__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Březen Ⅰ March

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Martin Jaroš:

9

CZK 95 € 4,50 CZK 95 £€3,50 4,50 £ 3,50

AUTA, KTERÁ JEZDÍ BEZ ŘIDIČE | INTERIÉR ROKU | SPECIÁL: OBÝVACÍ POKOJ

2016


LU X U RY A PA R T M E N T S

La Corte is a unique project of 25 luxury apartments in Petrská street in the center of Prague 1. It is full of classic Italian themes - style, design and architecture. All units are newly built,but incorporated into the complex of four historical buildings whose origins date back to the 18th century. They deliver exceptional charisma and evoke the charm of old Prague. They also form a modern atrium decorated by trees and bushes, which brings light into the apartments, and offers pleasant views. Original architectural elements like rafters have been retained and sensitively added to the interior of apartments, creating hallmark of an unusual romance. The project offers a high standard of finishing, including underfloor heating over the entire area of the apartments, air conditioning, and Italian marble in the bathrooms. The apartments are designed in the range of one bedroom to four bedrooms, with the floor area ranging from 68 sqm to 207 sqm.

La Corte je unikátní projekt 25 luxusních apartmánů v Petrské ulici v centru Prahy 1, který oplývá klasickou italskou tematikou – stylem, designem a architekturou. Všechny jednotky jsou nově vybudované, avšak začleněné do komplexu čtyř historických budov, jejichž počátky se datují do 2. poloviny 18. století. Ty celé rezidenci dodávají výjimečné charisma a evokují kouzlo staré Prahy. Zároveň vytvářejí půvabné moderní atrium se stromy a keři, které do bytů vnáší světlo a vzdušnost a poskytuje příjemný výhled. Původní architektonické prvky jako pavlače zůstaly zachovány a byly citlivě zasazeny do interiéru bytů, kterým tak dodávají punc nevšední romantiky. Projekt nabízí vysoký standard dokončení včetně podlahového topení po celé ploše bytu, klimatizaci a koupelny obložené italským mramorem. Apartmány jsou v navrženy rozsahu od 2+kk až po 5+kk s výměrami 68 m2 až 207 m2.

La Corte - это уникальный проект 25 роскошных апартаментов, расположенный на улице Petrská, Прага 1. La Corte полон классических итальянских элементов стиля, дизайна и архитектуры. Все объекты хоть и построены недавно, но уже включены в комплекс, состоящий из четырех исторических зданий, происхождение которых восходит во второй половине 18-го века. Они придают всей резиденции неповторимую харизма и шарм старой Праги и одновременно создают уютный атриум с деревьями и кустарниками, который приносит приятный свет в квартиры а также предлагает приятный вид. Оригинальные архитектурные элементы, такие как внутренняя открытая галерея дома, были сохранены и приятно сочетаются с интерьерами квартир, это придаёт особую нотку необычной романтики. Проект предлагает высокий стандарт отделки, в том числе полов с подогревом по всей площади квартиры, кондиционером и ванной комнатой, отделанной итальянским мрамором. Апартаменты располагают от 2+кк до 5+кк площадью от 68 м2 до 207 м2.


SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com


Březen ⅼ March 8

Martin Jaroš: Sto první pražská věž Martin Jaroš: Prague's 101st Spire

24

Developerské projekty: Dejvice House Property Projects: Dejvice House

32

Finanční poradna: Jak vytvořit vlastní kvalitní portfolio nemovitostí Financial Counseling: How To Create a Quality Real Estate Portfolio

36

Speciál: Obývám, tedy jsem Special: I Reside, Therefore I am

44

Novinky News

64

10 NEJluxusnějších nočních klubů na světě The Top 10 Most Luxurious Night Clubs in the World

contents

obsah

8

Nemovitosti ⅼ Properties

69

Nejlepší nemovitosti Best Properties

70

Prodej Sales

130

Pronájmy Rentals

154

Komerční nemovitosti Commercial Properties

163

Prodej na Moravě Sales in Moravia

36 64

Inspirace ⅼ Inspiration

166

Bydlení pro 21. století: Jaraguá Housing for the 21st Century: Jaraguá

170

Snídaně s… Haraldem Hölzlem Breakfast with … Harald Hölzl

174

Golf: Skutečný hřích? Navštívit Las Vegas a nezahrát si golf! Golf: A Sin? Not to play golf in Las Vegas!

178

Estate Tip: Titanic připlouvá do Prahy! Estate Tip: International Titanic Exhibition Arrives in Prague!

182

Auto & Moto: Auta, která nepotřebují řidiče Auto & Moto: Cars that do not need drivers

196

Umění: Artscape Norway Art: Artscape Norway

174 ESTATE

|

5


Milé čtenářky, milí čtenáři, Dear Readers, vítám Vás při čtení březnového čísla našeho magazínu. Slyšeli jste již zmínku o projektu V Tower? Tato budoucí nejvyšší budova Prahy má ambice stát se jejím novým symbolem. Jsme rádi, že Vás s nepřehlédnutelným projektem sto první pražské věže můžeme seznámit blíž. U pražských novinek však tímto nekončíme. V rubrice TOP 10 tentokrát přinášíme deset nejlepších nočních klubů, kde Vám krátce představujeme budoucí novinku na pražské klubové scéně. Pokud preferujete denní život před nočním, jistě Vás zaujme další novinka v našem magazínu, a tou je rubrika Golf, ve které se Las Vegas představí výjimečně jako město golfu. Ve Snídani s... se Vám představí Harald Hölzl, generální ředitel BMW, který je nejen úspěšným ředitelem koncernu, ale i vášnivým sportovcem. O autech, které jezdí bez řidiče a o tom, jak moc blízká je to budoucnost našeho každodenního cestování, se dočtete v rubrice Auto&Moto. Specialitou březnového čísla jsou obývací pokoje. Získejte u nás inspiraci pro jarní přestavby! Pokud místo přestavby zvažujete koupi nového bytu, v naší nově zařazené finanční rubrice najdete rady, jak získat ty nejrelevantnější informace. Přeji Vám příjemné čtení!

Welcome to the March pages of our magazine. Have you already heard about the V Tower project? This future tallest building in the Prague aspires to becoming its new symbolic icon. We are glad to introduce to you this highly visible project of Prague's one-hundred-and-first spire. The new Prague skyline is not all that is offered in this issue. The TOP 10 presents the list of the best nightclubs and also a future newcomer on the Prague club scene. If you prefer day rather than night life, you will certainly enjoy another new column in the magazine – Golf – where Las Vegas presents itself exceptionally as the City of Golf. Breakfast with... introduces Harald Hölzl, General Director of BMW, who not only successfully manages the concern but is also a passionate sportsman. In the Auto&Moto section, read about driverless cars and how close they are to becoming our future everyday transport. In this issue we devote ourselves especially to living rooms. Find your inspiration for spring renovations here. If you consider buying a new flat, instead of renovating, our new financial section provides advice on how to obtain the most relevant information. Enjoy the reading!

Vaše | Yours 6

|

ESTATE

Lenka Zbořilová


CENTRUM CHODOV ROZTYLSKÁ 19 PRAHA 4 NOVÝ SMÍCHOV ˇ PLZENSKÁ 8 PRAHA 5 PALLADIUM ˇ NÁMESTÍ REPUBLIKY 1 PRAHA 1 EUROVEA GALLERIA 821, PRIBINOVA 8 BRATISLAVA


AUTOR ROZHOVORU: Lenka Zbořilová FOTO: Jiří Hurt OB BLE LEČENÍ: Image House for Men Marco Mirelli

STO PRVNÍ

PRAŽSKÁ VĚŽ Prague’s 101st Spire


udoucí nejvyšší obytná budova Česka, V Tower,

šené, které mají svoji tradici. Zdálo se nám

Prague, se odlepila od země a do konce roku

trochu nebezpečné pouštět se při technicky

doroste do celých třiceti pater. Silueta Prahy tak získá novou tvář. Věžák, který se na Pankráci klube, rozhodně není jako každý druhý. Zevnitř i zvenku by Véčko mělo být absolutní špičkou tuzemského developmentu. A i když to hlavní „viník“, šéf PSJ Investu

extrémně složité stavbě do nevyzkoušených řešení. Také je třeba si přiznat, že se stavbou stometrových budov v České republice nejsou dostatečné zkušenosti. Proto jsme se vždy, když jsme si nebyli zcela jistí, anebo když se nám něco zdálo extrémně důležité, obrátili na zkušené zahraniční odborníky. Chci zdůraznit, že zejména v tak důleži-

Martin Jaroš, přiznává velmi nesměle, ambice je zřejmá: dát hlavní-

tých parametrech, jako jsou ochrana proti

mu městu novou symbolickou stavbu.

hluku a akustika obecně, ochrana proti blesku, větru, či třeba v parametrech použitých výtahů jsme šli daleko nad hranice českých a evropských norem. Přitom jsou české

Jak daleko je stavba V Tower, Prague? Už brzy bude viditelná. Nyní jsme s betonem někde na úrovni pátého patra, tedy

spíš nejmodernější, nejekologičtější nebo

normy v porovnání se světem obecně velmi

nejúspornější?

přísné.

Podle mě o tomhle nemůžeme rozhodo-

Ale abych se vrátil k té otázce. Já si oprav-

deset a půl metru nad zemí a postupujeme

vat my, developeři. My ten produkt nabízí-

du myslím, že nikde ve světě nestojí nic,

velmi rychle.

me, trh ho buď akceptuje, nebo ne. Lidé ho

co by mělo tak úžasný výhled – současně

hodnotí, pojmenovávají, mluví o něm. Stává

na řeku, Vyšehrad, Pražský hrad, Staré Měs-

se součástí života města.

to, prostě na tu úžasnou a neopakovatelnou

Architektonický projekt Véčka jste koupili už hotový, jako součást akvizice. Poté jste

Teď k tomu, o čem jste předtím mluvil:

Prahu. Když k tomu přičtete nabízený servis

jej však zcela předělali a dokonce absolvo-

ne, nejvyšší V Tower, Prague nebude.

a vysoce nadstandardní technickou a pro-

vali znovu celé povolovací kolečko. Proč?

Myslím, že není důležité, jestli je ta budova

vozní kvalitu, vychází vám projekt, který

Tady je potřeba vrátit se úplně na začá-

o čtyři metry vyšší, nebo není. Já si myslím,

snese nejpřísnější mezinárodní měřítka.

tek – k vstupu naší firmy do projektu i co

že důležitá je celková koncepce, celkový

nás k tomu vedlo. Projekt V Tower, Prague

smysl. Navíc nezapomínejte, že Pankrác

To už jste si ověřili. S Véčkem jste se

se nám historicky líbil, měli jsme však vý-

se sama o sobě nachází nějakých sto metrů

zúčastnili mezinárodní soutěže nejlepších

hrady k tomu, jakým způsobem byl vnitřně

nad údolím Vltavy. To se pak nabízí otázka,

developerských projektů a dostali se mezi

uspořádán a k celkovému developerskému

z jaké výšky budete mít výhled – ze stome-

nejlepší osmičku. To samo o sobě potěší,

konceptu. Součástí našich výhrad byla také

trové nebo dvousetmetrové? Praha je velmi

je to prestižní záležitost. Ale bude to mít

právní nejistota původního řešení, proto

členité město. A zrovna pohledy z Pankráce

i nějaké praktické výhody?

jsme přistoupili k tomu, že jsme absolvovali

jsou extrémně zajímavé. My se snažíme kli-

celé veřejnoprávní projednávání znovu,

entovi dodat komplexní řešení, aby z jeho

nějakých cen ze soutěží primárním cílem.

abychom měli během realizace maximální

bytu nebyl jenom krásný výhled, ale aby

To by bylo poněkud samoúčelné. V princi-

právní jistotu.

měl také veškerý dostupný komfort, ma-

pu vyvíjíme a vymýšlíme budovu tak, aby

ximální bezpečí, vybavenost a variabilitu.

uvnitř i navenek byla co nejlepší. Udělali

novali zásadnímu předělání developerského

Usilujeme o něco, co bude velice atraktivní

jsme to tak i v minulosti třeba u administra-

konceptu budovy. Z původní koncepce zbyl

a nemá na trhu srovnání. Něco nenapodo-

tivní budovy Main Point Karlín.

v podstatě jenom tvar a výška budovy. Zcela

bitelného.

Těch zhruba dva a půl roku jsme také vě-

jsme změnili vnitřní řešení a dispozice, pro-

Pro nás není účast, nebo dokonce získání

Když děláte něco, u čeho máte ambici, aby to bylo nejlepší, celkem logicky se chcete

tože dnes jsou podle nás oproti roku 2009

Kde jste hledali inspiraci? Stojí někde

občas porovnat se světem. Nejde však jen

nároky klientů úplně jiné – mnohem vyšší.

ve světě něco podobného?

o samotnou soutěž, důležitý je pro nás třeba

Nedá se říct, že by ve světě stálo něco

také certifikát LEED. Na V Tower, Prague

Až bude V Tower, Prague v roce 2017 hoto-

podobného. Určitě nebyl záměr něco

jsme dosáhli precertifikace ve stupni Plati-

vá, jaký přídomek jí dáte? Úplně nejvyšší

kopírovat, nicméně použili jsme jednotlivé

num. Nedostali jsme ji takříkajíc o prsa – do-

budova v Česku to nebude; ale má být

prvky budovy, které jsou ve světě vyzkou-

sáhli jsme na opravdu obrovský počet bodů,

10

|

ESTATE


což jasně vypovídá o ekologické, ekonomic-

Mně se o tom trochu těžko mluví… ale

v celosvětovém měřítku. Co Praze chybí, je

dobře. Začnu od Tančícího domu. Osob-

dostatečně velká vrstva kvalitní moderní ar-

ně si pamatuji, že když jsem viděl první

chitektury. A Véčko by mohlo pomoci tuto

Berete to tedy jako svým způsobem dobrou

vizualizace, tak jsem si tím vůbec nebyl jistý.

vrstvu spoluvytvářet.

reklamu?

Dnes je to z mého pohledu skvělý předsta-

ké a provozní kvalitě našeho návrhu.

Nemůže to přece být náhoda, když budo-

vitel moderní architektury, který už zcela

Kdo bude podle vašich představ

va získá řadu ocenění ve světě. Asi to přece

zapadl do struktury města, a myslím, že to

ve V Tower, Prague bydlet? Zatím projekt

jenom o něčem hovoří…

je budova, na niž dnes upozorňuje každý

nabízíte jen vybraným klientům…

Otázkou samozřejmě je, co to potom

druhý zahraniční turistický průvodce. Urči-

My určitě nemůžeme a nemáme právo

znamená pro konečného uživatele – klienta.

tě se nedá říct, že by ji v době vzniku všichni

určovat, kdo by tam měl bydlet. Nicméně

Vysoké skóre u LEED Platinum podle mě

vítali, přitom dnes je pohled drtivé většiny

slovo „bydlet“ je pro nás hodně důležité.

říká něco zásadního: pořizujete si levný,

veřejnosti kladný.

Nikdy jsme se netajili tím, že si přejeme,

ekonomický a spolehlivý provoz. Je to jakési

Na Véčku nás především zaujal tvar, který

aby ten dům skutečně žil, aby se tam

potvrzení, že v té stavbě byly použity ekolo-

zůstal z původního návrhu Radana Hubič-

skutečně bydlelo a nebylo to jenom místo

gické a zdraví neškodné stavební materiály.

ky. Vnímáme ho jako dotvoření Pankrácké

pro občasné přespání. Všichni přece známe

To jsou hmatatelné dopady, které pocítí

pláně, něco, co bude vynikat na širším hori-

třeba z Dubaje problematické budovy, které

každý uživatel.

zontu města. Takže abych se vrátil k otáz-

zůstávají po většinu roku černé,  jen občas se

ce: nemáme sice ambici sami sebe někam

tam někde rozsvítí světýlko.

Mohl by se z Véčka stát podobný symbol,

nominovat, ale zároveň rozhodně chceme

jako je Tančící dům? Jedna z architektonic-

stvořit jedinečnou stavbu. Praha je nádher-

lají radost a zdá se, že by se tenhle cíl mohl

kých dominant Prahy?

né město, její historické centrum je unikátní

naplnit. Naprostá většina klientů, kteří se

Musím říct, že nám dosavadní prodeje dě-

Když děláte něco, u čeho máte ambici, aby to bylo nejlepší, celkem logicky se chcete občas porovnat se světem.

“ ESTATE | 11


pro V Tower, Prague rozhodli, si tam zcela

klientů. Ty se v čase mění, což nás znovu

trů. Tak si říkám, že by ten pohled přímo

evidentně pořizuje byty pro vlastní potřebu.

vrací k možnosti volby, k nabídce variant –

dolů můj žaludek zřejmě nepotěšil…

Ať už k bydlení na sedm dní v týdnu nebo

a to je moment, kdy na scénu vstupujeme

na čtyři, ale také třeba do budoucna pro děti

my. Nabízíme něco trochu jiného, něco,

tím, že máme zábradlí vyšší, než žádá nor-

nebo na důchod.

co tady ještě nebylo a co se dlouho nemusí

ma, mimo to celá konstrukce vlastně nedo-

opakovat.

volí člověku postavit se až na samotný kraj,

Jak přesvědčíte zákazníka, že třeba po bytě

Na to jsme samozřejmě mysleli. Začínáme

odtlačí ho zpět – do bezpečí. Především

v Pařížské prostě musí mít i luxusní 360me-

Výhled z balkónu třeba v 25. patře může

je však před konstrukcí zábradlí vysunut

trový byt na vrcholu Véčka?

být úžasný. Na druhou stranu je to na naše

tzv. „nos“, který brání právě tomu nepříjem-

poměry neskutečná výška, nějakých 85 me-

nému pohledu téměř kolmo dolů. Navíc má

Nemáme jinou šanci, než náš projekt nabídnout – takže předkládáme variantu podle nás ojedinělou a v dohledné době asi neopakovatelnou. Přitom samozřejmě moc dobře víme, že klient má v Praze celé spektrum nabídek různých nemovitostí a může si vybírat. Abychom ukázali, co přesně nabízíme, čím se odlišujeme, vybudovali jsme showroom, kde bydlení ve V Tower předvádíme nikoli jako virtuální obraz, pouhou vizualizaci, ale jako jasnou realitu. Zákazníci si díky tomu potenciální nový byt dokážou dobře představit a myslím, že to oceňují. Ještě k té Pařížské. Staré Město samozřejmě nabízí mnoho neopakovatelných a úžasných věcí. Vždy tedy záleží na požadavcích 12

|

ESTATE


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

ZZZKDYHOKRODVHNF]

6WUDWHJLFNpXYDåRYiQt_,QGLYLGXiOQtSĜtVWXS_âSLþNRYêSUiYQtWêP_'ORXKRGREpSDUWQHUVWYt

|

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 23 partnerů, více než 100 advokátů a celkem 180 právníků největší česko-slovenskou právnickou firmou

|

Více než 1000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků podle serveru motejlek.com, 70 největších světových společností Fortune 500 a 40 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v České republice i na Slovensku dle celkového součtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Komplexní právní služby zabezpečující mezigenerační transfer kapitálu a efektivní správu osobního a rodinného majetku v případě zásadních životních změn, zahrnující rovněž dědické právo a problematiku svěřenských fondů, rodinných holdingů, nadací a trustů

|

Právní poradenství a související daňové služby kancelář poskytovala ve více než 60 zemích světa a 12 světových jazycích, až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek

1HM~VSČãQČMãtNDQFHOiĜYý5 DQD6ORYHQVNXGOHSRþWX QRPLQDFtDWLWXOĤGRVDYDGQtFK URþQtNĤVRXWČåH

.OLHQW\QHMOpSHKRGQRFHQi SUiYQLFNi¿UPD YýHVNpUHSXEOLFH (2010, 2013, 2015)

3UiYQLFNi¿UPDURNX YýHVNpUHSXEOLFH (2011, 2012, 2014, 2015)

3UiYQLFNi¿UPDURNX YNDWHJRULL)~]HDDNYL]LFH YýHVNpUHSXEOLFH (2013, 2014)

Jaroslav Havel | Partner

David Neveselý | Partner

PtVWRYFHONRYpPSRþWX UHDOL]RYDQêFKI~]tDDNYL]LF YýHVNpUHSXEOLFH (2009–2013)

3UiYQLFNi¿UPDURNX YREODVWLI~]tDDNYL]LF YH6ORYHQVNpUHSXEOLFH (2013–2015)


tu výhodu, že zvyšuje soukromí mezi sousedy o patro

každý se cítí dobře ve veřejné posilovně či bazé-

výš nebo níž. S trochou nadsázky se dá říct, že ve vyš-

nu. Naší filozofií je, aby platby za veškeré služby

ších patrech vlastně stavíme jednu vilu nad druhou.

nepřesáhly částky obvyklé v jiných pražských

Větší byty ve Véčku vyjdou jistě na desítky milionů,

nedostanou. Dosáhli jsme toho za cenu velkých

budete je zákazníkům nabízet jako investiční?

investic do ekologických a úsporných technolo-

projektech, kde však zákazníci takový servis

V našem projektu nabízíme velmi široký sortiment

gií. Takže naši klienti se mohou těšit na bazén,

velikostí bytů od 50 m² do cca 400 m². Takže otázka

saunu, páru, vířivku, posilovnu, masérnu, dětský

investičních bytů se zdá být aktuální spíše pro menší

prostor, prostě všechno, co se s troškou nadsázky

a střední byty, alespoň podle naší komunikace

dá nazvat „klubovým patrem“. Do budoucna

s klienty. Je ale také pravda, že jsme u větších bytů

uvažujeme ještě s možným rozšířením těchto

narazili na zajímavý fenomén „dočasně investiční-

prostor.

ho bytu“, který se následně změní na byt pro děti nebo pro seniorský věk. Je patrné, že klienti si cení

Je s třiceti patry Véčko vůbec mrakodrap? Nebo

nadčasového řešení projektu a nebojí se o investici

je to spíš takový „malý český mrakodrap“?

uvažovat v dlouhodobém časovém horizontu.

Pokud je mi známo, tak u obytných budov je obecně uznávanou hranicí sto metrů. Jenom

Koncipujete V Tower, Prague jako výjimečný

pro zajímavost: nejstarší dosud stojící světový

architektonický projekt, po všech stránkách

mrakodrap, tzv. „Žehlička“ na Manhattanu, kte-

vysoce nadstandardní. Je nějaký prvek, kterého

rá pochází z roku 1902, měří devadesát metrů,

si ceníte nejvíc?

takže je těsně pod touhle hranicí.

To, čeho si na tom projektu ceníme nejvíc, a doufám, že to ocení i naši klienti, je právě

Já si ale nemyslím, že je v českém prostředí honba za výškovými metry nějak zvlášť zají-

kombinace všech technických a technologických

mavá. Určitě se nechceme srovnávat s Dubají

řešení, koncepčnost, celistvost řešení domu

a asijskými metropolemi, takže nevím, jestli

a jednotlivých bytů – pochopitelně v kombinaci s detaily a perfektním provedením. K tomu samozřejmě lze přidat všechny otázky ohledně provozu a správy budovy, concierge servisu, který opravdu chceme dotáhnout na české prostředí do unikátní kvality.

je „malý český“, ale je přiměřený pražskému prostředí. Ještě bych k tomu možná zmínil jednu věc. Obecně si myslím, že se nemáme v České republice a speciálně v Praze za co stydět, pokud jde o kvalitu stavebních prací. A ještě méně důvodů stydět se mají naši předkové, protože založili a vy-

Neobvyklé je zejména tzv. klubové patro, kde

budovali nádherné město.

budou mít majitelé bytů k dispozici saunu, bazén, fitness, prostory pro děti atd. Bude tenhle koncept v Česku dlouhodobě fungovat? Koncept může a bude dlouhodobě fungovat, pokud jsou splněny nutné předpoklady.

Na hodnocení takových věcí je ještě času dost. V tuto chvíli se snažíme prostě udělat svoji práci poctivě a dotáhnout věci do konce. Hodnotit pak musí

projektu“ a rozumně nastavené ceny pro kli-

naši klienti a veřejnost. Development je podle mě velmi

„klubovým patrem“, logicky nemůže fungovat například u projektu s dvaceti pěti byty anebo naopak s více než třemi sty. Současně vše musí fungovat na privátní bázi, pouze pro majitele bytů. To proto, aby zde našli skutečně intimní prostředí; ne |

developerským vrcholem. Můžete ho ještě něčím trumfnout?

Konkrétně mám na mysli „správnou velikost enty. Concierge servis a něco, co jste nazval

14

V mnoha ohledech se zdá být V Tower, Prague

ESTATE

obtížné řemeslo, protože výsledky vaší činnosti, ať už pozitivní nebo negativní, se projevují po desítky let. Proto si myslím, že k téhle profesi patří určitá pokora, ale i jistý odstup, s nímž vnímáte komentáře a výhrady ostatních. Ostatně i ty k tomuhle řemeslu patří. Často je to dost těžká profese, ale zároveň je pořád hrozně krásná. Protože tady ještě dlouhé desítky let po vás něco zůstane. ▬


Martin Jaroš Vystudoval Stavební fakultu brněnského Vysokého učení technického. Pracoval jako stavbyvedoucí v Průmyslových stavbách Brno na výstavbě jaderné elektrárny Dukovany, následně pak přešel do společnosti Bau Holding Vídeň. Od roku 1995 je předsedou představenstva společnosti PSJ Invest, mezi jejíž poslední projekty patří například úspěšné nákupní centrum v Jihlavě nebo kancelářská budova Main Point Karlín v Praze, která se stala nejlepší kancelářskou budovou světa. V současné době realizuje další kancelářskou budovu top kvality Pražský Main Point Pankrác.

ESTATE | 15


16

|

ESTATE


How far has the construction of V Tower, Prague progressed? It will soon be visible. Now the concrete has reached the th

5 floor, that is 10.5 metres above the ground and we are

V Tower, Prague – the future tallest residential building in the Czech Republic – is rising from the ground and by the end of the year will have grown to 30 floors. The Prague silhouette will thus receive a new face. This high-rise building being born in Pankrác is definitely like no other. Both the interior and exterior of “V” should be the absolute top in national development. And although the main “culprit”, CEO Martin Jaroš of PSJ Invest, admits this rather shyly, the ambition is clear: to provide a new symbolic landmark for the capital city.

proceeding very rapidly. You bought the “V” architectural project already designed, as part of an exhibition. But then you completely redesigned it and even went through the entire red tape of having it authorised again. Why? It is necessary to go to the very beginning here – to the entrance of our company into the project and what led us to it. We initially liked the V Tower, Prague project. However, we had reservations regarding the interior layout and the overall development concept. Our objections included legal uncertainty about the original solution, so we succumbed to undergoing the whole debate under public law to have the maximum legal certainty during implementation. We devoted roughly two and a half years to the fundamental redesign of the developmental concept of the building. Essentially only the shape and height of the building were left of the original concept. We have completely changed the interior design and layout, because compared to 2009, clients’ requirements are completely different – much higher. When V Tower, Prague is completed in 2017, what nickname will you give it? If it is not the tallest building in the Czech Republic, perhaps the most advanced, most environmentally friendly, or the most economical? In my opinion, this cannot be decided by us, the developers. We offer the product and the market either accepts it or not. It is people who evaluate, name and discuss the building which becomes part of the city life. With regard to what you asked: no, V Tower, Prague is not going to be the tallest. I think that four metres more or less is an irrelevant parameter. What is important, as I see it, is the overall concept, the whole meaning. Moreover, we should not forget that Pankrác itself is located some 100 metres above the Vltava Valley. Then the question arises from what height you are actually enjoying the view – from 100 or 200 metres? Prague is a very picturesque city. In particular, the vista offered by Pankrác is extremely fascinating. It is our intention to deliver a complex solution to the client so that his or her flat not only offers beautiful vistas, but also every available comfort, the maximum safety, amenities and versatility. We are striving for something that will be extremely attractive, with no equal on the market. Something inimitable. ESTATE | 17


excellence, and you get a complex complying with the highest international standards. You have already verified this. You participated with “V” in the international contest for the best development projects and were among the top eight. That in itself is amazing and a matter of prestige. But will it have any practical advantages too? Participation, or even gaining an award, in a contest is not our primary objective. That would be somewhat self-serving. In principle, we are developing and creating the building so that it has the ideal interior and exterior form. We did the same in the past, for example with the Main Point Karlín office building. When you do something with the ambition to make it the best, quite logically, sometimes you want to compare yourself with the rest of the world. It is not just about a competition, for example, LEED certification is important to us. For V Tower, Prague we achieved the Platinum degree of Outfit z IMAGE HOUSE FOR MEN, Marco Mirelli

international certification. We did not get it by canvassing, so to speak, but achieved a really large number of points, which clearly indicates the ecological,

Where did you find the inspiration? Is there something similar abroad? We cannot say that there is something

I want to emphasise that in important parameters such as noise and acoustic

economical and operational quality of our project.

protection in general, lightning and wind

similar elsewhere. We definitely did not

protection, as well as in the specifications

intend to copy anything. However, we

of the lifts, we went far beyond the limits

used individual elements of buildings that

of Czech and European standards. This is

building wins many international awards.

are traditional and time-tested worldwide.

despite the fact that Czech standards are

Perhaps it tells one something, after all...

It seemed to us rather dangerous to

generally very strict in comparison with the

attempt solutions which have never been

rest of the world.

tried before in a technically extremely

So you see it as a good kind of promotion? It cannot be a coincidence when a

The question of course is, what does it mean for the end user – the client? The high

But to return to the initial question. I

score for the LEED Platinum, as I see it,

complicated construction. It is also

really hold the opinion that there is nothing

sends out a clear message: you are getting

necessary to admit that there is insufficient

in the world matching the amazing outlook

an affordable, economical and reliable

experience in the construction of 100-metre

– you can see the river, Vyšehrad, Prague

operation. It is a kind of confirmation

buildings in the Czech Republic. That is

Castle, Old Town all at the same time –

that environmentally- and health-friendly

why, whenever we were unsure or something

simply beautiful and incomparable Prague!

building materials were used in the

seemed extremely important, we consulted

Combine this with the services provided

construction. These are the tangible impacts

experienced foreign experts.

and top quality technical and operational

that will be felt by every user.

18

|

ESTATE


MOTOR V6 60° 2979 CM3 - MAX. VÝKON 410 KONÍ PŘI 5500 OTÁČKÁCH ZA MINUTU - MAX TOČIVÝ MOMENT: 550 NM PŘI 4500/5000 OTÁČKÁCH (550 NM PŘI OTÁČKÁCH 1750/5000, OVERBOOST). MAX. RYCHLOST: 284 KM/H - ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H: 4,8 S – SPOTŘEBA PALIVA (KOMBINOVANÁ): 10,5L/100 KM - EMISE CO2: 246 G/KM

SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

MASERATI GHIBLI SQ4. FULL-SERVICE LEASING SPLÁTKA 35 000 KČ BEZ DPH 48 MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK / 80 000 KM Nové Maserati Ghibli SQ4 s inteligentním pohonem všech kol V6 turbo 410HP. /MaseratiCeskarepublika

SHOWROOM MASERATI – BUDOVA PPF GATE EVROPSKÁ 17, PRAHA 6 tel.: +420 220 512 855 /e-mail: maserati@scuderiapraha.cz

www.scuderiapraha.cz


Could “V” become a symbol similar to the

want to create an extraordinary building.

can be achieved. A vast majority of clients

Dancing House? One of the architectural

Prague is a beautiful city, its historical

who chose V Tower, Prague, are obviously

landmarks of Prague?

centre is unique on a global scale. What

buying the apartments for their own use.

Prague lacks is a large enough layer of high-

For four or seven days a week, as well as

OK. I’ll start from the Dancing House.

quality modern architecture. V Tower can

also planning it for their children or their

Personally, I remember that when I saw the

help to create such a layer.

retirement.

my view, today it is a great representative

Who do you imagine will live in V Tower,

How do you convince a customer that, after

of modern architecture, which has totally

Prague? So far, you are only offering the

an apartment in Pařížská Street, he simply

become part of the structure of the city, with

project to selected clients.

must have a 360 m2 luxury apartment on

It is hard for me to talk about it ... but

first visualisation, I was not at all sure. In

this building now perhaps highlighted in

We certainly cannot and have no right to

top of “V”?

every other foreign tourist guide. We can

determine who should live there. However,

We have no choice but to market our

certainly not say that everyone welcomed it

the word “live” is very important to us. We

project – so we present a variant which we

at the time, yet today the viewpoint of the

have never made it a secret that we wish

believe is unique and unrepeatable in the

vast majority of the public is positive.

the residence really to be alive, for people

foreseeable future. Of course, we know too

In “V”, primarily the shape captured our

actually to be living there and not perceiving

well that Prague offers an entire spectrum

attention. This remained from the original

it just as a place for the occasional overnight

of different properties and that the client

proposal by Radan Hubička. We see it

stay. We all know about the problematic

has many options. To show exactly what

as the completion of the Pankrác Plain,

buildings in Dubai that remain dark for most

we offer, what sets us apart, we have built

something that will stand out on the wider

of the year, with only occasionally a light

a showroom where residing in V Tower is

horizon of the city. So to come back to the

going on somewhere.

presented not as a virtual image, a simple

question: while we have no ambition to nominate ourselves anywhere, we definitely 20

|

ESTATE

I must say that our current sales make us happy and it seems that this objective

visualisation, but as a clear reality. Thus customers can easily imagine their potential


new apartment, and I think that they

one to stand right on the very edge, but it

“temporary investment flat”, to subsequently

appreciate this.

pushes one back – to safety. In particular,

be used by the children or at a senior age. It is

As for Pařížská Street, the Old Town

there is an overlapping “nose” in front

noticeable that clients appreciate the timeless

certainly offers many unique and wonderful

of the construction which prevents the

project and are not afraid to consider it as a

sights. So it always depends on the

uncomfortable experience of looking

long-term investment.

requirements of clients. Needs change over

almost straight down. Moreover, it has the

the course of time, people consider options

advantage of increased privacy between

You are designing V Tower, Prague as a

and variants – and this is when we enter the

neighbours above and below. With slight

unique architectural project, superior in

scene. We are offering something a little

exaggeration, one can say that we are

all aspects. Is there any element that you

different, something that has never been

actually building one villa above another on

value the most?

seen here before, an opportunity that may

the higher floors.

not come again for a long time. The view from the balcony on, say, the th

25 floor, must be amazing. On the other hand, the height of some 85 metres is quite

What we appreciate the most about this project, and I hope it will be appreciated

The price of the larger flats in “V” runs

by our clients too, is the combination of all

into many millions. Will you offer them to

the technical and technological solutions,

customers as an investment? In our project, we offer a very wide range

conceptuality, integrity of the finishes of both the building and individual

incredible in our environment. I am afraid

of apartment sizes from 50 m2 to 400 m2.

apartments – of course, emphasised by

that my stomach might turn at that height

So the question of investment seems to

detail and excellent workmanship. In these,

when looking straight down.

be more relevant for small and medium-

of course you can include all the factors

sized apartments, at least according to our

regarding the operation and management

aspect. Firstly, our railings are higher than

communication with clients. But it is also true

of the building, such as a concierge service

required by the standards. Besides, the

that, with regard to the larger flats, we are

which we really want to be of unique

whole structure actually does not allow

experiencing the interesting phenomenon of

quality in the Czech environment.

Of course, we have thought about that

ESTATE | 21


The “club floor” is especially unusual,

room, whirlpool, gym, massage room,

quality of our construction work. And there

where a sauna, swimming pool, gym

children’s room – simply everything that

is even less reason to be ashamed of our

facilities, premises for children, etc. will

can be called, with a touch of exaggeration,

ancestors, because they founded and built

be available to residents. Will this concept

a “club floor”. In the future, we can even

this wonderful city.

work in the Czech Republic in the long

extend these areas.

term?

