QDSDUFHOHRYHOLNRVWLP2

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć-DURVODY.DUHď.RQWDNW(PDLOMDURVODYNDUHV#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] 108

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

$SDUWP£QY UH]RUWXQD.DSYHUGVN¿FKRVWURYHFK &KFHWHYODVWQLWKRWHORY¿DSDUWP£QVWXGLRÍLYLOXQD.DSYHUGVN¿FKRVWURYHFKQHMEOLĤď¯FKȨWURSLFN¿FKȤȨRVWURYHFKNÌ5VSć¯P¿PLOHW\]3UDK\" 1DE¯]¯PHEH]SHÍQ¿DRVYÙGÍHQ¿LQYHVWLÍQ¯PRGHOVJDUDQWRYDQ¿PPLQLP£OQ¯PSć¯MPHP]SURQ£MPXD]DUXÍHQRXQ£YUDWQRVW¯SRGREX Y¿VWDYE\0RĤQRVWLQVSHNÍQ¯FHVW\

&HQDSOQ«KRYODVWQLFWY¯RGȵ]DSRNRMDĤSRȵ]DYLOX 5HDOLWQ¯PDNO«ć0RQLND:KHOHU.RQWDNW(PDLOPRQLNDZKHOHU#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 109


110

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 111


Prodej

LuxusnĂ­ byt 5+kk s vlastnĂ­ zahradou v Praze 6, BubenÄ?i

KrĂĄsnĂ˝ byt 5+kk, se zahradou se nachĂĄzĂ­ v luxusnĂ­ rezidenci v  rezidenÄ?nĂ­ Ä?tvrti BubeneÄ?. Byt sestĂĄvĂĄ ze Ä?tyĹ&#x2122; loĹžnic, dvou koupelen a  obĂ˝vacĂ­ho pokoje s kuchynĂ­ a jĂ­delnĂ­m koutem. K dispozici je takĂŠ ĹĄatna, prĂĄdelna a toaleta pro hosty. Byt je luxusnÄ&#x203A; zaĹ&#x2122;Ă­zen italskĂ˝m a  nÄ&#x203A;meckĂ˝m nĂĄbytkem, tapetami Cavalli, parketami z tvrdĂŠho dĹ&#x2122;eva, kamennĂ˝m krbem, kuchyĹ&#x2C6;skou linkou znaÄ?ky SieMatic, spotĹ&#x2122;ebiÄ?e Miele. Dostupnost do historickĂŠho centra Prahy 10 min.

Sale

Luxury 4-bedroom apartment with garden in Prague 6 - BubeneÄ?

Stunning apar tment 5+kk, 240 m2 with beautiful garden is situated in a luxur y residence in the residential area of BubeneÄ?. Apar tment consists of four bedroom, two bathrooms and living room with kitchen and dining corner. There are also walk-in wardrobe, laundr y and toilet for guests. There is high quality interior: German and Italian furniture, wallpapers Cavalli, hard wood floors, stone fireplace, kitchen SieMatic and electrical appliances Miele. Within 10 minutes you can be in historical center of Prague.

ƨÇ&#x2030;Ç&#x2021;ƽƚƿƚ

ĆŠÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;ĆšÇ&#x192;Ç&#x192;Ç&#x160;Ç&#x160;ƚƽÇ&#x2021;Ç&#x2026; ĆťƨÇ&#x2030;ƚƟƞ²Ć&#x161;Ç&#x152;ƺƞÇ&#x2020;ĆžÇ?

ĆŁÇ&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç ĆťĆšÇ&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x2DC;Ç&#x2039;Ç Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç&#x160; Ç&#x160;ƚƽÇ&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ćť Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2030;ĆžÇ&#x20AC;Ç Ć˝ĆžÇ&#x2020;Ç?Ç Ç Ćť ĆťÇ Ç&#x201E;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x201E;Ćž Ć&#x161;Ç&#x152;ƺƞÇ&#x2020;ĆžÇ? ƣƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç Ç&#x2039; Ç Ç&#x20AC; Ç&#x160;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020; ƽƝÇ&#x152;Ç&#x17D; ƝƚÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039; Ç ĆźÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆžĆ˝Ç Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ćš Ç&#x160; Ç&#x192;Ç&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x201A; Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201A; ĆŤĆšÇ&#x192;ƿƞ Ç Ç&#x2026;ƞƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; ƟƚÇ&#x2030;ƽƞÇ&#x2030;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ĆšÇ?ĆžÇ?Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç ĆźÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;ƞƝÇ&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2039;Ç&#x152;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2039; ƣƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç&#x2021;ĆşÇ&#x160;Ç&#x2039;ƚƝÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ćš Ćť Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x2021;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ Ç Ç&#x160; ĆťÇ&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç Ç&#x2026;Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;ƽƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2026;Ç Ç Ç&#x2039;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2DC;Ç&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC;Ç Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2026;ĆžÇ?Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x2026;ƞƺƞÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x192;Ç&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x2020;Ç&#x2DC;Ç?Ç Ç&#x2030;Ç&#x2026;Ç&#x201D; 6LH0DWLF Ç&#x160; Ç&#x2039;ĆžÇ&#x17D;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A; 0LHOH Ç&#x192;ĆšÇ&#x2026;Ç Ç&#x2020; Ç Ç&#x20AC; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç&#x192;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2020;Ç&#x2DC; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x17D; ² Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2021;Ç &DYDOOL Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;ĆšÇ&#x17D; ² ƽƞÇ&#x2030;ƞƝÇ&#x2DC;Ç&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;ĆžÇ&#x2039; Ć?Ç&#x2021; Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç?ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ćš ƨÇ&#x2030;ĆšĆźÇ Ć&#x203A;Ç&#x201D; Ç&#x160;Ç&#x2026;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2039;Ćž Ć˝Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2030;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x20AC;Ćš Ç&#x2026;Ç Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;

Cena: na vyŞådĂĄnĂ­ u realitnĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122;e / Price: on request / ĆŻĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x152; VESSAN Reality s.r.o., VodiÄ?kova 41, Praha 1, 110 00, tel.: +420 777 871 333, e-mail: info@vessan.cz, www.vessan.cz.


Prodej

Penzion, Mariánské Lázně, 65 000 000 Kč

Sale

Guesthouse, Mariánské Lázně, 65 000 000 CZK

Nadstandardně vybavený penzion je nákladně a velkoryse řeše-

Luxury furnished guesthouse is generous building engaging

ná budova zapadající svou architekturou do prostředí Marián-

with its architecture into the environment of Marianske Lazne.

ských lázní. Budova disponuje celkem 6 luxusními apartmány

The building has a total of 6 luxury apartments decorated

zařízenými v rozdílném stylu s prostornou koupelnou a sociál-

in a different style, with a spacious bathrooms and toilets.

ním zařízením. 2 apartmány mají dva velké pokoje s koupelnou

2 apartments have two large bedrooms with bathroom and

a toaletou. V přízemí domu uvítací hala, kuchyň a velký obývací

toilet. The ground floor has a lobby, kitchen and large living

pokoj s krbem ze speciálního zeleného mramoru dovezeného

room with fireplace made from green marble imported from

z Peru. Dominantou celého interiéru tvoří schodiště z přízemí do

Peru. The dominant feature of the interior is a staircase from the

posledního patra vyrobené z masivního jasanu s překrásnými

ground floor to the top made from massive ash with beautiful

skleněnými vitrážemi na oknech v mezipatrech. Úžasná poloha

stained glass on the mezzanine floor. Amazing location allows

umožňuje v docházkové vzdálenosti dojít do samého centra

in few minutes’ walk to get to the Spa colonnade.

Mariánských Lázní a několik málo minut pěší chůzí až na hlavní lázeňskou kolonádu. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 114

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Nový multifunkční komplex, Praha 6, 31 900 000 Kč

Sale

Novostavba s možností kombinace bydlení a podnikání v klidném prostředí starých Střešovic - Praha 6. Objekt se skládá ze dvou budov oddělených zahradou. První budova s vchodem a vjezdem z ulice je dvoupatrová. V přízemí se nachází jedna místnost, technické zázemí a garáž pro dvě auta, v prvním patře rozsáhlý prostor, který lze v polovině přepažit, a dvě WC. Ve druhém patře komfortní byt 3+kk s ložnicemi do zahrady, prostornou koupelnou a toaletou. V podzemí je trezorová místnost cca 20m2. Druhá budova stojí ve zvedajícím se terénu a její střecha je tvořena velkou terasou, na niž navazuje ještě jedna a posléze travnatá zahrada, vše s výhledem na Prahu. V prvním patře budovy se nachází garsoniera s příslušenstvím a v přízemí společenská místnost s kuchyňským koutem, z níž je přístup do pískovcových jeskynních prostor zařízených jako vinotéka a vinárna. Jeskynní místnosti jsou plně vybavené osvětlením, chlazením, vyhřívanými lavicemi a vzduchotechnikou. Vytápění ústřední plynové. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Multifunctional building complex, Prague 6, 31 900 000 CZK

New building complex suitable for both housing and business is located in the calm environment of Střešovice - Prague 6. The property consists of two buildings connected by a garden. The first building, with a separate entrance from the street, has three floors and an underground space. It includes, among others, a garage for two cars on the ground floor, a large open space on the first floor that can be divided into smaller ones, and a comfortable 3- bedroom apartment on the second floor with bedrooms facing to the garden. The second building is built into an incline and its roof is made up of a large terrace, which is followed by a second one and a little garden all overlooking the city. On the first floor there is a studio suite and downstairs a lounge with access to sandstone caves furnished as a wine shop and bar. The cave rooms are fully equipped with lighting, cooling, air conditioning and heated benches.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 115


Prodej

Designový nízkoenergetický dům, 4+1, Karlík, 13 800 000 Kč

Sale

Design a low-energy house, 4+1, Karlík, 13 800 000 CZK

Prodej moderního, designového domu navrženého a zrealizo-

Sales of modern design house designed and realized on,

vaného, podle návrhu prestižního architektonického studia, si-

designed by the prestigious architectural studio, situated in the

tuovaného v atraktivní lokalitě Prahy západ, v Karlíku. Velkoryse

attractive location of Prague west, in Charlie. The generously

koncipovaná vila se vzrostlou zahradou, vytváří díky své orienta-

conceived villa with mature garden designed by architect

ci na JZ, společně s domem dokonalý celek. Dům je koncipován

creates thanks to its orientation to the southwest, along with

tak, aby vyžadoval co nejnižší náklady na vytápění. Okna jsou ze

the house perfect whole. The house is designed to require a

3 vrstev skla, designové zateplení fasády. Atypická vila s výbor-

minimum heating costs. The windows are made of three layers

nou dostupností do centra metropole Prahy, splňující vysoké

of glass facade design. Atypical villa with excellent access to

nároky na luxusní bydlení mimo Prahu, se snadnou dosažitel-

the city center of Prague, meets high standards of luxury living

ností centra metropole. Veškerá občanská vybavenost v místě.

outside of Prague, easily accessible from the center of the

Energetická náročnost B. Samostatně stojící garáž. Podlahové

metropolis. All civic amenities in place.

vytápění, centrální vysavač, na pozemku automatická závlaha, vlastní studna, automatická sekačka, zahradní domek. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 116

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Velkorysý a slunný byt 4kk s velkými terasami, 133 m2, Praha 5 – Jinonice, 11 490 000 Kč

Sale

Sunny apartment 4kk, 133 m2, Praha 5 – Jinonice, 11 490 000 CZK

Nabízíme k prodeji velice příjemný a prostorný byt 4kk se třemi

We offer a very comfortable and spacious apartment with three

terasami. Byt zabírá celé horní podlaží bytového domu. Obývací

terraces 4kk. The apartment occupies the entire top floor of an

pokoj s kuchyňským koutem a jeden pokoj je situován na jižní

apartment building. Living room with kitchenette and one room

stranu, dvě ložnice jsou na sever. Z každého pokoje je vstup na

is located on the south side, two bedrooms are to the north.

terasu, u kuchyňského koutu je terasa využívána jako letní pose-

From every room opens onto a terrace with kitchen terrace is

zení u jídelního stolu. Okna jsou dřevěná, na jižní stranu jsou vy-

used as a summer sitting at the dinner table. Wooden windows

bavena venkovními kovovými žaluziemi. Podlahová krytina jsou

are on the south side are equipped with exterior metal blinds.

parkety. V bytě jsou dvě koupelny, jedna se sprchovým koutem,

Floor coverings are parquet. There are two bathrooms, one with

v jedné koupelně je vana. Obě koupelny jsou včetně WC. V bytě

shower, one bathroom has a bath. Both bathrooms include WC.

je šatna, k bytu navíc patří i sklep a garážové stání.

There is a cloakroom, in addition to the apartment belongs to the cellar and garage.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 117


Prodej

Luxusní designová vila, 486 m2, 28 500 000 Kč

Sale

Luxury villa, 486 m2, 28 500 000 CZK

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila

New, precis and generously built luxury villa with a unique

s neopakovatelnou atmosférou luxusu a designu.

atmosphere of luxury and design. High standards Villa 5 + 1

Vila 5+1 s terasami, (užitná plocha 486 m2) na pozemku

with terraces (floor area 486 square meters) on the land of

1240 m v nadstandartním designovém provedení a v plném

size 1240 m2 and fully equipped. It consists of 4 bedrooms,

vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty,

3 bathrooms, separate guest toilet, SPA zone - a beautiful

SPA zóna - krásný vnitřní bazén z mozaikového obkladu, sauna.

indoor swimming pool with mosaic tiling, sauna. Exceptional

Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové

house amenities include a heated marble floors, windows

podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň

using aluminium elements, luxury wood kitchen with

z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení

appliances, high quality furniture, a fireplace, a system smart

na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, telefon,

house controlled via a PC, phone, heat pump ZUBADAN,

tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlažování zahrady,

automatic watering and garage for two cars SUV type.

2

garáž pro dvě SUV auta.

For For complete complete portfolio portfolio or or real real estates estates visit visit www.faraon.cz www.faraon.cz 118

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON FARAON reality, reality, s.r.o., s.r.o., Polská Polská 26,26, 120 00 120 00 Praha Praha 2, 2, tel. tel. +420 +420 224 829 322, 224 829 322, info@faraon.cz info@faraon.cz


([NOX]LYQt VDGD ãHVWL VWĜtEUQêFK PLQFt SUHFL]QČ UDåHQêFK DPHULFNRX PLQFRYQRX 6FRWWVGDOH Y URFH Y U\]RVWL QHMþLVWãtKR VWĜtEUD Y XQLNiWQtP SURYHGHQt DQWLTXH R Yi]H [ 2] MH YČQRYDQi VODYQêP ELEOLFNêP XGiORVWHP ,QVSLUDFt PRWLYĤPQDWČFKWRPLQFtFKE\O\GĜHYRU\W\RGIUDQFRX]VNpKRXPČOFH*XVWDYH'RUp 0LQFH MVRX GRGiYDQp Y OX[XVQtP GiUNRYpP DOEX Yi]DQpP NĤåt Y OLPLWRYDQpP QiNODGXSRX]HNXVĤSURFHOêVYČW

3UHVWLJLRXV VHW RI VL[ VLOYHU FRLQV PLQWHG E\ WKH 6FRWWVGDOH 0LQW LQ (DFK FRLQ FRQWDLQVR]RIILQH6LOYHU$OOGHVLJQVDUHLQVSLUHGE\*XVWDYH'RUp VLOOXVWUDWLRQV (DFKVHWFRPHVLQDOHDWKHUERXQGFROOHFWRU VDOEXPZLWKDORZPLQWDJHVHWWRRQO\ ZRUOGZLGH


-(',1(Î1‹/8;8616'/21$2.5$-,35$+< 3ěHS\FKRY¿GıPRFHONRY«SORģHP2VHQDFK£]¯YSě¯P«EO¯]NRVWLOHVD.ROHPGRPXVHUR]SURVW¯U£UR]OHKO£]DKUDGDVSDUNRYRX¼SUDYRXVOHWQ¯NXFK\Q¯ YÏHWQÝNU\W«KRYHQNRYQ¯KRSRVH]HQ¯GÝWVN¿PKěLģWÝPDYHQNRYQ¯Y¯ěLYNRX3OQÝNRPIRUWQ¯GıPSURYģHFKQ\ÏOHQ\URGLQ\QDE¯]¯Ï£VWXUÏHQRXNRQ¯ÏNıP VSRUWXDDNWLYQ¯PXRGSRÏLQNXED]«QVROQ£MHVN\QÝVDXQDP¯VWQRVWVHVRO£ULLGRP£F¯NLQRSRVLORYQDDPDV£ŀQ¯P¯VWQRVW9VUGFLGRPXMHXP¯VWÝQD]LPQ¯ ]DKUDGDVH[SR]LF¯GRRE¿YDF¯KRSURVWRUX'ıPMHY\EDYHQQ£E\WNHPQD]DN£]NXGRSOQÝQ¿ěDGRXPUDPRURY¿FKSUYNı.GLVSR]LFLMVRXJDU£ŀHFHONRYÝ SURDXWRPRELOı 7KHOX[XULRXVKRXVHZLWKDWRWDODUHDRIP2LVVLWXDWHGLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\RIWKHIRUHVW7KHKRXVHLVVXUURXQGHGE\DYDVWODQGVFDSHGJDUGHQ ZLWKDVXPPHUNLWFKHQZLWKFRYHUHGRXWGRRUVHDWLQJDSOD\JURXQGDQGDQRXWGRRUMDFX]]L7KHIXOO\FRPIRUWDEOHKRXVHIRUDOOIDPLO\PHPEHUVRIIHUVDSDUW IRUKREELHVVSRUWDQGDFWLYHUHFUHDWLRQVDOWFDYHVDXQDVZLPPLQJSRROVRODULXPURRPKRPHFLQHPDJ\PDQGPDVVDJHURRP7KHKHDUWRIWKHKRXVH LVIRUPHGE\DZLQWHUJDUGHQZLWKH[SRVXUHWRWKHOLYLQJDUHD7KHKRXVHLVHTXLSSHGZLWKFXVWRPPDGHIXUQLWXUHFRPSOHPHQWHGE\DQXPEHURIPDUEOH HOHPHQWV7KHUHDUHJDUDJHVIRUDWRWDORIFDUV

Cena: na doptání v RK +DQD6DG¯ONRY£KDQDVDGLONRYD#SURIHVVLRQDOVF] 3URIHVVLRQDOV9&HOQLFL3UDKD ZZZSURIHVVLRQDOVF] 120

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Moderní a prostorný byt Prodej · Praha 6 · 3+kk · 111 m2ā.þ 1DGVWDQGDUGQČ SURYHGHQê D ]DĜt]HQê E\W QDFKi]HMtFt Y PRGHUQtP E\WRYpP GRPČ VSOĖXMH YHãNHUp SRåDGDYN\ QD NRPIRUWQt E\GOHQt %\WRYi MHGQRWND MH YKRGQČ UR]GČOHQD GR GYRX SDWHU D NURPČ VNOHSD D SDUNRYDFtKR PtVWD Pi EXGRXFt UH]LGHQW N GLVSR]LFL KH]NRX WHUDVX R YHOLNRVWL P2 V YêKOHGHP QD 3UDKX D RNROt 9êERUQi GRSUDYQt GRVWXSQRVW GR FHQWUD D YHOPL Y\KOHGiYDQi ORNDOLWD SRGWUKXMH YêKRG\ WRKRWRQH]DSRPHQXWHOQpKRE\WX

Modern and spacious apartment Sale · Prague 6 · 3+kk · 111 m2 · 9 900 000 CZK 7KLVKLJKVWDQGDUGIXUQLVKHGDSDUWPHQWVLWXDWHGLQDPRGHUQDSDUWPHQW EXLOGLQJ VDWLV¿HV DOO WKH GHPDQGV IRU FRPIRUWDEOH OLYLQJ 7KH XQLW LV FRQYHQLHQWO\GLYLGHGLQWRWZRÀRRUVDQGWKHIXWXUHUHVLGHQWFDQIXUWKHU XVHWKHEDVHPHQWSDUNLQJVSDFHDQGD¿QHWHUUDFHRIP2ZLWKVWULNLQJ YLHZRI3UDJXHDQGLWVVXUURXQGLQJV([FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVELOLW\WR WKHFHQWHUDQGDYHU\SRSXODUORFDWLRQKLJKOLJKWVWKHDGYDQWDJHVRIWKLV XQIRUJHWWDEOHDSDUWPHQW

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


Elegantní byt po rekonstrukci Prodej · Praha 6 · 2+kk · 60 m2ā.þ 7HQWRQiGKHUQêE\WSURãHONRPSOHWQtUHNRQVWUXNFtSĜLNWHUpE\O\Y\XåLW\ NYDOLWQt PDWHULiO\ D YHONê GĤUD] E\O NODGHQ QD ]DFKRYiQt SĤYRGQtFK SUYNĤ%\WVHQDFKi]tY13KLVWRULFNpKRGRPXSRVWDYHQpPQDSRþiWNX VWROHWtDQDEt]tH[FHOHQWQtGRSUDYQtGRVWXSQRVW2EþDQVNiY\EDYHQRVW YRNROtE\WXMHYKRGQiMDNSURURGLQ\VGČWPLWDNSURUH]LGHQW\XåtYDMtFt VL SURFKi]N\ Y QHGDOHNp 6WURPRYFH 9HONRX YêKRGRX QHPRYLWRVWL MH PRåQRVW Y\EXGRYDW SĜtVWXS ] REêYDFtKR SRNRMH QD SĜHG]DKUiGNX YNOLGQpPYQLWUREORNXNWHUiGtN\MLåQtRULHQWDFLSRVN\WXMHGRVWDWHNVYČWOD

Elegant reconstructed apartment Sale · Prague 6 · 2+kk · 60 m2 · 6 750 000 CZK 7KLV JRUJHRXV DSDUWPHQW KDV EHHQ FRPSOHWHO\ UHQRYDWHG LQ ZKLFK TXDOLW\PDWHULDOVDQGJUHDWHPSKDVLVRQSUHVHUYLQJWKHRULJLQDOIHDWXUHV ZHUHXVHG7KHDSDUWPHQWLVORFDWHGRQWKHJURXQGÀRRURIDKLVWRULFDO EXLOGLQJ EXLOW LQ WKH HDUO\ WK FHQWXU\ DQG RIIHUV H[FHOOHQW WUDQVSRUW DFFHVVELOLWLW\&LYLFDPHQLWLHVRIWKHDSDUWPHQWDUHVXLWDEOHIRUUHVLGHQWV DQGIDPLOLHVZLWKFKLOGUHQHQMR\LQJDZDONLQQHDUE\6WURPRYNDSDUN 7KHELJDGYDQWDJHRIWKHSURSHUW\LVWKHDELOLW\WREXLOGDFFHVVWKHIURQW JDUGHQIURPWKHOLYLQJURRPWKURXJKDTXLHWFRXUW\DUGZKLFKGXHWRLWV VRXWKHUQH[SRVXUHSURYLGHVSOHQW\RIOLJKW

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


7[EVvO×SPEJOO×EŅN Prodej · Praha 6 · 5+kk · 207 m2ā.þ 7HQWRVYČWOêDSURVWRUQêURGLQQêGĤPYNOLGQpORNDOLWČSURãHOYURFH NRPSOHWQtSĜHVWDYERXDQ\QtMHYHVWDYX6KHOO &RUHQHEROLNRQHþQRX SRGREXLQWHULpUXVLEXGRXFtPDMLWHOQHFKiGRGČODWSRGOHVYêFKSĜHGVWDY 'ĤP MH GtN\ SRXåLWt NYDOLWQtFK PDWHULiOĤ D GĤP\VOQêFK ~SUDY ]DĜD]HQ GR ~VSRUQp HQHUJHWLFNp WĜtG\ % D QDFKi]HMt VH Y QČP WĜL ORåQLFH GYČ VDPRVWDWQpNRXSHOQ\YHONRU\VêDYHOPLVOXQQêREêYDFtSRNRMDHOHJDQWQt SUDFRYQD . GRPX QiOHåt VNOHS SURVWRUQi ]DKUDGD JDUiå D VDPRVWDWQp SDUNRYDFtPtVWR

Airy modern house Sale · Prague 6 · 5+kk · 207 m2 · 13 400 000 CZK 7KLVEULJKWDQGVSDFLRXVIDPLO\KRXVHLQDTXLHWDUHDXQGHUZHQWFRPSOHWH UHFRQVWUXFWLRQLQDQGLVQRZLQDVWDWHRI6KHOO &RUHVRWKH¿QDO IRUPRIWKHLQWHULRUZLOOEH¿QLVKHGDFFRUGLQJIXWXUHRZQHUVZLVKHV7KH KRXVHLVLQFOXGHGXQGHUHQHUJ\FODVV%WKDQNVWRXVHRITXDOLW\PDWHULDOVDQG LQJHQLRXVHQHUJ\VDYLQJDGDSWDWLRQV7KHUHDUHWKUHHEHGURRPVWZRVHSDUDWH EDWKURRPVVSDFLRXVDQGYHU\VXQQ\OLYLQJURRPDQGDQHOHJDQWZRUNURRP $FHOODUODUJHJDUGHQJDUDJHDQGVHSDUDWHSDUNLQJVSDFHEHORQJWRWKHKRXVH DVZHOO

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 125


Krásný byt v luxusním komplexu Pronájem · Praha 6 · 2+kk · 88 m2ā.þPČVtF 9 SUHVWLåQt ORNDOLWČ Y VRXVHGVWYt DPEDViG V YêERUQRX GRSUDYQt GRVWXSQRVWtMHNRNDPåLWpPXSURQiMPXNUiVQêE\WVHYãHPLSUYN\NWHUp VSOQt SĜiQt YãHFK QiURþQêFK UH]LGHQWĤ 0DKDJRQRYi RNQD SRGODK\ ] WURSLFNpKR GĜHYD VRXNURPp ]DKUDG\ VNOHS SDUNRYiQt SUR KRVW\ DEH]SHþQRVWQtVOXåEDSĜtPRYDUHiOX]DMLVWtQDGVWDQGDUGQtNRPIRUWSUR NDåGpKRRE\YDWHOHOX[XVQtKRNRPSOH[X

Beautiful apartment in luxury complex Rent · Prague 6 · 2+kk · 88 m2ā&=.PRQWK ,Q D SULPH ORFDWLRQ LQ D QHLJKERUKRRG WHHPLQJ ZLWK HPEDVVLHV ZLWK H[FHOOHQW WUDQVSRUW DFFHVVELOLW\ WKHUH LV D ¿QH DSDUWPHQW ZLWK DOO WKH HOHPHQWV WKDW ZLOO VDWLVI\ WKH GHPDQGV RI UHVLGHQWV IRU LPPHGLDWH UHQW 0DKRJDQ\ ZLQGRZV ÀRRUV PDGH RI WURSLFDO ZRRG D SULYDWH JDUGHQ FHOODUSDUNLQJIRUJXHVWVDQGDQHDUE\VHFXULW\VHUYLFHZLOOHQVXUHH[WUD FRPIRUWIRUHDFKLQGLYLGXDOLQWKLVOX[XU\FRPSOH[

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


&YLMV[JWOÇCZUTFEWõNBCBMLPOZ Pronájem · Praha 3 · 4+kk · 175 m2ā.þPČVtF 9 13 QiGKHUQpKR KLVWRULFNpKR GRPX VH QDFKi]t OX[XVQČ QDYUåHQê DY\EDYHQêE\WVGLVSR]LFtNNVHGYČPDEDONRQ\GYČPDNRXSHOQDPLV MDNX]]LDVRGGČOHQêP]i]HPtPSURKRVW\0DMHVWiWQtE\WQDEt]tGRVWDWHN ~ORåQêFK SURVWRU GYČ JDUiåRYi VWiQt D VNOHS (OHJDQFL V PRGHUQtPL D KLJKWHFK SUYN\ RFHQt PLORYQtFL QHRWĜHOpKR VW\OX NWHĜt FKWČMt PtW FHQWUXP3UDK\QDGRVDKUXN\1HPRYLWRVWMHLKQHGNSURQiMPX

Exclusive apartment with two balconies Rent · Prague 3 · 4+kk · 175 m2ā&=.PRQWK 2QWKHWKÀRRURIEHDXWLIXOKLVWRULFKRXVHWKHUHLVDOX[XULRXVO\GHVLJQHG DQG IXUQLVKHG DSDUWPHQW ZLWK IRXU EHGURRPV WZR EDOFRQLHV WZR EDWKURRPVZLWK-DFX]]LDQGDVHSDUDWHIDFLOLW\IRUJXHVWV7KHPDMHVWLF DSDUWPHQWRIIHUVDPSOHVWRUDJHVSDFHWZRJDUDJHVSDFHVDQGDFHOODU ,WVHOHJDQFHZLWKPRGHUQDQGKLJKWHFKIHDWXUHVZLOOEHDSSUHFLDWHGE\ ORYHUVRIH[WUDRUGLQDU\VW\OHZKRZDQWWROLYHQHDUWKHFHQWHURI3UDJXH 7KHSURSHUW\LVUHDG\IRUUHQW

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


PRONÁJEM | RENT

G

Havlovického, Praha 4 Prostorná vila s udržovanou zahradou o rozloze 1500 m2 s venkovním krbem a bazénem s protiproudem. Polosuterén: obytná místnost, koupelna, sauna, prádelna, komora, sauna + fitness. Přízemí: obývací pokoj, vstupní hala, kuchyně, jídelna, pracovna, koupelna a garáž pro dva vozy. Mezipodlaží: obývací pokoj-herna. První patro: hlavní ložnice se samostatnou koupelnou a balkonem, další 2 ložnice a koupelna. Podkroví: 3 ložnice, balkon a koupelna. Příjemné a klidné bydlení v části Prahy 4 - Hodkovičky, v blízkosti Mezinárodní školy v Libuši.

#301975 Měsíční nájem | Monthly rent: 110 000 CZK A spacious villa with a maintained garden of 1,500 sqm, outdoor fireplace and swimming pool with counter current. Lower ground floor: living room, bathroom, laundry room, storage room, sauna + fitness. Ground floor: living room, entrance hall, kitchen, dining room, study, bathroom and garage for two cars. Mezzanine: living room-games room. First floor: master bedroom with separate bathroom and balcony, 2 additional bedrooms and a bathroom. Attic: 3 bedrooms, a bathroom and balcony. Comfortable and quiet living in Prague 4 - Hodkovicky, near the International School in Libus.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

#410859 Měsíční nájem | Monthly rent: 135 150 CZK

V Uličkách, Praha 6 Nově postavená moderní vila umístěná v klidné rezidenční lokalitě na Praze 6 - Nebušice. Vila nabízí 5 ložnic a 4 koupelny. Přízemí: obývací pokoj s krbem a terasou, plně vybavená kuchyně, ložnice pro hosty, koupelna a vstupní hala. 1. patro: hlavní ložnice s šatnou, balkonem a koupelnou, další tři ložnice, dvě koupelny, prádelna, hala. Suterén: ateliér (příp. fitness nebo ložnice pro hosty), toaleta, skladové prostory, kotelna, garáž. K vile náleží zahrada (249 m2). Příjemné bydlení, pár minut autem k mezinárodní škole ISP s dobrou dostupností na metro A a na letiště.

The newly built villa is located in a quiet residential area in Prague 6 Nebusice. The villa offers 5 bedrooms and 4 bathrooms. Ground floor: living room with fireplace and terrace, fully equipped kitchen, guest room, bathroom, entrance hall. 1st floor: master bedroom with walk-in wardrobe, balcony and bathroom, 3 bedrooms, 2 bathrooms, laundry room, hall. Basement: studio (fitness or guest room), toilet, storage area, boiler room, garage. Comfortable living, just a few minutes from the international school ISP by car, with good access to the metro station and airport.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Pronájem bytu | Apartments for rent | Residence Laubova Praha 3, Laubova 5, Vinohrady Byt 5+kk, 188m2, terasa 15m2 | cena: 75000,- KÏ/mÝsíc Byt 4+kk, 200m2, terasa 27m2 | cena: 110000,- KÏ/mÝsíc Residence Laubova se nachází v klidné Ïásti Vinohrad na Praze 3 v blízkosti metra A Jiěího z PodÝbrad a parku Riegrovy Sady. Dım prošel kompletní rekonstrukcí vÏetnÝ nového výtahu. Možnost parkování v domÝ za pěíplatek. Interiér bytı od architektonického studia Design by Donlic. Laubova residence is located in a quiet part of Prague 3, Vinohrady nearby subway line A Jiěího z PodÝbrad and Riegrovy Sady park. The house is completely reconstructed including the new lift. There is a possibility of parking in the house for an extra fee. Apartment´s interior is by architectonic studio Design by Donlic.

725 715 715

www.psn.cz


Pronájem | Nebovidská | Malá Strana | Praha 1 | 146 m2 | 45 000 Kè / mìsíc 1$'67$1'$5'1Ì3Đ'1Ì%<7NNWHUDVDSUģFKR]tSUDFRYQDNRXSHOQ\åDWQ\NUEYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\ODPLQRY\WiSęQi GODçEDYNRXSHOQiFKSUDĀNDVHVXåLĀNRXP\ĀND1RYìNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQì]DĨt]HQìE\WVYìKOHGHPQD3UDçVNìKUDGYHSDWĨH KLVWRULFNpEXGRY\VH]DFKRYDQìPLSģYRGQtPLSUYN\EH]YìWDKX3ģYDEQiORNDOLWDYEOt]NRVWLQęNROLNDDPEDViGQHGDOHNRQiEĨHçt9OWDY\ D.DPS\SiU]DVWiYHNNHVWDQLFLPHWUD0DORVWUDQVNi WUDVD$ HIGH STANDARD ATTIC APARTMENT, terrace, two bedrooms, study, two bathrooms, two walk-in closets, fireplace, built-in storage, laminated IORRUVKHDWHGWLOHVLQWKHEDWKURRPVZDVKHUGU\HUGLVKZDVKHU1HZIXOO\UHIXUELVKHGIXUQLVKHGIODWZLWKYLHZVRIWKH3UDJXH&DVWOHRQWKH WKLUGWRSIORRURIDQKLVWRULFEXLOGLQJZLWKSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHVDQGQROLIW3LFWXUHVTXHQHLJKERUKRRGQHDUVHYHUDOHPEDVVLHVWKH9OWDYD ULYHUDQG.DPSD3DUNDIHZWUDPVWRSVWR0DORVWUDQVNiPHWUR

132

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | รฆHOH]Qi | Starรฉ Mรฌsto | Praha 1 | 136 m2 | 61 000 Kรจ / mรฌsรญc 9รซ-,0(รฟ1รซ0(=21(7NNQHRSDNRYDWHOQรฌYรฌKOHGQDKLVWRULFNp6WDUp0ฤ™VWRD3UDรงVNรฌKUDGEDONRQNRXSHOQ\รฅDWQDNOLPDWL]DFHGXERYp SRGODK\Y\WiSฤ™QiGODรงEDYNRXSHOQiFKEH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHNUERYiNDPQDSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDYLGHRWHOHIRQ.YDOLWQtSRGNURYQtPH]RQHWYSDWฤจH NRPSOHWQฤ™]UHQRYRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVH]DFKRYDQรฌPLSฤฃYRGQtPLSUYN\DYรฌWDKHPSiUNURNฤฃRG6WDURPฤ™VWVNpKRQiPฤ™VWtSiUPLQXW FKฤฃ]HRGQiEฤจHรงt9OWDY\DQฤ™NROLNDVWDQLFPHWUD (;&(37,21$/63/,7/(9(/)/$7XQSDUDOOHOHGYLHZVRIWKHKLVWRULF2OG7RZQDQGWKH3UDJXH&DVWOHEDOFRQ\WKUHHEHGURRPVWKUHH EDWKURRPVZDONLQFORVHWDLUFRQGLWLRQLQJRDNIORRUVVHFXULW\GRRUVORZEXUQLQJVWRYHZDVKHUGU\HUYLGHRHQWU\SKRQH+LJKTXDOLW\DWWLF IODWRQWKHILIWKIORRURIDIXOO\UHIXUELVKHGWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVDQGDOLIWVWHSVIURPWKH2OG7RZQ6TXDUHDQGWKH SUHVWLJLRXV3DฤจtรงVNiVWUHHWDIHZPLQXWHZDONWRVHYHUDOPHWURVWDWLRQV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 133


PronĂĄjem | NebuĹĄice | Praha 6 | 310 m2 | 98 000 Kè / mĂŹsĂ­c 0$-(67Ă&#x2030;71Ă&#x152;9,/$ORçQLFHHQVXLWHNRXSHOQ\P2 obĂ˝vacĂ­ pokoj s krbem, kvalitnĂ­ materiĂĄly a zpracovĂĄnĂ­, dubovĂŠ a oøechovĂŠ SRGODK\GYHĨHD]iUXEQÄ&#x2122;ĂĽWXNRYiYĂŹ]GRED~ORçQpSURVWRU\SUDÄ&#x20AC;NDVXĂĽLÄ&#x20AC;NDDODUPYLGHRWHOHIRQSÄ&#x2122;NQÄ&#x2122;XSUDYHQi]DKUDGD*DUiçSURGYD vozy. ProstornĂĄ rodinnĂĄ vila ve stylu historismu v klidnĂŠ pøírodnĂ­ lokalitĂŹ v pĂŹĹĄĂ­m dosahu mezinĂĄrodnĂ­ ĹĄkoly ISP. *5$1'9,//$EHGURRPVHQVXLWHEDWKURRPVP2OLYLQJURRPZLWKDILUHSODFHKLJKTXDOLW\PDWHULDOVDQGILQLVKHVVSHFLDO DWWHQWLRQWRGHWDLORDNDQGZDOQXWIORRUVGRRUVDQGGRRUMDPEVVWXFFRRUQDPHQWVVWRUDJHZDVKHUGU\HUDODUPYLGHRHQWU\SKRQH QLFHO\ODQGVFDSHGJDUGHQ'RXEOHJDUDJH*HQHURXVIUHHVWDQGLQJKRPHLQWKHVW\OHRI+LVWRULFLVPLQDZRQGHUIXOQDWXUDODUHDZLWKLQ ZDONLQJGLVWDQFHRIWKH,QWHUQDWLRQDO6FKRRORI3UDJXH

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

134

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Pronรกjem | Na Hรธebenech II | Podolรญ | Praha 4 | 300 m2 | 90 000 Kรจ / mรฌsรญc =$ฤรŒ=(1รซ./,0$7,=29$1รซ%<7NNEDONRQ\NUiVQรฌYรฌKOHGQD3UDรงVNรฌKUDG9\รฅHKUDGD9OWDYXWฤจLNRXSHOQ\GYฤ™รฅDWQ\EDPEXVRYp SRGODK\YHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™SUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDVSRWฤจHELฤ€H0LHOH79DODUPYLGHRWHOHIRQNDPHURYรฌV\VWpPVNOHSGYฤ™JDUiรงRYiVWiQt 3URVWRUQรฌPRGHUQtE\WYHSDWฤจHE\WRYpKRNRPSOH[XVKRVWUDKRXYVRXVHGVWYtDUHiOXรฟ7YEOt]NRVWLGYRXSDUNฤฃFFDPLQXWFKฤฃ]H RGVWDQLFHPHWUD3UDรงVNpKRSRYVWiQtYU\FKOpPGRVDKXPH]LQiURGQtFKรฅNROY3UD]H )851,6+('$,5&21',7,21(')/$7EHDXWLIXOYLHZVRIWKH3UDJXH&DVWOH9\รฅHKUDG&DVWOHDQGWKH9OWDYD5LYHUWKUHHEDOFRQLHVIRXU EHGURRPVWZRZDONLQFORVHWVWKUHHEDWKURRPVEDPERRIORRUVEXLOWLQZDUGUREHVZDVKHUGU\HU0LHOHDSSOLDQFHV79DODUPFDPHUD V\VWHPFHOODU*DUDJHSDUNLQJ/DUJHIODWRQWKHWKLUGIORRULQDPRGHUQEXLOGLQJZLWKKRXUVHFXULW\QH[WWRWKH&]HFK79JURXQGVQHDU WZRSDUNVDQG3UDรงVNpKRSRYVWiQtPHWURFRQYHQLHQWWRWKH3UDJXHLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 135


3URQiMHP_7UçLåWę_0DOi6WUDQD| Praha 1 | 120 m2 | 40 000 KèPęVtF .203/(71ą129ą=5(.21675829$1ë%<7NRXSHOQ\]DFKRYDQpSģYRGQtSUYN\YLQQìVNOtSHNNDPHQQiGODçEDQRYp SDUNHW\NOHQXWpVWURS\QRYpNYDOLWQtY\EDYHQtYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\DODUP%\WVPDORXSĨHG]DKUiGNRXYSĨt]HPt]UHQRYRYDQpKR GRPX]HVWROHWtYSģYDEQpGOiçGęQpXOLĀFHQD0DOp6WUDQęYEH]SHĀQpREODVWLVĀHWQìPLFL]tPL]DVWXSLWHOVWYtPLYSęåtPGRVDKX 0DORVWUDQVNpKRQiPęVWtD.DUORYDPRVWXQHGDOHNRVWDQLFHPHWUD0DORVWUDQVNi 1(:)8//<5()85%,6+(')/$7WZREHGURRPVWZREDWKURRPVSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVZLQHFHOODUVWRQHWLOHVQHZVROLGZRRG SDUTXHWIORRUVYDXOWHGFHLOLQJVQHZKLJKTXDOLW\HTXLSPHQWEXLOWLQVWRUDJHDODUP)ODWZLWKDVPDOOIURQWJDUGHQRQWKHJURXQGIORRURI DUHQRYDWHGEXLOGLQJIURPWKHWKFHQWXU\LQDFKDUPLQJQHLJKERUKRRGZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIWKH3UDJXH&DVWOHRIIWKHPDLQWRXULVW SDWKQHDUWKH&KDUOHV%ULGJHRQHVWRSIURP0DORVWUDQVNiPHWURVWDWLRQ

136

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Nรกrodnรญ obrany | Bubeneรจ | Praha 6 | 106 m2 | 40 000 Kรจ / mรฌsรญc 129ฤ…=5(.21675829$1รซ=$ฤรŒ=(1รซ%<7NRXSHOQ\SUDFRYQtNRXWYKODYQtORรงQLFLYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™]DFKRYDQpSฤฃYRGQtSUYN\ UHSDVRYDQpSDUNHW\EH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHVNOHS.YDOLWQtE\WYHSDWฤจH]UHQRYRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPYREOtEHQpUH]LGHQฤ€Qt ORNDOLWฤ™PLQXWXFKฤฃ]HRGVWDQLFHPHWUD'HMYLFNiYSฤ™รฅtPGRVDKX3UDรงVNpKRKUDGXDSDUNX6WURPRYND/RNDOLWDVSOQRXREฤ€DQVNRX Y\EDYHQRVWtDU\FKOรฌPVSRMHQtPQDOHWLรฅWฤ™DGRPH]LQiURGQtFKรฅNRO 1(:/<)8//<5()85%,6+(')/$7WZREHGURRPVWZREDWKURRPVEXLOWLQZDUGUREHVSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVUHQRYDWHGVROLGZRRG SDUTXHWIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRUFHOODU)XUQLVKHGIODWRQWKHWKLUGIORRURIDUHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKDOLIWLQWKHSRSXODUHPEDVV\DUHD ZLWKIXOODPHQLWLHVPRPHQWVIURP'HMYLFNiPHWUREXVDQGWUDPOLQNV:LWKLQTXLFNUHDFKRI6WURPRYNDDQG/HWHQVNp6DG\3DUNVDQGWKH 3UDJXH&DVWOHFRQYHQLHQWWRWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 137


Pronájem | Nad Jenerálkou | Vokovice | Praha 6 | 160 m2 | 2 000 EUR / mìsíc MODERNÍ NADSTANDARDNÍ DÙM 4+kk, pøekrásné výhledy do Šáreckého údolí, 2 koupelny, krb, vestavìné skøínì, šatna, døevìné SRGODK\GODçEDSRGODKRYpWRSHQtYHONRSORåQiRNQDHOHNWULFNpSĨHGRNHQQtUROHW\SUDĀNDP\ĀNDYLQRWpND'YRXJDUiç5RGLQQìGģP YNOLGQpVOHSpXOLFLYEH]SURVWĨHGQtEOt]NRVWLFKUiQęQpKRQiURGQtKRSDUNX'LYRNiäiUNDVGRVWDWNHPVSRUWRYQtKRDUHOD[DĀQtKRY\çLWt 5\FKOiGRVWXSQRVWGRFHQWUDQDOHWLåWęDGRPH]LQiURGQtFKåNROSiUPLQXWFKģ]HNPHWUX9HOHVODYtQ MODERN FREE STANDING HOUSE, beautiful views of the Šárka Valley, three bedrooms, two bathrooms, fireplace, built-in wardrobes, ZDONLQFORVHWKDUGZRRGIORRUVWLOHVIORRUKHDWLQJDXWRPDWLFRXWGRRUEOLQGVZDVKHUGLVKZDVKHUZLQHIULGJH'RXEOHJDUDJH+LJKTXDOLW\ KRXVHLQDTXLHWFXOGHVDFULJKWQH[WWRWKHSURWHFWHGQDWLRQDOSDUN'LYRNiäiUNDZLWKVSRUWVDQGUHOD[DWLRQRSSRUWXQLWLHV4XLFNDFFHVV WRWKHFLW\FHQWHUWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROVDVKRUWZDONWR9HOHVODYtQPHWUR

138

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Italskรก | Vinohrady | Praha 2 | 129 m2 | 85 000 Kรจ / mรฌsรญc /8;861,%<7NNEDONRQ\RWHYฤจHQรฌYรฌKOHGQD3UDรงVNรฌKUDGD6WDUp0ฤ™VWRYHONiIUDQFRX]VNiRNQDYtฤจLYiYDQDSRGODK\]PDVLYX GODรงEDYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™WHUPRL]RODฤ€QtRNQDVHรงDOX]LHPLSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDP\ฤ€ND79*DUiรงRYpVWiQt0RGHUQtE\WYSDWฤจHNRPSOH[X 5H]LGHQFH5LHJURY\VDG\VYรฌWDKHPKUHFHSFtEH]SHฤ€QRVWQtPLNDPHUDPLDVSUiYFRYVNRXVOXรงERXSฤจtPRXSDUNXSiUPLQXWRG 9iFODYVNpKRQiPฤ™VWtDVWDQLFHPHWUD0X]HXP +,*+48$/,7<3(17+286()/$7XQREVWUXFWHGYLHZVRI3UDJXHWZREHGURRPVWZREDWKURRPVZKLUOSRROWXEIORRUWRFHLOLQJZLQGRZV KDUGZRRGIORRUVEXLOWLQZDUGUREHVWKHUPDOO\LQVXODWHGGRXEOHJOD]HGPHWDOZLQGRZVZLWKEODFNRXWEOLQGVZDVKHUGU\HUGLVKZDVKHU79 *DUDJHSDUNLQJ0RGHUQILUVWIORRUIODWLQWKHVHFXUHJDWHGSURMHFW5H]LGHQFH5LHJURY\VDG\ZLWKKRXUUHFHSWLRQDQGVHFXULW\ULJKWDFURVV WKHSDUNDIHZPLQWR:HQFHVODV6TXDUHDQG0X]HXPPHWURVWDWLRQ

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 139


Pronájem | bratøí Èapkù | Vinohrady | Praha 2 | 360 m2 | 120 000 Kè / mìsíc /8;861Ì9,12+5$'6.É9,/$ORçQLFNRXSHOQ\VDXQDYìWDKNUEWHUDVDGYDEDONRQ\NOLPDWL]DFHSDUNHW\DGĨHYęQi VFKRGLåWęWHUD]]RY\WiSęQiGODçEDYNRXSHOQiFKDODUPYLGHRWHOHIRQ*DUiçSURDXWD.RPSOHWQęQRYę]UHNRQVWUXRYDQiYLOD SRORYLQDGYRMYLO\ YNOLGQpDWUDNWLYQtUH]LGHQĀQtREODVWLQD9LQRKUDGHFKYEOt]NpPGRVDKXSOQpREĀDQVNpY\EDYHQRVWLVU\FKOìPVSRMHQtP GRFHQWUDSiUPLQXWFKģ]HRGVWDQLFHPHWUDDQiNXSQtKRFHQWUD)ORUD +,*+67$1'$5'6(0,'(7$&+('9,//$ILYHEHGURRPVIRXUEDWKURRPVVDXQDOLIWILUHSODFHWHUUDFHWZREDOFRQLHVDLUFRQGLWLRQLQJ VROLGZRRGSDUTXHWIORRUVDQGVWDLUVWHUD]]RDODUPYLGHRHQWU\SKRQH*DUDJHIRUWKUHHFDUV1HZIXOO\UHIXUELVKHGYLOODZLWKSUHVHUYHG RULJLQDOGHWDLOVLQDSUHVWLJLRXVUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGIXOORIJUHHQHU\ZLWKTXLFNFRQQHFWLRQWRWKHFLW\FHQWHUDQGDPHQLWLHVQHDUWKH )ORUDVKRSSLQJPDOODQGPHWURVWDWLRQOLQH$

140

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Na Hrobci | Novรฉ Mรฌsto | Praha 1 | 550 m2 | 250 000 Kรจ / mรฌsรญc LUXUSNร ZAร˜รZENร PODKROVNร MEZONET 6+kk, 130 m2VWฤจHรฅQtWHUDVD~รงDVQpYรฌKOHG\QD9OWDYX9\รฅHKUDGD3UDรงVNรฌKUDGNRXSHOQ\ SURVWRUQรฌREรฌYDFtSRNRMVNXFK\QtDSUDFRYQRXNQLKRYQDVNUEHPGUXKรฌSULYiWQtREรฌYDFtSRNRMRWHYฤจHQiJDOHULHรฅDWQDYHVWDYฤ™Qp~ORรงQp SURVWRU\SDUNHW\PUDPRURYpDรงXORYpRENODG\3DUNRYiQtNGLVSR]LFLSDWURNRPSOHWQฤ™]UHNRQVWUXRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHP DPQRKD]DFKRYDQรฌPLSฤฃYRGQtPLSUYN\QDQiEฤจHรงt9OWDY\ HIGH QUALITY FURNISHED ATTIC DUPLEX, 130 m2URRIWHUUDFHZRQGHUIXORSHQYLHZVRIWKH9\รฅHKUDG&DVWOHWKH9OWDYDULYHUDQGWKH 3UDJXH&DVWOHILYHEHGURRPVWKUHHEDWKURRPVKXJHOLYLQJURRPZLWKNLWFKHQDQGVWXG\OLEUDU\ZLWKDILUHSODFHODUJHSULYDWHORXQJH VSDFLRXVRSHQJDOOHU\ZDONLQFORVHWEXLOWLQVWRUDJHSDUTXHWIORRUVPDUEOHJUDQLWH3DUNLQJDYDLODEOH)XOO\UHFRQVWUXFWHGIRXUWKIORRU DSDUWPHQWLQDUHIXUELVKHGWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKDOLIWRQWKH9OWDYDULYHUEDQN

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 141


Byt 3+kk, 137 m2, Hlubočepy – Praha 5, Filmařská | 23 000 Kč / měsíčně Částečně zařízený byt s terasou, balkonem a krásným výhledem ve 3. patře novostavby v sousedství filmových ateliérů na Barrandově. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, 2 šatny, koupelna s vanou a sprchou, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, předokenní rolety, pračka, spotřebiče Miele. 2 garážová stání. Partially furnished flat with a terrace, balcony and beautiful views on the third floor in a residential project next to the Barrandov film studios. Living room with kitchen, two bedrooms, two walk-in closets, bathroom with tub and shower, wooden floors, security door, built-in wardrobes, outdoor blinds, washer, Miele appliances. Two garage spaces.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 142

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 52 m2, Libeň – Praha 9, Kurta Konráda | 21 000 Kč / měsíčně Nový zařízený byt s 25 m2 terasou v 7. patře rezidenčního projektu Sedmikráska v sousedství nákupní galerie Harfa, pár bloků od stanice metra Českomoravská a Sazka Arény. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, vestavěné úložné prostory, lamino, bezpečnostní dveře, pračka, designové vybavení, sklep. Parkování. New furnished seventh floor flat with a 25 m2 terrace in the Sedmikráska Residence near Českomoravská metro, the Sazka Arena multipurpose venue and Galerie Harfa shopping mall. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, built-in storage, design furniture, laminated floors, outdoor blinds, washer, cellar. Parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 143


Byt 3+kk, 61 m2, Braník – Praha 4, Stará cesta | 20 000 Kč / měsíčně Nový byt s balkonem ve 2. patře rezidenčního projektu v klidné lokalitě s jedinečnou atmosférou starého Braníku, nedaleko břehu Vltavy, s rychlou dostupností do centra a k plné vybavenosti. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, prostorná vstupní hala, lamino, francouzská okna, myčka, sklep. Parkování. New second floor flat with a balcony in a residential project in a quiet street with the unique atmosphere of old Braník, near the Vltava River and greenery. Good access to the city center, shopping and amenities. Two bedrooms, living room with kitchen, bathroom with tub, large entry hall, laminated floors, French windows, dishwasher, cellar. Parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 144

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 1+kk, 33 m2, Libeň – Praha 8, V Mezihoří | 14 000 Kč / měsíčně Zařízené designové studio s balkonem ve 4. patře rezidenčního komplexu v klidné lokalitě s plnou vybaveností, 5 minut chůze od metra Palmovka. Obývací pokoj / ložnice s kuchyní, koupelna s vanou, dřevěné plovoucí podlahy, vestavěné úložné prostory, spotřebiče třídy A+, pračka, UPC, Smart TV, sklep. Parkování. Furnished studio with a balcony on the fourth floor of a new residential project in a quiet street with full amenities nearby, five minutes to Palmovka metro. Living room / bedroom with kitchen, bathroom with tub, design furniture, wooden floating floors, security door, built-in storage, A+ appliances, washer, UPC, Smart TV, cellar. Parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 145


Byt 2+kk, 47 m2, Nové Město – Praha 1, Purkyňova | 25 000 Kč / měsíčně Nový zařízený klimatizovaný byt s lodžií ve 3. patře multifunkčního projektu QUADRIO u stanice metra Národní třída, pár minut chůze od Václavského náměstí. 1 ložnice s vestavěnými skříněmi, obývací pokoj s kuchyní, koupelna se sprchou, šatna, dřevěné podlahy, pračka, sušička, TV, sklep. Garážové stání. New furnished air-conditioned flat with an enclosed balcony, on the third floor in the multipurpose development QUADRIO in the city center, 100 m from Národní třída metro and trams. One bedroom with built-in wardrobes, living room with kitchen, shower bathroom, walk-in closet, hardwood floors, security door, washer, dryer, TV, cellar. Parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 146

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 59 m2, Michle – Praha 4, Baarova | 18 500 Kč / měsíčně Nový byt s balkonem ve 4. patře rezidenčního komplexu v lokalitě s plnou vybaveností, v blízkosti multifunkčních center BB Centrum a Brumlovka, s rychlou dostupností do centra. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, venkovní rolety, pračka, TV, sklep. Parkování. Brand new flat with a balcony on the fourth floor in a residential project near the BB Centrum and Brumlovka multipurpose centers, with quick access to the city center and full amenities. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, storage, wooden floors, security entry door, outdoor blinds, washer, TV, cellar. Parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 147


Prague Panorama Penthouse t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD ,MJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNTFEWÄŁNBMPäOJDFNJ EWÄŁNBLPVQFMOBNJBTPVLSPNâNCBMLPOFNBUFSBTPV"QBSUNĂ&#x2C6;O TFOBDIĂ&#x2C6;[Ă&#x201C;OFEBMFLP7Ă&#x2C6;DMBWTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;WQBUÄżF[SFOPWPWBOĂ?IPEPNVTWâUBIFN OPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C; TNPäOPTUĂ&#x201C;QBSLPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;"QBSUNĂ&#x2C6;O NĂ&#x2C6;QMOÄŁWZCBWFOPVLVDIZÄŞ PCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTCBMLPOFNTWâIMFEFNOBQBOPSBNB1SBIZWÄĄFUOÄŁ1SBäTLĂ?IPISBEV7ZCBWFOĂ&#x201C;BTMVäCZ8J'J QÄżJQPKFOĂ&#x201C;LJOUFSOFUV TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV TZTUĂ?NEPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;IPLJOBT%7%QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄFN QSBÄĄLBBOPOTUPQIPUMJOF 7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced air-conditioned two-bedroom, two-bathroom apartment with balcony and terrace. On the 6th ďŹ&#x201A;oor of a renovated building with lift, 24-hour reception, possible parking, next to Wenceslas Square. Features fully ďŹ tted kitchen and living room with balcony with Pragueâ&#x20AC;&#x2122;s skyline view including Prague Castle. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

148

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn Two-Bedroom Balconyt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNBEWÄŁNBMPäOJDFNJ LMJNBUJ[BDĂ&#x201C;B8J'J[EBSNBOB4UBSĂ?N.ÄŁTUÄŁ#VEPWBTOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C; WâUBIFN BQPE[FNOĂ&#x201C;NQBSLPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;N EMFEPTUVQOPTUJB[BQPQMBUFL 1MOÄŁWZCBWFOâLVDIZÄŞTLâLPVUWPCâWBDĂ&#x201C;NQPLPKJ MPäOJDFTCBMLĂ&#x2DC;OFN TWâIMFEFNOB1SBäTLâISBE MPäOJDFTNBMâNCBMLĂ&#x2DC;OFNBWMBTUOĂ&#x201C;LPVQFMOPV TBNPTUBUOĂ&#x2C6;LPVQFMOBB8$7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C; UFMFWJ[FTQMPDIPVPCSB[PWLPV QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄ%7% QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB NJLSPWMOOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; OPOTUPQIPUMJOF$FOB[BISOVKF Ă&#x17E;LMJEBWâNÄŁOVQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced two-bedroom Old Town apartment with free Wi-Fi and air-conditioning, in a building with 24-hour reception, lift, and onsite parking (at extra cost). Fully ďŹ tted kitchen and living room, bedroom with balcony overlooking the Prague panorama, bedroom with small balcony and ensuite bathroom, full bathroom and extra WC. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with ďŹ&#x201A;at screen, DVD player, washer/dryer, microwave, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 149


ApartmĂĄn Deluxet6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâQPELSPWOĂ&#x201C;BQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJ1SPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QSPTUPS QMOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6; LVDIZOÄŁ KĂ&#x201C;EFMOB MPäOJDFTWMBTUOĂ&#x201C;LPVQFMOPV ESVIĂ&#x2C6;QPELSPWOĂ&#x201C;MPäOJDF7,BSMPWÄŁVMJDJWCF[QSPTUÄżFEOĂ&#x201C;CMĂ&#x201C;[LPTUJ4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C; WCVEPWÄŁ LUFSĂ&#x2C6;KFOBTF[OBNV6/&4$07CMĂ&#x201C;[LPTUJQBNĂ&#x2C6;UFL [Ă&#x2C6;CBWZBPCDIPEÄ°7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTFTVĂ?JÄĄLPVBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, air-conditioned attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO protected building with 24-reception and lift. Spacious living room, fully ďŹ tted kitchen, dining area, ensuite master bedroom, second bedroom loft style. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

150

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn Baroque t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD -PGUPWâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNWQPELSPWĂ&#x201C;QBUSBTWâUBIFN0UFWÄżFOĂ&#x2C6;LVDIZÄŞ QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPK KĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;QSPTUPS QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWĂ&#x2C6;IMBWOĂ&#x201C;MPäOJDF MPäOJDFWMPGUPWĂ?NTUZMV LPVQFMOB7DFMĂ?NBQBSUNĂ&#x2C6;OVKFPSJHJOĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;QPEMBIPWĂ?BTUSPQOĂ&#x201C;USĂ&#x2C6;NPWĂ&#x201C; -PLBMJUBOB4UBSĂ?N.ÄŁTUÄŁWPLPMĂ&#x201C;TCBSPLOĂ&#x201C;NJCVEPWBNJ PLPV[MVKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;NJSFTUBVSBDFNJBCBSZ7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;57TQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTFTVĂ?JÄĄLPV OPOTUPQIPUMJOF7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJEBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBKFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced two-bedroom loft style apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor attic with lift. Open-plan kitchen, sunken living room, dining area, sunken master bedroom, loft style bedroom, one full bathroom. Original ďŹ&#x201A;oor and ceiling beams throughout. Located on Lesser Town Square, known for Baroque buildings, charming restaurants and bars. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer-dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 151


Nebytový prostor | Pronájem | Voctáøova | Praha 8 | Libeò | 100 – 6 198 m2 | 12,90 – 13,20 EUR / m2 / mìsíc 8QLNiWQtNDVNiGRYLWiEXGRYDWYDUXÅ9´VWHUDVDPLVPęĨXMtFtPLNYRGQtSORåHQDEtGQHNSURQiMPXYtFHQHçP2 kanceláøských prostor vysokého standardu. Projekt je situován na impozantním bøehu Vltavy a Libeòských dokù. Blízkost stanice metra Palmovka (trasa B) a mnoha tramvajových linek zajištuje dobrou dostupnost do všech èástí Prahy. Podzemní parkování pøímo v objektu, dobré podmínky pro parkování v okolí. Ceny jsou uvedeny bez DPH. This unique cascading V-shaped building with terraces oriented to the water will feature more than 6 000 sqm of high standard office premises. The project is located on the bank of the Vltava River and the impressive Libeò docks. The proximity of the Palmovka metro station (line B) and many tram lines ensures very good accessibility to all parts of Prague. Onsite underground parking, as well as good parking possibilities in the area. Prices listed without VAT.

152

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | KrakovskĂĄ | Praha 1 | NovĂŠ MĂŹsto | 106 â&#x20AC;&#x201C; 628 m2 | 240 â&#x20AC;&#x201C; 330 CZK / m2 / mĂŹsĂ­c ReprezentativnĂ­ secesnĂ­ budova situovanĂĄ pøímo ve finanènĂ­m a obchodnĂ­m centru Prahy, nedaleko VĂĄclavskĂŠho nĂĄmĂŹstĂ­. V pĂŹĹĄĂ­m dosahu metra Muzeum (trasa A, C), MĂšstek (trasa A, B) a tramvajovĂ˝ch spojĂš, vedle magistrĂĄly s pøímĂ˝m spojenĂ­m na D1. VĂ˝bornĂĄ obèanskĂĄ Y\EDYHQRVWVPRçQRVWtNXOWXUQtKRY\çLWt²YHONpPQRçVWYtUHVWDXUDFtEDUÄŁKLVWRULFNĂŹFKSDPiWHN0RçQRVWSDUNRYiQtYHGYRĨHREMHNWX Ceny jsou uvedeny bez DPH. Art Nouveau building situated in the financial and commercial center of Prague, close to Wenceslas Square. Within walking distance of metro stations Museum (lines A, C) and MĂšstek (lines A, B), and moments from tram stop and close to city highway with direct connection to D1 highway. The area offers great cultural opportunities â&#x20AC;&#x201C; large number of restaurants, bars, historical buildings. Possibility of parking in the courtyard. Prices listed without VAT.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 153


Nebytový prostor | Pronájem | Mariánské námìstí | Praha 1 | Staré Mìsto | 531 – 3 443 m2 | 18 EUR / m2 / mìsíc Kompletnì zrenovovaný historický palác se vzdušným impozantním atriem nabízí k pronájmu velmi reprezentativní kanceláøské prostory pøímo v centru Starého Mìsta. Palácový komplex, tvoøen nìkolika køídly, poskytne budoucím nájemcùm dostateèný poèet samostatných kanceláøí, open-space prostorù a zasedacích místností. Prostory jsou v luxusním provedení a mohou být pronajaty i s vybavením vysokého standardu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Completely reconstructed historic palace with an impressive atrium offers highly representative office premises for lease in the center of Old Town. The offices are suitable for companies looking for an exclusive setting for their headquarters. The palace complex consists of several wings and gives future tenants a sufficient number of separate offices, open-plan space and meeting rooms. The premises are luxurious in design and can be furnished to a high standard. Prices listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

154

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | U PraĹĄnĂŠ brĂĄny | Praha 1 | StarĂŠ MĂŹsto | 220 m2 | 454 CZK / m2 / mĂŹsĂ­c ZrekonstruovanĂĄ historickĂĄ budova situovanĂĄ v centru Prahy nabĂ­zĂ­ velmi reprezentativnĂ­ kancelåøskĂŠ prostory s vĂ˝hledem na PraĹĄnou brĂĄnu. 9HONRXYĂŹKRGRXMHEOt]NRVWPQRKDYĂŹ]QDPQĂŹFKPH]LQiURGQtFKILQDQÄ&#x20AC;QtFKLQVWLWXFtREFKRGÄŁUHVWDXUDFtDRVWDWQtFKVOXçHE9ĂŹERUQiGRVWXSQRVW mĂŹstskou hromadnou dopravou â&#x20AC;&#x201C; stanice metra MĂšstek (trasa A, B) a NĂĄmĂŹstĂ­ Republiky (trasa B) se nachĂĄzĂ­ v dochĂĄzkovĂŠ vzdĂĄlenosti. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Historical building situated in the center of Prague offers highly representative office premises with a view of the Powder Tower. The area is served by a number of international financial institutions, shops, restaurants and other services. Excellent access by public transport â&#x20AC;&#x201C; MĂšstek (line A, B) and NĂĄmĂŹstĂ­ Republiky (line B) metro stations and several tram stops located close to the property. Prices listed without VAT.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 155


Nebytový prostor | Pronájem | Václavské námìstí | Praha 1 | Nové Mìsto | 230 m2 | 350 Kè / m2 / mìsíc Kanceláøské prostory k pronájmu v zrekonstruované historické budovì situované pøímo v centru Prahy. Exkluzivitu prostor umocòuje atraktivní poloha ve finanèním a obchodním centru mìsta s maximální dostupností MHD – v bezprostøední blízkosti stanice metra Mùstek (trasa A, B) a tramvajových zastávek, pár minut chùze od stanice metra Muzeum (trasa C). Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in a newly-reconstructed historic building located within Prague’s city center. The exclusivity of space is enhanced by its attractive location in the financial and commercial center with excellent access to public transportation – in close vicinity to Mùstek metro station (lines A, B) and tram stops, just a few minutes’ walk to the Muzeum metro station (line C). Prices listed without VAT.

156

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Nebytový prostor | Pronájem | Na Valentince | Praha 5 | Smíchov | 233 – 14 362 m2 | 15 – 15,50 EUR / m2 / mìsíc Nová administrativní budova situovaná v oblíbené obchodní ètvrti Prahy 5 na bøehu øeky Vltavy, v blízkosti nákupního a zábavního centra Andìl. Budova se vyznaèuje øadou „zelených prvkù“. V blízkosti autobusové a tramvajové zastávky; stanice metra Andìl (trasa B). Vlakové QiGUDçtDVWDQLFHPHWUD6PtFKRYVNpQiGUDçt WUDVD% Y]GiOHQpSRX]HPLQXWFKģ]H6QDGQpQDSRMHQtQD6WUDNRQLFNìWXQHOD3UDçVNì okruh. Pøedpokládané dokonèení 1Q/2017. Ceny jsou uvedeny bez DPH. New administrative building situated in the popular business district of Prague 5 on the bank of the Vltava River, in close vicinity to the Andìl commercial and entertainment center. The building is characterized by a number of green elements. In close vicinity of bus and tram stops DQGWKH$QGęOPHWURVWDWLRQ OLQH% 7KHWUDLQDQGPHWURVWDWLRQ6PtFKRYVNpQiGUDçt OLQH% LVMXVWPLQXWHVDZD\RQIRRW(DV\DFFHVVE\ car to the Strakonický tunnel and Prague ring road. Completion 1Q/2017. Prices listed without VAT.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 157


Pronájem kanceláěí | Oɝces for rent | TanÏící dım Praha 2, Jiráskovo nám, Nové MÝsto | MÝsíÏní nájem: od 9 €/m2 TanÏící dım nabízí unikátní kanceláěské prostory s pısobivým výhledem. Nájemci mohou v rámci pronajatých prostor využívat terasu a bar v nejvyšším patěe budovy, odkud je nádherný výhled na Pražský hrad. Prostory jsou klimatizované, v budovÝ je 24 hod. recepce, restaurace v domÝ, bezproblémové parkování v okolí domu. Výborná poloha, pěímo na metru a tramvaji. Dancing house o΍ers a unique oɝce spaces with impressive view. Tenants within the leased premises can use the terrace and bar on the top ȵoor, which o΍ers amazing view to the Prague Castle. The oɝces are air-conditioned, the building has 24 hours reception, restaurant, parking around the house.

725 715 715 158

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

www.psn.cz


Praha 5-Stodůlky, ulice K Hájům, prodej komerčního pozemku 6072 m2 Prodej zajímavého komerčního pozemku v ulici K Hájům o celkové výměře 6072 m2 v průmyslové zóně v žádané lokalitě Praha 5-Stodůlky. Pozemek je vhodný například pro výstavbu skladů, výrobní haly, autosalonu, sídla firmy, administrativní budovy. Veškeré sítě jsou na pozemku, vydané územní rozhodnutí. Výhodou pozemku je 90% zastavitelnost plochy, výborná dostupnost na MHD a přímý nájezd na dálnici D5. Nabízíme možnost zajištění financování nemovitosti.

Ing. Nela Jírová +420 605 059 271 nela.jirova@fincentrum.com www.fincentrum.com/nela.jirova Kubánské náměstí 1391/11, 110 00 Praha 10

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 159


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | Holandskรก | Brno | Brno - jih | 40 โ€“ 22 359 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt| price upon request 0RGHUQtNDQFHOiฤจVNpSURVWRU\WฤจtG\$NSURQiMPXYDGPLQLVWUDWLYQtPNRPSOH[XVLWXRYDQpPMHQQฤ™NROLNPLQXWRGKLVWRULFNpKRFHQWUD%UQD VY\QLNDMtFtGRVWXSQRVWtDXWHPDPฤ™VWVNRXKURPDGQRXGRSUDYRX.DPSXV]tVNDOFHUWLILNDFL%5(($02XWVWDQGLQJDMHVtGOHPPQRKD PH]LQiURGQtFKVSROHฤ€QRVWtNWHUpRFHฤžXMtMHKRY\VRNRX~URYHฤžGHVLJQXDNUDMLQiฤจVWYtยฒNRPSOH[MHSRVWDYHQNROHPFHQWUiOQtKRMH]HUDRENORSHQ ]DKUDGDPL 0RGHUQ$&ODVVRIILFHSUHPLVHVIRUOHDVHLQDQDGPLQLVWUDWLYHFRPSOH[ORFDWHGMXVWPLQXWHVIURP%UQRยทVKLVWRULFFHQWUHZLWKH[FHOOHQWURDGDQG SXEOLFWUDQVSRUWDFFHVV7KHRIILFHFDPSXVKDVUHFHLYHGWKH%5(($02XWVWDQGLQJFHUWLILFDWLRQDQGLVKRPHWRLQWHUQDWLRQDOFRPSDQLHVZKR DSSUHFLDWHWKHFDPSXVยทKLJKOHYHORIGHVLJQDQGODQGVFDSLQJยฒWKHFRPSOH[ZDVEXLOWDURXQGDFHQWUDOODNHVXUURXQGHGE\JDUGHQV

Biskupskรก 267/8, 602 00 Brno-stรธed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERฤŒNร NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 161


Prodej | Vyškov | Olšany | 319 m2 | 5 644 m2 pozemek |FHQDQDY\çiGiQt 1t]NRHQHUJHWLFNiGHVLJQRYiYLODGOHQiYUKXDUFK3HWUD6XVNHKRVKRVSRGiĨVNìP]i]HPtPSURFKRYNRQtMHXVD]HQDXSURVWĨHGQiGKHUQp SĨtURG\RENORSXMtFtREHF2OåDQ\NPRG%UQDSRGiOQLFL'äSLĀNRYęY\EDYHQìY\VRFHIXQNĀQęĨHåHQìDUHiOSRVN\WXMtFtQDSURVWpVRXNURPt VHQDFKi]tQDKUDQLFLUR]OHKOìFKOHVģ'UDKDQVNpYUFKRYLQ\YREODVWLVLGHiOQtPWHUpQHPSURY\MtçĘN\DPRçQRVWPLERKDWpKRVSRUWRYQtKR LVSROHĀHQVNpKRY\çLWt.Y\EDYHQtSDWĨtUHNXSHUDFHNUENDFKORYiNDPQDPR]DLNRYpPHUEDXSRGODK\DOHåWęQiçXORYiGODçEDYHONRIRUPiWRYi KOLQtNRYiRNQDåYpGVNpWHSHOQpĀHUSDGOR(=6NDPHURYìV\VWpPNRXSHOHQVDPRVWDWQiNXFK\QęYLQQìVNOHS2EMHNWVHVNOiGi]KODYQtRE\WQp EXGRY\VSRMRYDFtKRNĨtGODVE\WHPVSUiYFHSRVLORYQRXD]i]HPtPSURMH]GHFWYtDKRVSRGiĨVNpEXGRY\VHER[\SURNRQę9DUHiOXVHQDFKi]t WDNpStVNRYiMt]GiUQDDYQęMåtVWiMVHER[\.OLGQiSĨtURGQtORNDOLWDPLQXWMt]G\RGNRPSOHWQtREĀDQVNpY\EDYHQRVWL

162

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Sale | Vyškov | Olšany | 319 m2 | 5 644 m2 plot | price upon request Designed by architect Petr Suske, this low-energy 8-bedroom villa with facilities for horse-breeding is set in the beautiful countryside 30 km from Brno via the D1 motorway. This excellently equipped, highly functional property with absolute privacy benefits from its location on the border of the vast forests of the Drahanská vrchovina highlands, with ideal terrain for horseback riding and countless possibilities of sports and social activities. Equipped with air recuperation, fireplace, tiled wood stove, mosaic merbau floors and polished granite tiles, large format aluminum windows, Swedish heat pump, ESS, CCTV. 5 bathrooms, eat-in kitchen, wine cellar. The property consists of a main villa, connecting wing with an apartment for the warden, gym and facilities for horse riding, and a farm building with 7 stalls for horses. There is also a sand riding arena and outdoor stables with 3 stalls. Quiet green area just 5 minutes from complete amenities.

Biskupská 267/8, 602 00 Brno-støed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 163


Casa Nova Lima – od/by Marcela Montora Místo/Location: Nova Lima, Brazílie/Brasil Postaven/Built: 2014 Plocha/Area: 400 m2 Fotografie se svolením/Photo courtesy: Gustavo Xavier

Luxus a nevázanost. Přesně tato slova zachycují dojem z domu postaveného v Nova Lima, místa vzdáleného asi dvaadvacet kilometrů od Belo Horizonte, hlavního města brazilského státu Minas Gerais. Na projektu studia S+A Brazil pod vedením architekta Marcela Montora spolupracoval tým Piantina Architecture, který měl na starost interiérový design.

Materiálem pro vnější, ručně vytvořené stěny stavby, byl místní kámen Canga de Minérios, jehož červená barva získává na slunci ještě intenzivnější odstín. ▬

Komplex domu tvoří čtyři samostatné bloky, propojené speciálním ocelovým materiálem potaženým reflexním sklem. Všechny bloky obklopují velkou zahradu a bazén. Blok 1 pojímá osm apartmánů, studio a odpočinkovou místnost. Blok 2 zastupuje společenskou oblast s domácím kinem a vyhřívaným bazénem. Blok 3 sestává z kuchyně, lázní a plochy pro hry. Blok 4 je vyhrazen domácím zaměstnancům a k dispozici je tu i samostatná bytová jednotka. Před budovou je vybudovaný bazén, tenisový kurt a dětské hřiště.

164

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


design project. The house is divided in four distinct blocks, interconnected through a special steel material, coated with reflective glass. In the middle lays a large garden and a pool. Block 1 is divided in 8 suites, a studio and a restroom; on Block 2, the social area consists of a home cinema room and a heated swimming pool. Block 3 is composed by a kitchen, a spa and a playing area. Block 4 is reserved for home employees including an independent residence. Outside there is a swimming pool, a tennis court and a playground. The exterior walls are handmade with a local stone (Canga de Minérios) of intense red color that multiplies under sunlight. ▬

Luxury and exuberance are the right words to describe this house in Nova Lima, 22 km from Belo Horizonte, capital of Minas Gerais, Brazil. The project was developed by S+A Brazil, under the leadership of Architect Marcelo Montoro, and in partnership with Piantina Architecture, responsible for the interior LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 165


SNÍDANĚ S...

MILORADEM MIŠKOVIČEM „Nechtěli jsme z Karlína udělat další skleněnou, mrtvou, bezkrevní čtvrť,“ říká Milorad Miškovič, který již dvaadvacet let stojí v čele developerských firem ovlivňujících Prahu. Projekty, které za ním zůstávají, zdaleka nemění jen vizuální podobu města, ale přetvářejí život jeho částí. Zejména pak Karlína, který je s osobou Miškoviče nenávratně spjatý. „Dnes to tam frčí, to místo je plné života, každý den se otevře nová kavárna, restaurace, galerie,“ říká Miškovič, kterému je téma života v přítomném okamžiku obzvlášť blízké…

Strávil jste deset let v Karlin Group. Je pro Vás působení v této společnosti významné i z jiného než časového hlediska? Bylo to nejlepších deset let mého profesního života. Společně s panem Sergem Borensteinem a naším investičním partnerem Marcem Richem, zakladatelem společnosti Glencore, jsme udělali fantastický kus práce na regeneraci a revitalizaci Karlína a Libně. Byla to jedinečná spolupráce s týmem skvělých lidí a vizionářů. Začínali jsme v roce 1997 a každý nám říkal, že jsme blázni bez vize. Ale udělali jsme maximum pro to, aby se do Karlína vrátil starý duch jedné z nejhezčích rezidenčních čtvrtí. Dnes to tam frčí, to místo je plné života, každý den se otevře nová kavárna, restaurace, galerie… To je přesně to, co jsme chtěli. Ne udělat další skleněnou, mrtvou, bezkrevní čtvrť. Naopak. My jsme zachovávali objekty, které jsme mohli zbourat. Například? Nejlepším příkladem je asi naše bývalé sídlo – Kotlárna. Z té jsme ve spolupráci s architektem Claudiem Silvestrinem, dvorním architektem Armaniho, udělali krásné a atypické kanceláře. Nebo objekt nyní známý jako Corso Karlín. Při spolupráci s panem architektem


Jaký typ vozidla byste rád řídil? Jaguár E-Type 3.8 z roku 1962 a Mercedes AMG G 63. Jakou hudbu máte rád? Záleží na tom, s kým jsem a jak se cítím. Od národní srbské, makedonské a bosenské hudby přes Ninu Simone a Marisu Nunez po Bowieho, U2, Cult, Cure… Dovolená snů? Mojí dovolenou je život. Oblíbená restaurace? Kogo, Casa de Carli, SaSazu, Nostress. Oblíbený nápoj? Jak s kým a jak kde. Oblíbený sport? Tenis, squash, fotbal, basket. Oblíbený film? Kmotr. Ne kvůli mafiánskému přístupu, ale i když si ho pustím znovu, prožívám ho stejně. Oblíbená kniha ? „Gorski Vjenac“, Petra II Petrovice Njegose a „Ženy” Charlese Bukowského.

nery nákupu objektů, které stojí a vynáší,

Židovská čtvrť. Ačkoliv nejsem Žid. Při-

nedevelopuje. Druhá část se věnuje develop-

pomíná mi občas Řím, občas Paříž, občas

mentu, takže jde o navázání na to, co jsem

Bělehrad, odkud pocházím. Cítím se tam

dělal v Karlin Group. Nyní připravujeme

sám pořád jako turista, a to je po dvaadvace-

Ricardem Bofillem jsme se rozhodli zane-

nový bytový dům u Vltavy, opět velice aty-

ti letech krásný pocit.

chat fasádu staré Plechárny a vsadit do ní

pický… Takové projekty mám rád.

tři patra prosklených kancelářských prostor.

Ale celá Praha je krásná. Zvláště, když cestujete. Jinak vás trochu sžírá ta negativní

Podle mého názoru jde nyní vedle Tančící-

Vaše jméno je spojeno s několika dalšími

energie místních obyvatel. Ale když cestu-

ho domu a Zlatého Anděla o jeden z nových

společnostmi, například se Sekyra Group.

jete a pak se vracíte zpátky, Praha zůstává

monumentů Prahy.

Co je pro vás na těchto spolupracích mimo

krásná a hravá. I když spíše než o negativní

Karlin Port důležité?

energii jde o pozůstatek komunistického

Ale celkově jsme se hodně věnovali urbanismu, architektuře, kombinovali jsme

Vždy to pro mě musí být o tom, že musím

období. Je to opravdu stále cítit.

různé architektonické styly. Pro jiného

být přidanou hodnotou a partner musí

developera by byly počáteční tři roky, které

pochopit, že potřebuji prostor. Když ho ne-

Na stránkách Karlin Portu se objevují

jsme věnovali oslovování různých českých

budu mít, nebudu schopen dát maximum.

citáty různých filosofů, myslitelů, politiků.

i zahraničních architektů, ztrátou času. Z na-

Pokud by ze mě chtěli udělat další kancelář-

Je nějaké motto, které je Vám momentálně

šeho pohledu však šlo o investici. Nechali

skou krysu, tak to nepůjde.

nejbližší a inspiruje Vás?

jsme je mluvit, brainstormovat. Taková

V Sekyra Group působím jako poradce. Pan

Poté, co jsem za poslední dva roky

střetnutí ze všech stran dostávají maximum.

Sekyra mi zavolal den po mém odchodu z Kar-

překonal dva nádory, mám na mysli jedno

Výsledek je jedinečný a překvapivý. Pan

lin Group. Řekl mi: „Potřebuji trochu toho

motto, které bych měl používat. Velmi

Borenstein je ale bohužel jedním z mála vi-

bláznivého přístupu, který máš.“ Ukázalo se to

chytrý slogan Japonců, a to je: „Today”, tedy

zionářů developmentu, který to takto chápe.

jako velice dobrý krok pro nás pro oba.

„Dnes”. Během nemoci jsem také pochopil,

Praha by si zasloužila pánů Borensteinů víc.

Ještě mimo jiné působím jako poradce

že když se dostanete do této situace, je to

Čínsko-českého business fóra a jsem spo-

o lidech. Chápu, že se někdo může rozhod-

V přeměnách Karlína dále pokračujete

luzakladatelem holdingu PanContinental

nout zemřít. Když nemá pro koho žít, když

v Karlin Portu...

a společnosti ECP Real Estate & Energy.

leží v nemocnici a nikdo ho během dvou

Ano i ne. Karlin Port jsem založil ho

měsíců nenavštíví. Ale když má pro koho

po odchodu z Karlin Group před pěti lety.

Je v Praze místo, které na vás působí silně

žít, pro rodinu, lásku, rodiče, pro sebe…

Má dvě odvětví, jedna se s investičními part-

pozitivně?

Tak bojuje. ▬ BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 167


BREAKFAST WITH...

MILORAD MIŠKOVIČ

You spent 10 years in the Karlin Group. Is your involvement in this company also significant from a perspective other than the time you spent there? This was the best decade in my professional life. Together with Serge Borenstein and our investment partner, Marc Rich, founder of Clencore company, we did a fantastic job on the regeneration

“We did not want to make another dead, glass, bloodless quarter out of Karlín,” says Milorad Miškovič, who after 22 years is at the forefront of the developers influencing Prague. Projects under his belt not only alter the visual appearance of the city, but change the life of its districts. In particular of Karlín, which is irretrievably connected with his personage. “There is a buzz today, the place is full of life, every day a new café, restaurant or gallery opens,” comments Miškovič, who feels a special affiliation to living in the present moment...

and revitalisation of Karlín and Libeň. This was a unique collaboration with a team of great, visionary people. We started in 1997, and everyone told us that we were crazy and had no vision. But we did our best to return to Karlín the old spirit of one of the most beautiful residential neighbourhoods. Today there is a buzz, the place is full of life, a new café, restaurant or art gallery opens daily... This is exactly what we wanted. Not to create another dead, glass, bloodless district. Quite the contrary. We preserved structures that we could have demolished. For example? The best example is probably our former residence — Kotlárna. We turned this building, in collaboration with architect Claudio Silvestrin, the Armani court architect, into beautiful and unusual offices. Or the complex now known as Corso Karlín. When working with architect Bofill, we decided to leave the facade of the old Plechárna and to add three storeys of glazed office premises to it. In my opinion, along with the Dancing House and the Golden Angel, it is one of the new Prague monuments. But overall, we were very engaged in urbanism, architecture, combining different architectural styles. To another developer, the initial three years which we spent inviting various Czech and foreign architects would have been a waste of time. From our perspective, however, this was an investment. We let them talk, brainstormed. Such engagement of all parties achieves the optimal outcome. The

168

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

|

BREAKFAST WITH...


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251


What type of vehicle would you like to drive? A Jaguar E-type 3.8 deom 1962 and Mercedes AMG G 63. What type of music do you like? It depends on who I am with and how I feel. From Serbian national, Macedonian and Bosnian music over Nina Simone and Marisa Nunez to Bowie, U2, Cult, Cure… Dream holiday? My vacation is life. Favourite restaurant? Kogo, Casa de Carli, SaSazu, Nostress.

result is unique and surprising. Serge Borenstein is unfortunately one of the few visionaries in development who understands it like this. Prague deserves many more such Borensteins. Are you continuing the transformation of Karlín with Karlin Port? Yes and no. I founded Karlin Port after leaving the Karlin Group five years ago. It has two branches, one with investment partners for the purchase of buildings that exist and generate profit, this part does not carry out development. The second branch is devoted to development, so it follows what I did in the Karlin Group. Now we are

170

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

|

BREAKFAST WITH...

Favourite drink? It depends on with whom and where. Favourite sport? Tennis, squash, football, basketball. Favourite film? The Godfather. Not because of the Mafia theme, but even when I watch it over again, I enjoy it just the same. Favourite book? “Gorski Vijenac” Peter II Petrović-Njegoš and “Women” by Charles Bukowski.


preparing a new apartment building near

I also work as a consultant for the Czech-

the Vltava River, again very atypical... I like

Chinese Business Forum and co-founder

such projects.

of PanContinental Holding and ECP Real Estate & Energy.

Your name is associated with several other

energy, there is a remnant of the communist era. It is really still in the air. The Karlin Port website features quotes by various philosophers, thinkers, politicians.

companies, such as the Sekyra Group.

Is there a place in Prague which charges

Is there a motto that is currently closest to

What do you find in these collaborations

you positively?

you and which inspires you?

outside of Karlin Port? For me it must always be that I am an added

The Jewish Quarter. Although I am

After I survived two tumours in the past

not Jewish. It sometimes reminds me of

two years, I keep in mind one motto which

value and a partner must understand that I

Rome, sometimes of Paris, occasionally of

I apply to my life. The very clever Japanese

need space. If I don’t get it, I will not be able to

Belgrade where I come from. I still feel like

saying is: “Today”. During my illness, I also

give of my best. If they want to make another

a tourist there, and it is a nice feeling after

came to understand that when one finds

office rat out of me, that will not work.

22 years.

oneself in such a situation, people are all

I work as a consultant for the Sekyra

However, the whole of Prague is

important. I understand that a person may

Group. Mr. Sekyra called me one day after

beautiful. Especially when you are a visitor.

decide to die. When he has no one to live

I had left the Karlin Group. He told me:

Otherwise, the negative energy of local

for, when he is in the hospital and nobody

“I need some of that crazy approach you

residents eats one alive. But when you travel

visits him for two months. But when one

have.” It turned out to be a very good step

and then return, Prague remains beautiful

has someone to live for, a family, love,

for both of us.

and playful. Although, rather than negative

parents, oneself... one fights. ▬

ppp']k^ohcZl'\s

SZó²o^cm^dk§lg®\ao²e^ ogZòb\afh]^kg²\adhni^eg§\a' BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 171


OČEKÁVANÉ A SENZAČNÍ.

KONCEPTY VOZŮ ROKU 2016

Long Awaited and Sensational. The Concept of 2016 Cars.

TE T EX XT T: V Viikktto orr Ves esel se ellý lý

172

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Bugatti Chiron Každý, kdo se zajímá o historii automobilového sportu, zná jméno Louis Chiron. Monacký závodník slavil úspěchy především před válkou, za svého života ovšem stihl i závody Formule 1. Právě on dal jméno novému nejrychlejšímu vozu na světě, který střídá svého předchůdce Bugatti Veyron. Chiron svůj první závod absolvoval s vozem Bugatti 35. Snad právě proto si současná značka Bugatti vybrala slavného závodníka k označení svého dosud nejúžasnějšího stroje. „Je to zčásti lidská přirozenost, posouvat hranice možného neustále dále, výše a obecně k vyšším metám. A je jedno, zda mluvíme

Maserati Levante

o sprintu na 100 metrů, pronikání lidstva

Maserati Levante Doslova historickou premiéru připravilo Maserati. Představilo své vůbec první SUV. Nový luxusní italský crossover s plug-in hybrid pohonem se živě uvedl na autosalonu v Ženevě. Jméno Levante nezískal vůz náhodou; připomíná silný vítr z italského severu. Do segmentu luxusního SUV má Bugatti Chiron

přinést něco nového a svěžího, má to být „vítr odhodlání a chtíče“, jak o něm mluví představitelé automobilky. Levante se bude

hlubin vesmíru či obecně do nových sfér

ným z kompozitních materiálů, podvozek vy-

vyrábět částečně ručně v Turíně a na evrop-

čehokoliv,“ říká k Bugatti Chiron Wolfgang

užívá adaptivní odpružení a také pneumatiky

ské trhy dorazí ještě letos se základní cenou

Dürheimer, prezident společnosti Bugatti

jsou vyvinuty speciálně pro tento typ. První

v přepočtu kolem 1,8 milionu korun. Auto-

Automobiles S. A. S. Dodává: „Chiron je

majitel se svého vozu dočká na podzim tohoto

mobilka tvrdí, že nevyrobila obyčejné SUV,

výsledkem naší snahy překonat sebe sama.“

roku. Zaplatí za něj neuvěřitelných 65 milionů

ale typické Maserati s duší a charakterem.

Bugatti Chiron je prvním supersportem

korun. Chiron, stejně jako předchozí model

Nejprve přijde dieselová verze, vidlicový

na světě, který je schopný přenést výkon mo-

Veyron, jistě zaujme mnohé pohádkově

třílitrový šestiválec biturbo od Ferrari,

toru 1 500 koní na silnici. Maximum točivého

bohaté sběratele automobi-

prozatím s výkonem 430 koní. Velmi prav-

momentu 1 600 Nm je dostupné v neuvě-

lů. Veyron byl ve své době

děpodobná je ale i ostřejší verze o výkonu

řitelném rozsahu od 2 000 do 6 000 otáček

nejrychlejším autem planety.

přes 500 koní. Nešlo by to samozřejmě ani

za minutu. Zrychlení z 0 na 100 km/h podle

Do příchodu Chirona…

bez turbodieselu, budou minimálně dvě

továrních údajů trvá pouhé 2,5 sekundy. Vůz

Podívejte se na dechbe-

naftové verze se šestiválcem. Později však

byl navržen tak, aby tyto zcela výjimečné

roucí video, představující

přijde zmíněný plug-in hybrid, jednotka

jízdní parametry mohly být využity. Karose-

nejrychlejší automobil

bude vycházet z modelu Chrysler Pacifi-

rie vozu je tvořena „monokokem“, vyrobe-

na světě.

ca. Atmosférický 3,6litrový V6 Pentastar AUTO & MOTO

|

ESTATE | 173


s Atkinsonovým cyklem a výkonem 185 kW, doplněný elektromotorem a 16kWh Li-Ion akumulátorem, zajistí v městských aglomeracích až 48 „bezemisních“ kilometrů. Tato verze bude k máníza necelých 1,9 milionu korun.

Lamborghini Sesto Elemento V Paříži představilo Lamborghini přelomový automobil s názvem Sesto Elemento. BMW Vision Next 100

Název „šestý element“ odkazuje na periodickou soustavu prvků, kde šestý prvek označuje uhlík. Právě z tohoto materiálu je vyroben takřka celý automobil. Karbonová

to perfektních výkonů. V kostce: zrychlení

hyblivých trojúhelníků „komunikujících“

vlákna vznikla novou technologií, na které

z místa na 100 km/h – 2,5 sekundy; maxi-

s řidičem. Jde o jakousi znakovou řeč vozu;

spolupracovala automobilka ze Sant‘ Agaty

mální rychlost – 320 km/h. Sesto Elemento

intuitivně dává řidiči najevo, co se děje. Vůz

společně s Boeingem. Díky tomu lze vyrábět

měl být původně pouze koncepční vůz

mimo jiné dokáže automaticky vyhledat

karbonové díly za třetinovou cenu a za zlo-

demonstrující schopnosti italských inžený-

nebezpečí na silnicích. Na videu v QR kódu

mek původně potřebného času. Ostré

rů. Nakonec ale vznikne limitovaná edice,

je například cyklista za kamiónem; systém

hrany koncepčního vozu nejsou vytvořeny

kterou si bude moci dovolit jen málokdo.

element odhalí, promítne informaci o jeho

ledabyle. Celý vůz samozřejmě prošel mnoha zkouškami v aerodynamickém tunelu. Díky tomu jednotlivé plochy splňují předem daný účel – perfektně odvádět vzduch tam, kam má – například přímo k brzdám, které

BMW Vision Next 100 Když už jsme u přelomových vozidel s vy-

pohybu na head-up displej, v tomto případě už na celé přední okno, a také dá najevo, že tu je možné nebezpečí střetu. Stejně modulární, jako přístrojová deska, je i celý interiér vozu. Ten se mění podle aktuálních potřeb

jistě dostanou zabrat. Jako pohon tohoto

užitím uhlíku, BMW šlo ve svém konceptu

a režimu vozu. Samozřejmostí je autonomní

supersportu slouží desetiválec o výkonu

ještě dál. Ke stému výročí značky BMW byl

řízení nazvané „Ease“. V takovém případě se

570 koní, který byl přebrán z modelu Gallar-

představen 4,9 m dlouhý vůz, jehož karo-

volant složí do prohlubiny v palubní desce,

do Superleggera. Díky tomuto výkonnému

serie je vyrobena z kombinace uhlíkového

sedačka řidiče se odsune, středový palubní

motoru a nízké váze dosahuje Sesto Elemen-

kompozitu a plastů. Některé panely vznikly

sloupek se rovněž složí, aby bylo ve vozu

z materiálu, který je vlastně odpadem z vý-

více místa. Head-up displej pak nepromítá

roby plastů a uhlíkového kompozitu. Karo-

informace o jízdě, ale například multime-

serie je extrémně hladká. Zakrytá jsou i kola,

diální obsah. Poklepáním na logo se volant

a to přesto, že se natáčí. Může za to takzva-

opět vysune z přístrojové desky, sedadlo

ná živá geometrie, Alive Geometry. Tím ale

se přisune k přístrojové desce a vůz přepne

futuristické prvky nekončí. Pokračují palub-

z autopilota do manuálního řízení nazvané

ní deskou, zhotovenou z více než 800 po-

„Boost“. O pohonné jednotce se BMW nezmiňuje, zcela bezpochyby se ale bude jednat čistě o elektromobil. ▬

NAČTI QR KÓD A DOZVÍŠ SE VÍC! Lamborghini Sesto Elemento

174

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


JUHHQ MH QRYi NROHNFH GHVLJQRYรฌFK XP\YDGHO QDYUรงHQรฌFK GOH VWULNWQtFK HNRORJLFNรฌFK P\รฅOHQHN SRVOHGQt GRE\ SRKOHG VKRUD XND]XMH ]DREOHQp SฤŒtURGQt WYDU\ ]DWtPFR ERฤ€Qt SRKOHG GRND]XMH YรฅHVWUDQQRVW SRXรงLWt JUHHQ XPRรงฤ‹XMHVYรฌPLNฤŒLYNDPLSฤŒLUR]HQรฌWRN YRG\ D ]DUXฤ€XMH WDN VQDGQp ฤ€LรฅWฤŠQt D XGUรงHQtK\JLHQ\XP\YDGODMVRXXUฤ€HQD NSROR]DSXรฅWฤŠQtQHERSRORรงHQtQDGHVNX D QD QiE\WHN NROHNFH JUHHQ ]tVNDOD RFHQฤŠQt JUDQGHVLJQHWLFR UHG GRW DZDUGSURGXFWGHVLJQDJRRGGHVLJQRG VSRONXFKLFDJRDWKHQDHXP

AUTO & MOTO

| ESTATE | 175 www.designbath.cz


Bugatti Chiron

Bugatti Chiron

does not matter whether we are speaking about a 100-metre sprint, a venture into the outer realms of space by man, or in general into new realms of anything,” says

Everyone interested in the history of

Wolfgang Dürheimer, President of Bugatti

motor sport knows the name of Louis

Automobiles S.A.S. about the Bugatti

Chiron. The Monegasque racer celebrated

Chiron. He adds: “The Chiron is the result

his successes especially before the war.

of our efforts to surpass ourselves.” Bugatti

However, during his lifetime he also

Chiron is the first supersport in the world

participated in Formula 1 races. It was

able to transfer the performance of 1500 hp

he who gave the name to the new fastest

to the road. The maximum 1600 Nm torque

car in the world that has replaced its

is available with an incredible range from

predecessor, the Bugatti Veyron. Chiron

2000 to 6000 revolutions per minute. The

drove his first race in the Bugatti 35.

acceleration from 0 to 100 kph should

such a way as to take advantage of these

That is perhaps why the current Bugatti

take a mere 2.5 seconds, according to the

wholly exceptional driving parameters.

chose the famous racer to designate its

factory data. The vehicle was designed in

The bodywork consists of a “monocoque”

most amazing machine to date. “It’s part of human nature to constantly push the boundaries of possibilities further, higher and generally towards newer goals. And it

176

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO

Maserati Levante


manufactured from composite materials, the chassis deploys adaptive springing and the tyres are also specially developed for this model. The first owner will receive his vehicle in Autumn this year and pay unbelievable 65 million crowns for it. The Chiron, like the previous Veyron model, will surely appeal to many fabulously wealthy car collectors. In its time, the Veyron was the fastest car on the planet. Until the advent of the Chiron… Watch the breathtaking video presenting the fastest car in the world.

Maserati Levante

Lamborghini Sesto Elemento

Maserati prepared a truly historical premiere. It has introduced its very first SUV. The new luxurious Italian crossover

Li-Ion battery will secure up to 45 “zero-

with plug-in hybrid drive was seen live at

emission” kilometres in city agglomerations.

the car show in Geneva. The vehicle did

This version will be available for less than

not get the name Levante by accident; it

1.9 million crowns.

resembles a strong wind from the Italian north. It introduces something new and fresh to the luxury SUV segment to become the “wind of determination and desire” as described by the automaker’s

Lamborghini Sesto Elemento Lamborghini has introduced an epoch-

engine with an output of 570 hp, which

representatives. The Levante will be

making car in Paris, called the Sesto

was taken from the Gallardo Superleggera

manufactured partly manually in Turin and

Elemento. The name “Sixth Element”

model. With this powerful engine and low

will reach European markets this year, with

refers to the periodic table of the elements,

weight, the Sesto Elemento achieves perfect

the basic price tag of around 1.8 million

which indicates carbon as the sixth element.

performance. In a nutshell: acceleration

crowns. The automaker claims that it has

Almost the entire car is made of this

from zero to 100 kph in 2.5 seconds;

not manufactured an ordinary SUV, but

material. Carbon fibres were created by

maximum speed - 320 kph. The Sesto

a typical Maserati with soul and character.

new technology, in which an automaker

Elemento was originally only a concept

First the diesel version will be launched,

from Sant’ Agata collaborated with Boeing.

car to demonstrate the ability of Italian

the fork three-litre biturbo six-cylinder

This makes it possible to manufacture

engineers. But eventually a limited edition

from Ferrari, for now with a performance

carbon parts for a third of the price and

will be born, which only a few can afford.

of 430 hp. However, a sharper version with

in a fraction of the time originally needed.

500 hp output is very likely. Of course,

The sharp edges of the concept car are

turbo diesel is a must, there will be at

not casually manufactured. Of course, the

least two diesel versions with six-cylinder

entire car has undergone many tests in the

engines. Later, the aforementioned plug-

aerodynamic tunnel. Thanks to this, the

in hybrid will be introduced, which will

different surfaces meet the predetermined

using carbon, BMW has gone even further

be based on the Chrysler Pacifica model.

purpose – to perfectly divert air where it

in its concept. For its centenary, BMW has

The atmospheric 3.6-litre V6 Pentastar

is needed – for example, directly to the

introduced the 4.9-metre long car, whose

with Atkinson cycle and 185 kW output,

brakes that will surely have a hard time.

body is manufactured from a combination

complete with electric motor and 16kWh

The supercar is driven by a 10-cylinder

of carbon composite and plastics. Some

BMW Vision Next 100 Speaking of ground-breaking vehicles

AUTO & MOTO BMW – Conected Drive

|

ESTATE | 177


panels are formed from a material that is actually waste from the production of

Google Car

plastics and carbon fibre. The bodywork is extremely smooth. The wheels are also covered, even though they are tilted. This is due to Alive Geometry. But the list of futuristic elements does not end there. There is a dashboard composed of over 800 movable triangles “communicating” with the driver. It is the sort of sign language of the vehicle, intuitively notifying the driver about what is happening. Among other abilities, the car can automatically search for danger on the road. The video behind the QR code, among others, shows a cyclist behind a truck; the system will detect the element, project the information about his movement to the head-up display, in this case across the entire front window, and also warn the driver that there is a possible risk of a collision. The entire car interior is equally as modular as the instrument panel. It changes according to current needs and vehicle mode. Autonomous driving called ‘Ease’ is the norm. In this case, the steering wheel folds itself into a hollow in the dashboard, the

driver’s seat is moved away, the central dashboard pillar is also folded to make more space inside the vehicle. The head-up display then does not project information about driving, but, for example, multimedia content. Tapping on the logo will again eject the steering wheel from the dashboard, the seat realigns to the dashboard and the car switches from autopilot to manual driving mode, called ‘Boost’. BMW does not mention the engine, but there is absolutely no doubt that this will be a purely electric car. ▬

Apple – Project Titan BMW Vision Next 100

178

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO

LOAD THE QR CODE AND LEARN MORE!


ASKLEPION − KLINIKA A INSTITUT ESTETICKÉ MEDICÍNY Největší klinika laserové estetické medicíny ve střední Evropě KOMPLEXNÍ PÉČE O ZDRAVÍ A KRÁSU

Liposukce podbradku Odstranění chloupků a pocení MiraDry

Léčba akné

Zvětšení prsou

Zvětšení rtů Rovnátka

Odstranění tetování

Fazety

Lymfodrenáže Plastika víček

Omlazení lasery Liposukce BodyTite

Vyhlazení vrásek

Rehabilitace

Laserová epilace

Vyhlazení strií

Plazmaterapie

DERMATOLOGIE, LASEROVÁ MEDICÍNA, PLASTICKÁ CHIRURGIE, CÉVNÍ CHIRURGIE, ORL, KOSMETIKA, FYZIOTERAPIE, STOMATOLOGIE, ORTODONCIE, DENTÁLNÍ HYGIENA

Londýnská 39, 120 00 Praha 2, +420 234 716 111 (000), info@asklepion.cz, www.asklepion.cz

20 let

AUTO & MOTO

|

ESTATE | 179


TE EXT T A FOT OTO: TO: O GOL O FP PR ROF O I

VYBÍRÁTE NOVÉ GOLFOVÉ HOLE? Chtějte je vždy na míru!

G

olfová sezóna právě začíná a každý golfista přemýšlí, jak o další stupínek vylepšit svoji golfovou hru. Jedním z nejdůležitějších aspektů je správné složení golfového setu. Projděme si tedy základní pravidla pro nákup golfových holí. 180

|

ESTATE

| GOLF


GolfProfi má špičková a moderní fitting centra, přesně podle celosvětových trendů. Každý hráč touží po dobrých výsledcích

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Bez testu Hráči často kupují hole bez otestování v reálných podmínkách a bez změření parametrů. Vzhled Hole se musí golfistovi líbit, nicméně

Fitting golfových holí Fitting of golf clubs

a především příjemném pocitu ze hry. V GolfProfi víme, že takový komfort zajistí jen hole upravené na míru. Součástí center je nabídka testovacích holí všech významných světových výrobců, stejně tak nejnovější generace analyzátoru odpalu FlightScope X2. Díky němu je možné garantovat prvotřídní úroveň stavby holí metodou dynamického fittingu – tedy takového, při kterém

vybírat čistě jen podle vzhledu není

se provádí detailní analýza chování holí při

to pravé ořechové. Při nákupu toho

švihu hráče nikoliv na bázi statických měře-

musí „hrát“ víc než pouze design.

ní, ale v dynamické podobě při skutečném pohybu v úderu a skutečném letu míče.

Značka

Pro koho je profesionální fitting určen?

Když sáhnete po holi jen kvůli tomu, že

„Nezáleží na handicapu. Můžete mít čty-

s nimi hraje Rory McIlroy,

řiapadesát a začínat s golfem nebo single

Phil Mickelson nebo jiný oblíbenec,

handicap a hrát golf už řádku let, na ne-

můžete se hodně zmýlit. Přitom hned

zbytnosti fittingu to nic nemění,“ říká Tomáš

ve vedlejším bagu na vás může čekat

Krebs, spolumajitel GolfProfi. „Při náku-

ta pravá hůl! Nechte se vést fittérem.

pu prvního setu holí by měl být soudný

Cena Při koupi holí na míru zůstává cena stejná jako při nákupu přímo z obchodu. Takže jasná volba pro hole na míru.

především trenér. Měl by zhodnotit fyzické možnosti hráče, jeho ambice, i to, jak často hodlá hrát,“ dodává s tím, že hráč by pak měl vždy automaticky zamířit za specializovaným fittérem do ověřeného fitting centra.▬

Nákup golfových holí bez jejich vyzkoušení v praxi může být hodně riskantním krokem. Tak důležité rozhodnutí by mělo být vždy podloženo nejen zralou úvahou, ale především tvrdými fakty z vlastního testování. Stejně si počínáme při správném nákupu lyží, tenisové rakety nebo horského kola. Bez předchozího vyzkoušení holí si golfista neuvědomí, jak se jednotlivé hole doslova mění pod rukama. S některými létají míče snadno, s jinými se golfista trápí. Právě reálné testování je ideální, navíc pokud je při něm možné změřit všechny klíčové parametry golfové hry.

GolfProfi Store Praha, Michelská 58, 14100 Praha-Michle, tel: 606 130 130, e-mail: info@golfprofi.cz, www.golfprofi.cz GOLF

|

ESTATE | 181


Are you choosing new golf clubs? Always have them custom fitted The golf season is just beginning. This is when every golfer starts to think about improving his or her game. One of the most important aspects is the correct composition of golf clubs. So let’s go through the basic rules for buying a set of golf clubs.

For whom is professional fitting intended? “The handicap does not matter. You can have a 54 handicap and be a beginner, or a single handicap and have played for a number of years, it does not change the necessity of fitting,” explains Tomáš Krebs, co-owner of GolfProfi. “When buying a first set of clubs,

Purchasing golf clubs without even trying

of the method of dynamic fitting – the

the coach in particular should be reasonable.

them out on the course is a very risky step. It

behaviour of clubs during the player’s swing

He should assess the player’s physical

is an important decision that should always

is analysed in detail, not on the basis of a

abilities, ambitions and how often he or

be based on mature reflection and especially

static measurement, but in dynamic form

she wants to play.” He adds that the player

on hard facts after a personal trial of the

during the actual movement of a swing and

should then automatically go to a specialised

clubs. It is the same for the proper purchase

the actual flight of the ball.

fitter in a certified fitting centre. ▬

of skis, tennis rackets or mountain bikes. Without a prior trial of the golf clubs, a golfer does not realise how individual clubs

THE MOST FREQUENT MISTAKES

can literally “change” in their hands. With some clubs, balls fly easily, with others they struggle. So a proper test is essential. Moreover, it is possible to judge the key parameters of the game during a trial. GolfProfi has first-class, modern fitting centres, precisely according to global trends. Every golfer wants good results, and especially a pleasant feeling from the

No trial Players often buy clubs without testing them in actual conditions and measuring the parameters. Appearance A golfer must like the clubs, but it is not advisable to choose them purely according to their appearance. More factors must “play” a role in the purchase, not only the design.

game. At GolfProfi we know that only

Brand

tailored golf clubs can achieve this. The

When you reach for a club only because Rory McIlroy, Phil Mickelson or an-

centres also offer test clubs by all major

other favourite plays with them, you might be very wrong, whereas the next

international manufacturers, as well as

bag could contain just the right clubs for you. Follow the guidance of a fitter.

the latest generation of the Flightscope X2 shot analyser. Thanks to this device,

Price

it is possible to guarantee the first-class

When buying a tailored club, the price remains the same as when

quality construction of clubs by means

buying directly from a store. So a tailored golf club is the obvious choice.

182

|

ESTATE

| GOLF


18. 4. – 20. 5. XXIII. Domácí úkol – 4 elementy. Velmi oblíbený projekt Galerie La Femme, ve kterém umělci tvoří na společné téma. Tentokrát to budou Čtyři elementy, tedy podle starověké filosofie oheň, voda, vzduch a země jako základní složky světa. Úkolu se tradičně účastní B. Jirků, Z. Janda, M. Chabera, M. Jiránek, R. Brančovský, T. Hřivnáč, J. Achrer, L. Klusáček, M. Pošvic a mnoho dalších.

Josef Achrer, Tornádo vzalo Rudolf Brančovský, Čtyři živly u bazénu

Milan Chabera, Živly

XXIII. Domácí úkol

www.glf.cz

GALERIE LA FEMME - SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ

Galerie La Femme Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067 info@glf.cz


HANS ZIMMER přijede koncertovat do Prahy ans Zimmer, nejvýznamnější skladatel současné filmové hudby, přijede 7. května tohoto roku koncertovat do Prahy. Koncert autora hudby k filmům Piráti z Karibiku, Temný rytíř, Šifra mistra Leonarda, Lví král, Počátek, Rain Man, Sherlock Holmes a mnoho dalších se uskuteční v O2 Aréně. Zimmer zahraje společně s mnohačlennou hudební skupinou, symfonickým orchestrem ČNSO a pěveckým sborem ty nejlepší skladby ze své tvorby.

H

184

|

ESTATE

|

ESTATE TIP


Pražský koncert je zařazen do prvního skladatelova světového turné. Ve strhující show doprovázené padesátičlenným hudebním tělesem zahraje Zimmer hned na několik hudebních nástrojů a představí nejdůležitější skladby své tvorby. Zimmera na šňůře doprovází přední světoví muzikanti, které při pražském koncertě doplní Český národní symfonický orchestr. Vstupenky na diváky velmi očekávané turné byly v některých evropských metropolích téměř ihned vyprodány. Kromě Prahy se Zimmer se svou show představí například v Londýně, Berlíně, Paříži, Vídni, Krakově nebo Sofii.

Hans Zimmer to Appear in Concert in Prague Hans Zimmer, the most significant film music composer of today, will appear in concert in Prague on 7th May 2016. The concert by the composer of the soundtrack for “The Pirates of the Caribbean”, “The Dark Knight”, “The Da Vinci Code”, “The Lion King”, “Inception”, “Rain Man”, “Sherlock Holmes” and many other movies will be held in the O2 Arena. Together with the Czech National Symphony Orchestra, a choir and a multimember band, Zimmer will perform the best compositions of his career.

Původem německý autor na sebe během své hudební kariéry upozornil právě díky

Hans Zimmer is coming to Prague to perform on his first world tour, which was

své filmové hudbě a spolupráci s nejvý-

officially announced in London. Zimmer envisages a series of thrilling concerts

znamnějšími režiséry světa. Jeho tvorba je

during which, together with a 50-member musical ensemble, he himself will

asi nejvíce spjata s filmy britského režiséra

play several musical instruments. As main star of the show, he will introduce his

Ridleyho Scotta. Celkově pracoval Zimmer

ground-breaking compositions. The ensemble with which Zimmer will tour is

na více než stovce filmových snímků před-

composed of the world’s top musicians, complemented by the Czech National

ních režisérů. ▬

Symphony Orchestra. The tour is highly anticipated by audiences. In some European capitals, the tickets were sold out almost immediately. Apart from Prague, Zimmer will present his show in London, Berlin, Paris, Vienna, Krakow and Sofia. German-born composer and record producer Hans Zimmer is considered as one of the most successful film music composers of our time. During his career, he has attracted attention mainly by his film soundtracks and collaboration with the most significant international directors. His work is primarily connected with the films by British director Ridley Scott. In total, Zimmer has collaborated with leading directors on over 100 films. ▬

Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal: Tickets on sale through the Ticketportal network: www.ticketportal.cz

ESTATE TIP

|

ESTATE | 185


Hospodářství s rekreačním bydlením Casa Riga / Casa Riga farmstead with recreational facilities Comano Terme/Trento, Italien Architekti / Architects: Stefania Saracino e Franco Tagliabue Architetti, Bolzano Novostavba / New building © Davide Cornacchini

e v i t c u r t Cons Cena pro rekonstrukce i novostavby s ohledem na udržitelnost dala podnět ke vzniku putovní výstavy reprízované v pražské Galerii

Jaroslava

Fragnera. Cílem je upozornit na perspektivní počiny, které inspirují k ohleduplnému způsobu výstavby ve volné přírodě nebo citlivé rekonstrukci staré architektury. Akce hodlá tyto projekty zároveň podpořit. Těšit se můžete na množství nápadů z alpských zemí. Výstava potrvá od 8. dubna do 15. května. Soutěž „Constructive Alps“ vypsalo Švýcarsko a Lichtenštejnsko již potřetí. Cenu získávají architektonické počiny, které porotu přesvědčí nejen po stránce estetické, ale také z hlediska šetrného přístupu ke krajině a zdrojům. Do soutěže se přihlásilo 350 objektů, nominace dosáhlo dvanáct z nich. Oceněné stavby jsou charakteristické mimo jiné citlivým přístupem ke krajině, původní zástavbě i technologiím. „Je tu rozumná cesta, 186

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


5 1 0 2 Alps – alpská architektura v Praze

– Alp ine A rchite cture in Pr ague

www.gjf.cz

jak podpořit turismus a zároveň zůstat ohleduplný k horské krajině,“ řekl předseda poroty Köbi Gantenbein. První místo vyhrála nově postavená fara

rekreačnímu zařízení Türalihus a hostinci

života místních a péče o historické dědictví

Am Brunnen. Oba se nacházejí ve Valen-

s perspektivním turismem. Třetí místo připadlo objektu Casa Riga

v Krumbachu v rakouském Bregenzerwaldu.

dasu v oblasti Bündner Vorderrheintal

Budova plní i kulturně-společenskou funkci.

a v obou případech se jedná o historické

v Comano Terme, malé vesnici v italském

Druhá cena byla udělena dvěma projek-

budovy v centru obce. Oceněné projekty

katastru Tridentu. Stavba slouží k zeměděl-

jsou příkladem spojení společenského

ským i turistickým účelům. ▬

tům, které se zasadily o revitalizaci obce –

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 187


Rekreační objekt Türalihus / Türalihus recreational facility, Switzerland Architekti / Architects: Capaul & Blumenthal Architects, Ilanz/Glion Zrestaurování a rekonstrukce / Reconstruction and renovation

Switzerland and Liechtenstein have announced the 3rd “Constructive Alps” contest. The award is presented for architectural achievements that persuade the jury not only by their aesthetics but also in terms of a friendly approach to the landscape and resources. A total of 350

An award for reconstructions and new buildings with regard to sustainability has given rise to the travelling exhibition reprised in Prague’s Jaroslav

Fragner Gallery, presenting

inspiration from Alpine countries. The purpose of this award is to highlight and support promising achievements which could become examples of how to build in open landscape and how to reconstruct old architecture sensitively. The exhibition is

entries were submitted to the contest, of which 12 projects were nominated. Among other things, the winning structures are characterised by a sensitive approach to the landscape, original development as well as technology. “It is a reasonable way of supporting tourism, while remaining considerate to the mountain landscape,” commented Jury Chairman, Köbi Gantenbein.

open from 8th April to 15th May. Hostinec Gasthaus am Brunnen / Inn at the Fountain, Switzerland Architekti / Architects: Architekturbüro Caminada, Vrin Cons Novostavba a rekonstrukce / New building and reconstruction

188

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 189


Fara v Krumbachu / Vicarage in Krumbach, Austria Architekti / Architects: ARGE Bernardo Bader Architekten, Bechter Zaffignani Architekten, Hermann Kaufmann Architekten, Dornbirn

The first prize was awarded to the newly built Krumbach vicarage in Bregenzerwald (Austria), which

Novostavba / New building

also has a sociocultural function. Second prize was awarded to two projects involved in the revitalisation of a municipality – the Türalihus recreational facility and Gasthaus Am Brunnen (Inn at the Fountain). Both are situated in Valendas (Bündner Vorderrheintal) and in both cases are historical buildings situated in the centre of the community. The winning projects are examples of how these locations can be made more attractive to combine the social life of the locals with care of the historical legacy and prospective tourism. Third place went to the project of Casa Riga in Comano Terme, a small village in the Italian cadastre of Trento. The structure is used both for agricultural and tourist purposes. ▬

www.gjf.cz

Liasanden Rest Area, Jensen &amp; Skodvin Arkitektkonor, turist.trasa Sognefjellet, Liasanden, 1997, foto (c) Jiří Havran

190

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


Ing.

MARTIN TEYROVSKÝ Daňový poradce Auditor

daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Praktikovaná odvětví:

Naši zákazníci:

ʇ nemovitosti ʇinformační

technologie

ʇpohledávky ʇleasing ʇdaň

z příjmu fyzických

a právnických osob ʇdaň

z přidané hodnoty

ʇmezinárodní

zdanění

ʇdaň

z nemovitostí

ʇdaň

z převodu nemovitostí

ʇzastupování

www.optik-spektrum.cz

na finančních

úřadech ʇfiremní

finance

ʇmanagement

consulting

www.cwclub.cz

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500 let. Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546

e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

ART | UMĚNÍ | ESTATE | 191 be back in moment...


ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic www.estatemagazine.cz Šéfredaktorka / Editor In Chief Lenka Zbořilová sefredaktor@estatemagazine.cz Art Director Lucie Batková luciebatko@gmail.com Produkce / Production Milan Novák novak@estatemagazine.cz Redaktor / Editor Lenka Zbořilová, Viktor Veselý, Martina Černotová, Jitka Hanušová redakce@estatemagazine.cz Jazyková redakce / Proof-copy Markéta Matějková marketamat7@gmail.com

192

|

ESTATE

Obchodní oddělení / Commercial Section Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez  písemného souhlasu vydavatele. Titulní foto Tomáš Malý Překlady / Translation Viktor Horák viktorhorak@bonalingua.cz


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERM MOSER SALES

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, T: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, T: +420 221 890 891

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, T: +420 353 416 136 Tržiště 7, T: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


W W W.T HREECARP.CZ

P OSL E DN Í VOL N É BYT Y

N OV É LUX USN Í BY D L E NÍ V PR A Z E NA S TAR ÉM M ĚS T Ě K DI SPOZ I CI GARÁ ŽOV É S TÁ N Í

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE Magazine 4/2016  

ESTATE Magazine 4/2016

ESTATE Magazine 4/2016  

ESTATE Magazine 4/2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded