__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Červen Ⅰ June

2016

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Giovanna Vitelli:

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

AZIMUT YACHTS přináší italský styl do Česka

DOVOLENKOVÉ RESORTY | LUXUSNÍ KARAVANY | SPECIÁL: ZAHRADA


LU X U RY A PA R T M E N T S

La Corte is a unique project of 25 luxury apartments in Petrská street in the center of Prague 1. It is full of classic Italian themes - style, design and architecture. All units are newly built,but incorporated into the complex of four historical buildings whose origins date back to the 18th century. They deliver exceptional charisma and evoke the charm of old Prague. They also form a modern atrium decorated by trees and bushes, which brings light into the apartments, and offers pleasant views. Original architectural elements like rafters have been retained and sensitively added to the interior of apartments, creating hallmark of an unusual romance. The project offers a high standard of finishing, including underfloor heating over the entire area of the apartments, air conditioning, and Italian marble in the bathrooms. The apartments are designed in the range of one bedroom to four bedrooms, with the floor area ranging from 68 sqm to 207 sqm.

La Corte je unikátní projekt 25 luxusních apartmánů v Petrské ulici v centru Prahy 1, který oplývá klasickou italskou tematikou – stylem, designem a architekturou. Všechny jednotky jsou nově vybudované, avšak začleněné do komplexu čtyř historických budov, jejichž počátky se datují do 2. poloviny 18. století. Ty celé rezidenci dodávají výjimečné charisma a evokují kouzlo staré Prahy. Zároveň vytvářejí půvabné moderní atrium se stromy a keři, které do bytů vnáší světlo a vzdušnost a poskytuje příjemný výhled. Původní architektonické prvky jako pavlače zůstaly zachovány a byly citlivě zasazeny do interiéru bytů, kterým tak dodávají punc nevšední romantiky. Projekt nabízí vysoký standard dokončení včetně podlahového topení po celé ploše bytu, klimatizaci a koupelny obložené italským mramorem. Apartmány jsou v navrženy rozsahu od 2+kk až po 5+kk s výměrami 68 m2 až 207 m2.

La Corte - это уникальный проект 25 роскошных апартаментов, расположенный на улице Petrská, Прага 1. La Corte полон классических итальянских элементов стиля, дизайна и архитектуры. Все объекты хоть и построены недавно, но уже включены в комплекс, состоящий из четырех исторических зданий, происхождение которых восходит во второй половине 18-го века. Они придают всей резиденции неповторимую харизма и шарм старой Праги и одновременно создают уютный атриум с деревьями и кустарниками, который приносит приятный свет в квартиры а также предлагает приятный вид. Оригинальные архитектурные элементы, такие как внутренняя открытая галерея дома, были сохранены и приятно сочетаются с интерьерами квартир, это придаёт особую нотку необычной романтики. Проект предлагает высокий стандарт отделки, в том числе полов с подогревом по всей площади квартиры, кондиционером и ванной комнатой, отделанной итальянским мрамором. Апартаменты располагают от 2+кк до 5+кк площадью от 68 м2 до 207 м2.


SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com


W W W.T HREECARP.CZ

P OSL E DN Í VOL N É BYT Y

NOVÉ LUXUSNÍ BYDLENÍ V PRAZE NA STARÉM MĚSTĚ K DISPOZICI GARÁŽOVÉ STÁNÍ


contents

Červen ⅼ June 10

Giovanna Vitelli: Azimut Yachts přináší italský styl do Česka Giovanna Vitelli: Azimut Yachts delivers Italian style in Czech

18

Developerské projekty: Château Savoy Property Projects: Château Savoy

22

Branding Story: Havel, Holásek & Partners Branding Story: Havel, Holásek & Partners

28

Speciál: Soukromá wellness oáza Special: Private Wellness Oasis

38

Novinky News

54

10NEJzajímavějších dovolenkových resortů pro rok 2016 The Top 10 Most Interesting Holiday Resorts for 2016

10

Nemovitosti ⅼ Properties

59

Nejlepší nemovitosti Best Properties

60

Prodej Sales

116

Pronájmy Rentals

140

Komerční nemovitosti Commercial Properties

148

Prodej na Moravě Sales in Moravia

obsah

Inspirace ⅼ Inspiration

152

Bydlení pro 21. století: Fieldview Residence Housing for the 21st Century: Fieldview Residence

156

Snídaně s... Lenkou Kubíkovou Breakfast with … Lenka Kubíková

160

Auto & Moto: Paláce na cestách Auto & Moto: Palaces on the Move

170

Golf: 5 aplikací pro milovníky golfu, bez kterých se již dnes neobejdete Golf: Five Essential Applications for Golf Enthusiasts Today

174

Estate Tip: Společenstvo Prstenu vstupuje do Prahy v podobě jedinečného koncertu Estate Tip: The Fellowship of the Ring enters Prague in the form of a unique concert

176

Umění: V Krakonošově království Art: In the Kingdom of Krakonoš

182

Umění: Zdeněk Fránek: Míra a měřítko Art: Zdeněk Fránek: The Scale and Measure

152

182 160

ESTATE

|

7


Milé čtenářky, milí čtenáři. Dear Readers, ráda bych Vás přivítala při čtení červnového čísla, které je již zaměřeno prázdninově. V hlavním rozhovoru se Vám představí Giovanna Vitelli, majitelka Azimut Yachts. Rozpovídala se o plachtění, převzetí rodinného podniku a důvodech, které ji přivedly k otevření prodejny u nás v Praze. Další zajímavou a rychle se rozvíjející firmou v červnovém vydání je i největší advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, jejíž letos již 15letý příběh objevíte v rubrice Branding story. Pokud nepatříte mezi milovníky plachtění, ale preferujete koráb na pevné půdě, jistě Vás zaujme článek v rubrice Auto & Moto, kde představujeme skvostné paláce na kolech. Co se může hodit v této souvislosti, jsou tipy, kam můžete v létě vyrazit. Ve Snídani s... Vám přinášíme rozhovor s Lenkou Kubíkovou, která se po dlouhých letech v zahraničí vrátila, aby své nabyté zkušenosti zúročila při práci na unikátním developerském projektu. Golf jsme samozřejmě nemohli vynechat, protože ten k létu rozhodně patří. Pokud patříte mezi vášnivé golfisty, ujistěte se, že Vám některá z námi vybraných aplikací nebude letos při hře chybět. Přeji příjemné červnové dny.

I would like to welcome you to the pages of the June issue, which is already holidayoriented. The main interview introduces Giovanna Vitelli, owner of Azimut Yachts. She discusses sailing, taking over the family enterprise and the reasons that led to the opening of a store in Prague. In the Brand Story section of the June issue, you will discover yet another interesting and rapidly developing company – Havel, Holásek & Partners – and read about the 15-year history of the biggest Czech law firm. If you are not a sailing enthusiast, but prefer to cruise on solid ground, the Auto & Moto section article, introducing splendid palaces on wheels, will surely attract your attention. In this respect, you might also appreciate the tips of locations to be visited this summer. This time, Breakfast with... presents a portrait of Lenka Kubíková who has returned to Prague after many years spent abroad, to capitalise on the experience she acquired while working on a unique construction project. Of course, we could not omit Golf as it definitely goes with summer. If you are one of the passionate golfers, make sure to try out some of the selected applications while playing this year. Enjoy the pleasant June days.

Vaše | Yours

8

|

ESTATE


ˇ CENTRUM CHODOV, ROZTYLSKÁ 19, PRAHA 4 / NOVÝ SMÍCHOV, PLZENSKÁ 8, PRAHA 5 / PALLADIUM, NÁM. REPUBLIKY 1, PRAHA 1 / EUROVEA GALLERIA, 821, PRIBINOVA 8, BRATISLAVA


TE T EXT XT ROZHOVORU: Martina ฤŒerrrn no ottov ovรก FO F OT TO O: Gloria Belloni O:

Azimut Yachts delivers Italian style in Czech


AZIMUT YACHTS

přináší italský styl do Česka


eská republika sice nemá přístup k moři, ovšem Češi moře milují a také milují styl. To byl pro Giovannu Vitelli dostatečný důvod k tomu, aby zde otevřela pobočku firmy Azimut Yachts. „Myslím, že v tomto smyslu jsou naše produkty v souladu s typem lidí, kteří ve vaší zemi žijí,“ prohlašuje žena, která velkou část svého života strávila na lodi. Ta pro ni znamená nejen potěšení a způsob, jak se cítit svobodně, ale zároveň podnikání.

Vzpomínáte si, kdy jste byla poprvé

mne dobrá škola, příjemná část života – ne-

na lodi? Měl na vás v dětství v oblasti jach-

závislá etapa mého života. Pro sebevědomí

tingu a obchodu vliv váš otec?

je důležité něco umět a nebýt jen něčí dcera

Víte, můj otec, Paolo Vitelli, založil

nebo syn.

společnost v roce 1969. Takže od té doby je jachting pevnou součástí naší rodiny.

Na vaší webové stránce je motto: „Naladěni

Vždy to byla směs radosti a podnikání. Byla

na jachting.“ Jak se cítíte v okamžiku, kdy

jsem zvyklá na to, že jsme se s rodinou stále

říkáte, že máte skvělou náladu vyplout

někde plavili… Nemohu si tedy vzpome-

na moře?

nout, kdy jsem byla na lodi poprvé, ale mám

Od dětství jsem většinu svých dovolených

fotografie, kde jsem s rodiči, když mne brali

strávila na lodi, zkoušela jsem ale v životě

na loď. Co si pamatuji, je to, že naše rodina

různé věci. Například pobyt v hotelu nebo

byla součástí testování prototypů. Každý

pronájem domu na pobřeží, což mi přišlo

člen rodiny dostal list papíru, na který měl

nesmírně nudné. A ptala jsem se sama sebe,

napsat možná zlepšení daného prototypu.

proč. Myslím, že je to o svobodě, kterou

Byla jsem na tato testování zvána, když mi

získáte. Ani luxusní dovolená se tomu

bylo jedenáct nebo dvanáct. Takže jsem

nevyrovná.

byla zvyklá užívat si čas strávený na lodi, ale

Ze dne na den se můžete rozhodnout,

zároveň se dívat na loď jako na objekt, který

kam chcete plout, zda chcete být sami

může být vylepšen. Plavba na lodi vždy byla

uprostřed oceánu, v zálivu nebo v maleb-

důležitou součástí mého života.

ném přístavu s divokým nočním životem… Všechny možnosti jsou pro vás otevřené.

S plachtěním je spojeno mnoho pověr. Věříte na některé?

Byla jste si vždy jistá, že budete ve společ-

Můžete si užívat přírodu nebo krásná místa

nosti Azimut Yachts pokračovat v práci

na pobřeží. Tohle je podle mě to nejlepší.

otce? Studovala jste práva, měla jste jiné

Svoboda v kterémkoli okamžiku si zvolit, co

respektovat. Je třeba pamatovat na to, že

pracovní plány?

chci dělat.

si nemůžeme dělat, co chceme, musíme

Ani ne. Moře bychom však měli vždy

respektovat moře a počasí, nebýt arogantní.

Myslím, že každý člen rodiny s velkou obchodní společností by měl začít samostatně,

A jaké okamžiky si užíváte nejvíce? Mohla

Ale jinak bych řekla, že ne, nevěřím na po-

aby firmu nějak obohatil. Studovala jsem

byste našim čtenářům dát příklad okamži-

věry.

práva a poté jsem pracovala v největší italské

ků, které nikdy nezapomenete?

právní firmě, která se specializovala přede-

Mám na mysli potěšení, když se ráno pro-

Nejde ovšem pouze o to, jak strávit čas

vším na tradiční soudní právo v oblasti fúzí

budíte do nádherného dne. Třeba v zálivu,

na moři. Vaše jachty jsou také o nádher-

a investic. Byla to tedy zajímavá směs práva

kde není tolik lodí, hned po snídani skočíte

ném designu… Nabízíte ještě něco navíc?

a obchodu, kterou jsem mohla posléze vyu-

do vody… Ten pocit je tak naplňující, že

Přidanou hodnotu, nějaký atribut, který je

žít v našem rodinném podniku. Byla to pro

snad není nic lepšího.

typický pro Azimut Yachts?

12

|

ESTATE


Ze dne na den se můžete rozhodnout, kam chcete plout, zda chcete být sami uprostřed oceánu, v zálivu nebo v malebném přístavu s divokým nočním životem…

Všechny možnosti jsou pro vás otevřené.

Samozřejmě, je tu ještě další aspekt, který

novými technologiemi a inovačními procesy.

Česká republika nemá přístup k moři,

je přímo spjat s designem, a to je italský

To je v tomto odvětví naprosto unikátní.

ale lidé zde moře milují a také milují styl.

styl. Zkoumáme, investujeme hodně peněz

Chceme být přesní, dalo by se říci, stejně

Myslím, že je zde komunita, která je velmi

a času, abychom získali ty nejlepší materiály

jako jsou přesní Němci v automobilovém

sofistikovaná, co se týče stylu a co se jim líbí.

a návrhy. Je pro nás důležité excelování

průmyslu.

Myslím, že v tomto smyslu jsme v souladu

v kreativitě a výrobě. Řekla bych, že se jedná

s typem lidí, kteří ve vaší zemi žijí. Proto

o skutečnou přidanou hodnotu, která není

V České republice nemáme moře. Proč jste

věříme, že smysl pro krásu a design v kombi-

srovnatelná s jiným konkurentem. Máme

se rozhodla vybudovat zde zastoupení Vaší

naci s dobrým technologickým produktem

oddělení s inženýry, kteří se zabývají pouze

firmy?

povede k úspěchu. ESTATE | 13


Giovanna Vitelli Giovanna Vitelli se narodila 29. dubna 1975 v Turíně. Je vdaná, má dvě děti.

V roce 2007 byla jmenována obchodní a marketingovou ředitelkou divize pro

Po absolvování práv na univerzitě

přístavy a reality skupiny Azimut Benetti.

v Turíně roku 1999 až do roku 2004

Do roku 2011 rozhodovala o prodejních

pracovala v hlavní italské advokátní

strategiích pro budovy Marina di Varazze.

kanceláři Bonelli Erede Pappalardo se

Po roce 2011 byla ve skupině Azimut

sídlem v Miláně. Kancelář se zabývá

Benetti odpovědná za právní záležitosti

především podnikovými transakcemi,

a firemní komunikaci.

fúzemi a akvizicemi. Od roku 2000 je Giovanna Vitelli členem představenstva Azimut Benetti

a marketingové strategie – strukturování

luxusního námořního průmyslu

procesu rozvoje produktu vytvořením

a světového lídra ve výrobě nadměrných

interní komise odborníků a vzdělávacích

jachet dlouhých více než 24 metrů. Ty

zdrojů pro zajištění tržní strategické

představují skutečnou pýchu „Made

analýzy designu, najímání nových talentů,

in Italy“. Azimut Benetti je soukromá

řízení vztahů s externími designéry

italská společnost, kterou založil

a propagace DNA značky. Benetti, Benetti Asia Limited, Marina

na technologické inovace. V jeho pěti

di Varazze Srl.

v současnosti pracuje přes 2 000 přímých zaměstnanců. Azimut Benetti vyváží 98 % produkce do 68 zemí po celém světě. V roce 2003 dohlížela Giovanna Vitelli na výstavbu především komerčních a obytných budov Marina di Varazze. ESTATE

• Členka představenstva skupiny Azimut

Podnik se od počátku výrazně zaměřil italských a jednom brazilském závodě

|

• Viceprezidentka produktové

SpA, největší skupiny světa v oblasti

Giovannin otec Paolo Vitelli v roce 1969.

14

Současné funkce:

• Členka představenstva Unione Industriale v Turíně. • Členka výboru Nautica Italiana.


The Czech Republic has no access to the sea, however, the Czechs love the sea and they also love style. For Giovanna Vitelli that was the reason, big enough, to build the new representation of Azimut Yachts here. “I think our products, in this sense, are in line with the type of people who live in your country,” says the woman who has spent a huge part of her life on a boat. For her it’s a pleasure, the way how to feel free, and business at the same time. 16

|

ESTATE


Do you remember your first time on a boat? Did your father have an impact on you since your childhood in case of yachting and business? You know, my father Paolo Vitelli found the company in 1969. So yachting was a big part of our family life since that time. It was always a mixture of pleasure and business. I was used to that my family took me cruising all the time… So I can’t really remember the first time on a boat, I have some pictures of me on a boat, when parents were taking me boating. What I remember is, that as a family we were part of testing of

things in my life. Like staying in a hotel

It’s not just about yachts, about how to

prototypes. Each member of the family had a

or renting a house on the sea shore, and

spend time on the sea. Your yachts are also

list of paper to write possible improvements

I found it extremely boring. And I’ve asked

about great design… Is there something

of the prototype. I was invited to take part

myself why. I think it’s about the freedom

else that you offer? An added value,

of this testing when I was 11 or 12. So I’ve

you get. I think it has no parallel, even if it’s

another attribute which is typical for

been used to enjoy the time on the boat, but

a luxurious vacation.

Azimut Yachts?

also to look at the boat as an object, which

You can just decide day by day, where

Definitely, there is another aspect, which

can be improved. So boating always was an

do you want to go, if you want to be alone

is extremely connected to design and it’s the

important part of my life.

in the middle of the sea, in a bay, or spend

Italian style. We do research, invest lots of

some time in a fancy marina with a wild

money and time, to have the best materials

Were you always sure you would continue

nightlife… Every single possibility is

and layouts. Excellence in creativity and

in your father’s work in Azimut Yachts?

opened for you. You can experience the

manufacturing is important for us. I would

You were studying law, did you have

best of the nature or beautiful places on

say this is a real added value, which is not

different plans with your career?

the coastline. So this is the best for me. The

comparable with any other competitor.

freedom of choosing what do you want to

We have a department with engineers

do in each moment.

dedicated only to new technologies and

I think every member of a family managing a big business enterprise should make an independent start to enrich the

innovation processes. That’s quite unique

company somehow. I studied law and

And which moments do you enjoy the

in this industry. We want to be as precise,

then I worked for the biggest law firm in

most? Can you give our readers some

I might say, as Germans in car industry are.

Italy, which was specialized more than

example of moments you will never forget?

a traditional court law in mergers and

I mean the pleasure when you wake up

We don’t have a sea in the Czech

acquisitions. So it was an interesting mixture

in a morning, to a beautiful day. Maybe in

Republic. Why did you decide to build a

of law and business, which I could use in

a bay with not so many boats, you jump

representation of your company here?

our family business afterwards. For me it was

into the water right after the breakfast…

The Czech Republic has no access to

a good training, a nice part of my life – the

The feeling is so rewarding. I think there’s

the sea but people there love the sea

independent part of my life. It’s good for

nothing better than this.

and they also love style. I think there’s a

self-confidence if you know something and are not just a daughter or son of somebody.

community, which is very sophisticated There are many superstitions connected

in term of style, what they like. And I

with sailing. Do you believe in some?

also think our products, in this sense,

There’s a motto on you’re website: “In the

Not really. But the sea is something we

are in line with type of people who live

Mood for Yachting”. How do you feel in

could always respect. We have to know we

in your country. So this is the reason we

those moments when you would say you’re

can’t do whatever we want to, we have to

believe that love for beauty and design

in the perfect mood to go to the sea?

respect the sea and the weather, not to be

with combination with good technological

arrogant. But otherwise I would say no,

product will lead to success.

Since my childhood, I have spent most of my vacations on a boat, but I tried different

I don’t believe in superstitions. ESTATE | 17


Noblesní investice/Noble Investment:

CHÂTEAU SAVOY D

nešní doba přináší něco, co lze bez nadsázky nazvat druhou první republikou. Ekonomický růst Česka dává nový impuls všem oblastem hospodaření a společnosti. Jednou z nich jsou i investice do zrekonstruovaných historických nemovitostí v lukrativních lokalitách hlavního města.

objekt nabídnout ještě jednu zajímavost – romantický šeříkový příběh. Ulice své jméno dostala díky omamně vonícím keřům, které kdysi právě zde, v tzv. Fleischingerově zahradě, kvetly. Ta byla ve dvoře domu Château Savoy a současný developer jí navrací původní krásu. Podle

PRAHA SE URBANISTICKY

vestici. Toto „bydlení s noblesou“ představuje

tradice je šeřík rostlinou chránící dům, štěstí,

POSTUPNĚ VELMI PROMĚŇUJE

rezidenci sestávající z bytů, které jsou mo-

blahobyt a prosperitu jeho obyvatel.

Za povšimnutí stojí zejména úpravy pů-

derní, luxusní, krásné, s dostupností všeho,

Rezidence Château Savoy i jednotlivé

vodních architektonických skvostů. Česká

co i ten nejnáročnější klient, bydlící v centru

byty jsou navrženy s velkým obdivem

metropole již není „místem, kde se zastavil

evropské metropole, hledá, zároveň si ale

k české kulturní tradici a historii. Interiér

čas“. Současná citlivá regenerace histo-

zachovaly původního ducha. Obytný dům

každého z bytů je možné vybrat v několika

rických obytných budov jim sice navrací

s byty o dispozicích 1+kk a 2+kk se nachází

barevných provedeních a do bytu pořízené-

původní kouzlo, zároveň ale díky moderni-

v prestižní lokalitě Malé Strany, v ulici Šeří-

ho během již zahájené výstavby lze zapraco-

zaci vzniká cosi jedinečného. Tato obnove-

ková. Některé byty mají výhled na Pražský

vat i úpravy dispozice.

ná krása v kombinaci s luxusem je ideálním

hrad, přímo za rohem je park Kampa, Petřín

noblesním bydlením.

a historické srdce Prahy – Hradčany.

Takový je i developerský projekt Château Savoy na Malé Straně, nabízející byty na in18

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

Kromě výhodné polohy a mnoha jedinečných památek v dosahu rezidence může PROPERTY PROJECTS

Ke každému bytu je možné zakoupit parkovací stání a speciální balíček chytrého řešení pro krátkodobé pronájmy bytů, který majiteli ušetří čas a peníze.


Investiční byty rezidence Château Savoy nabízí výhodné uložení peněz a vysokou návratnost dané investice v případě krátkodobých nebo dlouhodobých pronájmů. Navíc vykazují vysoký potenciál růstu hodnoty nemovitosti, která se nachází na výjimečné adrese a díky nanejvýš citlivé rekonstrukci si zachová svoji historickou a movitostní hodnotu. Na webu projektu www.chateau-savoy.cz lze virtuálně navštívit i vybrané byty.

The present times are creating something that can be called without exaggeration a “Second First Republic”. The Czech Republic’s economic growth is giving a new impetus to all sectors of the economy and society. One of these is investment in renovated historical buildings in lucrative locations in the capital city.

PRAGUE IS GRADUALLY

time is creating something unique thanks to

CHANGING URBANISTICALLY

modernisation: restored beauty combined

It is worth noting in particular the modification of original architectural

with luxury creates the ideal up-market residence.

gems. The Czech capital is no longer “a

The Château Savoy development

place where time has stood still”. The

project in the Lesser Town offers just

current sensitive regeneration of historical

such apartments for investment. This

residential buildings, although returning

“graceful living” concept is represented

them to their original charm, at the same

by a residential complex consisting of

PROPERTY PROJECTS

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 19


apartments that are modern, luxurious,

tradition and history. Several colours may

monetary saving and a high return on the

beautiful, with access to every facility even

be selected for the interiors of each of the

investment in the case of short-term or

the most demanding customer living in the

apartments. It is possible to alter the layout

long-term rentals. Moreover, there is a great

centre of a European capital seeks, while,

during the initial construction, in the case

potential for an increase in the value of the

at the same time, retaining the original

of a flat already purchased. It is possible

property. It is located at an exceptional

spirit. The residential building comprising

to buy a parking space for each flat and

address and, due to the very sensitive

1-bedroom and 2-bedroom apartments is

a special package of smart solutions for

reconstruction, has preserved its historical

located in Šeříková Street – a prestigious

short-term apartment rentals which save the

and real estate value. Selected apartments

part of the Lesser Town. Some apartments

owners time and money.

may also be visited virtually on the project’s

boast a view of Prague Castle, while Kampa Park, Petřín and Hradčany, the historical

Investment in the Château Savoy residential apartments offers a great

heart of Prague, are just around the corner. In addition to the convenient location and many unique sights within reach of the residence, the building provides one more attraction: a romantic lilac story. The street received its name from the intoxicatingly fragrant shrubs that once bloomed here in the “Fleischinger Garden”. The garden was situated in the yard of the Château Savoy and its original beauty has been restored by the current developer. According to tradition, lilac protects the dwelling, happiness, well-being and prosperity of its residents. The Château Savoy residence as well as individual apartments are designed with great admiration for Czech cultural

20

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

PROPERTY PROJECTS

website: www.chateau-savoy.cz.


Luxusní

VILY na prodej

www.ytpi.cz PROPERTY PROJECTS

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 21


Příběh značky

HAVEL, HOLÁSEK řed 15 lety založila pětice mladých právníků advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners a již osm let poté byla z jejich projektu největší nezávislá advokátní kancelář ve střední Evropě. Jak se rodil úspěch firmy, která má dnes přes tisíc klientů, nepřetržitě rostla i v době globální finanční krize a sbírá prestižní ocenění za odbornost a kvalitu služeb, výjimečnou značku i  nejžádanějšího zaměstnavatele v oboru?

P

nebo USA. „Od začátku jsme chtěli být domácí kanceláří poskytující špičkové služby nejenom českým, ale i  mezinárodním klientům“, říká zakládající a řídící partner kanceláře Jaroslav Havel. Zahraniční přesah si firma udržela doteď – radí především při exportu a s expanzí českých a slovenských firem do ciziny a více než 70 % jejich případů obsahuje mezinárodní prvek. Služby Havel, Holásek & Partners poskytuje ve  12 světových jazycích a za dobu své patnáctileté historie se podílela na poskytování právních služeb ve více než 60 zemích a všech kontinentech s výjimkou Antarktidy – od  velkého obchodního sporu v  britské Sněmovně lordů přes investice do  stříbrných dolů na  Filipínách, dědický spor v Austrálii až po technologické investice v americkém Sillicon Valley.

Kancelář založilo v roce 2001 pět mladých právníků se zkušenostmi z renomovaných mezinárodních kanceláří. Pražská firma

22

JEDNIČKOU V OBLASTI FÚZÍ A AKVIZIC

s názvem Havel, Holásek do roku 2005 nejprve úzce spolupraco-

Kancelář se od svého vzniku zaměřovala především na  právní

vala se společností Deloitte. Pod křídly velké mezinárodní společ-

služby související s poradenstvím středním a velkým společnos-

nosti se v začátcích snadněji dostávala k novým klientům a rychle

tem, její vlajkovou lodí vždy bylo transakční poradenství. Má pro

začala pronikat i na  zahraniční trhy v  Německu, Velké Británii

to ideální předpoklady a léta budované know-how – disponuje

|

ESTATE

|

BRANDING STORY


& PARTNERS

The Story of a Brand

totiž největším právním týmem ve střední a východní Evropě se

nemovitostních projektech privátního i veřejného sektoru, a to

specializací na oblast fúzí a akvizic s více než 60 elitními práv-

ve všech aspektech obchodování s nemovitostmi a investičních

níky včetně 13 partnerů kanceláře.

projektů.

Největší růst v této oblasti firma zaznamenala v  letech

Kancelář v poslední době například poskytovala poradenství při

2005–2007, kdy bylo obecně příznivé ekonomické klima a podni-

vytvoření společného podniku mezi společností Sekyra Group

kům se dařilo. Od té chvíle je kancelář jedničkou na českém trhu

a skupinou zahraničních investorů pro developerské projekty

co do počtu realizovaných transakcí a ve střední Evropě se zařa-

Rohan a Smíchov, nebo se podílela na jedné z loňských největ-

dila po bok nejvýznamnějších mezinárodních kanceláří.

ších transakcí v rámci slovenského trhu, když zastupovala společnost HB Reavis při prodeji administrativní budovy Forum BCI

Havel, Holásek & Partners realizuje kolem 70 podnikových trans-

v Bratislavě.

akcí ročně a v průběhu let 2006 až 2015 úspěšně dokončila přes 400 transakcí o celkové hodnotě přesahující 450 miliard korun.

VÍCE NEŽ TISÍC KLIENTŮ Když v roce 2008 zasáhla Českou republiku globální finanční

NEJVÍCE SPECIALISTŮ NA NEMOVITOSTI

krize, reagovala kancelář na oslabení ekonomiky po svém – neškr-

V kanceláři působí jeden z největších právních týmů se zaměře-

tala rozpočet, nesnižovala platy ani stavy, ale naopak začala

ním na oblast práva nemovitostí a  stavebnictví v  České repub-

nabírat nové specializované právníky. Když krize odezněla, byla

lice a na  Slovensku. Tým 25 právníků pod vedením řídícího

kancelář oproti své konkurenci mnohem lépe připravena a mohla

partnera Jaroslava Havla, partnera Lukáše Syrového, a s pod-

nabídnout klientům, jako jedna z mála, skutečně komplexní

porou dalších sedmi partnerů poskytuje právní služby při

právní služby pro všechna klíčová odvětví. BRANDING STORY

|

ESTATE | 23


PROČ KUPOVAT DRUHOU NEJLEPŠÍ NEMOVITOST, KDYŽ MŮŽETE MÍT TU NEJLEPŠÍ. Hypotéka Erste Premier pro Vás s nejlepší dostupnou sazbou Premier Rate na nákup nemovitosti v ČR i v zahraničí.


SOUKROMÁ WELLNESS OÁZA

A

ť se jedná o skalku, střešní terasu, předzahrádku či velkou zahradu rodinného domu, uprostřed zelených keříků, kvetoucích trvalek a pestrých záhonků s bylinkami nalézáme klid a necháme se obletovat múzami. Děti běhají na čerstvém vzduchu, dospělí se pohodlně usadí s knihou na terase. Po pracovním dni ponoří unavené tělo do vířivky, za horkého počasí se zchladí ve vlastním koupacím jezírku. Později stráví příjemný večer s přáteli u grilu a obdivují LED světly ozářenou zahradu. Vítejte ve Vaší soukromé wellness oáze.

TEXT: Viktor Veselý FOTO: Archiv magazínu ESTATE

28

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


plochy, stejně jako nízké porosty či sloupovité dřeviny, jsou oblíbenými elementy v moderních zahradách. Květiny dnes tvoří spíše vedlejší roli a decentně zvýrazňují plochu. Místo bujných záhonů se do popředí častěji dostávají solitéry. Estetická stránka hraje v moderní zahradě prim. To ovšem platí jen v případě, kdy jsou všechny komponenty ve správném poměru. Menší množství rostlin lze považovat za jakési pokračování obývacího pokoje. Úmyslné vkládání volných skupin květin a jiné zeleně narušuje příliš ostré tvary.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLO PŘI NAVRHOVÁNÍ ZAHRADY – „MÉNĚ JE VÍCE“. CHARAKTER ZAHRADY BY MĚL BÝT V SOULADU SE STYLEM DOMU. VYTVOŘÍ SPOLEČNĚ HARMONICKÝ CELEK.

Celkový koncept je tak zjemňován, zejména travní plochy jsou díky přirozeně vzdušným siluetám často využívány jako opozice k těžké

Je lhostejné, jak velká je vaše zahrada, zda je

kamenné architektuře.

úzká nebo ve svahu. Koupací jezírko je prvek, který do zahrady zapadne bez obtíží a limi-

KOUPACÍ JEZÍRKA A VÍŘIVKY Vlastní bazén v zahradě je skvělá záležitost. V horkých letních dnech ochlazuje, ale i otu-

tujících požadavků. Dejte vale bleděmodré nádrži s chemicky upravenou vodou! Pro chladnější dny či vyšší úroveň relaxace

žuje, vybízí k sportovním aktivitám. Často ale

naopak výborně poslouží vířivá vana. Po očist-

nezapadá do přirozeného prostředí zahrady.

né sauně, plaveckém tréninku i po obyčejném

Koupací jezírka se v posledních letech stávají

těžkém pracovním dni přijde relaxační masáž

čím dál více oblíbeným prvkem moderní

v 38 °C teplé vodě vhod. Vířivka v moderní

zahradní architektury, a to nejen pro svoji este-

wellness zahradě je symbolem i zdrojem zdra-

tiku, ale zejména funkčnost. Kdo se vlastními

ví; vodní masáže povzbudí smysly a dokonale

smysly přesvědčil, jak čistá může být voda

zrelaxují tělo. Silné proudy teplé vody stimu-

správně udržovaného koupacího jezírka, ten

lují krevní oběh, zvyšují přívod kyslíku a život-

se k chlorované bazénové vodě vrátí jen stěží.

ně důležitých živin do svalů. Vířivá lázeň ale

Téměř všichni majitelé zahrad sní o vlastním

neposkytuje pouze relaxaci, pomůže rovněž

bazénu. Tato „hranatá koupaliště“ ale většinou

od bolesti zad, vysokého krevního tlaku,

zcela zničí ráz krajiny. Oproti tomu koupací

artritidy, a dokonce i cukrovky druhého typu.

