Waltmann business update 2-2017

Page 1

NUMMER 2 2017

BUSINESS UPDATE

4

15

16

Een goede ondernemer herken je aan zijn voorbereidingen De vooruitziende blik van een huurder Ardea Auto geoliede machine

36

Veel meer ruimte voor Quartzline

VASTGOEDNIEUWS: MET O.A. MADASTER EN GROTE VRAAG LOGISTIEK

35

Column Verhuurderheffing, hoe zat dat ook alweer?

14


INHOUD

Een goede ondernemer herken je aan zijn voorbereidingen 4

Makelaars in bedrijfshuisvesting hebben de magere jaren definitief achter de rug. Dat ervaart ook Waltmann Bedrijfshuisvesting...

15

De vooruitziende blik van een huurder

Inhoudsopgave WALTMANN AANBOD VASTGOEDNIEUWS

16

Ardea Auto geoliede machine

COLUMN JAN MUDDE (DE GIESSEN) & ARTIKEL HET DORDTS PATRICIËRSHUIS WALTMANN NIEUWS: NIEUWE GEZICHTEN WALTMANN AANBOD OP ZOEK NAAR EEN NIEUW BEDRIJFSPAND

36

Veel meer ruimte voor Quartzline

COLUMN RENÉ EN RONALD (RABOBANK) & LEEN BOZUWA (TEN READE GROEP) WALTMANN AANBOD

CONTACTGEGEVENS WALTMANN BEDRIJFSHUISVESTING Dordrecht

Sliedrecht

Johan de Wittstraat 168

Nevenvestiging

3311 KJ Dordrecht

T. 0184 - 64 77 66

T. 078 - 614 10 30

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

COLOFON Oplage:

Reacties kunt u sturen naar:

8.000

info@wijzijnmm.nl

Een uitgave van Waltmann Bedrijfshuisvesting T: (078) 614 10 30

Uitgever:

T: (0184) 64 77 66

Redactie:

Bas den Otter | LUTRADOC

Verspreiding: controlled circulation naar

E: bedrijfshuisvesting@waltmann.com

Vormgeving:

MM

dga’s, ondernemers, directeuren, managers,

I:

bestuurders in de regio Drechtsteden.

Business Update • Jaargang 5 | Nummer 2 | Oktober 2017

Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

www.waltmann.com

Hans van Andel

08 14 17 19 21 34 35 38


VOORWOORD

“ We zijn er klaar voor.” U weet het natuurlijk al lang, maar bij ons kunt u

terecht

voor

al

vraagstukken.

Naast

bedrijfsmatig

vastgoed

uw

vastgoed

verkoop

en

begeleiden

gerelateerde verhuur wij

van

diverse

bedrijven bij het vinden van een nieuwe locatie. Een mooi voorbeeld hiervan vindt u verder in dit magazine. Maar ook op het gebied van vastgoedbeleggingen en nieuwbouw initiëring bent u bij ons op het goede adres! Met een compact team van specialisten beschikken we over de kracht van een groot kantoor. Maar dan wel met korte

Tot slot. Bent u volledig op de hoogte van uw huisvestings-

lijnen en maximale persoonlijke aandacht. En dat is nodig,

mogelijkheden? Is er wellicht een efficiëntieslag voor uw bedrijf

want onze verwachtingen zijn hooggespannen voor de

haalbaar of wilt u de uitstraling van uw bedrijf optimaliseren?

komende tijd!

Speelt duurzaamheid een rol in uw kostenbesparingen? Wij dagen u uit om uw huisvesting tegen het licht te houden.

Het opnamevolume laat een stijgende lijn zien waarbij met name logistiek en vastgoedbeleggingen in het oog springen.

Wij maken graag kennis met u,

De opname van logistiek vastgoed is met name gedreven door e-commercebedrijven. Wij verwachten dat deze tendens zich zal voortzetten. Steeds meer vastgoedeigenaren

De medewerkers van

spelen hierop in door objecten te realiseren met een flexibele

Waltmann Bedrijfshuisvesting

structuur in combinatie met een hoge duurzaamheidsgraad. Hierover kunt u meer lezen in de reportage over het

Hans van Andel, Nathan van der Giessen,

rondetafelgesprek met interessante tafelgenoten verderop in

Allard van den Berg, Francina Lichteveld en

dit magazine.

Ingrid van der Heijden

3


ARTIKEL

Een goede ondernemer

herken je aan zijn voorbereidingen” Makelaars in bedrijfshuisvesting hebben de magere jaren definitief achter de rug. Dat ervaart ook Waltmann Bedrijfshuisvesting, want ook in de regio neemt de vraag naar bedrijfshuisvesting toe. Een reden te meer om met een aantal professionals in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen de vastgoedsector. We praten hierover met de columnisten van ons magazine.

In hun dagelijks werk hebben de columnisten stuk voor stuk te

en bieden de nodige juridische ondersteuning. Als het nodig is

maken met de dynamische bedrijfsruimte- en kantorenmarkt

procederen we bij problemen over de koop, verkoop en verhuur

en alles wat daarbij komt kijken. Kim Wijers, Leen Bozuwa, Piet

van vastgoed.”

Hoogendoorn, Joke Mikes, Gijsbert van der Heiden en Jan Mudde zijn de tafelgasten. Gespreksleider Hans van Andel

Leen Bozuwa, partner en fiscaal adviseur bij Ten Raede Groep,

start met de vraag wat de affiniteit is van de deelnemers met

heeft een geheel andere invalshoek. “Bij ons gaat het vooral

bedrijfshuisvesting. Kim Wijers van Ficaria: “Wij behartigen de zaken

om advies. Wij helpen ondernemers in hun zoektocht naar

voor vastgoedeigenaren door hen te ondersteunen op financieel,

een ander pand. Verdient huren of kopen de voorkeur?

technisch, commercieel en juridisch gebied. Wij zorgen ervoor dat

Een planmatige aanpak is hierbij onontbeerlijk. Wij ondersteunen

de huurders tevreden zijn en blijven. Op deze manier ontzorgen

en adviseren ondernemers bij het opzetten van verschillende

wij de eigenaren van het vastgoed. En komen huurders de

scenario’s en de impact daarvan.” Piet Hoogendoorn was tot

afspraken niet na, dan schromen we niet om Joke in te schakelen.”

voor kort directievoorzitter van Rabobank Drechtsteden. “De rol

Justion Advocaten, waar Joke Mikes partner is, heeft een team

van de banken is genoegzaam bekend bij ondernemers die op

Vastgoed. ”Ons kantoor richt zich op ondernemers die huurder of

zoek zijn naar financieringen. De economische ontwikkelingen

eigenaar zijn van vastgoed of van plan zijn dit te gaan (ver)huren of

maken dat bedrijven weer hun productie uitbreiden of op zoek

te (ver)kopen. Wij adviseren en begeleiden hen bij deze trajecten

gaan een andere locatie. De bank adviseert en ondersteunt

4


met haalbaarheidsstudies, vastgoedfinancieringsplannen en

“In de advocatuur is het nieuwe werken minder toepasbaar.

persoonlijke begeleiding.” Notariskantoor Van der Heiden is onder

Cliënten komen graag bij ons op kantoor, persoonlijk contact - ook

meer actief met notariële adviezen en akten voor bouwprojecten

tussen de collega’s - is in ons vakgebied belangrijk.”

en op het gebied van kantoren en bedrijfscomplexen. Gijsbert van der Heiden: “Veel plannen van projectontwikkelaars

Niet aan de orde

hebben de laatste jaren in de ijskast gelegen. Nu komt dat weer

Circulaire economie en het welzijn van de medewerkers zijn

los. Koop- en aannemingsovereenkomsten met bijbehorende

tegenwoordig meer gebruikelijke termen die je ook in de

voorwaarden en toelichting zijn dagelijkse kost voor ons kantoor.”

vastgoedsector tegenkomt. Het realiseren van een circulaire

Jan Mudde maakt meteen duidelijk dat hij met twee petten aan

huisvesting in de kantorenmarkt is echter een ontwikkeling waar

het rondetafelgesprek deelneemt. Hij is directielid bij De Giessen

de sector nog wel enkele jaren mee bezig is, denkt Jan Mudde.

Kantoorefficiency en Aspect-ICT. “Wij leveren met De Giessen

““Duurzaam en circulair, daar zijn fabrikanten nog niet zo op

bijna alles voor kantoor en (thuis)werkplek. Daarnaast kan een

ingesteld. Kantoormeubilair slopen en onderdelen hergebruiken is

onderneming of organisatie niet meer zonder ICT. Met Aspect-

nog nauwelijks aan de orde. Toch liggen hier kansen. Wel zie je dat

ICT zorgen wij ervoor dat ICT altijd beschikbaar, gemakkelijk

ruimtes flexibeler worden ingedeeld. Zodat deze gemakkelijk zijn

toegankelijk en gebruiksvriendelijk is en mee kan bewegen met

aan te passen naar de omstandigheden.”

de behoefte van de klant.”

Cadeautje

Ballon De bedrijfsvastgoedmarkt trekt aan. Dat is een onmiskenbaar

Na de kennismaking- en introductieronde komt het gesprek op de

feit zegt ook Hans van Andel. “Er is weer bereidheid tot kopen en

ontwikkelingen binnen de commerciële vastgoedmarkt. De term

huren. De kantorenmarkt gaat eveneens beter en er is zelfs weer

‘het nieuwe werken’ valt even, maar dit onderwerp wordt al snel

sprake van nieuwbouwprojecten. Investeerders zijn weliswaar nog

terzijde geschoven. Het gaat tegenwoordig om andere zaken, zo

vooral projectontwikkelaars in kleinschalige units.” Gijsbert van der

is Jan Mudde van mening. “Wat is het eigenlijk? Met een trolley

Heiden herkent dit maar memoreert dat de groei in het

het kantoor binnenkomen en een werkplek zoeken?

vastgoed nog voornamelijk in de woningsector plaatsvindt.

Of voornamelijk thuis werken? Naar mijn mening is de werk-

“Banken worden overigens weer wat toeschietelijker naar

omgeving en het welzijn van de medewerkers weer belangrijk.

ondernemers en verschaffen wat gemakkelijker kredieten.

We zien dit terug in kleurgebruik in het kantoor, verbeterde

Dan kan het ineens weer snel gaan,” zegt hij. Leen Bozuwa

akoestiek en andere faciliteiten.” Hans van Andel beaamt dit en

kijkt met een realistische blik naar de ontwikkelingen in de

stelt dat ook recreatieruimtes in zwang zijn. Piet Hoogendoorn

vastgoedsectoren. “De ballon loopt weer snel vol, onder andere

heeft de term ‘het nieuwe werken’ altijd al vreemd gevonden. “Ik

dankzij de ECB die maar geld in de economie blijft pompen.

noem het liever plaats en tijdonafhankelijk werken. Presenteer het

Je moet niet gek opkijken als vandaag of morgen de ballon

als een cadeautje. Je hoeft niet naar het kantoor te komen, maar

weer klapt,” zo waarschuwt hij.

je kunt werken op de plek die je het beste uitkomt. Dat werkt uitstekend.” Ook Joke Mikes heeft zo haar bedenkingen.

“Een contract is geen keurslijf. Het moet goed passen.” 5


ARTIKEL

De deelnemers Joke Mikes is partner bij Justion Advocaten. Het kantoor bestaat uit negentien advocaten en twee juridisch medewerksters. Justion Advocaten richt zich vooral op de zakelijke dienstverlening voor ondernemingen, overheden en instellingen in het hele land, in het bijzonder zuidwest Nederland. Het kantoor heeft vestigingen in Rotterdam, Terneuzen en Middelburg. Kim Wijers is directeur van Ficaria dat in 2009 door haar is opgericht. Samen met de projectontwikkelaar vormt ze de juiste combinatie. Na een nieuwbouwontwikkeling komt namelijk het nazorgtraject in beeld, wat precies haar specialiteit blijkt te zijn. Voor de eigenaren van de panden betekent dit, dat het vastgoed verhuurd wordt en/of blijft. Leen Bozuwa is partner en fiscaal adviseur bij Ten Raede Groep, een full service advieskantoor en sparringpartner voor het MKB in alle zaken rondom geld, regel, risico en recht. Hierbij staan professionaliteit, de veelzijdige vakkundigheid en betrokkenheid voorop. Het team van Ten Raede Groep bestaat uit zo’n twintig adviseurs. Piet Hoogendoorn was tot 1 augustus jl. directievoorzitter van Rabobank Drechtsteden. Piet Hoogendoorn is 46 jaar actief geweest binnen de Rabobank, waarvan hij gedurende zo’n 33 jaar directiefuncties heeft vervuld. Belangrijkste activiteiten nu zijn bestuurswerken advieswerk evenals het vervullen van enkele commissariaten. Gijsbert van der Heiden heeft per 1 januari 2016 het notariskantoor overgenomen van zijn vader. U kunt bij het kantoor terecht voor werkzaamheden op het gebied van familierecht, ondernemingsrecht en onroerend goed recht. Het kantoor is gespecialiseerd in commercieel vastgoed, het familiebedrijf en estate planning. Jan Mudde is partner van zowel De Giessen Kantoorefficiency als Aspect-ICT. Bij De Giessen Kantoorefficiency zet iedereen zich proactief in voor een optimale bedrijfsvoering bij haar klanten. Aspect-ICT biedt advies en hulp bij ingebruikname en benutting van ICT. Een vertrouwde ICT-dienstverlener voor het MKB in de breedste zin van het woord. Hans van Andel is bedrijfsmakelaar bij Waltmann Bedrijfshuisvesting te Dordrecht. De bedrijfsmakelaar van commercieel vastgoed is voornamelijk actief in de regio’s Drechtsteden en Rotterdam vanuit de vestigingen in Dordrecht en Sliedrecht. Waltmann Bedrijfshuisvesting heeft een gedegen kennis van de bedrijfsontwikkelingen en –activiteiten in de regio.

6


wij voor uitdagende levertijden. Begin dus op tijd want haastige spoed is zelden goed.” Herkenbaarheid is troef bij de anderen aan tafel. Gijsbert van der Heiden: “Een gesprek voorafgaande aan het opstellen van een overeenkomst (in het bijzijn van de adviseur) waarin de onderwerpen van de overeenkomst met beide partijen wordt besproken heeft veel toegevoegde waarde. Het is van belang elkaar in de ogen te kijken en zaken te bespreken, voordat alles zwart op wit wordt gezet. Dat kost misschien wat, maar dit betaalt zich later dik terug.” Joke Mikes en Kim Wijers onderstrepen dit. “Een contract is geen keurslijf. Het moet goed passen.

Naïef

Er zijn vele aspecten waarbij je vooraf stil moet staan en goed

Contracten blijken een gevoelig onderwerp te zijn.

afgesproken en beschreven moet hebben,” zegt Joke hierover.

Alle deelnemers aan het rondetafelgesprek hebben er dagelijks

Een goede ondernemer herken je aan zijn voorbereiding, zo vindt

mee te maken. Neem de looptijden van huurcontracten; een

Piet Hoogendoorn. “Hij weet wat hij wil, informeert zich goed

huurcontract voor een bedrijfsruimte is standaard twee keer

en weet wat de mogelijkheden zijn.” Hoogendoorn vertelt ook

vijf jaar. Piet Hoogendoorn: “Tegenwoordig zijn ook andere

nog een nieuwtje. De Rabobank gaat verplichte energie labels

termijnen mogelijk, zoals zelfs jaarcontracten. Daar moeten

introduceren bij nieuwe financieringen voor vastgoed. Met deze

vastgoedeigenaren nog aan wennen.” Joke Mikes en Hans van

maatregel helpt de bank haar klanten om de waarde van hun

Andel worden regelmatig geconfronteerd met andere dan de

investering om lange termijn op peil te houden.

gebruikelijk contracttermijnen. Dat is overigens niet zo’n punt,

Piet Hoogendoorn: “De verduurzaming van vastgoed in Nederland

mits de termijnen passen binnen de wettelijke kaders en afspraken

komt in een stroomversnelling. Hier speelt de bank op in.”

helder staan beschreven. Daar schort het nogal eens aan, is de mening van alle deelnemers. De conclusie is dat ondernemers vaak nogal naïef omgaan met contracten. “Onze ervaring is dat huurcontracten in veel gevallen zonder kennisneming van de

“Als je achteraf moet bijspijkeren ben je veel meer tijd en geld kwijt.”

bepalingen en voorwaarden worden getekend,” zo zegt Hans van Andel. Joke Mikes herkent dit als geen ander. “Dat zien wij ook. Zie het als verliefdheid. De ondernemer is opgewonden, ziet veel mogelijkheden, wil veel dingen tegelijk en tekent snel. Bovendien is er sprake van diverse wettelijke regimes en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Het is zaak je vooraf goed te laten adviseren.” Joke Mikes verfoeit dan ook het klakkeloos overnemen van ROZ-modellen (ROZ = Raad voor Onroerende Zaken) die van het internet worden geplukt. “Dat werkt misverstanden in de hand. Het gaat over veel meer dan slechts een invuloefening van naam en adresgegevens, huurprijs etc..”

In één keer Als allerlaatste conclusie komt naar voren dat ook communicatie

Te laat

en niet te onderschatten rol van betekenis speelt bij bedrijfsvastgoed. Leen Bozuwa: “Beslissingen die met je bedrijfshuisvesting

Tot slot van het rondetafelgesprek komen de adviezen over

te maken hebben, moet je niet zomaar nemen. Denk hier goed

tafel, ofwel waar lopen de deelnemers in de dagelijkse praktijk

over na, bespreek het met iedereen die betrokken is en maak reële

tegenaan. Jan Mudde: “Ondernemers nemen vaak te weinig

plannen. Als je achteraf moet bijspijkeren ben je veel meer tijd en

tijd om hun verhuizing goed voor te bereiden. Of het nu om de

geld kwijt, dan dat je het in een keer goed doet.

kantoorinrichting of de IT-infrastructuur gaat, regelmatig staan

7


AANBOD

Kantoorruimte

Amstelwijckweg 2A en 2B • Dordrecht Op landgoed ‘Klein Amstelwijck‘, temidden van eeuwenoude bomen, is deze zeer exclusieve ‘Villa Klein Amstelwijck’ gelegen op een centrale locatie langs de rijksweg A16

+ Afmetingen totaal ca. 1.007 m² (2A) + Afmetingen totaal ca. 856 m² (2B) + Parkeerplaatsen per plaats per jaar te huur

(Rotterdam-Breda-Antwerpen). Het naastgelegen voormalige ‘beddenhuis’ wordt thans ook te huur aangeboden door dezelfde verhuurder. Derhalve is het mogelijk om extra ruimte dan wel het gehele complex te huren.

Huurprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

€ 125,- per m2 (2A)

€ 100,- per m2 (2B)

Bedrijfsruimte

Commerciële ruimte

Papland 9G • Gorinchem

Max Grootelaan 52 • Dordrecht

Zelfstandige bedrijfsruimte welke deel uitmaakt van een

Het Leerpark in Dordrecht wordt gekenmerkt door

bedrijfsverzamelgebouw. De unit is verdeeld over de begane

een diversiteit aan activiteiten welke gerelateerd zijn aan

grond (ca. 80 m2) en een betonnen verdiepingsvloer (ca. 75

onderwijs in combinatie met wonen. De commerciële

m2). De verdiepingsvloer kan eventueel gebruikt worden als

ruimte betreft een casco winkelruimte welke naar smaak van

kantoorruimte, showroom of opslagruimte en is bereikbaar via

de toekomstige huurder kan worden ingericht. Naast het

een houten trap.

object zijn een Plus Supermarkt en een bloemist gevestigd.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 155 m2

€ 160.000,- k.k.

Ca. 90 m2

€ 712,50 per maand

8

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Bedrijfsruimte

Kelvinstraat 10 • Dordrecht + Kantoorruimte ca. 100 m2 (2 lagen) + Bedrijfsruimte ca. 200 m2 + Buiten terrein ca. 102 m2

Een zelfstandige bedrijfsruimte (totaal ca. 452 m2) dat is verdeeld in een kantoorruimte, verdeeld over 2 bouwlagen, een bedrijfsruimte met entresolvloer (van ca. 50 m2) en aan de achterzijde een kleinschalig afgesloten buiten ruimte. Deze bedrijfsruimte is uitermate geschikt voor diverse

Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

doeleinden, zoals lichte productie, opslag en showroom.

€ 2.250,- per maand

€ 295.000,- k.k.

Bedrijfs-/kantoorruimte

Bedrijfsunits

Toermalijnring 528 • Dordrecht

Lelystraat 25-31 • Sliedrecht

Deze unit laat zich kenmerken door de multifunctionaliteit

Aan de Lelystraat 25-31 worden op bedrijventerrein

en is uitstekend te gebruiken als kantoorruimte (ca. 244

Nijverheid te Sliedrecht een 18 tal nieuwbouw bedrijfs-

m ) in combinatie met een bedrijfsruimte (ca. 44 m ) met

units gerealiseerd. De bedrijfsunits (ca. 140 m2) zijn

5 parkeerplaatsen. Gelegen op bedrijventerrein Dordtse

gelijkmatig verdeeld over de begane grond en eerste

Kil III.

verdieping. Nog 4 units in de verhuur beschikbaar, kijk

2

2

voor meer informatie op www.waltmann.com

Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

€ 2.500,- per maand

€ 350.000,- k.k.

Totaal ca. 140 m2

Vanaf € 895,- per jaar

9


AANBOD

Kantoorruimte

Archimedesstraat 12 • Dordrecht Diverse beschikbare kantoorunits in het representatieve business centrum ‘Archimedes’ op het recent gerevitaliseerde bedrijventerrein ‘Louter Bloemen’. De ruimtes zijn, indien

+ Voldoende parkeergelegenheid op de openbare weg + Beschikbaarheid units 1 t/m 4, 13, 28 en 29

gewenst, gemeubileerd te huren en hebben toegang tot een razendsnel glasvezelnetwerk. De huisvesting is zeer geschikt voor zowel de startende als gevestigde ondernemers en wordt gekenmerkt door transparantie en onderling contact.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 85 m2

Vanaf € 90,- p/m2/p/j

Bedrijfs-/kantoorruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Zirkoon unit 7 • Dordrecht

Aventurijn 222 • Dordrecht

Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw ‘Diamant’ aan de

Een keurige bedrijfs-/kantoorruimte welke deel uit maakt

Zirkoon, op bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht.

van een bedrijfsverzamelgebouw. De kantoorruimte

Dit verzamelgebouw bestaat uit 22 bedrijfsunits verdeeld

is verdeeld over 3 lagen (ca. 100 m²) en heeft eeen

in diverse afmetingen bedrijfsruimte in combinatie met

architectonische waarde. De bedrijfsruimte (ca. 132 m²)

kantoorruimte. Unit 7 heeft een kantoorruimte van ca. 120

is gelegen op de begane grond.

m en een bedrijfsruimte van ca. 233 m . 2

2

Afmetingen

Koopsom excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 353 m2

€ 380.000,- v.o.n.

Totaal ca. 232 m2

€ 1.850,- per maand

10

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Horecaruimte

Toulonselaan 12 • Dordrecht + Nabij centrum + Terrasmogelijkheid aan de voorzijde + Goed bereikbaar

Een casco (horeca) ruimte van ca. 351 m2 (verdeeld over 2 bouwlagen) gelegen nabij het centrum en het Oranjepark van Dordrecht. Het centraal station van Dordrecht is op loopafstand bereikbaar. De locatie is goed bereikbaar vanuit de randweg N3.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 351 m2

€ 297.500,- k.k.

