Business Update 2019

Page 1

NUMMER 1 2019

BUSINESS UPDATE 4

20

26

Bescherm uw commerciële- en bedrijfsgegevens De Diamant in Dordrecht: schot in de roos Amega Groep neemt mobiliteit serieus

BONGERS architecten bna Dorpsstraat 48 2969 AD Oud-Alblas T 0184-692171 E info@bongersarchitecten.nl www.bongersarchitecten.nl

17

BONGERS architecten bna

VASTGOEDNIEUWS: “WACHT NIET TE LANG MET ZOEKEN”

36

Column Ondernemers met eenmanszaak ook privé aansprakelijk


INHOUD

4

Bescherm uw commerciëleen bedrijfsgegevens Het belang van goede ICT-beveiliging wordt binnen het MKB massaal onderschat. De vraag is: beschermen bedrijven en organisaties hun commerciële- en bedrijfsgegevens wel goed?

20

De Diamant in Dordrecht: schot in de roos

Inhoudsopgave NIEUW! QR MAAKT U WEGWIJS WALTMANN AANBOD

21

Onderverhuur van bedrijfsruimte; een oplossing of een probleem?

COLUMN MR. E.F. DE VILDER (NOTARISPRAKTIJK INTERWAERT) WALTMANN AANBOD AMEGA GROEP NEEMT MOBILITEIT SERIEUS VASTGOEDNIEUWS VASTGOEDNIEUWS

28

Markt voor commercieel vastgoed houdt wind in de rug

WALTMANN AANBOD

CONTACTGEGEVENS WALTMANN BEDRIJFSHUISVESTING Dordrecht

Sliedrecht

Johan de Wittstraat 168

Nevenvestiging

3311 KJ Dordrecht

T. 0184 64 77 66

T. 078 614 10 30

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

COLOFON

Een uitgave van Waltmann Bedrijfshuisvesting

Oplage:

Reacties kunt u sturen naar:

T: 078 614 10 30

8.000

info@mailvanmm.nl

T: 0184 64 77 66

Uitgever:

E: bedrijfshuisvesting@waltmann.com

Redactie:

Bas den Otter | LUTRADOC

Vormgeving:

MM

Verspreiding: controlled circulation naar dga’s, ondernemers, directeuren, managers, bestuurders in de regio Drechtsteden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

I:

www.waltmann.com

Business Update • Jaargang 7 | Nummer 1 | April 2019

Hans van Andel

08 09 21 22 26 28 29


VOORWOORD

“ De commerciële

vastgoedmarkt is volop in beweging”

Vorig jaar zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht

Tot slot wil ik u wijzen op het energielabel. Wellicht nog een

in Nederland, zo meldt het Centraal Bureau voor de

beetje een ‘ver van uw bed show’, maar toch. Eind vorig jaar

Statistiek. Uiteraard zijn er ook bedrijven opgeheven,

had ruim 40 procent van de Nederlandse kantorenvoorraad

maar het saldo van oprichtingen en opheffingen is met

een energielabel slechter dan C, de minimumeis voor

bijna 85 duizend het hoogste na 2007. Maar liefst

kantoren in 2023. Bijna de helft dus. Dat percentage staat

94 procent van alle bedrijfsoprichtingen in 2018 betreft

gelijk aan 35 miljoen vierkante meter kantoorruimte.

eenmansbedrijven en die trend constateren wij ook in

In hun huidige staat mogen die kantoorgebouwen over vijf

de regio.

jaar niet meer worden gebruikt met als gevolg de deuren sluiten. Voordat u het weet is het 2023. Wacht dus - indien

De vraag naar kleinere bedrijfsruimte neemt alsmaar toe

nodig - niet te lang met het treffen van energiebesparende

en omdat de economie eveneens blijft groeien, zit ook de

maatregelen.

werkgelegenheid nog altijd in de lift. Grotere bedrijfsruimte Goede zaken!

is dan vaak nodig. Dit jaar staan daarom bij steeds meer organisaties verhuizingen op de planning. Dit betekent dat er voor ons voorlopig nog meer dan voldoende werk in het vat zit. De commercieel vastgoedmarkt is immers volop in beweging. De afgelopen periode waren wij weer bij veel mooie transacties betrokken en de ‘portefeuille’ is gelukkig goed gevuld. Dat levert toch ook een zorgpuntje op. Er lijkt een mismatch te ontstaan tussen vraag en aanbod. Lees hierover mijn artikel verderop in dit magazine.

Met vriendelijke groet, Waltmann Bedrijfshuisvesting

En nu we het toch over ons vastgoedmagazine hebben. We openen dit keer met een uitgebreid artikel over beveiliging en bescherming van uw bedrijfsgegevens. Tijdens een rondetafelgesprek ging een aantal deskundigen dieper op dit thema in. Ook leest u een interessant artikel

Hans van Andel

met Leen de Koning, directeur Amega Groep, over de

linkedin.com/company/waltmann-bedrijfshuisvesting

bereikbaarheid en mobiliteit in onze regio.

3


ARTIKEL

Bescherm uw commerciĂŤleen bedrijfsgegevens De informatiesamenleving kent diverse bedreigingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toenemende aantal virussen, DDoS-aanvallen en computercriminaliteit in algemene zin. Daarnaast moet je denken aan daadwerkelijke, fysieke inbraken in serverruimtes, in bedrijven, kantoren, het stelen van wachtwoorden en login-codes. Toch wordt het belang van goede ICT-beveiliging binnen het MKB massaal onderschat. De vraag is: beschermen bedrijven en organisaties hun commerciĂŤle- en bedrijfsgegevens wel goed?

4


O

m op dit vraagstuk in te gaan is een aantal

Bewustwording

deskundigen uitgenodigd om hierover bij gastheer

Over de beveiliging van bedrijfsgegevens is veel te doen.

Lésec te praten. Aan tafel zitten Jan Leeuwestein

Jan Leeuwestein onderscheidt hierin twee stromingen:

(Lésec), Paul Faas (Dataplace), Willem van der Weijden

enerzijds de bedrijven die cybercriminaliteit proberen te

(Yello IT), Kees van der Stelt (Aspect ICT) en gesprekleider

voorkomen en hierin veel investeren en anderzijds bedrijven

Hans van Andel van Waltmann Bedrijfshuisvesting.

die nauwelijks zijn geïnteresseerd. Hij vindt het wel belangrijk dat er een bewustwording ontstaat die de gevaren van

Glasvezel

cybercriminaliteit onderkennen. Willem van der Weijden

“Als ik vroeger met een mogelijke koper of huurder een

onderstreept dit. ”Gebruikers willen steeds eenvoudiger werken

bedrijfspand ging bezichtigen, was meestal de eerste vraag

en de toegankelijkheid ruim houden. Maar het is essentieel

‘is het pand voorzien van airco?’. Tegenwoordig is dat veranderd

om alert te blijven, bijvoorbeeld door het regelmatig wijzigen

in ‘ligt hier al glasvezel?’, waarmee ik maar wil zeggen dat het

van wachtwoorden. Zo ken ik een geval van cybercriminaliteit

nu om heel andere zaken gaat,” zo opent Hans van Andel het

waarbij een bedrijf een grote som geld is kwijtgeraakt.

rondetafelgesprek. “De hele wereld deelt, verspreidt en ontvangt

Het dacht een factuur overgemaakt te hebben naar een

informatie via internet, allerlei sociale media en e-mail.

leverancier, maar e-mails met correspondentie waren

We kunnen niet meer zonder, maar wat gebeurt er met die

onderschept en uiteindelijk is het geld verdwenen.”

informatie als er een calamiteit optreedt of als er iemand is met kwade bedoelingen?”

Eigen serverruimte Om alle ellende te voorkomen is een aantal oplossingen

“wat gebeurt er met onze informatie als er een calamiteit optreedt of als er iemand is met kwade bedoelingen?”

voorhanden die bijdragen aan het veiliger werken met ICT. Veel bedrijven beschikken nog over eigen serverruimtes. Dit is een kostbare zaak zo zeggen de experts aan tafel. Naast het bouwen, inrichten en onderhouden komen er nog kosten bij voor stroomverbruik van het laten draaien van de servers, maar ook voor het verbruik van de airconditioning of klimaatbeheersing. Daarbij kost het beveiligen van de ruimte

Veilig werken

tegen diefstal, brand en waterschade ook veel geld.

Twee vragen waar snel een antwoord opvolgt. Over het glasvezel zegt Willem van der Weijden dat het kabelnetwerk van KPN

Datacenters

vandaag de dag nog steeds voldoet. In de toekomst zal glasvezel

Aan het woord komt Paul Faas van Dataplace.

wel een steeds belangrijkere rol gaan spelen omdat de vraag

“Datacenters worden steeds belangrijker in de Nederlandse

naar meer capaciteit ongetwijfeld zal toenemen. Wat betreft deel

economie. Een datacenter is een veilige plek voor de ICT

twee van de vraag sommen de deelnemers bijna eensgezind

van wie dan ook en is niets meer dan een gebouw waarin

de risico’s op van een internetstoring of als de server in een

alles draait om het bieden van een veilige, efficiënte plek om

bedrijf het begeeft. De zaak ligt stil en erger is nog als er

computersystemen, connectiviteit en opslagsystemen te

bedrijfsgegevens verloren gaan. Yello IT en Aspect ICT hebben

huisvesten die zonder onderbreking moeten functioneren.

een deel van de oplossing paraat. “Steeds meer bedrijven gaan

In onze datacenters kom je van alles tegen, van beursgenoteerde

over op online werkplekken. Door het samenvoegen van alle

bedrijven tot kleine mkb-bedrijven. Het is een enorme

onderdelen van een IT-omgeving zoals hardware, software,

groeimarkt. Nu nog staat 60% van de servers in eigen

applicaties, e-mail, dataopslag, back-up, beheer en support én

bedrijfsruimtes. Dit zal snel veranderen, want het is kostbaar,

doordat de werkplek gecentraliseerd vanuit datacenters wordt

onderhoudsintensief en brengt risico’s met zich mee.”

aangeboden, kun je als gebruiker overal inloggen op je eigen werkplek en veilig werken,” zo legt Willem van der Weijden uit.

5


ARTIKEL

Gevoelskwestie Dat vooral kleine mkb-bedrijven weinig gebruik maken van datacenters verbaast Jan Leeuwestein niets. “Het is vaak een gevoelskwestie. De cloud is nog voor velen een vaag begrip.” Willem van der Weijden beaamt dit. “Er bestaat nog het nodige wantrouwen ten aanzien van datacenters. Vaak heerst er onbegrip. Onlangs heb ik een aantal wat oudere relaties kennis laten maken met Dataplace. Na de rondleiding waren ze helemaal om.” Paul Faas haakt hierop in: “Onbekend maakt inderdaad onbemind. Wij krijgen de gekste vragen over ons

Alarm

datacenter: ‘wat gebeurt er als er een vliegtuig neerstort op het

Naast de ontwikkelingen in het beveiligen van

datacenter?’ of ‘wat gebeurt er als de dijken doorbreken?’

bedrijfsgegevens, is ook het fysieke beveiligen van

Met dergelijke vragen proberen wij zo goed mogelijk om

bedrijfspanden een steeds groter issue in de bedrijfsvoering.

te gaan, maar wat mij wel verontrust is de ondermaatse

Jan Leeuwestein weet er alles van. “Vroeger werd er alarm

deskundigheid of kennis bij medewerkers die de

geslagen als de inbreker daadwerkelijk in het pand was en

ICT-verantwoordelijkheid dragen in een bedrijf. Ik lees in

ging er iemand op pad om te kijken wat er aan de hand was.

aanvragen zoveel onzin dat ik mij afvraag hoe zij in de praktijk

Tegenwoordig zijn er schillen buiten om panden die al van

de ICT binnen hun bedrijf goed kunnen laten functioneren.”

alles kunnen detecteren. Met de digitale opslag en transmissie van videobeelden kunnen we op afstand bedrijfspanden en/

Prioriteiten

of industrieterreinen bewaken en adequaat reageren op

Kees van der Stelt: “Er is binnen het bedrijfsleven inderdaad te

alarmmeldingen. Met huidige technieken en mogelijkheden

weinig bewustwording over veiligheid en wat datacenters te

kunnen we geavanceerde systemen aanbieden.”

bieden hebben. In het MKB ontbreekt het vaak aan resources om hier de juiste maatregelen voor te nemen. Grote bedrijven

Onheus gebruik

zijn veel intensiever bezig met ICT-beveiliging en passen hierop

Ouderen zijn veel meer met beveiliging bezig dan de jongere

hun organisatie aan. Daar zie je al dat de verantwoording voor

generatie vindt Kees van der Stelt. “Jongeren zijn zich minder

de beveiliging van bedrijfsgegevens in handen ligt van goed

bewust van de gevaren die het internet en social media met

opgeleide ICT-ers.” Paul Faas merkt op: “Het is maar net

zich mee kunnen brengen.” Men denkt dat het wel los zal lopen

wat je nodig hebt en waar nu je prioriteiten liggen.

of dat ’het mij niet zal overkomen’, is de overtuiging van

Kijkend naar de toekomst is het onafwendbaar dat er meer

Jan Leeuwestein. “Hoe gemakkelijk is in te breken, bleek tijdens

kennis en capaciteit vereist is. Databestanden worden steeds

een bijeenkomst over beveiliging. Een 14-jarige ethisch hacker

zwaarder en omvangrijker. Daardoor zal er niet alleen meer

demonstreerde dat hij binnen enkele minuten van een aantal

glasvezel nodig zijn, maar ook datacenters krijgen meer

mensen uit de zaal kon vertellen wat hun laatst ontvangen

klandizie.”

e-mailtjes waren. De verbazing bij de aanwezigen was groot.”

6


Hbo-opleiding

Het slotwoord is voor Hans van Andel. “We kunnen een aantal

Paul Faas begrijpt dat veel mensen het ingewikkeld vinden.

conclusies trekken, bijvoorbeeld dat de ontwikkelingen in ICT

“De ontwikkelingen binnen ICT gaan zo verschrikkelijk snel,

nauwelijks zijn bij te houden. Lastig voor de specialisten, maar

dat het nauwelijks is bij te benen. Veel bedrijven kunnen het

nog lastiger voor mensen van wie het niet de ‘corebusiness’

zelf al niet meer aan en moeten hierop de nodige maatregelen

is. Voor het beveiligen en beschermen van bedrijfsgegevens

nemen. Gebrek aan goed ICT-personeel is dan nog een

is in de regio gelukkig een aantal gekwalificeerde bedrijven

extra bottleneck.” De opmerking van Paul over gebrek aan

en organisaties voorhanden die hierin kunnen faciliteren.

ICT-personeel geeft het rondetafelgesprek plots een andere

Honderd procent waterdicht is wellicht een utopie, maar ook in

wending. Kees van der Stelt: “HBO Drechtsteden verzorgt nog

bedrijven kunnen medewerkers zelf veel bewuster omgaan met

niet zo lang een ICT-opleiding op hbo-niveau in samenwerking

bedrijfsgegevens. Cybercriminaliteit zal voorlopig nog wel hoog

met zo’n 20 regionale bedrijven. Dit is een uitermate goed

op de agenda blijven staan, al het er ooit vanaf komt.

initiatief, want het is broodnodig om ICT-kennis binnen de regio

De boodschap is helder: ondernemers denk na over uw ICT en

op te bouwen en te behouden.” Onder andere Aspect ICT en

anticipeer voordat het te laat is.”

Yello IT faciliteren deze opleiding, die is bedoeld voor mbostudenten ICT die verder willen leren. Tevens is de opleiding voor werkenden in de ICT die zich verder willen ontwikkelen van mboniveau naar hbo-niveau. Het gaat dan om duale opleidingen.

DEELNEMERS RONDETAFELGESPREK

Dataplace

Yello IT

Paul Faas is manager marketing

Willem van der Weijden is commercieel

& segment sales bij Dataplace.

directeur bij Yello IT. Het bedenken

Dataplace beschikt op dit moment

en implementeren van passende

over meerdere Tier III-datacenters in

en vernieuwende oplossingen op

Nederland. De datacenters zijn

het gebied van IT en telefonie zijn

Paul Faas

volledig redundant, carrier neutraal

Willem van der Weijden

www.dataplace.com

en energiezuinig uitgevoerd dat aan

www.yello-it.nl

Jan Leeuwestein www.lesec.nl

de kernactiviteiten. Met zo’n 24 enthousiaste IT-specialisten is Yello IT

de hoogste beschikbaarheids- en

sprankelend, creatief en vindingrijk,

beveiligingseisen voldoet.

out-of-the box en oplossingsgericht.

Lésec

Aspect ICT

Jan Leeuwestein is directeur/eigenaar

Kees van der Stelt is partner en

van Lésec. Het bedrijf opereert is actief

teamleider bij Aspect ICT, een bedrijf dat

als beveiligings- en telecombedrijf en

ICT-diensten, advies en ondersteuning

biedt aan zowel zakelijke als particuliere

bij ingebruikname en benutting van

klanten kwalitatief hoogwaardige

ICT-systemen en omgeving verzorgt.

en innovatieve diensten. Lésec volgt

Kees van der Stelt www.aspect-ict.nl

de ontwikkelingen, wetgeving en

Aspect-ICT kan een waardevolle bijdrage leveren aan uw bedrijf wat betreft

advisering met betrekking tot de

consultancy. Ontwikkeling en beheer,

branche nauwlettend en vertaalt deze

maar natuurlijk ook voor software,

naar een praktisch advies en invulling.

apparatuur, installatie en service.

7


Nieuw! QR maakt u wegwijs U maakt in deze uitgave van Business Update kennis met opnieuw een noviteit. Bij diverse gebouwen verderop in dit nummer ziet u een QR-code staan. QR staat voor Quick Response. Hiermee kunt u een kijkje nemen met uw smartphone of tablet, in het gebouw waar u wellicht naar op zoek bent. Wij prijzen ons gelukkig met de positieve reacties die wij regelmatig ontvangen over de wijze waarop wij u – de klant – informeren en begeleiden in uw zoektocht naar een nieuw of ander bedrijfspand. Het is ons streven om u zo goed en zo breed mogelijk te informeren tijdens deze zoektocht. Dat doen we niet alleen met onze actuele website, nieuwsbrieven en dit vastgoedmagazine, maar vanaf nu ook via QR-codes. Iedereen kan via de camera van een daarvoor geschikte smartphone of tablet de QR-code activeren en er gebruik van maken. Er gaat een wereld voor u open en u krijgt een goede indruk van wat een bedrijfspand, waarin u wellicht in bent geïnteresseerd, u te bieden heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat de QR-code u de nodige extra informatie brengt. Succes! Bekijk hiernaast de QR-code uitleg video hoe u optimaal gebruik kunt maken van de QR-codes. Hans van Andel iPhone-gebruikers scannen de QR-code via de camera app. Android-gebruikers dienen een app te installeren die QR-codes kunnen scannen.

8


RECT KBAAR

CT KBAAR

AANBOD

Kantoorruimte

Buitendijks 53, 55, 57, 59 en 61 • Papendrecht Een complete ingerichte moderne kantoorruimte wordt te

+ Goede verbinding naar N3 en A15 / A16

koop aangeboden en maakt deel uit van het businesspark

+ Totaal 16 parkeerplaatsen

‘Oosteind’ te Papendrecht. Dit is businesspark is ontwikkeld

+ Verdeeld over 3 bouwlagen

in 2009 en heeft door de architectuur in combinatie met kleurstelling een hedendaagse uitstraling. De kantoorruimte is verdeeld over drie bouwlagen en op de hoek gelegen met zicht richting de Ketelweg, meerdere huisnummer mogelijk.

Afmetingen

Vraagprijs

Totaal ca. 910 m2

€ 1.250.000,- k.k. *

*

Prijzen zijn excl. BTW

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoorruimte

Winkelruimte

Edisonweg 10 • Alblasserdam

Kerkbuurt 93 • Sliedrecht

In het kantorencomplex ‘Edison’ treft u een compleet

Aan een winkelpromenade in hoofdwinkelcentrum van

uitgeruste, afgebouwde kantoorunit op de 1 verdieping.

de gemeente Sliedrecht ligt deze moderne winkelunit.

De unit maakt gebruik van algemene voorzieningen als:

Deze winkelunit is voor diverse retail mogelijkheden

verkeerszones, toiletgroepen, pantry en spreekkamers.

geschikt. In directe omgeving van parkeerplaatsen.

e

Voorzien van een liftinstallatie en glasvezelverbinding en een eigen parkeerplaats.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 52 m²

€ 395,- per maand

Ca. 270 m²

€ 2.950,- per maand

9


ECT KBAAR

T BAAR

ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

RECT PER DI AAR KB I BESCH

Kantoorruimte

Baanhoek 184 • Sliedrecht Het betreft vrijstaand kantoorgebouw verdeeld over twee

+ Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 200 m²

bouwlagen. De kantoorruimte kan per bouwlaag te huur

+ Aan doorgaande weg gelegen

worden aangeboden. Ook is het mogelijk het gebouw als

+ Parkeermogelijkheid op eigen terrein

geheel te huren. Van de parkeerplaatsen op eigen terrein mag door de huurders gebruik worden gemaakt.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

V.a. ca. 200 m²/ Totaal ca. 400 m²

€ 75,- per m² per jaar

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Bedrijfs-/kantoorruimte

Kubus 70 • Sliedrecht Binnen dit bedrijfsgebouw wordt een kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping te huur aangeboden. De kantoorruimte heeft een gedeelde pantry en toiletgroep

+ Bedrijventerrein Noord Oost Kwadrant + Uitstekend bereikbaar + Voldoende parkeergelegenheid

met de huurder van de naastgelegen ruimte op de tweede verdieping. Geweldige entree, goed uitzicht en representatief. Per direct beschikbaar. Zichtlokatie aan de rijksweg A15.

10

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 162 m²

€ 120,- per m² per jaar

Business Update | April 2019


RECT KBAAR

CT KBAAR

D BESC IRECT HIKBA AR AANBOD

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Kantoorunits

Viltweg 1, (gebouw 1) • ‘s-Gravendeel

+ Zelfstandig karakter + Eigen voorzieningen + Kleinschalig bedrijventerrein

Aan de Viltweg te ’s-Gravendeel worden 4 zelfstandige kantoorunits (ca. 80 m2, ca. 115 m2, ca. 120 m2, ca. 250 m2) te huur aangeboden. Er is sprake van een zelfstandig karakter met voor 2 units een eigen entree en eigen voorzieningen en de kantoorunits van circa 115 m² en circa 120 m² hebben een gezamenlijke entree vanaf de voorzijde van het gebouw.

Afmetingen

Huurprijs

Totaal ca. 565 m²

Vanaf € 700,- per maand *

* Prijzen zijn excl. BTW * Bovenstaande bedragen zijn per maand en exclusief BTW en servicekosten

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoorruimte

Praktijk-/kantoorruimte

Daltonstraat 30 • Dordrecht

Duivenvoorde 211B • Zwijndrecht

Een tweetal kantoorruimtes (van in totaal ca. 275 m2)

Een praktijk-/kantoorruimte gelegen op de begane grond

gelegen op de eerste verdieping van een uitstekend

van een representatief appartementencomplex in de

gesitueerde bedrijfslocatie op bedrijventerrein Dordtse

woonwijk Nederhoven te Zwijndrecht. De totale ruimte

Kil II. Het betreft hier een uitstekend gesitueerde en

heeft een vloeroppervlakte van ca. 470 m². Deelverhuur

representatieve zelfstandige kantoorruimte gelegen op

vanaf ca. 116 m² is bespreekbaar.

de 1e verdieping van een kantoorverzamelgebouw.

Afmetingen

Huurprijs

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 275 m2

€ 90,- per m2 per jaar *

Totaal ca. 470 m2

Vanaf € 90,- p/m2 p/j *

*

*

Prijzen zijn excl. BTW

11

Als geheel


Lekdijk 36 en 36a Langerak Vrijstaande bedrijfsruimte met woonhuis

Een unieke woon-/werkcombinatie in landelijke omgeving, bestaande uit een aan de binnendijks gelegen bedrijfsperceel in combinatie met een PER vrijstaand ruim woonhuis met een mooi uitzicht. Dit bedrijfsperceel bestaat uit een bedrijfsruimte (verdeeld in

BESC DIRECT HIKB Lekdijk 36a (woonhuis) AA Voor de oppervlakte per bouwlaag, per kamer en of vertrek R

twee compartimenten), een verharde buitenruimte en aansluitend

verwijzen wij u naar de in deze verkoopinformatie aanwezige

een over twee bouwlagen verdeelde kantoorruimte. Aansluitend

plattegronden compleet met indeling en maten van de huidige PER situatie. Ook is er een oppervlakteD staat aanwezig in een I R BESC ECT overzicht. HIKB AAR

Lekdijk 36 (bedrijfsruimte)

op het bedrijfsgedeelte is nog een complete boomgaard gelegen. De bedrijfruimte is qua vloeroppervlakte in totaal circa 3.606 m².

PER BESC DIRECT HIKB AAR

Afmetingen

Interesse? 0184 64 77 66

Bedrijfsruimte 1

ca.

380 m²

Bedrijfsruimte 11

ca.

346 m²

Kantoorruimte begane grond

ca.

260 m²

Kantoorruimte verdieping

ca.

260 m²

Buitenruimte overdekt

ca.

360 m²

Buitenruimte boomgaard

ca. 1.836 m²

Buitenruimte, bruikbaar

ca. 2.981 m²

Bruto inhoud woning

ca. 1.090 m3

Woonoppervlakte

ca.

Vraagprijs Betreffende het gehele complex: € 1.550.000,- k.k.

293 m²


TE KOOP

6 bedrijfshallen

Dordtse Kil III / Dordrecht

Start bou0w19 mei 2

564 m2 tot 657 m2 bedrijfsruimte Verkoopinformatie

136 m2 kantoorruimte

Ontwikkeling en realisatie

078 - 614 10 30

www.demalachiet.nl

0180 - 43 43 43

TE KOOP

BEDRIJFSUNITS

ALBLASSERDAM

Gelegen op bedrijventerrein Hoogendijk in Alblasserdam 6 bedrijfsruimten, elk 195 m2, met kantoorruimte van ca. 55 m2 2 bedrijfsruimten van elk 300 m2 Parkeren op eigen terrein Representatieve uitstraling en hoogwaardig afwerkingsniveau

Verkoopinformatie

Ontwikkeling en realisatie

078 - 614 10 30

0180 - 43 43 43


AANBOD

Horeca

Peulenstraat 137 + 137D • Hardinxveld-Giessendam Binnen het centrum, tegenover het zorgcentrum, voormalige

+ Nr.137 totaal ca. 322 m², nr. 137D totaal ca. 114 m²

locatie Rabobank, is een horeca / winkelruimte te huur. Ruimte

+ Huurprijs nr. 137 € 2.500,- per maand excl. BTW

is geschikt voor detailhandel, horeca of leasure activiteiten

+ Huurprijs nr. 137D € 1.250,- per maand excl. BTW

en is als geheel en in twee delen te huren. Momenteel is het grootste deel, nummer 137, in gebruik geweest als restaurant. In de ruimte is een volledig ingericht met bijbehorend meubilair aanwezig maar kan uiteraard naar eigen wens ingericht worden.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal 436 m²

Totaal € 3.500,- per maand

Bedrijfsruimte

Madame Curiestraat 10-16 • Dordrecht Een

multifunctionele

bedrijfslocatie

bestaande

uit

showroom/kantoor-/bedrijfs-/buitenruimte op een perceel van 2.843 m². Op het onderhavige perceel zijn twee

+ Bedrijventerrein Noord Oost Kwadrant + Uitstekend bereikbaar + Voldoende parkeergelegenheid

vrijstaande bedrijfsgebouwen gesitueerd. Nr. 10: showroom ca. 115 m2 en kantoor (1e verdieping) ca. 98 m2. Nr 16: bedrijfsruime ca. 695 m2 en kantoor ca. 45 m2.

Perceel (erfpacht)

Vraagprijs

Totaal ca. 2.843 m2

€ 375.000,- k.k. *

*

14

Business Update | April 2019

Prijzen zijn excl. BTW


D BESC IRECT HIKBA AR AANBOD

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Kantoorruimte

Binnen Kalkhaven 37-39 • Dordrecht Een representatief kantoorgebouw met fantastisch uitzicht

+ Gelegen in het centrum

over de rivier de Maas met de Zwijndrechtse brug en aan

+ Representatieve kantoorruimte

de andere kant de historische Kalkhaven. Het gebouw is in

+ Fantastisch uitzicht

de eerste helft van de 19e eeuw gebouwd en is ingeschreven als rijksmonument. Diverse authentieke details zijn bewaard gebleven zoals paneeldeuren en ornamenten.

Afmetingen

PER D BESC IRECT HIKBA Huurprijs excl. BTW AR

Totaal ca. 618 m2

€ 7.250,- per maand PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Bedrijfs-/kantoorruimte

Aventurijn 1410 • Dordrecht + 6 parkeerplaatsen + Dordtse Kil III +B edrijfsruimte ca 354 m², kantoorruimte ca. 248 m²

Representatieve bedrijfsruimte/showroom met kantoorruimte op de verdieping. De bedrijfsruimte is voorzien van veel daglichttoetreding en automatische schuifdeuren en is daardoor goed te gebruiken als showroom. Het kantoor op de verdieping is netjes afgewerkt en ingedeeld in meerdere compartimenten. Voorzien van airconditioning en tapijt. Per direct beschikbaar.

Afmetingen

Huurprijs

Totaal ca. 602 m²

€ 3.800,- per maand *

*

15

Prijzen zijn excl. BTW


ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Nieuwland Parc 327 A - B • Alblasserdam 3 nieuwbouw bedrijfsunits met fantastisch uitzicht op rivier

+ unit 1: ca. 255 m² bedrijfsruimte, ca. 345 m² kantoorruimte

‘De Noord’. Deze units worden gebouwd op het

+ unit 2: ca. 240 m² bedrijfsruimte, ca. 315 m² kantoorruimte

bedrijventerrein Nieuwland parc te Alblasserdam. Per unit

+ unit 3: ca. 305 m² bedrijfsruimte, ca. 210 m² kantoorruime

bedrijfsruimte begane grond met kantoorruimte ter hoogte van de 2e verdieping. Het geheel heeft een bijzondere architectuur.

Huurprijs

Koopprijs

Vanaf € 4.525,- p/m *

Vanaf € 690.000,- v.o.n. *

*

Prijzen zijn excl. BTW

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Winkelruimte

Bedrijfsruimte

Sophiapromenade 12 • H-I-Ambacht

Wolweverstraat 34 • Ridderkerk

In het winkelcentrum Sophiapromenade in de passage

Een gecombineerd bedrijfsobject bestaande uit twee

wordt er een zelfstandige winkelruimte te huur aangeboden.

bouwlagen kantoorruimte en een bedrijfsruimte met

Deze winkelunit is gelegen in de passage waar meerdere

entresolvloer en 5 parkeerplaatsen. Een compleet

winkels zijn die doorgaan naar de supermarkt. Gelegen in

voorzieningenniveau

de nieuwe woonwijk ‘De Volgerlanden’ te HI Ambacht. Er is

doeleinden (categorie 3.2.) aangewend worden binnen

sprake van een gevarieerd en compleet winkelaanbod.

de mogelijkheden van de beheersverordening.

kan

voor

diverse

gebruiks-

Afmetingen

Huurprijs

Afmetingen

Vraagprijs

Ca. 111 m²

€ 200,- per m² per jaar *

Totaal ca. 867 m2

€ 59.500,- per jaar *

*

Prijzen zijn excl. BTW

*

16

Business Update | April 2019

Prijzen zijn excl. BTW


D BESC IRECT HIKBA AR AANBOD

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Bedrijfs-/kantoorruimte

Industrieweg 47 • Sliedrecht Een geschakeld gecombineerde bedrijfsruimte bestaande uit

+ 4 eigen parkeerplaatsen

een showroom/kantoorruimte (ca. 180 m²) op de begane

+ In maritieme werkomgeving

grond en eerste verdieping en een bedrijfsruimte (ca. 70 m²) aansluitend aan de achterzijde. Tevens is er de mogelijkheid om een showroomruimte in het bedrijfsobject in te richten.

Afmetingen

Deze bedrijfsruimte is direct en volledig te gebruiken.

Totaal ca. 250 m2 *

PER D BESC IRECT HIKBA AR Huurprijs € 2.000,- per maand *

Prijzen zijn excl. BTW

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Kantoorruimte

Bedrijfsruimte

Kamerlingh Onnesweg 8 • Dordrecht

Hoedemakersstraat 16 • Zwijndrecht

Voor de verhuur wordt aangeboden een representatieve

Een op een hoek gelegen geschakelde bedrijfsunit

kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping van

met inpandig, kleinschalige kantoorruimte en een

het

aan

parkeerplaats. De bedrijfsunit maakt deel uit van een

de Kamerlingh Onnesweg 8. De indeling van de

bedrijfsverzamelgebouw. Een oplevering is per direct

kantoorruimte is in onderling overleg aan te passen.

mogelijk.

representatieve

kantoorgebouw

gelegen

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 240 m2

€ 100,- per m² per jaar

Ca. 100 m²

€ 700,- per maand

17


ECT KBAAR

T BAAR

ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

RECT PER DI AAR KB I BESCH

Kantoorruimte

Archimedesstraat 12 • Dordrecht Diverse beschikbare kantoorunits in het representatieve business centrum ‘Archimedes’ op het recent gerevitaliseerde bedrijventerrein ‘Louter Bloemen’. De ruimtes zijn, indien

+ Voldoende parkeergelegenheid op de openbare weg + Beschikbaarheid units 28 en 29

gewenst, gemeubileerd te huren en hebben toegang tot een razendsnel glasvezelnetwerk. De huisvesting is zeer geschikt voor zowel de startende als gevestigde ondernemers en wordt gekenmerkt door transparantie en onderling contact.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 82 m2

€ 1000,- per maand

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Industrieweg 37 • Sliedrecht

Pieter Zeemanweg 47 • Dordrecht

De kantoorruimte met bepaalde indeling op de

Diverse kantoorkamers verdeeld over de begane grond

verdieping gelegen. De kantoorruimte is voorzien van

en eerste verdieping van het vrijstaande kantoorgebouw.

eigen voorzieningen (toilet/pantry). De locatie heeft een

Er zijn diverse combinaties mogelijk. De huurders hebben

maritiem karakter. Modern, compleet en per direct in

toegang tot een algemene entree, gezamelijke facilitaire

gebruik te nemen.

voorzieningen en een pantry voorziening per verdieping.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs

Ca. 178 m2

€ 1.500,- per maand

Vanaf ca. 30 m²

€ 90,- per m² per jaar *

*

18

Business Update | April 2019

Prijzen zijn excl. BTW


AANBOD

Kantoorruimte

Kubus 20 • Sliedrecht + 11 parkeerplaatsen + Begane grond ca. 235 m² Verdieping ca. 237 m² + Oplevering juni 2019

Een op een hoek gelegen luxueuze kantoorruimte op de begane grond en op de verdieping, direct op zichtlocatie gelegen richting rijksweg A15. Gelegen op bedrijventerrein Noord-Oost kwadrant. Aan de voorzijde is parkeergelegenheid. Zelfstandig karakter.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 472 m²

€ 4.300,- per maand

Winkelruimte

Kantoorruimte

Kerkbuurt 33 • Sliedrecht

Langesteijn 102 • H.I.Ambacht

Een zelfstandige aan het ‘Merwede’ plein gelegen

Binnen het gebouw wordt 1 kantoorappartement te koop

winkelruimte (ca. 355 m²) met een souterrain (ca. 108 m²)

en/of te huur aangeboden. Dit kantoorappartement ligt op

en entresolvloer (ca. 92 m²). Uitstekende ligging.

de begane grond met parkeerplaatsen in de parkeerkelder.

De winkelruimte ligt op een hoek van een winkelplint

Het gebouw kenmerkt zich door een zeer hoogwaardig

van winkelpromenade ‘De Kerkbuurt’ in Sliedrecht.

afwerkings- en voorzieningenniveau met een spectaculaire

Nabij toekomstige vestiging van ‘Action’.

ontvangsthal en een uitstekende bereikbaarheid.

Afmetingen

Huurprijs

Huurprijs

Vraagprijs

Totaal ca. 445 m2

€ 150,- per m2 per jaar *

€ 125,- per m2 per jaar *

€ 595.000,- k.k.*

*

Prijzen zijn excl. BTW

*

19

Prijzen zijn excl. BTW


ARTIKEL

De Diamant in Dordrecht: schot in de roos Jan Martinu is projectmanager bij Herkon Projectontwikkeling.

Malachiet

Onlangs leverde hij fase twee op van bedrijfsverzamelgebouw

Er komt dus een vervolg op dit ‘concept’. Dit vervolg komt er

De Diamant op bedrijventerrein Dordtse Kil III. Ergens in 2016

aan de Malachiet, ook op de Dordtse Kil III en vlakbij de Makro.

borrelde het idee op bij Herkon om dit nog vrije stuk grond

Daar beschikt Herkon ook over een grondpositie waar een

voor eigen rekening en risico te gaan ontwikkelen. Jan Martinu

kopie van De Diamant en wat grotere bedrijfshallen van zo’n

kon aan de slag.

560 m2 zullen verrijzen. De vergunningen zijn aangevraagd en Herkon is reeds gestart met de verkoop. “We willen op deze

E

manier ook de ondernemers bedienen die we bij De Diamant r bleek aanvankelijk vooral behoefte aan wat kleinere units,”

niet konden voorzien van een passende huisvesting,” vertelt de

zo begint Martinu. “Daar zijn we op ingesprongen en in

projectmanager. Het concept heeft zich inmiddels bewezen

augustus 2017 gestart met de bouw van de eerste fase

en is ook interessant als beleggingsobject omdat de vraag op

van veertien units.” Bij de oplevering in februari 2018 was fase

de huurmarkt ook toeneemt. Herkon borduurt daarom voort

één van De Diamant aan de Zirkoon volledig verkocht. De nog

op het succes van De Diamant. Het project aan de Malachiet

steeds aantrekkende economie zorgde voor meer vertrouwen bij

zal eveneens bestaan uit bedrijfsunits in diverse afmetingen

ondernemers om te investeren in bedrijfshuisvesting. De vraag naar

bedrijfsruimte in combinatie met kantoorruimte. Door het

grotere bedrijfshallen met kantoor groeide. Voor Jan Martinu reden

toepassen van differentiatie in gevelkleur en afmetingen is

om fase twee van De Diamant snel op te starten.

er ook nu weer voor elke mkb-ondernemer een passende

“Dit keer hebben we ingestoken op grotere bedrijfshallen met

huisvesting te vinden. Alles uiteraard met een compleet en

een tweelaagse kantoorruimte.” Binnen niet al te lange tijd waren

hoogwaardig afwerkingsniveau.

ook deze zeven units verkocht. De bouw van fase twee startte mei vorig jaar en in februari jl. zijn de units opgeleverd. “Ook nu konden we inspelen op de wensen van de ondernemer, met daarbij de uitstraling te handhaven die we voor ogen hadden,” vertelt Martinu. En hij vervolgt: “De Diamant was een prachtig project. Het is een gewilde locatie dankzij een goed onderhouden bedrijventerrein,

Wilt u meer weten over de projecten van Herkon Projectontwikkeling of heeft u interesse in het project de Malachiet?

met prima parkbeheer, een juiste uitstraling en goed bereikbaar. Onze bedrijfsruimten kennen een hoogwaardig afwerkingsniveau

Jan Martinu

en zien er representatief uit met onder andere de gekleurde

Herkon Projectontwikkeling

gevelkaders ter plaatse van de kantoorruimte.” Het project

06 -10 39 30 96

De Diamant is verkocht en opgeleverd. Een schot in de roos zoals

j.martinu@herkon.nl

blijkt. Er komen nog steeds aanvragen binnen. “Onder meer via Waltmann Bedrijfshuisvesting vernamen wij dat er inmiddels ook

Hans van Andel

behoefte is aan wat grotere bedrijfshallen.”

Waltmann Bedrijfshuisvesting

20

06 - 53 42 95 10 h.vanandel@waltmann.com


COLUMN

COLUMN

Ondernemers met eenmanszaak ook privé aansprakelijk

Onderverhuur van bedrijfsruimte; een oplossing of een probleem?

De privé aansprakelijkheid van de ondernemer in een eenmanszaak liegt er niet om. Gaat u zakelijk failliet,

Sommige huurders huren meer oppervlakte dan zij nodig

dan bent u ook privé failliet. U bent privé met uw hele vermogen

hebben, maar willen of kunnen toch niet uit het gehuurde

aansprakelijk. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd

vertrekken. Onderverhuur kan dan een oplossing zijn.

bent, dan vallen de bezittingen van uw partner daaronder.

Ook voor de verhuurder kan onderhuur van bedrijfsruimte een

Zelf de spaarrekeningen van uw minderjarige kinderen zijn niet

goede oplossing zijn; de ruimte komt niet (gedeeltelijk) leeg te

veilig voor de schuldeisers. Huwelijkse voorwaarden kunnen

staan en de huurinkomsten blijven doorlopen.

u (gedeeltelijk) behoeden voor een hoop ellende. Die kunt u altijd aangaan, ook al bent u al getrouwd. Wel is het zo dat het

Kan een huurder van bedrijfsruimte zo maar onderverhuren?

splitsen van de privé-aansprakelijkheid pas in gaat vanaf de dag

Volgens de wet is de huurder bevoegd om de bedrijfsruimte onder

na het tekenen van de huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk,

te verhuren, tenzij het voor hem aannemelijk is dat de verhuurder

voor schulden daarvoor blijft u beiden hoofdelijk aansprakelijk.

daartegen redelijke bezwaren zal hebben (artikel 7:221 Burgerlijk Wetboek). Het is evident dat een verhuurder bezwaar zal hebben

U bent dus als ondernemer ook in privé aansprakelijk voor

tegen onderverhuur van de bedrijfsruimte voor een wietplantage of

‘alle

voor andere illegale activiteiten, maar overigens is dit natuurlijk een

handelingen

en

vermogensaangelegenheden’

van

lastig uitgangspunt.

het bedrijf. Het gaat dan om geld, ander bezit en schulden. Er bestaat in de eenmanszaak geen onderscheid tussen privéen ondernemingsvermogen. De schuldeisers van uw bedrijf

Wilt u als verhuurder grip houden op wie het bedrijfspand

(crediteuren), kunnen hun vordering verhalen op uw privébezit.

gebruikt en op welke wijze, dan is het noodzakelijk om in de

En uw schuldeisers in uw privéleven kunnen dat doen op de

huurovereenkomst expliciet op te nemen dat onderverhuur

bezittingen van uw onderneming.

uitsluitend is toegestaan nadat de huurder hiervoor schriftelijke toestemming heeft gekregen van de verhuurder. Daarbij kan ook

U kunt een aantal van de hiervoor genoemde nadelen voorkomen

bepaald worden dat de verhuurder voorwaarden mag stellen

door alsnog huwelijksvoorwaarden op te stellen. Daar zitten echter

aan onderverhuur. Waarom zou de verhuurder dat willen doen?

wel strikte regels aan vast, ons kantoor kan u hierover informeren

Omdat de hoofdverhuurder geen contractuele relatie met

tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

de onderhuurder heeft; die sluit immers een eigen (onder-) huurovereenkomst met de hoofdhuurder die daardoor ook de positie van verhuurder krijgt. En het is belangrijk dat onderwerpen zoals de duur van de onderhuur, de betalingstermijnen, de opzegtermijnen en het gebruik, naadloos aansluiten bij de hoofdhuurovereenkomst. Zo houdt u als verhuurder niet alleen grip op de complexiteit van de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen, maar ook op de risico’s die onderverhuur met zich meebrengt.

Mr. E.F. de Vilder

Meer weten? Contact mij.

Mr. Joke Mikes

Notarispraktijk Interwaert

Notarispraktijk Interwaert

Justion Advocaten Rotterdam

Peulenstraat 151

Linatebaan 69a | 3045 AH Rotterdam

3371 AL Hardinxveld-Giessendam 0184 - 612 933

21

T: (010) 440 31 00 M: 06 20 33 55 91


ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Kamerlingh Onnesweg 10 Dordrecht Aan de belangrijkste hoofdontsluiting op bedrijventerrein Dordtse Kil I+II staat een bedrijfscomplex bestaande uit een kantoorruimte met aan de achterzijde een bedrijfsruimte met

+ 28 parkeerplaatsen + Bedrijfsruimte ca. 1.383 m², buitenterrein ca. 627 m² + Verzorgde kantoorruimte totaal ca. 701 m² + Secundaire ruimte ca. 304 m²

PER D BESC IRECT HIKBA Vraagprijs excl. BTW AR

buitenterrein en twee bovenloopkranen met een hijsvermogen 2.000 kg. De overheaddeuren zijn elektrisch bedienbaar en er is een zware krachtstroom installatie. Kantoorruimte met indeling, kantine is verdeeld over 2 bouwlagen.

Afmetingen Totaal ca. 3.015 m²

€ 1.450.000,- k.k. PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Bedrijfsruimte

Kantoorruimte

Ambachtsstraat 1D • H’veld-G’dam

Druivengaarde 6 en 10 • H.I. Ambacht

Een zelfstandige kantoorruimte op de begane grond met

In het winkelcentrum Sophiapromenade worden 2

appartementsrecht gelegen te Hardinxveld-Giessendam.

winkelruimtes nr. 6 (ca. 215 m²) en nr. 10 (ca. 153 m²)

De kantoorruimte heeft een moderne uitstraling en is

te huur aangeboden. Gelegen in de nieuwe woonwijk

grotendeels een open ruimte met een tweetal spreekkamers.

‘De Volgerlanden’ te HI Ambacht. Er is sprake van een

Parkeerplaatsen aan de voorzijde. Per direct beschikbaar.

gevarieerd en compleet winkelaanbod.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs

Ca. 200 m2

€ 199.000,- k.k.

Totaal ca. 368 m2

€ 175,- per m2 per jaar*

*

22

Business Update | April 2019

Prijzen zijn excl. BTW


RECT KBAAR

CT KBAAR

D BESC IRECT HIKBA AR AANBOD

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Bedrijfsunits

Lelystraat 25-31 • Sliedrecht Drie nieuwbouw bedrijfsunits (ca. 140 m²) verdeeld

+ Multifunctioneel

over 2 bouwlagen op een afsluitbaar perceel, gelegen op

+ Veilig

bedrijventerrein Nijverwaard. De gecombineerde bedrijfsunits

+ Modern

maken deel uit van een verzamelcomplex van totaal 18 units. De begane grond betreft een bedrijfsruimte met toilet en via houten trap naar verdiepingen met betonnen vloer en vrij te bestemmen. Per direct beschikbaar.

Afmeting

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 70 m2

Vanaf € 895,- per maand

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Bedrijfs-/kantoorruimte

Kantoorruimte

Van ’t Hoffstraat 9 • Dordrecht

Visschersbuurt 23A • Papendrecht

Een gecombineerd bedrijfsobject bestaande uit een

Een

bedrijfsruimte op de begane grond en kantoorruimte

2 bouwlagen en eventueel in 2 compartimenten te

op de eerste verdieping. De bedrijfsruimte is ingedeeld

huren waarvan bij één kantoorruimte een combinatie

in diverse compartimenten, koelcellen en vriescellen en

met een magazijnruimte (begane grond) aanwezig is.

is zeer geschikt voor een onderneming met gekoelde

De

bedrijfsprocessen. EEG gekeurd en geschikt.

Het uitzicht aan de achterzijde is fenomenaal.

zelfstandige

kantoorruimte

kantoorruimte

heeft

eigen

verdeeld

over

parkeerplaatsen.

Afmetingen

Vraagprijs

Huurprijs

Huurprijs

Totaal ca. 375 m2

€ 329.000,- k.k. *

€ 1.400,-** ,€ 1.000,-***p/m

Totaal € 2.400,- p/m*

*

Prijzen zijn excl. BTW

*

23

Prijzen zijn excl. BTW 1 **Unit 1 *** Unit 2


ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

Bouwgrond

Baanhoekweg 20 • Dordrecht Op een bestaand bedrijventerrein aan de Baanhoekweg 20 te Dordrecht bieden we namens de Gemeente Dordrecht te koop aan een voor diverse doeleinden geschikt en vrij

+ Bebouwingsoppervlakte ca. 2.222 m² + Bebouwingshoogte variërend tussen de 5 - 18 m. + Afmeting totaal ca. 4.400 m2

PER BESC DIRECT HIKB Koopsom onbeAAR Koopsom bebouwd bouwd

van aannemer, bedrijfsperceel. Het perceel is als puntvorm bestemd voor de ontwikkeling van één bedrijfsgebouw.

€ 190,- per m² v.o.n.* *

€ 100,- per m² v.o.n.*

Prijzen zijn excl. BTW

PER DIRE BESC CT HIKB AAR PER BESC DIRECT HIKB AAR

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Winkelruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Kerkbuurt 100 • Sliedrecht

Veersedijk 97 • H-I-Ambacht

Een op een hoek gelegen winkelruimte (ca. 90 m²) met een

Vrijstaand kantoorobject (ca. 334 m²) bestaande uit

kleinschalige magazijnruimte (ca. 15 m²). De winkelruimte

2 bouwlagen alsmede een vrijstaande bedrijfsruimte

heeft een speels karakter door het kleine niveauverschil in de

(ca. 120 m²). Compleet voorzieningenniveau en kan voor

begane grond vloer. De winkelruimte is voorheen gebruikt als

meerdere gebruiksdoeleinden (categorie 2) aangewend

verkooppunt ten behoeve van verkoop van vrijetijdskleding

worden binnen het vigerende bestemmingsplan.

maar is geschikt voor diverse doeleinden. Per direct beschikbaar.

Huurprijs

Vraagprijs

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

€ 1.250,- per maand

€ 175.000,- k.k. *

Totaal ca. 454 m2

€ 440.000,- k.k.

*

Prijzen zijn excl. BTW

24

Business Update | April 2019


RECT KBAAR

CT KBAAR

RECT KBAAR

CT KBAAR

AANBOD

RECT PER DI AAR KB I BESCH

Kantoorruimte

Sportlaan 151 • Sliedrecht + 1e verd. (ca. 187 m2), 2e verd. (ca. 440 m2) + Zichtlocatie op bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant

Kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen gelegen op de 1 verdieping en 2 verdieping van het gebouw. De kantoorruimte e

e

maakt deel uit van bedrijfsgebouw en is aan de voorzijde,

PER BESC DIRECT HIKB AAR Huurprijs

Sportlaan zijde gelegen. Er is een hoogwaardig opleveringsniveau en compleet voorzien van o.a. indeling (systeem-

Afmetingen

wanden) airconditioning, luxe entree e.d.. Een combinatie of

Totaal ca. 627 m2

separate verhuur van beide etages is mogelijk.

*

€ 100,- per m2 per jaar *

Prijzen zijn excl. BTW

PER DIRE BESC CT HIKB AAR PER BESC DIRECT HIKB AAR

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Winkelruimte

Bedrijfsruimte

Vriesestraat 67 • Dordrecht

Zirkoon 208 unit 8 • Dordrecht

Het betreft hier een zeer representatieve, volledige

Per direct beschikbaar! Bedrijfsruimte (ca. 233 m²) met

winkelruimte van circa 66 m², uitstekend gelegen aan de

kantoorruimte (ca. 120 m²) met 6 parkeerplaatsen.

winkelpromenade in het historische centrum van Dordrecht.

De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van bouwfase

Het kernwinkelgebied, de Sarisgang en het Statenplein zijn

1 van nieuwbouwproject ‘Diamant’ aan de Zirkoon,

in directe nabijheid, waar diverse grote winkelbedrijven zijn

op bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht.

gevestigd. De winkelunit heeft een gevelbrede etalage.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs

Ca. 66 m²

€ 1.250,- per maand

Totaal ca. 353 m2

€ 2.750,- per maand *

*

25

Prijzen zijn excl. BTW


ARTIKEL

Amega Groep

neemt mobiliteit serieus

Wie met Leen de Koning, directeur Amega Groep, praat over

Selectief gebruik

mobiliteit, moet goed bij de les blijven. Het hele scala aan

Al die jaren was en is Leen de Koning vanuit diverse invalshoeken

pijnpunten, oplossingen en toekomstverwachtingen over dit

betrokken bij de problematiek rond mobiliteit en bereikbaarheid.

onderwerp passeert in razend tempo de revue. Maar laten we bij

Met de Amega Groep verkoopt De Koning jaarlijks ruim 15.000

het begin beginnen.

auto’s en is werkgever van ruim 400 medewerkers. “Wij maken

I

mobiliteit mogelijk door het verkopen van auto’s,” zo trapt n 2003 bracht het Ingenieursbureau Drechtsteden het

De Koning af. “Maar als het zo doorgaat staan we binnen

‘Mobiliteitsplan Drechtsteden’ uit. Een strategisch kader voor

afzienbare tijd allemaal stil. Mijn opvatting is dan ook dat we niet

de ontwikkeling van mobiliteit en bereikbaarheid van de

op de goede weg zijn met alsmaar meer auto’s verkopen. Je moet

regio. Toen al zag het ernaar uit dat er actie ondernomen moest

selectief gebruik maken van de auto. Neem eens een kijkje bij

worden om het fileleed in de regio het hoofd te bieden. In de

scholen en winkelcentra. Kinderen die tien minuten wandelen van

jaren daarna zagen talrijke plannen, convenanten, platformen

school wonen, worden met de auto gebracht en gehaald.”

en andere initiatieven het levenslicht met betrekking tot dit dossier. Pas begin dit jaar op 16 januari gaf minister

Filosofie

Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het startsein

De Amega Groep stimuleert haar medewerkers om met de fiets

voor de vernieuwing van de aansluiting tussen de A16/N3.

naar het werk te komen. Medewerkers kunnen in aanmerking

Daarnaast werd een reeks van andere infrastructurele projecten

komen voor een fiets en het bedrijf stelt ook fietsen beschikbaar

in de Drechtsteden aangekondigd.

als vervangend vervoer voor klanten. In alle vestigingen zijn fietsambassadeurs benoemd. Een ieder die gebruik maakt van de

“Wij maken mobiliteit mogelijk door het verkopen van auto’s, maar als het zo doorgaat staan we binnen afzienbare tijd allemaal stil.”

26

fiets, krijgt een vergoeding. Er is zelfs een incentive aan verbonden. De vestiging of afdeling die het beste scoort, ontvangt een prijs. Zowel het NOS Journaal als RTL Nieuws besteedden hier aandacht aan, zo bijzonder vond men het. De vraag was toen: waarom stimuleert een autobedrijf het fietsgebruik? “Daar zit een filosofie achter,” zegt Leen de Koning hierover.


“Natuurlijk wil ik auto’s verkopen, zelfs in een wellicht kleinere

meer op nieuwe toepassingen. Zo denken we met grote partijen

markt. De taart wordt dan weliswaar kleiner, maar als ik daarin

na over mogelijke verkeersoplossingen. Door hier actief mee

een grotere punt kan pakken door oplossingen te bieden op

bezig te zijn, willen we een voortrekkersrol blijven spelen.

het mobiliteitsprobleem, wordt ons aandeel allen maar groter.”

Met alleen het verkopen en onderhouden van auto’s ga je het in de toekomst niet redden. Het is puur noodzakelijk dat we ons

Ambassadeur

ook op andere businesscases richten. Neem e-auto’s, dat gaat

Leen de Koning is op meerdere fronten actief om het

ons nieuwe kansen bieden.”

vastlopende verkeer te beteugelen. Zo is hij door staatssecretaris Stientje van Veldhoven benoemd tot één van

Levensbehoefte

de elf fietsambassadeurs die Nederland rijk is. Het gaat naast de

Hij noemt een voorbeeld. Eind dit jaar introduceert Volkswagen

Amega Groep om vertegenwoordigers van onder meer

de nieuwste generatie e-auto’s; de I.D. lijn. Als eerste komt de

de Efteling, Fujifilm, Radboud Universiteit, Schiphol

I.D. Neo: een auto voor de prijs van een luxe Golf, met de

Group en TataSteel. Het doel is om meer werknemers uit

binnenruimte van een Passat, een actieradius van 400 kilometer

de auto en op de fiets te krijgen. Met maatregelen zoals

en vele andere gadgets. Leen de Koning ziet het dan ook positief

kilometervergoedingen, het benutten van fiscale voordelen bij

in. “Er liggen veel uitdagingen op het gebied van mobiliteit.

de aanschaf van een fiets, laadpalen voor e-bikes enzovoort

Al met al is het best een ingewikkelde case als je ook alle

hopen de ambassadeurs niet alleen de eigen medewerkers,

milieuaspecten meeneemt. Maar ik ben ervan overtuigd dat

maar eveneens andere werkgevers te stimuleren de nodige

steeds nieuwe ontwikkelingen ervoor zorgen dat we te allen tijde

maatregelen te nemen. Ook met brancheorganisatie BOVAG

mobiel blijven. Het is een levensbehoefte. We moeten er alles aan

bekijkt Leen de Koning welke maatregelen de sector kan

doen om dat in stand te houden.

nemen om mobiliteit te garanderen. Met de Amega Groep benaderen we dit vraagstuk daarom uiterst Meer actie

serieus. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je hard voor werken.

In de Drechtsteden is er dus onlangs door de overheid een start

En dat doen we dan ook.”

gemaakt met maatregelen om de regio bereikbaar te houden. Nu is het ook de beurt aan de ondernemers vindt De Koning. “We praten veel over mobiliteit en bereikbaarheid maar er gebeurt te weinig. Het bedrijfsleven moet ook laten zien dit daadwerkelijk aan te willen pakken. Met alleen het ondertekenen van convenanten bereik je geen resultaat. In gezamenlijkheid moeten we deze problematiek kunnen beteugelen.”

“Neem e-auto’s, dat gaat ons nieuwe kansen bieden.” Businesscases

Heeft u ideeën over mobiliteit en bereikbaarheid?

Ook ontwikkelingen in de auto-industrie moeten ervoor gaan

Bel met Leen de Koning (direct nummer) 078 - 632 13 53

zorgen dat mobiliteit beheersbaar blijft. Ook de mobiele telefoon speelt hier een belangrijke rol in denkt Leen de Koning. “Tanken, parkeren, navigeren, je auto vinden, melden van flitspaallocaties. Alles gaat al via je mobiele

Laan der Verenigde Naties 95

telefoon. Met de Amega Groep focussen wij daarom steeds

3316 AK Dordrecht Tel. 078 - 632 13 70 www.amega.nl

27


ED

O VASTG

NIEUWS

Nederlandse markt voor commercieel vastgoed houdt wind in de rug De Nederlandse markt voor zakelijk vastgoed heeft wederom een goed jaar achter de rug. Het beschikbare aanbod van bedrijfsruimte liet een verdere daling zien en de vraag naar kantoor- en winkelruimte bleef op niveau. Vooral de grote vraag naar logistiek vastgoed viel op. In totaal kwam de opname vorig jaar uit op ongeveer 660.000 m², Door de ruime beschikbaarheid van geld en de lage

ruim een kwart minder dan in 2017. Het aantal transacties daalde

rentetarieven op de kapitaalmarkt bleef het investeringsvolume

met 20%.

op de beleggingsmarkt in 2018 op niveau. Er is voor ruim tien miljard euro geïnvesteerd in commercieel vastgoed (kantoren,

Bedrijfsruimte

bedrijfsgebouwen en winkels). Door de grote vraag en het

Het aanbod van bedrijfsruimten ging in 2018 verder omlaag,

gebrek aan geschikt aanbod gingen de aanvangsrendementen

al was de afname minder groot dan in voorgaande jaren.

voor kantoren en bedrijfsruimten vorig jaar verder omlaag.

Het aanbod daalde met 6% en bedroeg eind 2018 circa 11,6 miljoen m². Op de vrije markt werd 3% meer bedrijfsruimte

Kantoorruimte

opgenomen dan in 2017. In totaal werd in Nederland bijna

De vraag naar kantoorruimte in Nederland is in 2018 goed

6,7 miljoen m² bedrijfsruimte verhuurd en verkocht. Van het

op peil gebleven. In totaal werd er circa 1,2 miljoen m²

aantal gerealiseerde transacties bestond bijna twee derde uit

kantoorruimte verhuurd en verkocht. Daarmee lag de opname

huurtransacties. De huurprijzen voor bedrijfsruimte zijn licht gestegen

op nagenoeg hetzelfde niveau als een jaar eerder. De leegstand

in de regio’s waar het aanbod is afgenomen en de vraag is gegroeid,

in kantoorgebouwen liet voor het vierde achteréénvolgende jaar

zoals in Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en in Noord-Brabant. In de

een daling zien. Zo’n 675.000 m² is aan de voorraad onttrokken.

andere provincies bleven de prijzen over het algemeen onveranderd,

Als gevolg hiervan liep het aanbod terug tot 6 miljoen m² eind

of zijn de prijzen lokaal licht gestegen. Op de meeste plaatsen in

2018, ultimo 2017 stond nog 6,78 miljoen m² te huur of te koop.

Nederland waren incentives meer uitzondering dan regel.

Winkelruimte

Beleggingsmarkt

De Nederlandse winkelmarkt had in 2018 te maken met een licht

In totaal kochten beleggers in 2018 voor circa € 3,12 miljard

dalend aanbod en een lagere opname dan in 2017. Het totaal

bedrijfsgebouwen, 50% meer dan het jaar ervoor. Dat de

aantal winkelmeters dat voor verhuur of verkoop beschikbaar was,

beleggingsmarkt het goed deed, was vooral te danken aan de

daalde vorig jaar met 1,7% tot 2,1 miljoen m². Ook de leegstand als

vraag van beleggers naar logistiek vastgoed (distributiecentra en

percentage van de voorraad nam verder af. Voor wat de vraagkant

grootschalige opslagruimten). Hierin werd ongeveer € 2,3 miljard

betreft lag zowel het opnamevolume als het aantal transacties

geïnvesteerd.

lager dan in 2017, toen de vraag werd opgestuwd door de verhuur van voormalige V&D panden.

Bron: MVN Business

28


TE KOOP

AANBOD

bedrijfsunits

10

Dordtse Kil III / Dordrecht

FASE ||

vanaf 200 m2 bedrijfsruimte Verkoopinformatie

078 - 614 10 30

0180 - 43 43 43

vanaf 75 m2 kantoorruimte PER Ontwikkeling en realisatie BESC DIRECT HIKB AAR PER DIRE BESC CT HIKB AAR PER BESC DIRECT HIKB AAR

Bedrijfsruimte

Pascalstraat 15-17 • Dordrecht + Gelegen op Dordtse Kil II + Nieuwbouw +N og enkele te koop

Onder de naam ‘Pascal Units’ zijn op het bedrijventerrein ‘Dordtse Kil II te Dordrecht een 25 tal nieuwbouw bedrijfsunits ontwikkeld. Deze bedrijfsunits zijn bedrijfsmatig te gebruiken (ondernemers) ten behoeve van opslag en/of productieruimte. Dit in combinatie met een op de verdieping gelegen kantoorruimte. De units zijn eventueel ook geschikt voor particulieren voor opslag van huisraad, boot, caravan of 2e auto.

Afmetingen

Koopsom

Vanaf ca. 26,3 m² 89 m² (2 lagen)

Vanaf € 49.000,€ 90.000,- v.o.n. *

*

29

Prijzen zijn excl. BTW


AANBOD

Laatste kavel

Bedrijfsperceel

Baanhoek West, kavel B • Sliedrecht De nieuwbouwlocatie ‘Baanhoek West’ te Sliedrecht grenst aan de gemeente Papendrecht direct bij de op- en afritten van A15 bij Sliedrecht-West. Het perceel is bestemt voor

+ Bebouwingsoppervlakte 50% + Bebouwingshoogte 15 meter + 100 meter van A15

de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijfsgebouw. Het bedrijventerrein is kwalitatief goed ontworpen en wordt zeer verzorgd aangelegd. Top locatie qua bereikbaarheid en zichtbaarheid.

Afmetingen

Vraagprijs

Ca. 1.266 m2

€ 275,- p/m2 v.o.n. *

*

Prijzen zijn excl. BTW

Kantoorruimte

Amstelwijckweg 2A • Dordrecht In de zeer exclusieve ‘Villa Klein Amstelwijck’ wordt kantoorruimte in het sourterain en op de 3e verdieping te huur aangeboden. Deze kantoorruimte is volledig

+ Nog beschikbaar ca. 250 m² begane grond + Nog beschikbaar ca. 223 m² 3e verdieping + Huurprijs parkeerplaatsen € 350,- p/p p/j *

gerenoveerd en gemoderniseerd. De zeer exclusieve ‘Villa Klein Amstelwijck’ is gelegen op een centrale locatie langs de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen).

Afmetingen

Huurprijs

Totaal ca. 473 m2

€ 125,- per m² per jaar *

*

30

Business Update | April 2019

Prijzen zijn excl. BTW


D BESC IRECT HIKBA AR AANBOD

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Bedrijfs-/kantoorruimte

Jan Valsterweg 47 • Dordrecht Vrijstaand bedrijfsgebouw met kantoorgedeelte (verdeeld

+ Per direct beschikbaar

over 2 bouwlagen van ca. 585 m ). Bedrijfsruimte (ca. 342 m )

+ 22 parkeerplaatsen

is rondom voorzien van een entresolvloer (ca. 223 m2).

+ Afmeting Totaal ca. 1.150 m2

2

2

Dit bedrijfsgebouw is gelegen op een kleinschalige hoogwaardig bedrijventerrein De Groene Zoom en bevat complete voorzieningen.

Huurprijs

Vraagprijs

€ 7500,- per maand *

€ 985.000,- k.k. *

*

Prijzen zijn excl. BTW

Kantoorruimte

Middeldiepstraat 60-62 • Sliedrecht + Nr. 60 totaal ca. 507 m² +N r. 62 totaal ca. 896 m² verdeeld in 3 eenheden + Voldoende parkeergelegenheid

In het centrum wordt te huur aangeboden een complete keurige kantoorruimte over de gehele verdieping en eventueel in combinatie met een commerciële ruimte op de begane grond. Het maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw en heeft een volledig zelfstandige identiteit met eigen voorzieningen. Beide ruimten zijn onderling met elkaar te koppelen, maar kunnen separaat worden gehuurd.

Huurprijs nr. 60

Huurprijs nr. 62

€ 4.150,- per maand *

v.a. € 1.650,- per maand *

*

31

Prijzen zijn excl. BTW


ECT KBAAR

T BAAR

ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

RECT PER DI AAR KB I BESCH

Opslagruimte met kantoorruimte

Veerplaat 17 • Dordrecht Vrijstaand bedrijfsgebouw dat bestaat uit een magazijnruimte met kantoorruimte aan de voorzijde en is geschikt voor diverse doeleinden. Het kantoor is verdeeld over 2 bouwlagen (ca. 280 m²).

+ Parkeren op eigen terrein mogelijk + Gelegen op bedrijventerrein Veerplaat + Buitenruimte ca. 700 m2

Tevens is er een (goederen) balie en een ontvangstruimte aanwezig. De bedrijfsruimte (ca. 1.460 m²) is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld opslag en/of magazijn mogelijkheden. 3 overheaddeuren en een vrije hoogte van 6,5 meter.

Afmetingen

Huurprijs

Totaal ca. 2.440 m²

€ 9.750,- per maand *

*

Prijzen zijn excl. BTW

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoorruimte

Opslagbox

Sikkelstraat 50-11 • Dordrecht

Stationsstraat 12A • H’veld-G’dam

In het eerste complet Multibox Dordrecht aan de

Binnen het centrum van H’veld-G’dam wordt te huur

Sikkelstraat, wijk Dubbeldam wordt te koop aangeboden

aangeboden een voormalig huisartsenpraktijk gelegen

een multifunctionele opslagbox, gelegen op de begane

op de begane grond met een totale oppervlakte van

grond van het complex Multibox-Dordrecht. Per direct

ca. 162 m² en vaste parkeerplaats aan de voorzijde.

beschikbaar.

Deelverhuur mogelijk vanaf 60 m2.

Afmetingen Ca. 28,35 m²

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs

€ 49.950,- k.k.

Ca. 162 m , V.a. ca. 60 m2

€ 1.350,- per maand *, V.a. € 500,- per maand *

2

*

32

Business Update | April 2019

Prijzen zijn excl. BTW


D BESC IRECT HIKBA AR AANBOD

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Kantoor-/winkelruimte

Kerkbuurt 224 • Sliedrecht Een zeer multifunctionele bedrijfsruimte te gebruiken als

+ Kantoor-/winkelruimte totaal ca. 328 m²

winkelruimte, kantoorruimte en/of commerciële ruimte

+ Bedrijfsruimte ca. 285 m²

met in het souterrain separaat bereikbare bedrijfsruimte

+ Buitenterrein ca. 370 m²

aan de achterzijde met afsluitbaar buitenterrein. De ruimte op dijkniveau is separaat te huur ten opzichte van de

Deelverhuur

bedrijfsruimte met buitenterrein in het souterrain. Per direct

Vanaf € 1.400,- p/m *

beschikbaar.

*

PER D BESC IRECT HIKBA AR Huurprijs Geheel: € 4.000,- p/m *

Prijzen zijn excl. BTW

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Kantoor-/bedrijfsruimte

Jan Valsterweg 50 • Dordrecht Een

bedrijfsgebouw

dat

deel

uitmaakt

van

+ 16 parkeerplaatsen

een

bedrijfsverzamelgebouw met parkeerplaatsen en verdeeld

+ Bedrijfsruimte ca. 75 m²

over 2 bouwlagen. Op het fraaie bedrijven terrein

+ Kantoorruimte ca. 605 m² 2 bouwlagen

“De Groene Zoom” te Dordrecht treft u dit representatieve kantoor en bedrijfsobject. Deze ruimte is zichtbaar vanaf randweg N3. Per direct beschikbaar.

Afmetingen

Vraagprijs

Totaal ca. 680 m²

€ 525.000,- k.k. *

*

33

Prijzen zijn excl. BTW


ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Winkelruimte

Mijlweg 53b • Dordrecht Binnen de meubelboulevard is nog 1 winkelunit beschikbaar. De winkelruimte is verdeeld over 2 bouwlagen. Aan de achterzijde is de mogelijkheid voor expeditie. Aansluitend op

+ Uitstekend bereikbaar + Voldoende parkeergelegenheid + 2 bouwlagen

de autoboulevard en zichtlocatie aan de A16.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 921 m²

€ 67.500,- per jaar

Beleggingsobject

Bedrijfs-/kantoorruimte

Planckstraat 76 • Dordrecht Modern, multifunctioneel bedrijfsgebouw dat verdeeld is in een ruime bedrijfsruimte met aan de voorzijde een over twee bouwlagen verdeelde kantoorruimte. Dit gebouw wordt in

+ 12 parkeerplaatsen + Bedrijfsruimte ca. 1.708 m² + Kantoorruimte ca. 360 m² over 2 bouwlagen

verhuurde staat aangeboden. Nadere informatie op te vragen op ons kantoor.

34

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 2.068 m²

€ 1.650.000,- k.k.

Business Update | April 2019


Steegoversloot 38-40 Dordrecht

Transformatieobject Gelegen in de historische binnenstad van de gemeente Dordrecht naast de Rechtbank in een bouwblok dat wordt omsloten door de Doelstraat, Stek en Schoolstraat. In de directe omgeving bevinden zich diverse authentieke gebouwen en woningen gecombineerd met bedrijfsruimte. Verbindingen met openbaar vervoer is via stadsbussen. Het betreft een fraai gebouw met oudheidkundige en

bakstenen pilasters met een breedte van tien vensterassen en

kunsthistorische waarde. Het gebouw is oorspronkelijk

Empire schuiframen. Houten fronton waarin oeil-de-boeuf met

gebouwd als woonhuis en is met zijn 10 traveeën een van de

guirlandes (Lodewijk XVI). Aan de voorzijde is een uit de tijd van

breedste huizen van de binnenstad. Het moet een gigantisch en

Lodewijk XVI prachtige deurpartij in de vierde vensters van links.

rijk herenhuis zijn geweest. Vanaf 1901 is het als meisjesschool in

Boven de vensters van de verdieping zijn cartouche ornamenten

gebruik geweest en heeft de functie als school gehad tot 2010.

en geverfde zandstenen plint. Aan de voorzijde bevindt zich een

Er moet rekening worden gehouden dat het gebouw een

zeer fraai stoephek. Kortom een fraai gebouw van algemeen

monumentale waarde heeft dat een nieuwe bestemming kan

belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

krijgen. De gevel is een brede pilastergevel (1657) met Jonische,

Verkoop De gemeente Dordrecht verkoopt de locatie bij openbare inschrijving. Gegadigde dient binnen zes weken, doch uiterlijk 17 mei 2019 voor 12.00 uur, een plan van aanpak en financieel bod bij de makelaar in te dienen. De bieding geschiedt onder vermeldingen van eventuele voorwaarden en het toevoegen van een conceptbeschrijving van het ontwikkelplan. Verkoop en gunning onder voorbehoud van goedkeuring gemeentebestuur. De gemeente Dordrecht behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan.

Afmetingen Het gebouw heeft een totale oppervlakte van VVO 1.556 m² en BVO 1.760 m².

Interesse? 078 614 10 30


ARTIKEL

“Wacht niet te lang met zoeken” Hans van Andel is allang blij dat de economie weer op volle toeren draait. Dat betekent werk aan de winkel. De vraag naar bedrijfsvastgoed groeit nog steeds, maar dat heeft ook zo zijn neveneffecten. Over vraag en aanbod naar bedrijfspanden bijvoorbeeld. Wacht niet te lang met het zoeken naar een nieuw pand, is dan ook zijn boodschap.

D

oor de vraag die al een aantal jaren weer aan de

“Mijn dringende advies is dan ook: wacht niet te lang als je

gang is, ontstaat er langzamerhand een mismatch in

verhuisplannen hebt. Zet je wensen en eisen op papier en

vraag en aanbod van commercieel vastgoed,” zegt de

onderneem in een zo vroeg mogelijk stadium stappen.

bedrijfsvastgoedadviseur. “Op enkele plekken in Nederland,

Schakel ons daarbij in, wij beschikken immers over kennis van de

bijvoorbeeld in Noord-Brabant, wordt al gesproken van

markt. De vraag neemt alleen maar toe omdat het aantal kleinere

schaarste op de markt: schaarste van passend bestaand aanbod

bedrijven en ZZP’ers toeneemt. Het aanbod van kwalitatief

en van beschikbare nieuwbouwlocaties. Zo erg is het hier nog

goede, kleinere bedrijfsunits blijft daarom achter op de sterk

niet, maar het begint langzamerhand wel krapper te worden.”

groeiende vraag. Het aantal eigenaar-gebruikers neemt toe: door de lage rentestand is het aantrekkelijk om een bedrijfspand

In de afgelopen jaren was er ruim voldoende aanbod op

te kopen en om naast gebruiker, ook eigenaar te zijn.”

de markt van bedrijfspanden. Ondernemers op zoek naar huisvesting konden kiezen uit een ruim aanbod, maar die

“Zoals gezegd is de situatie in ons werkgebied nog niet nijpend,

spoeling wordt steeds dunner. “Ondernemers die op zoek

maar alertheid is geboden, want wat we eveneens merken is dat

gaan naar een - ander - bedrijfspand denken nog steeds dat

gebruikers tegenwoordig hogere eisen stellen aan het vastgoed

er voldoende leegstand is en dat daar wel iets tussen zit dat

zelf. Er is meer aandacht voor efficiëntie en functionaliteit.

voor hen geschikt is. Dat blijkt in de praktijk tegen te vallen.

Dit is te zien aan een stijgende behoefte naar maatwerk en

Het aanbod van kwalitatief hoogwaardige bedrijfsruimte daalt

flexibele concepten. In het bestaande, leegstaande aanbod is

en wat wel voorhanden is, moet veelal grondig onderhanden

dit nauwelijks voorradig. Nieuwbouwprojecten springen hier

worden genomen in verband met duurzaamheidseisen en

weliswaar op in, maar dergelijke projecten vergen de nodige

het verkrijgen van een verplicht energielabel. En als puntje bij

bouwtijd.” Ondernemers zijn weer bereid te investeren.

paaltje komt blijken ondernemers toch ook de nodige wensen

Daarbij hebben zij anno nu niet alleen te maken met een krappe

en eisen te hebben op gebieden zoals bereikbaarheid,

markt, maar ook met – buitenlandse – beleggers en strenge

locatie en omgeving.”

milieuregels. “Reden te meer om ons snel in te schakelen bij de zoektocht naar een nieuw of ander bedrijfspand,” zo besluit Hans van Andel.

36


De Giessen ontzorgt BALR. bij ingebruikname nieuw kantoor BALR. is een internationaal luxe lifestyle-merk dat bekend staat om zijn hoogwaardige mode, reisproducten en accessoires voor mannen en vrouwen. Het sinds 2013 in Nederland gevestigde merk heeft een compleet assortiment hoogwaardige items gecreëerd, die inspireren om “the life of a BALR.” te leven. Als gevolg van groei van de organisatie was een grotere kantoorruimte nodig. Na een eerste contact met medeoprichter Demy de Zeeuw, bleek dat er binnen een korte periode een kantoorverdieping voor BALR., 433 en Wannahaves ingericht moest worden. Er waren in het gebouw slechts basisvoorzieningen aanwezig. Door gebrek aan tijd en de nodige kennis was BALR. op zoek naar een samenwerkingspartner om dit te realiseren. In vervolg op het eerste contact is een voorstel gedaan voor het verder uitdenken en ontwerpen van de kantoorverdieping. Van de werkplekken en vergaderruimtes tot aan de keuken en toiletgroep. In het ontwerp werd rekening gehouden met de wensen op het gebied van presentatieoplossingen, diverse soorten ruimtes waar medewerkers (in stilte) konden werken en compacte werkplekken met de mogelijkheid om zittend en staand werk af te wisselen. Op basis van het ontwerp zijn de plannen besproken met de betrokkenen, is er een begroting gemaakt en is er een projectplanning opgesteld.

Kantoorefficiency

De grootste uitdaging was de doorlooptijd van 5 maanden. Doordat er enkel basisvoorzieningen in het pand aanwezig waren, moest er eerst onderzoek gedaan worden voor het onderwerp daadwerkelijk in gang gezet kon worden. De rest van het gebouw was al in gebruik door andere organisaties. Daarom was het belangrijk om de aan- en afvoer van materialen extra secuur te organiseren en de overlast te beperken. De betrokkenheid van BALR. heeft er mede voor gezorgd dat het project op tijd kon worden opgeleverd. De contactpersoon en directie van BALR. waren zeer te spreken over het proces. Daarnaast werd het praktisch meedenken en de betrokkenheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zeer gewaardeerd. “Terwijl wij bezig waren met de groei van onze onderneming en het samenstellen van nieuwe collecties, is door De Giessen Kantoorefficiency het complete kantoor gerealiseerd. Alles en geheel volgens het door hen gemaakte ontwerp. En dat dan weer precies in de stijl die wij zochten en die aansluit bij ons merk BALR.”, aldus de contactpersoon bij BALR.

Handelsstraat 4

Hardinxveld-Giessendam

0184-675430


ECT KBAAR

T BAAR

ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoorruimte

Rietlanden gebouw II • Sliedrecht Zelfstandig, nieuw gebouwd kantoorgebouw gelegen op het

+ Totaal 15 parkeerplaatsen

wooneiland ‘De Rietlanden’ met gedeeltelijk uitzicht op de

+ Uitzicht op de rivier De Merwede

rivier ‘De Merwede’ te Sliedrecht. Het gebouw is perfect

+ Vanaf ca. 259 m² (vanaf € 2.250,- p/m)

te bereiken vanaf rijksweg A15. Indeling is naar wens van de gebruiker in de te delen. Deelverhuur is mogelijk per

PER D BESC IRECT HIKBA AR Huurprijs

Afmetingen

bouwlaag. Per direct beschikbaar.

€ 7.500,- per maand *

Totaal 779 m2 *

Prijzen zijn excl. BTW

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoor-/winkelruimte

Bedrijfsruimte

Jan Steenlaan 11 • Papendrecht

Lelystraat 33b • Sliedrecht

Op een uitstekende locatie aan een doorgaande weg gelegen

Nieuwbouw bedrijfsunit van circa 140 m² verdeeld

kantoor-/winkelruimte aan de rand van het winkelcentrum

over 2 bouwlagen op een afsluitbaar terrein, gelegen

Westpolder

Papendrecht.

aan de Lelystraat op bedrijventerrein Nijverwaard in

Voor diverse doeleinden geschikt. Spreekkamer, kantoor-/

Sliedrecht. De unit maakt deel uit van een nieuwbouw

magazijnruimte zijn aanwezig. Per direct beschikbaar.

bedrijfsverzamelcomplex

nabij

het

centrum

van

van

totaal

18

bedrijfs-/

kantoorunits. Per direct beschikbaar.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 66 m2

€ 1.200,- per maand

Totaal ca. 140 m²

€ 895,- per maand

38

Business Update | April 2019


ECT KBAAR

T BAAR

D BESC IRECT HIKBA AR AANBOD

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Kantoorruimte

Achterom 87-93 • Dordrecht Uitstekend centraal gesitueerde kantooretage gelegen

+ Op loopafstand van centraal station

op de 9 verdieping. Het gebouw is zeer representatief

+ 9e verdieping ca. 328 m²

en is hoogwaardig afgewerkt met een geweldig uitzicht.

+ In het centrum gelegen

e

In het gebouw bevinden zich op dit moment diverse opleidingsinstituten. Parkeren is mogelijk in de nabijgelegen Veemarkt-parkeergarage. Per direct beschikbaar.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 328 m2

€ 99,- per m2 per jaar

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoor-/winkelruimte

Kantoorruimte

Staalindustrieweg 25 • Alblasserdam

Plein 1940-1945 nr. 3 • Dordrecht

Een kantoorruimte gelegen op de gehele eerste

Een op een hoek gelegen casco kantoor-/winkelruimte

verdieping van een modern afgewerkt bedrijfsgebouw.

van ca. 92,40 m² in combinatie met een aan de achterzijde

De

kleinschalig

gelegen bedrijfsruimte (ca. 37,80 m²) dat deel uitmaakt

bedrijventerrein naast het bedrijventerrein ‘Hoogendijk’.

van een commerciële plint onder een appartementen

Ca. 600 meter van de afslag A15 (Europoort-Rotterdam-

gebouw gelegen aan Plein 1940 – 1945 nr. 3 te Dordrecht.

kantoorruimte

is

gelegen

een

Gorinchem) en biedt een divers bedrijfsaanbod.

Afmetingen

Huurprijs

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 193 m2

€ 1.450,- per maand *

Ca. 137 m2

€ 137.500,- k.k.

*

Prijzen zijn excl. BTW

39


ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

Kantoorruimte

Burg de Raadtsingel 89 • Dordrecht Een zelfstandige vrijstaande kantoorgebouw verdeeld over drie bouwlagen waarvan de kantoorruimte is gelegen op de begane grond en de eerste verdieping. De tweede verdieping

+ Gelegen in het centrum + Kantoorruimte bg en 1e verdieping ca. 430 m² + Berging ca. 15 m², 2e verdieping archief ca. 98 m²

PER DI R BESCH ECT IKB Afmetingen Huurprijs AAR

is in gebruik als berging. Aan de achterzijde is voldoende eigen parkeergelegenheid. Het gebouw heeft een authentieke uitstraling aan de voorzijde. Intern zijn geen authentieke

Totaal 543 m²

details aanwezig.

*

€ 7.500,- per maand *

Prijzen zijn excl. BTW

PER DIRECT BESCH IKBAA R

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoorruimte

PER DI R BESCH ECT IKBAA R

Bedrijfsruimte

Merwedestraat 80 B - C • Dordrecht

Rudolf A. Jasstraat 14 • Dordrecht

Twee kantoorverdiepingen te huur. Per direct beschikbaar.

Het betreft een multifunctioneel bedrijfsunit met

Het betreft een vrijstaand kantoorobject waarvan op

een

dit moment twee verdiepingen kantoorruimte te huur

bedrijventerrein ‘Krabbepolder’. Er is sprake van

worden aangeboden. De kantoorruimte is onderverdeeld

een courante maatvoering. De vrije hoogte van

in kantoorkamers van verschillende metrages. Direct

de bedrijfsruimte biedt mogelijkheden voor een

onder het object zijn diversen parkeerplaatsen gelegen.

entresolvloer of opslag in stellages. Alleen zakelijk gebruik.

compleet

voorzieningenniveau,

gelegen

op

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Vanaf ca. 100 m²

€ 75,- per m² per jaar

Ca. 100 m²

€ 115.000,- k.k.

40

Business Update | April 2019


RECT KBAAR

CT KBAAR

ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Bedrijfs-/kantoorruimte

Buitendijks 2 • Papendrecht + Totaal 6 eigen parkeerplaatsen + Goede verbinding naar N3 en A15 en openbaar vervoer

Een hoogwaardige bedrijfsruimte die is verdeeld in een kantoorruimte van ca. 291 m , verdeeld over 3 bouwlagen, 2

met daarachter een bedrijfsruimte van ca. 150 m2. De bedrijfsruimte maakt deel uit van het bedrijvenpark Oosteind te Papendrecht. Een hoogwaardig bedrijvenpark met moderne uitstraling op zichtlocatie aan doorgaande weg (Ketelweg-Papendrecht). Per direct beschikbaar.

Afmetingen

Huurprijs

Totaal ca. 441 m2

€ 3.250,- per maand *

*

Prijzen zijn excl. BTW

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Toermalijnring 100 • Dordrecht

Sarisgang 16 • Dordrecht

Het betreft een kantoorruimte gelegen op de tweede

Een kantoorruimte in hartje centrum op een inspirerende

verdieping van een zeer representatief, gecombineerd

locatie op de 2e verdieping. Een uitstekende locatie voor

bedrijfsgebouw met 8 parkeerplaatsen gelegen op het nog

de moderne ondernemer. In te delen naar wens van de

in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Dordtse Kil III. Deze

huurder. Ondernemen in de stad is geweldig!

kantoorruimte is direct klaar voor gebruik en compleet voorzien.

Afmetingen

Huurprijs

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 113 m²

€ 1.410,- per maand *

Totaal ca. 175 m2

Vanaf € 1.000,- p/m

*

Prijzen zijn excl. BTW

41


AANBOD

Bouwgrond

Amnesty Internationalweg 35 • Dordrecht Binnen de gemeente Dordrecht nabij het Albert Schweitzer

+ Bebouwingsoppervlakte circa 850 m² bvo

ziekenhuis en SportCity wordt namens de gemeente

+ Mileucategorie van maximaal 2.1: zelfstandige kantoren en detailhandel zijn niet toegestaan

Dordrecht

een

bouwperceel

te

koop

aangeboden.

PER DI R BESCH ECT IKB Afmetingen Vraagprijs AAR

Gelegen aan een zijweg, doodlopende straat, van de Karel Lotsyweg/Kapteinweg. Dit is de verbindingsweg tussen de Overkampweg en woonwijk ‘De Staart’.

Ca. 2.000 m² *

€ 190,- per m² k.k. *

Prijzen zijn excl. BTW

PER DIRECT BESCH IKBAA R

Kantoorruimte

PER DI R BESCH ECT IKBAA R

Kantoorruimte

Baanhoek 130 • Sliedrecht

Gildenweg 9 B, C en D • Zwijndrecht

Dit is een kantoorruimte waarvan gezegd kan worden

3 kantoorunits (circa 65 m2, circa 110 m2, circa 128 m2)

dat het uitzicht heeft. Direct gelegen aan de rivier

gelegen op de begane grond en de eerste verdieping

‘De Merwede’. De kantoorruimte gelegen op de eerste

van een bedrijfsverzamelcomplex op bedrijventerrein

verdieping aan de voorzijde van een bedrijfsgebouw met

“de Geer”. Gunstig gelegen ten opzichte van de rijksweg

wijds uitzicht op de rivier en omgeving.

A16

(Rotterdam-Breda-Antwerpen)

en

diverse

voorzieningen in de omgeving.

Afmetingen

Huurprijs

Ca. 207 m²

€ 1.552,50 per maand

*

*

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 65 m²

vanaf € 450,- per maand

Prijzen zijn excl. BTW

42

Business Update | April 2019


AANBOD

Kantoorruimte

Viltweg 1 (gebouw 2) • ‘s-Gravendeel + Eigen entree + Eigen voorzieningen + Voldoende parkeerplaatsen aanwezig

Aan de Viltweg te ’s-Gravendeel wordt een hoogwaardige moderne kantoorruimte te huur aangeboden. Deze kantoorruimte is gelegen achter het hoofdgebouw. Er is

PER D BESC IRECT HIK Huurprijs BAA R

sprake van een zelfstandig karakter met eigen entree en eigen

Afmetingen

voorzieningen. De binnenzijde is door architectuur ingericht en volledig voorzien.

Totaal ca. 610 m² *

€ 4.575,- per maand *

Prijzen zijn excl. BTW

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Winkelruimte

Visstraat 14-16 • Dordrecht De winkelruimte aan de Voorstraat/Visstraat naast de

+ Centrum van Dordrecht

parkeergarage ‘Visstraat’. De winkel is voorzien van dubbele

+ Laad/los perron

entreemogelijkheden waardoor een goede profilering en

+ Dubbele entree mogelijkheid

toegang richting passanten mogelijk is. En directe lift van en naar parkeergarage. Aan de achterzijde is een expeditieruimte met laad perron. Per direct beschikbaar.

43

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 1.738 m²

€ 130,- per m² per jaar


AMEGA

ONDERWEG NAAR DE TOEKOMST Duurzaamheid is belangrijk voor ons. Als toonaangevende automotive onderneming willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij het aanbieden van totale mobiliteitsoplossingen aan onze klanten. De auto is onlosmakelijk verbonden met de brandstof die erin gaat en de emissies die eruit komen. Je kan de ontwikkelingen van nieuwe technieken in de autobranche niet meer los koppelen van de ontwikkelingen van alternatieve brandstoffen. Onze missie is het bieden van totale mobiliteitsoplossingen, gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu, zonder de duurzaamheid binnen onze eigen organisatie uit het oog te verliezen.

Amega is onderweg om toekomst “proof� te worden.

De producten van Amega worden regionaal en bij de bedrijven van Amega aangeboden. Met ruim 23 vestigingen in de regio biedt Amega alles op het gebied van automotive: van leasing tot verhuur, van autoreparatie tot schadeafhandeling van alle merken.

occasions op maat

www.amega.nl -

Tel. 078 - 632 13 70