„méně je více“. Zredukování na jasné tvary

jezírko či přírodní bazén zcela zapadnou

Můžete se tedy hýčkat od hlavy až k patě, a to

a barvy je základem. Nejdůležitější pravidlo

a zároveň dotvoří celkový vizuální koncept.

pouhým stiskem tlačítka.

ZÁKLADNÍ RYSY A ÚLOHA ROSTLIN Při plánování moderní zahrady platí princip

při navrhování zahrady zní: charakter okolí by měl být v souladu se stylem domu. K obydlí s jasnými liniemi patří zahrada se stejnou stylovou úpravou – tak, aby společně tvořily harmonický celek. Rozložení pozemku na záhonky, cestičky a travnaté plochy je prvním krokem návrhu zahrady. Dobře působí základní geometrické tvary – trojúhelníky, čtverce, kruhy. Pomocí zastřižených keřů, živých plotů, zídek a vyvýšených záhonů můžete zahradu členit na jednotlivé „místnosti“ s rozdílnými funkcemi a dispozicemi. Pruhy dlažeb ohraničující záhony a vodní

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 29


KOUPACÍ JEZÍRKO SI VYSTAČÍ JIŽ S PLOCHOU OD 50 M². I V MENŠÍCH ZAHRADÁCH JSOU TYTO PŘÍRODNÍ OÁZY REALIZOVATELNÉ. HLOUBKA TAKOVÉHO JEZÍRKA BY VŠAK MĚLA BÝT ALESPOŇ DVA METRY.

užitečné při vytváření zahradních cestiček, k oddělení záhonků a dalších částí. O vlastní zahradě přemýšlejte v kontextu různé denní doby: po západu slunce vytvoří zahradní světelné řetězy, louče či lucerny kouzelnou atmosféru. Pro minimalistické zahradní úpravy pomocí nábytku existuje obrovský výběr – od elegance až po funkčnost. Se zahradním stolkem a židlemi si jídlo vychutnáte uprostřed zeleně Vaší zahrady. Lehátka zvou k opalování, pro ochranu proti slunečnímu záření poslouží slunečníky jako další zahradní doplněk. Nejoblíbenějším doplňkem mužů je bezpochyby zahradní gril – ať již velmi stylový plynový gril Porsche Design, nebo MODERNÍ DEKORACE PRO DOB-

jen odváděla pozornost od zahradního umění.

technologicky „nadupaný“ inteligentní Lynx

ROU NÁLADU

Pro průměrného zahradníka jsou však sochy,

SmartGrill s WiFi připojením, vlastní mobilní

zahradní trpaslíci, pískoviště pro děti nebo

aplikací a hlasovým ovládáním.

V závislosti na typu zahradního designu by dekorace měla být buď minimalistická,

ptačí koupací misky populárními nápady

nebo naopak velmi bujná. Japonská zahrada

pro zahradní architekturu. Jako prostý de-

si vystačí bez příslušenství – zde by výzdoba

korační prvek slouží obyčejné kameny; jsou

ZAHRADA MÁ BÝT PŘEDEVŠÍM ODPOČINKOVÁ, NIKOLIV PRACOVNÍ. KVĚTINY DNES TVOŘÍ SPÍŠE VEDLEJŠÍ ROLI A DECENTNĚ ZVÝRAZŇUJÍ PLOCHU. MÍSTO BUJNÝCH ZÁHONŮ ČASTĚJI VYSTUPUJÍ DO POPŘEDÍ SOLITÉRY.

30

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


BWT...

PLNÍME VAŠE SNY BWT – Inovativní technologie pro bazény, úpravu vody, wellness, spa a balneo Bazény • whirlpooly • sauny • lázeňské vybavení • parní lázně • solné lázně • tepidaria • laconia • senné koupele • beauty koupele • kneippovy lázně • filtrace vody • změkčování • odželezňování • demineralizace • dezinfekce UV zářením • ozonizace • vodní atrakce BWT Česká republika, spol. s.r.o. Lipová 196 – Čestlice, 251 01 Říčany (komerční zóna Průhonice - Čestlice) T: +420 272 680 300 F: +420 272 680 299 M: office@bwt.cz W: www.bwt.cz, www.d1spas.cz

For You and Planet Blue.

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 31


Private Wellness Oasis We find peace and ourselves courted by the Muses amid green shrubs, flowering perennials and colourful patches of herbs, whether in a rock garden, on a roof terrace, in a backyard or the large garden of a family house. Children run about in the fresh air, adults can sit in comfort on the terrace with a book. After a work-filled day, the tired body plunges into a whirlpool; in hot weather it is cooled down in a private swimming pool. Later, spend an enjoyable evening with friends at a barbecue and admire the garden illuminated by LED lights. Welcome to your private wellness oasis.

BASIC FEATURES AND THE ROLE OF PLANTS When planning a modern garden, the “less is more” principle applies. A reduction of bright colours and shapes is essential. The most important rule in designing a garden is: the character of the surrounding area should be consistent with the style of the house. A dwelling with clear lines requires a garden in the same stylish design – so that together they form a harmonious whole. The division of the plot into flower beds, paths and lawns is the first step in designing a garden. Basic geometric shapes

32

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


THE MOST IMPORTANT RULE WHEN DESIGNING A GARDEN – “LESS IS MORE”. GARDEN CHARACTERISTICS SHOULD BE IN LINE WITH THE STYLE OF THE HOUSE. TOGETHER THEY CREATE A HARMONIOUS WHOLE.

refreshing and strengthening, encouraging sporting activities. However, it often does not fit into the natural environment of the garden. In recent years, swimming lakes – triangles, squares and circles work well.

proportions. A smaller number of plants

have become an increasingly popular

By using trimmed shrubs, hedges, walls

can be regarded as a kind of continuation

element of modern landscape architecture,

and raised beds, a garden can be divided

of the living room. Deliberate insertion

not only for their aesthetics, but especially

into individual “rooms” with different

of occasional groups of flowers and other

for their functionality. Those who have

functions and characteristics. Strips of

greenery disrupts lines which are too harsh.

experienced for themselves how clean the

tiles lining the beds and water features, as

The overall concept is thus refined, and

water can be in a properly maintained

well as low vegetation and columnar trees

thanks to naturally airy silhouettes, grass

swimming lake, will hardly return to

are popular elements in modern gardens.

surfaces are often used in particular in

chlorinated pool water. Almost all garden

Today, flowers play a rather minor role to

contrast to heavy stone architecture.

owners dream of their own swimming

subtly accentuate the area. Instead of lush

pool. Unfortunately, these “square pools”

flower beds, solitaires have rather come to

SWIMMING LAKES AND

mostly completely destroy the landscape. In

the fore. The aesthetic aspect plays a prime

WHIRLPOOLS

contrast, a swimming lake or natural pool

role in modern gardens. But this is true only when all the components are in the correct

One’s own swimming pool in the garden is a great asset. On hot summer days, it is

totally blends in and also complements the overall visual concept. It does not matter

A GARDEN HAS TO BE ESPECIALLY RELAXING, NOT ASSOCIATED WITH WORK. FLOWERS PLAY A RATHER SECONDARY ROLE TODAY, SUBTLY HIGHLIGHTING THE AREA. INSTEAD OF LUSH FLOWER BEDS, SOLITAIRES ARE PREFERRED.

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 33


muscles. However, a whirlpool bath does not only provide relaxation, it also helps to mitigate back pain, reduce high blood pressure, arthritis and even type II diabetes. So you can be pampered from head to toe how large your garden is, whether it is

sauna, swimming training, or after a normal

by simply pressing a button.

narrow or on a slope, a swimming lake is

hard day’s work, a relaxing massage in 38 °C

MODERN DECORATIONS FOR A

an element that fits into the garden without

warm water comes in handy. A whirlpool

GOOD MOOD

any problem or limiting requirements.

in the modern wellness garden is symbolic,

Say goodbye to the pale blue tank with

as well as the source of good health; water

decorations should either be minimalist,

chemically treated water!

massage stimulates the senses and ideally

or on the contrary very lavish. A Japanese

relaxes the body. Strong water currents

garden does not need anything extra –

superbly on colder days, or even for a

stimulate the circulation, increasing the

any decoration would only distract from

greater level of relaxation. After a cleansing

supply of oxygen and vital nutrients to the

the garden art. For the average gardener,

On the other hand, a whirlpool serves

Depending on the type of garden design,

however, sculptures, garden gnomes, a children’s sand pit or a birdbath are popular landscaping ideas. As a simple decorative

34

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


A SWIMMING LAKE NEEDS AS SMALL A SURFACE AREA AS 50 SQUARE METRES. THESE NATURAL OASES CAN BE CREATED EVEN IN SMALLER GARDENS. HOWEVER, THE DEPTH OF SUCH A POND SHOULD BE AT LEAST TWO METRES.

element, ordinary stones are used; they

options for a minimalist garden design

from the rays of the sun. The favourite

are useful for creating garden paths, to

using furniture items – either elegant or

appliance for men is undoubtedly the

separate patches and other areas. Think

functional. Relish a meal surrounded by

grill. This may be the ultra-stylish Porsche

about your own garden within the context

the greenery of your garden at a garden

Design Gas Grill, or the technologically

of different times of the day: after sunset,

table and chairs. Garden accessories

“charged” intelligent Lynx Smart Grill

garden garlands, torches or lanterns create

include deckchairs, which are inviting

with WiFi, its own mobile application and

a magical atmosphere. There are many

for sunbathing, and sunshades to protect

voice control.

Otevíráme cestu vašim obchodům Integrovaná řešení pro corporate a project finance Prodej a nákup společností Financování a refinancování Consulting a podpora projektů

VGD Corporate Finance, s.r.o. Firmám a jejich vlastníkům poskytujeme jednotnou platformu pro přístup ke službám investičního a komerčního bankovnictví. Naše služby zahrnují Růžová 15, 110 00 Praha 1, Česká Republika komplexní poradenství při fúzích, akvizicích, odprodejích podniků, strukturovaném financování, finanční restrukturalizaci a získání kreditního ratingu. T: +420 225 375 330 | F: +420 225 375 336 Jsme součástí mezinárodní skupiny VGD, profesionální organizací auditorů, účetních, daňových, právních a transakčních poradců. SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 35 E: info-cz@vgdcorpfin.eu | www.vgdcorpfin.eu VGD je aktivním členem prestižní celosvětové sítě NEXIA. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.


Sluneční plachta ETHOS Jako vánek. Přesně takové jsou sluneční plachty typické pro oblast jižní Evropy. Vy si ale můžete kousek Středozemí pořídit i domů. Sluneční plachty jsou pro určeny pro milovníky luxusu, neotřelého designu a prvotřídní kvality, odrážející se v každém detailu tohoto moderního stínění. Cena: Informace v obchodě, www.maron.cz

Fatboy Headdemock - víc, než jen houpací síť Vynálezci originálních sedacích pytlů Fatboy vytvořili zcela nový lounge výrobek – Fatboy Headdemock. Je nejlepším místem k odpočinku v interiéru i v exteriéru, pro jednotlivce nebo pro celou rodinu. Luxusní závěsná matrace je ideálním místem pro siestu. Novou sílu tu může načerpat doslova každý. Cena: 11 190 Kč, www.fatboy-shop.cz Sloupkové zahradní svítidlo King Teak značky Delta Light Sloupková exteriérová svítidla jsou jedním z nejoblíbenějších venkovních světelných prvků. V exteriéru přispívají k jeho celkovému osvětlení a usnadňují v něm orientaci za šera či za tmy. Mohou osvěcovat brány, vchody, terasy či bazény, vyznačovat příjezdové cesty, chodníky nebo jiné komunikační trasy v exteriéru. Cena: Informace v obchodě, www.deltalight.cz

Zahradní hliníkový altán Sojag Messina s rozměry 300 cm x 360 cm Zahradní altán skýtá tolik potřebné stinné posezení na zahradě. Pevná konstrukce ze vzájemně sešroubovaných hliníkových profilů je určená pro pevnou montáž k zemi pomocí patek. Jde o luxusní masivní výrobek, který bude sloužit dlouhá léta. Cena: 67 090 Kč, www.e-zahrada.cz

Ratanová sestava zahradního nábytku Tres Deep značky Artie Zahradní ratanová sestava Tres Deep má extravagantní design a vzešla z dílny kanadského návrháře Normanda Coutura. Souprava přináší do oblasti zahradního nábytku zcela nový trend. Záměrně potlačuje mnohostrannost užití, kterým se naopak chlubí mnoho povedených sestav. Plně se však soustředí na pohodlí a povalování. Cena: 149 511 Kč, www.designovyzahradninabytek.cz

36

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


Zahradní plynový gril Summit E-470 značky Weber Kolekce grilů Summit je po stránce výkonu, komfortu a designu to nejlepší, co značka Weber nabízí. Všestrannost a geniální vzhled zaručují nejvyšší možný požitek z grilování i těm nejnáročnějším gurmánům. Cena: 81 990 Kč, www.topgrily.cz

Zastřešení terasy CORSO Glass od společnosti Alukov Zastřešení tvoří přirozenou součást domu a umožňuje trávit na terase volný čas v průběhu celého roku. V případě potřeby je možné jej otevřít. Díky zastřešení CORSO nepřeruší nedělní oběd na terase ani blížící se déšť. Cena: Informace v obchodě, www.alukov.cz

Vířivka COLUMBAiN od USSPA Velkorysý prostor a maximum masážních pozic. Relax a terapie ve vířivce až pro sedm osob. Máte velkou rodinu? Relaxujete společně se svými přáteli? Pak je právě ColumbaiN ideální součástí Vašeho životního stylu. Pokud máte prostor, zvolte právě ji. Již první okamžik Vás přesvědčí o jejích kvalitách. Tato vířivka Vás bude hýčkat. Cena: Informace v obchodě, www.usspa.cz

Teploměr iGrill2 značky iDevices Inteligentní teploměr, určený nejen pro grily a udírny, najde uplatnění v každé kuchyni. Přesná teplota je pro maso velice důležitá, zajistí totiž optimální chuť a vyváženost. Zařízení umožňuje sledovat až čtyři hodnoty najednou. Disponuje podsvíceným displejem a magnetickým držákem, díky kterému je možné teploměr připevnit na jakékoliv místo a nadto sledovat teplotu ze dvou různých úhlů. Cena: 3 161 Kč, www.denishenry.cz

Keramický bazén Laguna Magic od společnosti BWT Keramické bazény jsou vyrobeny z jednoho bazénového dílu, který je k dodání v různých tvarech a mnoha barevných variantách. Největší výhodou těchto bazénů je jejich vysoká odolnost. Cena: Informace v obchodě, www.bwt.cz

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 37


NOBIS STUDIO představuje/presents

FENDI CASA

38

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


N

obis studio, výhradní dovozce

duchu. Fendi Casa patří mezi vedoucí

značky Fendi Casa, představuje

skupiny v oblasti luxusního životního stylu.

novou kolekci této značky pro rok

Materiály, barvy, stehy a ikonické výšivky

2016. Ta se již prezentovala v lednu v Paříži

čerpá Fendi Casa z módních kolekcí, inspi-

a v dubnu v Miláně. Exkluzivní interié-

ruje se módní filozofií společnosti Fendi.

rový design je určen pro byty, vily, jachty

Kolekce obsahují širokou škálu bytového

a soukromá letadla. Maximální cit pro detail

textilu, dekorativního osvětlení a příslušen-

a materiál přináší jedinečnou atmosféru,

ství. Vše je navrženo a vyrobeno za použití

vycházející z klasického stylu a precizního

nejkvalitnějších materiálů a exkluzivních

řemeslného zpracování.

povrchových úprav. Kolekce jsou z 90 %

Od roku 1987 vytváří Fendi Casa jedineč-

vyráběny ručně s využitím tradičních ital-

ný nábytek a designové předměty vysoké

ských technik. Navštivte showroom Nobis

prestiže. Je dokonalým vyjádřením italského

studia v Dlouhé ul. 32, Praha 1, kde Vás

životního stylu, ve kterém je tradice stále

s kolekcí Fendi Casa rádi seznámí.

interpretována v inovativním a moderním

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 39


Nobis Studio as the exclusive importer of Fendi Casa presents the new collection of the brand for 2016, which was shown in January in Paris and in April in Milan. This exclusive interior design is intended for apartments, villas, yachts and private aircraft. A maximum eye for detail and materials provides the unique ambience anchored in classic style and precision craftsmanship. On the basis of its incomparable style, Fendi Casa has been creating prestigious furniture and design accessories since 1987. This is the perfect expression of the Italian lifestyle, where tradition is still interpreted in an innovative and modern spirit. Fendi Casa ranks among leading groups in the luxury lifestyle sector. Fendi Casa takes the materials, stitches and iconic embroidery from fashion collections, drawing inspiration from the fashion philosophy of the Fendi company. The collection, containing a wide range of textiles for apartments, decorative lighting and accessories, is totally designed and manufactured with top quality materials and exclusive surface adjustments. 90% of the collection is hand-made in Italy by Italian artists with traditional techniques. Visit the showroom Nobis Studio at 32 Dlouhรก Street in Prague 1, where we will be happy to present the Fendi Casa collection to you. 40

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Chytré byty na investici Praha 1 1kk – 2kk

www.ytpi.cz NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 41


PENTHOUSE ZA 28 MILIONŮ DOLARŮ JE CELÝ V POHYBU

P

okud plánujete zakoupit v Miami

garáže se vejdou čtyři auta. Grove navíc nabízí

penthouse, možná vás zaujme právě

služby komorníka, soukromého kuchaře,

tento dvoupatrový střešní za 25 mi-

uměleckou galerii, lázně pro domácí maz-

lionů dolarů ve čtvrti Coconut Grove. Byt

líčky, soukromou jídelnu, knihovnu, vířivku

v jižní věži projektu Grove na Grand Bay má

a 25 metrů dlouhý plavecký bazén.

pět ložnic, sedm kompletních koupelen a jednu částečnou, dva pokoje pro zaměstnance, lázně, posilovnu a mediální místnost. Jedná se o poslední rezidenci, která je ve věžích projektu na prodej. Navíc k ní patří střešní bazén a zahrada s krásným výhledem na Biscayne Bay a městské panorama. Zatočené věže tvoří elegantní siluetu, která skutečně navozuje pocit pohybu. Podle developera Davida Martina z realitní firmy Terra sídlící v Miami zamýšleli s Bjarkem Ingelsem vytvořit rezidenci, která by skloubila historii Coconut Grove s moderním designem. Podlahové desky mezi třetím a sedmnáctým patrem nechali s každou úrovní podlaží pootočit o 90 cm, čímž dosáhli iluze rotace. Tento Martinův oblíbený designový prvek nejen „vytváří prostor pro optimalizaci výhledu, ale umožňuje majitelům přizpůsobit si své obydlí a přesunout koupelny, kuchyně a ložnice.“ Penthouse s podlahovou plochou téměř 1 400 m2 trůní na úplném vrcholu věže. Vnitřní obývací prostory mají 940 m2, venkovní terasa 230 m2. Stropy jsou ve výšce čtyři metry, balkony v hloubce čtyři metry a do soukromé 42

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NÁBYTEK DEKORACE SVĚTLA

1£E\WHNÏLRVYÝWOHQ¯ Y£PGRYH]HPHDŀGRPı .$5(3UDKDÎHUQ¿0RVW_.$5(FDI«-XQJPDQQRYRQ£PÝVW¯_.$5(%UQRYEXGRYÝ-DQ£ÏNRYDGLYDGOD

www.kare-shop.cz NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 43


This $28M Penthouse Twists and Turns

If you’re in the market for a penthouse in Miami, you may want to take a look at this $28 million, two-story home in the Coconut Grove neighborhood. Found in the south tower of the Grove at Grand Bay, the unit has five bedrooms, seven full bathrooms and one half, two staff rooms, a spa, gym and a media room. Not only is this the last residence available for purchase within the project‘s two buildings, it also comes with a rooftop pool and garden that gives great views of Biscayne Bay and the

three feet at every elevation level between

city skyline.

the 3rd and 17th floors, giving the illusion

The twisted towers also offer a neat

of turning. As Martin’s favorite design

silhouette that actually moves. According

element, he points out that “not only does

to developer David Martin of Miami-based

it create space for optimizing views, but

real estate firm Terra, he and Bjarke Ingels

allows owners to customize their residence

wanted to create a residence that would

by moving bathrooms, kitchens and

combine Coconut Grove’s history with

bedrooms.”

contemporary design. Floor plates rotate

Reaching nearly 15,000 square feet, the penthouse can be found at the very top of its tower. It has 10,118 square feet of interior living space, a 2,500-square-foot outdoor terrace, 12-foot-high ceilings, 12-foot-deep balconies and a private four-car garage. Additionally, the Grove features butler services, a private chef, an art gallery, pet spa, private dining room, a library, an 82-foot lap pool and a Jacuzzi.

44

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 45


FOTO: Eighty Sevven n Par arkk

PRVNÍ OBYTNÁ BUDOVA OD RENZA PIANA O KROK BLÍŽE KE SVÉMU ZROZENÍ V MIAMI

A

rchitekt Renzo Piano, oceněný Pritzkerovou cenou a množstvím dalších cen a uznání, je nesporně

jedním z největších žijících architektů. Pokud se jeho jméno objeví v souvislosti s některým projektem, obvykle zpozorníme. Proto se už nemůžeme dočkat okamžiku, až v Miami uvidíme stát jeho připravovaný projekt Eighty Seven Park. Za vůbec první obytnou budovou tohoto architekta v severní Americe stojí hned několik firem - Terra, New Valley a Bizzi & Partners. Společně nedávno oznámily uzavření stavebního úvěru ve výši 91 milionů dolarů. Věří, že vybudování přímořské nemovitosti Eighty Seven Park začne v druhé polovině v tohoto roku. 46

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Po dokončení bude exkluzivní kondominium se sedmdesáti bytovými jednotkami na Collins Avenue 8701 v Miami Beach obklopeno Atlantským oceánem, veřejným parkem o ploše 140 000 m² a soukromým parkem o velikosti 8 000 m². Ačkoliv bytové jednotky prozatím nejsou podrobněji představeny, je jisté, že velkou roli budou hrát „velké venkovní obytné prostory s letní kuchyní, které budou zabírat přibližně 70 % vnitřního prostoru každé jednotky“. Samotná budova poskytne „non-stop služby recepce a komorníka, venkovní juice bar, salon nabízející rezidentům kompletní služby a botanika na plný úvazek, který bude obyvatelům pomáhat s jejich vlastními balkonovými zahradami“. Ačkoli autorem návrhu je zmíněný Renzo Piano, o vnitřní i vnější obytné prostory se postará Rena Dumas a za krajinářskou úpravu okolí nesou odpovědnost Stantec a West 8.


Renzo Piano’s First Residential Building Gets One Step Closer to Breaking Ground in Miami

Once finished, the exclusive 70-unit condominium at 8701 Collins Avenue in Miami Beach will be surrounded by the Atlantic Ocean, a 35-acre public park and a two-acre private park. Though details regarding the homes are sparse, they will feature “large outdoor living spaces with summer kitchens, which will equal approximately 70 percent of each unit’s interior space.” Plus, the building itself will include “around-the-clock concierge and butler service, an outdoor juice bar, a fullservice salon for residents and a full-time botanist who will assist residents with their private balcony gardens.” Though Piano is heading up the design, Pritzker Prize-winning architect Renzo Piano is inarguably one of the greatest living

Rena Dumas is taking care of the interior/

architects, with tons of awards and accolades to his name. Basically, we pay attention when

exterior living spaces, while Stantec and West

his name is attached to a project, which is why we can’t wait to see the upcoming Eighty

8 are handling the landscape design.

Seven Park in Miami. As the architect’s very first residential building in North America, the firms (Terra, New Valley and Bizzi & Partners) behind Eighty Seven Park have recently announced that they closed on a $91M construction loan to get them one step closer to breaking ground on the oceanfront property—which they hope to do later in the year.

48

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


FO OT TO O: Hurwittz Ja Jame mes Co me Comp mpan mp any any

DRŽITEL ZLATÉHO GLÓBU SYLVESTER STALLONE prodává pouštní vilu

P

ři letošním udělování Zlatých glóbů nevyšel Sylvester Stallone

Dům se nachází v obytné golfové komunitě La Quinta Madi-

díky filmu Creed naprázdno. Ztráty si vybral v jiné sféře. Za-

son Club poblíž Palm Springs. Na pozemku o velikosti 2 000 m²

čátkem tohoto měsíce nabídl herec k prodeji svoji pouštní vilu

stojí sídlo charakteristické španělskými a středomořskými

nedaleko Palm Springs. Nemovitost nabízí Hurwitz James Company

designovými prvky. Bezmála 500 m² obytného prostoru zahrnuje

za 4,199 milionu dolarů, tedy o 300 000 dolarů méně, než za kolik

čtyři ložnice se čtyřmi koupelnami, halu, jídelnu, snídaňový kout

Stallone nemovitost v roce 2010 koupil.

a vinárnu. Budova nabízí výhled na hory podél západního okraje údolí Coachella. Podle časopisu Variety herec dům koupil v roce 2010 za 4,5 milionu dolarů. Již o rok později jej ale nabídl k prodeji za cenu 4,3 milionu, později 4,5 milionu dolarů. Nemovitost se znovu objevila na trhu v roce 2014, a to s cenovkou 4,2 milionu. Doufejme, že v době, kdy je herec opět v centru pozornosti, bude prodej vily hračkou.

50

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Lightway – křišťálová skleněná kopule sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – Blue Performance patent zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě se místnost sluncem nepřehřívá.

Lightway – světelné potrubí s výkonnými zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ, JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU. Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.

1

4 2

3 4

NEJLEPŠÍ TIPY, JAK VYBRAT SPRÁVNÝ SVĚTLOVOD

1

Lightway – křišťálová skleněná kopule sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

2

Lightway – světelné potrubí s výkonnými zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

3

Lightway – Blue Performance patent zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě se místnost sluncem nepřehřívá.

4

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

Víte o tmavé místnosti, ze které by přivedené slunce udělalo hezčí místo?

Napište nebo volejte na 235 300 694

www.lightway.cz


Golden Globe Winner Sylvester Stallone Lists His $4.1M Desert Villa for $300k Less Than What He Paid Though Sylvester Stallone recently won a 2016 Golden Globe for his role in Creed, the actor is reportedly taking a loss when it comes to his real estate portfolio. Earlier this month, Stallone put his desert villa on the market with Hurwitz James Company for $4.199 million—$300,000 less than what the actor paid for the Mediterranean-style property back in 2010. Located in the gated La Quinta Madison Club golf community near Palm Springs, the mansion offers mountain views along the western edge of the Coachella Valley. The four-bedroom home sits on nearly a half-acre of land and features Spanish and Mediterranean design elements throughout. It offers close to 5,200 square feet of living space, including a great room, formal dining room, wine room, breakfast nook, four bedrooms and four full bathrooms.

According to Variety, the actor bought the home in 2010 for $4.5M and just a year later, threw it on the market for $4.3M (which was quickly upped to $4.5M) and then appeared in 2014 with a price tag of $4.2M. Maybe now that the actor is back in the limelight, it will be a little easier to sell.


10 NEJ

zajímavějších dovolenkových resortů pro rok 2016

Přestože každé léto jednou končí, existují na světě místa, kde tato omezení neplatí. Pokud ještě váháte, kam vyrazit v nejteplejší části roku na dovolenou, nabízíme ke zvážení následující místa. Necestujte pouze prstem po mapě a zvolte konečně destinaci svých snů. Nezapomeňte, že čas strávený relaxací prodlužuje život!

2

1

FILIPÍNY Zemi tvoří tisíce nebeských tropických ostrovů s písečnými plážemi, útesy a místy pro surfování. Dedon Island Resort na ostrově Siargao dokonale kombinuje outdoorové aktivity s luxusní kvalitou. Místní biofarmy hostům denně zajišťují čerstvé potraviny.

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

Jedna z naprosto nejoblíbenějších prázdninových destinací. Největší popularity dosahuje známá Bora Bora, ale jsou tu i jiné nádherné ostrovy. Poklidný Huahine nebo Te Tiare Beach Resort nabízí útočiště v bungalovech postavených nad nejčistší vodou, jakou kdy spatříte.

3

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dubaj je jedním z nejmodernějších měst v regionu při pobřeží Perského zálivu. Městský život tu lze snadno kombinovat s odpočinkovou dovolenou na pláži. Užívat si můžete třeba na slavném futuristickém ostrově ve tvaru palmy. Ubytování v Atlantis The Palm má oproti ostatním nesporné výhody. Třeba pokoje s výhledem do pestrého akvária.

54

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST


4

THAJSKO

Nejoblíbenější prázdninové destinace v Thajsku nabízí širokou škálu aktivit – od historických památek přes zábavný noční život po luxusní střediska. Středisko Kupu Kupu je relaxačním útočištěm pro hosty, kteří jsou ubytováni ve vile přímo na pláži.

5

PORTORIKO

Řetězec Ritz-Carlton otevřel na začátku tohoto roku hotel na Dorado Beach. Můžete se těšit na pěší a cyklistické stezky, lázně, masáže v domě postaveném mezi větvemi stromů i jídlo připravené slavným Josém Andrésem. Nemluvě o krásné přírodě a kulturním dědictví Portorika. Rekreační místo je symbolem nejvyšší kvality.

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 55


6

SV. LUCIE

Ostrov v Karibském moři fascinuje úžasnou přírodou: dva sopečné kužely, Gros Piton a Petit Piton, které jsou pro krajinu dominantní, jako by vystupovaly z moře. Ostrov hojně navštěvovaný turisty nabízí nečekaná zákoutí. Ladera Resort je jedním z nejoblíbenějších, nabízí mimo jiné skvělý výhled a jídlo připravené z čerstvých surovin ze zdejších farem.

7

ČÍNA

Mandarin Oriental je luxusní hotel v jihočínském plážovém městě Sanya. Turisté si oblast oblíbili pro jeho tropické klima. Areál nabízí vily s ohromujícím výhledem na Jihočínské moře a s obřími bazény.

56

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST


10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 57


8

JIŽNÍ AFRIKA

Africký kontinent nabízí nejexotičtější a zřejmě nejvíc vzrušující dobrodružství, jaké si jen lze představit. Zkuste navštívit Singita Lodges, které se nachází nejen v Jihoafrické republice, ale také v Tanzanii a Zimbabwe. Chatky poskytují příjemnou relaxaci po vyčerpávajících výpravách za divokými zvířaty, během nichž se turisté společně s průvodci přiblíží lvům, stádu zeber, černým nosorožcům, slonům nebo třeba buvolům.

9 NIKARAGUA Nesmírnou popularitu v zemi získaly poslední dobou často stavěné ekochatky. Příkladem je hacienda Morgan’s Rock, která své hosty hýčká službami a převratným designem. Také samotná příroda má na pocit nezapomenutelné dovolené velký podíl. V posledních několika letech v zemi vzkvétá i gastronomický turismus.

10

ČERNÁ HORA

Země s překrásným jadranským pobřežím lemovaným dlouhými plážemi, s horami, kaňony a fjordy – vše hezky v jednom pro snazší volbu mezi odpočinkovou či dobrodružnou dovolenou. Pobřežní město Budva s městským hotelem Sveti Stefan je mezi turisty nejoblíbenější. Luxusní oblast na samostatném ostrově přitahuje jedinečnou soukromou pláží. Lákavé je také Montenegro na Budvanské riviéře.

