Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

Olga Grillová & Empirent

Interní start-up, který se změnil v nový byznys

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — CENY NEMOVITOSTÍ ZA ZENITEM — BENTLEY CONTINENTAL GT — BEST OF REALTY 2018 — DESIGN MAKES FUN — ŠPANĚLSKÝ CENOVÝ RÁJ

12/2018


6 ESTATE  OBSAH

Estate 12/2018

44

SMYSL PRO KRÁSU V DECIBELECH Audiovýběr (nejen) pro dlouhé zimní večery

10

OLGA GRILLOVÁ:

Interní start-up, který se změnil v nový byznys

38 DESIGN MAKES FUN Humor v tvorbě top designérů

ESTATE STATUS 10 INTERVIEW:  Olga Grillová 16 JAK BYDLÍ SLAVNÍ  Adriana Lima a její domácí módní molo 18 SNÍDANĚ S...  Boleslav Beveláqua a Jan Hladký Klára Gajdušková ESTATE STUDIO 32 ARCHITEKTURA  Bezrozměrnost Casa Rodriguez 38  DESIGN  Design Makes Fun 44 AUDIO  Smysl pro krásu v decibelech Czech Design Week 50 UMĚNÍ  Pablo Picasso ESTATE STRATEGIE REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI 60 TÉMA  Ceny za zenitem 66 TREND Best of Realty

22  FOKUS  46 REPORT 


OBSAH  ESTATE 7

98 BENTLEY CONTINENTAL GT Redefinice vlastní třídy

78

102

JINÉ FORMY ČASU

Za hranice konceptu dvou ruček

ŠPANĚLSKÝ CENOVÝ RÁJ

Investiční destinace s přidanou hodnotou

70 ZOOM Mag. Gerhard Spiegel a Trivium

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI 102 STYL  Jiné formy času

74 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  Malátova 7 a U Rajské zahrady 2

78 INVESTIČNÍ DESTINACE Španělsko

86 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE/KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  Nový Fénix

104 TOP 10  Vánoce jinak

116 GOURMET  Levitate

ESTATE STARS

126  PRODEJ

ESTATE STATEMENT

158 PRONÁJMY

98 AUTOMOTO  Bentley Continental GT

170 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI


8 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, konec roku je, ať už se tomu rozhodnete bránit jako třeba já, nebo podlehnete bez boje, obdobím bilancování. Pojďme si tedy ve zkratce projít letošní rok v životě Estatu. Připravili jsme pro vás 12 vydání, která letos čítala dohromady 1460 stran. Přinesli jsme vám celkem 31 rozhovorů s osobnostmi, které jsou špičkami ve svých oborech, a nespočet článků o nemovitostech i dalších tématech. Když se na konci roku ohlédnu za tím, jaký byl, téměř vždy se mi zpočátku zdá, že uplynul nepřiměřeně rychle a nenaplnila jsem jej dostatečně. Ale tváří v tvář faktům, jako jsou třeba právě neoblomná čísla, ať už se týkají čehokoliv, najednou objem jak odvedené práce, tak získaných zážitků narůstá. A právě to je na bilancování pozitivní, je prostě potřeba si alespoň jednou v roce skutečně uvědomit, kolik toho za námi zůstává a kolik také my dostáváme od světa. Kolikrát jste v roce 2018 zažili něco poprvé? Kolik úplně nových míst, pocitů a chutí jste poznali? Kolik nových cílů jste si stanovili a kolika starých cílů jste dosáhli? Kolik nových zkušeností zase o trochu přesněji definovalo to, kým jste? Novoroční předsevzetí si nedávám, protože věřím, že nejsou důležitá. Život se mění každý den a lednové sliby mohou být už v březnu dávno neaktuální a zůstává jen zbytečná pachuť zklamání. Baví mě ale prosincové ohlédnutí a uvědomění si, kolik z těch předsevzetí by se mi bývalo podařilo naplnit. Jistě je nutné dívat se pořád do budoucnosti, ale nechávat za sebou minulost bez povšimnutí a rovnou ji měnit za vize zítřků by bylo krátkozraké. Před námi je další rok, úplně nových 365 dní, které jej ohraničují. Zatím jsou prázdné. Na každém z nás je, aby se co nejvíc z těch 365 jen slabě konkrétních jednotek přetavilo v čísla, zážitky a vzpomínky, u nichž si příští rok touto dobou řeknete, že rok 2019 byl naplněný. Klidné a spokojené Vánoce plné radosti ve společnosti vašich nejbližších vám přeje, Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat


Olga Grillová & Empirent:

INTERNÍ START-UP, KTERÝ SE ZMĚNIL V NOVÝ BYZNYS Pronájmy. Jejich budoucnost se v kontextu vzestupu poptávky na realitním trhu skloňuje stále častěji a na vlně jejich oblíbenosti se veze stále více hráčů. Empirent patří na metropolitní scéně mezi ty nejvýznamnější, dokázal totiž využít potenciálu sdíleného ubytování a profesionalizovat krátkodobé pronájmy až do té míry, že po třech letech existence má v přípravě dva vlastní hotely.

Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha


12 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Empirent je relativně nový projekt, mám pravdu?

teď ještě začneme řešit klíčové interní systémy jednotlivých bytů, abychom od

Máte, Empirent vznikl teprve před třemi lety jako projekt uvnitř již velmi

nich mohli klientům vydávat karty. Schéma Empirentu je zvenčí v podstatě dost

dlouho fungující firmy. Výstavbou bytů a jejich rekonstrukcemi a pak následně

podobné provozu hotelu, naše pronájmy zahrnují služby recepce v režimu 24/7,

prodejem či dlouhodobým pronájmem jsme se zabývali v rámci naší skupiny

což třeba pomáhá i v udržování vztahů se sousedy.

vždycky, ale před třemi lety jsme se rozhodli vyzkoušet krátkodobý pronájem přes digitální platformy, jako jsou Booking.com, Expedia nebo i Airbnb. Postu-

Oněch 145 bytů, jejichž pronájmy Empirent zprostředkovává, jsou vždy

pem času jsme konvertovali další z našich nemovitostí na platformy a z malého

jednotky v rámci vámi kompletně vlastněných budov, nebo máte

startupu se stala jedna z našich hlavních činností, kterou neustále zdokona-

i solitérní byty?

lujeme a profesionalizujeme. Všechny z našich bytů a rezidencí jsou navrženy

Je to namíchané. Z asi šedesáti procent jde o kompletní rezidence, proto

od našich architektů a jsou výsledkem práce celého našeho týmu, a ačkoliv

hovoříme o hotelovém modelu, a zbytek, tedy asi šedesát bytů, jsou jednotky

nevypadají jako unifikovaný hotel, vše je dotaženo do posledního špendlíku.

rozmístěné různě po Praze. Třeba s úklidem je pak celkem zábava vše logisticky zvládat a naučit personál i správce a údržbu, kde co je. Postupně jsme

Všechny byty, které krátkodobě pronajímáte, zároveň vlastníte?

se sice stabilizovali, ale musíme neustále zlepšovat interní systémy, ať už jde

Ano, všechny byty v našem portfoliu vlastníme v rámci skupiny.

o evidenci závad nebo detaily, jako je udržování vztahů s klienty skrze databáze.

Jste eventuálně ochotni tyto byty i dále prodávat, nebo to není

Z logiky věci – míříte krátkodobými pronájmy spíš na cizince?

ve vašem byznys plánu?

Procentuálně je určitě větší část našich klientů z řad cizinců, ale našich služeb

Když někdo přijde a vyloženě si bude některý z bytů, které máme ke krátko-

využívá i čím dál tím víc Čechů. S našimi dvěma rezidencemi jsme se zapsali

dobým pronájmům, chtít koupit a bydlet v něm, rádi mu ho prodáme. Nemáme

do výběru Amazing Places a to je zajímavé i pro lokální klientelu. A jedna z nich

s prodeji problém, protože to, co nás v rámci našeho zásahu baví nejvíc, je

dokonce vyhrála cenu nejlepší adresa ve městě.

stavění. Když už je projekt hotový a my byt jen provozujeme, je to samozřejmě fajn, ale mnohem víc nás baví byty s architekty vymýšlet, projektovat, něco

O jakou rezidenci jde?

vytvářet. Aktuálně máme v rámci skupiny celý stavební tým, který čítá asi

Old Royal Post na Maltézském náměstí. Z Amazing Places nám přichází oprav-

patnáct lidí včetně tří architektů. Z dlouhodobého hlediska je pro nás procesně

du spousta českých hostů. Další skupina lokálních klientů míří do naší reziden-

jednodušší obsluhovat jednotlivé rezidence nežli samostatné byty, a proto

ce v Karlíně – v tomto případě jde většinou o pracovní pobyty, protože nedaleko

průběžně pracujeme na obměně portfolia.

sídlí třeba Deloitte a jezdí sem tak na důležitá jednání lidé z celé republiky.

Kolik bytových jednotek máte v portfoliu?

Jakými kanály komunikujete se zahraničními hosty?

Dohromady to bude něco přes 200. Některé naše byty jsou v dlouhodobém

Jako všichni hoteliéři hlavně přes Booking, dále třeba skrze Google ads

pronájmu a jiné jsou ještě nedokončené. Kromě toho právě momentálně rekon-

a sociální sítě. Před půl rokem jsme zároveň spustili nový web, vytváříme

struujeme ještě dvě nemovitosti, z nichž jedna je koncipována v nové podobě

vlastní videa pro sociální média nebo mediální kampaně přes Seznam. Rozjeli

jako hotel.

jsme také v podstatě svatební agenturu, která dokáže zajistit svatbu v Praze na míru.

Vrátím se ještě k pronájmům. Jak personálně náročné je pronajímat tolik bytů?

Z čeho to vyplynulo?

Pracuje nás tady v rámci skupiny celkem osmdesát a dnes už víc než třicet lidí

Měli jsme v poslední době několik svatebních poptávek od hostů ze zahraničí,

dělá vyloženě jen pronájmy a servis kolem nich.

tak jsme se rozhodli podívat se na tento segment trochu víc zblízka. Vlastně to s naším portfoliem není tak náročné – nedávno jsme otevřeli vlastní bistro, díky

Developeři se nájemním projektům často vyhýbají, protože si nechtějí komp-

němuž jsme schopni zajistit catering na úrovni a k tomu stačí do hry zapojit

likovat byznys právě správou provozních věcí kolem pronájmu.

zázemí našich rezidencí...

My jsme si za ty tři roky vybudovali vlastní know-how, jak vyvstávaly různé komplikace, které jsme museli řešit. Vývoj k dnešnímu stavu zahrnoval i kom-

Máte vlastní bistro?

pletní změnu rezervačního systému, který je teď plně automatický. Některé

Ano, na Maltézském náměstí, přímo v jedné z našich rezidencí. Zpočátku tam

hotely třeba ještě manuálně zpracovávají rezervace, ale v našem případě

byla pouze kavárna, na začátku letošního roku jsme ji ale zrekonstruovali,

bychom se při šíři portfolia tímto způsobem nejspíš zbláznili. Prodáváme

následně rozšířili o několik místností a ve výsledku jsme získali bistro s kapa-

80 různých druhů produktů naproti hotelu, který má např. tři nebo čtyři různé

citou pro osmdesát lidí. Funguje jako zastávka na snídaně, které mimochodem

druhy pokojů. Systém rezervací tedy máme postavený na plné automatizaci,

děláme po celý den, nebo na obědy.


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 13


14 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Ale zpět k těm svatbám...

si prostě vytáhnete kartu od pokoje. K dispozici je samozřejmě i recepční, ale

Když se dívám na statistiky, v rámci našeho hotelového byznysu nám webové

toho tam hosté budou mít spíš pro komunikaci ohledně toho, co zajímavého

stránky o svatbách přitahují nejvíc zákazníků, kteří se pak ale přijedou do Prahy

vidět a dělat v Praze. Recepční vás nebude rušit, pokud o to sami nepožádáte.

jen ubytovat. My ale máme zkušenosti na to, aby se stali našimi zákazníky

Chceme si dovolenou hlavně užít, takže proces na recepci může některé hosty

i v dalších aspektech svatebního kolotoče. A svateb je teď opravdu hodně, asi

vyrušovat a zdržovat, proto je tady samoobslužný systém. Zároveň jsme ale

přišla řada na silné ročníky. (smích) Právě pro svatební klienty bude rozhodně

chtěli zachovat klasický prvek, kdy je v hotelu na recepci k dispozici člověk jako

atraktivní jedna z rekonstrukcí, na které pracujeme v rámci skupiny. Jde o farmu

komunikační partner.

vzdálenou asi hodinu od Prahy, mezi Louny a Mostem na samotě pod kopcem Oblík. Až všechno dokončíme, farma bude ideálném místem pro kompletní

Kdy budete spouštět ostrý provoz?

konání svateb. Pokoje nabídnou celkem padesát lůžek a navíc jde o statek,

I v tomto případě bychom měli rádi hotovo do konce příštího roku.

který opravdu funguje. Vyrábíme tam vlastní ovčí sýr a farma je situovaná v chráněné krajinné oblasti, v přírodní rezervaci. Když se tam jedu podívat na

Máte nabito.

průběh stavby, fascinuje mě to ranní ticho. Je to jako z pohádky, prostě statek,

Ano, stavíme toho spoustu v rámci skupiny. Do konce roku by měl být hotový

kolem pole a nic víc. To je podle mě na svatbu ideální. Ještě ale k té organizaci

take náš developerský projekt v Braníku, ale tady jsou byty – a budou to velmi

– už se chystáme na jeden svatební veletrh a spolupracujeme s dodavatelem

luxusní byty – určeny k prodeji.

svatebních šatů, takže to pomalu rozjíždíme. Zmiňujete Braník, to jsme zase v úplně jiné části metropole. Kdy by měla být farma připravená ke spuštění hotelového provozu?

Na jaké lokality se vlastně zaměřujete?

Doufám, že dokonce roku 2019. Bohužel určitě propásneme letní sezonu.

Nejprve všude zkoumáme, jaká je v daném místě konkurence. Vyhodnocujeme

S prvními pracemi jsme začali asi před pěti lety, ale za tu dobu objekt prošel

každou lokalitu předem a zvažujeme, jaké typy zhodnocení bytů by do ní seděly.

skutečně zásadní celkovou rekonstrukcí.

Některé části města jsou ideální pro byty na krátkodobý pronájem, jinde nás více zajímají projekty na výstavbu nebo dlouhodobé pronájmy. Podle toho

Máte už pro statek připravené jméno?

se i rozhodujeme, jak a kde se bude stavět nebo nakupovat.

Říkáme mu statek Oblík a asi u toho i zůstaneme, protože mezi všemi usedlíky je známý hlavně kopec, který je za námi. Vypadá jako malý Říp a říká se mu

V jaké části Prahy máte nejvíc bytů?

Oblík, takže nám přišlo nejlepší nechat jméno i statku.

Kromě těch nových, kde se rozrůstáme na Vinohrady, je to stoprocentně Praha 1, dále máme pár bytů na Praze 5 a projekt v Braníku.

Jde o váš první mimopražský projekt? Myslím že ano.

Teď jsme v Nuslích, ve vašem novém sídle. Tady jsme už dva roky. Přesunuli jsme se sem z centra vlastně po roce fungová-

Ještě se dotknu otázky organizace svateb. Máte na jejich pořádání nějaký

ní Empirentu. Celá skupina je ale mnohem starší, teď jsme oslavili 25. narozeni-

speciální tým, nebo řešíte tyto zakázky externě?

ny od založení nejstarší firmy.

Aktuálně se proces dělí mezi jednotlivé projektové managery – manager bistra se postará o catering, manager rezervací se postará o hosty a concierge musí

Co jste dělali předtím?

vyřešit všechny další věci kolem. Zároveň využíváme služeb dvou externistek,

Vlastně pořád to samé, jen v jiném kontextu. Kupovali jsme byty, rekonstruovali

které se starají o komunikaci s nevěstou, a jsou tedy tím wedding partnerem.

je, pak prodávali nebo pronajímali.

Kousek za rezidencí máme Vrtbovskou zahradu, což je nádherné místo, a navíc v docházkové vzdálenosti, takže se jako svatební zázemí přímo nabídlo.

Takže koncept a strategii si držíte už čtvrt století. Dalo by se to tak říct. Naše portfolio se ale vždy přizpůsobovalo situaci

Farma pod Oblíkem je zároveň ten hotel, který jste zmiňovala

a trhu, rozhodovali jsme podle toho, co bylo v dané době nejprofitabilnější.

na začátku, že máte ve fázi projektu?

Dnes je to krátkodobý pronájem, ale v budoucnu může zájem o Prahu mezi

Ne, to je ještě další, jiný projekt, tenhle chystáme na Vinohradech. Půjde

turisty opadnout a my se opět budeme přizpůsobovat době.

o rezidenci, ale bude fungovat jako hotel. Kapacitu máme dimenzovanou na 140 lůžek v kategorii affordable luxury. Chtěli bychom, aby byl skoro každý

Co je pro vás osobně nejzajímavější projekt ve vašem portfoliu?

pokoj jiný, tento koncept využíváme i ve zmíněné Old Royal Post. U rezidence

Nejzajímavější projekt je pro mě většinou ten, který je na začátku

na Vinohradech jde ale o větší projekt, takže architekti jsou z nás asi trochu na

svého vývoje a teprve získává svého ducha a zároveň má své výzvy.

mrtvici. (smích) Myslíme si ale, že jen díky originalitě a speciálnímu přístupu

Momentálně bych asi zmínila projekt v Petřínských sadech, který bude

jsou naše objekty zajímavé a v rámci konkurence mohou přežít. Co se týče

opravdu unikátní jak designem, tak i technologickým řešením

služeb, chceme tady zapojit self-checking prostřednictvím kiosku, ze kterého

ve středu města. ▪


NOVÉ BYTY V MÓDNÍ CTVRTI Zelený vnitroblok, 19 moderních bytů, terasy i předzahrádky. Bydlení pro ty, kteří si chtějí užívat energie dynamicky se rozvíjejích Vršovic. Orelska13.cz


16 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

ADRIANA LIMA & její domácí módní molo

Victoria's Secret Fashion Show letos proběhla 8. listopadu v New Yorku. Každoroční módní přehlídka pravidelně rozzáří oči mnoha mužů i žen po celém světě. Oči nejdéle aktivního andílka VSFS, brazilské modelky Adriany Limy, rozsvítila tento podzim zcela jistě i další událost. Po dlouhých pěti letech se jí konečně podařilo prodat – i když pod cenou – condo v newyorském Midtownu. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 17

Pod slovním spojením „pod cenou“ si ovšem nepředstavujte radikálně přívětivá čísla. 3,3 milionu dolarů je sice skoro o polovinu nižší cena, než s jakou původně byt šel na trh, nicméně je to stále více než 1,9 milionu dolarů, za něž condo Adriana Lima koupila v roce 2003. Pro prodej nemovitosti se rozhodla spolu se svým bývalým manželem, NBA hráčem Marko Jarićem, jelikož oba dlouhodobě žijí na floridském Miami, kde mají ve střídavé péči své dvě malé dcery. Top forma pro top formu Osmnáct let v nejprestižnější fashion show spodního prádla – to je intenzivní tlak na dokonalost, kterou udržuje Adriana Lima podle svých slov zejména díky trénování boxu. A nutno podotknout, že dokonalost vyžaduje modelka i ve svém okolí. Nový majitel tak na West 57th Street, kousek od Páté avenue, získal své privátní molo estetična.

středobod pozornosti na přehlídkovém mole,

majitelé raději svěří své chuťové buňky jedné

V mrakodrapu s osmašedesáti podlažími stiskne

k němuž se upírají všechny zraky. Chytře využitý

z nejlepších gastronomických scén na světě.

ve výtahu číslo 46 a vyjede k bytu s velkorysou

kout s jídelním stolem naproti sedací soupra-

plochou 204 metrů čtverečních.

vě obklopené křesly s konferenčním stolem

Spánkem proti stresu

vyplňuje netradiční ostrý tvar trojboké budovy

Master bedroom Adrianina bytu je kapitola sama

Výhledy, fabiony a smart home

Metropolitan Tower z roku 1984 a poskytuje už

pro sebe. Podle všeho jde o jednu z největších

Condo se skládá z dvojice ložnic plus pracovny

od ranní kávy skvělý výhled.

v celé budově, kde se mimochodem nachází na

s prostorem pro sledování filmů. Oslnivou deví-

dvě stě jednotek. V pastelových barvách

zou místností jsou velkoformátová okna, z nichž

TV místnost? Pracovna

s jižní orientací poskytuje v king size polstrované

máte Central Park jako na dlani. Smart home

Na rozlehlý obývací pokoj navazuje již zmíněná

posteli azyl pro zpomalení celodenního shonu.

systém se stará o vytvoření ideálního settingu

pracovna s pohodlnou krémovou sedačkou, jež je

O pocit intimity se postará praktická vstupní

každého rána i večera v bytě díky automatické

v přímém kontrastu se zbytkem tmavě hnědého

chodba kombinovaná se šatnou a privátní

regulaci osvětlení, teploty, zatemnění, ale třeba

obložení. Této místnosti může samozřejmě nový

koupelna, která svým kompletním mramorovým

i hudebního podkresu. Elegantní vyznění inte-

majitel vrátit její původní funkci a využít ji jako

vzhledem připomíná spíš domácí spa. ▪

riéru jde na vrub stěnám v úpravě benátského

třetí ložnici, je však přinejmenším diskutabilní,

štuku s dekorativními fabiony, které jsou rovněž

zda by se někdo chtěl dobrovolně vzdávat

zdrojem nepřímého osvětlení. Na podlaze pak

pracovního stolu s takovým výhledem. Nadto byt

najdete parkety a ve dvou koupelnách mramor.

disponuje dalším pokojem, který snadno splní jak

Vzhledem k nestandardnosti tvarů budovy je

funkci dětského, nebo hostinského pokoje.

condo vybavené z velké většiny na míru vyrobenými úložnými prostory.

Zázemí pro hospodyňky? Není Vícechodové menu, pečení koláčů a dlouhé

Privátní vs. přijímací část

hodiny u sporáku... Ani pro jedno nenajdete

Optické oddělení příjímacího foyer přirozeně

v bytě topmodelky příliš zázemí. Kuchyně je

přechází do centrálního pokoje, který by bylo

sice se skříňkami na míru vyvedena v elegantní

někomu možná zatěžko nazvat obývacím poko-

kombinaci černé, šedé a nerezu, nicméně svou

jem. Ve štědře řešeném prostoru si s trochou

kompaktní rozlohou prozradí, že se tady žádné

představivosti bude jakýkoli host připadat jako

velké vaření neodehrávalo. Bývalí i současní

White glove servis Co ale dodává bydlení a realitám v New Yorku na skutečné exkluzivitě, jsou služby navíc. V případě bývalé základny Adriany Limy to je plný servis dveřníka, recepce a concierge, renovované fitness centrum s masážním salonem, saunou, osobním trenérem a dvanáctimetrovým bazénem. Samozřejmostí je parkování a třešinkou na dortu pak speciální restaurace, disponující terasou a room service, vyhrazená pouze rezidentům.


18 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

Boleslav Beveláqua a Jan Hladký: Chceme se trochu bavit, pracujeme už moc dlouho Oba mají svůj core byznys v nemovitostech, ale tento měsíc si po letech příprav otevřeli v Karlíně Satori, první české klubové spa. O tom, jak vše souvisí se vším, jsme si povídali s Boleslavem Beveláquou a Janem Hladkým. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha

Satori je váš nový byznys, tím původním je

vštěvujeme. Když jsme pak v Praze, shodli jsme

likosti bytů, velikosti komerčních jednotek…

Fineo. Jak jste se vlastně dostali od nemovi-

se, že nemůžeme najít skutečně kvalitní relaxač-

Satori jsme si tedy měli možnost připravit

tostí k otevření spa?

ní spa, kde by panovala zároveň stoprocentní

v rámci možností na míru.

čistota, stoprocentní kvalita lidí a stoprocentní Jak dlouho jste pracovali na projektu spa?

Fineo funguje už dvanáct let a zabýváme se

respekt k soukromí. Většina pražských spa

v něm hlavně prodejem bytů, primárně

funguje jako průchodové podniky – my jsme ale

v developerských projektech, na sekundární

chtěli vytvořit něco komornějšího a nápad na

Celkově asi tři roky. Byli jsme ale na začátku

trh se nepouštíme. Kromě prodeje se zároveň

tento projekt jsme měli ještě dřív, než jsme se

v oboru úplní laici, nic jsme neznali a všechno

také koncepčně spolupodílíme na různých

rozhodli pro prostory, kde nyní sídlí.

jsme poznávali jako samouci.

Proč jste tedy vybrali pro Satori právě Karlín?

Takže do segmentu wellness jste šli čistě pro-

projektech. A právě z jedné takové koncepční spolupráce vzešel základ pro vybudování

to, že vás baví jako koncové uživatele? Máte

Satori. Prodávali jsme z pozice partnerů většinu

vztah k asijským spirituálním směrům?

jednotek tohoto objektu a projekt se nám zalíbil

Protože Karlín, minimálně tedy v naší části,

natolik, že jsme se rozhodli si některé prostory

ideálně kombinuje služby s rezidenčním

nechat pro vlastní záměry.

zázemím. Jen nad námi je v patrech na

To určitě máme, ale spíš z vizuální perspektivy.

160 obsazených bytů, které se navíc roz-

Ani jeden z nás není buddhista. (smích) Dnešku

Proč jste zmíněné prostory využili právě

prodaly velmi rychle, z čehož plyne i jistý obraz

ale vládne trend životního stylu, jehož součástí

pro spa?

o kvalitě lokality. O hodnotě tohoto konkrétního

je i to, že se všichni za něčím honí. Pokud chcete

developerského projektu jsme byli přesvědčeni

uspět, budete to mít v práci relativně tvrdé.

Oba rádi cestujeme, jezdíme na Bali, do Malajsie

vlastně už od začátku, protože jsme se podíleli

I proto jsme chtěli vytvořit prostředí, ve kterém

a podobně a vždy tady tento druh služeb na-

na jeho konceptu, třeba na rozhodování o ve-

lidé na všechen ten stres všedního dne


20 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

zapomenou. Chtěli bychom, aby Satori bylo místem klidu, zázemím, kam si

o tom, jestli nabrat do projektu zaměstnance z Asie… Ale když jdete na ma-

lidé přijdou odpočinout, když jsou unavení, kde si vyčistí hlavu, protože

sáž, tak prostě potřebujete říct masérovi, co vás bolí a kde přesně, a když

konečně vypnou telefon a zapomenou na chvilku na všechny problémy.

ten člověk na druhé straně neumí česky ani anglicky, tak je to špatně. Navíc

V zájmu navození ideální atmosféry jsme také zvolili klubový formát našeho

v případě zaměstnávání cizinců je poměrně častá obměna personálu, což

spa – pro plný přístup tedy potřebujete členství. Nabízíme pouze omezenou

v kontextu klubového spa není právě ideální, protože my si chceme udržet

kapacitu a chceme díky tomu vytvořit na příjemné úrovni známé prostředí,

určitý standard osobního přístupu ke klientovi. Budou u nás tedy pracovat

kde se můžete alespoň částečně cítit jako doma.

přetažení zaměstnanci, které jsme akvírovali z kvalitních hotelů jak v Praze, tak v Karlových Varech a tak dále. Takoví lidé už mají zkušenosti a vědí, jaký

Jaká je kapacita tohoto klubového formátu?

chceme servis, navíc obvykle dobře zvládají i cizí jazyky.

Počítáme se zhruba třemi stovkami členů. Neznamená to ale, že pokud

Kdy se Satori oficiálně otevírá?

nejste členem klubu, nemůžete do Satori vůbec přijít. Naše masáže, poskytované ve třech designových masážních místnostech, jsou dostupné na

Otevřelo se 15. prosince.

objednání komukoliv, stejně jako náš whirlpool. Třeba sauny – máme hned čtyři různé – plus odpočinková místnost jsou ale přístupné jen pro členy.

Součástí projektu je i estetická a wellness klinika Health point – vnímáte ji jako součást Satori? V jakém vztahu oba projekty prezentujete?

Na jakém principu členství funguje? Satori a Health Point jsou propojené a přesně to bylo naším cílem – chtěli To je volitelné, můžete si pořídit

jsme vytvořit místo, kde jsou služby

členství na měsíc, stejně jako na

péče o tělo komplexní, a to jak in-

rok. Pracujeme spíš s balíčky, které kombinují na základě individuálních preferencí každého klienta masáže, vstupy do saun, občerstvení

Ambice je potřeba mít vždycky, ale jejich výsledek zároveň musí mít logiku.

terně, tak externě. Předpokládáme, že klientela se bude mezi oběma částmi projektu přelévat. Co nabízíte v rámci Health Pointu?

a různé tipy další péče. Velký úspěch očekáváme od našeho programu firemního členství. Aktuálně panuje trend, kdy firmy kupují jako

Zaměřujeme se na neinvazivní metody estetické medicíny. K doplňkovým

benefit pro zaměstnance právě relaxační služby anebo spa a podobné

službám pak patří kosmetika, kterou nám zaštiťuje značka Sothys, a dentál-

koncepty využívají přímo jako prostory pro neformální jednání.

ní hygiena.

Zmiňovali jste, že se spa nemáte profesionálně nic společného. Narazili

Plánujete propojení služeb Satori a Health Pointu v rámci konceptu

jste v průběhu tvorby projektu na nějaká překvapení?

klubu?

Největším překvapením bylo, že se celý záměr od počátku postupně

Ano, členové Satori mají předem dané slevy do Health Pointu a do budouc-

extrémně prodražoval. (smích) Chtěli jsme naše spa postavit co možná

na plánujeme zavést i sezonní klientské balíčky.

nejlepší a to si žádá mimořádné technologie, o jejichž reálné náročnosti jsme neměli ideální povědomí. Překvapení tedy byla povětšinou finančního

Plánujete ještě nějak rozšiřovat služby?

charakteru, ale nekompromisní přístup výsledku rozhodně prospěl. Máme jak výhledové plány, tak ideální prostory – takže ideální podmínky Jak jste řešili personální obsazení Satori? Pracují u vás lokální zaměst-

pro expanzi.

nanci, nebo jste dovezli lidi z Asie? Chcete expandovat i mimo karlínskou pobočku? Máte ambice na vytvořeTo určitě ne, naši lidé jsou místní. Na začátku jsme hodně diskutovali právě

ní wellness sítě?


SNÍDANĚ S  STATUS  ESTATE 21

To možná máme, ale zatím opravdu jen v hlavě. Chceme se taky trochu víc

sobit každodennímu provozu. To se nám podařilo skloubit, vyvážit

bavit, pracujeme už moc dlouho. Ambice je potřeba mít vždycky, ale jejich

a zároveň neustupovat z požadavků na estetiku, ani funkci prostoru.

výsledek zároveň musí mít logiku a výsledky.

Dalším prvkem, na kterém jsme trvali, byla dynamika designu – prostě jsme chtěli, aby Satori dýchalo životem a ideálním řešením jsou v tomto

Představu, jak by mělo Satori vypadat, jste si tedy přivezli z Asie?

případě akvária s rybičkami a živé zelené stěny. Úplně na začátku jsme měli

Měli jste nějakou konkrétní inspiraci?

ve vizualizacích plán na obrovskou prosvětlenou fototapetu s motivem pralesa, ale nakonec jsme se rozhodli pro autentičnost – tapeta vás při

Asijská inspirace se týká spíš jen stylu, ten se ale samozřejmě musel přizpů-

třetí návštěvě omrzí, živé rostliny a rybičky ne. ▪


22 ESTATE  STATUS  FOKUS

Klára Gajdušková & Amrop / Dr.Kaufmann & Partner:

UPŘÍMNOST V NEJVYŠŠÍCH PATRECH Pohybují se v nejvyšších patrech korporací i rodinných firem. Jednají napřímo s majiteli i statutáry, jako rovný s rovným. A někdy říkají i dost nepříjemné věci, které majitelé nebo vedení firmy nechtějí nebo ani nemůžou vidět a slyšet. Označení „headhunter“ mnozí z nich považují za dehonestující, jiní se k němu ale hrdě hlásí. Jaká je v digitálním věku budoucnost lidí z oblasti executive search, kde mohou být užiteční realitnímu businessu a proč se nebojí, že je nahradí roboti? Připravila: Markéta Kuncová, Foto: Ondřej Pýcha


FOKUS  STATUS  ESTATE 23


24 ESTATE  STATUS  FOKUS

Kde jsou vaši typičtí klienti?

Velkým tématem je digitalizace. Ta je pro headhunting asi docela

Rozdělila bych to do dvou kategorií. Jednou jsou firmy, které hledají někoho

velkým ohrožením, že?

buď na exekutivní, nebo úzce specializovanou roli, a už vyčerpaly svoje

Kupodivu ani ne. Na jedné straně digitalizace znamená usnadnění té části

vlastní možnosti. Obracejí se na nás tedy často ve chvíli, kdy už takzvaně

naší práce, která je rutinní nebo hodně „mravenčí“. Dnes díky aplikacím

hoří. Potřebují daného člověka najít rychle. Díky tomu, že máme mezinárod-

můžete udělat screening kvalit a hodnocení kandidátů výrazně rychleji

ní působnost, umíme v tomto ohledu být dost flexibilní a dokážeme najít

a přesněji. Na druhou stranu má lidský faktor stále svou nezastupitelnou

vhodné kandidáty v rámci Evropy nebo i globálně. Protože jde o vrcholové

roli v rozhodování. Navíc asi nikdo nechce, aby ho najímal stroj. I v digitálním

pozice, klient často zahraniční zkušenost kandidátů přímo i vyžaduje. Dru-

věku pracujeme s lidmi, jsme s nimi v interakci a komunikujeme s nimi.

hou skupinou jsou jednotlivci, kteří aktuálně buď zastávají vysoký post, ale už jsou z něj unaveni a chtějí změnu, anebo už rovnou z nejrůznějších důvodů

V rozhodování je tedy člověk nezastupitelný.

odcházejí. Chtějí se pobavit o tom, jak dál, případně rovnou poptávají něja-

Rutinní rozhodování určitě lze naprogramovat, ale ve chvíli, kdy jde o rozho-

kou pozici. Ale my nepracujeme tak, že bychom měli k dispozici volná místa,

dování v rovině etiky a uvážlivosti, pak je člověk nezastupitelný. Mimocho-

která nabízíme. Naopak. Hledáme lidi pro firmy na základě konkrétního

dem, Amrop na toto téma nedávno globálně realizoval výzkum. Zajímalo

požadavku klienta.

nás totiž, co v digitálním věku rozhoduje o tom, jak se pozná průměrný leader od toho, se kterým se všichni poměřují. A vyšlo nám, že to nutně musí

Takže když za vámi přijdu a budu chtít, abyste mi našli top pozici

být rovina uvážlivosti, etiky, zodpovědnosti.

v nějaké firmě, tak to neuděláte? Nejspíš ne. Ale pobavíme se s vámi o tom, jaké máte možnosti, doporučíme

Jak výzkum probíhal?

další postup, vyladíme profil, životopis a reálně probereme vaše šance.

Ptali jsme se anonymně více než 360 světových leaderů napříč kontinenty

Faktem je, že to není vždycky úplně příjemný rozhovor.

a obory činností na to, podle čeho se rozhodují. Ukázalo se, že více než polovina z nich si není jistá, jaká je jejich osobní mise – tedy proč dělají to, co

Vážně? Proč ne?

dělají. Když k tomu přidáte

Protože lidé o sobě mají

fakt, že skoro tři čtvrtiny

někdy hodně nereálné před-

leaderů připustily, že v po-

stavy. Někdo je v top managementu řadu let, je to pro něj jako pobyt ve zlaté kleci a zcela mimo realitu. Myslí si, že když skončí v jedné

„Úspěšně se uplatnit i po letech v jedné firmě se daří jen těm manažerům, kteří jsou připraveni na změny.“

sledních třech letech udělali kompromis vůči etickým pravidlům, je to docela alarmující. Takový člověk je pak nutně hodně náchylný

firmě, automaticky dostane

k tomu, aby se nechal

hned nabídky jít jinam. Ale

ovlivnit nebo sebou nechal

tak to nefunguje. Vlastně

manipulovat. Pro firmy je to tudíž velké provozní riziko.

to funguje přesně naopak. Úspěšně se uplatnit i po letech v jedné firmě se daří jen těm manažerům,

I proto je důležité, aby lidi do top exekutivních pozic nevybíral počítač, ale

kteří jsou připraveni na změny.

aby to byl člověk, který bude schopen posoudit i vnitřní integritu kandidáta.

Je váš obor pro realitní a developerský trh něčím specifický?

Proč k těm kompromisům v otázkách etiky podle vás dochází?

Musíme se pochopitelně velmi dobře orientovat v pojmech a v reáliích

Není to až tak překvapivé: Buď proto, že jsou leadeři tlačeni k vyššímu zisku,

oboru a mít výborný přehled o trhu. To ale platí obecně, pro každý sektor

nebo ke snížení nákladů, nebo proto, že jsou za tím takzvaně lokální zvyklos-

– když obsazujeme lidi do bank, musíme vědět, jak banky fungují, když do

ti. Anebo to po nich chce někdo vlivný.

farmaceutického průmyslu, musíme mít dobrou představu, jak to funguje tam a tak dále. Trh realit a developmentu je zvlášť specifický tím, že je to

Jak se to dá zlepšit?

v Česku hodně malý rybník a každý se zná s každým. Tudíž je možná i častěji

Amrop ve spolupráci s profesorem Peterem Verhazenem vyvinul nástroj,

než v jiných oborech potřeba dívat se i za hranice. A tam pak zase narážíte

který umí leaderům v uvážlivém, nebo chcete-li moudrém, rozhodování

na problémy, jako je jazyková bariéra. Když přivedete expatriota do českého

pomoci. Skládá se ze tří pilířů. Prvním je sebekontrola. Tam patří například

týmu, polovina lidí se s ním nedomluví. Ale má to i svoje výhody – jiná kultu-

právě i uvědomění si toho, proč dělám to, co dělám. Jaké jsou moje osobní

ra, kterou takový člověk přinese, je pro firmu vždycky obohacující.

hodnoty. Spoléhám jen na fakta, nebo se ohlížím i na pocity? Jak pracuji


FOKUS  STATUS  ESTATE 25

s důvěrou? Radím se převážně s lidmi, kteří myslí stejně jako já, nebo si

tedy několik kol rozhovorů. Celou dobu udržujeme pravidelnou komunikaci

k rozhodování přizvu i ty, kteří mohou mít opačný názor? Druhým pilířem

jak s kandidáty, tak s klientem.

jsou motivátory: Co je pro mne důležité? Jaký styl leadershipu mám? Jaká dělám rozhodnutí ohledně své další kariéry a podle čeho? A třetím pilířem

A daří se vám nacházet lidi, kteří odpovídají ideálnímu profilu?

je psychohygiena. Říkám si o zpětnou vazbu? Jak s ní pracuji? Dávám zpět-

Kandidát, který by ze 100 % odpovídal ideálnímu profilu, neexistuje, jedině

nou vazbu? Jak to dělám?

že bychom naprogramovali nějakého robota. Ale ten by zase neměl osobnostní charakteristiky, které jsou rozhodující. Takže hledáme kandidáty,

Jak se v tomhle dá leaderům poradit, abyste se jich nedotkla, ve smys-

kteří se co nejvíce blíží ideálnímu profilu. Klíčové je pak právě to, jak si ten

lu, že se do teď rozhodovali vlastně málo uvážlivě nebo nedostatečně

který kandidát bude lidsky vyhovovat se svým budoucím šéfem a kolegy.

moudře?

A to neznamená, že musejí být nejlepší kamarádi a jezdit spolu na dovole-

Způsob rozhodování se vyvíjí tak, jak se jako lidé vyvíjíme celý život. Větši-

nou. Ale znamená to, že si rozumějí v cílech a i ve způsobu jejich realizace.

nou si manažeři uvědomují, že právě moudrost a etika je může výrazně odlišit od konkurence. Investoři

To následně ještě nějak

se stále více dívají nejen na

dál hlídáte?

to, co firma dělá a s jakými

Ano, jednak po nástupu

výsledky, ale také jak to dělá. A stejně uvažují i potenciální zaměstnanci. Lze právě toto zohlednit při výběru kandidátů? My v Amrop klademe při výběru kandidátů velký důraz

„Trh realit a developmentu je zvlášť specifický tím, že je to v Česku hodně malý rybník a každý se zná s každým. Tudíž je možná i častěji než v jiných oborech potřeba dívat se i za hranice.“

kandidáta dál komunikujeme jak s ním nebo s ní, tak i s původním zadavatelem na straně klienta, abychom v zárodku podchytili případná nedorozumění a nesrovnalosti. Zároveň máme nástroj na další rozvoj leaderů, ať už jednotlivců

právě na již zmíněnou

nebo celých týmů, Leader-

vnitřní integritu. Ta je spolu s osobnostním nastavením a jeho souladem s kulturou firmy rozhodující.

ship Development. Ten sestavujeme na míru konkrétní firmě a lidem v ní

Věci jako dosavadní kariéra, zkušenost, znalosti a dosažené úspěchy jsou

podle toho, co klient požaduje. Obsahem bývá série osobnostních testů,

samozřejmě důležité, ale jsou na úrovni nutného minima. Navíc, spousta se

hloubkové rozhovory, sběr zpětné vazby od kolegů, nadřízených, podří-

toho dá doplnit, doučit. Když se nepotká vnitřní nastavení kandidáta

zených i klientů. Následuje definice toho, co jsou silné stránky a na čem

s kulturou firmy, není moc šancí, že to bude fungovat.

bude dobré zapracovat, nastavení cíle, kam se chce osobnost nebo tým posunout, a pak nastavení plánu, jak na to.

Nakolik jste v potkávání kultury firmy s osobností úspěšní? Troufla bych si říct, že skoro vždycky. A to až do té míry, že garantujeme, že

Zní to tak, že jdete lidem až do morku kostí.

kandidát, kterého doporučíme, ve firmě zůstane alespoň dvanáct měsíců.

Ano, je to celkem dost intimní záležitost. Všechna data jsou samozřejmě

Když ne, najdeme nového kandidáta bez nároku na honorář. Ale protože

důvěrná a pracujeme s nimi nesmírně citlivě. Ukazuje se ale, že firmy, jejichž

děláme výběr opravdu hodně pečlivě, stává se to jen velmi zřídka.

manažerské týmy podobným cvičením prošly, nebo dokonce pravidelně procházejí, pak přirozeně také výrazně lépe fungují, lépe spolu komunikují

Jak dlouho takový výběr trvá?

a spolupracují a mají prokazatelně lepší výsledky.

Z naší zkušenosti je to obvykle osm až dvanáct týdnů. Úplně nejdřív ze všeho sestavíme profil ideálního kandidáta, ten dáváme dohromady na

Amrop je globální organizace, takže na headhunting i rozvoj lidí využíváte

základě hloubkového rozhovoru s klientem: Tedy koho si ideálně na dané

nějaké mezinárodní know-how?

pozici představuje, co má ten člověk odpracovat a jak se pozná, že to

Amrop má pobočky v 77 městech ve 49 zemích na 5 kontinentech. Kouzlo

odpracoval, jak to má udělat a podobně. Na základě profilu pak hledáme

spolupráce je ve sdílení mezinárodního know-how, které se pořád dál vyvíjí.

vhodné kandidáty na Long List. Ten obsahuje zpravidla dvacet až třicet

A lokálně k tomu přidáváme znalost místního trhu. Není neobvyklé, že klient

jmen. Následně s klientem Long List probereme a vybereme z něj tři až

chce obsadit nějakou pozici třeba v Rakousku, ale požaduje na ni kandidáty

pět lidí – to už je Short-List, který pak představíme klientovi. Klient se

z více zemí. Proto na spoustě projektů spolupracujeme i se sesterskými

následně rozhodne, s kým dalším ve firmě se má kandidát setkat. Je to

kancelářemi. ▪


VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR Hradešínská 41 · 101 00 Praha 10 · +420 272 733434 · www.hladik.info


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


28 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

VÁNOCE À LA MOSER Výjimečné okamžiky nejsou jen o dárcích a požitcích. Je to atmosféra, která vánoční momenty promění v chvíle jedinečné a kouzelné. Karlovarský Moser, tradiční výrobce skla se stošedesátiletou historií, proto připravil limitovanou edici vánočních ozdob vycházející z designů nejúspěšnějších kolekcí značky. Patří mezi ně řada Maharani, vyrobená roku 1895 speciálně pro manželku mahárádži z Tavancore, dále Paula – jedna z nejzdařilejších souprav secesního období, Splendid, který se vyrábí nepřetržitě více než sto let, nebo Lady Hamilton z roku 1934, série vyrobená pro královskou rodinu. Moserovské vánoční ozdoby aspirují na sváteční doplněk s perspektivou mezigenerační tradice.

LLEV Nový koncept Kartell v Praze Již dvanáct let přináší italský Kartell na lokální trh díla nejprestižnějších mezinárodních designérů jako Patricia Urquiola, Philippe Starck nebo Fabio

Recyklace jako dekor doby

Novembre. Ve svém flag store v Revoluční ulici v Praze jako jeden z prvních

Ruční výroba přičítá body exkluzivitě současných výrobků. České duo LLEV

Aktuální design showroomu se více přibližuje každodennímu životu a počítá

trend hand-made posunulo ještě o kousek dál a spojilo jej se srovnatelně

s originálními, barevnými tapetami. Interiér tak mění barvu stěn z chladné bílé

atraktivním trendem udržitelnosti do unikátní kolekce interiérových doplňků

na béžovou. Další novinkou je zakomponovaný petrolejový paraván a inovativ-

s názvem PAPIIR. Designéři Eva a Marcel Mochalovi zvolili univerzální

ní koncept prezentace svítidel na speciálních kostkách. Tři nové obrazy před-

médium papíru a vytvořili sérii mís, svítidel a váz LAMPIOON v nejrůznějších

stavují produktové novinky, mezi nimiž jsou světla Kabuki, židle Piuma, Venice

odstínech. Papír jako ústřední materiál vybrali pro jeho všestranný potenciál

a Catwalk či křesla Cara. Zvláštní pozornost je věnovaná kolekci La DoubleJ,

– působí na celou škálu smyslů od zraku přes čich, hmat anebo sluch.

která zahrnuje kontejnery, prostírání, lehátko a křesla.

na světě realizoval nový koncept interiéru podle návrhu milánského studia Laviani, který byl odhalen na letošním ročníku Salone del Mobile v Miláně.


LINN SELEKT DSM - sítový přehrávač. Modulární design se přizpůsobí vašim požadavkům. Můžete pouze doplnit váš stávající systém o přehrávač a streamovat hudbu ve vysokém rozlišení. Zároveň získáte špičkový předzesilovač vybavený všemi potřebnými vstupy, včetně gramofonového. Pomocí integrované funkce SPACE OPTIMIZATION + dokonale přizpůsobíte zvuk akustice svého obývacího pokoje a to bez ohledu na umístění reprosoustav. Dalším krokem je možnost instalace výkonového zesilovače. V tom okamžiku nepotřebujete žádné další zařízení, pouze reprosoustavy. Váš systém se absolutně zjednoduší, což bude pouze ve prospěch zvukových kvalit. Nejvyšším stadiem je výměna převodníku za nejmodernější versi AUDIOEGO, S.R.O., BOŘIVOJOVA 114, KATALIST. Hudba bude daleko jasnější, prokreslenější a dynamičtější! P R A H A 3 , W W W. A U D I O E G O. C O M


30 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

DENNÍ SNĚNÍ OD PAPELOTE Originální české papírnictví papelote oslaví příští rok první dekádu od svého vzniku. K příležitosti oslav jubilea značka uvedla kolekci diářů, které již tradičně pochází z české produkce a ctí používání ekologicky šetrných materiálů. Nový rok tak můžete začít na stránkách osvědčených typů diářů, novinkou jsou ovšem i vylepšené verze minulých, například literární diář s texty Ondřeje Buddeuse, laureáta Magnesia Litera. Kolekci v různých formách propojují autorské fotografie Filipa Šacha. Co se týká vnějšku, důležitým krokem je odmítnutí plastových obalů a jejich nahrazení ekologickou veganskou kůží. Rok 2019 tak můžete začít elegantně a minimalisticky, nebo se těšit z barevných designů.

Relax Underground: Designový azyl Diskrétnost. Určující vlastnost takzvaného hodinového hotelu nemusela architektka Lenka Míková uměle vytvářet. Sklepní prostor bez oken na Žižkově ji nabízí přirozeně, stejně jako tajemnou, lehce bizarní eleganci.

DENQUL

Neočekávejte však ani náznak vulgarity. Sofistikovaný pocit intimity navozuje pětice pokojů, každý je přitom laděn do jedné barvy. Tu najdete na podlahách, stěnách, dveřích, nábytku a doplňcích v podobě exotické kresby dřeva nebo textury kamene. Pokojům dominují atypické bespoke postele od Target Design spolu s „funkčními“ detaily, které můžete a nemusíte objevit. Osvětlení je vestavné a tlumené, jediným solitérem je symbolické stropní svítidlo Shibari od české Bommy evokující umění bondáže.

Inovace vzešlá ze základů katastrof Víte, jak funguje řehtačka? Dřevěný (hudební) nástroj rozezvučíte roztočením horní části pomocí odstředivé síly. A přesně tohoto principu využilo jedno z nejplodnějších designových studií současnosti, Nendo. Japonsko, jeho domovina, bývá totiž pravidelně vystaveno řadě přírodních katastrof, a tedy i odstávkám elektřiny. Vůdčí persona studia Oki Sato přišel ve spolupráci s hardwarovou firmou Sugita Ace na řešení, které získalo příznačný minimalistický vzhled. Denqul charger je vlastně pouze tubus, z něhož vysunete horní část do strany a rukama toto prodloužení roztočíte a vyrobíte tak elektřinu. Je však použitelný i jindy než při živelných katastrofách. Můžete jej uchytit do dokovací stanice, která je součástí stolního stojanu s místem pro telefon, brýle nebo pero. Na výběr je ze tří pastelových barev.


32 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

BEZROZMĚRNOST

CASA RODRÍGUEZ


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 33

Nedaleko Buenos Aires se nachází uzavřená zóna soukromého bydlení La Esperanza. Právě tady, na rozsáhlém pozemku, realizoval proslavený architekt Luciano Kruk svůj aktuální projekt rodinného domu. Casa Rodríguez zrcadlí zdánlivě prosté principy, vložené do předem definovaného objemu betonové skořápky. Připravil: Radomír Dohnal, Foto: Daniela Mac Adden


34 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

Pokud by byl argentinský architekt Luciano Kruk

vnější betonová forma s pravidelnou geometrií,

v přátelském sousedství s nulovou kriminalitou

zločincem, měli by jej policejní vyšetřovatelé rádi.

která vytváří fasádu a současně vymezuje vnitřní

se stává na jihu Ameriky stále populárnějším.

Je totiž věrný svému stylu a jeho práce dodržuje

objem stavby.

Klienti, mladý bezdětný pár, si tedy vybrali příhodný pozemek na trase mezi Pillar a General

princip pevné formy. Řečí kriminalistů, shodný modus operandi, tedy způsob provedení díla, by

Život v soukromém ráji

Rodríguez o sympatické rozloze 1980 metrů

jej vždy spolehlivě usvědčil minimálně ze dvou

Dojem masivního a surového, neopracovaného

čtverečních. A tady, mezi vzrostlými vrbami,

desítek projektů obytných domů, u kterých se

betonu pak architekt vizuálně zjemňuje

vytyčili s pomocí Luciana Kruka konkrétní obrys

v průběhu let jen zvyšuje uživatelský standard.

prodyšným a průhledným interiérem. Zadní

svého vysněného bydlení. Ulice lemované zídka-

Autor experimentuje, vyvíjí se a tvůrčím způso-

a přední stěny u něj prostě nehledejte, nahrazuje

mi z bílého vápence a centra společenských klu-

bem posouvá, ale přitom zůstává svůj. Pevně

je obvykle sklem. Aby dodal stavbě na lehkosti,

bů nebo hřiště na polo vytváří těsné sousedství

stojí na přechodu stylů bauhausu a brutalismu,

obvykle k záměru jako mediátor nechybí více-

domu Casa Rodríguez, který architekt uchopil

jehož hranice sám definuje.

účelová vodní plocha, malá nádržka nebo bazén,

jako jednoduchý nečleněný betonový profil o zá-

částečně zasunutý pod profil stavby. A přesně

kladně osmdesáti metrů, s šířkou devětadvacet

Jak se pozná jihoamerický mistr?

výše popsané rysy lze vypozorovat u Casa

metrů. Na této ploše v jednom přízemním patře

Když Kruk v roce 2000 úspěšně zakončil svá stu-

Rodríguez, moderního rodinného domu, který od

pak navrhl sedm víceméně propojených míst-

dia, neopustil plně akademickou sféru. Dalších

letošního jara stojí v argentinské La Esperanza.

ností, o celkové rozloze 159 metrů čtverečních.

devět let přednášel studentům architektury

Kde přesně? To se bohužel nedozvíme, majitelé

Stávající dispozice přitom umožňují rozšíření

v Madridu, Benátkách, San Martínu, brazilském

si své soukromí chrání.

domu o jeden pokoj, byť s dětmi jeho dva mladí obyvatelé zatím nepočítají.

São Paulu a Santa Catarině. Nebyla to žádná suchá teorie, ale praxe. V Mexiku, Brazílii, Španěl-

Základ? Dva lidé a shodné představy

sku nebo Itálii za ním zůstala řada povedených

o budoucnosti

Nedělejme si to složité

staveb, než se konečně vydal do domovské

Esperanza je ohrazeným městem, tedy rozsáhlej-

Klienti si žádali obytnou rezidenci pro trvalý

Argentiny. Tady už svůj léty vytříbený styl

ší čtvrtí, která je oplocená, a dovnitř se dosta-

pobyt, která by se vyznačovala čistým vnějším

definitivně převedl do extraktu toho, co jeho díla

nete, jen pokud tu bydlíte anebo máte osobní

vzhledem a nekomplikovanou vnitřní distribucí.

činí charakteristickými. Obvykle je to robustní

pozvání. Tenhle model bezpečného bydlení

Nalezneme tu tedy hlavní ložnici, k níž přiléhá


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 35


36 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

ložnice menší, se dvěma postelemi pro návštěvy.

o dostatek soukromí bát nemusí, při krajích navíc

fasády mnohem níže a také těsněji přimknuté

Naproti nim jsou umístěny dvě koupelny

areál obstupují vzrostlé stromy. Na atypicky

ke stavbě. Lemují dvě strany domu, v místech

s toaletami a spojovací galerie. Tím jsou praktic-

formované okenní průhledy navazuje důmyslný

kuchyně, koupelen a prádelny, a zajišťují příjemný

ky pokryty dvě pětiny vnitřního objemu domu.

úložný policový systém. Vybavení interiéru je

zástin, aniž by domu braly přirozené denní světlo.

Předělem mezi touto víceméně soukromou

jinak velmi střízlivé a nenáročné, minimalistické.

„Tento systém harmonizuje otevřenost domu

částí a společenským prostorem je vnitřní patio,

Obyvatelé dávají přednost účelnosti před přehl-

do přilehlého okolí a uvnitř vytváří přirozený

částečně zastřešený dvorek se čtvercovou

cením, přesto dům nepůsobí strohým dojmem.

rytmus a organizaci interiéru,“ vysvětluje Kruk. Beton v interiéru, který je ve vzácných případech

okrasnou zahradou, kam se dostanete prosklenými posuvnými dveřmi.

Lapacho a kouzlo harmonie

zjemněn obklady z borovice – u hlavního vstupu

Velmi zajímavým detailem domu je zastiňující

a průchodu do galerie – zajišťuje celé Casa Rodrí-

Praktická lekce estetiky

systém, kterému v Argentině říkají lapacho. Jde

guez kontinuitu s jinak venkovským zázemím

Patio je vystavěno proti hlavnímu vstupu do

o zavěšené dřevěné rošty, sestupující ze strop-

a dodává lehce cizorodě působící pravidelné

domu a je současně místem zadního vchodu,

ního přesahu před domem a téměř se dotýkající

stavbě civilní rozměr. „Ve svých pevných obry-

který směřuje k zahradě a odlehlejšímu obdélní-

země. Casa Rodríguez tak vypadá, jako by se

sech je pak stavba rodinného domu díky široce

kovému bazénu. Není bez zajímavosti, že do Casa

vznášela na vodě. Je to optická iluze, díky tma-

otevřené zahradě o odrušení stěn prakticky

Rodríguez musíte po mostě. Tedy po betonové

vému obkladu nádrže se zdají být dřevěné prvky

bezrozměrná,“ dodává architekt.▪

plošině lávky, která se vine nad nízce podsazenou vodní nádrží u základů domu. Tento prvek lze chápat jako jednu ze signatur práce Luciana Kruka. Zastíněná vodní hladina má navíc praktickou roli, přímo pod okny totiž ochlazuje vzduch, a příjemně tak ovlivňuje vnitřní klima sluncem prozářeného domu. Beton? Hrubý, ale světlo mu sluší Na vstup pak navazuje rozšířená galerie kompletně otevřenou plochou společenské místnosti, která je současně obývacím pokojem, jídelnou a sympaticky zařízenou kuchyní. Jednotlivé úseky jsou tu uživatelsky odděleny jen naznačenými liniemi. Kuchyni odděluje široký bar, jídelnu pak hrana posezení. Industriální dotek místnostem dodávají nehlazené stěny a stropy vrstveného betonu, podlaha jde naopak do hlazeného matného lesku a zasahuje i do částečně zakryté pochozí vnější terasy. Předěl mezi interiérem a exteriérem tedy není na první pohled patrný, a to i díky celostěnnému panelovému prosklení, vedenému napříč celou severní a jižní stěnou včetně ložnic. Účelnost na prvním místě Skleněný plášť činí obydlí velmi transparentním a umocňuje dojem z rozlehlého prostranství zahrady před domem včetně výhledu na bazén. Obyvatelé se ale díky rozlehlému pozemku


8

11/2018 95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

11/2018

&

Kateřina Trnková

Voix

Hudba vystihuje lidské emoce, protože právě tak jako život je v neustálém pohybu

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — JAK SLOŽITÉ JE POSTAVIT V PRAZE DEVELOPERSKÝ PROJEKT? — DESIGNBLOK 2018 — TREND: DEVELOPEŘI A PRONÁJMY — REALITNÍ NÁKUPY NA MAURICIU

PŘEDPLATNÉ ESTATE Č K 99

Magazín luxusních nemovitostí a životního stylu předplatné na www.estate.cz/magazin

AKCE + ART OF LIVING předplatné ZDARMA

Nový časopis o designu, umění a architektuře.

F/ W 2018

95 CZK • 4,50 € • 3,50 £

Trend Alert 2019

Wabi-Sabi, disco, mramor a spol.

Challenge Architektura, která překonává (nejen) sama sebe

Server Demirtaş Stvořitel

+ Chairstory:

8x Ikonické židle a jejich příběhy


38 ESTATE  STUDIO  DESIGN

DESIGN MAKES FUN Vtip a nadsázka jako boj proti všednosti i nástroj projekce odkazu velikánů, jako je třeba Dalí. Design a humor se doplňují, design a humor se potřebují a – a to je nejdůležitější – humor designu svědčí. Připravila: Veronika Pařízková, Foto: archiv


DESIGN  STUDIO  ESTATE 39

Designéři ze Studia 56th z Bangkoku sází na hravý rukopis a nadsázku.


40 ESTATE  STUDIO  DESIGN

jako klasický otoman k televizi, vmžiku se však dokáže změnit ve skluzavku. Díky jednotlivým komponentům, které lze volně přeskupovat, může majitel jednoduše měnit funkci a tím i náladu celého bytu. Nutno říct, že i samotná fáze obyčejné pohovky je velice zdařilá a na pohled příjemná. Benefit navíc, kterým je multifunkčnost, pak ocení mladé rodiny nebo hravé páry všeho věku. Na hraně mezi konceptem, vtipem a ironií stojí návrh italského designéra Paola Uliany pro značku antoniolupi. Výrobce luxusní sanitární keramiky z Apeninského poloostrova touto realizací prokázal velkou odvahu i sebevědomí. Uliana totiž vymyslel umyvadlo z robustního kusu toho nejkvalitnějšího mramoru, které ale dostane svůj výsledný tvar až poté, co ho majitel rozbije kladivem. Kontroverzní, důvtipné, unikátní. Překvapivý je nakonec možná i fakt, že onen výsledný tvar snese nejpřísnější kritéria estetického hodnocení – Ulianovi se totiž Koberce od Terezy Rozálie Kladošové rozhodně nejsou nudné a obyčejné.

Humor byl ve světě umění a designu vždy živě pří-

a svérázné tvarosloví rozhodně budí pozornost.

tomen. Ve 20. století stačí zmínit například divo-

Na počátku návrhu stála ilustrace, kterou pak

kého surrealistu Salvadora Dalího, jehož pohovka

tvůrci přenesli do podoby opěradel. Projekt

ve tvaru rtů, navržená pro Jeana-Michela Franka,

osciluje mezi grafickým designem, ilustrací

je dodnes citovaným a oblíbeným kusem nábytku.

a produktovým designem a kromě smyslu pro

V průběhu století se s uvolňující se morálkou také

humor se mu nedá upřít ani snaha nastolit nové

adekvátně rozvolnil vztah k nábytku a užitým

možnosti mezioborové spolupráce. A opřít se

předmětům obecně, „pozlobit“ si tak mohlo dovo-

o dvě oči a nos, to je už jen taková pěkná tečka.

lit čím dál tím více jmen. Protože se přestalo trvat

Personalizace neživé věci je postup, který

na tom, aby funkce vítězila nad formou, designéři

v kombinaci s trochou vkusu zaručuje téměř

začali pašovat do svých návrhů vtipný detail nebo

jistý úspěch. Ne každý objekt se ale s přidáním

hravou drobnost. I dnešní doba, konfrontovaná se

očí nebo nosu ubrání sklouznutí do kýče. V sekci

spoustou apokalyptických vizí, se snaží udržet si

„vtipného“ nábytku je proto víc než kde jinde dů-

vtip a nadsázku. Vše je dovolené a na příkladech,

ležité zachovat si zdravý odstup a míru, aby vše

které jsme pro vás vybrali, je zřejmé, že smysl pro

fungovalo tak, jak má. Německý designér Phillip

humor a design jsou nerozluční partneři, kteří se

Grass přesně toto dodržel, díky čemuž je jeho

potřebují.

sedací nábytek geniálním – a přitom tak jednoduchým – příspěvkem do světa hravého designu.

Když má nábytek oči V centru Bangkoku sídlí designérská firma

Nic není definitivní

56th Studio. Spektrum jejích aktivit je široké,

Student designu z Nového Zélandu nedávno

sahá od grafických návrhů až po realizace

přišel s přelomovým nápadem, jak vnést do

interiérů. Nás zaujala především jejich kolekce

běžného obývacího pokoje legraci a smích.

nábytku Caricature as Furniture. Série židlí v bílé,

Vzhledem k tomu, že většina rodin tráví čas nej-

žluté a černé barvě na první pohled připomíná

raději společně v obývacím pokoji, navrhl Marvin

obličeje kreslených postaviček. Přímočaré, hravé

Reber multifunkční pohovku. Ta může fungovat

podařilo díky destrukci dosáhnout rovnováhy.

Židle, která teče, od mladého německého designéra Alexandra Nettesheima.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 41

Česká škola Humor a nadsázka jsou vlastní také českým

Malé sloní židličky budou ozdobou (nejen) každého dětského pokoje.

tvůrcům. Na letošním Designbloku oslovil veřejnost návrh pingpongového stolu do interiéru od mladého studia Vono. Stůl pojmenovaný Marshmallow sice není sladce růžový, ani měkký na dotek, zvolíte-li ho ovšem jako středobod domu či bytu, smysl pro humor rozhodně prokážete. Mladá dvojice z UMPRUM, která stojí za návrhem, vsadila na geometricky přesné a funkční linie. Zploštělé trubky, které jsou dominantou jejich návrhu, slibují Monika Kozderková a Adam Štok použít i příště. Interiér, to není jen nábytek – mnohem víc atmosféry a nálady mu mohou dodat doplňky. Ať už jde o sklo, textil nebo keramiku, v prostředí drobných objektů se to vtipnými návrhy jen hemží. Pro ty méně extravagantní to pak může být vhodná varianta, jak do domu vnést trochu nadsázky a odstupu. Z řad českých studentů je naším favoritem Anna Jožová a její váza Líza. Studentka ateliéru

Na hraně konceptu a extravagance – takový je Paolo Ulian a jeho umyvadla.


42 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Pohovka, nebo skluzavka? Alternativa do obývacího pokoje podle studenta z Nového Zélandu

Ronyho Plesla na pražské Vysoké škole umělec-

druhý český případ, který ukazuje, že místní de-

koprůmyslové si pohrála s retro motivem klasic-

signéři fandí cukrárnám. Koldová ale na rozdíl od

kých lízátek a výsledkem je sladká a hravá váza,

svých mladších kolegů dodržela i tvar populární

která láká k ochutnání. Zajít do tohoto ateliéru

sladkosti a zařadila se tak po bok tvůrců, kteří

pro sklo se mimochodem vyplatí bez ohledu na

dokážou s vtipem reagovat na současné trendy,

sezonu, protože tamní studenti mají snad smysl

třeba i ty kulinářské. Slabost pro nadsázku Lucie

pro tvůrčí humor zakódovaný v DNA.

prokazuje dlouhodobě, a snad i proto se řadí mezi naše nejúspěšnější designéry.

Infantilní neznamená nevkusné S motivy vtipu a ironie už několik let pracuje také

Vítězství nad formou

dvojice Štěpánková a Kladošová, absolventky

Alexander Nettesheim je mladý designér

stejné pražské líhně talentů jako výše popsaní.

z německého Kolína. Jeho práce nesklouzávají

Na české scéně se dokázaly etablovat především

k prvoplánovým klišé, ani nejsou typicky hravé,

díky spolupráci s restaurací Eska nebo značkou

zvolená ergonomie ale dává tušit, že tenhle

Hermès, pro níž připravují výlohy. Jejich estetika

Němec design zase tak vážně nebere. Pro nás je

je snová, tajuplná až mystická, nakonec ale jako

volbou číslo jedna návrh křesla Auslaufmodel.

by vždy zvítězila špetka nadsázky, kterou do pro-

Židle, z které jako by odtéká černá hmota, jež

duktů implementují. Pěkným příkladem je jejich

ve skutečnosti tvoří podstavec objektu, působí

kolekce polštářů jednorožců v různých pastelo-

nadčasově, suverénně a zároveň lehce nepřívěti-

vých odstínech, které sice vypadají jako dělané

vě. Diváka pohled na ni znejisťuje a láká zároveň.

do dětského pokoje, ale paradoxně ve strohém

Je to dialog mezi vámi a židlí. A už fakt, že toho

interiéru vyniknou mnohem víc. Infantilní nezna-

Alexander dosáhl, je malé vítězství humoru

mená nevkusné, to je mantra sezony. Hraví zůstá-

nad formou. Největší kumulaci hravosti z rukou

vají i návrháři svítidel. Lucie Koldová si vysloužila

designérů najdeme pochopitelně v návrzích pro

uznání odborné veřejnosti kolekcí inspirovanou

děti a jejich pokoje. Ne vždy se musí jednat

makronkami. Po stole Marshmallow je to tak

o blyštivou variaci na nábytek pro malou moř-

Někdo se dívá. Židličky s názorem od Phillipa Grasse

skou vílu. Současní designéři naopak navrhují takové produkty, které si s klidným srdcem necháte v domě, i když už děti odrostou. Jedním z podobných nápadů je set židlí ve tvaru slona od dánské značky Element Optimal. Ostatně veškerý jejich sortiment je výhrou vkusu nad vizuálním zmarem. ▪


Více než jen svíčka... ŠVÝCARSKÝ NADČASOVÝ DESIGN • KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ A MATERIÁLY 100% ROSTLINNÝ VOSK • RUČNÍ PRÁCE www.amabiente.cz / jv@amabiente.com


44 ESTATE  STUDIO  AUDIO

Smysl pro krásu

V DECIBELECH Prvotní představu krásy ztělesňují vizuální aspekty tohoto neuchopitelného fenoménu. I ostatní smysly ovšem mohou být stejně intenzivním médiem jejího prožitku. Třeba zvuk… Připravila: Markéta Kuncová a Luděk Vokáč, Foto: archiv značek

Novinka od značky Linn Selekt DSM nabízí lákavý potenciál absolutně změnit zážitek z vašich oblíbených nahrávek. Modulární design umožní vašemu zařízení růst – můžete pouze doplnit svůj stávající systém o přehrávač digitální hudby, streamovat hudbu ve vysokém rozlišení nebo poslouchat internetové rádio. Přístroj zároveň představuje špičkový předzesilovač vybavený všemi potřebnými vstupy, včetně Phono MM/MC předzesilovače. Díky funkci Space Optimization lze dokonale akusticky přizpůsobit zvuk poslechové místnosti bez ohledu na umístění reprosoustav. Další krok, který Linn Selekt DSM nabízí, je možnost instalace výkonového zesilovače, s nímž už nepotřebujete žádné další zařízení, ani propojovací kabely, pouze reprosoustavy, a systém se tak výrazně zjednoduší. Nejvyšším stadiem je pak výměna převodníku za nejmodernější verzi Katalist, která zajistí jasnější, prokreslenější a dynamičtější interpretaci hudby. K dostání ve studiu Audioego. Linn Od 120 000 Kč do 220 000 Kč


AUDIO  STUDIO  ESTATE 45

Reproduktory s poetickým názvem Virtuoso představují první audiopočin české designové značky Gravelli. Ani u Virtuosa studio neodbočilo od svého zaměření na beton. Ten je pro audiotechniku sice nezvyklým materiálem, nicméně novinka dokazuje, že zdaleka ne nevhodným. Virtuoso tvoří pár reproduktorů s betonovými ozvučnicemi, které i přes své menší rozměry nabízí srovnatelný zážitek jako velká sestava. Model je v nabídce ve třech odstínech betonu a s několika různými materiály čelních panelů. Kvalitu zvuku můžete zhodnotit sami při poslechu v nové prodejně VOIX na pražské adrese Dušní 3. Gravelli 309 000 Kč

Chcete-li vyšperkovat domácnost opravdu netradičními bezdrátovými reproduktory, můžete sáhnout po jedinečné nabídce BeoPlay od Bang & Olufsen, které svou grafikou nyní ještě vylepšil věhlasný režisér David Lynch. Nejvhodnějším řešením pro domácnost je model M5, který nabízí výkon 40 W a i přes své kompaktní rozměry přináší plný zvuk. Opravdovou specialitou jsou pak limitované edice BeoPlay A9 a BeoSound Shape. Bang & Olufsen Od 4500 Kč

Do ložnice moderní smart technologie tak úplně nepatří, před spaním je lepší si od všech displejů a obrazovek dát pauzu. Nicméně chytrá sluchátka, která pomáhají ke klidnému spánku, to je jiná kapitola... S přesně takovými přichází Bose, sluchátka Sleepbuds spolupracují s chytrými telefony s Androidem i iOS, přehrávají uklidňující zvuky a maskují nežádoucí ruchy z okolí, čímž nositeli pomáhají snáze usnout a kvalitněji spát. Sluchátka jsou kompletně bezdrátová, na jedno nabití vydrží v provozu šestnáct hodin a potěší i funkcí šetrného buzení. Bose 6990 Kč


46 ESTATE  STUDIO  REPORT

CZECH

DESIGN WEEK

Přehlídka Czech Design Week letos obsadila přízemí monstrózního Kongresového paláce u metra Vyšehrad. Neofunkcionalistická budova ze 70. let známá jako PAKUL byla zajímavou volbou. A ačkoliv by akce zasloužila ještě další péči, podařilo se tentokrát narazit na slibné talenty českého designu. Představujeme vám ty nejlepší z Czech Design Weeku. Připravila: Veronika Pařízková, Foto: archiv CDW


REPORT  STUDIO  ESTATE 47

V síti Mezi nejzajímavější konceptuální instalace se zaměřením na komerční design patřil projekt Petra Novagua a značky Lexus. Designér vytvořil pro kupé LC 500 Sport Plus exkluzivní instalaci, která se artově zaměřuje na klíčové funkční a designové prvky tohoto modelu. Upozorňuje na ně prostřednictvím subtilních vláken uchycených od daného místa na kontrastní podložku, díky čemuž vůz vypadá jako lapený v síti. „Ve snaze o extrémní jednoduchost jsem instalaci pojal jako 3D hru s vynášecími čárami, které známe z technických výkresů. Tyto čáry odkazují na vysvětlivky k přednostem vozu. Puristické pojetí instalace dává prostor, aby vynikly dokonalé a sošné tvary vozu,” vysvětluje Novague, který je držitelem téměř pěti desítek mezinárodních ocenění v oblasti produktového designu.

Prim hráli tento rok rozhodně mladí skláři.

designér Sebastian Pietkiewicz absolvoval

Většinu spojuje jméno Ronyho Plesla, v jehož

univerzitu ve Wroclawi a aktuálně se zaměřuje

ateliéru studují. Ať už se jedná o práci Františka

na možnosti dekorování skla. Výsledné práce,

Jungwirta, Anny Jožové nebo Mariety Tedenaco-

které na Czech Design Weeku představil, jsou

vé, všichni mají vyzrálý autorský rukopis, který

zajímavým a neotřelým příspěvkem do debaty

tradici českého skla rozhodně nedělá ostudu.

o aktuálnosti skla. Jak je vidět, tenhle mate-

Zaujala ale i jména, která s pražskou UMPRUM

riál dokáže vždy překvapit. Vázy Sebastiana

nesouvisí. Mladá designérka Kristýna Mikoláš-

Pietkiewicze jsou osobité, nadčasové

ková studuje design v ateliéru Mariána Karla

a rozhodně ne fádní.

na pražské ČVUT. Na design weeku představila svoji kolekci svítidel Horizon. Objekty

Nová krev

inspirované vesmírem jsou tajuplné a ve své

Třetím autorem, který zasáhl naše estetické

přímočaré jednoduchosti až mystické. Ačkoliv

cítění, je student z již zmíněného ateliéru

působí hřejivým dojmem, hluboko v sobě nesou

Ronyho Plesla, David Šedina. Na rozdíl od svých

i odkaz na neprobádané části vesmíru, které

spolužáků jeho práce neláká ani na extravagant-

nám připomínají, že jsme jen nepatrná součást

ní dekor, ani extrovertní formu. Šedinova práce

vyššího celku. Tento filozofický podtext není

je na první pohled relativně nenápadná. O to víc

ani prvoplánový, ani banální, naopak Kristýninu

nás baví. David své skleněné vázy postavil jako

práci posouvá výš na hranici mezi designem

svébytné komíny v malém městečku. Nezvykle

a uměním. Cenu za nejlepší instalaci přehlídky si

hravý koncept, kdy je váza zároveň funkčním

odnesla rovněž sklářská designérka, konkrétně

produktem, ale i snovým objektem v iluzorním

Dominika Petrtýlová. Uspělo její závěsné svíti-

světě, potvrdil, že i u studentů je možné narazit

dlo Nudibranch inspirované mořským slimákem.

na velký design s přesahem. Cenu objev roku na Czech Design Week získala rodinná firma z jižní

Polské vlivy

Moravy za originální betonové hodiny a titul

Sklářská tradice není vlastní jen Čechám, ale

Best of design si odnesl český výrobce

i našim severním sousedům. Mladý polský

nábytku Duro Design. ▪


48 ESTATE  STUDIO  SOLITÉR

Cara Cesta. Posun v konceptu. Fantaskní ztvárnění rozkvetlé louky. Tyto myšlenky a motivy stály za zrodem svítidla Cara z pera designérky Moniky Šilhánové, která model navrhla pro tradičního českého výrobce Artglass. Základ světelného objektu tvoří drátěná konstrukce nesoucí skleněné komponenty, efektní prvky celého designu. Cara se vzdaluje všudypřítomné mase minimalismu a představuje svým ztvárněním působivý solitér, který nezapře jistou dávku hravosti vycházející z nenuceného využití samé podstaty ušlechtilých vlastností skla. Artglass 35 890 Kč/kus

Připravila: Jitka Krulcová Foto: Artglass


SOLITÉR  STUDIO  ESTATE 49


Portrét Ambroise Vollarda II, 1937, měď, akvatinta, papír Montval vergé, 348x247 mm © Sucessión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2018

Démoni i múzy

PABLA PICASSA

50 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

Erotika a Picasso. Chcete-li této dvojici porozumět, nepouštějte ke slovu ledově chladné ratio, magická a nestárnoucí řeč malířského velikána mu proteče mezi prsty jako písek. Že umění skutečně je o často nevysvětlitelných emocích, o tom vás přesvědčí jedinečný cyklus grafik Pabla Picassa, který vystavuje do 15. ledna příštího roku pražské Museum Kampa. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 51

Grafiky zapůjčilo madridské Muzeum královny Sofie Praze vůbec popr-

a milenecký vztah s Marií-Thérèse Walterovou, budoucí matkou jeho dcery

vé. Soubor sta děl z neklidných 30. let minulého století je jakousi intimní

Mayi. Umělec, v jehož žilách kolovala temperamentní španělská krev, na

zpovědí nejvýznamnějšího španělského malíře, který zrcadlí nejtěžší chvíle

grafikách zachycuje tento svůj věčný souboj skrze takřka dionýsovské

jeho života, jak tuto dobu sám Picasso nazval. Výstava Vášeň a vina tak

výjevy plné nahoty a světských potěšení.

poskytuje cenný vhled do nadějných 30. let, která skončila tragicky jak pro něj, tak pro svět. Picasso nejprve sklidil plody svého snažení na své první

Síla tvořivá i ničivá

retrospektivní výstavě v roce 1932, aby mu vzápětí zhořkly kvůli bouřlivému

Celá expozice tak vypráví příběh prostřednictvím sedmi částí nazvaných

rozchodu – to vše na pozadí eskalujícího vojenského běsnění druhé světové

Rozmanitosti, Sochařův ateliér, Boj lásky, Minotaurus, Rembrandt, Slepý

války.

Minotaurus a nesmíme opomenout Portréty Ambroise Vollarda, vydavatele a zadavatele cyklu. Picasso vystupuje jako sofistikovaný řecký sochař

Deníkový záznam

podávající výpověď v Sochařově ateliéru, jehož celistvost cupuje zničující,

Vášeň hraničící s posedlostí sexualitou nelze Picassovi upřít a je naléhavým

animální vášeň Minotaura, Picassova alter ega. Malíř, jenž si vysloužil

symbolem této autobiografické umělecké promluvy, která později vedla

přízviska jako Próteus čili zaklínač obrazů, je tak vskutku mistrem proměn –

až ke vzniku slavné Guernicy. Zobrazuje bouřlivé emoce, jaké malíři tehdy

jeho dílo disponuje stále ohromující výpovědní silou nejen o jeho samotném

přinesl rozchod s jeho první manželkou, ruskou baletkou Olgou Chochlovou,

mikrokosmu, ale především o umění a poznání. ▪

Faun odhalující spící ženu - Jupiter a Antiopé podle Rembrandta, 12. června 1936, měď, akvatinta, papír Montval vergé, 317x417 mm © Sucessión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2018


NÁJEMNÍ BYDLENÍ BUDOUCNOSTI Living Apartments představuje portfolio jedinečných projektů nájemního bydlení v České republice, které oslovuje téměř všechny cílové skupiny. Naše skladba domů nabízí bydlení uspokojující potřeby od moderního člověka po vyznavače historických staveb a umění, od zájemců o dlouhodobé proná-

jmy po zájemce o krátkodobé pronájmy, od stoupenců luxusních výhledů na Prahu až po zcela revoluční způsob bydlení za dostupnou cenu. Living Apartments se věnuje jak výstavbě nájemních rezidenčních a multifunkčních objektů, tak jejich následnému provozu a zajištění veškerého servisu včetně správy. „Nájemní bydlení stálo léta v pozadí zájmu developerů, a to zejména kvůli zdlouhavé návratnosti investic. Dnes je však situace zcela odlišná a nájemní byty se stávají jasnou volbou mnoha lidí, kteří se nechtějí vázat k jedné adrese. A my jsme připraveni jejich požadavky obsloužit,“ říká Tomáš Kašpar, spoluzakladatel produktu Living Apartments. www.livingapartments.cz

Tento projekt patří k největším z portfolia Living Apartments a slouží k dlouhodobým pronájmům. Luka Living představuje moderní nájemní bydlení s hotelovými službami, v plně vybavených bytech a nízkoenergetickém standardu. Najdete zde celkem 215 bytů od garsonek až po výjimečné apartmány v horních patrech, kde se ze sauny díváte přímo do obývacího pokoje s krbem. Používáme řešení, o nichž si myslíme, že jsou nadčasová a z dlouhodobého hlediska důležitá, jakou jsou například tříděný shoz odpadu, tiché byty, sauny, zdravotní matrace, krby, wellness, v garážích nabíjecí stanice pro elektromobily nebo vjezd přes scan SPZ.

Přidanou hodnotou celého projektu je umístění suchou nohou na metru a obchodní centrum se službami a obchody pro rezidenty i blízké okolí. Naleznete zde například prodejnu potravin, lékárnu, drogerii, banku, restauraci, fitness centrum, prádelnu, kadeřnictví či dětský koutek. Objekt je zabezpečený ostrahou, recepcí, sofistikovaným kartovým a kamerovým systémem. www.lukaliving.cz

Projekt Francouzská nabízí exkluzivně vybavené nájemní byty v samém srdci Vinohrad nedaleko od náměstí Míru. V tomto novorenesančním domě po rekonstrukci naleznete sedm komfortních bytů, dva nádherné mezonetové apartmány v prémiovém standardu a dva atraktivní komerční prostory. Všechny byty jsou stylově a na míru vybavené od architekta. V tomto projektu si přijdou na své ti, kteří chtějí bydlet v nájmu dlouhodobě a v centru Prahy.

Charles Bridge Residence je nově zrekonstruovaný historický dům na břehu Vltavy situovaný na Malé Straně. Tento projekt nabízí krátkodobý pronájem šesti luxusních apartmánů s magickými terasami a exkluzivním výhledem na Karlův most a Pražský hrad. Horní apartmány nabízejí výhled na Smetanovo nábřeží včetně budovy Národního divadla. Rezidence je též dostupná z lodi, a to díky vltavskému kanálu Čertovka, který odděluje ostrov Kampa od zbytku Malé Strany.

www.francouzska.com

www.residencecharlesbridge.com

Produkt „Living Apartments“ svědčí o kontinuálním rozvoji nových projektů a o našich zkušenostech. Zároveň nabízí možnost užívat společně servisu naší recepce, údržby, úklidu a dalších služeb, ať už bydlíte v kterémkoli našem projektu. Kontaktujte nás na 734 51 51 51, nebo na info@livingapartments.cz


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI Str. 54 Novinky Str. 60 Téma: Ceny za zenitem Str. 66 Trend: Best of Realty Str. 70 Zoom: Mag. Gerhard Spiegel a Trivium Str. 74 Developerský projekt měsíce: U Rajské zahrady 2 & Malátova 7 Str. 78 Investiční destinace: Španělsko KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Str. 82 Novinky Str. 86 Developerský projekt měsíce: Nový Fénix

&


54 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Praha CENTRAL GROUP PLÁNUJE BYTY V HLOUBĚTÍNĚ V bývalém areálu Tesly v pražském Hloubětíně má v polovině roku 2021 začít vyrůstat nová čtvrť. Plánuje ji postavit společnost Central Group. Podle ČTK informace vyplývají z dokumentace, kterou firma předložila pro posouzení EIA. Na místě areálu, kde jsou nyní kanceláře, sklady a výrobní prostory, podle plánů vyroste osmnáct domů s byty, obchody a parkem. V nové čtvrti by mělo bydlet až 4400 lidí, Central Group ale nejprve musí prosadit změnu územního plánu.

„Maršmeloun“ má novou podobu Soutěž o novou podobu bytového domu U Milosrdných, kterou uskutečnila developerská společnost V Invest, zná svého vítěze. Autorem přestavby rezidence, kterou V Invest koupil letos na jaře, je studio architekta Zdeňka Fránka. Ten byl také autorem původního návrhu přeměny domu ještě pro bývalého

TOP DESÍTKA MÁ DVĚ TŘETINY TRHU Deset největších developerských společností v Praze se v letošních prvních třech čtvrtletích postaralo o celých 60 procent prodaných bytů. Více než šestnáctiprocentní podíl si ukousl největší developer na trhu Central Group, který za prvních devět měsíců roku 2018 prodal přes 620 bytů. Následuje jej Finep s více než 400 prodanými jednotkami a s menším odstupem pak Skanska Reality s 235 „zářezy". Do top 10 se probojovali ještě developeři Vivus, YIT, Crestyl, PNS, Avestus, AFI Europe a Acord Invest.

majitele. Fránek se podle svých slov u návrhu inspiroval vizuálními prvky, které byly v minulosti pro staroměstskou čtvrť Na Františku přezdívanou Stínadla typické.

ZAČALA PRODÁVAT ČERTŮV VRŠEK Komorní projekt ve vilové čtvrti na jednom z libeňských kopců plánuje postavit společnost Skanska Reality. Rezidence Čertův vršek má nabídnout 39 luxusních bytů, v prodeji jsou již od listopadu. Rezidenční projekt je členěn do šesti sekcí, které mají tři až čtyři nadzemní patra, každé většinou jen se dvěma byty. Projekt se zaměřuje na rodiny – většina bytů nabízí dispozice 3+kk nebo 4+kk, k mání budou ale také menší i větší jednotky o rozloze až 120 metrů čtverečních.


56 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Praha

YIT ROZŠÍŘÍ ČTVRŤ V HLOUBĚTÍNĚ Rezidenční areál Suomi Hloubětín bude mít souseda. Developerská společnost YIT plánuje vedle svého dosud největšího rezidenčního areálu postavit nový multifunkční projekt Lappi Hloubětín. Ten bude vedle tří domů s celkem 260 nízkoenergetickými byty ve finském stylu zahrnovat také komerční prostory o výměře 3500 metrů čtverečních. YIT plánuje zahájit výstavbu na jaře roku 2019. Původní projekt Suomi Hloubětín pak má být dokončen na přelomu let 2021 a 2022.

NOVINKA OD CRESCONU: REZIDENCE PÍSKOVÁ Nový projekt Rezidence Písková nedaleko Modřanské rokle začala v listopadu nabízet developerská společnost Crescon. Projekt energeticky úsporného bytového domu s 55 byty ve čtyř sekcích už získal pravomocné územní rozhodnutí a jeho výstavba má trvat do roku 2021. Rezidence Písková nabídne byty o dispozicích od 1+kk po 4+kk; největší byt má rozlohu 124 metrů čtverečních. Každá jednotka má podle plánu zahrnovat také předzahrádku, balkon nebo terasu.

AIRBNB OBSADILO PĚTINU BYTŮ V CENTRU PRAHY Každý pátý byt v nejužším historickém centru Prahy je využíván pro krátkodobé pronájmy skrze platformu Airbnb. Celkem bylo jejím prostřednictvím v Praze v květnu 2018 nabízeno 11,5 tisíce jednotek ke krátkodobému pronájmu, z toho ale jen pětina fungovala jako skutečné sdílené ubytování a zbylých 80 procent tvořily pronájmy celých bytů. Vyplývá to z analýzy Institutu plánování a rozvoje, podle níž Airbnb v metropoli nabízí víc než 53 000 lůžek.

1/5


We have a secret to tell... with us, your property plans turn into success stories! Engel & Vรถlkers Commercial Prague ฤŒeskรก EuV Commercial s.r.o. Tel.: +420 233 091 011 PragueCommercial@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/praguecommercial/


58 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Regiony CRESCON POSTAVÍ APARTMÁNY V KRKONOŠÍCH Luxusní rezidenční komplex s hotelovými službami plánuje postavit v krkonošské obci Vítkovice developerská společnost Crescon. Projekt s názvem Aldrov Apartments & Resort inspirovaný areály ve Švýcarsku nebo Rakousku zahrnuje osm horských chat s celkem 139 apartmány a další čtyři „servisní“ budovy se službami concierge, pekárnou nebo wellness. Jeho výstavba má začít v příštím roce a dokončena bude o dva roky později. Apartmány o dispozicích 1+kk až 4+kk nabízí developer i jako investici, u níž slibuje čtyřprocentní roční výnos.

T.E expanduje do Brna, plánuje tady 700 bytů Developerská skupina T.E koupila pozemky o rozloze 2,5 hektaru v oblasti Brno – Starý Lískovec mezi ulicemi Osová, Jihlavská a Labská. Plánuje na nich postavit polyfunkční projekt se sedmi sty byty a komerčními prostory, doplněný o parky. Parcely spadají do rozvojového území, které město nazývá Západní brána, a sousedí s kampusem Masarykovy univerzity a areálem Fakultní nemocnice Brno. Moravská akvizice je počátkem dosud největšího projektu T.E., developer vytvoří v podstatě novou čtvrť. „Vzhledem k rozloze i umístění pozemků vidíme v tomto našem budoucím projektu velký potenciál stát se novou, živou částí města. Vedle výstavby bytů, jejichž nabídka je v Brně dlouhodobě nedostatečná, bychom zde proto rádi vybudovali i široké občanské zázemí s plochami zeleně a řadou dalších funkcí," uvádí partner skupiny T.E Petr Teplý.

JRD bude stavět u Plzně Další z předních pražských developerů se rozhodl zkusit štěstí mimo hlavní město. Společnost JRD svůj první mimopražský projekt Touškovský háj plánuje 10 kilometrů od Plzně, na okraji města Touškov. Kromě lokality je pro JRD nové i zaměření projektu – bude nabízet samostatné pozemky. Celkem půjde do prodeje 94 pozemků o velikostech od 500 metrů čtverečních, přičemž možná je jak vlastní výstavba, tak koupě domu na klíč od společnosti Vexta. Celkem bude na výběr sedm typů domů od 64 do 146 metrů.


TY NEJLEPŠÍ VĚCI NEJSOU NA PRODEJ. THE BEST THINGS ARE NOT FOR SALE.

www.developersclub.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:


ZE

C ZA E

EM

N NI Y T

60 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 61

Po několika letech prudkého zdražování se na českém realitním trhu začínají objevovat první známky ochladnutí. V některých regionech, ale také v určitých částech metropole poprvé po mnoha měsících letos ceny bytů stagnovaly, nebo dokonce klesly. Začíná se projevovat omezení hypoték, na něž od října dosáhnou jen lidé s vyššími příjmy, ale také fakt, že především střední třída už na drahé bydlení jednoduše nemá peníze a o předražené nemovitosti tak není zájem. Připravil: Jan Němec

Loni touto dobou se Česko mohlo pochlubit

začala data o skutečných prodejních

byt a zůstane tak odkázána na bydlení v nájmu.

jedním evropským prvenstvím, nebylo to však

cenách nemovitostí sledovat.

A to pak zvýší tlak na růst nájemného.

na podzim 2017 zemí s nejvýraznějším růstem

Prodejní ceny se ochladí, nájemní zahřejí

V Praze zlevňují paneláky

cen realit ze všech osmadvaceti zemí Evropské

Pozitivní zprávy pro zájemce o koupi nemo-

Přestože celorepublikový průměr cen bytů

unie – meziročně dosahoval přes 12 procent.

vitosti mají realitní makléři i na příští rok.

letos začal klesat, situace se stále významně

Tento primát potvrzoval to, před čím odborníci

„Nabídka s poptávkou se postupně dostávají

liší podle regionů. Asi není překvapením, že

už několik měsíců varovali. Český realitní trh

do rovnovážného stavu. V roce 2019 už růst cen

nejspecifičtější je situace v Praze. O tom, že

vykazoval známky přehřívání a vlastní bydlení

bytů neočekávám," tvrdí majitel realitní kance-

metropoli trápí nedostatek nových bytů a po-

prvenství příliš pozitivní: Naše republika byla

si kvůli tomu mohlo

malá výstavba, už bylo

dovolit stále méně lidí.

popsáno mnoho stran.

Od loňska se však situace výrazně změnila. Nejenže Česko letos ve třetím kvartálu ve

Mezi letošním prvním a druhým čtvrtletím klesly ceny bytů v pěti z deseti městských částí.

A na tom se bohužel nic nemění ani nyní. Přesto údaje z realitního indexu společnosti Deloitte

zmiňovaném žebříčku

ukazují, že i metropole

kleslo na osmé místo

má zřejmě nejhorší

kvůli zpomalení zdražování nemovitostí na me-

láře Re/Max City Daniel Kotula. Samozřejmě

zdražování realit za sebou. Anebo lépe řečeno –

ziročních 7,5 procenta, ale statistiky realitních

i napřesrok budou existovat výjimky. Zejména

že už ceny dorostly tak vysoko, že další prostor

makléřů i poradenských firem ukazují, že se

v některých pražských čtvrtích, ale i v krajských

pro vzestup prostě není. „V metropoli existují

český realitní trh přiblížil vrcholu. V některých

městech ještě pokračující zdražování bydlení

lokality a typy nemovitostí, které už narazily na

regionech tak začaly ceny bytů stagnovat

nelze vyloučit. Tempo růstu cen by ale mělo

cenový strop, respektive dosáhly maximálních

a v dalších dokonce klesat. Například z analýzy

být podstatně nižší než v minulých letech.

částek, které jsou kupující ještě ochotni zaplatit,"

reálných cen prodaných bytů, kterou sestavila

Špatnou zprávu naopak představuje předpověď

potvrzuje oblastní ředitel společnosti M&M

poradenská společnost Deloitte, plyne, že se

realitních expertů, podle nichž se nyní zdražo-

Reality pro Prahu Jan Martina. Stagnaci nebo

celorepublikový průměr mezi prvním a druhým

vání přelije do oblasti nájemního bydlení. Důvod

dokonce mírný pokles cen je podle něj možné

letošním čtvrtletím snížil o 1,7 procenta. Stalo

je prozaický: Kvůli omezení hypoték i vysokým

očekávat především v okrajových částech

se to vůbec poprvé od roku 2015, kdy firma

cenám si řada lidí nebude moci pořídit vlastní

Prahy a také na panelových sídlištích. Jeho slova


62 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

CENY BYTŮ V KRAJSKÝCH MĚSTECH Město

Cena za m2 (q2/2016)

Cena za m2 (q1/2018)

Cena za m2 (q2/2018)

ZMĚNA (q2/2018 – q2/2016)

České Budějovice

27900

37500

34800

24,7

-7,2

Plzeň

33800

39200

38000

12,4

-3,1

Karlovy Vary

23600

23600

26700

13,1

13,1

Ústí nad Labem

11400

14700

15300

34,2

4,1

Liberec

26100

32600

34300

31,4

5,2

Hradec Králové

32700

39200

42300

29,4

7,9

Pardubice

31700

36800

37300

17,7

1,4

Jihlava

23900

33100

33800

41,4

2,1

Brno

46100

54200

53500

16,1

-1,3

Zlín

28200

31800

37000

31,2

16,4

Olomouc

33400

37400

37900

13,5

1,3

Ostrava

17300

25300

22100

27,7

-12,6

Pozn.: Skutečné realizované ceny prodaných bytů

ZMĚNA (q2/2018 – q1/2018)

Zdroj: Deloitte

potvrzují údaje Deloitte, z nichž vyplývá, že

projektech totiž rostly i v letošním roce. Podle

je přitom nejnižší od třetího čtvrtletí roku 2012.

mezi letošním prvním a druhým čtvrtletím ceny

údajů developerského indexu poradenské

„Pokles počtu prodaných bytů v tomto kvartálu

klesly dokonce v pěti z deseti městských částí.

společnosti Deloitte se jen za první pololetí

pro nás není překvapením a demonstruje cel-

Největší propad skutečných prodejních cen

roku 2018 zvýšily ve všech pražských čtvrtích

kovou situaci na trhu s novými byty," odkazuje

zaznamenala Praha 4, tedy čtvrť proslulá pane-

s výjimkou Prahy 1. Data za nejužší pražské

na klesající poptávku způsobenou vysokými

lovými sídlišti. Bydlení na nich zlevnilo v druhém

centrum je navíc třeba brát s rezervou – nových

cenami generální ředitel Skanska Reality

kvartálu bezmála o 12 procent. Dvouciferným

projektů zde vzniká minimum, a tak je srovnáva-

Petr Michálek.

tempem pak klesly ceny realit také v Praze 9,

cí základna velmi malá. To statistiky zkresluje.

která je zároveň čtvrtí s aktuálně nejvýraznější

Podle údajů Deloitte se největší zdražení

Změna pravidel

novou výstavbou. Vedle těchto městských

nových nemovitostí odehrálo v Praze 9, kde

Vinou menších prodejů se zároveň zvýšila

částí se pak ceny bytů snížily také v Praze 10

cena metru čtverečního nového bytu vzrostla

celková nabídka developerů v hlavním městě:

(o 9 procent), Praze 8 (o 6,8 procenta) a v Praze 6

od ledna do července o více než 17 procent.

Na konci října dosahovala 4650 jednotek. Podle

(o 5,1 procenta). V Praze 5 se navíc zdražování

Dvouprocentní zdražování pak index uvádí také

stavařů ovšem není tato skutečnost důvodem

bydlení pohybovalo na hranici statistické chyby:

u Prahy 4, Prahy 6, Prahy 7 a Prahy 10. Naopak

k radosti. „Rozšířená nabídka, která se za po-

Cena metru čtverečního se zvýšila o pouhé

nejméně zdražovaly developerské projekty

slední tři měsíce v Praze zvedla o 300 bytů,

jedno procento. Naopak nejvíce nemovitosti

v Praze 8 (o 1,2 procenta) a v Praze 5 (2,2 procen-

je především odrazem snížených prodejů.

zdražily v Praze 7, a to o 11,6 procenta.

ta). Fakt, že nové byty zdražily už na mez, která

Nesouvisí s tím, že by se podařilo najednou na

je přijatelná pro stále méně kupců, potvrzují

trhu umístit více nových projektů," upozorňuje

Novostavby pokořily hranici 100 000 korun

i statistiky developerských firem Trigema,

šéf Trigemy Marcel Soural. Klesající zájem

Zatímco ceny secondhandových nemovitostí

Central Group a Skanska Reality. Ty ve své

o některé nové byty je podle něj způsoben mimo

v Praze už s největší pravděpodobností narazily

pravidelné čtvrtletní analýze spočítaly, že se ve

jiné právě rostoucími cenami. „Okolo 40 procent

na strop a lidé přestávají být ochotni platit za

třetím letošním kvartálu v metropoli prodalo

z bytů v nabídce je už v cenové kategorii nad

ně víc, v případě novostaveb se ještě na bod

o 500 nových bytů méně než ve čtvrtletí dru-

100 000 korun na metr čtvereční," upozorňuje

zlomu čeká. Ceny bytů v nových developerských

hém. Celkový počet 1050 prodaných jednotek

developer. Ještě před dvěma lety přitom tato


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 63

částka byla označována za hranici luxusu

na jednom místě sešla velká konkurence více

Větší zlevnění přijde jen v krizi

a byty v této kategorii představovaly jen nece-

developerů. „Okamžité povolení několika vel-

Aby ale došlo k plošnému zlevňování nemovi-

lou desetinu nabídky.

kých konkurenčních projektů se stovkami bytů

tostí, musely by se odehrát mnohem drama-

v jednom místě by vedlo k tomu, že by konku-

tičtější události. „Dokud se nic ekonomicky

Stagnace secondhandů, mírný růst

renční společnosti musely o klienty soutěžit,

nezmění, bude nízká nezaměstnanost, mzdy

novostaveb

a to mimo jiné i cenou. Jedině to by mohlo při-

porostou nebo zůstanou alespoň stabilní, ceny

Jak se ceny bytů v Praze budou vyvíjet v příštím

nést nižší ceny nových bytů," tvrdí Korec.

nemovitostí setrvají v aktuální výši, případně mírně porostou. Půjde to ruku v ruce s růstem

roce? Co se starších bytů týče, podle realitních expertů nejspíš bude pokračovat letošní trend.

Nástroj konkurenčního boje

příjmové úrovně obyvatelstva," vysvětluje

„V žádaných lokalitách budou i v roce 2019

Příkladem může být situace z roku 2012,

Daniel Kotula. Výraznější zlevnění nemovitostí

ceny bytů růst, bude to ale podstatně nižším

kdy Korcova firma bojovala o zájemce o bydlení

se tedy dá očekávat jedině v případě, že se eko-

tempem, a to maximálně v jednotkách procent,"

s Central Group v Horních Měcholupech.

nomická „selanka“ v Česku zadrhne. „Dříve nebo

odhaduje Jan Martina z M&M Reality. Naopak

Oba developeři tam tehdy stavěli několik

později přijde recese, která s sebou přináší pro-

v okrajových částech Prahy či na panelových

bytových domů doslova přes ulici. Ve výsledku

pouštění, pokles mezd, nižší zisky podnikatelů

sídlištích očekává stagnaci nebo mírné zlevnění.

to vedlo k cenové válce, kdy v rámci marketin-

a podobně. A právě v této době začnou klesat

U nových bytů ovšem zlevnění nejspíš nepři-

gových akcí Ekospol i Central Group bojovali

ceny nemovitostí. Otázkou je, kdy recese přijde.

padá v úvahu ani napřesrok. I tento segment

o „titul“ nejlevnější firmy a nabízeli v Horních

Současné období bych proto nazval dočasnou

trhu ale očekává ochlazení. „Ceny nových bytů

Měcholupech garsonku s cenou pod jeden

stabilitou aktuálních cen nemovitostí s očeká-

v Praze budou stagnovat či nepatrně růst, a to

milion korun. Při pohledu na plány developerů

váním jejich poklesu v době krize," předpovídá

tempem zhruba do pěti procent. Zatím nevidím

je ovšem zjevné, že opakování podobného

majitel Re/Max City. Příznivější ceny by mohlo

žádné impulzy, které by ceny bytů tlačily dolů,"

souboje o klienty není příliš pravděpodobné.

přinést ještě zlepšení podnikatelského prostře-

myslí si generální ředitel a majitel developerské

Snad jediným místem, kde aktuálně poblíž sebe

dí v Česku, které by zrychlilo schvalování nových

společnosti Ekospol Evžen Korec. Důvod zůstá-

staví více developerských společností, jsou

projektů. To má ale hned několik háčků. Zaprvé,

vá stejný jako několik posledních let: nedosta-

Vysočany. V okolí Kolbenovy ulice tu rostou

změna stavební legislativy je běh na dlouhou

tek nově povolených projektů. Ke zlevnění by

projekty Skanska Reality, AFI Europe a stavět

trať a prozatím existují návrhy lepších zákonů či

podle Korce mohlo dojít jen v situaci, kdy by se

tu plánuje i Vivus.

reformy stavebních úřadů jen na papíře.

CENY BYTŮ V PRAZE Městská část

Cena za m2 (q2/2016)

Cena za m2 (q1/2018)

Cena za m2 (q2/2018)

Praha 1

107300

140600

145200

35,3

3,3

Praha 2

69300

89400

95200

37,4

6,5

Praha 3

64300

84900

89100

38,6

4,9

Praha 4

53900

80600

71000

31,7

-11,9

Praha 5

64400

72700

73400

14,0

1,0

Praha 6

64300

81800

77600

20,7

-5,1

Praha 7

68300

77800

86800

27,1

11,6

Praha 8

58700

73300

68300

16,4

-6,8

Praha 9

52500

66400

59400

13,1

-10,5

Praha 10

56600

68800

62600

10,6

-9,0

Pozn.: Skutečné realizované ceny prodaných bytů

ZMĚNA (q2/2018 – q2/2016)

ZMĚNA (q2/2018 – q1/2018)

Zdroj: Deloitte


64 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

A zadruhé, není zdaleka jisté, jestli by develo-

Jak jsou na tom regiony?

vě," tvrdí vedoucí ostravské pobočky

peři začali skutečně stavět ve velkém. I pokud

Jiná situace nicméně může nastat u novosta-

M&M Reality Jakub Čepica.

ano, situace na trhu by se změnila nejdříve za

veb. Jejich ceny totiž na konci třetího kvartálu

několik let.

dosáhly podle společnosti Trikaya 75 800 korun

Vzdalující se vidina hypotéky

na metr. Ještě před třemi měsíci přitom metr

Vedle skutečnosti, že se v některých městech

Novostavby v Brně na maximu

čtvereční vyšel na 71 500 korun. „Po překročení

ceny bytů dostaly na úroveň nedostupnou pro

Situace na realitním trhu v Praze je v podstatě

hranice 75 000 korun za metr čtvereční očeká-

velkou část kupujících, má letos zásadní vliv

unikátní, ovšem s jednou výjimkou: Podobně

váme v Brně stagnaci cen nových bytů. Ukazuje

na realitní trh také zpřísnění hypoték ze strany

neutěšenou situaci s novou výstavbou zažívá

se, že lidé na dražší byty nemají peníze," tvrdí

České národní banky (ČNB). Té se utrácení

vedle české také moravská metropole. V Brně

František Šudřich ze společnosti Trikaya.

velkých částek za předražené byty nelíbí dlou-

se v posledních letech stavělo ještě méně

V nabídkách developerů – podobně jako v Praze

hodobě; banka se obává, že v horších ekonomic-

než v Praze, také starších bytů je nedostatek

– zůstávají především drahé luxusní byty. „Jejich

kých podmínkách řada majitelů nebude schopna

a průměrná cena prodané jednotky v morav-

průměrná cena je téměř pět milionů korun,"

vysoké hypoteční úvěry splácet. ČNB proto po

ské metropoli tak v polovině roku překročila

dodává Šudřich. Co se dalších regionů týče,

dvojím omezení hypoték z hlediska LTV – zákaz

hranici 53 000 korun za metr. „Vzhledem k velmi

s výjimkou Karlovarska, Zlínska a Královéhra-

poskytování hypoték vyšších než 90 procent

omezené nabídce a tomu, že se v Brně téměř

decka ceny bytů v krajích mezi prvním a druhým

hodnoty nemovitosti a omezení 80procentních

nestaví, je zde vysoká míra zaměstnanosti a ve

čtvrtletím letošního roku klesaly, anebo rostly

úvěrů – přistoupila letos v říjnu k ještě razant-

srovnání s okolím i vysoké mzdy, je poptávka po

jen velmi mírně. Vůbec největší pokles cen

nějšímu opatření. Nově od letošního podzimu na

nemovitostech opravdu silná. Předpokládám

zaznamenala Ostrava, a to o více než 12 procent.

půjčku na bydlení nedosáhne ten žadatel, u nějž

proto v příštím roce další růst cen nemovitostí,

Nejinak by tomu mělo být i v příštím roce. „Po

by splátka přesáhla 45 procent měsíčních pří-

a to zhruba mezi čtyřmi až šesti procenty,"

značném růstu cen v letech 2016 a 2017 začaly

jmů. Banky odhadují, že tato regulace postihne

odhaduje oblastní manažerka M&M Reality pro

ceny stagnovat. Ani rok 2019 nepřinese podle

až čtvrtinu lidí, kteří by ještě v září na hypotéku

Jihomoravský kraj Jarmila Odehnalová.

všeho žádný dramatický vývoj cen bytů v Ostra-

dosáhli. Dál se tak zmenšuje skupina lidí, kteří si

CENY NÁJMŮ V KRAJSKÝCH MĚSTECH Město

Cena za m2 (listopad/2016)

Cena za m2 (leden/2018)

Cena za m2 (listopad/2018)

České Budějovice

149

171

180

20,8

5,3

Plzeň

180

198

202

12,2

2,0

Karlovy Vary

159

157

183

15,1

16,6

Ústí nad Labem

127

149

149

17,3

0,0

Liberec

148

187

175

18,2

-6,4

Hradec Králové

154

192

184

19,5

-4,2

Pardubice

162

194

155

-4,3

-20,1

Jihlava

129

180

152

17,8

-15,6

Brno

216

231

275

27,3

19,0

Zlín

185

202

207

11,9

2,5

Olomouc

162

258

206

27,2

-20,2

Ostrava

159

165

180

13,2

9,1

Pozn.: Nabídkové ceny nájmů v krajských městech

ZMĚNA ZMĚNA (listopad 2018 – listopad/2016) (listopad/2018 – leden/2018)

Zdroj: Reality Mix


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 65

CENY NÁJMŮ V PRAZE ZMĚNA (listopad/2018 – listopad/2016)

ZMĚNA (listopad/2018 – leden/2018)

Městská část

Cena za m2 (listopad 2016)

Cena za m2 (leden/2018)

Cena za m2 (listopad/2018)

Praha 1

371

413

436

17,5

5,6

Praha 2

415

398

395

-4,8

-0,8

Praha 3

339

362

351

3,5

-3,0

Praha 4

237

298

291

22,8

-2,3

Praha 5

329

334

359

9,1

7,5

Praha 6

277

300

310

11,9

3,3

Praha 7

293

318

333

13,7

4,7

Praha 8

257

298

315

22,6

5,7

Praha 9

251

293

283

12,7

-3,4

Praha 10

267

293

298

11,6

1,7

Pozn.: Nabídkové ceny nájmů

Zdroj: Reality Mix

mohou dovolit koupit vlastní bydlení, a to

„Investoři čerpají hypotéky výjimečně, a pokud

tlak na růst cen. Ten ostatně realitní makléři

i s pomocí hypotečního úvěru. „Podíl to není až

to dělají, tak s nízkou LTV, tedy poměrem úvěru

pozorují už dnes. Podle údajů realitního serveru

tak hrozivý, ale části zájemců o vlastní bydlení

k hodnotě nemovitosti," dodává Jirušek. Celkem

Reality Mix ceny nájmů v posledních dvou

se samozřejmě dotkne. Nicméně s ohledem

pak u nových bytů kupující s hypotečním úvě-

letech vzrostly prakticky ve všech větších čes-

na to, že nemovitostí je nedostatek, není příliš

rem nepředstavují ani polovinu zájemců. Podle

kých městech. Podle společnosti Re/Max Alfa

velký prostor k výrazné korekci cen směrem

Evžena Korce z Ekospolu, který se zaměřuje

je nicméně důvodů současného vzestupu cen

dolů," myslí si ředitel společnosti M&M Finance

především na levnější bydlení, regulace hypoték

nájmů více. „Díky ekonomickému růstu zaměstnavatelé potřebují více

Michal Pitucha. Vliv regulace se tak podle něj projeví ve zpomalení růstu cen či v jejich stagnaci.

Zhoršující se dostupnost hypoték povede k ještě většímu růstu cen nájmů.

lidí, které lákají do měst. Zároveň rostou mzdy, tedy i nájemci mohou za nájemné platit více. A konečně, posledním

Zásah ČNB postihne hlavně starší byty

nicméně jistý dopad i na trh nových bytů mít

důvodem je fenomén Airbnb, kvůli kterému

Podle developerů se hypoteční opatření navíc

bude. „Poptávka mírně poklesne. Ne však na-

především v Praze, ale i dalších městech ubývá

dotkne především trhu se secondhandovými

tolik, aby se dostala na úroveň současné velmi

nabídek dlouhodobého pronájmu," vypočítává

byty. „Na primárním trhu žádný propad cen ne-

malé nabídky," tvrdí Korec. Dopad na ceny proto

Jan Zachystal z Re/Max Alfa. Všechny tyto

movitostí kvůli opatření ČNB neočekáváme. Na

bude podle majitele Ekospolu nulový, protože

okolnosti vedou k tomu, že je nyní na trhu jasná

sekundárním trhu ale mohou cenovou hladinu

nabídkovou stranu trhu regulace centrálních

převaha zájemců o bydlení nad volnými byty.

ovlivnit. Hypotéku zde totiž před přijetím re-

bankéřů nijak neovlivní.

Byty se tak pronajímají velice rychle a majitelé dokonce podle Re/Maxu často dělají doslova

gulace využívalo téměř 70 procent kupujících," konstatuje mluvčí developerské společnosti

Nájmy na vzestupu

výběrové řízení na nejvhodnějšího nájemníka.

Finep David Jirušek. U nových bytů podle deve-

Co ale naopak omezení hypoték ovlivní, je trh

„Pravidelně se setkáváme s tím, že se na pro-

loperů problém s kupci nebude, a to obzvláště

nájemního bydlení. Právě na něj se totiž bude

nájem zajímavého bytu hlásí i několik desítek

u stále oblíbenějších investičních bytů. Ty

muset přesunout ona pětina zájemců o bydlení,

zájemců. Majitel si pak může vybírat," potvrzuje

totiž kupující pořizují většinou bez hypotéky.

kteří nedosáhnou na byt vlastní, a ti pak vytvoří

Jan Zachystal. ▪


66 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TREND

NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH: BEST OF REALTY 2018 58 projektů, 9 vítězů. Jak dopadl jubilejní 20. ročník prestižní oborové soutěže Best of Realty? O výsledcích letošního ročníku Best of Realty, které byly vyhlášeny 14. listopadu, rozhodla sedmičlenná odborná porota v čele s Pavlem Kühnem z České spořitelny. Členy jury byli také zástupci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a dalších profesních sdružení, agentur pro výzkum trhu, bankéřů, realitních makléřů a poradenských společností. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: archiv

REZIDENČNÍ PROJEKTY Vítěz v kategorii menších projektů: Truhlárna / T.E. Vítěz v kategorii větších projektů: Luka Living / Luka Residential Tradičně nejvíc soutěžících měla kategorie Rezidenční projekty, nominace tedy byly rozděleny do dvou skupin určených podle velikosti projektu, respektive počtu jednotek v něm. Menší rozsah určila hranice 50 bytů, vše nad ni už zahrnula kategorie větších projektů. O cenu mezi komornějšími realizacemi se tak nakonec utkalo sedm projektů, z nichž vzešla jako vítěz Truhlárna (na fotografii vlevo), větších subjektů bylo o šest více a porota z nich vybrala Luka Living. Truhlárna, high-end novostavba developera T.E. situovaná na pražském Břevnově, představuje jedinečný styl bydlení jak z hlediska konceptu, tak architektonických standardů. Ambiciózní Luka Living je zase průkopníkem revolučního směru developerských pronájmů, který nastavuje za použití těch nejmodernějších technologií novou úroveň nájemního bydlení v Praze.

NOVÁ ADMINISTRATIVNÍ CENTRA Vítěz v kategorii nových administrativních center: Palmovka Open Park / Metrostav Development Trh administrativních center v České republice je v posledních letech ostře sledovaným byznysem. Letos porotce nejvíc zaujala dlouho očekávaná realizace Palmovka Open Park, která lokalitou navazuje na úspěšné rezidenční Docky a dotváří tak novou podobu dlouho přehlížené Palmovky. Výjimečnost projektu porota seznala hlavně v šetrném zakomponování historických industriálních prvků do velkoryse pojaté vize moderní architektury.


TREND  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 67

„Důkazem pokračujícího boomu tohoto trhu je nejenom rekordní počet přihlášených projektů, ale i fakt, že po několika letech byly v soutěži obsazeny všechny vypsané kategorie – včetně kategorie Rekonstruované kanceláře, která v minulém ročníku chyběla.“ – Pavel Kühn, předseda poroty

REKONSTRUOVANÉ KANCELÁŘE Vítěz v kategorii rekonstruovaných kancelářských objektů: Rekonstrukce budovy Knorr Bremse / Arcona Capital Czech Republic Jednou z mála cen putujících mimo metropoli byla ta za nejlepší rekonstrukci kancelářských objektů. Putovala do Liberce a získal ji tamní projekt Rekonstrukce budovy Knorr Bremse. Studiu Bogle Architects se v projektu podařilo nenásilně nakombinovat původní prostředí s výjimečnou atmosférou s dynamickými technologiemi nutnými pro adekvátní office provoz 21. století.

OBCHODNÍ CENTRA Vítěz v kategorii obchodních center: Prague The Style Outlets / The Prague Outlet Na druhé outletové centrum Praha čekala opravdu dlouho a letos se konečně dočkala. Prague The Style Outlets v Tuchoměřicích u Prahy, projekt s komplikovanou historií, byl letos konečně otevřen návštěvníkům a jeho podoba zaujala i odbornou porotu.

HOTELY Vítěz v kategorii hotelů: Chateau Clara Futura / Pražské arcibiskupství V kategorii hotelů porotci z nominací zvolili jako nejlepší Chateau Clara Futura v Dolních Břežanech u Prahy. Mezi hlavní argumenty výběru patřila náročná a velmi rozsáhlá rekonstrukce podle návrhu studia Šafer Hájek architekti, kterou musel investor na objektu původního zámku provést. Do velkorysých úprav přitom byla zahrnuta i široká okolní prostranství. O návrh interiérů se pak postaral Mimolimit Báry Škorpilové.


68 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TREND

SKLADOVÉ A PRŮMYSLOVÉ AREÁLY Vítěz v kategorii skladových a průmyslových areálů: Sécheron Tchequie P3 Prague / P3 Logistic Parks První místo v kategorii skladových a průmyslových areálů za rok 2018 získal projekt Sécheron Tchequie v logistickém parku P3 v pražských Horních Počernicích. Jury v tomto případě mimo jiné ocenila i skutečnost, že se nájemce rozhodl do budovy umístit také své výzkumné a vývojové centrum, tedy aktivitu s vyšší přidanou hodnotou.

AWARD FOR EXCELLENCE Vítěz Ceny Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí: CAMP Jedinečné přispění k rozvoji českého trhu s nemovitostmi, pozvednutí lokality nebo mimořádný přínos k rozvoji architektury – takové kvality mají charakterizovat projekt, který je hoden ceny Award for Excellence, jež uděluje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, pod jejíž záštitou soutěž probíhá. Letos si tento titul odneslo Centrum architektury a městského plánování, CAMP, v areálu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy na Emauzích. Posláním CAMPu je podporovat veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy, být moderátorem při navazování dialogů na toto téma a saturovat spolupráci mezi veřejností, developery a investory.

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY Vítěz Zvláštní ceny poroty: Obnova výstavního pavilonu A v Lounech / Město Louny Další nemetropolitní ocenění získal projekt v Lounech, jehož investorem je navíc samo město. Objektem zájmu se tady stal lounský výstavní pavilon, tedy konkrétně zpracování jeho obnovy. Renovace funkcionalistické stavby z roku 1931 podle původního návrhu architekta Josefa Chochola se ujal architekt Ondřej Tuček. Od letošního léta tak lounský výstavní pavilon po letech nevyužívání nabízí kavárnu, prostor pro výstavy a zázemí pro kulturní akce.

+ CENA ČTENÁŘŮ Vítěz Ceny čtenářů: Luka Living / Luka Residential Organizátoři Best of Realty i letos přizvali k rozhodování vox populi. Hlasování z řad veřejnosti vyzdvihlo nájemní projekt Luka Living, který si odnesl cenu už v kategorii nejlepšího rezidenčního projektu roku v segmentu nad 50 bytových jednotek.


70 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ZOOM


ZOOM  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 71

Mag. Gerhard Spiegel:

TRIVIUM JE VÍC NEŽ NEMOVITOSTNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST Skupina Trivium v Praze právě dokončuje svůj druhý projekt, rezidenci U Rajské zahrady 2. Mag. Gerhard Spiegel je partnerem a akcionářem společnosti a zodpovídá za aktivity skupiny Trivium v České republice. Jeho osoba je zárukou kvalitních investic také díky nenahraditelným zkušenostem z domácího trhu s nemovitostmi, kde působí už více než pětadvacet let. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: Ondřej Pýcha


72 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ZOOM

Jaká je vaše role v rámci společnosti Trivium?

Praze jsme se se společností Trivium začali věnovat v roce 2013 a od té doby

Vedu z pozice partnera a generálního ředitele českou pobočku počínaje

máme jeden projekt dokončený, druhý téměř dokončený a další jsou v plánu.

akvizicemi přes optimalizace koupených budov, správu úředních povolování

Jedním z nich byla Malátova 7, druhým U Rajské zahrady 2. Celkem jsme vy-

a rekonstrukcí až po konečný prodej jednotek v budově. Průměrná doba

budovali 32 exkluzivních bytů a 4 komerční jednotky o celkové kapacitě asi

trvání každého projektu je asi tři až čtyři roky. Všechny zmínění aktivity

4000 metrů čtverečních. Oba zmíněné projekty byly součástí naší strategie

dále podporuje Mag. Andreas Lang jakožto akcionář a člen představenstva

a podařilo se nám je úspěšně vybudovat. Díky velmi profesionální a kvalitní

společnosti Trivium.

spolupráci s realitními kancelářemi Svoboda & William a Lexxus v nich už nyní zbývá na prodej jen málo bytů.

Jak dlouho žijete v České republice? Pracuji v Praze od roku 1993. Nejprve jsem působil jako generální ředitel

Dá se Trivium považovat za nemovitostní investiční společnost?

v realitní divizi společnosti Creditanstalt, pak v Immoconsult (Volksbank

Jde o víc, Trivium je rakouský akciový fond s průměrným výnosem pro

Group) a později jsem řídil Meinl European Land Fund. Od roku 2008 jsem

akcionáře přibližně ve výši 8 %. V Rakousku má Trivium objem přibližně

se osamostatnil a prostřednictvím vlastní společnosti CA-Management

280 milionů eur s vlastním kapitálem 60 milionů eur. V pozadí působí jako

řídím realitní aktivity ve spolupráci se zahraničními investory – jedním

přímí akcionáři v projektech řada investorů. Skupina se v posledních deseti

z nich a zároveň hlavním

letech intenzivně rozvíjela,

partnerem je rakouská

má více než padesát projek-

skupina Trivium.

tů s různými partnery pro

Rozhodl jste se pro Českou republiku z nějakého zvláštního důvodu?

„Důležité je najít rovnováhu mezi výší investičního rizika a ziskem.“

každý z nich. Zvláštní daňová struktura umožňuje u zahraničních partnerů snížit daň z příjmu na

Po opuštění své pozice

15 až 18 procent. Díky tomu

v Austria Creditanstalt Bank

můžeme našim partnerům

v Rakousku jsem se soustře-

nabídnout velmi zajímavé

dil na ukotvení a stabilizaci

kapitálové investice.

aktivit realitního segmentu banky v zahraničí. Oblíbil jsem si Českou republiku, kterou jsem i proto zvolil jako místo svého pracovního působení

Je projekt U Rajské zahrady 2 reakcí na úspěch projektu Malátova 7,

a mezitím jsem se zde usadil.

nebo bylo pokračování v plánu už na začátku? Ne, už od začátku jsme počítali s více než jednou budovou. Sledujeme situa-

V období finanční krize to muselo být obtížné…

ci na trhu a investujeme pouze tehdy, když jsou pro nás všechny parametry

Ano, trh byl tehdy bez přehánění v troskách. Během prvních tří až pěti let

projektu nastaveny pozitivně.

bylo skutečně velmi těžké najít vhodné akvizice a investiční příležitosti. Z minulosti jsem byl navíc jako zaměstnanec zvyklý pohybovat se

Plány na expanzi tedy máte…

v nemovitostních obchodech s daleko vyššími cenovými úrovněmi.

Ano, samozřejmě, je to ale delší proces. Skupina Trivium vyhradila potřebný

V pozici privátního subjektu se tato struktura změnila a zaměřuji se na

kapitál k investování alespoň do dvou domů s průměrnou hodnotou inves-

development do hodnoty 15 milionů eur a navíc pouze na rezidenční trh.

tice ve výši osm milionů eur ročně. Určitě od nás můžete očekávat nové

Důležité je najít rovnováhu mezi výší investičního rizika a ziskem.

vynikající projekty, které brzy uvedeme na trh.

Jaká byla vaše strategie?

Proč se zaměřujete hlavně na rekonstrukce bytů v historických budo-

Jednoduchá. Orientovat se na ty nejlepší lokace v městském centru nebo

vách? Neplánujete stavbu nových objektů?

v docházkové vzdálenosti od něj a vybírat tady vhodné již existující domy

Vzpomínám si, že když se v roce 2008 zhroutil trh, bylo v developmentu

pro rezidenční developerské projekty. Důležité je správně vyhodnotit, jestli

jedinou zárukou obchodního úspěchu umístění projektů v těch nejlepších

má dům developerský potenciál. Vždycky mě bavilo hledat objekty, v nichž

lokacích. Domy v historické části Prahy si vždy drží svou hodnotu a dokonce

je možné pracovat s optimalizací, tedy takové, kde máte například možnost

ji i v těžkých dobách zvyšují a stejné to bude i v budoucnu. Takovýmto typem

vybudovat podkroví a získat tak pár metrů čtverečních navíc. Naše byty

investic tak v podstatě nemůžete přijít o peníze a právě toho si Trivium

většinou kupují soukromé osoby za účelem vlastního kvalitního bydlení.

a všichni naši partneři velmi cení. ▪


ZOOM  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 73


74 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

U Rajské zahrady 2 & Malátova 7 Dva exkluzivní projekty ve dvou žádaných pražských lokalitách. Každý trochu jiný, ale oba spojuje několik významných faktorů. Jedním z nich je developer projektů, společnost Trivium, dalším třeba prémiové zpracování s mimořádnou úctou k tradici, realizovanou ovšem v nejaktuálnějších standardech. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: archiv


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 75

U RAJSKÉ ZAHRADY 2 Osmnáct exkluzivních bytů na šesti podlažích jako navázání na úspěch první série. Řeč je o projektu U Rajské zahrady 2, situovaném ve stejnojmenné ulici na pomezí Vinohrad a Žižkova. Stejně jako projekt Malátova 7 je i U Rajské zahrady 2 rekonstrukcí původního činžovního domu. Ta proběhla

PRAHA 3

velmi citlivě a historické budově navrátila původní kvality, obohacené ovšem o moderní technologie a komfort. Podobně působivé jako vinohradská architektura jsou i výhledy na panorama metropole. Majitelé bytů nejvyšších kategorií jistě ocení i v lokalitě spíš vzácnou možnost parkování uvnitř budovy. Zbývá už méně než polovina bytů Dispozice bytů jsou rozkročeny mezi 52 a 160 metry čtverečními, přičemž prodej probíhá ve stylu white walls, budoucí majitel si tedy sám zvolí podobu interiéru. Za příplatek ovšem developer nabízí asistované dokončovací úpravy. Co se týče prodloužení bytů do exteriérových obytných prostor, tři stavu shell & core i střešní terasy. Projekt se aktuálně finalizuje a dostup-

O developerovi

ných je již jen sedm bytů, z čehož čtyři jsou mezonetového charakteru.

Developerem obou projektů je původně rakouská společnost

V přízemí budovy je také jeden reprezentativní komerční prostor, rovněž

Trivium. Ta se kromě rakouského, německého a slovinského trhu

ještě disponibilní ke koupi. Projekt U Rajské zahrady 2 je situován v těsné

aktuálně intenzivně soustředí také na pražskou realitní scénu,

blízkosti populárních Riegrových sadů a pozice na Vinohradech s sebou

a to právě akvizicemi původních domů určených k rekonstrukci

nese i veškeré portfolio občanské vybavenosti a mimořádně dobrou

do prémiové kvality.

jednotky nabídnou balkony a dva exkluzivní penthousy, které se nabízejí ve

dostupnost samého centra Prahy.


76 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

MALÁTOVA 7 Novobarokní palác, který v sobě soustřeďuje mimořádnou atmosféru aristokratické podoby Prahy a navíc je oblopen ideálním mixem jednoho z pražských center na pomezí Malé Strany a Smíchova. Právě taková je charakteristika budovy, která se stala základem, výchozím bodem a definicí

PRAHA 5

projektu Malátova 7. Z celkem patnácti precizně zrekonstruovaných bytů zbývají v komorní rezidenci na trhu pouhé tři jednotky, a to ty nejexkluzivnější – ve všech případech jde o mezonety s přesahem mezi 6. a 7. patrem budovy. Dva z nich jsou k dispozici ve stavu shell & core, třetí, největší z nich je pak dokončený. Tento velkoryse koncipovaný penthouse nabízí rozlohu 193 metrů čtverečních, doplněnou navíc o devítimetrovou terasu. Ke všem bytům lze dokoupit parkovací místo v zakladači. Oba projekty jsou v prodejním zastoupení společností Svoboda & Williams a LEXXUS. ▪


78 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  INVESTIČNÍ DESTINACE

ŠPANĚLSKÝ CENOVÝ RÁJ Příznivé klima, desítky kilometrů pláží, výborná gastronomie, nižší životní náklady oproti jiným západoevropským zemím a samozřejmě také životní styl řídící se především filozofií „mañana“. Španělsko nabízí celou řadu výhod, díky nimž tuto zemi tisíce lidí nejen z Evropy volí jako své zimní sídlo či místo pravidelných odpočinkových dovolených. Připravil: Jan Němec, Foto: archiv

Vedle všech těchto výhod má ovšem španělský

trhu tehdy spadly až o desítky procent a řada

to z realit ve Španělsku činí i zajímavou investici:

realitní trh ještě jedno nezanedbatelné kouzlo

bytů a domů zůstala neobydlených či dokonce

Jen v loňském roce průměrný nárůst cen v zemi

a tím jsou stále poměrně příznivé ceny nemovi-

nedostavěných. Hospodářská konjunktura

dosáhl 7,6 procenta. Letos pak podle odhadů

tostí. Španělsko se totiž dodnes úplně nezotavi-

posledních několika let sice ceny nemovitostí

banky BBVA ceny vzrostou o dalších zhruba pět

lo z těžké nemovitostní krize, která v zemi vypuk-

na Pyrenejském poloostrově opět vyhnala výše,

procent. Zhodnotit investované peníze je však

la vinou celosvětové ekonomické recese v roce

podle serveru The Local jsou nicméně v průměru

možné nejen díky růstu prodejních cen, ale také

2008 a následujících letech. Ceny na přehřátém

stále až o pětinu nižší než v roce 2007. A právě

díky zvyšování nájmů. Ty zejména ve velkých


INVESTIČNÍ DESTINACE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 79

městech rostou až dvouciferným tempem, což je pro majitele nemovitostí opět dobrá zpráva. Nejlevnější je vnitrozemí V jaké části Španělska jsou ceny nemovitostí nejpříznivější? Kdo se rozhodne investovat do domu či bytu v Barceloně nebo Madridu, musí počítat s poměrně vysokými cenami i životními náklady, obzvláště ve srovnání s jinými lokalitami. Pokud má však byt sloužit k pronájmu, slušný výnos ve velkých městech může zajistit výše zmiňovaný růst cen nájmů. Milovníci moře nejspíš zvolí některou z lokalit u Středozemního moře, jehož pobřeží – například oblíbená lokalita Costa del Sol – je sice velmi oblíbené mezi rodilými Španěly, ale i přesto se na něm v menších městech dá najít apartmán s výhledem na moře už za cenu od 60 000 eur, tedy asi 1,5 milionu korun. V oblasti Andalusie ceny apartmánů začínají na 100 000 eurech, tedy 2,5 milionu korun – opět ale záleží na konkrétní lokalitě. Vůbec nejlevněji je pak ve španělském vnitrozemí. Například v an-

5 až 10 procent hodnoty nemovitosti a v případě,

ceny. Další poplatky se pak hradí za registraci

daluském vnitrozemí plném olivových hájů se dá

že od obchodu odstoupí kupující, tato záloha pro-

do katastru a činí 1 % kupní ceny, dále pak

nemovitost pořídit do 40 tisíc eur, což je pouhý

padá. Pokud dohoda padne vinou prodávajícího,

za služby notáře, v tomto případě jde

jeden milion korun. V případě nákupu je nicméně

ten pak musí kupujícímu vyplatit sankci v podobě

o 0,5–1 % kupní ceny a za případné služby

dobré si spočítat další související náklady, napří-

dvojnásobku rezervačního poplatku.

právníka. Pokud si přizvete k obchodu jako

klad na dojíždění k moři či do nejbližšího většího

partnera a pojistku hladkého průběhu realitní

města za nákupy. Právě provozní náklady mohou

Hladký průběh

kancelář, zprostředkování obchodu vyjde

život na španělském venkově citelně prodražit.

Vlastní kupní smlouvou je notářský zápis

obvykle na tři procenta kupní ceny plus DPH. ▪

o vlastnictví nemovitosti, takzvaný Escritura de Nákup bez komplikací

compraventa, sestavená státním notářem, který

Samotné pořízení nemovitosti ve Španělsku

ručí za pravdivost údajů v ní uvedených. Ihned po

není nijak komplikované. Pro občany zemí

doplacení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy

Evropské unie není nijak omezeno a cizinci ze

pak zažádá notář o registraci nového majitele

zemí evropské osmadvacítky mohou nakupovat

nemovitosti u španělské obdoby našeho katast-

reality napřímo. V podstatě jedinými podmín-

ru nemovitostí a na finančním úřadu Španělska.

kami – samozřejmě vedle platného pasu – pro

Nemovitost se od okamžiku podpisu Escritury

pořízení bytu nebo domu ve Španělsku je

stává majetkem kupujícího, který s ní může volně

vyřízení takzvaného daňového identifikačního

nakládat. Změna majitele v katastru nemovitostí

čísla (N.I.E.) a založení bankovního účtu u některé

je zapsána zpravidla ve lhůtě 4 až 6 měsíců. Při

z místních finančních institucí. Pod daňovým

koupi nemovitosti je také potřeba počítat

číslem je majitel veden v registru nemovitostí,

s dalšími poplatky, které s obchodem souvisejí.

z bankovního účtu se pak platí záloha za koupi,

Ty se navíc liší u nové a starší nemovitosti.

kupní cena i posléze další poplatky nebo daně.

V případě novostavby platí kupující také DPH

Po výběru nemovitosti se s majitelem většinou

ve výši 10 procent kupní ceny, naopak u starších

prostřednictvím realitní kanceláře sepisuje

realit investor platí daň z převodu nemovitosti

smlouva o rezervaci nebo záloze. Ta obvykle činí

(bez DPH), a to ve výši 8 až 10 procent z kupní

Estate TIP High-end apartmány se službami concierge, čtyřiadvacetihodinovým servisem a kompletním vybavením pro relaxaci včetně lázní. A také výhled na vrcholky pohoří Sierra Nevada z jedné a na mořské pobřeží z druhé strany a 300 slunečných dní v roce. To vše nabízí developerský projekt Palo Alto na půli cesty mezi Marbellou, jedním z nejoblíbenějších andaluských letovisek, a malebnou vesnicí Ojén. Ceny apartmánů začínají na 440 000 eur.


80 ESTATE  ADVERTORIAL

ŠÁRECKÝ DVŮR Hledáte rodinné bydlení bez nutnosti dělat kompromisy mezi přírodou a městem, historickým geniem loci Prahy a (nad)standardy 21. století? Pokud navíc nechcete čekat, ale rádi byste se hned nastěhovali, jednou z top voleb trhu je rezidenční park Šárecký dvůr poblíž metra Veleslavín. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: Crestyl

Klid starých Vokovic u Divoké Šárky, ale zároveň vynikající dostupnost centra metropole. Takovou kombinaci nabízí rezidenční projekt developera Crestyl, Šárecký dvůr. Další velkou devízou lokality ideální pro rodinný život je blízkost mezinárodních škol a dobrá dostupnost dalších služeb v blízkém okolí. Unikátní rezidenční park tvoří reprezentativní byty v kompletně zrekonstruované barokní budově a pěti elegantních nových viladomech. Vybírat lze z bytových jednotek o dispozicích od 2+kk až po 5+kk včetně honosných penthousů. Každý z bytů nabízí důmyslné vnitřní uspořádání a elegantní a vzdušný architektonický koncept. Projekt je zasazen do areálu panského dvora, jehož historie sahá až do roku 1433. Historické kořeny komplexu s privátním parkem a podzemním parkováním evokuje i dochovaná mohutná barokní brána. K pocitu soukromí a bezpečí rezidentů přispívá nonstop recepce a památkově chráněné kamenné opevnění, které celý areál obepíná. Okolí komplexu nabízí ideální podmínky pro příznivce aktivního životního stylu, najdete zde mimo jiné tenisové kurty, fitness a golfový klub s driving range. K dlouhým procházkám a projížďkám na kole se přímo nabízí oblast Divoké Šárky. Šárecký dvůr je již zkolaudován a byty jsou připraveny k nastěhování. ▪


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem www.havelpartners.cz

Strategické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partnerstvíí

| HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 27 partnerů, více než 100 advokátů a téměř 200 právníků největší česko-slovenskou nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě |

Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a  Slováků, 70 největších světových společností  Fortune 500 a  téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější kancelář s nejkomplexnějšími službami v České republice i na Slovensku dle celkového počtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Komplexní právní služby zabezpečující mezigenerační transfer kapitálu a efektivní správu osobního a rodinného majetku v případě zásadních životních změn, zahrnující rovněž dědické právo a problematiku svěřenských fondů, rodinných holdingů, nadací a trustů

|

Právní poradenství a související daňové služby ve více než 80 zemích světa a 12 světových jazycích; až 70 % případů s mezinárodním prvkem

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže

Právnická firma roku v České republice (2011–2012, 2014–2018)

Nejlepší právnická firma pro oblast nemovitostí a stavebnictví v regionu střední a východní Evropy (2018)

Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic ve Slovenské republice (2013–2018)

Jaroslav Havel | Partner

David Neveselý | Partner

1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice

(2016–2017) (2009–2017)

Nejlepší právnická firma pro fúze a akvizice v ČR a na Slovensku (2016)


82 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Komerční nemovitosti KKCG STAVÍ CENTRUM BOŘISLAVKA Skupina KKCG miliardáře Karla Komárka zahájila výstavbu kancelářského a obchodního centra na pražské Bořislavce. Projekt u stejnojmenné stanice metra bude sloužit mimo jiné jako sídlo KKCG i jejích Moravských naftových dolů a Sazky. Ty ve čtyřech budovách ve tvaru krystalů obsadí většinu z plánovaných 24 000 metrů čtverečních projektu; pro nájemce má zbýt zhruba 8000 metrů. Projekt si prošel problémy s námitkami místních sdružení a nabral zpoždění, dokončení se posunulo z roku 2019 na rok 2021.

VÍTEK PRODAL HALY ZA 12 MILIARD

PENTA MŮŽE MÍT PROBLÉM NA MASARYKOVĚ NÁDRAŽÍ

Jeden z největších realitních obchodů si připsala na konto developerská

Projekt kancelářských budov, které plánuje na pozemcích vedle

společnost CTP, když prodala německé investiční společnosti Deka Immobi-

pražského Masarykova nádraží postavit Penta Investment, může narazit

lien tři průmyslové parky v Česku. Celková cena transakce dosáhla

na nečekané komplikace. Nová koalice první pražské městské části totiž

460 milionů eur, v přepočtu asi 12 miliard korun. Konkrétně jde o areály

oznámila, že chce s Pentou jednat o úpravách projektu. Administrativní

v Plzni, Teplicích a na severu Prahy, které zahrnují 430 000 metrů čtvereč-

čtvrť s obchody a restauracemi je podle budoucího radního Prahy 1 Petra

ních pronajímatelné plochy moderních průmyslových nemovitostí. CTP

Kučery a názorů nové koalice předimenzovaná. Nové vedení Prahy 1

má i nadále zajišťovat správu a provoz těchto parků.

by raději místo vidělo „vzdušnější a zelenější“.

CO-WORKING: NA NÁRODNÍ SE OTEVŘOU SPACES Jeden z největších světových řetězců co-workingových center Spaces zamířil do české metropole. Provozovatel Spaces získal do dlouhodobého pronájmu budovu Albatros na Národní třídě. Po rekonstrukci v ní vznikne přes 3500 metrů čtverečních sdílených kanceláří pro více než 400 uživatelů. Cílovou skupinou pracovního centra jsou inovátoři, vývojáři, kreativci a podobné profese. Otevření je plánováno na květen 2019. Spaces kromě Česka působí ve více než stovce zemí.


84 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Komerční nemovitosti PARDUBICE ČEKAJÍ NA NOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM Velké administrativně-obchodní centrum chce v Pardubicích nedaleko vlakového nádraží postavit společnost Redstone Real Estate olomouckého podnikatele Richarda Morávka. Podle Hospodářských novin chce firma multifunkční centrum s obchody, kancelářemi i kinem začít stavět v průběhu roku 2020. Projekt má nabídnout zhruba 50 000 metrů čtverečních ploch k pronájmu, a to na pozemcích bývalého lihovaru.

OSTRAVA

NOVÝ OUTLET

První outletové centrum v Moravskoslezském kraji otevřela v druhé polovině října společnost TK Development. Outlet Arena Moravia stojí u dálnice D1 v proluce u Hlučínské ulice a nabízí 11 700 metrů čtverečních pro sedm desítek obchodů. Podle TK Development už mají své nájemce čtyři pětiny prostor. Současná podoba outletu však není definitivní, developer plánuje do dvou let dokončit ještě druhou etapu centra s dalšími 5500 metry čtverečními obchodních ploch.

CRESTYL

DOCK IN

Čtvrtou z pěti fází administrativního centra Dock In zahájila na začátku listopadu developerská společnost Crestyl. Budova s názvem Dock In Four bude součástí čtvrti DOCK vyrůstající kolem dvou slepých ramen Vltavy v pražské Libni. Objekt se zvlněnou fasádou a množstvím balkonů a teras navazuje na třetí etapu Dock In, která je nyní ve fázi hrubé stavby. Dock In Four po dokončení plánovaném na jaro 2020 přinese na office trh 20 000 metrů čtverečních pronajímatelné plochy.


Va�� �p����� � ���rod��

Jsme tradiční výrobce interiérových dveří, firma s dlouholetou tradicí a zkušenostmi se zaměřením na výrobu moderních i klasických dveří. Naší specialitou jsou dýhované dveře, masivní dveře, dveře s nástřikem barev RAL, dveře se skrytou zárubní i dveře do stropu. Vyrobíme dveře do každého interiéru. Obraťte se na nás a informujte. Jsme tu pro Vás.


86 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

NOVÝ FÉNIX: CPI PG se připravuje na vysočanský boom CPI Property Group ukončila rok a půl trvající modernizaci obchodního centra Fénix v pražských Vysočanech. Investice do rekonstrukce přesáhla hranici 200 milionů korun, ale přinesla nové nájemce. Rekonstrukcí Fénix reaguje mimo jiné i na očekávaný příliv nových obyvatel související s výstavbou nové čtvrti v okolí zastávky metra Kolbenova. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: archiv CPI

OC Fénix po modernizaci zaznamenalo opravdu výrazné změny, v podstatě se

místem každodenních nákupů pro obyvatele nové bytové zástavby,“ potvrzuje

změnil celý design obchodního domu. Renovace zahrnuje zřízení nového vcho-

Kocek. V souvislosti s expanzí rezidenční zóny Vysočan proběhne v průběhu

du z hlavní ulice, vybudování nového food courtu i novou podobu pasáží a rela-

příštího roku také kompletní rekonstrukce podzemního parkoviště OC Fénix,

xačních zón. Kromě na první pohled viditelných úprav proběhl také technický

aby byl obchodní dům schopen plně obsloužit očekávaný zvýšený provoz

upgrade zázemí. Rekonstrukce se dotkla i hypermarketové části obchodního

související s nárůstem počtu obyvatel městské části. Mezi nové nájemce

domu, kterou drží Billa. Prodejní plocha tady byla výrazně navýšena

OC Fénix patří Datart, papírnictví McPen, pobočka O2 nebo ve food courtu

a počet pokladen se oproti původnímu stavu zdvojnásobil. Rozhodnutí

indická restaurace Satyam a Costa Coffee. Do konce roku by měl ve Vysoča-

o modernizaci si ve finále vyžádalo investici ve výši více než 200 milionů

nech otevřít také Delmart. Probíhajících změn využila také řada stávajících

korun, ale již přivedlo do OC Fénix nové nájemce. „Jsme rádi, že se nám poda-

nájemců a rovněž přistoupila k rekonstrukcím svých jednotek, patří

řilo dokončit tuto výjimečně náročnou rekonstrukci, jejíž průběh musel být

mezi ně třeba Sportissimo. ▪

speciálně uzpůsoben faktu, že se ve stejné budově nachází čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Prague, patřící do sítě CPI Hotels. Všechny práce, a to i ty hlučné, tak probíhaly za plného provozu centra, nikoli v nočních hodinách, jak je při podobných modernizacích běžné. O to víc nás těší, že tržby nájemců meziročně stále rostly. Věříme, že se novému Fénixu bude nyní ještě více dařit,“ komentuje modernizaci Miloslav Kocek, asset manager CPI PG. V rámci rekonstrukce centra Fénix CPI přistoupilo také k úpravám recepce ve zmíněném hotelu Clarion. Reakce v předstihu K lokalitě Vysočan se aktuálně soustředí velká pozornost pražských developerů, kolem metra Kolbenova vzniká celá nová čtvrť. Fénix tak v předstihu reaguje na změny, které Vysočany čekají. „Počítáme, že se Fénix stane

Obchodní centrum Fénix Bylo na náměstí OSN v Praze 9 otevřeno v roce 2008 a na ploše přesahující 12 000 metrů čtverečních prodejní plochy nabízí na osm desítek komerčních jednotek. CPI PG celkem vlastní patnáct obchodních center, čímž se řadí mezi přední hráče českého retailového trhu. V posledních dvou letech skupina zrekonstruovala kromě Fénixe také Quadrio a českobudějovické obchodní domy IGY a Géčko.


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 87


88 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  PŘEDSTAVUJEME

ROZKOŠ NA PRODEJ Popularita investic do zámeckých nemovitostí stále stoupá. Kromě nepopiratelného náboje romantiky lze takovou akvizicí získat i zajímavý investiční potenciál, obzvlášť pokud si dobře zvolíte objekt zájmu. Jednou z oněch dobrých voleb je rozhodně zámek Rozkoš u Jindřichova Hradce – a ano, je aktuálně ke koupi. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: archiv

Ve Střížovicích u Jindřichova Hradce se aktuálně nabízí výjimečná příležitost ke koupi zámku. Objekt se čtvercovým půdorysem hlavní budovy a dvoupatrovou novogotickou hranolovitou věží nabízí zastavěnou plochu o výměře 730 metrů čtverečních. Vnější fasáda zámku je zdobená pseudogotickými ornamentálními prvky a bosáží, ve vnitřním vybavení, které se prodává jako součást budovy, se zachovaly některé originální architektonické prvky, jako je dřevěné schodiště, některá okna a dveře . Zámek je podsklepený, ve sklepních prostorách se nachází technické zázemí. Nejen zámek... Areál tvoří kromě zámku ještě původní park o rozloze 7958 metrů čtverečních, pět zděných garáží s celkem 90 metry čtverečními a bytový dům se šesti jednotkami a plochou 331 metrů čtverečních, který prošel celkovou rekonstrukcí. Celková plocha areálu tak činí 9307 metrů čtverečních. Ve vzdálenosti 11 kilometrů od Střížovic leží město Jindřichův Hradec, 21 kilometrů východně pak Dačice, 32 kilometrů severně Pelhřimov a 32 kilometrů jihozápadně Třeboň. Poloha je tedy pro venkovské sídlo ideální. Pokud jde o charakter krajiny, zámecký areál s parkem a vodním náhonem leží mezi rybníky Hejtman, Střížovický a Ratmírovský a je obklopen lesy České Kanady. V okolí vede také několik cyklotras. Cena kompletního areálu činí 29 900 000 korun. V případě zájmu volejte na tel. číslo +420 774 123 377. ▪


Jsme draví a rychlí

PRODÁME NEBO PRONAJMEME • • • • • •

váš dům vaši továrnu váš byt vaše kanceláře váš obchod váš pozemek zn. ihned

Pište na e-mail: reality@jacobb.cz nebo volejte 800 50 30 90

www.jacobb.cz


A

R

T

G

F

A

S

O

T

O

R

K A CS OI AC N S

H

I

D

O T S

L

N

O

H

A

O

M

V

E

Y

A I R L I SL L G

F I R E P L A C E S C H A R C O A L

T A N D O O R

I N T E R N A T I O N A L

C H E F S

RESERVATIONS +420 257 211 308 WWW.NEBURESTAURANT.COM CHECK NEBU RESTAURANT ON FACEBOOK / INSTAGRAM N Á M ĚS T Í PA D LÝC H 95 , P R A H A 6 - N E B U Š I C E


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


92 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

SPIRIT OF ECSTASY Symbol Rolls-Royce, Spirit of Ecstasy, získal unikátní podobu, a to díky spolupráci automobilky se značkou Fabergé. Díky spojení inženýrských dovedností Alexe Innese, designéra slavné automobilky, a Liisy Talgren, hlavní designérky klenotnictví Fabergé, se pod rukama Paula Jonese zhmotnilo

BEAUTY ATELIER

nové vejce Fabergé Spirit of Ecstasy. Základ sestává z bílého zlata s ručně vyřezávanou giloší s fialovým lakem, přičemž dominantní růžové zlato definuje tvar klenotu a chrání jeho střed. Skrytá páka umožňuje otevření vejce, v němž grandiózně čeká Spirit of Ecstasy z matného křišťálu v objetí růžového zlata a bílých diamantů. Důležitým prvkem je také ametyst, který dílo decentně přivádí k dokonalosti. Exemplář je k vidění až do konce prosince ve výloze londýnského butiku Fabergé.

Parfumerie FAnn otevřela v Praze svůj první a hned dvoupatrový Beauty Atelier, designový koncept s exkluzivními značkami i servisem. Novinka jasně ukazuje, že experimentování se vyplácí. Dokazuje to propojení klasické parfumerie s unikátním concept storem. V Beauty Atelieru poznáte šestnáct trendy značek nově exkluzivně uvedených na náš trh, jako je třeba skandinávský fresh brand Nuori nebo fenomenální kosmetika Dr. Barbara Sturm, ale také speciální koutek zaměřený na českou a slovenskou kosmetiku či individuální VIP zónu. Stylový aspekt dovedou k dokonalosti uniformy personálu od návrháře Mira Saba, který tady mimochodem má v prodeji svou novou řadu kosmetiky. Beauty oázu najdete na adrese Jungmannovo náměstí 6.

Christian Louboutin v Praze Donedávna bylo možné sehnat legendární boty s červenou podrážkou v České republice pouze online. Prosinec 2018 však znamená zlomový moment pro všechny tuzemské milovnice vysokých jehel, jež zákonitě nechybí v žádném módním snímku. Christian Louboutin otevřel butik v Široké ulici a rovnou před Vánoci. Pražská pobočka je zároveň nejvýchodnější prodejnou francouzského design labelu.


94 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

Chrám zvuku V Dušní ulici v Praze byl slavnostně otevřen showroom VOIX, jenž se zaměřuje na luxusní audio a videotechniku. Koncept je jedinečný díky své nabídce, rozloze i designu a pravděpodobně se stane místem, kde se na hodiny ztratíte v bezchybném zvuku hudby. Postará se o to dvacet prémiových značek, mezi nimiž nechybí Kharma, Gato Audio či Dan D'Agostino. Hloubku a čistotu tónů oceníte v poslechových místnostech, v prodejně o 600 metrech čtverečních si však užijete i domácí kino. Uměleckou atmosféru plnou high-end techniky doplňuje široká selekce přehrávačů, reprosoustav, zesilovačů, sluchátek a dalšího příslušenství.

Pro sběratele zážitků a emocí Mezi nejlepší formy rozmazlování jak sebe, tak svých blízkých patří zážitky. Na ty motorové se specializuje půjčovna Legend, kde si můžete na den, dva dny, ale klidně i na týden vyzkoušet adrenalin z řízení takových ikon, jako je Dodge Challenger SRT 392 se 475 koňmi, Chevrolet Camaro V8, Chevrolet Corvette C7 Stingray Convertible nebo Harley Davidson CVO a další. Portfolio tohoto zdroje zážitků se soustředí na skutečně mimořádné vozy, které si pověst legend zasloužily nejen technickými parametry, ale i atmosférou a duší stroje, který umí probudit emoce. Jen upozorňujeme – jedno svezení rozhodně nebude stačit.

DIAMANTOVÝ BALLON BLANC Šperkařský dům Cartier přináší nový model hodinek Ballon Blanc. Listopadová novinka představuje inovovaný design oblíbeného kousku Ballon Bleu s několika designovými změnami. Elegantní dámský model má číselník s texturou slunečních paprsků. Dýkovité ručky nově doplňuje diamant uložený do křivky hodinek na pozici čtyři. Model Ballon Blanc s pouzdrem z růžového zlata mohou zdobit i diamanty okolo lunety a řemínek je vyveden z aligátoří kůže.


PODZIM/ZIMA 2018 z Milána

Luxusní pánské košile a dámské halenky.

PASÁŽ ČERNÁ RŮŽE, NA PŘÍKOPĚ 12, PRAHA 1 | WWW.NARACAMICIE.CZ


96 ESTATE  STATEMENT  DIÁŘ

Josef Divín v Kuzebauch SPÉKANÉ VITRAJOVÉ SKLO S NATAVENÝM STŘÍBREM A MALBOU V KOVOVÉM RÁMU S NÁZVEM KRAJINA. PRO TALENTOVANÉHO SKLÁŘE JOSEFA DIVÍNA JE CHARAKTERISTICKÉ PROŽÍVÁNÍ KRAJINY SKRZE ZAKŘIVENÍ HORIZONTU A VŠECH JEJÍCH ŽIVELNÝCH PROJEVŮ – SHLUKU MRAKŮ, KAPEK DEŠTĚ NEBO RYCHLE MIZEJÍCÍ PĚNY NA VODĚ. DIVÍNOVO DÍLO JE VÝJIMEČNÉ ZEJMÉNA AUTOROVOU INTERVENCÍ POMOCÍ RUKOU NA DEFORMOVANÉ FOUKANÉ SKLO, ZA NÍŽ NÁSLEDUJE VYTVÁŘENÍ STRUKTUR APLIKACEMI STŘÍBRNÝCH FÓLIÍ A NA ZÁVĚR I AUTORSKÉ BROUŠENÍ. PRACUJE ALE I S DALŠÍMI DRUHY SKLA PLOCHÉHO, STAVOVANÉHO, FOUKANÉHO, MALOVANÉHO, PŘÍPADNĚ RYTÉHO, LEPTANÉHO A BROUŠENÉHO. MELANCHOLICKÉ, BAREVNÉ ZACHYCENÍ KLIDU I TENZE PŘÍRODY VE VZTAHU K ČLOVĚKU POJMENOVAL DIVÍN KRAJINOU NOCI A JE K VIDĚNÍ V GALERII KUZEBAUCH DO 4. LEDNA.

Tadao Andó

AMBIENTE:

Závěr roku využil k mocnému souhrnnému ohlédnutí se za

VELETRH DESIGNU BUDOUCNOSTI

minulostí i jeden z nejdůležitějších architektů současnosti,

Frankfurtské výstaviště ožije od 8. do 12. února plejádou mezinárodních

japonský Tadao Andó. Pařížská galerie Centre Pompidou tak

vystavovatelů z řad spotřebního zboží zaměřeného zejména na interiérové

hostí už jen do konce prosince výstavu Le Défi čili Výzva, která

zařízení. V rámci jednoho z největších veletrhů v Evropě tak bude možnost

mapuje na padesátce projektů vývoj Tadaa Andóa a jeho archi-

vidět prezentaci 4500 vystavovatelů ve třech hlavních sekcích pojmeno-

tektonického studia. Dává nahlédnout nejen do motivů, ale i do

vaných Living, Dining a Giving.

praktických kreseb, črtů, prezentací, fotografií a videí. Sedma-

Letošní partnerskou zemí

sedmdesátiletý Andó coby ústřední postava soudobé archi-

veletrhu se stala Indie,

tektury získal prestižní Pritzkerovu cenu a ve svých budovách

proto nebudou chybět

ctí původní materiály, používá tedy beton a dřevo. Mezi jeho

expozice tradičních vý-

nejslavnější díla patří Row House ze 70. let, Church of the Light

robků a řemesel. Prostor

SE OHLÍŽÍ ZPĚT V PAŘÍŽI

z roku 1989 nebo Punta della Dogana z roku 2009.

dostanou i mladí nadaní designéři v průběhu inspirativní přehlídky Talents.

CZECH PRESS PHOTO 2018 Ke konci roku bilancování patří, pro připomenutí těch nejvýznamnějších událostí toho uplynulého zavítejte do prostor Staroměstské radnice. Každoroční retrospektivu světa českýma a slovenskýma očima – či spíše objektivy fotoaparátů – můžete zhlédnout až do 30. ledna na Staroměstském náměstí. Tradiční výstava Czech Press Photo představí vítězné snímky, ale i ty nominované, které vybrala mezinárodní odborná porota. Celkem se můžete těšit na 444 fotografií, jejichž téma je rozkročeno od zpravodajských aktualit přes umění a portréty až po sport a přírodu. 24. ročníku prestižní soutěže se letos zúčastnilo na 430 fotografů s celkem 6456 fotografiemi.

Připravila: Adéla Rusňáková


98 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

BENTLEY CON Redefinice vlastní třídy


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 99

TINENTAL GT

Nová generace tradičního kupé Bentley Continental GT mění definici velkých cestovních vozů. Ve své třídě nemá žádnou přímou konkurenci a spojuje úchvatný design, fenomenální výkon a tradičně nedostižné řemeslné zpracování. Připravil: Ondřej Pavlůsek, Foto: Bentley


100 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

Bentley, jehož kořeny sahají do roku 1919, představuje tradiční britskou au-

Budoucnost tradice

tomobilovou značku, jejíž vozy charakterizuje výkon, příslušnost k nejvyšší

Exkluzivně pojatý interiér modelu Continental GT nabízí nezaměnitelný

třídě oboru a elegance s lehkým nádechem sportovního stylu. To vše

britský styl, který především díky tvarům palubní desky a použitým ušlech-

v nejvyšší možné míře nabízejí dvoudveřová kupé nesoucí jméno Continen-

tilým materiálům působí dojmem, že do něj technologie jedenadvacátého

tal. První vstoupilo na scénu v padesátých letech dvacátého století

století ještě nevstoupily. Ve skutečnosti se ale Bentley může pochlubit

a patřilo k tehdejší špičce mezi high-end vozy, což platí i pro stejnojmenné

plně digitálním přístrojovým štítem a barevnou dotykovou obrazovkou

vozy z let devadesátých. Zásadní zlom ovšem díky svému designu i technice

s úhlopříčkou 12,3 palce, jejímž prostřednictvím lze ovládat rozsáhlý

představoval Bentley Continental GT, který byl pod taktovkou koncernu

multimediální systém. Vedle svých rozměrů a schopností tato obrazovka

Volkswagen uveden v roce 2003 a založil zcela novou linii, jejíž třetí gene-

přitahuje pozornost i díky skutečnosti, že je otočná, a místo ní může být na

race je aktuálně nejmodernějším a zároveň bezpochyby i nejatraktivnějším

palubní desce pouze hladká dřevěná dýha s elegantní kovovou lištou nebo

zástupcem značky Bentley.

trojice analogových přístrojů s kruhovými ciferníky, vyvolávající vzpomínky na sportovní vozy šedesátých let dvacátého století.

Nádherná evoluce Elegantní cestovní kupé Continental GT se ve své nejnovější podobě liniemi

Nečekaný prostor

plně hlásí k odkazu stejnojmenných předchůdců a zároveň působí mnohem

Bentley Continental GT ve své nejnovější podobě může vyvolávat dojem, že

dynamičtějším dojmem, za nějž vděčí svým proporcím. Hliníková karose-

je dvoumístným vozem, jehož zadní sedadla jsou vhodná jen pro odložení

rie na zcela novém podvozku s rozvorem náprav 2850 milimetrů se může

kufříku či kabelky, ale opak je pravdou. Za jediným párem dveří se ukrývá

pochlubit celkovou délkou 4850 milimetrů, šířkou 1966 milimetrů a výškou

prostor, v němž se mohou pohodlně usadit čtyři dospělé osoby. Vyšší míru

1405 milimetrů. Velkorysé rozměry umožňují naplno využít tradiční pro-

komfortu samozřejmě poskytují přední sedadla, elektricky nastavitelná

porce vozů třídy GT s dlouhou přídí a kabinou posunutou k zadní nápravě.

ve dvanácti, nebo dokonce ve dvaceti směrech a disponující vyhříváním,

Bentley Continental GT je pak umocňuje dokonale zpracovanými detaily

chlazením i masážní funkcí.

od řešení masky chladiče spolu s hlavními světlomety přes tvarování boků, splývavou linii střechy a výrazné zadní blatníky až po koncová světla a po-

Prostě úchvatná jízda

dobně tvarované koncovky výfuků. Kapitolu samu pro sebe pak tvoří design

Za veškerou elegancí exteriéru i interiéru se ukrývá technika, jejímž jediným

jednadvacetipalcových kol i na přání dodávaných o palec větších.

cílem je poskytovat nedostižné zážitky z jízdy za všech myslitelných


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 101

podmínek okolního provozu. Na palubě Bentley Continental GT mají být samozřejmostí rychlé a komfortní přesuny napříč kontinenty po nekonečných dálnicích, ale velké kupé si klade za cíl být příjemným společníkem i na běžných silnicích, k čemuž je plně přizpůsoben jeho podvozek. Srdcem vozu je dvakrát přeplňovaný šestilitrový dvanáctiválec uspořádaný do W, disponující nejvyšším výkonem 467 kW, tedy 635 koňských sil, a točivým momentem 900 Nm. Tyto hodnoty, mířící na všechna čtyři kola prostřednictvím osmistupňové automatické převodovky, jsou zárukou vysoce nadprůměrné jízdní dynamiky. Bentley pak k novému kupé dodává, že za běžných podmínek funguje jako vůz s pohonem zadních kol, ale jakákoli ztráta trakce spustí systém aktivního pohonu všech kol s okamžitým zapojením obou předních kol, která zajistí další záběr v okamžiku, kdy je to potřeba.

Bentley Continental GT

Individualizace bez omezení

Zrychlení

0–100 km/h: 3,7 s

Do konce padesátých let představoval Mulliner samostatnou karosárnu

Max. rychlost

333 km/h

Výkon

467 kW, 635 koní

tých let pak spadá přímo pod značku Bentley a v současnosti představuje

Objem

5,95 l twin turbo

její individualizační divizi. Právě ta je připravena proměnit prakticky každé

Spotřeba

13,6 l/100 km (WLTP)

nové Bentley v jedinečný vůz, který nemá obdoby, a to za pomoci téměř

Hmotnost

2252 kg

Rozvor

2850 mm

Cena v základní výbavě

5 395 500 Kč

se specializací na prestižní vozy, ale v době samonosných karoserií se přeorientoval na úpravy jejich exteriéru i interiéru. Od počátku devadesá-

nekonečné palety odstínů laků karoserií spolu s provedením interiéru podle představ budoucích majitelů, a to od zvolených materiálů a jejich barev až po výbavu. ▪


102 ESTATE  STATEMENT  STYL

Jiné formy

ČASU Out of the box. Pokud vaše životní filozofie souzní s touto mnohoznačnou formou přístupu ke světu, zřejmě nelpíte na tom, aby čas na vašem zápěstí nutně ukazovaly dvě ručky. Jde to totiž i jinak. Připravil: J.J. Tichovský, Foto: archiv značek

Me

iste ger / Koscom / 76 9 rSin 00

NIKAM NESPĚCHAT Existují značky, které chtějí imponovat dynamikou svých hodinek a snahou na nich vyobrazit pokud možno co nejmenší časový úsek. A pak je tu německý MeisterSinger – klasik, který nikam nepospíchá. Jediné ručce ocelových Lunascope zabere hned půl dne, než oběhne svou dráhu, čímž se zároveň stává nejrychlejším indikátorem ve struktuře hodinek. Ručku, zobrazující čas díky pětiminutovému členění hodinových segmentů, dotváří v ploše bílého či modrého číselníku apertura data a velká kruhová výseč určená pro nejpoetičtější z komplikací – lunární fázi. Díky velkému ztvárnění Měsíce lze tedy snadno zjistit, zda se blíží úplněk či novoluní, přičemž navržený mechanismus je natolik přesný, že potřebuje seřídit o jediný den jednou za 128 let. O přesnost chodu se stará mechanický strojek s automatickým nátahem, jehož dekoraci a pohyb je možné sledovat skrze transparentní dýnko.


STYL  STATEMENT  ESTATE 103

MODERNÍ „DIGITÁLKY“ Letošní rok patřil ve světě vysoké hodinařiny manufaktuře IWC, která byla ve švýcarském Schaffhausenu založena už před

a /C

ro

27 um / llin

900 Kč

značka představila nespočet atypických řešení indikace přesného času, přičemž

N Ulysse ardin / Kle

o tu zřejmě nejlogičtější se postaral rakouský hodinář Joseph Pallweber už

no

tn i ct

v druhé polovině 19. století. Stvořil vlastně

k/ šá Du

Ha mi l to n

150 lety. Během své fascinující historie

jednoduchý koncept „digitálek“, respektive

2 530

otočných disků zobrazujících hodiny a minuty. Toto kreativní řešení letos ho-

000 Kč

dináři v rámci oslav výročí vzkřísili a dali mu moderní podobu, díky níž se hodinkám podařilo zvítězit v mnoha soutěžích designu i horologie. Tribute to Pallweber Edition „150 Years“ v platinovém pouzdře však doplní pouze pětadvacet sbírek po celém světě.

FÚZE SVĚTŮ Takzvaným regulátorovým rozložením číselníku se kdysi dávno řídili mořeplavci,

oddělení sekundové, minutové a hodinové stupnice. Tento koncept se zalíbil původem americké značce Hamilton, která mu však dala novou podobu. Pro letošní desátý ročník udílení filmových cen Behind the Camera Awards v Los Angeles připravila hodinky, ve kterých tyto stupnice a jejich ručky nahrazují rotující disky, jež mají připomínat cívky kamery. Ocelové Jazzmaster Regulator Cinema Edition nabízí pro umocnění vizuálního prožitku i speciální zrnitý dekor číselníku, který kdysi využívaly kamery na svém povrchu pro snazší uchopení. Z profilu lze odečíst také logo věhlasné značky, které je umístěné v ploše asociující rozvinuté filmové pásmo.

SILNÁ POVAHA

49 9

č 0K

a později kapesních hodinkách vyžadovali

/1

00

kteří na svých námořních chronometrech

Art de Suis IWC / se

Platinový Freak Vision nepatří do skupiny univerzálních hodinek a stejně tak se nedají při jeho popisu použít slova jako nadčasový nebo klasický. Jedná se totiž o konceptuální vizi budoucnosti, jejíž předobraz vznikl v roce 2001, kdy se jednalo o světově první hodinky s křemíkovými komponenty. Bezpochyby úspěšnou dráhu extravagantní časomíry však letos doplnila radikálně uhlazená varianta, na níž manufaktura demonstruje vývoj svých laboratoří. V Ulysse Nardin zůstávají věrni odhalení setrvačky a hlavního soukolí z křemíku nad plochou číselníku. Otáčí se navíc na protiváze minutové ručky, a to jednou za hodinu. O zobrazení hodin se pak stará rotující podkladový disk, pod kterým je umístěn nadrozměrný pérovník. Ten i přes své dispozice dodává energii pouze na 50 hodin chodu, neboť strojek je velmi náročný na energii. Nátah mechanismu obsluhuje revoluční systém Grider využívající vibrace zápěstí.


104 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

TOP 10 Vánoce jinak

Vánoce se pyšní řadou superlativ, ale aby ji nenarušil každoroční stereotyp, spěch a kýč, zkuste prostý recept – změňte prostředí. Lék v podobě cestování s těmi nejbližšími bude zároveň nejnezapomenutelnějším dárkem. Projděte si naše vánoční hotelové tipy, pro něž je balicí papír zbytečný. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 105

GRAND FERDINAND VÍDEŇ, RAKOUSKO


106 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

ST. PANCRAS RENAISSANCE HOTEL LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE Cesta nemusí vždy být cíl. O tom vás přesvědčí pětihvězdičková ikona historie z dob, kdy cestování po kolejích bylo výsadou aristokracie. Cíl v podobě St. Pancras sousedící s londýnským King’s Cross vás uhrane neogotickým vzhledem s věžičkami a červenými cihlami, přesně na hraně pohádky a hororu. Dramatický byl i osud autorského díla z roku 1873, po osmdesáti letech od vzniku totiž těsně uniklo demolici díky renovaci za 150 milionů liber. Viktoriánská architektura se propisuje grandiózním vstupním schodištěm, rozetovými okny, ozdobnými římsami a krby. Přestože z oken osmatřiceti suit už neuvidíte kouzelné železnice, můžete stále sledovat čilý ruch v nádražní hale, zatímco se váš doprovod připravuje na večeři v koupelně obložené carrarským mramorem nebo relaxuje ve volně stojící porcelánové vaně. Pro ten správný aristokratický pocit jsou k dispozici služby osobního butlera a concierge. Nechte si domluvit proceduru v místním spa, podzemní prostory původní kuchyně, kde se vařilo na páře, si ponechaly tento element a vdechly mu nový život. Oddat se tak můžete relaxaci v páře s esencí eukalyptu. Co byste určitě neměli minout, je vyhřívaný bazén s dokonale renovovaným orientálním obložením a inspirativní Booking Office – původní halu pro nákup jízdenek – dnes restauraci a bar, kde dopijete a můžete se hned vydat za dalším dobrodružstvím.

2

HUSS GSTAAD GSTAAD, ŠVÝCARSKO

Může fungovat kombinace designového hotelu v kontextu klasické alpské architektury? Norský architekt a designér Erik Nissen Johansen ze studia Stylt Trampoli tuto výzvu splnil na výbornou. Zbavil interiéry přebytečných příček, zvětšil okna, a tedy i množství přírodního světla v každém ze 136 pokojů, spolu s výhledy na horu Swiss Mountain a pitoreskní vesnice Gstaad a Saanen. Pod taktovkou Johansena v tradičním švýcarském chaletu z roku 1980 ožily interiéry variací sametu a hutných barevných tónů švestkové a smaragdové spolu s charakteristickým dřevěným nábytkem a obložením. Koupelny v prudce elegantní černé poskytují dostatek intimity a stylovou kosmopolitní atmosféru osvětlují všudypřítomná designová svítidla. Pokud je pro vás většina hotelových lounge neosobní a studená, v Huus Gstaad bude tak trochu Sofiinou volbou, jestli strávit večer u praskajícího krbu v obklopení rozměrnou knihovnou s více než pěti sty svazky a atraktivním barem, nebo se co nejdřív uložit mezi nadýchané péřové polštáře. Zázemí ve výšce víc než 1000 metrů nad mořem zahrnuje i family friendly spa s velkorysým bazénem a saunami.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 107

FORSTHOFGUT LEOGANG, RAKOUSKO V srdci třetího největšího ski areálu v Evropě, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang, na úpatí impozantních takřka tří set kilometrů lyžařských svahů stojí splněný vánoční sen. Forsthofgut začal jako klasický statek s pastvinami a jezerem před čtyřmi sty lety – a úzký kontakt s přírodou si zachoval dodnes, už jako exkluzivní ski-in ski-out resort. Jediným výrazným dekorem suit či chaletů, které svým střízlivým designem potěší oko minimalisty, je živý obraz přírody zasazený do rámu velkoformátových oken. Komfort tady tvoří ale i zážitky, a tak na hosty v každém pokoji čeká batoh s individuálními tipy na výlety a podložka na jógu – tu si zajděte zacvičit do relaxačního pavilonu s výhledem na hory. Tam se ze svátečních dnů stanou dny přímo svaté, když navštívíte waldSPA s bylinnými procedurami a alpskou vodou. Na 3800 metrech čtverečních prohřejete zkřehlé svaly, abyste si mohli na závěr dne dopřát pár temp ve venkovním vyhřívaném infinity pool s ohromujícími výhledy na horské masivy. Pokud by náhodou bylo odpočinku a vynikající organické kuchyně přespříliš, vydejte se na proslulé après-ski do centra Saalbachu a zahřejte se pravým rakouským schnapsem.


108 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

4 PLAZA NEW YORK, USA

První asociace Vánoc mimo domov. Kam jinam se vydat pro pořádnou porci vánoční atmosféry než do newyorského hotelu Plaza, jehož sváteční slávě přidal i proslulý film Home Alone. Na Páté avenue si ukrojíte díky velkolepému stylu Beaux-Arts svůj privátní kousek výjimečnosti. V paláci, který má za sebou stoletou historii, se zdržoval i F. S. Fitzgerald a jeho knižní hrdina Gatsby, princezny, hvězdy stříbrného plátna a apartmá zde vlastní třeba i Tommy Hilfiger. Výraz „klasický“ je v případě interiérů Plazy velmi neomalený přívlastek, vaše malé krémové Versailles v jednom ze skoro tří set pokojů doplňuje koupelna v mramoru s dekorem tvořeným kachličkami z 24karátového zlata. Skutečně speciální pocit dotváří kosmetika značky Guerlain, jež stojí i za prestižním hotelovým spa. Samozřejmostí je nonstop room service, byla by ovšem škoda nepovečeřet v alespoň jedné ze tří hotelových restaurací. Pokud by jakousi náhodou Plaza jakožto odvěký symbol americké upper class nedostála tomu pravému vánočnímu feelingu, zajděte si zabruslit k Rockefellerově centru nebo naproti do Central Parku.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 109

PRINCIPAL EDINBURGH CHARLOTTE SQUARE EDINBURGH, SKOTSKO Skládanku té pravé vánoční atmosféry tvoří vedle vůně svařeného vína, jehličí a cukroví i světla. Pokud i vy každoročně čekáte na moment, kdy se poprvé rozsvítí vánoční stromeček a ulice ožijí malými žárovičkami, je Edinburgh must-visit místem. Ultimátní prožitek z šedesáti tisíc vánočních světel získáte díky speciální akci Silent Light, kdy se můžete poddat rytmům disco koled z rozdávaných sluchátek. Pro lehké uklidnění po adrenalinu získaném při projíždění Edinburghem na ledních bruslích zvolte azyl v tak trochu jiném business hotelu na Charlotte Square. Ohřejete se tady mezi sametovými závěsy, tartanem, plameny v mramorovém krbu nebo pod vodopádem ze sprchové hlavice spolu s bespoke kosmetickými produkty Perfumer's Garden. Tempo snadno zklidníte nad svazky historických knih v místním lounge laděném do osvěžující tyrkysové barvy v křeslech s třásněmi. Jemně blízkovýchodní atmosféru ve vzduchu podpoří restaurace BABA se sezením à la americký diner s patinovou výmalbou a tapiseriemi na stěnách. Ke kouzlu přispívají i tepaná stropní svítidla a kouzelná zimní zahrada.

FAENA BUENOS AIRES, ARGENTINA Máte rádi extravaganci? Proč si tedy nenadělit pod symbolický stromeček kurz tanga v jihoamerické Argentině? Pro to správné naladění na vášnivou notu zajděte na tango show a vězte, že tu nejlepší ve městě má Faena hotel ve svém kabaretu. Velkolepý design na pomezí divadla doplňují lehce fantaskní motivy jako dvoumetrová fontána ve tvaru zlaté královské koruny v bazénu nebo ikonické bílé jednorožčí hlavy ve fine dining restauraci Bistro Sur. Za komplexním designem hotelu v budově bývalého obilného sila nehledejte nikoho jiného než legendárního Philippa Starcka. Sjednocujícím signature prvkem je barva vášně (a Vánoc) – rudá, tu najdete v impozantní vstupní chodbě na dlouhé lince koberce, v Library Lounge na křišťálových lustrech a kožených chesterfield sofa. Stovka pokojů respektuje červeno-bílo-černou kombinaci se zlatými doplňky a spolu s místním hammamem je místem k načerpání energie, kterou skutečně budete potřebovat. Připravte se na fakt, že oslava vánočních svátků na prahu letních prázdnin zbavená nákupního šílenství je celonoční záležitost. V Argentině na Nochebuena neboli Štědrý večer v baru rozhodně sami nebudete.


110 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

AL MAHA DUBAJ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Pokud ke konci roku hledáte absolutní únik před zdeformovanými tradicemi, vydejte se do horké Dubaje. Ať už je vaše motivace jakákoli, zde ji naplníte po okraj. Za pouhých 45 minut cesty z dubajského letiště se dostanete na místo, jaké nemá obdoby. Jedinečný Al Maha Desert Resort & Spa je umně skryt před vnějším světem a splývá s krajinou tak harmonicky, že ze své suity můžete obdivovat přehlídku pouštní zvěře, která se chodí napojit k místním zásobníkům vody. Výměny horských vrcholků se sněhem za vysoké duny s jemnou písečnou poduškou nebudete

7

litovat. Jedny z nejúchvatnějších zakřivení krajiny přinášejí bezmezné ticho a klid, o jejichž dokonalost se postará váš soukromý concierge. Ten zajistí pillow service, sestaví speciální beduínské menu na míru, naplánuje nezapomenutelný výlet v koňském sedle do dun a teplota vaší kávy a privátního bazénu pro něj rozhodně nebude nedůležitý detail. Pouštní fata morganu se zahradou doplňuje spa s produkty s cenným blahodárným jílem a řadou procedur v hammamu včetně hydroterapie, shiatsu nebo reiki.

TERMINAL NEIGE – REFUGE DE MONTENVERS CHAMONIX, FRANCIE Vstupní brána na nebe. Předtím, než takové vyjádření odsoudíte jako příliš vzletné, nasedněte do kabiny zubatky a vyčkejte. Za dvacet minut budete těžko hledat jiná slova. Ve dvou tisících nadmořských metrech se ukrývá legenda horského hoteliérství Maison Sibuet, který po renovaci překřtili na Terminal Neige – Refuge de Montenvers. A vstup to je bezchybný. Z pouhé dvacítky pokojů si s charakteristickými červenými dřevěnými okenicemi v soukromí vychutnáte výhledy na magický vrchol Aiguille des Drus a největší francouzský ledovec Mer de Glace. Pro hřejivost interiérů je hlavním funkčním i estetickým prvkem dřevo a tmavá kůže. K historii základny pro horolezce přispívá dekorativní sbírka dobového horolezeckého vybavení. V hotelu vás budou hýčkat vydatnou savojskou kuchyní – milovníci comté a gryuère budou nadšeni z místního fondue. A protože jste vysoko na Mont Blancu, napojte na dvojici teras svou pokožku slunečním zářením při sklence červeného a užijte si moment, kdy tu jsou savojské alpy jen pro vás.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 111

GRAND FERDINAND VÍDEŇ, RAKOUSKO

Co se týká štědrovečerní tabule, existují dva tábory: kapr a řízek. Pokud se řadíte mezi příznivce řízků, proč se nevypravit za těmi nejlepšími do kolébky klasické hudby? Svěřte se do péče hotelu Grand Ferdinand na proslulé Ringstrasse. Schnitzel i jiné vídeňské klasiky si tady vychutnáte v jedné ze tří restaurací. Obdiv architektuře 19. století se vám bude skládat nejlépe při koktejlu v baru Grand Étage. A jestli stále váháte, protože Vídeň je pro vás trochu okoukanou družkou, vězte, že pohled při skleničce sektu z vody vyhřívaného rooftop bazénu ji obleče do úplně nového hávu. A nemusíte se bát – interiéry 188 pokojů a suit v Grand Ferdinand nejsou slepou reprodukcí doby Franze Josefa, naopak dávají prostor designérům značek, jako jsou Lobmeyr, Gubi nebo Augarten Porzellan. Ti předkládají elegantní prezentaci bikoloru bílé a šedé s ohýbaným nábytkem. Na podkladu žuly a kamene oslní puristicky pojaté centrum pokoje v podobě bílé prostorné postele, dalším zástupcem bílé je pak solitérní mramorová vana na nožičkách a sprchových kout originálně řešený pomocí nostalgických luxfer. A nezpomeňte, že na koncert ve Vídeňské státní opeře se můžete nechat odvézt hotelovým Jaguarem z roku 1964, který patřil dědečkovi legendy formule 1 Nikiho Laudy.


112 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

Sluneční svit u nás během prosince dosahuje v průměru délky pouhých 45 hodin. Žádný počet vánočních světel ho tak nemůže doplnit. Na jeho nedostatek si ovšem nebudete stěžovat v kambodžském Phum Baitang, kde poslední měsíc roku poskytne zhruba 250 hodin zalitých sluncem. Unikátní studie prosté formy a autenticity z portfolia Zannier hotels zde nabízí resort postavený na principech tradiční khmérské vesnice. Koloniální design čtyř desítek dřevěných vil na pilotech s doškovými střechami ctí typické kambodžské materiály jako exotické tmavé dřevo, ratan a kámen. Po lázni v ručně vyráběné dřevěné vaně se můžete zabalit do županu, vyjít na soukromou terasu s bazénem a vychutnat si šálek kávy při pohledu do velkorysých zahrad. Dotek západního luxusu zaručují kosmetické produkty Aesop a bluetooth sound systém. V restauraci Bay Phsar ochutnáte jednu z nejlepších rýží v životě – pochází z okolních rýžových polí. Doprovod k rýži vybírejte ze selekce těch nejčerstvějších surovin a koření. Pro zdejší spa se více hodí označení chrám, nechybí mu motivy angkorské architektury, mimochodem vzdálené jen čtvrt hodiny tuk-tukem. Umění ztišení mysli a vypilování pozice bakásany dovedete k dokonalosti

PHUM BAITANG SIEM REP, KAMBODŽA

při lekcích jógy v jógovém pavilonu. Není divu, že si celý resort pronajala v roce 2015 Angelina Jolie coby základnu při natáčení jednoho ze svých filmů...


Objevte svět INteRIÉROvÝCH skel OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL Jsme síť sklenářských firem Jsme síť sklenáři sklenářských firem Jsme zkušení z týmu Glastetik Jsme zkušení sklenářiskel z týmu Glastetik Zabýváme se instalacemi designových (nejen) v interiéru po celé ČR Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci Nabízíme služby od zaměření instalaci Naší specializací jsoukomplexní skleněné sklenářské obklady, stěny, příčky, zrcadla, po renovace oken a další sklenářské práce Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken Nabízíme konzultace vhodného výběru a další sklenářské práce skel zdarma Nabízíme si konzultace vhodného výběru zdarma Domluvte s námi schůzku, těšíme se skel na viděnou! Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz

www.glastetik.cz


114 ESTATE  STATEMENT  BEAUTY

Štětec na make-up se 140 000 vláken pro perfektní krytí s airbrush efektem Fenty Beauty 860 Kč

Trio v tužce k líčení obočí sestávající z kartáčku, precizní tužky a stínu. K dostání ve čtyřech odstínech. Shiseido 550 Kč Lak na nehty Diorific Vernis z limitované vánoční edice Midnight Wish, odstín Audace Dior 690 Kč

Xmas Beauty Sváteční atmosféru tvoří detaily. Zahrňte do drobných změn a příjemných nevšedností i vánoční make-up a upgrade svátků bude zase o trochu zábavnější.

Tvarující řasenka Multi Dimension s polohovatelným kartáčkem pro výjimečnou délku řas Shiseido 490 Kč

Precizní tekuté voděodolné oční linky s ultratenkým štětečkovým aplikátorem Ga-De 399 Kč Skleněné jednorázové ampule Uniqcure s high-tech sérem ve výjimečné koncentraci pro okamžitý liftingový efekt Skeyndor 850 Kč za 7x2 ml

Veganský organický make-up v ultralehkých kapkách na bázi vody doplněný o hojivý výtažek z quinoy Ere Perez 729 Kč Paletka devíti stínů Velveteen pro trendy burgundy líčení s metalickým dotekem Ga-De 410 Kč


116 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

LEVITATE Povznášející Co se stane, když se spojí koncept severské kuchyně s asijskou? Vznikne nejen fusion dvou aktuálně asi nejpopulárnějších kulinářských směrů světové gastronomie, ale také výjimečný nový komplex smyslových zážitků. Vyzkoušet jej můžete v Levitate. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: archiv


KONTAKT: ŠTĚPÁNSKÁ 14, PRAHA 1, TEL.: +420 724 516 996

GOURMET  STATEMENT  ESTATE 117

Fusion kulinářských směrů severu Evropy a Asie. Tak by se dala vystihnout

Foie gras v čokoládě

základní filozofie restaurace Levitate. Spojení zdánlivě neslučitelných

Z našeho pohledu nejzajímavější je linie Fauna, která představuje pro

světů ztělesňují kreace šéfkuchaře Christiana Duy Chu, jako je třeba sumec

aktuální sezonu ideální kombinace, jako je kachna s česnekem a pěti druhy

s panko a wasabi nebo krupicová kaše s černými fazolemi a dýní. Menu se

koření nebo lehce šokující dezert v podobě foie gras v horké čokoládě.

odvíjí od tří hlavních linek, které buď můžete vyzkoušet samostatně, nebo je

Pokud se vám líbí všechny tři šéfkuchařovy koncepty, nenechte si ujít jeho

nechat vzájemně doplnit. Zmíněnými linkami je Aqua, Fauna a Flora. Aqua se

osmichodové degustační menu. Zážitek z jídla v Levitate posouvají také

zaměřuje na dary vody, a protože Levitate ctí lokální původ surovin, jsou to

čtyři varianty párovaných nápojů, z nich jsou ke každému chodu připraveny

téměř výlučně ryby sladkovodní, které jsou ostatně vlastní jak skandináv-

dvě vinné, jedna koktejlová a jedna nealkoholická varianta na bázi freshů.

ské, tak asijské kuchyni. Flora čerpá ze zdrojů ovoce a zeleniny a tady

Pokud jde o interiér, opět kombinuje Asii a evropský sever. Barvy jsou

už se v duchu asijského konceptu uchyluje i k exotickým surovinám

tlumené, tvary organicky minimalistické a prostředí velmi decentně

a ocení ji i vegetariáni.

evokuje živými zelenými stěnami i kokedamami atmosféru lesa. ▪


gourmet mix

118 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

SILVESTR À LA GREAT GASTBY Pokud ještě nemáte plány na Silvestra, oslavám končícího roku se můžete oddat v elegantních prostorách Paláce Žofín. Zátiší group zde letos uspořádá lehce extravagantní silvestrovskou party ve stylu Roaring 20’s, tolik známou díky filmu Great Gatsby. To pravé carpe diem si užijete za tónů živé jazzové hudby s houslistkou, nebudou chybět ale ani modernější tóny v podání DJ. Na opulentním rautovém menu se budou podávat čerstvé ústřice, telecí tartar, roastbeef a bohatá selekce dezertů. Mezi hlavními chody exceluje svíčková a šunka od kosti. Samozřejmostí je open bar a půlnoční přípitek s výhledem na ohňostroje nad Karlovým mostem.

PRVNÍ REPUBLIKA Junior pražské gastro scény u Václavského náměstí rok od svého otevření dozrál a sebejistě pokračuje v konceptu přinášení receptů minulého a předminulého století. Šéfkuchař David Kalina tak přenáší svůj obdiv ke kulinářské tradici první republiky na své hosty v Jindřišské ulici. Jednou z podzimních novinek na menu je kombinace pečené morkové kosti s parmazánovou drobenkou a uzeným hovězím jazykem s nakládanou šalotkou, doplněné nasucho opečenými topinkami. Na novém menu se objeví i takzvaný salpicon royale z telecího masa a brzlíku, připravený s madeirským vínem a parmazánem, který David Kalina objevil v téměř zapomenuté knize Suďte, až okusíte od Boženy Mašínové.

Letenské ústřice se šampaňským Pražská Letná platí za ráj výběrové kávy a někdy až příliš stylových hipsterů. Že má ale sedmá pražská část v záloze i věci mnohem výjimečnější povahy, zjistíte v komorním vinném a oyster baru Brut. V intimně laděném prostoru s poetickými roletami vás přivítají jedinečným výběrem mezinárodních vín a šampaňského, k nimž tady podávají selekci čerstvých ústřic z rodinných farem. V Letohradské ulici pravidelně pořádají i privátní párované degustace ústřic a šampaňského, kde menu připravuje šéfkuchař Ondřej Molina.


KONTAKT: VĚZEŇSKÁ 914/4, PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO, TEL.: +420 222 313 185

ALDENTE TRATTORIA E VINERIA ITALIANA Už od roku 2003 se restaurace Aldente stala součástí gastronomického života v Praze. Pod rukama italských kuchařů vznikají jídla, která jsou inspirována jednotlivými oblastmi Itálie a také tím, jak se vařilo a vaří u nich doma. Typické útulné neformální prostředí přímo vybízí k ochutnání jak místních specialit, tak i domácí focaccii s pár plátky šunky San Daniele, kterou před vámi nakrájí vstřícný personál. To vše už stačí jen doplnit vynikajícím vínem z bohaté nabídky 162 druhů, ze všech významných italských vinařských regionů. Od severu Itálie až na jih po slunnou Sicílii. K dispozici je oddělená místnost, vhodná k uspořádaní večírků až pro 40 osob.

POZNEJTE VÁNOCE TROCHU JINAK Gastronomická cesta italskými regiony a jejich svátečním jídlem: TOSKÁNSKO – Crostini s kuřecím paté a hoblinami parmezánu VENETO – Risotto „Pila vecia Vialone Nano“ s červenou čekankou a kaštany VAL D'AOSTO – Jelení ragú s polentou „Concia“ EMILIA ROMAGNA / UMBRIE – Cotechino s čočkou „Castelluccio d'Orcia DOC“ LOMBARDIA – Panettone s grapou a sušeným ovocem Veselé Vánoce přeje tým Aldente.


gourmet mix

120 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

SVÁTEČNÍ PŘÍPITKY Exkluzivita a tradice Věděli jste, že v jedné skleničce šampaňského je až milion bublinek? Abyste oslnili společnost podobnými zajímavostmi, vybavte svou vinotéku šuměním od champagnegrowers.cz. Skutečně výběrové portfolium zahrnuje desítku malovinařů, jejichž opravdové vinné skvosty přenáší na sváteční tabuli odkaz tradičního vinařského kraje a řemelsné dědictví předků. Příkladem budiž třeba výrazně minerální Blanc de Noir manželů, kteří stojí za desetihektarovým Gonet Medeville. Legendou malovinařů je pak dvojice vín odrůdy Pinot Meunier z vinařství La Closerie, ročně vyrobí pouhých 16 000 lahví ve sklepě za domem, kde na elektřinu funguje jen žárovka na stropě.

Všestranně výjimečné V roce 1882 nakoupil G.H.MUMM sazenice révy ve vesničce Cramant v regionu Côte des Blancs, přímo v srdci Champagne. Oblast je typická křídovým podložím, díky němuž víno z tamních vinic vyniká příjemnou mineralitou. Unikátním zástupcem těchto vlastností je Chardonnay Grand, pozoruhodné šampaňské s jedinečnou přesností a jemností. Vyrábí se v limitovaném množství a je charakteristické lahvemi s úzkým hrdlem, v nichž víno zraje pomaleji. Rok 2012 nepříznivým počasím a následným poklesem úrody ukončil desetiletí hojnosti v kraji Champagne. Dobrou zprávou však je, že nižší úroda měla za následek pozdější sklizeň zralých a zdravých hroznů. Díky tlaku, který je záměrně nižší než u většiny ostatních šampaňských, 4,5 baru a nízkému obsahu cukru v hodnotě 6 gramů na litr a také díky minimálně tříletému zrání ve sklepě se toto šampaňské projevuje zelenavě žlutými odlesky, minerálním charakterem a jemným šuměním. Ve vůni odhaluje tóny bílých květů, citronu, čerstvého ovoce a křídy. Chuť je elegantní, s krémovou texturou a intenzivním výrazným zakončením, které je důkazem potenciálu ke zrání.

Hold Lyubavinovi Lyubavin – tento název nese v pořadí už pátá limitovaná edice vodky Russian Standard oslavující tradiční ruské řemeslo. Nová edice se inspiruje, jak už název napovídá, typicky okázalými díly Alexandra Lyubavina, oficiálního klenotníka carského dvora a rodáka z Petrohradu, který se proslavil díly odkazujícími na tradiční ruský folklor spojující prvky baroka a art nouveau. Pompu provázející jako designový rukopis Lyubavinovy kreace si vypůjčil jako hlavní motiv lahve nové limitované edice i Russian Standard. www.warehouse1.cz


NICHE PERFUMES & BEAUTY ART & GALLERY LUXURY GIFTS & DESIGN ITALIAN CASHMERE & FASHION PERSONALIZED GIFT BOXES FANTINEL PROSECCO BAR CAFÉ & PÂTISSERIE JOLIE

One prestigious address, many ways to spend your time. Štěpánská 59, 110 00 Prague 1, Czech Republic Tel.: (+420) 776 737 677, art@deaorh.com Open daily: 9 AM – 9 PM www.deaorh.com

EXCLUSIVE JEWELLERY

ART & GALLERY


Společnost Spa & Wellness s.r.o. působící na českém a slovenském trhu, má zastoupení luxusních vířivých van HOTSPRING USA, vyrábí designové finské sauny, infrakabiny a parní kabiny. Dále má výhradní zastoupení společnoss ENDLESS POOLS USA - prooproudy pro kondiční plavání a rehabilitaci, vyrábí nerezové bazény na míru, moderní čedičový nábytek the[BLACK]series, dřevěné ochlazovací kádě, vědra, dekorační vázy a akvária na míru. Realizujeme designové domácí a komerční wellness dle požadavků a přání klienta. Plníme Vaše krásné sny ve skutečnost…

Showroom Kodaňská 1509/73, Praha 10-Vršovice 101 00, www.virivkysauny.cz


Celoprosklená finská sauna je vybavena saunovými kamny HELO Rocher a dotykovým ovládacím panelem HELO T1, zabudovaným ve skleněné stěně kabiny. Prosklená část má po celém obvodu černý poosk pro zakryy stropní čáss a propojení s navazujícími materiály. Vnitřní obložení červený cedr, šíře 140 mm, kvalita dřeva A+, lavice a zádové opěrky jsou vyrobeny z tepelně zpracované olše. Ochlazovací káď vyrobená z tropického afrického dřeva kambala s dvojitou perodřážkou pro dlouhodobou stabilitu produktu.

PROJEKTY PRIVÁTNÍCH WELLNESS Dokonalá kombinace kvalitních materiálů a moderního nadčasového designu, tak by se daly charakterizovat realizace privátních wellness v blízkoss Prahy. Tyto projekty byly vytvořeny společnoss Spa & Wellness s.r.o. Relaxační zóny jsou situovány převážně v interiéru přístaveb domů, což umožňuje majitelům využívat wellness nehledě na roční období. Realizace zahrnují celoprosklenou infrakabinu vyrobenou ve spolupráci s finským designérem Timem Nakari, dále klasickou finskou saunu doplněnou dřevěnou ochlazovací kádí a stylové moderní provedení sauny z řady DAL DESIGN od stejného návrháře. Pro dny zalité sluncem, ale i zimní chladné večery byla realizace doplněna o luxusní venkovní vířivou vanu Hotspring Sovereign, která patří u tohoto tradičního amerického výrobce do nejvyšší modelové řady Highlife. Sovereign pojme až 5. osob a je vybaven těmi nejmodernějšími masážními technologiemi. Ovládání vířivky je ve spojení s chytrými zařízeními(mobil, tablet..) a nechybí zde ani možnost použii slané vody. Vířivá vana byla na přání klienta zasazena do dřevoplastové podlahy Woodplassc a s ohledem na maximální soukromí je směrem k okolním stavením kryta betonovou zdí, která je s domem spojena ve vrchní čáss masivními dřevěnými trámy. SSny těchto trámů vytvářejí na betonové zídce v odpoledních hodinách pruhy, které skvěle dotvářejí atmosféru. Díky dlouholetým zkušenostem a široké nabídce produktů zajišťujeme tvorbu kompletních exkluzivních domácích i komerčních wellness. Hlavním cílem společnoss Spa & Wellness s.r.o. je spokojený klient. Proto nabízíme profesionální poradenství a možnost individuálního řešení na míru. Spolupracujeme s architekty a designéry, kteří tvoří špičku ve svém oboru a jsou sami uživateli našich produktů. Jako přidanou hodnotu Vám rádi poradíme, jak správně dodržovat relaxační postupy, jak udržovat naše produkty dlouhodobě ve skvělé kondici a zajissme kvalitní servis. Více informací na www.virivkysauny.cz

Realizace celoprosklené infrakabiny do výšky 2650 mm. Čiré kalené bezpečnostní sklo o síle 10 mm je vybavena infrazářiči Philips Vitae 5 x 500W a ovládáním EOS Infratec Premium. Osvětlení je řešeno oppckými světelnými vlákny DecoLight, které jsou zabudované v horní čáss zádové opěrky.

Finská sauna v moderním pojee DAL Design s čelní prosklenou stěnou v šedém odssnu. O vytápění se starají saunová kamna HELO Rocher. Pro dosažení dokonalé ergonomie a pohodlného sezení je zadní část sauny mírně pokosená. Osvětlení zajišťují LED pásky zabudované pod spodní a vrchní lavicí.


Online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 122861

info@lexxusnorton.cz

Počátky, okr. Pelhřimov

Cena / Price — 85 000 000 CZK PENB / Energy label — G

Počátky, okr. Pelhřimov Působivá secesní vila, 4* prvorepublikový

This impressive Art Nouveau, 4* First Republic hotel offers a grand entrance hall, a great hall,

hotel nabízí velkorysou vstupní halu, velký

dining room, kitchen and utility space. The other two floors comprises a library, a lounge,

sál, jídelnu, kuchyň a technické zázemí.

wellness centre and 11 separate bedrooms, each with an en suite bathroom. A separate wing

V dalších dvou patrech je umístěna knihovna,

joins onto the villa. This is currently used as a museum and another 32 rooms could be created

salonek, wellness a 11 samostatných ložnic,

there together with a wellness centre and swimming pool. There are several other residential and

každá s vlastní koupelnou. Na vilu navazuje

service buildings in the complex, a château park, lake, tennis courts and a heliport. The total area

samostatné křídlo, které je nyní využíváno

is almost 28 hectares.

jako muzeum a lze v něm vybudovat dalších 32 pokojů s wellness centrem a bazénem. V rámci areálu se nachází několik dalších bytových a provozních budov, park se zámeckou úpravou, jezírko, tenisové kurty a heliport. Celková rozloha příslušných pozemků je téměř 28 hektarů.


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 122106

info@lexxusnorton.cz

Hradešínská, Praha 10 - Vinohrady

Cena / Price — na vyžádání / upon request PENB / Energy label — B

Hradešínská Nadstandardně prostorný penthouse se

The above-standard spacious penthouse located in Hradešínká Residence on the 4th floor

nachází ve 4. podlaží Hradešínské Residence

facing three world sides. Generous living room with open kitchen, dining room and entrance

a disponuje orientacemi na tři světové strany.

to the south terrace, 2 bedrooms oriented north, spacious entrance hall, corridor, chamber,

Velkorysý obývací pokoj s otevřenou kuchyní,

technical room, bathroom and separate toilet and fitness. Upstairs there is a gallery,

jídelnou a vstupem na jižní terasu, dále 2 ložnice

a bedroom, a bathroom, a chamber and a technical room.

orientované na sever, prostornou vstupní halu, chodbu, komoru, technickou místnost, koupelnu a samostatnou toaletu a fitness. Ve vyšším patře se nachází galerie, ložnice, koupelna, komora a technická místnost. Residence Hradešínská nabízí 13 velkorysých bytů, 50 parkovacích míst a ojedinělou příležitost žít v prostoru, který byl typický pro období první republiky.


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 122422

info@lexxusnorton.cz

Na Bělidle, Praha 5 - Smíchov

Cena / Price — na vyžádání / upon request PENB / Energy label — C

Na Bělidle Luxusní, kompletně vybavený byt 3+kk

Luxury, fully-equipped two-bedroom apartment in White Garden II project with ornate garden

v projektu White Garden II s okrasnou zahradou

in the courtyard. The entrance consists of spacious hallway with a storage space, generous

ve vnitrobloku. Vstupní patro bytu tvoří hala

living room with a fully equipped kitchen, two separate bedrooms facing the quiet courtyard,

s úložným prostorem, velkorysý obytný prostor

two bathrooms, a separate toilet and a spacious dressing room. White Garden II is a successful

s kompletně vybavenou kuchyňskou linkou, dvě

residential project, only a few steps from the Nový Smíchov shopping centre.

samostatné ložnice orientované do klidného vnitrobloku, dvě koupelny, samostatná toaleta a prostorná šatna. White Garden II je úspěšný rezidenční projekt, pouze pár kroků od obchodního centra Nový Smíchov.


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 122281

info@lexxusnorton.cz

Vlašská, Praha 1 - Malá Strana

Cena / Price — 13 500 000 CZK PENB / Energy label — G

Vlašská Atraktivní byt s barokními trámovými stropy

Attractive apartment with baroque beamed ceilings is located in the Renaissance historic

se nachází v renesančním historickém

house “Three Swallows”, only a few steps from Malostranské Square. It is a unique location

domě „U Tří vlaštovek“, jen několik kroků od

in the historic city centre. The entire house is after a complete reconstruction with a view

Malostranského náměstí. Jedná se o jedinečnou

to preserving historical and architectural details. The apartment itself is very well designed

lokalitu v historickém centru města. Celý dům

when the open-plan living room is connected with a spacious kitchen and dining area and

je po kompletní rekonstrukci s ohledem na

a private part with two bedrooms and bathroom has separate entrance. A unique atmosphere

zachování historických a architektonických

is enhanced by the original painted beam ceilings in the rooms.

detailů. Samotný byt je velmi dobře dispozičně řešen, kdy na otevřený světlý obývací pokoj navazuje prostorná kuchyně s jídelnou a privátní část se dvěma ložnicemi, koupelnou a komorou má samostatný vstup. Jedinečnou atmosféru umocňují původní malované trámové stropy v jednotlivých místnostech.


TIDE REALITY s.r.o.

|

Monika Lištvanová

|

Mobile: 602 155 309

Penthouse s ojedinělými výhledy Vnitřní plocha: 220 m2 Terasa: 168 m2 5+1, 3 parkovací místa, střešní terasa Cena: na vyžádání

|

E-mail: monika@tide.cz

Praha 4 - Podolí Inner area: 220 sq.m Terrace: 168 sq.m. 4 bdrms, 3 parking spaces, roof terrace Price: on demand

Atraktivní byt v nejvyšším podlaží novostavby s rukopisem

A unique penthouse situated on the top of a brand new

arch. Báry Škorpilové. 4 ložnice, 4 koupelny, samostatná

building designed by Arch. Bára Škorpilová. It consists

kuchyň s jídelnou, samostatný obývací pokoj. Z každé obytné místnosti je přímý vstup na terasu. Navíc součástí bytu je i letní střešní terasa. Klimatizace. Recepce. Designové bydlení na okraji vilové čtvrti Podolí.

of 4 bedrooms, 4 en-suite bathrooms, separate eat-in kitchen and a separate living room. Direct access to the terrace from each room and a summer roof terrace with marvellous views as a extra benefit. Air-con, reception, safe underground parking.


výjimečný život pro mnoho generací

Šumava | obec Kvilda

Šumava | Kvilda

Váš kousek světa v srdci Šumavy, místo, které si zamilujete. Stavební pozemek s výměrou 75 460 m2 v nedotčené krajině u I. zóny Národního parku Šumava se nachází v obci Kvilda, pouhých 150 metrů od lyžařského vleku a je určen pro výstavbu rodinného domu nebo rekreační rezidence. Toto čarokrásné místo vám daruje samo sebe; křišťálově čistou vodu z vlastní studny i okouzlující výhledy za slunečných dnů nebo přes závoj stříbrné mlhy. Přímo na pozemku se nachází domovní vrtaná studna hluboká 40 m a ve stavební dokumentaci jsou schválené tři vrty pro tepelné čerpadlo hluboké cca 100 m. Přímo v obci Kvilda se nachází prodejna potravin, pekárna s pivovarem, pošta, restaurace, kosmetické a masérské služby, půjčovna/servis kol a lyží, prodejna sportovního vybavení, bankomat, dětské hřiště. Rekreační oblast Šumava v nadmořské výšce 1 065 metrů je ideálním místem pro celoroční sportovní vyžití. V létě se nabízí využití bohaté sítě šumavských cyklostezek či nespočet turistických cest pro pěší v okolí pramene Vltavy a oblíbené Bučiny. A jakmile napadne první sníh, budete nadšení. Jsou zde ideální podmínky na lyže, kvalitní běžkařské tratě, sjezdové lyžování je vhodné pro začátečníky a rodiny s dětmi. Zkrátka pod listy kapradí na Vás čeká ukrytý kousek světa daleko od hlučících davů.

Unique building plot for sale with panoramic views at Kvilda in the Šumava Mountains (the Bohemian Forest) is ready for immediate .construction of any vacation family property for many generations with a huge land at the border of the Bohemian National Park, I. zone. All necessary basic amenities are located directly at the municipality of Kvilda and others in the close town of Vimperk. In view of the building closure within the entire locality of the nature preserve, this building plot is of a high business value. Kvilda lies in the middle of the Šumava National Park and it is one of the most attractive recreation areas in the Czech Republic and throughout a year. The site features a vast network of bicycle paths and marked tourist trails. In winter here are ideal conditions for winter sports; both for cross-country skiing thanks to a large number of well-kept trails and for downhill skiing practice. Prices of the building plots upon request.

stavební pozemek na prodej | 75 460 m2 | rodinná rezidence

building plot for sale | 75.460 sqm | family residence

Ing. Karin Tochtarová

Váš osobní kontakt: +420 606 093 093

www.sumava-property.cz


& S BYT 5 + KK

Interiér 256 m2, terasy 144 m2 Praha 6, Břevnov, Na Petřinách ID 30085 | PENB: B

PRODEJ

Cena na vyžádání Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


BYT 3 + KK

Interiér 120 m Praha 3, Žižkov, U Rajské zahrady ID 25035 | PENB: D 2

Prodej

14 100 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


svoboda-williams.com


& S RODINNÝ Dům 10 + KK

Užitná plocha 488 m2, pozemek 931 m2 Praha 5, Smíchov ID 24305 | PENB: G

PRODEJ

49 900 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


rodINNÉ SÍdLo 6 + 1

Užitná plocha 392 m , pozemek 704 m Praha 1, Malá Strana PENB: G 2

2

Prodej

Cena na vyžádání Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


svoboda-williams.com


& S RODINNÝ DŮM 6 + KK

Užitná plocha 326 m2, pozemek 1 085 m2 Praha-východ, Dobřejovice ID 30831 | PENB: B

PRODEJ

19 990 000 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


BYT 2 + KK

Interiér 49 m Brno - střed, Hilleho ID 30809 | PENB: G 2

Prodej

Cena na vyžádání Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


svoboda-williams.com


& S RODINNÝ DŮM 7 + 1

Užitná plocha 440 m2, pozemek 1 759 m2 Caviano, Lake Maggiore, Ticino ID 28672 | PENB: G

PRODEJ

38 422 150 Kč Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej luxusních bytů v komplexu MOLO Lipno Resort, Lipno nad Vltavou

Sale of luxury apartments in MOLO Lipno Resort, Lipno and Vltavou

V exkluzivním zastoupení nabízíme k  prodeji nový developerský projekt MOLO Lipno Resort. Tento luxusní bytový komplex se soukromou zahradou a molem vzniká v jedné z nejatraktivnějších lokalit obklopené šumavskou přírodou, přímo na břehu Lipna. MOLO Lipno Resort klade důraz na kvalitu, luxus a komfort. Stane se tak ideálním místem pro milovníky přírodního bydlení i rekreace, nabízí romantické panoramatické výhledy na hladinu jezera i nedaleké lesy. Pořiďte si druhý domov na břehu Lipna, v místě, které Vám nabídne výjimečnou architekturu a pětihvězdičkový standard v každém detailu. 79 exkluzivních bytů a penthousů s dechberoucími výhledy na jezerní panorama či do zenové zahrady je nabízeno v kvalitě srovnatelné s nejvyššími světovými standardy. Vedle luxusních apartmánů nabídne komplex i pětihvězdičkový hotel s prémiovým wellness a spa, restaurací s mezinárodní kuchyní, bary, concierge službami a soukromým beach clubem. Rezidenti si budou moci zapůjčit i sportovní vybavení. Mezi hotelem a luxusními byty povede promenáda s obchody a kavárnami, jež bude pokračovat až k cyklostezce. Dominantou celého resortu bude zenová zahrada a ikonické 120 metrů dlouhé dřevěné molo s vyhřívaným bazénem a filtrovanou vodou.

We offer for sale a new development project MOLO Lipno Resort. This luxurious residential complex with a private garden and a pier is set in one of the most attractive locations surrounded by Šumava countryside, right on the banks of the Lipno. MOLO Lipno Resort places emphasis on quality, luxury and comfort. It will become an ideal place for lovers of living in nature and recreation, offering romantic panoramic views of the lake and nearby forests. Get your second home on the shores of Lipno, in a place that offers you exceptional architecture and a five-star standard in every detail. 79 exclusive apartments and penthouses with breathtaking views of the lake panorama or zen garden are offered in a quality comparable to the highest world standards. Next to luxury suites, the 5-star hotel offers a premium spa and wellness area, international cuisine, bars, concierge services and a private beach club. Residents will also be able to rent sports equipment. Between the hotel and the luxury apartments will lead the promenade with shops and cafes, which will continue up to the cycle path. The dominat feature of the entire resort will be the zen garden and an iconic 120-meter long wooden pier with a heated pool and filtered water.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej unikátních bytů ve vilové čtvrti, Praha 5 – Smíchov

Sale of unique apartments in residential area, Prague 5 – Smíchov

Představujeme vám unikátní rezidenční projekt Zapova, který nabízí jedinečné bydlení ve vilové čtvrti Na Hřebenkách na Praze 5. K prodeji nabízíme celkem 5 bytů o velikosti 33,5 m² – 69,2 m², které mají dispozice 3+kk, 2+1, 2+kk/B, 2+kk a 1+1 od 4 390 000 Kč. U některých bytů lze dané dispozice upravovat. Parkování je zajištěno na několika parkovacích místech v nově zbudované garáži. Parkovací stání lze k bytům dokoupit za příplatek. Jedná se o podsklepený zděný dům vystavěný v roce 1910 v secesním stylu. V roce 2014 a 2015 prošel dům rozsáhlou renovací a rekonstrukcí. Zcela nově byla řešena střešní konstrukce a krytina, přičemž veškeré klempířské prvky byly provedeny v mědi. Fasáda byla obnovena velmi pečlivě – renovační práce byly provedeny odbornou štukatérskou a uměleckou společností, která renovuje také památky UNESCO. V rámci renovace byla vyměněna veškerá okna za přesné dřevěné repliky s izolačními a protihlukovými vlastnostmi odpovídajícími současným standardům. Nově vybudovány byly rozvody elektřiny, veškeré vnitřní povrchy byly opraveny, zrenovovány za použití nejkvalitnějších materiálů a nejšetrnějších postupů. Koupelny v bytech byly kompletně zrekonstruovány.

We offer for sale apartments in the unique residential project Zapova, which offers living in the residential area Na Hřebenkách in Prague 5. We offer a total of 5 apartments of 33.5 m² – 69.2 m² with disposition 3+kk, 2+1, 2+kt/B, 2+kt and 1+1 from 4,390,000 CZK. For some apartments, the layout can be edited. Parking is provided at several parking spaces in the newly-built garage. The parking space can be bought at an extra cost. It is a brick-built brick house built in 1910 in Art Nouveau style. In 2014 and 2015, the house underwent extensive renovations. The roof structure and roofing have been completely renovated, with all tinsmith elements made of copper. The facade was restored very carefully – renovation work was carried out by a professional stucco and art company, which also renovated UNESCO sites. As part of the renovation, all windows have been replaced with accurate wood replicas with insulation and noise protection. New electricity lines were built, all internal surfaces were repaired and refurbished using the highest quality materials and the most efficient procedures. The bathrooms in the apartments were completely renovated.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej luxusního penthousu 7+1/T, 524 m2, Praha 1 – Staré Město

Sale of a luxury penthouse, 7+1/T, 524 sqm, Prague 1 – Old Town

V 7. nadzemním podlaží jednoho z paláců na Starém Městě je připraven luxusní prostor k bydlení pro náročného klienta. Střešní byt má půdorys ve tvaru „U“ a jeho okna jsou orientována na všechny světové strany. Výjimečná nemovitost je nabízena ve stavu shell & core. Absence příček umožňuje zcela flexibilní uspořádání interiéru včetně designového stylu a  zařizovacích předmětů dle přání budoucího majitele. Unikátní výhled na Staré Město, Malou Stranu a panorama Pražského hradu nemá v této lokalitě konkurenci. Výhled umožňují skleněné stěny zbudované jako posuvná okna na celou výšku stěn, které jsou orientované na jižní, jihozápadní a západní stranu. Na dvou místech je prosklený strop. Vzniká tak unikátní pohled na noční hvězdnou oblohu. Komfortní terasa o ploše 45,7 m² zajišťuje pohodlnou odpočinkovou zónu v centru Starého Města.

On the 7th floor of one of the Old Town palaces we offer a luxurious living space for a demanding client. The rooftop apartment has a U-shaped floor plan with its windows oriented to all four cardinal directions. This exceptional real estate is offered in a shell & core status. Absence of the transoms provides a completely flexible interior design and fittings according to the future owner’s imagination. The unique view of the Old Town, the Lesser Town and the Prague Castle panorama cannot compete anywhere else within this area. This splendid view is possible via full-size glass walls constructed as sliding windows and oriented to the South, Southwest and West direction. The apartment also offers two glass ceilings with romantic views of the night sky. Terrace of 45.7 sqm offers a comfortable relaxation area in the centre of the Old Town.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytu 3+kk, 100 m², Praha 1, Pařížská – Staré Město

Sale of an apartment 3+kt, 100 sqm, Prague 1, Pařížská street – Old Town

Nabízíme k prodeji exkluzivní byt v prestižní Pařížské ulici na Praze 1. Byt o užitné ploše 100 m² se nachází v nepřehlédnutelném secesním měšťanském domě U První Reduty naproti Staronové synagoze. Dům, jež je zároveň i kulturní památkou, je citlivě zrekonstruován. Prostorný byt o dispozici 3+kk je po kompletní rekonstrukci. Nachází se ve čtvrtém patře domu s novým výtahem. Byt se pyšní originálními detaily, jež navazují na historii budovy. Jeho velkorysá dispozice zahrnuje chodbu s mramorovou dlažbou, prostorný obývací pokoj s  kuchyňským koutem, dva samostatné pokoje, dvě koupelny (jedna se sprchovým koutem, druhá s vanou) a komoru s pračkou a sušičkou. Na podlahách bytů jsou repasované parkety, bílá kuchyňská linka je vyvedena ve vysokém lesku v kombinaci s nerez doplňky, elektrickou varnou deskou, vestavěnou lednicí s mrazničkou, mikrovlnnou troubou s pečící troubou značky Miele a dostatkem prostoru pro uskladňování. Byt mimo jiné nabízí výhled do ulice Břehová a na Pražský hrad.

We offer for sale an exclusive apartment in the prestigious Pařížská Street in Prague 1. The flat with a usable area of 100 sqm is located in the remarkable Art Nouveau house U První Reduty opposite the Old Synagogue. The house, which is also a  cultural monument, is sensitively renovated. Spacious apartment 3+kt is after complete reconstruction. Located on the fourth floor of the house with a new elevator. The apartment boasts original details that link to the history of the building. Its generous layout includes a corridor with marble tiles, a spacious living room with a kitchenette, two separate rooms, two bathrooms (one with a shower, the other with a bathtub) and a washing machine with a tumble dryer. On the floors of the apartments there are renovated parquets, the white kitchen is outlined in high gloss in combination with stainless steel accessories, electric hob, built-in fridge/freezer, microwave oven Miele and plenty of space for storage. The apartment also offers views of Břehová Street and Prague Castle.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytu 4+kk/B, 169 m², Praha 1 – Staré Město

Sale of an apartment 4+kt/B, 169 sqm, Prague 1 – Old Town

Nabízíme k prodeji prostorný byt o dispozici 4+kk s ojedinělými výhledy na Starý židovský hřbitov a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Byt se nachází se ve 3. nadzemním podlaží a je připraven ke kompletní rekonstrukci. Dispozice zahrnují velkorysou vstupní halu s úklidovou komorou, samostatnou toaletou a koupelnou, dále prostornou kuchyň (včetně komory) propojenou s jídelnou (42 m²) se širokým průchodem do severně orientovaného obývacího pokoje (32 m²). Rovněž zde naleznete tři samostatné ložnice (16 m² a 14,5 m² a 17 m²), jednu s vlastní šatnou a druhou s privátní koupelnou a vstupem na balkon s výhledem do klidného vnitrobloku a třetí, který je koncipován jako dětský pokoj. Byt se nabízí ve stavu shell & core, nabízí tedy budoucímu majiteli výhodu variabilního uspořádání dispozic s dostatkem úložných prostor. Široká ulice a okolí nemovitosti nabízí veškerou občanskou vybavenost, kulturní vyžití i mnohá zákoutí k odpočinku od tepu metropole. Staré Město patří k jedné z nejprestižnějších čtvrtí Prahy.

We offer for sale a spacious apartment 5+kt with unique views of the Old Jewish Cemetery and the Faculty of Philosophy of Charles University. The apartment is located on the 3rd floor and is ready for a complete reconstruction. The layout includes a generous entrance hall with a cleaning chamber, a separate toilet and a bathroom, a spacious kitchen (including a chamber) connected to the dining room (42 sqm) with a wide passage to the north-facing living room (32 sqm). There are also three separate bedrooms (16 sqm, 14.5 sqm and 17 sqm), one with a private dressing room and the other with a private bathroom and access to a balcony overlooking the quiet courtyard and one that is designed as a child’s room. The apartment is offered in shell & core state, therefore it offers the future owner the advantage of variable arrangement of layouts with plenty of storage space. The Široká Street and the surroundings of the property offer all the civic amenities, cultural activities and plenty of places to relax from the pulse of the metropolis. The Old Town is one of the most prestigious districts of Prague.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej mezonetového bytu 7+kk/T, 340 m², Praha 1 – Nové Město

Sale of a duplex apartment 7+kt/T, 340 sqm, Prague 1 – New Town

Nabízíme k prodeji luxusní mezonetový byt o dispozici 7+kk s obytnou plochou 295 m² a rozlehlou terasou o velikosti 45 m². Rozkládá se na dvou podlažích (6. a 7. NP) zrekonstruovaného rezidenčního domu, propojených schodištěm ze vstupní haly. Spodnímu podlaží dominuje prostorný obývací pokoj se vstupem na prostornou terasu s posezením a pergolami, který je jídelnou propojen s kuchyní s vestavěnými spotřebiči Siemens. Vedle obývacího pokoje se nachází ložnice oddělená posuvnými dveřmi. Další pokoj je uzpůsoben pro wellness centrum (přívod vody pro whirpool, sprcha, toaleta, hydroodsávání, odvětrávání). V  horním podlaží se nachází další tři místnosti a dvě koupelny. Byt je klimatizován, špičkově zabezpečen a náleží k němu dvě parkovací stání. K bytu je možno přikoupit i jednotku (2+kk) v 5. NP (o patro níž) o velikosti 60 m².

We offer for sale a luxury duplex apartment 7+kt with a living area of 295 sqm and a large terrace of 45 sqm. It consists of two floors (6th and 7th floor) in a renovated residential building, connected by a staircase from the entrance hall. The lower level is dominated by a spacious living room with an access to the spacious terrace (with an outdoor seating and pergola), which is connected to the kitchen with a built-in Siemens appliances. Beside the living room there is a bedroom separated by sliding doors. The other room is adapted for the wellness center (whirlpool, shower, toilet, hydro-suction, ventilation). On the upper floor there are another three rooms and two bathrooms. The apartment is air-conditioned, perfectly secure and there are two parking spaces included in the price. There is also an additional apartment 2+kt in the 5th floor (one floor lower) of 60 sqm for sale.

Cena na vyžádání

Price upon request


PRODEJ | BYT | PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | 217 m2 | 3 ložnice Atypický podkrovní byt nacházející se v jedinečné lokalitě, jen pár kroků od Pařížské ulice, prošel kompletní rekonstrukcí. Náročná půdní přestavba včetně dokončení interiérového designu proběhla pod taktovkou architektonického studia OOOOX a byt je nabízen k prodeji včetně vybavení a doplňků. Dominantou bytu je impozantní obývací pokoj s třímetrovými stropy, velkoformátovými střešními okny a přiznanými trámy. Dispoziční řešení dále nabízí tři ložnice, z nichž dvě mají vlastní koupelnu a třetí je možno využívat jako pracovnu. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


PRODEJ | STATEK | NYMBURSKO | 400 m2 | 11 046 m2 zahrada | 3 ložnice Uzavřený objekt původního historického stavení z 18. století vznikl rekonstrukcí bývalé roubené hospody, doplněné o novostavbu obytného domu v místech původního hospodářského stavení. Dřevostavbě o rozloze 170 m² dominují kvalitní přírodní materiály a velkorysé prosvětlení. V historické roubence s výměrou 230 m² se podařilo zachránit maximum původních prvků a zbytek byl nahrazen replikami s původním výrobním postupem. Vytápěné garážové parkování je připravené v rekonstruované stodole. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


Prodej

Mezonetový byt 4kk 230 m2 na svahu Břevnova, parkování, 23 500 000 Kč

Luxusní, slunný a prostorný mezonetový byt 4+1 230 m2 s garáží a neopakovatelnými výhledy na Prahu a okolí ve vybrané rezidenci Šafránka na svahu Břevnova, mezi Motolskou nemocnicí a parkem Ladronka, přibližně 5 min chůze od stanice metra Motol. Dispozice mezonetového bytu – první podlaží – vstupní úroveň zahrnuje předsíň, samostatnou toaletu a šatnu, dále velkorysý, slunný prostor obývacího pokoje s výhledy do okolí díky velkoformátovým oknům po celé délce obývací části, prostornou samostatnou kuchyň v červeném designu s menší přilehlou místností na potraviny (spíž). Nižší úroveň bytu - odpočinková část dostupná po schodech skýtá 3 ložnice, velkou koupelnu s masážní vanou a sprchovým koutem, toaletou a bidetem, další samostatnou toaletu s umyvadlem. Dále prostornou šatnu, saunu se sprchovým koutem a toaletou. Dominantním prvkem celého bytu přes obě patra je po celé délce budovy vytvořena prosklená protihluková stěna, která slouží jako ohraničení předsunuté zimní zahrady, minimalizuje hluk z ulice, a navíc výrazně napomáhá k úspoře energie potřebné pro vytápění. Cena bytu zahrnuje garážové stání v usedlosti, včetně úložných prostor pro kola apod. Pro teplé slunečné dny je k dispozici plavecký bazén s odpočinkovou zónou, vybavenou lehátky a slunečníky, pravá finská sauna, sociální zařízení, dětské hřiště s letním posezením ve vzrostlé rezidenční zahradě. Provoz celé usedlosti je zajišťován správcem, ostraha objektu, včetně kamerového systému, též zajištěna. PENB – G For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Duplex flat 4kk 230 m2 on the slope of Břevnov, parking, 23 500 000 CZK

Luxurious, sunny and spacious duplex apartment 4 + 1 230 m2 with a garage and amazing views of Prague and surrounding area in selected Šafránka residence, on the slope of Břevnov, between Motolská nemocnice and Ladronka park is about 5 minutes walk from the metro station Motol. The layout of the duplex apartment - first floor - the entrance level includes an entrance hall, a separate toilet and dressing room, a generous, sunny living room with views of the surroundings thanks to large-format windows along the entire length of the living area, a spacious separate kitchen in red design with a smaller adjacent pantry. The lower level of the apartment - stairs lead to the relaxing part with 3 bedrooms, a large bathroom with a massage bath and shower, toilet and bidet, another separate toilet with sink, sauna with shower and toilet. Price of the apartment includes a garage with storage areas for bicycles, etc. For warm sunny days there is a swimming pool with a relaxation area equipped with sun loungers and parasols, a Finnish sauna, social facilities, a children‘s playground with a summer seating in a growing residential garden. Operation of the entire estate is provided by the administrator, there is a full security on the building, including the camera system. The dominant feature of the entire apartment over both floors is a glazed noise cancelling wall over the entire length of the apartment. BER - G

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Prodej krásného a luxusního bytu 2+1, 79 m2, Praha 1 - Staré Město, ulice Karlova, 19 200 000 Kč

Sale Sale of a beautiful and luxurious apartment 2 +1, 79 m2, Prague 1 - Old Town, Charles Street, 19 200 000 CZK

Nabízíme k prodeji krásný a luxusní byt 2+1 na Praze 1 - Staré Město v ulici Karlova v domě „U Zlaté Hrušky“. Rekonstrukce bytu byla provedena v roce 2003 a Magistrát hlavního města Prahy jí udělil cenu za nejlepší rekonstrukci v historickém centru. Budova pochází ze 13. století, jsou zde zachovalé gotické stropy. Vnitřní zařízení je charakterizováno souladem mezi historickým a moderním duchem. Byt se skládá ze dvou místností, šatny, kuchyně a toalety. Jsou zde kamenné stěny s výklenky ze čtrnáctého století, pancéřované dveře, alarm a domácí telefon s videokamerou, osvětlení Flos a Philippe Stark. Hi-Fi systém s automatickou regulaci v ložnici, koupelně a v kuchyni. Ulice Karlova spojuje Křižovnické náměstí u Karlova mostu s Malým náměstím v centru Starého města. Je zde veškerá občanská vybavenost a výborná dopravní dostupnost. Vše v docházkové vzdálenosti do centra metropole. PENB - G

We offer for sale a beautiful and luxurious apartment 2 + 1 in Prague 1 - Old Town in Karlova street in the house “U Zlaté Hrušky”. The reconstruction of the apartment was carried out in 2003 and the Prague City Hall awarded it with the prize for the best reconstruction in the historical centre. The building dates from the 13th century and there are Gothic ceilings. Inner equipment is characterized by harmony between historical and modern spirit. The apartment consists of two rooms, dressing room, kitchen and toilet. There are stone walls with niches from the fourteenth-century, armored door, alarm and home phone with video camera, lighting Flos and Philippe Stark. Hi-Fi system with automatic regulation in bedroom, bathroom and kitchen. Charles Street connects the Křižovnické Square next to the Charles Bridge with Little Square in the Old Town. There are all public amenities and excellent transport accessibility. All within walking distance to the centre of the metropolis. BER - G

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej Prodej nadčasového rodinného domu 360 m2, pozemek 3070 m2, Praha-Západ, Dolní Jirčany, 17 900 000 Kč

Sale Sale of timeless family house 360 m2, land 3070 m2, Prague-West, Dolni Jircany, 17 900 000 CZK

Jedinečná příležitost ke koupi rodinného domu ve velmi lukrativní a žádané rezidenční lokalitě Dolní Jirčany, v těsné blízkosti Prahy a obce Jesenice s veškerou občanskou vybaveností. Školy, lékárny, zdravotní klinika, obchodní domy. Snadná dostupnost do Prahy. Samotný dům se nachází v klidné ulici na pozemku 3070 m2. Není slyšet žádný hluk z okolních hlavních komunikací. Užitná plocha domu je 360 m2 a dispozice je 6+1 a 2+KK se samostatným vchodem. Jedná se o dvě samostatné plnohodnotné jednotky. Dům tvoří tři podlaží. Čtyři ložnice, dvě koupelny, šatna ke každé z ložnic, francouzská okna, předokenní rolety, krb, podlahové topení, zabezpečovací systém, vinný sklep, prostor pro saunu, příprava pro tenisový kurt, zahradní kuchyň, garáž pro dvě auta, vše automatizováno. Kolaudace domu proběhla v roce 2006. Dům byl postaven v nadčasovém stylu za použití nejkvalitnějších materiálů. Od své kolaudace je udržován a je ve výborném stavu. Téměř žádné známky užívání. Ideální pro každého, kdo preferuje naprosté soukromí, bezpečí, prostor, komfort, občanskou vybavenost v okolí a rychlé spojení do Prahy. PENB - C

Unique opportunity to buy a family house in a very lucrative and desired residential area Dolní Jirčany near Prague and the Jesenice with all public amenities. Schools, pharmacies, health clinics, department stores. Quick access to Prague. The house itself is located in a quiet street on a lot of 3070 m2. No noise from highways. The usable area of the house is 360 m2 and disposition is 6 + 1 and 2 + KK with a separate entrance. Two separate house units. The house consists of three floors. Four bedrooms, two bathrooms, a dressing room for each of the bedrooms, french windows, front-window blinds, fireplace,floor heating, security system, wine cellar, room for sauna, preparation for tennis court, garden kitchen, garage for two cars. The house was inaugurated in 2006. The house was built in timeless design using the highest quality materials. Since its approval it is maintained in excellent condition. Nearly no signs of it being used. Ideal for anyone who prefers full privacy, safety, space, comfort, all public amenities around the house and fast connection to Prague. BER - C

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Dva propojené byty 2kk a 3kk v Rezidenci Korunní Dvůr, 3 parkovací místa, 2 sklepy, 24 900 000 Kč

Sale Two connected apartments 2kk and 3kk in Korunní Dvůr Residence, 3 parking spaces, 2 cellars, 24 900 000 CZK

Komplex dvou slunných, vzájemně propojených, jihozápadně orientovaných bytů 182 m2 s 5 balkóny a 3 parkovacími místy, umístěných ve 4. patře rezidenčního komplexu Korunní Dvůr s nonstop recepcí, ostrahou a společným upraveným vnitro blokem v oblíbené pražské čtvrti Vinohrady, v žádané lokalitě přímo u zastávky tramvaje a v pěším dosahu stanice metra Flora. Většímu bytu dominuje otevřený, slunný prostor obývacího pokoje s kuchyňským koutem a vstupem na všechny tři balkóny s posezením, dále ložnice s ensuite koupelnou, samostatnou toaletou a přímým výstupem na balkon s relaxačním posezením a lehátkem, dále vstupní předsíň se zabudovanými šatními skříněmi. Dispozice menšího bytu 2kk zahrnuje slunný obývací pokoj s přímým vstupem na balkon s letním posezením, s kuchyňským koutem a jídelnou a dále samostatnou ložnici se zaskleným balkonem. Nadstandardní vybavení obou bytů zahrnuje dřevěné podlahy, velkoplošná francouzská okna s exteriérovými žaluziemi, klimatizace, vestavěné úložné prostory, luxusní designové osvětlení v celém bytě, bezpečnostní dveře, interkom či vstup na čipovou kartu. Celková cena bytů zahrnuje veškeré vybavení, tři parkovací místa a dva prostorné sklepy. Nabídka prodeje těchto bytů nabízí flexibilní využití - zázemí firmy v kombinaci s vlastním bydlením. Zajímavá investiční příležitost zajišťující dlouhodobě stabilní výnos při dalším pronajímání. PENB - G

A complex of two sunny, interconnected southwest-oriented flats of 182 m2 with 5 balconies and 3 parking spaces located on the 4th floor of the Korunní Dvůr residential complex with a 24-hour reception, security and a jointly modified interior block in the popular Prague district of Vinohrady, right at the trams stop and within walking distance of Flora Metro Station. The larger apartment has open and sunny living room with kitchenette and access to all three balconies with seating area, bedroom with ensuite bathroom, separate toilet and direct exit to the balcony with a relaxing seating area and deck chairs, an entrance hall with builtin wardrobes. The layout of the smaller 2kk apartment includes a sunny living room with a direct entrance to the balcony with a summer seating area, with a kitchenette and a dining area and a separate bedroom with a glass-covered balcony. The above standard equipment includes wooden floors, large French windows with exterior blinds, air conditioning, builtin storage, luxury design lighting throughout the apartment, security door, intercom or smart card access. Heating with floor convectors with a heat source from the central boiler room in the house. The total price of apartments includes all the equipment, three parking spaces and two spacious cellars. The interesting offer of these apartments offers flexible use - company‘s headquater in combination with living in. An interesting investment opportunity providing long-term stable income. BER - G

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz, info@lexxusnorton.cz

+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 411800

info@lexxusnorton.cz

Malostranské nábř., Praha 5 - Malá Strana

Měsíční nájem / Monthly rent — 80 000 CZK

PENB / Energy label — G

Malostranské nábřeží Klasický byt se zachovanými původními prvky a krásným výhledem na řeku v atraktivní lokalitě na Praze 1 - Malá Strana. Interiér tvoří vstupní hala, obývací pokoj, vybavená kuchyň, hlavní ložnice s vlastní koupelnou, 2 pokoje, samostatná toaleta, koupelna, 2 prostorné šatny a technická

Classic apartment with preserved original features and beautiful river view in an attractive

místnost. Součástí klimatizované nemovitosti

location in Prague 1 – Malá Strana. The interior consists of an entrance hall, a living

je balkon. V domě je noční ostraha a je zde

room, a fully equipped kitchen, en-suite master bedroom, 2 bedrooms, a separate toilet,

možnost využití společného dvoru.

a bathroom, 2 spacious dressing rooms and a technical room. The air-conditioned property has a balcony. In the building there is a night security guard and there is the possibility to use the common court.


+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz, info@lexxusnorton.cz

+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 411590

info@lexxusnorton.cz

Na Hřebenkách, Praha 5 - Smíchov

Měsíční nájem / Monthly rent — 35 000 CZK

PENB / Energy label — B

Na Hřebenkách Luxusní, designový byt o rozloze 90 m² s výhledem do zeleně v unikátní Rezidenci Hřebenky na Praze 5 - Smíchov. Bytová jednotka je situována v 1. patře domu s výtahem a 24 hodinovou ostrahou. Dispozice zahrnují vstupní chodbu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 ložnice,

A luxury design apartment with an area of 90 sqm overlooking the greenery in the unique

šatnu, koupelnu a samostatnou toaletu.

Rezidence Hřebenky in Prague 5 - Smíchov. The apartment unit is located on the 1st floor of

K bytu náleží sklep a 1 garážové stání. V okolí

the building with a lift and 24 hour security. The layout includes an entrance hall, living room

naleznete vynikající občanskou vybavenost

with kitchenette, 2 bedrooms, a dressing room, a bathroom and a separate toilet. Property

a možnost odpočinku v parcích a přírodních

includes cellar and one underground parking space. In the surroundings you will find excellent

rezervacích pro volné chvíle.

civic amenities and a peaceful rest in near parks.


& S RODInnÝ DŮm 6 + 1

Interiér 193 m2, terasa 30 m2, zahrada 334 m2 Praha 6, Břevnov, Filipíny Welserové ID 9534 | PENB: G

PROnájem

100 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


BYT 3 + KK

Interiér 140 m , balkóny 5 m Praha 1, Staré Město, Pařížská ID 4709 | PENB: G 2

2

Pronájem

4 500 EUR / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


svoboda-williams.com


& S RODInnÝ Dům 5 + KK

Interiér 172 m2, terasa 18 m2, zahrada 224 m2 Unhošť ID 22783 | PENB: B

PROnájem

50 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


BYT 2 + KK

Interiér 70 m , terasa 13 m , zahrada 126 m Praha 6, Dejvice, U Matěje ID 27724| PENB: C 2

2

2

Pronájem

27 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238


svoboda-williams.com


& S BYT 2 + KK

Interiér 72 m2 , balkón 3 m2 Praha 1, Nové Město, Soukenická ID 20877 | PENB: G

PROnájem

34 000 Kč / měsíc Info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA K PRODEJI Prodej moderní polyfunkční budovy v centru Benešova. Pět klimatizovaných podlaží s obchodním prostorem v přízemí o čisté podlahové ploše 698 m2. Novostavbu z roku 2015 lze využít jako kanceláře, či sídlo firmy, ale také rekolaudovat na bytový dům. Přízemní prostor může být obchodem, kavárnou či restaurací. ID 30511 30 250 000 Kč

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFO info@svoboda-williams.com +420 257 328 281


KAM NEMŮŽE AVIVÁŽ, NASTUPUJE PARFUMAGE

vonné perličky z obchodu

=

(ČTI: PARFEMÁŽ)

EKOLOG IE

500 ml

+ 300 g

300 g

500 ml

Během posledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla a dodá mu neodolatelnou svěžest a dlouhotrvající vůni vůni.

PROVONÍ VAŠE PRÁDLO I CELOU DOMÁCNOST 2015

2016

2017

2018

SUŠIČKA

DODÁ SVĚŽÍ VŮNI OBLEČENÍ, NA KTERÉ SE NESMÍ POUŽÍVAT AVIVÁŽ

VONÍ I PO USUŠENÍ PRÁDLA V SUŠIČCE

PROVONÍ VÁŠ DŮM PŘI STÍRÁNÍ PŘIDÁNÍM K PROSTŘEDKU NA PODLAHU

PRAVIDELNÝM DOLÉVÁNÍM DO WC ŠTĚTKY DOCÍLÍTE SVĚŽESTI NA VAŠÍ TOALETĚ

DÁVKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ POUZE NA VÁS A VAŠÍ TOUZE PO SVĚŽESTI A INTENZITĚ VŮNĚ


& S nebytový Prostor

Plocha k dispozici 2 820 m2 Praha 7, Holešovice, Bubenská ID 15562

Pronájem

14,50 – 15,50 EUR/ m2 /měsíc info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


& S nebytový Prostor

Plocha k dispozici 11 200 m2 Praha 5, Jinonice, Radlická ID 30907 | PENB: B

Pronájem

14,50 – 15,50 EUR/ m2 /měsíc info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


& S nebytový Prostor

Plocha k dispozici 2 000 m2 Praha 9, Vysočany, Podkovářská ID 24061 | PENB: C

Pronájem

12 EUR/ m2 /měsíc info@svoboda-williams.com +420 724 551 238

w


svoboda-williams.com

w


178 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Zuzana Melicharová, zuzana.melicharova@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 ART DIRECTOR Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO Ondřej Pýcha REDAKCE Adéla Rusňáková, Jan Němec, Radomír Dohnal, Ondřej Pavlůsek, Veronika Pařízková, J.J. Tichovský JAZYKOVÁ REDAKCE Adéla Rusňáková HEAD OF SALES Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR Tanja Kovač, tanja.kovac@premiummediagroup.cz +420 773 577 761 SENIOR MEDIA CONSULTANT Erika Drbohlavová, erika.drbohlavova@premiummediagroup.cz +420 734 892 315 MARKETING MANAGER Iveta Písaříková, iveta.pisarikova@premiummediagroup.cz +420 734 790 600 PRODUKCE Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o. IČO: 028 27 697 ADRESA REDAKCE Na Florenci 1332/23 Nové Město, 110 00, Praha 1

Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz TISK Triangl, a.s. DISTRIBUCE Adiservis, 5P Agency Předplatné na: www.estate.cz Cena: 95 Kč

Číslo 12/2018

Registrační číslo MK: E17881


SKLÁDACÍ A POSUVNÉ STĚNY

ZASTŘEŠENÍ TERAS

ZIMNÍ ZAHRADY

VÍCE PROSTORU,

SVĚTLA A KOMFORTU hladik.info

VÝHRADNÍ PARTNER PRO ČR A SR HLADÍK stavební servis, s.r.o. Hradešínská 41 · 101 00 Praha 10 +420 272 733434 · +420 602 356954 firma@hladik.info


MANERO FLYBACK AU TOMAT IC

|

STAINLESS ST EEL

KOS CO M: N A P O Ř Í Č Í 3 0, PA SÁ Ž F LO RE N T IN U M , 11000 P RA HA 1, W W W.KOSCO M .CZ

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate 12/2018  

Estate 12/2018  

Advertisement