ESTATE Magazine 3/2016

Page 73

bydlete luxusně

Perla mezi pražskými nemovitostmi, Praha 7 - Troja Velkolepá jedinečná vila se nachází v jedné z nejprestižnějších lokalit v Praze Troji. Čtyři prostorné podlaží o celkové podlahové ploše více než 690 m2 nabízí budoucímu majiteli vytvořit si ideální prostorné bydlení dle svých představ a přání. Jedinečnost spočívá právě ve volnosti finálního dispozičního řešení. Pozemek o velikosti 880 m2 poskytne maximální pocit bezpečí a volnosti. Cena na vyžádání

The pearl among Prague real estate, Prague 7 - Troja The magnificent unique four-storey villa with a total living area of over 690 m2 offers future owners to create the perfect spacious home according to their wishes. The concept of building is unique because none of the internal partitions is a bearing walls. Thus there is nothing easier than to arrange the layout of the villa exactly according to future owner. Land size 880 m2 provide a maximum sense of security and freedom. Price on request

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 735 199 199 SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 71


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.