58

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI 60

116

140

148

Prodej Sales

Pronájmy Rentals

Komerční nemovitosti Commercial Properties

Prodej na Moravě Sales in Moravia

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 59


bydlete luxusně

www.luxury-properties.cz +420 736 667 667

Praha | Špindlerův Mlýýn

aktuálně poptáváme pro zahraniční manažery pronájem i prodej luxusních domů a penthousů v Praze více in nfo na: hana@luxury-pro operties.ccz


bydlete luxusně

Exkluzivní půl-vila, Praha 7 – Troja Jedna z posledních exkluzivních vil v projektu Vily Troja na prodej. Čtyři prostorné podlaží o celkové podlahové ploše 345m2 nabízí budoucímu majiteli vytvořit si ideální bydlení dle svých představ přání. Možnost prodeje jako jedna luxusní dvojgenerační vila 650m2, cena na dotaz. Jedinečnost spočívá ve volnosti finálního dispozičního řešení. Jihozápadně orientovaný pozemek o velikosti 468m2. Cena 34.800.000,- Kč

The exclusive half-villa, Prague 7 – Troja One of the exclusive villas in the project Villas Troja for sale. Four floors with 345m2 offer perfect spacious home according to your wishes. There is also possible to buy as double family villa 650 m2, price on request. The concept of building is unique because none of the internal partitions is a bearing walls. South-west oriented garden is 486m2 large. Price 34.800.000,- Kč

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 736 667 667


bydlete luxusně

Výjimečná vila v blízkosti přehrady , Praha 10 – Hostivař Impozantní, velkoryse řešený dům (7kk s podlahovou plochou 577m2) s vnitřním bazénem, saunou, výtahem a střešními terasami je situován v přírodní lokalitě parku Hostivař na kraji lesa s malebným výhledem na přehradu. Precizní provedení stavby a všech detailů společně se špičkovými materiály ucítíte okamžitě při vstupu do tohoto výjimečného domu. K domu náleží krásný pozemek o velikosti 2.340m2. Cena 42.998.000,- Kč

Extraordinary villa close to Hostivař reservoir, Prague 10 – Hostivař Generously designed house (7kk with a total floor area of 577m2) with indoor pool, sauna, elevator and spacious roof terraces is situated in the natural park Hostivař on the edge of the forest with a wonderful view of the reservoir. Top quality and precise design of all details you feel immediately when entering the exceptional house. The total land size of the house is 2.340m2. Price 42.998.000,- Kč

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 605 959 959


bydlete luxusně

Luxusní byt s panoramatickými výhledy na Prahu, Praha 5 – Barrandov Tento úchvatný mezonetový byt o velikosti 327m2, je dispozičně řešen jako 7kk s prostornými interiéry, dvěma terasami a privátní zahradou. Prosklený originálně řešený atypický byt Vás uchvátí nejen svoji praktičností a rodinným pohodlím, ale hlavně výhledy do polabského údolí.Funkcionalistický styl vilového domu, kde se byt nachází, je typicky pro oblast barrandovských teras. Cena: 38.499.000,- Kč

Luxury apartment with panoramic views, Prague 5 – Barrandov This stunning apartment with total floor area 327m2, is designed as 7kk with spacious interiors, two terraces and a private garden. Originally glass fronted apartment will amaze you with both its practicality and comfort of a family, but also views of the valley of the Elbe Valley. Functionalist style of a villa where the apartment is located, is typical for the area of Barrandov terraces. Price: 38.499.000,- Kč

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 605 959 959


3UYRW֙GQ™QRY—E\W\YNRPRUQ™PSURMHNWX3UDKDn/\VRODMH 1DE™]™PHNSURGHMLNU“VQ—QRY—E\W\YPRGHUQ™PE\WRY—PSURMHNWXY«“GDQ—ORNDOLWÐ3UDKDn/\VRODMH1HRWÖHO“DUFKLWHNWXUDQ™]NRHQHUJHWLFN—KRÎW\ÖSRGOD«Q™KRGRPXVYÙWDKHPQDE™]™E\W×RGLVSR]LF™FKNND«NNDVWHMQÙSRÎHWVDPRVWDWQÙFKJDU“«™%\WRYÙ G×PMHSRVWDYHQ]NYDOLWQ™KRPDWHUL“OXVRXΓVW™MHSUYRW֙GQ™L]RODFHDNU“VQ“VHGORY“VWÖHFKD6SROXVWURMLWÐ]DVNOHQÙPLRNQ\MVRX VSOQÐQ\]“NODGQ™SÖHGSRNODG\SURŸVSRUQÙSURYR])DV“GXGRPXWYR֙]XOLÎQ™ΓVWLS֙URGQ™RSXND'ÖHYÐQ“HXURRNQDGRSOÔXM™RNHQLFH SÖHGRNHQQ™UROHW\QHER«DOX]LH9\W“SÐQ™MHÖH¨HQRSRPRF™WHSHOQ—KRÎHUSDGODFR«YÙUD]QÐVQL«XMHSURYR]Q™Q“NODG\0ÐVWVN“ΓVW /\VRODMHQDE™]™YH¨NHUÙNRPIRUWPRGHUQ™KRE\GOHQ™QHGDOHNRFHQWUDDY\WY“Ö™VNYÐO—SRGP™QN\LSURUHNUHDFLVSRUWDNXOWXUQ™Y\«LW™SUR Y¨HFKQ\JHQHUDFH1HY“KHMWHNSURGHMLDNWX“OQÐ]EÙYDM™SRVOHGQ™E\W\]WRKRWRYHOLFHSÐNQ—KRNRPRUQ™KRSURMHNWX

%HDXWLIXOQHZDSDUWPHQWVLQDVPDOOUHVLGHQWLDOSURMHFW3UDJXHn/\VRODMH :H RIIHU IRU VDOH EHDXWLIXO QHZ DSDUWPHQWV LQ D PRGHUQ SURMHFW LQ DQ DWWUDFWLYH ORFDWLRQ RI 3UDJXH /\VRODMH 7KH LQWHUHVWLQJ DUFKLWHFWXUHRIDIRXUVWRUH\EXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRURIIHUV DSDUWPHQWVIURPNWWRNWDQGWKHVDPHQXPEHURILQGLYLGXDO JDUDJHV 5HVLGHQWLDO KRXVH LV EXLOW RI TXDOLW\ PDWHULDOV ZKLFK LQFOXGHV ILUVWFODVV LVRODWLRQ DQG VDGGOH URRI 7RJHWKHU ZLWK WULSOH JOD]HGZLQGRZVDUHDEOHWRVDWLVI\WKHHVVHQWLDOSUHFRQGLWLRQVIRUHFRQRPLFRSHUDWLRQ:RRGHQHXURZLQGRZVDUHFRPSOHWHGZLWK ZLQGRZVKXWWHUV+HDWLQJE\DKHDWSXPSZKLFKVLJQLILFDQWO\UHGXFHVRSHUDWLQJFRVWV&LW\SDUW/\VRODMHRIIHUVDOOWKHFRPIRUWVRI PRGHUQOLYLQJQHDUE\WKHFLW\FHQWHUDQGFUHDWHVH[FHOOHQWFRQGLWLRQVIRUUHFUHDWLRQVSRUWDQGFXOWXUDODFWLYLWLHV'RQRWKHVLWDWH FXUUHQWO\RQO\IODWVUHPDLQ

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


([NOX]LYQ™SURMHNWE\W×YUH]LGHQFL9£(+5'29$3UDKDn0DO“6WUDQD 3ÖHGVWDYXMHPH9“PQRYÙSURMHNWE\W×YUH]LGHQFL9¨HKUGRYDYQÐP«VHVQRXE™SUHFL]Q™SU“FHGHYHORSHUDFLWOLY“S—ÎHDUFKLWHNW× DQ“SDGLWRVWLQWHUL—URYÙFKGHVLJQHU×DGRNRQDOHVSRMXM™NU“VXKLVWRULFN—KRGRPXVOX[XVHPDSUDNWLÎQRVW™E\GOHQ™6NYÐO—GLVSR]LFH DQDGÎDVRYÙGHVLJQE\W×SÖL]DFKRY“Q™S×YRGQ™FKDUFKLWHNWRQLFNÙFKSUYN×XVSRNRM™LW\QHMQ“URÎQÐM¨™]“MHPFHRE\GOHQ™YW—WRORNDOLWÐ 7DWRQRYRUHQHVDQÎQ™UH]LGHQFHQD0DO—6WUDQÐQDE™]™YVHGPLQDG]HPQ™FKSRGOD«™FKOX[XVQ™FKE\W×RU×]QÙFKYHOLNRVWHFKRGNN D«SRNN.RUXQRXGRPXMHGYRXSRGOD«Q™SURVWRURYÐDGLVSR]LÎQÐYHONRU\VÙPH]RQHWRYHOLNRVWLPVWHUDVRX5H]LGHQFH9¨HKUGRYDMHH[NOX]LYQ™NRPRUQ™]HOHQ“SUDNWLFN“LNRX]HOQ“]“URYHÔDQDFK“]™VHYMHGQ—]QHMKH]ΙFKORNDOLWYVUGFL3UDK\SREO™«SDUNX .DPSDVSÖHNU“VQÙPYOWDYVNÙPQ“EÖH«™P3HW֙QVNÙFKVDG×QHER6WÖHOHFN—KRRVWURYD3O“QRYDQ—GRNRQÎHQ™nNRQHFURNX

([FOXVLYHSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKHUHVLGHQFH9£(+5'29$3UDJXHn0DO“6WUDQD :HLQWURGXFHDQHZSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKHUHVLGHQFH9¨HKUGRYDZKLFKFRPELQHVWKHSUHFLVLRQZRUNRIWKHGHYHORSHUVHQVLWLYH FDUHDQGFUHDWLYLW\RIDUFKLWHFWVDQGLQWHULRUGHVLJQHUVZKLFKFRPELQHVWKHEHDXW\RIDQKLVWRULFEXLOGLQJZLWKOX[XU\DQGSUDFWLFDOLW\ RIKRXVLQJ*UHDWGLVSRVLWLRQDQGWLPHOHVVGHVLJQRIIODWVZKLOHSUHVHUYLQJWKHRULJLQDODUFKLWHFWXUDOIHDWXUHVVDWLVI\KLJKVWDQGDUGVRI SHRSOHLQWHUHVWHGLQOLYLQJLQWKLVDUHD7KLVQHRUHQDLVVDQFHUHVLGHQFHLQ0DO“6WUDQDRIIHUVVHYHQIORRUVDQGOX[XU\DSDUWPHQWV RIYDULRXVVL]HVIURPNWWRNW7KHWRSRIDEXLOGLQJLVDWKUHHVWRUH\VSDFLRXVDQGJHQHURXVVL]HGGXSOH[DSDUWPHQWVTPZLWK DWHUUDFH5HVLGHQFH9¨HKUGRYDLVH[FOXVLYHLQWLPDWHJUHHQSUDFWLFDODQGPDJLFDODWWKHVDPHWLPHDQGORFDWHGLQRQHRIWKHPRVW EHDXWLIXOORFDWLRQVLQWKHKHDUWRI3UDJXHQHDU.DPSDSDUNZLWKDEHDXWLIXO9OWDYDHPEDQNPHQW3HWULQRUFKDUGVRULVODQG6WÖHOHFNÙ &RPSOHWLRQGDWHnWKHHQGRI

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH

…mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


3URQ“MHPOX[XVQÐ]D֙]HQÙFKNDQFHO“Ö™PYFHQWUX3UDK\ 1DE™]™PHNSURQ“MPXH[NOX]LYQ™SURVWRUQ—DNRPSOHWQÐ]D֙]HQ—NDQFHO“ÖHRFHONRY—SOR¨HPYSDWÖHEXGRY\VSURVWRUQRXWHUDVRX DYÙKOHGHPQD/HWQRX.GLVSR]LFLMVRX]GHFHONHPNDQFHO“ÖH]DVHGDF™P™VWQRVWNXFK\ÔNDVH]QDÎNRYÙPY\EDYHQ™P0LHOHĨDWQD ÄVNODGÄNRXSHOQDÄWRDOHWDSURVWRUQ“WHUDVDDVNODG=UHNRQVWUXRYDQÙREFKRGQ™G×PSRVN\WXMHQ“MHPF×PKRGS֙VWXSGRREMHNWX VYODVWQ™UHFHSF™RVWUDKRXYÙWDKHPDŸNOLGHPVSROHÎQÙFKSURVWRUÄGHQQÐ0R«QRVWY\X«LW™GDO¨™FKSRVN\WRYDQÙFKVOX«HEDGPLQLVWUDWLYQ™ D SR¨WRYQ™ SÖLSRMHQ™ N Y\VRNRU\FKORVWQ™PX LQWHUQHWX WHOHIRQQ™ OLQN\ ]DML¨WÐQ™ ŸNOLGX 9 NDQFHO“Ö™FK /(' RVYÐWOHQ™ NYDOLWQ™ «XORY— VWRO\ NGLVSR]LFLYH¨NHU—]DV™ªRY“Q™WHUDVD]REUD]RYDF™NDPHURYÙDYVWXSQ™V\VW—P0R«QRVWX]DYÖHQ™VPORXY\LQDGREXQHXUÎLWRX&HQD]DVOX«E\ .ÎPÐV™F EH]'3+]DKUQXMHYRGQ—VWRÎQ—HOHNWÖLQXWRSHQ™SURYR]DŸNOLGVSROHÎQÙFKSURVWRUDWS 6H]QDPNRPSOHWQ™KRY\EDYHQ™ NDQFHO“ÖHMHNGLVSR]LFLYQD¨™5.

5HQWRIOX[XULRXVO\IXUQLVKHGRIILFHVVTPLQWKHFHQWHURI3UDJXH :HRIIHUIRUUHQWVSDFLRXVDQGIXOO\IXUQLVKHGRIILFHVZLWKDWRWDODUHDRIVTPRQWKHWKIORRURIDEXLOGLQJZLWKDVSDFLRXVWHUUDFHDQGDYLHZ RI/HWQ“7KHUHDUHRIILFHVPHHWLQJURRPNLWFKHQZLWK0LHOHHTXLSPHQWFORDNURRPVVWRUDJHVEDWKURRPWRLOHWVSDFLRXVWHUUDFH DQGVWRFN7KHUHQRYDWHGEXLOGLQJSURYLGHVKRXUVDFFHVVWRWKHREMHFWZLWKLWVRZQUHFHSWLRQVHFXULW\HOHYDWRUDQGFOHDQLQJRIFRPPRQ DUHDVÄGDLO\3RVVLELOLW\RIXVLQJRWKHUVHUYLFHVSURYLGHGDGPLQLVWUDWLYHDQGPDLOKLJKVSHHGLQWHUQHWWHOHSKRQHOLQHFOHDQLQJ,QRIILFHV /('OLJKWLQJKLJKTXDOLW\JUDQLWHWDEOHVQHWZRUNLQJWHUUDFHLPDJLQJFDPHUDDQGHQWU\V\VWHP7KHSRVVLELOLW\RIFRQFOXGLQJDFRQWUDFWIRU DQLQGHILQLWHSHULRG6HUYLFHV&=.PRQWK H[FOXGLQJ9$7LQFOXGHVZDWHUVHZHUHOHFWULFLW\KHDWLQJRSHUDWLRQDQGFOHDQLQJRIFRPPRQ DUHDVHWF /LVWRIFRPSOHWHRIILFHHTXLSPHQWLVDYDLODEOHLQRXURIILFH

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


1DE™]™PHSURGHMH[NOX]LYQ™KRE\WXY3D֙«VN—XOLFLQD3UD]H %\W P“ X«LWQRX SORFKX P D QDFK“]™ Y QHSÖHKO—GQXWHOQ—P VHFHVQ™P Q“UR«Q™P GRPÐ QDSURWL 6WDURQRY— V\QDJ›]H ¼OHQLWÙ ERKDWÐ ]GREHQÙG×PE\OSRVWDYHQÙYURFHSRGOHQ“YUKXDUFKLWHNW×5.OHQN\D):H\UD%\ONRPSOHWQÐ]UHNRQVWUXRY“QYÎHWQÐXPÐOHFN—KR UHVWDXURY“Q™XOLÎQ™IDV“G\NRYRYÙFKGÖHYÐQÙFKD]ODFHQÙFKSUYN×DYQLWÖQ™¨WXNRY—YÙ]GRE\YHVWLEXOX1RYÐE\OY\VWDYÐQYÙWDK%\WP“Y\VRN— VWURS\ D S×YRGQÐ SDWÖLO PDMLWHOL GRPX MDNR QHMH[NOX]LYQÐM¨™ E\W Y GRPÐ 9 VRXÎDVQ— GREÐ MH SÖLSUDYHQ QDEÙW VYRX QRYRX SRGREX 3URG“Y“ VHYHVWDYXSÖHGUHNRQVWUXNF™YÎHWQÐVWDYHEQ™KRSRYROHQ™DGHWDLOQ™KRLQWHUL—URY—KRQ“YUKXRGLVSR]LFLVNXFK\Q™DM™GHOQRXREÙYDF™P VDO›QHPVWXGRYQRX FHONHPP RULHQWRYDQRXGR3D֙«VN—XOLFHDOR«QLFHPLVYODVWQ™PLNRXSHOQDPLD¨DWQDPLVPÐÖXM™F™PLGRNOLGQ—KR YQLWUREORNX ([NOX]LYQ™ XOLFH L YÙMLPHÎQRVW D KLVWRULFN“ KRGQRWD GRPX MVRX YHONRX SÖHGQRVW™ W—WR QDE™GN\ YHGOH ¨LURN—KR SRWHQFL“OX E\WX VDPRWQ—KR'RSRUXÎXMHPHSURKO™GNX

:HRIIHUIRUVDOHDQH[FOXVLYHDSDUWPHQWLQ3D֙«VN“VWUHHWLQ3UDJXH 7KHDSDUWPHQWKDVDWRWDOIORRUDUHDRIVTPLWLVVLWXDWHGLQWKHUHPDUNDEOH$UW1RXYHDXFRUQHUEXLOGLQJRSSRVLWHWR6WDURQRY“6\QDJRJXH 5LFKO\GHFRUDWHGKRXVHZDVEXLOWLQDQGGHVLJQHGE\5.OHQNDDQG):H\UDDUFKLWHFWV,WKDVEHHQFRPSOHWHO\UHQRYDWHGLQFOXGLQJWKH DUWUHVWRUDWLRQRIVWUHHWIDFDGHPHWDOZRRGHQDQGJROGHQHOHPHQWVDQGVWXFFRHGOREE\7KHEXLOGLQJKDVDQHZHOHYDWRU7KHDSDUWPHQWKDV KLJKFHLOLQJVDQGRULJLQDOO\EHORQJHGWRWKHRZQHURIWKHKRXVHDVWKHPRVWH[FOXVLYHDSDUWPHQWLQWKHEXLOGLQJ7KHDSDUWPHQWLVEHLQJVROG EHIRUHUHFRQVWUXFWLRQDQGWKHRIIHULQFOXGHVEXLOGLQJSHUPLWVDQGGHWDLOHGLQWHULRUGHVLJQSODQIRUZLWKNLWFKHQDQGGLQLQJURRPOLYLQJVDORQ UHDGLQJURRP WRJHWKHUVTP IDFLQJWKH3D֙«VN“VWUHHWDQGEHGURRPVZLWKSULYDWHEDWKURRPVDQGGUHVVLQJURRPVIDFLQJWKHTXLHWFRXUW\DUG ([FOXVLYHVWUHHWORFDWLRQDQGXQLTXHQHVVDQGKLVWRULFDOYDOXHRIWKHKRXVHLVDJUHDWDGYDQWDJHRIWKLVRIIHULQDGGLWLRQWRWKHZLGHSRWHQWLDORIWKH DSDUWPHQWLWVHOI:HUHFRPPHQGDYLHZLQJ

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH

…mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 67

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


3URGHMYHONRU\V—URGLQQ—YLO\%7VED]—QHPDVDXQRX¼HUQR¨LFH 1DE™]™PHQDGVWDQGDUGQ™SURVWRURYÐYHONRU\VÙURGLQQÙG×PXOHVDRGLVSR]LFL P VEDONRQHP P WHUDVRX P DVQ“GKHUQRX]DKUDGRX P VY\K֙YDQÙPED]—QHP'×PE\OSRVWDYHQYURFH9]DKUDGÐMHDOW“QVFHQWU“OQ™PJULOHPD]DKUDGQ™SRVH]HQ™1D]DKUDGXQDYD]XMHOHV DKUDQLFH&+.2¼HVNÙNUDV'×PMHYFHO—SOR¨HSRGVNOHSHQYSRG]HPQ™PSRGOD«™MHGYRMJDU“«YS֙]HP™YHONRU\V“YVWXSQ™KDOD9SDWÖHVHQDFK“]™ REÙYDF™SRNRMDSUDFRYQDVDPRVWDWQ“NXFK\QÐVM™GHOQRXDSURVNOHQRXVWÐQRXVSRKOHGHPGR]DKUDG\DOHVDGYÐOR«QLFHDGYÐNRXSHOQ\9KRUQ™P SDWÖHGRPXMHRSÐWKDODÎW\ÖLVDPRVWDWQ—DKODYQ™NRXSHOQDVHVDXQRX'×PMHVW\ORYÐ]D֙]HQ-H]GHPRÖVN—DNY“ULXPYLWU“«HGYRMHKLVWRULFN“ NDFKORY“NDPQDYHONRU\V—VFKRGL¨WÐ]PDVLYXY\EDYHQ™NRXSHOHQ9LOOHUR\ %RFK3RGODKRY—Y\W“SÐQ™YFHO—PGRPÐ9DOW“QXHOHNWÖLQDJULODYRGD 1DGVWDQGDUGQ™]DWHSOHQ™HQHUJHWLFN“W֙GD%6NYÐO“GRSUDYQ™GRVWXSQRVWnNPMLKR]“SDGQÐRGKUDQLFH3UDK\9H¨NHU“Y\EDYHQRVWS֙PRYP™VWÐ

6DOHVRIJHQHURXVIDPLO\YLOOD%7ZLWKSRRODQGVDXQD¼HUQR¨LFH :HRIIHUVXSHULRUJHQHURXVIDPLO\KRXVHLQWKHZRRGV VTP ZLWKEDOFRQ\ VTP WHUUDFH VTP DQGDEHDXWLIXOJDUGHQ VTP ZLWKDKHDWHGSRRO7KHKRXVHZDVEXLOWLQ,QWKHJDUGHQWKHUHLVDVDQGVWRQHVXPPHUKRXVHZLWKDFHQWUDOEDUEHFXHDQGJDUGHQIXUQLWXUH 7KH JDUGHQ FRQWLQXHV WR IRUHVW DQG ERUGHUV RI WKH SURWHFWHG DUHD ¼HVNÙ NUDV 7KHUH LV D EDVHPHQW XQGHU WKH ZKROH DUHD RI KRXVH ,Q WKH EDVHPHQWWKHUHLVDGRXEOHJDUDJHRQWKHJURXQGWKHUHLVDJHQHURXVHQWUDQFHKDOORQWKHILUVWIORRUWKHUHLVDOLYLQJURRPVWXG\URRPVHSDUDWH NLWFKHQZLWKGLQLQJDUHDDQGDJODVVZDOOZLWKDYLHZRIWKHJDUGHQVDQGZRRGVWZREHGURRPVDQGWZREDWKURRPV2QWKHWRSIORRUWKHUHLVDKDOO IRXUVHSDUDWHEDWKURRPVDQGDPDLQEDWKURRPZLWKDVDXQD7KHKRXVHLVWDVWHIXOO\IXUQLVKHG7KHUHLVDVDOWZDWHUDTXDULXPVWDLQHGJODVVWZR KLVWRULFWLOHGVWRYHVJUDQGVWDLUFDVHPDGHRIVROLGZRRGEDWKURRPV9LOOHUR\ %RFK8QGHUIORRUKHDWLQJWKURXJKRXWWKHKRXVH,QWKHVXPPHU KRXVHWKHUHLVDQHOHFWULFLW\EDUEHFXHDQGZDWHU8SJUDGHGLQVXODWLRQHQHUJ\FODVV%([FHOOHQWWUDQVSRUWOLQNVnNPVRXWKZHVWERUGHURI 3UDJXH$OOIDFLOLWLHVFORVHE\KRXVH

&HQD.Î3ULFH&=.

…mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz 68

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


Prodej bytu | Flat for sale | Dejvice House Wuchterlova 16, Praha 6 – Dejvice Byt 3+kk, 88,1 m² | cena: 8 256 000,- KÏ Bydlet na námÝstí. Na jihovýchodní stranÝ námÝstí. Zažít volný prostor pod okny zalitý sluncem. Taková pěíležitost nepěichází každý den. Navíc, v samém srdci noblesní rezidenÏní Ïtvrti, v Dejvicích. Dejvice House vám takovou pěíležitost bydlení nabízí. Tento komfortní mÝstský funkcionalistický bytový dım byl postaven stavitelem Sukem roku 1932, v nejvyspÝlejším období historie Ïeské moderní architektury s dırazem na hodnotu použitých materiálı a umÝleckoěemeslné zpracování. Living on a square. On the southeast side of the square. Experiencing the space under the windows bathed in sunlight. Such an opportunity does not come around every day. Especially in the very heart of a noble residential neighbourhood like Dejvice. Dejvice House o΍ers you such an opportunity for living. This comfortable urban functionalist block of ȵats was built by constructor Suk in 1932, in the most advanced period in the history of modern Czech architecture, with an emphasis on the value of the materials used and the artistic workmanship.

725 753 753 PO - NE 8.00 - 22.00

www.psn.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 69


70

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 71


6OJL»UOÇCZUOBOFKQSFTUJyOõKvÇVMJDJW1SB[F Prodej · Praha 1 · 2+1 · 95 m2ā.þ

"QBSUNFOUPOUIFNPTUQSFTUJHJPVTTUSFFUJO1SBHVF Sale · Prague 1 · 2+1 · 95 m2 · 25 000 000 CZK

7HQWR MHGLQHþQê E\W V SĜtPêP YêKOHGHP QD FHORX 3DĜtåVNRX XOLFL VL ]tVNi MHGQRGXãH NDåGpKR 3HUIHNWQt GLVSR]LþQt ĜHãHQt E\WX GĤUD] QD GHWDLOSĜLQiNODGQpUHNRQVWUXNFLE\WXLGRPXDY\VRNpDNUiVQČ]GREHQp VWURS\VSHUIHNWQtORNDOLWRX]DMLãĢXMtE\GOHQtQDWpQHMY\ããt~URYQL%\WVH QDFKi]tYH13VYêWDKHPDMHY\EDYHQNYDOLWQtPGĜHYČQêPQiE\WNHP QDPtUXDUHSOLNDPLSĤYRGQtFKRNHQDGYHĜt

7KLVXQLTXHDSDUWPHQWZLWKDGLUHFWYLHZRIDOO3DĜtåVNi6WUHHWZRXOG FHUWDLQO\ FKDUP DQ\RQH$ VXSHUE DQG VRSKLVWLFDWHG DSDUWPHQW OD\RXW FDUHIXO DWWHQWLRQ WR GHWDLO WKURXJKRXW WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH XQLW DV ZHOODVWKHHQWLUHEXLOGLQJEHDXWLIXOO\GHFRUDWHGKLJKFHLOLQJVDORQJZLWK DSHUIHFWORFDWLRQDOODGGXSWROLIHDWLWVKLJKHVWOHYHO7KHDSDUWPHQW LVORFDWHGRQWKHVWÀRRUZLWKDQHOHYDWRULVHTXLSSHGZLWKVROLGZRRG IXUQLWXUH PDGH WR PHDVXUH DQG UHSOLFDV RI WKH RULJLQDO ZLQGRZV DQG GRRUV

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


*OEVTUSJ»MOÇMPGUPW×CZU Prodej · Praha 5 · 1+kk · 98 m2ā.þ 'RNRQDOp SURSRMHQt SURVWRUQRVWL D Y]GXãQRVWL V LQGXVWULiOQtPL SUYN\ EêYDOpWRYiUHQVNpEXGRY\WRMH]UHNRQVWUXRYDQêORIWRYêE\WYDWUDNWLYQt D NOLGQp ORNDOLWČ QHGDOHNR FHQWUD$QGČO %\W VH QDFKi]t YH 13 D MH UR]GČOHQ QD VSRGQt D YUFKQt þiVW .XFK\ĖVNê NRXW ãDWQD NRXSHOQD DREêYDFtSURVWRUMVRXXPtVWČQ\YHVSRGQtþiVWLDRWHYĜHQiJDOHULHMHå O]HY\XåtWMDNRORåQLFLDSUDFRYQtNRXWV~ORåQêPLSURVWRU\VHQDFKi]t YH YUFKQt þiVWL ORIWX .URPČ QiGKHUQêFK YêKOHGĤ QD 3URNRSVNp ~GROt ]YHONRSORãQêFKRNHQSDWĜtNE\WXSDUNRYDFtVWiQt

*OEVTUSJBMMPGU Sale · Prague 5 · 1+kk · 98 m2 · 6 500 000 CZK 7KH SHUIHFW FRPELQDWLRQ RI VSDFLRXVQHVV DQG DLULQHVV ZLWK VRPH LQGXVWULDOWRXFKHVOHIWIURPWKHIRUPHUIDFWRU\EXLOGLQJWKLVLVDIXOO\ UHQRYDWHGORIWDSDUWPHQWLQDQDWWUDFWLYHDQGTXLHWORFDWLRQQHDU$QGČO /RFDWHGRQWKHUGÀRRUWKHDSDUWPHQWLVGLYLGHGLQWRDQXSSHUDQGORZHU VHFWLRQWKHNLWFKHQFORVHWEDWKURRPDQGOLYLQJDUHDDUHORFDWHGRQWKH ORZHUÀRRUZKLOHDQRSHQJDOOHU\ZKLFKFDQEHXVHGDVDEHGURRPDQG ZRUNDUHDDORQJZLWKVWRUDJHVSDFHLVORFDWHGDERYH,QDGGLWLRQWRWKH EHDXWLIXO YLHZ RI WKH 3URNRS9DOOH\ IURP WKH ODUJH ZLQGRZV SDUNLQJ VSDFHLVLQFOXGHGLQWKHSULFH

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


-VYVTOÇQSWPSFQVCMJLPW»WJMBVQSPTUıFE[FMFOõ Prodej · Praha 4 · 13+2 · 484 m2ā1DY\åiGiQt 9HONROHSiYLODYWČVQpEOt]NRVWLOHVRSDUNXYVREČVQRXEtLGHiOQtNRPELQDFL YHOPLGREUpGRSUDYQtGRVWXSQRVWLDNOLGQpORNDOLW\0D[LPiOQtNRPIRUW E\GOHQt Y WpWR YLOH ]DMLãĢXMH SĜHGHYãtP GRVWDWHN SURVWRUX VDXQD GYD IXQNþQt NUE\ YHQNRYQt Y\KĜtYDQê ED]pQ D YtĜLYi YDQD 1HPRYLWRVW SURãOD NRPSOHWQt UHNRQVWUXNFt SĜL NWHUp E\O GEiQ GĤUD] QD ]DFKRYiQt SĤYRGQtFKSUYNĤ]OHW9HWĜHFKSDWUHFKSOQêFKOX[XVXVHUR]NOiGDMt GYČVDPRVWDWQpE\WRYpMHGQRWN\VGLVSR]LFHPLD7DWRYLODWDN SRVN\WQHGRVWDWHNSURVWRUXLWČPQHMQiURþQČMãtPNOLHQWĤP

-VYVSZUIFɦSTUSFQVCMJDWJMMBJOUIFOBUVSF Sale · Prague 4 · 13+2 · 484 m2ā8SRQWKHUHTXHVW $ PDJQL¿FHQW YLOOD FORVH WR WKH SDUN LQFOXGHV WKH LGHDO FRPELQDWLRQ RI H[FHOOHQWWUDI¿FDFFHVVLELOLW\DQGTXLHWORFDWLRQ0D[LPXPFRPIRUWRIOLYLQJ LQWKLVYLOODSURYLGHVSOHQW\RIURRPVDXQDWZRZRUNLQJ¿UHSODFHVRXWGRRU KHDWHGVZLPPLQJSRRODQGZKLUOSRRO7KHSURSHUW\KDVXQGHUJRQHDFRPSOHWH UHFRQVWUXFWLRQ RQ ZKLFK ZDV SODFHG H[WUHPH HPSKDVLV RQ SUHVHUYLQJ HOHPHQWVIURPWKHV7KUHHÀRRUVIXOORIOX[XU\ZLWKÀDWOD\RXWDQG SURYLGHPD[LPXPVSDFHIRUWKHPRVWGHPDQGLQJFOLHQWV

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


4UıFvOÇCZUWTPVTFETUWÇBNCBT»E 3URQiMHPā3UDKDāNNāP2ā(XURPČVtF 9H D 13 EDURNQtKR þLQåRYQtKR GRPX MH XPtVWČQ XQLNiWQt E\W VNUiVQêPLYêKOHG\QDFHORX3UDKX+ODYQtGRPLQDQWRXE\WXMHREêYDFt SRNRM MHQå MH SURSRMHQ V NXFK\Qt D MtGHOQRX D ]DMLãĢXMH SURVWRUQRVW DY]GXãQRVWWpWRþiVWLE\WX9HVWHMQpPSDWĜHVHGiOHQDFKi]HMtGYČORåQLFH D NRXSHOQD 9H SDWĜH MH SDN N GLVSR]LFL KODYQt ORåQLFH V NRXSHOQRX &HOêE\WMHOHPRYiQ]UHNRQVWUXRYDQêPLGĜHYČQêPLWUiP\MHå]YêUD]ĖXMt KLVWRULþQRVWDXQLNiWQRVWFHOpKRREMHNWX

