Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

Petr Beneš:

KAŽDÝ DEVELOPER MÁ NA TRHU SVÉ MÍSTO

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — PORSCHE: NOVÁ GENERACE LEGENDY — INVESTIČNÍ DESTINACE: NESNÁZE VE SKANDINÁVSKÉM RÁJI — STO LET BAUHAUSU — ČESKÉ HORY TÁHNOU

03/2019


4 ESTATE  OBSAH

Estate 03/2019

8 PETR BENEŠ:

Každý developer

má na trhu své místo

24

LADNÉ TVARY AVANTGARDY Sto let Bauhausu

30 PRAVIDLA MINIMALISMU Velkorysá Villa 118 od ukrajinského architekta Denise Rakaeva

ESTATE STATUS

8 INTERVIEW:  Petr Beneš

30 ARCHITEKTURA  Villa 118

58 PŘEDSTAVUJEME  Bubeneč Gardens

ESTATE STUDIO REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI

14 JAK BYDLÍ SLAVNÍ  Townhouse Eleanor Roosevelt na prodej

38 UMĚNÍ  Rembrandt v Amsterdamu

ESTATE STRATEGIE

64 INVESTIČNÍ DESTINACE Island

66 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  Šárecký dvůr

24  DESIGN  Sto let Bauhausu 48 TÉMA  České hory táhnou


OBSAH  ESTATE 5

48 ČESKÉ HORY TÁHNOU

Proč metr čtvereční ve Špindlerově Mlýně vyjde na podobné peníze jako v centru Prahy?

84 NOVÁ GENERACE LEGENDY Představení nejnovější edice Porsche 911 s interním označením 992

90 TOP 10

Michelinská souhvězdí

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI 72 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE/KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  Obchodní centrum Spektrum ESTATE STATEMENT 84 AUTOMOTO  Porsche, nová generace legendy 88 STYL  High Society 90 TOP 10  Michelinská souhvězdí ESTATE STARS 104  PRODEJ 134 PRONÁJMY 148 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

98 GOURMET  Xclusive Society


6 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, lyžařská sezona pomalu končí, tedy alespoň na českých horách. Ve stejné lokalitě se ale nebývale rozjíždí developerský byznys, a to na vysoké otáčky. Tomuto nenápadnému fenoménu jsme věnovali hlavní téma vydání a zmapovali jsme, kde se v této lokalitě vyplatí investovat do nemovitostí. Věděli jste například, že se ceny apartmánů ve Špindlerově Mlýně šplhají k hodnotám v centru Prahy? A že do luxusního segmentu vstupuje i Šumava? Je tedy docela možné, že zvyšující se úroveň komfortu a služeb Čechy opět naučí trávit hlavní lyžařskou dovolenou na domácích svazích. Tyto prémiové developerské projekty jsou zcela novou záležitostí, v tomto čísle se ale věnujeme i nadčasovým pojmům z architektury a designu, mezi něž rozhodně patří škola Bauhaus. Tato výjimečná německá instituce, jež svého času ovlivňovala veškerá výtvarná odvětví, totiž letos slaví sto let od založení. Takové výročí nemohlo uniknout naší pozornosti už jen proto, že bauhausovské stavby a nábytek stále působí mladistvě a svěže. Příběh výmarské ikony si můžete přečíst v sekci Studio, kde najdete i pozvánku na zcela výjimečnou a rozsáhlou výstavu Rembrandtových děl v Nizozemsku. Už teď se o expozici mluví jako o jedné z nejvýznamnějších uměleckých událostí roku, přitom byla zahájena teprve před měsícem. Ať už vás v prvním jarním vydání našeho časopisu nejvíc zaujmou horské investice, Bauhaus, Rembrandt nebo třeba hodinářské novinky a restaurace ověnčené michelinskými hvězdami, jsem si jistá, že vás aktuální číslo Estatu provede tím nejzajímavějším, co nabízí tento měsíc. Příjemné čtení vám přeje Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 9

Petr Beneš:

KAŽDÝ DEVELOPER MÁ NA TRHU SVÉ MÍSTO Česká společnost Geosan Development si k loňským dvacátým narozeninám nenadělila jen projekt dvou viladomů na Neklance, ale také nového ředitele, jímž se stal Petr Beneš. Ten chce v příštích letech pokračovat ve výstavbě rezidenčních nemovitostí, nevylučuje však, že se firma nezačne intenzivněji věnovat i komerčním prostorům. Připravil: Jan Tomeš, Foto: Ondřej Pýcha


10 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Než jste byl před rokem a čtvrt jmenován do čela Geosan Development,

Na Neklanku klade Geosan velký důraz. Čím je unikátní?

strávil jste pár let ve firmě Arcadis, kde jste se realitám věnoval

Jedná se o dva komorní viladomy v ulici Na Neklance ve starých Radlicích, což

z inženýrského hlediska. Jaký byl pro vás návrat do developmentu?

je z mého pohledu jedno z nejklidnějších míst v dané oblasti. Z jedné strany

Byl to návrat ke svému, k něčemu, co umím a co mě baví. Ještě před Arcadisem

projektu se nachází les a od rušné Radlické ulice je oddělen už stávající zástav-

jsem byl třináct let ve firmě Hochtief Development, kterou jsem posledních

bou. Místo má zvláštní kouzlo, které se snažíme podtrhnout architektonickým

sedm let vedl. Bohužel mám ale pocit, že se prostředí developmentu za ty tři

řešením viladomů. Ty mají jen čtyři podlaží a plně využívají okolní zeleně – byty

roky mé absence dost zhoršilo, a to především ve smyslu povolovacích pro-

v přízemí mají přímý vstup na zahradu a součástí dalších pater jsou balkony,

cesů. Jedním z důvodů, proč jsem nabídku od Arcadisu tehdy přijal, byla právě

nebo terasy. Neklanku jsme koncipovali jako rodinné bydlení v přírodě, byť stojí

komplikovaná byrokratická situace v oboru.

kousek od centra.

Vnímáte, že by se poměry mohly v blízké

Po nástupu do Geosanu jste se nechal slyšet,

budoucnosti změnit k lepšímu? Díky posledním komunálním volbám v Praze vidím velkou snahu o jejich nápravu. Politici si totiž konečně uvědomili, že developer není sprosté slovo, ale že je to člověk, který jim pomáhá řešit problémy. Ceny bytů nejsou tak vysoké proto, že by si developerské nebo stavební firmy přirážely vysoké marže, ale protože se nové byty nestaví, protože na ně zkrátka není povolení. Při letošních volbách jsem absolvoval několik setkání s kandidáty na primátora, a to

„Architektura bude při prodeji nemovitostí hrát stále větší roli. Dnes se prodá vše, co se postaví, ale to nebude trvat věčně.“

že se chcete zaměřit na „krásu architektury a nízkou energetickou náročnost budov“. Daří se vám dodržovat tyto parametry? Myslím si, že Neklanka je toho důkazem. Energetická náročnost bytů je na úrovni B, takže jsou podle všech směrnic velmi hospodárné, a exteriéry viladomů jsou sice architektonicky výrazné, ale přitom zapadají do okolní krajiny, což mě velmi těší. Developeři si často stěžují na nedostatek

včetně stávajícího primátora Zdeňka Hřiba,

stavařů a pracovní síly vůbec. Je podobná

na nichž konečně zazněly otázky ve smyslu, co

nouze i o architekty?

nás, developery, v současnosti trápí, jak mohou

Architektů máme v Česku mnoho, ale samo-

politici pomoci ke zlepšení situace a jaké zákony a opatření je třeba přijmout,

zřejmě nepovažuji práci všech za kvalitní. Architekti se také liší zkušenostmi

aby se proces výstavby bytů zjednodušil a především zrychlil. Po dlouhé době

a přístupem k projektům a ke klientům. Za Neklankou stojí Jaroslav Slavíček,

nicnedělání, kdy se navíc spousta politických stran a hnutí vymezovala proti

s nímž Geosan spolupracuje už dlouhá léta a který se podílel třeba i na

developerům a vyhrávala volby s hesly typu „K nám developera nepustíme!“, je

opravách fasády Národního muzea, takže je to člověk, který má naši

to krok vpřed a naděje, že developeři najdou s politiky společnou řeč. Vždyť se

plnou důvěru.

navzájem potřebujeme. Je architektura kritériem, které dnešní zákazníky zajímá Situaci developerům loni značně ztížila ještě Česká národní banka.

při koupi nemovitosti?

Jak hodnotíte její rozhodnutí zpřísnit pravidla pro udělování hypoték?

Řekl bych, že u projektu, jakým je Neklanka, na architektuře

Řekl bych, že to zkomplikovalo situaci nejen nám, ale i potenciálním kupcům,

rezidentům velmi záleží – byty jsou totiž koncipovány tak, aby v nich lidé

poněvadž ne všichni, kteří by si chtěli byt koupit, na něj dnes kvůli nově nasta-

žili desítky let. Nejsou to investiční byty, které chce majitel pronajímat,

veným limitům dosáhnou. My se lidem snažíme jít naproti tím, že nabízíme

a záleží mu především na financích a návratnosti peněz. Věřím ale, že architek-

možnost splatit při podpisu smlouvy jen deset procent z ceny nemovitosti

tura bude hrát při prodeji nemovitostí stále větší roli. Dnes se sice prodá

a zbytek doplatit při předání bytu. Ten časový interval může být až dva roky, což

vše, co se postaví, ale to taky nebude trvat věčně. Architektura bude také

mnohým zákazníkům ulehčuje život. Vidíme to i na případu našeho nejnovějšího

čím dál důležitější z hlediska marketingu. Navíc chceme v Geosanu dělat

projektu Neklanka na pražském Smíchově, kde rezervace proběhly už v loni

pěkné věci, aby za námi zůstala pěkná stopa, a tak projektům z hlediska

a rezidenti se do bytů budou stěhovat koncem roku 2020.

architektury věnujeme značnou pozornost.


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 11


12 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Byty na Neklance jsou všechny prodejní, dnes se ale často hovoří také

Neklanka nebo podobné lokality v širším centru, nebudou ceny klesat a jejich

o developmentu nájemních bytů. Myslíte, že se v Praze takový obchodní

navýšení bude spíše mírné. Na sídlištích budou podle mě ceny stagnovat.

model ujme? Částečně ano, ale bude vždy záležet na konkrétním projektu a lokalitě. Je

Má v tuto chvíli cenu pořizovat si byt jako investici?

přirozené, že část populace bydlí z nejrůznějších důvodů v nájmu, ať už se jedná

Rozhodně ano, i když člověk nemůže očekávat návratnost větší než deset

o studenty nebo mladé lidi a singles, kteří se zatím nechtějí vázat, protože

procent. Z dlouhodobého hlediska je ale investice do bydlení z pohledu

nevědí, kde budou pracovat. Také nemusejí mít naspořenou dostatečnou sumu,

privátního investora velice rozumná, což vidím i ve svém okolí. Geosan

aby dosáhli na hypotéku. Dle mého soudu ale u nás nebude nájemní bydlení ni-

na začátku roku předal poslední byty v projektu v ulici Vrchlického na

kdy tak rozšířené jako v západní Evropě, protože Češi stále cítí silnou potřebu

Smíchově a dnes máme ve výstavbě dva projekty zaměřené na investiční

nemovitost vlastnit.

bydlení. Například Element Letňany, kde je nějakých sto sedmdesát bytů, je typický příklad ideálního investičního pro-

Čím to je?

duktu: Domy jsou kousek od centra, nákupního

Na to nedokážu zcela uspokojivě odpovědět.

střediska i od sportovišť a byty mají nejčastěji

Co se týče Prahy, tam je důvod zřejmý: Nedává totiž smysl, aby se lidé z hlavního města stěhovali za prací do regionů. Tento pud mít vlastní dům nebo byt je ale dán také historicky – Češi se nikdy moc nepřesouvali z rodné vísky. A pak bych také řekl, že potřeba jistoty v podobě nemovitosti, kterou vám nikdo nesebere, je zakódována v české mentalitě. Když už jste zmínil regiony, vidíte i tam

„Nájemní bydlení se u nás nikdy nerozšíří tak, jak je tomu v západní Evropě. Češi stále cítí silnou potřebu vlastnit nemovitost.“

dispozici 2+kk a výměru okolo pětapadesáti metrů čtverečních. Jak se stavíte k plánům vybudování úřednické čtvrti v Letňanech? Tyhle záměry existují už docela dlouho a podle mě to nemá cenu nikterak komentovat. Na podzim minulého roku Geosan Development poprvé investoval do komerční

příležitosti týkající se developmentu?

nemovitosti, a to do Nagano Office Park

Všechny projekty Geosanu jsou dnes

u nákladového nádraží na Žižkově.

realizovány v Praze.

Čím vás tento segment láká?

To je pravda a odvážím se tvrdit, že drtivá většina projektů bude i v budoucnu

K této investici jsme přistoupili z několika důvodů. Nagano Office Park

realizována v Praze. Regiony jsou pro nás stejně jako pro většinu velkých deve-

je zajímavou investicí sám o sobě, protože ty prostory mají obrovský

loperů marginální záležitostí. Víte, developer musí být svázán s lokalitou, kde

potenciál: Komplex jsme koupili s tím, že sedmdesát procent ploch bylo už

chce stavět, mít na místě kontakty a ty my v regionech nemáme. Další věcí je, že

pronajatých, a dnes jsme skoro na devadesáti procentech. Současně je to

prodejní ceny bytů v regionech jsou výrazně nižší než v Praze, ačkoli náklady na

území natolik rozsáhlé, že v delším časovém horizontu umožňuje i develop-

pořízení pozemků a samotnou výstavbu jsou už skoro totožné.

ment – oblast Žižkova a Třebešína se nakonec dynamicky rozvíjí. Z dlouhodobého hlediska tak šlo i o diverzifikace rizik. Do budoucna se nebráníme podob-

Pokud se tedy bude i dál stavět v Praze, kde to bude?

ným projektům a případně developmentu komerčních ploch, ale předpokládám,

Zajímavé příležitosti nabízejí brownfieldy, kterých je v Praze spousta. My také

že byty zůstanou hlavní náplní naší činnosti a kanceláře budou spíše doplňkem

některé vlastníme. Pozemků je hodně, na druhou stranu jsou ale možnosti

našeho portfolia.

výstavby limitovány územním plánem. Obecně si myslím, že je potřeba Prahu postupně zahušťovat, nestavět na periferiích, a tím roztahovat novodobá

Jsou tedy rezidence pro developery méně riskantní investicí?

sídliště. V centru a širším centru Prahy je stále hodně volného místa.

Spíš bych řekl, že každý developer má svůj záběr, a Geosan Development je podle mě dobrý v bytové výstavbě. Někdo se soustředí na obchodní centra

Budou podle vás ceny bytů růst i v dalších letech?

a kanceláře, jiný na logistiku a my máme dvacet let zkušeností s rezidenčním

Neočekávám žádné závratné navýšení, ale na pěkných místech, jakým je třeba

developmentem. Každá firma má na trhu nemovitostí své místo. ▪


14 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

JE NA PRODEJ

NEWYORSKÝ TOWNHOUSE

ELEANOR ROOSEVELT


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 15

Proč si kupovat byt, když člověk může investovat do místa, kde se psaly dějiny? Pětipatrový dům na Upper East Side, v němž jedna z nejvlivnějších žen Spojených států přijímala Johna Kennedyho nebo Indiru Gándhí, je od února opět na trhu. Připravila: Lenka Komrsková / Foto: archiv

Historická budova se stopadesátiletou historií

dolarů, což je zhruba tři sta milionů korun. Dům

kamenné sloupy rámující dva vchody, z nichž

stojí ve čtvrti, kterou obývají známé osobnosti,

se prodal už v roce 2011 za devět a půl milionu

jeden je služební. Samotný dům je rozdělen na

nečekejte však okázalé bydlení populární cele-

dolarů, cílem však byla především rekonstrukce

část osobní a společenskou, ale své prostory

brity. Americká politička, diplomatka a femini-

v hodnotě dvou milionů. Aktuální cena se tak

má tady vyhrazeny také personál. Rezidence

stka Eleanor Roosevelt, jež v krušném období

může zdát příliš vysoká, ještě před čtyřmi lety

nabízí celkem čtyři ložnice, z nichž každá má

mezi lety 1933 a 1945 zastávala funkci první

ale dosahovala závratných osmnácti milionů.

k dispozici vlastní koupelnu. Najít krb tu netrvá dlouho – na pěti patrech domu se jich nachází

dámy USA, mu totiž vdechla svoji elegantní osobnost. Ta na vás dýchne z každého interiéru

Od vchodu až na terasu

rovných šest. Nenechte se od investice odradit

na pěti patrech o celkové výměře 485 metrů

Exteriér budovy zaujme hned na první pohled

počtem podlaží, výtah totiž obyvatele domu

čtverečních. Rezidence se vrátila na trh po delší

červenými cihlami, které jsou pro tuto část New

pohodlně dopraví od vchodu až na moderní

pauze, a to s cenovkou třináct a půl milionu

Yorku charakteristické. Nechybí ani klasické

střešní terasu, jež je jako dělaná na odpolední


16 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

cocktail party nebo horké newyorské noci. Dech

jedna z místností je momentálně zařízena jako

Roosevelt byla velmi inspirativní ženou, která

beroucí výhled na metropoli neomrzí méně

čítárna. Zajímavým řešením oplývá i sklepní

ve svém domě hostila prominenty politické

frekventované návštěvy ani nové majitele, kteří

zázemí, které disponuje koupelnou a prádelnou,

i kulturní scény a její newyorská rezidence je

se vyhlídkou mohou kochat celý den.

jíž můžete snadno přeměnit třeba na posi-

tak plná tvůrčích zákoutí. Jako kdyby byl tento

lovnu či domácí kino. Doporučujeme zaměřit

townhouse předurčen k uskutečňování vizí, jež

se na kreativní část vaší osobnosti – Eleanor

budou hýbat světem. ▪

Umění každého detailu Všechny části domu se pyšní zařízením v tradičním stylu, jenž je kvůli spoustě použitého dřeva a kůže laděn do hnědé, a to zejména do hřejivých koňakových odstínů. Vyřezávané reliéfy zdobí schodiště, stropy, a dokonce i celé zdi. Kromě propracovaných dekorací zaujmou i klenuté vchody, jež užitným částem přidávají na estetické hodnotě. Hned po vstupu do domu člověka odzbrojí umělecky ztvárněné tapety od dekorativní dílny Iksel. Zatímco osvětlení v podobě svícnů a dřevěný viktoriánský strop s maximalistickým reliéfem na sebe strhávají pozornost, tmavě zabarvená mramorová podlaha dotváří atmosféru interiéru. V prvních dvou patrech, která jsou určena k příjímání návštěv, nechybí ani krb. Pánský odstín hnědé hraje prim v navazujícím salonku, kde můžete vést nekonečné hovory, ale stejně dobře se tu podepisují i smlouvy a vytvářejí nové kontakty. Tmavé tóny mramoru, kůže a dřeva jsou na obchodní jednání přímo určené. Ani bohatě zdobený koberec zde nepřidává na jemnosti – o ni se postarají spíše čerstvé květiny v křišťálových vázách či lampy v neutrálních tónech bílé. V sídle vizionářů V salonku stačí otevřít prosklené francouzské dveře a ocitnete se v zahradě s kamennou fontánou. Ve stejném poschodí se nacházejí také

První dáma světa

jídelna s krbem, studovna, prosklená kuchyň, ale

Eleanor Roosevelt (1884–1962) celý svůj život podporovala práva žen a menšin, a do-

i druhý obývací pokoj, z nějž je možné vejít na

konce se stala předsedkyní výboru, jenž navrhl a roku 1948 poté také schválil Všeobec-

terasu s kovovým zábradlím. Třetímu a čtvr-

nou deklaraci lidských práv. Kromě problematiky rovnoprávnosti se zajímala o rasové

tému patru dominují dvě master suits, jejichž

a politické konflikty a svým lidským zaměřením představovala vlivnou osobnost nejen své

do modra laděné textilie hravě oživují interiér.

doby – prezident Truman, nástupce Franklina Delano Roosevelta, ji kvůli jejím aktivitám

Počítejte také s barem, krbem a samozřejmě

nazval první dámou světa. O humanitárních vizích a názorech na společenské a politické

i luxusní koupelnou s volně stojící vanou na

dění přemítala ve svém novinovém sloupku s názvem My Day, který mezi lety 1935 a 1962

nožičkách. Do pátého patra vedou oddělené

vycházel šest dní v týdnu. Eleanor tak participovala na společenských změnách a stala se

schody a ani na výše položených úrovních domu

vzorem pro mnoho podobně smýšlejících žen a mužů.

nechybí dvě prostorné ložnice s krbem, ačkoli


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


20 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

DVA v JEDNOM Pero a pravítko jsou elementárními pomůckami každého architekta, inženýra i designéra. Losangeleské studio Ensso se rozhodlo sloučit tyto dva objekty do originálního plnicího pera Escala, jehož dlouhé hliníkové tělo s trojúhelníkovým profilem upoutá anodizovaným matným černým povrchem, na němž se skví laserem vyryté metrické a imperiální jednotky. Jeho vnitřek funguje zároveň jako pouzdro pro již zmíněné plnicí pero. Fúze dvou předmětů tak zbavuje výtvarníky nutnosti nosit dvě pomůcky zvlášť, nebo si vybírat, kterou z funkcí pera, na němž bývají hodnoty vyznačeny, budou při práci používat.

ha á k s ř tká

e r u t u o ute c

pognu, i s e od čalo skéh zapo e ž č e t j a os bí, ým n bdo sobn kter vá o ém o , o v s i č u í ř l a k vo vá as H ová, íru t a no em D Kold adm oval t t n e k i n e c e m j Lu ro Ton. rez své bce ým p ne p e ve v o j g r o u o ý r l č rié ov Co line kra inte la pr cí Ce IMM s m k e u ý e ř h l k r t ka, ko s a k loňs vele řesíl ubila roki  k m l B a é h í k c u n s k vá po seze kolín znač oldo osti vého ak K udál a pro J o l . é r d ání u i n a j t a b sví apín eifr dle, a ste r  n i n F a ž í í e u k ln en ss í  jíde znač i řas Leto uněn í se z ikam ckou c í n e j h Čalo a m c . d ě e vá e á t n r l t u k s ut oldo se a pro te co ale K ento vrhl j t u m l a e a j k n h i y jíž zn usků ách oděv ci ko ručk lila, v o t n d r ě a o p v g p h e vys lí. El é, na ckýc ladk . typi ohod h k p e e í j t š ukce lá vět řesla nstr o r k o k p y á rk ila opě ovov ařas ilní k a a n t l i b n u l uvo vá s tma ává d o d

Náby

ŘEŠENÍ PRO ŽELEZNIČNÍ MOST Železniční most z roku 1901, který spojuje pražskou Výtoň se Smíchovem a jehož stav je dlouhodobě zanedbáván, možná získá nový háv. Trojice propletených železných oblouků má být nahrazena novým mostem podle návrhu architektonického týmu Romana Kouckého, který počítá s rozšířením železniční trati o třetí kolej, zakonzervováním historické kamenné konstrukce a výstavbou nové nádražní haly na uliční úrovni výtoňského předmostí. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zdůraznil, že tato moderní kopie původního mostu bude vybudována jen v případě, pokud se zjistí, že stávající most již nejde zachránit.


Praha 2, Vinohradská 1200/50, T/ +420–286 017 701-6 WWW. PAVILON.CZ WWW.STOCKIST.CZ

Modulární kuchyně Vipp, design Morten Bo Jensen, 2006


22 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

MAKRO a MIKRO Každý člověk, místo i věc mají svůj jedinečný mikrobiologický otisk. Tuto unikátní stopu propojil německý designér Jan Klingler se zdánlivě neosobním předmětem, jakým je lampa. Charakteristického vzhledu svých Bacteria Lamps dosáhl kultivací bakterií, kvasinek a houbových kultur, které chemickým procesem ve vrstvě agaru, což je rostlinná želatina z mořských řas, vytvořily na povrchu lamp pestrobarevné kresby. Klingler pak proces pozastavil přiložením sklíčka a pryskyřicovou destičku podsvítil LED zdrojem. Designér svítidlo představil ve dvojím provedení, a to jako závěsné kulaté ploché světlo připomí-

SEDM vizí pro Brno

nající Petriho misku a stolní lampu vycházející z tvaru klasické laboratorní kuželovité baňky. Do budoucna má designér v plánu vytvářet

Že moravská metropole nestagnuje a naplno rozvíjí svůj potenciál, dokládá

lampy na zakázku z bakteriál-

vedle řady nových restaurací, barů a dalších podniků i v loňském roce ote-

ních vzorků zaslaných od klien-

vřený business komplex Vlněna Office Park a další zajímavé projekty. Jakým

tů. Prototypy Bacteria Lamps

směrem bude vývoj města pokračovat, poodhaluje výstava Sedm podob Brna

jsou součástí výstavy Young

budoucnosti v Urban centru, kde je možné až do 22. března nahlédnout do

Swedish Design, jež ve stock-

vizí proměn Mendelova náměstí, brněnského výstaviště nebo čtvrtí Špitálka

holmském muzeu ArkDes

a Kaménky. Expozice, jež vznikla z impulzu Kanceláře architekta města Brna,

probíhá do 31. března.

návštěvníkům představuje skoro sedmdesát vizualizací a nechybí ani výsledky už skončených architektonických, urbanistických a ideových soutěží.

KRASOVÉ LINKY Představte si zmrzlý kámen rozetnutý vedví s prasklinou odhalující oslňující zlatavý střed. Takovou epickou scénu evokuje konferenční stolek Lapiaz od značky Boca do Lobo, jehož oválnou verzi portugalská firma představila na lednovém veletrhu Maison & Objet v Paříži. Francouzské slovo „lapiaz“ je přitom ekvivalentem českého výrazu škrapy označujícího krasovou modelaci vápenců a dolomitů. Konferenční stolek skládající se ze tří částí symbolizuje tuto přírodní skladbu hřbetů a žlábků a má potenciál stát se sebevědomým „statement piece“ každého interiéru. Boca do Lobo tento solitér na pomezí nábytku a umění nabízí v několika povrchových provedeních, jejichž cena se pohybuje okolo dvanácti tisíc eur.


EXKLUZIVNÍ DVEŘE A SKRYTÉ ZÁRUBNĚ v ý v o j, v ý ro ba , re a li z a ce WWW.DORSIS.CZ


24 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Ladné tvary AVANTGARDY


DESIGN  STUDIO  ESTATE 25

Je tomu už sto let, co byla v německém Výmaru založena jedna z nejvlivnějších výtvarných škol dvacátého století Bauhaus. Za pouhých čtrnáct let fungování proměnila tvář architektury, designu, umění, ale i reklamy či tance. Poctu tomuto hnutí skládají instituce po celém světě. Připravil: Jan Tomeš / Foto: Archiv

Na předcházející straně: Budova školy Bauhaus v Desavě od Waltera Gropiuse; nahoře: Obraz Kompozice 8 od Vasilije Kandinskijho, který na Bauhausu vedl malířský ateliér.

Psal se rok 1919 a Evropa se vzpamatovávala

zakládající Společenství národů, předchůdce

není ani intelektuální, ani hmotná záležitost,

z nejničivější války, kterou do té doby zažila.

dnešní OSN, ženám byla udělována práva, jichž

nýbrž nedílná součást života, která je nezbytná

Konflikt, v jehož důsledku se rozpadly Rakousko-

se před válkou dostávalo pouze mužům, a kulturu

pro každého, kdo žije v civilizované společnosti,“

Uhersko, Německé císařství i Osmanská říše

zcela pohltil spirit mládí a nekonečných večírků.

řekl architekt Walter Gropius, který v roce 1919

a během nějž přišly o život miliony lidí z řad

Vše jako kdyby muselo být nové a nepokřivené

v německém Výmaru založil školu, kterou pojme-

vojáků i civilistů, ale přinesl i naději na lepší zítřky:

starou morálkou, jež vedla ke čtyři roky dlouhému

noval Bauhaus – doslova „stavební dům“. Do roku

Na mezinárodní úrovni bylo přijato hned několik

masakru. A to se týkalo i architektury a designu.

1933, kdy byla instituce rozpuštěna nacisty, stihla

pacifistických usnesení, a to včetně listiny

„Řídili jsme se základní myšlenkou, že design

ovlivnit dění ve veškerých tvůrčích oborech nejen


26 ESTATE  STUDIO  DESIGN Scéna z bauhausovského představení Triadisches Ballett od výtvarníka Oskara Schlemmera

v Evropě, ale také například v Jižní Americe či

zabývající stavebními prvky světa okolo nás, mezi

su. Podle takto načrtnutých zásad na škole učil

v Asii. Archivy hnutí v Berlíně a východoněmecké

něž podle Bauhausu patřily dřevo, sklo, textilie

nejen sám Gropius, ale kupříkladu také Ludwig

Desavě, kde škola také několik let sídlila, jsou

nebo jíl, a úplně na závěr dostávali posluchači

Mies van der Rohe, jehož práce, jakými jsou vila

nakonec zdrojem inspirace do dnešního dne.

praktické inženýrské zkušenosti. Je nutno dodat,

Tugendhat v Brně nebo newyorský mrakodrap

že celý učební plán byl zaměřen na

Seagram Building, ho pasovaly na otce moder-

praktičnost a doved-

ní architektury. Krátce po založení instituce

Škola všeho Pro Gropiuse byl základ veškerého snažení návrat k řemeslu, které chtěl protnout s průmyslovou výrobou, jež se objevila na konci

Kolébka od designéra Petera Kelera z roku 1923

začali na Bauhausu přednášet také jeden z otců abstraktního umění Vasilij Kandinskij nebo švýcarský enfant terrible Paul Klee, v jehož pestře zbarvených dílech se mísily vlivy

devatenáctého století. V manifestu školy

expresionismu, kubismu a surrealismu.

dokonce psal, že je potřeba „obnovit jednotu umění pod vedením architektury

Maďarský intelektuál László Moholy-

a obnovit těsný vztah umění k řemeslu.

-Nagy tu za přispění své manželky Lucie

Umění a technika mají vytvořit nový

položil základy moderní typografie, gra-

celek. Konečným cílem vší výtvarné

fiky a reklamní fotky. Každý z profesorů

činnosti se má stát stavba.“ Studenti

do výuky vnášel vlastní pohled na učební

této uměleckoprůmyslové školy se

látku, čímž na škole vznikaly individuální

tak učili podle jednotných osnov, ať už

proudy.

principy Bauhausu využívali k navrhování Neuskutečněná utopie

nábytku či ve fotografické tvorbě. Prvního půl roku se studenti seznamovali s elementárními formami a materiály, v dalších ročnících byly tyto

nost vyjádřit ideje jednoduchou formou. Tyto

Od roku 1925, kdy se škola přesunula do Desavy a otevřela ateliér architektury, už Bauhaus svojí

lekce rozšířeny o úvody do problematiky přírody,

prvky se projevovaly minimalismem, geomet-

univerzální filozofií proměňoval veškeré složky

vesmíru, konstrukce či používání pracovních

ričností a odporem k ornamentalismu, jež jsou

společenského a kulturního života. Podle jeho

nástrojů. Na řadu poté přišly semináře obšírně se

charakteristické pro všechny produkty Bauhau-

tvarosloví se ve Výmarské republice stavěly


DESIGN  STUDIO  ESTATE 27

a švýcarský architekt Le Corbusier, jehož jméno je svázáno s brutalistickým stylem, studentkám doporučoval, aby se na škole věnovaly především keramice, vyšívání a výrobě hraček. Rok Bauhausu Ženy nicméně na Bauhausu úspěšně tvořily, o čemž svědčí výstava věnovaná německé textilní umělkyni a bývalé studentce Bauhausu Anni Albers, která až do konce ledna probíhala v londýnském muzeu Tate Modern. Po desetiletí Křeslo Barcelona od Miese van der Roheho, které je dodnes v produkci.

zapomenutá výtvarnice se ve své práci vracela ke starobylým technikám tkaní, jež využívala

úhelné doly v Essenu, soukromé vily ve Stuttgartu, ale také dělnické čtvrti v Berlíně. Bauhaus měl značný dopad na dění i za hranicemi, a to třeba hned v Československu – z myšlenek hnutí vycházely Odborná škola grafická v Praze i Škola uměleckých řemesel v Bratislavě. Kvůli židovskému původu některých profesorů se Bauhaus rozšířil do Izraele a s idejemi školy se ve dvacátých letech seznamovali i studenti Pekingské univerzity. Na světových jevištích se hrály balety sochaře a choreografa Oskara Schlemmera, které dekonstruovaly základní články pohybu a tance. Domácnosti si vybavovaly interiéry lampami od Williama Wagenfelda s průhledným cylindrickým stojanem nebo křesly od van der Roheho a Lilly Reich, která se skládala ze dvou obdélníkových polštářů na lehkém rámu z jednolitého kusu oceli. Tato zlatá éra Bauhausu však trvala jen do roku 1933, tedy do zrodu třetí říše. Nacistům byla škola trnem v oku z několika důvodů: Jednak byly její modernistické a kosmopolitní tendence považovány za neněmecké a podle tehdejší terminologie za „degenerované“, jednak ji Hitler chápal jako líheň komunistů a sociálních liberálů v Německu. To byla zčásti pravda a především na začátku třicátých let na škole sílily hlasy sympatizující s idejemi třídní revoluce, samotné prostředí školy se však rozhodně nepřibližovalo proklamované společenské utopii, jíž měly komunismus i Bauhaus v plánu svou prací docílit. Tento rozpor se projevoval třeba ve vztahu Bauhausu k ženám, které měly na školu formálně přístup, v praxi však nebyly jejich příspěvky pokládány za rovnocenné. Walter Gropius byl kupříkladu přesvědčen, že ženy nejsou schopny myslet trojrozměrně,

Snímek od fotografa Luxe Feiningera, který na Bauhausu zachycoval život studentů.


28 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Příkladem bauhausovské architektury je i průmyslový komplex Zollverein v západoněmeckém Essenu.

k výrobě děl, která jsou po všech stranách

zařadila několik představení taneční performan-

moderní. Do prvního září jsou zase na univerzitě

ce Triadische Ballett od již zmíněného Oskara

MIT v americkém státě Massachusetts k vidění

Schlemmera. Soubor diskuzních panelů a výstav

desítky fotografií od Lucie Moholy, která byla

Bauhaus Imaginista bude celý rok objíždět

vizuální průkopnicí hnutí. Mezi její nejdůležitější

metropole od Rabatu přes Berlín, Tokio, Lagos až

počiny se řadí snímky původních budov školy

po São Paulo s programem sestaveným tak, aby

v Desavě, geometrické studie, portréty studentů

poukázal na to, jak hnutí proměnilo architekturu

a profesorů i produktové fotografie. A tyto dvě

a kulturu každého města. Kromě toho bude letos

expozice jsou jen zlomkem programu Bauhaus

v září v Desavě otevřeno nové muzeum, jež má

100, který sdružuje akce pořádané institucemi po

v plánu soustředit na jedno místo celý odkaz

celém světě k připomenutí tohoto revolučního

Bauhausu. Po dokončení stavby od španělského

a často i kontroverzního hnutí. Až do konce květ-

architekta Gonzaleze Hinze Zabaly se má jednat

na probíhá v rotterdamském muzeu Boijmans

o nejrozsáhlejší archiv této školy na světě. Ulože-

Wassily z ohýbaného kovu od Marcela Breuera.

Van Beuningen expozice osmi set objektů

ny v něm budou tisícovky exemplářů, mezi nimiž

Ty budou představeny vedle děl od současných

spojených s architekturou, designem, fotografií

návštěvníci naleznou plakáty, fotografie, sou-

výrobců, jakými jsou Thonet, Daimler, Knoll nebo

a typografií Bauhausu, které nastavily směřování

kromou korespondenci představitelů školy, ale

Tecta, kteří židle, jídelní servisy, knihovny a další

nizozemské umělecké scény začátku dvacáté-

i nejznámější designové kousky, jakými jsou set

interiérové kusy vycházející z principů Bauhausu

ho století. Drážďanská opera na svůj program

barevných stolků od Josefa Alberse nebo křeslo

produkují dodnes. ▪

Tkaný objekt od průkopnice textilního designu a studentky školy Anni Albers


30 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

PRAVIDLA MINIMALISMU Ukrajinský architekt Denis Rakaev staví svůj úspěch na dodržování požadavků ze strany zadavatele a na hledání řešení, která jsou zároveň inovativní a atraktivní. Energie, s jakou se pouští do díla, pak vyzařuje z každého detailu Villy 118, jež je příkladem jeho vytříbeného stylu pro práci s interiérem. Připravil: Radomír Dohnal / Foto: Andrey Avdeenko


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 31


32 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

Denis Rakaev je velkým fandou moderních

domu na prostor vyloženě uzavřený a soukromý.

letní jídelna a díky vestavěnému krbu i jako intim-

novinek, jakými jsou dynamické fasády, po-

Značnou roli tak ve Ville 118 hrají oddělené části

ní večerní posezení, vymezuje sedm ocelových

kročilý technický design nebo interakce mezi

pro návštěvy, neutrální předěly mezi dimenzemi

nosníků podpírající přesah střechy nad profilem

obyvatelem domu a vnějším prostředím. Při

a otevřený prostor vhodný ke společenskému

domu. Celkově je centrální část domu koncipo-

řešení konkrétních zakázek se ale vrací k samým

vyžití. O místo klient nouzi neměl – jeho dům

vána jako spojitý útvar, ve kterém jsou hranice

kořenům architektury a vždy důsledně pátrá

nabízí sto padesát metrů čtverečních užitné

mezi jídelnou, kuchyní a obývacím pokojem jen

po tom, co po něm klient žádá a proč. I Villa 118,

plochy, k níž přiléhá venkovní zahrada. Vzhledem

velmi nezřetelné. Pomyslné limity jsou vytyčeny

která od listopadu stojí v ukrajinském Kyjevě, je

k tomu, že celé sídlo stojí stranou běžného zasíd-

nábytkem – ostrůvkem kuchyňské linky s barem,

srozumitelnou strukturou, jež velmi citlivě odráží

lení, nestálo nic v cestě výraznějšímu zapojení

jídelním stolem nebo rozkládací pohovkou. Do

osobnost zadavatele. Ten si v zásadě nepřál nic

exteriéru do organizace místností. Nakonec když

tohoto funkčně i logicky propojeného objemu se

jiného než poklidný a prostorný domov s logic-

k vám sousedi nekoukají přes plot, nemusíte se

pak vstupuje dveřmi a malou předsíní.

kým uspořádáním.

bát o soukromí.

Logika a pravidelnost

Prostory bez hranic

K otevřenému jádru společenských místností

Majitel počítal s tím, že po většinu času bude

Střed doširoka rozprostřeného plánu domu se

přiléhají dvě obytná křídla a do každé této části

dům obývat sám, ale nevyloučil, že se u něj tu

otevírá velkou, prosklenou a kovem zarámova-

může člověk vstoupit samostatnou chodbou.

a tam nezastaví návštěva, kterou bude potřebo-

nou stěnou do dvora, jež navazuje na terasu a vy-

V levém křídle se nachází hlavní ložnice s kou-

vat ubytovat – a zrovna tak, že vzhledem ke své

tváří hladký přechod mezi vnitřkem a vnějškem.

pelnou, toaletou a šatnou. Klient si evidentně na

společenské povaze jednou za čas neuspořádá

Současně se jí do jádra domu dostává dostatek

svém oděvu zakládá, když jeho uložení věnoval

večírek. Z takových indicií už bylo možné vysta-

přirozeného denního světla. Místo pro štědře

jednu dvacetinu plochy domu. Koridor směřující

vět základní představu o programovém členění

disponovanou terasu, která může sloužit jako

k ložnici pak lemují další stěnové úložné systémy.

Drobné marnivosti


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 33


34 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

narazíme třeba na posuvnou stěnu se zabudovanou televizí, za níž se nachází knihovna. Žádná část domu tak není provozně nadbytečná, vše tu má smysl a řád. Je snadné si představit, jak se tu v průběhu dne mění rytmus života obyvatele: Nejprve ožívá levé křídlo ložnice a šatny, běh dne se pak přesouvá do kuchyně a pracovny a večer končí v mírně utlumeném osvětlení na terase vedle krbu, odkud může majitel odejít zpět do ložnice. Světlost místností a vysoké stropy ve společenské části dodávají bydlení luxusní rozměr, ostatně celý dům je ukázkou velmi vytříbeného stylu pro detail a nenucené elegance. Villa 118 dokládá pravdivost myšlenky, že dokonalosti dosáhnete ne tehdy, když už není co přidat, ale až když není co ubrat. ▪

Z ložnice je možné projít na terasu a do dvora.

vyvedení podlah a hlavně stropů s podhledy

Vzdušné provedení minimalisticky zařízeného

upnutých k ocelové nosné konstrukci. Způsob

interiéru tak zrcadlí vnější svět. Soubor míst-

vrstvení a užití dřeva se však v jednotlivých úse-

ností užívaných čistě majitelem dosahuje přibliž-

cích mění zastoupením nebo formou opracování

ně třetiny z celkové plochy a podobně disponová-

a barevným vyzněním – kupříkladu blokové pro-

na je i část vymezená návštěvám, která se nachá-

vedení stěn a dynamická mozaika podlah fungují

zí v pravém křídle. Rakaev ji nazývá „kabinetním

jako kompas, který člověka vede k cíli. V místnos-

pokojem“, a když ji neužívají hosté, funguje jako

tech dále narazíme na surový nehlazený beton,

pracovna. Přestavět ji do podoby druhé ložnice

obklady ze žulových dlaždic a v koupelně na

ale není komplikované, čemuž notně napomáhá

hladké mramorové dlaždice v tmavém a světlém

inteligentní organizace designového nábytku od

provedení. Zajímavá je přitom úloha „vodící černé

firem jako Andreu World, Misinforms, Minimo-

linky“ vytvořené z ocelových traverz. Ty svou všu-

massimo, Sattle Slim Wall či Santori Narciso.

dypřítomností rámují obraz každé místnosti, ale

I tady pak narazíme na toaletu a koupelnu. Tato

přitom vizuálně zůstávají v pozadí. Geometrické

část je navíc navázána přes vestibul na technické

linie tu vytváří standard orientace a na křivky tu

zázemí domu, konkrétně na kotelnu a garáž, do

narazíme jen výjimečně, a to třeba u zaoblených

níž se vejdou dva vozy.

zrcadel v koupelně. Do kruhu jsou tu vytvarovány i prvky osvětlení, které podkreslují uvolněnou

Variace na dřevěné téma

atmosféru celého domu.

Hlubší smysl Ville 118 dodávají materiály, jež jsou v jednotlivých místnostech kreativně kombi-

Prožitek bezprostřední elegance

novány. Obecně můžeme říct, že domu udává

Denis Rakaev se samozřejmě zcela nevzdal

charakter dřevo, ať už ve formě obložení stěn,

záliby v podobě dynamických fasád, a tak tu


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251


Eleganza extravaganza Italský módní dům Prada ve svém pražském obchodě představí novou kolekci dámských bot vyráběných na zakázku. Zákaznice si tu budou moci nechat zhotovit lodičky i sandály různých odstínů i vzorů, včetně těch výstředních. Připravil: Jan Tomeš / Foto: Archiv prada


SOLITÉR  STUDIO  ESTATE 37

Prada to s botami myslí vážně. V minulých sezonách představila páry inspirované americkými vozy z padesátých let, podpatky dekorované koženými aplikacemi ve tvaru plamenů nebo kožené polobotky s masivní průhlednou gumovou podrážkou. Zákaznice této italské značky si ale díky projektu Made to Order mohou samy navrhnout obuv podle svých představ, a to také v Praze ve dnech 3. až 8. dubna. Veškeré komponenty samozřejmě vycházejí z estetiky, jež je tomuto milánskému brandu vlastní: osmnáct základních modelů bot, mezi něž patří lodičky, baleríny či boty s otevřenou patou, jsou stejně jako široká paleta barev a materiálů inspirovány retro styly. Na ně navazuje řada potisků z historie módního domu, o jejichž proslulosti nejvíce vypovídá fakt, že oblečení s těmito vzory do svých archivů zakoupily Metropolitní muzeum v New Yorku nebo Kostýmní institut v Kjótu. Na podklad z lakované kůže byly přeneseny například motivy rtěnek, květů růží, barokních lístků, jiřin nebo mořských panen. Klasické lodičky, jež mohou mít otevřenou patu, lze opatřit mašlí z popelínové bavlny s ilustrací leopardí kůže nebo japonského komiksu. Na vůli zákaznic je i barva podešve, kde se možnosti pohybují od černé a tělové po světle modrou, a výška podpatku, kterých je rovnou osm. Spodní stranu boty jde ozdobit iniciálami nositelky nebo libovolnými symboly a čísly z kovu. Stejnými znaky, avšak z kůže, je možné dekorovat také saténový obal na boty; samotná krabice na boty je pak sladěna s vybraným modelem. Výroba každého páru zabere osm týdnů, což je ovšem jen malá úlitba za unikát, který navíc dokonale padne. Prada Made to Order, od 3. do 8. 4. 2019, Pařížská 16, Praha 1, bez nutnosti sjednání osobní schůzky


38 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

Starý mistr INSTAGRAMU

Od smrti Rembrandta van Rijna letos na podzim uplyne tři sta padesát let, jak však dokazuje výstava v amsterdamském Rijksmuseu, jeho tvorba je stále aktuální. Proslulý holandský barokní autor totiž ve svých dílech zachycoval svět podobně, jak to dnes činí miliony lidí na sociálních sítích. Připravil: Jan Tomeš / Foto: Rijksmuseum


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 39

Název All the Rembrandts nedostala expozice probíhající až do 10. června náhodou – vůbec poprvé se totiž úctyhodných čtyři sta Rembrandtových maleb, kreseb a skic nachází pod střechou jediné instituce. Navzdory širokému záběru spojuje všechny práce jedno téma a tím je Rembrandtova potřeba zaznamenávat na plátno a papír sebe a své okolí. V éře smartphonů vybavených výkonnými fotoaparáty a aplikacemi na okamžité sdílení každodenních momentek se může takové nutkání zdát až banální, v sedmnáctém století, kdy Rembrandt tvořil, ovšem šlo o zcela nový přístup k umění. „Rembrandt byl v podstatě prvním Instagramerem,“ řekl na vernisáži ředitel Rijksmusea Taco Dibbits a dodal: „Žádný jiný umělec nevyprodukoval tolik autoportrétů jako Rembrandt. Maloval také svoji rodinu a přátele. Na obrazech nás zve do ruchu ulic, na venkov, a dokonce nás pouští i do svého soukromí, do ložnice, kde na posteli leží jeho umírající manželka. Kdyby nebylo Rembrandta, možná bychom dodnes recyklovali výjevy antických bohů a bohyň. Tyto starověké příběhy Rembrandt považoval za triviální, všední život mu naopak připadal výjimečný a hodný povšimnutí.“ Tři tváře Rembrandta Rozlehlá výstava je v Rijksmuseu rozdělena na tři oddíly, z nichž první vykresluje Rembrandta jako mladého umělce posedlého sebou samým – tento panel se tak skládá především z jeho vlastních podobizen vytvořených u zrcadla. Už ty podle kurátora Erika Hinterdinga demonstrují výtvarníkův nedostižný talent, který se naplno projevil v pozdějších portrétech Rembrandtovy rodiny, jimž je věnován druhý segment expozice. Do popředí náhle vystupují obrazy jeho matky, přátel a manželky Saskie, která svému muži často stávala modelem. Silné citové pouto dýchající z každého jejího portrétu jako kdyby zastíralo, že tři ze čtyř dětí tohoto manželského páru skonaly nedlouho po porodu a sama Saskia zemřela na tuberkulózu v pouhých devětadvaceti letech. Tato realita života v Amsterdamu sedmnáctého století je nakonec zřejmá i z děl vyobrazujících žebráky, pouliční muzikanty, tuláky a herce. Poslední část výstavy je pak zasvěcena nejvýpravnějším Rembrandtovým pracím, jakými jsou epická Noční hlídka nebo biblická Židovská nevěsta, kterou umělec dokončil jen dva roky před koncem svého života v roce 1669. „Finální Rembrandtova díla považuji za vrcholná díla nizozemského zlatého věku,“ přiznává Hinterding. „Autor v nich používá experimentální techniky a dramatické světlo, které ho řadí nad jeho současníky,“ vysvětluje. Poslední přání O neutuchající síle Rembrandtova štětce snad nejvýmluvněji vypovídá to, že amsterdamská pobočka charitativní organizace Ambulance Wish Foundation dostala hned po otevření výstavy desítky žádostí od nevyléčitelně nemocných pacientů, jejichž posledním přáním bylo vidět právě Rembrandtova plátna. Všem bylo samozřejmě vyhověno. Expozice vyvolala vlnu pozornosti i na sociálních sítích, kde uživatelé soutěžili v tom, kdo nejhravějším způsobem napodobí umělcova slavná díla. „Popularitou výstavy nejsem vlastně vůbec překvapen,“ nechal se slyšet Dibbits. „Neznám totiž člověka, kterého by Rembrandt neohromil svým skoro až moderním nahlížením na svět,“ uzavřel. ▪


TY NEJLEPŠÍ VĚCI NEJSOU NA PRODEJ. THE BEST THINGS ARE NOT FOR SALE.

www.developersclub.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys

REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI Str. 42 Novinky Str. 48 Téma: České hory táhnou Str. 58 Představujeme: Bubeneč Gardens Str. 64 Investiční destinace: Island Str. 66 Developerský projekt měsíce: Šárecký dvůr KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Str. 70 Novinky Str. 72 Developerský projekt měsíce: Obchodní centrum Spektrum

&


42 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Praha

VLÁDNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍCH BYTŮ NETÁHNE Města a obce v Česku zatím příliš nestojí o dotace na sociální byty z chystaného vládního programu Výstavba. Podle ankety ČTK vyjádřila řada starostů obavy, že připravovaná státní podpora není dostatečná – spoluúčast státu by podle nich měla být vyšší. Další námitkou je, že nastavení programu není výhodné pro malé obce, a tak žádost o peníze zvažují spíše větší města. Podle odborníků na sociální problematiku investiční program situaci lidí v tísni nevyřeší. Daleko lepší by prý bylo připravit zákon o sociálním či dostupném bydlení.

Central Group představil Teslu Hloubětín Skladový a průmyslový areál Tesly Hloubětín se má za několik let proměnit v novou rezidenční čtvrť. Developerská společnost Central Group chce na brownfieldu postavit celkem patnáct set nových bytů a zainvestovat zhruba šest miliard korun. Aktuálně firma usiluje o změnu územního plánu a pracuje na projektové dokumentaci. Pokud vše půjde podle očekávání, mělo by se začít stavět v roce 2021.

Praze loni opět vládl CENTRAL GROUP Nejvíce nových bytů loni v Praze prodaly developerské firmy Central Group (833), FINEP (553) a Vivus (289). Dohromady jim patřila zhruba třetina pražského trhu. Central Group obhájil vedoucí pozici z roku 2017, firmy FINEP a Vivus se mezi nejlepší trojici dostaly místo společností Skanska Reality a AFI Europe. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Deloitte, která své statistiky zakládá na počtech bytů, které byly v průběhu roku v cenících developerů označené jako prodané.


44 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Praha

NOVÁ VÝSTAVBA NA JIŽNÍM MĚSTĚ?

PENTA na nákladovém nádraží Žižkov Developerská společnost Penta Real Estate se chystá na části pozemků nákladového nádraží v pražském Žižkově

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil studii, podle níž by kolem stanice metra C Háje mohly v budoucnu vyrůst bytové domy, obchody a náměstí. V plánu jsou také nová radnice, kulturněspolečenské centrum, podzemní parkoviště a autobusový terminál. Renovace dlouhodobě zanedbané části Jižního Města by se týkala i Opatovské ulice, jež by byla rozšířena o tramvajové koleje, parkovací místa a stromořadí. S podobou studie ale nesouhlasí vedení městské části a takto rozsáhlou renovaci vylučuje.

vybudovat rezidenční komplex za dvě miliardy korun, který nabídne pět set bytových jednotek. Zahájení výstavby se očekává na rok 2021, nejprve je totiž třeba zrušit stavební uzávěru na vybraných pozemcích. Penta na projektu spolupracuje s Českými drahami a společností SUDOP v konsorciu pod názvem Railreal.

PRAHA 3 CHYSTÁ PRIVATIZACI BYTŮ Nájemníci sedmadvaceti panelových domů v třetím pražském obvodě se mohou těšit na privatizaci bytů. Starosta Žižkova Jiří Ptáček deníku E15 potvrdil, že přípravy na privatizaci už byly zahájeny. Celkem se má prodávat 761 bytů v ulicích Ostromečská, Roháčova, Blahoslavova, Ondříčkova, Táboritská a Kubelíkova. Kupní cenu bytů sjednává Praha 3 dohodou a skládá se z ceny bytu a příslušného podílu na pozemku.

SKANSKA MÁ PRVNÍ ČESKÝ BREEAM Excellent Bytový dům Botanica K od společnosti Skanska získal jako vůbec první v Česku environmentální certifikaci BREEAM na úrovni Excellent. Projekt také jako první na našem území představil systém pro hospodaření s takzvanou šedou vodou, který recykluje použitou vodu z umyvadel, van a sprch a využívá ji pro splachování toalet. BREEAM je původně britská a nyní i mezinárodně uznávaná certifikace, která posuzuje budovu z hlediska udržitelného rozvoje, tedy nejen z pohledu environmentálního, ale i sociálního a ekonomického.


46 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Regiony ŠANTOVKA TOWER řeší komplikace Za nedůvodnou považuje investor plánované výškové budovy Šantovka Tower v Olomouci námitku týkající se výšky stavby, kterou v druhé polovině února podala radnice v územním řízení o tomto projektu. Výšková budova Šantovka Tower má být postavena v sousedství historického centra Olomouce, nesouhlasí s ní však památkáři a někteří odborníci, podle nichž by poškodila historické panoráma města. O stavbě výškové budovy se diskutuje už léta.

Bezrealitky.cz hlásí rekord A MÍŘÍ NA SLOVENSKO

PLZEŇSKÝ ROK VE ZNAMENÍ VÝSTAVBY

Největší česká služba pro přímý prodej a pronájem nemovitostí

se letos staví v Plzni. Mezi hlavní projekty patří západní měst-

Bezrealitky.cz má za sebou nejsilnější rok v historii. V loňském

ský okruh, který propojí čtvrti Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice

roce se jí podařilo zprostředkovat prodeje takřka osmi tisíc domů

a Severní Předměstí, a  čtyřproudová silnice kolem Bolevec-

Logistická infrastruktura, byty, ale i veřejné prostory – to vše

a bytů v celkové hodnotě přesahující sedmadvacet miliard korun;

kého rybníka. Další prioritou je přestavba plaveckého bazénu

pronájmů domů a bytů zajistila přes dvacet pět tisíc. V oblasti pro-

na Slovanech, do níž město investuje téměř 68 milionů korun.

dejů domů a bytů portál meziročně vyrostl o osmašedesát procent

Plzeňská radnice také po patnácti letech přistoupila k výstav-

a svůj obchodní model chce nyní společnost představit i v zahrani-

bě nových městských bytů, a tak do dvou let přibude osmnáct

čí – od druhého kvartálu letošního roku začne fungovat

domů s 195 bytovými jednotkami. Projekt za 310 milionů korun

také na Slovensku.

se začne v lokalitě Na Zátiší stavět na jaře.


www.manesova78.cz +420 739 777 771 Esence Královských Vinohrad Nový rezidenční projekt na Praze 2 Developed by


48 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

ČESKÉ HORY TÁHNOU Zatímco v Praze nebo Brně výstavba nových bytů vázne a je na nejnižších úrovních za poslední roky, některé horské oblasti v Česku jako by se staly developerským sedmým nebem. Především v Krkonoších v posledních letech vyrostly nové hotely i stovky apartmánů pro milovníky zimních sportů. Připravil: Jan Němec, Foto: archiv


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 49 Projekt Trio Harrachov nabídne ve třech domech celkem 39 apartmánů. První rezidence má být hotová ještě letos, další dvě pak v roce 2021.


50 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

O zákazníky neměli developeři v horských loka-

krkonošské nemovitosti jedno: Valnou část

litách na území Česka v posledních letech nouzi

z nich developeři prodají ještě před tím, než je

a i přes vysoké ceny šly apartmány na dračku.

stavba vůbec dokončená. „Polovinu apartmánů

Často se vyprodaly ještě před dokončením

jsme prodali ještě, než se začalo stavět, zbytek

stavby a zájem neutichá ani dnes, ba naopak.

během loňského roku. Když lidé viděli, že se

Nové projekty vznikají v Jizerských horách,

už staví, zájem vzrostl. Kdybychom měli více

na Šumavě nebo v Jeseníkách či Beskydech.

apartmánů, tak je prodáme také,“ říká Iveta

Developeři reagují na poptávku po rekreačních

Mikšíková, obchodní ředitelka developerské

nemovitostech, která v posledních letech díky

společnosti Conmaco Mísečky. Ta postavila ve

ekonomické kondici Česka roste. „Stále více

dvou etapách v Horních Mísečkách dvě stovky

lidí si může dovolit vlastnit rekreační bydlení

apartmánů, z toho bezmála stovku právě loni.

a stále více lidí chce na horách pravidelně trávit

Podobná je situace i u dalších projektů. Dolce

více času,“ vysvětluje Monika Kindlová z realitní

Vita od developera Dolce Vita Development má

kanceláře Re/Max Trend. Lidé už si ale nepoři-

už rok před dokončením projektu rezervova-

zují apartmán jen pro vlastní rekreační využití

nou nebo prodanou více než polovinu nabídky.

a stále častěji se mezi

Pouhé čtyři volné

kupci objevují i tací, kte-

apartmány hlásí také

ří horské nemovitosti

projekt Trio Harrachov,

pořizují jako investici. Zimmer nicht frei Jednoznačně největší stavební boom panoval a stále panuje v Krkonoších. Tamní lyžařská centra těží především ze zájmu Pražanů, pro které jsou nejvyšší české hory nejdostupnější lyžařskou lokalitou. „Nejžáda-

Horské apartmány se velmi dobře pronajímají, a proto mohou jejich majitelé rychleji splatit hypotéku nebo uspořené peníze dále investovat.

jehož první etapa má být hotová na konci roku. A zmiňovaný Aldrov Apartments & Resort, u nějž se zatím s nadsázkou ani nekoplo do země, už informuje o zhruba desítce prodaných nemovitostí. „Zájem odpovídá našemu předpokladu i současné fázi projektu,“ pochvaluje si ředitel firmy Crescon

nější jsou Špindlerův

Jan Jerie. Na nedostatek

Mlýn, Janské Lázně,

pozornosti ze strany

Rokytnice nad Jizerou

kupců si ale nemohou

či Pec pod Sněžkou. V těchto lokalitách je silná

stěžovat ani developeři, kteří vsadili na méně

poptávka jak po menších rekreačních bytech

exponované horské lokality. Například projekt

v novostavbách, tak i po původních chalupách,“

Apartmány Padesátka společnosti All New

konstatuje oblastní ředitel M&M Reality Jan

Development v Jizerských horách, který má být

Bareš. Zájemci o rekreační nemovitost podle

hotový na konci roku, má téměř vyprodáno.

něj vyhledávají především lokality co nejblíže sjezdovek. Jeden z nejluxusnějších a největších

Na horách jako v Praze

krkonošských projektů připravuje pod názvem

Zájem o koupi apartmánů na horách je velký

Aldrov Apartments & Resort pražská develo-

i přesto, že jejich ceny rozhodně nejsou lidové.

perská společnost Crescon. Ta do roku 2021

Stejně jako jiným nemovitostem po celém

plánuje ve Vítkovicích postavit celkem dvanáct

Česku, ani realitám na horách se nevyhnul

domů s bezmála sto čtyřiceti apartmány, staví

poměrně výrazný růst cen v posledních letech.

se ale také v Harrachově, Horních Mísečkách,

„Ceny rekreačních nemovitostí na tuzemských

ve Vrchlabí a v dalších městech. Společné mají

horách jsou v tuto chvíli až o patnáct procent


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 51

Pražský developer Crescon plánuje v krkonošských Vítkovicích postavit 12 horských chat s bezmála 140 apartmány.


52 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

Horskou atmosféru se developeři snaží navodit i podobou interiérů. Takto budou vypadat apartmány v projektu Trio Harrachov.

vyšší než v zimě loňského roku. Za poslední tři

bytům v samém centru Prahy. Před třemi lety si

apartmány v průměru kolem pětasedmdesát

roky pak podle statistik společnosti M&M Re-

nikdo neuměl takové částky představit,“ dodává

tisíc za metr čtvereční, u top penthousů se

ality stouply až o polovinu,“ upozorňuje Bareš.

oblastní šéf M&M Reality. Astronomické část-

ale částka šplhá až na sto třináct tisíc korun.

Zdražují přitom jak nové, tak starší domy či

ky, za které je možné si pořídit běžné bydlení ve

V projektu Apartmány Hašlerka v Jizerských

apartmány. „Především u luxusnějších horských

většině měst v Česku, si ovšem musí připravit

horách vyjdou nejlevnější jednotky na šedesát

nemovitostí tlačí ceny směrem

tisíc korun za metr, ani tady

vzhůru silná poptávka ze stra-

ale není problém utratit přes

ny movité klientely, tedy cílové skupiny, která není limitována například přísnějšími podmínkami ohledně poskytování hypotečních úvěrů platnými od začátku října 2018,“ dodává. Vůbec nejvýše se pohybují ceny nových nemovitostí opět

Jednoznačně největší stavební boom panoval a stále panuje v Krkonoších. Nejžádanější jsou Špindlerův Mlýn, Janské Lázně, Rokytnice nad Jizerou či Pec pod Sněžkou.

pětasedmdesát tisíc korun za metr čtvereční, tedy cenu, za niž se prodávají nové byty například v Brně. Výnosná investice Silná poptávka po horských rezidencích a apartmánech, která je vedle růstu cen sta-

v Krkonoších. „Aktuální ceny apartmánů ve Špindlerově Mlýně začínají na sto

i zájemci o apartmány v ostatních horských lo-

vebních prací a materiálů hlavní příčinou prud-

tisících korunách za metr čtvereční. Nicméně

kalitách. Například prémiový beskydský projekt

kého zdražování nemovitostí na českých horách,

u menších jednotek už padla i cena dvě stě tisíc

Tee House Čeladná, který se dobře prodává,

nicméně není způsobena jen zájmem o koupi

korun za metr čtvereční, což odpovídá luxusním

ačkoli má ještě dlouho před dokončením, nabízí

vlastní rekreační nemovitosti. Podle developerů


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 53

sezony pronajímat za dva a půl až tři a půl tisíce korun za noc, v Peci pod Sněžkou za dva až tři tisíce a v Rokytnici nad Jizerou za patnáct set až dva tisíce korun za jednu noc,“ počítá Bareš z M&M Reality. S prakticky plnou obsazeností investičního apartmánu na horách lze přitom podle Moniky Kindlové z Re/Max Trendu počítat během celé hlavní sezony, tedy asi deset týdnů v roce. „Aktivní provozovatelé na horách ale obsazují svou nemovitost v průměru na čtyřicet tři týdnů v roce,“ dodává Kindlová. Aby však byla nemovitost pronajatá po většinu roku a navíc za výše uvedené ceny, musí splňovat několik předpokladů. Kromě blízkosti sjezdovek klientela podle Bareše vyžaduje bazén nebo alespoň wellness s vířivkou a saunou. „Roste poptávka po kvalitním jídle, pití, zážitcích i atrakcích. Lidé si chtějí společný volný čas užít a zdaleka už jim nejde pouze o zimní sporty, ale o celkový zážitek,“ tvrdí expert. Většina

roste počet lidí, kteří nakupují horské reality za účelem investice. „Horské apartmány se velmi dobře pronajímají, a proto mohou jejich majitelé rychleji splatit hypotéku nebo uspořené peníze dále investovat,“ vysvětluje Jerie. A kolik může vydělat investice třeba právě do apartmánu v projektu Aldrov Apartments & Resort? „Náš konzervativní odhad je, že se předpokládaný výnos bude pohybovat v rozmezí čtyř až šesti procent ročně po zaběhnutí resortu. Záleží samozřejmě i na obsazenosti a způsobu financování nákupu. Pokud zájemce platí jednotlivé platby z vlastních prostředků, výnos, do kterého se nepromítnou úroky z hypotéky, bude ve výsledku samozřejmě větší,“ odhaduje Jerie. Ceny, které jsou „dovolenkáři“ za ubytování u sjezdovky ochotní zaplatit, nejsou podle realitních makléřů vůbec nízké. „Apartmán 2+kk s ubytovací kapacitou pro čtyři až pět osob ve Špindlerově Mlýně se dá během hlavní lyžařské

Nejdražší a nejluxusnější apartmány v projekt Aldrov Apartments & Resort vyjdou až na 15 milionů korun.


54 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

Developer All Inclusive Development se u projektu Ski & Mt. bike apartments ve Vrchlabí inspiroval severskou architekturou.

developerů těmto požadavkům vychází vstříc a v nově budovaných projektech bývají tyto benefity už samozřejmostí, často nechybí ani služby concierge. Vedle toho ale developerské společnosti nabízejí investorům například správu nemovitostí včetně úklidu či dokonce zajištění obsazenosti koupeného apartmánu. To ocení zejména ti majitelé, kteří bydlí ve větší vzdálenosti a na vlastní správu investiční nemovitosti nemají dostatek času. „O apartmány v novém projektu Aldrov Apartments & Resort se postará hotelová služba, která zajistí kompletní servis i s pronájmem a zaručí tak, aby byly celoročně využívány,“ potvrzuje Jerie z Cresconu. Apartmány Tee House Čeladná kromě zimních sportů nabízí i letní vyžití v podobě místního golfového hřiště.

Výstavba plná kontroverzí Rozmach developmentu v horských oblastech

se od roku 2013 soudil kvůli tomu, že v soused-

řízení u Okresního soudu v Trutnově, jehož

Česka s sebou ovšem nepřináší pouze pozitiva.

ství jeho nemovitosti ve Špindlerově Mlýně

předmětem je stíhání pracovníků dotčených

Především v minulých desetiletích probíhala

před lety vyrostly dva domy, které podle jeho

úřadů. Způsob, jakým došlo k legalizaci staveb,

v některých případech výstavba v horských

názoru porušovaly stavební předpisy. Na daném

považuje žalobce za nepřípustný,“ komentoval

obcích a městech živelně. Některé projekty

místě totiž mělo být možné stavět pouze rodin-

podle serveru idnes.cz celou záležitost u soudu

porušovaly původní plány a na to, jak nová

né domy. Developer ovšem místo nich nakonec

Schmalzův právní zástupce Miloslav Strnad.

výstavba zapadne do okolí, se často nehledě-

postavil mnohem větší projekt s celkem osmi

Soud nicméně nakonec návrh na obnovu řízení

lo. Tvář některých měst, například Pece pod

apartmány. „Mělo jít o domy rodinné, ale vznikly

o změně staveb zamítl a žaloby označil jako

Sněžkou, to změnilo k nepoznání. Známý je

domy bytové apartmánového typu. Investor

nedůvodné. Případ nebyl v Peci pod Sněžkou

případ bývalého vysokého manažera polostátní

od počátku postupoval úmyslně, o čemž svědčí

zdaleka ojedinělý. Místní sdružení Žijeme

energetické firmy ČEZ Vladimíra Schmalze. Ten

i výsledky dosud neukončeného trestního

Sněžkou například bojovalo proti výstavbě


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 55

apartmánového hotelu Pecr Deep s více než třiceti byty, protože podle odpůrců byla stavba realizována v rozporu s územním plánem. Investor nicméně toto obvinění odmítl a stavba nakonec v Peci pod Sněžkou skutečně vyrostla. Vzhůru do další pětiletky V posledních letech ovšem úřady dbají na zkrocení stavařů podstatně více. Odráží se to i na délce stavebního řízení, která v některých případech v Krkonoších může zabrat skoro stejně dlouhou dobu jako v Praze. Ta je přitom vyhlášená tím, že od započetí projektu stavby do jejího dokončení často uplyne pět, sedm i více let. Srovnání může poskytnout například pražský developer Crescon, který v krkonošských Vítkovicích plánuje do tří let postavit na sto čtyřicet apartmánů v několika domech. Dolce Vita Apartments v Harrachově bude dokončen až příští rok, přesto už jsou apartmány téměř vyprodané.

„Žádné dramatické rozdíly nepociťujeme. Projekt se nachází v KRNAPu, musíme proto samozřejmě dodržovat různá závazná nařízení. Konkrétně například požadavky na vnější vzhled a výšku budov, dále na určitý typ zeleně v okolí resortu nebo maximální zastavěnost pozemku,“ popisuje Jan Jerie, co všechno musí developer při stavbě na horách brát v potaz. Délka samotného stavebního řízení je podle šéfa Cresconu specifická u každého projektu a nelze ji příliš zobecňovat. Faktem nicméně je, že s přípravou resortu začal už v roce 2004 ještě původní investor a jen vydání územního rozhodnutí zabralo sedm let. ▪

Ceny apartmánů ve Špindlerově Mlýně začínají na sto tisících korunách za metr, ale padla i cena dvě stě tisíc korun, což odpovídá bytům v samém centru Prahy. Developer Pod Zakletým staví poslední etapu projektu Apartmány Říčky. K nastěhování budou v příštím roce.


56 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

Šumavské novinky Pražská developerská společnost V Invest není ve výstavbě apartmánů na Šumavě nováčkem – má už za sebou například úspěšné a vyprodané projekty Apartmány Maxmilián a Kilián na Kvildě. V současnosti pracuje na projektu Apartmány Zadov, který nabídne jednačtyřicet jednotek v oblíbeném stejnojmenném šumavském středisku. Kromě kompletního zázemí pro zimní sporty i letní turistické aktivity developer nabízí také službu péče o apartmán, která vedle úklidu zahrnuje i drobné údržby. Pro ty majitele, kteří neplánují nemovitost využívat celoročně, pak lze zajistit také pronájem apartmánu po část sezony, a to včetně vyhledání nájemce či sepsání smlouvy. Zatímco tento projekt se začne prodávat teprve letos na jaře, v apartmánech Šumavské stráně je zabraná už celá třetina bytů. Buduje je rodinná developerská firma Dobrov & Family Group nedaleko města Železná Ruda. Lokalita je poněkud stranou hlavního turistického ruchu, avšak ve skvělém dosahu hlavních místních zimních středisek, jakými jsou Ski areál Špičák nebo Černé jezero. Projekt vzniká přestavbou tří původních budov, které v nové podobě ponesou názvy Jasan, Lípa a Buk a nabídnou více než osmdesát apartmánů od dispozic 1+kk po 3+1. Ve spodní části budovy Buk je pak majitelům bytů k dispozici wellness centrum, privátní horský klub a dětská herna. Ceny apartmánů v Šumavských stráních se pohybují okolo dvou milionů korun za jednopokojové jednotky, stometrový byt pak vyjde na více než šest a půl milionu.


Investujte do skutečného domova

Nový komorní projekt, Praha 5 - Smíchov

800 213 215

www.rezidence-neklanka.cz


58 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  PŘEDSTAVUJEME


PŘEDSTAVUJEME  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 59

Výjimečné bydlení

V BUBENČI


60 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  PŘEDSTAVUJEME

V rezidenční části Prahy 6 – Bubenči vznikl projekt unikátní vily s byty, z nichž každý je originálem a poskytuje svým majitelům maximální soukromí. Cílem bylo poskytnout klientům velkorysý, přitom privátní životní prostor a zároveň naprosto originální řešení s minimálními požadavky na údržbu okolí či společných prostor. Projekt právem získal Cenu architektů v soutěži Realitní projekt roku 2018. Připravila: markéta kuncová / Foto: archiv developera

Ojedinělá vila Bubeneč Gardens roste v Rooseveltově ulici na Praze 6. Vel-

nabízel,“ vysvětluje Jana Sečkářová, předsedkyně představenstva Natland

koryse navržené byty s otevřenými plochami, zimními zahradami a překrás-

Real Estate. „Otevřený, promyšleně členitý a nebývale světlý prostor, který

nými výhledy nabízí společnost Natland Real Estate z investiční skupiny

je takřka součástí překrásné dejvické zahrady, přenáší do jednotlivých bytů

Natland. Rezidencím dodají na honosnosti vysoká bezrámová francouzská

skutečný a nezaměnitelný komfort bydlení,“ doplňuje. V Bubeneč Gardens

okna; součástí Bubeneč Gardens budou i další prvky pro zpříjemnění života,

vzniká deset bytových jednotek s podlahovou plochou od šedesáti do dvou

jakými jsou například sauna, krb a herny.

set padesáti metrů čtverečních, a to s dispozicemi od 1+kk do 6+kk. S výjimkou nejmenšího bytu budou ke každé jednotce patřit dvě garážová stání

Nová podoba projektu

v suterénu budovy. „Ke třem největším bytům náleží také terasa a zahrada

Původní architektonický projekt byl přepracován ve spolupráci s odborníky

o celkové rozloze pohybující se od osmaosmdesáti do více než tří set metrů

z Natland Real Estate a architektonickým studiem Free Architects Praha.

čtverečních,“ doplňuje Šárka Kloučková, vedoucí prodejního oddělení Nat-

„Chtěli jsme zdůraznit a ještě více využít všeho, co navržený tvar domu

land Real Estate. Barbecue tak v Bubeneč Gardens není žádný problém.


PŘEDSTAVUJEME  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 61


62 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  PŘEDSTAVUJEME

Život jako unikát Jeden z bytů s přímým vstupem na zahradu vynikne loftovým uspořádáním, jiný bude mít k dispozici atypickou lodžii poskytující nejen dokonalé soukromí, ale také možnost propojení s venkovním prostorem. V přízemí domu bude umístěn zahradní byt, který je plnou alternativou bydlení v rodinném domě, a to včetně vlastního přístupu do garáže a velké privátní zahrady. Naprosto jedinečně je pak navržen reprezentativní panoramatický penthouse s přímým vstupem. Jen několik minut chůze bude obyvatele Bubeneč Gardens dělit od dvou malebných parků plných zeleně – podél Vltavy se směrem k Troji rozkládá Stromovka a z Letenských sadů je překrásný výhled na Pražský hrad, Staré Město nebo Petřín. V objetí přírody „Jsme si vědomi toho, že bydlení v luxusu nesmí znamenat zbytečné plýtvání,“ zdůrazňuje Šárka Kloučková. „Samozřejmě jsme mysleli i na udržitelný rozvoj, a proto se o tepelný komfort domu postarají výkonná tepelná čerpadla napojená na vrty,“ dodává. Každý z bytů umožní instalaci systému chytrého bydlení, a to v různém rozsahu podle individuálních požadavků klientů. Na fasádě budovy bude využit kontaktní zateplovací systém a propojení s okolní bohatou zelení zdůrazní zeleň i na fasádě. Topení bude v jednotlivých bytech umístěno v podlaze, takže rozmístění nábytku nebudou bránit radiátory. Nadčasový design interiérů podtrhnou přírodní, světlé materiály s důrazem na dřevo. Celý systém vzduchotechniky bude řešen tak, aby nerušil uživatele bytu. Důraz na snížení hlukové zátěže byl brán v potaz i u kanalizace a rozvodů médií pomocí speciálního potrubí zabraňujícího šíření hluku vytvářeného průtokem vody. Navzdory použití nejmodernějších technologií se v projektu podařilo skloubit tradiční hodnoty bydlení s nejmodernějšími trendy a vysokým komfortem. ▪


INTERIÉR ROKU 2018 JEDINÁ SPOLEČNÁ SOUTĚŽ PRO ARCHITEKTY A INTERIÉROVÉ DESIGNÉRY Z ČR I SR

KDE BUDOU OZNÁMENI VÍTĚZOVÉ? V závěru mezinárodního kongresu o bydlení, architektuře a designu LIVING FORUM TÉMA KONGRESU: Luxus a budoucnost versus štěstí TERMÍN: 2. 4. 2019 MÍSTO: Centrum současného umění DOX Poupětova 1 Praha 7

Partneři:

Hlavní partneři:

Generální partner:

INFORMACE A VSTUPENKY: www.interierroku.cz

asso

Soutěž INTERIÉR ROKU a kongres LIVING FORUM pořádá INSTITUT BYTOVÉHO DESIGNU www.interierroku.cz


64 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  INVESTIČNÍ DESTINACE

NESNÁZE

ve skandinávském ráji Jen málokterá země může nabídnout tolik úchvatných přírodních scenerií jako Island. Sopky, gejzíry, ledovce a fjordy na ostrov lákají čím dál více zájemců o koupi nemovitosti, její pořízení ale není jednoduché ani pro občana Evropské unie. Připravil: Jan Němec / Foto: archiv


INVESTIČNÍ DESTINACE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 65

Ne nadarmo se ostrovu přezdívá země ohně

kteří si opatří povolení k pobytu, si ale mohou

realitního agenta, který vyřídí většinu náležitostí

a ledu. Vedle bohatých možností turistiky však

pořizovat reality bez omezení a za stejných

spojených s koupí a případně doporučí vhodné

tato malá země s pouhými tři sta čtyřiceti tisíci

podmínek, jaké mají místní. Pro občany Evrop-

nemovitosti podle záměru, s jakým nakupující na

obyvateli nabízí mnohem víc, a to bohaté kulturní

ského hospodářského prostoru nicméně platí,

Island míří. Odměna agenta obvykle činí jedno

vyžití v hlavním městě Reykjavíku, vynikající

že povolení k pobytu delšímu než tři měsíce je

a půl až dvě a půl procenta z hodnoty nemovitos-

zdravotnictví i vzdělávací systém a přátelské,

uděleno až po registraci do místních registrů,

ti. V souvislosti s koupí je pak potřeba počítat

obvykle anglicky hovořící místní obyvatele. Jako

a to na základě žádosti k islandskému Úřadu pro

s dalšími náklady, především poplatkem za kolek,

bonus jde navíc o jednu z nejbezpečnějších zemí

přistěhovalectví. Kvůli nedostatku pracovníků

který se připojuje k dokumentu o převodu ne-

světa se zanedbatelnou mírou kriminality. Pro ty,

je získání povolení k pobytu jednodušší pro ty,

movitosti z prodávajícího na kupce. Cena kolku

které během dovolené Island zaujal natolik, že

kdo na Island jedou za prací v rámci některého

je dva tisíce islandských korun, tedy asi šest set

si zde chtějí pořídit nemovitost, nabízí současný

z vládních programů zaměřených na lákání

korun českých, plus necelé procento z hodnoty

realitní trh mnoho možností – k dispozici jsou

kvalifikovaných expertů. Zájemci o koupi

nemovitosti oceněné úřady. Tato hodnota je

starší domy a byty i nové developerské projekty.

nemovitosti, kteří o povolení k dlouhodobému

nicméně obvykle nižší než skutečná prodejní

Má to však jeden háček: Island díky zájmu za-

pobytu neusilují, si pak musejí opatřit souhlas

cena. Poplatek za samotnou registraci nového

hraničních investorů zažíval v posledních letech

islandského ministerstva spravedlnosti. Pro vyří-

majitele v katastru pak činí desetinu procenta

jeden z nejvyšších růstů cen realit ze všech

zení obchodu se doporučuje najmout si místního

z hodnoty nemovitosti. ▪

evropských zemí a ceny zde stouply za poslední dva roky o čtvrtinu. Právě astronomický růst cen ovšem způsobil, že je na trhu dostatek příležitostí. Odborníci navíc předvídají, že zájem o Island bude mezi zahraničními investory růst i v příštích letech, a tak se i přes poměrně vysoké ceny stále jedná o dobrou investici. Nejvyšší ceny jsou pak v metropoli, v menších městech se dá nakoupit podstatně levněji. Trpělivost s sebou Jelikož země není členem Evropské unie, není nákup nemovitosti úplně bez komplikací. Cizinci,

Estate TIP Developerský projekt Hafnatorg v samém centru Reykjavíku nabízí v sedmi samostatných budovách mix obchodů, kaváren, restaurací, kanceláří a zároveň také unikátního bydlení. Celkem nabídka obsahuje sedmdesát luxusních apartmánů různých velikostí od stylových studií po panoramatické penthousy s výhledem na přístav, z nichž téměř polovina je už prodána nebo rezervována. Velkou výhodou je právě poloha projektu: V docházkové vzdálenosti několika minut jsou prakticky všechny významné památky či kulturní vyžití v Reykjavíku. Prakticky řešené interiéry bytů jsou vybaveny špičkovým příslušenstvím.


66 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

UNIKÁTNÍ BYDLENÍ

s barokní duší


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 67

PRAHA 6


68 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

Žít na místě, kde se snoubí panenská příroda se všemi vymoženostmi velkoměsta, je snem stále většího počtu lidí. Splnit si ho je možné i díky projektu Šárecký dvůr společnosti Crestyl. Privátní areál skládající se z pěti nových viladomů a kompletně zrekonstruované původní barokní budovy loni obdržel ocenění Best Residential Development, jež uděluje mezinárodní časopis o nemovitostech Construction & Investment Journal. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: crestyl

Šárecký dvůr naplňuje představy o výjimečném

nebo kopce Šáreckého údolí. Jedinečnost dvou-

skalními soutěskami Divoké Šárky, skýtají vyžití

standardu bydlení nejen polohou areálu

podlažních duplexů podtrhuje privátní zahrada,

pro všechny, kteří chtějí být v kontaktu s příro-

u Šáreckého údolí, ale také samotnými bytový-

zatímco ostatní byty disponují minimálně bal-

dou. Komplex je situován ve Vokovicích v těsné

mi jednotkami, které jsou připraveny k nastě-

konem nebo terasou. Ke každé jednotce patří

blízkosti vodní nádrže Džbán. V okolí stojí něko-

hování. V hlavním barokním objektu se ukrývá

sklep a jedno parkovací stání, přičemž další je

lik prestižních školek a škol a majitelé bytů

sedm velkolepě pojatých bytů s impozantními

možné dokoupit.

ocení i perfektní dopravní spojení Šáreckého dvora s centrem Prahy: stanice metra a tram-

klenutými stropy, z nichž některé zabírají až tři podlaží, a viladomy s dalšími čtyřiačtyřiceti

Pár minut od zeleně i od metra

vajové a autobusové zastávky leží jen pět

elegantními a vzdušnými bytovými jednotkami,

Dopřát si prostorné, bezstarostné, bezpečné

minut chůzí od vchodu do rezidence, řidiči se

jejichž dispozice se pohybují od 2+kk po

a soukromé bydlení dovoluje rezidentům pro-

po Evropské třídě a tunelem Blanka svižně do-

5+kk. Velká prosklená okna s izolačním troj-

stor areálu díky recepci, kamerovému systému

stanou do dalších částí hlavního města i mimo

sklem proti úniku tepla vpouštějí do interiérů

a zrekonstruované původní zdi vinoucí se kolem

něj. V blízkosti se nachází také nádraží a letiště

velké množství denního světla a zároveň umož-

celého objektu. Bezprostředně za branami

Václava Havla je autem vzdáleno pouhých deset

ňují výhled na krásy okolí: z reprezentativních

Šáreckého dvora se nacházejí tenisové kurty,

minut. Šárecký dvůr je proto určen všem, kteří

penthousů a dalších bytů v horních podlažích

golfový klub s cvičným odpalištěm i fitness

chtějí bydlet uprostřed přírody a přitom si

lze pozorovat úchvatné přírodní scenerie, ať už

centrum. Stezky pro pěší i cyklisty, jež se vinou

užívat veškerého komfortu, který nabízí

se jedná o klidnou hladinu vodní nádrže Džbán

podél Šáreckého potoka, po stráních a mezi

naše hlavní město. ▪


nový showroom

THE TOTAL BODY SYSTEM BY FLOU. THE POSITIVES OF WELLNESS. Systém Total Body, vyvinutý specialistou na vybavení ložnic a ložních doplňků - italskou společností Flou, vám dokáže během spánku zajistit absolutní pohodlí. Svrchní vrstvy matrací a výplně přikrývek tvoří jedinečný materiál s příměsí biokeramických mikročástic a iontů stříbra, které mají antibakteriální vlastnosti a pozitivní vliv na krevní oběh. Výrobky s výplní Total Body lze použít pro jakoukoliv postel či povlečení zn. Flou. Jediné, co vy jako klient musíte udělat, je vybrat si ze široké nabídky vzorů a designů, Total Body se pak již postará o vaše pohodlí. Postel Nathalie · design Vico Magistretti

PAVILON ı Vinohradská 50 ı 120 00 Praha 2 ı +420 286 017 701-706 ı pavilon@stockist.cz ı www.pavilon.cz


70 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Komerční nemovitosti TESCO PRODALO MÁJ Novým majitelem pražského

PRAŽSKÝ DON GIOVANNI MĚNÍ VLASTNÍKA

obchodního domu Máj, který je v posledních letech známý jako My, se v polovině února stala developerská firma Amádeus Real. Za jakou částku obchodní dům koupila

Skandinávský rodinný fond Wenaasgruppen odkoupil pražský hotel Don Giovanni od investičního fondu

od dosavadního majitele, jímž je

Mornington Capital. Provozovatelem zařízení i nadále zůstává tuzemská skupina Czech Inn Hotels, která

skupina Tesco, firma neuvedla. Po

do hotelu Don Giovanni vstoupila v roce 2015, kdy ho prodávala německá společnost Dorint hotel. Czech

převzetí budovy společnost počítá

Inn Hotels je jednou z největších tuzemských manažerských společností v České republice a v její síti je

s rekonstrukcí objektu, která by

aktuálně dvacet hotelů.

měla začít v druhé polovině roku 2020 a skončit o dva roky později. Podle znaleckého posudku společnosti NSG Morison činí hodnota nemovitosti po odečtení všech závazků zhruba 171 milionů korun.

Zájem o pronájmy skladů ochlazuje V moderních skladech a výrobních halách se za poslední čtvrtletí roku 2018 v Česku pronajalo přibližně tři sta tisíc metrů čtverečních, což je

P3 postaví největší halu v Česku

meziročně téměř o čtvrtinu méně. V celkových

Jeden z nejnovějších průmyslových parků v portfoliu P3 Logistic Parks začne na jaře rozšiřovat

za celý loňský rok jednačtyřicet procent. Čistá

své kapacity. Hala A se z nynějších třiceti tisíc metrů čtverečních rozroste o dodatečných šede-

poptávka loni klesla o sedmnáct procent. Údaje

sát tisíc metrů, které budou pro potenciální nájemce k dispozici ještě letos. Vznikne tak největ-

zveřejnilo sdružení realitních poradců Industrial

ší hala, kterou tento developer a správce průmyslových nemovitostí v Česku vlastní. Strategic-

Research Forum. Nové prostory poptávaly ve

ká poloha parku je jedním z důvodů, proč si je P3 Logistic Parks jistá, že halu brzy zaplní.

čtvrtém kvartálu především společnosti zabýva-

číslech jsou i takzvané renegociace neboli obnovení stávajících nájemních smluv, jejichž podíl byl

jící se logistikou.


NOVINKY  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 71

Komerční nemovitosti PSN převzala pardubické obchodní centrum Nákupní centrum Grand v centru Pardubic změnilo majitele: Rakouská skupina Immofinanz jej prodala společnosti Pražská správa nemovitostí realitního magnáta Václava Skaly. Po pražském obchodním domu Kotva jde o další významnou investici PSN v oblasti retailu. Obchodní centrum má sedm tisíc metrů čtverečních a hlavními nájemci jsou supermarket Billa a multikino Cinestar. Velkou konkurencí Grandu je nákupní centrum Palác Pardubice. Cenu transakce žádná ze stran nekomentovala.

CRESTYL se zabydluje v retailu Skupina Crestyl se po rezidenčním trhu začíná etablovat i v retailu, což dokládají i zveřejněná data o návštěvnosti jejích obchodních center. V současné době

AFI OTEVŘELA VOKOVICKÉ KANCELÁŘE Developer AFI Europe oslavil dokončení kancelářského komplexu AFI Vokovice na Evropské třídě v Praze 6 galavečerem za účasti obchodních partnerů a zástupců nájemců. Hostitelem společenské akce byl generální ředitel AFI pro Českou republiku a Rumunsko Doron Klein. Dvě energeticky úsporné budovy, jejichž pronajímatelná plocha činí skoro sedmnáct tisíc metrů čtverečních, navrhlo studio DAM architekti a realizoval generální dodavatel Gemo. Aktuální obsazenost centra je osmdesát procent, přičemž nájemci jsou společnosti Eyelevel, EUC, Canadian Medical, Stibo Media, Lékárna Benu, Starbucks a Pizza Hut.

sama vlastní a provozuje tři obchodní centra: dva vlastní projekty s názvem Central v Kladně a Jablonci nad Nisou a od roku 2017 OC Dornych v Brně, kterou Crestyl koupil od společnosti Tesco. Návštěvnost v Central Kladno vzrostla meziročně o deset procent na 4,3 milionu návštěvníků za rok, v Central Jablonec dokonce o šestnáct procent na tři miliony návštěvníků. Obsazenost všech tří obchodních center je navíc téměř stoprocentní.

Patria koupila City West Za 69 milionů eur koupila společnost Patria City West kancelářskou budovu B1 v komplexu City West v pražských Stodůlkách. Prodával ji fond Edulios z holdingu Cimex. Objekt nabízí pronajímatelnou plochu o rozloze zhruba dvacet tři tisíc metrů čtverečních a mezi nájemníky patří kupříkladu společnosti Bayer, Hyundai, Bisnode nebo Lidl. Patria, investiční společnost ze skupiny ČSOB, se zaměřuje na výnosové nemovitosti v zavedených lokalitách s nájemci, kteří mají uzavřeny dlouhodobé nájemní smlouvy. V současné době spravuje tři fondy v celkové hodnotě dvě a půl miliardy korun.


72 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

STRIP MALL MÍSTO ČESTLICKÉHO SPEKTRA: PRVNÍ VLAŠTOVKA PŘÍJEMNÉHO NAKUPOVÁNÍ

Čestlické Spektrum půjde k zemi a na jeho místě vyroste koncept zvaný Strip Mall, jehož ambicí je nabídnout rychlé a pohodlné nakupování ve vysokém standardu. Nahrazování starých a nevyhovujících nákupních center novými je trend, který se v blízké době dotkne nejednoho obchodního domu na našem území. Připravil: Lukáš Vincent, Foto: Archiv


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 73

„Location! Location! Location!“ – to je odjakživa heslo realitního byznysu, které stále silněji platí i u českých obchodních prostor. Saturace domácího trhu je natolik vysoká, že na dobrých místech už dvacet let po vybudování stojí nevyhovující obchodní centra, jež se vyplatí zbourat a nahradit je modernějšími budovami. To má v plánu i společnost CPI realitního magnáta Radovana Vítka, která se chystá strhnout obchodní dům Spektrum v pražských Čestlicích a na jeho místě za tři sta milionů postavit nový koncept s pracovním názvem Strip Mall. CPI chce tímto krokem vyjít vstříc zákazníkům a zároveň využít kupní sílu v jednom z nejbohatších mikroregionů v zemi. „Není tajemstvím, že v okolí Průhonic bydlí lidé s výrazně vyššími příjmy. Jejich kupní síla je až o čtyřicet procent vyšší, než jaký je průměr České republiky. Tito lidé jsou klíčovou klientelou Spektra a právě pro ně jsme nové Spektrum připravili tak, abychom nabídli kombinaci pohodlného a jednoduchého nakupování na úrovni. Klademe důraz na vytvoření krásného prostředí kombinací kvalitních materiálů a propracované zahradní architektury,“ prohlásil pro Seznam Zprávy asset manager CPI Ondřej Křivanec. Starý koncept za zenitem Ve Spektru by mělo být možno nakupovat do letošních prázdnin, v novém Strip Mallu by podle současných záměrů mohli kupující sáhnout do peně-

ve Strip Mallu udrží obchody a služby typu supermarket, lékárna či tabák,

ženky už před Vánocemi příštího roku. Budou tak činit v projektu navrženém

jež pokrývají každodenní potřeby návštěvníků. Zásadní změny v sestavě

architektonickým studiem Chapman Taylor Architects, kteří budovu navrhli

nabídky se tak v Čestlicích neočekávají, osud Spektra nicméně reflektuje

tak, aby do jednotlivých obchodů vedl přímý vstup rovnou z parkoviště. Na

jiný aktuální trend: Byť si řada zákazníků Spektrum oblíbila kvůli širokému

rozdíl od podobně koncipova-

sortimentu zboží a služeb,

ných outletových Štěrbohol

kvalitnímu rychlému občerst-

bude nicméně venkovní

vení, nepřeplněnosti a určité

chodník před vchody do jednotlivých obchodů zastřešen. Podle stávajících informací prostor pojme maximálně dvacet obchodů s celkovou plochou 6600 metrů čtverečních, přičemž nájemníci budou mít možnost rozšířit své

Už před třemi lety téměř tři čtvrtiny developerů obchodních prostor oslovených společností CEEC Research avizovaly záměr přistoupit k větším rekonstrukcím svých budov.

domáckosti, i přes částečnou renovaci z roku 2006 toto dvě dekády staré obchodní centrum přestává vyhovovat moderním maloobchodním trendům. Není kam růst

prodejní plochy do druhého

Retailový trh je aktuálně po-

patra. Okolí přestavěného

važován za nasycený a podle

obchodního centra by pak

analýz v současnosti připadá

měly dotvořit terénní úpravy podle návrhu Šmídová Landscape Architects,

na každých tisíc Čechů více než 250 metrů čtverečních prodejních ploch

kteří jej mají v plánu osázet třiceti druhy rostlin a čtyřmi druhy stromů.

v obchodních centrech, přičemž v Praze je toto číslo více než trojnásobné.

V současné podobě Spektrum hostí třicet obchodů, a byť minimálně třetina

Růst tedy není kam, řada shopping mallů navíc stojí na nejlepších místech

z nich o své prostory přijde, lze podle představitelů CPI předpokládat, že se

v daných městech či regionech, kde si domy vybudovaly silnou značku,


74 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

za níž si zákazníci zvykli chodit. Na straně druhé ale nevyhovují nejnovějším požadavkům prodejců ani zákazníků, a tak už před třemi lety téměř tři čtvrtiny developerů obchodních prostor oslovených společností CEEC Research avizovaly záměr přistoupit k větším rekonstrukcím svých budov. Modernizací a především rozšířením prošel největší shopping mall v zemi, pražské Centrum Chodov, a „plastická operace“ čestlického Spektra je jen malým střípkem rekonstrukčních plánů společnosti CPI, která je největší pronajímatel obchodních ploch v Česku. Odborníci se mezi řádky shodují, že po letech ekonomického boomu, kdy zákazníkům rostly platy a obchodníkům zase tržby prakticky zadarmo, přichází s poklesem české ekonomiky opět doba, kdy obchodní centra budou muset o nakupujícího bojovat. Tato situace nutí obchodníky investovat, což se projeví na zkvalitnění prostředí a služeb pro zákazníky. Čestlický Strip Mall je tak podle všeho jen první vlaštovka příjemného nakupování. ▪


Poskytujeme poradenské služby v oblasti nemovitostí od A do Z Naše služby v ČR využilo více než 600 klientů za poslední 3 roky

Patříme mezi nejetičtější společnosti světa

Máme více než 200letou historii

Globálně působíme v 80 zemích

Prodej a akvizice investičních nemovistostí

Průzkum trhu

Maloobchod

Správa budov

Zprostředkování pronájmu kanceláří

Průmysl a logistika

Zastupování nájemců

Projektové řízení

Oceňování

Interiérové vestavby

jll.cz


PRÉMIOVÁ

média kvalita PRÉMIOVÁ

www.estate.cz

www.architect-plus.cz

www.premium-golf.cz

www.premiumski.cz

www.artoflivingcz.cz


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


78 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

Sami v LOUVRU Kdo zbožňuje Louvre, musí prostě přežít obří davy, které bez přestání plní toto pařížské muzeum. Těm, kteří si díla v sálech této instituce chtějí užít komorním způsobem, francouzská cestovní společnost Family Twist specializující se na exkluzivní výlety po Evropě nově nabízí privátní prohlídku. Soukromý zážitek samozřejmě není zadarmo, pro čtyři osoby vyjde na třicet čtyři tisíc dolarů. V ceně jsou zahrnuty vyzvednutí na zvoleném místě v půl sedmé večer a následný devadesátiminutový výklad v doprovodu s historikem umění. Na programu je zhlédnutí nejslavnějších děl Louvru, a to včetně Mony Lisy, ale také baletní vystoupení na schodech vedoucích k antické soše Níké Samothrácké z druhého století před naším letopočtem. Večer končí soukromou plavbou po Seině s kaviárem, výběrem nejlepších francouzských sýrů a lahví šampaňského.

RTĚNKA MÍSTO KABELKY Francouzský módní dům Louis Vuitton není stran luxusních kožených doplňků potřeba dlouze představovat. Mezi vynalézavé a zároveň krásné novinky jarní kolekce patří beauty doplněk v podobě pouzdra na rtěnku, díky kterému je růž vždy na dosah ruky. Navíc se do něj rtěnky vejdou hned dvě, takže nerozhodným ženám odpadá starost s volbou správného odstínu. Pouzdro má kovový základ potažený kůží s Monogramem, který značka po‑ užívá už od roku 1896. Obal je dostupný ve dvou variantách, a to ve světlejším koňakovém odstínu se stříbrnými detaily nebo v tmavě hnědém provedení se zlatým kováním. Součástí „lipstick case“ je také stylový řetízek, díky němuž jej lze nosit místo aktuálně trendy mini kabelky.

Ocelový LUDVÍK Milovníci koňaku Louis XIII by si neměli nechat ujít jeho limitovanou sběratelskou edici Black Pearl AHD, která vznikla na počest bývalého prezidenta značky Andrého Hériarda Dubreuila, který by před dvěma lety oslavil sté narozeniny. Jedinečný dekantér je vytvořený z čistého křišťálu s úpravou, jež mu propůjčuje ocelový vzhled. Exkluzivní koňak Black Pearl AHD vznikl v počtu 1498 personalizovaných a očíslovaných lahví a limitovaný blend pochází přímo z Dubreuilova sklípku. Koňak v sobě spojuje svěží, květinová a zemitá aromata, v nichž hrají prim růže, med, myrha, tabák, švestka, zimolez, kůže, fík či marakuja.


PĹ˜EDPLAŤTE SI ART OF LIVING ÄŒ ASO P IS O U MÄš N Ă? , D E SI G N U A   A R C H I T EKT U Ĺ˜ E .

F/ W 2018

95 CZK • 4,50 ₏ • 3,50 £

Trend Alert 2019

Wabi-Sabi, disco, mramor a spol.

CENA Challenge Architektura, kterå překonåvå (nejen) sama sebe

159 KČ*

*PředplatnÊ ahu obs je 2 vydåní (jaro/lÊto, podzim/zima).

Server DemirtaĹ&#x; StvoĹ™itel

+ Chairstory:

8x IkonickÊ Şidle a jejich příběhy

PĹ˜EDPTNÉ OBJEDNĂ VEJTE na www.send.cz nebo na +420 225 985 225. CHCETE PĹ˜EDPTNÉ DAROVAT? NapiĹĄte nĂĄm, rĂĄdi VĂĄm jej zpracujeme jako dĂĄrkovĂ˝ voucher.

artoflivingcz.cz

artoflivingcz

www.artoflivingcz.cz


80 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

OPTIMÁLNÍ

POKROK

GOLFOVÉ AIR MAXY

Kia pokračuje v rozšiřování modelu Optima na českém trhu a představuje tento vůz ve verzi Plug‑in Hybrid. Auto nabízí dojezd až 54 kilometrů čistě na elektrický pohon s nulovými emisemi a následně využívá k pohonu hospodár‑ nou zážehovou jednotku 2,0 GDI, čímž dosahuje kombinované spotřeby pou‑ hých 1,6 litru na sto kilometrů. Interiér a exteriér jsou vyvedeny ve stylu ty‑ pickém pro všechny verze modelového provedení Kia Optima, kabina Plug-in Hybridu ale přece jen nabízí řadu úprav odrážejících pokrokový charakter vozu, a to kupříkladu nový přístrojový štít

Sportovní značka Nike je dlouholetým sponzorem golfové star Tigera Woodse, na jehož počest letos vytvořila greenem inspirovaný pár bot. Je jím speciální model tenisek Nike Air Max 1 Golf Grass s troj‑ rozměrným povrchem, který imituje trávník. Tomu sekundují nenápadné tkaničky ve stejném odstínu a menší bílé logo značky. Nepochybně sběratelský kousek má samozřejmě i funkční vlastnosti, a není tak vyloučené, že jej uvidíme na nohou profesionálních golfistů během PGA Tour. Stojí 140 dolarů, což je zhruba 3 200 korun českých.

zobrazující klíčové informace o hnacím ústrojí a podrobnosti o jízdním stylu s doporučením, jak snížit spotřebu. Na českém trhu je Kia Optima Plug-in Hyb‑ rid k dispozici v nejvyšší úrovni výbavy za cenu od 1 149 980 korun, jež zahrnuje sedmnáctipalcová hliníková kola, full‑ -LED světlomety, integrovanou GPS navigaci, systém autonomního brzdění AEB nebo zvukovou soustavu Harman Kardon s deseti reproduktory.

Mejdan ve Vegas Las Vegas je ideálním místem pro upuštění páry. Že za zábavou nemusíte v této party destinaci ani odcházet z hotelu, je dobře známý fakt, v Palms Casino Resort ale nebudete muset opustit ani vlastní apartmá. Díky renovaci v hodnotě šesti set devadesáti milionů dolarů totiž v hotelu vznikly dvě suity Hardwood a Kingpin, jejichž součástí jsou kromě několika ložnic a koupelen také místnosti speciálně určené pro vychutnávání whisky, herny, plně vybavené bary nebo bas‑ ketbalová či bowlingová hřiště. Nechybí zde ani kulečníkový stůl a k dispozici je po celou dobu pobytu majordomus. Cena Kingpin Suite činí patnáct tisíc dolarů za noc a noc v Hardwood Suite vyjde na dvojnásobek.


SPORTALM SHOP by GALLERY GROUP SPORTALM SHOP by FASHION FASHION GALLERY GROUP SPORTALM SHOP by FASHION FASHION GALLERY GROUP SPORTALM SHOP by GALLERY GROUP

Týn Praha 11 -- Ungelt || OC Pankrác, Praha 44 || www.fggroup.cz 2, 1 OC Pankrác, Praha 4 Týn 2, 2,Týn Praha Ungelt OC ||Arkády Arkády Pankrác, Praha www.fggroup.cz Týn 2, Praha Praha 1 -- Ungelt Ungelt OC Arkády Arkády Pankrác, Praha 4 || www.fggroup.cz www.fggroup.cz


82 ESTATE  STATEMENT  DIÁŘ

Pocta českým výtvarníkům STAVOVSKÉ DIVADLO V PRAZE BUDE 20. BŘEZNA SVĚDKEM UDÍLENÍ CEN CZECH GRAND DESIGN, JEŽ POŘÁDÁ AKADEMIE DESIGNU ČESKÉ REPUBLIKY. PROJEKT ZALOŽENÝ JANOU ZIELINSKI A JIŘÍM MACKEM, KTEŘÍ STOJÍ I ZA FESTIVALEM DESIGNBLOK, MÁ ZA CÍL UPOZORNIT ODBORNOU I LAICKOU OBEC NA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DESIGNÉRSKÉ, MÓDNÍ, ŠPERKAŘSKÉ, FOTOGRAFICKÉ A GRAFICKÉ POČINY UPLYNULÉHO ROKU. POROTA SLOŽENÁ Z VÍCE NEŽ ŠEDESÁTI ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH ODBORNÍKŮ JMENUJE TAKÉ VÍTĚZE V  KATEGORIÍCH OBJEV ROKU A  GRAND DESIGNER. SLAVNOSTNÍ VEČER BUDE MOŽNÉ SLEDOVAT ŽIVĚ NA TELEVIZNÍM KANÁLU ČT ART.

dn ů d esi g nu

Od 9. do 14. dubna se v Miláně koná už osmapadesátý ročník největšího veletrhu s nábytkem na světě Salone del Mobile, kde se architekti, developeři, ale i široká veřejnost budou moci seznámit s nejnovějšími kolekcemi a inovacemi na poli bydlení. Podobně jako v minulých letech se i letos očekává důraz na ekologii a „smart“ domácnost, zatímco estetickým trendům budou i nadále kralovat interiéry inspirované sedmdesátými a osmdesátými lety. Na programu expozice je i bienále Euroluce, kam se soustředí novinky z oboru svítidel. Souběžně se Salone proběhne také milánský design week, jenž ve výstavních prostorách a galeriích po celém městě představí solitéry od mladých či nezávislých designérů.

DO NĚMECKA ZA UMĚNÍM Art Cologne je s historií sahající až do roku 1967 jedním z  nejstarších uměleckých veletrhů. To však neznamená, že mu dochází dech. Naopak – od 11. do 14. dubna na něm vystaví dvě stě galerií díla od více než dvou tisíc současných umělců. Důraz na moderní tvorbu hlavního programu doplňují také iniciativy Neumarkt a  New Positions, z nichž prvně jmenovaná má za cíl podpořit nově založené galerie a druhá zase mladé umělce, kteří teprve hledají zastoupení. Hlavním bodem konferenčního programu je téma brexitu a  trhu s  uměním, o  němž budou v pátek 12. dubna hovořit například zástupci aukční síně Christie’s nebo pojišťovny Allianz.

>> KANCELÁŘE BUDOUCNOSTI << Stůl, ergonomická židle a počítač – takové zařízení pracovního místa je dnes už passé. Kanceláře se staly vývěsním štítem reprezentujícím nejen samotné produkty společnosti, ale také postoj firmy k zaměstnancům a kultuře práce. Jak se budou kanceláře vyvíjet v příštích letech nejen z funkčního a estetického, ale také technologického hlediska je možné zjistit na konferenci Smart Workspace Design Summit, již ve dnech 21. a 22. března hostí berlínský coworking Kaos. Událost je určena profesionálům z oblastí HR, realit, interiérové architektury a workplace managementu, kteří se zde o novinkách dozví prostřednictvím workshopů a interaktivních prezentací. Na doprovodných přednáškách k věci promluví kupříkladu Raimund Paetzmann, viceprezident korporátních realit společnosti Zalando, nebo ředitel prostorových řešení firmy Siemens Rainer Stark.

Připravil: jan tomeš


ZAJISTÍME VŠE ZA VÁS, vy si mezitím užijte pohodlí v salonku Speciální služba odbavení: Private Check-in Service >> zahrnuje individuální odbavení cestujícího včetně zavazadel >> pobyt v salonku Raiffeisenbank Lounge s all-inclusive občerstvením >> týká se pouze odletů z Terminálu 2 >> služba je poskytována v čase od 05:00 do 21:00 hodin >> objednejte písemně 24 hodin předem na e-mailové adrese raiffeisenbanklounge@prg.aero

1299 Kč 2 osoby Private Check-in Service Raiffeisenbank

Uvedená cena platí pro 2 hodiny pobytu v salonku a individuální odbavení zavazadel. Cena je včetně DPH. Děti do 3 let v doprovodu dospělé osoby zdarma. Speciální služba odbavení se řídí podmínkami uvedenými na www.prg.aero.


84 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

NOVÁ GENERACE LEGENDY


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 85

Porsche 911 je bez diskusí jedním z nejslavnějších a nejobdivovanějších sportovních automobilů světa všech dob. Nadčasový design je po desetiletí cizelován a technika ukrytá pod důvěrně známou siluetou se neustále vyvíjí, čehož je důkazem nejnovější generace této ikony, interně označovaná číslem 992. Připravil: Ondřej Pavlůsek, Foto: Porsche

Porsche 911 se ve své první generaci veřejnosti představilo na autosalonu

ním ovládacím prvkům, podvozkovým systémům a inovativním asistenčním

ve Frankfurtu nad Mohanem v září roku 1963. Tehdy vlastně ještě jako

systémům se suverénní, nekompromisní dynamika klasického sportovního

Porsche 901, ale záhy se kvůli protestům francouzské značky Peugeot,

vozu s motorem vzadu snoubí s požadavky digitálního světa.

nárokující si všechna práva na označení s nulou uprostřed, proměnilo v „devětsetjedenáctku“. Následující desetiletí se pak nesla v duchu prakticky

Čistý styl

neustálého vývoje přinášejícího menší i větší změny. Mezi ty nejzásadnější

Design karoserie umocňuje významnou generační změnu ve výkonech

patří premiéra zcela nové generace Porsche 911 s interním označením 992,

modelové řady 911 s interním označením 992. Přední kapota se mezi novými

která se odehrála koncem listopadu roku 2018 v předvečer v autosalonu

LED světlomety s výrazným prolisem inspiruje designem prvních generací

v Los Angeles. Novinka má nadčasový a zároveň moderní design s nezamě-

modelové řady 911. Zádi dominuje u všech verzí výrazně širší, variabilně vý-

nitelnou DNA značky Porsche. Její vzhled je mnohem svalnatější, zatímco

suvný zadní spoiler a na okolní plochy navazující světelný pás. Nad velkými

zcela novému interiéru dominuje nejmodernější vybavení. Díky inteligent-

koly s průměrem dvacet palců vpředu a jednadvacet palců vzadu se klenou


86 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 87

výrazně širší podběhy. Verze s pohonem zadních kol přitom přebírají dosa-

Spojení vášně a rozumu

vadní šířku karoserie verzí s pohonem všech kol. V oblasti zadní nápravy

Pro novou generaci modelové řady 911 vyvinulo Porsche světovou novinku:

jsou tak o 44 milimetrů širší. Vpředu vzrostla šířka karoserie u všech verzí

režim Wet Mode, který je dodáván sériově. Tato funkce rozpoznává pří-

o 45 milimetrů. Zapuštění elektricky výsuvných klik dveří do okolních

tomnost vody na silnici, přizpůsobí těmto podmínkám činnost asistenčních

ploch zvýrazňuje ladnost bočních linií se štíhle tvarovaným pasem. Další

systémů a upozorní řidiče. Ten pak může aktivovat tlačítkem nebo voličem

mezigenerační změna se dotkla i materiálů: s výjimkou předního a zadního

jízdních režimů na volantu z paketu Sport Chrono nastavení pro maxi-

nárazníku jsou nyní veškeré vnější panely karoserie vyrobeny z hliníku.

mální bezpečnost. Rovněž sériově dodávaný výstražný a brzdný asistent rozpoznává nebezpečí kolize s pohybujícími se objekty a v případě potřeby

Nezaměnitelná identita

zahájí nouzové brzdění. Poprvé v historii řady je také pro model 911 na přání

Zcela novému interiéru dominují čisté a rovné linie přístrojové desky se za-

nabízen asistent nočního vidění s termovizní infračervenou kamerou. Mezi

puštěnou elektronikou. Předlohou tohoto řešení byly devětsetjedenáctky

další prvky výbavy na přání patří mimo jiné adaptivní tempomat s auto-

ze sedmdesátých let. O vlastnostech jízdy informují řidiče kromě otáčko-

matickým udržováním bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla

měru s centrálním umístěním také dva tenké displeje bez rámečku. Nový

a funkcí Stop and Go, jakož i preventivní systém ochrany cestujících a nová

centrální displej s úhlopříčkou 10,9 palce systému Porsche Communication

funkce autonomního nouzového brzdění. ▪

Management (PCM) lze díky přepracovanému uspořádání ovládat rychleji a bezpečněji. Pod ním se nalézá kompaktní ovládací panel s pěti tlačítky pro přímý přístup k důležitým funkcím vozu. V oblasti digitalizace činí nová generace modelové řady 911 další krok do budoucnosti trvalou konektivitou a novými funkcemi a službami. PCM mimo jiné zahrnuje sériově dodávaný navigační systém s připojením k internetu a využíváním kolektivní inteligence a Porsche Connect Plus. Pozornost si v interiéru zaslouží i sedadla, která mají od základu novou konstrukci snižující hmotnost vozu o tři kilogramy. Jejich nové tvarové řešení poskytuje výrazně lepší oporu v příčném směru v oblasti ramen. Vylepšen byl navíc i celkový komfort sezení, přestože je sedadlo s nepatrně tenčími sedacími plochami umístěno o pět milimetrů níž. Moderní tradice Nová generace přeplňovaných šestiválcových motorů boxer byla zdokonalena a se 450 koňmi neboli 331 kW v prvních představených verzích 911 Carrera S a 911 Carrera 4S je ještě výkonnější než dosud, a to o 30 koní v porovnání s předchozí generací. Vylepšeným vstřikovacím procesem a novým umístěním turbodmychadel včetně chlazení stlačovaného vzduchu se zvýšila účinnost celého poháněcího ústrojí. Hnací síla je přenášena nově vyvinutou osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Obě zmíněná

Porsche 911 Carrera S Zrychlení

0–100 km/h:3,7 s

Max. rychlost

308 km/h

Výkon

331 kW

slušné verze předchůdce, což už je znát. S paketem Sport Chrono se navíc

Objem

2,98 l twin turbo

náskok zvýší o další dvě desetiny sekundy, což je přesvědčivý argument

Spotřeba

8,9 l/100 km

Hmotnost

1590 kg

Rozvor

2450 mm

Cena v základní výbavě

3 107 000 Kč

provedení, která jsou prvními zástupci generace 992, zůstávají při zrychlení z nuly na sto pod hranicí čtyř sekund. Kupé s pohonem zadních kol zvládne sprint za 3,7 sekundy, zatímco model 911 Carrera 4S s pohonem všech kol za 3,6 sekundy. Oba modely jsou tak o čtyři desetiny sekundy rychlejší než pří-

pro další investici. Nejvyšší rychlost novinky se pohybuje na hranici 308 kilometrů v hodině u verze 911 Carrera S, respektive o dva kilometry méně u varianty s pohonem všech kol. Po přepočtu na kombinovaný cyklus EU činí spotřeba paliva u modelu 911 Carrera S příjemných 8,9 litru na sto kilometrů a u modelu 911 Carrera 4S devět litrů na stejnou vzdálenost.


88 ESTATE  STATEMENT  STYL

HIGH SOCIETY Hodinky určené ke slavnostním příležitostem nejsou poplatné módním trendům a jejich krása neuvadá ani po desetiletích. Nadčasovým vzhledem oplývají i následující novinky, které mají ambice reprezentovat několik generací nositelů. Připravil: J. J. Tichovský / Foto: Archivy značek

ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI Carl Friedrich Bucherer otevřel svůj první obchod ve švýcarském Lucernu už roku 1888. Privátní butik s hodinkami a šperky se od té doby vyvinul ve velmi úspěšnou mezinárodní síť, která má v nabídce zboží od špiček těchto oborů. Před osmnácti lety ale rodina Buchererů přišla s vlastní hodinářskou produkcí, jejíž plnoletost oslavuje zcela nová řada Heritage. První reprezentant z této série se klaní historii rodného města výrobce, což je patrné při pohledu skrze transparentní dýnko zlatého pouzdra, kde nejsou viditelné dekorované můstky, ale medailon s ruční rytinou lucernského kapličkového mostu s vodní věží. Pohled do nitra periferně uchyceného tourbillonu umožňuje pouze jediný průhled, ve kterém se nacházejí fialovomodré křemíkové komponenty. Strojek s moderní architekturou využívá pro značku příznačný periferní rotor, který zajišťuje automatický nátah při nošení. Carl F. Bucherer, Koscom / 2 333 000 Kč


STYL  STATEMENT  ESTATE 89

ZLATÁ PADESÁTÁ Vacheron Constantin, nejstarší hodinářská manufaktura na světě s kontinuální výrobou, letos vsadila na kombinaci hřejivého růžového zlata s tmavým odstínem půlnoční modři. V této kombinaci vznikly v rámci kolekce Patrimony hned tři různé modely, přičemž nejzajímavějším je bezesporu ten s kalendářem. O jeho údaje se starají dvě zlaté ručky se skeletovanými terčíky, které se pohybují retrográdně, což znamená, že po dosažení konce stupnice se skokem vrátí zpět na její počátek. Skvost inspirovaný elegancí padesátých let dále zaujme mechanickým strojkem s Ženevskou pečetí, která je potvrzením nejvyšší možné kvality zpracování jednotlivých součástek. Jejich zdobné řešení je možné sledovat skrze safírové dýnko odhalujcí nejenom pulsující setrvačku, ale také zlatý skeletovaný rotor s velkým Maltézským křížem, jenž je symbolem této legendární manufaktury. Vacheron Constantin, Carollinum / 1 184 550 Kč

HARMONIE DETAILŮ Novou řadu Elegance od značky Grand Seiko nelze díky jejímu vzhledu jen tak přehlédnout – v únoru představená kolekce totiž vychází z japonského citu pro krásu. Ten je zřejmý z nové konstrukce dvouúrovňového pouzdra s klenutým safírovým sklíčkem, ale také z umělecky ztvárněného číselníku, jehož povrch je vyveden z tradičního laku urushi. Ten se po staletí získává ze stromů

KRÁSA KAŽDÉ SEKUNDY Impozantní hodinky Richard Lange Jumping Seconds od A. Lange & Söhne byly poprvé prezentovány ve stokusové, platinové edici už před třemi lety. Tento klenot od nejžádanější saské manufaktury byl téměř ihned vyprodán, a tak se k němu značka letos vrací. Pouzdro je ovšem tentokrát vyrobeno z bílého zlata a symetrie kruhových stupnic odvolávajících se na

rostoucích v okolí hory Iwate na severu Japonska, kde stojí i ateliér Shizukuishi Watch Studio. Právě tam vznikl fantastický strojek vyžadující manuální nátah, jímž je tato řada osazena. Rezerva jeho chodu je indikována na pozici třetí hodiny, naproti které pracuje excentricky umístěná sekundová ručka; samotný strojek dekorovaný tokijskými pruhy je pak možné sledovat skrze průhledné dýnko zdobené tradiční podobiznou lva v kruhovém poli. Zatímco

Bauhaus je nově vyvedena v bílé na temně

dvě edice s jantarovým

černé ploše číselníku. Důraz je opět kladen na

a černým číselníkem

sekundu, která zabírá největší prostor a která se

s urushi v růžovém

pohybuje na znamení přesnosti skokem a nikoli plynule, jak bývá u mechanických strojků zvykem.

zlatě budou omezeny na

Na ploše číselníku s rozvržením regulátoru se

sto padesát kusů, varianta

kromě hodinové a minutové stupnice nachází

v oceli s modrým číselníkem

také zajímavě technicky řešený indikátor rezervy

potěší desetkrát tolik sběratelů.

nátahu v podobě malého trojúhelníku. Ten má při

V monobrand buticích Grand Seiko

plném natažení jediného pérovníku stejnou barvu

pak zákazníci narazí i na

jako číselník, na posledních deset hodin chodu se

edici ze žlutého zlata.

však změní v červený. A. Lange & Söhne, Carollinum / 1 764 850 Kč

Grand Seiko, Klenotnictví Opluštil / 198 000 Kč


90 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

TOP 10

michelinských souhvězdí


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 91

Výš už jít nejde. Tři michelinské hvězdy jsou ve světě vysoké gastronomie považovány za olymp, kam vystoupá jen hrstka vyvolených šéfkuchařů. Letos toto ocenění potvrdilo pouhých deset míst, kde jídlo už dávno překročilo svůj stín a otevírá nové dimenze toho, co se označuje jako zážitková gastronomie. Text: Adéla Rusňáková / Foto: archiv


92 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

MIRAZUR MENTON, FRANCIE Mirazur je záležitostí pro úzký okruh protřelých gurmánů. À la carte v tomto podniku neexistuje a maître d'hôtel od vás pouze zjistí, kterým ze tří směrů, jež se nazývají Aqua, Terra a Chlorophyl, by se měl večer v této restauraci na francouzské Riviéře ubírat. Na talíři se tak může střídat zelený chřest, čerstvě nalovený garnát, řepa nebo lesní houby. Barevná a elegantní kuchyně odráží argentinsko-italský původ šéfkuchaře Maura Colagreca, který umně pracuje s texturami a kontrasty, jež čerpá ze základů středomořské kuchyně. Reflektuje ovšem hlavně lokalitu restaurace, a tak rotunda z roku 1930, kde se podnik nachází, funguje jako spojující prvek moře, hor a Colagrecových zahrad, jimiž si vybudoval svou pověst. Razí teorii, že co roste vedle sebe, má být pospolu také podáváno, proto u restaurace založil ovocný sad a dvě zahrady zeleniny a bylinek. S každou sklizní jako kdyby kouzlil, což ostatně uznali i michelinští komisaři, když mu letos jako jedinému cizinci ve Francii udělili třetí hvězdu.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 93

2

JADE DRAGON MACAO Jíst u Nefritového draka je jako stát se na moment součástí královské rodiny. Všech pět částí restaurace i jedenáct VIP salonků oslní opulentními výšivkami, ebenovým dřevem, zlatým obložením, velkolepým osvětlením, obrazy a samozřejmě nefritovými doplňky. Z nefritu jsou tady ručně vyrobeny nejen jídelní hůlky, ale i brože na uniformách špičkového personálu. Šéfkuchař Kelvin Au Yeung ve svém podání kantonské kuchyně klade důraz na používání surovin klasické čínské medicíny, které v těle pomáhají navodit rovnováhu, a tak jsou středobodem interiéru i kuchyně tradiční dřevěné lékárenské skříně. Au Yeung spolupracuje nejen s čínskými bylinkáři, ale i s týmem, který provádí výzkum čínské medicíny na Macauské univerzitě vědy a techniky. V Jade Dragon vás proto nepřestanou udivovat zajímavé suroviny: specialitou je například pět dní připravovaná polévka z plynového měchýře se závitky z masa z královského aljašského kraba nebo dvakrát vařená houba housenice čínská. Exkluzivní záležitost je zdejší pluma z iberijského prasátka glazovaná medem a pečená na dřevě liči.

ATELIER CRENN SAN FRANCISCO, USA Po dlouhých deseti letech rozšířila útlé řady šéfkuchařek se třemi hvězdami Francouzka Dominique Crenn. V jejím intimním kulinářském ateliéru s pouhými osmi stoly je každý host přivítán navýsost poeticky, a to básní místo menu. Každý verš pak dává tušit, jakým směrem se jednotlivé položky několikachodového degustačního menu budou odvíjet. Hlavní roli přitom hrají dary moře a zelenina, ochutnat tak můžete opravdové speciality jako delikátní plátky dutinovky tichomořské. Kolekce večeří s názvem Crenn World Chef Series, které vznikají vždy za spolupráce s hostujícím kuchařem světového věhlasu, dokládají, že tu v kuchyni vznikají skutečné unikáty. Letos je možné stihnout ještě čtyři termíny: březnový s Alexem Atalou a Manu Buffarou, dubnový s Janem Hartwigem z mnichovského Atelieru, nebo s Gertem de Mangeleerem z belgického Hertog Jan. Poslední, květnový bude věnován souhře se Španělem Quique Dacostou.


94 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

SINGLETHREAD HEALDSBURG, USA Kalifornský vinařský region Sonoma, jemuž se často přezdívá „zářivější Napa“, skýtá krom nejlepších severoamerických vín i nejlepší rodinnou farmu a restauraci SingleTread – překvapivě se tam ale vaří asijské speciality. Kulinářský um šéfkuchaře Kyla Connaughtona, jenž pracoval například v ikonické restauraci Fat Duck šéfkuchaře Hestona Blumenthala, si totiž rukopis vytříbil při práci s Michelem Brasem v japonské Toya Japon. Connaughtonův mix japonských a kalifornských vlivů stojí na surovinách vypěstovaných jeho manželkou Katinou na farmě v průběhu pětidenních cyklů podle japonského přístupu, jenž rok nedělí na čtyři roční období, ale na dvaasedmdesát mikrosezon. Popisovat jednotlivé položky jedenáctichodového menu je tak sisyfovská práce, poněvadž jídla se na něm stále mění. Zákony pohostinnosti v SingleThread vycházejí z japonského konceptu omotenashi, který je založen na předvídání potřeb klienta, byť za cenu monitoringu stolů kamerami, které na vás v restauraci neustále míří. Nad stoly se vznáší i papírové lucerny, ale že jste stále v Kalifornii si snadno připomenete na střešní terase se zahradou a výhledem na vinice a místní tok Russian River.

DANI GARCÍA MARBELLA, ŠPANĚLSKO V hotelu Puente Romano Beach Resort & Spa michelinští komisaři ocenili nejvyšší známkou továrnu gastonomických snů Daniho Garcíi, jednoho z nejlepších andaluských kuchařů. Dominantou jednoduchého interiéru jsou dekorativní lístky květů na stropě a vertikální zahrada pokrývající celou jednu stěnu restaurace. V pokrmech s jihošpanělskými kořeny García zúročuje dvacet let zkušeností a nebojí se inovací, podává tak například bílé gazpacho se švestkovou omáčkou nebo meruňky z Marbelly se šťávou z mušlí. O výjimečnosti vinného sklepa s šesti sty exempláři svědčí ocenění Best Award of Excellence 2017 prestižního časopisu Wine Spectator. Kuchyňské jeviště za sklem nabízí degustační menu ve zkrácené podobě i ve formě à la carte. Možnost ochutnat Garcíovy tříhvězdičkové pokrmy máte ale už jen do konce října – šéfkuchař totiž pouhých dvaadvacet dní po udělení třetí hvězdy zdrtil gasto svět zprávou o plánovaném konci restaurace s odůvodněním, že by elitní kuchaři měli zlepšovat restaurace střední úrovně. Na stejném místě tak García otevře dostupnější podnik zaměřený na steaky a hamburgery.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 95

LES CLOS DE SENS ANNECY-LE-VIEUX, FRANCIE Příjmení šéfkuchaře Laurenta Petita odráží skromnost, s jakou na letošním předávání cen Michelinu prohlásil, že není nejlepším šéfkuchařem a nikdy jím ani nebude. Dodejme ale, že se tomuto označení přinejmenším blíží. Petit si zakládá na využití každé suroviny beze zbytku, a tak se na made to measure talířích v restauraci Les Clos de Sens, která se nachází ve východofrancouzském městečku Annecy-le-Vieux, denně střídají ryby z přilehlého alpského jezera s bohatstvím z okolních lesů Bauges. Těžko uvěřit, že v kuchaři, jenž rybí šupiny tvaruje do tvaru motýlích křídel, zažehla gastronomickou jiskru vůně masa a uzenin linoucí se z otcova řeznictví. A právě zdánlivě banální momenty, nová setkání a emoce jsou Petitovi největší inspirací. Své hosty překvapuje delikátností surovin, o jejichž existenci neměli předtím ponětí, a extrakcí skrytých chutí všedních ingrediencí, které se objevují na jeho pěti, osmi nebo desetichodových menu. Nezbytným doplňkem pro realizaci Petitových nápadů je bylinková zahrada na prahu restaurace, kde zahradník Lionel Perron opečovává čtyřicet druhů bylinek, velkorysý vinný list a klenot savojského regionu v podobě sýrového sklepu.


96 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

ULIASSI SENIGALLIA, ITÁLIE Pokud budete mít cestu do Rimini, udělejte si zajížďku zhruba padesát kilometrů na jih k pobřežnímu městečku Senigallia. Když tu před necelými třiceti lety nabídla dočasnou pomoc svému bratru šéfkuchaři Mauru Uliassimu jeho sestra Catia, určitě netušila, že se jejich sourozenecký gastronomický tandem jednou stane nejlepší restaurací v Itálii. Interiér laděný do bílé a modré je zrcadlem lokality stejně jako menu s poklady Jaderského moře. Ke zdejším legendám patří špagety s uzenými mušlemi a grilovanými rajčaty, chuťové pohárky ale potěší i Maurova skrytá vášeň pro zvěřinu – na menu tak najdete třeba jedinečný tatarák ze zaječího masa s mořským ježkem a zázvorovým olejem. Kromě klasického a zvěřinového menu je na výběr i lehce inovativní sekce Lab, jež nechává volný průchod fantazii a každoročně předvádí desítku sebevědomých novinek. Každé menu je k dispozici i v pečlivě sestavené šestichodové formě, již sdílí celý stůl, a to ideálně na terase přímo na pláži.

THE INN AT LITTLE WASHINGTON VIRGINIA, USA Podnik, jenž šéfkuchař Patrick O’Connell otevřel roku 1978 v garáži, je ztělesněním amerického snu – letos se totiž zapsal mezi hrstku nejlepších. Za famózním úspěchem stojí důraz na suroviny od lokálních farmářů, které O’Connell používal dřív, než trend farm-to-table začal být v kurzu. Šéfkuchař se považuje za restaurátora klasické francouzské kuchyně s americkými prvky, díky čemuž získal přezdívku Papež americké kuchyně. Degustační menu připravuje ve třech variantách a kupříkladu mořská verze uchvátí čtveřicí ústřic v omáčce sabayone ze šampaňského, gastronautská pak carpacciem z jehňěčího s caesar salátem ve formě zmrzliny. Podobné kreace vznikají v kuchyni, která je považována za jednu z nejkrásnějších na světě. Designér Joyce Evans ji navrhl podle mlékáren na hradu Windsor, a tak si večeři můžete vychutnat i u dvou kuchyňských stolů. Vinný doprovod zde doporučí someliér z cenami ověnčeného vinného sklepa o čtrnácti tisících lahvích.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 97

CAPRICE HONG KONG Podnik v hotelu Four Seasons s rozmarným názvem přišel o třetí hvězdu v roce 2013, letos se ale opět dočkal síně slávy. Restaurant oplývá nepopiratelným espritem zlaté éry art deca, a tak potěší konzervativnější hosty elegantním interiérem laděným do bílé a šedé. Na opulenci mu dodávají rozměrná těla křišťálových lustrů a pohodlná koňakově hnědá kožená křesla. Dohromady tvoří ideální prostředí pro francouzskou haute cuisine šéfkuchaře Guillauma Galliota, pro něhož je gastronomie především o příjemných pocitech. A protože je v klasické francouzské kuchyni kovaný, může si dovolit experimentovat s jejími chutěmi. V Caprice se vyplatí ochutnat aspoň jeden signature dish, mezi něž patří racanský holub pečený v kokosovém ořechu s dýňovým pyré, jusem a černým kořenem nebo singapurská laksa s královským krabem, konfitovaným vajíčkem a limetkou. Bez povšimnutí by neměl zůstat ani zdejší sýrový sklep, z nějž si můžete vychutnat delikátně vyzrálý comté.

L'OSIER TOKIO, JAPONSKO Pro plnokrevnou francouzskou kuchyni uprostřed japonské megalopole není třetí hvězda novinkou. Restaurace ji držela dva roky a na dlouhých devět let se s gastro zlatem musela rozloučit. O nekompromisně autentické Francii v srdci Tokia však letos komisaře Michelinu přesvědčilo umění šéfkuchaře Oliviera Chaignona. Podává explozi chutí v dokonale sofistikovaném balení – architektura jeho pokrmů je nedostižná, ať jde o prostý chřest s černým lanýžem, bylinou shiso a mušlemi svatého Jakuba nebo klasické chutě boeuf bourguignon. Dezerty bývají Achillovou patou šéfkuchařů, ale v L'Osier to neplatí: jahodové parfait s vanilkovým sorbetem, emulzí z makových květů a jablečno-šafránovou náplní je nepopsatelným zážitkem. Doslova oslňující je interiér podniku utopený v odstínech zlaté a bílé a skleněných instalacích od designéra Pierre-Yves Rochona.


98 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

XCENTRICKÁ CHUŤ

VINOHRAD

Otevřená kuchyně plná života, zavírací doba okolo půlnoci, bohatá nabídka exotických koktejlů a trendy menu, které vás přiměje dát si ústřice třeba i k snídani – podnik Xclusive Society pozdvihuje kosmopolitní Vinohrady na další gastronomickou úroveň. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: archiv


GOURMET  STATEMENT  ESTATE 99

Někdejší Bistrot 104, který sázel na pravidla skandinávské gastronomické školy, nahradila v jedinečném industriálním prostoru u Korunního dvora restaurace Xclusive Society. Ta se vydává cestou příjemné a jednoduché fusion, která hledá inspiraci především v italské, francouzské a japonské gastronomii. Spíše než geograficky ale lze menu Xclusive Society charakterizovat orientací na v našich zeměpisných šířkách neobvyklé suroviny, jakými jsou ústřice, humr, lanýže nebo smrže. Kuchyně ctí minimalistické, ale velmi atraktivní kombinace, a mezi předkrmy této definici odpovídá například chuťově intenzivní hovězí tartar s uzeným žloutkem, nakládanými houbami shitake a ústřicovou majonézou. Na drink s Kiki Podobně svérázná je také variace tří druhů ústřic servírovaných na ledu – v kombinaci se sklenkou šampaňského nebo burgundského crémantu je tato volba ideálním začátkem příjemného odpoledne. Specialitou šéfkuchaře je flambované hovězí sushi podávané s omáčkou demi-glace a sýrem crème fraîche s wasabi. Pokud upřednostňujete lehčí pokrm, pak doporučujeme středomořsky laděnou chobotnici s cizrnoKONTAKT: KORUNNÍ 810/104, TEL.: +420 728 57 57 67

vým pyré, petrželí, rajčaty a olivami. Kromě jídla se ale Xclusive Society soustředí i na koktejly – vybrat si můžete z osvědčených klasik, jakými jsou Manhattan či Long Island Iced Tea, nebo zvolit některou z kreativních signature receptur, mezi nimiž zaujme na ginu a šampaňském postavený drink s názvem „Kiki, do you love me?“ O víkendech se v Xclusive Society pořádají brunche, a to ve velkorysém časovém rozpětí od desáté hodiny dopolední do šesté odpoledne. Mezi podávané dobroty patří vejce Benedikt, pečená perlička i foie gras. ▪


gourmet mix

100 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

Český šéfkuchař

MEZI NEJLEPŠÍMI Radek Kašpárek, jeden ze tří porotců aktuálně vysílané české řady MasterChef a šéfkuchař pražské michelinské restaurace Field, byl pro rok 2019 nominován do prestižního výběru nejlepších šéfkuchařů The Best Chef World Selection Top 100. Každoroční soutěž probíhá od listopadu do března, kdy je po pečlivém

NENUCENÝ VINOHRADSKÝ FINE DINING Po skončení provozu Bistrot 104 přešlapovala vinohradská gastro scéna chvíli na místě, ale jen do léta uplynulého roku, kdy tu svůj kulinářský um rozvinul šéfkuchař Radek David. Executive chef uznávaných restaurací La Veranda a Babiččina zahrada

průzkumu a zhodnocení vybráno čtyři

a šéfkuchař Jakub Katolický na Londýnské

sta šéfkuchařů po celém světě. Ti se

ulici otevřeli rozvolněnější koncept bistra

účastní následného online hlasování,

určeného těm, kteří skrze bohatou škálu

kde o umístění ve finálové stovce

chutí rádi poznávají rozmanité kouty svě-

rozhodují profesionálové z řad

ta. The Bistro se neomezuje na jeden druh

gastronomie a fotografie.

kuchyně a zdejší à la carte se obměňuje každé dva týdny. Podnik citlivě pracuje i s polední nabídkou a s takzvanými mezze, menšími jídly k vínu, jejichž nabídka potěší stejnou měrou. Na vinném listu totiž nechybí výběr od českých vinařství, jakými jsou Fabig, Bílkovi nebo Šabata, ani od značek světové provenience.

Divoká skotská symfonie Palírna Glenmorangie představila u příležitosti desátého výročí řady Private Edition svou první whisky vyrobenou pomocí kvasnic. Nese jméno Allta, které ve skotské gaelštině znamená „divoký“ a odkazuje na speciální kmen kvasinek, jejž na klasech ječmene odrůdy Cadboll objevil ředitel destilačního a výrobního procesu značky Bill Lumsden. Použitím tohoto druhu divokých kvasinek vznikla neobyčejně aromatická a krémová whisky, která svou unikátní chutí dělá čest limitovaným single malt z již zmíněné kolekce Private Edition. Sklenička nabídne zakulacené aroma s tóny sušenek a kvasinek a pokračuje lehkými květinovými nádechy fialky a hvozdíku s dekorativními náznaky mandarinky, vanilky a rozinek. V chuti vynikne citrusová štiplavost postavená na pomerančovém sirupu, vanilce a karamelkách s dozvukem máty a sladkého chilli. O komplexnost celé skladby se stará dlouhý a zemitý závěr s tóny hořkosladkého pomeranče a máty.


Online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 122983

info@lexxusnorton.cz

Jana Masaryka, Praha 2 - Vinohrady

Cena / Price — na vyžádání / upon request PENB / Energy label — G

Jana Masaryka Velkoryse řešený byt 4+1 se nachází

The generously-designed apartment 4 + 1 is located in a historic house in Jana Masaryka Street,

v historickém domě v ulici Jana Masaryka,

built in the interwar period by architect Alois Dryak in Art Deco style. The interior is dominated

který byl postaven v meziválečném období

by high ceilings, large windows, a cassette door and a 11 sqm large terrace with a beautiful view

architektem Aloisem Dryákem ve stylu Art

of Masaryk’s Villa. The house with an elevator is in excellent maintained condition, the apartment

Deco. Interiéru vévodí vysoké stropy, velká

underwent reconstruction in 2007.

špaletová okna, kazetové dveře a 11 m2 velká terasa s krásným výhledem na Masarykovu vilu. Dům s výtahem je ve výborném udržovaném stavu, byt prošel rekonstrukcí v roce 2007.


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 122903

info@lexxusnorton.cz

Pod Habrovou, Praha 5 - Hlubočepy

Cena / Price — na vyžádání / upon request PENB / Energy label — C

Pod Habrovou Unikátní moderní dvoupodlažní rodinná vila

A unique, modern, three-storey family villa for sale on land with an area of 1,383 sqm, where

k prodeji na pozemku o rozloze 1 383 m2, z toho

251 sqm is built-up area and 1,132 sqm is garden. The villa’s interior is 432 sqm, the terraces

251 m2 tvoří zastavěná plocha a 1 132 m2 zahrada.

have an area of 102 sqm. The villa is in a desirable location in Prague 5 – Hlubočepy.

Interiér vily je 432 m2, terasy mají výměru 102 m2.

The villa is the work of architects from the Znamení čtyř (Sign of Four) studio; they have

Vila se nachází v žádané lokalitě Praha 5 –

created a unique space combining wood, marble and glass.

Hlubočepy. Vila je dílem architektů ze studia Znamení čtyř; vytvořili zde jedinečný prostor kombinující dřevo, mramor a sklo.


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 122971

info@lexxusnorton.cz

Skotská, Praha 6 - Vokovice

Cena / Price — 15 800 000 CZK PENB / Energy label — D

Skotská Prostorný, slunný byt o dispozici 4+kk

Spacious, sunny three-bedroom apartment with a total area of 144 sqm in a new brick house

s celkovou výměrou 144 m2 v novostavbě

in desired locality of Červený Vrch, Prague 6. The apartment has a spacious living room, three

cihlového domu v žádané lokalitě Červený Vrch.

bedrooms, two bathrooms, plenty of storage spaces and 2 terraces with beautiful views of the city

Byt se 3 ložnicemi a prostorným obývacím

and the green of the Šárka Valley, which is located in the immediate vicinity of the apartment.

pokojem disponuje dále dvěma koupelnami,

The apartment also includes a cellar and one indoor garage.

velkým množstvím úložných prostor a 2 terasami, ze kterých je krásný výhled na město a přilehlou zeleň Šáreckého údolí, které se nachází v bezprostřední blízkosti bytu. K bytu dále patří, sklep a jedno vnitřní garážová stání.


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 122980

info@lexxusnorton.cz

Pokojná, Praha 6 - Dejvice

Cena / Price — 33 750 000 CZK PENB / Energy label — B

Pokojná Novostavba rodinné vily 5+kk s úchvatným

Newly built family four-bedroom villa with a breathtaking view of Šárka valley offers

výhledem do Šáreckého údolí, nabízí komfortní

comfortable living thanks to its location and well set up layout. The house has four bedrooms,

bydlení díky své poloze a promyšlenému

large study, three bathrooms and parking for four cars. The ideal house for a family with

uspořádání. Dům disponuje čtyřmi ložnicemi,

children is located in a sought-after residential area, which is basically a “village” in the city.

třemi koupelnami a parkováním pro čtyři auta.

The proximity of international schools such as ISP or Global Concepts International School,

Ideální dům pro rodinu s dětmi se nachází ve

easy accessibility of the centre and the proximity of the airport even further increases the

vyhledávané rezidenční čtvrti, která je v podstatě

attractiveness of this place.

“vesnicí” ve městě. Blízkost mezinárodních škol jako je ISP nebo Global Concepts International School, snadná dosažitelnost centra i blízkost letiště ještě více zvyšuje atraktivitu tohoto místa.


PRODEJ | LOFT | PRAHA 7- HOLEŠOVICE | 137 m2 | 182 m2 terasy | 3 ložnice | 2 parking | 28 490 000 Kč Loftový byt s původními industriálními prvky je situovaný v 1. patře moderního rezidenčního komplexu Holešovický pivovar. Spodní části bytu dominuje prostorný obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní, jídelnou a přístupem na slunnou terasu. Dále se zde nachází hlavní ložnice s šatnou a en-suite koupelnou, ze které je přístup na venkovní atrium se schodištěm vedoucím na střešní zatravněnou terasu. V horním patře je prostorná otevřená galerie se dvěma ložnicemi, koupelnou a šatnou. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej luxusního penthousu, 7+1/T, 524 m², Praha 1 – Staré město

Sale of a luxury penthouse, 7+1/T, 524 sqm, Prague 1 – Old Town

V 7. nadzemním podlaží jednoho z paláců na Starém Městě je připraven luxusní prostor k bydlení pro náročného klienta. Střešní byt má půdorys ve tvaru „U“ a jeho okna jsou orientována na všechny světové strany. Výjimečná nemovitost je nabízena ve stavu shell & core. Absence příček umožňuje zcela flexibilní uspořádání interiéru včetně designového stylu a  zařizovacích předmětů dle přání budoucího majitele. Unikátní výhled na Staré Město, Malou Stranu a panorama Pražského Hradu nemá v této lokalitě konkurenci. Výhled umožňují skleněné stěny zbudované jako posuvná okna na celou výšku stěn. Na dvou místech je prosklený strop. Vzniká tak unikátní pohled na noční hvězdnou oblohu. Komfortní terasa o ploše 45,7 m² zajišťuje pohodlnou odpočinkovou zónu v centru Starého Města.

On the 7th floor of one of the Old Town palaces we offer a luxurious living space for a demanding client. The rooftop apartment has a U-shaped floor plan with its windows oriented to all four cardinal directions. This exceptional real estate is offered in a shell & core status. Absence of the transoms provides a completely flexible interior design and fittings according to the future owner’s imagination. The unique view of the Old Town, the Lesser Town and the Prague Castle panorama cannot compete anywhere else within this area. This splendid view is possible via full-size glass walls constructed as sliding windows. The apartment also offers two glass ceilings with romantic views of the night sky. Terrace of 45.7 sqm offers a comfortable relaxation area in the centre of the Old Town.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej apartmánu 2+kk, 80 m2, s výnosem 8 % v rezidenci Vincitore Blvd.

Sale of an apartment 2+kt, 80 sqm, with 8 % profit, Vincitore Blvd.

Nabízíme prodej bytu o dispozici 2+kk a velikosti 80 m² v nově vznikající dubajské rezidenci Vincitore Boulevard, a garancí 8 % čistého zisku v prvních dvou letech. Nový projekt je umístěn strategicky v oblasti Arjan, který se nachází mezi Umm Sequim Road a Bin Zayed Road přímo vedle populární Miracle Garden. Předcházející projekt Palacio Vincitore, jež byl dokončen před věma lety, je již vyprodán. Vincitore Boulevard bude předán majitelům koncem roku 2019. Styl budovy i provedení apartmánů jsou v italském stylu, stejně jako promenáda v přízemí budovy s obchody, restauracemi a kavárnami. Byty mají kompletně zařízené kuchyně a koupelny, majiteli stačí dokoupit nábytek. Ke každému bytu je 1 podzemní parkovací místo v ceně.

We offer a 2+kt apartment of 80 sqm in the newly-created Vincitore Boulevard, Dubai, and guarantee 8 % of the net profit in the first two years.The new project is strategically located in the Arjan area, located between Umm Sequim Road and Bin Zayed Road right next to the popular Miracle Garden. The previous Palacio Vincitore project, which was completed before years, has already been sold out. Vincitore Boulevard will be handed over to the owners at the end of 2019. The building as well as the apartments are Italian-style, as well as the promenade on the ground floor of the building with shops, restaurants and cafés. The apartments have fully equipped kitchens and bathrooms, the owners will buy furniture. Each apartment has 1 underground parking space included.

Cena 179 000 USD

Price 179,000 USD


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytu 3+kk/3T/G, 238,3m2, Praha 7 – Holešovice

Sale of an apartment 3+kt, 3T/G, 238.3 sqm, Prague 7 – Holešovice

Nabízíme exkluzivně k prodeji klimatizovaný a  kompletně zařízený byt 3+kk o obytné ploše 100,4 m² v rezidenci Jubileum House, Praha 7 – Holešovice. Byt je situován v 7. patře žádaného bytového projektu s výtahem, v dynamické a pulsující lokalitě v centru města, a přitom v blízkosti zeleně a řeky. Součástí jsou tři prostorné terasy o celkové velikosti 138 m², z nichž jedna je střešní a disponuje vířivkou, barem a grilem. K bytu náleží parkovací stání v podzemních garážích a sklep. Dispozice zahrnují vstupní chodbu s vestavěnými skříněmi, obývací pokoj s biokrbem a kuchyňským koutem, komoru, dvě ložnice, šatnu, koupelnu se sprchovým koutem a oddělenou toaletu. Kuchyň je vybavena všemi spotřebiči, v koupelně je podsvícená onyxová stěna a kvalitní zařízení (Axor Hansgrohe, Elite Bath).

We exclusively offer for sale this air-conditioned and fully furnished 3+kt apartment with a living space of 100.4 sqm in the Jubileum House residence, Prague 7 – Holešovice. The apartment is situated on the 7th floor of a desired residential project with a lift, in a dynamic and vibrant location in the city center, yet close to greenery and the river. There are three spacious terraces of a total size of 138 sqm, one of which is roofed and features a hot tub, a bar and a grill. The apartment has a parking space in the underground garages and a cellar. The layout includes entrance hall with built-in wardrobes, living room with and kitchenette, storage room, two bedrooms, dressing room, bathroom with shower and separate toilet. The kitchen is equipped with all appliances, the bathroom is backlit with onyx wall and high quality equipment (Axor Hansgrohe, Elite Bath).

Cena 17 900 000 Kč

Price 17,900,000 CZK


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej luxusních bytů v komplexu MOLO Lipno Resort, Lipno nad Vltavou

Sale of luxury apartments in MOLO Lipno Resort, Lipno and Vltavou

V exkluzivním zastoupení nabízíme k  prodeji nový developerský projekt MOLO Lipno Resort. Tento luxusní bytový komplex se soukromou zahradou a molem vzniká v jedné z nejatraktivnějších lokalit obklopené šumavskou přírodou, přímo na břehu Lipna. MOLO Lipno Resort klade důraz na kvalitu, luxus a komfort. Stane se tak ideálním místem pro milovníky přírodního bydlení i  rekreace, nabízí romantické panoramatické výhledy na hladinu jezera i nedaleké lesy. Pořiďte si druhý domov na břehu Lipna, v místě, které Vám nabídne výjimečnou architekturu a pětihvězdičkový standard v každém detailu. 79 exkluzivních bytů a penthousů s dechberoucími výhledy na jezerní panorama či do zenové zahrady je nabízeno v kvalitě srovnatelné s nejvyššími světovými standardy. 

In exclusive representation we offer for sale a new project MOLO Lipno Resort. This luxurious residential complex with a private garden and a pier is set in one of the most attractive locations surrounded by Šumava countryside, right on the banks of the Lipno. MOLO Lipno Resort places emphasis quality, luxury and comfort. It will become an ideal place for lovers of natural living and recreation, offering romantic panoramic views of the lake and nearby forests. Get your second home on the shores of Lipno, in a place that offers you exceptional architecture and a five-star standard in every detail. 79 exclusive apartments and penthouses with breathtaking views of the lake panorama or zen garden are offered in a quality comparable to the highest world standards.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytů s terasami v komorním projektu, Praha 6 – Ruzyně

Apartments for sale with terraces in residential project, Prague 6 – Ruzyně

Představujeme Vám čtyři výjimečné a perfektně řešené byty ve druhém a třetím nadzemním patře s terasami v komorním bytovém projektu v centru Ruzyně, postaveném ve staré zástavbě a obklopené zelení. Byty jsou navrženy tak, aby splňovaly nároky moderního, pohodlného bydlení. Rozměrná okna velkoryse prosvětlují interiéry, výška stropů dává pocit světlosti a vzdušnosti. Celková stavba svým objemem, výškou a stylem harmonizuje s okolní přírodou i sousedním kamenným stavením a perfektně do místa zapadá. Z  opačné strany sousedí s  moderním bytovým domem a  zároveň stojí stranou od hlavní ruzyňské komunikace. Každý z bytů má vlastní garážové stání přímo v domě.

We present four exceptional and perfectly designed flats on the second and third floor with terraces in a residential apartment project in the center of Ruzyně surrounded by greenery. The apartments are designed to meet the demands of modern, comfortable living. Large windows generously illuminate the interiors, the height of the ceilings gives a sense of lightness and airyness. The overall structure, with its volume, height and style, harmonizes with the surrounding nature and the neighboring stone building and fits perfectly into the place. On the opposite side, it is adjacent to a modern apartment building and at the same time stands away from the main road from Ruzyně. Each apartment has its own garage in the house.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytů v novém rezidenčním projektu Viladům Děvín, Praha 5 – Smíchov

Apartments for sale in new residential project Viladům Děvín, Prague 5 – Smíchov

Projekt Viladům Děvín stojí v ulici K Závěrce, ve vilové čtvrti pod Dívčími hrady, které byly spolu s  architekturou této nové rezidence inspirací pro její jméno. Ve čtyřpodlažním viladomě s  podzemním parkováním vzniká 8 luxusních bytů s terasami a zahradami. Rezidence je komorní, nabízí soukromí majitelům bytů s nejvýše třemi byty na patře. Velikosti a dispozice bytů jsou příznivé svou skladbou, nabízejí se rodinné designové byty se zahradou 3+kk (92–111 m²) i menší byty pro náročné: garsoniéra (40 m²) a byty 2+kk (68–81 m²). V posledním patře pak Viladům Děvín představuje luxusní loftový byt (170 m²) s terasami, exkluzivním výhledem a dvěma parkovacími místy v podzemním podlaží domu.

The Viladům Děvín project stands in K Závěrce Street, in a residential area under Dívčí hrady, which, along with the architecture of this new residence, was an inspiration for the name. The 4-storey villa with underground parking creates 8 luxury apartments with terraces and gardens. The residence is offering privacy to owners of the apartments with up to three apartments on the floor. The size and layout of the apartments are favorable due to their composition, they offer family design apartments with garden 3+kt (92–111 sqm) and smaller apartments for demanding owners: apartments 1+kt (40 sqm) and 2+kt (68–81 m²). On the top floor, Viladům Děvín offers a luxurious loft apartment (170 sqm) with terraces, exclusive views and two parking spaces in the underground floor of the house.

Cena na vyžádání

Price upon request


Prodej

Byt 3kk v Rezidenci Zvonařka, Vinohrady, bazén, parkování, sklep, terasa, 18 500 000 Kč

Slunný třípokojový byt s terasou a  s  neopakovatelnými výhledy na panorama Prahy, 1 garážovým stáním v  3. nadzemním podlaží v  klidné Rezidenci Zvonařka na Královských Vinohradech s  recepcí, 24hodinovou ostrahou, vnitřním bazénem, terasou a  privátním upraveným parkem ve vnitrobloku. Dispozice bytu nabízí prosvětlený otevřený koncept obývacího pokoje, jídelny a  částečně oddělené kuchyně, 2 ložnice, koupelnu s  vanou a  sprchou, samostatnou toaletu, vstupní halu. Dále terasu s  letním posezením a  panoramatickými výhledy na Prahu. Nadstandardní vybavení zahrnuje kompletně zařízenou kuchyňskou linku v  bílém designu s  dekorem dřeva, vinotéku, dřevěné masivní podlahy, hliníková okna s izolačními dvojskly a vnitřními žaluziemi, prostorné šatní skříně, bezpečnostní vstupní dveře, satelitní příjem TV a  plynový kotel JUNKERS. Cena bytu zahrnuje 1 garážové parkovací stání v suterénu domu a  kompletní vybavení bytu. Kamerový systém a  ostraha. Krásný vnitřní bazén! Žádaná a  prestižní rezidenční lokalita v  docházkové vzdálenosti do centra, s  veškerou vybaveností v  místě – školy, školky, výtečné restaurace, kavárny, bistra. Součástí Rezidence Zvonařka je i  významný pražský pětihvězdičkový boutique hotel Le Palais s vynikající gastronomií. V minutové pěší vzdálenosti zastávka tramvaje, stanice metra linky A i C - Náměstí Míru a I. P. Pavlova. Pár minut od oblíbeného parku Folimanka a Grébovka. PENB – C For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Apartment 3kk in Zvonařka Residence, Vinohrady, swimming pool, parking, cellar, terrace, 18 500 000 CZK

Sunny three-bedroom apartment with terrace, great views of the Prague skyline, 1 garage parking space, on the 3rd floor in a quiet residential area of Zvonařka in Královské Vinohrady with reception, 24 hour security, indoor swimming pool, terrace and private park in the courtyard. The layout of the apartment offers a sunny open concept of living room, dining room and partly separated kitchen, 2 bedrooms, bathroom with bath and shower, separate toilet, entrance hall. Terrace with summer seating and panoramic views of Prague. Above standard furniture includes a  fully equipped kitchenette in white design with wood decor, vintage furniture, solid wooden floors, windows with insulating double glazing and interior blinds, spacious wardrobes, security entrance door, satellite TV and JUNKERS gas boiler. The apartment price include 1 garage parking space in the basement of the house and the complete equipment. Camera system and security. Beautiful inside swimming pool! Prestigious residential location within walking distance to the center, with all the amenities nearby – schools, kindergartens, excellent restaurants, cafes, bistro. Part of Zvonařka Residence is also the famous Prague 5-star boutique hotel Le Palais with excellent gastronomy. Within a  minute there is a  tram stop, metro stations I. P. Pavlova and Náměstí Míru. A  few minutes from the popular park Folimanka and Grebovka. BER- C

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Prodej krásného a luxusního bytu 2+1, 79 m2, Praha 1 - Staré Město, ulice Karlova, 18 990 000 Kč

Sale Sale of a beautiful and luxurious apartment 2 +1, 79 m2, Prague 1 - Old Town, Charles Street, 18 990 000 CZK

Nabízíme k prodeji krásný a  luxusní byt 2+1 na Praze 1 - Staré Město v ulici Karlova v domě „U Zlaté Hrušky“. Rekonstrukce bytu byla provedena v  roce 2003 a  Magistrát hlavního města Prahy jí udělil cenu za nejlepší rekonstrukci v historickém centru. Budova pochází ze 13. století, jsou zde zachovalé gotické stropy. Vnitřní zařízení je charakterizováno souladem mezi historickým a  moderním duchem. Byt se skládá ze dvou místností, šatny, kuchyně a toalety. Jsou zde kamenné stěny s výklenky ze čtrnáctého století, pancéřované dveře, alarm a  domácí telefon s  videokamerou, osvětlení Flos a  Philippe Stark. Hi-Fi systém s  automatickou regulaci v ložnici, koupelně a v kuchyni. Ulice Karlova spojuje Křižovnické náměstí u Karlova mostu s Malým náměstím v centru Starého města. Je zde veškerá občanská vybavenost a  výborná dopravní dostupnost. Vše v  docházkové vzdálenosti do centra metropole. PENB - G

We offer for sale a beautiful and luxurious apartment 2 + 1 in Prague 1 - Old Town in Karlova street in the house “U Zlaté Hrušky”. The reconstruction of the apartment was carried out in 2003 and the Prague City Hall awarded it with the prize for the best reconstruction in the historical centre. The building dates from the 13th century and there are Gothic ceilings. Inner equipment is characterized by harmony between historical and modern spirit. The apartment consists of two rooms, dressing room, kitchen and toilet. There are stone walls with niches from the fourteenth-century, armored door, alarm and home phone with video camera, lighting Flos and Philippe Stark. Hi-Fi system with automatic regulation in bedroom, bathroom and kitchen. Charles Street connects the Křižovnické Square next to the Charles Bridge with Little Square in the Old Town. There are all public amenities and excellent transport accessibility. All within walking distance to the centre of the metropolis. BER - G

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 224829 829322, 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej Byt 2+1 s terasou, 2 parkovací místa, sklep, Praha 3 - Žižkov, 12 590 000 Kč

Sale Apartment 2+1 with terrace, 2 parking spaces, cellar, Prague 3 – Žižkov, 12 590 000 CZK

Moderní zařízený byt s terasou a s neopakovatelnými výhledy na panorama Prahy a Pražský hrad, situovaný v 9. patře nově postaveného rezidenčního projektu Central Park s recepcí, výtahem a upraveným atriem s unikátním soukromým parkem o  velikosti 15 000 m2, podzemním parkováním v  často vyhledávané lokalitě Žižkova nedaleko centra Prahy, v  blízkosti parku Parukářka. Do centra Prahy se dostanete za pár minut a  veškeré potřebné služby máte na dosah ruky. Vynikající dopravní dostupnost do centra je zajištěna díky četným tramvajovým spojům přímo před rezidencí a nedalekým stanicím metra Želivského a Flora. V okolí veškerá občanská vybavenost, školy, školky, poliklinika, pošta, obchody a  restaurace, divadla, kina a kluby. Pouhých pět minut chůze vám zabere pěší cesta do obchodního centra Palác Flóra. Interiér bytu tvoří otevřený a  velkorysý prostor obývacího pokoje s  francouzskými okny a  přímým výstupem na terasu s letním posezením, dále plně vybavený kuchyňský kout s jídelnou, velká ložnice s výstupem na terasu, koupelna s vanou, samostatná toaleta s  umyvadlem, šatna / komora a  vstupní chodba. Dominantním prvkem bytu je jihozápadně orientovaná slunná terasa s  krásnými výhledy. Vybavení bytu zahrnuje kompletně vybavenou kuchyňskou linku se všemi spotřebiči, jídelní stůl se židlemi, dřevěné podlahy, velkoformátová dlažba v  koupelně a  na toaletě, bezpečnostní vstupní dveře, vestavěné šatní skříně, pračka, sušička, myčka, mikrovlnná trouba, videotelefon, alarm. PENB – G

Modern furnished apartment with terrace and views of the Prague skyline and the Prague Castle, situated on the 9th floor of a newly built Central Park residential project with a  reception, elevator and a  modified atrium with a  unique private park of 15,000 square meters and underground parking. The apartment is in favorite location Žižkov near the centre of Prague, near Parukářka Park. The centre of Prague can be reached in a few minutes and all the necessary amenities are within easy reach. Excellent transport accessibility to the centre is ensured thanks to numerous tram connections right in front of the residence and nearby metro stations Želivského and Flora. Nearby all public amenities such as school, kindergarten, polyclinic, post office, shops and restaurants, theaters, cinemas and clubs. Just a fiveminute walk takes you to the Palác Flóra shopping centre. The interior of the apartment is an open and generous living space room with French windows and a direct entrance to the terrace with summer seating, a fully equipped kitchenette with a  dining area, a  large bedroom with a  terrace exit, a bathroom with a bathtub, a separate toilet with a sink, a cloakroom / storage room and an entrance hall. The dominant feature of the apartment is the south-west sunny terrace with beautiful views. The equipment of the apartment includes fully equipped kitchen with all appliances, dining table with chairs, wooden floors, large-format tiles in the bathroom and on the toilet, security entrance door, built-in wardrobes, washing machine, tumble dryer, dishwasher, microwave, videophone, alarm. BER-G

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Secesní Vila 609 m², pozemek 6 235 m², Senohraby, 60 000 000 Kč

Sale Secession Villa 609 m², land 6 235 m², Senohraby, 60 000 000 CZK

Nabízíme k prodeji secesní vilu, která byla postavena v  letech 1902 1904. V přízemí domu se nachází vnitřní bazén o rozměrech 4,5m x 9,5m vyhřívaný tepelným čerpadlem se vstupem na zahradu, prostorná sauna, bar s  posezením a  velká koupelna. V  prvním podlaží je prostorná hala se vstupem na schodiště. Obývací část s  ložnicí a  velkou koupelnou, posilovna a  technické místnosti. Ve druhém podlaží je hlavní vchod do vstupní haly, ze které se vstupuje do jednotlivých pokojů. Je zde obývací pokoj, pracovna, jídelna a  kuchyně. Dále je zde vstup na krytou terasu s  posezením a  nádherným výhledem. Ve třetím podlaží v  podkroví se nachází moderní obytná část. Velký obývací pokoj s  kuchyní, pracovna, ložnice a  prostorná koupelna. Ve spodní části zahrady je samostatná garážová budova s parkováním pro 6 aut, která je postavena hned vedle hlavní vjezdové brány. Dále je zde další budova s dvougaráží a prostornou kanceláří v prvním patře. V obci Senohraby je veškerá občanská vybavenost. Po nájezdu na dálnici D1 trvá cesta do Prahy 25 min. Vlakové nádraží je vzdáleno 5 min. chůze. Jsou zde pravidelné spoje do Prahy každých 30 min. Golfové hřiště Loreta Golf Club Pyšely je vzdáleno 10 min. jízdy. V roce 1992 vila prošla nákladnou rekonstrukcí při které byly použity ty nejkvalitnější materiály. PENB-G

We offer a sale of an Art Nouveau villa built in 1902 - 1904. There is an indoor swimming pool of 4,5m x 9,5m heated by a  heat pump with access to the garden, a  spacious sauna, a  bar with a  seating area and a  large bathroom, all located on the ground floor. The first floor of this villa contains a spacious hall with access to the staircase, living area with bedroom and large bathroom, gym and technical rooms. The second floor offers a main entrance to the hall, from which you enter the rooms. There is a  living room, a  study, a  dining room and a  kitchen. There is also an entrance to a covered terrace with a seating area and a wonderful view. The attic third floor offers really modern design with large living room and kitchen, study room, bedroom and spacious bathroom. There is a separate garage with parking for 6 cars, which is built next to the main entrance gate situated in the lower part of the garden. There is also another building with double garage and a  spacious office on the first floor. All public amenities available in Senohraby town. After the ramp on the D1 motorway, it takes 25 minutes to Prague. The train station is 5 minutes away. walk. There is a  public transportation heading to Prague every 30 minutes. Loreta Golf Club Pyšely Golf Course is only 10 minutes away by car. In 1992 the villa underwent a costly reconstruction using the highest quality materials. BER-G

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 224829 829322, 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


& S BYT 5 + KK

Interiér 256 m2, terasy 144 m2, 3 GS Praha 6, Břevnov, Na Petřinách ID 30085 | PENB: B

PRODEJ

Cena na vyžádání Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


BYT 5 + KK

Interiér 158 m , balkon 28 m Praha 5, Smíchov, Na Hřebenkách ID 26709 | PENB: B 2

2

PRODEJ

Cena na vyžádání Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S BYT 2 + KK

Interiér 40 m2 Praha 10, Vršovice, Orelská ID 30884 | PENB: G

PRODEJ

4 340 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


BYT 5 + 1

Interiér 143 m Praha 1, Malá Strana, Nerudova ID 29500 | PENB: G 2

PRODEJ

Cena na vyžádání Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S RODINNÝ DŮM 4 + KK

Užitná plocha 193 m2, pozemek 459 m2 Brno – venkov, K Lomu ID 31625 | PENB: B

PRODEJ

14 500 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


BYT 4 + 1

Interiér 163 m , balkon 2 m Brno - Černá Pole, Vrchlického sad ID 31341 | PENB: G 2

2

PRODEJ

12 500 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S BYT 2 + 1

Interiér 120 m2, balkon 1 m2 Praha 5, Malá Strana, Plaská ID 28854 | PENB: G

PRODEJ

15 950 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz, info@lexxusnorton.cz

+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 411957

info@lexxusnorton.cz

Za Karlínským přístavem, Praha 8 - Karlín

Měsíční nájem / Monthly rent — 65 000 CZK

PENB / Energy label — C

Za Karlínským přístavem Velkoryse řešený, zařízený byt 4+kk provedený ve vysokém standardu se nachází ve 4. patře devítipodlažní novostavby Rezidence Vltava s 24/7 recepcí na Praze 8 – Karlín, v místě, kde se snoubí centrum města s malebnou přírodou Rohanského ostrova. Byt má tři ložnice, jedna s vlastní koupelnou a šatnou, obývací pokoj

Generously designed, furnished three-bedroom apartment is located on the 4th floor of

s plně vybaveným kuchyňským koutem a jídelní

a nine-storey building Rezidence Vtlava, with 24/7 reception in Prague 8 - Karlín, in the place

částí, koupelnu, samostatnou toaletu, komo-

where city centre is combined with the picturesque nature of Rohanský ostrov. The apartment

ru, technickou místnost a terasu, přístupnou

has three bedrooms, one of them has a private bathroom and a dressing room. Further there

z kuchyně a obývacího pokoje. Součástí pro-

is a living room with a fully equipped kitchenette and a dining area, a bathroom, a separate

nájmu je garážové stání a 2 sklepy. Za příplatek

toilet, a pantry, a technical room and a terrace, accessible from the kitchen and the living

1 800 Kč/měsíc lze pořídit i druhé stání.

room. Part of the rent is a garage and 2 cellars. The second parking space can be rented for an additional fee of 1,800 CZK/month.


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz, info@lexxusnorton.cz

+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 411959

info@lexxusnorton.cz

Lužická, Praha 2 - Vinohrady

Měsíční nájem / Monthly rent — 70 000 CZK

PENB / Energy label — G

Lužická Nadstandardní byt 3+1 zařízený designovým a starožitným nábytkem je situovaný ve 3. patře secesního domu s výtahem ve vyhledávané lokalitě na Praze 2 - Vinohrady. Interiér bytu, o celkové rozloze 135 m2, nabízí k užívání vstupní chodbu s pracovním prostorem, obývací pokoj, plně vybavenou kuchyni s jídelnou, dvě ložnice, dvě

furniture is located on the 3rd floor of an Art Nouveau building in the sought after location

koupelny, technickou místnost a komoru.

in Praha 2 - Vinohrady. The Interior of this 135 sqm apartment offers to use a spacious

K bytu dále náleží sklep a možnost využití

entrance hall with a work area, a living room, a fully equipped kitchen with a dining room,

společné zahrady. Byt se nachází v blízkosti

two bedrooms, two bathrooms, a technical room and a storage. There is also a cellar in the

Bezručových sadů a náměstí Míru.

building assigned to the apartment and a possibility of using a common garden. The property is located near Bezručovy sady and náměstí Míru.


EM

J NÁ

O

PR

PRONÁJEM | VILA | CHORVATSKO - ZADAR | 160 m2 | 3 ložnice | bazén | od 2 100 EUR za týden Vila Passione nabízená k pronájmu je ideální volbou jak si užít přírodu, pláže a středozemní klima pouze pár kilometrů od historických a kulturních památek. Nachází se v malém turistickém městečku Petrčane nedaleko Zadaru, jen pár kroků od pláže. Interiér je plně vybaven moderním nábytkem s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem propojeným s terasou a přístupem k bazénu. V horním patře se nachází 3 ložnice a 2 koupelny, s ubytovací kapacitou až pro 6 osob. K dispozici je garážové stání a možnost zapůjčení vozu i s řidičem. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


LZE INVESTICI DO NEMOVITOSTÍ STÁLE POVAŽOVAT ZA BEZPEČNÉ UCHOVÁNÍ PENĚZ? Pokud ano, je možné na ní ještě vydělat? Je vhodná doba na investování? Není už pozdě? Neblíží se další a dokonce větší realitní krize než v roce 2008? Není lepší investici o pár let odložit a počkat si opět na nízké ceny nemovitostí? Víte, jak vyhodnotit kupní cenu a výši nájemného, když neexistují žádná veřejně dostupná data o realizovaných transakcích? Jak zkušeným investorům pomáhá ROI, NOI, ROE, čistá kapitalizační míra, návratnost investice a jak je správně počítat? Odpovědi na tyto otázky a mnohem více se dozvíte na informacemi nabitém investičním semináři společnosti MARTIN TESAREK REAL ESTATE s.r.o.

Seminář se koná pravidelně každý měsíc. Nejbližší termíny jsou 21. 3. a 30. 4. v Praze. Seminářem vás provede Bc. Martin Tesárek, realitní makléř a investor.

www.investicniseminar.cz

Speciální akce pro čtenáře časopisu ESTATE: Zadejte při registraci kód “ESTATE” a získáte přistup na seminář s 10% slevou.

Bc. Martin Tesárek martin@mtre.cz 776 252 777 www.mtre.cz


& S BYT 2 + KK

Interiér 90 m2, balkon 2 m2, balkon 2 m2 Praha 2, Vinohrady, Krkonošská ID 26785 | PENB: G

PRONÁJEM

35 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


BYT 4 + KK

Interiér 189 m , terasa 12 m , terasa 9 m Praha 4, Krč, Milevská ID 31630 | PENB: B 2

2

2

PRONÁJEM

145 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S BYT 2 + KK

Interiér 91 m2, balkon 4 m2, balkon 2 m2 Praha 2, Vinohrady, U Kanálky ID 31580 | PENB: G

PRONÁJEM

37 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


BYT 2 + KK

Interiér 49 m , terasa 7 m Praha 3, Žižkov, U Rajské zahrady ID 30497 | PENB: C 2

2

PRONÁJEM

29 500 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


BYT 2 + KK

Interiér 158 m , balkon 6 m Praha 6, Hradčany, Mickiewiczova ID 23053 | PENB: F 2

2

PRONÁJEM

65 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


SVOBODA-WILLIAMS.COM


& S NEBYTOVÝ PROSTOR

Plocha k dispozici 230 m2 Praha 1, Nové Město, Na Florenci ID 16389

PRONÁJEM

10,50 EUR/m2/měsíc info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


& S NEBYTOVÝ PROSTOR

Plocha k dispozici 92 m2 Praha 8, Karlín, Pernerova ID 23982

PRONÁJEM

14,04 EUR/m2/měsíc info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


& S NEBYTOVÝ PROSTOR

Plocha k dispozici 348 m2 Praha 4, Michle, Želetavská ID 14478

PRONÁJEM

18 EUR/m2/měsíc info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


SVOBODA-WILLIAMS.COM

w


154 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Zuzana Melicharová, zuzana.melicharova@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 EDITOR Jan Tomeš, jan.tomes@premiummediagroup.cz +420 608 003 932 ART DIRECTOR Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO Ondřej Pýcha REDAKCE Jan Němec, Jan Tomeš, Radomír Dohnal, Adéla Rusňáková, Ondřej Pavlůsek, J.J. Tichovský, Lenka Komrsková JAZYKOVÁ REDAKCE Adéla Rusňáková HEAD OF SALES Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR Tanja Kovač, tanja.kovac@premiummediagroup.cz +420 773 577 761 SENIOR MEDIA CONSULTANT Erika Drbohlavová, erika.drbohlavova@premiummediagroup.cz +420 734 892 315 MARKETING MANAGER Iveta Písaříková, iveta.pisarikova@premiummediagroup.cz +420 734 790 600 PRODUKCE Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o. IČO: 028 27 697 ADRESA REDAKCE Na Florenci 1332/23 Nové Město, 110 00, Praha 1

Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz TISK Triangl, a.s. DISTRIBUCE Adiservis, 5P Agency Předplatné na: www.estate.cz Cena: 95 Kč

Číslo 03/2019

Registrační číslo MK: E17881


Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate 3/2019  

Estate 3/2019  

Advertisement