Krupas angriper monsterviruset

Page 1


Publica © 2021 Forlagshuset Vest AS Langgata 30 4306 SANDNES Publica er et imprint av Forlagshuset Vest AS. www.publicabok.no ISBN: 9788284161440 Omslag: Hana Costelloe Sats: Hana Costelloe Alle illustrasjoner: Melissa Helen Edvardsdal Hekland

Materialet i denne publikasjon er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Publica er enhver eksemplarfremstilling og tilg jengeligg jøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.


angriper monsterviruset

MELISSA HELEN EDVARDSDAL HEKLAND

2 02 1TIL DE VOKSNE

M

ine barn har både astma og krupp. Jeg har lenge hatt et ønske om å lage en enkel og lett forståelig bok om dette, i håp om at den kan hjelpe andre foreldre og omsorgspersoner. Det kan nemlig være skummelt å passe på en levende Krupas-bamse om en ikke har kunnskapen som trengs for å håndtere et anfall. Boken handler om bamsen Krupas, som våkner midt på natten med hes og vond hals. Krupas har både krupp og astma. Historien utspiller seg om natten, for anfallene kommer som oftest da. Barna mine har vært med på å illustrere og har kommet med kreative innspill til denne boken. Det er jo de som er ekspertene som kan beskrive hvordan det føles når det kommer et anfall. Når anfallene kommer, som oftest midt på natten, er det ikke uvanlig at frykten brer seg i kroppen. Derfor er det viktig at vi har grunnleggende forståelse, slik at vi kan være trygge voksne i en

5


akutt situasjon, også når vi er engstelige selv. De voksne må kontinuerlig vurdere neste steg, og terskelen for å kontakte lege eller helsepersonell skal alltid være lav. I boken vises stegene vi vanligvis går ig jennom, men alle barn er forskjellige. Første gang et barn får anfall, vil de fleste bli rådville. Noen har milde symptomer og trenger bare frisk luft. Andre får medisiner av legen slik at foreldrene kan håndtere dette hjemme.

FALSK KRUPP Falsk krupp skyldes som oftest en virussykdom som gir betennelse i luftrøret hos barn. De får en hevelse i halsen, spesielt rundt og like nedenfor stemmebåndene. Voksne vil oppleve infeksjonen som en lett forkjølelse, men siden luftrøret er trangere hos barn, fører hevelsen i slimhinnen til at barnet blir tungpustet og får en g jøende hoste. Du hører godt at det er vanskelig for barnet å trekke pusten. Det er lettere å puste ut. Barnet hoster, og stemmen er hes. Kald luft og drikke kan hjelpe, samt å ligge høyt med hodet. Ta barnet med ut, eller sitt i vinduet.

6


Mange foreldre setter barnet i bil for å kjøre til legevakt eller sykehus, og så blir barnet mye bedre fordi det har sittet oppreist i bilen og fått kald luft under kjøreturen. Falsk krupp er likevel en hyppig årsak til sykehusinnleggelse for barn. Det er vanligst i alderen mellom et halvt og tre år, men kan oppstå opp til ni–tiårsalderen. Da er det oftest i en mildere form. Krupp kommer ofte uanmeldt, for barnet kan virke forholdsvis friskt ved leggetid. Det våkner så opp et par timer senere og har problemer med å puste inn, samt den karakteristiske, g jøende hosten ved utpust. Falsk krupp er en godartet tilstand, men hosten kan være slitsom. Den første natten pleier å være verst. Som oftest er det over etter to døgn. Det er en tendens til tilbakefall ved nye luftveisinfeksjoner, men barnet vokser det av seg og er sjelden plaget etter femårsalderen. Det er ikke påvist at barn med krupp har forhøyet risiko for å få astma, men hvis barnet har både astma og krupp, kan det bli voldsomt når anfallene kommer samtidig. Ekte krupp er de fleste barn vaksinert mot i barnevaksinasjonsprogrammet.

7


ASTMA Astma er en kronisk sykdom som gir episoder med pustevansker. Du ser at barnet, i motsetning til ved falsk krupp, anstrenger seg tydelig for å puste ut. Symptomene er perioder med tung pust, hoste, piping og tetthet i brystet. Det er fordi barnet får krampe i muskulaturen rundt luftveiene. Det er en irritasjon/betennelse i slimhinnene, som oftest ikke forårsaket av infeksjon. Betennelsen fører til hevelser i slimhinnene, som g jør luftveiene trangere. Når slim hoper seg opp, blir det tungt å puste. Noen barn får diagnosen barneastma, noe som vil si at de kan vokse det av seg. Barn klarer ikke alltid å uttrykke hva som er galt. De kan si at de har vondt i magen, bena eller hodet, når de egentlig har vansker med å puste ut skikkelig. Behandlingsopplegget fastsettes av legen og kan bestå av både forebyggende og akutt behandling. Målet er at barnet skal ha så normal lungefunksjon og fysisk yteevne som mulig.

8


Du finner flere fakta om krupp og astma på NHI.no. Jeg ønsker å gi ut boken for å hjelpe andre barn og foreldre i samme situasjon og gi dem verktøy og informasjon på en lett forståelig måte. Jeg har ikke ønsket å dramatisere situasjonen mer enn nødvendig, for den er skremmende nok som den er. Denne barneboken er veiledende og informativ, og har hovedfokus på at barna skal føle seg godt ivaretatt. Når foreldre har den tryggheten og kunnskapen de trenger, vil det hjelpe i en akutt situasjon.

9


KRUPAS OG KRUPPEN

K

rupas lå i sengen og dagdrømte om fotballfinalen. Den skulle være om bare tre dager. Med øynene lukket så han for seg at det var like før kampen var ferdig. Han skjøt. Skuddet fikk rakettfart og suste rett i mål, og treneren måpte så høyt at hele ballen kunne fått plass i munnen hans. 10


«Krupas!» ropte en av medspillerne, satte fart og løftet ham opp. «Du er jo bare fem år!» sa den kule gutten fra andreklasse. «Så flink du er», sa den søteste jenta fra førskolegruppa. Hun slengte seg rundt halsen hans og hvisket i øret hans: «Jeg trodde du bare kunne tegne dyr og synge tullesanger, jeg!» Hun lo og danset rundt ham. Hele laget løftet ham opp. «Vi vant, takket være Krupas!» ropte de og viste ham fram til hele publikum. Krupas sovnet med et stort smil om munnen mens han drømte videre om seieren. Noen timer senere våknet han brått. Det g jorde vondt i halsen, og det kom bjeffelyder da han prøvde å rope på mamma. Heldigvis hørte mamma ham. Hun tok ham opp av sengen og bar ham med seg. 11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.