"UUJDBQBSUNFOUJOFNCBTTZOFJHICPSIPPE 5HQWā3UDJXHāNNāP2ā(XUPRQWK 2Q WKH nd DQG UG ÀRRU RI D %DURTXH DSDUWPHQW EXLOGLQJ LV ORFDWHG D XQLTXHDSDUWPHQWZLWKDEHDXWLIXOYLHZRIDOO3UDJXH'RPLQDWLQJWKH DSDUWPHQW LV WKH OLYLQJ URRP ZKLFK LV FRQQHFWHG WR WKH NLWFKHQ DQG GLQLQJ URRP DQG SURYLGHV D VHQVH RI VSDFLRXVQHVV DQG DLULQHVV WR WKH DSDUWPHQW 2Q WKH VDPH ÀRRU DUH WZR EHGURRPV DQG D EDWKURRP 2Q WKHUGÀRRULVDPDVWHUEHGURRPZLWKEDWKURRP7KHHQWLUHDSDUWPHQWLV OLQHGZLWKUHQRYDWHGZRRGHQEHDPVWKDWKLJKOLJKWWKHXQLTXHQHVVDQG KLVWRULFLW\RIWKHHQWLUHDSDUWPHQW

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


+FEJOFçO×CZUOFEBMFLP,BNQZ 3URQiMHPā3UDKDāāP2ā.þPČVtF 9 NUiVQpP KLVWRULFNpP þLQåRYQtP GRPČ MH N RNDPåLWpPX SURQiMPX SOQČ]DĜt]HQêE\WMHQåRVORYtVYêPKLVWRULFNêPQiGHFKHPDORNDOLWRX 9 GRFKi]NRYp Y]GiOHQRVWL RG E\WX VH QDFKi]HMt YãHFKQ\ W\S\ ãNRO SDUN\ .DPSD 3HWĜtQVNp VDG\ D ]DKUDGD .LQVNêFK D SOQR NXOWXUQtFK REMHNWĤ %\W GLVSRQXMH WĜHPL OX[XVQtPL ORåQLFHPL WĜHPL NRXSHOQDPL EDONRQHP D SURVWRUQêP VNOHSHP .UiVQp D Y\VRNp ãWXNRYDQp VWURS\ GĜHYČQpSRGODK\DSĤYRGQtUHSDVRYDQiRNQD]DMLVWtXQLNiWQtDWPRVIpUX YWRPWRMHGLQHþQpPE\WČ

&YRVJTJUFBQBSUNFOUOFBS,BNQB 5HQWā3UDJXHāāP2ā&=.PRQWK ,QDEHDXWLIXOKLVWRULFDODSDUWPHQWEXLOGLQJLVDIXOO\IXUQLVKHGDSDUWPHQW ZLWKDKLVWRULFDOÀDLUDQGGHVLUDEOHORFDWLRQWKDWLVDYDLODEOHIRULPPHGLDWH UHQW :LWKLQ ZDONLQJ GLVWDQFH IURP WKH DSDUWPHQW DUH YDULRXV W\SHV RI VFKRROVDVZHOODVSDUNV.DPSD3HWĜtQDQG.LQVN\*DUGHQDQGSOHQW\ RI FXOWXUDO ODQGPDUNV 7KH DSDUWPHQW KDV WKUHH OX[XULRXV EHGURRPV WKUHHEDWKURRPVDEDOFRQ\DQGDVSDFLRXVFHOODU%HDXWLIXOKLJKVWXFFR FHLOLQJVZRRGÀRRUVDQGRULJLQDOUHQRYDWHGZLQGRZVSURYLGHDXQLTXH DWPRVSKHUHIRUWKLVH[FOXVLYHDSDUWPHQW

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


Remote Video Solutions 1RYÃ¥VWDQGDUGEH]SHÅ„QRVWL

tr

ah

a

› LQWHOLJHQWQtDQDOå]DVQtPDQpKRREUD]XŧHãHQtSRSODFKRYåFKVWDYŴGLVSHńLQNHP › RNDPéLWiUHDNFHDXGLRSŧHQRVHP]iVDKYåMH]GRYRXMHGQRWNRX ]GRYRXMHGQRWNRX › Y\VRNi~URYHŠ]DEH]SHńHQtRSWLPDOL]DFHQiNODGŴ NODGŴ

Te

F\z

Fh

ni

FN

iF

Ni

os

i ŧe ã en í

www.securitas.cz

D is S e

Å„inN RV S SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 79


PRODEJ | SALE

G

Zdiměřice, Praha-západ Velkorysá rezidence s rozlehlou zahradou je umístěna v klidné lokalitě v nové vilové zástavbě, blízko Průhonického parku. V okolí je veškerá občanská infrastruktura včetně nedaleké obchodní zóny - Čestlice. Centrum Prahy dostupné do 20ti minut vozem. Luxusní vila, dokončená v roce 2010 podle návrhu Ing. Arch. Milana Rusoa, je jedinečnou kombinací architektury inspirované francouzským či řeckým historizujícím stylem a moderních technologií, které jsou zárukou maximálního komfortu. Dominantou interiéru je hala o výměře 190 m2 s dvouramenným eliptickým schodištěm. Kolem domu se rozprostírá velká zahrada s parkovou úpravou, jejíž soukromí zajišťuje kamenná zeď. Zahrada je převážně zatravněná se vzrostlými stromy, okrasným jezírkem s rybami, vyhřívaným bazénem, venkovním posezením, zahradním altánem s grilem, udírnou a kuchyňským vybavením. Zahrada je kompletně osvětlena. Luxusní vybavení domu zahrnuje mramorové a žulové podlahy, fitness, spa s relaxační vanou jacuzzi a saunou, hliníkové elektronicky ovládané venkovní rolety, benátské štuky, nástěnné malby, křišťálové lustry, značkový nábytek, kvalitní repliky historického nábytku, automatickou závlahu zahrady. Dům je zabezpečen kamerovým systémem s napojením na bezpečnostní agenturu.


#117310 Info v RK | Info upon request Generous residence with a large garden is situated in a quiet location in a new residential area close to Pruhonicky park. There are all civic infrastructure in the area including shopping centre - ÄŒestlice which is nearby. Prague centre accessible within 20 minutes by car. Luxury villa, completed in 2010 designed by Ing. Arch. Milan Ruso, is a unique combination of architecture inspired by the French and Greek historical style and modern technologies which guarantee maximum comfort. The dominant feature of the interior is a hall with an area of 190 sqm with a two-flight elliptical staircase. Around the house there is a large landscaped garden which ensures plenty of privacy. The garden is mainly grassed with mature trees, ornamental pond where the fish are, heated pool, altan, grill and kitchen equipment, the garden is completely illuminated. Luxury equipment of the house includes marble and granite floors, a spa with Jacuzzi and sauna, aluminium electronically controlled outdoor blinds, Venetian stucco, wall paintings, crystal chandeliers, designer furniture, high-quality replicas of historic furniture, automatic irrigation of the garden. The residence is secured by a camera system connected to a security agency.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

#116280 Cena | Price: 11 790 450 CZK

Malátova, Praha 5 Luxusní nový byt 3+1 se nachází v reprezentativním domě s podzemním parkováním v Praze 5 na Smíchově, v těsném sousedství Malé Strany. Historický dům z roku 1888 prochází kompletní rekonstrukcí. Lokalita je výborně dopravně dostupná, nejblíže jsou tramvajové linky č. 6, 9, 12, 20, 22 s napojením na metro trasy ‚B‘ Anděl a trasy ‚A‘ Malostranská. Součástí tohoto bytu jsou tři prostorné ložnice, samostatná kuchyň, koupelna, samostatná toaleta, prostorná předsíň a šatna. Plánována je rovněž výstavba terasy o celkové ploše 28,6 m2. V zastřešeném dvoře a v podzemí bude automatický parkovací systém se zakladači.

New luxurious 3+1 apartment is located in a renovated building in an attractive location of Prague 5 - Smichov, close to Mala Strana. The historic house is currently undergoing a complete renovation. The location has an excellent access to public transport with the closest tram lines no. 6, 9, 12, 20, 22 with connections to metro “B” Andel and “A” Malostranska. The apartment comprises three spacious rooms, separate kitchen, bathroom, separate toilet, entry hall and cloakroom, planned construction of terraces with a total area of 28.6 square meters. In a sheltered courtyard and underground parking will be an automatic stacker system.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Janáčkovo nábřeží, Praha 5 Kancelářské/obchodní prostory na prestižní adrese Malé Strany - část nábřeží Vltavy, kousek od Mostu Legií, naproti Národnímu divadlu. Reprezentativní činžovní dům po rekonstrukci. Plocha zaujímá celé jedno podlaží domu s orientací do ulice i klidného vnitrobloku. Prostor má samostatný vstup z ulice a zároveň vchod z domu. Centrální chodba nabízí vstup do pěti místností samostatně, s možností propojení. Příjemná je venkovní, částečně krytá terasa (44 m2), která dotváří výjimečnou atmosféru s výhledem do zeleně. Možnost koupě dvou parkovacích stání přímo v budově.

#106294 Info v RK | Info upon request Office/commercial premises at a prestigious address Mala Strana – Vltava river bank - nearby Most Legii, opposite to the National Theatre. Representative apartment building after reconstruction. The premises’s area occupies an entire floor of a town house with an orientation to the street and a quiet courtyard. The space has a main entrance from the street and also from the building. From the hallway there are entrances to the five separeted rooms with option of interconnection. Cosy is a private, partially covered terrace (44 sqm). Two parking spaces are available to buy in the building.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

C

Hornoměcholupská, Praha 10 Exkluzivní vila je umístěna nedaleko přírodního lesoparku a přehrady Hostivař, v elegantním uzavřeném areálu. Rodinná vila byla vystavěná v roce 2010 s důrazem na kvalitu zpracování nejen jednotlivých stavebních prvků, ale také všeho vybavení. Rozkládá se ve dvou podlažích. Ve vybavení vily je zahrnuto kromě fixního i většina mobilního vybavení (bezklíčový systém, kamerový systém, vestavěný nábytek na míru, tepelné čerpadlo, záložní klimatizace s integrovaným topením, venkovní bazén se slanou vodou, předokenní žaluzie, kuchyňská linka Stopka vybavená spotřebiči Miele.

#112579 Info v RK | Info upon request Exclusive villa is located near a natural park and the Hostivar dam, in an elegant enclosed area. The Villa was built in 2010 with an emphasis on quality workmanship, not only of individual structural elements, but also all equipment. It is situated on two floors. In the villa is included in addition to fixed as well as most mobile equipment (keyless system, CCTV system, built-in furniture, heat pump, backup air conditioning with integrated heating, outdoor saltwater pool, roller blinds, kitchen Stopka equipped with Miele appliances.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

B

Třemblat, Praha-východ Vila s jedinečnou polohou v malebné krajině okolo Ondřejova a Hrusic, která umožňuje panoramatický a nerušený výhled do krajiny. Spodní podlaží s dvougaráží, technickými místnostmi a fitness (možné zařídit jako garsoniéru s vlastním vstupem) je částečně zapuštěné do terénu. V patře je obývací pokoj s krbem, propojený s kuchyní a jídelní částí, navazuje ložnice s koupelnou a s vlastním vchodem. Další dvě ložnice a koupelna jsou přístupné z chodby přes hlavní vchod. Rozlehlá zahrada, která dům obklopuje, umožňuje případnou výstavbu dalšího objektu.

#116434 Info v RK | Info upon request The villa has a unique location in the picturesque countryside around Ondrejov and Hrusice which allows panoramic views. Villa with a floor partially embedded in the ground - double garage, utility room and fitness (can be arranged as a studio apartment with its own entry) and a above ground floor. There is a living room with fireplace, linked with kitchen and dining area, bedroom with bathroom and private entrance. Two more bedrooms and a bathrooms are accessible from the hall. Large garden that surrounds the house allows for the possible construction of another building.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Prodej | Praha 4 | Cholupice | 880 m2 | pozemek 3 180 m2 | 49 900 000 Kè Jedineèný soubor dvou funkcionalistických vil vybavených nejmodernÏjťími technologiemi a bohatým pøísluťenstvím se nachåzí na rozlehlÊm pozemku upravenÊm do podoby privåtní zahrady se zahradním domem, japonským jezírkem a venkovním bazÊnem. Areål, který byl nominovaný na cenu Grand Prix architektÚ 2009, je situovaný v tichÊ lokalitÏ obklopenÊ pøírodou, a pøesto v rychlÊ dostupnosti do centra. ObÏ vily jsou GYRXSRGODçQtQHSRGVNOHSHQp9ęWütYLOD%$5$VXçLWQRXSORFKRXP2 je dispoziènÏ øeťena jako 7+1 se samostatným studiem (1+kk), wellness ]yQRXDNRXSHOQDPLSĨHYiçQęYHVWDYXVKHOO FRUH0HQütYLOD9(5$VXçLWQRXSORFKRXPDRGLVSR]LFLVHNRXSHOQDPLMHNRPSOHWQę GRNRQĀHQDVY\XçLWtPNYDOLWQtFKPDWHULiOģD]DĨL]RYDFtFKSĨHGPęWģ2EęYLO\PDMtJDUiçDMVRXY\EDYHQ\V\VWpPHPGRPiFtDXWRPDWL]DFH$0; 1DSR]HPNXMHWpç]DKUDGQtGģPVNUERYÏPNRPSOH[HPYLQQÏVNOHSDFFDGDOütFKSDUNRYDFtFKPtVW

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

88

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 4 | Cholupice | 880 m2 | plot 3 180 m2 | 49 900 000 Kè A unique compound of two Functionalist-style villas boasting the latest technologies and extensive amenities. Large plot consists of an intimate garden with a garden house, Japanese pond and outdoor swimming pool. The compound, which was nominated for the Grand Prix of Architects in 2009, is situated in a quiet location surrounded by nature, yet within easy reach of downtown Prague. Both villas are two-story, without a cellar. The larger villa, BARA, featuring a usable area of 514 m2, is designed as a 6-bedroom (7+1) with an additional separate studio (1+kk), wellness zone and 3 bathrooms, largely in the state of shell&core. The smaller villa, VERA, with a usable area of 230 m2 and a 4-bedroom, 2-bathroom layout, is completely finished using high quality materials and fixtures. Both villas have a garage and are equipped with AMX smart home automation system. There is also a garden house with fireplace set, wine cellar, and additional 10 parking spaces on the plot.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 89


Prodej | Praha 1 | Staré Mìsto | 117 m2 |FHQDQDY\çiGiQt %\WPDVLYQtGĨHYęQpSRGODK\åSDOHWRYiRNQDSģYRGQtUHSDVRYDQpGYHĨHRNUDVQpSRGKOHGRYpOLåW\PR]DLNDGRYìåN\VWURSXYNRXSHOQęSOQę Y\EDYHQiNXFK\ĞVNiOLQND(OHJDQWQtGHVLJQRYęSURP\åOHQìE\WY13GREĨHXGUçRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPDUHFHSFtQDEt]HMtFtVOXçE\ FRQFLHUJH3UHVWLçQtDGUHVDYVUGFLVWDUp3UDK\MHQSiUNURNģRG3DĨtçVNpXOLFH6WDURPęVWVNpKRQiPęVWtD]DVWiYN\WUDPYDMtQDYOWDYVNpP QiEĨHçtPLQXWFKģ]HRG/HWHQVNìFKVDGģ 2-bedroom apartment, eat-in kitchen, solid timber floors, casement windows, original refurbished doors, decorative ceiling molding, mosaic WLOHVLQWKHEDWKURRPIXOO\ILWWHGNLWFKHQ(OHJDQWGHVLJQIODWRQWKHth floor of a well-kept apartment building with lift and reception offering FRQFLHUJHVHUYLFH3UHVWLJLRXVDGGUHVVLQWKHKHDUWRIROG3UDJXHMXVWVWHSVIURP3DĨtçVNi6WUHHW2OG7RZQ6TXDUHWKH9OWDYD5LYHU and a tram stop.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

90

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Radotín | 400 m2 | pozemek 537 m2 | 24 400 000 Kè 9LODNNWHUDV\IUDQFRX]VNiRNQDY\WiSęQpSORYRXFtSRGODK\SOQęY\EDYHQiPRGHUQtNXFK\QęJDUiçHGRVWDWHN~ORçQìFKSURVWRU 1RYRVWDYEDIXQNFLRQDOLVWLFN\ODGęQpMLKRYìFKRGQęRULHQWRYDQpURGLQQpYLO\VGDOHNìPLYìKOHG\GRRNROQtNUDMLQ\MHXPtVWęQDYHVYDKXYNOLGQp DSĨtMHPQpXOLFL7LFKiUH]LGHQĀQtORNDOLWDRENORSHQi]HOHQtYĀHWQęQęNROLNDSĨtURGQtFKSDUNģ ÿHUQiURNOH5DGRWtQVNpVNiO\ PLQXWRG 6PtFKRYVNpKRQiGUDçt'REĨHGRVWXSQpMHWDNpJROIRYpKĨLåWęDĨtĀQtOi]Qę EHGURRPYLOODWHUUDFHV)UHQFKZLQGRZVKHDWHGIORDWLQJIORRUVIXOO\HTXLSSHGPRGHUQNLWFKHQJDUDJHVSOHQW\RIVWRUDJHVSDFH1HZ Functionalist-style, southeast-facing villa boasting lovely views of the far surroundings, situated on a hill and located on a quiet and pleasant VWUHHW3HDFHIXOUHVLGHQWLDODUHDVXUURXQGHGE\JUHHQHU\LQFOXGLQJVHYHUDOQDWXUHSDUNV ÿHUQiURNOH5DGRWtQVNpVNiO\ PLQXWHVIURP WKH6PtFKRYVNpQiGUDçtVWDWLRQ(DV\DFFHVVWRDJROIFRXUVHDQGULYHUVSD

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 91


Prodej | Praha 7 | Bubeneè | 323 + 32 m2 | 35 000 000 Kè .RPSOHWQęQiNODGQę]UHNRQVWUXRYDQìUHSUH]HQWDWLYQtPH]RQHWVYHONRU\VRXGLVSR]LFtSURVWRUQRXWHUDVRXDSDUNRYiQtPYSULYiWQtJDUiçL YQHMDWUDNWLYQęMåtĀiVWL/HWQp13VHVNOiGi]REìYDFtKRSRNRMHVMtGHOQRXNXFK\QęKODYQtORçQLFHVEDONRQHPDHQVXLWHGiPVNRXåDWQRXSiQVNp åDWQ\KODYQtNRXSHOQ\VILQVNRXVDXQRXORçQLFHSURKRVW\SUDFRYQ\WRDOHW\DFHQWUiOQtKDO\13MHWYRĨHQRORçQLFHPLHQVXLWHDVGtOHQRX NRXSHOQRXSURVYęWOHQRXJDOHULtDYHONRXWHUDVRX0DVLYQtGĨHYęQpSRGODK\QRYiGĨHYęQiRNQDUHSOLN\SģYRGQtFKGYHĨtVW\ORYiNXFK\QęVNDPHQQRX SUDFRYQtGHVNRXDVHVSRWĨHELĀL6LHPHQVD/LHEKHUUYĀHWQęWHSSDQ\DNLJULOXDYHVWDYęQpYLQRWpN\SRçiUQtĀLGODDDODUPVQDSRMHQtPQD3&2JDUiç V~ORçQìPLSURVWRU\YGRPę([NOX]LYQtORNDOLWDPH]LSDUN\/HWQiD6WURPRYNDY\VRNìVWDQGDUGSRXçLWìFKPDWHULiOģDWHFKQRORJLtDRVRELWìÅPRGHUQ vintage“ styl èiní z apartmánu výjimeèné místo k bydlení.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

92

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 7 | Bubeneè | 323 + 32 m2 | 35 000 000 Kè Enviably located in the most attractive area of Letná, this generously proportioned, 5-bedroom, 3-bathroom split-level attic flat features high standard materials, top-notch technologies, and a distinctive “modern vintage” style. Set on the 5th and 6th floors and boasting a large terrace, plenty of natural light, and a garage parking space, this truly is an exceptional place to live. The lower floor has a living room with dining area, kitchen, master bedroom with balcony and en-suite women’s closet, men’s closet, master bathroom with a Finnish sauna, a guest bedroom / office, separate toilet, and a central hall. The upper floor features 3 bedrooms, one en-suite and one shared bathroom, sunny gallery and a large terrace. Hardwood floors, new wooden windows, replicas of the original doors, stylish kitchen with stone worktop and Siemens/Liebherr appliances incl. teppanyaki grill and built-in wine fridge, fire detectors and alarm, on-site garage with storage space.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 93


Prodej | Praha 6 | Bøevnov | 271 m2 | pozemek 207 m2 | 36 900 000 Kè 5'NNNRXSHOQ\VWĨHĂĽQtWHUDVDVYĂŹKOHGHPQD+UDGYĂŹWDKZHOOQHVVJDUiçRYiVWiQt]DKUDGDUHDOL]RYDQiDWHOLpUHP)OHUDNRPSOHWQt QiYUKLQWHULpURYpKRGHVLJQXRGUHQRPRYDQpKRVWXGLD-HVWLFR:KLOHV3(1%$GRNRQÄ€HQt43UYRWĨtGQtQt]NRHQHUJHWLFNĂŹGÄŁPYQRYÄ™ Y]QLNDMtFtPNRPRUQtPSURMHNWX7UXKOiUQDYSÄŁYDEQpORNDOLWÄ™KLVWRULFNpKRMiGUD%ĨHYQRYDSiUNURNÄŁRGSDUNX/DGURQND 5-bedroom house, 4-bathrooms, roof terrace with views of Prague Castle, lift, wellness, 2 garage parking spaces, garden designed by )OHUDODQGVFDSHDUFKLWHFWVFRPSOHWHLQWHULRUGHVLJQPDGHE\WKHUHQRZQHG-HVWLFR:KLOHVVWXGLR(3&$FRPSOHWLRQ4)LUVWFODVV low-energy family house, part of the newly emerging TruhlĂĄrna project, enviably set in the charming area of old Bøevnov, just steps from /DGURQND3DUN

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

94

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Hluboèepy | 166 + 85 m2 | 21 990 000 Kè Penthouse 4+kk, terasa s výhledem do údolí Vltavy, tøívrstvé døevìné podlahy, bezfalcové dveøe, velkoploÅ¡ná okna, konzultace VLQWHULpURYìPLDUFKLWHNW\-HVWLFR:KLOHVVNOHSQtNyMHPRçQRVWGRNRXSLWSDUNRYDFtVWiQtGRNRQÄ€HQt45HSUH]HQWDWLYQtE\W Y13QRYÄ™Y]QLNDMtFtKRQt]NRHQHUJHWLFNpKRSURMHNWX%DUUDQGRYVNi]DKUDGDVLWXRYDQpKRQDUR]OHKOpPSR]HPNXRENORSHQpPVWURP\ YSÄ£YRGQtYLORYp]iVWDYEÄ™VWDUpKR%DUUDQGRYD EHGURRPSHQWKRXVHDSDUWPHQWWHUUDFHZLWKYLHZVRI9OWDYD5LYHUYDOOH\WULSOHOD\HUKDUGZRRGIORRUVGRRUVZLWKFRQFHDOHGKLQJHV ODUJHIRUPDWZLQGRZVFRQVXOWDWLRQZLWK-HVWLFR:KLOHVLQWHULRUGHVLJQHUVFHOODUSRVVLELOLW\WREX\DSDUNLQJVSDFHFRPSOHWLRQVFKHGXOHG IRU4,PSUHVVLYHWRSIORRUDSDUWPHQWRQWKHthIORRURIWKHQHZO\HPHUJLQJORZHQHUJ\%DUUDQGRYVNi]DKUDGDSURMHFWVHWLQWKH ORYHO\UHVLGHQWLDODUHDRI2OG%DUUDQGRYRQDODUJHSORWVXUURXQGHGE\PDWXUHWUHHV

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 95


Prodej | Praha 10 | Vršovice | 185 + 5 m2 | 20 990 000 Kè 3URVWRUQìYHOPLQDGVWDQGDUGQę]DĨt]HQìGHVLJQRYìDSDUWPiQNNVEDONRQHPDNUiVQìPYìKOHGHPQD3UDKXYD13ĀLQçRYQtKRGRPX NRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpKR]DSRXçLWtQHMNYDOLWQęMåtFKPDWHULiOģD]NRODXGRYDQpKRYURFHMDNRQRYRVWDYED3UYQtPXSDWUXWRKRWROX[XVQtKR bytu dominuje obývací pokoj s kuchyòským koutem, o výmìøe 73,61 m2 a se støedovým schodištìm vedoucím na galerii. Z hlavního obytného SURVWRUXVHGRVWDQHPHMDNGRSUYQt]ORçQLFDPHQåt]RERXNRXSHOHQVHVSUFKRYìPSDUQtPER[HPDWRDOHWRXWDNLGRYHONpåDWQ\VPRçQRVWtY\XçLWt LMDNRGDOåtSRNRMDWHFKQLFNpPtVWQRVWL'UXKpSDWURPH]RQHWXMHNURPęMLç]PtQęQpJDOHULHWYRĨHQRGUXKRXORçQLFtVEDONRQHPD]QtSĨtVWXSQRX NRXSHOQRXVYDQRXVSUFKRYìPNRXWHPDWRDOHWRX9DSDUWPiQXE\ONURPęåSLĀNRYpNYDOLW\YåHFKLQVWDORYDQìFKSRYUFKģDSRXçLWìFKPDWHULiOģ LY\EDYHQtNODGHQGģUD]QDPD[LPiOQtSUDNWLĀQRVW'ĨHYęQpSDUNHW\WUDYHUWLQRYiGODçEDDRENODG\Y\WiSęQpSRGODK\NOLPDWL]DFH(=6NDPHU\ YLGHRWHOHIRQ\YVWXS\QDĀLSSRçiUQtĀLGODYVWXSQtGYHĨHYHVWXSQLEH]SHĀQRVWL

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

96

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 10 | Vršovice | 185 + 5 m2 | 20 990 000 Kè Luxuriously equipped 3-bedroom design apartment with balcony and stunning views of the city on the 6th and 7th floors of a completely renovated building, approved in 2012 as a new building. The first floor of this extraordinary apartment boasts a spacious 73,6 m2 living room with kitchenette and central staircase leading to the gallery; a bedroom, bathroom with steam shower box and toilet, large dressing room/ bedroom and utility room complete the space. The upper floor of the maisonette consists of another bedroom with balcony and a large bathroom with bathtub, shower and toilet. Top quality surfaces, materials and equipment. Maximum emphasis put on functionality. Wooden floors and travertin tiles, underfloor heating, air-conditioning. Electronic security system, CCTV, videophones, doors opened with a chip, front doors in the 3rd security level, fire sensors.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 97


Prodej | Praha 1 | StarÊ MÏsto | 136 m2 | 19 500 000 Kè Byt 3+kk, klimatizace, novÊ parkety, velkå ťpaletovå okna, nåbytek Fendi Casa, Ipe Cavalli a Visionnaire, stÏnovÊ topení, 2 koupelny, velkorysý obývací pokoj 71 m29RVRELWpPVW\OXNRPSOHWQęQiNODGQęY\EDYHQÏE\WYH13]UHQRYRYDQpUH]LGHQFHVYÏWDKHPDGREĨHXGUçRYDQÏPL VSROHĀQÏPLSURVWRU\,GHiOQtORNDOLWDYKLVWRULFNpPFHQWUX3UDK\SiUNURNģRG6WDURPęVWVNpKRQiPęVWtSUHVWLçQt3DĨtçVNpXOLFHDEOt]NR Letenských sadÚ. 2-bedroom apartment, air-conditioning, new parquet floors, large casement windows, Fendi Casa, Ipe Cavalli and Visionnaire furniture, wall heating, 2 bathrooms, generous 71 m2 living room. Boasting a distinctive style and lots of character, this fully furnished high quality apartment is situated on the 1st floor of a fully renovated residential building with lift and well-maintained common areas. Ideal location in WKHKLVWRULFFHQWHURI3UDJXHMXVWDIHZVWHSVIURP2OG7RZQ6TXDUHWKHSUHVWLJLRXV3DĨtçVNi6WUHHWDQGFORVHWR/HWHQVNpVDG\SDUN

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

98

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 181 + 14 m2 | 19 900 000 Kè %\WNNWHUDVDNUEYHONRUR]PÄ&#x2122;UQpSURVNOHQpVWÄ&#x2122;Q\PDVLYQtGXERYpSRGODK\çXORYpRENODG\DVNOHQÄ&#x2122;QiPR]DLNDNXFK\QÄ&#x2122;6WRSNDVSRWĨHELÄ&#x20AC;H 0LHOHNRXSHOQ\JDUiçRYiVWiQtVNOHS.YDOLWQÄ&#x2122;Y\EDYHQìE\WYH13SUHVWLçQtKRUH]LGHQÄ&#x20AC;QtKRNRPSOH[X+ĨHEHQN\;<VKRGLQRYRX UHFHSFtED]pQHPVDXQRXVTXDVKNXUW\RVWUDKRXDNDPHURYìPV\VWpPHP5H]LGHQFHVHQDFKi]tSiUPLQXWRGQiNXSQtKRD]iEDYQtKRFHQWUD 1RYì6PtFKRYDSDUNÄ£/DGURQNDD.ODPRYND 3-bedroom apartment, terrace, fireplace, floor-to-ceiling glass walls, solid oak floors, granite tiles and glass mosaics, design kitchen by 6WRSND0LHOHDSSOLDQFHVEDWKURRPVJDUDJHSDUNLQJVSDFHVFHOODU6W\OLVKDSDUWPHQWRQWKHUGIORRURIWKHSUHVWLJLRXV+ĨHEHQN\;< UHVLGHQWLDOFRPSOH[FRPSOHWHZLWKKRXUUHFHSWLRQVZLPPLQJSRROVDXQDVTXDVKFRXUWVVHFXULW\DQG&&797KHUHVLGHQFHLVORFDWHG MXVWDIHZPLQXWHVIURPWKH1RYì6PtFKRYVKRSSLQJDQGHQWHUWDLQPHQWFHQWHUDQG/DQGURQNDDQG.ODPRYNDSDUNV

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 99


Prodej | Opava | StarĂŠ TĂŹchanovice | 2 942 m2 | pozemek 2 819 m2 | 78 000 000 Kè RozsĂĄhlĂ˝, kompletnĂŹ novĂŹ zrekonstruovanĂ˝ areĂĄl bĂ˝valĂŠho mlĂ˝na s rozlehlĂ˝mi pozemky a rybnĂ­ky v malebnĂŠm ĂşdolĂ­ øeky Moravice, v souèasnosti Y\XçtYDQpKRSRGQi]YHP'DYLGÄŁYPOĂŹQMDNRREOtEHQpYROQRÄ&#x20AC;DVRYpXE\WRYDFtDJDVWURQRPLFNpFHQWUXP9DUHiOXVHQDFKi]tFHONHPVWDYHEPOĂŹQ stodola, keramickĂĄ dĂ­lna, rybåøskĂĄ baĹĄta a zastøeĹĄenĂ˝ venkovnĂ­ gril s barem. SouèåstĂ­ energeticky plnĂŹ samostatnĂŠho areĂĄlu jsou 2 elektrĂĄrny, WHSHOQiÄ&#x20AC;HUSDGODU\EQtN\MDPNRYpSXWWLQJRYpKĨLĂĽWÄ&#x2122;ODQRYpFHQWUXPYHQNRYQtED]pQDEURX]GDOLĂĽWÄ&#x2122;SURGÄ&#x2122;WL3ĨLOHKOpSR]HPN\O]HY]LPÄ&#x2122;Y\XçtW MDNRYĂŹXNRYĂŹO\çDĨVNĂŹVYDKVNRPSOHWQtPSĨtVOXĂĽHQVWYtP2EMHNWMHYĂŹGÄ&#x2122;OHÄ&#x20AC;QĂŹDSURYR]QÄ&#x2122;SOQÄ&#x2122;VDPRVWDWQĂŹVNODGQĂŹPLURÄ&#x20AC;QtPLYĂŹVOHGN\1DFKi]tVH PLQXWMt]G\RG2SDY\DPLQXWRG2ORPRXFHQHER2VWUDY\YSĨtMHPQpSĨtURGQtORNDOLWÄ&#x2122;VNĂŹWDMtFtSĨtOHçLWRVWLNUHOD[DFLLÄ&#x20AC;HWQĂŹPVSRUWRYQtPDNWLYLWiP a to vèetnĂŹ vodĂĄctvĂ­ èi rybolovu.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

100

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Opava | Staré Tìchanovice | 2 942 m2 | plot 2 819 m2 | 78 000 000 Kè Large, completely newly renovated former mill complex with extensive land and ponds in the Moravice River valley, currently used under the name of Davidùv mlýn as a favorite leisure, accommodation and catering facility. There is a total of 5 buildings: mill, barn, pottery workshop, “Fishermen’s Bastion”, covered outdoor grill with bar. The resort is fully energy independent; it includes 2 power plants, heat pumps, ponds, 18-hole putting golf course, rope course center, outdoor swimming pool and paddling pool for children. Adjacent meadows can be used as a teaching ski slope in winter, equipped with all facilities. The compound is profitable and operationally independent, with positive annual yield. The homestead is located 30 minutes away from Opava and 60 minutes from Olomouc and Ostrava, in a nice natural area offering numerous opportunities for relaxation and sports activities, including canoeing and fishing.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 101


RD 6+kk, 225 m2, pozemek 332 m2, Praha-východ – Husinec | 5 700 000 Kč Jižně orientovaný řadový rodinný dům s venkovním bazénem, saunou a pěkným výhledem do údolí Vltavy a okolních lesů, situovaný v klidné lokalitě s dobrou vybaveností, dětským hřištěm a cyklostezkou. Terasa, venkovní zděný gril, parkety, alarm s napojením na PCO, 3 koupelny, garáž pro 2 vozy. Vlakové a autobusové spoje, 20 minut autem do centra. South-oriented with beautiful views of the Vltava River valley and the forests beyond, this 5-bedroom 3-bathroom furnished town house with an outdoor pool and sauna is located on a quiet cul-de-sac in a village with good amenities, a children’s playground, and a bike path. Terrace, brick barbecue, parquet floors, alarm connected to ARC, 3 bathrooms, garage for 2 cars. Train and bus connections, 20 minutes by car to the city center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 102

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 5+kk, 158 + 16 m2, Praha 4 – Chodov, Divišovská | 7 000 000 Kč Podkrovní mezonet se 2 terasami v 6. patře moderní budovy s výtahem v blízkém dosahu komerčního centra Chodov, 5 minut chůze od zastávky MHD s přímým spojením na metro. Krb, vířivá vana, klimatizace ve 2 ložnicích, spotřebiče Miele, 2 koupelny, 1 garážové stání. Klidná rezidenční lokalita s bohatým výběrem sportovních aktivit. V okolí se nachází několik dětských hřišť, plavecký bazén, tenisové centrum s krytou halou i venkovními kurty, přírodní park Hostivař-Záběhlice. Split-level attic apartment with 2 terraces on the 6th floor of a modern building with a lift, located in close proximity to the Chodov commercial center with metro station. Fireplace, jacuzzi, air-conditioning in 2-bedrooms, Miele appliances, 2 bathrooms, 1 garage parking space. Quiet residential location with a wide range of sporting activities. In the vicinity there are several playgrounds, a swimming pool, a tennis center with an indoor hall and outdoor courts, and the Hostivař-Záběhlice nature park.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 103


3URGHM 8QLN£WQ¯E\WRY¿NRPSOH[ 9LWUDJH+RXVH

6DOH 8QLTXHUHVLGHQWLDONRPSOH[ 9LWUDJH+RXVH

çĈĆüøþø ëąĀĂøăĔąēāĂăċùąēā þĀăĆāĂĆĄćăýĂĉ9LWUDJH+RXVH

VH QDFK£]¯ QD WLFK«P P¯VWČ Y VDP«P FHQWUX 3UDK\ VHGP PLQXW SČ㯠FKĤ]¯ RG 9£FODYVN«KR Q£PČVW¯ 'ĤP VWRM¯ SĜ¯PR X 1RYRPČVWVN« UDGQLFH Y REOHåHQ¯ NRX]HOQ¿FK SUDåVN¿FK XOLþHN VNU\W¿FK SĜHG KOXNHP GRSUDY\ D GDY\ WXULVWĤ = RNHQ D WHUDV KRUQ¯FK E\WĤ MH SĜHNU£VQ¿ Y¿KOHG QD 3UDKX 2E\WQ¿ NRPSOH[ QDE¯]¯ OX[XVQ¯ E\W\ V H[NOX]LYQ¯P LQWHUL«UHP PUDPRURY« RENODG\ D SRGODK\ NRXSHOHQ GXERY« SRGODK\ Y SRNRM¯FKGĜHYČQ£RNQD.GLVSR]LFLMVRXWDN«SRG]HPQ¯ GYRX¼URYĖRY«JDU£åHDUHFHSFH

LV ORFDWHG LQ WKH TXLHW FHQWUH RI 3UDJXH D PLQXWH ZDON IURP :HQFHVODV 6TXDUH DGMDFHQW WR WKH 1HZ 7RZQ +DOO 7RZHU VXUURXQGHG E\ FRV\ 3UDJXH VWUHHWV DQGKLGGHQIURPEXVWOLQJWRXULVWDQGWUDQVSRUWURXWHV 7KHUH DUH DVWRQLVKLQJ YLHZV RI WKH 3UDJXH SDQRUDPD IURP WKH ZLQGRZV DQG WHUUDFHV RI WKH XSSHU KRXVH DSDUWPHQWV 7KH UHVLGHQWLDO FRPSOH[ SURSRVHV WKH OX[XU\ HOLWH DSDUWPHQWV ZLWK WKH PRVW H[FOXVLYH LQWHULRU GHFRUDWLRQV PDUEOH IORRULQJ IRU EDWKURRPV VROLG RDN IORRULQJ DQG ZLQGRZV 7ZROHYHO XQGHUJURXQG FDU SDUNLQJ DQG IURQW GHVN DUH DOVR DYDLODEOH

ĈøĉćĆăĆþýą ú ĊĀčĆĄ ĎýąĊĈý çĈøûĀ ú ĄĀąċĊøč čĆüĔùē ĆĊ ÚøĎăøúĉĂĆā ćăĆđøüĀ ċ ĉøĄĆā ùøĐąĀ èøĊċĐĀ åĆúĆûĆ ÛĆĈĆüø ú ĆĂĈċþýąĀĀ ċĖĊąēč ćĈøþĉĂĀč ċăĆďýĂ ĉĂĈēĊēč ĆĊ ĐċĄąēč ĊċĈĀĉĊĀďýĉĂĀč Ā ĊĈøąĉćĆĈĊąēč ćĆĊĆĂĆú ÚĀüē Āÿ ĆĂĆąĀĉĊýĈĈøĉúýĈčąĀčĂúøĈĊĀĈüĆĄøąøćøąĆĈøĄċ çĈøûĀ ćĆĊĈėĉøĖĊ ÞĀăĆā ĂĆĄćăýĂĉ ćĈýüăøûøýĊ ĈĆĉĂĆĐąēý ĕăĀĊąēý øćøĈĊøĄýąĊē ĉ ĉøĄĆā ĕĂĉĂăĖÿĀúąĆā ĆĊüýăĂĆā ĀąĊýĈĔýĈĆú ĄĈøĄĆĈąĆý ćĆĂĈēĊĀý üăė úøąąēč ĂĆĄąøĊ ćĆăē Ā ĆĂąø Āÿ ĄøĉĉĀúø üċùø Ú ĂĆĄćăýĂĉý ĊøĂþý ąøčĆüĀĊĉė ćĆüÿýĄąēāüúċčċĈĆúąýúēāćøĈĂĀąûĀĈýĎýćĎĀė

&HQDQDY\ž£G£Q¯XUHDOLWQ¯NDQFHO£řH3ULFHRQUHTXHVWîýąøćĆÿøćĈĆĉċ 9(66$15HDOLW\VUR9RGLčNRYD3UDKDWHOHPDLOLQIR#YHVVDQF]ZZZYHVVDQF]


3URGHM / X[XVQ¯UH]LGHQFH5XELQ 3DODFHYKLVWRULFN«P FHQWUX.DUORY¿FK9DUů 1DE¯]¯PH OX[XVQ¯ DSDUWP£Q\ Y VDPRWQ«P VUGFL O£]HňVN«KRFHQWUD.DUORY¿FK9DUů/£]HňVN¿GůP 5XELQ 3DODFH MH NXOWXUQ¯ SDP£WNRX NWHU£ E\OD YbOHWRšQ¯P URFH FLWOLYě ]UHNRQVWUXRY£QD . GLVSR]LFLMHVHGPOX[XVQ¯FKDSDUWP£QůVGLVSR]LF¯ RG NN GR NN V Y¿KOHGHP QD NRORQ£GX $SDUWP£Q\ VH SURG£YDM¯ YH VWDYX VKHOO FRUH VbPRžQRVW¯ ]DMLšWěQ¯ DUFKLWHNWRQLFN¿FK ¼SUDY D Y\EDYHQ¯GOHSř £Q¯NOLHQWD

6DOH /X[XU\UHVLGHQFH5XELQ 3DODFHLQKLVWRULFDO FHQWHURI.DUORY\9DU\ :H RIIHU OX[XU\ DSDUWPHQWV LQ WKH KLVWRULFDO KHDUW RI .DUORY\ 9DU\ 7KH KLVWRULFDO UHVLGHQFH m5XELQ 3DODFH} LV LQFOXGHG LQ WKH UHJLVWHU RI DUFKLWHFWXUH PRQXPHQWV DQG LW KDVEHHQUHQRYDWHGYHU\VHQVLWLYHO\WKLV\HDUm5X ELQ3DODFH} RIIHUV \RX LQ WRWDO VHYHQ OX[XU\ DSDUWPHQWV NN Ĭ NN $OO DSDUWPHQWV DUH VKHOO DQG FRUH W\SH &OLHQWV KDYH DQ H[FOXVLYH RSSRUWXQLW\ WR PDNH DUFKLWHFWXUDO FKDQJHVDQGFKRRVHIXUQLWXUH

çĈĆüøþøõĂĉĂăĖÿĀúąēýĂúøĈĊĀĈē úĉøĄĆĄĎýąĊĈýûĆĈĆüø âøĈăĆúēÚøĈē çĈýüăøûøýĄąøćĈĆüøþċĕĂĉĂăĖÿĀúąēý ĂúøĈĊĀĈēúĉøĄĆĄĉýĈüĎýĂċĈĆĈĊąĆûĆûĆĈĆüøĬ âøĈăĆúēÚøĈēâúøĈĊĀĈēĈøĉćĆăĆþýąēú ĈýÿĀüýąĎĀĀèċùĀąúĀĉĊĆĈĀďýĉĂĆĄÿüøąĀĀ ĂĆĊĆĈĆýùēăĆćĆăąĆĉĊĔĖĈýĂĆąĉĊĈċĀĈĆúøąĆú ĕĊĆĄûĆüċèýÿĀüýąĎĀėćĈýüăøûøýĊĈĆĉĂĆĐąēč ĂúøĈĊĀĈĉćăøąĀĈĆúĂĆāĆĊĂĂüĆĂĂĉúĀüĆĄ ąøĂĈøĉĀúċĖĂĆăĆąąøüċâúøĈĊĀĈēćĈĆüøĖĊĉėú ĉĆĉĊĆėąĀýVKHOO FRUHďĊĆćĆÿúĆăėýĊùċüċđĀĄ úăøüýăĔĎøĄúēùĈøĊĔĆĊüýăĂċĀĀąĊýĈĔýĈú ĉĆĆĊúýĊĉĊúĀĀĉĆĉúĆĀĄĀćĆþýăøąĀėĄĀ

&HQDQDY\ž£G£Q¯XUHDOLWQ¯NDQFHO£řH3ULFHRQUHTXHVWîýąøćĆÿøćĈĆĉċ 9(66$15HDOLW\VUR9RGLčNRYD3UDKDWHOHPDLOLQIR#YHVVDQF]ZZZYHVVDQF]


Prodej

Krásný moderní byt 3+kk, 98 m2, Praha-Braník, 8 300 000 Kč

Nabízíme Vám k prodeji krásný moderní byt s dispozicí 3+kk a užitnou plochou 98 m2. Nachází se v klidné části Braníku a svou polohou a provedením splňuje ty nejvyšší nároky na bydlení. V ceně je také garážové stání v domě. Byt je situován ve 2. patře nového cihlového domu, postaveného dle návrhu Ing. arch. Radima Hubičky v roce 2011, obklopeného malými rodinnými domy a vilami. Byt je proveden ve vysokém standardu. Je krásně prosvětlený, vyniká svou vzdušností a výborným dispozičním řešením. Jeho dominantu tvoří velký obývací pokoj s kuchyňským koutem a moderně zařízenou kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Z místnosti vede balkón do klidného vnitrobloku. Byt dále nabízí 2 samostatné neprůchozí pokoje, centrální prostornou chodbu, koupelnu s WC, další samostatné WC, šatnu a technickou místnost. Okna pokojů jsou orientována na východ a západ. K bytu rovněž náleží sklepní kóje. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 106

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

Sale

Beautiful modern apartment 3+kk, 98 m2, Praha-Braník, 8 300 000 CZK

We offer a beautiful modern apartment with three bedrooms and a usable area of 98 m2 for sale. Located in a quiet part of Braník and its location and design meet the highest demands for living. Price includes a parking space in the building. The apartment is situated on the 2nd floor of a new brick building, built according to the design of Ing. arch. Radim Hubička in 2011, surrounded by small family houses and villas. The apartment was built in a high standard. It is beautifully bright, airy and stands out for its excellent layout. Its dominant feature is a large living room with moders kitchenette and built-in appliances. Balcony of the room leads to the calm courtyard. The apartment offers 2 separate rooms, a central spacious hallway, bathroom with toilet, another separate toilet, cloakroom and utility room. The windows of the rooms are oriented to the east and west. The apartment has also a cellar. FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Sale

Penzion, Mariánské Lázně, 65 000 000 Kč

Guesthouse, Mariánské Lázně, 65 000 000 CZK

Nadstandardně vybavený penzion je nákladně a velkoryse řeše-

Luxury furnished guesthouse is generous building engaging

ná budova zapadající svou architekturou do prostředí Marián-

with its architecture into the environment of Marianske Lazne.

ských lázní. Budova disponuje celkem 6 luxusními apartmány

The building has a total of 6 luxury apartments decorated

zařízenými v rozdílném stylu s prostornou koupelnou a sociál-

in a different style, with a spacious bathrooms and toilets.

ním zařízením. 2 apartmány mají dva velké pokoje s koupelnou

2 apartments have two large bedrooms with bathroom and

a toaletou. V přízemí domu uvítací hala, kuchyň a velký obývací

toilet. The ground floor has a lobby, kitchen and large living

pokoj s krbem ze speciálního zeleného mramoru dovezeného

room with fireplace made from green marble imported from

z Peru. Dominantou celého interiéru tvoří schodiště z přízemí do

Peru. The dominant feature of the interior is a staircase from the

posledního patra vyrobené z masivního jasanu s překrásnými

ground floor to the top made from massive ash with beautiful

skleněnými vitrážemi na oknech v mezipatrech. Úžasná poloha

stained glass on the mezzanine floor. Amazing location allows

umožňuje v docházkové vzdálenosti dojít do samého centra

in few minutes’ walk to get to the Spa colonnade.

Mariánských Lázní a několik málo minut pěší chůzí až na hlavní lázeňskou kolonádu. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 107


Prodej

Novostavba rodinného domu, 450 m2, 30 000 000 Kč

Novostavba luxusního rodinného domu splňující nejnáročnější požadavky na bydlení. Dům se nachází v jedné z nejžádanějších pražských lokalit, v klidné části Prahy 4-Kunraticích, s výhledem na rybník Šeberák. K domu náleží pozemek o celkové výměře 1 357 m2, se vzrostlou udržovanou zahradou, krytým bazénem a garáží pro dva automobily. Celý dům je podsklepený. V přízemí se nachází prostorná kuchyně s moderními spotřebiči, jídelna, obývací pokoj s krbem, 3 samostatné ložnice, koupelna s vanou, sprchou, wc a bidetem, další samostatné wc. V suterénu je prostorná sauna, výřivka, místnost pro fitness, sprchy, šatna, sociální zařízení. Dále technická místnost, kotelna s plynovým kotlem a další místnost, kterou lze využít jako hostinský pokoj. Za zmíňku stojí samostatná trezorová místnost. V domě byly použity nejkvalitnější materiály, velký důraz je kladen na každý detail, funkčnost i praktičnost bydlení. V celém domě je podlahové vytápění. Na oknech jsou instalovány předokenní hliníkové žaluzie na dálkové ovládání, dům je vybaven bezpečnostním systémem, centrálním vysavačem a přípravou na klimatizaci. Zahrada s vlastním zavlažovacím systémem poskytuje maximální komfort a soukromí. Energetická náročnost budovy G (nebyla sdělena vlastníkem budovy). For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 108

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

Sale

Luxury family house, 450 m2, 30 000 000 CZK

Newly built luxury house meets the most demanding requirements for housing. The house is located in one of the most desirable locations in Prague, in a quiet part of Prague 4-Kunratice, overlooking the pond Šeberák. The house has a total land area of 1.357 m2 with mature landscaped gardens, swimming pool and a garage for two cars. On the ground floor there is a spacious kitchen with all modern appliances, dining room, living room with fireplace, 3 bedrooms, bathroom with bath, shower, toilet and bidet, another separate toilet. In the basement there is a spacious sauna, whirlpool, fitness room, showers, restrooms. Utility room, boiler room with a gas boiler and another room which can be used as a guest room. It is worth mentioning a separate safe room. The house has been built of the highest quality materials, great attention is paid to every detail, functionality and practicality of the housing. The whole house has underfloor heating. The windows have installed the aluminium outdoor blinds on remote control, the house is equipped with a security system, central vacuum and air conditioning preparation. The garden with its own irrigation system provides maximum comfort and privacy. Energy performance of buildings G (not communicated by the building owner). FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Nový multifunkční komplex, Praha 6, 31 900 000 Kč

Sale

Novostavba s možností kombinace bydlení a podnikání v klidném prostředí starých Střešovic - Praha 6. Objekt se skládá ze dvou budov oddělených zahradou. První budova s vchodem a vjezdem z ulice je dvoupatrová. V přízemí se nachází jedna místnost, technické zázemí a garáž pro dvě auta, v prvním patře rozsáhlý prostor, který lze v polovině přepažit, a dvě WC. Ve druhém patře komfortní byt 3+kk s ložnicemi do zahrady, prostornou koupelnou a toaletou. V podzemí je trezorová místnost cca 20m2. Druhá budova stojí ve zvedajícím se terénu a její střecha je tvořena velkou terasou, na niž navazuje ještě jedna a posléze travnatá zahrada, vše s výhledem na Prahu. V prvním patře budovy se nachází garsoniera s příslušenstvím a v přízemí společenská místnost s kuchyňským koutem, z níž je přístup do pískovcových jeskynních prostor zařízených jako vinotéka a vinárna. Jeskynní místnosti jsou plně vybavené osvětlením, chlazením, vyhřívanými lavicemi a vzduchotechnikou. Vytápění ústřední plynové. For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Multifunctional building complex, Prague 6, 31 900 000 CZK

New building complex suitable for both housing and business is located in the calm environment of Střešovice - Prague 6. The property consists of two buildings connected by a garden. The first building, with a separate entrance from the street, has three floors and an underground space. It includes, among others, a garage for two cars on the ground floor, a large open space on the first floor that can be divided into smaller ones, and a comfortable 3- bedroom apartment on the second floor with bedrooms facing to the garden. The second building is built into an incline and its roof is made up of a large terrace, which is followed by a second one and a little garden all overlooking the city. On the first floor there is a studio suite and downstairs a lounge with access to sandstone caves furnished as a wine shop and bar. The cave rooms are fully equipped with lighting, cooling, air conditioning and heated benches.

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 109


Prodej

Luxusní designová vila, 486 m2, 28 500 000 Kč

Sale

Luxury villa, 486 m2, 28 500 000 CZK

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila

New, precis and generously built luxury villa with a unique

s neopakovatelnou atmosférou luxusu a designu.

atmosphere of luxury and design. High standards Villa 5 + 1

Vila 5+1 s terasami, (užitná plocha 486 m2) na pozemku 1240 m v nadstandartním designovém provedení a v plném

with terraces (floor area 486 square meters) on the land of size 1240 m2 and fully equipped. It consists of 4 bedrooms,

vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty,

3 bathrooms, separate guest toilet, SPA zone - a beautiful

SPA zóna - krásný vnitřní bazén z mozaikového obkladu, sauna.

indoor swimming pool with mosaic tiling, sauna. Exceptional

Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové

house amenities include a heated marble floors, windows

podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň

using aluminium elements, luxury wood kitchen with

z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení

appliances, high quality furniture, a fireplace, a system smart

na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, telefon,

house controlled via a PC, phone, heat pump ZUBADAN,

tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlažování zahrady,

automatic watering and garage for two cars SUV type.

2

garáž pro dvě SUV auta.

For For complete complete portfolio portfolio or or real real estates estates visit visit www.faraon.cz www.faraon.cz 110

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON FARAON reality, reality, s.r.o., s.r.o., Polská Polská 26,26, 120 00 120 00 Praha Praha 2, 2, tel. tel. +420 +420 224 829 322, 224 829 322, info@faraon.cz info@faraon.cz


PURE BEAUTY

NEW SHOWROOM ELITE BATH, RIVER DIAMOND, ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ 7, PRAHA 8 - KARLÍN

www.elitebath.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 111


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

/X[XVQ¯5'VSR]HPNHPP9HON«3RSRYLFH%UWQLFH 1DE¯]¯PHOX[XVQ¯QRYRVWDYEXURGLQQ«KRGRPXRYHOLNRVWLVH]LPQ¯]DKUDGRXYHONRXJDU£Ĥ¯VDXQRXDYHQNRYQ¯PNRXSDF¯PMH]¯UNHPQD SR]HPNXRFHONRY«Y¿PÙćHPYREFL%UWQLFHX9HON¿FK3RSRYLF'ęPMHSOQÙY\EDYHQDSRVN\WXMHRNDPĤLW«SRKRGOQ«E\GOHQ¯9Sć¯]HP¯MH SURVWRUQ¿RE¿YDF¯SRNRMVNUEHPQDNWHU¿SO\QXOHQDYD]XMH]LPQ¯]DKUDGDNXFK\ûNDQFHO£ćDVRFL£OQ¯]£]HP¯YSDWćHMVRXORĤQLFHNRXSHOQD VbPDV£ĤQ¯DY¯ćLYRXYDQRXVDXQD]WRSROXVO£YRY¿PLNDPHQ\DYSRGNURY¯MHG£OHYHON¿SURVWRUY\XĤ¯YDQ¿MDNRKHUQDSURGÙWL1DSRGODK£FKMVRX SORYRXF¯GćHYÙQ«SRGODK\DOLW£SUREDUYHQ£GODĤED=DKUDGDMH]DO«Y£QDSOQÙDXWRPDWL]RYDQ¿P]DYODĤRYDF¯PV\VW«PHPQDSRMHQ¿PQDVWXGQX -H]GHXPÙO«NRXSDF¯MH]¯UNRYROHMEDORY«KćLďWÙYHQNRYQ¯VH]HQ¯VOHWQ¯NXFK\Q¯DNUEHPNWHU«MH]DNRPSRQRY£QRGRSRWęÍNXSURW«NDM¯F¯KRSćHV Í£VW]DKUDG\9MH]GRY£EU£QDQDSR]HPHNYÍHWQÙJDU£ĤRY¿FKYUDWMVRXQDG£ONRY«RYO£G£Q¯'ęPMHHOHNWURQLFN\]DEH]SHÍHQ9REFLYHďNHU£LQIUDVWUXNWXUDYÍHWQÙNU\W«KR]LPQ¯KRVWDGLRQXVFHORURÍQ¯PSURYR]HP

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć7RP£ď6ODY¯ÍHN.RQWDNW(PDLOWRPDVVODYLFHN#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] 112

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

%\WNN%P3UDKDȡXO3Dć¯ĤVN£ 'RYROXMHPHVL9£PH[NOX]LYQÙQDE¯GQRXWE\WYVDPRWQ«PFHQWUX3UDK\%\WRYHOLNRVWLNN%VHQDFK£]¯YVHFHVQ¯PGRPÙSRUHNRQVWUXNFL YMHGQ«QHMSUHVWLĤQÙMď¯FKORNDOLWY3UD]HYXOLFL3Dć¯ĤVN£9E\WÙMVRX]DFKRY£Q\SęYRGQ¯KLVWRULFN«SUYN\VODGÙQ«VSUYN\PRGHUQ¯KRE\GOHQ¯ .XFK\ûVN£OLQNDSURYHGHQDYE¯O«POHVNXVPUDPRURYRXGHVNRX9HONRXY¿KRGRXE\WXMHYQLWćQ¯GLVSR]LFH%\WMHYKRGQ¿MDNNE\GOHQ¯WDN SURQ£MPX3ćLMÏWHVHVDPLSćHVYÙGÍLWRXQLN£WQRVWLWRKRWRP¯VWDDRNYDOLW£FKE\WX0RĤQRVWʳQDQFRYDWSRPRF¯K\SRWHÍQ¯KR¼YÙUX5£GL9£P SRVN\WQHPHGDOď¯LQIRUPDFH

&HQDLQIRRFHQÙY5. 5HDOLWQ¯PDNO«ć.DUHO+XE£ÍHN.RQWDNW(PDLONDUHOKXEDFHN#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 113


114

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 115


PRONÁJEM | RENT

G

#302371 Měsíční nájem | Monthly rent: 80 000 CZK

Sibeliova, Praha 6 Prostorná, samostatně stojící třípodlažní vila ze 30. let se zahradou umístěná v příjemné lokalitě Střešovic, kousek od MHD a mezinárodní školy. Přízemí nabízí vstupní chodbu, obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, spíž, zimní zahradu a koupelnu. První patro disponuje 2 ložnicemi, pracovnou a koupelnou. V podkroví jsou 2 ložnice a koupelna. V suterénu se nachází prádelna a skladové prostory. K domu náleží také dvougaráž a udržovaná rozlehlá zahrada. Příjemné a klidné bydlení s dobrou dostupností do centra, na letiště i do mezinárodních škol ISP, Riverside school, Park Line a French school.

A spacious, detached three-storey villa with garden situated in a popular part of Stresovice. minutes from public transport and international school. Ground floor comprises an entrance hall, living room with fully equipped kitchen corner, pantry, conservatory and bathroom. The first floor offers 2 bedrooms, study and bathroom. The top floor consists of 2 bedrooms and a bathroom. In the basement is a laundry room and storage spaces. There is also a double garage. Comfortable and quiet living with easy access to downtown, the airport and the International school of Prague, Riverside school, Park Line and French school.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

#392719 Měsíční nájem | Monthly rent: 55 000 CZK

Školní, Průhonice Samostatně stojící rodinný dům s bazénem, který se nachází ve vyhledávané lokalitě plné zeleně v Průhonicích. Dům o rozloze 280 m2 je klimatizovaný a nabízí prostorný obývací pokoj s jídelním koutem, plně vybavenou kuchyni, 5 ložnic, 3 koupelny a extra toaletu. K domu náleží 2 terasy, balkon, garáž pro 2 auta a udržovaná zahrada s krytým bazénem. V suterénu domu se nachází sklep a sauna. Příjemné bydlení, vhodné pro rodinu s dětmi s dobrou dostupností do mezinárodních škol na Praze 4.

Detached family house with swimming pool situated in a sought after location of Průhonice. The air-conditioned house with an area of 280 sqm offers a spacious living room with dining area, fully equipped kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms and extra toilet. There are also 2 terraces, balcony, garage for 2 cars and a maintained garden with a swimming pool. In the basement is a cellar and sauna. Comfortable living, suitable for families with children with easy access to the international schools of Prague 4.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PronĂĄjem | TruhlåøskĂĄ | StarĂŠ MĂŹsto | Praha 1 | 112 m2 | 33 000 Kè / mĂŹsĂ­c KOMPLETNĂ&#x152; ZRENOVOVANĂ? BYT 3+1, koupelna s vanou, ĹĄatna, pĂšvodnĂ­ zachovanĂŠ prvky, parkety, bezpeènostnĂ­ dveøe, plnĂŹ vybavenĂĄ kuchyò VYHĂĽNHUĂŹPQiÄ&#x20AC;LQtPSUDÄ&#x20AC;ND79VDWHOLW:L)L=DĨt]HQĂŹE\WYFLWOLYÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQpPÄ&#x20AC;LQçRYQtPGRPÄ&#x2122;VYĂŹWDKHPYDWUDNWLYQtORNDOLWÄ&#x2122;YEOt]NRVWL nĂĄmĂŹstĂ­ Republiky se stanicĂ­ metra, zastĂĄvkou tramvajĂ­ a nĂĄkupnĂ­mi centry Palladium a Kotva. KlidnĂĄ ulice v pĂŹĹĄĂ­m dosahu StaromĂŹstskĂŠho a VĂĄclavskĂŠho nĂĄmĂŹstĂ­. COMPLETELY RENOVATED FLAT, two bedrooms, walk-in closet, bathroom with tub, preserved original features, solid wood parquet floors, security entry door, fully furnished kitchen with all utensils, washer, TV, WiFi, satellite. Bright furnished flat in a fully refurbished traditional building with a lift. Located in a quiet street steps from NĂĄmĂŹstĂ­ Republiky Square with the new Palladium shopping mall, tram stops and metro station, within walking distance of the Old Town and Wenceslas Square.

118

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronájem | Za Karlínským pøístavem | Karlín | Praha 8 | 87 m2 | 45 000 Kè / mìsíc 129ë'(6,*129ë%<7NNMLçQtWHUDVDYìKOHGQD]HOHQìEĨHK9OWDY\YìWDKSĨtPRGRE\WXGXERYpSDUNHW\SUDĀND79YLGHRWHOHIRQ NDPHURYìV\VWpPVNOHSJDUiçRYpVWiQt3OQę]DĨt]HQìQDGVWDQGDUGQtE\W]GtOQ\ĀHVNpKRDUFKLWHNWRQLFNpKRVWXGLD2222;YSDWĨHQRYpKR E\WRYpKRNRPSOH[X5H]LGHQFH9OWDYDQD5RKDQVNpPRVWURYę9ìKRGQiORNDOLWDVSOQRXY\EDYHQRVWtYEOt]NpPGRVDKXYU\FKOpPGRVDKX FHQWUDVWDQLFHPHWUD.ĨLçtNRYDMHY]GiOHQDMHQSiUEORNģRGEXGRY\ %5$1'1(:+,*+67$1'$5''(6,1*)/$7VRXWKIDFLQJWHUUDFHZRQGHUIXOYLHZVRIWKH9OWDYDULYHUWZREHGURRPVGLUHFWDFFHVVIURP WKHOLIWRDNSDUTXHWIORRUVZDVKHU79YLGHRHQWU\SKRQHFHOODUJDUDJHSDUNLQJ)XOO\IXUQLVKHGIODWGHVLJQHGE\WKH2222;VWXGLRRQWKH VHYHQWKIORRURIWKHQHZ9OWDYD5HVLGHQFH:HOOORFDWHGULJKWRQWKH9OWDYDULYHUEDQNZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHU.ĨLçtNRYDPHWUR VWDWLRQWUDPVDQGDPHQLWLHVDUHMXVWDIHZEORFNVDZD\

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 119


PronĂĄjem | RudnĂĄ | Praha-zĂĄpad | 140 m2 | 49 000 Kè / mĂŹsĂ­c =$Ä?Ă&#x152;=(1ĂŤ52',11ĂŤ'Ä?0NNNU\WĂŹNHUDPLFNĂŹED]pQVHVROiUQtPY\KĨtYiQtPVDXQDORçQLFHNRXSHOQ\YHONiRWHYĨHQiJDOHULH SUiGHOQDGĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\DGODçEDNUEYHVWDYÄ&#x2122;QpVNĨtQÄ&#x2122;SUDÄ&#x20AC;NDVXĂĽLÄ&#x20AC;NDDODUP*DUiçDNU\WpYHQNRYQtVWiQt5RGLQQĂŹGÄŁPYNOLGQp rezidenènĂ­ èåsti RudnĂŠ s vĂ˝bornou dopravnĂ­ dostupnostĂ­ do mezinĂĄrodnĂ­ch ĹĄkol a na D5, 10 minut k metru, 15 minut na letiĹĄtĂŹ, cca 20 minut jĂ­zdy od centra, tenisovĂŠ kurty a golfovĂŠ høiĹĄtĂŹ nedaleko. FURNISHED HOUSE, covered ceramic swimming pool with solar heating, sauna, four bedrooms, three bathrooms, large open gallery, laundry room, fireplace, wood and tile floors, built-in wardrobes, washer, dryer, alarm. Single garage, covered space on the plot. Family house situated in a quiet residential area of RudnĂĄ, convenient to international schools, the D5 highway, 10 minutes to metro, 15 minutes to the airport, tennis courts and golf course near by.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

120

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Pronรกjem | U Rajskรฉ zahrady_รฆLรงNRY_3UDKD_P2 | .ฤ€/ mรฌsรญc 02'(51รŒ1$'67$1'$5'1รŒ%<7NNP2WHUDVDVDPRVWDWQpORรงQLFHY\EDYHQiรฅDWQDYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™D~ORรงQpSURVWRU\ GฤจHYฤ™QpSRGODK\Y\VRNpVWURS\79SUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDP\ฤ€NDYLGHRWHOHIRQ.RPSOHWQฤ™]UHQRYRYDQรฌ]Dฤจt]HQรฌE\WYSDWฤจHQiNODGQฤ™ ]UHNRQVWUXRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPD]DFKRYDQรฌPLSฤฃYRGQtPLSUYN\YNOLGQpXOLFLQDUR]KUDQt9LQRKUDGDรฆLรงNRYDXSDUNX DGฤ™WVNpKRKฤจLรฅWฤ™PLQXWRGFHQWUDVWDQLFHPHWUD+ODYQtQiGUDรงtD5LHJURYรฌFKVDGฤฃ 02'(51+,*+67$1'$5')/$7P2WHUUDFHWZREHGURRPVZDONLQFORVHWORWVRIEXLOWLQZDUGUREHVKDUGZRRGIORRUVKLJKFHLOLQJV VHFXULW\HQWU\GRRU79ZDVKHUGU\HUGLVKZDVKHUYLGHRHQWU\SKRQH&RPSOHWHO\UHQRYDWHGIXUQLVKHGIODWRQWKHILUVWIORRURIDUHQRYDWHG WUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKOLIWDQGSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHVLQDTXLHWVWUHHWDGMDFHQWWRDJUHHQSDUNZLWKDSOD\JURXQGDILYHPLQZDONIURP WKHFLW\FHQWHUWKH5LHJURY\VDG\SDUNDQG+ODYQtQiGUDรงtPHWURVWDWLRQ

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 121


PronĂĄjem | Nad KrĂĄlovskou oborou | Bubeneè | Praha 7 | 192 m2 | 50 000 Kè / mĂŹsĂ­c NOVĂ? TROJĂ&#x161;ROVĂ&#x2019;OVĂ? PODKROVNĂ? BYT 5+1, balkon, krĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled do Stromovky, 3 koupelny, herna, krb, vybavenĂŠ ĹĄatny, klimatizace, GĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\GODçEDYHVWDYÄ&#x2122;Qp~ORçQpSURVWRU\DODUP9HONĂŹE\WYHSDWĨH]UHQRYRYDQpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHP v bezprostøednĂ­m sousedstvĂ­ parku Stromovka, v rychlĂŠ dostupnosti do centra (tramvaje, metro HradèanskĂĄ a VltavskĂĄ), na letiĹĄtĂŹ DGRPH]LQiURGQtFKĂĽNROVYĂŹERUQRXREÄ&#x20AC;DQVNRXY\EDYHQRVWtYEOt]NpPRNROt BRAND NEW THREE LEVEL ATTIC FLAT, balcony, beautiful park views, four bedrooms, playroom, three bathrooms, fireplace, walk-in closets, DLUFRQGLWLRQLQJKDUGZRRGIORRUVEXLOWLQVWRUDJHDODUP6SDFLRXVIODWLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\RIWKH6WURPRYND3DUNRQWKHIRXUWKIORRURID UHQRYDWHGEXLOGLQJZLWKOLIW/RFDWHGLQDTXLHWVWUHHWZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHU WUDPV9OWDYVNiDQG+UDGÄ&#x20AC;DQVNiPHWUR WKHDLUSRUW DQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROVZLWKIXOODPHQLWLHVZLWKLQHDV\UHDFK

122

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Mรกnesova | Vinohrady | Praha 2 | 102 m2 | 45 000 Kรจ / mรฌsรญc 129ฤ…=5(12929$1รซ1$'67$1'$5'1รŒ%<7MLรงQฤ™RULHQWRYDQiWHUDVDORรงQLFHNRXSHOQ\]DFKRYDQpSฤฃYRGQtSUYN\PQRรงVWYt YHVWDYฤ™QรฌFKVNฤจtQtD~ORรงQรฌFKSURVWRUQiE\WHNDY\EDYHQtQDPtUXY\VRNpVWURS\XPฤ™OHFNpSฤจHGPฤ™W\DGHNRUDFHGฤจHYฤ™QpSRGODK\ EH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDP\ฤ€NDDODUP3OQฤ™]Dฤจt]HQรฌE\WYHSDWฤจH]UHNRQVWUXRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHP YDWUDNWLYQtUH]LGHQฤ€QtORNDOLWฤ™X5LHJURYรฌFKVDGฤฃYSฤ™รฅtPGRVDKX9iFODYVNpKRQiPฤ™VWt 1(:)8//<5(129$7('+,*+48$/,7<)/$7VRXWKIDFLQJWHUUDFHWZREHGURRPVWZREDWKURRPVSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVEXLOWLQ ZDUGUREHVDQGVWRUDJHFXVWRPPDGHIXUQLWXUHDUWDQGGHFRUDWLRQVZRRGHQIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRUZDVKHUGU\HUDODUP)XOO\ IXUQLVKHGIODWRQWKHWKLUGIORRURIDUHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKOLIWLQDQDWWUDFWLYHORFDWLRQVWHSVIURPWKH5LHJURY\VDG\SDUNZLWKLQ ZDONLQJGLVWDQFHRI:HQFHVODV6TXDUHZLWKDFFHVVWRDOOWKUHH3UDJXHPHWUROLQHVDQGIXOODPHQLWLHV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 123


Pronájem | Belgická | Vinohrady | Praha 2 | 200 m2 | 55 000 Kè / mìsíc SLUNNÝ RENOVOVANÝ BYT 3+kk, 30 m2WHUDVNRXSHOQ\YHVWDYęQpVNĨtQęSDUNHW\~ORçQpSURVWRU\IUDQFRX]VNiRNQDNOLPDWL]DFH Y\WiSęQiGODçEDYNRXSHOQiFKSUDĀNDVXåLĀNDVDWHOLWDODUP3URVWRUQìSRGNURYQtE\WYSDWĨHNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKR GRPXVYìWDKHPDXSUDYHQRXVSROHĀQRX]DKUDGRXYREOtEHQpUH]LGHQĀQtORNDOLWęSiUNURNģRGVWDQLFHPHWUDQDQiPęVWt0tUX 6811<5(129$7('$3$570(17P2RIWHUUDFHVWZREHGURRPVWZREDWKURRPVEXLOWLQZDUGUREHVSDUTXHWIORRUVVWRUDJH )UHQFKZLQGRZVDLUFRQGLWLRQLQJKHDWHGIORRUVLQWKHEDWKURRPVZDVKHUGU\HUVDWHOOLWHDODUP6SDFLRXVILIWKIORRUDWWLFDSDUWPHQWLQD IXOO\UHIXUELVKHGWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKDOLIWDQGDVKDUHGJDUGHQLQWKHSRSXODUUHVLGHQWLDODUHDRI9LQRKUDG\PRPHQWVIURP1iPęVWt 0tUXPHWURVWDWLRQDQGWUDPVDVKRUWZDONWRWKHFLW\FHQWHU

124

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronájem | U Havlíèkových sadù | Vinohrady | Praha 2 | 101 m2 | 29 000 Kè / mìsíc 6/811ë1$'67$1'$5'1Ì9,12+5$'6.ë%<7NNEDONRQ\SĨtPìYìKOHGGR+DYOtĀNRYìFKVDGģMLçQtRULHQWDFH]DFKRYDQpSģYRGQt SUYN\Y\VRNpVWURS\KLVWRULFNiåWXNRYiYì]GREDGĨHYęQpSDUNHW\NDPHQQpRENODG\YHVWDYęQpVNĨtQęD~ORçQpSURVWRU\EH]SHĀQRVWQt YVWXSQtGYHĨH.RPSOHWQęQRYę]UHNRQVWUXRYDQìE\WYSDWĨH]UHQRYRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYNOLGQpORNDOLWęVU\FKOìP VSRMHQtPGRFHQWUDYEOt]NpPGRVDKXVWDQLFHPHWUD1iPęVWt0tUX +,*+67$1'$5'6811<)/$7WZREDOFRQLHVGLUHFWYLHZVRIWKHDGMDFHQW+DYOtĀNRY\6DG\3DUNEXLOWLQZDUGUREHVDQGVWRUDJHSUHVHUYHG RULJLQDOGHWDLOVKLJKFHLOLQJVKLVWRULFVWXFFRRUQDPHQWVKDUGZRRGIORRUVVWRQHWLOLQJVHFXULW\HQWU\GRRU1HZO\IXOO\UHIXUELVKHGIODWRQWKH ILUVWIORRURIDUHQRYDWHGUHVLGHQWLDOEXLOGLQJZLWKOLIWLQDTXLHWVWUHHWLQDKLJKO\VRXJKWDIWHUQHLJKERUKRRGZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHU FRQYHQLHQWWR1iPęVWt0tUXPHWURVWDWLRQOLQH$

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 125


Pronájem | Moravská | Vinohrady | Praha 2 | 115 m2 | 37 000 Kè / mìsíc .203/(71ą=5(.21675829$1ë9,12+5$'6.ë%<7NNEDONRQORçQLFHåDWQDFHQWUiOQtYVWXSQtKDOD]DFKRYDQpSUYN\Y\VRNp VWURS\SDUNHW\GODçEDYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\SUDĀNDVXåLĀNDNXFK\ĞVNpVSRWĨHELĀH0LHOHDODUPVNOHSÿiVWHĀQę]DĨt]HQìE\W YHSDWĨHUHQRYRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYNOLGQpXOLFLVU\FKOìPVSRMHQtPGRFHQWUDSiUPLQXWFKģ]HNHVWDQLFLPHWUD 1iPęVWt0tUXYU\FKOpPGRVDKXSOQpREĀDQVNpY\EDYHQRVWL )8//<5(&216758&7(')/$7EDOFRQ\WZREHGURRPVZDONLQFORVHWODUJHFHQWUDOHQWU\KDOOSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVKLJKFHLOLQJVVROLG ZRRGSDUTXHWIORRUVWLOHVEXLOWLQVWRUDJHZDVKHUGU\HU0LHOHNLWFKHQDSSOLDQFHVDODUPFHOODU3DUWLDOO\IXUQLVKHGIODWRQWKHVHFRQGIORRU RIDUHQRYDWHGWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKDQHZOLIW/RFDWHGLQDTXLHWVWUHHWFORVHWRIXOODPHQLWLHVMXVWRQHWUDPVWRSRUDIHZPLQZDONIURP 1iPęVWt0tUXPHWURVWDWLRQZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRI:HQFHVODV6TXDUH

126

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | 0DORVWUDQVNpQiEฤจHรงt| Malรก Strana | Praha 1 | 132 m2 | 57 000 Kรจ Pฤ™VtF /8;861รŒ%<789/7$9<SฤจtPรฌYรฌKOHGQDฤจHNX3UDรงVNรฌKUDGD.DPSXY]GXรฅQpPtVWQRVWLY\VRNpVWURS\รฅWXN\SDUNHW\EH]SHฤ€QRVWQt GYHฤจHNDFKORYiNDPQDYHVWDYฤ™Qp~ORรงQpSURVWRU\SUDฤ€NDP\ฤ€NDDODUPYรฌWDK9NXVQฤ™]UHQRYRYDQรฌE\WYHSDWฤจHQHRUHQHVDQฤ€QtKR GRPXVH]DFKRYDQรฌPLSฤฃYRGQtPLSUYN\UHFHSFtNDPHURYรฌPV\VWpPHPDXSUDYHQรฌPGYRUHPY~รงDVQpKLVWRULFNpORNDOLWฤ™QDEฤจHKX9OWDY\ QDRNUDMLRVWURYD.DPSDYSฤ™รฅtPGRVDKXFHQWUDPฤ™VWD (;&/86,9(/</2&$7(')/$7WZREHGURRPVGLUHFWYLHZVRIWKH9OWDYD5LYHUWKH3UDJXH&DVWOHDQG.DPSD,VODQGDLU\URRPVKLJK FHLOLQJVVWXFFRGHFRUDWLRQVKDUGZRRGIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRURULJLQDOFHUDPLFVWRYHEXLOWLQVWRUDJHZDVKHUGU\HUDODUP7DVWHIXOO\ UHQRYDWHGIODWRQWKHIRXUWKIORRURID1HR5HQDLVVDQFHEXLOGLQJZLWKSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVFDPHUDV\VWHPDQGDJUHHQFRXUW\DUG ORFDWHGRQWKH9OWDYDULYHUEDQNZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIWKHFLW\FHQWHUDQGPDMRUKLVWRULFVLWHV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 127


Byt 2+kk, 65 m2, Vinohrady – Praha 2, Americká | 30 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s terasou (27 m2) v 1. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem pár minut od stanice metra Náměstí Míru, nedaleko Havlíčkových sadů, s kvalitní občanskou vybaveností v okolí. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, dřevěné podlahy, vestavěné úložné prostory, pračka, sklep. Fully furnished flat with a 27 m2 terrace, on the first floor of a reconstructed building with lift in a lovely residential neighborhood a few minute walk from Náměstí Míru metro and trams, and a short walk to the city center. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, wooden floors, security entry door, built-in storage, washer, cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 128

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 117 m2, Karlín – Praha 8, Rohanské nábřeží | 35 000 Kč / měsíčně Moderní byt s terasou s výhledem do atria ve stylu japonské zahrady ve 2. patře rezidenčního komplexu River Diamond s 24h recepcí a ostrahou, pár minut od stanice metra Křižíkova. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, 2 koupelny, spíž, toaleta pro hosty, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, pračka, myčka, garážové stání. Second floor flat with a terrace overlooking a beautiful Japanese style garden, in the River Diamond residential project with 24-hour reception and security, a few minutes from Křižíkova metro. Living room with kitchen, two bedrooms, two bathrooms, pantry, guest toilet, wooden floors, built-in wardrobes, washer, dishwasher, parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 129


Rodinný dům 2+1, 90 m2, Hanspaulka – Praha 6 | 33 000 Kč / měsíčně Zrekonstruovaná zařízená řadová vila v prestižní rezidenční čtvrti pár minut jízdy od stanice metra Bořislavka, v blízkém dosahu plné vybavenosti, letiště a mezinárodních škol. Obývací pokoj s pracovním koutem, kuchyň, 1 ložnice, šatna, koupelna se sprchou, dvě toalety, dřevěné podlahy, úložné prostory, sklep. Fully refurbished furnished townhouse from 1929, in a prestigious neighborhood near Bořislavka metro and full amenities, within walking distance of the green Šárka Valley, convenient to the airport and international schools. Living room with study area, kitchen, one bedroom, shower bathroom, walk-in closet, wooden floors, cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 130

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+1, 85 m2, Karlín – Praha 8, Sokolovská | 20 000 Kč / měsíčně Zařízený renovovaný byt s 20 m2 terasou ve 4. patře činžovního domu s výtahem nedaleko Karlínského náměstí, v pěším dosahu stanic metra Florenc a Křižíkova. Obývací pokoj, kuchyň, 2 ložnice, 2 koupelny, šatna, vysoké stropy, dřevěné podlahy, marmoleum, dlažba, pračka, myčka. Furnished modernized flat with a 20 m2 terrace, on the fourth floor of a traditional building with lift. Located within walking distance of the city center, minutes from Florenc and Křižíkova metro stations. Living room, kitchen, two bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, high ceilings, wooden floors, marmoleum, washer, dishwasher.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 131


Byt 3+kk, 74 m2, Libuš – Praha 4, Libušská | 23 000 Kč / měsíčně Kvalitní podkrovní byt s balkonem ve 2. patře moderního projektu v klidné čtvrti pár min. od mezinárodní školy PBS, 25 minut jízdy od centra, v blízkosti Modřanské rokle, Michelského a Kunratického lesa. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou a sprchou, šatna, krb, lamino a dlažba, myčka, sklep, parkování. Second floor attic flat with a balcony in a secure gated project in a quiet area a few min. from the PBS international school, a 25 min. drive to the city center, near the Modřanská rokle, Kunratický and Michelský Forests. Living room with kitchen, two bedrooms, bathroom (tub, shower), walk-in closet, fireplace, laminated floors, cellar, parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 132

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 52 m2, Libeň – Praha 9, Kurta Konráda | 21 000 Kč / měsíčně Nový zařízený byt s 25 m2 terasou v 7. patře rezidenčního projektu Sedmikráska v sousedství nákupní galerie Harfa, pár bloků od stanice metra Českomoravská a Sazka Arény. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, vestavěné úložné prostory, lamino, bezpečnostní dveře, pračka, designové vybavení, sklep. Parkování. New furnished seventh floor flat with a 25 m2 terrace in the Sedmikráska Residence near Českomoravská metro, the Sazka Arena multipurpose venue and Galerie Harfa shopping mall. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, built-in storage, design furniture, laminated floors, outdoor blinds, washer, cellar. Parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 133


ApartmĂĄn

Old Town Suitet6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD

,PNQMFUOÄŁTFSWJTPWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTLMJNBUJ[BDĂ&#x201C; EWÄŁNBMPäOJDFNJ EWÄŁNBLPVQFMOBNJ QBUSPPLPV[MVKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;CVEPWZ6/&4$0 TWâUBIFNWFEMF4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;7FMLâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTQÄ°WPEOĂ&#x201C;NEÄżFWÄŁOâNUSĂ&#x2C6;NPWĂ&#x201C;NBNOPIBPLOZQSPQPVĂ?UÄŁKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;NJIPKOPTU QÄżJSP[FOĂ?IPTWÄŁUMB7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB OPOTUPQSFDFQDF BIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁ WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°[BISOVUBWDFOÄŁ Fully serviced air-conditioned two-bedroom, two-bathroom apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor of a charming UNESCO building with lift next to the world famous Old Town Square. Large living room with original wooden ceiling beams and plenty of windows for natural light. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

134

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn

Wenceslas Loftt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD

1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFUÄżFNJMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJTFOBDIĂ&#x2C6;[Ă&#x201C;OFEBMFLP7Ă&#x2C6;DMBWTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;WQBUÄżF [SFOPWPWBOĂ?IPEPNVTWâUBIFN OPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C;BQBSLPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;N"QBSUNĂ&#x2C6;O8FODFTMBT-PGUKFQSPTUPSOâ TLMĂ&#x2C6;EĂ&#x2C6;TF[QMOÄŁWZCBWFOĂ?LVDIZOÄŁ TKĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;NQSPTUPSFNBMPGUFNOBTQBOĂ&#x201C;7ZCBWFOĂ&#x201C;BTMVäCZ8J'JQÄżJQPKFOĂ&#x201C;LJOUFSOFUV TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV TZTUĂ?N EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;IPLJOBT%7%QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄFN QSBÄĄLBBOPOTUPQSFDFQDFBIPUMJOF7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced air-conditioned three-bedroom, two-bathroom apartment on the 6th ďŹ&#x201A;oor of a renovated building with lift, 24-hour reception, possible parking space, just off of Wenceslas Square. Open-plan living and fully ďŹ tted kitchen/dining area with sleeping loft. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour reception and hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 135


ApartmĂĄn

Superior

t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt t1SBIBtPEFVSOPD

1MOÄŁTFSWJTPWBOâKFEOPQPLPKPWâBQBSUNĂ&#x2C6;OOBDIĂ&#x2C6;[FKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;TFWTSEDJ4UBSĂ?IP.ÄŁTUB KFO[BSPIFNPE4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;WIJTUPSJDLĂ?CVEPWÄŁ 6,BQSB[SPLV LUFSĂ&#x2C6;KFOBTF[OBNV6/&4$05FOUPTWÄŁUMâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFTLMĂ&#x2C6;EĂ&#x2C6;[QMOÄŁWZCBWFOĂ?LVDIZOÄŁ QSPTUPSOĂ?IPPCâWBDĂ&#x201C;IPQPLPKF TFEWÄŁNBQPIPWLBNJBKĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;NTUPMFNBQPLPKFNTWMBTUOĂ&#x201C;LPVQFMOPV7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7% EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP NZÄĄLBTVĂ?JÄĄLBBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁ WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Stylish and fully-serviced one-bedroom apartment in the heart of Pragueâ&#x20AC;&#x2122;s Old Town, just around the corner from Old Town Square in the UNESCO protected U Kapra building dating from 1403. This bright apartment is comprised of a fully-ďŹ tted kitchen, a spacious large living room with two sofas and dining space, and one bedroom with an ensuite bathroom. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

136

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn

Courtyardt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;QSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD

1MOÄŁLMJNBUJ[PWBOâBQMOÄŁTFSWJTPWBOâOFLVÄżĂ&#x2C6;DLâTUVEJPBQBSUNĂ&#x2C6;O PLOBEPLMJEOĂ?IPEWPSLVOB4UBSĂ?N.ÄŁTUÄŁWCVEPWÄŁTOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C; PTUSBIPVBLMJEOâNJTQPMFÄĄOâNJQSPTUPSZ0UFWÄżFOĂ&#x2C6;EJTQP[JDFTNBOäFMTLPVQPTUFMĂ&#x201C;BQPIPWLPV KĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;NTUPMFNBLVDIZOĂ&#x201C; LPVQFMOBTF TQSDIPV7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'JJOUFSOFU LBCFMPWĂ&#x2C6;UFMFWJ[F EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;UFMFGPO QSBÄĄLB OPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C; BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°[BISOVUZWDFOÄŁ Fully serviced, non-smoking courtyard-facing studio apartment with air-conditioning, located in Old Town in an award winning building with 24-hour reception, security, and quiet common areas. Open-plan room with comfortable bed, dining area, kitchen, separate bathroom with shower. Amenities: Wi-Fi Internet, cable TV, in-room intercom system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 137


Týdenní rekreace v Krkonoších / pronájem Chalupa v Pasekách n./ J. na samotě s panenským výhledem. Pokud chcete navštívit Krakonošovo království a zažít atmosféru stylové horské chalupy s veškerou současnou vybaveností, jste u nás správně. Cena pronájmu: od 10 000 Kč/týden

A week’s recreation in the Giant Mountains / rental A secluded chalet in Paseky n./ J. with a pristine view. If you wish to visit the Krakonoš’s kingdom and experience the atmosphere of a stylish mountain chalet with all modern amenities, you are at the right address. The price of rental: from CZK 10,000 per week www.chalupapodskalou.cz

tel.: 724 560 201

e-mail: info@atelierfiala.cz


Nebytový prostor | Pronájem | Purkyòova | Praha 1 | Nové Mìsto | 182 – 989 m2 | FHQDQDY\çiGiQt | price upon request 0RGHUQtPXOWLIXQNĀQtNRPSOH[VNDQFHOiĨVNìPLDREFKRGQtPLSURVWRU\YHY\VRNpPVWDQGDUGXVLWXRYDQìYFHQWUXPęVWDYEH]SURVWĨHGQt EOt]NRVWL1iURGQtWĨtG\DQHGDOHNR9iFODYVNpKRQiPęVWt%XGRYDREGUçHODSUHVWLçQtFHUWLILNDFL/(('6LOYHU9\QLNDMtFtGRVWXSQRVWYHĨHMQRX GRSUDYRX²SĨtPRQDVWDQLFLPHWUD1iURGQtWĨtGD WUDVD% SĨHGEXGRYRXWUDPYDMRYp]DVWiYN\3RG]HPQtSDUNRYiQtYEXGRYę 0RGHUQPXOWLSXUSRVHFRPSOH[ZLWKKLJKVWDQGDUGRIILFHVSDFHDQGFRPPHUFLDOSUHPLVHVVLWXDWHGLQWKHFLW\FHQWHULQWKHLPPHGLDWH YLFLQLW\RI1iURGQtWĨtGDDQGFORVHWR:HQFHVODV6TXDUH7KHEXLOGLQJUHFHLYHGDSUHVWLJLRXV/(('6LOYHUFHUWLILFDWLRQ([FHOOHQWDFFHVVE\ SXEOLFWUDQVSRUW²ULJKWDERYHWKHPHWURVWDWLRQ1iURGQtWĨtGD OLQH% WUDPOLQHKXEQH[WWRWKHHQWUDQFH*DUDJHSDUNLQJDYDLODEOHLQWKH EXLOGLQJ

140

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Jankovcova | Praha 7 | HoleĹĄovice | 118 â&#x20AC;&#x201C; 7 289 m2 | 13,00 â&#x20AC;&#x201C; 14,50 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c AdministrativnĂ­ komplex nabĂ­zejĂ­cĂ­ pronĂĄjem kancelåøskĂ˝ch prostor situovanĂ˝ na Praze 7. Projekt se sklĂĄdĂĄ ze dvou budov, 17ti patrovĂŠ EXGRY\$DSDWURYpEXGRY\%DQDEt]tNUiVQĂŹYĂŹKOHGQD9OWDYXDSUDçVNpSDQRUiPD'REUiGRSUDYQtGRVWXSQRVWPÄ&#x2122;VWVNRXKURPDGQRX dopravou â&#x20AC;&#x201C; jen pĂĄr minut chĂšze k tramvajovĂ˝m linkĂĄm od stanic metra VltavskĂĄ (trasa C) a Palmovka (trasa B). V budovĂĄch jsou NGLVSR]LFLUHSUH]HQWDWLYQtUHFHSFHRVWUDKDDSRG]HPQtJDUiçH&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Administrative complex offering office premises for lease situated in Prague 7. The project consists of two buildings - 17 story building A and 3 story building B - that offer a splendid view of the Vltava River and the Prague panorama. Good accessibility by public transportation â&#x20AC;&#x201C; few minutesâ&#x20AC;&#x2122; walk to tram stops connected with metro stations, VltavskĂĄ (line C) and Palmovka (line B). Building amenities include representative reception desk, 24/7 security service, and underground garage. Prices listed without VAT.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 141


Nebytový prostor | Pronájem | 6HQRYiçQpQiPęVWt_3UDKD_1RYp0ęVWR_²P2 | ²(85P2 PęVtF .DQFHOiĨVNpSURVWRU\Y]UHNRQVWUXRYDQpQHRNODVLFLVWQtEXGRYęVLWXRYDQpSĨtPRYFHQWUX3UDK\9\QLNDMtFtGRVWXSQRVWDXWHPLYHĨHMQRXGRSUDYRX ²YSęåtPGRVDKXVWDQLFHPHWUD0ģVWHN WUDVD$% 1iPęVWt5HSXEOLN\ WUDVD% 0X]HXP WUDVD& WUDPYDMRYìFKVSRMģYHGOHPDJLVWUiO\ VSĨtPìPVSRMHQtPQD'9EXGRYęMHNGLVSR]LFLFHQWUiOQtUHFHSFHKRGLQRYiRVWUDKDDSDUNRYiQtYHGYRĨH&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ 2IILFHSUHPLVHVLQDFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHG1HR&ODVVLFLVWEXLOGLQJORFDWHGZLWKLQ3UDJXH·VFLW\FHQWHU2XWVWDQGLQJDFFHVVLELOLW\E\ FDUDQGSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ²ZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIPHWURVWDWLRQ0ģVWHN OLQHV$% 1iPęVWt5HSXEOLN\ OLQH% 0X]HXP OLQH& PRPHQWVIURPWUDPVWRSDQGFORVHWRFLW\KLJKZD\ZLWKGLUHFWFRQQHFWLRQWR'KLJKZD\%XLOGLQJDPHQLWLHVLQFOXGHFHQWUDOUHFHSWLRQ GHVNKRXUVHFXULW\VHUYLFHVDQGSDUNLQJ3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

142

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Nebytový prostor | Pronájem | Jungmannova | Praha 1 | Nové Mìsto | 250 – 765 m2 | 19,50 EUR / m2 / mìsíc Administrativní komplex s kanceláøskými prostory k pronájmu situovaný v bezprostøední blízkosti Václavského námìstí a Františkánských zahrad. Komplex kombinuje historické prvky s moderní architekturou. Budova se nachází v atraktivní lokalitì, ve finanèním a obchodním centru mìsta s vlastním parkováním. Vynikající dostupnost mìstskou hromadnou dopravou – v blízkosti stanice metra Mùstek (trasa A, B), stanice metra Národní tøída (trasa B) a tramvajového uzlu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Administrative complex with office premises for lease situated close to Wenceslas Square and Franciscan Gardens. The complex combines historical elements with modern architecture. The building is located in an attractive location in the financial and commercial center, complete with private parking. Excellent access by public transport – in close vicinity to the metro stations, Mùstek (lines A, B) and Národní tøída (line B), and a tram line hub. Prices listed without VAT.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 143


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | PodkovåøskĂĄ | Praha 9 | Vysoèany | 250 â&#x20AC;&#x201C; 552 m2 | 166 â&#x20AC;&#x201C; 180 CZK / m2 / mĂŹsĂ­c NetradiènĂ­ kancelåøskĂŠ prostory v industriĂĄlnĂ­m duchu situovanĂŠ na Praze 9. Budova postavena ve funkcionalistickĂŠm stylu proĹĄla YOHWHFKY\VRFHNYDOLWQtUHNRQVWUXNFt-LçQtSRORYLQDVWĨHFK\MHY\XçtYiQDMDNRWHUDVDDSĨtOHçLWRVWQpVSRUWRYLĂĽWÄ&#x2122;'REUi GRSUDYQtGRVWXSQRVW²]DVWiYNDWUDPYDMt3RGNRYiĨVNiSĨHGEXGRYRXSDUNRYiQtNGLVSR]LFLSĨtPRYDUHiOX&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Atypical office premises with industrial spirit situated in Prague 9. The building built in the Functionalist style underwent a high quality refurbishment in 2005-2008. The southern half of the roof is used as a terrace and occasionally as a sports playground. Good transportation access â&#x20AC;&#x201C; PodkovåøskĂĄ tram stop situated right in front of the building, parking available within the grounds. Prices listed without VAT.

144

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | Thรกmova | Praha 8 | Karlรญn | 50 โ€“ 1 749 m2 | 13,00 โ€“ 16,00 EUR / m2 / mรฌsรญc .DQFHOiฤจVNpSURVWRU\NSURQiMPXYPRGHUQtDGPLQLVWUDWLYQtEXGRYฤ™VLWXRYDQpYรงiGDQpORNDOLWฤ™SฤฃYRGQtร…VWDUpยดฤ€iVWL.DUOtQD7DWRREOtEHQi REFKRGQtUH]LGHQฤ€QtDDGPLQLVWUDWLYQtORNDOLWDVHQDFKi]tSRXKรฌFKPLQXWFKฤฃ]HRGFHQWUDDY\]QDฤ€XMHVHVQDGQRXGRVWXSQRVWt0+' LDXWHPยฒYEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD.ฤจLรงtNRYD WUDVD% DWUDPYDMRYp]DVWiYN\9EXGRYฤ™MHEH]SHฤ€QRVWQtVOXรงEDDSRG]HPQtJDUiรง &HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ 2IILFHSUHPLVHVIRUOHDVHLQDQDGPLQLVWUDWLYHEXLOGLQJORFDWHGLQWKHDWPRVSKHULFDUHDRIROG.DUOtQ7KLVVRXJKWDIWHUFRPPHUFLDO UHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGWKDWVRXQLTXHO\FRPELQHVDEXVWOLQJ\RXQJYLEHZLWKDSURIHVVLRQDOVHWWLQJLVFRQYHQLHQWO\FORVHWR3UDJXHยทVFHQWHU ยฒLWยทVMXVWDQHDV\PLQXWHZDONDZD\&ORVHWRWKH.ฤจLรงtNRYDPHWURVWDWLRQ OLQH% DQGWUDPVWRSV%XLOGLQJDPHQLWLHVLQFOXGH VHFXULW\JXDUGDQGXQGHUJURXQGJDUDJH3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERฤŒNร NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 145


Pronájem kanceláěí | Oɝces for rent | TanÏící dım Praha 2, Jiráskovo nám, Nové MÝsto | MÝsíÏní nájem: od 9 €/m2 TanÏící dım nabízí unikátní kanceláěské prostory s pısobivým výhledem. Nájemci mohou v rámci pronajatých prostor využívat terasu a bar v nejvyšším patěe budovy, odkud je nádherný výhled na Pražský hrad. Prostory jsou klimatizované, v budovÝ je 24 hod. recepce, restaurace v domÝ, bezproblémové parkování v okolí domu. Výborná poloha, pěímo na metru a tramvaji. Dancing house o΍ers a unique oɝce spaces with impressive view. Tenants within the leased premises can use the terrace and bar on the top ȵoor, which o΍ers amazing view to the Prague Castle. The oɝces are air-conditioned, the building has 24 hours reception, restaurant, parking around the house.

725 715 715 146

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

www.psn.cz


Prodej | Bøeclav | Brod nad Dyjí | 62 m2 | pozemek 124 m2 | 3 480 000 Kè 5'NNVWĨHÃ¥QtWHUDVDGDOHNpYìKOHG\GRRNROQtSĨtURG\QDGVWDQGDUGQtY\EDYHQtGOiçGÄ&#x2122;QpSDUNRYDFtVWiQt1t]NRHQHUJHWLFNìURGLQQìGÄ£PYQRYÄ&#x2122; vznikajícím projektu Sluneèné domy u MuÅ¡ova, v uzavøeném areálu s venkovním komunitním bazénem, saunou, vinným sklepem, recepcí a vysokým NRPIRUWHPSRVN\WRYDQìFKVOXçHE3URMHNWEXGHGtN\VYpMHGLQHÄ&#x20AC;QpSROR]HYDWUDNWLYQtSĨtURGQtORNDOLWÄ&#x2122;YKRGQìNURPÄ&#x2122;WUYDOpKRE\GOHQtWDNpNLQYHVWLFL s návratností 7-10 let. EHGURRPIDPLO\KRXVHURRIWHUUDFHJUHDWYLHZVRISLFWXUHVTXHFRXQWU\VLGHTXDOLW\HTXLSPHQWSDYHGSDUNLQJVSDFH/RZHQHUJ\IDPLO\KRXVHLQ WKHQHZO\HPHUJLQJ6OXQHÄ&#x20AC;QpGRP\X0XÃ¥RYDSURMHFW7KHHQFORVHGFRPSOH[ZLOOIHDWXUHFRPPXQLW\VZLPPLQJSRROVDXQDZLQHFHOODUUHFHSWLRQ DQGKLJKFRPIRUWRIVHUYLFH7KDQNVWRLWVXQLTXHORFDWLRQLQDQDWWUDFWLYHQDWXUDODUHDWKHSURMHFWZLOOEHVXLWDEOHQRWRQO\IRUWKHSHUPDQHQW KRXVLQJEXWDOVRIRUDQLQYHVWPHQWZLWKDUHWXUQRI\HDUV

Biskupská 267/8, 602 00 Brno-støed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 149


Prodej | Bøeclav | Mikulov | 633 m2 | pozemek 3 518 m2 | FHQDQDY\çiGiQt .RPSOH[WYRĨHQìURGLQQìPGRPHPSHQ]LRQHPVDSDUWPiQ\YLQDĨVWYtPVRE\WQìPSRGNURYtPDUR]OHKORX]DKUDGRXYRNUDMRYpĀiVWLUH]LGHQĀQt ]iVWDYE\Y0LNXORYęSĨtPRQDPLNXORYVNpYLQDĨVNpVWH]FH1HPRYLWRVWVHQDFKi]tQDY\YìåHQpPPtVWęVNUiVQìPLYìKOHG\GRRNROt+ODYQtRE\WQp SURVWRU\MVRXVLWXRYDQpYURGLQQpPGRPę3Ĩt]HPtMHWYRĨHQRGYęPDDSDUWPiQ\RGLVSR]LFtFKDYęWåt]MHGQRWHNPiVDPRVWDWQìYVWXS GRYLQQpKRVNOHSDDYHQNRYQtSRVH]HQtVJULOHP9SUYQtPSDWĨHGRPXMHXPtVWęQYHONRU\VìKODYQtE\W1D]DKUDGęMHLQVWDORYiQYHONìED]pQVH VSUFKRX=DGQtĀiVWSR]HPNXVHVNOiGi]KRVSRGiĨVNìFKEXGRYVDPRVWDWQpKRE\WXSUR]DPęVWQDQFHSUģP\VORYpEXGRY\VRE\WQìPSRGNURYtP ]DKUDG\VRNUDVQìPMH]tUNHPDGęWVNpKRKĨLåWę1HPRYLWRVWNWHUiPiNGLVSR]LFLQHMYęWåtSR]HPHNYHPęVWęVDPRWQpPVHQDFKi]tPLQXW FKģ]HRGFHQWUD0LNXORYD/RNDOLWDMHY\VRFHWXULVWLFN\DWUDNWLYQtDIUHNYHQWRYDQi

150

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Sale | Bøeclav | Mikulov | 633 m2 | plot 3 518 m2 | price upon request Premises consisting of a family house/pension with apartments, a winery with attic flat, and a large garden. The property is located on a hill, providing beautiful views of the far surroundings. Nice residential area on the outskirts of Mikulov, directly on the Mikulov wine trail. The main living area is located in the family house. The ground floor features two apartments (1-bedroom with eat-in kitchen and 1-room with eat-in kitchen); the larger unit has a separate entrance to the wine cellar and also an outdoor grill. The 1st floor features the main 3-bedroom apartment. On the garden is a large swimming pool with shower. The other part of the complex consists of warehouses, a workshop, barn, small apartment for employees, industrial building with attic flat, garden with ornamental pond, and a playground. The property, which has the largest plot in Mikulov, is situated 15-minutes from the center on foot. The location is very attractive and popular with tourists.

Biskupskå 267/8, 602 00 Brno-støed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 151


Fieldview Residence – od/by Blaze Makoid Architecture Místo/Location: East Hampton, New York, USA Postaven/Built: 2007 Plocha/Built: 400 m2

Dům o velikosti 400 m2 se nachází na rovném pozemku ve tvaru vlajky, který má 4 000 m2 a sousedy vepředu a po stranách. Stavbu tvoří tři hlavní struktury uspořádané do „C“, které rámuje jižní výhled na rozsáhlou zemědělskou plochu. Toto panorama posloužilo jako podklad pro kompozici vzájemně se prolínajícího interiéru a exteriéru. K velkému prosklenému vstupu, chráněnému převislou střechou na severní straně domu, vede zvýšený kamenný chodník. Vstupní hala na konci venkovního bazénu odděluje veřejný prostor na levé straně od křídla s dvoupatrovou ložnicí napravo. Otevřený interiér podél centrální venkovní terasy se dělí na obývací pokoj, jídelnu a kuchyň. Velké skleněné plochy na jižní straně pomáhají rozpustit hranici mezi vnitřním a vnějším prostředím, zatímco použití skla na převážně pevných severních, východních a jižních stěnách je selektivnější. Jednotlivá okna a zdi tak vytváří soukromí a zároveň upravují teplotu.


° OBECN¸ DUM

° SLOVANSKY´ DUM

NOVY´ SM¸CHOV

CENTRUM CHODOV


Located on a flat, one acre flag lot with neighbors close to the front and side yards, this 400 square meter house is configured of three primary volumes arranged in an ‘C’ that frame the expansive, southern view of an adjacent, agricultural reserve. This view serves as a backdrop to an interwoven composition of interior and exterior spaces. Entry, through a glass void in the northern side of the house, is approached by a raised, stone walk, under an exaggerated uplighted canopy. The entry foyer, at the terminus of the outdoor pool, separates public space to the left and the private, two story bedroom wing to the right. An open floor plan contains living room, dining room and kitchen stretches along the length of the central outdoor patio. Large expanses of south facing glass help to dissolve interior/exterior relationships while a more selective glazing strategy locates individual windows in the predominately solid north, east and west walls that create privacy while modulating temperature.

154

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ


Klientská změna nebyla nikdy jednodušší… ProCeram již několik let zaujímá dominantní pozici na pražském trhu v dodávkách keramických obkladů, dlažeb a sanitární techniky pro nové developerské projekty. Dle statistik Českého statistického úřadu v letech 2012–2014 dodal více než 51 % všech nově realizovaných bytů v Praze. Statistika za rok 2015 udává, že v Praze bylo kolaudováno 3 995 bytů v nových developerských projektech. ProCeram z tohoto množství dodával 2 315 bytů, což jeho podíl zvýšilo na 58 %. Obchodní partneři-developeři chtěli zvýšit servis pro své klienty. Z tohoto důvodu ProCeram postavil nové obchodní centrum klientských změn, kde na ploše 7 000 m2 naleznete obklady, dlažby a sanitární techniku jako dříve, ale i další nutné komodity pro realizaci bytu. Podlahové krytiny dodává význačná pražská firma Barkotex; dveře a zárubně Sapeli nebo Hanák; kuchyně Dolti, Livanza, Bauformat a Hanák, světla od firmy Alikas, markýzy a stínicí techniku dodávané firmou Plas, schodiště a zábradlí od společnosti Empate, postele Bedeur, sauny, vířivky SaunaHouse, krby od firmy Ardo keramika a mnoho dalších. Obchodní dům NLC neslouží jen koncovému klientovi i investor si zde může projednat technická řešení výtahů s následnou dodávkou u firmy Eurovýtahy (výroba a dodávka cca 800 ks/rok). Vybrat si může i z široké nabídky řešení všech stavebních otvorů od interiérových dveří, oken, skleněných fasád s německým výrobcem Sapa Building, tepelných čerpadel od firmy Stiebel Eltron i skleněná zábradlí pro balkony a terasy.

ProCeram

Barkotex

Sapeli

Šafránkova 1238/1 155 00 Praha 5 – Stodůlky www.newlivingcenter.cz www.proceram.cz

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 155


SNÍDANĚ S...

LENKOU KUBÍKOVOU Projektová manažerka Lenka Kubíková se pohybuje v byznysu s nemovitostmi už patnáct let. Během té doby pracovala pro řadu významných developerů a přes deset let prožila v New Yorku a Londýně, kde měla možnost spolupracovat s architektonickými ikonami, jako jsou Rafael Viñoly nebo Zaha Hadid. Loni na podzim stála před zdánlivě jednoduchou volbou – pokračovat v kariéře v Londýně, nebo zůstat v Praze? Vybrala si „malý český rybník“, protože se tu může podílet na vzniku něčeho, co má světové parametry.

Co vás přivedlo zpátky do Česka? Po tolika letech v zahraničí se už málokomu chce do „malého“ Česka vracet... Právě to malé Česko. Život v Praze je mnohem jednodušší než v Londýně nebo v New Yorku. Všude je plno lidí, všichni jen pracují, někam utíkají. Než se dostanete z jedné strany města na druhou, strávíte půlku dne v zácpě. Když chcete jít do oblíbené restaurace, musíte si týden dopředu udělat rezervaci, jinak si nesednete. Praha je nádherné město, pro mě určitě nejhezčí, jaké znám. Je tu pohoda, vše máte kousek, lidé tu nejsou permanentně ve stresu. Umíme si užívat života a žít se tu dá stejně kvalitně jako v Londýně nebo New Yorku. Dokonce bych řekla, že lépe. Na konci loňského roku jste se měla vrátit do Londýna. Téměř ze dne na den jste ale změnila plány. Proč? Dostala jsem velice lukrativní nabídku práce, měla jsem už rezervovaný byt v Chelsea a za pár dní na to jsem měla podepisovat pracovní smlouvu. Pro mě bylo vždy velice důležité dělat to, co mě baví. Pár dní před odjezdem jsem se setkala s Martinem Jarošem, předsedou představenstva společnosti PSJ Invest. Bavili jsme se o práci a při tom se dostali na jeho plánovaný rezidenční projekt V Tower, Prague. Po pár minutách vyprávění mě tento projekt totálně ohromil, a když mi Martin nabídl možnost spolupráce, věděla jsem, že do Londýna nejedu. Čím vás projekt Véčka tak zaujal? Co je na něm tak výjimečného? Je to stavba, která nemá ve střední Evropě obdoby. Projela jsem skoro celý svět, takže můžu s klidem říct, že postavit tak kvalitní výškovou budovu v srdci Evropy chce odvahu. Musí být ve všech směrech dokonalá, a to Véčko je . V Evropě kromě luxusních hotelů nenajdete bydlení s concierge službami, kde za vás zprostředkují téměř všechno – od hlídání dětí až po výměnu žárovky. A kde navíc máte pod nosem rozsáhlé klubové patro s bazénem, saunou, posilovnou…

156

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

|

BREAKFAST WITH...


Mohou podle vás služby na takové úrovni

Bydlíte za Prahou. Vyměnila byste dům

za služby concierge, které jsou nedílnou

v Praze dlouhodobě fungovat?

se zahradou za velký byt ve výškové budově

součástí Véčka, velice ráda.

V New Yorku jsem žila v budově s concierge, takže z vlastní zkušenosti vím, jak

na Pankráci? Určitě ano a vážně o tom přemýšlím.

Může se Pankrác stát jednou z výstavních

může tato služba usnadnit život. Když se mi

Jsem hodně pracovně vytížená a dojíždění

ucpal odpad a já odlétala na služební cestu,

z okraje Prahy mi zabere moře času. Týdně

když jsem potřebovala zajistit letenku, za-

trávím hodiny popojížděním, mám to všude

rezidenční částí Prahy. Máte tu v okolí vše, co

volat taxi na schůzku, domluvit uklízečku,

daleko. Nemůžu si ani objednat jídlo,

potřebujete – luxusní restaurace, nákupní stře-

doručit jídlo, odnést oblečení do čistírny…

protože k nám v podstatě nikdo nedoručuje.

diska, doktory, školy, školky, sportovní areály.

stačilo zvednout telefon a concierge za mě

Drink v centru si radši odpustím, protože

vše vyřešil. Jednou jsem zapomněla, že

by mě pak domů musely vést želvy... A pak

užívat centrální park jako místo, kam si zajít

u sebe doma pořádám večeři pro známé –

je tu další věc, kterou si člověk neuvědo-

zaběhat, relaxovat, nebo si jen tak udělat

a než jsem přišla domů, měla jsem nakoupe-

mí, když si pořizuje dům – musíte se o něj

piknik v trávě. Takže žijete v zeleni a přitom

no, všechno připraveno, i s květinami na sto-

neustále starat. Uklízení, čištění bazénu,

to máte všude kousek.

le. Kdo by nechtěl mít doma concierge? To

sekání zahrady, stříhání stromků vám sebere

je přece sen všech.

většinu volného času. Právě proto bych byla

pražských adres? Podle mě je už teď Pankrác lukrativní

A až bude Véčko stát, budou lidé moci vy-

BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 157


BREAKFAST WITH...

LENKA KUBÍKOVÁ Project Manager Lenka Kubíková has been in the real estate business for 15 years. During that time, she has worked for a number of major developers and lived in New York and London for more than 10 years, where she had the opportunity of collaborating with architectural icons such as Rafael Viñoly and Zaha Hadid. Last autumn she faced a seemingly simple choice – to continue her career in London, or to move to Prague? She chose the “small Czech pond”, because here she has the opportunity of contributing to the emergence of something with global parameters.

What brought you back to the Czech

to your favourite restaurant, you must make

Republic? After so many years abroad,

a reservation a week in advance, or you will

few people want to return to their “small”

not get a table.

homeland...

Prague is a be autiful city. To me,

Exactly the small scale. Life in Prague is

certainly the most beautiful I know. It is

much easier than in London or New York.

cosy here, everything is very close by, people

There are lot of people, all just working and

here are not constantly under stress. We

rushing everywhere. Before you get from

know how to enjoy life and one can live here

one side of the city to the other, you spend

just as well as in London or New York. I

half a day in traffic. When you want to go

would even say much better. At the end of last year, you were supposed to return to London. However, you changed your plans almost overnight. Why? I received a very lucrative job offer, I had already booked a flat in Chelsea and a few days later was to sign a contract. It has always been very important to me to do what I enjoy. A few days before leaving, I met Martin Jaroš, Chairman of the Board of PSJ Invest. We talked about work, and then we got on to his planned residential project, V Tower, Prague. After several minutes of listening to the description, his project totally stunned me, and when Martin offered me the option of cooperation, I knew that I was not going to return to London after all.

158

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

|

BREAKFAST WITH...


What intrigued you about this “V” project?

get a taxi home... And then there is another

What is so exceptional about it?

thing that one does not realise when buying

residential area of Prague. Around here

a house – you have to constantly maintain

you have every necessary– up-market

Central Europe. I have travelled almost the

it. Tidying, cleaning the swimming pool,

restaurants, shopping centres, doctors,

whole world, so I can say with confidence

mowing the lawn, trimming trees and so on

schools, kindergartens and sporting

that constructing such a quality high-rise

takes most of one’s free time. That’s why I

facilities. And when the V Tower is

building in the heart of Europe takes courage.

was behind concierge services, which are an

complete, people will be able to use the

It must be perfect in all respects, and “V”

integral part of V Tower very happy.

central park as a place where you can go

It is a building which has no peer in

is that. In Europe, except for luxury hotels,

I think that Pankrác is already a lucrative

jogging, relax or just have a picnic on the

you will not find a residential complex with

Can Pankrác become one of Prague’s

grass. So you live in the countryside while

concierge services, where they secure almost

prestigious addresses?

you have it a bit everywhere.

everything for tenants – from babysitting to bulb replacement. And where you also have a large Club floor with a swimming pool, sauna and gym on your doorstep... Do you believe this level of service can work in Prague in the long term? In New York, I lived in a building with concierge service, so from my own experience I know how this service can make your life easier. When the drain was blocked as I was leaving on a business trip, when I needed to reserve a flight ticket, call a taxi to a meeting, water my plants, arrange for a maid, have food delivered, take clothes to the dry cleaners... enough to pick up the phone and concierge solved everything for me. Once I forgot that I had invited friends for dinner – and by the time I got home, everything was already bought and prepared, including flowers on the table. Who would not want a concierge service at home? Indeed, that’s everyone’s dream. You live outside Prague. Would you exchange your house with a garden for a large apartment in a high-rise building in Pankrác? Definitely yes, I am seriously thinking about it. I am very busy and commuting from the edge of Prague is time-consuming. I spend hours every week just travelling, everything is far away. I cannot even order a meal, because basically nobody delivers to our area. I rather don’t stay in the centre for a drink, because then I might have to

BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 159


PALÁCE NA CESTÁCH

Palaces on the Move

TEXT: Viktor Veselý FOTO: ARCHIV MAGAZÍNU ESTATE

P

ři myšlence na nákladní vůz každého napadne těžkotonážní hlučný kolos s obrovskou zátěží, ucpávající dálnice. S luxusem tato vozidla obvykle nemívají nic společného. Na následujících řádcích Vám představíme auta, pro která je těžký náklad běžnou záležitostí. V tomto případě se ovšem funkčnost snoubí s naleštěným přepychem, drahými materiály a celkově výjimečným komfortem skutečně pojízdných paláců.

EleMMent Palazzo Nejluxusnější a zároveň nejdražší karavan, připomínající podivuhodnou jachtu, v sobě ukrývá luxusní apartmán té nejvyšší třídy. Marchi Mobile EleMMent Palazzo zřejmě vychází z designu kamionu, který před lety navrhl slavný švýcarský designér Luigi ColaEleMMent Palazzo

ni. Přepychový EleMMent Palazzo ve svých útrobách skrývá obrovskou ložnici, čtyřicetipalcový televizor, palubní bar a dokonce i krb. Během horkých letních dnů pak jistě oceníte útulnou střešní terasu, na které můžete nerušeně chytat bronz. Navíc lze tento desetitunový kolos jediným stiskem tlačítka proměnit v luxusní koktejlový bar s podlahovým vytápěním a extravagantními lampami z pravého mramoru. Bohatí arabští šejkové si unikátní obytný vůz doslova zamilovali. V Dubaji se již prodává v přepočtu

160

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


za 40 milionů korun a jeho interiér i exteriér

MOST – FUTURIA – sports+spa

zdobí pravé zlato. Pro mnohé z nich se stal Adastra

jejich druhým domovem, ve kterém brázdí nekonečné pouště Středního východu. S údržbou si netřeba lámat hlavu – karavan se po každé cestě umyje sám. „EleMMent Palazzo je prvním zástupcem nové generace obytných vozidel, určených pro opravdu náročné zákazníky. Myslím, že se nám podařilo vytvořit dokonalé umělecké dílo, které se již na první pohled liší od všech ostatních automobilů. Jde doslova o soukromý tryskáč na kolech, navržený tak, aby uspokojil nejnáročnější požadavky a potřeby,“ řekl tiskový mluvčí Marchi Mobile, která karavan uvedla na trh.

Most - Futuria sports+spa Tento luxusní vůz představuje volnoča-

V obytné místnosti s odpočinkovou lounge

interiér přizpůsobit vlastním potřebám.

zónou a velikou koženou sedací soupra-

O dodávku elektrické energie se zcela posta-

vou najde své místo až deset osob. Pokud

rá samostatně fungující palubní generátor.

zrovna tento kolos není na cestách, postará

V základní výbavě přijde tento sen na 10 mi-

se o zábavu několik LCD monitorů s po-

lionů korun.

sové obytné vozidlo pro ty jedince, kteří

zemní a satelitní televizí, vlastní mediatékou

již vše vlastní. Bavorská manufaktura Most

či přístupem k internetu. Nad garáží se

ve Fürthu u Norimberka toto promo vozidlo

nachází dva metry dlouhá dvoulůžková

Futuria sports+spa označuje jako „luxusní

část s integrovaným šatníkem. Na palubě je

jachta na kolech“. Jedenáct metrů dlouhý

také prostorná koupelna a plně vybavená

vůz disponuje vlastní garáží pro osobní au-

kuchyně včetně ledničky, mikrovlnné trouby

tomobil. Ta je vybavena stropem osázeným

a kávovaru. Na střeše Futurie se odehrává

zrcadly a LED noční oblohou. Hýčkáno

to, co dodává vozidlu dovětek „spa“. Střešní

však není jen vozidlo v garáži, výrobce my-

terasa s lodními parketami, rohovou vířiv-

slel na dostatek pohodlí a luxusu zejména

kou s tryskami, vodopádem a nočním LED

pro řidiče a pasažéry.

osvětlením pobízejí k odpočinku po ná-

Po vstupu do Futuria sports+spa se

ročném dni za volantem. Futuria se vyrábí

s trochou nadsázky ocitnete v bytě 2+kk.

v limitovaném nákladu a zákazník si může

NAČTI QR KÓD A DOZVÍŠ SE VÍC!

AUTO & MOTO

|

ESTATE | 161


VARIO Perfect 1100 SH Odhlédneme-li od amerických obytných křižníků, dominují evropskému trhu dva výrobci z Německa. Prvním z nich je s více jak třicetiletými zkušenostmi VARIOmobil z Bohmte u Osnabrücku. Manažer Frank Adastra

Mix, který na loňský Caravan salon v Düsseldorfu přivezl jako vlajkovou loď VARIO Perfect 1100 SH, o ní říká: „Je to domov zákazníka, který chce strávit dovolenou ve vlastním útočišti.“

VARIO Perfect 1100 SH

Na základu z Mercedes-Benz Actros 1843 je rozloženo vozidlo s 11 m délky, 2,55 m šířky a 3,9 m výšky. Manipulace s vozem

zentuje i velmi prostorná koupelna a plně

by měla být i přes obří rozměry poměrně

vybavená kuchyňská linka z ušlechtilých

snadná. O pohon se stará dieselový šesti-

materiálů. Zábavu na palubě zajistí zvuko-

válec s obsahem 10,7 l, výkonem 428 koní

vý systém BOSE. Menší vozidlo najde své

a 300litrovou nádrží. Pro zajištění pohodlí

místo v zadní garáži s nájezdovou rampou.

za jízdy disponuje podvozek vzducho-

V této výbavě přijde Vario Perfect 1100 SH

vým odpružením, obě osy mají zvedací

na 24 milionů korun.

a spouštěcí zařízení. Inovativní samonosná konstrukce nabízí dostatek prostoru nejen pro 500litrovou nádrž s pitnou vodou, ale také úložný prostor pro horská kola, golfové tašky, loďku a další cestovní výbavu. Interiér ve stylu „bentART“ je kontrastní kombinací saténově bílé a ručně zpracovaného amerického ořechového dřeva, doplněnou

Volkner Performance sportive Druhý z „market lídrů“ evropského trhu

1100 SH. Orientuje se spíše na mladší klientelu, která se za každého ročního období věnuje svým volnočasovým, převážně spor-

o jemné křivky a pohodlné, elektricky ovlá-

s obytnými vozy a karavany. Postaven

tovním aktivitám. Ve středové garáži je do-

dané sedačky „Captain’s Chair“. Ambiente

na 12 m dlouhém autobusovém podvozku

statek místa pro doprovodná vozidla všeho

salonu je stylově osvětlené nepřímými

značky Mercedes, s motorem vzadu, dispo-

druhu či větší osobní vůz. Pokud by to ne-

stmívatelnými světly. Promyšleně se pre-

nuje stejným výkonem jako VARIO Perfect

mělo stačit, je možné za karavan zapřáhnout přívěs. Samozřejmostí jsou i úložné prostory

Volkner Performance Sportive

pro dlouhé předměty – lyže, kitesurfing, paddleboard nebo kompletní potápěčskou výbavu. Překvapí například větrané a vyhří-

Volkner Performance Sportive

162

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


AUTO & MOTO

|

ESTATE | 163


vané přihrádky pro lyžařské boty a rukavice. Povrchy v interiéru ze světlého javorového dřeva si zákazník může nechat na zakázku upravit. Kuchyně a koupelna nabízejí veškerý luxus. Pro dokonalé klima za jakýchkoliv povětrnostních podmínek byla speciálně pro výrobce vyvinuta třízónová klimatizace. O dostatek elektrické energie i bez externí

The Heat

přípojky se vedle dieselového generátoru postarají střešní solární panely s velkokapacitními bateriemi. Takto „nadupaný“ stroj

The Heat

má samozřejmě i svou cenu. V základní výbavě vyjde na 25 milionů korun. Na loňském veletrhu Caravan Salon byla představena verze s výbavou za 33 milionů korun, která se stala nejdražším karavanem nejen na tomto veletrhu, ale i ve střední Evropě.

The Heat Na závěr opravdový palác. Skutečná hvězda filmové branže se pozná až na parkovišti filmařů. Celebrity mají své obytné vozy. Superhvězdy ovšem obývají dvoupa-

vším rozmazleným hvězdám při pracovních

zovek, skleněnými dveřmi, které se stiskem

trové kamiony nazývané „Mobile Estate“

cestách. Anderson vlastní patent, který

tlačítka zneprůhlední, v koupelně, kuchyní

od výrobce Rona Andersona. Jedná se

umožňuje z luxusního kamionového přívěsu

s pracovní plochou ze žuly a kamerovým

o naprostou špičku mobilního bydlení. Tyto

vysunout kompletní druhé patro. Na přání

systémem, monitorujícím celý prostor kolem

vleky standardně disponují užitnou plochou

zákazníka jej lze doplnit také o střešní tera-

přívěsu. Když se přívěs vydává na cesty,

100 m² a veškerým myslitelným komfortem.

su. Přívěs je mobilním apartmánem s barem,

celé horní patro se ukryje dovnitř. Týdenní

Ron Anderson, konstruktér z Floridy, staví

odpočinkovou lounge zónou v horním pat-

nájem tohoto 40milionového kolosu vyjde

obytné vozy nejvyšší třídy, určené přede-

ře, opatřenou množstvím plazmových obra-

na 210 tisíc korun. Kdo zůstane déle, zaplatí nižší cenu. Šest těchto luxusních kamionů má Anderson v současné době pronajatých.

The Heat

Ten největší, „The Heat“, nabízí v plném rozložení 111 m² obytné plochy. „Dvoupatrové obytné vozy jsou extrémní technická výzva,“ říká Anderson, „spodní a vrchní část spolu musí komunikovat, aby vše opět zapadlo do sebe.“ Několik milionů dolarů investoval Andersonův rodinný podnik, ve kterém pracuje i jeho manželka, syn a dcera, do výzkumu a patentu. Kolik těchto přívěsů již prodal, sdělit nechtěl: „Více než jeden, ale méně než sto.“ Jednou ze star, která využívá luxusu Andersonových obytných vozů, je herec Will Smith.

164

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


VSROHÄ&#x20AC;QRVW JHVVL LWDOVNì YìUREFH YRGRYRGQtFK EDWHULt RSÄ&#x160;W SRVRXYi QRYRXDVHQ]DÄ&#x20AC;QtVpULtKUDQLFHGHVLJQXQD RULJLQiOQtNROHNFLHOHJDQ]DVHSRGHSVDO WUDGLÄ&#x20AC;Qt VW\O NWHUì ]DSDGQH GR NDçGp NRXSHOQ\ Y VpULL HOHJDQ]D QDOH]QHWH YRGRYRGQt EDWHULH VSUFK\ NRXSHOQRYp GRSOÄ&#x2039;N\DVDQLWiUQtNHUDPLNXVW\OJHVVL MH X]QiYDQì QD VYÄ&#x160;WRYp ~URYQL D VpULH HOHJDQ]D RSÄ&#x160;W SÄ&#x152;LSRPtQi MHGLQHÄ&#x20AC;QRX LGHQWLWX ]QDÄ&#x20AC;N\ L MHMt VFKRSQRVW WUDQVIRUPRYDW EÄ&#x160;çQRX NRXSHOQX SUR NDçGRGHQQt SRçLWHN ] NOLGX UHOD[DFH DZHOOQHVV

Výhradní dovozce

www.designbath.cz AUTO & MOTO | ESTATE | 165


When thinking of a truck, we all imagine a noisy, heavy colossus carrying huge loads, clogging up the highways. These vehicles usually do not have anything in common with luxury. In the following lines, we present vehicles for which heavy loads are commonplace. However, in this case, functionality is combined with polished luxury, valuable materials and the overall exceptional comfort of truly mobile palaces.

eleMMent Palazzo This most luxurious and expensive

famous Swiss designer, Luigi Colani. The

is no concern about its maintenance –

belly of the sumptuous eleMMent Palazzo

the motorhome washes itself after each

comprises a huge bedroom, 40-inch TV,

trip. “The eleMMent Palazzo is the first

on-board bar and even a fireplace. During

representative of the new generation of

hot summer days, you will appreciate the

residential vehicles designed for very

cosy rooftop terrace where you can tan

demanding customers. I think we have

undisturbed. Moreover, with the push of a

managed to create a perfect work of art,

button, this 10-ton behemoth is transformed

which at first glance is different from all

into a luxurious cocktail bar with underfloor

other vehicles. It is literally a private jet

heating and extravagant lamps in genuine

on wheels, designed to satisfy the most

marble. Wealthy Arab sheikhs have

exacting requirements and needs,” says the

literally fallen in love with this distinctive

spokesman for Marchi Mobile, which has

motorhome. In Dubai it is already being

launched the motorhome on the market

sold for the equivalent of 40 million crowns, with an interior and exterior decorated in real gold. It has become a second home to many of them, in which they crisscross the endless Middle Eastern deserts. There

MOST – FUTURIA – sports+spa This luxury mobile home is a residential leisure vehicle for those individuals who already have everything. MOST, the

motorhome, reminiscent of a magnificent

Bavarian manufacturer in Fürth near

yacht, contains the ultimate top-class

Nuremberg, has labelled this FUTURIA –

luxury suite. The Marchi Mobile eleMMent

sports+spa promo vehicle a “luxury yacht

Palazzo is apparently based on the design of

on wheels”. The 11-metre long semi-trailer

a truck which was created years ago by the

even has its own garage for a car. It is fitted with a ceiling lined with mirrors and an LED night sky It is not only the car in the garage which is pampered, the manufacturer has especially planned for the superb comfort and luxury of the driver and passengers. After entering the FUTURIA – sports+spa, with slight exaggeration, one finds oneself in a 2-roomed apartment compete with kitchen nook. The living room with a relaxing lounge zone and large leather sofa can seat up to ten people. When this colossus is on the move, several LCD monitors with land and satellite television, a private mediatheque and Internet access take care of the entertainment. Above the garage is a 2-metre long space with 2 beds and an integrated wardrobe. There is also a

eleMMent Palazzo

spacious bathroom on board and a fully 166

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


MOST – FUTURIA – sports+spa

electrically operated “Captain’s Chair”. The atmospheric salon is stylishly illuminated by indirect dimmable lighting. The spacious bathroom and fully equipped kitchen unit in quality materials are also well thought out. A BOSE sound system provides the entertainment. A smaller vehicle may be housed in a garage at the back with a ramp. This version of the VARIO Perfect 1100 SH costs 24 million crowns.

last year’s Caravan Salon in Düsseldorf, says about this motorhome: “It’s a home for a customer who wants to spend a holiday in his own sanctuary.” The 11-metre-long, 2.55-metre-wide and 3.9-metre-high mobile home was installed

Volkner Performance Sportive This is the second of the market leaders

on the base of a Mercedes-Benz Actros

on the European motorhome and camper

1843. Handling the vehicle should be

van market. The mobile home is constructed

relatively easy, despite its huge dimensions.

on a 12-metre Mercedes bus chassis, with

The vehicle is powered by a 6-cylinder

a rear engine and the same performance

equipped kitchen, including refrigerator,

10 700 cm³ diesel engine, with 428 HP and

as the VARIO Perfect 1100 SH. It is

microwave and coffeemaker. On

a 300-litre fuel tank. To ensure comfort,

especially targeted to a younger clientele,

FUTURIA’s roof is the reason for “spa” to

the chassis has air suspension, with both

who devote their free time in all seasons to

be included in the name of the motorhome.

axles having a lifting and lowering device.

leisure and mainly to sporting activities.

The roof terrace with yacht parquet floor,

The innovative self-supporting design

The central garage has sufficient space for

corner whirlpool with jets, waterfall and

offers adequate space for a 500-litre tank of

an accompanying vehicle of any type, or

LED night lighting invite relaxation after

drinking water, as well as storage space for

for a large personal car. Should this not be

a busy day behind the wheel. FUTURIA

mountain bikes, golf bags, a boat and other

adequate, it is possible to hitch up a trailer

is manufactured in a limited edition, with

travel gear. The “bentART”

behind the motorhome. Of course there

the buyer able to customise the interior.

interior design is a

are also storage spaces for long items – skis,

The power supply is completely ensured by

contrasting combination

kite-surfboards, paddleboards and complete

the independently functioning on-board

of white satin and hand-

scuba gear. A surprising innovation is

generator. The basic version of this dream

crafted American walnut,

the ventilated and heated compartments

costs 10 million crowns.

complemented by gentle

for ski boots and gloves. The interior

curves and a comfortable,

surfaces in light maple can be customised

.

VARIO Perfect 1100 SH

VARIO Perfect 1100 SH

Apart from the American motorhomes, the European market is dominated by two German manufacturers. The first of these with over 30 years’ experience, is VARIOmobil of Bohmte near Osnabrück. Manager Frank Mix, who introduced the VARIO Perfect 1100 SH as a flagship at AUTO & MOTO

|

ESTATE | 167


Volkner Performance Sportive

around the trailer. When the trailer moves on the road, the entire top floor is concealed within. A week’s rental of this 40-millioncrown giant is 210 000 crowns. The price is reduced for longer rentals. Anderson has currently rented out six of these luxury motorhomes. The biggest one, “The Heat”, offers fully assembled 111 m2 of living space. 2

according to the buyer’s requirements.

floor area of 100 m and every imaginable

“Double-decker motorhomes are an extreme

The kitchen and bathroom boast every

comfort. Florida designer Ron Anderson

technical challenge,” says Anderson, “the

luxury. For the perfect temperature under

builds top-class motorhomes, designed

top and bottom must communicate, so that

any weather conditions, the three-zone air

specifically for pampered stars on working

everything clicks back into itself.” Anderson’s

conditioning was specifically developed

trips. Anderson owns the patent which

family enterprise, in which also his wife, son

for the manufacturer. In addition to a

enables the ejection of the entire second

and daughter work, has invested several

diesel generator, the rooftop solar panels

floor from the luxurious semi-trailer. At the

million dollars on the research and patent.

with high-capacity batteries ensure plenty

customer’s request, a rooftop terrace can

He would not reveal how

of power even without an external plug.

also be added. The trailer contains a mobile

many of these motorhomes

This “charged” machine, of course, comes

suite with a bar and a relaxing lounge zone

he has already sold: “More

with a price tag. The basic version costs

on the top floor, equipped with multiple

than one, but fewer than

25 million crowns. A fitted model to the

plasma screens, glass doors that can turn

a hundred.” Will Smith is

value of 33 million crowns

opaque at the push of a button, a bathroom,

one of the stars enjoying

was launched at last year’s

kitchen with granite counter top and a

the luxury of Anderson’s

Caravan Salon, to become

camera system monitoring the entire area

motorhomes.

the most expensive motorhome, not only at this fair but also in Central Europe.

The Heat In conclusion, a real palace. The real star of the film industry can be recognised on filmmakers’ parking lots. Celebrities have their caravans. However, superstars inhabit double-decker trailers called the “Mobile Estate” manufactured by Ron Anderson. This is the ultimate in mobile dwelling. These trailers have a standard 168

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO

The Heat


DESIGNOVÉ KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

ZEHNDER METROPOLITAN

Designový radiátor Zehnder Metropolitan je určen pro použití v koupelnách k vytápění a sušení ručníků. Radiátor s plochým působivým designem se skládá se z přesných plochých vodorovných trubek, dokonale svařených s rámem z trojhranného profilu bez viditelných svárových spojů. Dodáváno s rovnoměrně uspořádanými vodorovnými trubkami a chromovaným držákem na ručník, případně s jedním či dvěma otvory na zavěšení ručníků. Obě designové verze vznikly podle návrhu mezinárodně uznávané dvojice designérů King & Miranda. Můžete si je prohlédnout v exkluzivní vzorkovně koupelen firmy Kreiner.

Zehnder Group Czech Republic s. r. o. tel.: +0420 383 136 222, mob.: +0420 731 414 443 e-mail: info@zehnder.cz, www.zehnder.cz

Praha 1 – Klimentská 36, tel.: +420 224 811 136, e-mail: praha1@kreiner.cz Brno – Cimburkova 10, tel.: +420 549 210 429, e-mail: brno@kreiner.cz www.kreiner.cz


TEXT: Viktor Veselý FOTO: Archiv magazínu Estate

5

APLIKACÍ PRO MILOVNÍKY GOLFU,

bez kterých se již dnes neobejdete Five Essential Applications for Golf Enthusiasts Today

P

atříte mezi ty, které neustále přitahuje golfové hřiště? V tom případě Vás budou zajímat některé z nejlepších aplikací pro golfisty. Ať jste začátečníci, nebo hodláte vylepšit svůj swing, krátké, dlouhé hry, či cokoliv dalšího, magazín Estate Vám poradí pár aplikací, bez kterých se již dnes při hraní neobejdete.

170

|

ESTATE

| GOLF

Tour Tempo Jak již napovídá sám název, v této aplikaci půjde především o tempo Vašeho swingu. Tento systém je oblíbený především díky snadnému ovládání a specifickému „matematickému modelu, který se týká doby uplynulé od odpalu až do chvíle dopadu“. Aplikace stojí 730 Kč a je dostupná pro iOS a Android. As suggested by the name, this app primarily concerns the tempo of your swing. This system is especially popular due to the ease of use and specific „mathematical model relating to the time elapsed from firing until impact“. The application costs CZK 730 and is available for iOS and Android.


Rules of Golf Tato bezplatná aplikace je ideální pro každého, kdo hledá rozsáhlé golfové vzdělání. Aplikace obsahuje základní pravidla tohoto sportu, informace o etice na hřišti a mnoho dalšího. Naleznete tu také mnoho obrázků, videí a diagramů. Aplikace je k dispozici pro Android, iOS a Windows Phone.

Are you one of those people who is constantly attracted by the golf course? In that case, you will be interested in some of the best apps for golfers. Estate magazine recommends a few applications that have become indispensable today, whether you are a beginner or want to improve your swing, for short or long games, or for anything else.

This free app is ideal for anyone seeking an extensive golf education. The application contains the basic rules of the game, information on course ethics and much more. There are also many images, videos and diagrams. The application is available for Android, iOS and Windows Phone.

GO G GOLF OL O LF

|

EST ESTATE TATE E | 17 171 1


Golfshot FreeCaddie Golf GPS FreeCaddie Golf, aplikace dostupná pro Android a Windows Phone, nabízí přístup k více než 22 000 hřištím po celém světě. Byla vytvořena tak, aby Vám pomohla dosáhnout vzdálenosti na přední straně, centru a zadní straně všech Vašich oblíbených golfových hřišť a greenů. Aplikace je k dispozici zdarma. The FreeCaddie Golf application is available for Android and Windows Phone, offering access to more than 22 000 courses worldwide. It was created to help golfers achieve distances to the front, centre and back of all their favourite courses and greens. The application is available free of charge.

Golfshot, aplikace pro Android a iOS telefony, Vám pomůže s golf club vzdálenostmi, výběrem lay-up míst a snadným zapisováním statistik. Nabízí rovněž vzdušné pohledy na nebezpečí hřiště. Lite verze je zdarma, zatímco plná verze přijde na 849 Kč. The Golfshot application for Android and iOS phones assists with golf club distances, selecting tee-off locations and is an easy method for recording statistics. It also offers aerial views of course hazards. The Lite version is free, while the full version costs CZK 849.

Mobitee GPS Golf Mobitee zpracovává téměř všechny Vaše golfové potřeby. Funguje jako GPS asistent, virtuální trenér, vzdálenostní kalkulačka a scorecard zápisník. Je také vybavena rozsáhlým golfovým průvodcem pro více než 32 000 hřišť po celém světě. Funkci scorecard lze nastavit tak, aby automaticky zaznamenávala výsledky pro Vás a další tři hráče. Mobitee je ke stažení za 690 Kč. Mobitee handles almost all your golfing needs. It functions as a GPS assistant, virtual trainer, distance calculator and scorecard. It is also equipped with an extensive golfing guide of more than 32 000 courses worldwide. The Scorecard feature can be set to automatically record your own results and those of three other players. Mobitee is available for download at CZK 690. 172

|

ESTATE

| GOLF


GALERIE LA FEMME SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ

www.glf.cz

Galerie La Femme Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067 info@glf.cz

Jana

igor piačk a

IGOR PIAČKA He graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava in the Studio of Free Printmaking and Illustration; then he studied at the Academie Royale des Beaux Arts in Brussels. He pursues painting, graphic art, drawing, illustration, and postage stamp design. He is a member of the graphic art group G-bod and the Hollar Association. In his paintings, one can feel the inspiration and the best practices of abstraction, surrealism, and hyperrealism; in his expression, however, he remains unmistakable and unique. He fills his paintings with expressiveness, drama, tension, contrast, surprise, experiment, symbol, and metaphor. His works breathe life, they speak to us with their urgent visuality, attacking our eyes, mind, and emotions.

Oheň a voda

Vive La France

He has exhibited in many places in the Czech Republic and Slovakia, as well as abroad, for example in Moscow, Beijing, Tokyo, London, Antwerp, Belgrade, and in other world capitals.

GOLF

|

ESTATE | 173


SPOLEČENSTVO PRSTENU vstupuje do Prahy v podobě jedinečného koncertu egenda o prstenu znovu ožívá, tentokrát v unikátním filmovém představení na obřím plátně za doprovodu 250členného symfonického orchestru, sborů a zahraničních sólistů.

L

V příštím roce se chystají ve  stejném  provedení i zbývající díly trilogie režiséra Petera Jacksona. Film Pán prstenů: Společenstvo prstenu, natočený podle knihy Johna Ronalda Reuela Tolkiena, měl v České republice premiéru 10. ledna 2002. Jeho návštěvnost dosáhla téměř milionu diváků.

Úspěšný film Pán prstenů: Společenstvo

Hudbu pro snímek složil Howard Shore.

Hudba Pána prstenů je řazena mezi

prstenu bude již 18. června uveden na vel-

„Velký rozsah hudby vyžaduje symfonický

nejkomplexnější díla na poli filmové hudby.

koplošné obrazovce v pražské O2 areně.

orchestr, smíšený sbor, chlapecký sbor

Styly a nástroje z různých koutů světa

Projekci na filmovém plátně s plochou více

a instrumentální a vokální sólisty zpívající

poskytují jednotlivým prvkům Tolkieno-

než 150 m² doprovodí 250 členů symfonic-

v Tolkienových literárních jazycích, ale

va světa hudební stopu. Pro venkovské

kého orchestru, sboru a zahraničních sólistů.

samozřejmě i v angličtině.“

a jednoduché hobity jsou typické melodické keltské tóny. Mystické elfy doprovází éterické východní podbarvení. Industrializované hordy skřetů hudebně charakterizují zvuky bubnů včetně japonských taiko bubnů a kovových zvonů či řetězů, které bijí o struny piana. Svět lidí se prezentuje prvky žesťových nástrojů. „Moje první hudba k trilogii Pán prstenů, ke Společenstvu prstenu, byla začátkem mé cesty do Tolkienova světa a vždy budu mít k této hudbě a samotnému zážitku zvláštní vztah,“ podotkl Shore. Jackson a jeho produkční tým čítající přes 2 400 lidí filmoval v lokalitách Nového Zélandu za pomoci 26 000 komparzistů.

Dirigent / Conductor: Maestro David Reitz

Ve filmu hrají Elijah Wood, Ian McKellen,

Sopranistka / Soprano: Clara Sanabras

Liv Tylerová, Viggo Mortensen, Cate Blan-

Orchestr / Orchestra: Plzeňská filharmonie / Pilsen Philharmonic

chettová, Orlando Bloom, Christopher Lee,

Sbor / Choir: Kühnův dětský sbor a Vysokoškolský umělecký soubor University Karlovy /

Hugo Weaving, Sean Bean a další holly-

Czech Philharmonic Children Choir and Charles University Choir

woodské hvězdy.

174

|

ESTATE

|

ESTATE TIP


The Lord of the Rings soundtrack is ranked among the most complex works in the field of film music. Styles and instruments from different corners of the world provide the soundtrack to individual elements of Tolkien’s world. Melodic Celtic tones are typical for the rural and simple hobbits. Mystical elves are accompanied by ethereal Eastern shading. The industrialized hordes of Orcs are emphasised by the rhythmic sounds, including Japanese Taiko drums and metal bells or chains hitting piano strings. The world of people is presented with elements of brass instruments.

The Fellowship of the Ring enters Prague in the form of a unique concert

“My first music for the trilogy of the Lord of the Rings, for the Fellowship of the Ring, was the beginning of my journey into Tolkien’s world and I will always have a special relation to this soundtrack and the experience itself,” Shore commented. Jackson and his production team of 2400 people filmed on location in New Zealand with the help of 26 000 extras who

The legend of the ring comes alive again, this time as an extraordinary film performance on a giant screen accompanied by a 250-member symphonic orchestra, choirs and soloists.

played alongside Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tylerová, Viggo Mortensen, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Christopher Lee, Hugo Weaving, Sean Bean and other Hollywood stars.

The blockbuster Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring will be seen projected on large screen at Prague’s O2 Arena on 18th June. The projection onto a 150 m² film screen will be accompanied by 250 members of a symphonic orchestra, a choir and a soloist. The two sequels of the cinematic trilogy by director Peter Jackson will be shown in the same format in the next two years. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, filmed according to the book by John Ronald Reuel Tolkien, premiered in the Czech Republic on 10th January 2002. It was seen by almost one million spectators. Howard Shore composed the soundtrack: “The wide range of the music requires a symphonic orchestra, mixed choir, boys’ choir as well as instrumental and vocal soloists singing both in Tolkien’s literary languages and of course English.”

ESTATE TIP

|

ESTATE | 175


V KRAKOKONOŠOVĚ KRÁLOVSTVÍ

S

erpentiny horských silniček a cest nás dovedly až na okraj jedné krkonošské obce. Tady našli svou vysněnou chalupu naši hostitelé.

líčit paní Kateřina následující rychlý postup rekonstrukce. V té době byla obytná pouze jedna malá místnost. „Věnovali jsme chalupě všechen volný čas. Vše jsme s mužem dělali

Hledání nebylo jednoduché, a to i přes

to, že věděli, co chtějí. Nebo právě proto?

Chtěli jsme roubenou chalupu v tomhle kraji,

v kopcích, s hezkým výhledem. Takovou, která by nebyla

vzpomíná paní Kateřina. „Jedním z kritérií

sami, jen na krov přišla firma. I střechu jsme

byla i celoroční přístupnost autem. Trávíme

položili. Vybrali jsme si profilový plech

tu co nejvíc času; chodíme na túry a jsme

Ranilla.“ Při přestavbě zůstala z chalupy

nadšenými lyžaři.“

jen hrubá zděná stavba. Všechno dřevěné – kromě stropu ve světnici – se dělalo nově.

S HVĚZDAMI NAD HLAVOU „Chalupa je stará asi dvě stě let,“ pokraču-

„Když se strhla střecha, viděli jsme hvězdy. Naštěstí celé léto nepršelo,“ vzpomíná

je ve vyprávění David. „Původně měla jednu

Kateřina. Kdysi měla chalupa dřevěné jen

obytnou místnost a chlívky. Když jsme ji

štíty, pak ji někdo obložil dřevem celou.

získali, místo chlívků už byly vybudované

„Nemám rád, když se něco tváří jinak, než

Hledali jsme pět let, až přišla

dvě menší místnosti, dnešní ložnice. Před-

je. Teď jsou zděné stěny přiznané,“ vysvětlu-

tahle nabídka. Chalupa spl-

chozí majitel stavení částečně upravil, ale

je nad starými fotografiemi majitel.

zničená moderními úpravami.

ňovala všechno, jen nebyla roubená,

176

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART

pak bylo asi deset let prázdné, pršelo do něj, v zimě bylo ve světnici kluziště.“ „Chalupu jsme koupili v lednu a řekli si, že v ní chceme strávit příští Vánoce,“ začíná

ODBORNÍK SE NEZAPŘE „Snažili jsme se respektovat všechno původní. Co šlo zachránit, to jsme zrestau-


dvířka a kamnovec s kohoutkem na vypouštění vody. Nové kachle jsou totožné s těmi starými. „Chtěli jsme, aby kamna byla k nerozeznání od těch, která tu stála dříve, a aby dobře topila. Tahle se panu Podsedníkovi opravdu povedla,“ chválí David šikovného kamnáře z firmy J+K z Aše. Největším problémem, který chalupáři při zařizování řešili, bylo umístění všeho potřebného do nepříliš velké světnice. Ta  totiž slouží jako kuchyně, jídelna, je místem pro odpočinek i dětské hry. Ale povedlo se. Kamna oddělují kuchyňku od odpočinkového koutu, do kterého se vešla pouze čalouněná lavice a jedno křeslo, o které se David s Kateřinou svorně dělí. V dalším rohu stojí velký jídelní stůl s lavicí a židlemi. Pohodlně se sem vejde celá rodina a ještě pár přátel navrch. Ve dvou nikách ve zdi, z nichž jednu objevili chalupáři jako zazděnou a obnovili rovali,“ ujímá se slova pan David, který je majitelem restaurátorského ateliéru a s různě poškozeným starým nábytkem se setkává denně. Teď ukazuje na strop ve světnici: „S tím byla největší práce, byl totiž natřený na zeleno. Vyšel mnohem dráž, než kdyby se dělal nový, ale je krásný. „Nábytek většinou pochází z chalupy, je zrestaurovaný, další nechali chalupáři udělat podle něj. „Například kuchyňský nábytek byl natřený na zeleno, chtěla jsem ho vyhodit. Muž mě ale přesvědčil – nechali jsme ho tedy vylouhovat, skříňky rozdělili, doplnili poličkami. A slouží dobře,“ rozhlíží se paní Kateřina po prakticky uspořádaném kuchyňském koutu v rohu světnice, který doplňují různé kousky starého nádobí a náčiní, tady běžně užívaného. I dveře do většiny místností tu zůstaly z dřívějška. Jen do koupelny a ložnic v podkroví byly udělány nově podle těch zachovalých. VŠE SE TOČÍ KOLEM KAMEN Kachlová kamna jsou středobodem chalupy. Vaří se na nich a peče, elektrický sporák slouží jen občas pro rychlé vaření, také u nich stojí čalouněná lavice. Kamna jsou postavena podle původních, ze kterých zůstaly jen nohy – místní specialita, dále

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 177


ji, našla místo stará keramika a také porcelán. Ze všeho tu dýchá krkonošská atmosféra. „Dekorace by měly být stylové, z kraje, kde chalupa stojí,“ míní David. Proto tu najdete vyřezávané Krkonoše, místní tažené sklo a různé staré užitkové předměty. KRAKONOŠ V LNÁRNĚ Kromě hlavní světnice má dnes rodina k dispozici i čtyři ložnice – dvě v přízemí a dvě v podkroví, koupelnu a WC, prostornou chodbu a takzvanou lnárnu. To byla původně jen úzká zastřešená ulička mezi domem a svahem, s dřevěnou a později zděnou stěnou. Na obou koncích ji zavírají dveře. Dnes slouží jako vstupní prostor, ve kterém se odkládají lyže a špinavé boty. Je tu i zmiňovaná studánka a místo pro vše, co je třeba mít po ruce. Po zdích jsou roz-

In the Kingdom of Krakonoš

věšeny staré sáňky, lyže, brusle – jsme přece v Krkonoších. Staré lyže dokonce v chalupě slouží jako netradiční poličky. ZAŽIJTE KRKONOŠSKOU

Hairpin bends on the mountain roads took us to the edge of a village in the Giant Mountains. Here our hosts found the cottage of their dreams.

ATMOSFÉRU Pokud chcete navštívit Krakonošovo království a zažít atmosféru stylové horské chalupy

The search had not been easy, although

s veškerou současnou vybaveností, jste u nás

they knew what they wanted – or perhaps

správně. Chalupu můžete využívat celoročně

just because. “We wanted a log cabin in this

David continues the narration. “Originally

v týdenních pobytech. Rádi Vás u nás přivítá-

corner, among the hills and with a nice view.

it had a residential room and sheds. When

me. www.chalupapodskalou.cz.

One that would not be spoilt by modern

we purchased it, two small rooms were

adaptations. We searched for five years

already built on the site of the sheds. The

before this offer came up – the cottage met

previous owner had partially altered the

all our wishes, it was just not made of logs,“

house, but it had been empty for about

recalls Kateřina. “One of the criteria was

10 years, open to the rain and so changed

also year-round vehicle access. We spend

into an ice rink in winter.”

as much time as possible here – we go on hikes, and we are enthusiastic skiers.“

WITH THE STARS ABOVE “The cottage is about 200 years old,”

„We bought the building in January and set the goal to spend Christmas here,” Kateřina starts to describe the subsequent rapid reconstruction progress. At that time, only one room could be used for living. “We devoted all our free time to the cottage. My husband and I did everything ourselves, a construction company was hired only for the roof frame. Then we laid the roof. We chose Ranillo profiled sheet.“ Only the rough brick shell remained during the rebuilding of the house. All the

178

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251


woodwork – except for the ceiling in the

atelier, where he deals with variously

bench next to it. The tiled stove was built

living room – was done recently. “When

damaged old furniture on a daily basis.

according to the original, of which only

the roof was torn off, we could see the stars.

Pointing to the ceiling, he adds: “This was

the feet (a local speciality) and the back

Luckily it did not rain all summer,“ Kateřina

the hardest part, because it was painted

boiler with a tap to drain the water remain.

recalls. Originally only the gables were of

green. It turned out to be much more

New tiles were constructed similar to the

wood, then someone covered the cottage

expensive than if we had made a new one,

old ones. “We wanted the stove to be

with wood throughout. “I don’t like it when

but it is beautiful.”

indistinguishable from the one which had

a person pretends something. So now all the

The furniture comes mostly from the

stood there before, and to heat well. Mr.

brick walls are again visible,” explains the

cottage – it has been restored and the

Podsedník has really done a good job,“

owner, looking at the old photographs.

cottagers had other pieces of furniture made

David praises the handy stove builder from

in the same style. “For example, the kitchen

the Aš-based company of J+K.

AN EXPERT IS DISTINGUISHABLE “We tried to respect all that was original.

furniture was painted green, I wanted to

The biggest problem that the cottagers

throw it away, but my husband convinced

had to resolve when arranging their

We restored what could be saved,”

me – so we had it scraped, divided the

furniture was to place everything required

comments David, the owner of a restoration

cabinets, completed the shelves. And it

in a not very large room. Indeed, the room serves as a kitchen, dining room, and is an area for relaxation as well as children’s games. This effort was crowned with success. The stove separates the kitchen unit from the relaxation area, in which only an upholstered bench and one armchair fits, mutually shared by David and Kateřina. In another corner there is a large dining table with a bench and chairs, that can accommodate the whole family and a couple of friends as well. In two wall niches (one of them was discovered bricked up and the cottagers restored it), old pottery and porcelain have found a place. The atmosphere of the Giant Mountains exudes from everything here. „The decor should be stylish, from the region where the cottage is situated,“ says David. That’s why we find a woodcutting of the Giant Mountains, locally blown glass and several utilitarian objects of various ages.

180

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


EXPERIENCE THE ATMOSPHERE OF THE GIANT MOUNTAINS If you wish to visit the Kingdom of Krakonoš to experience the atmosphere of a stylish rustic mountain chalet with all the modern amenities, you have come to the right spot. The cottage can be used yearround for weekly stays. We will be happy to welcome you to our place. www.chalupapodskalou.cz

KRAKONOŠ IN THE STOREROOM In addition to the main sitting room,

There are doors at both ends and today this space serves as the entrance area, where

the family can now use four bedrooms –

skis and dirty boots are left. There is also a

two downstairs and two in the attic – a

spring of water and a place for everything

bathroom and toilet, a spacious hall and the

one needs to have on hand. Old sleds, skis,

storeroom, which initially was just a covered

skates hang on the walls – after all, we are in

narrow alley between the house and the

the Giant Mountains. Old skis even serve as

slope, with a wooden and later a brick wall.

non-traditional shelves in the cottage.

Bohemian crystal chandeliers of European quality ELITE LITE BOHEM BOHEMIA MIA MIA serves its purpose well,“ Kateřina looks at the practically arranged kitchenette in the corner of the room, which is complemented by various pieces of old crockery and utensils, commonly used here. Even the doors of most rooms remain from the past.

5513 13 01 SEMI SEMILY ILY C CZ ZECH R EPUBLIC C CZECH REPUBLIC TTel./fax: e el./fax: +4 +420 420 4481 81 6622 22 6632 32 +420 TTel./fax: el.//fax: +42 el 20 4481 81 6622 22 5566 66 www.elitebohemia.cz w ww ww.elitebohe emia.cz e-mail: obchod@elitebohemia.cz e-m -m maiil:l: o bch hod@e od@e elitebohemia.cz eliteb bohemia.cz

Only the bathroom door and the doors to the bedrooms in the attic are new, made according to the preserved original doors. EVERYTHING REVOLVES AROUND THE STOVE A tiled stove is the centrepiece of the cottage. It is used for cooking and baking (the electric stove is used only occasionally for quick cooking), there is a cushioned

ELITE BOHEMIA 513 01 SEMILY CZECH REPUBLIC

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 181

Tel./fax: +420 481 622 632 | Tel./fax: +420 481 622 566 | www.elitebohemia.cz | e-mail: obchod@elitebohemia.cz


182

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


Zdeněk Fránek:

MÍRA

A MĚŘÍTKO Interaktivní výstava prezentující tři výrazné projekty architektonického ateliéru Zdeňka Fránka bude v pražské

Galerii Jaroslava Fragnera k vidění až do 24. července. Ve zkušební lhůtě je nyní obrovská Stezka v oblacích, jejíž součástí je třeba i tobogán. Více naleznete na www.gjf.cz.

Na Dolní Moravě pod Králickým Sněžní-

je pomocí konzol vyklenutá přibližně 11 met-

kem, v nadmořské výšce 1 116 m nad mořem,

rů nad údolím. Kromě výhledu na celý masiv

je umístěna 58,5 m vysoká stavba Stezky

Králického Sněžníku a popisu jednotlivých

v oblacích. Konstrukce vyhlídkové stezky

vrcholů na panoramatických tabulích mohou

sestává ze tří věží, kolem kterých se pohodlně

odvážlivci využít adrenalinovou atrakci –

vine lávka až do výšky 53,5 m nad terénem.

odpočinkovou síť, napnutou ve volném pro-

Po cestě vzhůru je nutné překonat vzdálenost

storu kapky. Milovníci adrenalinových zážitků

750 m a výškové převýšení 38 m. Lávka je

mohou prolézt síťový rukáv, propojující dvě

konstruována tak, aby byla celoročně přístup-

úrovně lávky, nebo sjet unikátním 101 m

ná i pro kočárky a invalidní vozíky. Kromě

dlouhým nerezovým tobogánem. Objekt řeší

krásných výhledů na okolní horskou krajinu

dilema soudobého architektonického význa-

je možné načerpat zajímavosti o místech

mu v horské krajině. Stezka představuje dráhu

a historii zdejšího údolí z deseti informačních

letu nočního motýla.

tabulí. Stezka je ukončena tzv. kapkou, která

TEXT: GJF FOTO: Jakub Skokan, Martin Tůma – BoysPlayNice

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 183


Zdeněk Fránek: The Scale and Measure An interactive exhibition presenting three significant contemporary projects by the architectural atelier of Zdeněk Fránek will be seen at the Jaroslav

Fragner Gallery until 24

th

July. The giant Sky

Walk, which includes among other items a toboggan run, is now in trial operation. More information at www.gjf.cz.

5

7


The Sky Walk, a unique 58.5-metre tall structure, is located in Dolní Morava in the Czech Republic under the Kralický Sněžník massif at an altitude of 1 116 metres above sea level. The trail structure consists of three towers, which are encircled by a trail footbridge running at a moderate incline up to 53.5 metres above ground level. On the way up, it is necessary to cover a distance of 750 metres and a height difference of 38 metres. The footbridge has been designed to enable all-season access, even for families with baby buggies or disabled persons in wheelchairs. Besides amazing views of the surrounding mountains, visitors can obtain information about various places and the history of the Morava River Valley from 10 information boards. The trail ends with a “droplet” attraction, which is carried by support brackets and protrudes some 11 metres above the valley. Besides spectacular views of the entire Kralický Sněžník mountain range, with the names of each peak on information boards, adventurous fans are invited to experience an adrenaline sensation in a mesh that stretches over the open space of the droplet. Adrenaline junkies and adventurers can crawl through the mesh sleeve that connects two different levels of the footbridge or slide down a 101-metre stainless steel tube. The structure reacts to the dilemma of contemporary architecture in Nature, or in this case, in the mountains. The curve of the footbridge itself is inspired by a butterfly flying towards the sky.

www.gjf.cz 186

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


Ing.

MARTIN TEYROVSKÝ Daňový poradce Auditor

daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Praktikovaná odvětví:

Naši zákazníci:

ʇ nemovitosti ʇinformační

technologie

ʇpohledávky ʇleasing ʇdaň

z příjmu fyzických

a právnických osob ʇdaň

z přidané hodnoty

ʇmezinárodní

zdanění

ʇdaň

z nemovitostí

ʇdaň

z převodu nemovitostí

ʇzastupování

www.optik-spektrum.cz

na finančních

úřadech ʇfiremní

finance

ʇmanagement

consulting

www.cwclub.cz

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500 let. Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546

e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

ART | UMĚNÍ | ESTATE | 187 be back in moment...


ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic www.estatemagazine.cz Šéfredaktorka / Editor In Chief Lenka Zbořilová sefredaktor@estatemagazine.cz Art Director Lucie Batková luciebatko@gmail.com Produkce / Production Milan Novák novak@estatemagazine.cz Redaktor / Editor Viktor Veselý Martina Černotová David Fiala Klára Pučerová redakce@estatemagazine.cz

188

|

ESTATE

Obchodní oddělení / Commercial Section Václav Šamonil samonil@estatemagazine.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez  písemného souhlasu vydavatele. Titulní foto Gloria Belloni Překlady / Translation Viktor Horák viktorhorak@bonalingua.cz Jazyková redakce / Proof-copy Markéta Matějková marketamat7@gmail.com


Příznivý vítr na moři investic Pro nás v Expobank Private Banking je ochrana i růst Vašeho majetku prioritou. Ať už je hladina světové ekonomiky jakkoliv bouřlivá. Naši privátní bankéři Vám navrhnou individuální investiční portfolio a postarají se jak o Vaše běžné finance, tak o firemní záměry. A nákup své vysněné jachty můžete financovat třeba prostřednictvím našeho jedinečného produktu Kontokorent Pledge.

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE Magazine 6/2016  

ESTATE Magazine 6/2016

ESTATE Magazine 6/2016  

ESTATE Magazine 6/2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded