Page 1

Du som har förlängt intervall på brännbart avfall - ställ ut ditt kärl endast de understrukna veckorna. Sommarhämtning fritidshus ställ ut ditt kärl endast grönmarkerade veckor. Du som har åretrunthämtning ska ställa ut ditt kärl alla veckor i din turlista.​

TURLISTA – VILLOR OCH FRITIDSHUS

I BODENS KOMMUN 2020

TURLISTA 1 GROVAVFALL

MATAVFALL

BRÄNNBART

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TURLISTA 2

Hämtningsvecka 22

Hämtningsvecka 20

TURLISTA 3

TURLISTA 4

Hämtningsvecka 19

Hämtningsvecka 21

1 5 9 13 17 21 23

3 7 11 15 19 21 23

2 6 10 14 18 20 22

4 8 12 16 20 22 24

25 27 29 31 33 35 37

25 27 29 31 33 35 37

24 26 28 30 32 34 36

26 28 30 32 34 36 38

39 41 45 49 53

39 43 47 51

38 42 46 50

40 44 48 52

3

7 11 15 19 23 27

2

4

31

35 39 43 47 51

30 34 38 42 46 50

1 5 9 13 17

21

25

29 33 37 41 45 49 53

6 10 14 18 22 26

8 12 16 20 24 28

32 36 40 44 48 52

Råbäcken - Övebodarna - Unbyn - Mockträsk - Lombäcken - Killingholmen - Bodenforsen Slumpberget - Hedsvedjan

Bodsvedjan - Lorvenv. - Bränslanv. - Torpgärdsleden - Nedre stadsdelen Sanden öster om Lulevägen - Sveafältet Centrala stan - Gammelbyv. - Sundsbrov.

Sanden norra delen t.o.m. Hermelinsg.

Torpgärdan (Hermelinsg. - Nylandsbäcken), Östra industriområdet - Sundnäs - Sörbyn - Abramså - Åträsk - Aspliden - Valvträsk Överstbyn - Klingersel

Trångfors - Ågärdan - Vittjärv - Kusån Kusön

Sävastön -Sävastnäs

Södra Svartbyn (Nylandsbäcken-Svartbyleden), Halmv. - Vaktv. - Gideons väg

Södra Harads - Södra Bredåker - Långsjön Degerbäcken - Hednoret

Rasmyran, Norra Bredåker - Rågraven Svartlå - Havsträsk - Bovallen - Kusträsk

Buddbyn - Holmfors -Ljuså - Gransjö Sandträsk - Gullträsk - Lakaträsk

(Gammelängsg - Svartbyleden 11)

(Frejg, Engelbrektsg, Torsg, m.fl.)

Gunnarsdjupträsk - Degerselet Vedafallet - Lassbyn - Gunnarsbyn - Norriån

Mjedsjön - Vändträsk - Alträsk - Degernäs Brännberg - Åkerholmen - Slyträsk Sanden söder om Hermelinsg.

Sävast

Hamptjärnmorn - Heden

(Åberget - Svängleden och Melonv.)

(Florag, Duvg, Kuskvägen m.fl.)

TORSDAG

FREDAG

Harads

Södra Svartbyn

(Norra infarten till Bovallen - väg mot Bodträskfors)

(söder om Svartbyleden, Revisorv, Prostv, m.fl),

Bodträskfors - N Bredåker 824 och 828

Grossistvägen - Lövronningen, Fyragårdshöjden - Norra Svartbyn

Flarken - Vibbyn - Gemträsk - Brobyn Skogså - Svartbäcken - Inbyn - Åskogen Hundsjön - Ubbyn - Notträsk - Syden - Edet - Furunäs - Nedre Flåssjön - Altervattnet

Harads (Norr om vägen till Bodträskfors) - Haradsberget - Bjässand - Grundsand - Forsnäs - Edefors - Storsand - Klusån Västbo - Paglav. 8

Fagernäs Sävast öster om Svängleden (Slånv, Svampv m.fl)

Sundsbrov. (Öster om bron) - Svartbjörnsbyn - Brännkläppsv.

Björkelund - Erikslund (Moråsleden -Gammelängsg.)

Altersjön -Mjösjön


VAD BETYDER GRÖN RUTT? Vi är många som utför våra arbeten i ditt villaområde. Det är sopor som ska hämtas och det är tidningar och post som ska delas ut, Bodens kommun och våran soptömnings entreprenör har därför ett samarbete tillsammans som går under namnet Grön rutt. Syftet med Grön rutt är att minska trafiken och dess miljöpåverkan både lokalt i Bodens kommun och globalt i övriga världen..

AVFALLSKÄRL

MINST 50 CM FRITT UTRYMME RUNT AVFALLSKÄRLET

AVFALLSKÄRLET SKA STÅ MAX 1.5 M FRÅN KÖRBANAN

Grön rutt innebär att man ställer avfallskärlen på samma sida. Detta för att minska utsläpp och miljöpåverkan samt uppnå en säker trafikmiljö. Matavfallspåsar Två rullar biopåsar delas ut 1 ggr per år och är endast avsedd för matavfall. Mängden påsar bör räcka under ett år om de används på rätt sätt. Påsar kan hämtas på medborgarservice eller ÅVC. Matavfall vintertid Vintertid kan matavfall frysa fast i kärlet. Undvik det genom att styckfrysa matavfallet innan du lägger det i kärlet och lägg en tidning eller äggkartong i botten. Se till att matavfallet inte sitter fast på tömningsdagen. Vid fastfrysning står fastighetsägaren själv för kostnaden för extratömning av kärlet.

Grovavfall Grovavfall och deponi hämtas från villor fredagar en gång per år. Föranmäl hämtning fredagen innan din hämtningsvecka. Grovavfall är avfall som inte ryms i avfallskärlen t.ex. möbler, skidor, pulkor, spadar, leksaker och verktyg som inte innehåller batterier. Du kan lämna tre kollin som inte får vara större än att en person kan lasta det på lastbilen. Småplock, max 15 kg förvaras i säck eller kartong. Märk avfallet med grovavfall. Ställ det där du ställer dina avfallskärl. Avfallskärl Villaägare lånar kärl av kommunen och ansvarar för skötsel och tillsyn av kärlen. Kärlen ställs ut kvällen före tömning och flyttas från gatan när det inte är tömning så de inte ska skadas av t.ex.plogbil. Överfulla eller felsorterade avfallskärl debiteras du extra för.

Själva kärnpunkten i Grön rutt är att alla soptunnor ska samordnas på en sida av vägen (se bild).

. . .

DETTA KOMMER ATT BIDRA TILL: Mindre risk för trafikolyckor i ditt område eftersom trafiken kommer att minskas när vi bara behöver åka igenom ditt område en gång. Minskat buller då vi kommer att vistas kortare tid i området. Bättre miljö genom ett minskat utsläpp av koldioxid när vi kan minimera start- och stopp-körandet samt minska körsträckan. Vi återkommer med mer information till dig som berörs.

Profile for Bodens kommun

Turlista - soptömning 2020  

Turlista - soptömning 2020

Turlista - soptömning 2020  

Turlista - soptömning 2020