Kantoorruimte

Winkelruimte

Daltonstraat 30 • Dordrecht

Duivenvoorde 211B • Zwijndrecht

Het betreft een tweetal kantoorruimtes (ca. 75 m²

Het betreft een winkelruimte gelegen op de begane grond

en ca. 200 m²) gelegen op de eerste verdieping van

van een representatief appartementencomplex in de

een uitstekend gesitueerde bedrijfslocatie gelegen op

woonwijk Nederhoven te Zwijndrecht.

bedrijventerrein Dordtse Kil II. De ruimte maakt deel uit van een kantoorverzamelgebouw met zelfstandige voorzieningen.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 275 m2

€ 90,- p/m2 p/m

Totaal ca. 470 m2

€ 100,- p/m2 p/j

11


AANBOD

Kantoorruimte

Binnen Kalkhaven 37-39 • Dordrecht Het betreft een representatief kantoorobject met fantastisch

+ Gelegen in het centrum

uitzicht over de rivier de Maas met de Zwijndrechtse brug en

+ Representatieve kantoorruimte

aan de andere kant de historische Kalkhaven. Het object is in

+ Fantastisch uitzicht

de eerste helft van de 19e eeuw gebouwd en is ingeschreven als rijksmonument. Diverse authentieke details zijn bewaard gebleven zoals paneeldeuren en ornamenten.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 618 m2

€ 87.000,- per jaar

Kantoor-/winkelruimte

Kantoorruimte

Jan Steenlaan 11 • Papendrecht

Het Tasveld 1 • Hendrik-Ido-Ambacht

Op een uitstekende locatie aan een doorgaande weg gelegen

Kantoorruimte gelegen op de begane grond. Compleet

kantoor-/winkelruimte aan de rand van het winkelcentrum

voorzieningenniveau met o.a. airco en systeemplafonds

Westpolder

Papendrecht.

met ingebouwde verlichtingsarmaturen. De verhuurder

Wegens verhuizing is de commerciële ruimte begin 2018

biedt een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.

beschikbaar.

Er zijn 4 eigen parkeerplaatsen aanwezig op het

nabij

het

centrum

van

naastgelegen buitenterrein.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 66 m2

€ 1.173,38 per maand

Totaal ca. 106,5 m2

€ 1.100,- per maand

12

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Jan Valsterweg 47 • Dordrecht Vrijstaand bedrijfsgebouw met kantoorgedeelte (verdeeld

+ Gelegen op bedrijventerrein De Groene Zoom

over 2 bouwlagen van ca. 585 m ). Bedrijfsruimte (ca. 342

+ 22 parkeerplaatsen

m2) is rondom voorzien van een entresolvloer (ca. 223 m2).

+ Hoog en luxe opleveringsniveau

2

Dit bedrijfsgebouw is gelegen op een kleinschalige hoogwaardig bedrijventerrein en beval complete voorzieningen.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.150 m2

Vanaf € 1.150.000,- k.k.

Bedrijfs-/kantoorruimte

Kantoorruimte

Einsteinstraat 16K • Dordrecht

Sarisgang 16 • Dordrecht

Een op de hoek gelegen bedrijfsunit bestaande uit

Een kantoorruimte in hartje centrum op een inspirerende

een

magazijnruimte

locatie op de 2e verdieping. Een uitstekende locatie voor

op de begane grond (ca. 100 m2) en op de verdieping

de moderne ondernemer. In te delen naar wens van de

een kantoorruimte die deel uit maakt van een

huurder. Ondernemen in de stad is geweldig!

showroom/kantoorruimte

met

bedrijfsverzamelgebouw dat eind jaren ’90 is ontwikkeld. Deze unit is zeker een bezichtiging waard.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 200 m2

€ 185.000,- k.k.

Totaal ca. 175 m2

€ 1.000,- per maand

13


ED

O VASTG

NIEUWS

MADASTER: kadaster voor materialen voor iedereen vanaf nu beschikbaar Sinds eind september is Madaster, het ‘kadaster’ voor

“Onze planeet is een gesloten systeem en daarom moeten wij

materialen, gelanceerd. Vanuit deze online bibliotheek kan

de limited editions ongelimiteerd faciliteren. De huidige situatie

van elk vastgoed object een digitaal materialenpaspoort

laat zien dat materialen hun identiteit verliezen, waardoor zij afval

gegenereerd worden. Het documenteren, registreren en

worden. Afval kan worden geëlimineerd door materialen een

archiveren van materialen in gebouwen maakt hergebruik

gedocumenteerde identiteit te geven via een materialenpaspoort.”

van materialen eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en

- Thomas Rau

elimineert afval. “De veelomvattende informatie in een materialenpaspoort Het plan dat architect Thomas Rau en Pablo van den Bosch,

helpt gebouweigenaren, ontwerpers en bouwers om nieuwe

bestuurders van de Madaster Foundation, op 17 februari 2017

afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, bouwen en

presenteerden aan een select publiek is hiermee realiteit

beheren van gebouwen. Ook kunnen financiers op basis van het

geworden. Mede dankzij de financiële en inhoudelijke steun

materialenpaspoort de waarde van de materialen opnemen in de

van de 33 zogenaamde Kennedy’s kon de Madaster Foundation

totale waardebepaling van het object.”

binnen zeven maanden haar doel bereiken.

Grote vraag naar logistiek vastgoed, maar ook meer speculatieve nieuwbouw De aanhoudende groei van e-commerce zorgt voor een grote

Er is niet alleen meer vraag naar distributiecentra, ook in het

vraag van bedrijven naar logistiek vastgoed. In de eerste helft van

kleinschalige segment van de bedrijfsruimtemarkt is sprake van een

2017 is 50% meer logistiek vastgoed - distributiecentra - verhuurd

verhoogde vraag. De lage rentestand maakt het voor ondernemers

en verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij is het

weer aantrekkelijk om hun bedrijfspand te kopen. Ofschoon het

opvallend dat bedrijven vooral op zoek zijn naar nieuwbouw, dat wil

aanbod van bedrijfsruimte door de toegenomen vraag op veel

zeggen nog te bouwen of in aanbouw zijnde complexen.

plekken een dalende trend laat zien, is in de meeste gemeenten wel

Dit blijkt uit onderzoek van NVM Business naar de ontwikkelingen op

de structurele leegstand toegenomen.

de bedrijfsruimtemarkt in tien grote gemeenten van ons land. De huurprijzen zijn in de meeste onderzochte gemeenten het afgelopen halfjaar licht gestegen. De groeiende vraag naar bedrijfsruimte, het schaarser worden van passend aanbod en de hogere kwaliteit van het vastgoed dat is verhuurd, zijn de

14

belangrijkste oorzaken hiervan. Daarnaast zijn de incentives in 2017 afgenomen, aldus NVM Business.


COLUMN

De vooruitziende blik van een huurder ‘Regeren is vooruitzien’, is een bekend gezegde dat niet alleen opgeld doet voor politici. Ook voor ondernemers is een vooruitziende blik op de toekomst onmisbaar. Maar zonder een glazen bol is het moeilijk om te weten hoe de wereld over een jaar, over vijf jaar of over tien jaar draait. Laat staan dat je als ondernemer weet of je dan nog over voldoende, of misschien juist wel teveel, vierkante meters beschikt. En wat als dat niet het geval is?

Voor kantoorruimte, een loods of praktijkruimte, is de looptijd van

onderhuurder zich niet op zijn huurrechten kan beroepen ten

de huur niet wettelijk bepaald en geldt volledige contractsvrijheid

opzichte van de hoofdverhuurder. Met andere woorden: als de

voor partijen. Dat is anders voor winkel- en horecabedrijfsruimte;

hoofdhuurovereenkomst eindigt, staat ook de onderhuurder op

daar geldt het beginsel van 5 + 5 jaar vanuit de grondgedachte dat

straat. Overigens niet per se met lege handen, want in bepaalde

investeringen in tien jaar afgeschreven moeten kunnen worden.

gevallen zal de onderverhuurder hem een schadevergoeding

Maar die regel is – anders dan sommige ondernemers denken –

moeten betalen.

niet in beton gegoten. Afwijkingen van het wettelijk huurrecht zijn namelijk toegestaan, mits deze afspraken ten gunste van de

Een andere geruststelling voor de huurder om toch een

huurder zijn. Of daarvan sprake is, moet per geval beoordeeld

langdurige huurrelatie aan te gaan, zonder dat deze een blok aan

worden. Maar ook afspraken in het nadeel van de huurder zijn

het been wordt, is zijn recht op indeplaatsstelling. Ingeval van

geldig, mits deze zijn goedgekeurd door de kantonrechter.

winkel- en horecaruimte biedt de wet de huurder de mogelijkheid om bij overdracht van het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf -

Het is verder zonder meer toegestaan om een huurovereenkomst

zelfs tegen de wil van de verhuurder in - een contract overname te

voor de duur van maximaal twee jaar aan te gaan, zonder dat

realiseren.

de huurder zich op huurbescherming kan beroepen. Dus als de verhuurder het eerst eens wil aanzien met een nieuwe huurder of

Kortom, die glazen bol heeft een ondernemer helemaal niet nodig.

ingeval de huurder zich niet gelijk voor lange tijd wil vastleggen,

Wel een goed huurcontract!

dan is dit een prima ‘proefperiode’. Als een verhuurder de ruimte per se voor een langere periode

Meer weten? Neem gerust

wil verhuren, dan kan de huurder bedingen dat hij het gehuurde

contact met mij op!

geheel of gedeeltelijk mag onderverhuren. De (hoofd)huurder

Mr. Joke Mikes

krijgt dan een dubbele pet op en er ontstaat een zelfstandige huurovereenkomst tussen hem en de onderhuurder. Dan is het wel oppassen dat die pet niet gaat knellen, bijvoorbeeld omdat de onderhuurovereenkomst een langere duur heeft dan de hoofdhuurovereenkomst. Of omdat de (hoofd)huurder bepaalde

Justion Advocaten Rotterdam

verplichtingen of verboden niet één op één aan zijn (onder)

Linatebaan 69a | 3045 AH Rotterdam T: (010) 440 31 00

huurder heeft opgelegd. De onderhuurder heeft overigens

M: 06 20 33 55 91

geen positie ten opzichte van de hoofdverhuurder, zodat de

15


ARTIKEL

Ardea Auto

Van zaterdaghulp naar vestigingsmanager

geoliede machine Dertien jaar geleden stapte hij als zaterdaghulp binnen bij de toenmalige Forddealer Romeyn & Van Zanten in Dordrecht en is er nooit meer weggegaan. Jacco Poldervaart is nu manager van dezelfde vestiging waar het ooit voor hem begon. De naam is wel veranderd, in Ardea Auto. Jacco Poldervaart

DE FOCUS

De geboren en getogen Sliedrechtenaar is zijn hele leven lang

Dat kan ook niet anders, want niet voor niets beschikken

al gek van auto’s. “De geur van benzine, ronkende motoren en

we over een groot netwerk. Dat geldt eveneens voor onze

gierende banden deed bij mij al op jonge leeftijd het hart sneller

bedrijfswagentak. Daarin zijn we met een breed gamma van ruim

doen kloppen,” zo zegt de 33-jarige vestigingsmanager. “Het is

70 Ford Transit modellen ruim vertegenwoordigd. Voor zakelijke

LEASE EDITIONS Rijk uitgerust & aantrekkelijk geprijsd.

dan ook niet zo verwonderlijk dat ik in de autobranche terecht

gebruikers beschikken we over een zelfstandige unit. Het voordeel:

ben gekomen. Hier voel ik mij als een vis in het water.” Ardea

bedrijven kunnen bij één aanspreekpunt terecht voor al hun

Auto is een gevestigde naam in de regio, waar de autodealer

vragen, wensen en behoeften op het gebied van mobiliteit.

meerdere vestigingen heeft. Jacco Poldervaart geeft leiding aan

Dat gaat verder dan alleen ondersteuning bij aanschaf en beheer

een gemotiveerde groep collega’s. “We werken als een geoliede

van personen- en bedrijfsauto’s.”

machine, iedereen kent zijn verantwoordelijkheden en doet zijn best het de klanten zo goed mogelijk naar de zin te maken.”

“We bieden genoeg oplossingen, waarbij duurzaamheid voorop staat.”

Die klantenkring is uitgebreid, want Ardea Auto heeft heel wat te bieden. Naast nieuwe en gebruikte personenwagens is er ook een bloeiende tak bedrijfswagens. “Voor iedereen hebben wij een passende oplossing. Voor een particulier die een nieuwe of

Jacco Poldervaart is zich bewust van de veranderingen op

gebruikte auto zoekt, of een ZZP’er die een bedrijfswagen zoekt

het gebied van mobiliteit. “We zien het aan de manier waarop

tot MKB-bedrijven die over een compleet wagenpark beschikken.”

bedrijven omgaan met hun mobiliteit. Waar er jarenlang grote

Ardea AutoLease is deEdition grootste Ford dealer Nederland. “Dat Edition zijn 1.5TDCi - 120budgetten waren voor leaseauto’s, wordt het nu meer en meer Focus Lease pk Ford Focus Ecoboost - 125 pkvan Ford Rijklaar v.a. € 26.355,Rijklaar v.a. € 23.355,we niet zomaar geworden,” zegt de gedreven Poldervaart. een budget waarmee zij hun mobiliteit inrichten op basis Operational Lease vanaf € 459,- p/mnd Operational Lease vanaf € 359,- p/mnd

“Onze uitgangspunten zijn het leveren kwaliteit en betrouw-

van eigen wensen. Daar spelen wij op in. We bieden genoeg

De Focus Lease-Editions zijn rijk uitgerust met o.a. Navigatie Europa 8-inch touch & swipe screen, cruise control, parkeersensoren achter, mistlampen, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, SYNC 3 Smartphonekoppeling, voicecontrol, Applink, Apple car play, Android auto en Quick Clear voorruitverwarming.

baarheid. Dit stralen wij in onze dagelijkse werkzaamheden uit.

oplossingen, waarbij duurzaamheid voorop staat.”

Ardea Auto Dordrecht Mijlweg 73, 3316 BE Dordrecht, Tel. 078 - 6521515

www.ardeaauto.nl

Prijzen zijn incl. BTW/BPM en inclusief verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Genoemd operational leasetarief(excl.btw) is o.b.v. 20.000km/60mnd. Afgebeeld model kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: 3.8 – 4.7 liter/100 km; CO2 gr/km: 98 - 108.

Jacco Poldervaart 06-533 325 58

70072/1_Ardea_AdvBOGLease.indd 1

Jacco.Poldervaart@ardeaauto.nl

10-03-17 13:50

16


COLUMN

ARTIKEL

Bent u al op (de) hoogte?

HET DORDTS PATRICIËRSHUIS

Tegenwoordig kunnen we ‘overal’ ons werk doen. Ontwikkelingen

Aan de Wolwevershaven 9 in Dordrecht bevindt zich

in de ICT hebben er namelijk voor gezorgd dat we steeds mobieler

het Dordts Patriciershuis. Bezoekers krijgen hier een

kunnen werken. Meer en meer worden vaste PC’s vervangen door

indruk hoe de gegoede burgerij en hun bedienden

notebooks. OK, we worden dus flexibeler en kunnen eenvoudiger

eind achttiende eeuw woonden. De authentieke

met verschillende mensen samenwerken. Dat op zich is positief.

stijlkamers in het huis zijn ingericht met originele

Echter, het ‘flexwerken’ heeft ook een keerzijde. Mensen werken

meubels in Lodewijk XVI-stijl en kunstvoorwerpen uit

steeds vaker direct op hun notebook. Ook verdwijnen de

die tijd.

verstelbare beeldschermen steeds vaker van het bureau. Het museum is een initiatief van Ilse en Laurens Gooshouwer. Zij bewoonden het pand aan de

“Het gevaar van lichamelijke klachten ligt op de loer. Maar wij bieden een oplossing.”

Wolwevershaven jarenlang zelf, maar kozen ervoor om het te verbouwen tot een indrukwekkend huismuseum. Het Patriciershuis bevat originele stijlkamers, waaronder de geheel ronde Maaskamer met uitzicht op het drukbevaren drierivierenpunt. De vertrekken met hun originele, gedetailleerde lijsten,

De kans op hoge rug- en nekklachten neemt hierdoor enorm

spiegels, schouwen en stucplafonds zijn een lust voor

toe. Het beeldscherm van een notebook dwingt ons namelijk om

het oog. De voormalige kinderslaapkamers zijn thans

voorover gebogen ons werk te doen. Op zich is dit bij incidenteel

in gebruik als expositieruimte en op zolder zijn nog de

gebruik geen probleem, maar wanneer we te vaak in deze houding

originele droogstokken en dienstbodekamers te vinden.

werken, ligt het gevaar van lichamelijke klachten op de loer.

Het museum is vooral een historisch woonhuis, maar heeft

Het goede nieuws: dit is helemaal niet nodig! De oplossing, een

ook een mooie collectie tekeningen en schilderkunst.

notebookverhoger, is eenvoudig en zeer betaalbaar. Een handige

U kunt het Dordts Patriciërshuis een bezoek brengen.

standaard die opklapbaar is en eenvoudig een plekje krijgt in de

Het is geopend van woensdag tot en met zondag tussen

bestaande notebooktas. Wanneer hieraan een los toetsenbord en

13.00 en 17.00 uur. Daarnaast is het huis beschikbaar als

een muis worden toegevoegd, ontstaat een verantwoordelijke,

ontvangstruimte voor besloten bijeenkomsten, zoals een

mobiele werkplek. En dat voor een schijntje van de kosten van

high tea, vergaderingen en fotoshoots.

verzuim. Nog niet overtuigd of een keer proefwerken? Probeer de notebookverhoger of diverse andere producten die gezond en mobiel werken stimuleren zelf in onze showroom!

Jan Mudde

e-mail. j.mudde@giessen.nl

www.giessen.nl

Handelsstraat 4 • 3371 XC Hardinxveld-Giessendam

17

Dordts Patriciërshuis

T. (078) 843 87 46

Wolwevershaven 9

E. info@dordtspatriciershuis.nl

3311 AV Dordrecht

I. www.dordtspatriciershuis.nl


BEDRIJFSWAGENVOORDEEL! Ford Custom TDCi Economy Inclusief: Laadschot met doorlaadfunctie, electrische ruiten voor, centrale deurvergrendeling met afstandbediening, laadvloer, dagrijverlichting

ARDEA ACTIEPRIJS

€ 17.870,FULL OPERATIONAL LEASE VANAF € 90,- P/WEEK**

L

E VOORDE

€ 4.230,-

FINANCIAL LEASE VANAF 0 % ACTIETARIEF

Ford Courier TDCi Economy Inclusief: ABS, ESP, volledig laadschot, diverse praktische opbergvakken, grote buitenspiegels met anti-dodehoekspiegels

ARDEA ACTIEPRIJS

€ 9.170,-

L

E VOORDE

€ 2.730,-

Ford Connect TDCi Economy

Inclusief: ABS, ESP, volledig laadschot, 4-weg verstelbare stoelen, diverse praktische opbergvakken

EL VOORDE

€ 2.380,-

ARDEA ACTIEPRIJS

€ 10.970,-

Ford Transit TDCi Trend Cool

Inclusief: LED laadruimte verlichting, electrische voorruitverwarming, centrale dubbele vergrendeling.

ARDEA ACTIEPRIJS

€ 21.280,-

L

E VOORDE

€ 3.795,-

Ardea Auto Dordrecht Mijlweg 73, 3316 BE Dordrecht, Tel. 078 - 6521515

www.ardeaauto.nl

Genoemde prijzen zijn excl. BTW/BPM en excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaarmaken. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Wijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen gelden op modellen uit voorraad. Alle modellen zijn reeds voorzien van een kenteken met registratie in 2017. Voordeel Custom Economy o.b.v. prijs Ambiente vermeerderd met Ardea actie korting. Operational lease o.b.v. 72mnd en 20.000km/jr via Sternlease. Gem. CO2 : 104 - 189 gr/km. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op www.ardeaauto.nl


NN

A WALTM

NIEUWS

Nieuwe gezichten bij Waltmann:

we stellen ons graag voor. n der Ingrid va Heijden

n Allard vga den Ber

De opdrachtgever en de potentiele huurder of

Een gezellig team, afwisselende dagen en

koper staan centraal in mijn werkzaamheden.

klantencontact met zeer diverse ondernemers,

Communicatie is hierin een belangrijk onderdeel

maken dat mijn eerste 8 maanden bij Waltmann

van mijn werkzaamheden. Daarnaast wordt geen

Bedrijfshuisvesting voorbij zijn gevlogen.

document verstuurd zonder een laatste check. Ik ben Allard van den Berg, 24 jaar oud en sinds 1 maart in Ik ben Ingrid van der Heijden en sinds januari werkzaam

dienst bij Waltmann Bedrijfshuisvesting. Vorig jaar heb ik

als commercieel medewerker binnendienst bij Waltmann

mijn opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de Hogeschool

Bedrijfshuisvesting.

Rotterdam afgerond. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij een vastgoedontwikkelaar in de utiliteitsbouw en ruim 2 jaar

Ondanks dat ik uit een andere branche kom zie ik veel

gewerkt bij een woningmakelaardij in de regio Rotterdam.

raakvlakken met mijn werkzaamheden nu en toen. Het is een uitdagende en afwisselende baan met leuke collega’s.

Mijn drive is om met vastgoedvraagstukken aan de slag te gaan en ondernemers te ontzorgen bij het vinden van de beste

Ik hoop u snel eens te spreken als u ons kantoor belt!

invulling van het betreffende bedrijfsobject.

Ingrid van der Heijden

Tot snel bij uw (nieuwe) bedrijfsobject!

Allard van den Berg

19


Wij helpen u graag met het:

verhuren van een bedrijfspand

verkopen van een bedrijfspand

taxeren van een bedrijfspand

aankoop/aanhuur van een bedrijfspand

Meer informatie? Bezoek www.waltmann.com of bel naar een van onze nummers:

20

078 - 614 10 30 (Dordrecht) 0184 - 64 77 66 (Sliedrecht)


AANBOD

Kantoorruimte

Singel 101• Dordrecht + 12 parkeerplaatsen op parkeerterrein + Per direct beschikbaar + Gelegen in het centrum

Een vrijstaande kantoorvilla verdeeld over 2 bouwlagen (begane grond ca. 320 m en op de 1 verdieping ca. 280 m ). 2

e

2

Per direct beschikbaar, eventuele deelhuur is bespreekbaar. Deze kantoorvilla is gesitueerd in de 19e-eeuwse Schil van Dordrecht, deze kenmerkt zich vooral door de aanwezigheid van grote monumentale villa’s met grote groene privé tuinen. € 1.000,- per parkeerplaats per jaar, exclusief BTW.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 600 m2

€ 150,- p/m2/p/j

Bedrijfsruimte

Winkelruimte

Statenplein 140 • Dordrecht

Nieuwland Parc 165 • Papendrecht

Op een absolute toplocatie bevindt zich deze representatieve

Een functionele bedrijfsruimte met veel daglicht-

A1 winkelruimte, die onderdeel uitmaakt van het winkel-

toetreding voorzien van een entresolvloer (ca. 126

centrum “Statenplein”. Hier vindt tweewekelijks een

m2), deel uitmakend van een hoogwaardig bedrijven-

drukbezochte markt plaats. Tevens is er de mogelijkheid om

verzamelcomplex. De bedrijfsruimte heeft een elektrisch

de ruimte in te richten als horecagelegenheid met eventueel

bedienbare overheaddeur, toilet, pantry en veel daglicht

een terrasmogelijkheid!

toetreding.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Ca. 85 m2

€ 425,- p/m2/p/j

Totaal ca. 252 m2

€ 160.000,- k.k.

21


22 Moderne

bedrijfsunits in Dordrecht

Te koop vanaf:

€ 90.000,- excl. btw

Fase 1: Bouw gestart 70% verkocht Diverse units in combinatie met kantoorruimte. Van 68 m2 tot 536 m2. Gelegen aan de Zirkoon op bedrijventerrein Dordtse Kil III.

Interesse?

Informeer naar de vele mogelijkheden.

078 - 614 10 30

0180 - 43 43 43

Op de hoogte blijven? Schrijf u in op:

bedrijfshuisvesting@waltmann.com

info@vanvliet.net

www.bedrijfsunitsdordrecht.nl

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte

Carneool 130, 134, 136, 138 • Dordrecht

Madame Curiestraat 10-16 • Dordrecht

Op

door

Het betreft een multifunctionele bedrijfslocatie met

Bouwmaatschappij Merwestreek 24 multifunctionele

uitbreidingsmogelijkheden op een in erfpacht uitgegeven

bedrijventerrein

‘Dordtse

Kil

III’

zijn

met een

perceel van 2.843 m². Op het onderhavige perceel zijn

2

entresolvloer van ca. 21 m . De units worden casco+

twee vrijstaande bedrijfsgebouwen gesitueerd. Nr. 10:

opgeleverd, zodat u alle ruimte behoudt om voor uzelf

showroom ca. 115 m2 en kantoor (1e verdieping) ca. 98

de afbouwmogelijkheden te bepalen.

m2. Nr 16: bedrijfsruime ca. 695 m2 en kantoor ca. 45 m2.

businessunits ontwikkeld van ca. 70 m

2

Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

Perceel (erfpacht)

Vraagprijs excl. BTW

€ 750,- per maand

€ 110.000,- k.k.

Totaal ca. 2.843 m2

€ 525.000,- k.k.

22

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Kantoorruimte

Amstelwijckweg 15 • Dordrecht Op landgoed ‘Klein Amstelwijck‘, temidden van eeuwenoude

+ Hoogwaardige kantoorvilla

bomen, is deze zeer representatieve kantoorvilla gelegen op

+ In units vanaf ca. 215 m²

een zichtlocatie langs de rijksweg A16. Er is ruimte voor groot-

+ Uitstekend bereikbaar

en kleinschalige bedrijven die op een eigentijdse en flexibele manier invulling geven aan hun bijzondere werkomgeving.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.155 m2

€ 125,- p/m2 p/m

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Kubus 20 • Sliedrecht

’s-Gravendeelsedijk 169 • Dordrecht

Een op een hoek gelegen luxueuze kantoorruimte op de

Het betreft een kantoorruimte gelegen op de begane

begane grond (ca. 200 m ) en op de verdieping (ca. 240

grond in een vrijstaand kantoorgebouw gelegen op

m ), direct op zichtlocatie gelegen richting rijksweg A15.

bedrijventerrein

Een gedeelte van het gebouw wordt te huur aangeboden.

De kantoorruimte heeft een compleet voorzieningen-

Een hoogwaardige kantoorruimte, ingedeeld in diverse

niveau. Er is sprake van een gunstige ligging ten opzichte

vertrekken. Er zijn 10 beschibare parkeerplaatsen.

van de rijksweg A16 (Rotterdam - Breda - Antwerpen).

2

2

‘Louter

Bloemen’

te

Dordrecht.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 440 m2

€ 100,- p/m2 p/j

Totaal ca. 90 m2

€ 850,- per maand

23


AANBOD

Kantoorruimte

IJsselmeer 32-36 • Zwijndrecht Beschikbaar voor verhuur is de kantoorruimte / commerciële

+ Ruime, gratis parkeergelegenheid

ruimte / maatschappelijke ruimte gelegen op de begane grond

+ Goed te bereiken met het openbaar vervoer

aan de doorgaande weg (de Laan van Walburg), alsmede een

+ Winkelcentrum Walburg om de hoek

kantoorunit op de derde verdieping, onderdeel uitmakende van het kantorencomplex “De Poort van Walburg”.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.174 m²

€ 100,- p/m2 p/j

Winkelruimte

Kantoorruimte

Voorstraat 296 • Dordrecht

Johan de Wittstraat 162B • Dordrecht

Voor verhuur bieden wij aan de voormalige Waalse kerk op de

Het betreft een ruime kantoorruimte aan de doorgaande

hoek van de Visstraat en de Voorstraat. Het betreft een prachtig

weg richting het centrum van Dordrecht. De ruimte

Rijksmonument gelegen op een markante locatie tegenover

is gelegen op de 1e verdieping. Eigen parkeerplaatsten

de Visbrug, midden in het stadscentrum van Dordrecht.

aan de achterzijde en uitstekende openbaar vervoer

De locatie leent zich uitstekend voor een eigentijdse winkel- of

voorzieningen.

horecaformule.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 388 m2

€ 60.000,- per jaar

Totaal ca. 210 m2

Vanaf € 1.925,- p/m

24

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Frankepad 10 • Hendrik-Ido-Ambacht Het betreft een gecombineerd bedrijfsobject gelegen op

+ Kantoorruimte ca. 185 m2

bedrijventerrein Antoniapolder bestaande uit kantoor- en

+ Bedrijfsruimte I: ca. 147 m² en II: ca. 428 m²

bedrijfsruimte. Er is sprake van een functie aanduiding

+ 2 parkeerplaatsen aanwezig

‘bedrijven tot en met categorie 5‘ binnen het vigerende bestemmingsplan. Ruime gebruiksmogelijkheden, van lichtere bedrijvigheid tot en met zwaardere bedrijfsactiviteiten.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 760 m2

€ 42.000,- per jaar

Commerciële ruimte

Winkel-/kantoorruimte

Groenmarkt 199 • Dordrecht

Kerkbuurt 118 • Sliedrecht

Deze commerciële ruimte van ca. 97 m² + magazijn van

Een zelfstandige aan de winkelpromenade gelegen

ca. 37 m maakt deel uit van een in 1998 gerestaureerd

winkel-/kantoorruimte met een frontbreedte van ca. 10

c.q. nieuw gebouwd appartementencomplex in het

meter. De ruimte is als een split level ruimte verdeeld

hart van de Dordtse binnenstad. Kan als winkel- of

over 2 bouwlagen. Een juiste locatie voor een winkel-/

kantoorruimte worden aangewend en beschikt over een

kantoorruimte met een speels karakter in het winkelgebied

eigen parkeerplaats op het achterterrein.

van Sliedrecht.

2

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 134 m2

€ 1.250,- per maand

Totaal ca. 260 m2

€ 1.825,- per maand

25


AANBOD

Kantoorruimte

Rietlanden • Sliedrecht Twee zelfstandige, hoogwaardige en luxueuze kantoor-

+ Gebouw I va. ca. 290 m2 totaal ca. 580 m2

gebouwen gelegen op het wooneiland ‘de Rietlanden’

+ Gebouw II va. ca. 259 m2 totaal ca. 779 m2

met uitzicht op de rivier ‘de Merwede’ te Sliedrecht.

+ Perfect te bereiken vanaf rijksweg A15

In gebouw I zijn nog 2 kantoorlagen beschikbaar. Gebouw II is als geheel en per bouwlaag te huur. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid.

Huurprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

€ 2.300,- p/m (I)

€ 2.250,- p/m (II)

Winkelruimte

Winkelruimte

Bagijnhof 60 • Dordrecht

Keizerswaard 56C • Rotterdam

Een herkenbaar winkelobject, bestaande uit drie bouwlagen

Winkelruimte gelegen in het grote, overdekte winkel-

waarbij de begane grond thans in gebruik is als winkelruimte,

centrum Keizerswaard waar een gevarieerd aanbod

gelegen op een A-locatie in het stadscentrum. Mogelijkheid

van 80 winkels is te vinden (van lunchroom tot (inter)

om de 1 en 2 verdieping bij de winkelruimte te betrekken

nationale retailer). Door de enorme frontbreedte van ca.

d.m.v. een (rol)trap met vide. Deze verdiepingen kunnen ook

15 meter is er sprake van een hoge attentiewaarde.

e

e

gebruikt worden als kantoor- of opslagruimte.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 335 m2

€ 350,- p/m2 p/j

Totaal ca. 168 m2

€ 63.500,- per jaar

26

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Kantoorruimte

Achterom 87-93 • Dordrecht Tweetal uitstekend centraal gesitueerde kantooretages

+ Op loopafstand van Centraal Station

gelegen op de 6 + 9 verdieping. Het gebouw is zeer

+ 6e verdieping ca. 433 m²

representatief en is hoogwaardig afgewerkt met een

+ 9e verdieping ca. 330 m²

e

e

geweldig uitzicht. In het gebouw bevinden zich op dit moment diverse opleidingsinstituten. Parkeren is mogelijk in de nabijgelegen Veemarkt-parkeergarage.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 763 m2

€ 90,- p/m2/p/j

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte

Markettenweg 4A • Dordrecht

Einsteinstraat 14 • Dordrecht

Het betreft een zelfstandige bedrijfsruimte gelegen op de

Een zelfstandige bedrijfsruimte bestaande uit een

begane grond van een wooncomplex. De bedrijfsruimte

showroom en een kantoorruimte op de eerste verdieping

(ca. 114 m ) is voorzien van een toilet, kantoor,

welke deel uitmaakt van een bedrijfsverzamelgebouw.

buitenruimte (van ca. 35 m ), openslaande deuren, vloer

Aan de voorzijde zijn parkeerplaatsen beschikbaar.

2

2

voorzien van betontegels en verlichting.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 149 m2

€ 625,- per maand

Totaal ca. 214 m2

€ 175.000,- k.k.

27


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Industrieweg 47A-E • Sliedrecht Een geschakelde bedrijfsruimte dat is verdeeld in een

+ Unit A + E ca. 180 m² kantoorruimte

kantoorruimte aan de voorzijde (unit A+E) en een

verdeeld over 2 bouwlagen en ca. 60 m²

bedrijfsruimte achter de kantoorruimte (unit B, C en E).

bedrijfsruimte/showroom begane grond

De locatie is gebouw in 2010 en heeft een verzorgde uitstraling. Bedrijfsruimte unit B is totaal ca. 130 m2, unit C totaal ca. 135 m2 en unit D ca. 152 m2 met entresol- of verdiepingsvloer.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 677 m2

€ 4.850,- p/m (geheel)

Winkelruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Mijlweg 51C en 53B • Dordrecht

Jade 240 • Dordrecht

Twee winkelunits gelegen aan de meubelboulevard

Een gecombineerd bedrijfsobject gelegen op de hoek van

van Dordrecht tussen bedrijventerrein Dordtse Kil,

een bedrijfsverzamelcomplex op het nog in ontwikkeling

Louterbloemen, het Zeehavengebied en de autoboulevard.

zijnde bedrijventerrein Dortse Kil III te Dordrecht.

Zichtlocatie aan de rijksweg A16. Afmetingen: unit

Op het mandelige terrein zijn 2 parkeerplaatsen aanwezig.

51C: begane grond ca. 811 m², verdieping ca. 765 m². Unit 53B: begane grond ca. 367 m², verdieping ca. 568 m².

Huurprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

€ 105.000,- p/jaar (51C)

€ 55.000,- p/jaar (53B)

Totaal ca. 240 m2

€ 175.000,- k.k.

28

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Sportlaan 391 • Sliedrecht Een bedrijfs-/kantoorruimte op een bedrijfsperceel welke

+ Bedrijventerrein Noord-Oost-Kwadrant

deel uitmaakt van een bedrijfsverzamelgebouw waarvan alle

+ Bedrijfsruimte ca. 730 m2

units een zelfstandige uitstraling hebben. De bedrijfsruimte is

+ 8 eigen parkeerplaatsen

van topniveau met veel daglichttoetreding, juiste vrije hoogte, elektrische overheaddeur en interne kantoorruimte.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 882 m2

€ 5.500,- per maand

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Jacob Catsstraat 2 • Sliedrecht

Kelvinring 40A • Alblasserdam

Een kantoorruimte van ca. 375 m2 dat momenteel in

Gerenoveerde kantoorruimte gesitueerd op de 1e

gebruik is geweest als verenigingsruime ten behoeve

etage van een twee laagse kantoor-/showroomunit

van het Rode Kruis Sliedrecht met appartementsrecht.

(energielabel A) op het bedrijfsverzamelcomplex “Vita

De aangeboden ruimte is gelegen op de begane grond

Nova”. Er zijn 4 eigen parkeerplaatsen beschikbaar.

van het appartementengebouw. Aan de achterzijde is een

Het complex is afsluitbaar met behulp van door eigenaren

ruime garage.

en huurders te bedienen slagbomen.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 440 m2

€ 495.000,- k.k.

Totaal ca. 223 m2

€ 1.950,- per maand

29


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Molendijk 177 • Sliedrecht Een vrijstaand bedrijfsfgebouw gelegen binnen de gemeente

+ Buitenterrein voor- en achterzijde ca. 750 m²

Sliedrecht dat bestaat uit een op dijkniveau gelegen

+ Deelverhuur mogelijk, zie www.waltmann.com

bedrijfsruimte van ca. 500 m² (25 m breed x 20 m diep) met daarboven een kantoorruimte van ca. 250 m² (25 m breed x 10 m diep). Aan de achterzijde is een via een afrit van en naar de Molendijk gelegen buitenterrein.

voor meer informatie Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.500 m2

€ 3.950,- per maand

Winkelruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Kerkbuurt 94 • Sliedrecht

Zirkoon unit 10 • Dordrecht

Het betreft een zelfstandige kleinschalige winkelruimte (ca.

Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw ‘Diamant’ aan de

100 m ) met een tweetal kelderruimten te gebruiken als

Zirkoon, op bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht.

magazijnruimte. De winkelruimte heeft een frontbreedte

Dit verzamelgebouw bestaat uit 22 bedrijfsunits verdeeld

van ca. 13 meter, goed gelegen aan winkelpromenade

in diverse afmetingen bedrijfsruimte in combinatie met

‘De Kerkbuurt’ in Sliedrecht. Eventueel is de winkelruimte

kantoorruimte. Unit 10 heeft een kantoorruimte van ca.

eenvoudig te splitsten in twee kleinere winkelruimten.

78 m2 en een bedrijfsruimte van ca. 171 m2.

2

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Koopsom excl. BTW

Totaal ca. 100 m2

€ 199.000,- k.k.

Totaal ca. 249 m2

€ 265.000,- v.o.n.

30

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Kantoorruimte

Stationspark 704 en 708 • Sliedrecht Keurig afgewerkte, compleet gerenoveerde kantoorunits.

+ Flexibele huurperiode bespreekbaar!

Gelegen op de begane grond van de omstreeks in 1997

+ Per kantoorunit 2 parkeerplaatsen

gerealiseerde

kantoorgebouwen.

Gesitueerd

op

het

beschikbaar

bedrijventerrein/kantorenpark Stationspark I te Sliedrecht en volledig zelfstandig te gebruiken. Beide voorzien van eigen pantry en toilet. De units zijn afzonderlijk te huur, maar ze kunnen ook tot 1 unit aan elkaar verbonden worden.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 66 m2 VVO

€ 650,- per maand

Winkelruimte

Winkelruimte

Kerkbuurt 33 • Sliedrecht

Kerkbuurt 35 en 35A • Sliedrecht

Een zelfstandige aan het ‘Merwede’ plein gelegen winkelruimte

Twee zelfstandige winkelruimtes met een frontbreedte

(ca. 355 m²) met een souterrain (ca. 108 m²) en entresolvloer

van ca. 15 meter, goed gelegen aan plein ‘Merwede’ in

(ca. 92 m²). Uitstekende ligging. De winkelruimte ligt

Sliedrecht. Afmetingen winkelruimte nr. 35 ca. 201 m2

op een hoek van een winkelplint van winkelpromenade

en een souterrain beneden dijkniveau van ca. 143 m2.

‘De Kerkbuurt’ in Sliedrecht.

Afmetingen winkelruimte nr. 35 A ca. 208 m2.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 445 m2

€ 150,- p/m2 p/j*

Totaal vanaf ca. 208 m2

Vanaf € 130,- p/m2 p/j*

*Huurprijs winkelruimte

31


AANBOD

Kantoorruimte

Stationspark 550 • Sliedrecht Een representatieve kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen (begane grond en 1 verdieping) met een e

oppervlakte van ca. 450 tot ca. 900 m². De kantoorruimte is

+ 12 tot 24 parkeerplaatsen beschikbaar + De kantoorlagen zijn separaat te huur + Op loopafstand van bus- en treinstation

compleet voorzien en ingedeeld in een aantal aparte werken/of spreekkamers. Op verzoek van huurder in overleg met verhuurder kan de indeling naar wens en idee worden aangepast.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 450 m2

Vanaf € 3.950,- p/m

Bekijk ons aanbod ook online!

Bedrijfs-/kantoorruimte

Van Coulsterweg 2 • Alblasserdam In dit markante, prominente en vrijstaande gebouw, dat gebouwd is in 2008, wordt op de begane grond

Eenvoudig te bekijken op uw computer, tablet of mobiele telefoon!

een hoogwaardige luxe en complete kantoorruimte te huur aangeboden. Daarachter ligt een bedrijfsruimte en bedrijfsrestaurant. Ondernemen op hoogwaardig niveau op top locatie!

Bezoek onze website:

www.waltmann.com

32

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 250 m2

Vanaf € 110,- p/m2 p/j

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Kantoor-/winkelruimte

Kerkbuurt 224 • Sliedrecht Een zeer multifunctionele bedrijfsruimte te gebruiken als

+ Winkelruimte ca. 248 m² + kantoor ca. 80 m2

winkelruimte, kantoorruimte en/of commerciële ruimte

+ Bedrijfsruimte ca. 285 m²

met in het souterrain separaat bereikbare bedrijfsruimte

+ Buitenruimte ca. 370 m²

aan de achterzijde met afsluitbaar buitenterrein. De ruimte op dijkniveau is separaat te huur en ten opzichte van de bedrijfsruimte met buitenterrein in het souterrain.

Deelverhuur excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

Va. € 3.000,- per maand

Geheel: € 4.400,- p/m

Winkelruimte

Bedrijfsunit

Statenplein 145-146 • Dordrecht

Hoedemakersstraat 24 • Zwijndrecht

Op een absolute toplocatie bevindt zich deze representatieve

Geschakelde bedrijfsunit die deel uitmaakt van een

A1 winkelruimte, die onderdeel uitmaakt van het winkel-

bedrijfs-verzamelgebouw met een kleinschalige interne

centrum “Statenplein”. Hier vindt tweewekelijks een

kantoorruimte. De unit is voor diverse doeleinden

drukbezochte markt plaats. Tevens is er de mogelijkheid om

geschikt. De unit beschikt over eigen parkeergelegenheid.

de ruimte in te richten als horecagelegenheid met eventueel een terrasmogelijkheid!

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 197 m2

€ 325,- p/m2/p/j

Totaal ca. 185 m2

Vanaf € 1.225,- p/m

33


ARTIKEL

Op zoek naar een

ander bedrijfspand?

Wordt uw bedrijfspand te klein? Of loopt het huurcontract af? Is het te duur of voldoet het niet meer aan uw eisen? Er zijn redenen genoeg voor bedrijven om te verhuizen. Maar dan? Hoe pak je dit aan? Zie hieronder enkele tips.

Waar staat u over een paar jaar?

uw collega’s optimaal te faciliteren, dus onderzoek waarmee

Speel in op de ontwikkelingen van uw bedrijf op korte

zij gebaat zijn. Zorg ervoor dat uw plannen toekomstgericht

en lange termijn. Gaat u groeien of krimpen, gaat u uw

zijn: niets is vervelender dan al tijdens de verhuizing te

productiefaciliteiten aanpassen? Verzamel relevante

beseffen dat er met bepaalde organisatieveranderingen geen

managementinformatie en praat met uw stakeholders.

rekening gehouden is. In een programma van eisen maakt u

Leg deze bevindingen vast. Het helpt u bij uw zoektocht

onderscheid in wensen en criteria waar de kantoorruimte en

naar andere een bedrijfsruimte.

de bedrijfslocatie aan móeten voldoen.

Breng uw huisvestingsbehoefte in kaart

Huisvestingsstrategie: hoe pakken we het aan?

De werkplek van nu transformeert steeds meer naar een

Zodra het programma van eisen rond is, bepaalt u het belang

werk- en verblijfsgebied. Sterker nog: om als werkgever

van de diverse criteria. Laat u zo nodig door ons begeleiden

vernieuwend, concurrerend en aantrekkelijk te blijven is

bij het zoeken naar nieuwe ruimte. Wij zijn goed op de hoogte

het van belang om te voorzien in optimale faciliteiten.

van de marktontwikkelingen en hebben ervaring met het

Hierin zijn gebouwbeheer, systemen, ICT en energie-

onderhandelingsproces. Bepaal van tevoren uw strategie op

management geïntegreerd, maar denk ook aan andere

punten zoals: gewenste gebouwkwaliteit, huisvestingsbudget,

voorzieningen zoals een restaurant, sportfaciliteiten,

planning en uw onderhandelingsstrategie.

fietsverhuur, stomerijservice en op sommige plekken zelfs

Locaties bezoeken

kinderopvang op kantoor.

Neem uw tijd om een aantal locaties te bezoeken en ga

Eisen werkomgeving

na hoe deze scoren op uw eerder verzamelde criteria.

Bij de ene organisatie zijn het parkeerplekken, bij de andere

Onze ervaring leert dat er zo’n twee à drie panden overblijven

is juist een goede bereikbaarheid per OV cruciaal.

waarover de onderhandelingen worden gestart. Hoe lang en

Organiseer een bijeenkomst met de belangrijkste stakeholders

uitgebreid de zoektocht naar uw ideale ruimte is, verschilt

en besluit gezamenlijk het belang van bijvoorbeeld punten

per bedrijf. De meest geslaagde bedrijfshuisvesting trajecten

zoals: indeelbaarheid van het pand, indeling kantoorruimte,

kenmerken zich door een gedegen voorbereiding, een goede

uitstraling, locatie, omgeving, bestaande- of nieuwbouw.

strategie en planning en een goed beeld van de gewenste toekomstige werkomgeving die past bij uw bedrijf.

Welke voorzieningen zijn belangrijk? Ga bij het in kaart brengen van de gewenste faciliteiten niet alleen uit van de huidige bedrijfsruimte. U hebt nu de kans om

078 - 614 10 30

34


COLUMN

COLUMN

Verhuurderheffing, hoe zat dat ook alweer?

‘There is nothing so stable as change’ - Bob Dylan

Sinds 2013 zijn verhuurders, die meer dan tien sociale

Een veranderde vraag geeft in de vastgoedmarkt ook weer

huurwoningen bezitten, verplicht om de verhuurderheffing

nieuwe kansen. Onderzoek van Rabobank heeft aangetoond dat

te betalen. De oorspronkelijk gedachte was om hiermee het

bijvoorbeeld de transformatie van kantoorpanden naar woonhuizen

“scheefwonen” te ontmoedigen. Immers, de verhuurders

nog steeds een belangrijke bijdrage kan leveren aan het invullen

zouden deze heffing af gaan wentelen op hun huurders

van de tekorten op de woningmarkt. De Nederlandse woningmarkt

en zij, die geen recht hadden op huurtoeslag, zouden dan

staat voor een grote woningbouwopgave in de komende decennia.

vanzelf een andere woning, dan een sociale huurwoning

Ook de gemeenten in de Drechtsteden hebben ambitieuze plannen

gaan zoeken. Echter, de praktijk was een stuk weerbarstiger.

om de komende jaren het aantal woningen te laten groeien.

Zij die “scheef” woonden, bleven over het algemeen zitten en degenen die wel recht hadden op huurtoeslag, kregen

Tot 2040 groeit het aantal huishoudens in Nederland naar

meer huurtoeslag wanneer hun huur werd verhoogd.

verwachting met minimaal 800.000 naar ongeveer 8,5 miljoen.

Per 1 januari 2018 gaat er het nodige wijzigen in de verhuurderheffing onder andere:

Momenteel is er een discussie hoe deze opgave moet worden ingevuld. De Rabobank heeft geanalyseerd dat er nog minimaal

• De heffingsvrije voet wordt verhoogd van 10 woningen

2 miljoen m2 aan kantoorpanden omgebouwd kan worden

naar 50 woningen.

naar zo’n 35.000 woningen. Deze cijfers zijn terug te lezen in De

• De verhuurderheffing wordt berekend over een WOZ-

Transformatieatlas van Rabobank. De atlas geeft nieuwe inzichten

waarde per object van maximaal € 250.000. Deze wordt

in lokale transformatiekansen tot op gemeentelijk en buurtniveau.

jaarlijks geïndexeerd.

Daarbij is de toekomstige vraag naar woningen als vertrekpunt

• De Rijksmonumenten vallen niet meer onder de

genomen. Op veel locaties waar nu nog kantoren al lange tijd leeg

verhuurderheffing.

staan is nog een enorme vraag naar woningen.

• Het tarief wordt 0,591% van de WOZ-waarde.

De winst van deze transformatie is:

Voorts zijn er nog vrijstellingen voor verhuurders van

dat tsteden emen" 1 2 3

Transformatie levert een substantiële bijdrage aan de reductie

woningen, die door woningcorporaties in krimpgebieden

van het woningtekort op lokaal niveau.

worden gekocht van particulieren en daarna worden

Op deze locaties wordt de langdurige en structurele leegstand-

verhuurd als sociale huurwoning. Ondanks het feit dat

problematiek in de kantorenmarkt (gedeeltelijk) opgelost.

de verhoging van de heffingsvrije voet van 10 naar 50

Transformatie draagt bij aan het verduurzamen van de

woningen al een stap in de goede richting is en een

bebouwde omgeving, omdat deze gepaard gaat met een

zegen zal zijn voor diverse particuliere verhuurders, zijn

betere energieperformance op gebouwniveau. Een voorbeeld

wij mening dat we nog steeds te maken hebben met het

hiervan is een kantoorgebouw met label D te transformeren

onnodig rondpompen van geld. Hopelijk laat het nieuwe

tot een appartementengebouw met label A+.

regeerakkoord ruimte over voor meer common sense. Mocht u meer duidelijkheid willen omtrent dit onderwerp,

We hebben in de Drechtsteden al mooie voorbeelden van

kunt u altijd even contact met ons opnemen.

transformatie gezien! Weet dat we, als betrokken bank, graag

Leen Bozuwa

meedenken in uw transformatievraagstuk!

n wij de René Kerstens Directeur Rabobank Drechtsteden

Ronald Kornet Accountmanager Grootzakelijke Relaties

Fiscaal Adviseur

dat kan,

de

De Transformatieatlas van de Rabobank vindt u op: www.rabobank.com/economie

Ten Raede Groep

35

T: (078) 631 13 66 E: lb@tenraede.nl


Veel meer ruimte voor Quartzline De noodzaak voor een verhuizing naar een groter pand is duidelijk als we een rondleiding krijgen door het huidige bedrijfspand van Quartzline BV vloerproducten in Dordrecht. De panden aan de Daltonstraat staan propvol met grondstoffen, productiefaciliteiten en producten. Ook het laboratorium en de monsterkamers zijn dringend toe aan meer ruimte.

Directeur Arthur Kaptein kan niet wachten tot zijn bedrijf

een gunstige prijs, dat is het allerbelangrijkste, en snel kunnen

kan verhuizen naar het nieuwe onderkomen aan de W.A.

leveren. Dat zijn onze belangrijkste USP’s.

Boogaerdtstraat in de Krabbenpolder, eveneens in Dordrecht. ”Hier in de Daltonstraat komen we op alle fronten ruimte tekort dus wat ons betreft kunnen we niet snel genoeg verhuizen,” zegt

Groei

de 39-jarige directeur. Arthur heeft het bedrijf overgenomen

Innovatie en kwaliteit werden dan ook de speerpunten toen

van zijn vader, die samen met compagnon Bertus Uithol in

Arthur Kaptein het roer overnam. Dat resulteerde in stevige

1976 Kunststoftechniek Zwijndrecht BV is gestart. Jaren later is

investeringen zoals in productiemiddelen, technologie als ook in

Kunststoftechniek Zwijndrecht gestopt en is vader Kaptein alleen

bedrijfsefficiency. Het resultaat is dat Quartzline de laatste jaren een

verder gegaan als Quartzline.

enorme groei doormaakte en uit zijn jasje begon te groeien. “Op dit moment zitten wij op deze locatie aan onze limiet wat de productie

Arthur heeft op jonge leeftijd als zelfstandig ondernemer met

betreft. Het is vaak kruip door, sluip door voor onze medewerkers.

succes een eigen bedrijf gehad en is mede op verzoek van zijn

Toch blijven wij dag in dag uit bezig met het verbeteren van ons

vader in 2002 in dienst getreden bij Quartzline. Later heeft Arthur

productieproces en het ontwikkelen van nieuwe producten,” zo

Quartzline volledig overgenomen. Arthur verlegde de bedrijfsvisie

zegt Kaptein. “In onze eigen laboratoria bewaken we continu de

naar een breed programma vloerproducten in een volledig

kwaliteit van onze meer dan 50 producten. Met onze materialen

kleurgamma en tal van nieuwe innovatieve vloersystemen met

kunnen we een ongekend kleurengamma leveren.” Het gevolg

daar aan verbonden een nauw sluitend kwaliteitscontrolesysteem.

is dat steeds meer klanten het bedrijf weten te vinden voor

Voorbeelden hiervan zijn epoxy vloeren, polyurethaan vloeren,

vloerproducten in de breedste zin van het woord. Het bedrijf mag

cement gebonden vloersystemen. Afnemers zijn voornamelijk

zich dan ook verheugen in een grote klantenkring. Daarnaast

professionele verwerkers zoals , applicatiebedrijven en

produceert Quartzline ook onder private label, dat eveneens zorgt

vloerenspecialisten. Kaptein: “Als eerste komt bij ons kwaliteit voor

voor een continue orderstroom.

36


ARTIKEL

Verbetering

andere zaken. Meubels kunnen eenvoudig geplaatst en verschoven

Inmiddels vinden er in het nieuwe pand in de Krabbenpolder al de

worden. Auto’s en andere voertuigen kunnen zorgeloos worden

nodige voorbereidingen plaats. “Het is voor ons een gigantische

voortgeduwd of gereden. Er is geen gevaar voor uitglijden.

verbetering en verandering,� licht Arthur Kaptein toe. “Ga maar na.

Voor winkels en warenhuizen is dit een uitkomst. Nog een extra

Straks beschikken we over veel ruimte en mogelijkheden met een

voordeel is dat vloerverwarming mogelijk is. Voor grote openbare

multifunctioneel bedrijfspand, bestaande uit ruim 7.000 m² bedrijfs-

ruimtes is dit des te aantrekkelijker.

en opslagruimte, ruim 3.000 m² entresols, 1.415 m² kantoorruimte / laboratorium en een perceel restgrond voor toekomstige

Kortom, Quartzline heeft een naam hoog te houden. Dat is aan

uitbreiding. De totale locatie omvat bijna twee hectare.� Kaptein

Arthur Kaptein welbesteed. De begeesterde ondernemer doet

heeft grootse plannen. Neem alleen al het feit dat Quartzline nu

niets liever dan zich in het laboratorium bezig houden met zijn

over zes bulksilo’s beschikt, in het nieuwe pand zullen er 24 grote

producten. Kijken hoe het beter kan, anders kan, nieuwe producten

bulksilo’s komen. “Het wordt een gigantische operatie. In de nieuwe

ontwikkelen, testen. En de dagelijkse gang van zaken in zijn bedrijf?

hallen kunnen we het productieproces in ĂŠĂŠn keer goed opzetten

“Dat hoort er natuurlijk ook bij, maar ik heb een goed team om me

en stroomlijnen. Dat levert veel efficiency verbeteringen op.

heen. Iedereen hier weet wat we van hem of haar verwachten en

Verder kunnen we veel meer rekening houden met mens en milieu.�

dat gaat prima,� zo besluit Kaptein.

“ In de nieuwe hallen kunnen we het productieproces in ĂŠĂŠn keer goed opzetten en stroomlijnen.â€? Duurzaam De vloerproducten van Quartzline staan niet alleen bekend om hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar eveneens om het omvangrijke productenpakket. Het assortiment bestaat

Arthur Kaptein

uit natuurlijke producten die vrijwel in alle kleuren leverbaar zijn. Daarnaast zijn Quartzline vloeren duurzaam. Je hebt geen zorgen over voortijdige vervanging omdat de vloeren vanwege

Meer weten over Quartzline?

de duurzaamheid vele jaren meegaan en dat allemaal slijt- en

Zie www.quartzline.nl of neem contact op

kleurvast. De vloerproducten kunnen voor elke situatie zonder

met Arthur Kaptein đ&#x;“ž (078) 651 31 00

probleem of voorbehoud gebruikt worden; voor kinderen met rolschaatsen of step, rolstoelen en bedden, rollators, krukken en

37


Edison

A15

Kantoorcomplex Alblasserdam

“Al het gemak wat u nodig heeft, tegen zeer scherpe prijzen en flexibele huurtermijnen.”

Kantoorruimte te huur

vanaf 19 m2 Bushalte

Inmiddels 70% verhuurd!

• Zeer centraal gelegen direct langs A15 • Diverse indelingsmogelijkheden • Glasvezel in elke unit Huren va. € 220,• Turnkey beschikbaar p/maand

0184 - 64 77 66

www.kantoorruimtealblasserdam.nl

0180 - 43 43 43

Prijzen vanaf:

€38.000,- v.o.n. Te huur vanaf: €245,- excl. BTW p.m.

Units ca.:

28-109 m2

25 NIEUWBOUW BEDRIJFSUNITS Onder de naam ‘Pascal Units’ wordt op het bedrijventerrein ‘Dordtse Kil II te Dordrecht een 25 tal nieuwbouw bedrijfsunits ontwikkelt. Deze bedrijfsunits zijn te gebruiken als bedrijfsmatig (ondernemers) ten behoeve

van opslag, productieruimte. Dit in combinatie met een op de verdieping gelegen kantoorruimte. De units zijn eventueel ook geschikt voor particulier voor huisraad, boot, caravan of 2e auto.

MEER INFO? WWW.PASCALUNITS.NL

START BOUW:

BOUW GESTART OPLEVERING:

1e KWARTAAL 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Daltonstraat 1 • Zwijndrecht + Deelverhuur vanaf 35 m² tot 318 m², excl. opslag gemeenschappelijke ruimten + Parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar

Namens onze opdrachtgever De Vos Investment Real Estate bieden wij deze zeer representatieve kantoorruimte aan vanaf ca. 35 m² tot 318 m² gelegen op de begane grond en 2e verdieping. De kantoorruimte maakt onderdeel uit van een markant bedrijfsobject gelegen op bedrijventerrein Bakestein te Zwijndrecht en heeft een uitgebreid en luxe voorzieningenniveau.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 35 m2

Vanaf € 125,- p/m2 p/j

Kantoorruimte

Kantoor-/winkelruimte

Westeind 10 • Papendrecht

Plein 1940-1945 nr. 3 • Dordrecht

In een authentiek modern en zeer verzorgd vrijstaand

Een op een hoek gelegen kantoor-/winkelruimte van

kantoorgebouw wordt te huur aangeboden de gehele

ca. 92,40 m² in combinatie met een aan de achterzijde

begane grond. Deze kantoorruimte heeft een eigen

gelegen bedrijfsruimte (ca. 37,80 m²) dat deel uitmaakt

entree en eigen voorzieningen met een zelfstandige

van een commerciële plint onder een appartementen

indentiteit. Gelegen in het centrum van Papendrecht.

gebouw gelegen aan Plein 1940 – 1945 nr. 3 te Dordrecht.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 130 m²

€ 2.400,- per maand

Ca. 137 m2

€ 175.000,- k.k.

39


AANBOD

Bedrijfsruimte

Pieter Zeemanweg 167 • Dordrecht Een vrijstaand multifunctioneel bedrijfsgebouw gelegen op

+ Bedrijfsruimte ca. 740 m2

bedrijventerrein ‘Dordtse Kil II’ en bestaat uit een bedrijfsruimte

+ Entresolvloer ca. 190 m2

verdeeld in twee compartimenten welke met elkaar in

+ Kantoorruime totaal ca. 380 m²

verbinding staan. Aan de voorzijde van het gebouw bevindt zich een kantoorruimte (ca. 190 m2) welke verdeeld is over twee bouwlagen. Parkeerplaatsen op eigen afsluitbaar terrein.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.328 m2

€ 8.500,- per maand

Logistiek

Malachiet • Dordrecht Distributiecentrum Malachiet is een nieuw te realiseren

+ 6 loading docks

logistiek complex, gelegen op bedrijventerrein Dordtse

+ Vrije stapelhoogte van ca. 12,20 meter

Kil III. Het perceel omvat ca. 9.559 m². Totaal ca. 5.000 m2

+ Als geheel of 2 gebouwen te huur / te koop

met 4.750 m2 bedrijfsruimte en 250 m2 kantoorruimte met 50 parkeerplaatsen. De ruimte is te verdelen in twee gelijkwaardige zelfstandige bedrijfsruimtes (van ca. 2.375 m2) en kantoorruimte (van ca. 125 m2).

40

Huurprijs excl. BTW

Koopsom excl. BTW

Op aanvraag

€ 2.750.000,- VON.

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Belegging

Hagemuntweg 6 • Etten-Leur + Actuele huuropbrengst € 124.362,68 p/j + Deel I: Kantoor-/bedrijfsruimte ca. 792 m2 + Deel II: Kantoor-/bedrijfsruimte ca. 1.004 m2

Het betreft een volledig verhuurd bedrijfsobject (ca. 3.418 m² VVO) gelegen op bedrijventerrein ‘Vosdonk’ en is het grootste aaneengesloten, regionale bedrijventerrein van Nederland. Gelegen aan de westkant van de gemeente Etten-Leur, direct aan de rijksweg A58. Bedrijfsobject bestaat uit 2 delen welke beide beschikken over een bedrijfsruimte, kantoorruimte op de begane grond en een kantoorruimte op de 1e verdieping.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 3.418 m2

Op aanvraag

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Kubus 150 • Sliedrecht

Industrieweg 37 • Sliedrecht

Een zelfstandige kantoorunit gelegen op de begane grond

Een kantoorruimte op de verdieping (2 lagen), gelegen

die deel uit maakt van een kantoorverzamelgebouw gelegen

op een bestaand bedrijventerrein dat momenteel wordt

op een ultieme zichtlocatie richting de rijksweg A15.

herontwikkeld. Kantoren (2 lagen) en bedrijfsruimten op

Met voldoende parkeerplaatsen aan de voorzijde. Een unieke

de begane grond. Voldoende parkeerplaatsen beschikbaar

locatie. Meer ruimte om te ondernemen.

die door de verhuurder vooraf worden aangewezen. Huurprijs is verdisconteerd in de huurprijs.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 191 m2

€ 1.250,- per maand

Ca. 178 m2

€ 1.500,- per maand

41


AANBOD

Kantoorruimte

Visschersbuurt 23A • Papendrecht Zelfstandige kantoorruimte (ca. 300 m2) verdeeld over 2

+ 5 parkeerplaatsen beschikbaar

bouwlagen en 2 compartimenten te huren in combinatie met

+ Magazijnruimte: intern ca. 64 m²

een kleinschalige magazijnruimte en eigen parkeerplaatsen.

+ Magazijnruimte: extern ca. 60 m²

Gelegen aan de Vissersbuurt te Papendrecht met uitzicht op binnenhaven. Het uitzicht aan de achterzijde is fenomenaal. De bereikbaarheid is goed. Via uitvalswegen van en naar Randweg N3 met verbindingen naar rijkswegen A15 en A16.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 424 m2

€ 2.750,- per maand

Winkelruimte

Kantoorruimte

Peulenstraat 137B • H’veld-G’dam

Bredaseweg 193 • Etten Leur

Namens onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een

Moderne en representatieve kantoorunits te huur van

horeca- of retailondernemer met lef, visie en een goed

ca. 28 m² tot 175 m²! Aan een doorgaande weg op een

doordacht horecaconcept. Een concept dat aansluit bij het

zichtlocatie. Het object is gelegen op een ruim opgezet

winkel- en horecagebied van Hardinxveld-Giessendam.

kantorenpark. (Indien de verdieping in zijn geheel (ca. 175

De ruimte is al volledig ingericht met bijbehorend meubilair

m²) wordt gehuurd bedraagt de huurprijs € 2.260,- p/m excl.

maar kan uiteraard naar wens ingericht worden.

BTW en incl. servicekosten).

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen*

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 332 m2

€ 30.000,- per jaar

Totaal ca. 175 m2

Vanaf € 370,- per maand

42

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Buitendijks 2 • Papendrecht + Totaal 6 parkeerplaatsen + Op zichtlocatie aan de Ketelweg-Papendrecht + Goede verbinding naar N3 en A15

Een hoogwaardige bedrijfsruimte die is verdeeld in een kantoorruimte van ca. 291 m , verdeeld over 3 bouwlagen, 2

met daarachter een bedrijfsruimte van ca. 150 m2. De bedrijfsruimte maakt deel uit van het bedrijvenpark Oosteind te Papendrecht. Vanuit de huurovereenkomst bedragen de servicekosten € 142,50 per maand exclusief BTW.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 441 m2

Vanaf € 3.250,- p/m

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Van Hennaertweg 7A • Alblasserdam

Kade 40-42 • Hardinxveld-Giessendam

Het betreft hier een complete kantoorruimte gelegen op

Op zichtlocatie (A15) gelegen kantoorverdiepingen,

de 2e verdieping, deel uitmakende van een bedrijfsgebouw.

zelfstandige kantoorruimte met gemeenschappelijke

Op een top zichtlocatie! De ruimte kan volledig zelfstandig

entree. Per verdieping gesplitst in appartementsrechten.

gebruikt worden. Met 4 eigen parkeerplaatsen.

Afmetingen Kade 40a 1e verdieping ca. 638 m² en Kade 42b 2e verdieping ca. 234 m². Deelverhuur in overleg mogelijk.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

Ca. 200 m2

€ 95,- p/m2 p/j

€ 100,- p/m2 p/j

Vanaf € 275.000 k.k.

43


AANBOD

Winkelruimte

Burg. Jansenlaan 143 • Zwijndrecht Het betreft een volledig gerenoveerde winkelunit die

+ Volledige frontbreedte aan de voorzijde

deel uitmaakt van het buurtwinkelcentrum ‘De Noord’

+ Goed bereikbaar van en naar de A16

te Zwijndrecht. Het winkelcentrum kent een grote

+ Voldoende gratis parkeergelegenheid

verscheidenheid aan type winkels, zoals een supermarkt, bakkerij, Primera, woonwinkel, bloemzaak, opticiën, kapper, slijterij en een apotheek.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 160 m2

€ 125,- p/m2 p/j

Winkelruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Keizerswaard 119 • Rotterdam

Merwedestraat 229 • Dordrecht

Winkelruimte gelegen in het grote, overdekte winkelcentrum

Het betreft een bedrijfs-/showroom van ca. 46,53 m²

Keizerswaard in de deelgemeente IJsselmonde te Rotterdam.

annex kantoorruimte van ca. 163,50 m² gelegen aan

Gelegen bij de entree met het hoogste aantal passanten, op

de verkeersader van Dordrecht (N3 richting centrum).

een zichtlocatie langs de doorgaande weg. Toegankelijk van

De ruimte is voor diverse doeleinden geschikt.

zowel buiten als binnen het winkelcentrum en heeft een courante maatvoering en een frontbreedte van bijna 19 meter.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen*

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 730 m2 BVO

Va. € 150,- p/m2 p/j

Totaal ca. 210 m2

€ 275.000,- k.k.

44

Business Update | Oktober 2017


AANBOD

Kantoorruimte

De Wederik 2 en 5 • Papendrecht + Voldoende parkeermogelijkheden aan de

Het betreft een multifunctionele kantoor-/showroomruimte gelegen op de begane grond en op de tweede verdieping

achterzijde van het gebouw aanwezig

van het complex. Gelegen langs de Veerweg/Burgemeester

+ Uitzicht op de rotonde richting centrum

Keizerweg. Op korte afstand van de op-/afritten van de N3. Afmetingen nummer 2 ca. 150 m2 en nummer 5 ca. 235 m2.

Huurprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

€ 1.875,- p/m (nr. 2)

€ 2.350,- p/m (nr. 5)

Kantoorruimte

Winkelruimte

Rivium Quadrant 2 • Capelle a/d IJssel

Hof van Holland 64 • Zwijndrecht

Representatief kantoorgebouw wat bekend staat als “@the

Het betreft een winkelruimte centraal gelegen in het

Bridge”, met uitzicht op de Erasmusbrug en op op Business

overdekte

Park ‘Rivium’. Gelegen op een zichtlocatie aan de snelweg

Het winkelcentrum beschikt over een zeer gevarieerd

A16 (Rotterdam-Den Haag-Breda) met dagelijks meer dan

aanbod van winkels en horeca en een wekelijkse, levendige

400.000 passanten. Zichtlocatie met een prominente ligging

markt op het omliggende terrein. Parkeergelegenheid is

aan de entree van Rotterdam.

ruim voldoende aanwezig en gratis!

winkelcentrum

Walburg

te

Zwijndrecht.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Va.ca. 585 m2 tot 5.888 m2

€ 110,- p/m2 p/jaar

Totaal ca. 116 m2

€ 325,- p/m2 p/jaar

45


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Veerplaat 17 • Dordrecht Dit gebouw bestaat uit een bedrijfs-/kantoorruimte in combinatie met een buitenruimte (niet omheind) en is geschikt voor diverse doeleinden. Het kantoor is verdeeld

+ Parkeren op eigen terrein mogelijk + Gelegen op bedrijventerrein Veerplaat + Vrije hoogte 6,5 meter

over 2 bouwlagen (ca. 280 m2). Tevens is en een (goederen) balie en een ontvangstruimte aanwezig. De bedrijfsruimte (ca. 1.460 m2) is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld opslag en of magazijn mogelijkheden.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 2.440 m2

€ 11.000,- per maand

Bedrijfsperceel

Commerciële-/winkelruimte

Baanhoek West, kavel B • Sliedrecht

Voorstraat 94 • Dordrecht

De nieuwbouwlocatie ‘Baanhoek West’ te Sliedercht grenst

Midden in het historisch centrum van Dordrecht

aan de gemeente Papendrecht direct bij de op- en afritten

bevindt zich deze commerciële en of winkelruimte dat

van Sliedrecht-West. De bedrijfspercelen zijn bestemt

ook uitstekend gebruikt kan worden als kantoorruimte.

voor de ontwikkeling van één of meerdere hoogwaardige

De ruimte is modern afgewerkt maar met behoud

bedrijfsgebouw(en). Het bedrijventerrein is kwalitatief goed

van de authentieke details die volop aanwezig zijn.

ontworpen en wordt zeer verzorgd aangelegd.

Een bezichtiging van dit pand is zeker de moeite waard!

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 1.266 m2

€ 275,- p/m2 VON.

Totaal ca. 132 m2

€ 1.350,- per maand

46

Business Update | Oktober 2017


11500

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2000

1202 5384

1302 5384

0601 5384

0807 5384

0806 5384

1301 5384

0910 5170

0302-2 5384

12000

149500

RUIMTE NODIG?

KERKEPLAAT 2, NAAST MCDONALD`S

stallingsunit | multifunctionele bedrijfsruimte vana

€65. ex. b

11500

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2000

1202 5384

1302 5384

0601 5384

0807 5384

0806 5384

1301 5384

0910 5170

0302-2 5384

12000

f

000,

tw v .o.n.

-

4000

149500

RUIMTE NODIG?

KERKEPLAAT 2, NAAST MCDONALD`S

stallingsunit | multifunctionele bedrijfsruimte vana

€65.

f

000,

ex. b tw v .o.n.

-

V re V a st g o e d V aa n n K l eK e fl e D oe r dfr eD c ho t rd Va s t gco h e dt MULTIBUSINESS PARK DORDRECHT

MULTIBUSINESS PARK DORDRECHT

4000


"Reken maar dat "Reken dat we in demaar Drechtsteden "Reken maar dat we in de Drechtsteden kunnen ondernemen" we in de Drechtsteden kunnen ondernemen" kunnen ondernemen" Voor elk goed vinden wij de plan weg. Voor elk goed vinden wij de plan weg. Voor elk goed vinden wij de Dus kom maar op met dat plan weg.En dat kan, Als ondernemer wil je niet wachten. Je wiltplan vooruit, je plan uitvoeren. want Rabobank Drechtsteden helpt graag bij het vinden van een passende

Dus kom maar op met dat plan financieringsvorm. Dus kom maar op met dat plan.

Als ondernemer wil je niet wachten. Je wilt vooruit, je plan uitvoeren. En dat kan,

Bel (078) 6 531 250 voor een afspraak.

want Rabobank Drechtsteden helpt graag bij het vinden van een passende

Dus kom maar op dat plan financieringsvorm. Dusmet kom maar op met dat plan. Een aandeel in elkaar Als ondernemer wil je niet wachten. Je wilt vooruit, je plan uitvoeren. En dat kan, Bel (078) 6 531 250 voor een afspraak. want Rabobank Drechtsteden helpt graag bij het vinden van een passende financieringsvorm. Dus kom maar op met dat plan.

Een aandeel in elkaar Bel (078) 6 531 250 voor een afspraak. Een aandeel in elkaar