In many ways, V Tower, Prague seems to

The concept can and will work in the

Is V Tower, Prague a “skyscraper” at

be the culmination of your development

long term, if certain necessary conditions

30 storeys? Or is it rather a “little Czech

activities. Can you surpass it with

are fulfilled. Specifically, I mean the “right

skyscraper”?

something else later?

size of the project” and reasonably set prices

As far as I know, the generally recognised

There is plenty of time for the evaluation

for clients. A concierge service and what

limit for residential buildings is 100 metres.

of such things. At this moment, we are

you called the “club floor” logically cannot

A point of interest: the oldest still-standing

simply just trying to do our work honestly

function, for example, in a project with 25

international skyscraper called “Flatiron”

and to achieve perfection. Our clients and

flats or, on the contrary, with more than 300.

in Manhattan, which dates from 1902,

the public are the ones who will assess our

is 90 metres high, so it is just under that

work. In my opinion, development is a very

threshold.

difficult craft because the results of your

At the same time, everything has to function on a private basis, only for residents of the flats. The reason is that

But I do not think a hunt for vertical

actions, whether positive or negative, will

they will find a truly intimate setting; not

metres is somehow important in the Czech

be reflected for decades. So I think that

everyone feels comfortable in a public gym

environment. We certainly do not want to

this profession includes a certain humility,

or pool. Our philosophy is that payments

compare ourselves with Dubai and Asian

but also a certain distance, with which one

for all the services do not exceed the usual

metropolises, so I do not know if it is a

perceives the comments and objections

amounts in other Prague complexes which,

“little Czech”, but it is proportionate for the

of others. It is ultimately all part of this

however, do not offer such a level of service

Prague environment.

profession. Development is often quite

to customers. We have managed to do this

Still, I would like to mention one thing.

difficult, but still very beautiful. Because

by significant investments in clean and

Generally, I think that we in the Czech

something of us will remain here long

efficient technologies. So our clients can

Republic, and in Prague in particular, have

decades after we are gone. ▬

enjoy the swimming pool, sauna, steam

nothing to be ashamed of in terms of the

22

|

ESTATE


ESTATE | 23


DEJVICE HOUSE TEXT: Ivan Hrabec/Nové bydlení


C

o víc by si milovník stylového městského života mohl přát, než bydlení v centru noblesní rezidenční čtvrti Dejvice. A přímo na náměstí! Jenže pokud má dům, jako ten na rohu Wuchterlovy ulice, už leccos za sebou, nemusí být zrovna výhrou. Neproběhne-li ovšem důkladná renovace. Tak zvaný Dejvice House, jak jej pojmenovala Pražská správa nemovitostí, spol. s r. o., patří do škály projektů situovaných v různých pražských rezidenčních čtvrtích. Těmi známý developer dokazuje, že se stává specialistou na rekonstrukce významných či památkově

ODVÁŽNÉ INSPIRACE

chráněných činžovních domů.

a restaurace. Na ulici se potkávali místní,

Centrem této čtvrti je Dejvická ulice, která svou šíří připomíná pařížský bulvár. Ještě v šedesátých letech tu zněly dozvuky let třicátých, doby, kdy Dejvice formovaly svoji tvář. Chodilo se sem nakupovat. A nebylo to ledasjaké nakupování, ale přímo společenská událost. Sídlila zde vyhlášená lahůdkářství, uzenářství i řeznictví, také pekárny a cukrárny. Byly tu módní salony, k mání drahé látky, oblečení, umělecké artefakty, nechyběly bary, pivnice, kavárny v hospodách posedávali štamgasti. Kdo nechodil na Dejvickou, jakoby nežil. Zdejší návštěva se rovnala dnešní rodinné výpravě do shopping centra. NÁMĚSTÍ NAD PARKOVIŠTĚM Pokud se na dům přijdete podívat, zaujmou vás spíš skulptury cválajících koní, fontány a stromořadí. Podstatným prvkem, důležitým pro život na Dejvickém náměstí, je přístup do podzemních garáží. „To je pro takový projekt velké plus,“ říká Josef Dobiáš, realitní poradce Pražské správy

nemovitostí.

U každého takového domu v exponované

části centra je největším problémem parkování. V Dejvicích větší než kdekoli jinde. Tady máte moderní hlídané parkoviště prakticky rovnou před domem.

Náměstí má ovšem i další výhody. Je

na něj pěkný výhled, a to platí zejména

pro byty s balkony a osazením francouzskými okny. Mezi ně patří i vzorový byt. Autor projektu přestavby domu, architekt Jakub

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 25


Žoha, všechno vysvětluje: „Dům sice pochází z roku 1932 a je dílem tehdy známého stavitele Václava Suka, ale je hlavně v interiéru dost poznamenán pozdějšími zásahy, takže památkáři vyšli vstříc změnám, které dům dotvářejí v moderním pojetí funkcionalismu.“ TOTÁLNÍ REKONSTRUKCE Pokud hodláte jakoukoliv stavbu přiblížit současné kvalitě bydlení, musíte ji kompletně zrekonstruovat. Dejvice House je zářným příkladem. Vznikne tu celkem 33 luxusních bytů od 1+kk až po 4+kk, dva ateliéry a dva obchody. Úpravy korunuje přestavba mezonetů 5+kk v nejvyšších patrech s velkými terasami orientovanými do vnitřního traktu domu. Špičkové vybavení bytů počítá s klimatizací jako se základním prvkem běžného

Od kuchyně a obývacího pokoje ji odděluje pouze skleněná stěna. Byt tak získá na prostorovosti, zároveň ale ubírá domácímu osazenstvu soukromí. Filip Šorm, který vzorové byty pro Pražskou správu nemovitostí navrhuje, k tomu říká: „Skleněnou stěnu jsem navrhl místo klasické sádrokartonové konstrukce ze dvou důvodů. Za prvé

z nutnosti, tedy proto, abych vyhověl stavebním předpisům, a za druhé proto, abychom se „neochudili“ o pocit otevřeného prostoru, jak tomu bohužel u bytu této velikosti bývá. Jde pochopitelně o výrazně dražší řešení, ale domnívám se, že první dojem po příchodu do bytu se už napodruhé udělat nedá.“ Se sádrokartonovou příčkou by pocit prostoru jednoduše zmizel. I kuchyňská linka, umístěna za sklem předsíně, by ztratila na půvabu. ŠOKOVÁ TERAPIE

standardu. Nejvíce zastoupeným dispozič-

Vstup do bytu v každém případě způsobí

ním schématem je 2+kk a 3+kk s nadprů-

LEVITUJÍCÍ NÁBYTEK Vybavíte si obraz jogína levitujícího vsedě

měrnou výměrou a vysokým standardem

šok. Podvědomé očekávání prostor typic-

a se zkříženýma nohama vysoko nad zemí?

zařízení, podlah, obkladů a dlažeb. Mezi

kých pro bydlení v třicátých letech minulé-

Právě tak je to tu s nábytkem. V bytě je vše,

takové patří i vzorový byt 2+kk, který odkrý-

ho století ostře kontrastuje se skutečností.

co by jen trochu mohlo „viset ve vzduchu“,

vá možnosti bydlení v Dejvice House.

Předsíň existuje, zároveň ale jako by nebyla.

zavěšeno.

26

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

PROPERTY PROJECTS


U malé obývací stěny je to docela pochopitelné. Zajímavé je pozorovat „levitaci“ nočních stolků nebo postelí. Jídelní stůl je také díky opěrné skleněné noze vysunutý do prostoru. Zavěšený nábytek bez madel

Pro mne to byla jasná volba od první chvíle, kdy jsem ten byt spatřil.

byt doslova „nafukuje“ a vyvolává pocit vzdušnosti. Celkový dojem umocňují velkoformátová zrcadla. Dalším nepřehléd-

nutelným akcentem jsou lesklé a barevné

by snad někoho omrzely stávající barevné

se jedná o poměrně klidnou část typicky

vnější plochy nábytku italské firmy LAGO.

kombinace, může je podle vlastního uvážení

městské rezidenční čtvrti, umístěné nedale-

Jihoevropský design byt doslova rozsvěcu-

obměnit.“

ko Pražského hradu. Díky snadné dostup-

je. „Pro mne to byla jasná volba od první

Filip Šorm velmi jemně a harmonicky

nosti letiště se místo zamlouvá především

chvíle, kdy jsem ten byt spatřil,“

doplňuje barevný koktejl obrazy svého oblí-

cizincům,“ říká Josef Dobiáš. Po prohlídce

vysvětluje Filip Šorm. „Nábytek LAGO

beného malíře Adama Jílka.

vzorového bytu nezbývá než konstatovat,

umožnil barevně a materiálově dokonale

Pražská správa nemovitostí uvedla byty

že jeho interiér je natolik inspirativní, že

sjednotit celkové vyznění prostoru s napros-

projektu do prodeje již v září minulého

povyšuje zdejší projektované luxusní byd-

to odlišnou funkcí. Velké lesklé skleněné

roku. Dnes je velká část rezervována a fak-

lení do jiné kategorie. Rozhodně je na co

plochy čelních panelů kuchyňské linky nebo

ticky prodána. „Zájemci znají Dejvice a líbí

se těšit. V Dejvice House může v poklidu

velkokapacitní šatní skříň mají výrazně verti-

se jim umístění domu u renovovaného

a s jistotou vyrůstat opravdu nádherné

kální nebo horizontální členění, a pokud

náměstí s podzemním parkovištěm. Navíc

městské rezidenční bydlení.▬

Bohemian crystal chandeliers of European quality

ELITE BOHEMIA 513 01 SEMILY CZECH REPUBLIC PROJEKTY | ESTATE | 27 Tel./fax: +420 481 622 632 | Tel./fax: +420 481 622 566 | www.elitebohemia.cz | DEVELOPERSKÉ e-mail: obchod@elitebohemia.cz


What more can a lover of urban life wish for than to dwell right in the city centre, in such a distinguished residential quarter as Dejvice has already been since the 1930s? And, moreover, right on a square. However if you live in the building reminiscent of that era, such as the one on the corner of Wuchterlova Street, it is not all so sweet. But only until the time when it is totally renovated. Then it will surely be something utterly different. The building in this street, also called “Dejvice House” by Pražská správa nemovitostí, spol. s r. o. (Prague Real Estate Management), ranks among a variety of projects situated in various residential quarters, by which this well-known developer has proved that it has become a specialist in the reconstruction of important, historically protected apartment buildings.

be a total of 33 luxury apartments, ranging from one-bedroomed to four-bedroomed flats, two studios and two shops. The highlights are the five-bedroomed maisonettes on the top floors with large terraces facing the inner courtyard of the building. There will undoubtedly be top quality fittings and fixtures as the norm and the air-conditioning, of course. However, most of the flats have a layout of from two to three bedrooms, with above-average sizes and a high standard of finishing, such as flooring, tiles and wall tiles. The twobedroomed show flat ranks among these, with suggested options of what living in Dejvice House could be like.

DARING INSPIRATIONS The centre of this quarter is Dejvická Street, which is 100 metres from the building you could be living in. The width of this street is reminiscent of a Parisian boulevard. The

SHOCK THERAPY Once you enter the flat, you may

atmosphere of the 1930s was still present there in the ‘60s, when Dejvice was designed in

experience surprise or great shock —

its contemporary form, mainly as a shopping area. However, this was not shopping as we

according to what you expected from a flat

know it today, but a social event. There were famous delis, butcheries, bakeries, patisseries,

in a building whose history dates back to

and fashion salons selling valuable fabrics, clothes and accessories. There were also bars,

the 1930s. You are in the entrance hall, but

beerhouses, cafés and restaurants. Locals met on the streets, regulars sat in the pubs. Those

at the same time, you are not. The glass

who did not go to Dejvická were not really living. Today when we visit shopping centres, we

wall of the entrance hall separates you from

should realise that Dejvická was and is such a shopping centre, but on quite a different level.

the kitchen and living room. Some may find it pleasant, because a small flat gains

THE SQUARE ABOVE THE PARKING LOT You might not even notice it when viewing the building, because you will instead be captivated by the alleys and sculptures of galloping horses and the fountains. However, the important element of the square is the entrance and exit to the underground garages built by the city on the sides. “It is a great plus for such a project,” says Josef Dobiáš, a real estate consultant from Pražská správa nemovitostí. “Every building of this kind in the exposed area of the centre has a great parking problem. At Dejvice this is even a bigger problem than anywhere else. Here you have a modern secure parking garage practically in front of the building.” But the square also has another plus. There is a pleasant view of the square from most of the flats facing this direction. It particularly applies to flats with balconies, which due to the installation of French windows have better views than the others. Among these is also the show flat. Jakub Žoha, the architect and creator of the building’s renovation project, explains everything: “Although the building dates from 1932 and is the work of the then famous architect Václav Suka, its interior is mainly influenced by later alterations. So preservationists have enforced changes which complete the building in a modern concept of Functionalism.” TOTAL RENOVATION It is nothing unusual, but when you want to adapt any building to a contemporary quality of living, you have to renovate it completely. Dejvice House is an example of this. There will 28

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

PROPERTY PROJECTS


the appearance of spaciousness. Others may perceive it as unpleasant, because seeing into the interior of the flat from the entrance reduces the privacy of the home. Filip Šorm, who designs show flats for Pražská správa nemovitostí, adds: “I designed a glass wall instead of a conventional plasterboard construction for two reasons. The first was necessity, to comply with building regulations, the second reason was not to be deprived of the feeling of open space, as is usual in flats of this size unfortunately. It is naturally a much more expensive solution, but I think that the first impression after entering the flat is irreplaceable.” If there was an opaque plasterboard division, the feeling of space would totally have been lost. Also the charm of the kitchen cabinet, which is situated behind the hallway glass, would have been lost. LEVITATING FURNITURE Do you know the images of levitating yogis sitting with crossed legs above the ground? Here the furniture behaves in the same way. Today it is quite fashionable for former walls to be combined with the

floor. In this flat, everything which could

glass leg. Levitating furniture, all the

“be slightly suspended in the air” is hung

cupboards, including the kitchen cabinet

on the walls, such as the wall system in the

without handles, “inflate” the flat with the

living room. A similar effect is obtained

sensation of great airiness corresponding

by the bedside tables and bed that do not

to larger rooms than those one is actually

touch the floor. The dining room table

in. In addition, the overall impression

expands into the area due to the supporting

is emphasised by the large mirrors. And

PROPERTY PROJECTS

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 29


another surprise! The gloss and colour

Jílek. Pražská správa nemovitostí launched

of the inner surfaces of the furniture

these flats on the market in September 2015

are important elements in the interior

and already now a large number of them

appearance. It is the Italian design by the

are reserved or have actually been sold.”

LAGO company which literally lights up

Those who are interested know Dejvice and

the furniture. “For me, it was an obvious

like the location of the building near the

choice from the first moment, when I saw

renovated square with the underground

this flat,” explains Filip Šorm. “LAGO

parking garage. “What appeals especially

furniture enabled me to harmonise with

to foreigners is that it is a fairly quiet part

material and colour the overall tone of the

of this typical urban residential quarter,

space with a completely different result.

located near Prague Castle, with easy access

The large shiny glass surfaces of the front

to the Airport,” says Josef Dobiáš.

panels of the kitchen unit and the high-

30

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

After seeing the show flat, we have to

capacity wardrobe have noticeably vertical or

conclude that its interior is so inspiring that

horizontal divisions. If you perhaps get tired

it elevates this projected luxury residence

of the current colour combinations, you can

into a completely different category. So

change them according to your own wishes.”

this is really something to look forward to.

Filip Šorm harmoniously complements

There is still time left for you to purchase a

these chosen colour combinations with

flat here in Dejvice House, to enjoy a really

paintings by his favourite painter, Adam

wonderful urban residential lifestyle. ▬

PROPERTY PROJECTS


JAK VYTVOŘIT VLASTNÍ KVALITNÍ PORTFOLIO NEMOVITOSTÍ Pokud chceme vlastnit dobré portfolio nemovitostí jako investici, je třeba zohlednit mnohem více faktorů, než pouze emoce z konkrétního domu, bytu nebo místa. Musíme disponovat informacemi a daty a následně je dobře vyhodnotit.

FINANČNÍ PORADNA Koupit byt je, s trochou nadsázky, vlastně jednoduché – je to jen otázka peněz. Nemovitost, kterou si člověk pořídí, je záležitostí vkusu, dobrého či špatného úsudku a trendů, při kterých podvědomě podléháme určitým vlnám chování svého okolí. Velmi populárním finančním vkladem se v loňském roce stalo pořízení jednoho, dvou, nebo dokonce tří bytů „na investici“ – tedy na pronájem. A tento trend pokračuje i letos. Nechme ale stranou nahodilé nákupy a podívejme se na koupi bytů jako na ucelené a kvalitní investiční portfolio nemovitostí, které nám má dlouhodobě přinášet zisk a udržovat si svou hodnotu.

32

|

ESTATE

|

FINANČNÍ PORADNA

|

FINANCIAL COUNSELING


JAKÉ PORTFOLIO CHCEME MÍT

znalci i banky. Může tak být neocenitelným pomocníkem investorům do nemovitostí při vytváření dobrého portfolia.

Na začátku každého rozhodnutí si musíme stanovit jasný cíl. V případě portfolia bytů je klíčové si hned  v úvodu vymezit, jaké byty

NUTNÝ PRAGMATISMUS INVESTORA

chceme vlastnit a spravovat a  proč. Čím systematičtěji budeme portfolio vytvářet, tím bude lepší. Nejprve si tedy určíme, zda upřed-

Při nákupu nemovitostí hrají velkou roli naše emoce; to, jak se nám

nostňujeme byty s větším ročním výnosem z nájemného v poměru

byt či dům líbí, jaký máme vztah k místu. Při tvorbě portfolia ale

k pořizovací ceně, nebo spíše nemovitosti, u nichž můžeme předpo-

musíme uvažovat pragmatičtěji. Je dobré přemýšlet nad tím, zda má

kládat vyšší růst ceny i větší výnos z prodeje. Z hlediska růstu ceny

dané místo potenciál oslovit někoho dalšího, protože nemovitost bu-

je nejvhodnější to, čeho je málo, jako například velkých bytů na Malé

deme chtít prodat. Pragmatičtí musíme být i v počtech – jde o správ-

Straně nebo Starém Městě v Praze. Pokud jde o výnos z nájmu, nej-

ný odhad poměru mezi kupní cenou a nájmem, který chceme získat,

zajímavější jsou malé panelákové byty.

stejně jako budoucího vývoje cen v dané lokalitě.

ZÁKLADEM JSOU DATA

LOKALITA NENÍ JEN DOBRÁ ADRESA

Chceme-li vytvořit kvalitní portfolio, musíme postupovat sys-

Dobrá lokalita je základ pro dobrou investici do nemovitosti, proto-

tematicky. V prvé řadě je třeba získat  a vyhodnotit maximum do-

že prostředí, ve kterém se pohybujeme, můžeme ovlivnit podstatně

stupných informací. Zajímáme se o lokality, kde bychom chtěli byty

méně, než nemovitost samotnou. Kvalitní budoucí lokality mohou

nakupovat, o ceny v  uplynulých letech, o  to, jak často a  dobře se

být ale skryty za detaily. A zase jsme u informací, které potřebujeme

v těchto místech prodávají nemovitosti. Neméně důležitá je infrastruk-

znát, u dat a souvislostí, které musíme vyhodnotit, navíc z dlouhodo-

tura; obchody, služby, lékaři, školy, doprava a mnoho dalších věcí.

bého hlediska. Relevantní hodnotou je tedy vývoj cen v dané lokalitě

Maximum těchto dat, která jsou klíčová pro realitní trh, zpracovává

v minulosti i skladba bytů, které jsou na trhu. Je dobré zjistit, čeho

specializovaný portál CENOVAMAPA.ORG, který jako jediný v ČR

je na trhu nedostatek a čeho přebytek a podle toho vytvářet vlastní

vytváří Cenovou mapu prodejních cen – tedy reálných cen, za které

portfolio. Podstatné také je, jaký je v místě územní plán, o jakém typu

se byty prodávají. Portál je výsledkem spolupráce firem Hyposervis

staveb se tu v budoucnu uvažuje, jednoduše jak se změní současná

a Deloitte a výsledkem pětiletého vývoje. Po ročním provozu jej dnes

podoba. Nejdůležitější schopností i uměním investora je načerpat

využívají prakticky všichni hlavní developeři, velké realitní kanceláře,

informace a náležitě je vyhodnotit.

Milan Roček je majitelem a předsedou představenstva společnosti Hyposervis. Od roku 2010 spolupracuje s firmou Deloitte na projektu portálu www.cenovamapa.org, který dlouhodobě sleduje a analyzuje transakční ceny nemovitostí v České republice.

FINANCIAL COUNSELING

|

FINANČNÍ PORADNA

|

ESTATE | 33


How To Create a Quality Real Estate Portfolio

financial counseling

If one wants to own a good portfolio of properties as an investment, it is necessary to take into account more factors than merely one’s emotions about the house, flat and location – one must have all the information and data, and evaluate these well. With some exaggeration, buying a home is actually simply just a matter of money. What one buys then increasingly depends on taste, good or bad judgement and the trends by which one subconsciously yields to particular fluctuations in behaviour in the surroundings. The acquisition of one, two or three flats “for investment” – that is to rent – became a popular venture last year. And this trend continues in the new year too. Let’s leave aside incidental purchases and look at the purchase of a property in view of creating a comprehensive and high-quality real estate portfolio to secure profit in the long term and at the same time to preserve its value.

THE TYPE OF PORTFOLIO TO HAVE At the beginning of each decision, one must set the direction of what is actually required. In the case of a portfolio of flats, it is crucial to determine already at the outset which flats one wants to own and manage, and why. And the more systematically a portfolio is created, the better it gets. It is therefore appropriate to make it clear whether it is important to own flats with a higher annual rental income in proportion to the purchase price, or whether one prefers properties that will increase in value, whereby one plans to make a profit especially by their sale in the future. One can simply state that, in terms of increase in value, a small quantity of properties (e.g. large apartments in Prague‘s Lesser Side or Old Town) are ideal, while in terms of maximum proceeds from the lease, the most interesting are small flats in prefabs because those are available in large numbers.

DATA ARE THE FOUNDATION If one wants to create a quality portfolio, one must proceed systematically, by obtaining and evaluating the maximum amount of available information. It is important to obtain data on the location where the property, which one wants to buy, is situated, prices in recent years, how often and how well properties sell in these locations. One must be interested in the infrastructure, what shops, services, doctors, schools, transport options and many other facilities are available. The maximum amount of these data, crucial for the real estate market, are processed on the specialised CENOVAMAPA.ORG portal. This is the only portal in the Czech Republic that produces tables of selling prices – that is, of the real prices at which property is being sold. The portal is the result of collaboration between Hyposervis and Deloitte companies and five years of development. It has been in operation for one year and is currently used by virtually by all major developers, large real estate agencies, experts and banks. So it can also be an invaluable aid for real estate investors in creating a good portfolio.

34

|

ESTATE

|

FINANČNÍ PORADNA

|

FINANCIAL COUNSELING


NECESSARY INVESTOR PRAGMATISM

financial counseling

One‘s own emotions, how one feels about a house or flat and the relationship with the location, play a major role in the purchase of real estate. When creating a portfolio, however, one has to think differently, more pragmatically. It is good to think the way someone else would view the given location, because one will want to sell the property one day. And one must also be pragmatic in figures – correctly estimate the relationship between the purchase price and the rent one wants to obtain, as well as the future development of prices in the area, in order to be able to make a profit on a future sale.

LOCATION IS NOT ONLY A GOOD ADDRESS A good location is the basis for a good property investment, because one has less influence on the environment than on one‘s own property. However, valuable future locations can be concealed behind details which are generally unknown. And again one is faced with the need to be well informed. The data and connections must be known and evaluated in the long-term perspective. Therefore, both the evolution of prices in a given location in the past and the range of dwellings „available“ on the market play a role. It is good to know what is lacking and where there is a surplus, and build one‘s

Milan Roček is the owner and chairman of Hyposervis. Since 2010 he has collaborated with Deloitte on a project www.cenovamapa.org that monitors and analyzes transaction prices of real estate in the Czech Republic.

portfolio accordingly. It is important to know the municipal plan for the location, such as any future developments that will change the current appearance. As investors, one must carefully evaluate all these and many other factors – and also be able to acquire them.

FINANCIAL COUNSELING

|

FINANČNÍ PORADNA

|

ESTATE | 35


OBÝVÁM, TEDY JSEM

TE EXT XT:: Vi Viol ola a Čern Če nodrinská Če FOTO O: Ar Arch ch hiv iv mag agazínu Estate

O

bývací pokoj je pro mnohé z nás středobodem domácnosti. Právě na něj soustředíme pozornost, ačkoliv bychom se bez něj v případě největší prostorové nouze obešli. Jenže právě obývací pokoj je nástrojem naší sebeprezentace. Odehrává se v něm společenský život našeho bytu; přijímáme v něm návštěvy, trávíme v něm večery po náročných pracovních dnech, anebo jen tak relaxujeme. Proto je důležité, aby takový pokoj odpovídal naší osobnosti i zvykům a my se v něm cítili skutečně dobře. Pokud se budeme snažit umístit do něj neúměrné množství nábytku, ztratíme prostor pro vlastní pohyb a činnosti. Volná plocha v bytě je navíc důležitá i pro naši psychiku. Budeme-li se cítit jako v kleci, spíše než na relax pomyslíme na útěk.

36

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


MIX STYLŮ A TRENDŮ: NEUMÍTE ROZHODNOUT, CO SE VÁM LÍBÍ NEJVÍC? NEVADÍ. ZKUSTE SMÍCHAT DOHROMADY TY NEJLEPŠÍ KOUSKY. OBÝVACÍ POKOJ TAK ZÍSKÁ NA OSOBITOSTI. A TO JSTE PŘECE CHTĚLI!

MALÝ BYT, TAKÉ BYT Názory na zařizování obývacího pokoje se různí. Podle čínské filozofie Feng Shui se v obývacím pokoji spojuje několik aspektů života včetně kariéry a vztahů. Aby byla tato místnost harmonická, neměla by v prvé řadě trpět nedostatkem světla. Tmavé rohy a zákoutí zkuste prosvětlit kombinací jasných barev, rostlin, světel nebo zrcadel, které pokoj zároveň opticky rozšíří. Naopak se vyvarujte výrazně tmavých kusů nábytku. Ty mají schopnost místnost opticky zmenšit. Než začnete vybírat soupravy či nábytkové sestavy, zkuste minimalizovat své nároky na skutečně potřebné věci. Ústřední myšlenka při řešení interiéru spočívá v dobře promyšlené funkci každého kusu nábytku či dokonce dekoračního předmětu. Problémem mnoha městských bytů je totiž nedostatek místa. Vybírejte proto takovou kombinaci nábytku, která bude působit vzdušně, a doplňte ji o kousky s vestavěným úložným prostorem. Dobrým příkladem jsou lenošky a sofa s ukrytým místem pro přehrávač, CD s vaší oblíbenou hudbou a řadu dalších osobních věcí, bez kterých si pořádnou relaxaci nedovedete

NEBOJTE SE VZORŮ! VZORY A POTISKY NA TKANINÁCH, TAPETÁCH ČI KOBERCÍCH SE VRACÍ. ČÍM PESTŘEJŠÍ, TÍM LEPŠÍ.

představit. Mohou tu být knihy, časopisy, zkrátka cokoliv vás napadne.

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 37


TRENDY Možná, že v nových kouscích světových návrhářů pro bytový design nenajdete zrovna převratnou novinku. I tento nábytek ale záhy vytvoří trendy a bude určující pro to, co je IN. Stejně jako v módě jsme i ve vybavení interiéru svědky různých retro vln. Samotní designéři budou i letos sahat po zajímavých materiálech, jako je měď, mosaz nebo ušlechtilý a nestárnoucí mramor v kombinaci výrazných hravých barev. Dalším trendem, tak trochu pokračujícím z minulých let, je přenesení zeleně či jiné formy přírody do interiéru v podobě zakládání vnitřních zelených stěn. Rostliny samotné, kromě dekorativního účelu, zvlhčují vzduch a zbavují naše prostředí nežádoucích škodlivých látek. Samotný pohled na zeleň v nás vyvolává pozitivní emoce, pocit uvolnění a zdraví. Pro obývací pokoj přímo ideální. Pokud zvolíte přírodní tóny, nezapomeňte na podlahu. Tmavým odstínem bude kopírovat přirozené přírodní prostředí a pomůže vám tak navodit příjemný pocit stability. ▬

MINIMALISMUS: POKUD SE VÁM PŘÍČÍ SLOŽITÉ VZORY A POTISKY, VSAĎTE NA MINIMALISMUS. TEN BYL, JE A BUDE IN.

38

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL

PŘÍRODNÍ TÓNY: ZVOLTE JEMNOU PALETU A PŘÍRODNÍ MATERIÁLY, KTERÉ ZARUČENĚ VEDOU K ÚSPĚCHU.


SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 39


Reside, Therefore I am For many of us, the living room is the pivotal point of our home. The attention of people is focused right there, although it is a room without which we could live in the case of a spatial emergency. However, the living room is the representation of our self-image, the social life of our home takes place there, we accept visitors there, we spend evenings there after a hard working day and sometimes we just relax there. Therefore, it is important that such a room corresponds to our habits and our personality, to make us feel really good inside. For example, if we try to put a disproportionate amount of furniture (or too massive sets) in the room, we forfeit the space for our own movement and activities. Moreover, free areas in the home are also very important for our mood. If we feel caged in, instead of relaxing, we rather want to run away.

your requirements to the things you really need. The main trend of interior design is to focus on its well thought-out function, with every piece of furniture or decorative object having a tenable role. The problem with many urban dwellings is a lack of space. So try to choose a combination of furniture that seems airy and supplement it with items containing hidden storage space. Lounge chairs and sofas, which can largely be composed of storage space, are ideal for this. There is room, for example for a CD player, CDs of your favourite music and many personal items, such as books and magazines – simply anything you can think of without which you usually cannot really even imagine relaxing.

A SMALL HOME IS ALSO HOME There are different opinions on how to furnish the living room. According to the Chinese philosophy of Feng Shui, the living room is a space of opportunities and potential, where several aspects of life combine, including career and relationships. To make this room harmonious, first and foremost, there should be plenty of light. Try to illuminate dark corners and nooks by a combination of bright colours, plants, lamps or mirrors, which also visually enlarge the room. Be careful with distinctly dark pieces of furniture that conversely make the room look smaller. Before you select sets or furniture, try to minimise 40

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL

MINIMALISM. IF YOU DISLIKE INTRICATE PATTERNS AND PRINTS, BET ON MINIMALISM. IT WAS, IS, AND WILL BE, IN.


DO NOT BE AFRAID OF PATTERNS! PATTERNS AND PRINTS ON FABRICS, WALLPAPERS, CARPETS ARE BACK. THE MORE COLOURFUL, THE BETTER.

TRENDS Maybe you will not find breaking news about various types of interior design from international designers, but yet these trends will again establish their position in the field of what is IN. Just as in fashion, we are witnesses to various forms of retro waves. Designers themselves will reach for interesting materials such as copper and brass this year, or for aristocratic, ageless marble combined with rich, playful colours. Another trend that continues slightly from previous years is the transfer of vegetation or other forms of Nature into the interior, in the form of creative green walls in the interior. In addition to decorative purposes, plants humidify the air and rid our environment of unwanted pollutants. The very sight of plants evokes positive emotions, the feeling of relaxation and health, which are very important in a room such as the living room. Try also to choose rich, natural tones for the floor that suit it; darker tones replicate the natural environment and evoke a feeling of stability. ▬

MIX STYLES AND TRENDS. CANNOT DECIDE WHAT YOU LIKE BEST? NEVER MIND. TRY TO COMBINE THE BEST PIECES. THE LIVING ROOM WILL THUS GAIN INDIVIDUALITY — AND THIS IS WHAT YOU WANTED, AFTER ALL.

NATURAL TONES. CHOOSE A SUBTLE PALETTE AND NATURAL MATERIALS THAT WILL SURELY LEAD YOU TO SUCCESS.

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 41


VIOLA stěna 236 (2x skleník + 1x komoda) Obývací stěna je z nábytkové řady 236, která je vyrobena ze severské břízy s ruční řezbou a intarzována dýhou z anegre a africké třešně makore. Řada obsahuje okolo 70 solitérů. Je vhodná především pro vybavení rodinných domů, velkých bytů, luxusních kanceláří a reprezentačních prostor. Vyrábí se v hnědé a bílé variantě. 107 140 Kč bez DPH, www.violanabytek.cz

4K Smart TV BeoVision Avant BeoVision Avant je nové centrum rodinné zábavy. Televize je vybavena výkonným zvukovým panelem, který čeká schovaný pod obrazovkou, až ji zapnete. Teprve pak se vysune. Pohyb panelu a stojanu je synchronizován, a tak se televize jedním plynulým pohybem nastaví do polohy, v níž bude připravena ke sledování. Vybírat můžete ze třech úhlopříček 55“ 75“a 85“. 229 300 Kč, www.beostore.cz

Stojací lampa Night od Ligne Roset Minimalistickou stojací lampu Night navrhl pro francouzskou značku Ligne Roset designér Pascal Mourque. Pascal vytvořil nové pojetí svítidel s velkým převislým ramenem. V nabídce je jako stojací nebo nástěnná lampa. Konstrukce a základna této lampy s převislým ramenem je v černé nebo bílé lakované oceli. Stínidlo je nasazené na kloubové spojce s transparentním nebo černým nožním stmívačem. 17 340 Kč, www.designbuy.cz

Anglické křeslo William Ewan BeoLab 18 BeoLab 18 je špičkou mezi bezdrátovými reproduktory Bang & Olufsen. Výraznému štíhlému designu „varhanové píšťaly“ z leštěného hliníku dominuje přední kryt, který tvoří 21 lamel z černého nebo bílého kompozitu či dubového dřeva. Na vrchu reproduktoru trůní jako třešnička na dortu charakteristická akustická čočka. 142 800 Kč, www.beostore.cz

42

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL

Toto drobné křeslo je jedním z nejoblíbenějších. Je nádherné jako ozdoba každého obývacího pokoje či ložnice nebo v kombinaci s kouskem z elegantní kolekce pohovek La Natura. Detail taženého stehu dodává současný dojem, který je krásně vyvážený elegantně tvarovanými nožkami a starožitnými mosaznými kolečky. Stylové lemování a zaoblené područky vytváří sofistikované detaily. 25 060 Kč, www.lanatura.cz


Rohová sedací souprava BAUER

VIOLA stěna 223 (2x skleník + 1x komoda) Obývací stěna je z nábytkové řady 223, která je vyrobena ze severské břízy s bohatou ruční řezbou a intarzována exotickými dřevinami. Vyrábí se v hnědé nebo bílé variantě a s volitelným dozdobením stříbrnou nebo zlatou fólií, řezbou nebo patinou. Řada obsahuje okolo 120 solitérů a je vhodná pro vybavení rodinných domů, bytů či reprezentativních prostor.

Tato sedací souprava je krásný kousek s pěkným propracováním a spoustou vychytávek. Opěrky zad přechází v polohovatelné záhlavníky, to vše doplňuje měkká sedací část. Výjimečnost a ladnost vynikne ve větším prostoru. Na výběr máte i řadu krásných dekorů potahových látek, které si vyberete podle Vašich představ a možností. 36 061 Kč, www.nabytek-elegance.cz

162 968 Kč bez DPH, www.violanabytek.cz

Konferenční stolek Salina Moderní konferenční stolek vyrobený z MDF s povrchovou úpravou nejvyššího lesku na trhu. Moderní a kvalitní zpracování. Otevírací šuplíky se samodotahem. Materiál je odolný proti poškrábání. Stolek je dostupný ve variantách: bílá-bílé šuplíky, bílá-černé šuplíky, černá-černé šuplíky, černá-bílé šuplíky, avola-bílé šuplíky, avola-černé šuplíky, dub sonoma-bílé šuplíky. 10 490 Kč bez DPH, www.nabytkomanie.cz

VIOLA designový skleník 880 Skleník je z nábytkové designové řady 880, která je vyrobena ze severské břízy v kombinaci palisandrového dřeva a kovu. Řada obsahuje okolo 80 solitérů a je vhodná pro vybavení rodinných domů, velikých bytů, hotelů a veškerých reprezentačních prostor. 163 289 Kč bez DPH, www.violanabytek.cz

Knihovna Byblos Variabilní knihovna, kterou lze postavit jak do horizontální, tak do vertikální polohy, vyrobená z matně lakované dřevovláknité desky o tloušťce 10 mm. Trojrozměrný efekt díky neviditelnému závěsnému systému a rozlišným hloubkám polic. Knihovna je vhodná do každé domácnosti či kanceláře. 44 490 Kč, www.bertoluccidesign.cz SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 43


VRCHOLÍ SOUTĚŽ

INTERIÉR ROKU

Za Olomouc soutěží tamní nová restaurace Entrée Restaurant (autorem interiéru je Pavel Kříž) The new Entrée Restaurant represents Olomouc in the contest

Petr Pe t Tsc tr scha ha akke ert FOTO FO O: Ar A ch c ivv Inssttiitu tutu t byt tu y ovvého designu

44

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

(interior designer: Pavel Kříž)


Architekti a interiéroví designéři toužili mít soutěž, kterou by sledovala média a jejich prostřednictvím zejména veřejnost. Lidé by pak možná jasněji cítili, že najmout si architekta má opravdu smysl. Autorům skvělých interiérů se přání splnilo a první vítězové budou vyhlášeni už 5. dubna v pražském Centru současného umění DOX.

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 45


Soutěž vyhlásil Institut bytového designu a sestavil patnáctičlennou porotu, jejímž členem je například prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jiří Pelcl. Byl to právě prof. Pelcl, který navrhl, aby porota nebyla složena jen z architektů, ale také z výrazných osobností vizuálních oborů. Tím dostává hodnocení interiérů zcela nový rozměr. Členství v porotě přijala například režisérka Hana Třeštíková a ke své účasti

„ dodává:

Fandím každé snaze popularizovat

zajímavé interiéry a bydlení vnímám jako atraktivní téma. Sama ve svém bytě neustále něco dolaďuji

a předělávám.

Dejvické Café Záhorský zastupuje v soutěži pražské Dejvice (autorka Ing. arch. Magdalena Rochová) Koupelna domu přihlášeného do soutěže

Café Záhorský represents Prague’s Dejvice in the contest (designer: Ing. arch. Magdalena Rochová)

v kategorii novostavba (autor Ing. arch. Martin Sladký) Bathroom of a home, entered in the contest in the New Building category (designer: Ing. arch. Martin Sladký)

ČESKÉ BYTY ČASTO REZIGNOVALY Dalším členem poroty je například malíř David Saudek, jehož díla jsou zastoupena mj. v pražské Národní galerii, ale i v Muzeu moderního umění v New Yorku (MOMA). Smysl soutěže vidí jednoznačně z pozice své profese, když zdůrazňuje: „České byty téměř rezignovaly na umění v interiéru, a přitom zajímavou grafiku můžete koupit už za pár stovek. Doufám, že je to jedna z mnoha věcí, kterou soutěž pomůže změnit.“

46

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Ložnice domu přihlášeného v kategorii rekonstrukce (autorky Ing. arch. Olga Frýdecká a Šárka Špačková) Bedroom in a family home, entered in the Renovations category (designers: Ing. arch. Olga Frýdecká and Šárka Špačková)

Obývací pokoj rodinného domu přihlášeného v kategorii rekonstrukce (autorka Ing. Ivana Goodová)

SOUTĚŽÍ JEN TO NEJČERSTVĚJŠÍ

The living room of a family home, entered in the Renovations category (designer: Ing. Ivana Goodová)

Soutěže se účastní soukromé i veřejné interiéry, a to v šesti kategoriích. Podmínkou je, aby vznikly v roce 2015. Jedná se tedy o přehlídku toho nejnovějšího, čím se architekti a interiéroví designéři mohou pochlubit. Vyhlášení bude vrcholným programem mezinárodního kongresu o architektuře, designu a bytové kultuře Living Forum. ▬

www.interierroku.cz

Bistro Jan Paukert v Praze přihlášené v kategorii veřejný interiér (autorka Ing. arch. Irena Tomisová) Jan Paukert Bistro in Prague, entered in the Public Interior category (designer: Ing. arch. Irena Tomisová)

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 47


Architects and interior designers wanted to have a contest that would be highlighted by the media and especially, through them, to be monitored by the public. People might then realise more clearly that hiring an architect really is significant. The wish of the creators of great interiors came true and the first winners will already be announced on 5th April in Prague’s DOX Centre for Contemporary Art. Víkendový dům přihlášený do soutěže v kategorii novostavba (autor Ing. arch. Martin Sladký) Weekend house, entered in the contest in the New Building category (designer: Ing. arch. Martin Sladký)

Interior Of The Year Contest Draws To a Close

Restaurace Gran Fierro přihlášená do soutěže v kategorii veřejný interiér (autorkami jsou architektky Dagmar Štěpánová a Katarína Varsová). Gran Fierro Restaurant, entered in the contest in the Public Interior category (designers: architects Dagmar Štěpánová and Katarína Varsová)

48

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Kuchyň rodinného domu přihlášeného v kategorii rekonstrukce (autorka Ing. Ivana Goodová) The kitchen of a family home, entered in the Renovations category (designer: Ing. Ivana Goodová)

The contest was organised by the Interior Design Institute, which put together a jury of 15 members, including the Vice-Rector of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Jiří Pelcl. It was Prof. Pelcl who suggested the jury not be composed only of architects, but also

Czech apartments have almost given up on the art of interior design, while interesting graphic

art can be bought for just a few hundred crowns. I hope it‘s one of the many things that the contest will help to change.

of outstanding personalities in the visual fields. Thus the ratings for interiors receive a completely new dimension. Membership on the jury was accepted, for example, by

ONLY THE LATEST COMPETE The contest involves both private and

interior designers can boast. The results of the contest will be announced at the

Director Hana Třeštíková, who comments

public spaces, in six categories. The

Living Forum International Congress

about her participation: “I support every

condition is that the interiors were all

on Architecture, Design and Housing

effort to popularise interesting interiors and

created in 2015. It is therefore a showcase

Culture. ▬

the home is an attractive topic. I myself

of the latest with which architects and

fine-tune and redo something in my flat all the time.” CZECH APARTMENTS OFTEN GIVE UP ON INTERIOR DESIGN Painter David Saudek is another member of the jury. His works are represented, among others, in Prague’s National Gallery as well as in the Museum of Modern Art in New York (MOMA). He sees the significance of the contest clearly from the position of his profession

Obývací pokoj domu přihlášeného v kategorii rekonstrukce (autorky ing. arch. Olga Frýdecká a Šárka Špačková) The living room of a family home, entered in the Renovations category (designers: Ing. arch. Olga Frýdecká and Šárka Špačková)

when he emphasises,

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 49


Z

dají se vám jejich jména povědomá? Zapátrejte v paměti. Naomi Campbell, Cindy Crawford a Claudia Schiffer opravdu nejsou žhavými hvězdičkami modelin-

gu. Ikony devadesátých let se vrací zpět a v plné kráse! Pařížská značka Balmain tímto nečekaným tahem šokovala módní svět. Její umělecký ředitel Olivier Rousteing si nestárnoucí dlouhonohé krásky vybral pro novou kampaň jaro/léto 2016. Ostatně bylo zřejmé, že v roce, který žije nostalgií v duchu Hvězdných válek, přispěchá Rousteing s něčím stylovým. Fotografie, které přinášíme, měly svoji premiéru na Instagramu. Je radost zase vidět pověstné supermodelky v akci. A hned tři najednou! Nová kolekce se nese ve znamení dlouho očekávaného překvapení, splněných snů a zejména návratů ke kořenům. Rousteing zkrátka nenechává nic náhodě. O minimalistickou sérii snímků se postaral fotograf Steven Klein. V šatech typu bodycon trojice modelek potvrdila, že do starého železa

50

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


CAMPBELL, CRAWFORD, SCHIFFER excelují v nové kolekci značky Balmain

rozhodně nepatří. Třásně sice mnohé skryjí, zato transparentní mřížkový vzor ohromí nejen muže. Pravý povyk ovšem nastane jak jinak než kolem věku exkluzivního tria. Vždyť padesátka u všech ťuká na dveře! Napadá nás jediná všetečná otázka: Evangelista, Turlington a Patitz k mání nebyly? ▬

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 51


Campbell, Crawford, Schiffer Shine for Balmain

52

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Remember those names? If you think Naomi Campbell, Cindy Crawford and Claudia Schiffer might be the new big names in 2016, well, you should go hang your head in shame. Balmain has gone with the 1990s icons of fashion for its Spring/Summer 2016 campaign. In a year already dominated by the nostalgia machine known as Star Wars, we have to wonder if Balmain artistic director Olivier Rousteing is not on to something. The images you see here debuted on the brand‘s Instagram account and we were very pleased to see the trio in action again – and all together. Rousteing teased the campaign with the hashtags #waitandsee, #dreamscometrue, #iconic and #youwillalwaysremember so we are pretty sure he knows what he is doing here. Photographer Steven Klein is responsible for the minimalistic series, showing off the bodycon silhouettes that we are assured will be important for the current Spring/Summer season. We are not sure about the fringes but the crisscross detailing is intriguing. At this point, we are just waiting to see how many publications make a big deal of the supermodel trio‘s ages. We also have just one question for Balmain: Were Evangelista, Turlington and Patitz not available? ▬

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 53


V Dubaji vzniká nový luxusní hotelový komplex

DIC RESORT pod taktovkou českého investora

54

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


N

ový luxusní hotelový celek v ceně pěti miliard korun vyroste během příštích dvou let na umělém ostro-

vě Al Marjan ve Spojených arabských emirátech. V čele tohoto velkého projektu stojí český obchodník s diamanty Luboš Říha. Na komplexu DIC RESORT spolupracuje s proslulým architektem Tonym Ashaiem. Ten kromě jiných luxusních budov v Dubaji navrhoval také domy v Beverly Hills či rezidence pro celebrity jako například Britney Spears nebo Davida Beckhama. DIC RESORT představí také apartmány s unikátním systémem tzv. bytů dlouhověkosti, tedy s technologií Hypoxico, poskytující vysokohorské prostředí v domácích podmínkách.

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 55


Přestože stavba komplexu započala

teprve nedávno, již teď jsou jednotlivé apartmány k prodeji. Prozatím jsou nabízeny za nižší ceny, ty ovšem v průběhu stavby prudce porostou, jakmile bude vybrán správce celého komplexu. Prodáváme v Česku a začínáme i ve zbytku světa, za dva měsíce máme prodáno cca 25 apartmánů v ČR, což je vynikající výsledek. Máme připravenou prodejní kampaň projektu do zahraničí, se kterou začneme po výběru hotelového operátora,

vysvětluje plány Luboš Říha, developer projektu DIC RESORT a majitel společnosti Diamonds International Corporation. DIC RESORT se skládá ze dvou velkých budov – pětihvězdičkového hotelu a rezidenční části. Hotel by měl mít 300 pokojů a rezidenční budova 465 apartmánů. Nejnáročnější klientela se může těšit na střešní penthousy s bazénem a překrásným výhledem na moře a okolí. Kromě toho DIC RESORT nabídne i luxusní vily uprostřed tropických zahrad s bazény, a to přímo u pláže. Hotelové služby poskytnou vše, co si jen lze představit – od animačních programů pro děti přes recepční služby, služby spojené s pobytem u bazénu, osobní trenéry až po kulinářský zážitek, který zajistí čtyři mezinárodní restaurace. DIC RESORT je ideální turistickou destinací pro ty, kteří hledají dobrodružství, vzrušení, krásu a přírodní bohatství. ▬

56

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 57


DIC RESORT a new luxury hotel complex in Dubai — arises under the baton of a Czech investor

will start after the hotel operator is selected,” Luboš Říha, DIC RESORT project developer and owner of the International Corporation company, explains his plans DIC RESORT consists of two large buildings – a 5-star hotel and a residential section. The hotel will have 300 bedrooms and the residential building 465 apartments.

A new luxury hotel complex costing five

with Hypoxico technology to provide

There will be penthouses with a swimming

billion Czech crowns (200 million US

an Alpine environment under home

pool and a wonderful view of the sea and

dollars) will be built during the next two

conditions.“Although the construction

surroundings for the most demanding

years on the artificial Al Marjan island

of the complex has only recently begun,

clients. In addition, DIC RESORT will also

in the United Arab Emirates. This large

individual apartments are already for sale.

offer luxury villas situated in tropical gardens

project is headed by a Czech diamond

At present, they are being offered at reduced

with pools beside the beach.

merchant – Luboš Říha. He is collaborating

prices, but in the course of construction,

on the DIC RESORT complex with Tony

prices will rise sharply as soon as a trustee

imaginable – from animated programmes

Ashai, a famous architect. In addition to

for the whole complex is chosen. We are

for children, reception services, swimming

other luxury buildings in Dubai, Ashai

selling in the Czech Republic and also

pool services, personal trainers, to a culinary

has also designed houses in Beverly Hills

starting to sell in the rest of the world. In

experience provided by four international

and residences for celebrities such as

two months, we have sold approximately

restaurants.

Britney Spears and David Beckham. DIC

25 apartments in the Czech Republic, which

RESORT also plans to offer apartments

is an excellent result. We have prepared a

destination for those seeking adventure,

with a unique system of longevity, i.e.

sales campaign for the project abroad, which

excitement, beauty and natural treasures. ▬

58

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

The hotel services will include everything

DIC RESORT is an ideal tourist


Design projekt, který pomáha postiženým dětem. Pomoci můžete i Vy! www.candy-flat-palac-dlouha.cz

www.pink-crocodile.org


OPRAH WINFREY si dopřála atraktivní lyžařský dům v Telluride

M

ediální magnátka Oprah Winfrey, která vloni zakoupila přibližně 242 000 m² pozemků poblíž lyžařského resortu Telluride v Coloradu, si v téže oblasti pořídila nemovitost za 14 milio-

nů dolarů.

Paní Winfrey získala moderní, kompletně zařízené obydlí ve svažující se Mountain Village. Inzerce uvádí, že dům s pěti ložnicemi o velikosti 800 m² stojí na pozemku velkém 13 000 m². K vybavení nemovitosti patří fitness centrum, most ze skla a oceli nad velkým sálem, dále chodník dlouhý 13 metrů vedoucí k vyhlídkové terase s ohništěm v korunách stromů, obojí zavěšené 11 metrů nad zemí. Původní majitel, technický manažer v důchodu Bob Wall, zmiňuje i vinný sklípek dlouhý 17 metrů. Ten v maximálně možné míře připomíná důlní tunel. Budova má také vlastní lanovou dráhu, která lyžaře vyveze přímo na svah. Dům dostavěný v roce 2001 původně inzerovala realitní kancelář Telluride za 15 milionů dolarů. Později byla nabídka stažena. V minulém roce se objevila znovu s cenou sníženou na 13,75 milionů. V době prodeje nebyl dům oficiálně na trhu. Prodávající pan Wall uvedl jako důvod prodeje své rozhodnutí trávit více času jinde. Paní Winfrey zakoupila pozemky v Mountain Village s cílem postavit si zde dům. Podle sdělení informovaných osob bude světoznámá moderátorka dohlížet na výstavbu nového domova a k bydlení zatím využije zakoupený objekt. Makléř Telluride Matthew Hintermeister, který zajišťoval prohlídky domu, uvedl, že se jedná o luxusní stavbu s vlastní příjezdovou cestou. Dodal, že pro obyvatele Telluride není neobvyklé zakoupit nebo pronajmout si dočasný domov při současné výstavbě vlastního domu snů. ▬ 60

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Buys Splashy Telluride Ski Home for $14 Million Media mogul Oprah Winfrey, who last year bought roughly 60 acres near Telluride Ski Resort in Colorado, has bought a nearby property for $14 million. In a deal that closed last week, Ms. Winfrey bought a fully furnished, contemporary home in slope-side Mountain Village, according to people with knowledge of the transaction. According to the listing, the five-bedroom home sits on roughly 3.23 acres and measures about 8,700 square feet. The home has a gym, a glass-and-steel bridge above the great room and a 45-foot-long walkway that leads to a tree-top observation deck with a fire pit, both suspended 35 feet above the ground, the listing said. According to the seller, retired tech executive Bob Wall, it also has a 56-foot-long wine cellar designed to “look as much like a mining tunnel as possible.” The house also has its own funicular to transport skiers directly to the slopes, Mr. Wall said. Initially listed for $15 million in 2009 with Telluride Real Estate, the house was delisted and returned to the market for $13.75 million last year. It was not officially on the market at the time of the sale. Mr. Wall, who finished building the house in 2001, said he decided to sell because he wanted to spend more time elsewhere. In 2014 Ms. Winfrey purchased about 60 acres of land in Mountain Village with plans to build a home there. This house will serve as a place for her to stay in the area while supervising construction of the new home, said people familiar with the transaction. Telluride agent Matthew Hintermeister, who was not involved in the transaction but has shown the house to clients, said it has “very high end construction” and is on a “very private road.” He added that it’s not unusual for Telluride residents to buy or rent a temporary home while their primary home is under construction. ▬


V Praze bylo otevřeno unikátní

APPLE MUSEUM

U

nikátní Apple Museum otevřelo brány prvním návštěvníkům 17. prosince loňského roku v Praze. První výstavní prostor svého druhu prezen-

tuje největší soukromou sbírku Apple produktů na světě. Jedinečná expozice nabízí nejen ucelenou kolekci počítačů z let 1976 až 2012, ale i další předměty z produkce společností spojených se jménem vizionáře, který změnil svět, Steva Jobse. Nahlédněte do minulosti zdánlivě nedávné a vžijte se do chvíle, kdy dvojice Steve Jobs a Steve Wozniak sestavovali v garáži rodičů první osobní počítač značky Apple. Seznamte se s postupným rozšiřováním jablečné rodinky i s ohromujícími novinkami, které přinášela světu. Proč si podmanila desítky milionů lidí po celé planetě? Steve Jobs přiměl své spolupracovníky myslet jinak. Toužil změnit svět. A povedlo se mu to. Zkuste mít i vy oči a mysl otevřené jako on! Apple Museum sídlí v zrekonstruovaném měšťanském domě na nároží Husovy a Karlovy ulice. V přízemí si můžete dát vynikající kávu a ochutnat lahůdky z vegan raw bistra. Přesně tak by na to šel Steve Jobs. Pro ukrácení dlouhé chvíle můžete využít tablety, pro děti je zde připravena interaktivní místnost. Výtěžek ze vstupného bude použit na nadační účely.▬

62

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


A unique Apple Museum opened its doors in Prague on 17th December. As the first of its kind, this Museum presents the largest private collection of Apple products in the world. The exceptional exposition displays the most comprehensive collection of computers from 1976 to 2012. Other items are also on display, manufactured by the company associated with the name of Steve Jobs, a genius visionary who was able to change the world. Take a glimpse into the past and find yourself in the time when, along with Steve Wozniak, Steve Jobs constructed the first personal Apple computer in his parents‘ garage. Learn how the Apple family grew, how it launched stunning innovations into the world and understand why these have enchanted billions of people

Unique Apple Museum Opens in Prague

worldwide. It was precisely Steve Jobs who forced his collaborators to think differently. He wanted to change the world and he succeeded. Also keep your eyes and mind open as he did.... The Apple Museum is housed in the renovated townhouse on the corner of Husova and Karlova Streets. On the ground floor, enjoy the excellent coffee and taste delicacies from the Vegan Bistro, exactly what Steve Jobs liked. To pass the time, there are tablets to be used and an interactive room for children. Proceeds from the ticket sales will be used for endowment purposes. ▬

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 63


10 NEJ Noční kluby se staly nedílnou součástí noční scény moderní kultury. Místa, kde se lidé schází, aby propili a protančili noc, rozhodně nejsou stejná. Většina z nich vyhovuje střední vrstvě. Existují ovšem bary s luxusními interiéry nabízející nadstandardní možnosti zábavy. Tomu odpovídá i cena, kterou prohýřený čas stojí. Mnozí vyhledávají noční bary pro jakýsi „únik z reality“ či občasné odreagování od každodenního stresu a starostí. Magazín Estate přináší možnost nahlédnout do 10 nejluxusnějších podniků. Každý z nich je jedinečný stylem i významem. Majitelé těchto klubů počítají roční příjem na desítky milionů dolarů. Pokud milujete kvalitní šampaňské, luxus a zábavu až do ranních hodin, je tento výběr určen právě Vám.

luxusnějších nočních klubů na světě

1 MARQUEE, LAS VEGAS

Marquee je výjimečný trojpodlažní noční i denní superklub v centru proslulé ulice The Strip v Las Vegas, v komplexu The Cosmopolitan. Marquee, provozovaný společností TAO Group, je mekkou elektronické hudby. Hosté sem přicházejí spojit pozlátko a půvab Las Vegas s bezprecedentními nočními eskapádami. Výrazně elegantní design a moderní rozložení do tří tematických tanečních místností i spojovacího denního klubu poskytují hostům dnem i nocí opravdu mimořádné zážitky.

Merc, Chaos a samozřejmě Pangaeu. Úspěšná Pangaea spravuje oblíbené kluby a salonky v New Yorku, Singapuru, Hollywoodu, Indii, Londýně, Marbelle a nyní ovládla i Manilu. Luxusní klub s bohatými interiéry, VIP stoly a pokoji, skvělou „lahvovou službou“ a bohatým

2 PANGAEA, MANILA Pangaea je luxusní klub jednoho z mezinárodních králů nočního života a vynálezce rezervace stolu předplacením lahve, Michaela Aulta. Jeho skupina provozuje podniky nejznámějších světových značek – Spy Bar,

64

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST

nápojovým lístkem představuje vše, co je možné od luxusního klubu očekávat.


3 XS, LAS VEGAS

4

Noční klub XS v hotelu Encore si podle mediální skupiny Nightclub & Bar držel první místo v Top 100 Spojených států po dobu neuvěřitelných pěti let. Zdejšími hvězdami jsou například David Guetta, Alesso i Kaskade. Součástí nově přestavěných prostor v hodnotě milionů dolarů jsou nejmodernější technologie a nejkvalitnější výbava – pyrotechnika, LED diody, lasery a pult pro DJe, viditelný z jakéhokoliv místa v klubu. Noční klub XS je bezpochyby nejúspěšnějším klubem v Las Vegas. Nabízí totiž dva jedinečné zážitky: službu rezervace lahve, tedy i stolu, na tanečním parketu nebo v luxusních chatkách okolo bazénu Encore a dále neuvěřitelný design klubu, inspirovaný provokativními křivkami lidského těla. Až sem přes zvlněné zlaté schodiště vstoupíte, pochopíte, proč Condé Nast Traveler označuje XS nejbáječnějším nočním klubem na světě.

LAVO, NEW YORK

Lavo, exkluzivní newyorský noční klub laděný ve stylu Las Vegas, přináší skutečně vzrušující zážitek. Zdejší osvětlení a efekty patří mezi nejdůmyslnější a nejpropracovanější ve městě. Přitom jsou vyladěny tak, aby klub nezahlcovaly. Podnik se zaměřuje na house music a často hostí některé z nejlepších DJů na světě. Opravdu výjimečnou událostí je vynikající party Lavo Brunch, která se koná každou sobotu v restauraci prvního patra. Lavo Brunch je bezpochyby jedním z nejlepších mejdanů v New Yorku.

5

CHAOS, MANILA

Klub Chaos se nachází ve Fortune Egg v komplexu City of Dreams Manila. Značku Chaos, stejně jako Pangaeu, provozuje společnost Ault Group. První podnik tohoto jména spatřil světlo světa v 90. letech v New Yorku a byl prvním skutečným klubem na světě nabízejícím „lahvovou službu“. Zároveň se stal inspirací pro největší světové superkluby podobné těm v Las Vegas a Miami. Noční klub Chaos v City of Dreams Manila otevřel své brány 14. února 2014. S kapacitou 2 000 osob je klub jedním z největších ve městě. V současné je době otevřen vždy v pátek a sobotu a každý týden hostí světové DJe. Podnik ohromí luxusními interiéry i nejmodernějším zvukovým a světelným systémem, VIP pohovkami i VIP KTV pokoji, klecemi a tanečními tyčemi včetně sexy tanečnic a tanečníků. A tím nejsou možnosti zábavy zdaleka vyčerpány!

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 65


MOSER SALES

GALLERIES

PRAHA Na Příkopě 12, T: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, T: +420 221 890 891

KARLOVY VARY Kpt. Jaroše 46/19, T: +420 353 416 136 Tržiště 7, T: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


6 ZOUK,

7

RASPUTIN, PAŘÍŽ

SINGAPUR

Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že noční podnik Zouk v Singapuru zosobňuje to nejlepší svého druhu. Ať čerstvě plnoletí či kluboví veteráni, každý si tu přijde na své. Není divu, vždyť klub je zároveň služebně nejstarším ve městě! Své brány návštěvníkům otevřel před více než dvěma desítkami let. Zouk najdete v městské čtvrti Singapore River, nedaleko Clarke Quay. Mezi milovníky taneční hudby se stal legendou díky mnoha místnostem a zónám, striktní politice undergroundové hudby a ve srovnání s ostatními nočními kluby v Singapuru i neokázalé atmosféře.

Noční klub, navržený designérem Erté, svými sametovými stěnami, barokními lustry a čalouněným nábytkem na první pohled připomíná veřejný dům. Návštěvník ovšem brzy podlehne atmosféře okázalosti kabaretu Chez Raspoutine z 50. let. Kdysi se tu scházela smetánka Zlatého věku Hollywoodu – Gary Cooper, Rita Hayworthová a její tehdejší manžel, Princ Aly Khan. Od znovuotevření v roce 2010 si podnik našla nová generace – Scarlett Johansson, Bradley Cooper, francouzská hvězda Jean Dujardin, četní Rothschildové a dobře vypadající synové současného Aga Khana. Za příjemné prostředí vděčí klub nevtíravé povaze majitele Francka Maillota.

8 LIV, MIAMI

LIV v hotelu Fountainebleau v Miami Beach nabízí svým hostům vrcholný noční zážitek. Splynutí půvabu historického Fontainebleau a současné zábavy v LIV dodalo nočnímu životu na Miami Beach nové rozměry. Nepostradatelný noční podnik skupiny MMG Nightlife v sobě pojí kouzlo exkluzivního salonu a vzrušujícího nočního klubu. Více než 1 670 m² ohromujícího architektonického řešení a okázalé výzdoby dělá z LIV ohromující scénu pro mimořádnou noc. „Voyeurské“ řešení klubového prostoru umožňuje hostům zahlédnout celebrity, VIP a nejkrásnější lidi v Miami. Pět nocí v týdnu, od středy do neděle, nabízí LIV pestrou škálu hudebních formátů, VIP stoly, soukromé, vysoko umístěné lóže, tři bary s veškerými službami a ohromný hlavní taneční parket.

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 67


10

9

XOYO,

LONDÝN

PACHA, IBIZA Pacha Ibiza je pravděpodobně nejkouzelnějším nočním klubem na ibizské scéně. Na tomhle „hřišti pro bohaté a krásné“ musíte vidět a zároveň být viděni, jak posloucháte tu nejlepší taneční hudbu a vnímáte baleárské rytmy. Své obvyklé klubové svršky nechte doma. Oblečte se, jak nejlíp umíte! V opačném případě riskujete, že se nedostanete dovnitř. V Pacha Ibiza

probíhají jedny z nevychvalovanějších večírků ostrova, včetně Fuck Me I‘m Famous s DJem Davidem Guettou, Playhouse s hudebníkem Stevem Aoki, Insane s Johnem Digweedem a Kalkbrennerem, Pure Pacha s Bobem Sinclairem a Martinem Solveigem, a oblíbená hippy noc Flower Power. Tento kultovní podnik s více než čtyřicetiletou tradicí zkrátka musíte během svého pobytu na ostrově navštívit.

TIP!

LE VALMONT CLUB & LOUNGE PRAHA Proč byste jezdili zrovna na Ibizu nebo do Las Vegas? V Praze na Uhelném trhu se již brzy otevřou brány bohémského klubu Le Valmont. Unikátní klub, cocktail a lounge bar v centru Prahy staví Viktor Fischer spolu se světovým králem nočního života Michaelem Van Cleef Aultem, který stál u zrodu již devadesáti tří nejluxusnějších klubů po celém světě. Koncept, inspirovaný filmem Valmont od režiséra Miloše Formana, oslavuje lásku, vášeň i nekonečné svádění a představuje malou Paříž v Praze. Jedinečnost a exkluzivitu podtrhuje luxusní vybavení interiéru. Najdete tu křišťálové lustry v tereziánském stylu od značky Preciosa, které se v Čechách již v historii vyráběly pro francouzskou šlechtu, antický nábytek z metropolí jako Londýn či Paříž i na míru vyrobené aubusson koberce. Vybavením to ovšem nekončí.

68

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST

XOYO se nejen svojí kompaktní hudební nabídkou stal jedním z nejuznávanějších londýnských klubů. Hlavnímu městu o víkendech vytváří bezkonkurenční zvukovou kulisu. Lidé stojí fronty na to, aby v podniku přivítali jména těch nejlepších a nejoriginálnějších umělců. Na XOYO narazíte v samém srdci historické čtvrti Shoreditch. Podnik zabírá plochu dvou podlaží. Disponuje odborně seřízenou zvukovou aparaturou, která klubu pomohla profilovat se jako výjimečné místo pro noční zábavu. XOYO je inspirativní zejména pro londýnské vymetače klubů. Nedávno se tu rozjel projekt, v rámci nějž se v průběhu jednoho roku o zábavu postarají postupně čtyři DJové – každý z nich bude hrát dvanáct sobot po sobě. Kromě nabitého programu o víkendech je XOYO po celý rok přehlídkou svěží a živé hudby.

JARO 2016

Samotný Viktor je oděn ve stylu Valmonta. O jeho garderobu se stará Marco Mirelli, který klade důraz na každý detail, jako například na podšívku saka korespondující s designem klubu. Le Valmont bude místem, kde se scházejí úspěšní, styloví a inspirující lidé. V příštím čísle Vám Michaela spolu s Viktorem představíme. Do té doby více na www.levalmont.cz

Viktor Fischer, styling Image House for Men, Marco Mirelli


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI 70

130

154

163

Prodej Sales

Pronájmy Rentals

Komerční nemovitosti Commercial Properties

Prodej na Moravě Sales in Moravia

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 69


bydlete luxusně

www.luxury-properties.cz +420 735 199 199

Praha | Špindlerův Mlýýn

aktuálně poptáváme pro zahraniční manažery pronájem i prodej luxusních domů a penthousů v Praze více inffo na: jana@luxurry-properties.ccz 70

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


bydlete luxusně

Perla mezi pražskými nemovitostmi, Praha 7 - Troja Velkolepá jedinečná vila se nachází v jedné z nejprestižnějších lokalit v Praze Troji. Čtyři prostorné podlaží o celkové podlahové ploše více než 690 m2 nabízí budoucímu majiteli vytvořit si ideální prostorné bydlení dle svých představ a přání. Jedinečnost spočívá právě ve volnosti finálního dispozičního řešení. Pozemek o velikosti 880 m2 poskytne maximální pocit bezpečí a volnosti. Cena na vyžádání

The pearl among Prague real estate, Prague 7 - Troja The magnificent unique four-storey villa with a total living area of over 690 m2 offers future owners to create the perfect spacious home according to their wishes. The concept of building is unique because none of the internal partitions is a bearing walls. Thus there is nothing easier than to arrange the layout of the villa exactly according to future owner. Land size 880 m2 provide a maximum sense of security and freedom. Price on request

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 735 199 199 SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 71


bydlete luxusně

Exkluzivní apartmány a vily V novém hotelovém resortu v Ras Al Khaimah, Spojených arabských emirátech. Místo oceněno jako “nejatraktivnější místo Dálného východu”. Koupi této nemovitosti získáváte VISA PACKAGE, členství v hotelovém klubu (využívání bazénů, soukromé hotelové pláže, restauračních zařízení, fitness a dalších hotelových služeb se slevami). Skvělá investiční záležitost v případě dalšího pronájmu (8-10% ročně z vložené investice). Ceny od 3.883.854 Kč

Exclusive apartments and villas

There are situated in the new residential resort in Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. This place has been awarded as “the most attractive place of Middle East”. Many benefits of the investments e.g. 100% private ownership, VISA PACKAGE, membership in the club lounge (=use of swimming pools, private beach, restaurants and other hotel services). Uniqueness of the investment (expected yield 8-10% per annum). Prices from 3.883.854 Kč

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 735 199 199 72

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


bydlete luxusně

Luxusní dvoupatrový byt, Praha 5 - Smíchov Byt ve vysokém nadstandardu s obytnou plochou 162 m2 a terasou 11 m2 se nachází v kompletně zrekonstruovaném domě se secesní fasádou. K tomuto bytu o dispozici 5kk (4 ložnice, 3koupelny) je možné dokoupit parkovací stání přímo v domě. Svou polohou splňuje všechny požadavky pro náročné klienty. Skvělá dostupnost, jak autem, tak i městskou dopravou, pár metrů od metra Anděl. Cena: 13.000.000 Kč

Luxury two-storey apartment

Apartment in high standard with a living area of 162 m2 and 11 m2 of terrace is located in a completely renovated building with an Art Nouveau facade in Prague 5 - Smíchov. This apartment offers 4 bedrooms and 3 bathrooms. There is possibility to buy a parking place in the house. Its location meets all the requirements for demanding clients. Great accessibility, both by car and by public transport, a few meters from Andel. Price: 13.000.000 Kč

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 735 199 199 SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 73


MINIB - to je Efektivní, Ekonomický, Estetický, Ekologický a Elegantní způsob vytápění

Proč konvektor MINIB? • designem a možností atypických rozměrů Vám konvektory MINIB splní i ta nejnáročnější přání • díky použití vysokojakostních materiálů a moderních technologií garantujeme 10-ti letou záruku na výměníky tepla a nerezové vany konvektorů • jsme držiteli certifikátu ISO 9001, řady užitných vzorů, patentů a mezinárodních ocenění • kompletní sortiment testujeme v nezávislé akreditované zkušební laboratoři • exportujeme své výrobky do mnoha zemí Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky

MINIB,a.s., Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6

www.minib.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 77


Ing. arch. Helena Urbanová

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz

Luxusní byt s výhledem na Pražský hrad, Praha 1 Prodej / 100 m2 interiér, 28 m2 terasy Luxusní byt s terasou na prodej Praha 1. Prostorný byt v 7. patře rezidenčního objektu po rekonstrukci s výhledem na Pražský hrad a Staré Město s dvěma terasami 10 m2 a 18 m2. V domě jsou opravené společné prostory a výtah. Objekt se nachází v blízkosti Staroměstského náměstí, Náměstí Republiky a Dvořákova nábřeží. Plocha bytu je 100 m2. Byt je dispozičně řešen jako 3+kk. Je zde obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, dvě ložnice a dvě koupeny. Byt

Cena / Price na vyžádání / on demand

má dvě prostorné terasy orientované na východ. Z obývacího pokoje je krásný výhled na Pražský hrad a střechy domů na Starém Městě. K bytu náleží parkovací stání v podzemních garážích. V objektu se nachází recepce s ostrahou a bezpečnostní kamerový systém. Lokalita nabízí veškerou občanskou vybavenost a širokou nabídku restaurací, kaváren, luxusních obchodů a kulturního vyžití. V pěší vzdálenosti je stanice metra Náměstí Republiky.


www.ytpi.cz

Luxury apartment with a view of Prague Castle, Prague 1 Sale / 100 m2 interior, 28 m2 terraces Luxury apartment for sale Prague 1. Spacious apartment on the 7th floor of a residential building with a splendid view of Prague Castle and Old Town. The property has reconstructed common areas and elevator. The building is located near Old Town Square, Náměstí Republiky, and Dvořákovo nábřeží. Total floor area is 128 m2. The layout of apartment is 3 + kk (two bedrooms). The flat consists of: living room, kitchen and dining room. There are two bedrooms and two bathrooms. The apartment

has two spacious terraces oriented to the east side. The living room has a beautiful view of Prague Castle and Old Town roof tops. The apartment has a parking space located at the underground garage. There is a reception with security and safety camera system. The location offers all the public facilities and a wide range of restaurants, cafes, luxury shops and cultural activities. The apartment is at the neighbourhood of metro Náměstí Republiky.

Exkluzivně


Útulný podkrovní byt s krbem Prodej · Praha 6 · 4+kk · 135 m2ā.þ 7HQWRSURVOXQČQêE\WMHVLWXRYiQYQHMY\ããtPSDWĜH]UHNRQVWUXRYDQpKR þLQåRYQtKR GRPX NWHUê OHåt QHGDOHNR SDUNĤ .DMHWiQND D .OiãWHUQt ]DKUDGD FRå MLVWČ RFHQt URGLQ\ V GČWPL D VSRUWRYFL 'LVSR]LþQČ MH QHPRYLWRVWQDYUåHQiMDNRNNVGYČPDNRXSHOQDPLDQiOHåtNQtGYD EDONRQ\VNOHSDMHGQRJDUiåRYpDMHGQRYHQNRYQtSDUNRYDFtVWiQt&HOê REMHNWSĤVREtMLåRGYVWXSXYHOPL~WXOQČDVYČWOHDWRQHMHQGtN\UR]XPQp YHOLNRVWL YãHFK SRNRMĤ D YKRGQpPX PQRåVWYt RNHQ SĜtWRPQRVWL NUEX YREêYDFtPSRNRMLDOHWDNpOX[XVQtPXY\EDYHQt

$P[ZBUUJDBQBSUNFOUXJUIBɦSFQMBDF Sale · Prague 6 · 4+kk · 135 m2 · 11 350 000 CZK 7KH DSDUWPHQW LV ORFDWHG RQ WKH WRS ÀRRU RI D UHQRYDWHG DSDUWPHQW EXLOGLQJ ORFDWHG QHDU .DMHWiQND DQG .OiãWHUQt ]DKUDGD SDUNV ZKLFK ZLOOVXUHO\EHDSSUHFLDWHGE\VSRUWVPHQDQGIDPLOLHVZLWKFKLOGUHQ7KH OD\RXWRIWKHSURSHUW\LVGHVLJQHGDVNNZLWKWZREDWKURRPVDQGLWKDV WZREDOFRQLHVDEDVHPHQWRQHSODFHLQWKHJDUDJHDQGRQHRXWHUSDUNLQJ SODFH 7KH HQWLUH VSDFH RI WKH DSDUWPHQW ORRNV YHU\ FR]\ DQG EULJKW IURPLWVHQWUDQFHQRWRQO\WKDQNVWRWKHVSDFLRXVQHVVRIWKHURRPVDQG DSSURSULDWHQXPEHURIZLQGRZVEXWWKHSUHVHQFHRID¿UHSODFHLQWKH OLYLQJURRPDQGOX[XU\LQWHULRUIXUQLVKLQJVDVZHOO

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


7[EVvO×BTWõUM×CZUTWFMLPVUFSBTPV Prodej · Praha 6 · 3+kk · 100 m2ā.þ .UiVQêSRGNURYQtE\WVHQDFKi]tYD13þLQåRYQtKRGRPXMHQå SURãHO Y URFH NRPSOHWQt UHNRQVWUXNFt YþHWQČ YêWDKX 'ĤP VH QDFKi]t Y DWUDNWLYQt D NOLGQp ORNDOLWČ NWHUi QDEt]t YêERUQRX GRSUDYQt GRVWXSQRVWDREþDQVNRXY\EDYHQRVW9E\WČE\O\SRORåHQpQRYpGĜHYČQp SRGODK\ D Y\PČQČQD RNQD FRå ]DMLãĢXMH SUR VYp EXGRXFt PDMLWHOH PD[LPiOQtNRPIRUWDSURVYČWOHQRVWFHOpKRE\WX.UiVQêYêKOHGQD3UDKX REVWDUiSURVWRUQiWHUDVDRYHOLNRVWLSĜHVP

Airy and bright apartment with a large terrace Sale · Prague 6 · 3+kk · 100 m2 · 9 900 000 CZK 7KLVEHDXWLIXODWWLFDSDUWPHQWLVORFDWHGRQWKHWKDQGWKÀRRUVRIDQ DSDUWPHQW EXLOGLQJ ZKLFK XQGHUZHQW DQ RYHUDOO UHQRYDWLRQ LQ LQFOXGLQJ DQ HOHYDWRU7KH KRXVH LV VLWXDWHG LQ DQ DWWUDFWLYH DQG TXLHW ORFDWLRQWKDWRIIHUVH[FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVELOLW\DQGFLYLFDPHQLWLHV 1HZZRRGÀRRUVDQGZLQGRZVZHUHUHSODFHGLQWKHDSDUWPHQWZKLFK SURYLGHVIRULWVIXWXUHRZQHUVPD[LPXPFRPIRUWDQGDZHOOLOOXPLQDWHG DSDUWPHQW$VSDFLRXVWHUUDFHZLWKRYHUPRIIHUVEHDXWLIXOYLHZVRI WKH3UDJXH

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


.PEFSOÇCZEMFOÇWLMJEOÃç»TUJ1SBIZ Prodej · Praha 6 · 5+kk · 187 m2ā.þ 3RORYLQD PRGHUQtKR GYRMGRPX Y NOLGQp YLORYp þWYUWL VSOQt VYêP UH]LGHQWĤP YHãNHUi SĜiQt 3URVWRUQê LQWHULpU V PRGHUQtP GHVLJQHP D YHONêPL GĜHYČQêPL RNQ\ GRVWDWHN VRXNURPt þW\ĜL SDUNRYDFt PtVWD VNYČOi GRSUDYQt GRVWXSQRVW D UR]OHKOi ]DKUDGD MVRX SĜHVQČ W\ DWULEXW\ NWHUpPRGHUQtOLGpY\KOHGiYDMt2NROtSOQp]HOHQČL3UDåVNê+UDGPRKRX PDMLWHOpREGLYRYDW]WHUDV\RYHOLNRVWLP

.PEFSOMJWJOHJOBDBMNEJTUSJDUPG1SBHVF Sale · Prague 6 · 5+kk · 187 m2 · 31 500 000 CZK +DOI RI D PRGHUQ VHPLGHWDFKHG KRXVH LQ D TXLHW YLOOD GLVWULFW ZLOO IXO¿OO UHVLGHQWV HYHU\ ZLVK $ VSDFLRXV LQWHULRU ZLWK PRGHUQ GHVLJQ DQG ODUJH ZRRGHQZLQGRZVDPSOHEDWKURRPVSOHQW\RISULYDF\IRXUSDUNLQJVSDFHV H[FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVELOLW\DQGDODUJHJDUGHQDUHH[DFWO\WKRVHIHDWXUHV WKDWPRGHUQSHRSOHVHHN2ZQHUVFDQDGPLUHJUHHQVXUURXQGLQJVDQG3UDJXH &DVWOHIURPWKHLURZQWHUUDFHRIP

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


)JTUPSJDL×CZUWOFKQSFTUJyOõKvÇVMJDJW1SB[F Prodej · Praha 1 · 3+1 · 115 m2ā.þ 7HQWR QHRE\þHMQê E\W V Y\VRNêPL R]GREQêPL VWURS\ VH QDFKi]t YKRQRVQpPUHSUH]HQWDWLYQtPGRPČ]REGREtYUFKROQpVHFHVHMHåSDWĜt MLåFHOpMHGQRVWROHWtPH]LNOHQRW\VWDUp3UDK\+LVWRULFNêE\WPiSĤYRGQt GĜHYČQiRNQDDSDUNHW\HWiåRYpSO\QRYpWRSHQtDNE\WXQiOHåtKH]Nê EDONRQ D VNOHS 1HPRYLWRVW Y QHMSUHVWLåQČMãt þiVWL 3UDK\ MH YêERUQêP ]iNODGHPMDNSURY\WYRĜHQtOX[XVQtKRE\GOHQtSRGOHSĜHGVWDYPDMLWHOH WDNVNYČORXLQYHVWLþQtSĜtOHåLWRVWt

"QBSUNFOUJOUIF1SBHVFmTNPTUQSFTUJHJPVTTUSFFU Sale · Prague 1 · 3+1 · 115 m2 · 34 600 000 CZK 7KLVXQLTXHDSDUWPHQWZLWKKLJKGHFRUDWLYHFHLOLQJVLVORFDWHGLQDJUDQG UHSUHVHQWDWLYH EXLOGLQJ IURP WKH DJH RI KLJK $UW1RXYHDX ZKLFK KDV EHORQJHG DPRQJ WKH MHZHOV RI ROG 3UDJXH PRUH WKDQ RQH FHQWXU\7KLV KLVWRULFDO DSDUWPHQW KDV RULJLQDO ZRRGHQ ZLQGRZV DQG ÀRRULQJ JDV KHDWLQJ¿QHEDOFRQ\DQGDEDVHPHQW7KHSURSHUW\LQWKHPRVWSUHVWLJLRXV SDUWRI3UDJXHLVDQH[FHOOHQWEDVLVIRUERWKOLIHRIOX[XU\IRULWVRZQHUDQG DVDJUHDWLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


/BETUBOEBSEOõ[BıÇ[FOÃCZUZV"OEõMB Prodej · Praha 5 · 2x 2+1 · 56 m2ā.þ 3UHVWLåQt UH]LGHQFH ] URNX QHGDOHNR FHQWUD 6PtFKRYD QDEt]t GYD QDGVWDQGDUGQČ Y\EDYHQp E\W\ R YHOLNRVWL P .DåGê ] QLFK Pi NXFK\Ė V YHVWDYČQêPL VSRWĜHELþL EDONRQ YODVWQt SO\QRYê NRWHO NYDOLWQt SORYRXFt SRGODKX GODåEX D KOLQtNRYi RNQD %\WRYp MHGQRWN\ SĤVREt YHOPL Y]GXãQČ D MVRX RULHQWRYiQ\ GR NOLGQpKR YQLWUREORNX VH ]DKUDGRXNHNWHUpMHVQDGQêSĜtVWXS.E\WĤPQiOHåtMHGQRSDUNRYDFt PtVWRYSRG]HPQtPSDUNRYLãWLDMHGQDVNOHSQtNyMH

)JHITUBOEBSEGVSOJTIFEBQBSUNFOUTOFBS"OEõM Sale · Prague 5 · 2x 2+1 · 56 m2 · 6 490 000 CZK 7KH SUHVWLJLRXV UHVLGHQWLDO EXLOGLQJ IURP QHDU WKH FHQWHU RI 6PtFKRY RIIHUV WZR OX[XULRXVO\ IXUQLVKHG DSDUWPHQWV RI P LQ VL]H(DFKKDVDNLWFKHQZLWKDSSOLDQFHVEDOFRQLHVJDVERLOHUTXDOLW\ ÀRRULQJ WLOHV DQG DOXPLQXP ZLQGRZV 7KH DSDUWPHQWV DUH TXLWH DLU\ DQGDUHRULHQWHGWRHDVLO\DFFHVVWKHFRXUW\DUGJDUGHQ7KHDSDUWPHQW LQFOXGHVDSDUNLQJVSDFHDQGRQHEDVHPHQW

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


Prodej bytu | Flat for sale | Dejvice House Wuchterlova 16, Praha 6 – Dejvice Byt 3+kk, 88,m² | cena: 7 000,- KÏ Bydlet na námÝstí. Na jihovýchodní stranÝ námÝstí. Zažít volný prostor pod okny zalitý sluncem. Taková pěíležitost nepěichází každý den. Navíc, v samém srdci noblesní rezidenÏní Ïtvrti, v Dejvicích. Dejvice House vám takovou pěíležitost bydlení nabízí. Tento komfortní mÝstský funkcionalistický bytový dım byl postaven stavitelem Sukem roku 1932, v nejvyspÝlejším období historie Ïeské moderní architektury s dırazem na hodnotu použitých materiálı a umÝleckoěemeslné zpracování. Living on a square. On the southeast side of the square. Experiencing the space under the windows bathed in sunlight. Such an opportunity does not come around every day. Especially in the very heart of a noble residential neighbourhood like Dejvice. Dejvice House o΍ers you such an opportunity for living. This comfortable urban functionalist block of ȵats was built by constructor Suk in 1932, in the most advanced period in the history of modern Czech architecture, with an emphasis on the value of the materials used and the artistic workmanship.

725 753 753 PO - NE 8.00 - 22.00

www.psn.cz


([NOX]LYQ™SURMHNWE\W×YUH]LGHQFL9£(+5'29$3UDKDn0DO“6WUDQD 3ÖHGVWDYXMHPH9“PQRYÙSURMHNWE\W×YUH]LGHQFL9¨HKUGRYDYQÐP«VHVQRXE™SUHFL]Q™SU“FHGHYHORSHUDFLWOLY“S—ÎHDUFKLWHNW× DQ“SDGLWRVWLQWHUL—URYÙFKGHVLJQHU×DGRNRQDOHVSRMXM™NU“VXKLVWRULFN—KRGRPXVOX[XVHPDSUDNWLÎQRVW™E\GOHQ™6NYÐO—GLVSR]LFH DQDGÎDVRYÙGHVLJQE\W×SÖL]DFKRY“Q™S×YRGQ™FKDUFKLWHNWRQLFNÙFKSUYN×XVSRNRM™LW\QHMQ“URÎQÐM¨™]“MHPFHRE\GOHQ™YW—WRORNDOLWÐ 7DWRQRYRUHQHVDQÎQ™UH]LGHQFHQD0DO—6WUDQÐQDE™]™YVHGPLQDG]HPQ™FKSRGOD«™FKOX[XVQ™FKE\W×RU×]QÙFKYHOLNRVWHFKRGNN D«SRNN.RUXQRXGRPXMHGYRXSRGOD«Q™SURVWRURYÐDGLVSR]LÎQÐYHONRU\VÙPH]RQHWRYHOLNRVWLPVWHUDVRX5H]LGHQFH9¨HKUGRYDMHH[NOX]LYQ™NRPRUQ™]HOHQ“SUDNWLFN“LNRX]HOQ“]“URYHÔDQDFK“]™VHYMHGQ—]QHMKH]ΙFKORNDOLWYVUGFL3UDK\SREO™«SDUNX .DPSDVSÖHNU“VQÙPYOWDYVNÙPQ“EÖH«™P3HW֙QVNÙFKVDG×QHER6WÖHOHFN—KRRVWURYD3O“QRYDQ—GRNRQÎHQ™nNRQHFURNX

([FOXVLYHSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKHUHVLGHQFH9£(+5'29$3UDJXHn0DO“6WUDQD :HLQWURGXFHDQHZSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKHUHVLGHQFH9¨HKUGRYDZKLFKFRPELQHVWKHSUHFLVLRQZRUNRIWKHGHYHORSHUVHQVLWLYH FDUHDQGFUHDWLYLW\RIDUFKLWHFWVDQGLQWHULRUGHVLJQHUVZKLFKFRPELQHVWKHEHDXW\RIDQKLVWRULFEXLOGLQJZLWKOX[XU\DQGSUDFWLFDOLW\ RIKRXVLQJ*UHDWGLVSRVLWLRQDQGWLPHOHVVGHVLJQRIIODWVZKLOHSUHVHUYLQJWKHRULJLQDODUFKLWHFWXUDOIHDWXUHVVDWLVI\KLJKVWDQGDUGVRI SHRSOHLQWHUHVWHGLQOLYLQJLQWKLVDUHD7KLVQHRUHQDLVVDQFHUHVLGHQFHLQ0DO“6WUDQDRIIHUVVHYHQIORRUVDQGOX[XU\DSDUWPHQWV RIYDULRXVVL]HVIURPNWWRNW7KHWRSRIDEXLOGLQJLVDWKUHHVWRUH\VSDFLRXVDQGJHQHURXVVL]HGGXSOH[DSDUWPHQWVTPZLWK DWHUUDFH5HVLGHQFH9¨HKUGRYDLVH[FOXVLYHLQWLPDWHJUHHQSUDFWLFDODQGPDJLFDODWWKHVDPHWLPHDQGORFDWHGLQRQHRIWKHPRVW EHDXWLIXOORFDWLRQVLQWKHKHDUWRI3UDJXHQHDU.DPSDSDUNZLWKDEHDXWLIXO9OWDYDHPEDQNPHQW3HWULQRUFKDUGVRULVODQG6WÖHOHFNÙ &RPSOHWLRQGDWHnWKHHQGRI

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 88

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


3URGHMNU“VQ—KR]UHNRQVWUXRYDQ—KRE\WX%3UDKDn9U¨RYLFH 1DE™]™PHNSURGHMLQDGVWDQGDUGQ™E\W%RRE\WQ—SOR¨HPVEDONRQHPPSRNRPSOHWQ™YNXVQÐSURYHGHQ—UHNRQVWUXNFL %\W VH QDFK“]™ Y SDWÖH S×YRGQ™KR ÎLQ«RYQ™KR GRPX V YÙWDKHP = FKRGE\ E\WX YHGH YVWXS GR NXFK\QÐ SOQÐ Y\EDYHQ— VSRWÖHELÎL DOLQNRX3RJJHQSRKOGDO¨™SDNGRREÙYDF™KRSRNRMHVEDON›QHP%\WGLVSRQXMHOR«QLFHPLNRXSHOQDPLDVDPRVWDWQRXWRDOHWRXSUR KRVW\1DFK“]™VH]GHQÐNROLNYHVWDYÐQÙFKVN֙Q™SRGODKRY—Y\W“SÐQ™YNRXSHOQ“FKUHSDVRYDQ“¨SDOHWRY“RNQDNREHUFH6LVDOGXERY— SRGODK\GHVLJQRY“RVYÐWOHQ™8QLN“WHPMH]GH¨WXNRY“YÙ]GREDVWURSXDUXÎQ™PDOE\QDVWÐQ“FK1DGRPÐE\ODSURYHGHQDQRY“IDV“GD LVWÖHFKD%\WVHQDFK“]™QDSUHVWL«Q™DGUHVHVYH¨NHURXREÎDQVNRXY\EDYHQRVW™DYÙERUQRXGRSUDYQ™GRVWXSQRVW™GRFHQWUDQDUR]KUDQ™ 9LQRKUDGD9U¨RYLFYEO™]NRVWL+HUROGRYÙFK+DYO™ÎNRYÙFKD%H]UXÎRYÙFKVDG×

6DOHRIEHDXWLIXOUHQRYDWHGDSDUWPHQW%3UDJXHn9U¨RYLFH :HRIIHUIRUVDOHDSUHPLXPDSDUWPHQW%ZLWKWKHOLYLQJDUHDRIVTPDQGEDOFRQ\VTPDIWHUFRPSOHWHVHQVLWLYHUHFRQVWUXFWLRQ 7KHDSDUWPHQWLVORFDWHGRQWKHVWIORRURIWKHRULJLQDOEXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRU)URPWKHKDOOZD\RIWKHDSDUWPHQWWKHUHLVDQ HQWUDQFHWRWKHNLWFKHQIXOO\HTXLSSHGZLWKDSSOLDQFHVDQG3RJJHQSRKOOLQHQH[WGRRUOHDGVWRWKHOLYLQJURRPZLWKDEDOFRQ\7KH DSDUWPHQWKDVEHGURRPVEDWKURRPVDQGDVHSDUDWHJXHVWWRLOHW7KHUHDUHVHYHUDOEXLOWLQFDELQHWVIORRUKHDWLQJLQEDWKURRPV UHQRYDWHGFDVHPHQWZLQGRZV6LVDOFDUSHWVRDNIORRUVGHVLJQHUOLJKWLQJ$XQLTXHIHDWXUHLVWKHVWXFFRGHFRUDWLRQRIWKHFHLOLQJDQG KDQGSDLQWLQJVRQWKHZDOOV7KHKRXVHKDVDQHZIDFDGHDQGURRI7KHDSDUWPHQWLVORFDWHGRQDSULPHORFDWLRQZLWKDOODPHQLWLHVDQG H[FHOOHQWWUDQVSRUWOLQNVWRWKHFLW\RQWKHERUGHURI9LQRKUDG\DQG9U¨RYLFHQHDUE\SDUNV

&HQD.Î3ULFH&=. /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 89


9ÙMLPHÎQÙYLORYÙSURMHNW$57&/8%35$+$/,3(1&( 3ÖHGVWDYXMHPH]FHODQRYÙGRGHWDLOXSURP\¨OHQÙSURMHNWQ“GKHUQÙFKYLOY3UD]Hn/LSHQF™FK1DFK“]™VHYPDOHEQ—NUDMLQÐSÖHGVRXWRNHP %HURXQN\ D 9OWDY\ S“U PLQXW RG FHQWUD 3UDK\ D Y WÐVQ—P VRXVHGVWY™ JROIRY—KR KÖL¨WÐ 3UDJXH &LW\ *ROI =EUDVODY $UH“O $UW FOXEX WYR֙ RMHGLQÐOÙFKYLORGDUFKLWHNW×]HVWXGLDGHIDNWRVPR«QRVW™Q“Y¨WÐY\Y]RURY—YLO\'SRVWDYHQ—UHQRPRYDQÙPÎHVNÙPDUFKLWHNWHP0DUWLQHP 6ODGNÙPNWHU“Y\KU“OD'×PURNX-HGQ“VHRPHQ¨™OX[XVQ™SURMHNWGRSOQÐQÙPRGHUQ™PLXPÐOHFNÙPLG™O\nLGH“OQ™SURŸVSШQ—OLGL VO“VNRXNHNUHDWLYQ™PXD]GUDY—PX«LYRWX'RP\MVRXYU×]QÙFKSURYHGHQ™FKVRE\WQRXSORFKRXRGGRPDYODVWQ™PLSR]HPN\RG GRP,QWHUL—U\GRNRQDOHSURSRMXM™«LYRWYGRPÐVH«LYRWHPQD]DKUDGÐ1™]N“HQHUJHWLFN“Q“URÎQRVWMHVDPR]ÖHMPRVW™8ND«G—KR GRPXMHJDU“«SURGYDYR]\&™OHPSURMHNWXMHY\WYRÖLWNU“VQ—DS֙MHPQ—E\GOHQ™VSRMHQ—VS֙URGRXDXPÐQ™PNWHU—EXGHR]GRERX3UDK\ DFKORXERXDSRWШHQ™PND«G—KRNGREXGHYWÐFKWRGRPHFKE\GOHW

([FHSWLRQDO9LOODSURMHFW$57&/8%35$+$/,3(1&( ,QWURGXFLQJDEUDQGQHZGHWDLORULHQWHGFRQFHSWLQ3UDJXHn/LSHQFH7KHSURMHFWLVLQDEHDXWLIXOSURWHFWHGDUHDRIULYHU%HURXQNDDQG9OWDYD IHZPLQXWHVIURPWKHFLW\FHQWHUFORVHWRWKH*ROI&RXUVH3UDJXH&LW\*ROI=EUDVODY7KHFRPSOH[$UW&OXEKDVDUFKLWHFWXUDOO\GLVWLQFWDQG XQLTXHYLOODVGHVLJQHGE\DUFKLWHFWVIURPGHIDNWRVWXGLRZLWKWKHSRVVLELOLW\WRYLHZPRGHOYLOOD'EXLOGE\WKHUHQRZQHG&]HFKDUFKLWHFW0DUWLQ 6ODGNÙ7KHYLOODZRQ+RXVHRIWKH\HDU7KLVLVDVPDOOOX[XU\SURMHFWFRPSOHWHZLWKPRGHUQDUWZRUNnLGHDOIRUVXFFHVVIXOSHRSOHZLWK DORYHRIFUHDWLYHDQGKHDOWK\OLIH7KHKRXVHVDUHLQYDULRXVGHVLJQVZLWKOLYLQJDUHDEHWZHHQVTXDUHPHWHUVDQGRZQODQGIURPWR VTXDUHPHWHUV7KHLQWHULRUVSHUIHFWO\FRPELQHOLYLQJLQDKRXVHZLWKOLIHLQWKHJDUGHQ/RZHQHUJ\FRQVXPSWLRQLVDPXVW(DFKKRXVH KDVDJDUDJHIRUWZRFDUV7KHSURMHFWDLPVWRFUHDWHDEHDXWLIXODQGFRPIRUWDEOHOLYLQJZLWKQDWXUHDQGDUWZKLFKZLOOEH3UDJXHjVGHFRUDWLRQ DQGSULGHDQGGHOLJKWIRUDQ\RQHZKROLYHLQWKHVHKRXVHV

9™FHLQIRUPDF™Y5.0RUHLQIRUPDWLRQLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 90

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


3URGHMH[NOX]LYQ™KRVW\ORY—KRVUXEXP2SR]P2n6WÖHGRÎHVNÙNUDM 1DE™]™PH SURGHM PLPR֓GQ— QHPRYLWRVWL YKRGQ— N UHNUHDFL VW“O—PX E\GOHQ™ QHER SRGQLN“Q™ -HGQ“ VH R VUXE RENORSHQÙ OHV\ DPDOHEQÙPŸGRO™P9QLWÖQ™SURVWRU\MVRXÖH¨HQ\VW\OHPRSHQVSDFHnYHONRU\V“NXFK\QÐVWHUDVRX P QDYD]XM™F™QDM™GHOQ™ΓVW REÙYDF™SURVWRUOR«QLFHVNRXSHOQRXDWHUDVRX P '“OHMH]GHWHFKQLFN—]“]HP™NRWHFSURSV\SURVWRU\SURFKRY“Q™RYF™DNR] ,QWHUL—UWYR֙SRX]HS֙URGQ™N“PHQGXERY—WHDNRY—VPUNRY—DERURYLFRY—GÖHYR9]DKUDGÐMH]DVWÖH¨HQÙED]—QVHVRO“ULHPOHWQ™ NDPHQQÙ DOW“Q V YHQNRYQ™ NXFK\Q™ S֙URGQ™P RKQL¨WÐP D SLQJSRQJHP 'DO¨™ ]DKUDGQ™ VWDYERX MH DWHOL—UJDUVRQL—UD V NRXSHOQRX P =DKUDGDMHVS™¨HS֙URGQ™PSDUNHPVPQRKDGUXK\GÖHYLQYÙWYDUQÙPLSUYN\DS֙URGQ™PLGHNRUDFHPL.DPHQQÙ]DVWÖH¨HQÙ GY×USRMPHYR]\DSURYR]×YROQ—SDUNRY“Q™

6DOHVRIH[FOXVLYHVW\OLVKKRXVH VTP IRUUHFUHDWLRQRUOLYLQJn&HQWUDO%RKHPLDQ5HJLRQ :HRIIHUDQH[FHSWLRQDOSURSHUW\VXLWDEOHIRUUHFUHDWLRQDVZHOODVIRUKRXVLQJRUEXVLQHVVXQLTXHO\DQGJHQHURXVO\GHVLJQHGODUJHORJ FDELQSHUFKHGLQDZRQGHUIXOO\DUWLVWLFDQGYLVXDOO\UHVROYHGJUHDWODQG7KHFDELQKDVDQDUHDRIVTPGHVLJQHGOLNHDQRSHQVSDFH 7KHWHUUDFHE\WKHNLWFKHQKDVDERXWVTPDQGLVSDUWLDOO\URRIHG7KHEHGURRPLVFRQQHFWHGZLWKWKHWHUUDFHRIDERXWVTP7KH LQWHULRUFRQVLVWVRQO\RIQDWXUDOVWRQHDQGRDNWHDNVSUXFHDQGSLQHZRRG7KHUHDUHDOVRLQVXODWHGNHQQHOIRUGRJVJDUGHQVWXGLR VSDFHIRUEUHHGLQJDQLPDOVRXWGRRUILUHSODFHHWF7KHJDUGHQLVUDWKHUDQDWXUDOSDUNZLWKWKRXJKWIXOSODFHPHQWRIYDULRXVVSHFLHV RI WUHHV DUWLVWLF HOHPHQWV DQG QDWXUDO GHFRUDWLRQV ZDOOV URFNHULHV DQG QDWXUDO URFNV 6WRQH URRIHG FRXUW\DUG FDQ DFFRPPRGDWH YHKLFOHVDQGDQRWKHUFDQRXWVLGH

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 91


3URGHMSUYRUHSXEOLNRY—YLO\VED]—QHPQDH[NOX]LYQ™PSR]HPNXRYÙPÐÖHP2n3\¨HO\ 1DE™]™PHSURGHMGYRXSRGOD«Q™URGLQQ—YLO\NUHNRQVWUXNFLQDXQLN“WQ™PUR]OHKO—PSR]HPNXPR]DVWDYÐQ—SOR¨HP DX«SOR¨HP9S֙]HP™MHREÙYDF™SRNRMVH]LPQ™]DKUDGRXSRNRMSURKRVW\VRFL“OQ™]D֙]HQ™DNXFK\Ô]HNWHU—MHYVWXS QDWHUDVXVYHQNRYQ™PJULOHP9SDWÖHMVRXWÖLOR«QLFHDKODYQ™NRXSHOQD9HVNOHSQ™FKSURVWRUHFKMHNRWHOQDSO\QÎHUSDGORSUR VWXGQXSU“GHOQDVNO™SHNDGDO¨™YROQ—SURVWRU\9H¨NHU—]PÐQ\DŸSUDY\VHRGYLQRXRGSRWÖHEEXGRXF™FKPDMLWHO×1DSR]HPNX MHG“OHED]—Q ÄP GYÐVWXGQ\]DKUDGQ™GRPHNVY\EDYHQRXJDUVRQL—URXDNU“VQÙGÖHYÐQÙVUXE2]GRERXYLO\MHQ“GKHUQ“ UR]OHKO“]DKUDGDVSDUNRYRXŸSUDYRXDY]URVWOÙPLVWURP\=DYHGHQ\MVRXY¨HFKQ\LQ«HQÙUVN—V™WÐORNDOLWDP“YH¨NHURX29

6DOHRIWKH)LUVW5HSXEOLFYLOODZLWKDVZLPPLQJSRROLQWKHH[FOXVLYHODQGDUHDRIVTPn3\¨HO\ :HDUHGHOLJKWHGWRRIIHUIRUVDOHDWZRVWRUH\GHWDFKHGKRXVHIRUUHFRQVWUXFWLRQRIWKHXQLTXHODUJHSORWVTPRIEXLOWXS DUHDRIVTPDQGXVDEOHDUHDRIVTP7KHJURXQGIORRUKDVDOLYLQJURRPZLWKDZLQWHUJDUGHQJXHVWURRPEDWKURRPDQG NLWFKHQIURPZKLFKLWLVH[LWWRWKHWHUUDFHZLWKDRXWGRRUEDUEHFXH8SVWDLUVDUHWKUHHEHGURRPVDQGDPDVWHUEDWKURRP,QWKH EDVHPHQWLVDJDVERLOHUSXPSIRUZHOOODXQGU\FHOODUDQGRWKHUIUHHVSDFH$Q\FKDQJHVRUPRGLILFDWLRQVZLOOIROORZWKHQHHGVRI IXWXUHRZQHUV7KHSORWKDVDOVRDVZLPPLQJSRRO ÄPHWHUV WZRZHOOVJDUGHQKRXVHZLWKDVWXGLRIODWDQGDQLFHORJFDELQ $GRUQPHQWRIWKLVYLOODLVDEHDXWLIXOODUJHODQGVFDSHGJDUGHQZLWKWDOOWUHHV$OOXWLOLWLHVDUHDYDLODEOHKDELWDWKDVDOOWKHDPHQLWLHV

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 92

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Lightway – křišťálová skleněná kopule sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – Blue Performance patent zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě se místnost sluncem nepřehřívá.

Lightway – světelné potrubí s výkonnými zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ, JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU. Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě. Lightway skleněná kopule sbírá ze střechy sluneční paprsky, odkud je posílá do světelného potrubí, a to i při zatažené obloze. Proč jsme použili křišťál a ne plast? Skleněná kopule je odolná proti stárnutí, i když na ni působí intenzivní UV záření. Plast také snadno podléhá opotřebení polétavým prachem a znečištěním smogem, čehož se u křišťálu bát nemusíte.

Víte o tmavé místnosti, ze které by přivedené slunce udělalo hezčí místo?

Napište na www.lightway.cz Volejte 235 300 694

Uvnitř světelného potrubí Lightway proudí sluneční světlo stejně jako voda. Uvnitř umístěná zrcadla jsou mimořádně výkonná se skvělou odrazivostí vnitřního povrchu díky užití pravého stříbra a oxidu křemíku. Zrcadla mohou být i z leštěného hliníku nebo zrcadlové fólie nalepené uvnitř potrubí, oba tyto materiály ale nemají dostatečnou svítivost ani životnost. Navíc je na Lightway potrubí záruka 25 let Blue Performance Technologie v zimě zabraňuje únikům tepla podél konstrukce, v létě naopak brání nadměrnému horku. Zvolíte-li řešení od Lightway, nebude vám vytékat sražená voda na podlahu při každé změně teplot, a kazit tak radost ze slunečních paprsků. Pro technické nadšence uvádíme změřenou hodnotu tepelného odporu U 0,4 W/m.K. Blue Performance technologie je patentována.

www.lightway.cz


Prodej | Praha 6 | Dejvice | 331 m2 | 777 m2 pozemek | 55 000 000 Kè 3UYRUHSXEOLNRYiIXQNFLRQDOLVWLFNiYLODNNSURFKi]HMtFtNRPSOHWQtFLWOLYRXUHNRQVWUXNFtVQiGKHUQìPYìKOHGHPQD3UDçVNìKUDGVLWXRYDQiYMHGQp ]QHMSUHVWLçQęMåtFKUH]LGHQĀQtFKĀWYUWt+DQVSDXOND²%DED'ģPNWHUìE\OSģYRGQęUHDOL]RYiQGOHQiYUKX]QiPpKRDUFKLWHNWD/DGLVODYDæiNDWYRĨt VSROXVRNROQtYìVWDYERXXQLNiWQtNRPSOH[VDPRVWDWQęVWRMtFtFKåDFKRYLWęUR]PtVWęQìFKYLONWHUìMLQGHYÿHVNXQHPiREGRE\9HSRGODçtFKGRPX MHNGLVSR]LFLREìYDFtSRNRMVNXFK\QtDMtGHOQRXORçQLFSUDFRYQDNRXSHOQ\DWHFKQLFNp]i]HPtYĀHWQęGtOQ\QHERPtVWQRVWLSURGRPiFtSUiFH 5HNXSHUDFHNYDOLWQtVHQGYLĀRYpSRGODK\GHVLJQRYpRENODG\DGODçE\SURVNOHQpVWęQ\D]iEUDGOtQRYiGĨHYęQiRNQDVEH]SHĀQRVWQtPLL]RODĀQtPL WURMVNO\GHVLJQRYpRVYęWOHQtEH]SHĀQRVWQtDSRçiUQtVLJQDOL]DFHYĀNDPHURYpKRV\VWpPXWHSHOQpĀHUSDGORHQHUJHWLFNpĨt]HQtGRPXSRVtWLNU\WìEDU VSRVH]HQtPQDWHUDVH'RNRQĀHQtUHNRQVWUXNFHGXEHQNYęWHQ

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

94

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 6 | Dejvice | 331 m2 | 777 m2 plot | 55 000 000 Kè 7-bedroom 1930’s Functionalist villa undergoing a complete sensitive renovation boasting magnificent views of Prague Castle. The villa was FRQVWUXFWHGDFFRUGLQJWRWKHGHVLJQRIIDPRXVDUFKLWHFW/DGLVODYÌiN6LWXDWHGLQRQHRIWKHPRVWSUHVWLJLRXVUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGV +DQVSDXOND²%DEDWKHKRXVHZLWKVXUURXQGLQJEXLOGLQJVIRUPVDUHPDUNDEOHFRPSOH[RIGHWDFKHGVWDJJHUHGVSDFHGYLOODVZKLFKLVXQLTXHLQ WKH&]HFK5HSXEOLF2QIORRUV\RXFDQILQGDODUJHVXQQ\OLYLQJURRPZLWKNLWFKHQDQGGLQLQJDUHDEHGURRPVVWXG\EDWKURRPVDQGIDFLOLWLHV LQFODZRUNVKRSDQGDVWRUDJHURRPIRUKRXVHZRUN$LUUHFXSHUDWLRQZRRGIORRUVGHVLJQHUWLOHVJODVVZDOOVDQGUDLOLQJVQHZZRRGHQZLQGRZV ZLWKVDIHW\WULSOHJOD]LQJGHVLJQHUOLJKWLQJVHFXULW\DQGILUHDODUPVLQFO&&79KHDWSXPSHQHUJ\PDQDJHPHQWRIWKHKRXVHYLDQHWZRUNFRYHUHG EDUZLWKVHDWLQJRQWKHWHUUDFH(QGRIWKHUHFRQVWUXFWLRQLVVFKHGXOHGIRU$SULO0D\

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 95


Prodej | Praha 10 | Vinohrady | 111 m2 | 13 840 000 Kè %\WNNQRYiRNQDVL]RODĀQtPLWURMVNO\QRYpGĨHYęQpND]HWRYpGYHĨHSOQęY\EDYHQiNXFK\QęVçXORYRXSUDFRYQtGHVNRXGHüĢRYiVSUFKD a podlahovÊ topení v koupelnÏ, designovÊ osvÏtlení, alarm; nový nåbytek, kuchyò, ťatna, skøínÏ a døevÏnÊ obklady topení a stÏn byly vyrobeny na míru. S citem pro detail kompletnÏ zrenovovaný a novÏ elegantnÏ zaøízený byt v 5.NP domu po celkovÊ rekonstrukci, 5 minut chÚze od metra a v pÏťím dosahu Riegrových sadÚ. 3-bedroom apartment, new windows with triple insulated glass, new wooden interior doors, fully equipped kitchen with granite worktop, rain shower and underfloor heating in the bathroom, designer lighting, alarm; new furniture, kitchen, closet, made-to-measure built-in cabinets and wood paneling of walls and heaters. Elegant, completely renovated furnished flat on the 4th floor of an apartment building after a full reconstruction, just a few minutes’ walk from a metro station and Riegrovy sady park.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

96

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | 3DฤจtรงVNi | 149 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt %\WNOLPDWL]DFHPDVLYQtSRGODK\]Eฤ™OHQpKRGXEXSRGODKRYpY\WiSฤ™QtQRYiรฅSDOHWRYiRNQDSฤจtSUDYDSURVPDUWKRPHV\VWpPNYDOLWQt NRXSHOQRYp]DฤจL]RYDFtSฤจHGPฤ™W\-HGLQHฤ€QรฌE\WSURFKi]HMtFtNRPSOHWQtQiNODGQRXUHNRQVWUXNFtVHQDFKi]tYH13NUiVQpKRฤ€LQรงRYQtKR GRPXVYรฌWDKHPQDQHMSUHVWLรงQฤ™MรฅtDGUHVHY3UD]HSRXKRXPLQXWXFKฤฃ]HRG6WDURPฤ™VWVNpKRQiPฤ™VWtฤ€LQiEฤจHรงt9OWDY\3OiQRYDQp GRNRQฤ€HQtYEฤจH]QX EHGURRPDSDUWPHQWHDWLQNLWFKHQDLUFRQGLWLRQLQJVROLGEOHDFKHGRDNIORRUVXQGHUIORRUKHDWLQJWKURXJKRXWQHZFDVHPHQWZLQGRZV SUHSDUDWLRQIRUVPDUWKRPHV\VWHPTXDOLW\EDWKURRPIL[WXUHVDQGILWWLQJV8QGHUJRLQJDFRPSOHWHPHWLFXORXVUHQRYDWLRQWKLVIODWLVVHW on the 1VWIORRURIDORYHO\DSDUWPHQWEXLOGLQJDWDPRVWSUHVWLJLRXVDGGUHVVLQWKHKHDUWRI3UDJXHMXVWDPLQXWHRQIRRWIURP2OG7RZQ 6TXDUHDQGWKH9OWDYDULYHUEDQN&RPSOHWLRQLVVFKHGXOHGIRU0DUFK

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 97


Prodej | Praha 6 | Dejvice | 190 m2 | 18 900 000 Kè .OLPDWL]RYDQìYìMLPHĀQęSURVWRUQìE\WNNVGHVLJQRYìPLQWHULpUHPQDYUçHQìPDUFKLWHNWNRX%DUERURXäNRUSLORYRX]H]QiPpKRVWXGLD0LPROLPLW MHXPtVWęQYHSDWĨHUH]LGHQĀQtKRNRPSOH[XVKRGLQRYRXVHFXULW\VOXçERXHOHNWURQLFN\RYOiGDQìPLYVWXS\DSRG]HPQtPLJDUiçHPL2EìYDFt SRNRMVNXFK\QtDMtGHOQtPSURVWRUHPORçQLFHNRXSHOQ\SUDFRYQDDWHFKQLFNp]i]HPt.Y\EDYHQtSDWĨtNOLPDWL]DFHPDVLYQtSDUNHWRYpSRGODK\ ]WURSLFNpKRGĨHYDGRXVVLpNXFK\ĞVHVSRWĨHELĀL0LHOHGHVLJQRYpSUYN\]HEHQRYpKRGĨHYDVNODDQHUH]RFHOLRULHQWDFHQDMLK]iSDGDVHYHU.XSQt FHQD]DKUQXMHSDUNRYDFtVWiQtYSRG]HPQtJDUiçLDVNOHS3UHVWLçQtORNDOLWD]HOHQpYLORYpĀWYUWLYVRXVHGVWYtPQRKDSDUNģDDPEDViGQHGDOHNR /HWHQVNìFKVDGģD6WURPRYN\8]DYĨHQiUH]LGHQFHVHY]URVWORXDQJOLFNRX]DKUDGRXDMH]tUNHPMHVLWXRYiQDYGRFKR]tY]GiOHQRVWLVWDQLFHPHWUD DYU\FKOpPGRVDKXGRFHQWUDLQDOHWLåWę9iFODYD+DYOD

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

98

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 6 | Dejvice | 190 m2 | 18 900 000 Kè Exceptionally spacious, air-conditioned 4-bedroom apartment with interior designed by Barbora Škorpilová from the well-known Mimolimit studio; located on the 3rd floor of a residential complex with 24-hour security, electronically controlled entrances and underground parking. Living room with kitchen and dining area, 3 bedrooms, 2 bathrooms, study, utility rooms. Equipped with air-conditioning, solid doussie parquet floors, kitchen with Miele appliances, ebony wood, glass and stainless steel design elements; south, west and north orientation. The purchase price includes 2 parking spaces in the underground garage and a cellar. Attractive location in a green residential neighborhood boasting several parks and embassies, close to Letná and Stromovka parks. Enclosed residence with well-kept English garden and a pond, within walking distance of the subway station providing easy access to downtown and to the Václav Havel airport.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 99


Prodej | Praha 1 | Nové Mìsto | 146 + 56 m2 | FHQDQDY\çiGiQt 1RYìSHQWKRXVHNNVWHUDVRXYSRVOHGQtPSDWĨHEH]]NRVHQìFKVWURSģMHXPtVWęQìYHIXQNFLRQDOLVWLFNpPĀLQçRYQtPGRPęSRNRPSOHWQt UHNRQVWUXNFLVJDUiçRYìPLVWiQtPLDVNOHS\-LKR]iSDGQęRULHQWRYDQìREìYDFtSRNRMRP2VNXFK\QtDMtGHOQtPSURVWRUHPORçQLFHVHQVXLWH NRXSHOQRXDSRVLORYQRXGUXKiORçQLFHVHQVXLWHNRXSHOQRXDåDWQRXFKRGEDDSĨHGVtĞ'RE\WXO]HYVWRXSLWSĨtPR]YìWDKX%\WMHQDEt]HQYHVWDYX VKHOO FRUHWMSĨHGGRNRQĀHQtPILQiOQtFKSRYUFKģMDNRMVRXSRGODK\RENODG\ĀLNXFK\QęDSRVN\WXMHWDNQRYpPXPDMLWHOLPRçQRVW~SUDYGOHYODVWQtFK SRWĨHEDYNXVX.YDOLWQtDFLWOLYiUHQRYDFHEXGRY\VGģUD]HPQDGHWDLOD]DFKRYiQtSģYRGQtFKSUYNģQDGVWDQGDUGQtPDWHULiO\D]DMLåWęQtVOXçE\ UHFHSFH'ģPVHQDFKi]tYWLFKpXOLFLQHGDOHNR1RYRPęVWVNpUDGQLFHPLQXW\FKģ]HRGVWDQLFHPHWUDD]DVWiYHNWUDPYDMtQD.DUORYęQiPęVWt DPLQXWRGPHWUD0ģVWHNQD9iFODYVNpPQiPęVWt

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

100

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 1 | Nové Mìsto | 146 + 56 m2 | price upon request New 2-bedroom penthouse with a terrace, situated on the last 6th floor without sloped ceilings in a Functionalist apartment building after a complete renovation, featuring 11 garage parking spaces and cellars. South-west-facing corner living room of 68 m2 with kitchen, a bedroom with en-suite bathroom and fitness/study, another bedroom with en-suite bathroom and closet, and a hallway. Direct access from a lift. The apartment is offered in the state of shell & core, ie. before completing the final surfaces such as floors, tiles or kitchen, with possibility of finishing by the general contractor at extra cost. Quality and sensitive renovation with emphasis put on detail and preserving original features, abovestandard materials and reception service. The house is located near the Novomìstská radnice town hall, just a 3 minutes’ walk from the metro and tram stops at Karlovo námìstí square and 7 minutes from the Mùstek metro station at Wenceslas Square.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 101


Prodej | Praha 5 | Koťíøe | 305 m2 | pozemek 538 m2 | 32 000 000 Kè Vila 6+2, klimatizace, obývací pokoj v loftovÊm stylu, 2 kuchynÏ s vestavnými vinotÊkami a se spotøebièi Gaggenau a Poggenpohl, NRXSHOQ\YHONRSORüQiRNQDEH]IDOFRYpGYHĨHLWDOVNÏPUDPRUDçXODYQLWĨQtED]pQVSURWLSURXGHPJDUiçRYpDYHQNRYQtSDUNRYDFt ståní. Moderní, ťpièkovÏ vybavenå vila v nadèasovÊm designu, umístÏnå na konci slepÊ ulice v klidnÊ rezidenèní ètvrti Cibulka, v sousedství pøírodního parku a se snadnou dostupností do centra i na letiťtÏ. 5-bedroom villa, air-conditioning, loft-style living room, 2 eat-in kitchens with built-in wine fridges and Gaggenau/Poggenpohl appliances, EDWKURRPVODUJHIRUPDWZLQGRZVGRRUVZLWKLQWHUQDOKLQJHV,WDOLDQPDUEOHDQGJUDQLWHLQGRRUSRROZLWKFRXQWHUIORZJDUDJHDQG RXWGRRUSDUNLQJVSDFH0RGHUQYLOODERDVWLQJDWLPHOHVVGHVLJQVLWXDWHGRQDGHDGHQGVWUHHWLQWKHTXLHWUHVLGHQWLDOGLVWULFWRI&LEXOND adjacent to a nature park. Easy transport links to the city center and to the airport.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

102

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 10 | Vinohrady | 97 m2 | 11 790 000 Kè %\WNNQRYiRNQDVL]RODĀQtPLWURMVNO\QRYpGĨHYęQpND]HWRYpGYHĨHSOQęY\EDYHQiNXFK\QęVçXORYRXSUDFRYQtGHVNRXGHüĢRYiVSUFKD DSRGODKRYpWRSHQtYNRXSHOQęGHVLJQRYpRVYęWOHQtDODUPQRYÏQiE\WHNNXFK\ĞüDWQDVNĨtQęDGĨHYęQpRENODG\WRSHQtDVWęQE\O\Y\UREHQ\ na míru. S citem pro detail kompletnÏ zrenovovaný a novÏ elegantnÏ zaøízený byt ve 2. NP domu po celkovÊ rekonstrukci, 5 minut chÚze od PHWUDDYSęütPGRVDKX5LHJURYÏFKVDGģ 3-bedroom apartment, new windows with triple insulated glass, new wooden interior doors, fully equipped kitchen with granite worktop, rain shower and underfloor heating in the bathroom, designer lighting, alarm; new furniture, kitchen, closet, made-to-measure built-in cabinets and wood paneling of walls and heaters. Elegant, completely renovated furnished flat on the 1st floor of an apartment building after a full UHFRQVWUXFWLRQMXVWDIHZPLQXWHV¡ZDONIURPDPHWURVWDWLRQDQG5LHJURY\VDG\SDUN

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 103


Prodej | Praha-východ | Zdiby | 528 m2 | pozemek 803 m2 | 37 000 000 Kè Novostavba ťpièkovÏ vybavenÊ, funkcionalisticky ladÏnÊ vily 7+1 se 4 koupelnami, 2 krby a venkovním bazÊnem je souèåstí zelenÊ vilovÊ ètvrti v okrajovÊ èåsti Zdib, 10 minut jízdy autem od stanice metra Kobylisy. Dominantou domu je impozantní vstupní hala s 8 metrÚ vysokým proskleným VWURSHP3Ĩt]HPtQDEt]tREÏYDFtSRNRMVMtGHOQtPSURVWRUHPYHONRXNXFK\QLSURKRVWģVEDUHPVStçtDVDPRVWDWQRXWRDOHWRXRGGęOHQRXNDQFHOiĨ VüDWQRXDVDPRVWDWQRXWRDOHWRX9SDWĨHMVRXXPtVWęQ\ORçQLFHNRXSHOQ\P2 ťatna s vyhøívanou podlahou a apartmå pro hosty s vlastní kuchyní, koupelnou a privåtním vstupem. Klimatizace, velkoformåtovå hliníkovå okna, podlahy ze døeva merbau, designovÊ LED osvÏtlení, jacuzzi, GHüĢRYiVSUFKDVSRWĨHELĀH0LHOHD6LHPHQV(=6OHWQtNXFK\QęVYHQNRYQtPJULOHP]DKUDGQtVNOHSJDUiçSURYR]\.OLGQiUH]LGHQĀQtORNDOLWD YU\FKOpPGRVDKXNRPSOHWQtFKVOXçHEDVGREUÏPVSRMHQtPGR3UDK\

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

104

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Praha-východ | Zdiby | 528 m2 | plot 803 m2 | 37 000 000 Kè Boasting 5 bedrooms and 4 bathrooms, 2 fireplaces, and an outdoor pool, this new, excellently equipped Functionalist-style villa is set in the green residential area of Zdiby, just a 10 minutes’ drive from the Kobylisy metro station. The main showcase feature is a breathtaking 8 meter high entrance hall featuring a floating staircase and glass ceiling. The ground floor offers a living room with dining area, spacious eat-in kitchen for 14 people with bar, pantry and guest toilet, separate office with walk-in closet and toilet. On the 1st floor are 4 bedrooms, 3 bathrooms, 23 m2 walk-in wardrobe with heated floors, and a guest apartment with kitchen, bathroom and private entrance. Air-conditioning, large format aluminum windows, merbau wood floors, designer LED lighting, jacuzzi, rain forest shower, Miele and Siemens appliances, ESS, BBQ area, garden cellar, garage for 3 cars. Quiet residential location within easy reach of full services and with good connections to Prague.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 105


Prodej | Praha-zåpad | Rudnå | 333 m2 | 984 m2 pozemek | 18 900 000 Kè RD 6+1, terasa, venkovní bazÊn, 3 koupelny, podlahy z jasanovÊho døeva, okna a interiÊrovÊ dveøe v tropickÊm døevÏ meranti, kuchynÏ +DQiNPDViçQtVSUFKDYtĨLYiYDQD(=6FHQWUiOQtY\VDYDĀJDUiçSURYR]\.YDOLWQęY\EDYHQÏDDUFKLWHNWRQLFN\]DMtPDYęĨHüHQÏURGLQQÏ GģPYWLFKpDNOLGQpYLORYpĀWYUWLPLQXWMt]G\DXWHPRGJROIRYpKRKĨLüWę$OEDWURVVPLQXWRGVWDQLFHPHWUD=OLĀtQDPLQXWRGFHQWUD 3UDK\9HüNHUiREĀDQVNiY\EDYHQRVWYPtVWę EHGURRPIDPLO\KRXVHWHUUDFHRXWGRRUSRROHDWLQNLWFKHQEDWKURRPVDVKZRRGIORRUV0HUDQWLZLQGRZVDQGGRRUV+DQiNNLWFKHQ PDVVDJHVKRZHUZKLUOSRROEDWK(66FHQWUDOYDFXXPFOHDQHUJDUDJHIRUFDUV:HOOHTXLSSHGDUFKLWHFWRQLFDOO\DWWUDFWLYHIDPLO\KRXVH ORFDWHGLQDTXLHWDQGSHDFHIXOUHVLGHQWLDODUHDDPLQXWHGULYHIURP$OEDWURVVJROIFRXUVHPLQXWHVIURP=OLĀtQPHWURVWDWLRQDQG PLQXWHVIURPWKHFLW\FHQWHU&RPSOHWHDPHQLWLHVLQSODFH

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

106

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Zbraslav | 400 m2 | pozemek 988 m2 | 22 990 000 Kè Vila 8+kk, 3 bytovÊ jednotky, po kompletní rekonstrukci, døevÏnÊ podlahy, døevÏnå okna, zahradní domek a automatický zåvlahový systÊm na ]DKUDGęJDUiçRYiDYHQNRYQtSDUNRYDFtVWiQt.ODVLFN\ĨHüHQiSUYRUHSXEOLNRYiYtFHJHQHUDĀQtYLODVLWXRYDQiYMHGQp]QHMKH]ĀtFKORNDOLW SUDçVNp=EUDVODYL=DKUDGDQDYUçHQiDUFKLWHNWHPSRVN\WXMHGRVWDWHĀQpVRXNURPtDNOLG Seven-bedroom villa, 3 residential units, completely renovated, wood floors and windows, garden with garden house and automatic irrigation V\VWHPJDUDJHDQGRXWGRRUSDUNLQJVSDFHV&ODVVLFDOO\GHVLJQHGPXOWLJHQHUDWLRQDOœVYLOODVLWXDWHGLQRQHRIWKHPRVWEHDXWLIXO ORFDWLRQVLQ3UDJXH²=EUDVODY7KHDUFKLWHFWGHVLJQHGJDUGHQSURYLGHVSULYDF\DQGWUDQTXLOLW\

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 107


RD 4+kk, 180 m2, pozemek 1 431 m2, Příbram – Rybníky | 7 800 000 Kč Rodinný dům s krbem, vinným sklepem a krásnou, pečlivě udržovanou zahradou v atraktivní přírodní lokalitě s rozlehlým lesem a několika vodními nádržemi, 5 minut jízdy od kompletní občanské vybavenosti v Dobříši a 45 minut po rychlostní silnici R4 od centra Prahy. Mramorové obklady, břidlicová dlažba, dřevěná okna, kuchyně Nolte, LED osvětlení, alarm, tepelné čerpadlo s funkcí vytápění i chlazení, zahradní domek, vinný sklep, studna, parkování pro 2 vozy. Boasting a fireplace, wine cellar and a lovely, carefully maintained garden, this family house is located in a pleasant natural area with vast forests and several ponds – just a 5-minute drive from full amenities in Dobříš and 45 minutes via R4 expressway to the center of Prague. Marble and slate tiles, wooden windows, Nolte kitchen, LED lighting, alarm, heat pump providing both heating and cooling, garden house, wine cellar, well, parking for 2 cars.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 108

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 4+kk, 134 + 10 m2, Praha 6 – Břevnov, Na Viničce | 11 350 000 Kč Slunný, jihovýchodně orientovaný byt s terasou, 2 balkony a nádherným výhledem na městské panorama ve 4. patře kompletně zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem, sklepy a parkováním. Krb, parkety, dřevěná okna a dveře, příprava pro klimatizaci, 1 garážové parkovací stání, sklep. Jedna z nejatraktivnějších pražských lokalit, klidná a s množstvím zeleně, s veškerou občanskou vybaveností a dobrým spojením MHD. Sunny, south-east facing apartment with a terrace, 2 balconies and spectacular views of the panorama of Prague, on the 4th floor of a completely renovated building with an elevator, cellars and parking. Fireplace, parquet floors, wood windows and doors, preparation for air conditioning, 1 garage parking space, cellar. One of the most attractive locations in Prague, quiet and boasting plenty of greenery, with all amenities and good connection to the center.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 109


PRODEJ | SALE

C

#115658 Cena | Price: 11 500 000 CZK

Pitterova, Praha 3 Moderní byt 4+kk (159 m2) k prodeji se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 3 – Žižkov, nedaleko sportovního areálu a parku Parukářka, v pěší vzdálenosti zastávky Nákladové nádraží Žižkov (autobusové i tramvajové, spojení na metro A - Želivského cca 4 minuty). Prostorný byt je tvořen obývacím pokojem, který je propojen s kuchyňským koutem, terasou (79,4 m2) a soukromou zahrádkou (11 m2), třemi ložnicemi, třemi koupelnami a samostatnou toaletou, ostatní místnosti jsou řešeny jako komora a šatna. K bytu náleží sklepní kóje a dvě parkovací stání.

Spacious three-bedroom apartment (159 sqm) for sale is located in a popular part of Prague 3 - Zizkov in the vicinity of Parukarka Park, a few minutes from the house there is a bus and tram stop Nakladove nadrazi Zizkov (connections to metro line A - Zelivskeho aprox. four minutes). Modern apartment comprises living room connected with a kitchenette, a terrace (79,4 sqm) and a private garden (11 sqm), three bedrooms, three bathrooms, separate toilet, closet and dressing room. The apartment has also a cellar and two parking spaces in the basement.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

C

Ke Kapslovně, Praha 3 Moderní byt 3+kk (87,91 m2) v populárním projektu na Praze 3 – Žižkově. Okolí je výborně dopravně dostupné, pár minut od domu se nachází tramvajová zastávka Nákladové nádraží Žižkov (spojení na metro A - Želivského cca 5 minut). Byt je tvořen třemi neprůchozími pokoji, 2 koupelnami (jedna s vanou, druhá se sprchovým koutem) a terasou (41,88 m2). Kuchyňská část je vybavena spotřebiči (varná deska, trouba, lednice, myčka, mikrovlnná trouba), v koupelně je podlahové vytápění. Cena zahrnuje kompletní vybavení nábytkem, sklep a garáž.

#115647 Cena | Price: 8 900 000 CZK Modern two-bedroom apartment (87,91 sqm) in a popular project in Prague 3 - Zizkov. The area has an excellent trafic accessibility. A few minutes from the house there is a tram stop Nakladove nadrazi Zizkov (connection to metro A line - Zelivského about 5 minutes). The apartment comprises 3 separate rooms, 2 bathrooms (1 with a bathtub, 1 with shower) and a terrace (41,88 sqm). The kitchen area is equipped with appliances (stove, oven, refrigerator, dishwasher, microwave), bathroom has a floor heating. The price includes complete furnishing, a cellar and a garage.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

D

#114601 Info v RK | Info upon request

Jilmová, Praha 3 Polovina dvojvily v klidné části Prahy 3, v přímém sousedství parku a zástavby dalších rodinných domů. Skvělá dopravní dostupnost – dobré napojení na jižní a severní výjezdy. Původní vila byla vystavěna ve 30. letech 19. století a v roce 2010 prošla kompletní rekonstrukci. V přízemí moderního domu je obývací pokoj s výstupem na terasu, kuchyní, šatnou a toaletou pro hosty. V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou situovány ložnice a koupelny. Každé poschodí má k dispozici vlastní terasu. V suterénu je příjemný relaxační prostor se saunou a vířivkou. Nemovitost nabízí garáž pro 2 vozy.

Semi-detached villa in a quiet part of Prague 3, in the direct vicinity of a park. Excellent transport links - good connection to the south and north exits. The original villa was built in the 30’s of the 19 th century and in 2010 undergone a complete renovation. On the ground floor of the modern house is the living room with access to a terrace, kitchen, cloakroom and guest toilet. On the first and second floor there are bedrooms and bathrooms. Each floor has its own terrace. In the basement there is a relaxation area with sauna and jacuzzi. The property has a garage for 2 cars.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

D

Lesní, Lány - okr. Kladno Exkluzivní rodinné sídlo rozdělené na dva objekty určené pro komfortní vícegenerační bydlení. Vily jsou propojeny rozsáhlou terasou s panoramatickým výhledem na okolní krajinu a na zahradu s parkovou úpravou. Oba domy mají 3 podlaží s dostatkem ložnic, kuchyní i koupelen vybavených luxusními zařizovacími předměty a spotřebiči nejvyšších dostupných technologií. K dispozici garáž pro dva vozy, vyhřívaný bazén, fitness, vinný skep. Rezidenční lokalita Lány zajišťuje veškerou občanskou infrastrukturu. Centrum Prahy je dostupné do 30ti min.

#115498 Info v RK | Info upon request An exclusive family residence is divided into two buildings designed for multi-generational living. The villas are connected by a large terrace with panoramic views of the surroundings and a landscaped garden. Both houses have three floors with plenty of bedrooms, kitchens and bathrooms fitted with luxurious furnishings from prestigious brands and appliances of the highest technology available. Other amenities include a 2 car garage, heated swimming pool, fitness and a wine cellar. A residential area Lany provides all civic amenities. Prague city centre is accessible by car within 30 mins.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

Nadstandardní 3+kk/T/2xGS, 141 m23UDKDȡ.Rď¯ćH ([NOX]LYQÙQDE¯]¯PHSURGHMNRPSOHWQÙ]Dć¯]HQ«KRE\WXRGLVSR]LFLNNVWHUDVRXP2DORGĤLLP2RENORSXM¯F¯FHO¿E\WQDFK£]HM¯F¯VHYH Y\KOHG£YDQ«ORNDOLWÙ3UDKDȡ.Rď¯ćHXOLFH0XV¯ONRYD1HPRYLWRVWVHQDFK£]¯YSRGODĤ¯EH]EDUL«URY«QRYRVWDYE\VNOLGQ¿PYQLWUREORNHPSRX]HSURRE\YDWHOHSURMHNWX/X[XVQÙ]Dć¯]HQ¿DVYÙWO¿E\WVYHVWDYÙQ¿PQ£E\WNHPYHY\VRN«POHVNX2E\WQ£SORFKDE\WXÍLQ¯P2GLVSRQXMH QHMY\ďď¯NDWHJRUL¯GYHć¯RG]QDÍN\+DQ£NG£OHG£ONRYÙRYO£GDQ«YHQNRYQ¯UROHW\]£FORQ\FHQWU£OQÙRYO£GDQ£VYÙWODV¼SUDYRXLQWHQ]LW\RVYÙWOHQ¯ DXGLRUR]YRG\YFKRGEÙDRE¿YDF¯PSRNRMLVDWHOLWEOXUD\GDWRY«¼ORĤLďWÙQDKXGEXDʳOP\0RGHUQ¯DHUJRQRPLFN\ćHďHQ£NXFK\ûVN£OLQNDRG +DQ£NDVNRPSOHWQ¯PLYHVWDYQ¿PLVSRWćHELÍLRG]QDÍN\0LHOH9HONRU\VHćHďHQ£PDVWHUNRXSHOQDVYDQRXDEDWHULHPL]QDÍN\*52+(/RĤQLFHVH VDPRVWDWQRXNRXSHOQRXDVSUFKRY¿PNRXWHPYHONRU\V¿P¼ORĤQ¿PSURVWRUHP.E\WXQ£OHĤ¯NRPSOHWQ¯Y\EDYHQ¯NWHU«]GH]ęVW£Y£G£OHSDN VNOHSDGYÙJDU£ĤRY«VW£Q¯3ćHGQRVW¯WRKRWRE\WXMHRULHQWDFHOX[XVQ¯Y\EDYHQ¯HOHNWURQLFN«SUYN\(QHUJHWLFN£Wć¯GDE\WXMH&3URY¯FHLQIRUPDF¯ NRQWDNWXMWHUHDOLWQ¯KRPDNO«ćH

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć0LODQ%ćHÍNDKontakt: E-mail: PLODQEUHFND#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] 114

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

Byt 4+1/L, 168 m23UDKDȡ=£EÙKOLFHXO-DEORûRY£ 'RYROXMHPHVL9£PH[NOX]LYQÙQDE¯GQRXWYHOLFHDWUDNWLYQ¯E\W/RYHOLNRVWLP2YORNDOLWÙ3UDKDȡ=£EÙKOLFHXOLFH-DEORûRY£%\W VHQDFK£]¯YSDWćHE\WRY«KRGRPXSRUHNRQVWUXNFL7HQWRMHGLQHÍQ¿E\WY]QLNOSćLUHNRQVWUXNFLFHO«KRGRPXVSRMHQ¯PÍW\ćVDPRVWDWQ¿FK E\Wę'¯N\WRPXP£WHPRĤQRVWE\GOHWYE\WÙNDPVUDGRVW¯SR]YHWHVY«Sć£WHOHD]Q£P«QHERNGHEXGHWHWU£YLWQH]DSRPHQXWHOQ«FKY¯OHVH VYRM¯URGLQRX9HONRXSćHGQRVW¯E\WXMHMHKRVYÙWORVWDRSUDYGXIDVFLQXM¯F¯Y¿KOHG0£Y¿ERUQRXSRORKRXRKOHGQÙGRVWXSQRVWLYHON«Í£VWL3UDK\ DEO¯]NRVWLGR]HOHQÙ3DUNRY£Q¯MHNGLVSR]LFLXGRPX9RNRO¯GRPXMHYHďNHU£REÍDQVN£Y\EDYHQRVW3ćLMÏWHVHVDPLSćHVYÙGÍLWRY¿MLPHÍQRVWL W«WRQDE¯GN\5£GL9£PSRVN\WQHPHY¯FHLQIRUPDF¯

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć.DUHO+XE£ÍHNKontakt: E-mail: NDUHOKXEDFHN#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 115


DISKRÉTNÍ NÁKUP ,19(67,ý1Ë+2 ZLATA ZA NEJLEPŠÍ CENY Ɣ

ɄɈɇɎɂȾȿɇɐɂȺɅɖɇȺəɉɈɄɍɉɄȺɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇɈȽɈ ɁɈɅɈɌȺɉɈɋȺɆɕɆȼɕȽɈȾɇɕɆɐȿɇȺɆ Ɣ

%8//,21*2/' FOR THE BEST PRICES DISCREET PURCHASE WITH CONFIDENCE

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 117


22

DRTINOVA


Prodej

Nový multifunkční komplex, Praha 6, 31 900 000 Kč

Novostavba s možností kombinace bydlení a podnikání v klidném prostředí starých Střešovic - Praha 6. Objekt se skládá ze dvou budov oddělených zahradou. První budova s vchodem a vjezdem z ulice je dvoupatrová. V přízemí se nachází jedna místnost, technické zázemí a garáž pro dvě auta, v prvním patře rozsáhlý prostor, který lze v polovině přepažit, a dvě WC. Ve druhém patře komfortní byt 3+kk s ložnicemi do zahrady, prostornou koupelnou a toaletou. V podzemí je trezorová místnost cca 20m2. Druhá budova stojí ve zvedajícím se terénu a její střecha je tvořena velkou terasou, na niž navazuje ještě jedna a posléze travnatá zahrada, vše s výhledem na Prahu. V prvním patře budovy se nachází garsoniera s příslušenstvím a v přízemí společenská místnost s kuchyňským koutem, z níž je přístup do pískovcových jeskynních prostor zařízených jako vinotéka a vinárna. Jeskynní místnosti jsou plně vybavené osvětlením, chlazením, vyhřívanými lavicemi a vzduchotechnikou. Vytápění ústřední plynové. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 120

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

Sale

Multifunctional building complex, Prague 6, 31 900 000 CZK

New building complex suitable for both housing and business is located in the calm environment of Střešovice - Prague 6. The property consists of two buildings connected by a garden. The first building, with a separate entrance from the street, has three floors and an underground space. It includes, among others, a garage for two cars on the ground floor, a large open space on the first floor that can be divided into smaller ones, and a comfortable 3- bedroom apartment on the second floor with bedrooms facing to the garden. The second building is built into an incline and its roof is made up of a large terrace, which is followed by a second one and a little garden all overlooking the city. On the first floor there is a studio suite and downstairs a lounge with access to sandstone caves furnished as a wine shop and bar. The cave rooms are fully equipped with lighting, cooling, air conditioning and heated benches.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Designový nízkoenergetický dům, 4+1, Karlík, 13 800 000 Kč

Sale

Design a low-energy house, 4+1, Karlík, 13 800 000 CZK

Prodej moderního, designového domu navrženého a zrealizo-

Sales of modern design house designed and realized on,

vaného, podle návrhu prestižního architektonického studia, si-

designed by the prestigious architectural studio, situated in the

tuovaného v atraktivní lokalitě Prahy západ, v Karlíku. Velkoryse

attractive location of Prague west, in Charlie. The generously

koncipovaná vila se vzrostlou zahradou, vytváří díky své orienta-

conceived villa with mature garden designed by architect

ci na JZ, společně s domem dokonalý celek. Dům je koncipován

creates thanks to its orientation to the southwest, along with

tak, aby vyžadoval co nejnižší náklady na vytápění. Okna jsou ze

the house perfect whole. The house is designed to require a

3 vrstev skla, designové zateplení fasády. Atypická vila s výbor-

minimum heating costs. The windows are made of three layers

nou dostupností do centra metropole Prahy, splňující vysoké

of glass facade design. Atypical villa with excellent access to

nároky na luxusní bydlení mimo Prahu, se snadnou dosažitel-

the city center of Prague, meets high standards of luxury living

ností centra metropole. Veškerá občanská vybavenost v místě.

outside of Prague, easily accessible from the center of the

Energetická náročnost B. Samostatně stojící garáž. Podlahové

metropolis. All civic amenities in place.

vytápění, centrální vysavač, na pozemku automatická závlaha, vlastní studna, automatická sekačka, zahradní domek. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 121


Prodej

Penzion, Mariánské Lázně, 65 000 000 Kč

Sale

Guesthouse, Mariánské Lázně, 65 000 000 CZK

Nadstandardně vybavený penzion je nákladně a velkoryse řeše-

Luxury furnished guesthouse is generous building engaging

ná budova zapadající svou architekturou do prostředí Marián-

with its architecture into the environment of Marianske Lazne.

ských lázní. Budova disponuje celkem 6 luxusními apartmány

The building has a total of 6 luxury apartments decorated

zařízenými v rozdílném stylu s prostornou koupelnou a sociál-

in a different style, with a spacious bathrooms and toilets.

ním zařízením. 2 apartmány mají dva velké pokoje s koupelnou

2 apartments have two large bedrooms with bathroom and

a toaletou. V přízemí domu uvítací hala, kuchyň a velký obývací

toilet. The ground floor has a lobby, kitchen and large living

pokoj s krbem ze speciálního zeleného mramoru dovezeného

room with fireplace made from green marble imported from

z Peru. Dominantou celého interiéru tvoří schodiště z přízemí do

Peru. The dominant feature of the interior is a staircase from the

posledního patra vyrobené z masivního jasanu s překrásnými

ground floor to the top made from massive ash with beautiful

skleněnými vitrážemi na oknech v mezipatrech. Úžasná poloha

stained glass on the mezzanine floor. Amazing location allows

umožňuje v docházkové vzdálenosti dojít do samého centra

in few minutes’ walk to get to the Spa colonnade.

Mariánských Lázní a několik málo minut pěší chůzí až na hlavní lázeňskou kolonádu. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 122

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Luxusní designová vila, 486 m2, 28 500 000 Kč

Sale

Luxury villa, 486 m2, 28 500 000 CZK

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila

New, precis and generously built luxury villa with a unique

s neopakovatelnou atmosférou luxusu a designu.

atmosphere of luxury and design. High standards Villa 5 + 1

Vila 5+1 s terasami, (užitná plocha 486 m2) na pozemku

with terraces (floor area 486 square meters) on the land of

1240 m v nadstandartním designovém provedení a v plném

size 1240 m2 and fully equipped. It consists of 4 bedrooms,

vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty,

3 bathrooms, separate guest toilet, SPA zone - a beautiful

SPA zóna - krásný vnitřní bazén z mozaikového obkladu, sauna.

indoor swimming pool with mosaic tiling, sauna. Exceptional

Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové

house amenities include a heated marble floors, windows

podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň

using aluminium elements, luxury wood kitchen with

z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení

appliances, high quality furniture, a fireplace, a system smart

na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, telefon,

house controlled via a PC, phone, heat pump ZUBADAN,

tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlažování zahrady,

automatic watering and garage for two cars SUV type.

2

garáž pro dvě SUV auta.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 123


Prodej

Velkorysý a slunný byt 4kk s velkými terasami, 133 m2, Praha 5 – Jinonice, 11 490 000 Kč

Sale

Sunny apartment 4kk, 133 m2, Praha 5 – Jinonice, 11 490 000 CZK

Nabízíme k prodeji velice příjemný a prostorný byt 4kk se třemi

We offer a very comfortable and spacious apartment with three

terasami. Byt zabírá celé horní podlaží bytového domu. Obývací

terraces 4kk. The apartment occupies the entire top floor of an

pokoj s kuchyňským koutem a jeden pokoj je situován na jižní

apartment building. Living room with kitchenette and one room

stranu, dvě ložnice jsou na sever. Z každého pokoje je vstup na

is located on the south side, two bedrooms are to the north.

terasu, u kuchyňského koutu je terasa využívána jako letní pose-

From every room opens onto a terrace with kitchen terrace is

zení u jídelního stolu. Okna jsou dřevěná, na jižní stranu jsou vy-

used as a summer sitting at the dinner table. Wooden windows

bavena venkovními kovovými žaluziemi. Podlahová krytina jsou

are on the south side are equipped with exterior metal blinds.

parkety. V bytě jsou dvě koupelny, jedna se sprchovým koutem,

Floor coverings are parquet. There are two bathrooms, one with

v jedné koupelně je vana. Obě koupelny jsou včetně WC. V bytě

shower, one bathroom has a bath. Both bathrooms include WC.

je šatna, k bytu navíc patří i sklep a garážové stání.

There is a cloakroom, in addition to the apartment belongs to the cellar and garage.

For For complete complete portfolio portfolio or or real real estates estates visit visit www.faraon.cz www.faraon.cz 124

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON FARAON reality, reality, s.r.o., s.r.o., Polská Polská 26,26, 120 00 120 00 Praha Praha 2, 2, tel. tel. +420 +420 224 829 322, 224 829 322, info@faraon.cz info@faraon.cz


-(',1(Î1ƒ1$%'.$&,7/,9Ü=5(.21675829$1‹ 35925(38%/,.29‹9,/<1$352'(9HONRU\VHěHģHQ£YLODXP¯VWÝQ£YHVYDŀLW«PWHU«QXŀ£GDQ«ORNDOLW\SUDŀVN«KR%DUUDQGRYDQDE¯]¯ÏW\ěLSRGODŀ¯,QWHUL«UY\EDYHQSDUNHWDPLQDGVWDQGDUGQ¯PL RENODG\ D ]DěL]RYDF¯PL SěHGPÝW\ Y VRXÏDVQ«P GHVLJQX &HO¿ REMHNW MH RENORSHQ NU£VQRX SHÏOLYÝ XGUŀRYDQRX ]DKUDGRX P2 V SıYRGQ¯PL GěHYLQDPL DNYDOLWQ¯PWU£YQ¯NHP=SRVOHGQ¯KRSDWUDMHSě¯VWXSQDVWěHģQ¯WHUDVXVNU£VQ¿PY¿KOHGHP.GLVSR]LFLJDU£ŀSURMHGQRDXWRVYMH]GHP]XOLFH([NOX]LYQ¯ ORNDOLWDVMHM¯PŀUR]YRMHPVH]DSRÏDORMLŀYURFHVSıYRGQ¯PQ£]YHP+DEURY£SRVO«]HSěHMPHQRY£QDQD%DUUDQGRY6DPRWQ£YLODMHG¯OHPDUFKLWHNWD -.DSODQD]URNX 7KHJHQHURXVYLOODORFDWHGRQDVORSHLQDKLJKO\GHPDQGHGORFDWLRQRI3UDJXH%DUUDQGRYRIIHUVIRXUͥRRUV7KHLQWHULRUIHDWXUHVRULJLQDOSDUTXHWͥRRULQJ WLOHVDQGSUHPLXPͤ[WXUHVLQFRQWHPSRUDU\GHVLJQ7KHZKROHYLOODLVVXUURXQGHGE\DEHDXWLIXOFDUHIXOO\PDLQWDLQHGJDUGHQRIP2ZLWKRULJLQDOWUHHVDQG VKUXEVDQGDTXDOLW\ODZQ)URPWKHWRSͥRRUWKHUHLVDQDFFHVVWRWKHURRIWHUUDFHZLWKEHDXWLIXOYLHZV7KHUHLVDJDUDJHIRURQHFDUVHSDUDWHO\DFFHVVLEOH IURPWKHVWUHHW([FOXVLYHORFDWLRQZKRVHGHYHORSPHQWKDVEHJXQLQWKHRULJLQDOQDPH+DEURY£ODWHUUHQDPHGWR%DUUDQGRY7KHDFWXDOYLOODZDV GHVLJQHGE\DUFKLWHFW-.DSODQLQ

-Ȭ +DQD6DG¯ONRY£KDQDVDGLONRYD#SURIHVVLRQDOVF] 3URIHVVLRQDOV9&HOQLFL3UDKD ZZZSURIHVVLRQDOVF]


126

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Zelené stČny

www.hydroponie.cz


Prodej

NabĂ­zĂ­me na prodej vĂ˝bornÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ˝ penthouse

o dispozici 4+kk a vĂ˝mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;e 128 m 2 plus 3 terasy o velikosti 39 m 2 v projektu ZelenĂŠ mÄ&#x203A;sto, Praha 9 - HrdloĹ&#x2122;ezy. Byt je umĂ­stÄ&#x203A;n v poslednĂ­m, 6. nadzemnĂ­m podlaŞí budovy. Na patĹ&#x2122;e jsou pouze dvÄ&#x203A; bytovĂŠ jednotky, coĹž poskytuje klid a dostatek soukromĂ­. Byt sestĂĄvĂĄ z prostornĂŠho obĂ˝vacĂ­ho pokoje propojenĂŠho s kompletnÄ&#x203A; vybavenou kuchyĹ&#x2C6;skou linkou a jĂ­delnĂ­m koutem, tĹ&#x2122;ech loĹžnic, dvou koupelen, tĹ&#x2122;ech wc a komory. Z obĂ˝vacĂ­ho pokoje a kuchynÄ&#x203A; vedou dva vĂ˝chody na dvÄ&#x203A; oddÄ&#x203A;lenĂŠ terasy, vĂ˝chod na tĹ&#x2122;etĂ­ terasu vede z jednĂŠ z dÄ&#x203A;tskĂ˝ch loĹžnic. Jedna koupelna se sprchovĂ˝m koutem a WC je vyhrazena pro hlavnĂ­ loĹžnici, druhĂĄ, hlavnĂ­ koupelna, s wc, dvÄ&#x203A;ma umĂ˝vadly, sprchovĂ˝m koutem a vanou je umĂ­stÄ&#x203A;na ve spacĂ­ Ä?ĂĄsti bytu, nechybĂ­ samostatnĂŠ wc pro hosty. Byt je kompletnÄ&#x203A; vybaven nĂĄbytkem a kuchynĂ­ na mĂ­ru od spoleÄ?nosti HanĂĄk, dĂĄle jsou zde dĹ&#x2122;evÄ&#x203A;nĂŠ podlahy a kvalitnĂ­ okna. K bytu nĂĄleŞí 2 parkovacĂ­ stĂĄnĂ­ a sklepnĂ­ kĂłje. VĂ˝hodou tohoto klidnĂŠho bydlenĂ­ je krĂĄtkĂĄ vzdĂĄlenost na tramvaj Ä?i autobus, v blĂ­zkosti se nachĂĄzĂ­ supermarket.

Sale

We offer for sale a spacious penthouse

with good layout, 4+kk, 128 m 2 plus 3 terraces of 39m 2 in The Residence Zelene Mesto, Prague 9 - Hrdlorezy. The apar tment is situated on the highest (6th) floor. There are only two apar tments on the floor wich provides high level of privacy. The apar tment consists of spacious living room with kitchen, dining corner and entrances to two terraces, three bedrooms, master bedroom which has its own bathroom with toilet and walk-in wardrobe, then master bathroom with toilet, separated toilet for guests and laundr y. The apar tment is fully and ver y well equipped and designed by Hanak studio. There are also wooden floors and windows. Cellar and two parking places also belongs to the apar tment. Location is ver y quiet and has excellent access to public transpor t â&#x20AC;&#x201C; both bus and tram.

ƨÇ&#x2030;Ç&#x2021;ƽƚƿƚ

ƨÇ&#x2030;ƞƽÇ&#x201E;ƚƟƚƞÇ&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƽƚƿÇ&#x152; ƝƞÇ&#x201E;Ç Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201E;ĆžÇ&#x2C6;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A;Ç&#x2C6;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x17D;ĆšÇ&#x152;Ç&#x160;

Ç&#x192;Ç&#x192; Ç&#x2026; Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x2DC;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç Ç&#x2026; ĆťÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039;ĆžĆ ĆžÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A;ĆźÇ&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƽƝƨÇ&#x2030;ƚƟƞ ²Ć&#x153;Ç&#x2030;Ć˝Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2030;ƿƞÇ&#x20AC;Ç&#x201D;ƨƞÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x17D;ĆšÇ&#x152;Ç&#x160;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x201E;ƞƽÇ&#x2020;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x2018;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2013;Ç&#x2039;ƚƿƞĆ˝Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ćš Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ćž Ç&#x2020;ƞƟÇ&#x2021; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2013;Ç&#x2039;ƚƿƞ ĆťÇ&#x160;ƞƟÇ&#x2021; Ç&#x201E;Ç Ç&#x2018;Ç&#x2022; Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2020;Ćš Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;ƽƚÇ&#x2030;Ç Ç&#x2039; Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;Ç&#x2DC;ƞƝƚÇ&#x2026; Ç?Ç&#x152;ĆťÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ&#x2021; Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ Ç&#x2DC; Ç Ç&#x152;ĆžĆ˝Ç Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç ƨƞÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x17D;ĆšÇ&#x152;Ç&#x160; Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç Ç&#x2039; Ç Ç&#x20AC; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; ĆźÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x201C;ĆžĆ˝Ç Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x201A;Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x17D;Ç&#x160;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;ƽƝÇ&#x152;Ç&#x17D;ƝƚÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039; Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x17D; Ç&#x2039;Ç&#x152;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x2021;Ćť Ç Ç&#x192;Ç&#x201E;ƚƽÇ&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201A; Ć&#x203A;Ç&#x201D;Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x201D; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x201D; Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2020;Ćš ƝƟÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç ĆťÇ&#x2021;Ć˝Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç Ç&#x20AC;Ç&#x160;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;ĆŹĆźÇ&#x201E;ƚƝÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x160;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2DC;Ç&#x2021;Ç&#x2039;ƽƞÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; ƝƚÇ&#x2020;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x160;Ć˝Ç&#x152;Ç&#x2018;ƞƝÇ&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x192;ĆšĆşÇ Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç Ç&#x152;Ç&#x2020;Ç Ç&#x2039;ĆšÇ&#x20AC;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ĆŞĆšÇ&#x2026;ĆšÇ&#x2DC;ĆşÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2018;ĆšÇ&#x2DC;ƝƚÇ&#x2020;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ćš Ç&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;ĆťÇ&#x160;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç?ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x192;ƿƞÇ Ç&#x2026;ƞƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;ĆźÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;ƞƝÇ&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x2039;Ç&#x152;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2039; ƨƞÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x17D;ĆšÇ&#x152;Ç&#x160; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2014; Ç&#x2026;ƞƺÇ&#x201E;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƝƚÇ&#x2020; Ç&#x152;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ćš Ç&#x192;ĆšÇ?ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x192;Ç&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x2020;Ç&#x2DC; Ç&#x2021;Ç&#x2039; Ç?Ç Ç&#x2030;Ç&#x2026;Ç&#x201D; +$1$. Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2020; ƽƞÇ&#x2030;ƞƝÇ&#x2DC;Ç&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E; ƣƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćž Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç Ç&#x2020;ƚƽÇ&#x201E;ĆžĆżÇ Ç&#x2039; ƽƝƚ Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç?Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D;Ç&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ Ç&#x192;Ç&#x201E;ƚƽÇ&#x2021;ƝƚÇ&#x2DC;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;ĆšĆ&#x203A;Ç&#x2C6;ĆžÇ&#x2018;ĆžÇ&#x201A;Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2C6;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2026;ƝƚÇ&#x201A;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC;Ç ƚƝÇ&#x2039;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x152;Ç&#x160;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x192;ĆšÇ&#x160;Ç&#x152;Ç&#x2C6;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2026;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;ĆžÇ&#x2039;

Cena: na vyŞådĂĄnĂ­ u realitnĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122;e / Price: on request / ĆŻĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x152;

VESSAN Reality s.r.o., VodiÄ?kova 41, Praha 1, tel.: +420 777 871 333, e-mail: info@vessan.cz, www.vessan.cz


6%33!.รง2EALITYรงSRO รง6ODIสŠKOVAรง รง0RAHAรง รงTELรง รงรงรง รงE MAILรงINFO VESSANCZ รงWWWVESSANCZ


PRONÁJEM | RENT

G

#402780 Měsíční nájem | Monthly rent: 45 000 CZK

Žatecká, Praha 1 Moderní, světlý byt (100 m2) umístěný ve 3. patře rekonstruovaného domu s výtahem v prestižní části Prahy 1 - Josefov. Byt je nabízen částečně zařízený a skládá se ze vstupní haly, obývacího pokoje, kuchyně plně vybavené spotřebiči Miele, hlavní ložnice, pokoje s balkonem, 2 koupelen, extra toelaty a technické místnosti. Bydlení v centru města, jen pár kroků od Staroměstského náměstí a metra.

Modern, bright apartment (100 sqm), located on the 3rd floor of reconstructed building with elevator in a prestigious part of Prague 1 - Josefov. The apartment is partly furnished and comprises entrance hall, living room, kitchen fully equipped with Miele appliances, master bedroom, bedroom with balcony, 2 bathrooms, extra toilet and technical room. Living in the city center, just a few steps from Old Town Square and metro station.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

#410741 Měsíční nájem | Monthly rent: 35 000 CZK

Varšavská, Praha 2 Klasický luxusní byt na Vinohradech se nachází ve 3. patře kompletně rekonstruovaného domu s výtahem. Nabízí k užívání 2 ložnice, 2 koupelny, prostornou vstupní halu, plně vybavenou kuchyni s jídelní částí a obývací pokoj. K bytu náleží sklep a samostatné parkovací stání v garáži v domě, které je již zahrnuto v ceně nájmu. Byt je částečně zařízen nábytkem, který je možné na žádost klienta odstěhovat. Vyhledávané bydlení s výbornou dostupností do centra, v pěší dostupnosti metra Náměstí Míru.

Classic luxurious apartment situated on the 3rd floor of completely reconstructed building in sought after location of Prague 2 - Vinohrady. The apartment comprises 2 bedrooms, 2 bathrooms, spacious entrance hall, fully equipped kitchen with dining area and living room. There are also parking space in the garage included in the rent and a cellar. Comfortable living with easy access to the city center, close metro station Namesti Miru.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

Na Zátorce, Praha 6 Nově zrekonstruovaný byt ve 2. patře vily bez výtahu, ve vyhledávané lokalitě Prahy 6 - Bubeneč. Interiér bytu nabízí vstupní halu, obývací pokoj, plně vybavenou kuchyni, jídelnu, 2 ložnice a 2 koupelny. K bytu náleží 2 terasy a garážové stání, které je již zahrnuto v ceně nájmu. Příjemné bydlení v blízkosti parku Stromovka, výborná dopravní dostupnost do centra města a na letiště.

#300030 Měsíční nájem | Monthly rent: 53 000 CZK Newly renovated apartment, located on the 2nd floor of the villa without a lift in sought after location of Prague 6 - Bubenec. The apartment (170 sqm) offers entrance hall, living room, fully equipped kitchen, dining room, 2 bedrooms and 2 bathrooms. The apartment has 2 terraces and a garage, which is already included in the rent. Comfortable living near Stromovka Park, excellent transport links to the city center and to the airport.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

8. listopadu, Praha 6 Zrekonstruovaný mezonetový byt, který ve 3. patře vily bez výtahu, v klidné lokalitě Prahy 6 - Břevnově. Tento byt (165 m2) nabízí k užívání vstupní chodbu s vestavěnou skříní, obývací pokoj se vstupem na terasu, plně vybavenou kuchyni s jídelním koutem a spíží, 3 ložnice, 2 koupelny, šatnu a extra toaletu. K bytu náleží garáž a 1 parkovací stání na pozemku. V domě je k dispozici bazén s protiproudem, sauna a posilovna. Klienti mají možnost užívat zahradu. Příjemné bydlení s výbornou dostupností do centra, na letiště a do mezinárodních škol na Praze 6.

#410743 Měsíční nájem | Monthly rent: 42 000 CZK Renovated duplex apartment located on the 3rd floor of the villa without a lift in a quiet location in Prague 6 - Brevnov. The apartment (165 sqm) comprises entrance hall with built-in wardrobe, living room with terrace, fully equipped kitchen with dining area and pantry, 3 bedrooms, 2 bathrooms, dressing room and an extra toilet. The apartment has garage and 1 parking space on the land. There is also swimming pool, sauna and gym. Clients can use a garden. Comfortable living with excellent access downtown, the airport and international schools in Prague 6.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Pronájem | Oceláøská | Libeò | Praha 9 | 240 m2 | 55 000 Kè / mìsíc KLIMATIZOVANÝ MEZONET 3+kk, terasa o 104 m2MDFX]]LVDXQDORGçLHNRXSHOQ\NUESURVNOHQiUHOD[DĀQtILWQHVVPtVWQRVW åDWQDGHVLJQRYìQiE\WHNYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\GĨHYęQpSRGODK\EH]SHĀQRVWQtYVWXSQtGYHĨHSĨHGRNHQQtHOHNWULFNpUROHW\ SUDĀNDVXåLĀND²JDUiçRYiVWiQt1RYì]DĨt]HQìE\WVNUiVQìPLYìKOHG\QD3UDKXYSDWĨHUH]LGHQĀQtKRSURMHNWX6HGPLNUiVND QHGDOHNRVWDQLFHPHWUDÿHVNRPRUDYVNi6D]ND$UpQ\DQiNXSQtJDOHULH+DUID $,5&21',7,21('3(17+286(P2WHUUDFHWZRHQFORVHGEDOFRQLHV-DFX]]LVDXQDILUHSODFHJODVVHGLQUHOD[DWLRQILWQHVVURRP ZDONLQFORVHWEXLOWLQVWRUDJHGHVLJQIXUQLWXUHZRRGHQIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRUDXWRPDWLFRXWGRRUEOLQGVZDVKHUGU\HU*DUDJH SDUNLQJ1HZIXUQLVKHGIODWRQWKHHLJKWKIORRULQWKHQHZ6HGPLNUiVND5HVLGHQFHDIHZEORFNVIURPÿHVNRPRUDYVNiPHWURWKH6D]ND $UHQDPXOWLSXUSRVHYHQXHDQG*DOHULH+DUIDVKRSSLQJPDOO

134

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Nรกrodnรญ obrany | Bubeneรจ | Praha 6 | 106 m2 | 40 000 Kรจ / mรฌsรญc 129ฤ…=5(.21675829$1รซ=$ฤรŒ=(1รซ%<7NRXSHOQ\SUDFRYQtNRXWYKODYQtORรงQLFLYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™]DFKRYDQpSฤฃYRGQtSUYN\ UHSDVRYDQpSDUNHW\EH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHVNOHS.YDOLWQtE\WYHSDWฤจH]UHQRYRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPYREOtEHQpUH]LGHQฤ€Qt ORNDOLWฤ™PLQXWXFKฤฃ]HRGVWDQLFHPHWUD'HMYLFNiYSฤ™รฅtPGRVDKX3UDรงVNpKRKUDGXDSDUNX6WURPRYND/RNDOLWDVSOQRXREฤ€DQVNRX Y\EDYHQRVWtDU\FKOรฌPVSRMHQtPQDOHWLรฅWฤ™DGRPH]LQiURGQtFKรฅNRO 1(:/<)8//<5()85%,6+(')/$7WZREHGURRPVWZREDWKURRPVEXLOWLQZDUGUREHVSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVUHQRYDWHGVROLGZRRG SDUTXHWIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRUFHOODU)XUQLVKHGIODWRQWKHWKLUGIORRURIDUHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKDOLIWLQWKHSRSXODUHPEDVV\DUHD ZLWKIXOODPHQLWLHVPRPHQWVIURP'HMYLFNiPHWUREXVDQGWUDPOLQNV:LWKLQTXLFNUHDFKRI6WURPRYNDDQG/HWHQVNp6DG\3DUNVDQGWKH 3UDJXH&DVWOHFRQYHQLHQWWRWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 135


PronĂĄjem | TuchomÏøice | Praha-zĂĄpad | 400 m2 | FHQDQDY\çiGiQt /8;861Ă&#x152;02'(51Ă&#x152;9,/$NNYHQNRYQtDYQLWĨQtY\KĨtYDQĂŹED]pQORçQLFNRXSHOHQSO\QRYpNUE\ĂĽDWQDSDUQtVSUFKRYĂŹNRXWGODçED NREHUFHSRGODKRYpY\WiSÄ&#x2122;QtYHVWDYÄ&#x2122;QpVNĨtQÄ&#x2122;HOHNWULFNpçDOX]LHFHQWUiOQtY\VDYDÄ&#x20AC;SUDÄ&#x20AC;NDVXĂĽLÄ&#x20AC;NDNXFK\Ä&#x17E;VNpVSRWĨHELÄ&#x20AC;H*DJJHQDX WHSHOQpÄ&#x20AC;HUSDGORDXGLRV\VWpPVNOHSYODVWQtVWXGQDVSLWQRXYRGRX*DUiç5RGLQQĂŹGÄŁPVDXSUDYHQRX]DKUDGRXYHVOHSpXOLFLQDNUDML lesa v klidnĂŠ pøírodnĂ­ lokalitĂŹ v dobrĂŠ dostupnosti do mezinĂĄrodnĂ­ch ĹĄkol a na letiĹĄtĂŹ. TOP STANDARD MODERN HOUSE, outdoor and indoor heated pool, five bedrooms, five bathrooms, three gas fireplaces, walk-in closet, steam VKRZHUKHDWHGWLOHVFDUSHWVEXLOWLQZDUGUREHVHOHFWULFEOLQGVZDVKHUGU\HU*DJJHQDXDSSOLDQFHVKHDWSXPSDXGLRV\VWHPFHOODUSULYDWH ZHOOZLWKGULQNLQJZDWHU*DUDJH)UHHVWDQGLQJKRXVHZLWKDODQGVFDSHGJDUGHQLQDTXLHWFXOGHVDFRQWKHHGJHRIDIRUHVWLQDSHDFHIXODUHD ZLWKTXLFNFRQQHFWLRQVWRLQWHUQDWLRQDOVFKRROVDQGWKHDLUSRUW

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

136

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Pronájem | Na Veselou | Beroun | 119 m2 | 30 000 Kè / mìsíc APARTMÁN PRO MILOVNÍKY GOLFU, 4+kk, 2 terasy (80 m2 ORçQLFHNRXSHOQ\YHONiåDWQDGĨHYęQpSORYRXFtSRGODK\YHVWDYęQpVNĨtQę VNOHSYìWDKSDUNRYiQt%\WVNUiVQìPYìKOHGHPGRRNROtYHWĨHWtPQHMY\ååtPSDWĨHQRYpKRE\WRYpKRGRPXYX]DYĨHQpPDUHiOX%HURXQ*ROI 5HVRUWYQiGKHUQpSĨtURGQtORNDOLWę%UGVNìFKOHVģDFKUiQęQìFKREODVWtÿHVNpKRNUDVXD.ĨLYRNOiWVND.GLVSR]LFLNOXERYìGģPVKRWHORYìPL VOXçEDPLILWQHVVDZHOOQHVVVED]pQHP (;(&87,9($3$570(17)25*2/)/29(56WZRWHUUDFHV P2 WKUHHEHGURRPVWZREDWKURRPVODUJHZDONLQFORVHWZRRGIORDWLQJIORRUV EXLOWLQZDUGUREHVFHOODUOLIWSDUNLQJ7KLUGWRSIORRUIODWLQDQHZEXLOGLQJZLWKEHDXWLIXOQDWXUDOYLHZVVHWLQWKH%HURXQ*ROI5HVRUWLQDWUDQTXLO FRXQWU\VLGHZLWKXQIRUJHWWDEOHYLHZVRIWKH%UG\PRXQWDLQUDQJHQHDUWKH.ĨLYRNOiWIRUHVW$PHQLWLHVLQFOXGHDFOXEKRXVHZLWKKRWHOVHUYLFHV ILWQHVVDQGZHOOQHVVFHQWHUDQGDQRXWGRRUSRRO

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 137


Pronájem | Lomená | Støešovice | Praha 6 | 108 m2 | 29 000 Kè / mìsíc '(6,*129ë%<7NNSO\QRYìNUEåDWQDGĨHYęQpSRGODK\Y\WiSęQiGODçEDYNRXSHOQęSUDĀNDVSROHĀQi]DKUDGD*DUiçRYpVWiQt .RPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQìE\WQDYUçHQìSĨHGQtPĀHVNìPDUFKLWHNWRQLFNìPVWXGLHPVLWXRYDQìYSDWĨHUHQRYRYDQpYLO\VH]DKUDGRX YWLFKpVOHSpXOLFLYSUHVWLçQtUH]LGHQĀQtĀWYUWL2ĨHFKRYND3iUPLQXWRG]DVWiYN\WUDPYDMtDDXWREXVģSiUPLQXWMt]G\NHVWDQLFtPPHWUD 'HMYLFNiD+UDGĀDQVNiYU\FKOpPGRVDKXOHWLåWęDPH]LQiURGQtFKåNRO DESIGN APARTMENT IN A VILLA, two bedrooms, gas fireplace, clothes closet, wood floors, heated tiles in the bathroom, washer, shared JDUGHQ*DUDJHSDUNLQJ)XOO\UHFRQVWUXFWHGIODWGHVLJQHGE\DOHDGLQJ&]HFKDUFKLWHFWXUDOVWXGLRRQWKHILUVWIORRURIDUHQRYDWHGYLOODLQ DTXLHWFXOGHVDFLQDSUHVWLJLRXVQHLJKERUKRRGZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHUDIHZVWRSVIURP'HMYLFNiDQG+UDGĀDQVNiPHWUR ZLWKLQHDV\UHDFKRIWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

138

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Badeniho | Hradรจany | Praha 6 | 183 m2 | 40 000 Kรจ / mรฌsรญc 5(35(=(17$7,91รŒ%<7EDONRQ\GYDSRNRMHVSฤฃYRGQtPREORรงHQtP]OHรฅWฤ™QpKRRฤจHFKXDSURVNOHQรฌPSUฤฃKOHGRYรฌPQiE\WNHPWฤจL ORรงQLFHYHONiรฅDWQDY\VRNpVWURS\SฤฃYRGQtYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™D~ORรงQpSURVWRU\SDUNHW\PDUPROHXPEH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHDODUPVNOHS %\W]UHQRYRYDQรฌGRSฤฃYRGQtKRVWDYXYSDWฤจH]UHNRQVWUXRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPYSUHVWLรงQtฤ€WYUWLSiUPLQXWFKฤฃ]HRG /HWHQVNรฌFKVDGฤฃD3UDรงVNpKRKUDGXPLQXWXRGPHWUD+UDGฤ€DQVNi )8//<5()85%,6+(')/$7WZREDOFRQLHVWZRURRPVZLWKRULJLQDOZDOQXWZRRGSDQHOLQJDQGVHHWKURXJKJODVVFDELQHWVWKUHHEHGURRPV ZDONLQFORVHWRULJLQDOEXLOWLQZDUGUREHVDQGVWRUDJHVROLGZRRGSDUTXHWIORRUVPDUPROHXPVHFXULW\GRRUDODUPFHOODU6SDFLRXVIODW FRPSOHWHO\UHVWRUHGWRLWVRULJLQDOVWDWHRQWKHILUVWIORRURIDIXOO\UHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKDOLIWLQDSUHVWLJLRXVQHLJKERUKRRGPRPHQWV IURP+UDGฤ€DQVNiPHWUR/HWQi3DUNDQGWKH3UDJXH&DVWOH

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 139


Pronájem | Lodìnice u Berouna | Praha-západ | 500 m2 | 65 000 Kè / mìsíc MODERNÍ VILA 6+kk, pozemek 9300 m2WHUDV\VDXQDORçQLFHKHUQDNRXSHOQ\NUEåDWQ\~ORçQpSURVWRU\VSRWĨHELĀH .XSSHUVEXVFKSRGODK\]MDVDQXGĨHYęQiRNQDVDWHOLWQt79HOHNWULFNpUROHW\DODUPY]URVWOìFKGXEģQDSR]HPNXURPDQWLFNìYLQQì VNOtSHNY\WiSęQiRUDQçpULH'YRMJDUiç0RGHUQtYLODVWRMtFtQDGPHDQGUHPSRWRNDPLQXWMt]G\DXWHP]FHQWUD3UDK\YU\FKOpPGRVDKX OHWLåWęDNRPHUĀQtKRFHQWUD=OLĀtQ,GHiOQtSURPLORYQtN\SĨtURG\SęåtWXULVWLN\DF\NOLVWLN\ MODERN HOUSE, 9300 m2SORWWHUUDFHVVDXQDIRXUEHGURRPVSOD\URRPWKUHHEDWKURRPVILUHSODFHWKUHHZDONLQFORVHWVVWRUDJH .XSSHUVEXVFKDSSOLDQFHVZRRGHQIORRUVDQGZLQGRZVVDWHOOLWH79HOHFWULFEOLQGVDODUPPDWXUHRDNWUHHVURPDQWLFZLQHFHOODU KHDWHGRUDQJHU\'RXEOHJDUDJH8QLTXHKRXVHVHWRQDEHDXWLIXOSORWLQFODZLQGLQJVWUHDPDPLQGULYHWRWKHFHQWHURI3UDJXH 4XLFNDFFHVVWRWKHDLUSRUWDQG=OLĀtQVKRSSLQJLGHDOIRUKLNLQJF\FOLQJDQGQDWXUHORYHUV

140

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Javorovรก | Kobylisy | Praha 8 | 104 m2 | 32 000 Kรจ / mรฌsรญc 6/811รซ1$'67$1'$5'1รŒ%<7NNEDONRQรฅDWQDYHVWDYฤ™Qp~ORรงQpSURVWRU\SDUNHW\HOHNWULFNpSฤจHGRNHQQtUROHW\SUDฤ€NDVXรฅLฤ€ND 79JDUiรงRYpVWiQt9NXVQฤ™]Dฤจt]HQรฌE\WYSฤจtPpPVRXVHGVWYtฤ„iEOLFNpKRKiMHYSDWฤจHX]DYฤจHQpKRPRGHUQtKRUH]LGHQฤ€QtKRSURMHNWX VKUHFHSFtDRVWUDKRX.OLGQpSURVWฤจHGtVHVSRXVWRX]HOHQฤ™YU\FKOpPGRVDKX'YรฌMH]GXQD7HSOLFHD0ODGRX%ROHVODYฤ€HWQp PRรงQRVWLVSRUWRYQtKRY\รงLWtDQDNXSRYiQtYRNROtPLQMt]G\NPHWUX/iGYt 02'(516811<)/$7EDOFRQ\WZREHGURRPVZDONLQFORVHWORWVRIEXLOWLQZDUGUREHVVROLGZRRGSDUTXHWIORRUVDXWRPDWLFRXWGRRU EOLQGVZDVKHUGU\HU79JDUDJHSDUNLQJ6W\OLVKIXUQLVKHGIODWRQWKHILUVWIORRULQDPRGHUQJDWHGUHVLGHQWLDOSURMHFWZLWKKRXU UHFHSWLRQDQGVHFXULW\ULJKWRQWKHHGJHRIฤ„iEOLFNรฌ+iM)RUHVW4XLHWJUHHQVXUURXQGLQJVFRQYHQLHQWWRWKH'0RWRUZD\7HSOLFHDQG 0ODGi%ROHVODYH[LWVVSRUWVIDFLOLWLHVDQGVKRSSLQJDILYHPLQULGHWR/iGYtPHWUR

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 141


Pronájem | Nad Jenerálkou | Vokovice | Praha 6 | 160 m2 | 2 000 EUR / mìsíc MODERNÍ NADSTANDARDNÍ DÙM 4+kk, pøekrásné výhledy do Šáreckého údolí, 2 koupelny, krb, vestavìné skøínì, šatna, døevìné SRGODK\GODçEDSRGODKRYpWRSHQtYHONRSORåQiRNQDHOHNWULFNpSĨHGRNHQQtUROHW\SUDĀNDP\ĀNDYLQRWpND'YRXJDUiç5RGLQQìGģP YNOLGQpVOHSpXOLFLYEH]SURVWĨHGQtEOt]NRVWLFKUiQęQpKRQiURGQtKRSDUNX'LYRNiäiUNDVGRVWDWNHPVSRUWRYQtKRDUHOD[DĀQtKRY\çLWt 5\FKOiGRVWXSQRVWGRFHQWUDQDOHWLåWęDGRPH]LQiURGQtFKåNROSiUPLQXWFKģ]HNPHWUX9HOHVODYtQ MODERN FREE STANDING HOUSE, beautiful views of the Šárka Valley, three bedrooms, two bathrooms, fireplace, built-in wardrobes, ZDONLQFORVHWKDUGZRRGIORRUVWLOHVIORRUKHDWLQJDXWRPDWLFRXWGRRUEOLQGVZDVKHUGLVKZDVKHUZLQHIULGJH'RXEOHJDUDJH+LJKTXDOLW\ KRXVHLQDTXLHWFXOGHVDFULJKWQH[WWRWKHSURWHFWHGQDWLRQDOSDUN'LYRNiäiUNDZLWKVSRUWVDQGUHOD[DWLRQRSSRUWXQLWLHV4XLFNDFFHVV WRWKHFLW\FHQWHUWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROVDVKRUWZDONWR9HOHVODYtQPHWUR

142

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Italskรก | Vinohrady | Praha 2 | 129 m2 | 85 000 Kรจ / mรฌsรญc /8;861,%<7NNEDONRQ\RWHYฤจHQรฌYรฌKOHGQD3UDรงVNรฌKUDGD6WDUp0ฤ™VWRYHONiIUDQFRX]VNiRNQDYtฤจLYiYDQDSRGODK\]PDVLYX GODรงEDYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™WHUPRL]RODฤ€QtRNQDVHรงDOX]LHPLSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDP\ฤ€ND79*DUiรงRYpVWiQt0RGHUQtE\WYSDWฤจHNRPSOH[X 5H]LGHQFH5LHJURY\VDG\VYรฌWDKHPKUHFHSFtEH]SHฤ€QRVWQtPLNDPHUDPLDVSUiYFRYVNRXVOXรงERXSฤจtPRXSDUNXSiUPLQXWRG 9iFODYVNpKRQiPฤ™VWtDVWDQLFHPHWUD0X]HXP +,*+48$/,7<3(17+286()/$7XQREVWUXFWHGYLHZVRI3UDJXHWZREHGURRPVWZREDWKURRPVZKLUOSRROWXEIORRUWRFHLOLQJZLQGRZV KDUGZRRGIORRUVEXLOWLQZDUGUREHVWKHUPDOO\LQVXODWHGGRXEOHJOD]HGPHWDOZLQGRZVZLWKEODFNRXWEOLQGVZDVKHUGU\HUGLVKZDVKHU79 *DUDJHSDUNLQJ0RGHUQILUVWIORRUIODWLQWKHVHFXUHJDWHGSURMHFW5H]LGHQFH5LHJURY\VDG\ZLWKKRXUUHFHSWLRQDQGVHFXULW\ULJKWDFURVV WKHSDUNDIHZPLQWR:HQFHVODV6TXDUHDQG0X]HXPPHWURVWDWLRQ

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 143


Byt 2+1, 65 m2, Střešovice – Praha 6, Na Ořechovce | 18 000 Kč / měsíčně Nově zrenovovaný byt v 1. patře zrekonstruovaného řadového domu bez výtahu v prestižní lokalitě v blízkosti Pražského hradu a stanice metra Dejvická s plnou občanskou vybaveností v okolí, v rychlém dosahu mezinárodních škol, centra a letiště. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, parkety, myčka. Fully renovated first floor flat in a reconstructed townhouse with no lift, in a prestigious neighborhood near the Prague Castle and Dejvická metro station with full amenities, with quick connections to the city center, international schools and the airport. Two bedrooms, living room with kitchen, bathroom with tub, hardwood floors, dishwasher.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 144

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 64 m2, Vršovice – Praha 10, Žitomírská | 15 000 Kč / měsíčně Zrekonstruovaný zařízený byt ve 3. patře činžovního domu bez výtahu v blízkosti Heroldových sadů, s výbornou dostupností do centra a k metru Náměstí Míru. V dobrém dosahu veškeré vybavenosti. Rohový obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna se sprchovým koutem, parkety, dlažba, rolety, myčka, sklep. Furnished renovated flat on the third floor with no lift in a residential neighborhood near the Heroldovy sady park, with quick access to the city center, a few tram or bus stops to Náměstí Míru metro. Corner living room with kitchen, one bedroom, shower bathroom, solid wood parquet floors, tiles, security entry door, roller blinds, dishwasher, cellar.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 145


Byt 3+kk, 137 m2, Hlubočepy – Praha 5, Filmařská | 23 000 Kč / měsíčně Částečně zařízený byt s terasou, balkonem a krásným výhledem ve 3. patře novostavby v sousedství filmových ateliérů na Barrandově. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, 2 šatny, koupelna s vanou a sprchou, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, předokenní rolety, pračka, spotřebiče Miele. 2 garážová stání. Partially furnished flat with a terrace, balcony and beautiful views on the third floor in a residential project next to the Barrandov film studios. Living room with kitchen, two bedrooms, two walk-in closets, bathroom with tub and shower, wooden floors, security door, built-in wardrobes, outdoor blinds, washer, Miele appliances. Two garage spaces.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 146

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 55 m2, Smíchov – Praha 5, Na Václavce | 20 000 Kč / měsíčně Nově zrekonstruovaný zařízený byt v 1. patře činžovního domu v blízkosti parků Santoška a Nikolajka, v rychlém dosahu metra Anděl a Německé a Francouzské školy. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, vestavěné úložné prostory, dřevěné podlahy, mramorové podlahy a obložení, pračka, myčka, TV, UPC. New fully refurbished furnished first floor flat in a building with no lift, near Santoška and Nikolajka Parks, with quick access to the Anděl metro and the German and French Schools. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, built-in wardrobes, wooden floors, marble floors and tiling, washer, dishwasher, TV, UPC.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 147


Byt 2+kk, 51 m2, Hlubočepy – Praha 5, Geologická | 15 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s balkonem ve 3. patře bytového projektu v klidné lokalitě s rychlou dostupností k obchodně-zábavní zóně a stanici metra Anděl, nedaleko Prokopského údolí. 1 ložnice s vestavěnými skříněmi, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, šatna, plovoucí podlahy, dlažba, myčka, parkování v garáži. Furnished third floor flat with a balcony in a residential project in a quiet neighborhood with quick access to the Anděl commercial zone and metro, near the Prokopské údolí protected natural area. One bedroom, living room with kitchen, bathroom with tub, walk-in closet, laminated floors, built-in wardrobes, dishwasher, garage parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 148

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Rodinný dům 4+kk, 190 m2, Velká Chuchle – Praha 5 | 29 000 Kč / měsíčně Rodinný dům s krásným výhledem v klidné rezidenční lokalitě v blízkosti parku a lesa, s dobrou dostupností na Smíchov a k mezinárodním školám v Praze 4. 3 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj s krbem, kuchyň, terasa, spíž, prádelna, vinný sklep, vestavěné úložné prostory, parkety, pračka, sušička, myčka, alarm. Dvojgaráž. Semi-detached house with beautiful green views in a quiet residential area near a forest and a park, convenient to the French School and international schools in Prague 4. Three bedrooms, two bathrooms, living room with a fireplace, kitchen, pantry, solid wood parquet floors, built-in wardrobes, washer, dryer, dishwasher, alarm. Double garage.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 149


Four-Bedroom Grand t Ubytování až pro 7 osobt 5+kk * Praha 1t od 115 eur/noc Plně servisovaný loftový apartmán se čtyřmi ložnicemi, s výhledem na Pražský hrad a Starý židovský hřbitov, v budově s výtahem a nonstop recepcí. Plně vybavená kuchyň, čtyři ložnice, dvě koupelny a extra samostatné WC. Vybavení: Wi-Fi, satelitní SMART televize, pračka/ susička, mikrovlná trouba, myčka na nádobí, nonstop hotline. Úklid, výměna povlečení a ručníků jednou týdně zahrnuty v ceně. Four-bedroom, two-and-a-half bathroom split level apartment, located in Josefov – famous for boutique shopping and dining. Situated in classic building with reception and lift. Lower level: large living room with double height ceiling, fully fitted kitchen and dining area; two spacious bedrooms (one with double height ceiling), full bathroom, 2nd toilet. Upper level: loft bedroom with fireplace, bedroom with reading nook, full bathroom. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV w/ Internet access, washer/dryer, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

150

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


Wenceslas Terrace

t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD

,MJNBUJ[PWBOâ8FODFTMBT5FSSBDFBQBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN TFUÄżFNJMPäOJDFNJ EWÄŁNBLPVQFMOBNJBTPVLSPNPVUFSBTPVTF OBDIĂ&#x2C6;[Ă&#x201C;WQBUÄżFWF[SFOPWPWBOĂ?NEPNÄŁTWâUBIFNOFEBMFLP7Ă&#x2C6;DMBWTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;,EJTQP[JDJKFOPOTUPQSFDFQDFBNPäOPTUQBSLPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C; "QBSUNĂ&#x2C6;ONĂ&#x2C6;QMOÄŁWZCBWFOPVLVDIZÄŞBQSPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTWFMLPVUFSBTPVTWâIMFEFNOB1FUÄżĂ&#x201C;O4MVäCZBWZCBWFOĂ&#x201C;8J'JQÄżJQPKFOĂ&#x201C; LJOUFSOFUV TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOPT%7%QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄFN QSBÄĄLBBIPEJOPWĂ&#x2C6;TMVäCBOBUFMFGPOV7DFOÄŁKF [BISOVUĂ&#x17E;LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced air-conditioned three bedroom, two-bathroom loft apartment with private terrace, on the 6th ďŹ&#x201A;oor of a renovated building with lift, 24-hour reception, possible parking space, just off of Wenceslas Square. Features fully ďŹ tted kitchen and open-plan living room that opens onto spacious terrace with Petrin Hill views. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 151


Garden View Apartmentt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD ,MJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJBWâIMFEFNEP'SBOUJĂ?LĂ&#x2C6;OTLĂ?[BISBEZ WNPEFSOĂ&#x201C;TLMFOÄŁOĂ?CVEPWÄŁ TWâUBIFNBOPOTUPQPTUSBIPV"QBSUNĂ&#x2C6;OWFQBUÄżFTQMOÄŁWZCBWFOPVLVDIZOĂ&#x201C; WFMLPGPSNĂ&#x2C6;UPWâNJPLOZ EWÄŁNBMPäOJDFNJ LPVQFMOPVBFYUSB TBNPTUBUOâN8$7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;4."35UFMFWJ[F QSBÄĄLBTVTJÄĄLB NJLSPWMOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; FMFLUSJDLĂ?SPMFUZ OPOTUPQ IPUMJOFĂ LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ[BISOVUZWDFOÄŁ Two-bedroom one-and-a-half bathroom apartment with air-conditioning, situated in a modern glass building (w/ 24-hour security) facing the tranquil Franciscan Garden. 2nd ďŹ&#x201A;oor fully serviced apartment boasting a large open living room with fully ďŹ tted kitchen, 2 bedrooms, full bathroom, WC (2nd toilet), stylish dĂŠcor, and more. Abundance of windows offering amazing natural light, motorized blinds, free Wi-Fi, satellite TV with Internet access, washer/dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

152

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


Lesser Town Studio t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;QSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1PELSPWOĂ&#x201C;TUVEJPTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNTFOBDIĂ&#x2C6;[Ă&#x201C;WFQBUÄżFOĂ&#x2C6;EIFSOÄŁ[SFOPWPWBOĂ?IPLPNQMFYVTWâUBIFNQÄżĂ&#x201C;NPOB.BMPTUSBOTLĂ?N OĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;"QBSUNĂ&#x2C6;OUWPÄżĂ&#x201C;EWPVĂ&#x17E;SPWÄŞPWâQSPTUPSTLVDIZÄŞTLâNLPVUFNBKĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;NTUPMFNBPUFWÄżFOĂ&#x2C6;PCâWBDĂ&#x201C;NĂ&#x201C;TUOPTUTQSPTUPSFNOBTQBOĂ&#x201C; 7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'JWZTPLPSZDIMPTUOĂ&#x201C;QÄżJQPKFOĂ&#x201C;LJOUFSOFUV TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV QSBÄĄLBBTVĂ?JÄĄLB OPOTUPQIPUMJOF 7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJE WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ° Fully serviced studio apartment directly on Lesser Town Square, situated on the 3th ďŹ&#x201A;oor of a beautifully renovated Old World complex, complete with lift. Features fully ďŹ tted kitchen with dining table and open-plan living/sleeping area. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, washer & dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 153


Nebytový prostor | Pronájem | 28. øíjna | Praha 1 | Nové Mìsto | 450 m2 | 17 EUR / m2 / mìsíc Kanceláøské prostory k pronájmu v novì zrekonstruované administrativní budovì situované v samém centru Prahy. Prostory mají k dispozici 2 terasy o rozloze 75 m2VYìKOHGHPQD3UDçVNìKUDG9iFODYVNpQiPęVWtD)UDQWLåNiQVNp]DKUDG\SRX]HSiUNURNģRGEXGRY\ YHåNHUpVOXçE\YEH]SURVWĨHGQtPRNROt&HQWUiOQtUHFHSFHSĨtPìYVWXSGREXGRY\]YHVWLEXOXPHWUDSDUNLQJYEOt]NRVWLEXGRY\&HQ\MVRX uvedeny bez DPH. 2IILFHSUHPLVHVIRUOHDVHLQDQHZO\UHFRQVWUXFWHGDGPLQLVWUDWLYHEXLOGLQJVLWXDWHGLQWKHKHDUWRIWKHFLW\FHQWHU3UHPLVHVRIIHULQJ WHUUDFHV VTP ZLWKYLHZVRI3UDJXH&DVWOH:HQFHVODV6TXDUHDQG)UDQFLVFDQ*DUGHQMXVWDIHZVWHSVIURPWKHEXLOGLQJ $OOVHUYLFHVLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\&HQWUDOUHFHSWLRQGLUHFWDFFHVVWRWKHEXLOGLQJIURPPHWURYHVWLEXOHSDUNLQJQHDUWKHEXLOGLQJ 3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

154

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Nebytový prostor | Pronájem | Voctáøova | Praha 8 | Libeò | 100 – 6 198 m2 | 12,90 – 13,20 EUR / m2 / mìsíc 8QLNiWQtNDVNiGRYLWiEXGRYDWYDUXÅ9´VWHUDVDPLVPęĨXMtFtPLNYRGQtSORåHQDEtGQHNSURQiMPXYtFHQHçP2 kanceláøských prostor vysokého standardu. Projekt je situován na impozantním bøehu Vltavy a Libeòských dokù. Blízkost stanice metra Palmovka (trasa B) a mnoha tramvajových linek zajištuje dobrou dostupnost do všech èástí Prahy. Podzemní parkování pøímo v objektu, dobré podmínky pro parkování v okolí. Ceny jsou uvedeny bez DPH. This unique cascading V-shaped building with terraces oriented to the water will feature more than 6 000 sqm of high standard office premises. The project is located on the bank of the Vltava River and the impressive Libeò docks. The proximity of the Palmovka metro station (line B) and many tram lines ensures very good accessibility to all parts of Prague. Onsite underground parking, as well as good parking possibilities in the area. Prices listed without VAT.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 155


Nebytový prostor | Pronájem | Šaldova | Praha 8 | Karlín | 200 – 2999 m2 | 400 – 500 CZK / m2 / mìsíc Novì zrekonstruovaná administrativní budova s kanceláøskými a obchodními prostory k pronájmu v oblíbené obchodní, rezidenèní a administrativní lokalitì Prahy 8, v pùvodní „staré“ èásti Karlína. Budova disponuje terasami a rozsáhlou zahradou. Snadná dopravní dostupnost mìstskou KURPDGQRXGRSUDYRXLDXWHP²YEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD.ĨLçtNRYD WUDVD% DWUDPYDMRYìFK]DVWiYHNSRXKìFKPLQXWFKģ]HRGFHQWUD3UDK\ .GLVSR]LFLKRGLQQRYiUHFHSFHEH]SHĀQRVWQtVOXçEDDSDUNRYiQtYSRG]HPQtFKJDUiçtFK&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Newly reconstructed administrative building with commercial and retail space for lease in the popular business, residential and administrative location of Prague 8, in the atmospheric area of old Karlín. The building has terraces and an extensive garden. It is easily DFFHVVLEOHE\SXEOLFWUDQVSRUWDQGFDU²LQFORVHYLFLQLW\RIWKH.ĨLçtNRYDPHWURVWDWLRQ OLQH% DQGWUDPVWRSVMXVWDPLQZDONIURPWKH city center. Building amenities include 24-hour reception/security service and underground parking. Prices listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

156

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Nebytový prostor | Pronájem | Mariánské námìstí | Praha 1 | Staré Mìsto | 3 354 m2 | 18 EUR / m2 / mìsíc Kompletnì zrenovovaný historický palác se vzdušným impozantním atriem nabízí k pronájmu velmi reprezentativní kanceláøské prostory pøímo v centru Starého Mìsta. Palácový komplex, tvoøen nìkolika køídly, poskytne budoucím nájemcùm dostateèný poèet samostatných kanceláøí, open-space prostorù a zasedacích místností. Prostory jsou v luxusním provedení a mohou být pronajaty i s vybavením vysokého standardu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Completely reconstructed historic palace with an impressive atrium offers highly representative office premises for lease in the center of Old Town. The offices are suitable for companies looking for an exclusive setting for their headquarters. The palace complex consists of several wings and gives future tenants a sufficient number of separate offices, open-plan space and meeting rooms. The premises are luxurious in design and can be furnished to a high standard. Prices listed without VAT.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 157


Nebytový prostor | Pronájem | Praha 1 | Staré Mìsto | 250 – 730 m2 |FHQDQDY\çiGiQt .RPHUĀQtSURVWRU\NSURQiMPXYVDPpPFHQWUX3UDK\3URVWRU\VYìORKDPLGRXOLFHMVRXLGHiOQtNRPELQDFHSURSURYR]RYiQtSURGHMQ\ JDOHULHVKRZURRPXLNDQFHOiĨH([NOX]LYLWXSURVWRUXPRFĞXMHDWUDNWLYQtORNDOLWDYKLVWRULFNpPFHQWUXPęVWDYWęVQpEOt]NRVWL 6WDURPęVWVNpKRQiPęVWt9\QLNDMtFtGRSUDYQtGRVWXSQRVW²SRX]HPLQXWSęåN\RG9iFODYVNpKRQiPęVWtDVWDQLFHPHWUD0ģVWHN WUDVD%D$ YGRFKi]NRYpY]GiOHQRVWLVWDQLFHPHWUD1iURGQtWĨtGD WUDVD% D]DVWiYHNWUDPYDMt &RPPHUFLDOSUHPLVHVIRUUHQWLQWKHFLW\FHQWHURI3UDJXH3UHPLVHVZLWKVWUHHWIDFLQJZLQGRZVLGHDOIRUDVKRSJDOOHU\VKRZURRPRU RIILFHVSDFH7KHH[FOXVLYLW\RIVSDFHLVHQKDQFHGE\DQDWWUDFWLYHORFDWLRQLQWKHKLVWRULFDOFLW\FHQWHULQFORVHYLFLQLW\RI2OG7RZQ6TXDUH ([FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\²MXVWDPLQXWHZDONIURP:HQFHVODV6TXDUHDQGWKHPHWURVWDWLRQ0ģVWHN OLQH$DQG% ZLWKLQZDONLQJ GLVWDQFHRIPHWURVWDWLRQ1iURGQtWĨtGD OLQH% DQGWUDPVWRSV

158

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Nebytový prostor | Pronájem | Václavské námìstí | Praha 1 | Nové Mìsto | 230 m2 | 350 Kè / m2 / mìsíc Kanceláøské prostory k pronájmu v zrekonstruované historické budovì situované pøímo v centru Prahy. Exkluzivitu prostor umocòuje atraktivní poloha ve finanèním a obchodním centru mìsta s maximální dostupností MHD – v bezprostøední blízkosti stanice metra Mùstek (trasa A, B) a tramvajových zastávek, pár minut chùze od stanice metra Muzeum (trasa C). Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in a newly-reconstructed historic building located within Prague’s city center. The exclusivity of space is enhanced by its attractive location in the financial and commercial center with excellent access to public transportation – in close vicinity to Mùstek metro station (lines A, B) and tram stops, just a few minutes’ walk to the Muzeum metro station (line C). Prices listed without VAT.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 159


Pronájem kanceláěí | Oɝces for rent | TanÏící dım Praha 2, Jiráskovo nám, Nové MÝsto | MÝsíÏní nájem: od 9 €/m2 TanÏící dım nabízí unikátní kanceláěské prostory s pısobivým výhledem. Nájemci mohou v rámci pronajatých prostor využívat terasu a bar v nejvyšším patěe budovy, odkud je nádherný výhled na Pražský hrad. Prostory jsou klimatizované, v budovÝ je 24 hod. recepce, restaurace v domÝ, bezproblémové parkování v okolí domu. Výborná poloha, pěímo na metru a tramvaji. Dancing house o΍ers a unique oɝce spaces with impressive view. Tenants within the leased premises can use the terrace and bar on the top ȵoor, which o΍ers amazing view to the Prague Castle. The oɝces are air-conditioned, the building has 24 hours reception, restaurant, parking around the house.

725 715 715 160

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

www.psn.cz


Praha 5-Stodůlky, ulice K Hájům, prodej komerčního pozemku 6072 m2 Prodej zajímavého komerčního pozemku v ulici K Hájům o celkové výměře 6072 m2 v průmyslové zóně v žádané lokalitě Praha 5-Stodůlky. Pozemek je vhodný například pro výstavbu skladů, výrobní haly, autosalonu, sídla firmy, administrativní budovy. Veškeré sítě jsou na pozemku, vydané územní rozhodnutí. Výhodou pozemku je 90% zastavitelnost plochy, výborná dostupnost na MHD a přímý nájezd na dálnici D5. Nabízíme možnost zajištění financování nemovitosti.

Ing. Nela Jírová +420 605 059 271 nela.jirova@fincentrum.com www.fincentrum.com/nela.jirova Kubánské náměstí 1391/11, 110 00 Praha 10

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 161


Nyní i v Brně Kompletní realitní servis při prodeji a pronájmu rezidenčních a komerčních nemovitostí v Brně. Investiční a developerské poradenství. Best Local Real Estate Agency

BISKUPSKÁ 267/8, 602 00 BRNOSTŘED WWW.SVOBODAWILLIAMS.COM, +420 727 875 431


Prodej | Brno | Starรฉ Brno | 47 + 5 m2 | 6 300 000 Kรจ %\WNNORGรงLHYHONRIRUPiWRYiGODรงEDDEURXรฅHQรฌEHWRQYHONRSORรฅQiRNQDVSRWฤจHELฤ€H0LHOHGRPiFtYUiWQรฌSDUNRYDFtVWiQtYSRG]HPQt JDUiรงL0RGHUQtE\WYHSDWฤจHQRYpKRSURMHNWXYWฤ™VQpPVRXVHGVWYtKUDGXรคSLOEHUNDNDWHGUiO\VY3HWUDD3DYOD$WUDNWLYQtSRORKD VQHQDSRGRELWHOQรฌPJHQLHPORFLYEOt]NRVWLQHMOHSรฅtFKEUQฤ™QVNรฌFKNDYiUHQDUHVWDXUDFtGLYDGOD+XVDQDSURYi]NXQHERNLQDYH9HONpP รคSDOtฤ€NX7UDPYDMRYi]DVWiYND]DURKHP 6WXGLRDSDUWPHQWORJJLDODUJHIRUPDWWLOHVDQGSROLVKHGFRQFUHWHIORRUWRFHLOLQJZLQGRZV0LHOHDSSOLDQFHVDXGLRHQWU\SKRQHXQGHUJURXQG JDUDJHSDUNLQJ0RGHUQIODWRQWKHndIORRURIDQHZSURMHFWQHLJKERULQJรคSLOEHUN&DVWOHDQG6W3HWHUDQG3DXO&DWKHGUDO$WWUDFWLYHORFDWLRQZLWK XQLTXHDWPRVSKHUHFORVHWRWKHEHVW%UQRFDIHVDQGUHVWDXUDQWVWKH+XVDQDSURYi]NX7KHDWHUDQGDFLQHPDLQWKH9HONรฌรคSDOtฤ€HNVKRSSLQJ FHQWHU7UDPVWRSMXVWDURXQGWKHFRUQHU

Biskupskรก 267/8, 602 00 Brno-stรธed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 163


Prodej | Vyškov | Olšany | 319 m2 | 5 644 m2 pozemek |FHQDQDY\çiGiQt 1t]NRHQHUJHWLFNiGHVLJQRYiYLODGOHQiYUKXDUFK3HWUD6XVNHKRVKRVSRGiĨVNìP]i]HPtPSURFKRYNRQtMHXVD]HQDXSURVWĨHGQiGKHUQp SĨtURG\RENORSXMtFtREHF2OåDQ\NPRG%UQDSRGiOQLFL'äSLĀNRYęY\EDYHQìY\VRFHIXQNĀQęĨHåHQìDUHiOSRVN\WXMtFtQDSURVWpVRXNURPt VHQDFKi]tQDKUDQLFLUR]OHKOìFKOHVģ'UDKDQVNpYUFKRYLQ\YREODVWLVLGHiOQtPWHUpQHPSURY\MtçĘN\DPRçQRVWPLERKDWpKRVSRUWRYQtKR LVSROHĀHQVNpKRY\çLWt.Y\EDYHQtSDWĨtUHNXSHUDFHNUENDFKORYiNDPQDPR]DLNRYpPHUEDXSRGODK\DOHåWęQiçXORYiGODçEDYHONRIRUPiWRYi KOLQtNRYiRNQDåYpGVNpWHSHOQpĀHUSDGOR(=6NDPHURYìV\VWpPNRXSHOHQVDPRVWDWQiNXFK\QęYLQQìVNOHS2EMHNWVHVNOiGi]KODYQtRE\WQp EXGRY\VSRMRYDFtKRNĨtGODVE\WHPVSUiYFHSRVLORYQRXD]i]HPtPSURMH]GHFWYtDKRVSRGiĨVNpEXGRY\VHER[\SURNRQę9DUHiOXVHQDFKi]t WDNpStVNRYiMt]GiUQDDYQęMåtVWiMVHER[\.OLGQiSĨtURGQtORNDOLWDPLQXWMt]G\RGNRPSOHWQtREĀDQVNpY\EDYHQRVWL

164

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Sale | Vyškov | Olšany | 319 m2 | 5 644 m2 plot | price upon request Designed by architect Petr Suske, this low-energy 8-bedroom villa with facilities for horse-breeding is set in the beautiful countryside 30 km from Brno via the D1 motorway. This excellently equipped, highly functional property with absolute privacy benefits from its location on the border of the vast forests of the Drahanská vrchovina highlands, with ideal terrain for horseback riding and countless possibilities of sports and social activities. Equipped with air recuperation, fireplace, tiled wood stove, mosaic merbau floors and polished granite tiles, large format aluminum windows, Swedish heat pump, ESS, CCTV. 5 bathrooms, eat-in kitchen, wine cellar. The property consists of a main villa, connecting wing with an apartment for the warden, gym and facilities for horse riding, and a farm building with 7 stalls for horses. There is also a sand riding arena and outdoor stables with 3 stalls. Quiet green area just 5 minutes from complete amenities.

Biskupská 267/8, 602 00 Brno-støed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 165


Jaraguá – od/by Fernanda Marques Arquitetos Associados Místo/Location: Alphaville, São Paulo, Brazílie/Brasil Postaven/Built: 2012 Plocha/Area: 1 200 m2 Fotografie, se svolením/Photo courtesy: Fernando Guerra

Jako ničím nepřerušený, plynulý a otevřený prostor. S takovým tvůrčím záměrem vznikl v Alphaville, obytné čtvrti na předměstí São Paula, architektonicko-interiérový projekt Fernandy Marques. Ústřední myšlenkou vyšla architektka vstříc mladému páru se dvěma dětmi. Spokojení majitelé nemovitosti, postavené v souladu se současnými trendy, obývají tři podlaží o celkové ploše 1 200 m².

166

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


„Všechno jsem podřídila danému cíli“, vy-

mální výškové rozdíly,“ vysvětluje architekt-

světluje architektka, která rozdělila budovu

ka. Dům vybavila vlastními výtvory, jako

do tří pater a velkoryse využila teras v celém

například stoličkami z nerezové oceli, ale

horním podlaží k výhledu na překrásnou

také nábytkem světoznámých designérských

krajinu. „V interiéru jsem naplánovala široké

značek.

prostory, rozvíjené kontinuálně, bez jakýchkoli příček,“ uvádí.

Jedním z významných akcentů, podílejících se na charakteru projektu, jsou vysoké

Do přízemí Fernanda situovala obývací

stropy všech místností. U obývacího pokoje

pokoj, krbovou místnost, jídelnu a mediální

to platí dvojnásobně. „Denní světlo proniká

místnost, dále kuchyni, pracovnu, zařízení

doslova do všech koutů, nikde ovšem není

pro nastavení teploty, šatnu, toaletu pro hos-

přímé. Vznikají tu zvláštní světelné situace,

ty a oddělení pro služebnictvo. Velký bazén

odvozené od konstrukčního tvaru a projek-

se otevírá směrem k přední terase a přímo

tového řešení,“ vysvětluje Fernanda. Fasáda

vyzývá k odpočinku. V horním patře se

domu je po celém obvodu opatřena hliníko-

nachází rodinná zóna se třemi ložnicemi

vou konstrukcí Brise Soleil.

a společným pokojem. Spodní patro je využito pro garáže, sklad a malou dílnu.

Výběr vnitřních i vnějších krycích povrchů byl pro dosažení efektu denního

Osobitý architektonický styl budovy

světla neméně důležitý. Neutrální odstíny

se snoubí s minimalistickými umělecký-

bílé a pískové podlahy, rovněž bílé stěny

mi kousky v interiéru. Dohromady tvoří

a ořechového obložení evokují iluzi doslova

příjemné a přitom sofistikované prostředí.

plovoucího prostoru. Sytě modrý, indigový

„Snažila jsem se vytvořit něco jako vnitřní

bazén vůči barvám exteriéru i interiéru ostře

místopis s nábytkem rozestavěným tak, aby

kontrastuje, „nedochází ale k žádnému ne-

mezi jednotlivými kusy vznikly jen mini-

žádoucímu střetu,“ vysvětluje Fernanda. ▬

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 167


A house where the sense of breadth were manifested continuously and permanently. That was the guiding thread in this architecture & interiors project by Fernanda Marques to meet the brief of a young couple and their two children, now the happy occupants of this comfortable property built along contemporary lines, with its three floors and an area of 1,200 meters in Alphaville, a residential district in the outskirts of São Paulo. “All my choices were made with that goal”, explains the architect, who, for the construction, chose to split the building into 3 floors and made liberal use of terraces throughout the top floor, to enable views of the beautiful landscape that surrounds the hill on which the house sits. “For the interiors, in turn, I envisioned broad spaces, developed continually, with no partitions”, she says. Thus, on the ground floor, Fernanda concentrated the livingroom, fireplace room, dining-room, media room and breakfast room, as well as the kitchen, study, the multi-temperature, cloakroom, guest toilet and servants’ quarters. An invitation to leisure, a large swimming-pool opens up to the front terrace. On the upper floor is the family area, with 3 suites and their balconies and a family room. On the lower floor are the garage, storage room and a small workshop. Contemporary, like the building itself, art and design mix in the interior design to create a laid-back yet sophisticated ambience. “I tried to create a sort of internal topography, with the furniture laid out continuously, with small variations in height, almost at floor level”, explains the architect who used her own creations, such as her stainless steel stools, as well as international design labels in the décor. Common to all spaces, the higher ceilings are one of the project’s highlights. Especially in the living-room, where it is doubled. “In this project natural daylight is present everywhere but never directly. There are very specific lighting situations, derived from the construction shape and project solutions”, Fernanda explains, highlighting the façade, fitted with aluminium brise soleil in a continuous line. Essential in achieving the daylighting aimed by the architect, the choice of coverings – both internal and external – was made in neutrals – shades of white and sand; that are present, for example, in the limestone on the floors, in the white acrylic paint on the walls and the walnut veneer panels. The deep indigo blue swimming-pool acts as an accent, “but there is no clash”, explains Fernanda. ▬

168

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


NÁŠ ŠAMPIÓN V HYGIENĚ

DirectFlush provedení bez vnitřního ohraje

+

inovativní klozet pro trojnásobnou účinost

AntiBac antibakteriální ochrana

+

CeramicPlus povrchová úprava keramiky odpuzující nečistoty

VZORKOVNY KREINER EXKLUSIV Praha 1 Klimentská 36 tel.: 224 811 136 e-mail: praha1@kreiner.cz

Brno Cimburkova 10 tel.: 549 210 429 e-mail: brno@kreiner.cz

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 169


SNÍDANĚ S...

HARALDEM HÖLZLEM „Mám pracovní život, který mne baví, uspokojuje a motivuje,“ říká Harald Hölzl, který začal pracovat pro BMW během studia a zůstal společnosti věrný dodnes. Dnes je generálním ředitelem pro Českou republiku. „Dělám, co mám rád. To je, myslím, velký úspěch,“ usmívá se nad cappuccinem v hotelu Mandarin Oriental s krásným výhledem na Pražský hrad.

Máte zajímavé koníčky – plachtění v pobřežních vodách, lyžařské túry… Charakterizoval byste sám sebe jako dobrodružného člověka? Ano. Rozhodně. Ale bohužel na to není v poslední době dost času. Pomáhají Vám tyto aktivity vyvážit odpovědnost, kterou máte v BMW? Přinášejí Vám dovednosti, které můžete využít v práci? Sporty, které mám rád, jsou velmi intenzivní. Rozptýlí mysl od běžného zaměstnání, takže už to je určitý způsob nalezení rovnováhy. Především plachtění je velmi týmově zaměřený sport. Tým na velké lodi může tvořit šest až dvacet lidí a posádku je třeba koordinovat, aby podávala dobrý výkon. Tím se plachtění podobá podnikání. To se mi líbí, takže mohu-li to zkombinovat s mým koníčkem, tím lépe. V automobilovém průmyslu pracujete již dlouho. Jak jste začal? Jednoduše jsem jako student poslal přihlášku do BMW v Rakousku. Přiložil jsem dopis, že chci pracovat v BMW. Pozvali mne na pohovor a prohlásili: „Proč ne? Můžete u nás pracovat jako student o letních prázdninách.“ A od té doby jsem nesl stále větší odpovědnost.


Jaký typ vozidla byste rád řídil? Možná letadlo, větroň. Dovedl bych si to představit. Nebo balón... Jakou hudbu máte rád? Tradiční hudbu ze salcburského regionu a jazz. Ten nikdy neomrzí. Dovolená snů? Lyžování na prašném sněhu ve Skalistých horách. Oblíbená restaurace? Nejsem člověk, který by pokaždé chodil do stejné restaurace. Zkouším, hledám… Oblíbený nápoj? Plzeň. Mám rád dobré pivo. A abych byl upřímný, pivo zde, v České republice, je lepší než v Rakousku. Oblíbený film? Nový krátký MINI film „The Day Forward“. Každý by se na něj měl podívat. Oblíbený sport? Plachtění a lyžařská turistika.

Automobilový průmysl je atraktivní

tí bylo velmi důležité. Každému studentovi

bylo 130 km/h. Pokrok v technologii těchto

odvětví, protože máte kolem sebe spoustu

bych doporučil co nejdříve navázat kontakt

vozů můžete vidět, a to zejména u BMW.

krásných aut, jste obklopeni designem.

se společnostmi. Je to náročné, není snadné

Design je to, co lidi přitahuje. Mám to rád,

obojí spojit, ale získáte spoustu cenných

Je nějaké auto, které byste rád řídil, ale

miluji to. A je také zajímavé objevovat cizí

zkušeností.

ještě jste neměl příležitost? Momentálně nové BMW řady 7, ale z his-

země. Mou oblastí je střední a východní Evropa, v těchto zemích pracuji již šest let.

Takže jste měl vždy kladný vztah k autům.

torické perspektivy BMW 2002 Turbo. Tyto

Rád objevuji nová místa a poznávám lidi,

Líbí se Vám rychlé vozy?

vozy jezdily v době, kdy jsem se narodil,

kteří tam žijí.

Ano, mám rád rychlá auta, ale možnosti

v roce 1975. Vím, že jeden z těchto vozů je

jízdy opravdu velkou rychlostí jsou omeze-

v Muzeu BMW, velmi pěkný kousek. Proč

Byl jste pracujícím studentem…

né. Zejména v Rakousku, odkud jsem, ale

se neprojet autem, které je v muzeu?

Jaké to bylo?

také v České republice. Zato v Německu,

Měl jsem v tom jasno. Když jsem začal

po cestě domů, mohu auta vyzkoušet ve

Jaké jsou Vaše další cíle? Máme před sebou spoustu práce. BMW

studovat v Linci, ihned jsem podal přihláš-

vysoké rychlosti a užívám si to. Pokud není

ku na letní brigádu v BMW. A letní brigáda

na dálnici žádný provoz, můžete jezdit bez

je velmi úspěšná společnost, především

přerostla do trvalého vztahu s BMW. Od

omezení. Tehdy si uvědomíte, že tyto vozy

v České republice. Tuto pozici musíme udržet.

té doby jsem během studia nepřetržitě

mohou bez problémů jet maximální rychlos-

Obchodně se nám daří, ale nemůžeme přestat

pracoval. Možná mi trvalo o něco déle

tí. Je velmi pohodlné a relaxační řídit v rych-

se svými aktivitami a přestat toužit dosáhnout

univerzitu dokončit, ale získávání zkušenos-

losti převyšující 200 km/h. Před deseti lety to

více. Pak je práce zároveň zábavou. ▬ BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 171


BREAKFAST WITH...

HARALD HÖLZL “I have a business life that I like, that I enjoy, that satisfies me and motivates me,” says Harald Hölzl, who started to work for BMW during his studies and has been in the same company to this day. But now he’s General Manager in the Czech Republic. “I do what I love. I think this is the greatest success,” he smiles while sipping cappuccino in the Mandarin Oriental Hotel with a pleasant view of Prague Castle.

You have interesting hobbies - offshore

Automotive is an attractive field, because

sailing, ski hiking... Would you describe

you have a lot of nice cars there, you’re

yourself as an adventurous person?

surrounded with design. Design is what

Yes. Definitely. But unfortunately there’s not enough time for it these days.

attracts people. I like it, I love it. And it’s also interesting to discover other countries. I work for Central and Southeastern Europe

Do these activities help you to balance the

and I’ve been working in those countries for

responsibility you have at BMW? Do they

six years now. I like to discover new places

provide you with some skills which you can

and get to know the people there.

use at work? The sports that I love are quite intense. They distract the mind from the normal job,

You were a working student… What was that like?

so that is in some way a form of balance. Offshore sailing in particular is a very

It was quite clear to me, because when I started my studies in Linz, I immediately

team-oriented sport. The crew on a big boat

applied to BMW for a summer job. But

numbers between six and twenty people and

the summer job turned into a permanent

you have to coordinate your crew in order

relationship with BMW. From that time,

to perform well. This is similar to business.

I constantly worked during my studies.

I like that, so if I can combine it with my

Perhaps it took a little bit longer to

hobby, it’s even better.

complete my university studies then, but to gain the experience was very important.

You have worked in the automotive

I would recommend every student to start

industry for a long time. How did you start

as soon as possible to get in touch with

off there?

companies. It’s tough, it’s not easy to bring

I simply applied as a student to BMW in Austria. I sent them a letter saying that I

both things into line, but you gain a lot of important experience.

wanted to work for BMW. They invited me for an interview and said: “Why not? You

So you’ve always had a positive relationship

can work as a student in the summer break.”

with cars. Do you like fast cars?

And from that time, it developed into more and more responsibilities. 172

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

Yes, I like fast cars, but the chance to drive cars really fast is limited. Especially

|

BREAKFAST WITH...

What type of vehicle would you like to drive? Maybe an aircraft, a glider. I could imagine doing that. Or a balloon... What type of music do you like? Traditional music from the Salzburg area and jazz. It never gets boring. Dream holiday? Powder skiing in the Rocky Mountains. Favourite restaurant? I’m not the guy who goes to the same restaurant every time. I test, explore… Favourite drink? Pilsner. I like a good beer. And to be honest, the beer here in the Czech Republic is better than in Austria. Favourite film? The new MINI short film “The Day Forward”. Everybody should see it. Favourite sport? Sailing and ski hiking.


in Austria where I’m from and also in the

development of technology in these cars,

the BMW Museum. Why not drive the car

Czech Republic. But in Germany on my

particularly in the BMWs.

which is in the Museum?

which I enjoy. If there’s no traffic on the

Is there a car you would love to drive but

What are your next goals?

highway, there is no speed limit. And

haven’t yet had the chance to do?

way home, I can test the cars at high speed

then you realise that these cars are able

Now of course the new BMW 7 series,

We have a lot of work to do. BMW is very successful, especially in the Czech Republic.

to go to the limit without any problem.

but from the historic perpective BMW

We have to maintain this position. The

It’s still very comfortable and relaxing to

2002 Turbo. These cars were around at the

business is doing well, but you can’t stop

drive at a speed of more than 200 kph. Ten

time when I was born, in 1975. I know that

your activities, your passion to achieve more.

years ago it was 130 kph. You can see the

one of these cars, a very nice model, is in

That’s what makes it fun at the same time. ▬

BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 173


TEXT TE XT A FOT OTO: O: A. Čer ervi v nk n a a GPA

SKUTEČNÝ HŘÍCH? NAVŠTÍVIT LAS VEGAS A NEZAHRÁT SI GOLF!

V

ěhlasná metropole uprostřed Nevadské pouště, Las Vegas, proslula jako centrum hazardních her, hříchu a zločinu. Město, ve kterém roku 1946 založil své první kasino Flamingo sám Benjamin Siegel, zvaný Bugsy, přitahuje miliony turistů. Kasino Flamingo existuje dodnes a na svého

Při neustálém hledání nových golfových

zakladatele odkazuje nenápadnou pamět-

destinací jsem narazil na ukázky z golfové-

ní deskou. Městu dominují jiné podniky.

ho turnaje PGA pořádaného právě tady.

Mirage, Encore, MGM Grand nebo třeba

Ve městě a blízkém okolí je dokonce více

slavné Belagio z filmu Dannyho parťáci.

než sedmdesát krásných golfových hřišť!

174

|

ESTATE

| GOLF

Wynn Course


Moje aktivity spojené s pořádáním turnajů GPA WORLD GOLF TOUR se tak soustředily na město hazardu. Hráči z mého okolí onomu spojení Las Vegas a golfu jednoduše nevěřili. A přitom se z města vyklubala další mekka golfistů! Výběr hotelu Wynn a Encore ve Vegas byl více než šťastný. Součástí druhého jmenovaného je i hřiště Wynn Course. Kdo má chuť zahrát si v doprovodu bíle oděného caddieWolf creek Course

sert Pines, Bali Hai, TPS Las Vegas a Wynn. Wolf Creek mě doslova fascinovalo. Původně jsem jej nevybral, doporučil mi ho místní taxikář. Velice mu za to děkuji. To, co jsem zažil na tomto hřišti, nelze doposud přirovnat k ničemu podobnému. Hru jsem neustále dobrovolně přerušoval focením neuvěřitelných výhledů na pískovcové skály nažloutlé barvy a šťavnatou zeleň golfového hřiště s horskými panoramaty na obzoru. Fantastický zážitek i bez hry. Z té se stala doprovodná součást celého odpoledne. První devítka pouštní Conestogy byla skvostná, ze hry na palmovém hřišti posazeném v bělostném písku Bali Hai se vyklubal Conestoga Course

doslova ráj. Zkrátka na tenhle výlet budeme se spoluhráči ještě dlouho vzpomínat.Všechna hřiště, až na průměrné Desert Pines, ho a neváhá ani nad poplatkem 500 USD, zažije skvělý golfový zážitek. Přípravě a výběru hřišť jsem věnoval

bych vřele doporučil. Nakonec nás ovšem čekal skutečný šok. Bylo jím prohlášení našeho caddieho o tom,

nezvyklou pozornost. A měl jsem šťastnou

že k nejlepšímu hřišti ve Vegas jsme se vů-

ruku! Golfová hřiště, jako například již

bec nedostali…

zmíněný hotelový Wynn Course, jsou přímo

Náš výlet do Las Vegas bude mít s největší

v srdci Las Vegas, na Las Vegas Boulevard,

pravděpodobností pokračování. Hřiště jako

v části s názvem The Strip, některá zase

Cascata, Sheadow Creek, TPC Summerlin

na periferii nebo v poušti.

a Siena nás již teď jako sirény vábí k brzké-

Pro naši hru jsem vybral sedm rozdílných

mu návratu. A konečné poznání? Navštívit

hřišť – Wolf Course, Conestogu a Wolf

Las Vegas a nezahrát si golf je jednoduše

Creek v Nevadské poušti až po městské De-

neomluvitelný hřích! ▬

GOLF Wynn Course

|

ESTATE | 175


A Sin? Not to play golf in Las Vegas!

Pauite Wolf Course

Las Vegas, the famous metropolis in the middle of the Nevada desert, is often referred to as the city of gambling, sin and high crime rates. This city, whose first casino, the Flamingo, was founded in 1946 by none other than Benjamin Siegel, known as “Bugsy”, today attracts millions of tourists.

By the way, Flamingo Las Vegas, which has undergone several renovations, remains open to this day, with only a small plaque to commemorate its founder. Today, Las Vegas is dominated by other casinos, for example Mirage, Encore, MGM Grand and the glorious Belagio featured in the movie, “Ocean’s Eleven”. While looking for new exotic international golf destinations, I quite randomly stumbled on a video extract from the PGA golf tournament in Las Vegas. This made me search some more and I found that there are more than 70 beautiful golf courses right in the city and surroundings. Yes, it’s unbelievable, but the city of gambling is also a golf mecca! So my activities connected with the organisation of tournaments within the GPA WORLD GOLF TOUR were logically headed towards this desert gambling city.

176

creek Course |WolfESTATE | GOLF


Many players around me who travel to destinations around the world could not understand and did not believe that I was going to Las Vegas to play golf. The choice of the Wynn & Encore Resort was more than lucky, everything was just great. I definitely recommend the new Encore. The hotel also boasts the beautiful Wynn Course. Those who wish to play at the local “Augusta” accompanied by a caddie in a white uniform, and do not hesitate to pay the USD 500 fee, will surely enjoy great golf. I paid great attention to the preparation

Conestoga Course

and selection of courses. Finally, I can say that I was lucky in my choice. Golf courses such as the aforementioned Wynn Course are right in the heart of Las Vegas – on Las Vegas Boulevard, more specifically on the

city. I was absolutely fascinated by the Wolf

photographing of breathtaking views of

7.2-km long section, called “The Strip”.

Creek course, which was not on my list, but

the incredibly yellow sandstone cliffs and

recommended to me by a local taxi driver. I

lush vegetation of the golf course, with

am still grateful to him.

the looming mountain panorama in the

For the games after our flight, I chose a varied mixture of 7 courses: from remote Las Vegas Pauite, Wolf Course and

What I experienced on this course

distance. A fantastic experience even apart

Conestoga in the desert to Desert Pines,

cannot be compared to anything else so

from the game! Golf was actually a mere

Bali Hai, TPS Las Vegas and Wynn in the

far. The game was interspersed by constant

complementary part of the whole afternoon. The first nine of the Conestoga course in the desert was amazing; playing on the Bali Hai palm course perched on white sand a true paradise. Overall, it was a trip which my teammates and I will remember for a long time. I highly recommend all the courses, perhaps except the “more average” Desert Pines. The worst thing to have happened to us on the day of our departure was the statement by our caddie that we had not played on the best course in Vegas... So it is very probable that our trip to Las Vegas will have a sequel, because courses such as Cascata, Shadow Creek, TPC Summerlin and Siena certainly allure us like sirens to return soon to the city where it is a sin not to play golf. ▬

Bali Hai Course

GOLF

|

ESTATE | 177


TITANIC připlouvá do Prahy!

edinečná výstava Titanic otevře své poklady 10. února ve veletržním areálu PVA EXPO PRAHA Letňany.

J

Fascinuje vás osud legendárního Titaniku?

jménem se stanete jedním z cestujících, kteří

S příběhem lodi i jejích pasažérů a s celým

byli na palubě ve chvíli katastrofy. Výstava

obdobím technických objevů i společen-

prezentuje stovky artefaktů vyproštěných

sko-politickou situací počátku 20. století se

ze slavného vraku na dně oceánu.

seznámíte na velkolepé výstavě Titanic.

Vstupenky na výstavu jsou v prodeji v síti www.ticketportal.cz na přesně určené datum a čas. Více informací na www.jvsgroup.cz, www.vystavatitanic.cz

Mezi exponáty uvidíte části vybavení lodi,

Největší osobní parník své doby, určený

kusy nábytku, porcelán a osobní předměty

pro převoz cestujících a pošty mezi Evropou

cestujících. Prohlédnete si šperky, kabelky

a Severní Amerikou, měl být symbolem pře-

i části oblečení. Dokonalá rekonstrukce kajut,

vratného rozvoje techniky a nástupu nových

strojovny nebo jídelny umožní načerpat

technologií. Kolos však ztroskotal ve vo-

atmosféru přepychu a technického pokroku

dách Atlantiku již během své první plavby.

počátku 20. století. Užasnete nad nádherou

Tragédie se udála 15. dubna 1912 a vyžádala

dobových interiérů, podivíte se hluku strojo-

si 1 500 obětí.

ven, a dokonce se dotknete osudného ledovce.

U vstupu na výstavu zdarma obdržíte

Autentické prožitky a mnoho reálných

sluchátko – audioguide, ve kterém uslyšíte

vtáhne do dobové reality. Díky vstupence –

exponátů řadí výstavu Titanic k nejoblíbe-

podrobný výklad k jednotlivým exponátům

boarding passu s vepsaným konkrétním

nějším světovým událostem.

v češtině. ▬

Výstava Titanic vás nekompromisně

Za projektem světové výstavy Titanic stojí společnost RMS Titanic, jež má výlučná práva na vyprošťování předmětů z vraku Titaniku. Naší firmě se však podařilo dohodnout rozšíření výstavy o tzv. československou stopu na Titaniku. Zjišťovali jsme, jestli mezi pasažéry a posádkou byli Češi. Na výstavě tak přibyla samostatná expozice věnující se těmto dávným hrdinům. říká Lucie Nouzová, ředitelka marketingu pořadatelské firmy JVS GROUP.

178

|

ESTATE

|

ESTATE TIP


International Titanic Exhibition Arrives in Prague!

On 10th February 2016, the magnificent international Titanic Exhibition opened its doors in the area of PVA EXPO PRAHA in Letňany, near Letňany Metro station. Visitors to this exhibition will learn about the fate of the legendary Titanic and the passengers, as well as about the turbulent period of technical discoveries and the socio-political situation of the early 20th century. Titanic was the largest passenger steamship of the time. The vessel was designed to transport passengers and mail between Europe and North America. It was precisely these gigantic transatlantic liners which symbolised the spectacular advances in engineering and the emergence of new technologies. However, on 15th April 1912, the Titanic foundered in the Atlantic waters on her maiden voyage, with over 1 500 people losing their lives.

ESTATE TIP

|

ESTATE | 179


Every visitor entering the exhibition will

include parts of the ship’s equipment, pieces

and the noise of the engine rooms and

receive a Boarding Pass. With this ticket,

of furniture, porcelain and passengers’

will be able to touch a piece of the fateful

bearing the actual name of a real passenger

personal items, such as jewellery, handbags

iceberg.

on board the Titanic on the disastrous

and clothing. Thanks to the perfect

voyage, the visitor will experience the

reconstruction of the cabins, engine room

exhibits rank Titanic: The Exhibition among

entire exhibition as one of the passengers

and dining room, visitors are able to absorb

the most popular expositions worldwide.

on board. He/she will view hundreds of

the atmosphere of luxury and technological

original artefacts rescued from the famous

advances of the early 20th century. They can

exclusive rights to salvage objects from the

wreck at the bottom of the ocean. Exhibits

experience the beauty of the period interiors

wreck of the Titanic, is behind the project

Personal experience and many authentic

“RMS Titanic, a company which has

of the Titanic international exhibition. Our company has managed to extend the exhibition with a section on the “Traces of Czechs on the Titanic”. We found that there were Czechs among the passengers and crew. A separate exposition dedicated to these past heroes was added to the premises,” says Lucie Nouzová, Marketing Director of the organising JVS GROUP. Each visitor will receive a handset audio guide when entering the exhibition, to hear a detailed description of the individual exhibits.▬

Tickets for the exhibition for a specific date and time are available at www.ticketportal.cz. More info at www.jvsgroup.cz, www.vystavatitanic.cz

180

|

ESTATE

|

ESTATE TIP


(1952)

Fotograf Absolvolal Institut výtvarné fotografie v Brně. Účastnil se zahraničních výstav v Austrálii, Novém Zélandu, Mexiku, Španělsku, Německu, Polsku a výstav v tuzemsku - kolektivních i autorských. Pravidelně se účastní Domácích úkolů pořádaných Galerií La Femme. Ve své volné tvorbě se věnuje krajinářské fotografii a aktu. Vydal autorskou fotografickou publikaci Jistebník - Odhalená krása. Žije a pracuje v Jistebníku, kde spolu s manželkou založili projekt Galerijní ulice. Výstavní plochou pro fotografie se stává ulice. Součástí je i galerie U foťáka, která úzce spolupracuje s pražskou Galerií La Femme. V rytmu K 40 / fotografika Jarek v galerii U foťáka / fotografika

Ivana / fotografie

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1, tel.: +420 224 812 656, GSM: +420 775 726 067, info@glf.cz

www.glf.cz

GALERIE LA FEMME - SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ

Jan Lipina


AUTA, KTERÁ NEPOTŘEBUJÍ ŘIDIČE Cars that do not need drivers

182

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Zatím ovšem jezdí pomalu, krkolomně a chybují. Standardní situace ovšem zvládají natolik dobře, že části těchto technologií již dnes obohatily nadstandardní výbavu některých sériově

J

ezdí samostatně, bezpečně, efektivně. V duchu technologie zítřka. Již dnes můžeme na vybraných krátkých úsecích potkat samostatně jedoucí vozidla.

vyráběných vozů. Jedná se o automatické parkování, řídící asistent, tempomat či například asistent jízdního pruhu. To jsou jedny ze základních fragmentů technologické výbavy vozidel, která budou v budoucnu schopna jezdit zcela bez řidiče. Největší automobilky světa, ale i společnosti jako Google nebo Apple, pod tlakem vyvíjejí své koncepty autonomních vozidel. Vize je přitom podobná jako u vozidla KITT (Knight Industries Two Thousand) ze seriálu Knight Rider. Představujeme automobily, z nichž některé budou již příští rok na našich ulicích v běžném provozu.

Audi Delphi piloted driving Než začneme s koncepty budoucnosti, podívejme se na robotická auta, která silnice křižují již dnes. Prvním z nich je upravené Audi Q5, které je napěchované senzory. Vozidlo jezdí na vybraných úsecích v USA. Audi totiž jako první v Kalifornii dostalo povolení testovat autopilota v běžném provozu. „Coast to coast – No hands!“ Tak zní slogan týmu inženýrů z firmy Delphi, který měl na starosti jeho úpravu. Toto vozidlo urazilo za devět dní 5 472 kilometrů napříč Amerikou – z Golden Gate až na samotný Manhattan. A i když měl volant po celou dobu jízdy lidskou kontrolu, 99 % trasy ujelo vozidlo automaticky. Počítač si poradil s předjížděním, nájezdy, objížďkami i kruhovými objezdy. Na závěr testu posadili do vozů Audi A7 novináře. Jejich úkolem bylo testovat spolehlivost a samostatnost autopilotních systémů. V příštím roce přijde na trh nové Audi A8 s autopilotem. Jeho samostatná jízda se vyšplhá až na rychlost 60 km/h. Do té doby ovšem čeká nové Audi řada testů a tiskových prezentací. Jedna taková proběhla v lednu loňského roku. Audi s názvem Jack zdolalo 900 kilometrů dlouhou dvoudenní trasu ze Silicon Valley do San Francisca. Reportáž najdete ve videu.

NAČTI QR KÓD A DOZVÍŠ SE VÍC! TEXT: Viktor Veselý

AUTO & MOTO

|

ESTATE | 183


BMW ConectedDrive Než dostalo BMW povolení nasadit testovací autopilotovaný vůz na veřejných pozemních komunikacích, ukázala tato automobilka svoje umění na střeše jednoho z kasin Las Vegas. Představila vůz, který je ovládán prostřednictvím chytrých hodinek firmy Samsung. Auto samo sjede do podzemních garáží a najde si volné místo k parkování. Stejným způsobem je možné přivolat vůz zpět. Technologicky tuto funkci zajišťují čtyři lasery, které sledují terén podle mapy garáží. Tu si BMW pro tyto účely vyvinulo samo. Podle ideální vize by BMW – Conected Drive

měly podobné mapy existovat pro všechny veřejné budovy. Rozšířila by se tak funkce parkovacího asistenta. Parkovacím asistentem „2.0“ společnost BMW neskončila. Studenti technické univerzity v Berlíně pro tuto firmu vyvíjejí systém autopilota. Zatímco u ostatních automobilek vidíme testovací vozy obsypa-

Mercedes F 015 Futuristicky vyhlížející vozidlo s fantastic-

95 % cesty speciálně upravené limuzíny třídy S na trase z Mnichova do Kodaně. F 015 má spíše ukázat, jak má takové auto budoucnosti vypadat uvnitř, jaké má mít funkce i palubní servis. Jak říká Mercedes: Tohle

né ohyzdnými lyžinami nesoucími senzory,

kými funkcemi. Svoji představu o robotic-

není auto pro zítřek, ale rovnou pro pozítří.

kamery, lasery a podobně, studenti berlín-

kém automobilu ukázal Mercedes na veletr-

Ve videu, na které odkazuje QR kód, si mů-

ské univerzity integrují veškeré senzorické

hu CES ve Stuttgartu v podobě funkčního

žete podrobně prohlédnout celý koncept.

nástroje přímo do karosérie vozu. Testovací

prototypu konceptu F 015. Vozidlo sice

vůz by měl naprosto zapadnout mezi ostatní

nemá povolení pro běžný provoz, takže

účastníky silničního provozu a neměl by

se zatím testuje jen na opuštěném letišti.

na sebe poutat žádnou pozornost. Vozidlo

Avšak i tak stačí předvést, co všechno do-

testovali na uzavřeném okruhu Nürburgring

káže. Samostatné řízení není u Mercedesu

Nordschleife. Autopilot zvládl úsek per-

novinkou. Již v roce 1995 odřídil autopilot

fektně, proto jej studenti vyslali na dálnici. Na té systém zprvu zcela selhával. Nedovedl si poradit například s autem, které vjíždělo na dálnici před autopilota z bočního nájezdu. Autopilot se v takovém případě jednoduše pustil řízení. V druhé polovině minulého roku však vozidlo samo odřídilo určenou trasu a předvedlo všechny modelové situace vedoucí osobě, která po celou dobu seděla za volantem a o předešlých fatálních chybách softwaru neměla ani zdání. V níže uvedeném odkazu studenti v oficiálním tiskovém videu přiblíží upravené testovací BMW 5 i s jeho technologií a vizí. 184

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO

Mercedes F 015


Google Car Že Google není automobilka, to ví asi každý. Přesto byla tato společnost jednou z prvních, které pro své automobily nepotřebovaly řidiče ani volanty. Minulý rok ukázal Google funkční prototyp Google Car, které nemá ani pedály či volant, ale pouze jakýsi majáček na střeše, který monitoruje okolí a informace předává palubnímu počítači. Tato auta s komickým vzezřením začala brouzdat silnice v okolí San Francisca, ve kterém sídlí centrála Googlu. Do 2020 Google Car

plánuje společnost uvést tato vozidla na trh.

být Apple iOS. Pro výzkum automobilu Apple – Project Titan

s logem nakousnutého jablka si Apple najal kvalifikované lidi, jako například bývalého manažera společnosti Chrysler či dřívější zaměstnance projektu Tesla. Podle spekulací má být výzkum automobilu tak pokročilý, že by se vozidlo mohlo představit již v roce 2020.

Tesla software update Tato na automobilovém trhu poměrně mladá značka plánuje opravdovou revoluci – od létání do kosmu až po delší výdrž

Apple

elektrických baterií. Zatímco ostatní auto-

Project Titan Tesla – software update

Další počítačová společnost, která našla zalíbení ve vizi vlastního počítačem řízeného vozidla, je Apple. Funkční prototyp, který by se podobal tomu od společnosti Google, zatím Apple nemá. Firma pouze testuje soubor senzorické výbavy a softwaru v upraveném SUV Dodge. Jak bývá u společnosti zvykem, k oficiálnímu vyjádření zatím nedošlo. Odhaleným tajemstvím je laboratoř, ve které vyvíjí přibližně sto zaměstnanců elektromobil s funkcí autopilota. Užitým operačním systémem by měl AUTO & MOTO

|

ESTATE | 185


mobilky své autopiloty zatím jen vyvíjejí, Elon Musk dostal autopilota do vozů Tesla již minulé léto, a to formou bezdrátové aktualizace softwaru. Nejedná se však o plnohodnotného autopilota, jako například u Audi nebo BMW, ale pouze o soubor důmyslných asistenčních funkcí. Vozidla vyrobená po září roku 2014 disponují potřebnými senzory pro plně automatického autopilota, překážkou je ovšem platná legislativa. Ta dovoluje automobilům pouze

Volvo – Drive me

poloautomatické parkování, hlídání jízdních pruhů, zatáčení, předjíždění a několik dalších asistentů. Otázkou například je,

aktualizace softwaru, proměnit automobily

témem Drive Me. Autonomní systém doplní

kdo ponese odpovědnost za případnou

svých zákazníků ve zcela autonomní vozy.

28 kamer, řada senzorů, lasery, bezpečnostní

dopravní nehodu - řidič, nebo výrobce?

prvky a cloudové mapy. Testování proběhne

Právě legislativní nejasnosti zásadně blo-

za běžného provozu v okolí města Göte-

kují vývoj tohoto segmentu. Technologické drobnosti jsou podle Elona Muska prý již „vyřešený problém“. Ve chvíli změn v zákonodárství bude Tesla schopna doslova lusknutím prstu, pomocí

Volvo Drive Me Automobilka Volvo hodlá během příštího roku vyslat do ulic přibližně sto vozů se sys-

borg a přizváni budou i běžní zákazníci. Na projektu se podílí švédské ministerstvo dopravy. Celou věc schválila švédská vláda. První automobily se již nyní pohybují v ulicích města, další budou následovat. Cílem

Volvo – Drive me

186

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Nissan – 360 Leaf

Nissan – 360 Leaf

automobilky je vytvořit komplexní systém,

nomní jízdy využívá čtveřice kamer, které

který umožní řidiči vozidla jedním stiskem

už nabízíme v rámci systému Around View,“

tlačítka předat řízení autopilotovi. Nejedná

řekl inženýr Takeši Mitamura. „K tomu

se přitom o hudbu daleké budoucnosti. Vol-

máme pátou kameru ve zpětném zrcadle

vo se nechalo slyšet, že již v příští generaci

a sadu laserových senzorů, které sledují

modelu XC90 nasadí do vozů systém, který

prostor kolem vozu.“

Chevrolet FNR General Motors představil na autosalonu

umožní řidiči vystoupit u vjezdu na parkovi-

v Šanghaji svůj koncept futuristického elekt-

ště, auto následně zcela samo nalezne volné

romobilu Chevrolet NFR. Jde o autonomně

místo a zaparkuje. Společnost do budoucna

řízené vozidlo s dvoudílnými „vážkovými“

počítá i s technologií ovládání pohledem.

dveřmi, kopulovitou skleněnou střechou, laserovými světlomety a o 180 stupňů otáči-

Nissan

vými předními sedačkami. Přesné technické parametry ale zatím nejsou známé.

360 Leaf Společnost Nissan navázala minulý rok spolupráci s NASA a společně vytvořili třífázový plán v délce trvání pět let. V první fázi, která se objeví již tento rok, dostanou vozy funkci Stop and Go, která převezme řízení v dopravní zácpě. Funkci má i nový Superb. Ve druhé fázi by se auta měla naučit jezdit po dálnici vyšší rychlostí a měnit pruhy. Třetí fáze, naplánovaná na rok 2020, je nasazení autopilotů ve městech. Funkčními prototypy již Nissan disponuje. Minulé jaro se v nich projeli novináři po vyznačeném rychlostním pruhu v prostoru bývalé letecké základny El Toro rychlostí 50 km/h. Vyzkoušeli si několik modelových situací, jako například chodce, který vstoupil do vozovky

Chevrolet – FNR

náhle těsně před vozidlem. „Systém autoAUTO & MOTO

|

ESTATE | 187


Lutz Pathfinder Větší nákupní vozík budoucnosti – tak podobně vypadá vůz od firmy RDM, která v Británii vyvíjí Lutz Pathfinder. Jedná se o funkční prototyp elektrického vozítka s nejvyšší rychlostí 24 km/h a dojezdem 60 kilometrů, jinak také typické městské vozidlo. Lutz se představil v únoru minulého roku v Británii k příležitosti uvolnění legislativních pravidel pro testování samořízených vozidel po veřejných komunikacích.

Daimler Truck 449 Jeden počítač řídí 449 koní. Tak tuto kombinaci lze od minulého roku spatřit na německých dálnicích v okolí Bade -Württembergu. Právě tam nasadila společnost Mercedes první prototypy samořídících ka-

Lutz Pathfinger

mionů. Podle Wolfganga Bernharda budou tyto tahače

Daimler Truck 449

kamionů připravené pro sériovou výrobu do dvou až tří let. Přesto skutečného řidiče nikdy nenahradí. I takový autopilot potřebuje tzv. supervizora. Zprvu proto, aby hlídal počítač a zasáhl v případě systémové chyby či výpadku, nebo v případě situace, pro kterou není technika připravená. Později, jako operátor/technik pro případ technické závady na trati či doplnění paliva.

Brain Driver Ovládání hlasem umíme. Ovládání pohledem trh nabídne již brzy, ale ovládání pouhou myslí? Ano. Technologie využívající detekci mozkové aktivity, tzv. EEG, již nějaký ten pátek funguje. Ať již jako náhrada počítačové myši či herního gamepadu ale nikdy nepřesvědčila funkčností. Prozatím se využívá jen v lékařství, například při léčbě epilepsie. Že by se EEG mohlo využívat i v automobilech namísto volantu, o tom vyslovila domněnku německá univerzita v rámci projektu AutoNOMOS Labs. Zatím se pochopitelně jedná pouze o koncept. Testovací proces se ovšem z laboratorního prostředí již přemístil do skutečného vozu, a to na uzavřeném prostoru bývalého letiště Tempelhof. Jak celá záležitost funguje v praxi, na to se můžete podívat v následujícím Brain Driver

188

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO

videu v přiloženém QR kódu. ▬


AUTO & MOTO

|

ESTATE | 189


They run independently, safely and efficiently. This is the technology of tomorrow. Today we can already encounter driverless vehicles on selected short sections of our roads.

For the time being, these cars move slowly, awkwardly and make mistakes. However, the cars cope with standard situations

Audi

on the highway. Next year, the new Audi

Delphi Piloted Driving

autopilot to self-drive at speeds of up to

so well that parts of these technologies have been incorporated into the deluxe

A8 will be launched, equipped with an 60 kph. Until then, however, the new Audi

Before we start with the concepts of the

still needs to pass a series of tests and press

equipment of serially manufactured

future, let’s look at the robotic cars that are

presentations, such as the one in January

cars. These include automatic parking,

already crisscrossing our roads. The first is a

last year, when the Audi called “Jack” was

management assistant, cruise control and

modified Audi Q5, which is crammed with

sent on a two-day 900-km-long route from

lane assistant. These are some of the key

sensors. It is deployed on selected sections

Silicon Valley to San Francisco. See the

elements of the technological equipment

in the US. Audi is the first company in

coverage in the video below.

of vehicles that in the future will be able to

California to have received permission to

run completely without drivers. The world’s

test the autopilots in normal operation.

largest automakers, as well as companies

“Coast to coast - No hands!” – this is the

like Google and Apple, are under pressure

slogan of the team of engineers from Delphi

to develop their concepts of autonomous

who were in charge of its adjustment. In 9

vehicles. The vision is similar to that of

days this vehicle travelled 5 472 km across

K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand),

America, from the Golden Gate Bridge to

the vehicle from the “Knight Rider” TV

Manhattan. Although there was someone

series. We introduce these cars, some of

behind the wheel all the time, the vehicle

which will be in normal operation on our

drove automatically for 99 % of the route.

streets next year.

Its computer coped with overtaking, slip roads, detours and roundabouts. At the conclusion of the test, journalists travelled in the Audi A7 to witness the reliability and independence of these autopilot systems

190

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO

NAČTI QR KÓD A DOZVÍŠ SE VÍC!


BMW ConnectedDrive Before BMW received permission to deploy an autopiloted test car on public roads, the automaker showed what it could do on the roof of one of the Las Vegas casinos. The company unveiled a car that is controlled by a Samsung smart watch. The car is able to drive down to underground garages on its own, as well as to find a free parking spot. In the same way, the car can be recalled. This function is technologically

Mercedes F 015

secured by 4 lasers that map the terrain according to the map of the garages produced by BMW itself. The vision is that such maps should be created for all public buildings, as an extension of the parking

attracting any attention. The vehicle was

official press video below shows the students

assistant.

tested on a closed circuit, the Nürburgring

explaining the adjusted test BMW 5, as well

Nordschleife. The autopilot handled this

as its technology and vision.

However, BMW did not stop with the parking assistant “2.0”. Students

circuit perfectly, so students sent it out on

at the Berlin Technical University are

to the highway, where it failed completely

developing an autopilot system for car

at first. It could not cope with a car which

manufacture. While we see test cars of

overtook it from a slip road on the highway.

other manufacturers laden with ugly bars

The autopilot simply lost control. However,

carrying sensors, cameras, lasers and the

in the second half of last year, the vehicle

like, students of the Berlin University

drove the set route alone, demonstrating all

futuristic features. Mercedes showed its

integrated all the sensory tools directly

the model situations the whole time to the

idea of a robotic vehicle at the CES fair

into the car body. The test car is intended

main professor at the steering wheel, free

in Stuttgart in the form of a functional

to blend in with other road users, without

from the previous fatal software errors. The

prototype of the F 015 concept. The vehicle

Mercedes F 015 A futuristic-looking vehicle with equally

does not have permission to drive in normal traffic, so it was tested on an abandoned airfield. Thus far, it has already proved its possibilities. Self-driving is nothing novel for this manufacturer – already in 1995, Mercedes sent off a specially adjusted S-class limousine from Munich to Copenhagen, driven by autopilot for 95 % of the route. The F 015 is rather intended to show what the interior of such a car of the future should look like and what functions and on-board services it should have. Mercedes says: This car is not for tomorrow, but precisely for the day after tomorrow. The video referred to by the QR code shows the whole concept in detail.

AUTO & MOTO BMW – Conected Drive

|

ESTATE | 191


Google Car Google Car

Everybody probably knows that Google is not the name of an automaker. Nevertheless, the company was one of the first to realise at the outset that their cars would not need a driver, or even a steering wheel. Last year they showed a working prototype of the Google Car, which has no pedals or steering wheel, but only a sort of beacon on the roof, which monitors everything around and passes the information to an on-board computer so that the car knows where to go. These funny-looking cars with a face have begun to wander the roads around San Francisco, where Google has its headquarters, and their launch is planned in 2020.

Apple Project Titan Apple is another computer company

and software in a modified SUV Dodge.

car with the autopilot controlled by

which found delight in a vision of its own

As is customary for this company, there has

Appleâ&#x20AC;&#x2122;s iOS operating system. To develop

computer-controlled vehicle. They do not

been no official statement to date. However,

the car with the logo of a bitten apple,

yet have a functional prototype resembling

it is known that they have established a

Apple has hired qualified people, such

the Google car. For the time being, they are

secret laboratory, where approximately

as former Chrysler executives and former

only testing the set of sensory equipment

100 employees are working on an electric

employees of the Tesla project. According to speculations, the research of the car is so advanced that the vehicle might already be introduced in 2020.

Tesla Software Update Although this brand is relatively new on the car market, it is planning a revolution from space travel to longer-lasting electric batteries. While other automakers are still developing their autopilots, Elon Musk put an autopilot in Tesla cars last summer Apple â&#x20AC;&#x201C; Project Titan

in the form of a wireless software update. However, it is not a full-fledged autopilot such as those of Audi and BMW, but only a

192

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Tesla – software update

set of sophisticated assistance functions. A

to Elon Musk, is already a “solved

system is equipped with 28 cameras, a

fully self-contained autopilot is technically

problem”. When these obstacles disappear,

variety of sensors, lasers, safety features,

possible; vehicles manufactured after

Tesla will, literally with the flick of a finger,

and cloud maps. Testing will take place

September 2014 have the necessary sensors.

be able to use the software update and

during normal operation in the vicinity

However, the applicable legislation is

convert its customers’ cars into completely

of Gothenborg and will also include

preventing this. The legislation allows cars

self-driving vehicles.

ordinary customers. The project involves

only semi-automatic parking, monitoring

the Swedish Ministry of Transport and the

of lanes, turning, overtaking and several

entire project was approved by the Swedish

other assistants. It is unclear at the moment how legislation will solve the fundamental

Volvo

questions of who bears responsibility for an

Drive Me

accident – whether this is the driver or the manufacturer. These legislative ambiguities

government. The first specimens are already moving along city streets, with others to follow. The objective of the automaker is to create a complex system which allows

Next year, Volvo plans to send

the vehicle driver to pass control to the

are blocking the progress of this segment,

approximately 100 cars into the streets with

autopilot by a single push of a button. This

more than the technology which, according

the Drive Me system. The autonomous

is not the music of the distant future. Volvo announced that already the next generation XC90 cars will deploy a system that allows the driver to alight at the entrance to a parking lot, and then the car itself will find a free spot and park there. At the same time, it is counting on the technology of sight control in the future.

Volvo – Drive me

AUTO & MOTO

|

ESTATE | 193


Nissan 360 Leaf Nissan is building on last year’s collaboration with NASA to create a threestage plan for the next five years. In the first phase, which will be manifested already this

Chevrolet – FNR

year, cars will receive a Stop-and-Go feature to take over control in traffic. For example, the new Superb has such a function. In the second phase, the car should learn to drive fast on the highway and to change lanes. The third phase, scheduled for 2020, counts

Chevrolet

on the deployment of autopilots in cities.

FNR

Nissan already has functional prototypes in which reporters drove last spring on a

General Motors introduced its futuristic

marked speed lane in the area of the former

concept of an electric car, the Chevrolet

El Toro air base at a speed of 50 kph. They

NFR, at the Shanghai Auto Show. Their

tried out several model situations, such

autonomously controlled vehicle has double

as pedestrians suddenly crossing the road

“dragonfly” doors, a domed glass roof, laser

ahead. “The autonomous driving system

lights, and 180° pivoting front seats (similar

utilises four cameras already offered by

to the Mercedes F

the Around View system,” said engineer

015). However, the

Takeshi Mitamura. “To do this, we have the

specific technical

fifth camera in the rear-view mirror and a

parameters are not

set of laser sensors

yet known.

monitoring the area around the car.”

Lutz Pathfinder A large shopping cart of the future – this is what the car from the RDM company looks like. The Lutz Pathfinder, developed by RDM in the UK, is a functional prototype of an electric cart, with a top speed of 24 kph and a 60-km range, intended to be a typical city car. The Lutz was introduced in February last year in the UK to celebrate the approval of legislative rules for the testing of self-driving vehicles on public roads.

Nissan – 360 Leaf

194

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Daimler Truck 449 One computer controls the 449 hp. This

trucks. According to Wolfgang Bernhard,

Secondly, as an operator/technician in the

these trucks will be ready for mass

case of a technical problem on the track,

production in two to three years’ time. Yet

and for refuelling.

this type of truck will never replace a real driver. Even such an autopilot needs a

combination has been seen since last year

supervisor. Firstly, to guard the computer

on the German Autobahn around Baden-

and intervene in the event of a system

Württemberg. It was there that Mercedes

error, power failure, or in the event of a

deployed the first prototypes of self-driving

situation for which technology is not ready.

Daimler Truck 449

Brain Driver

Lutz Pathfinger

We know about voice control. Sight control will soon be on the market, but thought control? Yes. The technology detecting brain activity, known as EEG, has been on the market for some time, either as a substitute for a computer mouse, or a gamepad. However, it never convinced with real functionality, and to date has only been used in medicine for various diseases such as epilepsy. However, a German university, within the project of AutoNOMOS Labs in Berlin, claims that soon EEG might be used in automobiles to replace the steering wheel. At this moment, of course, this is just a concept, but the testing process has already moved from the laboratory environment to a real car in an enclosed area of the former Tempelhof Airport. You can see how the whole process works in practice in the following video in the attached QR code: ▬

AUTO & MOTO

|

ESTATE | 195


Bergsbotn, foto (C) Jiri Havran

Steilneset Memorial, photo (C) Jarle Wæhler

ARTSCAPE NORWAY Monumentální skulptury, visuté vyhlídky, originální odpočívadla nebo návěstí, jednoduše galerie v přírodě. To jsou turistická lákadla na stezkách vetkaných do úchvatné norské přírody. Od 19. února do 3. dubna představuje pražská

Galerie Jaroslava Fragnera v rámci multimediálního výstavního projektu Artscape Norway hned několik desítek realizací. Poutavé kreace v norské krajině přibližují fotografie tří špičkových fotografů; česko-norského Jiřího Havrana, v Česku působícího Filipa Šlapala a norského umělce Jarle Wæhlera. Jejich fotografie jsou uměleckými díly samy o sobě. Ersfjordstranda, photo (C) Filip Šlapal

196

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

www.gjf.cz |

ART


Øye i stein, foto (C) Filip Slapal

Selvika, foto (C) Jiri Havran

Rock On Top Of Another Rock, photo (C) Jarle Wæhler

Norsko už v roce 1994 vsadilo na spojení tu-

Nejen jména, ale především výtvarná síla

ristického ruchu, ochrany přírody a součas-

sochařství láká k návštěvě norské „galerie

program CZ 06 – kulturní dědictví a součas-

ného umění. Tamní úřady následně založily

pod otevřeným nebem“. Umění se nemalou

né umění. Podpořeno grantem z Islandu,

18 národních turistických tras o celkové

měrou podílí na ekonomickém úspěchu

Lichtenštejnska a Norska. ▬

délce 2 060 kilometrů protínajících celou

celého záměru.

Projekt byl podpořený v rámci EHP,

zemi. Jejich významnými body se stala odpočívadla, vyhlídky a další užitkové stavby, stejně jako plastiky nebo drobná krajinná architektura. Autory jejich návrhů jsou

Hellga, photo (C) Filip Šlapal

mladí tvůrci z celého světa. Výsledek, který každoročně oceňují statisíce návštěvníků, je pozoruhodný. Cesta k tomuto „norskému zázraku“ pro nás může být obrovskou inspirací. Koncepci spoluvytvářeli ekologové, krajinní architekti i urbanisté, kunsthistorici, odborníci na turistický ruch nebo zástupci samosprávy. Do projektu se postupně zapojili také umělci světového věhlasu – například britský sochař Tony Cragg, jeho indický kolega Anish Kapoor nebo Ital Luciano Fabro.

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 197


Monumental sculptures, suspended vantage points, original rest stops and information boards – a true Nature Gallery. These are the tourist attractions on the trails woven into the breathtaking Norwegian landscape. From 19th February to 3rd April, the

Jaroslav Fragner Gallery

in Prague presents several of these implementations within the Artscape Norway multimedia exhibition project. The eye-catching creations in the Norwegian countryside are captured in photographs — themselves works of art — by three top photographers. The photographs are signed by Czech-Norwegian photographer Jiří Havran, Filip Šlapal who works in the Czech Republic and Norwegian photographer Jarle Wæhler. Already in 1994, Norway bet on

young designers from around the world.

sculptures attracts visitors to the artworks

connecting tourism, Nature conservation

These notable results are appreciated by

in the «Norwegian gallery under the open

and contemporary art. The local authorities

thousands of international visitors annually.

sky.» Art contributes to the considerable

then established 18 national tourist

The way that led to this «Norwegian

economic success of the whole project.

routes crisscrossing the entire country,

Miracle» is also very inspiring for the

together measuring 2 060 km. Rest stops,

local environment. Indeed, ecologists,

observation towers and other utility

landscape architects, urban planners and art

EEA, the CZ 06 programme – Cultural

structures became their landmarks, as

historians, including experts on tourism and

Heritage and Contemporary Art. It

did sculptures and small architectural

government representatives collaborated

was funded by a grant from Iceland,

features in the landscape – all created by

on the whole concept, as well as on

Liechtenstein and Norway. ▬

The project was supported within the

individual implementations. The project gradually involved artists of world renown, such as British sculptor Tony Cragg, his Indian colleague Anish Kapoor and Italian Luciano Fabro. In addition to the famous names, also the visual power of the

Liasanden Rest Area, Jensen &amp; Skodvin Arkitektkonor, turist.trasa Sognefjellet, 1997, www.gjf.czLiasanden, foto (c) Jiří Havran

198

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


Ing.

MARTIN TEYROVSKÝ Daňový poradce Auditor

daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Praktikovaná odvětví:

Naši zákazníci:

ʇ nemovitosti ʇinformační

technologie

ʇpohledávky ʇleasing ʇdaň

z příjmu fyzických

a právnických osob ʇdaň

z přidané hodnoty

ʇmezinárodní

zdanění

ʇdaň

z nemovitostí

ʇdaň

z převodu nemovitostí

ʇzastupování

www.optik-spektrum.cz

na finančních

úřadech ʇfiremní

finance

ʇmanagement

consulting

www.cwclub.cz

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500 let. Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546

e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

ART | UMĚNÍ | ESTATE | 199 be back in moment...


ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic www.estatemagazine.cz Šéfredaktorka / Editor In Chief Lenka Zbořilová sefredaktor@estatemagazine.cz Art Director Lucie Batková luciebatko@gmail.com Produkce / Production Milan Novák novak@estatemagazine.cz Redaktor / Editor Lenka Zbořilová, Viktor Veselý, Viola Černodrinská, Petr Tschakert, Adolf Červinka redakce@estatemagazine.cz Jazyková redakce / Proof-copy Markéta Matějková marketamat7@gmail.com

200

|

ESTATE

Obchodní oddělení / Commercial Section Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez  písemného souhlasu vydavatele. Titulní foto Jiří Hurt Překlady / Translation Viktor Horák viktorhorak@bonalingua.cz


PURE BEAUTY

NEW SHOWROOM ELITE BATH, RIVER DIAMOND, ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ 7, PRAHA 8 - KARLÍN

www.elitebath.cz


Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE Magazine 3/2016  

ESTATE Magazine 3/2016

ESTATE Magazine 3/2016  

ESTATE Magazine 3/2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded