Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

Vladan Hájek:

Musím mít čas se z práce radovat

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — ROBERT HANZAL: NECHCEME DOBÝVAT TRH DESETILETÍ — KDY SE ZAČNE STAVĚT V CENTRU METROPOLE? — WEALTH REPORT: TENDENCE ČESKÝCH DOLAROVÝCH MILIONÁŘŮ

07/2017


ELEGANTNÍ BY T O V Ý D Ů M N A H A N S PAU L C E Rez i d e n ce E l l a s t o j í v s rd c i své by t n é p ra ž s ké č t v r t i H a n s p a u l k a , v u l i c i N a Č i h a d l e 9 1 9/ 3 4 . Na čtyřech patrech nabízí tři luxusní byty a prostorný mezonet v horním podlaží. B ě h e m p rá vě d o ko n če n é re ko n s t r u kce by l k l a d e n d ů ra z n a za c h ová n í h i s t o r i c ké h o charakteru domu. Byla obnovena původní fa s á d a a by l y z m ě n ě ny d i s p oz i ce by t ů , ta k aby lépe v yhovovaly současnému způsobu ž i vo ta . Za h ra d a by l a za l ože n a ú p l n ě n ově s cílem v ytvoření příjemného pobytového m í s t a . To v š e p r o t o , a b y v i l a p ř i r o z e n ě za p a d l a d o své h o o ko l í , c t i l a m í s t n í genius loci a nabídla šťastné bydlení.

KO N TA K T +420 739 777 771 prodej@rezidenceella.cz w w w. r e z i d e n c e e l l a . c z


4 ESTATE  OBSAH

Estate 07/2017 VLADAN HÁJEK: Musím mít čas se z práce radovat

8

80

CESTY ČASEM Hodinky, které chápou vaše přesuny časovými pásmy

32 SKYLINE HOUSE

Umění architektury ze San Francisca

ESTATE STATUS

8 ROZHOVOR  Vladan Hájek: Musím mít čas se z práce radovat

20 SNÍDANĚ S...  Robert Hanzl

24 SPOLEČNOST  Event report

38 DESIGN  Mega trend návrat k přírodě

42 UMĚNÍ  Matti Kujasalo

16  JAK BYDLÍ SLAVNÍ  Po Bílém domě nové sídlo Obamových

ESTATE STUDIO

32  ARCHITEKTURA  Skyline House

44 INSPIRACE  Office inspirace


OBSAH  ESTATE 5

56 ZAKONZERVOVANÁ PRAHA Kdy se začne stavět v centru metropole?

44 OFFICE INSPIRACE

82

Pár nápadů pro vaši reprezentativní kancelář

TOP 10

Hidden Gems

ESTATE STRATEGIE 56 TÉMA  Zakonzervovaná Praha 58 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  Berounská brána 62 ANALÝZA  Wealth report ESTATE STATEMENT 74 AUTO MOTO  Maserati Levante 80 STYL  Hodinky 82 TOP 10  Hidden Gems 92 GOURMET  Kohout na víně ESTATE STARS 102  PRODEJ 140 PRONÁJMY 152 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

66 FINANCE  Zahraniční investoři


6 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, jedním z témat aktuálního letního vydání Estatu je otázka budoucnosti výstavby v centru Prahy a jeho okolí. Asi není potřeba zmiňovat, že v současné době se metropole spíš nekoncepčně rozpíná do polí, než aby se efektivně zahušťovala, přestože jsou často i rezidenčně velmi atraktivní lokality obsazeny rozlehlými esteticky a funkčně ohromně negativními brownfieldy. Vizi budoucího stavu by měl v rámci několika let částečně určit tolik diskutovaný metropolitní plán, ani ten ovšem neznamená otevření dveří, na které doslova buší jak developeři, tak zájemci o bydlení v širším centru. Praha je tak svým způsobem zakonzervovaná. Při čtení článku o tomto problému jsem se ponořila do představy, jak by město mohlo vypadat za patnáct, dvacet let, pokud by se začaly efektivně využívat plochy, které si zaslouží revitalizaci – a že jich opravdu není málo. Řada čtvrtí by se mohla změnit k nepoznání. Stačí si uvědomit bezprecedentní transformaci Karlína. Jak bude za dvacet let vypadat Žižkov nebo Nusle? Čtvrti, které se přirozeně formovaly několik století, by se neměly proměnit ve skanzen, město je živý organismus. Osobně jsem velice zvědavá třeba na projekt proměny bývalého Nuselského pivovaru, do nějž by se měl snad brzy opět vrátit život nebo na Žižkov v „éře po nákladovém nádraží“. Vývoj by se neměl brzdit. Dost ale bylo přemýšlení o budoucnosti, slova jako prázdniny a dovolená se v těchto horkých dnech skloňují stále častěji, takže je rozhodně čas žít přítomností. Budoucnost se nakonec vždy odhalí sama. Příjemné letní dny vám přeje

Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat


8 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Vladan Hájek: Musím mít čas se z práce radovat

Jeden ze zakladatelů a průkopníků českého trhu s luxusem se vrátil na scénu oboru, který před několika lety opustil, a přebírá opět pod svou správu butiky La Perla, Boucheron a distribuci Vertu. Jeho podnikatelský záběr ovšem sahá daleko dál a významným dílem se prostřednictvím společnosti Asten Property dotýká i nemovitostního byznysu. Vladan Hájek.

Připravila: Jitka Krulcová Foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 9


10 ESTATE  STATUS  INTERVIEW


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 11

Před pár lety jste prodal podíl ve společnosti provozující v Praze

například Gucci, Brioni, Saint Laurent, Bottega Veneta. A právě v Bouchero-

na Pařížské ulici několik obchodů. Proč jste se rozhodl z tohoto

nu Kering cítím velkou hodnotu a potenciál. Zatímco celosvětově poklesly

segmentu vystoupit?

prodeje mechanických hodinek, luxusní šperky zaznamenávají nárůst. La

Když jsme před lety s tehdejším společníkem začínali, v Pařížské byl ještě

Perlu koupil před třemi lety italský miliardář a majitel světové modelingové

luxusní pravěk. Místo současného Breitlingu bylo Coffee Heaven, místo

agentury Elite World Silvio Scaglia, pod ním značka ještě více zkvalitnila

Prady drogerie Rossmann, vedle Fendi antikvariát, místo Brioni obchod

produkci, sortiment obohatila o kolekce konfekčního oblečení stejně jako

se skleněnými cetkami pro turisty a tak dále. Ta doba už se nikdy nevrátí.

širší výběr pro muže.

Po pár letech podnikání jsme dokončovali už pátý obchod, a jelikož jsme průběžně měli jeden kapsu prázdnou a druhý vysypanou, vydělané peníze

Chystáte se přidat i další značky?

neustále reinvestovali a pořád to bylo málo, chtěli jsme do firmy silného

Nemám žádné velkolepé plány. Co je malé, to je milé. Musím mít čas z práce

partnera, se kterým bychom mohli otevírat obchody další. Neměli jsme pů-

se radovat, nejen ji řídit přes tabulky a e-maily. Průběžně o nějakých znač-

vodně jasno, kolik procent chceme přenechat, a dopadlo to, jak to dopadlo.

kách jednám, ale jestli a kdy to dopadne, ukáže čas. Baví mě létat do Milána,

Zcela jsme z firmy vystoupili v situaci, kdy měla devět butiků v Praze a čtyři

do Paříže, Anglie a pomáhat vybírat kolekce, účastnit se našich akcí, mluvit

v Budapešti. Ničeho nelitujeme, byla to jedinečná doba i zkušenost.

s lidmi.

„Do konce dubna loňského roku jsem měl konkurenční doložku, takže jsem musel oblast luxusního maloobchodu sledovat jen zpovzdálí.“

Váš podnikatelský záběr je ale mnohem širší. Čemu dalšímu se věnujete? Do konce dubna loňského roku jsem měl konkurenční doložku, takže jsem musel oblast luxusního maloobchodu sledovat jen zpovzdálí. Zkusil jsem tedy štěstí v pro mne nových oborech. S Jiřím Gajdošíkem jsme založili společnost Asten Hotels, která dnes provozuje pět hotelů, tím asi nejznámějším je Savoy ve Špindlerově Mlýně. Jirka je dlouholetý mezinárodně uznávaný hoteliér, který naši firmu skvěle řídí. Společně diskutujeme hlavně další rozvoj, růst, rekonstrukce, finance. Sesterskou společností je Asten Property – realitní kancelář zaměřená na kvalitní nemovitosti, které prodáváme i pronajímáme. V Savoyi prodáváme i švýcarské ručně dělané lyže zai a jako nadšený cyklista provozuji obchod s italskými koly Colnago a švýcar-

A proč se nyní vracíte?

ským cyklistickým oblečením Assos. Mou velkou vášní jsou nejen kola dvě,

Když jednou přičichnete k luxusnímu zboží, jako jsou hodinky, šperky, do-

ale i čtyři. V loňském roce jsme s jiným společníkem založili agenturu Ricard

plňky, začne vám to po čase chybět. Loni na podzim se mi naskytla možnost

& Bonette organizující akce pro lidi, kteří mají rádi sportovní auta, i když je

koupit zpět dva butiky – La Perlu a Boucheron. K tomu jsem převzal zastou-

nezbytně nemusí vlastnit.

pení mobilních telefonů Vertu. O zábavu mám tak opět postaráno. Proč jste se pustil do podnikání v cyklistice? Jak se to stane, že člověk zpět koupí, co jednou prodal?

Když jsem se v roce 2005 prvně dostal jako divák na Tour de France, bou-

Obchody La Perla a Boucheron jsou menší a zřejmě nezapadaly do portfolia

chla ve mně má láska k cyklistice z mládí. Na českém trhu tehdy chybělo to

Luxury Brand Management manželů Bakalových. Za to jsem upřímně rád.

nejlepší oblečení, které si cyklista může pro svůj komfort obléct, švýcarský

Návrat jsem neplánoval, ale jsou to tak hezké značky a obchůdky, že jsem

Assos. Jménem nás, náročných cyklistů, jsem je oslovil a získal zastoupení

je vzít zpět pod křídlo jednoduše musel. Vážím si toho, že mě oslovili. Bou-

pro pár zemí. Po prvním setkání s bývalým profesionálem a několikanásob-

cheron je doslova poklad skupiny Kering, pod kterou spadají značky jako

ným mistrem republiky, Petrem Benčíkem, mi bylo jasné, že u distribuce


12 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

oblečení neskončím. Brzy jsme získali exkluzivní zastoupení italských kol

Ferrari či Porsche, na společníka se obrací klienti doslova z celého světa.

Colnago, otevřeli obchod a dnes k nadšení všech fungujeme. Assos založil

Právě se vrátil z Monaka a odjíždí na azurové pobřeží. Zákazníky máme jak

Toni Maier, který vůbec jako první na světě začal šít elastické kraťasy

z řad firem, tak máme klienty individuální.

z lykry. Závodníci je tenkrát vozili tajně a dodnes si nechávají všívat vložky do kraťasů právě v Assosu. Colnago je ikonou mezi koly. Před více než

Jak jste se dostal k nemovitostem? Z vašeho předchozího oboru

60 lety ji založil dnes již 85letý Ernesto Colnago, který firmu stále řídí,

podnikání celkem vybočují.

vlastní, některé modely se stále vyrábí ručně v dílně v jeho domě v Itálii.

Pohnutek pro podnikání v nemovitostech bylo několik. Fascinuje mě na nich

Ernesto je pokorný génius, ne nepodobný jeho zesnulému příteli Enzu Ferra-

schopnost uchování hodnoty. Manželka, ač se na chodu Asten Property ne-

rimu. Společně taky navrhli a vyrobili první karbonové Colnago. S Petrem

podílí, má vystudované pozemní stavitelství, nemovitosti oceňuje, provádí

Benčíkem organizujeme vyjížďky pro zákazníky, bereme je na Tour de

inspekce nemovitostí a sami jsme si pár koupěmi, rekonstrukcemi a prodeji

France, na závody u Lago di Garda, Ernesto nás i navštívil v Praze. Když kola

prošli. Člověk tak na straně klienta zjistí, co postrádá. Realitních kanceláří

milujete, není co řešit. Sám mám Colnaga tři – od moderního celokarbono-

je na trhu mnoho. Některé velké, jiné třeba jen „one-man-show“. Stejně jako

vého až po dva ocelové retro kousky.

v případě Asten Hotels provozujeme butikové hotely, i v případě Asten Property chceme zachovat butikový charakter kanceláře. I ke klientovi se

„Nadále jsme připraveni přibrat jak hotel do nájmu, tak intenzivně hledáme příležitost vybudovat hotel vlastní.“

snažíme přistupovat jako v hotelu, tedy aby měl komfort, na servis pohlížíme jeho očima. Snažíme se přenášet k nám podobný přístup k makléřské práci, jako je třeba v Anglii, kde je systém diametrálně odlišný. Například pronajímatelé jsou v Anglii mnohem lépe zákony a makléřem chráněni. Všechny tyto principy se snažíme aplikovat i v Čechách. Vaše realitní kancelář se zaměřuje na high-end nemovitosti. Jak vidíte vývoj trhu v posledních letech? Spíše než high-end bych raději použil přívlastek kvalitní, hodnotné nemo-

Zmínil jste agenturu Ricard & Bonette a auta, váš nejnovější

vitosti. Může se tedy jednat i o relativně levný byt či domek, ale musíme

projekt. Na jakém principu funguje?

z něj mít dobrý pocit. Absolutní cena tak není pro nás parametr. Důležitější

Auta miluji od dětství, stále mám v garáži Subaru Impreza STI v rallye

jsou dispozice, lokalita, stav nemovitosti, provedení… Každopádně vývoj

úpravě. Jezdil jsem na mnoha okruzích světa, měl to štěstí řídit

vidím pozitivně. Ceny za posledních pár let sice povyrostly, avšak likvidita

formuli 1, testovat různé supersporty, driftovat několikrát na sněhu

se z trhu nevytratila a nemovitosti se stále obchodují. To je důležité. Vždy

v Rakousku i Finsku. Abych se o zážitky podělil, založili jsme loni právě

se najde prodávající, který chce zkusit štěstí, jestli mu náhodou někdo

agenturu Ricard & Bonette, která organizuje výlety pro náročnou klientelu.

nedá cenu, kterou si vysnil, avšak tyto vášně se snažíme mírnit, přibližovat

Můj společník, Jakub Hanus, se této oblasti věnoval posledních deset let,

realitě.

kdy žil ve Švýcarsku. Po jeho návratu do Čech jsem považoval za ‚morální povinnost‘ s Jakubem založit společnou firmu, nepustit ho pracovat jinam

Čeští dolaroví milionáři podle průzkumů za poslední rok vidí nemovitosti

a tyto výlety nabízet systematicky. Akce standardně obnáší exkluzivní

jako nejatraktivnější investiční oblast. Zaznamenáváte tyto tendence

auta, alpské průsmyky, výlety helikoptérou, nejlepší restaurace, vinařství

i v praxi?

či hotely, návštěvy hodinářských ateliérů a podobně. Klient s námi pozná

Nemovitosti jsou sexy. Pro mnoho miliardářů se postupně staly jedním

místa, kam by se sám pravděpodobně nedostal. Loni jsme již zorganizovali

z důležitých businessů, třebaže původně byl jejich „core business“ zcela jiný.

několik akcí pro centrálu BMW, diskutujeme spolupráci se zastoupeními

Ostatní se nadále soustředí na své podnikání a nemovitosti berou spíše


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 13


14 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

jako bezpečný přístav pro vydělané peníze. V současné době, když sečteme

funguje, majitelé naši práci kontrolují, ale plně nám důvěřují. Časem jsme

výnosnost z nájmů ať již rezidenčních tak komerčních nemovitostí a přič-

přidali tři hotely v nájmu – Klárov a Golden Key v Praze a již zmiňovaný

teme nárůst hodnoty v čase, dostaneme již poměrně zajímavé zhodnocení,

hotel Savoy ve Špindlerově Mlýně. Nadále jsme připraveni přibrat jak hotel

které vám akciový, dluhopisový či třeba komoditní trh při srovnatelném

do nájmu, tak intenzivně hledáme příležitost vybudovat hotel vlastní. Jak

riziku nenabídne. A i kdyby, investice je vždy záhodno diversifikovat, jak káží

s nadsázkou říkáme, kdyby nás kleplo, ať po nás nezůstanou jen nájmy, ale

ti, kteří prodělali.

i něco hmatatelného. Když jsme u hotelů – který z hotelů, které jste dosud vyzkoušel,

„Na nemovitostech mě fascinuje schopnost uchování hodnoty.“

pro vás byl nejinspirativnější? Ještě v době, kdy luxus pro mne představoval hotel Ibis, jsem strávil pár nocí v hotelu La Réserve v Ženevě. Tenkrát jsem si připadal jak v ráji. Spa, výhled na jezero, restaurace, vše mi přišlo fantastické. Loni jsem v něm opět bydlel a stále jej mám rád. Mým novým favoritem je hotel Chedi v Andermattu ve Švýcarsku. Jak miluji lyže, kola, auta, plavání, tento hotel nabízí

Před pár lety jste začal podnikat i v kosmetice. Jaká je pozice muže

vše v designu pracujícím s dřevem, kůží, ohněm… Vše je tady tak nějak větší

v segmentu beauty? Baví vás tenhle obor?

– dveře vyšší, křesla rozměrnější, ale celkově je hotel velmi útulný a horsky

Víte, několik let jsem prodával hodinky lidem, z nichž mnozí nebyli vyrov-

luxusní.

naní. Luxus jim dodával potřebné sebevědomí, kupovali si status, hodinky si kupovali více pro své okolí než pro sebe. To mi není vlastní. Sebevědomí

Je ještě něco, po čem dnes toužíte, čeho byste chtěl dosáhnout?

a pohoda by měly vycházet zevnitř člověka. Nic nenahradí dobré jídlo,

Rodina má co jíst, máme na sebe čas, můžeme si dovolit jezdit na dovolené.

klidný spánek, mít čas o sebe pečovat. Projekt jsme nazvali Charming4ever,

Sám mám čas na kamarády, na sport. Co víc si přát? V životě platí „you don’t

protože podle nás není důležité být krásný, ale okouzlující. Kouzlo jedince

know what you’ve got until you lose it“. Pocházím z Opavy, mí rodiče nebyli

vychází z nitra, z dobré nálady, optimismu, inteligence a zdravého sebevě-

nikdy majetní, táta invalidní, máma nikdy nepoznala své vlastní rodiče. Mám

domí. Kosmetika k tomu může přispět. Mou partnerkou v tomto segmentu

tedy poměrně skromnou výchovu. Po vystudování ekonomie jsem byl tako-

je paní doktorka Iva Hošková, která pracovala dlouhá léta ve farmacii. Pro

vý hladový mladý janek. Chtěl jsem parádní hodinky, sportovní auto, chodit

ni je na prvním místě, aby produktům věřila, vždy se seznamuje detailně se

do šik restaurací. Naštěstí jsem si vše v těchto pár „materiálních“ katego-

složením, certifikacemi, testy. Navíc jsme nedávno přidali i niché parfé-

riích splnil, což pomohlo mému egu a uvědomění si, že největší luxus je

my. Zatímco kupříkladu krémy na vrásky řeší určitý problém a oddalují

stejně čas. Ten musíme dělit mezi lidi blízké, práci a zábavu. Jakmile chceme

budoucnost, parfém je o daném okamžiku, o rozkoši, vášni, svůdnosti, efekt

něco víc dosáhnout ve sportu, je to na úkor ostatních dvou. Kdo se obětuje

je okamžitý. Obor to není jednoduchý, ale je určitě hezký.

pro práci, nemá čas na rodinu, přátele, zábavu. Dlouhodobá vyváženost je velmi důležitá.

Na internetových stránkách Asten Hotels vyzýváte majitele hotelů, aby se k vám připojili – neláká vás ale založit vlastní hotel, od základu?

Která část vašeho byznys portfolia je vám osobně nejbližší?

Při založení společnosti jsme pár hotelům nabídli naše know-how formou

Muži by asi čekali La Perlu, ale v létě to jsou kola (smích). Jsem prostý

management contractu. U hotelů v Českém Krumlově a Benešově to skvěle

člověk. ▪


Mercedes-Maybach S 650 kabriolet, kombinovaná spotřeba 12 l/100 km, kombinované emise CO2 272 g/km. Hodnoty emisí CO2 byly naměřeny a jsou uváděny v souladu se směrnicí 1999/94/ES. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, slouží pouze pro porovnání s jednotlivými typy vozidel. Foto je pouze ilustrativní.

Z vrcholu se dá vzhlížet jen k nebi. Nový Mercedes-Maybach třídy S kabriolet.


16 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

PO BÍLÉM DOMĚ

NOVÉ SÍDLO OBAMOVÝCH Text: Adéla R. Bagge, Foto: archiv


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 17

Jakmile jednou žijete v majestátních prostorách Bílého domu, těžko hledáte náhradu. Barracku Obamovi a jeho ženě Michelle se to ale podařilo. Jejich nová rezidence se nachází pouze 13 minut jízdy autem od Bílého domu a svými 4 podlažími s 8 ložnicemi a 9 koupelnami dostojí těm nejnáročnějším požadavkům, jakými je známá perfekcionistická Michelle Obama. Kvalitu bydlení určují dva klíčové faktory: dům a zejména jeho poloha – to platí v případě domu prvního amerického prezidenta tmavé pleti dvojnásob. Najdete jej totiž v exkluzivní čtvrti kolem Kalorama Road. Rezidenti popisují okolí jako oázu klidu uprostřed ruchu hlavního města, přesto je na dosah dostatečné vyžití v podobě vynikajících restaurací, jako je francouzské Bistro du Coin, nebo nedalekých galerií umění. Historie čtvrti se váže až k roku 1802, kdy Joel Barlow, spisovatel a diplomat, zakoupil jedinou tamní nemovitost Belair, kterou přejmenoval Kalorama, řecky „krásný výhled“. Přestože rozvoj oblasti započal teprve v průběhu 19. století, kdy se začaly stavět první majestátní sídla, jaká můžete vidět i v současnosti, byla vždy domovem vůdčích osobností, ať už v průmyslu, filozofii a zejména politice. Barrack Obama je v pořadí šestým prezidentem, který se ve čtvrti Kalorama usadil, před ním to byli Franklin D. Roosevelt, Woodrow Wilson, William Howard Taft nebo Warren Harding a Herbert Hoover. Prestižní čtvrť Okolí je tedy vskutku na úrovni. Dům najdete v blízkosti ománské ambasády, rezidence velvyslance Evropské unie a téměř za rohem je tudorovské sídlo francouzského velvyslance. Obamovi sousedí mimo jiné s Jeffem Bezosem, zakladatelem Amazonu, nebo Ivankou Trump a Jaredem Kushnerem. Důvod, proč je okolí Kalorama Road tolik vyhledávaným místem k životu, je vynikající bezpečnostní situace. V okolí se totiž nachází na 28 ambasád a mnohé rezidence velvyslanců.


18 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

Důstojná náhrada

k master bedroom, ložnici majitelů, doplněné

Sídlo o výměře 760 metrů čtverečních bylo

o prostornou šatnu s okny, malou pracovnu

postaveno ve 20. letech minulého století, rekon-

a štědře řešené koupelny. Dámská disponuje

strukcí prošlo v roce 2011. Je to poprvé od roku

elegantní bílou vanou a v pánské najdete vesta-

1921, kdy prezident po skončení svého mandátu

věný břidlicový sprchový kout. Podkroví nabízí

zůstává nadále v hlavním městě. Tehdy šlo

sportovní vyžití v podobě domácí posilovny,

o Woodrow Wilsona, z jehož nemovitosti je

případně herní místnosti s vybranou audio-vi-

dnes muzeum. Exteriér domu upoutá na první

zuální technikou. Najdete zde i hlavní pracovnu

pohled červeno-hnědými cihlami, protaženými

majitele domu. Na úrovni přízemí, kde se mimo

okny s typickým černým rámováním a malou

jiné nachází druhá kuchyně s vinným barem

věžičkou. Po ladně zatočeném kamenném

a neformálním obývacím pokojem, žije Marian

schodišti se dostanete ke vstupním dveřím,

Robinson, matka Michelle, která obstarává

které vám otevřou vpravdě unikátní vstupní

vyřizování každodenních záležitostí chodu

halu, z níž se nechte po dřevěných podlahách

rodiny. V rezidenci lze najednou zaparkovat

dovést do míst, kde Obamovi vítají oficiálnější

až 12 aut a na pozemku nesmí rovněž chybět

návštěvy – obývacího pokoje s bíle lemovaným

guardhouse neboli dům pro tým tajné služby,

krbem a jídelnou s oválným stolem a ručně

která má na starosti bezpečí každého bývalého

vyšívanými židlemi. Ze všech přijímacích míst-

prezidenta USA. ▪

ností máte nádherný výhled skrze francouzská okna na úhledně vydlážděné patio, které je doplněné perfektně zastřiženým trávníkem, stíny vzrostlých stromů poskytují chladný azyl na pohodlných lenoškách. Byt pro maminku i guardhouse na zahradě Interiér zahrnuje paletu jemných tónů bílé, béžové a šedé, které se prolínají celým domem. Kuchyně na hlavním podlaží je vyvedena v bílé barvě, jejíž reprezentativní vzhled podtrhuje linka z ušlechtilého leštěného mramoru v moderní kombinaci bílé a šedé. Podél takzvané pastry neboli spíže, která je laděna do stejných barev i materiálů jako hlavní kuchyně, se dostanete

SÍDLO MUŽŮ Z BÍLÉHO DOMU Nemovitost, kterou si rodina nejmocnějšího muže světa donedávna pouze pronajímala za odhadovaný nájem 22 000 dolarů, zakoupili Obamovi od Joe Lockharta, bývalého tiskového mluvčího Bílého domu z dob prezidenta Billa Clintona, za více než 8 milionů dolarů. Cena, za niž Lockhart dům v roce 2014 pořídil, byla odhadována na něco přes 5 milionů dolarů. Obamovi se pro koupi rozhodli zejména kvůli mladší dceři Sashe, která má v září nastoupit do předposledního ročníku nedaleké washingtonské střední školy Sidwell Friends School. Obamovi si přesto ponechali svůj dům georgiánského stylu v domovském Chicagu. Rodina prezidenta investovala druhou nejvyšší sumu za dům ve čtvrti Kalorama v historii. Pomyslné první místo drží Jeff Bezos, který zakoupil nejdražší dům, bývalou textilní továrnu, za 23 milionů dolarů.


NaPříkopě15


20 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

Robert Hanzl: Nechceme trh dobývat desetiletí Vývoj cen na pražském trhu, specifika nemovitostního byznysu v regionech i využití příležitostí vyplývajících z hladu kupujících – to vše jsou aktuální témata, kterými se zabývá Robert Hanzl, zakladatel a spolumajitel Next Reality. Síť realitních kanceláří si k desetiletému výročí stanovila za cíl masivní expanzi po celé České republice, jak tento záměr vypadá s ročním odstupem? připravila: jitka krulcová foto: ondřej pýcha

Chystáte se významně navýšit počet svých

vatel, což nám v našem plánu expanze dává vizi

realitky využívat, vědí co od nich čekat a chtít.

poboček, rozjet franšízy. Které regiony

120 až 150 kanceláří. Nechceme ale dobývat trh

Regiony jsou v tomto opožděné zhruba o tři až

plánujete pokrýt?

desetiletí, mělo by se jednat o relativně rychlý

pět let, klienti tady většinou ještě stále uvažují,

proces, počítáme s dosažením hranice stovky

zda vůbec prodávat nemovitosti přes realitní

Aktuálně provozujeme přes čtyřicet kanceláří

poboček do roku 2020. Věříme, že v budoucnu

kanceláře nebo do prodeje jít sami. Obvykle

a teď poslední rok se intenzivně věnujeme ex-

už nebudou podmínky pro růst trhu realitních

si ale neuvědomují rizika. Výrazným rozdílem

panzi franšízové sítě. Slavíme letos jedenáctý

kanceláří takové, jako tomu bylo v poslední

mezi Prahou a regiony je ale samozřejmě faktor

rok od založení Next Reality a už k deseti letům

letech, a karty budou brzy rozdané.

konkurence. Často slyším, jak makléři z regionů říkají, že v Praze je realitní byznys jednoduchý,

existence jsme si stanovili za cíl, že začneme růst trochu jinak, než tomu bylo doposud, kdy

Jak se realitní trh v regionech liší od toho

jsou tady nemovitosti ve vyšších hodnotách,

všechny pobočky byly přímo naše. Myslím, že

pražského, jaká jsou jeho specifika?

což přináší vyšší provize. Odpovídám, že i konkurence je nepoměrně vyšší.

už určitě máme na to, abychom šli do franšízy, takže jsme se pustili do práce. Aktuálně máme

Makléřská práce je podobná, ať už je řeč

podepsáno už deset licencí, začali jsme loni

o Chebu nebo Frýdku-Místku, lokální specifika

Jak už jste sám zmínil, loni jste oslavili deset

na Moravě, kde jsme otevřeli šest poboček a za-

ale určitě hrají roli. Například na jižní Moravě

let existence na trhu. Který z těch roků byl

čátkem letošního roku jsme přesunuli pozor-

je nepsaným pravidlem, že provizi pro realitní

podle vás pro nemovitostní trh z hlediska

nost i do Čech. Teď jsme podepsali v Čechách

kancelář hradí kupující, kdežto třeba pražský

realitní kanceláře nejlepší?

třetí licenci, máme pod sebou Hradec Králové,

trh je zaměřený na to, že tato role náleží prodá-

Plzeň a Pardubice. Chceme jít ale i na úroveň

vajícímu. Pražský trh je ale citelně dál ve vní-

Já si myslím, že to paradoxně byla léta krize.

okresních měst a měst nad hranici 10 000 oby-

mání služeb realitní kanceláře. Lidé jsou zvyklí

V dnešní době by se mohlo zdát, že realitní


SNÍDANĚ S  STATUS  ESTATE 23

Lidé jsou vlivem nedostatku kupních příležitostí schopni zaplatit i o statisíce vyšší cenu, pokud danou nemovitost opravdu chtějí.

máme k dispozici specialisty, kteří se dokážou s investorem pobavit třeba i o skladbě bytových jednotek ideální v daném místě pro budoucí prodej. Spustili jste také nový projekt aukcí nemovitostí, můžete přiblížit princip takového prodeje? Jde o absolutní novinku. Jsme v situaci, kdy u dobře prodávaných nemovitostí, jako jsou již zmíněné malometrážní byty, pozemky, nebo domy na periferiích měst, v podstatě nelze určit jasnou prodejní cenu. Lidé jsou vlivem

kanceláře mají žně, ale ono vlastně není moc co prodávat. Vysoce žádané

nedostatku kupních příležitostí schopni zaplatit i o statisíce vyšší cenu,

malometrážní byty v Praze a vlastně i většině větších měst v podstatě ne-

pokud danou nemovitost opravdu chtějí. Proto jsme spustili tento projekt.

jsou k dispozici. V době krize, v letech 2009, 2010 i 2011 padaly ceny nemovi-

Do nabídky se daná nemovitost umístí se startovací cenou a následně

tostí dolů a na trhu se dalo maximálně využít služeb realitních kanceláří.

přijímáme nabídky formou přihlášek do aukce, nejde o klasické přihazování. Zájemce v přihlášce uvede cenu, kterou je ochoten za danou nemovitost

Významně se angažujete v otázkách takzvaného realitního zákona.

zaplatit a v den stanovený v podmínkách dojde k vyhodnocení všech přihlá-

Je to složité téma, ale co jsou v rámci této otázky vaše priority?

šek. Následně je jednomu ze zájemců nabídnuta rezervační smlouva – o vybraném účastníkovi rozhoduje samozřejmě majitel nemovitosti, většinou si

Teď se zbrzdila fáze přípravy a potom už se budou řešit volby, takže je vlast-

vybere nejvyšší nabídku, ale roli může sehrát i rychlost odkupu. Už v prvních

ně otázkou, jestli vůbec příští sněmovna přijme verzi, která byla v posled-

měsících, kdy aukce provozujeme, jsme zjistili, že prodejní ceny navyšujeme

ních letech zpracovávaná. Hlavní ambicí zákona ale je, aby se právně upravil

oproti požadavkům majitele až o 30 %. Výhoda je v tom, že finální cenu

vstup i výstup profese realitního makléře. Aby tuto práci mohl dělat jen

nemovitosti určuje sám trh.

člověk, který projde nějakou kvalifikací. Cíl je prostý, chtěli bychom eliminovat subjekty, které nemají seriózní úmysly a nastavit pravidla. Je to výhodné

Dále jste přidali také sekci Premium, v čem se liší?

i vůči finálním klientům, kteří by měli vnímat, že existuje něco jako podmínky prodeje. Zákon by měl definovat i význam exkluzivní smlouvy a zprostřed-

Dlouho jsme se zamýšleli nad tím, jestli sekci Premium mají charakterizovat

kovatelské smlouvy, což dosud definováno nebylo. Také se v této věci řešilo

prémiové nemovitosti nebo prémiová služba. Je tady samozřejmě klientela,

povinné pojištění pro makléře, ale z mého pohledu právě tohle není zásadní

která požaduje při prodeji svých nemovitostí služby realitních kanceláří

problém trhu. Slibuji si od zákona i lepší PR profil našeho oboru, zatím mi

ve vyšším komfortu. S Premiem jsme pořád na začátku, ale profilujeme ho

přijde, že na makléře padá stín špatné pověsti právě vinou neseriózních

tím směrem, abychom nabídli klientům nadstandardní služby, cílíme s pro-

elementů trhu, jejichž činnost by se tak legislativně upravila.

dejem na specifické skupiny zájmu, objevujeme se na golfových turnajích, jsme partnery prestižních akcí a tak dále. Prostě dynamický, hledáme nové

V rámci Next Reality vznikla divize Next Develop. Prodávají

kanály komunikace s efektivnějším zásahem. S tím souvisí i to, že na našem

se developerské projekty jinak než ostatní nemovitosti nebo

webu Premium bude také uzavřená zóna, neveřejné diskrétní nabídky

proč došlo k této diverzifikaci?

přístupné pouze registrovaným uživatelům.

Spousta realitních makléřů má tendence nasmlouvat si nějakého develo-

Pohybujete se v nemovitostech napříč kategoriemi, jaké aktuální

pera k prodeji a mají představu, že za jednoho klienta dostanou desítky

trendy vývoje trhu pozorujete?

bytů k prodeji. Většinou si ale rychle vylámou zuby už při úvodní komunikaci s oním zodpovědným zástupcem, protože mu neumí nabídnout správný

Neustále odpovídám na dotazy, jestli už jsou ceny nemovitostí na vrcholu

průběh prodeje takového projektu. Proto my jsme vytvořili takovéto samo-

a jestli už splasknou. Podle mě ceny na vrcholu ještě zdaleka nejsou a růst

statné oddělení, které kromě klasických služeb nabízí i provedení kupující-

bude pokračovat. Nemluvím teď jen o sekci prémiových nemovitostí, tam

ho klientskými změnami, které developer nabízí. Je tam i přidaná hodnota

je z čeho vybírat. Když ale vezmu v potaz nižší a střední třídu bytů, je jich

specificky pojatého právního servisu, protože postup u nových bytů je jiný

prostě nedostatek, což určuje jejich cenu. Developeři nemají postaveno,

než u bytů z druhé ruky. Služby developerům, nastavujeme třeba i marketin-

většina bytů v nových projektech je k dispozici na rezervaci a následně se

gový plán a je potřeba s komunitou lidí, kteří byty kupují, správně komuniko-

na nastěhování čeká. Vliv na ceny má podle mě i zahraniční klientela, pořád

vat. Nabízíme konzultace už při samotném zrodu developerského záměru,

roste zájem východu o pražské nemovitosti. ▪


24 ESTATE  STATUS  EVENT REPORT

ARCHITEKTI NA HRADBÁCH V červnu se v prostorách legendárního pražského kina 64 U Hradeb konalo první z řady setkání Czech Deco Teamu, Obce architektů a zástupců magazínu Architect+, který byl mediálním partnerem celé akce. Pozvaní hosté z řad architektů, developerů a designérů hovořili o revitalizaci prostoru kina 64 U Hradeb a novinkách z mezinárodních architektonických konferencí UIA v Praze, Baku a Reykjavíku. Hlavní událostí večera byla přednáška Ing. arch. Petra Franty o realizaci budovy Českého institutu informatiky a kybernetiky ČVUT s následnou diskuzí.

Hlavní událostí večera byla přednáška Ing. arch. Petra Franty.

Nikola Filipová, kreativní ředitelka Elite Bath, Karel Smejkal, spoluzakladatel Inspireli a architektka Barbora Mluvková z ateliéru Konceptual.

Zuzana Janovská, marketing manager Premium Media Group a sales manager časopisu Architect+ Rastislav Jakub

Letní jazz v Augustinu 15. června byla na terase hotelu Augustine slavnostně zahájena série neformálních letních jazzových čtvrtků. Pravidelná akce s podtitulem Jazz, Beer and BBQ probíhá v uvolněné atmosféře za doprovodu hudby Terezy Krippnerové & The Masters.

(Zleva) Docent Jan Pirk, Tamara Kotvalová a Lubomír Šilhavík.

CAROLLINUM SUMMER PARTY Tradiční letní party prestižního hodinářství a klenotnictví Carollinum i letos proběhla v Hergetově Cihelně. Ačkoliv počasí večeru nepřálo, hosté se skvěle bavili až pozdě do noci. Na snímku majitelka společnosti Tamara Kotvalová, docent Jan O gril se postaral šéfkuchaře restaurace hotelu Augustine Marek Fichtner.

Pirk, přednosta kardiocentra IKEM (vlevo), a Lubomír Šilhavík, ředitel Carollina.


EVENT REPORT  STATUS  ESTATE 25

reSITE In/visible Dinner

Ve čtvrtek 22. června proběhla na nádvoří vinárny Bokovka slavnostní recepce a party letošního, již šestého ročníku mezinárodní konference reSITE, tentokrát na téma In/visible City. Čestnými hosty večera byla japonská architektka oceněná Pritzkerovou cenou Kazuyo Sejima a místostarosta Paříže Jean-Louis Missika.

Majitel Karlín Group Serge Borenstein vydražil na party za 200 000 Kč neonovou plastiku Invisible Heart od Zuzany Lednické a Studia Najbrt.

Jean-Louis Missika, místostarosta Paříže

Martin Barry, předseda reSITE, s Markem Dospivou, Penta Investments

Party proběhla na renesančním nádvoří vinárny Bokovka.

Architektka Kazuyo Sejima, držitelka Pritzkerovy ceny a hlavní host reSITE 2017.


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


28 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

Neapol Afragola, takový je název nové italské

ZAHA v Neapoli

stanice rychlovlaků, pod jejíž podobou je podepsaná dnes již zesnulá architektka Zaha Hadid a její kolega ze Zaha Hadid Architects Patrik Schumacher. Futuristický několikapodlažní objekt je po čtrnácti letech projektování teprve v první fázi stavby, ale už nyní slouží svému účelu a vlaky tady zastavují. Prostorově velkorysý koncept je tvořen dynamický liniemi, základními materiály je sklo a beton. Počítá se, že při plném provozu stanicí denně projde téměř 33 000 cestujících, projekt je tedy dimenzován na zástavbu o rozloze 30 000 metrů čtverečních.

FENOMÉN

PHENOMENA Bomma se se svým nejnovějším designérským počinem vrací k tradičnímu českému broušenému sklu. Mistrovský dotek této úpravy propůjčila své řadě Phenomena vzniklé ve spolupráci se studiem Dechem. Foukaná křišťálová svítidla nesou dekor jednoduchých vysoce precizních linií, celkový dojem tedy zůstává moderní, a to i díky využití základních geometrických tvarů coby formy jednotlivých kusů. Odchýlením od předchozích modelů řady Phenomena je také absence barevných přechodů, nová

Na Mars MAD architects se ve své nejnovější kolekci Martian Collection prezentované na červnovém veletrhu Design Miami/Basel nechali inspirovat vesmírem, konkrétně snovou myšlenkou osídlení Marsu. Řada zatím zahrnuje celkem pět designových solitérů, do konce roku by do ní ale měly přibýt další kousky. Dvěma hlavními charakteristikami vysoce artově vyznívající kolekce jsou metalické materiály ve vysokém lesku a organické tvary.

svítidla jsou vyrobena z čirého skla.


Radost z jĂ­zdy


30 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

ŠTAJNHAUS: Návrat ke kořenům skrze architekturu Až do šestnáctého století sahá historie domu v někdejší židovské čtvrti v Mikulově, jehož rekonstrukce na penzion se ujalo znojemské architektonické studio Ora. Penzion Štajnhaus ve svém designu osekal vše, co je navíc, a odstranil nánosy úprav stylů v průběhu času. Koncept pětipokojového ubytovacího zařízení se soustředí na čistotu vyznění původní duše domu. Architekti přiznali a co víc, podtrhli

Design Showroom Na pražské mapě designu přibyla nová inspirativní zastávka. Na adrese Plzeňská 24 byl nedávno otevřen butik

nerovnosti stěn, do interiéru zvolili jako vyjadřovací prostředek dřevo a kov v duchu středověkého

pojmenovaný jednoduše a výstižně

původu objektu, a vytvořili tak silný sebevědomý prostor, jehož nálada je pevně spjata s lokalitou.

Design Showroom. V jeho portfoliu

Penzion už je v provozu, dveře Štajnhausu jsou vám tedy otevřeny.

najdete produkty českých i světových značek jako je Alessi, Kavalier Design, Normann Copenhagen, Lasvit, Ton nebo Brokis a studio zároveň nabízí i služby architekta a designéra. Nechte se inspirovat…

Návrat Macintoshe (skoro) Stojánky na mobilní telefony. Že jde o minulost přelomu milénia? Jasně,

MAISON SISLEY

dokud nepřidáte invenční design se

Svatostánek milovníků beauty hýčkání. Tak

skvělým nápadem – u retra ovšem

by se dal charakterizovat nedávno nově

stále zůstáváme. Jihokorejská značka

otevřený Maison Sisley na pařížské avenue de

Elago vyrábí toto příslušenství pro

Friedland. Jde o kombinaci butiku, café lounge

iPhony a nabíjecí stojánek má tvar

a salonu, který poskytuje nejprestižnější péči

miniatury starého Macintoshe Plus

značky, prostor je ale zároveň velmi unikátní

i s klávesnicí. Gadget je kompatibilní

a inspirativní i co se týče designu. Majitelky

s iPhony posledních tří generací,

Sisley, sestry d’Ornano, dokonce zapůjčily pro

ve stojánku navíc můžete telefon

vybavení interiéru některé objekty z rodinné

pohodlně ovládat. K dostání v černé

sbírky užitého umění. Prostě zážitek pro

a bílé barvě za necelých tisíc korun.

všechny smysly. Kdy se chystáte do Paříže?


elitebath.cz

THE FIRST SOAP OPERA YOU’LL REALLY NEED EVERY DAY. Elite Bath. Addicted to well-being.

Sjednejte si schůzku v Elite Bath: info@elitebath.cz ELITE BATH | River Diamond | Rohanské nábřeží 657/7 | Praha 8 – Karlín


32 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

SKYLINE HOUSE

San Francisco jako na dlani


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 33

Mohou se ty nejlepší možné podmínky pro architektonický projekt stát omezující? Architekti, kteří stojí za nevšedním Skyline House, tvrdí, že ano. Ideální dispozice rodinného sídla je totiž nutily k „selekci“ toho, co je na daném místě skutečně hodnotné. text: Radomír Dohnal Foto: Bruce Damonte


34 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 35

Za profesionály ze studia Terry & Terry

paláce nebo strhující skvosty, i když se k tomu

fádním výhledem. To vše tady fyzicky přítomné

Architecture už stojí velmi solidní portfolio

místo podbízí,“ říká Ivan Terry, vedoucí projektu.

bylo. Jenže to vše museli spojit v jeden orga-

dokončených projektů, včetně řady komerčních,

Přání klienta se totiž omezilo jen na „oblohu,

nický celek, který by současně odrážel osobité

rezidenčních i velkoobjemových zakázek. Jejich

vzduch a slunce“.

požadavky klienta.

dového bydlení pro rodinu, jim ale dala zabrat.

Místo s černou stopou

Práce se vzduchem

Proč? Architekti dost často hledají a nachází

Skyline House nevznikal na zelené louce, ale

Začínat se musí od základů, a proto byl původní

neotřelá řešení v místech a situacích, kde se na-

přebudováním již existující stavby. Staré pro-

hlavní objekt očesán až na základní betonovou

chází více faktorů mimo uživatelské optimum.

tipožární základny stojící v sekvojemi zales-

konstrukci. Ta se ukázala být velmi odolnou

Stísněná zástavba, nedostatek přirozeného

něných svazích za městem Oakland. Hasičská

a zubem času zatím nenahlodanou. Jinými

světla, nepříznivé klima. A když dobré nápady

stanice skončila svůj provoz oficiálně v roce

slovy, bylo by zbytečné nahrazovat ji totožným

přichází, podaří se zvrátit nepříznivé okolnosti

1991, poněkud ironicky během rozsáhlého

materiálem v jiném profilu. Architekti se tím

ve prospěch představy klienta. Jenže co si počít

požáru a od té doby chátrala. Součástí ohněm

ale museli znovu vtěsnat do přednastavených

s lokalitou a stavební parcelou, která si stojí

nově zpřístupněného pozemku byla i rozsáhlá

parametrů. Další stavební požadavek vycházel

ve všech dispozičních ohledech až příliš dobře?

zahrada, která sbíhala z úbočí až k příjezdové

z klimatu na daném místě: předsazený prostor

A tím jsme u kořene „komplikací“ se Skyline

cestě. Co dál? Mořský vánek, který až sem,

ve svahu měl tendence se nepřiměřeně přehří-

House. Které z úžasných a unikátních možností,

do výšky 550 metrů, přináší příjemné osvě-

vat, zatímco dosavadní místnosti na straně hory

jež se nabízejí, v rámci návrhu rozvést a jaké

žení i v horkých letních dnech. A když k tomu

byly chladné až vlhké. Prvním krokem k řešení

opomenout? Terry & Terry Architecture proje-

přičteme ještě neopakovatelný výhled na celou

byla konstrukce střechy, která svým profilem

vili velmi silné pochopení pro základní principy

Eastbay, včetně světel San Franciska a jeho ne-

trochu připomíná trychtýř. Je vyklenutá, což

rezidenční stavby a vcítění se do hlubokého

konečný Golden Gate … Výsledkem je lokalita,

umožňuje transfer různě teplých vzdušných

smyslu architektury. Tím mimo jiné je vytvářet

která má cenu zlata. Architekti nemuseli zápasit

mas nad objektem. S ohledem na přání

intenzivní propojení mezi člověkem a jeho

s neexistujícími základy, nedostatkem prostoru,

zadavatele pak rozpracovali myšlenku široce

okolím. „Nemusíte budovat majestátní chrámy,

absencí přírody, nedostupností místa nebo

otevřeného prostoru, který se brání rigidním

aktuální práce, komplexní rekonstrukce víken-


36 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

formám členění s pomocí zdí. Tím vznikla doko-

mezi vnějším světem hory nad Eastbay a svahu

nalá jednotka přirozené klimatizace, která se

pod ní, který si z obou lokací bere to nejlepší

poryvem větru stará o příjemné ovzduší

a uchovává si to uvnitř. Z hlediska programové-

v celém domě.

ho využití vnitřních prostor navazuje na vnější „horní“ terasu a její parkoviště široký vstupní

Studený beton vs. dynamické dřevo

sál. Tato hala pozbývá předělu stěn a už od pro-

„Klient chtěl, aby tu jeho rodina žila v kontaktu

sklených posuvných dveří se díváte přímo nad

s oblohou i se zemí. I proto jsme do celého zá-

oblohu na druhé straně domu.

měru vpustili tolik světla,“ dodávají lidé z Terry & Terry Architecture. Jenže jen to, že odstraníte

Dům, který stěnám nefandí

dvě protilehlé stěny, neudělá z vybetonovaných

Jistě, v jednotlivých rozích se tu nachází místa

garáží o rozloze 250 metrů čtverečních lepší

vymezená funkčně jako obývací pokoj, jídelna,

místo. Neopracovaný beton je ubíjející pro svět-

prostorná kuchyně. V zásadě se ale jedná

lo i život. Nechybí mu odolnost, ale nedostává

o jeden široce koncipovaný společně sdílený

se mu energie. Architekti proto přišli s nevšed-

prostor, který může v průběhu dne využívat celá

ním nápadem. Nasunout na existující nosné

rodina. Oddělenou součástí pak jsou pokoje

stěny dřevěnou strukturu, předem rozměřené

soukromého charakteru. Hlavní ložnice a dětský

tvarované obložení. To překrylo původní rysy

pokoj doplněné o hlavní koupelnu a ještě jednu,

průmyslové stavby a vytvořilo nad očekávání

menší. Obojí s vlastním hygienickým zázemím.

vřelý prostor. Zároveň poskytlo místo pro vede-

Podsazené patro v sobě pak skrývá další ložnici,

ní klimatizace, stropních ventilačních průhledů

televizní místnost, studovnu a pracovnu a také

a světlíků a LED nasvícení místností v mrtvém

místnosti pro provozní zázemí. Naleznete zde

prostoru mezi betonem a výdřevou. „Víte,

také vstup na zahradu. Terasa nad svahem je

dřevo je na rozdíl od betonu velmi dynamický

částečně zastřešena a zastíněna podélným

materiál,“ říká Naomi Hansen, která na projektu

žebrováním pergoly. Zábradlí nad svahem je

spolupracovala. „Intenzivně reaguje na světelné

prosklené, aby nic nebránilo výhledu na světla

poměry, pracuje se stíny, přináší škálu barev. Je

San Franciska. ▪

živé.“ Spojení světů V kontextu pak tato jednoduchá změna prozářila celý Skyline House. S dřevěným obložením se také dají vytvářet malé zázraky, pokud tedy nelpíte na pravidelných tvarech. Přesahy obkladů, které jsou v exteriéru rovné, se uvnitř domu prohýbají do křivky. Vzniká tak zvláštní zaoblený strop, který opticky výrazně zvětšuje podhledovou výšku. Elastické křivky sice nevoní stavitelům, ale běžní lidé k nim bytostně tíhnou. Že by snad dávná vzpomínka na bezpečí jeskyně? Skladba obkladového dřeva by se mohla zdát poměrně monochromatická. Přece jen, dřevěné plovoucí podlahy ve stejném provedení jako obklady stěn a stropů? Jenže kombinace načervenalého třešňového dřeva s mořeným dubem dobře koresponduje se sekvojovým „redwoodem“ v okolí domu. Celý Skyline House je tak jakousi přepustí, oboustranným filtrem


38 ESTATE  STUDIO  DESIGN

MEGA TREND

NÁVRAT K PŘÍRODĚ Propojení interiéru a exteriéru pomocí mobiliáře, stejných materiálů a prosklených stěn opticky zvětšuje prostor. (Foto: Tribu)

Trendy v interiérovém designu se mění čím dál rychleji. Existuje však pár stylů, které se drží na žebříčku popularity již několik let a jejich obliba stále vzrůstá. Ty můžeme nazvat „mega trendy”, protože jejich vliv je opravdu rozsáhlý. Mezi ně jednoznačně patří přírodní motivy. Text: Iva Bastlová, Foto: archiv


DESIGN  STUDIO  ESTATE 39

Kuchyňská linka od Gruppo Euromobil má dvířka z pravého dřeva a vestavné spotřebiče nejsou vůbec pohledové. Tak vypadá kuchyně méně technicky a více pohodově.

Velká okna s výhledem do krajiny jsou vedle vestavné vany od Burgbad předpokladem k dokonalému odpočinku.

Stolky Soul od značky Lusito jsou vyrobené z dubového masivu a corralitu. Je tak možné je využít nejen do obývacího pokoje a ložnice, ale i koupelny a wellness prostorů.

Tento směr je charakteristický používáním materiálů, které nic neimitují a přiznávají, čím opravdu jsou. U nábytku je to zpracování masivu místo folií, lamin a laminátů. Tyto materiály během času pracují jinak, rozdíl je opravdu poznat, dřevo navíc stárne velmi příjemně, patina je obvykle žádoucí. Totéž platí u ratanu a dalších přírodnin, jež by v tomto směru neměly být nahrazovány plasty – pokud tedy nejde o outdoorové funkční využití. Přírodní materiály nebývale sluší obzvlášť podlahám, ať už jde o dřevo, korek, kámen nebo keramiku. Velmi


40 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Vyhněte se umělému ratanu a dalším imitacím. Pocit opravdového materiálu a původ jsou nenahraditelné. Křesílka jsou z portfolia Uniqwa furniture.

rostlin. Není to však podmínkou, rostliny mohou být menšího vzrůstu a tvořit různé kompozice, mohou být ve velkých květináčích na podlaze, ve vysokých nádobách nebo i zavěšené. S používáním živých rostlin jde ruku v ruce nutnost dostatku denního světla v interiéru – i to je forma přírodního prvku. Současný trend velí architektům okna zvětšovat, interiér se ve velkém propojuje s exteriérem, a to nejen stavebně, ale také materiály. Made by nature Výhodou přírodního stylu je jednoznačně jeho nadčasovost, pokud chcete investovat do kvalitního vybavení, jsou přírodní materiály tou nejlepší volbou. Nehledě na to, že přírodní materiály, jako je dřevo nebo kůže, zaručují, že každý daný kus z nich vyrobený je jedinečný originál, jehož kresbu a strukturu nelze napodobit. ▪

Světlo z luceren, které vytváří svíčky, je stejně nenapodobitelné jako pravé dřevo či kámen. Použijte ideálně tepané či keramické svítilny. Kousky na snímku jsou od Marks&Spencer, podobné nabízí řada dalších designových značek.

oblíbené a aktuálně trendy jsou také obklady stěn kamenem, využívají se i solitérní desky z mramoru nebo onyxu, jehož kresbu perfektně podtrhne správné podsvícení. Stálicí na scéně je pískovec, břidlice, popřípadě kamenná dýha, která má snadnou aplikaci a pestrou paletu dekorů. Snadnou a rychlou cestou, jak pustit do interiéru přírodu, jsou textilní prvky. Z textilu vedou v rámci naturalistických interiérů režné látky, len, bavlna a na čalounění hlavně kůže v přírodních odstínech. Vyvarujte se tapet, které imitují různé struktury – jakkoliv praktičtějších – a vsaďte na originalitu a autentičnost. Zelená má zelenou Důležitou roli v tomto směru hrají živé rostliny. Vůbec jejich instalace v bytových interiérech je velkým trendem, nejenže povznášejí prostředí po stránce estetické, ale jsou také dobré pro zlepšení akustických vlastností prostoru. Stále větší oblibu si získávají vertikální zahrady, kdy se využívá stěna na osazení pečlivě vybraných


42 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

MATTI KUJASALO

RETROSPEKTIVA

Uprostřed horkého léta osvěžte svou mysl výtvarnou inspirací ze severu. Matti Kujasalo, mezinárodně nejuznávanější finský umělec a zároveň jeden z nejvýznamnějších světových zástupců konstruktivismu, vystavuje v Kutné Hoře. Připravila: Jitka Krulcová Foto: archiv


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 43

Retrospektivní dílo letos jedenasedmdesátiletého výtvarníka Matti Kujasala představuje působivý průřez autorovým vývojem a stabilizací jeho stylu od sedmdesátých let dvacátého století až po současnost. V tomto velkorysém časovém úseku je možné krok za krokem sledovat zprvu relativně snadno odtušitelné principy logiky jednotlivých děl, které se s postupem doby komplikují a stávají se sofistikovanějšími, náročnějšími, až se pomyslný klíč k rozluštění záměru ztrácí – a právě tento bod ztráty vodítka k chápání je okamžikem, kdy se vysoce strukturální forma umění začne dotýkat pocitů. Emoce ukryté v chladném systému Kujasala charakterizuje takzvaný konstruktivní styl malby, obecně považovaný za intelektuálně náročnou disciplínu jak v otázce vytvoření díla, tak jeho následné interpretace obecenstvem. Umělecká obec napříč kontinenty se ovšem shoduje, že právě Kujasalo dokáže systémové konstruktivní umění přiblížit běžnému divákovi a svou jemností a křehkostí v něm i přes neodmyslitelnou techničnost vyvolat emoce. Mimo výběr obrazů, mezi nimiž se objeví i nejnovější exempláře Kujasalovy neutuchající tvorby, budou na výstavě k vidění i autorovy prostorové objekty. Expozice je k vidění až do 29. října v galerii GASK v Kutné Hoře a probíhá ve spolupráci s Galerií Anhava v Helsinkách, FRAME Contemporary Art Finland, Pori Art Museum a finským velvyslanectvím v Praze u příležitosti stého výročí existence Finské republiky. ▪


44 ESTATE  STUDIO  INSPIRACE

# Jednoduše elegantní kancelář kompletně z produkce značky Poltrona Frau vyzařuje sílu díky tlumeným zemitým barvám, sebevědomým přímočarým liniím a vytříbeným materiálům. Za psacím stolem C.E.O. Cube dominuje pracovní sekci křeslo s vysokými zády Chancellor, jako decentní úložný prostor poslouží v pozadí umístěný policový systém ze stejné řady jako stůl. Sezení pro privátnější jednání zajišťují lounge křesílka Brooklyn v cihlové barvě.

OFFICE INSPIRACE Boty, vizitky, hodinky, auto … Je něco, co reprezentuje váš byznys styl ještě výmluvněji? Jistě, vaše kancelář. připravila: jitka krulcová, Foto: Archiv značek


INSPIRACE  STUDIO  ESTATE 45

# Jednoduchost v otázkách barev i tvarů je aktuálním top směrem a v případě této office instalace od Fantoni je dotažena k dokonalosti. Vzdušný prostor ideálně dimenzovaný k rozletu velkolepých myšlenek je vybaven čistě funkčně, ale přesto stylově. Nespornou výhodou je zde také univerzálnost, základní linie se přizpůsobí každému prostředí a podtrhnou jeho charakter. S elegancí prostě nemůžete udělat krok vedle… # Detaily, jako třeba tento klasický zápisník v kožených deskách Montblanc, jsou příležitostí vnést do seriózního kancelářského prostředí barvy a dotek osobitosti. Vyzkoušejte ladění drobností do jednoho odstínu, už pár kousků se zapíše na celkovém dojmu jako výrazný stylový prvek.

# Pohovka se zvýšenými zády funguje jako jednotka pro vytvoření privátnějšího odděleného koutu v rušném prostředí kanceláří s otevřeným konceptem, třeba pro vyřízení telefonních hovorů mezi schůzkami u šálku kávy. Model od architekty oblíbeného brandu Estel Group je v kombinaci látky a kovových nožek.


46 ESTATE  STUDIO  INSPIRACE

Prostředí, ve kterém pracujete, se samozřejmě velkou měrou podílí na vašich výsledcích. Vybavení by mělo být co možná nejvíc funkční, aby komfortně podpořilo každodenní procesy. To ovšem neznamená, že byste se měli vzdát estetické stránky věci. Aktuální trendy částečně korespondují s obecnými interiérovými tendencemi, uplatní se seversky minimalistický styl, ideálně s modulárními vlastnostmi, ale také tradiční italská elegance v podání kůže a dřeva pro konzervativnější variantu. Při vybavování kanceláři je právě kvůli nutnosti funkčnosti bez kompromisů zapotřebí uvažovat velmi koncepčně. Prozkoumali

# Záležitost pro znalce. Barový kabinet na kolečkách Isidoro od Poltrona Frau potažený béžovou kůží a vykládaný ořechovým dřevem nabízí dostatek prostoru pro vaše oblíbené lahve whisky nebo cognacu nutné pro důležitá jednání. Prostor je i pro sklenice a další servírovací nezbytnosti. Uzavírání funguje na stisk tlačítka.

jsme nabídku značek, které jsou v této disciplíně na úrovni expertů.

# Křeslo Repos od Vitry nabízí dvě možnosti využití, buďto ergonomicky tvarované opěradlo zafixujete pro oporu při práci na počítači, nebo uvolníte, takže se díky synchronizovaným mechanismům přizpůsobí vašim pohybům pro dokonalou relaxaci. Ladící podnožka je už jen třešničkou na dortu pro druhou variantu. K dostání v několika barevných provedeních.

# Německy precizní a strohá aktovka v prvotřídně zpracované elegantní kůži safiano dotvoří jak váš outfit, tak prostředí vaší kanceláře. K dostání v síti butiků Beltissimo.


INSPIRACE  STUDIO  ESTATE 47

# Skleněné stoly vytvářejí perfektní základ pro moderní designovou kancelář. Kombinace s materiály, jako je kov, kámen nebo beton podpoří chladné technicistní vyznění, kůže a dřevo zase přináší zajímavý kontrast a celkový efekt pocitově oteplí. Geometricky poutavý exemplář na snímku pochází z dílny značky Tonelli, která je na skleněný nábytek specialistou.

# Díky bezdrátovým reproduktorům Beosound 1 s tělem z nerezové oceli od Bang Olufsen si v kanceláři vychutnáte svoji oblíbenou hudbu v perfektní kvalitě. Můžete je postavit v podstatě kamkoliv, technologie šíření zvuku v 360stupňovém okruhu zajistí rovnoměrné rozprostření hudby v prostoru. Díky svébytnému dánskému designu navíc fungují i jako reprezentativní doplněk interiéru.


48 ESTATE  STUDIO  INSPIRACE

# Designerské studio U1 zrealizovalo dle návrhu architektky Mirky Zadražilové interiér společnosti EASIT za použití přírodních prvků, zemitých a svěžích barev. Dominantou kanceláří je stolový systém Only1 s dřevěným dubovým podnožím doplněný o pracovní židle LD seating. Celým interiérem se prolínají dřevěné prvky ve formě atypických obkladů, třípatrového pódia v relaxační části a obložení na lakovaném recepčním pultu.

# Futuristicky laděné jednací křesílko Avec Two v kombinaci lakovaného dřeva a kůže s metalickým finišem usazené na kovové konstrukci pochází z dílny španělského návrháře Jose Martineze Mediny. Pokud vám jeho práce dosud unikala, napravte to. Originální linie Avec Two nejlépe vyniknou ve skupině.

# Hodiny úplně jinak. Qlocktwo je dekorativní objekt, který jen tak mimochodem také zobrazuje čas formou transkripce do celých slov. Model Golden Legend je vyveden v oceli a aluminiu s 24karátovým zlacením, takže je opravdu maximálně reprezentativní. Přední deska je navíc pro možnost oživení vyměnitelná. K dostání v Klenotnictví Dušák.


Sky Barrandov je výjimečný projekt na pražském Barrandově navržený ikonou české architektury profesorkou Evou Jiřičnou, nabízející zcela unikátní střešní penthouse, který na ploše 120 m2 a dispozičním řešením 4+kk, skýtá prostor pro moderní bydlení 21. století s možností „bydlet hvězdám nadosah“. Jeho zpracování provedené v nejvyšším současném standardu, s maximální precizností a důrazem na kvalitní životní prostor, Vám zajistí výjimečný pocit luxusu a pohodlí. Jeho výjimečnou součástí je částečně zatravněná střešní terasa o velkorysé rozloze téměř 150 metrů čtverečních, která Vám umožní i umístění jacuzzi a impozantní panoramatické výhledy na Prahu.

developed by:

Více na www.skybarrandov.cz


ESTATE ADVERTORIAL 50 ESTATE  STUDIO  SOLITÉR

V kruzích


SOLITÉR  STUDIO  ESTATE 51

Opulentní esence art deca. Tak popisuje značka Koket svou působivou knihovnu Decadence a nezbývá než souhlasit. Návrat art deca je jedním z největších trendů letošních designových veletrhů a  tento kousek je nenásilnou cestou, jak jej začlenit do  interiéru. Protilehlé polokruhy vyrobené z  kombinace bílého a  žlutého kovu doplňují police z  tmavého řezaného skla a  výsledek spolupráce dvou chladných materiálů vyzařuje sebevědomou eleganci. Koncept bez zadní části přímo svádí k  tomu nechat tento jedinečný kousek zaznít ve volném prostoru. Koket Info o ceně na vyžádání


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

www.havelholasek.cz

S trattegické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partne e r ství tv tv

|

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s  týmem 24 partnerů, více než 100 advokátů a  celkem 180 právníků největší česko-slovenskou nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě

|

Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a  Slováků, 70 největších světových společností  Fortune 500 a  téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v České republice i na Slovensku dle celkového počtu všech nominací a  titulů v  rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Právní a daňové poradenství v  rámci soukromých investic do českých i  zahraničních nemovitostí, investičních příležitostí v  oblasti luxusních výrobků a  služeb a  dalších privátních akvizic, včetně investic do umění

|

Právní služby v oblasti mezinárodních fúzí a  akvizic, při vytváření mezinárodních struktur, expanzi na zahraniční trhy, exportu zboží, služeb či investičních celků včetně ochrany značek a duševního vlastnictví, exportního a projektového financování a pojištění v mezinárodních sporech

|

Právní poradenství a související daňové služby ve více než 70 zemích světa a 12 světových jazycích; až 70 % případů s mezinárodním prvkem

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže

Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015)

Právnická firma roku v České republice (2011–2012, 2014–2017)

Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic ve Slovenské republice (2013–2017)

Jaroslav Havel | Partner

Marek Lošan | Partner

Nejlepší právnická firma pro fúze a akvizice v ČR a na Slovensku (2016)

1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice

(2016) (2009–2015)


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys

&


54 ESTATE  STRATEGIE  NOVINKY

ZBROJOVKA JDE K ZEMI,

místo ní vyrostou kanceláře

Jeden z nejrozlehlejších brněnských brownfieldů, areál bývalé Zbrojovky, čekají v létě první demolice továrních hal. Více než 20hektarový pozemek čistí developerská společnost CPI. Ta chce v oblasti postavit byty, kanceláře a obchody. Revitalizace pozemků bude probíhat ve více etapách, poslední má skončit podle mluvčího firmy Jana Buriana nejdříve za deset let. Už nyní podle něj firma jedná s budoucími nájemci a zpracovává studie k jednotlivým projektům.

ČTYŘI Z PĚTI ČECHŮ CHTĚJÍ BYDLET VE VLASTNÍM Přestože ceny bytů v posledním roce prudce rostou, Češi stále považují vlastní bydlení za lepší řešení než pronájem. V průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen to uvedlo 78 procent respondentů. Jen šest procent dotázaných upřednostnilo pronájem; u zbytku je rozhodující aktuální životní situace. Počet lidí, kteří považují byt za zajímavou investici, je také čtyřpětinový. Od loňska se i přes zdražení zvýšil o téměř desetinu.

ODBORÁŘI PRODAJÍ

žižkovskou „kachlíkárnu“

DELOITTE: Byty v Praze zdražily téměř o čtvrtinu

Zájemce o koupi bytu v Praze si v druhém čtvrtletí roku musel připravit v průměru 90,4 tisíce korun za metr. To je podle analýzy poradenské společnosti Deloitte o 23 % více než před rokem. Důvodem je především klesající počet volných bytů. Ten se pohyboval nejníž za poslední čtyři roky. V růstu cen bytů se projevuje také

Dům odborových svazů na pražském náměstí Winstona Churchilla v Praze je na prodej. V druhé polovině

fakt, že nových projektů na trhu přibývá

června o tom rohodla valná hromada organizace spravující majetek odborářů. Důvodem prodeje je příliš

málo a u těch stávajících se nejrychleji

drahý provoz budovy, který nepokryjí ani příjmy z pronájmu kanceláří. Výběrové řízení má správa majetku

vyprodají levné byty. Na trhu pak zůstá-

odborů připravit během léta, vyhlášeno bude na podzim. Podle odhadů by za funkcionalistickou památko-

vají ty nejdražší.

vě chráněnou stavbu mohli odboráři dostat až 300 milionů korun.


NOVINKY  STRATEGIE  ESTATE 55

SKANSKA PRODALA

KANCELÁŘSKÉ CENTRUM FIVE Nedávno dokončené kancelářské centrum Five na pražském Smíchově koupil německý fond Triuva. Developerské společnosti Skanska Property, která projekt realizovala, za ně zaplatí 50 milionů eur, tedy zhruba 1,3 miliardy korun. V nemovitosti je více než 14 tisíc metrů kanceláří, všechny jsou už pronajaté. Většinu z nich obsadila farmaceutická společnost MSD, sídlí tu i společnost Sodexo. Skanska sedmipatrovou budovu dokončila letos v dubnu.

PALÁC DUNAJ MĚNÍ MAJITELE Zeitgeist Asset Management, společnost zabývající se developerskou činností a správou nemovitostí pro soukromé a institucionální investory, koupil pro německý penzijní fond Palác Dunaj na Národní třídě v Praze. Prodejcem byla

Hypotéky mají nového LÍDRA

společnost Eurovia CS.Celková pronajímatelná

Po osmi letech se mění obsazení

plocha paláce činí 8 965 m a v prostorách sídlí

pozice vedoucí finanční instituce v hy-

řada významných společností včetně České

potékách. Hypoteční banku v prvním

advokátní komory a CK Fischer. Zeitgeist Asset

čtvrtletí přeskočila Česká spořitelna.

Management nyní plánuje citlivou modernizaci

Z trhu si ukousla 33procentní podíl.

při zachování historické hodnoty budovy. „Rádi

Celkově se za prvních pět měsíců roku

bychom jí architektonicky vrátili původní vý-

podařilo bankám uzavřít přes 47 tisíc

znam, aby se znovu stala prestižní adresou,“ ko-

nových smluv. Klienti si půjčili bezmála

mentuje budoucí plány Peter Noack, spolumajitel

100 miliard korun, což je téměř polovi-

a CEO společnosti Zeitgeist Asset Management,

na loňského počtu. Zájem o hypotéky

2

a doplňuje: „Naším cílem je zvýšit kapitálovou hodnotu a peněžní tok pomocí strategie dlouhodobého držení aktiv.“

CENTRAL GROUP UKÁZALA PLÁNY PŘESTAVBY NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ Parková čtvrť místo zchátralého nákladového nádraží. Developerská společnost představila v půlce června plány s pozemky v severní části nákladového nádraží na Žižkově. Má na nich vyrůst až 2600 bytů v několika budovách, na nichž pracuje sedm architektonických ateliérů. Definitivní návrhy mají být podle šéfa Central Group Dušana Kunovského známy letos v září, stavba začne v roce 2019. Investice do projektu má být zhruba devět miliard korun.

neklesá ani po dubnovém zpřísnění podmínek.


56 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

ZAKONZERVOVANÁ PRAHA Kdy se konečně bude stavět i v centru? Postavit byty v širším centru Prahy je běh na dlouhou trať, získat všechna razítka trvá i deset let a do stavebního řízení může zasahovat téměř kdokoliv. Mnoho míst navíc blokují stavební uzávěry, a tak se metropole nekoncepčně rozpíná do polí. Kdy se situace změní?

Když společnost Central Group začala loni

mluvčí Central Group Marcela Fialková. Ještě

na rezidenční čtvrť s kancelářemi společnost

a letos prodávat byty v projektu Garden Towers

více alarmující je ovšem počet nově zahájených

Orco Property Group. Přestože pozemky koupi-

u bývalé budovy Telecomu na pražském Žižko-

staveb, který v posledních letech klesá. Praha

la už před 10 lety, na místě se stále ani „nekoplo

vě, zájem trhal rekordy. Po bytech se jen zaprá-

začíná připomínat město se „zakonzervova-

do země" kvůli stavební uzávěře. „V roce 2006

šilo, přestože ceny nebyly nijak zvlášť nízké:

ným" centrem, kde je schválení výstavby bytů

jsme pozemky nakoupili s jasnou deklarací, že je

Cena za metr překračovala 80 tisíc korun. Garden Towers jsou jasným důkazem, jak velký je dnes v Praze hlad

„Možnost odvolat se kdykoli v průběhu povolovacích řízení je dána de facto každému. Navíc musíme překonat 33 administrativních procedur, což je děsivé třeba oproti Dánsku, kde těchto kroků je pět.“ – David Jirušek, Finep

po bytech

hotovým

chceme proměnit na plnohodnotnou městskou

martyriem.

čtvrť s obchody, bydlením, kancelářemi i veřej-

Nejde přitom

ným prostorem. Dobu, kdy pražský magistrát

o to zastavět

nekoná, považujeme již za příliš dlouhou,"

parky a po-

stěžoval si už před rokem generální ředitel Orco

slední volná

Property Group Jiří Dedera. Druhým faktorem

místa v sa-

je pak podle developerů velmi komplikované

mém centru.

povolování staveb a zdlouhavé vyřizování

V Praze leží

všech potřebných razítek. „Podle Světové

ladem spous-

banky (Doing Business 2016) jsme až na

na dohled centru města, byť si za ně zájemci

ta ploch, které město spíš hyzdí, než že by život

85. místě v rychlosti povolovacího řízení. Mož-

musejí připlatit. Zároveň ale platí, že takto velký

v hlavním městě zkvalitňovaly. Přestože politici

nost odvolat se kdykoli v průběhu povolovacích

projekt je v hlavním městě v posledních letech

už několik let tvrdí, že chtějí zabránit rozrůstání

řízení je dána de facto každému. Navíc musíme

výjimkou. Metropole se z velké části rozrůs-

metropole do okolí, ve skutečnosti pro to zatím

překonat 33 administrativních procedur, což je

tala „do polí", stavělo se v okrajových částech

mnoho neudělali.

děsivé třeba oproti Dánsku, kde těchto kroků je

města. Když už byl nějaký projekt poblíž centra

pět," upozorňuje mluvčí společnosti Finep David

schválen, většinou v něm našlo bydlení daleko

Chybějící strategie i nekonečné řízení

Jirušek. Právě komplikované povolování staveb

méně lidí. Například v prvním čtvrtletí vycháze-

Co brání výstavbě na nevyužitých a mnohdy

v centru bylo také jedním z hlavních důvodů,

lo podle údajů Českého statistického úřadu pou-

nevzhledných pozemcích? Prvním problémem

proč se developeři soustředili na okrajové části

ze zhruba 5,5 bytu na jeden schválený rezidenč-

je chybějící strategie města a dlouhé čekání

Prahy. „Projekty v okrajových lokalitách bylo

ní projekt. Ještě před dvěma lety to bylo téměř

na uvolnění stavebních uzávěr na některých

často snazší vyvinout, neboť zde mnohdy nebyli

dvacet. „Vedení Prahy tedy sice volá po výstav-

pozemcích. Typickým příkladem je nákladové

žádní sousedé, kteří by mohli odvoláními v růz-

bě velkých rozvojových projektů na brownfiel-

nádraží v pražských Bubnech. Tamních

né fázi výstavby zasahovat do stavebního řízení

dech, realita je ale bohužel jiná," upozorňuje

27 hektarů nevyužitých ploch plánuje změnit

a tím ho prodlužovat či blokovat," vysvětluje

Připravil: Jan Němec, redaktor týdeníku Ekonom


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 57

generální ředitelka Skanska Reality

a loukách na periferii už nebudou vznikat nové

rozloučit s prolukami ve svém okolí," varuje šéf

Naďa Ptáčková.

satelity rodinných domků, nesouvislá zástavba

společnosti Ekospol Evžen Korec.

skladových hal a další ukázky „sídelní kaše“. Čekání na metropolitní plán

Stavět se místo toho bude na volných plochách

Konec stavebního řízení jako v rozvojovém

Klíčovým dokumentem, který by měl Prahu

v širším centru," tvrdí šéf IPR.

světě? Zatímco dopady metropolitního plánu i termín

„odkonzervovat" a mimo jiné umožnit i zastavění nyní nevyužitých ploch, je metropolitní plán.

Dvoustupňové řešení

jsou zatím nejasné, stejně jako reálný termín

Ten měl být hotový do roku 2020, aby navázal

Pomůže ovšem plán k rozvoji širšího centra

jeho dokončení, jedna změna směrem k urych-

na dosavadní územní plán, kterému v té době

Prahy i podle názoru developerů? Vůbec si

lení staveb přišla v minulých dnech. Poslanecká

končí platnost. Jeho tvorbu, kterou zahájil

tím nejsou jistí. „Metropolitní plán podrobně

sněmovna na konci června schválila novelu

ještě v pozici náměstka primátora Tomáš Hudeček už v roce 2012, ale brzdí neustálé prů-

„Metropolitní plán podrobně možnosti výstavby na velkých rozvojových územích neřeší a nechává je na konkrétní podrobné územní plány pro tato území.“ – Marcela Fialková, Central Group

tahy a spory.

možnosti

stavebního zákona. „Cílem je zjednodušit,

výstavby

ztransparentnit a zrychlit získávání stavebních

na velkých

povolení,“ komentovala legislativu ministryně

rozvojových

pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Schválená

územích

novela umožní mimo jiné sloučit územní řízení,

neřeší

stavební řízení i posuzování vlivu na životní

a nechává je

prostředí. Právě to developeři oceňují. „Určitě

na konkrétní

to zjednoduší naše podnikání. Ze své zkuše-

podrobné

nosti vím, že spojení územního a stavebního

Naposledy se loni na podzim rozpadl tým

územní plány pro tato území. Právě z této

řízení sice nově znamená důkladnější přípravu

Institutu plánování a rozvoje hlavního města

dvoustupňovosti přístupu k územnímu pláno-

hned při podání žádosti o stavební povolení, ale

Prahy (IPR), aby se na začátku roku letošního

vání máme trochu obavy," konstatuje mluvčí

věřím, že i přesto se v mnoha případech jedná

vrátil do funkcí téměř ve stejném složení. Co

Central Group Marcela Fialková. Stavební

až o několikaměsíční časovou úsporu," chválí

plán přinese? „Rozděluje Prahu na stabilizované

firmy by přitom uvolnění brownfieldů a dalších

novelu ředitel developerské společnosti Trikaya

lokality, kde přísně chrání stávající charakter,

nevyužitých ploch uvítaly. „Hlavním benefitem

Alexej Veselý.

a lokality rozvojové nebo transformační, což

těchto území je, že

jsou území, která se dost pravděpodobně budou

rekultivací nevyuži-

měnit," slibuje si šéf IPR Ondřej Boháč.

tého a opuštěného průmyslového areálu

Existují však i developeři, kteří se soustředěním výstavby do centra hlavního města příliš nesouhlasí.

Odstavení aktivistů Mezi jeho nejdiskutovanější části patří

„Míříme na rok 2022“

máte možnost vytvo-

Aktuálně ovšem už nikdo nevěří tomu, že by

řit místa plná života

původní termín v roce 2020 byl vůbec realistic-

na území, která mají

ký. „Nyní míříme na rok 2022," připouští Ondřej

mnohdy kompletně

Boháč s tím, že první návrh zveřejní IPR na pod-

vybudovanou infrastrukturu či jsou na její bez-

sdružení, kterým se často dařilo různé pro-

zim. Pak ale bude následovat dlouhá a náročná

prostřední hranici," tvrdí šéfka Skanska Reality

jekty brzdit i několik let. V novele totiž už není

debata se stovkami subjektů; připomínek jsou

Naďa Ptáčková.

ustanovení dávající šanci účastnit se územního

ovšem také omezení „moci" nejrůznějších aktivistů, spolků a občanských

a stavebního řízení právě spolkům, kterých se

již dnes prý tisíce. „Územní plán vyžaduje, aby se na něm shodlo obrovské množství lidí,"

Kontroverzní prstenec kolem města

stavba přímo netýká. Ty by měly mít nově mož-

potvrzuje Boháč. Jmenuje například všech

Existují však i developeři, kteří se soustředěním

nost zasahovat do řízení jen ve věcech řídících

57 pražských městských částí, aktivisty a místní

výstavby do centra hlavního města příliš nesou-

se zákonem o ochraně přírody a krajin, jichž je

občanská sdružení, majitele pozemků i politiky

hlasí. „Pracovně koncept metropolitního plánu

jen malé množství. Naopak takzvaně dotčená

magistrátu. Každý z nich má podle Boháče

vytvářející umělý prstenec kolem Prahy, za je-

veřejnost, tedy například sousedé plánovaných

vlastní zájmy, které často mohou jít proti sobě.

hož hranicí se nebude moci stavět, nazývám

projektů, do řízení budou moci „mluvit" i nadále.

Právě metropolitní plán si dává za cíl omezit

konceptem zastavění posledních psích louček

Právě kvůli těmto omezením se novela setkala

rozšiřování Prahy do okolí. „Praha s metro-

a zelených zákoutí. Kromě brownfieldů, jejichž

s velkou kritikou různých iniciativ. Mezi nejhlasi-

politním plánem má jasné hranice: Na polích

revitalizace je nesporně správná, by se měli lidé

tější kritiky patřilo třeba Hnutí Duha. ▪


58 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

BEROUNSKÁ BRÁNA Nový projekt skupiny Crestyl Berounská brána v sobě mísí výhody plnohodnotné městské vybavenosti a krásné přírody se snadnou dostupností do hlavního města.


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE  ESTATE 59


60 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

Bydlení se nachází v samotném centru Berouna a v docházkové vzdálenosti nabízí školu, školku i gymnázium, městský úřad, pobočky několika bank, zdravotní centrum nebo kino. Přestože rezidence leží v poklidném maloměstském prostředí, cesta na pražské metro zabere pouhých dvacet minut a do samotného centra Prahy se lze dostat vlakem za něco málo přes půl hodiny. Rezidence Berounská brána je tak ideální volbou pro všechny, kteří se nechtějí vzdát pohodlného městského života, ale zároveň odmítají za bydlení platit pražské ceny a ocení klidnější prostředí. Hlavním lákadlem nejnovějšího projektu developerské společnosti Crestyl je pak bezpochyby příjemné prostředí v bezprostředním sousedství panenské přírody.

Město i příroda

projektu řadové domy a dvojdomy.

„Beroun se svou jedinečnou historií i současností

Velikost jednotlivých dvoupodlažních domů

a úžasným okolím je podle nás jednoznačně stále

v řadové zástavbě se bude pohybovat

nedoceněná rezidenční lokalita,“ vysvětluje Vik-

od 130 do 195 metrů čtverečních a všechny

tor Peška, obchodní ředitel skupiny CRESTYL.

budou v dispozici 4+kk nebo 5+kk. Pokud ale

Obyvatele projektu Berounská brána čeká

raději volíte pohodlí bytu, nechcete se o nic

život s výhledem do zeleně nedaleko historic-

starat, ale zároveň vás odrazují neosobní

kého centra Berouna, který nabízí nepřeberné

sídliště, svůj vysněný byt najdete v jednom

množství sportovních aktivit, společenských akcí

z menších bytových domů. Celkem se

a veškerou občanskou vybavenost. To odpovídá

v projektu Berounská brána počítá se vznikem

současnému trendu poptávky po plnohodnot-

81 komfortních bytů v různých dispozicích

ném bydlení v malebných a zabydlených městech

od 2+kk až po 4+kk. „Snažíme se vždy

s veškerou infrastrukturou – lidé už prostě

zodpovědně přistupovat k urbanistickému

nechtějí žít v neosobních satelitních městečkách.

hledisku, proto jsme chtěli vytvořit komfortní a klidné bydlení, který je díky své velikosti

Řešení v mnoha rovinách

v souladu s místem, kde se nachází, a plně

Pro ty, kteří dávají přednost samostatnému byd-

reflektuje své okolí,“ vysvětluje

lení s maximálně privátním rázem, jsou součástí

Viktor Peška. ▪


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE  ESTATE 61


WEALTH REPORT

62 ESTATE  STRATEGIE  ANALÝZA

Text: Lukáš Vincent

aneb (nejen investiční) preference českých dolarových milionářů Podle teorie efektivních trhů jsou ve většině případů ti nejbohatší také těmi obecně nejschopnějšími. Štěstí nebo třeba dravost též hrají svou roli, ale k velkému osobnímu jmění se nejčastěji dostanete kombinací vlastní aktivity, píle a schopností. J&T Banka v rámci svého tradičního průzkumu oslovila téměř dvě stě respondentů s osobním majetkem přesahujícím milion dolarů a přišla s již sedmou studií, ve které mapuje názory a postoje nejbohatších Čechů.


ANALÝZA  STRATEGIE  ESTATE 63

Jak vypadá

ČESKÝ

milionář Nic jako typický český milionář samozřejmě

STOJÍME spíše NAPRAVO

neexistuje, jsou ale rysy, které se v této demografické skupině objevují častěji než jiné. Například

Každý svého štěstí strůjcem. Byť oslovení milionáři chápou, že ne všichni

z 86 procent jde o muže, nachází se na začátku

jsou schopni se o sebe postarat a část společnosti potřebuje pomoci, jejich

šesté dekády svého života a oproti všeobecným

vstřícnost ke státnímu či společenskému dirigismu je mizivá. Oproti běžné

stereotypům společnosti, která spíše předpo-

populaci tak mnohem méně podporují společenské „povinnosti” firem v otázce

kládá, že milionáři své jmění zdědili nebo třeba

zaměstnávání určitých skupin obyvatel, naprosto pak odmítají zásahy

vyhráli - nemluvě o necelé čtvrtině populace, která bohatství spojuje s nelegální činností - většinou ke svému majetku přišli díky byznysu postavené-

a nařízení pro soukromé firmy. Třeba zavedení kvót na počet žen v managementu společností podporuje pouhých patnáct procent z nich.

mu na zelené louce. Často se také v této skupině

Je to dobré,

BUDE TO JEŠTĚ LEPŠÍ Česká ekonomika je v dobré kondici a není důvod, proč by se to mělo měnit. Optimismus českých milionářů roste již pátým rokem, kdy tito každoročně hodnotí stav české ekonomiky stále rostoucím

Společenská TÉMATA Podle českých dolarových milionářů je dobře, že jsme přestali kouřit v restauracích – zákaz podporují více než tři čtvrtiny

„ratingem“. Pozitivní myšlení českých nejbohatších

oslovených. Také kvitují, že jako země plánujeme posílit svou

vynikne jak ve srovnání s běžnou populací (na škále

obranyschopnost a investovat do armády (myslí si téměř dvě

1-10 hodnotí milionáři stav ekonomiky o jeden bod

třetiny). Většina dalších velkých společenských témat po-

lépe než běžná populace), tak ve srovnání s našimi

slední doby ale milionáře nadšením nenaplňuje nebo je přímo

východními sousedy - slovenští milionáři jsou

rozděluje. Rozhodnutí o brexitu hodnotí pozitivně 30 procent

oproti těm českým, co se týká jejich ekonomiky, o bod skeptičtější.

oslovených, nástup prezidenta Trumpa 43 procent, téměř přesně na dvě poloviny (49 procent podporuje) se milionáři názorově dělí ohledně EET.

DĚLÍ NÁS

objevuje zkušenost se životem v zahraničí.


64 ESTATE  STRATEGIE  ANALÝZA

NEMOVITOSTI

Znát cenu

na špičce investičního zájmu Rostoucí počet českých milionářů je optimistických ohledně vývoje trhu realit a více než třetina z nich věří, že růst jejich cen ještě neskončil. Navíc jsou přesvědčeni, že obecně

PENĚZ

stoupá životní úroveň v České republice, takže lidé budou uvolňovat více peněz na bydle-

Co je pro vás nejdůležitější znalost,

ní. Investice do lukrativních stavebních pozemků a rezidenčních nemovitostí je tak mezi

kterou chcete předat svým potom-

nejbonitnějšími Čechy aktuálním No. 1.

kům? Nejbohatší Češi si nejčastěji, v 58 procentech případů, vybavili „znalost hodnoty peněz.” Ale jen s malým odstupem pak následuje potřeba

INVESTICE

disciplíny a sebeovládání společně s uvědoměním si, „co v životě chtějí“.

do zemědělství a zlata klesají

V porovnání se zbytkem populace jsou čeští milionáři ke svým potomkům zřejmě vstřícnější a častěji touží po tom, aby měli se svými dětmi spíše kamarádský vztah.

Existují investiční nástroje, kterých se čeští milionáři nedotknou ani sterilizovaným bidlem. Například termínované vklady nebo v poslední době velmi populární alternativní měny. A stejně tak existují investice, které v minulosti byly populární, ale aktuálně jejich čas končí. Meziročně pro české milionáře značně poklesla atraktivita zlata, zemědělské půdy nebo třeba alternativních

Daruj, ale prověřuj

investic, jako jsou starožitnosti.

Účastníci statistiky nejsou lhostejní ke svému okolí, většina z nich přispívá

Nadšení pro STARTUPY

na dobročinné účely a necelá čtvrtina dokonce zvažuje, že by jméno někte-

Je to riziková sázka, opravdová výhra se kasíruje asi v jedné

ré z charitativních organizací mohlo

z deseti her, přesto počet hráčů setrvale roste.

zaznít, až budou převádět svůj majetek

Startupy. Začínající firmy s plánem dobýt

na další generaci. Čeští dolaroví milionáři

svět a potřebou kapitálu získávají mezi nejbohatšími

přispívají především na vzdělání, kulturu

Čechy stále větší oblibu. Alespoň mezi těmi mladšími.

a zdravotnictví, preferují ale spíše přímé

Ti pod padesát let stále častěji do těchto firem

dary a více než třem čtvrtinám z nich

vkládají své peníze, nebo je dokonce sami řídí.

přijde svět neziskových organizací nepřehledný a mají problém s důvěrou k nim. Co se týče geografického cílení dobročinných darů, směřují je respondenti spíše lokálně než globálně.

Loni takto investovalo 42 procent milionářů do 50 let.


GOLF z jiné perspektivy NOVÝ | STYLOVÝ | MIMOŘÁDNÝ

52,9

AKTUALITY

Klára Spilková První poprvé!

mil.

pro Phila Mickelsona

CESTOVÁNÍ

Zaoceánskou lodí

BYZNYS

kolem Zélandu

HELIGOLF 89 Kč / 3,60 $ / 3,20 €

01/2017

Vzdušnou čarou na green! 01/2017

17.05.17 17:15

www.premium-golf.cz

PremiumGolf.cz

premiumgolfcz


66 ESTATE  STRATEGIE  FINANCE

NOVÍ HRÁČI MEZI ZAHRANIČNÍMI INVESTORY Číňané a Izraelci kupují české nemovitosti Poslední průzkumy ukazují, že Česká republika je aktuálně velmi oblíbená mezi zahraničními investory. Převládají mezi nimi kupci z Ruska a dalších zemí Společenství nezávislých států, Vietnamu nebo Velké Británie, o český realitní trh však začínají projevovat zájem i Číňané a Izraelci. Poptávají jak rezidenční, tak komerční nemovitosti. Podle analýzy realitní kanceláře Lekvi Group,

kupujícími více než 70% zastoupení. Již méně

Zájem o nemovitosti v sobě zrcadlí politický

která se zaměřuje především právě na zahranič-

se však ví, že si české nemovitosti drží velkou

a socioekonomický vývoj jednotlivých zemí

ní klientelu z východních zemí, je vzestup zájmu

oblibu rovněž mezi Bělorusy a Ázerbajdžánci

Zásadní vliv na chování zahraničních kupců

dán ekonomickou stabilitou a dobrou bezpeč-

a v poslední době se objevují i v hledáčku inves-

na tuzemském realitním trhu má politický a so-

nostní situací v České republice. Tyto dva faktory jsou garantem udržení hodnoty investice,

Jen méně než 50 % kupujících ze zahraničí poptává byty pro vlastní potřebu. Upřednostňovány jsou tedy malometrážní nemovitosti vhodné k rychlému pronájmu.

případně

torů z Číny

cioekonomický vývoj jednotlivých zemí. „Jejich

a Izraele.

zájem mohou oslabit potíže ve vízové politice

V období

nebo nečekaný pohyb měnových kurzů. V roce

krize vlast-

2016 jsme při propadu rublu v Rusku zazname-

nili cizinci

nali prudký nárůst poptávky po tuzemských

až 30 %

nemovitostech, po kterém následoval její pád

pražských

a stabilizace. Obdobný vývoj měla za následek

nemovitostí.

rovněž krize a válka na východě Ukrajiny,“ uvádí

Po jejím

Firaz Muinov. ▪

skončení

jejího dalšího zhodnocení. Na východ od nás

jejich celkový podíl na tuzemském realitním

jsou navíc tuzemské developerské projekty

trhu poklesl, protože Češi využili zlepšující

považovány obecně za velmi kvalitní.

se hospodářské situace a nízkých úrokových sazeb hypoték k pořízení vlastního bydlení či

Kdo nakupuje v Čechách?

bytu na investici. To však neznamená, že by

Národnostní složení zahraničních investorů se

zahraniční kupci ztratili o tuzemské rezidenční

v průběhu poslední dekády příliš nezměnilo,

a komerční nemovitosti zájem. Stále pro ně

v souvislosti s překonáním ekonomické krize

zůstávají velmi atraktivní investiční příleži-

však poklesl jejich celkový podíl na tuzem-

tostí, zvláště pokud prodávající zohledňují

ském realitním trhu, kde je částečně nahradili

jejich národnostní specifika. Číňané například

čeští kupci s rostoucí kupní silou. „Pokud zcela

hledají spíše velkometrážní byty a zajímají se,

pomineme státy západní Evropy, přetrval

zda odpovídají zásadám feng-šuej,“ komentuje

po celé analyzované období nejsilnější zájem ze

současnou situaci Firaz Muinov, výkonný ředitel

strany občanů Ruska a Ukrajiny, kteří mají mezi

Lekvi Group.

text: Jitka Krulcová

Realitní kancelář Lekvi Group se zaměřením na zahraniční klientelu letos slaví deset let působení na českém realitním trhu. Při této příležitosti zhodnotila vývoj národnostního složení zahraničních investorů z východních zemí i vliv politických a socioekonomických událostí na pokles, nebo naopak růst jejich zájmu o nemovitosti v České republice. Jedním z důkazů stoupajícího zájmu tohoto typu investorů je výrazný vzrůst objemu hodnoty prodaných bytů z portfolia Lekvi Group. V loňském roce dosáhl hranice jedné miliardy korun.


The Grand Mark Prague Ubytujte své hosty v nejvetsích apartmánech v Praze. Navstivte polední obedy v zahrade nebo ochutnejte odpolední tradici „Afternoon Tea“. Zrelaxujte se behem venkovního podvecerního BBQ s zivou hudbou. Uzijte si luxus nejnovejsího vybudovaného Spa v Praze! Rozmazlujte se…

The Grand Mark Prague | Hybernská 12 Prague 1 | +420 226 226 126 | sales@grandmark.cz | www.grandmark.cz


MÓDA

GOURMET

KRÁSA ONLINE LIFESTYLOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY, KTERÉ ZAJÍMÁ MODERNÍ ŽIVOTNÍ STYL WWW.ICONIQ.CZ iconiqcz

iconiq.cz


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


70 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

HERMÈS Tie Society Počínaje červnem pařížský mistr kůže a hedvábí Hermès nabízí novou službu Tie Society. Po zaregistrování vám na měsíční, dvouměsíční nebo čtvrtletní bázi bude chodit – na základě předem uvedených preferencí – vždy nová kravata jako doplnění šatníku a překvapení. Ideální také jako dárek s dlouhodobým efektem …

NEJSILNĚJŠÍ Ztělesnění automobilových emocí, ikona Porsche 911, se představuje v nové edici. Pouhými pěti sty kusy limitované 911 Turbo S Exclusive Series je nejsilnějším exemplářem z kultovní rodiny 911. Impozantní výkon zajišťuje 607 koňských sil, což je, jen pro představu, ještě o 27 více než u Porsche Turbo S a maximální rychlost dosahuje návykově adrenalinových 330 kilometrů za hodinu. Ideální divoké srdce vozu doplňuje i unikátní zevnějšek, speciální tlumená zlatožlutá metalíza odlišuje Exclusive Series od „mainstreamu“ na první pohled. K dokonalému sladění jsou k novince k dispozici také speciální hodinky Porsche Design, které budou pro majitele personalizovány přesně podle jeho volby interiéru vozu. Cena nejnovějšího generátoru zážitků z dílny Porsche začíná na částce lehce přesahující 6 milionů korun.

Le Gemme Imperiali Bulgari skládá s novou sérií haute parfumerie od Daniely Andrier poctu drahokamu nefritu v jeho nejrůznějších barevných podobách. Kolekce tří vůní spojuje krom nefritu také motiv objevování staré Číny v proměnách času. Elegantní zelená Splendia čerpá inspiraci v době vlády císařovny Cch´-si na přelomu 18. a 19. století, kdy se východní impérium otevřelo světu. Fialová Irina se obrací k mystice definující tradice staré Číny a bílá Desiria s ústředním motivem magnólie a růže má zprostředkovat atmosféru procházky zahradou dynastie Tchang. V prodeji exkluzivně v parfumerii Douglas

BOUDOIR Jedna z předních českých módních návrhářek Zuzana Kubíčková představila svou novou kolekci pro sezonu F/W 2017. Lehce excentrická a maximálně svůdná řada se inspiruje v boudoirovém stylu prvorepublikového podniku Boccacio, místa utajovaných setkání mocných své doby. Sebevědomé a mnohdy dekadentní kreace staví na materiálech, jako je kůže, kožešina, tyl, peří nebo samet a perlové a kamínkové výšivky.

v OC Palladium za 8565 Kč.


NOVINKY  STATEMENT  ESTATE 71

Prostě největší Pokud si potrpíte na extrémy, máme pro vás jeden svůdný rekord. Značka C Seed představila v létě novou největší 4K televizi světa, C Seed 262. UHD obrazovka má úhlopříčku těžko uvěřitelných 6,6 metru, přičemž tloušťka celého přístroje je jen 11 centimetrů. Televize disponuje deseti integrovanými reproduktory pro efekt zvuku jako v kině. Design je naprosto minimalistický, o ceně už to ale tvrdit nelze – tenhle solitér vás vyjde na 12 400 000 korun.

DIAGRAM Další dobrý důvod, proč se zastavit v Bratislavě, se jmenuje Diagram. Na technické záležitosti zapomeňte, jde o butik s výjimečným výběrem uměleckých objektů, jemných šperků a exkluzivních svíček, takže tady hrají prim spíš emoce. Diagram otevřel své brány znalcům estetických kvalit letos v létě a kromě toho, že má v portfoliu třeba ikonické svíčky Fornasetti nebo Cire Trudon, šperky Hortense či Laura Lee a kurátorský výběr dekorativních objektů z celého světa, vyniká také výjimečným designem interiéru. Butik najdete v paláci

NÁVRAT PANTERA

Motešických v Gorkého ulici.

Na scénu horologických pokušení pro dámy se vrací legenda. Cartier oživil své slavné hodiny Panthére, které se díky jedinečnému designu staly kultem. „Novinka“ je navíc v prodeji v původním designu z roku 1983, který ovšem stále oslovuje překvapivou aktuálností. Puristické linie s hranatým pouzdrem, decentní číselník s římskými číslicemi a dýkovité ručky dodávají hodinkám charakteristický vzhled, díky sofistikovanému kovovému tahu navíc Panthére působí příjemně šperkově. K dostání ve dvou velikostech a v provedeních v oceli, ve žlutém, růžovém a bílém zlatě nebo v kombinaci oceli a žlutého zlata.


72 ESTATE  STATEMENT  DIÁŘ

Moderní i historická tvář Prahy ve Werichově vile Na pražské Kampě to letošní léto bude opravdu žít. Putovní výstava, která se koná ve Werichově vile od  29. června do 12. července nabídne historický i současný pohled na známé pražské stavby a zároveň položí zásadní otázku architektury – jak propojit staré s novým. To se odráží v příbězích nedávno zrekonstruovaných pražských památek, jako je Volmanova vila, Pinkasův palác, Masarykovo nádraží nebo právě Werichova vila. Za všemi realizacemi stojí studio TaK, k jehož 15letému výročí výstava vznikla. K dispozici je rovněž speciálně vytvořený bedekr Prahou, který návštěvníky provede po známých i neznámých místech metropole. Po 12. červenci se výstava přesune do staroměstského Obecního dvora.

MinimUM Minimalismus ve své nejestetičtější podobě. Galerie a aukční síň European Arts do konce srpna hostí letní výstavu MinimUM. Expozice mapuje tvorbu československých umělců Grygara, Malicha, Hilmara a Kyncla v 70. a 80. letech minulého století, přibližuje vztah jejich děl ke  geometrii, jednoduchosti a  čistým liniím. Právě ono minimum – z názvu výstavy – vyjadřovacích prostředků umocňuje sílu jejich prací a je výjimečnou cestou k jedinečné autorské výpovědi.

MANOLO BLAHNIK: THE ART OF SHOES Ztělesnění krásy na podpatku, symbol síly i elegance současné ženy, to vše znamená pár výjimečné obuvi od Manolo Blahnika, který výrazně přispěl k posílení ženské role ve společnosti. Retrospektivní výstava 45leté práce módní ikony bude k vidění pouze na pěti místech na světě a jedním z nich je i pražské Muzeum Kampa. Výstava bude rozdělena do šesti tematických částí, které odhalí fragmenty Blahnikova unikátního světa, k vidění bude na 80 původních kreseb, 212 modelů bot nebo oblíbené materiály či nejsilnější zdroje inspirace. Jelikož byl jeho otec Čechem, volba Prahy pro něj byla ryze osobní záležitostí, výstavu proto exkluzivně zahájí 11. srpna sám Manolo Blahnik. Expozice potrvá od 11. srpna do 12. listopadu.

Připravila: Adéla R. Bagge

Francie na Kampě Již 10. ročník přehlídky autentické francouzské gastronomie proběhne na pražské Kampě od 12. do 16. července. Kdy jindy budete moci sousto šneků z  Bourgogne zapíjet skleničkou šampaňského vinařství Champagne J. M Tissier přímo na  ulici? Pokud šneci nejsou vaší volbou, musíte ochutnat exkluzivní šunku z plemene Noir de Bigorre, pyrenejského černého vepře, jehož původ sahá až do  antických dob. Sladké intermezzo připraví legendární Votre Plaisir. Hlavní motivací pro návštěvu trhů je pak zejména příležitost vychutnat si ušlechtilá francouzská vína, jejichž výběr bude skutečně bohatý, akce se mimo jiné zúčastní rodinné vinařství Laguedoc.


SEZONA  STATEMENT  ESTATE 73

Sbaleno!

Globe-Trotter přímo ztělesňuje starosvětskou noblesu atmosféry elegantního cestování. Tento extra hluboký kožený kufr v odstínu Champagne s tradičním zapínáním na přezky – a samozřejmě bezpečnostní zámeček – vás přenese do dob exkluzivních zámořských plaveb. Globe-Trotter 79 490 Kč Trendy a praktický kožený batoh v telecí kůži je ideálním řešením pro rychlé výlety, ale i jako každodenní společník do sluncem rozpálených ulic. Pevnější konstrukce dává vyniknout preciznímu řemeslnému zpracování. Salvatore Ferragamo 34 640 Kč

Maximální důraz na odolnost a funkčnost v kombinaci se stylovým a reprezentativním řešením designu. Pokud očekáváte od cestovního kufru tyto parametry, Rimowu už pravděpodobně znáte. Nová řada Bossa Nova v zelené barvě s koženými detaily a dekorativním prošíváním je k dostání v osmi variantách objemu, takže se perfektně přizpůsobí každé cestovatelské výzvě. Rimowa 27 000 Kč Elegantní a prostorný weekender vychází z ikonického designu tašky Iside, jen jeho rozměry byly přizpůsobeny tomu, aby pojal vše, co potřebujete na víkendový útěk od všednosti. Italská ruční výroba a výběrová telecí kůže jsou standardem, podtržení exkluzivity zajišťuje sériové číslo vyražené uvnitř zavazadla a možnost objednání monogramu majitele. Valextra 100 990 Kč

Chic zavazadlo v kombinaci vzorovaného plátna GG Supreme a leštěné kůže. V konstrukci dna jsou skrytá kolečka a výsuvné boční madlo, praktický detail navíc. Gucci 62 985 Kč


74 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

připravil: Ondřej Pavlůsek Foto: Maserati


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 75

MASERATI LEVANTE Vánek se silou vichřice Italská automobilka Maserati patřila až donedávna k výrobcům exkluzivních sportovních a cestovních kabrioletů, kupé a sedanů, ale s uvedením modelové řady Levante se její nabídka rozšířila o luxusní SUV.


76 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 77

Maserati Levante, jehož světová výstavní premiéra se odehrála na meziná-

Styl a kvalita

rodním autosalonu v Ženevě pořádaném na jaře loňského roku, je tedy his-

Interiér modelu Levante podobně jako jeho exteriér navazuje na sportovní

toricky prvním zástupcem automobilky s trojzubcem ve znaku v kategorii

sedany značky Maserati. Podobně jako v jejich případě i zde si řidič a jeho

prémiových SUV, kde jsou jeho hlavními konkurenty Porsche Cayenne nebo

spolujezdci mohou vychutnat atraktivní linie, které jsou samozřejmě kom-

Jaguar F-Pace. V nabídce samotné značky Maserati pak skvěle doplňuje

binovány jen s těmi nejkvalitnějšími materiály, velmi příjemnými na dotek.

širokou paletu sportovně laděných sedanů Quattroporte a Ghibli, kupé

K dispozici je skutečně velmi široká škála finálního provedení, od kvalitní

GranTurismo i kabrioletu GranCabrio.

kůže až po hedvábí značky Ermenegildo Zegna, které se vyrábí speciálním patentovaným procesem. Ve středu palubní desky je usazeno nervové cen-

Italský šarm

trum Maserati Levante v podobě multimediálního systému s 8,4palcovým

Maserati se při výběru jména pro své první sériově vyráběné SUV inspiro-

dotykovým displejem, jehož prostřednictvím lze jednoduše ovládat celou

valo označením větru. Levante je totiž teplý středomořský vítr, který se

řadu systémů a zařízení vozu od rádia přes navigaci až po připojení exter-

může během okamžiku změnit na přirozeně silný vichr. Název tak výstižně

ních zdrojů, jako jsou telefony, tablety nebo notebooky. Dokonalý akustický

odráží jedinečnou charakteristiku tohoto vozu, jenž do své kategorie přináší

zážitek pak nabízí výkonný surround audiosystém Bowers & Wilkins.

typicky italský přístup k designu a rozvíjí linie již zmiňovaných sedanů Quattroporte a Ghibli. Charakteristický styl značky Maserati je na tomto

Symfonie pro šest válců

modelu doslova všudypřítomný. Přední zúžené světlomety jsou rozděleny

Maserati uvedlo Levante na trh se třemi šestiválcovými motory, z nichž

na dvě části, přičemž horní světla jsou propojena s již tradičním pojetím

jeden podle stále aktuálních evropských trendů spaluje naftu, zatímco

masky chladiče dodávajícím vozu agresivní sportovní vzhled, jak je tomu

zbývající dva jsou věrné benzinu. Vznětovým motorem o objemu tří litrů je

u většiny modelů této italské značky. Dalším poznávacím znamením auto-

osazeno Maserati Levante Diesel, které na tuto skutečnost upozorňuje již

mobilů s trojzubcem ve znaku jsou tři větrací otvory na předních blatnících,

svým označením. Tento model s výkonem 202 kW zrychlí z 0 na 100 km/h

tolik typické pro vozy Maserati, nebo také lichoběžníkový C sloupek či

za 6,9 sekundy, dosahuje nejvyšší rychlosti 230 km/h a automobilka u něj

bezrámová okna dveří. Zadní části vozu pak dominuje zúžené zadní okno,

uvádí spotřebu paliva v kombinovaném provozu 7,2 l nafty na 100 km. První

charakteristické pro výkonné sportovní vozy.

z dvojice benzinovým třílitrem vybavených modelů je jednoduše označené


78 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

provedení Levante, jehož motor disponující výkonem 257 kW, umožňuje akceleraci z 0 na 100 km/h za 6,0 sekundy a dosažení nejvyšší rychlosti 251 km/h, zatímco spotřeba paliva v kombinovaném provozu je uváděna 10,7 l benzinu na 100 km. Vrcholem nabídky je pak model Levante S, který se pyšní výkonem 316 kW, zrychlením z 0 na 100 km/h za 5,2 sekundy, maximální rychlostí 264 km/h a spotřebou paliva v kombinovaném provozu 10,9 l benzinu na 100 km. Samotná automobilka uvádí, že tato paleta pohonných jednotek není finální a zájemce o ještě dynamičtější provedení má časem uspokojit Levante s benzinovým osmiválcem. Sportovec i cestovatel Po technické stránce je Maserati Levante kombinací výkonného silničního sportovního vozu, s jedinečnou ovladatelností i na povrchu s velmi nízkou přilnavostí, a typického off-roadu s vynikajícími jízdními výkony. Chlubit se může nejen svými moderními přeplňovanými motory, ale také inteligentním řízením pohonu všech kol, elektronicky kontrolovanými tlumiči nastavitelnými na 5 + 1 úrovní, revolučním vzduchovým podvozkem nebo třeba osmistupňovou automatickou převodovkou speciálně kalibrovanou pro toto SUV. Kromě toho má Levante nejnižší těžiště ve své třídě a dokonale vyvážené rozložení hmotnosti v poměru 50:50 mezi přední a zadní nápravou. Na nejvyšší úrovni Široká škála sofistikovaných a pokročilých asistenčních systémů, jako například adaptivní tempomat, automatický start-stop systém, funkce varování před kolizí, automatický systém asistence při brzdění, senzor mrtvého úhlu, 360stupňové prostorové kamery, powerliftové otevíraní dveří nebo třeba automatické varování při vybočení z jízdního pruhu, jsou jen skromným výčtem toho, co Maserati Levante nabízí ve své výbavě v oblasti bezpečnosti a komfortu. ▪

Maserati Levante Zrychlení

0-100 km/h:5,2 s

Max. rychlost

264 km/h

Výkon

316 kW

Objem

2,98 l

Spotřeba

10,9 l/100 km

Hmotnost

2109 kg

Rozvor

3004 mm

od 1 623 000 Kč bez DPH nebo 28 661 Kč Cena dieslového modelu bez DPH měsíčně (doba trvání leasingu 48 měsíců, celkový nájezd 100 000 km).


80 ESTATE  STATEMENT  STYL

CESTY ČASEM Pokud si dokážete sbalit na business trip pod 10 minut, z hlavy vyjmenovat pět nejlepších letištních restaurací v Evropě a ve VIP saloncích ve Frankfurtu, Paříži i Atlantě vás už zdálky vítají jménem, pak je vašemu životnímu stylu pravděpodobně jedno časové pásmo malé. Ať už vás k časovým zónám na východ či na západ od Prahy táhnou city nebo povinnosti, vaší pozornosti by neměl uniknout náš výběr hodinářských cestovatelských hodinek. Časovými zónami se zabývají přinejmenším tak intenzivně jako vy…

VYSOKÁ FYZIKA, VYSOKÁ HODINAŘINA Mužně elegantní, přímočaré a technicky dokonalé. Uctívaná kolekce Geophysic ikony JaegerLeCoultre si připsala novou premiérovou komplikaci ve svém portfoliu. Prostřednictvím automatického modelu Tourbillon Universal Time nabízí orbitální létající tourbillon, tedy tourbillon, který nepulzuje jen na místě, ale otáčí se i kolem své osy, čímž ještě sofistikovaněji reguluje přesnost měření času díky snížení vlivu gravitace na chod strojku. V platinovém pouzdru o průměru 43,5 mm uložený lakovaný číselník s gilošováním je lemován čtyřiadvacetihodinovým diskem, z nějž lze odečíst přesný čas ve všech 24 hlavních časových zónách současně. Ale to je jen začátek, technicky unikátní hodinky dokážou v těchto zónách dokonce rozlišit využívání letního času, případně zda je v daném pásmu aktuálně noc či den. Edice je limitována pouhou stovkou exemplářů. Jaeger-LeCoultre, Klenotnictví Dušák 4 425 000 Kč

MYŠLENKY NA DVOU MÍSTECH In-house navržený a in-house také vyrobený automatický strojek HUB-1251 s modulem pro duální čas tvoří živé srdce nových Big Bang Unico GMT. Ty jsou k dostání v titanové a karbonové variantě pouzdra – nás zaujala ta druhá. Jak už je u Hublot zvykem, design hodinek je nepokrytě maskulinní. Tento dojem předurčuje nejen průměr pouzdra o hodnotě 45 milimetrů, ale i typické ostře sekané hrany a technicistní charakter, který v tomto případě podporuje i průhledný číselník odhalující chod strojku. Odečítání času ve dvou volitelných pásmech je maximálně jednoduché, o indikaci toho lokálního se stará dvojice centrálních ruček a čas doma – nebo kdekoliv jinde – ukazuje subtilnější skeletovaná ručka zakončená šipkou. Centrální disk navíc umožňuje rozlišování mezi dnem a nocí u druhé časové zóny. K nastavení požadovaného aktuálního času slouží tlačítka v bočnici. Hublot 625 000 Kč připravila: jitka krulcová Foto: archiv značek


STYL  STATEMENT  ESTATE 81

NEKOMPROMISNÍ Centrálním motivem kontrastních Pilot´s Watch Timezoner Chronograph je číselník s worldtimer stupnicí pro všech 24 časových zón světa. Pomocí otočné lunety určíte tu, kterou chcete sledovat, o ostatní se postará vyspělý automatický strojek kombinující tři jedinečné technologie, které značka v minulosti využila u svých modelů – již zmíněnou otočnou pružinovou lunetu, city ring s výčtem pásem a napojení vnější lunety na vnitřní mechanismus. Čas ve vámi zvoleném pásmu ukazuje GMT ručka s červenou šipkou na konci. Přídavnou komplikací hodinek – i když v žádném případě druhořadou – je flyback chronograf, který na indikátoru na pozici dvanáct dokáže na odstředivě umístěných stupnicích zobrazovat zároveň hodiny i minuty. Další informace přináší na pozici tři umístěná datumovka a potěší i mimostředná vteřinová ručka na pozici šest, opticky vyvažující uspořádání číselníku. Detail na závěr – kožený řemen na hodinky dodává obuvnický mistr Santoni. IWC, Carollinum 278 100 Kč

+ CITY EDITION: NOVÁ FORMA SUVENÝRU Speciální linie City Edition od jednoho z nejvýraznějších představitelů současného německého hodinářského purismu, značky MeisterSinger, neohromí speciálními cestovatelskými komplikacemi, ale jak už název napovídá, jedná se o edici věnovanou inspirativním světovým metropolím. Ve výběru třiačtyřiceti měst se objevuje i Praha, MeisterSinger srdci Evropy věnoval desetikusou produkci. Původ hodinek v linii City Edition je na přední straně možné odečíst pouze díky decentnímu nápisu na číselníku nad pozicí šest, dýnko s průhledem na strojek s manuálním nátahem je ovšem zdobeno stínovým panoramatem daného města a jeho vygravírovaným jménem. Průměr ocelového pouzdra neseného patinovaným koženým řemenem je 40 milimetrů. Meistersinger, Hodinářství Koscom 53 950 Kč


82 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

TOP 10 HIDDEN GEMS

Fenomén hidden gems neboli cestovatelskému mainstreamu rafinovaně skrytých destinací je přitažlivým způsobem, jak se dokonale odpoutat od banálního nánosu každodenního života a poddat se maximální míře relaxace. Přinášíme několik tajných míst v duchu pětihvězdičkového standardu, kde je snadné zapomenout na okolní svět. Udržíte tajemství?

Připravily: Adéla R. Bagge, Jitka Krulcová Foto: archiv hotelů


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 83


84 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

1

NIHIWATU SUMBA, INDONÉSIE

Zrozen, aby ochraňoval a zachovával unikátní kulturu a svým hostům dopřál spojení s podstatou jednoduchého, zdravého a naplněného života. Indonéský hotel spadající do butikové sítě Nihi resorts by Chris Burch najdete na světem zapomenutém ostrově Sumba, leží 400 kilometrů na východ od turisticky vytíženého Bali. Jde o proslulou destinaci pro surfaře, kteří si mohou vychutnat nádherné pláže s běloskvoucím pískem obklopené panenskou přírodou, v níž dny plynou v rytmu poklidného hemžení motýlích křídel. Výběr zdejších možných aktivit zahrnuje ale i paddleboarding po místní řece Wanukaka, putování divočinou podél dechberoucích vodopádů přes starobylé vesnice, nebo privátní hodiny jógy s výhledem na oceán. Areál resortu zabírá ohromujících 567 hektarů, soukromí vlastního ráje je tedy zaručeno a každá z vil inspirovaných ostrovní přírodou má i privátní verandu. Resort se soustředí na pocit nespoutanosti, decentní a přitom maximální pohodlí a komfort.

2

SILICA BLUE LAGOON, ISLAND

Podle Conde Nast Traveller je spa Blue Lagoon aktuálně nejlepšími lázněmi na světě. Verdikt necháme na vás, ale hotel Silica, který k tomuto zázraku vytvořenému rukou přírody náleží, je určitě jedním z nejzajímavějších ubytovacích tipů na divokém Islandu. Už příjezd surovými lávovými poli vás navnadí na propojení s nespoutanou islandskou přírodou, kterou si zdejší geotermální minerální lázně hýčkají. Po setmění se ponořte do 6 milionů litrů azurové vody s bílým podkladem a vychutnávejte si přímo magickou scenérii horké lávy protkané geotermální párou z lávové jeskyně. Pokračujte k horkému masážnímu vodopádu a vše zakončete ve vodním baru, jehož elegantní interiér tvořený kombinací skla, dřeva a oceli dokonale koresponduje s rázem krajiny obklopené černou lávou. V roli hosta pětatřicetipokojového hotelu Silica máte speciální privátní přístup do další laguny separované od veřejností přístupných prostor spa.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 85

3

AMAN SVETI STEFAN ČERNÁ HORA

Sveti Stefan vám dokáže, že Černá hora má rozhodně na evropské mapě luxusu své místo. Resort je vlastně malá vesnička na polostrově, který spojuje se světem jen úzká písečná šíje. Atmosféra někdejší rybářské osady z 15. století se odráží v úzkých dlážděných klikatých uličkách, kam mají přístup pouze hosté resortu, hluboké temně modré vody Jaderského moře si pak můžete vychutnat na jedné ze 3 soukromých písečných pláží, z terasy jedné z 8 vil, případně z 50 pokojů v původních stavbách individuálně a citlivě zrekonstruovaných a vybavených tak, aby byla zachována autenticita místa. Decentní interiéry jsou originálně dekorované kombinací historických prvků a jejich moderních interpretací. Místní pláž, která lemuje šíji spojující ostrov s pevninským světem, patří v současnosti mezi nejlepší pláže černohorského přímoří. K dispozici je samostatné spa, turecké lázně a jógový pavilon. Místní sýry a medy, čerstvě nalovené plody moře a vybrané hovězí ze severu země jsou charakteristickými surovinami na tamním gourmet menu.


86 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

4

DAR DARMA MARRÁKEŠ, MAROKO

Uprostřed marrákešské Mediny se můžete nechat pohltit pohádkou orientu. Tradiční uspořádání hotelu Dar Darma typu riad zahrnuje úchvatné patio otevřené přes všechna patra až ke střešní terase, kde si můžete z bazénu užít výhled na střechy Mediny, Kotúbijskou mešitu a horizont ohraničený pohořím Atlas. Pro hlubší relaxaci navštivte v hotelu pravý marocký hammam, kde prožijete jedinečnou očistu těla i duše. Dramatický design interiéru kombinuje tradiční marocký styl s modernou. Zdobná zákoutí hotelu, kde si za zvuků muezzinů svolávajících k pravidelné modlitbě můžete vychutnat vynikající tradiční tajiny, kuskus či citronové kuře, nabízí dokonce i privátní hodiny vaření, kdy vás místní kuchařka zasvětí do tajů specialit vyhlášené marocké kuchyně.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 87

5

MAISON SOUQUET PAŘÍŽ, FRANCIE Pod pařížským Montmartrem splývá světle omítnutá budova v mase elegantních domů, snad jen dvě rudé lampy po stranách vstupních dveří dávají znát, co se skrývá uvnitř. Před vámi se otevře opulentní boudoir reprezentovaný vstupním lobby s dotykem arabského designu. Poselství Maison Souquet je prosté – abyste se dokázali zaposlouchat do podstaty svých smyslů, musíte přestat vnímat okolní svět. Tomu napomáhají, ba hosty přímo pohlcují opulentní interiéry 14 pokojů a 6 junior suites na 5 poschodích. Čínské hedvábí na stěnách, zlatem zdobené

6

GRAND HOTEL HEILI GENDAMM KEMPINSKI BAD DOBERAM, NĚMECKO

koupelny, brokátové polštáře a všudypřítomný

Pokud je vaší aktuální prioritou v otázkách úniku od všední rutiny také vzdálenost cílové destinace,

samet jsou detaily, jimž věnoval pozornost

zamiřte na sever do sousedního Německa, kde si v Grandhotelu Heiligendamm užívala specifickou melan-

Jacques Garcia, autor designu celého konceptu.

cholii Baltu už německá aristokracie devatenáctého století. Ubytujte se v jedné ze čtyř bíle omítnutých

Garcia umně zapracoval i historii domu, každý

klasicistních budov přímo na pobřeží, z nějž vybíhá do vln dlouhá linka dřevěného mola. Stylové a bílým

pokoj nese jméno jedné z kurtizán, jejichž působi-

denním světlem zaplavené pokoje s nádhernými výhledy čerpají z energie tohoto tradičního lázeňské-

štěm byl dům v dobách Belle Époque. K dispozici

ho místa, vše spojuje paleta elegantních světlých tónů, důraz je kladen na vzdušnost a vyznění nálady

máte osobního komorného a soukromou hodinu

severské pláže. Odpočinout si můžete dosyta v Heiligendamm Spa o rozloze 3000 m², nebo při golfu či

u desetimetrového bazénu obklopeného tmavý-

projížďkách na moři i souši. Na výběr máte několik restaurací a barů, ale chcete-li zkratkou rovnou k tomu

mi zdmi pro zvýšení pocitu intimity. Nevynechte

nejlepšímu, vaše chuťové pohárky dokonale uspokojí v restauraci Friedrich Franz vyznamenané michelin-

bar, je impozantní.

skou hvězdou.


88 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

BORGO SANTO PIETRO CHIUSDINO, ITÁLIE

7

Chcete-li se odměnit jedinečným místem a v krvi vám proudí divočejší krev, našli jste svou srdeční záležitost. Toskánská vila s farmou a vlastní pe-

kárnou ze 13. století dokonale vystihuje atmosféru romantiky okolních vinic a zelených lánů. V 8 tradičních pokojích a suites naleznete starožitný nábytek a nástěnné malby. Za hlavní budovou se na sytě zelených polích pasou stáda lam, ovocné sady jsou plné čerstvých plodů, místním klenotem je však zeleninová zahrada, která zásobuje jak hotel, tak michelinskou restauraci La Bottega del Buon Caffè v nedaleké Florencii. Spa, ze kterého máte výhled na pole plná lučního kvítí, má rázem větší kouzlo. Aktivní odpočinek v podobě tenisu či kroketu korunuje filmové promítání pod širým nebem. Snídani si vychutnáte na terase, z níž se můžete kochat nádhernými liniemi kopců zkrášlenými paprsky vycházejícího slunce.

HACIENDA UAYAMON CAMPECHE, MEXIKO Nedaleko Mexického zálivu byla obnovena – tedy částečně – původní hacienda do neodolatelné podoby historického boutique hotelu. Přiznané a pečlivě opečovávané zbytky surových ruin vytvářejí v kombinaci s nadstandardním vybavením nezapomenutelnou romantickou atmosféru. Zkuste ji vnímat ponořeni do venkovního bazénu, který byl vytvořen z původního pokoje, takže

8

uprostřed je ponechán nosný sloup. Apartmá, kterých je v celém hotelu pouze 12, jsou zařízena vybavením s mayskými prvky kombinovanými s koloniálním stylem, z barev převládá zemitá žlutá, z materiálů vzácná dřeva. Dominantou pokojů, které vás přenesou do zlaté éry objevů neznámého ráje, jsou velkorysé mahagonové postele. Naprostý pocit relaxace si můžete vychutnat po sprše pod širým nebem na privátní venkovní terase, kde se mísí zpěv ptáků s ostatními zvuky džungle.


9

TOP 10  STATEMENT  ESTATE 89

BLANCANEAUX LODGE PINE RIDGE, BELIZE

Exotickému kouzlu Belize propadl už Francis Ford Coppola, když tady v roce 1980 koupil opuštěnou Blancaneaux Lodge a více než dekádu si s rodinou užíval totálního úniku do světa ve spojení s okolním divukrásným deštným pralesem. Dnes můžete podobnou atmosféru zažít v hotelu, který zde byl vybudován. Dvacítka pokojů neboli cabañas s guatemalským dekorem a exkluzivní vily, kde vodopády padají do privátních infinity pools s tyrkysově zbarvenou vodou, se rozkládají nad vršky svěží zelené džungle. Boutique hotel leží na dohled od místní říčky Privassion obklopen borovicemi, duby a vzácnými dřevinami. V nedaleké přírodní rezervaci se ocitnete v opravdu těsném kontaktu s divočinou, můžete se vydat po stopách jaguára, obdivovat tukaní hejna nebo objevovat zázračné účinky bylin starodávné mayské civilizace. Den zakončete očistou v privátní zahradě se sprchou pod otevřeným středoamerickým nebem.

10

LAUCALA ISLAND FIDŽI

Resort Laucala je exkluzivní a unikátní svou neposkvrněností. Najdete jej nedaleko fidžijského ostrova Taveuni, na celých 12 kilometrech čtverečních. Magnetem je zejména panenská příroda, kokosové plantáže, bílé písečné pláže, sopečná hora, pestrobarevné korálové útesy a divoké orchideje. Ubytování je skutečně výjimečnou záležitostí, a to z důvodu nutnosti mít povolení pro pronájem některé ze 25 vil tradičního fidžijského rázu, jejichž standardem jsou pak služby soukromého kuchaře, řidiče, chůvy, ale i ranvej pro soukromý letoun. Milovníkům golfu je k dispozici 18jamkové hřiště, nezapomenutelné okamžiky zažijete při vyjížďce na koni nebo při výletu k vodopádům. Příjemnou únavu je snadné nechat odplavit ve skvostném wellness.


ESTATE ADVERTORIAL 90 ESTATE  STATEMENT  TRAVEL

A nebo…

si pořiďte svůj vlastní hidden gem Pokud dáváte před hotelovým ubytováním – jakkoliv exkluzivním – přednost soukromí, neexistuje lepší řešení, než si pořídit ve vaší oblíbené destinaci vlastní zázemí. Tuto moderní luxusní vilu z portfolia Czech Republic Sotheby’s International Realty s bazénem na chorvatském ostrově Murter ve stejnojmenné vesnici navrhla renomovaná architektonická firma Dva arhitekta. Svým kreativním designem a atmosférou Villa Novitas dokonale zapadá do autentických ulic s kamennou dlažbou, malými prostými domky a zdmi pokrytými vinnou révou a dalšími popínavými rostlinami. Vila byla postavena v roce 2016 na prostorném, 1 200 m2 velkém pozemku pouhých 70 metrů od moře a pláže. Rozkládá se na ploše 700 m2, v suterénu – částečně pod zemí – najdete kromě technického zázemí pět ložnic s koupelnami a obývací pokoj s kuchyní. Z celého podlaží je výhled na bujnou zahradu, která tento prostor proměňuje v idylické místo pro relaxaci.


TRAVEL  STATEMENT  ESTATE 91

Přízemí představuje centrální prostor vily s přímým přístupem k bazénu, skryté posuvné dveře propojují interiér a exteriér se samozřejmou lehkostí. Tento prostor byl navržen jako krytá terasa s praktickou kuchyní, jídelnou a rozlehlým obývacím koutem, dále je na podlaží umístěna ložnice s koupelnou, posilovna, další toaleta a garáž pro čtyři vozy. Pod terasami a bazénem se nachází strojovna, venkovní sprcha, vířivá vana, terasa s grilem a společenský prostor.


ba lsa m ic od

iM ode na

IG P

a vi šně

92 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

ras eg Foi

Kohout na víně

ř ec so

Brno má novou fine dining hvězdu. Stojí vám za cestu z Prahy? Rozhodně. Připravila: Jitka Krulcová Foto: archiv restaurace

hy,


GOURMET  STATEMENT  ESTATE 93

Zážitková enotéka

v Brně pěstovaných odrůd s výsadbou

součást gourmet svádění zůstávají nevyřčeny.

Kohout na víně pozitivně vybočuje z brněnské

v 50. a 60. letech. Vína jsou v tomto podniku

Signature pokrmem je tady jednoduše „Kohout

nabídky svým směřováním ke kosmopolitním

obecně kapitola sama pro sebe. Výběr je široký,

na víně“, rozhodně ale neočekávejte tradiční

trendům s důrazem na lokální finiš. V praxi to

ale ne nepřehledný. Kompaktní, ale ne nudný.

francouzskou rustikální specialitu, v tomto

znamená, že restaurační prémiový segment je

Sahá do niché zákoutí, ale nesnaží se porušovat

případě jde o úplně nové pojetí klasiky. Kohoutí

tady prezentován soudobě a sofistikovaně, v du-

pravidla. Můžete tady ochutnávat opravdu

maso tady doplňuje poněkud neobvykle, ale

chu nepřekombinované čistoty prostoru, servisu

dlouho a vždy objevíte něco výjimečného. Velkým

přesto harmonicky foie gras, banán, tamarind,

i menu a zároveň se ještě najde prostor přidat

plus je v oboru skvěle edukovaný personál.

kreveta a kokos. Food styling je na mezinárodní úrovni. Další zajímavou položkou menu je třeba

do konceptu další rozměr, který zachrání minimaSebevědomé menu

perfektně upravený steak, aktuálně doplněný

taily v podobě solitérních kousků od asi nejzná-

Prezentace menu je na pohled velmi elementární,

o pak choi, ořechy a houby. Pokud už plánujete

mějšího českého designéra Jindřicha Halabaly

čerpá inspiraci z úspěšných minimalistických

rezervaci, pokuste se stihnout ještě letní termín.

a také excelentní enotékou, která zahrnuje

konceptů poskytujících k hostovu výběru jen

Kohout na víně má příjemnou venkovní terasu

opravdu unikátní moravská vína včetně speciální-

vodítko v podobě výčtu surovin, ovšem jejich

a pod otevřeným nebem jsou kulinářské zážitky

ho cuvée Kohout na víně vytvořeného ze čtyřiceti

role ve výsledku nebo jejich zpracování už coby

prostě tak nějak intenzivnější. ▪

víně ,

krev ety, foie gra s, k o

kos ové m

l ék o

lismus před sterilností. Ten je tady zajištěn de-

Koho ut na

KONTAKT: MALINOVSKÉHO NÁM. 2, BRNO, TEL.: +420 777 904 570

O vzestupu brněnské kulinářské scény se mezi příznivci kvalitní gastronomie diskutuje už nejméně rok – o jejích svodech se i ze zásady metropolitně orientovaní požitkáři doslechli nejpozději s otevřením restaurace Simplé. Ta bohužel neustála rozjezd a dnes je již zavřená, její ambice stát se moravským fine dining podnikem číslo jedna ovšem úspěšně převzala teprve před rokem otevřená restaurace Kohout na víně.


gourmet mix

94 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

PHILIPPE GAMET Vybočte ze zajetých kolejí a vyzkoušejte letos v létě něco nového. Výjimečné šampaňské Philippe Gamet Cuvée Extra Brut Caractères z limitované produkce je vyrobeno z 80 % rezervních a z 20 % ročníkových vín metodou Solera. Vůně šampaňského je elegantní s aromatem po bílém ovoci a lehce kořeněná s nádechem po pomerančích

MONARCH POČESKU

s mírnou mineralitou. V chuti se vyznačuje čistými tóny, noble-

Oblíbený tapas bar Monarch v centru Prahy se mění na Pohos-

sou a příjemnou

tinec Monarch s konceptem tradiční rakousko-uherské kuchy-

zralostí.

ně v sofistikovaném pojetí. Autorem myšlenky a supervizorem

K dostání

jejího naplnění je gastroikona Jan Punčochář, kuchyni podniku

za 1209 Kč na 

vede Jan Volšička, který dříve působil i v dnes již zaniklém praž-

www.vinotk.eu.

ském podniku Gordona Ramsayho Maze. „Chceme tu ukázat, že máme v naší kuchyni mezníky, na které lze krásně navázat. Najdete u nás kachní vývar, sledě s kyselým zelím, kachnu se staročeskými lokšemi,“ přibližuje Jan Volšička. Kontakt: Na Perštýně 349/15, Praha 1

Bellevue pod taktovkou nového mistra Tradiční gourmet sázka na jistotu Bellevue má již několik měsíců nového šéfkuchaře. Marek Šáda je ve svém oboru známý jako zastánce inovací, rozhýbal tedy i menu v Bellevue. V aktuální nabídce stojí za vyzkoušení třeba kotleta z divoké kambaly s žampiony, kapary, olivami a kaviárem.


GOURMET MIX  STATEMENT  ESTATE 95

BISTRO MILADA

Už jste slyšeli o bistru Milada? Pokud ne, rozhodně byste si jej měli zařadit na svůj letní degustační to do list. Jméno Oldřich Sahajdák je vždy předzvěstí mimořádného gastronomického zážitku a právě šéfkuchaři michelinské restaurace La Degustation Boheme Bourgeoise a jeho ženě patří začátkem roku otevřené bistro Milada na Letné. Ačkoliv Sahajdák zde osobně nevaří, jeho rukopis je na menu, které se mimochodem mění každý týden, znát. Koncept je kreativní, nezaměřuje se na inspiraci z konkrétní kuchyně, ale bere si z různých koutů světa to nejlepší. Interiér je velmi uvolněný, minimalisticky laděný a dýchá atmosférou Letné, takže sako pro tentokrát můžete s klidem nechat doma. Kontakt: Šmeralova 22, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

Koishi je nejlepší… …Odvážné tvrzení, ovšem potvrzené výsledky letošního ročníku Gourmet Brno. Japonská stálice moravské metropole Koishi obhájila loňské první místo v oficiálním žebříčku nezávislého hodnocení brněnských restaurací sestavovaném porotou gastronomických kritiků. Mimochodem, k hodnocení brněnské kulinářské scény byl letos pozván i Estate a kvality jídla v Koishi s klidným svědomím potvrzujeme. Dejte si tady určitě tempurovaného tuňáka s tuňákovým tartarem, chřestem, yuzu hollandaisou, miso karamelem a shiso. Kontakt: Údolní 11, Brno

EDICIÓN NEGRA Novinka věhlasného brandu Zacapa nachází inspiraci v žáru nitra guatemalských sopek. V chladném klima středoamerických hor pomalu zraje blend série Edición negra nejdříve systémem solera v sudech po bourbonu, sherry a vínech Pedro Ximénez, následně pak ve znovu vypálených dubových sudech po bourbonu. Díky tomuto procesu jsou v rumu spolu s tóny švestek, rozinek a čokolády výrazně cítit žádoucí dřevité, kořeněné a kouřové vrstvy. Temně mahagonová barva s jantarovými odlesky dává tušit, že tohle není rum pro začátečníky v oboru.


BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ FIXFRAME

FIALA Josko Partner s.r.o. Prosek Point A Prosecká 851/64 190 00 Praha 9 tel: +420 734 490 210 www.josko.cz


NÁZOR  STATEMENT  ESTATE 97

Ondřej Beránek Češi preferují tuzemská vína

Důraz na kvalitu a návrat k tradičním odrůdám, takové jsou podle prezidenta Vinařské unie České republiky a jednatele společnosti Bohemia Sekt Ondřeje Beránka současné tendence českého vinařství. Trend inklinace k lokálním značkám se týká i segmentu vína, takže domácí vinaři mají příležitost se rozvíjet a to se pozitivně projevuje i na raketově stoupající úspěšnosti našich vín v celosvětových odborných výběrech. O českém víně je v poslední době stále víc slyšet. Čím to je? Projevuje se

zároveň však vidíme, že se lidé vrací k tradičnějším odrůdám,

obecná tendence ve vyhledávání lokálních produktů i na tomto poli?

třeba k veltlínu, ryzlinku nebo Mülleru Thurgau.

Máte pravdu, že se o kvalitách tuzemského vína mluví čím dál tím častěji. A to nejen v České republice, ale i na světových soutěžích. Nemalou zásluhu

Jste prezidentem Vinařské unie ČR, takže do oboru vidíte opravdu dalece.

na tom, že je o našem víně stále více slyšet, má i Vinařský fond. Díky němu

Jaké jsou současné trendy v domácí produkci? Drží česká vína krok se

se dostala do povědomí lidí značka „Vína z Moravy, vína z Čech“, která

světovými velmocemi?

je vnímána velmi pozitivně. Fondu se také podařilo nastartovat tradici

Česká vína zažívají v posledních letech mnoho úspěchů na zahraničních

„svatomartinských vín“ prakticky z ničeho. Nyní se tohoto projektu účastní

soutěžích, příkladem může být například prestižní publikace 1000 vín světa,

více než 100 vinařů, kteří každý rok přichystají okolo dvou a půl milionu

takový vinařský Michelin. Do ní se letos dostalo dvacet pět českých vín a to

lahví. Díky tomu je mezi českými zákazníky mnohem větší zájem o svato-

je opravdu velké ocenění našich vinařů, když to srovnáme s výsledky vinař-

martinské než o francouzské beaujolais nouveau. Zároveň se ukazuje, že

ských velmocí, jako je Itálie, která pro svá vína získala třicet šest umístění,

jsme patrioti – podle průzkumů Češi skutečně preferují tuzemská vína před

nebo Argentina s šestnácti zástupci. Za Rakousko například uspěla jen tři

těmi zahraničními. Obecně se ve společnosti věří českým značkám a vidět

vína. Vína z České republiky jsou samozřejmě jiná než ta z jihu, jsme jednou

je to i na víně. Ruku v ruce s původem ale musí být i vysoká kvalita, která

z nejsevernějších vinařských oblastí, což nás často pozitivně odlišuje.

u tuzemského vína šla v posledních letech opravdu nahoru.

Máme dostatek kyselinky a díky tomu jsou naše vína svěží a dobře pitelná. Obecným trendem u nás i v zahraničí je již zmiňovaný příklon ke kvalitě

Jak jsou na tom Češi s vinnými preferencemi?

a také k dalším aktivitám spojeným s vínem. Rozvíjí se například vinařská

Chuť vína je velmi individuální, nelze proto úplně zobecnit, co lidé mají rádi.

gastroturistika, zájem o snoubení vín a jídel a roste také zájem o vína

Ze statistik se dá vyčíst, že se u nás pijí více bílá vína. To ale může být způso-

šumivá. Sekt sice lidé stále vnímají spíše jako oslavný nápoj, ale nabídka se

beno i tím, že Češi preferují Moravu, kde se více pěstují bílé hrozny. Nějaké

neustále rozšiřuje a dnes již řada spotřebitelů umí rozeznávat i jednotlivé

výraznější trendy ve spotřebě vín se u Čechů příliš neprojevují. Jsme, ales-

typy šumivých vín od italského prosecca přes naše sekty, španělskou cavu

poň co se týká vína, poměrně konzervativní, což ale neznamená, že nejsme

až k šampaňskému.

ochotni zkoušet novinky. Obecně však můžeme říci, že je v České republice víno atraktivním tématem, lidé se mu snaží porozumět a určité základní

Jaké víno máte nejraději vy osobně?

povědomí o něm už patří ke společenskému minimu. Postupně

Osobně preferuji spíše sušší bílá vína a sekty. Mým „šumivým“ favoritem

se také přiklánějí k vyšší kvalitě vína, což je skvělé. Z odrůd je

je například náš extra suchý sekt Chateau Radyně, který je mimochodem

momentálně hodně žádané třeba Pálava nebo Tramín červený,

nejdéle nepřetržitě vyráběným šumivým vínem v Česku. ▪


ESTATE ADVERTORIAL

LIGHTWAY

světlovody v rodinném domku v Praze 6

Vyrazili jsme za další instalací Lightway světlovodů – tentokrát do klidné vilové oblasti na Praze 6. Bylo krásné, slunné ráno – typický jarní den. Tentokrát to ale bylo trochu jiné, neboť jsme nenavštívili další provozovnu či sídlo nějaké firmy, ale nový rodinný domek.


ADVERTORIAL ESTATE

RD na Praze 6

krovních místností a garáže bez oken. Jednalo

nechtěli mít v podkroví během teplých dnů jako

Dům se nachází v klidné části v nenápadné ulici

se konkrétně o pracovnu a malou domácí

ve skleníku. Současně není bez zajímavosti, že

a na první pohled vypadá vlastně úplně obyčej-

posilovnu současně – kde došlo k instalaci čtyř

všechny světlovody jsou vybaveny zároveň též

ně. To je ale jen zdání. Uvnitř je velký a pros-

světlovodů. Dále šlo o podkrovní hrací plochu

LED osvětlením. Přes den tedy přivádí denní

torný, s velkou zahradou, francouzskými okny

pro děti – na protější straně domu. Zde je

svit a po setmění se jednoduše rozsvítí. Ještě

a rozlehlou verandou. Klasický styl v kombinaci

jeden světlovod. Místnost je o poznání menší,

dodejme, že o čerstvý vzduch se stará v celém

s moderními prvky dává celému interiéru velice

nicméně jak sám pan majitel konstatoval, ještě

domě rekuperační jednotka a také, že jde o dům

příjemný ráz. Malým problémem byly podkrovní

jeden světlovod by to zde sneslo. Třetí místnost

nízkoenergetický, třídy A.

prostory, které potřebovaly „rozsvítit”. Pan

představuje garáž. Ta je zcela bez oken, ale

majitel mě už ve dveřích varoval, že vše je zatím

dvojice světlovodů zajistí dostatek denního

Průběh rekonstrukce a dojmy

ve fázi dokončení, a tedy jak uvnitř tak i venku

světla i tady.

Rekonstrukce probíhala na tři fáze a pan majitel byl s prací techniků společnosti Lightway plně

panuje trochu chaos. Těch pár krabic a drobných nedodělávek však nemohly celkově příjemný

A co dále?

spokojen. Vše proběhlo rychle, čistě a bezproblé-

dojem zkazit.

Lightway světlovody jsou všechny orientovány

mově. Kvalitu a provedení prověří až čas, pro kon-

na sever. Čistě z důvodů praktických, neboť

struktivní závěr si prý mám přijet za 10 let, ale jak

Lightway v podkroví i v garáži

z jihu jde do domu – díky verandě a prostor-

sám pan majitel prohlásil: „Společnost Lightway

Jak jsem již předeslal výše, hlavním posláním

ným oknům – světla dost. Jak sám pan majitel

znám, mám na ni skvělé reference a věřím, že jde

Lightway světlovodů bylo přivést světlo do pod-

říkal, schválně vybrali toto směrování, protože

o špičkový produkt, který vydrží velmi dlouho”. ▪


Nový online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


Vzletná krása funkcionalistického bydlení v Libni Charismatické sídlo, situované v krásné vilové čtvrti s panoramatickým výhledem na Prahu, prošlo citlivou rekonstrukcí zachovávající původní architektonický styl a jeho detaily. Prostorná vila Na Úbočí (304 m2) s přilehlým bytem 2+1 (59 m2) může sloužit kompletně jako rodinné sídlo, byt v přízemí se samostatným vchodem je možné využít jako investici. Součástí vily jsou 3 rozhlehlé terasy (119 m2) s přípravou pro venkovní kuchyni a sprchou.

PRODEJ I CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Pozemek 884 m2

Petr Míka

Dům 304 m2, 5+kk

+420 777 287 330

4 ložnice, 3 koupelny

mika@ep.cz

Terasy 119 m2 Byt 59 m2, 2+1

www.ep.cz


Mezonet s překrásnými výhledy, Na Moráni, Praha 2 Mezonetový byt v rezidenci Abbey View na Palackého náměstí nabízí luxusní bydlení s výhledem na Pražský Hrad a Vyšehrad. Obytné místnosti jsou prosluněné, orientované na jih. Ložnice je naopak situována do klidného dvora a nabízí nerušený odpočinek. Stylové bydlení s historickým nádechem v blízkosti Vltavy prodáváme ve stavu Shell&Core.

PRODEJ I CENA: 14 500 000 Kč

3+1, 6. a 7. NP, 137 m2

Petr Míka

Balkon 8 m2

+420 777 287 330

Sklep 2 m2

mika@ep.cz

Klidný vnitroblok Možnost podzemního parkování

www.ep.cz


U bran Riegrových sadů Královské Vinohrady jsou skvělým místem k žití, obzvláště pokud ze svého domu máte přímý vstup do legendárních Riegrových sadů. Zde, na rohu ulic Italská a Na Smetance, prodáváme půvabný podkrovní byt, který je prosvětlený díky velkým oknům. Dalším benefitem je pak útulná terasa s orientací do vnitrobloku poskytující zázemí pro posezení a klidnou relaxaci. Byt nabízíme ve stavu "white walls", rádi vám ale pomůžeme i s realizací do jeho finální podoby.

PRODEJ I CENA: 22 000 000 KČ

Podkrovní byt

Petr Míka

6. NP, 4 + KK, 177 m2

+420 777 287 330

Terasa 6 m2

mika@ep.cz

Jižní orientace Klidný vnitroblok

www.ep.cz


Rodinné domy u Hostivařské přehrady Nízkoenergetický dům v moderním funkcionalistickém stylu s dvougaráží se nachází v blízkosti Hostivařské přehrady a lesoparku. Dům se prodává ve stavu shell&core, přičemž klient má možnost ovlivnit nejen výběr finálních materiálů, ale z části i interiérové řešení. Celý dům je nadstandardně připraven na systém inteligentního ovládání.

PRODEJ I CENA: 17 980 000 Kč

5+kk

Petr Míka

Dům 224,1 m2

+420 777 287 330

Pozemek 334 m2

mika@ep.cz

Shell&core Dvougaráž

www.ep.cz


Prodej / Sale ID: 120753 Mezibranská, Praha 1 - Nové Město Cena / Price: info v RK / upon request Energetická náročnost / Energy label: G

Mezibranská By t 3+1 se nachází v exkluzivní lokalitě na Praze 1 v blízkosti Václavského náměstí ve třetím podlaží kompletně zrekonstruovaného neorenesančního domu s v ý tahem a společnou zahradou. Klasick ý městsk ý by t s v ysok ými stropy nabízí téměř 134 m². Z oddělené kuchyně se vchází na unikátní terasu s v ýhledem do klidného a upraveného vnitrobloku. Celý strop v obý vacím pokoji disponuje zrestaurovanou nástropní malbou ve stylu pozdního historismu.

The apartment is located in an exclusive location of Prague 1 near Wenceslas Square on the third f loor of a completely renovated neo-renaissance building with an elevator and a common garden. The typical urban apartment with high ceilings offers almost 134 sqm. A unique terrace overlooking the quiet landscaped courtyard is accessible from the separate kitchen. The entire ceiling in the living room features a restored ceiling painting in the style of late historicism.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 120747 Masarykovo nábřeží, Praha 1 - Nové Město Cena / Price: info v RK / upon request Energetická náročnost / Energy label: G

Masarykovo nábřeží Nabídku tvoří dvě spolu sousedící by tové jednotk y, rozkládající se na celé ploše čtvr tého patra činžovního domu, jenž je postaven na Masar ykově nábřeží u ulice Myslíkova na pravém břehu Vltav y. Z nábřežního by tu je neopakovatelný v ýhled přes Žofín a Vltavu k Pražskému hradu. Prostor tvoří 10 místností s velikostí převážně od 22 do 30m² a příslušenství. By ty lze v yužívat odděleně nebo v případě spojení zde vznikne v ýjimečné bydlení pro nejnáročnější klientelu s nepřehlédnutelným aristokratick ým nádechem.

The offer consists of two adjoining residential units that are spread over the whole area of the fourth f loor of the apartment building which is built on Masar ykovo nábřeží near Myslíkova street and on the right bank of the Vltava River. From the waterfront apartment there is a unique view over Žofín and Vltava to the Prague Castle. The area consists of 10 rooms with a size mostly from 22 sqm to 30 sqm. The apartments can be used separately or in the case of a connection, there will arise exceptional living for the most demanding clients with an unmistakable aristocratic touch.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 120750 Švédská, Praha 5 - Smíchov Cena / Price: info v RK / upon request Energetická náročnost / Energy label: C

Švédská Prostorný by t o velikosti téměř 300 m² se dvěma terasami posk y tuje panoramatické v ýhledy na Prahu. By t je umístěný v krásné a velmi žádané oblasti Prahy 5 - Smíchov v bezprostřední blízkosti Petřína a Kinského zahrad. By t je dispozičně řešen jako 6+kk a je umístěn na 3. a 4. nadzemním podlaží. Individuálně řešený by t má v ysoké standardní v ybavení, klimatizaci, ví řivku na terase. K by tu náleží dvě parkovací stání umístěná v podzemních garážích a dále sklep o v ýměře 5,9 m².

Spacious apartment of almost 300 sqm with two terraces offering panoramic views of Prague is located in the beautiful and ver y desired area of Prague 5 - Smíchov in the immediate vicinity of Petřín and Kinského gardens. The apartment is designed as a 6+kk and is situated on the 3 rd and 4 th f loor. The individually designed apartment has high standard equipment, air conditioning and whirlpool on the terrace. The apartment has two parking spaces located in underground garages and a 5.9 sqm cellar.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 120797 Na Marně, Praha 6 - Bubeneč Cena / Price: info v RK / upon request Energetická náročnost / Energy label: G

Na Marně Luxusní vila v anglickém stylu v jedné z nejhezčích čtvr ti Prahy, k terá je také považována za diplomatickou čtvr ť. V okolí je veškerá infrastruk tura, velká koncentrace mezinárodních škol a školek, v docházkové vzdálenosti je park Stromovka. Vila je situována na začátku ulice Na Marně, obklopená zarostlou a udržovanou zahradou posk y tující absolutní klid a soukromí. Vila má tři nadzemní a 1 podzemní podlaží, ze strany ulice je oddělená v ysok ým plotem. Na jihov ýchodní straně vily se nachází zimní zahrada s bazénem a saunou navazující na zahradu.

English style luxury villa in one of the most beautiful parts of Prague, also known as diplomatic district. In close neighbourhood there are all amenities, including several international schools and kindergartens. The Stromovka Park is in minutes’ walk. The villa is situated in the beginning of street Na Marně, surrounded by grown and maintained garden. It has 3 over ground f loors and 1 underground f loor, from street side is separated by high fence. In southeast part of the villa there is a winter garden with pool and sauna connected to the garden.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Video nemovitosti:

Garnet Corner | luxusní vila v top lokalitě Praha 5 – Slivenec Novostavba luxusní vily odpovídá nejvyššímu standardu a požadavkům na bydlení dnešní doby. Nabízí budoucímu majiteli využití moderních technologií a nadčasovost a jednoduchost řešení. Typické pro tuto stavbu je velmi nízká a úsporná nákladovost bydlení a provozu. Budoucí obyvatel si dle svých potřeb dotvoří a optimalizuje vnitřní členění domu. Lokalita Slivenec patří mezi TOP lokality v Praze. Je zajímavá svou vynikající dostupností na letiště Václava Havla. Zároveň nabízí diskrétní a klidné bydlení na dosah veškeré občanské vybavenosti a dostupnosti centra Prahy. Stavba je určena pro náročnou klientelu, která ocení detailní propracování a technologické vybavení svého budoucího domova. V nabídce jsou už pouze 2 vily na pozemcích o výměře 887 m2 a 892 m2. Adresa: ul. Granátová, Praha 5 - Slivenec | Cena: Info v RK | Zakázka číslo 74228

Premium by Next Reality | info@nextreality.cz | tel.: +420 800 700 099


Video nemovitosti:

Říčany | atypická luxusní rezidence Atypická velmi luxusní rezidence 12+kk o celkové užitné ploše 525m2 propracovaná do nejmenších detailů. Střed domu tvoří dvoupodlažní kruhová hala s mramorovým schodištěm, na kterou navazují 4 samostatné sekce. V přízemí garáže pro 3 auta, bazén, obývací pokoj s kuchyní a pracovna. V druhém patře se pak nachází 2 apartmány s vlastními šatnami, společnou koupelnou s masážní vanou a se vstupem na terasu s výhledem na okrasnou zahradu a vzrostlé stromy, herna s biliárem, pokoj pro hosty s vlastní koupelnou a další terasa, ze které je za dobrého počasí vidět až do Krkonoš. Dům je podsklepený a ve sklepě se kromě jiného nachází útulný vinný sklípek s krbem. V celém domě je zabezpečovací systém napojený na PCO. Rezidence je na svou velikost velmi útulná a v interiérech jsou použity vysoce kvalitní materiály. Rezidence se nachází v nádherné velké zahradě u lesa, která poskytuje naprosté soukromí. Zahrada je automaticky zavlažována a je obklopena vzrostlými stromy. V zahradě se nachází luxusní tenisový kurt s tréninkovou stěnou a vlastním zázemím, další zastřešený bazén s protiproudem, jezírko s rybami a nádhernými lekníny a altán s grilováním a ohništěm. Celková plocha všech souvisejících oplocených pozemků 6500m2. Adresa: Praha-východ, Říčany | Cena: Info v RK | Zakázka číslo 73897 Premium by Next Reality | info@nextreality.cz | tel.: +420 800 700 099


Video nemovitosti:

Kamenice | historická vila Dominantní stavba uprostřed krásného rozsáhlého lesoparku o rozloze 4135 m2 odjakživa upoutává pozornost všech kolemjdoucích. Pokud hledáte nemovitosti s duší a krásnou historii, která na vás dýchne v každém koutu domu, nesmí vaší pozornosti ujít tato nabídka v lokalitě Praha-východ, Nová Hospoda. Stavba je opředená příběhy advokáta JUDr. A.Kollingera (advokát barona Ringhoffera) a rodiny Brandejsů (majitelé hotelu Paříž a Esplanade). Jedná se o 3 podlažní, podsklepenou vilu s původními a cennými historickými prvky (okenice, dřevěná špaletová okna, interiérové dveře, kliky, původní vestavěné prvky, dřevěné obložení, kachlová kamna apod.). V přízemí domu se nachází 2 společenské místnosti, které jsou spojené s bytem 1+kk (pronajat). Z místností je přímý vstup na venkovní velkou zasklenou terasu, na zahradu a k původnímu mramorovému bazénu (není v provozu). K samostatnému bytu je přístup druhým vchodem v opačné části domu. První patro je srdcem celého domu. Sestává ze 3 ložnic, vybavenou kuchyní, oddělením sociálním zařízením a obývacím pokojem se vstupem na velkou terasu. Z chodby se po schodišti dostaneme do druhého patra, které bylo přestavěno na velkorysé 2+1 s menší terasou s výhledem na okolí a bazén. V podkroví domu se nachází samostatná tvůrčí pracovna vhodná i pro uložení věcí. Celková dispozice: 10 pokojů, 4x WC, 3x koupelna, 1x komora, 2 x terasa , 1x zasklená terasa, 3 x kuchyň. Adresa: Jednosměrná 314, Kamenice, Nová Hospoda | Cena: Info v RK | Zakázka číslo 74229 Premium by Next Reality | info@nextreality.cz | tel.: +420 800 700 099


Video nemovitosti:

Břevnov | viladům Představujeme vám nabídku prestižního bydlení v TOP lokalitě Prahy 6 – Břevnově. Z novostavby viladomu je úžasný přímý výhled ze všech podlaží na dominantu lokality Břevnovský klášter. Hrubá stavba viladomu je určena pro náročnou klientelu. Zajímavé pojetí domu nabízí kombinaci residenčního a komerčního záměru využití. Na dokončení stavby je vydáno platné stavební povolení. Čtyřpodlažní moderní stavba se nachází na pozemku o velikosti 434 m2. Pro budoucí obyvatele je k dispozici 306 m2 podlahové plochy, 61 m2 teras a garáž 35 m2. Dům nabízí variabilní přizpůsobení vnitřního členění interiéru dle představ nového majitele. Zaujala vás nabídka? Kontaktujte nás pro osobní prohlídku. Tř. energ. náročnosti budovy G. Adresa: 8. listopadu 868, Praha 6 – Břevnov | Cena: Info v RK | Zakázka číslo 72750

Premium by Next Reality | info@nextreality.cz | tel.: +420 800 700 099


CZ

ENG

Prodej bytu 4+kk/B, 122 m², s krásným výhledem, Praha 6 – Bubeneč Nabízíme k prodeji velkoryse řešený byt ve třetím patře o celkové ploše 122 m² s balkonem (6 m²) a krásnými výhledy na velmi klidném rozlehlém náměstí s parkem. Byt má orientaci východ-západ, celý den zde svítí slunce a i v ne slunečných dnech je velmi světlý díky velkoplošným oknům z obou stran. Dům, ve kterém se byt nachází je velmi dobře udržovaný a renovovaný, včetně nového výtahu. Jedná se o klasický, kvalitně vystavěný činovní dům, jaké se budovaly v Bubenči po rozšíření hranic Prahy ve dvacátých a třicátých letech dvacátého stole-

tí. Nachází se pouze pár minut chůze od metra Dejvická a Hradčanská. V bytě dominuje centrální prostor, chodba napojená na kuchyň a jídelnu s obývací částí a s vchodem na krytý cca 6 m² balkón. Do koupelny s vanou, sprchou a WC se vchází z chodby. Z těchto prostor je výhled do klidného a krásně udržovaného zeleného vnitrobloku se vzrostlými stromy. Na obývací část navazují tři ložnice, všechny s výhledy do korun stromů rozlehlého parku na náměstí. Veškerá OV v bezprostředním okolí.

Cena: na vyžádání

Sale of an apartment 4+kt/B, 122 sqm, with beautiful view, Prague 6 - Bubeneč We offer a generously designed apartment on the third floor with a total area of 122 sqm with a balcony (6 sqm) and beautiful views over a very quiet large square with a park. The apartment is orientated east-west, even in sunny days is very bright due to large windows on both sides. The house in which the apartment is located is very well maintained and renovated, including a new lift. This is a classical, well-built house building, which was built in Bubeneč after the widening of Prague‘s borders in the 20‘s and 30‘s of the 20th century. It is just a few minutes walk from Dejvic-

ká and Hradčanská metro stations. The apartment is dominated by a central area, a corridor connected to a kitchen and dining room with a living area and an entrance to a covered 6 sqm balcony. Entry to the bathroom with bath, shower and toilet from the corridor. From these rooms you can see the quiet and beautifully maintained green courtyard with grown trees. The living area is connected by three bedrooms, all with views of the trees of a large park in the square. All civic amenities in the immediate vicinity.

Price: upon request

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Prodej luxusního historického sídla, přimknutého ke hradu Okoř, Praha-západ Nabízíme k prodeji zcela unikátní nemovitost, přimknutou k mohutnému opevnění středověkého hradu těsně u hranice Prahy. Na ploše pozemku o celkové výměře 6.049 m² stojí dvě dominantní stavby, část zahrady na místě původního středověkého valu a malebné terasy. To vše je soustředěno okolo centrálního dvora, do kterého se vjíždí vstupní branou nesoucí podobu původní brány z druhé poloviny 19. století. Celková výměra obytné plochy v historické části a v novém domě činí 1.150 m². Hlavní obytnou část lze užívat také jako tři byty na oddělených podlažích propo-

jených výtahem. Horní byt je loftový a ze všech tří podlaží se vychází na rozlehlé terasy a na terasovitou zahradu parkového charakteru, s výhledy na torzo velkolepého hradu. Podél příjezdové cesty lemuje nemovitost potok s vodopádem, soukromý a vnější svět propojují dva kamenné můstky. Na terasu s výhledem na vodopád vedou dveře z obývacího prostoru v prostřední části. Zde, v malém a velmi půvabném parčíku, je umístěn i oddělený atelier a vedlejší branka na můstku klenoucím se přes potok.

Cena: na vyžádání

An unique historical residence adherenced to the medieval Okoř castle, Prague-west We offer for sale fascinating historical property adherenced to the massive fortification of the medieval castle, close to the border of Prague. There are two dominant buildings placed on the land of 6049 sqm, also part of the garden on the site of the original medieval ramparts, and picturesque terraces. It is all centered around the central courtyard leading to the entrance gate carrying the appearance of the original gate from the 19th century. Total area of the living space in the historical and the new house is 1150 sqm. The main living area can be used as a three separate apartments,

each on it’s floor, connected by a lift. The upper loft apartment and the two others have exits to the large terraces and the park character terraced garden with magnificent views towards the torso of the castle. Along a driveway there is a brook separating the property and a waterfall. Private and external world is linked by two stone bridges. There is an entrance from the middle floor leading to the terrace overlooking the waterfall. In this small and very charming park there is also located a separate atelier and a side small gate on the bridge arching over the brook.

Price: upon request

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Prodej mezonetového bytu 3+kk s pracovnou, krbem a terasou, 173 m2, Praha 1 - Josefov Nabízíme k prodeji byt v posledním 6. patře domu s výtahem. Byt je dvouúrovňový, střešní, s krbem a terasou, celkem o rozloze 173,3 m2. Vestavba bytu proběhla v r. 2004. V současnosti je ve velmi dobrém stavu, s potřebou minimální renovace. Byt je prosvětlený, se střešními okny, ve všech pokojích klimatizace. Ve spodní úrovni bytu je kuchyně propojená s velkorysým obývacím pokojem, dále ložnice spolu se šatnou, koupelnou a střešní zapuštěnou terasou (orient. na Z). Dále je zde malá pracovna. V horní úrovni se nachází po délce bytu stylový dřevěný ochoz, z nějž se vchází do 2 ložnic (z nichž jed-

na malá, vhodná pro hostinský pokoj apod.) a do koupelny. Orientace bytu východ/západ. Na podlahách masivní parkety a dlažba. Byt zdobí také dřevěné trámoví. Kuchyně je vybavená, koupelny designové s vanou i sprch. koutem. Bezpečnostní vstupní dveře. V chodbě dřevěné schodiště a úložná komora. V bytě zpříjemňuje atmosféru i funkční krb na dřevo. Zabudované audio ozvučení je v přípravě ve všech pokojích. Nízké měsíční poplatky. Byt se nachází v nejvyhledávanější lokalitě v srdci Josefova, Praha 1, mírně stranou všeho turistického ruchu. V okolí veškerá OV. Výhledy z bytu na synagogu a střechy starých pražských domů.

Cena 21.900.000 Kč

Sale of duplex apartment 4+kt with fireplace and terrace, 173 sqm, Prague 1 - Josefov We offer for sale an exclusive apartment situated on the last 6th and 7th floor of the old Prague 1 house in Josefov. The house has an an elevator. The apartment is of two-levels, with fireplace and terrace, of a total area of 173,3 sqm. The apartment was built-in to the house attic in 2004. It is very light, with many roof windows, air conditioning is in all the rooms. At the lower level of the apartment, there is a kitchen connected to a generous living room with a fireplace. There is one bedroom with a dressing room, bathroom and a terrace (facing west). At the top level, there is a stylish wooden walkway along the length of the apartment, than two bedrooms

and the second bathroom. Orientation of the apartment is east/west. Quality parquet and tiles are on the floors. For those who like it, the apartment atmosphere is made attractive also by original wooden beams. The kitchen is fully equipped. Nice italian design bathrooms are equipped with bath and shower. There is security entrance door. In the corridor there is a wooden staircase and a storage chamber. In all rooms there is built-in audio system. The apartment is located in the heart of Josefov - Prague 1, yet a bit aside from all tourist “noise“ All the civic amenities are located nearby. Views from the apartment face the Synagogue or the roofs of the old Prague houses.

Price 21.900.000 CZK

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Prodej moderního rodinného domu s bazénem, 7+1/T/2G, 345 m², s poz. 1021 m², Škvorec, Praha – východ Nabízíme prodej dvoupodlažního inteligentního rodinného domu se slunečnou zahradou, bazénem a podsklepenou terasou, na pozemku 1021 m². Dům stojí v zelené přírodě, 7 km od hranice Prahy, ve Škvorci (městys Praha-východ). Byl velmi kvalitně postaven na základě individuálního architektonického návrhu k rodinnému bydlení v r. 2009. Užitná plocha je 345 m², zast. plocha 196 m². V přízemí propojené prostory haly, obývací pokoj s krbem a kuchyň s jídelnou, dále

je zde koupelna a samost. jednotka 1+kk pro hosty otevřená do zahrady. V patře jsou 3 prostorné ložnice se šatnou a hlavní koupelna s bezbariérovou sprchou a hydromasážní vanou. Dům je propojen elektroinstalací pro inteligentní řízení, je nízkoenergetický (akumulační nadrž i solární kolektory). Dostupnost do Prahy hladká – autem, autobusem i vlakem (z nedalekých Úval) – 25 min. cesty. Doporučujeme prohlídku.

Cena: na vyžádání

Sale of a modern family house with a swimming pool, 7+1/T/2G, 345 sqm, Škvorec, Prague-east We are delighted to offer for sale a high-standard two-storey smart family house in green garden with a swimming pool, on the plot of 1021 sqm. The house is situated in a nice close-to-Prague countryside - in Škvorec (Prague-East). It was built by individual design plan in 2009. The usable area is of 345 sqm, built-up area is of 196 sqm. The house is equipped for low-cost, intelligently managed housing. On the ground floor, there is a large hall connected to a spacious living room, and

the kitchen with a dining room, plus guest unit 1+kk with its own bathroom and kitchenette. Another 3 large bedrooms with a dressing room and the main bathroom you find upstairs. There is sun power heated swimming pool with counter flow and outdoor cinema in the garden. The access to Prague is smooth by car (30km to Wenceslav sq.), by train - 25 min from Úvaly, or by direct bus Škvorec - M Skalka, Prague.

Price: upon request

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Prodej exkluzivní vily 7+1/T, 598 m², v oblíbené městské čtvrti Praha 4 - Braník Nabízíme k prodeji luxusní vilu o dispozici 7+1 s terasou 48 m² a obytnou plochou 550 m², situovanou v klidné části oblíbené městské čtvrti Praha 4 Braník. Vila se rozkládá celkem na čtyřech podlažích, přičemž v 1. NP nabízí odpočinkovou zónu, kde je umístěna tělocvična, Whirlpool, sauna, masážní sprchový kout a místnost s krbem. Ve 2. NP, je situován vchod do domu, ústící do prostorné a prosluněné haly. Na tomto podlaží naleznete samostatnou kuchyň, jídelnu, obývací pokoj, uvítací salónek a zimní zahradu. 3. NP je koncipováno jako klidové, nachází se v něm dětský pokoj s vlastní koupelnou, dětská pracovna (možno

zřídit další plnohodnotný dětský pokoj), rodičovská ložnice, opět s vlastní koupelnou a šatnou. Přes celé podkroví (4. NP) se rozkládá knihovna, jejíž rozvržení zahrnuje jak odpočinkové, tak i pracovní prostory. V celém domě jsou dřevěná okna, masivní dřevěné dubové podlahy a masivní dřevěné dveře, v místnostech s italskou dlažbou je i podlahové topení. Na vilu navazuje 1.197 m² pozemku, na jehož JV okraji je umístěn altán s překrásným výhledem do okolí, na SV je osazena dvojgaráž se samostatným skladem. Samozřejmostí je také zabezpečení alarmem a automatický zavlažovací systém.

Cena: na vyžádání

Sale of luxury villa 7+1/T, 598 sqm, in the popular district of Prague 4 - Braník We offer for sale a luxury villa 7+1 with a 48 sqm terrace and a 550 sqm living area, situated in a quiet part of Prague 4 - Braník. The villa is set on four floors, the ground floor offers a relaxation zone - there is a gym, a whirlpool, a sauna, a massage shower and a fireplace room. On the 1st floor there is an entrance to the house leading into a spacious and sunny hall. On this floor there is a separate kitchen, dining room, living room, welcome lounge and winter garden. On the 2nd floor there is a children‘s room with a private bathroom, a another room that could be also used as a full-si-

zed child‘s room, a parent‘s bedroom, again with its own bathroom and dressing room. Across the attic (3st floor) there is a library, the layout includes both - relaxing and working spaces. Across the house there are wooden windows, massive wooden oak floors and solid wooden doors, and Italian floor tiles with floor heating. The plot area is 1,197 sqm, on the south side of which there is a gazebo with a beautiful view of the surrounding area, there is a double garage with a separate store. Of course there is also an alarm system and an automatic irrigation system.

Price: upon request

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Prodej mimořádných kancelářských prostor v Karlově ulici, Praha 1 Nabízíme k prodeji kancelářské prostory v prvním patře o celkové ploše 171 m2 na Praze 1 – Staré Město. Budova, v níž se kanceláře nacházejí, pochází ze 13. století a její interiéry zdobí původní nástěnné malby s loveckými scénami a gotické stropy. Zařízení kanceláří je v perfektní harmonii, historické a moderní prvky výborně ladí. Některé stěny jsou pro-

sklené, kancelářím poskytují světlo a pocit prostoru. Naleznete zde celkem čtyři samostatné kanceláře, jednu zasedací místnost, kuchyň a dvě toalety. V budově je dispozici výtah i kamerový systém. Lokalita v centru Prahy zaručuje výbornou občanskou vybavenost a dopravní dostupnost. Pro více informací kontaktujte, prosím, naši realitní kancelář.

Cena: na vyžádání

Sale of Outstanding Office Space at Karlova Street, Prague 1 We are selling an office space on the first floor of the medieval historical building in the Old Town, Prague 1. Total area is 171 sqm. The building dates from the 13th century and its interior is decorated with original murals paintings of the hunting scenes on the internal façade, and there in some rooms are also original Gothic ceilings preserved. Office is furnished very taste-

fully, modern and the ancient elements create perfect harmony. Interior partitions are partly made of glass. Here are four separate offices, one meeting room, a kitchen and two toilets. The building has a lift and camera system. Location in the center provides an excellent amenities and transport links in the immediate vicinity. For more information please contact us.

Price: upon request

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


Prodej

Luxusní 2+kk s velkou terasou a krásným výhledem, Praha 5 – Anděl, 11 990 000 Kč

Prodej kompletně zařízeného luxusního bytu 2+kk o celkové užitné ploše 65,5m2 . V  bytě je prostorný obývací pokoj s  kuchyní, ložnice, malá průchozí pracovna, předsíň, komora, koupelna s  vanou a  sprchovým koutem a  samostatná toaleta. Byt prošel kompletní rekonstrukcí s  použitím nadstandardních materiálů, při které byly citlivě použity jak historické prvky odkazující na původní atmosféru, tak i  nejmodernější technologie. V  obývacím pokoji a  ložnici je kvalitní dřevěná podlaha a obložení, ve zbytku bytu dlažba. Veškeré osvětlení a část spotřebičů je možné ovládat přes aplikaci na mobilu / tabletu (inteligentní domácnost). Na terase nabízející krásný výhled na panorama Prahy, Petřín i Pražský hrad, je přívod elektřiny, sprcha a mlžící systém zajišťující osvěžení i v parných dnech. Dům se nachází v samotném srdci Prahy 5 přímo u vchodu do metra B - Anděl a u OC Nový Smíchov, v  docházkové vzdálenosti bezpočet restaurací, klubů i zeleně (park Sacre Coeur, Petřín). PENB - E.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Luxury two-room apartment with terrace and a beautiful view, Prague 5 – Andel, 11 990 000 CZK

Sale of a fully furnished luxury apartment with total usable area of 65,5 sqm. The apartment comprises a  spacious living room with kitchen, bedroom, a small walk-through study, hallway, storage room, bathroom with bath and shower and a separate toilet. The apartment has undergone a  complete reconstruction with the use of abovestandard materials in which both historic elements referring to the original atmosphere as well as state-of-the-art technology have been sensitively taken into consideration. In the living room and bedroom, there is a  high quality wooden flooring and lining, the rest of the apartment is tiled. All lighting and part of the appliances can be controlled via mobile / tablet application. On the terrace, which offers beautiful views of the Prague skyline, Petřín and Prague Castle, there is an electricity supply, a  shower and a  fogging system, which also provides refreshment on hot days. The house is located in the very heart of Prague 5, directly at the entrance to the metro line B - Andel and the Novy Smichov shopping centre, within walking distance of countless restaurants, clubs and greenery (Sacre ParkCoeur, Petrin). BER – E. FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Velkorysý byt 3kk s velkou terasou, Praha – Smíchov, 12 990 000 Kč

Sale

Nabízíme k prodeji byt o rozloze 104,5 m2 z komorního projektu bytové vily zkolaudované v  roce 2016. Byt je nyní v  dispozici 2kk s  velice snadnou úpravou na  3kk. Byt využívá veškeré moderní technologie jako podlahové topení, chladící stropy, vytápění tepelným čerpadlem, rekuperace vzduchu, klimatizace, inteligentní bydlení ve stylu „smart home“. Byt je vybavený kuchyňskou linkou, na  podlaze jsou kvalitní materiály, okna jsou protihluková se zabudovanými venkovními žaluziemi na každé prosklené ploše. Část obývacího pokoje lze oddělit jako pracovnu, WC je samostatné. Provozní náklady jsou velice nízké, energetická náročnost budovy je B. Garážové nebo parkovací stání lze přikoupit, stejně tak lze přikoupit i sklep. Dům se nachází zhruba 50 m od  autobusové zastávky, 100 m od  tramvajové zastávky a  v  dochozí vzdálenosti na  Anděl (9 min). Na  procházku nebo pro sportovní vyžití se nabízí sousedící Prokopské údolí nebo Dívčí Hrady.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Generous two-bedroom apartment with a large terrace, Prague – Smíchov, 12 990 000 CZK

We offer for sale a flat 104,5 m2 from a  residential villa project approved in 2016. The flat is now being sold as a two-room area, but it can easily be modified into a three-room apartment. The flat uses all modern technologies such as underfloor heating, cooling ceilings, heat pump heating, heat recovery air conditioning, smart home technology. The apartment is equipped with kitchen, on the floor there are high-quality materials. The windows are soundproof with build-in exterior shutters on each glass area. A part of the living room can be divided as an office, the toilet is separate. Operating costs are very low, the building energy rating is B. A garage or a parking space can be purchased extra as well as a cellar. The house is about 50 m distance from a bus stop, 100 meters from the tram stop and within walking distance the Anděl (9 min). The neighbouring Prokop Valley or the Girls Castle also offer an opportunity to relax or do sports.

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej

Dům v historickém duchu se zahradou, 4 km od Slaného, 11 900 000 Kč

Nabízíme k prodeji dům, jehož základy se datují kolem roku 1400, postaven byl zemanskou šlechtou. Rekonstrukcí prošel v  roce 1878. Nyní je dům opět po kompletní rekonstrukci s respektem k původním prvkům a v původnímu stylu. Dům se prodává včetně nábytku, který byl zvolen tak, aby stylově ladil s domem. Dispozice domu v přízemí je 2kk se samostatnou toaletou a koupelnou. V koupelnách a na chodbě je vytápěná dlažba. V patře jsou 4 pokoje a velká koupelna s vanou, toaletou a  bidetem. V  pokojích jsou podlahy z  masivu. V  případě zájmu lze dokoupit ještě další pozemek s  domem. Do  Slaného jsou to od  domu 4 km. Veškerou občanskou vybavenost nabízí ale i sousedící obec Smečno, vzdálená 2 km. Na Pražský okruh je to zhruba 15–20 minut jízdy autem. PENB – G.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Historical house with garden, 4 km from Slaný, 11 900 000 CZK

We offer for sale a house, which dates to 1400. The general reconstruction took place in 1878. Now, the house has been completely renovated again with respect to the original elements and style. The house is being sold including furniture that has been chosen to fit stylishly with the house. On the ground floor, there are two rooms with a separate toilet and bathroom. The bathrooms and the corridor have got heated tiles. Upstairs, there are 4 bedrooms and a large bathroom with a bathtub, toilet and bidet. The rooms have got solid wooden floors. There is another land available to buy with the house in case of interest. 4 km distance to Slaný. All civic amenities are also found in the neighbouring village of Smečno, 2 km away. It takes about 15 - 20 minutes by car to get to Prague. BER – G.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Reprezentativní prvorepubliková vila, Praha 5 Košíře, info o ceně v RK

Reprezentativní prvorepubliková vila nacházející se v nerušeném soukromí pod Košířským parkem, s  vynikající dostupností do  centra města. Stavba byla postavena v  roce 1924 jako rodinná vila generálního ředitele banky Legie. V  roce 2003 proběhla její celková rekonstrukce v souladu s požadavky památkového ústavu a s důrazem na  zachování původních prvků. Vila má 4 obytná patra, garáž pro 2 automobily a další zázemí. Využití nemovitosti je variabilní, může sloužit pro rodinné bydlení nebo jako reprezentativní sídlo firmy či konzulátu. Na pozemku je rozlehlá, profesionálně udržovaná zahrada parkového typu, se vzrostlou zelení, zavlažovacím systémem a terasou pro relaxaci a  posezení. V  místě je vynikající občanská vybavenost i  infrastruktura, nákupní možnosti v  nedalekém obchodním centru Nový Smíchov, okolní parky nabízejí skvělou příležitost pro relaxaci a odpočinek, golfové hřiště Motol pouhých 5 minut autem. PENB-G.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Sale

Representative First Republic villa, Prague 5 Košíře, price information at the Real Estate Agency

A representative First Republic villa is located in an undisturbed privacy under the Košířský park, with an excellent access to the centre of Prague. The building was built in 1924 as a CEO Legie Bank family villa. In 2003, it underwent a total renovation with emphasis on preserving the original features and in accordance with the requirements of the National Heritage Institute. The villa has four residential floors, garage for 2 cars and other facilities. The use of the property is variable - it can be used for family living as well as a representative office or consulate. On the property, there is a large professionally landscaped garden with greenery, irrigation system and terraces for relaxing. The place offers excellent civic amenities and infrastructure, shopping at the nearby commercial centre Nový Smíchov, surrounding parks offer a  great opportunity for relaxation and recreation, golf course Motol just 5 minutes away. BER -G.

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej | Praha 6 | Dejvice | 772 m2 | pozemek 1 721 m2 | cena na vyžádání Klimatizovaná, nadstandardně vybavená vila s nádherným výhledem, vnitřním bazénem a saunou situovaná v prestižní rezidenční čtvrti Hanspaulka v Praze 6. Klidná lokalita na okraji lesoparku Horní Šárka, s rychlým přístupem do centra a na letiště. Přízemí nabízí prostornou jídelnu s plně vybavenou kuchyní a 2 terasami, obývací pokoj s krbem, pracovnu, ložnici pro hosty s terasou a koupelnou, šatnu a 2 toalety. V patře 2 ložnice s terasou a koupelnou, 2 dětské ložnice, šatny a společná koupelna. Podkroví nabízí zařízenou místnost s kuchyňkou, domácím kinem, šatnou a toaletou. V patře na úrovni zahrady je wellness s fitness, služební byt se samostatným vstupem, prádelna, technické zázemí, skladové prostory a garáž pro 3 vozy. Vybavení zahrnuje jídelní výtah, dřevěné parkety, vytápěnou dlažbu, dřevěná okna s bezpečnostními roletami a kamerový a bezpečnostní systém. Zavlažovaná zahrada se vzrostlou zelení, zahradní domek s kuchyňkou a gril. PENB: B.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 1

svoboda-williams.com

29.06.17 9:13


Sale | Prague 6 | Dejvice | 772 m2 | plot 1 721 m2 | price upon request Air-conditioned, luxuriously equipped villa with a beautiful view, indoor swimming pool and sauna, located in the prestigious residential area of Hanspaulka. Quiet location with quick access to the center and airport. Ground floor offers a dining room with fully equipped kitchen and 2 terraces, living room with fireplace, study, bedroom with terrace and a bathroom, walk-in closet and 2 toilets. Upstairs 2 bedrooms with terrace and bathroom, 2 children’s bedrooms, walk-in closets and a bathroom. Attic offers a room with kitchenette, home cinema, walk-in closet and toilet. Upstairs on the garden level is a wellness area with fitness zone, business apartment with separate entrance, laundry, technical background, storeroom and garage for 3 cars. Facilities include a dining lift, wooden parquet floors and windows with safety shutters, heated tiles, security camera system. Irrigated garden with greenery, garden house with kitchenette and barbecue. BER: B

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 2

04.07.17 20:21


Prodej | Praha 9 | Střížkov | 172 + 14 m2 | 16 900 060 Kč Nadstandardně vybavený byt se 2 lodžiemi a úchvatnými výhledy na panorama Prahy je situovaný ve 2. NP moderní novostavby s podzemním parkováním. Klidná ulice sousedící s rozlehlým lesoparkem, jen pár kroků od zastávky autobusu a odtud 3 minuty na metro Prosek. Dominantou bytu je prostorný obývací pokoj s kuchyní a jižně orientovanou lodžií, dále 3 ložnice s en-suite šatnami a koupelnami, toaleta, místnost pro domácí práce, komora a předsíň. Vybavení zahrnuje systém inteligentního řízení domácnosti Kobra, dřevěné podlahy a kamenné obklady, bezespárovou dlažbu a obklady a podlahové vytápění, velkoplošná dřevěná okna s bezrámovým zasklením, klimatizaci, LED diodové osvětlení, přípravu pro audiosystém, kvalitní kuchyňskou linku se spotřebiči Siemens. Příprava pro trezor, elektronické zámky, kamerový systém, EZS, opticko-kouřový a teplotní hlásič, zátopová čidla pro případ poruchy domácích spotřebičů. 1 garážové stání a sklep. PENB: B.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 3

svoboda-williams.com

29.06.17 9:14


Sale | Prague 9 | Střížkov | 172 + 14 m2 | 16 900 060 Kč Quality equipped apartment with 2 loggias and breathtaking views of Prague, situated on the 2nd floor of a new building with underground parking. Quiet street adjacent to a large forest park, just a few steps from a bus stop and 3 minutes to the Prosek metro station. Spacious living room with kitchen and a south-facing loggia, 3 bedrooms with en-suite closets and bathrooms, toilet, housework room, utility room and a hall. Equipment includes a Kobra intelligent household control system, wooden floors and stone tiles, floor heating, large wooden windows with frameless glazing, air-conditioning, LED diode lighting, audio preparation, and a quality kitchen unit with Siemens appliances. Preparation for safe, electronic locks, camera system, ESS, optical-smoke and temperature detector, flood sensors in case of failure of household appliances. 1 garage space and cellar. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 4

29.06.17 9:14


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 172 m2 | 20 900 000 Kč Prostorný designový ateliér s klimatizací a panoramatickými výhledy na Prahu je situován v 5.NP rezidenčního komplexu bývalé tovární haly nedaleko klidného prostředí Prokopského údolí a v blízkosti komerčního centra Anděl. Interiér nabízí otevřený koncept vstupní haly, obývacího pokoje a plně vybavené kuchyně, dále hlavní ložnici s šatnou a vlastní koupelnou (vana i sprcha), druhou ložnici a další koupelnu se sprchou a samostatnou toaletu. Vybavení bytu zahrnuje velkoformátová okna s protihlukovými skly a elektronickými žaluziemi, masivní dřevěné podlahy, velkoformátovou dlažbu, značkovou sanitu, centrální topení s vlastní záložní klimatizační jednotkou a tepelným čerpadlem. 1 garážové parkovací stání. Jednotka je kolaudována jako ateliér – nebytový prostor. Lokalita v blízkosti zeleně a současně s rychlou dostupností centra města a veškerých služeb. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 5

svoboda-williams.com

29.06.17 9:14


Sale | Praha 5 | Smíchov | 172 m2 | 20 900 000 Kč Spacious designer apartment with panoramic views of the city situated on the 4th floor of a residential complex – a former factory – near the Anděl commercial and entertainment area, not far from the peaceful environment of the Prokopské údolí valley. The interior offers an open concept entry hall, living room and fully equipped kitchen, a master bedroom with dressing room and private bathroom (bathtub and shower), second bedroom, bathroom with shower and separate toilet. Amenities include large format windows with soundproof glass and blinds, hardwood floors, large format tiles, designer sanitary ware, central heating with own backup, air-conditioning and heat pump. 1 garage parking space. Occupancy permit for temporary residence unit with special legal conditions. Location close to greenery and with quick access to the city center, offering all services. The metro station Smíchovské nádraží is available in a 3-minute journey by tram from the Lihovar stop. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 6

29.06.17 9:14


Prodej | Praha 4 | Krč | 620 m2 | pozemek 980 m2 | cena na vyžádání Funkcionalismem inspirovaná vila v nadstandardním provedení s bazénem, wellness se saunou, vířivkou, vinným sklepem, inteligentním ovládáním domácnosti, výtahem a jihozápadně orientovanou zahradou se nachází v klidné ulici rezidenční části Krče. Vzdušný interiér zahrnuje otevřený koncept kuchyně se spíží, jídelnou a obývacím pokojem, místnost s bazénem, toaletu, koupelnu se saunou, zádveří, šatnu a chodbu se schodištěm a výtahem. V patře 5 ložnic se vstupy na terasu a en-suite koupelnami. Prádelna, sklad, garáž a strojovna v podzemním podlaží. Na zavlažované zahradě terasa s krbem a zahradní domek. Velmi kvalitní vybavení včetně klimatizace, rekuperace, keramické a mramorové dlažby, dřevěných podlah a hliníkových oken, vybavené kuchyně, centrálního vysavače, shozu na prádlo, zabezpečovacího a kamerového systému s infrabránou, podlahového topení, solárních panelů, 2 plynových kondenzačních kotlů a sanity Villeroy & Boch. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 7

svoboda-williams.com

29.06.17 9:14


Sale | Prague 4 | Krč | 620 m2 | plot 980 m2 | price upon request Functionalism-inspired villa with high-standard design, complete with a swimming pool, wellness area and sauna, whirlpool, wine cellar, intelligent household controls, lift, southwest-oriented garden, etc., located on a quiet street in a residential part of Krč. The airy interior includes an open kitchen with a pantry, dining room and a living room, room with a pool, toilet, bathroom with sauna, vestibule, walk-in closet and a corridor with staircase and a lift. 5 bedrooms upstairs with terrace access and en-suite bathrooms. Laundry, storeroom, garage and technical room in the basement. Terrace with fireplace and a garden house in the irrigable garden. High quality equipment including air-conditioning, recuperation, ceramic and marble tiles, wooden floors and aluminium windows, equipped kitchen, central vacuum cleaner, laundry chute, security camera system with infrared, floor heating, solar panels, 2 gas condensing boilers and Villeroy & Boch sanitary ware. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 8

29.06.17 12:14


Prodej | Praha 6 | Bubeneč | 97 + 46 m2 | 11 700 000 Kč Designový, klimatizovaný byt s terasami a krásným výhledem do zeleně je situovaný v nejvyšším podlaží rezidenčního komplexu v příjemné části Prahy 6. Klidná lokalita pod zříceninou Baba, v blízkém dosahu Šáreckého údolí a parku Stromovka. Jen tři zastávky tramvají nebo autobusem od stanice metra Dejvická. Dispozice plně zařízeného bytu, který byl realizován dle návrhu interiérového designéra, tvoří obývací pokoj s kuchyňskou linkou a vstupem na prostornou hlavní terasu, 2 ložnice s vlastními terasami, koupelna s toaletou a vstupní hala. K jednotce náleží úložná komora na patře nahrazující sklep. K vybavení patří plovoucí podlahy s nášlapnou vrstvou z přírodního dřeva, keramická dlažba a obklady, francouzská okna, na míru vyrobený vestavěný nábytek, kuchyně s žulovou pracovní deskou a spotřebiči Siemens, dostatek úložných prostor, světlovody, bezpečnostní vstupní dveře, dálkové vytápění. 1 parkovací stání v zakladači a 1 venkovní stání. PENB: B.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 9

svoboda-williams.com

29.06.17 9:14


Sale | Prague 6 | Bubeneč | 97 + 46 m2 | 11 700 000 Kč Designer, air-conditioned apartment with terraces and beautiful views of greenery, situated on the top floor of a residential complex in a pleasant part of Prague 6. Quiet location near the Baba ruins, close to Šárka valley and Stromovka park. Only 3 tram stops or a short bus ride from the Dejvická metro station. The layout of the fully furnished apartment, created by an interior designer, consists of a living room with kitchen and entrance to the spacious main terrace, 2 bedrooms with their own terraces, a bathroom with toilet and an entrance hall. The storeroom on the same floor replacing a cellar belongs to the apartment. Features include floating floors with natural wooden covering, ceramic tiles, French windows, custom made built-in furniture, kitchen with granite worktop and Siemens appliances, plenty of storage space, tunnel skylights, security entrance door, remote heating. 1 parking space in a stacker system and 1 outdoor parking space. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 10

29.06.17 9:15


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 340 m2 | pozemek 973 m2 | 58 600 000 Kč Zrekonstruovaná vila 7 + 1 nabízí příjemné prostorné bydlení plné světla a s výhledem na udržovanou zahradu. V suterénu se nachází slunné samostatné třípokojové apartmá s kuchyní a toaletou. Křižovatkou přízemí je schodišťová hala, odkud se vstupuje do kuchyně, obývacího pokoje, samostatného WC a šatny (s dalším WC). K velkému obývacímu pokoji s jídelnou přiléhá oválná zimní zahrada s krásným výhledem na venkovní zeleň. První patro sestává ze tří prostorných ložnic, 2 koupelen s toaletou, šatny a druhé zimní zahrady se vstupem na terasu. Garáž a 3 parkovací stání na dvoře, zahradní domek na pozemku. Podlahu v celém domě (kromě kuchyně a koupelen) tvoří parkety s klasickou stromečkovou pokládkou. Kuchyň s varným ostrůvkem je vybavena kvalitními spotřebiči včetně americké chladničky a velkého sporáku s 6 plotýnkami. Dům se nachází v naprosto klidné ulici s původní zástavbou a vzrostlými stromy. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 11

svoboda-williams.com

29.06.17 12:15


Sale | Praha 5 | Smíchov | 340 m2 | plot 973 m2 | 58 600 000 Kč This classic, renovated 7-bedroom house, spacious and bright with an abundance of natural light, is set on a plot with a landscaped garden. The basement consists of a sunny separate apartment with 3 bedrooms, a kitchen and a toilet. The ground floor features an entry hall with a staircase, kitchen, living room, separate toilet and a walk-in closet (incl. a toilet). The living room with a dining area adjoins an oval winter garden with beautiful views of greenery. The 1st floor consists of 3 spacious bedrooms, 2 bathrooms with toilets, walk-in closet and a second winter garden with an entry to a terrace. Garage and 3 outdoor parking spaces, garden house on the plot. Parquet with a classic herringbone pattern, kitchen completed with a cooking island and equipped with good-quality appliances including an American fridge and a large stove with six hot plates. The house is situated on a tranquil street with pristine houses and tall trees. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 12

29.06.17 12:15


Prodej | Praha-Západ | Jíloviště | 410 m2 | pozemek 1 013 m2 | cena na vyžádání V atraktivní přírodní lokalitě obce Jíloviště nabízíme k prodeji jedinečný rodinný dům s designovým interiérem, bazénem a velkou zahradou, přímo sousedící s lesem. Dům je umístěn na okraji vilové čtvrti, v pěším dosahu zastávky autobusu a jen pár minut autem od nájezdu na dálnici D4. Suterén domu se skládá z garáže pro 2 vozy, pokoje pro hosty s koupelnou, technické místnosti, dílny a chodby. V přízemí je hlavní obytný prostor s krbem přístupný na terasu a dále do zahrady, kuchyně, 2 ložnice se sdílenou koupelnou, toaleta, spíž a vstupní hala. 1. patro tvořeno ložnicí se šatnou a koupelnou, 2 dětskými ložnicemi, koupelnou, pracovnou a prostornou halou. Nadstandardní vybavení zahrnuje zabudované chlazení, dubové podlahy, velkoformátové obklady a dlažbu, hliníková velkoplošná okna, masivní interiérové dveře, bezpečnostní vstupní dveře, spotřebiče Siemens, podlahové topení, tepelné čerpadlo, alarm, kamerový bezpečnostní systém. PENB: B.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cervenec.indd 13

svoboda-williams.com

29.06.17 9:15


Sale | Prague-West | Jíloviště | 410 m2 | plot 1 013 m2 | price upon request Adjacent to a forest in the attractive natural locality of Jíloviště, this family house with a designer interior, swimming pool and large garden is located at the edge of a residential area within walking distance of a bus stop, just a few minutes’ drive from the D4 motorway exit. The basement consists of a garage for 2 cars, guest rooms with bathrooms, technical rooms and a workshop. The ground floor features the main living room with fireplace and access to the terrace and garden, a kitchen, 2 bedrooms with a shared bathroom, toilet, pantry and entry hall. The first floor consists of a bedroom with walk-in closet and a bathroom, 2 children’s bedrooms, a bathroom, study and a spacious hall. High-standard equipment includes built-in cooling, oak floors, large-size tiles, aluminium large windows, massive interior doors, security entrance door, Siemens appliances, floor heating, heat pump, alarm, security camera system. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cervenec.indd 14

29.06.17 12:15


Pronájem / Rent ID: 407170 Dobřejovická, Průhonice Měsíční nájem / Monthly rent: 95 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: G

Dobřejovická Luxusní, nadstandardní vila umístěná v klidné lokalitě Průhonic, s v ýhledem do Průhonického parku. Tato vila (300 m²) nabízí 3 podlaží. Přízemí: vstupní chodba s vestavěnými skříněmi, velk ý obý vací pokoj s krbem, plně v ybavená kuchyně s jídelním koutem a koupelna. Pr vní patro: 3 ložnice a koupelna (možnost sauny). Suterén: sklep, technická místnost a dvougaráž. K vile náleží terasa se zahradou (500 m²). Alarm, vzduchová technika včetně klimatizace, podlahové v y tápění, zavlažovací systém. Příjemné bydlení vhodné pro rodinu s dětmi. 5 min. autem od nákupního centra Čestlice a dálnice D1.

Luxury, unique villa situated in quiet location of Průhonice, with view over Průhonick ý park. The villa (300 sqm) offers 3 f loors. Ground f loor: entrance hall with built in wardrobes, large living room with f ireplace, fully equipped kitchen with dining area and bathroom. First f loor: 3 bedrooms and bathroom (sauna). Basement: cellar, utility room and double garage. The villa has terrace with garden (500 sqm). Alarm, ventilation system, underf loor heating, irrigation system. Pleasant living for family with children. 5 min. from Čestlice shopping centre and D1 motorway.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pronájem / Rent ID: 392455 Břežánecká, Praha 5 - Jinonice Měsíční nájem / Monthly rent: 55 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: G

Břežánecká Luxusní, zcela nov ý řadov ý dům nacházející se ve velmi atrak tivní lokalitě na Praze 5 - Jinonice. Interiér domu (170 m²) nabízí k užívání vstupní chodbu, obý vací pokoj s plně v ybaveným kuchyňsk ým koutem, 3 ložnice, 2 koupelny a ex tra toaletu. V suterénu domu je umístěna technická místnost a dvougaráž. K domu také náleží udržovaná zahrada. Dům je nabízen nezařízený. Moderní bydlení v těsné blízkosti Německé školy s dobrou dostupností do centra města.

Luxurious, brand new terraced house located in a ver y attractive locality in Prague 5 - Jinonice. This house (170 sqm) comprises entrance hall, living room with fully equipped kitchen corner. 3 bedrooms, 2 bathrooms, and extra toilet. In the basement there is a technical room and double garage. Garden also pertains to this property. The house is offered unfurnished. Modern living just few steps from German school with good access to the city centre.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pronájem | U Nikolajky | Smíchov | Praha 5 | 70 m2 | 30 000 Kč / měsíc KVALITNÍ NOVÝ ZAŘÍZENÝ BYT 2+kk, terasa o 10 m2, vestavěné úložné prostory, nábytek na míru, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, pračka, myčka, alarm, videotelefon, garážové stání. Nákladně zařízený klimatizovaný byt s výhledy na Prahu v 1. patře moderního projektu Rezidence Park Nikolajka obklopeného zelení v klidné lokalitě s rychlou dostupností do centra, nedaleko Francouzského lycea, stanice metra Anděl a nákupního centra Nový Smíchov. PENB: B. BRAND NEW FURNISHED FLAT, 10 m2 terrace, one bedroom, built-in storage, custom made furniture, wooden floors, security entry door, washer, dishwasher, alarm, video entry phone, garage space. Air-conditioned flat with quality furniture and views of Prague, on the first floor of the Park Nikolajka residential project surrounded by greenery, on a quiet street near the French School, Nový Smíchov commercial center and Anděl metro, with quick access to the city center. BER: B.

SW_pronajem-cervenec.indd 1

29.06.17 9:16


Pronájem | Janáčkovo nábřeží | Smíchov | Praha 5 | 95 m2 | 39 000 Kč / měsíc NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ ATRAKTIVNÍ BYT 2+kk, vestavěné úložné prostory, koupelna s velkými okny, která lze otevřít do ložnice, šatna, dubové podlahy, bezpečnostní dveře, pračka, sušička, myčka, vinotéka, alarm. Nábřežní byt s přímým výhledem na Vltavu, Vyšehrad, budovu Mánesa, Národní divadlo a Tančící dům ve 4. patře činžovního domu bez výtahu v pěším dosahu Kampy, Malé Strany a Starého Města, s rychlou dostupností do centra a komerčního centra Anděl. PENB: G. ATTRACTIVE FULLY REFURBISHED FLAT, one bedroom, built-in storage, bathroom with a window opening into the bedroom, walk-in closet, oak floors, security entry door, washer, dryer, dishwasher, wine fridge, alarm. New flat with views of the Vltava River, Vyšehrad Castle, Mánes Gallery and the Dancing Building, on the fourth floor of a traditional building with no lift, near Malá Strana, the Kampa Island, the Old Town, the Prague Castle and Anděl commercial center and metro station. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 2

29.06.17 9:16


Pronájem | Dušní | Staré Město | Praha 1 | 169 m2 | 90 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ BYT 3+1 PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI, 2 balkony, 2 koupelny, obývací pokoj s jedinečným fládrovaným stropem a arkýřem s výhledem na Staroměstské náměstí, šatna, toaleta pro hosty, velká vstupní hala, štuky, dubové parkety, centrální vysavač, pračka, sušička, satelit. Prostorný byt ve 4. patře renovovaného klasického činžovního domu s výtahem a množstvím původních zachovaných prvků v klidné ulici pár kroků od Staroměstského náměstí. TOP QUALITY FULLY REFURBISHED APARTMENT, two balconies, two bedrooms, two bathrooms, living room with a unique painted ceiling and bay windows with a view of the Old Town Square, walk-in closet, guest toilet, generous entrance hall, stucco details, oak parquet floors, central vacuum, washer, dryer, satellite. Fourth floor apartment in a beautifully renovated building with a lift in a quiet street moments from the Old Town Square and major historic sights.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-cervenec.indd 3

svoboda-williams.com

29.06.17 9:16


Pronájem | Valdštejnské náměstí | Malá Strana | Praha 1 | 116 m2 | 65 000 Kč / měsíc MODERNÍ PODKROVNÍ BYT 3+kk od architekta R. Hubičky, jedna ložnice s šatnou, druhá ložnice přístupná ze společné chodby, klimatizace, dřevěné podlahy, podlahové topení, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, inteligentní audio systém, spotřebiče Miele, TV, alarm. Nově nákladně zrekonstruovaný byt s krásnými výhledy ve 3. patře památkově chráněného domu v atraktivní lokalitě pod Pražským hradem, pár minut chůze od Malostranského náměstí a Karlova mostu. PENB: G. CONTEMPORARY ATTIC FLAT, design by architect R. Hubička, one bedroom with a walk-in closet, second bedroom accessible from the corridor of the building, air-conditioning, hardwood floors, security entry door, built-in wardrobes, intelligent audio system, Miele appliances, TV, alarm. Brand new fully refurbished high quality flat with beautiful views, on the third floor of a listed building right beneath the Prague Castle complex, a few minutes from Malostranské Square and the Charles Bridge. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 4

29.06.17 9:17


Pronájem | 28. října | Staré Město | Praha 1 | 136 m2 | 65 000 Kč / měsíc KOMPLETNĚ ZREKONSTRUOVANÝ NADSTANDARDNÍ BYT 3+1, 2 balkony, zimní zahrada, zachované původní prvky, elektrický krb, vestavěné skříně a úložné prostory, parkety, vysoké stropy, štuky, bezpečnostní dveře, myčka, sklep. Zařízený byt ve 2. patře renovovaného činžovního domu s výtahem a kamerovým systémem v samém centru Prahy na pěší zóně, v okamžitém dosahu stanice metra Můstek, pár kroků od Václavského náměstí a Františkánské zahrady. PENB: G. COMPLETELY REFURBISHED FURNISHED FLAT, two balconies, winter garden, two bedrooms, preserved original details, built-in wardrobes and storage, electric fireplace, solid wood parquet floors, high ceilings, stucco ornaments, security entry door, dishwasher, cellar. High quality flat on the second floor with lift in a renovated traditional building with camera system, in a prime city center location with full amenities, steps from Wenceslas Square, the Franciscan Garden and Můstek metro. BER: G.

SW_pronajem-cervenec.indd 5

29.06.17 9:17


Pronájem | Dlouhá | Staré Město | Praha 1 | 110 m2 | 60 000 Kč / měsíc ZAŘÍZENÝ MODERNÍ BYT 3+1, 2 en-suite koupelny, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, vestavěné úložné prostory, pračka, myčka, TV, recepce a ostraha v budově. Kvalitní byt ve 4. patře kompletně zrekonstruované budovy Palác Dlouhá ve stylu Art Deco z 20. let 20. století pár minut od stanice metra Náměstí Republiky, v pěším dosahu Staroměstského a Václavského náměstí, nábřeží Vltavy a Letenských sadů. PENB: E. FURNISHED MODERN FLAT, two bedrooms, two en-suite bathrooms, hardwood floors, security entry door, built-in storage, washer, dishwasher, TV, reception and security in the building. High standard flat on the fourth floor of the unique, completely renovated Palác Dlouhá Art Deco style building from the 1920’s located minutes from the Old Town Square, luxurious Pařížská Street and Náměstí Republiky metro station, within walking distance of the Vltava riverbank and Letná Park. PENB: E.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 6

29.06.17 9:17


Pronájem | U Rajské zahrady | Žižkov | Praha 3 | 85 m2 | 45 000 Kč / měsíc MODERNÍ NADSTANDARDNÍ BYT 3+kk, 30 m2 terasa, 2 samostatné ložnice, vybavená šatna, vestavěné skříně a úložné prostory, dřevěné podlahy, vysoké stropy, TV, pračka, sušička, myčka, videotelefon. Kompletně zrenovovaný zařízený byt v 1. patře nákladně zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem a zachovanými původními prvky v klidné ulici na rozhraní Vinohrad a Žižkova, u parku a dětského hřiště, 5 minut od centra, stanice metra Hlavní nádraží a Riegrových sadů. MODERN HIGH STANDARD FLAT, 30 m2 terrace, two bedrooms, walk-in closet, lots of built-in wardrobes, hardwood floors, high ceilings, security entry door, TV, washer, dryer, dishwasher, video entry phone. Completely renovated furnished flat on the first floor of a renovated traditional building with lift and preserved original features, in a quiet street adjacent to a green park with a playground, a five min. walk from the city center, the Riegrovy sady park and Hlavní nádraží metro station.

SW_pronajem-cervenec.indd 7

29.06.17 9:17


Pronájem | Sládkova | Bubeneč | Praha 7 | 86 m2 | 35 000 Kč / měsíc MODERNÍ ZAŘÍZENÝ BYT 3+kk, terasa, klimatizace, parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné úložné prostory, pračka, sušička, myčka, TV, sklep, podzemní garážové stání. Půdní nástavba v 5. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem v těsné blízkosti parku Stromovka. Klidná rezidenční lokalita s plnou vybaveností, tramvajovými spoji, v rychlém dosahu stanic metra Hradčanská a Vltavská, se snadnou dostupností na letiště a k mezinárodním školám v Praze 6. PENB: E. CONTEMPORARY FURNISHED FLAT, terrace, two separate bedrooms, air-conditioning, solid wood parquet floors, security entry door, built-in storage, washer, dryer, dishwasher, TV, cellar, garage parking space. Attic flat on the fifth floor of a renovated building with lift, moments from Stromovka Park, in a quiet street with full amenities nearby, convenient to Hradčanská (line A) and Vltavská (line C) metro stations, with easy access to the airport and international schools. PENB: E.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 8

29.06.17 9:17


Pronájem | Dlouhá | Staré Město | Praha 1 | 67 m2 | 32 000 Kč / měsíc DESIGNOVĚ ZAŘÍZENÝ BYT 2+kk, koupelna se sprchovým koutem, parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně a úložné prostory, indukční varná deska, myčka, TV, recepce a ostraha v budově. Moderní byt ve 3. patře kompletně zrekonstruované budovy Palác Dlouhá ve stylu Art Deco z 20. let 20. století v centru Prahy, pár minut od stanice metra náměstí Republiky, v pěším dosahu Staroměstského a Václavského náměstí, nábřeží Vltavy a Letenských sadů. PENB: E. MODERN APARTMENT WITH DESIGN FURNITURE, shower bathroom, solid wood parquet floors, security entry door, built-in wardrobes and storage, induction cooktop, dishwasher, TV, reception and security in the building. Third floor flat in the unique, completely renovated Art Deco style Palác Dlouhá building in the Prague city center, minutes from the Old Town Square, luxurious Pařížská Street and Náměstí Republiky metro, within walking distance of the Vltava riverbank and Letná Park. BER: E.

SW_pronajem-cervenec.indd 9

29.06.17 9:17


Pronájem | Vokovice | Praha 6 | 827 m2 | 300 000 Kč / měsíc VÝJIMEČNÁ ZRENOVOVANÁ VILA 8+1, vnitřní bazén, sauna, tenisový kurt, 6 ložnic, pracovna, 5 koupelen, 3 kuchyně, zimní zahrady, terasy, šatny, tělocvična, herna, parkety, dlažba, štuky, kachlová kamna, alarm. Vila z r. 1902 v areálu Vokovického dvora původně z 15. století, dnes kulturní památka. Vila se vzrostlou zahradou stojí v klidné ulici nedaleko přírodní rezervace Divoká Šárka, pár minut od metra Nádraží Veleslavín. Rychlé spojení do centra, na letiště a do mezinárodních škol. PENB: G. UNIQUE RENOVATED VILLA, inner pool, sauna, tennis court, mature garden, six bedrooms, study, five bathrooms, three kitchens, winter gardens, terraces, walk-in closets, fitness room, hardwood floors, ceramic stoves, alarm. Villa from 1902, part of the Vokovický dvůr grounds (Vokovice Court) originally from the 15th century, in a green neighborhood near the Divoká Šárka natural preserve, with quick access to the city center (Nádraží Veleslavín metro) and the airport, convenient to international schools. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cervenec.indd 10

29.06.17 9:17


Nebytový prostor | Pronájem | Na Příkopě | Praha 1 | Staré Město | 50 – 850 m2 | od 15 000 Kč / měsíc Zařízené kancelářské prostory s flexibilní dobou nájmu v jedinečné konstruktivistické budově situované na nejprestižnější obchodní adrese v Praze. K dispozici sdílené zasedací místnosti, služba osobní asistentky a parkování v budově. Prostory se nachází v pěším dosahu od stanic metra Můstek (trasy A, B) a Náměstí Republiky (trasa B), v blízkosti magistrály s přímým napojením na dálnici D1. Více informací na www.naprikope15.cz. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Furnished offices with flexible lease periods in a unique Constructivist building situated in the financial and commercial center of Prague – boasting shared conference rooms, personal assistant services and onsite parking in the building. Located in close vicinity to the Můstek (lines A, B) and Náměstí Republiky (line B) metro stations, convenient to the main city highway with easy access to the D1 highway. Further information: www.naprikope15.cz. Prices listed without VAT.

SW-commerc-cervenec.indd 1

29.06.17 9:18


Nebytový prostor | Pronájem | Drahobejlova | Praha 9 | Libeň | 700 – 1 990 m2 | cena na vyžádání | price upon request Administrativní komplex nabízí k pronájmu unikátní kancelářské a obchodní prostory industriálního charakteru na Praze 9. Budova je dobře dostupná hromadnou dopravou – v blízkosti tramvajových zastávek a stanice metra Českomoravská (trasa B), s dobrou dostupností do centra města. V komplexu je k dispozici centrální recepce, rozlehlá terasa, soukromá školka, restaurace a venkovní i vnitřní parkovací stání. Administrative building offering unique office and retail premises for lease, boasting an attractive industrial character, in Prague 9. The building is easy accessible by car and public transport – in close vicinity of tram stops and the Českomoravská metro station (line B). Amenities include central reception, spacious terrace, private kindergarten, restaurant, outdoor and garage parking spaces.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-cervenec.indd 2

29.06.17 9:18


Nebytový prostor | Pronájem | Spálená | Praha 1 | Nové Město | 43 – 334 m2 | 13,00 – 15,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v historické budově z konce 19. století, situované v samém srdci metropole, v blízkosti Národní třídy. Budova byla postavená podle návrhu českých architektů Janošovského a Zábranského a hlavní fasáda byla později předělána do funkcionalistického stylu. V budově je k dispozici centrální recepce a vnitřní atrium s relaxační zónou s množstvím zeleně a designovými  vodními prvky. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in a historic building from the end of the 19th century situated in the heart of Prague, close to Národní třída. The  building was built according to the design of the Czech architects Janošovský and Zábranský. Later the main facade was rebuilt into the  Functionalist style. The building has a central reception and an indoor atrium with relaxation zone with lots of greenery and design water  features. Prices listed without VAT. 

SW-commerc-cervenec.indd 3

29.06.17 9:18


Nebytový prostor | Pronájem | Václavské náměstí | Praha 1 | Nové Město | 323 m2 | 19,50 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v administrativní budově situované v centru Prahy. Reprezentativní prostory s výhledem na Václavské náměstí splňují nejvyšší mezinárodní standardy. Budova se nachází v blízkosti stanice metra Můstek (trasy A a B) a tramvajových spojů. K dispozici je centrální recepce, bezpečnostní služba 24/7 a parkování v budově. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in an administrative building situated in the center of Prague. Representative premises boasting views of Wenceslas Square, fitted out to the highest international office standards. The building is located in close vicinity of the Můstek metro station (lines A & B) and tram stops. Building amenities include central reception, 24/7 security service and onsite parking. Prices listed without VAT. 

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-cervenec.indd 4

29.06.17 9:19


Nebytový prostor | Pronájem | Plynární – Argentinská | Praha 7 | Holešovice | 700 – 22 802 m2 | 13,25 – 13,75 EUR / m2 / měsíc Pronájem kancelářských prostor v novém komplexu dvou navzájem propojených budov (k dispozici od Q1 2018), který byl navržen českým architektem Jakubem Cíglerem. Dobrá dostupnost hromadnou dopravou – v bezprostřední blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice (trasa C), tramvajových, autobusových a vlakových spojů. K dispozici je centrální recepce, rozsáhlá zahrada s možností sportovních aktivit, relaxační zóna, terasa s nádherným výhledem a první běžeckou dráhou na střeše v České republice. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in a new complex of two connected buildings (available from Q1 2018) designed by the Czech architect Jakub Cígler. Good accessibility by public transport – in close vicinity of the Nádraží Holešovice metro station (line C), train station, tram and bus stops. Building amenities include a central reception area, a large garden with possibility of sport activities, relaxation zone, terraces with beautiful views and first running track on the roof in the Czech Republic. Prices listed without VAT.

SW-commerc-cervenec.indd 5

29.06.17 9:19


Nebytový prostor | Pronájem | Na Příkopě | Praha 1 | Staré Město | 396 – 1 088 m2 |18,50 – 20,00 EUR / m2 / měsíc Pronájem kancelářských prostor s terasou a krásným výhledem na Václavské náměstí a Pražský hrad. Budova, postavená v 70. – 80. letech 20. století podle návrhu architektů Jana Šrámka a Aleny Šrámkové, byla první postmoderní stavbou na našem území. Hlavním rysem budovy jsou mohutné světelné hodiny v průčelí. Výborná dostupnost hromadnou dopravou – přímo nad stanicí metra Můstek (trasa A, B), nedaleko magistrály s přímým napojením na dálnici D1. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease with terrace and beautiful views of Wenceslas Square and Prague Castle. The late 20th century building, designed by architects Jan Šrámek and Alena Šrámková, was the first postmodern structure built in this country. Its dominant feature is an impressive, massive clock on the front facade of the building. Excellent transport accessibility – directly above the Můstek metro station (lines A, B). Close to the city highway with direct connection to the D1 highway. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-cervenec.indd 6

29.06.17 9:19


158 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Bronislav Kvasnička, bronislav.kvasnicka@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA: Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 ART DIRECTOR: Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO: Ondřej Pýcha REDAKCE: Adéla R. Bagge, Iva Bastlová, Jan Němec, Ondřej Pavlůsek, Radomír Dohnal JAZYKOVÁ REDAKCE: Adéla R. Bagge SALES MANAGER: Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 Rastislav Jakub, rastislav.jakub@premiummediagroup.cz +420 720 344 524 PRODUKCE: Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz MARKETING: Zuzana Janovská, zuzana.janovska@premiummediagroup.cz TISK: Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o.

Triangl, a.s.

IČO: 028 27 697

DISTRIBUCE: Adiservis, MediaServis, 5P Agency

ADRESA REDAKCE: Na Florenci 1332/23 Nové Město, 110 00, Praha 1

Předplatné na: www.estate.cz Cena: 95 Kč

Číslo 7/2017

Registrační číslo MK: E17881


Tato nová soukromá luxusní rezidence se nachází v těsném sousedství Trojského zámku a vinice sv. Kláry v Praze - Troji. This new private luxury residence is situated next to the Troja Chateau and St. Claire Vineyard in Prague - Troja.

W W W.T RO J A R E S I D E N C E . C Z tel.: +420 775 272 657

WWW.COASTCAPITAL.CZ


27,38 %

+

celková výkonnost fondu od založení do května 2017

5,42 % p.a.

+

anualizovaná výkonnost fondu od založení do května 2017

Jsme fond kvalifikovaných investorů zaměřený na absolutní výnos Historicky doručená každý rok kladná výkonnost | Investice od 75 000 €

www.chbridge.cz

|

+420 605 525 923

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE 7/2017  

ESTATE 7/2017  

Advertisement