__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — JAK SE STAVĚLA „NOVÁ“ PRAHA — DOBYVATELÉ ANEB HOTELOVÉ PROJEKTY ČECHŮ V ZAHRANIČÍ — 6x INTERVIEW S LIDMI, KTEŘÍ BY VÁS MĚLI ZAJÍMAT

07/2018


6x INTERVIE

KTEŘÍ BY VÁS M Milan Hašek Česká spořitelna

Petr Liesner BIBLOO

Miroslav Kosnar Cimex


EW S LIDMI, MĚLI ZAJÍMAT Jaroslav Mach MR.PARKIT

Jiří Rain

Summer Rain

Marcus Schulz Cresco


Mercedes-Benz A 180 d, kombinovaná spotřeba 4,1 l/100 km, kombinované emise CO2 108 g/km. Hodnoty emisí CO2 byly naměřeny a jsou uváděny v souladu se směrnicí 1999/94/ES. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, slouží pouze pro porovnání s jednotlivými typy vozidel. Foto je pouze ilustrativní a nemusí přesně zobrazovat zvolenou výbavu vozu.


kuchyňská sestava Linee od

Decoland Design Interiors store: budova MoDo, V Oblouku 800, 256 43 Průhonice decoland.cz


8 ESTATE  OBSAH

Estate 07/2018

12 BYZNYS SPECIÁL:

6 x interview s lidmi,

kteří by vás měli zajímat

70

JAK SE STAVĚLA „NOVÁ“ PRAHA

Retrospektiva developerské minulosti metropole s ambicemi Florentina

ESTATE STATUS

BYZNYS SPECIÁL

12 MILAN HAŠEK:  Developeři potřebují veřejný sektor a veřejný sektor potřebuje developery

20  JIŘÍ RAIN:  Naplňuje mě, když vidím, co za námi zůstává neomezených možností

ESTATE STUDIO

16  MARCUS SCHULZ:  Přišli jsme, abychom zůstali

24  JAROSLAV MACH:  Naším konceptem je změna systému, organizujeme prostor v rámci času

32  MIROSLAV KOSNAR:  Fungujeme na principu Buy it – Fix it – Sell it 44  ARCHITEKTURA  Sinkhuis House

28  PETR LIESNER:  Online je trh téměř

36  JAK BYDLÍ SLAVNÍ  3x horké zboží na trhu nemovitostí slavných

50 DESIGN  Renesance českého skla

58 UMĚNÍ  Coded Nature


OBSAH  ESTATE 9

50

DOBYVATELÉ Hotelové projekty Čechů v zahraničí

90

RENESANCE ČESKÉHO SKLA Novinky velkých hráčů

106

BMW i8 ROADSTER Budoucnost pro dva

ESTATE STRATEGIE

REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI 70 TÉMA  Jak se stavěla „nová“ Praha 76 INVESTIČNÍ DESTINACE Dubaj 78 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  KOMERČNÍ NEMOVITOSTI 90 TÉMA  Dobyvatelé aneb hotelové projekty Čechů v zahraničí 94 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE/KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  Molo Lipno Resort ESTATE STATEMENT 106 AUTOMOTO  BMW i8 Roadster 110 STYL  Vstříc oblakům 112 TOP 10  K moři 120 GOURMET  Café Buddha: Asie na Vinohradech ESTATE STARS 128  PRODEJ 160 PRONÁJMY 172 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Šárecký dvůr

82 TREND  Relokace


10 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, nelze si nevšimnout, že ti, kteří uspěli v byznysu, popisují jako rozhodující faktor svého úspěchu volbu svých spolupracovníků a partnerů. „Všechno je to o lidech,“ slýchám často a nelze než souhlasit. I sebeskvělejší nápad totiž dokáže špatná volba člověka, který jej má převést ve skutečnost, snadno a nenávratně zničit. A možná právě proto jsme se rozhodli podstatnou část nového Estatu v projektu Business Special zasvětit právě lidem. Hned v úvodu časopisu na vás tak čekají rozhovory s šesti inspirativními lidmi, jejichž projekty stojí za pozornost. Taková je současnost, v sekci Strategie jsme ale hlavní téma vydání věnovali minulosti a připravili jsme pro vás mapu rezidenčního vývoje Prahy od dob hlubokého socialismu až po letmý výhled do kosmopolitní budoucnosti. Ona budoucnost už ale silně ovlivňuje naši současnost. Statistiky totiž jasně ukazují, že Praha je v rámci evropských metropolí jednou z nejatraktivnějších destinací pro relokaci cizinců, expats. Osobně mě zaujala definice, která prostředí v Praze popisuje jako západní kvalitu za východní peníze. Je asi jasné, že obě strany definice neplatí absolutně a rezervy často v praxi nacházíme jak ve zmíněné západní kvalitě, tak i ve východních cenách, nicméně není od věci si občas uvědomit, v jak skvělém městě žijeme. Užijte si druhou polovinu léta plnými doušky a ve společnosti těch správných lidí. Příjemné čtení vám přeje Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat

Str. 12 Milan Hašek & Česká spořitelna Str. 16 Marcus Schulz & Cresco Str. 20 Jiří Rain & Summer Rain Str. 24 Jaroslav Mach & MR.PARKIT Str. 28 Petr Liesner & BIBLOO Str. 32 Miroslav Kosnar & Cimex


12 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Milan Hašek & Česká spořitelna

DEVELOPEŘI POTŘEBUJÍ VEŘEJNÝ SEKTOR A VEŘEJNÝ SEKTOR POTŘEBUJE DEVELOPERY Milan Hašek, který působí na pozicích ředitele organizačního útvaru veřejný sektor a realitní obchody České spořitelny a zároveň je předsedou dozorčí rady společnosti Reico – správce největšího nemovitostního fondu u nás – prožil v bankovnictví tři dekády. Kromě financování veřejného sektoru a realitních obchodů ze své pozice řeší i sociální bankovnictví, nový fenomén trhu. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 13


14 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Jak dlouho se už pohybujete v bankovnictví?

Můžeme zmínit nějaké konkrétní investice, které jste pomáhali

Bude to už třicet let, takže opravdu dlouho (smích). Za tu dobu se v našem

městům financovat?

oboru v podstatě všechno změnilo, je zajímavé to sledovat a zároveň být

V České spořitelně máme otevřené dveře pro každého – ať již se jedná

součástí těchto změn.

o velká města či menší obce. Nedávno jsme uvolnili úvěr v hodnotě jedné a půl miliardy korun pro Ústecký kraj na opravu silnic a infrastruktury

Jaká je vaše současná pozice?

nebo 700 milionů pro vodárnu Plzeň, ale máme i spoustu malých projektů.

Aktuálně mám zodpovědnost za obsluhu klientů veřejného a neziskového

Ze šestadvaceti statutárních měst spolupracujeme s dvaadvaceti. Česká

sektoru, realitní obchody a sociální bankovnictví, což je poměrně nová zále-

spořitelna se také podílí na financování vozů pražského metra. Praha je

žitost. Ty oblasti jsou v mnoha směrech propojené, protože platí, že většina

z hlediska hospodaření příkladným městem, a to i v mezinárodním srovnání,

developerů z realitního obchodu se neobejde bez veřejného sektoru

ale na druhou stranu tady máme ty věčné průtahy.

a veřejný sektor se zase neobejde bez developerů. Ve schvalovacím

Funguje to tak, že i města mají

procesu je spousta povolovacích

své bankéře?

řízení, ať už je řeč o územním plánu nebo stavebním povolení a ke všemu tomu potřebuje developer veřejný sektor. Povolení se velmi snadno oddaluje, v praxi tedy zdržuje a vím o spoustě klientů, kteří čekají na finále svého projektu klidně patnáct let. Financujeme třeba i projekt, který byl úspěšně realizován až po dvaadvaceti letech. Mám dceru, čtyřiadvacetiletou, a s nadsázkou říkám, že pokud by chtěla podnikat v nemovitostech, měla by už začít.

Lidé příliš nepřemýšlí o recesi, není už cítit ve vzduchu, ale je potřeba uvědomit si, že jsme v nejdelším progresivním období od krize a některé indikátory nebezpečí jejího příchodu už se objevují.

specializované bankovní pozice. Komunální poradci znají potřeby klienta perfektně z pohledu legislativy, financí i účetnictví. Rozhodování klienta z veřejného a z privátního sektoru je zásadně odlišné hlavně v tom, že ve veřejném sektoru rozhoduje kolektivní orgán, který se schází jednou za měsíc, zatímco v privátním sektoru rozhodne majitel klidně z hodiny na hodinu – ta flexibilita je prostě někde jinde, a proto je zásadní znalost klienta, kterou jsem zmínil. Bankéř

Spousta developerů samozřejmě

musí vědět, co je potřeba k tomu, aby

nevydrží tak dlouho čekat nejen finančně, ale ani psychicky a projekty se pak přeprodávají, je to vidět stále

Máme komunální poradce, což jsou

se klient mohl rozhodnout. Jen tak bude vše fungovat.

častěji. Sociální přesah v byznyse je přitom nezbytností. Bez sociálního přesahu jste dnes společensky mimo. Vnímáme a ctíme to i my v bance.

Jak často fungují města jako developer nebo investor developerských projektů?

Na co si od vás veřejný sektor obvykle půjčuje?

V zásadě už příliš ne. Ani stát už tuto roli často nezaujímá. Projekt rekon-

Města v zásadě bohatnou a myslím si, že ještě nikdy v minulosti

strukce budovy Národního muzea, který stát aktuálně realizuje a zároveň

nebylo jejich hospodářství ve stavu takové prosperity. Úvěry tedy

financuje, se zdá být příslovečnou výjimkou potvrzující pravidlo. Bytová

dnes dáváme spíš na spolufinancování, kdy města obvykle vkládají do

výstavba směřující z veřejného sektoru je skutečně výjimečná.

projektu své zdroje a půjčují si od banky třeba jen na polovinu realizace. Dříve si obce a města půjčovaly velké částky na restrukturalizaci, revitaliza-

Jaký podíl máte na trhu financování veřejného sektoru?

ci – dělaly se čističky, chodníky. Tato éra už je ale pryč a města se spíš snaží

Konkurence tady je a my jsme za to rádi, ale konkrétní čísla nezveřejňujeme.

přinášet nějakou jinou přidanou hodnotu pro občany. Přemýšlejí o chytrých řešeních.

Začali jste ale působit na poli veřejného sektoru jako první banka, že? Ano a stále jsme leaderem trhu.

Máte na mysli Smart City? Přesně tak. Města se snaží být intuitivnější, nenáročnější pro obyvatele

Když přejdeme do soukromého sektoru, s kým pracujete?

a zbavit lidi zátěže například v podobě chození na úřady kvůli každému

Naše pomyslná cílová skupina jsou developeři, realitní společnosti

poplatku.

a investoři. Máme tu výhodu, že portfolio našich projektů je rozkročeno od


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 15

těch nejmenších až po ty největší. Existuje několik oblastí trhu, které posu-

V poslední době se hodně mluví o boomu komerčních nemovitostí.

zujeme a analyzujeme zvlášť a k nimž máme nějaký obchodní přístup. První

Můžete tento trend potvrdit?

oblastí je rezidenční trh. Tam je dnes situace taková, že v bytovém fondu

Poslední tři roky trh roste neuvěřitelným způsobem, je zdravý

obecně panuje úbytek. Co se postaví, to se i prodá a financování je potřeba

a realizují se krásné projekty. Kéž by to vydrželo. Nechci být skeptik,

jen v krátkém časovém úseku, takže nás příliš nezatěžuje.

ale situace je nevyzpytatelná a ekonomika aktuálně reaguje na psychologické faktory, jako je nervozita některých oblastí. Nikdo neví, kam může

Je nějaká minimální částka, kterou

plynout obchodní válka mezi USA

musí developer mít, abyste

a Čínou nebo USA a Evropou, ale

mu zafinancovali projekt?

těžko to bude mít pozitivní dopad

Určitě musí do projektu vložit vlast-

na velké průmysly, jako je třeba ten

ní zdroje a jejich výše bývá zhruba

automobilový. Lidé příliš nepřemýšlí

v hodnotách kolem 20–30 %. Posu-

o recesi, není už cítit ve vzduchu.

zujeme ale také zkušenosti develo-

Je ale potřeba uvědomit si, že jsme

pera, naše předchozí vztahy s ním,

v nejdelším progresivním období

v jaké lokalitě chce stavět, a zajímají

od krize a některé indikátory nebez-

nás i dodavatelé stavby. Následně

pečí jejího příchodu už se objevují,

si děláme ocenění projektu jako

například skutečnost, že v USA

takového a nastavujeme optimální

se přibližují dlouhé a krátké úroky –

výši loan-to-value. Nastavení limitů

tedy dvouleté úroky nesou podobné

má v obchodě velmi jemné nuance.

peníze jako ty desetileté. Když se

Neměly by sloužit k jeho potírání,

trh chová normálně, nefunguje

ale k nastavení rovnováhy

to takhle.

a také by měly fungovat jako stimul. To je vidět i na měnících se podmín-

Na začátku jste zmínil fenomén

kách hypoték.

sociálního bankovnictví – o co vlastně konkrétně jde?

Stává se, že developeři přijdou

Česká spořitelna nabízí velmi

s projektem, který je pro banku

komplexní program pro sociální

neufinancovatelný?

podniky a neziskové organizace. Pod-

Samozřejmě, a takových případů je

porujeme organizace zaměstnávající

dost. Investor by to měl ale vnímat

osoby s handicapem nebo

i jako svou ochranu, výstražný

lidi obtížně zaměstnatelné.

signál. My jsme schopni řadu věcí

V naší zemi zatím není v platnosti

personalizovat na míru klientovi, ale

žádný zákon ohledně sociálního

jakmile jednotlivé faktory do sebe

podnikání, ale je v přípravě

nezapadají, nejdeme do toho. Také

a myslím si, že jde o něco,

se nepodílíme na spekulativním

co nám chybí.

nákupu pozemků, a to ani v případě, Podporujete ve smyslu

kdy je pravděpodobné, že na něm klient v podstatě nemůže prodělat. Jde tady o etickou stránku byznysu.

upřednostnění v udělení financování? V podstatě ano. Žadatelský projekt bezplatně posoudíme a řekneme,

Česká spořitelna je ale aktivní i na poli komerčních nemovitostí, že?

za jakých podmínek bychom ho byli schopni financovat: Když vidíme,

Ano, naše pozornost se zaměřuje i na komerční nemovitosti jako kanceláře,

že splňuje podmínky sociálního přesahu, tak do toho pravděpodobně

logistické objekty, hotely a retail, tedy shopping parky a podobně. Shopping

půjdeme. Samozřejmě je faktem, že i sociální podnik si na sebe musí

parky se u nás už tedy spíš nestaví nové, ale rozšiřují se a modernizují ty

umět vydělat. Pro mě je tohle taková krásná část našeho byznysu,

stávající, případně se přeprodávají novým majitelům.

která je prospěšná, a je to vidět. ▪


16 ESTATE  STATUS  INTERVIEW


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 17

Marcus Schulz & Cresco

PŘIŠLI JSME, ABYCHOM ZŮSTALI Původem slovenská developerská společnost Cresco je na českém trhu novým hráčem. Operuje zde jen pár měsíců, ale za tu dobu už stihla rozběhnout v Holešovicích tři projekty. Další akvizice jsou prý v přípravě a podle člena představenstva Marcuse Schulze by měly nováčka definitivně zapsat na developerskou mapu Prahy. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha


18 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Na Slovensku je Cresco asi nejvýznamnějším rezidenčním developerem.

ní akvizice komerčního charakteru, dohoda tady pro nás byla atraktivní.

Vidíte ze své pozice nějaké významné rozdíly mezi českým a slovenským

Nezapomínáme ale, že na Slovensku jsme největším rezidenčním develope-

trhem a jejich podmínkami pro developery?

rem a jsme hrdí na naše schopnosti na tomto poli.

Podle mého názoru je v první řadě důležité pochopit, že český trh a ten slovenský jsou dva zcela nezávislé subjekty, stejně jako jsou nezávislé obě

Očividně teď koncentrujete svůj zájem na oblast Holešovic, která je pro

země. Samozřejmě mezi Čechy a Slováky existuje specifické historické

developery stále atraktivnější. Jde o náhodu, nebo dlouhodobou strategii?

i geografické spojení, ale každý z trhů sleduje svou vlastní dynamiku, která

Soustředíme se na využívání příležitostí. Holešovice takovou příležitost

může být v rámci regionu podobná, ale liší

ztělesňují jak v otázkách potenciálu pro

se. Mezi Českem a Slovenskem funguje

kvalitní městský development, tak svou

přeshraniční bankovnictví a mnoho developerských společností je aktivních na obou trzích, ale pořád je tady spousta překážek, jejichž zpracování vyžaduje lokální znalosti a napojení. Obě země se těší dlouhodobému růstu HDP, rostou i mzdy, ale na druhé straně vidíme limity v otázkách dostupnosti pracovní síly

Chceme podpořit zavádění globálních trendů v lokálních podmínkách, a to jak v rezidenčním, tak komerčním sektoru.

atmosférou v kontextu rostoucí a vzkvétající evropské metropole. Naším cílem je investovat do oblastí, které se budou dále rozvíjet, měnit, bude se zvyšovat jejich atraktivita a chceme tady využít své kreativity a citu tak, abychom zde nakonec dosáhli ještě lepších výnosů než v již dobře etablovaných lokalitách. Máme opravdu rádi Holešovice a zdejší komunitu. Celá

a kapacit možného růstu, které vycházejí

tahle oblast se rychle mění, ale pořád je

z relativně malé velikosti obou zemí v rámci celoevropského kontextu. Obecně bych ale řekl, že slovenské deve-

tady cítit skutečný pražský život, který se mísí s nově příchozími start-

loperské společnosti jsou oproti těm českým více ochotny riskovat. Praha

upovými projekty.

je pro developery opravdu obtížným trhem – těžko bych hledal náročnější – což vychází z roztříštěnosti komunálních

Máte už plány na další projekty, kromě

kompetencí, kdy jste doslova utaháni

transformace budov Paramount

bojem politických zájmů, komplikovaností stavebního práva a nekonečnou byrokracií. V Bratislavě je to trochu podobné, ale z celkového pohledu je slovenská metropole pro developery vstřícnějším prostředím. Cresco je na českém trhu relativně krátce, ale přece se zeptám – jaké jsou tady vaše dlouhodobé cíle?

Musíme být flexibilní, kreativní, odlišní a rychlí, abychom mohli na nyní už relativně zralém trhu růst a konkurovat zavedeným developerům.

a Metropolitan? Aktuálně vyjednáváme o dalších významných akvizicích, které by nám měly poskytnout potřebný zásadní materiál k tomu, aby na českém trhu byla stopa Cresca vidět. Jaké další části Prahy jsou pro vás zajímavé? Já osobně žiju v Praze deset let a vždycky

Usilujeme především o vybudování silné

mě lákalo stavět v oblastech, jako je Kar-

společnosti, která do svých projektů při-

lín, Letná, Holešovice, Smíchov nebo třeba

nese nejvyšší standardy a bude se podílet na nutných změnách potřebných

Žižkov, který mi připomíná berlínský Kreuzberg. Jak už jsem zmínil, Cresco

pro lepší fungování života ve městě. Chceme podpořit zavádění globálních

je poháněno příležitostmi, a tak musíme být flexibilní, kreativní, odlišní

trendů v lokálních podmínkách, a to jak v rezidenčním, tak komerčním

a rychlí, abychom mohli na nyní už relativně zralém trhu růst a konkurovat

sektoru. Přišli jsme sem, abychom tady už zůstali.

zavedeným developerům, kteří zde mají pětadvacetiletou historii. V praxi to znamená, že si nemůžeme dovolit vyloučit nic, co dává smysl.

Když Cresco vstoupilo na český trh, vyjádřil jste se, že se chcete soustředit na rezidenční i komerční segment trhu nemovitostí. Změnily se od té

V rámci rekonstrukce továrny Tesla vznikne také coworkingový prostor.

doby nějak priority společnosti? Její aktivity jsou zatím spojeny hlavně

Proč jste si vybrali právě tento formát office zázemí?

s komerčními projekty.

Bylo to proto, že pan Beleš (majitel Cresca, pozn. red.) má vizi, že Holešo-

Cresco v České republice funguje jako hybrid mezi developerskou a inves-

vice mohou do budoucna nabídnout perfektní podmínky pro dynamické

tiční společností. Vzhledem k akcionářské struktuře jsme zcela nezávislí

společnosti, které se zajímají o spojení příjemného pracovního prostředí

na prostředcích třetích stran a můžeme rychle reagovat na každou aktuální

v dosahu centra města pro své zaměstnance se skvělou dostupností

příležitost, která se na trhu naskytne a zajímá nás. I proto byly naše posled-

a unikátní městskou atmosférou. ▪


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 19


20 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Jiří Rain & Summer Rain

NAPLŇUJE MĚ, KDYŽ VIDÍM, CO ZA NÁMI ZŮSTÁVÁ Jiří Rain pojal podnikání v nemovitostech trochu jinak. Kupuje výjimečné byty a domy na výjimečných místech Prahy, přetvoří je a vybaví tak, aby splňovaly jeho vizi „šťastného bydlení“, a pak je prodá. Sám říká, že si touto cestou plní sny. Tři nesplněné, své ultimátní, má ale stále ještě v záloze. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 21


22 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Zabýváte se trochu jiným segmentem realitního trhu, než je ten nejviditel-

Anna, nachází se hned u Barrandovských teras. Podobný projekt jsme dělali

nější. Jestli jsem to pochopila správně, kupujete solitérní byty, zrekonstruu-

ve Slivenci, to byl úžasný dům, který byl dokonce jen za 25 milionů. Pak za se-

jete a vybavíte je a následně je prodáváte?

bou máme celou řadu bytů na Vinohradech, opět solitérní jednotky. Také jsme

Je to tak. Začali jsme v roce 2007, kdy se mi úplně náhodou podařilo koupit

pracovali na projektu půdních bytů na Smíchově. Zmínil bych i vilu v Mostě,

tisíc bytů v Olomouci. Vstoupil jsem tím do realitního byznysu, který se mi

kterou jsem pojmenoval po své vnučce, ale prodělali jsme na ní, protože

zalíbil, takže jsme v Olomouci všechny domy zateplili, vyměnili výtahy, stou-

v regionech prostě ceny ještě nevystoupaly na takovou výši, aby se tady dalo

pačky a prodali je většinou nájemníkům, kteří tam žili. Byly to tedy všechno

tímto způsobem vydělat – mám na mysli v luxusním segmentu. To jsou ty mi-

paneláky, ale myslím, že jsme odešli se ctí. Ty domy jsou krásně opravené

nulé realizace a teď jsme právě plni dojmů a očekávání do budoucna, protože

a neprodali jsme to nikomu cizímu, ale lidem, kteří tam žijí, takže za sebe bych

v září budeme uvádět na trh tři další nemovitosti, jde o dva luxusní byty

řekl, že jsem s výsledkem spokojený. Ale já jsem budovatel, tak jsem si řekl,

a jeden rodinný dům na Hanspaulce. Na to se moc těším, já totiž ten design a koncepci našich nemovitostí nosím třeba

že půjdu tenhle byznys dělat do Prahy. A proč Olomouc? Pocházíte z Olomouce? Ne, jsem původně z Mostu. Navíc Olomouc je 400 kilometrů daleko, takže to byl i důvod, proč jsem se tam nechtěl takzvaně zakopat. Celý život jsem snil o tom, že bych chtěl stavět bydlení jako šťastné bydlení. Vím, že to zní možná infantilně, ale chtěl jsem dělat domy a byty, kde by se lidé cítili šťastně, kde by si uměli představit, že tady

V minulosti jsem udělal pár špatných rekonstrukcí, kde bych býval měl ty domy zbourat a začít je stavět znovu, protože rekonstrukce byla dražší než postavit dům.

všechno vidím na vlastní oči. Navrhujete tedy budoucí podobu vašich bytů přímo vy sám? Většinou ano, ale pak jsou také nemovitosti, jako je tenhle dům v Široké ulici, kde jsem přizval ke spolupráci Ivanku Kowalski. Říkal jsem si, že nejsem tak zkušený, abych si troufl na vytvoření nejlepšího bytu v Praze. Já si vždy říkám: „Chci udělat nejlepší byt

mohou být trvale šťastní. Proto se snažím všechny naše nemovitosti rovnou vybavovat nábytkem. Někteří lidé to ne-

rok, dva roky v hlavě, ale až poslední měsíc

v Praze.“ A věřím, že právě tohle je jeden z nejlepších bytů v Praze.

chtějí, ale je celá řada těch, kteří se nechtějí rozhodovat, jakou vybrat dlažbu, kachličky, podlahy, kuchyňskou linku... Těch rozhodnutí jsou stovky

Je to tu moc příjemné.

a ne každý se jimi má zájem zabývat. Výhodou v tomto případě také je, že se

Každý, kdo sem přišel, tak mi to také potvrzoval. Podobně stavíme další byt

noví majitelé mohou hned nastěhovat, takže když někdo chce byt používat

v ulici V Kolkovně, který bude v září na trhu, a myslím, že bude stejně krásný.

hned, a ne za dva roky, až mu ho architekt zařídí, tak může. V průběhu času,

Tak hezké projekty se mi daří realizovat díky mým lidem. Je nás hrstka, ale

za posledních pět let, jsme v Praze udělali celkem hodně projektů. Vlastně

snažíme se. Spolupracuji se svým švagrem, nejstarším synem, současnou

mě to samotného překvapuje, protože jsem strašně netrpělivý, vždycky se mi

i bývalou manželkou a několika kamarády. Jsou pro mě moc důležití.

zdá, že všechno děláme pomalu, ale na druhou stranu jsme toho udělali už hodně a ještě hodně máme připraveného.

S vaší orientací na historickou zástavbu se nabízí téma střešních nástaveb. Ty jsme dělali na Smíchově, v Preslově ulici a byty se nám rychle rozprodaly.

Máte na mysli něco konkrétního?

Je zajímavé, že ve vnitřní Praze jsou podle mě tisíce nevyužitých půd, které by

Máme nakoupené byty v centru, kolem Pařížské ulice.

mohly sloužit jako bydlení, ale památkáři a jiné další úřady tomu brání. Nechápu proč, pro roztočení ekonomiky je vždycky dobře, když se buduje, staví.

Jsou to vždy jen solitérní byty, nebo i celé domy? Jen byty, v současné době se těžko nakupují celé činžovní domy, protože jsou

Vzdálíme se od půdních prostor, ale zůstaneme u památkářů – sám říkáte,

všechny tak předražené, že se pořádně nic nedá pořídit, takže kupujeme so-

že se soustředíte na byty na Starém Městě. Jak celkově probíhá spolupráce

litérní byty nebo rodinné domy na Hanspaulce – tam máme pět nemovitostí,

s úřady?

které teď připravujeme pro klienty. Snažíme se investovat na těch nejlepších

Jde to ztuha. Památkáři mají samozřejmě nějaká pravidla a rozumím jim,

místech v Praze, aby pokud by přišla realitní nebo finanční krize,

neustále se musí dívat na někoho, kdo postupuje proti nim. Problém je, že jsou

na nás dolehla co nejméně.

potom na nás, kteří se ptáme a žádáme o povolení, o to přísnější. Kdo se moc ptá, moc se dozví. Chápu ale, že Praha má nějakou formu a obsah a že by bylo

Mohl byste zmínit nějaké vaše už realizované projekty?

dobré ji uchovat pro příští generace.

Je to třeba tenhle byt v Široké ulici, kde právě sedíme. Prodali jsme ho před pár týdny a je podle mě krásný.

Zmiňoval jste, že máte na září připravené tři projekty. Ano, bude to jeden byt V Kolkovně, úžasné místo, 210 metrů čtverečních plo-

Je úžasný, má skvělou atmosféru. Jaká je tady rozloha?

chy se třemi ložnicemi. Na jednu stranu je to hlučná oblast, alespoň co se týče

Celkem 230 metrů čtverečních i se střešní terasou, prostě krásný byt. Dál

pátku a soboty, kdy se tudy valí davy lidí z barů, ale zase si myslím, že je tady

jsme dělali třeba solitérní vilu na Barrandově pro jednu rodinu, jmenuje se vila

cítit historie, kterou má ta oblast v sobě. Věřím, že tady uděláme krásný byt


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 23

tak, aby spolu všechno souviselo. Často mě ale překvapují zloba a nenávist

Naši zákazníci jsou obvykle Češi. Slyšíme, že na trhu je znát obrovský ústup

mezi obyvateli jednotlivých bytů v domech. Negativní emoce jsou nasměro-

ruských klientů, kteří nenakupují kvůli restrikcím Evropské unie.

vány proti těm, kteří chtějí něco rekonstruovat, vytvořit, ale i proti sousedům. Vídáme v těchto případech desítky let různých nevraživostí a zrovna v domě

Zmiňoval jste Prahu 1, Vinohrady, Hanspaulku, tedy klasické prestižní

V Kolkovně jsou v SVJ strašně vypjaté vztahy. Pro mě je velmi nepříjemné na

rezidenční lokality. Investujete i v jiných částech Prahy?

ta setkání vlastníků chodit, lidé si tam vyřizují účty, hází klacky pod nohy. Je to

Teď se zabýváme koupí projektu na rozhraní Čakovic a Letňan, kde bychom

strašné a nerad to říkám, ale řeknu to: Nejlépe se v těchto situacích pracuje

chtěli stavět řadové rodinné domy. Všichni se mě ptají, proč do toho jdu,

s tím, že lidem budete lhát a říkat jim, že v daném bytě budete bydlet. Pak je

když jinak děláme vyloženě luxusní nemovitosti. Je to proto, že bych chtěl

pravděpodobnější, že nevzniknou problémy. Ale pokud byste měli říct pravdu,

udělat krásnou rezidenční čtvrť, ne drahou, ale designově výjimečnou.

jako že by člověk měl mluvit pravdu a nelhat, tak bych měl říct: My z toho

Teď hledám řešení, jak to udělat, takže doufám, že do měsíce budeme

uděláme nádherný byt, přispějeme vám na náklady na chodby a na společné

mít transakci uzavřenou. Jde o projekt se stavebním povolením, mohli

prostory a vy nás jen nechte v klidu. Je to náročné, protože dnes potřebujete

bychom tedy hned začít stavět.

souhlas všech vlastníků bytů se stavebním povolením a my bychom přivítali možnost mluvit pravdu. Pokud ale řekneme pravdu, dozvíme se, že jsme

Je to váš první projekt, kde stavíte od začátku?

špatní, chceme jen vydělat a alespoň třetina lidí nám souhlas buď nedá, nebo

Víceméně ano.

si řekne o peníze. S bytem V Kolkovně jsem si prožil opravdu celkem dost stresujících situací.

Vidíte v tom velký rozdíl? Ani ne. V minulosti jsem udělal pár špatných rekonstrukcí, kde bych býval měl

Další projekt se také týká Starého Města?

ty domy zbourat a začít je stavět znovu, protože rekonstrukce byla dražší

Další byt připravujeme v Jungmannově ulici. Bude z našeho pohledu levný, ale

než postavit dům znovu. Rekonstrukce jsou podle slov mého kamaráda Petra

to je samozřejmě míněno v uvozovkách, cenovka je 33 milionů korun za

Koláře zhruba o 30 % dražší než výstavba nového objektu a to jsem si už

150 metrů čtverečních. Když jsme ho koupili, byl to opravdu velmi ošklivý byt

zapsal za uši.

před rekonstrukcí a teď jsem úplně nadšený, co nám z něj vzniká. Stejný případ je ta třetí realizace, tentokrát na Hanspaulce, kde připravujeme rodinný

Jaké jste vybral pro čakovický projekt architekty?

dům. Trochu se tady inspirujeme designérkou Patricií Urquiolou, která na

ADR Petra Koláře. Taky proto se mi do toho projektu chce jít, jsou to jedni

Lago di Como postavila neuvěřitelný hotel Il Sereno. Když do něj přijedete, už

z nejlepších architektů u nás. Tento projekt konkrétně navrhoval Aleš Lapka,

v něm chcete zůstat. Koupíte si tam jednu noc a už byste tam nejraději byla až

společník ADR a jeho architektura je fantastická.

do konce života. Tohle místo nám tedy bylo inspirací a na Hanspaulce jsme po jeho vzoru použili obklady z travertinu a z kanadského ořechu a další detaily.

V současnosti se v Praze rozmáhá trend loftů, industriálních prostorů předělaných na rezidenční. Vidíte potenciál v investování do těchto typů objektů?

Když jsme u designu, vy jste zmiňoval Ivanku Kowalski, spolupracujete

Ještě jsem to nezkoušel. Myslíte třeba lofty v Modřanech od Pražské správy

ještě s nějakými jinými designovými studii?

nemovitostí?

Ještě se studiem OOOOX, s Radkou Valovou a Martinem Moravcem. S nimi děláme tu Kolkovnu.

Ano, nebo třeba Neugraf od Crestylu na Smíchově, ale i solitérní prostory. Když to vidím na Západě, vypadá to fantasticky. Já bych byl strašně rád,

Jaké jsou vaše oblíbené značky na poli designu?

kdybych na tenhle záměr našel vhodný objekt, ale teď je špatná doba na naku-

Já se hodně spoléhám na Konsepti, je to pro mě dar z nebes, protože tam

pování. Teď se má prodávat, ne nakupovat. Mám pár takových snů. Chtěl bych

můžu nakoupit cokoliv, na co si vzpomenu. Vnímám je jako partnera pro nákup.

postavit druhého Tugendhata v Praze – mám pro tento účel dokonce projekt

Neinspirujeme se v Praze, ale zejména v Itálii.

s architektem Martinem Sladkým, jen hledáme vhodný pozemek. Dalším mým snem je vybudovat takovou, řekněme, chatovou rezidenci, zhruba

Český design vás neoslovuje?

50 až 70 chat v blízkosti Prahy, ale tady opět hledám pozemky a nedaří se mi.

Ale ano, máme tady úžasné věci, jako je Bomma, Lasvit a tak dále. Nenašel

Mým třetím velkým snem je vybudování zábavního parku. Už pět let na tom

jsem tedy zatím vztah k českým sedačkám, ale u svítidel je v Čechách spousta

pracujeme s Petrem Fejkem, hledáme za tímto účelem v Praze 5 asi

šikovných lidí.

15 hektarů pozemku a – opět – nemůžeme nic najít.

Prodáváte byty většinou Čechům, cizincům, nebo cizincům žijícím

Jaká byla vaše předchozí profese, než jste se pustil na pole nemovitostí?

v Čechách?

