Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

Exkluzivní nemovitosti jsou jako umělecká díla, na hodnotě neklesají.

Marianna Krausová

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — BRNU DOCHÁZEJÍ VOLNÉ BYTY — ZPRÁVY ZE SALONE DEL MOBILE — PRAŽSKÉ BROWNFIELDY — INVESTICE DO UMĚNÍ — NOVÝ MERCEDES S CLASS

05/2017


Stolní svítidlo MACARON vzdává hold kráse spletitých struktur krystalického kamene, jenž se uvnitř protilehlých kopulí ručně foukaného skla stává měsíční krajinou s vlastním vesmírem. Světelný zdroj ukrytý v onyxovém podstavci oživí svou jemnou září meandrující žíly chalcedonu ve středové onyxové desce, která přes svou translucentní plochu propouští tajemné světlo a vytváří až hypnotický efekt.


Your household in one app.


Pleť obohacená o vlhkost Hedvábí


EXTRA INTENSIVE EYE CREAM

www.sensai-cosmetics.com

CELLULAR PERFORMANCE

Inovace, která otevře vaše oči 100% spokojených žen* Skutečně vám otevře oči. Za jediný den 76% žen uvedlo, že jejich pleť „vypadá hedvábně“ **. Po týdnu 92% žen uvedlo, že jejich pleť „vypadá zářivější“ **. Po dvou týdnech 100% žen potvrdilo, že se jim produkt „líbí“ *. Nával energie, který pomáhá revitalizovat pleť .

* Na základě dvoutýdenní studie, n=51, „Nakolik se Vám produkt líbí nebo nelíbí?“ **Na základě studie hodnocení 51 žen během dvou týdnů


12 ESTATE  OBSAH

Estate 05/2017

16 MARIANNA KRAUSOVÁ: Exkluzivní nemovitosti

jsou jako umělecká díla, na hodnotě neklesají

104 SUIT UP Hodinky k obleku

54

ARCHITEKTURA

CHIMNEY HOUSE

Ke kořenům domova

ESTATE STATUS

16 ROZHOVOR  Marianna Krausová: Exkluzivní nemovitosti jsou jako umělecká díla, na hodnotě neklesají

26 SNÍDANĚ S...  Víťa Vala a Nikola Filipová z Elite Bath 62 INTERIÉR  Barvy a vzory aktuální sezony

30 SPOLEČNOST  Event report

68 UMĚNÍ  Milan Grygar ve Fait Gallery

ESTATE STUDIO

22  JAK BYDLÍ SLAVNÍ  Jane Fonda prodává rezidenci v Beverly Hills

40 DESIGN  Salone del Mobile

54  ARCHITEKTURA  Chimney House


OBSAH  ESTATE 13

80 TÉMA

Brnu docházejí byty

116

TOP 10 Room with a View

40

124

SALONE DEL MOBILE

GOURMET

Zprávy z Milána

Le Grill

ESTATE STRATEGIE

76 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  3x pražské půdní byty

ESTATE STATEMENT 124 GOURMET  Le Grill ESTATE STARS

88 BROWNFIELDY  Česko jako země brownfieldů 116 TOP 10  Room with a View

80 TÉMA  Brnu docházejí byty

98 FOTOSTORY  Na stole 132  PRODEJ

84 INVESTICE  Umění jako alternativní investice

104 STYL  Hodinky k obleku

168 PRONÁJMY

108 AUTO MOTO  Nový Mercedes-Benz třídy S

184 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI


14 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, mám dojem, že poslední dobou se na poli nemovitostí, architektury a designu děje nebývale mnoho zajímavých věcí. Nejčerstvější novinky a zákulisní informace jsme pro vás v redakci sbírali až do poslední chvíle a ještě řada z nich se nám do obsahu nevešla – alespoň se ale už teď můžete těšit na příští číslo. Aktuální vydání Estatu jsme z velké části věnovali designu. Samozřejmě to není ani tolik výsledek naší neskrývané náklonnosti k němu, ale skutečnosti, že svět zaplavily novinky z milánského Salone del Mobile. Mnoho výrobců se obrátilo k vlastním kořenům a představili reedice svých klasik, některé z letošních trendů jsou už tradičně opravdu divoké a jiné zase sázejí na kartu absolutního minimalismu. Takže vlastně ideální stav rovnováhy, jen se spoustou nových vizí. Já osobně v designu preferuji cestu jednoduchosti a moje představa minimalismu možná hraničí až se strohostí. Kdysi jsem někde slyšela moudrou poučku – a naprosto s ní souhlasím –, že dobrý design není o tom, co přidáte, ale co všechno dokážete ubrat tak, aby celek stále fungoval. A podobně je tomu často i v životě, kde se mnohdy necháváme zaměstnávat a rozptylovat postradatelnými zbytečnostmi, bez nichž by byl vlastně celkový „design“ našeho příběhu lepší. S nastupujícím létem jde ale revize toho, co je a co není postradatelné, skoro sama, tak si užijte maximální jednoduchost jeho vzácných dní. Přeji vám inspirativní čtení Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat


16 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Marianna Krausová:

Exkluzivní nemovitosti jsou jako umělecká díla, na hodnotě neklesají.

Pojem luxus je tak často zneužívaný, že jeho hodnota devalvuje. Nejinak je tomu i v realitách. O skutečném high-end segmentu domácího trhu jsme si povídali s Mariannou Krausovou, partnerkou realitní kanceláře Lexxus Norton, která se soustředí výhradně právě na crème de la crème nabídky pražských nemovitostí.

Připravila: Jitka Krulcová Foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 17


18 ESTATE  STATUS  INTERVIEW


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 19

Odkud pramení Váš vztah k realitám?

mají historii dlouhou jen desítky let a jejich charakter, jak já říkám, je z větší

V diskuzi o nemovitostech a stavařině jsem v podstatě vyrůstala. Jako dítě

části homogenní architektonicky a čím dál tím víc i z hlediska sociologic-

jsem často pozorovala tátu u rýsovacího prkna. Po revoluci se začal zabývat

kého. Obrovským benefitem je, pokud současná architektura, začleněná

víc stavební činností a já se po gymnáziu rozhodla jít v jeho šlépějích

do těchto vzácných lokalit, ať už u individuálních nemovitostí, jako jsou vily,

a studovat stavební obor se specializací na dopravní stavby – cesty, mosty

anebo developerské projekty bytových domů, respektuje charakter lokality

na univerzitě v Žilině, odkud pocházím. Nedávno jsem potkala svého profe-

z hlediska velikosti objektu a stylu. Z hlediska kvality prostředí je také

sora ze statiky/dynamiky – i jako emeritní profesor je pořád aktivní, podílí

důležitý parametr, takzvaně kudy se vracím domů.

se na většině realizací dopravních a pozemních staveb – a připomnělo mi to, že jsem měla štěstí na učitele – akademiky s praxí, kteří vás přinutí

Realitní trh je v současné době poměrně dost dynamický, v top segmentu

logicky myslet.

se ale nepohybuje tak rychle. Máte nějaký příklad, co zajímavého momentálně nabízí?

Takže stavebnictví jako takové bylo jasnou volbou kariérního začátku?

Pokud se bavíme o high-end segmentu, pohybujeme se opravdu v kusových

To ne, po ukončení studia jsem odešla do Prahy a začala jsem pracovat

záležitostech, protože objekty musí splňovat nejvyšší kritéria. Moc si vážím

v oblasti PR a reklamy. Byl to skvělý start, který mi umožnil získat pře-

příležitosti být u těchto realizací, ať už při přípravě rezidenčních projek-

hled o českých a mezinárodních firmách v Praze v devadesátých letech

tů, nebo při prodeji vil. Ale k vaší otázce – z disponibilních individuálních

a také v oblasti společenského života. Jedním z mých klientů v té době

nemovitostí aktuálně stojí za pozornost vila v ulici Nad Šárkou na Hanspaul-

byla rakouská developerská společnost Domus, zaměřená na nemovitosti

ce, dále vila Romaina Rollanda anebo U Vorlíku v Bubenči. U rezidenčních

komerčního charakteru. Práce v re-

projektů můžu jmenovat nedávno

klamě byla hezké období, poučné,

dokončený projekt na Janáčkově ná-

zábavné, ale náročné z hlediska

břeží 39, projekt nedaleko Pařížské

organizace času. V momentě, kdy jsem dostala nabídku od Domusu, dlouho jsem neváhala a vrhla se do realit. Po dvou letech mě oslovil Lexxus, kde působím od roku 1998 dodnes.

„U exkluzivních nemovitostí se trh chová velice konzervativně.“

ulice s názvem Old Town Court anebo projekt v rekonstrukci na Smetanově nábřeží. Připravujeme i několik nových projektů v Bubenči, na Starém Městě i na Vinohradech. Výhodou mojí práce a obecně fungování Lexxus Norton je, že stojíme

Pocházíte ze Slovenska. Čím Vás

už u zrodu projektu. S developerem

zaujala Praha?

pracujeme od momentu akvizice místa a posouzení lokality – v oddělení

Praha má z geografického hlediska výjimečnou polohu, je chráněná vůči ex-

Research máme několik specialistů, kteří nepřetržitě sledují trh – až po sta-

trémním klimatickým vlivům a přitom počet slunečných dní v roce je vysoký.

novení hlavních charakteristik projektu, nastavení obchodních podmínek

Kopcovitý reliéf poskytuje úžasné výhledy na Vltavu a dominanty, jako je

a marketingu. Je to kreativní práce, která se opírá o zkušenosti lidí v našem

Pražský hrad nebo na druhé straně Národní divadlo či Vyšehrad …

týmu. Já vnímám Lexxus Norton skoro jako rodinnou firmu, gro týmu jsou agenti s praxí v Lexxusu minimálně deset let.

Obchodně se orientujete na high-end nemovitosti solitérního charakteru. Jaké lokality jsou z tohoto pohledu atraktivní?

Co Vám tato práce přináší a naopak bere?

Ve zkratce a zjednodušeně – nábřeží Prahy 1, Prahy 5 a kopce zvedající se

I po tolika letech praxe a hromadění kontaktů je pro mě každý den novou

od vody včetně Ořechovky, Hanspaulky, Bubenče, Troje a na druhé straně Vi-

výzvou. Znamená to mít neustále přehled v obchodních transakcích, které

nohrady, Dobeška a Podolí. To jsou v Praze nejlukrativnější oblasti z hlediska

se na trhu realizují, a současně sledovat nové příležitosti. Co mě těší, je

obchodu s individuálními nemovitostmi.

skutečnost, že s některými klienty spolupracuji již 15 let a pořád se vrací. Výběr bydlení anebo nákup nemovitosti je relativně rychlý proces z hlediska

Jak významný je parametr umístění nemovitosti v lukrativní lokalitě?

realizace, ale důsledky jsou obvykle dlouhodobého charakteru.

Záleží, z jakého pohledu se na nemovitost díváme. V luxusním segmentu rozhodují o hodnotě nemovitosti všem dobře známé parametry, jako je

Jak Váš byznys zasáhla krize?

lokalita, architektura a na posledním místě vybavení. Ideální je, když jsou

V high-end segmentu jsme nezaznamenali žádné poklesy cen, pouze

lokalita a architektura v symbióze. Oblasti jako Malá Strana nebo Staré

zpomalení procesu prodeje jako logické vyústění váhaní a čekání na to, co

Město vznikaly staletí, ty mladší, typu Bubeneč, Ořechovka nebo Dobeška

se bude dít. Domnívám se, že tato zkušenost posílila do budoucna i vědomí


20 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

investorů. U luxusních nemovitostí se trh chová velice konzervativně a navíc

smyslu. Co se týká obrazů, všude hledám poselství modernismu začátku

posiluje důvěru a pocit jistoty správně investovaných peněz.

minulého století, v architektuře mám pak oblíbená 30. léta.

Reality jsou úzce spjaty s architekturou a designem a odtud je

Zmínila jste, že Vaše práce je náročná na pozornost, jak tedy relaxujete?

jen krůček k umění. Sledujete umění?

Nejlépe u sportu se značnou dávkou adrenalinu, anebo vytrvalosti. Vzhle-

Určitě, sleduji umění a jeho současné tendence. Často chodím do pražských

dem k tomu, že pocházím z hor, v zimě si ráda užiju freeridové lyžování

galerií a těším se na letošní Art Basel, Bienale v Benátkách a Dokumentu

a skialpinismus, v létě pak tracking, feraty v Alpách, golf a kondičně běh

v Aténách. Mám ráda umění, které provokuje emoce v pozitivním slova

nebo kolo. Zároveň miluji dobré jídlo a všechny druhy jazzu.


Radost z jízdy

VÝJIMEČNÉ. JAKO VY. EXKLUZIVNÍ LIMITOVANÁ EDICE BMW i8 PROTONIC FROZEN BLACK.

Spotřeba paliva a emise CO2 pro BMW i8: Emise CO2 v g/km (kombinované): 49.0; CO2 bilance: A+ Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 2.1


VOLNÁ ADRESA

22 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

JANE FONDA PRODÁVÁ REZIDENCI V BEVERLY HILLS

Ať už máte zájem o investici na poli perspektivních amerických realit, nebo hledáte geniální místo pro svůj budoucí život, vaší pozornosti by momentálně neměla uniknout Kalifornie, kde v kopcích Beverly Hills prodává svou exkluzivní rezidenci oscarová herečka Jane Fonda. Svého losangeleského sídla se rozhodla zbavit po rozchodu s partnerem Richardem Perrym, se kterým zde strávili osm let. Text: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 23

Lokalita Trousdale Estates, kde dům stojí, se stala součástí Beverly Hills v roce 1954, na pozemcích zde realizovali projekty význační architekti, mezi nimi světoznámý Frank Lloyd Wright nebo A. Quincy Jones. V 80. letech minulého století byly některé nemovitosti rekonstruovány tak, aby vyhovovaly potřebám svých tehdejších majitelů. Hlavní roli zde hrálo zejména soukromí jednotlivých rezidentů. Jako místo pro život si tak čtvrť v minulosti vybraly osobnosti, mezi nimiž za zmínku stojí hudebníci Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles a v posledních letech herečka Jeniffer Aniston nebo módní návrhářka Vera Wang. O bezpečnost se v Trousdale Estates rozhodně obávat nemusíte, 24 hodin denně je pro váš klid v pohotovosti ozbrojená hlídka. Okamžité rozhodnutí Rozhodnutí pro koupi této unikátní nemovitosti musí být otázkou vteřiny, okamžité intenzivní přitažlivosti, jaká zasáhne člověka jednou za život. Takový pocit zažívala při prvních chvílích v roce 2012 i Jane Fonda, jak sama popisuje ve videu, které o rezidenci při příležitosti jejího prodeje natočila. Mistrovský projekt z roku 1961

nabízí ohromujících 7000 m2 plochy, a přitom

příjemným detailem jsou pak podlahy vyrobené

nádherně splývá s reliéfem kopcovité krajiny.

z bambusového dřeva, které pocitově vyvažuje

Rezidence zahrnuje tři ložnice a pět koupelen,

poměrně velké skleněné plochy interiéru. Při-

Master Bedroom je přitom přímo napojena

lehlé terasy a patia směřují k otevřenému

na rozlehlou šatnu symbolizující splněný sen

oceánu, z intimních pracoven se nabízí uklid-

každé ženy.

ňující výhledy na vzrostlé stromy poskytující stín. Pro aktivní odpočinek je k dispozici domácí

Bez kompromisů

fitness, zábavu s hosty si můžete užít u štěd-

Za vchodovými dveřmi Neoporte se otevře

ře řešeného baru. Proskleným výtahem se

okouzlující foyer, jehož dominantu tvoří

dostanete do přízemí, kde se před vámi otevře

prosklený výtah. Podél galerie se dostanete

rozlehlá terasa se solárně vyhřívaným bazénem,

do víceúrovňové společenské zóny s krbem,

po plavání se pak pohodlně usaďte kolem ohni-

jídelním stolem a kuchyní, která bude rájem

ště a vychutnejte si večeři při západu slunce

pro milovníky gastronomie. Panoramatická

nad údolím s intenzivní vůní borovic. Meditační

okna jsou vybavena ochranou proti UV záření,

zahrada s fontánou je pak jen dokonalou tečkou

samozřejmostí jsou elektronická stínidla, velice

pro harmonii těla a duše. ▪


24 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

VÝJIMEČNÁ INVESTICE Ať už bude kupcem rezidence uznávané herečky kdokoliv, jednoznačně nepůjde o jednu z mnoha investic, tato nemovitost je totiž investicí životní, budoucí majitel získá nejen oázu pro odpočinek, ale zejména výjimečný domov. V nabídce Trousdale Estates Real Estate je rezidence nabízena za cenu 11 500 000 dolarů, tedy v přepočtu necelých 290 milionů korun.


26 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

Víťa Vala: Cítíme se připravení na další růst připravila: jitka krulcová, foto: Ondřej Pýcha


O tendencích na poli prémiového koupelnového designu, požadavcích českých zákazníků i roli architektů ve vztahu k interiéru jsme si povídali s majitelem high-end koupelnového studia Elite Bath Víťou Valou a jeho kreativní manažerkou Nikolou Filipovou.


28 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

„Máme i zákazníky, kteří sledují nové trendy, vyhledávají žhavé novinky a neváhají kvůli tomu navštívit i specializované zahraniční veletrhy.“

zmíněné zážitkové sprchy, vždy klientovi doporučujeme, aby si je nejdříve vyzkoušel, jelikož investice je v tomto případě nákladnější. I proto jsme u nás v showroomu vybudovali oddělenou zónu, kde si v klidu, v soukromí, můžete takovouto sprchu vyzkoušet. Využívají vaši zákazníci služeb designérů, které nabízíte, nebo se spíš řídí čistě svojí představou a odborníky nechávají stranou?

Prostřednictvím Elite Bath prodáváte špičku v koupelnovém designu. Na kterou ze značek v portfoliu jste nejvíc hrdí?

NF: Jsem velmi ráda, že se služby architektů a designérů v tomto směru stále více v Čechách využívají. Dnes už častěji přichází klient se svým archi-

NF: Asi bych neuměla určit pouze jednu značku z našeho portfolia, jsou to

tektem nejen na celkové dispoziční a materiálové řešení bytu či rodinného

rozdílné segmenty, které společně vytvářejí celek koupelny – armatury,

domu, ale i na samotné řešení koupelny. Zároveň jsme tu i pro klienty, kteří

sanita, obklady a dlažby. V Elite Bath máme luxusní značky se skvělým

svého architekta nemají, a my jim v rámci spolupráce se sdružením Czech

designem a prvotřídní kvalitou, které dokážou uspokojit celou řadu nároků

Deco Team dokážeme ideálního architekta či designéra najít. V neposlední

našich klientů. U obkladů a dlažeb jsme hrdí na italskou značku Graniti Fian-

řadě jsme tu my – tým odborníků s mnoholetými zkušenostmi, kteří svým

dre, na kterou máme exkluzivitu pro Českou a Slovenskou republiku.

zákazníkům vždy rádi pomohou zhmotnit jejich představy o dokonalé koupelně.

VV: U sanity je to zase značka Armani/Roca, kterou jsme získali ve výhradním zastoupení rovněž pro oba trhy. Je velmi ojedinělá svým designem

Na podzim jste oslavili první výročí. Co se za ten rok v Elite Bath změnilo?

díky rukopisu Giorgia Armaniho a také celkovým pojetím vnímání prostoru koupelny jako takové.

NF: Ten čas opravdu rychle letí… Stále mám před sebou ten holý prostor plný nosných sloupů, ze kterého jsme vytvořili díky spolupráci s ateliérem

Jaké jsou typické představy vašich zákazníků? Řídí se trendy?

DAM architekti tento ojedinělý nadčasový koncept. Co se týče geneze značky Elite Bath, troufám si říct, že posun je obrovský. Přibyly nové exkluzivní

NF: U klientů stále vede minimalistický a čistý design, funkčnost a snadná

značky, nové projekty, noví obchodní přátelé a čeho si velmi ceníme, jsou

údržba. Velkoformátové dlažby často v imitaci kamene, betonu a dalších

architekti, kteří nám důvěřují a nosí stále více zakázek.

přírodních prvků jsou nejčastěji poptávaným zbožím. Tyto trendy se drží na vrcholu již několik let hlavně díky tomu, že se tak rychle neokoukají

Máte v plánu otevření dalších poboček?

a údržba keramiky je podstatně jednodušší než u přírodních materiálů. Stejně tak je tomu i u sanity, kde je kladen větší důraz na funkčnost a údržbu

VV: Cítíme se být připraveni na další růst. Na Slovensku jsme koupili nový

než na to, co je právě teď trendy.

prostor pro náš záměr.

Jaké procento lidí jde při výběru koupelny do extravagance?

Pane Valo, kromě koupelen podnikáte i v developmentu, konkrétně mám

Máte v nabídce třeba horizontální sprchy, jak se uplatňují

na mysli bytový projekt v pražských Lukách. Jak jste se k tomuto záměru

tyto netradiční věci na českém trhu?

dostal? Plánujete další?

NF: Já osobně mám extravaganci velice ráda, ale spíše jako doplněk, který

Již dávno jsem si pohrával s myšlenkou vytvořit v Praze něco unikátního –

dodá jakýsi punc výjimečnosti danému prostoru. Stejně tak se snažíme vy-

nájemní dům s perfektní dopravní dostupností a perfektním zázemím.

tvářet koupelny i pro naše klienty. Češi se v tomhle ohledu, ale bohužel ještě

Tento sen se mi nyní plní na projektu Luka Living, kde využíváme naše zku-

trochu drží při zemi a nechtějí tolik experimentovat – přece jen nahlížejí

šenosti z trhu realit a spolupráce s developery. Mám radost, že projekt má

na design koupelny tak, že jim bude sloužit několik let.

obrovský ohlas mezi odbornou veřejností a získal už mnoho ocenění, třeba se stal Absolutním vítězem v soutěži Realitní projekt roku 2016. Dostal

VV: Na druhou stranu máme zákazníky, kteří nové trendy sledují, vyhledávají

jsem se k tomu místu v podstatě náhodou, jak to v životě bývá. A co se týká

žhavé novinky a neváhají kvůli tomu navštívit i specializované zahraniční

dalších plánů, mám jich v hlavě spoustu – ať už krátkodobých,

veletrhy. U těchto velmi specifických produktů, jakou jsou třeba právě

či dlouhodobých. Ale je třeba je řešit jeden po druhém. ▪


30 ESTATE  STATUS  EVENT REPORT

STOPKA a Bubble Kitchen

PA L M E R S V P R A Z E Na český trh vstoupila rakouská značka exkluzivního spodního prádla Palmers. V dubnu byl otevřen první butik v Havířské ulici v centru Prahy.

Miele Center Stopka a DSC Gallery připravili společně unikátní projekt exkluzivní kuchyňské linky Bubblekitchen. Linka od společnosti SieMatic je dekorována designem od jednoho z nejvýznamnějších současných malířů moderního umění mezinárodního formátu, Jiřího Georg Dokoupila. Kuchyně byla vystavena pouze jeden den, a to 26. dubna v Praze v showroomu Miele Center Stopka v Klimentské ulici a následně 27. dubna v bratislavském showroomu.

Spolumajitel značky Palmers Sergii Solodovnik a manažer značky Michal Buban ve společnosti modelek.

reSITE ODHALIL PROGRAM 10. května proběhla v letenském baru Cobra party k představení programu mezinárodní konference reSITE 2017: In/visible City, která se uskuteční 22.–23. června ve Foru Karlín. Party zahájil zakladatel reSITE architekt Martin Barry, spolu s radními hlavního města Prahy Eliškou Kaplicky a Janou PlamínZleva: Petr Šec, spolumajitel a zakadatel DSC Gallery, malíř Jiří Georg Dokoupil, kulinářská ikona Zdeněk Pohlreich, topmodelka Daniela Peštová a Jiří Stopka, majitel showroomu Stopka.

kovou a spolumajitelem Penta Investments Markem Dospivou. Pozvání přijal také architekt Winy Maas z nizozemského studia MVRDV. Kromě hostů, kteří vystoupí na červnové konferenci, jako světoznámá architektka Kazuyo Sejima či místostarosta Paříže Jean-Louis Missika, reSITE odhalil i vizuální koncept letošní konference a festivalu z dílny Studia Najbrt.

Foto © Tomáš Princ Eliška Kaplicky, zastupitelka hlavního města Prahy, Marek Dospiva a zakladatel a šéf reSITE Martin Barry.

Foto © Tomáš Princ Marek Dospiva, spolumajitel Penta Investments, a Martin Barry, šéf reSITE (vpravo)


EVENT REPORT  STATUS  ESTATE 31

Bulgari galavečer

NOVINKY V PFB Hned dvě významné události oslavila na přelomu dubna a května módní skupina Premium Fashion Brands. Tou první bylo vydání vůbec prvního čísla vlastního magazínu skupiny, jehož křest se konal v klubu Le Valmont, druhou pak slavnostní otevření

Kreativní ředitel hodinářské sekce Bulgari Fabrizio Buonamassa představil jednu z novinek značky, aktuálně nejtenčí mechanické hodinky světa Octo Finissimo Automatic.

butiku Hugo by Hugo Boss v obchodním centru Palladium v centru Prahy.

Kmotrami prvního vydání magazínu Premium Fashion Brands se staly zpěvačka Monika Bagárová, modelka Kateřina Sokolová, spolumajitelka Premium Fashion Brands Jana Jusnová a country managerka skupiny pro Slovensko Soňa Skoncová.

27. dubna byl oficiálně otevřen nový butik Bulgari v konceptu Petera Marina na adrese Pařížská 13. Slavnostního přestřižení pásky v úvodu galavečera se zhostili (zleva) Lelio Gavazza/Managing Director pro Evropu, Střední východ a Afriku, Sandra Mohsni/Managing Director pro severní Evropu, Lucia Silvestri/kreativní ředitelka šperkařské divize značky, herečka Jitka Schneiderová, Store Managerka pražského butiku Silvia Patrová a Fabrizio Buonamassa/kreativní ředitel hodinek Bulgari.

Na oficiální opening butiku Hugo by Hugo Boss se přišla podívat I topmodelka Petra Němcová.


elitebath.cz

VÁŽENÍ PÁNOVÉ, KONEČNĚ MÁTE DŮVOD, PROČ I VY MŮŽETE STRÁVIT 2 HODINY V KOUPELNĚ. ELITE BATH. Věřte ve svou koupelnu.

Sjednejte si schůzku v Elite Bath: info@elitebath.cz ELITE BATH | River Diamond | Rohanské nábřeží 657/7 | Praha 8 – Karlín


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


34 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

OBJETS NOMADES Kolekce bytových doplňků inspirovaných cestováním Objets Nomades má pětadvacet nových přírůstků a i letos jsou pod nimi podepsána velká jména, jako je Patricia Urquiola, Marcel Wanders nebo Atelier Oï. Důležitým spojujícím motivem novinek je samozřejmě kůže, dá se ale vypozorovat také sklon k členitosti struktur jednotlivých objektů. Nás zaujaly skládané kožené stoličky Concertina připomínající paví ocas.

Moschino Kisses Gufram Moschino je značka proslulá svým crazy přístupem k módě a nakonec vlastně ke všemu, co dělá. Teď ale padla další hranice a Moschino pod taktovkou Jeremyho Scotta přišlo se svou vůbec první edicí nábytku. Styl je naprosto nezaměnitelný a okamžitě rozpoznatelný, a to hlavně proto, že se vlastně vůbec neodchyluje od motivu módy. Obří pár lodiček je ve skutečnosti křeslo a police, složený křivák, de facto jen mnohonásobně zvětšená ikonická kabelka Biker Jacket zase kabinet. Prostě ztělesněný pop art. Celá kolekce vznikla ve spolupráci s tradičním italským výrobcem nábytku Gufram, jehož signature kusem je gauč ve tvaru rtů. Právě tento motiv se v kolekci objevuje také, Jeremy Scott jen ústa zamkl na výrazný zip. Spojení je jasně avizováno i v názvu řady, tedy Moschino Kisses Gufram.

DOLCE&GABBANA

V KUCHYNI Dvě ikony – ačkoliv každá z trochu jiného světa – se spojily. Smeg a Dolce Gabbana představili v rámci milánského týdne designu extravagantní limitovanou edici kuchyňských spotřebičů s tradičním sicilským motivem. Kolekce nazvaná příznačně Sicily is my love přináší pět folklorních printů v zářivých optimistických barvách, které zdobí kuchyňské roboty, mixéry, toastery nebo rychlovarné konvice. Není to ovšem poprvé, kdy Dolce Gabbana a Smeg spolupracují, na loňském Salone del Mobile uvedly značky společnou sběratelskou kolekci sta kusů ručně malovaných lednic.


36 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

Z VESMÍRU Na veletrhu iSaloni Bomma představila novou kolekci svítidel s názvem Disc. Minimalistická novinka navazuje svým výjimečně velkým objemem foukaného křišťálu na úspěšnou kolekci Tim, autorem obou řad je duo Olgoj Chorchoj. Odhalené detaily svítidla s průměrem přesahujícím půl metru v kombinaci s velkorysým a netypickým tvarem vyvolávají představu něčeho tajemného, kombinace křišťálu a kovu podprahově odkazuje

Ø

až k záhadným vesmírným objektům.

Nová kolekce módní návrhářky Hany Zárubové s názvem Ø následuje oversize trend, který podává s nezaměnitelným autorským rukopisem designérky, zároveň je na práci vidět návaznost na její předchozí kolekci Kultivar. Základem módní řady inspirované severem jsou kabáty, mikiny a šaty. Podobně originální jako střihy a koncept kolekce jsou i kampaňové fotografie,

Káva od Tonu Ton jsou židle. Tak to už tak úplně neplatí, tradiční domácí značka ohýbaného nábytku se začíná čím dál víc soustředit také na doplňky, což dokazuje i žhavá novinka, kávový set Ripple. Formy se drží filozofie elementárních linií, které dávají vyniknout použitým materiálům. Ty byly vybrány tak, aby odpovídaly odkazu tradičního českého řemesla – jak dřevo, tak porcelán a sklo v něm mají výsadní pozici. Autorem designu je Jiří Novotný ze studia Tablo.

za nimiž stojí Jiří Hroník.

Nová centrála společnosti Apple v kalifornském Cupertinu byla v dubnu slavnostně uvedena do provozu. Vizionářský architektonický projekt studia Foster+Partners je složen z kruhové kancelářské budovy obklopené celkem devíti tisíci vzrostlými stromy, plášť objektu tvoří největší zakřivená skla na světě a maximální možnou energetickou soběstačnost zajišťují fotovoltaické panely na střeše. Kampus má celkovou rozlohu 175 akrů a kromě kanceláří tady nechybí ani návštěvnické centrum, fitness nebo restaurace. Na konec roku se v areálu plánuje ještě otevření kruhového skleněného divadla pro tisíc diváků, které bude nést jméno Steve Jobs Theater.

APPLE PARK


BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ FIXFRAME

FIALA Josko Partner s.r.o. Prosek Point A Prosecká 851/64 190 00 Praha 9 tel: +420 734 490 210 www.josko.cz


40 ESTATE  STUDIO  DESIGN

SALONE

DEL MOBILE Zprávy z Milána

Každý rok se designéři, výrobci, kurátoři a novináři sejdou na jeden dubnový týden v Miláně a u příležitosti největší přehlídky designu na světě Salone del Mobile společně oslavují současnou kreativitu. Letos se událost výjimečně uskutečnila kvůli Velikonocům o týden dříve, jarní uvolněné atmosféře to však neublížilo a my vám tak můžeme představit aktuální tvorbu těch nejlepších současných designérů v pěti žhavých trendech.

Text: Adam Štěch, Foto: Archiv značek


DESIGN  STUDIO  ESTATE 41

Instalace Chromatography holandského studia Scholten Baijings pro nábytkářskou značku Herman Miller ve spolupráci s výrobcem textilu Maharam.

Kolekce táců Prism od Tomase Alonsa pro značku Atelier Swarovski.

1. Multicolor V pestrobarevných objektech současných designérů stále žije odkaz zábavných návrhů postmoderních tvůrců osmdesátých let. Kombinace základních odstínů barevného spektra je také vlastní tvorbě belgického dua Müller van Severen, které letos v Miláně prezentovalo instalaci Fireworks, skládající se ze čtyř unikátních návrhů paravánů vyrobených z lakovaných ocelových desek. Chromatické kvality barevného spektra zkoumá ve své tvorbě i holandské studio Scholten Baijings, které se uvedlo na letošním Salone textilní instalací pro americkou značku Herman Miller. Zavěšené látky mnoha lehkých barevných odstínů vytvořily organicky nařasený strop. K experimentům s barvami vybízí především design skla. To se proměňuje ve vizuální hru v tvorbě litevského designéra Germanase Ermicse, který představil v galerii Rosanna Orlandi svou celoskleněnou židli Ombré jako poctu skleněné židli japonského designéra Shiro Kuramaty, nebo v kolekci skleněných táců Prism, kterou vytvořil Tomas Alonso pro značku Swarovski. Na vlně barev se letos svezly i velké komerční značky, např. Moooi se svou židlí Canal od Luca Nichetta nebo italské Foscarini se svítidlem Filo od Andrea Anasstasia.

Židli Canal vytvořil italský designér žijící ve Stockholmu Luca Nichetto pro značku Moooi.


42 ESTATE  STUDIO  DESIGN

2. Stones Dekorativní kvality ušlechtilých kamenných povrchů jsou už nějaký ten pátek součástí rozmanitých strategií současného designu. A nebylo tomu jinak ani na letošním Salone del mobile, kde nejrůznější abstraktní vzory kamenných desek rezonovaly s velkou přesvědčivostí. Trend potvrdily velkými projekty Jaime Hayon, který vytvořil instalaci Stone Age pro značku Caeserstone či talentované designérské duo z Londýna De Allegri and Fogale ve své architektonické instalaci Mystical Solace sestavené z černého a žlutého mramoru. Bílý mramor pro změnu využil jiný londýnský tvůrce, miláček současného dekorativního designu Lee Broom, který představil monumentálně sošné stojací hodiny Grandfathers Clock. Paul Cocksedge zase vytěžil teracovou podlahu svého londýnského studia, které se bude bohužel bourat, a z jejích elementů sestavil nábytkovou kolekci Excavation. Zájem o mramor projevil i Michal Anastassiades, který pro značku Salvatori vytvořil kolekci minimalistických stolů Rouge du Roi. V neposlední řadě pracovala s mramorem i vycházející hvězda holandské scény, Sabine Marcelis, která ve svých lampách pro značku Block Studios spojila čistě bílý žíhaný mramor se zářivkovým světlem.

Americká designérka Lindsey Adelman pokračuje se svou kolekcí Catch Rock ve spolupráci s galerií Nilufar.

Prosklený posuvný systém značky Rimadesio z řady Valeria ideálně podporuje vyznění kamene v interiéru a tvoří zajímavý materiálový kontrast.

Talentované designérské duo z Londýna De Allegri and Fogale navrhlo architektonickou instalaci Mystical Solace, sestavenou z černého a žlutého mramoru.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 43

Miláček londýnské dekoratérské scény Lee Broom oslavil deset let své tvorby, mimo jiné i kolekcí mramorových hodin Grandfathers Clock.


44 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Konstantin Grcic navrhl pro italskou společnost Cassina pohovku Soft Props polstrovanou textilem s růžovým nádechem.

3. Millenial Pink Podle prestižního online magazínu Dezeen byla růžová barva, respektive odstín Millenial Pink, barvou letošního Salone del Mobile. „Růžová je velmi přátelská a vizuálně měkká barva,“ říká Sanna Wåhlin, jedna z členek švédského designérského studia Note, které čas od času s touto barvou pracuje již několik let. Aktuálně navrhlo pro španělskou značku Sancal celorůžovou pohovku Isla. Růžová dominovala i celé řadě instalací včetně palmového háje francouzského tvůrce Marca Angeho na výstavě Wallpaper Hand-Made nebo interiéru galerie sebevědomého interiérového studia Dimore, které lehce zastřené odstíny růžové barvy přímo miluje. Se svojí galerií v distriktu Brera už několik let diktují trendy elegantní a rafinované interiérové dekoraci. Různé odstíny růžové se pak objevily i na produktech tradičních nábytkářských značek. Konstantin Grcic navrhl pro italskou společnost Cassina sofa Soft Props polstrované textilem s růžovým nádechem a švédská značka Bla Station zase zahalila do růžové své nové křesílko Pocket, které má praktický úložný prostor na vaše drobnosti.

Wittmann


DESIGN  STUDIO  ESTATE 45

Kolekce Living by Diesel se letos inspirovala pouštní estetikou a zemitými odstíny.

Studio Note navrhlo pro španělskou značku Sancal celorůžovou pohovku Isla.

Francouzský designér Marc Ange představil svůj palmový háj v expozici časopisu Wallpaper.


46 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Solitérní centrální stropní svítidlo držící se trendu Lines in Space doplňuje důmyslné uspořádání šatního prostoru od Poliform.

Stylová subtilní křesíla Sign Filo od Piergiorgia Cazanigy pro MDF Italia.

4. Lines in Space Modernistická elegance je nadčasová a své o tom vědí i současní designéři, kteří vykreslují svou představu o eleganci nejčastěji pomocí zatočených tenkých drátů, materiálu tolik typického pro modernismus padesátých a šedesátých let. Ten aktuálně s tímto trendem ožívá v překvapivých formách. Londýnský designér kyperského původu Michael Anastassiades je hvězdou současného designu minimalistických, a přesto silných výrazových forem. Jeho spolupráce se značkou Flos letos přinesla další úspěšné kolekce, včetně působivé série Arrangements, která je sestavená z různých geometrických tvarů. Svou autorskou tvorbu pak rozvinul dále v rámci spolupráce s galerií Nilufar nebo ve své vlastní kolekci, kterou také prezentoval v expozici veletrhu Euroluce. Jeho vliv je opravdu viditelný také v práci dalších designérů a značek včetně newyorského labelu Matter Made, který spolupracuje třeba s brazilským talentem Pedro Venzonem na produkci ultra-subtilních židlí Pudica. Tenké kresebné linie pak hrají prim i v nové kolekci svítidel Yanzi od studia Neri & Hu pro italskou značku Artemide nebo v konstruktivisticky-komplexní sérii lamp Setareh od značky Fontana Arte, která před několika lety prošla úspěšným re-designem.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 47

Židli Pudica od Pedra Venzona vyrábí značka Matter Made.

Tenké kresebné linie hrají prim v nové kolekci svítidel Yanzi od studia Neri & Hu pro italskou značku Artemide.

Studio Formafantasma poprvé spolupracovalo se značkou Flos. Výsledkem je mimo jiné svítidlo WireRing.

Designérka Laura Väre představila kolekci svítidel 7.


48 ESTATE  STUDIO  DESIGN

5. Organic Již zmíněný Michael Anastassiades představil pro italského zpracovatele mramoru, značku Salvatori, kromě fortelné kolekce stolů, také sérii organických objektů The end of the Affair, vysochaných do podob tří slavných italských sopek. V těchto amorfních objektech se odráží aktuální zájem současných designérů o mohutné a organicky tvarované formy vycházející z přírody. Svou vlastní estetiku si v tomto směru vytvořila i londýnská designérka Faye Toogood, která byla letos v Miláně opravdu vidět. Nejenom, že se představila na festivalu značky Ikea svou bizarní recyklací jejich nábytku, ale byla také zastoupena na kolektivní výstavě newyorské značky Matter Made. Její kolekce svítidel Puffball je tvořena hliníkovým podstavcem a nadimenzovaným stínidlem ze sklolaminátu. Neutrální barevnost dodává svítidlům osobitý charakter. Newyorská designérka Lindsey Adelman použila pro změnu surový kámen a sklo a vytvořila další kolekci svítiKreativní, nápadné a rozhodně velmi „organické“ svítidlo King od Ronyho Plesla pro Preciosu

del Catchrock pro galerii Nilufar. Organické přístupy k designu pak předvedly i nové objevy na scéně, například Studio Child se svou sérií lamp In the Shawdow of the Man, Lisa Ertel se stoličkou Dune nebo Sigve Knutson.

Mladé londýnské studio Child představilo debutovou kolekci svítidel Shadow of the Man.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 49

Lisa Ertel vyrobila svou stoličku Dune z pískovaného dřeva.

Společnost Matter Made z New Yorku představila kolekci svítidel Puffball od designérky Faye Toogood.

Norský designér Sigve Knutson a jeho surově vyhlížející série objektů Drawn to Production.

Křeslo Archibald od Poltrona Frau je skvělým příkladem kombinování organických tvarů s elegancí.


ESTATE ADVERTORIAL

Dvoumístná pohovka Herman s lehátkem 326x155 cm, k dispozici i v rohové variantě a v široké řadě modulárních sestav. Možnost provedení v kůži a v látce.

Novinku z milánského Salone del Mobile 2017, pohovku Kendo, pro Natuzzi navrhlo Studio Memo, Tapinassi a Manzoni. Díky strukturované kůži je pohovka velmi stylová a přitom univerzální. Kovový detail je precizně zapracovaný do dřevěného podnoží.

www.natuzzi.cz


ADVERTORIAL ESTATE

Pohovka Melpot v designu by Mauro Lipparini je rovněž letošní novinkou. Melpot je modulární pohovka nabízející nadbytek neočekávaných až dramatických designových možností. Vzhled je ovlivněn architektonickými tvary a jemnou geometrií vyvažující současný design s moderními tradicemi.

6. Neutral Protiváhou kreativním trendům, které se v posledních letech nesou na poměrně divoké vlně, je přetrvávající elegance. Letos pro ni výrobci coby vyjadřovací prostředek zvolili minimalistické tvary a neutrální barvy, často harmonicky laděné tón v tónu. Kůže, dřevo – autentické struktury přírodních materiálů nesou neutrální barvy, jako je šedá, taupe, ivory, kaštanová nebo písková nejefektněji. Stylovým a logickým doplňkem interiéru v tomto stylu jsou rozhodně – aktuálně také trendy – solitérní plochy kamenů, jako je travertin, mramor nebo onyx. Příjemným kontrastem k celkově překvapivě hřejivě vyznívajícím neutrálním barvám může být kov, hlavně na doplňcích a detailech.

Polohovací křeslo Re-vive Myway – nový design představený v Miláně doplňuje stávající kolekci relaxačních křesel. Re-vive je první křeslo, které intuitivně reaguje na pohyby těla a zcela se na ně adaptuje.


kuchyňská sestava K7 od

Kuchyňské studio 2 a 2000 m skutečného nábytku Navštivte nový Decoland Design Interiors store: budova MoDo, V Oblouku 800, 256 43 Průhonice decoland.cz


54 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

CHIMNEY HOUSE Ke kořenům domova

text: radomír dohnal Foto: flavio coddou


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 55

Požádejte kterékoliv malé dítě, které vyrůstalo kdekoliv v západní půlce světa, aby vám namalovalo dům. Prosté črty zpravidla přinesou obrázek čtvercové základny domu s trojúhelníkovitou střechou, dveře a okna a hlavně komín trčící ze střechy. Může takový výkres posloužit jako základ projektu obytného domu? Ano. Dětská logika je neúprosná a vychází z hlubokých kořenů porozumění elementárním základům pohody bydlení. Na tento základní princip reagoval i architekt Aljoša Dekleva, když navrhoval na slovinském venkově projekt Chimney House.


56 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

Jak název projektu napovídá, základním prvkem

hornatého Vnutrennekarstského kraje, na půl

Modernistická symetrie i hold venkovské

designu stavby se stal krbový komín. „Z histo-

cesty mezi Lublaní a Postojnou. Jméno vesnici

architektuře

rického hlediska to bylo vždy nějaké žároviště,

dali už v šestém století Keltové, přežilo Římany

„Design a zpracování celého projektu do značné

ohniště nebo krb, co z prosté zastřešené stavby

a zůstalo jí dodnes. To proto, že plně vystihuje

míry ovlivnil styl již přítomné lokální architek-

dělalo domov,“ komentuje autor Chimney House

charakter lokality. Značí totiž „přívoz“. Místo,

tury, zejména kostela z poloviny 16. století,

Dekleva. A jeho kolegové z týmu projektantů,

na kterém se chvilku plánovaně zdržíte, ale

a snaha o zasazení objektu do kontextu nejen

Tina Gregorič, Primož Boršič a Vid Zabel, mu

nezůstáváte. Je jen jedním z bodů dlouhé cesty.

po stránce materiálové, ale i funkční,“ prozrazuje šéf-architekt Dekleva. „Zásah do harmonie

přizvukují: „Teplo rodinného krbu je dnes bráno za popisný archaismus, ale stále je to pojem,

Osudové okouzlení

místa nebo nepodmíněná změna by přinesla

který není funkčním přežitkem. Obraz rodiny,

Okrajová část vesnice, kde Chimney House stojí,

negativní změnu v širokém měřítku.“ Architekti

která se sesedá a soustředí kolem kuchyňského

je vlastně jen pár venkovských domů a starých

připouští i další limitující faktory. Například

stolu, v místě teplém a důvěrně příjemném, je

stodol lemovaných lesem. A také letitý kostel.

prý bylo nutné vyhodnotit, co je v daném místě

v nás všech stále živý a my ukazujeme, že toto

Zadavatel projektu, Andrej Dolenc, původně

skutečně typické, a tudíž je nositelem charakte-

historické pojetí hřejivého srdce domu je možné

zamýšlel na parcele o rozměrech 850 m2 vytvo-

ru lokality. „Pokud jsme nechtěli jít proti duchu

vystihnout i moderním způsobem.“

řit moderní chatu. Místo, kde by se zastavoval,

místa, nemohli jsme například přesáhnout čistě

ale nezdržel. Jenže v průběhu několika návštěv

fyzicky za objem již existujících okolních staveb.

Místo, kde se chcete zastavit

a inspekcí místa s architekty svůj postoj

A také jsme se nemohli vymanit z područí

A pokud bychom měli vzpomenout v úvodu zmí-

přehodnotil. Místo, kudy kráčela historie, mu

tradičního materiálu.“ Projekt Chimney House

něné dětské kresby, není to právě proužek dýmu

učarovalo, a rozhodl se zde usadit. A spolu s tím

tedy musí „ladit“ s mokrým jehličím okolního

stoupající z komína rodinného domu, co v nás

se rodila i představa na míle vzdálená konceptu

lesa, s tmavými modřínovými deskami starých

evokuje pocit vyhřátého a zabydleného rodin-

občasného bydlení v moderní chatě. „Pokud vás

stodol a nepřebíjet svou konturou štíhlou bílou

ného hnízda, do kterého se chceme vracet? Ne

nějaké místo skutečně okouzlí natolik, že už

věž nedalekého kostela.

každý se pochopitelně může stimulovat těmito

na něm chcete setrvat, vážíte si jeho původního

symbolickými prvky, vždyť skoro 70 % světové

charakteru,“ říká klient Dolenc. „Nechcete jej

Fenomén souměrnosti

lidské populace žije ve městech a metropolích.

měnit a zasahovat do něj, chcete s ním splynout

Pokud jde o samotné členění dispozic obytného

Jenže profesionálové ze studia Dekleva Grego-

v jeden organický celek.“ Dekleva Gregoric

domu, je do nich principielně zapracován fe-

ric Arhitekti nebyli tímto parametrem omezeni.

Arhitekti tedy museli v první řadě vyřešit, jak

nomén souměrnosti a pravidelnosti. Obdélní-

Stavba obytného domu byla totiž realizována

celý návrh pojmout bez invazivních zásahů

kový půdorys obvodových zdí přitom obepíná

v malé vesničce Logatec, zhruba ve středu

do okolního prostředí.

pomyslné těžiště, srdce krbového komína.


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 57


58 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 59

K němu je po organizační stránce vše vztaženo

kde trávíte s rodinou nejvíc času, místnosti,

K čemu potřebujete nábytek?

a jemu je vše funkčně podřízeno. Symetrie

kde posedíte s hosty. A všichni se tak soustředí

Překvapivě však toto pojetí funguje: Centrální

stěn je posílena skutečně netradičním prvkem,

do prostoru, kterému vévodí krbová kuchyňská

světlík totiž přes den propouští dostatek svět-

a to podélným průřezem vedeným vrcholovým

kamna s komínem. Chimney House ale rozhodně

la, které surový strop vizuálně přebíjí, a navečer

horizontem střechy. Hřeben střechy je snížen

neselhává, když přijde na distribuci pokojů, kde

přebírají „krycí“ úlohu instalovaná podsvícení.

do formy hranolu a po celé délce tohoto profilu

obyvatelé vyžadují soukromí. Ložnice, toalety,

A proč ten masiv dřevěného obložení, který

je jím v rovině veden světlík. Z každé místnosti

koupelny, malé pracovny, šatny a chodby jsou

o to víc vyniká ve srovnání se zapadlými okny

nadzemní části domu tak můžete vzhlédnout

situovány do užších profilů okrajů domu. Navíc

s širokým vnitřním parapetem? Na odhalení

přímo k obloze. Toto řešení se ukázalo být na-

je tu stále přítomen rozsáhlý suterén, kde se

je zapotřebí podrobněji prozkoumat hlavní

výsost efektivním, rapidně totiž zvýšilo průnik

kromě technické místnosti nachází i sklad

místnost v okolí krbu. Vypadá totiž poněkud

přirozeného denního světla do interiéru. Samot-

a spíž. Interiér není veden jako monolit, je ještě

nezařízeně. Chybí tu většina nábytku, který

ný půdorys Chimney House zabírá zastavěnou

proříznut diagonálou. Napomáhá tomu zvýšené

bychom asi v kuchyni nebo obývacím pokoji

plochou o rozloze 145 metrů čtverečních. Z hle-

přízemí obytných místností vyvážené sníženým

čekali. A přesto tu je. Dřevem obkládané stěny

diska využitelnosti byl tento prostor rozšířen

přízemím se schodištěm k suterénu. Jinak je ale

a hluboké propady oken mohou vyvolávat stís-

o zprůchodněné podsklepení, čímž se celková

Chimney House po všech stránkách kompaktní.

něný dojem, ale jen do doby, než si uvědomíte,

využitelná plocha domu zvýšila na 205 m .

„Aby byla plocha domu obyvateli skutečně

že úložné prostory, skříně a policové systémy se

efektivně využitelná, je vnitřní profil parcelo-

nachází právě ve všudypřítomných obkladech.

Typologie prostoru? Diktát vychází ze srdce

vaný minimem zdí,“ dodává k definici interiéru

Jsou zakomponovány do stěn, a proto působí

Podstatným rysem, který vychází z rozložení

šéf-architekt. „Schodiště nenásilně rozšiřují

místnosti minimalistickým dojmem. Prostota

objemu domu kolem jeho „srdce“, je pojetí

místnosti, namísto aby z nich místo ubíraly.

a absence nábytku dává zdejšímu bydlení

centrálního prostoru jako kompletně otevřené

Jsou přechodem, který vše spojuje dohromady.“

neobvyklý rozměr.

průchozí místnosti. Tento model není u ven-

Uvnitř pak dochází k zajímavému dotyku dvou

kovských staveb právě typický, ale v moderni-

jinak obtížně slučitelných materiálů. Stěny,

Multifunkčnost zrcadlící všední život

stickém pojetí své místo rozhodně má. Nejen

včetně rozšířených okenních průhledů, jsou

„Zbavit se závislosti na okázalém nábytku byl

opticky tak dochází ke zvětšení plochy, kterou

obloženy světlým dřevem lakovaného dubu.

jeden z důležitých požadavků našeho klienta,“

lidé využívají nejvíce. Kuchyň, jídelna, společen-

Kontrastním prvkem vůči upravenému dřevu je

říkají Dekleva Gregoric Arhitekti. Původně se

ská místnost či obývací pokoj tu splývají v jeden

pak šedivý strop z železobetonové konstrukce.

sice tohoto modelu provedení zdráhali, ale brzy

jediný prostor, čímž dochází k navýšení frek-

Není přitom upraven dohladka, ale ponechává si

dospěli ke shodě. „Je totiž pravdou, že při řešení

vence denního využití. Jsou to totiž místnosti,

svou drsnou strukturu.

interiérů se obvykle svádí boj o každý metr

2


60 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

místa. A po této bitvě, která často není beze ztrát, jen zaplňujeme ušetřené metry často zbytečným nábytkem. Tady se hra o prostor odehrávala podle jiných pravidel,“ podotýká Aljoša Dekleva. Klíčovým pojmem charakterizujícím interiér se tak stala multifunkčnost. Stěny, které se proměňují ve skříně pouhým dotekem, snížené parapety oken sloužící k posezení. A že stůl v kuchyni není obložen židlemi? V každém pokoji nějakou najdete a přinesete si ji s sebou. Chimney House je prostě o jednoduchosti zrcadlící všední život. Splynutí s minulostí Pojetí nemateriality Chimney House demonstruje i exteriér, respektive vymezení vnější fasády. Ta je provedena v hutných deskách opracovaného modřínu, které jsou impregnovány olejem. Díky tomu došlo k jejich výraznému ztmavnutí a současně tak k vyladění vztahu s již existující zástavbou. „Sekundární střešní plášť provedený v tomtéž duchu zajišťuje kontinuitu tmavého dřeva na místě i v okolí,“ připomíná Dekleva. „Je to zvláštní, ale tím že jsme zdůraznili dřevo na fasádě a střeše, jsme vlastně potlačili její význam. Tím, že jsme jeden prvek akcentovali, učinili jsme ho v rámci dané lokality neviditelným a přirozeným.“ ▪


62 ESTATE  STUDIO  INTERIÉR

INTERIOR FASHION:

BARVY a VZORY aktuální sezony Každý rok ovládnou módní mola jiné odstíny, střihy a barvy. Stejně tomu tak je i v oblasti bydlení, jen je přechod pozvolnější a radikální změna trvá několik sezon. Je to logické – vybavení interiéru neřešíme každým rokem, měníme spíše dekorace a doplňky. Mezi ně můžeme řadit tapety, kusové koberce, výmalbu na stěny, povlečení či dekorativní polštářky a potahy čalouněného nábytku. Zde se trendy zobrazují nejvíce a právě na ně se zaměříme. Text: Iva Bastlová, Foto: Archiv firem


INTERIÉR  STUDIO  ESTATE 63

Tapety v retro stylu v teplých odstínech jsou aktuální již několik sezon. Dobře se kombinují v eklektickém stylu. Na snímku tapeta od značky Grandeco.


64 ESTATE  STUDIO  INTERIÉR

Odstín Denim Drift od Akzo Nobel se hodí nejen do ryze moderních, ale i stylově specificky zařízených interiérů.

Mezi lídry vyhlašovatelů barev roku patří kon-

Taupe, ten není ani chladný, ani příliš teplý a hodí

cern Pantone, které zasahuje nejen do oblasti

se na velké plochy téměř do jakýchkoli prostor.

interiérů, ale i do již zmíněné sekce módy a také do grafického designu. Barvou Pantone pro rok

Květiny a geometrie

2017 se stal odstín Greenery a ten se opravdu

Co se týče vzorů, stále se drží na vrcholu

uchytil. Tento odstín oslavuje přírodu v pravém

geometrické motivy. Velkým hitem jsou motivy

slova smyslu. Je osvěžující a uklidňující, není

z uměleckých děl od květinových pugétů až

však fádní ani nudný, ba naopak. Druhou barvou,

po akvarel a moderní abstraktní umění. Vintage

která stojí za zmínku, je Denim drift, tedy

a retro styl je také v popředí již řadu let a jen se

džínově šedo-modrá, jež se stala barvou letoš-

decentně mění jeho podoba. Nově se používají

ního roku podle Akzo Nobel, respektive Dulux

koláže z různých stylů a 3D efekty. V oblasti

– předního výrobce nátěrových hmot do inte-

kusových koberců vede jednoznačně vintage

riéru. U dalšího výrobce nátěrů – PPG zvítězila

motiv, tedy efekt, který připomíná koberce

Violet Verbena – hravá, elegantní a uklidňující

použité a dlouho používané. Trendy jsou opět

šedo-fialová, která je náladová a mění se během

extravagantní květinové motivy i 3D efekty,

dne i dle podkladu jako chameleon. Je nostalgic-

stejně jako na tapetách. Ostatně, interiér by

ká i moderní, bohémská i duchovní. Za zmínku

měl být vnímán jako celek, takže ideální je,

stojí i barva roku dle značky nátěrových hmot

když na sebe vše navazuje, a to jak barevně, tak

Sherwin Williams, kde vyhrál odstín Poised

prostřednictvím vzorů. ▪

Klasické modro-bílé vzory nebo i ty s příchutí orientu mají zelenou. Arthouse spojil obě tematické inspirace.


INTERIÉR  STUDIO  ESTATE 65

Koberce s moderními motivy inspirované uměním jsou hned po vintage stylu jasnou volbou. Na snímku kusový solitér od Rugvista. Odstín listové zeleně Greenery je barvou letošního roku dle Pantone. Pixers jej zde spojil s motivem listů, který k němu jednoznačně patří.

Květinový motiv ve střídmějších barvách lze použít i do menších místností. Ideálně pouze na jednu stěnu, jako na této realizaci od značky Rasch.

Extravagantní pugéty na stěnách jako tyto od Woodchip & Magnolia jsou sice trendy, hodí se ovšem jen do některých typů interiérů.


ESTATE ADVERTORIAL

SOLITÉR  STUDIO  ESTATE 67

MACARON Dvě objemné kopule křehkého, ručně foukaného skla a mezi nimi deska z ušlechtilého onyxu nebo chalcedonu. Nová řada svítidel Macaron od Lucie Koldové pro značku Brokis zůstává věrná autorčině charakteristickému konceptu kontrastu materiálů. Přírodní kámen dodává lampě i další rozměr než jen estetický, prosvětlením jeho struktury totiž vzniká mimořádně náladový a organický světelný efekt. Zdroj je ukryt v mramorovém komínovitém podstavci ve spodní části objektu. Brokis, od 79 400 Kč


68 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

SVĚTLO, ZVUK, POHYB Dá se zvuk zachytit vizuálně? A lze číst hudbu z výtvarného díla? Milan Grygar se o to ve své tvorbě pokouší už půlstoletí, jeho výstavu aktuálně hostí brněnská Fait Gallery. Připravila: jitka krulcová Foto: fait gallery


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 69

„Nabyl jsem jistoty, že ve světě panují souvztažnosti, zvuk je spojen s vizuálností a ani vizuálnost neexistuje bez akustického.“

Svébytná osobnost české výtvarné scény

obzvláště za pomoci mechanických strojků.

nezbytná přítomnost autora. Po více než

Milan Grygar vystavuje v brněnské Fait Gallery.

U těchto živých kreseb a také u dalších děl per-

dvaceti letech se Grygar vrátil zpět k mal-

Expozice nazvaná Světlo, zvuk, pohyb zkoumá

formativního charakteru má v jeho tvorbě velký

bě sérií černých obrazů s barevnými prvky

souvislosti mezi těmito samostatnými umělec-

podíl nahodilost, která funguje jako prostředek

založenými na kontrastu monochromie plochy

kými entitami a de facto se pokouší o vizuali-

k dosažení co nejtěsnějšího sepjetí obrazové

a ostrých barevných linií fixovaného světla.

zaci zvuku. Zájem o faktor zvuku ve výtvarném

a zvukové složky – prvek domnělé náhody je ale

Velmi rozsáhlým a různorodým souborem jsou

umění je dán i Grygarovou inklinací k soudobé

přesto umělcem pevně vymezen a řízen.

Antifony tvořené minimalistickými geomet-

hudební avantgardě zastoupené třeba Arnol-

rickými obrazci a subtilními linkami, které jsou

dem Schönbergem. Fenomén spojení akustična

Akustické malby

postupně akcentovány o barvu. S výraznou

a vizuálna je v Grygarově tvorbě přítomen už

Znázornění zvuku v tvorbě Milana Grygara lze

barevností však autor pracoval i od 60. let

od poloviny 60. let minulého století, kdy jej

pozorovat třeba různými způsoby narušení mo-

u původních maket Prostorových partitur

začal systematicky zkoumat a zaznamenávat.

notonie struktury buď změnou rytmu, barvy či

realizovaných o téměř půlstoletí později

Brněnská výstava tak mapuje půlstoletí jeho

přidáním dalšího kresebného prvku. Akustická

v monumentálním měřítku. V nejnovějších

studií. Zvuk figuruje v Grygarových dílech jako

kvalita Grygarových kreseb v rámci hudebních

Grygarových pracích ovšem nastává radikální

parabola k vizuálnímu rytmu. Po sérii kreseb

notací je pak zřetelnější v jeho řadách vzorců

obrat a autor od barevnosti ustupuje a navrací

a maleb dřívkem a akustických kresbách vytvá-

a partitur. Ty již vznikaly s představou určitého

se zpět k použití dřívka v cyklu velkoformáto-

řených dalšími atypickými pomůckami rozvíjel

zvukového výsledku, jejich možnost výkladu

vých kreseb a maleb. Výstava trvá

autor polyfonní možnosti kresebných gest,

je ale otevřená a u jednotlivých interpretací je

do 27. července. ▪


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

www.havelholasek.cz

S trattegické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partne e r ství tv tv

|

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s  týmem 23 partnerů, více než 100 advokátů a  celkem 180 právníků největší česko-slovenskou nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě

|

Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a  Slováků, 70 největších světových společností  Fortune 500 a  téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v České republice i na Slovensku dle celkového počtu všech nominací a  titulů v  rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Právní a daňové poradenství v  rámci soukromých investic do českých i  zahraničních nemovitostí, investičních příležitostí v  oblasti luxusních výrobků a  služeb a  dalších privátních akvizic, včetně investic do umění

|

Právní služby v oblasti mezinárodních fúzí a  akvizic, při vytváření mezinárodních struktur, expanzi na zahraniční trhy, exportu zboží, služeb či investičních celků včetně ochrany značek a duševního vlastnictví, exportního a projektového financování a pojištění v mezinárodních sporech

|

Právní poradenství a související daňové služby ve více než 60 zemích světa a 12 světových jazycích; až 70 % případů s mezinárodním prvkem

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže

Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015)

Právnická firma roku v České republice (2011–2012, 2014–2017)

Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic ve Slovenské republice (2013–2017)

Jaroslav Havel | Partner

Marek Lošan | Partner

Nejlepší právnická firma pro fúze a akvizice v ČR a na Slovensku (2016)

1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice

(2016) (2009–2015)


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys

&


72 ESTATE  STRATEGIE  NOVINKY

CPI PROPERTY GROUP VYRAZILA NA NÁKUPY Realitní skupina CPI Property Group, za níž stojí miliardář Radovan Vítek, vyrazila na jaře na nákupy do Evropy. Od fondů společnosti CBRE Global Investors koupila za zhruba 17,5 miliardy korun „balíček“ nemovitostí v několika zemích východní Evropy. Kromě českých obchodních center Olympia Plzeň, Nisa Liberec a Zlatý Anděl v Praze obchod zahrnuje také akvizici budov v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Celkem jde o 265 000 metrů čtverečních.

PENTA ODKLÁDÁ PLÁNY NA „Masaryčce“ Společnost Penta nestihne oproti původním plánům zahájit ještě letos výstavbu administrativního centra na pozemcích u pražského Masarykova nádraží. Projekt v hodnotě až 10 miliard korun se zdrží kvůli rozsáhlému archeologickému průzkumu, největšímu v Praze za posledních 20 let. Pokud archeologové najdou na místě jakýkoliv významný nález, zpoždění projektu podle návrhu architektky Zahy Hadid může být ještě větší.

Metropolitní plán?

Nejdřív v roce 2023

Metropolitní plán, podle nějž se bude řídit veškerá výstavba v Praze, bude platit nejdříve od roku 2023. Podle náměstkyně pražské primátorky Petry Kolínské má návrh plánu do konce letošního září vypracovat Institut plánování a rozvoje, městské části a státní správa by jej měly začít projednávat od března příštího roku. Podle harmonogramu magistrátu by pak definitivní podoba plánu mohla být schválena v roce 2022 a vstoupit v platnost rok poté.

Připravil: Jan Němec, redaktor týdeníku Ekonom Foto: archiv


74 ESTATE  STRATEGIE  NOVINKY

KARLOVARSKÝ THERMAL nebude kulturní památkou

NEOBSAZENÝCH KANCELÁŘÍ V METROPOLI UBÝVÁ Kancelářské prostory v Praze jdou na dračku. V letošním prvním čtvrtletí

Karlovarský hotel Thermal vystavěný ve stylu brutalismu nebude

klesla neobsazenost kanceláří podle údajů Prague Research Forum na

zařazen mezi kulturní památky. Na začátku května o tom rozhodlo mi-

9,4 procenta. To je o téměř pět procentních bodů méně než ve stejném období

nisterstvo kultury. Rozhodnutí úřadu se nelíbí zástupcům města, které

loni. Nejvíce volných administrativních prostor je podle průzkumu v sedmém

zařazení architektonicky významného hotelu vlastněného státem mezi

pražském obvodu – téměř 15 procent, nejméně naopak v Praze 9

památky navrhovalo i kvůli plánované rekonstrukci. Ta má vyjít na více

– necelých 7 procent. Pomoci nasytit poptávku může plánovaná výstavba

než 730 milionů korun a právě památková ochrana by prý měla být záru-

téměř 400 000 metrů čtverečních kanceláří v příštích dvou letech.

kou citlivého a kvalitního přístupu k opravě.

Ceny nových bytů v Praze STOUPLY O PĚTINU Rychlý růst cen bytů v Česku pokračuje i na začátku letošního roku. Nej-

FOTBALISTÉ PRODAJÍ STADION EVŽENA ROŠICKÉHO

hůře je na tom hlavní město: Průměrná cena nového bytu v Praze v prv-

Ne národní fotbalový stadion, ale například luxusní byty. Fotbalová aso-

ním čtvrtletí vzrostla téměř o pětinu na více než 72 000 korun za metr

ciace s Českou unií sportu přehodnotily původní plány na využití areálu

čtvereční. Vyplývá to ze společných statistik společností Trigema, Skan-

stadionu Evžena Rošického na pražském Strahově a vysoce lukrativní

ska Reality a Central Group. Nabídka nových nemovitostí na pražském

parcely s nijak nevyužívaným sportovištěm plánují prodat. Očekává se,

trhu se přitom snižuje, což platí i pro prodeje, od ledna do března develo-

že o pozemky bude mezi developery velký zájem. A to i přes skutečnost,

peři prodali celkem 1350 bytů, o 15 procent méně než loni.

že k využití pro výstavbu bytů bude potřeba nejprve změnit územní plán. Ten dosud počítá se sportovním využitím.

Připravil: Jan Němec, redaktor týdeníku Ekonom Foto: archiv


Sky Barrandov je výjimečný projekt na pražském Barrandově navržený ikonou české architektury profesorkou Evou Jiřičnou, nabízející zcela unikátní střešní penthouse, který na ploše 120 m2 a dispozičním řešením 4+kk, skýtá prostor pro moderní bydlení 21. století s možností „bydlet hvězdám nadosah“. Jeho zpracování provedené v nejvyšším současném standardu, s maximální precizností a důrazem na kvalitní životní prostor, Vám zajistí výjimečný pocit luxusu a pohodlí. Jeho výjimečnou součástí je částečně zatravněná střešní terasa o velkorysé rozloze téměř 150 metrů čtverečních, která Vám umožní i umístění jacuzzi a impozantní panoramatické výhledy na Prahu.

developed by:

Více na www.skybarrandov.cz


76 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

Z VYŠŠÍ PERSPEKTIVY

aneb 3x pražské půdní byty Pokud před mnohdy neosobními novostavbami upřednostňujete nemovitosti s historií v původní zástavbě, neměly by vaší pozornosti uniknout půdní vestavby, které ideálně kombinují pražského genia loci s velkorysým a tvárným prostorem. Představujeme vám Top 3 skryté poklady v atraktivních lokalitách z portfolia PSN.

Text: Jitka Krulcová, Foto: PSN

DEJVICE ŽIŽKOV

VRŠOVICE


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE  ESTATE 77

POUŽITÉ OBRAZOVÉ MATERIÁLY JSOU VIZUALIZACE A NEMUSEJÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNÉMU STAVU.

Rezidence Gregorius nabídne také stylové půdní byty s loftovým charakterem. Poloha v srdci historického Žižkova a komorní koncept projektu zajišťují autentickou atmosféru.

Rezidence Gregorius: Jiná tvář Žižkova Nový atraktivní a komorněji laděný projekt developera PSN Rezidence Gregorius je umístěn v srdci historického Žižkova mezi Mahlerovými sady, Riegrovými sady a Vítkovem – na ten je z oken rezidence úchvatný výhled, stejně jako na celou Prahu a Pražský hrad. Projekt je zatím ve fázi výstavby a nachází se v domě s bohatou paletou architektonických prvků konce 19. století, kde vznikne třináct bytů a dva půdní ateliéry s jedinečným výhledem. I tentokrát PSN přistupuje k rozsáhlé rekonstrukci citlivě a v plánu je tyto jedinečné znaky zachovat. Koncept jednotlivých bytů bude odpovídat nárokům moderního životního stylu na kompaktnost prostoru a jeho rozvržení, přitom dům stále perfektně souzní se svým okolím.


78 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

Dejvice House Na levém břehu Vltavy v rezidenčně velmi zajímavé oblasti Dejvic je aktuálně k dispozici v čerstvě zkolaudovaném projektu Dejvice House půdní vestavba o rozloze 171 metrů čtverečních s terasou. Funkcionalistický dům z roku 1932, který je součástí městské památkové zóny, stojí v ulici Wuchtlerova přímo na malém náměstíčku jen tři minuty chůze od Vítězného náměstí. Byt prošel rozsáhlou nákladnou rekonstrukcí ve velmi vysokém standardu a je připraven pro vytvoření designového interiéru na míru požadavkům budoucího majitele. K bytu náleží garáž, která je již započtena v ceně nemovitosti. Projekt nabízí ještě další dva půdní byty podobného charakteru, jeden o rozloze 135 metrů čtverečních a druhý 228 metrů čtverečních. Rezidence Dejvice House zaujme nejen výjimečnou polohou na náměstí v Dejvicích, ale také vysokým standardem rekonstrukce historicky hodnotného funkcionalistického domu.

Kouzlo starých Vršovic v Maison Blanche Na rozhraní Vinohrad a Vršovic, přímo na jedné ze zdejších hlavních tříd, Kodaňské ulici, je aktuálně k dispozici mezonetový nebytový prostor s terasou v impozantním novogotickém nárožním domě z roku 1906. Půdní prostory s možností rekolaudace na byt jsou ve stavu před rekonstrukcí, dům ovšem prošel před několika málo lety rozsáhlou renovací v rámci projektu Maison Blanche, takže nabízí reprezentativní společné prostory. Jen několik minut od domu se nacházejí Heroldovy a Havlíčkovy sady, v bezprostředním okolí je celá řada restaurací, trendy kaváren a obchodů, ale nechybí ani školy, divadla, lékárny. Přímo před domem je zastávka MHD s perfektní dostupností do centra. Celková plocha bytu je 204 metrů čtverečních, které jsou rozděleny do dispozice 5+kk s terasou. ▪ Podrobnosti a další byty najdete na www.psn.cz

Tři jedinečné ateliéry v půdní vestavbě ve vršovickém projektu Maison Blanche se prodávají ve stavu před rekonstrukcí, takže si budoucí majitel prostor sám uzpůsobí svým představám.


80 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

BRNU

DOCHÁZEJÍ BYTY Prodeje padají, ceny rostou Text: František Šudřich Foto: archiv

V nechvalně proslulých industriálních ruinách pod lomem Hády vyroste nová moderní čtvrť. Developer Trikaya tady plánuje vybudovat 453 bytů.


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 81

Rezidence Lužánky od Moravské stavební je komplexní projekt novostavby hned tří budov, ve kterém vzniklo na devět desítek bytů. Uplatnění tady našly i komerční prostory, ty už jsou ovšem jediné disponibilní – byty jsou vyprodané. Podobně dimenzované projekty Brno aktuálně velice potřebuje.

V Brně je nedostatek volných nových bytů. Za první letošní čtvrtletí se jich prodalo jen 220, což je o 42 % méně než za stejné období v roce 2016. Přesně před rokem bylo v nabídce brněnských developerů o 35 % více dostupných bytů. Stavitelé vinou nefunkčního územního plánu nestačí uspokojovat vysokou poptávku po nových bytech, což žene vzhůru cenu těch zbývajících na trhu. Meziročně průměrné ceny vzrostly o 9 % z 56 000 na 61 000 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z pravidelné analýzy brněnského trhu společnosti Trikaya. Problémy nejsou jen s nedostatkem bytů jako

Méně než 500 bytů na celé Brno

Brno se s problematickým územním plánováním

takových, ale i s výběrem lokalit. Dnes už si kup-

Brněnští developeři aktuálně prodávají

potýká dlouhodobě. Plochy, které jsou určeny

ci nemohou příliš vybírat, kde si nový byt v Brně

895 dostupných bytů v novostavbách. Z toho

k výstavbě, se už z velké části vyčerpaly. Město

pořídí, nabídka je nejomezenější za posledních

pouze 423 je ale reálně volných, zbytek si

nyní dostalo více času na schválení územního

patnáct let. „Lidé definitivně přichází o možnost

zájemci již zarezervovali. Před rokem bylo

plánu, novela stavebního zákona prodloužila

zvolit si lokalitu podle svého přání. Zatímco

volných bytů 734. „Situace, kdy na celé Brno

platnost toho stávajícího do roku 2022. Zastupi-

dříve byla nová výstavba více rozdělená do růz-

připadá méně než 500 volných nových bytů,

telé se ale stále nemohou shodnout na postupu

ných městských částí, v poslední době se nabíd-

je naprosto extrémní,“ dodává Alexej Veselý.

přípravy nového územního plánu. To situaci dál

ka zužuje na několik vybraných lokalit. Možnosti

Nedostatek vede k tomu, že lidé kupují byty

komplikuje.

výběru nových bytů jsou minimální. Bude nároč-

i v lokalitách, o které dříve nejevili takový

né situaci v nadcházejících letech zlepšit, nový

zájem. Příkladem je okolí brněnské ulice Cejl.

Ceny rostou a porostou i nadále

územní plán je téměř v nedohlednu,“ říká Alexej

Tak špatná situace s bydlením může paradoxně

V prvním čtvrtletí letošního roku byla pořizova-

Veselý, ředitel společnosti Trikaya.

pomoci rozvoji podobných zanedbaných lokalit.

cí cena nového bytu v Brně v průměru


82 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

4,1 milionu korun, loni ve stejném období to

nabízejí největší výnos z pronájmu, na stra-

bylo 3,4 milionu korun, jde tak o 20% meziroční

ně druhé rodiny častěji vyhledávají ty větší.

nárůst cen prodaných bytů. „Růst cen pravděpo-

Poměry prodejů jednotlivých dispozic jsou

dobně ještě nedosáhl svého stropu. Omezená

proto téměř vyrovnané. Souvisí to i s omezenou

nabídka bytů bude dál tlačit ceny vzhůru,

nabídkou. Nejžádanějších bytů 2+kk začíná

v letošním roce ale očekáváme růst maximálně

být nedostatek, a lidé tak musí občas sáhnout

v jednotkách procent. Současnou napjatou situaci částečně zklidní aktuálně zaváděné

i po jiné dispo-

„To, že ubývá disponibilních bytů ve vnitřním Brně, způsobuje narušení rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou, přičemž poptávka se pak uspokojuje na jiném trhu.“

hypoteční

zici, než by si přáli. „Bohužel se začínají naplňovat obavy, které naše asociace již delší dobu předpokláda-

změny,“ předpovídá Alexej Veselý a upozorňuje,

la. To, že ubývá disponibilních bytů ve vnitřním

že pokud město nenajde způsob, jak umožnit

Brně, způsobuje výrazné narušení rovnováhy

výstavbu v některých zablokovaných lokalitách,

mezi poptávkou a nabídkou, přičemž poptávka

a v nejbližších letech neschválí územní plán,

se následně uspokojuje na jiném trhu. Buďto

stane se situace neúnosnou.

čerpá z nabídky secondhandového trhu, nebo se

PODÍLY NABÍDKY NOVÝCH BYTŮ PODLE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Brno-střed Juliánov Slatina Královo Pole ostatní MČ

30,3 % 19,4 % 19,1 % 14,2 % 17,0 %

realizuje na jiném místě, v tomto případě předeMění se preference, zájem o jednotlivé

vším v okrese Brno-venkov. Příkladem toho je

dispozice se vyrovnává

raketový nárůst počtu bytových projektů v okolí

Zatímco dříve byl v Brně suverénně největší zá-

Brna, kam se neuspokojení obyvatelé stěhují.

jem o dvoupokojové byty, které tvořily polovinu

Negativní dopad suburbanizace bude Brno

všech prodejů, preference zájemců se v uplynu-

vstřebávat opravdu dlouhé roky,“ vysvětluje

lých měsících více rozprostřely. Na jedné straně

Marek Vinter, předseda správní rady Asociace

roste zájem investorů o jednopokojové byty, jež

brněnských architektů a stavitelů. ▪

Jednou z nejexkluzivnějších brněnských rezidencí je projekt Biskupská 8 u katedrály svatého Petra. K prodeji tady zbývá poslední byt.

Projekt Apartmány Hybešova v centru Brna zahrnuje osm bytů. Dokončen byl na konci loňského roku a všechny byty jsou již prodány.

Projekt Milhouse nabídne 14 bytů, volných je ještě 10, koncept od architektů Chybik+Kristof má úspěch i přesto, že k nastěhování byty budou teprve koncem léta 2018.


Tato nová soukromá luxusní rezidence se nachází v těsném sousedství Trojského zámku a vinice sv. Kláry v Praze - Troji. This new private luxury residence is situated next to the Troja Chateau and St. Claire Vineyard in Prague - Troja.

W W W.T RO J A R E S I D E N C E . C Z tel.: +420 775 272 657

WWW.COASTCAPITAL.CZ


UMĚNÍ

jako alternativní investice

84 ESTATE  STRATEGIE  INVESTICE

Josef Šíma, Ateliér, 1934, olej na plátně, 99 x 144 cm, cena: 28 800 000 Kč, Galerie Kodl 27. 11. 2016, v katalogu na str. 23

Antonín Slavíček, Na lavičce, 1899, syntonos na lepence, 66 x 79 cm, cena: 18 000 000 Kč, Galerie Kodl 27. 11. 2016, v katalogu na str. 42-43

Připravila: Daniela Kozáková, Foto: archiv


INVESTICE  STRATEGIE  ESTATE 85

Loňský rok byl pro český trh s uměním rekordní, a to hned v několika ohledech. První desítka jeho nejdražších obrazů byla v roce 2016 prodána za výjimečných 240 milionů korun, přičemž všechny obrazy v první desítce byly vydraženy za cenu vyšší než 10 milionů korun. To jen potvrzuje rostoucí investiční potenciál tohoto segmentu.

Není překvapením, že se nejdražší dílem roku

jako zajímavá alternativní investice k doplnění

před samotnou koupí i vyhodnocení možností

2016 stal obraz Serie C I, který byl prodán

investičního portfolia. Přesto stále většina

zhodnocení takového díla, včetně možností

26. listopadu 2016 aukční síní Adolf Loos

kupujících odůvodňuje nákup umění pro radost

uměleckého a tržního růstu jeho autora. Začína-

Apartment and Gallery za 62 milionů korun.

a z vášně, stále častěji však též zvažuje jeho

jící sběratel má několik možností, jak si pořídit

Přestože mezinárodní Kupkův rekord dosažený

investiční potenciál v krátkodobém i dlouhodo-

své první umělecké dílo. Dílo současného, tedy

krátce předtím na aukci ve Stockholmu nepadl,

bém horizontu. Sběratelé na globálním trhu jsou

žijícího, autora zpravidla lze zakoupit zejména

jedná se o Kupkův rekord vzhledem k jeho

také opatrnější, co se týká kvality uměleckého

od galerií. Některé galerie spíše jen vystavují

dílům prodaným v aukcích v České republice.

díla a prověření jeho původu, a zaměřují

a prodávají vybraná díla, jiné naopak exkluzivně

U mnoha autorů, zejména u Josefa Šímy, Josefa

se spíše na konzervativnější již etablované

zastupují umělce a podporují jeho další vývoj

Čapka nebo Antonína Slavíčka, byly v roce 2016

sektory trhu.

a propagaci. Přímý prodej od sběratele nebo obchodníka s uměním je rovněž variantou, avšak

ustaveny nové autorské rekordy. Nových maxim dosáhli také Adriena Šamotová, Jiří Anderle

1,2 miliardy korun ročně v umění

je u něj zapotřebí již určitá předchozí orientace

nebo Jiří Hilmar. Rekordy navíc padaly nejenom

Přestože to z výše uvedených rekordů úplně

na uměleckém trhu i schopnost vyhodnotit kva-

v kategorii umění 20. století, respektive české

nevypadá, není pro první nákup uměleckého

litu díla, potenciálu umělce a nabízenou cenu.

moderny. U Antonína Slavíčka se například

díla zapotřebí mít miliony, pokud tedy nemíříte

jedná o rekord v kategorii umění 19. století,

na výše uvedené „blue chip“ autory. V posled-

Nechte si poradit

desáté místo v Top 10 navíc patří malbě Joha-

ních letech se rychle rozvíjí trh s díly mezi cca

Výhodou nákupu uměleckého díla od žijícího au-

nnese Spilberga z období baroka Judita s hlavou

pěti sty tisíci a milionem korun, milionových

tora je však to, že sám autor může pravost díla

Holofernovou.

bylo v roce 2016 na českých aukcích

potvrdit. Naopak mírnou nevýhodou je zejména

198 položek, ale zvyšuje se stabilně i celkový

otázka ceny takového díla a potenciální riziko

Lokální trhy na vzestupu

obrat na českém trhu s uměním, na aukcích se

jejího poklesu souvisejícího se snížením zájmu

Růst českého trhu s uměním odpovídá i globál-

v minulém roce utratilo vice než 1,2 miliardy

o daného autora. Důvody mohou být různé,

ním trendům, trhy v Číně a Rusku se v roce 2015

korun. Pro nákup prvního uměleckého díla

včetně případů, kdy se díla autora přestala

a 2016 spíše zpomalily a i výhledy na globálním

však postačí i několik tisíc korun, přesto lze jen

líbit nebo se v čase umělecká kvalita autora

trhu byly spíše opatrnější, přesto nebo zejména

doporučit, aby sběratel vždy pořídil takové dílo

institucionálně nepotvrdila. Přestože je otázka

proto byly výjimečně úspěšné některé lokální

v nejvyšší kvalitě, kterou si vzhledem ke svému

stanovení investičního potenciálu uměleckého

trhy. Umění je již v širším měřítku vnímáno

rozpočtu může dovolit. Zároveň je vhodné

díla poměrně komplexní, lze rizika a potenciál


František Kupka, Protihodnoty (Série C I.), 1935, olej na dřevě, 55 × 60 cm, cena: 62 000 000 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 26. 11. 2016, v katalogu položka 150

86 ESTATE  STRATEGIE  INVESTICE

konkrétního uměleckého díla do jisté míry

na některém z uměleckých veletrhů. Před

zhodnocením vložených finančních prostředků

vyhodnotit za předpokladu znalosti určitých

prvním nákupem uměleckého díla je vhodné se

v dlouhodobějším horizontu a jejího zachování

parametrů, souvislostí a činností subjektů

zamyslet nad tím, zda půjde o ojedinělý nákup,

pro další generaci. Stejně tak jako u jiných

na trhu s uměním a jejich správné analýzy

nebo zda je záměrem vytvoření soukromé

investic, odpovědi na výše uvedené otázky

a interpretace.

sbírky. V takovém případě je vhodné uvažovat

budou určující pro nalezení vhodné struktury

o určitém strukturování takové sbírky, například

sbírky a diverzifikaci rizik. Vytvoření úspěšné

Sbírka, nebo solitér?

o jejím tematickém propojení – například obdo-

sbírky je dlouhodobý proces, během něhož je

Umělecká díla je možné dále zakoupit zejména

bím, jednotným tématem nebo autorem. U sou-

třeba za pomoci odborníků minimalizovat s ním

na aukcích, v rámci privátních prodejů nebo

kromých sbírek lze dále doporučit i úvahu nad

spojená rizika. ▪


www.marinaisland.cz

800 226 223

Prestižní projekt na holešovickém poloostrově naplňuje požadavky i  těch nejnáročnějších zákazníků. Marina Island nabízí tři kategorie bytů. Od komfortních bytů v typických podlažích přes Townhousy evokující bydlení v rodinné vile až po luxusní Penthousy v nejvyšších patrech.


88 ESTATE  STRATEGIE  BROWNFIELDY

ČESKO

jako země brownfieldů

Areál někdejšího nuselského pivovaru nedávno koupila investiční skupina Penta. Plánuje zde vybudovat byty, kanceláře a retailové prostory.

Zatímco pro některé investory jsou opuštěné továrny nebo vojenská kasárna výzvou, jiní se jim vyhýbají. Na jedné straně sice představují příležitost nastartovat nové podnikatelské aktivity, na straně druhé si s sebou často nesou ekologickou zátěž z minulosti, jejíž odstranění vyžaduje nemalé investice. Podle posledních odhadů je v České republice asi 500 velkých nevyužívaných lokalit připravených pro investory. Jen v Praze by rozloha brownfieldů stačila na výstavbu bytů a občanské vybavenosti pro minimálně 100 000 obyvatel. Připravila: Jana Poncarová, foto: archiv


BROWNFIELDY  STRATEGIE  ESTATE 89

Brownfieldy pochopitelně nejsou pro české

kulturní hotspot. Za projektem stojí tým z gra-

v roce 2004 dorazily desetitisíce lidí, od té doby

investory novinkou. Například jedno z největ-

fického studia Petrohrad a občanského sdruže-

ale místo stále čeká na své trvalejší využití. Jen

ších brněnských obchodních center, Vaňkov-

ní Pilsen Live, který si od soukromého majitele,

o kus dál bychom na dalším z pozemků někdejší-

ka, vzniklo na místě, kde se až do roku 1988

společnosti KRPA Investment, pronajal celé

ho ČKD našli takřka kultovní fenomén, který se

vyráběly lodní motory a motorové skříně

jedno patro budovy. Dnes se zde konají kon-

proslavil díky Hřebejkově filmu U mě dobrý, a to

do traktorů Zetor. Největší sportovní hala

certy, designové markety a další kulturní akce.

vysočanské bleší trhy.

v České republice, pražská O2 arena, která už

„Máme k dispozici pět hudebních zkušeben

dvakrát hostila mistrovství světa v hokeji a v níž

a taneční sál, kde zkouší kolem patnácti kapel

Stovky lokalit čekají na investory

se konala řada dalších špičkových sportovních

a několik tanečních skupin. V hlavním prostoru

Nejtypičtějšími brownfieldy bývají opuštěné

a kulturních akcí, stojí na místě někdejší pýchy

je také divadelní blackbox, ve kterém je možné

továrny nebo rozlehlé prostory kasáren, pod

československého strojírenství, podniku ČKD

odehrát představení až pro 200 návštěvníků.

tento pojem lze ale zahrnout mnohem víc míst.

Lokomotivka.

Fotoateliér o rozměru 220 metrů čtverečních je

Spojuje je to, že nejsou využívané vůbec, nebo

také k dispozici,“ říká Jaroslav Bláha ze Studia

jen nedostatečně. Brownfield může být pouze

Petrohrad.

pozemek nebo naopak jen budova, případně

Rezidenční příležitosti i kulturní centra

celý areál kombinující zastavěnou i nezasta-

Revitalizace brownfieldů, která vdechne nevyužívaným místům nový život, může mít mnoho podob. Kromě výstavby průmyslových objektů nebo obchodních center vyrůstají v opuštěných lokalitách také by-

Projekt Prázdné domy eviduje téměř 1500 nevyužívaných staveb, skutečné číslo ale bude mnohem vyšší.

věnou plochu. Jejich novému využití často brání ekologická zátěž a v mnoha případech s nimi nelze žádným způsobem nakládat, aniž by proběhl proces jejich regenerace. Minister-

tové domy. Nová bytová výstavba

stvo průmyslu a obchodu v roce 2008

se objevuje především v širších

odhadovalo, že v České republice je

centrech větších měst, kde prostory uvolnily

Nevyužité příležitosti

přes 11 tisíc nevyužívaných nebo neefektivně

zaniklé továrny. Krom těchto, do jisté míry už

Podobné projekty vznikají nejen na západě,

využívaných budov a pozemků, které čekají

tradičních, využití brownfieldů v posledních

ale také na východě České republiky. Zmínit

na revitalizaci. Nezřídka tato území tvoří sou-

letech vznikají i další zajímavé projekty. Nejen

můžeme například oživení areálu bývalých

část historie, mnohdy jsou dokladem technic-

architekti, ale třeba i skupiny dobrovolníků

Baťových závodů, později Svitu Zlín. Ve zrekon-

kého, architektonického nebo urbanistického

vtiskávají nevyužívaným továrním halám nový

struovaných budovách dnes sídlí úřady, galerie,

pokroku minulých let a investory s vizí a fantazií

rozměr, když je dočasně oživují, například jako

univerzita i soukromé subjekty. Dalším příkla-

nadchnou právě díky jedinečnému potenciálu,

kulturní centra.

dem dočasného využití brownfieldů je i prostor

který dýchá i přes mnohdy odpudivý zevnějšek.

hostící obří koncerty, který v polovině minulé Nový život továren

dekády oživil prostory po bývalých slévárnách

Odhad nákladů? 200 miliard korun

Příkladem je třeba Papírna Plzeň. V bývalé

ČKD nedaleko zmiňované O2 areny. Na koncerty

Na brownfieldy se ve své studii nedávno

továrně na papír vznikl před třemi roky nový

Paula McCartneyho nebo skupiny Metallica tam

zaměřili analytici projektu Česko v datech,

Brownfieldy se zdaleka netýkají jen Prahy. Papírna Plzeň dokázala, že opuštěné objekty se dají využít i jako kulturní centra.

Nákladové nádraží Žižkov je jednou z klíčových oblastí zájmu developerů.


90 ESTATE  STRATEGIE  BROWNFIELDY

ČEKAJÍCÍ KAPACITA PRAHY

Rezidence Waltrovka opět oživuje rozlehlé území v pražských Jinonicích v místech bývalé továrny Walter Motors.

Investičně nejzajímavější je situace kolem brownfieldů samozřejmě v Praze, obzvláště za současné situace kolem metropolitního plánu. „Odhaduje se, že rozloha takzvaných rozvojových a transformačních území a brownfieldů by v hlavním městě stačila na výstavbu bytů, občanské vybavenosti a nezbytné infrastruktury pro minimálně 100 000 obyvatel,“ konstatuje Michal Melč, expert oddělení nemovitostí ve společnosti Deloitte. To je pro představu součet populace Vinohrad a Žižkova.

kteří situaci zmapovali. Už před deseti lety ale

Skutečné číslo ale bude podle analytiků Česka

databáze přes 43 procent všech brownfieldů.

identifikovala agentura CzechInvest v rámci

v datech ještě mnohem vyšší, odhady se po-

Následují areály, které byly dříve využívané pro

Vyhledávací studie pro regeneraci brownfieldů

hybují od 8500 do 11 700 nevyužívaných lokalit

zemědělství nebo pro občanskou vybavenost.

2355 lokalit vhodných k revitalizaci o celkové

o celkové rozloze až 38 tisíc hektarů.

Zatím nejmenší zastoupení mají v databázi objekty sloužící původně cestovnímu ruchu,

rozloze přes 10 000 hektarů. Jen pro představu, jde o téměř stejnou plochu, jakou zabírá město

Situace v krajích se liší

těžbě surovin nebo dopravě. Z 500 brownfieldů

Olomouc. Zastavěná plocha pak představovala

Počty brownfieldů sledují také kraje. Situace se

připravených pro investici tvoří téměř tři čtvr-

na těchto územích přes 420 hektarů, tedy

pochopitelně liší region od regionu, což je dáno

tiny celé areály, které kombinují volné pozemky

zhruba rozlohu celé městské části Praha 2. Tato

především rozdílnou metodikou. Například

s plochami budov. Samotných pozemků je jen

studie přitom evidovala pouze území větší než

Liberecký kraj uvádí, že se na jeho území nachá-

něco málo přes dvacet.

1 hektar a nezahrnovala brownfieldy vzniklé

zí přes 350 brownfieldů, více než 250 těchto

těžební činností, při jejichž započtení by se

lokalit přiznávají i Jihomoravský a Ústecký kraj.

Brzda, která má i své výhody

celková rozloha ještě výrazně zvětšila. Hrubý

Na druhou stranu kraje Jihočeský a Plzeňský

Efektivnímu využití brownfieldů často brání

odhad nákladů na revitalizaci zahrnutých území

evidují jen dvě desítky brownfieldů, a to těch

kromě zmiňované ekologické zátěže také nevy-

byl v roce 2007, kdy práce na strategii

které jsou finálně připravené pro investory. Kar-

jasněné majetkové poměry. Investor se rovněž

finišovaly, přes 200 miliard korun.

lovarský kraj jako jediný nemá žádnou vlastní

musí v řadě případů vypořádat s otázkou, jak

evidenci a v případě potřeby využívá Národní

naloží s původními stavbami, pokud na pozemku

Česko v datech

databázi CzechInvestu. „Jen samotné Brno vede

stojí. Je nutné vyhodnotit, v jakém technickém

Investoři, kteří vyhledávají brownfieldy pro své

na svém území v patrnosti téměř 130 lokalit,

stavu jsou, zda nejsou památkově chráněné,

projekty, mohou snadno nahlédnout do národ-

které nazývá brownfieldy, jejichž vymezení

jestli se je vyplatí zachovat, nebo zda a jakým

ní databáze brownfieldy.cz, ve které je nyní

ale pojímá velmi široce. Mariánské Lázně pro

způsobem je zbourat. Tyto procesy projekty

připraveno téměř 500 lokalit, které čekají

změnu spolupracují s projektem Prázdné domy,

na brownfieldech výrazně zdržují a tvoří tak

na své investory. Do této databáze může být

kterému poskytují údaje o nevyužívaných budo-

určitou překážku pro plány investorů na jejich

zařazený brownfield, který splní řadu kritérií,

vách ve městě,“ říká marketingová manažerka

využití. Přestože s sebou investice do brown-

nutný je například i souhlas majitele pozemku

společnosti SAS Institute Zuzana Lhotáková.

fieldů nese nevýhody, má i svoje pozitiva. Jde vesměs o lokality, na nichž stojí nebo v minulosti

nebo budovy. Další z projektů zabývajících se mapováním brownfieldů, Prázdné domy, pak

Co brání využití brownfieldů?

stály budovy, takže odpadají například

eviduje téměř 1500 nevyužívaných staveb.

Bývalé průmyslové objekty tvoří podle Národní

problémy s nevhodným geologickým


BROWNFIELDY  STRATEGIE  ESTATE 91

podložím pro stavbu. Na pozemcích, kde už dří-

veloper zadat některému z předních českých ar-

brownfieldu po továrně Barvy Tebas, a nyní

ve probíhala průmyslová činnost, zase nehrozí,

chitektonických ateliérů. V současnosti je areál

tedy svou přítomnost v této jediné ulici završí

že by se pod nimi nacházely například zdroje

podniku využíván jako kancelářský a skladovací

velkým rozvojovým projektem na pozemcích

pitné vody. Krom toho při revitalizaci takových

komplex. Svému účelu bude sloužit ještě něko-

Tesly. Areál má zajímavou, pro rezidenční využití

ploch je možné využít i řešení šitá na míru

lik let, ale posléze na téměř sedmihektarovém

vhodnou polohu s vynikající dopravní dostup-

brownfieldům. „Z našich zkušeností investoři

pozemku vznikne rezidenční čtvrť s obchody

ností. „Areál Tesly Hloubětín je pro nás zajíma-

při revitalizaci areálů využívají konstrukční ře-

a restauracemi

šení z betonu, oceli a skla s přiznáním povrchu,

v přízemí. „Pro

který získá v průběhu užívání patinovou podobu

tuto oblast je

příbuznou ke stávající zástavbě. Současně

živé město určitě

pilířová konstrukce domu umožňuje snadnou

lepším řešením

modifikaci funkce využití, což podporuje

než stávající

vyšší využitelnost investičního multifunkčního

průmyslové využití. Proto je pro městskou část

dlouhodobě zatíženo průmyslem a zaslouží

záměru, která je pro oživení prostoru brownfiel-

pozitivní, že tak velké rozvojové území je nyní

si tedy revitalizaci a přeměnu v atraktivní

du podstatná,“ uvádí Pavel Trtík, ředitel divize

v rukou zkušeného rezidenčního developera, se

a živou rezidenční čtvrť se vším, co k dnešní-

Skeletsystem Goldbeck.

kterým městská část povede diskusi o konečné

mu modernímu způsobu života patří,“ dodává

podobě projektu,“ říká Jan Jarolím, starosta

Dušan Kunovský, ředitel společnosti Central

Prahy 9.

Group. Kromě těchto nových rozvojových území

Teslu Hloubětín čeká revitalizace

vou příležitostí

České brownfieldy zabírají stejnou rozlohu jako Olomouc.

získat další velké rozvojové území v oblasti Vysočan a Hloubětína, které bylo

vlastní Central Group také například severní

Velký revitalizační projekt se aktuálně chystá v areálu Tesly Hloubětín. Stojí za ním největší

Fokus na průmyslovou lokalitu

část nákladového nádraží na Žižkově, kde hodlá

český rezidenční stavitel, společnost Central

Central Group se již na transformaci této oblas-

vybudovat moderní parkovou čtvrť se zhruba

Group, která prostor koupila od společnosti

ti podílí. Přímo na Poděbradské ulici společnost

2500 byty doplněnou o komerční prostory

Tesla. Mimochodem, je to v krátké době třetí

v minulosti postavila projekt Nademlejnská,

v přízemí bytových domů, mateřskou školku,

akvizice velkých brownfieldů ze strany Central

aktuálně zde připravuje další zahájení výstav-

velký park a množství hodnotného veřejného

Group. Urbanistickou studii k projektu hodlá de-

by blízko O2 areny, v přípravě je revitalizace

prostoru. ▪

Aktuálně prodávaný projekt 4Blok od developera Crestyl vyrostl na místě areálu Tesla Vršovice.


Vítejte ve světě luxusu Engel & Völkers Jsme Engel & Völkers. V Praze jsme se už zabydleli. Je na vás, abyste se s námi spojili a ochutnali nejen realitní služby v německé kvalitě. Můžete se na nás spolehnout v Praze, v mnoha německých měs-

tech a celkem ve 33 zemích na čtyřech kontinentech. Prodáváme a pronajímáme rezidenční a investiční nemovitosti, jachty a privátní letouny. Jsme váš partner ve světě luxusu.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


94 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

VZKŘÍŠENÍ mistrů

NOVÁ ÉRA

Louis Vuitton skládá poctu tradičním mistrům malby. Nová extravagantní

Japonská automobilka zahajuje novou éru pojetí prémiového seg-

kolekce Masters kombinuje klasické modely kabelek s motivy slavných

mentu a jejím průkopníkem je kupé Lexus LC 500h. Design prestiž-

obrazů a detaily ve výrazných barvách, jako je růžová a modrá. Na kolekci

ního kupé s hybridním pohonem se drží předlohy konceptu LF-LC,

s módním domem spolupracoval americký umělec Jeff Koons, který pro

což Lexusu vyneslo hned dvojí ocenění prestižním titulem EyesOn

edici vybral ikonická díla, jako je Mona Lisa od da Vinciho, Mars, Venuše

Design Award. Řemeslné zpracování interiéru vozu v duchu nejvyš-

a Amor od Tiziana nebo Dívku se psem od Fragonarda. Série nabízí také

ších standardů perfektně koresponduje s avantgardními křivkami

menší doplňky jako jsou šátky.

karoserie, které byly navrženy pro optimální distribuci váhy, což samozřejmě vylepšuje jízdní vlastnosti. První vozy Lexus LC vyjedou na evropské silnice v srpnu letošního roku.

Ambre Impérial, California Rêverie, Moonlight Patchouli, Precious Oud a Bois d’Iris. Pro ty, kteří dokážou ocenit opravdovou výjimečnost, právě přichází na trh nekompromisní couture řada parfémů Collection Extraordinaire od Van Cleef & Arpels. Přináší pět sebevědomých unisex vůní komponovaných z nejcennějších a nejryzejších ingrediencí, s nimiž

NICHÉ

ti nejtalentovanější parfuméři současnosti pracovali absolutně bez mantinelů. Každý z minimalistických flakonů má své pořadové číslo a je opatřen originální pečetí. K dostání exkluzivně ve FANN parfumeriích.

RIHANNA pro Chopard Popová star Rihanna navázala po úspěšné spolupráci se značkou Dior nové partnerství, tentokrát propůjčila tvář šperkařské ikoně Chopard. High Jewellery kolekce s názvem Rihanna loves Chopard zamíří do butiků s počátkem letošního léta a zahrnuje jak pompézní red carpet umělecké kreace inspirované zpěvaččiným rodným ostrovem Barbados, tak minimalistické moderní šperky s geometrickými liniemi v kombinaci zlata a keramiky.


96 ESTATE  STATEMENT  DIÁŘ

PRAHA PIJE VÍNO 2017 Největší vinařský festival, který se odehrává v pražské metropoli, letos proběhne mezi 2. a 3. červnem v prostorech Novoměstské radnice. Zaměří se zejména na  takzvaná autentická vína ze střední Evropy. Během dvou dnů se představí na šest desítek především rodinných vinařství. Těšit se můžete na  hrozny z  Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, ale i Itálie a Francie, jež bude reprezentována hlavně vinařskými domy z  Champagne. V  ceně vstupenky je sklenička a  neomezená degustace, proto neváhejte a zajistěte si vínem provoněný první červnový víkend.

DEPECHE MODE V EDENU Uctívané legendy elektronické hudby předvedou 24. května Praze, proč jim stále patří pódia po celém světě. Pro energické padesátníky Depeche Mode je věk pouze číslem, bezmála 40 let unikátních hudebních inovací a  ojedinělého stylu, který má setrvalý významný vliv na hudební průmysl jako celek, se zdá jako pouhé zahřívací kolo. Letošní studiové album Spirit je v pořadí již 14. albem těchto Angličanů. Nechte se pohltit vlnami alternativního synth pop-rocku a zapomeňte na všední hudební balast.

SCULPTURE LINE

Nejste-li příznivci tradičních statických výstav, které najdete stále na jednom a témž místě, 3. ročník sochařského festivalu Sculpture Line si vás získá nejen v hlavním městě, ale i v Plzni. Na dvě desítky exponátů současného sochařského umění je rozmístěno v ulicích takovým způsobem, aby do něj vneslo nové emoce, dalo mu novou tvář, naznačilo nové příběhy. Celý koncept obohacení kulis našeho každodenního života snímá z umění stereotypní nálepku, že jde o sváteční záležitost a je třeba mít speciální čas na jeho vnímání. K vidění do 30. září v Praze a Plzni.

MIKULOV GOURMET

FESTIVAL Připravila: Adéla Rusňáková

Pokud máte rádi tuzemská vína a ve vašem chuťovém repertoáru najdete vždy prostor pro tradiční a plné chutě Moravy, měli byste zavítat na dvoudenní festival, jehož 8. ročník se koná v hotelech v Mikulově. V místě s neuvěřitelnou historií a geniem loci pro vás špičkoví kuchaři a cukráři vytvořili speciální menu inspirované moravskými pokrmy, ovšem v moderním pojetí, navíc snoubené s delikátními moravskými víny. Letošní menu je inspirované rodem Dietrichsteinů a návštěvou polského krále. Doporučujeme včasnou rezervaci míst. Termín konání je od 2. do 4. června.


98 ESTATE  STATEMENT  FOTOSTORY

NA STOLE Ze scény pracovního stolu lze na jejího majitele vyčíst mnohé. Vypovídá o přístupu k práci a její organizaci a tím i o životě toho, kdo za stolem sedí. Styling a produkce: Jitka Krulcová a Lenka Komrsková Foto: Marek Kučera

Business Lady 1. Pivoňky, Mat Flowers 2. Váza, Modernista/Blackbox Seven, 2990 Kč 3. Notebook, Asus/Zenbook 3, 38 990 Kč 4. Kabelka, Louis Vuitton/Twist MM, 75 500 Kč 5. Pravítko, Louis Vuitton, 4300 Kč 6. Rtěnka, Sensai/The Lipstick, odstín 12, 1479 Kč 7. Parfém, Carven/Le Parfum, 2295 Kč 8. Pouzdro na vizitky s přívěskem, Bulgari/Serpenti Forever, 6900 Kč 9. Pouzdro na pero, Montblanc/Sartorial, 4100 Kč 10. Notes v kožených deskách, Louis Vuitton, 3950 Kč 11. Hodinky, Rolex/Oyster Perpetual Datejust, Hodinářství Bechyně, 245 000 Kč 12. Stříbrné plnicí pero Montblanc/Meisterstück Martelé, 42 700 Kč


FOTOSTORY STATEMENT  ESTATE 99 4.

8.

2.

6.

9.

1.

3.

7.

10.

12. 11.

5.


100 ESTATE  STATEMENT  FOTOSTORY

15.

1.

2.

12. 7.

6.

Gentleman

9.

8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Sklenice na whisky z řady Kubismus, Moser, 2720 Kč Kožený podtácek (v sadě), Á la Maison, 2100 Kč Nůž na dopisy s rukojetí potaženou buvolí kůží, Á la Maison, 1900 Kč Krabička na vizitky, Á la Maison, 2300 Kč Kožená psací podložka, Á la Maison, 2100 Kč Single malt whisky Aberlour, 1099 Kč Stříbrné manžetové knoflíčky, Bulgari/Bvlgari Bvlgari, 9400 Kč Organizér v koženém obalu, Montblanc, 11 800 Kč Psací pero, St. Dupont, 18 900 Kč Mobilní telefon, Vertu/Constellatin, 112 750 Kč Zapalovač se zlatým finishem, Cartier, 30 200 Kč Stolní hodiny, Chopard, 23 800 Kč Kalamář z broušeného skla, Louis Vuitton, 24 100 Kč Encyklopedie vintage hotelů World Tour, Louis Vuitton, 2100 Kč Organizér v koženém obalu, Louis Vuitton, 11 300 Kč

5.


FOTOSTORY STATEMENT  ESTATE 101

13.

11.

14.

10. 4.

3.


102 ESTATE  STATEMENT  FOTOSTORY

4.

7. 5.

2.

9.

6.


FOTOSTORY STATEMENT  ESTATE 103

3.

1.

Art Lover 8.

1. Gramofon v kombinaci travertinu a akrylátu, 440 Audio, 240 000 Kč 2. Kniha Czech Modern Painters, Modernista, 420 Kč 3. Tužka, Hermès, 2580 Kč 4. Kaligrafická sada, IWC, neprodejné 5. Plnicí pero, Cerruti, 4950 Kč 6. Duo tužek s koženou manžetou, Louis Vuitton, 3650 Kč 7. Šálek s podšálkem a lžička, Jiří Pelcl, Modernista, 680 Kč a 550 Kč 8. Kožené obaly na doklady, Louis Vuitton, 7300 Kč/ks 9. Mobilní telefon Huawei Ascend P10, 19 000 Kč


Hodinky k obleku by měly být distingované, elegantní, nepříliš agresivní a hlavně sofistikované. Na druhou stranu by stále měly odrážet něco z charakteru svého nositele. Vybrali jsme pro vás pár zástupců různých stylů v této reprezentativní kategorii – najdete se?

Připravila: Jitka Krulcová Foto: archiv značek

SUIT UP!

104 ESTATE  STATEMENT  STYL


STYL  STATEMENT  ESTATE 105

NOVÉ MOŽNOSTI Ikona z Valle de Joux předvedla v rámci vysoce personalizovatelného konceptu Atelier tři nové číselníky pro svou vlajkovou loď Reverso. Budeme-li se pohybovat v rovině barev, jedná se o novinku v modrém, zeleném a koňakovém provedení, přičemž zelenou ztvárňuje výjimečný mramor v odstínu military, koňakový číselník je zpracován z mystického jantarově tónovaného drahokamu Tygří oko a modrý je materiálově umírněnější, jedná se o lak s gilošováním. Strojek je klasicky mechanický s manuálním nátahem, na tomto poli úpravy neproběhly. Pro Reverso je charakteristický výklopný mechanismus obdélníkového pouzdra, které na zadní straně ukrývá další číselník – na něm lze nastavit čas v jiném pásmu. Řemen hodinek je samozřejmě vyměnitelný pro vytvoření kombinace přesně podle vašich představ. Jaeger-LeCoultre Od 266 000 Kč

PURISTA Výraz extrémního sebevědomí značky. U H. Moser & Cie si jsou vlastní jedinečností natolik jisti, že nepotřebují k prezentaci své identity logo. Číselník modelu Venturer Small Seconds XL v temně zeleném fumé laku se saténovým paprskovým gilošováním je tak kromě mimostředné vteřinové ručky na pozici šest naprosto čistý. Pouzdro modelu z limitované edice padesáti kusů je vyvedeno v bílém zlatě a má průměr 43 milimetrů, což je velikostně nejvýraznější počin značky. To nejdůležitější je samozřejmě ukryto uvnitř. V tomto případě jde o in-house navržený a vyráběný strojek MHC 327 s manuálním nátahem s třídenní rezervou. Její indikátor se nachází na zadní straně strojku, kde ji lze odečítat skrze safírové dýnko odhalující řemeslné zpracování strojku, a to včetně patentovaného systému vyměnitelného krokového ústrojí s křemíkovými komponenty. Řemen s vnitřním kontrastním podložením pochází z kůže antilopy kudu. H. Moser & Cie / Koscom 586 800 Kč

KE HVĚZDÁM Přítomnost romantického a přitom technického indikátoru měsíční fáze vždy dodá hodinkám na eleganci, stejně je tomu i u nových Rolex Cellini Moonphase. Pouzdro s průměrem 39 milimetrů ze zlata Everose je rámem pro lakovaný číselník s výrazným motivem soustředěných kruhů. Zlaté indexy zastupující jednotlivé hodiny dělí horizontálně v půl zajímavě integrovaná minutová stupnice, na kterou z vnější strany navazuje datový kruh – ten obsluhuje subtilní modřená ručka se srpkem na konci. Nejzajímavější komplikací je ale bezpochyby již zmíněný ukazatel měsíční fáze, který určuje celou náladu hodinek. Nachází se na pozici šest a na jeho disku dekorovaném modrým smaltováním zaujme symbol měsíce v úplňku, který je vykládaný plátkem meteoritu. Manufakturní strojek s automatickým nátahem má patentovaný modul měsíčních fází s astronomickou přesností na 122 let. Rolex / Hodinářství Bechyně 693 000 Kč


106 ESTATE  STATEMENT  STYL

STŘEDEM POZORNOSTI S novou horologickou komplikací do rodiny Grande Seconde přichází letos v Basileji představený model Grande Seconde Moon. Jak už název napovídá, onou komplikací je vysoce přesný ukazatel měsíčních fází. Chladný dojem stříbrného opalinového číselníku s vycentrovanými funkcemi ještě podtrhuje ocelové pouzdro, kreace je tak velmi kompaktní. Měsíc a hvězda na dominantním disku ukazatele měsíčních fází z modřené oceli jsou vyvedeny z 18karátového a 22karátového zlata a dějiště chodu této kombinace obkružuje stupnice mimostředné vteřinky a datumová stupnice, na níž je aktuální datum vyznačeno červeně. Samotné zobrazení času na menším subčíselníku je pak už spíše diskrétní. Jaquet Droz / Klenotnictví Dušák 404 000 Kč

NÁVRAT LEGENDY Definitivní osamostatnění japonského mistra haute horlogerie Grand Seiko od mateřského Seika oslavuje značka novou interpretací svého vůbec prvního modelu. Limitovaná edice čítající 968 kusů skládá poklonu novému automatickému kalibru 9S68 s třídenní rezervou nátahu, který je usazen v pouzdru s průměrem 40,5 milimetru a výškou pouhých 13,6 milimetru – oproti předloze se tedy hodinky zvětšily a ztenčily. Pouzdro je vyrobeno z Hard Titania, speciálního patentovaného kovu dvakrát tvrdšího, než je běžný titan, leštěného originální japonskou technikou Zaratsu. Specifické je i high definition sklíčko ze syntetického safíru s vnitřní antireflexní úpravou. Jedinou komplikací čistě elegantní kreace na řemínku z aligátora je datumovka na pozici 3. Grand Seiko / Koscom 192 750 Kč

KONTRASTNÍ VÝROČÍ Pouzdro nových Patek Philippe Calatrava z bílého zlata o průměru elegantních 39 milimetrů je osazeno ultratenkým strojkem 240 PS s automatickým nátahem, který letos slaví 40. výročí. Geometrické vzezření sebevědomě čistých hodinek na lakovaném řemenu z kůže aligátora umocňuje kontrast černého gilošovaného číselníku a bílé hodinové a datové analogové stupnice, pozornost poutá také mimostředná vteřinová ručka umístěna neobvykle mezi pozicí tři a šest. Nejtenčí ručka obíhající číselník je indikátorem datové stupnice po jeho obvodu. Patek Philippe / Patek Philippe Boutique 2 120 000 Kč


108 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

Nový Mercedes-Benz třídy S Vůdce pokroku

Text: Ondřej Pavlůsek Foto: Marcedes-Benz


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 109

Mercedes-Benz třídy S již tradičně udává směr vývoje mezi nejprestižnějšími automobily světa a nejinak je tomu i u jeho aktuální generace. Ta se ve své omlazené podobě představila na letošním jarním autosalonu v Šanghaji.


110 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

Mercedes-Benz třídy S byl ve své současné generaci světu odhalen v květ-

mychadel přeplňovaný motor disponuje výkonem 345 kW. Mercedes-Benz

nu roku 2013 a vzhledem k zavedeným životním cyklům současných modelů

kromě toho připravuje hybridní verzi s možností vnějšího nabíjení a dojez-

světových značek tedy nijak nepřekvapí, že letošní rok přinesl modernizaci

dem kolem 50 kilometrů při využití výhradně elektrického pohonu.

této vlajkové lodi stuttgartské automobilky. Mezi její skvosty patří paleta zcela nových, velmi hospodárných motorů s řadou inovativních technických

Intelligent Drive

řešení pro elektrifikaci pohonného řetězce. Intelligent Drive navíc činí další

Vrcholný model značky Mercedes-Benz činí další velký krok k autonomní

krok směrem k autonomní jízdě. A v interiéru stanovuje jednička v pré-

jízdě a posouvá Intelligent Drive na ještě vyšší úroveň. Adaptivní tempomat

miovém segmentu nová měřítka z hlediska komfortu a příjemného prostře-

Distronic a aktivní asistent řízení podporují nyní řidiče při udržování bez-

dí pro cestování.

pečného odstupu a dělají řízení ještě komfortnější, protože oba systémy nyní automaticky přizpůsobují rychlost jízdy v zatáčkách nebo před křižo-

Úsporná síla

vatkami. Světlomety Multibeam LED a dálková světla Ultra Range promění

Jedny z nejzásadnějších změn v rámci modernizace se odehrály v paletě

noc v den. Dalšími výjimečnými systémy nové třídy S jsou Road Surface

pohonných jednotek. Ta i nadále nabídne široký výběr motorů a pyšní se

Scan, předvídavé rozpoznávání nerovností vozovky, a funkce Curve, která

několika novými řadovými šestiválci ve vznětové i zážehové verzi, jakož

zajišťuje naklánění vozidla do zatáčky proti odstředivé síle.

i novým benzinovým motorem V8 Biturbo. Z těchto nových pohonných jednotek si zmínku rozhodně zaslouží přeplňovaný vznětový řadový šestiválec

Pouze lehké retuše

o objemu 2,9 litru, který bude k dispozici v provedení S 350 d o výkonu

V technice třídy S se modernizace odrazila poměrně výrazně, zatímco v de-

210 kW, zatímco v případě S 400 d je naladěn na 250 kW. Pozornost pak při-

signu se projevuje naopak poměrně nenápadně, i když se všechna provedení

tahuje i benzinový vidlicový osmiválec S 560, který je pro snížení spotřeby

mohou pochlubit novou maskou chladiče. V případě verzí s šestiválcovými

paliva vybaven systémem vypínání poloviny válců. Tento dvojicí turbod-

a osmiválcovými motory dostala maska tři dvojité lamely a svislé lišty


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 111

s černou povrchovou úpravou v lesku. Sedan s dlouhým rozvorem a moto-

nové displeje panelu přístrojů s vysokým rozlišením a brilantním zobrazo-

rem V12 se navíc odlišuje přídavnými svislými lištami na masce chladiče

váním na ploše s úhlopříčkou 12,3 palce. Oba displeje vizuálně splývají pod

s chromovanou povrchovou úpravou. Rovněž nový je přední nárazník s vý-

společným krycím sklem v širokoúhlý panel sdružených přístrojů, a stávají

raznými otvory pro přívod vzduchu ve sportovním stylu. Na zádi zaujmou

se tak centrálním prvkem, který umocňuje horizontální uspořádání designu

nové svítilny LED s koncovými světly krystalického vzhledu. Všechny mode-

interiéru.

ly obdržely nově navrženou spodní část zadního nárazníku s integrovanými, viditelnými koncovkami výfukové soustavy.

Relaxace za jízdy Mercedes-Benz zavádí v modernizované třídě S jako světovou novinku

Nekompromisní smysl pro detail

do sériové výroby také systém řízení komfortu Energizing. Tento prvek

Interiéru třídy S vládnou velmi kvalitní materiály. Mezi ně patří například,

výbavy na přání vzájemně propojuje různé komfortní systémy vozidla,

v závislosti na výbavě, ozdobná obložení z porézního dřeva nebo kůží

například klimatizaci, dekorační osvětlení, masážní nebo parfémovací

čalouněné výplně dveří a panely pod bočními okny. Pro Mercedes typická

funkce, a umožňuje cestujícím sestavit si speciální nastavení pro příjemné

je viditelná a pocitová kvalita pramenící z pečlivě zpracovaných detailů

prostředí podle nálady nebo potřeby. Cestování je díky tomu příjemnější

a řemeslného umění. Výrazným prvkem interiéru novinky třídy S jsou dva

a zvyšuje se také výkonnost i pohoda řidiče při řízení. ▪

Mercedes-Benz S 63 4MATIC+ Zrychlení

0-100 km/h:3,5 s

Max. rychlost

250 km/h (elektronicky omezena)

Výkon

450 kW

Objem

4,0 l

Spotřeba

8,9 l/100 km

Hmotnost

2070 kg

Rozvor

3165 mm

Cena v základní výbavě

neuvedeno, prodej bude zahájen v červenci 2017


112 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

RANGE ROVER VELAR

Už jen plovoucí střecha a „véčková“ kapota jsou jasnými odkazy na původ

Zrození vize

Velaru. Středně velké prémiové SUV zaujme specifickými sebevědomými křivkami, které jsou vyváženy optimalizovanými proporcemi karoserie. Siluetu a dramatický výraz umocněný úzkými Matrix LED světlomety s laserovou technologií dálkových světel podtrhují kola s průměrem až 22 palců. Rozvor 2 874 mm zdůrazňuje vizuální délku kapoty a pozitivně ovlivňuje prostornost jak interiéru, tak zavazadlového prostoru, který dosáhl objemu 673 litrů, a jde tak o největší kapacitu v dané třídě. Vaše volba Velar je k dispozici v několika úpravách designu karoserie, jejíž barvu můžete vybírat z palety třinácti odstínů. Luxusní vzhled dotváří nová saténová barva Flux Silver s vakuově metalizovaným pigmentem, která je v prvním modelovém roce k dispozici výhradně u verze First Edition. K dispozici je také osm výrazných designů kol o velikosti od 18 palců do 22 palců, a to ve čtyřech barevných provedeních.

Velar přidává do modelových řad ikony Range Rover nový rozměr elegance, který vyplňuje místo mezi Evoque a Sport. V sebevědomém designu této novinky není místo pro kompromisy, a ačkoliv Velar přináší výraznou změnu DNA značky, na první pohled nezapře rodinu Range Rover.

Ve jménu dokonalosti Precizně zpracovaný interiér Velaru odráží čistý a střízlivý design karoserie. Klade důraz na nejnovějších technologie značky Range Rover i na výjimečné materiály, propracované detaily a celkovou kultivovanost. Sedadla Sports Command Driving Position nabízí až dvacet parametrů nastavení jako vyhřívání, ventilaci a masážní funkci. Komfortní prostředí pro všechny cestující je podpořeno i příplatkovou čtyřzónovou klimatizací a systémem ionizace vzduchu. Hlavním prvkem architektury interiéru Velaru je široký vodorovný pás na přístrojové desce. Dramaticky se svažuje směrem k čelnímu sklu. Vůz má tak největší sklon čelního okna ze všech modelů značky Land Rover. Virtuální realita Před řidičem jsou dva analogové přístroje, mezi kterými se nachází TFT displej s úhlopříčkou pět palců. Od výbavy SE výš jej nahrazuje 12,3palcový interaktivní přístrojový štít. Klíčové informace jako rychlost, podrobné navigační pokyny a upozornění systému aktivní bezpečnosti mohou být zobrazeny také na barevném head up displeji nejnovější generace. Virtuální

Text: Jitka Krulcová Foto: Jaguar Land Rover www.landrover.cz

snímky promítané na čelní sklo vypadají, jako by se vznášely přibližně dva metry před řidičem. ▪ Základní cena vozu startuje na 1 559 569 Kč včetně DPH.


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 113


Verze / Motor

D 3.0 V6

Ghibli 3.0 V6

S 3.0 V6

SQ4 3.0 V6

Poháněná kola

zadní

zadní

zadní

všechna

Výkon

202 kW

257 kW

302 kW

302 kW

Točivý moment

600 Nm

500 Nm

550 Nm

550 Nm

Max. rychlost

250 km/h

250 km/h

267 km/h

285 km/h

0-100 km/h

6,3 s

5,5 s

5,0 s

4,8 s

Spotřeba na 100 km

5,9 l

8,9 l

9,6 l

9,7 l


116 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

TOP 10

Room with a View

Design, servis, poloha a … výhled. Tyto čtyři parametry tvoří rozdíl mezi pětihvězdičkovým hotelem a pětihvězdičkovým hotelem, na který v životě nezapomenete. My jsme se tentokrát zaměřili na posledně jmenovaný faktor, tedy výhled. Nechte se inspirovat. Připravily: Jitka Krulcová a Adéla Rusňáková, Foto: archiv hotelů


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 117


118 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

1

OBEROI AMARVILAS AGRA, INDIE

Autentický indický palác, mezi jehož zdmi budete chtít uvěřit Příběhům tisíce a jedné noci. Oberoi Amarvilas má jedinečnou polohu na hladině jezera Pichola, odkud je nezapomenutelný výhled na Taj Mahal, jeden ze sedmi divů světa. Orientální opulentnost, v níž neexistuje pojem „příliš“, tady zhmotňují teplé tóny vyřezávaných vzácných dřev, mramor, umělecké koberce i těžké látky s nákladnými výšivkami, velkorysý je ovšem i prostor jednotlivých apartmá. Crème de la crème volbou je Koh-i-Noor Suite, nezaměnitelný výhled na Taj Mahal tady skýtají okna ve všech pěti pokojích apartmá včetně koupelny s volně stojící vanou. K apartmá navíc patří servis osobního butlera, takže úroveň péče o vaše pohodlí je bezprecedentní.

2

SHANGRI-LA PAŘÍŽ, FRANCIE

Pokud milujete Paříž a její ztělesněnou romantiku, zaveďte kroky svých milovaných do hotelu Shangri-La. Pravděpodobně vás nepřekvapí historie budovy, jejíž fasáda září do dáli smetanovou barvou s akcenty smaragdové v podobě okenních stínidel, byla totiž původně rezidencí aristokracie, konkrétně prince Rolanda Bonaparteho. Pokoje zařízené v odstínech modré, bílé a okrové v duchu estetiky evropských a asijských impérií s veškerým komfortem vás přenesenou zpět do těchto aristokratických časů. Hotelový servis rovněž kombinuje asijskou pohostinnost a francouzské umění savoire de vivre. Nadlidským úkolem je však popsat ohromující výhledy na Eiffelovu věž, které leží u nohou řeka Seina. Jestliže se rozhodnete tento unikátní výhled hotelu neopouštět, rozhodně vám nebude nic chybět. Po relaxaci v královském wellness a kachličkovém bazénu lemovaném řeckým sloupovím si můžete vychutnat dost dobře možná nejlepší večeři svého života v jedné ze dvou hotelových restaurací, které získaly hvězdu Michelin, s výhledem na pařížské panorama s Eiffelovou věží.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 119

3

FOUR SEASONS BOSPHORUS ISTANBUL, TURECKO

Istanbul je nepopiratelným magnetem a zároveň ideálem pro Evropany, kteří chtějí zakusit vášnivou blízkovýchodní atmosféru, ale nesleví z vysokého kontinentálního standardu. Four Seasons Bosphorus sídlí v původním osmanském paláci z 19. století na dohled pověstných Bospor a nabízí vkusnou kombinaci historické architektury a exkluzivních detailů. Poryvy vlahého přímořského vzduchu jednoho z nejstarších průlivů světa, jaké pocítíte na své kůži na hotelové terase a u venkovního bazénu, se vám dozajista vepíšou do paměti. V hotelové restauraci Aqua vaše chuťové buňky potěší speciality turecké, ale

CORINTHIA LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE Jestliže vás nelákají historické prostory, ale nejlépe se cítíte obklopeni čistými liniemi v duchu moderního designu, v Londýně pro vás bude skvělou volbou hotel Corinthia. Nachází se v jedné z nejprestižnějších částí metropole, kousek od Trafalgar Square a Whitehall a předkládá tak výhled na londýnské dominanty jako na dlani. Hned za vstupní branou do hotelu se ocitnete obklopeni majestátní halou s vysokými stropy, uvnitř se rovněž nachází celosvětově první pobočka obchodního domu Harrods, hostům jsou k dispozici léčebné kúry a kadeřnictví proslulého kadeřníka Daniela Galvina. V elegantním prostředí restaurace Northall se podává to nejlepší z britské sezonní kuchyně, v restauraci Massimo si můžete vychutnat italskou gastronomii. Originální moderní vybavení prostorných pokojů je citlivě zkombinováno s historickým charakterem budovy z roku 1885. Jas těchto výdobytků světové metropole však mírně pohasne, když navečer spočinete na soukromé terase, ze které si užijete výhled na panorama s Temží a London Eye.

4

i středomořské kuchyně jako celku. Při zapíjení jednotlivých soust můžete nechat svůj pohled splynout s horizontem Marmarského moře v dálce. Ani o adrenalin Blízkého východu však nepřijdete, jelikož se po pouhých pár minutách chůze můžete ocitnout na náměstí Besiktas, v pulzujícím centru Istanbulu.


120 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

5

GRITTI PALACE BENÁTKY, ITÁLIE

Na břehu benátského Canal Grande se odedávna zdržovala vybraná italská i světová společnost, jmenovitě v Gritti Palace, který sloužil jako soukromá rezidence a v současnosti může přivítat i vás. Tato unikátní zrestaurovaná stavba dává pocítit svým hostům to pravé italské umělecké cítění, ať už je to v historických společenských salonech nebo v pokojích zařízených starožitným nábytkem a legendárním muránským sklem. Lokalita, ve které se hotel nachází, je pak už jen plnohodnotným dokončením tohoto denního snu. Překrásné výhledy na kanál samotný a na kostel Santa Maria delle Salute jsou pouze začátkem, po večeři se skleničkou delikátního italského červeného na hotelové terase jděte potěšit i jiné než gastronomické smysly, pouhých pět minut chůze je totiž vzdálena opera La Fenice a náměstí svatého Marka máte doslova za rohem.

6 TRUMP TOWER CHICAGO, USA

Spektakulární illinoiský mrakodrap, jenž se v současnosti se svými 92 nadzemními podlažími řadí k první desítce nejvyšších budov na světě, vás vtáhne do nových dimenzí. Konstrukce z nerezové oceli a skla se vypíná do výšky 423 metrů a skýtá štědrou rozlohu 240 000 metrů čtverečních. Z pokojů s panoramatickými okny vás ohromí výhled na chicagské stavby, kolem kterých ladně protéká řeka Chicago. Ve většině pokojů budete mít maximální komfort, ať už ho vnímáte jako plně vybavenou kuchyň nebo koupelnu z vápence se zapuštěnou vanou. Absolutním rájem je wellness a spa, kde si vyberete z mnoha relaxačních procedur, samozřejmostí je fitness a bazén. Moderní americkou gastronomii si vychutnáte v místní restauraci Sixteen, která oplývá velkým vinným sklepem, zatímco v restauraci Reba potěšíte chuťové buňky svěžím sushi. Pověstnou tečkou na dokonalý konec je pak koktejl na letní střešní terase, odkud Chicago získává nové kouzlo.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 121

7

MONASTERIO CUZCO, PERU

Mystické Cuzco má jedinečnou atmosféru nabitou energií bouřlivé historie, která tudy procházela. Koloniální ráz města stojícího na základech někdejšího centra Incké říše podněcuje myšlenky k cestám daleko od všednosti. Hotel Monasterio se nachází v prostorech původního kláštera z roku 1592 a na každém kroku překvapuje novými okouzlujícími detaily, ať už architektonickými nebo kulturními. Síla historie dřímající ve zdejších zdech je ještě umocněna až magickými výhledy na střechy Cuzca. Nejautentičtější zážitek nabízí trojice junior apartmá vybavených originálními uměleckými díly a nábytkem ze dřeva vyřezávaného v lokálním stylu, prémiovější královské apartmá sice disponuje větší rozlohou a privátní terasou, ovšem na úkor výhledu.


8

122 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

CONRAD RANGHALI, MALEDIVY

Do zcela jiného rozměru představy o pokoji s výhledem vás zasvětí maledivský hotel Conrad na rajském ostrově Rangali. Tedy v případě, že si objednáte tamní podvodní apartmá, jehož stěny jsou v podstatě skleněným tunelem pod hladinou Indického oceánu. Pozor, jedná se o opravdu exkluzivní záležitost, protože prostor běžně slouží jako jídelní sál restaurace Ithaa a do zážitkového apartmá se transformuje pouze na speciální objednávku, a to za cenu, která se pohybuje okolo 20 000 korun za noc. Hypnotická živá masa tyrkysové vody s formacemi barevných rybiček přímo nad vaší hlavou má ovšem relaxační efekt k nezaplacení.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 123

9

GRESHAM PALACE BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO

Již na první pohled předesílá dramatická architektura budapešťského Four Seasons výjimečnost tohoto místa v srdci maďarské metropole. Impozantní secesní palác ze zlaté éry města najdete na pešťském konci Széchenyiho mostu, tedy v podstatě hned na břehu Dunaje. Díky této privilegované pozici nedaleko parlamentu skýtá klasicky elegantní prezidentské apartmá v druhém patře hotelu romantický výhled nejen na řetězový most, ale celé mystické kopce Budy s hradem a Rybářskou baštou. Terasa apartmá pak přímo vybízí k privátní večeři okořeněné nočními světly Budapešti. Mimochodem, snídaně v Gresham Palace je něco, kvůli čemu by stálo za to vážit extra cestu do Budapešti, tak si ji nenechte ujít.

10

FOUR SEASONS SYDNEY SYDNEY, AUSTRÁLIE

Pulzující velkoměsto u vašich nohou. Přesně takový pocit vám dokáže zprostředkovat pobočka hotelu Four Seasons v australské metropoli, pokud se ubytujete v jejích prestižních horních patrech. Velkorysá okna jednotlivých apartmá v top patrech otevírají nový pohled na Harbour Bridge i Opera House a celkový ruch nejprestižnějších čtvrtí v Sydney. Interiér sází na nevtíravě elegantní styl v duchu decentní noblesy, což ideálně zdůrazňuje výjimečnost dominantního výhledu. A pokud vám nevyjde ubytování v horních patrech, nenechte si ujít alespoň drink nebo večeři v club lounge ve 32. patře hotelu.


124 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

órek pa , p

Far má řs k éB i

h po ře, u ok

e erv a, č k n a

ře utá a žl

Le Grill

LETNÍ ZPOMALENÍ Romantická večeře, pracovní oběd i víkendové barbecue s přáteli – restaurace Le Grill s příchodem léta ožívá novým nábojem a svádí k dlouhým večerům pod otevřeným nebem na své velkorysé zahradě. Atmosféra je tady návyková, podobně jako speciality šéfkuchaře. Text: Jitka Krulcová Foto: Le Grill


REZERVACE: HYBERNSKÁ 12, 110 00 PRAHA 1, TEL. +420 226 226 111

GOURMET  STATEMENT  ESTATE 125

Klasická elegantní gourmet zastávka centra

provoněny čerstvými bylinkami přímo

Prahy, restaurace Le Grill v hotelu The Grand

ze zahrady restaurace.

Mark, je s příchodem léta ještě zajímavější. Uvolněné barbecue i profesionální

Opět totiž nastává sezona oživení půvabné

Business Lunch

zahrady na nádvoří, která vás díky svěží zelené scenérii a jedinečné náladě místa

Pražským létem v Le Grill hosty provede

dokáže kdykoliv přenést z rušné met-

také uvolněné zahradní barbecue, během

ropole kamsi do atmosféry Středomo-

nějž si užijete geniální kombinaci výbě-

ří. Dojem úniku ze všednosti podporují

rového čerstvě grilovaného masa a ryb,

samozřejmě také promyšlené kreace

křupavé zeleniny a samozřejmě osvěžujícího vína. Stálé menu se soustředí na moder-

šéfkuchaře Ondřeje Korába, který

ní interpretace českých chutí a restaurace

kromě stálého menu servíruje hostům

nabízí i speciální polední menu Business Lunch,

i sezonní speciality, jejichž nabídka se mění

které poslouží perfektní kulisy pro vaše důležité

ingrediencí jako jsou jahody, kopr, meruňky, květák nebo baby špenát, pokrmy jsou navíc

eri na

T

ve znamení lehkých, ale chuťově výrazných

zh ově zího ma

ust a

každý měsíc. Nadcházející červen se ponese ap ák kov č i ž ů sa s to ra, r pinamburem, konfitovaná brambo

pracovní schůzky. A pokud si potrpíte na rituály, vyzkoušejte v Le Grill odpolední pauzu v britském stylu, tradiční Afternoon Tea. ▪


gourmet mix

126 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

CHEF’S choice Pražská restaurace Grand Cru v čele s šéfkuchařem Janem Punčochářem představuje nový koncept zážitkového Chef’s choice menu. Jeho ojedinělost spočívá v proměnlivosti nabídky, jednotlivé chody se jednoduše skládají z toho, co právě šéfkuchaře zaujalo. Každý den se tak můžete nechat překvapit novými kreacemi mimo stálé sezonní menu. „Chody se každý den mohou měnit. U nového Chef’s choice menu často improvizuji a používám nejčerstvější ingredience, ale občas i suroviny, které konkrétní hosté nikdy nejedli nebo k nim nemají kladný vztah ještě třeba ze školních let. Baví mě ukazovat, že i to, co nepatří mezi oblíbené potraviny, může chutnat skvěle,“ vysvětluje Jan Punčochář.

CHŘESTOVÁ SEZONA V MLÝNCI Sezona chřestu právě začala. Jedno z nejzajímavějších menu dedikovaných této křehké delikatese představila pražská restaurace Mlýnec, kde se navíc rozhodli používat výhradně český chřest z Hostína. Menu je čtyřchodové, začíná zmrzlinou z foie gras s hostínským chřestem a rebarborou, následuje v uzeném másle pošírovaný pstruh s kaviárem, chřestem, sezonními houbami a holandskou omáčkou, roli hlavního chodu plní variace z králíka s mačkaným chřestem, kedlubnou a medvědím česnekem a menu uzavírá chřestová zmrzlina s guanaja mouse s kandovaným chřestem a lískovými oříšky.

GALLERY: Novinka ve Four Seasons Lobby hotelu Four Seasons Prague prošlo významnou proměnou a její součástí je nový lounge bar s názvem Gallery. Prostor je ideální pro rychlá obchodní setkání, pauzu na kávu mezi pochůzkami i pro snídani s přáteli. Nápojové menu s širokou nabídkou kávy, čajů, šampaňského i koktejlů doplňuje výběr čerstvého pečiva, dezertů a kanapek. Interiér stylového lounge se snoubí s novým designem hotelového lobby a prezentuje díla současných českých umělců, jako je Pavel Roučka, Rony Plesl, Richard Kočí nebo Milan Chabera a další.


ADVERTORIAL ESTATE

Superdry je britský módní úspěch, jehož typické DNA je synonymem precizního provedení, prvotřídní kvality tkanin a britského krejčovského umění. Díky svým kořenům v japonské image a ve vintage americkém sportovním stylu se vyvinula do nejrozmanitější britské lifestyle značky se skutečně globálním dosahem. Pilíře jednoznačně hledejme v neuvěřitelné krejčovské propracovanosti, super měkké bavlně s autentickými vintage vzory, ve vysoce kvalitních látkách a kultovních, ručně kreslených grafických vzorech. To všechno dohromady vytváří budoucnost i klasiku Superdry. První kolekce pěti triček, jež zahrnovala kultovní Osaka 6, které moc rád nosí například David Beckham, se rozrostla do sezonních kolekcí obsahující tisíce položek s více než 500 charakteristickými logy. Otevřením vlajkové prodejny na Regent Street v Londýně získalo Superdry své místo mezi největšími britskými maloobchodními značkami. Dnes má Superdry obrovský světový dosah a stal se kultem mnoha celebrit. Kolekce jsou prodávány prostřednictvím více než 500 světových maloobchodních míst od Londýna přes Bombaj, New York až po Hongkong.

PRODEJNY: Centrum Chodov, Praha • Centrum Černý Most, Praha • Centrum Olympia, Plzeň • Centrum Olympia, Brno • Centrum Aupark, Hradec Králové


ESTATE ADVERTORIAL

LIGHTWAY světlovody v Synot BMW Zlín Jedna z nejzajímavějších instalací světlovodů LIGHTWAY je k vidění v designové budově autosalonu Synot BMW ve Zlíně, na Třídě Tomáše Bati 400. Seznamte se s ní blíže.

Před necelými třemi lety započaly rozsáhlé

a chodba uprostřed budovy autosalonu vždy

Průběh rekonstrukce a dojmy

rekonstrukce v nové budově Synot Auto BMW.

trpěly problémy s nedostatečným osvětlením.

Celková rekonstukce trvala zhruba půl roku

Právě světlovody LIGHTWAY sehrály v celém

Po instalaci světlovodů LIGHTWAY se doslova

a vedle samotné instalace LIGHTWAY světlovo-

procesu klíčovou roli, neboť problémem – ještě

celé rozzářily. Pokud vstoupíte do autosalonu

dů zahrnovala i kompletní přestavbu interiéru

před rekonstrukcí – bylo právě osvětlení. Budo-

BMW ve Zlíně a projdete vstupní halou až

a zpevnění celé stavby. „Sám jsem byl překva-

va je jednak situována severně a dále, významná

k recepci, zvedněte hlavu. O dvě patra výše

pen, jak rychle a hladce vše proběhlo. Navíc

část výstavní plochy spočívala ve světelně

vás doslova praští do očí čtyři velké a jasné

celý tým řemeslníků zde odvedl špičkovou práci

zcela nevhodných částech stavby. Původně toto

„zářiče”, na první pohled nerozpoznatelné

na světové úrovni. Vlastně mne moc potěšilo, že

řešila kombinace světlíků a umělého osvět-

od silných halogenů s velice příjemnou

i u nás – v českém prostředí – jsme stále ještě

lení, nicméně to přinášelo spoustu problémů.

a přirozenou barvou světla. Paradoxem je, že

schopni odvést takto rychlou, ale přesto kvalitní

Střešní okna už dávno netěsnila, navíc v zimních

nejde o žádné reflektory, ale světlovody, které

práci," hodnotí samotnou rekonstrukci Ivan Úle-

měsících často zapadávala sněhem. Proto bylo

„pouze vedou” přirozené denní světlo dopadající

hla a dodává: „Vše dopadlo nad očekávání dobře

nutné udělat změnu.

na střechu budovy. Speciální technologie vedení

a bezproblémově. Snad jen vyjma enormně deš-

světla, kříšťálová kopule venku a vysoce kvalitní

tivého léta, během kterého celá rekonstrukce

Lightway na scénu

difuzér vně budovy výrazně zesílí účinek světla.

probíhala.” Samotné dojmy ohledně LIGHTWAY

Automobilka BMW má striktní kritéria pro

Výsledný dojem je velice příjemný. „Zákazníci

systémů jsou skvělé a zákazníci i pracovníci

své showroomy všude ve světě. Přísné normy

i obchodní partneři se mě často ptají, co to tam

autosalonu si nemohou vynachválit jak samotné

definují, jak musí autosalony vypadat – od vý-

máme za silná světla. Nechtějí věřit tomu,

světlovody s příjemným denním světlem, tak

stavních ploch až po samotné osvětlení – jeho

když jim odpovím, že se vlastně o žádná

i jejich citlivé začlenění do celkového rázu

intenzitu i teplotu a barvy světla. A právě

světla nejedná, že je to světlovod," říká

budovy. Za vše nejlépe hovoří slova chvály pana

LIGHTWAY systémy se ukázaly jako ideální

sám ředitel zlínského showroomu

ředitele na adresu LIGHTWAY a jeho doporuče-

řešení, co do síly i barvy. Zejména schodiště

Ivan Úlehla.

ní těchto skvělých světlovodů. ▪


ADVERTORIAL ESTATE

Pohled z prvního patra na schodiště, nad kterým jsou instalovány světlovody. Současně je zde porovnání LIGHTWAY (druhé patro) vs umělé zářivkové zdroje (první patro).

Pohled ze schodiště mezi přízemím a prvním patrem – na střešní podhled s instalovanými 4x LIGHTWAY světlovody (ultra široký záběr)

Detail světlovodu LIGHTWAY v akci


300 000 Kč/měsíc

LD O S

LD S

O

LD O S 100 000 Kč/měsíc

2 000 000 Kč/měsíc

Víme, jak investovat do nemovitostí Nastavte si svůj pasivní příjem koupí činžovního domu

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


Prodej a pronájem luxusního bytu 4+kk/2T, 440 m2, Praha 5 – Hlubočepy Nabízíme k prodeji i k pronájmu působivý a nadstandardně vybavený mezonet o obytné ploše 210 m2. Součástí bytu jsou dvě terasy o velikosti 230 m2 s nádherným výhledem na Prokopské údolí. Nachází se v posledním, samostatném patře novostavby s výtahem, která je situována v poklidné rezidenční části Barrandova. Dispozice bytu zahrnují vstupní chodbu, tři samostatné ložnice, dvě koupelny s toaletou a samostatné WC. Dále prostorný obývací pokoj s jídelním stolem, plně zařízenou kuchyní a barem. Z obývacího pokoje vede schodiště na galerii s manželskou postelí, TV, šatnou a pracovnou. Interiér doplňuje mnoho uměleckých děl a soch. Jedna z teras je orientována na sever, její součástí je posilovna, sprcha, solárium a vířivka. Druhá terasa je orientována na jih a nachází se zde letní posezení s kuchyní a grilem. Provoz bytu zajišťuje smart home systém Haidy – bezpečnostní systém, LED osvětlení včetně vytváření barevného podsvícení, vytápění, žaluzie a klimatizace na dálkové ovládání. Součástí bytu jsou 2 garážová stání. Lokalita nabízí plnou občanskou vybavenost a dobrou dopravní dostupnost. V okolí se nachází přírodní rezervace Prokopské údolí, golfové hřiště v Hodkovičkách nebo sportovní areál Hamr – Braník.

Sale and rent of a luxury apartment 4+kt/2T, 440 sqm, Prague 5 – Hlubočepy We offer for sale and rent an impressive and luxuriously furnished apartment with a living area of 210 sqm. The apartment has two terraces total of 230 sqm with spectacular views of the Prokop Valley. It is located on the last floor of a new building with an elevator, which is situated in a quiet residential area of Barrandov. The flat includes an entrance hall, three bedrooms, two bathrooms with toilets and a separate toilet. Spacious living room with dining area, fully equipped kitchen and a bar. From the living room a staircase leads to the gallery with a double bed, TV, dressing room and study. The interior complements the many art works and sculptures. One of the terraces faces north, it includes a gym, shower, a solarium and jacuzzi. The second terrace is facing south and there is a seating area with a summer kitchen and barbecue. Operation of the apartment provides a smart home system Haida – security system, LED lighting including creating a color backlight, heating, air conditioning and blinds with remote control. The apartment has 2 parking spaces included in the price. Locality offers all civic amenities and good transport links. There is a nature reserve Prokop valley, golf course in Hodkovičky or sports complex HAMR – Braník.

Cena/Price: Cena na vyžádání v RK / The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Prodej výjimečného bytu 3+kk, 146 m2, s terasou a výhledem na Pražský hrad, Praha 1 Nabízíme k prodeji luxusní byt v kompletně zrekonstruovaném domě v Dlouhé ulici na Praze 1. Byt je připraven pro náročného klienta, který touží po moderním a vkusném bydlení v historickém centru Prahy. Byt je dispozičně řešen jako 3+kk a jeho výměra činí 124 m2. Je rozdělen na společenskou část (zádveří a obývací prostor s kuchyní a technickou komorou, jednou ložnicí a menší koupelnou) a soukromou část (hlavní ložnice s prostornou šatnou a koupelnou), obě části oddělují posuvné dveře. Na terasu se vchází z kuchyně/obývacího pokoje a ložnice. Obývací pokoj je společně s kuchyní propojen v jednotný otevřený prostor. V kuchyňské části je použita kvalitní italská dlažba, pod kterou je rozvedeno podlahové topení. V celém bytě jsou položeny dřevěné dubové parkety, v soukromé části se z hlavní ložnice prochází šatnou do velkorysé koupelny, kde je centrálně umístěná vana, dále dvě oddělená umyvadla a sprchový kout. V bytě je kompletní příprava inteligentní domácnosti – klimatizace, vestavěné reproduktory v obytných místnostech včetně hlavní koupelny, příprava TV ve všech obytných místnostech, regulace topení, osvětlení a zabezpečovací zařízení. K bytu dále náleží garážové stání pro jeden osobní automobil.

Sale of the exquisite apartment 3+kt, 146 sqm, with a terrace and view to the Prague Castle, Prague 1 We are offering a luxury apartment in a completely renovated building on Dlouhá Street - Prague 1. The total size of the apartment is 124.2 sqm + 22 sqm terrace. Upon entering the apartment there is an open area with kitchen connected to the living room. It is also possible to enter the terrace from this room, and the terrace extends across the entire eastern part of the apartment. The kitchen area boasts high quality Italian floor tiling with underfloor heating, as well as connections for all appliances. Wooden oak parquet flooring in the rest of the apartment. A small bathroom with shower can be accessed from the living area, and a west-facing office is located on the other side. Finally, wooden sliding doors lead to the private area of the apartment that begins with a spacious walk-in closet, which leads to the master bathroom and bedroom. In the centre of the bathroom is a premium bath tub, and the bathroom also has two sinks and a separate shower. The apartment includes all of the furnishings of a smart home – air conditioning, built-in speakers in the living rooms, including the master bathroom, TV connections in all of the living areas, heating control and lighting and security equipment + garage.

Cena: 25.000.000 Kč / Price: 25.000.000 CZK …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Prodej stavebního pozemku, 6.547 m2, ve výjimečné lokalitě s výhledem na moře, Chorvatsko – Hvar Nabízíme k prodeji jedinečný pozemek o ploše 6.547 m2. Jedná se o nově schválenou stavební zónu v jedné z nejatraktivnějších lokalit v Chorvatsku – ostrov Hvar, město Hvar, nacházející se přímo v centru města na vyvýšeném terénu (cca 65 m.n.m.) s překrásným výhledem na moře, okolní ostrůvky a marinu. V současnosti se jedná o jedinou schválenou stavební zónu v této lokalitě. Důležitou předností je její klidná a ničím nerušená poloha vzhledem k turistické oblasti. K pozemku je k dispozici také vypracovaná studie s variantou rozparcelování pozemku pro výstavbu až pěti nadčasových vil, navržených předními chorvatskými architekty. Možnosti rozparcelování: minimální parcela = 800 m2, maximální zastavěnost parcely = 200 m2, počet poschodí = sklep/suterén + 2 (přízemí + 1.patro), výška do střechy = max. 7 m. Město Hvar se svojí jedinečnou architekturou a působivou atmosférou patří mezi nejoblíbenější letoviska na Jadranu.

Sale of building plot, 6,547 sqm, in an exceptional location overlooking the sea, Croatia – Hvar We offer for sale an unique plot with an area of 6,547 sqm. This is a newly approved construction zone in one of the most attractive locations in Croatia – the island of Hvar, Hvar town, situated on elevated terrain (about 65 masl) with beautiful views of the sea, surrounding islands and a marina. Currently it is the only approved construction zone in this area. An important advantage is its quiet and tranquil position with respect to the tourist area. There are also documents of plotting land developed for the construction of up to five timeless villas designed by leading Croatian architects available. Plotting options: Minimum plot = 800 sqm, maximum of building up = 200 sqm, number of floors = cellar/basement + 2 (ground floor + 1st floor), height of the roof = max. 7 m. The town of Hvar with its unique architecture and impressive atmosphere are among the most popular resort on the Adriatic.

Cena/Price: Cena na vyžádání v RK / The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Rezidence Ateliérové byty Krásova, Praha 3 Rezidence Ateliérové byty Krásova je nově vznikající projekt pečlivé a zevrubné rekonstrukce secesního domu z přelomu 19. a 20. století. Nachází se v kopci pod náměstím Jiřího z Poděbrad, na hranici Žižkova a Vinohrad, v horní části ulice Krásova. Velká interiérová okna a prosklené interiérové příčky zvětšují prostor a propouštějí světlo napříč mezi pokoji orientovanými na východ a na západ, tedy jak do ulice Krásova tak do upraveného zeleného vnitrobloku. Ve vyšších patrech se nabízí výhledy na Prahu z oken i balkonů. V domě je nový výtah a k bytům patří také zrekonstruované sklepy. Dispozice bytů se nabízí od garsonky (24 m2) přes 2+kk až po mezonety s velkou terasou o dispozici 5+kk a velikosti 149 m2. Byty rezidence jsou moderně navrženy a kvalitně vybaveny ve vyšším a vysokém standardu ladícím s velikostí a typem bytu. Jejich atmosféru a kvalitu podtrhují i použité materiály a vybavení. Záměrem projektu je vytvořit útulné bydlení inspirující a probouzející kreativitu nových majitelů, a to ve stále hojněji vyhledávané lokalitě Prahy 3 – ve vynikající dostupnosti do centra i v blízkosti relaxačních míst a zelených parků.

Atelier Apartments Residence Krásova, Prague 3 Krásova Residence is an emerging project coming of a careful and thorough reconstruction of the Art Nouveau building from the late 19th and early 20th centuries. The project is located in the hills below Jiřího z Poděbrad square, on the border of Vinohrady and Žižkov, in the top of the street Krásova. New bright flats are designed for people young at heart and loving the originality. Large interior windows and glass walls increase interior space and transmit light across the room facing east and west (to the street Krásova and also to the green courtyard on the other side). The upper floors offer views of the city from the windows and balconies. The house has a new elevator and renovated cellars that belong to the apartments. The layouts are offered from studio apartments (24 sqm) over 2 bedroom apartment to apartment with large terrace 5+kt and floor area 149 sqm. Residences apartments are modern designed and well equipped with a higher and a highest standard in harmony with the size and type of dwelling. Their ambience and quality is underlined by the materials and equipment. The project aims to create a cosy living inspiring and awakening the creativity of the new owners, with excellent access to downtown and close to the relaxation spaces and green parks.

Cena/Price: Cena na vyžádání v RK / The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Prodej prostorného bytu 5+kk, 145 m2 – ul. H. Malířové, Břevnov, Prahy 6 Nabízíme prodej bytu 5+kk o užitné ploše 145 m2 v exkluzivní lokalitě Prahy 6 – Břevnov. Byt se nachází v posledním, 4. patře krásného zrekonstruovaného secesního domu na Břevnově, v ulici Heleny Malířové. Byt je světlý, slunný a prostorný, náleží k němu kryté garážové stání a sklep (2 m2). Okna jsou orientována na dvě světové strany – severní nabízí krásný panoramatický výhled na Střešovice, jižní směřuje do ulic Heleny Malířové a Šlikova. Půdní zkosení je pouze na jižní straně a vzhledem k celkové prostornosti a světlosti jen podporuje příjemný střešní charakter tohoto bytu. Dům je ve vynikajícím technickém i estetickém stavu. Má výtah a zateplenou půdu. Celková rekonstrukce domu proběhla v r. 1999 a v posledních letech byla dokončena nákladná oprava původní fasády. Dům má také soukromý vnitroblok a v něm krytá garážová stání. Byt se nachází ve vyhledávané klidné lokalitě Prahy 6. Skvělá dopravní obslužnost, Pražský hrad je od bytu vzdálen pouze 15. min. příjemnou procházkou. V blízkosti se nachází také Obora Hvězda. Vzdálenost na letiště autem do 20 min.

Sale of spacious apartment 5+kt, 145 sqm – H. Malířové street, Vinohrady, Prague 6 We offer for sale an apartment 5+kt with floor area of 145 sqm in an exclusive area of Prague 6 – Břevnov. The apartment is located on the top 4th floor of a beautiful Art Nouveau building in Břevnov in Heleny Malířové street. The apartment is bright, sunny and spacious, there is a garage and cellar (2 sqm) included. Windows are oriented in two directions – north offers beautiful panoramic views of Střešovice, southern directed to the streets of Heleny Malířové and Šlikova. Soil chamfer is only on the south side and a view of the overall tonnage and lightness only supports the pleasant nature of the roof of the apartment. The house is in excellent condition both technically and aesthetically. It has an elevator and an insulated attic. Total reconstruction of the house was in y. 1999, and in recent years has been completed reconstruction of the original facade. The house also has a private courtyard and an indoor parking garage. The apartment is located in an quiet area of Prague 6. Excellent transport links, Prague Castle is only the 15th minutes distanced from the apartment by a pleasant walk. There is also Hvězda park nearby. At the airport by car in 20 minutes.

Cena: 13 950 000 Kč / Price: 13 950 000 CZK …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Prodej prvorepublikové vily 5+1 s bazénem na exkluzivním pozemku o výměře 35.219 m2 – Pyšely Nabízíme prodej dvoupodlažní rodinné vily 5+1 k rekonstrukci na unikátním rozlehlém pozemku 35.219 m2 o zastavěné ploše 159 m2 a už. ploše 365 m2. V přízemí je obývací pokoj se zimní zahradou, pokoj pro hosty, sociální zařízení a kuchyň, ze které je vstup na terasu s venkovním grilem. V patře jsou tři ložnice a hlavní koupelna. Ve sklepních prostorách je kotel na plyn, čerpadlo pro studnu, prádelna, sklípek a další volné prostory. Veškeré změny a úpravy se odvinou od potřeb budoucích majitelů. Na pozemku je dále bazén (11×4 m), dvě studny, zahradní domek s vybavenou garsoniérou a krásný dřevěný srub. Ozdobou vily je nádherná rozlehlá zahrada s parkovou úpravou a vzrostlými stromy. Zavedeny jsou všechny inženýrské sítě, lokalita má veškerou OV.

Sale of the 1920’s villa 5+1 with a swimming pool in the exclusive land area of 35,219 sqm – Pyšely We are delighted to offer for sale a two-storey detached house 5+1 for reconstruction of the unique large plot 35,219 sqm of built-up area of 159 sqm and usable area of 365 sqm. The ground floor has a living room with a winter garden, guest room, bathroom and kitchen, from which it is exit to the terrace with a outdoor barbecue. Upstairs are three bedrooms and a master bathroom. In the basement is a gas boiler, pump for well, laundry, cellar and other free space. Any changes or modifications will follow the needs of future owners. The plot has also a swimming pool (11×4 meters), two wells, garden house with a studio flat and a nice log cabin. Adornment of this villa is a beautiful large landscaped garden with tall trees. All utilities are available, habitat has all the amenities.

Cena/Price: Cena na vyžádání v RK / The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


PRODEJ | SALE

G

#120567 Info v RK | Info upon request

Nerudova, Praha 1 Velkoryse řešený byt 2+kk s neopakovatelnými výhledy na panorama města a  významné paláce Malé Strany uchvátí svoji jedinečnou atmosférou. Honosný, historický dům se zdobnou fasádou prošel kompletní rekonstrukcí, včetně reprezentativních společných prostor. Hlavní část bytu tvoří velká obývací místnost s  kuchyní, jídelnou a krbem, dále navazuje velká ložnice s výhledy na historické centrum a  Petřín. Prestižní adresa v  srdci Malé Strany přímo pod Pražským hradem.

A generous one-bedroom apartment with unrepeatable view of Prague’s panorama and palaces of Mala Strana will captivate you with its unique atmosphere. Opulent historical building with decorated facade and representative common areas went through complete refurbishment. The main part of the apartment is a large living room with kitchenette, dinning area and fire place, followed with spacious bedroom. All rooms offer views to historical centre and Petrin Hill. Prestigious address in the very heart of Mala Strana right under the Prague Castle.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

#120570 Cena | Price: 29 000 000 CZK

Krásova, Praha 3 Luxusní mezonetový byt v secesním domě na Praze 3 v blízkosti Riegrových a Mahlerových sadů. Podkrovní byt loftového charakteru o dispozici 3+1 disponuje užitnou plochou o 330 m2 a prostornou terasou. Impozantní interiér od renomovaného architekta dotváří hezké výhledy na Vítkov a širší centrum Prahy. Součástí bytu je i sauna a menší tělocvična.

Luxury duplex apartment in art-nouveau building in Prague 3, near Riegrovy Sady and Mahlerovy Sady Parks. The attic apartment with loft character offers 330 sqm of usable area and spacious terrace. Impressive interior design by renowned architect goes along with beautiful views of Vitkov Hill and wider Prague’s centre. The apartment comprises sauna and smaller gym besides.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

B

# 120575 Info v RK | Info upon request

Hřebenky, Praha 5 Luxusní byt ve viladomě s pouze 17 byty ve velmi oblíbené rezidenční lokalitě Hřebenek. Velkoryse navržený byt s praktickým uspořádáním 5+kk, s nádhernými výhledy do zeleně i na město nabízí čtyři ložnice, dvě koupelny, dvě terasy a současně dvě parkovací stání a sklep. Dům s recepcí splňuje vysoké nároky současného bydlení a bude dokončen na podzim tohoto roku.

Luxury apartment in a residential building with 17 apartments only is located in popular location of Hrebenky. Generously designed apartment with smart 5+kk layout and views of greenery comprises four bedrooms, two bathrooms, two terraces, two parking spaces and cellar. The building with reception desk will meet high demands of modern living. Completion is planed for autumn of this year.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Nad Bertramkou, Praha 5 Mimořádné místo pražské Bertramky nabízí panoramatické výhledy na město a současně cenné soukromí. Pozemek je ojedinělý pouze jedinou sousedící stavbou, kdy v  zadní části navazuje veřejná zeleň. Vila byla postavena v roce 1971 a v roce 2006 proběhlo rozšíření o prostor ateliéru s terasou a ložnicemi v horním patře. Parcela nabízí širší využití pro případnou novou výstavbu.

#120585 Info v RK | Info upon request Villa built in 1971 and refurbished in 2006 when atelier with a  terrace and bedroom on the upper floor was built. The property is located in an extraordinary place of Prague’s Bertramka. The place offers panoramic view of the city and valuable privacy. The unique large plot surrounded with greenery and only one neighbouring building offers an option for prospective new construction.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Malé Kyšice, okr. Kladno

#119101 Info v RK | Info upon request

Obec Malé Kyšice leží ve Středočeském kraji, 3 km jihozápadně od Unhoště v okrese Kladno. V  okolí obce se nacházejí rozsáhlé chatové osady, přírodní památka Markův mlýn. Spojení do Prahy cca 35 minut.

Male Kysice village located in the central region, 3 km southwest of Unhost in Kladno district. Around the town there are large dwellings, natural monument Mark’s Mill. The connection to Prague is about 35 minutes.

Rezidenční sídlo je navrženo jako hlavní dvoupodlažní dům k prodeji se třemi ložnicemi a třemi koupelnami, dále se na pozemku nacházejí dva vedlejší objekty: dům pro správce a hospodářskou správu, srub pro hosty. K sídlu náleží čtyři krytá garážová stání.

Residence for sale is designed as a two-storey main house with three bedrooms and three bathrooms, as well as on the land side are two buildings: a house for administrators and agriculture governance, cabin for guests. The house for sale includes four indoor parking spaces.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

okr. Kladno, Středočeský kraj Historická usedlost nedaleko Prahy prošla nákladnou rekonstrukcí v roce 2012. Majitelé citlivě spojili historii a moderní design a vytvořili tak krásné místo pro volný čas i  trvalé bydlení. Součástí kupní ceny je nábytek i  vybavení od současných špiček moderního designu. K  dispozici jsou 3 ložnice, 2 koupelny, pracovna, obývací prostor s  kuchyní, hostovský domek, vyhřívaný bazén, venkovní kuchyně a posezení.

#120581 Info v RK | Info upon request A historical country-house near Prague after expensive reconstruction in 2012. The owners sensitively connected history and modern design and created a beautiful place for spare time or for permanent housing. The price comprises furniture as well as equipment of current top design brands. The property comprises 3 bedrooms, 2 bathrooms, study, living room with kitchen, quest house, heated swimming pool and terrace with outdoor kitchen and seating.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Nádherný byt na Malostranském náměstí Prodej • Praha 1 • 4 + 1 • 122 m • 26 000 000 Kč 2

Nádherný byt 4+1 v zámeckém stylu je situovaný v prestižní lokalitě Malostranského náměstí. Jednotka prošla citlivou kompletní rekonstrukcí v roce 2009. Restaurovaly se historické prvky i štukový strop. Součástí prodeje je také starožitný nábytek, který neodmyslitelně tvoří dobovou atmosféru bytu. Obě ložnice jsou situované do klidného vnitrobloku a každá má přístup k plně vybavené koupelně s toaletou. Kuchyně a další 2 obytné pokoje jsou díky jižní orientaci velmi světlé a pocitově příjemné. Balkón orientovaný do Mostecké ulice nabízí hezké výhledy nejen na Karlův most. Spolehnout se můžete na velmi dobrou dopravní dostupnost. Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti.

Fantastic apartment on Malostranské Square Sale • Prague 1 • 4 + 1 • 122 m2 • 26 000 000 CZK

Fantastic apartment with layout 4+1 in chateau style is located in prestigious location on the Malostranské Square. The apartment unit is after sensitive renovation completed in 2009, the historical features and the stucco ceilings were renovated. The purchase price is antique-style furniture included, which definitely creates the period atmosphere. The both bedrooms are orientated to the calm inner courtyard, and fully equipped bathroom with toilet is accessible from both of the bedrooms. The kitchen and also two rooms are due to south orientation really bright and comfortable. The balcony is orientated to the Mostecká street and provides views not only of the Charles Bridge.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


Prvorepubliková vila v nádherné lokalitě Prodej • Praha 4 • 5 + 1, 8 + 1 • 484 m • 59 990 000 Kč 2

Tato prvorepubliková vila byla postavena v roce 1935. Nachází se v Hodkovičkách přímo naproti rozlehlému parku. Vila prošla několika rekonstrukcemi, kdy zejména ta poslední, která proběhla v roce 2012, byla velmi kvalitní s důrazem na maximální zachování původních prvků. Součástí vily je venkovní vyhřívaný bazén ve tvaru plachetnice, sauna, dva samostatné krby, sedm ložnic a sedm koupelen. Interiér vily je opravdu velkolepý. V přízemí se nachází otevřený prostor spojující obývací část s krbem, prostorná jídelna a kuchyň. 2. NP vily se skládá z velkého obývacího pokoje s krbem a terasou, kuchyně s jídelnou a vstupem na terasu. Ve 3. NP jsou umístěny 4 ložnice, každá s vlastní koupelnou. Vila nabízí maximální soukromí v blízkosti zeleně.

Historical villa surrounded by a wonderful park Sale • Prague 4 • 5 + 1, 8 + 1 • 484 m2 • 59 990 000 CZK

This historical villa was built in 1935 and is located in Hodkovičky directly opposite a sprawling park. The villa has undergone several reconstructions, especially the last one, held in 2012, was very good with an emphasis on maximum preservation of the original features and on creating large light spaces. In the garden you can find an outdoor heated pool in the shape of a sailboat. Inside the villa there is a sauna, two separate fireplaces, seven bedrooms and seven bathrooms. On the ground floor there is an open space linking the living room with fireplace, spacious dining room and kitchen. The 1st floor consists of a large living room with fireplace and terrace, kitchen with dining room and terrace. On the 2nd floor there are four bedrooms, each with private bathroom.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


Prodej

Luxusní designová vila, Trnová, 486m2 25 900 000 Kč

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila s  neopakovatelnou atmosférou luxusu a  designu. Vila 5+1 s  terasami, (užitná plocha 486m2) na  pozemku 1240m2 v  nadstandartním designovém provedení a  v  plném vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty, SPA zóna - krásný vnitřní bazén z  mozaikového obkladu, sauna. Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové podlahy, okna s  použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň z  masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a  osvětlení na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, telefon, tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlažování zahrady, garáž pro dvě SUV auta. PENB – A.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Luxury villa, Trnová, 486 m2 25 900 000 CZK

New, precisely and generously built luxury villa with a unique atmosphere of luxury and design. High standards five-room villa with terraces (floor area 486 square meters) on the land of 1240 m2 is fully equipped. It consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, separate guest toilet, SPA zone - a beautiful indoor swimming pool with a mosaic tiling, sauna. The exceptional amenities include heated marble floors, windows using aluminium elements, a  luxury wood kitchen with appliances, high quality furniture, a  fireplace, a  system smart house - controlled via a PC, phone, heat pump ZUBADAN, automatic watering and garage for two cars SUV type. BER – A.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej   Rodinný dům s japonskou zahradou, Sulice 18 900 000 Kč

Sale

Samostatně stojící rodinný dům s ojedinělou zahradou upravenou do  reálné podoby japonské zahrady s  koupacím jezírkem. Unikátní a  jedinečná atmosféra stylové zahrady s  okrasnými, desetiletí tvarovanými borovicemi, tisu, jilmu, javoru a  dalších typických dřevin dovezených z  Japonska, vytváří a  zajišťuje dostatečný prostor soukromí pro příjemnou, ničím nerušenou relaxaci. V  nejklidnější části zahrady se spoustou romantických zákoutí, je situován i  koutek pro meditaci. Skutečnou originalitu podtrhuje umístění monumentálních kamenů, kterým vévodí velmi vzácný obětní kámen z  doby starých Keltů. Všechny dominantní stavební prvky a materiály pocházejí přímo z Japonska. Dům s dispozicí 5+1 se skládá se dvou podlaží. Zajímavým prvkem dispozice domu je samostatný japonský pokoj s velkoformátovými okny, která poskytují dostatek denního světla s  krásným výhledem a  s  jedním vstupem na terasu a druhým k přírodnímu jezírku. PENB – B.

Detached house with a unique landscaped garden designed into a real form of Japanese garden with a swimming pond. A unique atmosphere of stylish garden with ornamental, decades-shaped pine trees, yew, elm, maple and other typical trees imported from Japan, creates and provides sufficient space for privacy and pleasant, undisturbed relaxation. In the quietest part of the garden with plenty of romantic corners, there is a corner for meditation. The real originality highlights the locations of monumental stones, which is dominated by a very rare sacrificial stone from the age of old Celts. All dominant building elements and materials come directly from Japan. The five-bedroom house consists of two floors. An interesting element of the house layout is a separate Japanese room with large windows that provide plenty of natural light with stunning views and a single entrance to the terrace and the second to a natural pond. BER – B.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Family house with Japanese garden, Sulice 18 900 000 CZK

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej   Reprezentativní prvorepubliková vila,  Praha 5-Košíře, info o ceně v RK

Sale

Reprezentativní prvorepubliková vila nacházející se v nerušeném soukromí pod Košířským parkem, s  vynikající dostupností do  centra města. Stavba byla postavena v roce 1924 jako rodinná vila generálního ředitele banky Legie. V roce 2003 proběhla její celková rekonstrukce v  souladu s  požadavky památkového ústavu a  s  důrazem na  zachování původních prvků. Vila má 4 obytná patra, garáž pro 2 automobily a další zázemí. Využití nemovitosti je variabilní, může sloužit pro rodinné bydlení nebo jako reprezentativní sídlo firmy či konzulátu. Na pozemku je rozlehlá, profesionálně udržovaná zahrada parkového typu, se vzrostlou zelení, zavlažovacím systémem a  terasou pro relaxaci a  posezení. V  místě je vynikající občanská vybavenost i  infrastruktura, nákupní možnosti v  nedalekém obchodním centru Nový Smíchov, okolní parky nabízejí skvělou příležitost pro relaxaci a  odpočinek, golfové hřiště Motol pouhých 5 minut autem. PENB-G.

A representative First Republic villa is located in an undisturbed privacy under the Košířský park, with an excellent access to the centre of Prague. The building was built in 1924 as a  CEO Legie Bank family villa. In 2003, it underwent a  total renovation with emphasis on preserving the original features and in accordance with the requirements of the National Heritage Institute. The villa has four residential floors, garage for 2 cars and other facilities. The use of the property is variable - it can be used for family living as well as a representative office or consulate. On the property, there is a large professionally landscaped garden with greenery, irrigation system and terraces for relaxing. The place offers excellent civic amenities and infrastructure, shopping at the nearby commercial centre Nový Smíchov, surrounding parks offer a great opportunity for relaxation and recreation, golf course Motol just 5 minutes away. BER -G.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Representative First Republic villa, Prague 5 –  Košíře, price information at the Real Estate Agency

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej | Praha 4 | Braník | 160 + 100 m2 | 23 000 000 Kč Designový, klimatizovaný penthouse 4+kk s velkorysou terasou, privátním wellness a překrásným výhledem na Barrandovský skalní masiv se rozkládá v celém nejvyšším 5. NP nově postavené rezidence v nejatraktivnější části Braníku. Obývací pokoj s kuchyní a vstupem na jihozápadně orientovanou terasu s vířivkou a automaticky zavlažovanou zahradou, ložnice s en-suite koupelnou a šatnou, pracovna, wellness s finskou saunou, samostatná toaleta, technická místnost a komora. K vybavení patří kvalitní materiály a technologie, jako jsou dubové podlahy, dřevěná jednoduchá a velkoplošná posuvná okna s elektricky ovládanými venkovními žaluziemi, skleněné interiérové dveře, zabezpečovací systém a internetové rozvody ve všech místnostech. 2 garážová parkovací stání a sklep. Dům se nachází v okrajové části vilové čtvrti, ve velmi klidné ulici jen pár kroků od lesa. Kompletní služby na dosah ruky, dobrá dopravní obslužnost. PENB: B.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-kveten.indd 1

svoboda-williams.com

30.04.17 11:49


Sale | Prague 4 | Braník | 160 + 100 m2 | 23 000 000 Kč Boasting a stylish, designer interior and generous south-facing terrace with stunning views of the Barrandov rocks, this air-conditioned 3-bedroom penthouse occupies the entire 4th floor of a newly built residence in the most attractive part of Braník. Living room with kitchen and access to a spacious, south-west facing terrace with Jacuzzi and automatically irrigated garden, bedroom with en-suite bathroom and walk-in closet, study, wellness zone with Finnish sauna, guest toilet, utility room, and a storeroom. Quality materials and technologies include hardwood oak floors, wooden large-format and simple windows with remote-controlled exterior blinds, glass interior doors, ESS and Internet distribution in all rooms. 2 garage parking spaces and a cellar. Peaceful area at the edge of a villa quarter, on a very quiet street just a few steps from the forest. Full services at your fingertips, excellent transport accessibility. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-kveten.indd 2

30.04.17 11:49


Prodej | Praha 6 | Břevnov | 230 m2 | 17 990 000 Kč Jižně orientovaný designový mezonet 6+kk s nádherným výhledem a možností vybudování velkorysé střešní terasy je situován v 1. NP novostavby, která je součástí uzavřeného komplexu plně zrekonstruované historické usedlosti Šafránka. Rezidence nabízí kromě privátního, hlídaného parkoviště také bazén, letní altán s grilem a udržovanou zahradu. Vyšší podlaží tvoří obývací pokoj s kuchyní, ložnice, spíž, toaleta s umývárnou a komora. Nižší podlaží nabízí 4 ložnice, 2 koupelny (jedna se saunou) a šatnu. Předností bytu je množství velkých oken a vlastní oranžerie. K vybavení patří klimatizace, vytápěné masivní dřevěné podlahy, na míru zhotovený vestavěný nábytek včetně vinotéky. Kupní cena zahrnuje 1 garážové a 1 venkovní parkovací stání. Atraktivní lokalita pouhých pár minut chůze od parku Ladronka a stanice metra Motol, s výbornou dostupností do centra Prahy i k letišti Václava Havla. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-kveten.indd 3

svoboda-williams.com

30.04.17 11:49


Sale | Prague 6 | Břevnov | 230 m2 | 17 990 000 Kč Boasting stunning views and the possibility to build a generous roof terrace is this 5-bedroom, south-facing design duplex, housed in a new building which is part of the enclosed, fully reconstructed Šafránka historic homestead. The residence offers a private, guarded parking lot, outdoor pool, summer gazebo with a fireplace, and a landscaped garden. The upper floor includes a living room with kitchen, bedroom, pantry, toilet with washing room, and a storeroom. The lower floor features 4 bedrooms, 2 bathrooms (one w/ sauna), and a walk-in closet. Highlights include large windows providing plenty of sunshine and a private orangerie. Equipped with air-conditioning, heated hardwood floors, made-to measure built-in furniture including a wine fridge. 1 garage and 1 outdoor parking space. Attractive location just a few minutes from Ladronka park, excellent connection to the center and the Václav Havel airport. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-kveten.indd 4

30.04.17 11:50


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 205 + 15 m2 | 27 000 000 Kč Byt 5+kk, 2 terasy, úchvatný panoramatický výhled, klimatizace, masivní dřevěné podlahy Kährs, mozaikové a velkoformátové obklady, velkoplošná hliníková okna a bezfalcové dveře, 2 samostatné vstupy, 3 koupelny, 2 garážová stání, sklep. Velkoryse řešený moderní byt s možností dvougeneračního bydlení ve 2. NP nové komorní rezidence ve velmi klidné lokalitě pod Dívčími hrady. PENB: G. 4-bedroom apartment, 2 terraces, stunning panoramic views, air-conditioning, Kährs hardwood floors, mosaic and large-format tiles, large aluminum windows and doors with concealed hinges, 2 separate entrances, 3 bathrooms, 2 garage parking spaces, cellar. Generouslyproportioned, modern flat offering the possibility of multi-generation living, on the 1st floor of a small, new residence in a peaceful location near the Dívčí hrady hill. BER: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-kveten.indd 5

svoboda-williams.com

30.04.17 11:50


Prodej | Praha 3 | Žižkov | 105 + 3 m2 | 13 900 000 Kč Byt 3+kk, balkon, výhled na Pražský hrad a do přilehlých Riegrových sadů, sklep, možnost dokoupení garážového stání, stav white walls. Nový byt v 5. NP je součástí atraktivního projektu kompletní rekonstrukce bytového domu s výtahem, stylovými společnými prostory a parkováním, realizovaný dle návrhu renomovaného studia CAMA Architekti. Lokalita na pomezí Žižkova a Vinohrad s širokým výběrem služeb v okolí, pár minut chůze od stanice metra. PENB: G. 2-bedroom apartment, balcony, views of the Prague Castle complex and adjacent Riegrovy Orchards, cellar, possibility to buy a garage parking space, in the state of white walls. New flat on the 4th floor of an attractive project of a complete reconstruction of an apartment building with an elevator, stylish common premises and underground parking, designed by the renowned CAMA architectural studio. Convenient location on the border of Žižkov and Vinohrady, with full amenities nearby and a metro station just a few-minutes’ walk away. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-kveten.indd 6

30.04.17 11:50


Prodej | Praha 9 | Střížkov | 160 + 17 m2 | 21 880 000 Kč Nadstandardně vybavený byt 4+kk s prostornou lodžií poskytující úchvatné výhledy na panorama Prahy je situovaný ve 3. NP moderní, funkcionalismem inspirované novostavby s podzemním parkováním. K vybavení patří systém smart home s možností individuálního nastavení vytápění a chlazení jednotlivých místností, příprava pro audio systém, dřevěné podlahy a kamenné obklady, bezespárová dlažba a obklady a podlahové vytápění v koupelnách, velkoplošná hliníková okna s bezrámovým zasklením, klimatizace a LED diodové osvětlení v obývacím pokoji. Příprava pro trezor, elektronické zámky se čtečkou, kamerový systém, EZS, opticko-kouřový a teplotní hlásič. Kupní cena bytu zahrnuje 1 garážové parkovací stání a sklep, přičemž parkovací podlaží je přímo propojeno s obytnými patry výtahem. Dům je situován v klidné a zelené části Prahy 9 s výborným spojením na metro, přímo naproti přírodní památce Prosecké skály a v dochozí vzdálenosti školky, základní školy a gymnázia. PENB: B.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-kveten.indd 7

svoboda-williams.com

30.04.17 11:50


Sale | Prague 9 | Střížkov | 160 + 17 m2 | 21 880 000 Kč Top quality 3-bedroom apartment boasting a spacious enclosed balcony with breathtaking views of the city, located on the 2nd floor of a new building inspired by Czech Functionalism, with underground parking and stylish common premises. Equipment includes a smart home system with individual heating and cooling control for each room, preparation for audio system, wood floors and stone tiles, jointless floor and wall tiles and underfloor heating in the bathrooms, large aluminum windows with frameless glazing, air-conditioning and LED diode lighting in the living room. Preparation for a safe, electronic card controlled locks, CCTV, intrusion detection, optical smoke and heat detector. The purchase price of the apartment includes 1 garage parking space and cellar. The building is situated in a quiet and green part of Prague 9 that has an excellent connection to the metro; just across from Prosecké skály park and within walking distance of kindergartens, primary and high schools. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-kveten.indd 8

30.04.17 11:50


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 145 + 40 m2 | 17 900 000 Kč Designový, klimatizovaný mezonet 3+kk ve 3. a 4. NP moderní rezidence v jedné z nejprestižnějších vilových čtvrtí, v dosahu komerčního centra Anděl, nedaleko Petřína, Kinského zahrady a oblíbeného parku Ladronka. Rezidence je obklopena zelení a díky své jedinečné poloze nabízí panoramatický výhled na Prahu. Ve spodní úrovni se nachází otevřený prostor obývacího pokoje s plně vybavenou kuchyní, jídelnou a vstupem na jižně orientovanou terasu, toaleta a komora. Horní úroveň, do které vede schodiště z nerezu a skla, nabízí 2 ložnice s en-suite koupelnami. Dřevěné podlahy wengé, francouzská okna, kuchyně Sykora se spotřebiči Siemens, osvětlení Rendl Light a Bohemia Crystal, sanita Riho, Catalano a Genesis, vestavěné skříně a sedačka Natuzzi, vinotéka, trezor, v domě kamerový systém a ostraha. 1 garážové stání a velký sklep v ceně. Velmi klidná a zelená lokalita s dobrou dopravní obslužností, v rychlé dostupnosti veškerých služeb. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-kveten.indd 9

svoboda-williams.com

30.04.17 11:50


Sale | Prague 5 | Smíchov | 145 + 40 m2 | 17 900 000 Kč This designer, split-level 2-bedroom apartment with air-conditioning is situated on the 2nd and 3rd floors of a modern residence in a most prestigious residential neighborhood, close to the Anděl commercial center, Petřín Hill, Kinský Garden, and the popular Ladronka Park. The residence is surrounded by greenery and thanks to its unique location offers panoramic views of Prague. Lower level: living room with a fully fitted kitchen with access to a south-facing terrace, WC, utility room. Upper level, accessible by a stainless steel & glass staircase: 2 bedrooms with ensuite bathrooms. Wengé floors, Sykora kitchen with Siemens appliances, Rendl Light and Bohemia Crystal lighting, Riho, Catalano and Genesis bathrooms, Natuzzi sofa and fitted wardrobes, wine cooler, safe, CCTV and security in the building. 1 garage parking space and a large cellar. Peaceful location full of greenery, with good transport connections and within easy reach of all services. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-kveten.indd 10

30.04.17 11:50


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 80 + 5 m2 | 9 200 000 Kč Byt 2+1, balkon, repliky původních špaletových oken a nová dřevěná okna, bezpečnostní a protipožární kopie vstupních dveří, white walls; možnost dokoupení parkovacího stání v zakladači a sklepní kóje. Nový byt ve 5. NP novobarokního paláce procházejícího kompletní nákladnou rekonstrukcí. Budova s působivou vstupní halou a plánovaným novým výtahem, na pomezí Smíchova a Malé Strany, jen několik kroků od zahrady Kinských a Janáčkova nábřeží. PENB: G. 1-bedroom apartment, eat-in kitchen, replicas of the original casement windows and new wooden windows, fire and security replica of the entrance door, white walls; possibility to buy a cellar and parking space in an automatic parking system. New flat on the 4th floor of a NeoBaroque palace undergoing a complete renovation. The building, complete with an impressive lobby and a planned new lift, is situated on the border of Smíchov and Malá Strana, just a few steps from the Kinských garden and the Janáčkovo embankment. BER: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-kveten.indd 11

svoboda-williams.com

30.04.17 11:50


Prodej | Praha 5 | Zličín | 165 + 101 m2 | 13 900 000 Kč Byt 5+kk, terasa, 2 balkony, krb na biolíh, dřevěné plovoucí podlahy, velkoformátové obklady a dlažba, plně vybavená kuchyně, 3 koupelny, 2 garážová stání, úložný prostor. Atraktivní penthouse v nejvyšším 6. a 7. NP rezidenčního projektu Metropole, v rychlém pěším dosahu velkého nákupního a zábavního centra Metropole Zličín a stanice metra linky B. Školky, školy, restaurace, kavárny a další služby v bezprostředním dosahu, výborná dopravní obslužnost. PENB: G. 4-bedroom apartment, terrace, 2 balconies, fireplace, wooden floating floors, large-format tiles, fully fitted kitchen, 3 bathrooms, 2 garage parking spaces, storeroom. Attractive penthouse on the last 5th and 6th floors of the Metropole residential project, within quick walking distance of the large Metropole Zličín shopping and entertainment center and a line-B metro station. Kindergartens, schools, restaurants, cafes and other services in the immediate vicinity, excellent transport accessibility. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-kveten.indd 12

30.04.17 11:51


Prodej | Vysočina | Pelhřimov | 3 396 m2 | pozemek 279 200 m2 | cena na vyžádání Zámek využívaný jako čtyřhvězdičkový hotel s rozsáhlým areálem, v atraktivní rekreační oblasti nedaleko Pelhřimova. Jde o objekt s dlouhou historií sahající až do 16. století, který byl v roce 2008 zrekonstruován tak, aby zachoval styl prvorepublikové vily. Komfortní a stylový hotel vybavený dobovým nábytkem disponuje celkem 11 apartmány, prostory pro wellness, knihovnou, restaurací, jídelnou, halou s recepcí a technickým zázemím. Vedle hotelu se nachází další 3 provozní budovy s wellness a muzeem motoveteránů a filmových kostýmů z pohádky Tři oříšky pro Popelku, 4 převážně skladové objekty a 1 bytový dům se 4 jednotkami. Možnost všestranného využití; na pozemku tenisový kurt, heliport, dětský koutek, rozsáhlý park s pávy, daňky, jezírkem a rybníky. Zdobené štuky, mozaiky, fresky, repasovaná dřevěná okna, dveře z dřevěného masivu, parkety, keramická a kamenná dlažba a původní krby. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-kveten.indd 13

svoboda-williams.com

30.04.17 11:51


PElhřImoV

Sale | Vysočina | Pelhřimov | 3 396 m2 | plot 279 200 m2 | price upon request Chateau serving as a four-star hotel with extensive land, situated in an attractive recreational area near Pelhřimov. The property boasts a long history dating back to the 16th century. It was completely renovated in 2008 in the style of the First Republic. The comfortable and stylish hotel, featuring original furniture, has a total of 11 apartments, wellness zone, library, restaurant, dining room, hall with reception, and technical facilities. Next to the hotel you can find 3 additional buildings with wellness facilities, and a museum of vintage cars and film costumes from the movie Cinderella; there are also 4 storage buildings and 1 apartment building with 4 units. The plot features a tennis court, heliport, children’s playground, and an extensive park with peacocks, deer, a lake & ponds. Preserved original features such as ornate stucco, mosaics and frescoes, refurbished wooden windows and solid wood doors, parquet flooring, ceramic and stone tiles, original fireplaces. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-kveten.indd 14

30.04.17 11:51


PRONÁJEM | Malostranské nábřeží 3 | Praha 1 | 140 m2 | 3 + 1 | 70 000 Kč / měsíc + poplatky Prostorný, vzdušný byt s balkonem a výhledem na řeku a Národní divadlo je situovaný v kompletně zrekonstruovaném secesním domě na nábřeží Vltavy, na prestižní adrese uprostřed nejvyhledávanějších pražských lokalit – pět minut od Malostranského náměstí, Karlova mostu či Národního divadla, uprostřed zeleně sousedící Kampy či nedalekého Petřína. Byt je situovaný ve 3. patře a interiér disponuje samostatnou kuchyní s vybavenou moderní kuchyňskou linkou, obývacím pokojem, 2 ložnicemi, koupelnou a 2 velkorysými separátními šatnami. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


Dvoupodlažní byt ve vile v blízkosti Stromovky Pronájem • Praha 6 • 5 + 1 • 170 m • 49 000 Kč/měsíc 2

Prostorný dvoupodlažní byt 5+1 v luxusní vilové čtvrti Bubeneč nedaleko Stromovky se nachází v přízemí a suterénu vily z meziválečného období a byl kompletně zrekonstruován v roce 2016. Světlý obývací pokoj s výhledem do zahrady, vstupem na terasu a krbem. Kompletně zařízená kuchyň s veškerými spotřebiči, technická místnost se samostatným výkonným kotlem. K dispozici jsou čtyři samostatné pokoje a místnost v suterénu, která sloužila jako dětská herna. Dvě koupelny jsou zařízené v moderním standardu. Pokud hledáte pro své nové bydlení prestižní lokalitu s výtečnou dopravní dostupností do centra, která zároveň nabízí klidné bydlení na vysoké úrovni, splní Bubeneč vaše očekávání. Pro volnočasové aktivity můžete využít největší pražský park Stromovka.

Duplex apartment in a villa near Stromovka Park Rent • Prague 6 • 5 + 1 • 170 m2 • 49 000 CZK/month

Spacious duplex apartment with layout 5+1 in prestigious residential area in district Bubeneč near Stromovka park. The apartment is located on the ground floor and on the basement, the villa was built during the interwar period and completely renovated in 2016. Bright living room with the view of the garden, the fireplace and entrance to the terrace. Fully equipped kitchen with all appliances, utility room and local high efficiency boiler. Four separate rooms and room on the basement which has been used as children’s playroom. Two bathrooms are furnished in modern style. If you are looking for your new home in sought-after location with great public accessibility to the city center as well as calm high level living style, Bubeneč district meets your expectations. For leisure activities you can spend your time in nearby Stromovka park.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


Byt 3+1 v historickém centru Prahy Pronájem • Praha 1 • 3 + 1 • 160 m • 75 000 Kč/měsíc 2

Stylový byt s neopakovatelnou retro atmosférou v kombinaci s původními dobovými prvky je vybavený nábytkem a připravený k okamžitému pronájmu. Byt po kompletní renovaci se nachází v rohovém historickém činžovním domě na Starém Městě. Ústřední místností celého bytu je prostorný obývací pokoj. Byt má dvě ložnice s královskými manželskými postelemi. Vstup na balkon je přímo z obývacího pokoje. Kuchyň je vybavená veškerými spotřebiči a kouzelnou kuchyňskou linkou. Při rekonstrukci byly použity kvalitní materiály - dřevěné podlahy, dřevěná okna a keramické dlaždice v koupelně a v kuchyni. Pár kroků od Staroměstského náměstí a Vltavy.

Apartment 3+1 in historical center of Prague Rent • Prague 1 • 3 + 1 • 160 m2 • 75 000 CZK/month

We offer for rent a fully furnished apartment 3+1, 160 m2, situated on the 4th floor of an apartment building with a lift in Prague 1 Old Town. The apartment consists of an entrance hall, living room with balcony, two bedrooms, fully equipped luxury kitchen and two bathrooms (one with bath, second with shower). Heating of apartment is provided by a gas boiler. Gas and electricity fees are transferred to the new tenant. There is a possibility of long term rent of garage in Rudolfinum for an extra fee. Excellent transport links - 5 minutes walk from Old Town Square. The tram stop Staroměstská 3 minutes walk.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


Designový byt na Malé Straně Pronájem • Praha 1 • 3 + kk • 59 m • Cena na vyžádání 2

Atraktivní designový byt vznikl rekonstrukcí původního bytu v klasickém historickém činžovním domě na Malé Straně se zachovanými původními prvky. Byt je tvořen 3 galeriemi a kompletně vybaveným kuchyňským koutem a svému nájemci nabízí privátní terasu v krásně upraveném vnitrobloku. Byt prošel kompletní a nákladnou rekonstrukcí a v současné době je tvořen plně vybavenou kuchyní s velkou galerií s manželskou postelí, jídelnou s obývacím pokojem, samostatnou ložnicí, koupelnou se sprchovým koutem, toaletou a velkou šatnou. Designové vybavení, nábytek a umění jsou součástí pronájmu.

Elegant apartment on Malá Strana Rent • Prague 1 • 3 + kk • 59 m2 • Price upon request

The classical historical apartment in Malá Strana was stylish renovated in the attractive apartment with keeping the original architectonic elements. The apartment is composed of 3 galleries and fully equipped kitchenette. The tenant can enjoy private terrace in beautiful designed inner courtyard. The apartment was currently completely costly renovated. There is actually fully equipped kitchen, spacious gallery with double bed, dining room, living room, separated bedroom, bathroom with shower cubicles and large cloakroom. The price is stylish equipment, furniture and art included.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


Pronájem   Reprezentativní administrativní prostory 250 Kč/m2/měsíc

Rent  Representative office space 250 CZK/sq. metre/month

Nabídka pronájmu špičkových reprezentativních prostor typu „A“ v architektonicky unikátním, zcela novém administrativním centru na pomezí Prahy a  Středočeského kraje, v  obci Zlatníky-Hodkovice. Jedinečná inspiraci podněcující stavba i  její interiér splňují požadavky těch nejnáročnějších klientů: zdvojené podlahy, klimatizace, vysokorychlostní internet, IT a  tel. rozvody, vstup na magnetické karty, alarm s napojením na PCO, 70 parkovacích míst. Jednotlivé, samostatně pronajmutelné části budovy typu open-space mají plochu 600 m2, resp. 700 m2. Centrum je možné pronajmout i jako celek; k dispozici je až 3.000 m2. Budova je také vybavena laboratoří a je možné umístit sem např. vývojové centrum, showroom, prodejnu, kongresové centrum nebo školící středisko. Lokalita umožňuje přístup k  dotačním programům, dobrou dostupnost do centra Prahy i na mezinárodní Letiště Václava Havla. PENB - C.

Rent offer of a first-rate office space type „A“ in an architecturally unique, entirely new administrative centre on the border between Prague and Central Bohemia, in Zlatníky – Hodkovice. A unique inspiration inciting building and its interior meet the requirements of the most demanding clients: double floors, air conditioning, high speed Internet, IT and phone lines, magnetic cards entry, alarm system connected to the PCO, 70 parking spaces. Individual, separately rentable part of the building open-space has an area of 600 sq. m, respectively. 700 sq. m. The centre can also be rented as a  whole - up to 3,000 sq. m. The building is also equipped with a laboratory and it is suitable for a development centre, as well as a showroom, shop, congress centre or a training centre. The location allows access to grant programs, good access to Prague city centre and the international airport Vaclav Havel. Available immediately. BER – C.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Pronájem | Valdštejnské náměstí | Malá Strana | Praha 1 | 116 m2 | 65 000 Kč / měsíc MODERNÍ PODKROVNÍ BYT 3+kk od architekta R. Hubičky, jedna ložnice s šatnou, druhá ložnice přístupná ze společné chodby, klimatizace, dřevěné podlahy, podlahové topení, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, inteligentní audio systém, spotřebiče Miele, TV, alarm. Nově nákladně zrekonstruovaný byt s krásnými výhledy ve 3. patře památkově chráněného domu v atraktivní lokalitě pod Pražským hradem, pár minut chůze od Malostranského náměstí a Karlova mostu. PENB: G. CONTEMPORARY ATTIC FLAT, design by architect R. Hubička, one bedroom with a walk-in closet, second bedroom accessible from the corridor of the building, air-conditioning, hardwood floors, security entry door, built-in wardrobes, intelligent audio system, Miele appliances, TV, alarm. Brand new fully refurbished high quality flat with beautiful views, on the third floor of a listed building right beneath the Prague Castle complex, a few minutes from Malostranské Square and the Charles Bridge. BER: G.

SW_pronajem-kveten.indd 1

30.04.17 11:45


Pronájem | Malá Strana | Praha 1 | 110 m2 | 70 000 Kč / měsíc ATRAKTIVNÍ BYT V EXKLUZIVNÍ LOKALITĚ, 3+1, krásné výhledy na Pražský hrad, Vltavu, Karlův most, Národní divadlo, Staré Město a Malou stranu, dobový nábytek, šatna, zachované původní prvky, vysoké stropy, parkety, historická americká kamna, audio systém Bose, alarm, spotřebiče Miele, pračka, sušička, myčka, 2 sklepy. Kompletně zrekonstruovaný byt s výjimečnou polohou ve 2. patře zrekonstruované historické budovy pár kroků od Karlova mostu a Malostranského náměstí. PENB: G. ATTRACTIVE APARTMENT IN AN EXCLUSIVE LOCATION, direct views of the Prague Castle, Vltava River, Charles Bridge and the National Theater, two bedrooms, period furniture, walk-in closet, preserved original details, high ceilings, hardwood floors, antique wood burning stove, Bose audio system, alarm, Miele appliances, washer, dryer, two cellars. Unique fully refurbished second floor flat in a historic building, steps from the Charles Bridge and Malostranská metro, a short walk to the Prague Castle. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-kveten.indd 2

30.04.17 11:46


Pronájem | Bubenečská | Bubeneč | Praha 6 | 658 m2 | 250 000 Kč / měsíc VÝJIMEČNÁ PRVOREPUBLIKOVÁ VILA navržená architektem Bedřichem Bendelmayerem, 10+1, citlivě zachované původní detaily - např. rondokubistické prvky a vestavěný dřevěný nábytek, reprezentativní hala s dvojitou výškou stropu, salon a formální jídelna s krby, zimní zahrada, 4 koupelny, šatny, nový klimatizovaný podkrovní mezonet, společenská místnost s terasou, parkety, alarm, parkování. Vila z r. 1925 po kompletní rekonstrukci, v klidné prestižní čtvrti pár minut od parku Stromovka a metra Hradčanská. PENB: G. EXCEPTIONAL 1925 VILLA, architect Bedřich Bendelmayer, wonderfully preserved original details incl. Rondo-Cubist elements and built-in wooden furniture, lounge and formal dining room with fireplaces, winter garden, nine bedrooms, four bathrooms, walk-in closets, new air-conditioned split-level attic apartment, large lounge with terrace, hardwood floors, alarm, parking. Fully refurbished villa in a quiet prestigious embassy district minutes from the Hradčanská metro and Stromovka Park. BER: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-kveten.indd 3

svoboda-williams.com

30.04.17 11:46


Pronájem | Na Lysinách | Hodkovičky | Praha 4 | 168 m2 | 59 000 Kč / měsíc MODERNÍ KVALITNÍ PENTHOUSE 4+kk, jižní terasa 32 m2, 2 koupelny, šatna, dubové podlahy, italská dlažba a obklady, dřevěná francouzská okna, vyhřívané podlahy, bezpečnostní vstupní dveře, sklep, kamerový systém. Prostorný mezonet ve 3. patře bytového domu s privátním parčíkem s dětským hřištěm pro rezidenty v tiché lokalitě v blízkosti lesoparku a Golf & Country Clubu Hodkovičky, lanového centra a cyklostezky. Autobusové spojení na metro Kačerov, tramvaje do centra. PENB: B. SPACIOUS CONTEMPORARY PENTHOUSE, south facing 32 m2 terrace, three bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, oak floors, Italian tiles, wooden French windows, heated floors, security entry door, cellar, camera system. Unique penthouse on the top two floors in a residential project with a private park and a playground. Quiet residential area near a forest park, the Golf & Country Club Hodkovičky, a climbing center and a bike path, with bus connections to Kačerov metro station. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-kveten.indd 4

30.04.17 11:46


Pronájem | Hanspaulka | Dejvice | Praha 6 | 772 m2 | cena na vyžádání LUXUSNÍ MODERNÍ VILA 7+kk, 166 m2 teras, pozemek 1721 m2, vnitřní bazén s vířivkou a protiproudem, sauna, 5 koupelen, krb, šatny, fitness, samostatný služební byt, krásné výhledy, klimatizace, jídelní výtah, parkety, vytápěná dlažba, vestavěné úložné prostory, bezpečnostní systém, satelitní příjem (i z USA), domácí kino, zahradní domek, parkování. Vila v prestižní rezidenční čtvrti na okraji lesoparku Horní Šárka, s rychlým přístupem do centra, mezinárodních škol a na letiště. PENB: G. TOP STANDARD MODERN VILLA, 166 m2 of terraces, plot 1721 m2, indoor pool with jacuzzi and exercise jets, sauna, six bedrooms, five bathrooms, fireplace, walk-in closets, separate guest / au-pair unit, air-conditioning, dumbwaiter, hardwood floors, heated tiles, built-in storage, security system, satellite reception (incl. US channels), home cinema. Parking. Located in a prestigious residential neighborhood near the green Šárka Valley, with quick access to the city center, the airport and international schools. BER: G.

SW_pronajem-kveten.indd 5

30.04.17 11:46


Pronájem | Holečkova | Smíchov | Praha 5 | 139 m2 | 60 000 Kč / měsíc NOVÝ SLUNNÝ NADSTANDARDNÍ BYT 4+kk, výhled na Prahu, balkon, 3 samostatné ložnice, 2 koupelny, vestavěné skříně a úložné prostory, dřevěné podlahy, velkoformátová dlažba, myčka, sklep, garážové stání. Moderní byt ve 3. patře nového projektu Rezidence Sacre Coeur 2 s 24h recepcí v atraktivní rezidenční lokalitě Hřebenky, v blízkosti Francouzského lycea, Kinského zahrady, Petřína a nákupního centra Nový Smíchov. Rychlá dostupnost do centra, 10 minut chůze k tramvajím na Újezdě. PENB: C. NEW HIGH QUALITY SUNNY FLAT, views of Prague, balcony, three bedrooms, two bathrooms, built-in wardrobes and storage, wooden floors, large format tiles, dishwasher, cellar, garage parking. Modern flat on the third floor of the new project Residence Sacre Coeur 2 with 24-hour reception in a sought after residential area near the Kinského Garden, Petřín Hill and Nový Smíchov shopping and entertainment center. Quick access to the city center, Anděl metro station and the French School. BER: C.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-kveten.indd 6

30.04.17 11:46


Pronájem | Jilská | Staré Město | Praha 1 | 140 m2 | 90 000 Kč / měsíc PROSTORNÝ BYT V LUXUSNÍ REZIDENCI, 4+kk, balkon, 2 en-suite koupelny, vybavená šatna, inteligentní ovládání domácnosti, klimatizace, parkety, vysoké stropy, vestavěné skříně, pračka, spotřebiče Miele, vinotéka, audio systém, alarm, sklep. Kompletně zrenovovaný byt ve 2. patře nově zrekonstruované luxusní rezidence Jilská II (jilska2.cz) s 24h službou online concierge v exkluzivní lokalitě v historickém jádru Prahy pár minut od Václavského a Staroměstského náměstí. PENB: G. HIGH STANDARD FLAT IN A UNIQUE RESIDENCE, balcony, three bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, Smart Home System, air-conditioning, hardwood floors, built-in wardrobes, washer, Miele appliances, audio system, alarm, cellar. Brand new renovated flat on the second floor of a fully refurbished residential palace Jilská II Residence (jilska2.cz) with 24-hour online concierge service, in an exclusive central location a few minutes from Wenceslas and the Old Town Square. BER: G.

SW_pronajem-kveten.indd 7

30.04.17 11:46


Pronájem | Rubešova | Vinohrady | Praha 2 | 67 m2 | 35 000 Kč / měsíc NOVÝ DESIGNOVĚ ZAŘÍZENÝ BYT 2+kk, koupelna s vanou, vybavená šatna, klimatizace, dubové podlahy, podlahové vytápění, vestavěné úložné prostory, předokenní žaluzie, postel Hästens, pračka, sušička, spotřebiče Küppersbusch, vinotéka, TV, alarm, sklep, garážové stání. Nadstandardní byt v 1. patře nově postaveného projektu Rezidence u Muzea v atraktivní lokalitě na okraji pražských Vinohrad, pár minut chůze od Václavského náměstí a stanice metra Muzeum. PENB: B. NEW APARTMENT WITH DESIGN FURNITURE, one bedroom, bathroom with bathtub, fitted walk-in closet, air-conditioning, oak floors, floor heating, built-in storage, outdoor blinds, Hästens double bed, washer, dryer, Küppersbusch appliances, wine fridge, TV, alarm, cellar, garage parking space. Centrally located flat on the first floor of the new residential project Rezidence u Muzea, just minutes from Wenceslas Square and Muzeum metro station (lines A and C), with full amenities in the area. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-kveten.indd 8

30.04.17 11:46


Pronájem | Nad cementárnou | Podolí | Praha 4 | 763 m2 | 200 000 Kč / měsíc JEDINEČNÝ LUXUSNÍ VILADŮM 8+kk, úchvatné výhledy na Prahu, 3 byty: 2+kk s terasou, zahradou a ob. pokojem s podlahou z růžového mramoru, 3+kk a mezonet 4+kk s krbem a terasou. Celkem 6 ložnic, 4 koupelny a 3 obývací pokoje. Šatny, parní sauna, výtah, parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, alarm. Parkování pro 11 aut. Moderní viladům, který získal 1. cenu v soutěži Nejlepší z realit, v klidné slepé ulici na okraji parku Kavčí hory, v sousedství areálu ČT, 5 minut od metra Pražského povstání. PENB: D. UNIQUE TOP STANDARD MODERN VILLA, panoramic views of Prague, three flats: 1-bedroom with terrace, garden and pink marble living room floor, 2-bedroom, and 3-bedroom penthouse with fireplace and terrace. Walk-in closets, steam sauna, lift, hardwood floors, built-in wardrobes, alarm. Parking for 11 cars. Located in a cul-de-sac on the edge of Kavčí hory Park, near the Czech TV grounds. Quick access to the city center, near Pražského povstání metro. First prize in the Best of Realty competition. BER: D.

SW_pronajem-kveten.indd 9

30.04.17 11:46


Pronájem | Kodaňská | Vršovice | Praha 10 | 131 m2 | 40 000 Kč / měsíc KVALITNÍ ZREKONSTRUOVANÝ ZAŘÍZENÝ BYT 3+kk, balkon, 2 koupelny, parní lázeň, šatna, vysoké stropy, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, pračka, spotřebiče Miele, centrální vypínač, videotelefon, alarm, sklep, parkování. Moderní nadstandardní byt ve 3. patře činžovního domu po kompletní rekonstrukci za použití nejkvalitnějších materiálů a postupů, v lokalitě s plnou vybaveností a výbornou dostupností do centra, 5 minut autobusem ke stanici metra Náměstí Míru. PENB: F. MODERNIZED FURNISHED FLAT, balcony, two bedrooms, two bathrooms, steam bath, walk-in closet, high ceilings, wooden floors, built-in wardrobes, washer, Miele appliances, central switch, video entry phone, alarm, cellar, parking. High standard flat on the third floor of a traditional residential building that underwent complete renovation using the finest materials and finishes, in a location with full amenities and quick access to the city center, five min. by bus to Náměstí Míru metro station. BER: F.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-kveten.indd 10

30.04.17 11:46


Nebytový prostor | Pronájem | Na Strži | Praha 4 | Nusle | 200 – 10 563 m2 | cena na vyžádání | price upon request Kancelářské a obchodní prostory k pronájmu v moderním multifunkčním komplexu (dokončení Q1 2018), který svým tvarem a fasádou  v námořnickém stylu připomíná luxusní jachtu. Výborná dostupnost autem i MHD – v těsné blízkosti stanice metra Pankrác (trasa C); snadné  napojení na Pražský okruh a dálnici D1. K dispozici bude prostorná vstupní hala, dvě atria, restaurace, více než 50 teras a balkonů; a parkování  v podzemních garážích.  Office and retail space for lease in a modern multifunctional complex (completion Q1 2018) of which the shape and facade resembles a luxury  yacht. Easily accessible by car and public transport – in close vicinity of the Pankrác metro station (line C); easy connection to the Prague ring  road and the D1 highway. Building amenities include spacious entrance hall, two atriums, restaurant, over 50 terraces and balconies; parking  in the underground garage. 

SW-commerc-kveten.indd 1

30.04.17 11:52


Nebytový prostor | Pronájem | Radlická | Praha 5 | Radlice | 77 – 466 m2 |13,50 – 15,50 EUR / m2 / měsíc Nový designový projekt s unikátní architekturou nabízí k pronájmu kancelářské prostory vysokého standardu na Praze 5. Projekt je tvořen 2 budovami, mezi nimiž je prostorné vnitřní atrium, které lze využít jako relaxační zónu. Budova je dobře dostupná autem i hromadnou dopravou – v pěším dosahu stanice metra Radlická (trasa B) a tramvajových zastávek. Snadné napojení na Pražský okruh a s centrem města. Ceny jsou uvedeny bez DPH. New project with unique architecture offering high standard office space for lease in Prague 5. The complex consists of two buildings with an indoor atrium, which can be used as a relaxation zone. Good accessibility by car and public transport – within walking distance of the Radlická metro station (line B) and tram stops. Easy connection to the Prague ring road and also to the city center. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-kveten.indd 2

30.04.17 11:52


Nebytový prostor | Pronájem | Poděbradská | Praha 9 | Hloubětín | 484 – 968 m2 | 11,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v administrativně-technologickém komplexu situovaném na Praze 9. Areál je dobře dostupný autem i hromadnou dopravou – v blízkosti tramvajových zastávek, s napojením na stanice metra Hloubětín a Palmovka (trasa B). K dispozici je reprezentativní konferenční sál v přízemí, centrální recepce, bezpečnostní služba a dostatek parkovacích míst v rámci areálu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in an administrative-technological complex situated in Prague 9. The complex is easily accessible by car and public transport – in vicinity of tram stops with connection to the Hloubětín and Palmovka metro stations (line B). The building offers a representative conference room on the ground floor, central reception desk, security service and parking spaces in the area. Prices listed without VAT.

SW-commerc-kveten.indd 3

30.04.17 11:52


Nebytový prostor | Pronájem | Vyskočilova | Praha 4 | Michle | 897 – 11 090 m2 |13,90 EUR / m2 / měsíc Pronájem kvalitních kancelářských a obchodních prostor v administrativní budově navržené českým architektem Janem Aulíkem. Budova je situovaná v obchodní části Prahy 4 a je dobře dostupná autem i hromadnou dopravou – v pěším dosahu stanic metra Budějovická a Kačerov (trasa C), snadné napojení na Pražský okruh a dálnici D1. K dispozici je centrální recepce, ostraha budovy 24/7 a parkování v podzemních garážích. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office and retail space for lease in an administrative building designed by Czech architect Jan Aulík. The building is situated in the business district of Prague 4 and is easily accessible by car and public transport – within walking distance of the Budějovická and Kačerov metro stations (line C), easy connection to the Prague ring road and the D1 highway. Building amenities include a central reception, 24/7 security service and underground parking. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-kveten.indd 4

30.04.17 11:52


Nebytový prostor | Pronájem | Nádražní | Praha 5 | Smíchov | 400 – 4 861 m2 | 14,90 EUR / m2 / měsíc Obchodně-administrativní budova s kancelářskými prostory k pronájmu situovaná na Praze 5. Budova je dobře dostupná autem i hromadnou dopravou – nachází se přímo nad vstupem do stanice metra Smíchovské nádraží (trasa B). Snadné napojení na dálnici D1, D5 a na mezinárodní letiště Václava Havla Praha. K dispozici je centrální recepce, ostraha budovy 24/7 a parkování v podzemních garážích. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Commercial-administrative building with office space for lease situated in Prague 5. Good accessibility by car and public transport – the building is directly above the entrance to the Smíchovké nádraží metro station (line B). Easy connection to the D1 and D5 highways and to the international Václav Havel Airport Prague. Building amenities include a central reception desk, 24/7 security service and underground parking. Prices listed without VAT.

SW-commerc-kveten.indd 5

30.04.17 11:53


Nebytový prostor | Pronájem | Na Příkopě | Praha 1 | Nové Město | 396 – 1 088 m2 |18,50 – 20,00 EUR / m2 / měsíc Pronájem kancelářských prostor s terasou a krásným výhledem na Václavské náměstí a Pražský hrad. Budova, postavená v 70. – 80. letech 20. století podle návrhu architektů Jana Šrámka a Aleny Šrámkové, byla první postmoderní stavbou na našem území. Hlavním rysem budovy jsou mohutné světelné hodiny v průčelí. Výborná dostupnost hromadnou dopravou – přímo nad stanicí metra Můstek (trasa A, B), nedaleko magistrály s přímým napojením na dálnici D1. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease with terrace and beautiful views of Wenceslas Square and Prague Castle. The late 20th century building, designed by architects Jan Šrámek and Alena Šrámková, was the first postmodern structure built in this country. Its dominant feature is an impressive, massive clock on the front facade of the building. Excellent transport accessibility – directly above the Můstek metro station (lines A, B). Close to the city highway with direct connection to the D1 highway. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-kveten.indd 6

30.04.17 11:53


190 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Bronislav Kvasnička, bronislav.kvasnicka@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA: Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 ART DIRECTOR: Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO: Ondřej Pýcha REDAKCE: Radomír Dohnal, Jan Němec, Adéla Rusňáková, Ondřej Pavlůsek, Eliška Crkovská, Jana Poncarová, Adam Štěch, Iva Bastlová, Daniela Kozáková JAZYKOVÁ REDAKCE: Adéla Rusňáková SALES MANAGER: Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 Rastislav Jakub, rastislav.jakub@premiummediagroup.cz +420 720 344 524 PRODUKCE: Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz MARKETING: Zuzana Janovská, zuzana.janovska@premiummediagroup.cz Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o.

TISK:

IČO: 028 27 697

Triangl, a.s. DISTRIBUCE:

ADRESA REDAKCE:

Adiservis, MediaServis, 5P Agency

Na Florenci 1332/23 Nové Město, 110 00, Praha 1

Předplatné na: www.estatemagazine.cz Cena: 95 Kč

Číslo 5/2017

Registrační číslo MK: E17881


Nový online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


ZÁŽITEK, KTERÝ SE VYPLATÍ.

ZAJISTĚTE SI BONUS EXPERIENCE* VE VÝŠI 80 000 Kč.

VYDEJTE SE NA CESTU ZA POZNÁNÍM. Čeká vás nezapomenutelný řidičský zážitek – buď v našem univerzálním  kompaktním SUV Discovery Sport, nebo v designové ikoně Range Rover Evoque.  Tento zážitek se nyní vyplatí hned dvakrát. Při uzavření kupní smlouvy na jeden  z těchto modelů do 30. června (včetně) totiž získáte BONUS EXPERIENCE*  ve výši 80 000 Kč a navíc nezapomenutelný den plný dobrodružství při tréninku  řidičských dovedností Land Rover Experience**. Vydejte se na cestu za poznáním  v rámci zkušební jízdy.  landrover.cz

Spotřeba paliva v l/100 km: Discovery Sport: 10,8 – 5,5 (ve městě); 6,8 – 4,2 (mimo město);  8,3 – 4,7 (kombinovaná); Emise CO2 v g/km: 197 – 123. Range Rover Evoque: 11,4 – 4,9 (ve městě);  7,0 – 3,7 (mimo město); 8,6 – 4,2 (kombinovaná); Emise CO2 v g/km: 201 – 109. Ilustrační fotografie.   Další informace o tříleté záruce najdete na adrese landrover.cz/zaruka   *  Nabídka platí pro nové a předváděcí vozy při uzavření kupní smlouvy do 30. 6. 2017, resp. do odvolání u všech participujících prodejců Land Rover. Kupní cena se snižuje  o bonus Experience ve výši 80 000 Kč včetně DPH.  ** Bližší informace o tréninku řidičských dovedností Land Rover Experience najdete na landrover.cz/bonus-experience 

1

MAX. 100 000 KM DLE ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE 5/2017  

ESTATE 5/2017

ESTATE 5/2017  

ESTATE 5/2017

Advertisement