a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

Petr Hromádka a Paul Richard Matthews: Henceforth v přední linii real estate marketingu

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — 13 PROJEKTŮ, KTERÉ ZMĚNÍ TVÁŘ PRAHY — MANUÁL PRO REALITNÍ NÁKUPY NA MALLORCE — JAK VYPADÁ SKUTEČNÝ ČÍNSKÝ DESIGN

04/2019


VYBERTE SI VLASTNÍ CESTU DOMŮ

Jen minutu od Grébovky

Neopakovatelné výhledy na panorama Prahy


Soukromé parkoviště přímo před domem

1+KK—3+KK VINOHRADY OD 2 700 000 Kč 725 753 753 psn.estate/depo


4 ESTATE  OBSAH

Estate 04/2019

18

28

MARJAN GIGOV: Praze chybí další luxusní ulice

NOVÁ ČÍNSKÁ GENERACE

Talenty designu ze země rudého draka dobývají Evropu

34

CASA ATRIO Australský ideál evropské krásy v architektuře

ESTATE STATUS 8 INTERVIEW:  Petr Hromádka a Paul R. Matthews 14 JAK BYDLÍ SLAVNÍ  Ellen DeGeneres a Portia Rossi 18 SNÍDANĚ S...  ESTATE STUDIO 28  DESIGN  Nová čínská generace 34 ARCHITEKTURA  Casa Atrio 42 UMĚNÍ  Mark Rothko ESTATE STRATEGIE REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI 50 TÉMA  13 projektů, které změní tvář Prahy 60 INVESTIČNÍ DESTINACE Mallorca

Marjan Gigov


OBSAH  ESTATE 5

50 13 PROJEKTŮ, KTERÉ ZMĚNÍ TVÁŘ PRAHY Přehled nejvýznamnějších staveb, které brzy doplní ulice metropole

82 Auta budoucnosti ze Ženevy

ESTATE STATEMENT ESTATE STARS 106 

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

78 AUTOMOTO  Lexus ES 300h PRODEJ

134 PRONÁJMY

Horologické novinky z veletrhu Baselworld 2019

92

TOP 10

62 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  Rezidence Neklanka

BASILEJSKÉ KVARTETO

82 STYL  Basilejské kvarteto 144 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

68 NOVINKY  Komerční nemovitosti

84 CESTOVÁNÍ  Nová tvář Seychel

92 TOP 10  Auta budoucnosti ze Ženevy

100 GOURMET Miura


6 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, jakkoliv se development zdá být především tvrdým byznysem, nelze mu na pozadí jeho syrovosti upřít jistou formu ušlechtilého společenského přesahu. Jsou to totiž nové projekty, které modernizují identitu měst a přibližují jejich podobu současným potřebám jejich obyvatel. Největší podíl na tom samozřejmě nese architektura, ale jsou to právě developeři, kteří rozhodují, jaké návrhy zůstanou pouhou vizí a které se do reality na další desítky let promítnou trojrozměrně. Proměnám našeho hlavního města jsme v souvislosti s aktuálně připravovanými developerskými projekty věnovali hlavní odborné téma tohoto vydání časopisu Estate. Zařadili jsme do něj čtrnáct nejvýznamnějších developerských záměrů, které v kontextu dějinného a urbanistického vývoje Prahy rozhodně nezůstanou bez povšimnutí. Některé z nich těží z již ustálených lokalit, další jsou prvními vlaštovkami a iniciátory vzkříšení opomíjených oblastí metropole. Novinkami a inovacemi, jichž se dočkáme už v blízké budoucnosti, byly nabity také dva nejvýznamnější jarní švýcarské veletrhy: hodinářský Baselworld a automobilový Autosalon Ženeva. Z obou vám na stránkách Estatu přinášíme to nejlepší, co představily – a můžeme garantovat, že nás budete proklínat, protože tentokrát je pokušení opravdu silné. Příjemný vstup do jarních dní vám přeje

Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat


8 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Petr Hromádka a Paul Richard Matthews:

HENCEFORTH V PŘEDNÍ LINII REAL ESTATE MARKETINGU Petr Hromádka a Paul Richard Matthews stojí za agenturou Henceforth, která je vnímána jako průkopník komunikace a kreativy na realitním trhu. Trendy v tomto oboru mění nejen v České republice. Připravila: Markéta Kuncová, foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 9


10 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Jak vidíte svoji roli na realitním trhu?

PH: Pokud se bavíme o větších projektech v Praze, bylo pro nás skvělou zkuše-

Petr Hromádka: Historicky byl realitní trh ovlivňován mnoha stranami, velkou

ností pracovat pro CPI na projektu Quadrio, protože na svou dobu vzniku to byl

roli hráli realitní makléři, kteří definovali jeho různé úrovně a měli za úkol pouze

výjimečný počin – jeden z prvních nových developmentů v centru Prahy. Sešel

prodávat. Jejich pozice se vyvíjí s tím, jak se zvyšují požadavky zájemců o ne-

se tam výjimečný tým na straně developera a projekt se podařilo skvěle ucho-

movitosti: lidé se dnes rozhodují jinak než v minulosti, a marketing proto hraje

pit po stránce produktu i marketingu. Dalším segmentem, který mě zajímá, je

důležitou roli. Vlastně se nebojím říct, že společnost je dnes méně ovlivněná

přinášet unikátní řešení do oblastí marketingu, které se dosud tímto způsobem

fakty a více marketingem, který cílí na emoce. Pro klienty je nyní důležitější, jak

neřešily. Mohli jsme se tak podílet na prodeji Kotvy, mrakodrapu City Tower,

se budou cítit, než co daná věc umí a jaké má specifikace. My si toto uvědomu-

komplexu Florentinum a dalších a dát i těmto transakcím nový rozměr. Rádi se

jeme. Vidíme, jak se potřeby klientů mění, a víme, že se budou měnit i nadále,

vracíme také k boutique developerským projektům v Čechách i v zahraničí, na

takže se snažíme předpovídat, jakým směrem se budou tyto tendence vyvíjet.

kterých jsme vyrostli.

Tím jsou ovlivněny i komunikační potřeby developerů. Pro nás je tohle skvělá příležitost, vnímáme v této změně neuvěřitelný potenciál a chceme být součás-

PRM: Pro mě byl vrcholem rozhodně projekt unikátních loftů v pražských

tí nového trendu, který se na našem území objevil jako důsledek společenských

Modřanech. Tam jsme mohli naplno uplatnit naši kreativitu a vytvořit s klientem

změn. Probíhá nicméně napříč segmenty a promítá se nejen do realitního, ale

něco úplně nového. A je to také výborný příklad toho, jak efektivní je, když je

celého trhu u nás i ve světě.

klient otevřen zásadním koncepčním změnám, které jsou založeny na marketingu a přesném cílení na konkrétní zákazníky. V tomto případě to byla velice specifická

Paul Richard Matthews: Také se hodně používá termín branding, který

skupina a vše zafungovalo přímo ukázkově – o projektu se mluvilo dokonce jako

veřejnost běžně zaměňuje s pouhým logem a kreativní podobou, jež je jakýmsi

o kulturním místě. To, že jsme schopni soustředit se na detaily, nás vystihuje.

obalovým materiálem produktu. V naší koncepci je logo extraktem konceptu,

Marketing může být jen tak dobrý jako samotný produkt, a tak když vidíme, že

který je tvořen paralelně s produktem. Navzájem se tedy ovlivňují a my jej dopl-

onen produkt má potenciál ubírat se jiným, zajímavějším a lepším směrem, využi-

ňujeme o vhodný způsob komunikace. V minulosti jsme i my začínali s designem

jeme toho. Záleží pak na důvěře klienta a jeho odvaze vydat se neznámou cestou.

loga, ale s tím, jak se trh radikálně mění, nyní už víme, že logo by mělo vzniknout

Tady jsme klientovi dali zbrusu nový brand koncept a on s ním už pak pracoval.

až poté, kdy je hotov koncept, který s klienty připravujeme.

Srdcovou záležitostí je pro mě pak fakt, že jsme byli poslední, kteří měli tu čest zdokumentovat starou Waltrovku, než byla stržena. Díky tomuto přístupu jsme se

Petře, vy jste se téměř celou dobu pohyboval na byznysové straně realitního

nyní dostali do situace, kdy s klienty již neřešíme jen budovy, ale kreativně konzul-

trhu a Paulovou doménou je kreativa a marketing. Jak vám to dohromady

tujeme celý rozvoj projektů a plánů rozvoje měst, a to jak v Praze, tak i v zahraničí.

funguje? PH: Realitní trh je z hlediska marketingu velice specifická oblast, o níž se ve

A není rolí marketingu pouze ukázat produkt v nejlepším světle a prodat jej?

světě starají specializované agentury, které mají znalosti hned v několika

PH: Pro mě je zásadní, aby marketingová komunikace neslibovala nesplnitelné.

oblastech. Jen tak jsou schopny produkt správně uchopit a marketovat. Nám

V praxi často vidíme mnoho krásných renderů, díky kterým projekt vypadá jako

se to daří právě díky kombinaci byznysových a technických zkušeností z oblasti

splněný sen, ale ve skutečnosti je to jen klamání zákazníků. Ti se musejí s pro-

nemovitostí a unikátnímu kreativnímu know-how. V našem hlavním týmu jsou

jektem ztotožnit, jinak se o něj nebudou zajímat. Ignorování tohoto pravidla je

lidé z různých oblastí a se znalostmi trhů v České republice i v zahraničí. Ze

chybou, kterou vídáme často. Naší cestou je vstoupit do procesu už v jeho rané

zkušenosti víme, že se realitní trhy po celém světě vyvíjejí víceméně podobně,

fázi, abychom mohli ovlivnit i produkt, a to skrze cross-funkční týmy, do nichž

jen jsou na různém stupni vývoje. My tak máme možnost přispívat vědomostmi

patří všichni od architektů po projektanty.

z oblasti realit vyvinutějších trhů a zároveň je aplikovat na místa, kde se sami pohybujeme. Neustále se učíme. Je to naprosto přirozená spolupráce, dohro-

Jak se na váš přístup dívají developeři?

mady fungujeme skvěle.

PRM: Kreativita je v tomto oboru často velký problém, v našem prostředí stále panuje jakási kulturní odolnost mainstreamu vůči ní. A pokud se jedná o na-

Co z toho vyplývá pro vaše klienty?

prostou novinku, tak to platí dvojnásob. Když to navíc spojíte s přístupem, že

PRM: Jednoduše? Vydělají více peněz.

„takhle se to prostě dělá“, jsou před námi někdy velké výzvy. Jenže, koho by to bez nich bavilo? Snadná práce je nudná. My našim novým klientům od začátku

Od doby, co jste spolu před pár lety začali pracovat, jste se podíleli

říkáme, že chceme ovlivňovat nejen značku, ale i produkt, a většina je tomu

na opravdu zajímavých budovách a projektech. Kterých si ceníte nejvíc?

otevřená. Ale dostat se do této pozice trvalo několik let, museli jsme si k tomu


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 11


12 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

vybudovat renomé. Já, jako šéf kreativy, bych samozřejmě velmi rád viděl, aby

Čekají nás z hlediska kreativní komunikace realit v následujících

se klienti nebáli přijímat změny v přístupu, konceptech, grafice nebo i v samot-

letech nějaké změny?

ných projektech. Důvěra v tomto směru dokáže zázraky a nás pohání jediná

PH: V tom, jak jsou propagovány projekty nyní a před lety, když jsme

motivace – ukázat hodnotu produktu. Zažili jsme samozřejmě i situace, kdy

začínali, vidím obrovský rozdíl. Náš vliv v oboru je značný a je skvělé, že

klienti vůči změnám a novým přístupům zaujímali neochotný postoj. Obecně ale

jsme tím celou branži posunuli dál. Ale zároveň to také znamená, že musíme

zjišťujeme, že klienti, kteří jsou otevřeni změnám, jsou pro svůj projekt opravdu

být stále o krok napřed, abychom si udrželi svěží nápady. Měli jsme štěstí,

nadšení. A sdílet společně jejich vášeň, to je na této práci to nejlepší. Pokud

že jsme v začátcích mohli spolupracovat s mezinárodním týmem na zahranič-

všichni budeme vkládat do toho, co děláme, srdce, odrazí se to na produktu

ních projektech. I nyní stále obohacujeme náš tým lidmi, kteří přinášejí nové

a také na vztahu zákazníka k němu. Jsme šťastní, že většina našich klientů tento

perspektivy, ať už v naší základně v Praze nebo v satelitních pobočkách

přístup sdílí a má silnou touhu tvořit skvělé projekty. Pro mě je toto význam

po světě. Mám rád první republiku a těší mě, když mám pocit, že se kvalita

luxusu – nezáleží na velikosti vaší nemovitosti, luxus je stav, kdy se v ní cítíte

oné doby navrací. Vidím to například na množství lidí, kteří uspěli v zahraničí

jako doma. Jenže každý má v tomto směru jiné požadavky a touhy a pochopit je,

v top managementu nadnárodních firem, nyní přicházejí zpět a přinášejí jiný

to je naprostý základ úspěchu.

pohled na věc a neuvěřitelnou chuť a energii věci měnit a jít rychle kupředu. V rámci růstu se momentálně soustředíme na akvizici klíčového know-how

Které nástroje a metody pro to vaše agentura používá?

skrze specializované agentury. Nejnovějším přírůstkem do portfolia jsou

PH: V první řadě mě zajímá načasování každého projektu. Je potřeba zjistit, kde

sesterské agentury na Slovensku a v Chicagu, kde se zaměřujeme na digitální

se v danou chvíli nacházíme. Musíme tak brát v úvahu například posun cílové

služby právě se specializací v nemovitostech. Bavíme se zde o novinkách na

skupiny v čase tak, aby produkt, který se dostane na trh například za pět let, byl

poli kreativních technologií, sociálních médií a „experiential“ neboli

stále aktuální. Z toho vycházíme primárně. Dále se snažíme pochopit přístup

prožitkového marketingu. Tady vidím potenciál pro příští roky.

klienta a také to, jak se se odrazil do architektonické podoby. Spolu s dalšími vstupními hodnotami toto tvoří základ, nad kterým se zamýšlíme v byznysové

PRM: Rádi bychom byli svědky doby, kdy developeři začnou trochu víc

rovině. Vracíme se co nejdále v procesu tvorby tak, aby nikde neexistovala

riskovat a snažit se dělat z bydlení zážitek. V tomto směru vidíme obrovský

hluchá místa nebo nevyladěné aspekty produktu. V našich projektových

potenciál, který můžeme ovlivnit i my. Existuje přece tolik různých stylů

týmech se proto mohou sejít architekti, ale například i experti na akustiku, kteří

architektury a konceptů interiérů… Možnosti jsou neomezené. Jde jen

nám pomáhají vytvořit unikátní řešení zvukotěsnosti jako nadstandard v rámci

o to inspirovat naše klienty k tomu, aby je využili. Náš přístup je unikátní,

klientských změn. Mě osobně baví tento aspekt projektů, kde je kreativita

protože propojuje byznys a kreativní koncepty, které prostupují celým

víceméně neomezená, můžeme si hrát a přicházíme s návrhy, které nejenže

projektem. Právě to je naše doména, na které neustále pracujeme,

učiní projekty jedinečnými, ale samozřejmě mají pozitivní dopad na jejich

a posouváme se dál.

ekonomiku. Platí zde pravidlo, že pečlivá příprava se v konečné fázi pozitivně odrazí. Nemusíme pak vytvářet „hard-sell“ strategie. Aktivace je jen prodlouže-

Jaké další kroky vaši agenturu čekají?

ním tohoto nastavení a dovoluje nám používat netradiční řešení.

PRM: Momentálně jsme ve fázi rebrandingu, což překvapivě ani pro brandingovou agenturu není úplně jednoduchá věc a zabere to

PRM: Samozřejmě existují standardní nástroje, se kterými pracují všichni

nějaký čas. Měníme se na Henceforth. V našem názvu je slovo pocházející

v tomto odvětví, od renderů po brožury a webové prezentace. To je řemeslo,

ze staré angličtiny, které znamená „ode dneška dále“ a symbolizuje

které máme perfektně zvládnuté i my, ale snažíme se přidat ještě další vrstvu,

radikální změnu. Mě ten název opravdu baví, protože v sobě kombinuje

která je diktována pojetím projektu. Proto je pro nás efektivnější a důležitější

britského ducha a také, řekněme, výzvy. A když slyšíme tento název

propojit se se zákazníky přirozeně na lidské úrovni. Je to kombinace pozorování

od klientů, působí to, že jsme na stejné vlně a že chceme dělat zásadní

a tvoření, nikdy nesmíte žádnou z těchto složek podcenit. Také je potřeba uvě-

změny, kvůli kterým jsme všichni tady. Stále jsme také otevřeni

domit si, že reálně žijeme mimo hranice internetu. V moderním městě je kolem

hledání nových lidí, kteří mohou rozšířit náš tým a posílit svou vášní

nás úžasné okolí a zajímavé věci, na které je třeba dát důraz. Musíme se dívat

naše vize. Nikdy nevíte, kdo vám za chvíli zavolá a jaký úžasný

kolem sebe a vnímat, jak se lidé v dané lokalitě cítí, vidět, jak si okolní budovy

projekt na vás brzy čeká.

hrají se světlem v různých denních dobách a podobně. Pokud chceme vytvořit značku, která se skutečně dokáže propojit s lidmi, musí reflektovat

Takže se těšíte na nové výzvy, které vás čekají „ode dneška dále“?

každodenní život.

PH: Rozhodně. ▪


14 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

Rustikální sídlo Ellen DeGeneres a Portie de Rossi Americká komička, moderátorka, producentka a spisovatelka Ellen DeGeneres se všem zmíněným oborům věnuje dostatečně úspěšně na to, aby si se svou partnerkou, herečkou Portiou de Rossi, mohly dovolit hned několik domů. Loni si pořídily jeden v Beverly Hills, který je plný designových a uměleckých unikátů. Připravila: Lenka Komrsková, foto: archiv


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 15

Ellen DeGeneres ani Portia de Rossi nenechávají nic náhodě, a tak si při zařizování kalifornské rezidence objednaly služby hned několika designérů a obchodníků s uměním. Netají se původem každého ze sběratelských kousků, jež jsou po jejich domě v Beverly Hills rozesety, a tak by vás hned upozornily, že skleněný pingpongový stůl, který se nachází u vstupu do vchodové haly, je od argentinského umělce Rirkrita Tiravanije. Jeho blyštivý povrch prý odkazuje na to, jak křehká je budoucnost. Tento hravý element však nenarušuje starosvětský nádech pokoje, jenž je tvořen kombinací zemitých odstínů a světlých zdí. Přírodní tóny obstarává španělská koloniální lavice od galerie Lief či koberec z devatenáctého století, který pár nalezl v antiku Melrose Project v západním Hollywoodu. K současnosti se naopak obrací lustr z dílny francouzského moderního designéra Sergeho


16 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

Mouilla, který v padesátých a šedesátých letech

knihovnu s žebříkem. V obýváku se nachází

a hnědé je oživena kamennou šedou na verandě,

proslul minimalistickými svítidly.

ještě nenápadná stolička od brandu Clar-

jíž vévodí pohodlná křesla z vrbového proutí

ke & Reilly, zatímco dřevěný stolek z osmnác-

a dřevěný stůl z devatenáctého století.

Všechny odstíny světla

tého století majitelky našly v belgickém antiku

V obývacím pokoji už převládá bílá barva.

Axel Vervoordt. Vůči starému se tu vymezuje

Výlet do historie

Dvě bělostná sofa a deka od módního domu

lampa od francouzského architekta Jeana

Nejsoukromější část domu Portie a Ellen je opět

Hermès zútulňují prostor, jehož dominantním

Prouvého, který patřil k průkopníkům industriál-

laděna do příjemných krémových tónů, takže

prvkem je stůl ze světlého dřeva od značky

ního designu. Souhra různých materiálů panuje

nic nenarušuje klidný spánek. Světlá ložnice

Kathleen Clements Design. Přehoz s třásněmi

i v jídelně, kde ke stolu ze sedmnáctého století

je oživena pouze několika šedivými doplňky.

a francouzská křesla bergère, na nichž sedával

ladí o několik tónů tmavší francouzská křesla.

Na zakázku vyrobená postel je polstrována

i poslední francouzský král Ludvík XVI., jsou

Koloniální styl interiéru oživují barevné květiny

texturovanou látkou Great Plains od studia

původní. Nechybí tu ani umělecká díla: ve středu

a popartové dílo Andyho Warhola s motivem

Holly Hunt. Design minimalistické lampy, která

místnosti pyšně stojí plastika od současné

tenisek značky Puma. Neméně osobitá je

stojí nad béžovým křeslem, pochází z pera

výtvarnice Catherine Willis, kdežto levou stranu

i kuchyně s proskleným úložným prostorem na

americké designérky Jane Hallworth, kdežto

pokoje okupuje římská busta a práce od malířů

nádobí, jenž visí nad středem místnosti. Kovový

bílou skříň ve stylu švédské gustaviánské éry

Eda Ruschy a Marka Grotjahna. Skulptura od

sporák vytvořila značka Wolf, zatímco světlé

z konce osmnáctého století si Ellen s Portiou

japonské sochařky Ruth Asawy visí nad krbem.

koberečky pokrývající parkety z týkového dřeva

pořídily ve starožitnictví. Noční stolek a vintage

Maska z Elleniny sbírky afrického umění zdobí

z Číny jsou ze starožitnictví. Kombinace bílé

lampa mají původ až v Toskánsku sedmnáctého


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 17

století a majitelky jej nalezly v renomovaném losangeleském obchodě Richard Shapiro. Šedý flanel z dílny britské textilky Holland & Sherry na zdech přebírá funkci tapety. Historické a artové exempláře pozvedají i prostředí hlavní koupelny. Ořechovému dřevu tu sekunduje mramorová podlaha a zrcadla s perleťovým rámem z Indie, k nimž je do kontrastu postavena koloniální židle s hrubým opracováním. Funkci ozdob v této části domu přebírají staré vázy i soška kočky od švýcarského výtvarníka Diega Giacomettiho, bratra známého kubistického umělce Alberta Giacomettiho. Na prosklenou sprchu dopadají sluneční paprsky přímo ze střešního prostoru. Autorem obložení je značka Country Floors, která je nositelem několika oce-

nění časopisu Architectural Digest. V koupelně má místo i mramorová vana, z níž je výhled do zeleně venkovní zahrady. V ní si Ellen s Portiou mohou užít panoráma z bazénu z brazilské žuly. Úctyhodné prostory Mezi všemi zajímavostmi, s nimiž se člověk v sídle Ellen a Portie setká na každém kroku, vyniká rotunda, která v sobě ukrývá knihovnu. V jejím centru stojí mramorový stůl s knihami a uměleckými artefakty, jíž ze stropu ozařuje sluneční svit. Neméně působivá je i podlaha netypicky potažená kůží a lemovaná mosazí. Serióznější atmosféru má i pracovna, která je vyvedena do tmavých tónů – dekorativní medicinbaly a purpurová pohovka dýchají minulostí stejně jako prosklená skříňka z devatenáctého století, kde má Ellen kromě vybrané literatury uloženou i sbírku sošek cen Emmy. Do svých jednašedesáti let jich nasbírala celkem třicet, za život ale dostala i dvacet ocenění od People’s Choice Awards a desítky dalších vyznamenání. Z rukou Baracka Obamy v roce 2016 dokonce převzala poctu nejvyšší: Prezidentskou medaili svobody. ▪


18 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

Marjan Gigov: Praze chybí další luxusní ulice Módní značky by rády přišly do Prahy, ale chybí jim tu vhodné prostory. Tak situaci v hlavním městě hodnotí ředitel retailového oddělení Colliers International Marjan Gigov, díky němuž se na Pařížské zabydlely brandy jako Céline nebo Furla. V současnosti se snaží do české metropole přivést velké hráče z Paříže a z Milána. Připravil: Jan Tomeš, foto: Ondřej Pýcha

Co dnes znamená pojem „luxusní módní

třicet dva dostupných prostor patří soukro-

hledal také nové prostory pro Hermès, v tomto

značka“?

mým majitelům a zbytek městu. Ta ulice není

případě mi ale zástupci brandu řekli, že jsou tak

nafukovací, ale pro luxusní značky je rozhodující

silní, že půjdou klidně do Vězeňské. Už jsem pro

Do této skupiny patří ti výrobci, kteří si

lokalita. Ještě donedávna byl rozdíl i mezi Paříž-

ně měl vyhlídnutou vhodnou nemovitost, ale

zakládají na prvotřídní kvalitě, mají výrazného

skou ulicí od Staroměstského náměstí k Široké

vše ztroskotalo na tom, že se jednalo o majetek

kreativního ředitele s týmem návrhářů a jejichž

a Pařížskou ulicí od Široké směrem k řece s tím,

města – tam je to vždycky spletité. Nakonec

vznik se datuje daleko do minulosti. Především

že druhá zmíněná část nebyla natolik prestižní.

se nám podařilo obchod rozšířit do suterénu

poslední bod je velice důležitý, protože jména

To už ale dnes neplatí a nájemci jsou v podstatě

budovy, v níž Hermès doposud sídlil, a tak tam

jako Chanel, Hermès nebo Louis Vuitton staví

rádi za jakoukoli nabídnutou plochu.

po rekonstrukci, která právě probíhá, vznikne velký a krásný butik. Popsaná situace je ale

své renomé právě na dědictví minulosti. Mohla by se Pařížská podle vás rozrůstat

důkazem toho, že značky v Praze potřebují růst,

Je Praha pro tyto firmy zajímavá?

do okolních ulic?

ale nemají kam.

V současnosti už rozhodně ano. Ještě před pěti

Luxusní značky do Široké, Jáchymovy nebo Mai-

Nebylo by tedy řešením otevřít v Praze

lety mě zástupci společností Saint Laurent

selovy ulice nikdy nepůjdou. Vidí jen Pařížskou.

obchodní dům typu londýnského Harrods

nebo Tom Ford odmítali, dokonce se vyjadřovali

Už jen prodejnu, která má vchod osm metrů

nebo pařížského Primtemps?

v tom smyslu, že do východní Evropy nikdy

od Pařížské, pro mě bylo nesmírně kompliko-

nevkročí. Teď se situace otočila: všichni by tu

vané pronajmout. Nakonec si ji vzal Christian

Skoro dva roky jsem pracoval na projektu

rádi otevřeli vlajkové obchody, ale nemají kde.

Louboutin, ale spousta firem vnímala takové

nové Kotvy. Mojí prací bylo přivést nájemníky

V Pařížské je místo jen na padesát dva butiků –

umístění prodejny jako problém. Dlouho jsem

a soustředit se na jména, která ještě nejsou na


20 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

českém trhu. Nový koncept počítal s tím, že v druhém podzemním patře

Maje, Zadig & Voltaire, The Kooples a další. Současné značky otevírají

bude supermarket, nad ním prostor pro elektroniku a v přízemí kosmetika,

obchody poblíž těch obecně luxusních, protože až dospějí, budou mezi ně

kabelky a doplňky. Uprostřed přízemního podlaží by byl zároveň ostrů-

patřit. Vytvářejí si tímto způsobem image, jenže nájmy v Pařížské jsou pro

vek, kde by si turisté mohli koupit produkty od českých designérů – Češi

ně příliš drahé, protože neprodávají zboží za tak vysoké ceny jako brandy, ke

jsou výborní skláři a osobně raději uvidím, když si cizinci z Prahy odvezou

kterým se chtějí přiblížit.

kousek od Artěla, Preciosy nebo Mosera než matrjošku. První patro by bylo věnováno sportovnímu a volnočasovému oblečení, tedy nabídce subjektů

Myslíte si, že by si Češi našli k takovým značkám cestu, pokud by u nás

typu Nike a Adidas. Do druhého a třetího patra bychom směřovali luxusní

byly k mání?

a prémiové značky, ve čtvrtém by se nacházel design a páté patro by bylo vyhrazeno restauracím, bistrům a terasám s výhledy na Prahu. Kotva se

Já v Praze bydlím od roku 2002 a vnímám, že za tu dobu se vztah Čechů

příští rok zavírá, čeká ji rekonstrukce, a tak doufám, že se projekt podaří

k módě výrazně změnil. Pocházím z Makedonie, kde jsou lidé zvyklí být vždy

realizovat. Projevily značky o Kotvu v tomto podání zájem? Ano, některé by dokonce chtěly získat plochy na více patrech zároveň. Pro luxusní módní značky představují prostory v obchodních domech extenzi

upravení, kdežto tady dlouho převládala

Přijde doba, kdy budou luxusní obchody ve svých prostorách provozovat pětihvězdičkové restaurace a nabízet na míru vyráběné oblečení.

funkčnost nad vzhledem. Nicméně od doby, kdy Češi vstoupili do Evropské unie, začali cestovat a mít víc peněz, situace se změnila. Místní jsou navíc dle mého soudu vcelku materialističtí a rádi se ukazují - což vůbec neříkám ve zlém - a tak začali v minulých letech utrácet za oblečení. Přes všechny zvěsti o opaku Češi tvoří drtivou většinu zákazníků některých

hlavních obchodů, ale také možností, jak

obchodů na Pařížské. I proto si myslím,

si vyzkoušet trh. V současné chvíli tak jednám například se společnostmi Versace, Chanel a Giorgio Armani, pro

že kdybychom v Praze dokázali vybudovat další ulici s trendy oblečením

které je Praha velice atraktivní. V tomto segmentu ale platí, že si firmy radě-

z Itálie a Francie, neměli bychom o zákazníky nouzi.

ji počkají, než aby otevřely butik v lokalitě, s níž nebudou úplně spokojené. Místo v Praze tak raději otevřou pobočku v Číně, která je obrovská a jejich

Nebojíte se jako člověk z oblasti komerčních nemovitostí internetu

produkty půjdou rychle na odbyt. Na druhou stranu u nás ale vidím potenciál

a sociálních sítí?

v kategorii contemporary značek, a právě ty se do Česka snažím dostat. Máte pravdu, že před pár lety byl boom online prodeje velký problém, Čím jsou značky z tohoto segmentu specifické?

protože zákazníci přestali chodit do obchodů. Jenže třeba Instagram přinesl i obrácený efekt: lidé se najednou začali v buticích fotit s nakoupeným

Jak tradičně luxusní, tak contemporary brandy splňují stejná kritéria v ob-

zbožím, což je pro značku i pro samotného klienta velká reklama. Instagram

lastech kvality a módnosti, rozdíl mezi nimi je pouze takový, že současné

je teď nejdůležitější sociální síť luxusního sektor – například generace

značky si zatím stále ještě budují svou historii a odkaz. Jedná se například

mileniálů, která bude do šesti let tvořit bezmála polovinu klientely tohoto

o Acne Studios, MSGM, N21 nebo Isabel Marant. Ti všichni představují své

segmentu, tam chodí objevovat nové brandy. Obchody se tak budou muset

kolekce na módních týdnech v Miláně a v Paříži po boku velkých domů, jako

přizpůsobovat zákazníkům a nabízet kompletní zážitek neboli „experien-

jsou Gucci, Prada nebo Dior, ale jsou stylem i cenou zaměřeny na mladší

ce“. Budou mít spoustu výrazných architektonických, dekorativních, ale

publikum.

také hi-tech prvků, aby si člověk nakupování užil a rád se do nich vracel. Zanedlouho přijde doba, kdy budou luxusní obchody ve svých prostorách

Proč v Praze tyto značky chybí?

provozovat pětihvězdičkové restaurace, nabízet na míru vyráběné oblečení a zaměřovat se na krátkodobě dostupné a limitované edice produktů.

Protože contemporary segment se chová úplně stejně jako ten prémiový,

Jedině tímto přístupem bude možné uspokojit zákazníka. Obchody tedy

takže se opět dostáváme k tématu Pařížské ulice. V Praze opravdu chybí

rozhodně nezaniknou, i nadále totiž budou nesmírně důležité pro image

další zásadní nákupní třída. Když se procházíte po nějakém bulváru v zahra-

značky a důvěru lidí v ní. Do roku 2025 se předpokládá, že na internetu

ničí a vidíte butik Louis Vuitton, tak víte, že kousek od něj bude i Hermès –

bude probíhat až čtvrtina všech prodejů zboží, luxus ale stále

a když někde narazíte na Isabel Marant, tak víte, že poblíž najdete i Sandro,

zůstane luxusem. ▪


SNÍDANĚ S  STATUS  ESTATE 21


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


24 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

Nové formy TRADICE Že nejlepší nápady bývají většinou ty nejjednodušší, ví britská společnost Garçon Wines. S originálním řešením, jak snížit náklady na balení vína i dopad jeho distribuce na životní prostředí, posbírala několik ocenění na poli designu i ekologie. Jde přitom o plochou lahev na víno, kterou firma představila společně s ekologickým přepravním kartonem, do něhož se takových lahví vejde rovných deset. Lahve jsou vyráběny z recyklovaného plastu a ve Velké Británii je lze doručovat přímo do poštovní schránky.

PRŮKOPNÍCI designu v Česku

SVEVA: Mimo čas a prostor

LOGA podle Bauhausu

Můžeme jen hádat, jak by vypadala historie ná-

Italský designér Carlo Colombo navrhuje

Google, Starbucks, Netflix – z log všech těchto

bytku, kdyby nebylo Italů. Návrháři z Apeninského

pro značky v Japonsku i ve Spojených státech

společností čiší módní minimalismus, designéři

poloostrova zkrátka umí, a tak trendy v bydlení

a o designu přednáší na konferencích od

z australské kreativní platformy 99designs

ovlivňují už několik staletí. Jedním z takových

Slovinska po Austrálii. Jeho světoběžnictví se

však dokázali, že v nich dříme skrytý vizuální

hybatelů je i značka Gallotti&Radice, která

projevilo i na křesle Sveva, jež loni navrhl pro

potenciál. U příležitosti stého výročí založení

v sedmdesátých letech jako jedna z prvních pro-

nábytkářskou společnost Flexform a které

výmarské uměleckoprůmyslové školy Bauhaus

sazovala sklo v interiérovém designu. S hliníkem

u nás prodává Stockist. Tvarem se přibližuje

totiž vyhlásili soutěž, v jejímž rámci vyzvali

a ocelí tento materiál stále tvoří podstatu značky,

skandinávskému pojetí elegance, zaoblený

grafiky z celého světa, aby loga současných

jejíž výrobky do Česka nově dováží pražské

vnějšek z polstrované kůže a sedací polštáře,

firem předělali podle estetických kódů této

Studio Nika. Portfolio italské společnosti se

jež jsou k dostání v šedém kašmíru i modrém

instituce. Jablíčko od Applu se tak proměnilo

soustředí rovným dílem na domácnost i na kance-

sametu, zase odkazují na francouzské interiéry

v technokraticky přesnou kouli s vydutým

lář, a tak v něm mají místo knihovny, stoly, čalou-

šedesátých let. A kovová noha jako kdyby

nakousnutím a hřebec od Ferrari v podobě

něné pohovky i postele. Každý produkt je

patřila do starých amerických sci-fi. Sluší se

černých a červených linií zase neztratil nic ze své

vyroben s úctou k životnímu prostředí

tak říci, že vzhled ani komfort křesla

živočišnosti. Další důkaz toho, jak nadčasové byly

a hravému přístupu ke kráse. www.studionika.cz

Sveva neznají hranic.

myšlenky Bauhausu.


Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Fascinující design a možnosti. Exkluzivní vestavné spotřebiče Siemens řady studioLine pro nejnáročnější. studioLine

Seznamte se s budoucností. Siemens domácí spotřebiče


26 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

Západní pocta východnímu mistrovi

UNIKÁTNÍ BMW v boji za ekologii Na stále silnější potřebu ochrany životního prostředí cílí nový projekt z dílny BMW, unikátní i8 Roadster 4 Elements. Ten žádá o pozornost nejen revolučním plug-in hybridním pohonem, ale i karoserií dekorovanou čtyřiadvacetikarátovým zlatem. O surrealistické motivy představující přírodní živly se postaral český malíř Milan Kunc, jenž na karoserii zachytil například včelí plástve, větrnou elektrárnu nebo umělohmotnou lahev. Automobil je určen pro dražbu, jejíž výtěžek bude darován neziskové organizaci The Ocean Cleanup, která se zabývá čištěním oceánů od plastů.

Pritzker Prize, nejprestižnější architektonické ocenění na světě, letos získal sedmaosmdesátiletý japonský architekt Arata Isozaki. Odborná porota mu cenu udělila za všestrannost, vysokou estetickou kvalitu autorského rukopisu a hlubokou znalost historie. Isozaki svůj styl definoval jako konstantní změnu, a tak v jeho portfoliu zaujímají místo brutalistické budovy i subtilní skleněné konstrukce. Absolvent Tokijské univerzity má na kontě za více než šedesátiletou kariéru sto budov po celém světě, mezi něž patří například katarské National Convention Center, italská kancelářská budova Allianz Tower v Miláně, španělské muzeum La Casa del Hombre nebo čínská koncertní hala Shanghai Symphony Hall.

NOVÝ PRAŽSKÝ MOBILIÁŘ Moderní metropoli definují i na první pohled obyčejné, ale přesto viditelné objekty, jako jsou lavičky, odpadkové koše a zastávky veřejné dopravy. Proto Institut plánování a rozvoje spolu s Magistrátem hlavního města Prahy vypsaly soutěž na jednotnou obměnu mobiliáře, která proběhne v roce 2021. Vítězem se stal návrh z pera firmy Artěl, který vystřídá současný mobiliář od společnosti JCDecaux. Kolekce od designérů Michala Froňka, Jana Němečka, Aleše Kachlíka a Martina Klanici se skládá z osmi typů zastávek, šesti modelů laviček, zábradlí, stojanů na kola a také pěti druhů košů. Mimo zástavky je prototypy možné vyzkoušet v Čelakovského sadech vedle Národního muzea.

DOMOV s nádechem přírody Na letošním pařížském veletrhu Maison & Objet představila dceřiná společnost slavného italského módního domu Missoni šest nových kolekcí, jejichž spojujícími prvky jsou kromě pestrobarevných vzorů také přírodní motivy. Energickým laděním zaujala edice Panorama, pro níž jsou charakteristické krajinné scenerie s horami, borovicemi a ledovci v kombinaci s excentrickými liniemi neonové, tyrkysové nebo růžové. Pro Missoni typicky pruhovaná kolekce Stripes Mosaic překvapila kombinací sytých pruhů složených ve stylu patchworku na černém základu. Konzervativnější klientelu uspokojí řady v tlumených barvách Winter Garden a Alps.


28 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Lampy a závěsná svítidla od Chena Xingyi vytvořená z keramických střepů

NOVÁ ČÍNSKÁ GENERACE


DESIGN  STUDIO  ESTATE 29

Designové výrobky s etiketou Made in China svět ještě donedávna odsuzoval – jednalo se buď o kopie známých produktů, nebo o levné spotřební zboží. To se však mění. Mladí výtvarníci ze země rudého draka začínají vystavovat na mezinárodních veletrzích vedle evropských a amerických gigantů a směle jim konkurují. Připravil: Jan Tomeš, foto: archiv

materiálů a prací s technologiemi. Mezi jeho

rozbíhá, je zřejmé, komu se tentokrát dostane

typické rysy patří kupříkladu využití zbytkových

největší pozornosti. Čínští designéři berou západ-

hmot průmyslové produkce, jak je tomu v případě

ní veletrhy útokem a od kurátorů a organizátorů

designéra Chena Xingyi, jenž vytvořil lampy a zá-

sklízejí unisono chválu. Mluví se o nich dokonce

věsná svítidla z keramických střepů, kterých se

jako o „nové tvůrčí síle“, jak je popsal katalog

zbavovala továrna v jeho rodném městě. Podobně

designového bienále v Saint-Étienne, které se ve

koncipovaná je práce Hongjiho Yanga, který design

východofrancouzském městě koná až do konce

studoval na vysokých školách v USA a v Nizozem-

dubna. Jeho autoři ještě dodali, že dopad čínské-

sku, kde se nakonec usadil. Jeho zrcadla, která

ho designu na mezinárodní scénu je v posledních

vypadají jakoby napadená betonovým odpadem,

dvou letech nepopiratelný a jeho vliv v budoucnu

se stala hlavní hvězdou loňského festivalu Design

ještě vzroste. Podobně se vyjádřili i pořadatelé

Miami. Yangovy objekty byly poté vystavovány ve

pařížské akce Maison&Objet, kde v rámci sekce

Švýcarsku, v Německu a v Itálii. Minulý rok zazářil

Rising Talent vystavovalo hned šest mladých

také Mario Tsai, jež pro své multifunkční objekty

talentů z Číny. Za raketový start tamních desig-

použil hliníkové trubky, z nich vytvořil nízké stolky

nérů může několik faktorů. Prvním je vzdělání,

s úložným prostorem na časopisy a knihy.

kdy se v Číně v minulých obdobích otevřelo hned

Zájem o čínský design byl letos tak vysoký, že se

několik výtvarných škol západního střihu; mimo

západní architekti, novináři a nákupčí houfně vyda-

to jsou čínští studenti dnes již běžným jevem na

li na veletrh Design Shanghai, největší akci svého

akademiích po celém světě. Druhým je politika

typu v Číně. A neskrývali nadšení z objevených

této nejlidnatější země světa, jejíž představitelé

talentů. Velké pozornosti se dostalo kupříkladu

se chtějí zbavit nálepky továrny na laciné zboží.

značce Nanchow z jihovýchodního přístavního

Prezident Si Ťin-pching za tím účelem uvedl

města Xiamen, která veškeré předměty vyrábí

v roce 2015 v chod iniciativu, s jejíž pomocí se má Čína do deseti let stát globální velmocí designu a technologických inovací. Organizátoři německého veletrhu IMM v Kolíně, který proběhl v lednu, dokonce prorokují, že se autorský design stane jedním z hybatelů budoucího hospodářského rozvoje státu. Západní trendy, východní tradice Čím je současný čínský design charakteristický? Ačkoli jeho vzhled vychází z obecně nastavených tendencí, a tak je esteticky k nerozeznání od produkce z jiných končin, liší se využitím

Zrcadla a interiérové skulptury v jednom z pera Hongjiho Yanga

Ačkoli se letošní designová sezona teprve

pouze za využívání tradičních čínských technik. Patří mezi ně kupříkladu magnety, těžítka a zarážky do knihoven, jež se skládají z cementu, písku a minerálního pigmentu, které brand odebírá ze skládek v průmyslových zónách. Výsledný produkt je tedy šetrný k životnímu prostředí a k jeho vytvoření je zapotřebí pouze malého množství energie. Na čínské rukodělné techniky navazuje také značka Tang Mode, jejíž prvotinou jsou nádoby na tekutiny z jílu, který si oblíbili už členové dynastie Song vládnoucí od desátého do třináctého století. Bambusovými lesy se inspiroval Jun Jie Zhang pocházející z jihočínského města Hangzhou,


30 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Kolekce iridiscentních stoliček a stolů z galvanicky pokovované oceli od kolektivu Buzao

který z materiálu navrhl pletená stínidla. Ta svým zjevem připomínají zámotky a podobné organické struktury a zcela popírají nepoddajnost bambusového dřeva. Symbol společenských změn Sílu šanghajského festivalu designu potvrdil i tamní brand Stellar Works, který na něj přesunul premiéru nové kolekce nábytku z milánského Salone del Mobile, největšího designového veletrhu na světě. Čínského pohledu na věc se tak díky pozitivnímu ohlasu odborné veřejnosti i zákazníků přestávají bát západní značky a obchody, které výrobky od tamních výtvarníků stále častěji zařazují do svého portfolia. Už teď je jisté, že se do evropské distribuce dostane například v březnu prezentovaná kolekce iridiscentních až psychedelických stoliček a stolů z galvanicky pokovované oceli od kolektivu Buzao. Španělská textilka Gan zase loni odhalila rozsáhlou řadu koberců a modulárních pohovek, na nichž spolupracovala se šanghajským studiem Neri&Hu. Duo se navíc stalo hostem letošního únorového

Multifunkční stolky s úložným prostorem z dílny Maria Tsae


DESIGN  STUDIO  ESTATE 31

Pletená bambusová stínidla od Juneho Jieho Zhanga


32 ESTATE  STUDIO  DESIGN

stockholmského nábytkářského veletrhu, pro nějž dvojice navrhla instalaci zabývající se vesnicemi, které v Číně i na starém kontinentě mizí kvůli přesunu lidí do měst. „Časy, kdy Čína pouze kopírovala západní design, jsou pryč,“ nechal se před pěti lety slyšet Ross Urwin, kreativní ředitel Design Shanghai. „Čínská společnost prochází velkou transformací a tamní zákazníci již dokážou rozeznat kopii od originálu. Mají daleko větší znalosti a nechtějí bydlet v levných

Kousky z řady koberců a modulárních pohovek vzniklé spoluprací španělské textilky Gan se šanghajským studiem Neri&Hu


DESIGN  STUDIO  ESTATE 33

Edice židlí a stolků firmy Stellar Works pro rok 2019

napodobeninách. Za několik posledních let také vzrostl hlad po kvalitě. Ještě před pár roky bylo Číňanům jedno, jestli mají u nově koupené věci špatně řešené švy. Teď se pídí i po takových maličkostech,“ dodal. V podobném tónu se nakonec už v roce 2012 vyjádřil designér Michael Young, který prorokoval, že Čína do dvaceti let zrodí výtvarníky, kteří se zařadí po bok velkých západních jmen. „Být designérem je tu sen,“ řekl Young, jenž pobývá v Hongkongu. „Stát do talentových jedinců masivně investuje a chce, aby designéři dali Číně v zahraničí novou tvář,“ vysvětlil. Když k těmto okolnostem přičtete prakticky nekonečné průmyslové možnosti země a hi-tech centra, která svou velikostí a objemem technologických novinek zastiňují samotné Silicon Valley, není vize Číny jako designérské velmoci, o níž sní tamní vládní garnitura, neuskutečnitelným plánem. ▪

Nádoby na tekutiny z jílu od značky Tang Mode vytvořené tradičními technikami


34 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 35

Australský ideál evropské krásy

Když přijde na rodinné bydlení, nezní kombinace pařížské apartmánové elegance a italského stylu zdobení fasád vůbec špatně. Sympatická Casa Atrio, za jejíž realizací stojí architekt Jean-Pierre Biasol, ovšem stojí v Melbourne. Text: Radomír Dohnal, foto: Derek Swalwell


36 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

Australané mají ohledně moderního bydlení jas-

Tři domy v jednom

při úpravách fasády s úctou, směrem dovnitř už

no. Preferují světlé, prostorné a otevřené domy,

Kvůli nárokům majitelů bylo nutné přistoupit ke

přistoupil k výraznějším renovacím. V protáhlém

které poskytují úkryt před často nehostinným

komplexní rekonstrukci původního objektu. Dům

profilu zastíněného domu hledal čistotu, světlo

klimatem. Mají rádi příbytky, v nichž mohou

o rozloze 165 metrů čtverečních se totiž nachází

a od zbytečností oproštěný interiér. Nápomocno

strávit celý den, a přitom nepocítí stísněnost.

ve čtvrti Carlton, jež dnes prochází dynamickými

mu při tomto úkolu bylo stávající členění do tří

Současně adorují evropský styl, který jim při-

změnami, kdy tu koloniální zástavbu úřednických

přístavků, z jejichž dispozic vycházel. Každou

pomíná tradice starého kontinentu. Nevýhodou

domů z počátku osmnáctého století nahrazují

část uchopil jako samostatný útvar, ve kterém

takových požadavků je, že architektů, kteří by je

uniformní skleněné fasády administrativních

se snažil dosáhnout maximálního uživatelského

zvládli sestavit do provázaného a smysluplného

a komerčních budov. Biasol se ale rozhodl

komfortu. Aby zvítězil nad omezujícími přímými

konceptu, v Austrálii není mnoho – většina z nich

původní úzký čelní profil s viktoriánskými prvky

liniemi budovy, odstranil přebytečné pevné stěny

se totiž drží navrhování univerzální moderny

zachovat a doplnil je o zdobené tepání, dekora-

a zasáhl také do střešního tělesa, které otevřel

známé z velkých měst, nebo projektování klasic-

tivní parapety a ornamentálně kovaný plot. Ten

stropními okny a průhledy. Od vstupu tedy

kých venkovských farem. Designér a architekt

vymezuje necelý metr širokou předzahrádku za-

člověka vede jedna dlouhá chodba směrem ke

Jean-Pierre Biasol je v tomto případě čestnou

stíněnou předsunutým profilem střechy. V celém

dvoru, ráz jednoúrovňové linie ale Biasol rozbil

výjimkou, v Evropě má totiž rodinu, a tak je

Melbourne bychom stěží hledali rodinný dům,

vzdušnými předěly ze vsazených vegetačních

se stavební praxí na obou světadílech dobře

který se může směrem do ulice představit ta-

stěn, které propouštějí světlo a oddělují boční

obeznámen. Jeho melbournská Casa Atrio je díky

kovou vizitkou. Působí jednoduchým, ale přitom

výběhy místností po straně. Výhodou bylo, že

tomu unikátní sídlo, které nevyčnívá z okolí.

vybraným dojmem. Pokud si ale architekt počínal

část uživatelských prostor mohl tímto přenést


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 37


38 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

do nově zpřístupněného prvního patra, jehož hlavní těžiště se nachází nad střední částí domu. Tvoří jej hala a hlavní ložnice, jež sice mají blíže k hlavní ulici, přesto se do nich ale nedostává hluk velkoměsta. Nadsazení těchto místností umožňuje obyvatelům uniknout od shonu a ráno si užívat prvních záblesků slunce. Soukromí pod skleněnou střechou Prosklené atrium, které dalo rezidenci jméno, překrývá střední část stavby. Použitím tropické vegetace dostalo bydlení živelný rozměr, přitom však spojuje vnitřní objem v jeden celek: dění uvnitř domu je možné sledovat od schodiště přes kuchyni až k dětskému pokoji. Na tento motiv světlé otevřenosti navazují rámovaná střešní okna a směrem do dvora tuto kaskádu zakončuje masivní lomený štít. Casu Atrio činí unikátní také paleta užitých materiálů a způsob, jakým jsou do domu zařazeny. Ačkoli je charakterizuje kontrast černé a bílé se záblesky šedivé, vyznívají lidsky a hřejivě. Obložení stěn je nositelem pařížského budoárového stylu, které vizuálně prodlužuje

chodbu a přináší hlubší, plastičtější rozměr. Podlaha z matných parket s elegantním vzorováním, jež není pro Melbourne typická, rozptyluje po domě světlo. Když ale přijde na hygienizované hladké povrchy, kuchyňskou linku s ostrůvkem nebo umyvadla v koupelně, jde vnější zdobnost stranou. Nahrazuje ji účelná strohost lomených „teras“ daná přírodním kamenem a černými kovovými detaily. Jinak hravému interiéru dodávají tyto prvky na vážnosti. Kuchyně zasazená do atria je vybavena vestavěným nábytkem. Rozsáhlá integrace spotřebičů a úložných prostor přímo do stěn šetří místo a samotný interiér doplňují zakázkové kousky odpovídající evropskému stylu. Za zmínku stojí zkosený jídelní stůl, k němuž může zasednout až devět osob, čalouněné taburetkové stolky s posezením v rozích nebo nápadité osvětlení od Sphera Lighting v ložnici. ▪


40 ESTATE  STUDIO  SOLITÉR

Mrazivé umění

O to, aby byla kuchyně sebevědomou ozdobou každého interiéru, se dlouhodobě stará proslulý italský výrobce Smeg. Ten se například před třemi lety spojil s módní značkou Dolce & Gabbana, s níž na milánském veletrhu Salone del Mobile představil limitovanou sérii ledniček ozdobenou pestrobarevnými sicilskými vzory, kterými tento brand proslul. Letos se u Smegu inspirovali plátny nizozemského avantgardního umělce Pieta Mondriana, jehož geometrické mřížky s barevnými výplněmi designéři aplikovali na metr a půl vysoké chladničky z řady 50’s Retro Style. Smeg, 53 000 Kč

Připravila: Adéla Rusňáková Foto: archiv


42 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

MALÍŘ

odstínů lidské duše Plátna amerického malíře Marka Rothka jsou tak intenzivní, že diváky často přimějí k slzám. O síle monumentálních kolorovaných ploch je aktuálně možné se přesvědčit ve Vídni, kde tamní výstava sleduje vývoj celého výtvarníkova díla, tedy od avantgardy až po abstraktní expresionismus. Připravil: Jan Tomeš, foto: KHM Wien

„Tragédie, extáze, zkáza – mé obrazy jsou odra-

Po autorově skonu v roce 1970 jich část získaly

a jeho současníci, mezi něž patřili Jackson

zem základních emocí a duchovním zážitkem.

londýnské Tate Modern nebo Národní galerie ve

Pollock nebo Willem de Kooning, kteří v druhé

Pokud v nich vidíte jen barvy, tak vám uniká

Washingtonu. Až do konce června visí v síních

polovině dvacátého století proměnili New York

pointa,“ řekl Rothko v roce 1958 americkému

vídeňského Uměleckohistorického muzea.

v centrum moderního umění. Marcus Rotkovich, jak znělo výtvarníkovo rodné jméno, se na Man-

kritikovi Seldenu Rodmanovi. Za sebou už měl přelomovou výstavu v Muzeu moderního

Z Ruska na Manhattan

hattan přestěhoval roku 1923. Bylo mu dvacet,

umění v New Yorku, kde svět poprvé spatřil

Do instituce založené Františkem Josefem I.

odešel z univerzity a kratší formou jména se

jeho znepokojivé malby, i zakázkovou práci

se chodí obdivovat plátna od vůdčí osobnosti

snažil zamaskovat rusko-židovský původ. Živil

pro tehdy věhlasnou restauraci v newyorském

baroka Diega Velázqueze nebo renesančního

se lekcemi kreslení a s kamarády z uměleckého

mrakodrapu Seagram Building. Tedy, ony obrazy

mistra Lucase Cranacha staršího, je tedy na

uskupení The Ten vystavoval vlastní práce po

se k objednavatelům nikdy nedostaly – Rothko

místě otázka, proč zrovna tady se koná jedna

menších galeriích. Věnoval se tehdy především

si uvědomil, že by se na ně nikdo v tak drahém

z nejrozsáhlejších retrospektiv moderního

figurální malbě, která v sobě nezapře vlivy

podniku stejně nedíval, a tak vrátil zálohu

Rothka. Chce nám muzeum naznačit, že už

Rembrandta a dalších starých mistrů. V jeho

a díla, na nichž pracoval dva roky, si ponechal.

je považován za klasika? Nakonec byl to on

sociálně angažovaných obrazech najdeme také


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 43

právě v módě. Skutečností zůstává, že u veřejnosti je Rothko oblíbený dodnes, o čemž vypovídá i návštěvnost vídeňské expozice, na níž se podílely jeho děti Christopher a Kate. Výstava láká na výběr raných i nejproslulejších umělcových maleb, jejichž velkolepě kolorované plochy jsou v sálech rozmístěny bez rámů. Je tak snadné propadnout dojmu, že se jedná o pouhé nástěnné dekorace, proto je důležité si při jejich sledování uvědomit, že člověk hledí na intimní artefakty, do nichž Rothko vložil celé spektrum citů a prožitků. ▪

Pro maximální účinek ohromení se mají podle autora jeho díla sledovat ze vzdálenosti šestačtyřiceti centimetrů.

znaky tvorby surrealistů Giorgia de Chirica nebo Alberta Giacomettiho. Posedlý kubismem předělal začátkem čtyřicátých let da Vinciho Poslední večeři a po válce zcela odvrhl realismus. Už roku 1949 v Rothkově ateliéru vznikaly pod tíhou abstraktního expresionismu první práce, které ho proslavily u široké veřejnosti, tedy velkoformátová plátna s několika bloky barev, jež pohlcují diváka. Pro maximální účinek ohromení se mají podle autora sledovat ze vzdálenosti šestačtyřiceti centimetrů. Umění, nebo život V padesátých a šedesátých letech Rothko vyprodukoval své nejznámější kusy, s rostoucí slávou se však také prohlubovaly výtvarníkovy psychické a fyzické problémy, které vyústily v sebevraždu na konci února roku 1970. Rothko mimo jiné trpěl i depresemi způsobenými přesvědčením, že lidé jeho díla ve skutečnosti nechápou a kupují je jen z toho důvodu, že jsou


44 ESTATE  ADVERTORIAL

NAD HLADINOU VŠEDNOSTI Společnost Niveko je jedním z nejvýznamnějších bazénářských výrobců na evropském trhu. Firma založená roku 1995 dnes působí v osmnácti evropských zemích a specializuje se na moderní jednokusové bazény tvořené na míru. Text: markéta Kuncová, foto: niveko

Nové prostory, do nichž se podnik nastěhoval před rokem, umožňují výrobu

přírodního kamene. Nezvyklý pohled z bazénu si dopřeje klient, pokud se

prvotřídních bazénů za přispění posledních technologií. Patří k nim i spe-

rozhodne pro přeliv Infinity, kdy se díky víceúrovňovému terénu hladina jeví

ciálně modifikovaný materiál pro bazénové účely, který je v Německu vyráběn

zdánlivě nekonečná. Dojem celistvé plochy mezi hladinou a okolím umí vytvo-

výhradně pro Niveko a představuje nejvyšší třídu ve své kategorii. Mezi jeho

řit přeliv Evolution. Model Underflow se vyznačuje ukončením bazénu, který

přednosti se řadí extrémně dlouhá životnost a vysoká odolnost vůči působení

je ideální pro rodiny s dětmi, jež v něm mohou dovádět bez větších ztrát vody.

chlóru. Povrch bazénu je díky němu hladký, a tak snižuje nároky na údržbu.

Do vnitřních bazénů se naopak hodí přelivný žlab Advance.

Portfolio společnosti tvoří na zakázku vyráběné bazény, jejichž design není limitován tvarem, rozměry nebo typem filtrování. Jejich instalace navíc trvá

Elegance především

jen několik dnů.

Trendy v oblasti jednokusových bazénů od společnosti Niveko hrají do karet čistým a pravoúhlým liniím, kdy jednoduchost převládá nad složitými tvary.

Nepoznané tváře vody

Stále důležitější roli v bazénech hrají designové prvky, proto se Niveko

Standardní nabídka firmy Niveko zahrnuje dva druhy skimmerových bazénů

zaměřuje také na atypické tvary schodů. Mezi jejich oblíbená řešení spadají

a pět druhů bazénů s přelivnou technologií. Díky skimmeru vlastní produkce

minimalistické schody Apollo zabudované přímo do stěny bazénu nebo ro-

umí Niveko vytvořit minimalistický přechod mezi stěnou bazénu a odtokem

bustní schody Milano, jež se dají přemístit po šířce bazénové mělčiny. Kromě

vody i zvýšenou hladinu, přeliv je pak určen zákazníkům, jejž mají nejvyšší

kvalitního zpracování všech součástí bazénu nabízí Niveko také na míru

nároky na vzhled bazénu a kvalitu vody. Základní provedení tohoto způsobu

navržené komponenty od špičkových dodavatelů, jež přirozeně zapadnou do

filtrace je k dispozici ve formě PVC mřížky, nebo vkládaného řeckého či

tělesa bazénu. Více informací naleznete na www.bazeny-niveko.cz ▪


a member of


TY NEJLEPŠÍ VĚCI NEJSOU NA PRODEJ. THE BEST THINGS ARE NOT FOR SALE.

www.developersclub.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys

REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI Str. 48 Novinky Str. 50 Téma: 13 projektů, které změní tvář Prahy Str. 60 Investiční destinace: Mallorca Str. 62 Developerský projekt měsíce: Rezidence Neklanka KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Str. 68 Novinky

&


48 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Praha

Jaro ve znamení projektů

CENTRAL GROUP Hned tři nové projekty s několika stovkami bytů uvádí letos na jaře do prodeje pražský developerský lídr Central Group. V první polovině března firma uvolnila jednaosmdesát jednotek v druhé etapě nízkopodlažních domů projektu Zahrady Bohdalec, které mají být dokončeny na konci příštího roku. Další etapy se dočká také libeňský projekt Harfa Design Residence, který vyrůstá v sousedství nákupního centra Galerie Harfa. Největší novinkou v jarní nabídce Central Group bude komplex Park Zličín v areálu bývalé Tatry.

SKANSKA PLÁNUJE stovky bytů v Modřanech Více než 760 bytů plánuje postavit společnost Skanska Reality v pražských Modřanech. Součástí projektu mají být také obchody, mateřská škola, multifunkční hala, park či loděnice. Vyplývá to z dokumentace, kterou společnost předložila pro zhodnocení vlivu projektu na životní prostředí. Podle dokumentu zatím není jasné, kdy by se mělo začít stavět, ale předběžně se počítá se zahájením za dva roky a dokončením v roce 2030. Brownfield po bývalém cukrovaru o rozloze sedmdesát hektarů se nachází na pravém břehu Vltavy v jihozápadní části Modřan.

Praha 4 chce revitalizovat sídliště

Nedostupné hypotéky zdražují nájmy

Radnice Prahy 4 se začala zabývat plánem na revitalizaci sídlišť

Poptávka po nájemním bydlením v Praze v posledním čtvrtletí loňského

na svém území. Nejlidnatější část hlavního města od obyvatel

roku vzrostla zhruba o třetinu. Podle realitní kanceláře M & M Reality je

v současnosti sbírá podněty, podle nichž bude vytvořen plán

důvodem omezení hypoték, které od října zpřísnila Česká národní banka.

revitalizace a pořadí priorit. Úpravy by se podle radní mohly týkat

Na úvěr na bydlení podle odhadů bank nedosáhne čtvrtina až třetina těch,

například vnitrobloků, o konkrétních místech ale bude vedení

kteří by staré podmínky splnili. Podle developerů to dál zvýší zájem

městské části ještě debatovat. Návrh revitalizace by mohl

o investiční byty, přetlak zájmu totiž nahrává pronajímatelům.

být hotov letos.

Ti si podle M & M Reality nyní říkají například o vyšší kauce.


NOVINKY  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 49

Praha GEOSAN NABÍZÍ ROK BYDLENÍ ZDARMA

Developerská společnost Geosan Development přichystala akci na podporu prodeje bytů v projektu Element Letňany, který firma inzeruje jako investorský. Geosan kupujícím nabízí, že za ně první rok po koupi bytu uhradí veškeré náklady spojené s provozem bytu, tedy například vodné, stočné či provoz výtahu. Čtyřpodlažní bytový dům se třemi vchody vyrůstá v ulici Tupolevova v Letňanech a čítá přes sto bytů v dispozicích od 1 + kk do 3 + kk.

VLÁDA VYHLÁSÍ DOTACE NA OBECNÍ BYTY

PRAHA ZREVIDUJE NÁJMY V MĚSTSKÝCH BYTECH

Ministerstvo pro místní rozvoj během dubna vyhlásí program

obývají podle radního pro bydlení Adama Zábranského lidé, kteří

na dotování obecních nájemních bytů. Letos starostové dosáhnou až na jednu miliardu korun, ministryně Klára Dostálová

Až polovinu městských bytů patřících pražskému magistrátu ve skutečnosti bydlení v levném nájmu nepotřebují. Jsou mezi nimi například soudci nebo podnikatelé. Město proto plánuje nájemcům se

ale pro příští rok počítá až se třemi miliardami. Podle MMR jde

smlouvou na dobu neurčitou zvyšovat nájem, nájemci se smlouvou na

o dlouhodobý projekt a starostové budou mít na přípravu rezi-

dobu určitou pak budou muset nově prokazovat příjmy. Praha zároveň

denčních projektů dostatek času. Sociální byty, kterých by měla

městský bytový fond s nájemným kolem šedesáti korun za metr mě-

být v projektech pětina, budou obce moci zaplatit z programu celé. U dostupných bytů bude dotace státu nižší.

síčně rozšíří: výstavba na Černém Mostě a v Dolních Počernicích by měla přinést přes čtyři stovky nových bytů.


50 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

13

PROJEKTŮ, KTERÉ ZMĚNÍ TVÁŘ PRAHY Česká metropole sice zažívá stavební útlum a nedostatek bytů žene jejich ceny do astronomických výšin, přesto v Praze vzniká řada zajímavých projektů. Ty v příštích letech zřetelně ovlivní podobu hned několika oblastí města. Připravil: Jan Němec, foto: archiv


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 51

Navzdory černým proroctvím developerů, jimž

také Karlín, respektive Rohanský ostrov, a de-

pražská dvojka, Finep, jež plánuje nabídnout

práci i nadále ztěžují úředníci a politika České

velopeři výrazně zasáhnou i do tváře Žižkova.

každý rok okolo pěti set bytů v nových, ale již

národní banky, je už dnes jasné, že několik

Celkem tak v Praze vznikne několik tisíc bytů

zastavěných lokalitách, jako jsou Britská čtvrť,

příštích roků se v Praze ponese ve znamení vý-

a developeři nemají strach, že by nešly na odbyt.

Malý háj nebo Kaskády Barrandov. Do rezidenč-

stavby. Největší změny čekají zřejmě Vysočany,

„Předpokládáme, že letos dáme na trh osm

ního developmentu se také naplno obula Penta

kde se chystá přikročit k rozsáhlému develop-

stovek a prodáme asi tisíc bytů, tedy stejné

Real Estate a jen za letošek si Crestyl připíše do

mentu hned několik společností, a to dokonce

množství jako v minulých dvou letech,“ konsta-

portfolia šest set nových jednotek. Z následu-

za podpory radnice Prahy 9 – dříve průmyslová

toval Radek Ježdík, mluvčí Central Group, která

jícího výčtu třinácti nápaditých projektů navíc

oblast se tedy již brzy promění v moderní čtvrť

je v české metropoli považována za vedoucí

vyplývá, že nehrozí ani nouze o kancelářské

s byty i kancelářemi. Zásadní proměnu čeká

autoritu na trhu s realitami. Nebojí se ani loňská

a obchodní prostory.

Co se chystá? 1. Nová Invalidovna Developer: Trigema | Architekt: Qarta architektura | Kde: Invalidovna, Praha 8 | Plánované dokončení: 2022

Unikátní bytový dům, který má potenciál stát se turistickým lákadlem, připravuje v osmém pražském obvodu Trigema. Na projektu se podílí jeden z nejznámějších současných českých umělců David Černý, a tak Nová Invalidovna ztělesňuje ležící postavu, kterou „ošetřují“ sochy typické právě pro výtvarníkovu tvorbu. Hmota budovy bude podle Trigemy rozdělena na opakující se modulové bloky, z nichž každý bude představovat jednu obytnou místnost. Navenek má Nová Invalidovna působit rozpixelovaným dojmem. Nekonvenční dům sestavený z prefabrikovaných dílů nabídne přes sto čtyřicet bytových jednotek od dispozic 1 + kk po penthousy. Pět automatizovaných recepcí s roboty se bude starat o bezpečí rezidentů a dům poskytne i další moderní technologie, mezi něž se řadí střešní fotovoltaická elektrárna a garáže s přípojkami na elektromobily. Nejen obyvatelům bude určen přízemní vnitroblok s fitness centrem, masérským studiem nebo službami stylisty či kadeřníka. Počítá se zde rovněž s provozem supermarketu, drogerie, kavárny, cukrárny, prádelny, restaurace se zahrádkou a dalšími službami. Trigema na projekt už získala kladné územní rozhodnutí, stavět proto začne příští rok.


52 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

2. Rezidence Churchill Developer: Penta Real Estate | Architekt: Aukett | Kde: náměstí W. Churchilla, Žižkov, Praha 3 | Plánované dokončení: 2020

Okolí náměstí Winstona Churchilla na Žižkově se změní k nepoznání díky projektu od Penta Real Estate, který bude za jeden a půl miliardy korun realizován v konsorciu se společností SUDOP. Na pozemcích mezi Vysokou školou ekonomickou a hlavním nádražím už vyrostla první ze dvou kancelářských budov, které po dokončení nabídnou přes třicet tisíc metrů čtverečních administrativních ploch. Hlavním nájemcem je poradenská společnost Deloitte. Druhou budovu Penta právě staví, areál nicméně nebude sloužit jen firmám: jeho součástí je i dům se šedesáti byty. Charakteristickým rysem Rezidence Churchill jsou zaoblené tvary, kamenná fasáda a na jižní a západní straně velkoformátová francouzská okna a balkony poskytující panoramatický výhled na Prahu. Z opačné strany je stavba zapuštěna do svahu u Italské ulice. Autorem návrhu je architektonický ateliér Aukett.

3. Rohan City Developer: Sekyra Group | Architekt: Schindler Seko | Kde: Rohanský ostrov, Karlín, Praha 8 | Plánované dokončení: první etapa 2022

Invalidovnu, Palmovku a Karlín propojí jeden z největších chystaných developerských projektů s názvem Rohan City. Chystá jej společnost Sekyra Group, která na začátku března představila vizualizaci už druhé fáze záměru. Hlavním architektem se stal ateliér Schindler Seko, jehož návrh porota vybrala z devíti předložených. Nová čtvrť, která se bude rozkládat na dvaceti hektarech a jíž most propojí s Karlínem a s Holešovicemi, nabídne stovky bytů i obchody, restaurace, kanceláře nebo park. Na první etapu Rohan City, jejíž zahájení developer plánuje na začátek příštího roku, naváže druhá fáze od ulice Kaizlovy sady směrem k Invalidovně, kdežto třetí a další etapy budou pokračovat směrem k Libeňskému mostu. Druhá etapa má vzniknout za tři až čtyři roky a vyjde investora přibližně na tři miliardy korun. Sekyra Group tvrdí, že po dokončení, tedy za patnáct let, pojme Rohan City okolo čtyř tisíc obyvatel.


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 53

4. Čtvrť Emila Kolbena Developer: Skanska Reality | Architekt: EBM | Kde: Vysočany, Praha 9 | Plánované dokončení: první etapa 2020

Okolí Kolbenovy ulice ve Vysočanech se díky nové výstavbě v příštích letech změní z nevábné průmyslové oblasti na čtvrť s několika stovkami bytů. Jedním z developerů, který se do výstavby nedaleko metra Kolbenova pustil, je Skanska Reality. Ta už v loňském roce zahájila první etapu velkého projektu Čtvrť Emila Kolbena, která se letos dostane do druhé fáze. V horizontu několika let chce Skanska na pozemcích bývalého ČKD postavit až tisíc bytů. První etapa je už téměř vyprodána, druhá půjde do prodeje ještě letos. Prostory původního průmyslového objektu ČKD nabídnou i několik loftů.


54 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

5. AFI City Developer: AFI Europe | Architekt: CMC Architects Kde: Vysočany, Praha 9 | Plánované dokončení: první etapa 2020

Významným projektem vznikajícím v „Kolbence“ ve Vysočanech, z níž má v budoucnu vzniknout čtvrť srovnatelná třeba s Andělem, je AFI City od developerské společnosti AFI Europe. Multifunkční oblast postupně roste na patnáctihektarovém brownfieldu bývalých hal ČKD a vedle stovek bytů poskytne i kancelářské a obchodní prostory. První etapa rezidenční části s názvem Tulipa City byla dokončena už loni, ve třetím kvartálu roku 2019 počítá AFI Europe s dostavbou etapy druhé. Dohromady tu vznikne bezmála pět set bytů. Loni v létě developer odstartoval také výstavbu komerční budovy s jednoduchým názvem A se sedmnácti tisíci metry čtverečními pronajímatelných ploch v osmnácti patrech.

6. Praga Studios Developer: Skanska | Architekt: ADNS architekti Kde: Karlín, Praha 8 | Plánované dokončení: 2019

Společnost Skanska se vrátila do Karlína, kde už v minulosti postavila kancelářské centrum Corso, aby na sousedním pozemku, v areálu bývalé Pragovky, vybudovala administrativní budovu. Ta nese jméno Praga Studios. Skanska objekt odkoupila od skupiny M2 Real Estate, která na stejném místě staví další rezidenční i komerční objekty. Kromě vytvoření administrativního centra projekt od Skansky spojí ulice Pernerova a Křižíkova. „Uspořádáním prostoru vznikne místo, které bude možné využít jako jeviště,“ uvedl projektový manažer Petr Houska. Budova s bezmála dvanácti tisíci metry čtverečními kanceláří je už z větší části předpronajata. Dokončena by měla být do začátku léta.


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 55

7. Praga Rezidence a Praga Office & Garden Developer: M2 Real Estate | Architekt: ADNS architekti | Kde: Karlín, Praha 8 | Plánované dokončení: 2019

Developer M2 Real Estate doplní areál bývalé Pragovky o dvě budovy. Tou první je Praga Rezidence, kterou navrhlo architektonické studio ADNS architekti. Devítipodlažní dům nabídne bytové jednotky s lodžiemi, balkony či terasami a výhledy na Karlínské náměstí nebo kostel svatého Cyrila a Metoděje. Dvě podzemní podlaží se promění v garáže. Celkem se tu počítá s třiačtyřiceti byty včetně šesti penthousů, terasami ve dvou úrovních a dvěma třípodlažními townhousy s předzahrádkami. Hned vedle bytového domu, s nímž bude sdílet soukromou zahradu, staví M2 Real Estate šestipatrové administrativní centrum. V něm budou po dokončení k dispozici dva tisíce metrů kancelářských ploch. Obě budovy spojuje zachované průčelí automobilové továrny Praga.

8. Harfa Design Residence Developer: Central Group | Architekt: Central Group | Kde: Libeň, Praha 9 | Plánované dokončení: 2020 Velmi výrazná budova od společnosti Central Group změní okolí Českomoravské ulice v Libni. Vedle nákupního centra Galerie Harfa tu developer staví Harfa Design Residence s více než osmdesáti byty. Dům cílí na nemovitostní investory – velká část jednotek má menší výměru, která je u investičních bytů nejžádanější. Architekti dům opatřili kovovou fasádou, jež je doplněna skleněným zábradlím na prostorných balkonech a terasách. V domě bude fungovat recepce s nepřetržitým provozem. V prodeji je už druhá etapa bytů, které budou k nastěhování v září příštího roku.

Green Point Smíchov se z developerského pohledu v poslední době vyvíjí velmi dynamicky. K nejzajímavějším projektům tady patří nepřehlédnutelná osmipodlažní stavba nedaleko Anděla, kancelářské centrum Green Point. Projekt je soukromou investicí majitele Karlovarských minerálních vod Alessandra Pasquala, jenž do něj vložil více než tři sta milionů korun. Budova bude disponovat více než sedmi tisíci metry čtverečními kancelářských prostor, a jak název napovídá, sází se v tomto případě na zeleň, šetrné technologie a nízkou spotřebu energie. Na střeše se mají nacházet dvě relaxační místnosti a terasa s květinami a keři pro venkovní odpočinek. Živá flóra ozdobí také atrium budovy.


56 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

9. Sakura Developer: T.E. | Architekt: Jestico + Whiles | Kde: Košíře, Praha 5 | Plánované dokončení: 2019

Blízko dokončení je také výrazný, zelení obalený rezidenční projekt Sakura, který připomíná spíš obytnou zahradu než bytový dům. V Košířích jej staví developerská a stavební skupina T.E. na místě bývalého vyhořelého plaveckého bazénu. Stavba je osázena třiceti tisíci kusy nejrůznějších druhů květin, bylin, keřů a stromů, a tak v množství zeleně předčí i proslulý bytový komplex Bosco Verticale v Miláně. Hlavní dominantou rezidence se stanou kvetoucí japonské třešně neboli sakury, po nichž je projekt pojmenován. Koncept zaujal i v zahraničí, kde se probojoval do finální šestnáctky nejlepších staveb v kategorii Residential – Future Project mezinárodní soutěže World Architecture Festival. Za návrhem stojí ateliér Jestico + Whiles.


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 57

10. Rezidence Prachnerova Developer: IP Izolace Polná | Architekti: A.LT Architekti | Kde: Košíře, Praha 5 | Plánované dokončení: 2019

Už letos v létě se budou majitelé stěhovat do bytů postavených v jedné z posledních proluk ulice Vrchlického v Košířích. Výstavba skoro sto dvaceti bytů a ateliérů o dispozicích 1 + kk až 4 + kk probíhá v rámci jediné etapy. V nejvyšším podlaží se budou nacházet byty a mezonety s rozlehlými terasami a výhledem do přírodního parku Košíře-Motol a ve spodní části objektu vzniknou komerční prostory. Podle investora budova bude vynikat unikátním systémem rekuperace vzduchu s filtry, které zajišťují čisté ovzduší a i skutečností, že každý byt bude mít vlastní živou lodžii.

11. Green Port Strašnice Developer: JRD | Architekti: Podlipný Sladký architekti | Kde: Strašnice, Praha 10 | Plánované dokončení: 2021

V energeticky pasivním projektu Green Port Strašnice vzniknou tři bytové domy propojené obchodním parterem. Projekt vyroste blízko Vinohradské ulice, přímo u autobusové zastávky Na Palouku a v docházkové vzdálenosti od stanice metra Želivského. Rezidenční areál nabídne přes sto padesát bytů v dispozicích 1 + kk až 4 + kk, bezmála třináct set metrů čtverečních komerčních ploch pro budoucí obchody a služby a malý park s relaxačním zařízením. Většinu bytových jednotek doplní předzahrádka, lodžie nebo terasa. Architektonický koncept areálu navrhlo studio Podlipný Sladký architekti. Výstavba tří bytových domů odstartuje letos v září a potrvá do podzimu roku 2021.


58 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

12. Lappi Hloubětín

Radnice Prahy 7

Developer: YIT | Architekti: Loxia | Kde: Hloubětín, Praha 9 | Plánované dokončení: 2022

Úředníci městské části Praha 7 by se měli ještě v letošním roce stěhovat z nájmu do vlastního. Městská část, která jako jediná v Praze dosud nemá vlastní budovu, sídlí v pronájmu na nábřeží kapitána Jaroše, kde využívá budovu finanční správy. Přestavba domu v ulici U Průhonu, kam se mají pracovníci úřadu přemístit, začala už v roce 2017 a dokončena měla být loni, od té doby však několikrát nabrala zpoždění. Stavaři nicméně slibují, že poslední práce na domě skončí v říjnu, k nastěhování pak nový úřad bude v listopadu nebo prosinci letošního roku.

Na rezidenční areál Suomi Hloubětín vznikající na ploše devíti hektarů, kde najde domov více než dva a půl tisíce obyvatel, naváže developer YIT polyfunkčním projektem Lappi Hloubětín, jenž vedle dvě stě šedesáti nízkoenergetických bytů ve finském stylu zahrne také rozsáhlé komerční prostory o výměře až tří a půl tisíce metrů čtverečních. YIT jej začne stavět ve druhé polovině příštího roku a práce na pozemku o ploše více než dvou a půl hektaru budou probíhat ve čtyřech etapách: v rámci fází Tornio, Ranua a Kemi vyrostou tři bytové domy, čtvrtá budova s názvem Osto pak nabídne komerční prostory a služby.

13. Smíchov City Developer: Sekyra Group | Architekt: Kuba & Pilař architekti | Kde: Smíchov, Praha 5 | Plánované dokončení: první etapa 2021 Na letošek je naplánována výstavba významného projektu společnosti Sekyra Group na Smíchově. Na místě bývalého nákladového nádraží má v několika etapách na dvacetihektarové ploše postupně vyrůst bydlení pro více než tři tisíce lidí a sto devadesát tisíc metrů čtverečních kancelářských a obchodních prostor. Součástí projektu je také park o rozloze čtrnáct tisíc metrů, jenž je velikostí srovnatelný s Valdštejnskou zahradou. Celou oblastí má procházet šest set metrů dlouhá pěší zóna s podélným parkem. V architektonické soutěži o návrh budov první etapy Smíchov City zvítězila kancelář Kuba & Pilař architekti, jejichž vize s postupem času prošla několika úpravami: developer například přistoupil na připomínky místních obyvatel k výšce budov nebo k rozloze a podobě parku.


60 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  INVESTIČNÍ DESTINACE

MALLORCA: Život pod listy palem Každá party musí jednou skončit a zdá se, že neony brzy pohasnou i v barech na Mallorce. Oblíbená jižní destinace se začíná proměňovat z ostrova mejdanů v místo, kde se usazují rodiny z celého světa. To nahrává tamním majitelům nemovitostí i zahraničním investorům. Autor: Jan Němec, foto: Czech Republic Sotheby’s International Realty

Rezidence je situována dvacet minut jízdy autem od hlavního města Palma v blízkosti tří golfových hřišť.

Bylo by těžké najít jinou tak populární turistickou

stovkami pláží a také pohoří Serra de Tramun-

je jich tam už devět – zlepšuje se občanská

oblast, která leží pouhé dvě nebo tři hodiny letu

tata, kde se zabaví ti, kteří preferují aktivní

vybavenost a samozřejmě vznikají také zajímavé

od většiny velkých evropských měst. Ročně tam

odpočinek. Na své si na Mallorce přijdou i milov-

developerské projekty. Kromě toho je na ostrově

na dovolenou zavítá zhruba dvanáct milionů

níci golfu, kteří tu mají k dispozici přes dvacet

mnoho rekonstruovaných nemovitostí vhodných

návštěvníků, díky nimž Mallorca prožívá už od

golfových hřišť, na nichž je možné hrát po celý

pro celoroční pobyt. Mallorca je tedy už plně

šedesátých let nekončící boom. Hlavními lákadly

rok, a to často dokonce bez povinného členství.

připravena i na lidi, kteří tu nechtějí trávit jen

ostrova jsou středomořské klima s vysokými

Jenže časy se mění a i Mallorca se v posledních

pár dní či týdnů v roce. Vysoký zájem o koupi

letními teplotami, které ale ani v zimě nepadají

letech snaží zbavit problematické pověsti.

nemovitosti ve spojení s nízkou nabídkou vyhnal

pod nulu, snad nikdy nekončící pobřeží s dvěma

Rostou zde mezinárodní školy – v současnosti

od roku 2016 ceny strmě nahoru, a to dokonce až


INVESTIČNÍ DESTINACE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 61

o čtvrtinu. A nová image ostrova v příštích letech domy i byty spolehlivě ještě zdraží. Beverly Hills Středomoří Mallorca administrativně spadá pod Španělsko a koupě nemovitosti tu tedy není nic komplikovaného, přesto se místní realitní trh liší od kontinentálního. Ostrov je exkluzivní adresou, která přitáhla i řadu evropských celebrit, a tomu odpovídají nejen služby, ale také ceny nemovitostí. Ty jsou vyšší než na Iberském poloostrově

Interiéry o rozloze čtyř set metrů čtverečních jsou vybaveny v nejvyšším standardu.

a pohybují se od tří do sedmi tisíc eur za metr čtvereční ve vnitrozemí a od osmi do čtrnácti tisíc za metr na jihozápadě s výhledem na moře. Podmínky koupě nemovitosti pro české fyzické i právnické osoby jsou nicméně stejné jako v případě pevninských lokalit Španělska. Českým investorům tak nestojí v cestě žádné významnější administrativní překážky. Poté, co si zájemce vyhlídne vysněný dům či apartmán, kontaktuje prodejce, s nímž v případě dohody podepíše jednoduchou rezervační smlouvu a složí rezervační zálohu. Pak prodávající stáhne nabídku nemovitosti z trhu a rezervuje ji pro

Z interiérů, venkovního bazénu i teras se naskýtají úchvatné výhledy na moře i okolní hory.

kupujícího na předem smluvenou dobu. Během ní se – nejčastěji za pomoci právníka – sepisuje

je podpis převodní smlouvy. Tento krok je nutno

Pokud cena převýší šest set tisíc eur, částka

návrh smlouvy. Jakmile právníci potvrdí všechny

provést u notáře. Po podpisu kupující zaplatí

je nad tuto hranici daněna deseti procenty.

zákonné náležitosti, k nimž patří například ově-

zbytek kupní ceny a jeho právní zástupce listinu

Nejvyšší sazba placená z části ceny přesahující

ření majitele nemovitosti nebo bezdlužnost ku-

o prodeji nechá založit do registru nemovitostí.

milion eur je pak jedenáctiprocentní. Tato daň

pujícího, obě strany podepíší smlouvu o smlouvě

se nicméně týká pouze starších nemovitostí

budoucí. Pokud ovšem zjištění neodpovídá tomu,

Procento za procentem

co avizoval prodávající, může kupující v této fázi

Koupě nemovitosti na Mallorce je stejně jako ve

jsou naopak zatíženy daní z přidané hodnoty, kte-

od koupě ustoupit a dostane zpět zaplacenou

většině jiných destinací spojena s dalšími nákla-

rá činí deset procent u rezidenčních nemovitostí

zálohu. Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí

dy ve formě daní a poplatků. Nejvyšší je takzvaná

a jednadvacet procent u realit komerčních.

kupující obvykle složí deset procent z kupní

převodní daň, která je stanovena progresivně:

S dalšími poplatky je třeba počítat kvůli právním

ceny. Pokud od smlouvy odstoupí až v této fázi,

z prvních čtyř set tisíc eur ceny se odvádí osm

službám, jež činí jedno a půl procenta z kupní

peníze propadnou prodávajícímu. Poslední fází

procent, z dalších dvou set tisíc devět procent.

ceny u notáře a jedno procento u advokáta. ▪

a u nových domů či apartmánů se neplatí – ty

Estate TIP Hned několik předností Mallorcy se snoubí ve vile v Santa Ponsa, která leží jen dvacet minut autem od centra hlavního města Palma. Rezidence s obytnou plochou čtyř set metrů čtverečních nabízí úchvatný výhled na moře i na okolní hory a nachází se v blízkosti tří golfových klubů a několika mezinárodních škol. Nedávno zrekonstruovaný dům se může pochlubit šesti ložnicemi, stejným počtem koupelen, prostornou šatnou, vinným sklípkem, prádelnou, ale také dvěma oddělenými apartmány s vlastní koupelnou. Samozřejmostí je interiérové vybavení nejvyššího standardu. Na pozemku o výměře dvanáct set metrů čtverečních nechybí bazén, patio s místní flórou, ani několik teras. Vilu k prodeji za necelých devět milionů eur v Česku nabízí spol. Czech Republic Sotheby’s International Realty.


62 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

Rezidence Neklanka: ZELENÉ ÚTOČIŠTĚ V CENTRU PRAHY

PRAHA 5


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 63

Dvojice domů Rezidence Neklanka na pomezí Radlic a Smíchova dokazuje, že domov blízko zeleně a centra metropole nemusí znamenat řadu ústupků. Komorní kolekce jednatřiceti bytů s prostornými terasami a předzahrádkami od společnosti Geosan Development je posazena na úpatí zalesněného svahu, který zaručuje výhled do panenské přírody. Připravil: Pavel Zych, foto: Geosan


64 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

O elegantní vzhled nízkoenergetických budov čtvercového půdorysu se čtyřmi nadzemními podlažími se postarali výtvarníci z architektonického studia Atelier Slavíček Architekt. Ti bytové jednotky ve vysokém standardu otevřeli jižnímu pohledu na zeleň svahu nad Radlickým údolím a zároveň je opatřili půdorysy od 1 + kk po 4 + kk, jež skýtají komfortní bydlení pro páry i rodiny s dětmi. Realizace bytů zahrnuje také často opomíjené úložné prostory, které jsou v bytě i zděném sklepě řešeny tak, aby se místo využilo co nejúsporněji. Sklepy jsou mimochodem součástí pořizovací ceny bytu. Každý byt disponuje vlastním balkonem, případně terasou. Přízemní jednotky nabízejí vlastní předzahrádky. Vysoký standard vzdušných interiérů je dán kvalitními materiály laděnými do přírodních tónů: šedobéžové tóny kamene dodávají na střídmosti i nepravidelným tvarům obou domů. Uzavření areálu zaručuje naprosté soukromí a bezpečí, díky nimž obyvatelům nic nebrání v klidném bydlení uvnitř hlavního města. Z vilové zástavby je to přitom jen pár minut do společenského a kulturního smíchovského centra na Andělu. Všude dobře, na Smíchově nejlíp Z přírody na Praze 5 je možné těžit v řadě míst, od Pavího vrchu přes Prokopské údolí po Dívčí hrady, odkud je výhled na fantastické panoráma tvořené řekou a Vyšehradem. Atraktivitu polohy rezidence násobí výborná dopravní obslužnost, kdy se nedaleko nalézá veškerá městská hromadná doprava, a to včetně vlaků. Motoristé jsou za minutu na Pražském okruhu a do dvaceti minut na letišti. Neklanka poskytuje dostatek parkovacích míst, v případě zájmu je však možné dokoupit další. Na jedinečnosti projektu se bezpochyby podepisuje i kompletní občanská vybavenost v okolí, kde se kromě řady státních i soukromých škol a školek nacházejí také tenisové kurty, golfové hřiště, zimní stadion, sportovní areál s plaveckým bazénem nebo fitness centra. ▪

Výstavba Neklanky bude zahájena letos na jaře, prodána je už čtvrtina jednotek a obyvatelé se do rezidence budou moci nastěhovat v prvním kvartálu roku 2021.


INVESTOŘI HLEDAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI NABÍDNETE VAŠI NEMOVITOST?

17%+

Naši klienti mají průměrně o 17 % větší zisk z prodeje nemovitosti oproti indikaci trhu.

Ideální doba a podmínky Certifikované ocenění podle standardu RICS Mezinárodní portfolio investorů Kvalifikovaný prodejní tendr

+420 777 099 101 jll.cz

sminvest.cz


PRÉMIOVÁ

média kvalita PRÉMIOVÁ

www.estate.cz

www.architect-plus.cz

www.premium-golf.cz

www.premiumski.cz

www.artoflivingcz.cz


ADVERTORIAL  ESTATE 67

VELKÉ FINÁLE Výstavba rezidenčního projektu Modřanský Háj od developerské společnosti Avestus Real Estate se blíží dokončení. Kolaudací úspěšně prošla kompletní infrastruktura pro šestačtyřicet rodinných domů, na nichž započnou práce v polovině tohoto roku. Pro zájemce jsou tu ale připraveny i rozsáhlé parcely. Připravil: Pavel Zych, foto: archiv

beton a dřevo, a na zemité neutrální barvy, jež nepoutají pozornost dovnitř a dávají majitelům možnost s tímto nadčasovým souzněním dále pracovat dle svého vkusu. „Dalším důležitým elementem je tu zeleň, jíž jsou díky předzahrádkám a zahradám obklopeny všechny domy. Projekt si zakládá také na integraci obytného souboru do stávající městské struktury Modřan – cílem je být součástí, ne satelitem. Proto architektura Modřanského Háje nerušivě splývá s již existující lokální zástavbou,“ dodává David Kříž. Na samotě u města Přestože je komplex vzdálen od centra Prahy jen několik desítek minut jízdy vozem či městskou hromadnou dopravou, zachovává si Modřanský Háj komorní charakter a až vesnický ráz. Je mu vlastní přátelská, sousedská atmosféra i bezpečnost, což oceňují všichni jeho obyvatelé. V okolí se nachází také řada možností pro sportovní a volnočasové vyžití: milovníci přírody i sportu si přijdou na své v nedaleké Modřanské rokli nebo na březích Vltavy, kde jsou stezky pro cyklisty či in-line bruslaře. Celý komplex se rovněž vyznačuje vynikající občanskou vybaveností. Nabízí tak řešení pro každého, kdo V oblíbené pražské čtvrti vyrůstá na svažitém pozemku nedaleko Modřanské rokle projekt charakteristický nevšedními prostorovými řešeními. Nízkopodlažní komplex z dílny uznávaného studia A69 architekti nyní vstupuje do poslední fáze v podobě rodinných domů, jež nabídnou dispozice 4 + kk, 4 + 1 či 5 + 1 s obytnou plochou do sto osmdesáti metrů čtverečních. Náleží k nim ještě parkoviště a soukromé zahrady. Modřanský Háj tak poskytne ideální zázemí pro rodinný život uprostřed zeleně a přitom na dosah metropole. Místo pro každého V aktuální nabídce jsou také dvě prémiové vily v dispozicích 5 + 1 skýtající zázemí na ploše dvou set osmdesáti metrů čtverečních. „Prostory jsme s architekty koncipovali s důrazem na zajištění maxima denního světla v interiérech domů i bytů. Využíváme střešních oken a velkých oken spojujících pokoje s balkony či terasami. Chceme, aby přirozené světlo co nejvíce podpořilo komfort bydlení,“ popisuje David Kříž, manažer rezidenční výstavby společnosti Avestus Real Estate. Připraveny jsou rovněž komunikace a sítě pro sedmnáct parcel s plochou od 805 metrů čtverečních. Ty jsou určeny všem, kteří hledají prostor pro vytvoření bydlení dle vlastních představ. Interiéry Modřanského Háje sázejí na kombinaci spolehlivých materiálů, jako jsou

hledá bydlení na míru svému životnímu stylu. Více na www.modranskyhaj.cz ▪


68 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Komerční nemovitosti KOREJCI KOUPÍ RUSTONKU Developerská společnost J&T Real Estate prodává kancelářský areál Rustonka v Praze 8. Zájem o něj má konsorcium jihokorejských investičních fondů v čele se společnostmi Hana Financial Investment a Hana Alternative Asset Management. Součástí transakce jsou tři kancelářské budovy u stanice metra Invalidovna za odhadní cenu přesahující čtyři miliardy korun. Pronajímatelná plocha komplexu je třicet sedm tisíc metrů čtverečních a v současnosti je objekt pronajat z pětadevadesáti procent.

LIDL VLASTNÍ POZEMKY V MICHLI Druhý největší maloobchodní řetězec na českém trhu, Lidl, koupil rozsáhlé pozemky v pražské Michli. Parcely podle deníku E15 sousedí s depem Českých drah a michelskou plynárnou a jejich celková rozloha přesahuje dvacet tisíc metrů čtverečních. Lidl je podle veřejně dostupných informací koupil od společnosti PT Real Estate, která v té době patřila Pražské teplárenské. Zástupci Lidlu zatím neodhalili, jaké mají s pozemky plány.

HRADEC SE NEDOHODL S CTP

Generali na nákupech Pojišťovna Generali koupila památkově chráněný Šporkovský palác v centru Prahy. Objekt mezi ulicemi Hybernská a V Celnici převzala od developerské skupiny Sebre, jež bude zajišťovat správu nemovitosti. Napsal to server E15.cz s odvoláním na výkonného ředitele firmy Sebre Jana Kubíčka. Palác

Zastupitelé Hradce Králové neschválili dohodu o narovnání s developerskou společností CTP Invest, která na okraji

prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a hlavním nájemcem je advokátní kancelář Dentons. Palác v minulosti patřil Českým drahám, které jej před osmi lety prodaly ve veřejné dražbě za zhruba 190 milionů korun.

města bez stavebního povolení rozestavěla dvě skladové haly. Firma měla tento postup městu kompenzovat sumou patnáct milionů korun, za které by obec umožnila využití pozemků ve svém vlastnictví pro přístupovou cestu k halám. CTP Invest haly rozestavěla u výpadovky na Ostravu na přelomu let 2014 a 2015 a její následné

Praha 8 se chce zbavit Centra Palmovka Vedení radnice v osmém pražském obvodě zvažuje prodej rozestavěného projektu Centrum Palmovka. Dokončení stavby, v níž měla radnice sídlit, by podle odhadů nového vedení mohlo vyjít až o stovky milionů korun dráž, než

snahy získat dodatečná povolení zatím neměly úspěch.

jaká je slíbená dotace od magistrátu, a Praha 8 nemá podle radního Tomáše

Firma do tohoto projektu investovala okolo 270 milionů

Slabihoudka na dostavbu dostatek financí. Projekt za více než jednu miliardu

korun a na pokutách za stavbu bez povolení zaplatila zhruba jeden a čtvrt milionu korun.

korun byl schválen v roce 2010, minulé vedení části ale po volbách v roce 2014 zpochybnilo vlastnictví budovy a objekt se stal předmětem soudních sporů mezi Prahou 8, magistrátem a Metrostavem.


NOVINKY  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 69

Komerční nemovitosti NAGANO PARK V NOVÉ PODOBĚ Administrativní komplex Nagano Park v Praze 3 – Třebešíně prošel v posledních měsících zásadní proměnou. Nový majitel Geosan Development, který v říjnu loňského roku objekt koupil od společnosti Red Group, zahájil jeho rozsáhlou modernizaci. Nagano Park tvoří čtyři administrativní budovy a datové centrum využívané telekomunikační společností CETIN. Kromě kanceláří nabízí také skladové prostory. Díky vylepšení se Geosanu podařilo získat také nové nájemce ATC a Swietelsky. Šestadvacet tisíc metrů čtverečních kanceláří je tak obsazeno z devadesáti procent.

CONSEQ KOUPIL OBCHODNÍ ZÓNU U HRADCE Obchodní zóna u hypermarketu Tesco poblíž královéhradecké výpadovky na Pardubice změnila majitele. Od britské firmy Tesco ji koupil investiční fond Conseq Realitní, který spadá pod firmu Conseq Funds investiční společnost. Tesco si v areálu v jihozápadní části města ponechalo ve vlastnictví hypermarket a čerpací stanici. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Předchozí velkou akvizicí fondu byl kancelářský komplex A7 Office Centre v Praze.

UBM PŘIPRAVUJE ASTRID GARDEN Společnost UBM Development připravuje po nedávném převzetí Cukrovarnického paláce další velký projekt, jímž je multifunkční komplex Astrid Garden tvořený dvěma částmi: Astrid Offices a Astrid Residences. V první fázi vznikne administrativní budova o pěti nadzemních podlažích s bezmála třemi a půl tisíci metry kancelářských ploch, v druhé fázi bude následovat bytový komplex přibližně o sto deseti jednotkách, jejichž prodej bude zahájen ve třetím kvartálu roku 2020. Architektonickou podobu má na starosti studio Bogle Architects.


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


72 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

AETHER: Vše pro krásu Čas od času je potřeba si odpočinout a svěřit pleť i tělo do kvalitní péče. Pro tyto chvíle bylo v lednu otevřeno studio Aether Esthetic and Beauty Institute Prague, jež sídlí v budově Drn na Národní třídě. Tým čtyřiceti

Diamantová hvězda Baselworldu Na hodinářském veletrhu ve švýcarské Basileji není zrovna lehké uzmout si pozornost jen pro sebe, povedlo se to ale dámské horologické kreaci Fancy Vivid Yellow Diamond Watch od značky Graff Diamonds. Časomíru totiž zcela pokrývají masivní, velmi vzácné žluté diamanty

odborníků tu uspokojí všechny milovníky zdravého lifestylu, kteří chtějí na

v odstínu Fancy Vivid Yellow, u nichž i zkušenému šperkaři trvá roky,

jednom místě využít kosmetických, dermatologických i estetických služeb.

než je správně zasadí do uměleckého klenotu. Na všech třech vznik-

V institutu si totiž uvědomují, že krása a zdraví jdou ruku v ruce, a tak zde

lých exemplářích byly do osmnáctikarátového žlutého zlata ručně

nabízejí komplexní portfolio služeb, od vlasového stylingu přes fyzioterapii

zasazeny stovky diamantů, aby vzhled drahých kamenů nic nerušilo.

až po lázeňské procedury. Za vyzkoušení rozhodně stojí třeba masáže na

Tyto jedinečné kousky jsou k dispozici pouze na objednávku.

unikátním vyhřívaném písečném stole.

KRÁLOVNA SNŮ

Existuje vůbec důležitější kus nábytku než postel? Člověk by v ní měl strávit třetinu svého života, což je zodpovědnost, kterou je možné svěřit lůžkům z ateliéru Dreambeds. Ta do Česka dováží kupříkladu model Elizabeth od přední britské značky Vispring, kde ji mistři řemeslníci vyrábějí ze směsi vlny, koňských žíní, hedvábí, kašmíru a bavlny. Klidný spánek majitelům zajistí i třicetiletá záruční doba.


Užívejte si Velikonoce...

... my se mezitím postaráme o Vaši nemovitost. Engel & Völkers • Anděl Prague West Tel.: +420 233 091 011 PragueAndel@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


74 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

Dovolená ve stylu BACCARAT Dovolená na pláži? Zní to fajn, ale proč se držet jen známých scénářů. Vskutku neobvyklý dvanáctidenní zájezd začala nabízet francouzská sklárna Baccarat, jejíž křišťál už od začátku devatenáctého století vyhledávají nejen aristokratické rodiny z celého světa. Není proto divu, že ve znamení tohoto materiálu je i dovolená, která zájemce vyjde skoro na sedm milionů korun. Privátními lety je totiž zavede do New Yorku, Paříže, Istanbulu, Moskvy, Tokia a Soulu, kde

Velikonoce na Maledivách Maledivský resort Jumeirah Vittaveli se řídí jednoduchou myšlenkou, a to dopřát svým

značka díky svým konexím poskytuje pětihvězdičkový program. Například v New Yorku vás čeká soukromá prohlídka vlajkového obchodu Baccarat po zavírací době i péče pro nejnáročnější v mírně dekadentním Spa de la Mer.

návštěvníkům nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb. Na Velikonoce tu proto přichystali gurmánský zážitek, na nějž se nedá zapomenout už jen proto, že vyjde na více než jedenáct milionů korun. Z resortu vás soukromý hydroplán dopraví na atol, kde vám večeři naservíruje šéfkuchař Ollie Dabbous z renomované britské restaurace Hide. A jen těžko lze odmítnout možnost vychutnat si michelinské menu při západu slunce s výhledem na Indický oceán. Cena pak zahrnuje ještě pronájem privátní jachty, ubytování ve špičkově vybavené vile a v průběhu pobytu i několik devítichodových menu, které Dabbous stvořil pouze pro tohle místo.

Z tělocvičny do butiku

Revoluční nákupy na Instagramu Instagram je bez pochyb nejvlivnější so-

Americký módní návrhář Virgil Abloh usedl do křesla kreativního ředitele pánských kolekcí Louis Vuitton teprve v minulém roce, přesto se o něm nepřestává mluvit ani v období mezi novými kolekcemi. V roce 2013 totiž založil autorskou streetwearovou značku Off-White, jež se díky nekonvenčnímu duchu rychle dostala mezi nejvyhledávanější módní brandy, a spirit rebela nezapřou ani produkty, které navrhuje pro francouzský módní dům. Důkazem toho

ciální sítí současnosti, v příštích letech se ale možná promění i v největší obchodní dům na světě. Společnost už v minulosti spustila službu, díky níž je z produktové fotografie možné jedním kliknutím přejít do e-shopu značky, nově už je však možné přeskočit i tento krok nakupování. Eva Chen, jež řídí módní sekci Instagramu, v březnu informovala, že u značek, jako

jsou boty LV 408 připomínající basketbalové

jsou Burberry či Adidas, budou uživatelé

tenisky z osmdesátých let, které se ihned po

moci využít přímý shopping, tedy proces,

uvedení do prodeje na konci března staly hitem.

jímž se kliknutím na produkt dostane

A to i přesto, že jejich cena může v závislosti na

zákazník rovnou k placení. Pak už stačí

provedení a barevné konfiguraci přesáhnout i dvanáct set eur.

jen zadat údaje o platební kartě.


Praha 5 Smíchov

Les za okny, město za dveřmi 800 213 215 www.rezidence-neklanka.cz


PĹ˜EDPLAŤTE SI ART OF LIVING ÄŒ ASO P IS O U MÄš N Ă? , D E SI G N U A   A R C H I T EKT U Ĺ˜ E .

F/ W 2018

95 CZK • 4,50 ₏ • 3,50 £

Trend Alert 2019

Wabi-Sabi, disco, mramor a spol.

CENA Challenge Architektura, kterå překonåvå (nejen) sama sebe

159 KČ*

*PředplatnÊ ahu obs je 2 vydåní (jaro/lÊto, podzim/zima).

Server DemirtaĹ&#x; StvoĹ™itel

+ Chairstory:

8x IkonickÊ Şidle a jejich příběhy

PĹ˜EDPTNÉ OBJEDNĂ VEJTE na www.send.cz nebo na +420 225 985 225. CHCETE PĹ˜EDPTNÉ DAROVAT? NapiĹĄte nĂĄm, rĂĄdi VĂĄm jej zpracujeme jako dĂĄrkovĂ˝ voucher.

artoflivingcz.cz

artoflivingcz

www.artoflivingcz.cz


DIÁŘ  STATEMENT  ESTATE 77

ZÁKLADY

ŽIVOTA

Až do 1. září se v  Miláně koná jednadvacátý ročník tamního mezinárodního architektonického a designérského Trienále, jež svou tradici započalo už roku 1923. Podtitul letošní události, Broken Nature, odkazuje na program, který je zaměřen na obnovu vztahu mezi lidskou společností a  přírodou. Výstavy, konference, workshopy, promítání, ale i  umělecké performance jsou tady věnovány projektům zdůrazňující koncepty, jako jsou restorativní výroba nebo environmentalismus. Návštěvníci se tu seznámí například s novátorskými postupy produkce textilií, recyklace nábytku nebo čištění vody.

K čemu jsou architekti PŘI PROCHÁZCE MĚSTEM SI ČLOVĚK MŮŽE NĚKDY POLOŽIT OTÁZKU, CO NA TOM ČI ONOM MÍSTĚ DĚLÁ ZROVNA TOHLE POZORUHODNÉ STAVENÍ, ZA NĚJŽ VDĚČÍME ARCHITEKTŮM. ODPOVĚĎ NA NI PŘINÁŠÍ KNIHA OD VÝTVARNÍKA ONDŘEJE DUŠKA A  TEORETIČKY UMĚNÍ KAROLINY JIRKALOVÉ S NÁZVEM K ČEMU JSOU ARCHITEKTI, KTERÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI NA ČTRNÁCTCE KONKRÉTNÍCH REALIZACÍ UKAZUJE, JAK A  PROČ JEJICH AUTOŘI DOŠLI K  VÝSLEDNÝM ŘEŠENÍM. CÍLEM PUBLIKACE JE OSVĚTLIT ČTENÁŘŮM PROCES VYMÝŠLENÍ A  NAVRHOVÁNÍ SVĚTA OKOLO NÁS A UKÁZAT, JAK O ARCHITEKTUŘE PŘEMÝŠLET I JINAK NEŽ JEN V ROZMEZÍ HODNOT LÍBÍ A  NELÍBÍ. KNIHA BUDE POKŘTĚNA 16.  DUBNA V  PRAŽSKÉM CENTRU ARCHITEKTURY A MĚSTSKÉHO PLÁNOVÁNÍ CAMP.

Mezi virtuálnem a realitou V parku na newyorském ostrově Randall's Island, jež skýtá výhled na panoráma manhattanských mrakodrapů, se ve dnech 2. až 5. května koná renomovaný umělecký festival Frieze. Šestnáctý ročník akce představí nové kurátorské sekce a zvláštní expozice, jejichž účelem je propojit přední galerie a umělce z celého světa. Na programu jsou kupříkladu výstavy zabývající se virtuální realitou nebo latinskoamerickými výtvarníky a galeristy. Prostor dostanou i díla od umělců-samouků nebo panel věnovaný vývoji umění dvacátého století. Až do konce června potrvá venkovní projekt Frieze Sculpture v Rockefellerově centru, kde veřejnost bude moci zhlédnout práce čtrnácti sochařů z celého světa.

STOLETÍ TRUBEK Je tomu už sto jedenáct let, co byly v moravské Bystřici pod Hostýnem založeny Slezákovy závody, které prosluly ohýbaným kovovým nábytkem. Na oslavu tohoto výročí a funkcionalistické estetiky byla v technickém podlaží vily Tugendhat v Brně přichystána výstava nejznámějších kousků této české značky. Expozice, která je otevřena až do 26. května, se soustředí na kusy z let třicátých a poválečných, ale i současné výrobky, jimiž firma navazuje na nadčasové kvality svých křesel, konferenčních stolů, ale také věšáků a dalšího mobiliáře.

PŘIPRAVIL: JAN TOMEŠ


78 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

LEXUS ES 300H:

Evropská premiéra japonské ikony


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 79

Model ES reprezentuje značku Lexus prakticky od jejího vzniku v roce 1989, v Evropě je přitom téměř neznámý. Důvodem je skutečnost, že prvních šest generací vozu mířilo pouze na severoamerický trh a teprve nová, sedmá generace bude dostupná na starém kontinentu. I my se tedy nyní můžeme těšit na komfort, jímž je ES proslulé. Připravil: Ondřej Pavlůsek, foto: Lexus


80 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

Japonská automobilka Toyota stvořila brand Lexus za jediným účelem:

generace s autonomním dobíjením. Tento pohon tvoří hospodárný zážehový

konkurovat evropským a severoamerickým hráčům. Na přelomu osmdesá-

čtyřválec o objemu dvou a půl litru s Atkinsonovým cyklem v kombinaci

tých a devadesátých let tak byla na vybrané trhy uvedena řada LS, která je

s kompaktním elektromotorem a elektronicky řízenou bezestupňovou

dodnes její vlajkovou lodí. Vozy s označením ES následovaly jen krátce poté,

převodovkou, jejímž prostřednictvím jsou roztáčena kola přední nápravy.

trvalo ale neuvěřitelných třicet let, než se tento model dostal do Evropy.

Celkový systémový výkon je zde 215 koní. Energii elektromotoru poskytují

Sedmá generace ES tu chce zákazníky oslovit atraktivním ztvárněním,

baterie typu NiMH, které jsou uloženy v prostoru pod sedadly. Automobil

vysokým požitkem z jízdy a nadprůměrnou úrovní bezpečnosti.

se může pochlubit i skutečností, že v bezpečnostních testech Euro NCAP získal nejvyšší, pětihvězdičkové ohodnocení s mimořádným průměrným

Vyzývavá elegance

skóre 86,25 bodu. Tento výsledek je jedním z nejvyšších napříč vozy testo-

Základem sedmé generace Lexusu ES je nová platforma Global Architectu-

vanými podle přísnější metodiky z roku 2018, která bere v potaz i nezávislé

re-K, která návrhářům umožnila naplno rozvinout současný styl značky.

nouzové brzdění na ochranu cyklistů. Součástí základní výbavy modelu

Výsledkem je prémiový sedan střední třídy, který se může pochlubit skoro

Lexusu ES 300h je nejnovější verze paketu Lexus Safety System+, jenž

pětimetrovou délkou a dvoumetrovou šířkou. Auto oplývá dynamickými

zahrnuje propracované technologie aktivní bezpečnosti a deset airbagů již

a zároveň elegantními liniemi, jež jsou patrné už u masky chladiče, na níž

ve standardní výbavě. ▪

navazuje nízká a široká kapota motoru. Nejen při srovnání s předchůdci zaujme sedmá generace liniemi střechy, jež klesá ve stylu dvoudveřových vozů třídy GT. Tento dojem umocňuje provedení boků s čistě, ale ostře řezanými zadními partiemi. Interiér Lexusu ES nabízí prostorově velkorysou zónu pro spolujezdce a kokpit navržený pro řidičův maximální požitek z jízdy. Kabina samozřejmě skýtá i dnes už nepostradatelný multimediální systém, jehož součástí je displej s úhlopříčkou úctyhodných 12,3 palce, a druhá generace rozhraní Remote Touch s ovládáním pomocí touchpadu. Funkce rozpoznávání hlasu je rozšířena o asistenta mobilního telefonu umožňujícího bezkontaktní ovládání smartphonu. Centrální displej, přístrojový panel a head-up displej se nacházejí blízko zorného pole řidiče tak, aby neodváděly pozornost od řízení. Spolujezdec na předním sedadle se oproti tomu může těšit z otevřenějšího a prostornějšího zázemí koncipovaného v zájmu pohodlného cestování, jehož si cestující užijí i na zadních sedadlech. Ke komfortu přispívá dlouhý rozvor náprav a rovněž propracované řešení čalounění stropu, který poskytuje dostatečný prostor i přes ostře klesající vnější křivku střechy. Silný a spolehlivý hybrid Sedmá generace ES se vzdaluje svým předchůdcům nejen designem, ale

Lexus ES 300h Zrychlení

0–100 km/h:8,9 s

Max. rychlost

180 km/h (elektronicky omezeno)

Výkon

160 kW

s pohonem předních kol. Ve srovnání s předchozími platformami se díky

Objem

2,5 l + elektromotor

nasazení vysokopevnostní oceli různé jakostní třídy snížila hmotnost. Další

Spotřeba

5,275 l/100 km

Hmotnost

1680 kg

Rozvor

2870 mm

Cena v základní výbavě

1 300 000 Kč včetně DPH

i jízdními vlastnostmi. Doposud byla tato řada sedanů známá především pohodlím a tichým chodem, ale nyní se k těmto charakteristikám přidávají i vynikající ovladatelnost a výkon. Lví podíl na nich má již zmiňovaná platforma Global Architecture-K, jež představuje mimořádně tuhý podvozek pro vozy

vylepšení, mezi než se řadí zbrusu nová konstrukce zadního zavěšení typu multi-link, elektrický posilovač uložený v převodce řízení nebo výztuha ve tvaru V za zadními sedadly, zase dala konstruktérům prostor k mimořádně přesnému odladění modelu. Prémiový sedan míří na evropský trh výhradně v podobě Lexus ES 300h, k jehož pohonu slouží hybridní systém čtvrté


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 81


82 ESTATE  STATEMENT  STYL

Basilejské kvarteto Krize výstavnictví dolehla i na švýcarský Baselworld, největší hodinářský veletrh světa. Letošní pokles prezentovaných značek ale nahrál samotným časomírám, jimž byla věnována zvýšená pozornost. Následující čtveřice by pak neměla uniknout zájmu žádného horologického nadšence. Autor: J. J. Tichovský, foto: archivy značek

BATMAN SE VRACÍ Nová generace ocelových Oyster Perpetual GMT-Master II od Rolexu byla představena už loni, a to s modročervenou lunetou přezdívanou Pepsi, která nahradila do té doby vyráběné varianty snoubící ve struktuře keramické lunety modrou a černou barvu. Tato kombinace se ovšem letos navrací, čímž navazuje na ohromný úspěch modelů uchycených na pětiřadém náramku Jubilee. Hodinky, kterým sběratelé přezdívají Batman, ukrývají v nitru mechanický strojek, jež nabízí nejen vysokou přesnost certifikovanou na úrovni Superlative Chronometer, ale také centrální GMT ručku pro sledování duálního času. Rolex, hodinářství Bechyně / 225 000 Kč


STYL  STATEMENT  ESTATE 83

ZLATÁ PANDA

BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

Řada Black Bay Chrono z dílny značky

Loni započaté partnerství ikony

Tudor přichází letos poprvé s variantou,

švýcarských chronografů Breitling

jež má přízvisko S&G. Spojuje tedy ocel

s nejstarší motocyklovou značkou

se zlatými prvky. Retro vzhled hodinek

světa Norton Motorcycle přineslo

umocňuje použití broušeného hnědého

první společný počin. V oceli vyvedený

řemínku s podkladovou manžetou

chronometr získal označení Norton

evokující sedmdesátá léta, jejichž

Edition a rozšířil elegantní edici Premier,

estetice je poplatné i klasické rozložení

jež byla taktéž odhalena na sklonku

sčítačů chronografu v kontrastním

minulého roku. Logo jednostopé legendy

stylu, kterému se přezdívá „panda“.

nechybí na ocelovém štítku na levé

Zlaté prvky nechybí ani na lunetě

bočnici pouzdra, ani na transparentním

s vložkou z eloxovaného hliníku nesoucí

dýnku, skrze nějž je možné sledovat

tachymetrickou stupnici. Strojek

in-house konstruovaný mechanický

s automatickým nátahem, který

kalibr B01. Esteticky vyvážený číselník

dodává partnerský Breitling, disponuje

pak pracuje s barvami typickými pro

certifikací chronometru, a vykazuje tedy

Norton, tedy zlatou a černou. Ty se

minimální odchylku.

opakují i na speciální edici motocyklu

Tudor, Koscom / 139 000 Kč

Norton Commando 961 Cafe Racer MKII Breitling Limited Edition, jichž bylo vyrobeno pouhých sedmdesát sedm kusů. Breitling, Klenotnictví Dušák / 202 900 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ V KRVI Vzhled aktuální kolekce potápěčských hodinek Prospex LX od Seika má tentokrát na svědomí uznávaný japonský designér Ken Okuyama, který stojí za podobou hned několika vozů Ferrari. Jeho cílem bylo těžit z doposud navržených kreací, a tak umocnit vnímání charakteristických atributů řady. Robustní, avšak díky titanové konstrukci velmi lehké hodinky získaly kompasovou lunetu a maskulinní tah s extenzí. O plynulý pohyb sekundové ručky se stará manufakturně vyráběný strojek využívající systém Spring Drive s indikovanou rezervou nátahu 72 hodin. Vedle výrazných luminiscenčních prvků nechybí ani centrální GMT ručka vyvedená ve výrazné žluté barvě. Seiko, Koscom / 133 000 Kč


84 ESTATE  STATEMENT  CESTOVÁNÍ

Nová tvář Seychel I když je nabídka seychelských hotelů a resortů více než lákavá, doporučujeme změnit zažité postupy a vydat se cestou privátního zázemí. Neznamená to nutnost kompromisů v otázkách servisu – ve dvojici vil Palm Royal se totiž kromě absolutního soukromí uprostřed tropických zahrad můžete těšit třeba i na služby osobního šéfkuchaře. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha


CESTOVÁNÍ  STATEMENT  ESTATE 85


86 ESTATE  STATEMENT  CESTOVÁNÍ

Seychely nabízejí celou řadu resortů, od

komfortu hotelového servisu – ten tady zajišťuje

pronajmout oba domy pro rodinu či přátele. Na

standardních zařízení až po niche koncepty pro

početný a diskrétní personál zahrnující mimo

druhou stranu je tato vzdálenost dost příjemná

nejnáročnější cestovatele. Pokud ale dáváte

jiné i osobního šéfkuchaře a číšníka. Jejich služby

na to, aby bylo možné ignorovat obyvatele

přednost autentickému zážitku, jehož rytmus je

přitom nejsou nadstandardem, který je nutné

druhé rezidence. Architektura vil do značné

udáván vaší aktuální náladou, doporučujeme pro

doobjednávat, takže si každou snídani, oběd

míry vychází z podnebí, a tak jsou spojujícími

zázemí dovolené zvolit privátní rezidenci. Jedna

i večeři užijete s profesionálním přístupem, ale

motivy vzdušných interiérů o rozloze přesahující

z nejzajímavějších se nachází přímo na ostrově

v soukromém duchu. V určený čas se šéfkuchař

dvě stě metrů čtverečních dřevo a sklo, tedy

Mahé v oblasti Port Glaud, která leží sedmnáct

a číšník s potřebnými ingrediencemi dostaví do

pokud nepočítáme ještě autentické africké

kilometrů od Victorie, hlavního města sou-

vaší kuchyně a show může začít. Podávané pokr-

prvky. Posuvné skleněné stěny vytvářejí téměř

ostroví. Jmenuje se Villas Palm Royal a jedná se

my se samozřejmě řídí představami hostů, a tak

neviditelný přechod mezi vnitřními prostorami

o dvojici po všech stránkách velkorysých vil, jež

když se ráno probudíte s neodolatelnou chutí na

vil a terasami, které je obklopují. Jejich vybavení

jsou citlivě vestavěny do svahu nad oceánem.

pověstného seychelského tuňáka, odpoledne ho

je přirozeným pokračováním interiéru, proto na

budete mít na talíři v úpravě podle svého přání.

nich najdete třeba vysoké lounge beds, kde se dá

Skutečně personalizovaný servis

Čerstvé ryby se sem přivážejí rovnou z místních

s koktejlem z čerstvého ovoce a místního rumu

Vily s rozlohou více než dvě stě metrů čtvereč-

trhů.

strávit klidně celý den. Podobný potenciál skýtají také infinity bazény – každá z vil má vlastní,

ních se nazývají King a Queen a každá z nich nabízí ve čtyřech ložnicích prostor pro osm hostů.

Privátní džungle

ovšem z toho, který náleží vile Queen, se nabízí

Skutečnost, že jde o privátní formu ubytování,

Umístění obou vil je promyšlené a dělí je od sebe

impozantní boční výhled na horu Morne Blanc.

ovšem neznamená, že by se tu hosté měli vzdát

jen asi minuta chůze – to kdyby si chtěl někdo

Vily jsou pro zajištění privilegované pozice nad


CESTOVÁNÍ  STATEMENT  ESTATE 87

▶ Spoje z Prahy odlétají na Seychely několikrát týdně. Cesta trvá snesitelných patnáct hodin a časový posun oproti střední Evropě činí pouhé tři hodiny. Obecně se jako nejlepší období pro návštěvu Seychel doporučuje květen. ▶ Seychely jsou tvořeny celkem sto patnácti ostrovy a každý z nich je trochu jiný. Tím nejdůležitějším a největším je Mahé, kde také leží hlavní město Victoria. Ta je zároveň prakticky jediným skutečným městem na Seychelách. Dalším větším ostrovem je Praslin a trojici uzavírá La Digue. Prozkoumat tyto tři hlavní části souostroví je otázkou několika dnů. ▶ Pokud si chcete ze Seychel přivézt něco skutečně místního, nakupte na trzích koření. Zdejší pepř je překvapivě intenzivní, v sezoně plantáže rodí jemnou vanilku a na výrazné chuti seychelského kari není problém vytvořit si závislost. ▶ Na Seychelách stojí za to ochutnat zdejší rum Takamaka. Sáhněte rovnou po nejprémiovější edici, jíž je osmiletý, na americkém dubu zrající St. André.


88 ESTATE  STATEMENT  CESTOVÁNÍ

oceánem a také pro pocit maximálního soukromí

Lodí na piknik

ba projížďka na koni po plážích, jež lemují ostrov.

zasazeny do svahu, který na ploše dvou tisíc

Kromě oceánu je z obou vilek výhled také na ne-

Manažerka vil je ovšem na požádání schopna

metrů čtverečních pokrývá tropická zahrada,

daleký ostrůvek Therese, kam je možné nechat

zajistit i další program, a to včetně výletů na

v níž si můžete utrhnout přímo ze stromu čerstvé

se v rámci služeb Villas Palm Royal odvézt loď-

ostatní seychelské ostrovy, na něž vás šéfkuchař

mango nebo papáju. A mimochodem, po setmění

kou na odpolední piknik. Pokud dáváte přednost

vybaví vynikajícím snackem. Pro opravdu rychlou

sem na ně chodí kaloni.

dynamičtějšímu trávení času, je tu k dispozici tře-

přepravu je možné objednat let helikoptérou. ▪

>> Novodobé objevy << Během jedné návštěvy není možné poznat všechny seychelské ostrovy, řada z nich je navíc v osobním vlastnictví, nebo jde o přírodní rezervace přístupné jen na zvláštní povolení. Vyplatí se proto absolvovat základní průzkum souostroví formou plavby. Na Mahé, Praslinu i La Digue působí několik společností, které umí zajistit ostrovní turné na speedboatech, plachetnici či katamaránu. Samotná cesta mezi ostrovy je oslňující, a to doslova – pláže jsou tak bílé, že se třpytí a lesknou jako alpské sjezdovky za slunného dne. Mělké vody u pláží oscilují mezi akvamarínovou a tyrkysovou a u žádných dvou ostrovů není jejich odstín stejný. Mezi nejkrásnější zastávky Seychel patří ostrov Cousin lemovaný širokými dlouhými plážemi a dalšími zásadními body na mapě jsou dvě sestry, Grande Soeur a Petit Soeur, z nichž okolí Velké sestry je svatým grálem pro milovníky potápění a šnorchlování. Voda je tu mimořádně průzračná, teplá a plná života v mnoha impozantních formách – proslulé seychelské želvy jsou jen ochutnávkou zdejší biodiverzity. Podobnou pověstí oplývá i nedaleký Île Cocos nebo ostrůvek Felicite, na jejichž podobě se významně podílejí pro Seychely charakteristické, obří vodou ohlazené balvany a útesy. Jedinečnou součástí Seychel je odlehlý atol Aldabra, který je složen ze čtyř subostrovů. Jeho střed tvoří slaná laguna s maximální hloubkou šest metrů a kvůli odlehlosti Aldabry a zdejšímu vážnému nedostatku pitné vody na ostrově žije pouhých dvanáct obyvatel, a to v osadě La Gigi.


PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS Nabídka platí pouze při objednávce a úhradě do 15. 5. 2019 a do vyčerpání zásob.

PŘIPRAVTE SE NA GOLFOVOU SEZONU S ČASOPISEM PREMIUM GOLF! CO S ROČNÍM PŘEDPLATNÝM PREMIUM GOLF ZÍSKÁTE?  6 časopisů za 454 Kč  Dárek k předplatnému v podobě golfových míčků Titleist Pro V1 (3 ks) v hodnotě 390 Kč  Doručíme Vám každé číslo až do schránky  Neunikne Vám žádný výtisk KDE OBJEDNAT?  www.send.cz  225 985 225

S novým míčkem Pro V1 zažijete ještě větší konzistenci letu, mimořádnou vzdálenost s vyšším vzletem a nízkou rotací při dlouhých úderech, spolu s kontrolou zastavení míče Drop-and-Stop Greenside. www.premium-golf.cz PremiumGolf.cz premiumgolfcz

GOLFOVÉ MÍČKY TITLEIST V HODNOTĚ 390 KČ ZDARMA


FASHION  STATEMENT  ESTATE 91

Sezona výzev Golfová sezona klepe na dveře a s ní i nutnost obnovit si šatník pro dlouhé dny na greenech. Snadno kombinovatelnou černou perfektně rozsvítí trendy oranžová. Oranžová bunda Maksim se stojáčkem a prošíváním Bogner 12 600 Kč

Kšiltovka Samy s perforací v zadní části Bogner 2200 Kč

Polo triko Nuris se vzorem tón v tónu Bogner 5400 Kč Prošívaná minimalistická vesta Tarius se zapínáním na zip a patent Bogner 12 600 Kč

Připravila: Markéta Kuncová Foto: Bogner

Dlouhé kalhoty Nico s kontrastními detaily Bogner 9000 Kč


92 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

TOP 10

aut budoucnosti ze Ženevy


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 93

Drahokam mezi světovými autosalony vděčí za nezaměnitelnou atmosféru především skutečnosti, že zde vystavují firmy, které člověk nemá možnost vidět na žádné podobné akci. Letošní, devětaosmdesátý ročník Geneva International Motor Show navíc ovládlo nadšení pro výkon a luxus v kombinaci s moderními technologiemi. Připravil: Ondřej Pavlůsek, Foto: archiv značek

PININFARINA BATTISTA


94 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

1

ASTON MARTIN VANQUISH VISION CONCEPT S ohledem na jméno se může zdát, že je tento automobil pouhým zhmotněním snů svých tvůrců a bude využíván jen pro výstavní účely. Ve skutečnosti britská značka již nyní odhaluje podobu modelu, jehož uvedení na trh je naplánováno na rok 2022. Aston Martin v současnosti neuvádí jeho technické specifikace ani dynamické schopnosti, ale s ohledem na dosavadní směřování značky je zřejmé, že budou minimálně srovnatelné s konkurenčními vozidly od Ferrari, Lamborghini nebo McLaren. Můžeme se tedy těšit na dvoumístné kupé s aerodynamicky laděnou karoserií, jež ukrývá moderní konstrukci z hliníkové slitiny. Aston Martin Vanquish Vision Concept bude poháněn vyvíjeným šestiválcovým motorem, který bude uložen před zadní nápravou.

BUGATTI LA VOITURE NOIRE Pouze v jednom exempláři byl vyroben tento skvost, který Bugatti navrhlo podle přání nejmenovaného zákazníka. Zaplatil za něj jedenáct milionů eur bez daně. Bugatti La Voiture Noire je poctou jednomu z nejslavnějších a nejelegantnějších vozů třicátých let dvacátého století, jímž bylo Bugatti Type 57 SC Atlantic, což ovšem neznamená, že je La Voiture Noire jeho moderní kopií. Nejdražší nový automobil světa se vydává vlastním směrem a nádherným prapředkem se pouze inspiruje v některých estetických detailech. Za úchvatnými liniemi se ukrývá neméně ohromující technika v čele s osmilitrovým šestnáctiválcovým motorem, který disponuje nejvyšším výkonem 1103 kW. Bugatti prostřednictvím La Voiture Noire dává najevo, že je opět připravena plnit požadavky klientů a vyrábět na míru postavené vozy.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 95

AUDI Q4 E-TRON CONCEPT Automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku nabízí detailní pohled na elektromobil, který s délkou čtyř a půl metru a rozvorem náprav 2,77 metru zaujímá pozici v horní třetině pomyslného žebříčku kompaktních SUV. Sportovní exteriér vozu Audi Q4 e-tron concept ukrývá prostorný a vzdušný interiér, jehož součástí je displej virtuálního kokpitu, který ukazuje rychlost a stav nabití akumulátoru. Navigace se nachází za volantem. Novým prvkem je velkoformátový head-up displej s funkcemi rozšířené reality, jenž zobrazuje navigační šipky přímo na silnici a další důležité grafické informace. Pohon zajišťuje dvojice elektromotorů roztáčející kola přední i zadní nápravy. Celkový systémový výkon činí 225 kW, díky nimž Audi Q4 e-tron concept akceleruje z nuly na sto za 6,3 sekundy. Akumulátor s kapacitou 82 kWh má zajistit dojezd kolem čtyři sta padesáti kilometrů na jedno dobití. Ve finální podobě bude Audi Q4 e-tron k dispozici koncem roku 2020.


96 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

HISPANO SUIZA CARMEN V první polovině dvacátého století vyráběl španělský producent Hispano Suiza jedny z nejvýkonnějších a nejluxusnějších automobilů světa. Mezi zákazníky temperamentní automobilky patřili šlechticové, státníci i filmové hvězdy. Dnes tuto značku znají a uctívají pouze milovníci historie, což chce změnit nový model Carmen. Ten má do jedenadvacátého století přenést všechny přednosti původní značky Hispano Suiza, a to jak po vzhledové, tak technické stránce. Design vozu jen velmi lehce odkazuje na módu aerodynamických karoserií druhé poloviny třicátých let, a především pak na auto Hispano Suiza H6 Dubonnet Xenia z roku 1938. Konstrukce je ovšem naprosto současná: základem je monokok z uhlíkových vláken a pohon má na starosti čtveřice elektromotorů s celkovým výkonem 750 kW. Společnost plánuje výrobu méně než dvaceti kupé Carmen a každé má být dokončeno podle představ budoucího majitele.

PININFARINA BATTISTA Italské designérské studio Pininfarina bylo dlouhá léta dvorním krejčím řady značek, a to včetně proslulého Ferrari. Doba se ale mění, automobilky stále více spoléhají na služby vlastních návrhářů, a tak se firma nyní pouští do výroby elektromobilu pod vlastním jménem. Vůz je poctou zakladateli společnosti Battistovi Farinovi a zároveň reakcí na současný trend v oblasti pohonu vysokovýkonných vozů. Čtveřice elektromotorů generuje nejvyšší výkon 1397 kW, což je hodnota, která má spolu s masivním točivým momentem 2300 newtonmetrů umožnit zrychlení z nuly na sto za méně než dvě sekundy. Maximální rychlost plánuje Pininfarina omezit na tři sta padesát kilometrů v hodině. Akumulátory s kapacitou 120 kWh zajistí dojezd až čtyři sta padesát kilometrů na jedno nabití. Namísto klasické přístrojové desky bude mít řidič v jednom ze sto padesáti exemplářů vozu Pininfarina Battista před sebou rovnou trojici displejů.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 97

KOENIGSEGG JESKO Švédský výrobce Koenigsegg proslul technicky mimořádně vyspělými automobily, které patří k nejrychlejším na trhu. Aerodynamika vozu Jesko je tedy propracována do nejmenšího detailu od přídě až po záď, jíž vévodí mohutné přítlačné křídlo. V konstrukci hrají prim uhlíková vlákna, z nichž je vyroben nejen celý skelet, ale také další komponenty, a to včetně kol, jejichž zavěšení a odpružení je inspirováno řešením používaným u monopostů F1. Srdcem modelu je dvojice turbodmychadel a přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu pět litrů, který při spalování benzinu disponuje nejvyšším výkonem 955 kW a v případě použití paliva E85, v němž je pětaosmdesát procent etanolu, dokonce až 1195 kW. Špičkové konstrukci a výkonu odpovídá i provedení interiéru, v němž zaujme především displej přístrojového štítu, který je součástí volantu.

LAMBORGHINI AVENTADOR SVJ ROADSTER Pohled na nebe a extrémní dynamiku nabízí novinka od italské automobilky s býkem ve znaku. Lamborghini Aventador SVJ Roadster navazuje na stejnojmenné kupé, od nějž se liší dvojicí odnímatelných karbonových panelů, které tvoří střechu dvoumístného interiéru. Každý z těchto dílů váží méně než šest kilo. Lamborghini Aventador SVJ Roadster s patentovaným systémem aerodynamických prvků ALA 2.0, podvozkem s magneto-reologickými tlumiči, řízenou zadní nápravou a vidlicovým dvanáctiválcem o objemu šesti a půl litrů, jenž bez přeplňování disponuje výkonem 566 kW a nabízí akceleraci z nuly na stovku za méně než tři sekundy. Zvládne také překročit rychlost tři sta padesát kilometrů v hodině. Lamborghini plánuje výrobu tohoto modelu omezit na osm set kusů.


98 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

MERCEDES-AMG GT R ROADSTER Techniku a jízdní výkony nepříliš vzdálené závodním vozům přenáší do běžného provozu Mercedes-AMG GT R Roadster. Svalnatý vzhled s řadou aktivních aerodynamických prvků naznačuje schopnosti tohoto automobilu, jejichž potvrzením je konstrukce podvozku s elektronicky řízeným diferenciálem a aktivním natáčením kol zadní nápravy. Pohled pod dlouhou kapotu odhaluje čtyřlitrový vidlicový osmiválec s přeplňováním dvojicí turbodmychadel, který je naladěn na nejvyšší výkon 430 kW. Tato hodnota míří k zadním kolům prostřednictvím sedmistupňové dvouspojkové převodovky a umožňuje dvoumístnému Roadsteru vystřelit z nuly na sto za 3,6 sekundy a dosáhnout maximální rychlosti 317 kilometrů v hodině. Interiér je přitom velmi příjemným místem, kde nechybí výkonný multimediální systém s displejem s úhlopříčkou deset a čtvrt palce. Mercedes-AMG GT R Roadster vznikne v sérii čítající jen sedm set padesát kusů.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 99

MORGAN PLUS SIX Britská automobilka Morgan Motor Company v letošním roce oslavuje sto deset let od založení a mezi dárky k tomuto výročí lze zařadit i letošní Plus Six. Dvoumístný roadster se drží tradic značky, základem vozu ve stylu sporťáků z třicátých let je však nová hliníková platforma CX-Generation. Ta nejenže se stane základem pro další modely od Morganu, ale je vyvinuta také s ohledem na použití hybridních, nebo dokonce čistě elektrických pohonných ústrojí. V případě Plus Six se však v přídi ukrývá přeplňovaný třílitrový šestiválec od BMW, který disponuje výkonem 250 kW. Krokem do budoucnosti je pro Morgan vedle nové platformy a přeplňovaného motoru i osmistupňová automatická převodovka s režimy řazení Sport, Plus a Manual.

FERRARI F8 TRIBUTO Konec jedné éry v historii automobilky se vzpínajícím se hřebcem ve znaku představuje Ferrari F8 Tributo, které je přímým nástupcem modelu 488 GTB. Novinka je podle tiskových materiálů dokonce jeho posledním evolučním stadiem – všechny nově představené vozy značky Ferrari by v příštích letech měly mít elektrifikovaný pohon. Dravé a zároveň elegantní linie karoserie ukrývají před zadní nápravou uložený vidlicový osmiválec o objemu 3,9 litru, který díky přeplňování dvojicí turbodmychadel disponuje nejvyšším výkonem 530 kW. Dvoumístné kupé zvládá zrychlení z nuly na sto za 2,9 sekundy a jeho maximální rychlost je tři sta čtyřicet kilometrů v hodině.


100 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

BESKYDY na jazyku Charakter místa lze vystihnout mnoha způsoby a mezi ty nejpříjemnější patří vyjádření prostřednictvím chuti. Tuto cestu si pro prezentaci Beskyd vybrala i restaurace Miura hotelu v Čeladné, kde se bohatství nejvýchodnějšího pohoří Česka podává v lahodných podobách. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Miura


KONTAKT: ČELADNÁ 887, TEL.: + 420 558 761 100

GOURMET  STATEMENT  ESTATE 101

Chuťové nuance Beskyd šéfkuchař Michal Göth prezentuje ve formě sedmi

účastníků této kulinářské události. Následující dva chody degustace jsou

chodů aktuálního degustačního menu, které rozvíjí myšlenku sezonnosti

již věnovány červeným masům: nejprve pomalu taženému hovězímu jazyku

a lokálnosti, ale experimentuje s moderními alternativami tradičních postupů.

s pěnou z brynzy, za nímž následuje daňčí hřbet na lůžku z pohankové kaše

Menu tak začíná lehkým, ale překvapivě zemitým salátem z jemného uzeného

s pestem ze sušených hub. Dezerty jsou na menu rovněž dva. Začíná se

kapra s remuládou z dýně a řepy. Vinný doprovod tvoří crémant z vinař-

variací sýrů z farmy Menšík a samotný závěr menu se nese ve znamení téměř

ství Michlovský a přináší do kompozice svěží odlehčení, jež dovoluje plně

návykového tvarohového knedlíčku plněného bílým mákem s griliášem. Tento

vyniknout štědré smyslové paletě prvního předkrmu. Na nastavenou laťku

chod má ovšem jednu zásadní nevýhodu – už po prvním soustu víte, že jeden

intenzity projevu ingrediencí navazuje i současně pojatá kyselica s pečeným

prostě nestačí. Prostorově úchvatný interiér restaurace je laděn do stejně

jelítkem. V poměrně netypické poloze pak Göth prezentuje pstruha z Nové

sofistikovaných akordů jako zdejší menu a díky šedivým tónům materiálů,

Vsi – toho totiž doplnil o špičaté zelí na šafránu s hořčičným semínkem.

jako jsou beton, sklo a kov, působí až syrově industriálním dojmem. Právě

Prolínání chutí u tohoto pokrmu osciluje mezi soubojem a dynamickým

kombinace striktního rázu architektury a panensky krásných lesů a luk, na něž

partnerstvím, a tak ani tato položka menu nezůstává v šedi průměru. Opět je

je výhled skrz velkoformátová okna táhnoucí se po prakticky celém obvodu

k němu excelentním způsobem zvoleno víno, nyní v podobě ryzlinku Gurdau

restaurace, vytváří v Miuře unikátně kontrastní prostředí, které ve večerním

z moravského Kurdějova, jež mimořádně účinně pozvedá charakter obou

osvětlení působí skoro surrealisticky. ▪


gourmet mix

102 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

HŘEJIVÝ DOM PÉRIGNON Dlouhých osm let věnoval etalon šampaňských vín Dom Pérignon zrání slunečné sklizně z roku 2008, aby mohl představit dokonale vyvážené mladé šampaňské z první plénitudy. Ročník oplývá sebevědomím a průbojnější, ryzí chutí, pro níž je charakteristická hřejivost a přístupné ovocné aroma. Archetypální, lehké tóny šampaňského se v tomto ročníku pojí s vyšší hutností bez známek suchosti, což je samo o sobě důkazem o sofistikované konstrukci chuti, jež je pro Dom Pérignon typická.

Grand Cru bez Punčocháře Na konci února opustil restauraci v Petrské čtvrti na Praze 1 šéfkuchař Jan Punčochář, kterého zde vystřídalo duo Svatopluk Hemmer a Saša Pavlovič. Punčochář se svým týmem nyní míří na Hanspaulku, kde v ulici U Matěje otevře vlastní podnik zaměřený na klasickou českou a rakouskou kuchyni, která je šéfkuchařovou srdcovou záležitostí. V restauraci ve zrenovovaném barokním objektu v rámci projektu Šárecký dvůr se bude vařit v otevřené kuchyni a menu hosty potěší nejen vycizelovanými klasikami, jako jsou řízek a tafelspitz, ale i vynikající nabídkou vín. Punčochář má v úmyslu zachovat atmosféru vrcholné gastronomie, a tak v létě k restauraci připojí i část zaměřenou na fine dining.

Industriál v interiéru, divadlo na talíři Podnik s názvem The Eatery už koncem léta loňského roku zaujal silnou pozici na pražské gastronomické scéně. Stojí za ním mladý šéfkuchař Pavel Býček, který po odchodu z Alcronu, kde s týmem pod vedením Romana Pauluse držel takřka pět let michelinskou hvězdu, zatoužil otevřít uvolněnější podnik s nekomplikovanou kuchyní. Té je industriální prostor z pera designového studia Neuhäusl Hunal otevřen. Býček v The Eatery vaří neotřelé interpretace tradiční české kuchyně střihu M. D. Rettigové, kterou obdivuje. Polední i večerní menu se často a pravidelně mění na základě dostupnosti lokálních surovin, a tak v The Eatery ochutnáte kupříkladu celer v hlíně, pepřenky, vepřové s kapustou nebo Býčkovy legendární brambory v popelu.


NEJVĚTŠÍ ČESKÝ ČASOPIS O ARCHITEKTUŘE

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ARCHITECT+ NA WWW.ARCHITECT-PLUS.CZ

www.architect-plus.cz

ArchitectPlusMagazine

architectpluscz


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


PRODEJ | MEZONET | PRAHA 5 - HŘEBENKY | 284 m2 | 36 m2 terasa | 5+kk | 49 990 000 Kč Výjimečný mezonet v Rezidenci XY je plně zařízen a vybaven dle návrhu přední české interiérové designérky Ivanky Kowalski. Slunný byt je situovaný ve 4. a 5. patře uzavřeného rezidenčního areálu s fitness, bazénem a zahradou. Otevřený prostor v horním patře nabízí obývací pokoj s krbem a výhledy do zeleně, jídelnu s plně vybavenou kuchyní a přístupem na venkovní atrium. Ve spodním patře se nachází hlavní ložnice s vlastní koupelnou a prostornou šatnou, dva dětské pokoje se společnou koupelnou a společenská místnost s pracovnou a přístupem na terasu. V celém bytě je převážně italské vybavení značek B&B Italia, Flos a Vitra. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


PRODEJ | POZEMEK | PRAHA 7 - TROJA | 7 473 m2 | projekt na vilu o rozloze 915 m2 Stavební pozemek nacházející se v klidné části Troji, nedaleko Trojského zámku a zoologické zahrady vznikl spojením tří menších pozemků s krásnými výhledy na panorama Prahy. Vypracovaný projekt novostavby moderního rodinného domu je umístěn v jižní části pozemku tak, aby nenarušoval okolí maximálním zakomponováním do zeleně. Dispoziční řešení obsahuje velkorysé obytné prostory s vnitřním bazénem a samostatný penthouse umístěný v jihozápadní části nejvyššího patra. Na pozemku se počítá s výsadbou zeleně k ještě většímu splynutí domu s přírodou a vybudování garáže pro 4 vozy se zakladačem. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej luxusních bytů v komplexu MOLO Lipno Resort, Lipno nad Vltavou

Sale of luxury apartments in MOLO Lipno Resort, Lipno and Vltavou

V exkluzivním zastoupení nabízíme k  prodeji nový developerský projekt MOLO Lipno Resort. Tento luxusní bytový komplex se soukromou zahradou a molem vzniká v jedné z nejatraktivnějších lokalit obklopené šumavskou přírodou, přímo na břehu Lipna. MOLO Lipno Resort klade důraz na kvalitu, luxus a komfort. Stane se tak ideálním místem pro milovníky přírodního bydlení i rekreace, nabízí romantické panoramatické výhledy na hladinu jezera i nedaleké lesy. 

In exclusive representation we offer for sale a new project MOLO Lipno Resort. This luxurious residential complex with a private garden and a pier is set in one of the most attractive locations surrounded by Šumava countryside, right on the banks of the Lipno. MOLO Lipno Resort places emphasis quality, luxury and comfort. It will become an ideal place for lovers of natural living and recreation, offering romantic panoramic views of the lake and nearby forests.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytů s terasami v komorním projektu, Praha 6 – Ruzyně

Apartments for sale with terraces in residential project, Prague 6 – Ruzyně

Představujeme Vám čtyři výjimečné a perfektně řešené byty ve druhém a třetím nadzemním patře s terasami v komorním bytovém projektu v centru Ruzyně, postaveném ve staré zástavbě a obklopené zelení. Byty jsou navrženy tak, aby splňovaly nároky moderního, pohodlného bydlení. Rozměrná okna velkoryse prosvětlují interiéry, výška stropů dává pocit světlosti a vzdušnosti. Každý z bytů má vlastní garážové stání přímo v domě.

We present four exceptional and perfectly designed flats on the second and third floor with terraces in a residential apartment project in the center of Ruzyně surrounded by greenery. The apartments are designed to meet the demands of modern, comfortable living. Large windows generously illuminate the interiors, the height of the ceilings gives a sense of lightness and airyness. Each apartment has its own garage in the house.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytů v novém rezidenčním projektu Viladům Děvín, Praha 5 – Smíchov

Apartments for sale in new residential project Viladům Děvín, Prague 5 – Smíchov

Projekt Viladům Děvín stojí v ulici K Závěrce, ve vilové čtvrti pod Dívčími hrady Ve čtyřpodlažním viladomě s podzemním parkováním vzniká 8 luxusních bytů s terasami a zahradami. Rezidence je komorní, nabízejí se zde rodinné designové byty se zahradou 3+kk i menší byty pro náročné: garsoniéra a byty 2+kk. V posledním patře pak Viladům Děvín představuje luxusní loftový byt s terasami, exkluzivním výhledem a dvěma parkovacími místy v podzemním podlaží domu.

The Viladům Devín project stands in K Závěrce Street, in a residential area under Dívčí hrady. The 4-storey villa with underground parking creates 8 luxury apartments with terraces and gardens. The residence offers family design apartments with garden 3+kt and smaller apartments for demanding owners: apartments 1+kt and 2+kt. On the top floor, Viladům Devín offers a luxurious large loft apartment with terraces, exclusive views and two parking spaces in the underground floor of the house.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej vily 7+1/T, 440 m², na poz. 832 m², Praha 6 – Břevnov

Sale of a villa 7+1/T, 440 sqm, on land of 832 sqm, Prague 6 – Břevnov

Nabízíme k prodeji mimořádnou, velkoryse řešenou rodinnou vilu ve velmi klidné části Břevnova pouze pár metrů od rozsáhlého parku Ladronka. Součástí velkoryse řešené třípodlažní vily a zahrady je bazén (64,5 m²), dvojgaráž (30,7 m²) spojená přímo s domem a krásná vzrostlá zahrada parkového charakteru, která díky kultivované úpravě a dekorativním dřevinám působí velmi rozlehle. Vnitřní parkování, terasa a zastřešené místo pro grilování s rodinou a přáteli – všechny prostory na sebe plynule a účelně navazují.

We offer for sale an extraordinary, generously designed family villa in a very quiet part of Břevnov only a few meters from the large Ladronka Park. Part of a generous three-storey villa is a relaxation center with a swimming pool (64.5 sqm) and a sauna, a double garage (30.7 sqm) connected directly to the house and a beautiful grown garden of a park character. Inside parking, a terrace and a roofed barbecue place with family and friends – all spaces flow smoothly and purposefully.

Cena 54 800 000 Kč

Price 54,800,000 CZK


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytů 1+kk a 2+kk v Hotelu Se7en, s 9,5 % ročního zisku, v oblasti Palm Jumeirah, Dubaj

Sale of an apartment 1+kt and 2+kt in Se7en Hotel, with 9,5 % annual profit, in Palm Jumeirah, Dubai

Nabízíme k prodeji exkluzivní světlé byty o dispozicích 1+kk (33 m2) a 2+kk (66 m²) s čistým ročním výnosem 9,5 %, v luxusním, kvalitním hotelovém komplexu Se7en, který se nachází v oblasti Palm Jumeirah – asi 10 min od Mall of Emirates, Dubai Marina nebo pláže v JBR. Projekt je v současné době ve výstavbě a dokončen bude v druhé polovině roku 2019. Developerem je velmi úspěšná firma, která již postavila několik projektů na Palm Jumeirah – Anantara residence, Oceana a hotel Dukes.

We offer for sale a bright apartments 1+kt (33 sqm) and 2+kt (66 sqm) with annual profit of 9.5%, in a luxury, high-quality hotel complex Se7en, located in the Palm Jumeirah area – about 10 min from the Mall of Emirates, Dubai Marina or beach in JBR. The hotel is currently under construction and will be completed in the second half of 2019. Developer is a very successful company that has already built several projects at Palm Jumeirah - Anantara Residence, Oceana and Dukes Hotel.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej domu 5+kk/T, 180 m2, poz. 452 m2, Praha 22 – Pitkovice

Sale od a house 5+kt/T, 180 sqm, land of 452 sqm, Prague 22 – Pitkovice

Exkluzivně nabízíme nově postavený dvoupodlažní rodinný dům v komorním projektu dvou rodinných domů „Vily Pitkovice“. Oba domy jsou postaveny v duchu moderní architektury na pozemku o rozloze 452 m². Domy byly dokončeny 2019. Z horního patra je příjemný panoramatický výhled na okolní krajinu. Nemovitost je kvalitně postavena do nejmenších detailů, včetně zavlažovacích systémů, výsadby stromů, úpravy exteriéru. Podlahová plocha činí 155 m², zastavěná plocha 95 m².

We exclusively offer a newly built two-storey family house in a small project of two family houses “Villa Pitkovice”. Both houses are built in modern architecture on a 452 sqm plot. The houses were completed in 2019. From the top floor there is a pleasant panoramic view of the surrounding countryside. The property is well built to the smallest detail, including irrigation systems, tree planting, exterior finishing. Floor area of each house is 155 sqm, built-up area 95 sqm.

Cena 58 900 000 Kč

Price 58,900,000 CZK


LZE INVESTICI DO NEMOVITOSTÍ STÁLE POVAŽOVAT ZA BEZPEČNÉ UCHOVÁNÍ PENĚZ? Pokud ano, je možné na ní ještě vydělat? Je vhodná doba na investování? Není už pozdě? Neblíží se další a dokonce větší realitní krize než v roce 2008? Není lepší investici o pár let odložit a počkat si opět na nízké ceny nemovitostí? Víte, jak vyhodnotit kupní cenu a výši nájemného, když neexistují žádná veřejně dostupná data o realizovaných transakcích? Jak zkušeným investorům pomáhá ROI, NOI, ROE, čistá kapitalizační míra, návratnost investice a jak je správně počítat? Odpovědi na tyto otázky a mnohem více se dozvíte na informacemi nabitém investičním semináři společnosti MARTIN TESAREK REAL ESTATE s.r.o.

Seminář se koná pravidelně každý měsíc. Nejbližší termíny jsou 30. 4. a 23. 5. v Praze. Seminářem vás provede Bc. Martin Tesárek, realitní makléř a investor.

www.investicniseminar.cz

Speciální akce pro čtenáře časopisu ESTATE: Zadejte při registraci kód “ESTATE” a získáte přistup na seminář s 10% slevou.

Bc. Martin Tesárek martin@mtre.cz 776 252 777 www.mtre.cz


Online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


Prodej

Loftový byt 6+kk, terasa 100 m2, parkovací místo, Praha 3, Pod Parukářkou, 19 700 000 Kč

Investiční loftový byt s ojedinělou terasou a neopakovatelnými výhledy na panorama Prahy je umístěn ve 4. a 5. podlaží uzavřené bytové rezidence. Příjemná lokalita v klidné části Žižkova nedaleko parku Parukářka nabízí veškeré služby i  blízkost centra. Moderní, prostorově velkorysý byt s přímým výstupem na vlastní terasu 100 m2 s jacuzzi a s orientací oken do vnitrobloku zajišťuje dokonalý klid, kontrastující s  okolním centrem města. Interiér dvoupodlažního bytu tvoří vstupní hala, čtyři prostorné pokoje, otevřený prostor obývacího pokoje s  kuchyní a  jídelnou, dvě koupelny, jedna z  nich s  vanou, samostatná toaleta, dvě komory. Jeden z pokojů má vlastní balkon s posezením a orientací do vnitrobloku. Další patro loftu tvoří také prostorný obývací pokoj s  kuchyňkou a  jídelnou a  přímým výstupem na klenot tohoto bytu - exkluzivní 100m2 terasu s  jacuzzi, relaxačními lehátky, letním posezením, pergolou a  naprosto unikátními výhledy na panorama Prahy. Cena bytu zahrnuje parkovací stání v hlídaných podzemních garážích a sklep. Rezidence je umístěna na kraji velkého parku Parukářka, který poskytuje prostor pro relaxaci, běhání, procházky. V okolí nepřeberné množství restaurací, kaváren a trendy bister nebo také plavecký bazén a fitness centrum. PENB: G

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Loft apartment 6+kk, terrace 100 m2, parking space, Prague 3, Pod Parukářkou, 19 700 000 CZK

Interestingly designed loft apartment with a unique terrace and views of the Prague skyline, located on the 4th and 5th floor of a closed residential residence. Modern, generously spacious apartment with direct access to its own 100m2 terrace with a  jacuzzi and windows facing the courtyard ensures perfect tranquility, contrasting with the vibrant city center. The interior of the two-storey apartment - entrance hall, 4 spacious rooms, open living room with kitchen and dining room, two bathrooms, one with bath, separate toilet, 2 chambers. One of the rooms has a private balcony with seating and orientation to the courtyard. The next floor of the loft consists of a spacious living room with a kitchenette and a dining room and direct access to the gem of this apartment - an exclusive 100m terrace with jacuzzi, relaxing deck chairs, summer seating, and absolutely unique views of the Prague skyline. The apartment price includes a parking space in guarded underground garages and a  cellar. The residence is located on the edge of the Parukářka park, which provides space for relaxation, jogging, walking. Nearby there are plenty of restaurants, cafes and bistro trends, as well as a swimming pool and a fitness center. BER– G

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Luxusní mezonetový byt 5+kk, 149 m², s 2 balkony, parkovacím místem, Praha 4, 12 000 000 Kč

Sale Luxury duplex apartment 5 + kk, 149 sqm, with 2 balconies, parking space, Prague 4, 12 000 000 CZK

Luxusní, slunný mezonetový byt se dvěma balkóny a parkovacím místem je umístěn ve druhém a  třetím podlaží rezidenčního komplexu Liberty Building s  recepcí, ostrahou a  společným upraveným vnitro blokem v atraktivní pražské čtvrti Nusle. Výhodná lokalita přímo u zastávky tramvaje (6 min od Václavského náměstí). Dispozici prostorného bytu tvoří otevřený a  slunný prostor obývacího pokoje s  kuchyňským koutem a  vstupem na balkon s  posezením, dále je zde ložnice, koupelna a  samostatná toaleta, vstupní předsíň se zabudovanými šatními skříněmi a  schody do horního patra. Ve druhém patře jsou umístěny další dvě ložnice, pracovna se vstupem na další balkon, koupelna s  vanou a  samostatná toaleta. K  nadstandardnímu vybavení patří dřevěné podlahy, mramorová dlažba na chodbách, velkoplošná francouzská okna s  exteriérovými žaluziemi, vestavěné úložné prostory, luxusní designové osvětlení v  celém bytě, bezpečnostní dveře, videotelefon a  vstup na čipovou kartu. Cena bytu zahrnuje parkovací místo a  sklep. Luxusní bydlení v  oblíbené Rezidenci Liberty Building je spojení vysokých nároků na bydlení v  luxusním privátním prostředí s  recepcí a  zároveň v  bezprostřední blízkosti centra metropole, městské dopravy, nákupních možností a  mnoha restaurací a kaváren. PENB - G

The luxurious, sunny duplex apartment with two balconies and and parking space is located on the second and third floor of the Liberty Building with reception, security and a common interior block in the attractive Nusle district of Prague. Convenient location right at the tram stop (6 min from Wenceslas Square). The spacious apartment is dominated by open and sunny living room with kitchenette and access to the balcony with seating area, bedroom, bathroom and separate toilet, entry hall with built-in wardrobes, stairs to the upper floor. On the second floor there are two more bedrooms, study with access to another balcony, bathroom with tub and separate toilet. The interiors also include hardwood floors, marble tiles in the hallways, large French windows with exterior blinds, custom furniture, built-in storage, luxury design lighting throughout the apartment, security doors, intercom and chip card access. Price includes parking space and cellar. Luxury living in the popular Residence Liberty Building is a  combination of high living demands in a  luxury private residence with a reception with immediate proximity to the city center, public transport, shopping opportunities and many restaurants and cafes. BER -G

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 224829 829322, 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej Dva propojené byty 2kk a 3kk v Rezidenci Korunní Dvůr, 3 parkovací místa, 2 sklepy, 23 200 000 Kč

Sale Two connected apartments 2kk and 3kk in Korunní Dvůr Residence, 3 parking spaces, 2 cellars, 23 200 000 CZK

Komplex dvou slunných, vzájemně propojených, jihozápadně orientovaných bytů 182 m2 s 5 balkóny a 3 parkovacími místy, umístěných ve 4. patře rezidenčního komplexu Korunní Dvůr s  nonstop recepcí, ostrahou a společným upraveným vnitro blokem v oblíbené pražské čtvrti Vinohrady, v žádané lokalitě přímo u zastávky tramvaje a v pěším dosahu stanice metra Flora. Většímu bytu dominuje otevřený, slunný prostor obývacího pokoje s kuchyňským koutem a vstupem na všechny tři balkóny s  posezením, dále ložnice s  ensuite koupelnou, samostatnou toaletou a přímým výstupem na balkon s relaxačním posezením a lehátkem, dále vstupní předsíň se zabudovanými šatními skříněmi. Dispozice menšího bytu 2kk zahrnuje slunný obývací pokoj s  přímým vstupem na balkon s letním posezením, s kuchyňským koutem a jídelnou a dále samostatnou ložnici se zaskleným balkonem. Nadstandardní vybavení obou bytů zahrnuje dřevěné podlahy, velkoplošná francouzská okna s exteriérovými žaluziemi, klimatizace, vestavěné úložné prostory, luxusní designové osvětlení v celém bytě, bezpečnostní dveře, interkom či vstup na čipovou kartu. Celková cena bytů zahrnuje veškeré vybavení, tři parkovací místa a  dva prostorné sklepy. Nabídka prodeje těchto bytů nabízí flexibilní využití - zázemí firmy v kombinaci s vlastním bydlením. Zajímavá investiční příležitost zajišťující dlouhodobě stabilní výnos při dalším pronajímání. PENB - G

A complex of two sunny, interconnected southwest-oriented flats of 182 m2 with 5 balconies and 3 parking spaces located on the 4th floor of the Korunní Dvůr residential complex with a  24-hour reception, security and a  jointly modified interior block in the popular Prague district of Vinohrady, right at the trams stop and within walking distance of Flora Metro Station. The larger apartment has open and sunny living room with kitchenette and access to all three balconies with seating area, bedroom with ensuite bathroom, separate toilet and direct access to the balcony  with a  relaxing seating area and deck chairs, an entrance hall with built-in wardrobes. The layout of the smaller 2kk apartment includes a sunny living room with a direct entrance to the balcony with a summer seating area, with a kitchenette and a dining area and a separate bedroom with a  glass-covered balcony. The above standard equipment includes wooden floors, large French windows with exterior blinds, air conditioning, built-in storage, luxury design lighting throughout the apartment, security door, intercom or smart card access. Heating with floor convectors with a  heat source from the central boiler room in the house. The total price of apartments includes all the equipment, three parking spaces and two spacious cellars. The interesting offer of these apartments offers flexible use - company’s  headquater in combination with living in. An interesting investment opportunity providing long-term stable income. BER - G

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Prodej luxusní vily 730 m2 v Říčanech pozemek 4343 m2, 33 000 000 Kč

Sale Luxury villa for a sale 730 m2 in Říčany area of 4343 m2, 33 000 000 CZK

Nabízíme k prodeji krásnou luxusní vilu v  Říčanech u  Prahy. Podlahová plocha 730 m2 na pozemku 4343 m2. Vila BELCHEN od architekta Adama Langra postavená v  roce 2000 svým charakterem a  uspořádáním dává dostatek prostoru, soukromí a  výjimečnosti. Dům je rozdělen na společenskou, soukromou, sportovní a hospodářskou část. Třináct pokojů, společenská místnost 115 m2, obývací prostor s  nádhernými kachlovými kamny, pět koupelen, dostatek šaten, dvě sauny, vnitřní bazén, garáž pro čtyři auta, kryté terasy a technické zázemí s prádelnou. V prvním patře jsou dva veliké samostatné apartmány a  byt pro služebnou. O  hospodárnost provozu se starají tepelná čerpadla s  plynovým ohřevem podlahového vytápění. Celkové náklady na provoz domu jsou cca 10 000 Kč. V okolí je veškerá občanská vybavenost a  vše v  docházkové vzdálenosti. Přírodní koupaliště Jureček je vzdálen 10 min. Dále je možnost přikoupení sousední parcely 4000 m2 s  jezírkem, okrasnou zahradou a  dřevěným srubem. PENB-G

We offer a beautiful luxury villa in Říčany near Prague for a  sale. Floor area of 730 m2 on land of 4343 m2. Villa BELCHEN, built by architect Adam Langra in 2000, gives you plenty of space, privacy and uniqueness. The house is divided into a social, private, sports and economic parts. There are thirteen rooms, also living room of 115m2, a living area with stunning tiled stove, five bathrooms, plenty of cloakrooms, two saunas, an indoor pool, a garage for four cars, covered terraces and a technical background with a laundry room in the house. On the first floor are two large separate apartments and a  maid’s  apartment. Operational efficiency is ensured by heat pumps with gas heating underfloor heating. The total cost of running the house is about 10,000 CZK. There are all public amenities and everything within walking distance. The natural swimming pool Jureček is 10 minutes away. It is also possible to purchase a neighbouring parcel of 4000 m2 with a pond, ornamental garden and wooden log cabin. BER-G

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 224829 829322, 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


BYT 3 + KK

Interiér 110 m , terasy 28 m Praha 5, Jinonice, Kačírkova ID 31633 | PENB: B 2

2

PRODEJ

17 000 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S BYT 2 + KK

Interiér 63 m2, terasa 26 m2 Praha 1, Nové Město, Soukenická ID 31286 | PENB: D

PRODEJ

11 900 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


BYT 4 + KK

Interiér 160 m , terasa 99 m Praha 4, Braník, Ve Studeném ID 25500 | PENB: B 2

2

PRODEJ

23 000 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S BYT 4 + KK

Interiér 109 m2, balkony 8 m2 Praha 3, Vinohrady, Slavíkova ID 27142 | PENB: G

PRODEJ

Cena na vyžádání Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


RODINNÝ DŮM 5 + 1

Užitná plocha 250 m , pozemek 491 m Praha-západ, Okoř ID 26914 | PENB: G 2

2

PRODEJ

15 900 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S BYT 4 + KK

Interiér 168 m2, terasa 19 m2, dvorek 6 m2 Praha 8, Karlín, Pernerova ID 28589 | PENB: B

PRODEJ

15 997 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


RODINNÝ DŮM 8 + KK

Užitná plocha 556 m , pozemek 68 796 m Anglie, Salisbury, Winterbourne Dauntsey ID 31773 | PENB: G 2

2

PRODEJ

Cena na vyžádání Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


BYT 6 + KK

Interiér 264 m , terasa 9 m Praha 6, Bubeneč, Na Marně ID 30310 | PENB: B 2

2

PRONÁJEM

150 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S BYT 1 + KK

Interiér 100 m2 Praha 1, Malá Strana, Tržiště ID 31904 | PENB: G

PRONÁJEM

30 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


BYT 4 + KK

Interiér 174 m , balkon 2 m Praha 3, Vinohrady, Laubova ID 28818 | PENB: G 2

2

PRONÁJEM

5 460 EUR / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S BYT 3 + KK

Interiér 115 m2 Praha 1, Malá Strana, Valdštejnská ID 27183 | PENB: G

PRONÁJEM

53 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


BYT 4 + KK

Interiér 137 m , balkon 5 m Praha 6, Bubeneč, U Zeměpisného ústavu ID 31957 | PENB: G 2

2

PRONÁJEM

65 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S NEBYTOVÝ PROSTOR

Plocha k dispozici 1037 m2 Praha 1, Staré Město, Rybná ID 14351 | PENB: C

PRONÁJEM

16.00 EUR/ m2 /měsíc info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


& S NEBYTOVÝ PROSTOR

Plocha k dispozici 736 m2 Praha 8, Libeň, Smrčkova ID 21977 | PENB: B

PODNÁJEM

13,49 EUR/ m2 /měsíc info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


150 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Zuzana Melicharová, zuzana.melicharova@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 EDITOR Jan Tomeš, jan.tomes@premiummediagroup.cz +420 608 003 932 ART DIRECTOR Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO Ondřej Pýcha REDAKCE Jan Němec, Jan Tomeš, Radomír Dohnal, Adéla Rusňáková, Ondřej Pavlůsek, J.J. Tichovský, Lenka Komrsková JAZYKOVÁ REDAKCE Adéla Rusňáková HEAD OF SALES Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR Tanja Kovač, tanja.kovac@premiummediagroup.cz +420 773 577 761 SENIOR MEDIA CONSULTANT Erika Drbohlavová, erika.drbohlavova@premiummediagroup.cz +420 734 892 315 MARKETING MANAGER Iveta Písaříková, iveta.pisarikova@premiummediagroup.cz +420 734 790 600 PRODUKCE Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o. IČO: 028 27 697 ADRESA REDAKCE Na Florenci 1332/23 Nové Město, 110 00, Praha 1

Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz TISK Triangl, a.s. DISTRIBUCE Adiservis Předplatné na: www.estate.cz Cena: 95 Kč

Číslo 04/2019

Registrační číslo MK: E17881


ŠÁRECKÝ DVŮR U N I K ÁT N Í B Y D L E N Í S B A R O K N Í D U Š Í NA PRESTIŽNÍM MÍSTĚ PRAHY 6

s a r e c k y d v u r. c z


Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate 4/2019  

Estate 4/2019  

Advertisement