Měl jsem továrnu na výrobu šunek, o kterou jsem takovou shodou okolností přišel

Teď máme třeba klienta z Finska, tomu jsme prodali nemovitost na Hanspaul-

v roce 2000. Pak jsem se zkoušel různými způsoby prosadit a šest let se mi to

ce, kde máme ještě jeden bytový dům, který prodáváme po jednotkách. Zatím

vůbec nedařilo, až přišla koupě těch na začátku zmiňovaných bytů v Olomouci.

máme tři ze čtyř bytů prodané a dva z nich si koupili Finové – ale to je vlastně

A už jsem byl zase ve svém živlu. Teď jsem šťastný, mám šest dětí, snažím se všech-

jediná cizí národnost, kterou jsme při prodejích našich nemovitostí potkali.

no dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a život je pak jednoduchý. ▪


24 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Jaroslav Mach & MR.PARKIT

NAŠÍM KONCEPTEM JE ZMĚNA SYSTÉMU, ORGANIZUJEME PROSTOR V RÁMCI ČASU MR.PARKIT je projekt, který našel pomyslnou díru na trhu a skutečnou díru v efektivitě využívání parkovacích míst ve městech. Jeho zakladatel Jaroslav Mach úspěch přičítá nástupu trendu sdílené ekonomiky. Po úspěchu s prvním start-upem MR.PARKIT posouvá vpřed svou další službu Park-it-direct. Vytváří tak pro majitele garáží i řidiče nové řešení, které výrazně mění parkování například v administrativních budovách. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 25


26 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Jak jste vlastně s původní profesí architekta přišel na nápad založit

měsíčně – když si to přepočítáte, vychází to zhruba na 5 až 8 korun za hodi-

MR.PARKIT?

nu. Takže máte poměr 50 korun na hodinu, versus – přeženu to – 5 korun na

Problematiku parkování jsem řešil z více pohledů – nejen jako nespokojený

hodinu. My se pohybujeme někde kolem 20 korun za hodinu v centru Prahy,

řidič, který nemá v centru města kde pohodlně zaparkovat, ale také jako

v okrajových částech na nižších částkách.

architekt, když jsme garáže projektovali. K myšlenkám o efektivním využití parkovacích míst v garážích, o zpřístupnění míst veřejnosti to už nemá dale-

Jestli jsem to dobře pochopila, tak garáže v portfoliu MR.PARKIT nepatří

ko. Od architektury jsem se nevzdálil, mám stále dvě firmy, z čehož jedna je

přímo vám, ani je nemáte v pronájmu, ale jste zprostředkovatelé. Je to ve

právě architektonická. Této oblasti se tedy stále věnuji z pozice kreativního

všech případech?

ředitele.

Přesně tak – jsme zprostředkovatelé, propojujeme majitele volných parkovacích míst a řidiče, kteří potřebují v Praze zaparkovat. Koncept spočívá

Děláte i větší zakázky, nebo se soustředíte na klasické soukromé

právě v obsazování aktuálně nevyužitých parkovacích míst například

projekty?

v administrativních budovách. Neobsazená místa majiteli nic nevydělávají,

Máme zkušenosti s projektováním nejen rodinných, ale také menších

zatímco když garáž zařadíme do nabídky MR.PARKIT, další týden už se

bytových domů. Teď je ale obecně v architektuře a navrhování boom, takže

začíná plnit a generovat zisk.

nás zákazníci oslovují i s většími projekty. Abych se ale vrátil k vaší otázce, jak jsme

Nové garáže aktivně vyhledáváte, nebo

přišli na nápad s MR.PARKIT – pracoval

majitelé oslovují vás?

jsem jako architekt 5 let ve Švýcarsku,

Ze začátku jsme garáže vyhledávali my,

a když za mnou jezdily návštěvy, rodina

přesvědčovali jsme majitele a těm se to

nebo kamarádi, vždy řešily problém s parkováním. Tehdy vznikly první myšlenky na vytvoření jednoduchého rezervačního systému, který by s parkováním mohl pomoci i v Praze. Po dlouhé cestě chcete rychle zaparkovat, když ale místo toho jezdíte půl hodiny po městě a nemůžete najít volné místo, je to strašně namáhavé.

Sdílení je aktuálním trendem a já věřím tomu, že i parkovací místa by neměla být opomíjena.

nezdálo, byli podezřívaví. Dnes už chodí spíše oni za námi. MR.PARKIT je na trhu již několik let a zasloužili jsme si důvěru. Ukázali jsme, že systém vážně funguje – odbavujeme tisíce klientů měsíčně, aniž by to majitele jakkoliv zatěžovalo. Kolik garáží máte v portfoliu? V Praze nabízíme více než třicet lokalit

Takže jste našel mezeru na trhu přímo

a další aktuálně připravujeme, ale jsou

na základě vlastní zkušenosti.

tady pořád oblasti, které nejsou pokryté. Každá garáž si najde své zákazníky – ně-

Moje vlastní zkušenost a skutečnost, že tohle lidé řeší velmi často, byla prvním impulzem. V té době tady za rohem

kdo klidně pojede na okraj města, jen aby parkoval co nejlevněji. Na druhou

byla jedna garáž (Vinohrady, pozn. red.) a nebylo možné si nevšimnout, kolik

stranu jiní lidé chtějí parkovat co nejblíž centru a je jim jedno, kolik to stojí.

je tam volných míst, přitom nikde v okolí se nedalo zaparkovat. Myslím, že v tomto bodě se ty myšlenkové proudy začaly propojovat a MR.PARKIT

Soustředíte se jen na Prahu, nebo působíte i v regionech?

dostával konkrétnější obrysy. Když jsem se vrátil ze Švýcarska, zastihl jsem

MR.PARKIT se zatím zaměřuje pouze na Prahu, kde je problém s parkováním

trh ve stavu zpožděné ekonomické krize, kdy se většina velkých architekto-

největší. Expanzi do dalších měst samozřejmě zvažujeme, ale momentálně se

nických projektů, na nichž jsem měl pracovat, zastavila. Měl jsem tak najed-

soustředíme hlavně na rozšíření Park-it-direct, kde vidíme velký poten-

nou větší prostor věnovat se myšlence MR.PARKIT a začal jsem právě u již

ciál. Park-it-direct totiž může fungovat v jakékoliv garáži v jakémkoliv městě.

zmíněné vinohradské garáže. Po zavedení modrých zón nastal v garáži odliv dlouhodobých nájemců a odhadem tak třetina míst byla najednou prázdná.

Pokud to dobře chápu, tak Park-it- direct je nástroj, který přímo dodáváte

MR.PARKIT jsme vlastně vytvořili pro tuto konkrétní garáž, abychom dali

majitelům garáží a ti pak s jeho pomocí svoje prostory efektivně spravují

možnost veřejnosti rezervovat si místa třeba na několik dnů.

– je to tak? Přesně tak. V případě MR.PARKIT majitel pouze řekne, kolik parkovacích

Na kolik u vás vyjde den parkování? Je cena jednotná ve všech vašich

míst chce přidat do systému, a o zbytek se již postaráme my – od reklamy

garážích? Kolik garáží máte v portfoliu?

přes rezervace a platby po komunikaci s parkujícími. Oproti tomu Park-it-

Ceny jsou různě vysoké, hlavně závisí na lokalitě. Pokud se na to podíváme

direct je nástroj, který pomáhá majiteli či nájemcům se správou a efektiv-

ekonomickým pohledem, hodina krátkodobého parkování v Praze stojí

ním využitím míst. Zjistili jsme, že i plně pronajaté garáže jsou třeba z 30 až

40 až 60 korun. Dlouhodobý nájem místa stojí zhruba 3000 až 5000 korun

40 % volné, což je právě ta kapacita, s níž se dá dále pracovat. Volná místa


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 27

se dají využít třeba pro parkování hostů nebo je lze sdílet s kolegy. Zažitý

Limit ohledně počtu míst nemáme a je to jednou z velkých výhod. S Park-

pohled na využívání parkovacích míst funguje asi tak, že každý parkující má

-it-direct lze tak spravovat malou garáž s pár místy, ale i několikapatrový

pevně přidělené své místo – jedno místo, jeden parkující. Když právě nepar-

parking velké administrativní budovy. Jde o softwarové řešení, kde se cena

kuje, je místo prázdné, protože nikdo neví, že ho může použít. Park-it-direct

odvíjí od počtu spravovaných parkovacích míst.

pracuje s myšlenkou využití parkovacích míst v čase – víte tedy, že v nějaký čas můžete v garáži

Dokážete procentuálně

parkovat, a otázku, na

vyčíslit, na kolik je

kterém místě, už za vás

možné tímto způso-

řeší Park-it-direct.

bem zvednout výnosy z jednoho parkovacího

Park-it- direct využí-

místa?

vají, předpokládám,

V případě MR.PARKIT

nějaké administrativní

jsme schopni dosaho-

budovy, obchodní

vat pro majitele větších

centra?

zisků než z dlouhodo-

Obchodní centra spíše

bých pronájmů. U Park-

ne, ale administrativní

-it-direct je potřeba se

budovy jsou podle

na to dívat jinak. Není to

mého názoru tím

jen nástroj na zvýšení

nejlepším místem, kde

výnosu, ale pro majitele

Park-it-direct uplatnit.

garáží může být krom

Typické použití je

již zmíněné nevyužité

u parkování pro hosty,

kapacity garáže důleži-

což je skoro ve všech

té nabídnout nájemcům

budovách nějakým

i další služby a pohodl-

způsobem problém

nější parkování.

a vyžaduje neustálé řešení kdo, kdy a kde

Jaké jsou vaše další

parkuje, jak se lidé

plány v oblasti parko-

pouští dovnitř, jestli je

vání?

vůbec volno... A přitom

Máme určité vize na

to může být jednodu-

expanzi do dalších

ché, funguje to vlastně

zemí, kam se, dle mého

úplně stejně jako třeba

názoru, Park-it-direct

u rezervací zasedacích

může rozšířit velmi

místností, navíc

dobře. Zatím nechci být

s mobilní aplikací pro

konkrétní, ale v principu

přístup do garáže, tak-

má potenciál uspět

že odpadá předávání

kdekoliv.

karet, klíčů a podobně. Když se vrátíme zpátky k parkovacím domům. Disponujete statistikami, Kolik administrativních center využívá tento systém?

kdo typicky vaše služby využívá? Místní, nebo spíše turisti?

Park-it-direct jsme začali nabízet teprve před pár měsíci, zatím jich tedy

V případě Park-it-direct jsou uživateli na jedné straně správci nebo majitelé

moc není, aktuálně asi pět. V dalších administrativních budovách Park-it-di-

budov, na druhé zaměstnanci pracující v budově a jejich hosté. V případě

rect nyní spouštíme. Sdílení je aktuálním trendem a já věřím tomu,

MR.PARKIT se to velmi pěkně doplňuje. Patří mezi ně určité procento

že i parkovací místa by neměla být opomíjena.

turistů, dále obchodníci a v neposlední řadě lidé, kteří jedou do města za konkrétní aktivitou – například na koncert. Oba naše produkty ale spojuje

Máte nějaký horní a spodní limit pro počet míst, která lze s Park-it- direct

to, že je ocení hlavně lidé, kteří chtějí mít parkování vyřešené předem

obhospodařovat?

a nestresovat se s ním až při příjezdu. ▪


28 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Petr Liesner & BIBLOO

ONLINE JE TRH TÉMĚŘ NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ

BIBLOO založil jako logické vyústění toho, čemu rozumí a co ho baví – ano, řeč je o módě. Petr Liesner spolu s obchodním partnerem Václavem Skalou dokázali za pouhé tři roky rozšířit progresivní značku do celkem jednatřiceti zemí světa a mají v plánu pokračovat dál. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 29


30 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

BIBLOO jste založil v roce 2015 a už v roce 2016 do projektu vstoupil jako

mezi značkou BIBLOO a zákazníkem, a to se nám daří právě díky kvalitě

investor majitel PSN Václav Skala. Jak funguje tato spolupráce,

našich služeb. V Chorvatsku a Slovinsku jsme se například v nedávné době

v níž každý pocházíte z jiného odvětví?

stali módním e-shopem roku.

Václav Skala byl v projektu od samého začátku a musím říct, že naše spolupráce funguje dobře právě i proto, že jsme každý z jiného odvětví, jak

A právě na to jsem se chtěla zeptat – BIBLOO za tři roky existence

zmiňujete. Máme to rozdělené: Já jsem spíš optimista a vizionář a Václav

expandovalo i do zahraničí, provozujete e-shop třeba v Polsku, Rumunsku,

dává díky své zkušenosti z PSN businessu potřebný pragmatismus.

Maďarsku, na Slovensku nebo ve zmíněném Chorvatsku a Slovinsku. Jaké rozdíly mezi těmito trhy vnímáte?

Proč jste se při pořizování vlastního byznysu rozhodl pro módu?

BIBLOO odesílá zboží zákazníkům do celkem jednatřiceti zemí, v jedenácti

Není to u nás pořád ještě složitá disciplína?

zemích jsme navíc plně lokalizovaní. To znamená, že máme web, zákaznickou

V módě podnikám celý život, je to něco, čemu rozumím a baví mě to. Začal

podporu v lokálním jazyce, děláme eventy pro místní zákazníky a platební

jsem kamennými obchody a po čase jsem se přesunul do onlinu, což je podle

a doručovací metody jsou také plně lokalizovány. Rozdíly na jednotlivých

mě přirozený vývoj a cesta, jak oslovit větší množství zákazníků. Obchodo-

trzích nám občas naopak celkem pomáhají, každá značka se prodává jinak

vání online považuju za trh téměř neomezených možností.

v různých zemích, a tak bychom si při pokrytí třeba jen Čech a Slovenska nemohli některé značky vůbec dovolit

Kotvu jste si za sídlo kamenné pobočky vybrali právě kvůli spolupráci s PSN? Jak vy sám vnímáte tento výrazný objekt? V architektuře se mi brutalismus líbí a Kotva je krásná jak zvenku, tak zevnitř. Navíc opravdu věřím konceptu „nové Kotvy”, který se už dlouho probírá a zajímá

V módě podnikám celý život. Je to něco, čemu rozumím a baví mě to.

prodávat, ale právě díky tomu, že značka je populární například v Rumunsku, ji můžeme nabízet i zákazníkovi v Čechách. Spolupracujete také s českými subjekty, mám na mysli Jakuba Polanku nebo Odivi – je to i do budoucna součástí vaší strategie? Poohlížíte se po dalších českých

i širší veřejnost. Podle mě je její příběh

designérech ke spolupráci?

podobný jako u značek Kofola nebo třeba Koh-i-noor, které teď opět navazují na svoji předrevoluční historii a hlavně

Ano, kooperace jsou součástí naší strategie. Kromě toho, že prodáváme

na tehdejší úspěchy. Myslím si, že tohle by měl být i případ Kotvy, která

více než 130 světových značek, chceme dál pokračovat ve spolupráci s mód-

podle mě výhledově bude top obchodním domem ve svém regionu.

ními návrháři na limitovaných kolekcích pro BIBLOO. Spolupráce se ale netýká jen českých návrhářů, plánujeme se zaměřit i na zahraniční osobnosti.

Osvědčil se vám v České republice lépe provoz e-shopu, nebo kamenné prodejny?

Prodáváte českou módu a doplňky i v zahraničí?

Už jsem ten vývoj zmiňoval, dávám přednost onlinu, ale kamenná prodejna

Kooperace s návrháři propagujeme ve všech zemích a nabízíme jejich

je pro nás hlavně službou zákazníkům. Je to showroom, kde si můžete věci

produkty všem našim klientům.

na vlastní oči prohlédnout, osahat, vyzkoušet a zároveň jde i o místo přímého kontaktu, kde dostáváme od zákazníků okamžitou zpětnou vazbu na

Jaké jsou na ně ohlasy?

naši práci a portfolio. Kamenný obchod tedy beru spíš jako podporu našeho

Kolekce Jakuba Polanky třeba měla obrovský úspěch v Rumunsku, kde jsme

online prodeje, protože většina našeho businessu se samozřejmě tvoří

k uvedení udělali velký event za účasti místních televizí, dalších médií a

v online světě.

fashion celebrit. Naši společnou kolekci Jakub Polanka x BIBLOO si oblíbili rumunští influenceři i zákazníci BIBLOO.

V BIBLOO se intenzivně soustředíte na vybudování identity značky jako konceptu – jaké cesty k tomu využíváte?

Jaká je podle vás česká lokální autorská móda?

Naše produkty jsou prémiové, a proto chceme nabízet i prémiové služby pro

V Čechách vidím spoustu mladých talentovaných módních návrhářů a je

naše zákazníky. Po Praze vám naším BIBLOO expressem dovezeme zboží už

škoda, že nevyužívají potenciál celoevropského trhu. I proto se snažíme

do dvou hodin od objednání. Během filmového festivalu v Karlových Varech

s návrháři spolupracovat na společných kolekcích a otevřít jim tak cestu

rozvážíme zdarma zboží do Varů během čtyř hodin od objednání.

na všech jednatřicet trhů, ve kterých jsme aktivní.

Tomu říkám flexibilní přístup.

Když odstoupíme od českého designu, máte vyhlédnuté nějaké značky,

Zákazníkům se snažíme nabídnout vždycky něco navíc jako právě onu

s nimiž byste do budoucna chtěli navázat spolupráci a které na domácím

dopravu zdarma. Kromě klasické nabídky navíc často spolupracujeme

trhu chybí?

s módními návrháři na limitovaných kolekcích nebo třeba vydáváme vlastní

Takových značek je pořád hodně. Některé novinky představíme už teď pro

fashion magazín. Naším cílem je vybudovat opravdu silný a loajální vztah

kolekci podzim/zima 2018. ▪


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 31


32 ESTATE  STATUS  INTERVIEW


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 33

Miroslav Kosnar & Cimex

FUNGUJEME NA PRINCIPU BUY IT – FIX IT – SELL IT Cimex se jako jeden z mála subjektů na českém trhu vrhl po hlavě do hotelového segmentu, který bývá investory obávaný. Podle generálního ředitele společnosti Miroslava Kosnara se to vyplatilo, Cimex aktuálně vlastní dvanáct hotelů a pro řadu dalších poskytuje provozní služby založené na dlouholetých zkušenostech. Hotely ale nejsou jedinou oblastí byznysu Cimexu. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha


34 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Významně se věnujete segmentu hotelů, o nichž často investoři nebo

Zkušeností s poskytováním služeb facility a property managementu máme

developeři mluví spíš jako o trofejních projektech bez výraznějšího

mnoho. Před dvěma roky jsme se rozhodli usilovat i o příležitosti na trhu

výnosu. Jak se vám na tomto poli daří?

a nemít tak facilitku závislou jen na portfoliu Cimexu. Založili jsme vlastní

Daří se nám výborně. Cimexu segment hotelů přináší dlouhodobě vysoký

společnost Arridere, která se dnes prosazuje i na externím trhu, je aktivní

výnos i radost. Samozřejmě je s tím spojené velké úsilí i starosti, protože

a roste. Vedle tradičních facility a property management služeb jsme se

způsobů, jak pokazit zážitek zákazníka z návštěvy hotelu, je opravdu dost,

vrhli i do nových progresivních odvětví facility služeb podpořených tech-

ale my to na druhou stranu vnímáme i jako pozitivní příležitost pro nás. Úro-

nologií využívající drony. V tom vidíme velkou tržní příležitost a potenciál.

veň hotelu, a tedy i zážitku, jaký si z něj zákazník odnese, určuje jeho ochotu

Ve srovnání s konvenčními metodami monitoringu majetku i sběru dat je

za nabízené služby dál platit, třeba si na místě připlatit za další servis a do

uplatnění této technologie jednoznačně efektivnější jak z pohledu nákladů,

hotelu se znovu vracet. To se odráží ve výsledné ceně za pokoj, tržbě za

tak času.

ostatní služby v hotelu, celkovém zisku, a tedy i hodnotě samotného hotelu, nemovitosti. Umíte-li provozovat hotel, zvyšujete hodnotu vaší investice.

Velkou část vašeho byznysu tvoří investice do administrativních projektů,

Neumíte-li provozovat hotel, je ve výsledku jedno, za kolik jste ho postavil,

což je větev, která se v poslední době minimálně v metropoli extrémně

a jeho hodnota je prostě nižší. V tom tkví podstata našich zkušeností z do-

rychle rozvíjí. Často se mluví o nových oblastech města, které se stanou

mácích i zahraničních projektů a nabídka hotelového asset managementu.

byznys centry – kde vidíte nejlepší podmínky pro tento rozvoj?

Pokud nabídnete vlastníkovi řešení, které mu přinese víc volného cash

V Praze je řada skvělých míst, která koncentrují administrativní budovy

flow a zvýší hodnotu hotelu, tak se to, s nadsázkou samozřejmě, nedá

a jsou preferovanými business centry. My vlastníme několik administrativ-

odmítnout… Z praxe víme, že mnozí vlastníci nemovitostí byli do hote-

ních budov třeba v ulici Na Pankráci, což je dlouhodobě právě jedno z tako-

liérství nadšeni, prostě chtěli vlastnit hotel a provozovat si ho sami

vých míst – podle nás i s dalším potenciálem růstu. Když vlastníte v jednom

a bez zkušeností. Z toho snu již řada z nich vystřízlivěla a hledají profe-

místě víc různých kancelářských budov, má to řadu výhod, jako je jednodušší

sionální řešení provozu založené na nena-

a efektivnější správa, možnost pracovat

hraditelné mnohaleté zkušenosti někoho,

s potřebami nájemců, větší nabídka růz-

kdo se postará o to, aby služba v hotelu

ných prostorů a flexibilita.

byla profesionální, hotel byl zacílen na správný segment hostů a pokoje se prodávaly a byly provozovány efektivně. Možná právě pocit, že vlastním nějakou trofej, chlubím se tím a namlouvám si, že hotely

Nikdy nebudeme největší developer na trhu, máme jiné cíle.

V nemovitostním byznysu působíte v mnoha směrech, který je podle vás aktuálně nejvýnosnější? Přistupujeme ke každé nemovitosti vždy jako k projektu. Je v zásadě jedno, jestli se

nejsou ziskovým segmentem, je důsledkem

jedná o hotel, administrativní budovu, rezi-

tohoto přístupu. Když to shrnu, tak pro nás jsou naopak hotely skvělou investiční příležitostí a současně

denční projekt nebo nějaký mix. Náš přístup by se dal shrnout slovy „Buy it,

i možností, jak mít ze své investice radost.

fix it, sell it“ a je jedno, jestli kupujeme nemovitost, kde změníme její účel, zvýšíme výkon, nebo jen koupíme v době dobrých cen a znovu prodáme na

Nejzásadnější část hotelového portfolia Cimexu tvoří asi hotelová síť

vrcholu. S těmito zkušenostmi a dlouhodobými výsledky jsme schopni tuto

Orea, která je rozmístěna v regionech. V jakém regionu se vám daří nejvíc

znalost nabízet i ve formě asset managementu, kdy vlastníkovi můžeme

a v jakém vidíte největší potenciál do budoucna?

poskytnout kompletní správu jeho nemovitosti a nadprůměrné zvýšení hod-

Orea Hotels & Resorts má v rámci České republiky skvělou diverzifikaci

noty jeho majetku v čase.

z pohledu lokalit i hotelového produktu. Máme velmi funkční kongresové městské hotely, hotel Pyramida v Praze nebo hotely v Brně, ale i atraktivní

Máte za sebou i několik rezidenčních developerských projektů. Chcete

horské rezorty jako Horal ve Špindlerově Mlýně, Sklář v Harrachově nebo

se jim věnovat i do budoucna?

Horizont na Šumavě a v neposlední řadě lázeňské hotely v Mariánských

Nikdy nebudeme největší developer na trhu, máme jiné cíle. To ale nezname-

Lázních. Právě lázeňství velmi věříme, je dlouhodobě stabilní a profitabilní.

ná, že nebudeme nadále dělat další developerské projekty. Máme vlastní

Máme připravené i velké developerské projekty s celkovou kapacitou přes

majetek, který chceme zhodnotit a pracujeme i na projektech pro jiné vlast-

500 pokojů. Umístěním i produktem se naše hotely velmi dobře doplňují,

níky, takže poskytujeme službu, případně kombinujeme vlastnictví a řízení

všechny jsou v jedinečných lokalitách. Náš hotelový provoz a expertízu

projektu. Projekty, které aktuálně připravujeme, jsou převážně rezidenční

nabízíme i jiným vlastníkům, kteří tak mohou využít mnoha let našich zkuše-

a hotelové a jejich hodnota se pohybuje v řádech miliard korun. Dnes má

ností a výhod spojených s našimi prodejními i provozními možnostmi.

řada investorů problém určit, do čeho efektivně investovat, protože mají přebytek peněz, ale nedostává se jim dobrých projektů. My máme možná

Jednou ze služeb Cimexu je Facility Management – aplikujete jej u svých

paradoxně opačný problém, tedy dostatek dobrých projektů, do kterých

franšízantů?

hledáme ekvitní partnery. ▪


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 35


36 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

BANDERASŮV EKLEKTICKÝ BYT, PRINCŮV OSTROV A NĚMECKÁ VILA KARLA LAGERFELDA aneb 3x horké zboží na trhu nemovitostí slavných Do domu, který si pořídíte, se propisuje váš charakter. Výběr nemovitosti je takový malý psychotest a vypovídá o majiteli mnohé. Na trhu jsou aktuálně k mání hned tři sídla slavných, u nichž se toto pravidlo potvrdilo beze zbytku. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 37

vé ploše panoramatických oken, jež činí 15 metrů a nabízí výhledy jak na východ, tak západ. Co jednoznačně zaujme, je jídelna v kontrastním černém obložení s krbem. Zbytek interiéru je v paletě jemné šedé s akcenty červené. Co by mohlo potenciálního kupce přesvědčit o vhodnosti takové nemovitostní investice, je i personál náležející k budově stylu Beaux Arts. Můžete tak počítat s tím, že až půjdete z rozpálených ulic Manhattanu, dveře vám ochotně otevře uniformovaný portýr, výtah přijede s obsluhou v rukavicích, a pokud byste potřebovali cokoli zařídit, k službám je rezidentům concierge.

Antonio Banderas uvolnil svůj eklektický byt na Upper West Side Intenzivní zeleň korun stromů v newyorském Central Parku oplývá neuvěřitelnou přitažlivostí, které jen těžko vzdoroval jeden z místních rezidentů z řad holywoodských slavných, Antonio Banderas. Nastěhoval se v roce 2005 spolu se svou nyní již bývalou ženou Melanií Griffith, když za byt zaplatil téměř 4 miliony dolarů. Přesto se letos v květnu rozhodl prestižní adresu na Upper West Side uvolnit. Eklektický byt, v němž pobýval třináct let, si cení na necelých 8 milionů dolarů. Ohromnou rozlohou, která zahrnuje čtveřici ložnic, každá jednotlivá s vlastní koupelnou, je byt jako stvořený pro rozvětvenou rodinu nebo pro někoho, kdo si potrpí na prostor. Ten je opticky ještě větší díky 3,5metrovým stropům, ale zejména díky celko-


38 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

Bydlení ve stylu haute couture: Villa „Jako“

Karla Lagerfelda

Život módy se odehrává hlavně v Paříži, Milánu a New Yorku, což samozřejmě neuniklo ani jednomu z top módních návrhářů současnosti, Karlu Lagerfeldovi. Jeho sbírka nemovitostí zahrnovala nejrůznější kouty světa, nicméně své srdce vložil do domu ve svém rodném městě, v Hamburku, kde vdechl život vile u Labe ve chvíli, kdy naposledy vydechl jeho životní partner Jacques de Bascher. Rezidenci z 20. let minulého století, do té doby známé jako Villa Schüller, pojmenoval na jeho památku. Design domu s kamenným obložením je odkazem na klasickou architekturu se sloupovím antického Říma. Jeho dvě hlavní podlaží se pyšní rozlohou téměř 450 metrů čtverečních, centrálním opulentním atriem a třemi samostatnými ložnicemi. Během Lagerfeldovy přítomnosti byl interiérový design přehlídkou harmonické spolupráce jeho módního umu a schopností uměleckého restaurátora Renate Kanta. Hamburská vila byla ale pro módního návrháře opravdu výjimečná. Věnoval jí celou knihu a na jejích dvanácti tisících metrech čtverečních pozemků nafotil módní kampaň pro parfém Lagerfeld Jako. Vila leží v exkluzivní čtvrti Blankenese s výhledy na řeku – a to bylo právě důvodem, proč se Lagerfeld rozhodl místo v roce 1998 opustit. Dle jeho slov vábí neustále lidský pohled, až by mohl zcela zpohodlnět, anebo dokonce zlenivět. Cena za možnost rozplynout se v magických vodách Labe činí 10 milionů eur.


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 39

Jako Prince v Karibiku? Ostrov se dvěma plážemi a fialovou příjezdovou cestou Obhajovat atraktivitu vize trávení volného času koupáním se v tyrkysových vodách a slunečních paprscích je asi zbytečné. Vlastnit ale kousek ráje na zemi na jednom z osmačtyřiceti ostrovů Turks and Caicos, kde si slunečního svitu lze užívat více než 300 dní v roce, je snem většiny slavných, kteří jsou vysíleni každodenní září reflektorů. Proto i legendární zpěvák Prince v roce 2010 podlehl kouzlu jednoho z ostrovů Providenciales, jenž zařadil Condé Nast Traveler´s na seznam nejnádhernějších ostrovů v celém Karibiku. Hlavní vila o rozloze bezmála 950 metrů čtverečních nabízí 10 ložnic, každou se svou vlastní koupelnou, a dále je k dispozici dvoupodlažní dům pro hosty. I personálu je určen speciální oddělený dům o třech ložnicích. Nemovitost, kde se dokonale zhmotňuje odpočinek v ráji, je vybavena tenisovým kurtem, domácím kinosálem, nahrávacím studiem, fitness, ale i tropickými zahradami. Na svůj privátní ostrov se dvěma plážemi se Prince dostával přes vody Karibského moře, když zakotvil u šedesátimetrového mola, od něhož vede k hlavní vile excentrická příjezdová cesta, kterou nechal natřít fialovou, svou signature barvou. Na trh nemovitost šla s cenovkou 12 milionů dolarů, tedy za původní nákupní cenu, krátce po Princově skonu v roce 2016. Dům bude vydražen a k registraci do aukce je potřeba složit kauci 100 000 dolarů, přičemž konečného vlastníka by měl najít na konci letošního července. ▪


VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR Hradešínská 41 · 101 00 Praha 10 · +420 272 733434 · www.hladik.info

SKLÁDACÍ A POSUVNÉ STĚNY


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


42 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

SECESNÍ VÝZVA PRO Free Architects Jednou z posledních realizací studia Free Architects je projekt rekonstrukce prostoru slepé vstupní chodby na kuchyni v objektu vyšehradské secesní vily s kubistickými detaily z roku 1912 od architekta Emila Králíčka. Architekti výzvu, v jejímž rámci bylo zapovězeno jakékoliv bourání, řešili v atypickém designu, takže kuchyňská linka je sestavena na míru prostoru, každý díl je speciálně navržen pro svůj účel, a to včetně zónování. V projektu nebyly použity žádné moduly nebo sektory, zpracování je detailní truhlářskou prací. Zajímavostí je i lednice vnořená do niky ve stěně. Původní podlahu v kubistickém domě tvoří hexagony a tento motiv se přenesl i do tvarů kuchyně. „Majitelé si přáli vzdušnou, barevnou kuchyni s možností vystavení oblíbeného nádobí. Požadavek byl také na dostatečné úložné prostory a velkou plochu na vaření,“ dodává k projektu Ing. arch. Petr Záluský z ateliéru Free Architects.

Novinky od Ether Ether, značka návrhářky Evy Vontorové, a Deelive design store představili módní kolekci Nova Collection koncipovanou jako capsule linii. Kolekce zahrnuje nesezonní kousky jako overaly, trenčkot, šaty nebo kožené kalhoty kombinující městskou eleganci s moderními sportovními detaily. „Principem Nova Collection je nadčasovost, univerzálnost a snadná kombinovatelnost jak jednotlivých kusů v kolekci navzájem, tak s dalšími běžnými prvky šatníku,“ říká návrhářka, která formou komorní přehlídky představila sedm letních looků a čtyři looky pro sezonu podzim/ zima. Spolu s Nova Collection byl odhalen také redesign signature psaníčka Trigon, které se díky svému minimalistickému stylu a výraznému tvaru stalo jedním z bestsellerů značky Ether, přičemž zájem o něj překonal hranice českého trhu a velmi populární je i v Asii. Nový design je obohacen o sportovně laděné kožené popruhy s odepínatelnými a vyměnitelnými ramenními polstry, které jsou v nabídce v různých barevných provedeních, či kovové řetězy.

RedDot pro SodaStream Modelová novinka výrobníku šumivých nápojů SodaStream Spirit Black&White získala ocenění Red Dot Award v kategorii Product Design. Stylově minimalistická podoba nového SodaStreamu se zjednodušeným intuitivním ovládáním tak letos uspěla v konkurenci více než pěti a půl tisíce přihlášených kandidátů ze čtyřiapadesáti zemí.


VÍCE PROSTORU,

SVĚTLA A KOMFORTU hladik.info

VÝHRADNÍ PARTNER PRO ČR A SR HLADÍK stavební servis, s.r.o. Hradešínská 41 · 101 00 Praha 10 +420 272 733434 · +420 602 356954 firma@hladik.info


44 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

SINKHUIS HOUSE Jihoafrický hold venkovské architektuře Johann a Renné společně pracují jako architekti jihoafrického studia Slee & Co Architects a sdílí přitom i dobrodružství manželského života. Zatímco Renné se soustředí spíše na krajinářský design, Johannovou doménou jsou stavby. Deset let praxe jim přineslo mnoho zkušeností a zážitků, něco jim ale chybělo. Dobré bydlení. A tak si navrhli a postavili dům, ze kterého vidí prý na to nejkrásnější pohoří v celé Africe. Připravil: Radomír Dohnal, Foto: Will Punt, Peartree Photography


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 45


46 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

„Náš první dům stál na Greenside v Johannes-

doslova triumf,“ pochvalně hovoří o Sinkhuis

hanlivé slovo 'n Plaasdorpshuis, tedy „dům pro

burgu a byl doopravdy ošklivý,“ vzpomíná Renné.

House Renné dnes. Jde podle ní o dům, který

venkovany“. „Pravdou ale je, že domy s farmou

„Jeho jediným kladem bylo to, že byl obklopen

dává v každém detailu dokonalý smysl. Nechybí

jsou nedílnou součástí jihoafrické krajiny a naše

vzrostlými duby. Pak jsme se, hlavně kvůli práci,

tu nic: zázemí pro celou rodinu, dětské pokoje,

země je na jejich tradici vybudována. Není to

přestěhovali na Dorp Street. Asi tu nejrušnější

pracovny pro oba kreativní rodiče, zahrada ani

tedy myšleno nějak nehezky, spíše to přesně

ulici v celém vesmíru. A tehdy nám oběma

překrásná krajina, kterou si rodina díky chytře

charakterizuje to, co lidé od bydlení mimo

začalo scházet ticho a pohoda,“ vysvětluje. Oba

vystavěnému projektu pouští doslova dovnitř

město čekají,“ vysvětluje Johann Slee a dále do-

architekti tak začali přemýšlet o tom, že se

domu. „Náš záměr byl prostý. Chtěli jsme se

plňuje: „Kladl jsem si otázku, co bych jako klient

vzdají života ve městě a své bydlení přenesou

ženou vytvořit takový dům, kde si budeme stále

a současně architekt od svého domu očekával.

někam, kde je více klidu. „Vždycky jsem obdi-

vědomi těsné přítomnosti hor, které nás obklo-

A společnou odpovědí mi bylo, že upřímnost.“

voval lokální venkovskou architekturu a hledal

pují. To proto, aby se nám neustále připomínalo,

jsem inspiraci v barvách a textuře jihoafrického

proč jsme za sebou nechali život ve městě,“ říká

Dům, který si na nic nehraje

klimatu,“ prozrazuje Johann a uzavírá: „proto

architekt Johann Slee.

„Hledal jsem tedy stavbu přímou, jednoduchou, prostou. Takovou, která by svým pojetím za-

jsme se nakonec rozhodli postavit si takový vysněný dům daleko od lidí a shonu velkoměsta.“

Venkovské domy se nemají za co stydět

padala mezi desítky či tisíce 'n Plaasdorpshuis

Tato prostá myšlenka pak formovala podobu

po celé Jihoafrické republice. Objekt, který by

Cesta z města

a stavební vyznění celého projektu. Manželské

vycházel z těch samých materiálů přírodního

Partnerka mu přitom ponechala volnou ruku ve

duo jihoafrických architektů přitom využívá pro

původu a celkového generacemi usazeného

výběru lokality i pojetí díla, výsledek měl být

jimi užité konkrétní řešení stavby rodinného

pojetí dispozičních řešení,“ vypočítává Slee.

překvapením. „Nebylo to jen překvapení, ale

domu popisné a v moderním kontextu lehce

Na místě je tedy uvést, čím jsou venkovské


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 47


48 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

farmy typické. Obvykle jim vévodí kámen

co nejdokonaleji výhled na severní pohoří.

dištěm napojujícím suterén i první patro. Nad

z lokálních zdrojů, často přímo z místa stavby.

V přízemí, které je z části zanořeno pod úroveň

úrovní terénu se nachází místnosti soukromého

Dřevo je ve vyprahlé krajině vzácné, a tak se

terénu, to úplně nedoceníte. Ale ve vyvýšeném

charakteru, ložnice a pokoje. „Určujícím prvkem

objevuje spíše jen v interiéru. Jednotlivé objekty

obývacím pokoji, nebo dokonce v ložnicích

jsou tu ale vždy výhledy na okolní hory, které

tradiční zemědělské farmy jsou sestaveny do

v prvním patře, to už je jiná. Věčná pohlednice

dodávají Sinkhuis House rustikální charakter,“

dvorce, kterému se tady říká kraal. Čtverec

z pohoří Stellenbosch je tu jako živá tapeta za

dodává Slee.

nebo obdélník budov pak vytváří malé uzavřené

okny. Dům se navíc krajem parcely přímo dotýká

nádvoří, obvykle vyhrazené pro zahradu nebo

přírodní rezervace, která se vine podél říčky

Rodinný dům, který se o sebe postará

terasu. Důvody pro takové uspořádání jsou

Eerste River v údolí. Z okna se díváte i na tuto

Pokud jde o exteriér, dali si architekti záležet na

logické, vzhledem k výrazné intenzitě větru

nevšední kulisu.

tom, aby měl charakter pokud možno bezúdržbového prostoru. Jeho rozvržení, včetně

a horku: Nádvoří je částečně zastíněné a není tolik vystaveno povětrnostním vlivům, čímž

Volný a vzdušný interiér

okrasných keřů i malé produkční zahrádky,

vytváří příjemnou přírodní zónu uvnitř obývané

K tomu, aby se dům na úpatí Stellenbosch stal

bylo už prací pro Renné. Ta se ale také starala

plochy. A byť Jihoafričané průpovídku „můj dům,

skutečným rájem, ale bylo zapotřebí doladit ješ-

o provozní bilanci stavby. „Celý dům by měl

můj hrad“ neznají, je obvykle 'n Plaasdorpshuis

tě několik detailů. Protože zde letní slunce umí

vyžadovat co nejméně nákladů na běžné užívání.

obestoupen vysokou kamennou zdí. Všechny

být opravdu nepříjemným společníkem, bylo za-

Použita byla silná izolace na severní straně,

tyto prvky pak architekt Johann Slee do projektu

potřebí vytvořit dostatečně zastíněný venkovní

která dále optimalizuje hospodaření s ener-

zařadil, byť s jistými obměnami. Přece jen, jeho

prostor pro krytou verandu. Ta je vymezena

giemi a snižuje spotřebu klimatizací. Součástí

cílem bylo připravit projekt moderního obytného

kamennou terasou, která opticky přechází

objektu je i střecha pokrytá solárními panely,

domu, ale ne vyloženě zemědělského stavení.

v porost suchého jihoafrického fynbosu. Interiér

které se starají o ohřev vody,“ vysvětluje Renné.

není podrobněji členěn, je uchopen jako systém

Kamenné zdi, které vybíhají zevnitř Sinkhuis

Tradiční nemusí znamenat zastaralé

logicky volně navazujících otevřených místností.

House do venkovního prostoru, vytváří

Kámen, kam se jen podíváte? Jistě, bez něj by

Tři etáže se tu prolínají a svým horizontem

příjemně soukromou zónu. „Je to jako život na

to na venkově nešlo. Ale namísto obyčejného

protínají. To, co lze nazvat přízemím, vede osu

farmě, kde jste sami a nikdo kolem vás neruší,“

vlnitého plechu už Sinkhuis House disponuje po-

všedního života obyvatel domu. Nachází se tu

shodují se oba architekti. Zevnitř i zvenčí

kročilým systémem kovového opláštění. Světlý

vstup, šatna, obývací pokoj přecházející v ku-

Sinkhuis působí jako dobrý důvod, proč

členitý kov – v tomto případě ocel místo hliníku,

chyni a jídelnu, to vše zakončené velkým scho-

nežít ve městě. ▪

kvůli vedení tepla – tvořící fasádu funguje jako odrazná plocha slunečním paprskům a přitom dodává celému stavení potřebný venkovský vzhled. Z dáli tedy vidíte čtyři objekty připomínající stodoly farmy, ale teprve z větší blízkosti pochopíte, že uvnitř žijí lidé. „Každý dům má jistý kapitál, který můžete znásobit nebo zabít ještě předtím, než se pustíte do stavby,“ říká Slee a hned přidává konkrétní chybné řešení: „Dobrým příkladem je třeba správná orientace objektu. V případě špatně nastavených priorit můžete navždy promarnit velkou příležitost.“ Pohoří i přírodní rezervace na dosah V případě Sinkhuis House byla touto přidanou hodnotou severo-jižní orientace stavby, s částečně otevřeným dvorem na severní straně. Proč? Od hor na severu se totiž do údolí snáší chlad a vlhkost, což je tu velmi vzácné zboží. Výraznější stěna na jihu pak brání poryvům větru, které vanou od Mysu. Dům, jeho kamenné i ocelové části byly rozvrženy tak, aby zachytily


ČASOPIS PRO KAŽDÉHO, KOMU ARCHITEKTURA A KVALITA PROSTORU PRO ŽIVOT NEJSOU LHOSTEJNÉ

NOVÝ OBSAH, NOVÁ REDAKCE, NOVÁ GRAFIKA. PŘEDPLATNÉ NA WWW.ARCHITECT-PLUS.CZ www.architect-plus.cz

architectpluscz


50 ESTATE  STUDIO  DESIGN

RENESANCE

ČESKÉHO SKLA


Hravá instalace Breath of Light, kterou pro letošní veletrh Salone del Mobile vytvořila Preciosa.

DESIGN  STUDIO  ESTATE 51

Čechy a sklo, to jsou v kontextu globálního designu téměř synonyma. Sklárny v severních Čechách – a nejen tam – byly v minulosti v Evropě považovány za jedny z nejlepších. Období rozmachu přerušilo 40 let totality a po revoluci zpustošené značky těžko chytaly druhý dech. V posledních letech se naštěstí situace obrátila k lepšímu a české značky hrají v oboru opět první ligu. My vám teď představíme šestici těch nejambicióznějších. Připravila: veronika pařízková, Foto: archiv značek


52 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Bomma

Sázka na mladé vedení

Projekt Bomma sklízí instantní úspěchy u odborné veřejnosti i zákazníků, firma, založená v roce 2012, je divizí firmy Bohemia Machine. Tu vede Martin Wichterle, osvícený zachránce českého skla, stojící i za vzkříšením značky Rückl. Bomma sídlí ve Světlé nad Sázavou a léta jí udávala tvář dvojice Olgoj Chorchoj. Jejich čistá, sofistikovaná svítidla představují to nejlepší z lokální nabídky designu světla. Letos kreativní vedení značky převzalo jiné duo, Jakub Pollág a Václav Mlynář, shodou okolností absolventi ateliéru produktového designu. Tedy toho, který Olgojové vedou na pražské UMPRUM. Pollág a Mlynář ještě na škole založili studio deFORM a dnes jsou považováni za velké naděje českého designu. Zaujali svítidlem Transmission, korálkovými stolečky Beads nebo policovým systémem Zig – Zag. Pro Bommu v tuto chvíli navrhli první produkt, a to „vesmírná“ světla Orbital. Věříme, že se jim podaří udržet Bommu na oběžné dráze úspěchu co nejdéle.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 53

Leader Plesl Rony Plesl, vedoucí ateliéru skla na pražské UMPRUM, je již delší dobu vnímán jako jedna z osobností, která ve světě skla přerostla český rybníček. Jeho tvorba osciluje mezi několika různými rovinami, je schopný navrhnout funkční, průmyslově vyráběné pivní sklo, které denně používají tisíce Čechů, na druhé straně je ale podepsaný pod objekty připomínající sochy plné hlubokých přesahů. Plesl rozhodně nelpí na minimalismu, jeho rukopis je občas velmi divoký a živelný a mít v interiéru některý z jeho objektů je téměř již otázka prestiže. Navštívit ho můžete v jeho ateliéru v Karlíně.

Lasvit

Zářivá hvězda Jestli se dnes nějaká česká sklářská značka může pyšnit skutečně celosvětovým úspěchem, je to Lasvit. Firma, kterou od píky vystavěl ambiciózní Leon Jakimič, je stvrzením toho, že neexistují malé cíle. Jakimič využil v Lasvitu své zkušenosti z práce v Preciose, sklářském obrovi, který dnes také cílí vysoko. Liberecký podnikatel do dnešního dne vybavil skleněnými plastikami a světly ty nejlepší hotely světa především v Asii a na Blízkém východě. Lasvit spolupracuje se jmény jako Maxim Velčovský nebo Arik Levy a na letošním veletrhu v Miláně pozici silného hráče stvrdil definitivně, když vyhrál pomyslného Oskara designu za prezentaci v Teatro Gerolamo. Sázka na tu nejvyšší kvalitu a opulenci se zkrátka vyplácí.


54 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Dechem Vnímat sklo

Poněkud odlišnou filozofii vyznávají milovníci čistých a jednoduchých tvarů, dvojice Dechem. Jejími zakladateli, kteří tvoří pár i v osobním životě, jsou Michaela Tomišková a Jakub Janďourek. Ona je absolventka pražské UMPRUM, on sklář se znalostí všech technických postupů. Dohromady jsou ideální tvůrčí kombinací. Jejich jednoduché vázy „Bandasky“ okouzlují nevinností a křehkostí, pozornost vzbudila i kolekce svítidel Phenomena, která svým netradičním tvaroslovím odkazuje k tomu nejlepšímu z historie českého skla, a přesto zůstává absolutně nadčasová. Dechem se nebojí barev, nezvyklých tvarů, ani netradičních prolnutí. Zjevné je, že sklo dvojice absolutně respektuje, ale ráda ho podrobuje zkoumání a revizi.

Preciosa

Tradice v novém stylu Historie značky Preciosa je spjata se samotnými počátky sklářské výroby v Čechách. Kořeny společnosti sahají do roku 1724, kdy Josef Palme získal povolení k výrobě lustrů, což umožnilo rozkvět českého křišťálu, který tak začal okouzlovat Evropu svým leskem. Krátce nato se svítidla z českého křišťálu stala velmi vyhledávaným zbožím a začala zdobit rezidence mnoha významných rodin. Dnes se značce podařilo vybudovat moderní a konkurenceschopné portfolio, díky němuž je jedním z nejúspěšnějších jmen na trhu. Pozornost budí zejména svými variacemi na typický tereziánský lustr. Svítidlo s křišťálovými ověsky, které se ze zámků a aristokratických sídel dokázalo přesunout i do moderních interiérů, je díky Preciose synonymem luxusu a moderního zpracování navýsost tradičního námětu. Zásluhu na tom mají také například variace lustrů Mercury, které navrhl pro Preciosu Rony Plesl. Respekt odborné veřejnosti si pak značka letos vysloužila díky instalacím na veletrhu v Miláně, její interaktivní plastika byla oprávněně jedním z vrcholů celé přehlídky.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 55

Silná nová generace Tadeáš Podracký je absolventem Pleslova sklářského ateliéru. Upozornil na sebe už jako student, když dokázal originálně a vtipně nabourávat zažitá klišé, která o skle panují. Jeho skleněné objekty jsou zdravě drzé, a přesto dokonale promyšlené. Skleněné vázy Dioscuri nebo váza Elementaria jsou netradičním holdem technice i estetice zároveň. I díky své zálibě v cestování a poznávaní jiných kultur se Tadeášovi daří obohacovat svoji práci o mimoevropské principy a pohledy. Takovým případem jsou

Rückl

vázy z bambusu, které vznikly díky zážitkům během jeho pobytu

Punk a romantika

v Číně. Podracký je představitelem

Nováčkem mezi aktuálními leadery trhu je sklárna z Nižboru Rückl – i když žádným začátečníkem ve

konvencemi. Spolu se svými

skutečnosti není, její historie je poměrně dlouhá, zároveň však strastiplná. V nedávné době původní

spolužáky, jako je například Lukáš

firma zkrachovala, což byl impulz pro již zmiňovaného Martina Wichterleho. Značce dodal nejen

Novák nebo Sebastian Kitzberger,

finanční injekci, ale i potřebné nadšení a energii, jako hlavního šéfdesignéra povolal respektovaného

definují, jak vypadá nové české sklo.

Ronyho Plesla a krasojízda mohla začít. Jen letos firma za svou novou kolekci získala několik ocenění,

A odpověď je naštěstí optimistická –

například Czech Grand Design nebo Edida Awards. A nutno říct, že oprávněně. Romantikou prodchnutá

vypadá sebevědomě, originálně

Pleslova kolekce je vítaným osvěžením v minimalistickém sortimentu podobných značek. Růžová barva

a světově!

a drzý rukopis brusu slibují, že se máme ještě na co těšit. ▪

nové generace sklářů, která není nijak svázaná s minulostí a letitými


ESTATE ADVERTORIAL 56 ESTATE  STUDIO  SOLITÉR

Maximální hygge Dánská značka Menu představila reedici sebevědomého lounge křesla s triangulární dřevěnou konstrukcí od designéra Iba Kofod-Larsena, který model poprvé uvedl v roce 1951, tedy před sedmašedesáti lety. Další z letošních reedic pracuje s centrálním motivem výřezů v kůží čalouněné zádové opěrce, výřezy však nejsou designovým výkřikem, ale překvapivě funkčním prvkem, mají totiž sloužit jako opěrky loktů při pletení. Ano, při pletení. Napadá vás snad něco, co by víc vystihlo trend hygge? Klasické dílo užitého dánského modernismu bylo oficiálně vzkříšeno u příležitosti květnového festivalu 3 Days of Design v Kodani a do prodeje se dostane v září. Menu / info o ceně na vyžádání

Připravila: Jitka Krulcová, Foto: archiv


58 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

CODED NATURE Je příroda v přímém rozporu s technologiemi a tím pádem i s dnešním člověkem? Lze vůbec prolnout organické substance s chladnou řečí strojů? A jakou úlohu má v tak komplikovaném vztahu zastávat člověk? Za naznačeným proudem myšlenek stojí Studio Drift, které právě vystavuje v amsterdamském muzeu Stedelijk. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 59

Holandské designérské duo, Lonneke Gordijn a Ralph Nauta, spojila v roce 2007 jejich vášeň pro přírodu, science fiction a technologie, kterou jsou schopni dokonale propojit ve svých site-specific instalacích a interaktivních skulpturách, na nichž spolupracují s programátory a inženýry a dalšími experty. Do svých instalací inkorporují experimentální technologie, které jsou za hranicemi všední reality, jako je například Drifter, vznášející se betonový monolit ve tvaru kvádru. Ten byl poprvé k vidění na New York´s Armory Show v roce 2017. V rámci amsterdamské výstavy proběhla evropská premiéra dvanctiminutového filmu o zmíněném objektu, debut má i film Materialism a vlastně celých osm instalací, které zahrnují nové, dosud nevystavované exponáty. Křehká budoucnost Jedním z nich je objekt Fragile Future, dnes již ikonická světelná instalace, kterou designéři přizpůsobili muzeu. Jakožto i u jiných jejich děl, takéi zde se prolíná umění, performance a biodesign. Harmonické spojení přírodního a technického motivu je ústředním tématem této instalace, vytvořené ze svítících hlaviček pampelišky vsazených do subtilních třídimenzionálních bronzových struktur. Gordijn i Nauta se zajímají i o udržitelnost, význam přírodních procesů pro dnešní prostředí a problémy vzniklé používáním rozšířené reality. Ručně sbíraná pampelišková semínka jsou pečlivě rekonstruována do původního kulovitého tvaru kolem LED zdrojů, tento neuvěřitelně náročný a dlouhý proces stojí v přímé kontradikci k současné masové produkci. Těžko soudit, zda je aktuální zrychlený technologický vývoj opravdu více vyspělý než evoluce přírody, jejímž symbolickým příkladem je právě pampeliška. Ve výsledné instalaci nicméně odkazuje k podstatné informaci, a sice že světlo leží na počátku každého života. Výstava z produkce kurátora Ingeborga de Roode potrvá do 26. srpna. ▪


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem www.havelpartners.cz

Strategické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partnerstvíí

| HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 27 partnerů, více než 100 advokátů a téměř 200 právníků největší česko-slovenskou nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě |

Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a  Slováků, 70 největších světových společností  Fortune 500 a  téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější kancelář s nejkomplexnějšími službami v České republice i na Slovensku dle celkového počtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Komplexní právní služby zabezpečující mezigenerační transfer kapitálu a efektivní správu osobního a rodinného majetku v případě zásadních životních změn, zahrnující rovněž dědické právo a problematiku svěřenských fondů, rodinných holdingů, nadací a trustů

|

Právní poradenství a související daňové služby ve více než 80 zemích světa a 12 světových jazycích; až 70 % případů s mezinárodním prvkem

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže

Právnická firma roku v České republice (2011–2012, 2014–2017)

Nejlepší právnická firma pro oblast nemovitostí a stavebnictví v regionu střední a východní Evropy (2018)

Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic ve Slovenské republice (2013–2018)

Jaroslav Havel | Partner

David Neveselý | Partner

Nejlepší právnická firma pro fúze a akvizice v ČR a na Slovensku (2016)

1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice

(2016–2017) (2009–2017)


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI Str. 62 Novinky Str. 68 Představujeme: Papírna Bubeneč Str. 70 Téma: Jak se stavěla „nová“ Praha Str. 76 Investiční destinace: Dubaj Str. 78 Developerský projekt měsíce: Šárecký dvůr Str. 82 Trend: Relokace KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Str. 86 Novinky Str. 90 Téma: Dobyvatelé aneb hotelové projekty Čechů v zahraničí Str. 94 Developerský projekt měsíce: Molo Lipno Resort

&


62 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Praha VŠE SPOUŠTÍ MBA PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ Vysoká škola ekonomická v Praze spustí na Fakultě financí a účetnictví od listopadu tohoto roku nový program MBA se

V Invest začíná stavět JINONICKÝ DVŮR Developerská společnost V Invest zahájila v polovině června práce na výstavbě exkluzivního rezidenčního projektu Jinonický dvůr. V první fázi firma začala na místě původního hospodářského stavení v areálu stavět sedm řadových rodinných domů o třech podlažích a dva velkoplošné byty. Současně se stavbou probíhají archeologické práce na dvoře Jinonického zámečku. Po jejich ukončení má letos na podzim dojít také k rekonstrukci samotné hlavní budovy zámku; druhá fáze pak počítá s výstavbou dalších bytů a reprezentativních kancelářských prostorů.

specializací na obor investování do nemovitostí. Jedná se o první cíleně zaměřený program na nemovitosti tohoto typu na renomované české univerzitě a formou distančního studia umožňuje načerpat komplexní znalosti trhu nemovitostí včetně vazby na mezinárodní standardy. Tento program vyplní chybějící mezeru na českém akademickém poli a poskytne prestižní možnost vzdělání v oboru nemovitostí. Program bude vyučován nejlepšími odborníky z realitního trhu v České republice a zastřešován Institutem oceňování majetku VŠE a Institutem Strategického Investování. Cílem programu je přispět ke zvýšení prestiže nemovitostního odvětví v Česku a přinést více kvalifikovaných specialistů v oboru nemovitostí, kteří své uplatnění najdou nejen u developerských skupin, investičních fondů, bankovních institucí

TULIPA TŘEBEŠÍN přivítá v létě první obyvatele Dva devítipatrové bytové domy s celkem 250 byty v druhé etapě projektu Tulipa Třebešín dokončila v druhé polovině června developerská společnost AFI Europe. Po kolaudaci se první obyvatelé začnou do Třebešína stěhovat během léta. Projekt Tulipa Třebešín čítá celkem pět etap. Po kompletním dokončení, plánovaném na druhou polovinu roku 2020, bude zahrnovat na 750 bytů. Aktuálně je již ve výstavbě a prodeji třetí etapa. Součástí projektu je i mateřská škola, komerční jednotky, administrativní budova a související infrastruktura.

ale i v realitních kancelářích. Právě z toho důvodu se jedním z partnerů programu stala i společnost Czech Republic Sotheby's International Realty. Bližší informace o programu naleznete na isti.vse.cz/courses/mba.


Luxusní bydlení na břehu Vltavy Konečně doma v Karlíně

Tel.: +420 737 900 000 www.skanska.cz/reality Skanska – Konečně doma


64 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Praha JRD spouští třetí etapu Ecocity Malešice Developer JRD, orientující se na energeticky úsporné rezidenční projekty, zahájil na konci června poklepáním na základní kámen stavbu třetí etapy projektu Ecocity Malešice. Celkem během ní hodlá ve dvou budovách postavit 80 energeticky pasivních bytů. Dva nové bytové domy s 80 byty v dispozicích 1+kk až 4+kk, které mají být dokončeny v roce 2020, budou přiléhat k pěti již dokončeným budovám a vnitřnímu parku s přírodním amfiteátrem. O bydlení v Ecocity Malešice je podle JRD velký zájem, většina bytů se vyprodala už před začátkem stavby, v nabídce zbývá posledních sedm jednotek.

Další zpřísnění hypoték: Byty budou ještě nedostupnější Další zpřísnění podmínek pro hypoteční úvěry představila v červnu Česká národní banka. Už od letošního října podle nich na hypotéku nedosáhne ten žadatel, u nějž by výše úvěru překročila devítinásobek ročního čistého příjmu. Druhá podmínka pak stanovuje, že půjčku na bydlení může dostat jen ten, kdo by za její měsíční splátku neutratil více než 45 procent čisté mzdy. Zásah novinek pro trh bude podle hypotečních bank poměrně dramatický: Nově by od října na úvěr nemusela dosáhnout až třetina nyní úspěšných žadatelů. ČNB si od opatření slibuje především ochlazení přehřívajícího se realitního trhu v Česku.

Šárecký dvůr má po kolaudaci Rezidenční park Šárecký dvůr, který vyrostl v původní zástavbě Vokovic jen pár minut chůze od přírodní rezervace Divoká Šárka, získal v červnu kolaudační souhlas. Celkem 51 prémiových bytů o dispozicích 2+kk až 5+kk a výměrách od 66 do 233 m2 tak bude připraveno k nastěhování již letos v srpnu. Součástí projektu jsou reprezentativní až třípodlažní byty s původními klenutými barokními stropy a sloupovím i velkoryse koncipované penthousy. Exkluzivním prodejcem bytových jednotek v projektu

Sakura se uchází o architektonickou cenu Rezidenční projekt Sakura developerské skupiny T.E. se po loňské nominaci v architektonické soutěži WAN Awards uchází i letos o další ocenění. Bytový projekt doslova obalený zelení díky visutým zahradám na fasádě se tentokrát probojoval na finální shortlist šestnácti nejlepších staveb v kategorii Residential-Future Project renomované soutěže World Architecture Festival. Zda se probojuje mezi ty vůbec nejlepší, se ukáže na vyhlášení výsledků letos v listopadu. Projekt Sakura vzniká v pražských Košířích na místě bývalého vyhořelého plaveckého bazénu a bude osázený 32 tisíci kusy nejrůznějších druhů květin, bylin, keřů a stromů.

je realitní kancelář Svoboda & Williams.


66 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Regiony

Linkcity zastaví bývalou Teslu Pardubice Developerská společnost Linkcity splnila podmínky výběrového řízení města Pardubice na revitalizaci areálu bývalého státního podniku Tesla Pardubice. Společnost plánuje v rámci proměny brownfieldu jak rekonstrukci hlavní budovy dřívější tovární haly, tak i novou výstavbu. Projekt z dílny pardubického studia Adam První počítá s 200 jednotkami pro bydlení včetně 16 rodinných domů. Vedle rezidenční části nebude chybět ani obchodní centrum. Celková investice do areálu ležícího ve čtvrté městské části Pardubičky má podle Linkcity dosáhnout zhruba 700 milionů korun.

Brněnský územní plán postupuje do další fáze Brněnští zastupitelé na konci června valnou většinou hlasů schválili pokyny pro zpracování nového územního

Brno jako sociální developer? Město Brno chce začít působit na poli developmentu, konkrétně by se rádo v příštích letech pustilo do výstavby bytů pro seniory, startovacích bytů určených mladým rodinám nebo bytů pro handicapované lidi či sociálně slabé. Lokality, které radní plánují v tomto záměru využít, se týkají třeba oblastí Na Kaménkách,

plánu města. Ten by tak měl být definitivně platný na pře-

Kamenný vrch, Červený kopec, Moravské lány nebo Jižní centrum. Tímto krokem,

lomu roku 2021 a 2022. Současný brněnský územní plán

jehož součástí mají být i rekonstrukce stávajících objektů vlastněných městem,

pochází z roku 1994 a je značně zastaralý. „Územní plán

radnice plánuje nalákat do Brna nové obyvatele. Kromě výše zmíněného radní

bude nový především v tom, že regulace výstavby bude

chtějí zainvestovat také do infrastruktury, aby přilákali nové developery a podpo-

vypadat jinak než dosud. Místo indexu podlažní plochy,

řili rozkvět výstavby. Strategii schválila rada města v červnu. „Jedním z největších problémů města je, že se lidé stěhují mimo něj a nacházejí bydlení v okruhu pa-

který určoval maximální množství podlaží budov a někteří

desáti kilometrů například v Rosicích, Kuřimi, Tišnově a podobně, kde je bydlení

developeři se jej snažili různě obcházet, bude u každé

výrazně levnější než v Brně,“ uvedl náměstek brněnského primátora Petr Hladík.

plochy určený typ zástavby a její maximální a minimální

Ten také předeslal, že Brno chce zavést družstevní bydlení, díky němuž by lidé

výška,“ uvedl brněnský primátor Martin Ander.

s příjmy nedostačujícími pro získání hypotéky vstupovali do družstva i s městem.


Naším cílem jsou jen úspěšné projekty.

SKUPINA CIMEX PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ PRIVÁTNÍ INVESTORY V ČESKÉ REPUBLICE. V SOUČASNÉ DOBĚ SOUSTŘEDÍME SVOU POZORNOST NA INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM PŘEDEVŠÍM NA HOTELOVÉ PORTFOLIO, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY A DEVELOPERSKÉ PROJEKTY.


68 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  PŘEDSTAVUJEME

PAPÍRNA BUBENEČ Bydlení pro vaši rodinu u Stromovky


PŘEDSTAVUJEME  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 69

Velký prostor, příroda, blízkost řeky. Míst, kde si téměř v centru můžete dopřát tento luxus, je skutečně málo, ale nově budovaný projekt Papírna Bubeneč dodá Praze něco, co tu ještě nebylo. Čisté, příjemné a klidné místo pro všechny, kteří chtějí mít v životě pohodlí. Připravil: Václav Mensa, Freya, Foto: archiv

Historie bubenečských budov, dříve známých jako papírny „Císařský mlýn“,

a čtvrté etapy dojde k rekonstrukci stávajících budov, avšak vždy s velkým

je dlouholetá a bohatá. Svou současnou podobu získaly po roce 1825.

důrazem na zachování původního charakteru místa.Přestavba historických

Díky blízkosti Vltavy bylo toto místo perfektní pro výrobu papíru, a to pře-

budov přinese do Bubenče nové komerční prostory, již zmíněnou školku,

devším díky zásobám čisté vody. Během devatenáctého století docházelo

kulturní sál a sportovní zařízení. Komerčních prostor v podobě kanceláří

k několika změnám majitelů, rekonstrukcím a přestavbám za účelem zvý-

nebo obchodů vznikne v objektu na 4430 m2. V kombinaci se zmíněnou

šení produktivity, až továrna získala současný vzhled. Dvacáté století bylo

historickou podobou přestavovaných budov získají i kanceláře specifickou

pro Císařský mlýn ve znamení modernizací, a to pod navazujícím vedením

a jedinečnou atmosféru. Co se týče obytných budov, v komplexu Papíren

dvou architektů – Františka Kutila a Josefa Šorma. Výstavba nových budov

Bubeneč jich bude osm a počítá se v nich s prostornými a vysoce nadstan-

a celková modernizace probíhaly i během války a po změně režimu. Dlouhá

dardními bytovými jednotkami o celkové rozloze 16 600 m2.

historie dodává budovám nejen specifický vzhled, ale především charakter. Více na www.papirnabubenec.cz ▪ Nový život u Stromovky Developerský projekt Papírna Bubeneč si klade za cíl přinést do tohoto místa, které bylo trochu zapomenuté v čase, nový život. Nový a svěží vítr do historického areálu. Budovy obytné i tovární mají tradiční industriální architekturu a estetiku. Jejich přestavba a zmodernizování budou v přímé sounáležitosti a v propojení jak s historickými aspekty, jejichž zachování je důležité, tak s okolním prostředím. Architektonická podoba objektu je navržena v čistém a minimalistickém designu, který do zeleně kolem perfektně zapadne. Ideální základna Komplex budov papíren Císařský mlýn je v bezprostřední blízkosti nádherného a největšího parku v Praze – Stromovky. Ta nabízí mnoho možností pro aktivní životní styl, skvěle se tady každé ráno běhá a pro rodiny s dětmi je ideální nedaleká zoo v Troji nebo Trojský park a zámek. V samotném objektu navíc vznikne další park přímo pro obyvatele. Bydlení v Papírně Bubeneč je díky její lokalitě a konceptu naprosto ideální pro všechny, kteří chtějí bydlet pohodlně, jednoduše a navíc v kontaktu s přírodou a ve velkém prostoru. Příroda, prostor a lokace jsou koneckonců největším luxusem. Mladé rodiny s dětmi nebo páry, které děti plánují, pak ocení také školku, která v komplexu vznikne. Rekonstrukce i nová výstavba ve čtyřech etapách Projekt bude probíhat ve čtyřech etapách. První a třetí etapa budou ve znamení výstavby kompletně nových rezidenčních budov. Během druhé


70 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

JAK SE STAVĚLA „NOVÁ“ PRAHA Většinou pro vás mapujeme a analyzujeme přítomnost a snažíme se předvídat budoucnost. Tentokrát jsme ale obrátili pozornost do minulosti, abychom si zrekapitulovali, jak se formovala podoba naší metropole do podoby, v níž ji známe nyní. Připravil: Jan Němec

Historické centrum a výstavní rezidenční čtvrti

a vedle nízkorozpočtových projektů přinesla

desítky, možná i stovky budoucích let. U již exis-

v jeho bezprostředním okolí. Ale také nevzhled-

i řadu architektonicky zajímavých staveb. Jak

tujícího bydlení došlo po převratu k hromadné-

ná paneláková sídliště na okrajích metropole.

se vlastně vyvíjela bytová výstavba v českém

mu znárodňování: Do roku 1950 byla převedena

Čtvrti českého hlavního města by snad ani

hlavním městě po druhé světové válce?

do majetku státu drtivá většina nájemních

nemohly být rozdílnější. Zřejmě nejvýraznější

domů v metropoli. Nástup proletariátu se ale

stopu v novodobé historii metropole bohužel

nevyhnul ani majitelům rodinných domů. Jelikož

zanechalo více než čtyřicet let trvající období socialismu. Zatímco v předválečné éře i ve vzdálenější historii se v Praze stavělo relativně citlivě a výsledkem je řada historicky cenných budov, komunističtí plánovači hleděli především na efektivitu. Jejich cílem byla velká sídliště, jakási samostatná města ve městě. Masivní výstavba nových bytů v metropoli, která měla za

Vrcholu výstavba v Praze dosáhla v roce 1975, kdy bylo dostavěno více než 12,5 tisíce nových bytů.

ve vilách bydlely především movitější vrstvy, mnoho jejich majitelů bylo vyhnáno; ti šťastnější pak sice mohli zůstat, byla jim ale ponechána k užívání jen menší část domu a do zbytku přestavěného na byty byli nastěhováni nájemníci. Strašnické sídliště Solidarita jako předehra velkých změn

cíl dohnat jiná evropská hlavní města i za cenu

Co se nové výstavby týče, dotklo se znárodňo-

nižší kvality, odkázala budoucím generacím

vání především soukromých stavebních firem.

tisíce panelových domů šitých podle stejného

Nový režim, nová pravidla

Jen v Praze jich bylo v roce 1948 zestátněno

mustru. Byť dnes dochází k jejich revitalizaci,

Komunistický převrat v roce 1948 znamenal

okolo 1200. Firmy pak byly postupně sloučeny

místa jako Jižní Město nebo Sídliště Bohnice si

zásadní zlom ve vývoji celé české společnosti

do velkých státních stavebních podniků. Ko-

stále uchovávají poněkud bezútěšnou atmo-

i ekonomiky a pochopitelně se nevyhnul ani ob-

munisté začali razit politiku komplexní bytové

sféru. Konec socialismu s sebou ale přinesl svo-

lasti bydlení a bytové výstavby v Praze. Nástup

výstavby, jejíž ústřední ideou bylo budování

bodné podnikání a nástup desítek soukromých

socialismu znamenal jednak zásadní změny ve

sídlišť. Společně se směrnicí Ústředního výboru

developerských firem na rezidenční trh.

vlastnictví stávajících domů a bytů, jednak se

KSČ o zprůmyslnění stavebnictví, typizaci

I tato etapa spadající už do nového tisíciletí vý-

projevil ve zcela nové politice výstavby nového

a prefabrikaci výstavby to znamenalo jediné:

znamně ovlivnila podobu řady pražských čtvrtí

bydlení, která poznamenala tvář metropole na

počátek výstavby panelových domů. Vůbec


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 71

první pražské sídliště v dnešním slova smy-

dům typu G. První paneláky v té době –

které zahrnovalo hned několik sídlišť. Prvním

slu nicméně sice bylo dostavěno už v novém

například na sídlišti Herálecká – ještě vypadaly

z nich bylo sídliště Prosek, kde od roku 1964 do

režimu, v roce 1949, jeho stavba byla ovšem

relativně koncepčně a architekti mysleli i na

roku 1971 vzniklo téměř 10 tisíc bytů, násle-

zahájena ještě před převratem. Šlo o družstevní

dekorativní prvky. To se ale změnilo v následu-

dované sídlištěm v Ďáblicích. Výkladní skříní

sídliště Solidarita v pražských Strašnicích

jících letech pod vlivem Chruščovovy kritiky

období do konce 60. let pak bylo experimentální

vycházející z návrhů architekta Františka Jecha.

„zbytečností v architektuře", která znamenala

sídliště na Invalidovně. Většina těchto nových

Přestože už při výstavbě Solidarity byly použity

přesun k ryzímu socialistickému realismu.

sídlišť vznikala na periferii hlavního města, což

typizované stavební díly charakteristické pro

Hlavním heslem se tak od druhé poloviny 50. let

v roce 1968 vedlo k rozšíření hranic metropo-

pozdější panelovou výstavbu, z dnešního pohle-

stala ekonomická hospodárnost usnadňující

le – připojeny byly nejen výše zmíněné části,

du jde stále o „pěkné" sídliště tvořené řadovými

výrobu panelárnám. V druhé polovině 50. let

ale také třeba obce Háje nebo Chodov a řada

domky a jen třípatrovými bytovými domy.

a v 60. letech, kdy se stavělo v průměru kolem

dalších okrajových částí, které postupně

6000 nových bytů ročně, tak byly položeny

Praha pohltila.

50. a 60. léta: Nástup sídlišť

základy velkých pražských sídlišť na periferii

Tlak bytové krize nicméně nutil socialistické

s mnohaposchoďovými bytovými domy: napří-

Boom a soumrak „králíkáren"

architekty k ještě většímu „zprůmyslnění" byto-

klad v Petřinách, Malešicích, Krči, na Pankráci,

Ani první nesmělé pokusy o velká sídliště s tisíci

vé výstavby. V roce 1954 tak architekt Bohumil

Spořilově či Novodvorské. Na začátku 60. let se

i desítkami tisíc obyvatel nicméně nestačily. Ne-

Kula navrhl a realizoval první český panelový

také začalo budovat takzvané Severní Město,

dostatek bydlení a zaostávání Prahy za jinými

Dokončené byty v Praze Zdroj: ČSÚ

Rok

Počet

Rok

Počet

Rok

Počet

1955

3 309

1976

9 860

1997

1 925

1956

3 347

1977

11 097

1998

3 805

1957

2 523

1978

11 451

1999

3 637

1958

3 428

1979

10 127

2000

3 593

1959

3 723

1980

8 740

2001

3 210

1960

4 763

1981

6 077

2002

3 950

1961

5 807

1982

8 855

2003

4 415

1962

6 406

1983

8 496

2004

5 924

1963

5 728

1984

9 795

2005

6 564

1964

5 458

1985

10 286

2006

5 186

1965

6 633

1986

8 397

2007

9 422

1966

6 051

1987

7 058

2008

6 328

1967

5 735

1988

5 953

2009

7 397

1968

5 821

1989

7 381

2010

6 151

1969

2 966

1990

5 470

2011

3 480

1970

9 026

1991

7 201

2012

4 024

1971

6 571

1992

5 742

2013

3 844

1972

8 297

1993

6 074

2014

4 848

1973

6 874

1994

4 750

2015

5 211

1974

10 268

1995

1 916

2016

6 092

1975

12 512

1996

1 985

2017

5 846


72 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

socialistickými metropolemi proto vyústily

ná podoba Jižního Města nicméně neodpovídá

dostavovalo se například Jihozápadní Město

v 70. letech v to, že se bytová výstavba

původním plánům komunistů. Podle nich měly

nebo Černý Most, nové však téměř nevznikaly.

v české metropoli stala jednou z hlavních priorit

být jednotlivé části architektonicky odlišné

Původní socialistické plány totiž nové politické

komunistů. V tomto období se tak rozjela

a rozmanité. Stavitelé však původní koncepci

vedení opustilo a na přípravu nových nebyl

paneláková mašinerie na plné obrátky:

nedodrželi.

dostatek času a ani peněz. Důvod byl prostý: S pádem režimu se zhroutil také systém finan-

V 70. letech se v Praze stavělo nejvíce bytů v celé její historii a na podobě města a jeho okolí

V 70. letech se začala stavět i další panelová

cování nových bytových projektů. Ty v době

se boom panelákových sídlišť nesmazatelně po-

sídliště, která dodnes formují podobu okrajo-

socialismu existovaly ve třech formách: státní,

depsal do dneška. V důsledku masové výstavby

vých částí Prahy – jde například o Jihozápadní

družstevní a podnikové. Do roku 1959 se o vý-

vystřelily vzhůru i statistiky postavených bytů:

Město zahrnující Stodůlky, Lužiny, Velkou Ohra-

stavbu staral výhradně stát, respektive národní

Na začátku 70. let překo-

výbory, které postavené byty

naly osmitisícovou hranici

spravovaly a za nízké částky

ročně, v letech 1974 až 1980

pronajímaly. Od roku 1959 ale

se pohybovaly dokonce kolem 10 tisíc nových dostavěných bytů ročně. Vrcholu výstavba v Praze dosáhla v roce 1975, kdy bylo dostavěno více než 12,5 tisíce nových bytů. Důraz na kvantitu se ovšem zákonitě musel projevit v kvalitě: Produktem této doby jsou některá zřejmě vůbec nejvíc odstrašující pražská sídliště postavená dle nové strategie na zelené louce.

Na přelomu milénia i díky zavedení stavebního spoření a hypoték začala bytová výstavba opět ožívat a dostala se na hranici 4000 nových bytů ročně. Opravdový boom ale přišel až po roce 2000. V posledních letech totiž trvá schválení bytového projektu kvůli průtahům úředníků klidně i deset let.

vznikly i druhé dvě jmenované formy financování. Důvod byl jednoduchý: Režim se rozhodl investovat především do průmyslu a na výstavbu bytů a související infrastrukury proto nezbýval dostatek peněz. Podniková výstavba bytů měla vedle poskytnutí nedostatkového bydlení zaměstnancům ještě jednu výhodu: Zabraňovala také fluktuaci lidí, kteří byli s firmou svázáni i prostřednictvím bydlení.

Jižní Město mělo

Co se družstevních bytů týče,

vypadat jinak

jejich výstavba se financovala

Co se územního plánování týče, pokračovala

du nebo Nové Butovice, v němž bydlí zhruba

z majetku družstva, respektive z příspěvků

v 70. letech výstavba v Severním Městě –

60 tisíc lidí. Ve stejné době se začalo stavět

jednotlivých nájemníků, a dlouhodobých úvěrů

například sídliště Ďáblice s více než 9,5 tisíci

také na Černém Mostě nebo v Letňanech. Boom

od státní banky.

byty bylo dokončeno až v roce 1977. V roce 1972

70. let následoval v dalším desetiletí mírný

se podle návrhu architekta Václava Havránka

útlum způsobený špatnou ekonomickou situací

Vlastní bydlení jako nový fenomén

začalo stavět také gigantické Sídliště Bohnice,

na sklonku socialistického režimu. Počty nově

S pádem režimu zmíněný systém financování

v němž postupně našlo bydlení v bezmála

dostavěných bytů se v té době vrátily k hranici

bytové výstavby zkolaboval, což se projevilo

10 tisících bytech přes 30 tisíc Pražanů. Ze stej-

kolem 8000 tisíc bytů za rok. Z největších

na dramatickém poklesu nově dokončených

né doby pochází doslova kult pražské šedivé

pražských sídlišť v této době vznikly například

bytů po roce 1990. Svého dna pražská výstavba

panelákové výstavby: sídliště Jižní Město.

Barrandov, Zličín, Nové Butovice, Lužiny nebo

bydlení dosáhla v letech 1995 až 1997, kdy počty

Stavět se začalo v roce 1971 v Hájích, poté

Velká Ohrada.

dostavených bytů spadly pod hranici dvou tisíc ročně. Příčina nebyla ovšem pouze na straně

pokračovaly práce v Opatově a Litochlebech v rámci Jižního Města I. Do něj se první obyvate-

Porevoluční stagnace v 90. letech

nabídky, tedy nedostatečného financování vý-

lé stěhovali v roce 1976. Zhruba ve stejné době

Dramatické politické i ekonomické změny

stavby bytů státem; svou roli hrál i fakt, že nová

pak začala stavba Jižního Města II., a to v obcích

spojené s přechodem Česka ze socialismu zpět

vrstva lidí, kteří si mohli dovolit koupit vlastní

Roztyly a Chodov. Celkem tak do začátku 90. let

na tržní hospodářství se odrazily i v bytové

bydlení, byla poměrně nepočetná. Neexistovaly

bylo postaveno gigantické sídliště, do nějž se

výstavbě v Praze. Na začátku 90. let ještě bylo

navíc ještě ani hypoteční úvěry, které později

přestěhovalo na 80 tisíc lidí. Současná neutěše-

dokončeno několik socialistických projektů –

zpřístupnily bydlení širším vrstvám. Zajímavým


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 73

fenoménem této doby byla i rostoucí poptávka

pozemků. Jeden z prvních větších projektů tak

trh na několik let přibrzdila ekonomická recese,

po vlastním bydlení v rodinných domech. Kvůli

realizoval Central Group v Psárech a Všestarech

během níž řada projektů zůstala rozestavěných;

nedostatku pozemků v Praze či jejich vysokým

u Prahy s celkem 140 byty. Na sklonku tisíciletí

oživení znovu přišlo v roce 2012. Developerské

cenám se nicméně nové rodinné domy stavěly

také Ekospol dostavěl projekt Výhledy se

firmy s sebou přinesly hned několik zásadních

především v přilehlých satelitních obcích –

150 byty. Na přelomu milénia i díky zavedení

změn. Ta první spočívala v opuštění panelo-

typickým příkladem může být mnoho domů ve

stavebního spoření a hypoték začala bytová

vé technologie a zlepšení – byť v některých

stylu podnikatelského baroka například v Prů-

výstavba opět ožívat a dostala se na hranici

případech diskutabilní – architektonické úrovně

honicích. V letech 1992 až 2001 i kvůli stěhování

4000 nových bytů ročně. Opravdový boom

nových bytových domů. Co naopak zůstalo

Pražanů za vlastním bydlením mimo metropoli

ale přišel až po roce 2000, kdy byly dokonče-

podobné, byla strategie výstavby především

klesal počet obyvatel hlavního města. Zatímco

ny první skutečně významné developerské

v okrajových částech Prahy. Důvodem byly

v roce 1992 v Praze žilo 1,22 milionu lidí, v roce

projekty, jako například Panorama Barrandov či

především levnější pozemky a také vstřícnější

2001 toto číslo kleslo na 1,16 milionu.

Trojský Vrch od Finepu, Nové Zahradní Město

přístup tamních radnic při povolování staveb.

od Central Group nebo několik etap projektu

Do karet developerům hrála příznivá ekono-

Výhledy od Ekospolu.

mická situace a rychlý růst ekonomiky před

Developeři mění Prahu

krizí – vlastní bydlení si mohlo dovolit i díky

V polovině 90. let se na českém stavebním trhu začaly objevovat i první developerské firmy

Zájem se stále soustředí na okraje města

– byly založeny společnosti Central Group,

Od přelomu tisíciletí bytovou výstavbu v met-

Ekospol a Finep, které dodnes patří mezi nej-

ropoli zásadním způsobem ovládly soukromé

Válka velkých hráčů

větší dodavatele bytů na pražský trh. Zpočátku

developerské firmy a počty dokončených bytů

Společnost Central Group založená a vlastněná

nicméně developeři stavěli spíše skromné men-

v Praze díky vstupu dalších hráčů na trh utěšeně

Dušanem Kunovským má na kontě hned několik

ší projekty a vedle toho vycházeli vstříc zájmu

rostly z bezmála 4000 v roce 2002 na rekord-

velkolepých projektů. Vedle již zmiňovaného

o rodinné domy: Prodávali stovky stavebních

ních téměř 9,5 tisíce v roce 2007. V roce 2010

Nového Zahradního Města s více než tisícovkou

zlevňujícím hypotékám stále více rodin.

Počet obyvatel Prahy Zdroj: ČSÚ

Rok

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

Počet obyvatel

1007228

1008640

1013950

1020033

1024780

1029676

1033907

1102199

1102264

1079898

Rok

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Počet obyvatel

1083325

1087033

1092499

1159178

1167421

1173242

1180395

1185909

1190548

1189817

Rok

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Počet obyvatel

1182364

1185530

1186011

1189394

1193023

1200229

1206143

1211207

1214885

1215217

Rok

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Počet obyvatel

1216889

1217315

1217023

1214584

1209855

1204953

1200455

1193270

1186855

1181126

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Počet obyvatel

1160118

1161938

1165581

1170571

1181610

1188126

1212097

1233211

1249026

1257158

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet obyvatel

1241664

1246780

1243201

1259079

1267449

1280508

1294513


74 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

nových bytů stojí za zmínku především projekt

teprve začátek proměny Stodůlek – Finep tu

ce se dočká Žižkov, kde Central Group a Sekyra

Metropole Zličín, kde firma v několika etapách

vlastní pozemky pro další stovky až tisíce bytů.

Group plánují zastavět areál bývalého nákladového nádraží. Blíže k uskutečnění je Central

postavila celkem 1850 nových bytů. Druhým největším projektem pak byla Javorová čtvrť

Fenomén Karlína

Group, která chce se stavbou sedmi bytových

v Horních Měcholupech, která zahrnovala

Jak už bylo řečeno, developeři sice zanechali

domů v Parkové čtvrti s více než dvěma tisíci

bezmála tisícovku bytů. Za zmínku pak stojí

největší otisk v okrajových částech Prahy,

bytů začít už za rok či dva. Velkolepý projekt

také výrazný „zápis" Central Group v katastru

existují ale i výjimky, například Karlín. Tato dříve

chystá Sekyra Group také na Smíchově, kde už

Letňan. Ve dvou projektech – Letňanské zahra-

průmyslová oblast poblíž centra hlavního

jsou ovšem stavební práce na dohled: Stavba

dy a Nové Letňany – tu firma postavila téměř

města se kompletní přeměny dočkala ovšem

první etapy nové čtvrti Smíchov City na území

1500 bytů. Právě v Horních

bývalého smíchovského ná-

Měcholupech se střetly

kladového nádraží by měla

plány Central Group s jedním z hlavních konkurentů, společností Ekospol. Ta ve stejné lokalitě a prakticky ve stejné době

S pádem socialistického režimu se zhroutil také systém financování nových bytových projektů, což v podstatě zastavilo výstavbu.

začít už v letošním roce. Doslova před očima se pak mění dříve průmyslové Vysočany. Industriální čtvrť se dostala do hledáčku hned několika developerských fi-

postavila bytové domy Nové Měcholupy s několika stovkami jednotek.

i díky neplánované události – stoleté velké

rem, které tu stavějí prakticky na dohled několik

Soupeření dvou hlavních hráčů na trhu dokonce

vodě v roce 2002. Kolem Karlína sice developeři

tisíc bytů. Přeměny Vysočan se účastní Skanska

vyvrcholilo cenovou válkou v roce 2012, kdy

kroužili jako kolem velmi lukrativní čtvrti už

se svou Čtvrtí Emila Kolbena, AFI Europe s pro-

se Central Group s Ekospolem trumfovali

před povodní – například projekty skupiny Kar-

jektem AFI City, nedaleko pak staví společnost

v boji o titul nejlevnějších bytů. Jeho výsledkem

lín Group, kancelářské centrum Corso a Palác

YIT projekt Suomi Hloubětín. Dalším hráčem

bylo zlevnění garsonek až pod hranici jednoho

Karlín, byly postaveny už o rok, respektive

pak má být společnost Vivus, která nedaleko

milionu korun.

o tři roky dříve. Podobně i plány kancelářského

stanice metra chystá na místě hal ČKD projekt

komplexu River City s výraznými budovami Nile

Vivus Kolbenova. Další brownfieldy čekající na

Nové čtvrti s tisíci byty

House nebo Danube House na nábřeží Vltavy, za

nové bytové domy leží například v Bubnech,

Ekospol pak kromě Horních Měcholup zanechal

nimiž stála developerská společnost Europolis,

Hostivaři, Malešicích a dalších místech. U řady

výraznou stopu také ve čtvrti Kyje. „V Kyjích

existovaly už před povodněmi. Právě velká

z nich ovšem může být čekání na novou výstav-

pracujeme na posledních dvou etapách pro-

voda, která Karlín „spláchla“, ale přeměnu celé

bu velmi dlouhé. ▪

jektu Panorama Kyje, po jejichž dokončení zde

čtvrti urychlila. Z Karlína se tak v letech po po-

vznikne zcela nová městská čtvrť s tisícovkou

vodních stala jedna z nejžádanějších pražských

bytů," konstatuje majitel Ekospolu Evžen Korec.

adres. Významnou měrou k tomu přispěla výše

Výrazné oživení Proseku pak přinesl další

zmíněná Karlín Group, která do výstavby svých

z největších pražských developerů Finep.

projektů zapojila také světová jména, konkrétně

„Projekt Prosek Park se stavěl celkem 13 let

třeba renomovaného italského architekta Ri-

a výsledkem je 1660 moderních městských

carda Bofilla, který navrhl Palác Karlín a Corso

bytů ve 13 etapách," popisuje jeden z největších

Karlín nebo Švýcary Mathiase Müllera

projektů mluvčí Finepu David Jirušek. Viditel-

a Daniela Niggli.

nou stopu za sebou Finep nechal také v Nových Vysočanech, kde v rámci projektů Nová Harfa

Budoucnost patří brownfieldům

a Harfa Park postavil 2000 bytů. Více než tisíc

Zatímco ve svých začátcích většina developerů

jednotek pak Finep realizoval také na Barrando-

sázela na levnější bydlení mimo centrum,

vě v projektu Kaskády. Zřejmě nejambicióznější

v posledních letech se rýsuje nový trend: Sta-

plány má ovšem firma v oblasti Stodůlek, kde

vební firmy se přesunují zpět do širšího centra

od roku 2008 buduje novou čtvrť Západní

metropole, kde plánují zastavět brownfieldy,

Město. Kromě velkého administrativního centra

tedy bývalé průmyslové areály. Naprosto zásad-

tu postavila také ambiciózní Britskou čtvrť za-

ní proměny se tak dočká hned několik lokalit,

hrnující prozatím přes 1300 bytů a sedm desítek

které hyzdí tvář hlavního města už od dob uza-

rodinných domů. To vše by nicméně měl být

vření továren či skladů. Významné transforma-

Porevoluční revoluce Které čtvrti tedy díky developerům doznaly největších změn? Vůbec nejvíce – 8591 – nových bytů bylo od roku 2002 postaveno v osmém pražském obvodu, tedy čtvrtích Kobylisy, Bohnice, Karlín a Libeň. Více než 6,5 tisíce nových jednotek developeři postavili ve 13. obvodě, kam patří Stodůlky, Nové Butovice nebo Lužiny. Více než šesti tisíc nových bytů za posledních 15 let se pak dočkaly také Praha 5 – Smíchov, Košíře, Radlice, Praha 10, tedy Vršovice, Strašnice a Malešice, Praha 15 s Horními Měcholupami a Hostivaří a Praha 9, tedy Prosek, Vysočany a Hloubětín. Naopak nejméně zásahů spojených s novou výstavbou ve stejném období prodělaly Praha 1, Praha 2 a Praha 7.


135761 79350 108412 40938 106057 105393 105372 106255 106929 108256 109368 42198 106962 107038 84278 62437 55235 40150 37212 19232 26283 14240 14510 13178 14013 7519

Praha 5 – Smíchov, Motol, Košíře, Hlubočepy, Radlice

Praha 6 – Dejvice, Střešovice, Ruzyň, Veleslavín, Vokovice

Praha 7 – Holešovice, Bubeneč

Praha 8 – Kobylisy, Bohnice, Karlín, Libeň

Praha 9 – Vysočany, Prosek, Hloubětín, Střížkov

Praha 10 – Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice

Praha 11 – Chodov, Háje

Praha 12 – Modřany, Komořany, Kamýk

Praha 13 – Stodůlky, Nové Butovice, Lužiny

Praha 14 – Hloubětín, Kyje, Černý Most

Praha 15 – Hostivař, Horní Měcholupy, Petrovice, Štěrboholy

Praha 16 – Radotín, Lochkov, Zbraslav

Praha 17 – Řepy, Zličín, Třebonice

Praha 18 – Letňany, Čakovice

Praha 19 – Kbely

Praha 20 – Horní Počernice

Praha 21 – Újezd nad Lesy, Klánovice, Běchovice

Praha 22 – Uhříněves

81150

135627 82231

136075

70481

82760

136139

69939

8026

14280

13297

14951

14311

26560

19528

37535

41380

55861

62677

84123

42745

40528

8357

14646

13383

15548

14438

27025

19860

37728

42484

56629

62883

84106

107317

43202

40462

84512

45389

40527

47896

41506

8663

15334

13682

16196

14721

27635

20399

38463

43590

57922

63422

84316

8897

16060

13946

16962

15325

27882

20658

39409

44351

58640

63827

84094

9572

17065

14276

10920

23533

28651

21285

41249

45914

60088

64941

84485

107989 108609 110516

44415

40566

72991

48575

10928

17392

14571

11685

25077

29337

21946

42535

46829

61520

65336

84472

111685

50364

42036

111702

86143

137449 138376

71140

47818

108778 108847 109378 109497 110384

80230

135633

70646

47063

30343

Praha 4 – Nusle, Michle, Podolí, Braník, Krč, Hodkovičky

70936

47913

30641

71277

48309

31223

2008

Praha 3 – Žižkov, Vinohrady

48918

31964

2007

49340

32552

2006

Praha 2 – Vyšehrad, Nové Město, Vinohrady, Nusle

32853

2005

33356

2004

Praha 1 – Staré Město, Nové Město, Hradčany

2003

2002

Městský obvod / Rok

2009

11950

17592

15016

12448

26674

29986

22559

43681

47741

63200

64913

84903

111048

52572

110572

43009

112877

86964

137933

73497

49389

30502

Zdroj: ČSÚ

71140

49237

29857

2011

71409

49197

29415

2012

71023

48586

29223

2013

72041

49158

29586

2014

12716

17920

15071

12740

27305

30609

22791

44714

48489

64901

64675

84994

110971

53972

111371

43437

113718

86909

53781

111698

42900

110484

84569

53981

111030

42909

110278

84183

55569

112014

43615

111807

85508

73095

49335

29587

2016

74559

49624

29499

2017

56291

112279

44174

112632

86061

57048

113758

44654

115358

87699

58050

114879

45414

117045

88906

137687 137900 138200

72507

49294

29624

2015

13452

18036

15028

12845

27394

29923

22923

44794

48022

63800

64100

83873

14033

18867

15065

13186

27592

30397

23189

45119

47795

64620

64187

83827

14507

17964

15140

13177

27788

30494

23425

45342

47585

64678

64148

83564

15018

18143

15201

13412

28900

30725

23770

46247

48081

65520

64584

83952

15453

18277

15224

13559

29483

30981

24050

47152

48522

66011

65215

84217

15910

18368

15304

13804

30072

31051

24291

47998

49001

66438

65757

84744

16710

18497

15360

14044

31164

30993

24431

48950

49519

67260

66512

85107

108998 109074 108477 108993 108756 109336 109790

53382

112189

42600

109775

84212

137073 136084 136376 135699 137235

73587

49193

30002

2010

Počet obyvatel městských obvodů

9191

4484

2182

-466

16924

4710

5199

11738

9369

12025

4075

829

2828

15852

8822

4476

8633

9556

2439

3282

284

-3857

Změna

122,2

32,0

16,6

-3,2

118,8

17,9

27,0

31,5

23,3

21,8

6,5

1,0

2,6

37,6

8,3

10,9

8,0

12,0

1,8

4,6

0,6

-11,6

Změna (%)

TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 75


76 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  INVESTIČNÍ DESTINACE

DUBAJ

Administrativně vstřícný Blízký východ nabízí stále zajímavější výnosy

Nekonečná letní sezona, high-end značky, vybrané restaurace, písečné pláže. Dubaj je multikulturním rájem zbožňovaným lidmi desítek různých národností, ale také rychle rostoucím realitním trhem. Důvodů, proč si pořídit nemovitost právě v Dubaji, jednom ze Spojených arabských emirátů, je mnoho. Připravil: Jan Němec, Foto: Czech Republic Sotheby’s International Realty

Stejně jako roste zmíněný zájem cizinců o pořízení

kreace. Jde také o velmi výhodnou investici. Podle

Konkrétně u občanů jiných států může hypotéka

nemovitosti na pobřeží Perského zálivu, velká je

realitních expertů se tady výnosy u nemovitostí

představovat až 50 procent kupní ceny, druhou

i vstřícnost místních úřadů a legislativy emirátu.

určených k pronájmu pohybují mezi šesti až devíti

polovinu musí kupující složit z vlastních zdrojů.

Zahraniční investory tu vítají s otevřenou náručí

procenty – záleží na jejich velikosti. Jak tedy

Banky ovšem poskytnutí podmiňují prověrkou bo-

– v málokteré zemi stačí, aby se cizinec při koupi

probíhá samotný proces nákupu?

nity klienta a navíc si účtují různě vysoké poplatky

nemovitosti prokázal jen platným pasem, jako je

za vyřízení a poskytnutí úvěru, takže je dobré si

tomu v Dubaji, a navíc aby si mohl koupit byt prak-

Hotově i na hypotéku

výši těchto poplatků ověřit předem. Různá fee

ticky kdekoliv. Jediným územním rozhodnutím

Co se financování týče, není potřeba nemovitost

jsou spojena i se samotným nákupem nemovitos-

je totiž poloha nemovitosti v takzvané freehold

v Dubaji platit hotově, byť hotovostní platba

ti. Takzvaný převodní poplatek činí čtyři procenta

části, a to jsou skoro všechny s výjimkou několika

přináší jisté výhody, například rychlejší vyřízení

z prodejní ceny a s dalšími výdaji je pak třeba

oblastí především v historickém centru. Apartmá

celého procesu. Místní banky nicméně rády

počítat v případě objednání služeb realitního

v Dubaji navíc nemusí sloužit jen jako místo re-

i nerezidentům poskytnou na část nákupu úvěr.

agenta. Ten si v Dubaji účtuje odměnu ve výši dvou


INVESTIČNÍ DESTINACE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 77

procent ceny. Vedle toho je nutné si připravit také hotovost ve výši 5000 až 6000 dirhamů, tedy v přepočtu 25 až 30 tisíc korun na další administrativní a převodní poplatky. Po uhrazení poplatků za koupi nemovitosti se už žádné další daně neplatí, a to ani daň z nemovitostí nebo z výnosů z jejího pronájmu. Je však třeba počítat s tím, že majitel bytu musí každoročně odvádět poplatek spojený s údržbou nemovitosti – tedy například s údržbou okolí domu, se službou ochranky a podobně. Tato částka se liší podle velikosti nemovitosti, je tedy dobré si ji zjistit ještě před samotným podepsáním smlouvy o koupi. Desetinová záloha Nemovitostí na dubajském realitním trhu je nepřeberné množství v nejrůznějších cenových relacích. Poté, co si zájemce vybere tu správnou, je dalším krokem podání nabídky prodávajícímu a rezervování dané nemovitosti. Právě při rezervaci je pak nutné složit zálohu ve výši 10 procent hodnoty transakce. Ta se ukládá na místní obdobu jistotního účtu a prodávajícímu je vyplacena až v momentě, kdy je nemovitost přepsána na jméno kupujícího. Rezervační smlouva také stanovuje datum podepsání finální kupní smlouvy a datum splatnosti zbylé části ceny. ...ale i dvacetiprocentní Výše zmíněný postup platí pro secondhandové nemovitosti, respektive byty či apartmány nakupovaného od realitního makléře nebo přímého vlastníka. V Dubaji se nicméně většina nemovitostí kupuje od developerů ještě ve fázi výstavby a v tomto případě platí poněkud odlišný postup. Záloha na rozestavěnou nemovitost se pohybuje obvykle mezi 5 až 20 procenty její hodnoty v závislosti na stadiu výstavby. I tyto peníze jsou pak drženy na jistotním účtu až do dokončení transakce. Další splátky kupní ceny pak kupující sjednává s developerem. Celý proces nákupu v Dubaji je poměrně jednoduchý a rychlý. V případě, že kupující pořizuje nemovitost za hotové, je možné všechny náležitosti stihnout do jednoho měsíce. V případě financování s pomocí hypotéky u některé z místních bank se pak proces může natáhnout na šest až osm týdnů. Totéž platí v případě nemovitosti, na niž si hypoteční úvěr bral původní majitel. ▪

Estate TIP Elite Residence Luxusní penthouse se čtyřmi ložnicemi, šesti koupelnami, kompletně zařízenou kuchyní, vlastním bazénem, oddělenou místností pro personál a třemi balkony nabízí jedinečný výhled na mořské pobřeží včetně legendárního uměle vytvořeného ostrova ve tvaru palmy. Budova stojí v lokalitě Dubaj Marina v docházkové vzdálenosti od promenády Marina, nedaleko pláže, stanice metra, autobusu i trajektu a je obklopen stovkami luxusních obchodů, restaurací, kaváren a barů.


78 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

ŠÁRECKÝ DVŮR Prémiové bydlení mezi městem a přírodou

PRAHA 6


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 79

Unikátní rezidenční projekt Šárecký dvůr přináší reprezentativní bydlení v atraktivní části Prahy 6, jen pár minut chůze od přírodní rezervace Divoká Šárka. Jeho koncepce, která vznikla v mezinárodním ateliéru Bogle Architects, citlivě propojuje původní architekturu barokního panského dvora s designem 21. století. Připravil: Roman Zvarič , Foto: Jakub Pelnář, Tomáš Mach pro Svoboda & Williams


80 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

Nedávno zkolaudovaný rezidenční projekt je situován v žádané lokalitě

ateliérem Šmídová Landscape Architects. Pestrobarevné parkové plochy

Starých Vokovic, která si dodnes uchovala poklidnou, místy až venkovskou

celý projekt sjednocují, napomáhají dosažení souladu mezi historickými

atmosféru. Díky blízkosti Evropské třídy, stanice metra Nádraží Veleslavín

a moderními prvky a propojují areál s blízkou vodní nádrží Džbán. V návrhu

a zastávek tramvají nabízí tato oblast vynikající dostupnost do centra

projektu hraje významnou roli technologie, která dává vzniknout projektu

města i na letiště. Srdcem rezidenčního parku je pečlivě zrekonstruovaná

21. století v tomto historickém kontextu,“ říká o koncepci Šáreckého dvora

barokní budova, jejíž nádvoří lemuje pětice nově postavených viladomů.

Ian Bogle z ateliéru Bogle Architects.

Celkem 51 prémiových bytů je již připraveno k nastěhování. Více prostoru. Více pohodlí. Více soukromí Harmonie starého s novým

Bytové jednotky o dispozicích 2+kk až 5+kk a výměrách od 66 do 233 m2

„Jednotící ideou Šáreckého dvora je rovnováha mezi ‚starým a novým’,

nabízejí stylové interiéry navržené studiem Chmelař architekti a špičkový

v jejímž rámci oživené původní budovy harmonicky ladí s moderními zásahy.

standard provedení. Ke každé z nich navíc patří balkon, terasa či privátní

Výrazná současná architektura tvoří pozadí pro parkové plochy, navržené

zahrádka. Součástí projektu jsou honosné, až třípodlažní byty s původními


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 81

klenutými barokními stropy a sloupovím i velkoryse koncipované penthousy s výhledy na klidnou hladinu vodní nádrže a zeleň Šáreckého údolí. V ceně každého bytu jsou až 3 garážová stání a sklep. Bezpečí a soukromí rezidentů zajišťuje recepce, kamerový systém a zrekonstruovaná původní zeď, nyní památkově chráněná, která se vine kolem celého areálu. Aktivní životní styl V sousedství areálu se nacházejí tenisové kurty, golfový klub a fitness. Hned za nimi láká k dlouhým procházkám i projížďkám na kole oblast protkaná sítí stezek, které se vinou podél Šáreckého potoka, po stráních a mezi skalními soutěskami Divoké Šárky. Projekt Šárecký dvůr realizuje developerská skupina Crestyl a exkluzivním prodejním partnerem je realitní kancelář Svoboda & Williams. Více na www.sareckydvur.cz ▪


82 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TREND

RELOKACE

PRAHA STOUPÁ V ŽEBŘÍČKU ATRAKTIVITY PRO PŘESÍDLENÍ CIZINCŮ V globalizované Evropě se stále významnějším faktorem vývoje realitního trhu stávají expats. Pro cizince uvažující o přesídlení je Praha atraktivní cílovou destinací, a to z mnoha důvodů – jedním z nich jsou i extrémně nízké náklady na relokaci, kterým dokáže v rámci starého kontinentu cenově konkurovat už jen Sofie, Riga, Budapešť a Bukurešť. Připravil: Lukáš Vincent

Praha se stále lépe umisťuje v mezinárodních

i mezinárodní srovnání. Byť se totiž z české

v rozhodování expatů o lokaci k přesídlení

žebříčcích kvality života a tyto statistiky nezů-

perspektivy zdá, že ceny – především bydlení –

ovšem může být i výše nákladů na takový proces.

stávají bez odezvy. Podle posledních odhadů žije

rostou opravdu prudce, v globální perspektivě

Zatímco v Dubaji, Aucklandu a San Franciscu,

v Praze až 150 tisíc cizinců a očekává se, že toto

světových metropolí je české hlavní město

které obsadily první tři místa mezi nejdražšími

číslo bude pokračovat v růstu. Praha se zkrátka

vstřícné i k obyvatelově peněžence. Třeba podle

destinacemi, přijde první měsíc pobytu, doplněný

vedle atraktivního turis-

o eventuální náklady na

tického cíle stala

víza, na více než

v očích expatů zajímavým místem pro život a tento trend začíná výrazně ovlivňovat realitní trh. Sami developeři ostatně přiznávají, že až pětinu prodávaných bytů dnes kupují cizí státní příslušníci, a to jak na investici, tak

Přetrvávající nízkonákladovost potvrzují i mezinárodní srovnání. Byť se totiž z české perspektivy zdá, že ceny – především bydlení – rostou opravdu prudce, v globální perspektivě světových metropolí je české hlavní město nákladově velmi vstřícné.

k trvalému bydlení.

3000 eur, v Praze přesidlovací měsíc podle Nestpicku „pořídíte” za 826 eur. Město s dobrou pověstí Suma zahrnuje první nájem, náklady na telefon, internet, dopravu a stravu. Levněji než v Praze to podle

průzkumu německého start-upu Nestpick, který

Nestpicku jde pouze ve východoevropských

Západní kvalita, východní ceny

celosvětově vyhledává a zprostředkovává nájmy,

metropolích Sofii, Rize, Budapešti a Bukurešti,

Prahu činí tolik atraktivní především dnes již

je Praha mezi osmdesáti metropolemi vybra-

v Mexico City, indickém Bangalore a egyptské

prakticky západní kvalita života za stále východ-

nými podle atraktivity především pro generaci

Káhiře, která se s 560 eury nákladů na přesídlení

ní ceny. Přetrvávající nízkonákladovost potvrzují

mileniálů osmou nejlevnější. Důležitým faktorem

stala nejlevnějším městem žebříčku. Byť má


TREND  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 83

tento typ žebříčků své limity, a především

Cizinci na městě oceňují vedle historické archi-

Praha globalizovaná

na úrovni nákladů na bydlení pro mladou generaci

tektury i řadu aspektů, které si „Pražan odkojený

Praha tak na rozdíl od zbytku republiky, kde

se velmi obtížně definují napříč světem srovna-

Vltavou” nemusí v řadě případů vůbec uvědomo-

se cizinci ve větším objemu neusazují, stále více

telné městské části, průzkum Nestpicku přidává

vat – například ideální výchozí pozici

vrůstá do globalizovaného světa. Na mapě Evro-

další střípek do

py si vydobývá stále

mozaiky, která

silnější pozici

vykresluje, proč je Praha pro expaty – potažmo zahraniční investory do nemovitostí – tak přitažlivá.

Relokační první měsíc v Praze vyjde podle průzkumu agentury Nestpick na 826 eur. Jako nejdražší se v analýze ukázala Dubaj, pozici nejlevnější destinace zaujala Káhira.

a v plánech cizinců na relokaci se objevuje stále častěji. Tento trend se podle všeho začíná odrážet i na trhu s nemovitostmi, kdy vedle Pražanů

A cenovou hladinou to navíc pouze začíná. Pokud opustíte

pro cestování po celé Evropě, perfektně funkční

toužících po lepším bydlení a mimopražských

hranice česky psaného internetu, naše metropo-

a levnou síť hromadné dopravy nebo fakt, že

stěhujících se za prací do metropole tvoří expati

le na síti sbírá především chválu, a to jak

Praha je prakticky všude líčena jako velice

stále silnější skupinu, která volí život

na expat fórech, tak na sociálních sítích.

bezpečné město.

v srdci Evropy. ▪

Náklady na relokaci v metropolích Zdroj: Nestpick

DESTINACE

PROCES RELOKACE

NÁKLADY NA PRVNÍ MĚSÍC RELOKACE

Doba vyřízení víza

Nájem

Náklady na připojení k internetu

Telefon

Jídlo/Pití

Doprava

Celkem

€1,818.78

5

€1,145.00

€94.66

€62.08

€453.18

€58.95

€3,632.65

New Zealand

€1,847.65

381

€789.27

€47.65

€54.31

€592.03

€89.24

€3,420.14

San Francisco

USA

€161.50

183

€2,031.00

€36.19

€60.00

€864.18

€63.13

€3,216.00

4

New York

USA

€161.50

183

€1,711.00

€39.67

€60.00

€802.10

€105.07

€2,879.33

5

London

UK

€693.15

21

€1,363.00

€33.36

€27.90

€477.33

€143.85

€2,738.59

72

Medellin

Colombia

€241.11

13

€299.50

€30.87

€20.89

€226.35

€18.63

€837.35

73

Prague

Czech Republic

€58.09

91

€412.00

€15.43

€24.00

€296.29

€20.36

€826.17

74

Sofia

Bulgaria

€200.00

35

€303.60

€9.43

€17.79

€255.95

€25.59

€812.36

75

Mexico City

Mexico

€134.37

10

€337.63

€16.77

€36.76

€265.09

€14.36

€804.98

76

Riga

Latvia

€150.00

20

€275.05

€13.56

€15.00

€291.48

€50.00

€795.09

77

Budapest

Hungary

€60.00

21

€339.00

€11.91

€21.00

€279.77

€31.17

€742.85

78

Bucharest

Romania

€120.00

14

€239.00

€8.19

€12.00

€251.70

€13.37

€644.26

79

Bangalore

India

€229.03

4

€137.18

€9.46

€23.57

€218.25

€16.22

€633.71

80

Cairo

Egypt

€47.80

153

€221.81

€13.97

€15.11

€255.63

€6.09

€560.41

#

Město

Země

Poplatky za víza

1

Dubai

UAE

2

Auckland

3

(v měsících)


84 ESTATE  ADVERTORIAL

DESIGN I NEJNOVĚJŠÍ TRENDY VÁS PŘIPRAVÍ NA LETNÍ RADOVÁNKY

Správné léto by mělo být naplněno cákáním vody, smíchem, cinkáním skleniček a vůní čerstvě ugrilovaného masa. Největším luxusem přitom je nenechat si kazit plány počasím. Grilujte na zahradě, i když fouká vítr nebo prší. A koupejte se v bazénu, i když zrovna není úplně teplo. Na obojí existuje jedno řešení – zastřešení. To pravé zastřešení dodá vaší terase dávku exkluzivity.


ADVERTORIAL  ESTATE 85

CORSO je zastřešení terasy vyrobené z poctivých hliníkových profilů a tvrzeného bezpečnostního skla, ve formátu velkých panoramatických tabulí. Užijete si s ním maximální výhled do zahrady, ale i pohled na designové zastřešení terasy. Navíc díky možnosti posunu jednotlivých částí můžete mít terasu uzavřenou, nebo úplně či jen částečně otevřenou. Pak se nemusíte bát uspořádat grilování pro přátele, i když počasí ráno nevypadá zrovna přívětivě. Posuvné zastřešení umožní nechat gril na terase a sedět příjemně v závětří bez obtěžujícího kouře. TERRA Prime přináší posuvné zastřešení, s nímž nemusíte mít vytápěný

automatickým dálkově ovládaným posunem. Svou výškou se řadí mezi

bazén, abyste si mohli užívat koupání i v chladnějších dnech. Pod tímto zastře-

nejnižší zastřešení na trhu. Manipulace je automatizována dálkovým

šením se totiž voda rychleji ohřeje a zachová si ideální teplotu. TERRA Prime

ovládáním s motory, které udělají práci za vás. Buďte tím, kdo nastavuje

je nejnovější model zastřešení od ALUKOVu a krom designově čistých linií ho

trendy na zahradě.

definuje i naprostý komfort při otevírání a zavírání zastřešení. Ten je zajištěn

Více o zastřešeních na www.alukov.cz. ▪


86 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Komerční nemovitosti BAKALA SE ZBAVUJE FORA KARLÍN Český miliardář Zdeněk Bakala prodává multifunkční komplex budov Forum Karlín v osmém pražském obvodu. Bližší okolnosti transakce Bakala nezveřejnil, podle informací Lidových novin by se ale cena měla pohybovat kolem 1,3 miliardy korun. Multifunkční komplex Forum Karlín se začal stavět v roce 2012, dokončen byl o dva roky později. Zahrnuje společenský a koncertní sál, redakce titulů mediální společnosti Economia a moderní kancelářskou budovu. Investice do výstavby komplexu přesáhly miliardu korun.

P3 DOKONČILA HRUBOU STAVBU PARKU V LOVOSICÍCH Developer a správce logistických parků, společnost P3, na začátku června dokončila hrubou stavbu první haly parku P3 Lovosice. Prvním nájemcem lovosického parku P3 se stane francouzská společnost FM Logistic. V hale, která vzniká zákazníkovi na míru, bude na ploše přibližně 30 tisíc metrů zajišťovat logistiku a navazující služby pro mezinárodní řetězec hobbymarketů. Nová budova figuruje jako součást největšího objektu areálu, který plánuje do budoucna využít z valné části právě FM Logistic.

CRESTYL REKONSTRUUJE CENTRUM DORNYCH Brněnské obchodní centrum Dornych, které před rokem koupila developerská společnost Crestyl, má za sebou první část rekonstrukce. Během ní developer opravil první

ČS NEMOVITOSTNÍ FOND KOUPIL METRONOM

a druhé patro budovy, kde se v červnu otevírají další

Celkem 2,3 miliardy korun zaplatil v polovině června nemovitostní fond České spořitelny

nové prodejny. V centru nadále funguje i ob-

za kancelářskou budovu Metronom Business Center v pražských Butovicích. Většino-

chodní dům Tesco, a tak zůstávají neobsa-

vým nájemníkem je německý softwarový gigant SAP, pro který je budova hlavním sídlem

zena pouhá dvě procenta prodejních ploch.

v Česku. Prodávajícím je developerská skupina HB Reavis, která budovu postavila v roce

Vedle oprav interiérů se Crestyl zaměřil

2015. Nákup Metronom Business Center je letošní zatím největší kancelářskou transakcí

i na okolí budovy, z něhož například odstranil nevzhledné prodejní stánky.

v České republice. Touto akvizicí se fond vrací po téměř dvou letech do Prahy. Zatím poslední akvizicí v České republice byla koupě výškové budovy City Tower na pražské Pankráci v září 2016.


Užívejte si letní dovolenou

a starosti s prodejem Vaší nemovitosti nechte na nás.

Engel & Völkers • Anděl Prague West Tel.: +420 233 091 011 PragueAndel@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


88 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Komerční nemovitosti Slovanský dům SE MĚNÍ Slovanský dům postupně získává nový vzhled a nový život. Zahrada jedné z nejvýznamnějších nákupně-společenských zastávek centra Prahy byla architektonicky zrenovována a citlivě doplněna o květenu a umělecká díla od česko-argentinského vizuálního umělce Federica Díaze, který je

PASSER PLÁNUJE PRODEJ KANCELÁŘÍ V OSTRAVĚ

známý svými objekty z kovu vytvářenými

Až dvě miliardy korun chce developer Radim Passer inkasovat za prodej kancelářské budovy Nová

technikou skládaných vrstev. Prostory

Karolina Park v Ostravě. Prodej je podle Hospodářských novin v začátcích, Passer se teprve chystá

momentálně využité pro zahrádky restau-

oslovit potenciální kupce ve výběrovém řízení. Šestipatrová budova disponuje téměř 25 tisíci metry

rací umístěných ve Slovanském domě mají

kanceláří a 3700 metry obchodů. Objekt je podle Passera z 85 procent pronajat. Již dříve byl ozná-

rozlohu zhruba 650 m2, přičemž celková

men chystaný prodej i vedlejší budovy, obchodního centra Forum Nová Karolina. Cenu centra

výměra dvorního traktu je asi 2200 m2.

o rozloze 58 tisíc metrů čtverečních majitelé odhadují asi na 6,6 miliardy.

Celková přeměna zahrady si vyžádala investici v řádu milionů korun. I přes významné změny zůstává složení butiků a restaurací v areálu nezměněné.

Vítek představil vize pro Chuchli Miliardář Radovan Vítek v červnu představil konkrétnější obrysy plánované rozsáhlé rekonstrukce dostihového závodiště v pražské Chuchli. Plány počítají především s renovací hlavní tribuny, v areálu pak mají vyrůst také nové budovy, které budou

třeba s digitálně řízeným zavlažovacím

PENTA CHCE PRODAT KANCELÁŘE VE WALTROVCE

systémem. Celková doba rekonstrukce

Česko-slovenská investiční skupina Penta plánuje prodat část rezidenčně-kancelářského areálu Waltrov-

je naplánovaná na dva roky, vyjde na stov-

ka. Konkrétně se má prodej týkat kancelářských budov ve Waltrovce, dokončení obchodu je plánováno do

sloužit jako stáje nebo jezdecké haly. A konečně, vylepšení se má dočkat i samotná dostihová dráha, u níž se počítá

ky milionů korun a má Chuchli vrátit

konce letošního roku. Prodávat by se mělo všech pět budov dohromady. Skupina vlastněná Markem Do-

mezi přední dostihová

spivou a Jaroslavem Haščákem začala na území bývalé továrny na letecké motory v pražských Jinonicích

závodiště v Evropě.

stavět první administrativní centrum před pěti lety, poslední pátou budovu pak dokončila letos. Podle odhadů odborníků by se cena mohla přiblížit až hranici 6,5 miliardy korun.


Jsme draví a rychlí

PRODÁME NEBO PRONAJMEME • • • • • •

váš dům vaši továrnu váš byt vaše kanceláře váš obchod váš pozemek zn. ihned

Pište na e-mail: reality@jacobb.cz nebo volejte 800 50 30 90

www.jacobb.cz


90 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

DOBYVATELÉ

aneb hotelové projekty Čechů v zahraničí V segmentu komerčních nemovitostí patří mezi projekty nejnáročnější na vybudování i provoz hotely. Ty jsou ale zároveň mimořádně lákavým záměrem a čeští investoři si to zjevně stále víc uvědomují a expandují s nimi do exotických rájů, hor i evropských metropolí. Připravil: Lukáš Vincent, Foto: archiv


TÉMA  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 91

Maledivy. Seychely. Francouzská riviéra. Zanzibar. Počet tropických rájů, kde se můžete ubytovat a zároveň s majitelem hovořit česky, pozvolna stoupá. Čeští miliardáři stále častěji investují do hotelových projektů high-end turistických rezortů. Nejnověji se touto cestou pustil Václav Dejčmar se společností RSJ, jíž je spolumajitelem, a letos v létě na Zanzibaru otevřel na ploše 140 000 metrů čtverečních pětihvězdičkový komplex Zuri skládající se z 55 vil a bungalovů. Asi nejznámější realizací tohoto typu je pak společný podnik Jiřího Šmejce s Danielem Křetínským, kteří investovali podle některých odhadů až pět miliard korun do Velaa Private Islands na Maledivách. Čeští finančníci zároveň přiznávají, že vedle perspektivní investice si tímto byznysem zároveň vytváří vlastní dovolenkové zázemí na místech, ke kterým si vybudovali vztah. Zapomeňte tak na neosobní prázdninové destinace, do těchto míst bylo

Resort Velaa Jiřího Šmejce a Daniela Křetínského se nachází na soukromém maledivském ostrově, kde před jeho současnou podobou „rostlo jen pár melounů".

investováno se srdcem.

Zuri není prvním českým hotelovým projektem realizovaným na Zanzibaru, tento post drží Tulia Zanzibar Unique Beach Resort, vlastněný podnikately Radkem Vopelkou a Jaroslavem Škodákem. Tulii následoval rezort White Paradise Zanzibar Jiřího Tlapáka, majitele telekomunikační společnosti Tlapnet.

jeden z nejuznávanějších českých architektů

vystupujícím vlastním DJem. A projektu, který –

Petr Kolář. Jiří Šmejc se o něj nakonec dělí

mimo jiné na naprosté soukromí – láká majetné

s Danielem Křetínským, který podle odhadů

klienty i celebrity z celého světa, se opravdu

za 1,2 miliardy korun získal čtvrtinový podíl

daří. Zájem o letovisko je tak vysoký, že majitelé

v projektu. Pětačtyřicet minut letu hydroplá-

dokonce v minulosti zvažovali možnost uzavření

nem z hlavního města Malé je tak už čtyři roky

rezortu na klubové bázi. Tento plán nicméně

hostům k dispozici soukromý ostrov, na kterém

naplnění zatím nedošel.

stojí 45 luxusních vil. Vedle bydlení, jehož cena začíná na zhruba třiceti tisících korunách na

Zuri na špičce zájmu

noc, přičemž nejdražší vila pro deset lidí vyjde

Podobně jako vztah Maledivy – Jiří Šmejc

na více než čtyři miliony korun za desetidenní

vznikl i „poměr” Zanzibaru s Václavem Dejč-

pobyt, mají návštěvníci možnost strávit volný

marem. Toho kousek pod rovníkem před pár

čas například v golfové akademii, na jachtě po-

lety okouzlil v duchovní rovině způsob života

stavené v tradičním maledivském stylu patřící

místních obyvatel, a když se následně dozvěděl,

přímo rezortu nebo jedné z nejpopulárnějších

že je jedna z nejkrásnějších místních pláží na

V případě Jiřího Šmejce to byla dokonce láska

místních zábav potápění a pozorování pod-

prodej, začal jednat. Projekt Zuri, jehož název

na první pohled. Na Maledivách měl finančník

vodního života útesu v miniponorce. Na Velaa

ve svahilštině znamená „krásný”, dostala do

napojený na PPF jakousi dlouhodobou základnu,

taktéž fungují tři restaurace. Tu nejluxusnější

péče architektonická kancelář Jestico + Whiles

kde se aklimatizoval na časový posun při ces-

z nich, Aragu, má pod dohledem Michelinem

s důrazem na místní kulturu a tradici. Stavby

tách po asijských aktivitách firmy. Před několika

oceněná Adeline Grattardová, v dalších dvou je

jsou prodchnuté odkazy na místní kulturu ať už

lety, když pocítil jistý pokles kvality služeb na

možno ochutnat evropskou a středomořskou

v podobě maleb na stěnách nebo dřevořezeb.

své dosavadní destinaci, se pak rozhodl vybu-

kuchyni Bruna Contrerase eventuálně moleku-

Projekt financovaný ze zdrojů RSJ si vyžádal

dovat letovisko sobě na míru. A na atolu, kde do

lární díla Gaushana de Silvy. V momentu, kdy

investici ve výši zhruba jedné miliardy korun

té doby domorodci pěstovali mango a papáju,

jsou gastronomické potřeby hostů uspokojeny,

a letos se zhruba jednosezonním zpožděním

vznikl Velaa Private Islands. Rezort, který za

je následně k dispozici bar Avi s úžasným

otevřel. Na severu Zanzibaru tak nyní na hosty

pomocí řady českých dodavatelů vybudoval

výhledem na oceán a s ve večerních hodinách

čeká 55 bungalovů a vil rozesetých podél – slovy

Úspěch, který vedl až k myšlence klubového projektu


92 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

Hotel Plat v Dubrovniku ovládá skupina J&T.

Václava Dejčmara – jedné z nejkrásnějších pláží

polokouli. Globalizace zkrátka dorazila

a okenních klik M&T, vybudoval na seychelském

světa. Hosté, kteří stihli už většinu kapacity

i k českým břehům. „První” česko-slovenský po-

ostrově Mahé Palm Royal Luxury Villas, což jsou

letošního roku vybookovat (americký Forbes

kus na poli pětihvězdičkových hotelů v tropic-

v podstatě dvě vily (označené královskými titu-

jej doporučil jako jednu z luxusních destinací,

kých rájích přitom skončil katastrofou. V první

ly King a Queen) pro osm, respektive šest osob,

kterou by cestovatelé letos rozhodně neměli

polovině této dekády skupina J&T společně se

jež si cestovatel do jižních vod Indického oceánu

minout), si vedle dokonalé pláže a průzračných

slovenským miliardářem Mariem Hoffmanem

může pronajmout od tří dnů po nekonečno.

vod Indického oceánu budou moci vychutnat

sondovala možnost vybudovat na karibském

Investice za zhruba 100 milionů korun funguje

dovolenou i ve třech restauracích reflektujících

souostroví Turks and Caicos pětihvězdičkový

v byznys módu od loňského roku a nabízí třeba

místní kuchyni vystavěnou na mixu evropských,

turistický rezort s odhadovaným rozpočtem

vlastního šéfkuchaře, který se s dalšími sedmi

indických a arabských vlivů a ve čtyřech barech.

600 milionů dolarů. Velkorysý plán nicméně

členy personálů stará o hosty nonstop. Ještě

K dispozici je samozřejmě taktéž wellness,

skončil debaklem a vyšetřováním ohledně mož-

punkověji ke svému podnikání přistupují Joshua

pavilon jógy, infinity pool bazén a čtrnáctihek-

né korupce, do které měl být zapleten bývalý

travel, což je cestovní kancelář s původem

tarová tropická zahrada, jejíž květenu odborníci

ministerský předseda země Michael Misick.

v populárním pražském vlasovém studiu Salon Joshua. Jeho zakladatel Lukáš Černý

vybírali déle než dva roky. Česká čtvrť na Bali

s manželkou Martinou a společníkem Petrem

První pokus skončil debaklem

Ale do hotelového podnikání v cizině se pouští

Vančurou se postupem času fakticky přestěho-

Všechny tyto aktivity přitom reflektují trend,

i Češi, kteří (zatím) na bankovních účtech číslov-

val na indonéské Bali, kde z lodních kontejnerů

kdy českým investorům přestalo stačit nejbližší

ku doprovázenou devíti nulami nemají. Bývalý

postupně staví čtvrť luxusních vil. Joshua

okolí a v posledních letech nemají problém

fotbalista Ivo Ulich, dnes jeden ze spolumajitelů

District v posledních dvou sezonách tyto začal

směřovat svoje investice třeba na opačnou

úspěšného výrobce designových dveřních

nabízet i českým cestovatelům. České vlaječky


TÉMA  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 93

tak na mapách turistických tropických rájů stále

a postupně ovládl Sunčani Hvar Hotels, která

gažmá nicméně vypadá v tuto chvíli jako klíčový

přibývají.

spravuje osm zařízení na ostrově Hvar a nyní

projekt hotelových aktivit Radovana Vítka.

plánuje investovat do jejich rekonstrukce, což

A není jediný, kdo se v Dalmácii realizuje. Své

Chorvatská sázka na jistotu

by jej podle plánů mělo vyjít na půl miliardy eur.

aktivity na pobřeží Jaderského moře má

Tropické ráje dýchají exotikou, bližší destinace

Vítek tak chorvatské hotely zařadil vedle svých

i skupina J&T, jejíž firmy ovládly rezort Zelena

zase slibují vyšší výnosy. A nejbližší populární

investic do švýcarských lyžařských rezortů

Punta na Ugljanském poloostrově nebo dubrov-

přímořskou destinací je z české perspektivy

nebo někdejších aktivit na středomořském

nický hotel Plat. Před třemi lety tam nakupovala

Chorvatsko. A podle všeho největším českým

pobřeží v jižní Francii. Další hotelové aktivity

taktéž Odien Group, investiční skupina stojící za

hotelovým investorem v něm je v tuto chvíli

má skupina v maďarské Budapešti, kde vlastní

Čedokem. Co se týká počtu projektů, Chorvat-

realitní magnát Radovan Vítek. Ten skrz svou

tři čtyřhvězdičkové hotely, nebo v Moskvě

sko tak díky každoročně přijíždějícím statisícům

CPI k investicím do hotelnictví přistupuje o kus

a Varšavě, obvykle pod značkou Mamaison,

českých turistů zůstává jednoznačně jedničkou

pragmatičtěji, tak například koupil v Chorvatsku

operující i na domácím území. Chorvatské an-

v počtu realizovaných českých investic. ▪

Švýcarský skandál

Rezort Václava Dejčmara Zuri leží u Kendwa Village, tedy 50 kilometrů od Stone Town s jeho mezinárodním letištěm.

Rezort nenabízí pokoje, pouze vily a bungalovy s exotickou lokální atmosférou.

Konzervativní atmosféru letošního konce zimy v horském středisku Crans-Montana ve švýcarských Alpách nakrátko narušila bojůvka mezi Radovanem Vítkem, který zde vlastní společnost CMA ovládající lanovky a vleky, a tamními radními. CMA totiž nechala vleky na dva dny vypnout, přestože panovalo ideální lyžařské počasí. Důvodem byl spor mezi ředitelem CMA Philippem Magistrettim, potažmo Vítkem a radnicí ohledně příspěvku obce na provoz vleků. Ten měl dosahovat osmi set tisíc švýcarských franků a Crans-Montana jej odmítala hradit. Vítkův tvrdý přístup, označovaný švýcarskými médii za nájezdnické vydírání, nicméně zabral a radnice po dvou dnech veřejnou dotaci uhradila. Po potyčce nicméně zbyla významná stopa, pro riskantní nestabilitu vztahů je totiž ohrožena role Crans-Montany v příštích zimních olympijských hrách coby destinace pro sjezdové závody. Vítek v Crans-Montana podniká kromě lanovek i v dalších oblastech, vlastí zde třeba parkoviště, restaurace a staví také u sjezdovky Chetzeron komplex počítající se dvěma hotely a 150 byty s investicí okolo 180 milionů franků, tedy 4,5 miliardy korun.


94 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

MOLO LIPNO RESORT

Kosmopolitní ambice na břehu přehrady


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 95


96 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

V Lipně nad Vltavou aktuálně vzniká na břehu přehrady nový projekt Molo Lipno Resort. Nabídne ke koupi celkem 79 bytů a penthousů, ale součástí komplexu bude i pětihvězdičkový hotel s wellness a spa nebo 120 metrů dlouhé molo. Investice do záměru se odhaduje na 1,7 miliardy korun. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: Molo Lipno Resort


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 97

O koncept projektu Molo Lipno Resort investora Exceder Enterprise

Nová promenáda u Lipna

ze skupiny Realactiva se postaral architektonický ateliér Champan Taylor

Kromě bytů vznikne v projektu také pětihvězdičkový hotel vybavený

Design, konkrétně je pod ním podepsán pražský tým pod vedením archi-

kromě wellness a spa i soukromým Beach Clubem. Mezi hotelovou

tektů Jona Halea a Jana Pokorného. „Molo Lipno Resort bude vynikat svou

a bytovou částí komplexu o celkové rozloze 24 000 m2 bude situována

kvalitou, podobné rezorty naleznete například ve Švýcarsku nebo

promenáda s obchody a kavárnami, která navazuje na cyklostezku s nově

u jezera Como v Itálii,“ předesílá Jan Pokorný, associate director pražského

vybudovaným cyklopointem. Oficiální spuštění prodeje bytů v Molo Lipno

týmu architektonické kanceláře Chapman Taylor a pokračuje: „Koncepčně

Resort je plánováno na září 2018, výstavba by měla začít v březnu 2019

se nejedná o apartmánové byty k pronájmu, ale o druhé bydlení pro nároč-

a prvním majitelům budou jednotky předány koncem roku 2020, kdy je

nou klientelu, která chce mít v Čechách rekreační nemovitost, ale

plánována kolaudace. Developer chce hotelovou část projektu dokončit

s garancí vysoké kvality provedení a služeb.“ Rezort nabídne k prodeji

zároveň s bytovou, aby stavební procesy nerušily budoucí obyvatele,

79 bytů a podkrovních penthousů s výhledy na jezero nebo do zenové

ale práce na vnitřním vybavení hotelu a na interiérovém designu budou

zahrady realizované dle návrhu zahradní architektky Štěpánky Šmídové.

probíhat i v průběhu roku 2021, na jehož konci má hotel přivítat první hosty.

K dispozici bude praktické servisní zázemí, jako jsou podzemní garáže

V současné době probíhá pro veřejnost na místě budoucího rezortu infor-

s nízkých nájezdem nebo správcovské služby, ale i relaxační prvky jako

mační kampaň, v jejímž rámci se můžete podívat i na model komplexu

již zmíněná zenová zahrada nebo 120 metrů dlouhé molo s restaurací

a získat podrobnosti o budoucí podobě lokality.

a vyhřívaným jezerním bazénem s filtrovanou vodou.

Více na www.molo-lipno.cz ▪


PRÉMIOVÁ

média kvalita PRÉMIOVÁ

www.estate.cz

www.architect-plus.cz

www.premium-golf.cz

www.premiumski.cz


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


100 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

LUŠTICA BAY

Golfová premiéra Montenegra Černá Hora je jednou z mála evropských zemí, které dosud nemají ani jedno mistrovské golfové hřiště. To se ale brzy změní, nedaleko přímořského Tivatu se tady totiž buduje rozsáhlý projekt letoviska Luštica Bay, který nabídne kromě mariny a skoro 160 exkluzivních apartmá nebo pěti do svahu vestavěných vil k prodeji také sedm nových hotelů a osmnáctijamkové golfové hřiště designované Garym Playerem. Provoz hřiště by měl být spuštěn do konce letošního roku, v červenci už ale v Luštica Bay oficiálně otevírá pětihvězdičkový hotel Chedi – pobočka v Montenegru je po švýcarské teprve druhou v Evropě.

Caviar Premier: Nová éra La Prairie i letos znovu zdokonaluje svou kolekci kaviárové péče, tentokrát v podobě upgradovaných krémů Skin Caviar Luxe Cream a Skin Caviar Luxe Cream Sheer, které jsou obohaceny o novou ryzí složku Caviar Premier, nástupce zázračné esence Caviar Absolute. Inovativní ingredience pracuje s kaviárovými mimetiky, díky nimž posouvá účinky této složky ještě výš a zintenzivňuje její výživný a liftingový efekt. Dva zdokonalené krémy doplňuje mezi novinkami ještě noční maska a příjemným detailem jsou i inovované aplikační špachtle na přípravek – ty jsou od nynějška kovové a díky lžičkovitému tvaru je lze využít i jako efektivní masážní pomůcku při nanášení krému. K dostání od 8890 Kč.

MERCEDES-BENZ TŘÍDY A Výjimečně inteligentní Zcela nová, v pořadí již čtvrtá, generace úspěšné Třídy A značky Mercedes-Benz jde ve stopách svého předchůdce a rozvíjí jeho styl. Po technické stránce zaujímá novinka postavení na samotném vrcholu segmentu, a to díky celé řadě funkcí, které byly dosud vyhrazeny vozům až vyšších tříd. Design exteriéru je v duchu identity značky mimořádně čistý a smyslný, interiér nové Třídy A je pak zcela nově definován svým moderním pojetím. Jeho výjimečné prostorové uspořádání vzniká zejména díky avantgardně sestavené přístrojové desce, poprvé tady bylo zcela upuštěno od stínítka nad panelem přístrojů a díky tomu se pne křídlovité základní těleso přístrojové desky bez jakéhokoliv formálního přerušení od předních dveří na jedné straně k předním dveřím na straně druhé. Volně do prostoru vyčnívá širokoúhlý displej, který je dodáván ve třech provedeních. Nová Třída A navíc obdržela jako první model značky revoluční multimediální systém MBUX (Mercedes-Benz User Experience), který zároveň zahajuje novou éru konektivity „Mercedes me“. Tento systém je výjimečný svou schopností učit se díky umělé inteligenci a je možné jej individualizovat a přizpůsobit uživateli. V závislosti na zvolené výbavě lze k ovládání multimediálního systému využít i hlasové ovládání hovorovou řečí, které může probíhat i v českém jazyce.


PRÉMIOVÁ

média kvalita PRÉMIOVÁ

www.parizskaulice.cz

www.iconiq.cz

www.estate.cz


102 ESTATE  STATEMENT  DIÁŘ

SCULPTURE LINE

2018

Mezinárodní sochařský festival započal 13. června. Již čtvrtý ročník festivalu expandoval i za hranice České republiky, koná se tedy také v Německu a Lucembursku a nabízí díla 49 umělců. O rozpuk nebyla však nouze ani v tuzemsku. Přestože je hlavní tepnou sochařské události roku stále Praha, překvapivé monumenty můžete potkávat také v ulicích dalších deseti měst, mezi nimi třeba Brna, Liberce, Ostravy, Plzně nebo Olomouce. Co jednoznačně upoutá pozornost, je objekt Lajk Kryštofa Hoška z pryskyřice na Jungmannově náměstí. Jedná se o nadživotní skelet ruky s pevně sevřenými prsty a palcem vztyčeným vzhůru. Socha tak konfrontuje z podstaty pozitivní význam gesta s tématem zániku a konečnosti. Festival potrvá do konce září.

Singularity:

Člověk – prostor – krajina Adresa Na Poříčí 25 byla už od minulého století spjata s uměním a oplývala nezaměnitelným geniem loci. Ten ostatně podtrhuje prodejní galerie v osmém poschodí domu Černá labuť, kde můžete až do 19. srpna zhlédnout výstavu maleb devíti vybraných výtvarníků na téma singularity. Aktuálnost těchto děl nicméně nespočívá v námětu, ale v ohromném množství možných interpretací banálních situací skrze individuální přístup. V rámci výstavy si tak můžete prohlédnout tvorbu Adama Jílka, Zdeňka Šorfa, Jiřího Hauschky nebo typické malby Eriky Voith s použitím zlata.

MUSEUM KAMPA: CECIL BEATON Fenomenální postavu britského fotografa Cecila Beatona

prezentuje

Kampa

vůbec

publiku. Beaton

expozice v Museu poprvé českému byl žijící legendou

pro svůj neoby-

čejně pestrý život

a pracovní zá-

běr. Během dru-

hé světové války fotografického

zastával pozici špiona

pro

Cirque du Soleil vystoupí v Praze V POLOVINĚ ČERVNA ODSTARTOVAL PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ NA UDÁLOST VŠECH OBDIVOVATELŮ POHYBOVÉHO DIVADLA, AKROBACIE A VÝPRAVNÉ HUD-

britské ministerstvo informací. Téměr 40 let měl

BY – PRAHU TOTIŽ KONCEM JARA 2019 POCTÍ SVOU

tu čest dokumentovat soukromé chvíle britské krá-

NÁVŠTĚVOU LEGENDÁRNÍ UMĚLECKÁ SKUPINA

lovské

CIRQUE DU SOLEIL. PRO ČESKÉ DIVÁKY SI TÝM

rodiny,

uchváceny i klí-

jeho aurou byly čové osobnosti

světové kultury

a politiky, kterým

rovněž pořizoval

portréty. Působil

také jako foto-

graf pro časopisy

Vogue a Vanity

Fair, díky nimž se

dostal až k módrukou

pocházejí

ní tvorbě. Z jeho například kostýmy pro

ikonický film My Fair Lady, za něž obdržel Oskara. Fotografie jsou k vidění do října.

Připravila: Adéla Rusňáková

TŘINÁCTI TVŮRCŮ PŘIPRAVIL SHOW NA MOTIVY AVATARA, FILMU JAMESE CAMERONA. VIZUÁLNĚ OHROMUJÍCÍ INSCENACI TORUK – THE FIRST FLIGHT ODEHRAJÍ OD 31. KVĚTNA DO 2. ČERVNA 2019 V O2 ARENĚ BĚHEM POUHÝCH PĚTI PŘEDSTAVENÍ, NEVÁHEJTE PROTO S KOUPÍ VSTUPENEK PŘÍLIŠ DLOUHO.


SEZONA  STATEMENT  ESTATE 103

Pool Party Plavky s geometrickým potiskem a kapsami. Šířka pasu je pro perfektní padnutí na postavu nastavitelná pomocí knoflíků. Frescobol Carioca 4860 Kč

Oversize pilotky s poloprůhlednými modrými obroučkami se saténovým finišem. Nožky brýlí jsou potaženy rutheniem. Fendi 7295 Kč

Ultralehký antioxidační a lehce rozjasňující krém na obličej s SPF 50 La Prairie 4690 Kč/50 ml

Kožené slip-on v matném provedení se silnou kaučukovou podrážkou. K dostání i v dalších barvách. Hermès 13 740 Kč

Připravila: Markéta Kuncová Foto: archiv

Charakteristické Brut Selection cuvée vyrobené z hroznů pocházejících z pěti historických terroirů šampaňského domu Mumm. Mumm 1690 Kč Bavlněný plážový ručník s roztřepenými okraji. Rozměry 175 x 175 cm Hermès 8820 Kč


104 ESTATE  STATEMENT  EVENT REPORT

BOGNER CZECH REPUBLIC CUP 2018 Golf resort Beroun se stal v červnu dějištěm již 12. ročníku BOGNER Czech Republic Cup 2018. Hra probíhala systémem Texas Scramble ve dvojicích a ovládli ji Jiří Vrbka Junior a Filip Tomášek z GC Karlštejn. Součástí akce byla mimo jiné i módní přehlídka novinkových kolekcí BOGNER, kde se na červeném koberci ukázali trendy letní kolekce a jako ochutnávka lyžařská a městská kolekce zima 2018–2019. Ne na posledním místě bohatého odpoledního programu bylo vystoupení Yvetty Blanarovičové a jejích žáků. Výtěžek tomboly putoval do nadace na pomoc opuštěným dětem La Sophia Yvetty Blanarovičové. Partnerem turnaje byl i magazín Premium Golf vydavatelství Premium Media Group.

Krásný slunečný den si užili ve společném flightu Boris Gorin a Jiří Bartoška.

Kolekce zaujala nejenom dámy…

Moderátorka turnaje Gábina Partyšová to vzala také sportovně a snažila se probojovat do špičky.

Výtěžek z následující tomboly o luxusní zájezdy do Dubaje a italských Alp ve výši 49 800 Kč byl předán manželi Gorinovými a oceněn Yvettou Blanarovičovou.

Vítek Novák, hráč s nejlepším HCP v ČR minus 4,4, prezentoval během turnaje svůj neskutečný odpal, a jak je vidět, dosáhl velkého úspěchu.


GOLF z jiné perspektivy NOVÝ | STYLOVÝ | MIMOŘÁDNÝ

TÉMA

ŽENY & GOLF

BYZNYS A MARKETING

Slavný Ryder Cup

Dominikánská republika

míří do Paříže

02/2018

OVuÁ ERgIolfVjeÁraŇ ŠID dost ko kat ženský Na

www.premium-golf.cz

PremiumGolf.cz

02/2018 • 89 Kč

Golfová jednička Karibiku

premiumgolfcz


106 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

BMW i8 ROADSTER BUDOUCNOST PRO DVA


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 107

Kouzlo trvale udržitelné mobility se posouvá do další, zcela nové dimenze. BMW i8 Roadster kombinuje lokálně bezemisní provoz a vysoké jízdní výkony a tento mix nově doplňuje o zážitky z jízdy s větrem ve vlasech. Připravil: Ondřej Pavlůsek, Foto: BMW


108 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

BMW i8 Coupé již od svého představení vystupuje jako mimořádně úspěšný

pohonný systém, vysokonapěťový akumulátor, zavěšení kol, bezpečnostní

sportovní automobil budoucnosti. Progresivně navržený vůz je nejen vizuál-

deformační zóny a strukturální nosné funkce, zatímco modul Life na sebe

ně působivým objektem, ale také technologickým průkopníkem. Od chvíle,

bere podobu kabiny pro cestující, která byla vytvarována z plastu vyztuže-

kdy poprvé vyjel na silnici, je model i8 Coupé světově nejprodávanějším

ného uhlíkovými vlákny. Aerodynamicky optimalizovaný exteriér BMW i8

hybridním sportovním vozem a během té doby posbíral jako projev uznání

Roadster charakterizují vedle nízké siluety i vzhůru se otevírající dveře

svého vizionářského designu a průkopnického konceptu řadu ocenění.

a plátěná střecha.

Plug-in hybridní pohonný systém BMW i8 Coupé získal v letech 2015 až 2017 třikrát po sobě titul Mezinárodní motor roku. Nyní se kouzlo trvale

Volnost a prostor

udržitelné mobility posouvá do další, zcela nové dimenze. Nastupuje

Interiér čistě dvoumístného vozu v sobě odráží dynamické křivky exteriéru,

novinka v podobě BMW i8 Roadster přinášející zcela nové pojetí jízdy

díky čemuž celý kokpit působí sportovním a futuristickým dojmem zároveň.

otevřeným vozem.

Středový panel je nakloněn směrem k řidiči a ovladače jsou rozmístěny intuitivně, čímž je zaručena maximální orientace na řidiče a přehlednost.

Ve stopách staršího sourozence

Optimální boční podporu těla a maximální komfort poskytují nová elek-

BMW i8 Roadster se světu ve své produkční podobě představilo v listopadu

tricky nastavitelná sportovní sedadla s paměťovou funkcí. LED osvětlení

roku 2017 na autosalonu v Los Angeles a na trh zamířilo v květnu roku 2018

interiéru v noci vytváří působivé prostředí – světelné linky zvýrazňující

spolu s modernizovaným provedením sesterského kupé. Nový roadster

tvary dveří, přístrojové desky, středové konzoly a volantu jsou dodávány na

je stejně jako jeho starší příbuzný postaven na základech architektury Li-

přání a jejich barvu lze podle nálady měnit z modré EfficientDynamics

feDrive navržené speciálně pro vozy BMW i. Hliníkový modul Drive sdružuje

na jantarově žlutou či bílou.


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 109

S nebem nad hlavou Prostor nad hlavami řidiče a jeho spolujezdce kryje za nepřízně počasí kvalitní plátěná střecha s dodatečnou zvukovou izolací. Plně elektrické ovládání zaručuje, že se střecha otevře nebo zavře téměř neslyšně během pouhých patnácti sekund a v případě potřeby až do rychlosti 50 km/h. Trojdílná střecha se skládá vertikálně do tvaru písmene Z a zabírá velmi málo místa. Mezi složenou střechou a sedadly řidiče a spolujezdce tak vzniká dalších přibližně sto litrů prostoru. Úložný prostor za sedadly společně se zavazadlovým prostorem v zadní části vozu, který pojme dalších 88 litrů, zaručuje, že otevřená verze plug-in hybridního sportovního vozu nabízí co možná nejlepší možnosti pro každodenní využití a výlety. Zážitek z jízdy na elektřinu Pohon nového BMW i8 Roadster i modernizovaného i8 Coupé řídí vylepšená technologie BMW eDrive. Výrazně vzrostl počet jízdních situací, kdy je za pohon automobilu zodpovědný výhradně elektrický motor. Naproti tomu spalovací motor se dostává ke slovu pouze ve chvíli, kdy vůz prudce zrychluje, a při klidném stylu jízdy se mnohem častěji znovu vypíná. Futuristicky orientovaný charakter podtrhuje optimalizovaná provozní strategie inteligentního řízení toků energií, která se stará o to, že řidiči nového BMW

BMW i8 Roadster Zrychlení

0–100 km/h: 4,6 s

Max. rychlost

250 km/h (elektronicky omezeno)

Výkon

275 kW

34 Ah. To znamená, že elektromotor má k dispozici více energie. Kromě

Objem

1,5 l + Elektromotor

toho uspořádání článků umožňuje zvýšit maximální výkon elektromotoru

Spotřeba

2,1 l/100 km

Hmotnost

1595 kg

Rozvor

2800 mm

Cena v základní výbavě

4 230 200 Kč

i8 Roadster si mohou naplno užívat tichou jízdu s otevřenou střechou. Podstatou této nové úrovně provozu je modernizovaná verze lithium-iontového akumulátoru vyvinutého přímo pro modely i8. Vysokonapěťový akumulátor je umístěn uprostřed vozu a náboj jeho článků vzrostl z 20 na

o 9 kW na konečných 105 kW, což umožňuje ještě dynamičtější sprinty čistě na elektřinu. Nové BMW i8 Roadster může pouze v elektrickém režimu dosahovat rychlosti 120 km/h a podle testovacího cyklu NEDC ujede s nulovými emisemi až 53 kilometrů. A takový dojezd čistě na elektřinu už výrazně přesahuje hranice města… ▪


110 ESTATE  STATEMENT  STYL

Vstříc oblakům Aviatika je vášeň definovaná neklidem, objevitelskými touhami a potřebou překonávat hranice fyzické, geografické i myšlenkové a pocitové. Propadnout jí je podobně jednoduché jako propadnout šarmu maskulinně elegantních hodinek dedikovaných tomuto fenoménu. Připravil: Jan Tichovský, Foto: archiv

PŘÍMO NAD HLAVOU Ženevské ocenění hodinek roku, tedy Grand Prix de l’Horlogerie de Genève, patří ve světě jemné mechaniky k těm nejuznávanějším. V kategorii „Revival“ naposledy uspěl nápaditý chronograf Longines Avigation BigEye, který přesně reprezentuje to, čím značka ze švýcarské vesničky Saint-Imier v posledních letech vyniká. Jsou to totiž reedice historických počinů, které ve svém muzeu Longines důsledně střeží a následně jako inspiraci využívá, což je také důvod, proč svou sbírku fragmentů vlastní minulosti neustále rozšiřuje. Fantastická třicátá léta dala vzniknout i aviatikou ovlivněným hodinkám s o poznání větším minutovým sčítačem na pozici 3, který koresponduje také s výraznými hřibovitými tlačítky v bočnici ocelového pouzdra. Antracitový číselník následně podtrhuje výrazná luminiscence nanesená na dvojici hůlkových ruček a na arabské číslice. Longines, Hodinářství Bechyně / 68 900 Kč


STYL  STATEMENT  ESTATE 111

RYTÍŘI NEBES Kultovní design Big Pilot‘s Watch manufaktury ze Schaffhausenu mají mnozí spojený s Luftwaffe, tedy s obdobím výroby takzvaných pozorovacích hodinek B-Uhr. Ty jsou populární i po více než půl století, nicméně dnes paradoxně doprovází spíše rukáv košile a saka nežli leteckou kombinézu. Jejich ohromné renomé přimělo značku IWC i k myšlence otevřít vlastní bar „Les Aviateurs“ v těsné blízkosti ženevského butiku, v jehož prostorách pravidelně prezentují novinky. Jednou z nich byla nedávno i další pocta slavnému francouzskému spisovateli, hraběti Antoine de Saint Exupéry. Ta potěší pouze 250 sběratelů, které oslní svým robustním pouzdrem z červeného zlata a tabákově hnědým číselníkem. Z jeho plochy snadno odečtou aktuální kalendářní údaje, přičemž velkým plusem je, že systém dokáže rozpoznávat jednotlivé délky měsíců vyjma února. Uložený strojek s automatickým nátahem nabízí sedmidenní rezervu chodu indikovanou na pozici 3, přičemž místo tradičního rotoru je možné skrze transparentní dýnko sledovat pohyb ve zlatě vyvedeného letounu. IWC, Klenotnictví Dušák / 954 000 Kč

NEBEŠTÍ JEZDCI Koncept Big Crown, tedy hodinky s předimenzovanou korunkou, definoval letcům předurčené hodinky Oris už před osmdesáti lety. Cílem bylo usnadnit manipulaci s korunkou, a to hlavně v rukavicích, což je vyžadováno dodnes. Nejnovější přírůstek rodiny, tedy Big Crown ProPilot Calibre 114, tak sází právě na její větší proporce a samozřejmě také vroubkování. Samotné hodinky potěší originálním strojkem vycházejícím ze základů toho, který značka uvedla před čtyřmi lety v rámci oslav svých 110. narozenin. Jeho hlavním lákadlem je tedy nelineárním způsobem indikovaná rezerva desetidenního chodu na pozici 3, jíž v juxtapozici vyvažuje vteřinová ručka a apertura data. Dalším benefitem pro každého aviatika je pak centrální GMT ručka s trojúhelníkovým terčíkem, kterou lze nastavit i s netradičním půlhodinovým časovým posunem. Oris, Koscom / 159 990 Kč

TMAVOMODRÝ SVĚT Byla to právě manufaktura Breitling, která dala vzhled soudobým chronografům. Historicky se totiž postarala o to, aby centrální korunku lemovala v bočnici pouzdra dvojice tlačítek pro funkce start/stop a resetování. Největší ikonou se pak stal Navitimer, jehož příběh se začal psát už v roce 1952, a povědomí o něm neuhasíná dodnes. Navitimer 1 B01 Chronograph se však od svých předchůdců v něčem liší. Nové vedení značky totiž učinilo razantní úpravy u všech produkovaných chronometrů, nicméně této legendy se dotýkají jen okrajově. V první řadě je to návrat ke starému logu. Tím je psací písmeno B, které „ztratilo“ křídla a kotvu. Upomínkou manufakturně vyráběného strojku je také vyvedení kontrastního číselníku vůči sčítačům. Zachována naopak zůstala vroubkovaná otočná luneta s vnitřním logaritmickým pravítkem pro výpočty, jež byla piloty využívaná během letu. Breitling, Carollinum / 518 000 Kč


112 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

TOP 10

K moři

Moře, pláž, slunce, slaný vzduch… Pokud toužíte po tom, aby vás od takové vize odpočinku absolutně nic nevyrušovalo a vy si mohli dosyta užít top komfort, projděte si naši selekci míst, která jsou hodna takové pocity ne doplnit, ale překonat. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 113

FOUR SEASONS DESROCHES SEYCHELY


114 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

CANAVES OIA EPITOME SANTORINI, ŘECKO

1

Že se nepočítáte mezi typ lidí, kteří by se nechali dojmout okamžikem? Pak jste ještě nenavštívili ultra exkluzivní vily Canaves Oia Epitome na řeckém kousku nebe na zemi. Santorini, zrozené z nejsilnějšího výbuchu vulkánu, vás zasáhne tak silnou energií, že obměkčí i ty nejzatvrzelejší. Aby byl váš zážitek ale vskutku nadpozemský, svěřte se do rukou klanu Chaidemenosových v rybářské vesnici Oia. Jako drahé perly zde střeží 4 vily a dvě suity s privátním vstupem na pláž, na Santorini vzácnost. Dopřejte si pár nocí v Epitome Pool Villa, v níž dokonale splynula původní bělostná kykladská architektura s minimalistickými moderními prvky, jakým je například audio systém Sonos. Uvnitř však patrně budete trávit minimum času. Jeho největší část totiž dozajista věnujete privátnímu infinity pool s lehátky přímo na vodní hladině. Až se bude slunce chýlit nad obzor a vy budete sedět u plápolajícího venkovního krbu na své verandě,

Vlně, hypnotizující performance přírody v té nejryzejší podobě, beznadějně propadly tisíce surfařů. Počítáte-li se mezi ně nebo jste po tom vždy toužili, vydejte se mimo nápor vlnchtivých davů na jižní cíp Bali. Uma Canggu je třetím hotelem z luxusní sítě COMO, singapurské obchodnice Christiny Ong, a díky partnerství s Tropicsurf je doslova rájem na sněhobílých plážích Indického oceánu. Díky Tropicsurf máte na výběr nejen z týmu expertů pro různé úrovně, nenechte si ujít možnost vyzkoušet si unikátní typy dřevěných eco friendly prken z dílny Firewire, jako jsou shortboardy, paddleboardy, fishe, hydridy nebo longboardy. Při lekci jógy nebo masáži ve spa Shambhala uvolníte svaly namožené po boji s vlnami. Vodní živel budete mít na dosah nonstop z každého pokoje či apartmá, ať už pod proudem alfresco sprchy na balkoně nebo díky bazénu obtékajícímu všechny přízemní suity. Minimalistický světlý design interiérů je ladnou souhrou japonského designéra Koichiro Ikebuchi a italských designérů Paoly Navone a Giacoma Passera. Pro ty nejnáročnější je pak k dispozici i dvanáct duplex penthousů s terasou a vlastním bazénem, z něhož si užijete ničím nerušené výhledy na mořské vlny.

2

nestyďte se uronit slzu dojetí.

COMO UMA CANGGU BALI


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 115

3 SIX SENSES ZIGHY BAY OMÁN

Entrée jako James Bond – snést se na padáku na vlastní privátní pláž nebo zkrotit vlny a dojet k mini marině v zálivu Zighy na rychlostním motorovém člunu? Pro vás i všechny prahnoucí po odpočinku v naprostém soukromí na místě, o němž ví jen hrstka vyvolených, je zde šest nadpozemských smyslů na ománském poloostrově Musandam. Kontrast k surové kráse skalnatých vrcholků pohoří Hajar tvoří údolí s rezortem Six Senses, který je vystavěn v duchu tradiční ománské vesnice a nabízí dvaaosmdesát pokojů včetně dvaceti suit a privátních vil, každá se vstupem na pláž a výhledem na opálově modré mořské vody z terasy. Pokud zvolíte Private Retreats, užijete si duplex nejen s vlastním bazénem, ale také se speciálním pokojem pro komorníka nebo chůvu a pokojem určeným pro holistické spa procedury v naprostém klidu. Místní zahrada zásobuje kuchyni hotelové restaurace Spice Market bio produkty, tedy nic nebrání vychutnat si autentické blízkovýchodní pokrmy se vším všudy. Pro jedinečný nejen gastronomický wow factor si rezervujte stůl v nedalekém Sense on the Edge ve výšce 300 metrů nad mořem pod širým nebem. Až odpoutáte zraky od prvních soust fine diningových kreací, zjistíte, že zlatavý západ slunce nad zálivem propsal tu nejkoncentrovanější krásu okamžiku do úsměvu jak ve vaší tváři, tak i ve tváři vaší společnosti.

3


116 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

4

AMANYARA TURKS AND CAICOS

Může člověk toužit po tom, aby byl oslepen? Mluvíme-li o oslepení pronikavým jasem téměř kilometr dlouhého bílého písečného pobřeží přiléhajícího k rezortu Amanyara, pak je odpověď jasná. Na odlehlém západním břehu souostroví Providenciales, na dosah neposkvrněných útesů národního přírodního parku Northwest Point Marine zařadila do svého portfolia další klenot síť hyperexkluzivních hotelů Aman. Název znamená v překladu pokojné místo, přenesený dotek Orientu v Karibiku si dosyta vychutnáte v jednom z osmatřiceti pavilonů, jejichž design spojuje sklo, teakové dřevo, stříbrné doplňky a uklidňující paleta krémových barev. Amanyara získal desítku mezinárodních ocenění, včetně toho za nejlepší hotel, kde strávit líbánky. To ale vskutku není žádným překvapením – čtyři z pěti spa pavilonů rozkládajících se na celkových 6000 m2 jsou určeny k párové relaxaci – holistické procedury s asijskými kořeny zahrnují celotělové zábaly, ale i masáže nebo ranní lekce jógy. Potápění a šnorchlování s mořskými želvami a velrybami u sedmadvacetikilometrového korálového útesu vystřídejte večer za drink v místním hotelovém baru obklopeném signature bazénem rezortu. Ve chvíli, kdy se usadíte na terasu

5

a budete shlížet do ohromného zrcadla infinity poolu obloženého vulkanickým kamenem a onyxem, pochopíte, že nebe se vtisklo nejen do vodní hladiny.

BE TULUM TULUM, MEXIKO Na hraně. Takové spojení by mohlo evokovat spíš nepříjemnou pracovní záležitost, která vás přivede na myšlenku strávit pár dní v ústraní, přesto vás v Mexiku dokážou přesvědčit o jeho kladném významu. Poloostrov Yucatán tu na samé hranici světlých písečných pláží, karibských průzračných vod a divokých tropických pralesů ukrývá své poklady. Jednak zde najdete pozůstatky jednoho z nejkrásnějších měst starověké mayské civilizace, Tulum, a nadto objevíte ve městě, dokonale prolnutém s okolní florou, další poklad mayské riviéry, jakým je boutique hotel Be Tulum. Na šest desítek suit vzdálených pár kroků od mořských útesů na jedné straně a od přírodní rezervace Sian Ka’an na straně druhé poskytne tolik potřebný odpočinek v chladivém lněném povlečením pod lapači snů. K dispozici je kromě dvou infinity pools také Yäan Wellness Energy Spa, kde zažijete autentické mayské bylinné koupele nebo ceremoniál temazcal v parní chýši. Díky umu šéfkuchaře si v restauraci Maresias můžete vychutnat několik druhů jihoamerické speciality ceviche. Na soukromé pláži na palapě se pak při pohledu skrze střechu z palmových listů budete sotva chtít ubránit zvolání: Viva la Mexico!


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 117

THE LIBRARY KOH SAMUI, THAJSKO Tištěné slovo není mrtvé. Asertivní sdělení, jaké můžete vidět na rudé hladině signature bazénu, který je nepřehlédnutelnou iniciálou thajského hotelu The Library, tedy Knihovny. Majitel Kasemtham Sornsong spojil své síly s designérem Tirawanem Songsawatem a společně „napsali“ na pláži Chaweng poctu jejich lásce k domovskému ostrovu, který společně ukazují v jiném světle než jako banální turistické party místo. V suitách a studiích prostupuje konceptuální minimalistický rukopis černé a bílé energická rudá symbolizující často neuchopitelný hnací motor každého spisovatele. Mimochodem vila The Writer, ze sekce dvaceti „tajných kapitol“ Secret Pool Villa jsou ultimátním začátkem vašeho soukromého příběhu, který v jejich zdech tvořených velkoformátovými okny na centrálním patiu u osmimetrového bazénu se slanou vodou budete chtít napsat. Jako masivní inspiraci můžete využít bílou knihovnu o 1400 dílech, která uspokojí a upokojí mysl svíranou moderními technologiemi. Tu pak dokonale osvěžíte opojnou kombinací hudby, umění a designu podávanou s jedinečnými koktejly v baru The Drink Gallery. Ani za autentickou thajskou kuchyní nemusíte daleko, ikonická fine dining restaurace The Pages podává opravdu tradiční thajské osmichodové degustační menu.

INIALA HARBOUR HOUSE LA VALLETA, MALTA „Nikdy v životě jsem nebyl na tak nádherném místě.“ Přesně taková slova z vašich úst touží slyšet filantrop a vizionář Mark Weingard, jenž dal vzniknout další perle prostřednictvím skupiny Iniala, pro níž je design vším. A ona slova skutečně uslyší. Tentokrát díky Weingardově lásce k Maltě vyrostl boutique hotel v UNESCO chráněném hlavním městě La Valleta. Koktejl dvou historických činžovních domů, banky a skladiště dynamitu mistrně namíchal s pomocí nejprestižnějších designérských jmen, jakými jsou turecký Autobahn, španělský A-Cero nebo maltský Daaa Haus. Bezprecedentní koncept tak nabízí dvacítku unikátních suit, některé jsou explozí barev například na muralech s tematikou džungle, jiné zaujmou minimalisty svým decentním zařízením. Exteriér budovy pak upoutá typicky modrými zrestaurovanými balkony a dřevěnými okenicemi mezi bělostnými cihlami. To vše s výhledem na přístav a oslnivé opevnění, které vybudoval řád maltských rytířů. Nechybí ani exkluzivní spa a fitness, odpočinek si užijete při západu slunce na terase střešní restaurace. Je diskutabilní, zda se vůbec budete chtít dostat na pláž.


118 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

8 FOUR SEASONS DESROCHES SEYCHELY

Pokud vám připadají Seychely coby cílová destinace pro odpočinek v teple jako poněkud neoriginální záležitost, jistě jste ještě neslyšeli o zdejším soukromém ostrově řetězce Four Seasons. Korálový ostrov Desroches s rozlohou pouhých pět kilometrů čtverečních objímá čtrnáct kilometrů běloskvoucí písečné náruče, která se zvolna noří do odstínů tyrkysových vod Indického oceánu. Do jeho unikátního podmořského světa se ponořte v želví svatyni a obdivujte ohrožený druh želv obrovských atolu Aldabra, nebo zkrátka jen šnorchlujte podél korálů a nechte ticho pod vodou zklidnit i svůj vlastní tep. Jako lék na stresem zmožené svaly aplikujte privátní lekci aerojógy nebo sledování filmu promítaného na plátno napnuté mezi dvěma palmami přímo na pláži. Ani gastronomická stránka vaší osobnosti se nebude cítit ochuzena, vychutnat si můžete středomořskou kuchyni restaurace Claudine nebo asijsky laděné sashimi v The Lighthouse. Od ubytování nečekejte nic menšího než absolutní dokonalost Four Seasons – ať už to bude jedna ze suit s terasou, bungalov nebo vila s vaším vlastním bazénem, pocit, že jste se ocitli v tropickém ráji, bude autentický.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 119

FOUR SEASONS THE SURF CLUB MIAMI, USA

9

Roaring twenties a 30. léta minulého století, doba, kdy mnohým kolovalo v žilách místo krve šampaňské a šlo především o carpe diem. Spontánnost a sofistikovanost té doby se podařilo uchovat legendárnímu The Surf Club, kde se spojily vlivy art deca, Latinské Ameriky a pověstného glamour v nezaměnitelnou DNA Miami zasazenou do živoucího organismu Four Seasons. Výhledy na vody Atlantiku přiléhající k North Beach uhranuly už autoru hotelu, architektu Richardu Meierovi, jehož práci doplnil pařížský interiérový designér Joseph Dirand. Návrhář, jenž stojí za flagship butiky ikon jako Balmain, Chloe a Givenchy, se postaral o čistý moderní styl 77 pokojů, jejichž barevnou paletu sladil s tím, co můžete vidět z okna. Každá symbolizuje konkrétní element, béžová tedy písek, zelená palmové listy, modrá hladinu moře nebo nebe, cítit veškeré okolí je tedy otázka vteřin. Čtyřicet venkovních cabanas jak na pláži, tak u trojice bazénů jsou zosobněnou opulencí, které vzdává hold restaurant Le Sirenuse s geometrickými lustry a dřevem vykládanými stropy. Na pověstnou Jazz Age upomíná i Champagne bar se svou dominantou, úchvatným barem smaragdové barvy z lávového kamene tvarovaného do linií vlny.

WA ALE BARMA

10

Panenskou krásu před světem dosud skrytého pozemského ráje ostrova Wa Ale se nejenže podařilo zachovat, ale rovnou provdat za pětihvězdičkový komfort rezortu, který lpí na respektu k okolní nedotčené přírodě národního parku Lampi Marine. Na 36 kilometrech čtverečních vlnami izolovaného ostrova můžete samozřejmě prozkoumávat džungli ve vnitrozemí, co vás ale bude přitahovat jako tyrkysový magnet, bude hladina Andamanského moře se svou faunou i florou. Do jeho vod to je pouhých pár kroků z jedné z plážových vil, ve kterých vás nebudou dělit zbytečné zdi od okolní atmosféry. Pokud byste přece jen prahli po větším soukromí, ubytujte se v jedné ze tří vil v korunách stromů. Že je možné za použití lokálních materiálů, jako je dřevo či říční kameny, postavit moderní rezort, dokládá i rovnou dvojice restaurací. Ty podávají fúzi jihoasijské a středomořské kuchyně postavené na lokálních surovinách z vlastní organické zahrady a na mořských plodech z rukou rybářů využívajících pouze k přírodě šetrné způsoby rybolovu.


120 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

Café Buddha Asie na Vinohradech

KONTAKT: BALBÍNOVA 403/19, PRAHA 2, TEL.: + 420 606 980 612

Korejské smažené kuře a Thajské uzené klobásy


GOURMET  STATEMENT  ESTATE 121

Ačkoliv se Café Buddha nachází na Vinohradech, na dohled Václavského náměstí, po pár soustech budete mít problém uvěřit, že nejste v Asii. Pokud pochybujete, je nejlepší čas zajít se o tom přesvědčit na vlastní kůži, restaurace totiž právě uvedla nové letní menu. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Café Buddha

Asijsky laděné koktejly: Malý Japonec, Thai Sabai a Yuzu Pepper Prosecco

Café Buddha, asijská stálice na pražské scéně,

startuje také sezona tuňáka, což se v menu

sous vide při teplotě 58 stupňů Celsia po dobu

přichází v polovině léta s novým menu. Pokrmy

odráží hned na dvou položkách – v podobě

čtyř hodin. Za zmínku stojí také indická korma

vybrané s důrazem na vystižení ročního období

legendárních sushi rolek a minimalistického

se zeleninou nebo smažené kuře na korejský

jsou založeny na tradičních rodinných receptech

carpaccia.

způsob. Letní změny v Café Buddha pocítíte i na tradičně inspirativním koktejlovém lístku,

šéfkuchařky Sofie Smith. Asi největší specialitou mezi novinkami je malajská curry laksa

Jen jedno jídlo? Beef and mango salát.

který by mohl kreativitou konkurovat i speciali-

se šťavnatým softshell krabem a domácími

Jen jeden drink? Yuzu pepper prosecco

zovaným barům. Pokud byste si měli z novinek

sépiovými nudlemi, která se v našich zeměpis-

Jako stvořený pro horké letní večery je

vybrat jen jeden koktejl, nenechte si ujít

ných šířkách připravuje jen výjimečně, takže

thajský ostrý a charakteristicky exotický beef

svěží a pikantní Yuzu pepper prosecco.

by byla vyloženě škoda nevyužít aktuální

and mango salát založený na listech bull’ blood

Nové menu bude k ochutnání až

příležitosti v Café Buddha. V těchto dnech

a hovězích plátcích připravovaných metodou

do podzimu. ▪


gourmet mix

122 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

Na drink, nebo na zmrzlinu? Co pro vás symbolizuje léto? Zmrzlina? Ledově vychlazený koktejl? Určitě mnoho dalších požitků, ale tyhle dva jmenované právě spojili ve zmrzlinovém salonu Crème de la Crème, kde si nově můžete vybrat ze sorbetů i smetanových zmrzlin s příchutěmi, jako je aperol, prosecco s broskvemi, mojito nebo campari s krvavými pomeranči.

V BARVÁCH Veuve Clicquot je šampaňský dům, který ve své identitě poněkud netradičně sází na barvy. Tuto filozofii, podle níž jsou bary symbolem odvahy a zdrojem inspirace, odráží i letošní letní edice Veuve Clicquot Colorama. Ta je k dostání hned v pěti variacích, a sice Clicquot Gouach, Magnetic Message, Colorama Magnum box, Do rich yourself box a Clicquot Anniversary Bucket Cake. Nás nejvíc zaujala varianta Gouach, s níž tvůrci designem balení skládají poctu malířské technice Le gouache, která osciluje mezi akvarelem a temperou. Kovový box Clicquot Gouache ve tvaru tuby na barvu má nejen oslavovat malířské umění, ale také upomenout na skutečnost, že samo vinařství je velkým uměním. Balení je důležité, ale prim samozřejmě hraje obsah a tím je standardní lahev šampaňského Yellow Label nebo Rosé.

Pop-up výzva, kterou by byla škoda nepřijmout Od 3. července do posledního srpna bude v Monte Carlu možné navštívit pop-up restauraci španělské kulinářské kouzelnice Carme Ruscalledy. Časově limitovanou zastávku chutí, která servíruje také několik signature pokrmů z menu šéfkuchařčiny tříhvězdičkové michelinské restaurace Sant Pau, hostí podnik Odyssey Joëla Robuchona. Výběr jídel v pop-up projektu koncipovaném jako alfresco dining s designem od Karla Lagerfelda se zaměřuje na lokální mořské plody a můžete si je dát i jako jednotlivé chody, jejichž ceny začínají už na 25 eurech.


GOURMET MIX  STATEMENT  ESTATE 123

TERROIR VODKY Super prémiová vodka Belvedere uvedla na trh novou řadu Belvedere Single Estate Rye: Smogóry Forest a Lake Bartężek. Jména vodek pocházejí z názvu oblastí, kde se pěstuje žito odrůdy Dankowskie Diamond pro jejich výrobu a snaží se otevřít diskuzi o vlivu terroiru i ve specifickém světě vodky. Dva exempláře mají být zhmotněným důkazem toho, jak se rozdílná oblast pěstování výchozí suroviny odráží na finálním výsledku ve sklenici. Ve Smogóry Forest lze objevit decentní tóny slaného karamelu a bílého pepře, Lake Bartężek nese plnější tóny, stopu pepře, ale i pražených ořechů a smetany. Lahve nové edice vyvedené v kouřové a tmavě modré barvě mají čtvercové dno postupně přecházející v oválné tělo a krátké hrdlo.

CAFÉ CIHELNA V NOVÉM Café Cihelna u tradiční pražské restaurace Hergetova Cihelna prošla změnou konceptu. Kromě nového interiéru bistro nabídne třeba obědové menu nebo koktejly.

Ocenění pro Grand Restaurant v tatranském hotelu Kempinski Restaurace Grand Restaurant hotelu Kempinski ve Vysokých Tatrách získala v pravidelné prestižní soutěži Gurmán Award 2018 první místo v kategorii hotelových restaurací na Slovensku. „Suroviny nakupujeme od lokálních dodavatelů a našim hostům se snažíme připravit různé speciality, při kterých se nebojíme experimentovat,” říká k ocenění Miroslav Zamiška, šéfkuchař restaurace.


124 ESTATE  ADVERTORIAL

DORSIS Nadčasový interiér v minimalistickém stylu


ADVERTORIAL  ESTATE 125

Doba lososových fasád, pětibokých jídelen a sádrových dekorací je naštěstí

zasazeny v hliníkovém rámu a pomocí lišt geometricky rozděleny na jednotli-

za námi. Oko bylo přesyceno a prahne po čistém minimalistickém stylu jak

vá pole. Produkt inspirovaný industriálním stylem a newyorskými loftovými

v architektuře, tak i v designu. Pastelové barvy střídá bílá a černá, namísto

byty příjemně oživí jak interiér bytu, tak i například prostor kanceláří.

umělých materiálů se dává přednost přírodním materiálům. Dost bylo i pod-

Všechny produkty Dorsis jsou výsledkem pečlivé práce jak ve fázi vývoje

nikatelského baroka definovaného přečleněnými půdorysy. V návratu k funk-

a výroby, tak i v konečném provedení. Dokonalá a precizní montáž je důležitou

cionalistickému modernímu stylu jsou upřednostňovány čisté geometrické

součástí identity značky a jejím důkazem jsou tisíce uskutečněných realizací

tvary jako z tužky architektů počátku 20. století. Hesly současného interiéru

u nás i v zahraničí.

jsou design a funkčnost. Přebytečné dekorativní prvky jsou odstraněny a prostoru vládne jednotný a čistý vizuální styl. Nekompromisní přístup a nadčasovost Společnost Dorsis pomáhá vytvořit dokonalý interiér nejen architektům a interiérovým designérům, ale i přímým klientům. Pokud tedy chystáte rekonstrukci bytu či stavbu svého vysněného domu a toužíte při tom po dokonalosti a nadčasovosti, Dorsis je právě tím, na koho je radno se obrátit. Ať už si vyberete dveře se skrytou zárubní, posuvné dveře, pivotové dveře či industriální dělicí příčky, vždy se jedná o pečlivě a do detailu zpracovaný produkt. Díky dveřím a skrytým zárubním Dorsis je možné vytvořit dokonale plynoucí, ničím nerušený interiér. Profil zárubně umožňuje dveřnímu křídlu lícovat se stěnou a vytoří se tak plocha oproštěná od zbytečných a nefunkčních detailů. Hliníkový profil Dorsis má hned několik výhod. Profily Fortius 52 i Durus 45 jsou vyvinuty tak, že je lze použít reverzně, dveře je tedy možné otevírat při zachování celistvosti pohledu jak ven, tak i dovnitř. Toto provedení se dobře využije například v hale, kde je z důvodu úspory místa nutné otevírat dveře do místností, ale zároveň v ní chceme zachovat jednotu prostoru. Exkluzivní model dveří se skrytou zárubní Fortius 52 lze použít do výšky až 3 500 mm, a to jak s horním nadpražím, nebo bez něj. Flexibilní a funkční prvek designu Dalším z plusů dveří a skrytých zárubní Dorsis je možnost jejich zkosení v jakémkoli požadovaném úhlu. Dveře Dorsis se vždy přizpůsobí prostoru a lze je instalovat i do podkrovních prostor, a to s maximálním využitím daného místa. Povrch dřevěného dveřního křídla lze dokončit lakováním kvalitní polyuretanovou barvou v jakémkoli odstínu RAL, a to jak v matné, tak i v plně lesklé variantě. Povrch dveří je možné podle přání klienta dokončit i dýhou nebo stěrkou,takže mohou v prostoru vyniknout, nebo mohou opticky splynout se stěnou. V každém případě jsou skvělým a zároveň účelným doplňkem interiéru – společnost Dorsis vyvinula a jako jediná na českém a slovenském trhu nabízí dveře se skrytou zárubní s bezpečnostní, akustickou a protipožární odolností. Nejde tedy pouze o designový prvek v duchu současných trendů, ale o produkt, který se stále vyvíjí a je dokonale funkční. Dveře jako architektonický prvek V místnostech, kde je potřeba dosáhnout maximální úspory místa, se hodí použít posuvné dveře a bezobložková pouzdra Dorsis. Tyto dveře mohou být jak dřevěné, tak i skleněné – pískované nebo čiré. Pro milovníky skleněných dělicích příček společnost Dorsis přichystala několik novinek. Jsou jimi pivotové dveře a industriální dělicí příčky. Oba produkty mají světlopropustné vlastnosti. Celoskleněné dělicí příčky jsou stejně jako otočné pivotové dveře

Více na www.dorsis.cz ▪


Online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


Prodej | Praha 2 Vinohrady 91,9 m | 11 792 000 Kč 2

Vizualizace možného vybavení bytu.

Rezidence Silencio | Byt 3+kk | Praha 2-Vinohrady Prostorný byt 3+kk o celkové výměře 91,9m2. Jednotka je orientovaná na sever a jih. K bytu náleží sklepní kóje. Vinohradská Rezidence je jedinečnou ukázkou nejvyšší úrovně stavitelství počátku 20. století. Měšťanský nájemní dům z roku 1909 se svým architektonickým stylem řadí do pozdního období historizujících slohů. Uliční průčelí, obrácené do Riegrových sadů, je složitě členěno balkony, arkýři, trojosou arkádou a centrálním štítem. Precizní propracovanost fasády koresponduje s vysokou úrovní řešení vnitřních bytových i společných prostor, na které tehdejší bytová kultura kladla velké nároky.

VOLEJTE 725 753 753

www.rezidencesilencio.cz


Prodej | Praha 6 Dejvice 133,7 m | 13 340 000 Kč 2

Vizualizace možného vybavení bytu.

Dejvice House | Mezonetový byt 3+kk/T/GS | Praha 6-Dejvice Zrekonstruovaný mezonetový byt 3+kk s terasou a garážovým stáním v Praze 6-Dejvicích. Nachází se v 6. a 7. podlaží zrekonstruovaného rezidenčního domu s výtahem. Disponuje celkovou plochou 133,7 m2 a je orientovaný na jihovýchod i severozápad. Můžete v něm provést změnu dispozičního řešení. Pořízením bytu získáte roční parkování zdarma v podzemním parkovišti přímo před domem. Můžete také využít možnosti odkupu garáže v docházkové vzdálenosti za 99.000 Kč. Byt je vybavený stylovým nábytkem, který můžete odkoupit buď jako komplet, nebo po jednotlivých kusech.

VOLEJTE 725 753 753

www.dejvicehouse.cz


Prodej / Sale ID: 122199 Tiché Údolí, Praha-západ, Roztoky

Cena / Price: na dotaz / upon request Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Tiché Údolí Příjemná vilka, původně z 18. století, se nachází v oblíbené části Roztok - Tichém údolí. Přes to, že se neprezentuje příliš velkým pozemkem, disponuje velkorysým vnitřním prostorem s krásnou atmosférou, velikou privátní terasou za domem, přední terasou s krásným v ýhledem do okolí a předzahrádkou, která může sloužit k pěstování oblíbených květin. V přízemí domu je ateliér s kuchyní a koupelnou, předsíň a hudební pracovna, garáž a technickou místnost. V poschodí se nachází slunečný obý vací pokoj s jídelnou a terasou, velká oby tná kuchyně, 2 ložnice, koupelna. V posledním poschodí jsou dvě velkorysé ložnice a koupelny.

A pleasant villa, originally from the 18 th century, is located in the popular part of Roztoky - Tiché Údolí. Despite the fact that it does not have a vast land, it has a generous interior with a beautiful atmosphere, a large private terrace behind the house, a front terrace with beautiful views of the surroundings and a front garden that serves to grow your favourite flowers. On the ground floor there is a studio apartment with kitchen and bathroom, hall and a music room, garage and technical background. First floor comprises sunny living room with dining area and terrace, large habitable kitchen, 2 bedrooms and bathroom. The top floor there offers two generous bedrooms and bathrooms.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 122064 V Přístavu, Praha 7 - Holešovice Cena / Price: 26 500 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: C

V Přístavu Luxusní penthouse nabízí velkoryse řešený oby tný prostor s velkoformátov ými okny, v ysok ými stropy a neopakovatelným v ýhledem na panorama Prahy. Otevřený obý vací pokoj propojuje na více než 90 m 2 obý vací pokoj s jídelnou a kuchyňsk ým koutem a je z něj přímý vstup na 2 terasy. V by tě dále nalezneme 3 samostatné ložnice, pracovnu, 2 koupelny a velké množství úložných prostor. Interiér je navržen bytov ým architek tem a v ceně nemovitosti je zahrnut vešker ý náby tek v yrobený na zakázku.

The luxurious penthouse offers a generously designed living space with large windows, high ceilings and unparalleled views of Prague’s skyline. An open-plan living room connects to more than 90 sqm of living room with dining area, kitchenette and direct access to 2 terraces. The apartment also has 3 separate bedrooms, study, 2 bathrooms and plenty of storage space. The interior is designed by a interior architect and includes all the furniture made to measure.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 122063 Oblouková, Praha-západ, Ohrobec Cena / Price: na dotaz / upon request Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Oblouková Reprezentativní vila s bazénem a velkou vzrostlou zahradu se nachází v lukrativní rezidenční čtvrti, na k terou přímo navazuje nádherné Jarovské údolí. Dům nabízí velk ý jižně orientovaný obý vací pokoj, kuchyň s jídelnou, 7 ložnic, 3 koupelny, zimní zahradu a f itness centrum. Součástí domu je garáž pro 2 vozy, na zahradě je umístěn altán s jacuzzi pro 6 osob a kr y tý bazén se slanou vodou.

A representative villa with a swimming pool and a large grown garden is located in a lucrative residential area, directly follow up on the beautiful Jarovské Valley. The house offers a large southfacing living room, a kitchen with a dining area, 7 bedrooms, 3 bathrooms, a winter garden and a f itness centre. There is also garage for 2 cars, gazebo with jacuzzi for 6 people on the garden and an indoor salt-water pool.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 122106 Hradešínská, Praha 10 - Vinohrady Cena / Price: na dotaz / upon request Energetická náročnost / Energy label: C

Hradešínská Nadstandardní prostorný dvoupodlažní penthouse s orientací oken na tři světové strany se nachází ve 4. podlaží projek tu Hradešínská Residence v tiché části Vinohrad. By t disponuje ve spodním podlaží velkor ysým obý vacím pokojem s otevřenou kuchyní, jídelnou a vstupem na jižní terasu, dále 2 ložnicemi orientovanými na sever, prostornou vstupní halou, chodbou, komorou, technickou místností, koupelnou, samostatnou toaletou a místností pro f itness. V horním patře se nachází galerie, ložnice, koupelna, komora a technická místnost.

The deluxe spacious two-storey penthouse with windows facing three world sites is located on the 4 th floor of Hradešínská Residence in a tranquil part of Vinohrady. The penthouse comprises generous living room with open-plan kitchen, dining room, entrance to the south-facing terrace, 2 bedrooms facing north, spacious entrance hall, corridor, chamber, technical background, bathroom, separate toilet and fitness on the lower level. Upstairs there is gallery, bedroom, bathroom, storage and technical room.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej luxusního penthousu 7+1/T, 524 m2, Praha 1 – Staré město

Sale of a luxury penthouse, 7+1/T, 524 sqm, Prague 1 – Old Town

V 7. nadzemním podlaží jednoho z paláců na Starém Městě je připraven luxusní prostor k bydlení pro náročného klienta. Střešní byt má půdorys ve tvaru „U“ a jeho okna jsou orientována na všechny světové strany. Výjimečná nemovitost je nabízena ve stavu shell & core. Absence příček umožňuje zcela flexibilní uspořádání interiéru včetně designového stylu a  zařizovacích předmětů dle přání budoucího majitele. Unikátní výhled na Staré Město, Malou Stranu a panorama Pražského hradu nemá v této lokalitě konkurenci. Výhled umožňují skleněné stěny zbudované jako posuvná okna na celou výšku stěn, které jsou orientované na jižní, jihozápadní a západní stranu. Na dvou místech je prosklený strop. Vzniká tak unikátní pohled na noční hvězdnou oblohu. Komfortní terasa o ploše 45,7 m² zajišťuje pohodlnou odpočinkovou zónu v centru Starého Města.

On the 7th floor of one of the Old Town palaces we offer a luxurious living space for a demanding client. The rooftop apartment has a U-shaped floor plan with its windows oriented to all four cardinal directions. This exceptional real estate is offered in a shell & core status. Absence of the transoms provides a completely flexible interior design and fittings according to the future owner’s  imagination.  The unique view of the Old Town, the Lesser Town and the Prague Castle panorama cannot compete anywhere else within this area. This splendid view is possible via full-size glass walls constructed as sliding windows and oriented to the South, Southwest and West direction. The apartment also offers two glass ceilings with romantic views of the night sky. Terrace of 45.7 sqm offers a comfortable relaxation area in the centre of the Old Town.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytu 5+kk, 170 m², Praha 2 – Vinohrady

Sale of a flat 5+KT, 170 sqm, Prague 2 – Vinohrady

Nabízíme k prodeji luxusní a kompletně zařízený byt 5+kk o už. ploše 170 m² v nově zrekonstruovaném činžovním domě na Vinohradech, blízko zastávky metra a  nedaleko parku Grébovka. Klimatizovaný a  odhlučněný byt s rekuperační jednotkou je situován samostatně v 6. patře činžovního domu s výtahem. Interiér zahrnuje vstupní chodbu s vestavěnými skříněmi, prostorný obývací pokoj s krbem a kuchyňským koutem, čtyři ložnice, dvě koupelny (vana a sprchový kout) a oddělenou toaletu. Kuchyň disponuje kamennou deskou a je vybavena všemi spotřebiči. V obývací části jsou na zakázku zhotovena velkoformátová okna. Inteligentní elektroinstalace, designové prvky, bezpečnostní a protipožární vstupní dveře, skryté zárubně interiérových dveří. Kvalitní dubová a lodní podlaha, dlažba s vytápěním. Součástí je společná zahrada ve vnitrobloku a dva sklepy. Celý dům prošel nákladnou rekonstrukcí společných vnitřních prostor. Možnost okamžitého převedení do osobního vlastnictví.

We offer for sale a luxurious and completely furnished apartment 5+kt with a usable area of 170 sqm in a newly reconstructed apartment building in Vinohrady, close to metro station and Grébovka Park. The air-conditioned and soundproofed apartment with a recuperative unit is situated on the 6th floor of a building with a lift. The interior features an entrance hall with built-in wardrobes, a spacious living room with a fireplace and a kitchenette, four bedrooms, two bathrooms (with bath and shower) and a separate toilet. The kitchen has a stone plate and is equipped with all appliances. In the living area there are custom-made large-format windows. Intelligent wiring, design elements, security and fire doors, hidden interior doors frames. Quality oak floors, paving with heating. There are two cellars included in the price and a common garden for residents to use in the courtyard. The whole building has undergone a costly reconstruction of the common areas. Possibility of immediate transfer to personal ownership.

Cena 28 800 000 Kč

Price 28,800,000 CZK


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej mezonetového bytu 7+kk/T, 340 m², Praha 1 – Nové Město

Sale of a duplex apartment 7+kk/T, 340 m², Prague 1 – New Town

Nabízíme k prodeji luxusní mezonetový byt o dispozici 7+kk s obytnou plochou 295 m² a rozlehlou terasou o velikosti 45 m². Rozkládá se na dvou podlažích (6. a 7. NP) zrekonstruovaného rezidenčního domu, propojených schodištěm ze vstupní haly. Spodnímu podlaží dominuje prostorný obývací pokoj se vstupem na prostornou terasu s posezením a pergolami, který je jídelnou propojen s kuchyní s vestavěnými spotřebiči Siemens. Vedle obývacího pokoje se nachází ložnice oddělená posuvnými dveřmi. Další pokoj je uzpůsoben pro wellness centrum (přívod vody pro whirpool, sprcha, toaleta, hydroodsávání, odvětrávání). V  horním podlaží se nachází další tři místnosti a dvě koupelny. Byt je klimatizován, špičkově zabezpečen a náleží k němu dvě parkovací stání. K bytu je možno přikoupit i jednotku (2+kk) v 5. NP (o patro níž) o velikosti 60 m².

We offer for sale a luxury duplex apartment 7+kt with a living area of 295 sqm and a large terrace of 45 sqm. It consists of two floors (6th and 7th floor) in a renovated residential building, connected by a staircase from the entrance hall. The lower level is dominated by a spacious living room with an access to the spacious terrace (with an outdoor seating and pergola), which is connected to the kitchen with a built-in Siemens appliances. Beside the living room there is a bedroom separated by sliding doors. The other room is adapted for the wellness center (whirlpool, shower, toilet, hydro-suction, ventilation). On the upper floor there are another three rooms and two bathrooms. The apartment is air-conditioned, perfectly secure and there are two parking spaces included in the price. There is also an additional apartment 2+kt in the 5th floor (one floor lower) of 60 sqm for sale.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej vily 7+kk/B/T, 300 m², Praha 6 – Střešovice

Sale of a house 7+kt/B/T, 300 m², Prague 6 – Střešovice

Nabízíme k prodeji exkluzivní, prostorně řešenou vilu 7+kk s balkonem (8 m²) a přízemní terasou (13 m²) o obytné ploše 249 m² se zahradou 265 m². Vila je díky svým dispozicím vhodná i jako dvougenerační, náleží k ní garáž pro jeden vůz a kryté parkovací stání. Vstupní hala je prostorná a dominuje jí masivní schodiště. Za širokými dveřmi se nachází obývací pokoj s krbem, který je spojen s jídelnou a plynule na něj navazuje odpočinkový prostor s  půlkruhovým výklenkem. Z  obývacího pokoje vedou dveře do kuchyně vybavené veškerými spotřebiči. Hala v patře je plynule propojena s menším z pokojů, dále zde naleznete pracovnu, ložnici a velkou koupelnu se sprchovým koutem a rohovou vanou. Podkroví je z větší části řešeno otevřeným prostorem s lomenými stropy v kombinaci s dřevěným trámovím, odkud je i přístup na balkon. Nachází se zde také další z ložnic a koupelna. Dům se prodává nezařízený a je k dispozici ihned.

We offer for sale an exclusive spacious villa 7+ kk with a balcony (8 sqm) and a ground floor terrace (13 sqm) with a living area of 249 sqm with a garden of 265 sqm. Due to its disposition the villa is also suitable for two-generation housing, there is a garage for one car and a covered parking space. The entrance hall is spacious with a massive staircase. Behind the wide door there is a living room with a fireplace, which is connected to a dining room and continuously creates a  relaxing space with a  semicircular niche. The kitchen is equipped with all the appliances. The upstairs hall is connected to a smaller room, there is a study, a bedroom and a large bathroom with a shower and a corner bath. The attic is largely designed with an open space with oblique ceilings combined with a wooden beams, from which there is an access to the balcony. There is also another bedroom and bathroom. The house is being sold unfurnished and it is available immediately.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej rodinné usedlosti, 2 304 m², s nadstandardní posilovnou, stájemi a pozemkem 12 ha, Mokrovraty

Sale of a house, 2,304 sqm, with fitness, stable for horses and a land of 12 ha, Mokrovraty

Nabízíme k prodeji zajímavý areál na kraji obce Mokrovraty ve Středočeském kraji, 30 km od Prahy. Nemovitost je určena nejen k trvalému bydlení, nabízí také možnost relaxace spojené s jezdectvím či farmařením na přilehlých pozemcích. Rodinný dům z přelomu 19. a 20. století v jihovýchodní části areálu byl zrekonstruován před 15 lety a nabízí už. pl. 532 m². V blízkosti stojí dům ze stejného období, nyní využíván pro rezidenční účely. Dům v jihozápadní části areálu s půdorysem ve tvaru „L“ zahrnuje v jižním křídle byt správce, východní křídlo slouží k přechodnému ubytování hostů. Dům je podsklepený. V podzemí je garáž pro 12 vozů. Volně stojící objekt, sloužící jako fitness centrum s už. plochou 590 m², je připojen na podzemní komunikační prostor, probíhající pod celým areálem. Při východní hranici usedlosti je malý jezdecký areál z roku 2004.

We offer for sale an interesting area on the countryside of Mokrovraty village in Central Bohemia district, 30 km from Prague. The property is intended not only for a permanent living but also offers the possibility of relaxation together with riding horses or farming. The family house (built between the 19th and 20th century) in the southeastern part of the complex was renovated about 15 years ago. The usable area of the house is 532 sqm. There is a house of the same period nearby that serves for social purposes. In the southwest part of the complex there is a building shaped into the letter “L”. In the southern wing, there is an apartment, the eastern wing serves for the accommodation of guests. There is an underground garage for 12 cars. The 590 sqm fitness center is a freestanding building, it is connected to the underground communications of the whole area. At the eastern border of the estate, there is a small equestrian complex built in 2004.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej luxusní rodinné vily 6+kk s bazénem, 645 m², na poz. 2 056 m², Praha 6 – Dejvice

Sale of a luxury family villa 6+kt with swimming pool, 645 sqm, at the plot 2.056 sqm, Prague 6 – Dejvice

Nabízíme k prodeji luxusní vilu zasazenou do přírodní lokality Šáreckého údolí, Praha 6 – Dejvice. Na svažitém pozemku o velikosti 2 056 m² je vybudována honosná stavba o zast. ploše 199 m² s už. plochou 645 m². V suterénu je umístěna garáž pro tři vozy, ke které vede vyhřívaná příjezdová cesta osazená žulovými kameny. V centrálním prostoru suterénní části je vestavěný skleněný výtah propojující nemovitost ve všech podlažích. Celý dům je vybaven velmi luxusními a nadčasovými přírodními materiály. Dubové bělené podlahy udávají celému domu vybraný styl, podlahové vytápění pak příjemný komfort. K  topení a  chlazení jsou využívána tepelná čerpadla, díky čemuž je provoz naprosto finančně nenáročný. Celý prostor je řízen pomocí tzv. inteligentní domácnosti. Na terase z tropického dřeva se zrelaxujete u venkovního bazénu 3,6 x 9,75 m, vyhřívaného tepelným čerpadlem. U terasy je do svahu zabudovaná letní kuchyně a vířivka Hanscraft.

We are delighted to offer a luxury villa for sale, located in the Nature Park “Šárecké údolí”, Prague 6 – Dejvice. On a slightly sloping land of 2.056 m² there is newly built a very high quality House of a floor area of 645 sqm at 5 floors on a built-up area of 199 sqm and a total area of 645 sqm. In the basement there is a garage for three cars with a heated driveway fitted with granite stones. In the central area of the basement there is a built-in glass lift linking all house floors. The entire house is equipped with luxury and timeless natural materials. Oak floorings give the entire house a style tone, there is a floor heating that yet enhances the overall comfort. Heat pumps are used both for heating and cooling, making operation extremely affordable. The villa is controlled and equipped by the latest intelligent house technology. There is a wooden terrace to relax by an outdoor swimming pool of 3.6 x 9.75 and also a Hanscraft hot tub, both heated by the heat pump. The terrace moreover combines with a built-in-slope summer kitchen.

Cena na vyžádání

Price upon request


PRODEJ | BYT | PRAHA 1 - MALÁ STRANA | 2+kk | 155 m2 | 25 000 000 Kč Romantický podkrovní mezonet je situovaný ve 4. patře kompletně zrekonstruovaného barokního paláce. Nabízí okouzlující výhledy na Pražský hrad a na malebné malostranské střechy. V prvním podlaží se nachází prostorný obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. V horním části bytu je otevřená ložnice a koupelna s vanou. Celý prostor je plně vybaven moderními spotřebiči, dřevěnou dubovou podlahou a vestavěným nábytkem na míru. V bytě jsou dále zachovány původní trámy, které zajišťují nezapomenutelnou atmosféru malostranského podkroví. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


PRODEJ | VILA | PRAHA ZÁPAD - OSNICE | 7+kk | 500 m2 | 3800 m2 zahrada | 45 000 000 Kč Vila z roku 2010 se nachází v obci Osnice, v těsném sousedství Průhonického parku. Při vstupu do domu se otevírá velkorysá vstupní hala s dřevěným schodištěm a mramorovou podlahou. V pravém křídle se nachází obývací místnost s krbem, jídelna a kuchyň. V levém křídle je šatna a relaxační zóna s bazénem, fitness a saunou. V prvním patře jsou umístěné tři ložníce, každá s vlastní koupelnou. Vila má garáž pro dva automobily, vinný sklípek a na zahradě o rozloze 3 800 m² se nachází tenisový kurt a zahradní domek. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


Prodej Luxusní byt 2kk, terasa 144 m2, parkovací místo, Praha 5 - Smíchov, 13 890 000 Kč

Sale Luxury apartment 2kk, terrace 144 m2, parking space, Prague 5 – Smíchov, 13 890 000 CZK

Prodej zcela nového, výjimečného, špičkově vybaveného bytu nabízející nadčasový design a maximální komfort v atraktivní a žádané lokalitě čtvrti Smíchov. Díky svému atraktivnímu umístění se snadnou dopravní obslužností, parkováním přímo před domem pro několik aut, vynikající vzdáleností do centra a rovněž dispozičnímu řešení nabízí bytová jednotka možnosti flexibilního využití nad rámec rezidenčního bydlení. Veškeré použité vybavení a materiály odpovídají nejnáročnějším představám o moderním bydlení. Celý byt je vybaven systémem inteligentní domácnosti LOXONE, který umožňuje dálkové ovládání vytápění a klimatizace, zatahování závěsů, odvětrání, napojení na meteostanici a PCO s možností řízení přes iPad, tel apod. Interiér bytu tvoří otevřený prostor obývacího pokoje s plně vybavenou kuchyní v bílém designu a jídelnou s přímým vstupem na jihovýchodně orientovanou prostornou terasu s neopakovatelnými výhledy na panorama Prahy. Dále designová koupelna s vanou a sprchovým koutem, samostatná toaleta, ložnice s výhledem do zeleně, další pokoj možno jako ložnice nebo pracovna, vstupní chodba a prostorná šatna. Velkorysý, prosluněný, prosklený prostor, kvalitní materiály a nadčasovost, to je charakteristika tohoto krásného bytu. Právě díky velkým proskleným plochám po celém obvodu působí byt okázalým a vzdušným prostorem. PENB-B.

Sale of a brand new, exceptional, top-quality apartment offering timeless design and maximum comfort in the attractive and desired area of Smíchov. Thanks to its attractive location with easy accessibility, parking in front of the house for several cars, excellent distance to the centre as well as the layout solution, the apartment unit offers the possibility of flexible use beyond the residential housing. All used equipment and materials correspond to the most demanding ideas of modern living. The whole apartment is equipped with a LOXONE intelligent household system that allows remote control of heating and air conditioning, pulling curtains, ventilation, connection to the weather station and PCO with control over iPad, phone etc. The interior of the apartment is an open space of the living room with a fully equipped kitchen in white design and a dining room with a direct access to a south-eastern spacious terrace with unmatched views of the Prague skyline. Furthermore, design bathroom with bath and shower, separate toilet, bedroom with a view over the greenery, another room as a bedroom or study, entrance hall and a spacious cloakroom. Generous, sunny, glassed-in area, quality materials and timelessness, this is the characteristic of this beautiful apartment. Thanks to the large glazed areas around the perimeter, it is a spectacular and airy space. BER-B.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Secesní Vila 609 m², pozemek 6 235 m², Senohraby

Sale Secession Villa 609 m², land 6 235 m², Senohraby

Nabízíme k prodeji secesní vilu, která byla postavena v letech 1902–1904. V přízemí domu se nachází vnitřní bazén o rozměrech 4,5 m x 9,5 m vyhřívaný tepelným čerpadlem se vstupem na zahradu, prostorná sauna, bar s posezením a velká koupelna. V prvním podlaží je prostorná hala se vstupem na schodiště. Obývací část s ložnicí a velkou koupelnou, posilovna a technické místnosti. Ve druhém podlaží je hlavní vchod do vstupní haly, ze které se vstupuje do jednotlivých pokojů. Je zde obývací pokoj, pracovna, jídelna a kuchyně. Dále je zde vstup na krytou terasu s posezením a nádherným výhledem. Ve třetím podlaží v podkroví se nachází moderní obytná část. Velký obývací pokoj s kuchyní, pracovna, ložnice a prostorná koupelna. Ve spodní části zahrady je samostatná garážová budova s parkováním pro 6 aut, která je postavena hned vedle hlavní vjezdové brány. Dále je zde další budova s dvougaráží a prostornou kanceláří v prvním patře. V obci Senohraby je veškerá občanská vybavenost. Po nájezdu na dálnici D1 trvá cesta do Prahy 25 min. Vlakové nádraží je vzdáleno 5 min. chůze. Jsou zde pravidelné spoje do Prahy každých 30 min. Golfové hřiště Loreta Golf Club Pyšely je vzdáleno 10 min. jízdy. V roce 1992 vila prošla nákladnou rekonstrukcí při které byly použity ty nejkvalitnější materiály. PENB-G

We offer for a sale of an Art Nouveau villa built in 1902–1904. There is an indoor swimming pool of 4,5 m x 9,5m heated by a heat pump with access to the garden, a spacious sauna, a bar with a seating area and a large bathroom, all located on the ground floor. The first floor of this villa contains a spacious hall with access to the staircase, living area with bedroom and large bathroom, gym and technical rooms. The second floor offers a main entrance to the hall, from which you enter the rooms. There is a living room, a study, a dining room and a kitchen. There is also an entrance to a covered terrace with a seating area and a wonderful view. The attic third floor offers really modern design with large living room and kitchen, study room, bedroom and spacious bathroom. There is a separate garage with parking for 6 cars, which is built next to the main entrance gate situated in the lower part of the garden. There is also another building with double garage and a spacious office on the first floor. All civic amenities available in Senohraby village. After the ramp on the D1 motorway, it takes 25 minutes to Prague. The train station is 5 minutes walk. There is a public transportation heading to Prague every 30 minutes. Loreta Golf Club Pyšely Golf Course is only 10 minutes away by car. In 1992 the villa underwent a costly reconstruction using the highest quality materials. BER-G

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej

Rodinný dům EKORD, 5kk, 180 m², v obci Říčany, pozemek 981 m², 13 990 000 Kč

Nabízíme Vám k prodeji krásný dům EKORD, 5kk, 180 m2, v obci Říčany na pozemku 981 m2. Dům vyniká především svými izolačními vlastnostmi a je nízkoenergetický s minimálními provozními náklady. Z obývacího pokoje s kuchyní je výstup na prostornou terasu z exotického dřeva. Dále je zde ložnice, dva dětské pokoje a pracovna, z kterých jsou také výstupy na terasu, 3 koupelny a technické místnosti. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem s podlahovým rozvodem, dále je zde garáž pro jedno auto a kryté parkovací stání. Na zahradě je automatický zavlažovací systém Rainbird a podél plotu je vysázen živý plot, který zajišťuje dostatečné soukromí. Dům se nachází v klidné časti obce s výbornou dostupností do Prahy. Je zde veškerá občanská vybavenost. Vše v docházkové vzdálenosti. Přírodní koupaliště Jureček je vzdálen 10 minut chůze. Vhodné pro aktivní bydlení v přírodě. PENB - A.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Family house EKORD, 5 kk, 180 m², in Říčany, land 981 m², 13 990 000 CZK

We offer a beautiful house EKORD for sale, 5kk, 180 m2, in Říčany on the land of 981 m2. The house excels in its insulation properties and is low-energy with minimal operating costs. There is an exit from the living room with kitchen to the spacious terrace of exotic wood. There is also a bedroom, two children‘s rooms and a study room also with an exit to the terrace, three bathrooms and technical rooms. The house is heated by a heat pump with an underfloor heating. There is also a garage for one car and a covered parking slot. The garden is equipped with the Rainbird automatic irrigation system and a hedge planted alongside the fence ensure adequate privacy. The house is located in a quiet part of the village with excellent access to Prague. There is all public amenities within walking distance. The natural swimming pool Jureček is just 10 minutes away from the house. Suitable for active people, who are interested in nature and hiking. BER - A.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Prodej výjimečné vily, Praha západ, Dolní Břežany 975 m2, s pozemkem 6700 m2

Sale Sale of exceptional villa, Prague West, Dolní Břežany 975 m2, with land 6700 m2

Nabízíme reprezentativní vilu v klidné části Dolních Břežan s výhledem na reliéf hlavního města včetně výhledu na Pražský hrad. Vila je umístěna na velké zahradě, která byla upravena zahradním architektem. K vile patří oddělený objekt s technickým zázemím a dvěma plnohodnotnými parkovacími místy pro velké limuzíny nebo 3 osobní vozy. Vila je vybavena hlavní vstupní halou a schodištěm, ve které je použit mramor jako na většině míst vily. Ve vile je osm koupelen, z toho jedna plně vyhotovena v mramoru. V prvním patře je hlavní obývací místnost, dále pak televizní místnost a pracovna, kuchyně, která má zvláštní vstup pro zásobování z venku, vedle kuchyně je místnost s jídelnou. Z hlavní obývací místnosti a z jídelny je vstup na rozměrnou terasu situovanou na jih. V tomto patře je též místnost pro ubytování návštěv a pro služebnictvo. Druhé patro je rozděleno na dvě křídla. V prvním křídle jsou umístěny dva dětské pokoje, vybaveny vlastními koupelnami, šatnou a pokojem pro chůvu s vlastní koupelnou. V druhém křídle je hlavní ložnice, dvě koupelny, hlavní šatna a relaxační salonek. Z hlavní ložnice je vstup na jižně orientovanou terasu. V oblasti schodiště ve druhém patře je vstup na rozměrný balkon s výhledem na hlavní město. V suterénu je umístěn bazén, dvě sauny, místnost pro kulečník a bar, odpočinková místnost s krbem, dále zimní zahrada se vstupem do venkovní zahrady. PENB-C

We offer a representative villa in a quiet part of Dolní Břežany, overlooking the relief of the capital including the view of the Prague Castle. The villa is located in a large garden, which was built by a garden architect. A separate building with technical facilities and two full-size parking spaces for large limousines or 3 passenger cars belongs to the villa. The villa is equipped with a main entrance hall and a staircase where marble is used as in most places. There are eight bathrooms in the villa, one of which is fully built in marble. On the first floor there is a main living room, a TV room and a study room, a kitchen with a separate entrance from the outside and next to it is a dining room. There is an entrance to a large south-facing terrace from the main living room and the dining room. There is also a guest room and room for servants on this floor. The second floor is divided into two wings. In the first wing, there are two children‘s rooms, each with a private bathroom, walk-in wardrobe, and a nursing room with a private bathroom. In the second wing, there is a main bedroom, two bathrooms, a main dressing room and a relaxation lounge. The main bedroom has access to a south-facing terrace. There is an entrance to a large balcony overlooking the capital from the staircase area on the second floor. There is a swimming pool, two saunas, a billiard room and a bar, a relaxation room with a fireplace in the basement, further a winter garden with access to the outdoor garden. BER-C

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej | Praha – západ | Petrov | 447 + 1 710 m2 | 35 000 000 Kč Prostor navržený Atelierem Kunc nabízí design a špičkové vybavení bez kompromisů a zahradu s krásným výhledem na údolí řeky Sázavy. Prosklené přízemí, tvoří padesátimetrový obytný prostor, kuchyň, ložnice s koupelnou, toaletou a šatnou, vstupní hala s přilehlým atriem, šatnou a vstupem do garáže. Úložné prostory poskytuje technická místnost, komora a sklep. V patře je umístěna hlavní ložnice s balkónem, šatnou a en-suite koupelnou. Dále jsou zde další 2 ložnice, koupelna, toaleta a zimní zahrada. Vybavení domu z roku 2013 zahrnuje designovou kuchyň v bílém lesku s pracovní deskou z Corianu, krb, unikátní zateplenou a odvětrávanou fasádu, velkoformátová hliníková okna s posuvnými rámy a izolačními dvojskly, podlahy ze světlého microterazza, povrch zahradní terasy a balkónu z borovicových prken v úpravě Thermowood. Pobyt na zahradě zpříjemňuje celoročně využívatelný bazén s protiproudem českého výrobce USSPA nebo zahradní kuchyň. PENB: G, ID 28611

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 3

svoboda-williams.com

09.07.18 10:18


Sale | Praha – západ | Petrov | 447 + 1 710 m2 | 35 000 000 Kč This bespoke house flaunts high-end design, a swimming pool, and an abundance of windows with views of its impressive landscaped garden and the lush greenery of the surrounding countryside of the Sazava River valley. The ground floor consists of a fifty-meter living room, a kitchen, a bedroom with an ensuite bathroom, a powder room, and an entrance hall with an adjacent atrium (complete w/ a vertical garden). Furthermore, 2 utility rooms and a cellar provide storage space. The upper floor has a master bedroom with a balcony, an ensuite bathroom, another 2 bedrooms, a bathroom, a powder room, a grassed rooftop space, and a winter garden. The high standard house was finished in 2013; features include a designer kitchen, a fireplace, a unique insulated/ventilated facade, large-format aluminum windows with sliding frames, micro terrazzo flooring, garden decking/balcony of Thermowood pine, etc. The beautifully maintained yard boasts a swimming pool (w/ counterflow) and a small garden house with an outdoor kitchen and seating. BER: G, ID 28611

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 4

09.07.18 10:18


Prodej | Praha 7 | Holešovice | 199 + 87 m2 | 26 000 000 Kč Jedinečný byt v holešovickém projektu Prague Marina zaujme jak terasou s uklidňujícím výhledem na řeku, tak i druhou terasou se střešní zahradou, ze které je výhled na panorama města. Byt v 8. podlaží zaručuje dokonalé pohodlí a dostatek prostoru. Dominantou bytu je 105 m2 velký obývací prostor s jídelnou a otevřenou kuchyní. Místnost je velkoformátovými okny propojena s oběma terasami a navazující zahradou. Oddělená privátní zóna je tvořena 2 ložnicemi se vstupem na větší terasu a hlavní ložnicí s vlastní koupelnou a pracovnou. Dále je zde druhá koupelna, komora a prostorná chodba s vestavěnými skříněmi. Interiér i střešní zahrada byly pečlivě promyšleny a navrženy architektem. Kuchyně je vybavena spotřebiči Miele prémiové řady. Součástí je i krb integrovaný do skleněné plochy, designové osvětlení Bulb, dřevěné podlahy a zapuštěné konvektory, klimatizace a automaticky ovládané venkovní žaluzie. K jednotce přísluší 2 podzemní garážová stání a 2 sklepy. PENB: G, ID 29207

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 5

svoboda-williams.com

09.07.18 10:18


Sale | Praha 7 | Holešovice | 199 + 87 m2 | 26 000 000 Kč Unique designer apartment in the Prague Marina project, which features a balcony overlooking the river and a spacious terrace with a lovely rooftop garden and fantastic views of the city skyline. The 7th floor apartment guarantees spacious comfort and complete privacy. The layout consists of a large living room (105 m2) with a dining area and an open kitchen. The private area of the apartment consists of two bedrooms and a master bedroom with a private bathroom and a work area. There is also a second bathroom, a utility room and a spacious hall with built-in wardrobes. The kitchen is equipped with Miele premium series appliances. The interior includes a bespoke glass-enclosed fireplace, Bulb designer lighting, wooden floors and embedded heating, air-conditioning and automatically controlled outdoor blinds. The unit is complete with 2 secure underground garage parking spaces and 2 cellar units. BER: G, ID 29207

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 6

09.07.18 10:18


Prodej | Praha 6 | Bubeneč | 885 + 1 009 m2 | cena na vyžádání Prvorepubliková bytová vila, kompletně zrekonstruovaná podle návrhu architektů ze studia DONLIĆ, obsahuje 5 jednotek. K domu patří zahrada a 5 parkovacích míst. Ve sníženém přízemí je umístěn byt 4+kk (135 m2) s JV terasou. V 1. a 2. NP je mezonetový byt 4+kk (180 m2) s terasou, balkónem a krbem. 2. NP dále tvoří 100metrový byt 4+kk s balkónem, 3. NP 150metrový byt 4+kk s krásným výhledem. Všechny tyto jednotky mají 2 koupelny, šatnu nebo komoru. V podkroví byla vytvořena půdní vestavba s obývacím pokojem a přípravou na kuchyňskou linku, ložnicí, dále koupelnou a komorou. Podkrovní byt je prázdný a připraven k dokončení podle představ majitele, ostatní jednotky jsou obsazeny bezproblémovými dlouhodobými nájemníky. Interiér zahrnuje dřevěná špaletová a ateliérová okna. V podkrovním bytě je klimatizace a podlahové vytápění. V obytných místnostech jsou parkety. Vytápění plynové. V domě jsou bezpečnostní dveře, zabezpečovací zařízení, kamerový systém. Zahrada se vzrostlými stromy. PENB: G, ID 28314

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 7

svoboda-williams.com

09.07.18 10:19


Sale | Praha 6 | Bubeneč | 885 + 1 009 m2 | price upon request This villa from the 1930s, completely reconstructed by DONLIĆ Architects, contains 5 units. The house includes a landscaped garden and 5 parking spaces. On the lower ground floor, there is a 3-bedroom apartment with southeast-facing terrace. On the ground floor and 1st floor there is the largest, 3-bedroom duplex apartment with a terrace, balcony and fireplace. The 1st floor consists of a 3-bedroom apartment with balcony oriented to the southeast. On the 2nd floor, there is a 3-bedroom apartment with beautiful view. All of these units have 2 bathrooms and a walk-in wardrobe or a utility room. The attic apartment is empty and ready to be completed according to the owner’s wishes, the other units are occupied by long-term tenants. There are wooden casement windows and skylights. The attic apartment has air-conditioning and underfloor heating. In the living rooms, there is parquet flooring. Gas heating. The house has security doors, security equipment, camera system. BER: G, ID 28314

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 8

09.07.18 10:19


Prodej | Praha 5 | Hlubočepy | 432 + 1 383 m2 | 50 000 000 Kč Výjimečná moderní rodinná vila se saunou, vířivkou, venkovním bazénem a několika terasami včetně střešní stojí na konci slepé ulice, obklopena zahradou a lesem. Přízemí tvoří sedmdesátimetrový obývací prostor s krbem, jídelnou a kuchyní, vstupní hala, samostatná toaleta, komora a technická místnost. V 1. patře je umístěna hlavní ložnice s en-suite koupelnou, šatna a ložnice/pracovna s vlastní koupelnou. 2. patro tvoří  2 klimatizované ložnice se společnou koupelnou, o úroveň výše je střešní terasa. Ve spodním podlaží se nachází centrální společenská místnost  s krbem, kuchyňkou a barovým pultem. Dále je zde klimatizovaná wellness místnost s vířivkou, odpočinková zóna se saunou. Architekti ze studia  Znamení čtyř vytvořili unikátní prostor kombinující dřevo, mramor a sklo. Kuchyňská linka s kamennou deskou je plně vybavena. Povrch teras  z exotického dřeva bankerai. Kromě dvojgaráže přístupné „suchou nohou“ lze parkovat i na 1 venkovním stání. PENB: C, ID 29018

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 9

svoboda-williams.com

09.07.18 10:19


Sale | Praha 6 | Bubeneč | 432 + 1 383 m2 | 50 000 000 Kč Exceptional modern family villa with a sauna, hot tub, outdoor pool and several terraces including one on the roof, set at the end of a blind street, surrounded by a garden and a forest. The ground floor consists of a living area with a fireplace, a dining room and a kitchen, an entrance hall, separate toilet, storage room and utility room. On the 1st floor, there is a master bedroom with an en-suite bathroom, walk-in wardrobe and bedroom with a private bathroom. The 2nd floor consists of 2 air-conditioned bedrooms with a shared bathroom, and the roof terrace. On the lower floor, there is a central lounge with a fireplace, a kitchen and a bar. There is also an air-conditioned wellness room. Architects from the Znamení čtyř studio created this unique space combining wood, marble and glass. The kitchen unit with elements of stone is fully equipped. The terraces are made of exotic wood (bankerai). In addition to a double garage, it is also possible to park outside. BER: C, ID 29018

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 10

09.07.18 10:19


Prodej | Praha 9 | Klánovice | 250 + 1 058 m2 | cena na vyžádání Rodinná vila z r. 1924 po celkové rekonstrukci, která respektovala původní novoromantickou architekturu, stojí uprostřed krásné zahrady s bazénem v atraktivní klidné lokalitě. Přízemí poskytuje obývací pokoj a kuchyň s jídelnou přirozeně propojenou se zahradou, částečně krytou terasou a venkovním bazénem. Dále je zde hostinská ložnice, zimní zahrada, koupelna, samostatná toaleta a vstupní hala se schodištěm. V patře se nachází hala, hlavní ložnice se šatnou, další 2 ložnice se společnou průchozí šatnou, koupelna, pracovna a samostatná toaleta. K jihovýchodní ložnici přiléhá terasa přístupná i z koupelny, druhá terasa je přístupná z haly. Půda a sklep skýtají úložné prostory. Na podlahách jsou parkety a dřevěná prkna, okna dřevěná s venkovními roletami. Dále je zde krb, repasovaný nábytek z 20. Let, plně vybavená stylová kuchyň včetně ikonického litinového sporáku AGA. K domu patří garáž pro 3 auta. PENB: C, ID 28436

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 11

svoboda-williams.com

09.07.18 10:19


Sale | Praha 6 | Bubeneč | 250 + 1 058 m2 | price upon request This renovated family villa from 1924 with its original Neo-Romantic architecture stands in the middle of a beautiful garden with a swimming pool in an attractive, quiet location. The ground floor features a living room and a kitchen with a dining room connected to the garden, and a partly covered terrace that leads to the outdoor swimming pool. There is also a guest bedroom, a winter garden, a bathroom, a separate toilet and an entry hall with a staircase. Upstairs there is a hall, master bedroom with walk-in wardrobe, another 2 bedrooms with shared walk-in closet, bathroom, extensive study and separate toilet. There are two balconies. The attic and cellar provide storage space. Parquet and wooden plank flooring, wooden window with outdoor roller shutters. In the living room, there is a fireplace and renovated furniture from the 1920s. The fully-equipped kitchen includes an iconic cast-iron stove by AGA. The house has a garage for 3 cars. BER: C, ID 28436

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 12

09.07.18 10:20


Prodej | Zlínský kraj | Vsetín | 109 + 2 782 m2 | cena na vyžádání Unikátní ekologický dům ve skandinávském stylu s rozlehlým pozemkem a možností využití pro investiční záměry. Dům je nabízen téměř v dokončeném stavu. Vstupní úroveň nabízí obývací pokoj s krbem a panoramatickým prosklením, s kuchyní, jídelnou a jižní terasou. Dále koupelna s vanou, sprchovým koutem a vstupem do zahrady, předsíň se šatnou a toaleta. Podkroví tvoří ložnice se šatnou, půdním prostorem a terasou, ložnice (možné rozdělit na 2) se vstupy na plánovanou zahradní terasu a rovněž samostatná toaleta. V kamenném suterénu je umístěn sklep a technické zázemí. Pouze kvalitní ekologické materiály, unikátní technologie difúzně otevřené konstrukce a odvětrávaná modřínová fasáda s bezúdržbovým systémem. K vybavení patří krb, norská krbová obestavba, podlahové vytápění, masivní dubová podlaha v přízemí, italská mozaika Appiani v koupelně. Okna dřevěná modřínová, střešní okna Velux. Možnost dokoupit projektovou dokumentaci. PENB: B, ID 28892

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 13

svoboda-williams.com

09.07.18 10:20


Sale | Zlínský kraj | Vsetín | 109 + 2 782 m2 | price upon request This ecological Scandinavian-style house is set on a large plot, presenting an ideal investment opportunity. The house is being offered in the stage before completion. The entrance level offers a living room with a fireplace and panoramic windows, with a kitchen, a dining area and a terrace. There is also a bathroom with a bathtub, a shower and access to the garden, an entrance hall with a walk-in wardrobe and a toilet . The attic consists of a bedroom with a built-in closet, a loft space and terrace, a bedroom with entrances to the planned garden terrace and a separate toilet. There is a stone basement with a utility room. High-quality ecological materials used, unique diffusion-open construction and ventilated larch facade with a maintenance-free system. Features include a Norwegian fireplace, underfloor heating, massive oak floors, Italian mosaic tiles by Appiani. Wooden larch windows, Velux skylights. Project documentation can be purchased upon agreement. BER: B, ID 28892

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 14

09.07.18 10:20


Pronájem / Rent ID: 411615 Jana Zajíce, Praha 7 - Bubeneč Měsíční nájem / Monthly rent: 3 000 EUR Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Jana Zajíce Krásný zařízený byt s balkonem ve středomořském stylu na Praze 7 v Bubenči. Byt o rozloze 168 m 2 je umístěný ve 3. patře domu s výtahem. Interiér bytu tvoří obývací pokoj, kuchyň s jídelní částí, 3 ložnice, 2 koupelny a extra toaleta. Budova se nachází v blízkosti parku Stromovka a Letenským sadů.

Beautiful furnished apartment with a balcony in Mediterranean style in Prague 7 - Bubeneč. The apartment with an area of 168 sqm is located on the 3 rd floor of a building with an elevator. The interior of the apartment comprises a living room, a kitchen with a dining area, 3 bedrooms, 2 bathrooms and an extra toilet. The building is located close to the Stromovka Park and the Letenské sady.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pronájem / Rent ID: 411655 Pod Útesy, Praha 5 - Hlubočepy Měsíční nájem / Monthly rent: 100 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Pod Útesy Luxusní prostorná vila (446 m 2) na Praze 5 v Hlubočepích nabízí v přízemí halu, obývací pokoj, kuchyni, 2 koupelny, 2 menší kuchyně, jídelnu, pracovnu, hostovskou místnost, TV pokoj, samostatný byt (1+kk) s vlastním vstupem pro návštěvy a technickou místnost. Ve druhém patře jsou 3 ložnice, 2 koupelny, šatny a terasa. Na pozemku je biotop, hřiště, a 2 zahradní domy. Bydlení s výbornou dostupností do mezinárodních škol – Francouzské Lyceum a Německé školy a na letiště Václava Havla.

Luxury spacious villa (446 sqm) in Prague 5 Hlubočepy offers an entry hall, a living room, a kitchen, 2 bathrooms, 2 smaller kitchens, a dining room, a study, a studio apartment for visitors with own entrance and a technical room on the ground floor. The 2 nd floor has 3 bedrooms, 2 bathrooms, walk-in closets and a terrace. On the land there is a biotope, a basketball playground and 2 garden houses. Housing with excellent access to international schools French Lyceum and German school and Václav Havel Airport.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pronájem | Na Maninách | Holešovice | Praha 7 | 150 m2 | 85 000 Kč / měsíc JEDINEČNÝ DESIGNOVÝ LOFT 4+kk, střešní terasa, 2 terasy, 2 koupelny, 2 šatny, velká galerie, svítidla Lasvit a Flos, dřevěné podlahy, betonová stěrka, projektor, tepelné čerpadlo, kamerový systém. 2 garážová stání. Částečně zařízený byt se zachovanými industriálními prvky v 1. patře rezidenčního komplexu Holešovický pivovar s 24/7 ostrahou, v blízkosti nábřeží Vltavy. Lokalita s plnou vybaveností a rychlou dostupností do centra, 5 minut k metru Vltavská a Nádraží Holešovice. PENB: G. UNIQUE LOFT APARTMENT, roof terrace, 2 terraces, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 walk-in closets, Lasvit and Flos light fixtures, hardwood and screed floors, projector, heat pump, camera system. 2 garage parking spaces. Partially furnished flat with design furniture and preserved industrial features, on the first floor in the Holešovický pivovar gated project with 24/7 security. Located near the Vltava riverbank, area with full amenities and great transportation connections, 5 min. to Vltavská and Nádraží Holešovice metro. BER: G.

SW_pronajem-cervenec.indd 1

08.07.18 18:46


Pronájem | Nad Šárkou | Dejvice | Praha 6 | 510 m2 | 220 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ PRVOREPUBLIKOVÁ VILA 7+kk, sauna, výtah, 4 koupelny, 2 terasy, 2 šatny, krb, pracovna, klimatizace, masivní dřevěné podlahy, vestavěné úložné prostory, alarm. Garáž pro 2 vozy. Kompletně nově zrekonstruovaná vila v klidné ulici na Hanspaulce na okraji Šáreckého údolí, pár minut jízdy od stanice metra Bořislavka. Prestižní lokalita s rychlou dostupností na letiště a do mezinárodních škol, pár minut jízdy od mezinárodní školy ISP. PENB: G. TOP STANDARD TRADITIONAL VILLA, sauna, lift, six bedrooms, four bathrooms, two terraces, fireplace, office, two walk-in closets, airconditioning, hardwood floors, built-in storage, alarm. Double garage. Meticulously renovated home on a quiet street in the prestigious Hanspaulka residential neighborhood, near the green Šárka Valley, a few minutes from Bořislavka metro station, convenient to the airport and international schools, a short drive to the ISP international school. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 2

08.07.18 18:46


Pronájem | V Šáreckém údolí | Dejvice | Praha 6 | 139 m2 | 80 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ MODERNÍ VILA 2+kk, sauna, terasa s vířivkou, střešní terasa s panoramatickým výhledem, špičkové technologie, 2 koupelny, klimatizace, rekuperace, stěrka pandomo, krbová kamna, vestavěné úložné prostory, luxusní sound systém (vč. prostoru vířivky), spotřebiče Miele, TV, alarm, kamerový systém. Dvojgaráž. Minimalisticky pojatý dům v klidném prostředí Šáreckého údolí s rychlým spojením k metru Dejvická, do centra, na letiště a do mezinárodních škol. PENB: G. TOP STANDARD MODERN HOUSE, one bedroom, two bathrooms, sauna, terrace with a jacuzzi, roof terrace with panoramic views, top-of-the-line technologies, air-conditioning, heat ventilation, Pandomo polished concrete floors, slow burning stove, built-in storage, top quality sound system, Miele appliances, TVs, alarm, camera system. Double garage. Unique minimalist house in the green Šárecké Valley, with quick connection to Dejvická metro, the city center, the airport and international schools. BER: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-cervenec.indd 3

svoboda-williams.com

08.07.18 18:46


Pronájem | Kořenského | Smíchov | Praha 5 | 130 m2 | 69 000 Kč / měsíc LUXUSNĚ VYBAVENÝ ZREKONSTRUOVANÝ BYT 3+kk, balkon, 2 koupelny, šatna, toaleta pro hosty, klimatizace, vysoké stropy, velká okna, dřevěné podlahy, bezpečnostní vstupní dveře, vestavěné úložné prostory, pračka, myčka, TV, alarm. Kvalitní byt ve 2. patře zrenovovaného činžovního domu s výtahem v klidné lokalitě pár kroků od nábřeží Vltavy, s rychlým spojením do centra a plnou občanskou vybaveností, v pěším dosahu obchodního centra a stanice metra Anděl. PENB: G. HIGH STANDARD FURNISHED RENOVATED FLAT, balcony, two bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, guest toilet, air-conditioning, high ceilings, large windows, hardwood floors, security entry door, built-in storage, washer, dishwasher, TV, alarm. Comfortable flat on the second floor of a renovated traditional building with a lift just steps from the Vltava River, with quick access to the city center and full amenities, within walking distance of the Anděl commercial center and metro station. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 4

08.07.18 18:46


Pronájem | Růžová | Nové Město | Praha 1 | 53 m2 | 27 000 Kč / měsíc ZAŘÍZENÝ RENOVOVANÝ BYT 2+kk, prostorná rohová ložnice (30 m2), koupelna se sprchou, vestavěné skříně a úložné prostory, vysoké stropy, velká okna, parkety, vinylová podlaha, dlažba, bezpečnostní dveře, pračka, myčka. Designově zařízený byt se zachovanými původními prvky v 1. patře činžovního domu s výtahem v klidné ulici v centru Prahy, pár minut chůze od Hlavního nádraží a Václavského náměstí. PENB: G. FURNISHED RENOVATED FLAT, 30 m2 corner bedroom, shower bathroom, built-in wardrobes and storage, high ceilings, large windows, solid wood parquet and vinyl floors, tiles, security entry door, washer, dishwasher. Cozy flat with design furniture and preserved original details, on the first floor of a traditional residential building with lift in a quiet street a few minutes from the Main Train Station and Wenceslas Square with all three Prague metro lines and full amenities in the area. BER: G.

SW_pronajem-cervenec.indd 5

08.07.18 18:46


Pronájem | Purkyňova | Nové Město | Praha 1 | 171 m2 | 125 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ MEZONET 3+1, 3 balkony, 2 koupelny, designový nábytek, kuchyň Poggenpohl, šatna, galerie, klimatizace, vestavěné úložné prostory, dřevěné podlahy, pračka, sušička, kuch. spotřebiče Miele, TV. 2 garážová stání, ostraha. Kompletně zařízený byt se špičkovým vybavením v 1. patře součásti moderního multifunkčního projektu QUADRIO v centru Prahy. Lokalita s plnou občanskou vybaveností, přímo u stanice metra Národní třída, pár minut chůze od Václavského náměstí. PENB: C. LUXURIOUS SPLIT-LEVEL APARTMENT, 3 balconies, 2 bedrooms, 2 bathrooms, design furniture, Poggenpohl kitchen, walk-in closet, gallery, air-conditioning, built-in storage, hardwood floors, washer, dryer, Miele appliances, TV, security. 2 garage parking spaces. Fully furnished top standard flat on the first floor in the multipurpose QUADRIO complex. Located in the very city center with full amenities within instant reach, 100 m from Národní třída metro station, a few minutes’ walk to Wenceslas Square. BER: C.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 6

08.07.18 18:47


Pronájem | Jungmannova | Nové Město | Praha 1 | 76 m2 | 45 000 Kč / měsíc ZMODERNIZOVANÝ ZAŘÍZENÝ BYT 2+1, 2 koupelny, šatna, kvalitní materiály a provedení, podlahy z běleného dubu, žulová pracovní deska v kuchyni, myčka, videotelefon, výtah. Nový byt ve 3. patře domu, při jehož kompletní přestavbě byla zachována původní art deco fasáda z 20. let. Dům stojí ve finančním a obchodním centru města, pár kroků od stanic metra Národní třída (trasa B) a Můstek (trasy A, B) a zastávek tramvají, minutu chůze od obchodního centra Quadrio. PENB: G. MODERNIZED FURNISHED FLAT, one bedroom, two bathrooms, walk-in closet, high standard materials and finishes, oak floors, granite kitchen worktop, dishwasher, video entry phone, lift. Brand new flat on the third floor of a historic building completely rebuilt and modernized incl. a meticulously preserved original 1920s Art Deco facade. Located in the financial and commercial center of Prague just a minute from the Quadrio shopping mall, and Národní třída and Můstek metro stations. BER: G.

SW_pronajem-cervenec.indd 7

08.07.18 18:47


Pronájem | K Matěji | Dejvice | Praha 6 | 284 m2 | 100 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ FUNKCIONALISTICKÁ VILA, 4 ložnice, 2 koupelny, 2 terasy, sauna, domácí kino, krb, šatna, špičkové vybavení, dřevěné podlahy, betonová stěrka, alarm s možností napojení na PCO. Zařízená funkcionalistická vila (polovina dvojdomu) s privátní zahradou v atraktivní rezidenční lokalitě s rychlou dostupností na letiště, do centra a do mezinárodních škol v Praze 6. PENB: G. HIGH QUALITY FUNCTIONALIST VILLA, four bedrooms, two bathrooms, two terraces, sauna, home cinema, fireplace, walk-in closet, top quality equipment, wood and polished concrete floors, alarm that can be connected to a security agency. Furnished semidetached house with a private back garden in the attractive residential location of Baba with quick connection to the airport and the city center, convenient to Prague 6 international schools. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 8

08.07.18 18:47


Pronájem | 28. října | Staré Město | Praha 1 | 136 m2 | 55 000 Kč / měsíc KOMPLETNĚ ZREKONSTRUOVANÝ NADSTANDARDNÍ BYT 3+1, 2 balkony, zimní zahrada, zachované původní prvky, elektrický krb, vestavěné skříně a úložné prostory, parkety, vysoké stropy, štuky, bezpečnostní dveře, myčka, sklep. Zařízený byt ve 2. patře renovovaného činžovního domu s výtahem a kamerovým systémem v samém centru Prahy na pěší zóně, v okamžitém dosahu stanice metra Můstek, pár kroků od Václavského náměstí a Františkánské zahrady. PENB: G. COMPLETELY REFURBISHED FURNISHED FLAT, two balconies, winter garden, two bedrooms, preserved original details, built-in wardrobes and storage, electric fireplace, solid wood parquet floors, high ceilings, stucco ornaments, security entry door, dishwasher, cellar. High quality flat on the second floor with lift in a renovated traditional building with camera system, in a prime city center location with full amenities, steps from Wenceslas Square, the Franciscan Garden and Můstek metro. BER: G.

SW_pronajem-cervenec.indd 9

08.07.18 18:47


Pronájem | Nerudova | Malá Strana | Praha 1 | 58 m2 | 30 000 Kč / měsíc BYT V HISTORICKÉM PALÁCI, 2+1, zachované původní prvky propojené s moderním interiérem, průchozí obývací pokoj, průchozí kuchyň s jídelnou, koupelna se sprchou, vestavěné skříně, parkety, myčka, sklep. Bez výtahu. Plně zmodernizovaný zařízený byt ve 2. patře kompletně zrekonstruovaného, památkově chráněného barokního paláce pár kroků od Pražského hradu, v romantické historické lokalitě pár minut od Petřínských sadů, Malostranského náměstí a Karlova mostu. PENB: G. APARTMENT IN A HISTORIC PALACE, preserved original details mixed with modern features, one bedroom, walk-through living room, walkthrough eat-in kitchen, shower bathroom, built-in wardrobes, solid wood parquet floors, dishwasher, cellar. No lift. Fully modernized furnished flat on the second floor of a completely refurbished UNESCO listed Baroque building in a charming cobble stone street right under the Prague Castle, near the Petřín Hill Gardens, Malostranské Square and the Charles Bridge. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 10

08.07.18 18:47


Nebytový prostor | Pronájem | Lázeňská | Praha 1 | Malá Strana | 225 m2 | 15,50 EUR / m2 / měsíc Reprezentativní kancelářské prostory v 1. patře barokního paláce s recepcí, vybavenou kuchyňkou, vlastním sociálním zázemím, zahradou ve vnitrobloku. Palác Lázeňská 4 je zasazen v malebném prostředí Malé Strany, na dosah Malostranského náměstí s barokním chrámem sv. Mikuláše, Kampy, Petřína a zahrad Pražského hradu. Přestože je situován v srdci Malé Strany, nabízí tiché, ničím nerušené pracovní prostředí. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Stately office space on the 1st floor of a Baroque palace with a reception, a fully equipped kitchen, social facilities, and garden in the courtyard. Lázeňská 4 is set in the picturesque surroundings of Lesser Town, within easy reach of Lesser Town Square with the Baroque St. Nicholas as well as Kampa, Petrin Hill and the gardens of Prague Castle. Although located in the heart of the Lesser Town, it offers a quiet, undisturbed work environment. Rental and service charges are listed without VAT.

SW-commerc-cervenec.indd 1

09.07.18 15:12


Nebytový prostor | Pronájem | Thunovská | Praha 1 | Malá Strana | 227 m2 | 14,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory v 3. NP barokního paláce situovaného přímo v srdci Malé Strany. Zrekonstruovaný palác původem ze 14. Století je chráněn jako kulturní památka. Součástí je točité dřevěné schodiště, designové osvětlení, původní dřevěné kazetové podlahy a z oken se otevírají poutavé výhledy na Pražský hrad. Prostory disponují kuchyňkou, sociálním zázemím a zahradou. Budova se nachází v blízkosti tramvajových zastávek. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Nájemce neplatí provizi. Office space on the 2nd floor of a Baroque palace located right in the heart of Mala Strana. The renovated palace from the 14th-century, it is protected as a cultural monument. There are spiral wooden staircase, designer lighting and original wood patterned flooring, and the windows open with breathtaking views of the Prague Castle. The premises have a kitchen, a bathroom and a garden.The building is close to tram stops. Rental and service charges listed without VAT. Lessee pays no commission.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-cervenec.indd 2

09.07.18 15:12


Nebytový prostor | Pronájem | Voctářova | Praha 8 | Libeň | 9 151 m2| 14,20 EUR / m2 / měsíc Nový administrativní projekt je tvořen třemi objekty, které navazují na nově vytvořený park přiléhající k Libeňskému mostu.Jedná se o nevšední spojení dvou administrativních budov a kulturní památky. Budovy se nachází v dynamicky se rozvíjející lokalitě Prahy 8 s výbornou občanskou vybaveností a dopravní dostupností autem i hromadnou dopravou. K dispozici od Q3 2018. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. The new Palmovka Open Park administrative project consists of three buildings near to a new park adjacent to the Libeň Bridge. The complex is a unique combination of two new administrative buildings and a renovated protected structure. The complex is located in a dynamic developing area of Prague 8 with excellent amenities and transport accessibility by car and public transport. Available from Q3 2018. Rental and service charges are listed without VAT.

SW-commerc-cervenec.indd 3

09.07.18 15:13


Nebytový prostor | Pronájem | Pod Krejcárkem | Praha 3 | Žižkov | 202 m2 | 11, 49 EUR / m2 / měsíc Administrativní budova se nachází na hranici městských částí Žižkov, Karlín a Vysočany. Otevřená dispozice s možností flexibilního rozmísťění příček, otevíratelná okna, klimatizace, panoramatické výhledy na Prahu, 24hodinová ostraha. Lokalita je velmi snadno dostupná automobilem i MHD, nachází se přímo u zastávek autobusů a tramvají. Stanice metra linky B – Palmovka je od budovy vzdálena jednu stanici tramvají. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Nájemce neplatí provizi. Administrative building providing panoramic views of Prague is situated at the boarders of Žižkov, Karlín and Vysočany. Office premises of highly flexible open plan layout system, air-conditioning, openable windows, 24hour security service. The location is easily accessible by car and by public transport, there are bus stops and tram stops near the building. The metro station line B– Palmovka can be reached by tram and by bus. Rents and service charges are listed without VAT. Lessee pays no commission.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-cervenec.indd 4

09.07.18 16:51


Nebytový prostor | Pronájem | Malostranské náměstí | Praha 1 | Malá Strana | 137 m2 | 13,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu ve 2. patře historického paláce s výtahem, v těsném sousedství Poslanecké sněmovny a Senátu. Možnost využití zasedacích místností, reprezentativních sálů a historického sklepení upraveného na klubovou neveřejnou vinárnu. Výborná dopravní dostupnost do centra – zastávky tramvají před budovou, v blízkosti stanice metra Malostranská. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease on the 2nd floor of a completely reconstructed historical building with a lift, close to the Chamber of Deputies and the Senate. Possibility to use meeting rooms, representative halls and historical cellars adapted to wine club. Very good connectivity – tram stop is in front of the building, close to the Malostranská. Rental and service charges are listed without VAT.

SW-commerc-cervenec.indd 5

09.07.18 16:51


Nebytový prostor | Pronájem | Radlická | Praha 5 | Jinonice | 1 176 m2 | 12,50 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu se nachází v jedné z nejdynamičtěji se rozvíjející lokalitě v Praze - Nové Butovice. Dobrá občanská vybavenost okolí, nedaleko se nacházejí obchodní centrum Galerie Butovice a přírodní rezervace Prokopské údolí. Budova je strategicky umístněná v blízkosti dálnice D5 a nedaleko je stanice metra Nové Butovice (trasa B) a autobusových zastávek. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Nájemce neplatí provizi. Office space for rent is located in one of the most dynamically developing area in Prague - Nové Butovice. Good civic amenities, Butovice shopping center and the nature reserve Prokopské údolí valley are nearby. The building is strategically located close to the D5 motorway, close to Nové Butovice metro station (line B) and bus stops. Rents and service charges are listed without VAT. Lessee pays no commission.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-cervenec.indd 6

09.07.18 17:01


178 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Zuzana Melicharová, zuzana.melicharova@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 ART DIRECTOR Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO Ondřej Pýcha REDAKCE Adéla Rusňáková, Jan Němec, Radomír Dohnal, Ondřej Pavlůsek, Lukáš Vincent, Veronika Pařízková JAZYKOVÁ REDAKCE Adéla Rusňáková HEAD OF SALES Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 SALES MANAGER Rastislav Jakub, rastislav.jakub@premiummediagroup.cz +420 720 344 524 MEDIA CONSULTANT Tereza Gladišová, tereza.gladisova@premiummediagroup.cz +420 605 202 647 PRODUKCE Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o. IČO: 028 27 697 ADRESA REDAKCE Na Florenci 1332/23 Nové Město, 110 00, Praha 1

Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz TISK Triangl, a.s. DISTRIBUCE Adiservis, 5P Agency Předplatné na: www.estate.cz Cena: 95 Kč

Číslo 07/2018

Registrační číslo MK: E17881


LETNÍ FESTIVAL CEN

Kupte si byt od PSN se zvýhodněním až

1 OOO OOO Kč Palác Dlážděná

Rezidence Silencio

Rezidence U sv. Václava II

Rezidence U Negrelliho

Rezidence Esprit I.

Rezidence Soběslavská 21

Rezidence Opletalova

Rezidence U Náplavky

VOLEJTE 725 753 753

BYTY.PSN.CZ


STYL & DESIGN HL I N Í KOVÉ PŘ Í ČKY D I GE RO

PIVOTOVÉ DVE ŘE A XO N

DVEŘE A SKRY TÉ Z ÁR UBNĚ

VÝVOJ

I VÝROBA I REALIZACE

I dveří a skrytých zárubní I skrytých soklů I bezobložkových pouzder I celoskleněných příček

W W W. D O R S I S . CZ info@dorsis.cz

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE 7/2018  

ESTATE 7/2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded