__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Leden / January / январь

2015

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

Leden / January / январь 9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

2015

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

Barbora ŠKORPILOVÁ Emil Kasarda | Doba plastová | Palais Royale | Architektura konverzí


LU X U RY A PA R T M E N T S


* BVLGARI Diva new jewelry collection presentation at La Corte

SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com


TO JE MŮJ BYT. TADY JSEM TO JÁ. V PRAZE 10 VRŠOVICÍCH.

WWW.4BLOK.CZ

800 500 550


obsah contents

08

18

20

Jednota krásy je v mnohosti Unity of Beauty in Diversity Единство красоты в разнообразии

СОДЕРЖАНИЕ

Pražský výběr: Developerské projekty Prague selection: Development projects выбор Прага: проекты развития TOP 10 nejluxusnějších horských středisek na světě TOP 10 most luxurious mountain resorts in the world Топ-10 самых роскошных горных курортов в мире

Nemovitosti / Properties / Недвижимость

23

24

66

86

93

94

Nejlepší nemovitosti Best Properties Лучшая недвижимость Prodej v Praze Sales in Prague Продажа в Прага Pronájmy v Praze Rentals in Prague Аренда в Прага Komerční nemovitosti v Praze Commercial Properties in Prague Коммерческая недвижимость в Прага

102

110

Snídaně s... Breakfast with ... Завтрак с ...

110

Žijeme dobu plastovou We Live in the Plastic Age Мы живем в пластиковую эпоху Dětsky pokoj - místo, kde se nachází zázraky! Children`s Room - the place where miracles happen! Детская - место, где живут чудеса!

118

Palais Royale

98

Prodej na Moravě Sales in Moravia Продажа в Моравии

122

18

Komerční nemovitosti na Moravě Commercial Properties in Moravia Коммерческая недвижимость в Моравии

Inspirace / Inspiration / Вдохновение

98

08

Architektura konverzí Architecture of Conversions Aрхитектура конверсии

122 5


{

Milé čtenářky a čtenáři, Dear Readers, Уважаемые читатели и читательницы! vítáme Vás v novém roce, s novým designem i obsahem. Chceme, aby se Vám líbily nejen naše články, ale aby náš časopis svou formou souzněl s tématy, o nichž píšeme. Proto jsme inovovali svůj styl a doufáme, že vyjadřuje to, co u nás hledáte. Náměty pro náročné, čtení o úspěšných značkách i lidech a hlavně výjimečné nemovitosti. Chceme být Vaší volbou pro ty chvíle, kdy máte chuť a čas nechat se inspirovat světem designu, architektury a luxusních nemovitostí. Vybíráme to nejlepší a dáváme si záležet na tom, abyste měli z čeho vybírat. Do nového roku přejeme, abyste byli úspěšní a výjimeční. A abyste si dokázali užít to, čeho jste dosáhli.

Šéfredaktorka Editor In Chief / главный редактор

We welcome you this New Year with a new design and contents. In addition to providing the articles that you like, we are also matching the design of the magazine with the themes published. That is why we have innovated our style and hope that it expresses everything that you seek from Estate – topics for the demanding reader, news of successful people and brands, and especially of extraordinary real estate. We want to be your choice in those moments when you are in the mood and have the time to be inspired by the world of design, architecture and luxurious properties. We select the best and make sure you have an abundance to choose from. For the New Year, our wish for you is to be successful and exceptional. And to be able to enjoy what you achieve.

6

Yumi Nozaki Pflimpfl

}

Мы приветствуем Вас в новом году и представляем Вам новый дизайн и новое содержание нашего журнала. Мы хотели, чтобы Вам нравились не только наши статьи, но и в целом наш журнал, чтобы его форма перекликалась с теми прекрасными темами, о которых мы пишем. Поэтому мы обновили свой стиль и надеемся, что теперь он полноценно выражает то, что Вы можете найти на страницах нашего журнала. Предложения для взыскательных клиентов, статьи об успешных брендах и людях, а главное - прекрасные объекты уникальной недвижимости. Мы хотим стать маяком Вашего выбора в те моменты, когда вы чувствуете желание черпать вдохновение в мире дизайна, архитектуры и недвижимости класса люкс. Мы находим для Вас самое лучшее и стараемся, чтобы у Вас была возможность самого широкого выбора. В наступающем году мы желаем Вам быть успешными и уникальными. И, конечно, наслаждаться тем, чего вы добились!


www.ytpi.cz

Prodejte s námi Váš byt nebo dům. Y&T Property Investment s.r.o., Elišky Krásnohorské 123/10, T +420 224 282 506, info@ytpi.cz


novinky | news | новости

Unity of Beauty in Diversity Единство красоты в разнообразии

8


Jednota krásy je v mnohosti Kdo vás v dětství nejvíc podporoval a povzbuzoval při prvních výtvarných projevech? Určitě mě v tomhle směru nejvíc formoval táta. Už jako malá jsem od něj dostávala pastelky, na prázdniny na venkov mi vozil barvy a štětce a pořád jsme spolu něco malovali. Na střední uměleckoprůmyslové škole byl vedoucím našeho ateliéru architekt Miloš Beran, a ten mě naučil mít rád design. Zlomový okamžik nastal, když mě v roce 1989 pozval, abych s ním šla na přednášku architekta Bořka Šípka. Tam jsem pochopila, že věci mohou mít příběh, že se dají vytvářet kombinace na první pohled vzájemně neslučitelných materiálů a že člověk může mít jiný úhel pohledu na zažité stereotypy. Absolutně mě to nadchlo a rozhodla jsem se, že chci studovat architekturu a design. A ten jste pak studovala právě u Bořka Šípka… Takže, jak už to v životě chodí – byla v tom náhoda i trochu štěstí. Mně připadá, že když člověk něco opravdu chce, tak to pak v životě dostane. Ale musí příležitost včas rozpoznat, nebát se pustit se do neznámého a nějak se s tím pak poprat. Vzpomenete si ještě na svoji první zakázku? Moje první zakázka byl stůl Bybee, který jsem navrhla v roce 1995 pro Bruce Bybeeho. Dodnes jsem nadšená fotkou, na níž stůl stojí v interiéru staré Engelovy elektrárny v Poděbradech. Napadlo nás to tehdy s fotografem Filipem Šlapalem, který zrovna dokumentoval po republice staré průmyslové stavby. Vznikla tak, dle mého názoru, velmi působivá fotografie, kdy dva zdánlivě úplně odlišné objekty společně vytvářejí příběh. Fotografie se také stala ústředním motivem mojí první výstavy v roce 1996 v Galerii Genia Loci. Mým přelomovým projektem pak byla

Creativity, playfulness and the surprising use of various materials are typical features in the original portfolio of architect and designer Barbora Škorpilová. Today the founder of Mimolimit studio – behind projects such as the Garden in Opera, Network of Emporio cafés and Velaa Private Island in the Maldives – is one of the outstanding personalities in both Czech and international modern architecture.


Творческий подход, умение поиграть с деталями и удивительное использование различных материалов являются типичными признаками оригинального почерка архитектора и дизайнера Барбары Шкорпиловой. Основательница студии «Mimolimit», являющейся автором таким известных проектов, как «Сад в Опере», сеть кофеен «Emporio» или проекта «Velaa Private Island» на Мальдивcких островах, сегодня она является одной из выдающихся личностей нашего мира и современной архитектуры. Кто больше всего поощрял и поддерживал Вас в детстве при первых проявлениях художественного самовыражения?

restaurace Zahrada v Opeře, která byla velmi úspěšná a následně mi přinesla mnoho dalších krásných zakázek.

Who in your childhood most supported and encouraged you in your first artistic expression?

Jaké byly začátky společnosti Mimolimit?

It was definitely my Dad who most shaped me in this direction. Already as a child I received crayons from him. On holidays in the countryside, he brought my paint and brushes, and we painted something together all the time. At secondary school, Miloš Beran was the leading architect in our studio, and he taught me to love design. The turning point came in 1989 when he invited me to accompany him to a lecture by architect Bořek Šípek. There I realised that things can have a story, that it is possible

Už při první větší zakázce, která zahrnovala rozsáhlou rekonstrukci a přestavbu půdního prostoru v Praze 3 na dva byty, mi bylo jasné, že takový objem práce nemůžu sama v krátkém čase zvládnout. Proto jsem požádala o pomoc svého spolužáka ze střední školy, Jana Nedvěda. Od té doby jsme pracovali spolu a po třech letech, v roce 1999, jsme založili architektonické studio Mimolimit. 10

to create combinations from seemingly mutually incompatible materials and that one can have a different viewpoint of stereotypes. I was absolutely thrilled and decided that I wanted to study Architecture and Design. Which you then studied precisely with Bořek Šípek ... So, as it goes in life – there was coincidence as well as a little luck involved. It seems to me that if one really wants something in life, you will get it. But one must recognise the opportunity in time, not be afraid to venture into the unknown and somehow deal with it then.

Конечно, в этом плане меня более всего сформировал мой отец. Еще в детстве в подарок от него я получала мелки, на каникулы в деревню он привозил мне краски и кисти, и мы все время что-то рисовали вместе. В средней школе художественно-прикладного искусства ведущим архитектором нашей студии был Милош Беран, и он научил меня любить дизайн. Поворотный момент настал, когда он в 1989 году пригласил меня поехать с ним на лекцию архитектора Борека Шипека. Там я поняла, что все вещи обладают своей историей, что возможно создавать комбинации на первый взгляд несовместимых друг с другом материалов, и что люди могут иметь различные точки зрения на привычные стереотипы. Меня это крайне вдохновило, и я решила, что я хочу изучать архитектуру и дизайн.


www.luxusnipovrchy.cz

CASCADE GARDEN

Zhmotnění barevných představ o přírodě, načerpání nové životadárné energie při pouhém pohledu na stěnu – to jsou Kaskádové zahrady, které mohou zkrášlit byt nebo dům či impozantně dokreslit jednoduchou krásu moderních kancelářských budov. Design, jednoduchost, spolehlivost – to jsou hlavní přívlastky pojící se s Kaskádovými zahradami. Technologie je vytvořena a dovedena firmou NĚMEC LUXUSNÍ POVRCHY k maximální dokonalosti. Můžete si nově vybrat z nepřeberného množství a tvarů krásných květin a rostlin. Jedná se o vlastní, chráněný systém námi vyvinutých truhlíků a květináčů, které lze variabilně skládat či přemisťovat dle potřeby. Více informací naleznete na www.luxusnipovrchy.cz


novinky | news | новости

Postupně jsme přibírali další architekty a v době největšího boomu, tedy někdy před rokem 2008, nás už bylo kolem dvaceti. V současné době pracuje se mnou v Mimolimitu patnáct lidí. Používáte rozmanité materiály – podle jakých hledisek si je vybíráte a které máte nejraději? Když jsme v Mimolimitu začínali, o materiálech jsme toho moc nevěděli. A učili jsme se. Používali jsme dřevo, nerez, sklo, bílou barvu…, až nás to přestalo bavit a začali jsme přidávat odlišné materiály a vše navzájem kombinovat. Takže říkám, že od jednoduchosti jsme se dostali k jednotě krásy v mnohosti. Hodně mě baví propojovat různé tvary a materiály, ale vždy se snažím, aby jednotlivé věci byly použité v té správné míře. Je to jako s jídlem – když vaříte, musíte odměřovat do hrnce přesné dávky ingrediencí. U designu je to stejné – s jednotlivými prvky je třeba zacházet jako s kořením… Jak se třeba na výběru materiálů podílí sám klient? Řeknu vám příklad. Máme v ateliéru velký, sedm metrů dlouhý stůl. Na ten poskládáme materiály vybrané pro dům 12

Kreativita, hravost a překvapivé využití rozmanitých materiálů jsou typickými znaky originálního rukopisu architektky a designérky Barbory Škorpilové. Zakladatelka studia Mimolimit, která stojí za takovými projekty, jako je třeba Zahrada v Opeře, Síť kaváren Emporio nebo Velaa Private Island na Maledivách, dnes patří k výrazným osobnostem naší i světové moderní architektury.

Can you remember your first order? My first job was the Bybee Table, which I designed in 1995 for Bruce Bybee. I am still excited by the photo which shows the table standing in the interior of the old power plant designed by Antonín Engel in Poděbrady. We got the idea with photographer Filip Šlapal, who was documenting old industrial buildings across the country at that time. In my opinion, the

И эти предметы Вы как раз и учили именно у Боржка Шипека... Так что, как обычно и случается в жизни, это было совпадение и к нему немного удачи. Мне кажется, что если человек действительно хочет чего-то, то он затем это и получает в жизни. Но он должен вовремя распознать

свой шанс и возможности, не бояться взяться за дело в незнакомой области, а потом бороться за свою победу. Можете ли вы еще вспомнить свой первый заказ? Моей первой работой был стол «Bybee», дизайн которого я разработала в 1995 году для Брюса Байби. Я до сих пор в восторге от фото, где мой стол стоит в помещении старой электростанции имени Энгеля в Подебрадах. Эта идея посетила нас вместе с фотографом Филиппом Шлапалом, который как раз в то время занимался фотодокументацией старых промышленных зданий по всей стране. Так, на мой взгляд, возникла весьма впечатляющая фотография, когда два, казалось бы, совершенно разных объекта вместе создают историю. Эта фотография также стала центральным мотивом моей первой выставки в 1996 году в Галерее «Galerie Genia Loci». Моим, если можно так выразиться, решающим проектом стал ресторан «Сад в Опере», который


Jiří Samek Jiří Samek (* 1955) - malíř a grafik. Studoval na gymnáziu v  Broumově (1970–1974) a  soukromě u Jaroslava Uiberlaye (1974–1980). V letech 1977– 1990 pracoval v Okresní galerii výtvarného umění v Náchodě. Od 1979 se věnuje především grafické tvorbě. Od konce 70. let 20. století se zabýval snad všemi grafickými technikami. Od 80. let se zúčastňoval přehlídek, bienále i trienále neprofesionálních umělců (Výtvarné Ratibořice, 1983, AMO Šumperk a Trienále grafiky Brno, pravidelně). Pro svou mistrně zvládnutou techniku hlubotisku začal být oslovován kunsthistoriky, galeristy a  znalci umění, začal vystavovat na souborných i  samostatných výstavách. Dnes je Samek zastoupen v  mnoha grafických sbírkách předních galerií a muzeí doma i ve světě. Od 1980 začal používat vlastní grafickou techniku „hlubotisk“. Pracuje ve větších formátech, grafiky tiskne v nízkých nákladech (maximálně 20 kusů). Jeho technika je výjimečná tím, že pro vrypy používá dláto. Robustní, přesně cílené vrypy se staly matricí pro slepotisk nebo lůžkem pro speciálně míchanou barvu. Výsledný tisk vystupuje z plochy prostoru, je plastický, téměř jakoby byl malovaný. Autor vlastně vytváří tištěné či spíše odlévané reliéfy.

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1, tel: +420 224 812 656, +420 775 726 067, info@glf.cz

www.glf.cz 13


nebo byt, další máme rozvěšené všude okolo a společně s klientem vybíráme nejrůznější kombinace. Říkáme tomu „materiálování“ a já jsem vždycky potěšená, když vidím, jak to klienta nadchne a baví. A co je nejdůležitější předpoklad pro to, aby byl klient s výsledkem spokojený? Klient i architekt musejí být naladěni na stejnou vlnu, cítit nadšení pro stejnou věc. Od začátku by jejich setkávání a spolupráci měla provázet pozitivní energie. Samozřejmě je důležitá vzájemná důvěra a také odvaha experimentovat a bořit zavedené konvence. Kam jezdíte pro inspiraci? To je různé – mám moc ráda Japonsko, pro jeho poezii estetiky, v Číně jsem byla unešená z jejich ornamentiky, líbí se mi i italská hravost v přístupech a demokratičnost materiálů, která přichází ze Skandinávie. Ale největší svobodu z prostoru cítím v Mongolsku.

result is a very impressive photograph with two seemingly completely different objects together forming a story. The photo also became the leitmotiv of my first exhibition in 1996 in the Genius Loci gallery. My groundbreaking project was the „Garden in Opera“ restaurant which was very successful and led to a lot of other amazing orders for me. What were the beginnings of the Mimolimit company? Already from the first large contract, which comprised the extensive renovation and reconstruction of an attic space in Prague 3 into two apartments, it was clear to me that I soon would be unable to handle such a volume of work. That‘s why I asked my high school classmate, Jan Nedvěd, for assistance. Since then, we have worked together. After three years, in 1999, we established the Mimolimit architectural studio. We gradually invited more architects to join us. At the height of the boom, that is sometime before 2008,

there were already about 20 of us. Currently, 15 colleagues work at Mimolimit with me. You use a variety of materials – according to what criteria do you select them and which do you prefer? When we started at Mimolimit, we did not know much about materials. So we learnt. We used wood, stainless steel, glass, white... until we got bored and started adding different materials and combining everything. So I say that, from simplicity, we achieved a unity of beauty in diversity. I immensely enjoy combining various shapes and materials, but I always try to use individual items in the right balance. It‘s like food – when you cook, you need to measure precise quantities of ingredients in the pot. It is the same in design – individual elements should be treated like spices…

What is the most important prerequisite to ensure that a client is happy with the result? Both client and architect must be on the same wavelength, feel a passion for the same things. From the beginning, positive energy should accompany their meetings and collaboration. Of course, mutual trust and the courage to experiment and try to break down established conventions are also important. Where do you travel for inspiration?

How does a client participate in the selection of materials?

My destinations are diverse. I love Japan for its kind of aesthetic poetry, in China I

был очень успешным, а затем принес мне много других красивых заказов.

стало скучно, а потом мы начали добавлять другие материалы и все вместе комбинировать. Поэтому я и говорю, что от простоты мы пришли к красоте единства в многообразии. Мне очень нравится соединять различные формы и материалы, но я всегда стараюсь, чтобы отдельные элементы были использованы в нужном количестве. Это как с едой - когда вы готовите, то вы должны отмерять для своего блюда точные дозы ингредиентов. С дизайном то же самое - с отдельными элементами следует обходиться так же, как с пряностями ...

Каково было начало компании «Mimolimit»? Уже при первом крупном заказе, который включал обширную реконструкцию и перестройку пространства мансарды в Праге 3 на две квартиры, стало ясно, что я не смогу сама произвести такой объем работ в течение короткого времени. Поэтому я обратилась за помощью к своему однокласснику со времен средней школы Яну Недведу. С тех пор мы работали вместе, а после трех лет сотрудничества, в 1999 году, мы создали архитектурную мастерскую «Mimolimit». К нам постепенно присоединялись и другие архитекторы, а в разгар наибольшего строительного бума, приблизительно до 2008 года, нас уже было около двадцати человек. В настоящее время в «Mimolimit» вместе со мной работает пятнадцать человек. Вы используете различные материалы – по каким критериям Вы их выбираете, и какие Вам нравятся больше всего? Когда мы начинали в «Mimolimit», то мы не обладали особыми знаниями о материалах. Но мы учились. Мы использовали дерево, нержавеющую сталь, стекло, белую краску... до тех пор, пока нам не 14

I‘ll give you an example. In the atelier, we have a big, seven-metre long table. On it we lay out the materials selected for a house or apartment, with others hanging all around. Together with the client, we choose various combinations. We call it „materialling“ and I am always pleased when I see my client finding inspiration and having fun.

Как, например, сам клиент участвует в выборе материалов? Я приведу вам пример. У нас в студии есть большой - семь метров в длину - стол. На него мы складываем материалы, выбранные для дома или квартиры, другие мы развешиваем вокруг и вместе с клиентом выбираем различные комбинации. Мы называем это «материалование», и я всегда получаю удовольствие, когда я вижу, как это вдохновляет и радует клиента. И что является наиболее важным условием для того, чтобы клиент был доволен результатом? Клиент и архитектор должны быть на одной волне, чувствовать вдох-


новение по отношению к одним и тем же вещам. С самого начала их встреча и сотрудничество должно сопровождаться положительной энергией. Конечно, также важно взаимное доверие и смелость экспериментировать и ломать устоявшиеся условности. Куда Вы ездите в поисках вдохновения? По-разному - я люблю Японию, за ее своеобразную поэзию эстетики, в Китае я была совершенно потрясена их орнаментами, мне нравится итальянское умение играть с деталями и совершенно особая демократичность материалов, происходящая из Скандинавии. А вот место, где я чувствую большую свободу пространства, это Монголия. Мне нравится ездить по всему миру, бывать на различных выставках, которые специально ориентированы на различные материалы - камень, дерево, ткани ... И все чаще я посещаю для вдохновения театры, концерты и выставки. Многие люди, которые имеют творческие профессии, сходятся на том, что лучшие идеи посещают их в ванной ... Как насчет вас?

Text: Jana Vaňátková, Foto: Alžběta Jungrová

Klient i architekt musejí být naladěni na stejnou vlnu a cítit nadšení pro stejnou věc.

Ráda také jezdím po světě na různé veletrhy, které jsou speciálně zaměřené na různé materiály – kámen, dřevo, látky… A stále raději chodím pro inspiraci do divadel, na koncerty a na výstavy. Hodně lidí, kteří mají tvůrčí povolání, se shoduje, že nejlepší nápady je napadají ve vaně… Jak jste na tom vy? Mám ještě relativně malého syna (6 let), takže na polehávání ve vaně zatím nemám moc času. A protože to mám do ateliéru pár minut pěšky, odpadla i možnost přemýšlet v autě cestou do práce… Takže zbývají letadla. Tam mám klid sedět několik hodin na místě a nechat myšlenky volně plynout. Ale dokážu se koncentrovat i kdekoli jinde a nevadí mi, když kolem mě lítají třeba čtyři děti… Sednu si u stolu, dělám si malé architektonické scénáře, vznikají kresbičky, z nich skici, a ty pak už rozdávám kolegům, kteří je rozpracovávají dál… 16

was completely blown away by their ornamentation, I like the Italian playfulness in approach and the democratic nature of the materials from Scandinavia. But Mongolia is the country where I feel the most freedom in terms of space. I also like to travel around the world to various fairs that are specifically focused on different materials – stone, wood, fabrics... And I often attend theatres, concerts and exhibitions for inspiration. Many people who have a creative profession agree that they get the best ideas in the bathtub... How about you?

У меня еще относительно маленький сын (6 лет), так что на спокойное лежание в ванне у меня просто не так много времени. А так как моя дорога до студии занимает всего несколько минут пешком, то у меня нет возможности размышлять в машине по пути на работу ... Также остаются самолеты. Там я спокойно сижу в течение нескольких часов на одном месте и даю мыслям свободно течь. Но также я могу сосредоточиться и в другом месте, и мне неважно, что вокруг меня бегают, например, четверо детей ... Я сажусь за стол, делаю наброски небольших архитекторских планов, возникают зарисовки, из них создаются эскизы их, потом я их раздаю коллегам для последующей доработки ... My son is still relatively young (6 years), so I do not have much time for lounging in the tub. And because it is a few minutes‘ walk to the atelier, also the possibility of thinking in the car on the way to work is not an option... That leaves the aircraft. There I sit quietly for a few hours and let my thoughts flow freely. But I can also focus elsewhere and do not mind, for example, if there are four children running around... I sit down at the desk, create small architectural scenarios and colourful drawings emerge which I sketch and pass on to my colleagues who further elaborate on them…


2

4

1

3

6

8

5

7

10

12

9

11

14

13

1

- 4

J&T bratislava 2010

5

- 8

J&T moskva 2010

15

9

- 12

16

velaa private island 2013

13

- 16

soukromĂ˝ byt


Pražský výběr | Prague selection | выбор Прага

10

2 4

9 5 7 3

6

8

1

Pro ESTATE ilustroval: Radko Hromátka

PRAŽSKÝ VÝBĚR Seznamte se s nejlepšími pražskými developerskými projekty. Pokud hledáte bydlení v nadstandardní kvalitě, v krásné lokalitě a s dobrou adresou, projděte si náš Pražský výběr. Developerské služby vám zajistí komfort a převezmou řadu starostí s pořizováním a vybavováním bytu.

1 18

.142 Radlická

Dock rezidence

142 RADLICKÁ je odpovědí na otázku kosmopolitního člověka hledajícího autorské designové bydlení v kombinaci s perfektní dostupností a občanskou vybaveností.

DOCK v sobě spojuje rezidenční komplex a business park, který vzniká v objektu bývalých loděnic nedaleko Libeňského zámečku a stanice metra Palmovka v Praze 8 - Libni.

Adresa projektu: Radlická, 150 00 Praha 5 www.142praha.cz Ceny bytů od 3.500.000,- Kč

Adresa projektu: Voctářova, 180 00 Praha 8 - Libeň www.dock.cz Ceny bytů od 5.100.000,- Kč

2


выбор Прага | Prague selection | Pražský výběr

3 5

La Corte

Ovenecká No.33

La Corte je unikátní projekt 25 luxusních apartmánů a 500 m2 kancelářských prostor v centru Prahy. Ovplývá klasickou italskou tematikou – stylem, designem a architekturou.

Rezidenční projekt OVENECKÁ No. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně je vytvářen prostor pro individuální interiérový design dle představ klienta.

Adresa projektu: Petrská, 110 00 Praha 1 – Nové Město www.lacortepraga.cz Ceny bytů od 5.450.000,- Kč

Palác Dlouhá Palác Dlouhá, výjimečný projekt luxusního bydlení té nejvyšší kvality v srdci pražského Starého Města po kompletní rekonstrukci, citlivě propojuje původní stavební styl art deco s moderními standardy bydlení.

4

Adresa projektu: Ovenecká, 170 00 Praha 7 - Letná www.ovenecka33.cz Ceny bytů od 4.500.000,- Kč

6

Rezidence na Hřebenkách

Adresa projektu: Dlouhá, 110 00 Praha 1 - Staré Město www.palacdlouha.eu Ceny bytů od 5.600.000,- Kč

7

Adresa projektu: Na Hřebenkách, 150 00 Praha 5 www.rezidencenahrebenkach.cz Ceny bytů od 3.300.000,- Kč

Rezidence Poříčí Projekt Rezidence Poříčí 41 je koncipován jako kompletní rekonstrukce činžovního domu z konce 19. století. Týmu architektů a designerů se podařilo sloučit respekt k historii a tradici domu s vysokými nároky na moderní a luxusní vybavení a vytvořit bydlení, které splňuje požadavky i toho nejnáročnějšího klienta. Adresa projektu: Na Poříčí 41, 110 00 Praha 1 – Nové Město www.rezidenceporici.cz Ceny bytů od 4.690.000,- Kč

Rezidence Sacre Coeur 2

8

Rezidence Vltava

9

Rezidence Vltava je originální novostavbou přímo na zeleném nábřeží nad Vltavou. Téměř ve středu města a přece obklopeno přírodou je pro vás připraveno 105 bytů. Světlo, prostor a harmonie – to jsou hodnoty při dotváření nejhezčích částí Rohanského ostrova, který se může stát i vaším domovem. Adresa projektu: Rohanský ostrov, 186 00 Praha 8 – Karlín www.rezidencevltava.cz Ceny bytů od 2.600.000,- Kč

Každý jednou dospěje do situace, kdy se rozhodne najít si nové a lepší bydlení. Zvažuje výhody a nevýhody jednotlivých lokalit a studuje dispozice bytů. Snaží si najít bydlení svých snů. Všechny tyto předpoklady splňuje zajímavý projekt exkluzivního bydlení Rezidence Na Hřebenkách.

Rezidence Sacre Coeur2 představuje příležitost, která se již nikdy nebude opakovat. Úžasné výhledy, kvalita srovnatelná s nejvyššími světovými standardy, nadčasová a vzdušná architektura, funkčnost v každém ohledu a ochrana soukromí. Adresa projektu: Holečkova, 150 00 Praha 5 - Smíchov www.satpo.cz Ceny bytů od 3.290.000,- Kč

top`rezidence Šárecké údolí

10

Nadčasová architektura top´rezidence respektuje místo a naplňuje současné potřeby prémiového bydlení. 50 nízkoenergetických a pasivních domů je zasazeno do unikátní scenerie Šáreckého údolí v Praze 6 – Dejvicích. Adresa projektu: V Šáreckém údolí, 160 00 Praha 6 www.top-rezidence.cz Ceny domů od 12.690.000,- Kč 19


TOP 10 | TOP 10 | Топ-10

TOP 10 nejluxusnějších horských středisek na světě Krásné scenérie, souvislá sněhová pokrývka a majestátné hory pokryté do bílého zlata, kdo by rád nezakusil takovéto luxusní lyžování. Magazín Estate vám přináší TOP 10 nejprestižnějších lyžařských středisek na světě, které milují celebrity i bohatí. Tyto střediska jsou vyhledávaná pro svou krásu, služby, možnosti sportovního vyžití, luxusní obchody i diskrétnost.

4 7 8 9 10 1 3 2 5

6

TOP

10

White Ladies Švýcarsko, Crans-Montana V srdci švýcarských Alp naleznete v prostředí jedinečné přírodní krásy luxusní pětihvězdičkový hotel Crans-Montana, který skýtá nezapomenutelné panorama na Mont Blanc a Matterhorn. Při pohledu na okolí z tohoto lyžařského střediska máte dojem, že otevřela nebesa. Oblast nabízí velké množství originálních aktivit, jako třeba jízda na kole ve sněhu, lyžování z vrtulníku, nebo možnost vylézt si na 3000 metrů vysoký slavný ledovec Plaine Morte. Toto skvělé lyžařské středisko učarovalo i Princi Williamovi z Anglie, Jamesovi Bluntovi, Celine Dion, Alainovi Delonovi a dalším světoznámým osobnostem.

20

1

Gstaad Gstaad je jedním z nejlepších lyžařských středisek na světě. Toto lyžařské středisko, oblíbené zimní letovisko miliardářů a módní smetánky, kteří milují luxus, klid a smyslnost, naleznete v malebné vesničce ve švýcarském kantonu Bern v 1050 metrech nad mořem. Součástí tohoto jedinečného komplexu je i prestižní kulinářské centrum Olympus s bary, restauracemi i lahůdkami. Možná vás to překvapí, ale celý rekreační resort byl vystavěn již před 100 lety.

2


3 4 5 6 7 8 9 10

Топ-10 | TOP 10 | TOP 10

St. Moritz St. Moritz je vůbec nejstarším evropským lyžařským horským střediskem, jenž naleznete v 1900 metrové výšce v údolí Engadin v jihovýchodním Švýcarsku (kanton Graubünden). Jde o místo oblíbené hvězdami černobílého i barevného filmu, fotografy, bohatými dědici a dalšími miliardáři. St. Moritz se nachází v krásné krajině plné jezer a zasněžených hor. Je to jedno z míst, kde se zrodilo lyžování. Slunce zde svítí více než 300 dnů v roce. Zdejší paláce a butiky doslova berou dech a je absolutně jedno, zda jste lyžaři anebo ne!

Davos V Davosu se schází milovníci lyžování a snowboardingu z celého světa. Naleznete tu téměř 520 kilometrů drah, největší přírodní kluziště v Evropě a 11 kilometrů dlouhou stezku vhodnou pro pěší turistiku. Tento luxusní Chalet se nachází 1560 metrech nad mořem a je jedním z nejoblíbenějších ve Švýcarsku. Zdejší pivovar Monsteiner patří k těm nejlepším výrobcům piva v Evropě. Právě do tohoto střediska velice rádi zavítají členové britské královské rodiny.

Oueens Colorado – Aspen, Hotely St. Regis

Toto luxusní zimní rekreační středisko naleznete ve Spojených státech. Aspen je legendárním místem, kam si s velkou oblibou přijíždí zalyžovat, i nakupovat, celebrity i milionáři. Právě zde můžete velmi často narazit na Jacka Nicholsona, Michaela Douglase, Catherine Zeta-Jones, Calvina Kleina, Kevina Costnera, Mariah Carey anebo rodinu Clintonovu. Aspen se skládá hned z několika luxusních hotelových komplexů, St. Regis, tam s velkou oblibou bydlí ty hvězdy, o nichž jsme mluvili. Dále je součástí historického komplexu hotelů i hotel Jerome, který má rád třeba Sylvester Stallone, Johnny Depp anebo třeba Donald Trump. A v Little Nell, což je malý komorní hotel trochu v ústraní, si svůj relax vychutnává Sean Connery.

Vail v Coloradu

Vail v Coloradu je jedním z nejoblíbenějších lyžařských středisek Spojených států amerických. Láká nejen profesionály, ale i amatéry, protože nabízí na 193 různě náročných tras. Perfektní je, že tu večer můžete odhodit lyže, dát si sprchu, obléknout si večerní róbu a vydat se jako královna do společnosti. A vůbec nevadí, že nemáte nic ve svém kufru. Míst, kde si můžete na sebe něco luxusního a lukrativního koupit, je tu víc, než dost. Ubytování je pětihvězdičkové, skýtá jedinečný výhled a možnost obědu anebo večeře v té nejlepší italské restauraci v regionu, Campo de Fiori. Věhlas zdejšího rizota dokonce přesáhl oceán.

Megeve

Francouzské rekreační středisko Megeve poskytuje úchvatný výhled na Mont Blanc. Vesnici vytvořila baronka Noémie de Rothschild. Vychutnat si tu můžete kultivovaný diskrétní luxus s pětihvězdičkovými hotely, gurmánskými restauracemi, luxusními rezidencemi, galeriemi umění, obchody plné šperků a haute couture galerií. Zde si lyžování můžete vychutnat vskutku s elegancí, a to dokonce i v noci. Zahrát si tu také můžete polo nebo golf na sněhu. Středisko dokáže uspokojit i ty nejnáročnější klienty. Velmi rádi sem jezdí např. Kylie Minouge, Michael Sardou, Hubert de Givenchy anebo Michael Moore.

Courchevel

Courchevel patří k těm nejvíce elegantním francouzským lyžařským centrům, které se skládá z komplexu paláců a chat bohatých magnátů. Nechybí zde ani nejluxusnější restaurace a obchody, kde to žije, jakoby byly umístěny v centru hlavního města. Právě do tohoto střediska jezdí odpočívat hvězdy takového kalibru jako: Lionel Richie, Karl Lagerfeld a podobně. Díky heliportu sem mnoho hvězd přichází a odchází inkognito. Courchevel má mnoho nej. Tak třeba v obci tu naleznete ty největší světové značky ,jakými jsou např. Hermes, Chanel, Prada, Dior anebo Luis Vuitton. Luxus prezentuje i zdejší možnost sportovního vyžití, jde totiž o jedno z největších lyžařských oblastí na světě s 1932 akry upravených běžeckých tratí, které zaručují neuvěřitelné výhledy.

Cortina d’Ampezzo Cortina d’Ampezzo je luxusním rekreačním střediskem v srdci italských Dolomit. Tato oblast je proslulá

svými exkluzivními lyžařskými středisky a pro svůj aktivní noční život. Jde o privilegované místo evropské aristokracie. Naleznete tu slavné luxusní butiky a galérie. Ulice křižují luxusní značky aut, jako Ferrari a Lamborghini. V restauracích a zdejších barech můžete potkat filmové hvězdy a tu největší evropskou smetánku. Zdejší restaurace Tivoli se může pochlubit michelinskou hvězdou. Cinque Torri vám nabízí jedinečný a nezapomenutelný výhled přes 140 kilometrů sjezdovek.

Kitzbühel

V rakouském Kitzbühelu naleznete sportovní místo par excellence. Jde o jednu z nejkrásnějších plošin v alpském lyžování. Areál je plný různorodých a originálních aktivit, takže je jedno, zda máte rádi lyžování, snowboarding, curling, lezení anebo se jen rádi procházíte, v tomto rakouském ráji může být šťastný každý. V Kitzbüthelu rovněž naleznete i luxusní obchody takových značek jako Chanel, Dior, Cartier, Van Cleef & Arpels. V srdci města pak naleznete gurmánskou restauraci Neuwirt s šéfkuchařem Stefanem Hoferem. Ve zdejších pětihvězdičkových hotelích si můžete vychutnat idylickou dovolenou. 21


Nové byty na prestižní adrese New Apartments at a Top Address

info@svoboda-williams.com + 420 724 551 238


Nejlepší nemovitosti Best Properties / Лучшая недвижимость 24

66

86

93

94

Prodej v Praze Sales in Prague Продажа в Прага

Pronájmy v Praze Rentals in Prague Аренда в Прага

Komerční nemovitosti v Praze Commercial Properties in Prague Коммерческая недвижимость в Прага

Komerční nemovitosti na Moravě Commercial Properties in Moravia Коммерческая недвижимость в Моравии

Prodej na Moravě Sales in Moravia Продажа в Моравии


Luxusní byt s prostornou terasou Praha 5 - 232m2

Luxury apartment with spacious terrace Praha 5 - 232m2

Praha 5 / 6+kk / interiér 148 m2 + terasy 84m2/ 232m2

Praha 5 / 6+kk / interior 148 m2 + teracces 84m2 / 232m2

Nabízíme luxusní byt s terasou na prodej v atraktivní části Prahy 5 - Jinonice. Novostavba z roku 2008 se zahradou je situována v uzavřeném areálu Villa Park. Světlý a prostorný byt s dispozicí 6+kk se nachází ve čtvrtém, posledním, patře s orientací na východní a západní stranu. Dominancí bytu je terasa (84 m2) s výhledem do zeleně a na město, dále obývací pokoj spojený s kuchyňskou linkou (58m2). K bytu náleží dvě koupelny s vířivou vanou a sprchovým koutem, prostorná šatna, pracovna a čtyři pokoje, které nyní slouží jako dětské. V celém bytě je kvalitní dřevěná vytápěná podlaha. K bytu náleží tři garážová stání a samostatný sklep. Více informací naleznete na našem webu.

We are pleased to offer luxury apartment with terraces for sale in an attractive part of Prague 5. The new building, surrounded by the garden was built in 2008. Villa Park project has a closed territory with limited access from outside. Luminous and spacious apartment with layout 6 + kk is located on the fourth and the last floor of the building, oriented to the both East and West. Dominating feature of the apartment is large terrace (84 m2), overlooking to the greenery and the city. Living room with the kitchen has 58m2. The apartment has two bathrooms with whirlpool bath and shower, spacious dressing room , study room and four bedrooms, great for the family with children . The entire apartment has the floor heating under the wooden flooring. The property has three garages and cellar . More information on our web site

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request 24

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Petra Bačíková

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz


www.ytpi.cz

Obchodní prostor na prodej Staré Město - 216 m2

Commercial space for sale Old Town - 216m2

Praha 1 / Obchod 216m2 + dvůr 30m2

Praha 1/ Atypic 216m2 + courtyard 30m2

Obchod/kancelář má přímý vstup z ulice, a je spojená s Národní třídou chodbou-galerii. Součásti nemovitosti 208,44m² je: 1NP (108,22 m2), 1PP (108,22 m2) a dvorek ve vnitrobloku budovy (30m2). Ve stejné budově sídlí vyhlášená škola vaření majitele italských 5* restaurací Aromi a La Finestra - Laboratorio (www.cucina.cz). Prostor se nachází v nově zrekonstruované budově na Praze 1, v blízkosti Národní třídy, Karlova mostu a historického centra. Prostor je vhodný pro obchod, ordinaci (stomatologii, kosmetiku), sportovní studio, kadeřnický salon či kanceláře. Nemovitost je ve stavu hrubé stavby a má platné stavební povolení. Více informací naleznete na našem webu.

Shop/office has direct access from the street, connected to the Národní třída by the corridor. The commercial space has 208,44m², ground floor has 108,22m2, underground floor has 108,22 m2 and the courtyard of the building has 30m2. In the same building is located Laboratorio (www.cucina.cz) - the cooking school of famous itallian chef, owner of Aromi and La Finestra restaurants. The commercial space is situated in the newly renovated building at the Prague 1, close National Theater, Charles Bridge and Old Town. Commercial space is suitable for shop, sport studio, hairdressers, medical attendance or offices. The property is before at the shell&core condition and has valid building permit. More information on our web site

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request

Ing. Michaela Kuglerova

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

25


vila slUnečná, praha - strašnice | 40 600 000 czk

UniqUe service for bUyers caring service for sellers one stop shop service for developers


bílá vila, praha - bílá hora | 40 130 000 czk

pařížská 1 / praha 1 / www.astenproperty.com / t: +420 739 023 111 / e: info@astenproperty.com / official partner of Porsche Centrum Praha


Byt 161m2 (3+kk) s terasou a 3 garážemi Vietnamská, Praha 6 - Bubeneč Slunný, moderní, klimatizovaný byt s terasou, saunou a třemi parkovacími místy ve druhém patře architektonicky jedinečné rezidence ve vilové čtvrti v Bubenči v blízkosti Vítězného náměstí a parku Stromovka. Byt nabízí vstupní chodbu se samostatnou toaletou, otevřený obývací pokoj s  jídelnou a  kuchyní s  přímým vstupem na terasu. Dále 2 ložnice, šatnu a prostornou koupelnu jejíž součástí je sauna. Byt disponuje nadstandardním vybavením a materiály - ve všech obytných místnostech je masivní dubová podlaha s olejovou povrchovou úpravou, v koupelnách mramorové obložení a kvalitní zařizovací přeměty. Dveře i kuchyně jsou zhotoveny na míru ze dřeva, spotřebiče Miele, povrch terasy tvoří exotická dřevina. Byt poskytuje naprosté soukromí a zaujme Vás nejen svou elegancí ale i funkčností a komfortem. Součástí kupní ceny jsou 3 garážová stání a sklep o velikosti 4 m2. Vyhledávaná, prestižní lokalita jedné z nejhezčích pražských čtvrtí, s perfektní dostupnosti MHD (zastávka tramvaje i autobusu, pár minut chůze od stanice metra linky A - Dejvická) a veškeré občanské vybavenosti. 
Interiér 146 m2, terasa 15 m2. Cena: 22.500.000,- Kč


2bedroom Apartment with the terrace and 3 parking places Vietnamská, Prague 6 - Bubeneč Bright, modern, air-conditioned apartment with a terrace, sauna and 3 parking places on the 2 nd floor of the architecturally unique villa situated in a residential area Bubeneč, in a proximity of Vítězné Square and park Stromovka. The apartment features entry hall and the toilet, an open plan living room with kitchen, dining room with access to the terrace. Further 2 bedrooms, dressing room and spacious bathroom with a sauna. Standards include solid wood flooring in all rooms, marble tiles in the bathroom, a custom made wooden furniture, doors and kitchen, Miele appliances and exotic wood on the terrace. The apartment offers privacy and will attract you with its elegance, functionality and the comfort it provides. The purchase price includes also 3 garage parking places and a cellar of 4 sqm. Popular and prestigious location of one of the Prague‘s most beautiful areas, with perfect connection to the centre with public transport and all amenities.The interior of 146 sqm, terrace 15 sqm. Price: CZK 22.500.000


Prodej

Prostorný mezonetový byt 6+kk v Rezidenci Keplerova, Praha 1 – Hradčany

Sale Spacious two-storey six bedroom apartment in Residence Keplerova, Prague 1 - Hradcany

Tento reprezentativní byt o celkové ploše 214 m2 se nachází v novém,

This spacious apartment with a total floor area of 214 sqm is situated

luxusním projektu Keplerova 10 několik kroků od Pražského Hradu.

in a new, luxury project Keplerova 10 just few steps from the Prague

Bytový dům Keplerova 10 je unikátní rekonstruovaný činžovní dům v

Castle. The residential building Keplerova 10 is a unique, reconstructed

samém srdci Prahy. Byty i celý dům jsou citlivě a luxusně zrekonstruovány

town-house in the very heart of Prague. The apartments and the

s použitím moderních a vysoce kvalitních materiálů. Velký důraz klademe

whole building were sensitively renovated using modern, high-quali-

na zachování osvědčených architektonických prvků a postupů. Byty

ty materials. A strong emphasis was put on keeping the time proven

projektu Keplerova10 - luxusní bydlení v centru Prahy jeho obyvatelům poskytuje možnost užívat si naprostého klidu a pohodlí.

architectural elements and methods. So there is no undue loss of heat and the windows prevent street noise enabling the inhabitants to enjoy their time in peace and comfort..

Cena: info o ceně v kanceláři JLL / Price: price info in JLL

Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz

30

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej

Světlý nový byt 2+kk v Rezidenci Keplerova, Praha 1 – Hradčany

Tento vybavený krásný byt o celkové ploše 62 m2 s 15 m2 terasy se nachází

Sale Bright one bedroom apartment in Residence Keplerova, Prague 1 - Hradcany This completely furnished beautiful apartment with a total floor area of

v novém, luxusním projektu Keplerova 10 několik kroků od Pražského

62 sqm plus 15 sqm terrace is situated in a new, luxury project Keplerova 10

Hradu. Bytový dům Keplerova 10 je unikátní rekonstruovaný činžovní

just few steps from the Prague Castle. The residential building Keplerova

dům v samém srdci Prahy. Byty i celý dům jsou citlivě a luxusně zrekon-

10 is a unique, reconstructed town-house in the very heart of Prague.

struovány s použitím moderních a vysoce kvalitních materiálů. Velký

The apartments and the whole building were sensitively renovated using

důraz klademe na zachování osvědčených architektonických prvků a

modern, high-quality materials. A strong emphasis was put on keeping

postupů. Byty projektu Keplerova10 - luxusní bydlení v centru Prahy jeho

the time proven architectural elements and methods. So there is no undue

obyvatelům poskytuje možnost užívat si naprostého klidu a pohodlí.

loss of heat and the windows prevent street noise enabling the inhabitants to enjoy their time in peace and comfort.

Cena: info o ceně v kanceláři JLL / Price: price info in JLL

Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

31


Bonus Praha

CENTURY 21 Bonus Praha, Říčanská 1752/1, Praha 10 Vinohrady

Exkluzivně prostorný byt 4+1 s balkonem a sklepem o ploše 103,21 m2 + 2,89 m2 balkon, Praha 6 - Bubeneč Nabízíme k prodeji byt ve velmi lukrativní lokalitě Prahy 6, ul. Verdunská. V bytě proběhla v roce 2008 kompletní a velmi zdařilá rekonstrukce včetně oken, elektroinstalace, rozvodů vody. Byt disponuje velmi prostornými místnostmi, v kuchyni je kompletně vybavená kuchyňská linka. Na podlahách jsou v pokojích původní udržované parkety, v kuchyni a předsíni plovoucí podlaha, v koupelně a na toaletě dlažba. Dům prošel rekonstrukcí fasády, střechy, výtahu a vnitřních prostor. K domu náleží společný prostor ve vnitrobloku. 5 minut na metro A Dejvická, v docházkové blízkosti park Stromovka.

Cena: 7.500.000,- Kč Realitní makléř: Ing. Blanka Skácelová, MBA, Kontakt: +420 606 836 762, E-mail: blanka.skacelova@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

32

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRONÁJEM LUXUSNÍHO PENTHOUSU 5+kk (221 m2) s velkou terasou (120 m2), bazénem a relaxační zónou Praha 2, Královské Vinohrady, Nad Petruskou Cena na vyžádání Byt kompletně zařízen moderním i stylovým nábytkem, kuchyňská linka se spotřebičemi Miele, úklidová komora s pračkou a sušičkou. Terasa s bazénem, sprchou, teakovým nábytkem a krásným výhledem na Prahu. Byt má zabezpečovací zařízení, topení na elektřinu (přímotopy a klimatizační jednotky), na podlaze dřevěné parkety nebo dlažba, 3 parkovací stání v podzemní garáži, v 1. NP sauna a vířivka, relaxační místnost s lehátky, šatnou, sprchou a toaletou. The flat is fully furnished in modern and antique furniture, Miele kitchen appliances, and a laundry room with washer and dryer. It also features a terrace with pool, shower, teak furniture, and a beautiful view of Prague. The flat has an alarm system, electric heating (radiators and air conditioning), parquet and tile floors, 3 parking spaces in the underground garage, and access to a sauna and whirlpool on the ground floor with a relaxation room with loungers, changing room, shower and toilet.

Bližší informace

Tero Loukonen, mobil: 724 607 264, email: tero.loukonen@passerinvest.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

33


CENTURY 21 Premium Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1

Novostavba 5+1/G, pozemek 1309 m2, bazén, Zahořany, Praha západ Novostavba RD s dispozicí 5+1 a pracovnou, garáží 45 m2 s protihlukovou izolací, krytým bazénem 6 x 4 x 1,8 m se slanou vodou na pozemku o výměře 1309 m2 v Zahořanech u Mníšku pod Brdy. Dům o dvou podlažích je dispozičně řešen jako bezbariérové přízemí s obývacím pokojem, kuchyní, koupelnou se sprchovým koutem, ložnicí a krytou venkovní terasou. V patře se nachází tři ložnice, jedna se šatnou a velkým balkonem, pracovna a soc. zázemí. Vytápění teplovodní s elektrokotlem, v místnostech s dlažbou podlahové. Dalším zdrojem tepla je krbová vložka v obývacím pokoji s teplovodním výměníkem 4 kW do místnosti a 11 kW do okruhu topení. Vytápění venkovního bazénu tepelným čerpadlem 1,4 kW. Dřevěné plovoucí podlahy, okna s termoizolačními dvojskly Ug =0,9 W/m2K a žaluziemi. Zahrada je velice pěkně udržovaná s orientací na jihovýchod. Vyhledávaná lokalita jak z hlediska dobré dopravní dostupnosti, tak díky přírodě a čistému vzduchu v samotném středu Brdských lesů.

Cena: 8.400.000,- Kč Realitní makléř: Tomáš Slavíček, Kontakt: +420 608 368 747, E-mail: tomas.slavicek@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

34

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


CENTURY 21 Premium Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1

Byt 2+kk/B, 71 m2 Praha 1- ul. Pařížská Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout ke koupi byt v samotném centru Prahy. Byt o velikosti 2+kk s balkonem se nachází v secesním domě po rekonstrukci v jedné nejprestižnějších lokalit v Praze v ulici Pařížská. V bytě jsou zachovány původní historické prvky sladěné s prvky moderního bydlení. Kuchyňská linka provedena v bílém lesku s mramorovou deskou. Velkou výhodou bytu je vnitřní dispozice. Je zde dostatek prostoru a také úložných ploch. Při rekonstrukci bytu byly použity kvalitní materiály. Přijďte se sami přesvědčit o unikátnosti tohoto místa a o kvalitách bytu. Možnost financovat pomocí hypotečního úvěru. Rádi Vám poskytneme další informace.

Cena: info o ceně u makléře Realitní makléř: Karel Hubáček , Kontakt: +420 602 278 512, E-mail: karel.hubacek@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

35


RE/MAX Reality Plus+ Jankovcova 1037/49, Classic 7, 170 00 Praha 7

Exkluzivní rodinný dům na Praze 3, ul. Na Vápence Novostavba rodinného domu s dispozicí 5+kk, 151 m2, zahradou 216 m2 a garáží na Praze 3 - Žižkově, ul. Na Vápence. Dům je již finálně dokončen, zkolaudován v 6/2014, dle projektu Ing. Arch. Sladkého. Nízkoenergetický standard domu - izolační trojskla, ohřev TUV fotovoltaickými panely, větrání s rekuperací tepla, venkovní žaluzie. Velmi nízké náklady na provoz domu. V těsné blízkosti park Židovské pece, klidné prostředí v zeleni.

Cena: 13.700.000,- vč. provize RK Makléř: Roman Šenigla, Tel. 725 293 491, e-mail: roman.senigla@re-max.cz Více informací na www.remax-czech.cz / For more information visit www.remax-czech.cz / Более подробная информация на www.remax-czech.cz

36

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


A C om pa ny o f

Stavba zahájena!

Město na dlani, příroda na dosah • 35 unikátních bytů • 995 m2 komerčních prostor • Radlická 142 Praha 5 731 125 515 www.142.cz www.rt-reality.cz

Dokončení

LÉTO

2015


Prodej

Nabídka rezidenčního bytu 4+kk 117 m2, terasa, sklep, 2 garážová stání, Praha 5, 15.900.000 Kč

Mimořádná nabídka bytu, ve kterém se snoubí nádherný byt doladěný rukou zkušeného architekta, umístění v architektonicky oceňovaném projektu viladomu a současně prestižní adresa ve vilové čtvrti Prahy 5 - Smíchov. Hlavní orientace bytu i terasy je na

Sale Offering residential apartment 4 + kk, terrace, cellar, 2 garages, Prague 5, Smichov, 15.900.000 CZK Special offer of the apartment, which combines gorgeous apartment etched hands of an experienced architect, location in architecturally acclaimed villa project and also a prestigious address

jih s výhledem mezi zelenými korunami stromů na celou Prahu.

in a residential area of Prague 5 - Smichov. Beautiful apartment 4 + kk (117 m2) + spacious terrace (+ 13 m2) is located on the 3rd floor of a

Součástí prodejní ceny je vybavení bytu kvalitním, na míru zhoto-

luxury villa. The main orientation of the apartment and the terrace

veným nábytkem. Obývací pokoj s jídelnou a kuchyňskou linkou má 47 m2. Plně funkční designová kuchyňská linka s praktickou žulovou pracovní deskou a vestavnými spotřebiči. Kvalitní masivní dřevěné podlahy z tropického dřeva.

is south overlooking the green treetops of the whole city. Part of the sales price, quality furnishings, built-in furniture. The apartment is thoughtfully furnished and timeless. Living room, dining room and kitchen has 47 m2. Fully functional designer kitchen with granite worktop, practical and built-in appliances. High quality solid wood floors made of tropical wood. Outdoor Blindsie. Living terrace is made of tropical wood and you can enter it from the living room or the bedroom. The apartment has a brick basement and two parking spaces in a spacious house. Modern elevator, impressive design common areas.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 38

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Noblesní byt, byt 4+kk, 180 m2, Mariánské Lázně, 16.566.600 Kč

Luxusní byt na nejlepší adrese v samém centru proslulého lázeňského města, u lázeňské kolonády. Byt má dispozici 4+kk + další samostatné technické a úložné místnosti. Rozlehlý obývací pokoj i jídelna jsou osluněné západním sluncem nejen francouzskými okny s umělecky kovaným zábradlím. Jídelna navazuje na plně

Sale Apartment, 4 + kk, 180 m2, Marianske Lazne, 16.566.600 CZK The apartment has 4 + kk + additional separate technical and storage room. The large living room and dining room are sunlit western sun not only French windows with artistic wrought iron railing. The dining room is connected to a fully equipped kitchen Siematic. Romantic bedrooms have balconies and scenic southern flashy own

vybavenou kuchyňskou linku SieMatic. Romantické ložnice mají

bathrooms. High ceilings, solid wood floors, high quality Italian

malebné jižní balkóny a vlastní honosné koupelny. Vysoké stropy,

designer tiles, ceramicsand Duravit, Hansgrohe reliable battery

masívní dřevěné podlahy, kvalitní značkové italské obklady a dlaž-

emphasize the technical excellence and perfect building design.

by, keramika Duravit. Pohodlně se z garáží dostanete výtahem až

Conveniently accessible by elevator from the garage to the front

ke dveřím bytu. Metropole je rychle dostupná po kvalitní dálnici D5 za 45 minut.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

door of the apartment. Metropole is available for fast quality highway D5 for 45 minutes.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

39


Prodej

Luxusní designová vila 486 m2, 28.500.000 Kč

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila s neopakovatelnou atmosférou luxusu a designu. Vila 5+1 s terasami, (užitná plocha 486m2) na pozemku 1240m2 v nadstandartním designovém

Продажа

цена 486 m2, 28.500.000 CZK

Новая, точно и великодушно построенная роскошная вилла с уникальной атмосферой роскоши и дизайна. Вилла 5 + 1 с террасами (полезная площадь 486 м2, террас, 106 м2 )

provedení a v plném vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná

на уча́сткe земли 1240 м2, высокий уровень дизайна и

toaleta pro hosty, SPA zóna - krásný vnitřní bazén z mozaikoého

производительности в полном оборудовании. 4 спальни,

obkladu, sauna. Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné

3 ванные комнаты, отдельный туалет для гостей, SPA зона

mramorové podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, notebook, telefon, tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlažování zahrady, garáž pro dvě SUV auta.

- красивый внутренний бассейн из мозаичной обкладки c прямым выходом на террасу, сауна. Исключительное оборудование дома выше стандарта включает в себя подогрев мраморного пола, окна, используя алюминиевые компоненты, роскошную кухню из массива, включая приборы, высококачественную мебель и освещение на заказ, камин, система интеллектуального дома, управляется с помощью компьютера, ноутбука, телефона, тепловой насос ZUBADAN, автоматическое орошение сада, гараж на два внедорожника.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 40

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Prodej prosperujícího Hotelu, 489 m2, Prachatice, 21.890.000 Kč

Exkluzivní nabídka zavedeného a výborně prosperujícího hotelu v centru památkové rezervace v Prachaticích. Historická budova hotelu z 1. poloviny 15.století. Hotel prošel velmi nákladnou a citlivou rekonstrukcí. Přízemí tvoří příjemná, stylová a prosperující restaurace (s kuchyní), s otevřeným krbem, pro 60-70 hostů, venkovní zahrádkou s 50 místy. Zajímavou částí v suterénu je sklepní vinárna s 20-30míst k sezení. Unikátním historickým prvkem suterénu je rozlehlé sklepení s chodbami, které vede pod celým náměstím města. První patro objektu definuje moderní, designová kavárna s příjemným posezením (40míst) a s vlastní terasou ve vnitrobloku. Multifunkčnost objektu podtrhují i školící místnosti se zázemím a kancelářemi. Finanční a zároveň stabilní prosperitu, což dokazují vynikající ekonomické výsledky hotelu, zajištují nejen příjmy z gastronomie, ale i z ubytovací části hotelu. 12pokojů, garsonky s vlastním sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou je trvale dlouhodobě pronajato. Objekt hotelu se prodává s veškerým movitým vybavením pokojů, restaurace, kavárny, vinárny, kuchyně atd. Výborná investiční příležitost a výnosy v součinnosti s koupí této nemovitosti za výhodnou cenu, je zajištěn trvalým zdrojem příjmů. Celý hotelový komplex je plnohodnotně schopen pokračovat v provozu. Všechny uvedené parametry, které jsou spojené s vysokou ekonomickou výkonností hotelu, garancí mimořádné, neopakující investiční příležitostí (návratnost investice cca 12 let).

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

41


Moderní novostavba vily 6+kk s pozemkem 1 500 m2, Velké Popovice, 17 900 000 Kč

Sale Uniquet villa with 6 bedrooms land 1,500 square meters, Velké Popovice, 17 900 000 CZK

Nádherná novostavba nízkoenergetické vily s velkým pozemkem

Splendid low-energy villa with extensive ground in nice location

Prodej

stojí nedaleko Štiřína a Velkých Popovic. Předností domu jsou

near Štiřín and Velké Popovice. Advantage of house are high ceilings,

vysoké stropy, použití kvalitních materiálů, jak na podlahy, tak jako

used quality materials, big windows to all direction, underfloor hea-

zařizovací předměty, velká okna do všech světových stran, podla-

ting, central vacuum cleaner, excellent thermal insulation of facade.

hové vytápění, centrální vysavač. Srdcem domu je obývací pokoj

Heart of the house is living room with loft glass wall, staircase and

s prosklenou loftovou stěnou, schodištěm a plně vybavenou ku-

fully furnished kitchen. There is preparation for the fireplace, entran-

chyní. Nachází se zde příprava na krb, vstup na terasu a schodiště

ce to the terrace and staircase to quiet zone on the first floor. On the

do klidové zóny 2 nadzemního podlaží. V přízemí je také prostorná

ground floor is spacious garage for two cars, utility room, entrance

garáž pro 2 auta, technická místnost, vstupní hala, toaleta, sklípek

hall, toilet, cellar and bedroom with bathroom. From the gallery on

a ložnice s koupelnou.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 42

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

the second floor you get into four rooms and two bathrooms.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


PRODEJ EXKLUZIVNÍHO BYDLENÍ PRAHA 5

Dokončení 12/2015

www.RezidenceNaHrebenkach.cz tel.: 725 992 555


exkluzivní nemovitosti

LUXUSNÍ BYT 2+KK 125 m2, terasa 26 m2, zahrada 106 m2, REZIDENCE ŠVÉDSKÁ, PRAHA 5 – Smíchov Luxusní byt v unikátním projektu na území bývalých vinic krále Karla IV. Byt nabízí pohodlné nadstandardní bydlení v klidu a zeleni nedaleko centra Prahy. Velký celoprosklený, zahradou obklopený obývací pokoj s kuchyňským koutem, pracovna s krbem, ložnice, šatna, 2 koupelny, terasa 26 m2 s navazující zahradou se zelení 106 m2. Byt je navržen architektem s použitím nejlepších materiálů v hodnotě 3 mil. Kč, nadstandardní vybavení v hodnotě 5 mil. Kč. Je zde klimatizace, podlahové vytápění v koupelnách, vysokorychlostní internet, 24 hod. ostraha a parkovací stání. Výhled do zeleně poskytuje maximální soukromí komorní Rezidence.

LUXURY APARTMENT, 125 sqm, terrace 26 sqm, garden 106 sqm, REZIDENCE ŠVÉDSKÁ, Prague 5 – Smíchov Luxury apartment in a unique Residential project on the territory of the former Vineyards of King Charles IV. The apartment offers comfortable luxury living in a quiet and green area near the city center. The flat offers the spacious living room, fully glazed and surrounded by garden, with the kitchenette, study room with a fireplace, bedroom, dressing room, 2 bathrooms, terrace of 26 sqm with a follow-up garden 106 sqm with a greenery. The apartment is designed by the architect using the finest materials worth CZK 3 mil, high quality equipment in the amount of CZK 5 million. There is air conditioning, underfloor heating in bathrooms, high speed internet, 24 hour security and parking included. The view of surrounding green provides maximum privacy in this exquisite Residence.

Cena / Price: 13.900.000,- Kč / CZK + 21% DPH / VAT LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz 44

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


exkluzivní nemovitosti

Luxusní zahraniční nemovitosti v Dubai – UAE Nabízíme klientům výběr atraktivních nemovitostí v prestižních oblastech v Dubaji, kterými jsou například projekt The Palm Jumeirah – je vystavěn na pobřeží Dubaje jako ostrov ve tvaru palmy, který je s pevninou propojený komunikací, je sídlem nejluxusnějších hotelů, obchodních center, rezidencí a kilometrů pláží, dále Dubai Marina nebo ostrov Nurai Island. Na výběr jsou nejrůznější typy vybavených i nevybavených apartmánů, bytů či luxusních vil. Prohlídky jsou zajištěny česky mluvícím agentem žijícím v Dubaji. Dokážeme zajistit v Dubaji jakoukoliv nemovitost nebo investici. Pro více informací neváhejte kontaktovat naší realitní kancelář.

Luxurious overseas property in Dubai – UAE We offer our clients a wide choice of attractive properties in prestigious neighbourhoods of Dubai. For example a project “The Palm Jumeirah” is built on Dubai coast as a palm-shaped island, which is connected to the mainland by roads. It includes headquarters of luxurious hotels, shopping centers, residences and miles of beaches, further is located Dubai Marina and Nura island. One can choose from a variety of equipped and non-equipped suites, luxury apartments or villas. Real estate tours are assured by a Czech-speaking agent living in Dubai. We can provide any property or investment in Dubai. For more information please contact our real estate office.

Cena na vyžádání v RK / The price is on request in our real estate office LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

45


exkluzivní nemovitosti

Prodej exklusivní barokní usedlosti Kazanka (pozemek 2.499 m2), Praha 7 – Troja Nabízíme prodej původního hospodářství s vinicí, které bylo zrekonstruováno v letech 1987-9 na obytné stavení. V letech 1995-6 pak byly interiéry řemeslně velice důkladně modernizovány (s ohledem na památkový charakter objektu), také zahrada získala současnou parkovou úpravu. Kazanka (už.pl. 500 m2) aktuálně slouží k reprezentativním – administrativním účelům, ale je možná úprava pro bydlení. Přízemí usedlosti (celkem 8 místností a 3× sociální zařízení) je velice zajímavé díky klenutým stropům, jádrem dispozice prvního patra (celkem 5 místností, kuchyňka a 2× sociální zařízení) je velká schodišťová hala, umožňující propojení do bočních podkrovních prostor, ve druhém patře jsou další 4 podkrovní místnosti s koupelnou.

Sale of an exclusive baroque manor Kazanka (plot 2 499 m2), Prague 7 – Troja We sell an original homestead with a vineyard, which was reconstructed in the years 1987-9 into a residential building. The interiors were very carefully modernized in the years 1995-6 (with respect to the cultural heritage of the building), and the garden got its contemporary look. Kazanka (floor area of 500 sqm) is currently used for representative – administrative purposes, but it’s possible to use it for living. Ground floor (total of 8 rooms and 3 bathrooms) is very interesting because of the vaulted ceilings, the core of the layout of the 2nd floor (total of 5 rooms, kitchen and 2 bathrooms) is a large staircase hall, enabling interconnection to the side attic space. On the 3rd floor there are 4 attic rooms with a bathroom.

Cena na vyžádání v RK / The price is on request in our real estate office LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz 46

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


exkluzivní nemovitosti

Velkorysý RD 6+1, už. pl. 540 m2 na pozemku 2.652 m2, Mnichovice u Říčan, Praha – východ Nabízíme prodej velkorysého rodinného domu 6+1 s krytým bazénem v zelené čisté lokalitě se skvělou dostupností. Celková užitná plocha domu je 540 m2 ve dvou nadzemních podlažích. Dům je obklopen zahradou (2.322 m2) s dlážděnou terasou (139 m2) a pergolou, vzrostlými stromy a zahradním domkem. Na pozemku je vlastní studna s pitnou vodou. V přízemí domu se z haly vstupuje do vybavené kuchyně s jídelnou a do prostorného obývacího pokoje s krbem, osvětleného slunečním svitem po celý den. Dále je tu technická místnost, bazénová hala a dvojgaráž. V patře je pak prostorná hlavní ložnice se šatnou a moderní koupelnou, prosvětlená herna a tři další ložnice se sociálním zázemím. Dům byl postaven v roce 1998 a zrenovován v roce 2011 k pohodlnému klidnému rodinnému bydlení. Jedná se o zajímavou lokalitu se skvělou dostupností do Prahy i do blízkých Říčan či Benešova. Nedaleko domu je sjezdovka a sportovní tenisová a squashová hala, občanská vybavenost včetně školy je v obci nebo v okolí, bez případné nutnosti dojíždět do Prahy.

Spacious family house 6+1, 2 floor area of 540 sqm (plot 2 652 sqm), Mnichovice u Říčan, Prague – East We are delighted to offer you a generous family house of 540 sqm in two storeys, designed as 6+1 layout with an indoor swimming pool The house is fully surrounded by the garden (2 322 sqm) with the terrace (139 sqm) and a pergola in the rear part, with grown trees and the garden house. There is a well with high quality drinking water in the garden too. On the ground floor you enter in an entrance hall, fully equipped kitchen, dining room and spacious living room with the fireplace, lit by sunlight throughout the day. Furthermore there is a utility room, pool hall and a double garage. On the first floor you find the spacious master bedroom with dressing room and a modern bathroom, bright playroom and three additional bedrooms with sanitary facilities. The house was built in 1998 and renovated in 2011 for comfortable family living. The main feeling tone of the whole property is brightness and very comfortable enjoyment of large space. Also the location is very green, good for quiet and family life, with great access to the city and to nearby towns of Říčany or Benešov. There is a downhill course in walking distance, as well as sport centre with tennis and squash halls. Civic amenities including schools are in the village or nearby towns, without absolute necessity to commute only to Prague.

Cena / Price: 15.900.000,- Kč / CZK LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

47


exkluzivní nemovitosti

Exklusivní vila s výhledem na oceán Unikátní residenční nemovitost na Srí Lance vhodná pro rekreační účely i jako skvělá obchodní příležitost. Vila se šesti ložnicemi a koupelnami je posazená nad kameny u okraje Indického oceánu, součástí areálu je velkorysý bazén a taktéž dům pro hosty se třemi ložnicemi – každá s vlastní koupelnou. Nemovitost poskytuje dokonalé soukromí a je vzdálená pouhých 300 metrů od krásné pláže Unawatuna známé svým zlatým pískem s několika restauracemi a bary. Celková obytná plocha hlavní vily je 580 m2. Obývací pokoj je vybaven velkými posuvnými skleněnými dveřmi, které vedou k bazénu a na terasu s úchvatným výhledem na Indický oceán. Budova byla postavena v typickém koloniálním stylu a je zasazena do překrásné tropické zahrady o rozloze 5 000 m2.

Exclusive ocean front villa A unique residential property (6 double bedrooms with bath) or vacation home with commercial potential in Sri Lanka. Perched above the rocks at the edge of the Indian Ocean with infinity pool and 3 bedrooms/3 bathrooms guest villa. The property provides perfect privacy and is 300 metres from the beautiful Unawatuna beach with it’s golden sands, restaurants and bars. The total living area of the main residence is around 580 sqm. The living area features large sliding glass doors leading to the pool and ocean front terrace. The property was built in typical Colonial style and is set in 5 000 sqm of tropical gardens.

Cena na vyžádání v RK / The price is on request in our real estate office LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz 48

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

49


Prodej | Praha 6 | Bubeneč | 275 + 600 m2 | cena na vyžádání Výjimečný, nadstandardně vybavený byt se zahradou a parkováním je součástí architektonicky ojedinělého moderního viladomu, který se nachází v nejprestižnější části Prahy 6 – Bubenči. Interiér bytu byl navržen tak, aby splňoval požadavky vícečlenné rodiny. Zahrnuje vstupní halu s toaletou, kuchyni s jídelním koutem, která plynule navazuje na obývací pokoj, dále 4 ložnice, pracovnu, 2 koupelny (jedna s vířivou vanou) a technickou místnost. Všechny pokoje jsou zařízeny na míru zhotoveným nábytkem včetně množství vestavěných úložných prostor. Kuchyně je kompletně vybavena spotřebiči Leicht-Gaggenau, koupelny Villeroy&Boch, pračka a sušička taktéž Gaggenau. Další vybavení zahrnuje systém IQ house, celoprosklené stěny, podlahové vytápění, klimatizaci, rekuperaci, krb aj. V ceně bytu je zahrnuto veškeré vybavení, 2 velká parkovací stání v suterénu budovy a sklep.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-leden.indd 1 50

svoboda-williams.com

17.12.14 21:56 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Sale | Prague 6 | Bubeneč | 275 + 600 m2 | price upon request Exceptional, luxuriously equipped apartment with garden and parking in a rare modern architectural villa in the most prestigious part of Prague 6 – Bubeneč. The flat has been designed to meet the requirements of large families. Includes an entrance hall with toilet, kitchen with dining area, which immediately follows the living room, 4 bedrooms, study, 2 bathrooms (one with whirlpool bath) and a utility room. All rooms are equipped with custom made furniture including a number of built-in storage spaces. The kitchen is fully equipped with Leicht-Gaggenau appliances, Villeroy & Boch bathroom fixtures, Gaggenau washer and dryer. Further equipment includes intelligent house system, large format glass walls, underfloor heating, air-conditioning, recuperation, fireplace and other things. The apartment is offered with complete furnishing and equipment, 2 large parking spaces in the basement and a cellar.

Svoboda & Williams, Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-leden.indd 2 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:56 51


Prodej | Praha 1 | Malá Strana | 105 + 16 m2 | 18 900 000 Kč Byt 4+1, atrium s fontánou, kvalitní italské materiály, bezpečnostní vstupní dveře. Půvabný byt v přízemí kompletně zrekonstruované historické budovy v samém srdci Malé Strany. Úžasná lokalita na malebné Kampě přímo u Čertovky, pár kroků od Karlova mostu, v pěším dosahu Pražského hradu a Starého Města. V sousedství se nachází parky, muzea, skvělé kavárny i restaurace. Three-bedroom apartment, yard with a fountain, high quality Italian materials and finishes, security entry door. Elegant centrally located flat on the ground floor of a completely refurbished historic building in the heart of Malá Strana. Situated on picturesque Kampa Island, moments from the Charles Bridge and within walking distance of Prague Castle and Old Town. Numerous museums, parks, excellent cafes and restaurants nearby.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-leden.indd 3 52

svoboda-williams.com

17.12.14 21:56 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej | Praha 1 | Josefov | 121 m2 | 24 000 000 Kč Byt 3+kk, výhled na park a do sousední Pařížské ulice, veškeré vybavení a sklep v ceně, dřevěné podlahy a obklady, repasovaná špaletová okna. Kompletně nově zrenovovaný byt s Art Deco prvky v 1. patře zrekonstruovaného činžovního domu z 20. let s výtahem, pár kroků od Karlova mostu a Staroměstského náměstí, 2 minuty chůze od metra a tramvají. Výjimečná příležitost k bydlení na jedné z nejprestižnějších pražských adres. Two-bedroom apartment with attractive view of a park with and adjacent Pařížská Street, all equipment and cellar included in the purchase price, wood parquet flooring and tiles, renewed casement windows. Completely newly renovated apartment with Art Deco elements on the 1st floor of a fully reconstructed building from the 20s with a lift, just a few steps from Charles Bridge and Old Town Square, and a two minute walk from a tram and subway station. Unique chance to live on one of the most prestigious streets in Prague.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-leden.indd 4 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:56 53


Prodej | Praha 2 | Vyšehrad | 115 + 6 m2 | 9 445 000 Kč Byt 3+1, lodžie, nádherný výhled na Pražský hrad, krb, klimatizace, koupelnové zařizovací předměty Hansgrohe, Villeroy & Boch nebo Catalano. Designový mezonetový apartmán s nádherným výhledem na Pražský hrad v 5. a 6. NP jedinečného projektu tří zcela nových bytů, které vznikly v půdní vestavbě kompletně zrekonstruovaného secesního domu s výtahem, v exkluzivní lokalitě přímo pod Vyšehradem. Plánované dokončení leden 2015. Two-bedroom apartment, loggia, stunning views of Prague Castle, fireplace, air-conditioning, bathroom appliances Hansgrohe, Villeroy & Boch or Catalano. Designer duplex apartment situated on the 4th and 5th floors of unique project of three completely new apartments which have been created in the attic of a completely renovated Art Nouveau building with a lift, in an exclusive location directly below Vyšehrad. Completion scheduled for January 2015.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-leden.indd 5 54

svoboda-williams.com

17.12.14 21:56 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej | Praha 4 | Podolí | 380 m2 | pozemek 895 m2 | 36 500 000 Kč Bytová vila 12+1, čtyři bytové jednotky s úchvatným výhledem na Vltavu, Vyšehrad a Pražský hrad z vyšších pater, suterén, půda, zahrada se vzrostlou zelení, nová střecha, izolace a rozvody elektřiny, vody a odpadů. Vila se nachází ve výjimečné, klidné lokalitě s množstvím zeleně a výborným spojením do centra, 600 m od zastávky metra C Pražského povstání. Eleven-bedroom villa, four apartments with stunning views of Vltava River, Vyšehrad and Prague Castle from higher floors, basement, attic, garden, new roof, insulation and electricity, water and waste pipes. This villa is situated in an exceptional, quiet and green area with excellent transport connections to the city center, 600 m from the Pražského povstání metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-leden.indd 6 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:56 55


Prodej | Praha 3 | Vinohrady | 105 + 8 m2 | 8 990 000 Kč Byt 3+kk, balkon, moderní italská kuchyně vyrobená na zakázku, zabudovaná chladnička na víno, klimatizace, vyhřívané podlahy v koupelnách. Prostorný a útulný mezonetový byt loftového typu, postavený v roce 2007, v 7. a 8. NP klasického činžovního domu na Vinohradech – vyhledávané rezidenční čtvrti s výborným dopravním spojením do centra a veškerou občanskou vybaveností v místě. Obchodní centrum Atrium Flora s kinem IMAX nebo Sportovní centrum Olšanka v pěším dosahu. Two-bedroom apartment, balcony, custom-made Italian designer kitchen, built-in wine refrigerator, air-conditioning throughout, heated floors in bathrooms. This spacious and cozy loft-type apartment was newly built in 2007 and is located on the 6th and 7th floors of a classic apartment building in Vinohrady - a popular residential area with excellent transport connections to the city center and full amenities in place. Atrium Flora shopping center with IMAX cinema or Olšanka sports center within walking distance.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-leden.indd 7 56

svoboda-williams.com

17.12.14 21:56 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej | Praha – východ | Zdiby | 209 m2 | pozemek 826 m2 | 16 500 000 Kč Rodinný dům 5+1, bazén, zahrada, hliníková okna s izolačními trojskly, vysokozátěžová plovoucí podlaha, rekuperace, centrální vysavač Electrolux, dotykový zabezpečovací systém s videotelefonem. Luxusní novostavba nízkoenergetického bezbariérového rodinného domu z roku 2011 v klidné obci Zdiby, cca 9 km severně od Prahy. Nadstandardní vybavení, absolutní soukromí a velmi příjemná lokalita činí z tohoto domu jedinečné místo k bydlení. Four-bedroom family house, swimming pool, garden, aluminum windows with insulation triple-glazing, premium-quality heavy-duty flooring, recuperation, Electrolux central vacuum, touchscreen security system with videophone. A new low-energy, barrier-free family house from 2011 in a quiet village of Zdiby, about 9 km north of Prague. Top quality equipment, absolute privacy and very pleasant location make this house a unique place to live.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-leden.indd 8 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:56 57


Prodej | Praha 2 | Vinohrady | 109 + 3 m2 | 9 500 000 Kč Byt 3+1, balkon, 2 koupelny, původní zachované architektonické prvky, italská dlažba. Kvalitní renovovaný byt je situovaný ve 2. patře kompletně zrekonstruovaného činžovního domu v jedné z nejatraktivnejších částí Vinohrad, jen pár kroků od stanice metra Náměstí Míru, v pěším dosahu Riegrových sadů a Václavského náměstí. Veškerá občanská vybavenost, Divadlo Na Vinohradech nebo plavecký bazén se nachází v těsné blízkosti. Two-bedroom apartment, balcony, 2 bathrooms, preserved original details, Italian tile floors. Stylish renovated flat is situated on the 2nd floor of a fully restored and well-kept Art Nouveau building. Located just moments from Náměstí Míru metro and trams, and a short walk from Wenceslas Square and the lovely Riegrovy sady park. All amenities, Divadlo Na Vinohradech theater or indoor swimming pool in close vicinity.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-leden.indd 9 58

svoboda-williams.com

17.12.14 21:57 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej | Praha 6 | Střešovice | 270 m2 | pozemek 300 m2 | 19 900 000 Kč Řadový dům 6+1, 80 m2 terasovité zahrádky, krb, parkety, nová dřevěná eurookna, plynový kotel, garáž. Dům v klidné rezidenční lokalitě se spoustou zeleně nedaleko Pražského hradu, v rychlém dosahu centra, letiště a mezinárodních škol. Mezinárodní škola Park Lane International School 100 m od budovy, tramvaj 2 minuty chůze. Five-bedroom townhouse, 80 m2 terraced garden, fireplace, timber parquet floors, new wooden windows, gas boiler, garage. Quiet residential area in the vicinity of Prague Castle. Convenient to the airport, easy access to the city center and international schools by public transportation and by car, just 100 m from Park Lane International School and a two minute walk from a tram stop.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-leden.indd 10 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:57 59


Prodej | Středočeský kraj | Velká Dobrá | 412 m2 | pozemek 1 970 m2 | 25 900 000 Kč Rodinný dům 6+1, balkon, bazén, zděný altán s letní kuchyní, atypické žulové schodiště a obklady z leštěné žuly a travertinu, krb, sauna, posuvné skleněné interiérové dveře, podlahové vytápění, centrální vysavač, bezpečnostní systém včetně kamer. Špičkově vybavený rodinný dům v klidné východní části obce Velká Dobrá u Kladna, s veškerou občanskou vybaveností a výbornou dostupností do Prahy, jen 12 minut autem po dálnici R6. Five-bedroom family house, balcony, swimming pool, brick gazebo with summer kitchen, atypical granite staircase and polished granite and travertine tiling, fireplace, sauna, sliding glass interior doors, underfloor heating, central vacuum, security system including CCTV. Top quality equipped family house in the quiet eastern part of the Velká Dobrá village near Kladno, with all amenities and easy access to Prague, only a 12 minute drive on highway R6.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-leden.indd 11 60

svoboda-williams.com

17.12.14 21:57 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej | Španělsko | Costa del Sol | 740 m2 | pozemek 2 853 m2 | cena na vyžádání | price upon request Klimatizovaná, nadstandardně řešená designová vila s nekonečným bazénem a upravenou zahradou v horách New Golden Gate poskytující úchvatné výhledy na Středozemní moře a pohoří Atlas; 15 minut jízdy od měst Marbella, Puerto Banús a Estepona. Tato dvoupodlažní novostavba nabízí obývací pokoj s krbem, jídelnu, plně vybavenou moderní kuchyň, 6 en-suite ložnic, toaletu pro hosty, technickou místnost, prádelnu, komoru a výtah. Mramorové podlahy a podlahovým vytápěním, elektrické a solární panely, garáž pro 2 auta. Air-conditioned, extraordinary design villa with infinity pool and landscaped garden, situated in the mountains of New Golden Gate with breathtaking views of the Mediterranean Sea and Atlas Mountains; 15 minutes from Marbella, Puerto Banus and Estepona. Living room with fireplace, dining room, fully equipped modern kitchen, 6 en-suite bedrooms, guest toilet, utility room, laundry room, storage room and lift. Marble floors and underfloor heating, electrical and solar panels, garage for 2 cars.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-leden.indd 12 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:57 61


Byt 3+kk, 105 m2, Praha 8 – Libeň, Novákových | 6 850 000 Kč Prosvětlený loft ve 4. podlaží zrevitalizované industriální budovy v blízkosti stanice metra Palmovka a s kompletní občanskou vybaveností v dosahu. Designové schodiště, galerie, dřevěná eurookna s žaluziemi, plovoucí laminátová podlaha a vyhřívaná dlažba v koupelně, garážové parkovací stání přímo u vstupu do domu. Bright loft apartment on the 4th floor of a revitalized industrial building close to the Palmovka metro station and with complete public amenities within easy reach. Designer staircase, gallery, wooden windows with shutters, floating laminate floor and heated tiles in the bathroom, garage parking space next to the entrance to the house.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 62

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 4+kk, 109 + 88 m2, Praha 9 – Vysočany, Pod Harfou | 7 100 000 Kč Slunný prostorný byt nabízející výhledy z velké terasy se nachází ve 4. patře novostavby s výtahem ve Vysočanech v blízkosti údolí řeky Rokytky. Dispozici tvoří obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní na míru, 3 ložnice, dvě koupelny a pracovna / velká šatna. Terasa s přístupem ze 2 ložnic i obývacího pokoje. Kupní cena zahrnuje 2 parkovací stání, v okolí se nachází supermarket, lékárna, restaurace a další obchody, tramvajové zastávky v pěší vzdálenosti. Sunny spacious apartment boasting views from a big terrace, situated on the 4th floor of a new residential development in Vysočany close to the Rokytka river valley. Very good access to the center. The layout consists of a living room with a fully equipped made-to-order kitchen, 3 bedrooms, two bathrooms, and another room suitable for a study (currently a big closet). Dominant feature is the terrace accessible from 2 bedrooms and the living room. The purchase price includes 2 parking spaces. The location offers an array of services directly by the building, tram stops within walking distance.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

63


Byt 3+kk, 98 + 6 m2, Praha 5 – Jinonice, Za zámečkem | 5 890 000 Kč Slunný byt s balkonem a 2 garážovými stáními se nachází ve 2. patře uzavřeného objektu Vila Park Jinonice, v bezprostřední blízkosti Jinonického zámečku a s dobrou dostupností do centra. Dispozice bytu nabízí prostorný obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a se vstupem na balkon, 2 ložnice, koupelnu s vanou, samostatnou toaletu, velkou komoru, sklep. Veškerá občanská vybavenost v místě včetně Volcano Complexu (hotel, spa/wellness, restaurace) a německé školy. Stanice metra Nové Butovice vzdálena cca 300m. Sunny apartment with balcony and 2 garage parking spaces located on the 2nd floor of a gated complex in Jinonice Villa Park, near Jinonice Castle with easy access to the city center. The apartment offers a spacious living room with fully equipped kitchen, large French windows and balcony access, 2 bedrooms (one with balcony access), bathroom with bathtub, separate toilet, large storage room, cellar. Close to public amenities including the Volcano Complex (hotel, spa/wellness, restaurant) and the German School. The Nové Butovice metro station is located approx. 300M away.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 64

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 4+kk, 90 + 210 m2, Praha 4 – Modřany, Generála Šišky | 7 899 000 Kč Byt se zahradou a 2 koupelnami v přízemí rezidenčního komplexu Tulipa Modřany obklopeného zelení, s privátním parkem, dětským hřištěm a 24h ostrahou. Světlý obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou se spotřebiči Wirlpool, vestavěné skříně, 2 garážová parkovací stání. Centrum Prahy je dostupné v řádech minut autem, MHD i vlakem, 1km od domu se nachází prestižní British Prague School. Ground floor apartment with a garden and 2 bathrooms of the Tulipa Modřany residential complex surrounded by greenery and complete with a private park, playground and 24-hour security. The apartment is a spacious and bright living room with a fully equipped kitchen with Whirlpool appliances, built-in wardrobes, 2 garage parking spaces. The city center is accessible in minutes by car, public transport or train, 1km from the house is the prestigious British Prague School.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

65


Pronájem | Kurta Konráda | Libeň | Praha 9 | 52 m2 | 21 000 Kč / měsíc ZAŘÍZENÝ DESIGNOVÝ BYT 2+kk, 8 m2 balkon, vestavěné skříně, lamino, venkovní elektrické žaluzie, pračka, myčka, TV, sklep, kamerový systém, výtah. Vybavení od italských značek Artemide, Ingo Maurer, Magis, Vitra, Pianca, Ligne Roset ap. Garážové stání. Stylový nový byt v 8. patře rezidenčního projektu Sedmikráska s privátní zahradou v sousedství nákupní galerie Harfa, stanice metra Českomoravská a Sazka Arény. STYLISHLY DESIGNED APARTMENT, 8 m2 balcony, one bedroom, laminated floors, automatic outdoor blinds, washer, dishwasher, TV, cellar, camera system, lift. Design equipment incl. Artemide, Ingo Maurer, Magis, Vitra, Ligne Roset and Pianca brands. Garage parking. New fully furnished eighth floor flat in the Sedmikráska gated residence with a courtyard garden, a few blocks from Českomoravská metro, Sazka Arena multipurpose venue and Galerie Harfa shopping mall.

SW_pronajem-leden.indd 1 66 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

17.12.14 21:59


Pronájem | Loretánská | Hradčany | Praha 1 | 182 m2 | 75 000 Kč / měsíc REPREZENTATIVNÍ BYT 5+1, krásný výhled na Petřín a Malou Stranu, balkon, pavlač, formální jídelna s malovanými klenutými stropy, 2 koupelny, 2 haly, zachované původní prvky, vysoké stropy, parkety, bezbečnostní dveře, vestavěné skříně, pračka, sušička, alarm. Kompletně zrekonstruovaný byt v 1. patře zrenovovaného renesančního domu v atraktivní lokalitě 200 m od Pražského hradu, s tramvajovými spoji k metru a do centra. CHARMING OLD WORLD FLAT, three bedrooms, two bathrooms, beautiful views of the Petřín Hill and Malá Strana neighborhood, formal dining room with painted vault ceilings, balcony, courtyard terrace, two halls, high ceilings, solid wood parquet floors, built-in wardrobes, washer, dryer, alarm. Fully reconstructed first floor flat in a Renaissance building with preserved original details. Exclusive location just 200 m from the Prague Castle, with trams to metro and the city center.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-leden.indd 2 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:59 67


Pronájem | Janáčkovo nábřeží | Smíchov | Praha 5 | 400 m2 | Cena na vyžádání / Price upon request JEDINEČNÝ PENTHOUSE 6+1, 20 m2 terasa, střešní terasa s panoramatickými výhledy na Prahu, 3 koupelny, šatny, TV zóna v japonském stylu, společenská místnost s barem, alarm, dřevěné podlahy, vestavěné úložné prostory, centrální vypínač, pračka, sušička, výtah na jídlo. Parkovací stání. Luxusní, vkusně řešený penthouse v 5. patře kompletně zrekonstruovaného činžovního domu s 24h recepcí, saunou, vířivkou a fitness na nábřeží Vltavy, s rychlým spojením do centra. UNIQUE PENTHOUSE, 20 m2 terrace, roof terrace with panoramic views of Prague, five bedrooms, three bathrooms, walk-in closets, Japanese style media viewing area, entertainment area with a bar, alarm, wooden floors, built-in storage, central switch, washer, dryer, dumbwaiter. Parking space. Elegant penthouse on the fifth floor of a meticulously refurbished traditional building with 24-hour reception, sauna, fitness and Jacuzzi, on the Vltava riverbank, with easy access to the city center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-leden.indd 3 68 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

17.12.14 22:00


Pronájem | Senovážné náměstí | Nové Město | Praha 1 | 170 m2 | 59 000 Kč / měsíc KVALITNÍ ZRENOVOVANÝ BYT 5+1, terasa, velká vstupní hala, 2 koupelny, původní zachované prvky, vysoké stropy, prostorné místnosti, nové parkety, sanita Villeroy&Boch, pračka, sušička, videotelefon, sklep. Parkování. Světlý byt ve 2. patře secesního paláce s výtahem ve výhodné lokalitě v centru Prahy, pár minut chůze od Václavského náměstí s přístupem ke všem třem trasám pražského metra. FULLY RENOVATED FLAT, terrace, four bedrooms, two bathrooms, large entrance hall, preserved original features, high ceilings, spacious rooms, new parquet floors, Villeroy&Boch fixtures and fittings, washer, dryer, video entry phone, cellar. Parking. Centrally located bright flat on the second floor of an Art Nouveau palace with a lift, a short walk from Wenceslas Square, with quick access to trams and all three Prague metro lines.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-leden.indd 4 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 22:00 69


Pronájem | Ibsenova | Vinohrady | Praha 2 | 250 m2 | 4 400 EUR / měsíc NADSTANDARDNÍ BYT 6+1, 4 ložnice, jídelna, 3 koupelny s mramorovými obklady, 2 balkony, parkety, vysoké stropy, renovovaná dřevěná okna a dveře, spotřebiče Miele, pračka, sušička, alarm, výtah. Garážové stání. Stylově renovovaný byt ve 4. patře kompletně zrekonstruované secesní budovy s výtahem a zachovanými původními prvky v lokalitě s rychlou dostupností do centra, pár kroků od Vinohradského divadla a metra na Náměstí Míru. HIGH QUALITY APARMENT, four bedrooms, dining room, three marble bathrooms, quality finishes, generous rooms, two balconies, high ceilings, original woodwork and parquet floors, Miele appliances, washer, dryer, alarm, lift. Garage parking. Impressive 4th floor corner flat with pretty views of Náměstí Míru Square and Vinohradské Theater, in a completely restored Art Nouveau building steps from metro and trams, minutes to the city center.

SW_pronajem-leden.indd 5 70 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

17.12.14 22:00


Pronájem | Pětidomí | Bubeneč | Praha 6 | 213 m2 | 38 000 Kč / měsíc PODKROVNÍ MEZONET Z DÍLNY CIGLER MARANI ARCHITECTS, 4+kk, terasa 16 m2, prádelna, velká podkrovní herna s ateliérovými okny, vestavěné úložné prostory, dřevěné podlahy, pračka, alarm. Kompletně zrenovovaný byt ve 3. patře zrekonstruované vily z 20. let se zahradou a zachovanými původními prvky v prestižní čtvrti s mnoha ambasádami, v blízkosti parků Stromovka a Letenské sady. Rychlá dostupnost do centra, na letiště a do mezinárodních škol. SPLIT-LEVEL ATTIC APARTMENT, design by Cigler Marani Architects studio, 16 m2 terrace, three bedrooms, laundry room, large air-conditioned playroom with atelier windows, built-in storage, hardwood floors, washer, alarm. Fully refurbished third floor flat in a beautifully reconstructed 1920s villa with preserved original details and a landscaped garden. Prestigious embassy area near Stromovka and Letenské Sady Parks, with quick access to the city center, international schools and the airport.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-leden.indd 6 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 22:00 71


Pronájem | Mošnova | Smíchov | Praha 5 | 155 m2 | 60 000 Kč / měsíc MEZONETOVÝ BYT 4+kk, 2 terasy (77 m2), 2 koupelny, krb, šatna, francouzská okna, parkety, vytápěná dlažba, vestavěné skříně, elektrické žaluzie, bezpečnostní dveře, pračka, alarm, kabelové TV připojení. 2 parkovací stání. Atraktivní byt s krásným výhledem na město a do okolní zeleně ve 4. patře moderní novostavby s výtahem v klidné lokalitě s rychlým spojením ke komerčnímu centru Anděl, pár minut jízdy k francouzskému lyceu. SPLIT-LEVEL APARTMENT, 2 terraces (77 m2), 3 bedrooms, 2 bathrooms, fireplace, walk-in closet, French windows, parquet floors, heated tiles, built-in wardrobes, electric blinds, security door, washer, alarm, cable TV connection. 2 parking spaces. Attractive apartment with wonderful views of the city on the 4th floor with lift in a new residential project surrounded by greenery in a quiet location convenient to the French School and the Anděl commercial center.

SW_pronajem-leden.indd 7 72 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

17.12.14 22:00


Pronájem | U rajské zahrady | Žižkov | Praha 3 | 124 m2 | 50 000 Kč / měsíc DESIGNOVÝ BYT 4+kk, balkon, 2 koupelny, klimatizace, dubové podlahy, dlažba, bezpečnostní dveře, vestavné úložné prostory, myčka, vinotéka, videotelefon. Možnost pronájmu garážového stání. Kompletně zrenovovaný kvalitní byt s výhledem na Pražský hrad a Petřín ve 2. patře rekonstruovaného činžovního domu s výtahem na rozhraní Vinohrad a Žižkova, u dětského hřiště a parku, 5 minut od centra a Riegrových sadů. STYLISH APARTMENT, balcony, views of the Prague Castle, three bedrooms, two bathrooms, design by Donlic studio, air-conditioning, oak wood floors, security entry door, lots of built-in storage, dishwasher, wine fridge, video entry phone. Garage parking. Fully renovated good quality flat on the second floor of a renovated building with a lift near a green park with a playground, a short walk from the city center and Riegrovy Sady Park.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-leden.indd 8 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 22:00 73


Pronájem | Randova | Smíchov | Praha 5 | 97 m2 | 34 900 Kč / měsíc DESIGNOVÝ BYT 3+kk, 2 balkony, koupelna se sprchovým koutem, šatna, prostorná vstupní hala, vestavěné skříně a úložné prostory, dřevěné podlahy, koberce, bezpečnostní dveře, kuchyňské spotřebiče Miele, vinotéka, pračka, TV, videotelefon, sklep, výtah. Garážové stání. Kompletně zařízený byt v 1. patře rezidenčního komplexu v klidné lokalitě v blízkosti nákupního centra a metra Anděl, v rychlém dosahu Francouzského lycea. STYLISH APARTMENT, two balconies, two bedrooms, shower bathroom, walk-in closet, spacious entry hall, built-in wardrobes and storage, solid wood floors, carpets, security entry door, Miele kitchen appliances, wine fridge, washer, TV, cellar, lift. Garage parking. Completely furnished flat on the first floor of a residential project in a quiet location within quick reach of the French School, Nový Smíchov shopping mall and Anděl metro, with quick access to the city center.

SW_pronajem-leden.indd 9 74 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

17.12.14 22:00


Pronájem | Drtinova | Smíchov | Praha 5 | 186 m2 | 80 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ KLIMATIZOVANÝ MEZONET 5+kk, terasa, 3 koupelny, šatna, krb, dřevěné podlahy, mramorová dlažba v koupelnách, vestavěné úložné prostory, spotřebiče Gaggenau, pračka a sušička Miele, videotelefon, alarm s připojením na PCO. Kompletně zrenovovaný podkrovní byt ve 4. patře nově zrekonstruované rezidence s výtahem v klidné ulici pár kroků od Francouzského lycea, pár minut chůze od obchodního centra a stanice metra Anděl. HIGH QUALITY AIR-CONDITIONED DUPLEX, four bedrooms, three bathrooms, terrace, walk-in closet, fireplace, wooden floors, marble floors in the bathroom, built-in storage, Gaggenau appliances, Miele washer and dryer, video entry phone, alarm. Top standard completely renovated attic flat on the fourth floor of a newly fully refurbished residence with a lift, just a few steps from the French School and minutes from the Anděl commercial center and metro.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-leden.indd 10 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 22:00 75


Byt 3+kk, 68 m2, Barrandov – Praha 5, Lumierů | 18 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s balkonem ve 2. patře činžovního domu bez výtahu v klidné rezidenční čtvrti v sousedství Filmového studia Barrandov, s autobusovými spoji k metru Smíchovské nádraží a Budějovická. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, vinylové podlahy, vestavěné skříně, pračka, myčka, TV. Furnished flat with a balcony on the second floor of a building with no lift in a quiet residential neighborhood steps from the Barrandov Film Studios, with bus connections to Smíchovské nádraží and Budějovická metro. Two bedrooms, living room with kitchen, bathroom with tub, vinyl floors, built-in wardrobes, washer, dishwasher, TV.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 79 m2, Libeň – Praha 9, Podvinný mlýn | 23 000 Kč / měsíčně Částečně zařízený byt s terasou ve 2. patře rezidenčního komplexu s 24h ostrahou v klidném prostředí u parku s říčkou Rokytkou, pět minut chůze k metru Českomoravská. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou, šatna, 2 toalety, dřevěné podlahy, pračka, myčka, TV, videotelefon, UPC, sklep, garážové stání. Partly furnished second floor flat with a terrace in a residential project with 24-hour security, near a park with a river and a bike path, a short walk to Českomoravská metro. Living room with kitchen, two bedrooms, bathroom with tub, walk-in closet, two toilets, solid wood floors, washer, dishwasher, video entry phone, TV, UPC, cellar, parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

77


Byt 2+1, 75 m2, Dejvice – Praha 6, Velvarská | 22 000 Kč / měsíčně Zařízený klimatizovaný renovovaný byt ve 2. patře činžovního domu 5 minut chůze od metra Dejvická s veškerou občanskou vybaveností v okolí. 1 ložnice, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, koupelna se sprchou, dvě toalety, zachované původní prvky, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, pračka, TV, WiFi, sklep, parkování. Furnished air-conditioned renovated flat on the second floor of a building just five minutes from Dejvická metro and full amenities, near the airport and international schools. One bedroom, living room, eat-in kitchen, shower bathroom, two toilets, preserved original details, wooden floors, built-in storage, washer, dishwasher, TV, WiFi, cellar, parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 78

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 85 m2, Troja – Praha 7, Povltavská | 24 000 Kč / měsíčně Zrekonstruovaný byt v 1. patře přestavěného historického mlýna s působivým atriem a 24h ostrahou v blízkosti pražské ZOO, 50 m od nábřeží Vltavy, pár minut od Stromovky. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou, šatna, parkety, úložné prostory, pračka, sušička, myčka, sklep, výtah, parkování. Fully refurbished first floor flat in a rebuilt historic old mill with 24-hour security and an impressive atrium, in a tranquil street near the Prague ZOO, 50 m from the Vltava riverbank. Living room with kitchen, two bedrooms, bathroom with tub, walk-in closet, hardwood floors, built-in storage, washer, dryer, dishwasher, cellar, lift, parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

79


Byt 2+kk, 70 m2, Vinohrady – Praha 10, Korunní | 22 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s 15 m2 terasou ve 3. patře rezidenčního komplexu s 24h recepcí a ostrahou v klidné lokalitě s plnou vybaveností nedaleko nákupního centra a metra Flora. 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, šatna, parkety, dlažba, elektrické venkovní žaluzie, pračka, myčka, TV, videotelefon. Garážové stání. Furnished third floor flat with a 15 m2 terrace in a residential project with 24-hour reception and security a short walk from the Flora shopping mall and metro. One bedroom, living room with kitchen, bathroom with tub, walk-in closet, wood parquet floors, tiles, outdoor electric blinds, washer, dishwasher, TV, video entry phone. Parking space.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 88 m2, Bubeneč – Praha 6, Pod kaštany | 25 000 Kč / měsíčně Zrekonstruovaný zařízený byt s možností vstupu na zahradu v přízemí rezidenčního komplexu s 24h ostrahou a recepcí v blízkosti parků Stromovka a Letenské sady. Výborná dostupnost do centra. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, marmoleum, vestavěné skříně, pračka, myčka, TV. Garážové stání. Renovated furnished flat with access to the garden in a residential project with 24-hour security and reception, in the Prague 6 embassy area, near Stromovka Park. Quick access to the city center, international schools and the airport. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, marmoleum, built-in storage, washer, TV. Parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

81


Apartmán City View • Ubytování až pro 4 osoby • 3+kk • Praha 1 • od 109 eur/noc Klimatizovaný apartmán s plným servisem a terasou s výhledem na panorama Prahy, v 6. patře domu s výtahem a nonstop recepcí, parkováním v domě (dle dostupnosti a za poplatek). Prostorný obývací pokoj s kuchyní a vstupem na terasu, ložnice s balkonem, koupelna, WC navíc. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plochou obrazovkou, přehrávač DVD, pračka/sušička, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, nonstop hotline. Úklid, výměna povlečení a ručníků jednou týdně zahrnuty v ceně. Fully serviced air-conditioned apartment with terrace providing Prague skyline views, on the 6th floor of an Old Town building with 24-hour reception, onsite parking (upon request, extra cost), and lifts. Large terrace-facing living room with kitchen, bedroom with balcony, bathroom, extra WC. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with flat screen, DVD player, washer/dryer, microwave, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Deluxe • Ubytování až pro 6 osob • 3+1 • Praha 1 • od 145 eur/noc Plně servisovaný klimatizovaný podkrovní apartmán se dvěma ložnicemi a dvěma koupelnami. Prostorný obývací prostor, plně vybavená kuchyně, jídelna, ložnice s vlastní koupelnou, druhá podkrovní ložnice. V Karlově ulici v bezprostřední blízkosti Staroměstského náměstí v budově, která je na seznamu UNESCO. V blízkosti památek, zábavy a obchodů. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka se sušičkou a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, air-conditioned attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO protected building with 24-reception and lift. Spacious living room, fully fitted kitchen, dining area, ensuite master bedroom, second bedroom loft style. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

83


Apartmán Enchanting • Ubytování až pro 4 osoby • 2+kk • Praha 1 • od 99 eur/noc Kompletně servisovaný apartmán v podkroví s jednou ložnicí, 3. patro s výtahem, obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, ložnice s originální manželskou postelí, rozkládací gauč v obývacím pokoji. Oblast Malé Strany s památkami, restauracemi, muzei, zahradami, tramvajovými linkami, metrem atd. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize, DVD/domácí kino, pračka/sušička a nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuta v ceně. Fully serviced one-bedroom attic apartment, 3rd floor with lift, sunken living room, open-plan fully fitted kitchen, bedroom with a custom built double bed, sofa bed in living room. Lesser Town area with sights, restaurants, museums, gardens, various tramlines, metro and more. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

84

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Courtyard • Ubytování pro 3 osoby • 1+kk • Praha 1 • od 69 eur/noc Plně klimatizovaný a plně servisovaný nekuřácký studio apartmán, okna do klidného dvorku na Starém Městě v budově s nonstop recepcí, ostrahou a klidnými společnými prostory. Otevřená dispozice s manželskou postelí a pohovkou, jídelním stolem a kuchyní, koupelna se sprchou. Vybavení: Wi-Fi internet, kabelová televize, domácí telefon, pračka, nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna povlečení a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, non-smoking courtyard-facing studio apartment with air-conditioning, located in Old Town in an award winning building with 24-hour reception, security, and quiet common areas. Open-plan room with comfortable bed, dining area, kitchen, separate bathroom with shower. Amenities: Wi-Fi Internet, cable TV, in-room intercom system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

85


Nebytový prostor | Pronájem | Václavské náměstí | Praha 1 | Nové Město | 120 – 1 529 m2 | 17,50 – 17,90 EUR / m2 / měsíc Palác Euro a Palác Astra nabízí k pronájmu moderní kancelářské prostory na prestižní adrese v centru metropole, na tzv. „Zlatém kříži“ Poloha budovy je zárukou výborného spojení městkou hromadnou dopravou – přímo na stanici metra Můstek (trasa A, B), jehož vstup se nachází hned vedle centrální recepce. Budovy umožňují efektivní rozdělení – možnost propojení jednotek v rámci budov. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Euro Palace and Palace Astra offers modern office premises for lease, situated in one of the most prestigious areas of the central business district of Prague, commonly known as the ‘Golden Cross’. The building’s central position guarantees excellent access by public transport – directly above the Mustek metro station (lines A, B) with entrance next to the main reception. Efficient allocation of office units – the units within the two buildings can be combined. Prices listed without VAT.

SW-commerc_leden.indd 1 86 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

17.12.14 21:51


Nebytový prostor | Pronájem | Americká | Praha 1 | Vinohrady | 102 – 788 m2 | 220 – 310 Kč / m2 / měsíc Zrekonstruovaná administrativní budova nabízí kancelářské prostory k pronájmu v atraktivní lokalitě Vinohrad. Kancelářské prostory jsou velmi dobře dispozičně řešené s okny do klidné ulice a do vnitřního traktu. Výborná dopravní dostupnost, v dosahu metra Náměstí Míru (trasa A) a I. P. Pavlova (trasa C), tramvajových spojů, vedle magistrály s přímým spojením na D1. Parkování možné ve dvoře objektu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Renovated administrative building hosts office premises for lease in an attractive location of Vinohrady. Good office layout with windows facing a quiet street and a courtyard. Excellent transportation connections - just few minutes walk from metro stations Náměstí Míru (line A) and I. P. Pavlova (line C), moments from tram stop and close to city highway with direct connection to D1 highway. Parking possible in the courtyard. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_leden.indd 2 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:51 87


Nebytový prostor | Pronájem | Thámova | Praha 8 | Karlín | 54 – 4 107 m2 | 12,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářské a obchodní prostory k pronájmu v populární obchodní lokalitě Prahy 8. Prostory s otevřenou dispozicí mohou být uzpůsobeny tak, aby splňovaly požadavky malých i velkých firem, začínajících podniků i velkých mezinárodních korporací. V prvním patře jsou k dispozici všem nájemcům jednací místnosti a terasa. Snadná dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou i autem. V budově je 24hodinová bezpečnostní služba a podzemní garáž. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office and retail premises for lease in a popular business area of Prague 8. The premises with flexible open-plan layout can be adapted to meet the needs of small and large companies alike, start-up companies and also international corporations. On the first floor there are meeting rooms and a terrace available for all tenants. Good accessibility by public transportation and car. Building amenities include 24-hour security guard and underground garage. Prices listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW-commerc_leden.indd 3 88 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

17.12.14 21:51


Nebytový prostor | Pronájem | Thámova | Praha 8 | Karlín | 172 – 2 709 m2 | 12,00 EUR / m2 / měsíc Administrativní budova s kancelářskými a obchodními prostory k pronájmu situovaná v populární obchodní lokalitě Prahy 8. Snadná dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou i autem – stanice metra Křižíkova (trasa B) je 2 minuty chůze, snadné napojení na rychlostní silnici D8 a do centra. Veškerá občanská vybavenost je dostupná v okolí. V budově je k dispozici 24hodinová bezpečnostní služba a podzemní garáž s velkým množstvím parkovacích míst. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Administrative building with commercial and retail spaces for rent located in a popular business area of Prague 8. Good accessibility by public transportation and car – metro station Křižíkova (line B) 2 minutes walk away, easy connection to the D8 motorway and the city center. All amenities available nearby. Building amenities include 24-hour security guard and underground garage with a large number of parking spaces. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_leden.indd 4 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:51 89


Nebytový prostor | Pronájem | Malé náměstí | Praha 1 | Staré Město | 537 m2 | cena na vyžádání | price upon request Výjimečné nebytové prostory s proskleným atriem a dvorem v přízemí kompletně renovovaného paláce v historickém centrum Prahy, přímo na známé Královské cestě. Prostory s cennými historickými prvky lze využít jako kanceláře, muzeum, expozici, či pro další kulturní aktivity. Lokalita nabízí výbornou dopravní dostupnost – stanice metra Můstek (trasa A, B) a Staroměstská (trasa A) v docházkové vzdálenosti. Veškerá občanská vybavenost s mnoha restauracemi, kavárnami a obchody v okolí. Exceptional commercial premises with glass atrium and courtyard on the ground floor of a completely renovated palace, located in the sought after historic center of Prague, on famous King’s Road. Boasting valuable historical elements, the space can be used as an office, museum, exhibition hall, or for other cultural activities. Its location offers very good transportation connections – Můstek (line A, B) and Staroměstská (line A) metro stations nearby. Lively neighborhood with full amenities, lots of sidewalk cafes, restaurants and shopping.

SW-commerc_leden.indd 5 90 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

17.12.14 21:52


Nebytový prostor | Pronájem | Muchova | Praha 6 | Bubeneč | 159 – 1 209 m2 | 11.00 EUR / m2 / měsíc Reprezentativní budova nabízí k pronájmu zrekonstruované kancelářské prostory v jedné z nejprestižnějších lokalit metropole, ve které je umístěno 65 % diplomatických zastoupení cizích států. Blízkost Pražského hradu a největšího pražského parku Stromovka dále navyšují kvalitu této lokality. V bezprostřední blízkosti stanice metra Hradčanská (trasa A), zastávek tramvají a autobusů, výborná dostupnost autem do centra města i na mezinárodní letiště Václava Havla Praha. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Representative building hosts renovated office premises for lease in one of the most prestigious areas of Prague 6, home to around 65% of all diplomatic representatives of foreign states in Prague. Prague Castle is close by, as is Stromovka Park, which further increases the sought after high quality of this site. In close vicinity of Hradčanská (line A) metro station, tram and bus connections, excellent access by car to the city center and to the Prague Václav Havel Airport. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_leden.indd 6 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:52 91


Otevíráme pobočku v Brně. Kompletní realitní servis při prodeji a pronájmu rezidenčních a komerčních nemovitostí v Brně. Investiční a developerské poradenství.

Best Local Real Estate Agency info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238


Nebytový prostor | Pronájem | Palachovo náměstí | Brno | Brno - Bohunice | 200 – 16 128 m2 | 11,50 –12,50 EUR / m2 / měsíc THE CAMPUS se skládá z nákupního střediska „CAMPUS SQUARE“ a z administrativního komplexu „CAMPUS SCIENCE PARK“. Kancelářský komplex splňuje nejvyšší mezinárodní standardy a po dokončení nabídne cca 50 000 m2 moderních a flexibilních administrativních a kombinovaných prostor. THE CAMPUS se nachází v západní části Brna. Výborná dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou i autem - stanice autobusu a trolejbusu přímo naproti komplexu, přímé napojení na dálnici D1. Ceny jsou uvedeny bez DPH. THE CAMPUS, which consists of the shopping center “CAMPUS SQUARE“ and the administrative complex “CAMPUS SCIENCE PARK” meets the highest international standards and after completion will offer approximately 50,000 square meters of modern and fully flexible office and combination space. The CAMPUS is situated in the western part of Brno. Outstanding accessibility by car and public transportation – the bus and trolley stops are located directly opposite of the complex, direct junction to motorway D1. Prices listed without VAT.

Biskupská 8, 602 00, Brno, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-BRNO_leden.indd 2 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:54 93


Prodej | Brno | Brno – Královo Pole | 156 + 10 m2 | cena na vyžádání | price upon request Byt 3+kk, terasa, šatna, prádelna, toaleta pro hosty, minimalistický design, precizní provedení a kvalitní materiály, nábytek na míru, dřevěné podlahy a okna, podlahové vytápění, sklep. Moderní půdní vestavba ve 4. patře cihlového bytového domu v prestižní lokalitě v Brně – Králově Poli, v rychlém dosahu centra, necelé 2 minuty chůze od zastávky tramvají. 2-bedroom apartment, terrace, dressing room, laundry room, minimalistic style with emphasis on choice of materials and precise treatment with quality details, made-to-measure furniture, wooden floors and windows, underfloor heating, cellar. Modern loft apartment on the 4th foor of a brick apartment house located in a prestigious area of Brno – Královo Pole, within quick reach of the city center, less than 2 minutes walk from a tram stop.

SW-BRNO_leden.indd 3 94

17.12.14 21:54 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej | Brno | Brno – střed | 126 + 3 m2 | 11 182 000 Kč Byt 3+1, balkon, krásný výhled, exkluzivní poloha v srdci Brna v sousedství katedrály sv. Petra a Pavla a hradu Špilberk. Byt ve 3. patře secesní rezidence z 20. let minulého století po kompletní rekonstrukci, který byl v minulosti obýván například Hugo Haasem. V okolí nejlepších brněnských kaváren a restaurací, divadel Reduta a Husa na provázku nebo tramvajové zastávky. Možnost pronájmu garážového stání ve 2 minuty vzdáleném parkovacím domě. Two-bedroom apartment, balcony, stunning views, exclusive location in the heart of Brno right next to the Katedrála sv. Petra a Pavla Cathedral and Špilberk Castle. Apartment on the 3rd floor of an Art Noveau residence after a complete reconstruction previously inhabited by Hugo Haas. Nearby you can find the best Brno cafes and restaurants, the Reduta and Husa na provázku theaters, and a tram stop with connections to major public transport nodes. Possibility to rent a parking place in a garage 2 minutes away from the building.

Biskupská 8, 602 00, Brno, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-BRNO_leden.indd 4 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

LEDEN 2015 I JANUARY 2015 I январь 2015

17.12.14 21:54 95


Luxus je žít mezi lidmi, které znáš. 800 500 550 www.podolskeschody.cz 96

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Inspirace Inspiration / Вдохновение 98

102

110

118

122

Snídaně s... Breakfast with ... Завтрак с ...

Žijeme dobu plastovou We Live in the Plastic Age Мы живем в пластиковую эпоху

Dětsky pokoj - místo, kde se nachází zázraky! Children`s Room - the place where miracles happen! Детская - место, где живут чудеса!

Palais Royale Architektura konverzí Architecture of Conversions Aрхитектура конверсии


Snídaně s... | Breakfast with ... | Завтрак с ...

Snídaně s...

Místo: redakce časopisu Estate Čas: 8,30

Emilem Kasardou O

výjimečných nemovitostech, novostavbách i starých hodnotných domech, které znovu ožívají pod rukama současných vizionářů, architektů a developerů, píše časopis ESTATE pravidelně. V Praze se neustále objevují velmi zajímavé příležitosti pořídit si výjimečné bydlení či sídlo firmy. Trh nabízí domy s nejmodernějšími trendy inteligentního bydlení, budovy se zachovalými historickými prvky nebo byty s úžasnými výhledy v těch nejžádanějších lokalitách. Tyto nemovitosti jsou srovnatelné s tím nejlepším, co najdete v ostatních evropských velkoměstech. Praha je pro exkluzivní sídla jako stvořená. A tak přirozeně vznikají nové kanceláře, které těmto nemovitostem rozumějí a umí je prodat. Jednou z těchto kanceláří je i společnost LUXENT, která na trhu působí od roku 2008. Začala tedy fungovat v době, která pro reality nebyla zrovna příznivá. O to více se musela snažit konkurovat známým a silným hráčům realitního trhu s nejnáročnější klientelou. Na snídani jsme tyto otázky probrali s Emilem Kasardou, který kancelář založil.

Co jsou pro vás exkluzivní nemovitosti? Jedná se o nemovitosti pro náročné klienty v nejlepších lokalitách. Například chtějí nemovitosti v centru města, s krásnými výhledy, vysokými stropy, s nadstandardním vybavením a s kvalitními materiály. Jsou precizně postavené nebo zrekonstruované. Je nějaká cenová hranice mezi běžnými a exkluzivními nemovitostmi? Cenová hranice je u nových projektů zásadní. Projekty nižší kvality lze v Praze pořídit od cca 45 000 Kč za metr čtvereční, exkluzivní projekty se běžně pohybují v cenové hladině kolem sta tisíc za metr čtvereční. Důležitá je především lokalita a kvalita provedení. Vznikají tedy nějaké nové lokality, které mají potenciál stát se jednou stejně atraktivní jako je centrum nebo Dejvice? Určitě. Vznikají stále nové projekty, které udávají směr dané lokality. Jedná se například o oblast Karlína, kde se plánuje poměrně velká zástavba, ale

98

také starší objekty mění majitele a procházejí rekonstrukcí. Jsou ale i další místa, kde vznikají nové projekty s rozlehlými terasami, velkými okny a krásnými výhledy. Myslím si, že Praha má velký potenciál stavět na kopcích. Developeři třeba zbourají staré domy, které nemají velkou architektonickou hodnotu a postaví zde nadstandardní bytové domy. Jak vnímáte dnešní trh ve srovnání s minulými roky konjunktury a následného oslabení? Záleží na tom, jak dlouho vydrží současný trend v zajímavých hypotečních sazbách. Pokud se bude finančnímu trhu dařit, lidé budou i nadále kvalitní nemovitosti kupovat. Pokud se globální finanční trhy zpomalí, můžeme čekat pokles prodeje i u nás. Co je v prodeji prémiových nemovitostí nejdůležitější? Při prodeji prémiových nemovitostí se především klade důraz na kvalitu nabízených služeb, spojenou s pružnou marketingovou činností, a v nepo-

slední řadě a na profesionální tým makléřů. Je to všeobecný recept, který funguje. Jak jste se vlastně dostal k realitám? Od roku 2004 jsem pracoval v segmentu developerských služeb a realit. Po těchto zkušenostech jsem se v roce 2008 rozhodl založit vlastní společnost LUXENT, kde uplatňuji veškeré znalosti z tohoto oboru a snažím se tak nabídnout našim klientům nadstandardní služby. A kdybyste tenkrát nezačal pracovat v realitních službách, co byste dělal dnes? Mám rád obchod jako takový, jsou zde neomezené možnosti růstu i vývoje. Mám rád auta, lodě a investice, možná bych se pohyboval v jednom z těchto odvětví.


Завтрак с ... | Breakfast with ... | Snídaně s... Oblíbené pití: Nejraději mám víno. Již od dob, kdy jsem sloužil jako malý kluk coby ministrant v kostele, vnímám tento nápoj jako výjimečný. Víno ve mně navozuje také pocit pohody a slunce.

Chtěl bych procestovat s batohem Asii, zatím jsem byl v Číně a na Filipínách, východní kultura je pro mě zajímavou inspirací… Hudba, kterou poslouchám:

Mám rád vážnou hudbu, kvalitní pop i současnou elektronickou hudbu jako např. deep house apod. Hudba mě vždy naladí na tu správnou notu. Auto, ve kterém v současnosti jezdím:

Oblíbený film:

Auta jsou mojí vášní. Momentálně jezdím v Audi A7 a v autě také trávím hodně času. Proto jsou pro mě bezpečí, kvalita a komfort zásadní.

Fascinuje mě film Kulový blesk. Na tento snímek si vzpomenu pokaždé, když se nás klienti ptají, jestli má byt sklep. Nepřekonatelný Rudolf Hrušínský představuje jakéhosi super realitního makléře v dobách socialismu, dá-li se to tak nazvat. Dvanáctisměna bytu je opravdu vysoká a v reálu asi nepřekonatelná laťka.

Kam si rád zajdu na večeři:

Nejraději mám pražský Buddha Bar, má neopakovatelnou atmosféru, skvělou kuchyni a každá návštěva je zážitkem. Moje vysněná dovolená:

Oblíbený sport: Momentálně si občas zahraju tenis. Je to bezvadné odreagování a není tak časově náročný jako golf. Bez čeho se neobejdu:

Neobejdu se bez pozitivního přístupu k životu a skvělých lidí ve svém okolí.

Svět očima Emila Kasardy 99


PALÁC DLOUHÁ I bydlení může být úžasné. Palác Dlouhá je synonymem luxusního bydlení na Starém Městě. O tomto jedinečném projektu jsme hovořili s charismatickou ženou, paní Ilonou Monferini Mančíkovou, obchodní a marketingovou ředitelkou společnosti FIM Group. PALÁC DLOUHÁ získal mimo jiné i ocenění v soutěži Realitní projekt roku 2013. Co mohou klienti od tohoto prestižního projektu očekávat? Dech beroucí výhledy na panorama Starého Města, Pražského Hradu a Petřína z oken horních pater domu, jejich teras a balkonů. Genius loci domu z třicátých let minulého století. Komfortní bydlení, které splní nároky těch nejnáročnějších klientů. Kvalitně a pečlivě provedenou rekonstrukci, při které jsme se snažili citlivě skloubit historické prvky art deco s moderními materiály a designovými doplňky. Samozřejmostí, kterou projekt nabízí je recepce s 24/7 provozem a připravovanou službou concierge. Nespornou výhodou je pak parkování přímo v domě, zajímavou a nedílnou součástí domu je Gurmet pasáž, která potěší všechny milovníky kvalitní gastronomie. Jedinečnost domu pak doplňuje domovská scéna Divadla v Dlouhé. Pro koho je projekt určen, jaké byty a v jakých cenových relacích projekt nabízí? Projekt nabízí 67 bytů a ateliérů od 50 m2 až po unikátní Penthouse s rozlohou 450 m2 a terasou s panoramatickým výhledem. Vybere si tedy každý, kdo touží po bydlení v centru dění, kdo nerad riskuje a sází na jistotu, kdo ví, že investice do kvality se vyplácí, kdo má rád styl a italskou eleganci, ten kdo vyžaduje kvalitu a má rád moderní design. Ten, kdo může investovat 6 mil. korun nebo ten, kdo za svůj byt snů může utratit i desítky miliónů.

Dech beroucí výhled z terasy Penthousu

Ilona Monferini Mančíková Obchodní a marketingová ředitelka společnosti FIM Group Prodáváte byty ve stavu shell & core, což je pro český trh stále ještě netradiční. Jaké jsou výhody tohoto prodeje pro klienty? Kdo se rozhodne pro koupi bytu v Paláci Dlouhá, jako by si kupoval oblek šitý na míru. Železobetonový skelet domu umožňuje určitou flexibilitu, proto většina bytů je nabízena bez vnitřních příček, aby si klient sám mohl zvolit dispozice svého bytu. Prevážná část klientů také vítá, že i finální materiály, zařizovací předměty a celkový design bytu si může udělat sama. Ti, kteří ale preferují tradiční koupi už dokončeného bytu, budou mít od září nově možnost zakoupit jeden z deseti nově dokončených bytů, které budou v různých kvalitativních i designových provedeních, část z nich i včetně kompletního zařízení.


Klientům, kteří si v Paláci Dlouhá zakoupí byt, je také určen prémiový The Club, který jim zaručí nadstandartní servis při vybavování jejich bytu od těch nejlepších výrobců luxusního nábytku, zařízení a doplňků. The Club také nabízí služby těch nejlepších interiérových architektů a designérů. Jak vznikla myšlenka Gurmet pasáže a na co se mohou návštěvníci pasáže nebo Divadla v Dlouhé těšit? Velká část pražských pasáží, seč se často jedná o architektonické skvosty, nejsou bohužel, až na několik výjimek, komerčně příliš

úspěšné. Dlouho jsem tak přemýšlela, jak docílit toho, aby pasáž v Paláci Dlouhá nebyla pro dům handicapem, ale naopak se stala místem, kam se budou klienti rádi vracet. Proto vznikla myšlenka uceleného konceptu na téma gastronomie, kde se jednotliví nájemci skvěle doplňují, přičemž je spojuje kvalitní gastronomie a zajímavý design. Jsem ráda, že se nám podařilo najít prestižní nájemce, kteří jsou vyhlášenými odborníky ve svém oboru. V pasáži už nyní najdete výjimečnou masnu „Naše maso“, designové bistro „Sisters“, útulnou vinotéku „U Mouřenína“. Od září se pak mohou návštěvníci těšit na další prodejnu La Bottega tentokrát pod názvem Bistroteka, zastánci zdravého životního stylu ocení již v září MyRaw Café a do konce roku otevře také bar Bokovka.

.

Gurmet pasáž

Penthouse - návrh dokončení

Penthouse - shell & core

Penthouse - návrh dokončení

O Developerovi: FIM Group, italská developerská společnost, se na českém trhu pohybuje více než 10 let a věnuje se převážně luxusním rezidenčním projektům v centru Prahy. Mezi realizované projekty patří např. Pařížská 26, Masná 15, Havlíčkova Plaza nebo poslední exklusivní projekt Míšeňská 7. www.fimgroup.eu | www.palacdlouha.eu | www.gurmetpasazdlouha.eu


Žijeme Inspirace | Inspiration | Вдохновение

dobu plastovou

Židle Basket, vyrobená firmou GABER Basket Chair by GABER company Стул «Basket», изготовленный фирмой GABER 102

We Live in the Plastic Age Мы живем в пластиковую эпоху


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Židle Cut značky LA PALMA Cut Chair by LA PALMA Стул «Cut» марки LA PALMA

Trendy doporučují mísit i kdysi neslučitelné materiály a do současných interiérů se stále ve větší míře začleňují plasty. Podobný přístup sice milovala už padesátá a šedesátá léta, ale zdaleka nekombinovala plast se dřevem nebo třeba látkou tak ochotně jako současnost.

V

šedesátých letech navrhl Verner Panton první židli vyrobenou z jednoho kusu plastu, která se stala se evergreenem. Pantonova židle brzy pronikla do různých prostředí, včetně koncertních síní nebo kostelů. Dokázala, že fúze materiálů a stylů má skutečně pouze jediné kritérium, a to je vkus. Přesná pravidla neexistují.

zavěšení na zeď zcela zatížit knihami. Plasty, z nichž je vyráběn sedací nábytek, jsou stále odolnější proti vrypu, takže bývají praktičtější než v současnosti velmi módní lakovaný nábytek.

Kopírování klasiky Od osmdesátých let začalo být kombinování současného nábytku se starožitným oblíbené při zařizování interiéru. Mnozí současní designéři si z historického nábytku dokonce „vypůjčují“ tvary, které pak přenášejí do jiného materiálu. Tak vznikly například plastové židle Philipa Starcka, inspirované barokními tvary.

Plasty na zdi

Židle značky DOMITALIA s plastovým podnožím Chair with plastic socle by DOMITALIA Стул с пластмассовым основанием марки DOMITALIA

Plastová lampa Bourgie značky KARTELL Bourgie plastic lamp by KARTELL Пластиковая лампа «Bourgie» марки KARTELL

Technologický vývoj posledních dvaceti let plasty velmi zdokonalil, takže jejich mechanická odolnost a pevnost v podstatě nekladou omezení. Lze z nich vytvořit například police, které můžeme po

103


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Current trends even recommend the combination of once incompatible materials. To an even greater extent, plastics are becoming integrated into contemporary interiors. Although a similar approach was favoured in the ‚50s and ‚60s, plastics were not as readily combined with wood or possibly textile as they are today. In the 1960s, Verner Panton designed the first chair made of one piece of plastic. It became an evergreen. Panton’s Chair soon infiltrated various environments including concert halls and churches, demonstrating that mixing materials and styles has really only one criterion and that is taste. Exact rules do not exist.

Copying the Classic Since the ‚80s, mixing furniture from the second half of the 20th century Plastová židle Marlene italské značky ALMA DESIGN Marlene plastic chair by Italian ALMA DESIGN brand Пластиковый стул «Марлен» итальянской марки ALMA DESIGN

В настоящее время модные тенденции рекомендуют нам в рамках творческого подхода к оформлению собственного жилья комбинировать даже несовместимые материалы. В современных интерьерах все в большей степени становится популярным применение пластика. Подобный тренд был характерен для пятидесятых и шестидесятых годов, но, в то же время, тогда не так легко сочетали, например, пластик с древесиной или тканью, как в настоящее время.

Plastová židle s látkou potaženým sedákem, vyrobená firmou KARTELL Plastic chair with fabric-covered seat made by KARTELL company Пластиковый стул с тканевым покрытием сиденья, изготовленный фирмой KARTELL 104

В шестидесятые годы Вернер Пантон разработал дизайн первого стула, целиком и полностью сделанного из одного куска пластика. Это нетрадиционное решение стало воистину нестареющим трендом. Стул Пантона вскоре появился в различных интерьерах, в том числе в концертных залах и даже костелах, этим доказывая, что для смешения материалов и стилей существует только один критерий - это вкус. А что касается точных критериев, то их просто не существует.

Копирование классики. С восьмидесятых годов прошлого века при обустройстве интерьера становится все более популярным комбинирование мебели второй половины двадцатого века с антикварной мебелью. Многие современные дизайнеры даже «одалживают» формы у из старинной мебели, затем перенося их на другой материал. Таким образом, например, возникли пластиковые стулья Филиппа Старка с якобы барочными формами.


Ateliér Orsei, spol.s r.o. ǀ U Uranie 954/18 ǀ 17

estate_01_14_cast1_v2.indd 33

VÝTVARNĚ PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

ROLETY A ŽALUZIE

ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK POLSTRIN █ VÝTVARNĚ PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

POTAHOVÉ LÁTKY █ ROLETY A ŽALUZIE

█ POTAHOVÉ LÁTKY TAPETY

ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK POLSTRIN

LUXUSNÍ POLOHOVACÍ KOŽENÁ KŘESLA JAB FURNITURE

LUXUSNÍ POLOHOVACÍ KOŽENÁ KŘESLA JAB FURNITURE

ZÁCLONY A ZÁVĚSY – VČETNĚ PROFESIONÁLNÍHO UŠITÍ A DEKOROVÁNÍ █ █ ZÁCLONY A ZÁVĚSY – VČETNĚ PROFESIONÁLNÍHO UŠITÍ A DEKOROVÁNÍ

TAPETY

KOBERCE █ KOBERCE

Ateliér Orsei, spol.s r.o. ǀ U Uranie 954/18 ǀ 170 00 Praha 7 ǀ Tel: +420 777 765 613, +420 225 986 215 ǀ e-mail: orsei@orsei.cz ǀ web: www.orsei.cz 105

18 ǀ 170 00 Praha 7 ǀ Tel: +420 777 765 613, +420 225 986 215 ǀ e-mail: orsei@orsei.cz ǀ web: www.orsei.cz


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

with antiques has become a popular furnishing technique. Many current designers even ‚borrow‘ shapes from historical furniture which are then transferred to another material. For example, Philip Starck’s plastic chair in simulated Baroque shape was created in this way.

Пластик на стенах. Технологические достижения последних двадцати лет весьма усовершенствовали пластмассы, и теперь их механическая стойкость и прочность практически не знают ограничений. Напри-

Plastová židle s látkovým potahem, navržená Philippem Starckem pro značku KARTELL Plastic chair with textile cover designed by Philipp Starck for KARTELL Пластиковый стул с тканевым покрытием, дизайн от Филиппа Старка для марки KARTELL

Institut bytového designu se zabývá popularizací bytové kultury, spolupracuje s architekty a designéry a zejména pořádá kurzy pro širokou veřejnost. www.institut-bytoveho-designu.cz

Plastics on the Wall

Text: Petr Tschakert / ředitel Institutu bytového designu / Foto: archiv Institutu

Technological development of the past 20 years has made plastics very refined, so that their mechanical resistance and solidity basically do not pose any restrictions. It is possible to buy plastic shelves which can be hung on a wall and fully loaded with books. The plastic from which seating is manufactured is increasingly resistant to scratching, making it more practical than the currently very fashionable lacquered furniture.

мер, сейчас можно приобрести полки, которые без проблем можно повесить на стену и полностью загрузить книгами. Пластмассы, из которых производятся стулья и другая мебель для сидения становятся все более устойчивыми к царапинам, поэтому они более практичны, чем очень модная в настоящее время лакированная мебель.

Židle Boing, navržená Karimem Rashidem pro značku GUFRAM Boing Chair designed by Karim Rashid for GUFRAM Стул «Boing», дизайн от Карима Рашида для марки GUFRAM

The Interior Design Institute is engaged in the popularisation of the housing culture, collaborates with architects and designers, and, in particular, organises courses for the general public. Институт дизайна интерьера занимается популяризацией жилищной культуры, сотрудничает с архитекторами и дизайнерами и, прежде всего, организует курсы для широкой общественности.

106


Dětský pokoj: Místo, kde se nachází zázraky!

Children`s Room - the place where miracles happen! Детская - место, где живут чудеса!


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

J

sem si jistá, že každý z nás měl v dětství sen mít svůj krásný pokojíček. Vzpomeňte si na dobu, kdy nás inspirovaly příběhy mořeplavcích, princeznách a ostrovech pokladů. Kluci chtěli mít svoji loď a truhlu s pokladem, holky zase snily o pohádkové komnatě v něžných tónech a posteli s nebesy. Témat pro dekorování dětského pokoje je bezpočet a s jejich výběrem vám mohou pomoci zájmy dítěte. Poraďte se s ním a společně vytvořte jeho sídlo snů! • Z designového hlediska by nábytek do dětského pokoje měl tvořit harmonický celek. Ať už je to postel-loď nebo patrová s regálem, je důležité, aby nábytek byl pohodlný a funkční. • Není nutné zatížit prostor objemnými skříněmi. Skladovací prostory mohou být uspořádané tak, aby dítě mělo co nejvíc místa na hraní, což se dá vyřešit připojením skříní k zóně pro spaní. • Funkční a praktická je vysoká komoda. Vrchní šuplíky lze použít pro oblečení, a do nižších, kam dítě dosáhne, umístíte jeho hračky. • V dětském pokoji, dokonce i u těch nejmladších, oceníte knihovnu či polici. Poslouží pro ukládání hraček a knih, později učebnic.

I am sure that in childhood each of us dreamt of having his or her own beautiful children`s room. Inspired by stories of sailors, treasure islands, every boy wanted to have his boat and treasure chest, while girls dreamt of a bedroom in pastel shades with a canopy bed like a real princess! There are countless themes for decorating a children`s room. The child's interests should be a guide to the choice of style and mood of the room. Once we have a theme, we can proceed to create the dream room! • From a design perspective, furniture in the children`s room should form a harmonious whole – whether a boat-bed or bunk-bed with a shelf, it is important that the furniture is comfortable and functional. • It is not necessary to equip a children`s room with bulky wardrobes; storage spaces can be arranged in such a way so that the child has as much space for playing as possible. This can be resolved by cupboards connected to the sleeping area. • A tall chest of drawers is also functional for a children’s room; the upper drawers can be used for clothes while the lower ones, easily accessible to a child, can be filled with toys and utensils for creative work.

111


• Nezapomeňte na bezpečnost nábytku. V dětském pokoji nesmí být nestabilní nábytek. Regály je třeba dodatečně připevnit ke zdi, aby zvědaví výzkumníci neutrpěli zranění. • Je důležité, aby v dětském pokoji byl pohodlný psací stůl se zásuvkami a policemi. Dostatek pracovního prostoru bude se hodit velmi dlouho, stačí měnit židle podle věku dítěte. • Náladu v pokoji mohou vytvořit tapety nebo fototapety, které dotvoří celkový design místnosti. Zavěste také například didaktické obrazy jako je mapa světa, abeceda a další témata podle věku dítěte. • V dětském pokoji užijete bodová světla, aby bylo možné dodatečně osvětlit pracovní plochy, postavit noční světýlko u postele. • Barvy nábytku a stěn můžete kombinovat dost odlišné. Záleží na designovém nápadu, důležité najít rovnováhu. Příliš světlé barvy a  sytost palety mohou být pro dítě únavné a rušivé. Proto je vhodnější vybrat pastelové barvy a ne více než dvě jasné barvy jako akcenty.

• In a child’s room, even of the youngest, a bookcase or bookshelf can be constructed, useful for storing toys and books, and textbooks in future. • Do not forget about safety: unstable furniture is not tolerable in a room for children; racks must be adequately fixed to walls to prevent any injury of little curious explorers. • It is important to have a comfortable writing desk with drawers and shelves in a child’s room. Sufficient working space is always convenient; one only needs to change the chair as the child grows up.

• The mood of the room can be enhanced by wallpaper or murals that support the overall room design. “Educational” posters can decorate the walls, such as a map of the world, a foreign alphabet and others, de pending on the age of the occupant. • Point lamps are useful for adequate illumination of the working areas in a child’s room. A night lamp by the bedside is also convenient. • It is also possible to choose contrasting colours for the furniture and walls, it is all up to the design concept. It is important to find a balance, because colours which are

Уверена, что каждый из нас в детстве мечтал иметь красивую детскую комнату. Вдохновившись сказками о мореплавателях, островами с сокровищами, какой из мальчишек не мечтал иметь свой корабль и сундук с кладом, а девочки мечтали о спальне в нежных тонах, кровати с балдахином, как у настоящей принцессы! Тем для декора детской комнаты множество. Увлечения ребенка могут помочь Вам с выбором стиля и настроения в детской. Когда тема выбрана, можно создавать комнату мечты! • Мебель для детской должна быть гармонична для дизайна в целом, будь это кровать лодка или детская стенка с двухъярусной кроватью, главное, чтобы мебель была удобна и функциональна. • Не стоит заставлять детскую громоздкими шкафами, зоны хранения можно распределить так, чтобы у ребенка осталось больше места для игр, это можно сделать с помощью шкафов для одежды присоединённых к зоне для сна. • Высокий комод также функционален для детской, верхние ящики можно использовать под одежду, а нижние, которые ребенок легко достанет, под детские игрушки, принадлежности для творчества. • В детской даже у самых маленьких можно поставить книжный стеллаж или полки, они могут служить для хранения игрушек и книг, а в будущем и для учебников.


Anette Andersson

Prožij zimu naplno! Jedinečné a originální zimní sukně. Již 15 let se staráme o to, aby se ženy cítily v pohodlí a krásné, ať už dělají cokoliv.

WWW.SKHOOP.CZ


Inspirace | Inspiration | Вдохновение • Настроение в комнате можно создать обоями или фотообоями поддерживающими тематику комнаты. Можно оформить стены «полезными» картинами, как карта мира, иностранный алфавит и многое другое, выбор зависит от возраста хозяина комнаты. • В детских хорошо подойдет точечный свет, что бы можно было дополнительно осветить рабочую зону, поставить маленький ночничок недалеко от кровати. • Цвет для мебели и оформления стен можно выбрать самый разный, все зависит от идеи, главное выдержать баланс, очень яркие цвета или перенасыщенность палитр, могут утомлять, отвлекать или будоражить ребенка, лучше выбрать пастельные тона и не более 2 ярких цветов, в качестве акцентов.

• Samozřejmě hlavním dekorem jsou hračky, je důležitě najit pro ně hodně místa. Můžete vymyslet různé skladovací prostory, boxy na drobnosti, truhly a krabice, závěsné síťky pro plyšové kamarády. Pamatujte na to, aby se do nich dítě mohlo snadno dostat a své hračky uklidit. Dítě si už v raném věku utváří vlastní názor na svět. Je proto důležité dát mu představu o harmonii, naučit ho milovat život, přírodu a rozvíjet smysl pro krásu. Podle psychologů se do sedmi let zakládá osobnost dítěte. Vše, co pro něj v do té doby uděláte, bude mít vliv na jeho vývoj v budoucnosti. Krásný, dobře promyšlený pokoj je významným příspěvkem k rozvoji vašeho dítěte.

114

too bright and elaborate wallpaper can be tiring, irritating and disturbing to a child. For this reason, it is better to choose pastel colours and no more than two bright colours as accents for a child’s room.

• Не забывайте и о безопасности, неустойчивые полки, стеллажи нужно дополнительно крепить к стене, чтобы любопытный исследователь, не получил никаких травм.

• Of course, toys form the main décor of the children’s room, so it is important to find sufficient space for these. You can devise all kinds of storage spaces for toys: jars for small objects, chests and boxes, with hanging string bags for soft-toy friends, so that your child can easily reach the toys and subsequently also tidy them away.

• Важно чтобы в комнате был удобный письменный стол, с ящиками и полочками. Просторное рабочее место прослужит очень долго, достаточно лишь менять стул по возрасту ребенку.

At the age of 18 months, the child forms his or her own ideas, therefore it is important to give a child the inspiration of beauty, harmony and perfection, to teach a love of life and nature and to develop a sense of beauty. According to psychologists, a child’s personality is established in the first seven years, so whatever the child absorbs from you, will grow accordingly in the future. An attractive, well thought-out children’s room is a significant contribution to the development of your child.

Ksenia Ulyanova Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin&Home” Ксения Ульянова Декоратор, директор мебельного салона “Martin&Home”

• Конечно основной декор для детской - это игрушки, для них должно быть много места. Можно придумать разные зоны хранения для игрушек, коробочки для мелочей, сундук, навесные сетки для плюшевых друзей, чтобы малыш мог сам легко их достать и в идеале сложить обратно. Начиная с полутора лет формируется мировосприятие ребенка, ему можно прививать вкус, учить его любить жизнь, природу, развивать чувство к прекрасному. Именно до 7 лет, по мнению психологов, закладывается личность ребенка, и все что будет дано ему до этого возраста, даст соответствующие ростки в будущем. Красивая, продуманная детская комната, важный вклад в его развитие.

Salon nábytku Martin&Home Poděbradská 186/56, Praha - 9 Vítězná 1054/9, Karlovy Vary www.nabytekcz.com


Křišťálový sloup Lightway Metropolitan. Vyroben z masivního, českého křišťálu, napojený na světlovodné potrubí ze střechy, které ho rozzáří přirozeným, denním světlem z oblohy, i když budete v podzemí budovy.

“VYHNAT TMU Z DOMU, TO JE ŘEMESLO SVĚTLOVODAŘE LIGHTWAY” Jsou místnosti, které nemají denní světlo. Tam jej dokáží přivést světlovodaři. Je to nové řemeslo. Ze střechy do místnosti vedou denní světlo potrubím. Jako by to byl vodovod. Už jste o tom slyšeli? Povrch uvnitř potrubí je tak vyrobený, že i na dlouhé vzdálenosti denní světlo udrží svoji sílu a přirozené barvy. Místnost předtím tmavá má najednou denní světlo. Dokážete si to přestavit?


Z plného křišťálu vyrobený Lightway Black Star. Dokáže rozzářit místnost zdravým, skutečným, denním světlem nasbíraným pomocí světelného potrubí na střeše budovy. Nezkresluje denní světlo a zachovává jeho barvy.

Křišťálový rozptylovač denního světla Lightway Odeon. Reprezentuje svého majitele. Napojením na světelné potrubí prozáří, čistým, denním světlem reprezentativní místnost přesně tam, kde by byla přes den tma.

Deprese a bolení hlavy ustanou, protože tam bude denní světlo

Návštěva Pána Světla Lightway

Nejvíce sebevražd je v severských zemích

Je to nepříjemné? Když přes den musíte rozsvítit na chodbě, v kuchyni, na schodišti, v obývacím pokoji či v kanceláři. Divný pocit? A pak přijde špatná nálada a oči jsou unavené. Jaký lék je zaručený? Denní světlo. Rozptýlené, přirozené světlo v místnosti, pomocí masivního křišťálu. Křišťál je napojen na světlovodné potrubí přivádějící čerstvé denní světlo z oblohy. Oči přestanou bolet a tlak v hlavě ustoupí. Přijde lepší nálada.

Objednejte si návštěvu Pána Světla Lightway. Dostanete odborníka, který vám poskytne řešení a řekne přesnou cenu. Zjistí vaše představy a navrhne světlovodné potrubí a jeho výkon přesně pro váš dům, obchod nebo halu. Ať už nemusíte dál řešit únavu očí a deprese z nedostatku světla.

Proč? Je tam málo denního světla. Toho umělého, elektrického si tam mohou vyrobit a dopřát kolik chtějí. A přesto polykají antidepresiva a prášky na bolení hlavy. Denní světlo se nedá vyrobit. To vám přivede světlovodař Lightway s jeho světlovodným potrubím a čistým křišťálem. A Vy se zase rozzáříte.

Nová flotila Světlovodařů a Pána světla Lightway se za vámi vydá kamkoliv. Stačí říct a rozsvítíme.

Zavolejte nám teď na číslo

235 300 694 nebo teď hned pošlete vyplněný formulář přes

www.lightway.cz A když řeknete, kde jste se o nás dozvěděli, dostanete ihned bonus, který vám ušetří několik tisíc korun.

Za mezinárodní tým Pána světla a světlovodařů Jakub Brandalík


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Palais Royale Ú

spěšná originální kolekce z dílny slavného amerického návrháře Michaela Aminiho je vytvořena ve stylu klasického francouzského rokoka. Vyjadřuje aristokratický luxus, eleganci a impozantnost. V jejím provedení se odráží práce tradičního řezbářského umění starých mistrů a každý výrobek je propracován do nejmenšího detailu. Originální návrhář v ní propojil asymetrické kompozice, zvlněné křivky a složité vzory, jimiž vyjádřil velkolepost. Vše je vyrobeno z velmi kvalitních materiálů, jakými jsou mramor, čisté hedvábí či mosazné úchyty. Samozřejmostí je použití masivního dřeva dubu a buku v barevném provedení rococo cognac. Nábytek v opulentním zámeckém stylu zdobí ručně vyřezávané motivy, jemné detaily či ozdobné lemovky. V neposlední řadě je třeba také připomenout nádherné intarzie s motivem květin. Kolekce svou velikostí a vzhledem nepatří pouze do velkých interiérů, ale tento luxusní nábytek je možno i velmi vkusně a elegantně použít do menšího prostoru. Nabízí širokou škálu produktů – najdete zde jídelní stoly, komody, skleníky, odkládací či konferenční stolky i úchvatnou ložnici. Doplňuje ji velkolepý krb

This beautiful, original collection by the famous American designer, Michael Amini, in the classic French Rococo style of the 17th – 18th centuries, is an expression of luxury, elegance and opulence. The design reflects the quality of the centuries-old woodcarving art of the Old Masters. Each product is manufactured down to the smallest sophisticated detail. In addition to the originality of the design, its magnificence is expressed in the symmetrical composition, undulating curves and complicated form and patterns. Every item is created from top quality materials such as marble and 100% silk with brass handles. The use of solid oak and beech wood in colour variants of Roccoco Cognac is standard. As the name suggests, the PalaisRoyale collection ranks among the splendid works of chateau furniture by Michael Amini. He is rightly ranked among the most successful designers, thanks to the extremely refined craftsmanship and opulent structural features of his furniture, with motifs exuding an aura of elegance and historical grandeur. The size and appearance of this luxury furniture collection is ideal for large

Великолепная и оригинальная коллекция из мастерской известного американского дизайнера Майкла Амини в стиле классического французского рококо периода 17-18 столетия выражает роскошь, элегантность и импозантность. В этой мебели нашло свое отражение высокое качество ремесленных работ - искусство резьбы по дереву, на протяжении многих веков передаваемое старыми мастерами. Каждый предмет проработан до самой последней детали так, чтобы, показывая оригинальность дизайна, подчеркнуть асимметричные композиции, волнообразные кривые, а затем их замысловатыми узорами и формами выразить великолепие целой коллекции. Все сделано из высококачественных материалов, таких как мрамор, 100% шелк, у мебели наличествуют латунные ручки, и, конечно, использована только массивная древесина благородных дуба и бука в цветовой гамме «рококо коньяк». Как следует из названия, коллек-

119


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

interiors as well as tastefully and elegantly enhancing smaller rooms. The hand-carved motifs, fine details on carved legs and decorative trimmings of the beautiful collection are significantly influenced by the traditional European style of luxury furniture. Also worth mentioning are the beautifully arranged floral shapes inlaid into the superficial surface of the furniture – known as intarsia. The collection comprises a wide selection of products ranging from dining-room tables, chests of drawers, glass cabinets, coffee tables, conference tables and breathtaking bedroom furniture, as well as regal fireplaces with marble panelling and the option of using an electric fireplace insert. The collection also comprises very

interesting seating configurations, stylish traditional sofas and a corner designer sectional sofa with footstools and armchairs. The decorative cushions, always part of every sofa, make beautiful accessories. This grand PalaisRoyale collection and many others may be ordered from 2BLuxury company – the exclusive importer and distributor for the Czech and Slovak Republics. This firm provides the complete interior solution from consultation with an interior designer to implementation, including the import and installation of original collections of furniture in traditional chateau, modern and retro styles. The company provides a wide range of accessories, tableware, lamps, wallpaper and carpets.

Více o společnosti 2BLuxury a jejich originálních produktech naleznete na www.2bluxury.com More about 2BLuxury company and its original products at www.2bluxury.com Подробную информацию о компании «2BLuxury» и оригинальных продуктах смотрите на www.2bluxury.com

obložený mramorem, do nějž lze použít i elektrická krbová vložka. Zajímavé jsou také sestavy k sezení, do nichž patří stylové sofa či designová rohová sekční sedačka s taburety či křesly. Nádherným doplňkem jsou pak dekorativní polštáře, které jsou vždy součástí každého sofa. Palais Royale a mnoho dalších nábytkových kolekcí si můžete objednat

120

u výhradního dovozce a prodejce pro Českou a Slovenskou republiku, společnosti 2BLuxury. Nabízí také kompletní řešení interiérů od poradenství, bytového architekta až po realizaci – dovoz a montáž. V nabídce má nábytek mnoha stylů, včetně moderního a retro. Najdete zde také mnoho doplňků, jídelního porcelánu, svítidel, tapet či koberců.

ция «Palais Royale» принадлежит к великолепным и оригинальным творческим работам - замковой мебели Майкла Амини. Благодаря весьма изысканным ремесленным и богатым конструктивным элементам эта коллекция справедливо входит в число самых успешных. Ее мотивы словно излучают атмосферу элегантности и величия истории. Коллекция, как своим размером, так и видом, предназначена не только для крупных интерьеров, эту роскошную мебель можно очень изысканно и стильно использовать и в меньшем пространстве. Вручную вырезанные мотивы, мелкие детали резных ножек или декоративные отделки этой замечательной коллекции очень существенно повлияли на известный европейский традиционный стиль роскошной мебели. И, наконец, следует также отметить, столь прекрасно скомбинированные цветочные формы, встроенные в поверхность мебели – так называемые интарсии. В коллекции предлагается широкий спектр предметов, начиная от обеденных столов, комодов, буфетов, откидных или журнальных столиков, захватываю-

щих дух спален или огромных каминов, отделанных мрамором с возможностью использования электрический каминной вставки. В коллекции «Palais Royale» встречаются весьма интересные гарнитуры для сидения, стильные традиционные диваны или дизайнерские секционные угловые диваны или кресла с пуфами и табуретами. Прекрасным дополнением являются декоративные подушки, которые всегда являются принадлежностью каждого дивана. Эту уникальную коллекцию под названием «Palais Royale» и многое другое можно заказать у эксклюзивного импортера и дистрибьютора в Чешской и Словацкой Республике - компании «2BLuxury». Компания предлагает не только продажи мебели, но комплексный дизайн для Ваших интерьеров: от консультаций, услуг дизайнера для реализации - импорта и монтажа оригинальной коллекции мебели не только в традиционном замковом стиле, но и в современном или наоборот - ретро коллекции. Компания также предлагает широкий выбор аксессуаров, столового фарфора, светильников, обоев и ковров.


+420 602 955 555, info@2bluxury.com

www.2bluxury.com


1


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

2

ARCHITEKTURA KONVERZÍ ARCHITECTURE OF CONVERSIONS АРХИТЕКТУРА КОНВЕРСИИ

V

pražské architektonické Galerii Jaroslava Fragnera je od poloviny prosince do 1. 2. 2015 k vidění reprezentativní výběr toho nejlepšího, co se v Čechách za poslední desetiletí podařilo zrealizovat v oblasti industriální konverze. Výstava INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE / ARCHITEKTURA KONVERZÍ / ČESKÁ REPUBLIKA 2005-2015 souhrnně představí toto téma u privátních objektů, velkých komerčních prostor či kulturních institucí.

From mid-December to the end of January, the architectural Jaroslav Fragner Gallery in Prague is exhibiting a representative selection of the best achievements in the area of industrial conversions in the Czech Republic, whether private buildings, large commercially used premises or cultural institutions.

В пражской архитектурной Галерее Ярослава Фрагнера с середины декабря до конца января можно увидеть репрезентативную подборку того лучшего, что удалось реализовать в Чехии за последнее десятилетие в области индустриальной конверсии, от частных проектов до крупных коммерчески используемых помещений или культурных учреждений. 123


Inspirace | Inspiration | Вдохновение Mapováním industriálních staveb na našem území, jejich historií a novodobým využitím se systematicky věnuje Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, vedené Benjaminem Fragnerem. Projekt reaguje na citlivé, důležité a dnes často diskutované téma využití industriálních staveb, které již dnes není vyhrazeno pouze odborné veřejnosti. The Research Centre for Industrial Heritage at FA CTU in Prague, headed by Benjamin Fragner, is intensively and systematically engaged in the long-term mapping of industrial constructions in our territory, their history and current usage. The project is in response to the sensitive, important and now frequently discussed topic of the utilisation of industrial buildings which are no longer reserved only for the expert public. Подробным обозначением промышленных зданий в нашей стране, их историей и современным использованием долговременно и систематически занимается специальный Научно-исследовательский центр индустриального наследия – сокращенно «FA ČVUT» в Праге, он работает под руководством Бенджамина Фрагнера. Проект реагирует на достаточно чувствительные, важные и часто обсуждаемые темы использования сегодняшних промышленных зданий, дискуссии о существовании которых уже ведутся не только профессиональными

3

1. a 2. Praha 7-Holešovice – La Fabrika Zámečnická dílna Františka Richtera a slévárna Karla Bendelmayera (foto Gabriel Fragner, 2014) 3. Kladno – Strojovna Bessemerova ocelárna Vojtěšské huti (foto Viktor Mácha, 2014) 4. Praha 7-Holešovice – DOX, centrum současného umění Továrna na stroje Rossemann & Kühnemann (foto Viktor Mácha, 2014) 5. Lobeč – Kulturně-turistické centrum Pivovar Lobeč Parostrojní pivovar (foto archiv Riofrio architects)

124

4

5


Autorizovaný prodej a servis Kolbenova 809/31 • 190 00 Praha 9 • 603 883 015

jeep.dojacek.cz


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

8

6

6. Kladno – Strojovna Bessemerova ocelárna Vojtěšské huti (foto Viktor Mácha, 2014) 7. Praha 8-Karlín – Karlin Hall I Breitfeld, Daněk a spol., kotlárna ČKD Dukla (foto Viktor Mácha, 2014)

8. Praha 7-Holešovice – DOX, centrum současného umění Továrna na stroje Rossemann & Kühnemann (foto Viktor Mácha, 2014) 9. Praha 5-Smíchov – Wine & Food Market Opravny Autoobchodní společnosti (foto Jan Zikmund, 2014)

Text: GJF

7

126

9

Výzkumné centrum vydalo doprovodnou publikaci k výstavě a v galerii jsou k dipozici i další jejich tituly s tématikou industriálních konverzí v jednotlivých regionech. Výstava navazuje na sérii setkání a aktivit organizovaných v rámci mezinárodního bienále Industriální stopy. In addition to the accompanying publication, the Research Centre for Industrial Heritage has also published a number of books, also available in the Gallery, introducing the individual regions. The exhibition follows a series of events, meetings and activities organised on the platform of the international biennial of Vestiges of Industry. INDUSTRIAL TOPOGRAPHY / ARCHITECTURE OF CONVERSIONS / CZECH REPUBLIC 2005-2015. Jaroslav Fragner Gallery, Betlémské náměstí, Prague 1. Until 1st February 2015.

специалистами. «VCPD» в дополнение к сопроводительной публикации издало ряд книг, представляющих различные регионы, которые также можно увидеть в Галерее Ярослава Фрагнера. Выставка является продолжением ряда мероприятий, встреч и акций, организованных на платформе международного биеннале остатки «Индустриальные следы». ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТОПОГРАФИЯ / АРХИТЕКТУРА КОНВЕРСИИ/ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2005-2015. Галерея Ярослава Фрагнера, Betlémské náměstí, Praha1. Выставка проходит до 1. 2. 2015.


Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: +Sarajevská 420 223 003 daňový poradceč. č. 2442 2442 od 10 546 daňový poradce odroku roku1997 1997 Sarajevská 10 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 daňový poradce č. 2442 od roku 1997 Sarajevská 10 auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 www.teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 : + 223 420000 223514 000 514 fax: + 420 003 546 tel. :tel. 420003 223546 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz fax: fax: + 420+ 223 www.teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

C

M

Y C

MC M C

YM Y M

CM Y

YC

YMC MY CM CY MY K

CMY CY

K CMY

K

Daňový poradce Daňový poradce Auditor Daňový poradce Auditor Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti Praktikovaná odvětví: informační technologie Praktikovaná nemovitosti odvětví: pohledávky nemovitosti

informační technologie Praktikovaná odvětví: informační leasing pohledávkytechnologie nemovitosti

pohledávky leasing informační technologie leasing

pohledávky leasing

daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty

daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň daň z z příjmu přidanéfyzických hodnoty a právnických osob

daňz přidané z nemovitostí daň hodnoty mezinárodní zdanění daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň z převodu daň z nemovitostí nemovitostí

daň z přidané hodnoty

daň z zastupování na finančních úřadech daň z nemovitostí převodu nemovitostí mezinárodní zdanění daň z převodu zastupování nanemovitostí finančních úřadech firemní finance

daň z nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting firemní daň zfinance převodu nemovitostí management consulting

Důvěra, 500let Důvěra,tradice tradiceaaprofesionalita profesionalita jižjižvícvícnežnež500let management consulting zastupování na finančních úřadech

firemní finance

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let management consulting

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Naši zákazníci: Naši zákazníci: Naši zákazníci:

http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz

Naši zákazníci: www.optik-spektrum.cz http://www.krejcarek.cz

http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz

www.cwclub.cz

be back in moment … beback back moment http://kinnarps.com/cs/cz be in in moment … …


ISSN 1802-8217

Obchodní oddělení / Commercial Section

Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50

Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz

Great Britain £ 3,50 Předplatné / Subscriptions Redakce a obchodní oddělení

info@estatemagazine.cz

Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o.

Sídlo společnosti / Headquarters

Badeniho 290/1

Conventia Events, s.r.o.

160 00 Praha 6

Badenho 290/1

Czech Republic

160 00 Praha 6

www.estatemagazine.cz

Czech Republic

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21

Art Director

W1F 8FP London

Tygra studio s.r.o.

United Kingdom

tygra@tygra.cz www.tygra.cz

Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časo-

Produkce / Production Milan Novák

pisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného

novak@bonafide.cz

souhlasu vydavatele.

Redaktor / Editor

Titulní foto

Dagmar Kneslová

Alžběta Jungrová

redakce@estatemagazine.cz Fotografie v tiráží: Jazyková redakce / Proof-copy

Salim Issa

Dagmar Kneslová Překlady / Translation Viktor Horák viktorhorak@bonalingua.cz Irina Alferovičova-Sergejeva i.alferovicova@seznam.cz

V příštím vydání

0215Jana In the next issue В следующем выпуске

Zielinski

128


LU X U RY A PA R T M E N T S


Leden / January / январь

2015

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

Leden / January / январь 9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

2015

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

Barbora ŠKORPILOVÁ Emil Kasarda | Doba plastová | Palais Royale | Architektura konverzí

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE - The Prague Magazine 01/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 01/2015

ESTATE - The Prague Magazine 01/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 01/2015

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded